VG171017 Så fulgte hundre år med ydmykelser i rollen som dum indianer med gebrokkent engelsk i litteraturen og på film.
VG171016 - Hvis man leser litteraturen og har bevart litt selvstendig tenkning, kan man ikke gjøre annet enn å si at holocaust er historiens største løgn, erklærte Haverbeck i et bredt anlagt intervju med VG Helg som inngår i artikkelserien « Det hvite raseriet ».
DB171016 Men det er noe veldig paradoksalt med litteraturen som nasjonsbygger i Ukraina.
DB171016 Den rike litteraturen - blant annet - viser dem hvorfor.
DB171012 | Maja Lundes nye roman er godt nytt, både for klimasaken og litteraturen
DA171011 Det var noe stort der, litteraturen var stor !
DA171004 Ifølge statuttene skal Nobelprisen gå til « den som innenfor litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk retning ».
DA171002 - Jeg så opp til foreldrene og broren min, og hadde mange jeg likte i litteraturen , som Ronja Røverdatter, Anne fra Bjørkeli og Tjorven.
DA170930 Jeg vet ikke helt om jeg tror på slike ortopediske inngrep i litteraturen , at man liksom kan smelle en knokkel i rett vinkel, og så blir alt i orden i hele organismen.
DA170930 - I litteraturen er graviditet ofte sett utenfra.
DB170925 Filmen, litteraturen og dokumentarfeltet behandler kontinuerlig andre verdenskrig og opptaktene til den.
DA170923 Husk at litteraturen en gang hadde politisk sprengkraft.
AP170919https://www.aftenposten.no/kultur/i/6LGE0/Vigdis-Hjorth-i-ny-bok---Jeg-brot-med-familien-for-mange-ar-siden Romanen ble startskuddet for en debatt om bruk av levende modeller i litteraturen .
AA170919 Wayne, mener litteraturen som finnes på området, er tilstrekkelig til å nå en konklusjon.
DB170917 Perkinson var født i 1932, et ektefødt barn av den såkalte Harlem-renessansen, hvor et nylig frigjort ( i hvert fall fra bokstavelig slaveri ) Afro-Amerika stolt reiste seg opp og krevde sin plass i litteraturen , billedkunsten, kritikken og musikken, og av sine foreldre ble Perkinson oppkalt etter den afrobritiske komponisten Samuel Coleridge-Taylor.
AP170914https://www.aftenposten.no/kultur/i/Jj2jJ/1946-i-litteraturen | 1946 i litteraturen
VG170907 Observatørrollen er klassisk og velprøvd i litteraturen - den tilbaketrukne betrakterens blikk kan si mye om oss selv som vi ellers ikke ville ha fått frem like tydelig og ærlig.
DB170906 « Knausgård forurenser litteraturen med grovt materiale av skam, feil, forlegenhet, kroppsfunksjoner og følelsesmessige funksjonsfeil » står det i avisa, som beskriver « Om høsten » som en lyrisk kabaret ved siden av « den store operaen », som er 'Min Kamp' ».
AA170901 Konflikten og det tvetydige samspillet mellom by og land har vært påfallende sentral både i norsk politikk og i litteraturen .
VG170830 RIDDER : Bildet av den kjente forfatteren er tatt i februar 2009, etter at han hadde blitt utnevnt til ridder på Buckingham Palace for sin innsats for litteraturen .
VG170830 For åtte år siden ble han slått til ridder av dronning Elizabeth for sitt bidrag til litteraturen .
DB170825 Litteraturen er skrevet for et mye større fellesskap som ikke kjenner deg privat, sier hun.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3wmw/Vinneren-er-klar-Dette-blir-det-nye-klimahuset-i-Botanisk-hage-pa-Toyen - Litteraturhuset er et samlings- og debattsted ved Slottsparken i Oslo, hvor litteraturen står i høysetet.
VG170822 Tilsvarende gjelder for litteraturen .
VG170818 » Zafóns roman om « de glemte bøkers kirkegård », Vindens skygge ( 2001 ), er en eneste lang kjærlighetserklæring til hjembyen, demokratiet og litteraturen , og åpnet for alvor mine øyne for byen.
DB170818 Debatten tar for seg forholdet mellom fiksjon og virkelighet, og det å bruke levende rollemodeller i litteraturen .
DB170818 De siste to ukene har den såkalte « virkelighetsdebatten » i litteraturen rast på nytt.
AA170814 Selv i litteraturen er grepene fra reality-TV blitt grunn god nok til å skrive en bok.
AA170814 Navlefokuset har naturligvis nådd litteraturen for lengst.
AP170813https://www.aftenposten.no/kultur/i/VVEl3/Professor-Jakob-Lothe-ser-etiske-problemer-med-bade-Arv-og-miljo-og-Fri-vilje Og tilsvaret som kommer i høstens bok bidrar til å dra begge bøkene bort fra litteraturen og inn i virkeligheten, sier Lothe.
DB170812 Hvis vi lar litteraturen flomme fritt, vil landet snart måtte bruke mer penger på psykologtjenester.
AA170812 Helga går inn i litteraturen i en slags krig mot søsterens roman, ved å fremstille den som et bedrag, en slags psykologisk tryllekunst.
VG170811 Hun mener at selv om debatten om virkelighetslitteratur ikke har tatt noen ny retning, så vil boken tilføre litteraturen noe nytt.
VG170811 - Friheten i litteraturen er stor og må være det.
DA170811 Gjennom litteraturen , gjennom å lese forfattere som Amalie Skram, Inger Elisabeth Hansen, Pia Taftrup og andre som skriver forståelsesfullt og forsonende om kroppens styrker og svakheter, har jeg akseptert kroppen.
DB170810 Kanskje er det pikant, men innebærer neppe noe kvalitativt løft i litteraturen .
DB170810 Ingunn Økland i Aftenposten, som så vidt jeg forstår selv er blitt opphøyd til en romanfigur i « Fri vilje », hevder at Helga Hjorths bok er et pionerverk, at denne måten å bruke litteraturen på er flunkende ny.
DB170810 Hevnlystne mennesker kan med andre ord få gode tips i litteraturen .
DB170810 Hevn som motiv i litteraturen er like gammelt som litteraturen selv.
DB170810 Hevn som motiv i litteraturen er like gammelt som litteraturen selv.
DA170810 Slaatta forstår avmaktsfølelsen man kan kjenne når litteraturen kjennes privat.
DA170810 Folk tror veldig ofte at litteraturen gjelder dem.
DA170810 Litteraturen skal etterligne virkeligheten.
DA170810 Litteraturen er ikke privat.
DA170810 Litteraturen er alltid offentlig.
AP170810https://www.aftenposten.no/kultur/i/bVVLd/Anine-Kierulf--Det-handler-om-anstendighet - De aller fleste levende modeller i litteraturen vender det andre kinnet til.
VG170809 - Debatten om forholdet mellom virkeligheten og litteraturen har pågått lenge og vi følger den med interesse.
VG170809 - Debatten om forholdet mellom virkeligheten og litteraturen har pågått lenge, og vi følger den med interesse.
DB170809 Noe slikt ville vært fullstendig ødeleggende for litteraturen .
DB170804 Han kan se tilbake på et mangslungent virke som ambassadør for den gode litteraturen .
DA170804 - Som litteraturhus skal vi legge til rette for at litteraturen får økt status og bedrede produksjonsforhold.
DB170802 Derfor har denne litteraturen bred aksept blant muslimske trossamfunn.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/yq22K/Forskere-ser-forbindelse-mellom-utsettelsesadferd-og-depresjon - Litteraturen rapporterer om en moderat sammenheng, noe vi også har sett i våre data.
AA170713 - Det er en veldig fin måte å synliggjøre litteraturen på.
AA170713 | - Det er en veldig fin måte å synliggjøre litteraturen på ¶
VG170711 n at anoreksi-memoarer var bensin på bålet for henne da hun i tenårene led av sykdommen, mens litteraturkritiker Cathrine Krøger i Prosa noen måneder senere problematiserte sjangerens potensial for idealisering og romantisering : « Den ekstreme jeg-fikseringen gjør sykdommen vanskelig å behandle og litteraturen nesten provoserende vanskelig å lese.
VG170711 Her hjemme har nemlig debatten om fremstillingen av anoreksi i litteraturen og i mediene gått det siste halvåret, om enn noe mindre synlig enn den gjorde sommeren 2015, da Bergens Tidendes kulturredaktør Hilde Sandvik gikk hardt ut mot psykiater og anoreksi-ekspert Finn Skårderud og hans behandlingssted Villa Sult.
VG170703 Også i kunsten og litteraturen ble det gitt klare instrukser for hvordan den kunne tjene revolusjonen.
DB170627 Det dystopiske verket blir betegnet som et av de viktigste i litteraturen når det gjelder å tegne et bilde av framtida, om individ mot statsmakt og om å bli overvåket og kontrollert.
DB170620 Når en uventet og uforutsigbar politisk situasjon oppstår, som i Trumps USA, er det nærliggende å skjele rundt etter holdepunkter i historien og litteraturen , noe som kan si noe om hvorfor dette dramatiske øyeblikket har oppstått og hvordan det vil ende.
DB170619 Det dystopiske verket blir betegnet som et av de viktigste i litteraturen når det gjelder å tegne et bilde av framtida, om individ mot statsmakt og om å bli overvåket og kontrollert.
DB170616 Skal det bli litteraturen som forener de to mennene som i vår truet hverandre med kjernefysisk krig ?
DA170614 I litteraturen er « en robisonade », øylitteratur, et eget begre.
DB170612 Det til tross for at nettopp Sjevtsjenko er en av Ukrainas viktigste nasjonsbyggere, som far til den ukrainske litteraturen på midten av 1800-tallet, da ukrainsk språk og kultur ble brutalt undertrykket av nettopp Russland.
DB170609 Forbi litteraturen som er mulig å oppdrive har også han, etter sin død, rett på privatliv.
DB170609 Er ikke privatlivets fred så viktig når vi noen år senere ikke klarer å tolke ham eller litteraturen uten å grave i høyst personlig og fortrolig informasjon ?
VG170608 Under åpningen av årets Litteraturtog sa Mette-Marit også at litteraturen for henne handler mye om avkobling, og om å utfordre seg selv.
VG170608 - Men litteraturen får meg også til å tenke over hvem jeg er, sa hun.
AP170605https://www.aftenposten.no/verden/i/yAQyK/Bob-Dylan-rakk-fristen-Har-levert-et-ekstraordinart-Nobelforedrag - Han avslutter med å si at sangen er noe annet enn den litteraturen som har vært inspirasjonskilde for ham : « But songs are unlike literature.
AP170605https://www.aftenposten.no/verden/i/yAQyK/Bob-Dylan-rakk-fristen-Har-levert-et-ekstraordinart-Nobelforedrag - Det är fullkomment lysende, retorisk perfeksjonert, og viser hvor sterkt inntrykk den klassiske litteraturen gjorde på ham da han var svært ung.
AP170605https://www.aftenposten.no/verden/Bob-Dylan-rakk-fristen-Har-levert-et-ekstraordinart-Nobelforedrag-622569b.html - Han avslutter med å si at sangen er noe annet enn den litteraturen som har vært inspirasjonskilde for ham : « But songs are unlike literature.
AP170605https://www.aftenposten.no/verden/Bob-Dylan-rakk-fristen-Har-levert-et-ekstraordinart-Nobelforedrag-622569b.html - Det är fullkomment lysende, retorisk perfeksjonert, og viser hvor sterkt inntrykk den klassiske litteraturen gjorde på ham da han var svært ung.
DB170602 Litteraturen tilbyr verden fortellinger som gjør menneskene mer humane.
DA170602 De får digitalisert litteraturen , vi får rettighetene til å formidle nigeriansk litteratur i Norge.
DB170601 Betyr dette mer støtte til litteraturen ?
DA170601 Men litteraturen representerer ikke virkeligheten og er heller ikke en bearbeidelse av den.
DA170601 Ikke dermed sagt at virkeligheten ikke fins i litteraturen .
DA170601 - Litteraturen forholder seg til virkeligheten.
DB170531 Og da kan litteraturen komme til nytte.
DB170531 Flere ganger har også litteraturen blitt hentet inn i rettssaken, noe bokfolket selvsagt har festet seg ved.
DB170530 Og om litteraturen som viser vei.
DB170530 Og litteraturen vinner alltid.
VG170523 Kjøkkenbenkdrama er et begrep fra litteraturen og teatret, en såkalt analogi til det hverdagslige som finner sted ved kjøkkenbenken, og beskriver en form for mørk sosialrealisme.
DA170522 Virginia Woolf ville riste litteraturen ut av ekspertenes hender.
DA170522 - Hun var opptatt av å riste litteraturen , også klassikerne, ut av ekspertenes hender.
AP170517https://www.aftenposten.no/kultur/i/py5mR/Forfattere-stotter-Lars-Saabye-Christensen--Noen-unngar-a-skrive-romaner-av-frykt-for-a-bli-skutt « Den frie litteraturen er truet », skriver Lars Saabye Christensen på Forlagsliv.no.
AP170517https://www.aftenposten.no/kultur/i/py5mR/Forfattere-stotter-Lars-Saabye-Christensen--Noen-unngar-a-skrive-romaner-av-frykt-for-a-bli-skutt Forfatterne Birger Emanuelsen, Joanna Rzadkowska og Steffen Sørum deler langt på vei Lars Saabye Christensens bekymringer på vegne av kunsten og litteraturen .
AP170517https://www.aftenposten.no/kultur/i/py5mR/Forfattere-stotter-Lars-Saabye-Christensen--Noen-unngar-a-skrive-romaner-av-frykt-for-a-bli-skutt Det er den begivenheten som har rystet litteraturen mest de siste tiårene, mener Lars Saabye Christensen.
AP170517https://www.aftenposten.no/kultur/i/py5mR/Forfattere-stotter-Lars-Saabye-Christensen--Noen-unngar-a-skrive-romaner-av-frykt-for-a-bli-skutt Christensen skriver at kunsten og litteraturen i dag er styrt av en kraft som skal forsikre at ingen blir krenket eller ille berørt.
AP170517https://www.aftenposten.no/kultur/Forfattere-stotter-Lars-Saabye-Christensen--Noen-unngar-a-skrive-romaner-av-frykt-for-a-bli-skutt-621189b.html « Den frie litteraturen er truet », skriver Lars Saabye Christensen på Forlagsliv.no.
AP170517https://www.aftenposten.no/kultur/Forfattere-stotter-Lars-Saabye-Christensen--Noen-unngar-a-skrive-romaner-av-frykt-for-a-bli-skutt-621189b.html Forfatterne Birger Emanuelsen, Joanna Rzadkowska og Steffen Sørum deler langt på vei Lars Saabye Christensens bekymringer på vegne av kunsten og litteraturen .
AP170517https://www.aftenposten.no/kultur/Forfattere-stotter-Lars-Saabye-Christensen--Noen-unngar-a-skrive-romaner-av-frykt-for-a-bli-skutt-621189b.html Det er den begivenheten som har rystet litteraturen mest de siste tiårene, mener Lars Saabye Christensen.
AP170517https://www.aftenposten.no/kultur/Forfattere-stotter-Lars-Saabye-Christensen--Noen-unngar-a-skrive-romaner-av-frykt-for-a-bli-skutt-621189b.html Christensen skriver at kunsten og litteraturen i dag er styrt av en kraft som skal forsikre at ingen blir krenket eller ille berørt.
AP170517 « Den frie litteraturen er truet », skriver Lars Saabye Christensen på Forlagsliv.no.
AP170517 Forfatterne Birger Emanuelsen, Joanna Rzadkowska og Steffen Sørum deler langt på vei Lars Saabye Christensens bekymringer på vegne av kunsten og litteraturen .
AP170517 Det er den begivenheten som har rystet litteraturen mest de siste tiårene, mener Lars Saabye Christensen.
AP170517 Christensen skriver at kunsten og litteraturen i dag er styrt av en kraft som skal forsikre at ingen blir krenket eller ille berørt. | « Kon-Tiki»-produsent vil lage Norges dyreste TV-serie ¶
AP170517 Christensen skriver at kunsten og litteraturen i dag er styrt av en kraft som skal forsikre at ingen blir krenket eller ille berørt.
DA170516 Kielland insisterte på at litteraturen skulle være til nytte for samfunnet, og Kapittel er en vellykket festival fordi vi siden starten har prøvd å styrke den offentlige samtalen ved å forene perspektiver fra litteraturen og samfunnsdebatten, sier festivalsjefen.
DA170516 Kielland insisterte på at litteraturen skulle være til nytte for samfunnet, og Kapittel er en vellykket festival fordi vi siden starten har prøvd å styrke den offentlige samtalen ved å forene perspektiver fra litteraturen og samfunnsdebatten, sier festivalsjefen.
AP170515https://www.aftenposten.no/meninger/i/K5RX6/Den-frie-litteraturen-er-truet-Ingen-skal-krenkes-eller-stotes--Lars-Saabye-Christensen | Den frie litteraturen er truet.
AP170515https://www.aftenposten.no/meninger/i/K5RX6/Den-frie-litteraturen-er-truet-Ingen-skal-krenkes-eller-stotes--Lars-Saabye-Christensen Med den frie litteraturen mener jeg den anarkistiske og likevel disiplinerte fiksjonen som oppstår i den dikteriske spenningen mellom ytringsfrihet og taushetsplikt. | « Husk !
AP170515https://www.aftenposten.no/meninger/i/K5RX6/Den-frie-litteraturen-er-truet-Ingen-skal-krenkes-eller-stotes--Lars-Saabye-Christensen Med den frie litteraturen mener jeg den anarkistiske og likevel disiplinerte fiksjonen som oppstår i den dikteriske spenningen mellom ytringsfrihet og taushetsplikt, skriver Lars Saabye Christensen.
AP170515https://www.aftenposten.no/meninger/i/K5RX6/Den-frie-litteraturen-er-truet-Ingen-skal-krenkes-eller-stotes--Lars-Saabye-Christensen Jeg beklager hvis jeg blir påståelig, eller enda verre i disse faktiske tider, usaklig : Den frie litteraturen er under press.
AP170515https://www.aftenposten.no/meninger/i/K5RX6/Den-frie-litteraturen-er-truet-Ingen-skal-krenkes-eller-stotes--Lars-Saabye-Christensen Hvilken begivenhet i Norge har rystet litteraturen mest i disse 41 årene jeg har holdt på som forfatter ? spør Lars Saabye Christensen og svarer selv : Tre tusen fundamentalistiske anmeldere som marsjerer gjennom Oslos gater våren 1989 og krever Salman Rushdies hode på et fat.
AP170515https://www.aftenposten.no/meninger/Den-frie-litteraturen-er-truet-Ingen-skal-krenkes-eller-stotes--Lars-Saabye-Christensen-621191b.html | Den frie litteraturen er truet.
AP170515https://www.aftenposten.no/meninger/Den-frie-litteraturen-er-truet-Ingen-skal-krenkes-eller-stotes--Lars-Saabye-Christensen-621191b.html Med den frie litteraturen mener jeg den anarkistiske og likevel disiplinerte fiksjonen som oppstår i den dikteriske spenningen mellom ytringsfrihet og taushetsplikt.
AP170515https://www.aftenposten.no/meninger/Den-frie-litteraturen-er-truet-Ingen-skal-krenkes-eller-stotes--Lars-Saabye-Christensen-621191b.html Med den frie litteraturen mener jeg den anarkistiske og likevel disiplinerte fiksjonen som oppstår i den dikteriske spenningen mellom ytringsfrihet og taushetsplikt, skriver Lars Saabye Christensen.
AP170515https://www.aftenposten.no/meninger/Den-frie-litteraturen-er-truet-Ingen-skal-krenkes-eller-stotes--Lars-Saabye-Christensen-621191b.html Jeg beklager hvis jeg blir påståelig, eller enda verre i disse faktiske tider, usaklig : Den frie litteraturen er under press.
AP170515https://www.aftenposten.no/meninger/Den-frie-litteraturen-er-truet-Ingen-skal-krenkes-eller-stotes--Lars-Saabye-Christensen-621191b.html Hvilken begivenhet i Norge har rystet litteraturen mest i disse 41 årene jeg har holdt på som forfatter ? spør Lars Saabye Christensen og svarer selv : Tre tusen fundamentalistiske anmeldere som marsjerer gjennom Oslos gater våren 1989 og krever Salman Rushdies hode på et fat.
AP170515 | Den frie litteraturen er truet.
AP170515 Med den frie litteraturen mener jeg den anarkistiske og likevel disiplinerte fiksjonen som oppstår i den dikteriske spenningen mellom ytringsfrihet og taushetsplikt.
AP170515 Med den frie litteraturen mener jeg den anarkistiske og likevel disiplinerte fiksjonen som oppstår i den dikteriske spenningen mellom ytringsfrihet og taushetsplikt, skriver Lars Saabye Christensen.
AP170515 Jeg beklager hvis jeg blir påståelig, eller enda verre i disse faktiske tider, usaklig : Den frie litteraturen er under press.
AP170515 Hvilken begivenhet i Norge har rystet litteraturen mest i disse 41 årene jeg har holdt på som forfatter ? spør Lars Saabye Christensen og svarer selv : Tre tusen fundamentalistiske anmeldere som marsjerer gjennom Oslos gater våren 1989 og krever Salman Rushdies hode på et fat.
DB170514 I flere timer snakket vi sammen om litteraturen , livet - og om Burroughs' seksualitet.
DA170510 Særlig i essayet « Kunsten å gå » lener han seg under sine vandringer til den klassiske litteraturen , til den greske og romerske mytologien og til kristendommen.
AP170506https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Ta-krimmen-pa-alvor--Ingebjorg-Berg-Holm-620619b.html Hva skal en krimforfatter gjøre om hun er mer interessert i litteraturen enn i krimmen ?
AP170506 Hva skal en krimforfatter gjøre om hun er mer interessert i litteraturen enn i krimmen ?
BT170503 I den internasjonale litteraturen der FRAX er kritisk vurdert, hevdes det at et svært høyt antall i befolkningen får diagnostisert « høy risiko » med instrumentet.
DB170430 Noen sitter nok og lurer på hvorfor den litteraturen som først tente leserinteressen var maktkritisk, utfordrende, moralsk indignert, skrevet fram under trykket av autoriteters misbruk, sosialt og privat, politisk og psykologisk.
DB170430 Klimaks ble nådd da Cathrine Pia Lund, direktør for divisjonen « Merkevaren Norge » i Innovasjon Norge, trakk sløret til side og fortalte at meningen med det hele er å « benytte litteraturen som en spydspiss for å skape et bredere fotavtrykk av vårt land ».
DB170430 Det er jo ikke sant som Mette Marit sa, at litteraturen skal skape « en liten strime av lys inn i det mørke ».
DB170430 Litteraturen skal « formidle hvem vi er ».
BT170430 Mange av disse formidler at det leses mye skjønnlitteratur i norske klasserom, men at det arbeides forholdsvis lite med litteraturen .
DA170428 Det er det god dekning i litteraturen for å si, slår Salvanes fast.
DA170428 - Det er ikke god dekning i litteraturen for å si at det utjevner forskjeller.
DA170426 Det er en forventning, i litteraturen som i livet, om at folk som opplever noe skjellsettende, lærer noe av det.
AP170422 Ulven lusker rundt i litteraturen .
AP170422 Ulven hadde sin storhetstid i litteraturen da Brødrende Grimm publiserte eventyret « Rødhette og ulven » på begynnelsen av 1800-tallet.
DA170419 « Gjennom sitt arbeid for å realisere et nytt og moderne hovedbibliotek har hun bidratt til å endre Oslo permanent og styrket litteraturen og skrivekunsten.
DB170417 | Hvis norske forlagshus absolutt vil produsere porno, kan de i det minste behandle den seriøst ¶ Litteraturen utenfor katedralen.
AP170412 Skal vi tro litteraturen er imidlertid fremtiden enda mer skremmende enn nåtiden.
AP170412 Men i viktige deler av den ferskeste litteraturen er det også undergangsstemning.
DA170411 Utbredt innen film og TV, åpenbart, men noe sjeldnere innen litteraturen .
DA170411 - Nei, men leser du litteraturen på HR-faget bygger på, er det et ideologisk grunnlag som bidrar til å svekke den norske modellen.
DB170409 At dette kan tolkes som « hvitvasking » i litteraturen , er noe vi burde ha tenkt på og tatt med i vurderingen, sier hun.
DB170401 Også når det gjelder « euro noir » har litteraturen følge av TV-serier.
DB170401 I dagens Norge opplever vi at de avisene som mener å være ledende på litteraturkritikk, Klassekampen og Morgenbladet, av prinsipp ikke leser den litteraturen som er mest lest, kriminallitteraturen.
DA170329 Det er kraft i litteraturen .
DB170328 Prisen i litteratur skal ifølge Nobels testamente gå til « den som innenfor litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk retning ».
DA170328 Jeg tror faktisk at de barna som har det kjipt i det virkelige livet er de som kan ha aller størst behov for å rømme gjennom litteraturen .
DB170327 Men litteraturen er nasjonsbyggende.
DB170327 Det er heller ikke litteraturen upåvirket av.
DB170327 - Vi leter etter oss selv, både som samfunn, og i litteraturen , sier Zjadan.
DA170326 Samfunnet må verdsette litteraturen økonomisk og politisk.
DA170326 Og så må vi vise at litteraturen betyr noe i samfunnet, sier Heidi Marie Kriznik til Dagsavisen.
DA170326 Kan ikke folk se på TV, eller lese aviser i stedet ? - Litteraturen er meningsbærende i folks liv, sier Heidi Marie Kriznik.
DA170326 - Tenkte på det du spurte om, rundt hva litteraturen kan gjøre, og det er et viktig spørsmål som vi forfattere må øve oss mer på å svare på, for det er viktig å kunne si noe om betydningen litteratur kan ha i et enkelt menneskes liv, og i et samfunn, jeg tenker at den kan virke i det mer subtile, slik også kunst gjør, treffe oss på en annen måt
DA170326 Litteraturen er et rom hvor folk kan komme i dialog med en tekst.
DA170326 Litteraturen er et rom for alt det andre, for ting som betyr vel så mye for oss mennesker som planer og resultater og penger.
DA170326 - Litteraturen er et rom hvor folk kan komme i dialog med en tekst.
DB170323 - Erotisk litteratur er i tiden, og jeg tror litteraturen kan være sunn, som en motpol til den grafiske framstillingen av sex man får på skjermen.
DB170318 Steensma hevder at hun bare har funnet ett annet tilfelle i den medisinske litteraturen hvor en mann har opplevd at streptokokkinfeksjonen har forflyttet seg til magen.
SA170317 Hva er så Smartby ? Litteraturen peker på tre vesentlige moment : ¶
DB170317 Mangelen på personlige svakheter hos disse voksenkarakterene mangler sidestykke i litteraturen .
FV170315 Litteraturen er imidlertid sprikende på dette feltet, sier Hausken.
DA170310 Litteraturen er et utløp for menns faktiske ønsker om å kontrollere og utøve vold mot kvinner.
AP170310 juli i litteraturen ¶ 4 bøker om terroren som rammet Norge i 2011 ¶
AA170310 For at Jesper Christensen skulle finne sin rolle som Haakon, søkte han hjelp hos kongehuset og i litteraturen .
DB170309 Knut Hoem, litteraturkritiker i NRK, har vært sentral i debatten om hva slags litteratur barn bør møte i skolen, og hva slags språk som er egnet for å formidle denne litteraturen .
DA170308 - Torunn Borge var en god leser av det politiske i litteraturen, i en tid da politikk ikke hadde den samme selvfølgelige plassen i litteraturen som i dag, sa tidligere kulturredaktør Cathrine Sandnes til Dagsavisen, ved utgivelsen av Borges samlede dikt i 2015.
DA170308 - Torunn Borge var en god leser av det politiske i litteraturen , i en tid da politikk ikke hadde den samme selvfølgelige plassen i litteraturen som i dag, sa tidligere kulturredaktør Cathrine Sandnes til Dagsavisen, ved utgivelsen av Borges samlede dikt i 2015.
DA170308 mars, kvinner i litteraturen og mye mer.
AP170308 Litteraturhuset er stedet der litteraturen møter samfunnet.
DB170303 Leseprosessen, og de ganske vage begrepene som skulle beskrive den, var viet langt større plass enn litteraturen selv.
AP170302 Den skapte også en stor debatt om etikk og virkelighet i litteraturen .
AA170302 Den skapte også en stor debatt om etikk og virkelighet i litteraturen .
AA170302 Den skapte også en stor debatt om etikk og virkelighet i litteraturen .
DB170225 - Men Ingunn Økland skal ha ros for at hun alltid prøver å skape debatt rundt litteraturen , sier han.
DB170224 Blant den litteraturen , musikken og kunsten som har vært så viktig for ham i livet.
DB170220 Det foreligger ingen tilsvarende forskningsbidrag basert på små tidsseriemodeller eller innenfor litteraturen om dynamiske stokastiske likevektsmodeller ( DSGE-modeller ), som er Bjørnland og Storeslettens foretrukne alternativ.
DB170220 Denne litteraturen er nedfelt i Kvarts-modellen, som blant annet bidrar til det tekniske beregningsgrunnlaget for lønnsoppgjørene.
BT170216 Nettopp derfor trenger vi at litteraturen setter foten i bakken og forklarer, der hverdagsjournalistikk og sosiale medier ikke strekker til.
DB170214 « Vitas effekt på Virginia leses gjennom hele « Orlando », det lengste og mest sjarmerende kjærlighetsbrevet i litteraturen , her utforsker hun Vita, fører henne gjennom århundrer, kaster henne fra ett kjønn til et annet, leker med henne, kler henne opp i pels, blonder og smaragder, flørter med henne og kler henne med et slør av tåke ».
DB170211 Den ble raskt avfeid av programdirektør Hildri Gulliksen, som i et Klassekampen-innlegg sa seg « ikke umiddelbart enig » i at de burde gjøre mer for litteraturen .
AP170206 Spesielt rammer dette mye av litteraturen som allerede er i en utsatt posisjon, som lyrikken og barne- og ungdomslitteraturen, samt det nyskrevne og uetablerte forfatterskap.
AP170206 | Litteraturen mister sitt offentlige feste.
BT170205 En anmelders oppgave bør være å skille ut den gode litteraturen , både den som inkluderer det åpenbart selvbiografiske, og den som forfatteren anser for å være noe helt annet.
DB170201 Men den gjenspeiler selve hovedrapporten fra FNs klimapanel og den vitenskapelige litteraturen på en etterrettelig måte.
DB170201 En annen vri fra Bergsmark er å ta i bruk noen selektive anekdoter som et par kulde-episoder og noen skrekkeksempler på fagfellevurdering i den vitenskapelige litteraturen .
BT170126 Men om vi skal gi et godt bilde av det vi ønsker at skal representere vår litterære arv, er vi nødt til å se til all den litteraturen som har påvirket oss.
BT170126 Men kanskje har likevel offentlige kunnskapsinstitusjoner som bibliotekene i for liten grad akslet ansvaret det er å fremme den gode litteraturen og den litteraturen som har bidratt til å skape de beste sidene ved vår kultur.
BT170126 Men kanskje har likevel offentlige kunnskapsinstitusjoner som bibliotekene i for liten grad akslet ansvaret det er å fremme den gode litteraturen og den litteraturen som har bidratt til å skape de beste sidene ved vår kultur.
DB170124 Men så er litteraturen og filmhistorien fulle av historier om ulovlig sex, kjærlighet og lidenskap knyttet til munker og nonner i kloster - for ikke å snakke om vitsene om temaet. - « Dekameronen » ble skrevet av italienske Giovanni Boccaccio i 1353, sier Thorbjørn Harr, hvis rollefigur lurer seg inn på et nonneklost
DB170124 Vi kan gå til litteraturen , og vi kan gå til virkeligheten, for å beskrive den.
DB170124 La oss ta litteraturen først.
DN170123 I litteraturen heter det populært at « The trend is your friend ».
AP170120 | Henning Hagerup : - Litteraturen har reddet livet mitt ¶
AP170120 Og vi må ikke slutte å tro på at litteraturen kan ha en direkte helbredende effekt i kritiske sammenhenger, sier Henning Hagerup.
AP170118 Over 20 prosent ga uttrykk for oppfatninger og holdninger som i litteraturen oppfattes som vitenskapelig uredelighet. 10 prosent fant det ikke uriktig å rapportere eksperimentelle data uten å ha gjennomført eksperimentet.
AP170118 Over 20 prosent ga uttrykk for oppfatninger og holdninger som i litteraturen oppfattes som vitenskapelig uredelighet. 10 prosent fant det ikke uriktig å rapportere eksperimentelle data uten å ha gjennomført eksperimentet.
SA170112 | Litteraturuka-veteraner slår alarm : Uten kjærlighet til litteraturen ?
SA170112 | Litteraturuka-veteraner slår alarm : Uten kjærlighet til litteraturen ?
BT161217 Litteraturen , derimot, er sannere enn noensinne.
AP161108https://www.aftenposten.no/kultur/Vigdis-Hjorth--Aftenposten-liker-ikke-at-jeg-henger-ut-pene-vestkantfamilier-608543b.html - Hvis skjønnlitterære forfattere skal forholde seg til de rådende etiske retningslinjer i samfunnet, ville litteraturen aldri kunne bringe noe nytt.
SA161004 Han utfordret kulturministeren « til å komme med en faglig begrunnelse for de foretatte endringene, hvor hun også redegjør for de medisinske sidene », og spurte om « det er slik at departementet ikke tror på den foreliggende medisinske litteraturen , eller er det slik at en hjerneskade fra eller til ikke er så farlig.
AP160924https://www.aftenposten.no/kultur/Litteraturen-er-pa-villspor-605025b.html Etter snart ti år med en slik trend, er det tid for å spørre hva den gjør med så vel litteraturen som litteraturkritikken.
AP160924https://www.aftenposten.no/kultur/Litteraturen-er-pa-villspor-605025b.html | Litteraturen er på villspor ¶
AP160924 Etter snart ti år med en slik trend, er det tid for å spørre hva den gjør med så vel litteraturen som litteraturkritikken.
AP160924 | Litteraturen er på villspor ¶
AP160916https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/--Dagens-unge-er-morgendagens-voksne-lesere-604512b.html Barnebokfestivalen er vår måte å løfte frem denne mangfoldige litteraturen , sier hun videre.
SA160613 Men da må vi først gå dypere inn i litteraturen og se om det er grunnlag for det, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.
FV160613 Men da må vi først gå dypere inn i litteraturen og se om det er grunnlag for det, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.
BT160613 Men da må vi først gå dypere inn i litteraturen og se om det er grunnlag for det, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.
AP160613 Men da må vi først gå dypere inn i litteraturen og se om det er grunnlag for det, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.
SA160604 Disse utviklingsfortellingene kjenner vi godt fra litteraturen , fra 1500-tallets pikareskromaner, Askepott-fortellingene, Dickens romaner, Charlotte Brontës Jane Eyre eller vår egen tids Harry Potter.
AP160526 - Litteraturen de blir presentert for, er ofte ikke interessant nok for dem og oppfattes ikke som relevant i deres verden.
SA160314 Litteraturen er imidlertid sprikende på dette feltet, sier Hausken.
AP160314 Litteraturen er imidlertid sprikende på dette feltet, sier Hausken.
AP160311 Årets vinner av Holbergprisen, den amerikanske litteraturprofessoren Stephen Greenblatt, utfordrer hvordan vi ser for oss både historien i litteraturen og historier om litteraturen .
AP160311 Årets vinner av Holbergprisen, den amerikanske litteraturprofessoren Stephen Greenblatt, utfordrer hvordan vi ser for oss både historien i litteraturen og historier om litteraturen.