SA160830 I dette blogginnlegget er hovedvekten lagt på melerte drakter, men flere av dem kan også sies å prøve å være t-skjorter, altså at det ikke er så veldig tydelig at dette er en fotballdrakt brukt i kamp.
SA160830 Her er så to melerte drakter som er ganske midt på treet : ¶
SA160830 Det er solide drakter som får et retropreg med det melerte stoffet.
SA160830 De melerte stripene på tvers oppleves først og fremst som visuell støy, og det bør jo langt fra være vitsen.
SA160830 De melerte stripene er på en måte OK, men Adidas-striper og hals i neon blir aldri bra.
BT160830https://www.bt.no/100Sport/fotball/Denne-drakten-forener-to-trender-208040b.html I dette blogginnlegget er hovedvekten lagt på melerte drakter, men flere av dem kan også sies å prøve å være t-skjorter, altså at det ikke er så veldig tydelig at dette er en fotballdrakt brukt i kamp.
BT160830https://www.bt.no/100Sport/fotball/Denne-drakten-forener-to-trender-208040b.html Her er så to melerte drakter som er ganske midt på treet : ¶
BT160830https://www.bt.no/100Sport/fotball/Denne-drakten-forener-to-trender-208040b.html Det er solide drakter som får et retropreg med det melerte stoffet.
BT160830https://www.bt.no/100Sport/fotball/Denne-drakten-forener-to-trender-208040b.html De melerte stripene på tvers oppleves først og fremst som visuell støy, og det bør jo langt fra være vitsen.
BT160830https://www.bt.no/100Sport/fotball/Denne-drakten-forener-to-trender-208040b.html De melerte stripene er på en måte OK, men Adidas-striper og hals i neon blir aldri bra.
AP160830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Denne-drakten-forener-to-trender-208040b.html I dette blogginnlegget er hovedvekten lagt på melerte drakter, men flere av dem kan også sies å prøve å være t-skjorter, altså at det ikke er så veldig tydelig at dette er en fotballdrakt brukt i kamp.
AP160830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Denne-drakten-forener-to-trender-208040b.html Her er så to melerte drakter som er ganske midt på treet : ¶
AP160830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Denne-drakten-forener-to-trender-208040b.html Det er solide drakter som får et retropreg med det melerte stoffet.
AP160830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Denne-drakten-forener-to-trender-208040b.html De melerte stripene på tvers oppleves først og fremst som visuell støy, og det bør jo langt fra være vitsen.
AP160830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Denne-drakten-forener-to-trender-208040b.html De melerte stripene er på en måte OK, men Adidas-striper og hals i neon blir aldri bra.
AP160830 I dette blogginnlegget er hovedvekten lagt på melerte drakter, men flere av dem kan også sies å prøve å være t-skjorter, altså at det ikke er så veldig tydelig at dette er en fotballdrakt brukt i kamp.
AP160830 Her er så to melerte drakter som er ganske midt på treet : ¶
AP160830 Det er solide drakter som får et retropreg med det melerte stoffet.
AP160830 De melerte stripene på tvers oppleves først og fremst som visuell støy, og det bør jo langt fra være vitsen.
AP160830 De melerte stripene er på en måte OK, men Adidas-striper og hals i neon blir aldri bra.