DA170821 Ifølge tiltalen fra politiadvokat Angjerd Kvernenes er overtredelsen vesentlig fordi det legges vekt på periodens lengde og mangelens omfang, samt at unnlatelsen har vanskeliggjort offentlige myndigheters kontroll med virksomheten.
DA170612 - Blant annet blir mangelens art og hvor mye det koster å utbedre feilen vurdert.
DA170612 - Blant annet blir mangelens art og hvor mye det koster å utbedre feilen vurdert.