DB170614 Ringen mener at Kina innehar alle ytre tegn på en maktstat .
AP170514 Stein Ringen skriver at den norske regjeringens utfordring er å bruke sin autoritet til å forsvare demokratiets verdier i møtet med en maktstat .