VG170802 Han har blant annet understreket overfor justiskomiteen i Senatet at han er forberedt på å gå av eller bli sparket på kort varsel dersom han blir bedt om å gjøre noe som bryter med loven eller er moralsk forkastelig.
SA170802 Det var som å bryte loven , sier angriperen, som i sin nye hverdag kan spille foran flere titusen tilskuere som proff i amerikanske Portland Thorns.
DN170802 ¶ USAs president Donald Trump har signert loven som innebærer nye sanksjoner mot Russland.
DN170802 Siden loven har bred støtte blant både demokrater og republikanere ville det vært enkelt for Kongressen å oppheve et eventuelt veto fra presidenten, skriver New York Times.
DN170802 Russland svarte på sanksjonene allerede før Trump undertegnet loven .
DN170802 Ifølge Bloomberg News har imidlertid president Trump lagt ved en uttalelse til loven der han påpeker bekymring rundt nettopp det at presidentens makt blir innskrenket.
DN170802 I uttalelsen peker han også på at loven kan skade amerikanske virksomheten for selskaper.
DN170802 Han peker også på at loven kan hindre USA i samarbeide med sine allierte.
DN170802 Det hvite hus opplyste fredag at presidenten ville signere loven som ble vedtatt med nær enstemmighet i de to kamrene i Kongressen.
DN170802 Begrunnelsen for å innføre loven som åpner for nye straffereaksjoner overfor Russland er at landet forsøkte å manipulere valget i USA i fjor.
DN170802 Loven begrenser også presidentens muligheter til å oppheve sanksjonene på egenhånd, ifølge avisen.
DB170802 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
DB170802 Trump har tidligere forsøkt å både skrote og utvanne loven , men uten å lykkes.
DB170802 Kort tid etter kom Trump med en skriftlig uttalelse der han ikke la skjul på at han er dypt uenig i loven han nettopp hadde signert.
DB170802 - Ved å begrense lederens fleksibilitet, vil loven gjøre det vanskeligere for USA å inngå gode avtaler for det amerikanske folket, og det vil drive Kina, Russland og Nord-Korea mye nærmere hverandre, heter det i uttalelsen.
DB170802 Loven innebærer også økonomiske sanksjoner mot Iran og Nord-Korea.
DB170802 Loven er tidligere blitt vedtatt i Kongressen med stort flertall, der republikanerne kontrollerer begge kamre.
DB170802 Han har blant annet understreket overfor justiskomiteen i Senatet at han er forberedt på å gå av eller bli sparket på kort varsel dersom han blir bedt om å gjøre noe som bryter med loven eller er moralsk forkastelig.
DB170802 Da studien til Danwatch ble publisert i fjor vår, kom JDE raskt på banen med en erklæring om at selskapet er klar over de sosiale og miljømessige problemene i forbindelse med kaffeproduksjon i Brasil og at navngitte leverandører som bryter loven vil miste sin kontrakt.
DA170802 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
DA170802 Trump har tidligere forsøkt å både skrote og utvanne loven , men uten å lykkes.
DA170802 Trump hadde tilsynelatende ikke noe valg, og onsdag morgen signerte han loven som innebærer enda flere sanksjoner mot Russland, og som gjør at han må ha Kongressens støtte for å fjerne dem.
DA170802 Kort tid etter kom Trump med en skriftlig uttalelse der han ikke la skjul på at han er dypt uenig i loven han nettopp hadde signert.
DA170802 - Ved å begrense lederens fleksibilitet, vil loven gjøre det vanskeligere for USA å inngå gode avtaler for det amerikanske folket, og det vil drive Kina, Russland og Nord-Korea mye nærmere hverandre, heter det i uttalelsen.
DA170802 Loven innebærer også økonomiske sanksjoner mot Iran og Nord-Korea.
DA170802 Loven er tidligere blitt vedtatt i Kongressen med stort flertall, der republikanerne kontrollerer begge kamre.
AP170802 Det var som å bryte loven , sier angriperen, som i sin nye hverdag kan spille foran flere titusen tilskuere som proff i amerikanske Portland Thorns.
AA170802 Han har blant annet understreket overfor justiskomiteen i Senatet at han er forberedt på å gå av eller bli sparket på kort varsel dersom han blir bedt om å gjøre noe som bryter med loven eller er moralsk forkastelig. ( ©NTB ) ¶
DN170801 Visepresidenten sa at president Donald Trump vil signere loven om nye sanksjoner mot Russland, en sak som de siste dagene har skapt en diplomatisk krise mellom de to landene.
AA170801 Visepresidenten sa at president Donald Trump vil signere loven om nye sanksjoner mot Russland, en sak som de siste dagene har skapt en diplomatisk krise mellom de to landene.
AA170801 I Midtøsten har fortsatt Algerie, Irak, Kuwait, Libya, Syria og Palestina slike smutthull i loven , ifølge Human Rights Watch.
VG170731 Da jeg snakket med Datatilsynet denne uken fortalte de at loven er endret siden den gang - og at de gjerne skulle hatt en ny sak for å kunne vurdere hvor grensene går i dag.
DN170731 I tillegg til sanksjoner mot Russland, omfatter loven også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.
DB170731 Brudd på loven kan gi bøter fra 15 til 99 dollar ( 120 - nesten 800 kroner ).
DB170731 Demonstrasjonen i Kristiansand fikk politiet kjennskap til på forhånd, men det ble ikke send melding " i god tid på forhånd " slik loven krever.
AA170731 I tillegg til sanksjoner mot Russland, omfatter loven også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.
AA170731 I tillegg til sanksjoner mot Russland, omfatter loven også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.
AA170731 | Innskjerping av loven for å stoppe mobbing ¶
AA170731 Likevel står loven ved lag.
VG170730 Mattilsynet har ansvar for å følge opp loven i det daglige - men har ikke prioritert å sørge for at loven faktisk håndheves.
VG170730 Mattilsynet har ansvar for å følge opp loven i det daglige - men har ikke prioritert å sørge for at loven faktisk håndheves.
VG170730 For det første må loven om avl/oppdrett etterleves og håndheves.
VG170730 Men siden fengslet ennå ikke har gitt seg, er det kanskje et søksmål som må til for at loven skal følges.
VG170730 Med den nye loven håper jeg det blir lettere å få fylt på med ti prosent fra en ny stilling, slik at jeg får en heltidsstilling, sier han.
VG170730 Hauglie endrer derfor loven , slik at Høyesteretts dom ikke blir retningsgivende.
VG170730 Det finner heller ikke Hauglie seg i og endrer loven , slik at tvisteløsningsnemndas avgjørelser faktisk blir rettskraftig.
VG170730 Deltidsansatte har i loven en slik rett.
VG170730 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) slår Høyesterett i hodet to ganger og endrer loven for å sikre at deltidsansatte får fortrinn til nye stillinger.
VG170730 - Fordelen ved å være i denne bransjen - politikken - er at vi faktisk kan endre loven , sier hun : ¶
DN170730 Hauglie ønsker å endre loven slik at høyesterettsdommen ikke blir retningsgivende.
DN170730 Deltidsansatte har allerede en slik rett i loven , men Høyesterett avviste likevel fortrinnsretten for deltidsansatte i en dom i fjor.
DN170730 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil forandre loven slik at deltidsansatte er sikret fortrinnsrett til fulle stillinger, slik at tidligere høyesterettsdommer ikke skaper presedens.
DB170730 Ungarns statsminister Viktor Orbán hevder ifølge NTB at loven har til hensikt å sikre økt innsyn og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.
DB170730 Kritikerne mener loven er lagd for å ramme organisasjoner som støttes av den ungarskfødte milliardæren og filantropen George Soros - en yndet målskive for Viktor Orbán.
DA170730 I tillegg til sanksjoner mot Russland, omfatter loven også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.
AA170730 I tillegg til sanksjoner mot Russland, omfatter loven også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.
AA170730 Helsetilsynet påpeker at flere kommuner kjenner sine egne tjenester så dårlig at de ikke har oversikt over hvor det kan svikte eller hvor loven brytes.
AA170730 Hauglie ønsker å endre loven slik at høyesterettsdommen ikke blir retningsgivende.
AA170730 Deltidsansatte har allerede en slik rett i loven , men Høyesterett avviste likevel fortrinnsretten for deltidsansatte i en dom i fjor.
AA170729 Loven er i all hovedsak rettet mot Russland, Iran og Nord-Korea.
VG170728 Loven er i all hovedsak rettet mot Russland, Iran og Nord-Korea, og ble tidligere i uken vedtatt med overveldende flertall i Representantenes hus.
VG170728 Loven er ennå ikke undertegnet av president Donald Trump, men det russiske svaret lot ikke vente på seg.
VG170728 Sharif har brutt loven .
VG170728 - Toppolitikere må også følge loven .
NL170728 Og det skal driftes fra Norge, det sier loven .
DN170728 Loven ville også gitt stater mer fleksibilitet til å tillate forsikring som ikke overholder Obamacare-regelverket.
DN170728 Loven er i all hovedsak rettet mot Russland, Iran og Nord-Korea, og ble tidligere i uken vedtatt med overveldende flertall i Representantenes hus.
DB170728 Militærledere som nekter å implementere loven kan bli tvunget til å gå av.
DB170728 Loven « don't ask, don't tell » var offisiell politikk i USA fra 1993 til 2011 og var svært omstridt, med god grunn.
DB170728 Loven forbød homofile og bifile fra å avsløre sin seksuelle orientering og fra å snakke om homofile forhold mens de var i militæret.
DB170728 Loven forbød folk som « demonstrerte en tilbøyelighet for å engasjere seg i homoseksuelle handlinger » fra å tjene i USAs væpnede styrker.
DA170728 Og han hevder at de ikke har fulgt loven .
AA170728 Indiske domstoler har behandlet mange klager fra voldtektsofre som har bedt om å få unntak fra loven .
AA170728 | Tilsynsrapport : Seks av ti Nav-kontorer brøt loven
AA170728 I over 70 prosent av de kommunene hvor Fylkesmannen har hatt tilsyn i 2015 og 2016, konkluderes det med at kommunene bryter loven , eller bør forbedre tjenestene, innleder Helsetilsynet konklusjonen i en foreløpig tilsynsmelding med.
VG170727 Lovforslaget utvider riktignok området som kan defineres som grunnleggende samfunnsfunksjoner, men departementene kan selv i en viss grad definere hva som skal omfattes av loven av det som ligger i deres område.
DN170727 Nå skal loven behandles i Senatet, og der er utsiktene noe uklare.
DN170727 Formuleringene i loven er også slik at president Trump ikke på egen hånd kan svekke sanksjonene.
DN170727 Loven er i all hovedsak rettet mot Russland, Iran og Nord-Korea.
DN170727 Dersom loven blir vedtatt, vil den begrense Trumps mulighet til å på egen hånd fjerne eller lette sanksjoner mot Russland.
DB170727 Loven om juridisk kjønn er derfor den største kjønnspolitiske seieren i denne stortingsperioden.
DB170727 Som en følge av §1 som sier « Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling » får ikke menn kjønnspoeng.
DB170727 Hvis politikerne på Stortinget ikke mener dette er å bedre kvinners stilling burde loven tas opp til vurdering.
DB170727 Det er flere forhold ved denne loven som bør diskuteres slik at den best mulig kan sikre likestilling.
DA170727 - Bryter med loven
DA170727 - Bryter med loven
AA170727 Dersom loven blir vedtatt, vil den begrense Trumps mulighet til å på egen hånd fjerne eller lette sanksjoner mot Russland.
AA170727 - Dersom dette ikke lar seg gjøre på grunn av eksisterende lovgiving, vil jeg be om at loven endres slik at Al Jazeera kan utvises fra Israel, skriver statsministeren.
AA170727 Det finnes ingen grense for hvor langt over grensa man må gå for å bryte loven .
VG170726 Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012.
VG170726 Jusprofessor til VG : Trump setter personlig lojalitet foran loven
DN170726 Dersom loven blir vedtatt, vil den begrense Trumps mulighet til på egen hånd å fjerne eller lette sanksjoner mot Russland.
DB170726 En nabogruppe oppfordret til « de stiveste bøtene og den høyeste straffen som mulig » og mente at huseieren verken har vist hensyn til loven eller til naboene sine.
DB170726 Det ble starten på et ambisiøst byggeprosjekt - som imidlertid har gitt ham trøbbel med loven .
VG170725 Det sa jeg i går og det står jeg for, og det har skjedd i strid med loven - og utsatt Sverige og svenske borgere for en risiko, sa Löfven under pressekonferansen mandag.
VG170725 Jusprofessor til VG : Trump setter lojalitet foran loven
DN170725 Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska var de eneste republikanske senatorene som stemte mot loven .
DN170725 Ifølge New York Times går loven nå videre til en debatt som kan vare opptil 20 timer, der ulike endringsforslag skal diskuteres.
DN170725 Det har vært stor usikkerhet i forkant av avstemningen tirsdag, ettersom det var klart at ingen demokratiske senatorer ville stemme for forslaget, og 12 republikanske senatorer har signalisert at de hadde ulike bekymringer knyttet til loven .
DN170725 - Det er et skall av en lov nå, vi vet det alle sammen, sa McCain i sin tale, der han også kritiserte måten prosessen er kjørt bak lukkede dører, og gjorde det klart at mye må på plass før loven blir vedtatt.
DA170725 - Det her er virkelig alvorlig, i strid med loven , sa Löfven under pressekonferansen i går ettermiddag.
AA170725 Opposisjonstilhengere demonstrerte mandag kveld i et forsøk på å få Duda til å legge ned veto også mot denne loven , men uten å få gjennomslag.
AA170725 Kritikere mener at også den tredje loven , som Duda ifølge presidentens kontor godkjente tirsdag, truer domstolenes uavhengighet.
AA170725 Også EU har kritisert den nye loven .
AA170725 Polske opposisjonstilhengere demonstrerte også mandag kveld i et forsøk på å få Duda til å legge ned veto mot den tredje loven , men uten å få gjennomslag.
AA170725 Men denne loven ble mandag underkjent av presidenten og sendt tilbake til nasjonalforsamlingen. ( ©NTB ) ¶
AA170725 Kritikere mener at også den tredje loven , som Duda godkjente tirsdag, truer domstolenes uavhengighet, og både aktivister og dommere reagerer på avgjørelsen, også utenfor landets grenser.
AA170725 Det er likevel vi som har ansvaret, selvsagt, men vi har vært så trygge som vi kan være på at vår praksis for offentlige anskaffelser har vært ryddig og innenfor loven .
AA170725 Advokaten « sier ikke at festivalen bryter loven , men hun utelukker det heller ikke. » ( Adressa 24. juli ).
VG170724 Jusprofessor til VG : Trump setter personlig lojalitet foran loven
VG170724 Det sa jeg i går og det står jeg for, og det har skjedd i strid med loven og utsatt Sverige og svenske borgere for en risiko, sier Löfven under pressekonferansen mandag.
VG170724 Presidentens signatur var det eneste som gjensto for at den nye loven kunne blitt gjennomført.
VG170724 Jusprofessor til VG : Trump setter personlig lojalitet foran loven
DN170724 Det som har skjedd er i strid med loven og har satt svenske statsborgere i fare, sa Löfven.
DN170724 Dudas godkjenning var det eneste som gjensto for at den nye loven kunne blitt gjennomført.
DB170724 Det er er alvorlig og i strid med loven .
DB170724 - Alvorlig og i strid med loven
DB170724 Når president Duda nå sier at han legger ned veto mot loven , så betyr det en konstitusjonell krise i Polen.
DB170724 Duda sa før underhuset stemte gjennom loven torsdag i forrige uke at han ville søke et kompromiss i den politisk betente saken.
DB170724 Loven har fått EU-kommisjonen til å reagere sterkt, peke på at den setter demokratiske spilleregler til side, og true med å ta fra Polen stemmeretten i EU.
DB170724 I 1894 ble loven om ulykkesforsikring for fabrikkarbeidere innført.
AA170724 Dudas godkjenning var det eneste som gjensto for at den nye loven ville blitt en realitet.
AA170724 Den ene er loven som i realiteten ville brakt høyesterett under politisk kontroll, ved at nåværende høyesterettsdommere ble erstattet med dommere valgt av justisministeren, som også er riksadvokat.
AA170724 Det er alvorlig, og det har skjedd i strid med loven og utsatt Sverige og svenske borgere for en risiko, sier Löfven.
AA170724 EU-president og Polens eksstatsminister Donald Tusk har uttalt at den nye loven strider mot EUs verdier og skader Polens omdømme.
AA170724 Dudas godkjenning er det eneste som gjenstår for å innføre den nye loven .
AA170724 Vi ser stadig at personer, organisasjoner og foretak tilbakeviser kritikk ved å si at de ikke har brutt loven .
AA170724 Dragsten sier ikke at festivalen bryter loven , men hun utelukker det heller ikke.
VG170723 Les mer : Jusprofessor mener Trump setter personlig lojalitet foran loven
DN170723 Om loven blir vedtatt vil den begrense Trumps mulighet til å på egen hånd fjerne eller lette sanksjoner mot Russland.
DB170723 Om loven blir vedtatt vil den begrense Trumps mulighet til å på egen hånd fjerne eller lette sanksjoner mot Russland.
AA170723 Om loven blir vedtatt vil den begrense Trumps mulighet til å på egen hånd fjerne eller lette sanksjoner mot Russland.
AA170723 Om loven blir vedtatt vil den begrense Trumps mulighet til å på egen hånd fjerne eller lette sanksjoner mot Russland.
VG170722 Nå mangler loven kun en godkjenning av president Andrzej Duda, som selv er jurist.
VG170722 Mens kritikerne mener at loven bryter det demokratiske prinsippet om at rettsvesenet må være uavhengig og beskyttet mot politisk påvirkning, argumenterer den polske regjeringen med at rettsvesenet må bli mer effektivt og rettferdig.
VG170722 EU-president og Polens eksstatsminister Donald Tusk har allerede uttalt at den nye loven strider mot EUs verdier og skader Polens omdømme.
VG170722 Jusprofessor til VG : Trump setter personlig lojalitet foran loven
DB170722 På den annen side kan ikke religiøse dogmer eller verdier opphøyes til å stå over loven eller de politiske institusjonene.
AA170722 Nå mangler loven kun en godkjenning av president Andrzej Duda, som selv er jurist.
AA170722 Mens kritikerne mener at loven bryter det demokratiske prinsippet om at rettsvesenet må være uavhengig og beskyttet mot politisk påvirkning, argumenterer den polske regjeringen med at rettsvesenet må bli mer effektivt og rettferdig.
AA170722 EU-president og Polens eksstatsminister Donald Tusk har allerede uttalt at den nye loven strider mot EUs verdier og skader Polens omdømme.
VG170721 | Jusprofessor til VG : Trump setter personlig lojalitet foran loven
VG170721 Trumps siste uttalelser om at han angrer på å ha ansatt Jeff Sessions som justisminister, fordi Sessions erklærte seg inhabil i Russland-etterforskningen, er ifølge jusprofessoren enda et bevis på at Trump ikke forstår loven , eller ignorerer den.
VG170721 Jusprofessoren påpeker at Trump ifølge loven ikke selv kan sparke Mueller, men at han kan instruerer visejustisminister Rod Rosenstein om å gjøre det.
VG170721 Hva de faktisk fikk av informasjon er uvesentlig ifølge loven .
VG170721 - Det tyder på at han åpenbart ikke bryr seg om loven , eller ikke forstår den.
VG170721 ( VG ) Jusprofessor Pauls Schiff Berman er usikker på om president Donald Trump ikke forstår loven , eller om han ikke bryr seg om den.
VG170721 Loven vakte stor oppmerksomhet fordi det var rett før Sotsji-OL, og ble fordømt i vesten.
VG170721 Loven mot « homo-propaganda » gjorde også at Disney's nyinnspilling av « Skjønnheten og udyret » fikk 16-års aldersgrense i Russland, til tross for at det er en familiefilm.
DB170721 Loven vil blant annet innebære at pornografiske nettsider blir pålagt å verifisere brukernes alder ved bruk av kredittkort.
AA170721 Loven trenger fortsatt godkjenning fra nasjonalforsamlingens overhus og fra president Andrzej Duda.
AA170721 Loven vil blant annet innebære at pornografiske nettsider blir pålagt å verifisere brukernes alder ved bruk av kredittkort.
VG170720 - Uttalelsene viser nok en gang en dobbeltmoral i deres tilnærming til loven til dem som forhindrer terrorister, mens de selv omfavner terroristgrupper som angriper vårt land, uttaler det tyrkiske utenriksministeriet.
VG170720 I Norge bør alle ha like rettigheter, plikter og stå likt for loven .
DN170720 I den samme talen foreslo Macron også å stoppe unntakstilstanden i landet, men samtidig innføre deler av den i loven .
DN170720 Loven trenger fortsatt godkjennelse fra nasjonalforsamlingens overhus og fra president Andrzej Duda.
DN170720 I den samme talen foreslo Macron også å stoppe unntakstilstanden i landet, men samtidig innføre deler av den i loven .
DB170720 Statsminister Beate Szydlo sier på sin side at loven til slutt vil bli vedtatt slik Lov og rettferdighetspartiet vil.
DB170720 Den europeiske dommerforeningen sier i sin ferske uttalelse at loven vil innebære « et udiskutabel brudd med europeiske standarder for domstolenes uavhengighet ».
AA170720 Loven trenger fortsatt godkjenning fra nasjonalforsamlingens overhus og fra president Andrzej Duda.
AA170720 Larsen forklarer at føreren har ansvaret for å forvisse seg om at kjøringen er i henhold til loven .
VG170719 Alle kvinnene er over seksuell lavalder, og loven sier at samtykkende voksne kan ta del i hva slags forhold de vil, uansett hvor utradisjonelt det måtte være.
DN170719 Nå blir dette lovverket erstattet av den nye, samlende loven .
DN170719 Innføringen av den nye loven er et av Macrons valgløfter.
DN170719 Flere av elementene i unntakslovene blir gjort permanente i den ny loven , noe som har ført til protester fra organisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch.
DN170719 Disse kaller den nye loven for drakonisk.
DB170719 Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012.
DB170719 Det vil også føre til at forsikringspremiene kan stige med 50 prosent i året etter at loven blir fjernet.
DB170719 Alle har gjort sitt beste, men i dag har vi ikke 50 senatorer som kan bli enige om hva som bør erstatte den gjeldende loven , sier McConnell på en pressekonferanse.
DB170719 Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke.
DB170719 Loven har blitt endret, men har den blitt mer moderne ?
DB170719 På den ene siden kjenner vi han som mannen bak låter som « I Believe I Can Fly » og « Ignition », mens vi på den andre kjenner han for hans trøblete fortid med loven .
DB170719 I RETTEN : Rapperen har flere ganger lagt seg på feil side av loven , noe som har resultert i rettssaker og etterforskninger.
AA170719 Videoen hun la ut på Snapchat, utløste straks hissig debatt i det strengt religiøse landet, der loven pålegger kvinner å dekke seg til når de er ute blant folk.
AA170719 Nå blir dette lovverket erstattet av den nye, samlende loven .
AA170719 Innføringen av den nye loven er et av Macrons valgløfter.
AA170719 Flere av elementene i unntakslovene blir gjort permanente i den ny loven , noe som har ført til protester fra organisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch.
AA170719 Disse kaller den nye loven for drakonisk.
AA170719 Videoen hun la ut på Snapchat, utløste straks hissig debatt i det strengt religiøse landet, der loven pålegger kvinner å dekke seg til når de er ute blant folk.
VG170718 Schumer, som hevder at over 30 millioner mennesker vil miste helseforsikringen sin dersom man fjerner den eksisterende loven uten å erstatte den med noe annet, innrømmer at det ikke er alt i dagens lov som fungerer optimalt.
SA170718 Loven skal følges.
FV170718 Loven skal følges.
DN170718 Senator Jim DeMint sa i 2009 at loven ville bli Obamas Waterloo, ifølge Politico.
DB170718 ut fra at loven stiller ekstra strenge krav til hvor aktsom man må være med å sjekke alder i slike saker ) med at « de ytre omstendighetene (... ) tilsa at dette burde sjekkes ut nærmere », og at de dermed hadde opptrådt uaktsomt ved å ikke gjøre mer for å forsikre seg om dette før de hadde seksuell omgang med h
DA170718 Stortinget vedtok i vår innstramminger av loven for private høyskoler og fagskoler, nettopp på bakgrunn av avsløringer om at statsstøtte og studentenes egenbetaling ikke kom studentene til gode.
DA170718 Loven forutsetter likevel at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme ungene i barnehagen til gode.
AP170718 Loven skal følges.
AA170718 Dommen lyder på 14 dagers ubetinget fengsel og er de første som er avsagt etter at den skjerpede loven mot tigging trådte i kraft 21. juni i år. ( ©NTB ) ¶
AA170718 Danmark har skjerpet loven mot tigging og en rumensk tigger er som den første dømt til 14 dagers fengsel.
VG170717 Demokrat om loven : - Hjerterått ¶
VG170717 mai 1975 : Lagtinget vedtar loven om selvbestemt abort, med 18 mot 17 stemmer. 22. april 1977 : Ukontrollert oljeutblåsning på Bravo-plattformen i Nordsjøen.
NL170717 Kan barnet bruke bildet mot deg når det blir eldre ? Loven sier at når barnet er under 15 år, er det foreldrene som bestemmer om og hvordan de skal eksponeres på nettet.
AA170717 Over 40 prosent av bedriftene bryter loven .
AA170717 Rundt 40 prosent av arbeidsgiverne bryter loven .
VG170716 Spillereglene var klare : Du følger loven eller ikke.
DB170715 Statsråden og statssekretæren er langt mer utydelige i sine forklaringer, men Angelvik bekrefter at han mottok e-postene og at de ikke ble journalført slik loven sier.
VG170714 - Vi vil pågripe folk, og vi vil håndheve loven så godt vi kan.
DB170714 I retten sa dommer Carlos Bea at han har til gode å se i loven at et menneske og en ape er likestilte, skriver The Telegraph.
DA170714 - Vi vil pågripe folk, og vi vil håndheve loven så godt vi kan.
AA170714 - Vi vil pågripe folk, og vi vil håndheve loven så godt vi kan.
VG170713 New York Times melder at hun har møtt medlemmer av kongressen, opprettet en egen lobbygruppe og blitt et symbol på russisk motstand mot loven .
NL170713 * UNN brøt loven da de ikke varslet saken til Helsetilsynet.
NL170713 * UNN brøt loven da de ikke ga pasienten forsvarlig helsehjelp.
NL170713 juni ), med direkte henvisning til ovennevte sak : " Vi har nettopp vært vitne til at en tilsynsavgjørelse der det påvises alvorlige svikt i ledelsen, ikke får konsekvenser for noen av lederne som påviselig har brutt loven ".
NL170713 juli ) påstår at ingen ansatte ved sykehuset i denne saken har brutt loven , reises alvorlige spørsmål knyttet til direktørens troverdighet.
DA170713 | Flere eldre bryter loven
DA170713 De unge blir mer lovlydige, mens flere eldre enn før siktes for å bryte loven .
DA170713 - Jeg er godt oppdratt og ville aldri brutt loven , sier Thorild Helle ( 69 ).
AA170713 Norge har reagert kraftig på loven og kalt den en trussel mot organisasjonslivet og demokratiet i Ungarn.
AA170713 Kritiske røster ser på denne loven som et direkte forsøk på å få stengt prestisjetunge Central European University ( CEU ).
AA170713 EU-kommisjonen har nå sett nøye på loven og konkludert med at den er uforenlig med EUs lovgivning, sier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.
AA170713 Brudd på loven kan føre til nedleggelse.
AA170713 Norges Vannscooterforbund vil presisere at vi ikke er mot nødvendig regulering av ferdsel på sjø, men vi forventer at kommunene nå innser at de må følge lovverket, og de krav loven stiller, når de ser på disse prosessene.
AA170713 Jo større områder man vil regulere, jo vanskeligere blir det i henhold til loven, og forbud i en hel kommune er så å si umulig å forsvare, slik loven krever man må gjøre.
AA170713 Jo større områder man vil regulere, jo vanskeligere blir det i henhold til loven , og forbud i en hel kommune er så å si umulig å forsvare, slik loven krever man må gjøre.
AA170713 vannskuterførere er forskriften ugyldig i henhold til loven .
DB170712 NTNU-professoren tror ikke at loven er brutt.
DB170712 Jusprofessor mener selskapet bak Marcus & Martinus har brutt loven
DA170712 kan ha brutt loven .
DA170712 - Det betyr ingen ting hvor høyt du sitter, loven er uansett over deg, la han til.
AA170712 Formålet med loven er å modernisere ekteskapsinstituttet ved å gi alle voksne par som ønsker det, rett til å gifte seg, påpeker likestillingsminister Helena Dalli. ( ©NTB ) ¶
AA170712 Loven som ble vedtatt i parlamentet i Valletta, stryker den tradisjonelle erklæringen " dere er nå mann og kone " fra borgerlige ekteskapsseremonier.
AA170712 - Det betyr ingen ting hvor høyt du sitter, loven er uansett over deg, la han til.
VG170711 - Det er ganske klart at han beveger seg helt på kanten av loven , fordi han på forhånd visste at han skulle møte russiske interesser som lovte han informasjon om Hillary Clinton.
DN170711 Loven ble støttet av president Barack Obama, Hillary Clinton, som da var utenriksminister, og et stort flertall av republikanerne, som tradisjonelt er meget Russland-skeptiske.
DB170711 Fulgte ikke loven
DB170711 Det kan ikke være greit å bryte loven .
DA170711 Går endringene igjennom, ka loven gjelde fra 20. september.
DA170711 Det er ikke tilfeldig at loven tas igjennom i sommerferien, mener enkelte.
DA170711 - Jeg holder meg alltid innenfor loven .
DA170711 Det er loven tydelig på, sa Hovde Skjelbostad.
AA170711 Soldater må ikke ta loven i egne hender.
AA170711 Loven er teknologinøytral, og det som er ulovlig i virkeligheten er ikke lov på internett heller.
VG170710 - I Kina er alle like for loven .
DA170710 Loven pålegger banken å sperre kontoene dersom de ikke mottar oppdaterte opplysninger.
DA170710 | Innskjerping av loven for å stoppe mobbing ¶
AA170710 Soldater må ikke ta loven i egne hender.
AA170710 - I Kina er alle like for loven .
AA170710 Den britiske regjeringens våpensalg til Saudi-Arabia er ikke i strid med loven , til tross for landets krigføring i Jemen, slår en domstol i London fast.
AA170710 | Innskjerping av loven for å stoppe mobbing ¶
AA170710 Loven pålegger banken å sperre kontoene dersom de ikke mottar oppdaterte opplysninger.
DB170709 Geir Pollestad i SP sier følgende om matsvinnet som oppstår som følge av loven : ¶
DB170709 Men universitetene bryter konsekvent loven , fordi det ikke får noen konsekvenser.
AA170709 Han mener loven må endres.
AA170709 Advokat Patrick Lundevall-Unger i Avocado, mener loven om fri rettshjelp er for svak når det gjelder rettighetene til pårørende og etterlatte ved dødsfall i utlandet.
DB170708 Williams fortsatte så over lyskrysset, « i overensstemmelse med loven », da hun fortsatt hadde grønt lys.
DB170708 Politiet har i dag kommet med en uttalelse der de sier at Williams « kjørte etter loven » da hun svingte inn på veien.
DA170708 Kritikere hevdet loven som trådte i kraft 1. juli i fjor kunne påvirke barn og unge til å endre kjønn uten at de egentlig mente det.
DN170707 juni 2017, at Wiik har brutt loven på følgende punkter : ¶
DB170707 Han legger til at Forbrukerrådet også kan vurdere om artistene skal få en bot for å ha brutt loven .
DB170707 Han legger til at Forbrukerrådet også kan vurdere om artistene skal få en bot for å ha brutt loven .
AA170707 Navalnyj ble funnet skyldig i å ha brutt loven om offentlige forsamlinger flere ganger.
VG170706 Tilsyn med blodforgiftning : 11 av 11 undersøkte sykehus bryter loven
VG170706 Kongsvinger sykehus opplyser at helsepersonellet som har brutt loven ikke ønsker å kommentere saken utover sykehusets uttalelser.
VG170706 I tillegg har fem helsepersonell brutt loven under behandlingen av pasienten : To overleger, én lege i spesialisering og to sykepleiere.
VG170706 * Det var store mangler ved journalføringen, som også er i strid med loven .
NL170706 Derfor er det på høy tid med avløsning for gutten som i møte med dem som er med på hans felttog mot den edle loven , og kun da, ikler seg gullbukser.
NL170706 Derfor er det på høy tid med avløsning for gutten som - i møte med dem som er med på hans felttog mot den edle loven , og kun da - ikler seg gullbukser, skriver Per Gunnar Stensvaag.
DB170706 Hvis vi ikke får flere politibetjenter på gata og bygger opp det nødvendige juridiske presset ved hjelp av strengere straffer, risikerer vi at folk tror at loven tilhører den sterkeste, sa Benjamin Jendro, talsmann for politiet i Berlin, til Bild.
DB170705 Sjokktall om renhold : Bare to av ti følger loven
DA170705 Loven er der fordi barn ikke har den nødvendige erfaring eller kritiske sans til å foreta objektive vurderinger i tilknytning til reklame.
BT170705 Samtidig åpner loven for annen opplæring enn gjennom den offentlige grunnskolen.
BT170705 Men få er klar over denne muligheten som loven legger til rette for.
BT170705 Loven gir dermed deg som forelder rett til å ta barnet ditt ut av skolen dersom du ønsker det.
AP170705 » « Loven stiller videre krav om å treffe nødvendige sikkerhetstiltak, og har regler om behandling av personopplysninger, om tilsyn og om straff.
AP170705 Loven stiller ikke et konkret krav om fører som overvåker kjøringen, men hvorvidt det anses trygt å tillate utprøving uten fører, må vurderes konkret under behandlingen av hver enkelt søknad. » « Forslaget gir supplerende regler om virkeområdet, søknadsprosessen herunder hvem som kan få tillatelse,
NL170704 Artikkel 26 fastslår at det skal være likhet for loven .
NL170704 . Gjenstand for konsultasjoner etter loven her er blant annet saker som gjelder reindrift, jakt, fangst og fiske og annen utmarksutnyttelse, kyst- og fjordfiske, skogbruk, hyttebygging, naturvern- og kulturminnevern, arealinngrep- og arealdis-poneringer, anlegg av skyte- og øvingsfelt for forsvaret, kommunikasjonsutbygging og tetts
DB170704 VITTEL ( procycling.no ) : Likhet for loven var det arbeidsgiveren til Mark Cavendish ønsket seg etter at spurtstjernen ble presset inn mot barrierene av Peter Sagan.
DB170704 Så vi har sendt det til han, også får vi se om han vurderer å bruke klageretten eller om han mener at vi har gjort et gyldig vedtak i tråd med loven , sier Bruarøy.
DB170704 - Det er ikke klagerett for andreparter, men ifølge denne loven har fylkesmannen klagerett.
DB170704 I tillegg krever loven at livssynsskoler legger fram en synliggjøring av sin egenart.
BT170704 Uansett hvem som vinner valget til høsten bør de fjerne uklarhetene i loven .
BT170704 Loven er nå til revisjon i departementene.
AP170704 PBL : - Kommunen tøyer loven
AP170704 Men uavhengig av dette, så er det mange uklarheter i loven slik den er i dag.
AP170704 Det har vært viktig å prøve grensene for tilsyn, for å få frem de mange hullene loven har i dag.
AP170704 Det er barnehager som har « skilt seg negativt ut » på punktene i loven , for eksempel spesielt lave personalkostnader eller høye husleiekostnader og interntransaksjoner.
AP170704 - Vi oppfordrer våre medlemmer til å være sikre på at de driver innenfor reglene, mens Oslo nå tøyer loven så langt de kan i stedet for å gjøre individuelle vurderinger.
AP170704 - Vi har fortsatt tilsynsansvaret så lenge loven ikke er opphevet.
AP170704 - De visste at loven om tilsyn på økonomi kom i 2013.
AP170704 Loven har lagt inn rom for skjønn, og da blir det feil å sitte og finregne på det, mener Begum.
AP170704 Loven har flere kriterier, og det er viktig at det ikke blir for rigid, sier Begum.
AP170704 Loven er ikke krystallklar, og det gjør det vanskelig å utføre tilsynsoppgavene, sier Dahl.
AP170704 - Loven kom i 2013, og det fantes ingen tidligere saker på dette da vi startet tilsynene i fjor, sier utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ).
AA170704 « Den grundige granskningen viser at jeg har fulgt alle regler i Kystad-saken, og advokatfirmaet Schjødts juridiske betenkning basert på rapporten, slår utvetydig fast at loven er fulgt.
SA170703 Under denne loven kunne høytlønnede personer fra andre land slippe unna med en artistskatt på 24,75 prosent av deres totale inntekter, rundt halvparten av hva høytlønnede spanjoler måtte betale.
SA170703 Personer som falt inn under loven , slapp i tillegg å skatte av inntekter man vurderte at ble generert i andre land.
SA170703 I 2010 ble « Beckham-loven » forkastet for personer med en årlig inntekt på over 5,5 millioner kroner, men med ett unntak : De som var kommet til Spania før endringen, kunne fortsatt dra nytte av loven i fem år.
SA170703 Loven var som skapt for fotballstjerner.
DB170703 Men når han gjør skade på barn er loven ganske tydelig på det, sier hun.
DA170703 Loven har stått i stampe i Representantenes hus, mens det blir hevdet at Trump-allierte forsøker å vanne den ut.
DA170703 | Marcus og Martinus reklamerte for fanprodukter fra scenen - kan ha brutt loven
DA170703 Det er loven tydelig på, sier Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukerombudet.
AP170703 | Byråden og loven Lasse Qvigstad ¶
AP170703 Under denne loven kunne høytlønnede personer fra andre land slippe unna med en artistskatt på 24,75 prosent av deres totale inntekter, rundt halvparten av hva høytlønnede spanjoler måtte betale.
AP170703 Personer som falt inn under loven , slapp i tillegg å skatte av inntekter man vurderte at ble generert i andre land.
AP170703 I 2010 ble « Beckham-loven » forkastet for personer med en årlig inntekt på over 5,5 millioner kroner, men med ett unntak : De som var kommet til Spania før endringen, kunne fortsatt dra nytte av loven i fem år.
AP170703 Loven var som skapt for fotballstjerner.
VG170702 Uten sikkerhetskontroll i parken sier loven nå at du altså har rett til å ta med våpen for å kunne forsvare deg mot andre som måtte finne på å ha med våpen der.
VG170702 Tirsdag denne uken erklærte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at loven bryter med ytringsfriheten.
VG170702 Stemplet som « fremmed agent » ¶ Loven som forbyr homoseksuell propaganda er bare en av mange som rammer det sivile samfunnet i Russland.
VG170702 Nå kan det gå mot slutten for hele loven .
VG170702 I praksis forbyr loven homoparader og andre offentlige markeringer til støtte for homofili, men kritikerne hevder den gjør det umulig å diskutere rettigheter for LHBT i det hele tatt.
VG170702 Domstolen fastslår at loven bidrar til å forsterke fordommene mot homofile og oppmuntre til homofobi ¶
VG170702 Loven gjør det dessuten vanskelig for henne og organisasjonen å bistå sårbare ungdommer.
DB170702 - Jeg tror et mye større antall mener at ingen er hevet over loven og at alle må betale den skatten parlamentet har fastsatt.
DB170702 Men det er ikke avgjørende så lenge det ikke er straffbart etter loven ».
AP170702 juni fremsetter Joacim Lund lettvinte og til dels feilaktige påstander rundt loven som gir rett til selvbestemt juridisk kjønn.
DB170701 Som Luca Dalen Espseth, brukerrepresentant i ekspertgruppen som la grunnlaget for loven, skrev i Dagbladet da loven ble sendt ut på høring : « For oss medfører dette lovforslaget en etterlengtet anerkjennelse av vår identitet og vår verdighet som mennesker.
DB170701 Som Luca Dalen Espseth, brukerrepresentant i ekspertgruppen som la grunnlaget for loven , skrev i Dagbladet da loven ble sendt ut på høring : « For oss medfører dette lovforslaget en etterlengtet anerkjennelse av vår identitet og vår verdighet som mennesker.
DB170701 Med denne nye loven vil vi slippe situasjoner der det stilles spørsmålstegn ved våre identitetspapirer.
DB170701 Med den nye loven oppfyller Norge våre menneskerettslige forpliktelser bedre enn før, blant annet ved at retten til privatliv og forbudet mot diskriminering nå står sterkere.
DB170701 Det eneste unntaket fra loven gjelder når et barn blir født.
DB170701 Den nye norske loven er i tillegg i tråd med både Europarådets ministerkomités LHBT-anbefaling fra 2015 og de såkalte Yogyakarta-prinsippene fra 2006.
DB170701 Den nye loven får betydning for kjønnskvotering i arbeidslivet : En mann som har endret sitt juridiske kjønn til kvinne, vil kunne kvoteres inn på kvinneandelen ved en arbeidsplass.
DB170701 » Loven berører mange : Ifølge Personregisteret har allerede 650 personer søkt om å få bytte juridisk kjønn.
DB170701 Loven som gjør det mulig å skifte kjønn i folkeregisteret uten å ha en bestemt diagnose og uten medisinsk behandling.
DB170701 Loven gjelder også barn.
DB170701 Loven gir personer mulighet til å søke om juridisk kjønnsskifte uten en inngripende prosess.
DB170701 Loven gir også tyngde til Norges internasjonale engasjement på feltet.
DA170701 Denne saken illustrerer tydelig at loven gir altfor stort rom for større naturinngrep som svekker natur- og opplevelsesverdier i Norges viktigste friluftsområde, sier Hansson.
BT170701 Retten la til grunn at det er sannsynlig at mannen vil kunne bryte loven igjen og at den siktede er dømt 14 ganger tidligere.
BT170701 - Vedkommende fremstilles for fengsling fordi han tidligere er dømt for tilsvarende brudd på loven .
BT170701 Hva som menes med « ikke er edruelig », gir loven ingen definisjon av.
BT170701 Vi fikk en utfordring ved at loven kun ga utvalgsleder og nestleder tilgang til sakenes personopplysninger.
AP170701 Hun påpeker at det i loven om sosiale tjenester ikke foreligger grunn til å gi avslag til etablering på spesifikke adresser - vedkommende fikk derfor innvilget garanti.
AP170701 I år er det 45 år siden homofili ble avkriminalisert, 175 år siden loven om dødsstraff for homofile menn ble avskaffet, og åtte år siden likekjønnet ekteskap ble tillatt i Norge.
AA170701 Sex mellom menn er ifølge loven teknisk sett også fortsatt en kriminell handling.
AA170701 Google har tatt en risiko ved å bryte loven , og nå må de betale prisen for det.
VG170630 « Det du skriver der understreker bare hvor tåpelig den gjeldende loven er », svarer Eriksen.
VG170630 Sånn apropos likhet for loven ».
VG170630 I en kommentar skriver en person at loven er lik for alle, og at det er fordi Caroline Berg Eriksen ikke slipper unna.
VG170630 Han legger til at det kun alkoholomtale eller - bilder som skjer i markedsføringsøyemed som går under loven .
VG170630 At Eriksens ektemann går ut mot loven , har han ikke så mye å si til.
VG170630 - At han synes loven er tåpelig får stå for hans regning, vi forholder oss til loven , sier Guslund.
VG170630 - At han synes loven er tåpelig får stå for hans regning, vi forholder oss til loven, sier Guslund.
VG170630 I det skriftlige svaret fra Helsedirektoratet står det at loven rammer vidt, og at reklameforbudet er svært strengt når det kommer til bilder og illustrasjoner av en alkoholholdig drikk.
VG170630 Den nye loven vil gi homofile og lesbiske fulle ekteskapsrettigheter, inkludert muligheten til å adoptere barn.
VG170630 Loven ble vedtatt med overveldende flertall - 393 mot 226 stemmer.
NL170630 Nå må loven innføres i praksis.
NL170630 Det er et legitimt og prinsipielt krav om likhet for loven og lokal forvaltning.
NL170630 Den loven stopper ved grensen mellom Trøndelag og Nordland.
NL170630 | Loven er lik for alle.
DB170630 Den konkluderte med at politiet burde håndheve loven strengere.
DB170630 Den eneste mulige vei videre er pinlig enkel : Politiet må følge loven .
AP170630 Selv stemte hun mot loven i Riksdagen fredag, men loven ble likevel vedtatt med 393 mot 226 stemmer.
AP170630 Selv stemte hun mot loven i Riksdagen fredag, men loven ble likevel vedtatt med 393 mot 226 stemmer.
AP170630 Han siterte en strofe fra den tyske nasjonalsangen, og sa at den nye loven betyr « samhold, rett og frihet » for alle tyskere som elsker hverandre, skriver Deutsche Welle.
AP170630 Den nye loven sikrer likekjønnede par alle rettigheter.
AA170630 - USA beundrer byens fremragende prestasjoner, som er resultat av byens høye grad av selvstyre, økonomisk og personlig frihet og respekt for loven , sier talskvinne Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet.
AA170630 Selv stemte hun imot lovforslaget i Riksdagen fredag, men loven ble likevel vedtatt med 393 mot 226 stemmer.
AA170630 Den nye loven sikrer likekjønnede par alle rettigheter.
AA170630 Loven må fortsatt debatteres i Forbundsrådet, overhuset i den tyske nasjonalforsamlingen, før endelig godkjenning.
VG170629 Vi er dedikert til å fikse loven , sier Moore Capito.
VG170629 Les også : Dommere brøt loven : - Full gjennomgang av regelverket ¶
DA170629 Gruppa hevder at den skal drive « identitarian rescue mission » utenfor Libyas kyst, der de skal « angripe humanitære organisasjoner når de bryter loven ».
BT170629 En ny rapport fra Sivilombudsmannen viser at politiet har blitt strengere, uten at loven er endret.
AP170629 De siste månedene har flere tatt loven i egne hender og drept muslimer og hinduer som tilhører lavere kaster, som de mener har drept kuer eller spiser storfekjøtt.
AP170629 - Ingen person i denne nasjonen har rett til å ta loven i sine egne hender.
AA170629 Ortega Diaz sier hun ikke anerkjenner disse avgjørelsene og sier det bare er et frekt forsøkt på å ta fra henne rollen som landets øverste håndhever av loven .
VG170628 - Retten finner at den nederlandske staten brøt loven , sa dommer Gepke Dulek-Schermers, og slo fast at styrkene forsto at mennene ved å fortsette evakueringen utsatte mennene for « inhuman behandling eller henrettelser ».
VG170628 - Problemet er at hvis rettighetene skal sikres, så må EU-domstolen gå inn og avgjøre tvister, slik at det er likhet for loven .
FV170628 Den ene av de siktede sørlendingene skal ha befølt jentene på en måte som etter loven karakteriseres som voldtekt.
DB170628 Ellers blir det pekt på at loven neppe vil ha noen betydning for lovbrytere som tenker seg om.
DB170628 Den som dropper fingeravtrykk på telefonen og bare bruker pinkode, vil ikke rammes av loven .
DB170628 Den nye loven åpner for at politiet får en slik adgang.
DB170628 Den nye loven kan virke moderne i en tid der lovbryterne blir stadig mer teknologisk bevisste og kyndige.
DB170628 Bakgrunnen for den nye loven er at høyesterett i en kjennelse i august 2016 fastslo at det ikke var hjemmel til å bruke tvang for å få tilgang på innholdet i mistenktes mobiltelefon ved bruk av fingeravtrykk.
DB170628 Loven er et hastverksarbeid og har passert høringsinstansene og Stortinget uten særlig oppmerksomhet.
BT170628 Folk flest : Skatteadvokat Elin Sarai hos PWC tror at både du og jeg ville brukt skatteparadis, om vi bare holdt oss på riktig side av loven .
DB170627 Likevel sier Lien at politiets arbeid og loven har hatt en god effekt.
DB170627 - Selv om det ikke har vært noen saker opp for domstolene, så virker loven likevel fordi det skaper mye stress for familiene.
DB170627 Men Google har brutt loven , mener hun.
DB170627 Uansett hva som skjedde før videoen startet så er politiets jobb å beskytte folk og å håndheve loven, ikke oppføre seg som om man står over loven .
DB170627 Uansett hva som skjedde før videoen startet så er politiets jobb å beskytte folk og å håndheve loven , ikke oppføre seg som om man står over loven.
DB170627 juli trer loven i kraft som pålegger skal alle tobakkspakninger ha lik form, lik farge og lik påskrift.
AP170627 Lu legger til at alle er like foran loven i Kina, og at andre land burde respektere Kinas judisielle suverenitet istedenfor å bruke enkeltsaker for å blande seg.
AP170627 Denne loven sier lite om krav til bemanning utover dette.
AA170627 - Ingen land har rett til å blande seg og komme med uansvarlige kommentarer om indre anliggender i Kina, sier talsperson Lu Kang, og legger til at alle i Kina er like for loven .
AA170627 - Ingen land har rett til å blande seg og komme med uansvarlige kommentarer om indre anliggender i Kina, sier talsperson Lu Kang, og legger til at alle i Kina er like foran loven .
AA170627 Men Google har brutt loven , mener hun.
AA170627 Men Google har brutt loven , fastholder hun.
AA170627 Likevel sier Lien at politiets arbeid og loven har hatt en god effekt.
AA170627 - Selv om det ikke har vært noen saker opp for domstolene, så virker loven likevel fordi det skaper mye stress for familiene.
AA170627 Men den nye loven kommer også med en liten pekefinger ; godteri som i større grad kan forveksles med tobakksprodukter ( altså produkter der det kan finnes tvil om det dreier seg om godteri eller tobakk ), kan fortsatt nektes å ligge framme. 2.
AA170627 Loven inneholder en rekke oppdateringer til dagens gjeldende regelverk.
VG170626 Politiet må også følge loven og blir nå etterforsket, sa han ifølge Sky News.
VG170626 I januar i år ble brødrene dømt til fire år og tre måneders fengsel for seksuell omgang med barn under 14 år, noe som betegnes som voldtekt i loven , siden man ikke anser at personer under 14 år har samtykkekompetanse til denne type handlinger.
VG170626 Årsaken var Deloittes konklusjon om at stiftelsen ikke er ideell og at den har operert i strid med loven .
VG170626 Det kan ikke være slik at de skal være avhengig av VG eller Deloitte for å finne ut om noen opererer i strid med loven , sier Lysbakken.
SA170626 Jeg har brukt så mye krefter for å kjempe for å få endret loven i Norge, som gjør at vi kan ha proffkamper her.
DN170626 I børsmeldingen kommer det også frem at RenoNorden beklager å ha brutt arbeidsmiljøloven, og at etter at selskapet ble kjent med bruddene har iverksatt tiltak for å sikre at loven ikke brytes.
DA170626 Loven om offentlig kontroll av kjøtt og slakterier av 1892 skilte kun mellom « ikke spiselig » og « spiselig », og mellom « sundhedsskadeligt » og « ikke sundhedsskadeligt ».
BT170626 Jeg har brukt så mye krefter for å kjempe for å få endret loven i Norge, som gjør at vi kan ha proffkamper her.
AP170626 I et Facebook-innlegg skriver Obama videre at loven vil skade folk, og at små endringer i løpet av de neste par ukene ikke kan endre den « fundamentale småligheten » ved lovforslaget.
AP170626 Jeg har brukt så mye krefter for å kjempe for å få endret loven i Norge, som gjør at vi kan ha proffkamper her.
AA170626 Hun har fått møte ektemannen i fengsel en gang i måneden, men det er minimumet av det som kreves etter den kinesiske loven , sier Lundestad.
VG170625 - Han var etterlyst basert på gode kilder og er pågrepet i henhold til loven , fremstilt for varetekt, og vil få sine rettigheter oppfylt.
VG170625 Vil spesifisere begrep i loven
VG170625 - Vi vil spesifisere begrepet « fast ansettelse » i loven , slik at det ikke lenger vil være mulig å ha faste ansatte som ikke får lønn mellom oppdragene.
VG170624 Årsaken var Deloittes konklusjon om at stiftelsen ikke er ideell og at den har operert i strid med loven .
BT170624 Når politifolk bryter loven , er det en selvfølge å skrive om.
BT170624 Derfor skal Spesialenheten nå undersøke om ansatte i politiet har brutt loven .
BT170624 Anmeldelsen må sees på som et skremmeskudd for å bekjempe det ledelsen ser på som en ukultur, der politibetjenter med viten og vilje bryter loven for å gi pressen informasjon som skulle vært hemmelig.
AP170624 Kvinnerettighetsforkjempere sier at en oppheving av loven , artikkel 308, vil være en seier, men at problemet også er en integrert del av det jordanske samfunnet.
AP170624 Gjør seg klar til å avskaffe loven som fritar voldtektsmenn fra straff, dersom han gifter seg med offeret.
AP170624 Det er forventet at det jordanske parlamentet i neste uke fjerner den kontroversielle loven .
AP170624 - Teksten i loven er ikke endret, men tolkninger er annerledes, sier han.
VG170623 I forkant av offentliggjøringen av forslaget har kritikken haglet mot Mitch McConnell, og hans samarbeidspartnere, fordi man har utarbeidet loven bak lukkede dører, og kun lagt opp til 10 timer med debatt og kort tid fra offentliggjøring til avstemning.
VG170623 Bakgrunn : Dette er forslagene til den nye loven
VG170623 Det er ikke tatt kontakt med andre deler av myndighetsapparatet for å få vurdert om Traaviks engasjement for å tildele penger til en kvinne han hadde et forhold til kan være i strid med loven .
VG170623 Ilstad har blitt oppmerksom på at det har skjedd en lovendring som gir anledning til å føre beviset, men mener loven ble endret mest på bakgrunn av en oppsving i overgrepssaker.
DB170623 ¶ LOVBRUDD : Universitetet i Oslo brøt loven , men ble reddet av smutthull.
DB170623 Lisa Loven Kongsli ( 37 ) får oppleve premiere på både sin første sønn, og sin første Hollywood-film i løpet av en uke Dagbladet Pluss ¶
DB170623 Ingen av dem bryter nødvendigvis loven , eller kan bli straffet for frihetsberøvelse eller andre type lover som kan være relevante å se på i forbindelse med tematikken.
DB170623 Den nye loven er illustrert med et forbudsskilt av en skrevende mannskikkelse på et dobbeltsete.
DB170623 Loven er ikke lik moralen.
DA170623 De er helt klart på den rette siden av moralen, om ikke loven , sier Ommundsen.
DA170623 De er helt klart på den rette siden av moralen, om ikke loven , sier Ommundsen.
AP170623 I et Facebook-innlegg skriver Obama videre at loven vil skade folk, og at små endringer i løpet av de neste par ukene ikke kan endre den « fundamentale småligheten » ved lovforslaget.
AP170623 Sex mellom menn var forbudt fra 1871 da Tyskland for første gang ble samlet til én stat, men håndhevelsen av loven ble kraftig skjerpet av Adolf Hitler og nazistene i 1935.
AP170623 Paragrafen ble med inn i demokratiet i Vest-Tyskland, og først i 1969 ble loven liberalisert - men en aldersgrense på 21 år ble innført.
AP170623 I 2000 beklaget Forbundsdagen at loven ble beholdt da Tyskland skulle gjenreises, politisk så vel som økonomisk etter krigen.
AP170623 Her ble paragraf 175 også med fra nazilovene, men loven ble mildnet i 1957.
AP170623 Avkriminaliseringen kom på slutten av 1960-tallet, men loven - kjent som paragraf 175 - besto frem til 1994.
AP170623 Denne loven vil vi vedta denne høsten, sier Hulot til den franske tv-kanalen BFM fredag.
AA170623 - Jeg håper at loven åpner for å gjøre noe med dem som kommer med slike falske anklager, sa han torsdag.
VG170622 Men det er, eller bør være, en del av gamet å kunne finne de beste spillobjektene, så lenge man holder seg innenfor loven .
VG170622 Samtidig er de fleste amerikanere motstandere av det de nå vil erstatte den loven med, sier Peterson.
VG170622 PRESIDENT : Donald Trump har troen på at loven vil bli bra.
VG170622 Noe det for eksempel var mye av da « Obamacare » ble til, selv om deler av den loven også ble til bak lukkede dører.
VG170622 Minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, mener denne loven vil bety høyere kostnader, mindre behandling og at millioner mister sin forsikring.
VG170622 I forkant av offentliggjøringen av forslaget har kritikken haglet mot Mitch McConnell, og hans samarbeidspartnere, fordi man har utarbeidet loven bak lukkede dører, og kun legger opp til 10 timer med debatt og veldig kort tid fra offentliggjøring til avstemning.
DN170622 | Universitetet brøt loven - ble reddet av smutthull ¶
DB170622 - I samsvar med loven
AP170622 Dette er historien om hvordan loven ble til.
AA170622 Man trenger ikke å gå lenger enn inn på venteværelset til legen for å se loven .
AA170622 Loven eksisterer altså ikke andre steder enn på papiret.
VG170621 Nå frykter tilhengerne av abortloven at Trump-administrasjonen vil uthule loven ytterligere.
VG170621 De har mye penger og en hær av advokater som jobber for å utfordre loven .
VG170621 Loven som gir amerikanske kvinner rett til selvbestemt abort ble innført etter en høyesterettsdom i 1973.
NL170621 Fyhn vil ikke at loven skal gjelde ressurssterke, innflytelsesrike middelaldrene menn.
DN170621 Oslo : - Det kommer nye byggetiltak stadig vekk, slik at kommunene må følge opp og sørge for at det er likhet for loven , skriver direktør Rune Svensson i Oslofjordens Friluftsråd i en epost.
DA170621 | SV vil endre loven
DA170621 Den nye loven gjør det lettere å si opp statsansatte enn andre i norsk arbeidsliv.
VG170620 SENATOR : Marco Rubio er en av flere republikanske senatorer som gjerne skulle sett at arbeidet med den nye loven ble gjort med større åpenhet.
VG170620 Det fikk republikanere til å rase den gang, og Mitch McConnell sa blant annet at det amerikanske folk var blitt forbigått i arbeidet med loven .
VG170620 Det betyr at de kan få loven gjennom dersom ikke flere enn to av deres egne går imot forslaget.
VG170620 - Loven vil endelig holde Russland ansvarlige for deres skamløse angrep på vårt presidentvalg, sa Arizona-senator John McCain ( R ) etter avstemningen.
NL170620 Og egentlig planla departementet at loven av 1987 skulle bare gjelde hvis man slo barnet så det ble skadet.
NL170620 I forarbeidene til loven ble det gjort unntak for « mer lempelig irettesettelse som innebærer en rimelig avpasset bruk av fysisk makt overfor barn ».
NL170620 Det er et paradoks at loven mot å slå barn i skolen gikk igjennom uten så mye som en protest.
DN170620 Selskapet mener ifølge børsmeldingen at Wiik har brutt loven på følgende punkter : ¶
DN170620 Selskapet mener ifølge børsmeldingen at Wiik har brutt loven på følgende punkter : ¶ | - Mest sannsynlig med ytterligere nedgang i prisene, spesielt i Oslo ¶
DN170620 Selskapet mener ifølge børsmeldingen at Wiik har brutt loven på følgende punkter : ¶
DB170620 David Beckham ble en av de første som kunne dra nytte av denne loven og betale 24 % i skatt - omtrent halvparten av det spanjoler som tjener mer enn 600 000 euro ( drøyt 5,5 millioner norske kroner ) måtte.
DB170620 Loven var satt slik at Spania skulle kunne trekke til seg unge talenter, det være seg i idrett eller kultur.
DA170620 I fjor ble det kaos da Hollande-regjeringen ville endre arbeidsmiljøloven gjennom loven « El Khomri », oppkalt etter daværende arbeidsminister Myriam El Khomri.
DA170620 Loven skal blant annet gjøre det lettere for bedrifter å sparke ansatte og svekke fagforeningens felles forhandlingsmakt, og overføre mer makt til den enkelte bedrift om hvilke krav de stiller til arbeidstakerne.
AA170620 Kritikerne mener at den i realiteten har ført til at det er umulig å diskutere homofili offentlig uten å bryte loven .
AA170620 I tirsdagens kjennelse fastslår domstolen at loven bidrar til å forsterke fordommene mot homofile og oppmuntre til homofobi.
AA170620 Det er første gang homofile russere har gått rettens vei etter at russiske føderale myndigheter i 2013 vedtok den omstridte loven som forbyr informasjon om homofili til mindreårige.
AA170620 Den russiske loven som forbyr såkalt homofil propaganda til mindreårige, bryter med ytringsfriheten, mener Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
AA170620 Loven som forbyr " homofil propaganda ", ble ifølge russiske myndigheter innført for å beskytte mindreårige og samfunnets moral.
AA170620 Kritikerne mener at den i realiteten har ført til at det er umulig å diskutere homofili uten å bryte loven .
AA170620 I tirsdagens kjennelse fastslår domstolen at loven bidrar til å forsterke fordommene mot homofile og oppmuntre til homofobi.
AA170620 Det er første gang homofile russere har gått rettens vei etter at russiske myndigheter vedtok den omstridte loven i 2013.
AA170620 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har fastslått at den russiske loven som forbyr såkalt homofil propaganda til mindreårige, bryter med ytringsfriheten.
AA170620 Loven som forbyr " homofil propaganda " ble ifølge russiske myndigheter innført for å beskytte mindreårige og samfunnets moral.
VG170619 Selv om undersøkelsen er frivillig, bestemmer loven at det kan tas hensyn til at søkeren har sagt nei når asylsaken vurderes.
VG170619 - Etter loven skal konfidensielle dokumenter låses inn i arkivskap klarert for konfidensielt.
VG170619 Det er derfor samfunnet ser så alvorlig på dette, noe som gjenspeiles i loven .
SA170619 At dette var et brudd på loven om offentlige anskaffelser, er en ting, men at en dermed gikk glipp av mange andre, kanskje langt mer spennende løsninger i den gigantiske utbyggingen som skulle i gang på Dale er forstemmende.
SA170619 Fagdirektør Jo Gjedrem hos Forbrukerombudet mener Strex har brutt loven .
DB170619 Ifølge loven , vil ikke turister kunne få en slik tillatelse, skriver Washington Post.
AP170619 Av flere grunner som vi vil argumentere for i artikkelen, foreslår vi at norsk barnevern heretter heter Trygg og Forsvarlig Oppvekst, TFO, med tilsvarende tittel på den nye loven som kommer. | - Færre vestlige kriger vil gi mindre terror ¶
AP170619 Av flere grunner som vi vil argumentere for i artikkelen, foreslår vi at norsk barnevern heretter heter Trygg og Forsvarlig Oppvekst, TFO, med tilsvarende tittel på den nye loven som kommer.
AA170619 Selv om undersøkelsen er frivillig, bestemmer loven at det kan tas hensyn til at søkeren har sagt nei når asylsaken vurderes.
DN170618 USA-president Donald Trump har lenge vært mot loven, og pressesekretær Sean Spicer fortalte at Trump skulle fjerne loven tidligere i år, ettersom han mener at begrensningene internettleverandører blir utsatt for er urimelige.
DN170618 USA-president Donald Trump har lenge vært mot loven , og pressesekretær Sean Spicer fortalte at Trump skulle fjerne loven tidligere i år, ettersom han mener at begrensningene internettleverandører blir utsatt for er urimelige.
DN170618 Protesten er et svar på amerikanske Federal Communications Commission ( FCC ) sitt ønske om å bli kvitt loven for amerikansk nettnøytralitet, står det på demonstrasjonens nettside.
DN170618 Pai mener at begrensningene loven fører med seg for nettleverandører er skadelig for markedet, noe han skrev i et innlegg i USA Today i mai.
DB170618 Så hvis man ikke har vurdert barnets beste ved for eksempel forandring i loven eller ved nye reformer, kan disse dokumentene regnes som lovstridige.
AA170618 - Statsministeren må handle umiddelbart for å sikre at bevis blir ivaretatt slik at alle som er ansvarlige for det som skjedde i Grenfell Tower blir holdt ansvarlig overfor loven , sier han.
VG170617 Og ikke minst byr den på en norsk birolle : Lisa Loven Kongsli spiller amasonen Menalippe.
VG170617 På én uke har en rapport konkludert med at stiftelsen ikke er ideell, og at den har brutt loven , samtidig som Bufdir har sagt opp avtalene og Stiftelsestilsynet har åpnet tilsyn.
VG170617 - Men slik du ser det, har stiftelsen operert riktig og innenfor loven ?
DB170617 - Men det er tydelig at loven ikke følges opp med nok kraft.
DB170617 - Jeg tror ikke Stortinget tolker loven slik at Medietilsynet kan skåne NRK, sier Thomsen.
AP170617 - Men det er tydelig at loven ikke følges opp med nok kraft.
AP170617 - Loven følges ikke opp med nok kraft ¶
AA170617 - Men det er tydelig at loven ikke følges opp med nok kraft.
VG170616 Også norske Lisa Loven Kongsli har en rolle som amasonetrener i filmen - noe hun trente åtte timer om dagen i flere måneder for å få til.
VG170616 AMASONE : Norske Lisa Loven Kongsli som amazonekrigeren Menalippe i « Wonder Woman ».
VG170616 Erendira Wallenda hadde kun en liten sikkerhetsline festet til livet, siden loven i delstaten krever at alle stunts som skjer mer enn seks meter over bakken må sikres.
VG170616 Dersom Stiftelsestilsynet finner at penger er delt ut i strid med loven , må mottakerne av godtgjørelsene bli nødt til å betale tilbake pengene til stiftelsen, påpekes det i et brev til Fyrlykta 14. juni.
SA170616 - I mine øyne er ikke det TV 2 gjør greit i henhold til loven , og da ønsker ikke vi å bidra til at deres program blir mer kommersielt interessant.
NL170616 Ære være kjeltringene - de som bryter loven , drar til myrer og vann ulovlig og risikerer store straffer.
NL170616 Det står i loven !
DN170616 Loven er i hovedsak en utvidelse av dagens 20 år gamle lov, slik at den også fungerer i dagens digitale verden.
DN170616 Den nye loven skal forhindre interessekonflikter i politikken og sette en ny moralsk standard i et politisk landskap som de siste årene har vært plaget av tallrike korrupsjonsskandaler.
DB170616 Støttespillerne av loven argumenterer for at monarkiet er en hellig grunnstein i det thailandske samfunnet, og må beskyttes for en hver pris.
DB170616 Kritikere hevder at loven utnyttes for å slå ned på opposisjonen generelt.
DB170616 - De tolker loven bredere og bredere for å utvide den, ved å inkludere uttalelser som ikke direkte kritiserer monarkiet, men som støtter kritikken.
DB170616 - Nye områder vil bli lagt inn i loven , fordi verden har forandret seg og mange angrep på våre samfunn kommer gjennom nettet, sier Erna.
DB170616 juli ikke vil skje med den nye loven ?
DB170616 juli 2011 har vært svært sentrale i arbeidet med forslaget til den nye loven .
DB170616 Loven skal sikre mer effektivt forebyggende arbeid mot terror, spionasje og sabotasje.
BT170616 - I mine øyne er ikke det TV 2 gjør greit i henhold til loven , og da ønsker ikke vi å bidra til at deres program blir mer kommersielt interessant.
AP170616 Presidentskapet brøt loven
AP170616 Kolberg la til at komiteen har presisert at alle vedtak skal følge loven .
AP170616 I et fem punkts vedtak, som Stortinget kommer til å slutte seg til tirsdag, slås det fast at presidentskapet brøt loven da det i strid med anbudsreglene utvidet prosjektet med å pusse opp Prinsens gate 26.
AP170616 En enstemmig kontrollkomité ber Stortingets presidentskap å følge loven .
AP170616 - I mine øyne er ikke det TV 2 gjør greit i henhold til loven , og da ønsker ikke vi å bidra til at deres program blir mer kommersielt interessant.
AA170616 Tidligere denne uken ko m Kunnskapsdepartementet med en uttalelse om hvordan loven skal tolkes.
AA170616 Loven tar også høyde for at det i dag er flere private virksomheter som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, og legger til rette for at disse vil bli omfattet av lovens krav til sikkerhet.
AA170616 Dette blir sammensetningen også ved behandling av fullstendige anker og i anker over avgjørelser om straff eller strafferettslig særreaksjon for lovbrudd som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år.
AA170616 Justisdepartementet foreslår at loven endres slik at asylsøkere som trolig får bli i Norge, kan arbeide før de blir intervjuet av Utlendingsdirektoratet.
AA170616 | Akuttmottak brøt loven i behandlingen av blodforgiftning ¶
AA170616 Omtrent alle akuttmottak brøt loven i sin behandling av blodforgiftning, viser en undersøkelse Helsetilsynet har utført.
BT170615 Det er nødvendig for tilliten mellom stat og borger, og i ytterste konsekvens for at folk ikke skal ta loven i egne hender.
BT170615 Saken viser at barnevernsansatte ikke blir korrigert godt nok av loven eller av de instansene som skal beskytte barna, først og fremst fylkesnemnden.
AA170615 Loven lik for alle ¶
VG170614 Stiftelser som bryter loven undergraver den viktige rollen stiftelser spiller i Norge.
SA170614 Kunnskapsdepartementet mener at kommuner ikke kan forskjellsbehandle private og ideelle barnehager ettersom loven gir adgang til å ta ut utbytte for private.
SA170614 Fakta : Disse landene omfattes av den nye loven : ¶
SA170614 Fakta : Disse landene omfattes av den nye loven : ¶
NL170614 I dag gjelder loven sør for Nordland og gir innbyggerne rett til lokal forvaltning av beite og seterdrift, jakt, fangst og fiske på statsgrunn.
NL170614 I Troms og Nordland, der loven ikke gjelder, går pengene til staten.
NL170614 » Loven om Opplysningsvesenets fond sier også at avkastningen skal komme Den norske kirke til gode, og at salg og utleie skal skje på markedsmessige vilkår.
FV170614 I strid med loven øker også ventetiden før barna kommer til avhør.
DN170614 Ungarns regjeringsparti Fidesz regner Soros som en politisk erkefiende, og kritiske røster mener den nye loven er skreddersydd for å ramme organisasjoner som støttes av nettopp ham.
DN170614 Den nye loven kan forvanske de allerede svært vanskelige forhandlingene som nå er i gang mellom Ungarn og Norge om en ny pott på 215 millioner euro med EØS-hjelp.
DN170614 Brudd på loven kan føre til nedleggelse.
DN170614 - Slik vi ser det, innebærer loven at organisasjoner som mottar utenlandsk støtte på helt legitimt vis, risikerer å bli stigmatisert og forhindret fra å kunne utføre sin viktige rolle i det ungarske samfunn, sier statssekretær Marit Berger Røsland ( H ) i Utenriksdepartementet.
DN170614 - Fra norsk side er vi bekymret for effekten den nye loven vil ha på det sivile samfunn, og dermed for demokratiet, i Ungarn, sier hun.
DN170614 Loven sier at en organisasjon som mottar mer enn 24.000 euro i året i støtte fra utlandet, må registrere seg som " utenlandsstøttet ".
DN170614 Loven kan også bli utfordret av EU, som i likhet med Europarådet og FN har gått kraftig ut mot de nye reglene.
DN170614 Grunnen til det er at den amerikanske kongressen, som konrolleres av republikanerne, må avgjøre at eventuelle betalinger til Trump-tilknyttede hoteller og forretninger bryter denne loven .
DN170614 Denne loven handler om mottagelse av økonomiske godtgjørelser fra utenlandske aktører eller andre lands representanter.
DN170614 Blant annet Harvard-professoren Laurence Tribe, som har vært svært kritisk til Donald Trump, sår tvil om at Trump vil kunne stilles for riksrett for et eventuelt brudd på denne loven - selv om han mener muligheten er der.
DN170614 Kommuner som favoriserer ideelle barnehager uten profitt, bryter loven , mener Kunnskapsdepartementet.
DN170614 Kongresskildene som har viderebrakt opplysningene fra lunsjmøtet, sier ingenting om hvilke deler av den foreslåtte loven Trump henviste til.
DB170614 Justisminister Søren Pape Polsen sier at loven skal gjelde i tre år og at Folketinget må vedta den på nytt hvis problemet vedvarer.
DB170614 Hun sier til Berlingske at hun frykter loven vil kriminalisere alle hjemløse.
DB170614 Loven gjelder tigging i gågater, ved stasjoner, på offentlige transportmidler og i eller ved supermarkedet.
DA170614 I november vender Diana Prince ( og Lisa Loven Kongslis Menalippe ) tilbake i Zack Snyders « Justice League », der hun bare er en del av et stort superhelt-ensemble.
DA170614 Dagsavisen-desken vil sikkert bli ekstra glad hvis jeg passer på å nevne at Lisa Loven Kongsli dukker opp i en rask birolle som amasonen Menalippe, så heia Norge !
DA170614 I november vender Diana Prince ( og Lisa Loven Kongslis Menalippe ) tilbake i Zack Snyders « Justice League », der hun bare er en del av et stort superhelt-ensemble.
DA170614 Dagsavisen-desken vil sikkert bli ekstra glad hvis jeg passer på å nevne at Lisa Loven Kongsli dukker opp i en rask birolle som amasonen Menalippe, så heia Norge !
DA170614 Det må vurderes ut fra kriteriene i loven .
DA170614 » KrF viser i sin begrunnelse for forslaget til Forbrukerrådet : « Terskelen for å få erstatning for såkalt skjult mangel ( er ) mer enn firedoblet siden loven som gjelder salg av brukt bolig ble til, ifølge Forbrukerrådet.
BT170614 Vi står kun for tvangsfullbyrdelse etter loven , sier Valland.
BT170614 Fakta : Disse landene omfattes av den nye loven : ¶
BT170614 Spørsmålet er også om loven vil føre til at færre kvinner går med nikab.
AP170614 Dekan Erwin Chemerinsky ved Berkeley-universitetets juridiske fakultet mener ifølge The Washington Post at politikerne har en plikt til å be domstolene håndheve loven når Trump ikke etterlever den.
AP170614 Fakta : Disse landene omfattes av den nye loven : ¶
AA170614 Brudd på loven kan føre til nedleggelse. ( ©NTB ) ¶ | - London-brannen var en varslet katastrofe ¶
AA170614 Loven sier at alle organisasjon som får mer enn 24.000 euro i året i støtte fra utlandet, må registrere seg som en " utenlandsstøttet organisasjon ".
VG170613 | Lisa Loven Kongsli med Hollywood-avtale for fire superhelt-filmer ¶
VG170613 Trente som Bjørgen ¶ Loven Kongsli lå i hardtrening til rollen, og forteller at hun ble hentet i limousin i Oslo og flydd til London for å trene åtte timer daglig i fire måneder.
VG170613 Med Ruben Östlunds « Turist » ( 2014 ), der hun blant annet spilte mot Kristofer Hivju, nådde norske Lisa Loven Kongsli ( 37 ) ut til større deler av verden.
VG170613 KVINNEKRAFT : Lisa Loven Kongsli som amazonekrigeren Menalippe får instruksjoner fra regissør Patty Jenkins på « Wonder Woman»-settet.
VG170613 KRIGERKLAR : Lisa Loven Kongsli på filmfestivalen i Cannes med Ruben Östlunds film « Turist » i 2014.
VG170613 AMAZONER : Fra venstre : Lisa Loven Kongsli som Menalippe, Gal Godot som prinsesse Diana, Connie Nielsen som dronning Hippolyta og Robin Wright som Antiope.
VG170613 Vergemål : Dette sier loven
VG170613 Men verken Arvid, Magnus eller Lars Peder blir spurt om å godkjenne vergemålsordningen, slik loven åpner for : ¶
VG170613 Vi lar loven bestemme, sier moren.
VG170613 - Nå er det loven som bestemmer.
DB170613 ¶ ENDRE LOVEN : Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF, mener det er på høy tid å endre ordlyden i straffeloven.
DB170613 Lisa Loven Kongsli ( 37 ) får oppleve premiere på både sin første sønn, og sin første Hollywood-film i løpet av en uke Dagbladet Pluss ¶
DB170613 Den norske skuespilleren Lisa Loven Kongsli har en mindre rolle i filmen, som tanta til Diana, amasonen Menalippe.
DB170613 I 2015 slo Høyesterett fast at PST brøt loven da de beslagla opptak hos filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen.
DB170613 Ifølge New York Post er det ikke imot loven å bytte navn på en merkevare, så lenge dokumentasjon på navnebyttene foreligger.
DB170613 De kan avsløre dårlige forhold ved fabrikkene som ifølge selskapet selv streber etter å følge loven .
DA170613 Kongresskildene som har viderebrakt opplysningene fra lunsjmøtet, sier ingenting om hvilke deler av den foreslåtte loven Trump henviste til.
DA170613 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! 2/3 bryter loven
DA170613 Både Norges Takseringsforbund og NITO Takst støtter en revisjon av loven , får Dagsavisen opplyst.
BT170613 Blir det kostbart for dere å ha Hønen gård i Ringerike, slik loven nå tolkes ?
AP170613 - Men hvis man ønker at kommuner skal kunne prioritere ideelle fremfor kommersielle barnehager utelukkende fordi sistnevnte tar ut utbytte, må loven endres.
AP170613 - Hvis man ønker at kommuner skal kunne si nei til kommersielle barnehager fordi de er kommersielle, må loven endres, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AP170613 - Da må loven endres ¶
AP170613 Med : Gal Gadot, Chris Pine, Lisa Loven Kongsli, Connie Nielsen, Robin Wright.
AA170613 Ungarns statsminister Viktor Orbán hevder loven har til hensikt å sikre økt innsyn og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.
AA170613 Kritikere mener på sin side at loven virker skreddersydd for å ramme organisasjoner som støttes av den ungarskfødte milliardæren og filantropen George Soros.
AA170613 Helsingforskomiteen i Ungarn varsler at den vil nekte å etterkomme kravene i loven og oppfordrer til en kampanje med sivil ulydighet.
AA170613 EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans har fra før gjort det klart overfor Ungarn at han ikke vil godta loven uten videre.
AA170613 Dalhuisen sier loven nå må utfordres på alle nivåer, fra organisasjonene på grasrota til EU i Brussel.
AA170613 Czimbalmos sier til NTB at hun frykter den nye loven også kan få konsekvenser for de pengene Norge gir til organisasjoner i Ungarn gjennom EØS-midlene.
AA170613 Brudd på loven kan føre til nedleggelse.
AA170613 - Vi har fulgt tett med på utviklingen i Russland og sett hvilken effekt den russiske loven har hatt.
AA170613 - De forslitte forsøkene på å forkle denne loven som nødvendig for den nasjonale sikkerheten kan ikke skjule dens virkelige hensikt, som er å stigmatisere, sverte og true kritiske organisasjoner og hindre det viktige arbeidet de gjør, sier Amnestys Europa-direktør John Dalhuisen.
AA170613 Loven gikk igjennom med 130 mot 44 stemmer.
AA170613 Her omgitt av Connie Nilsen og Robin Wright ( t.h ) og norske Lisa Loven Kongsli ( t.v ).
VG170612 Med : Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli.
VG170612 Det er i disse første scenene at norske Lisa Loven Kongsli, som spiller en av trenerne til amasoneprinsessen Diana ( Gal Gadot ) får levere sine få replikker - noe hun selvfølgelig gjør på glitrende vis.
VG170612 Politiet har varslet demonstrantene om at de risikerer å bli angrepet av maskerte menn med pepperspray, og at politiet vil reagere mot alle som bryter loven .
VG170612 Han var tiltalt for å ha brutt loven da han fjernet USAs krigsminister.
VG170612 Men det er jo politiet som har ansvaret for at folk følger loven her i landet, svarer Frp-representanten som er første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.
VG170612 Nå vil hun endre loven for å hindre at arbeidere ikke får lønn mellom ulike oppdrag. at arbeidere ikke får lønn mellom ulike oppdrag.
VG170612 - Disse prinsippene bør nå inn i loven .
VG170612 Mandag varslet Hauglie kamp mot nulltimerskontrakter og innleie av arbeidskraft, og sa at hun vil endre loven for å hindre at arbeidere ikke får lønn mellom ulike oppdrag.
DB170612 Politiet har varslet demonstrantene om at de risikerer å bli angrepet av maskerte menn med pepperspray, og at politiet vil reagere mot alle som bryter loven .
DB170612 « House of cards » går Loven Kongsli og en hærskare av amasonekvinner til krig mot ondskapen rundt dem.
DB170612 Norske Lisa Loven Kongsli har en sentral rolle i filmen, som « løytnant » Menalippe, den beinharde, krigerske tanta til selveste Wonder Woman, eller Diana som superhelten egentlig heter.
DB170612 Lisa Loven Kongsli.
DB170612 Filmskaperne tente umiddelbart på erfaringen, og skrev det inn i manuset, fortalte Loven Kongsli i et intervju med Dagbladet før helga.
DB170612 AKTUELL : Lisa Loven Kongsli spiller amasonekrigeren Menalippe i den superheltfilmen « Wonder Woman ».
DB170612 - Vi har sett så mange actionfilmer hvor man må leve seg inn i mannlige roller, men endelig er dagen kommet hvor alle kvinnelige publikummere kan se på rå, sterke og flotte kvinner kjempe på lerretet, sa Loven Kongsli i Dagbladet-intervjuet forrige uke.
DA170612 Dette må inn i loven , sier Meyer.
DA170612 Loven omfatter blant annet et eget kapittel for hva kjøperen har krav på ved avtalebrudd fra selgerens side, og et eget kapittel om det motsatte.
DA170612 - Loven må endres ¶
DA170612 Dette må inn i loven , sier Meyer.
DA170612 Loven omfatter blant annet et eget kapittel for hva kjøperen har krav på ved avtalebrudd fra selgerens side, og et eget kapittel om det motsatte.
DA170612 - Loven må endres ¶
AP170612 Utgangspunktet for saken var ekteparet Mildred og Richard Loving, som var blitt dømt til fengsel i Virginia for å ha brutt loven ved å gifte seg med hverandre.
AA170612 Politiet har varslet demonstrantene om at de risikerer å bli angrepet av maskerte menn med pepperspray, og at politiet vil reagere mot alle som bryter loven .
AA170612 Dette må inn i loven , mener forbundets generalsekretær Morten Andreas Meyer.
AA170612 Kierulf understreker at loven må praktiseres likt overfor forskjellige typer ansiktsdekkende plagg, både finlandshette og nikab.
DB170611 at forarbeidet til loven ikke var godt nok.
DB170611 NEW YORK ( Dagbladet ) : Justismyndighetene i New York varsler at de vil undersøke om Eric Trump, president Donald Trumps nest eldste sønn, og den veldedige stiftelsen hans kan ha brutt loven .
AP170611 Departementet foreslår å endre loven slik at også fondets fremtidige norske datterselskaper blir fritatt for skatt.
DA170610 Ombudet vil bistå og informere, og følge opp at loven blir fulgt.
SA170609 Jeg hilser Kåre Reitens ( H ) ønske om å få endre loven og åpne for sentralinstitusjoner hjertelig velkommen.
SA170609 | Samfundets skole bryter loven
FV170609 Likestillingsombudet har pekt på hvilke endringer Samfundets skole bør gjøre for å komme på riktig side av loven .
DB170609 Prinsipielt sett er det vanskelig å si nei til muslimske skoler når loven åpner for andre skoler på religiøst grunnlag.
DA170609 Macron har kommet med flere løfter : Loven som forbyr representanter i nasjonalforsamlingen å ansette egen familie, er ventet nå i juni.
AP170609 En komité som gjennomgikk papirene, stemplet Stones film som « i hovedsak fiksjon », men ga den delvis æren for loven om offentliggjøring.
VG170608 Så selv om loven skulle si at det er grunnlag for å tiltale Trump for å ha forsøkt å stoppe en etterforskning, så betyr ikke det at han kommer til å bli stilt for riksrett.
VG170608 - Når vi diskuterer mulige ulovlige handlinger fra presidenten må vi erkjenne at dette både har en side som handler om loven og en side som handler om politikk.
VG170608 Ifølge ham er det ingenting i Comeys vitneutsagn som overbeviser om at Trump har brutt loven .
VG170608 Presidenten i USA har et stort handlingsrom, men også presidentmakten er begrenset av loven .
VG170608 | Rapport : Fyrlykta har brutt loven
SA170608 Der loven krever et arbeidsmiljøutvalg skal også dette arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
FV170608 | Samfundets skole bryter loven
DB170608 - Selv om ikke loven krever noen begrunnelse for å sparke meg, brukte administrasjonen anledningen til å svartmale meg og enda viktigere : FBI.
DB170608 For det første vil et slikt brev falle helt utenfor innsynsretten loven angir.
DB170608 Det er ikke nødvendigvis ulovlig etter loven , slik kongressen til slutt skal tolke den.
DB170608 Og er presset Trump la på Comey for å stanse etterforskingen av Flynn, eller mer generelt, etterforskingen av Trump-organisasjonens Russlands-forbindelser, tilstrekkelig til å kunne påstå at presidenten brøt loven ?
BT170608 Jonathan Turley, jussprofessor ved George Washington University, sier at det ikke er noen ting i Comeys vitneutsagn som overbeviser ham om at Trump har brutt loven .
AP170608 Først da han unnlot å registrere seg som lobbyist for Tyrkia, slik loven krever.
AP170608 Amerikanske medier har avslørt at Flynn kan ha brutt loven to ganger.
AP170608 Johnathan Turley, jussprofessor ved George Washington University, sier at det ikke er noen ting i Comeys vitneutsagn som overbeviser ham om at Trump har brutt loven .
AA170608 Johnathan Turley, jussprofessor ved George Washington University, sier at det ikke er noen ting i Comeys vitneutsagn som overbeviser ham om at Trump har brutt loven .
AA170608 Loven må også vedtas i Senatet før Trump kan sette sin signatur på den.
AA170608 De kan blant annet tillate lisensfelling av store rovdyr for å ivareta det som etter loven kvalifiserer som allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, sier Helgesen.
VG170607 TAPTE : De flere tusen huseierne tapte saken mot Oslo kommune, og tingretten slår fast at kommunen med loven i hånd kan innføre eiendomsskatten de ønsker.
VG170607 Oslo kommune kan med loven i hånd innføre den eiendomsskatten kommunen ønsker, med det omstridte bunnfradraget på 4 millioner kroner, uansett om saksøkerne mener det er aldri så diskriminerende, ifølge tingretten.
VG170607 - Svakheter i loven
SA170607 At politikerne skal instruere utlendingsmyndighetene i forståelsen av loven på en måte som kan løse problemet for flere som i dag lever som såkalt papirløse i Norge, er dessverre usannsynlig med tanke på konsekvensene dette vil ha for den « strenge og rettferdige » asylpolitikken som dagens, og gårsdagenes, regjeringer styrer etter.
SA170607 Svithun videregående ikke er i tråd med loven .
DB170607 Han mener man kan ta en viktig lærdom av saken : Nemlig at byggebransjen kan følge loven og likevel ikke ha optimale forhold.
DB170607 I sitt valgkampmanifest lovet det konservative partiet at det ikke skulle endre loven om menneskerettigheter før Brexit er gjennomført, og at Storbritannia ikke skulle trekke seg fra Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen før om minst fem år.
DB170607 - Og hvis våre menneskerettighetslover kommer i veien for at vi kan gjøre det, vil endre loven så vi kan gjøre det, sa May i en tale i Slough tirsdag kveld.
DB170607 Han er kanskje ikke spesielt godt kjent i Norge, men er en stor stjerne i USA - både på grunn av musikken og sine problemer med loven .
AP170607 Mediene har avslørt at Flynn kan ha brutt loven to ganger.
AP170607 Først da han unnlot å registrere seg som lobbyist for Tyrkia, slik loven krever.
AP170607 Først da han unnlot å registrere seg som lobbyist for Tyrkia, slik loven krever.
AP170607 Amerikanske medier har avslørt at Flynn kan ha brutt loven to ganger.
AP170607 Først da han unnlot å registrere seg som lobbyist for Tyrkia, slik loven krever.
AP170607 Amerikanske medier har avslørt at Flynn kan ha brutt loven to ganger.
AP170607 Oslo Høyre har gransket forarbeidene til loven om helseforetak, og mener å ha funnet åpning for at tomten kan gis vederlagsfritt tilbake.
AP170607 Og i forarbeidene til loven åpnes det for å gi tomter vederlagsfritt tilbake.
AP170607 - Jeg arbeider for å endre loven, ikke for å bryte loven , sa han i en intens replikkrunde med SVs Heikki Eidsvoll Holmås i Stortinget.
AP170607 - Jeg arbeider for å endre loven , ikke for å bryte loven, sa han i en intens replikkrunde med SVs Heikki Eidsvoll Holmås i Stortinget.
AA170607 - Og hvis våre menneskerettighetslover hindrer oss, vil vi endre loven så vi kan gjøre det, sa May i en tale i Slough tirsdag kveld.
AA170607 - Jeg arbeider for å endre loven, ikke for å bryte loven , sa han i en intens replikkrunde med SVs Heikki Eidsvoll Holmås i Stortinget.
AA170607 - Jeg arbeider for å endre loven , ikke for å bryte loven, sa han i en intens replikkrunde med SVs Heikki Eidsvoll Holmås i Stortinget.
AA170607 Å forandre kropper til objekter, og plassere dem i groteske posisjoner- noen spiller sjakk, noen sykler- er krenkende, imot loven og moralen.
AA170607 Å forandre kropper til objekter, og plassere dem i groteske posisjoner- noen spiller sjakk, noen sykler- er krenkende, imot loven og moralen.
VG170606 For å få gjeninnført Trumps presidentordre om innreiserestriksjoner, har justisdepartementet i USA bedyret at loven ikke er rettet mot muslimer.
SA170606 For å få gjeninnført Trumps presidentordre om innreiserestriksjoner, har justisdepartementet i USA bedyret at loven ikke er rettet mot muslimer.
SA170606 Etter loven kan bilkjøper klage i to år.
SA170606 - Mellom private aktører kan det inngås avtale om dårligere vilkår enn det loven åpner for, som at bilen selges uten klagerett.
DN170606 For å få gjeninnført Trumps presidentordre om innreiserestriksjoner, har justisdepartementet i USA bedyret at loven ikke er rettet mot muslimer.
DB170606 Dette reflekteres i at likestillingslovens § 1 åpner for forskjellsbehandling av kjønn allerede i Formålsparagrafen : « Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling ».
DB170606 | Lisa Loven Kongsli ( 37 ) får oppleve premiere på både sin første sønn, og sin første Hollywood-film i løpet av en uke ¶
DB170606 HØYGRAVID : Skuespiller Lisa Loven Kongsli ( 37 ) spiller Menalippe i den premiereklare, og første, rene « Wonder Woman»-filmen.
DB170606 Da loven om statsforetak kom i 1991 var lovens motiv at den vil passe for næringsvirksomhet som bør drives ut fra forretningsmessige prinsipper, hvor økonomisk innsparing er det primære.
DA170606 Loven ville rammet dem som utfører de verste forbrytelsene flere ganger.
DA170606 Oslo kommune kan med loven i hånd innføre den eiendomsskatten kommunen ønsker, og det omstridte bunnfradraget på 4 millioner kroner, uansett om saksøkerne mener det er aldri så diskriminerende, ifølge tingretten.
DA170606 Lars Mamen reiser rundt i Buskerud for å se om bedriftene i byggebransjen holder seg til loven .
DA170606 - Jeg har opplevd at arbeidere får lønnsslipper som viser at lønnen er innenfor loven , og som så tvinges til å betale tilbake kontant til arbeidsgiver, forteller han.
BT170606 For å få gjeninnført Trumps presidentordre om innreiserestriksjoner, har justisdepartementet i USA bedyret at loven ikke er rettet mot muslimer.
BT170606 Etter loven kan bilkjøper klage i to år.
BT170606 - Mellom private aktører kan det inngås avtale om dårligere vilkår enn det loven åpner for, som at bilen selges uten klagerett.
AP170606 For å få gjeninnført Trumps presidentordre om innreiserestriksjoner, har justisdepartementet i USA bedyret at loven ikke er rettet mot muslimer.
AP170606 Huseiernes Landsforbund ( HL ) fremmet et gruppesøksmål mot Oslo kommune på vegne av over 3500 boligeiere - og hevdet at loven er ulovlig.
AP170606 Etter loven kan bilkjøper klage i to år.
AP170606 - Mellom private aktører kan det inngås avtale om dårligere vilkår enn det loven åpner for, som at bilen selges uten klagerett.
AA170606 For å få gjeninnført Trumps presidentordre om innreiserestriksjoner, har justisdepartementet i USA bedyret at loven ikke er rettet mot muslimer.
AA170606 Oslo kommune kan med loven i hånd innføre den eiendomsskatten kommunen ønsker, med det omstridte bunnfradraget på 4 millioner kroner, uansett om saksøkerne mener det er aldri så diskriminerende, ifølge tingretten.
VG170605 Nå skal vi i større grad gå etter dem som bryter loven , sier Danmarks justisminister Søren Pape Poulsen til Ekstrabladet.
FV170605 Etter loven kan bilkjøper klage i to år.
FV170605 - Mellom private aktører kan det inngås avtale om dårligere vilkår enn det loven åpner for, som at bilen selges uten klagerett.
DN170605 Hun vil skjerpe loven .
AP170605 Mediene har avslørt at Flynn kan ha brutt loven to ganger.
AP170605 Først da han unnlot å registrere seg som lobbyist for Tyrkia, slik loven krever.
AP170605 « Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet », står det i loven .
AP170605 Så lenket de opp til loven om helligdager og helligdagsfred.
AP170605 Følgende dager er helligdag i loven : ¶ vanlige søndager, ¶ nyttårsdag ( 1. januar ), ¶ skjærtorsdag ( siste torsdag før første påskedag ), ¶ langfredag ( siste fredag før første påskedag ), ¶ første påskedag ( første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars ), ¶ annen påskedag ( første mandag etter
AP170605 Loven om helligdagsfred sier at det på helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16 skal være « helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm ».
VG170604 « På helligdager fra klokken 00 til 24, og i påske-, pinse- og julaften etter klokken 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm », heter det i loven .
VG170604 VIL HA LOV : Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, synes loven er ok.
VG170604 Politiets Fellesforbund er klare på at episoder knyttet til denne loven sjelden blir prioritert høyt.
VG170604 Pinsebevegelsen i Norge er heller ikke begeistret for loven .
VG170604 Også Adventistsamfunnet ønsker loven vekk, blant annet fordi den kun favoriserer helligdagene til Statskirken.
VG170604 Nå ber ber både troende og ikke troende om at loven avvikles så raskt som mulig.
VG170604 Humanetisk forbund, Jens Bruun-Pedersen, påpeker at loven utelater en rekke trosretninger : ¶
VG170604 Her bryter Rema loven 1. pinsedag ¶
VG170604LOVEN VEKK : Curt A.
VG170604 De offentlige helligdagene er en viktig del av kristen kulturarv, og vi har ingen ønske om at loven som omhandler dette skal avvikles., sier generalsekretær Mehtab Afsar.
VG170604 - Denne loven er veldig gammel.
VG170604 pinsedag ¶ - Loven bør avvikles, den er utdatert og gammeldags.
VG170604 Loven beskytter kun ett kirkesamfunn.
BT170604 - Vi har alle et ansvar for å stå opp for britiske verdier og for loven , sier Afzal i intervjuet.
AA170604 - Vi har alle et ansvar for å stå opp for britiske verdier og for loven , sier Afzal i intervjuet.
BT170603 - I Sunnhordland var det stor motstand blant allmuen mot å innrette fattigomsorgen etter loven som kom i 1755, men ikke i Fjelberg.
VG170602 For første gang er Vinmonopolet åpent på pinseaften, etter at Stortinget endret loven .
DA170602 Formålet med endringsforslagene i loven er å gi like konkurransevilkår og å bedre finansieringsmulighetene til norske kringkastere vis-à-vis kringkastere som sender fra andre EØS-land, heter det i innstillingen, som inneholder flere forslag til endringer i kringkastingslovens bestemmelser om reklame og sponsing.
AP170602 Men den finske loven åpner for at det også skal være mulig å selge produkter der en har blandet inn sprit, såkalt rusbrus opp til 5,5 prosent.
AP170602 Jeg håper til syvende og sist det blir fattet et vedtak som ikke er i strid med loven , sier han.
AP170602 HÅPER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen håper at Stortinget til syvende og sist fatter et vedtak « som ikke er i strid med loven ».
AP170602 En slik vurdering skal de få, sier han og viser til at arbeidet med en juridisk vurdering av handlingsrommet i loven om offentlige anskaffelser alt er satt i gang.
AP170602 - Jeg arbeider for å endre loven, ikke for å bryte loven , sa han i en intens replikkrunde med SVs Heikki Eidsvoll Holmås i Stortinget.
AP170602 - Jeg arbeider for å endre loven , ikke for å bryte loven, sa han i en intens replikkrunde med SVs Heikki Eidsvoll Holmås i Stortinget.
AP170602 - Ingen har bedt Helgesen bryte loven .
AA170602 Tidspunktet for når keiseren går av, blir fastsatt innen tre år etter at loven er endelig vedtatt.
AA170602 Nasjonalforsamlingens andrekammer vedtok fredag loven som åpner for at Akihito kan abdisere, og det ventes at førstekammeret vedtar loven neste uke.
AA170602 Nasjonalforsamlingens andrekammer vedtok fredag loven som åpner for at Akihito kan abdisere, og det ventes at førstekammeret vedtar loven neste uke.
AA170602 Han stemte likevel for loven , uten endringene han og MDG ønsket seg.
AA170602 Loven sier at utslippsnivået skal reduseres med minst 40 prosent i 2030.
AA170602 En slik vurdering skal de få, sier han og viser til at arbeidet med en juridisk vurdering av handlingsrommet i loven om offentlige anskaffelser alt er satt i gang.
AA170602 - Jeg arbeider for å endre loven, ikke for å bryte loven , sa han i en intens replikkrunde med SVs Heikki Eidsvoll Holmås i Stortinget.
AA170602 - Jeg arbeider for å endre loven , ikke for å bryte loven, sa han i en intens replikkrunde med SVs Heikki Eidsvoll Holmås i Stortinget.
AA170602 - Ingen har bedt Helgesen bryte loven .
AA170602 Nordsveen ble frifunnet forrige gang saken gikk for retten, men Høyesterett mente loven ble brukt feil, opphevet frifinnelsen og sendte saken tilbake til lagmannsretten for ny behandling.
AA170602 Jeg håper til syvende og sist det blir fattet et vedtak som ikke er i strid med loven , sier han.
VG170601 - Jeg hadde ingen intensjoner om å bryte loven .
DN170601 Trump og visepresident Mike Pence skal på forhånd ha rådført seg med juridisk ekspertise for å avklare om en slik beslutning vil være innenfor loven , ifølge CNN.
DN170601 Trump og visepresident Mike Pence skal på forhånd ha rådført seg med juridisk ekspertise for å avklare om en slik beslutning vil være innenfor loven , ifølge CNN.
DB170601 Overfor Aftenposten avviser UD at praksisen er i strid med loven .
DB170601 Det finnes unntak i loven for innsyn i saker som berører Norges utenrikspolitiske interesser.
DA170601 | Fikk loven hun ønsket ¶
BT170601 Til tross for at Høyre er for å fjerne forbudet mot alkohol i park, sier stortingspolitikerne nei til å endre loven .
BT170601 Uansett fungerer ikke loven slik at det er opp til arbeidstaker eller arbeidstakerorganisasjoner å bestemme hvilken pensjonsordning man skal ha.
BT170601 Så lenge loven blir fulgt, er det arbeidsgiver som bestemmer dette.
VG170531 Loven forbyr også libanesere å ha kontakt med israelere.
SA170531 Høyre vil be helseminister Bent Høie endre loven og åpne for sentralinstitusjoner.
DN170531 Foss påpekte at loven mangler sanksjonsmuligheter, og at man knapt risikerer annet enn et mindre tap av omdømme om man bryter loven .
DN170531 Foss påpekte at loven mangler sanksjonsmuligheter, og at man knapt risikerer annet enn et mindre tap av omdømme om man bryter loven.
DB170531 Ser vi bort ifra loven om tingenes iboende djevelskap, skal det finnes en løsning, skal vi tro det O store Internettet.
DA170531 En arbeidstaker kan med hjemmel i arbeidsmiljøloven varsle, og loven gir til og med beskyttelse mot arbeidsgivers gjengivelse.
DA170531 Foss påpekte at loven mangler sanksjonsmuligheter, og at man knapt risikerer annet enn et mindre tap av omdømme om man bryter loven .
DA170531 Foss påpekte at loven mangler sanksjonsmuligheter, og at man knapt risikerer annet enn et mindre tap av omdømme om man bryter loven.
DA170531 I strid med loven , mener Bjerkan.
BT170531 Loven ble innført for å beskytte landets arbeidere mot utnyttelse og misbruk.
BT170531 Men det betyr ikke at loven er brutt.
BT170531 Høyres Hilde Onarheim gikk muligens i overkant hardt ut da hun i forrige uke slo fast at byrådet brøt loven fordi det ikke ble gjennomført noen anbudsrunde.
AP170531 Staten brøt loven da fire afghanske barn satt fengslet på Trandum i august 2014, mener retten.
VG170530 - Jeg tror at forvaltningen vet hvordan loven skal praktiseres med åpenhet, men jeg tror at det er en slags redselskultur mot åpenhet, som må motarbeides, legger han til.
DB170530 Vil endre loven
DB170530 VIL ENDRE LOVEN : Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes.
DB170530 - Vi ser at loven gir ulike utslag, men Oslo vil de neste årene for første gang på tyve år få en erfaring med hvordan denne loven virker i Oslo.
DB170530 - Vi ser at loven gir ulike utslag, men Oslo vil de neste årene for første gang på tyve år få en erfaring med hvordan denne loven virker i Oslo.
DB170530 Departementer og statlig forvaltning bryter stadig loven .
DB170530 - Man skal være forsiktig med å bruke så belastende personkarakteristikker når noen har opptrådt innenfor loven og det trekkes inn private invester.
DB170530 De nye veilederne skal gjøre det enkelt for dem som legger ut slike innlegg å vite hvordan de skal holde seg innenfor loven .
DB170530 - Det skal ikke lønne seg å bryte loven .
DA170530 « Gutter og jenter kan bli funnet i alle aldersgrupper, men de yngre blir ikke avertert like åpent, for å forhindre trøbbel med loven », ifølge forfatteren.
BT170530 Departementer og statlig forvaltning bryter stadig loven .
AP170530 Politidirektoratet følger ikke loven , slår riksrevisor Per-Kristian Foss fast.
AP170530 - Det er kritikkverdig ikke å følge loven .
AP170530 UDs skjulte arkiver er i strid med loven , slår riksrevisor Per-Kristian Foss fast, og sier konflikten med Kina kan fremstå som en historisk ikke-hendelse.
AP170530 Riksrevisjonen : I strid med loven
AP170530 - Du sier i strid med loven .
AP170530 - Det er i alle fall en praksis som ikke er i tråd med loven .
AP170530 UDs skjulte arkiver er i strid med loven , slår riksrevisor Per-Kristian Foss fast, og sier konflikten med Kina kan fremstå som en historisk ikke-hendelse.
AP170530 Riksrevisjonen : I strid med loven
AP170530 - Du sier i strid med loven .
AP170530 - Det er i alle fall en praksis som ikke er i tråd med loven .
AP170530 Det skal koste noe å bryte loven .
VG170529 Frithjof Jacobsen kommenterer : Politiet over loven
NL170529 De ansatte får 4 prosent til pensjon mot at Loven sier at det skal være 2 prosent.
DN170529 - Loven sier også at man skal foreta en rimelighetsvurdering, minnet aktor om.
DA170529 - I valget mellom brudd på arbeidsmiljøloven og klagetall, prioriterer vi å følge loven , sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten til Aftenposten.
DA170529 Formålet med loven var å begrense plagene sånne « elementer » påførte samfunnet.
DA170529 Loven mot « Løsgjengeri, Betleri og Drukkenskap » ble innført i 1907.
DA170529 Men fortsatt har loven flere mangler.
DA170529 I den nye loven ble det blant annet tydeligere hva som regnes som voldtekt.
DA170529 Den mest direkte konsekvensen var at loven ble endret.
DA170529 Den gamle loven var fra 1860, fra da britene regjerte i India.
DA170529 - Dessverre er det fortsatt unntak i loven som gjør at en mann ikke kan tiltales for voldtekt av sin kone.
AP170529 I forarbeidene til loven om helseforetak har de funnet formuleringer som de mener tilbakeviser byrådens påstand om at kommunen må betale.
AA170529 Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch har dokumentert omfattende overgrep som drap, forsvinninger og vilkårlig fengsling, og de har i likhet med FN gitt uttrykk for stor bekymring for den nye loven som nå trer i kraft. ( ©NTB ) ¶
AA170529 Den nye loven slår også fast at organisasjoner ikke lenger kan publisere rapporter eller resultater fra undersøkelser uten at de først er godkjent av myndighetene.
AA170529 Brudd på loven kan straffes med inntil fem års fengsel og bøter på opptil 460.000 kroner.
AA170529 - Denne loven utraderer sivilsamfunnet i Egypt, uansett om det er menneskerettighets- eller utviklingsorganisasjoner, sier han.
AA170529 Loven slår fast at en « nasjonal myndighet », som inkluderer hæren eller sikkerhetstjenesten, skal overvåke finansieringen til organisasjoner som støttes fra utlandet.
AA170529 Loven ble vedtatt av nasjonalforsamlingen i Egypt i november i fjor, og den ble undertegnet av den tidligere forsvarssjefen og kuppmakeren Abdel Fattah al-Sisi 24. mai.
AA170529 - I valget mellom brudd på arbeidsmiljøloven og klagetall, prioriterer vi å følge loven , sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten til Aftenposten.
SA170528 Det sier seg selv at kriminaliteten ikke blir helt borte, men som med alkohol vil mesteparten av omsetningen selvsagt flytte seg innenfor loven på sikt.
DB170528 I « Mistakes Were Made ( But Not By Me ) » av Carol Tavris og Elliot Aronson, gjennomgås det eksempler på empatiske mennesker som bryter loven i det godes tjeneste.
DA170528 UiO-rektor Ole Petter Ottersen mener grensen for ansattes ytringer bør gå der loven setter grensene.
BT170528 En studie fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo viser at når man spør folk på gaten hva strafferammen bør være, legger de seg på en strengere linje enn hva loven gir uttrykk for.
AP170528 - I valget mellom brudd på arbeidsmiljøloven og klagetall, prioriterer vi å følge loven , sier kommunikasjonsrådgiver i Renovasjonsetaten, Jørgen Bakke Fredriksen til Aftenposten.
NL170527 ( Les på www.nrk.no : « Der loven ikke gjelder ) Samtidig vil det også kunne gi en mye bedre naturforvaltning, ettersom de som forvalter naturen også vil få « fortjenesten » for innsatsen.
DB170527 Stortinget mente at målet med den nye loven var forenkling og forbedring.
DN170526 I Norge faller det under politiets mandat og ansvar å beskytte mennesker og bedrifter mot lovbrudd og å straffeforfølge dem som bryter loven .
DB170526 Professor i skatterett Fredrik Zimmer ved Universitetet i Oslo har uttalt at det er tvilsomt om bunnfradraget på 4 millioner kroner som Oslo kommune har innført er i tråd med loven .
DB170526 - Hvis kommunen er usikker på hvordan loven skal forstås, er det i og for seg forståelig at man har valgt å være på den sikre siden for ikke å bryte taushetsplikten, men dette må man nå sørge for å få brakt klarhet i, om nødvendig med en forespørsel til departementet, sier Bernt, som legger til at det greieste vil være om noen vil klage
DB170526 Alle typer fond skal gjøres tilgjengelig, det samme gjelder aksjer der DNB nå venter på at loven skal godkjennes for aksjesparekonto.
DB170526 Denne loven vil også omfatte finansieringsordninger for tros- og livssynsamfunn.
DA170526 Formålet med loven er blant annet å « fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett.
AP170526 Ifølge BBC vil den nye loven antagelig innføres i juni.
VG170525 « På helligdager fra klokken 00 til 24, og i påske-, pinse- og julaften etter klokken 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm », heter det i loven .
VG170525 Hva som regnes som for mye støy, eller brudd på loven , er imidlertid en skjønnssak for politiet, sier Stokkli.
VG170525 Å sette parkdrikkegrensen ved 22 prosent vil bare gjøre håndheving av loven mer komplisert, sier politimesteren, som ikke er bekymret for at det kan virke vilkårlig at politiet håndhever en lov « etter skjønn ».
VG170525 - Det er ikke politiet som kan bestemme at « den loven vil vi ikke håndheve ».
DB170525 Det framgår tydelig av loven at barnevernet skal følge opp foreldrene etter en omsorgsovertakelse, men dette blir altfor sjelden gjort.
DB170525 Bedriften har heller ikke noen bedriftsintern tariffavtale, men opplyser at de følger minstekravene i loven .
DB170525 Samtlige har da argumentert imot delt omsorg som utgangspunkt i loven , altså at foreldrene skal ha samme avgjørelsesmyndighet.
AP170525 Her brytes antagelig loven som forbyr alkohol på offentlig sted, oftere enn noe annet sted i Oslo.
AP170525 Han innrømmer samtidig det de fleste er klar over, at loven bare unntaksvis håndheves i Oslo.
AP170525 En kartlegging Aftenposten tidligere har foretatt, viser at det er store forskjeller mellom politidistrikt i hvordan loven praktiseres.
VG170524 Som leder av Stortingets justiskomité, er Tajik helt enig i at hun har et ekstra ansvar for ikke å bryte loven - eller unnlate å betale billett på offentlige kommunikasjonmidler.
DN170524 Etter straffeloven av 2005 gjelder i dette tilfellet et krav om såkalt dobbelt straffbarhet, det vil si at handlingen bare kan straffes når den også er straffbar etter loven i landet der den er foretatt.
DB170524 Kommandøren opplyser videre at Forsvaret i henhold til loven er pålagt å registrere alle rapporterte sikkerhetstruende hendelser, og at disse skal oppbevares i minimum fem år.
DB170524 Domstolen mener at den nåværende loven om at ekteskap kun kan inngås mellom en mann og kvinne, bryter med retten til å gifte seg med hvem man vil og retten til likestilling.
DA170524 SV er sterkt kritisk og mener loven ikke vil sikre norske utslippskutt.
DA170524 Rasmus Hansson i MDG mener SV furter og at loven er et framskritt for norsk klimapolitikk.
DA170524 Men også WWF mener at loven kunne vært langt bedre.
DA170524 MDG mener derimot at loven er et stort fremskritt.
DA170524 Det får SV til å kalle den kommende loven « et makkverk av en klimalov », som ikke vil sikre utslippskutt i Norge.
DA170524 Loven berører heller ikke klimaansvaret Norge har som oljeproduserende nasjon - til tross for at oljen vi selger skaper ti ganger så store klimagassutslipp i utlandet som her hjemme.
AP170524 Domstolen mener at den nåværende loven om at ekteskap kun kan inngås mellom en mann og kvinne, bryter med retten til å gifte seg med hvem man vil og retten til likestilling.
AP170524 Hun fikk saken opp for lagmannsretten på nytt, fordi retten forrige gang brukte loven feil.
AA170524 Domstolen mener at den nåværende loven om at ekteskap kun kan inngås mellom en mann og kvinne, bryter med retten til å gifte seg med hvem man vil og retten til likestilling.
AA170524 Hun fikk saken opp for lagmannsretten på nytt fordi retten forrige gang brukte loven feil.
AA170524 - I forarbeidene til den nye loven , kommer det fram en viss grad av avkriminalisering for heleri begått i utlandet.
AA170524 SV er sterkt kritisk og mener loven ikke vil sikre norske utslippskutt.
AA170524 Det får SV til å kalle den kommende loven « et makkverk av en klimalov », som ikke vil sikre utslippskutt i Norge.
AA170524 Den nye loven tallfester ikke kutt i norske klimagassutslipp, men fastslår at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050, ifølge WWF.
NL170523 Fortalen gjør det imidlertid klart at loven kan endres hvis det blir behov for det, uten at partene først må forhandle om endringer i konvensjonen.
AP170523 Lindboe er også glad for at politikerne ber om en oppreisningsordning, selv om hun helst hadde sett at dette ble tatt inn i loven allerede nå.
AP170523 Eleven skal fortsatt ha rett til et trygt og godt skolemiljø, og nulltoleranse mot mobbing skal inn i loven .
AP170523 Den nye loven trer i kraft 1. august.
AP170523 mai ble den nye loven vedtatt av Stortinget.
AA170523 Kulturdepartementet argumenterte for at endringene av arbeidsgiverregelen i den nye loven ikke endrer dagens praksis, men innebærer en lovfesting av dagens praksis.
AA170523 - Hensikten med ny lov er å forenkle, tydeliggjøre og modernisere disse bestemmelsene slik at loven blir mer effektiv og lettere å bruke, het det i redegjørelsen fra departementet. ( ©NTB ) ¶
VG170522 | Politiet over loven
SA170522 For å sitere Dramatikerforbundets advokat : « Loven bør sendes tilbake til ny behandling », fordi : « Lovforslaget som nå foreligger er, etter Dramatikerforbundets mening, dårligere for opphaverne enn det opprinnelige forslaget og dagens lov.
SA170522 Justisminister Per-Willy Amundsen vil endre loven slik at en som blir dømt for gruppevoldtekt ikke får betale mindre i oppreisning til offeret enn den som blir dømt for å ha begått en voldtekt alene.
DB170522 - Hvordan står det mot at en person, med loven i hånd, sier han ikke vil forklare seg, endrer forklaring og vil ikke forklare seg før han har dokumentene i hende ?
DA170522 Professor emeritus Henning Jakhelln, ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, mener det følger direkte av loven at Clemens Saers' sak skulle vært meldt til Arbeidstilsynet.
DA170522 Hun påpeker også at skolene definerer flere hendelser som alvorlige enn dem som etter loven er regulert som meldepliktige.
DA170522 Han bekrefter samtidig at loven er krystallklar på dette punktet : ¶
DA170522 Direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, Astrid Søgnen, svarer i en e-post til Dagsavisen slik på spørsmål om hvorfor alvorlige tilfeller av vold og trusler i osloskolen ikke meldes til Arbeidstilsynet slik loven gir pålegg om : ¶
AP170522 Folkevalgte i Brasil har hatt immunitet og alle de tre største partiene har tilsynelatende hevet seg over loven .
AA170522 Årsaken er, ifølge en uttalelse fra myndighetene, at deler av klubbens « underholdningssenter var i strid med loven ».
VG170521 Søsken, selv om de er avdødes nærmeste familie, har ikke en ubetinget rett til bistandsadvokat etter loven .
VG170521 Lagmannsretten skriver om saken at selv om det er tale om et drap, og Bakken var ille tilredt, og det vært et nært forhold mellom avdøde og hans søsken, så er det ikke grunnlag for å oppnevne bistandsadvokat etter en snever unntaksregel i loven .
VG170521 Etter loven har retten adgang til å oppnevne bistandsadvokat for dem, men tingretten og lagmannsretten har flere ganger slått fast at søsknene ikke har behov for det.
DB170521 Da viste kameratskapet i sporten seg fram på en helt annen måte enn den kalkulerende, indre loven blant rytterne som i årevis hindret avsløringen av svindlere som Lance Armstrong.
DB170521 Så kom det 18.mai en opphevelse av loven om ferdsel med vannscooter med øyeblikkelig virkning.
DB170521 De overholder loven om å ikke gå i land, men vannscooterne er grunne i vannet og kommer tett inntil - så resultatet er at de fire ærfuglfamiliene og de to makrellternefamiliene som akkurat hadde svømmetrening har stukket av.
DB170521 For fakta er : I følge barne- og familie loven , er hovedregelen et delt juridisk foreldreansvar etter brudd, og det er et sjeldent unntak at mor blir idømt alene det juridiske foreldreansvaret.
AP170521 Justisminister Per-Willy Amundsen vil endre loven slik at en som blir dømt for gruppevoldtekt ikke får betale mindre i oppreisning til offeret enn den som blir dømt for å ha begått en voldtekt alene.
AP170521 Fordi åndsverkloven kun gjelder offentlig fremføring, faller altså fremføring klasserommet utenfor loven .
DB170520 Vi kommer ikke til å gi oss, selv om det finnes folk i Kongo som tror de er hevet over loven , sier Dimankungu.
DB170520 - Vi vil bruke alle mulige midler loven tillater for å få den norske staten til å respektere vår verdighet.
DB170520 Etter loven kan mønsterdybden i sommerdekk være helt ned til 1,6 millimeter.
AP170520 Torsdag foreslo det amerikanske medietilsynet FCC ( The Federal Communications Commission ) å skrote loven om nettnøytralitet, skriver blant andre The Guardian.
AP170520 En krig mot det åpne internettet, sier kritikere om det amerikanske medietilsynets ( FCC ) forslag om å skrote loven om nettnøytralitet.
VG170519 Sandøy ba Bufdir undersøke om dobbeltrollene kunne være i strid med loven .
NL170519 | Tar loven i egne hender for å få kontroll på farten : - Det har vi veldig liten sans for ¶
NL170519 Loven sier at alle alvorlige hendelser skal meldes.
DN170519 Foto : Andressa Anholete/AFP/NTB Scanpix Tidligere president Lula er populær, men også han sliter med loven .
DB170519 Vil ha liket for loven
DA170519 Vi kommer ikke til å gi oss, selv om det finnes folk i Kongo som tror de er hevet over loven , sier Dimankungu.
DA170519 - Vi vil bruke alle mulige midler loven tillater for å få den norske staten til å respektere vår verdighet.
DA170519 Som da de i 1973 viet et helt nummer til det kontroversielle og følelsesladede abortspørsmålet, seks år før loven om fri abort kom.
BT170519 Ikke minst likhet for loven , sa hun.
BT170519 Nav må tolke loven i tråd med sine hovedformål som er « fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad », og ikke minst « god service tilpassa brukaren sine føresetnader og behov », som det står på Navs hjemmesider.
AP170519 Ikke minst likhet for loven , sa hun.
VG170518 Det er en rabatt han etter loven skal ha fordi han har tilstått og fordi han har tystet på Jensen.
VG170518 - Må følge loven
DB170518 Men LinkAnalytix er uansett sikre på å være på riktig side av loven .
DB170518 Kameraovervåkning til kommersielle formål er derfor mest sannsynlig et brudd på loven , sier Judin til Dinside.
BT170518 Med Akasia-løsningen blir syv prosent av de ansattes lønn satt av til pensjonssparing, som er den maksimale satsen loven tillater.
BT170518 Loven , som trer i kraft fra 2018, gir altså innbyggerne tilbake kontrollen over egne personopplysninger.
AP170518 Når det så kommer to europeere som presenterer seg som militære eller tidligere militære og kommer i konflikt med loven , da er de ille ute, forklarer han.
AP170518 Kritikken mot de kommersielle aktørene har vært at de kutter så mye som loven tillater i bemanning for å tjene penger.
AP170518 Viktigst er kjent og klar lov og håndhevelse av loven overfor enhver.
AP170518 Kan små barn i det hele tatt fengsles ? | Loven er den fremste likestiller Hanne Sophie Greve ¶
AP170518 Avgjørelsen i en straffesak hviler på to fundamenter : loven og faktum.
AP170518 | Loven er den fremste likestiller Hanne Sophie Greve ¶
AP170518 Loven ligger fast og er uforanderlig fra sak til sak.
AP170517 Prosedyren i straffesaker er partenes oppsummering av bevisene og deres synspunkter på hvordan loven skal forstås.
SA170516 Skolene får økt aktivitetsplikt gjennom den nye loven som tar sikte på å bekjempe mobbing.
DN170516 Den konservative Pis-regjeringen har fått endret loven slik at det blir vanskeligere for domstolen å stoppe lovforslag.
DB170516 Russeslagsmål i Oslo : - Det er helt håpløst, med mange som tror de er hevet over loven
DB170516 Russeslagsmål i Oslo : - Det er helt håpløst, med mange som tror de er hevet over loven
DB170516 Mens loven sier at de skal tilkalle et familiemedlem som vitne hvis ingen er hjemne, velger de å kaste ut familien så de slipper vitner til det de gjør.
DB170516 Hvorfor politiet ikke bryr seg om loven , vet jeg ikke, sier Elden til Dagbladet.
DB170516 - Politiet bryter også loven om ransaking.
DA170516 Skolene får økt aktivitetsplikt gjennom den nye loven som tar sikte på å bekjempe mobbing.
VG170515 Professorer : - Politiet bryter loven
VG170515 Monika-saken : Brøt ikke loven
NL170515 Så til samfunnsliv : Kan statssekretæren opplyse det norske folk om hva som var typisk samisk samfunnsliv, forskjellig fra det som var samfunnsliv ellers i det norske samfunnet, på det tidspunktet loven trådte i kraft, og som tinget har som oppgave å sikre og å utvikle ?
NL170515 Først til språk : I loven står det " sitt språk ", en-tall.
NL170515 Det er vel disse verdier loven har ment skal sikres og utvikles.
NL170515 Deretter til kultur : Kan statssekretæren definere hva som var typisk samisk kultur da loven trådte i kraft ?
DN170515 Støre vil endre loven for å verne arbeidstagere mot EØS ¶
DB170515 Her er fire eksempler på hvordan loven fungerer i praksis.
BT170515 Operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt sier at loven om nattero mellom 23 og 06 er ganske klar.
BT170515 Skal den nye loven også gjelde i femti år, må den være så presis og rettferdig som mulig.
BT170515 Skal den nye loven også gjelde i femti år, må den være så presis og rettferdig som mulig », mener BT.
AP170515 USAs president har muligheten til å degradere statlige hemmeligheter, noe som gjør det svært lite sannsynlig at han har brutt loven ved å dele informasjonen med Russland.
AP170515 Operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt sier at loven om nattero mellom 23 og 06 er ganske klar.
AP170514 Garantien skal gi deg noe mer enn det du allerede har krav på etter loven , og er noe som produsent eller selger kan velge å gi deg.
SA170513 Pablo Escobars overmenn, agentene Javier Peña og Steve Murphy, nekter tvert at de brøt loven i jakten på narkokongen.
SA170513 - Vi brøt reglene, men aldri loven , sier de til Aftenbladet.
DA170513 Hvis jeg hadde vært homofil, hadde jeg sagt det og levd det ut, sier Macron, som har gjort det klart at han vil fastholde loven som åpnet opp for likekjønnet ekteskap i Frankrike.
DA170513 Den sterke motbevegelsen mot loven , som ikke vil at homofile skal gifte seg, ba under valgkampen sine velgere om å stemme på Le Pen i stedet for Macron.
DA170513 Stortinget kan vedta en bestemt lov som sier at denne loven ikke skal vike for EØS-avtalen.
DA170513 - I menneskerettsloven står det at bestemmelsene i den loven går foran andre lover.
AP170513 Nå er han en av de første som er dømt etter loven - til tre års betinget fengsel.
AP170513 Loven gjør det straffbart å krenke den russiskortodokse kirken og andre religioner.
AP170513 Jussen her er litt i en gråsone, men så lenge vi fjerner parkeringsplassene fra områder som er regulert til vei, mener vi at vi har loven på vår side, sier Berg.
AP170513 Byråden : - Har loven på vår side når vi fjerner p-plasser ¶
VG170512 Loven gjelder hele landet, og forbrytere av loven kan pålegges en bot på opptil 600.000 euro, avhengig av hvor alvorlig hendelsen er.
VG170512 Han reagerer også på at de aldri tilbød ham en norsk tolk eller kontakt med ambassaden, slik loven krever.
VG170512 Loven gjelder hele landet, og forbrytere av loven kan pålegges en bot på opptil 600.000 euro, avhengig av hvor alvorlig hendelsen er.
VG170512 Hvis det er en organisasjon som bevisst unndrar seg loven her, må vi se på hvordan det skal følges opp videre.
SA170512 DEBATT : Regjeringen ønsker å bruke åndsverkloven til å beskytte kommersielle aktører og næringsinteresser i stedet for dem loven var ment å beskytte, kunstnerne.
SA170512 Loven har altså, i utgangspunktet, en dobbel funksjon : Den beskytter verk, og den sikrer en sunn og bærekraftig økonomi - for kunstneren.
SA170512 Før loven ble opphevet, hadde tigging i det store og hele vært et lite problem, selv om tigging hadde økt i de store byene.
DN170512 Men det forutsetter selvsagt at vi ikke går tilbake til den gamle loven som sa at slike skoler var forbudte, sier Røe Isaksen til kanalen. ( ©NTB ) ¶
DB170512 Registrert på alias ¶ Loven krever at aksjeeierregisteret blant annet skal inneholde opplysninger om eiernes navn og korrekt adresse.
DB170512 Etter invasjonen av Krim fløy hun rett inn fra Moskva, og brøt dermed loven .
DA170512 Delstaten Washington tar loven i bruk mot egne myndigheter etter atomulykken der 5.000 mennesker måtte evakueres.
DA170512 Bruker loven
DA170512 Vi vil følge nøye med på den videre behandlingen av loven og stå sammen med kunstnerne i kampen for rimelig vederlag i den videre behandlingen av loven i Stortinget, sier Kaski. | « Petter uteligger » får ruspolitisk pris ¶
DA170512 Vi vil følge nøye med på den videre behandlingen av loven og stå sammen med kunstnerne i kampen for rimelig vederlag i den videre behandlingen av loven i Stortinget, sier Kaski. | « Petter uteligger » får ruspolitisk pris ¶
AP170512 Kongressen i USA overstyrte tidligere president Barack Obamas veto mot loven 28. september i fjor.
AP170512 Ifølge en kilde i det saudiarabiske utenriksdepartementet, som nyhetsbyrået AFP tidligere har snakket, med vil loven svekke immuniteten til nasjoner generelt og ha negativ innvirkning på alle land, inkludert USA. 11. september-kommisjonen som ble satt ned av amerikanske myndigheter fant ingen bevis for at saudiarabiske myndigheter eller tjenestemenn finansierte terrorgruppen al-Qa
AP170512 I et forsøk på å stanse loven opprettet motstanderne en stor politisk kampanje.
AP170512 I et forsøk på å sette en stopper for loven som gjør det mulig for familiene til ofrene fra 11. september 2001 å saksøke Saudi-Arabia, betalte kampanjen amerikanske militærveteraner.
AP170512 En av gruppene som har jobbet for å stanse loven , kjent som « Justice Against Sponsors of Terrorism Act » ( JASTA ), vil ikke si hvem eller hvor mange som ble betalt for å påvirke amerikanske lovgivere på vegne av saudiarabiske myndigheter.
AP170512 for å advare lovgivere om konsekvensene ved loven .
AP170512 Loven « Justice Against Sponsors of Terrorism Act » kan føre til flere søksmål mot Saudi-Arabia.
AP170512 Loven gjør det mulig for familiene til ofrene fra 11. september 2001 å saksøke Saudi-Arabia. 15 av de 19 flykaprerne som sto bak angrepene var saudiarabere.
AP170512 Årsaken er at loven ved en tilfeldighet ble fremmet i Dumaen samme dag som nazilederens bursdag.
AP170512 - Ifølge den nye loven skal folk få leiligheter som er like store som de hadde før de ble revet.
AP170512 Dermed vil hovedstaden i så fall også få kommuneskilt på samisk, slik loven krever det når steder får samiske navn.
AP170512 Heller ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som tidligere forvaltet denne loven , har tall som gir noen slik oversikt.
AA170512 Dermed vil hovedstaden i så fall også få kommuneskilt på samisk, slik loven krever det når steder får samiske navn.
NL170511 En god del av saken ligger 20 til 40 år tilbake i tid og mange vil således etter loven være foreldet.
NL170511 Det er viktig for politiet å understreke at selv om en del av forholdene etter loven vil være foreldet så har informasjon om disse sakene vært et svært viktig bidrag i politiet sitt arbeidet med Tysfjordsakene, sier politiadvokat Øyvind Rengård.
NL170511 De mener tromsømannen har brutt våpenloven ved at han har eid « særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter », som det heter i den nevnte loven .
DB170511 I Norge er det lov å ha selskap i skatteparadis, men loven plikter norske statsborgere å melde fra om formuer i utlandet.
NL170510 Tromsø kommune bryter loven når de ikke sikrer tiltak for å forebygge og behandle underernæring ved Seminaret.
DN170510 Støre vil endre loven for å verne arbeidstagere mot EØS ¶ ¶
DN170510 | Støre vil endre loven for å verne arbeidstagere mot EØS ¶
DB170510 Forbrukerne skal kunne « enkelt sammenligne priser », krever loven .
DB170510 Nå ønsker Arbeiderpartiet at viktige arbeidstakerrettigheter skal tas inn i denne loven , sa Støre i talen.
DB170510 Trosfriheten skal praktiseres innen for rammene av loven .
DA170510 | Støre vil endre loven for å demme opp for Brussel ¶
DA170510 Nå ønsker Arbeiderpartiet at viktige arbeidstakerrettigheter skal tas inn i denne loven , sa Støre i en tale til LO-kongressen onsdag.
DA170510 Nå ønsker Arbeiderpartiet at viktige arbeidstakerrettigheter skal tas inn i denne loven , sa Støre i en tale til LO-kongressen onsdag.
DA170510 - Jeg vet ikke hva dette innebærer, og om loven vil ha noen direkte betydning.
DA170510 Samtidig argumenterte næringsministeren fortsatt for at vi ikke trenger loven .
DA170510 Grunnen var at næringen oppfatter loven , som blant annet stiller krav til vandel og løyve, som et unødvendig hinder når man etablerer nye serveringssteder.
DA170510 Blant annet politiet, skatteetaten, Fellesforbundet og de store byene advarte kraftig mot at en skroting av loven ville bety mer useriøsitet og kriminalitet i en bransje som allerede sliter med store problemer.
DA170510 - Det ble gjennom høringen dokumentert en omfattende motstand mot å fjerne loven .
AA170510 | Støre vil endre loven for å demme opp for Brussel ¶
AA170510 Nå ønsker Arbeiderpartiet at viktige arbeidstakerrettigheter skal tas inn i denne loven , sa Støre i en tale til LO-kongressen onsdag.
VG170509 Det er ikke første gang kanadiske Warren er i klammeri med loven .
DB170509 I FNs Menneskerettserklæring §11 del 1 står det : Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven .
DB170509 Det har skjedd endringer i loven siden 2014, men ifølge advokat og arbeidsrettsekspert Thomas Benson har ikke endringene betydning for denne saken.
DB170509 DET KAN IKKE BARE VÆRE DE STINKENDE SOSIALISTFJOLSENE, de som ikke ser skjønnheten i 230 m² på Lyngør og ekstrem russefeiring, som har enerett smil & styrtrikhet for loven .
DB170509 Hvordan loven kan inneholde et slikt unntak og samtidig kunne realisere formålet om « å fremme likestilling og hindre diskriminering », er vanskelig å forstå.
DB170509 Hun viser til forslagets formålsbestemmelse, der det blant annet heter at loven skal « bedre kvinners og minoriteters stilling » og « bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer ».
DB170509 Den nye loven skal gjelde på « alle samfunnsområder, med unntak av familieliv og andre rent personlige forhold ».
DB170509 Da ble det opprinnelig foreslått at loven skulle avgrenses mot « privatlivet ».
DB170509 | Det er alvorlig at et regjeringsparti vil skvise ut konkurrenter ved å endre loven
DA170509 Fagforeningen mener selskapet brøt loven da nærmere 200 ansatte ble oppsagt i 2015.
AP170509 Det er imidlertid et smutthull i loven , siden forbudet ikke gjelder i jordbruket dersom arbeidsgiveren har mindre enn 50 ansatte.
AP170509 April 2017, samme dag som forslaget ble sendt Stortinget, at : « Det vernet kunsten får gjennom denne loven , gjør det mulig å leve av skapende virksomhet.
AA170509 Og fikk støtte av Ottar Michelsen som mener det er hull i loven .
AA170509 Juridisk rådgiver ved eierskapsenheten, Hilde Ringard bekreftet at loven ikke skiller type drift ¶
AA170509 Hull i loven
VG170508 Jammen, tenker jeg ; hvorfor i himmelens navn endret dere loven da ?
DN170508 Politisjefene i alle de største politidistriktene og byene i Texas har vært imot loven , som innebærer at politiet kan spørre alle de snakker med om de er illegale innvandrere eller ikke, uansett hva utgangspunktet for situasjonen er.
DN170508 Nå er loven signert av republikanske guvernør Greg Abbott, til stor motstand fra flere.
DN170508 Motstandere har sverget å trekke loven inn for domstolene.
DN170508 Ansatte i politiet som ikke følger pålegget, risikerer i henhold til den nye loven straff.
DN170508 Loven forbyr prinsippet om innvandringsliberale byer, i henhold til Donald Trumps omstridte presidentordre og stikk i strid med den politiske retningen andre stater går i.
DB170508 I det nyeste heftet møter han historiske skikkelser som Billy The Kid og dommer Roy Bean, som ble kalt loven vest for Pecos.
DB170508 srevisjonen la i fjor sommer fram en rapport med sterk kritikk : « For dårlig etterforskning, lang saksbehandlingstid og svak framdrift i etterforskningen gjør det vanskelig å innfri Stortingets forutsetninger om at lovbrudd i arbeidslivet skal føre til reaksjoner og konsekvenser for den som bryter loven », het det.
DA170508 Det kan også bli omkamp om loven som styrer fransk arbeidsliv, som ble innført da Macron da var finansminister.
AA170508 Texas' guvernør Greg Abbott håper loven fører til at lokalt politi hjelper føderale innvandringsmyndigheter å slå ned på kriminelle som oppholder seg i USA ulovlig.
AA170508 Politisjefene i alle de største politidistriktene og byene i Texas har vært imot loven , som innebærer at politiet kan spørre alle de snakker med om de er illegale innvandrere eller ikke, uansett hva utgangspunktet for situasjonen er.
AA170508 Nå er loven signert av republikanske guvernør Greg Abbott, til stor motstand fra flere.
AA170508 Motstandere har sverget å trekke loven inn for domstolene.
AA170508 Ansatte i politiet som ikke følger pålegget, risikerer i henhold til den nye loven straff.
AA170508 Loven forbyr prinsippet om innvandringsliberale byer, i henhold til Donald Trumps omstridte presidentordre og stikk i strid med den politiske retningen andre stater går i.
DB170507 Vi skal ikke være like for loven .
DA170507 Konkret vil partiet avskaffe loven som gir kommunene rett til å kreve inn slik skatt.
DA170507 Konkret vil partiet avskaffe loven som gir kommunene rett til å kreve inn slik skatt.
SA170506 Helsedepartementet i Frankrike sier loven har som mål å kjempe mot spiseforstyrrelser og urealistiske skjønnhetsidealer.
SA170506 Arbeidsgivere kan straffes med bøter på inntil 75.000 euro dersom de bryter loven .
FV170506 Leder Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn sier han ikke har noen tro på at Stortinget vil endre loven som sikrer rett til rituell omskjæring.
DN170506 Helsedepartementet i Frankrike sier loven har som mål å kjempe mot spiseforstyrrelser og urealistiske skjønnhetsidealer.
DN170506 Arbeidsgivere kan straffes med bøter på inntil 75.000 euro dersom de bryter loven .
DB170506 Loven har i nærmest uminnelige tider forbudt dette, men politiet har i praksis tillatt russen å nyte medbrakt alkohol på iallfall visse områder ved de store treffene.
DB170506 Le Pen mot loven Kommentar ¶
DA170506 Konsekvensene er at det sannsynligvis blir store endringer i loven om den til slutt går gjennom, tror både USA-kjennerne i Agenda og Civita.
DA170506 I Senatet sitter mange bekymrede senatorer som mener loven var forhastet og kan slå tilbake på partiet.
DA170506 For at det skal komme tydelig frem av selve loven hva som er gjeldende rett, er derfor flere av de ulovfestede reglene om opphavsrett nå foreslått lovfestet.
DA170506 Det tydeliggjør og forenkler arbeidet for de som forholder seg til loven .
DA170506 - Selve formålet med loven er gjort om.
DA170506 Derfor tok vi i bruk den sovende loven om allmenngjøring av tariffavtaler, slik at det ble innført minstelønn i enkelte bransjer.
BT170506 De unge vendte seg mot loven som var ment å hjelpe dem.
AP170506 Helsedepartementet i Frankrike sier loven har som mål å kjempe mot spiseforstyrrelser og urealistiske skjønnhetsidealer.
AP170506 Arbeidsgivere kan straffes med bøter på inntil 75.000 euro og fengsel i inntil seks måneder hvis de bryter loven .
AP170506 Partiet vedtok å foreslå å avskaffe loven som gir kommunene rett til å kreve inn skatt.
VG170505 Det har de plikt til etter loven , sier Ola Hobber Nilsen.
DB170505 Ifølge Trygg Trafikk sier loven at når du sykler på veien har du de samme rettigheter og plikter som andre kjørende.
DB170505 Hvis man er mot å innføre en regulering fordi det begrenser friheten, er det « bare en politisk mening som avviser rettighetene den foreslåtte loven er ment å beskytte », forklarer Chang.
DB170505 2011-utgaven er derfor utstyrt med en liste med 87 passasjer han mener burde rammes av loven .
AP170505 Republikaneren sto bak loven i fjor.
AP170505 Obama begrunnet sitt veto den gang med at loven ville ha være urimelig og byrdefull for ekspresidenter som plutselig måtte si opp folk og finne nye kontorer.
AP170505 Dagens ordning bygger på denne loven .
AP170505 Loven kutter i pensjonen til den tidligere øverstkommanderende når inntekten overstiger nettopp 400.000 dollar.
AP170505 Loven gikk glatt gjennom i kongressen i fjor, men ble overraskende stoppet av presidenten.
AP170505 Siste nytt er at justisdepartementet i USA nå har åpnet etterforskning av taxidistributøren med mistanke om at de har brukt teknologi for å omgå loven og lure statlige kontrollører.
AP170505 Nå skal altså amerikanske myndigheter etterforske om Uber har brutt loven i områder der selskapet ikke har lov å drive virksomhet.
AP170505 Men denne våren har selskapet blitt beskyldt for å være aggressivt, brutalt og på kant med loven .
AP170505 Enten ønsker de å hindre innsyn, eller de er usikre på loven og redd for å bryte lovbestemt taushetsplikt, sier hun.
AP170505 | Departementene holder sentrale dokumenter skjult for offentligheten i strid med loven
AA170505 Menneskerettsorganisasjoner har advart mot at lovteksten kan medføre at loven kan brukes mot demonstrasjoner og ytringsfrihet.
AA170505 Loven utvider definisjonen av hva som kan regnes for terrorisme.
DN170504 Ifølge NTB åpner loven som nå er godkjent av Huset for at delstater kan droppe dagens krav om at forsikringer skal koste det samme for alle, enten de er sunne og friske eller alvorlig syke.
DN170504 At loven nå har passert Representantenes hus regnes som en stor seier for president Donald Trump.
DB170504 - Vi ba om dokumentasjon på at havneforvaltningen driver etter loven , men ble altså møtt med trusler.
DB170504 Menneskerettsorganisasjoner har advart mot at lovteksten kan medføre at loven kan brukes mot demonstrasjoner og ytringsfrihet.
DB170504 Loven utvider definisjonen av hva som kan regnes for terrorisme.
DA170504 Folk tok ofte loven i egne hender, og mange ble henrettet uten verken rettssak eller dom.
DA170504 Dette mener de 23 organisasjonene er nødvendig for å sikre at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn i 2050, slik formålet med loven er.
AP170504 Må godkjennes av Senatet før Trump kan underskrive loven
AP170504 Flere demokrater har denne uken vist tegn til at de håpet at loven ville få grønt lys i Huset - fordi de er overbevist om at velgerne vil straffe republikanerne som stemte for den.
AP170504 Etter at loven ble vedtatt i 2010, fikk ytterligere rundt 20 millioner mennesker tegnet helsereform.
AP170504 Etter at loven ble vedtatt i 2010, fikk ytterligere rundt 20 millioner mennesker tegnet helsereform.
AP170504 Heller ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som tidligere forvaltet denne loven , har tall som gir noen slik oversikt.
AA170504 Finanskomiteen i Kongressen stiller seg bak president Donald Trumps reversering av Obamas finansreform og har nå sendt loven til Representantenes hus.
AA170504 Loven oversendes nå til Representantenes hus til avstemning.
AA170504 Loven må også vedtas i Senatet, men reformens støttespillere medgir at det der kan bli vanskeligere å få den gjennom, fordi man vil være avhengig av støtte Demokratene.
AA170504 - Vi ba om dokumentasjon på at havneforvaltningen driver etter loven , men ble altså møtt med trusler.
AA170504 - Vi ba om dokumentasjon på at havneforvaltningen driver etter loven , men ble altså møtt med trusler.
VG170503 Nå føler de seg tvunget til å bryte loven for å gi datteren behandlingen hun trenger.
SA170503 - Denne dommen viser at det er likhet for loven , sier bistandsadvokat Verna Rege Nilssen.
DN170503 Loven har imidlertid unntak.
DB170503 ¶ UTEN HJEMMEL : Politiet har de siste fem årene beslaglagt et uvisst antall førerkort uten å ha hjemmel i loven for det.
DB170503 PBL burde være opptatt av at intensjonen i loven blir fulgt, heller enn å gjøre seg til talsmann for de som tøyer grensene.
DB170503 Loven forutsetter likevel at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode.
DB170503 Loven har likevel ikke noe tak på bidrag, slik vi kjenner fra andre lands bestemmelser.
DA170503 Vil forenkle loven
DA170503 - Hvis det er enkeltavdelinger eller enkeltleger som har en praksis som er i strid med loven , så er det den enkelte leders ansvar å rydde opp, konstaterer statsråden, som sier han har gitt tydelig beskjed om det til helseforetakene.
AP170503 Men loven går lenger enn å forby innførsel.
AP170503 Loven krever bruk av frøblandinger med genetisk sammensetning som er naturlig hjemmehørende, men det har så langt ikke vært tilgang på frø av ville planter.
AP170503 Loven som ble innført i 2005 ga folk i Finnmark styrket rett til naturressursene på fast grunn og i vassdrag i eget fylke. 95 prosent av grunnen i Finnmark ble overført til lokalt eierskap gjennom forvaltningsselskapet Finnmarkseiendommen.
AP170503 Pressens offentlighetsutvalg mener kongens rådgivere misforstår hva loven innebærer.
AP170503 - Kongens rådgivere må ha misforstått hva loven innebærer.
AP170503 - Det har ikke skjedd noe med loven , men kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget uttalte ved budsjettbehandlingen at Det kongelige hoff må rapportere mer utførlig om midlene, sier Øy.
AP170503 - Denne dommen viser at det er likhet for loven , sier bistandsadvokat Verna Rege Nilssen.
AA170503 - Hvis det er enkeltavdelinger eller enkeltleger som har en praksis som er i strid med loven , så er det den enkelte leders ansvar å rydde opp, konstaterer statsråden, som sier han har gitt tydelig beskjed om det til helseforetakene.
VG170502 EU-domstolen har ikke konkludert om den nyeste loven , « Investigatory Powers Act », også gjør det.
VG170502 Da loven ble vedtatt i november, pekte den britiske innenriksministeren ifølge The Telegraph på at internett gir nye muligheter for terrorister.
VG170502 Så mye som 70 prosent av befolkningen bryter loven ved å eie satelitt, ifølge myndighetene.
VG170502 Et flertall på Stortinget ber regjeringen endre loven .
SA170502 Påstanden om at Stavanger kommune kan ha brutt loven i varslersak, får følger.
SA170502 FOTO : Jon Ingemundsen ¶ | - Kommunen har trolig brutt loven
DN170502 Den nye loven ble vedtatt av parlamentet i landet for rundt en måned siden, men ble ratifisert av president Salvador Sánchez Cerén rett før helgen.
DN170502 - Denne loven er nødvendig i møte med en industri som i stedet for å tilføre noen som helst nytte til lokalsamfunnene, bringer med seg alvorlig forurensning av vannkilder og miljøet, sier Mauricio Sermeno som er leder av miljøorganisasjonen Salvadoran Ecological Unit.
DN170502 Loven forbyr samtidig bruken av giftige stoffer som kvikksølv.
DN170502 Loven forbyr all utforskning, utnyttelse, utvinning og bearbeiding av metaller, både i åpne dagbrudd og i gruver.
DB170502 ) er under økende press i Russland generelt, blant som følge av loven som forbyr fremme av utradisjonell seksualitet, skrev Brende i en e-post til Dagbladet i april.
DB170502 Også Scott Bjerkeli, styreleder i Harry Benjamin ressurssenter ( HBRS ) gir i sitt tilsvar Mennesker er ikke bare sine kropper, uttrykk for at det var særdeles lite diskusjon i det offentlige om den nye loven, og alt gikk veldig fort, og at loven ville vært tjent med en diskusjonen løftet mer ut i det offentlige.
DB170502 Også Scott Bjerkeli, styreleder i Harry Benjamin ressurssenter ( HBRS ) gir i sitt tilsvar Mennesker er ikke bare sine kropper, uttrykk for at det var særdeles lite diskusjon i det offentlige om den nye loven , og alt gikk veldig fort, og at loven ville vært tjent med en diskusjonen løftet mer ut i det offentlige.
DB170502 Harry Benjamin ressurssenter på sin side skulle helst ha sett at vi kunne ha diskutert utfordringene i forkant av den nye loven .
DB170502 Loven ble opphevet i 2006, og dermed forsvant det generelle tiggerforbudet.
BT170502 Som flere av rådgiverne hans har sagt til pressen : Trump ville bare signere loven og innkassere seieren.
AA170502 Et flertall på Stortinget ber regjeringen endre loven .
VG170501 Men denne konvensjonen er satt til side gjennom EUs anskaffelsesdirektiv og den norske Loven om anskaffelser, som bygger på dette direktivet.
SA170501 Om menigheten ( " menighetsmøtet " ) sier loven : " Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenestlige bøker i kirken og andre saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet overlates til menighetsmøtets avgjørelse.
SA170501 Faktum 2 : Høyesterett har kommentert loven i en dom av 1987 der tre menigheter hadde saksøkt staten fordi de var blitt påtvunget en liturgi de ikke ville ha.
DN170501 Loven fra 1933 ble opphevet i 1999.
DB170501 De siste to årene har minst ti muslimske menn blitt drept av grupperinger som har tatt loven i egne hender etter mistanke om at noen har spist kukjøtt eller smuglet kuer.
DA170501 De siste to årene har minst ti muslimske menn blitt drept av grupperinger som har tatt loven i egne hender etter mistanke om at noen har spist kukjøtt eller smuglet kuer.
DA170501 De siste to årene har minst ti muslimske menn blitt drept av grupperinger som har tatt loven i egne hender etter mistanke om at noen har spist kukjøtt eller smuglet kuer.
DA170501 Nylig vedtok partiets landsmøte å endre loven som Høyre/Frp-regjeringen innførte for to år siden.
DA170501 Han nevnte spesielt at loven ivaretar ansatte i byggebransjen, transportsektoren, renholdsbransjen og i havnene.
DA170501 - Jeg har sagt det før og gjentar det i dag : Det mest midlertidige ved denne lovendringen er loven selv, sa Støre.
AA170501 Nylig vedtok partiets landsmøte å endre loven som Høyre/Frp-regjeringen innførte for to år siden.
AA170501 Han nevnte spesielt at loven ivaretar ansatte i byggebransjen, transportsektoren, renholdsbransjen og i havnene.
AA170501 - Jeg har sagt det før og gjentar det i dag : Det mest midlertidige ved denne lovendringen er loven selv, sa Støre.
DA170431 Hansen er ikke med på at den nye loven åpner opp for at flere får jobbe, deltid, i stedet for å være arbeidsledige.
SA170430 Winther erfarer at loven om helligdagsfred håndheves ulikt i politidistriktene.
SA170430 Ulf Winther, daglig leder og mediekontakt i Norsk forening mot støy, mener loven om helligdagsfred fortsatt er viktig for å opprettholde alminnelig fred og stillhet.
SA170430 Søndager og andre helligdager fra klokken 00 til klokken 24 skal det være helligdagsfred, samt etter klokken 16 påske, pinse og julaften, ifølge loven .
SA170430 Man skal ikke forstyrre med « utilbørlig larm », ifølge loven .
SA170430 Fakta : Helligdager, ifølge loven
SA170430 Det er bestemmelser i loven som har tettere tilknytning til kirken, mens andre er mer generelle.
SA170430 Dagens lov om helligdagsfred er fra 1995, det betyr at Stortinget på det tidspunktet mente at det var behov for loven .
DA170430 Det førte til at tusenvis av arbeidere fikk sparken, mens flere hundre ble anklaget for å ha brutt loven , melder Framtiden i våre hender.
BT170430 Winther erfarer at loven om helligdagsfred håndheves ulikt i politidistriktene.
BT170430 Ulf Winther, daglig leder og mediekontakt i Norsk forening mot støy, mener loven om helligdagsfred fortsatt er viktig for å opprettholde alminnelig fred og stillhet.
BT170430 Søndager og andre helligdager fra klokken 00 til klokken 24 skal det være helligdagsfred, samt etter klokken 16 påske, pinse og julaften, ifølge loven .
BT170430 Man skal ikke forstyrre med « utilbørlig larm », ifølge loven .
BT170430 Fakta : Helligdager, ifølge loven
BT170430 Det er bestemmelser i loven som har tettere tilknytning til kirken, mens andre er mer generelle.
BT170430 Dagens lov om helligdagsfred er fra 1995, det betyr at Stortinget på det tidspunktet mente at det var behov for loven .
AP170430 Winther erfarer at loven om helligdagsfred håndheves ulikt i politidistriktene.
AP170430 Ulf Winther, daglig leder og mediekontakt i Norsk forening mot støy, mener loven om helligdagsfred fortsatt er viktig for å opprettholde alminnelig fred og stillhet.
AP170430 Søndager og andre helligdager fra klokken 00 til klokken 24 skal det være helligdagsfred, samt etter klokken 16 påske, pinse og julaften, ifølge loven .
AP170430 Man skal ikke forstyrre med « utilbørlig larm », ifølge loven .
AP170430 Fakta : Helligdager, ifølge loven
AP170430 Det er bestemmelser i loven som har tettere tilknytning til kirken, mens andre er mer generelle.
AP170430 Dagens lov om helligdagsfred er fra 1995, det betyr at Stortinget på det tidspunktet mente at det var behov for loven .
DB170429 Loven trådte i kraft 1. april.
DB170429 Samfunnspartiet bryter imidlertid ikke loven .
DA170429 Nå åpner partiets kronprins for å reversere loven .
DA170429 Blir det flere midlertidige ansettelser, vil KrF reversere loven .
AP170429 Flere brukere i Tyrkia som har forsøkt å besøke nettstedet, har fått opp en beskjed fra myndighetene om at siden er stengt i henhold til loven , melder TV-kanalen CNN Turk.
AA170429 Flere brukere i Tyrkia som har forsøkt å besøke nettstedet, har fått opp en beskjed fra myndighetene om at siden er stengt i henhold til loven , melder TV-kanalen CNN Turk.
AA170429 EU-kommisjonen har satt seg fore å stanse loven og ga onsdag Orbán én måned på innfri kravene for å unngå et rettslig oppgjør i EU-domstolen.
VG170428 Men da Dagbladet fikk de samme listene ble det avdekket at loven var brutt ved flere hundre tilfeller.
SA170428 - Dette er den samme loven som har eksistert i mange år.
FV170428 Winther erfarer at loven om helligdagsfred håndheves ulikt i politidistriktene.
FV170428 Ulf Winther, daglig leder og mediekontakt i Norsk forening mot støy, mener loven om helligdagsfred fortsatt er viktig for å opprettholde alminnelig fred og stillhet.
FV170428 Søndager og andre helligdager fra klokken 00 til klokken 24 skal det være helligdagsfred, samt etter klokken 16 påske, pinse og julaften, ifølge loven .
FV170428 Man skal ikke forstyrre med « utilbørlig larm », ifølge loven .
FV170428 Fakta : Helligdager, ifølge loven
FV170428 Det er bestemmelser i loven som har tettere tilknytning til kirken, mens andre er mer generelle.
FV170428 Dagens lov om helligdagsfred er fra 1995, det betyr at Stortinget på det tidspunktet mente at det var behov for loven .
DB170428 Nå skal det undersøkes hvorvidt varsleren og varslersaken ble håndtert etter loven .
DB170428 Det oppfordres i loven til å varsle om kritikkverdige forhold på jobb.
DB170428 Dette sier loven
DB170428 Loven har i nærmest uminnelige tider forbudt dette, men politiet har i praksis tillatt russen å nyte medbrakt alkohol på iallfall visse områder ved de store treffene.
DB170428 De gjør ikke en faglig bra jobb, og følger ikke loven .
DB170428 - Det vi vil ha er et barnevern som følger loven , og forholder seg til vitenskapelig metodikk og ikke subjektiv synsing og løgner som i dag.
DB170428 Loven gjelder derfor ikke alle, kun cirka 20 prosent av boligene.
DA170428 UiO-rektor Ole Petter Ottersen mener grensen for ansattes ytringer bør gå der loven setter grensene.
DA170428 Samtidig mener Sør-Vest politidistrikt at loven tolkes korrekt ved å forby medbrakt alkohol.
DA170428 - Lund mener Sør-Vest politidistrikt har tolket loven annerledes enn f.eks. politiet i Oslo, der russen ifølge Lund får drikke medbrakt alkohol på Tryvann-arrangementet.
DA170428 Omtrent slik har loven vært i mange år.
DA170428 Men jeg mener at loven må ses under etter.
DA170428 - Erfaringen de siste tiårene, ja egentlig helt siden abortloven ble vedtatt, er at loven står seg godt i møte med samfunnsutviklingen, den medisinskteknologiske utviklingen, og behovet for å sikre et rammeverk for at kvinner selv får bestemme over egen kropp innenfor gitte grenser, sier han, og legger til : ¶
DA170428 - Dersom paragrafene i loven tolkes veldig konkret, så kan 2c tolkes som en sorteringsparagraf.
BT170428 Likevel er det mulig å sno seg rundt loven , mener advokaten.
BT170428 - Dette er den samme loven som har eksistert i mange år.
AA170428 Det vi nå gjør, innebærer at det er mulig med 48-timersvakter, det vil si at helgen blir ivaretatt innenfor loven .
AA170428 - Vi utvider arbeidsuka til 88 timer slik at det er mulig for dem som trenger helgeavlastning å kunne få det innenfor loven .
DB170427 Tonje Gjevjon går til angrep på den nye loven om endring av juridisk kjønn.
DB170427 På samme måte berører ikke den nye loven cis-kvinners rett til å betegne seg som mødre eller rett til behandling for kvinnesykdommer.
DB170427 Gjevjon frykter at den nye loven vil bli misbrukt av cis-menn som ønsker å skaffe seg tilgang til kvinnearenaer som toaletter, garderober, krisesentre og institusjoner for å trakassere eller utøve vold mot kvinner.
DB170427 Loven går likevel i riktig retning ved å avskaffe tidligere menneskerettighetskrenkende praksis og ved å gi transpersoner samme rett til respekt og anerkjennelse av sitt kjønn som cis-personer.
DB170427 En samlet kirke- og utdanningskomité uttalte at loven måtte « sikre større åpenhet og kontroll med at statlige tilskudd og at studentenes egenbetaling benyttes til akkreditert og godkjent utdanning ».
DB170427 Derfor har vi fremmet et forslag i Stortinget der vi ber regjeringen utarbeide en nasjonal oversikt over hvordan loven etterleves og håndheves.
DB170427 Loven måtte altså ytterligere strammes inn, fordi regjeringen og Stortinget fryktet at den ikke var tydelig nok.
DA170427 Nå ødelegger kanskje Stortinget den loven .
DA170427 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! - Loven er uendret ¶
DA170427 Da må rettsapparatet brukes dersom regjering og storting ikke følger loven .
DA170427 - En forskrift er hjemlet i loven, og loven er lik som før.
DA170427 - En forskrift er hjemlet i loven , og loven er lik som før.
BT170427 I stedet vedtok Stortinget tirsdag, etter en lang og opphetet debatt, å instruere regjeringen i hvordan loven skal tolkes.
BT170427 Dersom Stortinget ønsket å skyte mer ulv, måtte loven endres.
BT170427 Loven sier også at vedtak om fellelse kan « bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.
AP170427 Det står faktisk ikke noe i loven om at kvinner ikke kan kjøre bil.
DB170426 Han ble i går instruert av Stortinget til å vektlegge paragraf 18 c i loven som åpner for felling av ulv dersom « offentlige interesser av vesentlig betydning » tilsier det.
DB170426 Dagens statsborgerlov i Norge går ut på et prinsipp om ett statsborgerskap ; denne loven reflekterer ikke en globalisert verden. 85 prosent av barn som er født i Norge med foreldre fra et annet land enn Norge får dobbelt statsborgerskap, men for dem som har foreldre fra 26 land er loven annerledes.
DB170426 85 prosent av barn som er født i Norge med foreldre fra et annet land enn Norge får dobbelt statsborgerskap, men for dem som har foreldre fra 26 land er loven annerledes.
DA170426 Han burde vært mer klargjørende, for det er helt klart at Stortinget har utvidet handlingsrommet i loven .
DA170426 - Jeg opplever at Stortinget har gitt statsråden et handlingsrom innenfor loven til å gjennomføre økt felling av ulv.
BT170426 Seniorrådgiver Georg Arnestad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane tar imidlertid ikke kritikken tungt og mener andre høyskoler og universiteter bevisst overser hele loven .
BT170426 Målloven sier minst 25 prosent av tekstproduksjonen ved statsinstitusjoner skal foregå på den minst brukte målformen, og loven gjelder også for institusjonene som bruker mest nynorsk.
AP170426 Ofte har loven i Afghanistan en dobbelthet i at de gir kvinner delvise rettigheter, samtidig som de viser til religiøse lover, sier Standal.
AP170426 - Kan gjenopprette æren med loven i hånd ¶
AA170426 Kommisjonen understreker samtidig at den ikke bare er bekymret for denne ene loven , men også for den politiske utviklingen i Ungarn i bredere forstand.
AA170426 EU-kommisjonen mener på sin side at loven er i strid med grunnleggende friheter i det indre marked, deriblant etableringsretten, og at den også truer den akademiske friheten.
AA170426 Seniorrådgiver Georg Arnestad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane tar imidlertid ikke kritikken tungt og mener andre høyskoler og universiteter bevisst overser hele loven .
AA170426 Målloven sier minst 25 prosent av tekstproduksjonen ved statsinstitusjoner skal foregå på den minst brukte målformen, og loven gjelder også for institusjonene som bruker mest nynorsk.
VG170425 Partiene mener de ikke behøver å endre loven , fordi man allerede innenfor dagens lovverk kan tillate mer ulvejakt bare ved å endre forskriften.
VG170425 Med andre ord : Skulle Helgesen til å tillate mer ulvejakt, ville det bety at han måtte bryte loven , mener Venstre.
VG170425 Hvis man ser at det er et spørsmål om hvordan en lov skal tolkes, og man mener loven bør tolkes på en bestemt måte, må man endre loven .
VG170425 Hvis man ser at det er et spørsmål om hvordan en lov skal tolkes, og man mener loven bør tolkes på en bestemt måte, må man endre loven.
VG170425 Helgesen foreslo i stedet at Stortinget kunne endre loven for å få åpne opp for mer felling av ulv.
VG170425 Han mener konsekvensen av Sps mistillitsforslag enten var at Helgesen måtte gå, eller bryte loven : ¶
VG170425 Et samlet storting ba derfor Vidar Helgesen om å vurdere loven på nytt.
VG170425 En statsråd kan ikke gå inn for å bryte loven .
VG170425 En statsråd kan bli stilt for riksrett om vedkommende gjør straffbare handlinger i sitt embete - altså bryter loven .
VG170425 - Senterpartiet kan være uenig i tolkningen av en lov, men Stortinget skal ikke tolke loven .
VG170425 - Når det gjelder fjorårets klagebehandling, så er jeg definitivt av den oppfatning at jeg hadde et ansvar for å følge loven .
VG170425 - Dersom en statsråd mener noe er å bryte loven , men bevisst gjør det likevel, kan man stille statsråden for riksrett.
VG170425 - Ber Helgesen bryte loven
VG170425 Møre og Romsdal KrF har fremmet forslag foran KrFs landsmøte i Trondheim til helgen om å stramme inn igjen partiets syn på at homofile par kan inngå ekteskap og slå fast at partiet skal jobbe for å reversere den nye loven som kom i 2009.
DB170425 Ifølge New York Post er det ikke imot loven å bytte navn på en merkevare, så lenge dokumentasjon på navnebyttene foreligger.
DA170425 KREVER : Byråd Tone Tellevik Dahl vil ha pengene tilbake fra barnehager som bryter loven .
BT170425 Norwegian sier Aps forslag strider med loven : ¶
BT170425 Lovstridig : Norwegian mener Ap har gjort et vedtak som bryter med loven og EU-rettens regler om fri etableringsrett.
VG170424 Whitson sier ifølge AP at hun er begeistret for den nye loven og at utstyr som skal brukes til denne oppgaven, nå er i ferd med å lages.
VG170424 * 1 Fylkesmannen konkluderte med at to av Bærum-skolene hadde brutt saksbehandlingsreglene i loven , men mente likevel at jentas rett til et godt skolemiljø var ivaretatt.
DN170424 Trump og andre har imidlertid kritisert loven for å hemme de økonomiske aktivitetene som er nødvendige for å skape økonomisk vekst.
DN170424 Loven sikrer mer innsyn, åpenhet og reguleringer i finansbransjen, og målet er at den skal hindre en ny situasjon der skattebetalernes penger må brukes for å redde finansinstitusjoner som er ansett som « too big to fail ».
DB170424 Tilsynsrapport : Barnevernet brøt loven da 13-åring døde ¶
DB170424 I en tidligere versjon av denne artikkelen framgikk det at Arne var den første i landet til å bli dømt etter den nye loven .
DB170424 I en tidligere versjon av denne artikkelen framgikk det at Arne var den første i landet til å bli dømt etter den nye loven , en opplysning som kommer fra dommen mot ham.
DB170424 Det mener jeg strider mot forbudet mot å gi loven tilbakevirkende kraft, sier Grape, som peker på at « Arne » bare var satt under tiltalte for åtte forhold.
DB170424 Helsetilsynet konkluderte også med at det var vitenskapelig grunnlag for forskningen, og at den kunne videreføres med endringer på de punktene som var i strid med loven , skriver fagbladet Journalisten.
DB170424 Vi må tørre å diskutere utfordringen som vil kunne komme som følge av den nye loven , med et ønske om å løse utfordringene til det beste for alle parter.
DB170424 Vi mener også at loven ville ha vært tjent med å ha løftet diskusjonen opp mer i det offentlige.
DB170424 Vi i HBRS er helt enige i at det var særdeles lite diskusjon i det offentlige om den nye loven , og alt gikk veldig fort.
DB170424 Tonje Gjevjon etterlyser svar fra Bent Høie angående den nye loven om endring av juridisk kjønn.
DB170424 Men for de som opplever kjønnsdysfori, ( født i feil kropp ), så har denne loven i det store og hele gjort livet litt enklere.
DB170424 HBRS skulle helst ha sett at vi kunne ha diskutert utfordringene i forkant av den nye loven , med en konsekvensutredning, men slik ble det ikke.
DB170424 Ikke minst er loven forbilledlig ved å gi et likere vern og ved hvordan den forbyr sammensatt diskriminering.
DB170424 Det rette vil være å inkludere dem, ganske enkelt ved å legge til « andre liknende vesentlige forhold ved en person » i loven . | - Elling har betydd mye for mange som sliter ¶
DB170424 Den nye loven beskytter ikke andre enn dem som rammes av diskriminering relatert til et begrenset utvalg av diskrimineringsgrunnlag.
DB170424 Ikke minst likte han å påpeke at han var en hederlig mann, uten noen tidligere skandaler eller problemer med loven .
DB170424 Le Pen mot loven Kommentar ¶
DA170424 Han peker på at arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og at gjengjeldelse ved varsling i henhold til loven er forbudt.
AP170424 Ifølge Le Monde var hun også den eneste av de elleve kandidatene i den første valgomgangen som ville fjerne loven om ekteskap for homofile.
AP170424 Likevel kan legitim kritikk av islam i dag straffes som et brudd på loven .
AA170424 - Den nye loven om anskaffelser pålegger det offentlige at innkjøp skal bidra til bedre miljø, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170423 I en uttalelse sier Cardinal Health at selskapet « har tiltro til at fakta og loven er på vår side, og vi har planer om å forsvare oss mot saksøkerens feilaktige karakterisering og feilaktige oppfatning av loven . » | Zuccarello hylles fra alle kanter : Har fått mentor- og lederrolle i Rangers ¶
VG170423 I en uttalelse sier Cardinal Health at selskapet « har tiltro til at fakta og loven er på vår side, og vi har planer om å forsvare oss mot saksøkerens feilaktige karakterisering og feilaktige oppfatning av loven. » | Zuccarello hylles fra alle kanter : Har fått mentor- og lederrolle i Rangers ¶
VG170423 Professorer : - Politiet bryter loven
SA170423 Brudd på loven kan straffes med en bot på inntil 75.000 euro.
SA170423 « Det Fremskrittspartiet som vil forby tigging for å bekjempe menneskehandel, er det samme partiet som vil oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester », skriver Inge Takle Mæstad.
SA170423 Fremskrittspartiet klarer det ikke når de på ene siden ville forby tigging for å hindre prostitusjon, og på den andre siden oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester.
SA170423 Det Fremskrittspartiet som vil forby tigging for å bekjempe menneskehandel, er det samme partiet som vil oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester.
DB170423 Ifølge Lorien er dette i strid med loven Railway Labor Act, som regulerer forholdet mellom selskaper og ansatte i jernbane og luftfart.
DB170423 ) er under økende press i Russland generelt, blant som følge av loven som forbyr fremme av utradisjonell seksualitet, skriver Brende i en e-post til Dagbladet.
DB170423 Ap som vil styrke loven og bekjempe utrygghet i arbeidslivet med nebb og klør.
DB170423 For det andre gjelder loven både trans kvinner og trans menn, men Gjevjon synes bare å være opptatt av trans kvinner.
DB170423 Dessverre tar loven ikke høyde for de som ikke ønsker å identifisere som enten kvinne eller mann, men det er en annen problemstilling.
BT170423 Brudd på loven kan straffes med en bot på inntil 75.000 euro.
AP170423 Om de vil endre loven tilbake til slik den var, eller bare praktisere den slik at nye kommersielle privatskoler ikke vil bli etablert, er foreløpig uklart.
AP170423 En eventuell ny regjering vil oppdatere loven ut fra sitt utgangspunkt.
AA170423 Brudd på loven kan straffes med en bot på inntil 75.000 euro.
VG170422 Hun mener Ap-landsmøtet feiger ut når de lytter til Støres formaning : ¶ - - Vi er veldig skuffet over at Ap ikke går inn for å endre loven når de ser virkningene av den og hører hva faginstansene sier.
VG170422 Njåstad stiller også spørsmål ved hvordan Ap skal kunne oppnå målet sitt om å begrense midlertidig opphold når de ikke går inn for å endre loven .
VG170422 Hun mener Ap-landsmøtet feiger ut når de lytter til Støres formaning : ¶ - - Vi er veldig skuffet over at Ap ikke går inn for å endre loven når de ser virkningene av den og hører hva faginstansene sier.
VG170422 Arbeiderpartiets landsmøte ønsker ikke å endre loven for å sikre flere barn permanent opphold i Norge, men vedtok lørdag ettermiddag å endre praksis og vurdere hvor sårbart det vil være for den enkelte mindreårige asylsøker å bli returnert til hjemlandet.
DB170422 Men en endring i loven , som kan tre i kraft allerede denne sommeren, vil føre til at personer som har mottatt, men ikke betalt tilbake lånene innen april 2019, vil bli tvunget til å betalte skatt på det resterende beløpet.
DB170422 Det er ingenting som tyder på at Ap-vedtaket i dag vil innebære en gjenninnføring av rimelighetsvilkåret, som ble tatt ut av loven i fjor høst.
DB170422 - Vi er tydelig på at vi ikke ønsker endringer i loven , men at vi ønsker en praksisendring for enslige mindreårige asylsøkere, som i dag får midlertidig opphold fordi de i dag ikke har grunnlag for opphold som sådan, men som mangler omsorgspersoner eller nettverk i hjemlandet.
VG170421 I talen til landsmøtet fikk Støre trampeklapp da han lovet å fjerne loven som åpner for mer bruk av midlertidig arbeidskraft.
VG170421 Da vi fikk Stortinget med på å endre loven , la vi inn klare karantene- og kvoteordninger.
VG170421 - Det eneste midlertidige med den loven, er loven selv, sa han.
VG170421 - Det eneste midlertidige med den loven , er loven selv, sa han.
VG170421 Valhammar har tidligere sagt til VG at det ikke vil være nok å endre praksis, men at loven må endres.
VG170421 De vil bare endre praksis, ikke loven .
VG170421 Ap-ledelsen vil bare endre praktiseringen av loven , og ikke gjeninnføre dette rimelighetskravet.
SA170421 En konsekvensutredning er bare det siste steget, i henhold til loven , som må til før det kan gis grønt lys for oljeleting i de sårbare områdene.
DB170421 I følge meget sikre kilder innenfor kammeret - der det ikke finnes én eneste spaner som opererer på kanten av loven med informanter innenfor diverse hysjligaer - vil kammeret informere om metaforiske beslag, stikkhaikukontroller, lyriske pågripelser og forsøkt på misbruk av poesiens vinnende vesen for egen vinning ( politikere & tåkefyrster ), modernistiske ran i bak
DB170421 I stedet kan det ende i et vassent kompromiss hvor man vedtar å endre praksisen, ikke loven .
DA170421 - Jeg tolker ham dit at han er villig til å åpne for endring i praksis, men ikke vil endre loven .
BT170421 Tanker om at det er lettere å si fra om det en ikke liker når en har loven på sin side ?
AA170421 - Jeg tolker ham dit at han er villig til å åpne for endring i praksis, men ikke vil endre loven .
VG170420 På den riktige siden av loven så vi Allison Tolman som Duluth-politibetjent Molly Solverson, og Colin Hanks som hennes kollega Gus Grimly.
VG170420 I sesong 3 av den sære serien om nordiske etterkommere på kant med loven i snøfrosne USA, spiller Ewan McGregor to roller.
VG170420 kant med loven i snøfrosne USA, spiller Ewan McGregor to roller.
VG170420 Venstre mener det fortsatt ikke blir anledning til å skyte mer ulv, fordi loven står over en forskrift.
VG170420 - Det mest midlertidige med loven, er loven selv, sa Ap-lederen fra talerstolen.
VG170420 - Det mest midlertidige med loven , er loven selv, sa Ap-lederen fra talerstolen.
DN170420 I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, uttalte barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til NRK tidligere i måneden.
DN170420 - Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanningen som handler om barn.
DN170420 - Loven tar ikke for seg dette spesifikt.
DB170420 Det virket som han trodde han var over loven - at han bare kunne ta en telefon til denne politimannen om det var noe, sier mannen.
DB170420 februar brev til alle landets kommune om tolking av loven .
DB170420 Loven ble formulert universelt, uten å nevne Romfolk eller andre grupperinger, slik lover skal formuleres i rettsstater.
BT170420 « Vinner vi valget, er det eneste midlertidige ved den loven, loven selv », sa Støre under Arendalsuka i fjor.
BT170420 « Vinner vi valget, er det eneste midlertidige ved den loven , loven selv », sa Støre under Arendalsuka i fjor.
VG170419 Advokatforeningen i landet sier valgkommisjonen, i strid med loven , godkjente stemmesedler uten stempel.
VG170419 Stortinget ber nå statsråden om å legge vekk sin egen lovtolkning, og heller tolke loven i tråd med det flertallet mener, sier Arnstad.
VG170419 Det er nå fire parti som er enige om at vi ikke skal endre loven .
VG170419 - Hvordan skal Helgesen kunne tolke loven annerledes enn hva lovavdelingen sier er rett ?
VG170419 - De forsøker å instruere regjeringen til en annen forvaltning uten å endre loven , men det går ikke.
VG170419 - Da lovavdelingen skulle vurdere loven , fikk det begrenset oppdrag.
VG170419 Loven står over enkeltvedtak, sier nestleder Ola Elvestuen.
VG170419 Planen var at Cappelen skulle få en samlestraff i Oslo tingrett, men det er tvilsomt om loven gir anledning til det.
SA170419 Loven gir rett til å levere strøm tilbake til energiselskapet, men om jeg må betale nettleie også for strøm jeg leverer til nettet, vil det være ulønnsomt.
DB170419 Loven åpner for flere typer løsninger, som at selgeren reparerer tingen, gir deg prisavslag eller gir alle pengene tilbake mot at du tilbakeleverer varen.
DB170419 Flere av dem levde i skjul, i frykt for at mobben skulle komme etter dem og ta loven i egne hender.
DB170419 ¶ VIL SE PÅ LOVEN : Det som er bekymringsfullt, er hvor lettpåvirkelig Hadia Tajik ser ut til å være, skriver artikkelforfatteren om Ap-nestlederens utspill om hallikparagrafen.
DB170419 Politiet har også ytret at de vil beholde loven , nettopp fordi den gjør at de i større grad enn før klarer å få tatt bakmennene.
DB170419 Loven har med andre ord fungert etter den felles hensikten alle partiene i Stoltenberg-regjeringen hadde da loven ble innført i 2009.
DB170419 Jeg mener imidlertid at løsningen ligger i å skjerpe ordlyden i loven , heller enn å lempe på den.
DB170419 Evalueringen av loven som ble gjennomført i 2014 viste likevel helt klart at loven virker.
DB170419 Evalueringen av loven som ble gjennomført i 2014 viste likevel helt klart at loven virker.
DB170419 Er det sånn å forstå at det er flere paragrafer i loven AP er « villige til å se på på nytt » ?
DB170419 Er de villige til å revurdere hele loven ?
DB170419 Disse løsningene ligger ikke i en svekkelse av loven, men i hvordan loven håndheves.
DB170419 Disse løsningene ligger ikke i en svekkelse av loven , men i hvordan loven håndheves.
DB170419 Dette vil være langt mer konstruktivt og framtidsretta enn å svekke loven , slik Tajik nå ser ut til å ville gjøre.
DB170419 Det at både Pro Sentret og PION benytter enhver anledning til å påvirke til en svekkelse av loven kommer ikke som noen overraskelse, i og med at de har vært imot den hele veien.
DB170419 Loven har med andre ord fungert etter den felles hensikten alle partiene i Stoltenberg-regjeringen hadde da loven ble innført i 2009.
DB170419 Om vi ser på de politiske prosessene og tiden det tok før loven om for eksempel selvbestemt abort ble vedtatt av Stortinget var det omfattende prosesser som inkluderte hele befolkningen og gikk over en lang tidsepoke.
DB170419 Når du, regjeringen og stortingsflertallet har endret loven om juridisk kjønn er det nok fordi dere ønsker at transpersoner skal få være seg selv.
DB170419 Men når vedtaket viser seg å ramme kvinner direkte med konsekvenser man ikke har tatt høyde for, er det grunn til å revurdere både loven og vedtaket.
DB170419 Med den nye loven om juridisk kjønn kan i prinsippet alle med kvinnelig personnummer delta.
DB170419 Med loven om juridisk kjønn kan man ikke nekte om personnummeret er riktig.
DB170419 Loven om skifte av juridisk kjønn betyr at personer med intakte mannlige kjønnsorganer med loven i hånd kan komme inn og dusje nakne sammen med kvinner.
DB170419 Jeg er kun ute etter å få frem alle sidene ved loven , også de som ikke er så behagelige for dem det gjelder.
DB170419 Hedegaard har ikke endret utseende eller klesstil etter kjønnsskiftet, ser ut som en helt vanlig mann og er seksbarnsfar - men er altså i følge loven en kvinne med de rettigheter og tilganger det gir.
DB170419 Har de som vedtok loven om juridisk kjønn egentlig tenkt gjennom hvordan dette påvirker kvinner, for eksempel i kvinnefengsler ?
DB170419 Den nye loven om juridisk kjønn flytter definisjonsmakten om kjønn fra vitenskap til den enkelte persons egen opplevelse av kjønnsidentitet.
DB170419 Loven om skifte av juridisk kjønn betyr at personer med intakte mannlige kjønnsorganer med loven i hånd kan komme inn og dusje nakne sammen med kvinner.
DB170419 Loven om juridisk kjønn angår hele befolkningen og påvirker halvparten direkte, men er lobbet frem på bakrommet.
DB170419 ¶ ANMELDT : Chris Brown ( 27 ) havner stadig i strid med loven .
DB170419 I 2014 havnet han på ny i klammeri med loven , da han ble arrestert for brudd på prøvetiden.
DB170419 Dette er ikke første gang Party-sangeren havner i strid med loven .
BT170419 At de mener statsråd Helgesen må gå fordi han følger loven , som Senterpartiet selv var med på å lage, er useriøst, mener han.
BT170419 Loven gir rett til å levere strøm tilbake til energiselskapet, men om jeg må betale nettleie også for strøm jeg leverer til nettet, vil det være ulønnsomt.
AP170419 Opposisjonen hevder valgkommisjonen brøt loven
AP170419 - Valgkommisjonen brøt loven , sa Kemal Kilicdaroglu, lederen for det største opposisjonspartiet CHP, tirsdag.
AP170419 Opposisjonen hevder valgkommisjonen brøt loven
AP170419 - Valgkommisjonen brøt loven , sa Kemal Kilicdaroglu, lederen for det største opposisjonspartiet CHP, tirsdag.
AP170419 At de mener statsråd Helgesen må gå fordi han følger loven , som Senterpartiet selv var med på å lage, er useriøst, mener han.
AP170419 Loven gir rett til å levere strøm tilbake til energiselskapet, men om jeg må betale nettleie også for strøm jeg leverer til nettet, vil det være ulønnsomt.
AA170419 At de mener statsråd Helgesen må gå fordi han følger loven , som Senterpartiet selv var med på å lage, er useriøst, mener han.
VG170418 Årsaken til at Arkansas ikke har henrettet noen siden 2005, er på grunn av komplikasjoner rundt loven om giftinjeksjon og problemer med å få tak i giften, skriver NTB.
VG170418 Slik vi har fått det forklart hevder valgkommisjonen at dette ikke er brudd på loven , men det er jo uforsvarlig å gjøre det.
VG170418 Han sier han ikke kan slå fast om vedkommende som har fraktet trampolinen har brutt loven , men legger til at han definitivt ville ha stoppet personen.
SA170418 I dag tillater ikke lovverket førerløse biler på veiene, men Solvik-Olsen jobber med et forslag for å endre denne loven , og tror han får lagt frem et forslag alt i vår.
DN170418 LO-leder Gerd Kristiansen vil gjøre loven til valgkampsak, og SV har allerede programfestet å jobbe for en slik lov.
DB170418 Byråden viser til loven
DA170418 Sånn er loven , svarer kommunen.
DA170418 Finansbyråd Robert Steen ( Ap ) sier kommunen ikke har noe annet valg og må forholde seg til det som står i loven .
DA170418 Den slipper offentlige barnehager å betale, fordi loven gir unntak for offentlig eide bygg.
AP170418 Arkansas har ikke henrettet noen siden 2005 på grunn av komplikasjoner rundt loven om giftinjeksjon og problemer med å få tak i giften.
AP170418 Sånn er loven , svarer kommunen.
AP170418 Finansbyråd Robert Steen ( Ap ) sier kommunen ikke har noe annet valg og må forholde seg til det som står i loven .
AP170418 Den slipper offentlige barnehager å betale, fordi loven gir unntak for offentlig eide bygg.
AA170418 Arkansas har ikke henrettet noen siden 2005 på grunn av komplikasjoner rundt loven om giftinjeksjon og problemer med å få tak i giften.
AA170418 | Advokatforening : Folkeavstemningen i Tyrkia strider mot loven
AA170418 Den tyrkiske advokatforeningen sier det er i strid med loven at valgkommisjonen godkjente stemmesedler uten stempel i helgens folkeavstemning.
VG170417 Slik vi har fått det forklart hevder valgkommisjonen at dette ikke er brudd på loven , men det er jo uforsvarlig å gjøre det.
SA170417 Den danske angriperen er nemlig alt det som hans kolleger ikke er : Slem, nå og da på kant med loven , voldsomt svingende i nivå, uforutsigbar.
DB170417 - Til deres informasjon så er jeg imot loven om å ha våpen til personlig bruk, og jeg ville aldri i livet hatt ett selv, skriver hun.
BT170417 VIL ENDRE LOVEN : Ordningen med arbeidsavklaringspenger har ikke fungert godt nok, mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
AP170417 I dag tillater ikke lovverket førerløse biler på veiene, men Solvik-Olsen jobber med et forslag for å endre denne loven , og tror han får lagt frem et forslag alt i vår.
AP170417 Den danske angriperen er nemlig alt det som hans kolleger ikke er : Slem, nå og da på kant med loven , voldsomt svingende i nivå, uforutsigbar.
VG170415 Vi prøver å få ungdommene med på aktiviteter og idrett, og forteller dem at de skal følge loven i landet som beskytter dem og som gir dem masse muligheter, sier han.
DB170415 - Loven holder ikke tritt med den teknologiske utviklingen.
DB170415 I følge loven er det fortsatt de som har skutt opp en satellitt som bestemmer over den, enten den fungerer eller ei.
AA170415 Arkansas har ikke henrettet noen siden 2005 på grunn av komplikasjoner rundt loven om giftinjeksjon og problemer med å få tak i giften.
DB170414 Når loven trer trer i kraft blir Canada det andre landet i verden som legaliserer sluttomsetning av cannabis til rekreasjonell bruk, og det første av stor betydning.
DB170414 Dette vil bli avklart i tiden frem til loven trer i kraft i 2018.
DA170414 Å selge marihuana til mindreårige, vil derimot være ulovlig, ifølge den nye loven , og kan bli straffet med fengsel opp til 14 år.
DA170414 Å selge marihuana til mindreårige, vil derimot være ulovlig, ifølge den nye loven , og kan bli straffet med fengsel opp til 14 år.
AA170414 Fransk politi ønsker å avhøre Le Pen etter anklager om at hun har brukt EU-midler til å lønne medarbeidere i strid med loven .
VG170413 Det ble fjernet fra loven i 2004, da Erdogan var statsminister og Tyrkia ville tilpasse seg EU-krav.
SA170413 Loven gir fylkeskommunene hjemmel til å stille slike miljøkrav.
SA170413 Nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen er kritisk til den nye loven om statsansatte.
SA170413 Den nye loven om statsansatte svekker både rettighetene og uavhengigheten til de ansatte, hevder LO.
DN170413 LO er også kritisk til at den nye loven legger opp til utstrakt bruk av forskrifter.
DN170413 Den nye loven om statsansatte svekker både rettighetene og uavhengigheten til de ansatte, hevder LO. 2. nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.
DN170413 Loven gir fylkeskommunene hjemmel til å stille slike miljøkrav.
DB170413 Noora velger å konfrontere Niko med loven i hånd, og gir ham ei real lekse i hvilke lovbrudd han har begått.
DB170413 - Hun er en sterk karakter som med loven i hånd kommer seg ut av en vanskelig situasjon.
AP170413 I Frankrike er det forbudt å nekte folk vann selv om de ikke kan betale, men loven brytes hele tiden.
AA170413 Med torsdagens underskrift reverserte han dermed loven som forgjengeren Barack Obama innførte kort tid før han forlot Det ovale kontor i januar.
AA170413 Loven som ble forkastet påla nemlig lokale myndigheter å distribuere føderale bevilgninger til organisasjoner som arbeidet for abort og familieplanlegging, deriblant Planned Parenthood.
VG170412 Før stortingsvalget i 2013 var Frp klare på at kommunene skal fratas muligheten til å kreve inn eiendomsskatt, og at de ville fjerne loven om eiendomsskatt.
VG170412 - Vi vil jobbe som en løve for å fjerne hele loven slik at kommunen ikke kan sende regningen til innbyggerne for at de ikke kan drive kommunene effektivt nok, sier Helge André Njåstad ( Frp ), som leder kommunalkomiteen på Stortinget.
DN170412 - Ifølge advokater som jeg har konsultert, har min deltagelse i disse jaktturene vært helt i orden og i tråd med loven , skiver Boman.
DN170412 - I tråd med loven
DB170412 « Bestemmelsen om at opplysningene normalt skal gis av styrer er en saksbehandlingsregel og fritar ikke den enkelte ansatte fra dennes opplysningsplikt », skriver kunnskapsdepartementet i en merknad til loven .
DB170412 Det opplyses i loven at styreren er den som normalt skal gi slike opplysninger.
DB170412 Det høres det ut som om TV 2 har holdt seg innafor loven , sier han.
DB170412 Hun konfronterer ham med loven i hånd, i et forsøk på å få svar om hun virkelig ble misbrukt av ham.
BT170412 Politiet bruker, fornuftig nok, sjelden ressurser på å håndheve loven .
AA170412 Loven inneholder en bred definisjon av terror, blant annet regnes det som terrorisme hvis noen gir uttrykk for ideer som innebærer voldsbruk på sosiale medier.
AA170412 De ber regjeringen bruke en prosedyre i et EU-direktiv som åpner for at et medlemsland kan stenge en TV-kanal dersom det kan bevises at hensikten med å etablere seg i utlandet har vært å omgå loven i det landet kanalen retter seg mot.
VG170411 - Ifølge loven vår er dødsstraff lovlig, og da er det ikke noen grunn til å behandle tallene som om de var en statshemmelighet.
VG170411 Etter søndagens blodige angrep i Tanta og Alexandria har Egypts president al-Sisi annonsert en tre måneder lang unntakstilstand, et tiltak som gjør at myndighetene med loven i hånd kan begrense innbyggernes sivile og politiske rettigheter.
SA170411 Men loven forbyr det ikke.
DB170411 Selv om damping nå tas inn i regelverkene for røyking, selv om salg av e-sigaretter har fått sitt eget kapittel 6A i loven og selv om helse- og omsorgsminister Bent Høie flere ganger har uttalt seg positivt, starter ikke salget i Norge ennå.
DB170411 Det beviser overfor alle at ingen er hevet over loven , sier hun ifølge Reuters.
DB170411 Flere økonominyheter ¶ mutthull i loven gir supervekst på Harry-godis ¶ diotisk oppførsel kan ha kostet aksjonærene 9,5 milliarder kroner ¶
BT170411 Etter at loven om skatt på eiendom ble endret i 2007, da det også ble lovlig å skattlegge hus og hytter, har bruken eksplodert.
AP170411 - Ifølge loven trenger man tillatelse for vitenskapelige undersøkelser.
AP170411 Men loven forbyr det ikke.
VG170410 Men den nye utnevnelsen har ikke skjedd uten et politisk spill, som inneholdt å endre loven og det politiske begrepet « filibuster ».
VG170410 En annen konfliktlinje går mellom de som ønsker å tolke loven strengt innenfor rammene politikerne har lagt, og de som ønsker å tolke loven friere, og dermed skape ny rett.
VG170410 En annen konfliktlinje går mellom de som ønsker å tolke loven strengt innenfor rammene politikerne har lagt, og de som ønsker å tolke loven friere, og dermed skape ny rett.
VG170410 For at kommunene skal kunne tilpasse sin økonomi fases loven ut slik : ¶ * 1 Maks skattesats for 2018 kan ikke utgjøre mer enn 4 promille ¶ * 1 Maks skattesats for 2019 kan ikke utgjøre mer enn 2 promille ¶
SA170410 Vi mener det er tydelig at kommunen har brutt loven og vil understreke at det går klart fram av alle vedtakene våre - og også i annen skriftlig kommunikasjon knyttet til disse sakene - at vi mener lovbruddene var svært alvorlige, sa utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Sølvi Ona Gjul, til Aftenbladet 31. mars.
SA170410 - Tydelig at kommunen har brutt loven
SA170410 Høyre gikk inn for å endre loven
SA170410 Frp og Høyre kan sammen med Venstre endre loven og tillatte drikking i parken og på stranden i løpet av få måneder, men KrF protesterer.
SA170410 Fakta : Dette sier loven i dag ¶
DB170410 - Hva slags politifolk ber lovbryterne om å løpe VEKK FRA loven ? 100 ganger kraftigere enn morfin ¶
DB170410 Vi gjør viktige grep på utdanningsområdet for å styrke diskrimineringsvernet, vi styrker aktivitetsplikten, vi utvider aldersdiskrimineringsforbudet, vi gjør viktige grep for å gjøre loven mer tydelig og brukervennlig og vi sørger samtidig for at loven skal ta hensyn til at alle grupper ikke møter akkurat de samme utfordringene.
DB170410 Vi gjør viktige grep på utdanningsområdet for å styrke diskrimineringsvernet, vi styrker aktivitetsplikten, vi utvider aldersdiskrimineringsforbudet, vi gjør viktige grep for å gjøre loven mer tydelig og brukervennlig og vi sørger samtidig for at loven skal ta hensyn til at alle grupper ikke møter akkurat de samme utfordringene.
DB170410 Den nye loven har bl.a. bestemmelser om likelønn, kjønnsbalanse i offentlige utvalg og rettigheter ved foreldrepermisjon.
DB170410 Bestemmelser i dagens likestillingslov som særlig gjelder kjønnsdiskriminering, er videreført i den nye loven .
BT170410 - Ifølge loven trenger man tillatelse for vitenskapelige undersøkelser.
BT170410 Høyre gikk inn for å endre loven
BT170410 Frp og Høyre kan sammen med Venstre endre loven og tillatte drikking i parken i løpet av få måneder, men KrF protesterer.
BT170410 Fakta : Dette sier loven i dag ¶
AP170410 Høyre gikk inn for å endre loven
AP170410 Frp og Høyre kan sammen med Venstre endre loven og tillatte drikking i parken i løpet av få måneder, men KrF protesterer.
AP170410 Fakta : Dette sier loven i dag ¶
AA170410 Statsminister Viktor Orbán må skrive under på loven for at den skal tre i kraft.
VG170409 Kristofer Hivju og Lisa Loven Kongsli har to av rollene i Ruben Östlunds svenske Oscar-bidrag der en krise bryter ut i familien etter at familiefaren Thomas velger å beinfly med iPhonen bort fra kona Ebba og barna når et snøskred går i nærheten.
DB170409 Leirstein minner om at både Frp og Høyres landsmøte har tatt til orde for en liberalisering av alkoholloven - og sier regjeringen bør vurdere å endre loven hvis de mener at Helsedirektoratets tolkning av loven er riktig.
DB170409 Leirstein minner om at både Frp og Høyres landsmøte har tatt til orde for en liberalisering av alkoholloven - og sier regjeringen bør vurdere å endre loven hvis de mener at Helsedirektoratets tolkning av loven er riktig.
DB170409 - Kommunene kan velge om de vil gi skjenkebevilling til arrangementene eller ikke og politiet kan prioritere hvordan de følger det opp, men verken politiet eller kommunene kan endre loven , og den er klar, sier Giæver.
DB170409 - Det vi har vurdert, er et konkret arrangement i Halden, men det vil jo gjelde mange liknende arrangementer, og slik loven er formulert vil plikten være ganske vidtdekkende.
DA170408 Vi skal i større grad enn regjeringen har evnet, ivareta skapernes rettigheter, sier Grande, som jobber for at loven skal vedtas i Stortinget før sommerferien.
DA170408 Nå skal loven oppdateres slik at den er i takt med ny teknologi og en ny digital virkelighet.
DA170408 Men Filmforbundet er likevel langt fra fornøyd med deler av loven .
DA170408 Forslaget skal behandles i Stortinget i løpet av våren, og det legges opp til en totaloverhaling av den gamle loven fra 1961, som regulerte opphavsretten til kunstneriske verk.
DA170408 - Så er det viktig at loven også bidrar til at markedet fungerer i en sunn konkurranse, og at ikke rettighetsspørsmål blir en slagmark, hvor særlig rettighetshaverne blir den svake parten.
DA170408 - Hittil har man bare klattet litt her og der på loven ettersom teknologien har utviklet seg.
DA170408 - For det første vil loven bidra til at vi også i framtida vil ha tilgang på norsk innhold, til glede for norske TV-seere og generelt norske innbyggere.
DA170408 Loven har vært som et fragmentert lappeteppe.
BT170408 Mange så den imidlertid som et liberaliseringsprosjekt, og deler av loven måtte trumfes gjennom ved hjelp av en kontroversiell grunnlovsartikkel som lar regjeringen banke gjennom saker uten votering i nasjonalforsamlingen.
AP170408 Säpo bekrefter at konkrete voldshandlinger må bevises for å bryte loven .
AP170408 Säpo : Forholder oss til loven
AP170408 Man må agere, utføre en voldelig handling for å bryte loven , sier pressesekretær Johanna Måhlén til Aftenposten.
DB170407 Ifølge loven skal alt salg av alkoholholdig drikke fra butikk opphøre skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. 7 ting alle som er glad i øl bør være klar over ¶
DB170407 I USA fikk homofile rettigheter denne uka et stort gjennombrudd da en domstol i Chicago sa at loven om borgerrettigheter også måtte gjelde homofile.
DA170407 Hva : Programleder i Radio Norges Morgenklubben med Loven & Co og medarrangør av skirennet Hallingspretten på Ål som går i morgen.
AA170407 I henhold til loven må kjøpere registrere seg i et nasjonalt register.
AA170407 Den mest nytenkende, og kontroversielle, delen av loven var at salget kunne forgå på apotekene.
VG170406 Sivilombudsmannen mener det er problematisk at loven legger opp til at klageinstansen skal være en nemnd oppnevnt av kommunestyret selv.
VG170406 Han har bedt Finansdepartementet vurdere om loven burde endres, slik at klageordningen i kommunene innrettes på en bedre måte.
VG170406 - Etter loven skal man ha klageadgang, men det praktiseres ikke av en stor andel kommuner, sier Falkanger.
VG170406 - Bryter kommunene loven når de ikke gir adgang til å klage ?
DN170406 Fjernet loven i 1999 - nå har debatten blusset opp igjen ¶
DN170406 Bill Clinton fjernet loven i 1999.
DB170406 Han er ikke sikret å få behandlet anken i lagsmannsretten, siden ingen av punktene i dommen gir mer enn seks års fengsel, men advokat Elden sier til Aftenposten at han regner med at han vinner fram, siden det er første gang loven om terrorrekruttering ( straffelovens paragraf 147d anvendes.
DB170406 Ungdommene har lov til å drikke medbrakt i russebussene de parkerer ved festområdet, men bryter loven hvis de drikker på parkeringsplassen utenfor, som defineres som offentlig sted.
DB170406 Politidirektoratet er tydelige på at de mener politidistriktene skal følge Helsedirektoratets tolkning av loven .
DB170406 At Danmark har fratatt statsborgerskap i henhold til loven , skjedde en gang i fjor og har skjedd en gang i år.
DB170406 - Jeg mener at loven fungerer som den skal.
DB170406 - Hvordan mener du loven fra 2004 fungerer i Danmark ?
DB170406 Loven har eksistert i 12, snart 13 år, men den har kun hatt effekt, altså ført til fratakelse, i 2016 og 2017.
DB170406 Og siden Høyre ikke har fremmet nytt lovforslag, tolker jeg det som at de stiller seg bak loven og dens intensjon.
DB170406 Dette gjorde regjeringen nylig i høyskolesektoren, og Stortinget vedtok denne uka å stramme inn loven for private høyskoler og fagskoler, på bakgrunn av avsløringer om at statsstøtte og studentenes egenbetaling ikke kom studentene til gode.
DA170406 - Jeg kan derfor ikke forstå hvorfor det er så stor motstand mot at likestillingsloven går inn i denne loven .
DA170406 Han har derfor ikke automatisk krav på ankebehandling, men ut fra at det er første gang loven brukes, og at den går langt i hva som er medlemskap i IS, regner jeg med at den blir behandlet på nytt, sier Elden til Aftenposten.
AP170406 Han har derfor ikke automatisk krav på ankebehandling, men ut fra at det er første gang loven brukes, og at den går langt i hva som er medlemskap i IS, regner jeg med at den blir behandlet på nytt, opplyser Elden.
AA170406 Han har derfor ikke automatisk krav på ankebehandling, men ut fra at det er første gang loven brukes, og at den går langt i hva som er medlemskap i IS, regner jeg med at den blir behandlet på nytt, sier Elden til Aftenposten. ( ©NTB ) ¶
VG170405 - Slik jeg tolker loven , er det ikke noe i veien for å utlevere disse opplysningene.
DN170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
DN170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
DB170405 Dere sier at dere har et samfunn bygget på frihet og rettferdighet, men loven gjelder ikke for alle.
DB170405 I praksis er dette et problem med tanke på likhet for loven , fordi dette vil kunne føre til ulik straff for personer som begår identiske forbrytelser, avhengig av om de har dobbelt statsborgerskap eller ikke.
DB170405 Slik loven er i dag, er det ulovlig å laste ned film og annet innhold som er lagt ut på internett, uten rettighetshavernes samtykke.
DB170405 I forslaget til den nye loven er det satt to kriterier for at man skal kunne straffes for å strømme innhold som er lagt ulovlig ut på internett.
DB170405 Høyesterett : PST brøt loven da de konfiskerte Rolfsens film ¶
DB170405 Samtidig tar loven høyde for diskriminering som typisk rammer bestemte grupper.
DB170405 Det er innholdet i loven som er viktig, ikke antallet lover.
DB170405 Loven vil pålegge en konkret plikt til universell utforming av IKT i opplærings- og utdanningssektoren.
DB170405 Loven vil gi samme adgang til positiv særbehandling av menn og kvinner.
DB170405 Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling, som for eksempel etniske minoriteter, homofile, lesbiske, transpersoner og personer med funksjonsnedsettelser.
DB170405 Loven skal også ha til formål å bidra til bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer.
DB170405 Loven skal ha til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering.
DB170405 I praksis er dette et problem med tanke på likhet for loven , fordi dette vil kunne føre til ulik straff for personer som begår identiske forbrytelser, avhengig av om de har dobbelt statsborgerskap eller ikke.
DB170405 Loven går på å ansette familie og venner, fordi det kan stilles spørsmål ved blant annet troverdighet og påvirkningskraft.
DA170405 De påfølgende rettssakene endte med full seier for filmskaperne i Høyesterett, som konkluderte med at PST brøt loven da de beslagla upublisert materiale, og at dokumentarfilmskapere er beskyttet av kildevernet på linje med pressen.
BT170405 I dag har Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) en todelt rolle - det er pådriver for likestilling samtidig som det håndhever loven .
BT170405 Vi respekterer loven , sier Brian Kovary, leder for eventet.
BT170405 Bakgrunnen for brevet var at Halden kommune skrev til Helsedirektoratet for å få en avklaring på hvordan de skulle tolke loven .
AP170405 Fakta : Dette sier loven om arkiv og journalføring ¶
AP170405 Fakta : Dette sier loven om arkiv og journalføring ¶
AP170405 Det vernet kunsten får gjennom denne loven , gjør det mulig å leve av skapende virksomhet.
AP170405 Loven som gjelder i dag, er fra 1961.
AP170405 Loven skal først og fremst ivareta rettighetene til opphavere og utøvende kunstnere : De som skriver bøker, lager musikk eller står på scenen.
AP170405 Vil endre loven .
AA170405 - Uansett hvem som gjennomførte det, så vil de ikke slippe unna loven , og de må bli straffet av verdenssamfunnet i henhold til folkeretten og internasjonal humanitær rett, sier Gheit. ( ©NTB ) ¶
AA170405 Loven pålegger trafikantene å være aktpågivende og kjøre etter forholdene.
AA170405 I vinter avslo Kunnskapsdepartementet søknaden fordi det ville vært i strid med loven .
AA170405 I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
AA170405 Den nye loven ble presentert onsdag.
AA170405 - Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanninger som handler om barn.
AA170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
AA170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
VG170404 Norske Lisa Loven Kongsli kapret ny Hollywood-rolle ¶
SA170404 - Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.
SA170404 - Loven er svært etterlengtet, og det er svært positivt å registrere at forslaget er teknologinøytralt og dermed et godt grunnlag for å bygge trygge, effektive løsninger på, sier direktør Evy Ann Hagen i Finans Norge.
SA170404 Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter, forklarer Horne til avisen.
SA170404 Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er glad for at loven ikke blir kjønnsnøytral, men er kritisk til at redegjørelsesplikten arbeidsgivere til nå har hatt om likestillingsarbeid, foreslås fjernet.
SA170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
SA170404 Loven bryr seg ikke om at den ene parten har vært dum nok til å tømme lommene.
FV170404 - Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.
FV170404 - Loven er svært etterlengtet, og det er svært positivt å registrere at forslaget er teknologinøytralt og dermed et godt grunnlag for å bygge trygge, effektive løsninger på, sier direktør Evy Ann Hagen i Finans Norge.
FV170404 Loven bryr seg ikke om at den ene parten har vært dum nok til å tømme lommene.
DB170404 Nå er altså loven trådt i kraft, der det også står følgende : ¶
DB170404 Slik loven er utformet i dag, er det mange avhør som faller inn under en ukes-fristen som ikke er akutte.
DB170404 Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter, forklarer barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til Dagbladet.
DB170404 Jeg mener loven vi nå legger fram lager et sterkere vern mot diskriminering, også for kvinner, kommenterer Horne.
DB170404 I tillegg skal loven blant annet : ¶
DB170404 I slutten av januar gjorde KrF det klart at heller ikke de vil støtte loven , selv om de tidligere har støttet ideen i Stortinget.
DB170404 I loven som legges fram onsdag, vil Horne nemlig fortsatt fjerne den såkalte redegjørelsesplikten, som pålegger arbeidsgivere å rapportere om likestillingsarbeidet sitt i årsrapporter.
DB170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
DB170404 Den nye loven skal samle fire andre særlover om diskriminering, deriblant likestillingsloven, i en og samme lov.
DB170404 Altså blir ikke loven kjønnsnøytral likevel.
DB170404 - Jeg synes det er synd, men håper KrF setter seg ned og leser loven , og ser at den faktisk styrker kvinners stilling.
DB170404 - Den nye loven blir både enklere å forholde seg til, enklere å håndheve, og enklere å veilede om.
DB170404 Loven vil heller ikke regulere diskriminering i den private sfære, noe LDO har reagert på.
DB170404 - Folket tror ganske enkelt at det ikke er i rettferdighetens interesse å behandle en velstående kjendis - og det er det herr Polanski er - annerledes enn andre rømlinger fra loven , sier Hanisse, ifølge Sky News.
DA170404 - Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.
DA170404 - Loven er svært etterlengtet, og det er svært positivt å registrere at forslaget er teknologinøytralt og dermed et godt grunnlag for å bygge trygge, effektive løsninger på, sier direktør Evy Ann Hagen i Finans Norge.
DA170404 Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter, forklarer Horne til avisen.
DA170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
BT170404 Loven bryr seg ikke om at den ene parten har vært dum nok til å tømme lommene.
AP170404 Loven vil åpne for at private kan drive et register der slike opplysninger er samlet.
AP170404 Fakta : Dette sier loven om journalføring ¶ § 2 - 6.
AP170404 Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter, forklarer Horne til avisen.
AP170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
AP170404 - Alle norske statsorganer skal ha et norsk navn, ifølge loven er ikke « Metropolitan » noe norsk ord, og det er heller ikke forkortelsen Met, så dette går ikke, sier hun.
AP170404 Retten er ikke i tvil om at Hussains ytringer og handlinger, sett hen til både omfang og intensitet, samlet sett utgjør kvalifisert deltagelse slik loven krever.
AA170404 - Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.
AA170404 - Loven er svært etterlengtet, og det er svært positivt å registrere at forslaget er teknologinøytralt og dermed et godt grunnlag for å bygge trygge, effektive løsninger på, sier direktør Evy Ann Hagen i Finans Norge.
AA170404 Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter, forklarer Horne til avisen.
AA170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
AA170404 - Etter at Riksadvokaten har tatt stilling til en tiltale, skal det etter loven ikke gå mer enn seks uker før saken kommer opp, sier Kaddeberg Skaar. 15-åringen har sittet varetektsfengslet i Bergen siden pågripelsen få dager etter drapene.
SA170403 « Det er et paradoks at et lite firma i sin tid ble dømt for grov uaktsomhet etter en dødsulykke i Sirdal, mens AS Norge i flere år har pushet all verdens turister inn i den norske fjellheimen uten å ta informasjonsansvaret som loven pålegger dem.
DB170403 I en pressemelding fra Regnskap Norge, påpeker de at den nye loven gir deg større ansvar som skatteyter.
DB170403 - Jeg har aldri forhåndsdømt de som står foran meg, og mine kjennelser har vært basert på min beste tolkning av loven og fakta i hver enkelt sak, sa Gorsuch.
AP170403 mars trosset flere titusener russere denne loven i en rekke overraskende store og fredelige demonstrasjoner.
AP170403 mars trosset flere titusener russere denne loven i en rekke overraskende store og fredelige demonstrasjoner.
AP170403 Dette illustrasjonsbildet er tatt på Penikese Island, Massachusetts, en skole for gutter mellom 15 og 18 år som har hatt problemer med loven .
SA170402 - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
SA170402 - Er dere trygge på at dere i TV 2 har loven i ryggen, Årsæther ?
FV170402 - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
FV170402 - Er dere trygge på at dere i TV 2 har loven i ryggen, Årsæther ?
DB170402 Loven ja.
DB170402 Loven ja.
BT170402 - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
BT170402 - Er dere trygge på at dere i TV 2 har loven i ryggen, Årsæther ?
AP170402 - I og med at dette er vurderinger av norsk lov, så må vi vurdere rettslige skritt, for å få avklart situasjonen, og for å finne ut om det faktisk er slik at loven gir retten til dette.
AP170402 - Er dere trygge på at dere i TV 2 har loven i ryggen, Årsæther ?
AA170402 Til overraskelse for mange gikk Venstres landsmøte inn for å oppheve loven om helligdager og helligdagsfred.
AA170402 Landsstyret hadde innstilt på av avvise forslaget, men et flertall på landsmøtet i Ålesund ville det søndag annerledes og stemte for å oppheve loven .
AA170402 De viser til at loven ikke regulerer arbeidstidsbestemmelser. ( ©NTB ) ¶
AA170402 - Loven er et særnorsk fenomen, heter det i begrunnelsen fra Oslo Venstre, som sto bak forslaget.
VG170401 Både Cartes og forgjengeren Fernando Lugo har tilhengere som ønsker å endre loven , slik at det blir mulig å bli valgt for en ny periode.
SA170401 De kunne like godt ha svart « god dag, mann, økseskaft » på spørsmålet : Hvordan ( kan dere ) forklare at lokaliseringen av det nye SUS er overlatt til staten ved Helse Vest og helseministeren, når både loven og grunnloven sier at valget tas av kommunestyret ?
SA170401 DEBATT : Hvordan kan det forklares at lokaliseringen av det nye SUS er overlatt til staten ved Helse Vest og helseministeren, når både loven og grunnloven sier at valget tas av kommunestyret ?
DN170401 Når EUs nye personvernforordning trer i kraft, kan grupper av enkeltpersoner saksøke virksomheter som har håndtert deres personopplysninger i strid med loven .
DB170401 Kjartan Fløgstad skrev essaysamlingen « Loven vest for Pecos ».
AA170401 Den nye loven , som trådte i kraft lørdag, forbyr blant annet også å fremme ekstremistisk tankegods samt å publisere, besitte eller spre materiale med ekstremistisk innhold.
SA170331 Loven om endring av juridisk kjønn utfordrer retten til egne rom og trygge, konfliktfrie arenaer for kvinner, mener Kvinnegruppa Ottar.
DN170331 I brevet viser Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon til loven fra 1998 om skotsk selvstyre.
DN170331 Han sier de er i gang med å ansette folk i Norge og understreker at Broadnet ikke bryter loven .
DB170331 Men før hun ble tiltrukket av den kriminelle verdenen, på rett side av loven , var det musikk for enhver pris.
DB170331 - Kan du forstå Leonas ønske om å leke med den andre siden av loven ?
DA170331 I brevet viser Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon til loven fra 1998 om skotsk selvstyre.
BT170331 I brevet viser Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon til loven fra 1998 om skotsk selvstyre.
BT170331 Årsak : De har erkjent å ha brukt ulovlige rusmidler, og er av politiet ikke ansett som edruelige etter loven .
BT170331 Politidirektoratet mener likevel at de har tilstrekkelig rettskildemessig dekning for sin tolking av loven , på tross av dommene fra Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett.
BT170331 Politidirektoratet avviser at de misbruker loven når de gjør hasjrøykere til fotgjengere.
BT170331 En dom i Borgarting lagmannsrett fra i fjor sommer slo fast at politiet i ett konkret tilfelle hadde misforstått loven .
BT170331 - Borgarting lagmannsrett mener dere misforstår loven , ved at dere ikke gjennomførte en konkret vurdering av hvorvidt vedkommendes rusbruk innebar at han var en risiko i trafikken ?
AP170331 Han sier de er i gang med å ansette folk i Norge og understreker at Broadnet ikke bryter loven .
AA170331 I brevet viser Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon til loven fra 1998 om skotsk selvstyre.
AA170331 Han sier de er i gang med å ansette folk i Norge og understreker at Broadnet ikke bryter loven .
AA170331 - Dersom det er slik at arbeidstakere vegrer seg for å varsle om kritikkverdige forhold, må loven legge tryggere rammer for varsling.
AA170331 Han sier de er i gang med å ansette folk i Norge og understreker at Broadnet ikke bryter loven .
AA170331 Forslaget til den nye loven får støtte av Venstre og KrF, men miljøbevegelsen er ikke imponert.
AA170331 Loven er samtidig ikke til hinder for at klimamål kan gjennomføres sammen med EU også etter 2030. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Prinsipielt skal jo loven gjelde for alle, så får vi se hva etterforskningen fører til.
VG170330 Obama-administrasjonen svarte med motsøksmål for å få en domstol til å erklære loven for diskriminerende.
VG170330 Justisdepartementet mente loven bryter med Civil Rights Act fra 1964, den banebrytende loven som ble vedtatt for å forby rasisme og sikre like rettigheter for alle amerikanere.
VG170330 Justisdepartementet mente loven bryter med Civil Rights Act fra 1964, den banebrytende loven som ble vedtatt for å forby rasisme og sikre like rettigheter for alle amerikanere.
VG170330 Loven skapte enorm debatt over hele landet.
DN170330 Loven støttes av Venstre og KrF, men slaktes av miljøbevegelsen og opposisjonen.
DB170330 Faren er klar, loven er klar, behovet for min presidentordre er klart, sa Trump.
DB170330 Risikoen var høy for at loven ville strande der uansett hva Representantenes hus skulle vedta.
DB170330 Representantenes hus behandlet loven på akkurat den samme måten de ville gjort om det hadde kommet fra en hvilken som helst president.
DB170330 En klimalov skaper nettopp den forutsigbare rammen som dette forutsetter, fordi loven gir en tydeligere og lengre planleggingshorisont for alle involverte parter.
DA170330 Tendensen er at om man bryter loven på andre områder, så gjør man det også i trafikken.
AP170330 I Frankrike er det forbudt å nekte folk vann selv om de ikke kan betale, men loven brytes hele tiden.
AA170330 Deltakerne i protestene hadde ikke tillatelse til å demonstrere, og Putin sier de som bryter loven , må regne med å bli straffet.
AA170330 Kjente artister som Bruce Springsteen avlyste konserter, sportslag droppet kamper og store konsern som Apple og Starbucks reagerte negativt på loven . ( ©NTB ) ¶
AA170330 En avtale om å oppheve loven ble inngått sent onsdag mellom representanter for republikanerne og delstatens demokratiske guvernør Roy Cooper.
AA170330 Den opprinnelige loven i den generelt konservative sørstaten har vært et av stridstemaene i den generelle kulturkonflikten mellom konservative og liberale i det moderne Amerika.
AA170330 Den amerikanske delstaten North Carolina vil oppheve den kontroversielle loven om hvilke toaletter transpersoner kan bruke i offentlige bygg.
AA170330 Loven som ble vedtatt i mars i fjor, fastslo at i skoler og offentlige bygg må transkjønnede personer bruke toalettene som tilsvarer det kjønnet de er oppført med i fødselsattesten.
AA170330 Loven ble allment fordømt som diskriminerende og førte til at en rekke næringsbedrifter boikottet North Carolina.
AA170330 Det første er fosterreduksjon ved tvillingsvangerskap, det andre er kriteriene for abort etter tolvte svangerskapsuke, der loven i dag åpner for abort når det er stor fare for at barnet får alvorlig sykdom som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.
AA170330 Tendensen er at om man bryter loven på andre områder, så gjør man det også i trafikken.
VG170329 I dag inneholder ikke loven noe slikt krav.
VG170329 - For at leasingselskapet skal være forpliktet til å legge den svenske bensinmomsen inn i grunnlaget for den norske momsen, må bensinutgiften med moms, som det heter i loven , være en « kostnad ved oppfyllelsen av avtalen », ifølge Trond Skarbøvik, seksjonssjef for merverdiavgift i Skattedirektoratet.
SA170329 Loven skal være lik for alle, sier han.
DB170329 Mange ser på løslatelsen som et uttrykk for at folk med penger og politiske forbindelser er hevet over loven .
DB170329 - Hevet over loven
DB170329 Det amerikanske justisdepartementet har imidlertid slått fast at ansettelsen av Kushner ikke bryter med loven , og trolig derfor heller ikke ansettelsen av Ivanka.
DB170329 Loven forbyr i prinsippet statlig ansatte og folkevalgte å ansette familie i departementet eller etaten vedkommende er sjef for.
DB170329 Loven ble innført etter at John F.
DB170329 Først og fremst må de som systematisk bryter loven kontrolleres.
DA170329 I henhold til den nye loven kan barn som kommer til Italia uten foreldre eller foresatte, ikke deporteres eller sendes tilbake til hjemlandet, skriver DPA.
DA170329 - Denne loven betrakter dem først og fremst som barn - ikke utlendinger, migranter, flyktninger eller noen annen kategori, sier organisasjonens Italia- og Europa-direktør Raffaella Milano.
DA170329 Loven ble vedtatt onsdag og er den første i sitt slag i Europa, opplyser italienske Redd Barna i en uttalelse.
DA170329 I gårsdagens avis uttrykte flere kilder sterk bekymring for elevenes rettssikkerhet i den nye loven .
AP170329 - Hvis de vil gå tilbake til lovprosessen, er de forpliktet under loven til å komme opp med noe som er tett opp til Clean Power Plan, sier Schneiderman til New York Times.
AP170329 Loven skal være lik for alle, sier han.
AA170329 I henhold til den nye loven kan barn som kommer til Italia uten foreldre eller foresatte, ikke deporteres eller sendes tilbake til hjemlandet, skriver DPA.
AA170329 - Denne loven betrakter dem først og fremst som barn - ikke utlendinger, migranter, flyktninger eller noen annen kategori, sier organisasjonens Italia- og Europa-direktør Raffaella Milano.
AA170329 Loven ble vedtatt onsdag og er den første i sitt slag i Europa, opplyser italienske Redd Barna i en uttalelse.
AA170329 Ifølge Fylkesmannen har kommunen brutt loven om forsvarlig drift og journalføring.
AA170329 Fylkesmannen i Møre og Romsdal slår fast at en kommune brøt loven da en sykehjemspasient skal ha forgrepet seg på en annen pasient.
AA170329 Ifølge Fylkesmannen har kommunen brutt loven om forsvarlig drift og journalføring.
AA170329 Fylkesmannen i Møre og Romsdal slår fast at en kommune brøt loven da en sykehjemspasient skal ha forgrepet seg på en annen pasient.
DN170328 Med unntak av Venstre stemmer et samlet Storting for den nye loven .
DN170328 Nå gjør vi noe med det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ), som legger fram loven kalt « Ansatt i staten » sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen før påske.
DN170328 I den nye loven skal blant annet midlertidig ansatte i offentlig sektor få rett til fast stilling etter tre år som i privat sektor, ikke etter fire år som i dag.
DN170328 Loven skal erstatte dagens tjenestemannslov, skriver Dagbladet.
DB170328 Det må imidlertid finnes hjemmel i loven for å straffe...
DB170328 . Det er tre poeng i dette, som kan oppsummeres slik : 1 ) de tiltalte gjorde ikke noe straffbart, 2 ) mange vil mene at de ikke oppførte seg bra, men 3 ) det er ikke avgjørende så lenge det ikke er straffbart etter loven .
DB170328 Så hvordan skal egentlig tilbud være, for å være både gode for deg som forbruker og på rett side av loven ?
DB170328 Utover det medfører loven i praksis ingen store endringer for folk flest, forteller hun til Dinside.
DB170328 - Loven tydeliggjør skattepliktiges ansvar for å gi riktige opplysninger til rett tid.
DB170328 Jeg må bare akseptere det og ta reaksjonen som kommer, for loven er lik for alle, forteller hun.
DB170328 Men vi kan ikke på bakgrunn av en enkeltsak endre loven , sa han.
DB170328 Amundsen svarte at han ikke finner det riktig å ta initiativ til å endre loven på bakgrunn av en enkeltsak og viste til at domstolen har stor frihet når det gjelder straffeutmåling.
DB170328 - Men lovgiver har plikt til å se om loven er i pakt med den alminnelige rettsoppfatning.
DB170328 På programmets nettsider, står det at dersom deltakerne bryter loven , vil de bli arrestert av russiske myndigheter, og miste muligheten til å motta pengepremien.
DA170328 Da Ungarn vedtok loven tidligere i mars, sa FNs høykommissær for flyktninger at den vil ha en " forferdelig innvirkning " på traumatiserte mennesker.
DA170328 Bak loven står den innvandringsfiendtlige statsministeren Viktor Orbán.
DA170328 Loven gjelder alle flyktninger og innvandrere, inkludert mindreårige som er eldre enn 14.
DA170328 Nå gjør vi noe med det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ), som legger fram loven kalt « Ansatt i staten » sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen før påske.
DA170328 I den nye loven skal blant annet midlertidig ansatte i offentlig sektor få rett til fast stilling etter tre år som i privat sektor, ikke etter fire år som i dag.
DA170328 Loven skal erstatte dagens tjenestemannslov, skriver Dagbladet.
DA170328 Loven skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.
DA170328 Skolebytte : I den nye loven mister familien klageretten dersom eleven bytter skole.
DA170328 - Ulne formuleringer om nulltoleranse mot mobbing flytter inn i loven , mens ansvarliggjøringen flytter ut, sier Irma Rustad, generalsekretær i « Foreningen mobbing i skolen ».
DA170328 - Svekker loven
BT170328 Eks-statsadvokat Gert Johan Kjelby mente blant annet at meddommerne i tingretten kunne ha misforstått loven ?
BT170328 Med færre elever i klasserommet blir det lettere å nå frem til hver enkelt elev, slik tilpasset opplæring beskrives i loven .
AP170328 - Dette er vanskelig for de nåværende Uber-sjåførene å etterleve fordi de benytter sine privatbiler, sier Agerbo, som håper at loven vil bli endret slik at " danskene igjen kan få glede av moderne teknologi som Uber ".
AA170328 Da Ungarn vedtok loven tidligere i mars, sa FNs høykommissær for flyktninger at den vil ha en " forferdelig innvirkning " på traumatiserte mennesker.
AA170328 Bak loven står den innvandringsfiendtlige statsministeren Viktor Orbán.
AA170328 Loven gjelder alle flyktninger og innvandrere, inkludert mindreårige som er eldre enn 14.
AA170328 Da Ungarn vedtok loven tidligere i mars, sa FNs høykommissær for flyktninger at den vil ha en " forferdelig innvirkning " på traumatiserte mennesker.
AA170328 Bak loven står den innvandringsfiendtlige statsministeren Viktor Orbán.
AA170328 Loven gjelder alle flyktninger og innvandrere, inkludert mindreårige som er eldre enn 14.
AA170328 - Dette er vanskelig for de nåværende Uber-sjåførene å etterleve fordi de benytter sine privatbiler, sier Agerbo, som håper at loven vil bli endret slik at " danskene igjen kan få glede av moderne teknologi som Uber ".
DN170327 Etter at landets forfatningsdomstol vedtok å avsette presidenten, mistet hun sin immunitet, og påtalemyndigheten sier mandag at den har « konkludert med at det er i tråd med loven å be om en arrestordre ».
DB170327 Slik er loven
DB170327 Etter loven kan du altså ikke kreve forskudd på feriepenger.
DB170327 Miriam Goi, som skriver for italienske Vice, peker også på at loven kan virke mot sin hensikt.
DB170327 Det er også de som peker på at dette kan være skadelig for nettopp kvinnene loven er ment å beskytte.
DB170327 - Damer tar allerede fridager som følge av menstruasjonssmerter, men med den nye loven kan de gjøre det uten sykemelding eller andre former for tillatelse.
DB170327 Russere, og alle andre, fortjener en regjering som støtter et åpent marked for ideer, gjennomsiktighet og ansvarlighet i styre og stell, likhet for loven og muligheten til å utøve demokratiske rettigheter uten frykt for represalier, sier Toner.
DB170327 Tvert i mot gjør loven ytringsfrihet til en sekundær rett.
DB170327 Da sikter hun til at loven nå også skal gjelde innleide arbeidstakere og arbeidsplasser med flere enn ti ansatte.
DB170327 Ingen skal få unntak fra vitenskapelig tenkning eller fra likhet for loven på grunn av kultur eller religion.
DA170327 Folkevalgte er også skjermet av loven , da politikere ikke er ansatte.
BT170327 Ideologisk, religiøs eller annen overbevisning skal tolereres, så sant det ikke bryter loven eller grunnleggende menneskerettigheter.
AP170327 Russere, og alle andre, fortjener en regjering som støtter et åpent marked for ideer, gjennomsiktighet og ansvarlighet i styre og stell, likhet for loven og muligheten til å utøve demokratiske rettigheter uten frykt for represalier, fremholdt.
AP170327 De siste årene har denne loven flere ganger blitt ytterligere strammet inn.
AP170327 Der og da inngikk de en hemmelig pakt, ifølge Politico : ingen av dem skulle samtykke til å stemme for loven uten å snakke med de andre i gruppen først.
AP170327 | Misbruker regjeringen loven for å dekke egne svakheter ?
AA170327 Russere, og alle andre, fortjener en regjering som støtter et åpent marked for ideer, gjennomsiktighet og ansvarlighet i styre og stell, likhet for loven og muligheten til å utøve demokratiske rettigheter uten frykt for represalier, sier Toner.
AA170327 Etter at landets forfatningsdomstol vedtok å avsette presidenten, mistet hun sin immunitet, og påtalemyndigheten sier mandag at den har « konkludert med at det er i tråd med loven å be om en arrestordre ».
VG170326 - Å gjennomføre ulovlige demonstrasjoner er brudd på loven og utgjør en trussel mot den offentlige sikkerhet.
DN170326 Ryan og Trump var enige om å trekke forslaget etter at de måtte erkjenne at det ikke var nok republikanske stemmer til å få loven vedtatt.
DN170326 Republikanske ledere i Representantenes hus poengterer at de var bundet av egne budsjettprosedyrer som de måtte følge for å få loven igjennom Senatet uten støtte fra Demokratene.
DN170326 De hevder at Ryan ikke i tilstrekkelig grad tok hensyn til konservative folkevalgte og interessegrupper som gikk inn for en kraftigere omveltning av loven .
DN170326 Småbarnsmor Annika Kron visste ikke at sent kveldsarbeid kunne være i strid med arbeidsmiljø loven .
DB170326 Men lovforslaget har også kritikere, selv blant kvinnene loven skal beskytte.
DB170326 - Kvinner tar allerede fridager på grunn av menstruasjonssmerter, men den nye loven vil tillate dem å gjøre det uten å bruke sykefravær eller andre tillatelser, skriver hun i en mail til The Independent.
DB170326 Mannen som drepte lammet vil få ytterligere siktelser mot seg og risikerer to år i fengsel for å bryte loven for dyrevern.
DA170326 Republikanernes François Fillon, som står tiltalt for misbruk av offentlige penger, er praktiserende katolikk, og skeptisk til loven for likekjønnede ekteskap og abort.
AA170326 Mannen som drepte lammet vil få ytterligere siktelser mot seg og risikerer to år i fengsel for å bryte loven for dyrevern.
SA170325 - Obamacare er loven .
DN170325 Også på Cyber Monday gikk det ut reklame som vi mener bryter med loven , sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til DN.
DN170325 Forbrukerombudet mener elektronikkjedene brøt loven under salgsfeberen på Black Friday.
DN170325 Også på Cyber Monday gikk det ut reklame som vi mener bryter med loven , sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til DN.
DN170325 Forbrukerombudet mener elektronikkjedene brøt loven under salgsfeberen på Black Friday.
DN170325 - Obamacare er loven .
DB170325 - Hvis partene ikke blir enige, er det i utgangspunktet likevel arbeidsgiveren som bestemmer tiden for ferien, med de begrensningene som følger av loven , sier hun.
DB170325 Loven skattlegger deltidsarbeidere og arbeidsledige med i overkant av 2000 norske kroner i året.
DB170325 Enten er vi innenfor loven eller så er vi ikke.
AA170325 - Obamacare er loven .
AA170325 Mladenov sier loven representerer en stor endring i Israels posisjon på spørsmålet om legalitet i det Palestinsk-okkuperte området.
AA170325 januar 2008 ble loven fra 1894 om sams normaltid innlemmet i den nye loven om måleenheter, måling og normaltid.
AA170325 januar 2008 ble loven fra 1894 om sams normaltid innlemmet i den nye loven om måleenheter, måling og normaltid.
VG170324 Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012.
VG170324 * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke.
SA170324 Presidenten har ikke klart å skaffe nok støtte til den nye loven og ga derfor Republikanernes flertallsleder Paul Ryan ordre om å trekke tilbake lovforslaget, melder flere amerikanske medier.
SA170324 Kvinner som kan være offer for menneskehandel kastes på gata fordi politiet håndhever loven som skal beskytte dem.
DN170324 Vi er overbevist om at loven vil bli vedtatt på morgenen, sier en kilde i Det hvite hus.
DN170324 - Jeg har alltid sagt at vi skal bygge videre på denne loven , akkurat som amerikanere fra begge parti jobbet med å forbedre sosialtrygd, legebehandling og Medicaid gjennom årene.
DB170324 Tidligere president Barack Obama la i september i fjor ned veto mot loven som nå gjør det mulig for de etterlatte å gå til sak mot myndighetene i Saudi-Arabia.
DB170324 - I sju og et halvt år har vi lovet det amerikanske folket at vi vil oppheve og erstatte denne ødelagte loven , fordi den har kollapset og sviktet familier, sier Paul Ryan, Republikanernes leder i Representantenes hus.
DA170324 Han gikk for denne loven , men mislyktes ", sier Cassidy.
AP170324 Tekstualister mener loven skal tolkes bokstavelig.
AP170324 Saken illustrerer en fundamental forskjell i hvordan amerikanske jurister mener loven skal tolkes.
AP170324 Men det er rett og slett ikke min jobb å skrive loven , svarte Gorsuch da Franken spurte om han var enig i at dissensen var « absurd ».
AP170324 Dommer Michael Murphy skrev derimot i dommen at loven åpenbart gjelder i slike situasjoner.
AP170324 Derfor skal ikke forarbeider eller lovgivernes hensikt med loven tas med i betraktningen.
AP170324 Demokratene har angrepet Gorsuch både for hans måte å tolke loven på og for å sette selskapers rettigheter høyere enn vanlige folk.
AP170324 Saudiske kvinner er henvist til passasjersetet - med mindre de tar loven i egne hender.
AA170324 Vi er overbevist om at loven vil bli vedtatt på morgenen, sier en kilde i Det hvite hus.
AA170324 - Jeg har alltid sagt at vi skal bygge videre på denne loven , akkurat som amerikanere fra begge parti jobbet med å forbedre sosialtrygd, legebehandling og Medicaid gjennom årene.
VG170323 Det må imidlertid finnes hjemmel i loven for å straffe, står det i dommen.
VG170323 Her har loven en regel om inhabilitet også i kurante saker, hvis « offentlige... interesser tilsier at han viker sete », fremholder Bernt.
VG170323 KJEMPER MOT FYLKESNEMNDA : Det er svært betenkelig at er organ som skal skape en betryggende og tillitsskapende prosess, bryter loven på et så avgjørende punkt selv.
DN170323 Vi er overbevist om at loven vil bli vedtatt på morgenen, sier en kilde i Det hvite hus.
DN170323 Flere konservative har bedt om en mer direkte opphevelse av loven rundt helsereformen fordi de mener flere av fordelene i reformen er noe staten ikke har råd til å dekke.
DB170323 Loven sier at informasjon om amerikanske borgere som tilfeldigvis blir plukket opp i forbindelse med overvåking, skal slettes eller redigeres ut av etterretningsrapporter.
DB170323 Samfunnet har gjort det så risikofritt å bryte loven på dette området, at det åpenbart oppleves som at det « egentlig » er lov.
DB170323 ¶ EKSKLUDERER : - I sprøyteromsloven er målgruppen definert som « mennesker med en langvarig narkotikaavhengighet », men både loven , og den tilhørende forskriften, er så rigide at de utelukker mange mennesker i målgruppen fra faktisk å benytte seg av tiltaket.
DB170323 Problemet er at loven hindrer oss i å hjelpe alle de som trenger det - siden det kun er lov å injisere heroin.
DB170323 I sprøyteromsloven er målgruppen definert som « mennesker med en langvarig narkotikaavhengighet », men både loven , og den tilhørende forskriften, er så rigide at de utelukker mange mennesker i målgruppen fra faktisk å benytte seg av tiltaket.
DA170323 Selv om bemanningsarbeiderne etter loven har krav på likebehandling og de samme godene som dem som ansettes direkte i bedriftene, er realiteten noe helt annet : ¶
AP170323 Charlie Dent fra Pennsylvania, Dan Donovan fra New York og Frank LoBiondo fra New Jersey har allerede sagt at de stemmer nei til den nye loven .
AP170323 Charlie Dent fra Pennsylvania, Dan Donovan fra New York og Frank LoBiondo fra New Jersey har allerede sagt at de stemmer nei til den nye loven .
AA170323 Loven sier at informasjon om amerikanske borgere som tilfeldigvis blir plukket opp i forbindelse med overvåking, skal slettes eller redigeres ut av etterretningsrapporter.
AA170323 Vi er overbevist om at loven vil bli vedtatt på morgenen, sier en kilde i Det hvite hus.
VG170322 En ny lov ble vedtatt kort tid etter angrepet, men loven har ennå ikke trådt i kraft.
VG170322 Dermed er det bare et fåtall av ofrene, mest etterlatte, som under den gamle loven har krevd 5000 euro i kompensasjon, skriver AP.
VG170322 Statsråden mente loven ikke åpnet for ulvejakt.
DN170322 Trump skal også ha understreket at kongressmedlemmene er forpliktet til å stemme bort Obamacare, etter å ha gått imot loven ved alle tidligere anledninger, inkludert siste års valgkamp.
DB170322 På spørsmål om hun mener loven kan ha blitt brutt i saken, svarer Ottervik slik : ¶
AP170322 Spesialenheten er kommet til at vi ikke brøt loven , sier Aas.
AA170322 Loven er loven, sa Gorsuch, som sier han ikke vil ha noen problemer med å dømme noen som helst, heller ikke Trump, hvis loven skulle kreve det. 49 år gamle Gorsuch sa i sin åpningsuttalelse tirsdag at han er sterk tilhenger av maktfordelingsprinsippet og at han forplikter seg til enten å være uavhengig eller bare " å henge fra seg kappen " og gå.
AA170322 Loven er loven , sa Gorsuch, som sier han ikke vil ha noen problemer med å dømme noen som helst, heller ikke Trump, hvis loven skulle kreve det. 49 år gamle Gorsuch sa i sin åpningsuttalelse tirsdag at han er sterk tilhenger av maktfordelingsprinsippet og at han forplikter seg til enten å være uavhengig eller
AA170322 Gorsuch slo fast at han skal være rettferdig i sin tolkning av loven dersom han blir godkjent som ny høyesterettsdommer.
AA170322 Det handler om å følge loven .
AA170322 - Jeg har aldri forhåndsdømt de som står foran meg, og mine kjennelser har vært basert på min beste tolkning av loven og fakta i hver enkelt sak, sa Gorsuch.
AA170322 Loven er loven, sa Gorsuch, som sier han ikke vil ha noen problemer med å dømme noen som helst, heller ikke Trump, hvis loven skulle kreve det. 49 år gamle Gorsuch sa i sin åpningsuttalelse tirsdag at han er sterk tilhenger av maktfordelingsprinsippet og at han forplikter seg til enten å være uavhen
AA170322 Hun viste også til uttalelser om risikoen for det andre fosteret ved fosterreduksjon, og viste til at det åpnes i loven for at det også er mulig å gjennomføre inngrep i 13. svangerskapsuke.
AA170322 Hun la til at loven ikke kan tolkes slik at det er en begrensning på adgangen til selektiv abort innenfor de tolv ukene med selvbestemt abort.
VG170321 MARS-LOV : Donald Trump får applaus etter å ha signert den nye loven som målfester utforskning av Mars.
VG170321 Jeg er glad for å kunne skrive under på denne loven , sa Trump.
VG170321 Professorer : - Politiet bryter loven
VG170321 Ut fra disse kriteriene og det overordnede formålet med loven , fant departementet at det ikke er grunnlag for å utpeke skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven i sektoren.
VG170321 Står utenfor loven
VG170321 I Stortingets høring om sikring av samfunnskritiske nøkkelobjekter tirsdag, nektet Solberg å svare på om loven om objektsikring også gjelder de store landanleggene som tar imot olje og gass fra Nordsjøen.
VG170321 Embetsverket hos tidligere olje- og energiminister Tord Lien ( Frp ) bekreftet da at ingen anlegg i deres ansvarsområde er omfattet av loven .
VG170321 FØLGER LOVEN : Styreleder Knut Brundtland i Youngstorget Eiendom støtter vedtaket om fritak for eiendomsskatt for studentboliger og bygninger av historisk verdi.
SA170321 - Bryter loven
DN170321 - Jeg har aldri forhåndsdømt de som står foran meg, og mine kjennelser har vært basert på min beste tolkning av loven og fakta i hver enkelt sak, sa Gorsuch.
DN170321 Flere konservative har bedt om en mer direkte opphevelse av loven rundt helsereformen fordi de mener flere av fordelene i helsereformen er noe staten ikke har råd til å dekke.
DB170321 Flere konservative har bedt om en mer direkte opphevelse av loven rundt helsereformen fordi de mener flere av fordelene i helsereformen er noe staten ikke har råd til å dekke.
DB170321 I tillegg til å kutte ned på enkeltruter skal etaten kjøpe inn flere søppelbiler for å få hentet søppelet uten å bryte loven .
DB170321 Så sent som for halvannet år siden kom det nye justeringer i loven her hjemme.
DB170321 - Loven bør være like for alle.
DA170321 Tekna vil endre loven for å hindre rovdrift på utenlandske IT-arbeidere.
DA170321 Viglundsson sier Norge enkelt kan kopiere den islandske loven : ¶
DA170321 Vi har satt et ambisiøst mål, og vi håper at ved å bruke likelønnsstandarden og bruke loven til å håndheve dette, så vil vi klare å nå målet vårt.
DA170321 - Jeg har var en klar talsmann for å lette reguleringsbyrdener på arbeidslivet i mange år, og det gjelder ennå, men likevel mener jeg at denne loven er forsvarlig og nødvendig.
DA170321 Loven setter rammer for ytringer av sjikanerende karakter rettet mot andre mennesker.
BT170321 Flere konservative har bedt om en mer direkte opphevelse av loven rundt helsereformen fordi de mener flere av fordelene i helsereformen er noe staten ikke har råd til å dekke.
BT170321 Jeg er glad for å kunne skrive under på denne loven .
AP170321 Loven er loven, sa Gorsuch, som sier han ikke vil ha noen problemer med å dømme noen som helst, heller ikke Trump, hvis loven skulle kreve det. 49 år gamle Gorsuch sa i sin åpningsuttalelse tirsdag at han er sterk tilhenger av maktfordelingsprinsippet og at han forplikter seg til enten å være uavhengig eller bare « å henge fra seg kappen » og gå.
AP170321 Loven er loven , sa Gorsuch, som sier han ikke vil ha noen problemer med å dømme noen som helst, heller ikke Trump, hvis loven skulle kreve det. 49 år gamle Gorsuch sa i sin åpningsuttalelse tirsdag at han er sterk tilhenger av maktfordelingsprinsippet og at han forplikter seg til enten å være uavhengig eller
AP170321 Gorsuch slo fast at han skal være rettferdig i sin tolkning av loven dersom han blir godkjent som ny høyesterettsdommer.
AP170321 Det handler om å følge loven .
AP170321 - Jeg har aldri forhåndsdømt de som står foran meg, og mine kjennelser har vært basert på min beste tolkning av loven og fakta i hver enkelt sak, sa Gorsuch.
AP170321 Loven er loven, sa Gorsuch, som sier han ikke vil ha noen problemer med å dømme noen som helst, heller ikke Trump, hvis loven skulle kreve det. 49 år gamle Gorsuch sa i sin åpningsuttalelse tirsdag at han er sterk tilhenger av maktfordelingsprinsippet og at han forplikter seg til enten å være uavhen
AP170321 Politiet har ingen tall, de er opptatt av folk som bryter loven .
AA170321 - Jeg har aldri forhåndsdømt de som står foran meg, og mine kjennelser har vært basert på min beste tolkning av loven og fakta i hver enkelt sak, sa Gorsuch.
AA170321 Jeg er glad for å kunne skrive under på denne loven .
AA170321 Flere konservative har bedt om en mer direkte opphevelse av loven rundt helsereformen fordi de mener flere av fordelene i helsereformen er noe staten ikke har råd til å dekke.
AA170321 En enstemmig komité var enige om tre punkter, blant annet at kommuneadvokatens vurdering av opplysninger som har fremkommet rundt « Kystad-saken » gir grunnlag for å få avklart om loven er brutt.
AA170321 Komiteen er enig om at denne rapporten gir grunnlag for å få avklart om loven er brutt.
AA170321 De føler seg presset til å utføre inngrepene tidlig for at det skal komme inn under loven om selvbestemt abort.
AA170321 Fristen for å innfri loven er satt til 2022, og den gjelder alle arbeidsplasser i privat og offentlig sektor med over 25 ansatte. ( ©NTB ) ¶
AA170321 Det barnevernsansatte må kunne forvente, er å bli behandlet med respekt fra de institusjoner som skal avgjøre barnets og familienes saker i henhold til loven , nemlig fylkesnemnda og domstolene.
AA170321 Barnevernsansatte må kunne forvente å bli behandlet med respekt fra de institusjoner som skal avgjøre barnets og familienes saker i henhold til loven , nemlig fylkesnemnda og domstolene.
AA170321 Loven stiller strenge krav for å kunne plassere barn utenfor hjemmet mot foreldrenes vilje, og myndigheten til å beslutte omsorgsovertakelse ligger hos fylkesnemnda og domstolene, ikke hos barnevernet.
DB170320 Endringen av loven kom etter at Norge i juni 2012 ble dømt for brudd på menneskerettighetene i Strasbourg.
DB170320 Den nye loven åpnet for at bortfester kan kreve en engangsjustering av festeavgiften på opptil to prosent av eiendomsverdien eller maksimalt 12.055 kroner per mål.
DB170320 Den ene handler om hvor mye festeavgiften kan oppjusteres i etterkant av den nye loven .
AP170320 Ingen yrker er stengt, du sitter ikke ribbet tilbake etter en skilsmisse, er ikke uglesett som enslig mor - og har både loven og ombud som passer på dine rettigheter.
AP170320 Barnevernet brøt loven : Visste hvem han var, men sa ingenting da pedofil fikk flytte inn hos småbarnsfamilie ¶
AA170320 Israels nasjonalforsamling, Knesset, vedtok loven tidligere i mars.
AA170320 Han bekymrer seg for utviklingen, men understreker at det ikke er kjent ennå hvordan den nye loven vil fungere.
AA170320 februar kom loven om Norges Lærersamband, der lærere i alle skoleslag måtte være medlemmer.
AA170320 april sendte departementet ut en melding : « Den situasjon som er oppstått - -, har vist at - - loven om Norsk Lærersamband er blitt misforstått og feilaktig tolket. - - Lærersambandet er en ren yrkesorganisasjon.
VG170319 Lite og dårlig kommunikasjon mellom russen og politiet er problematisk både for politiet som skal håndheve loven og for russen som skal kose seg i russetiden, forteller Nøst til VG.
DB170319 Klageren mente at tv-profilen kunne ha brutt loven hvis han fungerte som behandler for Spears, ettersom McGraw ikke har lisens som psykolog.
DB170319 Ifølge TMZ ble McGraw angivelig også klagd inn til California Board of Psychology av en psykolog som mente tv-stjerna brøt loven i forbindelse med besøket.
DA170319 Mens vi var arbeiderklasse, og utafor loven , bygde rampene våre selv.
BT170319 - Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side, heter det i Aps programutkast, som skal behandles på landsmøte senere i vår.
AA170319 - Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side, heter det i Aps programutkast, som skal behandles på landsmøte senere i vår.
AA170319 - Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side, heter det i Aps programutkast, som skal behandles på landsmøte senere i vår.
SA170318 Tolket loven feil ¶
SA170318 I argumentasjonen overfor diskrimineringsmyndighetene har vårt prinsipale standpunkt vært at de har tolket loven feil når de i tidligere saker har lagt til grunn at lovens ord « religion » ikke bare betyr « tro », men også « trosutøvelse ».
DB170318 Selv om livet han stort sett har dreid seg om musikk, har han flere ganger vært på feil side av loven .
BT170318 Siden 2005 har regjeringen hatt mulighet til å instruere Utlendingsdirektoratet ( som behandler utlendingssakene først ) i hvordan loven skal tolkes der.
BT170318 En av de mange endringene Stortinget vedtok i høyt tempo for to år siden, er at regjeringen nå kan instruere Utlendingsnemnda ( UNE ) i hvordan den skal tolke loven .
DN170317 Men konflikt om deling på postens nøkler og tolkning av loven stakk kjepper i hjulene.
BT170317 Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig.
AP170317 Fakta : Dette sier loven om å melde fra ¶
AA170317 Maduro har denne uken sendt inspektører og soldater til over 700 bakerier i hovedstaden for å håndheve den nye loven om at 90 prosent av alt hvetemel kun skal brukes til brødbaking og ikke til dyrere bakervarer som kaker.
AA170317 | Forbrukerombudet : Sosiale medier må følge loven
SA170316 Jeg vil ta initiativ til å endre loven slik at norske arbeidsgivere har denne retten, sa Wiborg.
SA170316 Frp vil endre loven
DN170316 Men konflikt om deling på postens nøkler og tolkning av loven stakk kjepper i hjulene.
DB170316 - Er det skjerpende at Veireno fortsatte å bryte loven etter at selskapet selv hadde søkt om, og fått, et samtykke til bruk av utvidet overtid på strenge vilkår ?
DB170316 Faren er klar, loven er klar, behovet for min presidentordre er klar, sa Trump.
DB170316 - Jeg vokste opp med et begrenset nettverk av familie og ressurspersoner, men desto flere venner av typen østkantgutter på kanten av loven .
DB170316 Alle sykler skal etter loven være utstyrt med lys foran og bak, refleks og ringeklokke ( de detaljerte reglene finner du på Trygg Trafikk ).
BT170316 FOTO : TOBY MELVILLE / REUTERS ¶ Loven gikk gjennom i Parlamentet tidligere i uken.
AP170316 Loven er tydelig.
AP170316 Loven gir britiske myndigheter grønt lys til å starte løsrivelsen fra EU.
AP170316 Loven gikk gjennom i Parlamentet tidligere i uken.
AA170316 En mann som soner livstidsdom for drap og overgrep mot barn har fått rettens medhold i at fengselsvesenet i New Zealand brøt loven da de tok fra ham tupeen.
AA170316 Loven gikk gjennom i Parlamentet tidligere i uken.
AA170316 Jeg vil ta initiativ til å endre loven slik at norske arbeidsgivere har denne retten, sa Wiborg.
VG170315 - Du vet du er desperat etter seere når du er villig til å bryte loven for å få ut en historie om to sider av en mer enn ti år gammel selvangivelse, heter det i uttalelsen.
VG170315 - Du vet du er desperat etter seere når du er villig til å bryte loven for å få ut en historie om to sider av en mer enn ti år gammel selvangivelse, heter det i uttalelsen.
VG170315 Han har fulgt loven og vi støtter ikke mistillit, sier Venstres klimatalsmann, Ola Elvestuen.
VG170315 Etter forliket åpnet de regionale rovviltnemdene for felling av 32 ulv i 2016 og 2017, men før jul sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen at et slikt uttak var i strid med loven og Bern-konvensjonen.
VG170315 De mener loven verner ulven mot ulveforliket Stortinget har vedtatt.
VG170315 - Det virker som Aasland mener jeg burde tatt initiativ til å endre loven samtidig som jeg hadde klagesaker til behandling etter den samme loven .
VG170315 - Det virker som Aasland mener jeg burde tatt initiativ til å endre loven samtidig som jeg hadde klagesaker til behandling etter den samme loven.
SA170315 - Du vet du er desperat etter gode seertall når du er villig til å bryte loven for å sende en sak om to sider av en selvangivelse som er over ti år gammel, sier en administrasjonskilde til AFP.
DN170315 - Du vet du er desperat etter gode seertall når du er villig til å bryte loven for å sende en sak om to sider av en selvangivelse som er over ti år gammel, sier en administrasjonskilde til AFP.
DB170315 De skriver også at Trump hadde et ansvar overfor sitt selskap, sin familie og sine ansatte om å ikke betale mer skatt enn loven krever.
DB170315 - Du vet du er desperat etter seere når du er villig til å bryte loven for en sak om to sider av en selvangivelse som er over et tiår gammel, skriver Det hvite hus i en melding.
DB170315 - Du vet du er desperat etter seere når du er villig til å bryte loven for en sak om to sider av en selvangivelse som er over et tiår gammel, skriver Det hvite hus i en melding.
BT170315 Man kan også bli straffet dersom man bryter loven .
AP170315 CBO har også konkludert med at den nye loven vil spare betydelig med penger på budsjettet.
AP170315 - Du vet du er desperat etter gode seertall når du er villig til å bryte loven for å sende en sak om to sider av en selvangivelse som er over ti år gammel, sier en administrasjonskilde til AFP.
AA170315 - Du vet du er desperat etter gode seertall når du er villig til å bryte loven for å sende en sak om to sider av en selvangivelse som er over ti år gammel, sier en kilde i Trump-administrasjonen.
AA170315 - Du vet du er desperat etter gode seertall når du er villig til å bryte loven for å sende en sak om to sider av en selvangivelse som er over ti år gammel, sier en administrasjonskilde til AFP.
AA170315 Venstre har motsatt seg endring av loven .
AA170315 Han mener han ikke kunne tatt initiativ til å endre loven samtidig som han behandlet klagene på de lokale rovviltnemndenes fellingstillatelser før jul.
VG170314 Det eneste midlertidige med den ordningen er loven selv, sier Ap-lederen.
SA170314 Jeg vil ta initiativ til å endre loven slik at norske arbeidsgiver har denne retten, sier Wiborg.
DN170314 Jeg vil ta initiativ til å endre loven slik at norske arbeidsgiver har denne retten, sier Wiborg.
DB170314 Loven vil innebære at menn får en bot på 100 dollar hver gang de onanerer.
DB170314 - Tyskland og Amerika er forent av demokratiske verdier, av frihet og respekt for loven , menneskets verdighet uavhengig av opprinnelse, farge, religion, kjønn, seksuell orientering, eller politisk syn.
DB170314 Dette er privat fortjeneste hentet fra innbyggernes felles midler, og det skjer selv om gebyret ifølge loven bare skal dekke de reelle kommunale kostnadene til renovasjon.
DB170314 Med tre ekteskap, musikalsk kometkarriere i Atomic Kitten, realitydeltakelser og trøbbel med loven , har hun utvilsomt klart å bli en av Storbritannias største skandalestjerner.
BT170314 | Vil endre loven etter dødsulykke ¶
AP170314 De folkevalgte vedtok sent mandag kveld loven som lar statsministeren utløse Lisboa-traktatens artikkel 50, som markerer starten på en to år lang utmeldingsprosess.
AP170314 Loven trenger fortsatt formell godkjenning fra dronning Elizabeth før den trer i kraft.
AP170314 Slik som loven praktiseres nå, har ikke adopterte mulighet til å få fastslått farskap - selv ikke i en så spesiell sak som dette.
AP170314 I forarbeidet til loven heter det : « Siden det etter gjeldende rett ikke er adgang til å oppheve en adopsjon, legger departementet til grunn at adopterte ikke omfattes av paragraf 6 om rett til å reise farskapssak for domstolene ».
AP170314 Fakta : Dette sier loven
AA170314 De folkevalgte vedtok sent mandag kveld loven som lar statsministeren utløse Lisboa-traktatens artikkel 50, som markerer starten på en to år lang utmeldingsprosess.
AA170314 Loven trenger fortsatt formell godkjenning fra dronning Elizabeth før den trer i kraft.
AA170314 - Derfor er det viktig å se om vi har mulighet til å gjøre dette uten å forandre loven , sier Fredriksen.
AA170314 Jeg vil ta initiativ til å endre loven slik at norske arbeidsgiver har denne retten, sier Wiborg.
AA170314 Det britiske parlamentet vedtok sent mandag kveld loven som gir Storbritannias statsminister Theresa May anledning til å utløse Lisboa-traktatens artikkel 50.
VG170313 Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012.
VG170313 * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke.
VG170313 - Dette er noe som kontrollkommisjonen skal sørge for at er etter loven .
AA170313 Siden den tid har han tatt titusener av bilder, inkludert av de fleste A-kjendiser som har gått på den røde løperen i Hollywood eller som har havnet i en rettssal på feil side av loven .
VG170312 Under den nåværende loven er grensen for ekteskap i New York 18 år, men tillater å ungdom mellom 16 og 17 å gifte seg med foreldrenes godkjenning. 14 og 15-åringen kan gifte seg hvis de har tillatelse fra en dommer i tillegg til foreldrenes godkjennelse.
DB170312 Motstanderne av den nye loven om presidentembetet får ikke lov til å drive valgkamp.
DB170312 » På lederplass klaget Aftenposten over at loven var « skreddersydd for LO », og kronikkredaktør Kjell Hanssen skrev at : ¶
DB170312 » Da loven om allmenngjøring til slutt ble vedtatt i 1993, var det etter sterk motstand fra borgerlig hold, også i pressen.
DB170312 For LO hadde dette vært en forutsetning for å slutte seg til EØS-avtalen, men loven møtte sterk motstand.
DB170312 Det var LO og Arbeiderpartiet som kjempet frem loven som gjorde det mulig å allmenngjøre tariffavtalenes bestemmelser, slik at man fikk lagt et « lønnsgulv » i bransjer der sosial dumping er utbredt.
DB170312 Da Bondevik II-regjeringen evaluerte loven i 2005, mottok de for eksempel en felles høringsuttalelse undertegnet Maler- og byggtapetsermestrenes landsforbund, Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund, Byggmesterforbundet, Norske rørleggerbedrifters landsforening, Norske anleggsgartnere og Norske murmestres landsforening.
AA170312 De Maiziere sier at det er hjemmel i loven for å forby slike handlinger, men at man må trå varsomt når en slik sak skal behandles.
VG170311 I fjor skapte Valen overskrifter da han havnet i klammeri med loven .
VG170310 - Jeg nekter kategorisk for å ha vært involvert - både direkte og indirekte, og jeg har aldri brutt loven , etiske råd eller regler i noen valgprosess i IOC, sier Fredericks ifølge The Independent.
VG170310 - Har aldri brutt loven
VG170310 De trosset begge loven og dro sammen til Spania for å kjøpe egg og sæd.
FV170310 Benedichte Limmesand Hellestøl fra Lyngdal mener eggdonasjon vil åpne for surrogati og argumenterte sterkt for å si nei til at loven skal endres.
DN170310 Hvis forslaget om å redusere lengden på skiftene i offshorebransjen vedtas av Stortinget, vil loven i praksis forby bruken av det eneste fartøyet i verden som kan løfte Sverdrup-plattformdekkene, skriver Upstream fredag.
DN170310 - Det er ikke verdens viktigste sak, men å ikke følge en enkel svart-hvitt-regel tyder ikke på respekt for loven mer generelt, sier Jason Furman, som ledet president Barack Obamas råd for økonomiske rådgivere i en Twitter-melding.
DN170310 Totalt forsvant 22 millioner e-poster, noe som var i strid med loven The Presidential Records Act fra 1978.
DN170310 Hvis den aktuelle endringen, som vil redusere lengden på arbeidsskiftene offshore, vedtas av Stortinget vil loven i praksis forby bruken av det eneste fartøyet i verden som kan løfte Sverdrup-plattformdekkene.
DB170310 - Vel, loven gir uansett rett til å reklamere, så her er vi i dialog med de største kjedene.
DB170310 - Hvis man endrer loven og forskriften, er det helt tydeliggjort at det faktisk er lovlig det regjeringen mente var ulovlig, at vi legger oss på samme linje som Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige, at det er mulig å ta ut flere dyr, sier Ap-politikeren.
DB170310 Videre mener staten at man på grunn av et allmennpreventivt hensyn, må håndheve loven slik at overtredelser får konsekvenser.
DB170310 Statens argument er at norske utlendingsmyndigheter baserer sin kontroll på at søkere forholder seg lojalt til loven og de vedtak som fattes i medhold til den.
DB170310 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når det er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn [... ] ».
DB170310 Begrunnelsen for at kravet nå bortfaller, er at anklageren har brukt feil bestemmelse i loven om personvern.
DB170310 Ifølge ham selv hadde han ikke forstått loven godt nok.
DA170310 Republikanernes avskaffelse av loven vil være utrolig ødeleggende for mannen i gata, sa demokrat Frank Pallone i debatten i Kongressen, skriver The Guardian.
DA170310 Den nye loven møter ikke bare motstand hos Demokratene, også leger og helsearbeidere protesterer og frykter at fattige og arbeidsledige vil få et dårligere helsetilbud enn i dag.
DA170310 - Vi kan ikke støtte denne loven på grunn av den forventede nedgangen i dekning av helseforsikring og den mulige skaden det vil bety for sårbare pasientgrupper, skriver lege James L.
AP170310 Rettsvern og straff : SV-lederen er uenig i ett punkt : Høyres ønske om å oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester.
AA170310 Han viser til at avsettelsen av president Park Geun-hye har foregått fredelig og i henhold til loven , og at nettopp dette er et viktig kjennetegn ved demokratier.
AA170310 Han viser til at avsettelsen av Park har foregått fredelig og i henhold til loven , og at de folkelige protestene har vært " utrolig fredelige ".
AA170310 Da Ap-nestleder Hadia Tajik tok opp spørsmålet i Stortinget onsdag, avviste Amundsen at det var aktuelt å endre loven .
VG170309 Loven som Bush underskrev i 2006 var forløperen til bygging av gjerder på rundt 1000 kilometer av grensen.
VG170309 Han fikk en kopi av dokumentet som forteller hvorfor han nektes innreise, hvor det henvises til artikkel 27 i den russiske loven for inn- og utreise.
VG170309 - I forarbeidene til loven om psykisk helsevern er det sagt at samfunnsvernet er det sentrale, men at pasienten skal få hensiktsmessig behandling.
SA170309 Hun har loven på sin side.
DB170309 Både loven og konvensjonen opererer med skjønnsmessige kriterier for felling, så dersom det var vilje til det ville kunne Helgesen ha godkjent fellingene.
DB170309 Vegtrafikkloven sier at fører av utrykningskjøretøy kan fravike loven , og under utrykning kan ha høyere hastighet enn fastsatte fartsgrenser.
DA170309 Uber innrømmer altså at de har verktøyet for å holde myndighetene unna og de gjør det samtidig som deres tjeneste UberPop fortsatt opererer på kant med loven .
DA170309 - Vi er fornøyd når loven respekteres.
AP170309 Nå sier Det hvite hus at dem som står bak, vil bli straffeforfulgt så langt loven rekker.
AA170309 Deretter må dronningen undertegne loven for at den skal tre i kraft. ( ©NTB ) ¶
AA170309 - Denne loven er et brudd på denne juridiske forpliktelsen i fredsavtalen.
AA170309 - Bønn, som er tegn og symbol på vår eksistens og vår trosfrihet, kan ikke tas bort, sier landets øverste religiøse autoritet, Mehmet Gormez, som kaller loven " uakseptabel ". ( ©NTB ) ¶
AA170309 - Men en forskrift må alltid være innenfor loven , understreker han. ( ©NTB ) ¶
VG170308 Også internt i Israel er den nye loven omstridt.
VG170308 Han understreker at den nye loven allerede har trådt i kraft.
VG170308 Loven forbyr utstedelse av visum eller oppholdstillatelse til utenlandske statsborgere som oppfordrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott, enten det er av Israel eller bosetningene.
VG170308 - Loven er inspirert av mørke regimer som angriper alle som er uenige med regjeringen, sier Bahloul til Jersusalem Post.
VG170308 Comey understreket samtidig viktigheten av å finne en balanse mellom vanlige folks rettsmessige behov for privatliv og FBIs muligheter for å skaffe seg informasjon uten å bryte loven .
VG170308 Forskerne mener Norge bryter menneskerettighetene ved at det ikke er likhet for loven .
VG170308 - Vi har tatt hensyn til jusen som retten har lov til å ta med i betraktning når de vurderer straff, for å se om faktorer som ikke står i loven , spiller inn, sier Klemetsen.
VG170308 - På generelt grunnlag kan jeg si at det ikke er veldig komplisert å endre forskrifter, men en forskrift må alltid være innenfor loven .
VG170308 I retten holdt den tiltalte politimannen fast på at han hadde rett til å bryte loven i forfølgelsen av en bil.
DN170308 Loven gir presidenten makt til å regulere handel med amerikanske produkter som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet.
DB170308 - Vi har tatt hensyn til jussen som retten har lov til å ta med i betraktning når de vurderer straff, for å se om faktorer som ikke står i loven , spiller inn, sier Klemetsen.
DB170308 I 1979, året etter at loven om selvbestemt abort trådte i kraft, ble det utført 14 224 aborter.
DB170308 » Per-Willy Amundsen svarte at han ikke finner det riktig å ta initiativ til å endre loven på bakgrunn av en enkeltsak og viste til at domstolen har stor frihet når det gjelder straffeutmåling.
DB170308 Men vi kan ikke på bakgrunn av en enkeltsak endre loven , sa Per-Willy Amundsen.
DB170308 Men som justisminister kan jeg ikke endre loven basert på én dom som ikke er rettskraftig ennå, sier Amundsen, før han medgir at dommen fra Stavanger tingrett virker utdatert : ¶
DB170308 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier han må se om det faktisk er slik at menn som banker utro kvinner får midlere straff, før han eventuelt kan endre loven .
DB170308 Det er ikke sikkert vi må endre loven for rettspraksisen kan også endres her, avslutter Amundsen.
DB170308 - Og dersom det er slik, så vil jeg ikke avvise å endre loven .
DB170308 - Men lovgiver har plikt til å se om loven er i pakt med den alminnelige rettsoppfatning.
DB170308 - Jeg synes svaret fra justisministeren er oppsiktsvekkende når han ikke vil være med på å presisere at loven ikke gjelder for partnervoldsaker, repliserte Hadia Tajik.
DB170308 Derfor var det nok også lett for Høyre og FrP å sette loven under forhandling med KrF for å skaffe seg støtte i Stortinget.
DA170308 I 1979, året etter at loven om selvbestemt abort trådte i kraft, ble det utført 14.224 aborter.
DA170308 I 1979, året etter at loven om selvbestemt abort trådte i kraft, ble det utført 14.224 aborter.
AP170308 Trump skal også ha fortalt en gruppe republikanske ledere på et møte på tirsdag at han kommer til å bruke alle verktøyene han har til rådighet for å få loven vedtatt.
AP170308 Blant annet har han krevd tiltak for å fjerne loven kjent som « Clean Water Act », som beskytter amerikanske innsjøer.
AP170308 Pressefoto ¶ Loven må endres for å gjennomføre byrådets forslag ¶
AP170308 - Dagens kontantstøttelov åpner ikke for å innskrenke retten til kontantstøtte eller gjøre unntak fra loven, så loven må endres hvis det skal gis tillatelse til å gjennomføre en slik forsøksordning, skriver Horne.
AP170308 - Dagens kontantstøttelov åpner ikke for å innskrenke retten til kontantstøtte eller gjøre unntak fra loven , så loven må endres hvis det skal gis tillatelse til å gjennomføre en slik forsøksordning, skriver Horne.
AP170308 Gundersen mener departementet, heller enn å endre loven , kan endre en forskrift.
AP170308 - Klima- og miljødepartementet må ajourføre sin rovviltforskrift til å forholde seg til den loven som nå gjelder, Naturmangfoldloven, istedet for en lov som er erstattet.
AP170308 Tetzschner : Har brutt loven
AP170308 Michael Tetzschner ( H ) mener presidentskapet har brutt loven .
AA170308 En ting er at det bør synes i mediene, men like viktig er at de får straff når de bryter loven .
AA170308 I 1979, året etter at loven om selvbestemt abort trådte i kraft, ble det utført 14.224 aborter.
AA170308 Denne loven vil tre i kraft så fort det lar seg gjøre, sier Høyre-representant og komitémedlem Peter Frølich.
AA170308 - Dagens kontantstøttelov åpner ikke for muligheten til å innskrenke retten til kontantstøtte eller gjøre unntak fra loven, så loven må endres hvis det skal gis tillatelse til å gjennomføre en slik forsøksordning, sier Horne til NTB.
AA170308 - Dagens kontantstøttelov åpner ikke for muligheten til å innskrenke retten til kontantstøtte eller gjøre unntak fra loven , så loven må endres hvis det skal gis tillatelse til å gjennomføre en slik forsøksordning, sier Horne til NTB.
VG170307 UNHCR, FNs flyktningorganisasjon er svært kritiske til den nye loven .
VG170307 Den nye loven er i realiteten en gjeninnføring av praksisen med å anholde asylsøkere og som ble suspendert i 2013 etter press fra EU, FNs flyktningbyrå og den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
VG170307 Her er noen av delene av den gamle loven som de vil ha fjernet eller omgjort : ¶ * 1 At det ikke lenger blir obligatorisk å ha individuell helseforsikring, og at amerikanerne dermed ikke blir ilagt bøter om de ikke har det. * 1 Frem til 2020 blir den føderale bistanden til Medicaid videreført, men etter det blir det opp til delstatene
VG170307 Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012.
VG170307 * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke.
SA170307 Religiøs tro og adferd ¶ Loven forbyr at noen forskjellsbehandles negativt pga. « religion ».
SA170307 Høyre ønsker at menn og kvinner, og sæd- og eggceller, skal behandles så likt som mulig i loven .
DN170307 Loven som skal gi den britiske regjeringen klarsignal til å starte forhandlingene med EU, er allerede blitt forsinket én uke.
DN170307 Den nye lovforslaget beholder to populære elementer fra den siste reformen, som formelt går under navnet The Affordable Care Act, loven om rimelig omsorg.
DB170307 Før gjaldt utvisning hovedsakelig dem som var dømt for alvorlig kriminalitet, men nå skal alle som har brutt loven etter Trumps retningslinjer utvises, skriver New York Times.
DB170307 Den nye lovforslaget beholder to populære elementer fra den gamle loven, som formelt går under navnet The Affordable Care Act, loven om rimelig omsorg.
DB170307 Den nye lovforslaget beholder to populære elementer fra den gamle loven , som formelt går under navnet The Affordable Care Act, loven om rimelig omsorg.
DB170307 Etter dette uønskede besøket endret Norge loven .
DB170307 55-åringen samtykket til varetektsfengsling tirsdag denne uka og sitter nå under de strengeste varetektsrestriksjonene som loven tillater : brev-, besøks- og medieforbud og full isolasjon de første to ukene, skriver NTB.
DB170307 - Rettsvesenet er en autoritet, ikke ei statsmakt ; statsadvokatene er der for å håndheve loven , ikke for å oppfinne den eller motsette seg folkets vilje, tordnet Le Pen.
DB170307 Dette bør nok avklares først i loven om SSB, før en viser unødig « handlekraft » ved umiddelbart å omorganisere forskningsavdelingen og eventuelt erstatter de solide empirisk baserte makromodellene med f.eks.
DA170307 Den nye lovforslaget beholder to populære elementer fra den siste reformen, som formelt går under navnet The Affordable Care Act, loven om rimelig omsorg.
DA170307 Denne loven støttes også av norsk politi, men den må håndheves og den må følges opp med sosiale tiltak for å minske skadene som kan knyttes til prostitusjon.
AP170307 Helt siden Barack Obamas helsereform ble vedtatt i mars 2010, har republikanerne hatt det som en av sine fremste kampsaker å få loven - kjent som Obamacare - skrotet og erstattet med noe annet.
AP170307 Om det skjer, er dette i strid med loven .
AA170307 Den nye lovforslaget beholder to populære elementer fra den siste reformen, som formelt går under navnet The Affordable Care Act, loven om rimelig omsorg.
AA170307 Loven som skal gi den britiske regjeringen klarsignal til å starte forhandlingene med EU, er allerede blitt forsinket én uke.
AA170307 Loven som skal gi den britiske regjeringen klarsignal til å starte forhandlingene med EU, er allerede blitt forsinket én uke.
AA170307 Den nye loven er i realiteten en gjeninnføring av praksisen med å anholde asylsøkere og som ble suspendert i 2013 etter press fra EU, FNs flyktningbyrå og den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
AA170307 Notifiseringen ser nå ut til å måtte vente til senere i mars fordi Overhuset i Parlamentet har krevd endringer i loven som gir regjeringen mandat til å starte prosessen.
AA170307 Juryens tolv medlemmer hadde i henhold til loven sverget å kun basere sin dom på fakta i saken, men to av jurymedlemmene reagerte da en tidligere politimann i juryen uttalte at " jeg tror han gjorde det fordi han er mexicansk og alle mexicanske menn tar det de vil ha ".
VG170306 Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012.
VG170306 * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke.
SA170306 Ifølge Haaretz gjør ordlyden i den nye loven at den også kan ramme palestinere med midlertidig opphold i Israel som venter på å få godkjent søknader om permanent opphold. ( ©NTB ) ¶
SA170306 Loven forbyr utstedelse av visum eller oppholdstillatelse til utenlandske statsborgere som oppfordrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott, enten det er av Israel eller bosetningene.
DN170306 Kort tid etter Trumps tvitring, skal Comey ha bedt justisdepartementet dementere påstandene, på bakgrunn av manglende bevis og at det antyder at FBI brøt loven , ifølge kildene til den amerikanske avisen.
DN170306 FBI-direktør James Comey er ikke komfortabel med antydninger om at FBI kan ha brutt loven .
DB170306 Og skulle loven bli vedtatt, vil slike uttalelser i framtiden utgjøre et argument for hvordan bestemmelsene i loven skal forstås - for eksempel hvis en klagesak skulle ende i retten, forteller Fauchald.
DB170306 Og skulle loven bli vedtatt, vil slike uttalelser i framtiden utgjøre et argument for hvordan bestemmelsene i loven skal forstås - for eksempel hvis en klagesak skulle ende i retten, forteller Fauchald.
DB170306 Det står i loven at jeg har plikt til å avverge en ulykke om jeg kan.
DB170306 Hvorfor anvender da ikke utlendingsforvaltningen utlendingsloven i tråd med FN-konvensjonen, slik de er pålagt av loven ?
DB170306 Dette kan gjøres ved at departementet instruerer Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om å anvende loven i tråd med FN-konvensjonen.
DB170306 De statsløse må etter loven gis rettigheter i dag.
DB170306 I høringsnotatet til loven som skal forby bruk av fyringsolje og parafin, står det at « det har ikke vært vurdert å forby bruk av fossil gass ».
BT170306 Det er kun reell fare for skade på mennesker som oppfyller kravet i loven , og slik fare utgjør ikke ulven.
AP170306 Det var uventet at denne loven ble vedtatt i det franske parlamentet, og regjeringspartienes talsmann modererte vedtaket med å si at det er regjeringen som skal utforme detaljene i dette.
AP170306 Den nye loven vil gjøre alle jobbsøknader anonyme.
AP170306 Loven gjelder kun for selskaper med mer enn 50 ansatte.
AA170306 Og skulle loven bli vedtatt, vil slike uttalelser i framtiden utgjøre et argument for hvordan bestemmelsene i loven skal forstås - for eksempel hvis en klagesak skulle ende i retten, forteller Fauchald. ( ©NTB ) ¶
AA170306 Og skulle loven bli vedtatt, vil slike uttalelser i framtiden utgjøre et argument for hvordan bestemmelsene i loven skal forstås - for eksempel hvis en klagesak skulle ende i retten, forteller Fauchald. ( ©NTB ) ¶
DB170305 I den situasjonen der jeg bristet et ribbein på den politimannen så er det gjort helt etter loven .
DB170305 Det eneste jeg egentlig ønsker å kommentere om dette er det jeg leser i loven , protokoll 1, om at både fysiske og juridiske personer har rett til å nyte sin eiendom i fred.
DB170305 Antall personer som ønsker å leve som levende mennesker eller fysiske personer, som loven sier, øker i Europa i dag.
DB170305 Artisten har flere ganger de siste åra beveget seg på feil side av loven .
DA170305 - De som støtter loven er kanskje ikke så naive at de tror de kan utrydde prostitusjonen, men tenker at dersom loven bare kan påvirke holdninger litt, så har den hatt sin misjon.
DA170305 - De som støtter loven er kanskje ikke så naive at de tror de kan utrydde prostitusjonen, men tenker at dersom loven bare kan påvirke holdninger litt, så har den hatt sin misjon.
AP170305 Kort tid etter Trumps tvitring, skal Comey ha bedt justisdepartementet dementere påstandene, på bakgrunn av manglende bevis og at det antyder at FBI brøt loven , ifølge kildene til den amerikanske avisen.
AA170305 32 år gamle Eirin Strifeldt mener hun hadde loven på sin side.
AA170305 Venstre gjorde det imidlertid samme dag klart at samarbeidsavtalen mellom Venstre og KrF og regjeringen uttrykkelig slår fast at loven ikke skal endres.
VG170304 STØTTER HOMO-LOV : Vitalij Milonov er kjent for å støtte den russiske loven som forbyr homofil propaganda.
VG170304 Russland vedtok i 2013 den nasjonale loven som forbyr « homoseksuell propaganda mot mindreårige ».
VG170304 Milonovs kollega Alexander Sjolokhov sier at dersom det finnes scener i « Skjønnheten og udyret » som bryter den russiske loven , bør filmen forbys fra kinoene.
VG170304 Men nå ber den russiske politikeren Vitalij Milonov, som er medlem av det ledende partiet Forent Russland, kulturminister Vladimir Medinskij sjekke om innholdet i filmen bryter med den russiske loven som forbyr såkalt homofil propaganda, melder BBC.
VG170304 - Så snart vi får et eksemplar av filmen, vil vi vurdere den opp mot loven , sier kulturminister Medinskij til BBC.
DN170304 Fransk politi ønsker å avhøre Le Pen etter anklager om at hun har brukt EU-midler til å lønne medarbeidere i strid med loven .
DB170304 - Med alle systematiske forsøk på å omgå loven , flørter du med katastrofen.
DB170304 - Uansett er det korrupsjon, for det er en utilbørlig fordel, som det står i loven .
DA170304 - Dette punktet i avtalen var til for at man ikke skulle lage flertall med andre partier for å svekke loven .
DA170304 - Dette punktet i avtalen var til for at man ikke skulle lage flertall med andre partier for å svekke loven .
AP170304 Som politiker sto Voronenkov bak loven som forbød utlendinger å eie medier.
AP170304 Som politiker stemte Maksakova imot flere av de mest kontroversielle nye lovene, blant annet loven om « homofil propaganda » og forbudet mot utenlandsk adopsjon.
AP170304 Hun kritiserte også loven mot « krenkelse av de troendes følelser ».
AP170304 Loven har vært en katastrofe for de mest selvstendige avisene.
AP170304 Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Sør-Hålogaland bispedømmeråd brøt loven da en sogneprest ikke fikk en jobb fordi hun er kvinne.
AA170304 Fransk politi ønsker å avhøre Le Pen etter anklager om at hun har brukt EU-midler til å lønne medarbeidere i strid med loven .
AA170304 Butikksjefen mener han holder seg innenfor loven .
AA170304 Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Sør-Hålogaland bispedømmeråd brøt loven da en sogneprest ikke fikk en jobb fordi hun er kvinne.
VG170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
VG170303 Lykken over å skulle få returnere ble kortvarig : UNE mener retten tolket loven feil når det gjelder hva som skal til for å tilbakekalle en beskyttelsesavtale, og har anket saken.
VG170303 Regjeringen trenger imidlertid Venstres tillatelse for å få endret loven og åpne for en sterkt begrenset lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen, må Venstre være enig i at naturmangfoldloven kan endres, fordi den er fredet i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre/KrF.
VG170303 Men han fastholder at det må en lovendring til for å kunne gjennomføre en høyst begrenset lisensjakt etter ulv, forutsatt at Stortinget endre loven .
VG170303 Men det godtar ikke Venstre uten kamp, og dermed kan Gundersen få hjelp til å stoppe loven fra de som står på ulvens side i selve striden : ¶
VG170303 På spørsmål om samarbeidsavtalen kan brytes og loven endres nå, svarer Hareide : ¶
SA170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
SA170303 Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen.
DN170303 - Det er uakseptabelt av tyske myndigheter, som stadig lekser opp for oss om menneskerettigheter, demokrati og rettferdighet innenfor loven og ytringsfrihet, ikke tillater et organisert møte, sier Bozdag. ( ©NTB ) ¶ ¶
DN170303 Unni Haug, virksomhetsleder for helse og omsorg i Nesseby, viser til at de har fått råd fra jurister, og at hun er trygg på at avtalen er innenfor loven .
DN170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
DB170303 Fylkesmannen konkluderer at barnevernet brøt loven på flere punkter da en dømt overgriper fikk flytte inn hos en familie hvor han i to år misbrukte stedatteren.
DB170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
DB170303 Loven bygger på et prinsipp om at strafferammene skal øke når gjerningspersonen har begått flere lovbrudd.
BT170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
BT170303 55-åringen samtykket til varetektsfengsling tirsdag denne uka og sitter nå under de strengeste varetektsrestriksjonene som loven tillater : brev-, besøks- og medieforbud og full isolasjon de første to ukene.
AP170303 - Regjeringen legger i dag frem et forslag om å endre loven , for å få mulighet til å skyte mer ulv.
AA170303 Med den nye loven blir også strafferammen skjerpet med opptil tre måneders fengsel og eller bot på 7.200 kroner.
AA170303 Den nye loven , som ble vedtatt av nasjonalforsamlingen fredag, inkluderer også forbud mot tobakksreklame, gratisprøver, salg av enkeltsigaretter og salg av sigaretter i nærheten av skoler.
AA170303 - Det er uakseptabelt at tyske myndigheter, som stadig lekser opp for oss om menneskerettigheter, demokrati og rettferdighet innenfor loven og ytringsfrihet, ikke tillater et organisert møte, sier Bozdag.
AA170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
AA170303 Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.
AA170303 - Det hører ikke hjemme noe sted å endre loven for å kunne skyte flere truede dyr, aller minst i den såkalte miljønasjonen Norge.
AA170303 Unni Haug, virksomhetsleder for helse og omsorg i Nesseby, viser til at de har fått råd fra jurister, og at hun er trygg på at avtalen er innenfor loven . ( ©NTB ) ¶
AA170303 Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen.
AA170303 Men Venstre var raskt ute med å påpeke at loven ifølge samarbeidsavtalen ligger fast, og at det er uaktuelt å endre den.
AA170303 - For å gi en noe større mulighet for felling av ulv og forvaltning, ikke minst innenfor ulvesonen, legger vi fram et forslag til en endring av loven som er innenfor Bernkonvensjonen, sa miljøministeren.
AA170303 | Barnevernet brøt loven da dømt overgriper fikk flytte inn hos småbarnsfamilie ¶
AA170303 Fylkesmannen konkluderer at barnevernet brøt loven på flere punkter da en dømt overgriper fikk flytte inn hos en familie hvor han i to år misbrukte stedatteren.
AA170303 55-åringen samtykket til varetektsfengsling tirsdag denne uka og sitter nå under de strengeste varetektsrestriksjonene som loven tillater : brev-, besøks- og medieforbud og full isolasjon de første to ukene.
SA170302 | Barnevernet brøt loven : Visste hvem han var, men sa ingenting da pedofil fikk flytte inn hos småbarnsfamilie ¶
DN170302 Ansatte mener NRK misbruker et unntak i loven som lar mediehuset slippe å betale overtidslønn til hver femte ansatt.
DB170302 Om du opplever at vilkårene ikke blir like gode, er loven klar på at du da har krav på å gå ut av avtalen uten kostnader, selv om du måtte ha eventuelle bindingstider. dine rettigheter : ¶
DA170302 - Et tema for etterforskningen er om dette rammes av loven og om siktede har utvist nødvendig straffskyld i den forbindelse, sier Rand.
AP170302 Fylkesmannens rapport : Barnevernet i Bærum og Valdres brøt loven i saken der jente ( 13 ) døde ¶
AP170302 Barnevernet i Bærum og Øystre Slidre fikk svært krass kritikk, og Fylkesmannen mener de to barnevernstjenestene brøt loven i saken.
AP170302 | Barnevernet brøt loven : Visste hvem han var, men sa ingenting da pedofil fikk flytte inn hos småbarnsfamilie ¶
AP170302 Nå har Fylkemannen konkludert med at barnevernet brøt loven på flere punkter under behandlingen av saken.
AP170302 Ifølge Fylkesmannen ble det ikke gitt informasjon til jentas mor og barnets biologiske far, slik loven krever.
VG170301 Premien skal ha steget til det dobbelte i enkelte markeder etter at loven ble iverksatt, men flere stater opplevde ingen dramatisk økning.
DN170301 februar : Overhuset startet sin behandling av loven . * 7. mars : Planlagt dato for siste behandling i Overhuset.
DN170301 Loven må så undertegnes av dronningen for å bli lov. * 31. mars : Tidsfristen statsminister Theresa May har satt for å utløse artikkel 50, som starter den formelle utmeldingsprosessen av EU.
DB170301 For å unngå et « lovløst kaos », sa Trump, må man gjeninnføre loven ved grensene.
DB170301 Derfor, sa Trump, må vi gjenopprette integriteten og loven ved grensene.
DA170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven .
DA170301 Etter loven skal tvang bare brukes når det er fare for liv og helse.
BT170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven .
AP170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven .
AA170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven .
AA170301 Etter loven skal tvang bare brukes når det er fare for liv og helse.
AA170301 Flere mangler fungerende systemer for brukermedvirkning, som i loven står sterkt.
AA170301 De har i hvert fall ikke klart å gi noen offentlig forklaring, verken på hva som skal være i strid med loven eller i strid med Norges Idrettsforbunds regler og vedtak.
VG170228 Per nå er instruksen at loven skal tolkes strengt.
VG170228 Dette ble diskutert da loven ble laget.
VG170228 Det går an å endre loven slik at man går bort fra « aldri norsk ».
SA170228 Vi må ha salgsoppgaver og alt i orden slik loven krever.
DN170228 Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven , vil dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
DN170228 - Slik situasjonen er nå, er det rimelig å anta at mange aktører spekulerer på at konsekvensene for brudd på loven er minimal, skriver forskerne i rapporten.
DB170228 ¶ KONSEKVENSER : - Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven ville dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
DB170228 « Slik situasjonen er nå er det rimelig å anta at mange aktører spekulerer i at konsekvensene for brudd på loven er minimal », skriver forskerne i rapporten.
DB170228 Selskapet som solgte tjenestene brøt loven da de vasket hos ekteparet, men Sandberg-familien gjorde ikke noe ulovlig da de kjøpte renholdstjenesten.
DB170228 Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven ville dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
DB170228 Det er dessuten politikerne som må bestemme loven , sier Webb.
DB170228 juli 2015 ble strafferammen for brudd på loven økt til fengsel i ett år, og til tre år for « grove overtredelser ved brudd på allmengjøringsloven ».
AP170228 Vi må ha salgsoppgaver og alt i orden slik loven krever.
AA170228 Men Loraine-Smith fastslo at reisearrangørene ikke har gjort seg skyldig i forsømmelser ettersom den aktuelle loven ikke gjelder for turister som frivillig reiser på ferie til utlandet, skriver BBC.
AA170228 USAs høyesterett har avvist en begjæring fra de dødsdømte om å vurdere en kjennelse der en domstol i Arkansas opprettholdt loven som regulerer bruk av giftsprøyte.
AA170228 Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven , vil dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
AA170228 - Slik situasjonen er nå, er det rimelig å anta at mange aktører spekulerer på at konsekvensene for brudd på loven er minimal, skriver forskerne i rapporten.
AA170228 Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven , vil dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
AA170228 - Slik situasjonen er nå, er det rimelig å anta at mange aktører spekulerer på at konsekvensene for brudd på loven er minimal, skriver forskerne i rapporten.
VG170227 - Ta fotballavtalen : Norske medier forholder seg til loven .
VG170227 Mitt fravær er ut av respekt for mine landsmenn og innbyggerne i seks andre land som er rammet av den inhumane loven hvor immigranter ikke får komme inn i USA.
DB170227 - Jeg er for en innvandringspolitikk som ønsker folk velkommen og er i tråd med loven , svarte han på spørsmål om han støttet Trumps innvandringspolitikk.
DB170227 - Mitt fravær er av respekt for mine landsmenn og innbyggerne i seks andre land som er rammet av den inhumane loven hvor immigranter ikke får komme inn i USA, leste en utsending på vegne av regissøren.
DA170227 Bush at dette ikke er amerikansk og at han ønsker en innvandringspolitikk der man ønsker nyankomne velkommen, men som også opprettholder loven .
AP170227 Den er i strid med loven og bryter fundamentalt med grunnleggende rettsprinsipper.
AP170227 - Hva er det som bryter med loven ?
VG170226 Dette skjer selv om gebyret ifølge loven skal gå til å dekke de reelle kommunale kostnadene til renovasjon.
VG170226 VIL IKKE ENDRE LOVEN : Stortingsrepresentant Abid Raja ser ikke noen grunn til å endre naturmangfoldsloven selv om den har skapt store utfordringer for Høyre de siste månedene.
VG170226 VIL ENDRE LOVEN : Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth ( V ) ser ikke noe i veien for å gjøre små endringer i naturmangfoldsloven.
VG170226 Nå vil altså regjeringen endre loven , og det til tross for at det i samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF står at « naturmangfoldsloven ligger fast ».
VG170226 Jeg kan ikke se at loven fungerer dårlig, sier han til VG.
VG170226 I januar sa Elvestuen at det var uaktuelt å endre loven .
VG170226 Elvestuen la da til grunn at regjeringen kom til å forholde seg til avtalen og fryktet ikke at de skulle bli fristet til å forsøke å endre loven .
VG170226 Elvestuen i januar : Loven endres ikke ¶
VG170226 Det forslaget som nå er sendt ut på høring, er ikke en betydelig endring av loven , sier han til VG.
VG170226 Det er ikke det samme som at partiet sier ja til å endre loven , ifølge Elvestuen.
VG170226 - Jeg tolker samarbeidsavtalen slik at loven ikke kan endres uten at samarbeidspartiene er enige.
VG170226 - Jeg synes det er greit å endre loven for å sikre en aktiv forvaltning.
VG170226 - Jeg har ikke noe imot at det skjer en tilpasning i loven som gjør at man bedre kan forvalte ulven.
VG170226 - Ingen grunn til å endre loven
VG170226 - Greit å endre loven
VG170226 - Det er ingen grunn til at loven skal endres bare fordi det har blitt litt vanskeligheter internt i Høyre.
VG170226 - Det blir ingen endring i loven hvis ikke alle samarbeidspartiene sier ja.
DB170226 Hvis det ikke lenger er nok å følge loven og jobbe hardt så er ingenting godt nok for de av oss med foreldre som er født i et annet land.
BT170226 Ved innføringen av loven ønsket Arbeiderpartiet og SVs representanter i justiskomiteen å tillate bruk av andre rusmidler enn heroin.
BT170226 Det er derfor et paradoks når loven ikke tillater at de blir tatt i bruk.
BT170226 Dessverre inneholder loven betydelige begrensninger i adgangen til å bruke rommet.
BT170226 Bakgrunnen for at loven kun tillater heroin var at representantene fra Høyre, KrF og Frp ikke ønsket « å oppfordre til blandingsmisbruk ».
BT170226 Loven er overmoden for en endring på dette punktet.
BT170226 FREMSKRITT : Loven må endres for at sprøyterommet skal kunne brukes slik det er tenkt, skriver Hannah Grace Taylor.
AP170226 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) ønsker å endre loven om barn og foreldre, også kalt barneloven.
SA170225 Selv frivillig avtalte, kollektive unntak fra loven hevder Spekter råderett over.
DB170225 De legger ikke vekt på mannen som brøt loven da han blottet seg, sier hun frustrert over telefon til Dagbladet. 3. mars må hun møte i retten, fordi hun har nektet å betale boten.
AP170225 Ekspert i forvaltningsrett, jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo, mener at løsningen ligger i loven allerede i dag.
AP170225 - Vil dere endre loven eller bare gi instrukser om romsligere praktisering av lovverket ?
VG170224 - Mye står på spill for Le Pen, for hun har gjort det til et gjennomgangstema i sin kampanje at den politiske eliten bryter loven når det passer dem.
DN170224 Forbrukerombudet kan bruke sanksjoner, herunder tvangsmulkt dersom man ikke innretter seg etter loven .
DN170224 Demokratene raste mot FBI og Comey, og de mente han hadde brutt loven med utidig innblanding i valget.
DN170224 Veirenos eneste aksjonær, Jonny Enger, skriver i en note i regnskapet at han er klar over at lånet ikke er i samsvar med loven , men at det skal delvis nedbetales i 2016, og at tilstrekkelig sikkerhet vil komme i orden dette året.
DB170224 Myndighetene mener tjenesten bryter loven .
DB170224 Vi mener at kommunen må være sitt ansvar bevisst og ikke i for stor grad fokusere på pris men sikre at kontrakter gjennomføres etter loven med fokus på kvalitet og innovasjon, sier Bjørdal.
DB170224 Veireno brøt loven 2000 ganger ¶
DA170224 - Skal vi øke fleksibiliteten i loven må man akseptere at det er en større bestand.
DA170224 - Det blir ingen endringer av loven uten at Venstre er enig med de tre andre partiene.
AP170224 - I dag vurderer domstolene om det er den riktige loven som har vært benyttet i disse sakene.
AA170224 Veirenos eneste aksjonær, Jonny Enger, skriver i en note i regnskapet at han er klar over at lånet ikke er i samsvar med loven , men at det skal delvis nedbetales i 2016, og at tilstrekkelig sikkerhet vil komme i orden dette året.
VG170223 Det handler om likhet for loven og minoritetsvern, mener Bastholm.
VG170223 VIL ENDRE LOVEN : - Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å endre naturmangfoldloven slik at det skal bli lettere å skyte ulv.
VG170223 Regjeringen må dermed ha med samarbeidspartiene dersom loven skal endres.
VG170223 Men i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF står det at loven ligger fast.
VG170223 Både Senterpartiet og Bondelaget har reagert på regjeringens ønske om å endre loven .
VG170223 - Det konkrete antallet ( ulv, journ.anm ) vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven , sier han.
SA170223 | Mener Statoil brøt loven da ansatte ikke ble hørt ¶
DB170223 Ifølge Reuters kan høyesterett avgjøre hva loven innebærer allerede i saken til Gavin Grimm.
DB170223 SAG, Screen Actors Guild, har støttet loven og uttalt at de skal fortsette å kjempe til et ordentlig lovverk er på plass som gir skuespillere de samme rettighetene når det kommer til problemet som i andre bransjer.
DB170223 Om skuespilleren ikke ønsker at store filmsider som IMDb skal opplyse om alderen deres, må nettstedet etter loven fjerne det.
DB170223 Han tror ikke at loven vil forhindre aldersdiskriminering, slik den egentlig er tenkt å gjøre.
DB170223 Distriktsdommer Vince Chhabria har satt loven på vent enn så lenge, fordi IMDb har gått til motsøksmål mot nevnte AB 1687.
DB170223 - Hemmer ytringsfrihet ¶ Loven har i hovedsak som hensikt å beskytte mindre kjente skuespillere, ettersom store stjerner som Brad Pitt og Reese Witherspoon ikke kan gardere seg mot publisering av slik informasjon på samme måte.
DB170223 - Forhindrer sann informasjon ¶ Loven har fått navnet AB 1687, og trådte i kraft i januar.
DB170223 - Det er vanskelig å forstå hvordan loven ikke bryter med det første grunnlovstillegget.
DB170223 Loven er nå satt på pause fram til mai, da den skal behandles på nytt i lys av kritikken.
BT170223 » Loven har også flere unntak, bl.a. hvis en person mellom 16 og 18 år har samtykket i å ha blitt tatt bilde av, og fotografen/innehaveren av bildet er omtrent jevnbyrdig i alder og utvikling.
AP170223 - FBI og de andre organisasjonene skal være dedikert til å sørge for at loven følges, og skal ikke støtte noen president politisk, sier Pillar.
AP170223 Han er klar over at lånet ikke er i samsvar med loven .
AP170223 « Dette er et rettslig dilemma hvor alle er like ovenfor loven .
AP170223 Selvsagt er det trist for de det gjelder, men loven må opprettholdes.
AP170223 I praksis fikk miljøminister Vidar Helgesen ( H ) beskjed av Stortinget i januar om å tolke loven på nytt eller endre den.
AA170223 Han sier aktører over hele landet synder mot loven som forbyr å bruke legemiddelnavn i markedsføring, og tilsynet har sendt flere advarsler.
VG170222 Obama-administrasjonen svarte med motsøksmål for å få en domstol til å erklære loven for diskriminerende.
VG170222 Justisdepartementet mente loven bryter med Civil Rights Act fra 1964, den banebrytende loven som ble vedtatt for å forby rasisme og sikre like rettigheter for alle amerikanere.
VG170222 Justisdepartementet mente loven bryter med Civil Rights Act fra 1964, den banebrytende loven som ble vedtatt for å forby rasisme og sikre like rettigheter for alle amerikanere.
VG170222 Loven skapte enorm debatt over hele landet.
VG170222 Inndelingsloven inneholder ikke bestemmelser om kommunenavn, men departementet skriver dette i rundskrivet til loven : ¶
SA170222 Forbundet stiller seg også undrende til at ESA krever endringer nå, når loven har vært der siden Norge ble med i EØS i 1994.
SA170222 Felles for de ansatte er at når arbeidsoppgavene ikke blir mulig å gjøre i tråd med loven, tilpasses loven til det som er mulig å gjennomføre.
SA170222 Felles for de ansatte er at når arbeidsoppgavene ikke blir mulig å gjøre i tråd med loven , tilpasses loven til det som er mulig å gjennomføre.
SA170222 Det blir den enkelte som fortolker loven ut fra det som er mulig.
DN170222 Ifølge New York Times skal alle som har brutt loven utvises.
DB170222 Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen.
DB170222 Etter vår mening er ikke det kunnskapsmessige belegget godt nok til å konkludere med at delt bosted bør framheves i loven som det alternativet som nevnes først.
BT170222 Ifølge New York Times skal alle som har brutt loven utvises.
BT170222 Forbundet stiller seg også undrende til at ESA krever endringer nå, når loven har vært der siden Norge ble med i EØS i 1994.
AP170222 Loven mot demonstrasjoner som ble vedtatt i 2014, åpner for opp til fem års fengsel for å demonstrere uten tillatelse.
AP170222 Forbundet stiller seg også undrende til at ESA krever endringer nå, når loven har vært der siden Norge ble med i EØS i 1994.
AP170222 Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen.
AP170222 - Det konkrete antallet vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven , sier han.
AA170222 Ifølge New York Times skal alle som har brutt loven utvises.
AA170222 Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen.
AA170222 - Det konkrete antallet vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven , sier han.
AA170222 Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen.
AA170222 - Det konkrete antallet i Norge vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven , sier Helgesen, som tror initiativet blir tatt godt imot.
AA170222 Forbundet stiller seg også undrende til at ESA krever endringer nå, når loven har vært der siden Norge ble med i EØS i 1994.
VG170221 - Tiltakene vil gjøre dem i stand til å håndheve loven , sa Trumps pressetalsmann Sean Spicer tirsdag.
VG170221 - Dette kvalifiserer ikke for samkjøringsfeltet ! Loven om samkjøringsfeltene innebærer at man minst må ha med seg én passasjer i bilen for å kunne kjøre i et slikt felt.
VG170221 Advokat John Christian Elden har også uttalt at regjeringen bryter loven ved å gjøre han statsløs med å frata Mahamud sitt norske statsborgerskap.
DB170221 Han hevder videre å ha holdt seg på riktig side av loven etter denne dommen, unntatt at han har fått hasj av Cappelen til eget bruk.
BT170221 Politiet i Trondheim har siktet, fått fengslet og dømt to menn med utgangspunkt i bevis som amerikanske myndigheter har hacket ut av pc-ene deres i Norge i strid med loven .
BT170221 Ringnes delte ut gratis alkohol på NHH-arrangement - stikk i strid med loven .
BT170221 BRYTER LOVEN : - Lukket arrangement eller ikke - Ringnes har ikke lov å dele ut gratis øl til konsumenter, sier jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen.
AP170221 Ifølge The New York Times skal alle som har brutt loven utvises.
AA170221 Ifølge New York Times skal alle som har brutt loven utvises.
AA170221 Forbudet ble opphevet etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven . ( ©NTB ) ¶ | 74 døde migranter drev i land i Libya ¶ 74 omkomne migranter har drevet i land ved byen Zawiya i Libya, opplyser Røde Halvmåne.
AA170221 | Forbrukerombudet : Strømselskaper bryter loven
AA170221 Det er dessuten unyansert å påstå at de som vil gi arbeid til denne kategorien asylsøkere, vil bryte loven .
AA170221 Loven sier riktignok at personer som ikke har oppholdstillatelse, ikke skal få arbeid.
VG170220 KJEMPER FOR UBER : Stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde ( H ) blir anmeldt av en taxisjåfør i Ålesund etter at hun oppfordret Uber-sjåførene til å kjøre på, til tross for at det bryter med loven .
VG170220 Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde ( H ) vil at folk skal kjøre med Uber og ber sjåfører ture videre - selv om det bryter med loven .
VG170220 I 2013 kom en rapport som konkluderte med at abortnemndene brøt loven , og at det kunne gjøre det enda vanskeligere for kvinner som allerede var i en fortvilet situasjon.
VG170220 Etter det er det ikke lov å ta abort av såkalte sosiale grunner, ifølge Helsedirektoratets tolkning av loven .
SA170220 Det er over 15 år siden Stortinget endret loven som åpner for bruk av fostervev i forskning, men først nå blir muligheten brukt.
SA170220 To vestlendinger Aftenbladet har snakket med, har jobbet i 40 år for olja, men loven godkjenner dem ikke som oljearbeidere.
DN170220 Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde ( H ) vil at folk skal kjøre med Uber og ber Uber-sjåfører ture videre, selv om det bryter med loven .
DB170220 ( Dagbladet ) : I helga oppfordret stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde ( H ) folk til å bruke Uber, selv om det bryter med loven .
DB170220 Kommunen visste dermed at selskapet planla å jobbe mer enn loven tillater.
DB170220 Dette sier loven
DB170220 Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde ( H ) vil at folk skal kjøre med Uber og ber Uber-sjåfører ture videre, selv om det bryter med loven .
DB170220 Det er over 15 år siden Stortinget endret loven som åpner for bruk av fostervev i forskning, men først nå blir muligheten brukt.
DB170220 « Det er selvsagt svært alvorlig at en tidligere minister brøt loven på denne måten.
DB170220 Oslo kommune visste at Veireno planla å jobbe mer enn loven tillater ¶ | - Jeg har ingenting mer å si om situasjonen.
DA170220 Den amerikanske troslederen Tony Perkins fra Family Research Council støttet senere aktivt den ugandiske loven mot homofiles rettigheter.
BT170220 Overhuset kan likevel gjøre det vanskeligere for regjeringen ved å kreve tillegg til loven .
BT170220 Kan kreve tillegg i loven
BT170220 Jeg forventer at Overhuset stemmer for loven , sier Truss til BBC.
BT170220 Blir det flertall for tillegg til loven , må det tilbake til Underhuset.
BT170220 - Regjeringen brukte sitt flertall til å presse gjennom loven i Underhuset.
BT170220 februar : Overhuset starter sin behandling av loven . 7. mars : Datoen for siste behandling i Overhuset.
BT170220 Loven må så undertegnes av dronningen for å bli lov. 31. mars : Tidsfristen statsminister Theresa May har satt for å utløse artikkel 50, som starter den formelle utmeldingsprosessen av EU.
BT170220 Det er over 15 år siden Stortinget endret loven som åpner for bruk av fostervev i forskning, men først nå blir muligheten brukt.
BT170220 Spørsmålet er derfor ikke om loven kan hindre abort eller ikke, men om kvinner skal kunne ta abort uten fare for sine egne liv.
AP170220 Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde ( H ) vil at folk skal kjøre med Uber og ber Uber-sjåfører fortsette, selv om det bryter med loven .
AA170220 Overhuset kan likevel gjøre det vanskeligere for regjeringen ved å kreve tillegg til loven .
AA170220 Jeg forventer at Overhuset stemmer for loven , sier Truss til BBC.
AA170220 Blir det flertall for tillegg til loven , må det tilbake til Underhuset.
AA170220 - Regjeringen brukte sitt flertall til å presse gjennom loven i Underhuset.
AA170220 Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde ( H ) vil at folk skal kjøre med Uber og ber Uber-sjåfører ture videre, selv om det bryter med loven .
AA170220 Det er over 15 år siden Stortinget endret loven som åpner for bruk av fostervev i forskning, men først nå blir muligheten brukt.
VG170219 I påvente av en ny utredning må vi forsikre oss om at loven følges og kontrollinstansene fungerer.
VG170219 Loven tillater tvangsbruk i psykiatrien, men stiller samtidig strenge betingelser.
SA170219 Vi skal mot vår vilje påtvinges unntak fra den loven som beskytter andre arbeidstakere, og arbeidsgiver skal ensidig råde over vår tid ; Unntatt loven , diktert av arbeidsgiver.
SA170219 Vi skal mot vår vilje påtvinges unntak fra den loven som beskytter andre arbeidstakere, og arbeidsgiver skal ensidig råde over vår tid ; Unntatt loven, diktert av arbeidsgiver.
DB170219 Dette sier loven
DB170219 Brøt loven
DB170219 - Det er selvsagt svært alvorlig at en tidligere minister brøt loven på denne måten.
DB170219 Oslo kommune visste at Veireno planla å jobbe mer enn loven tillater ¶
DB170219 Loven oppheves ikke ved at kvinnelige diplomater individuelt bryter den og risikerer straff.
DA170219 Etter siste inspeksjon i Poggioreale i mai i fjor rapporterte advokat Polidoro og hans fengselsobservatører at overbefolkningen igjen øker, og at 40 prosent soner bak lukkede celledører mens loven krever 8 timers daglig frigang i korridoren.
DA170219 Camorrabossen levde som en fyrste, hevet over loven .
DA170219 - Vi har økt luftetiden fra 2 til 4 timer slik loven krever. 250 innsatte får skolegang, alt fra håndverksyrker til grunnskolens 8. klasse og alfabetiseringskurs for innvandrere. 270 innsatte jobber med oppussing, rengjøring og matombringing.
DA170219 - Problemet i Italia er at drapsmenn som er erklært psykotiske ikke kan sperres inne etter loven .
VG170218 I begge tilfellene vurderte de om sykehuset hadde brutt loven , men kom til at de ikke hadde det.
DA170218 - Nei, han er en primitiv, ømskinnet, selvsentrert og enkel forretningsmann ute av avstand til å skille mellom et høyt politisk verv og egen forretningsdrift, og hele tida på kanten av loven .
BT170218 FREMSKRITT : Loven må endres for at sprøyterommet skal kunne brukes slik det er tenkt, skriver Hannah Grace Taylor.
BT170218 Det må en endring i loven til for at de skal få lov til å gjøre det på den trygge måten, nemlig ved røyking.
BT170218 Det er loven det er noe galt med, det er ikke sprøyterommet.
AP170218 I 2008 vedtok Spania « loven om historiske minner ».
AP170218 Det var svært kontroversielt, og loven ble banket gjennom av den daværende sosialistiske regjeringen.
AA170218 - Politiet oppfører seg som den kriminelle underverdenen de skal bruke loven mot, heter det i rapporten.
AA170218 Lahn sier at den svenske loven er mye mer konkret og offensiv når det gjelder å sette mål for hvordan svenske innenlandske utslipp skal utvikle seg, uavhengig av hva slags klimatiltak Sverige betaler for i andre land.
AA170218 - For det andre må loven , hvis den skal bli effektiv, etablerer tydeligere mål for hvor store utslippskutt som skal skje innenlands og i de enkelte sektorene i Norge, understreker han.
VG170217 I 2013 kom en rapport som konkluderte med at abortnemndene bryter loven , og at dette kan gjøre det enda vanskeligere for kvinner som allerede er i en fortvilet situasjon.
VG170217 For fire år siden fastslo en uavhengig rapport at abortnemndene ikke fulgte loven .
VG170217 Etter det er det ikke lov å ta abort av såkalte sosiale grunner, ifølge Helsedirektoratets tolkning av loven .
SA170217 En hel industri kan bli utflagget hvis ikke politikerne gjør noe med loven som beskytter 70 styrtrike rederfamilier, sier Egil Magne Haugstad i Pelagia.
DN170217 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil vurdere hvorvidt loven må strammes til for å hindre at folks privatøkonomi blir avgjørende for om en sak prøves for retten.
DB170217 Etter dette uønskede besøket endret Norge loven .
DB170217 Judicial Watch er en konservativ, frivillig organisasjon som jobber for åpenhet og integritet hos amerikanske myndigheter, politikere og med hensyn til loven .
DB170217 Rett før saken kom opp for domstolen ble det forlik, og kvinnen fikk det hun hadde krav på etter loven .
BT170217 Loven skal bli tydeligere på at barn har rett til et trygt skolemiljø, og at all form for mobbing er uakseptabelt.
BT170217 Loven skal bli tydeligere på at barn har rett til et trygt skolemiljø, og at all form for mobbing er uakseptabelt, mener BT.
AP170217 Hvis det vurderes til å være ok, må vi endre loven , mener Toppe.
AP170217 Hvis det vurderes til å være ok, må vi endre loven , mener Toppe.
AP170217 - Jeg tror innbyggerne i Oslo har mistet tålmodigheten med et selskap som verken gjør jobben eller følger loven , sier Moxnes, som er skuffet over tregheten.
AP170217 Loven omtaler Regjeringen også som Statsrådet.
AA170217 En avstand på 1,5 meter er loven .
VG170216 - Politikere kan ikke si til folket at de skal holde seg til loven , og så ikke gjøre det selv, sier Patrice.
FV170216 Bernt er klar på at Søgne kommune bryter loven når de fortsetter praksisen med at politikere og administrasjon møtes uformelt og uten offentlig innsyn.
DN170216 Det var den samme loven som Kongressen brukte for å etterforske tidligere president Richard Nixon for mulige interessekonflikter og korrupsjon før han gikk av.
DB170216 - De undergraver fundamentet og roten for alle sivilisasjoner, skal han ha sagt, før han ga vaktene ordre om å ta loven i egne hender.
DB170216 Til sammen kan selskapet ha brutt loven over 2000 ganger i oktober, november, desember og januar.
DB170216 Kommunen visste at Veireno planla å jobbe mer enn loven tillater ¶
DB170216 - Her ser det ut som at kommunen har sittet i forkant og visst at « Beredskapsnivå 2 » aktiveres dersom overtidsbestemmelsene i loven brytes.
DB170216 Selv om de er så gode at « de kunne vært hackere om de ikke holdt seg på riktig side av loven », så består arbeidet mest i å gjøre som Svendsen : finne den enkleste måten å komme i kontakt med opplasteren på.
DA170216 En bølge av europeere tar loven i egne hender i protest mot flyktningpolitikken.
DA170216 Tar loven i egen hånd ¶
DA170216 Noen tar loven i egne hender.
BT170216 Samtidig anklaget han sine egne etterretningsorganisasjoner for å lekke informasjon « som godteri » til mediene i strid med loven .
BT170216 Som gutt blir han tronarving etter faren, slik loven var frem til 1990. 1977 : Utnevnes til general i Hæren, admiral i Sjøforsvaret og general i Luftforsvaret. 1987 : Vinner VM i seiling for éntonnere. 1990 : Kong Olav blir syk.
BT170216 Som gutt blir han tronarving etter faren, slik loven var frem til 1990. 1977 : Utnevnes til general i Hæren, admiral i Sjøforsvaret og general i Luftforsvaret. 1987 : Vinner VM i seiling for éntonnere. 1990 : Kong Olav blir syk.
AA170216 Samtidig anklaget han sine egne etterretningsorganisasjoner for å lekke informasjon " som godteri " til mediene i strid med loven .
AA170216 Onsdag tvitret Trump at amerikanske etterretningsorganisasjoner gir informasjon " som godteri " til mediene i strid med loven .
AA170216 På papiret er loven klar, men den blir ikke fulgt.
DB170215 Eleven skal fortsatt ha rett til et trygt og godt skolemiljø, og nulltoleranse mot mobbing skal inn i loven .
DB170215 Men her gir de altså Veireno carte blanche for å bryte loven .
DB170215 For dette byrådet er det uakseptabelt at aktører hever seg over loven og bryter arbeidsmiljøloven gjentatte ganger, med eller uten dispensasjon.
DA170215 Han skal ha snakket om sanksjonene mot Russland og brøt dermed loven som sier at privatpersoner ikke har lov til å drive utenrikspolitikk.
BT170215 De mente at kostnadene for opprydning og vrakfjerning til sammen ville bli høyere enn de var pålagt å betale etter loven .
BT170215 Loven sier at det er forbudt å etterlate skipsvrak som enten kan virke skjemmende, eller som kan være til skade for miljøet.
AA170215 Zeman signerte loven tirsdag, etter at den var godkjent i parlamentet.
AA170215 Den nye loven innebærer forbud mot røyking på barer, restauranter og kafeer, i tillegg til å forby røykerom på kinoer, konsertarenaer, utstillinger og innendørs sportsarrangementer.
AA170215 Loven trer i kraft 31. mai, som er verdens tobakksfrie dag. ( ©NTB ) ¶
AA170215 Endringene i loven som sikrer barns rettigheter ble enstemmig vedtatt i Litauens parlament tirsdag, men det var vel å merke bare 116 av de 141 folkevalgte som møtte opp.
AA170215 | Dagbladet : Oslo kommune visste at loven ville bli brutt før Veireno tok over søppelhentingen ¶
DN170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
DN170214 Samtidig fortsetter forberedelsene i forkant av det opprinnelige søksmålet, der delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren som inkluderer innreiseforbudet, bryter med loven .
DB170214 Det er NRK som tidligere i februar avslørte hvordan nødetatens kommunikasjonssystem Nødnett i strid med loven har vært ulovlig driftet av indere uten sikkerhetsklarering.
DB170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
DA170214 | Ignorerte loven
DA170214 - Det er klare retningslinjer i medhold av loven for hvilke tiltak som trenger søknader og reguleringsplaner, påpeker Gunnarsdottir.
DA170214 Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.
DA170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
AP170214 I mars 2015 omtalte Aftenposten at norsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) drev mobilovervåking i strid med loven .
AP170214 Hver gang myndighetene setter i gang en operasjon med mobilovervåking i et område, skal de etter loven varsle tilsynsmyndighetene.
AP170214 Hver gang myndighetene setter i gang en operasjon med mobilovervåking i et område, skal de etter loven varsle til tilsynsmyndighetene.
AP170214 De unnlot bevisst å varsle tilsynsmyndighetene, slik loven krever, da de brukte falske basestasjoner til å overvåke mobiltelefoner i Norge.
AA170214 Samtidig fortsetter forberedelsene i forkant av det opprinnelige søksmålet, der delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren som inkluderer innreiseforbudet, bryter med loven .
AA170214 Hver gang myndighetene setter i gang en operasjon med mobilovervåking i et område, skal de etter loven varsle tilsynsmyndighetene.
AA170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
AP170213 « Loven » kalles også prinsippet om tøvets asymmetri.
AA170213 Senest i helgen gikk Israels president Reuven Rivlin ut og advarte om at Israel vil fremstå som en apartheidstat med den nye loven .
AA170213 Flere ikke navngitte tyske og israelske kilder opplyser imidlertid til avisa Haaretz at Merkel avlyste møtet på grunn av den nye loven som tillater ekspropriering av palestinsk eiendom på den okkuperte Vestbredden.
AA170213 Loven skal nå behandles i høyesterett, som ventes å skrote den.
AA170213 Loven , som ble vedtatt av nasjonalforsamlingen forrige uke, har blitt møtt med kraftig kritikk, både internasjonalt og på hjemmebane.
AA170213 Loven for sprøyterom tillater i dag bare injisering av heroin, ikke røyking. ( ©NTB ) ¶
VG170212 En av initiativtakerne til lovendringen er den kvinnelige politikeren Yelena Mizulina, som også står bak den beryktede loven « mot spredning av homoseksuell propaganda ».
VG170212 Det er likhet for loven , det er ytringsfrihet, og en fri og uavhengig presse.
AA170212 Det skjer etter at Russlands president Vladimir Putin tirsdag signerte loven , som tidligere hadde blitt vedtatt i nasjonalforsamlingen.
AA170212 Loven senker straffen for vold i hjemmet når den ikke fører til alvorlige skader, og det er et førstegangstilfelle innenfor en tidsperiode på ett år.
AA170212 Nå melder den israelske avisen Haaretz at presidenten gikk hardt ut mot loven to dager senere.
AA170212 Israels president Reuven Rivlin frykter at Israel vil fremstå som en apartheidstat med den nye loven som tillater ekspropriering av palestinsk eiendom.
AA170212 Loven gjør det mulig for Israel å ekspropriere privat, palestinsk eiendom på den okkuperte Vestbredden der det er bygd israelske bosetninger og utposter.
AA170212 - Mye tyder på denne loven skal behandles i det israelske rettssystemet, og Trump-administrasjonen avventer å kommentere loven inntil det foreligger en relevant kjennelse, sier en anonym kilde i amerikansk UD.
AA170212 - Mye tyder på denne loven skal behandles i det israelske rettssystemet, og Trump-administrasjonen avventer å kommentere loven inntil det foreligger en relevant kjennelse, sier en anonym kilde i amerikansk UD.
VG170211 Han kunne fint levd på rett side av loven med fast inntekt.
SA170211 Kristoffer Bergström, kommentator i svenske Aftonbladet, argumenterer for at Johaug må dømmes på grunnlag av loven og ikke på følelser, selv om den svenske journalisten understreker at han forstår hvor vanskelig situasjonen må være for Johaug.
FV170211 Kristoffer Bergström, kommentator i svenske Aftonbladet, argumenterer for at Johaug må dømmes på grunnlag av loven og ikke på følelser, selv om den svenske journalisten understreker at han forstår hvor vanskelig situasjonen må være for Johaug.
DB170211 Halden kommune mener det er naturlig at Helsedirektoratet og Politidirektoratet nå sender brev til politimestre og kommuner om saken for å sikre at regelverket praktiseres likt over hele landet - slik at Halden ikke taper på å faktisk følge loven .
DB170211 Vi snakker om kjønn, og loven som likestiller mann og kvinne.
DB170211 Verdien loven bygger på, har tverrpolitisk oppslutning, anses som en menneskerettighet, og hører til kjennetegnene på et moderne, demokratisk samfunn.
DB170211 I sitt høringssvar argumenterer ombudet iherdig for at loven er til for å « bedre kvinners stilling ».
DB170211 Endes loven , vil man nettopp bli nødt til å vise konkret hvordan kjønnsdiskriminering foregår i det enkelte tilfelle.
DB170211 Eller loven som forbyr butikker å vise fram en vare de har lov å selge ( tobakk ).
DB170211 Det var liten tvil om hvilket kjønn som fortjente prioritering i 1978, da loven ble vedtatt.
DB170211 Denne loven finnes, men lovgiver har klokelig valgt en annen ordlyd.
DB170211 loven som forbyr kjøp av en tjeneste det er lov å selge ( sex ).
DB170211 Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling.
DB170211 Verken delingsøkonomi, teknologi eller « nye forretningsmodeller » berører kjernen i loven og dens begrunnelse.
DB170211 Tyrkia krevde at Böhmermann skulle straffeforfølges etter den gamle loven , samtidig som Erdogan gikk til sivilt søksmål.
DA170211 * Omskrive innreiseforbudet i håp om at modifikasjoner kan føre til at forbudet ikke strider mot loven og dermed kan godkjennes.
BT170211 Kristoffer Bergström, kommentator i svenske Aftonbladet, argumenterer for at Johaug må dømmes på grunnlag av loven og ikke på følelser, selv om den svenske journalisten understreker at han forstår hvor vanskelig situasjonen må være for Johaug.
AP170211 Kristoffer Bergström, kommentator i svenske Aftonbladet, argumenterer for at Johaug må dømmes på grunnlag av loven og ikke på følelser, selv om den svenske journalisten understreker at han forstår hvor vanskelig situasjonen må være for Johaug.
AA170211 Han oppfordret også de to største gresk-kypriotiske partiene, høyrepartiet DISY og kommunistpartiet AKEL, som begge støtter arbeidet for en gjenforening, om å få loven avviklet i nasjonalforsamlingen.
AA170211 Han oppfordrer den gresk-kypriotiske presidenten Nikos Anastasiades til å fordømme loven .
AA170211 Den symbolske loven faller ikke i god jord på den tyrkisk-kypriotiske siden.
AA170211 Den nye loven krever at alle gresk-kypriotiske skoler hvert år markerer en uoffisiell folkeavstemning i 1950 som ga flertall for union med Hellas.
AA170211 - Det skal være oss som bestemmer om vi ønsker å forlate riket, og det skal stå i denne nye loven .
VG170210 Det ligger an til et flertall for å endre loven .
VG170210 BER NORGE FØLGE LOVEN : ¶
SA170210 De fem groveste tilfellene - tre av dem mot unge jenter under 14 år - ble likestilt med voldtekt i statsadvokatens tiltalebeslutning, ettersom han fikk dem til å utføre handlinger med seg selv som etter loven er voldtekt. 22-åringen erkjente straffskyld for samtlige forhold i tiltalen, noe som gjorde straffen noe kortere.
FV170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven .
FV170210 Han understreker at dette viser at ingen, ikke engang presidenten, står hevet over loven .
FV170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven .
DN170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven .
DN170210 Han understreker at dette viser at ingen, ikke engang presidenten, står hevet over loven .
DN170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven .
DB170210 Spare helse, spare folk, spare veien, følge loven og ha styring og stanse velferdsprofitt.
DA170210 Men jeg føler veldig sterkt at vår motstand mot rasisme og kvinneundertrykkelse og vår støtte til likhet for loven og et uavhengig rettsvesen er svært viktig for Underhuset, sa John Bercow i en tale mandag.
DA170210 Spørsmålet er hvordan du straffer folk og hva du straffer dem for, sier Olga Batalina, som har stått for utformingen av loven , ifølge avisen The Guardian.
BT170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven .
BT170210 Han understreker at dette viser at ingen, ikke engang presidenten, står hevet over loven .
BT170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven .
BT170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven .
BT170210 Han understreker at dette viser at ingen, ikke engang presidenten, står hevet over loven .
BT170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven .
BT170210 Derfor var det urovekkende da Donald Trump tidligere denne uken tvitret « Meningen til denne såkalte dommeren, som egentlig tar håndhevelse av loven vekk fra landet vårt, er latterlig og vil bli overprøvd ! ».
AP170210 Fillon er praktiserende katolikk, men har sagt at han ikke kommer til å forsøke å reversere loven om homofiles rett til å gifte seg.
AA170210 Ubers talsmann i Danmark, Kristian Agerbro, mener loven er et tilbakeslag " ikke bare for Uber, men for hele Danmark ".
AA170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven .
AA170210 Han understreker at dette viser at ingen, ikke engang presidenten, står hevet over loven .
AA170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven .
AA170210 - Selv om han har vært president, må han forholde seg til loven , sa Concepcion torsdag, og la til at det er " stor sannsynlighet " for at Toledo har vært involvert i hvitvasking og bruk av innflytelse til " å selge veiarbeid i bytte mot et pengebeløp ".
AA170210 De fem groveste tilfellene - tre av dem mot unge jenter under 14 år - ble likestilt med voldtekt i statsadvokatens tiltalebeslutning, ettersom han fikk dem til å utføre handlinger med seg selv som etter loven er voldtekt. 22-åringen erkjente straffskyld for samtlige forhold i tiltalen, noe som gjorde straffen noe kortere.
VG170209 Under høringen fikk Sessions' konservative standpunkt rundt blant annet abort og homofilt ekteskap demokratene til å spørre ham om hvordan han kan opprettholde loven som en justisminister med slike synspunkt.
VG170209 Statsborgerskap som ble innvilget samme år som loven trådte i kraft er ikke medregnet, fordi vi ikke vet om disse ble innvilget før eller etter lovendringen.
VG170209 - Det betyr at det ikke skal være mulig å tilbakekalle statsborgerskap som ble innvilget før statsborgerloven trådte i kraft, altså i 2006, med grunnlag i den samme loven .
VG170209 - Den gamle loven om statsborgerskap fra 1950 hadde ingen egne bestemmelser om tilbakekall, men personer som hadde oppgitt feil identitet fikk også da tilbakekalt statsborgerskapet med hjemmel i forvaltningsloven, skriver seksjonssjefen.
DN170209 Det er blitt stilt spørsmål om Sessions er i stand til å gjøre jobben som landets øverste beskytter av loven , uten å la seg påvirke av president Donald Trump.
DB170209 - Betraktningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt å håndheve loven , er latterlig og vil bli omgjort, skrev Trump i et åpenbart angrep på Robart.
DB170209 Homoseksuell omgang mellom menn ble først gjort lovlig i New Zealand i 1986, men de som ble dømt etter den gamle loven har fram til nå hatt det på rullebladet sitt.
DB170209 - Betraktningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt i å håndheve loven , er latterlig og vil bli omgjort, skrev Trump på Twitter.
DB170209 Tilståelsesrabatt har solid hjemmel i loven , er utbredt rettspraksis og den viktigste motivasjonen for at noen skal inkriminere seg selv i en så alvorlig sak som denne.
DA170209 Larry Noble fra organisasjonen Campaign Legal Center, sier til CNN at Conway kan ha brutt loven .
DA170209 Kan ha brutt loven
DA170209 Jusseksperter mener Trumps mektige rådgiver kan ha brutt loven .
DA170209 Det er krevende å endre loven og reguleringen av næringen som følger med, sier Leif Harald Rye, styreleder i Stavanger taxi, til RA.
BT170209 Det er blitt stilt spørsmål om Sessions er i stand til å gjøre jobben som landets øverste beskytter av loven , uten å la seg påvirke av president Donald Trump.
BT170209 | - Jeg vil ikke liberalisere cannabisbruk, men hvis politiet bruker loven som avskrekking, er ikke det greit ¶
BT170209 Selv om loven ikke står seg mot internasjonal rett, er utviklingen både bekymringsfull og uakseptabel.
BT170209 Neste skritt er at loven bringes inn for israelsk høyesterett, mens statsminister Netanyahu drar til Washington for å søke støtte hos president Donald Trump.
BT170209 I forkant frarådet statsminister Benjamin Netanyahu å vedta loven , av hensyn til Israels politiske interesser og risikoen for brudd på Genèvekonvensjonen.
BT170209 Den nye loven skaper splid både internt og geopolitisk.
BT170209 Loven utfordrer dessuten et samlet verdenssamfunn, som gjentatte ganger har slått fast at bosetningene er etablert i strid med Genèvekonvensjonen.
AP170209 Det er blitt stilt spørsmål om Sessions er i stand til å gjøre jobben som landets øverste beskytter av loven , uten å la seg påvirke av president Donald Trump.
AP170209 Indere uten sikkerhetsklarering har i strid med loven hatt tilgang til det krypterte, samfunnskritiske kommunikasjonsystemet Nødnett.
AA170209 Homoseksuell omgang mellom menn ble først gjort lovlig i New Zealand i 1986, men de som ble dømt etter den gamle loven har fram til nå hatt det på rullebladet sitt.
AA170209 Det er blitt stilt spørsmål om Sessions er i stand til å gjøre jobben som landets øverste beskytter av loven , uten å la seg påvirke av president Donald Trump.
AA170209 Når vi klager på borttauinga får vi beskjed om at det ifølge loven er nok med ett skilt i fartsretningen, og « egentlig trenger vi skilte bare én dag før ».
VG170208 Andersson mener det er opp til påtalemyndigheten å vurdere hvor vidt Springare bryter loven eller om hans innlegg er innenfor ytringsfrihetens grenser.
VG170208 FOTO : AFP PHOTO / ADRIAN DENNIS ¶ Loven som kan starte utmeldelsesprosessen fra EU ¶ 1. februar : Første avstemning i Underhuset. 498 stemte for og 114 mot lovforslaget. 8. februar : Andre avstemning i Underhuset. 494 stemte for og 122 stemte mot lovforslaget, som nå sendes videre til Overhuset. 20. februar : Overhuset starter si
VG170208 februar : Overhuset starter sin behandling av loven .
VG170208 Jussprofessorer : - Politiet bryter loven
SA170208 Loven er slik at det er kun ved oppkjøp og fusjoner Konkurransetilsynet kan gripe inn.
SA170208 Jusprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo og ekspert på rettigheter og åndsverk, mener ikke at man bryter loven dersom man sender direktebilder fra mobilen når man er på idrettsarrangementer.
SA170208 Bryter ikke med loven
SA170208 Jusprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo og ekspert på rettigheter og åndsverk, mener ikke at man bryter loven dersom man sender direktebilder fra mobilen når man er på idrettsarrangementer.
SA170208 Bryter ikke med loven
DB170208 Det var første gang, siden landet innførte et forbud mot kjønnslemlestelse av kvinner i 2008, at noen sto tiltalt for brudd på loven .
DB170208 Skolene opptrer innenfor loven så langt de vet, men de har ikke undersøkt denne saken.
DB170208 Praksisen er at de er veldig liberale i sin tolkning av loven , sier han.
DB170208 Mange mener at de nederlandske legene tolker loven for strengt, og det tror jeg de har rett i.
DB170208 I loven heter det at det er to kriterier som skal innfris før en lege skal kunne gi eutanasi.
DB170208 At den bevisst er formulert som « løs i fisken » slik at mange pasientgrupper kan benytte loven .
DB170208 - Slike testament - som er regulert i loven av 2002 - blir veldig sjelden etterkommet av legene, da det er vanskelig å vite om kriteriet utålelig lidelse er innfridd.
DB170208 - Dette for eksempel i kontrast til loven i Oregon, som sett med nederlandske øyne er grovt diskriminerende overfor alle pasienter som ikke er såkalt døende.
DB170208 - Jeg nekter å være stille mens Republikanerne godkjenner en justisminister som aldri vil stå opp mot presidenten når han bryter loven , smalt Warren ut til sine 1,74 millioner Twitter-følgere.
DB170208 - Det som er poenget er at når Riksadvokaten sier at loven gir en villighet til å strekke seg langt med tanke på straffereduksjon, så er det ikke mulig å si det noe tydeligere enn det.
DB170208 I den tok han blant annet til orde for å bytte ut loven om skille mellom stat og kirke med en ny lov som skulle tillate religionsundervisning i offentlige skoler.
DB170208 Den nye loven skulle gi samme rettigheter til alle store religioner i Frankrike ; katolikker så vel som muslimer, protestanter og jøder.
BT170208 februar : Overhuset starter sin behandling av loven .
BT170208 Jusprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo og ekspert på rettigheter og åndsverk, mener ikke at man bryter loven dersom man sender direktebilder fra mobilen når man er på idrettsarrangementer.
BT170208 Bryter ikke med loven
AP170208 Se video : Vi gir deg fem grunner til at kjedebutikkene er dyrere enn grønthandleren ¶ Loven er slik at det er kun ved oppkjøp og fusjoner Konkurransetilsynet kan gripe inn.
AP170208 Jusprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo og ekspert på rettigheter og åndsverk, mener ikke at man bryter loven dersom man sender direktebilder fra mobilen når man er på idrettsarrangementer.
AP170208 Bryter ikke med loven
AP170208 Jusprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo og ekspert på rettigheter og åndsverk, mener ikke at man bryter loven dersom man sender direktebilder fra mobilen når man er på idrettsarrangementer.
AP170208 Bryter ikke med loven
AA170208 Tidligere har demokratene i North Carolina reagert svært sterkt på at den omstridte loven ble vedtatt.
AA170208 Republikanerne har flertall i forsamlingen, og loven ble vedtatt i desember - et par uker før demokraten Roy Cooper skulle overta som guvernør.
AA170208 Onsdag ble imidlertid loven opphevet av tre lokale dommere.
AA170208 Loven krever at delstatens folkevalgte forsamling må godkjenne alle medlemmene av guvernørens regjering.
AA170208 | - Kundene rømmer til solstudioer som ikke følger loven
AA170208 Det er en strukturell svakhet i systemet at ansvaret for å skaffe nye plasser ikke er tydeliggjort i loven , sa Røe Isaksen i Stortingets spørretime onsdag.
VG170207 Det siste året han skapt overskrifter fordi han har havnet i klammeri med loven .
VG170207 President Donald Trump har imidlertid signalisert at han har et noe annet syn på dette, og administrasjonen i Washington vil ikke kommentere den nye israelske loven .
VG170207 - Det er indikasjoner på at denne loven vil bli behandlet i det israelske rettssystemet, og Trump-administrasjonen avventer å kommentere loven inntil det foreligger en relevant kjennelse, sier kilden.
VG170207 - Det er indikasjoner på at denne loven vil bli behandlet i det israelske rettssystemet, og Trump-administrasjonen avventer å kommentere loven inntil det foreligger en relevant kjennelse, sier kilden.
VG170207 Tilsyn med blodforgiftning : 11 av 11 sykehus bryter loven
VG170207 I april konkluderte Fylkesmannen i Telemark med at sykehuset brøt loven på flere punkter.
SA170207 Men jeg føler veldig sterkt at vår motstand mot rasisme og kvinneundertrykkelse og vår støtte til likhet for loven og et uavhengig rettsvesen er svært viktig for Underhuset, sa John Bercow i en tale mandag.
SA170207 13 andre personer er også anklaget i saken.  ¶ Loven fastslår at en kandidat kan bruke opptil 22,5 millioner euro, tilsvarende 200 millioner kroner, på å drive valgkamp.
DN170207 Han ber selskapet respektere loven , og slutte å tillate at overnattingssteder som mangler de nødvendige tillatelsene kan legges ut på nettsiden.
DN170207 Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven , driftes fra Oslo.
DN170207 Loven fastslår at en kandidat kan bruke opptil 22,5 millioner euro, tilsvarende 200 millioner kroner, på å drive valgkamp.
DN170207 President Donald Trump har imidlertid signalisert at han har et noe annet syn på dette og administrasjonen i Washington vil ikke kommentere den nye israelske loven .
DN170207 Loven setter en grense på 22,5 millioner euro, tilsvarende 200 millioner kroner.
DB170207 KREVER ENDRING : Nestleder Bente Øverli i Forbrukerombudet mener TV-tilbyderne bryter loven ved å holde på som i dag.
DB170207 Derfor kartla Forbrukerombudet TV-tilbydernes vilkår, og konkluderte med at de ga forbrukerne mindre rettigheter enn loven tilsa.
DB170207 Loven fastslår at en kandidat kan bruke opptil 22,5 millioner euro, tilsvarende 200 millioner kroner, på å drive valgkamp.
DB170207 Som sine forgjengere, har den blåblå regjeringen også lovet å legge fram en evaluering av loven .
DB170207 KrF har sagt klart i fra om at de vil motarbeide en liberalisering av loven .
DB170207 Han ber selskapet respektere loven , og slutte å tillate at overnattingssteder som mangler de nødvendige tillatelsene kan legges ut på nettsiden.
DB170207 Denne konflikten kan ikke forenkles til å handle om by/land, heller kan den sees på som en konflikt mellom dem som fortsatt vil behandle rovdyrene slik de ble behandlet opp til 70-tallet, og dem som ( med loven i hånd ) mener de skal beskyttes og artene bevares.
DB170207 Men det er vel få andre enn spillselskapene selv som mener de følger loven til punkt og prikke.
DB170207 Loven er fleksibel nok, og spørsmålet kan dermed avgjøres i hvert enkelt tilfelle.
DB170207 Likestillingsombudet støtter departementenes tolkningen av loven .
DB170207 I selve loven står det at den « tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling », samtidig som formålet er å « fremme likestilling uavhengig av kjønn ».
BT170207 Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven , driftes fra Oslo.
BT170207 FOTO : Roar Christiansen ¶ | - Jeg vil ikke liberalisere cannabisbruk, men hvis politiet bruker loven som avskrekking, er ikke det greit ¶
BT170207 Tolkningen av loven har ikke stått seg i retten.
BT170207 Retten konkluderte med at politiet tolket loven feil, og at det ikke ble foretatt en konkret vurdering om at det forelå en trafikksikkerhetsrisiko.
BT170207 Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven , driftes fra Oslo.
AP170207 President Donald Trump har imidlertid signalisert at han har et noe annet syn på dette og administrasjonen i Washington vil ikke kommentere den nye israelske loven .
AP170207 - Det er indikasjoner på at denne loven vil bli behandlet i det israelske rettssystemet, og Trump-administrasjonen avventer å kommentere loven inntil det foreligger en relevant kjennelse, sier kilden.
AP170207 - Det er indikasjoner på at denne loven vil bli behandlet i det israelske rettssystemet, og Trump-administrasjonen avventer å kommentere loven inntil det foreligger en relevant kjennelse, sier kilden.
AP170207 Andersson mener det er opp til påtalemyndigheten å vurdere hvorvidt Springare bryter loven eller om hans innlegg er innenfor ytringsfrihetens grenser.
AA170207 Men jeg føler veldig sterkt at vår motstand mot rasisme og kvinneundertrykkelse og vår støtte til likhet for loven og et uavhengig rettsvesen er svært viktig for Underhuset, sa John Bercow i en tale mandag.
AA170207 Loven fastslår at en kandidat kan bruke opptil 22,5 millioner euro, tilsvarende 200 millioner kroner, på å drive valgkamp.
AA170207 Loven setter en grense på 22,5 millioner euro, tilsvarende 200 millioner kroner.
AA170207 Han påpeker at denne loven sår alvorlig tvil om Israels erklærte støtte til tostatsløsningen. ( ©NTB ) ¶
AA170207 Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven , driftes fra Oslo.
VG170206 Han er opptatt av loven og av rettferdighet, sier Adkins til The Guardian.
VG170206 Nå saksøkes Forsvarsdepartementet for brudd på loven om offentlige anskaffelser.
DB170206 Opposisjonsleder Isaac Herzog fra det israelske arbeiderpartiet gikk på sin side til kraftig angrep på loven , som han omtalte som « foraktelig ».
DB170206 Ifølge den israelske organisasjonen Peace Now omfatter den nye loven 3.800 boliger på Vestbredden.
DB170206 I henhold til loven skal de opprinnelige landeierne kompenseres enten med penger eller få tilbud om annet land - selv om de altså selv ikke skulle ønske å gi fra seg eiendommene sine.
DB170206 Herzog advarte også om at loven vil føre til at « millioner av palestinere vil bli annektert inn i Israel », og åpne for internasjonal rettsforfølgelse av israelske soldater og politikere.
DB170206 Det er ventet at motstandere av loven vil ta saken til israelsk høyesterett.
DB170206 - Den nye loven legaliserer tyveri av palestinsk land, heter det i en uttalelse fra Den palestinske frigjøringsorganisasjonen ( PLO ).
DB170206 - Barna mine slukte disse uten et eneste spørsmål ¶ fra EXTRA ¶ Loven ble vedtatt med 60 mot 52 stemmer sent mandag.
DB170206 Loven viser den israelske regjeringens " vilje til å ødelegge enhver mulighet til en politisk løsning ", heter det videre i uttalelsen.
DB170206 Loven omfatter flere tusen boliger, mange av dem i såkalte utposter som er blitt etablert på palestinsk land på Vestbredden uten israelsk godkjenning.
BT170206 Men jeg føler veldig sterkt at vår motstand mot rasisme og kvinneundertrykkelse og vår støtte til likhet for loven og et uavhengig rettsvesen er svært viktig for Underhuset, sa John Bercow i en tale mandag.
AP170206 Presidentens makt i USA skal holdes i sjakk av loven .
AP170206 Men jeg føler veldig sterkt at vår motstand mot rasisme og kvinneundertrykkelse og vår støtte til likhet for loven og et uavhengig rettsvesen er svært viktig for Underhuset, sa John Bercow i en tale mandag.
AP170206 Presidentens makt i USA skal holdes i sjakk av loven .
AP170206 Nå saksøkes Forsvarsdepartementet for brudd på loven om offentlige anskaffelser.
AA170206 Opposisjonsleder Isaac Herzog fra det israelske arbeiderpartiet gikk på sin side til kraftig angrep på loven , som han omtalte som " foraktelig ".
AA170206 Ifølge den israelske organisasjonen Peace Now omfatter den nye loven 3.800 boliger på Vestbredden.
AA170206 I henhold til loven skal de opprinnelige landeierne kompenseres enten med penger eller få tilbud om annet land - selv om de altså selv ikke skulle ønske å gi fra seg eiendommene sine.
AA170206 Herzog advarte også om at loven vil føre til at " millioner av palestinere vil bli annektert inn i Israel ", og åpne for internasjonal rettsforfølgelse av israelske soldater og politikere.
AA170206 Det er ventet at motstandere av loven vil ta saken til israelsk høyesterett.
AA170206 - Den nye loven legaliserer tyveri av palestinsk land, heter det i en uttalelse fra Den palestinske frigjøringsorganisasjonen ( PLO ).
AA170206 Loven viser den israelske regjeringens " vilje til å ødelegge enhver mulighet til en politisk løsning ", heter det videre i uttalelsen.
AA170206 Loven omfatter flere tusen boliger, mange av dem i såkalte utposter som er blitt etablert på palestinsk land på Vestbredden uten israelsk godkjenning.
AA170206 Loven ble vedtatt med 60 mot 52 stemmer sent mandag.
AA170206 Nå saksøkes Forsvarsdepartementet for brudd på loven om offentlige anskaffelser.
VG170205 « Meningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt i å håndheve loven , er latterlig og vil bli omgjort », skrev Trump på Twitter lørdag.
VG170205 Han mener at loven er forankret i regjeringen og henviser til at departementet i fjor fastslo at løyveplikten skulle bestå.
DB170205 Hva som er tillatt og ikke i loven , er det Stortinget som bestemmer.
DB170205 Direktør for Biotekonologirådet her til lands, Ole Johan Borge ( 47 ), sier til Dagbladet at loven om assistert befruktning har vært gjenstand for stor debatt.
DB170205 - Dette fremgår også i loven som sier at bioteknologi skal utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle.
DB170205 - Loven ble vedtatt første gang i 1994 og har vært endret flere ganger.
BT170205 Jussprofessor mener politiet misbruker loven når de gjør cannabisbrukere til fotgjengere.
AA170205 Jussprofessor Hans Fredrik Martinussen mener politiet misbruker loven når de inndrar førerkortet til cannabisbrukere.
AA170205 Derfor misbruker politiet loven , slik jeg ser det, sier Marthinussen. ( ©NTB ) ¶
VG170204 Ingen kan stille seg over loven .
VG170204 - Vi forsøker bare å finne ut hvordan loven forandrer seg, sier en ansatt til The Guardian.
VG170204 « Meningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt i å håndheve loven , er latterlig og vil bli omgjort », skriver Trump på Twitter.
VG170204 Loven ble sterkt kritisert og LHBT-miljøet mente den favoriserte arbeidsgivere som ikke ønsket seksuelle minoriteter blant sine ansatte.
VG170204 I juni 2016 vedtok Stortinget den nye loven .
FV170204 - Meningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt å håndheve loven , er latterlig og vil bli omgjort, skriver Trump på Twitter lørdag.
FV170204 - Meningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt å håndheve loven , er latterlig og vil bli omgjort, skriver Trump på Twitter lørdag.
DN170204 Trump viser liten sans for at dommere har en rolle i å overprøve om hans politikk er i tråd med loven .
DB170204 Vi vil presisere hva en « arbeidstaker », « arbeidsgiver » og en « tariffavtale » er i loven , slik at det blir vanskeligere å løpe fra ansvaret eller frata folk rettigheter.
DB170204 Slik tilfellet er med mange av arbeiderbevegelsens seire, har det i ettertid blitt gjort mange forsøk på å framstille det som om loven var et resultat av en tverrpolitisk innsats.
DB170204 Siden loven ble til har arbeidslivet vårt hatt høy sysselsetting, høy produktivitet og stor tilpasningsevne.
DB170204 Også loven har endret seg, i tråd med arbeidslivets og samfunnets behov : ¶
DB170204 I et internasjonalt perspektiv var dette banebrytende, ikke minst fordi loven også satte det psykososiale arbeidsmiljøet på dagsorden.
DB170204 Hagen, som har sagt at det å stemme for loven er det dummeste han har gjort.
DB170204 Loven gjenspeilte dessuten fagbevegelsens innflytelse, ved å legge stor vekt på arbeidstakernes rett til innflytelse over egen arbeidssituasjon.
DB170204 Vi krever at myndighetene iverksetter tiltak for å beskytte oss mot moskus, og hvis det ikke skjer vil vi vurdere å ta loven i egne hender, subsidiært forlange flere avganger på Dovrebanen.
AP170204 Ingen står over loven , heller ikke USAs president, sa statsadvokat i Washington, Bob Ferguson, på tinghustrappen i Seattle etter å ha vunnet frem mot Justisdepartementets advokater, melder Seattle Times.
AP170204 - Presidenten ikke over loven
AP170204 Ingen står over loven , heller ikke USAs president, sa statsadvokat i Washington, Bob Ferguson, på tinghustrappen i Seattle etter å ha vunnet frem mot Justisdepartementets advokater, melder Seattle Times.
AP170204 - Presidenten ikke over loven
AP170204 Presidentens makt i USA skal holdes i sjakk av loven .
AP170204 Forskerne er i dialog med Bioteknologirådet om muligheter for å gjøre endringer slik at loven åpner for denne typen genmodifisering.
AA170204 - Betraktningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt å håndheve loven , er latterlig og vil bli omgjort, skrev Trump på Twitter lørdag.
AA170204 - Meningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt å håndheve loven , er latterlig og vil bli omgjort, skriver Trump på Twitter lørdag.
AA170204 For hundre år siden kom loven som gir amerikansk statsborgerskap til Puerto Ricos innbyggere.
VG170203 Dermed er loven klar på at de ikke bør ha et våpen, mener demokrat Mike Thompson, leder i Gun Violence Prevention Task Force.
VG170203 Et bilde Lövin har lagt ut i sosiale medier viser at ministeren signerer den nye loven på sitt kontor, med syv kvinner stående rundt skrivebordet.
VG170203 Demokrati, frihet, respekt for loven og hvert enkelt menneske, uavhengig av deres opprinnelse, hudfarge, livssyn, kjønn, seksuell orientering og politiske synspunkter.
DB170203 VEIRENO-TALL : Da byråden hevdet at Veireno ikke hadde brutt loven , gjenga hun tall fra denne grafen, som Renovasjonsetaten har fått av Veireno selv.
DB170203 I bystyret måtte byråden svare for hvorfor hun i Aftenposten i midten av januar hevdet at selskapet ikke hadde noen lovbrudd i uke 50, og bare hadde brutt loven seks ganger i uke 51 og 52.
DB170203 - Her baserer Oslo kommune seg på selvrapportering fra et firma som har sosial dumping som forretningsmodell, som bryter loven over en lav sko, og som presser de ansatte til å jobbe over tid langt utover lovens regler.
DB170203 Det er Veireno som har ansvaret for at selskapet følger lover og regler, også om loven og arbeidstidsbestemmelser.
DB170203 Etter dette uønskede besøket endret Norge loven .
AP170203 Leder for Menneskerettighetsutvalget i Den Norske Advokatforening, Frode Elgesem, mener Politiets utlendingsenhet selv kommer på kant med loven når man internere folk i månedsvis på Trandum.
SA170202 Loven ble behandlet i Kongressen i desember 2015, og er tråd med hva president Barack Obama varslet etter terroraksjonene i Paris i november 2015.
SA170202 Rema er mer opptatt av at han har brutt loven , når det er de selv som ikke har lyktes med å følge lovverket i utgangspunktet, sier Waterhouse til NRK.
DB170202 Jordi Ferrer, en økonom som spesialiserer seg på hotelldrift, anslår at byens myndigheter kan vente seg søksmål på flere milliarder kroner om de iverksetter loven og stopper nye store hotellprosjekter.
DB170202 Etter dette uønskede besøket endret Norge loven .
DB170202 var Vesten og Europa definert av et sett av verdier, som han ga uttrykk for på denne måten : « Jeg ser klart for meg de europeiske verdiene som er blitt formet gjennom historien : Respekten for menneskets egenverdi, dets rettigheter og verdighet, solidaritetsprinsippet, rettsstaten og likhet for loven , beskyttelse av mindretallet, demokratiske institusjoner, maktfordeling, politisk pluralisme
AP170202 Loven ble behandlet i Kongressen i desember 2015, og er tråd med hva president Barack Obama varslet etter terroraksjonene i Paris i november 2015.
AP170202 Presidentens makt i USA skal holdes i sjakk av loven .
AA170202 Presidenten trenger Kongressens støtte for å avskaffe loven .
AA170202 Den mest grunnleggende loven er at Israel til hører det israelske folket, sa en av bosetterne til en TV-kanal.
SA170201 Klag med loven i hånd ¶
FV170201 Klag med loven i hånd ¶
DB170201 Norge endret loven i september ¶
DB170201 Loven gir sysselmann, eller den han gir myndighet, rett til å bortvise den som kommer til Svalbard dersom « bortvisning er nødvendig for å gjennomføre bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd om sanksjoner som inneholder reiserestriksjoner, eller personen omfattes av internasjonale restri
DB170201 Loven ble imidlertid endret og en nye forskrifter trådte i kraft 1. september i fjor.
DB170201 Og loven vinner.
DB170201 Dersom det er flere ulver enn bestandsmålet, men de likevel ikke utgjør noe skadepotensial mot beitedyr eller tamrein, vil det være et brudd på loven å skyte ulven.
BT170201 Virkeligheten var langt enklere : Et stortingsvedtak om bestandsmål står ikke over loven eller internasjonale konvensjoner.
BT170201 Helgesen hadde også advart Stortinget om at det var « tvilsomt » at forliket kunne stå seg i møte med loven og konvensjonen.
BT170201 Dersom stortingsrepresentantene mener loven er feil, står de fritt til å endre den.
BT170201 Dersom de er motstridende, må loven gå foran.
BT170201 00.00 onsdag, nøyaktig da loven trådte i kraft.
BT170201 Klag med loven i hånd ¶
AP170201 Presidentens makt i USA skal holdes i sjakk av loven .
AP170201 Klag med loven i hånd ¶
SA170131 Deretter må loven signeres av dronning Elizabeth før May kan reise til Brussel og formelt iverksette artikkel 50.
DN170131 Deretter må loven signeres av dronning Elizabeth før May kan reise til Brussel og formelt iverksette artikkel 50.
DN170131 Deretter må loven signeres av dronning Elizabeth før May kan reise til Brussel og formelt iverksette artikkel 50.
DB170131 Sp-lederen peker på at forlikspartiene går inn for å vurdere loven bredere, også når det gjelder sosiale og økonomiske forhold.
DB170131 Og loven vinner.
DB170131 LOVEN VINNER : Dersom det er flere ulver enn bestandsmålet, men de likevel ikke utgjør noe skadepotensial mot beitedyr eller tamrein, vil det være et brudd på loven å skyte ulven.
DB170131 Dersom det er flere ulver enn bestandsmålet, men de likevel ikke utgjør noe skadepotensial mot beitedyr eller tamrein, vil det være et brudd på loven å skyte ulven.
DB170131 LOVEN VINNER : Dersom det er flere ulver enn bestandsmålet, men de likevel ikke utgjør noe skadepotensial mot beitedyr eller tamrein, vil det være et brudd på loven å skyte ulven.
AP170131 Men vi har respekt for loven , og vi har slått oss til ro med at vi ikke får avviklet stiftelsen.
AP170131 Fylker og kommuner trosser vedtekter og loven for å ta kontrollen over stiftelser og verdiene de sitter på.
AP170131 - Det kan virke som om enkelte kommuner og fylkeskommuner ser på seg selv som hevet over loven fordi de er offentlige, sier daglig leder Bjørn Øiulfstad i Stiftelsesforeningen.
AP170131 - Når man rokker for mye ved ulveforliket, slik vi mener Regjeringen har gjort med sin forståelse av loven , blir det uro.
AP170131 - Det er forunderlig at det er så mange som bruker så sterke ord mot en statsråd som tross alt bare følger loven .
AP170131 | Første homofile par viet - i samme sekund som loven trådte i kraft ¶
AP170131 Vielsen skjedde klokken 00.00 onsdag, nøyaktig da loven trådte i kraft.
AP170131 Derfor skjedde vielsen klokken 00.00 onsdag, nøyaktig da loven trådte i kraft.
DN170130 Lederen for Union of Concerned Scientists, Ken Kimmel, kaller ordren absurd og sier den sannsynligvis er i strid med loven .
AP170130 | Presidentens makt i USA skal holdes i sjakk av loven .
AP170130 Slike ordrer blir vanligvis nøye gransket for å sjekke at de er i samsvar med loven , forklarer juridiske eksperter til Aftenposten.
AP170130 - Det er to grunnregler for presidentordrer : De skal være innenfor presidentens mandat slik det er stipulert i loven , og de skal ikke være i strid med grunnloven.
AP170130 | Presidentens makt i USA skal holdes i sjakk av loven .
AP170130 Slike ordrer blir vanligvis nøye gransket for å sjekke at de er i samsvar med loven , forklarer juridiske eksperter til Aftenposten.
AP170130 - Det er to grunnregler for presidentordrer : De skal være innenfor presidentens mandat slik det er stipulert i loven , og de skal ikke være i strid med grunnloven.
AP170130 - Ingen er hevet over loven - heller ikke presidenten.
DB170129 - Som om jeg har brutt loven
DB170129 - De behandler meg som om jeg har brutt loven , eller gjort noe galt.
DB170129 Loven gjelder heldigvis også for presidenter, enn så lenge, og dommeren slo fast at det er lovstridig å nekte innreise til folk som allerede har visa eller oppholdstillatelse.
DN170128 Ifølge rapporten må Stortinget endre loven for at pensjonsforpliktelsene skal bli håndterbare.
SA170127 - Vi synes at lagmannsrettens tolkning av loven er sterkt urimelig.
DN170127 I en ny presidentordre gir Trump nå klar beskjed om at landets myndigheter, så langt loven tillater, skal ekskludere alle som ikke er amerikanske borgere eller har lovlig opphold i USA fra beskyttelsen av personlig informasjon i landets « Privacy Act », skriver Techcrunch.
DN170127 Europakommisjonen ser allerede på saken, og en talsperson sier til Techcrunch.com at Privacy Shield-avtalen ikke hviler på loven som nevnes i Trumps ordre, men at de vil følge svært nøye med på om endringer i USA påvirker europeeres personvern.
DN170127 Donald Trump vil fjerne så mye som mulig ifølge loven av personvern for ikke-amerikanske borgere.
DN170127 Det er trolig også de over 1500 selskaper som allerede har tatt loven i bruk og behandler persondata fra EU i USA.
DN170127 - Vi synes at lagmannsrettens tolkning av loven er sterkt urimelig.
DB170127 Patton har på sin side sagt at sønnen er redd for faren sin, men Thicke går i mot ekskona og sier at de begge har tidligere blitt enige om at det var greit å straffe sønnen uten å bryte loven
VG170126 Påtalemyndigheten i Malmö sier at saken handler om loven , ikke om moral.
VG170126 Mener loven mangler legitimitet ¶
VG170126 Dermed kan han ikke idømmes straff, men loven gir anledning til tvungent psykisk helsevern for den som er straffefri grunnet psykose ved en alvorlig voldshandling.
SA170126 Loven vil være blant de viktigere barnevernshendelsene i Norge de senere årene.
SA170126 Loven vil være blant de viktigere barnevernshendelsene i Norge de senere årene.
FV170126 Påtalemyndigheten i Malmö sier at saken handler om loven , ikke om moral.
DB170126 - Tyskland og Amerika er forent av felles verdier som demokrati, frihet, og ikke minst respekt for loven og hvert menneskes verdighet, uavhengig av deres opprinnelse, hudfarge, trosbekjennelse, kjønn, seksuelle orientering, eller politiske ståsted.
DB170126 Man må skille, sier Hamon, mellom « ei kvinne som er påtvunget slør » og ei « kvinne som fritt har bestemt seg for å bære det islamske hodeplagget » og som « i navnet til loven fra 1905 er fri til å gjøre det ».
DB170126 Han henviste til loven om trosfrihet og den sekulære staten.
BT170126 BBL hevder de beveger seg innenfor loven .
AP170126 Ordren ber alle instanser tøye regelverket så langt som mulig uten å bryte loven for å « minimere den økonomiske byrden » av Obamacare inntil Trump får endret loven formelt.
AP170126 Ordren ber alle instanser tøye regelverket så langt som mulig uten å bryte loven for å « minimere den økonomiske byrden » av Obamacare inntil Trump får endret loven formelt.
AP170126 Viktigst er individets ukrenkelighet, frihet, demokrati og likhet for loven .
SA170125 Bryter du loven , risikerer du en bot på 100.000 euro.
DN170125 Loven kan få følger for digitaliseringen av norsk arbeidsliv.
DB170125 Generelt er det slik at hvis du har kjøpt en bil som er trafikkfarlig, gir loven deg rettigheter, minner Randi Flesland om.
DB170125 Med denne nye loven legger regjeringen til rette for utprøving av ny og framtidsrettet teknologi i Norge.
DB170125 Ved loven i 1988 ble det innført røykeforbud i alle offentlige bygninger, i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer var samlet.
DB170125 Men han var med i « konfirmasjonsselskapet » 14 år senere, da loven ble utvidet til å omfatte restauranter i sin helhet.
DB170125 Men det var først i 2004 at loven ble utvidet til å gjelde totalt røykeforbud ved alle serveringssteder.
DB170125 Det var disse to som først utformet loven og som dermed med rette bør omtales som røykelovens far og røykelovens mor.
BT170125 Bryter du loven , risikerer du en bot på 100.000 euro.
AP170125 I tillegg brøt politiet loven da de brukte tåregass og arresterte folk en masse, mener organisasjonen.
AP170125 Britiske selskaper som tvinger kvinner til å sminke seg og gå i høyhælte sko på jobb, bryter loven , fastslår en parlamentskomité.
AP170125 I tillegg brøt politiet loven da de brukte tåregass og arresterte folk en masse, mener organisasjonen.
AP170125 De som skrev denne loven forutså allerede den gang at interessekonflikter kunne være skadelig for embetet og påvirke presidentens avgjørelser, sier professoren.
AP170125 En kjennelse for lukkede dører må selvsagt være hjemlet i loven , men det ligger i sakens natur at dette ofte blir en skjønnsmessig avgjørelse.
AP170125 En kjennelse for lukkede dører må selvsagt være hjemlet i loven , men det ligger i sakens natur at dette ofte blir en skjønnsmessig avgjørelse.
AP170125 Bryter du loven , risikerer du en bot på 100.000 euro.
DB170124 - Det er klart at myndighetene er skuffet, men vi er heldige som lever i et land der alle må forholde seg til loven , inkludert regjeringen.
AP170123 Ordren ber alle instanser tøye regelverket så langt som mulig uten å bryte loven for å « minimere den økonomiske byrden » av Obamacare inntil Trump for endret loven formelt.
AP170123 Ordren ber alle instanser tøye regelverket så langt som mulig uten å bryte loven for å « minimere den økonomiske byrden » av Obamacare inntil Trump for endret loven formelt.
AP170123 Men i sine svar på en rekke skriftlige spørsmål er Pompeo ikke lenger like kategorisk, og åpner for å vurdere å endre loven på dette punktet dersom eksperter mener den er « til hinder for å skaffe avgjørende informasjon for å beskytte landet » ¶
AP170123 Ifølge departementet hindrer ikke loven en president i å ansette slekt og venner i Det hvite hus. 7.
AP170122 I syv år - helt siden president Obama signerte loven som senere ble kjent som Obamacare - har republikanske ledere ønsket å skrote den.
AP170122 I snart ti dager har saken til Mahad Abib Mahamud ( 30 ) preget agendaen, og på Stortinget er alle unntatt regjeringspartiene nå enige om å endre loven .
SA170121 Som svar på denne frykten trykket president Jackson hardt på for å få igjennom Indian Removal Act ( loven om fjerning av indianerne ), som til slutt førte til tvangsflytting av 45.000 indianere.
SA170121 Som svar på denne frykten trykket president Jackson hardt på for å få igjennom Indian Removal Act ( loven om fjerning av indianerne ), som til slutt førte til tvangsflytting av 45.000 indianere.
DB170121 Ingen har fått rettslig sjekket om idrettsutøvernes objektive ansvar for et dopingfunn bryter med paragraf 6,2 i EMK der det står at « enhver som blir siktet for en straffbar handling skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven .
DB170121 Nyhetsbyrået AP skriver at det i ordren bemerkes at Trump har til hensikt å agerere raskt for å få fjernet Obamacare, men før han rekker å få gjort det ber han føderale etater utsette enhver implementering av deler av loven som kan legge byrde på budsjettene til stater, helsepersonell, familier eller enkeltpersoner.
DB170120 Alle som tror de kan komme hit og bryte loven vil bli innbragt, sier Newsham.
DB170120 Likevel åpner loven for dette, og det er langvarig forvaltningspraksis, stadfestet av rettssystemet, at grovt identitetsjuks skal kunne få slike konsekvenser.
BT170120 | Vi bryter ikke loven
BT170120 Når det gjelder loven , fremgår det meget tydelig av Europarådskonvensjonen og FN-konvensjonen om begrensning av statsløshet at dersom personen har løyet til myndighetene og fått statsborgerskap på feilaktig grunnlag, kan dette trekkes tilbake - selv om personen skulle bli statsløs.
BT170120 Mens loven tolkes fritt og overfladisk for populistenes sympatisører, blir loven tolket med millimeters nøyaktig bokstavelighet overfor motstandere.
BT170120 Mens loven tolkes fritt og overfladisk for populistenes sympatisører, blir loven tolket med millimeters nøyaktig bokstavelighet overfor motstandere.
AP170120 Vi skal ikke kaste ut alle, bare de som bryter loven , sier Thomas Allen, som jobber som brannmann og DJ i hjembyen.
AP170120 Etter det Aftenposten vet, har kun syv personer i Norge fått innvilget ny identitet etter at loven åpnet for det i 2004.
DB170119 Ofte var argumentet at juryen var for mild og ettergivende, andre ganger at den var hardere enn loven forutsatte.
DB170119 Her finner vi vår tids klassejuss : Det er ikke loven som stenger for rettferdigheten, men advokatenes salærer.
SA170118 Ifølge loven kan store avdelinger ha maks 18 barn og små avdelinger maks åtte.
DB170118 - Vi skal ha et strengt og rettferdig system hvor det er likhet for loven .
DB170118 Som sine forgjengere, har den blåblå regjeringen også lovet å legge fram en evaluering av loven .
DB170118 Partiet har sagt klart i fra om at de vil motarbeide en liberalisering av loven .
DB170118 Micaelsen i Ap er opptatt av at et mindretall ikke lenger bør få blokkere for en slik stortingsmelding - og oppfordrer til at partigruppene « fristilles » fra avtaler med andre partier i spørsmålet om loven .
DB170118 Å si nei til tvillingabort er derfor ikke en endring av loven i praksis, det er å si nei til en utvidelse.
DB170118 Logisk nok var det heller ikke intensjonen med loven .
DB170117 Departementet kom da til at loven ikke ga adgang til felling på dette grunnlag. 2.
DB170117 Går klar av loven
DB170117 Venstre : Loven ligger fast ¶
DB170117 Helgesen vil endre loven slik at den samsvarer bedre med den internasjonale Bern-konvensjonen, som Norge har underskrevet.
DB170117 En endring må være i tråd i med formålet om å forvalte en større bestand, det er slett ingen åpning for å endre loven for å redusere ulvebestanden ned til det veldig lave bestandsmålet som partiene bak ulveforliket har satt, sier nesteleder Ola Evestuen ( Venstre ) til Dagbladet etter Helgesens redegjøring.
DB170117 En endring i loven vil derfor innebære et klart løftebrudd.
DB170117 At loven ikke skal endres er en del av den skriftlige samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre.
DB170117 Det er en måte å omgå loven på, sier Hamar og legger til at Folkeautomaten driver ulovlig når de tilbyr sine tjenester mot publikum.
SA170116 Zola-prisen tar utgangspunkt i at vi befinner oss i et verdibasert fellesskap, der samarbeid, likhet for loven og muligheter for alle står urokkelig.
SA170116 Kjørsvik ble straffet for å ta jobben på alvor ; for å respektere loven ; for å ville beskytte arbeidernes helse og sikkerhet.
DB170116 Årsaken skal være at hunden kun ble festet med ett bånd, og ikke to, slik loven pålegger.
BT170116 I Norge kom loven om konfirmasjonen i 1736, for så tre år senere å bli fulgt av loven om allmueskolen.
BT170116 I Norge kom loven om konfirmasjonen i 1736, for så tre år senere å bli fulgt av loven om allmueskolen.
AP170116 Elden : Regjeringen bryter loven ved å frata Mahamud statsborgerskapet ¶
DB170115 - Vi skal ha et strengt og rettferdig system hvor det er likhet for loven .
DB170115 Stortinget avviste å ha en foreldelsesfrist da loven ble vedtatt, da det dreier seg om saker der det er innvilget statsborgerskap hvor det aldri burde vært gjort.
DB170115 - Loven som omfatter tilbakekall av statsborgerskap har ligget fast i mange år og under ulike regjeringer, påpeker Solberg.
DB170115 - Loven UDI har forholdt seg til åpner for at statsborgerskapet kan tilbakekalles dersom vedtaket bygger på uriktige opplysninger.
AP170115 Regjeringen bryter loven ved å frata Mahad Abib Mahamud ( 30 ) sitt norske statsborgerskap, mener advokat John Christian Elden.
AP170115 Regjeringen bryter loven ved å frata Mahad Abib Mahamud ( 30 ) sitt norske statsborgerskap, mener advokat John Christian Elden.
AP170115 Advokat Jon Christian Elden mener regjeringen bryter loven ved å frata Mahad Abib Mahamud ( 30 ) sitt norske statsborgerskap, skriver VG.
AP170115 Regjeringen bryter loven ved å frata Mahad Abib Mahamud ( 30 ) sitt norske statsborgerskap, mener advokat John Christian Elden.
AP170115 Advokat Jon Christian Elden mener regjeringen bryter loven ved å frata Mahad Abib Mahamud ( 30 ) sitt norske statsborgerskap, skriver VG.
DB170114 - Loven har en strafferamme på seks år, men denne saken vil ligge i nedre sjikt av bestemmelsen, sier han til Fædrelandsvennen.
DB170114 Ni « avhoppere » fra Republikanerne stemte mot flertallet i sitt eget parti og ønsket ikke å vedta loven som et godt stykke på vei visker Obamacare ut av historiebøkene.
DB170114 Denne vedtaket gir oss verktøyene vi trenger for å gjennomføre for å steg-for-steg gi amerikanere kontroll over sin helse, uttalte Ryan etter loven var vedtatt.
DB170114 En håndhevelse av loven fordi noen oppfører seg eksemplarisk i det norske samfunn, er ikke veien å gå.
AP170114 For det andre : selv om loven ikke omfatter presidentens kontor, bør Trump likevel leve opp til den.
AP170114 - Loven har en strafferamme på seks år, men denne saken vil ligge i nedre sjikt av bestemmelsen, sier han til Fædrelandsvennen.
DB170113 - Presidentskapets oppfatning var at loven ga grunnlag for det.
DB170113 For å kunne få gjort arbeidet sitt, måtte Solbakken-utvalget få tilgang til informasjon og dokumenter som EOS-utvalget ikke kunne gi fra seg uten å bryte loven .
DB170113 Om han blir dømt etter tiltalen, har ikke bare en enslig politimann latt seg friste til å bryte loven .
DB170113 ¶ FØLGER LOVEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) ¶
DB170113 Når norske politikere, som gjerne høylytt oppfordrer andre nasjoner til å forholde seg til folkeretten, går på talerstolen i Stortinget og ber statsminister Erna Solberg om å bryte loven , minner det om absurd teater.
DB170113 Det er rart at Høyre vil kopiere en gammel dansk kanon som ikke virker ( den fikk aldri autoritet ), i stedet for den nye « Danmarkskanonen » bestående av 10 sentrale verdier, utvalgt av både folk og fagfolk : Velferdsamfunnet, frihet, tillit, likhet for loven , likestilling, det danske språk, foreningsliv og frivillighet, frisinn, hygge ( ! ) og den kristne kulturarv.
BT170113 I dette konkrete tilfellet slo Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling fast at vilkårene i loven og konvensjonen for å kunne tillate felling ikke var oppfylt.
BT170113 Det nye nå er at vi ligger over bestandsmålet, samtidig som det ikke er tilstrekkelig fare for skade til at loven tillater felling.
AP170113 Samtidig fanger loven opp utbredte holdninger i dagens Russland hvor russisk kultur, verdier og religion beskrives i statlige medier som overlegne Vestens « dekadente og umoralske » kultur.
AP170113 Mener russisk familiekultur er overlegen Vestens ¶ Loven ble vedtatt i første instans i Dumaen, noe som betyr at det fortsatt er et stykke igjen før den blir gyldig.
AP170113 En annen teori er at loven ikke er stoppet for å gi et fiktivt inntrykk av at parlamentet faktisk har litt innflytelse - selv om all reell politisk makt i Russland ligger i Kreml.
AP170113 Bak loven ligger også en frykt fra at barn skal få for stor makt, og at staten kan bruke dette til urettmessige å gripe inn i russiske familiers indre liv.
AP170113 Loven ble vedtatt - i første instans - med et overveldende flertall på 368 av 450 russiske parlamentarikere for torsdag.
AP170113 Det har skjedd mye de årene, og det er viktig at vi har nye diskusjoner og oppdaterer loven .
AP170113 Presidentskapet skal gjentatte ganger ha forsøkt å frita EOS-utvalget og dets sekretariat for den lovpålagte taushetsplikten i kontakten med Solbakken-utvalget, selv om loven tydelig sier at dette ikke er mulig.
DB170112 Kvitteringen avslører kjøkkensjefens hån av gjestene : « Veganhorer » ¶ - Loven slår fast at ytringsfrihet ikke skal ha negative konsekvenser.
BT170112 Politiet i Trondheim har siktet, fått fengslet og dømt to menn med utgangspunkt i bevis som amerikanske myndigheter har hacket ut av pc-ene deres i Norge i strid med loven .
BT170112 Ja, det er urettferdig at de som liker alkohol har Vinmonopolet, mens de som liker hasj best må bryte loven for å nyte det.
AP170112 Politiet i Trondheim har siktet, fått fengslet og dømt to menn med utgangspunkt i bevis som amerikanske myndigheter har hacket ut av pc-ene deres i Norge i strid med loven .
SA170111 Eiere av fredede bygninger kan få dekket antikvariske merutgifter ved rehabilitering i henhold til Loven om kulturminneri ¶
DB170111 - Når statsministeren følger loven , er det en skam at Justisdepartementet framstår som den største lovbryteren, sa leder Harald Stanghelle under framleggelsen av rapporten.
DB170111 NBBL oppfordrer derfor Stortinget i sin behandling av loven til å gjøre om på denne uheldige formuleringen, slik at loven legger til rette for det som er ønskelig fra et samfunnsperspektiv - og ikke for kranglefanter.
DB170111 NBBL oppfordrer derfor Stortinget i sin behandling av loven til å gjøre om på denne uheldige formuleringen, slik at loven legger til rette for det som er ønskelig fra et samfunnsperspektiv - og ikke for kranglefanter.
DA170111 - Vi forholder oss til loven som sier at når det foretas en endring av et arealformål i et område som brukes av barn og unge, så skal det foretas en konsekvensutredning først.
AP170111 Alle statlige organer plikter etter loven å journalføre dokumenter som sendes inn og ut av organet, slik at offentligheten kan overvåke beslutninger og saksbehandling.
AP170111 Eiere av fredede bygninger kan få dekket antikvariske merutgifter ved rehabilitering i henhold til Loven om kulturminner ¶
SA170110 Dere vet at jeg ærer grunnloven, og at jeg tror på rettferdighet, upartiskhet og likhet for loven , sa han i sitt åpningsinnlegg.
SA170110 De hadde sett protokoller over tvangsbruken, og de hadde vurdert at vedtakene var i tråd med loven .
DN170110 Det er vanligvis ikke så mange tilhørere når Spesialenheten fører sine saker mot ansatte i politiet som har brutt loven .
DB170110 Samme mulighet har de ikke på varer som er merket med « siste forbruksdag », fordi loven forbyr det.
DB170110 I dag åpner loven for at butikker kan selge varer merket « best før » etter passert stemplingsdato dersom de er sikre på lenger holdbarhet.
DB170110 Loven innebærer at usolgt, men spiselig mat, skal gis til veldedighet eller brukes som dyrefôr.
DB170110 Loven skal stoppe en president fra å gi en kabinettstilling til en slektning, men det er uklart om den gjelder for stillinger i teamet i Det hvite hus.
AP170110 Kushner og Trump mener at denne loven ikke gjelder for jobber i Det hvite hus.
AP170110 Det finnes derimot mange som er uenige i at Kushner ikke rammes av denne loven .
AP170110 Kushner og Trump mener at denne loven ikke gjelder for jobber i Det hvite hus.
AP170110 Det finnes derimot mange som er uenige i at Kushner ikke rammes av denne loven .
AP170110 Den katolske kirke er imidlertid sterkt mot å endre loven : « Vi mener at hvert ufødte barn, uavhengig av hans eller hennes helsetilstand eller omstendighetene for unnfangelsen, har de samme juridiske rettigheter, skrev det irske bisperådet i en uttalelse forrige måned.
AP170110 Loven regulerer blant annet hvilke metoder for assistert befruktning som er tillatt.
SA170109 - Vi har loven på vår side og gjør akkurat det Trump har sagt at han vil ha mer av, nemlig amerikanske jobber.
SA170109 - Vi har loven på vår side og gjør akkurat det Trump har sagt at han vil ha mer av, nemlig amerikanske jobber.
DB170109 Viser til loven
DB170109 Blant annet fordi det ikke er butikken som fastsetter hva slags produkter det gjelder, det ikke ville vært tidsbegrensa og fordi dette neppe ville anses som noe som fremmer tilfeldige kjøp, slik loven forbyr.
DB170109 Chris Brown, som de siste åra har vært i trøbbel med loven flere ganger, skal ha ringt sin rapkollega og invitert til slåsskamp.
DN170108 Må bryte loven
AP170108 - Vi har loven på vår side og gjør akkurat det Trump har sagt at han vil ha mer av, nemlig amerikanske jobber.
BT170107 Like før fikk barnevernet krass kritikk fra Fylkesmannen, som mener de ikke følger loven .
DB170106 Da han avslo lisensfellingen av 32 ulv var det fordi regjeringen ikke med viten og vilje kan bryte loven .
AP170106 Den loven åpnet for å sette opp et høyt gjerde langs 1400 kilometer av den 3200 kilometer lange Mexico-grensen, men kun en brøkdel av dette ble bygget.
AP170106 - Når et Høyre-styrt miljøverndepartement, og et Frp-styrt justisdepartement, som ikke er verdensberømt for sin ulvevennlighet, likevel kommer til den konklusjonen, er det vel fordi de faktisk mener det er slik loven må tolkes, sier han.
AP170106 - Men mange mener de har en for snever tolkning av loven ?
AP170106 - Debatten foregår som om Justisdepartementets lovavdeling har avgjort hva som følger av loven og av Bernkonvensjonen.
AP170106 Han sier loven også åpner for å skyte ulv som beveger seg ut av ulvesonen og inn i beiteområder.
AP170106 FOTO : Alexander Zemlianichenko / TT / NTB Scanpix ¶ Loven mot homofili og medieklovneri sikret den ultrareligiøse lokalpolitikeren fra St.
SA170105 Loven nevner ikke dette spesifikt, men tolkningen slo fast at den ikke var til hinder for slike inngrep.
DB170105 Jaktinteressenes svar på dette er at de vil endre loven slik at tap av elg, og dermed inntekter fra jaktrettigheter, kommer inn som del av det loven verner.
DB170105 Jaktinteressenes svar på dette er at de vil endre loven slik at tap av elg, og dermed inntekter fra jaktrettigheter, kommer inn som del av det loven verner.
AP170105 - Det ser ut som at du har to valg - enten en fyr som bor i en ambassade på flukt fra loven anklaget for voldtekt, som har undergravet amerikansk demokrati og har frigitt gradert informasjon som satte våre soldater i fare eller de 17 etterretningsorganene som har avlagt ed på å forsvare oss.
AP170105 Undre NHOs årskonferanse torsdag sier Gundersen til Aftenposten at Helgesen må innrømme at han har tolket loven for snevert, og omgjøre vedtaket.
AP170105 Både Helleand og Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik mener det skal være mulig å oppfylle rovdyrforliket innenfor dagens lovverk, ved å tolke loven bredere enn det lovavdelingen har gjort og utøve mer skjønn.
AP170105 Loven nevner ikke dette spesifikt, men tolkningen slo fast at den ikke var til hinder for slike inngrep.
DB170104 - Ifølge loven i Texas, har alle borgere rett på å beskytte seg selv og familien sin, sier politibetjent Jeff Neal til KSLA.
DB170104 ¶ NYE FORSKRIFTER : Stortingsrepresentant Rasmus Hansson ( MDG ) fremmet rett før jul et forslag til Stortinget om at forskrifter om dyrevelferd må oppdateres i tråd med loven .
DB170104 Videre presiserer loven at det ikke skal utøves vold mot dyr.
DB170104 Samtidig er det vanskelig for dyreholder å vite om loven følges i tråd med intensjonene.
DB170104 Rasmus Hansson ( MDG ) fremmet rett før jul et forslag til Stortinget om at forskrifter må oppdateres i tråd med loven , samt at det må lages forskrifter for alle familiedyr der dette mangler.
DB170104 Det blir interessant å se hvordan loven tolkes.
DB170104 Da trenger vi forskrifter og politikk som legger til rette for at alle som har med dyr å gjøre, kan få muligheten til å følge opp loven .
DB170104 Loven omfatter alle dyr, både fugl, fisk og alt imellom.
DB170104 Loven gjelder uavhengig av om dyret lever fritt eller i fangenskap, som familiedyr eller husdyr.
AP170104 Men så brukte jeg ti år på å utøve loven og å krysseksaminere toppsjefer i noen av de største selskapene i USA.
AP170104 Til våren legger Regjeringen frem forslag til endringer i bioteknologiloven ; loven som regulerer hvilke metoder for assistert befruktning som er tillatt.
AP170104 Til våren legger Regjeringen frem forslag til endringer i bioteknologiloven ; loven som regulerer hvilke metoder for assistert befruktning som er tillatt.
AP170104 - Loven er fredet ¶
AP170104 Da kan ikke statsråden bruke loven som unnskyldning for å opprette et ulvereservat, sier leder Lars Peder Bartnes i Norges Bondelag til NTB.
AP170104 Da kan ikke statsråden bruke loven som unnskyldning for å opprette et ulvereservat, sier leder Lars Peder Bartnes i Norges Bondelag til NTB.
SA170103 Til våren skal Regjeringen legge frem forslag til endringer i bioteknologiloven ; loven som regulerer hvilke metoder for assistert befruktning som er tillatt.
FV170103 Til våren skal Regjeringen legge frem forslag til endringer i bioteknologiloven ; loven som regulerer hvilke metoder for assistert befruktning som er tillatt.
DN170103 Han sendte ut en pressemelding da han hadde brutt loven knyttet til au pair-ordningen.
DN170103 Da kan ikke statsråden bruke loven som unnskyldning for å opprette et ulvereservat, sier Bartnes, og legger til : ¶
DN170103 Han sendte ut en pressemelding da han hadde brutt loven knyttet til au pair-ordningen.
DB170103 Brudd på loven kan medføre bøter.
BT170103 Til våren skal Regjeringen legge frem forslag til endringer i bioteknologiloven ; loven som regulerer hvilke metoder for assistert befruktning som er tillatt.
AP170103 Til våren skal Regjeringen legge frem forslag til endringer i bioteknologiloven ; loven som regulerer hvilke metoder for assistert befruktning som er tillatt.
AP170103 Til våren skal Regjeringen legge frem forslag til endringer i bioteknologiloven ; loven som regulerer hvilke metoder for assistert befruktning som er tillatt.
AP170103 Da kan ikke statsråden bruke loven som unnskyldning for å opprette et ulvereservat, sier Bartnes, og legger til : ¶
AP170103 Til våren skal Regjeringen legge frem forslag til endringer i bioteknologiloven ; loven som regulerer hvilke metoder for assistert befruktning som er tillatt.
DB170102 - Ikke å følge loven er blitt legitimert.
DB170102 Men nei da, dette ble oversett og man fant et par punkter i loven som kveruleringen ble bygget opp rundt og som endte med at man « foret » lovavdelingen med sine meninger slik at det også der ble fattet det samme snevre syn.
DB170102 ¶ KAN SIKRE FLERE DONORER : Helseminister Bent Høie ( H ) bør ta en ny titt på loven om organdonasjon.
DB170102 Loven må opp til vurdering for å sikre at flere donerer.
AP170102 - Om Norwegian gjør det fordi de er tvunget av amerikansk lov er det jo fint at de følger loven .
DB170101 Loven trådte i kraft dagen etter presidentvalget, men 2017 vil bli det første året hvor det å røyke marihuana er lov til rekreasjonsbruk.
DB170101 Jeg har først løpt fra det ene og så det andre i livet mitt - enten det har vært problemer hjemme eller med loven eller meg selv, men det er noen ting du ikke kan løpe fra og dette er en av dem, sa Rolling,ifølge avisa Orlando Sentinel, til dommeren under rettssaken.
BT170101 Men selv han, som har gjennomført de mest grufulle handlinger, har rett til å bli behandlet etter loven .
AP161222 Med andre ord - loven brytes i Skole-Norge i dag.
AP161219 Men hvordan planlegger man egentlig for færre timer enn loven sier ?
BT161216 ENDRING I LOVEN : Loven for eierseksjoner kan endres.
BT161216 ENDRING I LOVEN : Loven for eierseksjoner kan endres.
AP161216 ENDRING I LOVEN : Loven for eierseksjoner kan endres.
AP161216 ENDRING I LOVEN : Loven for eierseksjoner kan endres.
AP161215 » Brudd på denne loven , eller forskrifter som har hjemmel i den, kan straffes med bøter.
AP161215 Mens taxitjenesten Uber mener loven er uklar og venter på at Regjeringens delingsøkonomiutvalg skal komme med gode forslag til løsninger, går det hardt utover sjåførene.
AP161215 Mens politiet mener loven er klar og rettsavgjørelser støtter deres syn, har Uber en annen oppfatning.
AP161215 Fakta : DETTE SIER LOVEN
AP161215 - Ja, jeg er skyldig etter loven , men jeg føler meg likevel uskyldig dømt.
AP161215 Loven understreker at det samme gjelder den som utfører persontransport mot vederlag når tilbud om transport rettes mot allmennheten på en offentlig plass.
AP161214 Men kommunen mener de er godt innenfor loven .
FV161128 - Her mener jeg loven må innskjerpes til at man er pliktig til å aktivisere sine ansatte, ikke bare vurdere tiltak, sier Maaseide.
BT161128 - Her mener jeg loven må innskjerpes til at man er pliktig til å aktivisere sine ansatte, ikke bare vurdere tiltak, sier Maaseide.
SA161116 Finn.no er full av boligannonser som bryter med loven , men svært få vet hva den går ut på : ¶
AP161116 Finn.no er full av boligannonser som bryter med loven , men svært få vet hva den går ut på : ¶
AP161110 Dette må vedtas av Kongressen og den nye loven signeres av ham.
AP161108 Dersom loven blir vedtatt, kan Panama ende opp med en egen svarteliste over land som svartelister dem.
AP161108 Loven gjør det mulig å ilegge skatter og restriksjoner på handel og reiser for selskaper og individer fra landene som « iverksetter handlinger som kan diskriminere eller skade landets økonomiske interesser ».
VG161102 Om det så viser seg at barn lærer å bryte loven eller bli voldelige, da kan myndighetene blande seg inn, mener moské-lederen.
VG161102 Han peker på at vanlige offentlige instanser som politiet og barnevernet har som oppgave å se til at barn behandles slik loven krever.
AP161101 Olsen, administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund ( PBL ) mener at byrådet prøver å tøye loven for å unngå private barnehager.
AP161101 - Men det endrer ikke rettspraksis og loven .
AP161101 - Byrådet prøver å tøye loven .
AP161031 Spørsmålet var dermed om loven åpner for at kommunen kan skille mellom private aktører som driver på ideell eller kommersiell basis.
AP161031 Byrådet og Rødt mener kravene de stiller er innenfor loven .
AP161031 - Såfremt man sørger for at barna som har rett til barnehageplass får dette, kan man bruke fritt skjønn til å stille vilkår som er relevante og i tråd med loven , som å sørge for at alle pengene kommer barna til gode og ikke ender som privat profitt, sier Bjørnar Moxnes ( R ).
SA161004 Likevel endret man loven .
AP160928 Si ;D-innlegg : Det føles som om loven ekskluderer meg bare fordi jeg er født sent på året.
BT160926 Les magasinsaken om veien mot Spektrum : Slik slo Brækhus knockout på loven
AP160926 Les magasinsaken om veien mot Spektrum : Slik slo Brækhus knockout på loven
VG160905 Senterpartiets justispolitiske talskvinne, stortingsrepresentant Jenny Klinge ( Sp ), mener det er åpenbart viktig at dommere registrerer seg i sidegjøremålsregisteret, slik de skal gjøre etter loven .
VG160905 Kilde : Proff.no ¶ | - Helt avgjørende for tilliten at dommerne følger loven
VG160905 - Ja, det slås også fast i loven .
VG160905 - I en rettsstat er det naturligvis helt avgjørende for tilliten til systemet at dommerne følger loven .
AP160905 Og loven trådte i kraft i 2009, med flere forbehold som skal sikre personvernet til uskyldige.
AP160905 Men i 2012 ble loven utvidet slik at også svensk PST kan få tilgang til informasjon fra den militære etterretningstjenesten.
AP160905 Hva vil loven bety ?
AP160905 Her er spørsmål og svar på FRAs egne sider om den svenske loven .
AP160905 E-tjenesten skal ifølge loven ikke samle inn informasjon om nordmenn i Norge.
AP160905 - I Sverige fikk deres svar på PST tilgang på data noen år etter loven først ble vedtatt.
AP160905 Loven åpner for at alle svenskers kommunikasjon med utlandet via telefon og internett kan overvåkes av Forsvaret.
AP160905 Og loven trådte i kraft i 2009, med flere forbehold som skal sikre personvernet til uskyldige.
AP160905 Men i 2012 ble loven utvidet slik at også svensk PST kan få tilgang til informasjon fra den militære etterretningstjenesten.
AP160905 Hva vil loven bety ?
AP160905 Her er spørsmål og svar på FRAs egne sider om den svenske loven .
AP160905 E-tjenesten skal ifølge loven ikke samle inn informasjon om nordmenn i Norge.
AP160905 - I Sverige fikk deres svar på PST tilgang på data noen år etter loven først ble vedtatt.
AP160905 Loven åpner for at alle svenskers kommunikasjon med utlandet via telefon og internett kan overvåkes av Forsvaret.
AP160831 Foreslår endring av loven
BT160830 Siden strømming av fotballkamper åpenbart fører til økonomisk tap for Viasat, TV 2 og Cmore, vil bruken av disse sidene bli ulovlig om den nye loven vedtas.
BT160830 Nå vil loven endres ¶
AP160830 EU-kommisjonen nekter på sin side for dette og påpeker at loven er lik for alle.
AP160830 - Vårt skattesystem er basert på streng håndhevelse av loven , sier den irske ministeren.
AP160830 - Vi har i flere år sett at store multinasjonale selskaper har organisert seg på en måte som gjør at de tilnærmet betaler null skatt, som for de fleste virker urettferdig og galt, men som hevdes å være innenfor loven .
AP160830 - Apple følger loven og betaler alle de skatter som vi skylder hvor vi har virksomhet.
FV160812 Finn.no er full av boligannonser som bryter med loven : ¶
AP160728 Etter at loven kom, har det dukket opp mange små firmaer som kan slikt.
SA160727 Men her bryter utleieren loven .
SA160727 Finn.no er full av boligannonser som bryter med loven , men svært få vet hva den går ut på.
SA160722 Bor du 30 meter fra jernbanen må du søke om å bygge, ifølge loven .
SA160712 | Full krig i spillbransjen : Lotteritilsynet advarer norske idrettslag mot å bryte loven
SA160712 - Vi bryter ikke loven , og vi ønsket å være åpne og gjennomsiktlige.
BT160712 | Full krig i spillbransjen : Lotteritilsynet advarer norske idrettslag mot å bryte loven
BT160712 - Vi bryter ikke loven , og vi ønsket å være åpne og gjennomsiktlige.
AP160712 | Full krig i spillbransjen : Lotteritilsynet advarer norske idrettslag mot å bryte loven
AP160712 - Vi bryter ikke loven , og vi ønsket å være åpne og gjennomsiktlige.
BT160625 Norges fremtidsnæring vokser på unntak fra loven .
BT160625 Har du laks, får du lov Norges fremtidsnæring vokser på unntak fra loven .
SA160618 Her omtaler han den nylig vedtatte loven om juridisk kjønn og videre hans frykt for hva homofilt og lesbisk samliv får som konsekvens.
SA160618 Her Kjell Skartveits innlegg om den nye loven om juridisk kjønn : i ¶
SA160618 DEBATT : Samfunnet rakner visst på grunn av loven om juridisk kjønn og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven.
AP160610 Vi arbeidet med å gjøre loven kjent for alle elevene på Hersleb ungdomsskole, som del av det holdningsskapende arbeidet som utekontakten bedrev, sier Secka.
AP160610 Han mener han ble misforstått i TV2-dokumentaren, og trekker frem at han har deltatt aktivt for å fremme informasjon om loven mot kjønnslemlestelse.
AP160610 - Da loven om kjønnslemlestelse ble vedtatt i 1995 var jeg ansatt som ungdomsarbeider på Grünerløkka.
AP160610 - Loven går foran foreldres meninger, så alle bør avstå fra slike ulovligheter, fortsetter han.
SA160608 » Det er denne virkelighetsforståelsen som ligger bak loven om retten til å skifte juridisk kjønn.
SA160608 Men loven bør ikke være en overraskelse for noen.
SA160608 Med den nye loven har Stortinget tatt Norge enda et steg videre med tanke på forkastingen av en kristen virkelighetsoppfatning.
SA160608 I prinsippet kan loven brukes av alle som ønsker å skifte kjønn.
SA160608 Den nye loven handler isolert sett om hva vi velger å tro om hvem vi er, men den er egentlig et angrep på all fornuft.
SA160608 Den nye loven forkaster forståelsen av konseptet sannhet.
SA160608 Alt om bolig og boligmarkedet : ¶ | Loven om selvvalgt juridisk kjønn og lærdommen fra Sverige ¶
AP160530 Men med loven om Oljefondet fra 1990 bestemte Stortinget at staten også skulle ha en sparekonto.
AP160530 Forarbeidene til loven oser av Finansdepartementets skrekk for at eventuelle oljepenger til overs skulle føre til løssluppen pengebruk i staten : ¶
AP160530 Forarbeidene til loven om Oljefondet viser at ingen da forutså det som skulle skje.
AP160524 Kommuneadvokatens ferske konklusjon er at det er alle eller ingen, loven åpner ikke for noe annet.
AP160524 Han oppfordrer Stortinget til å endre loven på dette punktet, men er ikke villig til å lempe på kravet i mellomtiden ¶
AP160524 Da sikrer vi at ingen skal kunne profittere på å drive barnehager i privat regi utover det loven tillater.
AP160520 - Vi skulle svært gjerne sett at rettighetene ble solgt til aktører som er lojale mot reklameforbudet, det vil si loven som forbyr utenlandske bettingselskaper å markedsføre seg i Norge.
SA160423 Vi er frie fra loven i den forstand at alle bud og regler, til og med de 10 bud, må sees i lys av kjærlighetsbudet Jesus har gitt oss.
SA160423 Uten « Jesus-brillene » på blir loven meningsløs, og våre gjerninger loviske - dvs. til bokstaver vi følger til punkt og prikke for lovens skyld og fordi de står i Bibelen, uten å la hensynet til vår neste komme først.
SA160423 I skaperverket gjelder dessuten også loven om den sterkestes rett ; « survival of the fittest ».
SA160423 » ( Joh 13,34 ) Med det har Jesus ikke bare gitt oss en helt annerledes livsretning enn naturens, men også en tolkningsnøkkel for hele loven i Bibelen.
AP160421 Samtidig slår loven fast at de ikke kan ha « vesentlig lavere personalkostnad pr. heltidsplass » enn de kommunale.
AP160421 Det understreker også loven tydelig.
AP160421 - Hvis våre jurister mener at en barnehage bryter intensjonen i loven , må vi se om den private aktøren velger å klage oss inn til Fylkesmannen.
SA160418 Rett til et trygt skolemiljø : Det skal stå tydelig i loven at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.
SA160418 Her følger andre foreslåtte tiltak der blant annet loven skal endres for å understreke nulltoleranse mot mobbing i skolen : ¶
AP160412 Loven gir Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet fortsatt mulighet til å bruke skjønn når de avgjør hvilke skoler som skal bli godkjent.
AP160411 Selv mener Macri at han har handlet i tråd med loven - at han ikke var forpliktet til å opplyse om sin kobling til Fleg Trading Ltd., som nå er avviklet, fordi han ikke hadde aksjer i selskapet.
AP160403 Men slett ikke alle har holdt seg på den riktige sider av loven .
AP160402 Derimot er det ting ved loven om tjenestepensjon hele LO ønsker å forandre.
SA160330 Vi mener man ikke kan tolke loven så strengt, sier Sjøvold.
SA160330 Men det kan være i strid med loven å kjøpe en leilighet for utelukkende å bruke den til døgnbasert utleie, for det er næringsvirksomhet.
BT160330 Vi mener man ikke kan tolke loven så strengt, sier Sjøvold.
BT160330 Men det kan være i strid med loven å kjøpe en leilighet for utelukkende å bruke den til døgnbasert utleie, for det er næringsvirksomhet.
AP160330 Vi mener man ikke kan tolke loven så strengt, sier Sjøvold.
AP160330 Men det kan være i strid med loven å kjøpe en leilighet for utelukkende å bruke den til døgnbasert utleie, for det er næringsvirksomhet.
AP160325 « Nå sier loven at jeg må dele toalett med din kone », tvitret James Parker Sheffield ( 36 ).
AP160325 Også Nord-Carolinas statsadvokat Roy Cooper, som stiller som guvernørkandidat i år, sier at han er sterkt imot loven som nettopp ble vedtatt : ¶
AP160325 Motreaksjonene i Nord-Carolina og andre delstater mot den nye loven har de siste dagene blitt et stort tema på Twitter og andre sosiale medier.
AP160325 Med en enkel tweet knuste Sheffield, som bor i delstaten Georgia, logikken bak den nye loven : ¶
AP160325 Kvinne ( 19 ) om transpersoner : Det er ikke vits i å prøve å være noe man ikke er ¶ Loven kan skape presedens i andre delstater ¶
AP160325 Hashtaggen #WeAreNotThis er nå hyppig brukt for å vise motstand mot den diskriminerende loven .
AP160325 Guvernør Pat McCrory i Nord-Carolina var svært fornøyd med å kunne underskrive den nye loven : ¶
AP160325 Demokratene i delstatssenatet, som er i mindretall, valgte å forlate salen i protest da loven ble tatt opp til votering.
AP160325 Demokratene forlot salen i protest ¶ Loven ble vedtatt kun ti timer etter at den ble fremmet på onsdag, og nullstiller i realiteten forskriftene som tidligere har beskyttet transkjønnede fra å bli forhindret fra å benytte seg av det toalettet som passer til deres kjønnsidentitet.
AP160325 De kritiske reaksjonene på den nye loven i Nord-Carolina har vært mange.
AP160325 - Jeg kan følge loven og gå inn på dametoalettet i en delstat med svært liberale våpenlover.
AP160325 Loven som onsdag ble vedtatt i Nord-Carolinas lovgivende forsamling gjør det ulovlig for transkjønnede personer i den amerikanske delstaten å velge offentlig toalett ut fra kjønnsidentitet.
AP160317 Og i mars i fjor avslørte Aftenposten atnorsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ikke varslet slik loven krever.
AP160312 Frode Thuen bommer i sine råd om delt bosted som utgangspunkt i loven .
BT160308 Feministisk initiativ vil beholde og håndheve loven , og styrke hjelpetiltakene.
BT160308 Ekte likestilling handler om menn og kvinner i alle trosbekjennelser og farger som har likestilling og likhet for loven .
AP160306 | Trump vil endre loven for å tillate tortur ¶
AP160306 Noen dager senere snudde han tilsynelatende da han sa han ikke ville beordre noen til å bryte amerikansk lov eller folkeretten, Men nå presiserer han at han vil endre loven slik at ingen skulle beordres til noe ulovlig.
AP160306 Men jeg liker det ikke, sa Trump og la videre til at han ville endre loven så tortur blir tillatt.
AP160306 Jeg sa at jeg vil respektere loven , sa Trump søndag i et intervju med TV-kanalen Fox News.
AP160305 Dette betyr at loven gjelder for alle.
AP160305 . Les Aftenpostens gjennomgang av dommer som gjelder vold mot barn ved Oslo tingrett - og om to søstre som levde under fars terrorvelde : ¶ Loven gjelder for alle ¶
SA160303 Vi vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for oppfølging i loven , vi vil utvikle faglige anbefalinger, og arbeide for at aktuelle veiledere tas i bruk.
SA160303 En del kommuner gjør en god jobb, men det er mange kommuner som må bli flinkere å følge opp de pliktene de har etter loven .
AP160301 Kolstad ¶ Loven om selvbestemt abortkrever at vi evner å ha en vedvarende og dyptpløyende offentlig samtale om de etiske dilemmaene abort medfører.
AP160223 Men den folkelige arabiske tradisjonen har utpekt et fjell sør på Sinai-halvøya som fjellet der loven ble gitt, og turister valfarter hvert år dit, til toppene Dsjabal Musa ( Mosesfjellet, 2285 m.o.h. ) og Dsjabal Katherin ( 2629 m.o.h. ).
AP160223 - Sinaifjellet i Egypt, der Moses mottok loven , og Zion, der Gud åpenbarte seg for Abraham da han skulle ofre Isak.
DA160213 Vi må opp i 31 dager for å bryte loven , sier Frp-eren.
DA160213 Vi må opp i 31 dager for å bryte loven , sier Frp-eren.
DA160213 - Det er loven som sier at vi må dra, så sånn er det bare.
DA160213 - Det er loven som sier at vi må dra, så sånn er det bare.
VG160210 Ifølge loven på Hawaii, kan helsedepartementet innledningsvis godkjenne åtte lisenser fordelt på øyene.
SA160210 Men for å gjøre noe som helst på tomten, var arkitektene avhengig av å få dispensasjon fra loven .
BT160210 Men for å gjøre noe som helst på tomten, var arkitektene avhengig av å få dispensasjon fra loven .
AP160210 Men for å gjøre noe som helst på tomten, var arkitektene avhengig av å få dispensasjon fra loven .
SA160209 Vil endre loven
SA160209 VIL ENDRE LOVEN : Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn ( V ).
SA160209 SKAL HA BARN : Anna Sherpard og Bjørn Djupevåg håper at Stortinget vil endre loven om dobbelt statsborgerskap.
SA160209 Nå vil politikere endre loven .
FV160209 Vil endre loven
FV160209 VIL ENDRE LOVEN : Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn ( V ).
FV160209 SKAL HA BARN : Anna Sherpard og Bjørn Djupevåg håper at Stortinget vil endre loven om dobbelt statsborgerskap.
FV160209 Nå vil politikere endre loven .
AP160209 Vil endre loven
AP160209 VIL ENDRE LOVEN : Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn ( V ).
AP160209 SKAL HA BARN : Anna Sherpard og Bjørn Djupevåg håper at Stortinget vil endre loven om dobbelt statsborgerskap.
AP160209 Nå vil politikere endre loven .
AP160204 Politiet og Statens vegvesen har ansvaret for å håndheve loven . 11.
AP160202 Nå vil Indias høyeste domstol igjen se på loven .
AP160202 Indisk høyesterett sa tirsdag at de vil ha en ny gjennomgang av loven fra kolonitiden som forbyr sex mellom to mennesker av samme kjønn.
AP160202 Ifølge lokale aktivister har trakassering, vold og utpressing økt etter at loven ble gjeninnført i 2013.
AP160202 Bakgrunn : India gjeninnfører lov som kriminaliserer homofili Ifølge paragraf 377 i loven som den britiske kolonimakten innførte for 148 år siden, er « sex mellom to mennesker av samme kjønn » unaturlig og kan straffes med ti år i fengsel.
AP160202 Loven som kriminaliserer sex mellom likekjønnede, ble først avskaffet i 2009, men så gjeninnført i 2013.
SA160126 Men det er vanskelig, sa Christian O'Sullivan til adressa.no på spørsmål om han syntes det var likhet for loven i kampen.
AP160126 | PST ville selv bestemme når de skulle følge loven om mobilovervåking ¶
AP160126 Til PSTs ønske om at de selv skal " godkjenne " at Nkom varsler selskapene som eier mobilnettene, svarer Nkom at de hverken har " ønske om, eller mulighet til, å unndra seg det ansvar og den myndighet som er lagt til oss etter loven ".
AP160126 Overvåket i strid med loven
AP160126 Nå kan Aftenposten avsløre hvordan PST ønsket å forholde seg til loven Stortinget hadde vedtatt.
AP160126 I mars i fjor avslørte Aftenposten atnorsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ikke varslet slik loven sier.
AP160126 Brevet handler om hvordan sikkerhetstjenesten skal varsle Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ), slik de er forpliktet til etter loven dersom de overvåker mobiler med falske basestasjoner i et område.
AP160126 Men det er vanskelig, sa Christian O'Sullivan til adressa.no på spørsmål om han syntes det var likhet for loven i kampen.
AP160125 Men ved å unnlate innsyn i den rådgivende komiteens vurdering av søkerne, går Anundsen inn for mindre åpenhet enn det loven åpner for.
AP160121 Loven er så ekstrem at den neppe blir vedtatt.
AP160120 Uoffisielle tall fra analysebyrået Nielsen som Aftenposten har fått tilgang til, viser at problemene har tårnet seg opp for Rema-sjef Ole Robert Reitan, som mandag politianmeldte ikke mindre enn 120 av sine konkurrenter for å drive i strid med loven .
AP160120 Det kan også forklare Rema-sjef Ole Robert Reitans siste trekk - å politianmelde konkurrentene for brudd på loven om søndagsåpent.
AP160120 I Norge er loven at en av partene eller begge først kan kreve skilsmisse etter at det har gått ett år fra separasjonsbevilling.... og det blir også enklere å ombestemme seg ¶
AP160120 I loven står det at en ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon.
SA160119 Selv om det etter loven er foreldrene som skal ha ansvaret for familiens dyr, bør barna ha sine faste oppgaver og plikter med hensyn til stell og omsorg.
BT160119 Selv om det etter loven er foreldrene som skal ha ansvaret for familiens dyr, bør barna ha sine faste oppgaver og plikter med hensyn til stell og omsorg.
AP160119 Skatteplanlegging er et stort forretningsområde for internasjonale selskaper og deres rådgivere, og det er lukrativt å operere i gråsoner av loven .
AP160119 Dommere skal nettopp ikke dømme etter hva som er opportunt til enhver tid, men etter loven , som er vedtatt i de former og innenfor de grenser som fremgår av Grunnloven.
AP160118 Vi skal følge loven , og det er kjøpmennenes ansvar at dette blir gjort, sier Bjerklund.
AP160118 Rema hevder i anmeldelsen at nær en tredjedel av erkekonkurrenten Norgesgruppens butikker, som blant annet har mange søndagsåpne Joker og Kiwi-butikker, holder åpent i strid med loven .
AP160118 Joker : - Vi skal følge loven
AP160118 Jeg kan ikke garantere for absolutt alle søndagsåpne butikker vi har, men vi etterstreber jo å overholde loven , sier Lykke.
AP160118 I alle fall har alle sakene endt opp med at politiet har funnet ut at vi ikke har brutt loven .
AP160118 Enten må myndighetene håndheve loven , eller så må alle dagligvarebutikker få lov til å holde åpent på søndager, sier Rema-sjef Ole Robert Reitan.
AP160118 - Dagens situasjon er helt klart til ulempe for de som faktisk retter seg etter loven , og ikke minst for kundene som forledes til å tro at de aktuelle butikkene faktisk har rett til å holde åpent på søndager, sier Reitan.
AP160118 Loven viser til at utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk - eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter, kan holde åpent på søndager.
BT160117 Hva om loven og helsestellets rolle var annerledes ?
BT160117 Loven innvilger senabort ved den diagnosen.
SA160107 Loven gjelder ikke fast eiendom.
BT160107 Loven gjelder ikke fast eiendom.
AP160106 I stedet skal man kunne ta med arbeid hjem, og logge seg på jobben mellom klokken 21 og 23, uten å bryte loven .
AP160106 I dag kan ansatte på institusjoner for behandling av rus og adferdsproblemer få omfattende unntak fra loven , for å sikre stabilitet i bemanningen.
AP160106 Hun sier at dersom man skal etterleve loven , er det en forutsetning at vanlige folk forstår lovteksten.
AP160106 For å få det til må ikke bare bestemmelsene forandres og forenkles, men språket i loven må legges helt om.
AP160106> For å få det til må ikke bare bestemmelsene forandres og forenkles, men språket i loven må legges helt om.
AP160106> target="avis" href= For å få det til må ikke bare bestemmelsene forandres og forenkles, men språket i loven må legges helt om.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= For å få det til må ikke bare bestemmelsene forandres og forenkles, men språket i loven må legges helt om.