VG171229 Hun viser oss tall som forteller at en annen av LOs utfordringer, er at medlemsmassen pensjonifiseres.
AP171217 Samtidig opplever mange mindre tros- og livssynssamfunn en jevn økning i medlemsmassen .
SA171215 Informasjonskontoret for farge og interiør ( Ifi ), der medlemsmassen består av bedrifter innen farge- og interiørmarkedet, bekrefter at tekstiler er tilbake i trendbildet.
AP171215 Informasjonskontoret for farge og interiør ( Ifi ), der medlemsmassen består av bedrifter innen farge- og interiørmarkedet, bekrefter at tekstiler er tilbake i trendbildet.
AA171215 Informasjonskontoret for farge og interiør ( Ifi ), der medlemsmassen består av bedrifter innen farge- og interiørmarkedet, bekrefter at tekstiler er tilbake i trendbildet.
DA171206 Men utfordringen er størst i ressursfattige bydeler, hvor mer enn halvparten av medlemsmassen ikke er betalingsdyktige, sier han.
DB171201 Det kan de kreve fordi de har over 25 prosent av medlemsmassen .
DA171123 Interesseorganisasjonen har over 330 norske musikkfestivaler, konsertarrangører og spillesteder blant medlemsmassen , og driver med kursing, kompetansedeling, juridiske tjenester med mere.
SA171122 NSF har for øvrig en andel på 34 prosent kvinner som er ansatt, og omtrent 40 prosent kvinner i medlemsmassen .
AP171122 NSF har for øvrig en andel på 34 prosent kvinner som er ansatt, og omtrent 40 prosent kvinner i medlemsmassen .
AA171122 NSF har for øvrig en andel på 34 prosent kvinner som er ansatt, og omtrent 40 prosent kvinner i medlemsmassen .
AP171117 Deriblant å bestille en spørreundersøkelse blant medlemsmassen fra et eksternt forksningsinstitutt som skal kartlegge problemet, og lage enda tydeligere råd til produsentene om hvilke situasjoner de bør unngå for å hindre at slike ting skjer, ifølge Urfjell.
NL171102 Idrettstoppene har levd i en boble, der respekten for medlemsmassen har vært fraværende.
SA171101 Antall klubber har økt med 10 prosent de siste årene og medlemsmassen er nær doblet.
SA171101 Antall klubber har økt med 10 prosent de siste årene og medlemsmassen er nær doblet.
AA171101 Antall klubber har økt med 10 prosent de siste årene og medlemsmassen er nær doblet.
AP171014 Ifølge Dax meldte et femtitalls medlemmer seg ut som følge av samarbeidet, men de fleste er kommet tilbake, og den totale medlemsmassen på rundt 13.000 øker jevnt og trutt.
DA170927 Men Momentum, grasrotbevegelsen i Labour som utgjør Corbyns tilhengerskare og som fikk ham valgt som leder, sørget for å utelukke temaet som et av hovedtemaene under landsmøtet, ved at de sendte ut e-poster til medlemsmassen der medlemmene ble oppfordret til å velge andre temaer.
DB170921 Etter det Dagbladet forstå, r vil Venstre nå kjøre en spørreundersøkelse blant medlemmene, for å finne ut hvor medlemsmassen står i dette spørsmålet.
AP170921 Veksten i medlemsmassen til Rødt er på over 30 prosent.
DN170920 Konkurranse kan være bra, mener Rødts leder Bjørnar Moxnes etter at han dunker andre partier med over 30 prosent vekst i medlemsmassen gjennom valgkamp og valg.
NL170918 Uansett, for at du skal ha noe å svare de plagsomme henvendelsene fra den økende medlemsmassen hos Framtiden i våre hender ( 3000 nye siden juli ), Naturvernforbundet, Miljøpartiet De Grønne, SV-ere, Venstre-politikere, KrF-ere, Rødt-politikere ( iiik ! ) eller de der besteforeldrene som er bekymret for framtiden for de søte, snørrete barnebarna sine skal du få en huskeliste helt grat
DB170911 Rødt hadde, ifølge dem selv, et realt drittvalg i 2013, men de har jobbet beinhardt de siste fire år og økt medlemsmassen og stiftet nye lokallag.
DA170906 - Med en ishall i Sandnes hadde det ikke vært noe problem å tredoble medlemsmassen der, slik at den nye klubben hadde vært blant Norges største innen kort tid, sier Strandfelt.
NL170728 Selv om 1/3 av medlemsmassen er jenter.
VG170722 Det er fellesbegrepet « norsk fotball » som må ta tak, nesten en tredjedel av medlemsmassen er kvinnelig og dette kan ikke fortsette. 1-25 går ikke.
VG170629 Oscar-akademiet endret i fjor regelverket for medlemskap for å fremme større mangfold i medlemsmassen .
VG170629 I 2012 foretok Los Angeles Times en større gjennomgang av medlemsmassen , og fant at den på ingen måte speilet kinopublikummet : ¶ 94 prosent av Akademiets medlemmer var hvite, og 77 prosent var menn.
AP170617 Hun er mest stolt av medlemsveksten : - Da jeg kom hit hadde vi 9000 virksomheter i medlemsmassen .
AP170610 Hun er mest stolt av medlemsveksten : - Da jeg kom hit hadde vi 9000 virksomheter i medlemsmassen .
DA170602 - Tekna har et stort spenn i medlemsmassen sin, alt fra klimaforskere til oljeingeniører.
DA170602 - Tekna har et stort spenn i medlemsmassen sin, alt fra klimaforskere til oljeingeniører.
AP170531 I Fremskrittspartiet - som lenge var det eneste partiet med medlemsvekst - har medlemsmassen krympet tilbake til nivået rundt årtusenskiftet.
AP170531 De tradisjonelle motkulturpartiene Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har mistet medlemmer, mens Arbeiderpartiet og særlig Miljøpartiet De Grønne har økt medlemsmassen .
SA170513 - På det området er Norge best i verden, og må også sees i sammenheng med antall kvinner totalt i medlemsmassen .
BT170513 - På det området er Norge best i verden, og må også sees i sammenheng med antall kvinner totalt i medlemsmassen .
AP170513 - På det området er Norge best i verden, og må også sees i sammenheng med antall kvinner totalt i medlemsmassen .
DN170504 - Jeg er helt overbevist om at vi kommer til å lande med vedtak som gagner medlemsmassen vår.
DB170504 Jeg tror på et vedtak folk kan leve med, og som vil gagne medlemsmassen vår, sier Kristiansen.
SA170428 | KrF-alarm : Partiet krymper, lederne er for gamle og nye velgere skygger unna ¶ Medlemsmassen har krympet dramatisk på 20 år, de tillitsvalgte har fortsatt en " veldig høy " alder, og KrF mister oppslutning.
VG170426 Styreleder i norsk fotballdommerforening, Ola Hobber Nilsen, har bekreftet at Hagens kritikk « reflekterer medlemsmassen og gir et godt bilde av hva majoriteten av våre medlemmer mener ».
VG170426 - Hagen reflekterer medlemsmassen og gir et godt bilde av hva majoriteten av våre medlemmer mener, sa styreleder og dommer Ola Hobber Nilsen til TV 2.
VG170425 - Tom Harald Hagen reflekterer medlemsmassen og gir et godt bilde av hva majoriteten av våre medlemmer mener, sier styreleder og dommer Ola Hobber Nilsen til TV 2.
SA170425 Tom Harald Hagen reflekterer medlemsmassen og gir et godt bilde av hva majoriteten av våre medlemmer mener, sier styreleder og eliteseriedommer Ola Hobber Nilsen til TV 2 Sporten.
FV170425 Tom Harald Hagen reflekterer medlemsmassen og gir et godt bilde av hva majoriteten av våre medlemmer mener, sier styreleder og eliteseriedommer Ola Hobber Nilsen til TV 2 Sporten.
DB170425 « Videre har medieoppslag gitt inntrykk av at Svein-Erik har støtte og hjelp fra medlemsmassen i Dommerforeningen, noe mange medlemmer ikke kjenner seg igjen i.
DB170425 Tom Harald Hagen reflekterer medlemsmassen og gir et godt bilde av hva majoriteten av våre medlemmer mener, sier styreleder og eliteseriedommer Ola Hobber Nilsen til TV 2 Sporten.
BT170425 Tom Harald Hagen reflekterer medlemsmassen og gir et godt bilde av hva majoriteten av våre medlemmer mener, sier styreleder og eliteseriedommer Ola Hobber Nilsen til TV 2 Sporten.
AP170425 Tom Harald Hagen reflekterer medlemsmassen og gir et godt bilde av hva majoriteten av våre medlemmer mener, sier styreleder og eliteseriedommer Ola Hobber Nilsen til TV 2 Sporten.
DB170422 For eksempel ved allerede for mer enn 25 år siden å kreve at kjønnsfordelingen i styreverv skal speile sammensetningen i medlemsmassen .
DA170407 I Stavanger teller medlemsmassen 700 personer.
SA170406 Hvis det skal settes i gang en søknadsprosess for OL, må det i hvert fall være godt forankret i medlemsmassen vår, sier styreleder i idrettsrådet i Bergen, Terje Valen, til BA.
BT170406 Hvis det skal settes i gang en søknadsprosess for OL, må det i hvert fall være godt forankret i medlemsmassen vår, sier styreleder i idrettsrådet i Bergen, Terje Valen, til BA.
AP170406 Hvis det skal settes i gang en søknadsprosess for OL, må det i hvert fall være godt forankret i medlemsmassen vår, sier styreleder i idrettsrådet i Bergen, Terje Valen, til BA.
DA170401 Til sammenligning representerer moskeene som har varslet å melde seg ut 36 prosent av medlemsmassen , med sine rundt 30.000 medlemmer.
DA170401 Til sammen kanskje opp mot 40.000 av medlemsmassen , anslår Ghozlan.
DA170401 Men tall Dagsavisen har hentet ut fra Fylkesmannen i Akershus og regjeringen.no viser at Islamsk Råds nyinnvalgte styremedlemmer representerer moskeer som kun utgjør 25 prosent av medlemsmassen .
AP170329 Tilsammen representerer disse moskeene mellom 20.000 og 25.000 av den totale medlemsmassen
AA170329 Til sammen representerer disse moskeene mellom 20.000 og 25.000 av den totale medlemsmassen
SA170327 Da fikk vi en avskalling i medlemsmassen , sier han.
AP170327 Da fikk vi en avskalling i medlemsmassen , sier han.
VG170316 Selv om oppslutningen om SV har sunket, har medlemsmassen vært stabil og faktisk steget de senere årene.
DN170314 Fra før har organisasjonen Norsk Pilotforbund, med mer enn 1.500 piloter i medlemsmassen , Nordens største forbund for yrkesgruppen.
AA170314 Hvis signalene fra kvinnenettverket i nord hadde befestet seg, så kunne vi ikke bli med på et valg der delegatene ikke er representative for medlemsmassen , sier han.
AA170314 Fra før har organisasjonen Norsk Pilotforbund, med mer enn 1.500 piloter i medlemsmassen , Nordens største forbund for yrkesgruppen.
SA170302 Selv om medlemsmassen har hatt en svak økning, opplever Tornekrattet altså at det er vanskelig å få med flere supportere på kamp.
AP170302 Selv om medlemsmassen har hatt en svak økning, opplever Tornekrattet altså at det er vanskelig å få med flere supportere på kamp.
SA170301 Men min klare mening er at denne setningen ( om kjønnsfordeling i tråd med medlemsmassen , journ. anm. ) burde vært strøket.
SA170301 Der brukes også formuleringen « forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen ».
SA170301 - Jeg synes det var overraskende og merkelig å slå fast at kjønnsfordelingen skal være i tråd med fordeling av medlemsmassen , når det dessverre er så ekstremt skjevt, sier Bae.
SA170301 Én av setningene i vedtaket har skapt rabalder : « Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen , dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn ».
BT170301 Men min klare mening er at denne setningen ( om kjønnsfordeling i tråd med medlemsmassen , journ. anm. ) burde vært strøket.
BT170301 Der brukes også formuleringen « forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen ».
BT170301 - Jeg synes det var overraskende og merkelig å slå fast at kjønnsfordelingen skal være i tråd med fordeling av medlemsmassen , når det dessverre er så ekstremt skjevt, sier Bae.
BT170301 Én av setningene i vedtaket har skapt rabalder : « Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen , dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn ».
AP170301 Men min klare mening er at denne setningen ( om kjønnsfordeling i tråd med medlemsmassen , journ. anm. ) burde vært strøket.
AP170301 Der brukes også formuleringen « forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen ».
AP170301 - Jeg synes det var overraskende og merkelig å slå fast at kjønnsfordelingen skal være i tråd med fordeling av medlemsmassen , når det dessverre er så ekstremt skjevt, sier Bae.
AP170301 Én av setningene i vedtaket har skapt rabalder : « Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen , dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn ».
VG170226 Etter i flere år å ha blitt beskyldt for å ha et for « hvitt fokus », og kampanjen #OscarsSoWhite i 2015, bestemte Oscar-akademiet i fjor at de skulle ta grep for å øke mangfoldet og sikre at medlemsmassen innen 2020 i større grad speiler befolkningen.
VG170222 - Ja, men våre siste målinger viser at det er et overveldende flertall i medlemsmassen som støtter de rødgrønne : 82 prosent, mens oppslutning om Høyre og Frp ramler.
BT170214 Han understreker likevel at det er vekstpotensial i den store medlemsmassen til OBOS som var viktigst for Tryg da de valgte å kjøpe boligbyggelagets forsikringsselskap.
SA170207 - Foreløpig ser det ikke ut som de to dårlige vintrene vi har hatt nå har påvirket medlemsmassen .
BT170207 - Foreløpig ser det ikke ut som de to dårlige vintrene vi har hatt nå har påvirket medlemsmassen .
AP170207 - Foreløpig ser det ikke ut som de to dårlige vintrene vi har hatt nå har påvirket medlemsmassen .
DB170120 Medlemsmassen steg drastisk.
DB170106 I dagens lover for Norges Idrettsforbund er kjønnsbalansen i forbundsstyrene knyttet til sammensetningen av medlemsmassen .
DB170102 Nedgangen fra 2015 til utgangen av 2016 høres kanskje udramatisk ut, men tilsvarer faktisk ti prosent av medlemsmassen til partiet.
AP160406 På tre år har medlemsmassen økt fra 846 til 1158 betalende medlemmer.
AP160312 Medlemsmassen har vokst dramatisk de siste ti-femten årene.
SA160308 Vi skal speile medlemsmassen vår både på og utenfor idrettsbanen.
AP160308 Vi skal speile medlemsmassen vår både på og utenfor idrettsbanen.
AP160213 - For kjernevelgerne, for store deler av medlemsmassen , er dette viktig !