DA171016 Vi mener at en mangfoldig og inkluderende by er den beste forsikringen vi har for en god og trygg by og en by som gir innbyggerne de beste mulighetene for utvikling og innovasjon.
NL171011 Samarbeidet er stort, mangfoldig , og viktig for kunnskapsoppbygging.
AP171007https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G4949/ME-er-en-darlig-diagnose--Erik-B-Rasmussen Det som virker klart, er at motsatte syn finner støtte i en mangfoldig forskningsfront.
NL171006 Aktivitetene er mangfoldig og pågår på land, til havs og i luften, levert av mer enn 50 dedikerte bedrifter.
DB171004 Uansett viser det at krimlitteratur i dag er mer mangfoldig enn mange romanlesere tror, den gir mulighet for ulike forståelser - utover det å gjette hvem som « gjorde det ».
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/lB0pG/10-tips-for-helgen-68-oktober Oktoberfest, litterær bursdagsfest og løpsfest er blant et mangfoldig tilbud i Oslo siste helg i høstferien.
AA171003 For snart ett og et halvt år siden vedtok bystyret av Nyhavna skal bli en ny, miljøvennlig bydel med mangfoldig bebyggelse og variert aktivitet.
DA170927 Men vi er absolutt ikke avhengige av kommersielle aktører for å få til et mangfoldig tilbud.
DB170926 Kulturlivet er bredt og mangfoldig , og her får man en unik mulighet til å treffe bransjen, forklarer Sand.
VG170924 Samholdet stilles på prøve i et mer mangfoldig samfunn.
AA170919 Kommunehelsetjeneste er en mangfoldig øvelse.
DA170915 - I Frankrikes presidentvalg vant Macron over Le Pen med et liberalt budskap om troen på et mangfoldig og internasjonalt orientert fellesskap.
DA170914 pernille.vestengen@dagsavisen.no ¶ | Mangfoldig orgelbrus i Bragernes ¶
DA170913 Sentralt er kjøkken og bar, og vinutvalget er mangfoldig og noe for enhver lommebok.
AA170913 Kommunale enheter, kulturaktører og frivillige organisasjoner er med for å gi et mangfoldig program under Folkehelseuka.
DA170911 Ved å følge seks Jesus-skikkelser viser han at inngangene til problemet er svært mangfoldig .
DA170911 - Ap er et stort parti med en mangfoldig velgermasse.
DB170908 For eksempel er verdien av norsk mangfoldig natur er sjelden tatt med i samfunnsregnskapet.
AA170907 Dette er en godt utprøvd fremgangsmåte som gir et bredt og mangfoldig søkergrunnlag.
DB170905 Ifølge den overordnede delen dreier det seg i alle fall om respekt for menneskeverdet, oppslutning om demokratiet, åpenhet i møte med et mangfoldig samfunn, glede ved naturen og ved egen nysgjerrighet og evne til å skape.
DB170905 Kampen for å utløse viljen og engasjementet til at flere tar makten over egen arbeidsdag, skaper arbeidsplasser og bygger et mangfoldig og fritt næringsliv, og et velferdssystem som setter folk først.
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/72mxo/Sosial-boligbygging-med-hoy-kvalitet-og-lav-pris I tillegg har tre et mangfoldig estetisk uttrykk, sier arkitekten.
DB170901 Samfunnet blir mer mangfoldig , men det blir også vanskeligere å finne ut hva som forener oss.
DB170901 Her har vi som er for et tolerant og mangfoldig samfunn, svikta verdiene våre fullstendig.
AA170901 Problemet er at « bygda » egentlig er en så mangfoldig størrelse at det er vanskelig å generalisere.
DB170829 Norsk fiskerinæring er og skal være mangfoldig .
DA170829 Altså, jeg er ikke så veldig bekymret for den og den hagen, men jeg mener at en mangfoldig by er en styrke.
NL170828 ¶ DEBATT OM OMSORG : Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er helt nødvendig for at innbyggerne skal få et tilbud som er tilpasset deres behov, skriver Erlend Svardal Bøe og Jens Johan Hjort.
NL170828 Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er helt nødvendig for at innbyggerne skal få et tilbud som er tilpasset deres behov.
DN170828 Norge er så mangfoldig , og vi trenger en kommunestruktur tilpasset det samfunnet vi er, sa Vedum etter spørsmål om hvor liten en kommune kan være, og han lovet å se og ta i bruk hele landet.
DA170828 - Jeg syns egentlig den norske avisfloraen er ganske mangfoldig fra før, men det er selvsagt flott med enda en ny stemme.
VG170826 Mangfoldig fylke ¶
AP170825https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/yPl0A/-Aftenposten-mener-Distriktsdebatten-ma-nyanseres Norge er et mangfoldig land på mange områder.
DB170824 - En mann i sort hettegenser er observert idet han firte flagget og sprang av sted, forteller Thomassen, som sa ja til å heise flagget for å markere at Lillesand er et inkluderende og mangfoldig samfunn.
DB170824 Kan mangfold i finansiering bidra til større interesse for kultur, mer interessant kunst og et mer innovativt, mangfoldig næringsliv ?
AA170824 Han sa ja til å heise flagget for å markere at Lillesand er et inkluderende og mangfoldig samfunn.
DB170823 Det sier f eks en del om en ny og mangfoldig generasjon Oslo-rappere som krysser sjangerens grenser med en letthet og frihet som er direkte unorsk.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/i/42BPq/Medieforsker-om-ny-nettavis--Kan-minne-om-hoyreorienterte-medieaktorer-i-USA Han minner likevel om at Norge allerede har et mangfoldig medielandskap.
DN170821 Gjennom nesten 40 år bygde hun, etter en mangfoldig karriere blant annet som fotomodell og advokat, opp en i norsk sammenheng helt enestående samling dukker og leketøy, blant annet dukker fra Edvard Munchs barndom.
AA170821 Hvis vi ønsker et mangfoldig kulturliv, må vi legge til rette for det ved i større grad å støtte de små aktørene.
DA170816 Vi må belyse at Norge er mangfoldig .
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/99yVW/Men-festivalsommeren-var-ikke-over At tilbudet er stort, viser bare at Oslo er en mangfoldig by.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/99yVW/Men-festivalsommeren-var-ikke-over - At det skjer så mye, viser bare hvor mangfoldig Oslo er blitt, sier festivalgeneral Khalid Salimi i Melafestivalen.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/99yVW/Men-festivalsommeren-var-ikke-over - At det skjer så mye denne helgen, viser bare hvor mangfoldig Oslo er blitt, sier han og mener det er flott at publikum kan velge og vrake i festivaltilbud.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-En-ny-rapport-vil-bidra-til-bedre-byutvikling Mangfoldig
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-Det-kan-en-ny-rapport-gjore-noe-med Mangfoldig
DB170813 Når det gjelder den amerikanske « alt-right»-bevegelsen, er det en mangfoldig gruppering som samles rundt det de kaller hvit nasjonalisme.
AA170812 Landbruksdirektoratet er og skal være et velfungerende forvaltningsorgan for et mangfoldig landbruk i hele landet.
AA170812 Landbruksdirektoratet er lokalisert i Oslo av svært gode grunner : ¶ 1 : Sikre politikkgjennomføring for et mangfoldig landbruk i hele landet. 2 : Landbruk er en nasjonal næring og en politisk næring. 3 : Samhandler tett og mye med beslutningsaktører, andre forvaltningsorgan, organisasjoner og matindustrivirksomheter som er og vil være lokalisert i Oslo. 4 : Sikre et sterkt fagmiljø
DA170811 * Sikre et mangfoldig scenekunstliv ved å etablere og støtte de mindre, kunstnerstyrte scenene som fyller et rom mellom det frie feltet og regionteatrene i de større byene i Norge.
DA170811 * Legge til rette for sterke regionale kunst- og kulturfaglige knutepunktmiljøer som produserer og formidler et bredt og mangfoldig kulturtilbud, gjennom å stimulere til samarbeid og samlokalisering.
DN170810 Det som startet som en vanlig rosablogg er blitt en mangfoldig millionbedrift for Sophie Elise Steen Isachsen. 22-åringen opprettet i fjor sitt eget as, og noterte inntekter på over 3,5 millioner kroner i sitt første operasjonelle driftsår.
DB170810 I kronikken skriver Herbjørnsrud at retorikken er representativ for radikaliseringen blant norske majoritetsmenn, og beskriver Fosli, Hustad, Langeland og Rolness som intellektuelle menn fra Vestlandet som « innflyttere til et mangfoldig Oslo de ikke trivdes i ».
DB170809 Fellestrekkene for Fosli ( fra Dalen i Telemark ), Langeland ( Voss ), Hustad ( Ørsta ) og Rolness ( født på Voss, oppvokst i Harstad ) er at de er intellektuelle menn fra distriktene som ble innflyttere til et mangfoldig Oslo de ikke trivdes i.
VG170805 Jo mer mangfoldig og sammensatt Norge blir, jo viktigere er det at vi samles om noen gode verdier som binder oss sammen.
VG170805 De som både ser at et mer mangfoldig samfunn byr på utfordringer, og at vi samtidig er forpliktet til å beskytte mennesker på flukt.
AA170804 DNT har jobbet målbevisst slik at vi nå har et mangfoldig tilbud til ulike grupper, sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT.
AA170804 I noen sommeruker lever de i allaldersteateret og erfarer empati, autoritet og solidaritet i et mangfoldig fellesskap av spillere.
DA170803 - Norsk kultur er så mangfoldig .
DB170802 Grunnen til at de lot det være var kanskje at det ville blitt et både dyrere og mindre mangfoldig tilbud om de hadde gjennomført det ?
DB170802 Fortida var like mangfoldig som samtida.
DB170802 Akkurat som naturen selv er fargerik og mangfoldig , så gjør den også noe med menneskene som ferdes i den.
VG170801 Av mine knappe 3000 Facebook-venner har jeg registrert at et mangfoldig flertall mener de burde bli nektet å demonstrere.
DB170731 Omsorgstilbudet i norske kommuner må være mangfoldig , tilpasset eldres ulike behov, og det vil variere fra kommune til kommune.
AA170731 Mangfoldig program ¶
DN170724 Det er en lite mangfoldig gruppe som begynner på studier i mangfold, likestilling og kjønn til høsten.
VG170719 Til kritikken svarer BBCs generaldirektør Tony Hall i en uttalelse at kanalen er mer likestilt og mangfoldig enn resten av kringkastings-industrien, men at det fortsatt gjenstår en del arbeide for å bli enda bedre.
DA170717 Moldejazz kan i løpet av festivaluken by på et mangfoldig program som omfatter blant andre selveste Herbie Hancock, mens Vijay Iyer er residerende artist.
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/LV0EV/Ost-og-vest-er-ganske-segregert_-pa-godt-og-vondt Best med Oslo : Det fantastiske kulturtilbudet - og at byen er så mangfoldig .
DB170712 Kvinnebevegelsen er mangfoldig .
DB170712 | Ukrainsk jubel i moll ¶ ¶ MANGFOLDIG KOMMUNESTRUKTUR : På bildet er Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ).
DB170712 Vi har alltid vært for en mangfoldig kommunestruktur.
DB170712 Det er fordi Norge er et mangfoldig land.
AP170711https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/AAq3E/Aftenposten-mener-Utelivspolitikken-er-en-suksess Saken har fått stor oppmerksomhet, blant annet grunnet klubbens snart 20-årige historie som mangfoldig og kvalitetstung kulturinstitusjon.
VG170706 - Derfor er det forventet at de største kanalene går noe ned i et langt mer mangfoldig radiomarked, mener han.
NL170705 Gravskikken var mangfoldig .
DB170703 Alle språk som vil være levende og relevante må ha et avansert og spesifikt nivå, og et mangfoldig teoretisk vokabular, slik at man så sjelden som mulig ønsker å skrive noe og oppdager at det ikke finnes ord for det.
AA170701 - Det er viktig å se at Oslo er mangfoldig .
VG170629 Sivilsamfunnet er så mangfoldig at det kan brukes til nesten alt, det binder sammen alle gode formål som ved en trylleformel.
DB170629 For oss handler denne debatten om at vi ønsker et inkluderende og mangfoldig akademia, og vi setter spørsmål ved om et generelt forbud er riktig virkemiddel.
AA170629 - Når vi i hovedstaden nå heiser regnbueflagget, er det en markering av at Oslo er en inkluderende, mangfoldig , solidarisk og raus by.
VG170627 Læren til Siddharta Gautama, Buddha, er mangfoldig , kompleks og dyp, men er til forskjell fra de Abrahamske religioner introspektiv empirisk.
DA170624 Dessuten er det en anledning til å se hvor mangfoldig miljøet vårt faktisk er, sier han.
DB170623 Jeg er meg selv, et selvstendig individ, en feminist, en del av et åpent og et mangfoldig samfunn.
AA170622 Hans rolle i norsk politikk er lang og mangfoldig .
DA170620 Finsbury Park er bydelen der fotball-laget Arsenal holder til, og er en etnisk mangfoldig bydel med en rekke nasjonaliteter.
DA170620 Etnisk mangfoldig
BT170615 Men Norge er blitt mer mangfoldig på livssynsområdet.
AP170613 Økonomien er også mer mangfoldig , og ikke lenger like avhengig av en enkeltnæring, sier Doksheim.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/--Mange-ser-ned-pa-hotellbarer-Men-jeg-oppfordrer-mange-flere-til-a-teste-ut-denne-622184b.html De har et mangfoldig spekter av ting, fra onemanshow til Hvem er redd for Virginia Woolf.
SA170607 Oppslagene i mediene var så mange og kritikken mot den norske bruken av astmamedisin så mangfoldig , at det til slutt ble satt ned en granskningskommisjon.
AP170607https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Landslagstreneren-gleder-seg-til-en-host-uten-astmabrak--Det-blir-n-tidstyv-farre-236922b.html Oppslagene i mediene var så mange og kritikken mot den norske bruken av astmamedisin så mangfoldig , at det til slutt ble satt ned en granskningskommisjon.
AP170607 Oppslagene i mediene var så mange og kritikken mot den norske bruken av astmamedisin så mangfoldig , at det til slutt ble satt ned en granskningskommisjon.
AP170607 Oppslagene i mediene var så mange og kritikken mot den norske bruken av astmamedisin så mangfoldig , at det til slutt ble satt ned en granskningskommisjon.
DB170606 Men begrepet feminisme er i dag mangfoldig , meget uklart og inneholder problematiske elementer.
DA170602 Markering : Ordføreren ønsker at kommunen og bystyret tar ansvar for en markering for å vise at Fredrikstad-samfunnet er mangfoldig , inkluderende og tolerant som svar på Den Nordiske Motstandsbevegelsens varslede demonstrasjon med parolen « Knus homolobbyen » 29. juli.
DA170602 I en innstilling til formannskapet torsdag skrev ordføreren følgende : « Fredrikstad kommune skal ta ansvar for å markere at Fredrikstadsamfunnet er mangfoldig , inkluderende og tolerant som et svar på Den Nordiske Motstandsbevegelsen sin varslede demonstrasjon i Fredrikstad 29. juli i år. ».
AP170602 De har et mangfoldig spekter av ting, fra onemanshow til Hvem er redd for Virginia Woolf.
BT170528 Et mer presist og mangfoldig bilde på mennesker med spiseforstyrrelser er nødvendig.
DA170527 Men jeg er likevel optimistisk, for samfunnet vårt er så mangfoldig og pluralistisk at det ikke kan undertrykkes, sier han.
NL170519 Så fikk vi - som bakgrunn - høre et utvalg av aldeles utrolig mangfoldig samisk populærmusikk, fra egenartet rap og rock til mer eller mindre kunstferdige varianter av tradisjonell joik.
SA170518 - Vi ønsker et mangfoldig jordbruk.
NL170518 - Vi ønsker et mangfoldig jordbruk.
DB170518 - Jeg tror folk er opptatt av at vi skal ha et mangfoldig landbruk og norsk mat, så det tror jeg ikke noe på.
AA170518 - Vi ønsker et mangfoldig jordbruk.
VG170516 - Norge må være et mangfoldig samfunn, flerkulturelt og med flere religioner.
NL170516 Tromsøs politikere er ivrige fortellere om at vi er en mangfoldig by av mer enn 130 nasjonaliteter.
NL170516 Men er vi mest mangfoldig , og mindre inkluderende ?
DB170515 Vi har altså fortsatt en levende, mangfoldig og folkelig bunadtradisjon i Norge.
AA170510 - De fleste får seg jobb selv relativt raskt, men vi ser en veldig mangfoldig gruppe langtidsledige som sliter med å komme seg videre, sier Hauglie til Aftenbladet. ( ©NTB ) ¶
AA170510 Hun mener forslaget er « helt i tråd » med at vi får en stadig mer mangfoldig befolkning. ( ©NTB ) ¶
DB170509 Én del av denne oppgaven er å utvide mangfoldet i bedriften, og det andre er å lede mangfoldet slik at man utnytter den kompetansen som finnes i en mangfoldig arbeidsstyrke.
AA170509 - Nå må det iverksettes konkrete planer for å få et mangfoldig og likestilt akademia, og det må jobbes aktivt for en bred rekruttering både blant studenter og ansatte.
DN170508 - Jeg vil at barnet mitt skal vokse opp i et relativt avslappet miljø hvor han eller hun kan være seg selv og leve et mangfoldig liv, og ikke ha noe annet valg enn å studere hardt frem til opptak ved kinesiske universiteter, sier hun.
DN170505 Bondelaget viser til at Stortinget gikk inn for et mangfoldig landbruk samt å redusere inntektsgapet til andre grupper.
DB170503 Derimot trengs et bredt og mangfoldig kompetansesyn.
DA170503 De fleste storbyer som arrangerer skeive dager har jo parade, så derfor synes jeg dette er et flott tilskudd til SPS og til Stavanger som en mangfoldig by, sier Sagen Helgø.
VG170502 Et mangfoldig fyrverkeri av et menneske er borte.
DA170502 - Kampen for et mer mangfoldig næringsliv, og et Norge som ikke er like oljeavhengig som i dag.
BT170502 Vi fikk oppleve et svært vakkert og mangfoldig land, fra Transilvania med sine skoger, fjell og middelalderlandsbyer, landskapet langs Donau med det fantastiske Donaudeltaet på grensen til Ukraina, flotte badestrender ved Svartehavet.
BT170502 VAKKERT OG MANGFOLDIG : På reisen i Romania fikk vi oppleve et vakkert og mangfoldig land, fra Transilvania med skoger, fjell og middelalderlandsbyer til Bucuresti med det enorme Parlamentspalasset, skriver innsender.
BT170502 VAKKERT OG MANGFOLDIG : På reisen i Romania fikk vi oppleve et vakkert og mangfoldig land, fra Transilvania med skoger, fjell og middelalderlandsbyer til Bucuresti med det enorme Parlamentspalasset, skriver innsender.
AA170502 Ikke tre trønder-stereotypien din nedover Trondheim som en gammel skinnvest over en moderne by sprengfull med en fargerik, mangfoldig og grenseløs identitet.
DB170429 Veitrafikken utgjør i dag et mangfoldig miljøproblem : Klimagasser, Nox, svevestøv og støy.
DB170427 » Vi kan fra dette sitatet trekke ut de to sentrale argumentene : 1 )Kristendommens dominante plass gjør faget « mindre inkluderende » i et mangfoldig Norge, og 2 ) det gjør faget mer « gammeldags ».
DA170427 Et som leter etter diagnoser på ting vil vi ha fjernet, eller et mangfoldig samfunn, sier Bollestad om hvorfor dette er så viktig.
DA170426 Gjennom grunneierorganisering og offentlig/privat samarbeid er det skapt rom og vilje til realisering av et mangfoldig byområde.
AP170426 - Å jobbe for et raust, inkluderende og mangfoldig samfunn representerer for meg kjernen i hva KrF står for.
DB170424 - Å kutte kristendom i skole og gjøre Norge til et livssynsnøytralt samfunn, er det rakt motsatte av det vi bør gjøre i et samfunn som blir mer flerkulturelt, mangfoldig og pluralistisk, sier Hareide til NTB.
DB170424 Det norske samfunnet er mangfoldig .
DA170424 København har lyktes med å ta vare på sin arkitektoniske identitet, samtidig som den forblir en levende og mangfoldig by.
DB170423 « Å kutte kristendom i skole og gjøre Norge til et livssynsnøytralt samfunn, er det motsatte av det vi bør gjøre i et samfunn som blir mer flerkulturelt, mangfoldig og pluralistisk ».
DB170422 - Å kutte kristendom i skole og gjøre Norge til et livssynsnøytralt samfunn, er det rakt motsatte av det vi bør gjøre i et samfunn som blir mer flerkulturelt, mangfoldig og pluralistisk, mener han.
DB170421 Jo mer mangfoldig vårt samfunn blir, jo viktig er kunnskap om « de andre ».
BT170418 Det gir studentene erfaringer med en pluralistisk og mangfoldig verden, der det ikke finnes universelle sannheter eller entydige forestillinger om barn og barndom.
AA170411 Derimot vet jeg av et Trøndelag som er manGfoldig .
VG170410 Et mer mangfoldig Norge kan gi oss en mektigere og mer politisk Høyesterett.
DB170410 Men målene må være så konkrete at de kan møte en mangfoldig klasseromshverdag.
DB170410 En annerledes jobb med mer mangfoldig elevgruppe.
VG170409 Stilt overfor noe så mye større og mer mangfoldig som en stat og et helt samfunn blir en bedriftsleders spisskompetanse altfor snever.
AP170407 Mer mangfoldig uteliv ¶
AP170407 - Folk ønsker seg et mangfoldig uteliv, og vi ønsker at ikke alle skal oppholde seg i sentrum samtidig.
SA170406 - Hva legger du i mangfoldig jordbruk over hele landet ?
AP170405 Kinoen er ikke blitt mindre mangfoldig og mer ensrettet etter at private Nordisk Film overtok i 2013, skriver Andreas Slettholm.
BT170403 De naturlige kulturelle forskjellene som gjør Norge mangfoldig kan til slutt skape kulturkrasj og fremmedfiendtlige holdninger.
AA170331 « Allsidigheten, den boblende kreativiteten og de mange musikalske referansene han kan leke seg med, preger også « Steamdome » », skrev vår anmelder etter urframføringen, under overskriften « Rytmefest i mangfoldig landskap ».
DB170328 Dette preger nok fremdeles helhetsinntrykket, selv om yrkesgruppen har blitt mer mangfoldig etter hvert.
DA170327 - Jeg er veldig opptatt av inkludering, jeg har minoritetsbakgrunn og er opptatt av at vi er et mangfoldig samfunn.
DA170327 - Jeg er veldig opptatt av inkludering, jeg har minoritetsbakgrunn og er opptatt av at vi er et mangfoldig samfunn.
DA170326 Vi trenger en mangfoldig litteratur, og tilgang til den i bokhandlere og biblioteker over hele landet, enten man er i Trysil eller Harstad eller Oslo.
VG170318 I møte med et nytt og mangfoldig Norge fremstår Lysbakken og hans folk tafatte.
SA170318 - Jeg ønsker at SV skal bli bredere og mer mangfoldig .
AP170318 - Jeg ønsker at SV skal bli bredere og mer mangfoldig .
VG170316 Å skape et samfunn der « alle skal med » er hardt arbeid, spesielt når befolkningssammensetningen er flytende og mangfoldig .
VG170316 Ida Melbo Øystese, visepolitimester i Vest politidistrikt, sier til NTB at organisert kriminalitet er vanskelig å oppdage, at den kan være mangfoldig og endre karakter etter hva som gir mest profitt.
VG170316 Hun peker på at Oslo er en mangfoldig by og mener folk bør få uttrykke hvem de er gjennom påkledning eller smykker.
AA170316 Ida Melbo Øystese, visepolitimester i Vest politidistrikt, sier organisert kriminalitet er vanskelig å oppdage, at den kan være mangfoldig og endre karakter etter hva som gir mest profitt.
AA170316 - Mye av fallet i dåpsraten skyldes at vi har fått et mer mangfoldig samfunn med mange tilflyttere med en annen kulturell bakgrunn, sier stiftsdirektør Freddy Knutsen i Hamar bispedømme.
AP170313https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-Vi-trenger-ikke-bare-politi_-vi-trenger-et-helhetlig-omradeloft-i-Oslo-sor--Elisabeth-Grotteland-og-Vegard-Waske-617020b.html De fleste av oss er uenige i måten han ensidig fremstiller et stort og mangfoldig område.
AP170313 De fleste av oss er uenige i måten han ensidig fremstiller et stort og mangfoldig område.
SA170310 Idrettstilbudet ved NTNUI er mangfoldig .
BT170310 MANGFOLDIG : Noen fødsler foregår rolig og greit, andre er mer kompliserte.
AP170310 Idrettstilbudet ved NTNUI er mangfoldig .
AA170310 - Det har skjedd som følge av offensiv og mangfoldig metodebruk, samt et tett og godt samarbeid mellom de taktiske og tekniske etterforskningsmiljøene på Kripos, sier politiadvokat Richard Beck Pedersen.
BT170309 Planen inneholder 25 tiltak som ifølge byrådet skal gjøre Bergen til en mer inkluderende og mangfoldig by.
BT170309 - Det er store og små tiltak som i sum gjør Bergen til en mer åpen og mangfoldig by.
BT170309 Planen inneholder 25 tiltak som ifølge byrådet skal gjøre Bergen til en mer inkluderende og mangfoldig by.
BT170309 - Det er store og små tiltak som i sum gjør Bergen til en mer åpen og mangfoldig by.
AP170308 - En mangfoldig befolkning er et av Oslos største fortrinn.
AA170308 - En mangfoldig befolkning er et av Oslos største fortrinn.
AP170307 Senterleder ved CORE og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Mari Teigen, har forsket på likestilling i mange år og mener feminismen i dag er blitt mer mangfoldig enn tidligere.
AP170307 Mer mangfoldig feminisme ¶
AP170307 - Feminismen er blitt mer mangfoldig i dag enn før.
DA170304 Han lar sveiseskjøtene være synlige, han lar tilfeldighetene skape sin egen logikk, og han skaper en helhet som er så kaotisk mangfoldig at du fort får lyst til å komme tilbake.
AA170303 Det skyldes at vi skal omstille oss fra en veldig oljeavhengig økonomi, til en mer variert og mangfoldig næringsssammensetning.
VG170301 Sørøstlige deler av Texas, langs elven Rio Grande, huser et mangfoldig dyreliv i langt større grad enn andre områder i Nord-Amerika.
FV170301 Flekkefjord kultursenter Spira, som åpnet i september 2016, er et mangfoldig bygg som rommer en rekke aktiviteter og funksjoner i byen.
DB170221 Ikke bare mister vi livets fylde i en mangfoldig natur.
DB170220 - Man kan håpe på at man etter hvert har fått et samfunn som i større grad aksepterer at kjønn er mer mangfoldig enn vi tidligere har tenkt.
BT170219 « LESEREN » : Alf van der Hagen får oss til å se mennesket Henning Hagerup, som gjennom boken blir gradvis både tydelig, mangfoldig , fascinerende og sympatisk.
AA170219 Åsleik Engmark døde, 51 år gammel : En kreativ og mangfoldig kunstner har gått bort.
DB170214 - Vi må begynne å ha en mer mangfoldig gruppe kandidater i utgangspunktet.
DA170214 I dag er den søndre delen av Jåttåvågen omformet til et mangfoldig område med en blanding av boliger, arbeidsplasser, stadion, kjøpesenter med spisesteder og butikker, flotte friområder med turstier og småbåthavner - og ikke minst enkel tilgang til tog og buss.
BT170213 | En kreativ og mangfoldig kunstner har gått bort ¶
AA170213 | En kreativ og mangfoldig kunstner har gått bort ¶
AA170213 | En kreativ og mangfoldig kunstner har gått bort ¶
DA170212 - Norge er et utrolig mangfoldig land, som byr på alt du kan ønske det av vakker natur, kultur og historier, sier Per Roger Lauritzen, som til daglig jobber som redaktør for NAF Veibok.
DA170211 En sterk avslutning på en mangfoldig kveld. | - Som å ha en 3-åring som president ¶
DB170207 Emanuel Opstad levde et mangfoldig liv, i en tid preget av sosial nød, tysk okkupasjon og gjenoppbyggingsarbeid.
VG170206 Reklamen fra Airbnb viste ansiktene til en mangfoldig gruppe mennesker og en tekst med et klart budskap : « Vi tror at uansett hvem du er, hvor du er fra, hvem du elsker og hvem du tilber, så hører vi alle til.
AP170205 Med et like stort som mangfoldig antall arrangementer markeres at det i år er 100 år siden første gang samenes samlet seg under en felles fane.
AA170205 Med portrettene - som viser samer fra vil han vise publikum hvor mangfoldig samisk kultur og identitet er i dag.
DB170203 Landet er et land av innvandrere, så mangfoldig at alle er i mindretall, derfor utgjør alle mindretallene flertallet som overgår hver enkelt etniske, kulturelle eller religiøse gruppe, er det vel rimelig å tolke Trudeau.
DB170201 Den norske profesjonelle middelklassen er i ferd med å bli etnisk svært mangfoldig .
DB170126 CALPE ( procycling.no ) : I en mangfoldig og uoversiktlig sport som landeveissykling, der rittkalenderen har utviklet seg organisk og uten strategisk tekning i mer enn hundre år, må man bare regne med å snuble over et og annet snodig paradoks i blant.
DB170123 Køhn forteller at de jobber mye med hvordan de best mulig kan kommunisere med et mangfoldig publikum.
DB170122 - Det er utrolig mangfoldig .
SA170117 Vestlandet kan også være motoren i et mer mangfoldig norsk næringsliv.
SA170116 De som kommer på julaften, er en mangfoldig gruppe.
DB170113 Som arrangør av et slikt arrangement har man fullt og helt både makt og ansvar til å skape et mer mangfoldig kulturliv.
DB170112 Med et mangfoldig Ukesarkiv og NRKs komplette arkiv ser du TV når du vil ¶
SA170109 Jeg er opptatt av et mangfoldig kunstuttrykk i Stavanger.
DB170108 - Jeg er glad for at det er blitt en debatt der det er satt fokus på at det å være tydelig på våre tradisjoner gjør oss rausere og tryggere i møte med et mer mangfoldig Norge.
BT170108 Samtidig har vi et mer mangfoldig samfunn i dag enn noen gang tidligere.
SA170102 I tillegg til ledergruppen har vi pedagogiske ledere på alle avdelingene, mange fagarbeidere og assistenter med mangfoldig kompetanse.
SA170102 Mangfoldig kompetanse ¶
SA170101 Dette er en mangfoldig scenekunstner som har vært innom det meste : teater, film og tv-serier.
AP161030 Med en mangfoldig befolkning og fristillingen av DNK fra staten i 2017, er det vanskelig å argumentere for en videreføring et kristent monopol i offentlige institusjoner.
VG161024 Paradoksalt nok vil en slik tankegang neppe gjøre det lettere å skape et inkluderende og mangfoldig Norge.
VG161024 Det er heller ikke en britisk modell, med et svært mangfoldig land som fortsatt har en plass for sin kristne kulturarv.
AP160928https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Utestedet-Bla-beholder-skjenkebevillingen-605338b.html Vi er avhengige at et godt samarbeid og tillit for å oppnå resultater om et trygt og mangfoldig uteliv, sier Brox.
SA160905https://www.aftenbladet.no/bolig/Hekta-pa-camping-Na-fremstar-vognen-som-en-fresh-utgave-av-ei-hytte-pa-hjul-8267b.html TV-FRI SONE : Campinglivet er mangfoldig .
FV160905 TV-FRI SONE : Campinglivet er mangfoldig .
AP160811https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-advarer-mot-a-sette-barna-pa-allergi-diett-uten-grunn-601848b.html Mange barn får ikke et mangfoldig kosthold fordi foreldrene tror de er allergiske, mener professor og overlege Karin C.
AP160615https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Civitas-Venezuela-vendetta--Eirik-Vold-436935b.html Debatten om krisen i Venezuela bør være mangfoldig og saksbasert.
AP160607https://www.aftenposten.no/reise/Er-Himmelbjerget-Danmarks-hoyeste-topp-8491b.html Spennende natur og et mangfoldig og vernet blomsterliv finnes her.
AP160525https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-vil-ha-mer-graffiti-pa-veggene-197900b.html - Byrådet vil at Oslo skal være en mangfoldig kulturby, og vi har lagt fram en gatekunstplan som skal sikre flere og mer mangfoldige kunstuttrykk i byens offentlige rom og der folk bor.
AP160411https://www.aftenposten.no/reise/Torbjorn-reiser-til-alle-verdens-land--uten-a-fly-8782b.html Det er et land med 200 millioner mennesker, en sterk økonomi, utrolig historie, mangfoldig kultur og mange språk, universitet, filmproduksjon, familieliv, hobbyer og alt vi har i Norden.
AP160411 Det er et land med 200 millioner mennesker, en sterk økonomi, utrolig historie, mangfoldig kultur og mange språk, universitet, filmproduksjon, familieliv, hobbyer og alt vi har i Norden.
AP160313 Familietur på SenjaÅnderdalen nasjonalpark ligger sentralt på Senja og representerer et mangfoldig nordnorsk alpint kystlandskap omringet av mektige fjell.
AP160119 KreativitetskonsulenteneKREM Kreativt og Mangfoldig ArbeidslivKristensen ConsultingLeadership FoundationMedarbeiderneMoose Media MoradiMovingMamasNorges InnsamlingsrådSISU Coaching asSPLINT ASSweet Chilli Nadina Helen Bakos Stiftelsen Mangfold i ArbeidslivetSunne kommunerSykehusklovneneTrygg læringUng OsloForskningsrådet/Bygg21SoCentral ¶ | - Dette
AP160105https://www.aftenposten.no/reise/Norge-rundt-maned-for-maned-9262b.html Det vestlandske naturlandskapet er mangfoldig med daler, høyfjell og flere fine topper som Vossaskavlen, Fresvikbreen og Kvitanosi.
AP160105https://www.aftenposten.no/reise/Norge-rundt-maned-for-maned-9262b.html Det vestlandske naturlandskapet er mangfoldig med daler, høyfjell og flere fine topper som Vossaskavlen, Fresvikbreen og Kvitanosi.