DN170614 Havforskningsinstituttet ( HI ) har undersøkt lusetilstanden på villfisk langs kysten opp til Nord-Trøndelag i den tidskritiske perioden da laksesmolten vandrer ut fra elvene.
AA170614 Havforskningsinstituttet ( HI ) har undersøkt lusetilstanden på villfisk langs kysten opp til Nord-Trøndelag i den tidskritiske perioden da laksesmolten vandrer ut fra elvene.