AA171020 I sommer fant forskeren en sjelden maurart for første gang i Norge.
SA170613 En maurart i Amazonas har sluttet med sex og like godt kvittet seg med hele hankjønnet.
SA170613 Sumpeitermaur ( Myrmica gallienii ) er maurart nummer 66 som er funnet i Norge.
AA170613 Midtnorske forskere fant sjelden maurart for første gang i Norge.
AP170612 maurart .