AA170609 « Moholt 50 50 » er Norges største massivtreprosjekt .
AA170609 Dette er både et digert massivtreprosjekt og et stort miljøprosjekt.