AA171210 Religiøs eller politisk oppfatning eller medlemskap i kunstnerorganisasjoner skal ikke hensyntas.
DA171209 Noen ivrer for et hardt brudd der flest mulig av de formelle tilknytningsbånd blir brutt, mens andre mener det er best med en myk brexit med så nær tilknytning som mulig til EU, om mulig også med fortsatt medlemskap i det indre markedet.
VG171208 De som har argumentert for at Norge ikke skulle stemme for atomvåpenforbud, har i all hovedsak begrunnet det med vårt medlemskap i NATO.
VG171208 - Du kan være medlem av flere trossamfunn, men du kan bare få statsstøtte for ett medlemskap .
SA171208 Ifølge Barnier har den britiske regjeringen selv begrenset handlingsrommet kraftig ved å utelukke fortsatt medlemskap i tollunionen og det indre marked.
SA171208 Stortinget skal vurdere om internasjonale verv er forenelige med medlemskap i komiteen.
DA171208 Det hører med til historien at rundt 55.000 av de 65.000 medlemmene som ble innhentet ved telefonkatalogmetoden, på telefon har bekreftet sitt medlemskap .
AP171208 Representanter for Solberg-regjeringen har gjentatte ganger uttalt at EØS-avtalen og Norges medlemskap i det indre marked ligger fast, mens Senterpartiet er blant dem som har tatt til orde for at den britiske utmeldingsprosessen må tvinge frem en debatt om Norges tilknytning til EU.
DA171207 Presidenten uttaler seg på en måte som provosere mange land i EU, og forhandlinger om en eventuelt framtidig medlemskap i unionen er lagt på is.
AP171207 For å bli rammet av straffeloven, kreves « kvalifisert deltagelse » i tillegg til medlemskap , altså at man både er medlem og er aktiv i organisasjonen.
VG171206 En av grunnutfordringene for forfatterforeningen som fagforening er likevel at den har et eksklusivt medlemskap , i den forstand at det er flere som vil ha det enn som får det.
VG171206 Medlemskap i foreningen er irrelevant for om du får stipend eller ikke.
DB171206 Men idrettsutøvernes skjebne og vårt medlemskap i den olympiske familien er likevel det viktigste, skriver Sport Express.
DB171206 april i år dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering og medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS, samt for å ha ytt økonomisk og materielle støtte til flere norske fremmedkrigere i Syria.
DA171206 Men idrettsutøvernes skjebne og vårt medlemskap i den olympiske familien er likevel det viktigste, skriver Sport Express.
AP171204 Først skulle partene bli enige om de grunnleggende prinsippene for avviklingen av dagens medlemskap , så kunne forhandlingene om det fremtidige forholdet starte.
AP171204 I klartekst betyr dette at dramaet rundt Hagens medlemskap i Nobelkomiteen trolig først avgjøres i stortingssalen fredag.
AP171204 Vennskaps- og bistandspakten med Sovjetunionen i 1948 og Norges medlemskap i NATO i 1949 hindret likevel et nært og godt politisk forhold.
AP171204 Kulturdepartementets tillit til kunstnere er uavhengig av medlemskap i organisasjoner og fagforeninger, derfor vil vi nå legge til rette for at hele kunstnerbefolkningen skal kunne ha innflytelse.
AP171203 Å behandle søknader om medlemskap .
AP171202 Videre er Rolf Jacobsens medlemskap i Nasjonal samling og dommen for det etter krigen et spenningselement og en gåte.
VG171201 - Vi har over to millioner medlemskap og er en viktig samfunnsaktør.
DB171201 - Vi har også kommet med forslag om at ikke-medlemmer kan stille til valg i komiteene, så lenge de fyller kravene til et medlemskap .
DB171201 Imidlertid vil vi at alle kunstnere skal kunne rekrutteres til arbeidet, uavhengig av medlemskap .
NL171130 I svært mange tilfeller får det store konsekvenser for gjerningspersonen, som ofte sier fra seg sine verv og avslutter sitt medlemskap i partiet.
NL171129 Det ble lovet økonomisk støtte for å komme i gang med en demokratisk utvikling av landet, og antydet medlemskap på sikt både i EU og Nato.
DB171129 I tillegg har den palestinske ledelsen forhandlet med Israel, og tatt diplomatiske initiativ hvor målet er anerkjennelse og medlemskap i den internasjonale straffedomstolen.
DB171129 mai 1949 stemte FNs generalforsamling ja til israelsk medlemskap , selv om Israel ikke hadde klart definerte grenser.
DN171128 « Harvey Weinstein har trukket sitt medlemskap i DGA med umiddelbar virkning », får CBS News opplyst i en epost fra en talsperson i regissørforeningen, som ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer.
DA171128 | Foretrekker fortsatt EØS ¶ 66 prosent sier nei til norsk medlemskap i EU og de fleste foretrekker at EØS-ordningen fortsetter, viser en meningsmåling Nationen og Klassekampen står bak.
DB171127 Særlig ikke hvis det ender i et fullverdig medlemskap .
VG171126 - Det Martin Strid sa om muslimer og islam, er overhodet ikke forenlig med vår politikk eller hvordan vi uttrykker oss, sier Magnus Olsson, som leder en partikomité som har ansvar for å vurdere Strids medlemskap .
SA171126 - Det som Martin Strid sa om muslimer og islam, er overhodet ikke forenlig med vår politikk eller hvordan vi uttrykker oss, sier Magnus Olsson, som leder en partikomité med ansvar for å vurdere Strids medlemskap .
SA171126 - Det som Martin Strid sa om muslimer og islam, er overhodet ikke forenlig med vår politikk eller hvordan vi uttrykker oss, sier Magnus Olsson, som leder en partikomité med ansvar for å vurdere Strids medlemskap .
DN171126 - Det som Martin Strid sa om muslimer og islam, er overhodet ikke forenlig med vår politikk eller hvordan vi uttrykker oss, sier Magnus Olsson, som leder en partikomité med ansvar for å vurdere Strids medlemskap .
DA171126 - Det som Martin Strid sa om muslimer og islam, er overhodet ikke forenlig med vår politikk eller hvordan vi uttrykker oss, sier Magnus Olsson, som leder en partikomité med ansvar for å vurdere Strids medlemskap .
AP171126 - Det som Martin Strid sa om muslimer og islam, er overhodet ikke forenlig med vår politikk eller hvordan vi uttrykker oss, sier Magnus Olsson, som leder en partikomité med ansvar for å vurdere Strids medlemskap .
DB171125 På den andre siden trengs det også bedre skolering av tillitsvalgte i den overbyggende historien som om betydningen av enkeltmedlemmers medlemskap for fellesskapet.
DA171125 Medlemslistene vaskes også mot hverandre for dobbeltregistreringer, avdøde eller andre åpenbart ugyldige medlemskap av Brønnøysundregistrene.
VG171124 - Du kan være medlem av flere trossamfunn, men du kan bare få statsstøtte for ett medlemskap .
DA171124 - Du kan være medlem av flere trossamfunn, men du kan bare få statsstøtte for ett medlemskap .
AP171123 Linda Hofstad Helleland er, tross sitt medlemskap i Høyre, trolig Frps fremste kulturpolitiker.
DB171122 På den annen side, nordmenn som støttet Tyskland under annen verdenskrig, gjennom kamp i tyske styrker, medlemskap i NS eller på annen måte, var medvirkende, uvitende eller vitende i større eller mindre grad, til det som i karakter og omfang er de mest avskyelige uhyrligheter i menneskehetens historie.
DB171122 Det var EUs krav at han måtte utleveres for at Serbia kunne få avtaler med unionen, og starte prosessen mot et framtidig medlemskap .
AP171119 Ved folkeavstemningen om norsk medlemskap i EU i 1994 stemte 52 prosent av oss for å bli værende utenfor.
AP171119 Han fikk folket mot seg i avstemningen om fortsatt medlemskap i EU.
AP171119 Anne Perkins, en kjent og anerkjent kommentator i den britiske avisen The Guardian, fremholder at feilen David Cameron gjorde var ikke å ta innover seg den store risikoen han tok ved å åpne opp for folkeavstemning om fortsatt britisk medlemskap i EU.
AP171117 Samtidig sa USAs daværende utenriksminister, John Kerry, at Tyrkias medlemskap i forsvarsalliansen kunne være i fare som en følge av at mange tusen mennesker mistet jobbene sine i kjølvannet av kuppforsøket.
NL171111 En tale som beredte grunnen for norsk medlemskap i NATO året etter.
AP171111 Han vil tidligst gi seg i 2024 og tar kanskje sikte på medlemskap i den eksklusive klubben for sterkt aldrende statsledere.
AP171109 Men de nevner ikke samtidig at utstyr, medlemskap og trening koster fra litt for mye til det hvite ut av øyet, samtidig som du ideelt sett burde være over middels godt trent for i det hele tatt å komme ned den alpinbakken, eller ha noe som helst på det fotballaget å gjøre.
NL171107 Det hele dreier seg om at USA/NATO/EU vil ha en regjering som søker medlemskap i NATO og EU.
VG171106 I april ble 32-åringen dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS, en dom han valgte å anke.
DB171106 Hussain ble i april i år dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering av en 18 år gammel norsk konvertitt og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS.
DB171106 Noen få, men vanlig dødelige, gjester riktignok Cayman, Bermuda eller Seychellene på bryllupsreise, men permanent opphold krever medlemskap i en mer eksklusiv klubb enn den ekteskapelige.
DA171106 Hussain ble i april i år dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering av en 18 år gammel norsk konvertitt og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS.
DA171105 Den tidligere profilerte talsmannen for Profetens Ummah ble i april i år dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS. 32-åringen ble dermed den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i Syria, og den første som er dømt for terrorrekruttering.
AP171105 Den tidligere profilerte talsmannen for Profetens Ummah ble i april i år dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS. 32-åringen ble dermed den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i Syria, og den første som er dømt for terrorrekruttering.
AP171105 april dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering og medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS, samt for å ha ytt økonomisk og materielle støtte til flere norske fremmedkrigere i Syria.
VG171102 Han sa opp sitt medlemskap i forbundet onsdag.
DB171101 Gjerne i kombinasjon med et medlemskap som får mengden bonuskort i lommeboken til å bli enda et par millimeter tykkere.
AP171101 Vi mener det er urimelig å nekte dem medlemskap ; deres personlige erfaringer er også gyldige.
VG171031 Filmprodusentenes bransjeorganisasjon i USA har fratatt Harvey Weinsteins medlemskap med henvisning til at seksuell trakassering ikke kan tolereres.
DB171031 Stipendbehandlingene skal ikke baseres på medlemskap , men kunstfaglig kompetanse.
DB171031 Det handler om å sikre en faglig forankring, uavhengig av politisk farge og kunstnerpolitisk medlemskap .
DB171030 Kulturministeren beskriver kunstnerorganisasjonene som « fagforeningene og interesseorganisasjonene », som fordrer medlemskap som forutsetning for komitearbeid og som ikke tåler å miste innflytelse.
DA171027 Frp : Vil jobbe for et fortsatt nei til norsk medlemskap i EU, og at deler av EØS-avtalen skal reforhandles.
DB171026 Vi gjør nå noen justeringer for å sikre at stipendbehandling gjøres basert på kunstfaglig kompetanse, ikke medlemskap .
DA171025 Og et medlemskap i EU fordrer respekt for demokrati og menneskerettigheter, herunder minoriteters rettigheter, sier forskeren.
AP171024 Medlemskap i Europarådet og parlamentarikerforsamlingen PACE var en naturlig arena for arbeidet.
AP171024 Medlemskap i Europarådet og parlamentarikerforsamlingen PACE var en naturlig arena for arbeidet.
DB171023 NIF har som krav for medlemskap i det norske idrettsforbundet at man har over 2000 medlemmer i forbundet.
DB171023 Først og fremst vil et medlemskap bety at utøverne av polesport vil få en bedre treningshverdag og kan satse på idretten på et høyere nivå enn hva som er mulig i dag.
DB171023 Der hadde nemlig selskapet medlemskap selv, og Haugvad kunne derfor ordne med en god pris gjennom sin avtale.
AP171023 Men det ble argumentert hardt for at medlemskap i den velfungerende organisasjonen ville føre til at Aserbajdsjan, Russland og de andre statene etter hvert ville begynne å følge reglene for demokrati og menneskerettigheter. 3rd-party-bio ¶
AP171023 Men det ble argumentert hardt for at medlemskap i den velfungerende organisasjonen ville føre til at Aserbajdsjan, Russland og de andre statene etter hvert ville begynne å følge reglene for demokrati og menneskerettigheter.
AP171019 Landets medlemskap i FNs menneskerettighetsråd har ført til skarpe reaksjoner.
AP171019 Den demokratiske republikken Kongo har nylig sikret seg medlemskap i FNs menneskerettighetsråd ( UNHRC ) fra januar 2018, til tross for skarpe protester fra flere land som viser til at landets mange menneskerettighetsbrudd.
AA171017 - Dersom tyrkisk medlemskap ikke er mulig, så bør de gi klar beskjed om dette, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG171015 Tyrkia søkte om fullt medlemskap i EU ( den gang EEC ) i 1987.
VG171015 I 1999 fikk Tyrkia kandidatstatus, og i 2005, etter at Tyrkia hadde oppfylt flere av de såkalte København-kriteriene om medlemskap , startet forhandlingene.
DA171015 Producers Guild of America, en av USAs ledende filmindustriorganisasjoner, vurderer også Weinsteins medlemskap , ifølge kilder.
DA171015 Det amerikanske filmakademiet har på et ekstraordinært styremøte fratatt Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ( 65 ) hans medlemskap i akademiet.
DA171015 Medlemskap
AA171015 Producers Guild of America, en av USAs ledende filmindustriorganisasjoner, vurderer også Weinsteins medlemskap , ifølge kilder.
AA171015 Det amerikanske filmakademiet har på et ekstraordinært styremøte fratatt Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ( 65 ) hans medlemskap i akademiet.
DB171014 En venn av meg foreslo at vi skulle søke om medlemskap , forteller al-Raqqawi, før han legger til : ¶
BT171014 Producers Guild of America, en av USAs ledende filmindustriorganisasjoner, vurderer også Weinsteins medlemskap , ifølge kilder.
BT171014 Det amerikanske filmakademiet har på et ekstraordinært styremøte fratatt Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ( 65 ) hans medlemskap i akademiet.
BT171014 Medlemskap
AP171014 Producers Guild of America, en av USAs ledende filmindustriorganisasjoner, vurderer også Weinsteins medlemskap , ifølge kilder.
AP171014 Det amerikanske filmakademiet har på et ekstraordinært styremøte fratatt Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ( 65 ) hans medlemskap i akademiet.
AP171014 Medlemskap
DA171013 For å ivareta formålet med barnetrygd og kontantstøtte - nemlig å ivareta barnets beste, blir det riktig at ytelsene rettes mot barna og at ytelsene derfor følger barnas medlemskap i folketrygden.
VG171012 Uttalelsen kommer etter at « The British Academy of Film and Television Arts » onsdag suspenderte Weinsteins medlemskap .
AA171012 Det gikk derfor penger ut av konto hver måned til medlemskap på treningssenter, Netflix og Spotify.
AP171010 Ikke minst er det bra for integreringen at mange barn går i barnehage, noe regjeringen ønsker å styrke ved å stille krav om fem års medlemskap i folketrygden for å kunne motta kontantstøtte.
AP171009 Der reagerte flere med å trekke sitt medlemskap .
DB171003 I teorien må Puigdemont sette seg ned å skrive søknader om medlemskap til EU, FN, NATO, ja, nærmest til hele verden.
VG171002 Soloplaten « Full Moon Fever » løftet ham til nye høyder ti år senere, i kjølvannet av Pettys medlemskap i en av rockens største « supergrupper », Traveling Wilburys, sammen med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison og Jeff Lynne.
AA171002 De øvrige dokumenter som PST mottok, gjaldt kun ulovlig grensepassering - ikke en sak om medlemskap i IS.
AA171002 Av dokumentene går det nemlig frem at lagmannsretten i Kilis i Tyrkia har domfelt 34-åringen for medlemskap i IS, opplyser statsadvokaten videre i e-posten.
AP171001 Et uavhengig Catalonia vil også måtte forhandle om medlemskap i EU og NATO.
AP171001 Når vi først har en så fin ordning som kontantstøtte, bør alle familier med medlemskap i folketrygden kunne benytte seg av den.
AP171001 Mine barns far er ikke norsk og mangler et snaut års medlemskap i folketrygden.
AP171001 Det som ikke kom frem da, var et nytt krav fra juli 2017 om fem års medlemskap i folketrygden for begge foreldre for å få støtte.
AA171001 Dokumentene viser at den tiltalte kan ha blitt domfelt for medlemskap i IS i Tyrkia.
AA171001 Dokumentene viser at den tiltalte kan ha blitt domfelt for medlemskap i IS i Tyrkia.
DA170929 Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning.
DA170929 Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning.
AP170929 - Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning, skriver de videre.
AP170929 - Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning, skriver de videre.
AA170929 - Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning, skriver de videre.
AA170929 - Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning, skriver de videre.
DA170927 Men en stor del av medlemmene i Labour ønsker seg fortatt medlemskap i det indre markedet når landet går ut av EU, viser målinger.
DA170927 Corbyn har ikke villet forplikte seg til at Labour skal gå inn for et fortsatt medlemskap i det indre markedet, men i august sa Labours skygge-brexitminister, Keir Starmer, at Labour i alle fall ønsker at Storbritannia skal være en del av det indre markedet i en overgangsperiode etter brexit.
AP170927 Flertallet av de nye stortingsrepresentantene er imot norsk medlemskap i EU, ifølge en Nei til EU-undersøkelse.
AA170927 Flertallet av de nye stortingsrepresentantene er imot norsk medlemskap i EU, ifølge en Nei til EU-undersøkelse.
DB170923 De siste fire årene har vi fått 50 000 nye medlemmer, og vi har nettopp passert 300 000 medlemskap .
AP170922 Et uavhengig Catalonia vil også måtte forhandle om medlemskap i EU og NATO.
AP170922 Et uavhengig Catalonia vil også måtte forhandle om medlemskap i EU og NATO.
AP170922 - Gjennom hele sitt medlemskap har Storbritannia aldri følt seg helt hjemme i EU, sa Theresa May under fredagens tale i Firenze.
AA170922 - Medlemskap i EØS vil bety at Storbritannia automatisk og fullt ut vil måtte innføre nye regler som vedtas i EU.
DB170920 Men at landet, i kraft av sitt faste medlemskap i Sikkerhetsrådet, sin økende globale innflytelse og sine voldsomme anslag mot sivilsamfunnet på hjemmebane, framstår som et levende eksempel på en ond vilje som utfordrer hele FNs rettighetsarbeid.
AA170918 Han er tiltalt for å ville styrte den tyrkiske regjeringen og for medlemskap i det myndighetene mener er væpnede terrorgrupper.
DB170917 Chepe kunne ta seg nær av ting i den grad at han fikk en kritisk journalist drept og bygget en eksakt kopi av klubbhuset i hagen sin da han ble nektet medlemskap i en av Calis finere klubber.
VG170915 Jeg er veldig optimistisk med tanke på all den internasjonale erfaringen og kompetansen norsk idrett i fremtiden vil nyte godt av gjennom Kloster Aasens medlemskap i IOC.
VG170915 Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger eller medlemskap . â -  Vareutvalget : Av totalt 85 varer er 63 varer identiske merkevarer. 10 produkter er i kategorien frukt og grønnsaker.
VG170915 Metoden har vært å velge ut sammenlignbare varer, ikke ta hensyn til rabattordninger eller medlemskap , og gjøre anonyme innkjøp.
DB170915 - Jeg er veldig optimistisk med tanke på all den internasjonale erfaring og kompetanse norsk idrett i framtiden vil nyte godt av gjennom hennes medlemskap i IOC.
DB170915 En annen vestlig frykt er at russerne forbereder en kupp i Hviterussland, og vil etterlate seg våpendepoter i landet i tilfellet en militær aksjon skulle bli aktuell, hvis for eksempel Hviterussland skulle søke medlemskap i EU eller NATO.
DA170915 - Jeg er veldig optimistisk med tanke på all den internasjonale erfaring og kompetanse norsk idrett i framtiden vil nyte godt av gjennom hennes medlemskap i IOC.
DA170913 Han er egentlig ikke interessert i hockey, bedagelig anlagt og skal aldri ha medlemskap på et treningssenter når han gir seg.
AA170913 - Kandidater til medlemskap må gi den høyeste prioritet til lovstyre, rettferdighet og grunnleggende rettigheter.
DN170911 Daglig leder Ketil Helland advarer i brevet mot medlemskap i forbundet fordi fagbevegelsen støtter en ny regjering.
DB170911 Daglig leder Ketil Helland advarer i brevet mot medlemskap i forbundet fordi fagbevegelsen støtter en ny regjering.
VG170910 I den grad det er interessant, så kan jeg her og nå tilstå at min egen europeiske identitet og EU-entusiasme ble til i Franks auditorium våren 1994, et halvår før et lite flertall av oss sa nei til norsk medlemskap i unionen.
AP170909 Sosial klasse, medlemskap i kirkesamfunn, by-land bosted og holdninger til økonomiske stridsspørsmål og til immigrasjon er blant de viktigste forhold som bestemmer nordmenns stemmegivning.
AP170909 Sosial klasse, medlemskap i kirkesamfunn, by-land bosted og holdninger til økonomiske stridsspørsmål og til immigrasjon er blant de viktigste forhold som bestemmer nordmenns stemmegivning.
AA170908 Tysklands statsminister Angela Merkel sa i forrige uke at hun ville ha slutt på EUs forhandlinger med Tyrkia om medlemskap i unionen.
AA170908 I Italia har tidligere statsminister Silvio Berlusconi lovet å avholde en folkeavstemning om landets medlemskap i EU, hvis han kommmer til makten.
DB170906 Uansett om tyrkisk medlemskap i EU skrinlegges, er EU dømt til å fortsette å snakke med Erdogan, og omvendt.
DB170906 Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, uttrykte mandag et påtatt raseri over uttalelsene fra Merkel og Shultz, som om han skulle brenne for tyrkisk medlemskap i EU.
DB170906 Mandag uttalte Federica Mogherini, utenrikssjefen i EU, seg om tyrkisk medlemskap .
DB170906 Landet søkte om medlemskap i 1987.
DB170906 I 2005 begynte forhandlingene om medlemskap .
DB170906 EU gjorde den store tabben med å slippe halve øya inn som medlem i 2004, i stedet for å stille gjenforening som vilkår for medlemskap .
DB170906 De har begge lang og grundig erfaring fra EU og har arbeidet med spørsmålet om tyrkisk medlemskap i EU i mer enn et tiår.
VG170905 Leder Angela Merkels avvisning av tyrkisk medlemskap i Den europeiske union kom angivelig som et sjokk på president Recep Tayyip Erdogan.
VG170905 Helt siden Tyrkia søkte om assosiert medlemskap i daværende EEC i 1959 har partene jevnlig møttes for å konstatere at de står langt fra hverandre.
VG170905 Angela Merkels avvisning av tyrkisk medlemskap i Den europeiske union kom angivelig som et sjokk på president Recep Tayyip Erdogan.
VG170904 Flere modeller verserer, medlemskap i EFTA og/eller EØS.
NL170904 Jeg tillater meg likevel tilslutt å gi uttrykk for at jeg er stolt over Senterpartiets, og ikke minst Anne Enger Lahnsteins heroiske innsats i kampen mot norsk medlemskap i EU.
DB170904 - Forbundskansler, jeg ville avslutte forhandlingene om medlemskap for Tyrkia i EU, sa Schulz for å sette Merkel i knipe.
DB170904 Davis godtar « forpliktelser » etter 44 års medlemskap , altså ubetalte regninger.
AP170904 Skulle Storbritannia komme til at landet er tjent med medlemskap i EFTA og EØS, vil vi fra norsk side ha en åpen innstilling til en søknad om britisk medlemskap .
AP170904 Skulle Storbritannia komme til at landet er tjent med medlemskap i EFTA og EØS, vil vi fra norsk side ha en åpen innstilling til en søknad om britisk medlemskap.
AP170904 Han minner om at medlemskap i EØS betyr at Storbritannia må underlegge seg domstolskontroll fra EFTA-domstolen og godta EU-lover.
AP170904 Dersom britene og EU er enige om at den beste løsningen er et medlemskap i EFTA-EØS, vil det være meget politisk vanskelig for Norge å si nei.
AP170904 - Vil det være mulig for Norge å si nei dersom britene ønsket et medlemskap ?
DN170902 Etter et møte i det amerikanske handelskammeret i Washington fredag, sa Davis at et slikt medlemskap kan bidra til å holde landet unna en potensielt farlig økonomisk situasjon etter at brexit blir en realitet, skriver nettstedet Politico.
AA170902 Etter et møte i det amerikanske handelskammeret i Washington fredag, sa Davis at et slikt medlemskap kan bidra til å holde landet unna en potensielt farlig økonomisk situasjon etter at brexit blir en realitet, skriver nettstedet Politico.
AA170831 Mitt medlemskap i Rødt var et faktum.
DN170830 Sammen med øreproppene og den nye smartklokken kommer også en ny treningsapp med eget medlemskap .
AA170829 Tyrkia innledet forhandlinger med EU om medlemskap for 12 år siden.
AA170829 Jean-Claude Juncker er av den oppfatning at Erdogan helst ser at EU stanser alle forhandlinger om medlemskap .
AP170827 Det britiske arbeiderpartiet ser for seg en lengre overgangsperiode med fortsatt medlemskap i EUs indre marked.
AP170827 Det britiske arbeiderpartiet kan godta fortsatt britisk medlemskap i EUs indre marked, og dermed akseptere fri bevegelse av arbeidskraft, varer, tjenester og kapital i en overgangsperiode.
DB170826 En rivende utvikling i prosent, men selskapet kvalifiserer fortsatt til medlemskap i Småbedriftsforbundets junioravdeling.
DA170826 Samtidig så man en akselerering i Tyrkia-kritikken på europeisk side : Jo mer sannsynlig et medlemskap virket, jo mer skremmende ble ideen for enkelte i Europa.
DA170826 I et par tiår måtte man lete lenge for å finne konkrete grep som ble tatt for å forberede et medlemskap .
DA170826 I 1987 sendte Tyrkia den første søknaden om fullverdig medlemskap , og landet ble anerkjent som søkerland.
DA170826 Han mente at det europeiske byråkratiet ville gjøre hva de kunne for å utsette et tyrkisk medlemskap , han regnet ikke med at Tyrkia kom til å bli medlem av unionen før i 2015.
DA170826 Det ble dermed også mulig å gjøre tyrkisk medlemskap til et innenrikspolitisk valgkamptema i EU-land, naturligvis, og ingen gjorde det mer effektivt enn franske Nicolas Sarkozy.
DA170826 Ankara-avtalen, som skulle være et første steg mot medlemskap i det europeiske økonomiske fellesskapet, ble signert i 1963.
VG170819 På sitt siste landsmøte fjernet Ap den tidligere formuleringen i sitt partiprogram om at medlemskap i EU ville være en fordel for Norge.
DB170818 Du trenger bare et par gode sko, og kanskje et medlemskap i DNT.
NL170817 Norge så helt annerledes ut i for eksempel 1814 da vi fikk grunnloven, 1905 da vi ble selvstendig nasjon, 1940 ved krigsutbruddet, 1945 da krigen var over, 1968 da ungdomsopptøyene kom, 1994 da vi nedstemte medlemskap i EU og i 2017 for å nevne noen årstall.
AA170817 Et norsk medlemskap i EU er neppe en aktuell problemstilling på mange år.
AP170813 Flere har påpekt at demokratenes system med å la ansiennitet styre medlemskap i Kongressens mektige komiteer, hindrer mange yngre politikere i å komme opp og frem.
DN170812 Fredag ble det klart at en andel av aksjonærene i selskapet nå ønsker at Benchmark, som eier 20 prosent av Uber, skal avgi sitt medlemskap i styret, samt å selge seg ned, skriver FT.
DB170807 Ifølge databasen, koster et medlemskap på et treningsstudio i Frankrike omtrent 350 kroner i måneden.
DA170805 Det er også grunn til å minne om at Liv Blåvarp har en sammensatt historie, som blant annet inkluderer medlemskap i den banebrytende kunstnergruppen Trikk på 1980-tallet.
VG170804 Staten overfører milliarder til norsk idrett hvert år, og Høyre-politikeren mener det ikke holder at NIF, med over to millioner medlemskap , fører tilsyn med seg selv.
SA170731 Med over 2,2 millioner medlemskap fordelt på 11.532 idrettslag er idrett Norges største folkebevegelse.
DN170731 Najy mener assosiert medlemskap kan løse flere av problemene ved fullt medlemskap .
DN170731 Najy mener assosiert medlemskap kan løse flere av problemene ved fullt medlemskap.
DN170731 Innad i EFTA har det vært delte meninger om britisk medlemskap .
DN170731 I tillegg vil medlemskap gi britene mulighet til å ta del i EFTAs frihandelsavtaler, som dekker 38 land.
DN170731 I rapporten ser de nærmere på hva assosiert medlemskap i EFTA kan bety for Storbritannia.
DN170731 En sovende paragraf åpner for assosiert medlemskap i EFTA.
DN170731 EFTA-konvensjonens bestemmelse om assosiert medlemskap er nemlig svært fleksibel.
DN170731 EFTA-konvensjonen inneholder nemlig en paragraf som åpner for assosiert medlemskap i klubben.
DN170731 Det skyldes blant annet at britisk medlemskap vil forrykke maktbalansen i organisasjonen.
DN170731 - Men skulle Storbritannia komme til at landet er tjent med medlemskap i EFTA eller en tilknytningsavtale med EFTA, vil man fra norsk side ha en åpen innstilling, sier kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad i Utenriksdepartementet.
DN170731 - Men nettopp dette er en av grunnene til å se nærmere på assosiert medlemskap i stedet.
DN170731 Én ulempe er at fullt medlemskap forutsetter fri flyt av mennesker over grensene mellom landene som er med.
DN170731 Medlemskap vil sikre frihandel med de fire EFTA-landene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.
AP170731 Statsråden påpeker likevel at et britisk medlemskap vil gjøre EFTA sterkere når de skal ut i verden og forhandle andre avtaler.
AP170731 Najy mener assosiert medlemskap kan løse flere av problemene ved fullt medlemskap .
AP170731 Najy mener assosiert medlemskap kan løse flere av problemene ved fullt medlemskap.
AP170731 Innad i EFTA har det vært delte meninger om britisk medlemskap .
AP170731 I tillegg vil medlemskap gi britene mulighet til å ta del i EFTAs frihandelsavtaler, som dekker 38 land.
AP170731 I rapporten ser de nærmere på hva assosiert medlemskap i EFTA kan bety for Storbritannia.
AP170731 En sovende paragraf åpner for assosiert medlemskap i EFTA.
AP170731 EFTA-konvensjonens bestemmelse om assosiert medlemskap er nemlig svært fleksibel.
AP170731 EFTA-konvensjonen inneholder nemlig en paragraf som åpner for assosiert medlemskap i klubben.
AP170731 Det skyldes blant annet at britisk medlemskap vil forrykke maktbalansen i organisasjonen.
AP170731 - Men skulle Storbritannia komme til at landet er tjent med medlemskap i EFTA eller en tilknytningsavtale med EFTA, vil man fra norsk side ha en åpen innstilling, sier kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad i Utenriksdepartementet.
AP170731 - Men nettopp dette er en av grunnene til å se nærmere på assosiert medlemskap i stedet.
AP170731 Én ulempe er at fullt medlemskap forutsetter fri flyt av mennesker over grensene mellom landene som er med.
AP170731 Medlemskap vil sikre frihandel med de fire EFTA-landene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.
AP170731 Med over 2,2 millioner medlemskap fordelt på 11.532 idrettslag er idrett Norges største folkebevegelse.
DB170726 Dette er i hovedsak enkle hytter og koier som du kan bruke uten å forhåndsbestille eller ha noe medlemskap .
DA170726 Ifølge www.fontenehus.no er medlemskap åpent for alle som har eller har hatt et psykisk helseproblem, med mindre personen utgjør en betydelig og aktuell trussel mot den generelle tryggheten i klubbhusfellesskapet.
DN170725 Enkelte organisasjoner reklamerer for at medlemskap gir momsfritak, blant andre Foreningen for merverdiavgiftsfri osteopatibehandling.
AA170725 Tyrkia innledet formelle samtaler med EU om medlemskap i 2005, etter langvarig motstand fra medlemsland som Frankrike, som var skeptiske til å slippe et så stort muslimsk land inn i unionen.
AA170725 Enkelte organisasjoner reklamerer for at medlemskap gir momsfritak, blant andre Foreningen for merverdiavgiftsfri osteopatibehandling.
VG170724 november : Norge søker medlemskap i EF ¶
DB170719 Men denne ordbruken begrenser seg bare til å anerkjenne at et flertall av britene stemte for at Storbritannia skulle avslutte sitt medlemskap i EU.
DB170717 Pussig er det da at hans eget parti, under hans ledelse, har gått fra å si et klart ja, til norsk EU-medlemskap, til å stryke setningen om at « medlemskap i EU vil være en fordel for Norge » i sitt nye stortingsvalgprogram.
DB170717 Her må Støre arbeide innenfor en helt annen sammenheng, fordi medlemskap i EU ikke er politisk mulig i Norge, men Støre kjemper for et nærmest mulig europeisk samarbeid gjennom EØS og andre politiske kanaler.
DA170717 En av verdiene som er viktig for EU, er forbudet mot dødsstraff, og en gjeninnføring av dødsstraff i Tyrkia, vil sette sluttstrek for tyrkiske ambisjoner om medlemskap .
AA170717 Flere av dem anklages for medlemskap i væpnede terrororganisasjoner.
VG170716 Formelt er Tyrkia fortsatt kandidat til medlemskap i EU, men forhandlingene har for lengst stanset opp og president Recep Tayyip Erdogan sier EU slett ikke er uunnværlig for Tyrkia.
VG170716 Medlemskap er uansett uaktuelt med den kurs Erdogan staker ut.
DB170715 Vi ser en forening som forsvarer å bestride medlemskap , skrev Malmö Support.
DB170715 Tyrkia er medlem av NATO og kandidat til medlemskap i EU.
DN170713 « Storbritannia er medlem av EØS i kraft av sitt medlemskap i EU.
DN170713 Mays begrunnelse for å gå ut av det indre marked er at medlemskap i dette betyr at man også må godta de fire friheter, deriblant fri ferdsel over landegrensene.
DN170713 - Vi søker derfor ikke medlemskap i det indre marked.
AA170713 Mays begrunnelse for å gå ut av det indre marked er at medlemskap i dette betyr at man også må godta de fire friheter, deriblant fri ferdsel over landegrensene.
AA170713 - Vi søker derfor ikke medlemskap i det indre marked.
AA170713 " Storbritannia er medlem av EØS i kraft av sitt medlemskap i EU.
AA170712 Tyrkia er kandidat til medlemskap i EU, men forhandlingene er i praksis lagt på is på grunn av det EU mener er en undergraving av demokratiet og rettsstaten i Tyrkia etter kuppforsøket for ett år siden. ( ©NTB ) ¶
AA170712 Det utelukker i utgangspunktet en såkalt norsk løsning med medlemskap i EØS.
VG170711 Mandag ble Ukraina enige med NATO om å starte arbeidet med en handlingsplan for medlemskap i alliansen.
VG170711 Landet vil frem mot 2020 jobbe med reformer for å tilfredsstille krav til medlemskap innen 2020, melder Reuters.
VG170711 I en meningsmåling fra the Democtatic Initiatives Foundation i juni svarte 69 prosent av ukrainere at de var for medlemskap .
AA170710 Ukraina lover å presse på med reformer for å gjøre seg spiselig som kandidat til medlemskap i NATO.
AA170710 Stoltenberg skrøt av Ukraina, men kom ikke med noen løfter om ja til medlemskap fra NATOs side.
AA170710 Fra NATOs side er det viktig å understreke at det er medlemslandene i NATO og kandidatlandet som må ta beslutningen om medlemskap .
AA170710 - Og framtidig medlemskap i NATO vil være en garanti for den sikkerheten, sa han.
DA170703 Gerhardsen var også involvert i flere tøffe konflikter om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, som striden om norsk medlemskap i NATO og atomvåpen, debatter som fikk Borgen selv til å gå til Ap-utbryterne i Sosialistisk Folkeparti ( SF ), forløperen til SV.
DN170630 Det er litt som et medlemskap i et treningssenter : Du blir ikke i toppform bare av å være medlem.
AA170630 Det er litt som et medlemskap i et treningssenter : Du blir ikke i toppform bare av å være medlem.
AA170630 Det er litt som et medlemskap i et treningssenter : Du blir ikke i toppform bare av å være medlem.
VG170629 Oscar-akademiet endret i fjor regelverket for medlemskap for å fremme større mangfold i medlemsmassen.
VG170628 * Irland ønsker fortsatt medlemskap i EU, og hvis Nord-Irland og Irland blir ett rike, vil de kunne fortsette å være medlem, fastslo EU-ledere nylig.
VG170626 Skäringer opplyser om at det er hun som senere har sørget for å få innført aldersgrense på medlemskap .
DB170625 For dette kreves det full egenbetaling siden papirløse ikke har medlemskap i Folketrygden.
AA170625 Veien fram til medlemskap er imidlertid lang, og EU-kommisjonen har beskrevet Albanias rettsvesen som tregt, ineffektivt og preget av korrupsjon.
AA170625 Veien fram til medlemskap er imidlertid lang, og EU-kommisjonen har beskrevet Albanias rettsvesen som tregt, ineffektivt og preget av korrupsjon.
BT170624 Peggy Fluge ( i midten ) har et nesten livslangt medlemskap i organisasjonen, men har sett at antallet avholdsfolk er blitt redusert.
DA170621 Tidlig på 1970-tallet førte kampen om medlemskap i EEC ( EU ) til store politiske rystelser i Norge.
DA170621 Etter at Norge i 1972 sa nei til medlemskap i EEC, ble Sosialistisk Valgforbund ( SV ) dannet.
DA170621 Den største omveltningen i etterkrigstiden skjedde i forbindelse med dragkampen om medlemskap i EEC ( i dag EU ) i 1972.
VG170620 Trusselen kommer fra Russland, og Norges forsvar bygger i alt og ett på vårt medlemskap i NATO.
SA170619 Tallene er henholdsvis det laveste og høyeste på fem år, ifølge avisa, som kan opplyse at i 2012 svarte " hele " 25,7 prosent av de spurte " ja " på spørsmålet om de er for norsk medlemskap i EU.
AP170619 FN protesterte torsdag mot at en av dommerne til Den internasjonale straffedomstolen var blitt dømt til syv års fengsel i Tyrkia for « medlemskap i en væpnet terrorbevegelse ».
AP170619 FN protesterte torsdag mot at en av dommerne til Den internasjonale straffedomstolen var blitt dømt til syv års fengsel i Tyrkia for « medlemskap i en væpnet terrorbevegelse ».
AA170619 Tallene er henholdsvis det laveste og høyeste på fem år, ifølge avisa, som kan opplyse at i 2012 svarte " hele " 25,7 prosent av de spurte " ja " på spørsmålet om de er for norsk medlemskap i EU.
VG170618 Irland ønsker fortsatt medlemskap i EU, og hvis Nord-Irland og Irland blir ett rike, vil de kunne fortsette å være medlem, fastslo EU-ledere nylig.
VG170617 Vi styrte mot en ny folkeavstemming og EU medlemskap for Norge.
VG170617 Det ble ikke noe EU medlemskap på oss.
DN170612 Makedonia skal være villig til å skifte navn på landet for å få medlemskap i Nato, noe Hellas hittil har nedlagt veto mot.
DB170612 Noe medlemskap i unionen er utenkelig med det første.
AP170612 Dette var en klar markering av at EU nå vil øke engasjementet i regionen og at disse landene deler et mål om et fremtidig medlemskap i EU.
DB170610 - Den tyrkiske statsadvokatens beslutning om å straffeforfølge Taner Kilic, president i Amnesty International i Tyrkia, på grunn av « medlemskap i en terrororganisasjon » er en hån mot rettferdigheten, heter det i en pressemelding fra Amnesty International.
AP170610 Både Labour og De konservative har velgere på begge sider av EU-debatten, men Labour har langt større oppslutning blant ja-folk, mens De konservative gjør det best blant dem som stemte nei til fortsatt medlemskap .
AP170610 Nå er medlemskap i det indre markedet og åpne grenser for EU-borgere tilbake ved forhandlingsbordet.
AP170610 Nordirene var langt fra enig med DUP, og et flertall stemte for fortsatt britisk medlemskap i EU.
AP170610 Både Labour og De konservative har velgere på begge sider av EU-debatten, men Labour har langt større oppslutning blant ja-folk, mens De konservative gjør det best blant dem som stemte nei til fortsatt medlemskap .
AA170610 - Den tyrkiske statsadvokatens beslutning om å straffeforfølge Taner Kilic, president i Amnesty International i Tyrkia, på grunn av « medlemskap i en terrororganisasjon » er en hån mot rettferdigheten, heter det i en pressemelding fra Amnesty International.
NL170609 Det vil bety at vi ønsker frivillig medlemskap i folketrygden for alle skattebetalere og mulighet til å velge alternative forsikringsløsninger i det private markedet.
NL170609 Da vi ønsker at medlemskap i folketrygden skal være frivillig, vil det ikke bety at alle eksisterende medlemmer kastes ut.
AA170607 Sa opp medlemskap etter Munch-innkjøp ¶
AP170605 Senterpartiets nestleder, Ola Borten Moe, er blant dem som har spådd at Brexit kan bety slutten for EØS, fordi det vil vise at det er et alternativ til EØS og fullt medlemskap .
DB170603 Disse to irriterte i 2010 på seg det norske dikterlauget da de sammen søkte om medlemskap i Den norske forfatterforeningen.
DB170602 I dag er statsborgerskap et kriterium for medlemskap .
DB170602 Hvordan har Forsvarsdepartementet vurdert tilfellene av ukjent identitet og bakgrunn med den innvirkning dette måtte ha for å tillate et medlemskap i skytterlag for denne gruppen ? 4.
DB170602 Hun viser til at våpenloven ikke setter krav til norsk statsborgerskap for erverv av skyttervåpen og at personer som ikke tilfredsstiller krav til sikker opptreden på standplass, kan bortvises eller nektes medlemskap .
DB170602 Forsvarsministeren skriver at ingen skytterlag gir formell mulighet for kontroll av vandel ved inngåelse av medlemskap, og at det finnes kommersielle aktører som tilbyr skyteaktiviteter til alle, uten krav om medlemskap .
DB170602 Forsvarsministeren skriver at ingen skytterlag gir formell mulighet for kontroll av vandel ved inngåelse av medlemskap , og at det finnes kommersielle aktører som tilbyr skyteaktiviteter til alle, uten krav om medlemskap.
DB170602 Departementet mener derfor at det ikke er behov for noen analyse av hvilken innvirkning ukjent identitet og bakgrunn kan ha for medlemskap i DFS.
AP170602 Hvis den hadde hatt det, ville Sjøfartsdirektoratet ha vært kvalifisert for medlemskap .
AP170602 Hvis den hadde hatt det, ville Sjøfartsdirektoratet ha vært kvalifisert for medlemskap .
VG170601 Åkerman påpeker at det er hyggelig med nye medlemmer, men om man er ute etter hard festing, så er ikke medlemskap i Mensa måten å gjøre det på.
DB170601 Åkerman påpeker at det er hyggelig med nye medlemmer, men om man er ute etter hard festing, så er ikke medlemskap i Mensa måten å gjøre det på.
DA170601 Åkerman påpeker at det er hyggelig med nye medlemmer, men om man er ute etter hard festing, så er ikke medlemskap i Mensa måten å gjøre det på.
AP170531 3rd-party-bio ¶ Medlemskap i redaktørgruppen blir det også til Norsk journalistlags advokat Ina Lindahl Nyrud og Norsk Redaktørforenings assisterende generalsekretær Kjellaug Nybø for denne setningen i Aftenposten 22. mai : « Vi finner det også underlig at man i helsevesenet ikke stoler på at de som er satt til å forvalte o
DB170529 Gratis medlemskap
DA170529 Gratis medlemskap
DB170526 Derfor må ungdom som fyller 15 år, som altså er livssynsmyndige, bli informert om sitt medlemskap og gi samtykke til fortsatt medlemskap .
DB170526 Derfor må ungdom som fyller 15 år, som altså er livssynsmyndige, bli informert om sitt medlemskap og gi samtykke til fortsatt medlemskap.
DB170526 * Alle over 15 år må aktivt samtykke for videre medlemskap i tros- og livssynssamfunn.
AP170525 Nå er de blitt arrestert, siktet for « medlemskap i en terrorgruppe ».
AP170525 De to ble denne uken arrestert, anklaget for medlemskap i en terrorgruppe.
AP170524 Norge deltar aktivt i koalisjonen og skal ikke ha hatt noen større motforestillinger mot formelt medlemskap for NATO som organisasjon.
AP170524 NTB er kjent med at NATO-sjefen skal ha argumentert for medlemskap i diskusjonene internt i alliansen.
AP170524 Flere allierte har derfor hatt problemer med å se merverdien av fullt medlemskap også for NATO som organisasjon.
AA170524 Norge deltar aktivt i koalisjonen og skal ikke ha hatt noen større motforestillinger mot formelt medlemskap for NATO som organisasjon.
AA170524 NTB er kjent med at NATO-sjefen skal ha argumentert for medlemskap i diskusjonene internt i alliansen.
AA170524 Flere allierte har derfor hatt problemer med å se merverdien av fullt medlemskap også for NATO som organisasjon.
AA170524 Norge deltar aktivt i koalisjonen og skal ikke ha hatt noen større motforestillinger mot formelt medlemskap for NATO som organisasjon.
AA170524 NTB er kjent med at NATO-sjefen skal ha argumentert for medlemskap i diskusjonene internt i alliansen.
AA170524 Flere allierte har derfor hatt problemer med å se merverdien av fullt medlemskap også for NATO som organisasjon.
AP170522 Den ene er at alle kjente samfunn i verdenshistorien har klassifisert folk i grupper, for å etablere grenser for medlemskap .
AP170522 Den ene er at alle kjente samfunn i verdenshistorien har klassifisert folk i grupper, for å etablere grenser for medlemskap .
NL170519 Europabevegelsen mener at norske interesser best kan ivaretas gjennom et medlemskap der Norge sikres innflytelse og medbestemmelsesrett.
DB170518 Demokratene i Norge vil ikke delta i noen regjering eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering uten at folket blir spurt i en bindende folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS.
VG170516 Irland ønsker fortsatt medlemskap i EU, og hvis Nord-Irland og Irland blir ett rike, vil de kunne fortsette å være medlem, fastslo EU-ledere nylig.
NL170516 Det er ikke vi som har stemt ja til medlemskap i EU.
AA170516 » Når Kjerkol går så langt at hun tar æren for Brøndbo og resten av DDE sin suksess, er det tydelig at Brøndbos medlemskap i Høyre har truffet en nerve i Arbeiderpartiet.
AA170516 | Brøndbos medlemskap i Høyre har truffet en nerve i Ap ¶
VG170514 Irland ønsker fortsatt medlemskap i EU, og hvis Nord-Irland og Irland blir ett rike, vil de kunne fortsette å være medlem, fastslo EU-ledere nylig.
VG170512 Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger eller medlemskap .
SA170510 Alle deltagere i arrangementer i regi av forbundet eller forbundets medlemsorganisasjoner skal være omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale.
DB170510 Andreas Lagaard mener at det ville blitt lagt tryggere rammer rundt sporten med et medlemskap i Norges Idrettsforbund.
AP170510 Alle deltagere i arrangementer i regi av forbundet eller forbundets medlemsorganisasjoner skal være omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale.
AA170510 Dermed kunne Trondheim Jazzforum tegne 1492 medlemskap til 39 konserter det første året !
AP170509 Europa-spørsmål har vært plage for LO-ledelsen siden en ekstraordinær kongress med knapp margin gikk mot norsk medlemskap i EU før folkeavstemningen i 1994.
AP170508 De ønsket seg strengere innvandringspolitikk og mer nasjonal suverenitet og var helt avgjørende for at Storbritannia stemte nei til fortsatt medlemskap .
AP170508 De ønsket seg strengere innvandringspolitikk og mer nasjonal suverenitet og var helt avgjørende for at Storbritannia stemte nei til fortsatt medlemskap .
DA170507 For første gang sier Frp nei til norsk medlemskap i EU.
AP170507 For første gang sier Frp nei til norsk medlemskap i EU.
AA170507 Sentrumspolitikeren er en svoren tilhenger av EU-samarbeidet, mens hans motkandidat Marine Le Pen fra Nasjonal front i flere sammenhenger tok til orde for å trekke Frankrike ut av valutasamarbeidet og holde folkeavstemning om fortsatt medlemskap i Den europeiske union. ( ©NTB ) ¶
AA170507 For første gang sier Frp nei til norsk medlemskap i EU.
AP170506 « Fremskrittspartiet vil arbeide mot norsk medlemskap i EU », står det svart på hvitt i det nye partiprogrammet til Frp som ble vedtatt lørdag.
AP170506 « Fremskrittspartiet vil arbeide mot norsk medlemskap i EU », står det svart på hvitt i det nye partiprogrammet til Frp som ble vedtatt lørdag.
AP170506 « Fremskrittspartiet vil arbeide mot norsk medlemskap i EU », står det svart på hvitt i det nye partiprogrammet til Frp som ble vedtatt lørdag.
AA170505 Det er ventet at partiet for første gang vil si nei til norsk medlemskap i EU og slå fast at deler av EØS-avtalen bør reforhandles.
DB170504 Ifølge Sandersen har Skien hatt en MC-klubb som har forsøkt å få fullverdig medlemskap i Bandidos i ei tid.
DB170502 På sitt kommende landsmøte vil Frp trolig si nei til norsk medlemskap i EU og samtidig kreve at EØS-avtalen reforhandles på sentrale punkter.
DB170429 Ifølge avisa Østlendingen var det under fylkesårsmøtet for Senterpartiets lokallag i Hedmark, at fylkesleder Aasa Gjestvang oppfordret partileder, Trygve Slagsvold Vedum, til å gi Kirsebom gratis medlemskap i Senterpartiet.
AP170429 Det er første gang at et land melder seg ut, men Cuba var lenge nektet medlemskap , og andre har vært suspendert i perioder.
VG170428 - Da Iran ble innvalgt som medlem av kvinnekommisjonen i 2011, stemte Norge imot Irans medlemskap under Lysbakkens ledelse ?
SA170428 Mange i Montenegro er imot at landet blir medlem av NATO, og flere hundre motstandere hadde samlet seg foran bygningen der de folkevalgte stemte for medlemskap .
DN170428 EU ventes å garantere medlemskap for forent Irland ¶
DN170428 EU ventes å garantere medlemskap for forent Irland ¶
DN170428 | EU ventes å garantere medlemskap for forent Irland ¶
DN170428 Stats- og regjeringssjefene i landene som blir værende i EU når Storbritannia går ut, ventes lørdag å komme med en garanti om medlemskap for et forent Irland.
AP170427 I den hemmelige avstemningen stemte 47 av 54 land for medlemskap til Saudi-Arabia.
AA170427 Den gangen kunne du, om du hadde medlemskap i et borettslag, få kjøpt en rekkehusbolig til 50000 kr ( 270000 i 2016 ).
VG170425 Å bli satt under monitorering innbærer at det anses som at man ikke møter de såkalte København-kriteriene, som blant annet er et krav for å kunne søke om medlemskap til EU.
VG170425 Tyrkia var ett av landene som var med på å grunnlegge Europarådet, men står utenfor EU, og har i flere måneder signalisert at landet vil vurdere å trekke seg fra videre forhandlinger om medlemskap .
AP170425 Ifølge det tyrkiske utenriksdepartementet har landet nå ikke noe annet valg enn å revurdere sitt medlemskap i Europarådets parlamentarikerforsamling.
AA170425 Det britiske arbeiderpartiets talsmann Keir Starmer sier tirsdag at en Labour-regjering vil kjempe for å bevare fordelene ved medlemskap i det indre markedet.
AA170425 52 prosent av britiske velgere stemte i juni i fjor ja til å forlate EU etter over 40 års medlemskap . ( ©NTB ) ¶
DN170423 De er i ytterkantene og har den mest kontroversielle politikken i forbindelse med Frankrike og deres medlemskap i EU.
DA170423 Nå blir det altså Macron, med en score på 24 prosent, og Le Pen, med en score på 21,8 prosent, som går videre til en duell om blant annet Frankrikes medlemskap i EU under presidentvalgets andre runde, 7. mai.
DB170422 « De prøver å bruke en fagforening uten medlemmer blant pilotene til å knuse en fagforening som praktisk talt har 100 prosent medlemskap », skriver en pilot i fagforeningen ANPAC i Italia som ikke vil bli navngitt, til Dagbladet.
AP170422 Guo har medlemskap i USAs president Donald Trumps eksklusive Mar-a-Lago-feriested i Florida, der Trump og Xi møttes tidligere denne måneden. facebook.com/jorgenlohne ¶ twitter.com/jorgenlohne ¶
AP170422 Av de velgerne som har bestemt seg, oppgir nesten 50 prosent at de vil stemme på ytterliggående kandidater som kommunister, antikapitalister, sterke islamkritikere og motstandere av medlemskap i EU og NATO.
VG170421 Noe som kan få enorme konsekvenser fordi Frankrikes medlemskap i EU og NATO da kan komme i spill.
VG170421 Jeg har et pragmatisk forhold til EU-spørsmålet i dag, fordi vurdering av medlemskap ikke er aktuelt, sier Flåthen som var LO-leder fra 2007 til 2013, etter Gerd-Liv Valla.
VG170421 - Spørsmålet om EU medlemskap er i dag en ikke-sak.
DA170421 Oslo Open, der rundt 200 kunstnere med medlemskap i ulike kunstnerorganisasjoner åpner galleriene sine for publikum, pleier å ha rundt 9.000 besøkende hvert år.
AP170420 New York Times har intervjuet en av lederne, Andrei Sivak, som mistet jobben som idrettslærer på grunn av sitt medlemskap i Jehovas vitner.
AA170420 Eksempler på dette er ansettelse i jobb, medlemskap i organisasjoner og skoleinnskriving for alle barn det gjelder.
DB170419 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.
DB170419 Slik gikk det da vi prøvde å sladde ¶ fra Citroën ¶ Medlemskap i Hizb ut-Tahrir, islamistgruppen som Stockholm-terroristen kobles til, kan gi asylsøkere oppholdstillatelse i Norge.
DA170419 Samtidig er det også klart at EUs fremste gulrot overfor Tyrkia - medlemskap i EU - ikke lenger er på bordet.
DA170419 | Norge gir opphold til islamister ¶ Medlemskap i Hizb ut-Tahrir, islamistgruppen som Stockholm-terroristen kobles til, kan gi asylsøkere oppholdstillatelse i Norge.
DA170419 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.
BT170419 | Norge gir opphold til islamister ¶ Medlemskap i Hizb ut-Tahrir, islamistgruppen som Stockholm-terroristen kobles til, kan gi asylsøkere oppholdstillatelse i Norge.
BT170419 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.
AP170419 Norsk medlemskap i NATO.
AP170419 At Ap nå unnlater å mene noe om norsk medlemskap i EU, endrer ikke hovedbildet.
AP170419 | Medlemskap i islamistgruppe kan gi oppholdstillatelse i Norge ¶ Medlemskap i Hizb ut-Tahrir, islamistgruppen som Stockholm-terroristen Rakhmat Akilov fra Usbekistan kobles til av flere svenske medier, kan gi asylsøkere oppholdstillatelse i Norge.
AP170419 | Medlemskap i islamistgruppe kan gi oppholdstillatelse i Norge ¶
AA170419 President Erdogan bør ikke ha noen illusjoner : Dersom dødsstraffen gjeninnføres, er det uforenlig med fortsatt tyrkisk medlemskap i Europarådet, sier Yves Cruchten.
AA170419 | Norge gir opphold til islamister ¶ Medlemskap i Hizb ut-Tahrir, islamistgruppen som Stockholm-terroristen kobles til, kan gi asylsøkere oppholdstillatelse i Norge.
AA170419 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.
DB170418 Programkomiteen slår fast at Norge to ganger har sagt nei til medlemskap i EU.
DB170418 Ap har tidligere programfestet ja til medlemskap , men sier nå at dersom medlemskapsspørsmålet kommer opp igjen, skal saken behandles i et nytt landsmøte.
AP170418 President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap .
AP170417 President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap .
AP170417 President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap .
DB170416 Det er i fall å gravlegge Tyrkias søknad om medlemskap i EU.
AP170416 President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap .
AP170416 President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap .
AP170415 President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap .
VG170414 Prisen for et medlemskap er 200.000 dollar.
DN170414 Jeg tror praten om medlemskap fortsetter fordi det er en arena hvor de kan holde kontakt, for det har jo vært et veldig dårlig forhold mellom EU og Tyrkia, sier han.
VG170412 I motsetning til i Sverige der medlemskap i en terrororganisasjon som IS ikke er forbudt, er det i Norge i dag straffbart å delta i en terrororganisasjon.
AP170412 Montenegros medlemskap vil øke stabiliteten og sikkerheten i det vestlige Balkan, sier kilden i Det hvite hus, som legger til at Russland ikke bør blande seg inn i saken : ¶
VG170411 Det blir ikke bedre av at Sverige ikke har forbud mot medlemskap i terrororganisasjoner som IS.
DA170409 Som pur ungt medlem av AUF, som leste Karl Marx på fritida og kjempet mot norsk medlemskap i EF.
DA170409 Som pur ungt medlem av AUF, som leste Karl Marx på fritida og kjempet mot norsk medlemskap i EF.
VG170408 Så outsägligt äckligt » skriver Linda, som ifølge Aftonbladet kommer til å si opp sitt medlemskap hos varehuset.
DB170407 Først da EØS-avtalen ble undertegnet, ble det gitt tilgang til medlemskap i folketrygden, men uten tilbakevirkende kraft.
DA170406 Han har derfor ikke automatisk krav på ankebehandling, men ut fra at det er første gang loven brukes, og at den går langt i hva som er medlemskap i IS, regner jeg med at den blir behandlet på nytt, sier Elden til Aftenposten.
AP170406 Han har derfor ikke automatisk krav på ankebehandling, men ut fra at det er første gang loven brukes, og at den går langt i hva som er medlemskap i IS, regner jeg med at den blir behandlet på nytt, opplyser Elden.
AP170406 Han har derfor ikke automatisk krav på ankebehandling, men ut fra at det er første gang loven brukes, og at den går langt i hva som er medlemskap i IS, regner jeg med at den blir behandlet på nytt, opplyser Elden.
AA170406 Han har derfor ikke automatisk krav på ankebehandling, men ut fra at det er første gang loven brukes, og at den går langt i hva som er medlemskap i IS, regner jeg med at den blir behandlet på nytt, sier Elden til Aftenposten. ( ©NTB ) ¶
DB170405 Hussain ble tirsdag dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for medlemskap i og rekruttering til terrorgruppa IS ( Den islamske stat ).
SA170404 Vi mener også retten har lagt listen for lavt for hva som er medlemskap i IS ut fra Hussains hyllester av organisasjonen.
DN170404 De fleste av journalistene i den sekulære avisen har sittet fengslet siden november i fjor, siktet for medlemskap i en forbudt terrorgruppe og for å ha bistått ulovlige organisasjoner.
DB170404 - Vi mener også retten har lagt listen for lavt for hva som er medlemskap i IS, ut fra Hussains hyllester til organisasjonen, fortsetter han.
BT170404 Tiltalen gjaldt medlemskap i og terrorrekruttering til IS.
AP170404 De fleste av journalistene i den sekulære avisen har sittet fengslet siden november i fjor, siktet for medlemskap i en forbudt terrorgruppe og for å ha bistått ulovlige organisasjoner.
AA170404 De fleste av journalistene i den sekulære avisen har sittet fengslet siden november i fjor, siktet for medlemskap i en forbudt terrorgruppe og for å ha bistått ulovlige organisasjoner.
AA170404 Landet håper å kunne innlede forhandlinger om medlemskap med Brussel innen utgangen av året. ( ©NTB ) ¶
AA170404 Vi mener også retten har lagt listen for lavt for hva som er medlemskap i IS ut fra Hussains hyllester av organisasjonen.
DN170403 Erdogan anklaget også EU for å ha løyet til Tyrkia siden forhandlingene om medlemskap startet.
DB170403 - Det er bare å trykke seg inn og be om medlemskap , det er ingen opptakskrav, sier Ambjørnsen.
AP170331 Å overlate EU-saken til en ny folkeavstemning uten å direkte tone flagg for eller mot norsk medlemskap .
AP170331 Da Aftenposten snakket med Kobilica torsdag ettermiddag, hadde menigheten sendt en melding til IRN med beskjed om å fryse menighetens medlemskap .
AP170330 Å overlate EU-saken til en ny folkeavstemning uten å direkte tone flagg for eller mot norsk medlemskap .
AP170330 Jeg husker det godt ; budskapet fra EU i 1988 - 89 da EFTA-landet Østerrike ønsket medlemskap .
AP170330 EU levde opp til sine demokratiske idealer ved å invitere inn de nye demokratiene i øst, og de EFTA-landene som ønsket medlemskap .
DN170329 Budskapet fra Brussel er krystallklart : Det er imperativt at britene får en avtale som er dårligere enn medlemskap i EU.
AP170329 I realiteten er det ventet at det vil måtte forhandles frem minst tre sett med avtaler : ¶ 1 ) Skilsmisseavtale : Disse forhandlingene dreier seg om å avvikle dagens medlemskap .
AP170329 Også Albansk Islamsk Kultursenter, med sine 4.200 medlemmer, vurderer å melde seg ut, og de har nå frosset sitt medlemskap , på grunn av ansettelsen, ifølge VG.
AA170329 Også Albansk Islamsk Kultursenter, med sine 4.200 medlemmer, vurderer å melde seg ut, og de har nå frosset sitt medlemskap , på grunn av ansettelsen, ifølge VG.
VG170328 - Vi vurderer etter de siste dagers hendelser å fryse vårt medlemskap , og at vi vurderer da en utmeldelse.
AP170328 - IRN er en demokratisk organisasjon der medlemskap er frivillig.
AA170328 Dette markerer begynnelsen på to år med forhandlinger før Storbritannias medlemskap i unionen oppheves.
VG170327 - Når du er leder for Norges største folkebevegelse med 2,2 millioner medlemskap , så vil du alltid bli omdiskutert og få mye ris og ros, sier Inge Andersen til Dagsrevyen.
DB170327 Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale, Når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond.
AA170327 Da britene stemte for utmeldelse fra EU, var det flertall i Nord-Irland for fortsatt medlemskap i unionen, der også nabolandet Irland er med. ( ©NTB ) ¶
AA170325 Den sveitsiske organisasjonen Dignitas har gitt medlemskap til 26 nordmenn som ønsker hjelp til å dø.
AA170325 Medlemskap innebærer at en kan reise til Sveits og få hjelp når en eventuelt skulle ønske å avslutte livet.
AP170324 Året før hadde Norge igjen avvist medlemskap ved folkeavstemning ¶
AP170324 Norge hadde forkastet medlemskap i en folkeavstemning året før ¶
AP170324 - Det er ganske enkelt å unngå et formelt medlemskap i EU, man kan la være å bli med, som Norge, eller melde seg ut, som Storbritannia.
AP170324 Året før hadde Norge igjen avvist medlemskap ved folkeavstemning ¶
AP170324 Norge hadde forkastet medlemskap i en folkeavstemning året før ¶
AP170324 - Det er ganske enkelt å unngå et formelt medlemskap i EU, man kan la være å bli med, som Norge, eller melde seg ut, som Storbritannia.
AP170324 Støtten til medlemskap er stor i de fleste land.
VG170322 - Og så mener jeg nok at medlemskap i en eventuell klagenemnd hverken burde ekskludere folk som har bodd i Bodø, Nøtterøy og Oslo, slik som jeg, eller folk som bor på Stange, slik som Vedum, sier Helgesen.
DN170322 Flere medlemmer ser på Montenegros medlemskap som en motstand mot Russlands forsøk på å påvirke Balkan.
DN170322 mars hvor han sier Montenegros medlemskap i alliansen vil øke integrering, demokratisk reform, handel, sikkerhet og stabilitet blant nabolandene.
DN170322 - Brexit betyr at det vil dukke opp en tredje vei mellom EU- medlemskap og EØS-avtale.
AA170322 Flere medlemmer ser på Montenegros medlemskap som en motstand mot Russlands forsøk på å påvirke Balkan.
AA170322 mars hvor han sier Montenegros medlemskap i alliansen vil øke integrering, demokratisk reform, handel, sikkerhet og stabilitet blant nabolandene.
AA170322 - Brexit betyr at det vil dukke opp en tredje vei mellom EU- medlemskap og EØS-avtale.
VG170321 Det er verdt å nevne at idrettsforbundet hadde 2 millioner medlemskap 2005, mens i 2015 var dette kun økt med 11 prosent til 2,24 millioner.
DN170321 Tyrkias medlemskap i EU vil bli " mer og mer urealistisk " dersom president Recep Tayyip Erdogan fortsetter å styre landet i autoritær retning.
AA170321 Tyrkias medlemskap i EU vil bli " mer og mer urealistisk " dersom president Recep Tayyip Erdogan fortsetter å styre landet i autoritær retning.
AP170320 Selv om de EU-vennlige partiene har gått frem, er det en underliggende EU-skepsis i Nederland, selv om det er flertall for fortsatt medlemskap .
AP170320 Selv om de EU-vennlige partiene har gått frem, er det en underliggende EU-skepsis i Nederland, selv om det er flertall for fortsatt medlemskap .
AA170320 Ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend var sentral, med obligatorisk medlemskap for tysk ungdom fra 1936.
AA170320 Skolene ble pålagt å sende navnelister for medlemskap i NSUF.
AA170320 Dette gjorde Sambandet mindre betenkelig, og lærerne meddelte at de aksepterte medlemskap .
AA170320 Da et medlemskap i Norges Lærersamband - pålegger meg forpliktelse til en slik oppdragelse, - - finner jeg å burde meddele at jeg ikke kan betrakte meg som medlem av lærersambandet ».
AA170320 februar 1942 ble medlemskap i NSUF gjort obligatorisk for ungdom mellom 10 og 18 år.
VG170318 - Jeg er en gammel ur-SV-er, med medlemskap siden 1969.
VG170317 Grunnen til fengslingene er brudd på terrorlovgivningen i Tyrkia, og Justisdepartementet i Tyrkia konkluderer også med at de ikke er fengslet for deres journalistikk, men deres medlemskap i ulovlige organisasjoner eller partier.
AP170315 80 prosent er for fortsatt medlemskap . 90 prosent er for fri flyt av folk.
AP170315 80 prosent er for fortsatt medlemskap . 85 prosent sier de støtter euroen.
VG170313 VIL BEVARE : Statsminister Mark Rutte vil holde på Nederlands medlemskap i EU, og ønsker å fortsette i regjering.
FV170313 I 2014 varslet den daværende lederen av EU-kommisjonen, Jose Manuel Barroso, at Skottland måtte søke om medlemskap hvis skottene stemte for løsrivelse fra Storbritannia i en folkeavstemning samme år.
DA170313 * Makedonia har vært et kandidatland for medlemskap i EU helt siden 2005, men medlemskapet blir hindret av at EU-medlemmet Hellas nekter å anerkjenne navnet Makedonia.
AA170313 I 2014 varslet den daværende lederen av EU-kommisjonen, Jose Manuel Barroso, at Skottland måtte søke om medlemskap hvis skottene stemte for løsrivelse fra Storbritannia i en folkeavstemning samme år.
DN170312 Storbritannia vil utrede medlemskap i Efta.
DN170312 Storbritannia vil utrede medlemskap i Efta.
DN170309 Mens flertallet av dem som stemte under brexitavstemningen sist juni ønsket å melde Storbritannia ut av EU, stemte hele 62 prosent av skottene for fortsatt medlemskap .
BT170304 I likhet med Skottland stemte Nord-Irland for fortsatt medlemskap i Den europeiske union.
AP170304 I likhet med Skottland stemte Nord-Irland for fortsatt medlemskap i Den europeiske union.
AA170304 I likhet med Skottland stemte Nord-Irland for fortsatt medlemskap i Den europeiske union. ( ©NTB ) ¶
DB170302 Hvor vår amerikanske fagforening søker medlemskap er opp til dem å avgjøre.
DN170301 Kina ønsker å minne Trump på om at landets medlemskap i Verdens handelsorganisasjon har skapt økonomisk vekst for verden.
DB170301 De har blant annet diskutert deltakelse på møter i Ku Klux Klan og medlemskap i gruppen Skinhead Nation, samtidig som de har kommet med en rekke nedsettende kommentarer om afroamerikanere », står det skrevet i statsadvokatens uttalelse. 15 medlemmer fra « Respect the flag » er opprinnelig tiltalt i saken.
DB170301 Ifølge avisa Østlendingen var det under fylkesårsmøtet for Senterpartiets lokallag i Hedmark, at fylkesleder Aasa Gjestvang oppfordret partileder, Trygve Slagsvold Vedum, til å gi Kirsebom gratis medlemskap i Senterpartiet.
DA170301 Men at en rabattordning for medlemskap i fagforeninger som fradraget representerer ikke skal være en fordel for LO, det virker noe underlig.
BT170227 KOMLISERT PLAN : Når 65 millioner briter i et av fellesskapets største og rikeste land skal vikles ut av rundt 80.000 sider lovtekster og avtaler med EU skapt gjennom 44 års medlemskap , er faren stor for at det kan ende med fiasko.
DN170226 Kommisjonen ble i sin tid sterkt kritisert for å ha gitt medlemskap til land som begår brudd på menneskerettighetene.
AA170226 Tillersons talsmann Mark Toner kommenterer ikke hvorvidt USAs medlemskap er til vurdering, men sier at " vår delegasjon skal delta full tut i rådets sesjon som starter mandag ".
AA170226 Kommisjonen ble i sin tid sterkt kritisert for å ha gitt medlemskap til land som begår brudd på menneskerettighetene.
VG170220 Sammen med Høyre har Arbeiderpartiet vært garantisten for at Norge gir denne verdensorden sin fulle støtte, og fremmet et langsiktig mål om et fullverdig norsk medlemskap i EU.
VG170220 Neisiden i Norge ved folkeavstemningene om norsk medlemskap i EF i 1972 og EU i 1994 har klart å etablere en fortelling om at et fullverdig medlemskap i EU - som 28 andre europeiske land har valgt - vil la kapitalkreftene og brusselbyråkratene knuge vårt lille land og knuse vårt demokrati.
VG170220 Neisiden i Norge ved folkeavstemningene om norsk medlemskap i EF i 1972 og EU i 1994 har klart å etablere en fortelling om at et fullverdig medlemskap i EU - som 28 andre europeiske land har valgt - vil la kapitalkreftene og brusselbyråkratene knuge vårt lille land og knuse vårt demokrati.
VG170220 Ja til et fullverdig medlemskap
VG170220 Grunnen var at Arbeiderpartiet i utkast til nytt program har fjernet at « medlemskap i EU vil være en fordel for Norge ».
VG170220 Det er lenge siden en toneangivende avis i norsk offentlighet har tatt et så klart standpunkt for et fullverdig norsk medlemskap i EU som det VG gjorde pålederplass 16. februar.
SA170220 Hun la ikke skjul på at hun ønsket fullt norsk medlemskap i EU.
FV170220 Hun la ikke skjul på at hun ønsket fullt norsk medlemskap i EU.
DN170220 Hun la ikke skjul på at hun ønsket fullt norsk medlemskap i EU.
DB170220 Hun la ikke skjul på at hun ønsket fullt norsk medlemskap i EU.
DB170220 Ifølge avisa Østlendingen var det under fylkesårsmøtet for Senterpartiets lokallag i Hedmark, at fylkesleder Aasa Gjestvang oppfordret partileder, Trygve Slagsvold Vedum, til å gi Kirsebom gratis medlemskap i Senterpartiet.
DB170220 Derimot sitter et medlemskap i Senterpartiet for langt inne.
DA170220 Hun la ikke skjul på at hun ønsket fullt norsk medlemskap i EU.
BT170220 Hun la ikke skjul på at hun ønsket fullt norsk medlemskap i EU.
DA170218 Det var alt fra passivt medlemskap i NS, tyske kjærester, til krigsforbrytelser og handlinger som kostet nordmenn livet.
VG170217 Det var tale om å opprette et felles militærpolitisk sikkerhetsrom i den euroatlantiske regionen for alle stater, uavhengig av deres medlemskap i militærpolitiske allianser.
DN170217 Protestene kom etter at Yanukovitsj valgte å avvise forsøk på å oppnå Ukrainsk medlemskap i EU til fordel for et tettere bånd til Russland, og endte med at han måtte gå av som president og dra til Russland i eksil.
DN170217 « Det var tale om å opprette et felles militærpolitisk sikkerhetsrom i den euroatlantiske regionen for alle stater, uavhengig av deres medlemskap i militærpolitiske allianser.
DN170217 Protestene kom etter at Yanukovitsj valgte å avvise forsøk på å oppnå Ukrainsk medlemskap i EU til fordel for et tettere bånd til Russland, og endte med at han måtte gå av som president og dra til Russland i eksil.
DB170217 ¶ OPPFORDRET TIL MEDLEMSKAP : Tidligere i dag ble Vendela Kirsebom oppfordret til å melde seg inn i Senterpartiet.
DB170217 Ifølge avisa Østlendingen var det under åpningen av fylkesårsmøtet for Senterpartiets lokallag i Hedmark, at fylkesleder Aasa Gjestvang oppfordret partiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, til å gi Kirsebom gratis medlemskap i partiet.
DB170217 At det skulle være noen motsetninger mellom dét og et medlemskap i Senterpartiet, ser ikke Vedum.
DB170217 At den tidligere supermodellen Vendela Kirsebom takket ja til Senterpartiet i Hedmarks tilbud om medlemskap , kan heller ikke skade rekrutteringen.
VG170216 VIL FJERNE EU : Ambisjonen om medlemskap i Den europeiske union skal ut av Arbeiderpartiets program.
VG170216 Mest oppsiktsvekkende er at setningen som slår fast at « medlemskap i EU ville være en fordel for Norge » foreslås strøket.
VG170215 En profilert Venstremann i Steinkjer, med nesten 45 års medlemskap , brøt før helgen med Norges eldste parti på grunn av ulvesaken.
VG170215 I utkastet til nytt partiprogram dropper Arbeiderpartiet å slå fast at partiet for norsk medlemskap i EU - samtidig som at verden er ikke den samme som før Donald Trump ble president i USA.
VG170215 I utkastet til nytt partiprogram dropper Arbeiderpartiet å slå fast at partiet er for norsk medlemskap i EU.
VG170215 Debatt I utkastet til nytt partiprogram dropper Arbeiderpartiet å slå fast at partiet for norsk medlemskap i EU - samtidig som at verden er ikke den samme som før Donald Trump ble president i USA.
VG170215 - I utkastet til nytt partiprogram dropper Ap og Jonas Gahr Støre å slå fast at partiet er for norsk medlemskap i EU.
DB170215 Den kalde krigens slutt gjorde det mulig for Sverige og Finland å søke medlemskap i EU og å tilnærme seg Nato.
AA170215 Om lag halvparten, 51 prosent, vil ikke at Finland skal bli medlem av NATO, mens 21 prosent sier ja til medlemskap . ( ©NTB ) ¶
AP170214 For øyeblikket har ikke Ukraina søkt om medlemskap , sier Stoltenberg i opptaket.
AP170214 - Våre amerikanske partnere har informert meg om at landet vårt kan oppnå medlemskap i NATO i løpet av to år.
AP170214 For øyeblikket har ikke Ukraina søkt om medlemskap , sier Stoltenberg i opptaket.
AP170214 - Våre amerikanske partnere har informert meg om at landet vårt kan oppnå medlemskap i NATO i løpet av to år.
AA170214 Serbia forhandler om medlemskap i EU og må avklare forholdet til Kosovo.
AP170212 Der Arbeiderpartiet siden folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994 har stått fast på at Norges plass er på innsiden av det europeiske fellesskapet, er formuleringen « medlemskap i EU vil være en fordel for Norge » strøket i det nye programutkastet.
AP170212 Der Arbeiderpartiet siden folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994 har stått fast på at Norges plass er på innsiden av det europeiske fellesskapet, er formuleringen « medlemskap i EU vil være en fordel for Norge » strøket i det nye programutkastet.
BT170210 - Vi, i likhet med 70 prosent av det norske folk, er mot norsk medlemskap i EU.
SA170209 - Vi, i likhet med 70 prosent av det norske folk, er mot norsk medlemskap i EU.
SA170209 Skal vi likevel inn på det sporet, kan man spørre hvor Aftenbladets toleranse er for de kvinner som gir sin tilslutning og medlemskap til våre organisasjoner med det læregrunnlaget vi har.
SA170209 Hvor er Aftenbladets toleranse er for de kvinner som gir sin tilslutning og medlemskap til våre organisasjoner med det læregrunnlaget vi har.
DA170209 Vinden har blåst den veien at flere er mer usikre på om det er fornuftig for Norge fortsatt å ha et medlemskap .
BT170209 I programmet for inneværende periode, står det « Arbeiderpartiet har ikke endret syn på at medlemskap i EU ville være en fordel for Norge ».
BT170209 Etter at Arbeiderpartiet lanserte utkast til nytt partiprogram mandag, ser det ut til at Høyre blir det eneste partiet som er eksplisitt for medlemskap i Den europeiske union.
BT170209 Derfor blir debatten skjev : Helhjertet EØS-motstand mot tynt EØS-forsvar fra folk som egentlig ønsker fullt medlemskap .
AP170209 - Vi, i likhet med 70 prosent av det norske folk, er mot norsk medlemskap i EU.
AA170209 - Vi, i likhet med 70 prosent av det norske folk, er mot norsk medlemskap i EU.
DN170208 Spørsmålet om svensk medlemskap i EU er ikke på den politiske dagsordenen i Sverige, så det ligger ikke an til noen ny avstemning med det første, til tross for at flere ønsker det. 58 prosent av de spurte ønsker fortsatt svensk EU-medlemskap.
DB170208 « Anken fra Bjørnar Solvei tas til følge hva gjelder Aust-Agder FrP fylkesstyrets vedtak om fratagelse av medlemskap i FrP, - som oppheves med umiddelbar virkning », heter det i brevet Dagbladet har fått tilgang på.
DB170208 Fremtidige brudd på partiets etiske retningslinjer eller vedtekter vil kunne medføre bortfall av medlemskap i FrP ».
AP170208 Spørsmålet om svensk medlemskap i EU er ikke på den politiske dagsordenen i Sverige, så det ligger ikke an til noen ny avstemning med det første, til tross for at flere ønsker det. 58 prosent av de spurte ønsker fortsatt svensk EU-medlemskap.
AA170208 Spørsmålet om svensk medlemskap i EU er ikke på den politiske dagsordenen i Sverige, så det ligger ikke an til noen ny avstemning med det første, til tross for at flere ønsker det. 58 prosent av de spurte ønsker fortsatt svensk EU-medlemskap.
AA170208 Fremtidige brudd på partiets etiske retningslinjer eller vedtekter vil kunne medføre bortfall av medlemskap i Frp ».
AA170208 " Anken fra Bjørnar Solvei tas til følge hva gjelder Aust-Agder Frp fylkesstyrets vedtak om fratakelse av medlemskap i Frp - som oppheves med umiddelbar virkning ", heter det i vedtaket som Dagbladet har fått innsyn i.
VG170206 Og teknisk sett er vi veldig nære fullt NATO medlemskap , sier direktøren for Utenrikspolitiske Institutt, Teija Tiilikainen.
VG170206 Medlemskap i « nasjonen » handler om tilhørighet, men også om hvem man er villig til å se på som en del av fellesskapet, trekker en ny PRIO-studie frem.
BT170206 « Arbeiderpartiet har ikke endret syn på at medlemskap i EU ville være en fordel for Norge.
BT170206 Vi mener at Norge må ha handlefrihet til å vurdere om det igjen skal søkes medlemskap i EU, basert på en stabil tilslutning i folket.
BT170206 Vi er tilhengere at sterkt politisk samarbeid i Europa og har ved to tidligere anledninger anbefalt ja til medlemskap i EU.
BT170206 Ved to tidligere folkeavstemninger har vi derfor anbefalt å si ja til norsk medlemskap .
BT170206 Nå : Taus om medlemskap
BT170206 Men spørsmålet om medlemskap i EU er ikke en aktuell problemstilling med det første, forklarer hun i en e-post.
BT170206 Men medlemskap i EU er ikke en aktuell problemstilling i dag.
BT170206 I gjeldende partiprogram slår Ap fast at « medlemskap i EU ville være en fordel for Norge.
BT170206 Høyre ønsker medlemskap
BT170206 » - Vi er tilhengere at sterkt politisk samarbeid i Europa, og har derfor ved to tidligere folkeavstemningen anbefalt ja til medlemskap i EU.
AP170206 « Arbeiderpartiet har ikke endret syn på at medlemskap i EU ville være en fordel for Norge.
AP170206 Vi mener at Norge må ha handlefrihet til å vurdere om det igjen skal søkes medlemskap i EU, basert på en stabil tilslutning i folket.
AP170206 Vi er tilhengere at sterkt politisk samarbeid i Europa og har ved to tidligere anledninger anbefalt ja til medlemskap i EU.
AP170206 Ved to tidligere folkeavstemninger har vi derfor anbefalt å si ja til norsk medlemskap .
AP170206 Nå : Taus om medlemskap
AP170206 Men spørsmålet om medlemskap i EU er ikke en aktuell problemstilling med det første, forklarer hun i en e-post.
AP170206 Men medlemskap i EU er ikke en aktuell problemstilling i dag.
AP170206 I gjeldende partiprogram slår Ap fast at « medlemskap i EU ville være en fordel for Norge.
AP170206 Høyre ønsker medlemskap
AP170206 » - Vi er tilhengere at sterkt politisk samarbeid i Europa, og har derfor ved to tidligere folkeavstemningen anbefalt ja til medlemskap i EU.
AP170206 Derfor er det ingen EU-tilhengere som for alvor ønsker en ny folkeavstemning nå, selv om et klart flertall på Stortinget fortsatt er tilhengere av norsk medlemskap , i hvert fall i prinsippet.
AA170206 Å være medlem av SÅ innebærer « dobbelt medlemskap » i Den norske kirke.
DB170131 Roy-Olav Holten/Geir Nordli vert permanent fråteke sitt medlemskap i fremskrittspartiet med verknad frå dags dato.
DN170130 Statsråden - selv stor amcar-entusiast - spår at en annen følgevirkning av raskt skifte til førerløst og bedre kollektivtilbud er at flere og flere vil velge medlemskap i bilpooler og regne det som mindre attraktivt å eie egen bil.
AP170125 Selv i kriserammede i Italia oppgir 60 prosent å støtte fortsatt medlemskap .
AP170125 I desember svarer 16 prosent at de ville stemt ja til medlemskap i en folkeavstemning, mens 66 prosent ville sagt nei.
AP170125 I de to viktige medlemsstatene Tyskland og Frankrike oppgir for eksempel 74 og 68 prosent av de spurte at de ville stemt for fortsatt medlemskap om det ble holdt en folkeavstemning nå, ifølge tall fra Gallup.
DB170124 « Aust-Agder FrP fratar Bjørnar Solvei sitt medlemskap i Fremskrittspartiet på bakgrunn av hans handlinger og offentlige uttalelser som han har kommet med.
BT170124 Kongressen hadde godkjent Palestina-finansieringen i budsjettåret 2015-2016, men den ble deretter blokkert av noen republikanske representanter på grunn av palestinernes søknad om medlemskap i internasjonale organisasjoner.
SA170117 London ( NTB ) : Storbritannias statsminister Theresa May varsler i en tale at hun ønsker et likestilt forhold til EU, og ikke et delvis medlemskap .
DB170117 Landet vil videre gå ut av tollunionen, fordi fullt medlemskap hindrer landet i å inngå sine egne handelsavtaler med andre land.
BT170117 Ikke et delvis medlemskap i EU, assosiert medlemskap i EU eller noe som helst annet som etterlater oss halvveis inne, halvveis ute, sa May.
BT170117 Ikke et delvis medlemskap i EU, assosiert medlemskap i EU eller noe som helst annet som etterlater oss halvveis inne, halvveis ute, sa May.
BT170117 Grunnen er at medlemskap i det indre marked betyr at man godtar de fire friheter, deriblant fri ferdsel over landegrensene.
BT170117 - Vi søker derfor ikke medlemskap i det indre marked.
BT170117 Ikke et delvis medlemskap i EU, assosiert medlemskap i EU eller noe som helst annet som etterlater oss halvveis inne, halvveis ute, sa May.
BT170117 Ikke et delvis medlemskap i EU, assosiert medlemskap i EU eller noe som helst annet som etterlater oss halvveis inne, halvveis ute, sa May.
BT170117 Grunnen er at medlemskap i det indre marked betyr at man godtar de fire friheter, deriblant fri ferdsel over landegrensene.
BT170117 - Vi søker derfor ikke medlemskap i det indre marked.
AP170117 May selv var for medlemskap .
AP170117 Hun overtok som statsminister etter David Cameron da britene i juni i fjor sa nei til fortsatt medlemskap i EU.
AP170117 - Vi ønsker et nytt og likestilt partnerskap - mellom et uavhengig, selvstyrt og globalt Storbritannia og våre venner og allierte i EU : Ikke et delvis medlemskap i EU, assosiert medlemskap i EU eller noe som helst annet som etterlater oss halvveis inne, halvveis ute, sa May i talen sin i dag.
AP170117 - Vi ønsker et nytt og likestilt partnerskap - mellom et uavhengig, selvstyrt og globalt Storbritannia og våre venner og allierte i EU : Ikke et delvis medlemskap i EU, assosiert medlemskap i EU eller noe som helst annet som etterlater oss halvveis inne, halvveis ute, sa May i talen sin i dag.
AP170117 - Ja-folket i Norge tenkte selvsagt at den skulle bli avløst av medlemskap , men det er blitt et lengeværende regelverk, sier hun.
AP170117 - Vi ønsker et nytt og likestilt partnerskap - mellom et uavhengig, selvstyrt og globalt Storbritannia og våre venner og allierte i EU : Ikke et delvis medlemskap i EU, assosiert medlemskap i EU eller noe som helst annet som etterlater oss halvveis inne, halvveis ute, sa May i talen sin i dag.
AP170117 - Vi ønsker et nytt og likestilt partnerskap - mellom et uavhengig, selvstyrt og globalt Storbritannia og våre venner og allierte i EU : Ikke et delvis medlemskap i EU, assosiert medlemskap i EU eller noe som helst annet som etterlater oss halvveis inne, halvveis ute, sa May i talen sin i dag.
AP170117 - Ja-folket i Norge tenkte selvsagt at den skulle bli avløst av medlemskap , men det er blitt et lengeværende regelverk, sier hun.
DN170114 - Regjeringen må legge frem sin brexit-plan senest innen midten av februar, inkludert hvor de står når det gjelder medlemskap i EUs indre marked og tollunionen, slik at parlamentet og folket kan gå dette etter i sømmene, sier komitéleder Hilary Benn fra Labour.
DB170112 I en undersøkelse utført før årsskiftet av Win Gallup med nær 15 000 utspurte i alle EU-land var det flertall i alle land for medlemskap i EU, og i de fleste land hadde støtten økt etter britenes utmelding.
DN170105 Italias medlemskap i eurosonen og EU har ikke hjulpet arbeidsløse som Gianfranco Salvadei ( 56 ).
AP170104 I 2013 hadde Finnmark Dagblad en kronikk med påstander som « jeg har alltid vært skeptisk til EU og norsk medlemskap » og at EU har enorme utfordringer knyttet til « mangelen på demokrati, økonomisk feilslått politikk og en fullstendig feilslått integreringspolitikk ».
BT170102 De snur også opp ned på hele betalingsmodellen for medlemskap .
AP161220 Så lenge livssynsorganisasjoner får tilnærmet like subsidier per medlemskap , kan jeg ikke la meg indirekte bidra til økte bevilgninger til for eksempel bygging av moskeer.
SA161118 En person med master i arkitektur, det som tidligere het sivilarkitekt, kvalifiserer for medlemskap i Norske arkitekters landsforbund, og vil da ha tittelen arkitekt MNAL.
FV161118 En person med master i arkitektur, det som tidligere het sivilarkitekt, kvalifiserer for medlemskap i Norske arkitekters landsforbund, og vil da ha tittelen arkitekt MNAL.
SA161116 Vurder medlemskap i en utleie - eller huseier - forening.
AP161116 Vurder medlemskap i en utleie - eller huseier - forening.
AP161115 Mange ikke-demokratiske land søker nå medlemskap i rådet for å forsvare seg mot kritikk eller etterspørsel av fakta.
AP161025 Nominasjonsprosessen er åpen for alle som betaler to euro og erklærer at de deler partiets verdier, medlemskap er ikke nødvendig.
AP161018 Den lille byen utenfor London er blitt selve symbolet på de mørke kreftene som ble sluppet løs da britene svarte nei til videre medlemskap i EU ved folkeavstemningen 23. juni.
SA161010 Ikke alle familier har råd til medlemskap i et idrettslag.
AP161010 Ikke alle familier har råd til medlemskap i et idrettslag.
AP161008 Søkte medlemskap i Forfatterforeningen.
AP160929 « Kun de norske utøverne i turneringen kunne ble norgesmester, under forutsetning av at de er norsk statsborger med gyldig medlemskap i en norsk klubb, eller annet nasjonalt forbund. » « Det er den siste delen av setningen som har skapt en uheldige situasjonen for NGF.
SA160831 De snur også opp ned på hele betalingsmodellen for medlemskap .
FV160831 De snur også opp ned på hele betalingsmodellen for medlemskap .
AP160831 De snur også opp ned på hele betalingsmodellen for medlemskap .
AP160807 En fersk meningsmåling utført for ARD Deutschlandtrend viser at 80 prosent av tyskerne er motstandere av tyrkisk medlemskap i EU både på kort og lang sikt.
BT160712 Før folkeavstemningen støttet hun fortsatt medlemskap .
AP160709 Sverige skal ikke søke medlemskap i NATO, har den svenske utenriksministeren Margot Wallström, som representerer sosialdemokratene, uttalt, ifølge NTB.
AP160709 SIFOs opinionsjef Toivo Sjörén tror det blant annet skyldes at sosialdemokratene nå tydelig markerer at de er imot medlemskap .
AP160709 Ender det med medlemskap ?
AP160708 Stoltenberg svarte like skjematisk at alliansen hadde vokst fordi selvstendige, demokratiske land ønsket medlemskap , at Russlands intervensjon i Ukraina var hovedårsak til den spente situasjonen og at NATO nå kun gjorde hva som var nødvendig for å møte sterk russisk opprusting.
AP160707 I Beograd syr man fortsatt EU-flagg, men frykter at Brexit kan føre til at veien blir lengre frem mot medlemskap .
AP160701 Spørsmålet om medlemskap i EU ligger dødt.
AP160628 Norge vil ikke kunne oppnå en bedre avtale med EU, bortsett fra fullt medlemskap .
AP160626 Skottene stemte klart for fortsatt medlemskap i EU - 62 prosent vil ikke forlate det europeiske fellesskapet - men et knepent engelsk flertall kan tvinge dem ut av unionen.
DB160625 For den tyrkiske ledelsen er smertelig klar over at land som Tyskland, Frankrike og Nederland er svært kritiske til et tyrkisk medlemskap i EU.
AP160624 Storbritannias nei til fortsatt medlemskap i EU rystet finansmarkeder og det politiske liv.
AP160624 Da valglokalene stengte torsdag kveld, spådde YouGov et flertall på 52 prosent for fortsatt medlemskap .
AP160622 I likhet med Orban og andre EU-ledere oppfordrer de britene til å stemme for fortsatt medlemskap i EU.
AP160620 Labour forsøker nå å sette inn en sluttspurt for å sikre fortsatt medlemskap .
AP160620 Kun 55 prosent av velgerne visste at en overveldende majoritet av partiets politikere støtter fortsatt medlemskap .
AP160620 I forrige uke trakk britenes konservative statsminister David Cameron seg tilbake fra rampelyset, mens flere Labour-profiler forsøker å overbevise venstresiden om å stemme ja til fortsatt medlemskap .
AP160620 Han klarer ikke selv å overbevise disse velgerne om å stemme for fortsatt medlemskap , men uten solid støtte blant Labour-velgerne vil han tape valget 23. juni.
AP160601 SV er fortsatt mot norsk medlemskap i NATO.
AP160506 Personlig vil jeg si at de klarer seg bedre uten medlemskap , men jeg kommer ikke med dette som en anbefaling.
AP160424 juni skal altså britene si ja eller nei til medlemskap .
AP160419 Beskyldningene og skremmeskuddene hagler fra begge sider kun ni uker før skjebneavstemningen om britenes fremtidige medlemskap i EU.
AP160416 Veto mot britisk medlemskap
AP160416 Ja eller Nei til fortsatt medlemskap i EU.
AP160416 Etter noen år begynte britene å interessere seg for medlemskap .
AP160416 . At britene stemmer Nei til fortsatt medlemskap i EU, fremstilles av mange som en udelt ulykke, både i Storbritannia og på kontinentet.
AP160329 Lånerente på 2,15 prosent vil være uavhengig av alder, yrke eller medlemskap i foreninger.
AP160320 For å motta støtte, må alle tros- og livssynssamfunn kunne dokumentere medlemskap og all automatisk oppføring må bort.
AP160318 Tyrkias krav om fortgang i sine forhandlinger om medlemskap i EU har også vært kinkig.
AP160317 Tyrkia har stilt som vilkår for å ta tilbake flyktningene at prosessen om medlemskap i EU gjenåpnes.
AP160315 | Ett av tre kirkemedlemmer vil ikke betale for medlemskap
AP160315 Svenskene betaler en prosent av inntekten for sitt kirkelige medlemskap , mens den danske Folkekirken tar 0,88 prosent.
AP160315 Ett av tre kirkemedlemmer vil ikke betale for medlemskap
AP160315 Ett av tre kirkemedlemmer vil ikke betale for medlemskap
AP160310 Landet som hadde stått med luen i hånden og bedt om medlemskap i unionen, hadde plutselig det taktiske overtaket.
AP160307 Ekstra vanskelig ble det da hun søkte om medlemskap i Den norske kirkes presteforening, for ikke alle kunne ikke ha åndelig samkvem med kvinnelige prester.
AP160307 Til tross for at også denne skribenten har en iboende trang til å rømme fra forsamlinger du trenger medlemskap og troskapsløfte for å være en del av, har jeg et langt og varmt forhold til 8. mars.
AP160306 I utgangspunktet støtter Stiglitz et britisk medlemskap i EU, men ikke om TTIP blir noe ¶
AP160228 For å bøte på dette tok Oslo katolske kirke i en periode i bruk registreringsmetoder som ikke krevde at den enkelte selv bekreftet sitt « medlemskap ».
AP160228 Samtidig har EU lovet nye forhandlinger om medlemskap , tre milliarder Euro for å hindre flyktninger i å dra til Europa og visumfrihet.
DA160223 Vi har strenge krav til medlemskap , sier Mæland.
AP160222 Nedslagsfeltet har likevel vært stort, og det er mange som har kjøpt medlemskap i fanklubben hans.
AP160221 Men det er ikke vitaminshaker og medlemskap på treningsstudio som holder ham i form.
AP160217 Det verste alternativet er at England stemmer nei og Skottland ja, for så å be om medlemskap i EU.
AP160210 Mange frykter at Tyrkia nå reverserer reformene de gjennomførte på 2000-tallet, blant annet med mål om å søke medlemskap i EU.
DB160209 Jeg har kjøpt medlemskap på en sånn kjede med sentre rundt i hele byen, lett tilgjengelig fra både jobb og hjemme.
AP160209 Regimet blir stadig mer autoritært, og det til tross for medlemskap både i Europarådet og i NATO, samt stadig pågående forhandlinger om et mulig fremtidig medlemskap i EU.
AP160209 Regimet blir stadig mer autoritært, og det til tross for medlemskap både i Europarådet og i NATO, samt stadig pågående forhandlinger om et mulig fremtidig medlemskap i EU.
AP160205 De mener på sin side at det er opp til det enkelte trossamfunn å sette vilkårene for medlemskap .
AP160205 De mener på sin side at det er opp til det enkelte trossamfunn å sette vilkårene for medlemskap .
AP160205 Britene skal i juni ha folkeavstemming om sitt medlemskap i EU.
AP160204 De mener på sin side at det er opp til det enkelte trossamfunn å sette vilkårene for medlemskap .
AP160203 Kampen om britisk medlemskap i EU starter nå for alvor.
AP160131 De skotske nasjonalister, som før var motstandere av britisk medlemskap , er nå for.
AP160123 De mener på sin side at det er opp til det enkelte trossamfunn å sette vilkårene for medlemskap .
AP160116 Til gjengjeld har EU lovet Tyrkia 3 milliarder euro og et mulig fremtidig medlemskap i EU.
AP160113 De mener på sin side at det er opp til det enkelte trossamfunn å sette vilkårene for medlemskap .
AP160113 De mener på sin side at det er opp til det enkelte trossamfunn å sette vilkårene for medlemskap .
AP160108 Flyktning : Ifølge Flyktningkonvensjonen fra 1951 er en flyktning « en person som på grunn av en velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en sosial gruppe eller politisk syn, befinner seg utenfor hjemlandet og som ikke er i stand til eller ikke ønsker å søke beskyttelse i dette landet.»Kvoteflyktning/overføringsflyktning : En p
AP160108 Vi skal ha medlemskap på det lokale treningssenteret og kjøpe nye treningsklær for å bedre motivasjonen.
AP160108> Vi skal ha medlemskap på det lokale treningssenteret og kjøpe nye treningsklær for å bedre motivasjonen.