VG170806 Men det finnes ingen måte å få innsyn i hvordan sykehusene bruker pengene, eller hva de ulike medisinerne koster.
DA170628 | Kampen om medisinerne
NL170620 Medisinerne ivaretok den ytre kroppen mens psykologene tok seg av den indre hygiene.
VG170611 Det sjekket medisinerne også, at han kunne fortsette.
BT170603 Medisinerne er forbilledlige i sin bruk av statistikk og tar dette problemet på alvor.
DB170423 Og ja, Gjevjon, omsider er definisjonsmakten flyttet fra ( noen få ) medisinerne til personer selv.
AP170327 Her hevder medisinerne at WADA ikke beskyttet russiske utøvere som varslet om doping.
AP170327 Medisinerne hevder at det er manglende vitenskapelig kontroll med flere WADA-akkrediterte laboratorier, i Roma, Köln og Moskva.
VG170209 Det er i grunnen ikke så mye å gjøre, for de som har greie på det ( medisinerne ), mener det er et virus.
AP170113 Dette er grunnleggende etiske og medisinske spørsmål som ikke kan overlates til den enkelte eller til medisinerne .