DA171215 Det er desperate rop fra mennesker som har havnet i en vanskelig livssituasjon og som forteller at de knapt har råd til mat.
DN171213 Medarbeideren har tatt ansvar for sine tidligere handlinger, bedt om unnskyldning og radikalt forandret sin livssituasjon , sier hans nye sjef i en uttalelse sendt til DN.
DB171213 Han har tatt ansvar for sine tidligere handlinger, bedt om unnskyldning og radikalt forandret sin livssituasjon .
DB171213 Han har tatt ansvar for sine tidligere handlinger, bedt om unnskyldning og radikalt forandret sin livssituasjon .
AP171213 Formålet med behandlingen er å erstatte de ulovlige stoffene med beslektede legemidler, bidra til at de avhengige får økt livskvalitet og hjelp til å endre sin livssituasjon .
AA171212 I tillegg til at unge mennesker får et lite puff i ryggen og hjelp til å ta tak i sin egen livssituasjon , har aktivitetsplikten også betydd mye for hvordan ansatte i NAV ser på sin egen rolle.
NL171204 Familier som har en stabil livssituasjon , som er enslige, gifte, samboere, likekjønnede par, familier som ikke har barn eller som har flere barn.
VG171202 - Det er et menneske i en svært vanskelig livssituasjon , og om regelverket virkelig pålegger kvinnen å sterilisere seg i en alder av 34 år bør reglene endres, sier Andersen til VG.
AP171127 Men også når man ser på hvordan innvandrerbefolkningen selv oppfatter sin livssituasjon , er det grunn til å glede seg.
NL171123 Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk.
DN171122 - Det som har fremkommet nå er at profilen, siden han kom til oss, radikalt endret sin livssituasjon .
DB171121 Profilen har, siden han kom til SVT, endret sin livssituasjon radikalt, og har også håndtert sine alkoholproblemer, fortsetter sportssjefen.
AP171121 Men om den virker like godt for elever i en krevende livssituasjon , er de mer uenige om, ifølge rapporten.
AA171118 Det ansvaret vi selv har for egen helse og livssituasjon , er alltid følsomt.
DB171117 I straffutmålingen legger lagmannsretten « noe vekt » i formildende retning på at « trusselen framstår som situasjonsbetinget og framsatt i affekt, i en åpenbart vanskelig livssituasjon ».
AP171117 Lagmannsretten er enig med tingretten i at innlegget skulle forstås som en trussel, men at den er framsatt i affekt i en åpenbart vanskelig livssituasjon .
AA171117 Lagmannsretten er enig med tingretten i at innlegget skulle forstås som en trussel, men at den er framsatt i affekt i en åpenbart vanskelig livssituasjon .
SA171116 Danskene er uten kontrakt og står fritt til å forlate klubben, mens en endret livssituasjon gjør at spissen Kjell Rune Sellin vurderer å be om at hans avtale blir avsluttet ett år før tiden.
SA171116 Danskene er uten kontrakt og står fritt til å forlate klubben, mens en endret livssituasjon gjør at spissen Kjell Rune Sellin vurderer å be om at hans avtale blir avsluttet ett år før tiden.
FV171116 Danskene er uten kontrakt og står fritt til å forlate klubben, mens en endret livssituasjon gjør at spissen Kjell Rune Sellin vurderer å be om at hans avtale blir avsluttet ett år før tiden.
AP171116 Danskene er uten kontrakt og står fritt til å forlate klubben, mens en endret livssituasjon gjør at spissen Kjell Rune Sellin vurderer å be om at hans avtale blir avsluttet ett år før tiden.
AA171116 Danskene er uten kontrakt og står fritt til å forlate klubben, mens en endret livssituasjon gjør at spissen Kjell Rune Sellin vurderer å be om at hans avtale blir avsluttet ett år før tiden.
DA171110 Det er en del av kvinners livssituasjon , det viser mangel på kvinnefrigjøring og kontroll over egen kropp og seksualitet, sier hun. 97 prosent av verdens utrygge aborter ble utført i afrikanske, asiatiske og latinamerikanske land.
DA171107 Ifølge Festspillene er « The Road Is Just a Surface » et musikkdramatisk verk som utforsker « opplevelsen av å være fanget i en emosjonelt fastlåst livssituasjon og lengselen etter å komme ut av denne ».
BT171106 I en slik fortvilet livssituasjon må et samfunn stille opp.
BT171031 Slik jeg ser det er det bra at vi har muligheter for å variere språk ut fra alder, bosted, kontekst, livssituasjon osv.
VG171029 - Stine Sofies Stiftelse retter seg mot en gruppe mennesker som er i en svært vanskelig livssituasjon .
BT171029 Men enkelte elever har en så presset livssituasjon at læring kommer i andre rekke.
NL171025 Det ligger i menneskets natur å oppfatte sine problemer målt ut fra egen livssituasjon .
DB171017 Her er målgruppen førstegangsforeldre med utfordringer knyttet til egen oppvekst eller nåtidig livssituasjon som vi vet kan oppleve overgangen til foreldreskapet som særlig krevende.
NL171016 Det kan bety oppsigelser ved kontoret i Tromsø, der det hver eneste dag legges ned en formidabel jobb for å rehabilitere mennesker i en sårbar livssituasjon .
AA171010 Som student er du i en krevende livssituasjon , hvor du må klare deg selv og møte forventninger fra alle kanter.
VG171005 Men jeg er i en livssituasjon og arbeidssituasjon som gjør det vanskelig for meg å ta det ansvaret nå.
AP171004 - Jeg var i en vanskelig livssituasjon og ville gjøre prosessen så enkel som mulig.
DB170927 Politiet etterforsker hvorvidt kvinnene lot seg prostituere frivillig eller om det var en livssituasjon som involverte dem i virksomheten.
AA170919 I et velferdsperspektiv er det en normal tilnærming å være tett på mennesker som av medisinske årsaker ikke er A4 verken i sykdomsbilde eller livssituasjon .
VG170918 I en åpenhjertig video på Instagram forteller stjernen at han nå befinner seg i en livssituasjon som føles som å ha en målskive på ryggen.
DB170904 En empatisk person, gjerne med litt livserfaring, som kan vise genuin interesse for din livssituasjon .
AA170901 I en stor undersøkelse tidlig på 2000-tallet går det frem at beslutning om å flytte ofte er styrt av forhold i folks individuelle livssituasjon , og at ytre tvingende omstendigheter kan ha mindre betydning.
DA170830 Boka er skrevet i samarbeid med stiftelsen Rettferd for taperne, som jobber for at personer som føler seg som tapere skal få bedret sin livssituasjon .
NL170828 Jeg savner for eksempel at andre partier, fremfor alt på venstresiden, anerkjenner at vi nordmenn er en del av verdens absolutte elite med et forbruk som direkte påvirker andres livssituasjon negativt i dag.
DB170825 Mennesker i en dårlig livssituasjon trenger hjelp til å bedre i denne situasjonen.
DB170825 Jo flere av de åtte typene traumatiske barndomsopplevelser du utsettes for, desto større blir både risikoen for en dårlig livssituasjon som voksen og alvorlighetsgraden av dine problemer.
DB170825 For det første ble det konstatert en direkte link mellom traumatiske barndomsopplevelser og dårlig livssituasjon som voksen.
DB170825 Anerkjennelsen av hvilke tidlige opplevelser som ligger bak en dårlig livssituasjon som voksen, strekker seg imidlertid lengre enn til politikken.
DA170825 Livssituasjon preger valget ¶
DA170821 Men det er få som ønsker å stå fram med fullt navn og fortelle om sin livssituasjon .
DA170821 Hele min livssituasjon gjør at mange skygger banen.
DA170821 Men det er få som ønsker å stå fram med fullt navn og fortelle om sin livssituasjon .
DA170821 Hele min livssituasjon gjør at mange skygger banen.
DB170816 Tross avsløringene om kokainbruk og en problematisk livssituasjon , fikk Myrvold kontrakt med Stavanger Oilers.
DB170814 Utstillingen retter søkelys mot hvordan det å få barn så tidlig påvirker jentenes livssituasjon , helse og framtidsutsikter.
AA170812 Vi forventer at staten som arbeidsgiver opptrer profesjonelt og forutsigbart med respekt for ansatte og deres livssituasjon .
SA170727 - Det er familie- og livssituasjon som gjør at jeg forlater Notodden, uten at jeg vil utdype det noe nærmere, sier Hoseth til Bergens Tidende.
BT170727 - Det er familie- og livssituasjon som gjør at jeg forlater Notodden, uten at jeg vil utdype det noe nærmere, sier Hoseth til Bergens Tidende.
AP170727 - Det er familie- og livssituasjon som gjør at jeg forlater Notodden, uten at jeg vil utdype det noe nærmere, sier Hoseth til Bergens Tidende.
AP170727 - Det er familie- og livssituasjon som gjør at jeg forlater Notodden, uten at jeg vil utdype det noe nærmere, sier Hoseth til Bergens Tidende.
DA170726 - Millioner av flyktningbarn blir fast i en livssituasjon der de ikke ser seg selv som et individ.
DB170723 - Vi vet at det å vokse opp i usikkerhet og midlertidighet med foreldre i en krevende livssituasjon ikke er bra. og det kan i noen tilfeller gå ut over omsorgsevnen.
DA170723 - Vi vet at det å vokse opp i usikkerhet og midlertidighet med foreldre i en krevende livssituasjon ikke er bra. og det kan i noen tilfeller gå ut over omsorgsevnen.
DA170723 - Vi vet at det å vokse opp i usikkerhet og midlertidighet med foreldre i en krevende livssituasjon ikke er bra. og det kan i noen tilfeller gå ut over omsorgsevnen.
DB170719 Det kan oppleves ydmykende i en fra før vanskelig livssituasjon .
DB170718 Dalitene har utgjort - og er fremdeles - størstedelen av Indias fattige, men har fått en markant bedret livssituasjon .
VG170716 - Jeg har tenkt mye på at om jeg hadde fått disse pengene tidligere, ville jeg kunne hatt en bedre livssituasjon alle disse årene, sier Tvilde, som har proteser i begge knær og gjerne skulle hatt litt hjelp i hverdagen.
DA170715 - Den norske regjerings håndtering av « fredsavtalen » til Kina og Liu Xiaobos livssituasjon og helse fremstår som pinlig unnfallenhet, sier han til ABC Nyheter.
AA170714 - Den norske regjerings håndtering av " fredsavtalen " til Kina og Liu Xiaobos livssituasjon og helse fremstår med pinlig unnfallenhet, sier Nygaard til ABC Nyheter.
DB170710 Bøter og eventuell bøtesoning gir liten mening for mennesker i en slik livssituasjon .
VG170707 Både Johansen og Nordnes har de siste månedene vært forberedt på en ny livssituasjon etter sommeren, da lisensen deres egentlig skulle gå ut.
DB170705 SV-nestleder Kjersti Bergstø uttalte i VG den 18.3.17 : « Likestilling handler om trygge, forutsigbare, gode arbeidsforhold, faste og fulle stillinger og et arbeidsliv med rammer som gjør at man kan delta som kvinner og med forskjellig livssituasjon .
VG170630 Det er ikke enhver form for diskriminering som gir rett til opphold i Norge, men mer alvorlige trusler mot liv, helse eller livssituasjon .
AP170630 Formålet er å motivere sosialhjelpsmottagere til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon , og styrke muligheten for overgang til arbeid eller utdanning.
AP170630 Formålet er å motivere sosialhjelpsmottagere til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon , og styrke muligheten for overgang til arbeid eller utdanning.
DB170625 Å leve uten lovlig opphold er i seg selv svært vanskelig, en slik utrygg livssituasjon kan både skape og opprettholde helseproblemer.
BT170625 Vi jobber med andre direktorater for at ulike statlige satsinger på velferd sammen kan bidra til en stabil bolig- og livssituasjon for barnefamilier.
BT170625 Målet er at de kommunale tjenestene samlet kan bidra til en bedre livssituasjon for disse familiene.
DB170622 De bytter statistikk, ikke livssituasjon .
BT170616 DELER : I en presset livssituasjon blir blogging og publisering av bilder og film en kanal for frustrasjon og engstelse.
VG170613 - Dette handler om tre enkeltpersoner, med ulik bakgrunn og livssituasjon .
DB170606 Rommet er tapetsert med ikoniske friser som viser flyktningenes livssituasjon .
VG170605 - Jeg har ansvar for min egen livssituasjon , og da stillingen i Avinor Flysikring ble lyst ut, daglig leder for Remote Tower Center i Bodø, søkte jeg denne.
BT170602 Ett problem må jeg likevel ta opp fordi det påvirker hele min livssituasjon ( og sikkert mange andres ) : Jeg kan aldri planlegge dagen min.
DB170531 Mennesker som begår kriminelle handlinger befinner seg ofte i en svært vanskelig livssituasjon med rusmisbruk, fattigdom, manglende utdannelse og psykiske lidelser.
VG170526 Fremstillingen av Ina og hennes livssituasjon er til dels veldig godt skrevet : Barns redsel og usikkerhet - men også handlekraft og styrke - i møte med uforutsigbare og truende voksne.
SA170524 Det skal bli tak over hodet til enhver livssituasjon , lommebok og smak, og det må selvsagt være et bredt utvalg.
VG170521 Jeg erfarer mennesker som er i en svært, svært vanskelig livssituasjon med depresjoner og som over lengre perioder er sykmeldte og alene, som følge av det bestialske drapet på broren.
AA170515 Men det må slik retten ser det, tas i betraktning at hun har vært og fremdeles må anses for å være i en særskilt sårbar livssituasjon , fastslår tingretten.
SA170512 Vanskelig livssituasjon
SA170512 Mennesker som ofte er i en vanskelig livssituasjon og som trenger penger til mat.
SA170504 DEBATT : Hadia Tajik har en mulighet til å sørge for at de ureturnerbare, voksne kvinnene får det de trenger - å komme ut av en ydmykende og uverdig livssituasjon ved å få rett til å arbeide.
SA170502 Vi snakker med pårørende, vi rådfører oss med hverandre og med legene, vi syr sammen et tilbud som skal gi pasienten det beste grunnlag for å mestre sin livssituasjon .
SA170502 Min trener trenger å vite alt om min livssituasjon , sa Kalla på pressekonferansen.
DB170502 De skriver om seg selv og om sin livssituasjon , og hva de kan bidra med som kjæreste.
AP170502 Min trener trenger å vite alt om min livssituasjon , sa Kalla på pressekonferansen.
AA170421 - Kommunen mener å ha gjort det den skulle og burde ut ifra den kunnskap kommunen hadde om hennes livssituasjon , sier advokat Roald Angell.
VG170420 - Kommunen mener å ha gjort det den skulle og burde ut ifra den kunnskap kommunen hadde om hennes livssituasjon , sier Angell til VG.
BT170420 Men jeg er fryktelig uenig i at vi skal la vår rystelse av dokumentaren gi utslag i at vi straffer og trakker på ofre for kriminaliteten vi vil til bunns i og dem som er uskyldige, men i en desperat livssituasjon .
DB170419 Premien er samlet den nest største pengepremien i noe spill i Norge, og de ti vinnerne som får omtrent 27,5 millioner hver, vil nå få bistand og veiledning for å håndtere sin nye livssituasjon , melder Norsk tipping.
DB170410 Akkurat nå er jeg svært tilfreds med egen livssituasjon , og er veldig forelsket i København.
VG170405 Klareringsavgjørelser er ofte av avgjørende betydning for en persons livssituasjon og videre yrkeskarriere.
DB170401 Jobben har riktignok aldri stått på min offisielle CV, men slik min livssituasjon var den gang, ga den ingen negative konsekvenser.
VG170328 En av begrunnelsene for innføring av omsorgssentrene var nettopp at et styrket tilbud i den første fasen barna bor i landet kunne bidra til å forebygge psykososiale problemer og kriminalitet, samt bidra til en god og trygg livssituasjon og oppvekst i Norge.
BT170325 Det Krüger har dokumentert, er hvordan musikk kan gi barn og ungdom i utsatt livssituasjon et fast holdepunkt, der det i tillegg er legitimt å snakke eller synge om det aller vanskeligste.
AA170323 Av disse er omtrent halvparten allerede i en arbeidsrettet aktivitet, mens den andre halvparten dels er under utredning for sin livssituasjon eller er klar for en aktivitet.
AA170323 Av de resterende knappe 500 ungdommene er det 200 som av ulike grunner ikke kan være i en aktivitet, enten fordi de har for store utfordringer knyttet til ulike livsproblemer, fordi de er på vei over i jobb eller i en ny livssituasjon uten sosialhjelp, eller fordi de mottok sosialhjelp som en « engangsytelse » en enkelt måned.
DB170321 Aktuelle temaer i kurset er : bruddprosessen, kommunikasjon, barnas livssituasjon og foreldresamarbeid.
AA170321 Tommy Rodahl : - Det har vært en presset livssituasjon til tider ¶
BT170319 - Det er meningsløst å kriminalisere mennesker som ruser seg og har en vanskelig livssituasjon .
AA170319 - Det er meningsløst å kriminalisere mennesker som ruser seg og har en vanskelig livssituasjon .
AA170319 - Det er meningsløst å kriminalisere mennesker som ruser seg og har en vanskelig livssituasjon .
VG170318 - Vi mener at likestilling handler om trygge, forutsigbare, gode arbeidsforhold, faste og fulle stillinger og et arbeidsliv med rammer som gjør at man kan delta som kvinner og med forskjellig livssituasjon , sier Bergstø.
AA170317 Hun håper spillet skal spre litt glede blant barn i en dramatisk livssituasjon
AA170315 Kronprinsen understreket at det å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon krever både empati, kompetanse og respekt for selvbestemmelse.
AA170315 Han framsnakket alle som bruker livet sitt på å hjelpe andre mennesker i en vanskelig livssituasjon .
SA170314 Jonathan har et håp om en annen livssituasjon .
AA170313 Tommy Rodahl : - Det har vært en presset livssituasjon til tider ¶
DB170310 Lovgivernes intensjon med BPA er klart formulert i rettighetsfestingen til BPA : « Det som særpreger tjenesten er den økte muligheten arbeidslederrollen gir brukeren til innflytelse over egen livssituasjon .
BT170310 Men at godt voksne mennesker kan sitte og le og fjase av rusmisbrukeres livssituasjon , klarer jeg faktisk ikke forstå meg på.
BT170310 I dagens samfunn virker det som om det er blitt greit å kritisere, rakke ned på og håne mennesker basert på livsvalg eller livssituasjon .
AA170309 - Studenter er i en spesiell livssituasjon .
AA170305 Tommy Rodahl : - Det har vært en presset livssituasjon til tider ¶
AA170304 - Det har vært en presset livssituasjon til tider ¶
DB170301 Etaten hadde vist svært stor forståelse for hans vanskelige livssituasjon og gjorde det de kunne for å tilpasse arbeidssituasjonen de spesielle omstendighetene familien var havnet i.
DA170301 Det er elever som er i en vanskelig livssituasjon , sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl.
SA170228 LAHTI : Alle som har vært på et lag, vet hvor komplisert og utmattende det kan være : En drøss med - i dette tilfellet - kvinner i forskjellig alder og livssituasjon og med forskjellig bakgrunn, oppførsel og toppetasje settes sammen med beskjeden : Få det til å fungere.
FV170228 LAHTI : Alle som har vært på et lag, vet hvor komplisert og utmattende det kan være : En drøss med - i dette tilfellet - kvinner i forskjellig alder og livssituasjon og med forskjellig bakgrunn, oppførsel og toppetasje settes sammen med beskjeden : Få det til å fungere.
BT170228 LAHTI : Alle som har vært på et lag, vet hvor komplisert og utmattende det kan være : En drøss med - i dette tilfellet - kvinner i forskjellig alder og livssituasjon og med forskjellig bakgrunn, oppførsel og toppetasje settes sammen med beskjeden : Få det til å fungere.
AP170228 LAHTI : Alle som har vært på et lag, vet hvor komplisert og utmattende det kan være : En drøss med - i dette tilfellet - kvinner i forskjellig alder og livssituasjon og med forskjellig bakgrunn, oppførsel og toppetasje settes sammen med beskjeden : Få det til å fungere.
AA170226 Det har vært en rimelig presset livssituasjon til tider, legger han til.
AA170226 | - Det har vært en presset livssituasjon til tider ¶
DB170225 Marstrander tenker samtidig at tanken om hva som er drømmejobben kan forandre seg i løpet av livet, og hva som passer din livssituasjon .
DB170225 Jobb tilpasset livssituasjon
DB170224 Og man ser helt bort ifra at dette i hovedsak handler om enkeltskjebner i en ofte svært krevende livssituasjon .
VG170223 I Ungdata-undersøkelsene blir ungdom spurt om forhold som gjelder deres liv og livssituasjon .
AA170223 I Ungdata-undersøkelsene blir ungdom spurt om forhold som gjelder deres liv og livssituasjon .
VG170220 - Kvinnen har eller blir satt i en vanskelig livssituasjon .
VG170218 Det å åpne hjemmet for et barn som hadde hatt en tøff livssituasjon , har gitt Julie M.
VG170217 - Kvinnen har eller blir satt i en vanskelig livssituasjon .
DA170210 Det kan gjelde tannlegeregninger som umiddelbart må betales, eller at en plutselig havner i en vanskelig livssituasjon .
DB170119 Hvilke konsekvenser sexsalg får for den enkelte er nært knyttet til egen livssituasjon før, under og etter at prostitusjonen har funnet steds, sier Bjørg Norli.
BT170118 I stedet for at de får en stabil livssituasjon og mulighet til å bli integrert i samfunnet, får de beskjed om at forholdene i Somalia er blitt bedre og at de må dra tilbake.
DB170112 uke vil abortnemndene kunne tillate abort av hensyn til kvinnens helse og/eller til kvinnens livssituasjon .
DB170111 Dagbladet har i flere artikler belyst eldres livssituasjon og de utfordringene samfunnet vil møte med en stadig eldre befolkning.
BT170111 Noen plager skyldes den farlige reisen til Norge, men flere er forårsaket av deres livssituasjon i Norge.
BT170105 Men i motsetning til det negative sprit og narkotika gir, så ga spill meg mot og mening i en vanskelig livssituasjon .
BT161001 Om LAR oppriktig er drevet av gode intensjoner, er det i min interesse at de kjenner meg best mulig, kjenner min livssituasjon og hvor jeg er i behandlingen.
BT161001 Mellom pasient og fastlege bør det være tilstrekkelig kompetanse til å se hvordan man best kan oppnå en bedre livssituasjon og bedre fysisk og mental helse.
BT161001 Om LAR oppriktig er drevet av gode intensjoner, er det i min interesse at de kjenner meg best mulig, kjenner min livssituasjon og hvor jeg er i behandlingen.
BT161001 Mellom pasient og fastlege bør det være tilstrekkelig kompetanse til å se hvordan man best kan oppnå en bedre livssituasjon og bedre fysisk og mental helse.
AP160928 Gang etter gang, uansett alder, karrierested eller livssituasjon , dreier teksten tilbake til de psykiske utfordringene som preget faren, og som plager Bruce.
AP160917 Formålet med behandlingen er å erstatte de ulovlige stoffene med beslektede legemidler, bidra til at de avhengige får økt livskvalitet og hjelp til å endre sin livssituasjon .
AP160831 Jeg heier på de sykehjemmene med utradisjonelle tiltak, som gir beboerne flere opplevelser og en bedre livssituasjon .
AP160831 - Dette kan ofte være et større inngrep i deres livssituasjon enn hva et kortvarig opphold ved utlendingsinternatet utgjør.
AP160831 - Dette kan ofte være et større inngrep i deres livssituasjon enn hva et kortvarig opphold ved utlendingsinternatet utgjør.
AP160708 Like god grunn som vi har til å karakterisere dette som åndelig svindel for å forføre mennesker i en vanskelig livssituasjon .
SA160521 Hvilke valg man tar avhenger blant annet av alder og livssituasjon , og om det er hverdag eller fest, sier Rognlien.
BT160521 Hvilke valg man tar avhenger blant annet av alder og livssituasjon , og om det er hverdag eller fest, sier Rognlien.
AP160521 Hvilke valg man tar avhenger blant annet av alder og livssituasjon , og om det er hverdag eller fest, sier Rognlien.
AP160426 Og så er det noen, med helse- eller livssituasjon som bør kunne bosettes i land som Norge.
SA160414 I UNICEFs store internasjonale rapport om barns levekår er barn i alderen 11 til 15 år bedt om å vurdere egen livssituasjon på en skala fra 1 til 10, der livskvalitet på 4 eller lavere ses på som dårlig.
SA160414 I Norge er det bare 4,5 prosent som opplever egen livssituasjon som dårlig, bare nederlandske barn kan slå det, med 4,4 prosent, mens greske og australske barn er på samme nivå i selvopplevd livskvalitet som norske barn.
FV160414 I UNICEFs store internasjonale rapport om barns levekår er barn i alderen 11 til 15 år bedt om å vurdere egen livssituasjon på en skala fra 1 til 10, der livskvalitet på 4 eller lavere ses på som dårlig.
FV160414 I Norge er det bare 4,5 prosent som opplever egen livssituasjon som dårlig, bare nederlandske barn kan slå det, med 4,4 prosent, mens greske og australske barn er på samme nivå i selvopplevd livskvalitet som norske barn.
AP160305 - Det er selvfølgelig noen som er i en sånn livssituasjon at de ønsker å selge, men generelt trives folk så godt i strøket at jeg tror det vil bli vanskelig å få dem til å selge.
AP160305 - Det er selvfølgelig noen som er i en sånn livssituasjon at de ønsker å selge, men generelt trives folk så godt i strøket at jeg tror det vil bli vanskelig å få dem til å selge.
AP160228 Lovforslaget som nå er nedstemt innebærer også at dommere ikke lenger skal kunne vurdere hvorvidt utvisning er et rettmessig tiltak vurdert ut fra lovbryterens livssituasjon og alvorlighetsgraden i lovbruddet.
AP160228 Bern ( NTB-Reuters-AFP ) : Sveitsiske velgere ligger an til å si nei til et forslag som vil bety at småkriminelle utenlandske statsborgere blir utvist fra landet uten hensyn til hvilken livssituasjon de er i.
FV160224 - Kultur springer dessuten ut fra livssituasjon .
SA160223 - Kultur springer dessuten ut fra livssituasjon .
AP160223 - Kultur springer dessuten ut fra livssituasjon .
AP160208 - Petter Nyquist gir vesentlige bidrag til å synliggjøre og forstå mennesker i en utsatt livssituasjon .
AP160204 Likevel legges det vekt på morsrollen, og domstolene viser større forståelse for mors vanskelige livssituasjon enn fars.
SA160125 Mødre kan være veldig raske med å dømme andre mødre, prakke på dem sine egne standarder helt uten å kjenne til den andres livssituasjon eller behov, sier 39-åringen.
FV160125 Mødre kan være veldig raske med å dømme andre mødre, prakke på dem sine egne standarder helt uten å kjenne til den andres livssituasjon eller behov, sier 39-åringen.
AP160125 Mødre kan være veldig raske med å dømme andre mødre, prakke på dem sine egne standarder helt uten å kjenne til den andres livssituasjon eller behov, sier 39-åringen.