VG170913 Han har sagt selv at han siktet etter hjerte- og lunge-regionen , og det sier noe om den alvorlige og graverende handlingen han har beg├ątt.