VG171215 Gruppen er lokalisert i forskningsavdelingen i SSB, skriver Wålen.
VG171214 Men siden virksomheten er lokalisert til Buskerud og berører mange i dette området, kjenner jeg likevel på et ansvar for å reflektere både selvkritisk og kritisk rundt bønn for syke.
NL171213 Han har nylig avslørt hvor et stort antall russiske atomstidshoder er lokalisert på Kola-halvøya.
VG171211 TERRORFORSØK : En 27 år gammel mann detonerte mandag en hjemmelaget bombe på en undergrunnsstasjon lokalisert under en travel bussterminal på Manhattan.
VG171211 gate, og lokalisert under bussterminalen.
BT171211 Dersom avdelingens sengepost skal være lokalisert i Sentralblokken, vil dette bety daglig transport av pasienter mellom Sentralblokken og Augebygget.
BT171211 Denne felles sengeposten skal være lokalisert i Sentralblokken, der hode-/halsklinikken allerede holder til, mens resten av virksomheten til Øyeavdelingen stadig skal foregå i avdelingens eget bygg, Augebygget.
AP171210 Artilleribataljonen er lokalisert i Setermoen leir i Bardu kommune, men har ett batteri i Rena leir.
BT171207 Like etter klokken 12.30 opplyser Norled at hullet er lokalisert og tettet igjen av dykkere.
DB171206 Hun forteller at dette er grunnen til at ambassadene i Israel inntil nå har vært lokalisert i Tel Aviv.
DN171205 Rundt 2/3 av virksomheten til selskapet er lokalisert i Norge.
DB171204 Da Jesus var åtte år gammel ble han en del av Pequeninos do Meio Ambiente, en liten amatørklubb som er lokalisert i et militærfengsel.
NL171129 Kjære stortingspolitikere : Se til Danmark og deres fiskeriskole, lokalisert til Thyborøn.
NL171129 I Finnmark har man siden 1938 hatt en skole, lokalisert til Vardø, som har tilbydd en skreddersydd og faglig sterk utdanning innen fisk og sjømat gjennom hele verdikjeden, fra førstehåndsbehandling til ferdig produkt, markedsføring og salg, med et sterkt fokus på kvalitet.
NL171129 Finnmark fylkesting har ved flere ganger sluttet seg til forslaget om å få en Nasjonal Sjømatlinje lokalisert til Finnmark.
DB171129 Kjendismekleren viser tydelig i barnas navnevalg at han fortsatt har en del av Sverige med seg, selv om han for tida er lokalisert i USA.
NL171128 Forsvaret har de største og beste treningsfeltene i Europa lokalisert til Halkavarre- og Porsangmoen treningsfelt.
NL171127 Ved at sentrale organisasjoner er lokalisert byen, befinner noen av verdens viktigste arktiske kompetansemiljøer seg i Tromsø.
NL171127 Dette hensynet er delvis ivaretatt gjennom at Fylkesmannsembete er lokalisert til Vadsø.
NL171127 Det må samtidig tas høyde for at store deler av regionens ressurser og « regionale fortrinn » er lokalisert utenfor de urbane sentraene.
DB171126 Etter at Dagbladet tok kontakt med diverse parter involvert i produksjon og levering av cideren, ble den lokalisert .
DB171122 Etter at Dagbladet tok kontakt med diverse parter involvert i produksjon og levering av cideren, ble den lokalisert .
AP171119 Han ble lokalisert av et Hercules-fly fra forsvaret til New Zealand, som deltok i aksjonen.
NL171113 Like gjerne som eierne om fem år fortsatt er en familie i et fiskevær, kan det være et aksjefond eller annen investor lokalisert langt unna virkeligheten på kysten.
NL171113 Like gjerne som eierne om fem år fortsatt er en familie i et fiskevær, kan det være et aksjefond eller annen investor lokalisert langt unna virkeligheten på kysten.
BT171109 Samtidig krever de at hovedredaksjonen må være lokalisert minst 100 km utenfor Oslo.
AP171109 Videre vil det i den daglige virksomheten være lokalisert F-35 i 3.-generasjons « sheltere » på Evenes ( QRA ) og i vedlikeholdsbygget på Ørland flystasjon.
AA171108 Torsdag opplyste Statens havarikommisjon at de avslutter arbeidet ved ulykkesstedet, uten å ha lokalisert minneenheten til ferdskriveren.
NL171106 Det er derfor viktig for UNNs pasientgrunnlag at Helse Nord RHFs hovedkontor forblir lokalisert i Bodø.
NL171105 Slik jeg ser det gikk fornuften for alvor tapt i det øyeblikk noen medier valgte å gå god for at saken gjaldt liv eller død for befolkningen i et helt fylke, med en hovedanklage om at leger ikke vil utføre livreddende behandling på syke mennesker, fordi vår felles universitetsklinikk er lokalisert i « feil fylke ».
DA171104 - Viltnemnda jobber med å få lokalisert det og få kontroll på det, sier Føyen.
AA171104 - Viltnemnda jobber med å få lokalisert det og få kontroll på det, sier Føyen.
AA171103 Det er en gledens dag for Trøndelag, som har kjempet for å få lokalisert hovedflystasjonen på Ørlandet.
NL171102 Helikoptret blir etter noen dager lokalisert på havbunnen, 209 meter under overflaten.
NL171102 Fra å være lokalisert i distanse fra byene og samfunnslivet, har universitetene flyttet inn i byene og blitt viktige samfunnsaktører.
NL171101 I den forbindelse har Rafelsen latt seg rive med, og fabulert om at dette nye fylket skal ta seg av oppgaver og funksjoner som per i dag er lokalisert i Nordland.
VG171031 Funnstedet ligger i Isfjorden - helikopteret er lokalisert på 209 meters dyp, ligger bare 2,1 km fra Kapp Heer-basen, sier Carlsen.
VG171030 Vedkommende ble lokalisert på havbunnen av en miniubåt cirka 130 meter fra helikopteret, heter det i en kunngjøring fra Sysselmannen.
VG171030 Søndag ble helikopteret lokalisert på 209 meters dyp.
VG171030 Han forteller at de fortsatt konsentrerer seg om et ganske stort søkeområde rundt stedet der helikoptervraket er lokalisert .
SA171030 Han har radiokontakt med det andre jaktlaget, og melder at et rådyr er lokalisert .
NL171030 Det gjelder for eksempel Statens vegvesen og Helse Nord som er lokalisert i Bodø.
DB171030 Vedkommende ble lokalisert på havbunnen av en miniubåt cirka 130 meter fra helikopteret, heter det i en kunngjøring fra Sysselmannen..
AP171030 Vedkommende ble lokalisert på havbunnen av en miniubåt cirka 130 meter fra helikopteret, heter det i en kunngjøring fra Sysselmannen.
AA171030 Vedkommende ble lokalisert på havbunnen av en miniubåt cirka 130 meter fra helikopteret, heter det i en kunngjøring fra Sysselmannen.
VG171029 NORSAR skriver på sine nettsider at skjelvets episenter er lokalisert til Lillomarka og at det hadde en anslagsvis dybde på 15 kilometer.
VG171029 Hovedredningssentralen bekrefter nå at helikopteret er lokalisert på 209 meters dyp.
VG171029 HUGIN : Den fjernstyrte miniubåten « Hugin » har blitt brukt i søket etter det styrtede helikopteret, som nå er lokalisert på 209 meters dyp.
DN171029 I løpet av helgen har redningsmannskapene brukt undervannsfarkoster i søket, og det er disse som nå har lokalisert helikopteret.
DB171029 I løpet av helga har redningsmannskapene brukt undervannsfarkoster i søket, og det er disse som nå har lokalisert helikopteret.
DB171029 - Vraket av det savnede russiske helikopteret er etter all sannsynlighet lokalisert på 209 meters dyp, opplyser HRS.
DB171029 Det er bekreftet at det var det savnede helikopteret som ble lokalisert på vel 200 meters dyp søndag morgen.
BT171029 Ubåten er blitt brukt i søket etter det styrtede helikopteret som nå er lokalisert på 209 meters dyp.
BT171029 - Vraket av det savnede russiske helikopteret er etter all sannsynlighet lokalisert på 209 meters dyp, opplyser Hovedredningssentralen ( HRS ).
AP171029 Sars som har lokalisert helikopteret med sin sonar.
AP171029 - Vraket av det savnede russiske helikopteret er etter all sannsynlighet lokalisert på 209 meters dyp, opplyser Hovedredningssentralen ( HRS ).
AP171029 Sars som har lokalisert helikopteret med sin sonar.
AP171029 - Vraket av det savnede russiske helikopteret er etter all sannsynlighet lokalisert på 209 meters dyp, opplyser Hovedredningssentralen ( HRS ).
AA171029 - Vraket av det savnede russiske helikopteret er etter all sannsynlighet lokalisert på 209 meters dyp, opplyser Hovedredningssentralen ( HRS ).
AA171029 - Vraket av det savnede russiske helikopteret er etter all sannsynlighet lokalisert på 209 meters dyp, opplyser Hovedredningssentralen ( HRS ).
DN171027 De seks prosjektene involverer en samlet investering på 450 millioner dollar, lokalisert i Banban polpark i Asqan i Øvre Egypt.
VG171026 Det russiske helikopteret som er meldt styrtet i havet utenfor Barentsburg er fremdeles ikke lokalisert .
VG171026 - Vi har ikke en konkret posisjon og helikopteret er ikke lokalisert .
AP171026 - Vi er ganske sikre på at det er helikopteret eller deler av helikopteret som er lokalisert , sier Hongset.
AA171026 - Vi er ganske sikre på at det er helikopteret eller deler av helikopteret som er lokalisert , sier Hongset.
AA171026 - Vi er ganske sikre på at det er helikopteret eller deler av helikopteret som er lokalisert , sier Hongset.
AP171023 Andelene som er lokalisert utenfor sentrale områder, varierer fra null prosent i Ski og Drammen til 100 prosent i Sandnes.
AP171022 60 prosent av Norges tradisjonelle industri er lokalisert her.
NL171019 De siste store øvelsene i Norge har vært lokalisert til Finnmark, men vår viktigste forsvarsressurs vil ikke kunne være til stede med full tyngde der kampen skal stå.
DB171017 Hva som var årsaken til folks plager ble aldri lokalisert og brannvesenet lot derfor kjøpesenteret åpne igjen tirsdag etter at alle tekniske systemer var blitt grundig testet.
NL171016 Hvordan kan organisasjonen og leder av strategier la seks fotballklubber spille i Israels offisielle serie til tross for at de er lokalisert i de folkerettslige illegale bosettingene på okkupert palestinsk område ?
NL171015 Stadig flere spør om helseforetaket er i stand til å stå imot press fra Nordlandssykehuset, som er lokalisert sammen med Helse Nords toppledelse i nettopp Bodø.
BT171015 Emne : Tidstyvene lokalisert
DB171014 Kulturrådets administrasjon styrkes gjennom etableringen av Kreativt Norge, en nysatsing på kreativ næring lokalisert utenfor Oslo.
DA171013 Utlysningsteksten inneholdt et eksplisitt krav om at hovedredaksjonen og sentral nyhetsredaksjon skal være lokalisert minst ti mil utenfor Oslo, men kanalen argumenterer på flere punkter mot dette kravet i sin søknad, skriver Kampanje.
DA171013 Sandnes, påpeker at flertallet av TV 2s arbeidere er lokalisert i Bergen.
DA171012 Petoro er lokalisert i Stavanger.
AA171012 Enova er lokalisert i Trondheim.
DB171011 Petersburg - er lokalisert vest i landet slik at man unngår for lang reisetid mellom stadionene.
NL171009 Slik kan vi ramse opp steder Statens vegvesen er lokalisert i landet for å ha vegfaglig kompetanse nært kontraktsområdene.
AA171008 Raset er lokalisert til Leirvika mellom Vaslag og Kongensvoll, rundt en mil øst for Hemnskjel.
AA171007 Disse byggene er lokalisert til et ukjent sted i Norge og skal settes opp i perioden fram mot 2021.
DN171006 Feilen er lokalisert og Evry jobber med å rette den, sier kommunikasjonsdirektøren til E24.
DA171006 Feilen er lokalisert og Evry jobber med å rette den, sier kommunikasjonsdirektøren til E24.
AA171006 Feilen er lokalisert og Evry jobber med å rette den, sier kommunikasjonsdirektøren til E24.
DB171003 - Vi sjekket hver etasje, før rommet ble lokalisert .
VG171002 Politiet har også lokalisert en kvinne de mener har tilknytning til mannen.
NL171002 Igangsetting av en utredning om et mulig, fremtidig psykiatrisk sykehustilbud for Finnmark, lokalisert i Alta.
NL171002 Etablering av psykiatrisk vaktberedskap for hele Finnmark, lokalisert i Alta.
DN171002 Det er også blitt meldt at politiet har lokalisert to væpnede menn som skal ha skutt mot en vakt, og at politifolkene befinner seg i hotellets 32. etasje.
DB171002 Under pressekonferansen klokka 15.00 kunne imidlertid politiet fortelle at de hadde lokalisert kvinnen i utlandet.
DB171002 Politiet har også lokalisert to biler satt i forbindelse med Stephen Paddock.
AP171002 Vi er sikre, men ikke hundre prosent sikre, på at vi har lokalisert kvinnen vi leter etter.
AP171002 Politiet har siden bekreftet at Danley er lokalisert .
AP171002 Hun skal nå være lokalisert , opplyser politiet.
AA171002 - Vi har lokalisert henne i utlandet.
AA171002 Politiet opplyser at de trolig har lokalisert 64-åringens kvinnelige følgesvenn, som var etterlyst i kjølvannet av massakren.
AA171002 - Vi har lokalisert henne i utlandet.
AA171001 Klokken 19.10 meldte politiet at Sea King-helikopteret hadde lokalisert mannen, og plukket ham opp.
AA170926 Helleland har stått i spissen for Kulturrådets avdelingskontor Kreativt Norge som er lokalisert i Trondheim, og kontoret skal blant annet bidra til å kommersialisere kulturuttrykk som har et slikt potensial.
SA170925 ) og Remy Hjelme har akkurat lokalisert kabelfeilen som satte TV-sinnene i kok på sykkel-VMs største dag.
AP170925 ) og Remy Hjelme har akkurat lokalisert kabelfeilen som satte TV-sinnene i kok på sykkel-VMs største dag.
AA170925 ) og Remy Hjelme har akkurat lokalisert kabelfeilen som satte TV-sinnene i kok på sykkel-VMs største dag.
AA170924 Natt til søndag ble mannen lokalisert av letemannskapene og redningsfolk ble sendt til stedet mannen oppholdt seg.
VG170921 Minst fire er lokalisert i live, man tror også at tre andre fortsatt lever etter halvannet døgn i bygningsruinene, melder FORO TV.
VG170921 | Onkelen : Savnede Ommunds leilighet i Avignon er lokalisert
VG170921 Til VG sier han at de ikke har fått bekreftet opplysningene om at leiligheten skal være lokalisert .
VG170921 Politiet i Avignon har lokalisert leiligheten til den savnede Ommund Veim Eikje ( 22 ).
AP170920 Teorier for prisdannelse i urbane områder sier at prisforskjellen mellom de mest sentrale boligene og boliger lokalisert lenger fra sentrum i byområdet bestemmes av reisekostnadene forbundet med å forflytte seg til byens sentrale område.
NL170919 Både fiskebåter og verft er lokalisert langs hele vår langstrakte kyst.
AA170919 Etter rundt halvannen time var problemet lokalisert , feilen rettet og alle tjenester fungerte ifølge DNB normalt igjen.
AP170916 - Vi har ikke lokalisert hvor det kommer fra.
AA170916 - Vi har ikke lokalisert hvor det kommer fra.
NL170914 Evenes er lokalisert i et område hvor det er meget krevende forhold ift miljø og avrenning til naturen.
AP170911 Direktoratet, som er lokalisert til Tønsberg i Vestfold, ble opprettet 1. januar 2016.
DB170908 - Skjelvet er lokalisert vest for sørlige del av Mexico, ute i havet mellom stillehavsplaten og den nordamerikanske platen, sier han.
DB170908 Sistnevnte er lokalisert både på DPS og sykehusavdelinger.
AP170906 Mandag denne uken ble funnstedet lokalisert .
DB170902 - Den skadde paraglider-flygeren er lokalisert av Luftambulansen, de vil nå forsøke å løfte ham ut fra området, skrev politiet på Twitter tidligere.
NL170831 Uten deres innsats hadde det nok blitt et nytt museum, men det hadde trolig blitt lokalisert til Breivika.
DB170830 Vi befinner oss på Gaustad i Oslo, hvor en av fire fyllepunkter for hydrogen er lokalisert i hovedstaden.
DB170829 Det ble iverksatt søk etter ubåten, og den ble lokalisert på morgenen, dagen etter.
NL170827 Det er byene som er produktive med all sin eiendomsspekulasjon, hårklipp av hverandre og ikke minst gjennom offentlige institusjoner og hovedkontorene til bedrifter som utnytter ressurser ofte lokalisert langt fra de samme " produktive " sentra.
AP170826 I Norge har vi tradisjonelt hatt få store universiteter og akademiske høyskoler lokalisert til de største byene, men med en rekke mindre skoler for høyere utdanning i hele landet.
DB170824 Det ble iverksatt søk etter ubåten, og den ble lokalisert på morgenen, dagen etter.
AP170824 Disse er lokalisert i midtbyen, ved Elgeseter bro og områdene ut mot Ila, Marienborg og Stavne.
AA170824 Disse er lokalisert i midtbyen, ved Elgeseter bru og områdene ut mot Ila, Marienborg og Stavne.
DA170823 Street Burger vil være lokalisert i andre etasje på Kvadrat.
AP170823 Både luftambulanse og et Sea King redningshelikopter ble sendt til stedet og har lokalisert vedkommende.
VG170822 Det ble et kvarter senere lokalisert ved Ekeberg barneskole, som ligger i Holmestrand.
VG170822 Der hadde de lokalisert og skutt Younes, som var den siste savnede terroristen bak Barcelona-angrepet.
DB170822 Politiet meldte 12.45 at flyet var lokalisert i Ekeberg i Holmestrand kommune.
VG170820 Foto : AFP Photo/HO ¶ LOKALISERT : Her er bildene som viser det lokaliserte skipsvraket.
VG170820 Andre har prøvd å finne det, men skipet har aldri blitt lokalisert .
DB170820 Spanske myndigheter sa at de hadde lokalisert og identifisert alle som hadde blitt drept eller skadd under terrorangrepet.
AP170820 Rdeningsmannskap fikk raskt lokalisert mannen i elven.
VG170819 Politiet har sikret seg kniven han brukte og har også lokalisert en bil som var etterlyst i forbindelse med angrepet.
VG170819 Politiet har sikret seg kniven som mannen brukte, og har også lokalisert en bil som var etterlyst i forbindelse med angrepet.
DN170819 Det amerikanske cyberforsvarets overkommando er lokalisert sammen med National Security Agency i Fort Meade i delstaten Maryland.
AP170819 En halvtime senere ble bilen og en død mann lokalisert i Sant Just Desvern, sørvest for Barcelona.
AP170819 En halvtime senere ble bilen og en død mann lokalisert i Sant Just Desvern, sørvest for Barcelona.
AA170819 Brannvesenet fikk raskt lokalisert mannen i elva.
VG170818 En av disse varebilene ble brukt i angrepet, den andre ble lokalisert timer senere i byen Vic utenfor Barcelona, skriver avisen.
VG170818 Ifølge El País ble fire av de angivelige terroristene raskt skutt og drept av politiet, mens den femte personen først ble drept noen timer senere, etter å ha blitt lokalisert av et politihelikopter.
VG170818 UNDERSØKER ÅSTEDET : Ifølge El País ble fire av de angivelige terroristene i Cambrils raskt skutt og drept av politiet, mens den femte personen først ble drept noen timer senere, etter å ha blitt lokalisert av et politihelikopter.
DA170817 Dersom du ikke er lokalisert opprettholdes etterlysningen.
DB170815 ATOMBOMER : Forskere og filmeksperter ved amerikanske Lawrence Livermore National Laboratory ( LLNL ), har lokalisert gradert filmmateriale av rundt 200 atomprøvesprengninger fra etterkrigstiden.
AA170815 - Brannen er lokalisert til et utvendig tak, og vi har kontroll, sa vaktleder Tore Malm ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag til NRK.
DN170814 Vi har ikke gått detaljert inn i disse, men dette er momenter som vil kunne påvirke hvor landbaserte oppdrettsanlegg blir lokalisert i fremtiden, sier Bjørndal.
AA170814 Ifølge Larsen er nå hele den forsvunnede lasten lokalisert .
AA170814 - Noe av lasten er lokalisert på land, og noe er lokalisert til havs.
AA170814 - Noe av lasten er lokalisert på land, og noe er lokalisert til havs.
AA170812 Landbruksdirektoratet er lokalisert i Oslo av svært gode grunner : ¶ 1 : Sikre politikkgjennomføring for et mangfoldig landbruk i hele landet. 2 : Landbruk er en nasjonal næring og en politisk næring. 3 : Samhandler tett og mye med beslutningsaktører, andre forvaltningsorgan, organisasjoner og matindustrivirksomheter som er og vi
AA170812 3 : Samhandler tett og mye med beslutningsaktører, andre forvaltningsorgan, organisasjoner og matindustrivirksomheter som er og vil være lokalisert i Oslo. 4 : Sikre et sterkt fagmiljø med stabil rekruttering av fagkompetanse. 5 : Geografisk nærhet gir god mobilitet for rekruttering av fagfolk mellom f. eks Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. 6 : God samferdsel
AP170811 | Forsvunnet ubåt lokalisert - sank da eieren ble reddet - kvinne er savnet ¶
AA170809 - Før var vi lokalisert på Stiklestad, men å ligge på et torg midt i byen betyr enormt mye både for publikum, Verdal og regionen.
AA170805 Selskapet sier ifølge BBC at meldinger om at de savnede hadde blitt lokalisert , ikke stemmer og at letingen fortsetter.
AP170804 102 av dem er blitt berget, mens 33 andre er lokalisert og skal hentes opp.
AA170728 Etter en drøy times leteaksjon ble motoren lokalisert og heist opp fra fire meters dyp.
AA170727 Rett etter at en leteaksjon ble satt i gang over Finnmarksvidda torsdag formiddag, med redningshelikopter og styrker fra Forsvaret, melder Hovedredningssentralen Nord-Norge at flyet er lokalisert .
AA170727 Et småfly med to personer om bord er lokalisert i Finnmark.
DB170725 Styrken er at de er lokalisert der folk bor med kort innsatstid, fra alarmen går til de er på brannstedet, sier Madsen.
DB170724 Kapitalforvalteren som er lokalisert i Bergen har rundt 2,4 milliarder kroner under forvaltning.
DB170724 Til avisa sier han at Linda Wenzel « er lokalisert og identifisert i Irak ». 16 år gammel IS-kriger arrestert : Undersøker om det kan være savnet tysk skolejente ¶ 16-åringen skal også selv ha snakket med flere tyske medier, blant annet kringkasterne NDR og WDR, samt avisa Sueddeutsche Zeitung, fra et militært sykehus i Bagdad.
NL170720 Det er for eksempel en forsømmelse at NRK ikke har en sterk nasjonal redaksjon for Russlands-spørsmål lokalisert i Nord-Norge.
AA170716 Klokken meldte politiet at turistene var lokalisert .
NL170713 ver tid samarbeidet for å regulere og planlegge nye områder i kystsonen til ulike havbruksformål, og de samme kommunene er nå i startfasen med å rullere kystsoneplanen i dette området, nettopp for å kunne ta i mot den veksten som er ønskelig, og for å tilrettelegge for de aktørene som allerede er lokalisert i denne regionen.
VG170710 Det er også heldigvis svært sjelden bagasje ikke blir lokalisert og ettersendt.
VG170709 Mannen som er i 60 årene er ennå ikke lokalisert .
VG170709 Mannen er ikke lokalisert .
DB170709 Klokka seks opplyser politiet at de ennå ikke har lokalisert mannen.
DB170707 Organisasjonen har lokalisert nesten 3000 « arbeidende » elefanter i turistindustrien i seks asiatiske land.
NL170630 Norge tjener mye penger, men mesteparten av overskuddet havner langt unna kystkommunene hvor næringen er lokalisert .
AA170630 Målet med prosjektet er å fange CO2 fra tre landbaserte industrianlegg på Østlandet og transportere CO2 med skip fra fangstområdet til et mottaksanlegg på land som blir lokalisert på vestkysten av Norge.
DB170628 Avkastningen på private equity-investeringene i porteføljen hadde en svakt positiv utvikling i fjor, mens eiendomsbenet ble negativt påvirket av situasjonen i dette markedet i Stavanger, der de fleste av Smedvigs eiendommer er lokalisert .
AA170628 Politiets innsatsleder på stedet, Thor Lyngstad, kan fortelle at de har lokalisert rommet hvor brannen oppsto.
NL170627 Tar man dette i betraktning, samt primæroppgaven til Bell 412 på Rygge, så tilsier oppgaven at de ni maskinene på Rygge burde være lokalisert på Rena.
DB170627 Friele & sønner sitter på en rekke eiendommer som først og fremst er lokalisert på Bryggen i Bergen.
DB170625 Lekkasjen er lokalisert og stanset, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB i 16-tiden søndag.
BT170625 Lekkasjen er lokalisert og stanset, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB i 16-tiden søndag.
AP170625 Lekkasjen er lokalisert og stanset, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB i 16-tiden søndag.
FV170624 Føreren, en mann i 20-årene ble likevel snart lokalisert .
BT170624 34 av dem er lokalisert i Oslo.
AA170623 Flatene er knyttet til ulike steder og tilbud, og de ligger derfor på tvers av hele byen ( uansett hvor ulike deler av campus er lokalisert ). 1.
AA170623 Fagutvikling er knyttet til professorenes og forskernes aktiviteter, forskning og veiledning, utvikling av kurs og studieprogrammer, og det administrative støtteapparatet som sørger for strukturer rundt dette, i hovedsak lokalisert i institutter, fakulteter og forskningssentre. 2.
SA170622 Store deler av norsk idrett er også lokalisert på Ullevaal, som i tillegg har store arealer til næringsvirksomhet.
NL170622 Det eneste spesielle er at midlene øremerkes bedrifter lokalisert i Nord-Norge.
AP170622 Store deler av norsk idrett er også lokalisert på Ullevaal, som i tillegg har store arealer til næringsvirksomhet.
NL170621 I Norge er juristutdanningen og hovedtyngden av juridisk forskning organisert innenfor de tre juridiske fakultetene, lokalisert i Oslo, Bergen og Tromsø.
VG170620 Det viktigste i planen er uansett den nye bataljonen i Lakselv, lokalisert på Garnisonen i Porsanger.
AA170618 Politiet bekrefter at personen som er pågrepet, er den samme som ble " lokalisert og tatt hånd om " tidligere på kvelden.
AA170618 Dette var en person politiet først lette etter, før de meldte at han var lokalisert .
DB170617 Hole, en mann i tilknytning til brannen lokalisert og tatt hånd om.
DB170617 Hole, en mann i tilknytning til brannen lokalisert og tatt hånd om.
AP170617 Politiet bekrefter at personen som er pågrepet, er den samme som ble « lokalisert og tatt hånd om » tidligere på kvelden.
AP170617 Dette var en person politiet først lette etter, før de meldte at han var lokalisert .
AA170616 - På grunn av de store avstandene, må det nye embetet ha nødvendig kapasitet og kompetanse i Tromsø for å sikre ivaretakelse av brukerne og samhandling med regional stat som i stor grad er lokalisert i Tromsø, sier han.
SA170615 Det betyr altså at Kristoffersen er nektet tilgang til både treningsfasilitetene og det medisinske apparatet som er lokalisert ved Sognsvann i Oslo.
DB170615 Det betyr altså at Kristoffersen er nektet tilgang til både treningsfasilitetene og det medisinske apparatet som er lokalisert ved Sognsvann i Oslo.
BT170615 Det betyr altså at Kristoffersen er nektet tilgang til både treningsfasilitetene og det medisinske apparatet som er lokalisert ved Sognsvann i Oslo.
AP170615 Det betyr altså at Kristoffersen er nektet tilgang til både treningsfasilitetene og det medisinske apparatet som er lokalisert ved Sognsvann i Oslo.
AA170613 Jeg fikk beskjed i dag klokken 12.45 om at bagasjen var lokalisert og kommet fram til Værnes.
AP170611 Ingen av fondets eiendommer er lokalisert der.
AP170611 Ingen av fondets eiendommer er lokalisert der.
AP170608 Vedkommende er lokalisert , brakt i land og fikk førstehjelp på stedet.
AP170607 Klokken 6.30 melder NRK at feilen er lokalisert og at Telenor skal i gang med å rette den.
VG170606 - Vi fikk raskt lokalisert den skadede som ble overtatt av ambulanse.
AA170606 Sea King-helikopter har ikke lokalisert kvinnen som er i området i Overhalla.
VG170602 I 2014 var daværende politimester i Salten, engasjert i arbeidet for å etablere felles nødmeldesentral med alle tre nødetatene lokalisert i Bodø.
NL170602 Arbeidsgruppen har ikke hatt som en del av sitt mandat å si noe om hvordan UiTs hovedcampuser utenfor Tromsø skal være organisert, eller hvor ledelsen på fakultetene skal være lokalisert .
DB170601 Nødetatene er på stedet og har lokalisert paragliderpiloten.
VG170530 Ingen av selskapene er lokalisert i vårt politidistrikt, så det eneste vi kan gjøre er å dele det vi har funnet, og håpe at noen tar tak i det.
VG170530 I våre saker er de fleste tilbyderne i vesentlig grad lokalisert på Filippinene.
FV170530 Selskapene som driver denne typen cam-tjenester er lokalisert ulike steder i verden.
FV170530 De fleste er lokalisert på Filippinene.
DN170530 Fram til høsten skal han lede arbeidet med å identifisere alle ledd i den nordnorske beredskapsnæringen, finne hvor de er lokalisert og hvilke ressurser de rår over og kartlegge hva de kan gjøre i tillegg i til den sentrale beredskapen.
DB170530 I våre saker er de fleste tilbyderne i vesentlig grad lokalisert på Filippinene.
BT170530 Selskapene som driver denne typen cam-tjenester er lokalisert ulike steder i verden.
BT170530 De fleste er lokalisert på Filippinene.
AP170530 Selskapene som driver denne typen cam-tjenester er lokalisert ulike steder i verden.
AP170530 De fleste er lokalisert på Filippinene.
AP170530 Selskapene som driver denne typen cam-tjenester er lokalisert ulike steder i verden.
AP170530 De fleste er lokalisert på Filippinene.
AA170530 Når franskmennene mener å ha lokalisert en navngitt fransk IS-kriger, gis opplysningene videre til irakiske styrker, slik at de kan drepes eller stilles for retten.
AA170530 Vi fikk lokalisert leiligheten, og det viste seg at noen hadde brukt en røykmaskin der inne, sier innsatsleder på stedet Geir Arne Sjøhagen.
DB170528 - Vi har masse patruljer på alle kanter og prøver å få lokalisert det, sier operasjonsleder Cahtrine Silju i Oslo-politiet til Dagbladet.
VG170524 Politiet hadde lokalisert bilen ved hjelp av kameraene til Statens Vegvesen, og stoppet mannen i 70-årene.
NL170523 Det gir også UiT legitimitet som landsdelsdekkende at det teknologiske fakultetet er lokalisert til Nordland og Narvik.
AP170523 Tirsdag ettermiddag ble MacIntyre lokalisert på et sykehus.
DB170522 Styrken er at de er lokalisert der folk bor med kort innsatstid, fra alarmen går til de er på brannstedet, sier Madsen.
DB170522 Helsepersonell har lokalisert den skadde og tar ham med til behandling, forteller operasjonsleder i Sør-Trøndelag politidistrikt, Ebbe Kimo, til Dagbladet klokka 20.11.
DB170522 Helse har lokalisert og begynner å ta den skadde til behandling. fraktes ut på scooter regner jeg med.
BT170520 Første resirkulerende vindtunnel i Skandinavia ¶ Lokalisert på Voss ¶
NL170519 Derfor er planen om et samlende og koordinerende kompetansesenter lokalisert i Tromsø antakelig en riktig vei å gå.
SA170518 Karmel-instituttet er lokalisert på Moi i Rogaland, men har mange av sine støttespillere i Kristiansand-regionen.
NL170518 september tilbyr de årskurs i spillutvikling, lokalisert til gründerhuset Flow i Tromsø.
AP170518 Karmel-instituttet er lokalisert på Moi i Rogaland, men har mange av sine støttespillere i Kristiansand-regionen.
FV170517 Karmel-instituttet er lokalisert på Moi i Rogaland, men har mange av sine støttespillere i Kristiansand-regionen.
DB170515 Politiet melder klokka 03.00 at de fortsatt ikke har lokalisert stedet for smellet.
AP170515 Er ikke korpset lokalisert på skolen, får de ikke nye korpsbarn.
AP170513 Hotellet, som har plass til 400 gjester, er lokalisert på Skottlands vestkyst.
AP170512 Klokken 09 var tydeligvis problemet lokalisert , da Bane Nor estimerte at tunnelen kunne åpne ca. klokken 10.
SA170509 Begge selskap er lokalisert i Måltidets hus på Ullandhaug.
DA170509 Begge selskap er lokalisert i Måltidets hus på Ullandhaug, opplyser styreleder i Måltidets Hus, Per Ramvi i en pressemelding.
SA170508 Det er særdeles gledelig at vårt arbeidende team har lokalisert feilen.
FV170508 KRISTIANSAND : - Det er særdeles gledelig at vårt arbeidende team har lokalisert feilen.
DB170508 Akt person lokalisert .
AA170508 SinkabergHansen AS er et oppdrettsselskap lokalisert i Ytre Namdal, Bindal og Brønnøy med hovedkontor og produksjonsanlegg på Marøya i Nærøy kommune.
DB170506 - Vi hadde han lokalisert mange ganger etter at han rømte, men vi hadde ikke det riktige personalet.
DB170505 Sonarsøk fra ubåten « KNM Uredd » har lokalisert et objekt på havbunnen.
DB170504 Det handler om syv fotballklubber som spiller i Israels offisielle serie til tross for at de er lokalisert i de folkerettsstridige bosettingene på okkupert palestinsk område.
AA170504 Klokka 22.50 hadde ambulansen lokalisert båten under fergeleiet på Abelnes.
FV170503 Klokken 18.10 opplyser brannvesenet at de ikke fant røyken, men noen minutter senere ble den lokalisert .
AP170503 Klokken 22.50 hadde ambulansen lokalisert båten under fergeleiet på Abelnes.
FV170502 FOTO : 03811-tipser Brannen skjedde på området til venstre i bildet, hvor det er lokalisert laboratorium-bygg.
AA170501 Telemark bataljon er lokalisert på Rena leir i Åmot kommune og er den avdelingen i Brigade Nord med høyest beredskap og kortest reaksjonstid.
VG170430 - Det er lokalisert i området mellom Egersund og Flekkefjord, litt utenfor kysten.
SA170430 Fylket tilbyr derfor en komplett næringsklynge innenfor mat som Landbruksdirektoratet kan bli en naturlig del av, lokalisert midt i matfatet.
DA170430 Skjelvet ble lokalisert i området mellom Egersund og Flekkefjord ¶
DA170430 Det er lokalisert i området mellom Egersund og Flekkefjord, litt utenfor kysten, forteller vakthavende seismolog Tormod Kværna ved det norske seismiske observatoriet NORSAR til NRK.
AP170430 - Etter at vi fikk lokalisert leiligheten, gikk selve pågripelsen uten dramatikk, sier Årstein til Romerikes Blad.
AA170430 - Etter at vi fikk lokalisert leiligheten, gikk selve pågripelsen uten dramatikk, sier Årstein til Romerikes Blad.
AA170430 - Etter at vi fikk lokalisert leiligheten, gikk selve pågripelsen uten dramatikk, sier Årstein til Romerikes Blad.
DB170429 - Etter at vi fikk lokalisert leiligheten gikk selve pågripelsen uten dramatikk.
DA170426 Kombinasjonen av gode og stabile rammebetingelser for næringslivet og tilgang til kvalifisert arbeidskraft vil være avgjørende for om et selskap blir lokalisert i Norge eller i utlandet.
VG170422 Skolebarna skal flyttes til to skolebygg lokalisert midt i bykjernen, med ca. 400 elever hver.
VG170422 Instituttet viser videre til at der hvor målestasjonen står, som også er der de to skolebyggene er lokalisert , har høyest luftforurensning.
DB170422 Det som kanskje skiller seg litt fra de andre, er at fingeravtrykkleseren fortsatt er lokalisert på baksiden, som på Honor Note 8.
DN170419 - Vi har lokalisert feilen, men prøver nå å finne ut hva som har skjedd.
AP170419 Laks kan bli hankjønn på tre ulike måter, med sdy-genet lokalisert på kromosom 2, 3 eller 6.
AA170419 - Vi har lokalisert feilen, men prøver nå å finne ut hva som har skjedd.
AA170419 - Vi har lokalisert feilen, men prøver nå å finne ut hva som har skjedd, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til Nettavisen.
AA170419 - Vi har mistanke om at bjørnen er i området, men foreløpig er den ikke lokalisert , sier Aalbu til lokalradioen.
DB170418 Politiet skal ha lokalisert jenta ved å spore telefonen hennes.
AA170418 Talentsentrene er lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.
DB170413 Feilen ble lokalisert til Brynsbakken, like øst for sentralstasjonen.
VG170412 * Grovt sett er 95 prosent av alle taubaner lokalisert og brukt i alpine ski-anlegg.
AA170410 Redningsmannskaper fra Sea-King redningshelikopter fikk lokalisert henne og hentet henne ut. 22-åringen beskrives som fjellvant.
AA170410 Redningsmannskaper fra Sea-King redningshelikopter fikk lokalisert henne og hentet henne ut. 22-åringen beskrives som fjellvant.
FV170406 Disse ble etter hvert lokalisert av snøscooterpatruljene, og ytterligere to skiløpere som hadde gått seg vil ble tatt hånd om i det samme området.
DA170406 Selskapet oppgir å være et lokalt eggpakkeri som er lokalisert på Kverneland, med forretningsaddresse på Klepp.
DA170406 Nå foreslås det i stedet å la en ny nemnd, lokalisert i Bergen, overta dette ansvaret.
BT170404 - Det var røffe forhold, da vi hadde lokalisert båten var det vanskelig for oss å plukke dem opp på grunn av forholdene, sier Jørgen Nygård som er styrmann om bord på « Erik Bye ».
DN170403 Orchard Valley er en privateid virksomhet og har hovedkontor og produksjonsfasiliteter er lokalisert i Tenbury Wells i Storbritannia.
DB170330 Etter et omfattende søk med blant annet to kystvakthelikoptre ble krasjstedet torsdag lokalisert i Snowdonia-området i Rhinog-fjellene i Nord-Wales.
AA170330 Etter et omfattende søk med blant annet to kystvakthelikoptre ble krasjstedet torsdag lokalisert i Rhinog-fjellene i Nord-Wales.
DA170328 Selv om Stavanger mer enn gjerne skulle sett at det regionkontoret i Kulturrådet ble lokalisert i Stavanger, vil Tou Scene være en viktig aktør for å realisere nettopp det potensial som finnes av inntekter for regionens kunstnere.
AA170326 | Savnet 82-åring lokalisert på Melhus ¶ 82-åringen som ble meldt savnet fra sitt hjem i Trondheim, er kommet til rette i god behold.
AA170326 Da han ble lokalisert , hadde politiet satt i gang leting med redningshunder og mannskap fra Røde Kors.
DB170325 Alt beboerne i blokka trenger bare å gjøre er å gå til stasjonen, som er lokalisert fra sjette til åttende etasje, så er de på vei til jobb i rekordfart.
AP170325 Human Rights House Foundation er lokalisert i Oslo, og huser ifølge egne nettsider for tiden seks medlemsorganisasjoner av som jobber med ulike former for oppfølging av menneskerettigheter.
DN170323 PL 460 er lokalisert nær Vilje-feltet i Nordsjøen, der PGNiG har en eierandel på 24,243 prosent.
DA170322 Totalt er 37 av direktoratene nå lokalisert i Oslo eller har sitt hovedkontor her.
DA170322 Det er lokalisert i Tønsberg, ti mil med bil fra Oslo.
AA170322 De har lokalisert brannen og holder på å slukke den.
VG170319 Tidligere har det blitt kjent at Trump-administrasjonen skal så langt ha lokalisert 20 millioner dollar til byggingen av Mexico-muren.
VG170317 - Vi har lokalisert med stor sannsynlighet at problemene med pålogging til Itslearning ligger i Rogaland fylkeskommunes påloggingsløsning.
VG170316 Klokken 16.40 opplyste Hovedredningssentralen til iTromsø at én person var lokalisert og gravd frem.
DB170316 Sittestilling er lokalisert som problembarn nummer én.
DB170316 To personer fra dette turfølget skal altså ha blitt tatt av skredet, og begge personene er lokalisert og gravd fram. - Én person er gravd fram.
DB170316 Klokka 16.40 sier Hovedredningssentralen til iTromsø at én person er lokalisert og gravd fram.
DB170316 Ingen av dem er lokalisert .
DB170316 ¶ ATOMBOMER : Forskere og filmeksperter ved amerikanske Lawrence Livermore National Laboratory ( LLNL ), har lokalisert gradert filmmateriale av rundt 200 atomprøvesprengninger fra etterkrigstiden.
AP170315 Tre av de omkomne ble funnet etter kort tid, mens den fjerde ble lokalisert etter en omfattende leteaksjon.
AA170315 Tre av de omkomne ble funnet etter kort tid, mens den fjerde ble lokalisert etter en omfattende leteaksjon.
AA170313 Væpnet politiet rykket ut og fikk etter hvert lokalisert to av mennene fra gjengen, som da hadde løst seg opp.
VG170312 Lokalisert på toppen av Oslo er Holmenkollen en av Norges mest besøkte turistattraksjoner, men for Tande føles bakken fremmed.
VG170311 I alt 124 graver er lokalisert og etter en gjennomgang er 242 hodeskaller gravd opp.
AA170311 I alt 124 graver er lokalisert og etter en gjennomgang er 242 hodeskaller gravd opp.
VG170310 Munduk er blant de mest kjente, lokalisert nord på Bali.
DN170310 Johan Sverdrup er lokalisert i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Karmøy, og er et av de største feltene på norsk sokkel noensinne.
BT170310 Fylkesmannsembetet i Telemark og Vestfold slås sammen til ett embete lokalisert ett sted.
BT170310 Fylkesmannsembetene i Oppland og Hedmark slås sammen til ett embete lokalisert ett sted.
BT170310 Av dem er 21 ansatte i landbruksavdelingen lokalisert i Førde, mens de resterende 113 ansatte jobber i Statens Hus i Leikanger.
SA170307 Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtte for sine merutgifter ved å være lokalisert utenfor hovedstaden.
SA170307 Sjef for norsk sokkel i Statoil, Arne Sigve Nylund, på besøk i laboratoriet til Senter for økt oljeutvinning ( IOR-senteret - Improved Oil Recovery ) som er lokalisert ved Universitetet i Stavanger.
AA170307 Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtte for sine merutgifter ved å være lokalisert utenfor hovedstaden.
AA170307 Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtte for sine merutgifter ved å være lokalisert utenfor hovedstaden.
VG170306 I dag er ansvaret for dette feltet fortsatt spredt og pulverisert, og det er ingen som vet hvem som har ansvaret for denne knappen, og hvor den er lokalisert .
SA170306 Faraday Future er også lokalisert i California, nærmere bestemt Los Angeles.
FV170306 Faraday Future er også lokalisert i California, nærmere bestemt Los Angeles.
DA170306 Det første skoleåret er steinerbarna lokalisert på Barnebråten, spesielt tilrettelagt for de minste.
BT170306 Faraday Future er også lokalisert i California, nærmere bestemt Los Angeles.
AP170306 Faraday Future er også lokalisert i California, nærmere bestemt Los Angeles.
AA170306 Faraday Future er også lokalisert i California, nærmere bestemt Los Angeles.
BT170305 Også en rekke sentraladministrative oppgaver innen forskning og høyere utdanning som i dag er lokalisert til Oslo, skal flyttes ut.
VG170304 USAs ambassade i Israel er den eneste av rundt 200 amerikanske stasjoner rundt om i verden som ikke er lokalisert i en hovedstad.
DN170304 Sammen med kompetansemiljøet i Agder Energi og Nasjonal kommunikasjonsenhet i Lillesand kan det bygges opp et helt nytt selskap, lokalisert på Sørlandet, sa stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad, som allerede har satt i gang utredningsarbeid på Stortinget.
VG170302 Trump-administrasjonen skal så langt ha lokalisert 20 millioner dollar til byggingen av Mexico-muren.
VG170302 Pengene som foreløpig er lokalisert holder kun til en håndfull kontrakter for utvikling av prototyper og ikke til selve byggingen av muren, skriver nyhetsbyrået.
FV170301 Politiet jobber med å få lokalisert personene, sier Hyberg. 03811-tipser ¶
AP170301 klasse har sitt første skoleår lokalisert i steinerbarnehagene. » | « Elle » : Hinsides det meste ¶
AP170228 Mannen ble lokalisert og brakt om bord i et Sea King redningshelikopter rett før klokken 22.30 mandag, opplyser politiet i Sogn og Fjordane på Twitter.
AP170225 Gjennomgangen omfatter om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.
SA170223 Produksjonsanlegg er lokalisert i Hillevåg i Stavanger.
DN170223 På samme måte som det var viktige valg som ble tatt den gang oljevirksomheten ble lokalisert til Stavanger, ikke bare for Stavanger, men for Norge, er jeg overbevist som at dette vil være en riktig lokalisering for dette fondet.
DN170223 - Jeg har stått på selvfølgelig, for at dette skulle bli lokalisert i Stavanger.
BT170223 Utover de lokale finansarbeidsplassene som er skapt har fondet ikke hatt noen merkbare ringvirkninger i Bergensregionen og kunne i så måte like godt vært lokalisert i indre Sogn sammen med Fylkesmannsadministrasjonen for den nye Vestlandsregionen.
BT170223 Utover de lokale finansarbeidsplassene som er skapt har fondet ikke hatt noen merkbare ringvirkninger i Bergensregionen og kunne i så måte like godt vært lokalisert i indre Sogn sammen med Fylkesmannsadministrasjonen for den nye Vestlandsregionen.
AA170222 Da kjørte jeg drosje for et selskap lokalisert utenfor Trondheim.
AA170222 Men et innovasjonssenter lokalisert nært Gløshaugen er så avgjørende for Norges fremtid at de faglige argumenter må veie vesentlig tyngre enn drømmen om en ny bydel i Trondheim.
AA170222 Det er vel og bra, men ved Hesthagen vil senteret være lokalisert i umiddelbar nærhet til de fleste av SINTEFs øvrige konsernområder innen en rekke teknologiske fagfelt.
DB170217 Etter fem uker ble de lokalisert og barnet ble hentet ut.
AP170217 Disse etatene flyttes ut fra Oslo : Her vil de bli lokalisert
DN170216 Oppgaver og enheter skal blant annet vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet.
DN170216 Gjennomgangen omfatter om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.
DB170216 Språkrådet, Fredskorpset, Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de virksomhetene som skal vurderes lokalisert utenfor Oslo.
DB170216 De er lokalisert i sentrum av Oslo, og risikerer å bli flyttet til Trondheim, Stavanger eller Førde.
DB170216 Ifølge Cappelen spurte han ikke Jensen om den tidligere politilederen kunne ha kontroll rundt hasjlagrene og personene i hasjligaen som var lokalisert i Bærum.
DB170216 Språkrådet, Fredskorpset, Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de virksomhetene som skal vurderes lokalisert utenfor Oslo.
DA170216 Språkrådet, Fredskorpset, Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de virksomhetene som skal vurderes lokalisert utenfor Oslo.
DA170216 Om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.
DA170216 * Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet.
DA170216 Om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.
DA170216 * Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet.
DA170216 Språkrådet, Fredskorpset, Likestillings- og diskrimineringsnemnda er blant de virksomhetene som skal vurderes lokalisert utenfor Oslo.
DA170216 Om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.
DA170216 * Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet.
AP170216 Gjennomgangen omfatter om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.
AP170216 Gjennomgangen omfatter om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.
AP170215 I Trøndelag er det imidlertid bred enighet om at Steinkjer er regionens valg når det gjelder å få lokalisert landbruksforvaltningen.
AA170215 I Trøndelag er det imidlertid bred enighet om at Steinkjer er regionens valg når det gjelder å få lokalisert landbruksforvaltningen.
BT170213 Kulturrådet selv anbefalte at « Kreativt Norge » skal legges til Vestlandet, lokalisert i Bergen eller Stavanger.
AA170213 Blant annet er Film in Norway, et produksjonsselskap som tiltrekker seg internasjonale filmprodusenter, lokalisert i Trondheim.
DA170212 Det er ennå uklart hvordan den omkomne ble lokalisert , men ved 06.00-tiden ble det gjort funn av en person på tre meters dyp, og den omkomne er tatt opp av vannet og fraktet tilbake av letemannskaper.
DN170210 Conception vil ha Toledo " lokalisert , pågrepet og sperret inne " umiddelbart.
AA170210 Concepcion vil ha Toledo " lokalisert , pågrepet og sperret inne " umiddelbart.
DB170201 Lokalisert helt sør i Frankrike er Languedoc-Roussillon på ingen måte fremmed for vanskelige værforhold, men den hete og intense sidevindskrigen fra Tour of Qatar ( avlyst i 2017 ) er nok ikke et forventet scenario på disse veiene, hvor kun fire lag fra WorldTouren vil barke sammen de neste fem dagene.
AP170127 Da er karakterene endelig lokalisert og analysert, og det på en, både for meg og Torvald, TOTALT ukjent nettside : itslearning #barenavnet.
BT170126 Lokalisert på Kokstad i Bergen, i Sarpsborg og Kristiansand.
DB170125 Oslos høyere BNP per innbygger og sysselsatt kan altså ikke forklares med at hovedkontorene til de fleste norske store bedrifter er lokalisert i Oslo.
DB170125 Men selv om det er riktig at en fjerdedel av statlige jobber er lokalisert i Oslo, så betyr ikke dette nødvendigvis at verdiskapningen fra statlige arbeidsplasser har et netto positivt bidrag til Oslos verdiskapning per innbygger og sysselsatt.
DB170125 En annen myte er at Oslos verdiskapning blir kunstig høy fordi statens virksomheter er lokalisert i hovedstaden.
BT170124 I løpet av det siste døgnet har redningsmannskaper lokalisert ytterligere fem omkomne i den snødekte hotellbygningen.
DB170123 I tillegg kommer at det meste av statlig byråkrati er lokalisert i hovedstaden.
DB170121 JEEP : Bilen som skuddene ble avfyrt fra ble lokalisert ikke langt fra åstedet.
DB170120 Mannen som ble meldt savnet etter at båten hans gikk tom for diesel, er lokalisert ved Radøy i Hordaland.
DB170119 Personen er lokalisert ved hjelp av et redningshelikopter, men det er på grunn av kraftig vind ikke mulig å lande i området.
DB170118 Senteret for skjelvet er lokalisert under landsbyene Monte, Capitignano, Campotosto og Amitrice.
BT170118 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( NKOM ) sier feilen er lokalisert og det jobbes med å rette denne opp.
FV170116 Karmel-instituttet er lokalisert på Moi i Rogaland, men har mange av sine støttespillere i Kristiansand-regionen.
FV170116 Karmel-instituttet er lokalisert på Moi i Rogaland, men har mange av sine støttespillere i Kristiansand-regionen.
SA170106 Klokka 14.05 uttalte Svein Nesse, vaktleder i Rogaland Brann og Redning IKS, at de hadde lokalisert en person som lå i vannet.
SA170106 Klokka 14.05 uttalte Svein Nesse, vaktleder i Rogaland Brann og Redning IKS, at de hadde lokalisert en person som lå i vannet.
DB170104 ( Dagbladet ) : Astronomer har nå lokalisert kilden til et mystisk objekt som sender ut hurtige radiobølger med like mye energi som 500 soler.
AP161212 Men det er nettopp det denne nye åpenheten er, et storbyfenomen ! får jeg klar beskjed om da jeg oppsøker Beijing LGBT Center, lokalisert i en romslig leilighet nord i hovedstaden.
AP161028 Fiskebein ned til 0,2 millimeter blir lokalisert og en robot vannskjærer ut beinene og lager porsjoner av fileten.
AP160913 Attensi AS er lokalisert i Forskningsparken i Oslo, med filialer i Sverige og USA.
AP160910 Finanstilsynet og Norges Bank er lokalisert i det samme bygget i Oslo sentrum : ¶
AP160910 Finanstilsynet og Norges Bank er lokalisert i det samme bygget i Oslo sentrum : ¶
SA160624 PANORAMA : Kombinert kjøkken og oppholdsrom og er lokalisert på et høyere plan, med panoramautsikt over havet til sør og vest.
AP160624 PANORAMA : Kombinert kjøkken og oppholdsrom og er lokalisert på et høyere plan, med panoramautsikt over havet til sør og vest.
AA160506 Lokalisert på vestsiden av bysenteret - ti minutter med buss fra Trinity College - ligger det ærverdige Royal Hospital Kilmainham, hvor museet holder til.
AP160407 Samlet vil EAT-teamet i løpet av første halvår 2016 bestå av 20 personer lokalisert i nye kontorer i Oslo, samt flere ansatte i Stockholm og London.
AP160407 Samlet vil EAT-teamet i løpet av første halvår 2016 bestå av 20 personer lokalisert i nye kontorer i Oslo, samt flere ansatte i Stockholm og London.
AP160301 Driftsoperatør, vektertjeneste og helse vil være lokalisert i et administrasjonsbygg ved hovedporten.
DA160231 Fra nyttår vil den felles 110-sentralen være midlertidig lokalisert på Lysaker, til 110-sentralene samlokaliseres med politiets nødsentral på Grønland om fem år.
SA160225 Volvo skal kjøre ut et testprogram med den helt nøkkelløse bilen i år, i samarbeid med et bildelingsselskap som er lokalisert ved Göteborg flyplass.
AP160223 Sinaifjellet som er omtalt i Bibelen, er ikke blitt lokalisert geografisk, og innen jødisk tradisjon har det heller ikke vært særlig interesse for å finne det.
AA160223 Sinaifjellet som er omtalt i Bibelen, er ikke blitt lokalisert geografisk, og innen jødisk tradisjon har det heller ikke vært særlig interesse for å finne det.
DN160201 Venturekapital-selskap lokalisert i skatteparadiset Guernsey, men med svensk opphav.
AP160118 Det sentrale er hvordan oppgaveløsningen er organisert, ikke nødvendigvis hvor den er lokalisert .
AP160118> Det sentrale er hvordan oppgaveløsningen er organisert, ikke nødvendigvis hvor den er lokalisert .