DA171231 | Lovendring om erstatning etter naturskader trer i kraft ¶ Lovverket som regulerer erstatninger etter naturskader endres fra 1. januar.
BT171229 Det er stor sannsynlighet for at det vil bli endringer i lovverket mot en type avkriminalisering av bruk og besittelse, og det har i lengre tid vært en endring i befolkningen om hvordan man ser på rusavhengige, og hvordan man tenker om narkotika.
DB171228 Gjennomfører revisjoner av leverandørene, i dialog med produsentorganisasjoner og fagforeningen i Italia for å skape forbedringer og endringer i lovverket .
VG171222 Det er vel skrevet i lovverket , svarte Støre.
DB171221 Den svenske regjeringens forslag om å innføre en « samtykkeregel » i lovverket om seksuelle overgrep, har utløst sterke reaksjoner i Norge.
AP171221 « Men hva med lovverket .
AP171221 Det ser ut til at dagens regjering har glemt at godstransport på vei også er underlagt strenge krav i lovverket som fører til at forsinkelser gir betydelig kostnadsøkninger for næringslivets transporter.
SA171220 - Vi må få inn i lovverket en mer moderne forståelse av hva voldtekt er, sa Solberg til Dagbladet i et fellesintervju med KrFs Anita Apelthun Sæle.
AP171220 Siden det normalt tar år å endre lovverket er det viktig å kjenne til mulige, nye metoder tidlig.
SA171218 Det er trist at KrF ikke ønsker å støtte denne oppmykingen av lovverket , men fortsatt står fast i sitt moralsk begrunnede syn på rusmidler.
SA171218 Dette er på grunn av at lovverket da definerer dem som myndige når det gjelder egen helse.
DB171218 Jo mer omfattende lovverk, dess større gråsoner og større mulighet for å ta ut meningsmotstandere ved kreative tolkninger av lovverket og strategisk posisjonerte embetsmenn.
VG171217 Frp : Lovverket er bra som det er ¶
SA171217 - Vi må få inn i lovverket en mer moderne forståelse av hva voldtekt er, sa Solberg til Dagbladet i et fellesintervju med KrFs Anita Apeltun Sæle.
DA171217 - Vi må få inn i lovverket en mer moderne forståelse av hva voldtekt er, sa Solberg til Dagbladet i et fellesintervju med KrFs Anita Apeltun Sæle.
DB171216 Særlig siden pengene ikke stammer fra kriminell aktivitet, sier hun og legger til at lovverket er lagt opp til å beskytte selgersiden.
AP171216 Menneskerettighetsadvokaten og jusprofessoren Bill Bowring sa tidligere i år til Aftenposten at Russland nærmest alltid betaler kompensasjon, og at myndighetene i flere tilfeller forsøker å endre lovverket slik at det skal være i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
AP171216 Dersom domstolen kommer frem til at et land har brutt menneskerettighetskonvensjonen, må landet betale kompensasjon til vedkommende som klaget inn saken, rette opp menneskerettighetsbruddet som ble begått mot vedkommende, og ikke minst : endre lovverket eller systemet som førte til bruddet på menneskerettighetene, slik at det ikke skjer igjen.
DB171214 Dette stemmer ikke med lovverket , for ifølge NAF må politiet anmelde bilfører før de kan gi bøter for bruk av sommerdekk ved dårlige kjøreforhold.
DB171214 Hvem private bedrifter prioriterer og samarbeider med er ikke min sak, de gjør som de vil innenfor lovverket .
AP171214 I dag vet vi bedre, og lovverket er endret.
SA171213 Men lovverket i Alabama stiller bare krav om omtelling hvis avstanden mellom kandidatene er mindre enn 0,5 prosent.
SA171213 Selv om de fleste velger slukkeapparater, sidestiller lovverket brannslange med slukkeapparater.
SA171213 Lovverket sier at det skal være minst én brannslukker i hver boenhet - helst plassert nær soverommene.
FV171213 Selv om de fleste velger slukkeapparater, sidestiller lovverket brannslange med slukkeapparater.
FV171213 Lovverket sier at det skal være minst én brannslukker i hver boenhet - helst plassert nær soverommene.
AP171213 Ikke bare alkoholimportørene, men også bloggerne må forholde seg til det samme lovverket .
AP171213 Selv om de fleste velger slukkeapparater, sidestiller lovverket brannslange med slukkeapparater.
AP171213 Lovverket sier at det skal være minst én brannslukker i hver boenhet - helst plassert nær soverommene.
AA171213 Selv om de fleste velger slukkeapparater, sidestiller lovverket brannslange med slukkeapparater.
AA171213 Lovverket sier at det skal være minst én brannslukker i hver boenhet - helst plassert nær soverommene.
DB171210 Nå misbrukes lovverket ved å hastebehandle et vedtak som rammer et fritenkende menneske, nemlig Hagen.
AP171209 Meyer sier at lovverket er tydelig og at de har gode retningslinjer og varslingsrutiner i sykehuset, men at det viktigste nå er å fokusere på leders ansvar, holdninger og at det skal være trygt å varsle om trakassering i OUS.
AP171207 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) opplyser at sendere til hjemmebruk i praksis ikke rammes av lovverket .
AA171207 Hvordan forvaltningen faktisk skal foregå, og hvordan kostnader og inntekter skal fordeles, det sier lovverket imidlertid ingenting om.
DB171206 Lovverk som skal beskytte natur mot skadelige inngrep er svekket, det samme er forvaltningen som skulle følge opp lovverket , og regjeringen ser stadig bort fra miljøråd fra både forvaltning og forskere.
DB171205 - Arbeidsgivere som ikke allerede har gjort det, bør umiddelbart forsikre seg om at de unge kvinnene er informert om egne rettigheter, hvor grensene går, og hva lovverket sier.
NL171204 Narviks ordfører Tore Nysæter og tidligere sametingspresident Vibeke Larsen, uttalte i denne sammenheng at lovverket må endres.
DA171204 Det er hårreisende og helt uforståelig at Staten på denne måten vil utfordre lovverket for å presse igjennom en kolonialistisk politikk.
VG171203 Regjeringen har samtidig i flere år jobbet å forbedre situasjonen ved å stramme inn lovverket .
VG171203 Han sto tiltalt for å ha forsøkt « å tøye lovverket og spre ondsinnede utsagn og påstander som var ment å forstyrre den offentlige ro og orden og skade allmennheten ».
DB171203 Regjeringen har samtidig i flere år jobbet å forbedre situasjonen ved å stramme inn lovverket .
DB171203 Han sto tiltalt for å ha forsøkt « å tøye lovverket og spre ondsinnede utsagn og påstander som var ment å forstyrre den offentlige ro og orden og skade allmennheten ».
AP171203 Regjeringen har samtidig i flere år jobbet å forbedre situasjonen ved å stramme inn lovverket .
AP171203 Han sto tiltalt for å ha forsøkt « å tøye lovverket og spre ondsinnede utsagn og påstander som var ment å forstyrre den offentlige ro og orden og skade allmennheten ».
BT171202 Det kunne jo for eksempel tenkes at lovverket burde endres dersom det viser seg at disse elevene har bedre læringsutbytte i et segregert opplæringstilbud.
BT171202 Dersom man skal legge ned et relativt velfungerende tilbud for minoritetsspråklige elever, bør man sikre at det finnes andre gode, differensierte løsninger som kan ivareta disse elevene, og som også er i tråd med lovverket .
AP171201 Før vi fikk hundeloven av 2003 var lovreguleringen om hunder spredt omkring i lovverket - i bufelov, viltlov, straffelov osv.
DA171131 Knudsen og Gusrud fikk 22 stemmer hver, og dermed ble det loddtrekning, slik det etter lovverket skal gjøres, og Ap og opposisjonen kunne juble høyt da deres kandidat gikk av med seieren i loddtrekningen.
DN171130 Men når vi innfører aktivitetsplikt for ungdom som går på Nav, fraværsgrense i skolen og senker terskelen for å komme inn i arbeidslivet ved å modernisere lovverket , så går Arbeiderpartiet imot alt sammen, sier han.
DA171129 Men dette er første gang en israelsk leder forsøker å undergrave lovverket og statsinstitusjonene for selv å overleve politisk.
DA171129 Til nå har lovverket , med forutsetningen om en ansvarlig fører, satt begrensninger for utprøving av selvkjørende teknologi og dermed også videre utvikling.
DB171128 På den ene siden reflekterer lovverket en sterk tro på det narkotikafrie samfunnet som ideal.
VG171127 Det er viktig å presisere at lovverket er tydelig på dette punktet : Det er arbeidsgivers ansvar å hindre at ansatte blir utsatt for ubehagelige hendelser på jobb, sier hun.
DB171127 Slik politikerne må holde seg innenfor lover og regler på privaten, må deres politisk vedtak stå seg innenfor lovverket som tidligere er vedtatt.
BT171127 Frykten for å sladre ? Lovverket ble rigget for å håndtere seksuell trakassering lenge før #metoo tok av.
DB171126 Det har vært behov for å modernisere lovverket , blant annet fordi internett gir en grenseoverskridende god tilgang på blant annet bilder, tekst og lyd som noen er avhengig av å tjene penger på.
AP171125 Peter Frølich, medlem av justiskomiteen og stortingsrepresentant for regjeringspartiet Høyre, mener tolkningen av lovverket fremstår veldig streng.
AP171125 Hvis Helsedirektoratets lovforståelse blir stående, mener han at påbudet trolig må løses ved å se på en presisering av lovverket .
SA171124 Rektor holdes ansvarlig ¶ Lovverket er likevel klart, barn og unge skal trives og utvikle seg i læring og lek, både i skole og barnehage.
DB171124 Mens lovverket er absolutt og rigid, helt til dagen når noe brister ; når alle ser at loven beskytter de sterkestes rett til å dominere de svake.
DB171124 Man kan mene hva man vil om dyrs rettigheter, men dette reiser et interessant prinsipielt spørsmål : Hva gjør vi som sitter på sidelinjen, vi som ser på brekkstanga som lovverket representerer, som beskytter det bestandige, selv om det bestandige er både urimelig og skadelig.
DB171124 Du kunne ende opp med å lynsjes, innenfor lovverket , selv om folk visste at slaveriet gikk mot slutten.
DB171123 Ifølge New York Daily News har Tennessee endret lovverket sitt etter at Brown ble dømt.
DB171123 Hun stiller spørsmål ved hvorvidt det amerikanske lovverket har feilet.
SA171122 Det er opp til de som kommer bak om de ønsker å bryte lovverket ( ved å kjøre for fort, red.anm. ).
DA171121 Lovverket tillater maksimalt overheng på 40 centimeter fra underkjøringshinderet til bilens/vekselflakets bakre begrensning.
AP171121 - Det holder å si at Harvey Weinstein avviser alle anklager om at han på et eller annet tidspunkt handlet utenfor lovverket , heter det uttalelsen.
AP171121 Lovverket kom på plass.
AP171120 - Og deretter blir vi jaget bort for å ha brutt loven om salg på gaten, supplerer hennes jevngamle studiekamerat Sharon : ¶ - Lovverket gjelder bare for eliten i landet, det vil si ZANU-PF og deres krets.
DB171118 En del forsømte plikter ligger allerede i lovverket og må følges bedre opp.
DB171118 Uansett utfall av Atis sak er dette et hull i lovverket som må lukkes, og det må være i alles interesse at svakheter i lovverket blir avdekket og utbedret.
DB171118 Uansett utfall av Atis sak er dette et hull i lovverket som må lukkes, og det må være i alles interesse at svakheter i lovverket blir avdekket og utbedret.
DB171118 UNE brøt også lovverket da de sendte meg taushetsbelagte opplysninger i saken selv om det ikke forelå noen gyldig fullmakt.
DB171118 Dette viser helt klart at lovverket og forvaltningen ikke klarer å følge opp ekstra sårbare barn og unge, at systemet ikke er laget for å avdekke sårbare mindreårige med spesielle behov til tross for at « sårbarhet og spesielle behov er viktige elementer i utlendingsmyndighetenes vurdering av asylsaker.
AP171118 Russland ble pålagt å endre lovverket for rettighetene til mentalt handikappede for 15 år siden, men ikke noe er gjort, sier Korotejev.
AP171118 Forskeren Kanstantsin Dzehtsiarou fra Liverpool-universitetet forteller at Russland følger opp de aller fleste dommer og betaler kompensasjon, men ikke alltid endrer lovverket slik det skal.
AP171118 Endre lovverket eller systemet som førte til et brudd på menneskerettighetene slik at man hindrer gjentagelse.
AP171118 Bowring som har ført mange saker for domstolen i Strasbourg mot den russiske staten, fremholder at Russland nærmest alltid betaler kompensasjon, og at myndighetene i flere tilfeller forsøker å endre lovverket slik at det skal være i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
NL171117 Så får vi se da om ikke en slik, overraskende, pågang kan begrunne en midlertidig prøveordning som igjen kan begrunne ytterligere « modernisering » i form av utvanning, eller full avvikling av hele lovverket .
NL171117 Det kan derfor framstå som et lite tankekors når de tilhengerne stadig påberoper seg å måtte endre det norske lovverket som ledd i et moderniseringsprosjekt.
SA171116 Domstolen avviser også passasjerens krav om erstatning for diskriminering og viser til at lovverket i Tyskland bare gjelder diskriminering på bakgrunn av rase, etnisk bakgrunn eller religion, ikke nasjonalitet.
DB171116 Domstolen avviser også passasjerens krav om erstatning for diskriminering og viser til at lovverket i Tyskland bare gjelder diskriminering på bakgrunn av rase, etnisk bakgrunn eller religion, ikke nasjonalitet.
VG171115 Lovverket var annerledes den gang.
VG171115 Hull i lovverket må også tettes.
NL171115 Dette er et hastverksarbeid og ikke tillitsskapende da konsekvensene ikke er utredet i forhold til lovverket .
DB171115 Vi mener det heller ikke er hjemmel i lovverket for å innføre dette systemet.
DA171115 Høyre og Frp i bystyret var veldig ivrige på at man måtte be Høyre/Frp-regjeringa om å gi Oslo en gratis tomt for å lage storbylegevakt, for de har funnet et sted i lovverket hvor det står at det kan man gjøre.
AA171115 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har kalt dette et eksempel på amerikanske tilstander, der saksøkere går rettens vei for å teste politiske vedtak opp mot lovverket .
AA171115 Norske domstoler er selvsagt riktig arena for å prøve om vedtak er fattet i tråd med lovverket , også Grunnloven.
VG171114 Nye rammeavtaler vil ikke bli inngått før en ny strategi for fosterhjemskjøp er tilpasset presiseringene av lovverket .
VG171114 Direktoratet vil nå undersøke om rammeavtalene på fosterhjemsområdet kan være i strid med lovverket , og ingen av de ideelle vil få forlenget sine avtaler.
VG171114 - Vurderingen fra dem som laget disse rammeavtalene har vært at de har vært innenfor lovverket .
VG171114 - Har kunnskapen om lovverket vært for dårlig ?
DN171114 - Lovverket åpner kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv.
DA171114 - Lovverket åpner kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv.
BT171114 At barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet slås tydelig fast i lovverket .
AP171114 - Lovverket åpner kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv.
NL171113 Det er ingen som helst grunn til å svekke det lovverket som har bidratt til denne posisjonen.
NL171113 Det er ingen som helst grunn til å svekke det lovverket som har bidratt til denne posisjonen.
AA171112 Politikerne må slutte å klatte på lovverket for å tilpasse oss til teknologien.
AP171111 Revolusjonerte lovverket for kvinner ¶
AP171110 Å ikke ta i bruk informasjonen er ikke bare naivt, men det er å bruke lovverket til å fremme ulovligheter.
VG171109 Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder som kan forlenges, skriver NTB.
DN171109 Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder som kan forlenges.
BT171109 Selv om han har en viss tro på kampanjer som trekker moskeene inn i informasjonsarbeidet, vil det mest effektive være å endre lovverket slik at alle kan informeres om brystkreft og verdien av screening på et språk de forstår.
AA171109 Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder som kan forlenges.
SA171108 Skal man gi psykisk syke god helsehjelp, og holde seg innenfor lovverket , må det finnes forsvarlige og omsorgsfulle alternativ til tvang.
SA171108 Kritikken fortsetter fra ansatte i kommunene med påstander om at endringen i lovverket gjør det vanskeligere å hjelpe personer i kommunene.
SA171108 Den viktigste endringen i lovverket er at personer som har samtykkekompetanse, enten de har dette på grunn av medisiner eller ikke, nå kan velge bort tvangsmedisineringen, selv om det medfører risiko for tilbakefall.
DB171108 Listhaug sier at allerede i dag kan både straffeloven og barneloven ramme de som sender noen ut til mishandling på skoler, men at hun nå vil se nærmere på lovverket .
DA171108 - Der er lovavdelingen i Justisdepartementet klar på at det lovverket vi har i dag, er godt nok.
DA171108 Listhaug sier at allerede i dag kan både straffeloven og barneloven ramme de som sender noen ut til mishandling på skoler, men at hun nå vil se nærmere på lovverket .
DA171108 Listhaug sier at allerede i dag kan både straffeloven og barneloven ramme de som sender noen ut til mishandling på skoler, men at hun nå vil se nærmere på lovverket .
AA171108 Vegvesenets inspeksjoner skal finne ut av om bruer har alvorlige skader eller trenger vedlikehold, og lovverket tilsier at skal de utføres hvert år.
AA171108 Vi i Espira driver barnehager i over 50 kommuner og har ingen opplevelse av at kommunene oppfatter lovverket som ubrukelig, slik representanten fra For Velferdsstaten påstår.
AA171108 På toppen av det hele er kommunene tilsynsmyndighet med dette lovverket og forskriftene, noe som sikrer kommunene full kontroll med at penger bevilget til barnehagedrift, nettopp benyttes til dette.
AA171108 Dette lovverket baserer seg på det tverrpolitiske barnehageforliket fra 2003, et forlik som har sikret full barnehagedekning og barnehager av svært høy kvalitet uavhengig av om de er kommunale eller private.
AA171108 Annika Sander synes tydeligvis det er på sin plass å harselere med lovverket som styrer norsk barnehagesektor.
AA171108 Lovverket inneholder en egen barnehagelov med tilhørende forskrifter, som blant annet styrer hvordan ikke-kommunale barnehager skal finansieres.
AA171108 Lovverket ble videreutviklet av Stoltenberg-regjeringen der SV hadde ansvaret for barnehagepolitikken.
DA171107 Og selv om det de gjør kanskje er innenfor lovverket , så vet vi hvor skadelig det er, sier generalsekretæren i antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International Norge.
AA171107 Den omstridte fartsgrensen er innført, skrotet og innført igjen, delvis grunnet tvil om miljøeffekten, og delvis på grunn av tvil om lovverket gir dekning for å håndheve den.
AA171107 Den omstridte fartsgrensen er innført, skrotet og innført igjen, delvis grunnet tvil om miljøeffekten, og delvis på grunn av tvil om lovverket gir dekning for å håndheve den.
AA171107 Å bruke lovverket til å stille tydelige krav til norske banker, vil være en god start. § ¶
DB171106 Vi mener lovverket og forskriften om fremmede organismer ikke følges godt nok opp, og at det må iverksettes strengere grensekontroll, sier generalsekretæren og utdyper : ¶
DB171106 Med alt vi vet om varsling, tiden etter, samt begrensningene folk legger på seg, må ytringsfrihetshensynet veie tyngst i det nye lovverket .
DB171106 Dessverre holder ikke lovverket mål.
VG171105 LOVENDRING : Filippa Berg håper #MeToo-kampanjen også kan bidra til å påvirke lovverket i Sverige.
VG171105 Direktør Helga Aune sier det norske lovverket er strengt nok.
DB171103 Røde Kors sendte i april i år brev til UD, der de la fram et konkret innspill på hvordan forbudsbestemmelsene kunne tas inn i lovverket .
DB171103 På spørsmål om hvorvidt nettsteder med « inspirasjonsbilder » og konkrete oppskrifter på sykelig avmagring er lovlig, svarer hun at lovverket er mangelfullt.
DA171103 august i år ble lovverket rundt mobbing og trivsel i skolen skjerpet, og Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet mener det er viktig at skolenes ansvar, for å ta tak i mobbesaker tidlig, har blitt tydeligere.
AA171103 Lovverket er derfor blitt kritisert for å være uklart og dermed ubrukelig.
VG171102 Men så lenge en kvinnes ord kun er verdt halvparten av mannens for en domstol, og lovverket fratar dem muligheten til å kunne treffe viktige beslutninger for seg selv og sine egne liv, så mangler de fremdeles helt elementære menneskerettigheter.
VG171102 Ikke fordi jeg synes de har rett, men fordi dette er lovverket , og det må vi forholde oss til.
VG171031 I et skriftlig spørsmål til statsråden, ber de henne gjøre rede for om, og hvordan, hun vil sikre at kunnskapen og praktiseringen av lovverket styrkes i kommunene.
VG171031 - All den tid regjeringen ønsker å overlate mer ansvar til det kommunale barnevernet, må man forsikre seg om at kommunene faktisk kjenner til lovverket .
DA171031 - Det er ingenting i lovverket som hindrer fedre i å søke før fødsel, men det må gjøres manuelt.
DA171031 ( ANB ) ¶ | - Vi har tatt grep ¶ Lovverket er klart.
VG171030 Rettstilstanden er altså den samme som for tre år siden, da Uber etablerte sin ulovlige tjeneste, og den vil forbli den samme i overskuelig framtid, uansett om regjeringen eventuelt vil åpne en debatt om antallsreguleringen eller andre deler av lovverket .
VG171030 Imens går taximonopolet sin skjeve og latterlige gang, lovverket er ikke vesentlig oppdatert siden krigens dager, og nå kommer nok Taxiforbundets PR-selskap til å skrive et svar på denne kommentaren, og jeg beklager at jeg har skrevet sannheten.
VG171028 - Jeg tenker det er riktig at den overordnede vurderingen foretas av lovgiver, men politiet bør mene noe om hvordan dette lovverket skal være, sier hun.
DB171028 Han ber kongehuset se på lovverket som regulerer åpenhet og habilitet i staten.
VG171027 - Juridisk sett bryter de lovverket .
AP171027 Oppdatert : I denne setningen er det presisert at det ikke er uomtvistelig at lovverket er brutt : « Når Statsbygg, slik det nå er dokumentert, har begått formelle feil i henhold til etikk og trolig også lovverk, er det god grunn til å avlyse hele prosessen. » | Aftenposten mener : Solberg må ta velgernes uro alvorlig ¶
VG171026 Istedenfor å gå omvei om lovverket , legger vi inn forslag om å vurdere sårbarhetskriterier i saksbehandlingen.
VG171026 - Da rimelighetsvilkåret ble fjernet i lovverket , informerte ikke regjeringen om at det ville føre til økning i midlertidighet.
DB171026 - Vi ønsker å innlede en ny fase, bygd på respekt for lovverket , sa visestatsministeren i en tale til senatet i nasjonalforsamlingen i Madrid.
AP171026 - Men vi ønsker å innlede en ny fase, bygd på respekt for lovverket , sa visestatsministeren i en tale til senatet i nasjonalforsamlingen i Madrid.
AP171026 Disse barna trenger et eget vern i lovverket .
AP171026 Det kan heller ikke være slik at lovverket fratar barn foreldrene sine når de er innlagt på sykehus fordi kvoten er brukt opp.
VG171024 KOMMUNENE SVIKTER : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mener flere norske kommuner som kjøper private barnevernstjenester har for lite kunnskap om praktisering av lovverket .
VG171024 Horne mener det er tydelig at kunnskapen om praktisering av lovverket ikke er god nok.
VG171024 Derfor har vi bedt om at fylkesmennene må følge med på at kommunene er klar over lovverket og disse retningslinjene, sier Horne.
VG171024 - Når det gjelder enkeltsaker og spørsmål om overtredelse av lovverket er disse sakene ofte så komplekse at de hører hjemme i domstolene.
NL171024 Innskjerping på praktisering av lovverket
DB171024 Ifølge lovverket i Montreal kan man nemlig bøtelegges med mellom 50 og 1000 dollar dersom man « forårsaker støy ved i skrike », skriver CTV News.
DB171023 Nå må det være mulig å se at dette lovverket verken er godt eller nødvendig, sier leder Karin Andersen ( SV ) i kommunalkomiteen på Stortinget, som skal ta stilling til saken før jul.
AP171023 Men lovverket er ikke alltid eksplisitt, og avvik er et normalfenomen i helsetjenestene.
SA171022 Men det er avslørende at Civita og en rekke borgerlige politikere, synes at det er så framtidsrettet med løsarbeidersamfunn, sosial dumping og flytting av verdier ut av landet, at de aktivt vil endre lovverket for å ivareta Ubers særinteresser.
AP171022 Det er ikke nok med opplæring og opplysning, vi må også sørge for å forbedre produktene og stille sikkerhetskrav gjennom lovverket .
VG171020 Det har vi for å minne på og understreke at mobilt utstyr må brukes i henhold til lovverket , sier han.
VG171020 Der skal lovverket følges, og det er vi ekstremt tydelig på overfor våre operatører, sier Gro Janborg, kommunikassjonssjef i Ruter, til VG.
AP171020 Buck sammenligner det med fylkesmannens rolle i Norge, som kan gå inn og hindre kommunestyrer å gjennomføre vedtak som strider med lovverket .
VG171019 Nå bekrefter han at Norge ikke har det nødvendige lovverket .
DB171019 - Et godt utgangspunkt for forutsigbarhet er at man i større grad opplyser utenlandsstudenter detaljert om lovverket knyttet til autorisasjon, men det forutsetter at autorisasjonsmyndighetene faktisk konsekvent forholder seg til regelverket de også, noe de helt tydelig ikke har gjort i denne saken, sier Alexander Flottorp.
DB171019 474 tidligere studenter krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT fordi skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
AP171019 474 tidligere studenter krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT fordi skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
AA171019 474 tidligere studenter krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT fordi skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
VG171018 VG har kontaktet CCC gjentatte ganger for å ettergå om Task Force Argos har operert innenfor lovverket .
VG171018 LOVENDRING : Jon Rouse mener det er viktig å pushe regjeringen til å endre lovverket all den tid teknologien utvikles i høy hastighet.
VG171018 Han forteller også at politienheten Task Force Argos var med å endre lovverket i 2003 da « barneporno » ble omgjort til « overgrepsmateriale », som igjen førte til strengere straffer for besittelse.
VG171018 De hadde altså i oppgave å se til at Task Force Argos holdt seg innenfor lovverket da de drev overgrepsforumet Childs Play.
DB171018 Dødsstraff i USA ¶ 31 av USAs 50 delstater har dødsstraff i lovverket .
AP171018 Riktig nok er det lite fremdrift i muren han vil bygge mot Mexico, og det har heller ikke lyktes å presse gjennom særlig omfattende endringer i det føderale lovverket .
AP171017 I mange land, fra Danmark til Malawi, er lovverket endret i år til en absolutt grense på 18 år.
SA171016 Dagens praksis må endres, og om nødvendig lovverket .
DN171016 Hvis Puigdemont ikke innretter seg etter lovverket innen den tid, kommer sentralregjeringen til å vurdere muligheten for å iverksette grunnlovens paragraf 155, som åpner for at Madrid overtar deler av Catalonias nåværende selvstyre.
DB171016 Hvis Puigdemont ikke innretter seg etter lovverket innen den tid, kommer sentralregjeringen til å vurdere muligheten for å iverksette grunnlovens paragraf 155, som åpner for at Madrid overtar deler av Catalonias nåværende selvstyre.
AA171016 Hvis Puigdemont ikke innretter seg etter lovverket innen den tid, kommer sentralregjeringen til å vurdere muligheten for å iverksette grunnlovens paragraf 155, som åpner for at Madrid overtar deler av Catalonias nåværende selvstyre.
SA171015 Det er hver enkelt dyreeier som har ansvaret for å følge lovverket og det er vår oppgave å påse at det skjer, sier Baalsrud.
DA171015 Stensli sier at Norge har kommet veldig langt med lovverket .
AP171015 Stensli sier at Norge har kommet veldig langt med lovverket .
DB171014 oktober - dagen for tysk enhet - er regulert av det føderale tyske lovverket .
VG171013 Vi må sikre at lovverket ikke lages for å tilfredsstille et enkelt selskap - verken en monopolist eller utfordrer.
VG171013 oktober på å rette seg etter lovverket .
DA171013 oktober på å rette seg etter lovverket .
AP171013 Og det må beskyttes i lovverket .
AA171013 oktober på å rette seg etter lovverket .
DN171012 Både USAs grunnlov og lovverket som regulerer amerikanske medier garanterer pressefrihet.
DB171012 Helseminister Bent Høie sa den gang at det ikke nødvendigvis er en motsetning mellom pasientenes rettigheter og ansattes rett til et trygt arbeidsmiljø, og pekte på at regjeringen har gjennomført endringer i lovverket for å trygge pasienter og ansatte i psykisk helsevern etter blant annet innspill fra de ansatte.
DB171012 Både USAs grunnlov og lovverket som regulerer amerikanske medier garanterer pressefrihet.
AA171012 Både USAs grunnlov og lovverket som regulerer amerikanske medier garanterer pressefrihet.
AA171012 Både USAs grunnlov og lovverket som regulerer amerikanske medier garanterer pressefrihet.
VG171011 - Det er en slags snarvei til å endre lovverket .
DB171011 Den spesielle avgjørelsen kan bunne i en endring i lovverket fra 2006, hvor det ble åpnet for at mindre formelle typer dokumenter kunne bli godkjent som testament.
DA171011 − Det er viktig å ha lovverket på plass.
DA171011 Jeg mener lovverket er godt nok - så lenge det håndheves.
AP171011 Både USAs grunnlov og lovverket som regulerer amerikanske medier garanterer pressefrihet.
AA171011 − Det er viktig å ha lovverket på plass.
AA171011 De siste ukene har ungdom over hele Norge arbeidet for å opplyse jevnaldrende om lovverket .
VG171010 Slik lovverket er i dag, er det ikke dette som er praksis.
DB171010 Er du fra USA, Singapore, Sør- eller Nord-Korea eller Kina er Titus-valutaen ikke tilgjengelig, på grunn av lovverket i de aktuelle landene.
VG171009 Men Horne har også noen kollegaer som bør brette opp ermene : Justisminister Per Willy Amundsen må jobbe for å forebygge og slå hardt ned på hatkriminalitet og hatprat, og få kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk innlemmet i lovverket .
NL171009 ¶ Der politikerne skulle myke opp lovverket i 2015, strammet fylkesmannen til her i Troms med de mest kreative kriterier mot rekreasjonsløyper.
NL171009 Så er det dette lensmannskontoret som ikke fikk bøtelegge innbyggerne sine for disse irriterende dispensasjoner - og finleste lovverket som tilsa at kommunene var for liberale.
NL171009 Fylkesmannen heiv seg på argumentasjonen og fikk direktoratet med på en innskjerpelse av lovverket , slik at hundrevis av hytter mista muligheten for transport av brensel, utstyr og det som skal til for å vedlikeholde hytta.
NL171009 Der politikerne skulle myke opp lovverket i 2015, strammet fylkesmannen til her i Troms med de mest kreative kriterier mot rekreasjonsløyper.
DN171009 Vi vil gjøre alt som lovverket tillater for å sikre det, sier Rajoy ifølge Reuters.
DN171009 Teknologien er dermed på plass, og nå mangler bare lovverket .
DN171009 - Vi vil operere innenfor lovverket , spesielt nå som vi ser et positivt momentum for reformer fra Esa, Konkurransetilsynet og Stortingets delingsøkonomiutvalg, skriver Schmidt.
DA171009 Vi vil gjøre alt som lovverket tillater for å sikre det, sier Rajoy ifølge Reuters.
AA171009 Vi vil gjøre alt som lovverket tillater for å sikre det, sier han til den tyske avisen ifølge Reuters.
AA171009 Vi vil gjøre alt som lovverket tillater for å sikre det, sier Rajoy ifølge Reuters.
VG171007 VIL GJENNOMGÅ LOVVERKET : Solveig Horne vil undersøke om det er behov for å gjøre reglene rundt dobbeltroller enda tydeligere.
VG171007 Barne- og likestillingsministeren mener lovverket er klinkende klart : Dobbeltroller i barnevernet er ikke akseptabelt.
VG171007 - Vi har sett flere eksempler på at det er svikt i praktiseringen av lovverket i kommunene.
DA171006 Møkkelgjerd mener det ble gjort et dårlig forarbeid før innstrammingene i lovverket ble vedtatt.
DA171006 Møkkelgjerd mener det ble gjort et dårlig forarbeid før innstrammingene i lovverket ble vedtatt.
AP171005 - Er det svakheter i lovverket vi må ta stilling til for å forhindre slike angrep i fremtiden, er vi alltid åpne for det, sier Rubio.
AP171005 Vi bruker lovverket til å lete etter bevis på hvorfor en ungdom bruker narkotika og hvor store problemer den enkelte eventuelt har.
VG171003 KLINIKKSJEF : Helle Kristein Schøyen ved Stavanger universitetssykehus mener det er behov for en klargjøring av lovverket rundt elektrosjokkbehandling uten pasientens samtykke.
VG171003 - Dyrevernalliansen kan få inn en rekke ting som etter lovverket ikke kvalifiserer til sanksjoner.
NL171003 Med hjemmel i lovverket har kommuneoverlegen foretatt en grundig utredning i sin innsigelse til den nye og utvidete skytebanen inkludert dokumenterte helseskader ved ulik støy på nære beboere.
DB171002 Medietilsynet vil sørge for at aktørene holder seg innenfor lovverket .
SA170930 De siste ukene har ungdom over hele Norge arbeidet for å opplyse jevnaldrende om lovverket .
VG170929 Vi er stolt av dem som jobber i norsk politi, men det er viktig at lovverket ble fulgt.
VG170929 - Viktig at lovverket blir fulgt ¶
AA170923 Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, sier lovverket er utformet for å hindre at kommuner ansetter ukvalifiserte lærere, og at det kun skjer i de tilfellene der kommunene ikke får tak i kvalifiserte lærere.
DN170921 - Nok en gang har Trump-administrasjonen ignorert lovverket for å kunne innfri valgkampløftet om å bygge en mur, sier Becerra.
AA170921 - Nok en gang har Trump-administrasjonen ignorert lovverket for å kunne innfri valgkampløftet om å bygge en mur, sier Becerra.
AA170921 Noen pasienter er så psykotiske og rusa at de trenger behandling vi i dag ikke kan gi innenfor lovverket , sier enhetsleder Karin Verdal Buen ved sykehuset til avisen. ( ©NTB ) ¶
DB170920 Nå er lovverket uklart og utdatert, sier Endresen.
DB170920 - Lovverket er klart.
DB170920 Jensen har som Washingtons rollefigur sett det, ikke bare som berettiget, men også nødvendig å bevege seg i periferien av det lovverket han selv var ansatt for å håndheve, for å agere som en effektiv spaner i et myteomspunnet og macho narkotikapoliti-miljø.
DB170920 De tidligere studentene krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications ( WSoC ) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som det lovverket tillot.
DA170920 De tidligere studentene krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications ( WSoC ) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
AP170920 Hun mener Norge har jobbet « på høygir » for å få på plass lovverket .
AA170920 De tidligere studentene krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications ( WSoC ) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som det lovverket tillot.
AA170920 De tidligere studentene krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications ( WSoC ) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
AP170919 - Selv om han velger å høre på Miljødirektoratet, vil det overraske meg hvis departementet finner at også uttak av to flokker kan ligge innenfor lovverket .
AP170919 Å senke strafferammene kan gjøres uten lovendringer, men å endre lovverket slik at vi bevarer et fornuftig regelverk med virksomme restriksjoner, er mer komplisert.
AP170918 Han sier til NRK at han mener dagens praksis for pasientskadeerstatning er mangelfull og at det er et hull i lovverket .
AP170915 Retten mener likevel at lovverket er til hinder for at mindreårige kan dømmes til forvaring, med mindre det foreligger « helt ekstraordinære omstendigheter ».
AA170915 Retten mener likevel at lovverket er til hinder for at mindreårige kan dømmes til forvaring, med mindre det foreligger « helt ekstraordinære omstendigheter ».
DN170912 Det britiske Parlamentet har sagt ja til at 12.000 EU-lover bakes inn i det britiske lovverket når brexit er et faktum.
DN170912 Den konservative regjeringen mener dette skal hindre en kaotisk brexit, mens opposisjonspartiet Labour mener at regjeringen forsøker å sikre seg makt til å endre lovverket uten å gå veien om Parlamentet, spesielt når det gjelder miljø og arbeidslivsbestemmelser.
DA170911 På hvert eneste område, det være seg pressen, minoriteters rettigheter og lovverket , blir demokratiet svekket, om ikke knust, sier Alon Liel, en tidligere fredsforhandler og sjef for Israels UD.
VG170910 Ifølge juridisk direktør i Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, er meldingene fra Arbeiderpartiet ikke i strid med lovverket .
VG170910 - Politiske budskap som dette omfattes ikke av den bestemmelsen vi har i lovverket .
DN170910 Selskapet Iper Direkte har bistått Ap i kampanjen, som ifølge Forbrukerombudet ikke er i strid med lovverket .
DN170910 - Politiske budskap som dette omfattes ikke av den bestemmelsen vi har i lovverket .
DB170910 Lovverket er blitt gått etter i sømmene.
AP170910 Ifølge Forbrukerombudet er SMS-frieriet ikke i strid med lovverket .
AP170910 Forbrukerombudet : Ikke i strid med lovverket
AP170910 - Politiske budskap som dette omfattes ikke av den bestemmelsen vi har i lovverket .
AA170910 Selskapet Iper Direkte har bistått Ap i kampanjen, som ifølge Forbrukerombudet ikke er i strid med lovverket .
AA170910 - Politiske budskap som dette omfattes ikke av den bestemmelsen vi har i lovverket .
AA170910 - Politiske budskap som dette omfattes ikke av den bestemmelsen vi har i lovverket .
AA170910 - Politiske budskap som dette omfattes ikke av den bestemmelsen vi har i lovverket .
VG170908 Felles for dem er at de er ikke-saker, på linje med Torbjørn Røe Isaksens « hvit makt»-fleip eller Nettavisens « sak » om at lederen i Rødt har hatt barn i privat barnehage Jonas Gahr Støre har ikke gjort noe som bryter med lovverket og god forretningsskikk.
DB170908 Hovedbudskapet er at vi ikke har tilstrekkelig med forskning som støtter opp under at pasienter som ikke legges inn under tvang vil få « sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert », slik lovverket krever.
VG170907 - Punkt 1 er alle enige i, men hva som er en god løsning vet vi ikke før de ulike prosjekter har vært igjennom en ordinære saksbehandling etter lovverket , herunder en konsekvensutredning.
DN170907 - Vi er positive til den oppdateringen som nå kommer av lovverket .
AP170907 Hun trekker frem mangel på barns medvirkning som ett eksempel på sviktende kompetanse : ¶ - Lovverket er tydelig på at barn skal medvirke, men vi ser igjen og igjen at det ikke blir fulgt opp.
AP170907 Gjentatte ganger svikter dessuten kommunene i å følge lovverket , sier hun også.
AP170906 Vil bruke lovverket for å stoppe denne formen for markedsføring ¶
AP170906 Hun har tatt kontakt med likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm for å se om det er noe i lovverket som kan stoppe en slik reklame.
AP170906 - Jeg håper vi kan bruke lovverket for å stoppe denne formen for markedsføring og annonsering.
SA170904 Vi mener alle landets kommuner bør ha en god jordmortjeneste, og har endret lovverket slik at kommunene plikter å ha jordmor ansatt.
NL170904 Man liberaliserer lovverket og problemet forsvinner.
FV170904 Vi mener alle landets kommuner bør ha en god jordmortjeneste, og har endret lovverket slik at kommunene plikter å ha jordmor ansatt.
DN170904 Deretter oppdaget selskapet at det ikke fulgte lovverket for kjønnsbalanse.
AP170904 Vi mener alle landets kommuner bør ha en god jordmortjeneste, og har endret lovverket slik at kommunene plikter å ha jordmor ansatt.
DB170903 Derfor har jeg nå foreslått å stramme inn lovverket , og begrense deres muligheter for prøveløslatelse, sier justisministeren til Dagbladet.
VG170901 Med det følger et behov for kunnskap og oversikt over hvordan lovverket fungerer, for eksempel hva gjelder grensene for merking av reklame.
DB170831 Selv om Obama-vedtaket fra 2015 er fjernet, forteller Jessice Grannis, som leder et klimatilpasningsprogram ved Georgetown Climate Center, at det finnes smutthull i lovverket som kan gjøre det lettere å bygge på nytt i høyere standarder.
DB170831 Etter fire års vurdering, har den sittende blå regjering foreslått helt marginale endringer i lovverket .
DA170831 Endring av lovverket
DA170831 - Jeg mener imidlertid at det burde være en åpning i lovverket for å rette opp i lignende feil - kort oversitting av fristen.
DB170830 - Det er feil at lovverket skal være slik at dersom du bruker substanser som er mindre farlige enn alkohol, så skal du miste førerkort og bli fratatt muligheten til fine jobber i samfunnet.
DN170829 De tidligere studentene krever 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications ( WSoC ) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 enn det lovverket tillot.
FV170826 Her er antidopingbyråets begrunnelse for lovverket .
DA170826 Vil lovverket kunne endres for å tillate øremerking av midler til vern av naturgoder og kulturminner ?
SA170825 Her er antidopingbyråets begrunnelse for lovverket .
AP170825 Her er antidopingbyråets begrunnelse for lovverket .
DB170824 - Vi har et godt regelverk som ivaretar minoritetsaksjonærer, da er det spesielt at krefter i Høyre mener man skal ha en politisk overstyring som ikke forholder seg til hverken markedet, lovverket eller rettssystemet.
DA170823 Politiinspektøren forteller at hun vil ta initiativ til en nærmere vurdering av lovverket som berører dialog og informasjonsflyt mellom skole og politi denne høsten - gjerne via et samarbeid med UDE.
SA170821 I kartet som NKK har utviklet, er kommunene samlet i fire forskjellige kategorier : Generell båndtvang ( grønt ), noe utvidet båndtvang ( lys grønt ), sterkt utvidet båndtvang ( lys rødt ) og båndtvang som mulig er i strid med lovverket ( rødt ).
FV170821 I kartet som NKK har utviklet, er kommunene samlet i fire forskjellige kategorier : Generell båndtvang ( grønt ), noe utvidet båndtvang ( lys grønt ), sterkt utvidet båndtvang ( lys rødt ) og båndtvang som mulig er i strid med lovverket ( rødt ).
AP170821 I kartet som NKK har utviklet, er kommunene samlet i fire forskjellige kategorier : Generell båndtvang ( grønt ), noe utvidet båndtvang ( lys grønt ), sterkt utvidet båndtvang ( lys rødt ) og båndtvang som mulig er i strid med lovverket ( rødt ).
DN170820 Flere markedsaktører har begynt å stille spørsmål rundt fremtiden for Trumps økonomiske planer, som blant annet skattereformen og arbeidet med å gjøre lovverket mer næringslivsvennlig.
DN170819 Ifølge New York Times har Icahn arbeidet for å få endret lovverket som krever at oljeraffinerier blander inn en viss andel bioetanol i ordinært drivstoff.
AP170819 I South Carolina var delstatsforsamlingen raskt ute og henviste til at lovverket beskytter monumentene.
DB170818 ¶ VIL ENDRE LOVVERKET : Helsedirektør ved Helsedirektoratet Bjørn Guldvog.
DB170818 I en betenkning de publiserte på tirsdag, anbefaler de en innstramming av lovverket .
DA170818 Leder Birte Simonsen peker på lovverket som sier at ingen barn skal utsettes for diskriminering.
DB170816 Det er på tide at vi setter lovverket over pengene, sa han.
DB170816 - Sette lovverket over pengene ¶
DB170816 - Nå må alle hull i lovverket tettes, slik at det ikke lenger blir mulig å gjøre unntak.
DB170816 Sveitsiske myndigheter forandret i mai lovverket , og gjorde det mulig å selge mat til mennesker laget av tre typer insekter ; sirisser, gresshopper og melormer.
AA170816 Bestemmelsen har vært en del av det libanesiske lovverket siden 1940-tallet.
DN170810 - Lovverket har blitt strammet inn, og det har blitt mer oppmerksomhet rundt rettigheter, plikter, lovverk og forskrifter.
DN170810 - Lovverket har blitt strammet inn, og det har blitt mer oppmerksomhet rundt rettigheter, plikter, lovverk og forskrifter.
DA170810 Det er på tide at regjeringen nå endrer den utdaterte havne- og farvannslovens paragraf 39, lovverket som havnesjefer gjemmer seg bak når de peker på plikten til å ta imot cruiseskip ved offentlige havner.
AA170810 Lovverket i Norge er svært liberalt når det gjelder nakenbading.
NL170809 På den nasjonale arena har imidlertid lite blitt gjort for å sørge for at de ulike bestemmelsene i urfolkserklæringen blir implementert i lovverket og fulgt opp i forvaltningspraksis.
NL170809 Vi har fulgt prosessen med det nye lovverket nøye og gitt våre høringsinnspill.
NL170809 God drift i tråd med lovverket og i pakt med naturen handler også om å sikre egen fremtidig drift.
NL170809 Derfor er det godt at lovverket nå strammes inn og oversikten forbedres.
AP170808 Støre vil ha garantien inn i lovverket og vil sette strengere krav til offentligheten.
DB170806 Med mistanke om at samarbeidet med et UCI-sanksjonert ritt kan være i strid med lovverket til det internasjonale antidopingbyrået WADA, har USADA tatt kontakt med arrangøren.
VG170805 Vår kjennskap til organisasjonens materiale fra tidligere tilsa at det trolig ville være innenfor lovverket , fortsetter politimesteren.
DB170805 Vår kjennskap til organisasjonens materiale fra tidligere tilsa at det trolig ville være innenfor lovverket , fortsetter politimesteren.
AA170805 - Vi var på grensen av det konstitusjonelle lovverket .
AA170805 Vår kjennskap til organisasjonens materiale fra tidligere tilsa at det trolig ville være innenfor lovverket , fortsetter politimesteren.
VG170804 - Vi var på grensen av det konstitusjonelle lovverket .
VG170804 - På grensen av det konstitusjonelle lovverket
DB170804 - Vi var på grensen av det konstitusjonelle lovverket .
AP170804 Men marihuana er fortsatt forbudt etter det føderale lovverket .
DA170803 - Burde man se nærmere på lovverket når det åpner opp for linjer som dette ?
AP170803 Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, mener det ikke var behov for presisering av lovverket .
AP170803 Da loven ble endret i fjor, haglet det med advarsler fra uavhengige fagfolk som påpekte at lovverket i verste fall kunne bli mer uklart.
DB170802 Horne mener lovverket er tydelig nok, men at utfordringene er mangel på kompetanse, kunnskap og forståelse av lovverket .
DB170802 Horne mener lovverket er tydelig nok, men at utfordringene er mangel på kompetanse, kunnskap og forståelse av lovverket.
AA170802 Horne mener lovverket er tydelig nok, men at utfordringene er mangel på kompetanse, kunnskap og forståelse av lovverket . ( ©NTB ) ¶
AA170802 Horne mener lovverket er tydelig nok, men at utfordringene er mangel på kompetanse, kunnskap og forståelse av lovverket. ( ©NTB ) ¶
VG170801 I brevet skriver Brown at det er avgjørende at Storbritannia fortsatt vil ha en robust beskyttelse av skotsk whisky i nedfelt i lovverket , og at han ønsker at Mays regjering skal klargjøre hva som ble diskutert rundt skotsk whisky under Fox' besøk i USA.
AP170731 - Det må inn i lovverket at man har rett til det, konkretiserer den tidligere helse- og omsorgsministeren.
VG170730 Om nødvendig må lovverket oppdateres ( i dag finnes det for eksempel ikke en mer detaljert forskrift på hold og avl av kjæledyr ).
DB170730 Kyniske menneskesmuglere utnytter det internasjonale lovverket , som krever at alle skal hjelpe folk i havsnød.
AA170729 | Ap-politiker vil endre lovverket etter knivdrap ¶
DB170728 Systemet er fullt av smutthull og gir selskaper mulighet til å benytte seg av gråsoner i lovverket og fordelaktige skatteordninger.
DB170726 Senterparti-lederen understreker avslutningsvis at bussen fra 2002 ellers er « både velholdt, trygg og fyller alle kriterier i lovverket ».
AA170724 Olavsfestdagenes markeds- og sponsorsjef, Roar Raaen Aksnes, sier at de er svært opptatt av å følge lovverket .
DA170723 | Ber dronepiloter lære seg lovverket
DA170723 Sommer og fint vær frister mang en dronebruker til å lufte maskinen sin, men politiet frykter ulykker fordi mange ikke er klar over hva lovverket sier.
DA170723 Bergenspolitiet oppfordrer dronepiloter til å oppdatere seg på lovverket for bruk av maskinene.
AP170723 Det stilles spørsmål ved om lovverket er brutt.
AA170723 | Politiet ber dronepiloter gjøre seg kjent med lovverket
AA170723 Sommer og fint vær frister mang en dronebruker til å lufte maskinen sin, men Bergens-politiet frykter ulykker fordi mange ikke er klar over hva lovverket sier.
VG170722 Når det gjelder de disiplinære konsekvensene faller dette innenfor det nasjonale, juridiske lovverket .
NL170721 Privatlivets fred er nært knyttet til enkeltmenneskets rett til å vite hvem som vet hva om oss, og derfor omfatter lovverket også personopplysninger, helseregister og regler om taushetsplikt.
DB170721 På grunn av lovverket har det hittil ikke vært gitt at man kjenner historikken, særlig dersom kvinnen har flyttet mellom ulike deler av landet.
DB170720 Samferdselsminister og bilelsker Ketil Solvik-Olsen har lovet at lovverket ikke skal stå i veien for teknologien, og har selv hevdet at vi framtiden mest sannsynlig ikke vil eie vår egen bil.
DN170719 Nå blir dette lovverket erstattet av den nye, samlende loven.
AA170719 Nå blir dette lovverket erstattet av den nye, samlende loven.
AA170719 Man kan selvsagt ikke spare mer på kontoen, men det er ingenting i lovverket om BSU-kontoer som sier noe om hvor lenge pengene kan stå etter at man har fylt 33, slik at det er bare å la dem stå å forrente seg.
VG170718 Jeg synes det er utrolig at serveringsstedene ikke har fått med seg lovverket , sier hun.
DB170718 - Om det er konkurransesensitiv eller sensitiv informasjon så må man dokumentere om at det har vært kontakt, men lovverket åpner for at innholdet kan være unntatt offentligheten.
DA170718 Derfor fremmet SV denne våren et representantforslag for Stortinget, der vi ba regjeringen vurdere hvordan lovverket kan tydeliggjøres og forbedres, noe regjeringen nylig har gjort i høyskolesektoren.
DB170717 Reglementet og lovverket varierer nemlig fra land til land.
AA170717 Sommerpatruljen undersøker hvert år om unge sommervikarer ved bedriftene er jobber i henhold til lovverket , noe som ofte viser ikke å være tilfelle.
VG170716 På spørsmål om riving uten rett tillatelse var en enklere vei å gå, og at det kunne være lettere med tilgivelse enn tillatelse, er Kopperud klar på at han ikke har ønsket å utfordre lovverket .
DB170716 I henhold til lovverket skal kommisjonen undersøke alle sjøulykker med norske passasjerskip, samt sjøulykker med andre norske skip, herunder fiskefartøy, der mannskap, skipsfører eller noen annen som følger med skipet har eller antas å ha mistet livet.
DB170715 Myker vi opp lovverket , mener tilhengerne av denne linja, vil flere rammes og flere lide.
DA170714 - Svært mye av det øvrige lovverket er også i større eller mindre grad begrunnet i helsehensyn, eksempelvis friluftsloven, produktkontrolloven, genteknologiloven, vegtrafikkloven, motorferdselloven, utdanningsloven og barnehageloven.
NL170713 Senterpartiet vil sette det norske lovverket først, og ta vare på norske tariffavtaler.
AA170713 Norges Vannscooterforbund vil presisere at vi ikke er mot nødvendig regulering av ferdsel på sjø, men vi forventer at kommunene nå innser at de må følge lovverket , og de krav loven stiller, når de ser på disse prosessene.
NL170712 Det til tross for at lovverket er på offerets side : « Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.
DB170710 For å sikre mindre frafall og bedre resultater må elever få rett til tilpassa opplæring som er hjemlet i lovverket .
DB170709 Langeland-saken viser at tida er moden for en gjennomgang av lovverket .
VG170708 - Lovverket tilsier at alle opplysninger i en personalsak er taushetsbelagt.
DB170708 - Enkelte mener det, men lovverket er ikke soleklart.
VG170707 Advokaten til Blac Chyna, saumfarer nå lovverket for å få stoppet og straffet Rob Kardashian etter at han onsdag publiserte en flom av nakenbilder - og anklagende tekster på Instagram.
AA170706 Dette sier lovverket : ¶
AA170706 Dette sier lovverket : ¶
DA170705 - Selv om de aller fleste følger regelverket viser aksjonen oss at det er mange virksomheter som ikke ønsker å innrette seg etter lovverket .
SA170703 Real Madrid hadde kjøpt David Beckham fra Manchester United to år tidligere, og den engelske superstjernen var blant de første som utnyttet det nye lovverket .
NL170703 Etter min mening kan det være på sin plass å se om lovverket er godt nok på dette området, både i forhold til begrunnelser og gjennomføringskrav.
NL170703 Det er også viktig å se på lovverket som regulerer skjermingstiltaket og annen tvangsbruk og ny tilnærminger som sikrer at mennesker i psykotisk krise kan ivaretas best mulig.
NL170703 Dersom kulturminneloven og fredningsiveren gjør at alle disse områdene blir båndlagt, er det noe alvorlig galt med lovverket .
BT170703 Real Madrid hadde kjøpt David Beckham fra Manchester United to år tidligere, og den engelske superstjernen var blant de første som utnyttet det nye lovverket .
AP170703 Real Madrid hadde kjøpt David Beckham fra Manchester United to år tidligere, og den engelske superstjernen var blant de første som utnyttet det nye lovverket .
VG170701 I begynnelsen var han ikke klar over lovverket som gjelder for rapportering av kulturminner, men selv etter at han ble klar over innholdet i kulturminneloven, fortsatte han med søkene, meldte ikke fra om funn og beholdt gjenstander selv, heter det i avgjørelsen fra Høyesterett.
DB170701 I begynnelsen var han ikke klar over lovverket som gjelder for rapportering av kulturminner, men selv etter at han ble klar over innholdet i kulturminneloven, fortsatte han med søkene, meldte ikke fra om funn og beholdt gjenstander selv, heter det i avgjørelsen fra Høyesterett.
DB170701 De fleste formelle rettigheter er på plass i Norge, slik som i kvinnekampen, og det kan se ut som den sosiale aksepten har gått hånd i hånd med lovverket .
AA170701 I begynnelsen var han ikke klar over lovverket som gjelder for rapportering av kulturminner, men selv etter at han ble klar over innholdet i kulturminneloven, fortsatte han med søkene, meldte ikke fra om funn og beholdt gjenstander selv, heter det i avgjørelsen fra Høyesterett.
SA170630 La dem få straffen de skal ha for dåden, ut fra lovverket , og la steinblokken bli liggende.
NL170630 Statsallmenningsutvalget kan foreslå tilpasning i lovverket med staten som grunneier, som et alternativ til Hålogalandsallmenningen som grunneierorgan.
NL170630 Mandat er å « se nærmere på de lovendringsforslagene fra Samerettsutvalget som gjelder fjelloven og vurdere å innpasse disse forslagene i det nye lovverket for statsallmenningene ».
AP170627 Han etterforsker også om Temer er medlem av en kriminell organisasjon og om han har forsøkt å hindre håndhevelsen av det brasilianske lovverket .
AP170627 - Staten regulerer to ting gjennom lovverket : Vi gir ut lisens på bakgrunn av økonomisk soliditet, og lisens på bakgrunn av sikkerhet.
AP170627 - Bortsett fra sikkerhetsreglene, er det ingenting i lovverket som forholder seg til det du sier direkte.
AP170627 - Staten regulerer to ting gjennom lovverket : Vi gir ut lisens på bakgrunn av økonomisk soliditet, og lisens på bakgrunn av sikkerhet.
AP170627 - Bortsett fra sikkerhetsreglene, er det ingenting i lovverket som forholder seg til det du sier direkte.
AA170627 Han etterforsker også om Temer er medlem av en kriminell organisasjon og om han har forsøkt å hindre håndhevelsen av det brasilianske lovverket .
VG170626 Tingretten mente brødrene var klar over at lovverket i Norge hadde klare aldersregler for seksuell omgang, og at de to jentene var langt under grensen.
VG170623 Hovedvitnet i Cosby-saken : - Jeg ville at det skulle stanse ¶ - Lovverket endrer seg når det gjelder hva som i lovens forstand kan være seksuelle overgrep, supplerer Cosbys talskvinne, Ebonee Benson.
DN170622 ¶ Datatilsynet ville gi Universitetet i Oslo et gebyr på 350.000 kroner, men kunne ikke på grunn av lovverket .
VG170619 Vi vil ha tydelige definisjoner av « arbeidsgiver » og « arbeidstaker », i lovverket .
DN170618 I USA er dette ikke eksplisitt uttrykt i selve lovverket .
AP170617 juni skrev NRK at LO mener større og mer omfattende kontrakter er en trend som er med på å utnytte unge arbeidstagere mot ytterkanten av lovverket .
DN170616 juni trådte imidlertid lovverket på plass som gjør det ulovlig for mobiltilbyderne å ta mer betalt for mobilbruk i EU- og EØS-land enn i Norge.
DA170616 Han mener lovverket forsvarer det - samtidig som det vil være riktig moralsk.
AA170616 juni trådte imidlertid lovverket på plass som gjør det ulovlig for mobiltilbyderne å ta mer betalt for mobilbruk i EU- og EØS-land enn i Norge.
SA170615 - Risikoen for å komme i konflikt med lovverket har aldri vært større, sier advokat Odd Rune Torstrup, som mener at dagens advokater må spesialisere seg.
AA170615 Flyselskapene er underlagt det samme lovverket når det gjelder kompensasjon for forsinket bagasje, selv om det kan være ulik policy mellom selskapene.
VG170614 Lovavdelingen i Justisdepartementet hevder at det trolig ikke finnes hjemmel i lovverket for et slikt forbud.
VG170614 Grensene for når samfunnet skal sette rammer for kleskodeks gjennom lovverket , bør behandles prinsipielt og varsomt.
VG170614 Er lovverket egnet som virkemiddel ?
VG170614 Lovverket vil aldri i samme grad kunne være en kompenserende arena for opplysning, kunnskap og samtale.
DN170614 Aktører som Helsingforskomiteen i Ungarn oppfordrer nå til sivil ulydighet og kamp i rettsvesenet for å få stanset det nye lovverket .
AP170614 Innlegget inkluderte en link til et opprop på nettstedet Change.org for å fjerne Trump fra makten ved hjelp av lovverket - ikke ved hjelp av et halvautomatisk M4-gevær.
DA170612 - Lovverket må være basert på prinsipper og at vi mener det er riktig uansett om det gjelder få eller mange.
AP170612 Lenger tilbake behøver man ikke gå for å finne rester av det rasistiske lovverket som har forsøkt å holde folk med ulik hudfarge adskilt i USA. Én av seks nygifte har partner av annen etnisitet ¶
AA170612 - Lovverket må være basert på prinsipper og at vi mener det er riktig uansett om det gjelder få eller mange.
DB170611 Dette lar seg imidlertid ikke gjøre uten at regjeringen foretar en justering i lovverket .
DB170611 Delingsøkonomiutvalget mente det norske lovverket kunne åpne for et slikt « arbeidsgiveransvar light ».
VG170608 Samferdselsdepartementet skriver i instruksen at etter lovverket er vannscootere regulert på lik linje med andre fartøy.
DB170608 Denne tolkningen styrkes ytterligere av den sterke kritikken som Lea kommer med mot dommen - ikke minst i det nylige intervjuet med HA, der han igjen snakker om at « Gutten og jenta går inn på rommet » og at dette er « situasjoner alle kan risikere å komme i », og omtaler lovverket ( om sovevoldtekter og minstestraff ) som « helt ko-ko ».
BT170608 | Regelverk blokkerer nye vaksiner ¶ Lovverket står i veien for regjeringens egne mål om bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.
VG170607 Det er samtidig viktig å presisere at vi ikke har tatt til orde for å innskjerpe lovverket .
VG170607 Oslo tingrett har ikke klart å finne grunnlag verken i lovverket , forarbeidene eller i rettspraksis for å gi saksøkerne medhold i kravet mot Oslo kommune.
DB170607 Oregon har relativt nylig endret lovverket slik at det er mulig å straffeforfølge foreldre som nekter barna medisinsk hjelp til fordel for bønn.
AA170606 Oslo tingrett har ikke klart å finne grunnlag verken i lovverket , forarbeidene eller i rettspraksis for å gi saksøkerne medhold i kravet mot Oslo kommune.
VG170604 At myndighetene går hardere etter fremmedkrigere, øker bevilgningene til politi og sikkerhetstjenester, skrur til lovverket og setter inn forebyggingsprogram, har gjort det vanskeligere for europeiske jihadister å rekruttere, reise og angripe.
SA170603 På spørsmål om lovverket burde endres, svarer Riksadvokaten slik : ¶
SA170603 Mener lovverket må endres ¶ Lovverket i Norge er slik at om strafferammen er over ti års fengsel, kan politiet benytte ekstraordinære etterforskningsmetoder som kommunikasjonskontroll.
SA170603 Mener lovverket må endres ¶
SA170603 Men på grunn av lovverket er det vanskelig å etterforske sakene hvor dopingmidler er sendt i posten.
BT170603 Både når det gjelder samboerskap og skilsmisser, overlevde samfunnets normer forbedringene i lovverket .
BT170603 På spørsmål om lovverket burde endres, svarer Riksadvokaten slik : ¶
BT170603 Mener lovverket må endres ¶ Lovverket i Norge er slik at om strafferammen er over ti års fengsel, kan politiet benytte ekstraordinære etterforskningsmetoder som kommunikasjonskontroll.
BT170603 Mener lovverket må endres ¶
BT170603 Men på grunn av lovverket er det vanskelig å etterforske sakene hvor dopingmidler er sendt i posten.
AP170603 På spørsmål om lovverket burde endres, svarer Riksadvokaten slik : ¶
AP170603 Mener lovverket må endres ¶ Lovverket i Norge er slik at om strafferammen er over ti års fengsel, kan politiet benytte ekstraordinære etterforskningsmetoder som kommunikasjonskontroll.
AP170603 Mener lovverket må endres ¶
AP170603 Men på grunn av lovverket er det vanskelig å etterforske sakene hvor dopingmidler er sendt i posten.
AA170603 På spørsmål om lovverket burde endres, svarer Riksadvokaten slik : ¶
AA170603 Mener lovverket må endres ¶ Lovverket i Norge er slik at om strafferammen er over ti års fengsel, kan politiet benytte ekstraordinære etterforskningsmetoder som kommunikasjonskontroll.
AA170603 Mener lovverket må endres ¶
AA170603 Men på grunn av lovverket er det vanskelig å etterforske sakene hvor dopingmidler er sendt i posten.
DA170602 Lovverket er « helt utdatert og overmodent for revisjon », som Høyre-medlem i kulturkomiteen, Kårstein Løvaas, formulerte det til Dagsavisen i fjor høst.
DN170531 Noe av problemet er at tre departementer har ansvar for hver sin del av lovverket , mens ingen har det overordnede ansvaret, påpekte Foss.
DN170531 - Jeg vil karakterisere det som kritikkverdig at deler av statsadministrasjonen ikke følger lovverket som ligger der og beviselig hindrer innsyn på en måte som i flere sammenhenger kan karakteriseres som en utfordring for selve demokratiet, sier han til NTB.
DA170531 Noe av problemet er at tre departementer har ansvar for hver sin del av lovverket , mens ingen har det overordnede ansvaret, påpekte Foss.
DA170531 - Jeg vil karakterisere det som kritikkverdig at deler av statsadministrasjonen ikke følger lovverket som ligger der og beviselig hindrer innsyn på en måte som i flere sammenhenger kan karakteriseres som en utfordring for selve demokratiet, sier han til NTB.
BT170529 Samtidig har verken lovverket eller det politiske rammeverket vært brukt effektivt nok for å sikre at minoritetspersoner får samme vilkår og rettigheter som befolkningen for øvrig, mener Rådet, som oppfordrer Norge til å trappe opp innsatsen.
DB170526 - Dette dreier seg om klager på et fattet vedtak i forvaltningen, da ville jeg vært forsiktig med å tolke lovverket strengt selv om det er personlige forhold som kommer fram.
BT170526 Den borgerlige regjeringen har løst opp i dette utdaterte lovverket .
AP170526 Fordi de er mistenkt for terror, kan de ifølge lovverket i Storbritannia holdes i arrest i inntil to uker uten noen kjennelse fra noen domstol.
DB170524 Organisasjonen mener det er maktpåliggende at lovverket endres og at tilsynet må skjerpes.
DB170524 - Lovverket er så fragmentert, det må samordnes.
DA170524 Debatten må ta utgangspunktet i lovverket og rettsstatsprinsippene, og ikke i for stor grad bli politisert, sier Petit.
AA170524 Domstolen hadde forstått lovverket grunnleggende feil da den dømte Rashid etter den gamle straffeloven.
DN170523 Andersen har imidlertid forventninger til at de nye byggeforskriftene ( TEK17 ) vil gjøre lovverket mer tydelig og gjøre det enklere å tolke sammenlignet med det som står i forskriftene i dag.
AP170523 Aps Bjørnø mener det ville vært en åpenbar svekkelse av lovverket å redusere personlige straffansvaret fra uaktsomt til grovt uaktsomt.
AP170523 Aps Bjørnø mener det ville vært en åpenbar svekkelse av lovverket å redusere personlige straffansvaret fra uaktsomt til grovt uaktsomt.
SA170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
DB170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
DA170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
BT170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
AA170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
DB170518 - Vi har vært forferdelig nøye på dette under utviklingen, for å ikke komme i konflikt med lovverket .
BT170518 Lovverket gir i praksis brukere av sosiale medier retten til « å bli glemt ».
VG170516 Lovverket i landet forbyr abort etter 20. svangerskapsuke, med mindre morens liv står i fare.
SA170516 Stavangermannen var sentral i utarbeidelse av lovverket til den nye folkeskolen.
VG170515 Lignende lempninger i lovverket er gjort i både Arizona, Utah, Oregon, Texas og New York.
SA170515 Likevel finnes det allerede verktøy i politivedtekter og lovverket som skal brukes til å håndtere aggressive tiggere, samt arbeid mot organisert kriminalitet som må videreføres.
NL170515 Nei, samisk og kvensk var ikke eksplisitt forbud, men dette lovverket bidro ikke akkurat til å fremme respekt for samisk og kvensk språk.
AP170514 Hadde hun kommet, ville hun hørt fra borgere som er livredde for hva som skjer dersom republikanernes nye forslag til helsereform skulle bli vedtatt i lovverket .
SA170512 Dette er, mildt sagt, en merkelig måte å bruke lovverket på.
VG170511 Ikke lett å være religiøs ¶ Lovverket har avveid alle mulige hensyn : foreldrerett, barnerett, menneskerettigheter, helselov, religionsfrihet osv.
NL170511 - Nå forventer vi at helsemyndighetene tar grep og tilpasser lovverket slik at ikke snus reguleres på lik linje med andre preparater som årlig tar tusenvis av menneskeliv, sier administrerende direktør Geir Hammer i Swedish Match til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170511 - Trump har benyttet det ovale kontor til å styre på en måte som utfordrer amerikansk statsskikk, lovverket og grunnloven.
DA170511 - Nå forventer vi at helsemyndighetene tar grep og tilpasser lovverket slik at ikke snus reguleres på lik linje med andre preparater som årlig ¶ tar tusenvis av menneskeliv, sier administrerende direktør Geir Hammer i Swedish Match til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DB170510 Vi gjør det vi har gjort på andre områder, vi innarbeider viktige prinsipper i lovverket og gir det tyngde der.
VG170509 Hun sier at deres midlertidige kommunikasjonsrådgiver ligger innenfor det gamle lovverket .
DA170509 Vedtaket ble fattet i formannskapsmøtet tirsdag, på bekostning av et alternativt forslag fra Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å bruke de eksisterende virkemidlene i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsom tigging.
AP170509 Reagerer på bruk av lovverket
AA170509 Vedtaket ble fattet i formannskapsmøtet tirsdag, på bekostning av et alternativt forslag fra Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å bruke de eksisterende virkemidlene i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsom tigging, melder Stavanger Aftenblad.
DB170508 - Prosessen med å starte denne typen investeringsvirksomhet har tatt tid, noe som blant annet skyldes at lovverket ikke helt er tilpasset de endringene som har skjedd i markedet de seneste årene, sier Harung til Finansavisen og fortsetter : ¶
DB170508 Ifølge FIDH brukes dette lovverket til å fengsle motstandere av regimet i Thailand, demokratiaktivister og andre som ytrer seg kritisk til militærjuntaen.
VG170507 Men nå må vi utnytte lovverket bedre for å regulere ulvebestanden.
DA170506 - Vi synes det er viktig at dette nå blir regulert gjennom lovverket slik at åndsverk som er skapt i et arbeidsforhold kan overdras arbeidsgiver.
DA170506 - Det er positivt at det lovforslaget som foreligger vil gjøre det lettere å sette seg inn i og anvende lovverket , noe som er svært positivt.
DB170504 I realiteten hadde han blitt advart gjennom hele valgkampen om at det ville bli vanskelig å fjerne eller endre en helsereform som var klubbet inn etter å ha gått hele veien gjennom det politiske systemet og lovverket .
DN170503 Lovverket sier at minst halvparten av årlig bonusutbetaling til ledende ansatte i finansinstitusjoner skal skje i form av aksjer i selskapet og samtidig være underlagt en bindingstid.
DB170502 Ynglefredningsprinsippet er sterkt vektlagt i lovverket .
DB170502 Mattilsynet bør ta etiske hensyn og ikke legge opp til brudd på lovverket som skal beskytte dyr mot lidelser.
DB170502 Dersom dette er tenkt gjennomført på høydrektige dyr eller simler i følge med unge kalver, vil det være et grovt brudd på lovverket .
DA170502 - Vi har våpen i lovverket , og vi kan bruke dem.
DB170429 Selvfølgelig innenfor lovverket , men vi må samles om det målet, sier Gjelten.
DA170429 I tillegg vil jeg ha på plass en innskjerping av driveplikten i lovverket under konsesjonsbehandlingen i Stortinget om kort tid.
AP170428 Men vi kan ikke legge det lovverket til grunn i forhold til å utøve norsk lov og gi en praksis for å gi opphold, sa Sandberg i Stortinget.
AP170428 - Vi kan sitte i Norge og si at det er et håpløst regime og et håpløst lovverk i Afghanistan, men vi kan ikke legge det lovverket til grunn opp mot å utøve norsk lov for å gi en praksis for opphold, sa statsråd Per Sandberg i den muntlige spørretimen onsdag.
AP170428 Men vi kan ikke legge det lovverket til grunn i forhold til å utøve norsk lov og gi en praksis for å gi opphold, sa Sandberg i Stortinget.
AP170428 - Vi kan sitte i Norge og si at det er et håpløst regime og et håpløst lovverk i Afghanistan, men vi kan ikke legge det lovverket til grunn opp mot å utøve norsk lov for å gi en praksis for opphold, sa statsråd Per Sandberg i den muntlige spørretimen onsdag.
DB170427 I tillegg ber vi regjeringen foreslå endringer av lovverket , slik at det ikke lenger kan være tvil om at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.
BT170427 Derfor mener vi det er helt naturlig å kunne si noe om at mor, far og barn er den mest stabile rammen for barn å vokse opp i, og det bør lovverket reflektere.
BT170427 De ønsker at KrF skal « arbeide for at lovverket skal definere ekteskapet som en forpliktende samlivskontrakt mellom en mann og en kvinne, og sikre at barn så langt det er mulig får vokse opp med en mor og en far ».
BT170427 - Støtter du forslaget om å endre lovverket ?
AP170427 Han viser til bestemmelser, blant annet i det britiske lovverket , som kan beskytte et selskap mot å bli slått konkurs, og varsler at en løsning kan bli « hakket strammere enn en frivillig løsning der alle vinner ».
DA170426 Høyre-statsråd Vidar Helgesen ( H ) overlevde mistillitsforslaget fra Senterpartiet i ulvesaken, samtidig som stortingsflertallet forsøkte å liberalisere lovverket som regulerer ulveforvaltningen.
AP170426 Ifølge lovverket kan de hverken få pass eller reise uten deres ektemanns godkjennelse.
VG170425 KrFs programkomité har foreslått å fjerne formuleringene om at partiet skal jobbe for å endre lovverket for å « fremheve ekteskapet mellom én mann og én kvinne », men det er altså slike formuleringer som fylkeslaget på Nordvestlandet ønsker å beholde.
VG170425 Men Preto mener forståelsen av lovverket er blitt tydeligere både for sakkyndige og saksbehandlere de siste årene.
DN170425 | Professor mener bilister bør ha vikeplikt for syklister ¶ Lovverket må endres slik at biler får vikeplikt for syklister, mener professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister.
DN170425 - Trafikkulturen, hele bildet og mangel på tilrettelegging gjør at det er farlig, sier professoren som mener løsningen er å endre lovverket .
DB170425 Bayern v Dortmund og Premier League på midtukekupongen ¶ fra norsk tipping ¶ Lovverket må endres slik at biler får vikeplikt for syklister, mener professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister.
DB170425 - Trafikkulturen, hele bildet og mangel på tilrettelegging gjør at det er farlig, sier professoren som mener løsningen er å endre lovverket .
BT170425 | Professor mener bilister bør ha vikeplikt for syklister ¶ Lovverket må endres slik at biler får vikeplikt for syklister, mener professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister.
BT170425 - Trafikkulturen, hele bildet og mangel på tilrettelegging gjør at det er farlig, sier professoren som mener løsningen er å endre lovverket . | - Kommer ikke til å øke bompengene ytterligere ¶
AP170425 | Professor : Bilister bør ha vikeplikt for syklister ¶ Lovverket må endres slik at biler får vikeplikt for syklister, mener professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister.
AP170425 - Trafikkulturen, hele bildet og mangel på tilrettelegging gjør at det er farlig, sier professoren som mener løsningen er å endre lovverket .
AA170425 | Professor mener bilister bør ha vikeplikt for syklister ¶ Lovverket må endres slik at biler får vikeplikt for syklister, mener professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister.
AA170425 - Trafikkulturen, hele bildet og mangel på tilrettelegging gjør at det er farlig, sier professoren som mener løsningen er å endre lovverket .
DB170424 Overlege Per Rørvik ved Seksjon for sikkerhetspsykiatri, ved Universitetssykehuset Nord-Norge, lurte i desember på hvordan det nye lovverket skal hjelpe de plagsomme og utilregnelige kriminelle.
DB170424 På regjeringsnivå og i offentlige forvaltning er det en lang tradisjon for hemmelighold uten grunnlag i lovverket .
AP170424 I dag er forskning hvor man bruker menneskeembryoer kontroversielt, og lovverket for forskningen er strengt.
DA170423 Det kriminelle Wedler ønsker å ha bort er allerede ulovlig, og dekket i lovverket .
DA170423 Dag Mossige ( Ap ) påpeker at kriminaliteten som eventuelt kan knyttes til tiggermiljøer allerede er dekket i lovverket .
DA170423 - Da sa politiet at lovverket er dekkende nok, sier Tysdal Moe, som heller ikke synes det er nødvendig å danne den nevnte tiltaksgruppen.
DB170422 Partiet vil ikke endre lovverket , men gikk med på en formulering som sier at det innenfor dagens lovverk « er behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige, slik at midlertidighet begrenses for denne gruppa ». 2.
DB170422 Det står eksplisitt i vedtaket at praksisendringer skal gjennomføres innenfor dagens lovgivning, så det å forsøke å gi inntrykk av at det er en oppmykning av lovverket er i beste fall feil, i verste fall bevisst villedende, sier Tajik.
DB170422 Kompromisset ligner løsningen som blant andre Martin Kolberg i går skisserte for Dagbladet, at man går for å endre praksis, men ikke lovverket .
DB170422 Flere fylkeslag, Ap-veteraner og AUf har ønsket å gjøre noe med situasjonen, mens Jonas Gahr Støre advarte landsmøtet i går mot å endre lovverket .
DB170422 Kompromisset ligner løsningen som blant andre Martin Kolberg i går skisserte for Dagbladet, at man går for å endre praksis, men ikke lovverket .
DB170422 Flere fylkeslag, Ap-veteraner og AUf har ønsket å gjøre noe med situasjonen, mens Jonas Gahr Støre advarte landsmøtet i går mot å endre lovverket .
VG170421 Ved å tolke lovverket strengt, sitter statsråden i sin egen saks.
VG170421 Visste du dette ? 490 har fått nytt kjønn fra staten ¶ - Lovverket ikke til hinder for at skjemaer endres ¶
VG170421 NAV er enige i at lovverket ikke er til hinder for å utforme tilpassede skjemaer, men legger til at en justering i lovverkets begrepsapparat ville gjort tilpasningene enklere for dem.
VG170421 I brevet påpeker NAV at de forvalter lovverket som Stortinget har vedtatt, og at det er lovteksten i paragraf 14-5 i folketrygdloven som medfører at medmor må definere seg som far.
VG170421 Lovverket er ikke til hinder for at NAV endrer skjemaene sine, skriver kommunikasjonsrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet, Ingrid Brandal Myklebust, til VG.
DN170421 - Det er en lang tradisjon for hemmelighold uten grunnlag i lovverket .
DN170420 Men det skal i hvert fall ikke være noe i lovverket som gjør at man ikke kan særbehandle menn, slik man kan med kvinner, sa Horne til NRK.
DB170420 Handlingene nettverket av rumenere tjener penger på er allerede belagt med straff i lovverket .
VG170419 Men det er et klart og tydelig rom innenfor dagens lover til å praktisere lovverket på en annen måte enn det regjeringen legger opp til.
VG170419 Høyre og Frp på Stortinget er selv med på å si at det er rom for økt felling av ulv og rom for å praktisere lovverket på en annen måte enn det regjeringen har gjort, sier Arnstad.
VG170419 - Dette er en instruksjon i hvordan regjeringen skal tolke lovverket .
VG170419 - Det er en seier for norsk natur og den forvaltningen vi har når lovverket ikke blir uthulet av endringer uten utredning, sier Elvestuen til VG.
DN170419 - Det er svært gledelig at Stortinget nå sikrer et vesentlig større uttak av ulv enn det som følger av den snevre fortolkningen av lovverket som regjeringen har gått inn for.
DB170419 Det samme lovverket skal gjelde, men vi har diskutert hjemmelsgrunnlaget og mulighetene til lisensjakt, sier opplyser Eirik Milde.
DB170419 Bent Høie, du er en gift, homofil mann og har derfor erfart hvor viktig lovverket for lesbiske og homofile er.
DA170419 Politiet har andre og viktigere oppgaver å prioritere, og i tilfelle bråk skal det fremdeles være nok hjemler igjen i lovverket til å ta seg av ordensforstyrrelser, beruselse og andre negative sider av et overstadig og usunt alkoholinntak.
DA170419 Denne oppdateringen og tilpasningen av lovverket - som det i realiteten er - blir neppe det som velter norsk alkoholpolitikk i en hemningsløs liberal retning.
AA170419 Noen vil håndheve lovverket strengere, og flere tar til orde for mer aktivt og strengere tilsyn med eksisterende friskoler.
SA170418 I dag tillater ikke lovverket førerløse biler på veiene, men Solvik-Olsen jobber med et forslag for å endre denne loven, og tror han får lagt frem et forslag alt i vår.
DA170418 | Flertall negative til nytt juridisk kjønn ¶ 46,3 prosent sier de er negative til å innføre en ny kjønnskategori i lovverket , slik Arbeiderpartiet åpner for. 32,2 prosent sier de er positive.
AP170418 Først avventer de at det blir tillatt i lovverket med førerløse biler.
AP170418 | Flertall negative til nytt juridisk kjønn ¶ 46,3 prosent sier de er negative til å innføre en ny kjønnskategori i lovverket , slik Arbeiderpartiet åpner for. 32,2 prosent sier de er positive.
VG170417 Arbeiderpartiet vil utrede ¶ * 1 46,3 prosent er negative til å innføre en tredje kjønnskategori, kalt hen, i lovverket . 32,2 prosent er positive og 21,5 prosent vet ikke. * 1 44,8 prosent er negative til at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre.
AP170417 I dag tillater ikke lovverket førerløse biler på veiene, men Solvik-Olsen jobber med et forslag for å endre denne loven, og tror han får lagt frem et forslag alt i vår.
DN170416 - Vi ser stadige forsøk på å uthule lovverket .
DB170416 Boplikten er et hett tema på mange steder langs kysten, og for et år siden signaliserte da også Mandal kommune at den i løpet av høsten ville ta opp hele lovverket knyttet til temaet.
AP170416 - Vi ser stadige forsøk på å uthule lovverket .
VG170412 En kritikk mot det britiske lovverket er at definisjonen av terrorisme er så vid at det kan ramme kritiske ytringer mot undertrykkende regimer hvor som helst i verden.
DB170412 Johansson sier de ønsker å tette huller i lovverket .
DB170412 Kvinnelige politikere i USA har kanskje latt seg inspirere av Steinem til å vende lovverket mot konservative kolleger som ustoppelig vil bestemme over kvinners kropp.
AA170412 Johansson sier de ønsker å tette huller i lovverket .
DA170411 Høyre vedtok på sitt landsmøte tidligere i år å oppheve sexkjøploven, samt tilpasse lovverket for å gjøre sexarbeidernes hverdag tryggere.
AP170411 Det rokker ved en grunnstein i det norske tillitssamfunnet når det avdekkes at politiet selv ikke opererer på rett side av lovverket .
DN170410 Det var en smart person jeg avhørte med en enorm kunnskap om it og lovverket , sa politisjef Parambir Singh - med « Shaggy » sittende ved siden av under pressekonferansen.
DB170409 Lovverket bremser handelslekkasjen med moms- og tollbarrierer, og det enorme markedet kan være vanskelig å navigere i.
DA170409 Hun mener tida er overmoden for en gjennomgang av lovverket .
DA170409 Hun mener tida er overmoden for en gjennomgang av lovverket .
AP170409 Selskapene bør ikke misbruke at lovverket og skatteavtaler ikke utvikles raskt nok.
AP170408 Terrorforsker Hyllengren mener at den svenske regjeringen må tette hull i lovverket og skjerpe det forebyggende arbeidet slik at det blir mer personrettet.
SA170407 Hun vil heller ha en fullstendig gjennomgang av lovverket i oljenæringen i 2018.
DB170407 Fordi hun deler pornosyn med Kari Jaquesson og Kvinnegruppa Ottar, og har bistått dem med å finne ut hvordan lovverket kan brukes til å « stoppe pornokulturen ».
DB170407 Nye grupper må løftes opp til gullstandarden i lovverket .
DB170406 Espen Teigen, politisk rådgiver for innvandrings- og integreringsministeren, sier at Sandberg siktet til praksisen av lovverket, som han mener vel så mye kan være en innstramming, som selve lovverket .
DB170406 Espen Teigen, politisk rådgiver for innvandrings- og integreringsministeren, sier at Sandberg siktet til praksisen av lovverket , som han mener vel så mye kan være en innstramming, som selve lovverket.
DB170406 - Siktet til praksis og ikke selve lovverket , svarer politisk rådgiver.
DB170406 Derfor har vi bedt regjeringen vurdere hvordan lovverket kan bli bedre.
DN170405 Utvalget mener tjenesten skulle ha slettet disse samtalene " snarest mulig " etter kravet lovverket , « og fant det derfor klart kritikkverdig at PST fortsatt oppbevarte samtalene på tidspunktet for utvalgets inspeksjon ».
DB170405 Jeg mener ¶ også det er viktig at det synliggjøres i lovverket at sammensatt diskriminering ( for eksempel kjønn og funksjonsnedsettelse ) er forbudt.
DB170405 Diskrimineringsvernet styrkes ved at lovverket blir lettere å forstå og bruke og gjennom flere nye bestemmelser.
DB170405 Dette gjør lovverket uoversiktlig, og lite brukervennlig for dem som har rettigheter og plikter etter lovene.
DB170405 Det er viktig at vi har et slagkraftig og godt lovverk som forbyr diskriminering og at lovverket håndheves på en effektiv måte.
DA170405 - Vi gjennomfører endringer i lovverket i tråd med føringer fra Stortinget og ønskene fra de store byene.
DA170405 - Vi gjennomfører endringer i lovverket i tråd med føringer fra Stortinget og ønskene fra de store byene.
DA170405 Ørebech mener departementet mangler respekt for lovverket .
DA170405 Påstanden mangler grunnlag i lovverket , mener professor.
DA170405 Her er det de råeste kapitalistene som later som om lovverket ikke eksisterer, og myndighetene legger seg flate.
DA170405 - Sjokkert ¶ Lovverket slår fast at fiskeressursene tilhører fellesskapet, påpeker Ørebech, som mener departementet snur dette på hodet når det legges til grunn at rederne har eiendomsrett til kvotene.
DA170405 - Her handler det om å beskytte lovverket .
AP170405 Det er ikke lov med det lovverket vi har i dag.
AA170405 - Vi gjennomfører endringer i lovverket i tråd med føringer fra Stortinget og ønskene fra de store byene.
AA170405 Utvalget mener tjenesten skulle ha slettet disse samtalene " snarest mulig " etter kravet i lovverket , " og fant det derfor klart kritikkverdig at PST fortsatt oppbevarte samtalene på tidspunktet for utvalgets inspeksjon ".
AA170405 Utvalget mener tjenesten skulle ha slettet disse samtalene " snarest mulig " etter kravet lovverket , " og fant det derfor klart kritikkverdig at PST fortsatt oppbevarte samtalene på tidspunktet for utvalgets inspeksjon ".
VG170404 - Vårt mål er å fatte riktige beslutninger, både ut fra lovverket og situasjonen i de landene søkeren kommer fra.
VG170403 - I lovverket er det definert hva som regnes som alvorlige hendelser.
AP170402 - Det viktigste for meg er at myndighetene flere steder nå endrer lovverket rundt skatteparadiser.
AP170402 Innstramninger i lovverket
AP170402 De nylige endringene i lovverket har ført til betydelig forverring av situasjonen for dem som fortsatt sitter på norske mottak.
SA170401 Dette er ikke riktig ¶ Lovverket tillater særbehandling ¶
DN170401 De mener lovverket kan åpne nytt marked for søksmålsultne advokater.
VG170331 Norge har implementert det meste av dette lovverket allerede, og vi vil at stortinget ratifiserer den, sier Henriksen.
DB170329 Det viktigste nå er å få byttet regjering, slik at vi får en regjering som faktisk bruker det handlingsrommet vi har, både innenfor EØS-avtalen, men også innenfor det norske lovverket for å rydde opp i useriøse tilstander i arbeidsmarkedet.
DB170329 Her er lovverket på etterskudd, sier Syversen.
AP170329 Nå varsler leder for justisdepartementet i delstaten New York at lovverket kan sette en stopper for planene om å oppheve den såkalte Clean Power Plan, Obama-administrasjonens restriksjoner for klimagassutslipp fra amerikanske kullkraftverket.
DN170328 - Vi er veldig fornøyd med at dette har ført fram og at lovverket i offentlig sektor harmoniseres opp mot arbeidsmiljøloven, sier leder Petter Aaslestad i Forskerforbundet til avisen.
DN170328 I Norge har Delingsøkonomiutvalget gitt tydelige anbefalinger om nødvendige endringer i lovverket .
DB170328 Vi er veldig fornøyd med at dette har ført fram og at lovverket i offentlig sektor harmoniseres opp mot arbeidsmiljøloven, sier han.
DB170328 Forskjellen : Obamacare ble klubbet inn etter å ha gått hele veien gjennom det politiske systemet og lovverket .
DA170328 - Vi er veldig fornøyd med at dette har ført fram og at lovverket i offentlig sektor harmoniseres opp mot arbeidsmiljøloven, sier leder Petter Aaslestad i Forskerforbundet til avisen.
DB170327 - Men så, da mennene endelig oppdaget at det gikk an å tjene penger på øl, ble lovverket endret slik at kvinner ikke lenger kunne kjøpe malt uten signatur fra en mann.
DA170327 UDI-direktør Frode Forfang har i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslått å endre lovverket for tilbaketrekking av statsborgerskap, skriver Aftenposten.
DA170327 UDI ønsker å endre lovverket slik at barn ikke blir straffet for noe som skjedde før de ble født i statsborgerskapssaker.
BT170327 Dersom det er mulig, uten at lovverket krenkes, må et liberalt demokrati legge alt inn på å legge til rette for dette.
AP170327 I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslår direktør Frode Forfang å endre lovverket slik at barn og barnebarn ikke rammes i saker der statsborgerskap tilbakekalles.
AP170327 I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslår direktør Frode Forfang å endre lovverket slik at barn og barnebarn ikke rammes i saker der statsborgerskap tilbakekalles.
AA170327 UDI-direktør Frode Forfang har i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslått å endre lovverket for tilbaketrekking av statsborgerskap, skriver Aftenposten.
AA170327 UDI ønsker å endre lovverket slik at barn ikke blir straffet for noe som skjedde før de ble født i statsborgerskapssaker.
AP170326 Ikke endre lovverket slik at det blir lettere å få dobbelt statsborgerskap.
DA170325 Sudan har siden styrket lovverket for å beskytte barn, og lanserte en handlingsplan i mars 2016.
AA170325 Sudan har siden styrket lovverket for å beskytte barn, og lanserte en handlingsplan i mars 2016.
VG170323 Å tro på umiddelbar endring i lovverket , kan imidlertid virke optimistisk : ¶
VG170323 I lovverket knyttet til alkohol har vi i dag strenge reguleringer og krav til hvordan alkohol selges.
SA170323 Travel Retail Norway, som driver i dag, er underlagt akkurat samme lovverket og kontrollen som Vinmonopolet.
SA170323 Samme lovverket
DB170323 Slik er lovverket .
DB170323 Dette må reflekteres i lovverket .
AP170323 Dersom forslaget får grønt lys i Representantenes hus, må det godkjennes av Senatet før presidenten kan underskrive teksten og gjøre det om til en del av lovverket .
AP170323 Dersom forslaget får grønt lys i Representantenes hus, må det godkjennes av Senatet før presidenten kan underskrive teksten og gjøre det om til en del av lovverket .
DB170322 Retten viser til at lovverket kun gir « et ferdselsforbud på en meget begrenset del av Svalbard ».
DB170322 I en del byer er det behov for brukerrom som tillater røyking av heroin, og lovverket bør åpne opp for flere stoffer slik at helsehjelp er tilgjengelig for avhengige uavhengig av rusmiddel.
AP170322 Dersom forslaget får grønt lys i Representantenes hus, må det godkjennes av Senatet før presidenten kan underskrive teksten og gjøre det om til en del av lovverket .
DB170321 Personlig mener jeg storsamfunnet ikke kan akseptere denne type trusler, men da må vi skjerpe lovverket slik at vi kan straffe det.
DB170321 Og jeg har derfor belyst utfordringene i forhold til lovverket , men også vist til andre tiltak som iverksettes.
DB170321 - Jeg tviler på at det ville blitt mye dveling ved lovverket og prat om ytringsfrihet om en politimann ble utsatt for en brøkdel av det barnevernansatte og deres familier utsettes for nå til dags.
DB170321 - Jeg forstår at det er frustrerende, men vi kan ikke putte personer i arresten eller gi en straff så lenge vi ikke har dekning i lovverket .
DB170321 Stopp medvirkerne : Lovverket er veldig klart : Å promotere spill som ikke har tillatelse til å drive i Norge er ulovlig.
DA170321 Vi må sikre i lovverket at det ikke lønner seg å gamble på kompetanse og sikkerhet.
DA170321 - I dag er lovverket veldig sårbart for utnyttelse.
VG170320 a Nunes at det er tre hovedspørsmål han håper å få svar på i høringen : ¶ * 1 Hvilke handlinger gjorde russerne for å blande seg inn i USAs presidentvalg, og deltok noen fra valgkampanjen i konspirasjon ? * 1 Var overvåkningen som amerikansk etterretningsmyndigheter gjorde i granskningen i tråd med lovverket ? * 1 Hvem lekket den graderte informasjonen ?
VG170320 Konkurranse er selvsagt bra, så lenge lovverket følges og jobben gjøres.
DA170320 - Det felles europeiske lovverket gir mulighet for å innføre avgifter, og i flere europeiske land har man innført avgifter på strømmetjenester, fastslår Sindre Guldvog.
DB170319 Det sørger nemlig lovverket for, som i stor grad begrenser hva som kan samles inn av personlig informasjon fra mindreårige.
DA170317 De tilpasser seg ikke lovverket , men de tilpasser seg våre kontroller.
SA170316 - Det jordanske lovverket er satt sammen for å beskytte menn og bli kvitt såkalte « problematiske » kvinner, sier journalist og forfatter Lene Wold.
SA170316 Støtten kommer fra uventet hold når Høyres Siri Meling er enig med Aps Torstein Tvedt Solberg i at lovverket i oljeindustrien trenger opprydding.
DB170316 Hun sier at de i rapporten har snakket med uavhengige eksperter, som sier at forsikringsselskapene sier nei til kundenes saker eller klager, oftere enn lovverket skulle tilsi.
VG170315 Da må lovverket være på plass i bunnen.
AA170315 Helgesen har flere ganger tidligere påpekt at det er et gap mellom Stortingets bestandsmål og de mulighetene lovverket og internasjonale konvensjoner gir for å tillate jakt.
VG170314 I stedet planlegger sykehuset beltelegginger over lengre tidsperioder, noe det ikke er åpning for i lovverket . * 1 Ved flere tilfeller har pasienter klaget på behandlingen de har fått, uten at disse klagene er behandlet i kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus.
VG170314 - Jeg vil avvente tvangslovutvalgets vurderinger av om dagens ordning bør endres, sier Høie og legger til at pasienter og pårørende har en åpning i lovverket for å bringe sakene inn for tingretten.
AA170314 - Vi håper at forsikringsbransjen vil være med på å få laget et godt produkt, og at myndighetene sikrer at forsikringen får de nødvendige rammer i lovverket , sier Flesland.
AA170314 - Vi håper at forsikringsbransjen vil være med på å få laget et godt produkt, og at myndighetene sikrer at forsikringen får de nødvendige rammer i lovverket , sier Flesland.
VG170313 I stedet planlegger sykehuset beltelegginger over lengre tidsperioder, noe det ikke er åpning for i lovverket . * 1 Ved flere tilfeller har pasienter klaget på behandlingen de har fått, uten at disse klagene er behandlet i kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus.
VG170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
DN170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
AP170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
AA170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
VG170310 Hun mener at lovverket må endres slik at eggdonasjon blir tillatt i Norge.
VG170310 Det er på tide at vi gjør noe med lovverket , sier Jensen til VG.
VG170310 - Eggdonasjon er fortsatt tabu, men jeg tror at det vil bli mindre tabu dersom lovverket endres.
DN170309 Helseminister Bent Høie erkjenner at lovverket ikke har tatt høyde for nettsalg av dagligvarer.
DA170309 Helseminister Bent Høie erkjenner at lovverket ikke har tatt høyde for nettsalg av dagligvarer.
AP170309 - Jeg har ikke fått en detaljert begrunnelse, men har fått opplyst fra FSB at jeg som journalist utgjør en fare for rikets sikkerhet i henhold til paragraf 27 i det russiske lovverket om innreise, sier Nilsen.
AA170309 Helseminister Bent Høie erkjenner at lovverket ikke har tatt høyde for nettsalg av dagligvarer.
AA170309 - Jeg har ikke fått en detaljert begrunnelse, men har fått opplyst fra FSB at jeg som journalist utgjør en fare for rikets sikkerhet i henhold til paragraf 27 i det russiske lovverket om innreise, sier Nilsen.
AP170308 - Men bortsett fra noen justeringer i lovverket , er det ikke godt å si hva planen vil innebære i praksis, sier hun til NTB.
AP170308 - Men bortsett fra noen justeringer i lovverket , er det ikke godt å si hva planen vil innebære i praksis, sier hun til NTB.
AA170308 - Men bortsett fra noen justeringer i lovverket , er det ikke godt å si hva planen vil innebære i praksis, sier hun til NTB.
SA170307 Helseminister Bent Høie viser til lovverket , og sier at man kan klage.
SA170307 ] Høyre mener det er på tide at lovverket likebehandler menn og kvinners muligheter, og gir hver enkelt frihet til å forme eget liv.
AP170307 Men partiet er mindretall og kan dermed ikke hindre at forslaget blir omgjort til en del av lovverket .
VG170306 Lovverket må skjerpes, virkemidler som sikrer elevenes rettigheter må på plass, PP-tjenesten må rustes opp i omfang og kompetanse slik at de kan følge opp elevene som trenger det, og kompetanse om spesialundervisning må økes på alle nivå.
VG170306 Termiske sikter er derimot ikke spesifikt nevnt i lovverket .
VG170306 Han ønsker ikke å gå inn på om siktet 41-åringen brukte er ulovlig, men sier til VG at han kjenner til at lovverket ikke er entydig.
AP170306 I Kirgisistan har begge kjønn lovfestet like rettigheter, mens i Afghanistan, tross fremgang i jenters utdanning, har lovverket strammet inn kvinners frihet.
AP170306 I Kirgisistan har begge kjønn lovfestet like rettigheter, mens i Afghanistan, tross fremgang i jenters utdanning, har lovverket strammet inn kvinners frihet.
VG170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
SA170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
DN170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
DB170303 - De er med andre ord ikke gift i henhold til det norske lovverket , men er likevel gift etter deres kultur fordi ekteskapet er religiøst godkjent.
DB170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
BT170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
AP170303 - De er med andre ord ikke gift i henhold til det norske lovverket , men er likevel gift etter deres kultur fordi ekteskapet er religiøst godkjent.
AA170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
AA170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
AA170303 - De er med andre ord ikke gift i henhold til det norske lovverket , men er likevel gift etter deres kultur fordi ekteskapet er religiøst godkjent.
VG170228 Dessuten er lovverket uforandret.
VG170228 Alle parti har hatt fingrene sine borti utformingen av lovverket .
DB170228 Framtidig regulering av Uber og liknende tjenester er mye mer vidtrekkende enn de justeringene i lovverket departementet nå har sendt på høring, mener Berg.
DB170228 - Framtidig regulering av Uber og liknende tjenester er mye mer vidtrekkende enn de justeringene i lovverket departementet nå har sendt på høring.
DB170228 Dette hullet i lovverket ønsker nå trepartssamarbeidet å tette.
VG170227 Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland.
DB170227 Målet er at framtidas jurister skal kunne formulere det komplekse lovverket i et språk vi forstår.
DA170227 Lovverket og tariffavtalene er formulert veldig ulikt.
BT170227 Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland.
AP170227 Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland.
AA170227 Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland.
BT170225 Lovverket gir for vid adgang til å ramme uskyldige, og en presisering er på sin plass.
BT170225 Lovverket gir for vid adgang til å ramme uskyldige, og en presisering er på sin plass.
AP170225 - Vil dere endre loven eller bare gi instrukser om romsligere praktisering av lovverket ?
DB170224 For både Forbrukerombudet og Forbruker Europa er klare på at FreeSmoke bryter lovverket , blant annet angrerettlovens krav til god informasjon - som nå gjelder i hele EØS.
VG170223 Lovverket slår imidlertid fast at adgangen skal benyttes når vilkårene er til stede, med mindre særlige forhold tilsier noe annet.
VG170223 Den kom etter at hun i Klassekampen før helgen oppfordret folk til å bruke Uber, og Uber-sjåførene til å bruke sivil ulydighet mot det eksisterende lovverket .
DB170223 Det har derimot vært alt annet enn enkelt å få gjennom forslaget, og nå har en dommer uttalt at lovverket ser ut til å bryte med amerikanernes første « amendment », eller grunnlovstillegg.
DA170223 Innenfor lovverket
DA170223 Hun ber privatpersoner som skal kjøpe tjenester om å sørge for at det er innenfor lovverket .
DN170222 Nå håper han at norske myndigheter godtar Esas vedtak, og endrer lovverket .
DN170222 Da må dette fremkomme tydelig i lovverket , sier advokat og parlamentariker Dennis Kwok til Straits Times.
DA170222 Utvalget har ikke kommet med kritikk mot e-tjenesten, men stilt spørsmål om lovligheten av metodene og bedt Stortinget om å klargjøre lovverket .
BT170222 Den norske kirke settes i en klar posisjon over alle de andre i dagens grunnlov og i lovverket ellers.
AP170222 - Lovverket forbyr merkevarer som kan ha negative politiske konsekvenser.
AP170222 - Jeg varslet i januar at vi ville arbeide med løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og våre internasjonale forpliktelser henger bedre sammen.
AA170222 - Jeg varslet i januar at vi ville arbeide med løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og våre internasjonale forpliktelser henger bedre sammen.
DN170221 Departementet opplyste i en telefonkonferanse med journalister tirsdag at målet med den nye og strengere politikken er å ta i bruk en større del av lovverket som Kongressen allerede har vedtatt for å kunne begrense omfanget av illegal innvandring.
BT170221 - Her burde Ringnes, som en seriøs aktør, vite at dette er imot lovverket og at dette var ren reklame for å befeste studentenes forhold til ølen, sier Marthinussen.
AA170221 Måten lovverket praktiseres på, kan diskuteres.
AA170221 Men Jørgensen og de som støtter ham, mener lovverket praktiseres på feil måte.
VG170220 Det var før helgen at Nordby Lunde sa til Klassekampen at hun oppfordret Uber-sjåførene til å drive sivil ulydighet mot det eksisterende lovverket .
AA170220 Alt dette for å sikre en god og forsvarlig drift innenfor lovverket vi er satt til å forvalte.
BT170219 HOMOKAMPEN : Kampen for likestilling mellom homofile og heterofile er vunnet i lovverket , men mange steder i sivilsamfunnet er det en lang vei å gå.
DB170218 Det tyske lovverket ulovliggjør å ha spionutstyr forkledd som noe annet.
VG170217 - Saken fra Arendal viser at lovverket er uklart og åpent for skjønn og tolkning.
VG170217 - I saker der den ene ektefellen eller samboeren har fått sykehjemsplass, og den andre også er avhengig av kommunens tjenester, bør man ha en samboergaranti i lovverket slik at de skal få bo sammen de siste månedene og årene av livet, sier helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen.
SA170217 Likevel sier lovverket at ulykken ikke skjedde i Norge. derfor ble den ikke gransket eller etterforsket, og er helle ri registrert i statistikken.
DN170217 Svar : Lovverket har vært på plass i lang tid, men Stortinget har nylig presisert deler av det.
BT170217 Fordi skipet er Bahamas-registret sier lovverket at ulykken ikke skjedde i Norge.
VG170216 Hvorfor ser Helsedirektoratet det som nødvendig med en innstramming av Kontrollkommisjonenes tolkning av lovverket ?
VG170216 - Lovverket har ikke endret seg på dette punktet.
DA170216 - Kommunen kan ikke bare ignorere lovverket , uttalte Helga Gunnarsdottir, nestleder i Østmarkas Venner, i tirsdagens artikkel.
DB170215 Det er ting i dette lovforslaget som vi har jobbet lenge for, og som nå er tatt inn i lovverket .
DB170215 - Det ene er en helt tydelig nulltoleranse mot mobbing, og at dette nå er lagt inn i lovverket .
DB170215 Det at en moderne samler kjøper en tatovering på denne måten er spesielt, og jeg tviler på at det lar seg gjennomføre med lovverket vi har i Norge, sier Sølvberg.
BT170215 RUSPOLITISK BREMS : At helseminister Bent Høie ikke benyttet det nye sprøyterommet i Bergen til å oppdatere lovverket , er uforståelig, mener BT.
BT170215 At helseminister Bent Høie ikke benyttet det nye sprøyterommet i Bergen til å oppdatere lovverket , er uforståelig.
AP170215 Dermed er det naturlig at de faller tilbake på grunnloven og lojalitet mot lovverket , sier Professor Anthony Glees, som leder Centre for Security and Intelligence Studies ved The University of Buckingham, til Aftenposten.
AP170215 Dermed er det naturlig at de faller tilbake på grunnloven og lojalitet mot lovverket , sier Professor Anthony Glees, som leder Centre for Security and Intelligence Studies ved The University of Buckingham, til Aftenposten.
DA170214 Tiltak som gjøres av Bymiljøetaten og andre kan være fornuftige, men de skal behandles etter lovverket , og brukerinteressene skal høres før tiltakene gjennomføres, svarer Gunnarsdottir.
DA170214 Likevel har Bymiljøetaten gjentatte ganger satt i gang eller gitt tillatelse til slikt arbeid i Østmarka uten å behandle dette etter lovverket .
DA170214 Kommunen må behandle tiltakene etter lovverket , og brukerinteressene i Marka må høres i saker som angår dem.
DA170214 - Selv om kommunen er grunneier kan den ikke bare ta seg til rette og ignorere lovverket .
DA170214 Et flertall på Stortinget bestående av Høyre, Frp, Ap og KrF mener lovverket er tolket for snevert og ba 31. januar om en ny lovtolkning som gjør at det kan skytes flere ulv.
BT170214 Stort sett virker det som om nordmenns holdninger er godt i takt med lovverket .
BT170214 Her er en oversikt over land der en form for surrogati enten er tillatt eller der det pågår et debatt om lovverket : ¶
BT170214 Stort sett virker det som om nordmenns holdninger er godt i takt med lovverket .
AA170214 Kreutzer mener derfor at myndighetene må flette inn bransjenormen i lovverket .
AA170214 Dette er bakgrunnen for at vi nå har utarbeidet en bransjenorm som på noen punkter er strengere og mer konkret enn lovverket , og som vil gjelde som en minimumsstandard for alle medlemmene i de to foreningene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.
AA170214 Kreutzer mener derfor at myndighetene må flette inn bransjenormen i lovverket .
AA170214 Dette er bakgrunnen for at vi nå har utarbeidet en bransjenorm som på noen punkter er strengere og mer konkret enn lovverket , og som vil gjelde som en minimumsstandard for alle medlemmene i de to foreningene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.
AA170214 De påpeker imidlertid at en bransjenorm ikke er noe reelt ris bak speilet, og at selve lovverket må strammes inn.
AA170214 Et flertall på Stortinget bestående av Høyre, Frp, Ap og KrF mener lovverket er tolket for snevert og ba 31. januar om en ny lovtolkning som gjør at det kan skytes flere ulv.
AP170213 Her er en oversikt over land der en form for surrogati enten er tillatt eller der det pågår et debatt om lovverket : ¶
AP170213 Her er en oversikt over land der en form for surrogati enten er tillatt eller der det pågår et debatt om lovverket : ¶
AP170212 Hun legger til at det likevel ikke er noe i lovverket som eksplisitt forbyr førstedamen å tjene penger på sin egen stilling.
AP170212 Hun legger til at det likevel ikke er noe i lovverket som eksplisitt forbyr førstedamen å tjene penger på sin egen stilling.
AP170212 Hun legger til at det likevel ikke er noe i lovverket som eksplisitt forbyr førstedamen å tjene penger på sin egen stilling.
DB170211 Såkalt « positiv særbehandling » av menn er likevel tillatt i skole-, barnehage- og barnevernsstillinger, ifølge en egen forskrift i lovverket .
DB170211 Da er også Norge forpliktet til å ha en innbygd skjevhet i lovverket .
DB170211 Lovverket for drosjer handler om transportpolitikk og arbeidsliv.
DB170210 Derfor er det viktig at varslere har tilstrekkelig rettslig vern gjennom lovverket , men også gjennom holdninger på arbeidsplassen.
SA170209 - Fokuset nå er at vi prøver å bistå klubben så godt som mulig med å forstå lovverket , og at de fatter sitt vedtak basert på det, sier han.
DB170209 januar ble Høyre, Frp, Ap og KrF enige om en ny tolkning av lovverket for ulvefelling.
DA170209 Lovverket er klart.
AP170209 - Fokuset nå er at vi prøver å bistå klubben så godt som mulig med å forstå lovverket , og at de fatter sitt vedtak basert på det, sier han.
DB170208 Schjelderup understreker også at lovverket er klart på at enhver barnehage som har grunn til bekymring utløser en meldeplikt.
DB170208 Disse skal så tydeliggjøre lovverket knyttet til aktiv dødshjelp, og finne ut om leger skal straffeforfølges dersom de handler i god tro.
BT170208 Den såkalte « delingsøkonomien » har tatt både enkeltbransjer og lovverket på sengen, og er nok et eksempel på at ny teknologi setter kjøreregler i arbeidslivet på prøve.
BT170208 " Den såkalte « delingsøkonomien » har tatt både enkeltbransjer og lovverket på sengen, og er nok et eksempel på at ny teknologi setter kjøreregler arbeidslivet på prøve ", mener BT.
AA170208 Arbeiderpartiet sentralt later som om partiet støtter bruken av krav, men sannheten er at partiet har vært fornøyd med en kan-bestemmelse i lovverket .
VG170207 Når det politiske flertallet legger ned den eneste uavhengige støtteordningen som tilbys disse ufaglærte hushjelpene, må det være et minstekrav at politikerne justerer lovverket for å jevne ut den skjeve maktbalansen mellom au pair og vertsfamilie.
DB170207 Men lovverket sier noe nærmere « nei, slettes ikke ».
DB170207 Den som mener alvor med likestillingsarbeid, bør ta alt dette innover seg, og utforme lovverket ut fra en bevissthet om at det dreier seg om noe mer komplekst enn å hjelpe kvinner opp og frem og menn inn i barnehagene.
AA170207 Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen svarte på spørsmålet fra Skjøtskift ved å si at kommunen forholder seg til lovverket når de utarbeider detaljreguleringen av området, og mente det ikke var behov for ekstraordinære tiltak for de naboene som ikke er direkte berørt innenfor planområdet.
VG170204 Grunnpakken er gunstig priset og inkluderer underslagsforsikring, noe lovverket i NIF pålegger klubber å ha ».
SA170203 Nå er vi heldigvis ikke i samme økonomiske situasjon, men om vi hadde hatt presset økonomi, livet til klubben står på spill og man havner i en desperat situasjon, gjør man det man kan innen lovverket for å berge klubben.
SA170203 - Men overordnet vil jeg si at vi som idrettsklubb er lojal og støttende til det gjeldende lovverket .
FV170203 Nå er vi heldigvis ikke i samme økonomiske situasjon, men om vi hadde hatt presset økonomi, livet til klubben står på spill og man havner i en desperat situasjon, gjør man det man kan innen lovverket for å berge klubben.
FV170203 - Men overordnet vil jeg si at vi som idrettsklubb er lojal og støttende til det gjeldende lovverket .
BT170203 Nå er vi heldigvis ikke i samme økonomiske situasjon, men om vi hadde hatt presset økonomi, livet til klubben står på spill og man havner i en desperat situasjon, gjør man det man kan innen lovverket for å berge klubben.
BT170203 - Men overordnet vil jeg si at vi som idrettsklubb er lojal og støttende til det gjeldende lovverket .
AP170203 Når det åpenbart ikke er mulig, må vi benytte de salgskanaler som lovverket gir oss anledning til.
AP170203 At flere er der i månedsvis er et så inngripende tiltak at det etter vårt skjønn lett blir uproporsjonalt og strider med lovverket og den europeiske menneskerettighetskommisjonen.
AP170203 Nå er vi heldigvis ikke i samme økonomiske situasjon, men om vi hadde hatt presset økonomi, livet til klubben står på spill og man havner i en desperat situasjon, gjør man det man kan innen lovverket for å berge klubben.
AP170203 - Men overordnet vil jeg si at vi som idrettsklubb er lojal og støttende til det gjeldende lovverket .
SA170202 Rema er mer opptatt av at han har brutt loven, når det er de selv som ikke har lyktes med å følge lovverket i utgangspunktet, sier Waterhouse til NRK.
DB170202 Enten kjenner ikke saksordføreren til konsekvensen av EØS-avtalen og det lovverket Stortinget har vedtatt, eller så velger hun å se bort fra sannheten og benytte alternative fakta.
DB170201 Det er talende at til og med lovverket og Stortingets vilje kommer i konflikt med hverandre.
AP170201 Regjeringen arbeider med å tilpasse lovverket .
AP170201 Regjeringen arbeider med å tilpasse lovverket .
AP170201 - Som dommer har han alltid satt sine egne meninger til side for å tjene lovverket .
SA170131 Et flertall på Stortinget mener regjeringen har tolket lovverket for snevert og ber om en ny lovtolkning som gjør at det kan skytes flere ulv.
SA170131 - Denne måten å forsøke å omtolke lovverket på river jo teppet under beskyttelsen lovverket er ment å gi til norsk natur generelt og ulv spesielt, sier han til NTB.   ¶
SA170131 - Denne måten å forsøke å omtolke lovverket på river jo teppet under beskyttelsen lovverket er ment å gi til norsk natur generelt og ulv spesielt, sier han til NTB.   ¶
DB170131 Høyre, Frp, Ap og KrF er enige om en ny tolkning av lovverket for ulvefelling.
DB170131 Det er talende at til og med lovverket og Stortingets vilje kommer i konflikt med hverandre.
DB170131 Lovverket har nå vært alt for strengt, sier Jan Henrik Fredriksen i Frp til NRK.
BT170131 Høyre, Frp, Ap og KrF er enige om en ny tolkning av lovverket for ulvefelling.
BT170131 Høyre, Frp, Ap og KrF er enige om en ny tolkning av lovverket for ulvefelling.
AP170131 Helgesens partifelle Gunnar Gundersen mener statsråden har skapt mistillit til rovdyrforvaltningen og lovverket .
AP170131 Et flertall på Stortinget mener regjeringen har tolket lovverket for snevert og ber om en ny lovtolkning som gjør at det kan skytes flere ulv.
AP170131 - Denne måten å forsøke å omtolke lovverket på river jo teppet under beskyttelsen lovverket er ment å gi til norsk natur generelt og ulv spesielt, sier han til NTB.
AP170131 - Denne måten å forsøke å omtolke lovverket på river jo teppet under beskyttelsen lovverket er ment å gi til norsk natur generelt og ulv spesielt, sier han til NTB.
AP170130 Både domstolene og Kongressen kan prøve å stanse presidentordrene, dersom de mener det strider mot lovverket .
AP170130 Både domstolene og Kongressen kan prøve å stanse presidentordrene, dersom de mener det strider mot lovverket .
DN170128 Konkret vil SV be regjeringen foreslå hvordan « lovverket kan strammes inn for å sikre at offentlig finansiering og foreldrebetaling i sin helhet kommer barna til gode ».
DB170126 Lovverket må oppdateres i tråd med EU-krav, uten at det i praksis er så stor forskjell for deg og meg.
DB170125 Med et lovforslag på høring, er vi nå godt i gang med å tilrettelegge lovverket for utprøving og videre bruk av selvkjørende kjøretøy.
BT170123 Snu lovverket slik at det blir lovlig å nekte å motta kontanter som betaling, mens det ikke blir lov å nekte elektronisk betaling i nettbank eller med kort.
AP170123 Snu lovverket slik at det blir lovlig å nekte å motta kontanter som betaling, mens det ikke blir lov å nekte elektronisk betaling i nettbank eller med kort.
DN170121 Denne uken avviste stortingsflertallet et forslag fra KrF og Senterpartiet om å stramme inn lovverket på dette punktet.
BT170120 Men lovverket på dette området har ligget fast siden 2005.
BT170120 « Lov og rettferdighets-partiet » i Polen har forsøkt å gjennomføre vedtak i Parlamentet uten at representantene var til stede og de har forsøkt å endre lovverket slik at de enkelt kan gjennomføre sin politikk uten for mye og ubehagelig diskusjon.
FV170119 Med tre signaturer fikk den historiske juryordningen, som ble innført i det norske lovverket så langt tilbake som i 1887, sitt endelige nådestøt.
DB170119 For personer i prostitusjon vil det å ta kontakt med politiet, på grunn av det eksisterende lovverket , kunne medføre økonomisk tap, tap av bolig og tap av opphold i landet.
DB170119 - Det finnes mange bestemmelser i det norske lovverket og i håndhevelsen av disse som skaper hindringer for at personer i prostitusjon risikofritt skal kunne anmelde straffbare handlinger begått mot dem.
BT170119 Med tre signaturer fikk den historiske juryordningen, som ble innført i det norske lovverket så langt tilbake som i 1887, sitt endelige nådestøt.
BT170119 Med tre signaturer fikk den historiske juryordningen, som ble innført i det norske lovverket så langt tilbake som i 1887, sitt endelige nådestøt.
BT170119 august 2015 at 229.000 barn går på skoler som drives i strid med lovverket .
AP170119 Med tre signaturer fikk den historiske juryordningen, som ble innført i det norske lovverket så langt tilbake som i 1887, sitt endelige nådestøt.
AP170119 Med tre signaturer fikk den historiske juryordningen, som ble innført i det norske lovverket så langt tilbake som i 1887, sitt endelige nådestøt.
SA170118 De Grønne mener det er uheldig at Stavanger har lagt seg på en maksimal utnyttelse innen lovverket .
DB170118 Det har vært hullet i lovverket .
DB170118 - Det kan bli urimelig uten foreldelsesfrist, som jo er vanlig i lovverket ellers, sier han.
DB170118 Det viser at lovverket ikke er verdt papiret det er skrevet på en gang, sier han.
DB170118 - Om ikke dette bryter med lovverket er det vanskelig å se for seg hva som vil gjøre det.
DB170118 Det lovverket og den praksisen vi har i dag ble vedtatt i 2005, og alle de partiene som nå fremmer det, bortsett fra MDG, stemte for praksisen vi vedtok i 2005, sier Mazyar Keshvari, innvandringspolitisk talsmann i Frp, til Dagbladet.
DB170118 Det er Stortinget som lager lovverket .
BT170118 Det viser at lovverket ikke er verdt papiret det er skrevet på en gang, sier han.
BT170118 - Om ikke dette bryter med lovverket , er det vanskelig å se for seg hva som vil gjøre det.
BT170118 Det viser at lovverket ikke er verdt papiret det er skrevet på en gang, sier han.
BT170118 - Om ikke dette bryter med lovverket , er det vanskelig å se for seg hva som vil gjøre det.
AP170118 Han mener Regjeringens politikk i praksis har vært i strid med lovverket som Stortinget i sin tid vedtok.
DB170117 Den tidligere justisministeren mener at ulveforliket som Høyre, Frp, KrF og Ap fikk flertall for i fjor kunne vært gjennomført uten å være i konflikt med lovverket .
DB170117 Det er imidlertid grunn til å både være kritisk til UDIs avgjørelse og lovverket .
SA170116 Det til tross for at lovverket er endret for å trygge varslere.
AP170116 Hun advarte mot å la seg styre av følelser i denne saken, og påpekte at lovverket hun styrer etter ikke er nytt.
AP170116 Lovverket om tap av statsborgerskap er godt begrunnet.
SA170114 Selv om lovverket skal sikre gode og forsvarlige helsetjenester og hindre overgrep, viser et stort omfang forskning, tilsyn og rapporter at lovverket ikke blir fulgt i praksis !
SA170114 Selv om lovverket skal sikre gode og forsvarlige helsetjenester og hindre overgrep, viser et stort omfang forskning, tilsyn og rapporter at lovverket ikke blir fulgt i praksis !
BT170113 Jeg arbeider nå med å finne løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og de internasjonale forpliktelsene våre henger sammen.
AP170113 Lovverket bør følge etter. helene@aftenposten.no ¶
SA170112 Derfor reagerer de fleste av oss når det kommer fram at arbeidsgivere spionerer på ansatte, eller at myndighetene overvåker borgere i strid med lovverket .
SA170112 PS : Høyre/Frp-regjeringen opphevet forbudet mot private pokerlag, og tilpasset lovverket for å gjøre det mulig å arrangere NM innenlands.
SA170112 PS : Høyre/Frp-regjeringen opphevet forbudet mot private pokerlag, og tilpasset lovverket for å gjøre det mulig å arrangere NM innenlands.
FV170112 PS : Høyre/Frp-regjeringen opphevet forbudet mot private pokerlag, og tilpasset lovverket for å gjøre det mulig å arrangere NM innenlands.
BT170112 PS : Høyre/Frp-regjeringen opphevet forbudet mot private pokerlag, og tilpasset lovverket for å gjøre det mulig å arrangere NM innenlands.
BT170112 PS : Høyre/Frp-regjeringen opphevet forbudet mot private pokerlag, og tilpasset lovverket for å gjøre det mulig å arrangere NM innenlands.
AP170112 PS : Høyre/Frp-regjeringen opphevet forbudet mot private pokerlag, og tilpasset lovverket for å gjøre det mulig å arrangere NM innenlands.
AP170112 PS : Høyre/Frp-regjeringen opphevet forbudet mot private pokerlag, og tilpasset lovverket for å gjøre det mulig å arrangere NM innenlands.
DN170111 De tøyer lovverket så langt det går, sier Berntsen, som mener dette ikke er nytt - ei heller i Ap.
DB170110 - Vi arbeider med å finne løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og de internasjonale forpliktelsene våre henger sammen, sier Helgesen til NTB.
DB170109 Rema 1000 viser til lovverket for å forklare hvorfor medisiner er unntatt Æ-rabattene.
DB170109 Det får de ikke lov til av lovverket .
DB170109 - Vi forholder oss til lovverket .
DN170108 Solberg viser til at regjeringen jobber videre med å få lovverket , Stortingets ulveforlik og Norges internasjonale forpliktelser til å henge bedre sammen, men erkjenner at dette tar tid.
DN170108 Tanken er ikke at man skal bidra til å døyve skuffelsen, men for å rette søkelyset mot det haltende lovverket rundt bruk av marihuana i delstaten, skriver Nationalmultimedia.com.
DN170108 Nå er legaliseringsbevegelsen redd for at lovverket kan bli enda strengere med republikaneres inntog i byen.
DB170108 Men er « politiske neser » som snuser seg frem til personlige fordeler og værer etter hvordan lovverket kan bøyes for å gavne egne næringsinteresser, virkelig det vi ønsker hos våre politikere ?
AP170106 - Det er mulig innenfor lovverket å gjøre en bredere vurdering enn det Helgesen har gjort, legger han til.
DB170105 - Men når dere nå skulle sette fokus på dette, måtte jeg sjekke lovverket om jeg har støtte for dette.
AP170105 Han viser til at han i « ulvemeldingen » advarte mot et mulig dilemma « når det registreres flere ulver enn det som fremgår av eksakt bestandsmål, men som ikke kan tas ut fordi det ikke er hjemmel i lovverket .
AP170105 Fortolkning av lovverket både i Norge og Sverige blir et tema fremover.
DB170104 - Hvis det er et stort problem for klima- og miljøministeren, må de endre lovverket . 47 til 15 ¶ 20. desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170104 Kompetansekrav for flere arter og dyrehold mangler også i lovverket .
DB170104 I Norge ligger lovverket til rette for at vi kan være stolte.
DB170104 Lovverket rammer også personer i andre land, ikke minst er det mange afghanere som har blitt sendt tilbake til en usikker hverdag i et krigsherjet land.
SA170103 Fakta : Slik er det norske lovverket
FV170103 Fakta : Slik er det norske lovverket
BT170103 Fakta : Slik er det norske lovverket
AP170103 Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet, synes det blir feil å bruke antallet norske kvinner som reiser ut for behandling som et argument for å endre lovverket i Norge.
AP170103 Fakta : Fakta : Slik er det norske lovverket
AP170103 Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet, synes det blir feil å bruke antallet norske kvinner som reiser ut for behandling som et argument for å endre lovverket i Norge.
AP170103 Fakta : Fakta : Slik er det norske lovverket
AP170103 Fakta : Slik er det norske lovverket
AP161219 Når begrepet « undervisningstime » ikke er tydelig definert i lovverket , gir dette utfordringer med å kartlegge om elevene får det antall timer de har rett til, sier forskerne.
BT161216 - Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven.
AP161216 - Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven.
AA161216 - Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven.
AP161215 Uber : Lovverket er uklart ¶
AP161215 - Vi holder partnersjåførene informert om politiets handlemåter, selv om vi mener disse er basert på feilaktig tolkninger av lovverket .
AP161215 Mer om lovverket her : Risikerer tre års fengsel hvis de deler nakenbilder av mindreårige ¶
AP161215 Forhåpentlig vil flere bruke det lovverket som finnes, og politiet vil gi sakene den prioriteten de fortjener.
AP161215 Det er med Snapchat som det er med de fleste andre sosiale medium - det finnes regler og noen av dem berøres av lovverket .
AP161214 Espira sier de ikke forholder seg til avtaler mellom enkeltpartier, men lovverket .
AP161214 Espira sier de ikke forholder seg til avtaler mellom enkeltpartier, men lovverket .
AP161211 Lovverket vil også omfatte Norge.
SA161121 Lovverket knytter fremmedarbeiderne i en tvangsmessig kontrakt med arbeidsgiveren, og gjør at de ikke har mulighet til å skifte arbeid eller organisere seg i fagforeninger.
AP161121 Lovverket knytter fremmedarbeiderne i en tvangsmessig kontrakt med arbeidsgiveren, og gjør at de ikke har mulighet til å skifte arbeid eller organisere seg i fagforeninger.
AP161101 Byråd må også forholde seg til lovverket .
AP161101 Byråd må også forholde seg til lovverket .
AP161021 Det totalitære vil holdes på en armlengdes avstand, men i realiteten vil en « diskriminerende legalisme », som Müller kaller det, gjøre seg gjeldende : rasisme og sensur vil kunne praktiseres ved å tøye det eksisterende lovverket .
SA161003 - Vi anbefaler at forbundet går inn i lovverket og sørget for at det er et ansvarlig organ som stille styret til ansvar for regnskapene hvert år, sier han.
AP161003 - Vi anbefaler at forbundet går inn i lovverket og sørget for at det er et ansvarlig organ som stille styret til ansvar for regnskapene hvert år, sier han.
AP160923 Før sommeren samlet Produsentforeningens dokumentarister seg og ble enige om å ta en gjennomgang av lovverket .
AP160923 Det ville vært betryggende om lovverket ble skjerpet i dokumentaristenes favør, men det er ikke tilstrekkelig alene og heller ikke så sannsynlig at det vil skje.
AP160923 De ser nå på lovverket i Sverige, hvor man ikke kan saksøke like lett for ærekrenkelser.
AP160916 I lovverket er det for øvrig en egen bestemmelse om rygging, paragraf 11 i forskrift om kjørende og gående trafikk : ¶
AP160916 I lovverket er det for øvrig en egen bestemmelse om rygging, paragraf 11 i forskrift om kjørende og gående trafikk : ¶
AP160908 Skattedirektør Hans Christian Holte sier til Aftenposten at det for så vidt ikke er noe hinder i det norske lovverket , men at de har tatt en prinsipiell avgjørelse om ikke å kjøpe opplysninger.
AP160905 Det er bakgrunnen for at EOS-utvalget, Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, før sommeren påpekte at det er behov for at Stortinget klargjør lovverket for E-tjenestens virksomhet. 3rd-party-bio ¶
AP160905 Derfor må et slikt forsvar eventuelt etableres sammen med en omfattende revisjon av det lovverket som regulerer E-tjenestens virksomhet.
AP160831 Nå er det imidlertid håp om en endring i det norske lovverket .
AP160831 Nå er det imidlertid håp om en endring i det norske lovverket .
AP160823 I likestillingskampen har lovverket tradisjonelt blitt brukt for å motvirke strukturell undertrykking, sosial kontroll og i stadig større grad større grad stilt seg på siden til dem som kjemper for frihet.
SA160816 Enkeltvedtak, som er den eneste formelle knaggen i mobbesaker inn mot lovverket , foreslås fjernet.
SA160719 Nilsen Ervik tror tydeligere grenser i lovverket hadde gjort det enklere for både utleiere og leietakere å vite hva som er greit.
SA160719 Han håper samtidig at noen som har opplevd diskriminering i boligmarkedet basert på kjønn tar kontakt, slik at lovverket blir prøvd i praksis.
BT160719 Nilsen Ervik tror tydeligere grenser i lovverket hadde gjort det enklere for både utleiere og leietakere å vite hva som er greit.
BT160719 Han håper samtidig at noen som har opplevd diskriminering i boligmarkedet basert på kjønn tar kontakt, slik at lovverket blir prøvd i praksis.
AP160719 Nilsen Ervik tror tydeligere grenser i lovverket hadde gjort det enklere for både utleiere og leietakere å vite hva som er greit.
AP160719 Han håper samtidig at noen som har opplevd diskriminering i boligmarkedet basert på kjønn tar kontakt, slik at lovverket blir prøvd i praksis.
SA160630 Høyesteretts ferske avgjørelse viser at lovverket i dag ikke strekker til om den skal ramme Haxi.
AP160607 Men det er ikke tilstrekkelig å slå dette fast i lovverket .
AP160602 - Det er ingenting i kommisjonens retningslinjer som sier at lovverket for persontransport skal underlegges EU.
AP160528 Justiskomitéens Anders Werp ( H ) forutsetter at politiet her har fulgt lovverket til punkt og prikke : ¶
AP160528 - Utfordringen ligger mer i kommende komponister enn det ligger hos lovverket .
AP160524 - Utfordringen var at lovverket var uklart.
SA160515 Det kommer ikke inn under lovverket siden det ikke er noen fast konstruksjon, sier Torleiv Lindtveit i byggesaksavdelingen i Kristiansand Kommune.
BT160515 Det kommer ikke inn under lovverket siden det ikke er noen fast konstruksjon, sier Torleiv Lindtveit i byggesaksavdelingen i Kristiansand Kommune.
AP160515 Det kommer ikke inn under lovverket siden det ikke er noen fast konstruksjon, sier Torleiv Lindtveit i byggesaksavdelingen i Kristiansand Kommune.
AP160511 - Tidligere har ordførere og rådmenn skyldt på lovverket når de har innført hytteskatt.
AP160504 Det gis en status for hvordan det norske lovverket er rustet for stadig mer komplekse finansielle instrumenter og selskapsstrukturer, med tanke på inntektsskifting i flernasjonale selskaper.9.
AP160504 Det gis en status for hvordan det norske lovverket er rustet for stadig mer komplekse finansielle instrumenter og selskapsstrukturer, med tanke på inntektsskifting i flernasjonale selskaper.9.
AP160504 Det gis en status for hvordan det norske lovverket er rustet for stadig mer komplekse finansielle instrumenter og selskapsstrukturer, med tanke på inntektsskifting i flernasjonale selskaper.9.
AP160503 Når jeg ser at noen butikker gjennomgående bryter dette lovverket , blir jeg utrolig skuffet.
AP160503 - Ja, vi kommer til å fortsette å tolke lovverket på samme måte som våre konkurrernter i alle år har tolket det, sier Fossum Beyer til Aftenposten.
AP160503 Det gis en status for hvordan det norske lovverket er rustet for stadig mer komplekse finansielle instrumenter og selskapsstrukturer, med tanke på inntektsskifting i flernasjonale selskaper. 9.
AP160503 Politi og påtalemyndigheter kan bruke det eksisterende lovverket .
VG160426 Svakheten i den amerikanske surrogati-modellen er at de fleste delstater mangler reguleringer nedfelt i lovverket .
AP160422 Et forslag til flere presiseringer og endringer i lovverket passerte statsråd forrige fredag.
AP160422 Svakhetene i lovverket må tettes ¶
AP160422 En åpen økonomi som skal ha legitimitet og støtte, er avhengig av et transparent og rettferdig system for internasjonal beskatning, og slike svakheter i lovverket må derfor tettes.
AP160420 Hele ideen om å kriminalisere « undergravende holdninger » mener han har sterke likhetstrekk med lovverket i det tidligere Sovjetunionen.
AP160418 De kritiseres for vold, fusk og tilpassing av lovverket .
AP160414 Lovverket må endres.
AP160411 Viktigst av alt : Det nye lovverket skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ressurser.
AP160411 Men det er ikke nok å styrke pasientens stilling i lovverket for å få mindre og riktigere bruk av tvang.
AP160411 Det nye lovverket skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ressurser.
AP160408 Det er en skam at Nord-Carolina gjør diskriminering til en del av lovverket .
AP160407 - Er det slik at det har vært umulig å følge opp dette på grunn av lovverket , er det et ressursspørsmål eller er det Økokrim som ikke har gjort jobben sin, er spørsmål Klinge ønsker å få besvart.
AP160405 Det er obligatorisk å kjenne smutthull i lovverket .
AP160404 Det førte til at lovverket ble endret, og OECD anser nå Seychellene som " hovedsakelig i samsvar " med internasjonale standarder.
AP160402 Men lovverket er så vanskelig at det er nesten er umulig å forholde seg til.
AP160325 Det er en skam at Nord-Carolina gjør diskriminering til en del av lovverket .
AP160325 Det er en skam at Nord-Carolina gjør diskriminering til en del av lovverket .
AP160322 Rett og galt nedfelt i lovverket
AP160316 Mangel på kontroll og klarhet i lovverket har vært gjenstand for flere utredninger, og kompensasjonsordningen bedret seg gjennom årene.
AP160316 Det er allerede hjemmel for det i lovverket , men det må brukes mer aktivt.
AP160314 Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland slår tilbake mot katolikk-kritikk : Vår jobb er kun å sørge for at fellesskapets penger blir brukt slik lovverket bestemmer.
AP160311 Ifølge lovverket er det - merkelig nok - opp til det enkelte samfunn å bestemme metoden for innmelding.
AP160309 Det var et tiår da liberale verdier begynte å utfordre den tradisjonelle kjernefamilien, men der lovverket fremdeles kunne brukes mot " avvikerne ".
AP160306 - Det er også viktig med informasjon om det norske lovverket .
AP160305 Det er ingenting i lovverket som hindrer fedre i år gjøre dette.
AP160305 | Vår jobb er kun å sørge for at fellesskapets penger blir brukt slik lovverket bestemmer Valgerd Svarstad Haugland ¶
AP160305 Vår jobb i denne saken er kun å sørge for at trossamfunnsloven blir fulgt og fellesskapets penger blir brukt slik lovverket bestemmer. or ordens skyld : Fylkesmannen har ikke ansvar for medlemsregisteret og bevilgninger til Den norske kirke.
AP160223 Men aboriginerne vil ikke at du skal bestige fjellet, og har prøvd å få det inn i lovverket , uten å lykkes, sier han.
AA160223 Men aboriginerne vil ikke at du skal bestige fjellet, og har prøvd å få det inn i lovverket , uten å lykkes, sier han.
AP160218 †" Antar du at tre-fire av ti muslimer i Norge er en trussel mot norske verdier ? †" Ja, det kan være så mange, svarer hun og forklarer at dette er muslimer som setter det religiøse lovverket over det nasjonale og at de « vil motarbeide de fire sentrale frihetsverdiene », som hun mener er : Likestilling mellom kjønnene, at alle mennesker er lik
AP160214 Det første Manifest mot mobbing ble underskrevet, lovverket mot mobbing ble strammet inn og alle skoler fikk tilbud om mobbeprogrammer.
AP160205 Ifølge kirken har lovverket vært uklart.
AP160205 Ifølge kirken har lovverket vært uklart.
AP160204 Ifølge kirken har lovverket vært uklart.
SA160202 Lovverket må arbeides mer med.
AP160129 Lysbakken sa også at de nye lovene på utlendingsfeltet gjør det mulig å nærmest « lukke Norge fullstendig », og advarte mot at lovverket ikke bare kan brukes mot asylsøkere som nå har kommet fra Russland, men også for all fremtid.
AP160126 †" Ministeren ba oss søke Vegdirektoratet om dieselforbud på statlige veier, men de er tydelige på at lovverket er uklart.
AP160126 I fremtiden kan en datamaskin for eksempel kverne gjennom hele lovverket og tidligere saker.8.
AP160126 Stortinget vedtok lovverket om falske basestasjoner i 2013.
AP160123 Ifølge kirken har lovverket vært uklart.
AP160122 i dag ikke tilsier at retur strider med lovverket om beskyttelse « hverken for sunnimuslimske eller sjiamuslimske arabere ».
AP160119 - Remas utsagn om at de med anmeldelsene ønsker å fokusere på lovverket rundt søndagsåpne butikker, er ikke troverdig i det hele tatt.
AP160119 - Det viktigste for oss i denne saken er å få frem at Norges største og dominerende dagligvareaktør tilraner seg markedsandeler ved å ha et svært avslappet forhold til dette lovverket .
AP160118 - Våre søndagsåpne butikker er innredet og har en vareutvalg for å være innenfor lovverket .
AP160118 - Vi vil imildertid ha det klart hvordan lovverket praktiseres før vi går i gang med å bruke 1 til 2 millioner per butkkk for å kunne holde søndagsåpent, sier Reitan.
AP160118 - Vi var tidlig ute med å tilpasse oss lovverket for å kunne holde søndagsåpent.
AP160118 - Våre søndagsåpne butikker er innredet og har en vareutvalg for å være innenfor lovverket .
AP160118 - Vi vil imildertid ha det klart hvordan lovverket praktiseres før vi går i gang med å bruke 1 til 2 millioner per butkkk for å kunne holde søndagsåpent, sier Reitan.
AP160118 - Vi var tidlig ute med å tilpasse oss lovverket for å kunne holde søndagsåpent.
AP160114 - Vi forholder oss til det faktum at myndighetene vil ha et strengt reklameforbud, så når Helsedirektoratet har laget regler som gjør at vi må dekke til QR-koden for å drive i henhold til lovverket , så gjør vi det.- Det er bra at myndighetene vil ha et strengt reklameforbud.
AP160114 - Vi forholder oss til det faktum at myndighetene vil ha et strengt reklameforbud, så når Helsedirektoratet har laget regler som gjør at vi må dekke til QR-koden for å drive i henhold til lovverket , så gjør vi det.- Det er bra at myndighetene vil ha et strengt reklameforbud.
AP160113 Ifølge kirken har lovverket vært uklart.
AP160113 Ifølge kirken har lovverket vært uklart.
AP160112 Men samfunnet - og aktørene - kan vanskelig leve med en så uklar håndheving av lovverket .
AP160105 Paul Ryan, lederen i Representantenes hus, gikk i går kraftig ut mot presidentens innstramming av lovverket . 2.
AP160105 Obama ønsker også å ansette 420 nye personer som skal sørge for at våpenforhandlerne følger det eksisterende lovverket .
AP160105 Paul Ryan, lederen i Representantenes hus, gikk i går kraftig ut mot presidentens innstramming av lovverket . 2.
AP160105 Obama ønsker også å ansette 420 nye personer som skal sørge for at våpenforhandlerne følger det eksisterende lovverket .
AP160105> Obama ønsker også å ansette 420 nye personer som skal sørge for at våpenforhandlerne følger det eksisterende lovverket .
AP160105> target="avis" href= Obama ønsker også å ansette 420 nye personer som skal sørge for at våpenforhandlerne følger det eksisterende lovverket .