VG171211 * Han ble siktet for seksuell omgang med mindreårige og for besittelse av materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn.
AP171210 Oppfatningen om at morderen, Nikolajev, handlet alene har grunnlag i et omfattende kildemateriale fra de russiske arkivene, et materiale som ikke var kjent i Sovjet-tiden da arkivene var lukket.
AP171210 Også Jakovlev-kommisjonen, nedsatt under Gorbatsjov, lette etter slikt materiale .
VG171208 I chattesamtalene med de fornærmede skal siktede ha tilbudt guttene nakenbilder og nakenvideoer, dersom de sendte ham seksualisert materiale av seg selv i retur.
VG171208 * Han ble siktet for seksuell omgang med mindreårige og for besittelse av materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn.
DA171208 Igjen gir Hovedøen Social Club svært velkjent materiale en overhaling av cubansk takt og tone, akkurat så løssluppent rytmisk at de utfordrer gamle norske verdier så det holder.
AA171208 Han skal også ha truet til seg mer materiale gjennom å skrive at han ville publisere bilder og videoer av dem på nettet.
AP171207 Ny teknologi ser ut til å være til stor hjelp hvor materiale kan undersøkes på nytt, eller hvor ny teknologi kan bidra til å frembringe ikke tidligere tilgjengelige opplysninger eller bevis.
AP171207 Til slutt hadde vi på papiret et omfattende materiale , blant annet intervjuer med en rekke personer som kunne berette om det som hadde rammet dem selv som barn, og om andre.
AA171207 Et annet eksempel er genetisk, og annet biologisk materiale som gjennom bioprospektering kan utvikles til å bli viktige bestanddeler i nye medisiner, næringsmiddel, mat, fôr og kosmetikk.
AA171207 Derfor arbeides det nå med å etablere en forskrift for bioprospektering - Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale .
DB171206 Forskere i Berlin oppdaget at belønningssenteret i hjernen ble lammet hos menn som så mye porno, de måtte ha sterkere grafisk materiale for å bli stimulert.
DA171206 Norheim skrev mye og etterlot seg en mengde materiale .
AP171206 SOM ET TREKLEDD SKRIN : Fasaden og taket på den nye delen er kledd med Kebony, et materiale som etter hvert får en sølvgrå patina som glir inn i terrenget.
AP171206 SOM ET TREKLEDD SKRIN : Fasaden og taket på den nye delen er kledd med Kebony, et materiale som etter hvert får en sølvgrå patina som glir inn i terrenget.
VG171205 Norge har ikke solgt materiale i denne kategorien siden januar 2016.
VG171205 Likevel : Tall fra SSB viser at Norge i oktober i år solgte materiale i en kategori som inneholder dødelige eksplosiver til Emiratene.
SA171205 Totalverdien for denne eksporten var på 23 millioner kroner, og Norge har ifølge avisen ikke solgt materiale i denne kategorien siden januar 2016.
SA171205 Ifølge VG viser tall fra SSB at Norge i oktober i år solgte materiale i en kategori som inneholder dødelige eksplosiver til Emiratene.
SA171205 SOM ET TREKLEDD SKRIN : Fasaden og taket på den nye delen er kledd med Kebony, et materiale som etter hvert får en sølvgrå patina som glir inn i terrenget.
DB171205 I utgangspunktet var hele historien hans om musehull, hemmelige rom og et OL-hus fullt av utkledte FSB-agenter for spinnvill til å bli trodd, men så begynte de internasjonale granskerne med den canadiske juristen Richard McLaren i spissen å gå igjennom avhopperens materiale punkt for punkt.
DB171205 Føderal amerikansk lov etablerer nemlig at « grovt uaktsom » behandling av klassifisert materiale i utgangspunktet fører til straff i form av bøter eller fengselsstraff.
DA171205 Videre venter vi på resultater fra gjennomsyn av materiale fra aktuelle overvåkingskameraer, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.
AP171205 Jeg håper hans besungne, « nyere forskning » har mer håndfast materiale å vise til, det være seg vestlig eller russisk forskning.
VG171204 Min fine « Lil Peeper » er borte nå, men han har etterlatt seg mye vidunderlig materiale å studere.
DA171204 RiksTV distribuerer en rekke kanaler, som alle inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale .
VG171203 Theresa Mays nærmeste medarbeider, Damian Green, er fortsatt under etterforskning for sextrakassering og oppbevaring av pornografisk materiale på sin jobb-PC.
SA171203 Kanskje nettopp derfor vil andre mennesker tenke seg om to ganger før de sender videre materiale som ikke er deres.
AP171203 Kanskje nettopp derfor vil andre mennesker tenke seg om to ganger før de sender videre materiale som ikke er deres.
DN171202 - Selv om vi har fått tilsendt omfattende materiale , er det to historier her som ikke samsvarer.
AP171202 Her finner han nytt materiale til lyrikken sin.
BT171201 - Gutten er siktet for voldtekt, og for å ha spredd seksualisert materiale med barn, sier politiadvokat Torunn Fossli Sæthre til NRK.
BT171201 Både Helsedirektoratet, Legeforeningen og Datatilsynet er bekymret for at det med blodprøvene opprettes en Biobank som på sikt vil ha biologisk materiale fra hele befolkningen uten at det er klare regler for dette.
BT171201 - Vi mener det ikke er foretatt en risikoanalyse for å identifisere mulige negative konsekvenser av å tillate en slik samling av biologisk materiale , skriver direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon i høringssvaret.
AP171201 Både Helsedirektoratet, Legeforeningen og Datatilsynet er bekymret for at det med blodprøvene opprettes en Biobank som på sikt vil ha biologisk materiale fra hele befolkningen uten at det er klare regler for dette.
AP171201 - Vi mener det ikke er foretatt en risikoanalyse for å identifisere mulige negative konsekvenser av å tillate en slik samling av biologisk materiale , skriver direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon i høringssvaret.
AA171201 - Gutten er siktet for voldtekt, og for å ha spredd seksualisert materiale med barn, sier politiadvokat Torunn Fossli Sæthre til NRK.
VG171129 OMFATTENDE MATERIALE : Gregory Rodsjenkov skrev dagbok.
VG171129 Det er interesse for å skaffe seg fotfeste i systemene til organisasjoner og etater, både for å innhente informasjon, men også for å ha mulighet til å slette eller manipulere materiale , sier Pretorius.
SA171129 Ulsteins tolkninger blir utfordret, slik all historieframstilling skal, men den enorme dokumentasjonsjobben han gjorde mens tidsvitnene ennå levde, vil være uvurderlig materiale også for framtidens historikere.
SA171129 Han har samlet et enormt materiale om denne til tider rufsete norske avdelingen, som ble en livslinje mellom Vestlandet og det frie Storbritannia, på samme måte som grenselosene ble det mellom Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge og det frie Sverige.
DB171129 Eksplosjonen spredte radioaktivt materiale over hele verden og førte til slutt til forbud mot atmosfæriske tester.
DB171128 Kanalens materiale er tilgjengelig i USA på engelsk, og amerikanske myndigheter lener seg på en gammel lov fra før 2. verdenskrig som ble vedtatt for å stanse nazi-propaganda i USA.
SA171127 Selv om glass tilsynelatende er et sensitivt materiale , vil ikke Broekmans fraråde folk å kjøpe glassbord og dusjdører i glass.
AP171127 Også SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere inneholder nok av materiale egnet til bekymring.
AP171127 Selv om glass tilsynelatende er et sensitivt materiale , vil ikke Broekmans fraråde folk å kjøpe glassbord og dusjdører i glass.
AA171127 Selv om glass tilsynelatende er et sensitivt materiale , vil ikke Broekmans fraråde folk å kjøpe glassbord og dusjdører i glass.
SA171125 I vårt materiale rapporterte flere intervjuobjekter at de aldri hadde trent på HLR, likevel ringte de 1-1-3 og fulgte instruksene i HLR som ble gitt.
VG171123 Wright opplyser at moderatorene trenger innspill og tips fra brukere, i tillegg til et ekspertpanel og et automatisert dataprogram for å finne materiale som potensielt må fjernes eller pålegges restriksjoner.
VG171123 Presset mot Google har økt for å få bedre kontroll og fjerne upassende innhold, enten det er materiale knyttet til religiøs ekstremisme eller videoer som utgir seg for å være morsomme, men viser scener der barn tilsynelatende utsettes for grusomme traumer.
VG171123 Nestsjef Johanna Wright opplyser at innsatsen mot kompromitterende materiale med og rettet mot barn er kraftig styrket.
VG171123 Ifølge Buzzfeed har det lenge kommet inn reaksjoner til YouTube på at den åpne tjenesten har materiale som viser lidende barn i groteske situasjoner.
VG171123 Biologisk materiale som etterforskerne trodde var kastet, ble etter hvert funnet på et privat laboratorium, og etterforskerne kunne på den måten DNA-analysere et av de viktigste bevisene brukt i rettssaken mot Coley på nytt.
VG171123 Uten tilgang til det mye omtalte materiale , blir spørsmålet stående ubesvart.
VG171123 En britisk forskningsrapport, som tar for seg materiale fra mer enn 200 tidligere studier av kaffens effekt, viser at inntaket kan være knyttet til blant annet lavere risiko for hjertesykdom, diabetes, leversykdom, demens og enkelte former for kreft.
SA171123 En britisk forskningsrapport, som tar for seg materiale fra mer enn 200 tidligere studier av kaffens effekt, viser at inntaket kan være knyttet til blant annet lavere risiko for hjertesykdom, diabetes, leversykdom, demens og enkelte former for kreft.
SA171123 Det er et veldig omfattende materiale å jobbe seg gjennom, og med mange løse tråder, sier forfatteren.
DB171123 For der McLaren gjennomgående har understreket at han har manglet et absolutt klart strafferettslig materiale på individnivå, var han fra første stund tydelig på at dette var en statlig svindel forankret nær toppen i det russiske maktapparatet.
DB171123 Både opptaket og fremvisningen av det rammes av straffelovens bestemmelser om materiale som seksualisere barn.
DA171123 Han sier til Aftenbladet at han ikke er overrasket over at avgjørelsen drøyer, da det er et omfattende materiale å jobbe seg gjennom. ( ©NTB ) ¶ | - Knuste 34 ruter på Nav-kontor ¶
BT171123 En 16 år gammel gutt er tiltalt for å ha fremstilt seksualiserende materiale av barn etter at han filmet sex med kjæresten sin.
BT171123 Både opptaket og fremvisningen av det rammes av straffelovens bestemmelser om materiale som seksualisere barn.
AP171123 En britisk forskningsrapport, som tar for seg materiale fra mer enn 200 tidligere studier av kaffens effekt, viser at inntaket kan være knyttet til blant annet lavere risiko for hjertesykdom, diabetes, leversykdom, demens og enkelte former for kreft.
AP171123 Men etter Sovjetunionens oppløsning har det etter hvert kommet frem et vell av tidligere ukjent materiale om mordet på Kirov.
SA171122 ing som seksualiserer barn, b ) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c ) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale , d ) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling a
SA171122 Forsvareren sier videre at klienten synes det er vondt å være tiltalt for produksjon av såkalt barnepornografi - materiale som seksualiserer barn.
SA171122 Det kan også være straffbart å publisere materiale av voksne som har frivillig seksuel omgang, men da etter andre bestemmelser.
SA171122 Derfor tiltales 16-åringen for å ha produsert materiale som seksualiserer barn.
SA171122 Gutten var først siktet etter terrorbestemmelsene i straffeloven, men saken kokte ned til ulovlig befatning med eksplosivt materiale . 30. oktober ble han dømt til ni måneders fengsel, en dom PST har anket.
DB171122 Justisministeren viste til et strafferamme på 2 år for de fleste overtredelser på dette feltet, og så seg positiv til å se på muligheten til å hindre tilgangen til nettsteder som tilgjengeliggjør straffbart materiale .
DA171122 Gutten var først siktet etter terrorbestemmelsene i straffeloven, men saken kokte ned til ulovlig befatning med eksplosivt materiale . 30. oktober ble han dømt til ni måneders fengsel, en dom PST har anket.
DA171122 Gutten var først siktet etter terrorbestemmelsene i straffeloven, men saken kokte ned til ulovlig befatning med eksplosivt materiale . 30. oktober ble han dømt til ni måneders fengsel, en dom PST har anket.
BT171122 Gutten var først siktet etter terrorbestemmelsene i straffeloven, men saken kokte ned til ulovlig befatning med eksplosivt materiale . 30. oktober ble gutten dømt til ni måneders fengsel, en dom PST har anket.
AP171122 Gutten var først siktet etter terrorbestemmelsene i straffeloven, men saken kokte ned til ulovlig befatning med eksplosivt materiale . 30. oktober ble han dømt til ni måneders fengsel, en dom PST har anket.
AP171122 Også for dem som dette er ukjent materiale for.
SA171121 Avføring, vått og fuktig materiale bør fjernes hver dag.
BT171121 I 1957 skjedde en av tidenes verste atomulykker ved dette anlegget da en eksplosjon førte til utslipp av opp mot 100 tonn radioaktivt materiale .
AP171121 Avføring, vått og fuktig materiale bør fjernes hver dag.
AA171121 Avføring, vått og fuktig materiale bør fjernes hver dag.
NL171120 Kanskje forskningsmiljøene kan samle seg om å finne alternativt materiale til ett av dagens fossilprodukt, f. eks. innen bygningsbransjen ?
BT171120 Inngrepet gikk ut på å bytte ut klaffen mellom hjertet og hovedpulsåren med en hjerteklaff laget av biologisk materiale .
AP171120 Nei, jeg kjenner nok ikke til at vi bruker den typen biologisk materiale som råstoff i produksjonen.
SA171119 Inngrepet gikk ut på å bytte ut klaffen mellom hjertet og hovedpulsåren med en hjerteklaff laget av biologisk materiale .
DA171119 Inngrepet gikk ut på å bytte ut klaffen mellom hjertet og hovedpulsåren med en hjerteklaff laget av biologisk materiale .
BT171119 Inngrepet gikk ut på å bytte ut klaffen mellom hjertet og hovedpulsåren med en hjerteklaff laget av biologisk materiale .
AA171119 Inngrepet gikk ut på å bytte ut klaffen mellom hjertet og hovedpulsåren med en hjerteklaff laget av biologisk materiale .
DB171118 Siv Jensen har til nå ikke klart å legge fram materiale som gjør det overbevisende at Meyer var på kollisjonskurs eller uten vilje til å lytte til signaler.
VG171117 I kjølvannet av Lil Peeps bortgang melder TMZ om at artistens « merch » er utsolgt fra nettbutikken hans - og at flere som rakk å bestille har fått beskjed om at det vil bli lang ventetid, noe TMZ mener har sammenheng med at nytt materiale må produseres for å møte etterspørselen.
DN171117 Forskere i Bergen har utviklet et supersterkt, syltynt materiale som kan hindre ising på fly og droner.
DN171117 Forskere i Bergen har utviklet et supersterkt, syltynt materiale som kan hindre ising på fly og droner.
DN171117 Forskere i Bergen har utviklet et supersterkt, syltynt materiale som kan hindre ising på fly og droner.
DB171117 - Etter 15 år i bransjen hadde jeg tro både på keramikken som materiale , og produktene Kähler spurte oss om å jobbe med.
DA171117 Hun har nådd dit der hun kan spille for fulle hus overalt og når hun vil, uten nødvendigvis å trenge nytt materiale .
AP171117 Kripos har fått et stort materiale fra FBI fra beslaget av Silk Road-serveren.
AP171117 Fra stengningen av markedet Silk Road 2.0 har de fått mindre omfattende materiale fra Europol.
AA171117 Vinnerverket " CandyPool " : - Hele ideen er tuftet på å gjenbruke og resirkulere både eksisterende materiale og tankene mine, sier Vibeke Tandberg.
AA171117 Vibeke krasjer mer inn i det og lager noe som blir en kontrast til dette, sier Randi Thommessen, kurator ved Trondheim Kunstmuseum og ansvarlig for utstillingen og tilføyer at kunstneren har benyttet gips i sine skulpturer, det samme materiale som i Vigelands gipsrelieff.
AA171117 Hele ideen er tuftet på å gjenbruke og resirkulere både eksisterende materiale og tankene mine.
VG171116 Han mener også at russerne med stor sannsynlighet har materiale egnet til å utpresse den amerikanske presidenten.
VG171116 Han mener nemlig at russerne med stor sannsynlighet har kompromitterende materiale på Trump, slik Steele-rapporten hevder, i tillegg til økonomiske pressmidler.
DB171116 Hun viser til at organisk materiale som ligger på bunnen av vannet er i konstant forråtnelse, og at gassene deretter stiger opp mot overflaten.
DB171116 - Jeg tror dette er skapt av gasser fra biologisk materiale i avsetningene på bunnen.
DB171116 Mye av bokas materiale er basert på Steele-rapporten, som den tidligere britiske MI6-agenten Christopher Steele står bak.
DB171116 De påfølgende ukene fram mot presidentvalget, fikk han derimot beskjed fra FBI om at de ikke kunne gå ut offentlig med materiale som involverte en presidentkandidat, og deretter ble det stille fra hans kontakter i FBI.
BT171116 - Jeg tror dette er skapt av gasser fra biologisk materiale i avsetningene på bunnen.
AP171116 - Jeg tror dette er skapt av gasser fra biologisk materiale i avsetningene på bunnen.
VG171115 Deres dopingpanel venter på materiale fra blant annet IOC for å vurdere russernes fremtid også i konkurranser i FIS-regi.
VG171114 I tillegg bør politiet tydelig kommunisere konsekvensene av å ta og spre slikt materiale uten tillatelse.
VG171114 Verdibeslag inkluderer våpen og narkotika, så slikt materiale skal ikke være på avveie.
VG171114 Politiet beslaglegger stor mengder materiale , men ikke alt kan gjøres rede for i ettertid.
VG171114 Politiet beslaglegger hvert år store mengder materiale i forbindelse med straffesaker, alt fra våpen og narkotika, til kontanter, datamateriale og smugler- og tyvegods. 20 prosent av beslagene gjøres i Oslo.
VG171114 Politiet har sendt biologisk materiale inn til nye undersøkelser.
VG171114 Han vil ikke svare på om man har sendt inn annet biologisk materiale til nye undersøkelser. 7. desember i fjor meddelte Sør-Vest politidistrikt at de sammen med Kripos på nytt ville etterforske Birgitte Tengs-drapet fra 1995.
DB171114 Vi har sett gjennom materiale fra overvåkingskameraer i området, og det er ingenting som tyder på at hun har forlatt byen.
DB171114 Og i det nye internettuniverset er det en smal sak å bygge opp en fin portefølje med videoer og annet materiale - som den interesserte finner med et klikk.
VG171113 Om filmen skaper like mye kontrovers som albumet gjenstår å se, men Karpe Diem avviser at de har satt seg ned for å lage materiale som fungerer som moralsk pekefinger.
SA171113 Politiet beslaglegger stor mengder materiale , men ikke alt kan gjøres rede for i ettertid.
AA171113 Hvis dere tror det er snakk om straffbare handlinger som for eksempel identitetstyveri, trusler eller spredning av ulovlig materiale , så bør dere ta kontakt med politiet. » | Tidligere Uke-sjef provosert etter nazi-fest på Samfundet ¶
DB171112 - Canada Goose er sterkt forpliktet til ansvarlig bruk og etisk innsamling av alt animalsk materiale i våre produkter.
BT171111 I høyeste grad potensiale, men litt for anonymt materiale .
VG171110 Briten mente russerne satt på kompromitterende materiale som kunne brukes til å utpresse Trump i hans nye rolle som USAs president.
DN171110 Briten mente russerne satt på kompromitterende materiale som kunne brukes til å utpresse Trump i hans nye rolle som USAs president.
DA171110 Briten mente russerne satt på kompromitterende materiale som kunne brukes til å utpresse Trump i hans nye rolle som USAs president.
DA171110 At det er lenge siden stemmen kunne nå de høydene den kunne i hans velmaktsdager, bærer låtvalget preg av, også hva gjelder valg av nytt materiale .
DA171110 Underveis i sitt arbeid med å samle materiale om Ho-Ho-guttas skjebne over mange år har Hoff fått kontakt med flere av mennenes gjenlevende slektninger, inkludert Birger Bryhns sønn, som var ett år da faren reiste i 1933.
AP171110 Briten mente russerne satt på kompromitterende materiale som kunne brukes til å utpresse Trump i hans nye rolle som USAs president.
AP171110 Etter uker med krangel der omplasserte og nedgraderte forskere hadde gått ut mot egen sjef, der Frp hadde beskyldt SSB for å nekte å gi dem bestilt materiale om innvandrere og der Siv Jensen hadde latt det bli hengende i luften om hun hadde tillit til SSB-sjefen, slapp finansministeren katten ut av sekken : Hun har ikke tillit til Meyer, og det ga hun henne beskjed om dagen i forveien.
AA171110 Briten mente russerne satt på kompromitterende materiale som kunne brukes til å utpresse Trump i hans nye rolle som USAs president.
VG171109 Davis forteller nyhetsbyrået AFP at de bruker bildegjenkjenningsteknologi for å hindre uønsket materiale i å bli spredt.
DA171109 Jeg tror jeg kan lage et produkt som kan hjelpe disse menneskene, og det produseres av bærekraftig materiale fra norsk fiskeindustri : proteinet hentes fra fiskeavskjær - fra søpla, altså, forteller Kristoffersen.
VG171108 Politiet opplyser at de har tatt beslag og gjennomgått de siktedes telefoner og PC-er, og at det her er funnet mye materiale .
VG171108 Politiadvokat Reinholdt-Østbye peker på at politiet mener materiale fra PC-er og telefoner og avhør av sentrale vitner, støtter opp under den styrkede mistanken mot moren.
DA171108 I år vant modulene fra vårt materiale prisen på Inter-Solar som « Worlds most powerful » blant multikrystallinske moduler.
SA171107 Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag ( HUNT ) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse.
BT171107 Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag ( HUNT ) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse.
AA171107 Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag ( HUNT ) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse.
DB171106 Etterforskerne som skal finne og tiltale denne typen sexforbrytere har fått en enda mer krevende jobb i de senere år, ettersom overgrepene i stadig større grad foregår live og overgriperne og brukerne av barnepornografi sjeldnere lagrer materiale som kan brukes som bevis.
DB171106 Siden ble det kjent at han selv har saksøkt sitt tidligere filmselskap og har bedt om tilgang til e-poster, personlige dokumenter og annet materiale , som han hevder kan frita ham fra flere av beskyldningene om seksuell trakassering og overgrep.
DA171106 juli er selvsagt utfordrende materiale å skulle overføre til film, kanskje særlig som fiksjonsfilm.
DB171105 ¶ FORSØPLING : Overflaten er dekket av en blanding av organisk materiale og store mengder søppel.
DB171105 Noen poser er laget av resirkulert materiale og kan avgi uheldige fremmedstoffer til brødet.
AP171104 Han gaper over et digert materiale og en periode på hundrevis av år, men med hovedvekt på de siste 100.
DB171103 Det er mildt sagt mye ymse materiale CIA har funnet.
DB171103 Blant mengdene av jihadistrelatert materiale fins også animasjonsfilmene « Antz », « Lille kylling » og « Biler ».
BT171103 Familieboligen er kledd i et materiale kjent fra stavkirker og vikingskip.
AP171103 Familieboligen er kledd i et materiale kjent fra stavkirker og vikingskip.
SA171102 Familieboligen er kledd i et materiale kjent fra stavkirker og vikingskip.
DA171102 Som nytt materiale fra en av Sør-Afrikas desidert mest spennende produsenter og artister, blir « Manzi Beat Code » møtt med skyhøye forventninger.
VG171101 I disse såkalte « NIF-kortene » fremgår det i bilag etter bilag et oppsiktsvekkende materiale , som gir grunn til å stille grunnleggende spørsmål ved koblingen mellom idrettsledelse og alkohol.
VG171101 BOK : Harry finner sammenhengen mellom de savnede kvinnene i Skarres samlede materiale for hele landet.
DA171101 Det er veldig spennende å lese hva publikum svarer på skjemaene, her er noen eksempler på begrunnelser ; fin fasong, vakker form og materiale , fantastisk håndarbeid og så videre.
VG171031 - Det vi ofte ser i bistandsbransjen i så store organisasjoner er at man bruker materiale fra hele organisasjonen når en skal rapporterte tilbake hva norske penger er blitt brukt til.
DB171030 r fra å kommentere/svare fordi de ikke har lest undersøkelsen/boken/rapporten/dokumentet som er tema ( og ofte utnytter man dette som en opportun unnskyldning til å slippe å svare på kinkige spørsmål ) - eller, som her, at de kommentarene folk faktisk kommer med, blir avvist med henvisning til et materiale som de ikke har hatt tilgang til.
AP171030 17-åringen var først siktet etter terrorbestemmelsene i straffeloven, men saken mot ham har i løpet av etterforskningen kokt ned til ulovlig befatning med eksplosivt materiale , noe politiet fortsatt anser som alvorlig.
DB171029 « QXL tillater ikke salg av varer med hakekors, nazisymboler eller nazistisk materiale .
DB171029 - Lauritz.com er et internasjonalt auksjonshus, og vi ønsker ikke å være salgskanal for våpen, militæreffekter og annet materiale fra nazitidas Tyskland.
VG171028 Den danske avisen har snakket med teknikeren og direktøren i firmaet Recoverit, Martin Frederiksen, som jobber med å gjenskape data fra telefoner og lignende, som sier at det ikke er umulig å kunne gjenskape materiale fra en mobiltelefon som har ligget i saltvann såpass lenge.
DB171028 - Da skjønte vi at vi satt på viktig materiale , sier Flydal.
DN171027 Filmmogulen Harvey Weinstein har saksøkt sitt tidligere filmselskap og vil ha tilgang til eposter, personlige dokumenter og annet materiale .
DB171027 Det er « så mye ( materiale ) at det trolig vil ta uker for selv de mest beleste eksperter på drapet å komme gjennom », skriver nettstedet.
DB171027 - De sier de overlater til brukerne å klage inn eventuelt støtende materiale ?
DA171027 Riksarkivet har i 200 år tatt vare på skriftlig materiale fra det offentlige Norges virksomhet, i tillegg til mange private arkiver.
DB171026 Det er « så mye ( materiale ) at det trolig vil ta uker for selv de mest beleste eksperter på drapet å komme gjennom », skriver nettstedet.
AP171026 - Så langt har vi ikke fått delt ut noe materiale , og vi har ikke utplassert valgfunksjonærer.
DB171025 I e-posten sto det blant annet : « Eventuelle fotoseanser som har blitt bestilt, eller som er fullført, men ikke publisert, skal avlyses eller erstattes med annet materiale . » « Onkel Terry » ¶
DB171025 - Jeg hadde jo bevisene på min side og en hel haug av materiale , jeg vet hva som har skjedd og hvem som har skyld i det.
AP171025 I mitt eget materiale fra helsesektoren fremgår det at kvinner, yngre og de med høyere utdannelse får den største økningen i sykefraværet frem mot jobb-bytte.
DB171024 » « Eventuelle fotoseanser som har blitt bestilt, eller som er fullført, men ikke publisert, skal avlyses eller erstattes med annet materiale .
DB171024 Jeg greide ikke å stoppe å skrive låter, og det ble klart at jeg både tekstlig og musikalsk hadde materiale til to plater.
VG171023 Kripos har fortsatt ikke svar på VGs spørsmål om hvorvidt de har mottatt materiale fra Australia og « Childs Play»-aksjonen, hva som skjer med nordmennene som var aktive på forumet eller om de anser eventuelle bevis fra Australia som lovlige.
DN171023 Securitas har ikke fått tilbake materiale tilknyttet kvartalsresultatet som ble stjålet fredag kveld.
DN171023 Ifølge Sjökvist var det kun materiale tilknyttet kvartalsresultatet og personlig informasjon som ble stjålet, og ingen annen informasjon som på noen som helst måte kan bli misbrukt for å skade selskapet.
DN171023 Dette inkluderte materiale relatert til Securitas sin kvartalsrapport for tredje kvartal.
DB171023 AquaGen har base på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag og utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale havbruksnæringen.
VG171022 Les også : Skole brukte materiale fra Scientologi-kirken.
VG171022 Der fremgår det blant annet at O'Reilly også sendte Wiehl materiale med homoseksuelt innhold, samt annet « eksplisitt » seksuelt materiale .
VG171022 Der fremgår det blant annet at O'Reilly også sendte Wiehl materiale med homoseksuelt innhold, samt annet « eksplisitt » seksuelt materiale.
VG171022 - Avisene har jobbet med et omfattende materiale .
AA171020 Foruten å være mat for andre dyr er insektene blant annet avgjørende for bestøving av planter, nedbrytning av dødt materiale , frøspredning hos planter og kontroll av skadedyrutbrudd.
VG171019 Kripos samarbeider med Task Force Argos og har tidligere mottatt materiale fra gruppen som har ført til straffesaker i Norge, blant annet etter at Argos driftet et annet overgrepsforum - « The Love Zone » - i 2014.
VG171019 Kripos har ikke svart på om de har mottatt materiale fra forumet « Childs Play » etter at australsk politi avsluttet operasjonen i september i år.
DB171019 - Vi mener at kjennelsen bygger på et ufullstendig materiale , og vår klient ønsker at jeg skal fortsette som hennes forsvarer sammen med advokat Olav Sylte.
AP171019 Foruten å være mat for andre dyr er insektene blant annet avgjørende for bestøving av planter, nedbrytning av dødt materiale , frøspredning hos planter og kontroll av skadedyrutbrudd.
SA171018 Og de har lagt sin elsk på et litt uvanlig materiale .
SA171018 Det er et materiale som har kommet for å bli, og vil være en viktig del av vårt design og vår produksjon også i fremtiden.
BT171018 ÅSTED : Loddebolter koblet til tidsur og fyrstikker skulle bidra til å antenne brennbart materiale , men det lyktes ikke fullt ut.
BT171018 Og de har lagt sin elsk på et litt uvanlig materiale .
BT171018 Det er et materiale som har kommet for å bli, og vil være en viktig del av vårt design og vår produksjon også i fremtiden.
AP171018 - Er det ikke likevel noe som tyder på at nettstedet Aldrimer selv har sett eller fått gjengitt materiale som er laget fra alliert side i etterkant av øvelsen ?
AP171018 Og de har lagt sin elsk på et litt uvanlig materiale .
AP171018 Det er et materiale som har kommet for å bli, og vil være en viktig del av vårt design og vår produksjon også i fremtiden.
AA171018 Og de har lagt sin elsk på et litt uvanlig materiale .
AA171018 Det er et materiale som har kommet for å bli, og vil være en viktig del av vårt design og vår produksjon også i fremtiden.
DA171017 Under en razzia i 21-åringens hjem, fant politiet flere skytevåpen samt materiale som oppfordrer til drap på innvandrere, jihadister, narkotikalangere og andre.
DA171017 Ikke alle blant publikum har et nært forhold til hans nyere materiale .
AP171017 Når vi får analysert organisk materiale , kan vi forhåpentligvis si mer.
AA171017 Under en razzia i 21-åringens hjem, fant politiet flere skytevåpen samt materiale som oppfordrer til drap på innvandrere, jihadister, narkotikalangere og andre.
AA171017 Underveis har vi diskutert hvilke tiltak som kan bedre på situasjonen i erkjennelsen av at plast er et nyttig, billig og uunnværlig materiale .
VG171016 - Vi får se, det er definitivt nok materiale der, sier den irsk-tyske skuespilleren.
DN171016 De lager mange av produktene av bambus, og noen med teknisk materiale .
DB171016 Kulturell appropriasjon er en kunstnerisk praksis eller teknikk som går ut på å bruke eller sitere et allerede eksisterende materiale .
DA171016 Revyartisten jobber for tida med nytt materiale , og fastslår at han nå har fått inspirasjon til en ny sketsj eller sang til framtidige show.
AP171016 16-åringen erkjente delvis straffskyld i retten i forrige uke, men ikke for å ha produsert seksualisert materiale av barn og spredt det.
AP171016 Konsertens fokus er på nyere materiale - bandet spiller hele syv av de åtte sporene fra det ferske albumet.
DB171015 Tessem vedgår også at det er ekstremt vanskelig å få fjernet materiale når det først har gått virkelig viralt, og at det ikke nødvendigvis er fordi hun stilte opp på en profesjonell photoshoot at nettopp hennes bilde har blitt delt.
DB171014 - Jeg skal søke om å få ta ut materiale til å selge.
DA171014 ATENA er snart ute med mer nytt materiale , og en konsert i Drammen er på sin plass. 17. oktober kommer de til Union, og med seg har de Halcyon Days fra Oslo, og Kambodsja fra Sande.
AP171014 Det bindsterke verket har flere partier med ukreditert materiale fra andre bøker.
VG171012 De vil heller ikke si noe om hvorvidt de har mottatt materiale som australsk politi har innhentet gjennom operasjonen som ble kalt « Artemis ».
AP171012 Norge er en pådriver for ikrafttredelsen av prøvestansavtalen ( CTBT ) og for en avtale som stanser fremstillingen av spaltbart materiale til våpenformål.
VG171011 Men det jeg kan si er at det er sikkert hundre medlemmer på « Childs Play » som vi vet har tilgang til barn, og potensielt produserer materiale med de barna.
DB171011 - Vi kan ikke se at det er et kritisk problem ettersom vi gjennomfører egne sikkerhetskontroller av materiale som benyttes, men vi etterforsker fortsatt, og det er for tidlig å si om det blir nødvendig å tilbakekalle, sier Tamon Kusakabe.
AA171011 - Vi kan ikke se at det er et kritisk problem ettersom vi gjennomfører egne sikkerhetskontroller av materiale som benyttes, men vi etterforsker fortsatt, og det er for tidlig å si om det blir nødvendig å tilbakekalle, sier Tamon Kusakabe.
VG171010 Måneden etter, i november i fjor, forteller en bruker at han har benyttet seg av materiale som viser overgrep mot barn i 15 år.
VG171010 Dette er spørsmålene Kripos ikke vil svare på : ¶ * 1 Har Kripos mottatt informasjon eller materiale fra Task Force Argos i Australia som kommer fra forumet « Childs Play » ? * 1 Har Kripos videresendt saker til ulike politidistrikt ? * 1 Konkret hvor mange straffesaker er opprettet i Norge på bakgrunn av arbeidet til Task Force Argos med « Childs Play » ? * 1 VG er kjent med rundt 30 nordmenn som
DB171010 SPØRSMÅLET er om McLarens materiale om Alexander Legkov ; eller A0467 som er betegnelsen hans i dette doparkivet, kommer opp som egen sak.
AP171010 Wichai Thepwong fikk i juni 35 års fengsel for angivelig å ha postet majestetsfornærmende materiale under falskt navn på Facebook.
VG171009 Arild Holden, advokat og partner i advokatfirmaet Elden, mener at norsk rett ikke vil kunne godta eventuelt materiale fra den internasjonale politioperasjonen som bevis.
VG171009 Under rettssaken ble det lagt frem biologisk materiale som ifølge NTB « uten tvil » viste at det var to gjerningsmenn.
VG171008 - Hun er i studio og gleder seg til å slippe nytt materiale , sier manageren, som forteller at utgivelse planlegges i 2018.
VG171008 - Vi tar tak i materiale som allerede finnes, og innenfor visse regler bruker vi det.
VG171008 Norske redaksjoner leverer uhyre sjelden fra seg upublisert materiale , men denne gangen valgte VG å oversende skriftlig dokumentasjon til lokalt politi.
VG171008 Men det jeg kan si er at det er sikkert hundre medlemmer på « Childs Play » som vi vet har tilgang til barn, og potensielt produserer materiale med de barna.
AP171008 Det er en vid sving der elven renner så langsomt gjennom et flatt landskap at sand eller annet lett flyttbart materiale settes av på innsiden av svingen.
SA171007 For andre er det et verdifullt materiale .
FV171007 For andre er det et verdifullt materiale .
DA171007 Han har ikke utmerket seg som en stor låtskriver i voksen alder, og halve konserten er et materiale som ikke er overvettes interessant.
AP171007 For andre er det et verdifullt materiale .
AA171007 Mye av det vi vet, kommer av materiale fra lenger sør i Europa, og vi vet derfor lite om biologien til nebbskate i våre farvann.
DN171006 I 2016 ble en annen NSA-ansatt, Harold Thomas Martin, arrestert etter at han hadde tatt med seg klassifisert materiale hjem. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN171006 Den første store lekkasjeskandalen som rammet NSA, var da Edward Snowden i 2013 lekket materiale om amerikansk overvåkning.
DN171006 | Muellers team har avhørt brite som samlet materiale om Trumps russiske bånd ¶
DN171006 Steeles materiale sirkulerte i Washington før presidentvalget i fjor høst, men ble kjent offentlig etter at FBI-direktør James Comey orienterte Trump om det.
AP171006 Sluttscenen ble ikke engang spilt inn ordentlig, men satt sammen av blant annet ubrukt materiale fra skrekk-klassikeren The Shining ( 1980 ).
AA171006 | Muellers team har avhørt brite som samlet materiale om Trumps russiske bånd ¶
AA171006 Steeles materiale sirkulerte i Washington før presidentvalget i fjor høst, men ble kjent offentlig etter at FBI-direktør James Comey orienterte Trump om det.
VG171005 - Denne utgravningen leverer mengder av spennende materiale og vi kommer helt sikkert til å finne hundrevis av flotte gjenstander fremover.
DB171005 Mye av framgangen skjedde fordi det blant flere enn 1,3 milliarder kinesere er nok av rent fysiske materiale for alle slags idretter, men også fordi OL-arrangøren var så flink til å plukke opp ny kunnskap.
AP171005 Hun har som sist skrevet mesteparten av eget materiale , ispedd noen lånte låter - blant annet en flott oversettelse av Thåströms sterke « Over sundet ».
VG171004 Ikke alle filmskapere sitter på erfaringer som egner seg som materiale for en spillefilm.
DA171004 - Sven Oluf Sørensen har tatt meg med bak i kulissene, og gitt meg enorm tillit ved å gi meg alt materiale med skildringer og beskrivelser av hendelser og personer som jeg ikke ville fått uten ham.
VG171003 - Hvor ofte pålegger Helsetilsynet utdanningsinstitusjoner å destruere materiale for forskning ?
VG171003 - Helsetilsynet fører bare tilsyn etter helseforskningsloven, og det er svært sjelden at vi har krevd at materiale innsamlede i forskningsøyemed skal slettes.
DB171003 Vi skal utnytte dette materiale til flere korte filmer, og håper å kunne sette opp en kinofilm på en og en halv time.
DB171002 - Vi har fått et verdifullt og unikt materiale , sier Støre.
AA171002 Jentene sliter psykisk, mens de som deler slikt materiale risikerer straff.
AA171002 De som deler materiale av andre i en seksualisert situasjon, risikerer straff.
DB171001 De tidligere rettssakene mot fremmedkrigere har støttet seg tungt på materiale fra sosiale medier og chattelogger.
AP171001 Jentene risikerer å bli stemplet som hore og at venner vender dem ryggen, mens de som deler slikt materiale risikerer straff.
DA170931 Det må være haugevis av materiale å finne i 2017 ?
DA170931 - Det har alltid vært haugevis av materiale å finne, ikke bare i 2017.
AP170930 Jentene risikerer å bli stemplet som hore og at venner vender dem ryggen, mens de som deler slikt materiale risikerer straff.
VG170928 Samtidig skal Edvartsen sitte på et omfattende materiale av det han kaller mobbing mot ham selv.
AA170928 YouTube, som eies av Google, Microsoft, Twitter og Facebook undertegnet i mai 2016 en protokoll om oppførsel på nettet og lovet å se på mistenkelige innlegg innen 24 timer, samt fjerne lovstridig materiale .
AP170927 VG har møtt ti personer som skal ha lastet ned slikt materiale .
DB170925 Den tidligere så lovende demokratiske politikeren risikerte 27 måneder i fengsel etter at han sa seg skyldig i å ha sendt obskønt materiale til en mindreårig via Skype og Snapchat.
AP170925 Den tidligere så lovende demokratiske politikeren risikerte 27 måneder i fengsel etter at han sa seg skyldig i å ha sendt obskønt materiale til en mindreårig via Skype og Snapchat.
AA170925 Den tidligere så lovende demokratiske politikeren risikerte 27 måneder i fengsel etter at han sa seg skyldig i å ha sendt obskønt materiale til en mindreårig via Skype og Snapchat.
DA170923 Dette var 1970-tallet, da vegg-til-vegg-teppene stakk, møbler og sofaputer stakk og klødde, brune kordbukser hang tungt på liten og stor og vinterjakkene var av så nymotens materiale at de smelta med et hves om de skulle komme borti en flamme, som for eksempel i lek med halmbrann på vei hjem fra skolen en tidlig vårdag.
AP170922 Men han advarer mot å tro at Facebook vil klare å avdekke absolutt alt av uønsket materiale før det publiseres.
AP170922 Hennes sterke stilling som scenekunstner gjør at hun kan spille for fulle hus uavhengig av nytt materiale .
AA170922 Men han advarer mot å tro at Facebook vil klare å avdekke absolutt alt av uønsket materiale før det publiseres.
NL170921 Om det skal skrives bok om temaet er det materiale nok til en bokserie ala Sagaen om isfolket.
AP170921 Beregn god tid til forarbeid, som valg av metode, materiale og håndverkere.
DB170920 Han slår fast at det « er forbausende kjedelig materiale , enda så ekstremt det er.
VG170919 I juli aksjonerte FBI mot Manaforts hjem som del av Russland-etterforskningen, og beslagla dokumenter og « annet materiale ».
VG170919 Da kofferten ble rutinemessig scannet, ble en større mengde organisk materiale oppdaget.
DN170919 I juli aksjonerte FBI mot Manaforts hjem som del av Russland-etterforskningen, og beslagla dokumenter og « annet materiale ».
DB170919 Materiale .
AP170919 I juli aksjonerte FBI mot Manaforts hjem som del av Russland-etterforskningen, og beslagla dokumenter og « annet materiale ».
VG170918 Holden påpekte at Cappelen har tolket seg frem til når hasjinnførslene har skjedd basert på tekstmeldingene og annet materiale han er blitt forelagt av etterforskerne.
DA170918 Vi har et mål om å digitalisere og tilgjengeliggjøre materiale uavhengig av hvor magasinene for arkivene er plassert.
DA170918 Men å få flyttet materiale nordover vil lette på trykket her, sier Hansen.
DA170918 De har blant annet materiale fra alle utenriksstasjoner rundt om i verden, samt materiale knyttet til konsulater, forteller Hansen.
DA170918 De har blant annet materiale fra alle utenriksstasjoner rundt om i verden, samt materiale knyttet til konsulater, forteller Hansen.
DA170918 - Det er med andre ord stor interesse for vårt materiale rundt om i landet.
AP170918 « Tankevekkende, emosjonelt ladet materiale håndteres med en modenhet og selvsikkerhet som gjør det tilgjengelig for et bredt internasjonalt publikum, » skriver Screen om Iram Haqs kulturkræsj-drama Hva vil folk si ( kinopremière 6. oktober ).
DB170915 Det er mer vanlig med vekstskifte, tilførsel av organisk materiale via grønngjødsel, husdyrgjødsel, kompost eller annet, og det tilføres totalt mindre nitrogen enn på gårder som ikke følger det økologiske regelverket.
DB170915 Både Simen Godtfredsens « maskeskulptur » av funnet materiale fra et industriområde og Morten Jensen Vågens « Loophole Streetwear », en jakke sydd av materialer fra det offentlige rom, ser ut til å ville kombinere økobevissthet med en interesse for objekter og materialer, men uten å ty til moraliserende pekefingre.
AP170914 I tillegg kommer biologisk materiale , samlet i « biobanker ».
AA170914 - Appen vil hjelpe og oppmuntre elevene til å tilegne seg pedagogisk materiale på en morsom og engasjerende måte, utenfor klasserommet eller på farten mellom aktiviteter, sier Erik Harrell som er administrerende direktør i Kahoot.
VG170913 - Har dere overlevert noe materiale til NFF ?
VG170913 Bly er jo et mykt materiale så forhåpentligvis går det fint å åpne det, fortalte Bauer før åpningen.
DB170913 Dette er ingen endelig henleggelse av alt individuelt materiale fra Sotsji.
DB170913 I februar mistet han samarbeidsavtaler med Disney og YouTube etter at han gjentatte ganger brukte antisemittisk materiale som humor i videoene sine.
DB170913 Ble undersøkt for nynazistisk materiale
VG170912 Etter det VG erfarer, sitter NFF på enda flere eposter og annet materiale som ligger til grunn for oppsigelsen.
AP170912 En sak som er viktig for deg eller meg, er nokså sjelden godt materiale for en betydningsfull avklaring og utvikling av norsk rett.
VG170911 » I filmmagasinet står det også at « provokativt, følelsesmessig ladet materiale håndteres med en modenhet og sikkerhet som gjør filmen tilgjengelig for et bredt internasjonalt publikum.
DB170910 Og før dere engang tenker tanken : ja, alle parykkene er selvsagt laget av hamp, sjøgress, spagetti, panneluggen til Eivind Trædal, og annet nedbrytbart materiale .
VG170909 Etter det VG får opplyst sitter fotballforbundet på materiale av en art som gjør at NFF mener at 38-åringen ikke kan fortsette i sin sivile jobb på Ullevaal stadion.
AP170909 Her får du så mange funfacts om kroppen at du har materiale nok til small talk i alle høstens selskapeligheter - og unngår å gå i kremfellen neste gang du lurer på om du skal ta deg en ansiktsbehandling.
VG170908 I juli og august ble det kjent at HBO var utsatt for hacking, hvor hackere krevde løsepenger for ikke å dele enkelte episoder og materiale fra serien ulovlig.
DA170908 - Utstillingen på Astrup Fearnley gir meg muligheten til å treffe et stort publikum med temmelig sært og knirkete materiale .
DB170907 Deres materiale blir nå brukt mot Rios OL-sjef Carlos Nuzman.
DB170907 Dermed får vi, både i fordøyelsessystem og luftveier, partikler av ulik størrelse og materiale .
DB170907 Den siste måneden har derfor innboksen min blitt fylt opp med materiale fra denne svertekampanjen.
DA170907 Hun har nådd dit der hun kan spille for fulle hus overalt og når hun vil, uten nødvendigvis å trenge nytt materiale .
AP170907 Syria hevder de ikke bruker kjemiske våpen og at de har gitt fra seg alt materiale til bruk i kjemiske våpen etter en avtale med FN.
DN170906 Alt dette siver inn i Sundførs nye materiale , både i tekster og som en mer fundamental verdiomveltning.
DB170906 « Knausgård forurenser litteraturen med grovt materiale av skam, feil, forlegenhet, kroppsfunksjoner og følelsesmessige funksjonsfeil » står det i avisa, som beskriver « Om høsten » som en lyrisk kabaret ved siden av « den store operaen », som er 'Min Kamp' ».
AP170906 Bortsett fra at håndtaket trolig har vært belagt med tre, bein eller skinn - organisk materiale som er blitt borte - er sverdet er perfekt bevart.
DA170905 - Over tid tror jeg mer tilgjengelig materiale vil gi nye prosjekter og bøker som beriker vårt syn på okkupasjonsperioden.
AP170905 Partiet har blant annet forpliktet seg til ikke å bidra til å spre falskt materiale som omhandler andre partier eller deres politikere. | 15 studenter til sykehus etter forgiftning på fest ¶
VG170903 - Selv om den er gjort under bakken vil det antagelig slippe ut radioaktivt materiale , som man trenger lite av for å kunne fastslå mer presist hvilken type kjernefysisk våpen som er blitt brukt.
DB170903 Begge brødrene hadde materiale med barn i seksuelle situasjoner og posisjoner da politiet aksjonerte mot dem i fjor.
AP170903 Begge brødrene hadde materiale med barn i seksuelle situasjoner og posisjoner da politiet aksjonerte mot dem i fjor.
VG170902 Russerne beskriver de som en « ulovlig inspeksjon » som kan misbrukes til å « plante kompromitterende materiale », ifølge Aftonbladet - som viser til det russiske utenriksdepartementet sine hjemmesider.
VG170902 Ifølge NTB har det også kommet rapporter om brenning av materiale ved konsulatet i Washington.
DN170902 Russerne brenner materiale før de forlater konsulatet i San Francisco ¶
DN170902 | Russerne brenner materiale før de forlater konsulatet i San Francisco ¶
DN170902 Det kommer også rapporter om brenning av materiale ved konsulatet i Washington : ¶
DB170902 ( Dagbladet ) : Russiske myndigheter tror FBI planla å søke gjennom landets konsulat i San Francisco og sørget for at materiale brant opp før de forlot bygget.
AP170902 Med så mange gode egenskaper i ett materiale er mulighetene enorme og friheten stor.
AA170902 Russiske myndigheter tror FBI planla å søke gjennom landets konsulat i San Francisco og brant opp materiale før de forlater bygget.
VG170901 Norge velger å gjenåpne salget av ammunisjon, selv om Norge ikke kan gartnere at dette materiale blir brukt i Jemen, sa Stortingskandidat Petter Eide, den gangen.
DB170901 Ifølge nettstedet er det ukjent hvem som står bak hackerkontoen, og om de skal lekke annet materiale i den nærmeste fremtiden.
DN170831 - Vi ønsker å gjøre lokalbefolkningen oppmerksom på at det er lagret materiale flere steder på området, og at det derfor fortsatt er fare for ytterligere eksplosjoner, skriver selskapet i sin pressemelding.
AA170831 - Vi ønsker å gjøre lokalbefolkningen oppmerksom på at det er lagret materiale flere steder på området, og at det derfor fortsatt er fare for ytterligere eksplosjoner, skriver selskapet i sin pressemelding.
VG170830 For det første har Dyreparken rikelig med kilder, klipp og bilder, det finnes sladreoppslag i ukeavisene, i barne-TV, og det er brukt materiale fra veterinærer og fra obduksjonsrapporter.
DA170830 Men : Det koster penger å samle inn alt av Eitingers materiale , og å gjøre det tilgjengelig og utstillingsklart for publikum.
AP170829 Disse bildene er imidlertid vanskelig å verifisere da nordkoreansk TV ofte forfalsker eller bruke arkivfoto, som de later som er ferskt materiale .
DB170828 Men miljøvernminister Judi Wakhungu sier forbudet vil skape nye og flere arbeidsplasser ved å produsere poser laget med miljøvennlig materiale .
AP170828 Men miljøvernminister Judi Wakhungu sier forbudet vil skape nye og flere arbeidsplasser ved å produsere poser laget med miljøvennlig materiale .
AA170828 Men miljøvernminister Judi Wakhungu sier forbudet vil skape nye og flere arbeidsplasser ved å produsere poser laget med miljøvennlig materiale .
DN170827 Hennes gruppe har kontaktet en professor ved MIT og fått tillatelse til å bruke hans forskning på et materiale fra trær som kan brukes til å rense drikkevann.
VG170826 Armene som nå var skilt fra kroppen ble bevart ved at de ble pakket inn i sterilisert materiale og is før de ble fraktet til sykehuset, som lå 60 kilometer unna.
VG170825 For den som vil og orker å lete, er det antagelig mye kløktig skjult selvbiografisk materiale og fordreid virkelighet i denne alt for lange boken.
VG170825 Norge velger å gjenåpne salget av ammunisjon, selv om Norge ikke kan gartnere at dette materiale blir brukt i Jemen.
DB170824 I tillegg innhenter man gjerne biologisk materiale og all annen informasjon knyttet til særegenheter, forteller han videre.
DB170824 Det beste sammenlikningsmaterialet å få tak i, er biologisk materiale fra biologisk pårørende, forteller han.
AA170824 - Han erkjenner å ha vært i besittelse av slikt materiale , sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt til Bergensavisen.
DA170823 Stand-up-komikeren Astrid ( Julia Jentsch ), annonserer på TV-showet « Ladies Night » at hun er gravid, noe hun melker for mye materiale og applaus.
DB170822 Han sier materiale som blod og sæd forsvinner fra hudens overflate etter omkring en uke i vann og at DNA-spor også skylles vekk.
DB170822 Mennene er siktet etter § 311 i straffeloven, for å anskaffe materiale som seksualiserer barn.
DA170822 Tyll er et fascinerende materiale som kan lages av alt fra plastikk til silke.
AA170822 Det ble funnet over 100 gassbeholdere og materiale for å lage sprengstoff i ruinene av huset.
DB170820 - De forberedte et eller flere angrep i Barcelona og eksplosjonen i Alcanar stoppet det, siden de ikke lenger hadde materiale de trengte for å kunne angripe i enda større skala, sier Jesep Lluuis Trapero, politisjef i Catalonia, ifølge Sky News.
DB170820 Ifølge Borgen Sturød er dagens iskrembokser laget av akkurat samme materiale som bokser solgt for å oppbevare mat i, for eksempel Tupperware-bokser.
DB170820 - Iskremprodusenten Diplom-Is sier at deres isbokser er laget av akkurat samme materiale som for eksempel Tupperware sine produkter.
DA170819 Da vi holdt på å lage filmen, var vi ikke i tvil om at dette var sterkt og viktig materiale , men seertall var aldri noe vi diskuterte, sier Hammer.
AA170818 Ikke bare får Nye Veier avsetning på steinmassene og Avinor materiale til utvidelsen.
NL170817 Interne regjeringsnotater, upubliserte forskningsrapporter, gradert og hemmelig materiale, dokumenter som holdes vekk fra offentligheten fordi det handler om nasjonens sikkerhet - mangt og meget av slikt materiale ser ut til finne veien ut i dagslyset så enhver kan lese det som skulle være forbeholdt en mindre krets av militære og politiske ledere.
NL170817 Interne regjeringsnotater, upubliserte forskningsrapporter, gradert og hemmelig materiale , dokumenter som holdes vekk fra offentligheten fordi det handler om nasjonens sikkerhet - mangt og meget av slikt materiale ser ut til finne veien ut i dagslyset så enhver kan lese det som skulle være forbeholdt en mindre krets av militære og politiske ledere.
NL170817 En av konsekvensene av dette kan være at man har funnet det effektivt å lekke materiale som har satt « motstandere » med andre interesser i et dårlig lys.
DB170817 Videre vekket det terrorhysteri da det ble funnet eksplosivt materiale på en muslimsk gutt på Grønland, mens det nesten gikk helt ubemerket hen at en mann med tilknytning til den høyreekstreme terrororganisasjonen « Den nordiske motstandsbevegelsen » forskanset seg i en leilighet i Asker med en brannbombe.
DB170815 Særlig på 1990-tallet var man i Vesten veldig bekymret for forsvarsmateriell og kjernefysisk materiale på avveie i det kaoset som oppsto etter Sovjetunionens kollaps.
AP170815 Så jeg er helt overbevist om at politiet er i besittelse av materiale som gjør at de har en begrunnet mistanke.
AP170814 Han skal også ha skrevet om overgrepene i chatterom og delt bilder og video med andre som har « seksuell interesse for materiale ».
VG170812 Ikke bruk balsam i håret, fordi det binder radioaktivt materiale til håret.
DA170812 Det er en god miks av gamle og nyere materiale , som « Gi meg noe bass », « Stripar » ( har du forresten en sko for mye, siden 666 striper ikke går opp med to par, Lars ? ), « Ung Heit Gateflamme », « DD Eg Gjør », « Tåken » og « Ninja », for å nevne noen av de til sammen 24 låtene undertegnede fikk talt opp.
DB170811 Naziarkeologer jaktet på verdens eldste sivilisasjon i Norge : SS-forsker påstod at helleristninger inneholdt unikt materiale Dagbladet Pluss ¶
AP170811 Så jeg er helt overbevist om at politiet er i besittelse av materiale som gjør at de har en begrunnet mistanke.
AP170811 Så jeg er helt overbevist om at politiet er i besittelse av materiale som gjør at de har en begrunnet mistanke.
AP170811 Så jeg er helt overbevist om at politiet er i besittelse av materiale som gjør at de har en begrunnet mistanke.
DN170810 På jakt etter nytt materiale til rodrakten kom han over bambusviskose.
VG170809 Her er atskillig å diskutere blant forfattere og forlag, samt et enestående materiale for framtidig forskning på litteraturfeltet.
DN170809 Avisen skriver at de føderale tjenestemennene beslagla dokumenter og « annet materiale » under aksjonen tidlig på morgenen 26. juli.
DB170809 ¶ FBI-AKSJON : Tjenestemenn fra FBI beslagla ifølge Washington Post dokumenter og « annet materiale » under en aksjon mot hjemmet til den tidligere valgkampsjefen for Donald Trump, Paul Manafort, tidlig på morgenen 26. juli.
DA170809 Bel Canto-konserten ble en bedre opplevelse både for publikum og vokalist ( preget av lydproblemer og uvant materiale sist gang ).
DA170809 Det er ingen rom i forhåndsinnspilt materiale til å skape den kontakten som er intendert å oppstå mellom artist og publikum, når den opptredenen som skal være her og nå.
DA170809 Det blir ingen rom til for spontanitet i forhåndsinnspilt materiale i seg selv.
DA170809 Sp : Vil løfte fram og stimulere til ny teknologi som gir reelle klimakutt, bruke skog til fornybart materiale og drivstoff, og ønsker ikke oljeleting i de sårbare områdene i Lofoten og Vesterålen.
AP170809 Avisen skriver onsdag at de føderale tjenestemennene beslagla dokumenter og « annet materiale » under aksjonen mot Manaforts hjem i delstaten Virginia tidlig på morgenen 26. juli.
VG170808 Hackerne hevder de sitter på mer materiale , inkludert manuskripter, kommende episoder av HBO-serier og - filmer, og informasjon som er skadelig for selskapet.
VG170808 Også « reduksjon av klimagassutslipp » og « karbonfangst » erstattes med andre uttrykk for å øke andelen organisk materiale i jorden.
DN170808 Hackerne hevder de sitter på mer materiale , inkludert manuskripter, kommende episoder av HBO-serier og - filmer, og informasjon som er skadelig for selskapet.
DB170808 Noe materiale kan reagere i kontakt med varme, andre kan skille ut stoffer i kontakt med bestemte typer næringsinnhold.
DB170808 Mange plastposeleverandører lager poser av resirkulert materiale , som kan avgi uheldige fremmedstoffer til maten.
DA170808 Noe av det første Larsen måtte lære seg, var å skille mellom jordisk og utenomjordisk materiale .
DA170808 Hackerne hevder de sitter på mer materiale , inkludert manuskripter, kommende episoder av HBO-serier og - filmer, og informasjon som er skadelig for selskapet.
AA170808 Hackerne hevder de sitter på mer materiale , inkludert manuskripter, kommende episoder av HBO-serier og - filmer, og informasjon som er skadelig for selskapet.
VG170807 Bremsene har fått politispesifikasjoner - det betyr nye kalibere og nytt materiale i bremseklossene.
VG170805 Vår kjennskap til organisasjonens materiale fra tidligere tilsa at det trolig ville være innenfor lovverket, fortsetter politimesteren.
DB170805 Vår kjennskap til organisasjonens materiale fra tidligere tilsa at det trolig ville være innenfor lovverket, fortsetter politimesteren.
DA170805 Vi er inne i en tid hvor datasikkerhet og informasjonssikkerhet er på dagsorden, og dette kan være en måte å sikre data og historisk materiale for fremtidige generasjoner, sier kommunalminister Jan Tore Sanner til Dagsavisen Fremtiden.
AA170805 Vår kjennskap til organisasjonens materiale fra tidligere tilsa at det trolig ville være innenfor lovverket, fortsetter politimesteren.
VG170804 Uhrenholdt Jacobsen har levert inn materiale til IOC som hun håper utøverne leser.
DN170804 Han føyde til at fire personer allerede er siktet for å ha lekket hemmeligstemplet materiale og for å ha skjult kontakt med utenlandske etterretningsoffiserer.
DN170804 Fredag ettermiddag norsk tid skal justisminister Jeff Sessions og den nasjonale etterretningssjefen Dan Coats holde en orientering om hvordan lekkasjer av klassifisert materiale « truer sikkerheten i USA ».
DB170804 Han føyde til at fire personer allerede er siktet for å ha lekket hemmeligstemplet materiale og for å ha skjult kontakt med utenlandske etterretningsoffiserer.
DB170804 Nøyaktig hva som er stjålet er foreløpig uklart, men det skal ikke dreie seg om materiale fra noen av HBO sine eksterne leverandører.
DB170804 Likevel truer datainnbruddstyvene ifølge Variety med å publisere nytt materiale søndag.
DB170804 - HBO opplevde nettopp en datahendelse som har ført til at konfidensielt materiale er blitt kompromittert.
AA170804 Han føyde til at fire personer allerede er siktet for å ha lekket hemmeligstemplet materiale og for å ha skjult kontakt med utenlandske etterretningsoffiserer.
AA170804 Baz Kershaw peker på at kombinasjonen av historisk materiale og stedet bidrar til en opplevelse av ekthet ( autensitet ) i teateret.
VG170803 - Vi har heldigvis mye materiale å ta av, så vi starter ikke helt på null der.
VG170803 - Det er kult at vi kan gi ut materiale under vårt navn der vi kan være helt fri med tanke på hva vi utgir.
VG170803 
Under konserten blir det en god miks av både helt nytt og gammelt materiale .
AA170803 - Vi har heldigvis mye materiale å ta av, så vi starter ikke helt på null der.
VG170802 På mandag kom nyheten om at HBO opplevde et nettangrep som førte til at konfidensielt materiale hadde blitt kompromittert.
DB170802 De kontroversielle bildene er tatt av kjendisfotograf Tyler Shields, og Griffin har i etterkant bedt ham om å fjerne alt av materiale fra fotoshooten som skulle befinne seg på nett.
DA170802 Riktig nok er hun kanskje litt, altså veldig, forelska i han som medvirket til denne ulykka, men noe skikkelig forhold blir det neppe til, og noe faderlig materiale er han definitivt ikke laget av, han som farter land og strand rundt for å forelese om politikk og ideologi og sånt.
AP170802 Flere av godsvognene inneholdt brannfarlig materiale og det brøt ut brann etter avsporingen.
VG170731 Ifølge blant annet Entertainment Weekly og Buzzfeed skal det dreie seg om kommende serieepisoder av den populære serie Games of Thrones - og minst ett manuskript som har blitt lagt ut på nett av hackere, som ifølge nettstedene truer med å legge ut materiale .
VG170731 I en pressemelding skriver HBO mandag at de nylig har opplevd et nettangrep som har ført til at konfidensielt materiale er blitt kompromittert.
DB170731 - HBO opplevde nettopp en datahendelse som har ført til at konfidensielt materiale er blitt kompromittert.
AP170731 Hackerne har lastet opp usendt materiale fra flere serier på nett, ifølge amerikanske medier.
DN170729 Cleanaway vil stå for logistikk, sortering av innsamlet materiale og fungere som megler på råvarene man samler inn, skriver Tomra i en selskapsmelding.
DB170729 En myndighetsperson sier til avisa at politiet lette etter materiale som kan brukes til å lage en improvisert bombe eller « andre metoder » for å ta med på et fly.
VG170726 Nå flytter 20-åringen til hovedstaden for å følge musikkdrømmen og jobbe med eget materiale .
VG170726 Hun fikk nemlig beskjed fra plateselskapet Warner om å pakke kofferten for å reise til Los Angeles sammen med flere artister for å jobbe med nytt materiale .
DN170726 Den tidligere britiske MI6-etterretningsagenten Christopher Steele var den viktigste kilden i denne rapporten, som blant annet antyder at Kreml sitter på kompromitterende materiale om Trump, deriblant pikante bilder fra et hotell under et Moskva-besøk i 2013.
DB170726 * En tidligere ansatt i IBM i Irland har opplyst at de blant annet fikk tilgang til transportplaner for kjernefysisk materiale .
DB170726 Og vi har en pådriverrolle for å begrense og fjerne bruken av høyanriket uran i sivil sektor for å hindre at slikt materiale kan komme på avveie.
DB170726 Norge er og en pådriver for å stanse framstillingen av spaltbart materiale .
AP170726 Nå er de tilbake med nytt, dagsaktuelt materiale og klare for det vanskelige album nummer to.
AA170726 PST har siktet 17-åringen for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
VG170725 Rett over huset til ekteparet Verlo, der det for noen timer siden lå en blomstereng, ligger det nå hauger med knust materiale fra en trevarehandel litt lenger oppe i bygda.
DN170725 Samtidig måtte to av hans statsråder forklare seg til riksdagen om saken som kan ha ført til at sensitivt materiale om personer med hemmelig identitet kan ha kommet på avveier.
DB170725 - Unntak kan i noen tilfeller være enkelte bestillings-opptredener eller liknende som ikke har direkte med promotering av eget materiale å gjøre, sier Torp-Holte.
VG170724 Rundt ligger knust materiale , bruskasser, hagepynt og store steiner som har blitt dratt nedover elven.
DA170724 om et forestående møte med den russisk advokat som hevdet å ha materiale som ville sverte demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton, og at han derfor kom for sent.
AA170724 I tillegg til inngående info om kroppen, immunforsvaret og sykdommer, består utstillingen av 13 ekte menneskekropper og 130 indre organer som er plastinert for å konservere biologisk materiale .
BT170721 - Jeg vet at UEFA sitter på en del materiale etter analyser de har gjort av ulike forbund.
AP170721 - Jeg vet at UEFA sitter på en del materiale etter analyser de har gjort av ulike forbund.
DN170720 Navnet til den yngre Agalarov dukket nylig opp i eposten den britiske pr-mannen Rob Goldstone sendte til Trumps sønn Donald Jr, hvor Goldstone lovet Trump-familien kompromitterende materiale om Hillary Clinton.
DB170720 I tillegg er Norge en pådriver for å stanse fremstilling av spaltbart materiale for våpenformål og bygge ned eksisterende lagre.
DA170720 Når det gjelder utslippene til Værlebukta er det snakk om renset anleggsvann fra byggegroper, som i hovedsak vil ha et høyt innhold av uoppløst materiale .
AA170719 Biogass kan lages av alt biologisk materiale .
DA170718 Kritikere sier at dette vil ødelegge for frakt av radioaktivt materiale som brukes til å diagnostisere og behandle kreft.
VG170714 De siste 200 meldingene som ble sensurert på Weibo fredag morgen var knyttet til Lius død, ifølge Weiboscope, et prosjekt ved Universitetet i Hong Kong som sporer sensurert materiale på sosiale medier plattformer.
DB170714 Noe man må ha for å få tilgang til sensitivt materiale .
VG170713 påstår at Veselnitskaja snakket mest om adopsjon og sanksjoner, mens hun benekter å ha diskutert kompromitterende materiale om Clinton.
VG170713 Politiet ønsker også å gjennomsøke slettet materiale , noe som tar tid.
VG170713 Det kommer også fram at politiet søker ekstern hjelp for å undersøke tilsynelatende slettet materiale , noe som tar tid.
DB170713 Det kommer også fram at politiet søker ekstern hjelp for å undersøke tilsynelatende slettet materiale , noe som tar tid.
DB170713 Det kan endre seg, og en terrorgruppe som IS vil ikke nøle med å bruke kjernefysisk materiale om de får tak i det.
SA170712 Kompostering er en prosess der organisk materiale , som for eksempel matrester og hageavfall, dannes om til jord. i ¶
SA170712 Den må ha en riktig blanding av mat ( organisk materiale ), vann og luft.
FV170712 Kompostering er en prosess der organisk materiale , som for eksempel matrester og hageavfall, dannes om til jord.
FV170712 Den må ha en riktig blanding av mat ( organisk materiale ), vann og luft.
BT170712 Kompostering er en prosess der organisk materiale , som for eksempel matrester og hageavfall, dannes om til jord.
BT170712 Den må ha en riktig blanding av mat ( organisk materiale ), vann og luft.
AP170712 Kompostering er en prosess der organisk materiale , som for eksempel matrester og hageavfall, dannes om til jord.
AP170712 Den må ha en riktig blanding av mat ( organisk materiale ), vann og luft.
AA170712 Dette sa Wray som svar på spørsmål fra den republikanske senatoren Lindsey Graham om avsløringene de siste dagene av et møte Trumps eldste sønn under valgkampen i fjor hadde med en russisk advokat som tilbød negativt materiale om Hillary Clintons valgkamp.
AA170712 Den øvrige etterforskningen i saken fortsetter med full styrke, både med ytterligere vitneavhør, gjennomgang av beslag og analyse av digitalt materiale .
AA170711 - Vi ser at det eksisterer nettforum med materiale som kategoriseres ut fra alderen og navnet på de avbildede, hvor det etterspørres stadig grovere materiale .
AA170711 - Vi ser at det eksisterer nettforum med materiale som kategoriseres ut fra alderen og navnet på de avbildede, hvor det etterspørres stadig grovere materiale.
AA170711 I år skriver jeg nytt materiale , men jeg klarer ikke helt å la være å spille når jeg er her.
SA170710 som seksualiserer barn, ¶ b ) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, ¶ c ) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale , ¶ d ) holder offentlig foredrag eller
AP170710 som seksualiserer barn, ¶ b ) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, ¶ c ) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale , ¶ d ) holder offentlig foredrag eller
DN170709 Ifølge arbeidsmiljøloven skal alle virksomheter « føre kartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale .
DN170709 Beholdere og emballasje for kjemikalier og biologisk materiale skal være tydelig merket med navn, sammensetning og advarsel på norsk ».
DB170706 Også Fjorden Baby ! har nytt materiale på gang.
AA170704 Han sier advokatfirmaet Selmer, ved partnerne Helge Kvamme og Thomas Brandi, har hatt tilgang til alt skriftlig materiale som har relevans for vurderingen, og at de har intervjuet « et titalls » involverte personer.
VG170703 Hans Marius Tessem er leder for Slettmeg.no, som kan hjelpe med å få uønsket materiale fjernet fra nett.
DB170703 - Det er en slags motstand, fordi flaskene ikke får like fin og klar plast, men litt mer mer grumsete materiale .
DA170703 - Barnebarna Marte og Mina Gerhardsen har fortalt meg noen nydelige historier om bestefaren, sier Borgen, som også har fått låne materiale fra Gerhardsens sønn Rune.
DB170702 ( Dagbladet ) : USAs nasjonalmuseum, Smithsonian Institute, har sin egen tv-kanal, og nå har institusjonen annonsert en ny, egenprodusert dokumentar, med tidligere ukjent materiale , om menneskejakten på seriedrapsmannen David « Son of Sam » Berkowitz ( 64 ), som pågikk i New York i 1976 og 1977.
SA170630 Hadde ikke tilgang til alt materiale
DB170630 For seks måneder siden tikket det inn en mail fra Tyler, hvor han spurte om Lotterud ønsket å bidra på nytt materiale .
AP170630 Kan være fra et helseregister, inkludert opplysninger utledet fra humant biologisk materiale i en biobank, en befolkningsbasert helseundersøkelse eller en pasientjournal.
AP170630 Hadde ikke tilgang til alt materiale
DB170629 Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra planten Cannabis sativa.
AA170629 Kroppene er plastinert for å konservere biologisk materiale .
DA170628 Ull er et nærmest magisk materiale .
BT170628 Panama Papers, verdens største lekkasje av sensitivt materiale fra 2016, ga et vindu inn til et eget system - kall det gjerne « system 1 prosent ».
BT170628 Ifølge The Times 16, juni hadde det kostet bydelsrådet 55.000 kroner ekstra å bruke et brannsikkert materiale .
BT170628 I mai fikk vi en ny studie fra Handelshøyskolen NMBU, som bygger på materiale fra Panama-lekkasjer og innmeldte formuer og inntekter fra skatteparadiser til skattemyndighetene.
AP170628 Parasittologene Inger Sofie Hamnes og Heidi Enemark ved Veterinærinstituttet i Oslo undersøker årlig avføringsprøver og annet materiale som jegere sender inn fra over 500 rev.
SA170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
FV170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
DN170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
AP170627 I dagene etter brannen ble det kjent at fasadekledningen som ble brukt da bygningen ble pusset opp for et par år siden, var laget av et brannfarlig materiale .
AP170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
AP170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
AA170627 De har gravd, båret materiale , bakset i snøen med snøscooter og balanser og snekret oppe blant de fire furutrærne som står på kollen.
AA170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
AA170625 I dagene etter brannen ble det kjent at fasadekledningen som ble brukt da bygningen ble pusset opp for et par år siden, var laget av et brannfarlig materiale .
FV170624 - Han har stått på en tilhenger og holdt på med lossing av tungt materiale .
DB170623 Norsk ekspert : - Skal kunne sove trygt de neste 100 årene ¶ ¶ 78 OMKOM : Fredag bekreftet fredag at Grenfell Tower hadde fasade med brannfarlig materiale .
BT170622 Det blir natursti med rebus, og verksted der man ved hjelp av leire og spennende materiale som finnes i naturen kan trylle frem mystiske og kanskje litt skumle vesen som skal settes ut i skogen for å overraske og kanskje skremme turgåere bitte litt.
BT170622 Det blir natursti med rebus, og verksted der man ved hjelp av leire og spennende materiale som finnes i naturen kan trylle frem mystiske og kanskje litt skumle vesen som skal settes ut i skogen for å overraske og kanskje skremme turgåere bitte litt.
AP170622 Men siden Ulateig adresserer Nasjonalbiblioteket og undertegnede, gir saken oss en mulighet til å oppklare eventuelle misforståelser rundt fjerntilgang til bøker og annet materiale i norske folkebibliotek.
DA170621 - Vi samler biologisk materiale , blant annet blodprøver, som er viktig i forbindelse med forskning på ulike sykdommer, slik som MS og HPV, mellom annet for å finne fram til nye behandlingsmetoder, svarer Najafi ivrig.
DB170620 De skal jo lage en en enkel historie av mye materiale , og det har de klart.
DB170620 Vårt materiale for lite til å trekke statistiske konklusjoner om innvandrernes bruk av helsetjenester i Norge.
VG170619 Raja ( V ), reagerer på at det er mulig å ta med seg gradert materiale hjem.
DB170619 Kledningen til bygget var et brennbart materiale som førte til at bygningen stod i full brann innen 15 minutter.
BT170619 Hvis du for eksempel har et eple i bagen din, vil det være tydelig at det er organisk materiale .
BT170619 For at organisk materiale skal gi utslag på skanneren i sikkerhetskontrollen, må det være litt størrelse på materialet.
BT170619 Det slo ut på organisk materiale på en PC som ble kontrollert, sier Frode Kolltveit, operasjonsleder i Vest politidistrikt.
BT170619 Hvis du for eksempel har et eple i bagen din, vil det være tydelig at det er organisk materiale .
BT170619 For at organisk materiale skal gi utslag på skanneren i sikkerhetskontrollen, må det være litt størrelse på materialet.
BT170619 Det slo ut på organisk materiale på en PC som ble kontrollert, sier Frode Kolltveit, operasjonsleder i Vest politidistrikt.
AP170619 PST har siktet gutten for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
AP170619 Det slo ut på organisk materiale på en PC som ble kontrollert, sier Frode Kolltveit, operasjonsleder i Vest politidistrikt.
AA170619 PST har siktet gutten for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
DN170618 Det hadde bare kostet 5000 pund ekstra å bruke brannsikkert materiale da Grenfell Tower ble pusset opp, ifølge den britiske avisen The Times.
DN170618 Avisen melder at materialet som ble brukt til fasadeplatene i en oppusning av tårnet, som ble ferdig i 2016, er ulovlig å bruke i USA, og at det bare hadde kostet 5000 pund ekstra å bruke brannsikkert materiale under oppussingen.
DB170618 Og på en av drapsofferets negler var det spor etter biologisk materiale fra en annen mann.
DB170616 John Aasulf Tørnes, som er ansvarlig forsker for dette toktet, forteller at de håper å få undersøkt biologisk materiale fra området rundt noen av skipene.
DB170616 Det nye nå er altså at det også vil bli tatt prøver av sedimenter og biologisk materiale rundt skipene, for å finne ut om gift er begynt å lekke ut.
DB170616 Biologisk materiale
AP170616 Riktig brukt og beskyttet av en overfalte som ikke kan brenne kan man bruke brennbart materiale som tre eller plast som en kjerne, sier Søtorp.
AP170616 London-brannen spredte seg eksplosivt via fasadeplater i brennbart materiale .
DB170615 Hengekøyene er produsert i et lett, men sterkt materiale av en produsent i Vietnam som arbeider mye med paragliding.
AP170615 London-brannen spredte seg eksplosivt via fasadeplater i brennbart materiale .
AP170615 Brannen ser ut til å ha spredd seg svært raskt via fasadeplater i brennbart materiale .
AP170615 Norges popdronning fikk vist frem spennet i sitt materiale , og kronet første dag av Norwegian Wood.
AA170615 Britiske medier skriver at bygningen kan ha manglet brannhemmende tiltak og at platene som dekket fasaden, var laget av et brannfarlig materiale . ( ©NTB ) ¶
VG170614 Nå har magasinet Slate funnet store likheter med allerede publisert materiale .
AP170614 Historisk og nyere materiale dokumenterer isbreens tilbaketrekning.
AP170614 Historisk og nyere materiale dokumenterer isbreens tilbaketrekning.
SA170613 Blant annet ønsker både den franske og den britiske regjeringen å innføre lover som tillater å bøtelegge nettselskaper som ikke tar grep for å fjerne ekstremistiske ytringer som legges ut på sosiale medier, eller som på annen måte ikke gjør nok for å redusere ekstremistisk materiale på internett.
SA170613 At Jakob har klart å løpe uten melkesyre på et nivå man nesten ikke har sett tidligere, er et genetisk materiale som er spennende å snakke om.
FV170613 At Jakob har klart å løpe uten melkesyre på et nivå man nesten ikke har sett tidligere, er et genetisk materiale som er spennende å snakke om.
DN170613 Blant annet ønsker både Frankrike og Storbritannia å kunne bøtelegge nettselskaper som ikke tar grep for å fjerne ekstremistiske ytringer som legges ut på sosiale medier eller som på annen måte ikke gjør nok for å redusere ekstremistisk materiale på internett. | - Nye generasjoner kan ha annerledes ønsker ¶
DA170613 Blant annet ønsker både Frankrike og Storbritannia å kunne bøtelegge nettselskaper som ikke tar grep for å fjerne ekstremistiske ytringer som legges ut på sosiale medier eller som på annen måte ikke gjør nok for å redusere ekstremistisk materiale på internett.
BT170613 At Jakob har klart å løpe uten melkesyre på et nivå man nesten ikke har sett tidligere, er et genetisk materiale som er spennende å snakke om.
AP170613 At Jakob har klart å løpe uten melkesyre på et nivå man nesten ikke har sett tidligere, er et genetisk materiale som er spennende å snakke om.
AA170613 Blant annet ønsker både den franske og den britiske regjeringen å innføre lover som tillater å bøtelegge nettselskaper som ikke tar grep for å fjerne ekstremistiske ytringer som legges ut på sosiale medier, eller som på annen måte ikke gjør nok for å redusere ekstremistisk materiale på internett.
AA170613 At Jakob har klart å løpe uten melkesyre på et nivå man nesten ikke har sett tidligere, er et genetisk materiale som er spennende å snakke om.
DA170612 Det var aldri noe problem å få materiale fra anlegg som vi kunne bruke i forskningen.
DA170612 - Veterinærinstituttet nekter å dele sitt materiale med andre forskere.
VG170611 Stordalen samtykker, og understreker at verdien av å bevare viktig genetisk materiale ikke kan tallfestes : ¶
VG170611 Panser, tak og sideskjørt er utført i karbonfiber, og stripene som løper fra panseret og over taket er vevet i samme materiale .
DN170611 Saarland-forskerne har utviklet et fleksibelt materiale som heftes til huden med vann og kan derfor festes til så å si alle kroppsdeler.
AA170610 Andre indisier er at det sammen med de spesielle strukturene finnes grafitt, apatitt og karbonat, som er typisk for omdannet biologisk materiale .
VG170609 Han har uttalt han er villig til å overlevere det materiale han sitter på til politiet.
VG170609 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet 17-åringen for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
DB170609 For at Thomas Kvam skal kunne produsere kunsten sin, må han ty til materiale som er svært personlig og privat - notater fra Hamsun sine timer hos psykoanalytiker.
AP170609 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
AA170609 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
SA170608 Det legges videre i formildende retning noe vekt på at det var et begrenset omfang av ulovlig pyroteknisk materiale som ble benyttet », skriver utvalget.
DB170608 Stillestående vann, skitne basseng, dumpet materiale som lå strødd, hull og slitasje på anleggene i tillegg til at lav sikkerhet hadde ført til tyveri av både kabler og andre materialer, føyer seg inn i rekken av trist skjebner for idrettsanlegg fra mesterskap.
AP170608 Det skyldes at den er basert på vanskelig tilgjengelig statistisk materiale som fremstår som langt fra hverdagen i skolen.
AP170608 Det skyldes at den er basert på vanskelig tilgjengelig statistisk materiale som fremstår som langt fra hverdagen i skolen.
AP170608 Det legges videre i formildende retning noe vekt på at det var et begrenset omfang av ulovlig pyroteknisk materiale som ble benyttet », skriver utvalget.
VG170607 SIKTET : Amerikanske myndigheter mener Reality Winner ( 25 ) har lekket gradert materiale .
VG170607 Ifølge notater fra samtaler mellom Trump og den nå oppsagte FBI-sjefen James Comey foreslo presidenten til og med å fengsle journalister som publiserte gradert materiale .
AA170607 Nå har en internasjonal gruppe forskere studert materiale , skinnrester fra t-rex og flere av slektningene dens, og sammenholdt med en database med fossile avtrykk.
AA170607 Kroppene og organene er plastinert, en teknikk for å konservere biologisk materiale som ble oppfunnet i 1977 av den tyske legen Gunther von Hagens ved universitetet i Heidelberg.
DB170606 Redningsvester og livbøyer er blitt materiale til installasjoner.
SA170605 Telefonen hans skal ved pågripelsen i fjor blant annet ha inneholdt noe religiøst materiale og en halshuggingsvideo.
AP170605 Telefonen hans skal ved pågripelsen i fjor blant annet ha inneholdt noe religiøst materiale og en halshuggingsvideo.
DB170604 Å se at det blir publisert intimt materiale på sosiale medier uten samtykke er ikke uvanlig, mener han.
VG170603 Politiets datateknikere klarte å hente opp slettet materiale og finne fram til bilde av personen som hadde hengt opp kleskrok-kameraet.
DN170603 Hvis noen av dem som undersøkes for eksempel har lagt ut « mistenkelig materiale » på Facebook eller fulgt en ekstremistisk profil på Twitter eller Instagram, vil dette kunne føre til oppfølgingsspørsmål.
AA170603 Hvis noen av dem som undersøkes for eksempel har lagt ut « mistenkelig materiale » på Facebook eller fulgt en ekstremistisk profil på Twitter eller Instagram, vil dette kunne føre til oppfølgingsspørsmål.
VG170602 Han puttet ni ganger tillatt dose astmamedisin i forstøverapparatet sitt før renn, og stilte i CAS med vitenskapelige undersøkelser og et svært omfattende materiale i bagasjen.
DB170602 - Plutselig kommer du forbi en plass du ser at kunne vært kult å filme, men det er ikke før du setter deg ned med materiale på pcen etterpå at du ser om det fungerer, forklarer han.
DB170602 Tidligere stod det at materiale som antas å ha tilknytning til uoppklart straffesak kunne oppbevares så lenge det var hensiktsmessig.
DB170602 På grunn av Monika-saken ble det gjort en endring i politiregisterforskriften som åpner for at biologisk materiale kan oppbevares « så lenge det finnes hensiktsmessig ».
DB170602 I et brev i 2016 fra Riksadvokaten til alle landets politimestere, skrev Riksadvokat Tor-Aksel Busch at politimesterne må ta ansvar for at biologisk materiale fra alvorlige uoppklarte saker ikke blir destruert.
DB170602 Den tidligere ordlyden i paragrafen åpnet bare for å ta vare på materiale som « antas å ha tilknytning til en uoppklart straffesak ».
DB170602 Da saken først ble etterforsket, var ikke teknologien god nok til å få fram en full DNA-profil fordi det var så lite materiale , forklarte sønnens advokat til Fædrelandsvennen.
DB170602 § 158 i samme lov handler spesifikt om biologisk materiale og sier at « det biologiske materialet tilintetgjøres når formålet med undersøkelsen er oppnådd ».
DB170602 -  Om dette er materiale som ville hatt betydning vet vi jo ikke, men på generelt grunnlag er det uheldig med henblikk på å forsøke å løse den type saker vi jobber med, sier Erdal.
DA170602 Samtidig ble 17-åringen, som er siktet for ulovlig befatning med et eksplosivt materiale , pågrepet.
AP170602 Når det synes å være et totalt fravær av en diskusjon og forslag til løsninger knyttet til sårbarhet og sikkerhet, tolker jeg det slik at konkurrentene nok har levert materiale for dette hovedkriteriet, men at det er vurdert for sensitivt til å kunne vises i en offentlig utstilling.
AA170602 Samtidig ble 17-åringen, som er siktet for ulovlig befatning med et eksplosivt materiale , pågrepet.
DN170601 Påtalemyndigheten avviste først at det var grunnlag for å etterforske saken, men ombestemte seg torsdag fordi det angivelig er kommet inn nytt materiale fra Anticor, en organisasjon som bekjemper korrupsjon.
DN170601 - Vi håper og forventer at alle som er innkalt for å vitne eller framskaffe materiale vil følge opp begjæringen, slik at vi kan få tak i all informasjonen vi trenger for en bred etterforskning.
DB170601 HOMOKLOVN : Et protestbilde av Russlands president Putin hvor han blir framstilt som en « homoklovn », har nå blitt lagt til i ei liste over ekstremistisk materiale .
DA170601 Politiet har avdekket et meget betydelig materiale .
DA170601 Fortsatt varetektsfengsling er nødvendig for å hindre at siktede skal ha mulighet til å hindre politiets gjennomgang og sikring av beslaglagt materiale .
AA170601 - Vi håper og forventer at alle som er innkalt for å vitne eller framskaffe materiale vil følge opp begjæringen, slik at vi kan få tak i all informasjonen vi trenger for en bred etterforskning.
DB170531 » Videre skriver han at de oppfordrer til å unngå å åpne eller laste ned materiale , samt at man ikke bør betale hackerne.
DB170531 Folk må ikke gå inn, og de må heller ikke laste ned materiale .
DB170531 De har heller ikke spurt etter noe mer informasjon eller materiale fra meg.
DB170531 ¶ LEVERER DOKUMENTER : Tidligere sikkerhetsrådgiver Mike Flynn vil gi fra seg materiale som kan gi ny informasjon om Russlands innblanding i valget i USA.
DB170531 En kilde nær Flynn sier at Flynn neste uke skal overlevere materiale knyttet til to av hans selskaper i tillegg til personlige papirer som komiteen etterspurte tidligere i mai.
DB170531 At han nå gjør helomvending i saken skyldes ifølge hans advokat at den forrige forespørselen ba om mye mer materiale enn den siste.
DB170531 Han har fulgt så godt som hver millimeter av saken fra tilhørerbenken, for å samle materiale til sin kommende bok.
DB170531 De kontroversielle bildene er tatt av kjendisfotograf Tyler Shields, og Griffin har i etterkant bedt ham om å fjerne alt av materiale fra fotoshooten som skulle befinne seg på nett.
AA170531 En kilde nær Flynn sier at Flynn neste uke skal overlevere materiale knyttet til to av hans selskaper i tillegg til personlige papirer som komiteen etterspurte tidligere i mai.
AA170531 At han nå gjør helomvending i saken skyldes ifølge hans advokat at den forrige forespørselen ba om mye mer materiale enn den siste.
DB170530 25 etterforskere hadde jobbet med et materiale på over 150 terabyte og fant overgrep mot tolv barn i materialet.
DA170530 Blant materiale som har etterforskningen har avdekket, er oppskrifter på hvordan man bestiller direktesendte overgrep og hvordan man i Kambodsja og Nepal kan kjøpe prostituerte barn å forgripe seg på.
DN170529 Lekkasjer av klassifisert materiale
DB170529 Grovt materiale
AP170529 Forskerne har i sitt materiale definert « de aller rikeste » som de 0,01 prosent rikeste familiene i Skandinavia.
AP170529 Forskerne har i sitt materiale definert « de aller rikeste » som de 0,01 prosent rikeste familiene i Skandinavia.
DB170528 Også på Facebook-profilen sin har han åpent lagt ut nynazistisk materiale .
DA170527 Verdens store internettselskaper har ikke gjort nok for å fjerne farlig materiale på nett, inkludert videoer som sprer hat og vold, mener Storbritannias statsminister Theresa May.
DA170527 Den britiske regjeringen ønsker blant annet at internettbrukere som poster ekstremistisk materiale skal blokkeres, og ønsker også at internettselskaper skal varsle myndighetene når de ser skadelig materiale , skriver avisen.
DA170527 Den britiske regjeringen ønsker blant annet at internettbrukere som poster ekstremistisk materiale skal blokkeres, og ønsker også at internettselskaper skal varsle myndighetene når de ser skadelig materiale, skriver avisen.
AP170527 - Det er et unikt materiale , og det er ikke slik som folk tror - at det er veldig mye hyl og skrik fra sinte foreldre.
AP170527 - Det er et unikt materiale , og det er ikke slik som folk tror - at det er veldig mye hyl og skrik fra sinte foreldre.
DA170526 Toril Goksøyr og Camilla Martens har gjort utallige forestillinger som baserer seg på et dokumentarisk materiale , men dette er den første gangen jeg synes de treffer meg virkelig hardt i magen.
DB170525 May skrev også den gang at 28.000 innslag med terrorrelatert materiale er fjernet fra internett.
DB170525 Håpe hotelladministrasjons-utdanninga di gir dæ nok kunnskap og materiale til at du og lakeian dine kan fortsette med det dåkker gjør.
VG170524 - Den gangen var kravet en forutsetning fra Kystverket og Hovedredningssentralen for at vi skulle kunne samlokaliseres, samarbeide og jobbe tett operativt grunnet deres befatning av gradert materiale .
VG170523 Og her har forsvaret mye materiale .
VG170523 Holden påpeker at Cappelen har tolket seg frem til når hasjinnførslene har skjedd basert på tekstmeldingene og annet materiale han er blitt forelagt av etterforskerne.
DB170522 - Varslere legger ned betydelig innsats for å gi oss materiale , og tar ofte betydelig risiko.
DA170522 Kidman sa til seg selv hele tiden under arbeidet at dette var en komedie, og på den måte fikk de også formidlet materialet til de to mindre barna i filmen, som må håndtere et voldsom, blodig og voldelig materiale .
BT170522 GSK søkte Sosial- og helsedirektoratet om tillatelse til utførsel av humant biologisk materiale, fordi Forskningsprotokollen la opp til at biologisk materiale innhentet i studien skulle analyseres ved GSKs forskningsavdeling i North Carolina, USA.
BT170522 GSK søkte Sosial- og helsedirektoratet om tillatelse til utførsel av humant biologisk materiale , fordi Forskningsprotokollen la opp til at biologisk materiale innhentet i studien skulle analyseres ved GSKs forskningsavdeling i North Carolina, USA.
AA170522 Samtidig ble 17-åringen, som er siktet for ulovlig befatning med et eksplosivt materiale , pågrepet.
AA170522 Samtidig ble 17-åringen, som er siktet for ulovlig befatning med et eksplosivt materiale , pågrepet.
VG170521 De kommer til å lage « Star Wars»-filmer de neste ti årene, så det er et enormt materiale å ta av.
SA170521 Årsaken skal være at disse ble laget med 30 prosent resirkulert materiale .
FV170521 Årsaken skal være at disse ble laget med 30 prosent resirkulert materiale .
DN170521 Tips : Be gjerne om å få TV-en demonstrert med materiale du kjenner godt, slik som en Blu-ray film eller Netflix-episode.
BT170521 Årsaken skal være at disse ble laget med 30 prosent resirkulert materiale .
AP170521 Årsaken skal være at disse ble laget med 30 prosent resirkulert materiale .
VG170519 - Vi har ikke klarhet i det ennå, Men det er et par-tre år tilbake i tid, det som foreligger nå av materiale , opplyste Bjerketvedt til VG tirsdag.
VG170519 Gransker materiale
VG170519 - Vi har ikke klarhet i det ennå, Men det er et par-tre år tilbake i tid, det som foreligger nå av materiale , opplyste Bjerketvedt til VG tirsdag.
SA170519 For eksempel foreslås det en ufravikelig rett til rimelig vederlag for kunstnere, et forbud mot strømming av ulovlig utlagt materiale og nye straffe- og erstatningsregler, som rettighetshavere lenge har etterlyst.
DA170519 Weiner sa seg fredag skyldig i ett tiltalepunkt som dreier seg om overføring av seksuelt materiale til en mindreårig.
AP170519 Bakgrunnen for frykten er at Wikileaks har publisert hemmeligstemplet materiale om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. * 2. november 2011 : En ankedomstol opprettholder utvisningsbeslutningen.
AP170519 Bakgrunnen for frykten er at Wikileaks har publisert hemmeligstemplet materiale om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. * 2. november 2011 : En ankedomstol opprettholder utvisningsbeslutningen.
AP170519 Bakgrunnen for frykten er at Wikileaks har publisert hemmeligstemplet materiale om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. * 2. november 2011 : En ankedomstol opprettholder utvisningsbeslutningen.
AA170519 Weiner sa seg fredag skyldig i ett tiltalepunkt som dreier seg om overføring av seksuelt materiale til en mindreårig.
VG170518 Og hvis han legger frem materiale som viser at Trump i flere runder har prøvd å få ham til å avslutte Russland-etterforskningen...
VG170518 - Mueller vil ha veldig store fullmakter til å skaffe seg materiale og avhøre folk.
DN170518 Opplysningene kommer fra materiale PostNord presenterte for PTS i mars i år.
DB170518 På noen områder er han for eksempel blank, men i det store og det hele passer forklaringen med et langt hendelsesforløp og omfattende materiale .
AP170518 Opplysningene kommer fra materiale PostNord presenterte for PTS i mars i år.
AA170518 - Ettersom han også driver eget plateselskap, regner jeg med at vi har platekontrakt innen rekkevidde, smiler Sveinung, som mener nytt materiale med Gåte kommer til å bli utgitt tidlig i høst.
AA170517 Charlotte Gainsbourg er god selv i svakt materiale , mens Mathieu Almaric er nesten like irriterende som filmen, som navlebeskuende filmskaper.
VG170516 - Vi har ikke klarhet i det ennå, Men det er et par-tre år tilbake i tid, det som foreligger nå av materiale , opplyser Bjerketvedt til VG tirsdag.
VG170516 Da tvitret Barr selv at hun ville gi beskjed hvis og når en « reboot » var aktuelt, og hun skrev også at landets « nye politiske virkelighet » ville gi materiale til noen veldig gode spøker.
VG170516 Som øverstkommanderende for USAs væpnede styrker og sjef for landets hemmelige tjenester ute og hjemme, er presidenten i sin fulle rett til å nedgradere hemmelig materiale etter eget forgodtbefinnende.
DB170516 Sjekk alltid avsenderadresser og - domener, ikke oppsøk nettsider med viten og vilje som inneholder materiale som er ulovlig eller ligger i gråsonen, her lurer ofte farene bak ethvert klikk.
AP170516 Det er vanskelig å argumentere for at det å gi vekk sensitivt materiale , på uforsiktig vis, til en statsmakt vi ikke er alliert med, er en trofast utøvelse av presidentembetet, skriver de seks artikkelforfatterne.
NL170515 Det skal dreie seg om bilder og videoer fornærmede har sendt ham, men også store mengder materiale som han skal ha lastet ned fra nettet.
NL170515 Fra 1918 - 1925 utforsket den polare farvann, og Harald Ulrik Sverdrup kom hjem med et unikt materiale som bidro sterkt til å bygge opp det særdeles solide geofysiske miljøet i Bergen - som er en viktig forutsetning for at vi kan snakke om et « landslag » i dag.
DB170515 En Twitter-bruker gikk langt i å antyde at Cohen hadde delt halv-pornografisk materiale .
VG170514 - Vi jobber med en ordning der man merker hvor de forskjellige elementene er sydd og hvilke materiale de er laget av, for eksempel norsk ull.
DB170513 Jeg har det siste året samlet materiale til en bok om norsk ruspolitikk.
AA170513 Våren 2017 er blant annet brukt til å spille for et utsolgt Oslo Spektrum og til å arbeide med nytt materiale .
DB170512 -  Nå er jeg i prosessen med å skrive nytt materiale til mitt neste soloshow, og synes alt jeg har er ræva.
DN170511 Sandnes forsvarte kildejakten med at TV 2 er i en konkurransesituasjon, og at man ikke kan la en lekkasje av konkurransesensitivt materiale få stå for seg selv.
DB170511 Han sier han har gjort beregningen basert på lang erfaring som byggmester og takstmann og at han har gjort detaljerte beregninger av priser på materiale og arbeid.
DA170511 - Inspirasjonskilder i hverdagen er mine typiske hverdagshelter, som mammaen min og døtrene mine, mens inspirasjon til design finner jeg i mine egne behov og ved hjelp av min egen stil - hva jeg liker av farger, funksjonalitet, snitt og materiale .
SA170510 Tusenvis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
AA170510 Tusenvis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
AA170510 Tunnelen inneholder radioaktivt materiale , het i en uttalelse.
AA170510 Senere på dagen opplyste myndighetene at det ikke er tegn på at radioaktivt materiale har lekket fra det seks meter store hullet i tunnelen.
AA170510 Alarmen ved det nedlagte atomanlegget Hanford sørøst for Seattle gikk etter meldinger om kollaps i en tunnel fylt med radioaktivt materiale .
AA170510 Tusenvis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
AA170510 Tunnelen inneholder radioaktivt materiale , het i en uttalelse.
AA170510 Senere på dagen opplyste myndighetene at det ikke er tegn på at radioaktivt materiale har lekket fra det seks meter store hullet i tunnelen.
AA170510 Alarmen ved det nedlagte atomanlegget Hanford sørøst for Seattle gikk etter meldinger om kollaps i en tunnel fylt med radioaktivt materiale .
VG170509 - Vi har mottatt varsler, dokumentasjon og påstander om mobbing og trakassering, og det tar vi på største alvor uansett hvem det kommer fra - for det finnes flere kilder til denne typen materiale .
VG170509 I flere tiår produserte Hanford platonium for atomvåpen, og området er nå det største depoet i USA med radioaktivt materiale , skriver AP.
VG170509 Arbeiderne har blitt bedt om å evakuere, men Iigen av arbeiderne som jobber på anlegget skal være skadet, og det skal ikke ha unsluppet skadelig materiale .
VG170509 Han forteller at han har basert sine undersøkelser på det samme grunnlagsmaterialet som revisorene til Spesialenheten, samt innhentet noe materiale fra Brønnøysundregisteret og fra samtaler med Eirik Jensen.
SA170509 Hundrevis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
DN170509 - Mitt klare inntrykk er at norske partier og politikere ikke har sikret seg godt nok mot lekkasjer av uheldig materiale , sier sikkerhetsekspert Per Thorsheim.
DN170509 - Jeg er overbevist om at det finnes mye informasjon på norske partiers epostkontoer som ville tatt seg dårlig ut dersom det ble lekket, selv om det ikke nødvendigvis er snakk om ulovlig materiale .
DB170509 Dette i forbindelse med hvorvidt hun har oppbevart klassifisert materiale på private e-postkontoer.
DB170509 - Jeg har tatt utgangspunkt i Spesialenhetens materiale , som har vært på to kasser.
DB170509 Flere av videoene skal visstnok fortsatt sirkulere på « det mørke nettet » - et sted hvor det er vanskelig å spore hvem som faktisk deler og laster ned slikt materiale .
DB170509 « Det finnes heller ingen indikasjoner på at kontaminert materiale har lekket ut.
DB170509 Tunnelen inneholder radioaktivt materiale », heter i en uttalelse.
DB170509 Hundrevis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
DB170509 Alarmen ved det nedlagte atomanlegget Hanford gikk etter meldinger om kollaps i en tunnel fylt med radioaktivt materiale .
DB170509 Selv om det har blitt påført absorberende materiale , som til en viss grad har bøtet på skadene, er resultatet til dels tydelige og skjemmende flekker, heter det i en pressemelding fra kulturetaten.
DA170509 - Ekstra stas er det at Hanne Vasshus er godt i gang med innspilling av nytt materiale , og at Mablis-publikumet er de første som får høre smakebiter fra det kommende albumet som etter planen slippes vinteren 2018, melder arrangøren.
DA170509 Selv om det har blitt påført absorberende materiale , som til en viss grad har bøtet på skadene, er resultatet til dels tydelige og skjemmende flekker, heter det i en pressemelding fra kulturetaten.
BT170509 - Mitt klare inntrykk er at norske partier og politikere ikke har sikret seg godt nok mot lekkasjer av uheldig materiale , sier sikkerhetsekspert Per Thorsheim.
BT170509 - Jeg er overbevist om at det finnes mye informasjon på norske partiers epostkontoer som ville tatt seg dårlig ut dersom det ble lekket, selv om det ikke nødvendigvis er snakk om ulovlig materiale .
AP170509 Tunnelen inneholder radioaktivt materiale , heter i en uttalelse.
AP170509 Hundrevis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
AP170509 Alarmen ved det nedlagte atomanlegget Hanford gikk etter meldinger om kollaps i en tunnel fylt med radioaktivt materiale .
AP170509 - Det finnes heller ingen indikasjoner på at kontaminert materiale har lekket ut.
AP170509 Tusenvis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
AP170509 Tunnelen inneholder radioaktivt materiale , het i en uttalelse.
AP170509 Senere på dagen opplyste myndighetene at det ikke er tegn på at radioaktivt materiale har lekket fra det seks meter store hullet i tunnelen.
AP170509 Alarmen ved det nedlagte atomanlegget Hanford sørøst for Seattle gikk etter meldinger om kollaps i en tunnel fylt med radioaktivt materiale .
AP170509 - Mitt klare inntrykk er at norske partier og politikere ikke har sikret seg godt nok mot lekkasjer av uheldig materiale , sier sikkerhetsekspert Per Thorsheim.
AP170509 - Jeg er overbevist om at det finnes mye informasjon på norske partiers e-postkontoer som ville tatt seg dårlig ut dersom det ble lekket, selv om det ikke nødvendigvis er snakk om ulovlig materiale .
AA170509 Selv om det har blitt påført absorberende materiale , som til en viss grad har bøtet på skadene, er resultatet til dels tydelige og skjemmende flekker, heter det i en pressemelding fra kulturetaten.
AA170509 - Mitt klare inntrykk er at norske partier og politikere ikke har sikret seg godt nok mot lekkasjer av uheldig materiale , sier sikkerhetsekspert Per Thorsheim.
AA170509 - Jeg er overbevist om at det finnes mye informasjon på norske partiers epostkontoer som ville tatt seg dårlig ut dersom det ble lekket, selv om det ikke nødvendigvis er snakk om ulovlig materiale .
AA170509 Selv om det har blitt påført absorberende materiale , som til en viss grad har bøtet på skadene, er resultatet til dels tydelige og skjemmende flekker, heter det i en pressemelding fra kulturetaten.
DB170508 Er det et klesplagg, sjekk størrelse og eventuelle feil på søm eller materiale .
AP170508 « Med fengsel inntil 15 år straffes den som ulovlig mottar, besitter, sprer, transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med ¶ a ) et eksplosivt eller radioaktivt materiale eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning, når materialet eller anordningen skal brukes for å tvinge noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe eller brukes til en handling som volder fare for tap av menneskel
AP170508 Tonstad sier at etterforskningen fortsatt pågår, det gjenstår vitneavhør og arbeidet med å gjennomgå beslaglagt materiale fortsetter.
DN170507 Og mange har siden fredag spredt materiale som hevdes å være lekket fra hacker-angrepet, for å skade Macron.
DN170507 Macron-kampanjen har på sin side bekreftet at mye av materialet er ekte, men at det er blandet med falskt materiale som er lagt til for å skade dem.
DN170507 Fredag ble store mengder hacket materiale fra presidentkandidat Emanuelle Macrons organisasjon lagt ut på nett.
SA170506 Den franske valgkampkommisjonen undersøker hackerangrepet mot Macrons politiske bevegelse En Marche !, der store mengder materiale er spredd på internett.
DN170506 Den franske valgkampkommisjonen undersøker hackerangrepet mot Macrons politiske bevegelse En Marche ! der store mengder materiale er spredt på internett.
DA170506 Den franske valgkampkommisjonen undersøker hackerangrepet mot Macrons politiske bevegelse En Marche ! der ¶ store mengder materiale er spredt på internett.
DA170506 Dada Masilo har flyttet fortellingen nærmere det menneskelige, og dermed kommer den også nærmere innpå oss, med all den urkraften hun makter å føre inn i ethvert materiale hun jobber med.
BT170506 Den franske valgkampkommisjonen undersøker hackerangrepet mot Macrons politiske bevegelse En Marche ! der store mengder materiale er spredt på internett.
AP170506 Den franske valgkampkommisjonen undersøker hackerangrepet mot Macrons politiske bevegelse En Marche ! der store mengder materiale er spredt på internett.
AA170506 Den franske valgkampkommisjonen undersøker hackerangrepet mot Macrons politiske bevegelse En Marche !, der store mengder materiale er spredd på internett.
AA170506 Den franske valgkampkommisjonen undersøker hackerangrepet mot Macrons politiske bevegelse En Marche ! der store mengder materiale er spredt på internett.
AA170506 - Vi har både former og materiale der inne.
DB170505 Den franske valgkampkommisjonen undersøker hackerangrepet mot Macrons politiske bevegelse En Marche ! der store mengder materiale er spredt på internett.
DB170505 Det foreligger veldig mye interessant faglig materiale om økonomisk ulikhet, både i Norge og internasjonalt.
AA170505 I en bil han lånte, ble det funnet fibre etter materiale liket var pakket inn i.
VG170504 SAMARBEIDS AKSJON : Direktør for Europol, Rob Wainwright, forteller at plattformen ble oppdaget under en aksjon mot IS og al-Qaida materiale som involverte tjenestemenn fra USA, Belgia, Hellas, Polen og Portugal.
AP170504 Men det gjør hverken spørsmålet om aktiv dødshjelp, eggdonasjon, fosterdiagnostikk, tidlig ultralyd eller til xenotransplantasjon ( bruk av materiale fra dyr til transplantasjoner på mennesker ).
AP170504 Men det gjør hverken spørsmålet om aktiv dødshjelp, eggdonasjon, fosterdiagnostikk, tidlig ultralyd eller til xenotransplantasjon ( bruk av materiale fra dyr til transplantasjoner på mennesker ).
VG170503 Sandberg bekrefter at materialet som ble sendt inn til kommisjonen i 2005 og materiale som er presentert tidligere, vil være en del av begrunnelsen for gjenopptakelse også nå, men at de nye bevisene vil være vesentlig viktigere i den endelige begrunnelsen.
AP170503 Vi rekonstruerte hvordan genetisk materiale beveger seg mellom populasjoner, og vi fant at genetisk materiale for artene våre sprer seg veldig langt.
AP170503 Vi rekonstruerte hvordan genetisk materiale beveger seg mellom populasjoner, og vi fant at genetisk materiale for artene våre sprer seg veldig langt.
AP170503 Genetisk materiale kan spres både gjennom frø og pollenspredning.
AP170501 Muslimer som prøver å finne ut av islam på egen hånd, vil høyst sannsynlig treffe på ekstremistisk materiale .
AP170501 Det meste av tilgjengelig materiale om islam i dag er påvirket av en slik forståelse ; alternative tolkninger blir undertrykt eller ignorert.
VG170430 The Dark Overlord hevder også å sitte på materiale fra andre kanaler som ABC, Fox og National Geographic.
VG170430 Mannen sa seg skyldig i å ha undersøkt, planlagt og prøvd å skaffe materiale til hjemmelagde bomber som skulle brukes til angrep i Storbritannia.
DN170430 The Dark Overlord hevder også å sitte på materiale fra andre kanaler som ABC, Fox og National Geographic.
AA170430 The Dark Overlord hevder også å sitte på materiale fra andre kanaler som ABC, Fox og National Geographic.
BT170429 Et litt for tynt materiale å arbeide med.
VG170427 Rundt klokken 14.30 fikk politiet melding om at en av « bombesnifferne » som skanner bagasje og gods i sikkerhetskontrollen på flyplassen i Røros, gjorde utslag på uønsket materiale .
DB170427 Selskapet hevder de to brukte falske navn og falskt materiale for å få opptre på TV-showet « Hello, Wisconsin » og skriver i søksmålet at « de utførte latterlige øvelser og ga falsk informasjon til WEAUs seere ».
AP170427 Dette er et kjennetegn som går igjen i mye av albumets materiale ; Blood Command lager igjen relativt emosjonell musikk, med en god dose popsensibilitet blandet inn i rocken.
AA170427 - Vi kan bekrefte at utstyr i sikkerhetskontrollen ga indikasjoner på at det fantes sprengstofflignende materiale i frakt som skulle sendes ut av lufthavna.
AA170427 Bak flassende maling og tagging vil det være mye brukbart materiale .
VG170426 Det vil også bli en del radioaktivt materiale i dette området, sier oberstløytnant Ydstebø ¶
VG170426 Verken Transportøkomomisk Institutt eller Statens folkehelseinstitutt sier de i dag har tilgjengelig materiale som kan underbygge eller bekrefte de EU-baserte regnestykkene til Bellona.
DB170426 Det krever en viss forenkling og spissing av komplekst materiale .
AA170425 Politiet har vurdert bilder i hvert enkelt tilfelle, og i nesten samtlige saker dreier det seg antakelig om materiale som viser grove overgrepsbilder av barn, opplyser hun.
AA170425 Etterforskningen skal avdekke hvor mye materiale hver av de mistenkte bestitter, og i hvor stor grad de har delt bildene.
DA170422 I tillegg til å underholde med gamle kunster overbeviser han oss med « Americana » at han fortsatt kan imponere med nytt materiale .
BT170422 Det finnes rikelig med materiale hos både Europol og Eurojust om vår tids slavehandel - trafficking.
AP170422 - Jo da, svarer migrantarbeideren fra Guizhou, idet hun bøyer seg for å hente opp materiale som skal til neste stasjon i produksjonsprosessen : ¶
DB170421 Nå lekker serieskaperne og HBO stadig mer materiale fra det kommende avsnittet av fantasyeposet.
AP170421 Han er siktet for overtredelse av straffelovens §142 om « ulovlig befatning med farlig materiale », en del av straffelovens kapittel om « terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger ».
BT170420 Samtidig vil håndverkere ta kollektivtransport og dra med seg det de trenger av verktøy, utstyr og materiale på buss og bane, for å vise hvilke tilstander de mener det kan bli.
AP170420 Viktig med stort materiale for forskning ¶
AP170420 - Derfor er det viktig at det er et stort materiale tilgjengelig for forskning.
VG170419 Vi pleier å få tips fra folk hvis de ser materiale på avveie, men det har vi ikke fått i dette tilfellet.
VG170419 - Det er svært beklagelig, ulovlig, og slett ikke noe vi ønsker, at vårt materiale misbrukes på den måten.
DN170419 - Det er angjeldende myndighet - i dette tilfellet Forsvarsdepartementet - som har ansvar for å vurdere hva som er gradert og ikke gradert materiale .
DA170419 Det er noe nesten andektig over å få tilgang til slikt materiale .
DA170419 Vi sorterer også ut verdifullt materiale , som for eksempel plast. 715.000 tonn metall gjenvinnes hvert år gjennom våre metallresirkuleringsløsninger, og i løpet av ett år samler vi inn 35 milliarder flasker og bokser gjennom våre pantemaskiner.
SA170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, skriver Facebook-direktøren.
SA170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, uttalte Justin Osofsky, Facebooks visepresident for global virksomhet, etter drapet på Godwin. ( ©NTB ) ¶
SA170418 En konkurs har ført til at historisk materiale fra emigrasjonen til Amerika kan selges på auksjon.
DN170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, skriver Facebook-direktøren.
DA170418 Det handler om å få dette til å flyte bra inn i mitt eksisterende materiale .
DA170418 Plateselskapet EMI og The Beatles' manager Brian Epstein trengte nytt materiale og bestemte seg for å gi dem ut som en dobbel A-side-single i februar etter å ha lagt et visst press på George Martin.
DA170418 Pepper's Lonely Hearts Club Band skal markeres, kommer endelig stereomiksen som har vært etterspurt i en årrekke - samt to CD-er med uutgitt materiale .
AP170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, uttalte Facebooks visepresident for global virksomhet Justin Osofsky etter drapet på Godwin.
AA170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, skriver Facebook-direktøren.
AA170418 - Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, uttalte Justin Osofsky, Facebooks visepresident for global virksomhet, etter drapet på Godwin. ( ©NTB ) ¶
VG170417 Om det blir nytt materiale i tillegg til det kinofansen fikk servert, er uvisst.
VG170417 Men også mange år etter kringkastingsmonopolets fall, byr dette universet på materiale .
VG170417 ) Trond Kirkvaag, Lars Mjøen og Knut Lystad ville hatt mye godt materiale i innføringen av DAB i Norge.
DB170417 HOMO-KLOVN : Protest bilder av Russlands president Putin hvor han blir fremstilt som en « homofil-klovn » har nå blitt lagt til i en liste over ekstremistisk materiale .
AP170417 Over 100 000 barn født i perioden 1999 - 2008 ble rekruttert, via sine mødre, for å være med i en langvarig oppfølgingsstudie der det samles inn både biologisk materiale og informasjon via spørreskjemaer.
VG170416 I en uttalelse heter det at Facebook forsøker å « minske spredningen av materiale skapt av uekte kontoer, og som sprer spam og uriktig informasjon ».
AP170416 Det er et interessant materiale på mange måter, det er skjørt og samtidig sterkt.
VG170415 Den 17 år gamle gutten som PST har siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale , er en russisk statsborger fra Nord-Kaukasus.
DB170415 Dette østtyske framkomstmiddelet fra 1963 hadde karosseri av resirkulert materiale ( duroplast ).
DB170415 Satellittene som skal sendes ned i atmosfæren bør være laget av materiale som tillater de å brenne fullstendig opp, slik at ingen ting treffer bakken.
DB170414 Kilden sier at grunnlaget for etterlysningen var « produksjon og spredning av materiale som utgjør en trussel mot allmenn sikkerhet » og « deltakelse i religiøse og ekstremistiske organisasjoner ».
AA170414 - Vi hadde en såkalt utrenning, flytende aluminium rant ut av en produksjonscelle, og denne kom i kontakt med brennbart materiale .
VG170413 Det er her Gilles ifølge advokatene oppbevarer kompromitterende materiale som Mel B ikke ønsker skal komme i gale hender.
SA170413 Det er selvfølgelig mye dyrere, men marmor er et fantastisk materiale , strukturene i overflaten gir en fin varme i rommet, mener hun.
DB170413 Derfor ønsker man så lite og lett materiale som mulig.
AP170413 « Med fengsel inntil 15 år straffes den som ulovlig mottar, besitter, sprer, transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med ¶ a ) et eksplosivt eller radioaktivt materiale eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning, når materialet eller anordningen skal brukes for å tvinge noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe eller brukes til en handling som volder fare for tap av menneskeli
AP170413 Det er selvfølgelig mye dyrere, men marmor er et fantastisk materiale , strukturene i overflaten gir en fin varme i rommet, mener hun.
VG170412 Han skal ha vært mistenkt for å « produsere eller spre materiale som utgjorde en trussel mot allmenn sikkerhet » og for å ha deltatt i « religiøse, ekstremistiske organisasjoner ».
BT170412 Ifølge kilden var det « produksjon og spredning av materiale som utgjør en trussel mot allmenn sikkerhet » og « deltakelse i religiøse og ekstremistiske organisasjoner » som var grunnlaget for etterlysningen.
AP170412 Ifølge kilden var det " produksjon og spredning av materiale som utgjør en trussel mot allmenn sikkerhet " og " deltakelse i religiøse og ekstremistiske organisasjoner " som var grunnlaget for etterlysningen.
AA170412 Ifølge kilden var det " produksjon og spredning av materiale som utgjør en trussel mot allmenn sikkerhet " og " deltakelse i religiøse og ekstremistiske organisasjoner " som var grunnlaget for etterlysningen.
AA170412 Men ut fra bibelsk materiale og fagteologisk skriftfortolkning finnes ikke grunnlag for en slik antagelse.
VG170411 Gutten ble pågrepet lørdag kveld etter funn av eksplosivt materiale på Grønland i Oslo.
DB170411 I den omfattende rapporten, hvor Bentleys tidligere kone Dianne har bidratt med mye materiale , finner man blant annet en rekke utskrifter av samtaler mellom guvernøren og Mason.
DB170411 Og vil digitalisering av eldre materiale være den riktige og økonomiske løsningen på Arkivverkets utfordringer ?
DB170411 Hva skal være kriteriene for skillet mellom « originalt materiale av historisk verdi » og det verdiløse, og hvem skal avgjøre det ?
BT170411 Akkurat som hverken poesi eller prosa i bokform vil ha noen mening for noen som ikke har lært å lese, vil mye visuelt materiale forbli fremmed om en ikke får et bevisstgjørende påfyll.
VG170410 Fakta om siktelsen ¶ * 17-åringen som ble pågrepet med eksplosivt materiale på Grønland i Oslo lørdag, er siktet etter paragraf 142 i straffeloven.
VG170410 - Det er snakk om eksplosivt materiale , noe som kan eksplodere.
VG170410 * Bestemmelsen rammer den som ulovlig mottar, besitter, sprer, transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med et eksplosivt eller radioaktivt materiale , eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning som for eksempel skal brukes til å gjøre noe som gir fare for tap av menneskeliv eller betydelig skade.
VG170410 | 17-åring varetektsfengsles i to uker etter bombefunn ¶ 17-åringen som ble pågrepet etter funn av eksplosivt materiale i Oslo sentrum lørdag kveld, er av Oslo tingrett varetektsfengslet i to uker.
SA170410 Tidligere har politiet bekreftet at det skal ha vært en gjenstand i førerhuset som enten var en hjemmelaget bombe eller brennbart materiale .
DN170410 | Sprengstoff-siktet 17-åring fengslet i to uker ¶ 17-åringen som ble pågrepet med eksplosivt materiale i Oslo lørdag kveld er i Oslo tingrett varetektsfenglet i to uker.
DB170410 - Det framgår av den aktuelle lovbestemmelsen at man må ha hatt befatning med eksplosivt materiale og at det kan ha hatt et skadepotenisale som innebærer enten at noen mister livet eller forårsaker alvorlige skader på personer eller miljø.
DA170410 Ryktene sier at en rekke kjente fjes dukker opp og prøver ut nytt materiale .
DA170410 Aalling sier videre at den siktede 17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som går ut på ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
BT170410 - Tubakuba i Bergen er laget av brent materiale , og du finner den nesten ikke, om du ikke vet hvor den er.
AP170410 « Med fengsel inntil 15 år straffes den som ulovlig mottar, besitter, sprer, transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med ¶ a ) et eksplosivt eller radioaktivt materiale eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning, når materialet eller anordningen skal brukes for å tvinge noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe eller brukes til en handling som volder fare for tap av mennes
AP170410 17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens §142 om « ulovlig befatning med farlig materiale », en del av straffelovens kapittel om « terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger ».
AA170410 Dette er kun organisk materiale og vil trolig vannes ut etter kort tid, skriver politiet.
VG170409 Han er siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale , sier Aalling. 17-åringen nekter selv straffeskyld, og sier han ikke har planlagt terror.
VG170409 17-åringen er siktet etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd, for ulovlig befatning med blant annet eksplosivt materiale .
FV170409 « Med fengsel inntil 15 år straffes den som ulovlig mottar, besitter, sprer, transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med ¶ a ) et eksplosivt eller radioaktivt materiale eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning, når materialet eller anordningen skal brukes for å tvinge noen til å gjøre, tåle eller un
DN170409 En 17 år gammel russisk statsborger er siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale etter at det ble funnet en bombelignende gjenstand i Oslo.
DN170409 En 17 år gammel russisk statsborger er siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
DB170409 Gutten er siktet for å ha hatt befatning med eksplosivt materiale .
DB170409 - Han er siktet for å ha hatt ulovlig befatning med eksplosivt materiale , sier politiadvokat Signe Aaling under en pressekonferanse ved PSTs lokaler i Nydalen.
DA170409 En 17 år gammel russisk statsborger er siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale etter funnet av den bombelignende gjenstanden.
DA170409 Aalling sier den siktede 17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 142, som går ut på ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
DA170409 En 17 år gammel russisk statsborger er siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale etter funnet av den bombelignende gjenstanden.
DA170409 Aalling sier den siktede 17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 142, som går ut på ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
BT170409 ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
AP170409 Tidligere har politiet bekreftet at det skal ha vært en gjenstand i førerhuset som enten var en hjemmelaget bombe eller brennbart materiale .
AP170409 « Med fengsel inntil 15 år straffes den som ulovlig mottar, besitter, sprer, transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med ¶ a ) et eksplosivt eller radioaktivt materiale eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning, når materialet eller anordningen skal brukes for å tvinge noen til å gjøre, tåle el
AA170409 17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale .
DA170408 Dessuten er uttrykker jo porselen, som materiale , den guddommelige renheten, som i en dåpskjole eller brudekjole, sier Surnevik.
VG170407 Det er med andre ord et litt mørkt utgangspunkt, men viser seg å funke ekstremt bra som materiale for en komedie.
BT170407 På CNNs Facebook-side har en egenprodusert presentasjon basert på Kystverkets materiale over 1,5 millioner visninger, 12.800 delinger og 27.000 likerklikk - på under ett døgn.
VG170406 - De opplysningene som amerikanerne eller våre kolleger i andre land måtte ha, kan ikke være basert på objektivt materiale eller bevis, sa talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov.
SA170406 Tallene ble presentert torsdag i det medisinske tidsskriftet Lancet og er hentet fra rapporten Global Burden of Diseases, en sammenstilling av materiale fra flere hundre forskere.
SA170406 Lyden av en eksplosjon ble hørt like i nærheten av området hvor det tidligere torsdag ble funnet materiale som kan brukes til å lage bomber.
SA170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
FV170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
DB170406 Siden de to personene som ble filmet var under 18 år, er 16-åringen også tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn i tillegg til å ha krenket personene hun filmet.
DB170406 Rapporten konkluderte med at en betydelig mengde, i hovedsak nyere materiale , kan egne seg.
DB170406 Planen om å flytte ut statsarkivenes materiale betyr sentralisering.
DB170406 Men da må det skje en grundig utvelgelse av materiale , som ikke raserer verdifull kulturarv og dokumentasjon.
DA170406 Det er absolutt ikke nok materiale her til å fylle en kinofilm på nærmere hundre minutter.
BT170406 - De opplysningene som amerikanerne eller våre kolleger i andre land måtte ha, kan ikke være basert på objektivt materiale eller bevis, sier Dmitrij Peskov, talsmann for president Vladimir Putin.
BT170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
AP170406 Reklamen har også gitt nettets humorister verdifullt materiale for å lage parodier og snutter.
AP170406 Lyden av en eksplosjon ble hørt like i nærheten av området hvor det tidligere torsdag ble funnet materiale som kan brukes til å lage bomber.
AP170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
AA170406 - De opplysningene som amerikanerne eller våre kolleger i andre land måtte ha, kan ikke være basert på objektivt materiale eller bevis, sier Dmitrij Peskov, talsmann for president Vladimir Putin.
AA170406 - De opplysningene som amerikanerne eller våre kolleger i andre land måtte ha, kan ikke være basert på objektivt materiale eller bevis, sa talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov.
AA170406 Tallene ble presentert torsdag i det medisinske tidsskriftet Lancet og er hentet fra rapporten Global Burden of Diseases, en sammenstilling av materiale fra flere hundre forskere.
AA170406 Lyden av en eksplosjon ble hørt like i nærheten av området hvor det tidligere torsdag ble funnet materiale som kan brukes til å lage bomber.
AA170406 Siden de to personene som ble filmet var under 18 år, er 16-åringen også tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn i tillegg til å ha krenket personene hun filmet.
AA170406 Reklamen har også gitt nettets humorister verdifullt materiale for å lage parodier og snutter.
VG170405 Ifølge Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ) ble minst 58 personer drept, deriblant 19 barn, da et av boligområdene i byen Khan Sheikhun ble bombet med et materiale som forårsaket kveling og intense pustevansker, generelle spasmer og besvimelse.
VG170405 Ulovlig overvåking kan avsløre anonyme kilders identitet eller upublisert materiale , og kildevernet er en menneskerettighet, sier Nyrud.
DB170405 I filmen, som Rolfsen har laget sammen med journalisten Adel Khan Farooq, som hadde ideen, får vi et helt unikt innblikk i operasjonen til Hussain og en håndfull norske islamister, så unikt at PST foretok en ulovlig razzia hjemme hos Rolfsen for å konfiskere upublisert materiale .
DB170405 ¶ DIGITALT : Digitalisering av arkivmateriale vil dramatisk øke tilgjengeligheten av materiale for publikum og forskere.
DB170405 Digitalisering av arkivmateriale vil dramatisk øke tilgjengeligheten av materiale for publikum og forskere.
DB170405 Arkivverket vil selvfølgelig ta vare på originalt materiale av historisk verdi.
DA170405 De påfølgende rettssakene endte med full seier for filmskaperne i Høyesterett, som konkluderte med at PST brøt loven da de beslagla upublisert materiale , og at dokumentarfilmskapere er beskyttet av kildevernet på linje med pressen.
AP170405 For første gang på syv år er altpop-pionérene tilbake til Oslo med nytt materiale .
AP170405 Dette filmprosjektet har vært mye omtalt siden PST under en razzia beslagla upublisert materiale etter at filmteamet var med da en norsk 18-åring, som nå er 20 år, den 8. juni 2015 ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg på vei til Syria.
AP170405 Ulovlig overvåking kan avsløre anonyme kilders identitet eller upublisert materiale , og kildevernet er en menneskerettighet.
VG170404 Ifølge SOHR ble et av boligområdene i byen bombet med et materiale som forårsaket kveling og intense pustevansker, generelle spasmer og besvimelse.
DN170404 - Men som følge av høyst konfidensielt og sensitivt materiale , burde jeg ha avslått å kommentere saken og kanskje ha avsluttet telefonsamtalen, sa Lacker.
DB170403 Tidligere er nytt materiale bare blitt delt med publikum når han turnerer med konseptet « Elling live ! », sammen med fotograf, skribent og Dagbladet-journalist, Tom Stalsberg.
DA170403 Det har gitt ham en autoritet i forhold til dette med å jobbe med et materiale som faren din har skrevet.
VG170401 Mikrofiber er mikroskopiske plastfibre som finnes i treningstøy, fleecejakker og annet syntetisk materiale .
DB170401 Tidligere har de overlatt det til andre å spille deres materiale .
DB170401 august går Stargate på scenen i Borggården i Trondheim, som seg selv - med sitt eget materiale .
DB170401 ) har gjort enormt suksess i USA med produksjonsduoen Stargate, kommer de nå hjem for å gjøre sin aller første fullstendige konsert med eget materiale .
AA170401 Den nye loven, som trådte i kraft lørdag, forbyr blant annet også å fremme ekstremistisk tankegods samt å publisere, besitte eller spre materiale med ekstremistisk innhold.
DA170331 Resultatet var materiale ulikt alt annet jeg har sett før, sier Grude.
AA170331 mai kommer albumet « Slowdive » med enda mer nytt materiale .
VG170330 Poenget med å stenge Pornhub er å beskytte barn, og tvinge alle som tilbyr slikt materiale både å opplyse om alder og å sørge for at materialet kun er tilgjengelig etter en reell alderskontroll ( for eksempel ved at det kreves kredittkortopplysninger i forbindelse med registrering av bruker ).
VG170330 Men hva om Stortinget sa at Pornhub og andre ( kommersielle ) nettsteder som sprer slikt materiale også må tas alvorlig av Kripos ?
DB170329 Den danske historieprofessoren Jes Fabricius Møller påpekte nylig i den danske debatten at vedlikehold av digitalisert materiale innebærer betydelige driftskostnader.
DB170329 Dagbladet har i likhet med Riksarkivet digitalisert historisk materiale .
DN170328 Det er bare små promiller som vil se annonsen mot slikt materiale .
AA170328 Politiet tror også at det finnes mer filmet materiale enn hva som er avdekket til nå.
AA170328 Dette kan gi uheldige signaler om hvordan Stortinget senere kan behandle gradert materiale , sier Tetzschner.
VG170327 Vi jobber kontinuerlig med nye øvelser, slik at brukeren hele tiden vil oppleve at det kommer nytt materiale , sier Bjarte.
DB170327 Han påpeker også at bortkjøring av materiale ble gjort av ham selv.
AP170327 Etter mange år i Hollywood har det vært godt for filmskaperen å lage film med et materiale de selv har rettighetene til.
AA170326 Mannen er ikke kjent for politiet fra tidligere, og de skal nå undersøke hvorvidt han er en del av et nettverk som utveksler barnepornografisk materiale .
VG170325 - Vi dras ofte mot materiale som tematisk handler om søken etter identitet, spesielt i en verden hvor det er blitt lettere å føle seg mer og mer på utsiden.
DA170324 Regissør Johannes Nyholm har selv både spilt boule og jobbet på pleiehjem for utviklingshemmede, så han har trukket mye materiale fra sitt eget liv.
VG170323 Utfra åndsverkloven § 56c kan nettleverandører pålegges å « hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted der det i stort omfang gjøres tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov ».
DB170323 Hvor behagelig maskens materiale er ¶
DB170323 Den er forsåvidt laget av et behagelig materiale , og vi liker at den ikke presser mot øyelokkene, men det spiller til syvende og sist liten rolle når den feiler på de viktigste punktene.
DA170323 Planen var likevel opprinnelig å vende tilbake til Dumont d'Urville-basen på Antarktis for å filme en koloni med sju tusen pingviner til en multimedia-installasjon i Lyon, men etter to måneder endte Jacquets filmteam opp med nok materiale til å fylle en ny kinofilm.
SA170322 Biogass er også biodrivstoff, og lages ved kontrollert biologisk utråtning av organisk materiale .
SA170322 Biodrivstoff er, i motsetning til fossilt drivstoff, framstilt av biologisk materiale .
AP170322 Biogass er også biodrivstoff, og lages ved kontrollert biologisk utråtning av organisk materiale .
AP170322 Biodrivstoff er, i motsetning til fossilt drivstoff, framstilt av biologisk materiale .
AA170322 Biodrivstoff er framstilt av biologisk materiale .
SA170321 Veldig lett, kunstig, hardt, litt porøst, et materiale som kunne minne om stearin eller voks.
DB170321 Trumps utfall mot innsatsen foran Irak-krigen og etterretningens lekkede rapport om at russerne sitter på materiale som kan skade presidenten personlig.
VG170320 I tilfeller der slikt materiale blir funnet, blir lokale myndigheter varslet.
SA170320 Veldig lett, virket kunstig, hardt, litt porøst, et materiale som kunne minne om stearin eller voks.
AP170320 Blant annet luftet Gowdy ideen om at journalister kunne bli fengslet for å motta og publisere lekket materiale .
AP170320 Først kunngjorde han, bare 11 dager før valget, at FBI etterforsket nytt materiale de hadde funnet i forbindelse med skandalen om Hillary Clintons skjødesløse omgang med e-post da hun var utenriksminister.
AP170320 Blant annet luftet Gowdy ideen om at journalister kunne bli fengslet for å motta og publisere lekket materiale .
DB170319 En DNA-profil er en tallrekke basert på genetisk analyse av biologisk materiale , som hudceller og blod.
BT170319 , inneholder det alt fra drivende rockelåter til sjelfullt og tankevekkende materiale .
AA170319 , inneholder det alt fra drivende rockelåter til sjelfullt og tankevekkende materiale .
SA170318 , inneholder det alt fra drivende rockelåter til sjelfullt og tankevekkende materiale .
SA170317 - Vi kommer selvfølgelig til å passe på at de forholder seg til regelverket med tanke på hva slags materiale de får lov til å sende fra arenaene, sier Discoverys norske sportssjef Jan-Erik Aalbu til Dagbladet.
FV170317 - Vi kommer selvfølgelig til å passe på at de forholder seg til regelverket med tanke på hva slags materiale de får lov til å sende fra arenaene, sier Discoverys norske sportssjef Jan-Erik Aalbu til Dagbladet.
BT170317 - Vi kommer selvfølgelig til å passe på at de forholder seg til regelverket med tanke på hva slags materiale de får lov til å sende fra arenaene, sier Discoverys norske sportssjef Jan-Erik Aalbu til Dagbladet.
AP170317 - Vi kommer selvfølgelig til å passe på at de forholder seg til regelverket med tanke på hva slags materiale de får lov til å sende fra arenaene, sier Discoverys norske sportssjef Jan-Erik Aalbu til Dagbladet.
DB170316 « Hver eneste test resulterte i hemningsløse utslipp av betydelige mengder radioaktivt materiale , som videre ble spredt i atmosfæren, og deponert overalt på jordas overflate », står det i rapporten.
DA170316 Det er en veldig tidkrevende prosess å skrive musikk, så når jeg føler at jeg har godt nok materiale til å gi ut et album så kommer det !
DB170315 Vi kommer selvfølgelig til å passe på at de forholder seg til regelverket med tanke på hva slags materiale de får lov til å sende fra arenaene, sier Aalbu.
DB170315 Donald har en lang historie med å lekke materiale om seg selv som han mener er i hans interesse, sier han.
DA170315 Tiltalte hadde mistanke om at han ville finne provoserende materiale på fornærmedes telefon.
BT170315 Avansert biodrivstoff lages av avfall, rester og celluloseholdig materiale . 20 - 30 prosent av biomassen i skogen er i grener og topper som i Norge blir liggende igjen etter hogst, men utnyttes i Sverige.
VG170314 Verken i Edward Snowdens stjålne materiale , eller i den siste dataplyndringen av CIA, finnes noe tegn overhodet på at amerikanske, britiske eller allierte byråer gjør noe ulovlig eller uetisk.
VG170314 Hvis CIA eller FBI har innhentet materiale forbundet med Trumps presidentkampanje, så er det fordi enkeltindivider tilknyttet samme kampanje har vært i kontakt med kjente russiske etterretningsoffiserer.
VG170314 De publiserer aldri materiale som skader Russland eller Kina.
SA170314 Avansert biodrivstoff lages av avfall, rester og celluloseholdig materiale . 20 - 30 prosent av biomassen i skogen er i grener og topper som i Norge blir liggende igjen etter hogst, men utnyttes i Sverige.
DB170313 Du sitter igjen med akkurat nok stjernedannende materiale til å leve videre.
AA170313 I materiale lagt fram i 2014 beskyldes nordkoreanske myndigheter for å stå bak massearrestasjoner, slaveri, bortføringer i andre land, drap og utsulting.
DB170310 Og jeg tror Tolstoj ville ha likt at alt hans materiale ble gratis tilgjengelig.
DB170310 Ofte har krimforfattere lang erfaring fra arbeidslivet, som kan bety innsikt i konfidensielt materiale .
DA170310 Etter hvert ble utgivelsene sjeldnere, og deres to seneste album « Let's Change The World With Music » ( 2009 ) og « Crimson/Red » ( 2013 ) har begge vært basert på materiale innspilt i forrige århundre.
BT170310 Begge deler er biologisk materiale , sier Guro Angell Gimse, delegat fra Sør-Trøndelag.
BT170310 Begge deler er biologisk materiale , sier Guro Angell Gimse, delegat fra Sør-Trøndelag.
VG170309 Tirsdag publiserte Wikileaks rundt 9000 sider med materiale om hvordan CIAs angivelige hacking-metoder fungerer.
VG170309 Siktelsen inkluderer voldtekt, upassende oppførsel mot barn, produksjon av overgrepsmateriale og bruk av kommunikasjonstjenester for å utnytte barn og spre ulovlig materiale .
VG170309 Giftinformasjonens materiale viser ikke hvor mange som utvikler alvorlige symptomer, da de oftest kun er involvert tidlig i forløpet, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.
DN170309 Dokumentene hadde sirkulert mellom flere ansatte, og WikiLeaks sitter på mer materiale som nettstedet til nå har valgt å la være å publisere, het det.
DN170309 CIA og FBI har nå satt i gang felles etterforskning etter at WikiLeaks tirsdag publiserte rundt 9.000 sider med materiale og nærmere 1.000 vedlegg, melder BBC og CNN, med henvisning til flere ikke-navngitte amerikanske tjenestepersoner.
DB170309 Drivstoff produsert av biologisk materiale som raps, mais, sukkerrør, flis, rester av trær eller matavfall.
DB170309 Siktelsen inkluderer voldtekt, upassende oppførsel mot barn, produksjon av overgrepsmateriale og bruk av kommunikasjonstjenester for å utnytte barn og spre ulovlig materiale .
BT170309 Dokumentene hadde sirkulert mellom flere ansatte, og WikiLeaks sitter på mer materiale som nettstedet til nå har valgt å la være å publisere, het det.
BT170309 CIA og FBI har nå satt i gang felles etterforskning etter at WikiLeaks tirsdag publiserte rundt 9.000 sider med materiale og nærmere 1.000 vedlegg, melder BBC og CNN, med henvisning til flere ikke-navngitte amerikanske tjenestepersoner.
AA170309 Siktelsen inkluderer voldtekt, upassende oppførsel mot barn, produksjon av overgrepsmateriale og bruk av kommunikasjonstjenester for å utnytte barn og spre ulovlig materiale .
AA170309 Dokumentene hadde sirkulert mellom flere ansatte, og WikiLeaks sitter på mer materiale som nettstedet til nå har valgt å la være å publisere, het det.
AA170309 CIA og FBI har nå satt i gang felles etterforskning etter at WikiLeaks tirsdag publiserte rundt 9.000 sider med materiale og nærmere 1.000 vedlegg, melder BBC og CNN, med henvisning til flere ikke-navngitte amerikanske tjenestepersoner.
AA170309 Planen er at alt materiale skal være ferdig digitalisert innen Transfer Day, 31. mars 2017.
AA170309 - Vi sitter på så mye materiale at potensialet er der til å lage flere sesonger.
VG170308 Vi tar denne saken svært alvorlig, og vi vil fortsette arbeidet med å forbedre vår rapportering og tiltak for å fjerne materiale , heter det i uttalelsen fra Facebook.
VG170308 - Vi prøver å hjelpe dem med å fjerne materiale som ikke bør være på nettverket deres, sier Collins til BBC.
VG170308 - Ved første øyekast ser det ut til at publikasjonene mest sannsynlig er ekte, eller inneholder mye ekte materiale .
VG170308 Vi synes russelåtene vi lager er gode og inneholder godt materiale , og vi ønsker bare å gjøre russen fornøyde.
VG170308 140 tonn av materiale i haugen brant opp før brannen ble slukket.
DB170308 Tilgjengelig forskning tilsier at jo mindre befatning man har med materiale som kan virke opphissende eller stimulerende på den usunne seksuelle tiltrekningen, desto svakere vil tendensen være til å handle på den.
AP170308 Kjerneboring for datering av organisk materiale i isen i Juvfonne.
AP170308 Juvfonne har « kald » is, det vil si en temperatur på - 2 til - 4 °C, noe som gjør at organisk materiale kan bli bevart.
AP170308 Hvis slikt materiale skal bli bevart, må det først skje en tørking før det ender opp i isen.
AP170308 Dette betyr at fonnene kan inneholde unikt biologisk og klimahistorisk materiale .
AP170308 Hijaben i elastisk, pustende materiale kan trekkes på som en hette og skal holde seg på plass.
AP170308 Nuria Espallargas fant oppskriften på et supersterkt materiale som spås å bli en milliardindustri.
VG170307 - Ved første øyekast ser det ut til at publikasjonene mest sannsynlig er ekte, eller inneholder mye ekte materiale .
DN170307 - Ved første øyekast ser det ut til at publikasjonene mest sannsynlig er ekte, eller inneholder mye ekte materiale .
BT170307 - Ved første øyekast ser det ut til at publikasjonene mest sannsynlig er ekte, eller inneholder mye ekte materiale .
BT170307 ing som seksualiserer barn, b ) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c ) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale , d ) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestillin
AP170307 Jonathan Liu, en talsmann for CIA, ville ikke bekrefte om de lekkede dokumentene var korrekte, selv om WikiLeaks har en lang historie med å publisere autentisk materiale , skriver The Guardian.
AP170307 ing som seksualiserer barn, b ) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c ) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale , d ) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig for
AA170307 - Ved første øyekast ser det ut til at publikasjonene mest sannsynlig er ekte, eller inneholder mye ekte materiale .
DB170305 - Politiet har satt opp masse datamaskiner og koblet oss på nettverk hvor slikt materiale deles.
DB170305 Da vi besøkte Netflix hadde de satt opp noen mobiler som strømmet på forskjellige bitrater og sammenlignet avspilling av materiale med gammelt og kommende kodek.
VG170303 Etter Hillary Clintons epost-skandale var Pence en av dem som kritiserte henne, og under valgkampen anklaget han henne blant annet for å legge til rette for at hackere enkelt kan få tak i klassifisert materiale .
VG170303 Men en talskvinne for Immigrasjons- og tolletaten i landet sier til avisen at det å inneha en en slik anatomisk korrekt dukke allerede utgjør et lovbrudd fordi det er å anse som materiale som dreier seg om utnyttelse av barn.
VG170303 I 2014, skriver avisen, ble en 32 år gammel mann fra Sydney tiltalt for å eie materiale som omfatter misbruk av barn etter at politiet fant en naturtro barnedukke med en kjønnsorganer av silikon hjemme i sengen hans.
VG170303 - Ifølge tollbestemmelsene er det straffbart å importere « uanstendig eller utuktig materiale ».
DB170303 Den virkelige historien her handler om alle de ulovlige lekkasjene av gradert og annet materiale .
DB170303 som seksualiserer barn, ¶ b ) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, ¶ c ) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale , ¶ d ) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstillin
DB170303 ¶ BEKYMRER SEG TIL SUKSESS : Komiker Thomas Giertsen ( 45 ) jager vonde opplevelser for å få materiale til nye vitser.
DB170303 - Det endrer ikke seriens karakter, det skal ikke bli en serie om livet med småbarn, men vi valgte å ta inn graviditet og barn fordi det er mye følelser og problemer knyttet til det og det ga en del nytt materiale , sier han.
BT170303 En politimann i Vest politidistrikt ble i november i fjor pågrepet og siktet for å ha lest materiale som viser fremstilling av overgrep mot barn.
VG170302 Den virkelige historien her handler om alle de ulovlige lekkasjene av gradert og annet materiale .
DB170302 Kongress-medarbeidere har uttalt at de ikke har noe bevis for at materiale som kan knyttes til Russland har blitt slettet, men noen bekymrer seg likevel.
DB170302 Ifølge nyhetsbyrået AP har også Det hvite hus' advokater instruert president Trumps medhjelpere om å bevare alt materiale som kan kobles til den påståtte russiske innblandingen i valget og til andre relaterte etterforskninger.
DB170302 - Det er en reell bekymring for at noen i administrasjonen kan prøve å skjule sine bånd til Russland ved å slette e-poster, SMSer og annet materiale som kan belyse disse koblingene, sa Schumer i forrige uke.
DB170302 Jøss, er det utenomjordisk materiale ? tenkte jeg.
DB170302 - Det er urørt materiale fra tidenens morgen, sier Larsen.
DB170302 Siden de fornærmede i saken er under 18 år, er jenta tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn. 16-åringen er også tiltalt for å ha krenket personene hun filmet.
DA170302 « Videre finner retten det sannsynliggjort at siktede har bestilt en sexdukke fra et firma i Hong Kong, og at dukkens utforming gjør at vilkåret i straffelovens paragraf 311, første ledd, om å anskaffe materiale som seksualisere barn er oppfylt », heter det i fengslingskjennelsen.
DA170302 I fengslingskjennelsen kommer det også fram at politiet har funnet et større materiale av filmer og bilder som viser overgrep mot barn på 39-åringens datamaskin - og at 39-åringen har erkjent straffskyld for forholdet.
BT170302 Bandet består i dag av Svein Hovland, Roar Ruus Finsås og Rune Kogstad, og skal ifølge programteksten spille både gammelt og nytt materiale denne kvelden.
BT170302 Siden de fornærmede i saken er under 18 år, er jenta tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn. 16-åringen er også tiltalt for å ha krenket personene hun filmet.
AP170302 Siden de fornærmede i saken er under 18 år, er jenta tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn. 16-åringen er også tiltalt for å ha krenket personene hun filmet.
AP170302 Siden de fornærmede i saken er under 18 år, er jenta tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn. 16-åringen er også tiltalt for å ha krenket personene hun filmet.
AP170302 Siden debuten for seksten år siden, har han hatt et jevnt slipp av nytt materiale som er blitt godt mottatt både i inn- og utland.
AA170302 Siden de fornærmede i saken er under 18 år, er jenta tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn. 16-åringen er også tiltalt for å ha krenket personene hun filmet.
DB170301 - Drapet bærer preg av ren henrettelse, og vi har avhørt 167 vitner, og det er stort materiale med teledata som vi fortsatt analyserer.
VG170226 Årsaken er at Sunday Times har publisert materiale fra det amerikanske antidopingbyrået USADA som inneholder omtale av Alberto Salazars bruk av medisinske preparater.
DB170226 - I likhet med deres statuer av granitt i Vigelandsparken, så er også mine statuer bygget av et svært solid materiale .
VG170225 Alt må være topp i VM, både form og materiale .
DB170225 - Et vindu har blitt knust og papir med brennbart materiale kastet inn.
DA170225 Nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Michael Tetzschner ( H ) mener Stortinget har usvekkede muligheter til å kontrollere regjeringen fordi komiteen har tilgang på gradert materiale , hvis det er behov for det.
DA170225 - Det er upublisert materiale , så jeg trenger ikke snakke om det.
AP170225 - Et vindu er blitt knust og papir med brennbart materiale kastet inn.
AA170225 Det er et fantastisk materiale , sier hun.
AA170225 - Et vindu har blitt knust og papir med brennbart materiale kastet inn.
VG170224 Det svenske kontrollorganet kan i tillegg slette eller ødelegge materiale som er innhentet ulovlig.
FV170224 Plankton samarbeider med insekter og omdanner uorganisk materiale til organisk.
FV170224 Den viktige prosessen skjer nede ved røttene der uorganisk materiale brytes ned.
DB170224 - Nå har i det minste SNL-satirikerne nytt materiale å leke seg med.
FV170223 - Man må tåle litt sprekker og merker hvis man vil ha betonggulv, det er tross alt et levende materiale , konstaterer huseieren.
BT170223 BØTLEGGES : Mannen har jobbet som politi i Bergen i mange år og var siktet for befatning med materiale som beskriver overgrep mot barn.
BT170223 ing som seksualiserer barn, b ) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c ) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale , d ) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentl
AA170223 Hun sier også at det ikke er klart hvilket materiale som har eksplodert, og at det er vanskelig å ta seg inn på fabrikkområdet til Policske Strojirny A.S ved byen Policka, rundt 150 kilometer øst for Praha. ( ©NTB ) ¶
SA170222 - Man må tåle litt sprekker og merker hvis man vil ha betonggulv, det er tross alt et levende materiale , konstaterer huseieren.
SA170222 - Man må tåle litt sprekker og merker hvis man vil ha betonggulv, det er tross alt et levende materiale , konstaterer huseieren.
BT170222 BØTLEGGES : Mannen har jobbet som politi i Bergen i mange år og var siktet for befatning med materiale som beskriver overgrep mot barn.
BT170222 - Man må tåle litt sprekker og merker hvis man vil ha betonggulv, det er tross alt et levende materiale , konstaterer huseieren.
BT170222 - Man må tåle litt sprekker og merker hvis man vil ha betonggulv, det er tross alt et levende materiale , konstaterer huseieren.
AP170222 - Man må tåle litt sprekker og merker hvis man vil ha betonggulv, det er tross alt et levende materiale , konstaterer huseieren.
AP170222 - Man må tåle litt sprekker og merker hvis man vil ha betonggulv, det er tross alt et levende materiale , konstaterer huseieren.
BT170221 BESLAG : Politiet sitter med enorme mengder materiale som må gjennomgås i Dark Room-saken.
BT170221 Jo verre jeg hadde det, jo grovere materiale så jeg på.
BT170221 I retten påpekte mannen at han kun hadde sett ulovlig materiale , men ikke sendt det videre til andre.
BT170221 Det er også svært begrenset materiale han har gjort seg kjent med.
DB170220 Med bakgrunn i mer omfattende og detaljert materiale fra Veireno fant REN 389 brudd på hviletidsbestemmelsene og 34 brudd på overtidsbestemmelsene for perioden uke 50 til uke 3.
VG170218 Etter å ha fått referert VGs materiale , virker Evans ukomfortabel, men mest av alt overrasket der han sitter i en sofa i lobbyen.
BT170218 At kunstgressbaner med gummigranulat skiftes ut med materiale som ikke skiller ut microplast.
AP170217 Ulykkeligvis blamerte Petraeus seg med å gi gradert materiale til sin elskerinne, Paula Broadwell, som skrev en biografi om ham.
AP170217 Som en del av en avtale med justismyndighetene innrømmet han at han hadde gjort en feil i sin behandling av gradert materiale .
AP170217 David Petraeus nevnes som den nåværende favoritten til stillingen, til tross for at han er dømt for å ha håndtert gradert materiale på galt vis.
AP170217 David Petraeus fikk en dom på to års prøvetid og en bot på 830.000 kroner for å ha gitt fra seg gradert materiale .
AP170217 Han hadde, står det i tingrettsdommen, « kort tid etter han hadde tent på et brennbart materiale », plassert et bosspann i eller ved flammene.
AP170217 Vi er opptatt av å gi kilder med særlig sensitivt materiale en sikker måte å tipse oss på.
AP170217 Vi er opptatt av å gi kilder med særlig sensitivt materiale en sikker måte å tipse oss på, sier han.
DB170216 Av personer som vil fjerne bilder og videoer av seg, er det ifølge Tessem ofte materiale av privat karakter - lettkledde og intime bilder - som folk vil ha vekk.
AP170216 Ble gradert materiale drøftet i fellesrom og mens personer brukte mobilene sine ?
AP170216 Ren materiale fra Christels etter hvert omfattende katalog.
SA170215 Papp, plast, isopor, bildekk, impregnert materiale , møbler, organiske produkter, nedrevne hus og bygningsavfall.
SA170215 Risikoen for ordensforstyrrelser, voldsepisoder og ulovlig bruk av pyroteknisk materiale øker når rivaliserende klubber møter hverandre.
BT170215 Risikoen for ordensforstyrrelser, voldsepisoder og ulovlig bruk av pyroteknisk materiale øker når rivaliserende klubber møter hverandre.
AP170215 Risikoen for ordensforstyrrelser, voldsepisoder og ulovlig bruk av pyroteknisk materiale øker når rivaliserende klubber møter hverandre.
DB170214 I tillegg har vi sett på hvor praktiske de forskjellige flaskene er i bruk, med tanke på materiale , kork og lignende.
DB170213 ¶ SØPPELFRITT : De som sverger til trenden Zero Waste styrer unna tradisjonell emballasje, og tyr heller til beholdere av glass og stål, eller i nedbrytbart materiale .
DB170213 De må levere dokumentasjon for å vise at de har nok materiale ute.
BT170213 Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale .
VG170210 Under razziaen fredag morgen ble det blant annet avdekket et hjemmelaget laboratorium der det ble produsert høyeksplosivt materiale .
SA170210 Det er imidlertid fullt mulig å lage kunstgressbaner av nedbrytbart materiale , som kork.
BT170210 Under razziaen fredag morgen ble det blant annet avdekket et hjemmelaget laboratorium der det ble produsert høyeksplosivt materiale .
AP170210 Under razziaen fredag morgen ble det blant annet avdekket et hjemmelaget laboratorium der det ble produsert høyeksplosivt materiale .
AP170210 Politiet var på jakt etter materiale som kunne knytte Mossack Fonseca til det brasilianske entreprenør- og teknologiselskapet Odebrecht, skriver nyhetsbyrået Reuters.
AA170210 Under razziaen fredag morgen ble det blant annet avdekket et hjemmelaget laboratorium der det ble produsert høyeksplosivt materiale .
DB170209 På turen fant de stillestående vann, skitne basseng, dumpet materiale som lå strødd, hull og slitasje på anleggene i tillegg til at lav sikkerhet hadde ført til tyveri av både kabler og andre materialer.
DA170209 Materiale skal graves ut fra Sørbråten ved Utvika og på den maten skape et arr i landskapet til minne om 22. juli.
SA170208 Ei heller hvorvidt appen kun skal inneholde eksklusivt materiale eller også inkludere brukergenerert innhold.
FV170208 Ei heller hvorvidt appen kun skal inneholde eksklusivt materiale eller også inkludere brukergenerert innhold.
BT170208 Ei heller hvorvidt appen kun skal inneholde eksklusivt materiale eller også inkludere brukergenerert innhold.
AP170208 Ei heller hvorvidt appen kun skal inneholde eksklusivt materiale eller også inkludere brukergenerert innhold.
VG170207 Også her må man avholde seg fra bastante slutninger hvis ens materiale ikke tillater det.
DB170207 I den konflikten er det materiale for skihistorikere, men selve sporten beveget seg raskt videre.
DB170207 De anbefaler fottøy av lær eller annet materiale som isolerer godt - med isolerende fôr og isolerende mellom- eller yttersåle.
DB170206 På nettsidene deres står det beskrevet under videoen at den « inneholder materiale som er for kontroversiell for TV ».
AA170205 Det er sendt mye materiale til Kripos som vi venter tilbakemelding på.
VG170204 - Denne historien er basert på utdatert materiale som er tatt ut av kontekst, heter det seg i uttalelsen.
VG170204 Vi fant få slike grunner i vårt materiale .
DB170204 Stilen er nærmere gospelalbumet hun ga ut i fjor enn hennes tidligere materiale .
DB170204 Dette programmet understreker det som nok er hovedgrunnen til at Margaret ikke har hatt større suksess enn hun har : Hun har ikke hatt godt nok materiale .
DB170203 Dagbladet får bekreftet at samtlige av de som disponerer de hackede kontiene er i stillinger som gjør at de kan ha tilgang til gradert materiale .
DB170203 - Har hackerne fått tilgang til gradert materiale ?
DB170202 Det er usikkert hva hackerne har oppnådd, og om de i det hele tatt har fått ut gradert materiale .
BT170202 Formen gjør at alt materiale fremstår som like viktig.
AP170201 - Norsk kultur er blitt mer åpen for å dele personlig materiale , noe jeg opplever som positivt.
DB170131 Silvera har sammen med et forskerteam på Harvard University i USA laget det som tilsynelatende kan være et helt nytt materiale : metallisk hydrogen.
DB170130 - Vi har i alle år hatt stor pågang av studenter og forfattere - og mengder av mennesker som ganske enkelt liker å fordype seg i et historisk materiale som på helt unikt vis tegner et bilde av landets utvikling, sier sjefredaktøren.
DB170128 Beregninger foretatt av Visit Tromsø og NHO Reiseliv Nord-Norge, understøttet av materiale fra Statistisk Sentralbyrå, viser at Tromsø årlig tar imot ca 70.000 internasjonale vinterturister.
AP170128 Del to blir en tradisjonell Dungen-konsert med materiale hentet fra bandets store repertoar.
AP170128 Del to blir en tradisjonell Dungen-konsert med materiale hentet fra bandets store repertoar.
AP170128 Del to blir en tradisjonell Dungen-konsert med materiale hentet fra bandets store repertoar.
AP170128 Del to blir en tradisjonell Dungen-konsert med materiale hentet fra bandets store repertoar.
DB170127 Det er av slikt materiale EU er og blir et fredsprosjekt.
BT170127 HÅRREISENDE : Tanken på å destruere materiale som kan være et siste håp for flere av disse fiskestammene er hårreisende, skriver Reidar Staalesen.
BT170127 Bare tanken på å destruere materiale som kan være et siste håp for flere av disse fiskestammene er hårreisende.
SA170126 Plast er et viktig materiale for retningen, men man bruker plast til produkter som skal vare lenge.
AP170126 Plast er et viktig materiale for retningen, men man bruker plast til produkter som skal vare lenge.
AP170125 Det kan dreie seg om vinduer, dører, takrenner, taktekke, materiale eller farge på fasaden.
VG170124 | Skole brukte materiale fra Scientologikirken ¶
VG170124 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener generelt det er greit å bruke materiale fra forskjellige trossamfunn i KRLE-faget, for å vise hva disse står for.
VG170124 Foreldre reagerte da en skole i Trøndelag nylig brukte materiale fra en kampanje som Scientologikirken står bak.
SA170124 KAN VELTE : Hvis lampen velter kan lyspæren i teorien komme i kontakt med brennbart materiale .
SA170124 Derfor bør man aldri plassere lamper som kan velte eller falle ned, slik at lyspæren kan komme i kontakt med dyne, pute eller annet brennbart materiale .
DB170124 Brigadesjef Tor Arne Elvrum påpeker at mange av møblene i bygget som brenner er av lett brennbart materiale .
AP170124 Forholdet ble enda vanskeligere da ubekreftede påstander om at Russland har kompromitterende materiale om Trump ble lekket.
AP170124 KAN VELTE : Hvis lampen velter kan lyspæren i teorien komme i kontakt med brennbart materiale .
AP170124 Derfor bør man aldri plassere lamper som kan velte eller falle ned, slik at lyspæren kan komme i kontakt med dyne, pute eller annet brennbart materiale .
BT170123 I følge NRK driver Vågenes et firma som er autorisert til å håndtere asbestholdig materiale .
BT170123 I følge NRK driver Vågenes et firma som er autorisert til å håndtere asbestholdig materiale .
BT170123 DRIVSTOFF : Biodrivstoff er drivstoff framstilt av biologisk materiale .
DB170122 I formiddag gikk Facebook-gruppen administrator ut og formanet medlemmene til å ikke dele mer materiale og heller sende det direkte til politiet.
AP170121 Forholdet ble enda vanskeligere da ubekreftede påstander om at Russland har kompromitterende materiale om Trump ble lekket.
AP170121 Forholdet ble enda vanskeligere da ubekreftede påstander om at Russland har kompromitterende materiale om Trump ble lekket.
DB170120 Jeg har betalt rundt en halv million kroner i moms på hytta, knyttet til bruk av leverandører og materiale .
DB170120 Når amerikansk etterretning sier at det er den russiske regjeringen som har brutt seg inn i Det demokratiske partiets dataanlegg, og etterretningen legger fram dokumenter som tyder på at russisk etterretning har avslørende materiale om Trump, så dreier ikke dette seg - i Trumps hode - om nasjonens sikkerhet.
SA170119 I brevet ble mottagerne gjort oppmerksom på at vedkommendes IP-adresse var knyttet til nedlasting av opphavsbeskyttet materiale , og vedkommende ble videre oppfordret til å betale en sum på rundt et par tusen kroner for at saken ikke skulle tas videre.
BT170119 I brevet ble mottagerne gjort oppmerksom på at vedkommendes IP-adresse var knyttet til nedlasting av opphavsbeskyttet materiale , og vedkommende ble videre oppfordret til å betale en sum på rundt et par tusen kroner for at saken ikke skulle tas videre.
AP170119 I brevet ble mottagerne gjort oppmerksom på at vedkommendes IP-adresse var knyttet til nedlasting av opphavsbeskyttet materiale , og vedkommende ble videre oppfordret til å betale en sum på rundt et par tusen kroner for at saken ikke skulle tas videre.
DB170118 Det ligger allerede et materiale for det i McLaren-rapportene.
DB170118 Er du bekymret for at benådningen vil sende et signal om at det er OK å lekke materiale ? er det første spørsmålet Obama får.
DB170118 Jensen sa i avhør og i dag i retten at han skaffet håndverkere og materiale , men at samboeren sto for det meste av arbeidet.
AP170117 Etter å ha blitt dømt for å ha stjålet og viderebrakt 755.000 sider med hemmeligstemplet materiale , opplyste Manning at hun identifiserer seg som kvinne.
SA170116 På flere av stedene hvor overgrepsmateriale deles, vinner man innpass ved å bidra med eget materiale til samlingene.
DB170116 Det kan gjøres om våpenet er pakket i en koffert av hardt materiale og er uladd.
BT170114 Til sammen 22 bestander av laks og sjøørett fra fjordsystemet skulle få plass, men nå kan alt materiale bli destruert.
BT170114 Hardanger Villfisklag risikerer å måtte destruere alt innsamlet materiale til det som skulle bli genbank for utryddingstruete laksestammer og sjøørret i Hardangerfjorden.
BT170114 Det vil imidlertid være nødvendig å bruke av midlene til å avvikle driften ved de midlertidige anleggene, og destruere innsamlet materiale på en forsvarlig måte ».
AP170114 Russland har en lang historie med å bruke kompromitterende materiale mot politikere, diplomater og forretningsfolk.
AP170114 I Russland kalles dette « kompromat », kompromitterende materiale , og begrepet har fått ny aktualitet etter den omstridte rapporten om påtroppende USA-president Donald Trump ble kjent denne uken.
AP170114 I Russland blir kompromat - eller kompromitterende materiale - jevnlig brukt i politikken.
AP170114 - Denne tradisjonen går tilbake til det sovjetiske KGB, mens i dag er det journalister og sikkerhetstjenesten som samler inn slikt materiale , sier han til The Wall Street Journal.
AP170114 Det baserer de på manglende ønsker om å motta mer materiale , på manglende dialog, og på signalene de har fått fra prosjektet.
DB170113 Der står det at Russland har kompromitterende materiale om ham.
DB170113 Utvalget får tilgang til hemmeligstemplet materiale som selv ikke Stortinget har tilgang på, og rapporterer på selvstendig grunnlag til de folkevalgte.
AP170113 Dette kan også være materiale som norske tjenester får fra utenlandske tjenester.
AP170113 Den tredje informasjonskanalen er gradert materiale fra tjenestene selv.
AP170113 Dette kan også være materiale som norske tjenester får fra utenlandske tjenester.
AP170113 Den tredje informasjonskanalen er gradert materiale fra tjenestene selv.
VG170112 | Sender inn biologisk materiale i Birgitte Tengs-saken til nye undersøkelser ¶
VG170112 Tengs i 1995 har ført til at politiet ønsker å undersøke biologisk materiale . 17 ÅR : Birgitte Tengs ble drept på Karmøy i 1995.
VG170112 Ifølge politiadvokaten går teamet gjennom alle dokumenter og materiale i saken nå, og har allerede funnet interessant informasjon.
VG170112 Foruten disse hårstråene finnes det materiale i saken som ikke før er blitt testet.
VG170112 Den nye etterforskningen av drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995 har ført til at politiet ønsker å undersøke biologisk materiale .
VG170112 Allerede nå har den nye etterforskningsgruppen i Sør-Vest politidistrikt kommet frem til at de håper nye analyser av biologisk materiale fører til en løsning.
VG170112 - Vi har bestemt at det skal sendes inn biologisk materiale til nye undersøkelser, sier politiadvokat Lars Ole Berge til VG.
VG170112 - Jeg vil heller ikke si hva slags materiale det dreier seg om, sier han.
VG170112 - Er dette materiale som er blitt undersøkt tidligere ?
SA170112 Etterforskningsarbeidet vil blant annet bestå i en ny systematisk gjennomgang av alle opplysninger i saken, herunder alle elektroniske spor, samt ny testing av biologisk materiale .
FV170112 Arbeidet vil blant annet bestå i en ny systematisk gjennomgang av alle opplysninger i saken, herunder alle elektroniske spor, samt ny testing av biologisk materiale .
DN170112 I rapporten hevdes det også at russisk etterretningstjeneste sitter på materiale som kan brukes mot Trump.
DB170112 I rapporten hevdes det også at russisk etterretningstjeneste sitter på materiale som kan brukes mot Trump. 52-åringen opprettet i 2009 et etterretningsselskap sammen med en 58 år gammel mann.
AP170112 Onsdag oppfordret de Trumps foreslåtte justisminister Jeff Sessions til å garantere at han ikke vil gjøre det lettere å stevne journalister for retten for å få ut innsamlet, upublisert materiale .
AP170112 Fusion GPS skal ha samlet sammen materiale i flere måneder.
AP170112 Onsdag oppfordret de Trumps foreslåtte justisminister Jeff Sessions til å garantere at han ikke vil gjøre det lettere å stevne journalister for retten for å få ut innsamlet, upublisert materiale .
AP170112 Fusion GPS skal ha samlet sammen materiale i flere måneder.
AP170112 - Jeg ønsker å si ja til eggdonasjon, fordi jeg ønsker å likestille mannen og kvinnen i dette med å donere biologisk materiale , sier Bru til Aftenposten.
SA170111 - Aerogel er verdens letteste materiale , og verdens nest beste isolator, bare vakuum er bedre.
DN170111 Amerikanske etterretningsmyndigheter mener Russland sitter på mengder med kompromitterende materiale om Donald Trump.
DN170111 Hacking er bare et virkemiddel for å samle kompromitterende materiale , som siden utnyttes for politisk påvirkning, sier han.
DN170111 « Det vil imidlertid være nødvendig å bruke av midlene til å avvikle driften ved de midlertidige anleggene og destruere innsamlet materiale på en forsvarlig måte », står det i brevet.
DN170111 - Klima- og miljødepartementet pålegger her direktoratet å destruere innsamlet materiale fra bestander det samme departementet selv karakteriserer som utryddingstruede, sier Pedersen.
DN170111 - Det er bevilget betydelig mer midler til villaksen og jeg kan ikke se noen som helst grunn til å ødelegge det materiale som allerede er samlet inn, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.
DB170111 De amerikanske etterretningsdokumentene som har vært overlevert både Donald Trump og Det hvite hus viser at Russland sitter på kompromitterende materiale som gjør at Russland kan drive utpressing mot påtroppende president Donald Trump.
DB170111 Offentliggjorde ubekreftet materiale
DB170111 Det skal være ekstremt uvanlig å informere høytstående politikere om materiale som inneholder ubekreftede rykter.
DB170111 Alf Prøysen, Cora Sandel og Jens Bjørneboe er blant forfatterne som nå får forkastet materiale utgitt likevel.
BT170111 Til sammen 22 bestander av laks og sjøørett fra fjordsystemet skulle få plass, men nå kan alt materiale bli destruert.
BT170111 Hardanger Villfisklag risikerer å måtte destruere alt innsamlet materiale til det som skulle bli genbank for utryddingstruete laksestammer og sjøørret i Hardangerfjorden.
AP170111 - Kreml mener at spredningen av informasjon som hevder at russiske sikkerhetstjenester er i besittelse av kompromitterende materiale av USAs påtroppende president Donald Trump er et forsøk på å skade de bilaterale relasjonene, sa Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.
AP170111 - Aerogel er verdens letteste materiale , og verdens nest beste isolator, bare vakuum er bedre.
BT170110 De mente imidlertid at det kunne komme fra organisk materiale .
BT170110 De mente imidlertid at det kunne komme fra organisk materiale .
AP170110 - Det er et voldsomt materiale med en uendelighet av sitater.
DB170109 Det finnes alt fra arkeologisk materiale til legendariske myter som fremdeles er populære.
DB170109 Pannen tørrkokte, og/eller var tildekket av brennbart materiale , slik at det oppsto brann og røykutvikling, med den følge at flere personer lett kunne ha omkommet, står det i tiltalen.
DB170109 De har naturlig tilhold i rester av organisk materiale som rester av dyr, fuglereder og andre proteinrike emner ute.
DB170109 De deltar dermed i den naturlige nedbrytingen av organisk materiale , forteller Kvamme videre.
BT170109 Det er viktig at politiet nå henter inn det som måtte være av materiale fra overvåkingskamera, slik at det kan bidra til å opplyse saken, sier Jostein Alvheim, forsvarer for gutten.
BT170109 Det er viktig at politiet nå henter inn det som måtte være av materiale fra overvåkingskamera, slik at det kan bidra til å opplyse saken, sier Jostein Alvheim, forsvarer for gutten.
DB170108 Det resulterte i at Migos satte seg på bakbeina og slapp sitt mest halvhjertede materiale noensinne, debutalbumet « YRN ».
AP170108 - I utgitte bøker og i arkiver ligger det nok materiale til å at flere som fortjener det kan bli dekorert.
AP170106 Vi har ikke blitt hørt på, ikke blitt invitert til dialog, ikke blitt orientert om materiale som utvalget har sendt til eller mottatt fra andre, ikke blitt lyttet til for annet formål enn avvisende og negative kommentarer.
DN170105 Det er snakk om en annen type kvanteprikker som lyser selv, laget av et forskjellig materiale fra dagens kvanteprikker.
DB170105 Drivstoff produsert av biologisk materiale som raps, mais, sukkerrør, flis, rester av trær eller matavfall.
BT170105 DRIVSTOFF : Biodrivstoff er drivstoff framstilt av biologisk materiale .
SA170104 - Når vi hadde bestemt oss for at vi ville ha et murhus, virket det som et godt og miljøvennlig materiale , sier Wiermyhr.
FV170104 - Når vi hadde bestemt oss for at vi ville ha et murhus, virket det som et godt og miljøvennlig materiale , sier Wiermyhr.
DN170104 En enorm lekkasje av hemmelig materiale fra et advokatkontor i Panama viste hvordan rike og mektige personer over hele verden brukte skallselskaper i skatteparadiser for å skjule inntekter og formue og unngå beskatning.
DB170104 Smitte kommer ofte fra direkte kontakt med infeksiøst materiale ( snørr ) og nærdråpesmitte, ofte fra eldre søsken.
BT170104 - Når vi hadde bestemt oss for at vi ville ha et murhus, virket det som et godt og miljøvennlig materiale , sier Wiermyhr.
AP170104 En enorm lekkasje av hemmelig materiale fra et advokatkontor i Panama viste hvordan rike og mektige personer over hele verden brukte skallselskaper i skatteparadiser for å skjule inntekter og formue og unngå beskatning.
AP170104 - Når vi hadde bestemt oss for at vi ville ha et murhus, virket det som et godt og miljøvennlig materiale , sier Wiermyhr.
AA170104 - Når vi hadde bestemt oss for at vi ville ha et murhus, virket det som et godt og miljøvennlig materiale , sier Wiermyhr.
VG161227 Front og bakside er dekket av sort stoff, og toppen er belagt med et gummilignende sort materiale .
VG161226 Alicia Castro, Argentinas ambassadør i Storbritannia, krevde en formell unnskyldning fra BBC, men fikk beskjed om at programmet ville bli sendt som planlagt og at det var uaktuelt å klippe bort noe som helst materiale . | - Chuck Berry var hyggelig, pratsom og full av humor ¶
AP161221 Vi har hentet opp materiale og arbeidet er i gang igjen, sier Håvard Hegdal.
AP161216 Analysemetodene som kan gi etterforskerne DNA-profiler fra biologisk materiale har utviklet seg gjennom mange år.
SA161126 at vi forespør pasientene som opereres om få lagre biologisk materiale ( svulstvev og blodprøver ) med tanke på å kunne utføre ulike analyser i etterkant.
SA161118 - Her er listen jeg fikk, sier arkitekt i Aspekt Arkitekter AS, Eldrid Forsland Lorentzen, og viser frem et ark med punkter som « Vinduer fra tak til gulv, gjerne delt opp i flere felt », « Materiale eksternt : En miks av betong/mur/glass og tre » og « Pusset betongvegg i stue med innebygget peis ».
FV161118 - Her er listen jeg fikk, sier arkitekt i Aspekt Arkitekter AS, Eldrid Forsland Lorentzen, og viser frem et ark med punkter som « Vinduer fra tak til gulv, gjerne delt opp i flere felt », « Materiale eksternt : En miks av betong/mur/glass og tre » og « Pusset betongvegg i stue med innebygget peis ».
AP161109 Materiale skal graves ut fra Sørbråten ved Utvika og på den maten skape et arr i landskapet til minne om 22. juli.
AP161101 - Jeg har brukt et halvt år på å kna et materiale , bare for å skjønne at jeg kanskje aldri vil forstå.
AP161031 Walker fikk også overlevert et brev fra Alliance of Independent Press Councils of Europe ( AIPCE ), som krever at Facebook lar være å fjerne journalistisk materiale fra kontoer til redaktørstyrte medier. 34 pressenemnder rundt om i Europa er tilknyttet AIPCE, inkludert Norsk Presseforbund.
AP161029 Amerikanske komikere kunne nesten ikke tro at det gikk an å få så mye materiale rett i fanget.
AP161027 « Screening in motion » skal gjøre det mulig å se hva passasjeren bærer på seg og hvilket materiale det består av.
AP161015 Mens Pompeii ble dekket av aske som brant opp og ødela alt organisk materiale , ble Herculanum dekket av vulkansk leire.
AP161015 Den trengte inn over alt og gjorde at organisk materiale i byen ble bevart, inkludert hundrevis av papyrusruller på både latinsk og gresk i byens bibliotek - den mest luksuriøse villa i hele området.
SA160930 Legg fliser og annet tørt materiale , som for eksempel tørrgran, på toppen.
FV160930 Legg fliser og annet tørt materiale , som for eksempel tørrgran, på toppen.
BT160930 Legg fliser og annet tørt materiale , som for eksempel tørrgran, på toppen.
AP160930 Produksjonen virker også noe rikere enn bandets tidligere materiale - stor, åpen og fokusert, veldetaljert uten å rote seg bort.
AP160930 Legg fliser og annet tørt materiale , som for eksempel tørrgran, på toppen.
AP160927 Det må bety at forfatter og forlag ønsker å være redelige i bruken av andres materiale .
AP160915 Materiale skal graves ut fra Sørbråten ved Utvika og på den maten skape et arr i landskapet til minne om 22. juli.
BT160909 Pannen tørrkokte, og/eller var tildekket av brennbart materiale , slik at det oppsto brann og røykutvikling, med den følge at flere personer lett kunne ha omkommet », heter det i tiltalen.
AP160905 Et ufattelig stort materiale
AP160905 Materiale fra digitalt grenseforsvar bør ikke under noen omstendighet kunne bli brukt som bevis i straffesaker.
AP160903 Sir Paul McCartney reiser verden rundt med sin Höfner-bass og holder konserter med klassisk materiale .
AP160816 Hvordan er det mulig at det i brann nummer 2 kunne brenne intenst i området ved nattklubben i nesten fire timer uten at det ble tilført store mengder brennbart materiale ?
AP160807 Eksperimentet er blitt noen år gammelt, og er det første i et omfattende materiale fra sosialpsykologen Sheldon Solomon og to andre forskere.
AP160806 Frilansskribenten Johan Jensen blir skutt og drept på åpen gate i Beograd høsten 2013, og etterlater seg et virvar av innsamlet materiale som kretser uopphørlig rundt den såkalte Kråken.
AP160728 - Når vi undersøker innsamlet materiale med stereoluper og mikroskop blir det enda mer gøy enn å lete ute i naturen, sier hun.
AP160727 Det gir løpende dokumentasjon, kvalitetssikring av materiale og utførelse, sier hun.
AP160715 Den matchet biologisk materiale fra overgrepssaken på Romsås i 2000.
AP160708 Fra kr 211,- inkludert materiale . www.alternativeldn.com ¶
AA160708 Fra kr 211,- inkludert materiale . www.alternativeldn.com ¶
AA160708 Fra kr 211,- inkludert materiale .
AP160623 Ingen av de 11.000 i øsregnet under konserten på Tons of Rock virket å savne noe ferskt materiale , heller.
AP160622 Og når man bor i en koffert, må bandet skrive nytt materiale på veien.
AP160622 - Sørg for at du planter i en jord som er egnet til blåbær, det vil si at den er sur nok og at den har nok organisk materiale i seg, sier han.
SA160610 Mange av møblene blir i grå, hvit og grønn, men blant tilbehøret kan vi leke mer med både farger og materiale , sier hun.
BT160610 Mange av møblene blir i grå, hvit og grønn, men blant tilbehøret kan vi leke mer med både farger og materiale , sier hun.
AP160610 Mange av møblene blir i grå, hvit og grønn, men blant tilbehøret kan vi leke mer med både farger og materiale , sier hun.
AP160609 Et annet viktig trekk fra målingenes store materiale er å analysere hvordan velgerne vandrer mellom partiene.
AP160602 Forståelig nok med nytt materiale ute, men det fungerer ikke spesielt godt.
DB160524 Helge Renås materiale reiser flere spørsmål, men særlig ett : Var ikke politiets kunnskapsmangel i seg selv en ster grunn til kritikk ?
AP160520 Kunne ikke Dylan heller brukt tiden på nytt med eget materiale , lik sterke Tempest fra 2012 ? 3rd-party-bio ¶
AP160520 Kunne ikke Dylan heller brukt tiden på nytt med eget materiale , lik sterke Tempest fra 2012 ?
SA160518 Der skal du ha et organisk materiale som danner mold, frigjør næringsstoffer og gir jordorganismene noe å jobbe med.
BT160518 Der skal du ha et organisk materiale som danner mold, frigjør næringsstoffer og gir jordorganismene noe å jobbe med.
AP160518 Der skal du ha et organisk materiale som danner mold, frigjør næringsstoffer og gir jordorganismene noe å jobbe med.
AP160513 Problemet er at disse folkene ikke har lyst til å være med i Melodi Grand Prix med sitt materiale .
AP160504 - Tre er et levende materiale i den forstand at det beveger seg litt og for eksempel krymper og sveller med endret fuktighet.
AP160429 YLEs Panama-journalister Kjell Lindroos og Minna Knus-Galan ble overasket etter at politiet også krever at de gir fra seg alt materiale i saken.
AP160429 Nå krever politiet at de gir fra seg alt materiale .
AP160429 I tillegg vil man ha utlevert journalistenes materiale som navnelister, notater og research.
AP160426 Original : Vurderinger bør inneholde opprinnelig innhold og ingen omfattende sitert materiale fra andre kilder.
SA160421 Er det mye ikke-fornybart materiale , som plast, blir det mer CO2-utslipp.
AP160421 På Triangle har hun skrevet alt materiale selv, bortsett fra « Pyramid », der Helge Sten er oppført som medkomponist.
AP160421 I dag er Susanna Wallumrød, som hun heter, først og fremst en artist som byr på eget materiale .
AP160420 Delstaten skal nå jobbe for å beskytte innbyggerne fra « epidemien » av avhengighetsskapende seksuelt materiale .
AP160410 Dokumentarfilm kun basert på innsendt materiale fra folk over hele Norge.
AP160410 80.000 innsendte filmer på til sammen 4.500 timer med materiale ble redigert ned til filmen « Life In A Day ».
AP160407 Økokrim fikk tilgang til alt materiale hos Yara, og funnene i Økokrims etterforskning stemmer godt overens med funnene i Yaras granskning.
AP160407 Økokrim fikk tilgang til alt materiale hos Yara, og funnene i Økokrims etterforskning stemmer godt overens med funnene i Yaras granskning.
BT160406 AVSLØRING : Denne uken avslørte en rekke aviser et omfattende materiale hemmelige formuer i skatteparadis.
AP160406 Økokrim fikk tilgang til alt materiale hos Yara, og funnene i Økokrims etterforskning stemmer godt overens med funnene i Yaras granskning.
AP160406 Økokrim fikk tilgang til alt materiale hos Yara, og funnene i Økokrims etterforskning stemmer godt overens med funnene i Yaras granskning.
AP160405 Det er uvanlig at vi sitter på så godt materiale , og så rører vi det i realiteten ikke på flere måneder, sier Obermayer.
AP160403 Alle parter i nettverket har tilgang til alt materiale og står fritt i hvordan vi bruker det.
AP160331 Finansminister Siv Jensen samler materiale til en stortingsmelding om de langsiktige utsiktene for Norge og statens økonomi, helt frem til 2060. 3rd-party-bio ¶
AP160330 Det virker nesten som om Hollywood tråkker feil nesten hver gang de tar i et materiale som kan bli storslåtte eventyr.
AP160329 Enhver bruk av kjernevåpen eller ukontrollert spredning av kjernefysisk materiale vil ha forferdelige konsekvenser.
SA160327 Velg vindtett og vanntett materiale .
SA160327 Laget kan godt være i ull om barnet tåler det, eller i annet materiale som holder kroppen varm og transporterer bort fuktighet.
AP160327 Velg vindtett og vanntett materiale .
AP160327 Laget kan godt være i ull om barnet tåler det, eller i annet materiale som holder kroppen varm og transporterer bort fuktighet.
AP160325 Det innebærer vern av upublisert materiale og fri samtale mellom journalist og kilde.
FV160323 Velg vindtett og vanntett materiale .
FV160323 Laget kan godt være i ull om barnet tåler det, eller i annet materiale som holder kroppen varm og transporterer bort fuktighet.
AP160314 Hun har en unik tilgang på et materiale der barna selv skriver om sine opplevelser, mens forskere ikke kan intervjue barn uten foreldres tillatelse.
AP160310 Dette er prosjektets syvende album og er noe mer raffinert enn deres tidligere materiale , uten at bandet har mistet futten. | - Jeg snakket om både sorg, tristhet, sinne og opplevelsen av hjelpeløshet. 150 ungdommer og foreldre samlet seg til minnestund over død 13-åring.
AP160309 Undersøkelsen er basert på et materiale der cirka 80.000 par har gitt svar.
AP160309 Kritiske røster har hevdet at det meste av bokens materiale kom fra andre medfanger fremfor Charrière selv.
AP160305 Men jeg kan ikke forklare hvorfor personer med innvandrerbakgrunn tilsynelatende er overrepresentert i Aftenpostens materiale .
AP160305 Det er intet i vårt materiale som underbygger en slik hypotese.
SA160304 Digital arkivdanning og håndtering av digitalt skapt materiale er stikkord for disse nye forventningene.
SA160304 Digital arkivdanning og håndtering av digitalt skapt materiale er stikkord for de nye forventningene.
AP160302 Collier er utviklingsøkonom med Afrika som spesialfelt og bokens grunnlag er Verdensbankens statistiske materiale .
AP160229 Løwer sier at EOS-utvalget i hver eneste årsrapport har bedt om en klargjøring av innsynsretten i de hemmelige tjenestenes materiale .
SA160228 - Bjørkefinér er et greit, rolig materiale og en fin kontrast til de ville bjørketrærne rett utenfor vinduene, sier William.
BT160228 - Bjørkefinér er et greit, rolig materiale og en fin kontrast til de ville bjørketrærne rett utenfor vinduene, sier William.
AP160228 - Bjørkefinér er et greit, rolig materiale og en fin kontrast til de ville bjørketrærne rett utenfor vinduene, sier William.
AP160218 « E » og « F » ligger nærmest Prins Thomas' tidligere og mer disco-orienterte materiale , med et større fokus på dansbare rytmer.
AP160216 Heller ikke Justisdepartementet klarer å legger frem materiale som understøtter Regjeringens og statsministerens tallbruk : ¶
AP160216 « Jeg ble kontaktet av en person som hevdet han satt på materiale som kunne hjelpe Sigurd Klomsæt.
AP160216 Dette er to uker før Klomsæt ble siktet for grov uforstand i tjenesten, anklaget for å ha lekket materiale fra 22. juli-etterforskningen til flere medier.
AP160215 Siden da har Malthe-Sørenssen i det stille jobbet videre med saken og etterhvert hevdet overfor Stabell og Treholt at han altså hadde en kilde i e-tjenesten som angivelig satt på materiale som kunne « gjenopplive » pengebeviset.
VG160210 Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi er hamp dyrket i Norge siden vikingtiden, som materiale til tauverk, seilduk og klær.
SA160205 Populært materiale til offentlige konstruksjoner, begynner sakte å brukes til privathjem.
SA160205 Et miljøvennlig materiale .
SA160205 Det er samme materiale hele veien igjennom, forklarer Kristin Brynja Gunnarsdóttir.
AP160205 Populært materiale til offentlige konstruksjoner, begynner sakte å brukes til privathjem.
AP160205 Et miljøvennlig materiale .
AP160205 Det er samme materiale hele veien igjennom, forklarer Kristin Brynja Gunnarsdóttir.
AP160203 Det ville gi et bedre materiale for vurdering av domstolens praksis, sier Rise.
AP160201 Lium tror likevel ikke det kan forklare hele forskjellen i Aftenpostens materiale .
DA160131 Og i løpet av den tida skjedde det en del med livet mitt som ble materiale jeg kunne bruke på scenen.
DA160131 Og i løpet av den tida skjedde det en del med livet mitt som ble materiale jeg kunne bruke på scenen.
AP160129 Syv e-postutvekslinger som har gått via Hillary Clintons private epostserver inneholder topphemmelig materiale .
AP160129 Syv e-poster som har gått via Hillary Clintons private epostserver inneholder topphemmelig materiale .
AP160129 - Dokumentene blir oppgradert på forespørsel fra etterretningstjenestene fordi de inneholder en kategori topphemmelig materiale .
AP160126 Gassen dannes ved nedbryting av organisk materiale som kloakk, matavfall og avløpsslam.
AP160122 Ikke hvem som helst har for eksempel tilgang til flytende radioaktivt materiale å helle i teen til folk.
AP160109 Påtalemyndigheten mener at den tiltalte har produsert rundt en fjerdedel selv ut fra materiale han fikk tilsendt av barn som ble lokket til å kle seg nakne eller gjøre seksualiserte handlinger med seg selv eller andre foran web-kamera.
FV160108 Velg gjerne sko i skinn eller vanntett materiale som puster, og unngå plast på de kaldeste dagene.
SA160107 Velg gjerne sko i skinn eller vanntett materiale som puster, og unngå plast på de kaldeste dagene.
BT160107 Velg gjerne sko i skinn eller vanntett materiale som puster, og unngå plast på de kaldeste dagene. 6.
AP160107 Velg gjerne sko i skinn eller vanntett materiale som puster, og unngå plast på de kaldeste dagene.
AP160104 Ytre materiale : Polypropen ¶
AP160104 Ytre materiale : Polykarbonat ¶
AP160104 Ytre materiale : ABS-plast/polykarb.
AP160104 Ytre materiale : ABS-plast ¶
AP160104> Ytre materiale : ABS-plast ¶
AP160104> target="avis" href= Ytre materiale : ABS-plast ¶
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= Ytre materiale : ABS-plast ¶
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ytre materiale : ABS-plast ¶
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ytre materiale : ABS-plast ¶
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ytre materiale : ABS-plast ¶
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ytre materiale : ABS-plast ¶
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ytre materiale : ABS-plast ¶
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ytre materiale : ABS-plast ¶
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ytre materiale : ABS-plast ¶
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ytre materiale : ABS-plast ¶