SA171212 Vi tror heller ikke vi kan bygge et mangfoldig samfunn dersom skolene med sine opplegg før jul skaper berøringsangst for tro.
SA171212 Verdinøytralitet er ikke det som ruster oss til å bygge et mangfoldig samfunn, mener hun, og advarer mot det hun ser som skolens berøringsangst for religion.
DA171212 Arbeiderpartiet kjemper for å få flere statlige arbeidsplasser til regionen og vi trenger sårt et mer mangfoldig arbeidsliv.
AP171212 Både muslimer og jøder er en minoritet i Norge, og funnene i rapporten er bekymringsfullt i et åpent og mangfoldig samfunn som Norge. 3rd-party-bio ¶
SA171210 Når det gjelder autismespekterlidelser, ADHD, bipolar lidelse, psykoselidelser og transkjønnethet, er det derimot slett ikke uvanlig at man trekker frem egenskapene som unike og viktige evner som på en positiv måte bidrar til et mangfoldig samfunn.
BT171202 For at elevene skal dannes til demokratiske borgere er det positivt at de møter et mangfoldig miljø i skolen.
DB171128 Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig Kommentar ¶
DB171128 Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig Kommentar ¶
SA171127 Konsernsjef Eldar Sætre vil ha et mangfoldig Statoil : Medarbeidere med ulik nasjonalitet, utdanning, alder og bakgrunn.
DN171127 ¶ Ledere i norske selskaper må være litt modige, men mest av alt bare se på fakta : Å hyre mangfoldig vil gi et konkurransefortrinn ved at man både får bedre innovasjonsevne og høyere lønnsomhet, skriver innleggsforfatteren.
DB171127 | Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig
DB171127 | Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig
DB171127 | Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig
DB171127 | Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig
DB171127 | Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig
DB171127 | Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig ¶ ¶
DB171127 | Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig
DB171127 | Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig
DB171127 | Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig
DB171127 Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig Kommentar ¶
DB171127 Meghan og Harry : Den britiske kongefamilien blir moderne og mangfoldig Kommentar ¶
VG171126 Vi skal ha en mangfoldig kultur, hvor alle blir behandlet likt og med respekt.
SA171126 Konsernsjef Eldar Sætre vil ha et mangfoldig Statoil : Medarbeidere med ulik nasjonalitet, utdanning, alder og bakgrunn.
DB171126 Kritikken er mangfoldig .
VG171125 Vi trenger en mer mangfoldig seksualundervisning.
AA171125 Midt-Norge - sterke kunnskapsmiljø og mangfoldig næringsliv : For oss som jobber med ny teknologi, er det fascinerende at jobben aldri blir ferdig.
DA171124 - Jeg er også svært glad for at bokhandlerne i år velger å løfte fram et såpass ungt forfatterskap som mitt - for rundt meg står en ny og viktig generasjon forfattere, og sammen med dere skal vi arbeide for å gjøre framtida til norsk litteratur mangfoldig og lys ! sier hun.
AP171123 - Jeg er svært glad for at bokhandlerne i år velger å løfte fram et såpass ungt forfatterskap som mitt - for rundt meg står en ny og viktig generasjon forfattere, og sammen med dere skal vi arbeide for å gjøre framtiden til norsk litteratur mangfoldig og lys, sa Flatland.
BT171122 Middelet til å gjøre det lett å leve et godt, bærekraftig, mangfoldig og rikt liv - uten å eie alt alene.
SA171120 Men det handler om mange mennesker, mange livsforløp, og mangfoldig og sammensatt livsproblematikk, som krever store ressurser for å lykkes.
SA171120 Jeg tror det er viktig å minne om at rusavhengighet er sammensatt og mangfoldig problematikk.
SA171120 Det handler om mange mennesker, mange livsforløp, og mangfoldig og sammensatt livsproblematikk, som krever store ressurser for å lykkes.
AP171120 Mange velgere ser ut til å være svake for « sterke ledere » som Putin, de ønsker ikke et liberalt og mangfoldig samfunn, men sosial stabilitet og trygghet uten økonomisk eller kulturelt press utenfra.
AA171117 Torbjørn Røe Isaksen, hvor ble det av satsingen på et kompetent og mangfoldig personale i barnehagen ?
AA171117 Men Røe Isaksen, Hvor ble det av satsingen på et mangfoldig personale i barnehagen ?
AA171117 I dag er det ni prosent menn i norske barnehager - vi trenger mange flere for at intensjonen om et mangfoldig personale også når det gjelder kjønnsbalanse skal oppfylles.
AA171117 Les om de nominerte : En av disse fire vinner 500 000 kroner ¶ Mangfoldig karriere ¶
DB171111 Men amerikanerne savner et spesielt bilde... ¶ MANGFOLDIG ROLLEGALLERI : Manuel Garcia-Rulfo, Daisy Ridley og Leslie Odom jr. i « Mord på Orientekspressen » : ¶
VG171110 Det vil bli en utfordring å lage « Skam » i en annen kultur, på et annet språk, til et større og mer mangfoldig publikum.
VG171109 - Det norske samfunnet er mangfoldig .
DB171109 For de aller fleste er det en selvfølge at norskfaget må følge med i tiden og være tilpasset en ny og mer mangfoldig elevmasse.
DB171107 På mange områder blir landet vårt stadig mer mangfoldig .
BT171107 Kvinners historie i Bergen er mangfoldig , og i boken « Bergens små og store døtre ; kvinnehistoriske byvandringer » synliggjøres kvinner som har spilt en viktig rolle i byens liv.
NL171106 I statsbudsjettet 2017 var « et rikt og mangfoldig kulturliv » en av hovedprioriteringene.
NL171106 Hvordan samsvarer dette med hovedprioriteringen " et rikt og mangfoldig kulturliv " ?
DB171106 ¶ PROBLEMATISK : I et mangfoldig samfunn med religiøs pluralisme og en heterogen befolkning er skolegudstjenester slik det praktiseres i dag problematisk, skriver artikkelforfatteren.
DB171106 I et mangfoldig samfunn med religiøs pluralisme og en heterogen befolkning er skolegudstjenester slik det praktiseres i dag problematisk.
VG171105 Ny spennende og mangfoldig diktsamling signert en av våre mest innovative poeter.
AP171104 Han tror flere kvinner og en mer mangfoldig stab er svaret for å endre den konservative holdningskulturen og gjøre bransjen mer innovativ og omstillingsvillig.
AA171104 Nye konsept som bidrar til å gjøre byen mer mangfoldig og attraktiv bør møtes med velvilje heller enn motstand.
NL171103 Med naturressurser, innovative mennesker, kunnskapsbygging og mangfoldig kultur vil vi utgjøre landets mest spennende region : Troms og Finnmark fylkeskommune, - den arktiske regionen.
DN171103 Rett og slett for lite mangfoldig .
DB171103 - Det er viktig med mangfoldig ledelse, både knyttet til kjønn, alder og bakgrunn.
SA171102 Skal Stavanger utvikle et sterkere og mer mangfoldig næringsliv, er kulturturismen et av flere viktige områder det er naturlig å satse på.
AP171102 Under en litt røff og rufsete overflate finner vi et variert og pulserende byliv og viktige møteplasser for en mangfoldig befolkning.
AP171102 Grønlands torg er et mangfoldig sted for offentlig representasjon og meningsutveksling.
DA171101 Siden frivilligheten er så mangfoldig , vil Hermansen før 2018 foreslå å opprette flere kategorier.
SA171031 Inge Takle Mæstad ( KrF ) sa at ordet landsby ble brukt for å signalisere at dette var et annerledes og mer mangfoldig tilbud enn vanlig institusjon/sykehjem.
NL171031 Nettopp fordi vi ser at hatgrupper føler seg sterkere, er det viktig at vi som ikke deler deres sorte ideologi sier fra og er tydelige i vårt ønske om et mangfoldig og inkluderende samfunn.
NL171030 Kommunen bør, sammen med utbyggere, fokusere på byens gulv : gater, plasser og parker må tilrettelegges for økt og mangfoldig aktivitet.
NL171030 Dette innebære at Troms tar på alvor at Finnmark har lang erfaring med å løse komplekse oppgaver for sin befolkning i et stort og mangfoldig fylke og at spesialkompetansen om Finnmark og gjennomføringskraften er solid forankret i Vadsø.
NL171030 Finnmarken har dessuten en dyp rot i historien om nordkalotten, tilbake til en tid da grenser mellom land og folkeslag var mindre skarpe, da myter, sagn og andre kulturformer oppsto av mangfoldig samkvem mellom mennesker i barsk natur.
BT171029 Men advokattjenester er en integrert del av de aller fleste samfunnsområder av den enkle grunn at det å tolke og rettlede innen et mangfoldig lovverk er en oppgave de aller fleste organisasjoner gir til advokater som en spesialistoppgave få har forutsetning for å fylle.
AP171027 Mangfoldig i bunnen ¶
DA171025 - Våre ansatte, en mangfoldig gruppe av vaktpersonell, piloter og kabinansatte er stolte over å yte service til mennesker med alle bakgrunner, sier Gilson.
AP171025 Det er en misforstått tilnærming til et mangfoldig og flerkulturelt samfunn.
VG171022 - Spania er historisk sett en forent stat med mange autonome regioner og en mangfoldig , sammensatt befolkning som snakker forskjellige språk, men som er en del av en forent stat, sier han, og understreker : ¶
DB171022 Såpass mangfoldig er Spania politisk, så ulike er utgangspunktene for å håndtere krisa i forholdet til Catalonia.
DA171022 - Spania er historisk sett en forent stat med mange autonome regioner og en mangfoldig , sammensatt befolkning som snakker forskjellige språk, men som er en del av en forent stat, sier han, og understreker : ¶
SA171020 Vi er jammen mangfoldig satt sammen de fleste av oss.
DA171020 Mot et mer mangfoldig musikkliv.
AP171019 | Oslo er en mangfoldig by, og vi skal klare oss Fawzi Warsame ¶
AP171019 Les innlegget her : - Oslo er en mangfoldig by, men vi klarer oss ikke særlig « fint » ¶
AP171019 Jeg representerer også noe av det som gjør Oslo mangfoldig .
AP171018 | Oslo er en mangfoldig by, men vi klarer oss ikke særlig « fint » Hassan Nawaz ¶
AP171018 Jeg representerer noe av det som gjør Oslo mangfoldig , men jeg innrømmer i det minste at vi ikke klarer oss særlig fint.
AP171017 Et mangfoldig medielandskap, god nyhetsformidling og en levende samfunnsdebatt er avhengig av rammevilkår som bidrar til å sikre levedyktig økonomi i ulike redaksjonelle miljøer.
DA171016 Vi mener at en mangfoldig og inkluderende by er den beste forsikringen vi har for en god og trygg by og en by som gir innbyggerne de beste mulighetene for utvikling og innovasjon.
NL171011 Samarbeidet er stort, mangfoldig , og viktig for kunnskapsoppbygging.
DB171007 Dette illustrerer selvsagt « anmelderiets subjektive natur », skriver Aronsen, men også at « krimlitteraturen i dag er mer mangfoldig enn mange romanlesere tror, den gir mulighet for ulike forståelser ».
AP171007 Eller tar innvandrerne gradvis til seg våre verdier, mens de bidrar til at vi blir et mer velstående, mangfoldig og innovativt samfunn ?
AP171007 Det som virker klart, er at motsatte syn finner støtte i en mangfoldig forskningsfront.
AP171007 - Utvalget av investorer er blitt mer mangfoldig , noe som også gir en rikere underskog av selskaper å investere i, sier Woxen.
NL171006 Aktivitetene er mangfoldig og pågår på land, til havs og i luften, levert av mer enn 50 dedikerte bedrifter.
DB171004 Uansett viser det at krimlitteratur i dag er mer mangfoldig enn mange romanlesere tror, den gir mulighet for ulike forståelser - utover det å gjette hvem som « gjorde det ».
AP171004 Oktoberfest, litterær bursdagsfest og løpsfest er blant et mangfoldig tilbud i Oslo siste helg i høstferien.
AA171003 For snart ett og et halvt år siden vedtok bystyret av Nyhavna skal bli en ny, miljøvennlig bydel med mangfoldig bebyggelse og variert aktivitet.
DA170927 Men vi er absolutt ikke avhengige av kommersielle aktører for å få til et mangfoldig tilbud.
DB170926 Kulturlivet er bredt og mangfoldig , og her får man en unik mulighet til å treffe bransjen, forklarer Sand.
VG170924 Samholdet stilles på prøve i et mer mangfoldig samfunn.
AA170919 Kommunehelsetjeneste er en mangfoldig øvelse.
DA170915 - I Frankrikes presidentvalg vant Macron over Le Pen med et liberalt budskap om troen på et mangfoldig og internasjonalt orientert fellesskap.
DA170914 pernille.vestengen@dagsavisen.no ¶ | Mangfoldig orgelbrus i Bragernes ¶
DA170913 Sentralt er kjøkken og bar, og vinutvalget er mangfoldig og noe for enhver lommebok.
AA170913 Kommunale enheter, kulturaktører og frivillige organisasjoner er med for å gi et mangfoldig program under Folkehelseuka.
DA170911 Ved å følge seks Jesus-skikkelser viser han at inngangene til problemet er svært mangfoldig .
DA170911 - Ap er et stort parti med en mangfoldig velgermasse.
DB170909 John Le Carré har selvsagt holdt sterkere fast ved sitt tema enn den utålmodige og impulsive Michelet, som har et usedvanlig frodig og mangfoldig verk bak seg, med bøker i en rekke sjangrer.
DB170908 For eksempel er verdien av norsk mangfoldig natur er sjelden tatt med i samfunnsregnskapet.
AA170907 Dette er en godt utprøvd fremgangsmåte som gir et bredt og mangfoldig søkergrunnlag.
DB170905 Ifølge den overordnede delen dreier det seg i alle fall om respekt for menneskeverdet, oppslutning om demokratiet, åpenhet i møte med et mangfoldig samfunn, glede ved naturen og ved egen nysgjerrighet og evne til å skape.
DB170905 Kampen for å utløse viljen og engasjementet til at flere tar makten over egen arbeidsdag, skaper arbeidsplasser og bygger et mangfoldig og fritt næringsliv, og et velferdssystem som setter folk først.
AP170902 I tillegg har tre et mangfoldig estetisk uttrykk, sier arkitekten.
DB170901 Samfunnet blir mer mangfoldig , men det blir også vanskeligere å finne ut hva som forener oss.
DB170901 Her har vi som er for et tolerant og mangfoldig samfunn, svikta verdiene våre fullstendig.
AA170901 Problemet er at « bygda » egentlig er en så mangfoldig størrelse at det er vanskelig å generalisere.
DB170829 Norsk fiskerinæring er og skal være mangfoldig .
DA170829 Altså, jeg er ikke så veldig bekymret for den og den hagen, men jeg mener at en mangfoldig by er en styrke.
NL170828 ¶ DEBATT OM OMSORG : Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er helt nødvendig for at innbyggerne skal få et tilbud som er tilpasset deres behov, skriver Erlend Svardal Bøe og Jens Johan Hjort.
NL170828 Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er helt nødvendig for at innbyggerne skal få et tilbud som er tilpasset deres behov.
DN170828 Norge er så mangfoldig , og vi trenger en kommunestruktur tilpasset det samfunnet vi er, sa Vedum etter spørsmål om hvor liten en kommune kan være, og han lovet å se og ta i bruk hele landet.
DA170828 - Jeg syns egentlig den norske avisfloraen er ganske mangfoldig fra før, men det er selvsagt flott med enda en ny stemme.
VG170826 Mangfoldig fylke ¶
AP170825 Norge er et mangfoldig land på mange områder.
DB170824 - En mann i sort hettegenser er observert idet han firte flagget og sprang av sted, forteller Thomassen, som sa ja til å heise flagget for å markere at Lillesand er et inkluderende og mangfoldig samfunn.
DB170824 Kan mangfold i finansiering bidra til større interesse for kultur, mer interessant kunst og et mer innovativt, mangfoldig næringsliv ?
AA170824 Han sa ja til å heise flagget for å markere at Lillesand er et inkluderende og mangfoldig samfunn.
DB170823 Det sier f eks en del om en ny og mangfoldig generasjon Oslo-rappere som krysser sjangerens grenser med en letthet og frihet som er direkte unorsk.
AP170823 Han minner likevel om at Norge allerede har et mangfoldig medielandskap.
DN170821 Gjennom nesten 40 år bygde hun, etter en mangfoldig karriere blant annet som fotomodell og advokat, opp en i norsk sammenheng helt enestående samling dukker og leketøy, blant annet dukker fra Edvard Munchs barndom.
AA170821 Hvis vi ønsker et mangfoldig kulturliv, må vi legge til rette for det ved i større grad å støtte de små aktørene.
DA170816 Vi må belyse at Norge er mangfoldig .
AP170816 At tilbudet er stort, viser bare at Oslo er en mangfoldig by.
AP170816 - At det skjer så mye, viser bare hvor mangfoldig Oslo er blitt, sier festivalgeneral Khalid Salimi i Melafestivalen.
AP170816 - At det skjer så mye denne helgen, viser bare hvor mangfoldig Oslo er blitt, sier han og mener det er flott at publikum kan velge og vrake i festivaltilbud.
AP170815 Mangfoldig
AP170815 Mangfoldig
DB170813 Når det gjelder den amerikanske « alt-right»-bevegelsen, er det en mangfoldig gruppering som samles rundt det de kaller hvit nasjonalisme.
AA170812 Landbruksdirektoratet er og skal være et velfungerende forvaltningsorgan for et mangfoldig landbruk i hele landet.
AA170812 Landbruksdirektoratet er lokalisert i Oslo av svært gode grunner : ¶ 1 : Sikre politikkgjennomføring for et mangfoldig landbruk i hele landet. 2 : Landbruk er en nasjonal næring og en politisk næring. 3 : Samhandler tett og mye med beslutningsaktører, andre forvaltningsorgan, organisasjoner og matindustrivirksomheter som er og vil være lokalisert i Oslo. 4 : Sikre et sterkt fagmiljø
DA170811 * Sikre et mangfoldig scenekunstliv ved å etablere og støtte de mindre, kunstnerstyrte scenene som fyller et rom mellom det frie feltet og regionteatrene i de større byene i Norge.
DA170811 * Legge til rette for sterke regionale kunst- og kulturfaglige knutepunktmiljøer som produserer og formidler et bredt og mangfoldig kulturtilbud, gjennom å stimulere til samarbeid og samlokalisering.
DN170810 Det som startet som en vanlig rosablogg er blitt en mangfoldig millionbedrift for Sophie Elise Steen Isachsen. 22-åringen opprettet i fjor sitt eget as, og noterte inntekter på over 3,5 millioner kroner i sitt første operasjonelle driftsår.
DB170810 I kronikken skriver Herbjørnsrud at retorikken er representativ for radikaliseringen blant norske majoritetsmenn, og beskriver Fosli, Hustad, Langeland og Rolness som intellektuelle menn fra Vestlandet som « innflyttere til et mangfoldig Oslo de ikke trivdes i ».
DB170809 Fellestrekkene for Fosli ( fra Dalen i Telemark ), Langeland ( Voss ), Hustad ( Ørsta ) og Rolness ( født på Voss, oppvokst i Harstad ) er at de er intellektuelle menn fra distriktene som ble innflyttere til et mangfoldig Oslo de ikke trivdes i.
SA170807 Gruppen polske arbeidstakere har blitt mer og mer mangfoldig .
VG170805 Jo mer mangfoldig og sammensatt Norge blir, jo viktigere er det at vi samles om noen gode verdier som binder oss sammen.
VG170805 De som både ser at et mer mangfoldig samfunn byr på utfordringer, og at vi samtidig er forpliktet til å beskytte mennesker på flukt.
AA170804 DNT har jobbet målbevisst slik at vi nå har et mangfoldig tilbud til ulike grupper, sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT.
AA170804 I noen sommeruker lever de i allaldersteateret og erfarer empati, autoritet og solidaritet i et mangfoldig fellesskap av spillere.
DA170803 - Norsk kultur er så mangfoldig .
DB170802 Grunnen til at de lot det være var kanskje at det ville blitt et både dyrere og mindre mangfoldig tilbud om de hadde gjennomført det ?
DB170802 Fortida var like mangfoldig som samtida.
DB170802 Akkurat som naturen selv er fargerik og mangfoldig , så gjør den også noe med menneskene som ferdes i den.
VG170801 Av mine knappe 3000 Facebook-venner har jeg registrert at et mangfoldig flertall mener de burde bli nektet å demonstrere.
DB170731 Omsorgstilbudet i norske kommuner må være mangfoldig , tilpasset eldres ulike behov, og det vil variere fra kommune til kommune.
AA170731 Mangfoldig program ¶
DN170724 Det er en lite mangfoldig gruppe som begynner på studier i mangfold, likestilling og kjønn til høsten.
VG170719 Til kritikken svarer BBCs generaldirektør Tony Hall i en uttalelse at kanalen er mer likestilt og mangfoldig enn resten av kringkastings-industrien, men at det fortsatt gjenstår en del arbeide for å bli enda bedre.
DA170717 Moldejazz kan i løpet av festivaluken by på et mangfoldig program som omfatter blant andre selveste Herbie Hancock, mens Vijay Iyer er residerende artist.
DB170715 » Keisernummeret er en mangfoldig samling artikler.
AP170714 Best med Oslo : Det fantastiske kulturtilbudet - og at byen er så mangfoldig .
DB170712 Kvinnebevegelsen er mangfoldig .
DB170712 | Ukrainsk jubel i moll ¶ ¶ MANGFOLDIG KOMMUNESTRUKTUR : På bildet er Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ).
DB170712 Vi har alltid vært for en mangfoldig kommunestruktur.
DB170712 Det er fordi Norge er et mangfoldig land.
AP170711 Saken har fått stor oppmerksomhet, blant annet grunnet klubbens snart 20-årige historie som mangfoldig og kvalitetstung kulturinstitusjon.
SA170710 Det trengs et mangfoldig tilbud som gjenspeiler behovet både for målgruppen og i arbeidsmarkedet.
VG170706 - Derfor er det forventet at de største kanalene går noe ned i et langt mer mangfoldig radiomarked, mener han.
NL170705 Gravskikken var mangfoldig .
DB170703 Alle språk som vil være levende og relevante må ha et avansert og spesifikt nivå, og et mangfoldig teoretisk vokabular, slik at man så sjelden som mulig ønsker å skrive noe og oppdager at det ikke finnes ord for det.
AA170701 - Det er viktig å se at Oslo er mangfoldig .
VG170629 Sivilsamfunnet er så mangfoldig at det kan brukes til nesten alt, det binder sammen alle gode formål som ved en trylleformel.
DB170629 For oss handler denne debatten om at vi ønsker et inkluderende og mangfoldig akademia, og vi setter spørsmål ved om et generelt forbud er riktig virkemiddel.
AA170629 - Når vi i hovedstaden nå heiser regnbueflagget, er det en markering av at Oslo er en inkluderende, mangfoldig , solidarisk og raus by.
VG170627 Læren til Siddharta Gautama, Buddha, er mangfoldig , kompleks og dyp, men er til forskjell fra de Abrahamske religioner introspektiv empirisk.
DA170624 Dessuten er det en anledning til å se hvor mangfoldig miljøet vårt faktisk er, sier han.
DB170623 Jeg er meg selv, et selvstendig individ, en feminist, en del av et åpent og et mangfoldig samfunn.
AA170622 Hans rolle i norsk politikk er lang og mangfoldig .
DA170620 Finsbury Park er bydelen der fotball-laget Arsenal holder til, og er en etnisk mangfoldig bydel med en rekke nasjonaliteter.
DA170620 Etnisk mangfoldig
BT170615 Men Norge er blitt mer mangfoldig på livssynsområdet.
AP170613 Økonomien er også mer mangfoldig , og ikke lenger like avhengig av en enkeltnæring, sier Doksheim.
AP170608 De har et mangfoldig spekter av ting, fra onemanshow til Hvem er redd for Virginia Woolf.
SA170607 Oppslagene i mediene var så mange og kritikken mot den norske bruken av astmamedisin så mangfoldig , at det til slutt ble satt ned en granskningskommisjon.
AP170607 Oppslagene i mediene var så mange og kritikken mot den norske bruken av astmamedisin så mangfoldig , at det til slutt ble satt ned en granskningskommisjon.
AP170607 Oppslagene i mediene var så mange og kritikken mot den norske bruken av astmamedisin så mangfoldig , at det til slutt ble satt ned en granskningskommisjon.
AA170607 Oppslagene i mediene var så mange og kritikken mot den norske bruken av astmamedisin så mangfoldig , at det til slutt ble satt ned en granskningskommisjon.
DB170606 Men begrepet feminisme er i dag mangfoldig , meget uklart og inneholder problematiske elementer.
DA170602 Markering : Ordføreren ønsker at kommunen og bystyret tar ansvar for en markering for å vise at Fredrikstad-samfunnet er mangfoldig , inkluderende og tolerant som svar på Den Nordiske Motstandsbevegelsens varslede demonstrasjon med parolen « Knus homolobbyen » 29. juli.
DA170602 I en innstilling til formannskapet torsdag skrev ordføreren følgende : « Fredrikstad kommune skal ta ansvar for å markere at Fredrikstadsamfunnet er mangfoldig , inkluderende og tolerant som et svar på Den Nordiske Motstandsbevegelsen sin varslede demonstrasjon i Fredrikstad 29. juli i år. ».
AP170602 De har et mangfoldig spekter av ting, fra onemanshow til Hvem er redd for Virginia Woolf.
AP170531 I SV, Venstre og MDG har nesten alle vært innom en høyskole eller et universitet, mens Ap, KrF, Sp og særlig Frp har en god del medlemmer uten høyere utdanning.... men ideologisk mangfoldig
BT170528 Et mer presist og mangfoldig bilde på mennesker med spiseforstyrrelser er nødvendig.
DA170527 Men jeg er likevel optimistisk, for samfunnet vårt er så mangfoldig og pluralistisk at det ikke kan undertrykkes, sier han.
NL170519 Så fikk vi - som bakgrunn - høre et utvalg av aldeles utrolig mangfoldig samisk populærmusikk, fra egenartet rap og rock til mer eller mindre kunstferdige varianter av tradisjonell joik.
SA170518 - Vi ønsker et mangfoldig jordbruk.
NL170518 - Vi ønsker et mangfoldig jordbruk.
DB170518 - Jeg tror folk er opptatt av at vi skal ha et mangfoldig landbruk og norsk mat, så det tror jeg ikke noe på.
AA170518 - Vi ønsker et mangfoldig jordbruk.
VG170516 - Norge må være et mangfoldig samfunn, flerkulturelt og med flere religioner.
NL170516 Tromsøs politikere er ivrige fortellere om at vi er en mangfoldig by av mer enn 130 nasjonaliteter.
NL170516 Men er vi mest mangfoldig , og mindre inkluderende ?
DB170515 Vi har altså fortsatt en levende, mangfoldig og folkelig bunadtradisjon i Norge.
AA170510 - De fleste får seg jobb selv relativt raskt, men vi ser en veldig mangfoldig gruppe langtidsledige som sliter med å komme seg videre, sier Hauglie til Aftenbladet. ( ©NTB ) ¶
AA170510 Hun mener forslaget er « helt i tråd » med at vi får en stadig mer mangfoldig befolkning. ( ©NTB ) ¶
DB170509 Én del av denne oppgaven er å utvide mangfoldet i bedriften, og det andre er å lede mangfoldet slik at man utnytter den kompetansen som finnes i en mangfoldig arbeidsstyrke.
AA170509 - Nå må det iverksettes konkrete planer for å få et mangfoldig og likestilt akademia, og det må jobbes aktivt for en bred rekruttering både blant studenter og ansatte.
DN170508 - Jeg vil at barnet mitt skal vokse opp i et relativt avslappet miljø hvor han eller hun kan være seg selv og leve et mangfoldig liv, og ikke ha noe annet valg enn å studere hardt frem til opptak ved kinesiske universiteter, sier hun.
DN170505 Bondelaget viser til at Stortinget gikk inn for et mangfoldig landbruk samt å redusere inntektsgapet til andre grupper.
DB170503 Derimot trengs et bredt og mangfoldig kompetansesyn.
DA170503 De fleste storbyer som arrangerer skeive dager har jo parade, så derfor synes jeg dette er et flott tilskudd til SPS og til Stavanger som en mangfoldig by, sier Sagen Helgø.
VG170502 Et mangfoldig fyrverkeri av et menneske er borte.
DA170502 - Kampen for et mer mangfoldig næringsliv, og et Norge som ikke er like oljeavhengig som i dag.
BT170502 Vi fikk oppleve et svært vakkert og mangfoldig land, fra Transilvania med sine skoger, fjell og middelalderlandsbyer, landskapet langs Donau med det fantastiske Donaudeltaet på grensen til Ukraina, flotte badestrender ved Svartehavet.
BT170502 VAKKERT OG MANGFOLDIG : På reisen i Romania fikk vi oppleve et vakkert og mangfoldig land, fra Transilvania med skoger, fjell og middelalderlandsbyer til Bucuresti med det enorme Parlamentspalasset, skriver innsender.
BT170502 VAKKERT OG MANGFOLDIG : På reisen i Romania fikk vi oppleve et vakkert og mangfoldig land, fra Transilvania med skoger, fjell og middelalderlandsbyer til Bucuresti med det enorme Parlamentspalasset, skriver innsender.
AA170502 Ikke tre trønder-stereotypien din nedover Trondheim som en gammel skinnvest over en moderne by sprengfull med en fargerik, mangfoldig og grenseløs identitet.
DB170429 Veitrafikken utgjør i dag et mangfoldig miljøproblem : Klimagasser, Nox, svevestøv og støy.
DB170427 » Vi kan fra dette sitatet trekke ut de to sentrale argumentene : 1 )Kristendommens dominante plass gjør faget « mindre inkluderende » i et mangfoldig Norge, og 2 ) det gjør faget mer « gammeldags ».
DA170427 Et som leter etter diagnoser på ting vil vi ha fjernet, eller et mangfoldig samfunn, sier Bollestad om hvorfor dette er så viktig.
DA170426 Gjennom grunneierorganisering og offentlig/privat samarbeid er det skapt rom og vilje til realisering av et mangfoldig byområde.
AP170426 - Å jobbe for et raust, inkluderende og mangfoldig samfunn representerer for meg kjernen i hva KrF står for.
DB170424 - Å kutte kristendom i skole og gjøre Norge til et livssynsnøytralt samfunn, er det rakt motsatte av det vi bør gjøre i et samfunn som blir mer flerkulturelt, mangfoldig og pluralistisk, sier Hareide til NTB.
DB170424 Det norske samfunnet er mangfoldig .
DA170424 København har lyktes med å ta vare på sin arkitektoniske identitet, samtidig som den forblir en levende og mangfoldig by.
DB170423 « Å kutte kristendom i skole og gjøre Norge til et livssynsnøytralt samfunn, er det motsatte av det vi bør gjøre i et samfunn som blir mer flerkulturelt, mangfoldig og pluralistisk ».
DB170422 - Å kutte kristendom i skole og gjøre Norge til et livssynsnøytralt samfunn, er det rakt motsatte av det vi bør gjøre i et samfunn som blir mer flerkulturelt, mangfoldig og pluralistisk, mener han.
DB170421 Jo mer mangfoldig vårt samfunn blir, jo viktig er kunnskap om « de andre ».
BT170418 Det gir studentene erfaringer med en pluralistisk og mangfoldig verden, der det ikke finnes universelle sannheter eller entydige forestillinger om barn og barndom.
AA170411 Derimot vet jeg av et Trøndelag som er manGfoldig .
VG170410 Et mer mangfoldig Norge kan gi oss en mektigere og mer politisk Høyesterett.
DB170410 Men målene må være så konkrete at de kan møte en mangfoldig klasseromshverdag.
DB170410 En annerledes jobb med mer mangfoldig elevgruppe.
VG170409 Stilt overfor noe så mye større og mer mangfoldig som en stat og et helt samfunn blir en bedriftsleders spisskompetanse altfor snever.
AP170407 Mer mangfoldig uteliv ¶
AP170407 - Folk ønsker seg et mangfoldig uteliv, og vi ønsker at ikke alle skal oppholde seg i sentrum samtidig.
SA170406 - Hva legger du i mangfoldig jordbruk over hele landet ?
AP170405 Kinoen er ikke blitt mindre mangfoldig og mer ensrettet etter at private Nordisk Film overtok i 2013, skriver Andreas Slettholm.
BT170403 De naturlige kulturelle forskjellene som gjør Norge mangfoldig kan til slutt skape kulturkrasj og fremmedfiendtlige holdninger.
AA170331 « Allsidigheten, den boblende kreativiteten og de mange musikalske referansene han kan leke seg med, preger også « Steamdome » », skrev vår anmelder etter urframføringen, under overskriften « Rytmefest i mangfoldig landskap ».
DB170328 Dette preger nok fremdeles helhetsinntrykket, selv om yrkesgruppen har blitt mer mangfoldig etter hvert.
DA170327 - Jeg er veldig opptatt av inkludering, jeg har minoritetsbakgrunn og er opptatt av at vi er et mangfoldig samfunn.
DA170327 - Jeg er veldig opptatt av inkludering, jeg har minoritetsbakgrunn og er opptatt av at vi er et mangfoldig samfunn.
DA170326 Vi trenger en mangfoldig litteratur, og tilgang til den i bokhandlere og biblioteker over hele landet, enten man er i Trysil eller Harstad eller Oslo.
VG170318 I møte med et nytt og mangfoldig Norge fremstår Lysbakken og hans folk tafatte.
SA170318 - Jeg ønsker at SV skal bli bredere og mer mangfoldig .
AP170318 - Jeg ønsker at SV skal bli bredere og mer mangfoldig .
VG170316 Å skape et samfunn der « alle skal med » er hardt arbeid, spesielt når befolkningssammensetningen er flytende og mangfoldig .
VG170316 Ida Melbo Øystese, visepolitimester i Vest politidistrikt, sier til NTB at organisert kriminalitet er vanskelig å oppdage, at den kan være mangfoldig og endre karakter etter hva som gir mest profitt.
VG170316 Hun peker på at Oslo er en mangfoldig by og mener folk bør få uttrykke hvem de er gjennom påkledning eller smykker.
AA170316 Ida Melbo Øystese, visepolitimester i Vest politidistrikt, sier organisert kriminalitet er vanskelig å oppdage, at den kan være mangfoldig og endre karakter etter hva som gir mest profitt.
AA170316 - Mye av fallet i dåpsraten skyldes at vi har fått et mer mangfoldig samfunn med mange tilflyttere med en annen kulturell bakgrunn, sier stiftsdirektør Freddy Knutsen i Hamar bispedømme.
AP170313 De fleste av oss er uenige i måten han ensidig fremstiller et stort og mangfoldig område.
SA170310 Idrettstilbudet ved NTNUI er mangfoldig .
BT170310 MANGFOLDIG : Noen fødsler foregår rolig og greit, andre er mer kompliserte.
AP170310 Idrettstilbudet ved NTNUI er mangfoldig .
AA170310 - Det har skjedd som følge av offensiv og mangfoldig metodebruk, samt et tett og godt samarbeid mellom de taktiske og tekniske etterforskningsmiljøene på Kripos, sier politiadvokat Richard Beck Pedersen.
BT170309 Planen inneholder 25 tiltak som ifølge byrådet skal gjøre Bergen til en mer inkluderende og mangfoldig by.
BT170309 - Det er store og små tiltak som i sum gjør Bergen til en mer åpen og mangfoldig by.
BT170309 Planen inneholder 25 tiltak som ifølge byrådet skal gjøre Bergen til en mer inkluderende og mangfoldig by.
BT170309 - Det er store og små tiltak som i sum gjør Bergen til en mer åpen og mangfoldig by.
AP170308 - En mangfoldig befolkning er et av Oslos største fortrinn.
AP170308 - En mangfoldig befolkning er et av Oslos største fortrinn.
AA170308 - En mangfoldig befolkning er et av Oslos største fortrinn.
AP170307 Senterleder ved CORE og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Mari Teigen, har forsket på likestilling i mange år og mener feminismen i dag er blitt mer mangfoldig enn tidligere.
AP170307 Mer mangfoldig feminisme ¶
AP170307 - Feminismen er blitt mer mangfoldig i dag enn før.
DA170304 Han lar sveiseskjøtene være synlige, han lar tilfeldighetene skape sin egen logikk, og han skaper en helhet som er så kaotisk mangfoldig at du fort får lyst til å komme tilbake.
AA170303 Det skyldes at vi skal omstille oss fra en veldig oljeavhengig økonomi, til en mer variert og mangfoldig næringsssammensetning.
VG170301 Sørøstlige deler av Texas, langs elven Rio Grande, huser et mangfoldig dyreliv i langt større grad enn andre områder i Nord-Amerika.
FV170301 Flekkefjord kultursenter Spira, som åpnet i september 2016, er et mangfoldig bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoner i byen.
DB170221 Ikke bare mister vi livets fylde i en mangfoldig natur.
DB170220 - Man kan håpe på at man etter hvert har fått et samfunn som i større grad aksepterer at kjønn er mer mangfoldig enn vi tidligere har tenkt.
BT170219 « LESEREN » : Alf van der Hagen får oss til å se mennesket Henning Hagerup, som gjennom boken blir gradvis både tydelig, mangfoldig , fascinerende og sympatisk.
AA170219 Åsleik Engmark døde, 51 år gammel : En kreativ og mangfoldig kunstner har gått bort.
DB170214 - Vi må begynne å ha en mer mangfoldig gruppe kandidater i utgangspunktet.
DA170214 I dag er den søndre delen av Jåttåvågen omformet til et mangfoldig område med en blanding av boliger, arbeidsplasser, stadion, kjøpesenter med spisesteder og butikker, flotte friområder med turstier og småbåthavner - og ikke minst enkel tilgang til tog og buss.
BT170213 | En kreativ og mangfoldig kunstner har gått bort ¶
AA170213 | En kreativ og mangfoldig kunstner har gått bort ¶
AA170213 | En kreativ og mangfoldig kunstner har gått bort ¶
DA170212 - Norge er et utrolig mangfoldig land, som byr på alt du kan ønske det av vakker natur, kultur og historier, sier Per Roger Lauritzen, som til daglig jobber som redaktør for NAF Veibok.
DA170211 En sterk avslutning på en mangfoldig kveld. | - Som å ha en 3-åring som president ¶
DB170207 Emanuel Opstad levde et mangfoldig liv, i en tid preget av sosial nød, tysk okkupasjon og gjenoppbyggingsarbeid.
VG170206 Reklamen fra Airbnb viste ansiktene til en mangfoldig gruppe mennesker og en tekst med et klart budskap : « Vi tror at uansett hvem du er, hvor du er fra, hvem du elsker og hvem du tilber, så hører vi alle til.
AP170205 Med et like stort som mangfoldig antall arrangementer markeres at det i år er 100 år siden første gang samenes samlet seg under en felles fane.
AA170205 Med portrettene - som viser samer fra vil han vise publikum hvor mangfoldig samisk kultur og identitet er i dag.
DB170203 Landet er et land av innvandrere, så mangfoldig at alle er i mindretall, derfor utgjør alle mindretallene flertallet som overgår hver enkelt etniske, kulturelle eller religiøse gruppe, er det vel rimelig å tolke Trudeau.
DB170201 Den norske profesjonelle middelklassen er i ferd med å bli etnisk svært mangfoldig .
DB170126 CALPE ( procycling.no ) : I en mangfoldig og uoversiktlig sport som landeveissykling, der rittkalenderen har utviklet seg organisk og uten strategisk tekning i mer enn hundre år, må man bare regne med å snuble over et og annet snodig paradoks i blant.
DB170123 Køhn forteller at de jobber mye med hvordan de best mulig kan kommunisere med et mangfoldig publikum.
DB170122 - Det er utrolig mangfoldig .
SA170117 Vestlandet kan også være motoren i et mer mangfoldig norsk næringsliv.
SA170116 De som kommer på julaften, er en mangfoldig gruppe.
DB170113 Som arrangør av et slikt arrangement har man fullt og helt både makt og ansvar til å skape et mer mangfoldig kulturliv.
DB170112 Med et mangfoldig Ukesarkiv og NRKs komplette arkiv ser du TV når du vil ¶
SA170109 Jeg er opptatt av et mangfoldig kunstuttrykk i Stavanger.
DB170108 - Jeg er glad for at det er blitt en debatt der det er satt fokus på at det å være tydelig på våre tradisjoner gjør oss rausere og tryggere i møte med et mer mangfoldig Norge.
BT170108 Samtidig har vi et mer mangfoldig samfunn i dag enn noen gang tidligere.
SA170102 I tillegg til ledergruppen har vi pedagogiske ledere på alle avdelingene, mange fagarbeidere og assistenter med mangfoldig kompetanse.
SA170102 Mangfoldig kompetanse ¶
SA170102 I tillegg til ledergruppen har vi pedagogiske ledere på alle avdelingene, mange fagarbeidere og assistenter med mangfoldig kompetanse.
SA170102 Mangfoldig kompetanse ¶
SA170101 Dette er en mangfoldig scenekunstner som har vært innom det meste : teater, film og tv-serier.
AP161120 Norge er et mer mangfoldig land enn noensinne, og for første gang svarer flere « nei » på spørsmålet om de tror på Gud.
AP161030 Med en mangfoldig befolkning og fristillingen av DNK fra staten i 2017, er det vanskelig å argumentere for en videreføring et kristent monopol i offentlige institusjoner.
VG161024 Paradoksalt nok vil en slik tankegang neppe gjøre det lettere å skape et inkluderende og mangfoldig Norge.
VG161024 Det er heller ikke en britisk modell, med et svært mangfoldig land som fortsatt har en plass for sin kristne kulturarv.
AP161024 Si ;D-innlegg : Norge er for mangfoldig til å reduseres til svin, alkohol og ansikt.
AP161024 Norge er for fritt, likestilt og mangfoldig til å reduseres til svin, alkohol og ansikt.
AP161024 Norge er for fritt, likestilt og mangfoldig til å reduseres til svin, alkohol og ansikt ¶
AP161024 Det er et mer mangfoldig samfunn, hvor julematen kan være så mangt, alt fra sushi, Grandiosa og taco til ribbe og kjøttkaker.
AP161024 Det er dette som gjør oss så mangfoldig og tolerant, en verdi du hverken snakker om eller tar vare på, i mine øyne.
AP161011 Jeg har overveid å melde meg inn Mannegruppa Ottar for å argumentere mot mannssjåvinisme - for forståelse for feminisme og respekt for kvinner, for toleranse for en mangfoldig mannsrolle og for å åpne gruppen.
AP161009 Dalen er mangfoldig og inviterende.
SA161005 Street art er ikke noe endepunkt, men heller begynnelsen på en rik reise inn i en mangfoldig kunstverden.
AP161002 I dag faller det på sin egen urimelighet at én person skal kunne målbære holdningene til en så mangfoldig og meningssterk gruppe. 3rd-party-bio ¶
AP160928 Vi er avhengige at et godt samarbeid og tillit for å oppnå resultater om et trygt og mangfoldig uteliv, sier Brox.
SA160905 TV-FRI SONE : Campinglivet er mangfoldig .
FV160905 TV-FRI SONE : Campinglivet er mangfoldig .
AP160901 Der naturen er mangfoldig må også vi være det.
SA160827 Kan en tenke seg et levende arkiv hvor publikum kan oppleve de ulike versjonene av byen som finnes i en mangfoldig samling av tegninger, og at denne innsikten supplerer arkivet med ny informasjon ?
AP160821 Politiet har et ekstremt komplekst og mangfoldig samfunnsoppdrag.
AP160811 Mange barn får ikke et mangfoldig kosthold fordi foreldrene tror de er allergiske, mener professor og overlege Karin C.
AP160628 Samfunnet vårt er mangfoldig , og mistillit er ikke en ukjent bivirkning, men det er galt at klær skal være basisen for « Thabits » ærlighet overfor samfunnet.
AP160615 Debatten om krisen i Venezuela bør være mangfoldig og saksbasert.
AP160607 Spennende natur og et mangfoldig og vernet blomsterliv finnes her.
AA160607 Spennende natur og et mangfoldig og vernet blomsterliv finnes her.
AA160607 Spennende natur og et mangfoldig og vernet blomsterliv finnes her.
AP160531 Byantikvarens arbeid er mangfoldig - fra byutvikling til gamle tapeter.
AP160525 - Byrådet vil at Oslo skal være en mangfoldig kulturby, og vi har lagt fram en gatekunstplan som skal sikre flere og mer mangfoldige kunstuttrykk i byens offentlige rom og der folk bor.
AP160516 Vi bør stille krav til nøyaktig den tilslutningen til felles verdier som er nødvendig for å holde et samfunn sammen som ett samfunn ( ikke parallelle samfunn ), men som samtidig gjør det samme landet reelt mangfoldig , gjennom en bredt inkluderende definisjon av hva det vil si å være norsk.
AP160516 Norge er et ytterst mangfoldig land som strever med å erkjenne at det er det.
AP160516 mai er langt mer fargerikt og mangfoldig enn dette.
AP160411 Det er et land med 200 millioner mennesker, en sterk økonomi, utrolig historie, mangfoldig kultur og mange språk, universitet, filmproduksjon, familieliv, hobbyer og alt vi har i Norden.
AP160330 Egyptisk mytologi og myteverden er et så fantastisk fargerikt, mangfoldig og underholdende univers.
AP160329 India er samtidig et mangfoldig samfunn med omtrent like mange muslimer som i Pakistan, i overkant av 180 millioner.
AP160313 Familietur på SenjaÅnderdalen nasjonalpark ligger sentralt på Senja og representerer et mangfoldig nordnorsk alpint kystlandskap omringet av mektige fjell.
AP160302 Det blir et nytt kulturhus med et mangfoldig tilbud til folk i alle aldre, samtidig som det rommer innholdet i et tradisjonelt bibliotek.
AP160217 Munchmuseet er så mye mer enn en bygning, og debatten blir tilsvarende mangfoldig .
AP160216 Mangfoldig yrke ¶
AP160210 Norge er blitt et mer mangfoldig samfunn, samtidig som den kristne tros- og tradisjonsformidlingen fortsatt står sterkt.
AP160209 Viktig journalistikk kan være råstoff for et mangfoldig spekter av produkter, aktører og tjenester.
AP160209 Det som i dag er en ensartet, ganske kjedelig verdikjede, kan bli et interessant, mangfoldig verdinettverk.
AP160119 KreativitetskonsulenteneKREM Kreativt og Mangfoldig ArbeidslivKristensen ConsultingLeadership FoundationMedarbeiderneMoose Media MoradiMovingMamasNorges InnsamlingsrådSISU Coaching asSPLINT ASSweet Chilli Nadina Helen Bakos Stiftelsen Mangfold i ArbeidslivetSunne kommunerSykehusklovneneTrygg læringUng OsloForskningsrådet/Bygg21SoCentral ¶ | - Dette
AP160115 På den måten har han åpnet for et mangfoldig , norsk « vi », forankret i det politiske.
AP160115 Kongen har trukket frem dialog, respekt og verdighet som viktige forutsetninger for å kunne leve i et mangfoldig fellesskap.
AP160115 I løpet av kongeparets regenttid er Norge blitt mer mangfoldig .
AP160115 Et mangfoldig « vi » på 2000-tallet ¶
AP160105 Det vestlandske naturlandskapet er mangfoldig med daler, høyfjell og flere fine topper som Vossaskavlen, Fresvikbreen og Kvitanosi.
AA160105 Det vestlandske naturlandskapet er mangfoldig med daler, høyfjell og flere fine topper som Vossaskavlen, Fresvikbreen og Kvitanosi.
AA160105 Det vestlandske naturlandskapet er mangfoldig med daler, høyfjell og flere fine topper som Vossaskavlen, Fresvikbreen og Kvitanosi.
AA160105> Det vestlandske naturlandskapet er mangfoldig med daler, høyfjell og flere fine topper som Vossaskavlen, Fresvikbreen og Kvitanosi.