DA171216 Dagens Norge er et mangfold av religioner og kulturer, statskirken er avviklet og skolen skal ikke forkynne.
DN171210 Foto : Portra/Getty Images ¶ | « Mangfold » og « Innovasjon » er plussord med skrikende behov for innhold ¶
DA171209 | - Norge hadde svært liten erfaring i å håndtere kulturelt og religiøst mangfold
AP171208 - Det handler om hvor mye gjennomslag vi får for vår politikk og våre verdier, som respekt for enkeltmennesket, toleranse og mangfold , legger hun til.
VG171207 I innvandringspolitikken mener Venstre at mangfold er en styrke for Norge, ikke en trussel.
NL171207 Selvsagt snakker de for « sin syke mor », men enda viktigere er demokratiets mangfold knyttet til en flora av varierte medier.
NL171207 De leverer som almennkringkaster mest kvalitet og mangfold .
DA171207 For Venstre handler dette om hvilken grad av gjennomslag vi får for Venstres politikk og Venstres verdier som respekt for enkeltmennesket, toleranse og mangfold , sier Elvestuen.
AP171207 Vi skal skape et mangfold av opplevelser.
VG171206 Hun fremhever at det er et stort mangfold blant de nominerte.
AP171206 - Han har vist et stort mangfold av aktivitet ved å hjelpe fremmedkrigere nedover, holde kontakten med dem, bistå dem med juridisk hjelkp, håndtering av bankkonti, ja, selv kjærlighetslivet deres har han hatt en finger med i spillet på.
AP171206 Et lignende prosjekt er allerede på plass i Norge : To unge norske jøder besøker videregående skoler rundt om i landet for å synliggjøre minoriteten, vise mangfold blant jøder i Norge, spre kunnskap og bidra til å redusere fordommer.
AA171206 Orkdal kommune setter sin egen vekst foran behovet for mat, miljø og biologisk mangfold i framtida.
NL171205 Det Tromsø jeg kjenner er en by bygget på toleranse og mangfold .
BT171205 november, nemlig livskvalitet, tilhørighet og mangfold .
AP171205 Uansett må ting endres dersom fremtidens langrennssport skal inneholde god rettssikkerhet, sunn maktfordeling, ytringsfrihet og mangfold .
DB171204 Klimatrusselen fører til mindre biologisk mangfold .
AP171204 På denne måten vil utvalget i tilfeller der det er stor skjevhet med tanke på geografi, alder kjønn eller kunstneriske uttrykk ha muligheten til å be organisasjonene om å ivareta et større mangfold .
BT171203 Under fjorårets julegrantenningen var byråd for finans, innovasjon og eiendom, Dag Inge Ulstein, til stede for å overrekke prisen til nærmiljøet på Landås som årets vinner av Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold .
BT171203 Dette skjer i en tid da norsk scenekunst er mer interessant enn noensinne : Et mangfold av uttrykk lever side om side og tøyer grensene for hva scenekunst er og kan være.
DA171202 Han ser ensretting der jeg ser mangfold .
AP171130 - Navnet knyttes gjerne til universiteter hvor studentene har større mangfold i alder, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn enn ved de tradisjonelle universitetene, legger han til.
VG171129 Likevel mener Berli at mangfold er viktig i alle deler av Forsvaret.
VG171129 - Vi trenger et stort mangfold , og det at vi er forskjellige, er et pluss for Forsvaret, sier Berli.
DB171129 Språk, kultur og respekt er nøkler til god kommunikasjon, og da er mangfold rett og slett en nødvendig suksessfaktor.
DB171129 Den nye utdanningen blir et viktig bidrag til økt mangfold .
DB171129 Dagens rekrutteringsmodell er en etatsutdanning som bidrar til å skape og opprettholde barrierer mot mangfold ( jf. bl.a.
DB171129 Begrepsbruk, myter og kultur er bare noen av hindrene vi må forsere på veien mot mer mangfold i brann- og redningsvesenet.
DB171129 BTs historie kan leses som norsk presses historie, fra en famlende start både journalistisk og teknisk, til den moderne henvendelse til leserne på et mangfold av plattformer innenfor en høykommersiell ramme.
SA171128 MStavanger er én av 121 byer fra fem kontinenter som er med i nettverket Intercultural Cities ( ICC ), som jobber med mangfold .
SA171128 I sitt innlegg fortale hun om det norske nasjonale introduksjonsprogrammet, og hvordan Stavanger kommune jobber med mangfold og inkludering.
SA171128 Grunnideen samsvarer med Stavanger kommunes visjon om en åpen og inkluderende by som ser på etnisk mangfold som en ressurs.
SA171128 - Mangfold en ressurs - I Stavanger er mangfold en ressurs.
SA171128 - Mangfold en ressurs - I Stavanger er mangfold en ressurs.
BT171128 Takket være internett finnes det et stort mangfold av medier.
SA171127 Mangfold og kvalitet ¶
DB171127 Og derfor har vi en naturmangfoldslov, som skal sikre at vi tar vare på naturen og dens mangfold , også når det er upopulært.
DB171127 Derfor har vi en miljøparagraf i Grunnloven, som skal sikre at alle skal ha rett til et miljø som sikrer helsen, og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares, også for framtidige generasjoner.
AP171127 Partiet vil også kunne få garantier mot at Høyre og Frp inngår forlik som Venstre misliker - for eksempel forlik med Sp i saker som omhandler biologisk mangfold , naturvern og rovdyrpolitikk, eller forlik om innvandringspolitikk med Ap og Sp.
VG171126 Det gjelder ikke bare kvinner ; mangfold betyr at vi skal ha medarbeidere med ulik nasjonalitet, utdanning, alder og bakgrunn.
AP171126 Fortellingen om at norske ideer om menneskerettigheter eller utviklingsoppfatninger er universelle, og at alle delte disse dominerende norske utviklings- og menneskerettighetsoppfatningene, eller varianter av dem, forenklet verdens mangfold og utvisket eksisterende idé- og verdikonflikter.
AP171125 Et mangfold av personer introduseres, utvikles og står etter hvert frem som karakterer.
SA171124 MANGFOLD : Støvtørking og dusjing må til for at plantene virkelig skal trives.
BT171124 Jeg mener ikke at mangfold i seg selv gjør en industri mer konkurransedyktig - like lite som at en bestemt andel kvinner i et styre automatisk gjør det mer kompetent eller beslutningsdyktig.
BT171124 Jeg og staben har jobbet hardt og målrettet de siste ti årene for et større mangfold i organisasjonen og i næringslivet.
BT171124 Det var unge gründere, bedriftsledere fra et mangfold av bransjer fra finans til håndverksbedrifter, kulturtopper og stortingsrepresentanter i skjønn forening.
AP171124 MANGFOLD : Støvtørking og dusjing må til for at plantene virkelig skal trives.
AA171124 MANGFOLD : Støvtørking og dusjing må til for at plantene virkelig skal trives.
SA171123 - Her må foreldre i stedet se verdien av mangfold : Alle må ikke være like, heller ikke barnets venner. 2.
DB171123 Vi kan informere forslagsstillerne fra FpU om at hvis dette er tilfellet, så burde de løfte blikket, gi seg selv en god dose selvransakelse og innse at liberalisme omfavner mangfold .
AP171123 Den sikrer et forholdsvis geografisk mangfold av komitémedlemmer.
AP171123 - Her må foreldre i stedet se verdien av mangfold : Alle må ikke være like, heller ikke barnets venner. 2.
AA171123 Den store utfordringen er at kandidatene skal speile et mangfold .
AA171123 - Her må foreldre i stedet se verdien av mangfold : Alle må ikke være like, heller ikke barnets venner. 2.
DA171122 Nøkkelen til fortsatt suksess og et etterlengtet større mangfold både hva gjelder målgrupper og nøkkelroller foran og bak kamera, ligger imidlertid i finansieringsmodellene, der de private investeringene i dag gir garantier for at den statlige toppfinansieringen skal utløses.
BT171122 Gode møter, tryggere nærmiljø, bedre helse, tilhørighet og naboskap, mangfold og muligheter for å dele utgifter og arealer til fasiliteter en kanskje ikke har råd til alene.
BT171122 Det felleskapet som skaper tilhørighet, mangfold og rikdom i hverdagen.
AA171122 - Kulturskolen har et fantastisk mangfold og et bredt spekter av tilbud.
FV171121 Savner mangfold i miljøet ¶
FV171121 En undersøkelse fra 2008, som handler om Likestilling og mangfold i norsk idrett, forteller at 265 trenere var engasjert av et særforbund i 2006, men kun 22 ( 8,3 prosent ) var kvinner.
DB171121 Dette er et åpent brev til deg fra en Osloborger som elsker byen hun bor i og ønsker å ta HELE storbyens mangfold i bruk.
AP171121 - Bør mål om mangfold og tiltak mot trakassering inn i styringsbrevene fra departementet ?
SA171120 | Vi trenger mangfold og muligheter ¶
SA171120 Det har rett og slett handlet om verdien av mangfold i en foranderlig tid.
SA171120 Bakgrunnen er en lite gjennomtenkt kommentar om verdien av mangfold i bedriftenes toppledelse.
SA171120 Savner mangfold i miljøet ¶
SA171120 En undersøkelse fra 2008, som handler om Likestilling og mangfold i norsk idrett, forteller at 265 trenere var engasjert av et særforbund i 2006, men kun 22 ( 8,3 prosent ) var kvinner.
SA171120 Savner mangfold i miljøet ¶
SA171120 En undersøkelse fra 2008, som handler om Likestilling og mangfold i norsk idrett, forteller at 265 trenere var engasjert av et særforbund i 2006, men kun 22 ( 8,3 prosent ) var kvinner.
DB171120 « Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
BT171120 Savner mangfold i miljøet ¶
BT171120 En undersøkelse fra 2008, som handler om Likestilling og mangfold i norsk idrett, forteller at 265 trenere var engasjert av et særforbund i 2006, men kun 22 ( 8,3 prosent ) var kvinner.
AP171120 De fleste konkluderer med at man må ha et større mangfold av teknologier for å reformere kraftforsyningen uten store skadevirkninger.
AP171120 Universitetet i Oslo har tro på mangfold når det gjelder transportmuligheter.
AP171120 Universitetet i Oslo har tro på mangfold når det gjelder transportmuligheter.
AP171120 Bynære elver påvirkes av flere faktorer med konsekvenser for biologisk mangfold : Avrenning fra veier og gårdsrom, lekkasje fra fyllinger, forurenset bunn, anleggsvirksomhet og ikke minst : utslippsepisoder.
AP171120 Savner mangfold i miljøet ¶
AP171120 En undersøkelse fra 2008, som handler om Likestilling og mangfold i norsk idrett, forteller at 265 trenere var engasjert av et særforbund i 2006, men kun 22 ( 8,3 prosent ) var kvinner.
AA171120 Rektor Gunnar Bovim jobber med ferdigstilling av en ny handlingsplan for likestilling og mangfold .
AA171120 Savner mangfold i miljøet ¶
AA171120 En undersøkelse fra 2008, som handler om Likestilling og mangfold i norsk idrett, forteller at 265 trenere var engasjert av et særforbund i 2006, men kun 22 ( 8,3 prosent ) var kvinner.
DB171119 Et søkeverktøy der vi, blant et mangfold av nettekster, kan søke på hvordan ord brukes.
DB171118 Advokat Tanya Sanerib i organisasjonen Senter for biologisk mangfold , sier i en pressemelding at de er lettet over Trumps beslutning om å revurdere forslaget.
SA171117 GJESTEKOMMENTAR : Det finnes noen mantra i politikken i Norge ; mangfold , kunnskap, kompetanse og bredde.
SA171117 Med deltakeravgift i bunnen og voksenopplæringsmidlene på toppen, har lagene noe sikker grunnfinansiering som gjør det mulig å satse litt bredere og opprettholde et større mangfold i fag og emner.
AA171117 Det trengs flere kvalifiserte barnehagelærere, og i den nye rammeplanen er det nedfelt at barnehagene skal ivareta mangfold , likeverd og likestilling i barnehagens arbeid.
AA171117 Arbeid med rekruttering, likestilling og mangfold er stadig aktuelt.
AA171117 - Hun representerer et kunstnerisk mangfold som spenner over foto, film, skulptur og maleri.
AP171116 Over 800 dyre-, plante- og sopparter er utrydningstruet I Norge fordi krattskog, bregner og annen plantevekst tar over der man før hadde et rikt mangfold av gress, planter og urter.
DB171115 Det sikrer også bredde og mangfold i komiteen, og dermed politisk legitimitet langs hele det politiske spektrum i Norge.
AA171115 Ifølge miljøvernorganisasjonene er vedtaket om oljeboring i nordområdene et brudd på bestemmelsen i Grunnloven som sier at « enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
VG171114 - Det forteller noe om et samfunn som ikke er spesielt gode på mangfold og inkludering.
DB171114 I Grunnlovens miljøparagraf, § 112, står det : « Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
DA171114 Det blir feil å fremheve religiøse seremonier i et enkelt trossamfunn som felles og samlende i et samfunn og en skole preget av stort mangfold og religiøs pluralisme.
DA171114 Mangfold i undervisningen kan motivere.
AP171114 Den såkalte miljøparagrafen slår fast at borgerne har rett til et « miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares » og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten.
AP171114 Ja, det er sikkert et mangfold av meninger og motiver blant kommunister også ».
AP171114 Mangfold i ledelsen er et av de viktigste tiltakene mot seksuelle overgrep, trakassering og en kultur som ikke slår ned på uønsket seksuell oppmerksomhet. 8.
SA171113 Da trenger vi et mangfold av tilbud.
DA171113 « Ifølge FNs konvensjon for biologisk mangfold skal vi stanse tapet av biologisk mangfold innen 2020.
DA171113 « Ifølge FNs konvensjon for biologisk mangfold skal vi stanse tapet av biologisk mangfold innen 2020.
DA171113 - Tap av biologisk mangfold er den største miljøutfordringen vi har i tillegg til klimaendringene.
AP171113 « Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
SA171112 Du møter et mangfold av mennesker som trives.
DN171112 All forskning viser at mangfold gir økt verdiskaping, og kvinner har i mange tilfeller bedre forutsetninger for å lykkes i lederroller enn menn.
NL171110 Uansett kan vi slå fast at Nordnorsk debatt bidrar til større mangfold både i en lokal, regional og nasjonal offentlighet.
NL171110 Med denne tilnærminga bidrar Nordlys også til et mangfold , der flere ulike saker og perspektiv blir debattert i offentligheten.
AA171110 Forskning tyder på at bedriftsstyrer med mangfold , tjener mer penger.
AA171110 Mangfold når det kommer til kjønn, alder, bosted og faglig bakgrunn, øker sjansen for at styret tar kloke avgjørelser.
VG171109 I en uttalelse fra styret torsdag kveld fremgår det at styret nå nedsetter tre arbeidsutvalg som skal bidra til økt mangfold i NHST, og at Bjørkavåg skal delta i en styringsgruppe, melder Dagens Næringsliv.
VG171109 Bjørkavåg sier imidlertid til VG at arbeidet med økt mangfold og inkludering kommer til å være en krevende oppgave for ham : ¶
VG171109 - Styret har konkludert med at vi skal jobbe mer med mangfold og kjønnsbalanse i konsernet.
VG171109 - Jeg erkjenner at det har vært for lite oppmerksomhet rundt denne problemstilling og jeg må derfor forsere arbeidet med økt mangfold .
DN171109 Vi trenger mangfold , ikke ensretting ¶
DN171109 Så vi er opptatt av å bruke ordet mangfold for at det skal inkludere forskjellige nasjonaliteter og ikke kun kjønnssiden.
DN171109 Styret har derfor bedt ledelsen om å forsere arbeidet med økt mangfold og en inkluderende og innovativ bedriftskultur.
DN171109 Nå skal han jobbe for et større mangfold i konsernet.
DN171109 Med det mener Bjørkavåg at de ønsker et større mangfold av nasjonaliteter og ikke bare en likere fordeling av kjønnene.
DN171109 I en uttalelse fra styret fremgår det at styret nå nedsetter tre arbeidsutvalg som skal bidra til økt mangfold i NHST, og at Bjørkavåg skal delta i en styringsgruppe.
DN171109 - Vi vil nå prioritere mer mangfold og kjønnsbalanse i konsernet, sa styreleder Anette Olsen på vei ut av det ekstraordinære styremøtet.
DN171109 - Vi bruker ordet mangfold hele tiden, og det inkluderer selvfølgelig kvinner.
DB171109 I en uttalelse fra styret heter det at styret nå nedsetter tre arbeidsutvalg som skal bidra til økt mangfold i NHST.
DB171109 » - Vi er enige om at vi nå på alle måter skal jobbe med mangfold og kjønnsbalanse, sier hun.
DA171109 I en uttalelse fra styret etter møtet torsdag heter det at styret nå nedsetter tre arbeidsutvalg som skal bidra til økt mangfold i NHST.
AP171109 Gym skal teste oss i et mangfold av idretter, men slik jeg ser det, er det for liten tid til å utvikle ferdighetene i hver gren.
AP171109 I Grunnlovens §112 står det : « Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares ».
AP171109 Bare da vil vi « sikre helsen » og bevare « naturens produksjonsevne og mangfold » for etterslekten, slik Grunnlovens §112 krever.
AP171109 Det er ikke åpent for det kunstneriske mangfold i vårt kunstliv, bare for Tordenskiolds soldater.
AP171109 I en uttalelse fra styret heter det at de nå nedsetter tre arbeidsutvalg som skal bidra til økt mangfold i NHST.
AP171109 - Vi vil nå prioritere mer mangfold og kjønnsbalanse i konsernet.
NL171108 KAMP FOR MANGFOLD : Det er ikke alltid været er det beste i en arktisk homoparade, men det er likevel viktig å delta.
AA171108 « Prisvinneren har lagt vekt på mangfold som et positivt element på arbeidsplassen og har gjennomført holdningskampanjer mot mobbing og diskriminering.
DB171107 Likevel finner hun det opportunt å henge meg ut som en som « objektiviserer kvinnerollen » og tolker innlegget som at jeg ikke er opptatt av å skape kjønnsbalanse og mangfold .
DB171107 Ikke bare er det drøyt å gjøre meg til talsmann for kjønnssegregering, manglende kjønnsbalanse og mangfold , - det oppleves direkte tarvelig når hun i tillegg hevder å ha flesteparten i bransjen bak seg i sitt syn.
AA171107 Et overordnet mål for medisinstudiet i Trondheim var å sikre mangfold blant fastlegene.
NL171106 Hvorfor skal det være så vanskelig å ivareta både mangfold og mainstream ?
DB171106 Det skal ikke innføres eller settes ut arter hvis det er grunn til å anta at det vil medføre uheldige følger for det biologiske mangfold , sier han og påpeker at det stilles strenge krav til importselskaper : ¶
DA171106 Der skal grunnlovens paragraf 112 om at « enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares », prøves for retten, med bakgrunn i 23. konsesjonsrunde og oljeplanene i Arktis.
BT171106 « Opptatt av mangfold ».
BT171106 « Mangfold ».
DB171104 Etter alt å dømme tolker de NRK-plakatens setning om at « NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet » like konservativt som før.
AP171104 Hun tror mangfold er spesielt viktig for mediebransjen.
AP171104 Flere internasjonale studier viser at flere kvinner og mer mangfold i ledelsen er lønnsomt for bedrifter.
AP171104 Bør rekruttere inn mangfold
AP171104 Blant årsakene til dette er at større mangfold gjør arbeidsmiljøet mer inkluderende, at selskapene får en bedre forståelse av kundene sine og står bedre stilt mot konkurranse.
AP171104 - Med mangfold i ledelsen så blir vedtatte sannheter utfordret.
DN171103 Vi har mentorprogram, traineeprogram, der vi jobber med å få inn ekstra mange kvinner, vi har en rekrutteringspolicy som sier at man skal legge stor vekt på mangfold , men det er tydeligvis ikke nok og vi må tydeligvis jobbe mer med den, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted til DN.
DB171103 - Det er trenere og klubben selv som må sørge for endring, men vi driver gjerne kurs og kompetanseheving for mer mangfold og likestilling i klubbene.
DB171103 Når vi i organisasjonene nå går inn for oppnevning av uorganiserte til alle komiteer, samtidig som vi tar initiativ til kriterier om å tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig og geografisk mangfold i forskriften, kan vi ikke se at grunnlaget Helleland baserer forslaget sitt på eksisterer lenger.
DB171103 Likevel er det langt igjen før vi har det mangfold og den kjønnsbalanse vi trenger i norske digitale næringer.
DB171103 Heldigvis vet jeg Berg er i mindretall, heldigvis vet jeg at norske digitale næringer er opptatt av å skape kjønnsbalanse og mangfold blant ledere og ansatte, heldigvis vet jeg at digitalisering vil bidra med så mye mer enn kropp og gammeldagse holdninger til kvinner og menn.
DB171103 Flere og flere selskaper jobber systematisk for å sikre mangfold og kjønnsbalanse.
DB171103 - Hvordan jobber dere for å sikre mangfold i ledelsen ?
AP171103 - Vi driver internasjonal virksomhet og gjør mange ting når det gjelder mangfold , herunder også likestilling.
SA171102 - Vi trenger mangfold rundt lederbordene.
SA171102 Samtidig blir dette en litt ubehagelig sammensausing av interesser der man spanderer raust i håp om å få i mangfold tilbake.
DN171102 Schibsted-sjef Rolv Erik Ryssdal tar selvkritikk i epost til alle ansatte i mediekonsernet : - Jeg vet at jeg og vi kunne ha gjort det bedre på mangfold , skriver han.
DN171102 Med den nye organisasjonen, og i etterkant av #Metoo, har vi muligheten til å bygge et nytt og sterkere Schibsted, der vi vil revitalisere våre verdier og prinsipper, og øke vårt fokus på mangfold .
DN171102 Jeg vet at jeg og vi kunne ha gjort det bedre på mangfold , og flere av dere har påpekt det overfor meg.
DN171102 Fremover vil vi øke fokuset på mangfold og inkludering, og dette vil bli fulgt opp av divisjonsdirektørene, hr og fra konsernnivå.
DB171102 Tross motstand fra Ap kommer regjeringen til å fortsette arbeidet med å utvikle en politikk som legger til rette for framtidas mangfold av meningsbærende, redaktørstyrte aviser og nyhetsmedier.
AP171102 I det første programmet « løser » programlederen problemene sine ved å gå iført truse på jobb, for å hylle kroppen, tørre å vise seg frem og vise at mangfold .
AP171102 Her finnes mange boliger og arbeidsplasser så vel som et bredt spekter av funksjoner med nødvendighetspreg, som handel med basisvarer og et stort mangfold av offentlige tjenestetilbud.
AP171102 Samtidig blir dette en litt ubehagelig sammensausing av interesser der man spanderer raust i håp om å få i mangfold tilbake.
AA171102 Samtidig blir dette en litt ubehagelig sammensausing av interesser der man spanderer raust i håp om å få i mangfold tilbake.
SA171101 Man verdsetter forskjeller og viser hvordan mangfold kan få en til å tenke på helt nye ting.
DB171101 De motarbeider selve målet med tilskuddet, for i disse rekker tillates slett ikke noe mangfold .
DA171101 Et samfunn der det er plass til, og positivt med mangfold .
DA171101 Et mangfold med ulike tradisjoner, religioner og livssyn.
AP171101 Poenget med innvandring er å forbedre USA, å gi USA fordeler, ikke å sikre mangfold , sa Levin på TV-kanalen Fox News.
SA171031 For samfunnet er dette en veldig rimelig måte å støtte og styrke et mangfold av organisert opplæring.
SA171031 For samfunnet er dette en veldig rimelig måte å støtte og styrke et mangfold av organisert opplæring.
DB171031 Det er det samme som Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten etterlyste da hun i sommer skrev at « det er viktig at vi er hundre prosent sikre på at det ikke er andre kriterier enn kvalitet og mangfold som ligger til grunn for utdelingene ».
AP171031 Holmlia har et fantastisk idrettsmiljø, nydelig natur og et vakkert mangfold av nasjonaliteter, erfaringer og positive egenskaper.
SA171030 Hos oss har vi et mangfold av elever.
SA171030 Mangfold av elever ¶
NL171030 Det bør tilrettelegges for et mangfold av rimelige boliger i sentrum, slik at man unngår gentrifisering - at enkelte bydeler i praksis forbeholdes de rike.
BT171030 Jeg kjenner det igjen fra min daglige jobb med å utvikle en sertifiseringsordning for likestilling og mangfold .
AA171030 Med et nytt mangfold av kulturer og religioner i vårt samfunn vil forholdet mellom religion og samfunnsliv være et tilbakevendende tema også i årene som kommer.
AA171030 For kirken ligger en viktig oppgave i årene som kommer i å være en konfliktforebyggende kraft i et samfunn der spørsmål om mangfold , integrering og samliv mellom ulike grupper vil fortsette å være sentrale.
SA171029 Vi må ha et mangfold og en bredde for å gi plass til den nye Munch.
SA171029 GJESTEKOMMENTAR : Det finnes noen mantra i politikken i Norge ; mangfold , kunnskap, kompetanse og bredde.
SA171029 Det finnes noen mantra i politikken i Norge ; mangfold , kunnskap, kompetanse og bredde.
BT171028 Politikkens mangfold blir mindre.
BT171027 Et godt samfunn er et samfunn der ingen verdi alene dominerer, men hvor det er rom for et mangfold av verdier i balansert sameksistens.
DN171026 Siden alle i Norge har et forhold til apotek, er vi også bevisste på å tenke mangfold når vi rekrutterer.
DN171026 Med et godt mangfold representert på arbeidsplassen, øker trivselen, sier Amini.
BT171026 Man må forholde seg til vår tids påtrengende religiøse mangfold globalt og lokalt, og man eksperimenterer med alternative former for åndelighet.
DB171025 Den viser Dahls mangfold gjennom seks tiår som aktiv fargeklatt i det norske kulturlivet.
AP171025 Ved å støtte prosjekter til lokale ildsjeler øker man livskvalitet og bolyst og bidrar til et større mangfold av muligheter.
VG171024 At denne tankemåten fremmes mest aktivt av mennesker som påstår de kjemper den gode sak, for toleranse og mangfold , er et av vår tids største paradokser.
DB171024 Forskerne mener sangene i liten grad speiler samfunnet for øvrig og at det viser mangel på mangfold .
DA171024 Mangfold og valgmulighet gir attraktivitet.
AP171024 Norske verdier for meg er mangfold og likestilling.
AP171024 Mangfold og likestilling ¶
AP171024 Mangfold mellom alle nasjonaliteter.
SA171023 Forskerne mener sangene i liten grad speiler samfunnet for øvrig, og viser mangel på mangfold .
AP171023 Vi vil ha et samfunn med mangfold og likestilling.
AP171023 Forskerne mener sangene i liten grad speiler samfunnet for øvrig, og viser mangel på mangfold .
AP171022 Vidar Helgesen er trygg på at hans regjering gjør nok for vern av biologisk mangfold .
AP171022 Rett etter at statsbudsjettet ble offentliggjort, var Steel ute og kritiserte Regjeringens kutt på 200 millioner kroner fra posten om vern av biologisk mangfold i Norge.
AP171022 Inni dem yrer det av verdifullt liv og biologisk mangfold
AP171022 Ifølge FNs konvensjon for biologisk mangfold skal vi stanse tapet av biomangfold innen 2020.
AP171022 Han mener Steels beregninger for kutt i vern av biologisk mangfold , ikke er korrekte.
AP171022 Generalsekretæren i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold ( Sabima ), Christian Steel, lar seg ikke imponere over Helgesens tiltak.
VG171021 Mangfold av maskiner ¶
DB171021 De er spesielt takknemlige for at de velger mangfold når det kommer til fronting av barn.
DB171021 - Det bør være en av hovedoppgavene til motebransjen anno 2017, der nettopp mangfold er stikkordet, mener Einarsdottir.
DA171020 Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot ? - Mangfold , frihet og fellesskap.
AP171020 Regjeringen vil legge til rette for et mangfold av medier over hele landet.
AP171020 Det er for eksempel et tankekors at over halvparten av tilskuddet går til bare fem aviser, i en ordning som skal bidra til mangfold .
AA171020 Han mener disse marginale områdene ikke kan kompensere for utarming av store naturområder som utgjør biologisk mangfold og dermed livsgrunnlaget for insektene.
VG171019 Spania er en nasjon av regioner med sterke tradisjoner og særpreg, og samhold må innebære respekt for mangfold .
DB171019 Klubben satser stort på mangfold .
DA171019 Aps Gharahkhani forsøker i et leserbrev å sette likhetstrekk mellom en offensiv mediepolitikk med stort mangfold på den ene siden og store statlige overføringer over statsbudsjettet på den andre.
AP171019 Han mener disse marginale områdene ikke kan kompensere for utarming av store naturområder som utgjør biologisk mangfold og dermed livsgrunnlaget for insektene.
AP171019 Sannheten er at det finnes et stort mangfold av seksuelle orienteringer der ute, og den ene er like naturlig, fin og bra som den andre.
NL171018 " I panelet satt, i tillegg til forfatter, generalsekretær i LIM, ( Likestilling, integrering og mangfold ), en representant fra Integrering - og mangfoldsdirektoratet, en leder for Sekulær integrering, en spesiell bistandsadvokat m.fl.
AP171018 I fire dager skal utøvere fra inn- og utland gi et mangfold av konserter for å feire byens kirkeorgler.
DA171017 22 ) Transekt Skagerrak : Området har et mangfold av natur- og landskapstyper, verdifull geologi, og er viktig på grunn av fugleliv og kulturhistorie. 23 ) Ytre Oslofjord : Levested for en rekke sjeldne og truede plante- og dyrearter.
DA171017 17 ) Korsfjorden : Mangfold av natur- og landskapstyper, fugleliv og tare. 18 ) Karmøyfeltet : Gyteområde for norsk vårgytende sild og samleplass for drivende egg, larver og yngel.
DA171017 14 ) Den arktiske front : Smalt bånd med høy biologisk produksjon og høyt mangfold av dyrearter som strekker seg gjennom hele Norskehavet.
DA171017 22 ) Transekt Skagerrak : Området har et mangfold av natur- og landskapstyper, verdifull geologi, og er viktig på grunn av fugleliv og kulturhistorie. 23 ) Ytre Oslofjord : Levested for en rekke sjeldne og truede plante- og dyrearter.
DA171017 17 ) Korsfjorden : Mangfold av natur- og landskapstyper, fugleliv og tare. 18 ) Karmøyfeltet : Gyteområde for norsk vårgytende sild og samleplass for drivende egg, larver og yngel.
DA171017 14 ) Den arktiske front : Smalt bånd med høy biologisk produksjon og høyt mangfold av dyrearter som strekker seg gjennom hele Norskehavet.
DB171016 Jeg stemmer i et ubetinget ja til mangfold i media.
DA171016 Mangfold og åpenhet er nøkkelen i en tid med radikalisering og voldelig ekstremisme.
DA171016 Mangfold har stor betydning for å motvirke ulikhet og segregering i samfunnet.
AP171016 Landet har målt menneskelig lykke ved å fokusere på ni domener : innbyggernes psykologiske velvære, helse, levestandard, god styring, utdanning, vitalt fellesskap, meningsfull tidsbruk og kulturelt og økologisk mangfold .
AP171016 For det første utfordrer den våre oppfatninger om at kulturelt mangfold skal være bra for samfunnet ; at det stimulerer innovasjon og forhindrer stagnasjon.
AA171016 Nettavisen skal ha den selvstendige stemmen som den har i dag, det er det som gir ekte mangfold , uttalte Stokstad under en pressekonferanse mandag formiddag.
DA171015 - I politiet er vi helt avhengig av å ha et mangfold for at vi skal nå fram til alle.
AP171015 - I politiet er vi helt avhengig av å ha et mangfold for at vi skal nå frem til alle.
DA171014 Jeg kan ikke vite hvordan du vil reagere, men jeg ser et interessevekkende og komplisert billedunivers med et mangfold av historier og skjebner.
DA171014 At galleri Oddvar Olsens høstutstilling er blitt så anerkjent kommer av det mangfold vi presenterer.
DN171013 Ofte tilstrebes det å ha mangfold i styremedlemmenes bakgrunn, men det kan også være utfordrende å forholde seg til.
DB171013 Mangfold ».
DB171012 Serieskaperne George Pelecanos og David Simon sørget for å ha et mangfold blant regissører og manusforfattere, slik at det ikke skulle bli en serie om porno laget av to heteroseksuelle, hvite menn.
DB171012 Kulturministeren sier hun vil sikre et mangfold av uavhengige nyhets- og aktualitetsmedier.
DA171012 - Useriøs aktør viktigere enn mangfold
AP171012 De som elsker mangfold og åpne grenser, forstår ikke at folk flest vil ha noe annet, mener forfatter.
VG171011 Åpne Høyre : Erna har homomuskler ¶ Mangfold
VG171011 For det andre er det et minst like stort mangfold blant de skeive som de heterofile.
NL171011 MAREANO samler viten om havet ved å kartlegge dybde, geologiske bunnforhold, forurensning i sedimentene, biologisk mangfold , koraller, dyresamfunn og naturtyper.
DB171011 Den handler om alt fra priser på verdipapirer til biologisk mangfold .
AP171010 Samlet i mangfold , skriver Tusk.
AA171010 Samlet i mangfold , skriver Tusk.
VG171009 Vi ønsker oss en regjering som er tydelige på ansvaret de tar, og folkevalgte som jobber for å bedre levekårene og fremme mangfold .
VG171009 Burde midlene Hofstad satte av til sin egen kjendisfest heller gått til å skape aksept og mangfold i et machopreget Idretts-Norge med lukkede skapdører ?
DA171009 Enten unge, som ikke hadde stiftet familie ennå, de som hadde, men som var blitt skilt, de som aldri kom til å bli gift eller skilt, eldre enker og enkemenn - det var et frodig mangfold i Konnerudgata.
AA171009 For min del bør sang nemlig nevnes under flere av den overordnede læreplanens punkter, slik som « menneskeverdet », « identitet og kulturelt mangfold », « sosial læring og utvikling », « et inkluderende læringsmiljø » og ikke minst « folkehelse og livsmestring ».
AA171009 For å sikre alle barna like god kvalitet og jevnbyrdige vilkår for barnehagene, samtidig som et stort mangfold av ulike barnehageaktører opprettholdes, trengs mer enn en minstenorm for bemanning og høyere andel barnehagelærere.
SA171007 For mangfold er bare av det gode.
AP171007 Større mangfold
NL171006 Grunntanken er at språklig mangfold er avgjørende for å sikre kulturelt mangfold og forhindre ensretting.
NL171006 Grunntanken er at språklig mangfold er avgjørende for å sikre kulturelt mangfold og forhindre ensretting.
DB171005 Farahmand, som er styreleder i organisasjonen LIM ( Likestilling, integrering, mangfold ) og i en periode var skribent for Human Rights Service, ble født i Iran i 1979, under ett år etter den iranske revolusjonen.
DA171005 Men for å holde overblikket over fotballens merkverdige mangfold , valgte han San Marino - Norge på en kveld som var tett av langt mer dramatiske oppgjør.
AP171005 Men Grønlands mangfold strekker seg ut over bare å være en eufemisme for mange innvandrere.
DN171004 - Vi er veldig for mangfold .
DB171004 Der er det mangfold og mer spennende restauranter, etter min mening.
DB171004 ( Dagbladet ) : - Å stryke halve spilleperioden er ikke en måte å vise stolthet over en produksjon, og å gjøre det i stillhet for å unngå en offentlig samtale er ikke en gest som styrker mangfold , skriver regissør Anders Paulin i et åpent brev til Nationaltheatrets sjef Hanne Tømta.
DB171004 ( Dagbladet ) : - Å stryke halve spilleperioden er ikke en måte å vise stolthet over en produksjon, og å gjøre det i stillhet for å unngå en offentlig samtale er ikke en gest som styrker mangfold , skriver regissør Anders Paulin i et åpent brev til Nationaltheatrets sjef Hanne Tømta.
DB171004 Høyre-politiker Mahmoud Farahmand ( 38 ) er styreleder i organisasjonen LIM, som står for Likestilling, integrering, mangfold .
VG171002 I Spania, som helt siden Franco-diktaturet falt har vært opptatt av demokrati, lokal og regional frihet og stort indre mangfold i språk og kultur, er det nå en håpløs situasjon i Barcelona og Catalonia.
DB171002 Siden konsesjonen er kommunenes rett til å føre kontroll med kinotilbudet i Norge, og sikre mangfold og bredde i filmtilbudet, frykter bransjen konkurransen fra useriøse aktører.
AP171002 Fremmede arter truer biologisk mangfold og landbruket.
AP171002 Men kanskje er selve grunnideen med Islamsk Råd Norge for ambisiøs, spesielt når det er vokst frem et stadig større mangfold av muslimske trossamfunn.
VG170929 Det er når vi er forente i mangfold og pluralitet - ikke i begrensninger - vi blir sterkest. - - Oversatt av Sian O'Hara ¶
AA170929 Primære behov er et mangfold .
DA170927 - Vi er veldig opptatt av at vi skal ha et mangfold .
DA170927 - Det forrige byrådet vil hevde at de private har ført til et større mangfold og bedre tilbud.
AP170927 Aftenposten mener : Privat eldreomsorg gir større mangfold
AP170927 For å forebygge og forhindre overgrep mot barn er det helt nødvendig med et mangfold av tiltak.
VG170923 Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier hun.
VG170923 Programmets kamp for mangfold skyter seg ikke minst i stiletthælen med sitt persongalleri og gjør « inkluderingskampen » for alle skeive til skamme.
DB170923 Mange av de som seiler hit, bruker lang tid og et mangfold av unnskyldninger for å forlenge oppholdet sitt.
DA170923 - Jeg gjør ikke noe spesielt for å få stort mangfold i bøkene mine.
AP170923 Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier hun.
AA170923 Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier hun.
AA170923 I presentasjonen av Bergen la Aadland og resten av delegasjonen vekt på Bergens kulturelle mangfold , historie og tradisjoner.
AA170923 Stort mangfold
AA170923 - Vi har spesielt oppfordret etablerte kunstnere om å søke i år, noe som gjør at vi nå ser et langt større mangfold .
AA170923 - Det er et stort mangfold i teknikk og kunstneriske uttrykk, og stor aldersspredning i år, forteller Anita Björklund som er produsent for Trøndelagsutstillingen.
SA170922 Fainstein hevder at all byplanlegging må vurderes i forhold til hvilke konsekvenser det får for mangfold , demokrati og likeverd - fordi det er prinsipper som har betydning for toleransen, den kulturelle rikdommen og like muligheter for alle.
SA170922 Mangfold er et av hovedprinsippene for å lykkes med en god by, beskriver hun i boka « The Just City ».
NL170922 Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det biologiske mangfold for øvrig.
DA170922 Det kan imidlertid ikke gis tillatelse hvis det er grunn til å anta at utsettingen vil medføre vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold .
VG170921 SLAGORD : « Fargerikt mangfold ?
NL170921 Det er tvert imot et aldeles fantastisk fylke, mye nærmere enn vi tror, med et rikt mangfold som rommer alt det beste i landet vårt.
DA170921 Da får du det motsatte av sandwich og mangfold , og heller et litt ensidig kosthold.
AP170920 FOTO : Siv Dolmen ¶ - « Vi serverer det toskanske mangfold », står det på vinkartet, sier Spisevennen.
AP170920 Skeive filmer er blitt Oslo Fusion, en filmfestival med fokus på mangfold , likestilling og menneskerettigheter.
AP170920 Mangfold medfører heldigvis ikke bare sinte mennesker som går i tog og roper aggressive slagord om hvit makt, men også tilgang på mye god mat, og, for eksempel, en rekke fornøyelige filmer.
AP170919 Reformasjonen erstattet en stor maktblokk med et mangfold av kirkesamfunn.
AA170919 Oberstløytnant Lena Kvarving jobber med likestilling og mangfold i Forsvarsstaben og sier de vil møte soldatene på en god måte og svare godt på spørsmålene de har, og at Forsvaret er åpne for religionsfrihet.
NL170918 For enhver organisasjon og avdeling er mangfold , det at ikke alle har samme ståsted og interesser, en styrke.
DB170918 Listhaugs mange utspill har ikke skapt mangfold , men bare fremmedfrykt og splid.
DB170918 Hvis du virkelig er leder for et parti som står for ansvar, frihet og mangfold , så skal du vite at Sylvi ikke representerer dette på noen som helst måte.
SA170917 Ikke minst fordi hun har sterk tro på at mangfold og likeverd gir ulike perspektiver, ideer og løsninger.
SA170917 Mangfold og likeverd i sentrum ¶
DA170917 Journalistikk og mangfold i programtilbud er svekket.
AP170917 - Men jeg skulle ønske området kunne trekke til seg et større mangfold av mennesker ved å ha mer differensiert bruk av lokaler.
AP170917 Ikke minst fordi hun har sterk tro på at mangfold og likeverd gir ulike perspektiver, ideer og løsninger.
AP170917 Mangfold og likeverd i sentrum ¶
AA170917 - Den serbiske regjeringen er til stede for alle borgere, både majoriteten og minoritetene, for å vise at den respekterer mangfold , sa Brnabic til nyhetsbyrået Beta før paraden.
DA170915 At Høstutstillingen med sitt mangfold og sprikende tendens er et uttrykk for det samfunnet vi lever i.
SA170914 Vær mottagelig og bevisst på at det er et mangfold der ute - at ikke alle passer inn i heteronormen.
NL170914 Stadig mer konkurranseutsetting av eldreomsorgen gir ikke mer mangfold , men utvikler snarere en tendens til monopol.
FV170914 Vær mottagelig og bevisst på at det er et mangfold der ute - at ikke alle passer inn i heteronormen.
DA170914 « We are Oslo » er et fotoprosjekt om identitet og mangfold i Oslo.
DA170914 - Det blir et ganske stort mangfold .
BT170914 Vær mottagelig og bevisst på at det er et mangfold der ute - at ikke alle passer inn i heteronormen.
AP170914 Vær mottagelig og bevisst på at det er et mangfold der ute - at ikke alle passer inn i heteronormen.
AA170914 LES LEDEREN : Sperregrensen bidrar til politisk mangfold
AA170914 Vær mottagelig og bevisst på at det er et mangfold der ute - at ikke alle passer inn i heteronormen.
DA170913 Der ble det holdt en kunstutstilling om norsk mangfold .
AA170913 | Sperregrensen bidrar til politisk mangfold
AA170913 Det sørger for politisk mangfold .
AA170913 Det britiske og amerikanske topartisystemet begrenser politisk mangfold .
DA170912 Myhrvold skal ta kampen for at innbyggerne i Østfold, i sitt mangfold , skal få bestå.
AP170912 Det er ikke opplagt hva som er en optimal organisering for å kunne avgjøre morgendagens straffesaker eller mangfold av sivile saker.
AP170912 Ønsker mangfold av lærere ¶
DB170911 ( Dagbladet ) : - Partiene må bestrebe seg på å få frem et mangfold .
AP170911 Hesteskokrabben er viktig for å bevare et økologisk mangfold , og danner næringsgrunnlaget for mange migrerende sjøfugler som spiser eggene i gyteperioden.
VG170909 Nye kulturer og religioner bringer mangfold .
AA170909 Vi må sørge for et mangfold av tilbud med høy kvalitet.
NL170908 Jeg tror på et mangfold og at vi trenger alle gode krefter for å skape en best mulig helsetjeneste.
AA170908 De neste elleve dagene skal nemlig byjubileet feires med « kultur, farger, mangfold og moro », ifølge Fredrikstad kommunes egne ord.
DB170907 - Vi støtter mangfold og toleranse for alle mennesker, uavhengig av deres rase, bakgrunn, kjønn eller religion.
DB170907 - Jeg burde ikke miste jobben for å snakke om rasisme når jeg er med i en kampanje som skal kjempe for mangfold .
DB170907 ( Dagbladet ) : Hun ble historisk da det ble kjent at skjønnhetsmerket L'Oreal hadde valgt å bruke henne i en stor kampanje for å fremme mangfold .
DA170907 - De har høy integritet og er en etablert aktør i tros- og livssynsrelevante spørsmål, som representerer et mangfold av stemmer.
DN170906 Det er derfor svært gledelig at et stort mangfold av selskaper har levert inn et rekordstort antall søknader om nytt leteareal, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) i en pressemelding onsdag formiddag ¶
DB170906 - Mer mangfold , og flere modeller med vanlige størrelser og ulike kropper har vi fått se mer av de siste åra, og det er veldig bra.
AA170906 Jeg er for en sterk offentlig skole, men mener et mangfold også i skolen er viktig.
NL170905 I sine nasjonale flater legger NRK nå vekt på å løfte frem minoriteter og mangfold i en ung og urban virkelighet, noe også debatten rundt « Faten tar valget » viser.
DB170905 Der vi ikke er redd for mangfold .
AP170905 Vi er et selskap som respekterer mangfold og det er forklaringen på designet ».
AA170905 Opoku opplyste at sitatet finnes i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB )s rapport om mangfold i brannvesenet : « De siste villmenn i en ellers temmet verden ».
AA170905 I høringsnotatet skriver Kulturdepartementet at mengden av tilgjengelig audiovisuelt innhold, har gjort konsesjonsordningen mindre sentral som politisk instrument for å sikre mangfold .
SA170904 Et grønt samfunn er et samfunn som dyrker mangfold og ulikhet, kreativitet, frihet og ansvar for seg selv og hverandre, fra en er bitte liten og sårbar, gjennom skole og utdanning, i arbeidslivet og helt til en er i eldreomsorg som gammel.
FV170904 Et grønt samfunn er et samfunn som dyrker mangfold og ulikhet, kreativitet, frihet og ansvar for seg selv og hverandre, fra en er bitte liten og sårbar, gjennom skole og utdanning, i arbeidslivet og helt til en er i eldreomsorg som gammel.
AP170904 Et grønt samfunn er et samfunn som dyrker mangfold og ulikhet, kreativitet, frihet og ansvar for seg selv og hverandre, fra en er bitte liten og sårbar, gjennom skole og utdanning, i arbeidslivet og helt til en er i eldreomsorg som gammel.
SA170903 På slutten av 1990-tallet startet det tyske forbundet en kampanje for et større mangfold i tysk fotball.
FV170903 På slutten av 1990-tallet startet det tyske forbundet en kampanje for et større mangfold i tysk fotball.
DA170903 Det gir biologisk mangfold og bidrar til en av verdens største karbonlagre, nemlig i skogsjorda her nord.
BT170903 På slutten av 1990-tallet startet det tyske forbundet en kampanje for et større mangfold i tysk fotball.
AP170903 På slutten av 1990-tallet startet det tyske forbundet en kampanje for et større mangfold i tysk fotball.
DA170902 Lederne i Oslo idrettskrets mener at visjonen « Idrettsglede for alle » signaliserer at idretten skal ha et mangfold av tilbud tilpasset ambisjonsnivået til ungdommene.
AP170902 Sydvendte tak får solceller, mens nordvendte får grønne tak, noe som har mye å si for avrenning og biologisk mangfold .
AP170902 Sydvendte tak får solceller, mens nordvendte får grønne tak, noe som har mye å si for avrenning og biologisk mangfold .
AA170901 Større mangfold og frihet til å være annerledes ?
VG170831 « Representasjon av etnisk mangfold er viktig, spesielt for meg som har familie med forskjellige etniske opphav.
NL170831 Og Tromsø sentrum trenger virkelig dette ettertraktede museet som kommer til å ta imot hundretusener av besøkende, og formidle arktisk historie, kultur og mangfold .
NL170831 Derfor trenger vi et mangfold av muligheter, og det er grunn til å advare mot firkantede politiske løsninger som ikke tar høyde for forskjellige behov i ulike deler av landet.
DA170831 Eller skal dere vise at dere har guts til å ta grep for å ivareta og sikre mangfold og barnehagelærerens autonomi også i framtida ?
DB170830 Fordi disse oppgavene er forankret i prinsipper som uavhengighet, mangfold og objektivitet, bør pressen være med på å forme valgkampen.
AP170830 I 1993 syntes flere at ulempe og trussel var en mer treffende beskrivelse enn spennende mangfold , 40 mot 35 prosent.
AP170830 Effekten av høy utdanning ser imidlertid ut til å gå via kunnskaper og verdier som toleranse og åpenhet for mangfold , snarere enn via en tryggere økonomisk situasjon.
AP170830 En gradvis tilnærming gir rom for mangfold og eksperimentering, samtidig som vi kan justere kursen underveis.
NL170829 I innlegget til Svardal Bøe og Hjort nevner de at et mangfold i hjemmetjenesten er viktig for at brukerne skal kunne få tilpasset sitt behov.
DB170829 - Representasjon av etnisk mangfold er viktig, særlig for meg som har en familie som kommer fra forskjellig etnisk bakgrunn, skriver han.
DB170829 Norge trenger å ha et mangfold i fiskerinæringen.
AA170829 Samlet sett er slike områder kjent for å ha et stort biologisk mangfold .
AA170829 Poenget med dette innlegget er imidlertid ikke å juble for mer sol og bedre utsikt, men å fokusere på de negative sidene med at et nytt viktig område for biologisk mangfold går tapt i Trondheim.
AA170829 Mangfold går tapt ¶
DN170828 - Vi trenger et mangfold av kommuner.
DN170828 - Presidentens uttalelser er dypt problematiske fordi de bryter ned den sentrale rollen mediene spiller i ethvert demokratisk samfunn, med å holde myndighetene ansvarlige og gi et podium til et mangfold av stemmer, heter det i brevet, som er adressert til utenriksminister Rex Tillerson.
DA170828 Mangfold er alltid av det gode, mener medieforsker Tor Bang.
AP170828 Norge har, gjennom ratifisering av Konvensjonen om biologisk mangfold, forpliktet seg til å bevare sine nasjonale husdyrraser på lik linje med annet biologisk mangfold .
AP170828 Norge har, gjennom ratifisering av Konvensjonen om biologisk mangfold , forpliktet seg til å bevare sine nasjonale husdyrraser på lik linje med annet biologisk mangfold.
AA170828 - Presidentens uttalelser er dypt problematiske fordi de bryter ned den sentrale rollen mediene spiller i ethvert demokratisk samfunn, med å holde myndighetene ansvarlige og gi et podium til et mangfold av stemmer, heter det i brevet, som er adressert til utenriksminister Rex Tillerson.
AA170826 Det er viktig at regionen har tilstrekkelig mangfold i arbeidsplasser som gjør at ungdommer vil flytte hit og satse på en fremtid her.
NL170824 Politikernes fremste oppgave er å lytte til de som jobber i skolen, og evne å trekke essensen av det mangfold av meninger som kommer fra de som jobber ute i bushen.
DB170824 Kan mangfold i finansiering bidra til større interesse for kultur, mer interessant kunst og et mer innovativt, mangfoldig næringsliv ?
AA170824 Spesielt etter nynazistmarsjen i Kristiansand, mener hun det er viktig å mobilisere for mangfold .
DN170823 Den skal være politisk uavhengig, få fram et mangfold av meninger og lover lengre og dypere debatter og studiosamtaler på nett-TV.
DA170823 Men vi er tydelig på at vi ønsker bredde og mangfold i norsk film, sier Hadja, som får støtte fra bransjen selv.
DA170823 De har også stanset arbeidet med å få flere kvinner inn i norsk film- og TV-produksjon, noe som kan få betydning for mangfold og kvalitet, og ikke minst talentutvikling.
AP170823 Dessuten har vi et geografisk mangfold fordi lokalaviser tar opp tema som riksmediene og regionsmediene ikke konsentrerer seg om, sier han.
AP170823 - Mangfold i seg selv er jo ikke noe dumt.
AA170823 Den skal være politisk uavhengig, få fram et mangfold av meninger og lover lengre og dypere debatter og studiosamtaler på nett-TV.
AA170823 Økte klimagassutslipp og reduksjon av biologisk mangfold er jordklodens største utfordringer i vår tid.
VG170822 Da må vi ha et taktskifte i distriktspolitikken og vi må sikre mangfold gjennom en sterkere satsing på frivilligheten og ideell sektor. 3.
VG170822 Norge preges av et mangfold av kulturelle uttrykk, og til det trenger vi et mangfold av virkemidler både for institusjoner og det frie feltet.
VG170822 Norge preges av et mangfold av kulturelle uttrykk, og til det trenger vi et mangfold av virkemidler både for institusjoner og det frie feltet.
DB170822 Kalbakk understreker at han oppfatter kulturministerens utspill først og fremst som en støtte til NRKs avgjørelse om å slippe til ulike uttrykk for religiøst mangfold på skjermen.
DN170821 - I et stort internasjonalt selskap som Telenor er mangfold veldig viktig.
DN170821 - Det som er viktig for oss er mangfold , og Heuch var den beste kandidaten, sier Roald.
DB170821 - Våre verdier og forpliktelser til mangfold er avgjørende når vi jobber for å snakke om betydningen av kreft i alle samfunn.
AP170821 Kanskje var Kvarme nettopp en biskop for en by « med mange etniske minoriteter og mye mangfold », skriver Harald Hegstad.
DB170820 Dette er stedet for barbercue, livemusikk og mangfold .
AP170820 Han sier ordningen der staten tar mesteparten av risikoen har gitt industrien stabilitet og forutsigbarhet, og har vært avgjørende for at et mangfold av selskaper leter etter olje og gass på norsk sokkel.
AP170820 Noe av fordelen med et mangfold av tilbydere, er nettopp at det blir konkurranse om også dette.
DA170819 - Oslo er en by med stort mangfold , men det er også en delt by med store forskjeller.
DB170818 Dette har bidratt til at flere selskaper som har gitt økt mangfold og styrket leteaktiviteten på sokkelen.
DA170818 Her får de oppleve mangfold på kroppen.
DA170818 Du kan få se et større mangfold på Grønland.
DA170818 Styrke med mangfold
DA170818 Jeg tror det bygger mangfold , og jeg tror det kan skremme disse som snakker om norske verdier og slikt.
DA170818 | - Festivaler bygger mangfold
AA170818 Dette gjaldt særlig biologisk mangfold , sjøørretens bruk av det gamle elveløp og området rundt, samt at det måtte gjøres en samlet vurdering etter naturmangfoldloven.
DB170817 Mye av det inntrykket baserer seg på kongefamiliens uttalte støtte til helt ukontroversielle, og nærmest selvfølgelige, holdninger og verdier for tenkende mennesker i det tjueførste århundre : Demokrati, mangfold , nestekjærlighet og støtte til homofilt ekteskap.
AP170817 Han la til at det er viktig å fordømme alle former for irrasjonalitet som undergraver toleranse og mangfold , enten det er i USA eller et annet sted i verden.
AP170817 De understreket USAs mangfold og enhet, sier Restad.
AA170817 Han la til at det er viktig å fordømme alle former for irrasjonalitet som undergraver toleranse og mangfold , enten det er i USA eller et annet sted i verden.
AA170817 På denne fagretningen er også kvinneandelen lav, så her oppnår man den berømmelige flua i ett smekk ; mindre mangfold og færre kvinner blant dem som søker.
NL170816 At mange av studentene også kommer fra andre land, verdensdeler og kulturer, gjør Tromsø til en rikere by med et spennende mangfold vi verdsetter høyt.
DN170816 - Det er mange ulike regler - om biologisk mangfold , om vern av dyrket mark, strandsonen og mange flere.
DB170816 Da Dagbladet kontakter Tomas Lundström, forsker ved Universitetet i Uppsala og ekspert på « alt-right»-bevegelsen i Sverige, sier han at nettopp mangfold er noe som kjennetegner bevegelsen.
AP170816 Thulin sier i en uttalelse at mangfold og inkludering er viktige verdier, både for ham personlig og for 3Ms visjon.
AP170816 Hun er bekymret for at Forbrukerrådet nå utelukkende fokuserer på pris og ikke på alle de andre elementene forbrukere er opptatt av som mangfold , kvalitet, smak, økologi og kortreist mat.
AP170816 - Portalens innretning slik den er nå, vil ikke bidra til større mangfold , sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema.
AA170816 Thulin sier i en uttalelse at mangfold og inkludering er viktige verdier, både for ham personlig og for 3Ms visjon.
DN170815 Mindre lokalmat og mangfold
DN170815 - I Matmerk er vi opptatt av at verktøyet også skal se på mangfold og kvalitet.
DN170815 Mindre lokalmat og mangfold
DN170815 - I Matmerk er vi opptatt av at verktøyet også skal se på mangfold og kvalitet.
DB170815 Mangfold og samhold ¶
AP170815 Det må være et mangfold av boliger som tar hensyn til at det blir flere enpersonhushold.
AA170815 Mange små elementer danner sammen det geografiske området Trøndelag, der de mange delene skal representere mangfold og samhold, står det skrevet.
VG170814 Det som helt feilaktig kalles « islams gullalder », fra ca 700 til 1200, var ikke islams gullalder i det hele tatt ; det var derimot en tid preget av pluralisme og mangfold , og mindre religiøs rigiditet.
DB170814 VM-bronsen til Sandnes-gutten symboliserer mangfold og ny tro på at det umulige er mulig.
DN170813 Vi vil fortsette å stå for det og være forpliktet til det fremover, sa sjef for mangfold i Googles morselskap Alphabet, Danielle Brown, da hun rykket ut for å kritisere Google-ingeniørens notat.
DN170813 Alphabet fikk denne våren en egen direktør for mangfold , Danielle Brown.
DN170813 - Vi er utvetydige i vår tro på at mangfold og inkludering er kritisk viktig for vår suksess som et selskap.
DB170812 Den sittende regjering er for mangfold .
AP170812 I intervjuene hevder han å være utsatt for rasisme, og at selskapet forskjellsbehandler de ansatte etter rase og kjønn, i et forsøk på å få inn mer mangfold .
AP170812 I intervjuene hevder han å være utsatt for rasisme, og at selskapet forskjellsbehandler de ansatte etter rase og kjønn, i et forsøk på å få inn mer mangfold .
AP170812 Barn som bor i mer blandede områder, får oppleve etnisk og sosioøkonomisk mangfold og utsettes i større grad for annerledeshet.
NL170811 Derfor er Venstre for biologisk mangfold , for vern av matjord, og tydelig i mot oljeutvinning i sårbare gyteområder for torsk, som Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170811 * Sette ambisiøse mål for likestilling og mangfold på alle områder i kulturlivet, slik som målet om 50 kvinnelig deltakelse i norsk film, for at flere historier skal bli fortalt og flere stemmer skal slippe til.
VG170808 Hun har lite gjennomslag i flere norskmuslimske kretser, hvor hun kritiseres for å angripe muslimer for å sanke stemmer, og hvor det betviles at hun er motivert av omtanke for blasfemidrepte, for religiøst mangfold og toleranse for seksuelle minoriteter.
DN170808 Dokumentet, på omkring 3.000 ord, har gått viralt i USA der det er stemplet som sexistisk og har blåst nytt liv i debatten om mangel på mangfold i IT-bransjen.
DB170808 Det er imidlertid ikke sikkert at fine ord om mangfold fra Google-lederne stemmer overens med selskapets praksis i virkeligheten.
DB170808 Samtidig er det en side av saken at det ikke er det rurale, tradisjonsbundne, patriotiske perspektivet som er det « egentlige », det er ikke ærligere eller for den saks skyld norskere enn holdningene til de som velger et mer urbant liv, som vender seg utover snarere enn innover, som ønsker seg mangfold mer enn likhet.
AP170808 Bugnende salatboller, duften av grillet kjøtt og nystekt brød møter kontorarbeidere og turister på vandring blant et mangfold av både nasjonaliteter og matretter.
DN170807 Vi er enige om at mangfold og inkludering er kritisk for vår suksess som selskap, og vi kommer til å fortsette å stå for det.
DN170807 I etterkant av lekkasjen har Googles visedirektør for mangfold , Danielle Brown, sendt ut en epost til alle ansatte angående dokumentet.
DN170807 Dokumentet, på omkring 3000 ord, har gått viralt i USA der det er stemplet som sexistisk og har blåst nytt liv i debatten om mangel på mangfold it-bransjen.
DN170807 Sjef for mangfold i Googles morselskap Alphabet, Danielle Brown, tar kraftig til motmæle mot en ingeniør i Google.
DN170807 Brown, som ble forfremmet til sjef for mangfold for kort tid siden, svarer ifølge Bloomberg slik : ¶
DN170807 - Vi er utvetydige i vår tro på at mangfold og inkludering er kritisk viktig for vår suksess som et selskap.
AP170807 Statsadvokat ved Senter for Biologisk Mangfold , Meg Townsend, går hardt ut mot Trump.
AP170807 Olav Thon : - Enestående i sitt mangfold og kreativitet ¶
AP170807 - Nydalens forvandling fra industriområde til et moderne bysentrum er enestående i sitt mangfold og moderne kreativitet, understreker han.
AP170807 - Nydalens forvandling fra industriområde til et moderne bysentrum er enestående i sitt mangfold og moderne kreativitet, sier Olav Thon.
AA170807 Vi er enige om at mangfold og inkludering er kritisk for vår suksess som selskap, og vi kommer til å fortsette å stå for det.
AA170807 I etterkant av lekkasjen har Googles visedirektør for mangfold , Danielle Brown, sendt ut en epost til alle ansatte angående dokumentet.
AA170807 Dokumentet, på omkring 3 000 ord, har gått viralt i USA der det er stemplet som sexistisk og har blåst nytt liv i debatten om mangel på mangfold i IT-bransjen.
AA170807 Deeyah Khan, dokumentarfilmskaper og grunnlegger av Fuuse, en medieorganisasjon som utforsker mangfold og menneskerettighetsproblemer.
VG170806 Det er enklere å finne noen å treffe, men fordi det er et større mangfold , forventninger og overfladiskhet, er det sjeldnere å møte et menneske som samtidig som deg er villig til å åpne opp og skape et genuint møte.
AP170806 Torgsjefen i Bergen : - Torg handler om mangfold
AP170806 - De fleste gjester og turister forbinder nok et torg med mangfold .
DB170805 Alt dette er vel og bra, Kjærstad bekrefter det mange av oss er klar over, at romanens mangfold er tilnærmet uendelig, for å ta i litt.
AP170804 Det er viktig å sikre et mangfold av mat og lokal mat.
DB170803 Det betyr ikke at det ikke skal være i Asia, men at vi trenger mangfold og at ikke Europa kan melde seg helt ut.
DB170803 Vi tror at mangfold i barnehagetilbudet er viktig for å sikre valgfrihet og innovasjon i barnehagene.
DA170803 - Politikerne tenker innenfor boksen, sier lederen i det politisk uavhengige nettverket, som jobber for et større mangfold av teorier i økonomifaget.
DA170803 Sånne forskjeller uttrykker et mangfold som vi ønsker og liker.
DA170803 Mangfold er bra ¶
DA170803 - Politikerne tenker innenfor boksen, sier lederen i det politisk uavhengige nettverket, som jobber for et større mangfold av teorier i økonomifaget.
AA170803 Det mener våre verdier angripes, og fokuserer ikke på at det blir mer mangfold .
AA170803 Viser mangfold : Dagfinn Sørheim, pensjonert bonde fra Frosta sier det er viktig å få vise fram mangfoldet av grønnsakene fra hjemkommunen.
VG170802 Norge beveger seg mot et større mangfold både kulturelt og verdimessig.
VG170802 Et større mangfold avtvinger også en bevissthet om hvordan vi forvalter verdi- og kulturarven vår.
VG170802 Mangfold er bra.
DB170802 Slik usynliggjøres mangfold og historikk, internasjonale linjer, endring og bevegelse innen både religion og samfunn.
DB170802 Kanoner som brukes mot mangfold og endring og mot den og de « andre » - det er farlige kanoner.
DA170731 Torsdag åpnet han ambassadørboligen på Vinderen for 40 nyankomne flyktninger og nordmenn for å fremme inkludering og mangfold i samarbeid med organisasjonen Refugees Welcome.
DA170731 Men det var en overgang å komme fra multi-etniske kandiske storbyer til Vinderen på Oslos vestkant, med det ambassadøren omtaler som « litt mindre mangfold ».
DA170730 Kinokultur er sosialt og dersom kinotilbudet ivaretas gjennom modernisering, mangfold og variasjon på lerretet som det gjør i dag i Drammen så vinner alle tre.
DB170729 Hareide mener P3 burde ha et bredere mangfold av personer som vurderer låtene.
NL170728 Med den innvandring vi har hatt og den globalisering vi står overfor, er vi blir vi nødt til å drøfte og forholde oss til hvordan vi sikrer et fellesskap som kan romme mangfold og ulikheter på en positiv og god måte.
DB170728 Ifølge et NRK-skriv, som Medier 24 refererer til, handler programmet om å vise et mangfold av kropper og feire alt som er flott med den.
DN170725 - Vi trenger en balansert diskusjon om dette og mangfold generelt.
VG170724 Populister er antidemokratiske fordi de motsetter seg mangfold, og uten mangfold har vi ikke demokrati.
VG170724 Populister er antidemokratiske fordi de motsetter seg mangfold , og uten mangfold har vi ikke demokrati.
DN170724 For å få mer mangfold må man ikke bare se på dem som velger, men også fagene de skal velge.
DN170724 Det er en lite mangfoldig gruppe som begynner på studier i mangfold , likestilling og kjønn til høsten.
DN170724 - Vi hadde gjerne sett at det var flere menn og større mangfold .
DN170724 259 søkere har fått tilbud om plass på studier i likestilling, kjønn og mangfold til høsten. 22 av dem er menn.
DB170724 Kanskje kan en utvidet toleranse for å diskutere slike temaer i fellesskap føre til en økt romslighet overfor mangfold og variasjon av valg ?
DB170723 Han etterlyser større mangfold i juryen.
AA170722 Vi jobber for åpenhet, mangfold og toleranse og prisen ser jeg som en anerkjennelse på det arbeidet vi gjør, sa Mona Sæther fra studentorganisasjonen.
VG170721 Fredrikstad kommune flagger for toleranse, mangfold og inkludering.
VG170721 Et enstemmig byråd nedsatte en arbeidsgruppe for å markere sin støtte til toleranse, mangfold og inkludering.
DN170721 Der mener jeg man, som én av få bransjer i det norske samfunnet, ikke verdsetter større mangfold .
DN170721 - For den audiovisuelle bransjen som helhet og norske forbrukere er strømmetjenester som HBO Nordic ingen trussel, men tvert om en mulighet til ytterligere mangfold og nye muligheter, sier Mykland ¶
DB170721 Det er positivt med mangfold .
NL170720 juli både var et angrep på de få ; på arbeiderbevegelsen, ungdom og sterke kvinner, men også på de mange som deler verdiene de drepte sto for : Solidaritet, mangfold og aksept.
AA170720 Når barnet, ungdommen, foreldre, besteforeldre, onkler og tanter, familievenner, lærere, barnehagelærere, helsepersonell og andre berørte møtes i samme rom med sine ulike opplevelser og forståelser av barnet og familiens situasjon, skapes det et mangfold av kompetanse og muligheter som kan bidra til endring i barnets liv.
DB170719 Når fire store kommersielle barnehagekonsern utvikler kjedemakt får vi et monopolproblem, som også kan gå ut over demokratiet, kvalitet, mangfold og innovasjon.
DB170719 Kjedemakt hindrer mangfold - akkurat som i dagligvarebransjen.
DB170719 Divisjonsdirektøren i Norlandia dokumenterer ikke kvalitet, hun antar kvalitet og innovasjon på grunn av mangfold .
DB170719 Det er de mange kommunale og ideelle barnehager som står for mangfold i barnehagene, og innovasjon, sånn som Ladesletta barnehage - og Helse - og velferdssenter i Trondheim.
DA170718 Hun nevner i den forbindelse fokus også på avfall, vannforbruk, biologisk mangfold og forurensning, i tillegg til det Ahlsand er inne på.
AA170718 Sunniva Evjen, markedssjef i Visit Trondheim, tror det er med på å vise fram et større mangfold av byen.
AA170718 Kan være med å vise fram mangfold
AA170718 - Sosiale medier er tilgjengelig for alle, og vi ser at det gjør at man finner et stort mangfold i det som presenteres der.
DN170716 ¶ En ny intoleranse er i bevegelse, en som ikke tåler innvendinger, båret frem av unge idealister som er for alle typer mangfold , unntatt meningsmangfold, skriver artikkelforfatteren.
DB170716 Høy dødelighet reduserer risikoen for negative konsekvenser for biologisk mangfold , men det er sannsynlig at endene lider før de dør, sier Eli Rueness, som har ledet arbeidet.
VG170714 Foto : Frode Hansen, VG ¶ MANGFOLD : Sverre Paulsen har alle typer tippelapper som er gitt ut i Norge.
DB170714 I årevis har Forsvaret jobbet for å fremme likestilling og mangfold , ikke minst ved å inkludere kvinner, men dessverre er det et stykke igjen å gå.
DA170714 Her handler det om å utforske universet, om å møte utfordringer og om å feire mangfold .
VG170713 Foto : Helge Mikalsen, VG ¶ MANGFOLD : F.v. : 1 : Horim fra Papua Ny-Guinea.
NL170713 Det skaper bånd, og det skaper mangfold .
DB170713 Kjærligheten til katter er en dyrking av frihet og mangfold , foreslås det.
DA170713 Private bidrar til et mangfold vi trenger, også i velferdssystemet.
AP170713 Vi får et arbeidsliv som har plass til færre, og som har plass til mindre mangfold .
DB170711 Det kan være verneinteresser, slik som sårbar natur og biologisk mangfold , hensyn til annet friluftsliv, tryggheten til kajakkpadlere og andre myke trafikanter til sjøs eller andre lokale forhold som gjør vannskuteren lite velkommen.
DA170711 Rønholt mener Skam-karakterene er gode forbilder for et inkluderende mangfold , og at voksne godt kan ta litt etter den åpenheten de står for.
VG170709 God kjønnsbalanse gir mangfold i arbeidslivet, noe som igjen gir økt innovasjon og verdiskapning.
DB170707 Vi var mange som var glade og stolte over å tilhøre et slikt mangfold denne dagen.
DA170707 Ved å forby profitt på velferdstjenester sikrer vi derfor både at skattepengene våre går til velferd, og at vi beholder et mangfold av barnehager, som er til det beste for ungene våre.
DA170707 Ved å forby profitt på velferdstjenester sikrer vi både at skattepengene våre går til velferd og at vi beholder et mangfold av barnehager, som er til det beste for ungene våre.
DA170707 Han framstiller en rekke påstander om SVs politikk og spør hvordan vil sikre et mangfold av barnehager, og sikre barns beste.
DA170707 Han er bekymret for at et forbud mot å ta ut profitt fra barnehager vil føre til mindre mangfold i sektoren.
DA170707 DEBATT : Det er de kommersielle aktørene som hindrer et mangfold i barnehager.
AA170707 Private bidrar til et mangfold vi trenger, også i velferdssystemet, sier hun. ( ©NTB ) ¶
VG170706 Han er rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og leder i Komitéen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
DB170706 Målet til Kulturrådet er å bidra til mangfold og kvalitet i norsk kulturliv og mange av landets mest kjente kulturinstitusjoner mottar millionstøtte hvert år.
AA170706 Den beriker oss, den gir oss en forståelse av at ting kan være annerledes, og den gir grobunn for endring og mangfold .
DB170705 Mangfold fremmer som kjent innovasjon.
DB170705 Dette skal være med på å sikre at det er mangfold i kunsten.
DA170705 Cruiseskipene virvler i tillegg opp havbunnen, og bidrar således til forverring av badevannskvalitet og forringelse av biologisk mangfold i havna.
DA170705 Øvergaard er ikke den eneste som opplevde hatkriminalitet under Pride, Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold .
DA170705 - Pride er en folkefest for mangfold , og ingen skal være redd for å vise sin legning, sier han.
DN170704 I forslaget er det lagt opp til at avtaler kan tilbys av et bredt mangfold av tilbydere, noe som sikrer konkurranse i markedet, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.
DN170704 | NRK alene er ikke mangfold
DB170704 De siste åra har folk seg sett seg lei av det « perfekte », og det har vært større etterspørsel etter nye type modeller - der mangfold er stikkordet, uttalte Einarsdóttir i høst.
DB170704 ( Dagbladet ) : Det er en kjent sak at kropp engasjerer, og at det de siste åra har blitt stadig mer fokus på mangfold og aksept av akkurat det.
VG170703 Vi ønsker helt klart et større mangfold blant politikerne våre, sier Kaski.
VG170703 MANGFOLD : Flere partier drar trolig ned både kvinneandel og tallene på etniske minoriteter på Stortinget.
VG170703 Skeive, venner av skeive, familie og alle som vil støtte opp om mangfold er med på markeringen arrangert av Oslo Pride.
SA170703 « Unge Høyre og Høyres grunnverdier som frihet, mangfold , muligheter og toleranse er med på å skape en bedre verden », skriver Else Karin Bjørheim.
DB170703 Pell er flink med økonomi, og han skulle innføre åpenhet i den mørklagte katolske økonomien, paven ønsker et tankemessig mangfold i Vatikanet og han ønsker alle verdenshjørner representert.
DA170703 Susanne Øvergaard er ikke den eneste som har opplevd lignende hendelser under Pride, Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold .
VG170701 Skeive, venner av skeive, familie og alle som vil støtte opp om mangfold er med på markeringen arrangert av Oslo Pride.
VG170701 Bak Pride står FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som har som uttalt mål å arbeide for likestilling og mangfold , og mot diskriminering i Norge og i resten av verden.
DB170701 Vi har et større mangfold nå enn før, men jeg ønsker fortsatt at det å være homofil skal være noe man ikke spør om lenger, det skal ikke trenge å være en stor « greie », sier Mena til NTB.
DB170701 MED STEDATTEREN : Maria Mena går i Pride for å vise mangfold , sa hun til NTB.
DB170701 ( Dagbladet ) : Oslo Pride, festivalen hvor skeiv kjærlighet og mangfold feires, har prydet Oslo helt siden 23. juni.
DA170701 Pride er en internasjonal feiring av likekjønnet kjærlighet og mangfold , som i Oslo blant annet markeres med en stor parademarsj i dag.
DA170701 Film er den kulturopplevelsen som flest folk benytter seg av, og det er viktig at kinoen tar ansvar for å både opplyse og utfordre publikummet sitt - både for å styrke filmens posisjon som kunstform, og i et større perspektiv for å sikre ytringsfrihet, mangfold og demokratiet vårt.
AP170701 Oslo Pride er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold .
AP170701 Oslo er kjent for gode helsetjenester, et godt LHBT-miljø og stort mangfold , og det er nettopp derfor jeg applauderte Johansens forslag i 2015, sier han.
AA170701 Flere hundre tusen mennesker i alle aldre feiret seksuelt mangfold i Madrids regnbuefargede gater da verdens største LHBTI-parade gikk av stabelen lørdag.
AA170701 Vi har et større mangfold nå enn før, men jeg ønsker fortsatt at det å være homofil skal være noe man ikke spør om lenger, det skal ikke trenge å være en stor « greie », sier Mena.
AA170701 Arbeiderpartiet mener det må sikres et godt mangfold i de områdene som skal endres, for å utvikle områdene til det beste for byen og fellesskapet.
VG170630 - Et mangfold av personlige meninger er det som gjør CNN sterke.
VG170630 De avsluttes med en parade gjennom hovedstadens gater på lørdag, hvor mangfold innenfor kjønnsuttrykk og identitet er en viktig kampsak.
DB170630 Kunnskap og kompetanseheving sikrer et åpent og inkluderende miljø som fremmer mangfold .
DB170630 Det er heller ikke slik at det ikke har blitt kommentert i Oslo, men miljøet her er større, og aksepten for mangfold er ikke alltid like stor i mindre byer.
AP170630 Kampen for LHBT-rettigheter er kampen for et samfunn som ikke bare aksepterer, men som dyrker mangfold og ulike livsvalg.
AP170630 Sammen utgjør vi alle et mangfold .
AP170630 Det er igjen tid for Pride, en folkefest for mangfold , inkludering og likeverd.
VG170629 Oscar-akademiet endret i fjor regelverket for medlemskap for å fremme større mangfold i medlemsmassen.
VG170629 Noen år senere kom den store #OscarsSoWhite-debatten der flere gikk til det skrittet å boikotte prisseremonien i protest mot mangelen på mangfold blant de nominerte.
DB170629 Den så ikke hvordan målet om mangfold , likeverd og pluralisme kunne nås med fagets innretning og rammebetingelser.
NL170627 Det er en politikk som i sum vil gi redusert mangfold , og føre til nedleggelse av enda flere gårder i utkantstrøk.
DB170627 Jeg heier på mangfold , sier Sørland.
DB170627 Heier på mangfold
DB170627 - Mer mangfold , og flere modeller med vanlige størrelser og ulike kropper har vi fått se mer av de siste åra, og det er veldig bra.
DA170627 Høyresiden snakker om mangfold , men i realiteten blir det mer monopol.
DA170627 Der de snakker om mer mangfold, så blir det i virkeligheten mindre mangfold .
DA170627 Der de snakker om mer mangfold , så blir det i virkeligheten mindre mangfold.
DA170627 Spesielt om man får et mangfold av karakterer der ikke alle passer til stereotypen.
DA170627 Denne uka pågår Oslo Pride, som er Norges største og viktigste festival som feirer skeiv kjærlighet og mangfold .
DA170627 Spesielt om man får et mangfold av karakterer der ikke alle passer til stereotypen.
DA170627 Denne uka pågår Oslo Pride, som er Norges største og viktigste festival som feirer skeiv kjærlighet og mangfold .
AP170627 Snart kan du gå på konsert og utstilling, spise, drikke og oppleve et mangfold av tilbud innen film, foto, teater, dans og musikk i Røverstaden.
AP170627 Snart kan du gå på konsert og utstilling, spise, drikke og oppleve et mangfold av tilbud innen film, foto, teater, dans og musikk i Røverstaden.
VG170626 Enkelte miljøer aksepterer fortsatt ikke mangfold , de elsker å hate kjærligheten, og de ser på homokampen som noe som truer dem og deres verdier.
DB170626 At vi er hundre prosent sikre på at det ikke er andre kriterier enn kvalitet og mangfold som ligger til grunn for utdelingene.
AA170626 Flere understreket imidlertid at paraden ikke er politisk for dem, men en feiring av mangfold og livsglede. ( ©NTB ) ¶
VG170625 Statsråden tror jentebølgen i Forsvaret gir mer mangfold .
DB170625 Men litt mer mangfold hadde vært av det gode - både på bestselgerlistene og på utgiversiden.
AP170625 Flere understreket imidlertid at paraden ikke er politisk for dem, men en feiring av mangfold og livsglede.
AA170625 Han mener at det er viktig at teaterprogrammet blir preget av et så stort mangfold som mulig.
DA170624 Vi kjemper for likestilling, solidaritet og mangfold for alle.
DA170624 I dag begynner Pride-festivalen, som feirer mangfold og frigjøring.
SA170623 Alt det mangfold en by skal ha samlet innen et kompakt trivelig sted.
DN170623 Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger fortsatt et reelt alternativ til NRK, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.
DB170623 Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger fortsatt et reelt alternativ til NRK, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen.
DA170623 Velferdsordninger må utformes på en slik måte at de harmonerer med kulturelt mangfold og innvandring, og skaper tillit, mener forskeren ved Universitetet i Oslo.
DA170623 - Vi ønsker å vise støtte til mangfold , menneskerettigheter, ytringsfrihet og fellesskap.
BT170623 Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger fortsatt et reelt alternativ til NRK, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ). | - Det er fint om folk tar bussen, så de slipper å slåss om parkeringen ¶
AA170623 Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger fortsatt et reelt alternativ til NRK, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DB170622 Det skyldes økende sykehusbudsjett, større mangfold av helsetilbydere og styrkede pasientrettigheter.
AA170622 Vi har også begynt å snakke om å få et større mangfold på andre måter.
AA170621 Bernkonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold ( CBD ), Håpnes.
NL170620 Brukerundersøkelsene vi har gjort blant det unge voksne samiske publikummet forteller en tydelig historie : de ønsker historier og journalistikk fra det samiske samfunnet som speiler det moderne samiske livet, i all sitt kulturelle og språklige mangfold .
DN170619 Dermed ligger det an til at det franske parlamentet vil være yngre, og ha flere kvinner og mer etnisk mangfold enn noensinne.
NL170618 Jeg er selv fra Quebec og både forstår og deler behovet for å forsvare det faktum at de fleste dynamiske kulturene i Arktis ofte er små nasjoner, små samfunn, som er bevisste på hvor viktig det er med kulturelt og språklig mangfold .
NL170618 århundre opplever Arktis en oppvisning uten like av kulturelt mangfold og vitalitet, som bringer sammen artister, kulturer og samfunn som aldri tidligere i menneskehetens historie har vært i kontakt med hverandre.
DN170618 Dermed ligger det an til at det franske parlamentet vil være yngre, og ha flere kvinner og mer etnisk mangfold enn noensinne.
AA170618 På festivalens siste dag dreier det seg om menneskehjernen og biologisk mangfold .
VG170617 - Vi tror at et mangfold av slike konsepter vil være bra for utviklingen av fremtidens bilteknologi, og ønsker HipDriver velkommen med sin løsning, sier Lessum.
SA170617 Et større mangfold av aktører vil kunne videreutvikle dagens sykehjemstjenester gjennom bedre driftsløsninger og et brukertilpasset tjenestetilbud, fastslår rapporten.
SA170617 Det vil derfor bli viktigere med mangfold , valgmuligheter og effektive tjenester.
DB170617 - Vi tror at et mangfold av slike konsepter vil være bra for utviklingen av fremtidens bilteknologi, og ønsker HipDriver velkommen med sin løsning, sier Lessum.
DA170617 Og i mai saksøkte Senter for biologisk mangfold Trumpadministrasjonen for å ha fjernet informasjon om klimaforskning og politikk fra myndigheters nettsider etter at Trump ble innsatt. | - Veldig dyster nasjonal stemning ¶
DB170616 Arbeid er nøkkelen til likestilling og likeverd og mangfold og inkludering og mental helse og mestring og fullverdige liv !
DA170616 Friidrettens mangfold kan nytes uten rekorder.
DA170616 Vil fremheve mangfold
DA170616 - Vi vil fremheve kjærlighet, glede, samhørighet og kulturelt mangfold , sier Fjeld.
DA170615 Vi slår et slag for mangfold .
BT170615 Fremtidens publikum ligger først og fremst her, ikke minst med tanke på inkludering og mangfold .
VG170614 Jeg tror de begrenser sine muligheter for forståelsen av at verden består av større mangfold enn det de selv representerer.
VG170614 Det er en utfordrende og nødvendig oppgave å etablere toleranse og en fordelaktig forståelse av at Norge består av ulike mennesker med ulike kulturelle uttrykk, uten at det i de fleste tilfeller representerer annet enn interessant mangfold .
DA170614 Skolen er en aktiv bidragsyter til økt segregering istedenfor mangfold .
DA170614 Vi har ikke hele svaret, men prøver å vise at det finnes et mangfold av måter å gjøre det på, med grasrotmobilisering og kultur som viktige utgangspunkt.
AA170614 Han mener i tillegg at et større mangfold ved de videregående skolene er også positivt for alle elevene ved skolen.
AA170614 Private barnehager sikrer et mangfold , og foreldrene som har barn der, er ofte svært tilfreds med tilbudet.
SA170613 Stortinget har vedtatt en ny landbrukspolitikk, en politikk som gir rom for satsing, for mangfold og forutsigbarhet i norsk landbruk i årene som kommer.
NL170613 Lederen i organisasjonen LIM ( Likestilling, integrering, mangfold ), Mahmoud Farahmand, mener regjeringens forslag er godt, og at det gir et helt klart signal om hvilke ideologier man aksepterer og godtar i et samfunn.
DB170613 - Sammenlignet med andre bransjer har dagligvarebransjen har de siste 20-30 årene vært lite innovativ, både med hensyn til utvikling av nye produkter, mangfold og nye løsninger.
DB170613 Det var forbrytelser som ble begått mot alle oss som står for åpenhet, mangfold , toleranse og frihet.
DB170613 Som AUF-leder Mani Hussaini selv sa i et intervju : « Om AP ønsker å fremme mangfold og toleranse, må K-en ut.
DB170612 Til forskjell fra studentorganisasjonen, ser organisasjonen LIM ( Likestilling, integrering, mangfold ) på forslaget som noe svært positivt.
DB170612 Familien og foreldre/foresatte er også den primære plattformen for barnas skritt ut i den lille og den store verden, ut i samfunnet, ut i mylder og mangfold og krav og kaos utenfor hjemmets vegger og vern.
VG170611 Tap av biologisk mangfold er en av de største truslene mot menneskeheten, mener Stordalen og Haga.
VG170611 Hvis du spør folk på gata om betydningen av biologisk mangfold for å fø en voksende verdensbefolkning vil nok de færreste kunne svare.
VG170611 - Verdien av å bevare biologisk mangfold er sterkt underkommunisert.
VG170611 - Tap av biologisk mangfold er en av de største truslene mot matsikkerhet. 75 prosent av verdens mat kommer fra bare 12 plantearter og 5 dyrearter.
BT170610 Bergen er en vakker by, og vi er nå inne i den beste tiden på året med Festspill, Nattjazz og et mangfold av kulturtilbud for byens innbyggere og alle turistene som kommer til Bergen.
AA170609 Fortiden er felleseie og rommer et mangfold av fortellinger som alle kan være like « sanne ».
AA170609 Frem mot nasjonaljubileet i 2030 gir det en unik mulighet til å løfte frem Trøndelags mangfold og plass i norgeshistorien.
AA170609 Fortiden er felleseie og rommer et mangfold av fortellinger som alle kan være like « sanne ».
AA170609 Frem mot nasjonaljubileet i 2030 gir det en unik mulighet til å løfte frem Trøndelags mangfold og plass i norgeshistorien.
VG170608 Skal vi beholde et artsrikt biologisk mangfold i Norge, trenger vi sau, geit, ku og hest ute på beite.
VG170608 Du sier at ulven er en viktig del av økosystemet, og nødvendig for å opprettholde biologisk mangfold i Norge.
VG170608 MANGFOLD : Goa byr på både strandliv og fantastisk shopping.
DB170608 Og da tenker jeg ikke på mangfold i form av flere kvinner i tettsittende kondomdrakter som spaserer rundt som levende reklameplakater slik som på Nor-Shipping på Lillestrøm eller på ONS ( Oljemessa ) i Stavanger, men jeg tenker på flere kvinner inn i bransjen, rett og slett fordi de er dyktige.
DB170608 Jeg er overbevist om at både norske og internasjonale selskap blir mer konkurransedyktige med et større mangfold blant de ansatte.
DB170608 Mangfold bidrar til økt konkurransekraft.
BT170607 Du vil fortelle meg at du er lei av kroppspresset og at mangfold er bra og at alle kropper er bra nok, uansett størrelse.
AP170607 De som elsker mangfold og åpne grenser, forstår ikke at folk flest vil ha noe annet, mener forfatter.
AP170607 Her kan du besøke 34 ulike poster med over 40 ulike aktører som tilbyr et mangfold av aktiviteter.
AP170605 Kunnskapen om hvordan man kan lykkes med å reparere ødelagt fjellnatur finnes altså, og landet vårt har stilt seg bak ambisiøse mål om å styrke biologisk mangfold .
AP170605 I dag stiller Norge seg bak FNs arbeid for å sikre biologisk mangfold , og har underskrevet Aichi-avtalen som blant annet forplikter oss til å restaurere eller bringe minst 15 prosent av såkalt ødelagt eller « forringet » natur tilbake til god økologisk tilstand innen år 2020.
AP170605 Kunnskapen om hvordan man kan lykkes med å reparere ødelagt fjellnatur finnes altså, og landet vårt har stilt seg bak ambisiøse mål om å styrke biologisk mangfold .
AP170605 I dag stiller Norge seg bak FNs arbeid for å sikre biologisk mangfold , og har underskrevet Aichi-avtalen som blant annet forplikter oss til å restaurere eller bringe minst 15 prosent av såkalt ødelagt eller « forringet » natur tilbake til god økologisk tilstand innen år 2020.
AP170605 Byen som er kjent for glede, mangfold , det vakre og det oppsiktsvekkende.
DB170604 Det er en ideologi som mener at vår levemåte, med demokrati, mangfold og menneskerettigheter, ikke er forenlig med islam.
DA170603 Åsa Linderborg poengterer at hun fremdeles er stolt av å være politisk korrekt, at hun er for flyktninger og feminisme og mangfold .
DA170603 Mangfold er et uttalt politisk prosjekt, og så videre.
VG170602 I en pressemelding fra EU kommisjonen kommer det fram at juryen var spesielt imponert over Oslos holistiske tilnærming fra biologisk mangfold , offentlig transport, sosial integrasjon og det å ha « en by for alle, og sette folk først ».
DA170602 Det handler om mangfold , sier ordføreren om de syv stipendvinnerne.
DA170602 - Det kan selvsagt sies at å stå for mangfold , inkludering og toleranse er politisk.
AP170602 Vi er et mangfold av kropper, kjønn, hårvekst, farger og størrelser.
AA170602 Kandidatbyene er blitt vurdert på klimapolitikk, luftkvalitet, grønn innovasjon, kollektivtransport, biologisk mangfold , vannkvalitet og friluftsliv.
AA170602 Det er viktig at mange deltar og engasjerer seg, for å sikre at de neste generasjonene skal få en mulighet til oppleve naturens mangfold .
AA170602 Det bør være mulig å slå et slag for yrkesfag, uten å tråkke på et tiltrengt og viktig mangfold i norsk skole som alt er under press.
VG170601 Men byens politimester advarte mot hatkriminalitet og oppfordret alle til å ta ansvar for byens mangfold .
DB170601 I sommerhalvåret er det et mangfold av mennesker som bruker Tjømes skjærgård til avslapping, rekreasjon, kos og hygge.
DB170601 Eksempler på dette er klimaendringer, overbelastning og ødeleggelse av økosystemer og redusert biologisk mangfold .
AP170601 - Vi tror at et mangfold og variasjon av boligstørrelser og folk på Fornebu er positivt for det fremtidige miljøet.
NL170531 Iskanten er nemlig et særlig rikt og sårbart område som har en buffer av biologisk mangfold foran seg hvor mange av de viktigste prosessene i havet skjer.
AP170531 Her finnes minst fire sentrale konflikter mellom : ¶ • stat og marked ¶ • enhet og mangfold ¶ • sentrum og periferi ¶ • det religiøse og sekulære ¶
DB170530 IBÖ forfekter det de kaller « etnopluralisme », et ståsted de forsøker å definere som å ivareta menneskelig mangfold , og som en motstand mot rasisme, men som i realiteten koker ned til motstand mot både innvandring, mot påstått islamisering og - dette er verdt å merke seg - mot påstått amerikanisering, alt sammen definert som trusler mot mangfoldet.
NL170529 Vi som kjemper for mangfold og menneskeverd har flest ord å ytre og vi snakker høyest.
NL170529 Fra tid til annen får jeg spørsmål om hvorfor jeg orker å engasjere meg i kampen for mangfold og menneskerettigheter.
DB170529 Regjeringen hevder at konkurranse skaper mangfold , våre funn viser at det ikke stemmer, sier Herning.
DB170529 Målet om mer mangfold er blitt til enfold.
DB170529 Hovedkonklusjonene i FLT-rapporten er at regjeringen har mislyktes med å skape større mangfold i attføringssektoren.
DB170529 Mangfold ble enfold ¶
DB170529 - Mangfold er ikke bare et spørsmål om antall leverandører.
DA170529 - Med et mangfold på eiersiden gjør det at man tilfører nødvendig kompetanse for å drive et selskap godt, sier Korsberg, som deler småkraftleder Knut Olav Tveits betraktninger om offentlig eierskap i denne sektoren.
DA170529 - Med et mangfold på eiersiden gjør det at man tilfører nødvendig kompetanse for å drive et selskap godt, sier Korsberg, som deler småkraftleder Knut Olav Tveits betraktninger om offentlig eierskap i denne sektoren.
AA170529 Siden den gang har han markert seg som samfunnsdebattant og politiker, og siden 2015 har han vært byråd for næring, eierskap og mangfold i Oslo som representant for Arbeiderpartiet.
AA170529 * Prost Nils Åge Aune og politiker Fatima Almanea ( Ansikt til ansikt - en samtale om tro og mangfold ) ¶
AP170528 De som elsker mangfold og åpne grenser, forstår ikke at folk flest vil ha noe annet, mener forfatter.
DB170526 I et Europa som holder idealene om demokratiske rettigheter, ytringsfrihet og kreativt mangfold høyt, er denne kontrarevolusjonen på galopperende frammarsj.
AP170526 Jeg står i dag for fritt ord i praksis, mangfold , likhet og inkludering, skriver Skrede.
DN170525 Skolene er målt på flere kriterier, blant annet innenfor karrieremuligheter, antall studenter med jobb tre måneder etter ferdig utdanning, mangfold blant studenter og ansatte og hvordan studiemulighetene i utlandet er under utdanningen, skriver E24. ( ©NTB ) ¶
AP170525 Skolene er målt på flere kriterier, blant annet innenfor karrièremuligheter, antall studenter med jobb tre måneder etter ferdig utdanning, mangfold blant studenter og ansatte og hvordan studiemulighetene i utlandet er under utdanningen, skriver E24.
AP170524 Da handler det om basisting som et inkluderende lokalsamfunn, opplevelse av tilhørighet, toleranse og aksept for mangfold .
AP170524 Da handler det om basisting som et inkluderende lokalsamfunn, opplevelse av tilhørighet, toleranse og aksept for mangfold .
AA170524 Tilgjengelighet handler om menneskelig mangfold , inkludering og like muligheter til deltakelse for alle.
NL170523 De fleste har downs syndrom, selv om den uoppslitelige Lillian Sørem og hennes ansatte og frivillige som sørger for at de har et tilbud hver eneste mandag, året rundt, nå også merker at andre former for menneskelig mangfold også søker til klubben.
DN170522 | Lønnsomt mangfold
DN170522 For å oppnå suksess i en bedrift er man nødt til å ta mangfold og likestilling på alvor, sier forfatteren.
BT170522 Etter hvert innså man betydningen av et større mangfold , og flere motorklubber inngikk samarbeid, Harbitz-Rasmussen, og fortsetter : ¶
BT170522 Hvis flertallet verdsetter mangfold , må flertallet også legge bånd på seg.
VG170519 Når så migrasjonsbasert mangfold og flerreligiøsitet ble synlig i Norge, lå det allerede en strategi klar.
DB170519 | Valgvinner Rouhanis største utfordring blir Donald Trump ¶ ¶ MANGFOLD : « Vi må ta godt vare på barna våre.
DB170519 Jeg hadde så inderlig lyst til å si noen mer eller mindre velvalgte ord om mangfold , likeverd og glede ved å være den man er.
AP170519 For det finnes et stort mangfold i måter vi blir tent på, forelsker oss på og praktiserer seksualiteten vår på.
AA170519 - Den største utfordringen for Erna og Jonas er at de ikke er villig til å flytte de mekanismene vi i dag har på sokkelen, over til et bredt mangfold av næringsliv på land eller til havs, sier Bastholm til NTB.
DB170518 Hun mener det er viktig å ha et mangfold når de inviterer talere til arangementet.
AA170518 Men utgangspunkt er at vi vil ha biologisk mangfold .
DB170517 Juryformann og filmskaper Pedro Almodóvar stilte i hatt, skjorte og jakke i et mangfold av farger og syntes ikke å være plaget av solskinnet.
DB170517 Juryformann og filmskaper Pedro Almadóvar stilte i hatt, skjorte og jakke i et mangfold av farger og syntes ikke å være plaget av solskinnet.
VG170516 - Jeg tror vi må godta at det vil bli et større mangfold av bunadsprodusenter enn det har vært før.
NL170516 Vi får mer mangfold .
DB170516 Unikt økologisk mangfold
DB170516 På tross av at øya bare er på 3 700 hektar, har den et enorm økologisk mangfold .
AA170516 Vi smaker, lukter, føler og opplever oss gjennom Balis store mangfold .
AA170516 Samtidig bruker Saupstad FN-flagget i barnetoget for å markere mangfold .
AA170516 Denne kunnskapen skal faktisk inn i FNs globale tilstandsrapporter om både klimaendringer og biologisk mangfold !
DN170515 Vi er opptatt av at vi nå må få et løft for landbruket og slik sikre rekruttering og mangfold , sier Jakobsen.
DA170515 Vi er opptatt av at vi nå må få et løft for landbruket og slik sikre rekruttering og mangfold , sier Jakobsen.
AP170515 Vi er opptatt av at vi nå må få et løft for landbruket og slik sikre rekruttering og mangfold , sier Jakobsen.
AA170515 Vi er opptatt av at vi nå må få et løft for landbruket og slik sikre rekruttering og mangfold , sier Jakobsen.
VG170514 Hvis de skal ta bort det som fører til mangfold , krydderet i samfunnet, blir det jo ikke så hyggelig å være den som komme utenfra, mener Sandal.
VG170514 Følelsen de har, er å bli en fremmed i sitt eget land, både som følge av mer individualisering og kulturelt mangfold .
DB170513 ¶ KJÆRLIGHET : Oslo Pride er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold .
DB170513 For å bane vei for de som ikke kan, for å vise at vi står sammen, for å feire mangfold og samhold i et samfunn der ingen ting er viktigere enn å ta vare på og sette pris på den friheten vi har.
VG170512 Det gir et mangfold til riktig pris.
DA170512 Eurovision-finalen i Kiev i morgen skal være en feiring av « mangfold », og er et viktig utstillingsvindu for Ukraina.
DA170512 Mangfold
AA170512 Tillerson skrev under på det ni sider lange dokumentet « Fairbanks Declaration 2017 ", som tar opp at oppvarmingen i Arktis går dobbelt så fort som på globalt nivå og at klimaforandringer er den mest alvorlige trusselen mot biologisk mangfold i Arktis.
DB170511 Det er stort mangfold , også i folks meninger, men jeg kan med sikkerhet si at flertallet av FBI-ansatte har sett positivt på Comey, svarte McCabe under en høring i Sentatet om trusler mot USAs sikkerhet.
DB170511 Det er stort mangfold , også i folks meninger, men jeg kan med sikkerhet si at flertallet av FBI-ansatte har sett positivt på Comey, svarte McCabe.
AP170511 De som elsker mangfold og åpne grenser, forstår ikke at folk flest vil ha noe annet, mener forfatter.
NL170510 Den har helt spesielle oppgaver fra naturens side å ivareta, og kan forklares ut fra at regionens sjøterratorium og fjordene innafor er gyte- og oppvekstområde for flere fiskeslag, og har det mangfold av næringsinnhold og kvaliteter som er avgjørende for at yngel, fisk og andre marine arter kan overleve og forbli eller vende tilbake til regionen som en bærekraftig og nyttbar resurs.
DB170510 La oss håpe at den blir at liberale verdier, fellesskap, toleranse og mangfold trumfer alenegang, populisme, frykt og splittelse.
DB170510 Det er vår jobb å kjempe for mangfold , toleranse, for samarbeid, for fellesskap og for respekten for annerledeshet.
DB170510 « Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
DB170509 På tross av de positive resultatene viser norske bedrifter til lave tall når det gjelder mangfold .
DB170509 Ifølge gründer Zhongying Kristoffersen er det flere norske ledere som ikke tør å satse på mangfold selv om de vet at det kan øke inntjening og innovasjon.
DB170509 Forskning viser en sammenheng mellom bedrifter som scorer høyt på mangfold og økt lønnsomhet.
DB170509 Formålet med konferansen er gi bedrifter konkrete verktøy til hvordan de kan bruke mangfold for å oppnå bedre økonomiske resultater.
DB170509 For mangfold i form av kjønn er tallet 15 prosent, ifølge McKinseys rapport fra 2015.
DB170509 Det er heller ingen automatikk i at mangfold blir et konkurransefortrinn.
DB170509 De bedriftene som er best på mangfold i form av etnisitet kan øke inntjeningen med opptil 35 prosent.
DB170509 De 19 avtalene som ble signert i Kina før påske er en utfordring til norsk næringsliv om å ta mangfold på alvor.
DB170509 Andre norske selskap som bruker mangfold som et strategisk grep er Kahoot, TikkTalk og Outt.
DB170509 | Mangfold kan bli et av norsk næringslivs sterkeste konkurransefortrinn ¶
DB170509 Det er et sunnhetstegn at et stort mangfold av partier og interesser representeres på toppnivå, med alt som følger av offentlig debatt og gransking av påstander og politiske forslag.
DB170509 Jeg tenkte at hjemme hos oss kom han sikkert til å lære noe om respekt for liv, nysgjerrighet, mangfold , likeverd, likestilling, om krig og fred og kanskje litt om politikk.
DA170509 - Hun åpner dører til mangfold og frihet, og tvinger oss til å tenke nytt.
VG170508 - Fordi hun er en så sterk skikkelse, og fordi filmen presenterer så stort mangfold .
AP170508 De som elsker mangfold og åpne grenser, har flertallet imot seg.
AP170508 Homofili og mangfold i kjønnsuttrykk er blitt funnet i nærmest alle kulturer og religioner opp igjennom historien.
BT170507 Det er det som skaper mangfold og engasjement, hvor vi lærer av hverandre.
AP170507 De som elsker mangfold og åpne grenser, har flertallet imot seg.
AP170507 De som elsker mangfold og åpnere grenser, har flertallet imot seg.
AP170507 De som elsker mangfold og åpne grenser, har flertallet imot seg.
AP170507 Er du imot innvandringsstopp for muslimer og synes økt mangfold gjør landet bedre ?
AP170506 | De som elsker mangfold og åpnere grenser, har flertallet imot seg.
AP170506 Andelen som synes at økende mangfold gjør hjemlandet til et bedre sted, er heller ikke overveldende.
AP170506 - Vi må slutte å mase om at mangfold er noe alle bør være komfortable med og at forskjeller i seg selv er en verdifull ting, mener forsker.
VG170505 Vi får mer mangfold .
SA170505 De fleste har liten eller ingen effekter på biologisk mangfold , mens noen kan ha stor effekt, sier Heide. rainbow33 / Shutterstock ¶
SA170505 - Enkelte fremmede planteslag kan gi alvorlige konsekvenser for biologisk mangfold .
BT170505 De fleste har liten eller ingen effekter på biologisk mangfold , mens noen kan ha stor effekt, sier Heide.
BT170505 - Enkelte fremmede planteslag kan gi alvorlige konsekvenser for biologisk mangfold .
AP170505 Vi får mer mangfold .
AP170505 De fleste har liten eller ingen effekter på biologisk mangfold , mens noen kan ha stor effekt, sier Heide. rainbow33 / Shutterstock ¶
AP170505 - Enkelte fremmede planteslag kan gi alvorlige konsekvenser for biologisk mangfold .
DB170503 I stedet forsterkes en læringskultur preget av tilpasning til system og rangordning, framfor egenart og mangfold .
DB170503 Den framhever mangfold , fleksibilitet og samhandling mellom sektorene, og gir føringer om at forsvarssektoren skal bli en moderne kompetanseorganisasjon.
DA170503 Formålet med SPS er å fremme lokal og internasjonal solidaritet, åpenhet, inkludering og mangfold .
VG170502 Dette skyldes et mangfold av årsaker hvor korrupsjon, sviktende rettsvesen og en svak økonomi er avgjørende.
AP170502 Arbeidet med mangfold styrkes.
AP170502 Vi må vise folk at vi står for matglede og mangfold , at vi trenger supermarkedene for at leverandørene skal ha et sted hvor innovasjonen kan blomstre og hvor matopplevelser kan skapes.
AA170502 Det finnes de med penger som har mot til å satse på kunstnerisk kreativitet og mangfold .
AP170501 Jeg mener vi må ha større mangfold i hvordan folk jobber.
VG170430 Kristne terroriseres av ekstremister som vil knuse samfunnets mangfold .
DB170429 Humanetikere og ateister bidrar til et viktig mangfold i måten vi tror og tenker på.
BT170428 Assistert befruktning og religiøst mangfold er noen av vår tids mest brennbare spørsmål.
BT170428 Assistert befruktning og religiøst mangfold er noen av vår tids mest brennbare spørsmål.
VG170427 ( ©NTB ) ¶ | Mangfold i skyttergravene ¶
SA170427 Naturen er en rik kilde på molekyler med et mangfold av strukturer og biologisk aktivitet.
DB170427 Fra et strukturelt synspunkt henger disse konfliktene sammen med at eksisterende bygningsstrukturer bygger på en tokjønnsmodell som ikke er tilpasset det eksisterende mangfold av kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk.
SA170426 Idretten skal være for alle, være en moderne organisasjon med full åpenhet og det skal være et mangfold av befolkningen i ledelsen.
DB170426 Grønn vekst : Sara Bäckmo var lite begeistret for salat før hun begynte å dyrke den selv og så hvilket mangfold som finnes.
AP170426 Idretten skal være for alle, være en moderne organisasjon med full åpenhet og det skal være et mangfold av befolkningen i ledelsen.
DB170425 Takket være et initiativ fra Øystein Djupedal og SV ble det i 2003 inngått et barnehageforlik på Stortinget som har sikret full barnehagedekning, lav foreldrebetaling, stort mangfold og barnehager med gjennomgående høy kvalitet.
DA170425 - Opptatt av mangfold
DB170424 Med tanke på arbeidsgiveres aktivitetsplikt, er det samtidig åpenbart at man eventuelt kan se bort fra « andre liknende vesentlige forhold ved en person », men en bestemmelse om å fremme mangfold generelt vil også være et alternativ.
DB170424 Vi styrker barnehagenes arbeid med mangfold .
AP170424 Mer systematisk arbeid med mangfold , språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, mener han.
AP170424 Mangfold
AP170424 De bidrar til et berikende mangfold som jeg er stolt av.
AP170424 Den er del av Tråante 2017 som gjennom hele året vil markere samenes kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold .
AA170424 Mer systematisk arbeid med mangfold , språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, mener han.
AA170424 Mangfold
DB170420 Begge grupper betrakter islam som en dehumaniserende teologi og en totalitær politisk ideologi som utvisker enhver form for mangfold .
AA170420 Ja til mangfold : « Snart 21 år som leder/trener for Flatås Lions har vist meg verdien i alle » skriver trener Helge Gudmundsen ( midten ).
DB170419 Et rikt mangfold av ulike blomsterbesøkende insekter gjør også pollineringen mer robust i møtet med klimaendringer.
DB170419 De private barnehagene bærer barnehageforliket på sine skuldrer, men de sørger også for et godt og nødvendig mangfold i barnehagesektoren.
AP170419 Rådhushallen er forvandlet til en storbyjungel, der du kan høre oslobarnas stemmer og møte byens mangfold av barn og unge i en stor, interaktiv utstilling.
BT170418 Å utdanne seg til barnehagelærer innebærer i dag nødvendige erfaringer med menneskelig mangfold i alle dets ulike framtoninger.
BT170418 Et mangfold av levemåter og oppdragelsespraksiser fordrer evnen til å se seg selv fra andres ståsted, og sammenligne egne bedømmelser med hva man kan forestille seg hvis en selv var i den andres sted.
AP170417 - I tillegg finner man elementer fra Oslo som vi synes representerer hovedstadens mangfold .
VG170415 Mindre mangfold
VG170415 Hun tilhører den kristne, armenske minoriteten, og mener grunnlovsendringene vil føre til et Tyrkia med mindre rom for mangfold .
VG170415 FOLKEVALGT : CHP-parlamentariker Selina Dogan ( til høyre ) mener grunnlovsforslagene vil føre til mindre mangfold i Tyrkia.
DB170415 Hver gang Hillary Clinton snakket om mangfold og minoriteters rettigheter, fordrev hun majoritetsvelgere, er påstanden.
DB170412 Mens Cappelen Damms skoleverk « Mangfold » definerer kulturradikalisme slik : « Bygger på rasjonalisme, fornuft og framskrittsoptimisme med drømmen om det frie mennesket som sentrale begreper, mot sensur og autoritære holdninger, for åndsfrihet og toleranse ».
VG170410 Det betyr større mangfold - men også større spenninger.
VG170410 Koenig har drevet en rekke luksushoteller over hele verden i løpet av sin karriere, og mener Oman har et mangfold få andre land kan skilte med.
DN170410 Internasjonale konsulentselskaper - om noen - bør være i stand til å takle mangfold på en god måte.
DB170410 Sist, men ikke minst skal opplæringa mi bidra til innsikt i kulturelt mangfold , og det er nettopp dette som blir viktigere og viktigere i framtida.
BT170410 Som vil skape vekst og utvikling og tiltrekke oss nødvendig kompetanse og mangfold i våre sterke havnæringer, eksport og teknologi.
DN170409 Internasjonale konsulentselskaper - om noen - bør være i stand til å takle mangfold på en god måte.
DB170409 - Vi er opptatt av å vise mangfold og ha bred representasjon i bøkene våre.
DB170409 - Jeg er veldig opptatt av ungdomslitteratur og av å ha et mangfold som lånerne kan se seg selv i.
VG170408 En oppvekst i en by som trives med sitt mangfold .
DB170407 Samtidig har den seksuelle debutalderen stått stille, unge er fortsatt opptatt av forelskelse og kjærlighet, og de aller fleste har et åpent, positivt forhold til seksualitet og seksuelt mangfold .
SA170406 Vi trenger et mangfold av stemmer, både internt i organisasjonen, men også i den offentlige debatten.
DB170406 Om Ap ønsker å fremme mangfold og toleranse, må̊ K-en ut, sier Hussaini.
DA170406 Om Ap ønsker å fremme mangfold og toleranse, må̊ K-en ut, sier Hussaini.
AP170406 Vi trenger et mangfold av stemmer, både internt i organisasjonen, men også i den offentlige debatten.
AA170406 Om Ap ønsker å fremme mangfold og toleranse, må̊ K-en ut, sier Hussaini.
DB170405 Mangfold
AP170405 Den verdenskjente musikalen Cabaret er med sin sensualitet, musikalske kraft og begjær en kjærlighetserklæring og hyllest til mangfold og livsglede.
AA170405 Ideen var å løfte fram verdien av mangfold , å se på forskjellighet som et gode.
DA170404 De kommunale oppgavene kan, og bør, løses med fleksibilitet og mangfold i tilbudene når det er mulig, til beste for innbyggerne.
BT170404 Dette viser nettopp grunnleggende mangel på respekt for språklig mangfold og lokale navnetradisjoner.
DA170403 Vi mener at mangfold i mediene sikrer det viktigste vi har : demokratiet og ytringsfriheten.
AP170403 Niqab, respekt og mangfold
DB170402 Dette for å hindre et stort mangfold av avtaler og forskjellige grader av tilknytning til EU.
VG170401 Jo sterkere kulturelt og religiøst mangfold , jo sterkere må verdifellesskapet være.
DB170401 Helseprofesjonene trenger mangfold , og det er viktig med en god variasjon av personlighetstyper og livserfaringer.
DN170331 Skei Grande snakket om å stå opp for mangfold , toleranse og respekt for annerledeshet - til applaus fra salen.
DN170331 - Det må være en regjering som verdsetter mangfold , toleranse, åpenhet, og har respekt for annerledeshet.
AP170331 Oslo er en by med mye mangfold - her kan man være seg selv og være annerledes.
AP170331 Oslo er en by med mye mangfold - her kan man være seg selv og være annerledes.
DB170330 Der Bjørneboe så konformisme, så vi mangfold .
VG170329 Det handler om mangfold , toleranse og om ikke å bygge opp konflikter i et samfunn.
VG170329 Det handler om mangfold , toleranse og om ikke å bygge opp konflikter i et samfunn, sier Grande.
DN170329 | Ønsker større mangfold
DN170329 Utdanningskomiteen på Stortinget er enige om at det må åpnes for et større mangfold i det digitale læremiddelmarkedet.
DN170329 Komiteens medlemmer er enige om at det må åpnes for et større mangfold i det digitale læremiddelmarkedet.
DB170329 I over en time fortalte Sherin om sin intuitive vei til å bli en øverste leder i moskeen, sin visjon om en mer demokratisk religionsutøvelse med respekt for individets frihet og for likestilling og mangfold .
VG170328 Og jeg tror det er positivt å ha et mangfold av aktører.
VG170328 - Vi har et mangfold av medlemmer med ulik bakgrunn, og det er ulik forståelse av ulike problemstillinger.
DB170328 Æsæl Manouchehri er daglig leder for organisasjonen LIM, som står for likestilling, integrering og mangfold .
DB170328 Både Rossavik og partipressenostalgikerne synes å ha til felles at politisk ståsted er en definerende egenskap, at ideologi er området der det er viktigst å ha et mangfold .
AA170328 - Her har progressive muslimer en jobb å gjøre, sier Taraku, som tidligere var talsmann for organisasjonen LIM, som jobber for likestilling, integrering og mangfold .
DB170327 * Nei til multikulturalisme, ja til mangfold .
DB170327 Mangfold er positivt, men ikke når enkeltpersoner blir skadelidende ved å påtvinges en kulturell eller religiøs identitet de ikke har valgt.
BT170327 ROM FOR MANGFOLD : Det skal selvsagt være rom for ulike meninger i byen vår, også når det gjelder seksualitet, kjønnsuttrykk og samlivsformer, skriver Terje Gilje ( KrF ).
DA170326 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Mangfold viktig ¶
AA170325 For at vi skal få til dette trenger vi et større mangfold i studentmassen, ikke et mindre.
AP170324 Mandatet til Zero er bare klima, ikke regnskog, skogvern eller biologisk mangfold , sier Gulowsen.
AP170324 Indonesiere som er stolte av sitt flerkulturelle mangfold , er bekymret.
DA170323 Hun sier sykehjemmet er opptatt av mangfold , både når det gjelder bakgrunn og kjønn.
DA170323 - I kulturpolitikken er målene ofte vage - « mer mangfold », « mer nyskaping ».
DA170323 - Jeg mener det er viktig å legge til rette for et mangfold av trossamfunn i et demokrati med religionsfrihet.
VG170322 Om ikke annet bør personer som ellers snakker varmt om mangfold ta sine egne standpunkter på alvor.
DB170322 Gjør som @erna_solberg : Ta på deg to ulike sokker i morgen ( tirsdag ) for å vise at du setter pris på mangfold ! #rockesokk #menneskeverd pic.twitter.com/TnUnQM6R0f ¶
DB170322 Begge kampanjene skal symbolisere mangfold , og at det er plass for dem som har et kromosom ekstra.
DB170322 Av Linn Winsnes Rosenborg får Menneskeverd så hatten passer, for å « jobbe aktivt mot mangfold » og for å være en « kristenkonservativ organisasjon som vil frata kvinner retten til å bestemme over sin egen kropp, frata homofile deres rett til å gifte seg, med mer ».
DA170322 Holdningsundersøkelser viser at sju av ti mener at flyktninger bidrar til et positivt mangfold .
AA170321 Han snakket også om fellesskap og mangfold .
SA170320 Ved siden av behovet for å fø en voksende verdensbefolkning, henger dette sammen med det presset biologisk mangfold utsettes for når produksjonen av matplanter ekspanderer.
SA170320 Blant det som bør utredes grundig, er hvor bra det er for klima og biologisk mangfold å øke avvirkningen for å produsere biodrivstoff, målt opp mot å la skogen vokse for å binde karbon.
DB170319 Og dette gir et større mangfold av opplevelser i reiselivsnæringen.
SA170317 Vårt levesett presser på selve livsgrunnlaget og kloden har store miljøutfordringer innen klimaendringer, biologisk mangfold og handtering av miljøgifter inkl avfall på avveie.
DB170317 Snarere gir det et bedre beslutningsgrunnlag, siden et større mangfold av meninger blir hørt av delegatene.
DN170316 Chin sa at et etnisk mangfold er vanlig på Hawaii, og at folk vil bli ønsket velkommen « med aloha og respekt ».
DB170316 Problemet for disse guttene og en rekke av jentene er at den norske skolen ikke er så begeistret for mangfold og forskjeller.
VG170315 » Dermed slipper Norges fremste talsmann for mangfold og kosmopolitisk holdning å svare for « kunnskapene » han selv har spredt gjennom snart tre tiår.
DB170315 Det er ikke stort i areal, med sine drøye 40 000 kvadratkilometer ( Norge er over 385 000 km2 ) - men det er stort når det gjelder mangfold .
AP170315 « Hawaii for mangfold » ¶
AP170315 Chin sa også at etnisk mangfold er normen på Hawaii, og at folk vil bli ønsket velkommen « med aloha og respekt ».
AA170315 Kronprinsen åpnet onsdag formiddag konferansen « Folk først - Verdighet, livsmot og mangfold ».
AA170315 Et land hvor politiske ytringer og mangfold stort sett blir satt pris på.
VG170314 Helgesen la til grunn at avskytingen var i strid med både vår egen Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold fra 2009 og den internasjonale Bern-konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder.
DA170314 - Likevel er det viktig å huske at det ikke bare er snakk om kjønn, men også mangfold .
BT170314 Det overordnede målet for kulturpolitikken den gangen var å fremme kulturelt mangfold nasjonalt og internasjonalt.
VG170313 Det som for drøyt 100 år siden var en region preget av etnisk og religiøst mangfold , har nærmest blitt renset for ikke-muslimer.
AP170313 Mitt grunnlag er et forskningsprosjekt jeg leder, der vi ser på hvordan nasjoner formes som følge av innvandring og økt mangfold .
VG170311 | Undersøkelse : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶ 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold , ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.
VG170311 Her mener det store flertallet at flyktningene vil bidra til et positivt mangfold i Norge.
AA170311 | Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶ 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold , ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.
AA170311 Her mener det store flertallet at flyktningene vil bidra til et positivt mangfold i Norge.
VG170310 Kompetanse for mangfold .
VG170310 I skole og utdanningspolitikken har fokus på mangfold vært framtredende, gjennom rett til morsmålsundervisning ( som vel å merke nå er svakere enn for 15 år siden ), større synliggjøring av minoriteters perspektiver, og bekreftelse av minoritetsidentiteter, og nasjonale satsninger som f.eks.
VG170310 Fokus i norsk integreringspolitikk har nettopp vært på å innlemme minoriteter inn i det norske samfunnet heller enn å ivareta og fremme kulturelt mangfold .
VG170310 Mangfold i befolkningen er ofte framhevet som en fordel ( jf. kongens tale ).
DA170310 - Domstolene må få vite at dette er en stat hvor etnisk mangfold er normen, der folk ønskes velkommen med aloha og respekt, sier Chin.
DA170310 - Amsterdam trekker til seg mange universitetsutdannede, og befolkningen er kulturelt sett mer åpen for mangfold , sier van der Brug til Dagsavisen.
AP170310 Lysbakken fortsetter og blar opp på side 35 i Høyres programforslag : Mangfold og likestilling.
AA170310 - Domstolene må få vite at dette er en stat hvor etnisk mangfold er normen, der folk ønskes velkommen med aloha og respekt, sier Chin.
BT170309 Mer mangfold : « Bergen kommune skal ta høyde for at byens innbyggere har ulike syn på spørsmål vedrørende seksualitet, kjønnsuttrykk og samlivsformer.
BT170309 De arbeider for likestilling og mangfold , og mot diskriminering i Norge og i resten av verden.
BT170309 Mer mangfold : « Bergen kommune skal ta høyde for at byens innbyggere har ulike syn på spørsmål vedrørende seksualitet, kjønnsuttrykk og samlivsformer.
BT170309 De arbeider for likestilling og mangfold , og mot diskriminering i Norge og i resten av verden.
DN170308 Lønnsomt mangfold
DN170308 Haugli i Abelia er overbevist om at mer mangfold i bransjen er lønnsomt.
DB170308 - Jeg har aldri sett at noen på denne størrelsen ta i et tak for mangfold som State Street har.
BT170308 Poenget er ikke nødvendigvis kjønnet man har, men at vi bevisst må jobbe for bredde og mangfold i alle ledd.
BT170308 Dette gjenspeiler seg i parolene « Kampen mot skammen » og « Mangfold er styrke ».
BT170308 Poenget er ikke nødvendigvis kjønnet man har, men at vi bevisst må jobbe for bredde og mangfold i alle ledd.
AA170308 En rekke internasjonale avtaler og konvensjoner som omhandler biologisk mangfold , har derfor egne bestemmelser som gjelder fremmede arter.
AA170308 Bernkonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold er eksempler på dette.
VG170307 Det er ikke like naturlig at butikker sørpå skal selge Tromsø-øl, jeg skulle gjerne sett at Mack øl ble solgt over hele landet, men det lages nå bedre plass til kortreist lokal-øl og mer mangfold , sier Olsen.
DB170307 Utviklingen av produktet blir sett på som et viktig steg mot inkludering og mangfold fra en av verdens mest innflytelsesrike merkevarer, skriver magasinet Paper.
DB170307 - Nike tror på en verden der alle feirer kraften i mangfold .
DB170307 Begrepet mangfold innebærer i dette tilfellet at alle skal få, alle må, få.
DB170307 Da vil skolen være rustet til å møte et større mangfold enn i dag, og gi flere det grunnlaget de trenger for å gjennomføre et helt skoleløp.
DA170307 Ved innsettingen av Donald Trump som president tok millioner av kvinner over hele verden til gatene for likestilling og mangfold .
DA170307 Det er en folkefest som handler om mangfold og felleskap, og det er viktig å holde fast ved.
BT170307 Andre norske storbyer har ikke den luksusen Bergen har med to aviser, og det er viktig med mangfold på det lokale planet.
AA170306 Hun ble henvist fordi hun hadde et mangfold av symptomer, slik som vi ser ved en typisk ME ( utmattelsessyndrom ).
FV170305 Mangfold og kontraster er ord som beskriver noe av det som kjennetegner forestillingen Spor.
DN170305 Har man ikke et bevisst forhold til mangfold når man rekrutterer, har det lett for å ende opp med skjevhet i ledelsen.
DB170305 Dermed kan genetisk testing være en måte å sjekke om en art har stort nok genetisk mangfold til å overleve.
DB170305 Utvalget overleverer tirsdag en utredning til kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), der det kommer med klare anbefalinger om hvilke mål staten bør ha for mediemangfoldet i Norge og hvordan statlige midler best kan benyttes for å sikre et mangfold .
DB170305 Manglende mangfold
AA170305 Utvalget overleverer tirsdag en utredning til kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), der det kommer med klare anbefalinger om hvilke mål staten bør ha for mediemangfoldet i Norge og hvordan statlige midler best kan benyttes for å sikre et mangfold .
VG170303 Det er - og dette vil trolig selv de mest innvandringskritiske blant oss være enig i - en berikelse for en by at en traust og udynamisk monokultur er erstattet av såkalt kulturelt mangfold , iallfall på overflaten, i form av kafeer, restauranter, frisørsalonger og hjørnesjapper.
DA170303 Derfor er Dagsavisen, Fremtiden og Rogalands Avis med på kampen #ettminutt om viktigheten av å ha et mangfold av medier og verdien av journalistikk som vi kan stole på.
AA170303 Nidaros trenger en biskop som kan sette mennesket først - enten man er homofil eller heterofil - og som vil åpne kirkedørene og gi rom for mangfold blant bispedømmets mange menigheter.
AA170303 For å sikre folkekirkens mangfold , bør bispestillingene lyses ut, slik preste- og prostestillingene blir det i dag.
AA170303 Da regjeringen, som en del av kirkestyret, utnevnte biskoper, sørget man ofte for å sikre at bispekollegiet nettopp skulle gjenspeile kirkens mangfold .
DN170302 Hovedtemaene er biologisk mangfold , forringelse av landområder og tilstanden til jordas økosystemer.
DN170302 Formålet med IPBES er å sammenfatte og vurdere forskning og annen kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold .
AA170302 Hovedtemaene er biologisk mangfold , forringelse av landområder og tilstanden til jordas økosystemer.
AA170302 Formålet med IPBES er å sammenfatte og vurdere forskning og annen kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold .
VG170301 Hadde vi utvidet gruppen som skulle fått testen, ville vi begitt oss inn på en utvikling mot mindre mangfold i samfunnet og mindre aksept for annerledeshet.
DB170301 - Denne type sortering vil langt på vei undergrave holdninger som inkluderer mangfold , og vil dermed gjøre samfunnet betraktelig fattigere, sier hun.
BT170301 Viktig med mangfold
BT170301 Det er viktig at vi har et samfunn med stort mangfold , og at man har aksept for det å være annerledes, sier han.
BT170301 Viktig med mangfold
BT170301 Det er viktig at vi har et samfunn med stort mangfold , og at man har aksept for det å være annerledes, sier han.
AA170301 Det er viktig at vi har et samfunn med stort mangfold , og at man har aksept for det å være annerledes, sier han.
FV170228 - Vi håper jo vi får se ølet vårt igjen i Rema 1000, men i mellomtiden er det hyggelig at store kjeder i utlandet satser på mangfold og kvalitet, sier Øverland.
DB170228 Ikke et vondt ord om Erik Ulfsby og Det norske teaters intensjoner, jeg er sikker på at deres viktigste mål er å skape et større mangfold i norsk teater.
AP170228 - Vi håper jo vi får se ølet vårt igjen i Rema 1000, men i mellomtiden er det hyggelig at store kjeder i utlandet satser på mangfold og kvalitet, sier Øverland.
VG170227 Resten av utvalget deler bekymringen over at større kulturelt mangfold kan svekke tilliten, og at samfunnets absorberingskapasitet er begrenset.
VG170227 Et etnisk mangfold endrer ikke på det.
DB170227 Warren Beatty hyllet « frihet og mangfold over hele verden », selv om han kort tid senere sørget for at ingen ville huske noe han sa før den skjebnesvangre konvolutten ble åpnet.
BT170227 Han mener innvandring bidrar til et positivt mangfold .
BT170227 Han mener innvandring bidrar til et positivt mangfold .
VG170226 Årets Oscar-show byr på mer mangfold enn noensinne, men Octavia Spencer avviser at det henger sammen med motreaksjonen mot kritthvit prisutdeling de siste årene.
VG170226 Og når vi stopper å bruke penger på ting som ikke representerer oss alle, så vil vi se en eksplosjon av mangfold .
AP170226 - Kinoene drives med forskjellige konsepter for å kunne tilby mangfold og bredde.
AP170226 Han mener innvandring bidrar til et positivt mangfold .
AP170225 | Brageprisvinner viser barna norsk mangfold av religioner ¶
DA170224 Da hun vokste opp, var staten Borno kalt « fredens hjem », kjent for sin gjestfrihet og mangfold av kulturer.
AA170224 De siste åra har mange av kontroversene rundt underholdningsbransjens største prisshow handlet om manglende mangfold i nominasjoner, og særlig om underrepresentasjon av ikke-hvite filmarbeidere.
BT170223 Vi som tror på prinsippene tillit, multikultur, mangfold og solidaritet, skuffes av stillheten fra våre tillitsvalgte.
DB170221 ¶ MANGFOLD : I dag er det typisk kongelig å betone at Norge er en nasjon med et stort mangfold når det gjelder etnisk bakgrunn, tro, livssyn og livsform.
DB170221 | Transatlantisk tillitskrise ¶ ¶ MANGFOLD : I dag er det typisk kongelig å betone at Norge er en nasjon med et stort mangfold når det gjelder etnisk bakgrunn, tro, livssyn og livsform.
DB170221 I dag er det typisk kongelig å betone at Norge er en nasjon med et stort mangfold når det gjelder etnisk bakgrunn, tro, livssyn og livsform.
DB170221 - Vi har forsøkt å vise at det er et stort mangfold .
BT170221 I tillegg er det i Bergen og omland et stort mangfold av fiskeribedrifter og olje-, gass- og marin industri som gir milliarder i eksportinntekter.
AP170221 Utflyttingen bidro imidlertid til å skape et større mangfold av kompetansearbeidsplasser i de berørte regionene.
AP170221 Et større mangfold av arbeidsplasser har gjort regionen mer attraktiv, men har ikke ført til mange nye arbeidsplasser.
AP170221 I fjor, som mange folk i Norge, ble jeg veldig rørt da jeg hørte din tale om mangfold .
VG170220 Tvert imot mener jeg at vi viser at det finnes et utrolig stort mangfold , sier hun.
DB170220 Et godt utgangspunkt for arbeid med mangfold , er at ikke alt må forstås for å kunne respekteres.
DB170220 Vi trenger et mangfold av forskjellige folk med forskjellige ideer, sa han til Dagbladet.
DB170220 Samtidig håper magasinet å kunne være med å bidra til et større mangfold i motebransjen.
DB170220 - Jeg tenker at det er positivt at man viser et større mangfold både når det kommer til kjønn, etnisitet og uttrykk.
BT170220 Vi går usikre tider i møte, hvor klimaendringer, markedssvingninger, og trangt genetisk mangfold øker usikkerheten i globale matforsyninger.
BT170220 Internasjonalt øker oppmerksomheten på genetisk mangfold i jordbruket.
BT170220 Industrien har viktige aktører, inkludert Monsato og Bayer ( noen vil være uenig her ), men de bygger på et mangfold som fort tas for gitt.
AA170220 Hvem skal utøve dette innholdet og hvordan skal vi kunne gi barna våre de aller beste barnehagene uavhengig av om de er private eller kommunale ? Mangfold er viktig og vi trenger en god blanding av ulike aktører som driver gode barnehager i Trondheim.
AA170220 Det er en evig kamp for å få budsjettet i balanse ¶ ¶ Mangfold er viktig, og vi trenger en god blanding av ulike aktører som driver gode barnehager i Trondheim, skriver Gøril Linge Five.
DA170219 Lørdag ble det arrangert « grenseløs møteplass » for å vise mangfold i idretten til personer med fysiske funksjonshemninger.
DA170218 Mangfold i svik ¶ 1. januar 2015, 70 år etter krigens slutt, friga Riksarkivet alle dokumenter fra landssvikoppgjøret, med tilhørende arkiver.
DB170217 Vi trenger et mangfold av forskjellige folk med forskjellige ideer, sier Vedum.
AP170217 I løpet av de siste 14 dagene har jeg deltatt på tre ulike konferanser om innvandring og integrering : En i regi av Norsk sosiologforening, en i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og en i regi av Nettavisen i samarbeid med LIM ( Nettverket for likestilling, integrering og mangfold ) og SSI ( Senter for Sekulær Integrering ).
AP170217 I løpet av de siste 14 dagene har jeg deltatt på tre ulike konferanser om innvandring og integrering : En i regi av Norsk sosiologforening, en i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og en i regi av Nettavisen i samarbeid med LIM ( Nettverket for likestilling, integrering og mangfold ) og SSI ( Senter for Sekulær Integrering ).
VG170216 Vi får mer mangfold .
DB170216 Vi får mer mangfold .
BT170216 Vi får mer mangfold .
BT170216 Vi får mer mangfold .
AP170216 Vi får mer mangfold .
AA170216 Vi får mer mangfold .
DB170215 Mange har innsett at det må være begrensninger på skadelige aktiviteter dersom naturens mangfold og liv skal bevares.
BT170215 Du vil finne et mangfold av komplekse identiteter hos utøvende og skapende kunstnere, som kontinuerlig er på vei mot et annet sted, skriver festspilldirektør Anders Beyer i programkatalogen.
AP170215 Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim har nettopp levert sin doktorgradsavhandling om innovasjon og mangfold på arbeidsplassen.
SA170214 FN-konvensjonen for biologisk mangfold ( CBD ) forplikter oss til å styrke kunnskapen om biomangfold.
SA170214 DEBATT : FN-konvensjonen for biologisk mangfold forplikter oss til å styrke kunnskapen om biomangfold.
DB170214 Sjef for ABC Entertainment, Channing Dungey, har tidligere uttalt at systemet med å velge ungkar fra fjorårets beilere kan være noe av årsaken til at det ikke er nok mangfold blant deltakerne.
DB170214 Det er en autoritær lederstil i et parti som mer enn noen andre er preget av et til dels rotete mangfold .
DB170214 De skal styrke et stort mangfold innen kulturell og kreativ næring i alle regioner.
DN170213 Mangfold er vår styrke " skrev han. ( ©NTB ) ¶ ¶
DA170213 Når alle prisene til Adele, Beyoncé og David Bowie var delt ut og diskutert huskes Grammy-showet først og fremst som en lang markering av frihet og mangfold i USA.
AP170213 Særlig enger, beitemarker og udyrket beite gir ifølge rapporten et rikt biologisk mangfold .
AA170213 Mangfold er vår styrke " skrev han. ( ©NTB ) ¶
DA170212 Sosial rettferdighet handler ikke bare om økonomiske forskjeller, men også hvordan vi ivaretar mindre privilegerte grupper i det offentlige rom og lager offentlige rom som inviterer til mangfold og deltakelse.
DA170212 Lastesykkel-støtten er en liten del av en omfattende satsing fra Oslos byråd for å styrke et mangfold av grønne og sosiale transportformer.
DA170211 Ti fantastiske ballader er ikke mulig, så du må ha bredde og mangfold og dynamikk som skal stemme for helheten.
DA170211 Tenker dere på mangfold eller kjønnsbalanse ?
SA170210 Jærens rev er som havets « Serengeti », med et særs viktig mangfold av arter og sårbart matfat, der fiskeyngel vokser opp.
DB170210 ¶ SAVNER MANGFOLD : Shabana Rehman, for anledningen ikledd hatt som skal symbolisere kjønnslepper som er sydd igjen, sier 8. mars-toget i Oslo trenger mer fokus på saker som tvangsekteskap og omskjæring.
DB170210 Størset avviser at manglende mangfold i forsamlingen preger hvilke saker kvinnekampen løfter fram.
DB170210 Skei Grande lovet å bli med på møtet i år, og savnet også større kulturelt mangfold .
AA170210 For å lykkes med det må vi ha et arbeidsliv som verdsetter mangfold , og som muliggjør yrkesdeltakelse også for dem som ikke har en fullverdig arbeidsevne fysisk, psykisk og sosialt.
SA170209 MDG vil bevare Lofoten oljefritt, prioriterer jordvern og biologisk mangfold .
AP170208 Vi må dyrke enhet fremfor mangfold og multikultur, mener forskere.
AP170208 « Oslo Høyre mener at et mangfold av butikker er viktig for bylivet i sentrum.
DN170207 - Vi har satt oss tydelige mål om mangfold : Vi skal ha den beste kandidaten som tilfører noe vi ikke har fra før.
DN170207 - Vi burde ha de beste forutsetninger for å lykkes med mangfold i Norge.
DB170207 Dette bekymrer dem som mener at et fag har godt av et mangfold av erfaringer og perspektiver blant de som går inn i det, og at den som oppsøker psykologhjelp for å løse opp i flokene i sitt eget liv, bør ha mulighet til å velge mellom psykologer av begge kjønn.
BT170207 Mandag kveld markerte samene sin 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold .
AP170207 Mandag kveld markerte samene sin 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold .
VG170206 Selv var artisten klar på at hun ville vie hvert sekund til kjærligheten, mangfold , medfølelse og til « fanens frie sjeler ».
VG170206 - Den handler om mangfold , fellesskap og demokrati, sier Helander.
DB170206 I år markerer vi 100-årsjubileumet for samisk kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold . 6. februar 1917 var 150 samiske delegater fra norsk og svensk side samlet i Metodistkirken i Trondheim for det første samiske landsmøtet der representanter for store deler av Sápmi møttes for å fremme felles sak som et folk.
BT170206 Der andre sliter med å fylle seter og saler med innhold av kvalitet, kniver et mangfold av fremtredende aktører i Bergen om begrenset plass.
AP170206 SAS' informasjonssjef Knut Morten Johansen innrømmer at flyproduktene er blitt mer like, men mener også at konkurransen har gitt et mangfold i tilbudet med større valgmulighet for kundene.
VG170205 - Populister er antidemokratiske fordi de motsetter seg mangfold, og uten mangfold har vi ikke demokrati.
VG170205 - Populister er antidemokratiske fordi de motsetter seg mangfold , og uten mangfold har vi ikke demokrati.
AP170205 SAS' informasjonssjef Knut Morten Johansen innrømmer at flyproduktene er blitt mer like, men mener også at konkurransen har gitt et mangfold i tilbudet med større valgmulighet for kundene.
AP170204 Landet vårt er basert på ideen om mangfold og å ta vare på folk på flukt.
AP170204 Det er bare én ting rektor Torill Røeggen savner ved skolen sin, Ullern videregående : Et mer kulturelt mangfold .
AA170204 Tanken om at alle butikker skal ha det samme over hele landet, fremmer neppe mangfold .
AA170204 Her har mange nordmenn faktisk lært å sette pris på mangfold og kvalitet, fremfor kvantitet og pris.
AA170204 Den norske ølrevolusjonen har skapt forståelse for at kvalitet og mangfold kan stå i motsetning til å ønske seg billigst mulig øl.
DB170203 Canada er et evig uferdig land, hvor mange trosretninger og historier og verdensanskuelser lever side om side, i et mangfold i stedet for i en smeltedigel.
DB170203 Mangfold er vår styrke », var hans budskap på sosiale medier i helga.
DB170202 - Norsk TV er elendig på mangfold
DN170201 Hun har denne gangen hatt med seg flere profilerte navn i utvalget som forskningsdirektør Asle Toje ved Det Norske Nobelinstitutt og generalsekretær Sylo Taraku i LIM-nettverket ( Likestilling, integrering, mangfold ).
DB170201 Det utelukker imidlertid ikke at velferdsstaten kan overleve i møte med et større mangfold .
BT170201 Mangfold for alle slags ideer, og toleranse for at de finnes.
BT170201 Mangfold for alle slags ideer, og toleranse for at de finnes.
DB170131 Det ville jo være pussig om man skulle endre på Naturmangfoldsloven ( som skal sikre mangfold i naturen ) for å få anledning til å skyte en kritisk truet dyreart som ikke utgjør en reell trussel.
DB170131 Både når det gjelder alle de prisvinnerne som ikke en gang var til stede, men også den feilen med at det burde vært et mye større mangfold i sjangre og prisvinnere, sier han til Dagbladet.
DB170131 Bedrifter og etater som er med på IA-avtalen har ofte denne setningen i alle stillingsannonser, samtidig som de skriver at de «... er opptatt av mangfold , og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming... ».
AP170131 Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet og et mangfold av gårder.
SA170130 Selv om kirken ikke er ferdig med uenigheten ga hun uttrykk for at den vil gå videre som et « forsonende mangfold ».
DN170130 - Mangfold er vår styrke og religiøs toleranse er en verdi som vi, som canadiere, holder kjær, heter det i en uttalelse fra Trudeau.
DB170130 Jeg er glad for at søsterpartiet mitt, som styrer i Canada, viser til at mangfold er styrke.
DB170130 Mangfold er vår styrke #WelcomeToCanada », skrev han på Twitter.
AP170130 Oslos etniske og kulturelle mangfold er trolig viktig i denne sammenheng.
AP170130 - Mangfold er vår styrke og religiøs toleranse er en verdi som vi, som canadiere, holder kjær, heter det i en uttalelse fra Trudeau.
AP170130 Selv om kirken ikke er ferdig med uenigheten ga hun uttrykk for at den vil gå videre som et « forsonende mangfold ».
AP170130 - Personlig støtter jeg løsningen Forsvaret nå velger, med å åpne for et mangfold vi skal ta hensyn til i tjenesten.
AP170130 Selv om kirken ikke er ferdig med uenigheten ga hun uttrykk for at den vil gå videre som et « forsonende mangfold ».
AP170130 Vil fokusere på nyskaping, mangfold og innovasjon i jubileumsåret.
DB170129 Roen sier at interkjønn er et komplekst samlebegrep for et mangfold av kroppslige kjønnskarakteristika.
DB170129 - Interkjønn handler om mangfold , og om kropper som utvikler seg på måter som ikke er typisk mannlig eller kvinnelig.
DB170129 Roen sier at interkjønn er et komplekst samlebegrep for et mangfold av kroppslige kjønnskarakteristika.
DB170129 - Interkjønn handler om mangfold , og om kropper som utvikler seg på måter som ikke er typisk mannlig eller kvinnelig.
AP170129 Vi må dyrke enhet fremfor mangfold og multikultur, mener forskere.
AP170129 Vi må dyrke enhet fremfor mangfold og multikultur, mener forskere.
DB170128 Nærhet og mangfold
DB170128 - Senterpartiet er opptatt av mangfold og unike lokalsamfunn, vi ønsker å bygge ned byråkratiet - i motsetning til regjeringen.
DB170128 Dette er et langt bedre grep enn dem det britiske filminstituttet valgte, da de bestemte seg for at filmer som fremstilte mangfold og minoriteter på en « positiv måte » skulle ha lettere for å få støtte.
DN170127 Denne regionen opplever allerede en stor økning i forekomsten av episoder med ekstrem hete, reduserte nedbørsmengder og lite vannføring i elvene, noe som igjen øker risikoen for alvorlig tørke, reduserte avlinger, tap av biologisk mangfold og skogbrann.
DN170127 Biologiske mangfold både på land og i sjø er truet.
DB170127 Med landets lave kostnadsnivå og et mangfold av druesorter er dette mulig å få til.
DB170127 Den strider mot trosfriheten og realitetene i et samfunn som preges av økende sekularitet og et mangfold av tros- og livssynssamfunn.
SA170125 Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) har fått med seg at hun har engasjert seg i kvinners representasjon i forbund og komiteer, og vil derfor ha henne til å holde innlegg og deretter delta i paneldiskusjon på konferansen som handler om mangfold , likestilling og inkludering.
DB170125 - Det er allerede så mye elg at den utgjør en trussel mot biologisk mangfold , så ulven gjør faktisk en nytte med å redusere elgtrykket noen plasser.
AP170125 Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) har fått med seg at hun har engasjert seg i kvinners representasjon i forbund og komiteer, og vil derfor ha henne til å holde innlegg og deretter delta i paneldiskusjon på konferansen som handler om mangfold , likestilling og inkludering.
SA170124 Som politikere er vår oppgave å bidra til at kulturen får så gode vilkår som mulig, og at den har kvalitet, mangfold og frihet.
VG170123 En ny generasjon våkner politisk når de opplever at likestilling og mangfold ikke er selvsagt, men noe en må kjempe for å bevare og utvikle.
SA170123 Plakatene og budskapene var mange, men temaer som abort, helsetjenester, homofile og lesbiskes rettigheter, mangfold og klimaendringer gikk igjen.
SA170123 Demonstrantene marsjerte for likestilling og mangfold , og totalt verden over skal antall demonstrasjoner være omkring 600.
AP170123 Her råder det glade mangfold .
AP170123 Her råder det glade mangfold .
SA170122 Derfor fortsetter regjeringen å arbeide for reduserte ventetider ved å ta i bruk et mangfold av aktører i offentlig og privat sektor.
FV170122 Plakatene og budskapene var mange, men temaer som abort, helsetjenester, homofile og lesbiskes rettigheter, mangfold og klimaendringer gikk igjen.
FV170122 Demonstrantene marsjerte for likestilling og mangfold , og totalt verden over skal antall demonstrasjoner være omkring 600.
DN170122 Plakatene og budskapene var mange, men temaer som abort, helsetjenester, homofile og lesbiskes rettigheter, mangfold og klimaendringer gikk igjen.
DN170122 Demonstrantene marsjerte for likestilling og mangfold , og totalt verden over skal antall demonstrasjoner være omkring 600.
DB170122 I skildringen av muslimer er serien preget av mangfold , ikke av stereotypier.
DB170121 Det handler om likestilling, mangfold , inkludering og å ta vare på den ene planeten vi har, sier Brit-Agnes Sværi til Dagbladet, initiativtaker for « Womens March on Washington Norway ».
DB170121 - Det handler om likestilling, mangfold , inkludering og å ta vare på den ene planeten vi har.
DB170121 Vår rolle som del av moteindustrien er å promotere skjønnhet og mangfold , samt være inkluderende, delte Fürstenberg med WWD.
BT170121 Kvinner og menn over hele verden marsjerer nå for likestilling og mangfold .
BT170121 - Vi går under parolene likestilling, mangfold og inkludering og for å jobbe videre internasjonalt med klimaspørsmål, har hun tidligere sagt til NTB.
AP170121 Folk smiler og ler og vifter med kreative plakater for å fremme et budskap om amerikansk mangfold og det de anser som Donald Trumps skadelige ideer.
AP170121 Protestmarsjen skjer ifølge arrangementet i « solidaritet med våre amerikanske søstre for å uttrykke våre felles verdier : Likestilling, mangfold , inkludering, klima og et bærekraftig miljø ».
AP170121 Hun sier demonstrasjonen er et uttrykk for mangfold og solidaritet, og støtte til « de verdiene som Trump ikke står for ».
AP170121 Blant parolene på både norsk, engelsk og spansk var slagord som « bygg broer, ikke murer », « Oslo elsker kvinner » og « Amerika består av mangfold ».
AP170121 - Vi går under parolene likestilling, mangfold og inkludering og for å jobbe videre internasjonalt med klimaspørsmål, har hun tidligere sagt til NTB.
AP170121 » Hjemløsheten var produktiv for Mahlers musikk, og den kommer til uttrykk som et helt særegent musikalsk mangfold .
AP170121 Ikke minst på kunstens område møter vi kraftfulle forsøk på å fremstille forskjeller og mangfold som en berikelse og på å bidra til erkjennelsen av at det som er annerledes og ukjent godt kan være normalt og både nødvendig, nyskapende og inspirerende.
AP170121 Du vil finne et mangfold av komplekse identiteter hos utøvende og skapende kunstnere, som kontinuerlig er på vei mot et annet sted.
DB170120 « Som en person som feirer og streber etter mangfold , individuell frihet og respekt for alle livsstiler, vil jeg ikke kle opp eller på noe annet vis assosiere meg med den neste førstedamen ».
DB170118 Det er et sterkt og et uakseptabelt middel mot et land som trenger mer åpenhet, mangfold og en nøytral presse.
BT170118 Våre butikker er eid av lokale kjøpmenn, og vårt ønske er å støtte opp om lokale leverandører som kan gi oss økt mangfold i våre butikker.
SA170117 Så lenge hovedprinsippet om et gratis VM er ivaretatt, må vi akseptere at det er et mangfold av måter folk vil følge VM i Bergen på, sier Thorsen.
BT170117 Så lenge hovedprinsippet om et gratis VM er ivaretatt, må vi akseptere at det er et mangfold av måter folk vil følge VM i Bergen på, sier Thorsen.
AP170117 Vi må dyrke enhet fremfor mangfold og multikultur, mener forskere.
AP170117 Aftenposten har tidligere skrevet om Haidt : Vi må dyrke enhet fremfor mangfold og multikultur, mener forskere.
AP170117 Vi må dyrke enhet fremfor mangfold og multikultur, mener forskere.
AP170117 Vi må dyrke enhet fremfor mangfold og multikultur, mener forskere.
AP170117 - Jeg er stolt over at vi kan tilby et stort mangfold av oljeselskaper deltakelse i 56 nye utvinningstillatelser i våre best kjente leteområder, sa Søviknes under konferansen.
AP170117 Så lenge hovedprinsippet om et gratis VM er ivaretatt, må vi akseptere at det er et mangfold av måter folk vil følge VM i Bergen på, sier Thorsen.
AP170116 Vi må dyrke enhet fremfor mangfold og multikultur, mener forskere.
AP170116 Vi må dyrke enhet fremfor mangfold og multikultur, mener forskere.
AP170116 Vi må dyrke enhet fremfor mangfold , mener forskere etter Brexit og Trumps seier.
DB170114 På den tida var det ikke like stort etnisk mangfold i USA, som det er i dag.
DB170114 - Norsk TV er elendig på mangfold
DB170111 Slik at i hvilken grad dette egentlig skaper mer mangfold , kan man stille spørsmål ved.
DN170110 Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
DN170110 - Dersom det var faglig forsvarlig og uten for mange konflikter knyttet til miljø, biologisk mangfold og fiskeri, så åpnet man for petroleumsvirksomhet.
DB170110 - I Norwegian er vi opptatt av mangfold blant de ansatte fordi det bidrar til større spenn i både ideer og kompetanse.
DB170110 « Ett argument for eventuelt å benytte dette kriteriet er at det på sikt kan bidra til en bedre fordeling av byens etniske og kulturelle mangfold .
DB170108 Utydelighet er ikke et bidrag til mer mangfold .
BT170108 Det preges av større mangfold og mange kulturer som lever side om side.
BT170108 Ta godt vare på det, levende asketrær vil bli viktige både for biologisk mangfold og for fremtidige generasjoner asketrær.
SA170106 - Vi flyttet for å få mer mangfold , og synes fremdeles at London er et spennende sted å leve så vi blir nok her en stund til.
BT170106 Skogvern bidrar også til oppfyllelse av viktige internasjonale mål, blant annet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold .
BT170106 Skogvern bidrar også til oppfyllelse av viktige internasjonale mål, blant annet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold .
BT170106 - Vi flyttet for å få mer mangfold , og synes fremdeles at London er et spennende sted å leve så vi blir nok her en stund til.
AP170106 - Vi flyttet for å få mer mangfold , og synes fremdeles at London er et spennende sted å leve så vi blir nok her en stund til.
BT170104 TOLERANSE : Det skal være toleranse, aksept og rom for mangfold både i idretten og i samfunnet for øvrig, skriver Chris Joakim Rørset.
SA170103 De ønsker mangfold , og skal vi rekruttere, så er vi avhengig av synlighet.
BT170103 De ønsker mangfold , og skal vi rekruttere, så er vi avhengig av synlighet.
AP170103 De ønsker mangfold , og skal vi rekruttere, så er vi avhengig av synlighet.
SA170102 » Stavanger kommune er tjent med å ha et mangfold i barnehagene sine, noe også store barnehager kan bidra til.
SA170102 DEBATT : Stavanger kommune er tjent med å ha et mangfold i barnehagene sine, noe også store barnehager kan bidra til.
SA170102 » Stavanger kommune er tjent med å ha et mangfold i barnehagene sine, noe også store barnehager kan bidra til.
SA170102 DEBATT : Stavanger kommune er tjent med å ha et mangfold i barnehagene sine, noe også store barnehager kan bidra til.
DB170102 Man gikk enkelt forbi formålsparagrafen i Naturmangfoldloven, som sier : « Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i framtida, også som grunnlag for samisk kultur.
BT170102 - Jeg tror at folk ønsker mangfold , og at vi ser en trend der mange ønsker å støtte små aktører som er spesialister på området.
BT170102 - Folk ønsker mangfold
AP161230 Stipendiat Eivor Fredriksen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo finner dessuten at det er flere typer depressive plager i forbindelse med fødsel : Det er ikke én variant, men et mangfold .
BT161228 En positiv holdning til mangfold , er dessuten ikke synonymt med naivitet.
AP161205 Disse vekstene vil gi økt mangfold i områder som i dag har ensidig kornproduksjon, og det gir positive synergier både for bonden og for miljøet.
AP161114 - Gjennom momsfritaket for digitale medier har mulighetene blitt større for å opprettholde et mangfold av medier.
AP161021 Men også i kjernen av det frie ordet finnes et mangfold som undertrykkes eller stigmatiseres om en selvrettferdig og uforsonlig debattform, uten rom for mot-posisjoner, setter agendaen.
AP161021 Et mangfold av meninger, en pluralisme, er populisten fremmed.
AP160919 Vi trenger talsmenn for kulturelt mangfold - seriøse mennesker, villige til å ta dette alvorlig.
SA160831 - Jeg tror at folk ønsker mangfold , og at vi ser en trend der mange ønsker å støtte små aktører som er spesialister på området.
SA160831 - Folk ønsker mangfold
FV160831 - Jeg tror at folk ønsker mangfold , og at vi ser en trend der mange ønsker å støtte små aktører som er spesialister på området.
FV160831 - Folk ønsker mangfold
AP160831 Jeg tror byrådssekretæren tar litt lett på at det finnes et mangfold av driftsformer i sykehjemmene, noe som stimulerer til kreativitet og nye løsninger.
AP160831 | Aftenposten mener : Privat eldreomsorg gir større mangfold
AP160831 Norge står foran en eldrebølge som vil kreve et mangfold av løsninger.
AP160831 Det bidrar til større mangfold og flere miljøer som jobber for å finne gode løsninger i eldreomsorgen.
AP160831 - Jeg tror at folk ønsker mangfold , og at vi ser en trend der mange ønsker å støtte små aktører som er spesialister på området.
AP160831 - Folk ønsker mangfold
AP160826 Men vi er opptatt av mangfold , og at også barnefamilier skal kunne bo i sentrum.
VG160825 Vil sørge for kvalitet og mangfold
AP160821 Det er nå vi som vil ha respekt for overgrepsutsatte, må mase på justispolitikerne for å kreve et bedre mangfold av lekdommere.
AP160815 - Det som gjør New York til kanskje verdens gourmethovedstad nummer én er byens kulinariske mangfold .
SA160812 Lødrup Carlsen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo, peker på at vi med dagens levesettet i mindre grad omgir oss med det man kan kalle « et naturlig miljø » med et mangfold av bakterier.
SA160812 Lødrup Carlsen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo peker på at vi med dagens levesettet i mindre grad omgir oss med det man kan kalle « et naturlig miljø » med et mangfold av bakterier.
FV160812 Lødrup Carlsen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo, peker på at vi med dagens levesettet i mindre grad omgir oss med det man kan kalle « et naturlig miljø » med et mangfold av bakterier.
FV160812 Lødrup Carlsen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo peker på at vi med dagens levesettet i mindre grad omgir oss med det man kan kalle « et naturlig miljø » med et mangfold av bakterier.
BT160812 Lødrup Carlsen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo, peker på at vi med dagens levesettet i mindre grad omgir oss med det man kan kalle « et naturlig miljø » med et mangfold av bakterier.
BT160812 Lødrup Carlsen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo peker på at vi med dagens levesettet i mindre grad omgir oss med det man kan kalle « et naturlig miljø » med et mangfold av bakterier.
AP160812 Lødrup Carlsen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo, peker på at vi med dagens levesettet i mindre grad omgir oss med det man kan kalle « et naturlig miljø » med et mangfold av bakterier.
AP160812 Lødrup Carlsen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo peker på at vi med dagens levesettet i mindre grad omgir oss med det man kan kalle « et naturlig miljø » med et mangfold av bakterier.
AP160811 Lødrup Carlsen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo, peker på at vi med dagens levesettet i mindre grad omgir oss med det man kan kalle « et naturlig miljø » med et mangfold av bakterier.
AP160728 Norge og verden har lovet at ødeleggelsen av biologisk mangfold skal stanse innen 2020.
AP160723 Parklind er mye brukt, og flere humlearter sliter, sier Kristoffer Bøhn i Sabima, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold .
DA160719 Vi er som lokalsamfunn alltid i en konkurranse med andre kommuner, nasjonalt og internasjonalt, om å tiltrekke oss de « gode menneskene » og det må vi ta på alvor om vi ønsker oss et spennende mangfold .
AP160708 SPRAYBOKSER : På Alternative Londons graffiti workshop er det mangfold av farger å velge i.
AA160708 SPRAYBOKSER : På Alternative Londons graffiti workshop er det mangfold av farger å velge i.
AP160705 Det plager meg ikke veldig at det nå foregår en kamp mot retusjering av reklame og mangfold i mediene.
SA160701 På slutten av 1990-tallet startet det tyske forbundet en kampanje for et større mangfold i tysk fotball, etter å ha sett suksessen det franske laget hadde under VM på hjemmebane i 1998.
SA160701 Kan et tysk landslag med et stort, etnisk mangfold føre til et mer inkluderende Tyskland ?
BT160701 På slutten av 1990-tallet startet det tyske forbundet en kampanje for et større mangfold i tysk fotball, etter å ha sett suksessen det franske laget hadde under VM på hjemmebane i 1998.
BT160701 Kan et tysk landslag med et stort, etnisk mangfold føre til et mer inkluderende Tyskland ?
AP160701 På slutten av 1990-tallet startet det tyske forbundet en kampanje for et større mangfold i tysk fotball, etter å ha sett suksessen det franske laget hadde under VM på hjemmebane i 1998.
AP160701 Kan et tysk landslag med et stort, etnisk mangfold føre til et mer inkluderende Tyskland ?
AP160628 MANGFOLD : Bydelens butikker er et eventyr i seg selv.
AP160625 Geir Lippestad, byråd for næring, eierskap og mangfold Geir Lippestad ( Ap ), stiller seg hjertebankende bak solidaritetsbudskapet for årets Oslo Pride.
AP160622 Vi satser på et bredt og interessant mangfold , sier Roll.
AP160622 Man kan gå for et mangfold av seksualiteter, og man kan gå for et samfunn der folk kan være seg selv ¶
AP160622 Man kan gå for et mangfold av seksualiteter, og man kan gå for et samfunn der alle kan være seg selv.
AP160622 En undersøkelse, « Skeiv på bygda », sa at det var mindre mangfold , mer ensomhet og mobbing.
AP160617 50 år gamle Libe Rieber-Mohn har som Ap-politiker jobbet flere år med mangfold og integrering.
AP160616 Scanpix har en vei å gå med å vise større mangfold .
AP160616 Mindre mangfold ?
AP160616 Mediene kan bidra ved å utfordre politikere og religiøse ledere, og de kan vise mer mangfold .
AP160613 Denne helgen var det stor feiring av seksuelt mangfold på Skeive dager i Bergen.
AP160607 Skolen går glipp av mangfold og bredde.
SA160602 Storsamfunnet må bidra langt mer enn i dag - og det vil høste i mangfold , med et samfunn bygd rundt frivillighet og medvirkning. 10.
AP160602 Storsamfunnet må bidra langt mer enn i dag - og det vil høste i mangfold , med et samfunn bygd rundt frivillighet og medvirkning. 10.
AA160602 Storsamfunnet må bidra langt mer enn i dag - og det vil høste i mangfold , med et samfunn bygd rundt frivillighet og medvirkning. 10.
SA160521 Toleranse for mangfold
SA160521 Det håper jeg blir historien om hvordan kirken i Rogaland takler mangfold , både nå og framover.
SA160521 Den toleransen for mangfold jeg nesten hver dag ser i Kirken, er underkommunisert i det offentlige.
SA160518 Biologisk mangfold går også tapt, forteller Grønlund, og påpeker samtidig at myrer også kan dempe flom.
BT160518 Biologisk mangfold går også tapt, forteller Grønlund, og påpeker samtidig at myrer også kan dempe flom.
AP160518 Biologisk mangfold går også tapt, forteller Grønlund, og påpeker samtidig at myrer også kan dempe flom.
AP160511 Så trenger vi et mangfold av aviser når det ikke medfører et mangfold av meninger ?
AP160511 Så trenger vi et mangfold av aviser når det ikke medfører et mangfold av meninger ?
AP160511 Siden mediene ellers er først på pletten til å anbefale mangfold i alle andre sammenhenger, er det kanskje på tide at de begynner i riktig ende og ansetter litt av det selv ?
AP160511 Den direkte og indirekte pressestøttens uttalte formål er å sikre et « mangfold av aviser over hele landet » og derved sikre « et bredt spekter av informasjon og meningsutveksling ».
AP160510 Debatten om innvandring er preget av mangfold , om man kan si det slik.
SA160509 I kompetansemålet « Mangfold i naturen » etter fjerde klassetrinn heter det at elevene « skal kunne samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante - og dyrearter ».
BT160504 Samtidig bygger vi et samfunn preget av respekt, åpenhet, tryggere ( religiøs og kulturell ) identitet og samtidig rom for mangfold .
AP160428 Nå som vi i større grad mestrer bruken av molekylære verktøy, som DNA-analyser, får vi verdifull innsikt i naturens mangfold .
AP160428 Kartlegging av mangfold forteller oss ikke bare hvilke arter vi har, men også ( http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/abstract/S0169-5347 ( 06 )00370-3?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0169534706003703%3Fshowall%3Dtrue ).
AP160428 Vi har en veldig god plan og en reguleringsplan som er styrende, som skaper et godt grunnlag for mangfold fremover.
AP160426 Det er et stort potensial for å få til aktiviteter og mangfold i dette bygget.
AP160421 Hvem skal tilføre mangfold i det norske arbeidslivet ?
AP160421 Tekstlig mangfold
AP160415 Men blander man, oppstår det et mangfold av vakre barn i ulike fargesjatteringer.
AP160402 Vi ville gjerne være med på den positive utviklingen av torget, og ville bidra til mangfold .
AP160402 Vi vil ha mangfold , og ønsker ikke at det samme skal skje her som i Torggata.
AP160401 Det er selvsagt ikke utelukket at nyskaping kan skje i kommunal regi, men sannsynligheten for at man finner stadig bedre løsninger øker dersom man tillater et mangfold av aktører å prøve seg frem.
AP160324 Kjærlighet, samhold og mangfold er det terroristene frykter mest.
AP160322 Derfor må morgendagens prester håndtere religionsmøter og mangfold og være bevisst sin rolle som representant for majoritets-religionen.
AP160319 Slik forskning ser altså ut til å vise at folk som er vant til at deres religion har en spesiell og privilegert plass i det offentlige, fortere føler at deres kultur og identitet er truet av økende religiøst mangfold .
AP160319 Kultur truet av religiøst mangfold
AP160316 Ta også med i betraktningen at hoveddelen av klodens biologiske mangfold befinner seg i tropiske områder.
AP160316 Han er interessert i de tverrfaglige aspektene, og spesielt i forvaltning av biologisk mangfold og økologiske prosesser i tropiske skoglandskap.
BT160308 Ingen trussel, men et mangfold i reiselivsnæringen : ¶
BT160308 De frykter det jeg vil forsvare : Likeverd, medmenneskelighet og mangfold .
BT160308 Ekte mangfold og likestilling er fargeblind, aldersblind, og kjønnsblind.
BT160308 Det er ikke mangfold å ha kvinner representert i hvert yrke eller å kvotere inn en kvinne framfor en mer kvalifisert mann.
BT160308 Det er farlig å forveksle ekstremfeminisme med mangfold .
BT160308 Mangfold handler ikke om å sørge for at kvinner er representert i alle samfunnets roller, ei handler det om at menn skal være representert i alle samfunnets roller.
AP160308 Politikken er dessuten er en trussel mot biologisk mangfold .
AP160304 Sylo Taraku, generalsekretær i organisasjonen LIM - Likestilling, integrering, mangfold . - mener også det helt klart er en større aksept i minoritetsmiljøer for å slå barn.
DA160230 Sammen for mangfold : Bethann Hardison og Iman driver The Diversity Coallition for å sette søkelys på rasisme i moten.
AP160229 Opptakten til årets utdeling av Oscar-prisene har vært preget av debatten om mangelen på mangfold og nominasjoner for skuespillere og filmskapere som ikke er hvite.
AP160226 Fotografering : Calcutta Photo Tours tilbyr en rekke ulike foto-ekskursjoner rundt om i Kolkata, som fokuserer på alt fra historie til kulturelt mangfold til byens fantastiske markeder.
AA160226 Fotografering : Calcutta Photo Tours tilbyr en rekke ulike foto-ekskursjoner rundt om i Kolkata, som fokuserer på alt fra historie til kulturelt mangfold til byens fantastiske markeder.
AP160215 Tapet av tareskog fikk vidtrekkende konsekvenser for kystens biologiske mangfold .
AP160215 I en felles pressemelding fra Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, WWF og Sabima ( Samarbeidsrådet for biologisk mangfold ) skriver de at de jubler for regjerinegns beslutning.
AP160212 Mangfold er helt avgjørende for legitimitet til internasjonal idrett.
AP160210 Økt religiøst mangfold
AP160210 De møter dessuten et stort mangfold av folk fra ulike kulturer, byer, tettsteder og aldre.
AP160209 Dyrk åpenhet og mangfold !
AP160208 Petter Nyquists arbeid bidrar til å bryte ned fordommer og viser at menneskelig mangfold lever på tvers av sosiale forskjeller, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon om prisvinneren.
AP160207 En tverrfaglig teknologipolitikk krever faglig mangfold .
AP160207 Volum gir mangfold
AP160202 Gaten skal ha plass til ulik bruk for å avspeile byens mangfold ; 17. mai-tog, parademarsj, demonstrasjonstog, sentrumsløp for å nevne noe, svarer Simonsen.
AP160202 †" Uteserveringer gir merverdi og mangfold til fellesrommene.
DA160126 Vi mister også en del av tilleggsgodene utover verdiskapingen, som kulturlandskapet og biologisk mangfold .
DA160126 Vi mister også en del av tilleggsgodene utover verdiskapingen, som kulturlandskapet og biologisk mangfold .
AP160126 Et lite språkområde som det norske har i utgangspunktet ikke veldig sterke forutsetninger for å bære et mangfold av nyhetsredaksjoner.
AP160126 Avisenes rolle som felles debattarenaer, og dermed som en av demokratiets stolper, samt verdien av et mangfold av journalistiske miljøer, har vært et argument for en ordning som har sikret rimelig og tilgjengelig journalistikk for mange.
AP160119 KreativitetskonsulenteneKREM Kreativt og Mangfoldig ArbeidslivKristensen ConsultingLeadership FoundationMedarbeiderneMoose Media MoradiMovingMamasNorges InnsamlingsrådSISU Coaching asSPLINT ASSweet Chilli Nadina Helen Bakos Stiftelsen Mangfold i ArbeidslivetSunne kommunerSykehusklovneneTrygg læringUng OsloForskningsrådet/Bygg21SoCentral ¶ | - Dette kommer til å bli riktig ille hvis ikke folk lar bilen stå ¶
AP160119 Les hvorfor generalsekretær Sylo Taraku i LIM ( nettverket for Likestilling, integrering, mangfold ) og Torstein Ulserød, jurist i Civita mener dette spørsmålet er et sidespor Andreas C.
AP160109 Sjefarkitekt Gisle Erlien i Statsbygg kaller prosjektet « Fra Munch til Mangfold » for innovativt, troverdig og lekent.
AP160109 Nylig vant 25-åringen Statsbyggs pris for fremragende interiørarkitektur ved Kunsthøgskolen i Bergen for prosjektet « Fra Munch til mangfold ».
AP160108 Å ha god kontakt med lokalmiljøer er viktig i hele Oslo, men spesielt Grønland som er en bydel med et stort mangfold og utfordringer, sier Sponheim.
DB160106 Skarp polarisering ødelegger rommet for nyanser, og gir annerledeshet og mangfold dårlige kår.
BT160106 Små næringsenheter, butikker, verk-steder, kafeer og atelier - og det viktigste : Det må være nok innbyggere til at det er økonomisk mulig å ha nisjevirksomhet og stort mangfold i byen vår.