AP170913 Det oppsto en liten logistikk-krise , men takket være gode hjelpere løste det seg.