DA171209 Og vi skal selvsagt legge til rette for at lovlige og ordentlige demonstrasjoner blir avviklet på en god måte, sier stabssjef Martin Strand i Oslo politidistrikt.
AP171209 Og vi skal selvsagt legge til rette for at lovlige og ordentlige demonstrasjoner blir avviklet på en god måte, sier Martin Strand, stabssjef i Oslo politidistrikt.
VG171208 Det påpekes at disse tallene ikke inkluderer nordmenns taxfreehandel eller svenskehandel så lenge det ikke er betalt avgifter for disse ( altså mer enn den lovlige kvoten ).
DA171208 En alkolås hindrer at sjåføren skal kunne starte bilen når han eller hun er påvirket av alkohol med en promille over den lovlige grensen på 0,2.
DB171205 Han har kjent seg skyldig i de løgnene, fordi hans handlinger i overgangsperioden var lovlige .
VG171204 Disse samtalene sa han skulle foregå via hans folkeforsamling, som han kaller den lovlige myndigheten i landet, om Saudi-Arabia fjerner blokaden av Jemen, ifølge NTB.
DB171203 - Vi lover våre brødre og naboer at, etter at en våpenhvile er på plass og blokaden fjernet, skal vi holde direkte samtaler via vår lovlige myndighet representert ved folkeforsamlingen vår, sa Saleh.
DB171203 Han har kjent seg skyldig i de løgnene, fordi hans handlinger i overgangsperioden var lovlige .
VG171202 Han sier disse samtalene kan foregå via hans folkeforsamling, som han kaller den lovlige myndigheten i landet, om Saudi-Arabia fjerner blokaden av Jemen, ifølge NTB.
DB171202 Han har kjent seg skyldig i de løgnene, fordi hans handlinger i overgangsperioden var lovlige .
DB171202 Han har kjent seg skyldig i de løgnene, fordi hans handlinger i overgangsperioden var lovlige .
DB171202 De lovlige rammene for å ikke gjennomføre gjenopplivning i USA er ofte komplekse, og varierer fra stat til stat.
SA171128 Disse gruppene må bekjempes med alle lovlige midler, også militært.
AP171126 november sier helseministeren : « Tallene viser at de tjener langt over det man ellers finner i lovlige virksomheter » om et legemiddelselskap.
AP171125 - Russland vil gjøre alt for å beskytte de lovlige rettighetene til senator Suleiman Kerimov, sa Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.
DB171124 Og det lovlige blir ulovlig, og forbryterne blir helter.
DB171122 Seks av de 3 000 videregåendeskoleelevene som jobbet der har fortalt Financial Times at de lovlige arbeidstimene var overskredet.
SA171121 Dette er ikke aktuelt lenger, siden du nå kan velge mellom 19 lovlige reptiler.
AP171121 Dette er ikke aktuelt lenger, siden du nå kan velge mellom 19 lovlige reptiler.
AA171121 Dette er ikke aktuelt lenger, siden du nå kan velge mellom 19 lovlige reptiler.
DA171120 Retten kom til at den ikke kunne utelukke at pengene stammer fra lovlige midler og kom til at de ikke kunne inndras.
AP171120 Det kan ikke utelukkes at de tiltalte har opparbeidet seg de aktuelle verdiene med lovlige midler ».
AP171119 Det sitter løst for ham å anklage politiske motstandere for å være statens fiender og konspiratører mot landets lovlige myndigheter.
AP171118 I Brussel sitter EFTAs overvåkigsorgan for EØS-avtalen ESA, og vurderer om de norske avgiftsfritakene er lovlige etter EØS-avtalen.
AP171118 Det betyr at de ber overvåkingsorganet forhåndsgodkjenne at de norske fritakene er lovlige for tre nye år.
AP171118 I Brussel sitter EFTAs overvåkigsorgan for EØS-avtalen ESA, og vurderer om de norske avgiftsfritakene er lovlige etter EØS-avtalen.
AP171118 Det betyr at de ber overvåkingsorganet forhåndsgodkjenne at de norske fritakene er lovlige for tre nye år.
VG171116 Emberland minner om minnesmerket for nordmenn som kjempet mot fascistene og den lovlige regjeringen i Spania på 30-tallet.
BT171116 - Tallene viser at de tjener langt over det man ellers finner i lovlige virksomheter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
AP171116 - Tallene viser at de tjener langt over det man ellers finner i lovlige virksomheter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DB171115 UKAD meldte onsdag at tross avhør av 37 nåværende og tidlige ansatte i Storbritannias sykkelforbund og Sky-laget, har man ikke vært i stand til verken bekrefte eller motbevise Freemans påstand om at innholdet i pakken var helt lovlige legemidler.
DA171110 Men da den lovlige demonstrasjonen var over, så ble vi bare sugd med blitzerne og raddisene til Akershus.
DB171107 Skatte- og momsunndragelsene var imidlertid fullt lovlige .
DN171106 Vi er et advokatfirma som gir råd til klienter med legitime og lovlige måter.
DB171104 I Oslo er det nitrogenoksid som overskrider de lovlige grensene, mens veistøv ikke gjør det.
DB171104 Dette anerkjenner også Stortinget, som har vedtatt lovlige maksgrenser for luftforurensing.
AP171103 Og det grådige ønsket om både profitt og enda fullere lommebøker er en voldsom drivkraft inn i skyggelandet mellom det nesten lovlige og det helt kriminelle.
DB171031 Zheng Yi har uttalt til Global Times at modellen jobbet lovlige arbeidsdager på åtte timer de to månedene hun tilbrakte i landet, og at hun totalt sett var utplassert på 16 forskjellige oppdrag.
AP171028 Dette ønsker Norsk Pokerforbund : Lovlige , regulerte pokerklubber med et regelverk som beskytter og ivaretar.
NL171025 Den autonome republikken Krim har gjennom sin lovlige folkeavstemning revet seg løs fra Ukraina og søkt om å bli en del av Den Russiske Føderasjonen.
AP171025 Den lovlige , finske regjeringens syn etter borgerkrigen var det at det hadde rådet krigstilstand mellom Finland og Sovjet, og grenseløsningen mellom Finland og Sovjetunionen ble først klar med avtalen i Tarto i 1920. 3rd-party-bio ¶
AP171025 Den lovlige , finske regjeringens syn etter borgerkrigen var det at det hadde rådet krigstilstand mellom Finland og Sovjet, og grenseløsningen mellom Finland og Sovjetunionen ble først klar med avtalen i Tarto i 1920.
NL171024 Vi utfører lovlighetskontroll ved å sjekke at vedtakene kommunene har gjort er lovlige .
NL171024 Målet i opplæringen er at kommunene skal gjøre lovlige vedtak.
VG171023 Kripos har fortsatt ikke svar på VGs spørsmål om hvorvidt de har mottatt materiale fra Australia og « Childs Play»-aksjonen, hva som skjer med nordmennene som var aktive på forumet eller om de anser eventuelle bevis fra Australia som lovlige .
AP171023 Poker-NM er den eneste lovlige , organiserte pokerturneringen her i landet og er underlagt strenge reguleringer fra Lotteritilsynet.
AP171023 Nå ser Lotteritilsynet på dobbeltrollen to av bakmennene har hatt i det lovlige poker-NM på Gardermoen.
AP171023 Han avviste samtidig at det kunne være problematisk at han parallelt med rollen i det lovlige poker-NM er involvert i pokerklubben og rekrutterer deltagere til NM gjennom den.
VG171022 - Når utenlandske myndigheter av eget initiativ etterforsker saker og deler informasjon fra etterforskningen med Norge, tar Kripos utgangspunkt i at informasjonen er innhentet ved bruk av lovlige metoder i det landet den er innhentet.
VG171021 Både de som importører og de som distribuerer reklamevarer har ansvar for at produktene er lovlige , og ikke inneholder giftige stoffer, informerer miljødirektoratet.
AP171021 Med regionaldemokratiet satt til side benyttet Puigdemont og andre katalanere seg av den lovlige aksjonsformen de har til rådighet : stemmene og føttene sine.
SA171019 DEBATT : At oppstart av ny virksomhet i et marked for lovlige tjenester er ulovlig, sier alt om hvor håpløs lovgivingen er.
SA171019 At oppstart av ny virksomhet i et marked for lovlige tjenester er ulovlig, sier alt om hvor håpløs lovgivingen er.
AP171018 | Lovlige lovbrudd Siri Martinsen og Hanne Kristin Rohde ¶
VG171017 Den eneste lovlige muligheten til en slik gjennomgang av hvem en medarbeider har pratet med, er at det skjer etter en ordning som er innført, som alle medarbeidere kjenner til.
VG171017 Den eneste lovlige muligheten til en slik gjennomgang av hvem en medarbeider har pratet med, er at det skjer etter en ordning som er innført, som alle medarbeidere kjenner til, sier han til VG.
SA171014 Etter kampslutt forklarte TIL-treneren til pressen at bortvisningen var på grunn av at han var utenfor det lovlige området der trenerne kan bevege seg. 10 minutter senere kom hoveddommer Hansen ut i pressesonen.
AA171012 Seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen sier flyktningkvoten utgjør et av svært få lovlige alternativer til båtsmuglere og farlige grensepasseringer.
AA171012 Dette er en ordning som utgjør et av svært få lovlige alternativer til båtsmuglere og farlige grensepasseringer, påpeker han.
DB171011 Andre narkotikakonger så også verdien i å investere i lovlige bedrifter.
DA171011 − Selv om flere land nå øker ekteskapets lovlige alder til 18 år, fortsetter samfunn på tvers av kulturer og religion å praktisere barneekteskap.
AA171011 − Selv om flere land nå øker ekteskapets lovlige alder til 18 år, fortsetter samfunn på tvers av kulturer og religion å praktisere barneekteskap.
DB171010 - Vi prøver å justere vår status - med lovlige midler, sa presidenten.
AP171010 Budskapet var at Catalonia hele tiden har kjempet for uavhengighet fra Spania med lovlige midler, men er blitt motarbeidet av den spanske sentralmakten, sier Nymark.
VG171009 De to første er lovlige og avslører først og fremst den bunnløse dobbeltmoralen i norsk alkoholpolitikk.
VG171009 De to siste er løyvebaserte og derfor lovlige .
DN171009 Det hvite hus ønsker å begrense familiebaserte « green cards » til kun å gjelde ektefeller og mindreårige barn til amerikanske statsborgere og lovlige permanente borgere.
DB171009 Han har videre sagt at han vil ta alle lovlige midler i bruk for å hindre Catalonia i å løsrive seg.
AA171009 Det hvite hus ønsker å begrense familiebaserte « green cards » til kun å gjelde ektefeller og mindreårige barn til amerikanske statsborgere og lovlige permanente borgere.
DN171008 Vi vil bruke alle lovlige verktøy vi har til vår disposisjon for å sørge for dette, sa Rajoy.
DA171008 Vi vil bruke alle lovlige verktøy vi har til vår disposisjon for å sørge for dette, sa Rajoy.
AP171008 Vi vil bruke alle lovlige verktøy vi har til vår disposisjon for å sørge for dette, sa Rajoy.
AA171008 Vi vil bruke alle lovlige verktøy vi har til vår disposisjon for å sørge for dette, sa Rajoy.
AA171008 Vi vil bruke alle lovlige verktøy vi har til vår disposisjon for å sørge for dette, sa Rajoy.
AA171008 Vi vil bruke alle lovlige verktøy vi har til vår disposisjon for å sørge for dette, sa Rajoy.
VG171006 - Den årlige veksten er ikke så stor, men over tid har det blitt krise : Det fører til at salg av alkohol flyttes fra Vinmonopolet til både lovlige og ulovlige salgskanaler : Tax-free, grensehandel og organisert smugling, som ikke bidrar med avgiftsinntekter til den norske staten.
DA171006 Å sende signaler om at Norge skal være et lite attraktivt sted å søke asyl, ble ansett som viktigere enn å holde seg innenfor folkerettens lovlige rammer.
DA171006 Å sende signaler om at Norge skal være et lite attraktivt sted å søke asyl, ble ansett som viktigere enn å holde seg innenfor folkerettens lovlige rammer.
AA171006 Det styrker regelen om at våpen som fører til uakseptabel lidelse for sivile ikke kan være lovlige og at atomvåpen ikke lenger kan være et unntak fra denne regelen, sa hun.
VG171005 Løping fra brytetrening på Dælenenga, og opp Groruddalen var eneste lovlige vei, ifølge farens treningsprogram.
AP171005 Lovlige rusmidler som alkohol og tobakk står i dag for nesten alle dødsfall knyttet til rus.
DB171004 « Maskinvare som forvandler lovlige våpen til automatiske våpen, bør være forbudt.
VG171003 Martin Johnsrud Sundby ble dømt for å ha brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige medisinen.
DB171003 - Jeg synes det er veldig oppsiktsvekkende og veldig problematisk at en advokat fra Oslo kommune forsøker å hindre pressen i å ta fullt lovlige bilder, sier Foss.
AP171003 Egypt hevder at grenseovergangen ved Rafah ikke kan åpnes, fordi det ville innebære en egyptisk anerkjennelse av Hamas' kontroll over Gazastripen, undergrave den lovlige autoriteten til den palestinske selvstyremyndigheten og formalisere delingen mellom Gazastripen og Vestbredden.
DN171002 Den siste delen av dette svaret, om et fond som " kun investerer i lovlige , velregulerte markeder ", skulle vise seg å være fondsforvalteren Egerton i London.
DN171002 - Investeringene er i fond som eksplisitt følger SPUs retningslinjer, har tilsvarende retningslinjer eller kun investerer i lovlige , velregulerte markeder, skrev Støre i en epost til DN.
DN171002 Spania vil bruke alle lovlige midler for å hindre Catalonia i å erklære uavhengighet, sier den spanske justisministeren.
DN171002 - Dersom noen planlegger å erklære uavhengighet for en del av Spanias territorium, noe de ikke har myndighet til, blir vi nødt til å bruke alle lovlige midler for å hindre det, sa justisminister Rafael Catala til spansk fjernsyn mandag.
DB171002 Spanias justisminister Rafael Catala sa imidlertid mandag at regjeringen vil ta i bruk alle lovlige midler for å hindre en uavhengighetserklæring.
DB171002 - Alle lovlige midler ¶
AP171002 - Dersom noen planlegger å erklære uavhengighet for en del av Spanias territorium, noe de ikke har myndighet til, blir vi nødt til å bruke alle lovlige midler for å hindre det, sa Spanias justisminister Rafael Catala mandag, ifølge NTB.
DB171001 Skatteunndragelser er den vanligste formen for svindel slike selskap brukes til, selv om man også kan operere skallselskap på lovlige måter.
DB170930 Samtidig utløp den lovlige demonstrasjonstiden til nynazistene.
DB170929 - I vår sa du til Dagbladet at du ville finne på noe annet så fort den første kvinnen i Saudi-Arabia får sitt eget, lovlige førerkort.
DB170928 Siden desember 2016 har vi observert et tilbakeslag for kvinners tilgang til trygge og lovlige aborter.
DB170928 I det siste har det vært et tilbakeslag i landet for kvinners tilgang til trygge og lovlige aborter.
VG170926 I Malawi var det et tvetydig lovverk som gjorde at de fleste tilfellene av barneekteskap ble sett på som lovlige .
VG170926 « Det er vårt mål å bidra med kvoteflyktningplasser og andre lovlige ordninger for opphold på et nivå som gjør det mulig å møte de årlige behovene som FNs høykommissær for flyktninger identifiserer », lovte statsminister Erna Solberg på vegne av Norge, ved sin tilslutning til New York-erklæringen for flyktninger og migranter for ganske nøyaktig ett år siden.
VG170926 Kvoteflyktningordningen utgjør et av få lovlige alternativer til båtsmuglere og farlige grensepasseringer.
AP170925 Det finnes både lovlige og ulovlige provokasjoner.
AP170922 Ecstasypillene ble populære på 1990-tallet, knyttet til både lovlige og ulovlige fester.
DA170918 To vogntog var over lovlige lengde måtte korte inn til lovlig lengde som er maks 19,5 meter for denne kjøretøykombinasjonen før kjøre videre.
VG170915 I tillegg må det åpnes lovlige veier inn til Europa, fastholder han.
AA170915 I tillegg må det åpnes lovlige veier inn til Europa, fastholder han.
AA170915 I tillegg må det åpnes lovlige veier inn til Europa, fastholder han.
DN170914 Men det er argumenter for at det å kutte selskapsskatten til midten av 20-tallet ikke vil gi særlig effekt på den økonomiske veksten : Mange selskaper har allerede et slikt effektivt skattenivå, fordi de benytter seg av ulike - lovlige - skattetilpasninger for å redusere inntektsskatten de faktisk betaler.
DN170913 Vi støtter naturligvis de norske piloter i deres lovlige konflikt, heter det der.
DB170913 « Vi støtter naturligvis de norske pilotene i deres lovlige konflikt », skriver Dansk Pilotforening på Facebook.
VG170908 - Jeg tror det er for mange lovlige veier rundt reglene.
VG170908 Men det er den lovlige seeingen.
VG170908 Det må være tillatt for en forretningsmann som selv har normale lovlige investeringer å mene at Statenes pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, bør følge strengere etiske regler enn det som ellers gjelder i næringslivet.
DB170908 Men lovlige og sikre veier til å søke asyl er den eneste måten å respektere mennesker på flukt, opprettholde grensekontrollen samtidig som man forhindrer de perverse insentivene som får markedet for menneskesmugling til å blomstre.
AA170907 Grensen mellom landene, som Afghanistan for øvrig ikke anerkjenner som internasjonal grense, er porøs og krysses hver dag av mennesker, narkotika, lovlige og ulovlige varer.
DB170906 Nå ar EU-domstolen slått fast at kvotene er lovlige .
DB170906 Det betyr at de kontroversielle asylkvotene er lovlige .
DB170902 Dette handler i første rekke om ulike, men helt lovlige , arbeidstidsordninger, men også ulike pensjonsregimer for statlige, ideelle og kommersielle aktører.
AP170831 Ifølge Støre har han arvet andeler i fond som investerer i lovlige , regulerte markeder, og at andelene som er anskaffet i familieselskapet Femstø i hans tid opererer med etiske retningslinjer i tråd med Statens pensjonsfond utland ( SPU ) eller tilsvarende.
AA170831 Ifølge Støre har han arvet andeler i fond som investerer i lovlige , regulerte markeder, og at andelene som er anskaffet i familieselskapet Femstø i hans tid opererer med etiske retningslinjer i tråd med Statens pensjonsfond utland ( SPU ) eller tilsvarende.
AA170831 I en epost fra Aps sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen går det fram at det i alle tilfeller er snakk om investeringer i « lovlige , velregulerte markeder ».
AP170830 Kriminelle utkonkurrerer lovlige
SA170829 De europeiske virksomhetene har nemlig ikke den samme muligheten til å benytte seg av den såkalt lovlige , aggressive skatteplanleggingen.
DB170829 Nye biler ruller i gata i år, men de lovlige stoppestedene er få og Oslo ligger langt bak Stockholm, Gøteborg og København i utviklingen.
VG170828 Da legen så at det ikke fantes flere lovlige medisiner å gi kreftsyke Ann Kristin Hageløkken, bestemte hun seg for å behandle henne ulovlig.
DB170827 Slater, som den gang var 20 år gammel, ble pågrepet etter at han kjørte for fort - med en promille tre ganger over den lovlige grensa i California - og krasjet bilen sin i et tre.
VG170825 Etienne prøvde med både lovlige og ulovlige midler å stoppe Neymar, men det hjalp ikke.
NL170825 Integrering, ikke bare oppbevaring av flyktninger og lovlige migranter.
DB170825 HENRETTELSER : Det er fem forskjellige lovlige metoder for å henrette i USA.
DB170823 I nok et utslag av 2017-tidsånd, er det verdt å legge merke til at den lille vrien mot slutten av refrenget, helt i tråd med moderne rusforskning, påpeker de rent fysiologiske skadevirkningene til vårt lovlige rusmiddel, alkohol.
DA170823 Vektkontrollen viste at alle kjøretøy var innenfor lovlige vekter. 2 sjåfører fikk kjøreforbud på grunn av for dårlig lastsikring.
VG170822 - Det er åpenbart lovlige ytringer.
AA170822 - Det er åpenbart lovlige ytringer.
VG170817 Noen varer blir utsatt for omfattende tyverier, og for disse finnes det et illegalt marked parallelt med det lovlige , sier han.
DB170817 Dette er lovlige prosjekter, men jeg bidrar best til å endre forholdene i norsk byggebransje gjennom politikken, sier Støre.
VG170815 Se bilder av de lovlige reptilene lenger ned på siden ¶
VG170815 - Vi mener at lovlige dyr har det bedre enn ulovlige dyr.
VG170815 august 2017, er lovlige fra og med i dag, dersom de står på Matilsynets tillatt-liste.
DB170815 Samtidig drukner folk i hopetall i Middelhavet fordi det ikke finnes noen lovlige og trygge veier inn til Europa for å søke asyl.
VG170812 Det dypt tragiske i dette, er hvordan de kriminelle har etablert ulovlige firmaer til å vinne lovlige anbudskonkurranser som i neste omgang har utkonkurrert lovlydige norske virksomheter.
SA170811 Heiberg er ute av IOC-styret nå, men satt der tidligere i de lovlige åtte år.
AP170811 Heiberg er ute av IOC-styret nå, men satt der tidligere i de lovlige åtte år.
NL170809 Vi mener at regelverket som nå kommer er et godt forslag som er gunstig for lovlige aktører og dermed vil bidra til å øke seriøsiteten til bransjen.
NL170809 På den måten får man en oversikt over antall bedrifter og lovlige aktører som finnes i dette segmentet.
AP170809 Det siste vi har fått høre, er at det fortsatt skal være lov å leie ut leiligheter som ligger « frontline », altså helt inntil stranden, sier Bente Røstøen og presiserer at de følger utviklingen nøye, slik at de kan forsikre seg om at alle boligene de tilbyr, er lovlige å leie ut.
DB170808 Mener bildene er lovlige
DB170808 Jon Wessel-Aas ved advokatselskapet Bing Hodneland er ikke enig i at bildene av idrettsutøverne er lovlige .
DB170808 Tv-reprisen viste at brasilianeren trolig skulle vært blåst av for offside, men Casemiro lå helt på grensen til det lovlige .
AP170808 Det er likevel en del begrensninger for omsetning av alkohol med hensyn til hvor og når man kan få kjøpt alkohol og hvem som kan få kjøpt ( for eksempel skal barn og berusede personer ikke få kjøpt ), og det er heller ikke lov å drive reklame eller markedsføring for denne lovlige varen.
DB170807 Kjendisdattera sto med en åpen ølboks da hun ble tatt, noe som er før den lovlige alderen i USA.
VG170806 I forrige uke ble presset så sterkt at Mercedes bestemte seg for å være flinkest i klassen, og sa at de vil bygge om tre millioner lovlige dieselmotorer.
VG170806 Det er viktig å understreke at motorene er lovlige , men at de underpresterer i forhold til de utslippene de er typegodkjent med, spesielt NOx, sier avdelingsdirektør Espen Andersson i seksjon for kjøretøy i Vegdirektoratet ¶
VG170806 Det er ikke utslippsjuks som er årsaken til at flere tyske bilprodusenter nå vil gjøre allerede lovlige dieselmotorer renere, slik det var snakk om i Volkswagen-gruppens « dieselgate ».
DB170805 ¶ SLANGE : En av de 19 nye reptilartene som blir lovlige fra 15. august, er denne : Grønn Trepyton.
DB170805 Snart blir disse lovlige i Norge.
DB170805 Før regjeringa gikk inn for å tillate de 19 artene sa lederen for Dyrevernalliansen, Anton Krag at et vedtak om lovlige krypdyr i Norge kan i verste fall få dødelige konsekvenser.
DB170805 - Jeg vil påstå at det derfor er bedre for folkehelsa at disse dyra blir lovlige , slik at også informasjon og kommunikasjon om dem kan bli mer direkte enn nå.
AP170804 Over halvparten av disse var opiater, både i form av lovlige reseptbelagte piller og ulovlig stoff som heroin og fentanyl.
NL170803 Politiet skal legge til rette for politiske meningsytringer så lenge de er lovlige både for nynazister, motdemonstranter og foreningen FRI ( Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold ).
AP170803 Vi har vært klare på områder der vi har vært uenige : for eksempel kutt i bistand, inkludert Trumps kutt til reproduktiv helse, lovlige aborter og prevensjon, innreiseforbudet og mer proteksjonistisk politikk.
DN170802 Donald Trump presenterer innstrammingsforslag for den lovlige innvandringen til USA.
AA170802 Donald Trump støtter en plan som skal begrense den lovlige innvandringen til USA.
AA170802 Ifølge vannverket inneholdt ikke bassenget kloakk, men fast masse og karbonslam innenfor lovlige grenseverdier.
DB170731 Det er for det første en krenkelse av ytringsfriheten å nekte dem å fremsette lovlige ytringer i det offentlige rom.
DB170731 De ytringene som har vært referert i pressen og trykket på flygebladet som ble delt ut, av typen " knus homolobbyen ", er lovlige ytringer.
AP170731 Demonstrasjonsretten ble styrket ved grunnlovsendringen i 2004, og kan benyttes av alle borgere og lovlige organisasjoner.
DN170730 Vi ønsker å vinne saken med lovlige virkemidler, men vil også vise at vi er rede til å bruke sivil ulydighet for å hindre oljeboring, sier NU-lederen.
DB170730 Han uttalte i sakens anledning : « Jeg mener at vi i utgangspunktet må bruke alle lovlige og fornuftige midler til å stoppe organisert kriminalitet.
DA170730 Vi ønsker å vinne saken med lovlige virkemidler, men vil også vise at vi er rede til å bruke sivil ulydighet for å hindre oljeboring, sier NU-lederen.
AA170730 - Det er ikke lov å ligge bak utrykningskjøretøy på utrykning, og man overskrider som oftest den lovlige hastigheten samtidig.
AA170730 Vi ønsker å vinne saken med lovlige virkemidler, men vil også vise at vi er rede til å bruke sivil ulydighet for å hindre oljeboring, sier NU-lederen.
DN170728 - Den overveldende mengden død og sykdom knyttet til tobakk skyldes avhengighet av sigaretter, det eneste lovlige forbrukerproduktet som, når det brukes som det skal, vil drepe halvparten av alle de langvarige brukerne, sier FDA-sjef Scott Gottlieb i en uttalelse.
SA170722 Sky kunne først ikke gjøre rede for innholdet i pakken, før Brailsford til slutt sa at det handlet om det lovlige middelet Fluimucil.
BT170722 Sky kunne først ikke gjøre rede for innholdet i pakken, før Brailsford til slutt sa at det handlet om det lovlige middelet Fluimucil.
AP170722 Sky kunne først ikke gjøre rede for innholdet i pakken, før Brailsford til slutt sa at det handlet om det lovlige middelet Fluimucil.
VG170721 Dave Brailsford nektet lenge å si hva innholdet var, før han hevdet at det var snakk om det lovlige middelet Fluimucil.
DB170717 De lovlige virksomhetene blir utsatt for urettferdig konkurranse fra virksomheter som lever av å stjele andres ideer.
VG170716 - Det viktigste er at de holder seg til lovlige demonstrasjoner.
DA170714 - Selv om vi har et rekordhøyt antall brudd er det sånn at syv av ti av de vi møter jobber under helt lovlige forhold.
AP170712 Nok en gang blir nazister hindret i å benytte seg av sin lovlige ytringsfrihet.
VG170707 Torsdag gikk hennes advokat ut og sa at han nå vil prøve alle lovlige midler for å stoppe Rob Kardashian.
DB170707 For det er dette det hele koker ned til : At verdens stater samles og fordømmer det siste lovlige masseødeleggelsesvåpenet i verden.
VG170706 Stoffer over dagens lovlige mengde funnet ¶
DA170704 Vektkontrollen viste at alle kjøretøy som ble kontrollveid var innenfor lovlige vekter. 29 kjøretøy ble videre valgt ut for ytterligere kontroll.
DB170701 Lotteritilsynets jobb er utelukkende å sørge for at pengespillet i dette landet er ansvarlig og foregår i lovlige former. 40 MILLIONER KRONER høres mye ut og er det også.
DA170631 Resultatet ble overlastgebyr på 2450 kroner til transportøren og av- og omlasting til lovlige vekter før transporten kunne fortsette.
SA170629 Terrorangrep er et trussel for demokrati og bør bekjempes med alle lovlige midler.
DB170629 Mer en 10.000 menneskeliv er gått tapt i Jemen siden den Saudi-ledede bombingen, støttet av Jemens lovlige valgte presiden Abd-Rabbu Monsour Hadi, startet.
BT170629 Så lenge hun ikke allerede har dødd av overdose av tablettene hun fikk fra legen, prøver hun heroin, som er både billigere og farligere enn de lovlige alternativene.
BT170629 Langt fra alle som dør er folk som startet med lovlige medisiner, men det gjelder svært mange av dem.
DA170626 Samtidig er det, ifølge Machado og Ibarra, satt i gang flere gruveutvinningsprosjekter, både lovlige og ulovlige.
NL170621 TJFF overtok den lovlige riflebanen uten kommunestyrets godkjenning, slik tillatelsen fra 1955 krevde.
AA170621 Det er omlag lovlige 100 parkeringsplasser der i dag.
DB170620 Angrep som ikke skiller mellom lovlige og ikke-lovlige mål, eller som forårsaker uproporsjonale, er forbudt.
DA170620 Det viste seg at mannen bak rattet hadde promille godt over den lovlige grensen.
BT170620 Det viste seg at mannen bak rattet hadde promille godt over den lovlige grensen.
AA170619 Tilsynet omtaler situasjonen med lakselus for alvorlig, og påpeker at over halvparten av oppdretterne brøt den lovlige lusegrensen en eller flere ganger i løpet av året.
VG170618 MÅ VÆRE GODKJENT : Verksteder som skal reparere biler må være godkjent av Statens vegvesen for at de skal være lovlige .
DB170618 De bytter i så fall over til lovlige strømmetjenester fordi det er lettere å bruke, ikke fordi de frykter å få Hollywood eller politiet på døra.
DA170616 Fordi politiet vurderer at arrangementet medfører en stor fare for alvorlig forstyrrelse av ro, orden og lovlige ferdsel, nedlegges forbud mot gjennomføring i medhold av politilovens paragraf 11, tredje ledd og politiinstruksens paragraf 8-5.
DA170616 De satser primært på propaganda og andre lovlige aktiviteter, sier Ravndal.
SA170615 Våre produkter inneholder kun lovlige stoffer.
SA170615 Parabenene som finnes i voksenvariantene av Soltan, er lovlige og veldokumenterte konserveringsmidler.
BT170615 Våre produkter inneholder kun lovlige stoffer.
BT170615 Parabenene som finnes i voksenvariantene av Soltan, er lovlige og veldokumenterte konserveringsmidler.
BT170615 Våre produkter inneholder kun lovlige stoffer.
BT170615 Parabenene som finnes i voksenvariantene av Soltan, er lovlige og veldokumenterte konserveringsmidler.
AP170615 Våre produkter inneholder kun lovlige stoffer.
AP170615 Parabenene som finnes i voksenvariantene av Soltan, er lovlige og veldokumenterte konserveringsmidler.
SA170608 Et stort problem her er mangel på lovlige øvingsområder.
DB170608 De såkalte Fancy Bear datahackerne avslørte i kjølvannet av OL at tidligere Team Sky-rytter Bradley Wiggins brukte lovlige , men kraftige injeksjoner med kortikosteroider før Grand Tours.
SA170607 Begge fullt lovlige ting i vårt samfunn i dag.
DN170603 Trump-administrasjonen mener det reviderte innreiseforbudet er innenfor de lovlige rammene for hva USAs president kan foreta seg, mens de tidligere rettsbehandlingene har funnet dette tvilsomt og at innreiseforbudet kan være diskriminerende.
DB170603 Dersom NATO på denne måten skulle bli trukket inn i borgerkrigen i Syria, skulle komme til å krenke Syrias territorium i strid med folkeretten, skulle komme til å bidra til å kaste FN-landet Syrias lovlige myndigheter med makt, kan det komme til å svekke alliansens legitimitet.
AA170603 Trump-administrasjonen mener det reviderte innreiseforbudet er innenfor de lovlige rammene for hva USAs president kan foreta seg, mens de tidligere rettsbehandlingene har funnet dette tvilsomt og at innreiseforbudet kan være diskriminerende. ( ©NTB ) ¶
DA170602 Et kjøretøy med full last fikk kjøreforbud på grunn av lastebredden på semitraileren var større enn den lovlige bredden.
DA170601 Vektkontrollen viste at en kjøretøykombinasjon var overlastet i forhold til det som er lovlig å kjøre med på vegen, resultatet ble overlastgebyr på 4250 kr til transportøren og av/omlasting til lovlige vekter før transporten kunne fortsette.
DN170530 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid, mens de rikeste bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
BT170530 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid, mens de rikeste bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
DB170529 Per dags dato kan en turistfisker ta med seg 15 kilo filet hjem igjen, men Simen Rasmussen ( 30 ) som er fisker i Sørvær forteller Dagbladet at han ved flere anledninger har observert folk fra uregistrerte turistfiskenæringer som tar med seg langt mer enn de 15 lovlige kiloene.
AP170529 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid, mens de rike bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
AP170529 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid, mens de rike bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
AP170522 Bare noen få lovlige , norske spill har tillatelse til å reklamere i Norge.
AP170522 Bare noen få lovlige , norske spill har tillatelse til å reklamere i Norge.
DA170520 Kongepyton er en av slangene som blir lovlige i Norge fra 15. august.
DA170518 To kjøretøy fikk også kjøreforbud på grunn av lengde som var over det lovlige .
DA170518 - Når kjøretøyet kjørte, ble lastebredden på semitraileren større enn den lovlige bredden.
DN170516 Det er en klar tendens at kriminelle forsøker å bli en del av det lovlige samfunnet, samtidig som de bedriver kriminalitet, sier Borge.
DB170516 - Det var jo aldri noen hemmelighet, sier landslagstrener Reikvam, som tross alt er ansvarlig for at landslagsutøverne fikk godkjenning til å teste det da lovlige preparatet.
DA170515 Et utenlandsk kjøretøy fikk også kjøreforbud på grunn av lengde som var over det lovlige .
VG170512 Ifølge Trygve Aandstad, digital kriminaletterforsker i Interpol, består det blant annet av markedsplasser hvor folk kan kjøpe og selge tjenester, både på det lovlige og ulovlige feltet.
VG170512 Disse dyreartene blir lovlige
VG170512 Begge typene er blant reptilene som blir lovlige i Norge fra 15. august.
VG170511 Disse dyreartene blir lovlige
SA170511 Ta kontakt med nærmeste politistasjon eller lensmannskontor for enten å levere inn ulovlige våpen eller få dem over i lovlige former.
SA170511 Har du våpenkort på lovlige våpen, men samtidig ulovlige våpen, risikerer du ikke å få tilbakekalt våpenkortet eller avslag på fremtidige søknader fordi du benytter deg av amnestiet.
DB170511 Ingen av de 19 nye reptilene, som fra august blir lovlige i Norge, er giftige, ifølge Dyrebeskyttelsen Norge.
DB170509 Spørsmålet er om skiltene i det hele tatt er lovlige .
BT170508 - Vi har tilbudt å tariffeste den beste innskuddspensjonsordningen med maksimalt lovlige satser.
DN170506 - Jeg mener at vi i utgangspunktet må bruke alle lovlige og fornuftige midler til å stoppe organisert kriminalitet, sier Amundsen til DN.
DB170506 « Den kjører på knapt lovlige brede gummilisser ( Nitto drag-radialdekk, 315/40R18 ) og kombinerer det med farlig aksellerrasjon » ¶
DB170506 Knapt lovlige dekk ¶
DB170506 Dette skriver Automotive News, til tross for erkjennelsen om at det finnes både kraftigere og raskere biler fra konkurrerende fabrikker som er lovlige .
DB170505 - Vi har tilbudt å tariffeste den beste innskuddspensjonsordningen med maksimalt lovlige satser.
DA170505 Han mener at granskingen kan gjøres gjennom intervjuer med imamene og åpne besøk, eller andre lovlige midler myndighetene kan benytte, med lærdom fra hva som er gjort i andre europeiske land.
BT170505 Vi har tilbudt å tariffeste den beste innskuddspensjonsordningen med maksimalt lovlige satser.
BT170505 Vi har tilbudt å tariffeste den beste innskuddspensjonsordningen med maksimalt lovlige satser.
DA170504 - Dersom et firma tilbyr deg å gjøre jobben svart eller hvitt, skal du ikke bruke firmaet ettersom de allerede har signalisert at de også opererer utenfor det lovlige markedet.
DB170503 Pengebidragene til partiene er lovlige og kan heller ikke vurderes som korrupsjon.
AP170502 Den viser at han i årene 2004 - 2014 hadde et overforbruk på 1,67 millioner kroner i forhold til lovlige inntekter.
AP170430 Ifølge politiet er våpnene som ble funnet i leiligheten lovlige våpen.
AA170430 Det ble funnet en rekke våpen i leiligheten, og ifølge politiet er disse lovlige våpen. ( ©NTB ) ¶ | Én person fastklemt etter kollisjon i Østfold ¶
AA170430 Det ble funnet en rekke våpen i leiligheten, og ifølge politiet er disse lovlige våpen. ( ©NTB ) ¶
VG170429 PEKER MOT NORD-KYPROS : Den pensjonerte politisjefen Andreas Christoforides ( 73 ), forklarer VG hvor enkelt det er å krysse over til den tyrkiske delen av Kypros, utenom de lovlige grensepostene.
DB170429 Disse skal være lovlige , men det er ikke klart for politiet hvorfor de aktuelle personene var i besittelse av flere våpen.
VG170428 - Vi har gjort mange prosesser via norske myndigheter og ved hjelp av lovlige metoder.
DB170427 HENRETTELSER : Det er fem forskjellige lovlige metoder for å henrette i USA.
AP170427 Retten fikk også høre at Jensen har åtte lovlige våpen, med våpenkort og tillatelse av politimesteren, slik de strenge reglene tilsier.
AP170424 I tillegg til å trekke seg fra Schengen, vil hun kutte den lovlige innvandringen ned til 10.000 personer i året og stramme inn mulighetene for familiegjenforening kraftig.
AP170424 I tillegg til å trekke seg fra Schengen, vil hun kutte den lovlige innvandringen ned til 10.000 personer i året og stramme inn mulighetene for familiegjenforening kraftig.
DB170421 For politiet bør det være grei skuring å skille mellom lovlige handlinger ( tigging ) og ulovlige handlinger ( menneskehandel ).
DB170420 Høyeste lovlige alkoholinnhold i blodet for bilsjåfører i Norge er 0,2 promille.
AP170419 Bare noen få lovlige , norske spill har tillatelse til å reklamere i Norge.
AA170419 - Vi skal ta i bruk alle lovlige midler, sa partiets nestleder Bulent Tezcan onsdag ettermiddag.
AP170416 I Oslo stikker Markaloven kjepper i hjulene for Helgesen, slik at regjeringen blir nødt til først å fremme en lovendring for Stortinget, før elsyklene blir lovlige innenfor markagrensen.
DA170414 * Dyrking av opp til fire cannabisplanter for privatbruk hjemme, i tillegg til andre lovlige produkter som inneholder cannabis.
DA170414 * Dyrking av opp til fire cannabisplanter for privatbruk hjemme, i tillegg til andre lovlige produkter som inneholder cannabis.
AP170413 De som bor i lovlige bosettinger, blir like diskriminert som de som bor illegalt.
DB170411 Piratsendinger kan forstyrre andre tjenester eller lovlige FM-nærradioer.
AP170407 Har du våpenkort på lovlige våpen, men samtidig ulovlige våpen, risikerer du ikke å få tilbakekalt våpenkortet eller avslag på fremtidige søknader fordi du benytter deg av amnestiet.
VG170405 Det nye lovforslaget gir brukerne insentiver til å bruke lovlige tjenester i stedet, sier hun videre.
DA170405 Det nye lovforslaget gir brukerne insentiver til å bruke lovlige tjenester i stedet, sier hun videre.
AA170405 Det nye lovforslaget gir brukerne insentiver til å bruke lovlige tjenester i stedet, sier hun videre.
SA170403 Begge deler er fullt lovlige produksjonsformer, og vi mener dyrevelferden er god i begge.
DB170403 Leiligheten må dessuten møte gitte minstekrav som heis, vaskeservice, 24 timers kontakt-tjeneste, egen vannmåler, utstyrt kjøkken og lovlige forsikringer.
AP170403 Hvitvasking består i å få ulovlige penger til å fremstå som lovlige .
AP170403 Hvitvasking består i å få ulovlige penger til å fremstå som lovlige .
AP170402 Direktør Bjørn Erik Thon påpeker at tjenestene er lovlige .
AP170402 Direktør Bjørn Erik Thon påpeker at tjenestene er lovlige .
VG170401 Her byr bokmålet på tolv lovlige varianter : ¶ høytlønnet, høytlønna, høytlønt, høylønnet, høylønna, høylønt, høgtlønnet, høgtlønna, høgtlønt, høglønnet, høglønna, høglønt.
DA170401 Da president Pierre Nkurunziza nektet å gå av etter de to lovlige mandatene, spurte han det konstitusjonelle rådet om han kunne delta i et nytt valg.
AP170330 De som bor i lovlige bosettinger, blir like diskriminert som de som bor illegalt.
AP170329 Programsjef Christine Clough i GFI sammenligner den kriminelle virksomheten med det lovlige næringslivet.
AP170329 Programsjef Christine Clough i GFI sammenligner den kriminelle virksomheten med det lovlige næringslivet.
DN170324 Sivile norske lastebilsjåfører kan bli lovlige mål i neste krig.
AP170324 Med byrådets nye parkeringsnorm kan det bli enda hardere kamp om lovlige og ikke-så-lovlige parkeringsplasser i trange gater og villaveier.
SA170323 FOTO : Reuters/Scanpix ¶ | Lovlige egg på tre slags vis ¶
DB170322 Selvmedisinering, om det er med lovlige eller ulovlige rusmidler, er et tegn på at man behøver hjelp, og ikke bøter eller fengsel.
DB170321 Hva er forskjellen på lovlige ytringer og trusler ?, spør politistasjonsjef i Tønsberg, Øystein Holt.
DB170321 Hva er forskjellen på lovlige ytringer og trusler ?
DB170321 I den norske debatten påpeker Norsk Forening for Spillproblematikk at også spillreklame for norske lovlige aktører bør forbys.
VG170320 De må gi mennesker på flukt trygge og lovlige veier til søke beskyttelse.
AP170320 Nå kan kvinner ta trygge og lovlige aborter, ha egen jobb og bankkonto og får hjelp fra politi og kommunen om de blir slått, voldtatt eller overgrepet.
AA170318 Dersom de ikke finner lovlige måter å tjene penger på, vil de se etter andre muligheter, sier Keating. ( ©NTB ) ¶
DA170316 Det er fremdeles sånn at ingen lovlige næringer kan konkurrere med olje- og gassnæringen når det gjelder lønnsomhet, sa statsministeren.
AA170316 Det er fremdeles sånn at ingen lovlige næringer kan konkurrere med olje- og gassnæringen når det gjelder lønnsomhet, sa statsministeren.
AP170314 Spesialenheten mener at Eirik Jensen har hatt et « overforbruk » på 1,6 millioner kroner i forhold til lovlige inntekter.
AP170313 Eirik Jensen i årene 2004 - 2014 hadde et overforbruk på 1,6 millioner kroner i forhold til lovlige inntekter, mener Spesialenheten.
BT170311 Ut fra et vaktperspektiv må i tillegg hvert av fagfeltene ha flere leger for å danne lovlige vaktlag.
AA170310 desember i fjor skrev at AtB har økt kravet til lengde på bussen fra 21 til 24 meter og at det er bare en leverandør ( Van Hool ) som tilfredsstiller disse kravene, begynte vi å lure på om prosessen var innenfor det lovlige .
DA170306 - Denne ordren tar sikte på å beskytte det amerikanske folk såvel som lovlige innvandrere, sa USAs justisminister Jeff Sessions etter at ordren var underskrevet.
BT170306 Forvaltningen av ulv må skje innenfor lovlige rammer.
AP170306 Politiets gjennomgang av Gjermund Cappelens økonomi viser enormt personlig forbruk, uten lovlige inntekter.
AP170304 Bandidos regnes som en såkalt « 1 prosent»-klubb, som spiller på uttrykket om at 99 prosent av MC-klubber driver med lovlige virksomheter.
DA170303 Henry Karlsens ulovlige handling var blant annet tittelen « Regjeringa Nygaardsvold er landets eneste lovlige regjering ».
BT170303 Problemet er at det finnes få eller ingen tilgjengelige lovlige områder for hundesosialisering i vår kommune.
VG170302 - Det er helt greit at ulovlige innvandrere får bli, så lenge de ikke er kriminelle, går gjennom prosessen for å bli lovlige og bidrar til samfunnet.
DA170301 Siden han begynte som « urokråke », har Sagmyr avdekket klynger av enkeltmannsforetak som utgir seg for å være lovlige byggefirmaer, og bygningsarbeidere som jobber dag og natt uten overtidsbetaling.
DA170301 - I tillegg finnes det flere 100.000 uregistrerte, men lovlige hagler, sier hun.
AA170301 I tillegg til de registrerte våpnene kommer flere hundre tusen lovlige uregistrerte hagler.
SA170228 Disse uttakene har ikke vært såkalte lovlige utdelinger i tråd med aksjeloven, sier Juel.
DB170228 SPØR FOLKET : - Hva sier det om oss som samfunn hvis vi tillater dette og ikke gjør alt vi kan for å sikre anstendige og lovlige arbeidsvilkår og arbeidsforhold for alle ?
DB170228 Hva sier det om oss som samfunn hvis vi tillater dette og ikke gjør alt vi kan for å sikre anstendige og lovlige arbeidsvilkår og arbeidsforhold for alle ?
BT170228 Disse uttakene har ikke vært såkalte lovlige utdelinger i tråd med aksjeloven, sier Juel.
AA170228 - Jeg er vokst opp her, og har sett hvordan man har tatt seg til rette, langt utover lovlige rammer.
VG170226 Ifølge The Sunday Times skal omstridte Alberto Salazar i sitt Nike Oregon Project ha benyttet ulovlige metoder for utøveres inntak av det lovlige middelet L-carnitine.
DB170225 Samtidig forteller han at de fleste inntar lovlige astmamedisiner på håndholdte beholdere som folk flest, men det gis fortsatt reseptbelagt medisin via forstøver.
AA170224 Den israelske nasjonalforsamlingen vedtok tidligere i februar en lov som gjør flere titall bosetninger, eller såkalte utposter, lovlige selv om de er bygd på privateid palestinsk jord.
VG170223 - Den meksikanske regjeringen vil ta i bruk alle lovlige virkemidler for å forsvare ¶ menneskerettighetene til våre borgere i utlandet, og særlig i USA, sa utenriksminister Luis Videgaray.
DB170223 At kommunene i denne dialogen er opptatt av å ivareta kommunenes interesser ved en eventuell utbygging, finner jeg i utgangspunktet hensiktsmessig så lenge det skjer innenfor lovlige rammer, sier Søviknes, ifølge Finansavisen.
DB170218 Etter at platebransjen tok grep ved å innføre lovlige streamingtjenester for musikk, har interessen for slik fildeling blitt marginalisert. #11 : Draw Something ¶
AP170217 Også KrFs helsepolitiker Olaug Bollestad misliker fremstøtene fra utenlandske surrogati-selskaper, selv om hun forstår at det kan være vanskelig å gripe inn ovenfor markedsføring av tjenester i utlandet som er lovlige der de selges.
AP170217 Også KrFs helsepolitiker Olaug Bollestad misliker fremstøtene fra utenlandske surrogati-selskaper, selv om hun forstår at det kan være vanskelig å gripe inn ovenfor markedsføring av tjenester i utlandet som er lovlige der de selges.
VG170216 Martin Johnsrud Sundby ble idømt en utestengelse på to måneder for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
DN170216 Den nye rapporten fra Delingsøkonomiutvalget gjør at Uber øyner håp om at løyveplikten kan falle og la dem komme inn i lovlige rammer.
DB170216 De sier det er uetisk, men jeg syns det er uetisk å ikke behandle utøvere som føler de har et problem, med lovlige midler, sier Larsson.
AP170216 Forskningssjef Knut Skyberg i STAMI viser i en e-post til Aftenposten til at målingene av svevestøv er godt innenfor de lovlige maksimalverdiene.
AA170216 Mannens forsvarer argumenterte under saken for at likvideringene var lovlige fordi opprørerne som kontrollerte området hadde dømt dem til døden for alvorlige forbrytelser. ( ©NTB ) ¶
DB170215 Ifølge Cappelen kjøpte imidlertid Saber klokka og smykkene med lovlige penger.
DB170215 Han sier det var fordi tilgangen på lovlige penger var lav.
DB170215 Han tipser så politiet om å se på personer med andre etniske bakgrunner, de som driver med mat, bil og andre virksomheter som i utgangspunktet ser lovlige ut.
AP170215 Fagdirektør hos Forbrukerombudet Tonje Hovde Skjelbostad opplyser til Aftenposten at forbrukermyndighetene i utgangspunktet ikke kan gripe inn ovenfor markedsføring av tjenester i utlandet som er lovlige der de selges.
AP170215 Fagdirektør hos Forbrukerombudet Tonje Hovde Skjelbostad opplyser til Aftenposten at forbrukermyndighetene i utgangspunktet ikke kan gripe inn ovenfor markedsføring av tjenester i utlandet som er lovlige der de selges.
DA170214 I stedet må Europa sørge for trygge og lovlige veier for mennesker på flukt, mener Amnesty.
DN170213 Lekkasjer fra advokatfirmaet i fjor avslørte massive skatteunndragelser, hvitvasking og skatteplanlegging helt på kanten av det lovlige .
VG170211 Retten bemerket at Det hvite hus allerede har foreslått at de lovlige fastboende i USA ikke skal bli rammet, og mente en slik endring bør komme fra presidenten selv.
DB170211 - Hvis du bare har lovlige arbeidere, kommer visse deler av denne industrien og denne regionen til å opphøre å eksistere, sier Harold McClarty, fjerdegenerasjons bonde til den amerikanske storavisa.
FV170210 Han mener dette er vinn-vinn-løsning, hvor de lovlige tjenestene vil bli mer attraktive samtidig som det blir mindre attraktivt å benytte ulovlige tjenester.
AA170210 Cedric Herrou ( 37 ) står fast på at han vil fortsette å hjelpe personer som er kommet til Europa uten lovlige papirer, mange av dem etter å ha gjennomført den farlige ferden over Middelhavet.
VG170209 Han har stoppet flere immigrasjonsreformer som har kommet opp i Senatet siden han ble valgt inn, også forslag som har handlet om lovlige immigranter.
SA170209 Han mener dette er vinn-vinn-løsning, hvor de lovlige tjenestene vil bli mer attraktive samtidig som det blir mindre attraktivt å benytte ulovlige tjenester.
DB170209 Partiet hennes, som for øvrig selv inntektsførte 11,5 millioner kroner i lotteriinntekter i 2015, har allerede forsøkt en rekke ganger, uten hell, å hindre norske spillere å benytte seg av lovlige , utenlandske spilltilbud.
BT170209 Han mener dette er vinn-vinn-løsning, hvor de lovlige tjenestene vil bli mer attraktive samtidig som det blir mindre attraktivt å benytte ulovlige tjenester.
AP170209 Han mener dette er vinn-vinn-løsning, hvor de lovlige tjenestene vil bli mer attraktive samtidig som det blir mindre attraktivt å benytte ulovlige tjenester.
AA170209 Han mener dette er vinn-vinn-løsning, hvor de lovlige tjenestene vil bli mer attraktive samtidig som det blir mindre attraktivt å benytte ulovlige tjenester.
FV170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
FV170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
DA170208 Det ble utført vektkontroll på 9 kjøretøy, alle var innenfor lovlige vekter.
AP170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
AP170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
AP170208 Ifølge Politidirektoratet var det i fjor sommer registrert litt over 50.000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17.985 rifler og 32.767 pistoler.
DB170207 Det store flertall av norske spillere spiller på norske, lovlige spill, som Norsk Tipping og Rikstoto.
BT170207 Likevel har Politidirektoratet sagt eksplisitt at de behandler ulovlig rusmidler annerledes enn lovlige i slike saker, fordi « enhver bruk representerer et misbruk ».
DN170206 « Innreiseforbudet for flyktninger og lovlige innvandrere basert på religion eller opprinnelsesland er i strid med våre prinsipper og reiser alvorlige konstitusjonelle spørsmål », skriver Case.
DB170206 Den var for å minne oss på at innvandrere ( lovlige eller ei ) er MENNESKER. » #84lumber I applaud your courage in doing this ad at a time when there's so much hatred towards immigrants.
DB170204 Med Jemens lovlige regjering helt eller delvis i eksil vil forventningene til deres konkrete bistand i saken være begrenset, skriver Solberg i en e-post til Dagbladet ¶
VG170203 At Jensen omtalte penger i kode selv om de snakket om lovlige ting, dreide seg bare om at slang var blitt vane.
FV170203 - Prinsipielt kunne ikke vi se noen grunn til at prostituerte ikke får det samme erstatningsvernet i likhet med alle andre som yter lovlige tjenester, sier hun.
AP170203 - Prinsipielt kunne ikke vi se noen grunn til at prostituerte ikke får det samme erstatningsvernet i likhet med alle andre som yter lovlige tjenester, sier hun.
DB170202 I følge The Guardian er det i dag omlag 75 000 hotellsenger i Barcelona, rundt 50 000 senger i lovlige utleieleiligheter og 50 000 illegale senger.
DB170202 - Prinsipielt kunne ikke vi se noen grunn til at prostituerte ikke får det samme erstatningsvernet i likhet med alle andre som yter lovlige tjenester, sier Henriksen til Dagbladet.
AP170201 - Postboksselskapene som er lekket gjennom Panama Papers er i utgangspunktet lovlige .
AP170201 - Postboksselskapene som er lekket gjennom Panama Papers er i utgangspunktet lovlige .
DB170131 Brinkema en midlertidig forføyning som hindrer myndighetene i å deportere lovlige fastboende fra flyplassen, skriver New York Times.
DB170131 Nyhetsbyrået sier det har fått tak i et utkast til en presidentordre som ber om at lovlige innvandrere som er avhengige av enkelte offentlige velferdsgoder « så raskt som mulig » identifiseres og fjernes.
AP170131 Boente sendte ordre til « menn og kvinner i Justisdepartementet om å gjøre vår svergede plikt og å forsvare lovlige ordre fra vår president ».
AP170131 - Jeg er ikke sikker på at disse innstrammingene er lovlige , skrev Yates i kunngjøringen hun sendte ut mandag ettermiddag.
AP170131 Nyhetsbyrået sier det har fått tak i et utkast til en presidentordre som ber om at lovlige innvandrere som er avhengige av enkelte offentlige velferdsgoder « så raskt som mulig » identifiseres og fjernes.
DB170128 ( Dagbladet ) : Eirik Jensen ( 59 ) trodde Gjermund Cappelens ( 50 ) snusvirksomhet var hasjbaronens nye, lovlige levevei.
DA170127 - Overlasten var av en slik størrelse at sjåføren kunne laste om / flytte om på godset for å komme innenfor lovlige vekter, opplyser Stangeland.
AP170127 ) Jeg kan ikke annet enn å være overrasket over at så gamle og lovlige fakta blir til en kampanje tre måneder før presidentvalget (... ) » ¶
AP170127 ) Jeg kan ikke annet enn å være overrasket over at så gamle og lovlige fakta blir til en kampanje tre måneder før presidentvalget (... ) » ¶
DB170118 Da forventer jeg at myndighetene også avviser Avinor når forsøker å gjøre over ulovlige 10.000 parkeringsplasser lovlige gjennom sin søknad, sier advokat Lønnum til avisen.
AP170118 Bare noen få lovlige , norske spill har tillatelse til å reklamere i Norge.
AP170118 Bare noen få lovlige , norske spill har tillatelse til å reklamere i Norge.
AP170117 Skal det bli aktuelt å åpne for bredere overvåking, trengs det grundigere utredninger for å sikre at tiltakene er treffsikre nok, teknisk gjennomførbare og lovlige .
DB170116 Det er tre ganger mer enn den lovlige promillen i Danmark.
DB170114 Slike rabattordninger er lovlige , slår Helsedirektoratet fast. #2 : Derfor er grensa for butikkøl 4,7 prosent ¶
SA170112 I november 2015 ble Felix Stephensen vinner av det første lovlige norgesmesterskapet i poker.
SA170112 I november 2015 ble Felix Stephensen vinner av det første lovlige norgesmesterskapet i poker.
FV170112 I november 2015 ble Felix Stephensen vinner av det første lovlige norgesmesterskapet i poker.
BT170112 I november 2015 ble Felix Stephensen vinner av det første lovlige norgesmesterskapet i poker.
BT170112 I november 2015 ble Felix Stephensen vinner av det første lovlige norgesmesterskapet i poker.
AP170112 I november 2015 ble Felix Stephensen vinner av det første lovlige norgesmesterskapet i poker.
AP170112 I november 2015 ble Felix Stephensen vinner av det første lovlige norgesmesterskapet i poker.
DB170110 Spesialenheten mener Jensen har hatt en betydelig kontantøkonomi og at han har hatt et stort overforbruk i forhold til hva de mener han kan ha anskaffet seg av lovlige midler.
DB170109 Slike rabattordninger er lovlige , forklarer Linhave.
DB170107 Sundby ble utestengt i to måneder for feil bruk av av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
AP170106 Netanyahus side skal ha forsvart seg med at sigarene og drikkevarene har vært alminnelige - og helt lovlige - gaver mellom venner.
AP170106 FRED PROUSER / Reuters/NTB Scanpix ¶ - Lovlige vennegaver ¶
DB170105 Det finnes dessuten kristne bevegelser som opererer på grensen av det lovlige , i Norge.
DN170103 De skal også ha jobbet langt flere timer enn det lovlige antallet på 30 timer per uke.
DN170103 De skal også ha jobbet langt flere timer enn det lovlige antallet på 30 timer per uke.
AP170103 - Hva slags varer folk bestiller, så lenge det er lovlige varer, ønsker vi ikke å regulere ut over dagens begrensning, som ikke tillater alkohol og tobakk, sier han.
AP161212 - Men lite tyder på at slike ekteskap blir lovlige i Kina med det aller første, konstaterer Robin Ho ( 40 ), lett resignert.
AP161207 Jeg kan se for meg at siktede blir satt under betydelig press for å gjenta erkjennelsen under lovlige former og med forsvarer til stede.
SA160909 I en pressemelding sendt ut av Det norske travselskap, heter det at kobolt i større mengder ut over det lovlige når det gjelder hest, gir en EPO-effekt.
AP160909 I en pressemelding sendt ut av Det norske travselskap, heter det at kobolt i større mengder ut over det lovlige når det gjelder hest, gir en EPO-effekt.
AP160907 Selv om de nye blussene blir lovlige å bruke, må supportergruppene fortsatt søke om tilltatelse før de kan bruke de på kamp.
AP160907 All pyro er ment for bruk på stadion og bluss er IKKE registrert som nødbluss, alle datablader er på stell og våre supportere og deres klubber kan nå være helt trygge på at pyroarrangementene deres er tvers igjennom, 100% lovlige " melder de på sin Facebook-side.
AP160901 Begrense den lovlige innvandringen ¶
SA160831 - Det er svært lite Lotteritilsynet kan gjøre overfor lovlige selskaper som opererer i EU.
FV160831 - Det er svært lite Lotteritilsynet kan gjøre overfor lovlige selskaper som opererer i EU.
BT160831 - Det er svært lite Lotteritilsynet kan gjøre overfor lovlige selskaper som opererer i EU.
AP160831 - Det er svært lite Lotteritilsynet kan gjøre overfor lovlige selskaper som opererer i EU.
BT160830 Det handler om at den tekniske kvaliteten har blitt såpass god at det konkurrerer med det lovlige produktet, sier Myrbostad.
VG160825 - Jeg er enig med Sivilombudsmannens i at det er en forutsetning for at biblioteket skal kunne bidra til en offentlig samtale og debatt, at alle lovlige ytringer får slippe til, sier Undlien til VG.
SA160724 Onsdag ble det klart at Sundby er utestengt i to måneder for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
AP160724 Onsdag ble det klart at Sundby er utestengt i to måneder for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
SA160723 Onsdag ble det kjent at Martin Johnsrud Sundby av Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) er blitt straffet for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
SA160723 En gråtkvalt Martin Johnsrud Sundby måtte onsdag holde pressekonferanse for å fortelle at han har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
SA160723 Det er likevel satt en grense for hvor hvor mye av de lovlige medisinene man kan innta per døgn.
AP160723 Onsdag ble det kjent at Martin Johnsrud Sundby av Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) er blitt straffet for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
AP160723 En gråtkvalt Martin Johnsrud Sundby måtte onsdag holde pressekonferanse for å fortelle at han har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
AP160723 Det er likevel satt en grense for hvor hvor mye av de lovlige medisinene man kan innta per døgn.
FV160722 Doping eller ikke, Sundby har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline i forbindelse med seire i Davos 13. desember 2014 og Toblach 8. januar 2015.
FV160722 Martin Johnsrud Sundby ble av Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) straffet for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
FV160722 En gråtkvalt Martin Johnsrud Sundby måtte onsdag holde pressekonferanse for å fortelle at han har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
SA160721 Doping eller ikke, Sundby har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline i forbindelse med seire i Davos 13. desember 2014 og Toblach 8. januar 2015.
SA160721 Onsdag ble det kjent at Martin Johnsrud Sundby straffes for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
SA160721 Det er nødvendige og lovlige medisiner Martin tar, i lovlige doser.
SA160721 Det er nødvendige og lovlige medisiner Martin tar, i lovlige doser.
SA160721 Den lovlige grensen er på 1600 mikrogram, men dommen til CAS handler ikke om disse grensene, men hvordan man skal tolke reglene for det som legges i forstøveren.
SA160721 - Jeg er ikke helsemedisiner, men Martin har tatt lovlige og nødvendige medisiner.
SA160721 Martin Johnsrud Sundby ble av Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) straffet for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
SA160721 En gråtkvalt Martin Johnsrud Sundby måtte onsdag holde pressekonferanse for å fortelle at han har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
FV160721 juli, for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
FV160721 Onsdag ble det kjent at Martin Johnsrud Sundby straffes for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
FV160721 Det er nødvendige og lovlige medisiner Martin tar, i lovlige doser.
FV160721 Det er nødvendige og lovlige medisiner Martin tar, i lovlige doser.
FV160721 Den lovlige grensen er på 1600 mikrogram, men dommen til CAS handler ikke om disse grensene, men hvordan man skal tolke reglene for det som legges i forstøveren.
FV160721 - Jeg er ikke helsemedisiner, men Martin har tatt lovlige og nødvendige medisiner.
BT160721 Doping eller ikke, Sundby har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline i forbindelse med seire i Davos 13. desember 2014 og Toblach 8. januar 2015.
BT160721 Onsdag ble det kjent at Martin Johnsrud Sundby straffes for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
BT160721 Det er nødvendige og lovlige medisiner Martin tar, i lovlige doser.
BT160721 Det er nødvendige og lovlige medisiner Martin tar, i lovlige doser.
BT160721 Den lovlige grensen er på 1600 mikrogram, men dommen til CAS handler ikke om disse grensene, men hvordan man skal tolke reglene for det som legges i forstøveren.
BT160721 - Jeg er ikke helsemedisiner, men Martin har tatt lovlige og nødvendige medisiner.
BT160721 Martin Johnsrud Sundby ble av Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) straffet for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
BT160721 En gråtkvalt Martin Johnsrud Sundby måtte onsdag holde pressekonferanse for å fortelle at han har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
AP160721 Doping eller ikke, Sundby har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline i forbindelse med seire i Davos 13. desember 2014 og Toblach 8. januar 2015.
AP160721 Onsdag ble det kjent at Martin Johnsrud Sundby straffes for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
AP160721 Det er nødvendige og lovlige medisiner Martin tar, i lovlige doser.
AP160721 Det er nødvendige og lovlige medisiner Martin tar, i lovlige doser.
AP160721 Den lovlige grensen er på 1600 mikrogram, men dommen til CAS handler ikke om disse grensene, men hvordan man skal tolke reglene for det som legges i forstøveren.
AP160721 - Jeg er ikke helsemedisiner, men Martin har tatt lovlige og nødvendige medisiner.
AP160721 Martin Johnsrud Sundby ble av Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) straffet for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
AP160721 En gråtkvalt Martin Johnsrud Sundby måtte onsdag holde pressekonferanse for å fortelle at han har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
SA160720 juli, for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
SA160720 Idrettens voldgiftsrett CAS har slått fast at Martin Johnsrud Sundby har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
SA160720 - Dette handler om at Martin Johnsrud Sundby har tatt lovlige og nødvendige medisiner, men som CAS har slått fast, har medisinen blitt administrert på feil måte.
FV160720 Idrettens voldgiftsrett CAS har slått fast at Martin Johnsrud Sundby har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
FV160720 - Dette handler om at Martin Johnsrud Sundby har tatt lovlige og nødvendige medisiner, men som CAS har slått fast, har medisinen blitt administrert på feil måte.
BT160720 juli, for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
AP160720 juli, for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
AP160720 Idrettens voldgiftsrett CAS har slått fast at Martin Johnsrud Sundby har brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.
AP160720 - Dette handler om at Martin Johnsrud Sundby har tatt lovlige og nødvendige medisiner, men som CAS har slått fast, har medisinen blitt administrert på feil måte.
AP160710 Ifølge Politidirektoratet er det registrert litt over 50 000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17 985 rifler og 32 767 pistoler.
AP160710 Ifølge Politidirektoratet er det registrert litt over 50 000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17 985 rifler og 32 767 pistoler.
AP160630 - Det skal ikke være sånn at lovlige gratispassasjer skal kunne se NRK helt lovlig - uten å betale for det, sier Rimmereid.
AP160525 Når skatteparadiser klarer å tiltrekke seg mange såkalt lovlige plasseringer, er disse med å legitimere også de ulovlige pengestrømmene.
AP160525 Fordi hemmelighold er et av kjennetegnene til skatteparadisene, er det vanskelig å skille mellom lovlige og ulovlige plasseringer i skatteparadiser.
AP160519 Hva slags varer folk bestiller, så lenge det er lovlige varer, ønsker vi ikke å regulere ut over dagens begrensning, som ikke tillater alkohol og tobakk, sier han.
AP160519 Hva slags varer folk bestiller, så lenge det er lovlige varer, ønsker vi ikke å regulere ut over dagens begrensning, som ikke tillater alkohol og tobakk, sier han.
AP160512 - H&M mener det er selvsagt at ansatte i tekstilindustrien skal ha rett til lovlige ansettelseskontrakter.
SA160426 I Norge er det spillmonopol, det vil si at det er Norsk Tipping som står for den « lovlige » pengespillaktiviteten.
FV160426 I Norge er det spillmonopol, det vil si at det er Norsk Tipping som står for den « lovlige » pengespillaktiviteten.
BT160426 I Norge er det spillmonopol, det vil si at det er Norsk Tipping som står for den « lovlige » pengespillaktiviteten.
AP160426 I Norge er det spillmonopol, det vil si at det er Norsk Tipping som står for den « lovlige » pengespillaktiviteten.
AP160413 Det sekulære Baath-partiet, som var landets eneste lovlige parti fram til 2011, fikk 134 representanter, mens fem mindre støttepartier fikk 34 representanter.
BT160408 I skatteparadisene foregår det både lovlige og ulovlige ting.
BT160408 Det ulovlige dreier seg om å skjule midler fra kriminell virksomhet eller å unndra skatt, mens det lovlige handler om skatteplanlegging og enklere operasjonalisering av virksomheter.
AP160403 - Sekretærtjenester er lovlige tjenester som lar et profesjonelt firma opptre på vegne av et selskap som eies av en tredjepart.
AP160403 - Sekretærtjenester er lovlige tjenester som lar et profesjonelt firma opptre på vegne av et selskap som eies av en tredjepart.
AP160401 - Jeg håper vi kan få til en positiv spiral også der, slik vi har sett i for eksempel Barentshavet, hvor det ulovlige piratfisket er stoppet helt etter intenst press for Russlands egen lovlige fiskerinæring, som er avhengig av et godt rykte for å få eksportert varene sine.
SA160309 Man publiserer gjerne annonsen en ukes tid før oppsatt visning, og så kan lovlige bud legges inn med frist tidligst klokken 12 dagen etter siste oppsatte visning.
AP160309 Man publiserer gjerne annonsen en ukes tid før oppsatt visning, og så kan lovlige bud legges inn med frist tidligst klokken 12 dagen etter siste oppsatte visning.
AP160301 Han hevder at mange mindre teknologiselskaper ikke våger å tilby plattformer for delingsøkonomi på grunn av uklare reguleringer og mulige lovlige risiko som det kan innebære.
AP160218 Og, mener UNHCR, man må finne lovlige og trygge måter for å flytte noen flyktninger til resten av verden.
AP160218 Anbefaler lovlige alternativer ¶
AP160216 Det går selvsagt ikke an på generelt grunnlag å hevde at en langvarig isolering er innenfor grensene for det lovlige .
VG160210 Hawaii legaliserte marihuana til medisinsk bruk for 16 år siden, men har ikke hatt lovlige utsalgssteder i den tiden.
AP160210 Ikke alle stativene var lovlige
AP160209 juni blir det muntlig høring der domstolen må bestemme om de nye klimareglene er lovlige . #Klodenvår : Presidentvalget i USA svært viktig for hvordan verden takler klimaendringene ¶
AP160204 Jenter som er blitt giftet med eldre norske menn på tilsvarende måte som jentene fra Thailand, og hvor det også er blitt fremskaffet falske identifikasjonspapirer slik at jentene på papiret er eldre og dermed « lovlige ».
AP160123 Statssekretær Jøran Kallmyr ( Frp ) i Justis - og beredskapsdepartementet sier til NRK at han ikke ønsker en situasjon der personer skal unndra seg lovlige fattede vedtak ved å gå inn i kirkeasyl.
BT160118 Den beste måten å hindre utnyttelse og overgrep fra menneskesmuglere på, er at europeiske myndigheter tillater trygge og lovlige fluktruter.
AP160118 Videre hevder Rema at de butikkene de nå anmelder, tjener gode penger på å plassere varer i vindfang og deler av butikken som ikke omfatter lovlige kvadratmetere.
AP160118 Videre hevder Rema at de butikkene de nå anmelder, tjener gode penger på å plassere varer i vindfang og deler av butikken som ikke omfatter lovlige kvadratmetere.
AP160116 †" Vi skal bli pirat-taxi-killeren, som sørger for at slik kjørevirksomhet kommer inn i lovlige former, sier han.
AP160115 De anonyme omstendighetene fører til at narkotikaselgerne kan presentere seg selv på lignende måter som selgere av lovlige produkter.
AP160106 Å skrote asylinstituttet før bedre avtaler, kvoter og lovlige måter å søke beskyttelses på er på plass, er hasardiøst, mener Andersen.
SA160105 Det er kun tillat med en motor på knappe 5 hk, men med en vekt på rundt 350 kg når man likevel den lovlige toppfarten på 45 km/t.
FV160105 Det er kun tillat med en motor på knappe 5 hk, men med en vekt på rundt 350 kg når man likevel den lovlige toppfarten på 45 km/t.
BT160105 Det er kun tillat med en motor på knappe 5 hk, men med en vekt på rundt 350 kg når man likevel den lovlige toppfarten på 45 km/t.
AP160105 Det er kun tillat med en motor på knappe 5 hk, men med en vekt på rundt 350 kg når man likevel den lovlige toppfarten på 45 km/t.
AP160105 Det er kun tillat med en motor på knappe 5 hk, men med en vekt på rundt 350 kg når man likevel den lovlige toppfarten på 45 km/t.