DA171222 Det blir lesing og mye fin musikk, og mange mener det er den gudstjenesten som virkelig skaper julestemning, sier Braut.
AP171210 - Vi snakker om 19 paviljonger, som brukes til både spising, lesing og til lek.
AP171206 For første gang har undersøkelsen også testet elevenes ferdigheter i lesing på internett.
DA171205 | Norske tiåringer blant de beste i Norden på lesing
DA171205 Men dette er nok en bekreftelse på at det har skjedd en stor endring i norsk skole særlig på lesing .
DA171205 Han påpeker imidlertid at guttene gjør det bedre på den elektroniske prøven, noe som kan tyde på at lesing på nett er mer interessant for gutta.
DA171205 - Det tyder på at jenter trigges mer av lesing og syns det er mer interessant enn guttene syns, sier forsker Egil Gabrielsen ved Universitetet i Stavanger.
AP171205 De gode resultatene bekrefter inntrykket fra forrige PISA-undersøkelse, der norske 15-åringer også gjorde det svært bra i lesing , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AP171205 Andelen gutter på lavt nivå i lesing er fortsatt stor.
AA171201 Kvadratmeterprisen er dessuten hyggelig lesing , mener hennes kollega : ¶
SA171129 - Matlaging, barne-TV og lesing er ikke gode alternativer til lek.
FV171129 - Matlaging, barne-TV og lesing er ikke gode alternativer til lek.
DA171129 For noen kan lesing på egen hånd i perioder være selve nøkkelen til å fortsette på skolen, sier Røed.
BT171129 - Matlaging, barne-TV og lesing er ikke gode alternativer til lek.
AP171129 Nasjonalt presterer flere gutter enn jenter på høyeste mestringsnivå i regning og engelsk, men flere gutter enn jenter presterer på laveste mestringsnivå i lesing .
AP171129 Elevene i Bærum og Oslo får i snitt tre skalapoeng mer enn landsgjennomsnittet i lesing og engelsk, og to poeng mer i regning, viser de nye prøveresultatene.
AP171129 trinn nasjonale prøver i lesing , regning og engelsk.
AP171129 - Matlaging, barne-TV og lesing er ikke gode alternativer til lek.
AA171129 - Matlaging, barne-TV og lesing er ikke gode alternativer til lek.
BT171124 Når aktive skoleeiere har kunnskap om utfordringene, er det lettere å vite hvilke skoler som trenger ekstra ressurser, ekstra satsning på etter- og videreutdanning eller ekstra fokus på lesing , skriving og regning.
DN171121 Pisas kunnskapstest er knyttet til matematikk, lesing og vitenskap.
DN171121 plass over totalt 51 land som er med i Pisa skunnskapstest knyttet til matematikk, lesing og vitenskap.
DB171119 For lesing spesifikt, er også synsnerven i bruk, samt hjernebarken for dem som leser i punktskrift.
DB171119 Batman resonnerer seg fram til dette fordi lesing er en funksjon av hjernens høyre side, mens drømmer oppstår i hjernens venstre side, og dermed kan han ikke lese i drømmene sine.
AP171119 Det gjelder særlig for guttene, som bruker mye tid på lesing av Toraen. 52 prosent av de ultraortodokse lever under fattigdomsgrensen i Israel.
SA171118 Kompetanse Norge ( underlagt Kunnskapsdepartementet ) har siden 2006 gitt midler til bedrifter, som i samarbeid med opplæringsinstitusjoner gir grunnleggende opplæring i lesing , skriving, regning, muntlig, IKT, norsk og samisk, gjennom ordningen Kompetansepluss.
SA171118 400.000 voksne skårer på nivå 1 eller lavere i lesing .
DB171116 Det er uhyggelig skremmende lesing , sier Kvalshaug til Dagbladet.
DA171114 Det betinger flere lærere i skole og barnehage, ved siden av en mer intensiv opplæring i lesing , skriving og regning, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA171114 Valgundersøkelsen som ble presentert denne uka, er oppsiktsvekkende lesing .
DB171111 For dem som liker snø og skiføre, er resultatene dyster lesing .
DA171110 Hun opplyser at feilregistrering for enkelte klasser også har ført til at begge trinn er oppført med ett poengs lavere totalscore i lesing enn de i virkeligheten hadde.
DA171110 For dette årskullet, som nå er niendeklassinger, viser samme indikator en nedgang mot årskullet før ( fra 54 til 52 i regning og fra 54 til 51 i lesing ).
DA171110 For Drammen viser de såkalte « skalapoengene » oppgang i både lesing ( fra 47 til 49 ), regning ( fra 49 til 50 ) og engelsk ( fra 49 til 50 ) for 8. trinn, etter en markant lavere score for åttende trinn i fjor.
DA171110 Drammens åttendeklassinger får resultatpilene i lesing , regning og engelsk til å peke oppover.
DA171110 De utgjør nå årets niende trinn, og har en forbedring på fem poeng i lesing og fire i regning.
DB171109 De bør både bli kompetente i lesing og skriving og vernet mot kulturelt utenforskap.
VG171108 I sitt skriftlige svar til Arnstad tar han for seg myndighetskravene som er nasjonale prøver i regning, engelsk og lesing på 5., 8. og 9. trinn.
SA171108 Dette er en svært viktig utredning, men den er dessverre dyster og nedslående lesing på flere felt : Bekymringer vedrørende barn blir meldt for sjeldent inn.
SA171106 Slik er hverdagen : Skole, trening, lekser og sene kvelder med mer lesing .
VG171103 Den tidligere IOC-representanten synes de siste dagers medieoppslag har vært trist lesing .
AA171030 Terping på at de grunnleggende ferdighetene er lesing , skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter, samt at dette hører hjemme i alle fag, kan få skolen til å virke mer ensporet enn godt er.
AA171030 Feversham primary i Bradford har blitt et berømt eksempel på en offentlig britisk skole som på seks år har gått fra bunn mot topp i nasjonale prøver, i lesing , skriving og matte.
NL171027 Det er interessant lesing .
DB171024 Zuccarello har bidratt med sju poeng, men en annen viktig NHL-statistikk er lite hyggelig lesing for nordmannen.
DB171024 I stedet beholdes de fem grunnleggende ferdighetene ; lesing , skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter, uten å ta med de praktiske og estetiske ferdighetene.
AP171024 Spjeldnæs, forlagsdirektør for litteratur i Aschehoug, mente diskusjonen var en avsporing, detektivlesing var et dårlig utgangspunkt for lesing av skjønnlitteratur.
DB171023 400.000 voksne mangler grunnleggende ferdigheter i lesing , og mange av dem står utenfor arbeidslivet.
VG171022 Tromsøs bortestatistikk har i år har vært bekmørk lesing .
VG171018 Både Sunde og Grandhagen sier at planen for Hæren er sørgelig lesing , og konstaterer at de store pengene går til Luftforsvaret og Sjøforsvaret, på bekostning av Hæren.
DB171016 Zhao bemerker tørt at det ikke vil finnes undervisningsprogrammer som er merket på følgende måte : Dette programmet vil sannsynligvis føre til at eleven skårer bedre på lesetester, men det vil også kunne føre til at eleven hater lesing til evig tid.
DB171011 Jeg hadde ikke lært lesing , skriving eller regning.
DB171010 - Unntaket fra hovedregelen som gir papirbøker momsfritak, må også gjelde for digital lesing .
AP171010 Somaliske Zeinab ( 14 ) har tydeligvis ingen problemer med lesing og skriving.
AP171010 Der kommer 88 prosent av alle som er barn eller ungdommer i dag, til å bli voksne uten å ha oppnådd tilfredsstillende ferdigheter i lesing .
NL171008 Videre lesing viser imidlertid at det bare gjelder reiser til USA.
AP171007 Basert på samtaler med leger og lesing av faglitteraturen, mener jeg det er et perspektiv som glemmes i denne debatten og som kanskje også kunne virke dempende på gemyttene : Kan det være at begge sidene har rett ?
DB171006 Dette på lik linje med lesing , skriving, regning og muntlige ferdigheter, ifølge kunnskapsministeren.
AA171002 Grunnleggende ferdigheter som lesing og regning er selvfølgelig viktig.
AA170928 Vi må tilbake til høsten 2014 for å finne tilsvarende antall abonnenter, og opplever også en tydelig vekst i lesing av betalt innhold på nett, sier Nedreberg.
VG170927 Det er den underliggende tonen i « Naken » som tidvis gjør dette til sår lesing .
DB170926 I lesing blir gapet mellom gutter og jenter gradvis større i jentenes favør, for så å bli markant større i norsk hovedmål ved avsluttet skolegang.
AA170926 I lesing blir gapet mellom gutter og jenter gradvis større i jentenes favør, for så å bli markant større i norsk hovedmål ved avsluttet skolegang. ( ©NTB ) ¶
DB170921 På hjemmesidene sine skriver Udir at formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing , regning og engelsk.
AA170921 På hjemmesidene sine skriver Utdanningsdirektoratet at formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing , regning og engelsk.
AP170917 Resultatene er nedslående lesing for forskningsmiljøene : ¶ 3rd-party-bio ¶ 46 prosent er enige i at forskningsresultater ofte er kjøpt av industri eller myndigheter og dermed ikke er til å stole på.
AP170917 Resultatene er nedslående lesing for forskningsmiljøene : ¶
NL170911 Én ting er at lesing er avgjørende for å kunne oppleve gleden ved å lese en god bok, men det er også inngangsporten til demokratisk medborgerskap.
VG170907 Men noe skuffelse er boken likevel ikke, dette er helt lødig lesing for den som ennå ikke har fått nok av historien om Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist.
DB170905 ( Dagbladet ) : Det var ikke bare sluttresultatet som var deprimerende lesing for nordmenn etter kampen i Stuttgart i går.
AP170905 I sin iver etter å styrke grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing , regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter ( ! ), evner ikke Kunnskapsdepartementet å se de reelle kvalitetene ved de praktisk, estetiske fagene.
DB170829 Solberg er litt svak på detaljene i kunnskapspolitikken, og famler i framføringen av Høyres skolesatsing på kodeknekkere for lesing tidlig i skoleløpet.
DA170825 * Intensivoppfølging i språk, lesing , regning og skriving.
VG170819 Vi har lagt en plan som vi må prøve å følge, så får vi se om det er rom før lesing .
VG170819 Det gjør hun da noen dager, finner en fredelig strand, får en arbeidsrytme med lesing , arbeid og bad.
DB170815 Men legger ikke skjul på at han synes dagens NRK-måling var dyster lesing .
AA170815 Hva slags skole er det elevene møter når det meste skal handle om lesing , skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter ?
VG170814 Mange av de som går på skole oppnår ikke basisferdigheter som lesing og regning.
BT170814 Så er det viktig med aktiv lesing : Strek under, skriv notater, marker viktige avsnitt og så videre.
BT170814 Alle leser litt mer før eksamen, men sett av tid til lesing allerede helt fra semesterstart. 1.
AP170814 Så er det viktig med aktiv lesing : Strek under, skriv notater, marker viktige avsnitt og så videre.
AP170814 Alle leser litt mer før eksamen, men sett av tid til lesing allerede helt fra semesterstart.
DB170812 En bok er kanskje i stand til å dekke et umiddelbart behov for atspredelse, men på lang sikt vil utstrakt lesing føre til grubling, dysterhet og mismot.
DB170810 I praksis kan det være elever som sliter med lesing som skal få intensivundervisning i mindre grupper.
AA170810 Sympatibarometeret som Bergens Tidende har laget i samarbeid med Norsk medborgerpanel burde være deprimerende lesing for venstreledelsen.
AA170808 I de verste tilfellene ser vi barn som har gått gjennom mange skoleår uten å ha fått med seg helt basal lærdom om lesing og skriving fordi de har hatt en uoppdaget synsfeil, sier Vikedal til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire, som har publisert saken på vegne av Norges Optikerforbund.
AP170805 Det er oppslukende lesing selv om det sklir ut litt mot slutten.
DA170801 Hun peker på tall som viser at om lag 400.000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter i lesing .
AA170801 KrF mener læreplanen for 1.-klassingene må gjøres om, slik at leken kommer inn som en like viktig del som opplæring i lesing , skriving og matematikk.
DA170731 Hun peker på tall som viser at om lag 400.000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter i lesing .
DA170731 - Dette blir ikke lystig lesing .
AP170731 - Dette blir ikke lystig lesing .
AA170731 - Dette blir ikke lystig lesing .
DA170729 I 2006 skåret 22 prosent av elevene på de laveste nivåene i lesing , mot 15 prosent i 2015.
DA170729 - Derfor har vi et lovforslag om å gi skolene plikt til å gi elever som henger etter et tilbud om intensiv opplæring i lesing , skriving og regning på 1 - 4 trinn.
DA170729 I 2006 skåret 22 prosent av elevene på de laveste nivåene i lesing , mot 15 prosent i 2015.
DA170729 - Derfor har vi et lovforslag om å gi skolene plikt til å gi elever som henger etter et tilbud om intensiv opplæring i lesing , skriving og regning på 1 - 4 trinn.
DB170728 Det norske klimaforskningssenteret Cicero diskuterte nylig disse perspektivene i et notat, som bør være opplysende lesing for Jonas Gahr Støre.
VG170727 Internasjonalt er det imidlertid dyster lesing om man ser på styre og stell i de største organisasjonene.
AP170721 Sommer er høysesong for lesing !
DA170708 Det har blitt mye lesing utenom pensum på guidekurset, sier hun.
DB170707 Svarene burde være dyster lesing for en finansminister som har kuttet formuesskatten med om lag fem milliarder.
DN170706 Sterk lesing da jeg leste den første gang for 30 år siden.
DB170706 All annen lesing er bare trist og tilnærmet pinlig for en fotballnasjon med oppleste og vedtatte mål om internasjonale sluttspill med jevne mellomrom.
DN170704 Besøkstallene for årets første halvdel er god lesing for filmbransjen.
DB170629 Når en overarbeidet partileder og småbarnsfar, som sannsynligvis må prioritere knallhardt når det kommer til all lesing utenom fag, velger hele tre bøker av samme forfatteren kan det vel i det minste tyde på at den tidligere britiske journalisten fremdeles holder koken.
DB170629 - Leser som folk flest ¶ - « Havboka » er på flere lister, og den passer jo bra for å kombinere kompetent lesing med miljøbevissthet.
DB170628 Det er lagt opp til at man kan sitte lenge, og forholdene ligger til rette for jobbing og lesing .
FV170626 Norunn Tveiten Benestad og Ingunn Foss tror fremdeles på valg-seier, selv om Fædrelandsvennens måling er tøff lesing for dem.
AA170621 - Mye planlegging, lesing og lytting på amerikanske podkaster om øl og brygging, sier Haugen, som gjerne lytter til en podkast daglig når han kjører til jobben som matte- og naturfaglærer ved Egge ungdomsskole i Steinkjer.
VG170619 TUT OG KJØR : Statens vegvesen skilt-oppdraget av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i slutten av 2016, og har jobbet frem den dataløsningen, blant annet for å innpasse de nye kjennetegnene mot motorvognregisteret, og lesing av fotobokser og bomstasjoner.
DA170619 Ingen av institusjonene la vekt på lek, snarere på oppdragelse og opplæring i håndarbeid, regning, lesing og bibelhistorie samt reinslighet og orden.
DB170618 For å ta et annet eksempel på hvordan statistikk kan være misvisende : Danske forskere tilbakeviste at deres resultater i lesing og matematikk var dårligere i år 2003 enn i år 2000.
DB170618 Der man før lot barna jobbe etter sitt modningsnivå og komme i mål i andre klasse, skulle man nå i lesing og regning ha statlige kartleggingsprøver allerede på våren første trinn.
VG170616 Vi forbedret og reduserte omfanget av nasjonale prøver og vi styrket arbeidet med tidlig innsats, og elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning har økt.
DN170613 - Det beste er å kombinere lesing av tilstandsrapporten med hjelp fra andre, sier Huser.
DA170613 Det beste er å kombinere lesing av tilstandsrapporten med hjelp fra andre, mener Huser.
AP170613 - Det beste er å kombinere lesing av tilstandsrapporten med hjelp fra andre, sier Huser.
AA170613 - Det beste er å kombinere lesing av tilstandsrapporten med hjelp fra andre, sier Huser. ( ©NTB ) ¶
AA170613 Og mens de mye omtalte Pisa-testene viser at norske femtenåringer fortsatt er omtrent middelmådige i lesing , regning og naturfag, viser andre undersøkelser at skolen er helt i verdenstoppen på minst like viktige områder.
AA170613 - Det beste er å kombinere lesing av tilstandsrapporten med hjelp fra andre, sier Huser. | - De vokser opp med tanken om at de er dritt ¶
VG170608 Det er noe magisk med lesing om sommeren, sier Mette-Marit som i april også ble ambassadør for norsk litteratur.
VG170608 Arrangert hvert år siden 2014 som en to dagers togtur med stopp på stasjoner underveis og samtaler med forfattere og lesing fra bøker på lokale bibliotek.
NL170604 Religion, regning, lesing og skriving var obligatoriske fag.
BT170602 Vi skulle gjerne sett dokumentasjon for flere av påstandene utover en meget velvillig lesing av e-postkorrespondansen.
AP170530 Og forskjeller ved lesing på skjerm og papir.
DA170524 Sønnen får jobb i en bokhandel og kan glede seg over å hengi seg til lesing , men tjener for lite.
DA170524 - Med små barn og jobb blir det ikke så mye tid til lesing lenger.
AP170522 - Vi vil hjelpe de elevene som kanskje henger litt etter med språk, lesing eller regning, som bare trenger ekstra oppfølging en periode, men uten å sette i gang utredninger om spesialundervisning, sier Dahl.
VG170516 Nemlig lesing til eksamen.
DB170515 SSD-en skal i teorien klare både lesing og skriving på rundt 500 MB i sekundet, via minnepinnen oppnådde vi rundt 350 MB pr sekund i skrivehastighet og 460 MB pr sekund i lesehastighet - langt raskere enn de fleste « normale » minnepinner.
DB170515 GOD YTELSE : Spesielt skriving og lesing av store filer er noe vår nye minnepinne egner seg veldig godt til.
AP170515 Kilder og videre lesing : Andrea Wulf ( 2015 ) : The invention of nature.
VG170512 - Det er ikke lystelig lesing det her, sier statsmeteorolog Unni Thomsen ved Meteorologisk institutt etter ha gått gjennom de ferskeste prognosene.
VG170512 Det blir ikke effektiv lesing av å sitte pal foran bøkene hele dagen, mener hun.
VG170510 Vi foreslår en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til de som sliter med lesing , skriving og regning.
VG170510 LESER HJEMME : Barn som leser hjemme med- og for foreldrene, får verdifull lesetrening i tillegg til lesing i barnehagen og skolen.
VG170510 Internasjonal rapport : Mange gutter sliter med lesing
DN170508 Gjennom ordningen kan bedrifter søke om å gi ansatte opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing , skriving, regning, IKT eller til norsk- eller samiskopplæring.
VG170501 Alsterdals beskrivelser av et lite samfunn hvor fasader og et idyllisk ytre skjuler mørke og kaos er ubehagelig lesing , og hun viser igjen hvorfor hun regnes som en av de fremste, svenske representantene for nordic noir.
AP170501 Men vi vet også at rundt 10.000 av dem har så svake ferdigheter i lesing og regning at de får problemer med å klare seg i voksenlivet.
BT170430 Norskfaget er ikke bare det største faget i grunnskolen, det er også der elevene skal møte kultur og litteratur - og lære lesing og skriving.
BT170430 Men norskfaget er mer : det er også et fag der elevene skal bruke tid på å tilegne seg skriftspråket og videreutvikle sine ferdigheter innen lesing og skriving.
BT170430 En trenger felles opplevelser om litteratur og lesing .
DB170422 En lesing av hele rapporten blottlegger ganske oppsiktsvekkende svakheter.
DB170420 Skal vi få til en nylesing av Koranen og en kritisk undersøkelse av et kanonisert religiøst tankegods, må vi erkjenne de skadelige effektene som en imperialistisk, stykkevis og kontekstløs lesing har ført til.
AP170420 Kommentar : Det mest skremmende funnet i PISA-rapporten handler ikke om matematikk, lesing eller naturfag ¶
DA170419 Det er ikke språk og tanker her som krever sakte lesing .
AP170419 Aps program er ikke uten forslag som kan bli kostbare på kort sikt : Ett av dem er en garanti om intensivopplæring av alle elever under et definert minstenivå i lesing og regning.
DA170418 * Mer vekt på lesing og matte.
DB170414 For tida går dagene ellers til skriving og lesing .
DB170413 Med andre ord : Tidkrevende lesing , om du ikke gjør som oss : ¶
DA170412 trinn som henger etter i lesing , skriving og regning skal nå få tilbud om intensiv opplæring.
VG170407 Den type oppslag fører igjen til et motsatt ytterpunkt blant mange unge spillere : Det er da ikke noe galt med dette, spilling er viktigere enn lesing , skal dere forby strikking fordi aktiviteten er avhengighetsdannende blant gamle tanter ?
AP170406 - Det er en prioritet for oss å fremme kritisk lesing , heter det i en kunngjøring fra Facebook.
BT170405 Dagens offentliggjøring av NTP var ikke oppløftende lesing for reisende mellom Bergen og Voss. 30 dødsulykker og 338 skred på strekningen Bergen-Voss på 17 år er tydeligvis ikke nok for å prioritere dette prosjektet.
BT170405 Skolene kan få plikt til å gi elever som strever med lesing , skriving eller matte intensiv opplæring.
AA170404 Ifølge PIRLS og PISA-undersøkelsene skårer norske elever på gjennomsnittet i lesing , sammenlignet med andre land.
DB170403 Barbara Clark, lingvist og antropolog med mer enn ti års erfaring innen luftfart, ble det funnet « påståtte bevis for at det var blitt jukset » etter at en pilot klarte å stå på eksamen etter bare ti dager med lesing , noe som skal være « så godt som umulig », ifølge rapporten.
AA170403 De foreløpige prognosene for påskeværet i Trøndelag er lite lystelig lesing .
DA170331 Jeg er derfor glad for at Frp i regjering nå vil gi skolene en lovfestet plikt til å gi elever som henger etter et tilbud om intensiv opplæring i lesing , skriving og regning i 1. - 4. klasse.
AA170331 2,7 prosent oppslutning på Vårt Lands måling denne uka var ikke lystelig lesing , selv ikke for dårlig vante venstrefolk.
VG170329 Det kan gi litt sprekere fargegjengivelse i noen sammenhenger, og ved lesing i mørke omgivelser er det greit at svarte piksler ikke produserer eller må blokke ut lys på noe som helst vis, der LCD-skjermer normalt må stenge ute baklyset, noe som kan gi gjennomblødning av skjermlys og en mindre behagelig leseopplevelse.
DA170329 - Ingen lesing ved bordet, du må lese ut boka du har startet på, og du velger bøker fra egen barndom.
AA170329 Det er ingen hyggelig lesing , men handler om folk som blir avsatt, eller fengslet uten noen form av bevisføring.
BT170327 Jeg har i tillegg tatt til orde for at vektleggingen i sidemålet bør legger mer på lesing , forståelse og språkhistorie.
DB170323 Mange ønsker nok tenning gjennom lesing .
SA170322 Vi foreslår å gi alle skoler en lovpålagt plikt til å sette inn intensiv opplæring i lesing , skriving og regning fra 1. til 4. klasse, med én gang en elev blir hengende etter.
SA170322 Hvert år går 10.000 elever, omtrent 1 av 5, ut av grunnskolen med så svake ferdigheter i matematikk og lesing at de kan få problemer med å fullføre videregående og å klare seg i videre utdanning og arbeid.
SA170322 DEBATT : Hvert år går 10.000 elever, omtrent 1 av 5, ut av grunnskolen med så svake ferdigheter i matematikk og lesing at de kan få problemer med å fullføre videregående og å klare seg i videre utdanning og arbeid.
SA170322 Vi foreslår å gi alle skoler en lovpålagt plikt til å sette inn intensiv opplæring i lesing , skriving og regning fra 1. til 4. klasse, med én gang en elev blir hengende etter.
SA170322 Hvert år går 10.000 elever, omtrent 1 av 5, ut av grunnskolen med så svake ferdigheter i matematikk og lesing at de kan få problemer med å fullføre videregående og å klare seg i videre utdanning og arbeid.
SA170322 DEBATT : Hvert år går 10.000 elever, omtrent 1 av 5, ut av grunnskolen med så svake ferdigheter i matematikk og lesing at de kan få problemer med å fullføre videregående og å klare seg i videre utdanning og arbeid.
VG170321 Regjeringen vil lovfeste skolenes plikt til å gi elever som sliter med matematikk, lesing eller skriving ekstra opplæring.
VG170321 Leder Regjeringen vil lovfeste skolenes plikt til å gi elever som sliter med matematikk, lesing eller skriving ekstra opplæring.
VG170321 Lesing , skriving og matematikk er grunnmuren som resten av skolen begynner på, og disse fagene må derfor gis høy prioritet helt fra starten av.
DB170321 - 4 trinn som blir hengende etter i lesing , skriving og regning skal få tilbud om intensiv opplæring.
DA170321 Han er spesielt kritisk til at resultater fra nasjonale prøver i lesing og regning, elevundersøkelsens måling av mobbing og motivasjon, samt eksamensresultater på 10. trinn, skal avgjøre om kommunen får godkjentstempel eller mangellapp.
DA170321 Elever som blir liggende etter i lesing , skriving og regning tidlig, skal få intensivopplæring uten papirmølle og byråkrati, forsikrer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statsminister Erna Solberg, som i går besøkte Lakkegata skole i Oslo.
DA170321 trinn, som blir hengende etter i lesing , skriving og regning skal få tilbud om intensiv opplæring.
AA170321 Endringen i skolepolitikken har sammenheng med « Pisa-sjokket » Norge fikk da Pisa-testene i 2001 viste at norsk skole ikke var best i verden, men helt middels i de tre fagene som testes : Lesing , matematikk og naturfag.
VG170320 I den nye satstingen fra regjeringen får skolene en lovfestet plikt til å gi elever som henger etter tilbud om intensiv opplæring i lesing , skriving og regning på 1.-4.trinn.
VG170320 - Dersom lærerne etter tre måneder oppdager at det er en seks-syv elever som henger etter i for eksempel lesing - da kan skolen få inn en ekstra lærer som i en periode jobber spesielt med å få disse elevene over kneika i ett enkelt fag, illustrerer Røe Isaksen.
VG170320 - Vi lever i et samfunn som bare blir mer og mer skriftlig, og for de som har problemer med lesing og skriving så er det mye som oppleves som ekskluderende.
DN170320 Elevene får særlig oppfølging i fag som språk, lesing , skriving og regning i opptil én time daglig gjennom flere uker i små grupper.
DB170320 - 4 trinn som blir hengende etter i lesing , skriving og regning skal få tilbud om intensiv opplæring.
DA170320 Ian Burchnall sier selv at han ikke bryr seg om resultatene i oppkjøringen, men tallenes tale er likevel lystig lesing for briten så langt i 2017.
AP170320 Skolene kan få plikt til å gi elever som strever med lesing , skriving eller matte intensivopplæring.
AA170320 Skolene må få plikt til å sette inn tiltak for elever som strever med lesing , skriving eller matte, mener regjeringen.
AA170320 Elevene får særlig oppfølging i fag som språk, lesing , skriving og regning i opptil én time daglig gjennom flere uker i små grupper.
BT170317 Vi bør ha en sidemålsundervisning i skolen, men den bør fokusere mer på lesing , forståelse, språk- og kulturhistorie og mindre på skriving.
BT170317 Vi bør ha en sidemålsundervisning i skolen, men den bør fokusere mer på lesing , forståelse, språk- og kulturhistorie og mindre på skriving.
AP170317 De nye tallene for selvmord i psykiatrien er trist lesing : ¶
DA170314 I likhet med eksempelvis lesing og skriving vil elever og unge trenge opplæring i hvordan de best mulig utnytter de ressursene og verktøyene vi har tilgang til.
AP170314 VEBB skal blant annet sammenligne lesing av billedbok-apper og tradisjonelle barnebøker i barnehagen.
VG170311 - Ja, det var min lesing av debatten, sier Hareide.
BT170310 Å forsere barnets naturlige interesse for hva som skjuler seg bak bokstavene og hvordan man kobler lyd til rett tegn kan gjøre at man oppnår en tidligere automatisering og « kodeknekking », men hvilken verdi har det for senere læring, om lesing forbindes med tvang og påbud ?
DN170309 - For å henge med er det helt nødvendig å ha en i staben som kan knekke kodene i blant annet lesing og matematikk.
AP170308 Formålet er å formidle og vekke interesse for litteratur og lesing .
DB170307 Intensivoppfølgingen retter seg mot elever som trenger ekstra trening i livsferdigheter som språk, lesing , regning og skriving, og som ikke nødvendigvis har langvarige hjelpebehov.
BT170307 Den omfattende spørreundersøkelsen, der mer enn 51.000 personer er intervjuet, måler faktisk lesing som ikke har noen direkte sammenheng med de offisielle opplagstallene.
AA170307 Den omfattende spørreundersøkelsen, der mer enn 51.000 personer er intervjuet, måler faktisk lesing som ikke har noen direkte sammenheng med de offisielle opplagstallene.
DB170303 Bøkene om lesing og litteratur brukte et språk som var abstrahert inntil det ubrukelige.
FV170301 | Trist siste-regnskap fra Deep Sea Supply ¶ 2016-regnskapet fra Deep Sea Supply er trist lesing .
DA170301 Lærerne skal gi intensivoppfølging i lesing , skriving og regning. 1.-klassingene Zainab ( f.v. ), Vincent, Saim, Vanessa og Kelly har stor nytte av ekstraundervisningen i norsk.
DA170301 Derfor ansetter vi nå flere lærere som utelukkende skal følge opp elever i lesing , skriving og regning de første skoleårene.
DA170301 - De elevene som i fjor scoret under det som var kritisk grense på statlige kartleggingsprøver, fikk tilbud om intensive kurs i lesing og regning.
DA170301 trinn intensive kurs i lesing og regning for å øke deres kompetanse.
VG170226 Men dersom leseren hadde fått følelsen av samhold og livsretning, som jeg ser for meg at sektmedlemmer må ha litt av, hadde man sittet igjen med noe nytt etter endt lesing .
DA170222 I et slikt klima blir lesing en radikal handling i seg selv, og lesing av dystopiske skildringer av samfunn med trekk som ligner ens eget som selvforsvar å regne.
DA170222 I et slikt klima blir lesing en radikal handling i seg selv, og lesing av dystopiske skildringer av samfunn med trekk som ligner ens eget som selvforsvar å regne.
DA170222 Hos Atwood og Orwell er lesing forbudt, hos Huxley er folk så neddopede at de ikke ser poenget med bøker.
DB170221 Lesing skal gjøre meg opprørt, gjerne lære meg noe nytt og iblant gi et blaff av lykke.
SA170220 To prosjekter utmerker seg særlig i omfang og ambisjoner : Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving har en offentlig finansiering på 160 millioner kroner over fire år.
SA170220 Målet for Språkløyper er ikke beskjedent : Strategien skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving.
DB170211 NRK ville bruke henne til å framstille lesing positivt ( og jeg som trodde at hun bare var nok en Hermine-kopi ).
VG170206 God lesing !
DN170206 En fersk rapport, « Expect the Unexpected : The Disruptive Power of Low-karbon Technology », er heller ikke lystelig lesing for oljeoptimistene.
DB170205 Vi synes den er best for strandkikking eller lesing , og ikke så mye til soving og avslapping.
DB170203 Hun beskriver det som en skremmende og merkverdig lesing om en behandling som bare skapte større problemer.
DB170201 Musikk ble fort en sterk interesse og mange har hatt glede av hans kritiske, men oppmuntrende lesing .
DN170131 I lesing hadde jentene ett poeng mer enn guttene, mens guttene har to poeng mer enn jentene i både regning og engelsk.
DN170131 trinn har prøver i lesing , engelsk og regning, og resultatene presenteres på tre mestringsnivåer.
DN170131 36 prosent av elevene i Oslo presterer på det høyeste mestringsnivået i lesing , mot 28 prosent av elevene i Akershus.
SA170130 Pedersen til de grader nedvurderer foreldrenes og de frivillige ildsjelenes innsats til å trene lag å få fram talentene, er skremmende lesing .
SA170130 Pedersen til de grader nedvurderer foreldrenes og de frivillige ildsjelenes innsats til å trene lag å få fram talentene, er skremmende lesing .
BT170129 Prøvene skal gi innsikt i elevenes ferdigheter i lesing , skriving og regning.
DB170127 Å bytte ut det med en kortsiktig gevinst er ikke så interessant, sa Spiegel i et intervju med Forbes for tre år siden ( anbefalt lesing , forresten ).
BT170126 All lesing er personlig.
SA170119 Det som måles i rapporten, er skolenes resultater på nasjonale prøver i lesing , regning og engelsk på 5. og 8. trinn, og karakterer på eksamen for 10. trinn, Resultatene for den enkelte skole presenteres på en skala fra én til seks og landsgjennomsnittet er på 3,4 poeng. ( ©NTB ) ¶
SA170119 Derfor har vi lagt om undervisningen i matematikk og lesing fra 1.-4.-klasse.
DN170119 Det er skolenes resultater på nasjonale prøver i lesing , regning og engelsk på 5. og 8. trinn og karakterer på eksamen for 10. trinn som er målt og lagt til grunn for funnene.
DB170117 Han har valgt å holde på med skriving, lesing og studier, og å jobbe videre med prosjektet sitt, sier regjeringsadvokaten i sin prosedyre i lagmannsrettssaken der terrorist Anders Behring Breivik ( 37 ) har saksøkt staten for å bryte Den europeiske menneskerettskonvensjonen ( EMK ) under soningen hans.
AP170112 Rapport 1 : Oppfølging av barna på tredje trinn, antyder at barnehagen bidrar til bedre resultater i lesing og regning de første skoleårene.
AP170112 I bydeler med tilbud gjør barna med innvandrerbakgrunn det bedre i lesing og regning på de første skoletrinnene.
AP170112 Det er en forskjell mellom jenter og gutter : Jentene gjør det bedre i lesing og regning på tredje trinn i skolen, i bydeler med gratis kjernetid i forhold til bydeler uten gratis kjernetid i barnehagen.
AP170112 Barn med innvandrerbakgrunn i bydeler med gratis kjernetid gjorde det bedre på kartleggingsprøver i regning og lesing på første, andre og tredje trinn på skolen - enn barn med innvandrerbakgrunn fra andre bydeler.
AP170112 - Barna i denne undersøkelsen, først og fremst jentene, gjør det bedre i regning og lesing i de første skoleårene.
DB170111 Interessant lesing .
FV170109 Sånn er det for så vidt i lesing også.
FV170109 Og etter ti år forlater 20 - 30 prosent grunnskolen uten å ha grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing og regning.
FV170109 Mange barn har dessverre et « fixed mindset » i lesing og matte.
DB170108 Samt et annet prosjekt fra Høgskolen i Hedmark, som viste at skoler der gutter og jenter gjør det like godt, har et sterkt fokus på lesing for lesingens skyld.
AP170101 For første gang presterer norske elever bedre enn gjennomsnittet i både lesing , matematikk og naturfag.
AP161211 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) er bekymret over at PISA-undersøkelsen viser at stadig like mange elever presterer på de laveste nivåene i lesing .
AP161211 Kommentar : Det mest skremmende funnet i PISA-rapporten handler ikke om matematikk, lesing eller naturfag Helene Skjeggestad ¶
AP161211 Hvidsten Dahl mener resultatene viser at det er jobbet godt over tid med språk, lesing , matematikk, naturfag og klasseledelse.
AP161211 For første gang er Norge over OECD-snittet i både lesing , matematikk og naturfag.
AP161211 Det vi ser på tallene i lesing , er at vi har klart å løfte elevene som har vært ganske gode til å bli bedre.
AP161211 Det ser vi i alle fag, også i lesing , og det gjelder særlig guttene.
AP161211 - Dette er uakseptabelt, og vi forventer at resultatene om trivsel og mobbing blir tatt på like hard alvor som resultatene om matematikk, lesing og naturfag, sier leder Sylvia Lind.
AP161211 - Det er skummelt at jenter systematisk er så mye bedre i lesing at de går foran guttene med et helt skoleår.
AP161211 | Det mest skremmende funnet i PISA-rapporten handler ikke om matematikk, lesing eller naturfag Helene Skjeggestad ¶
AP161211 | Det mest skremmende funnet i PISA-rapporten handler ikke om matematikk, lesing eller naturfag Helene Skjeggestad ¶
AP161204 Den som viste at til tross for at Norge er « verdens beste land », så gjorde norske elever det ganske middels sammenlignet med andre OECD-land i matematikk, naturfag og lesing . 3rd-party-bio ¶
AP161115 Idag er rundt 701 elever fordelt på mottaksklasser eller på alfabetiseringsklasser, med mindre ferdigheter i lesing og skriving.
SA161016 Andersson har i helgen hatt meget høy lesing på sitt innlegg i Aftenposten hvor hun advarer mot å dømme Johaug for tidlig og for hardt.
AP161016 Andersson har i helgen hatt meget høy lesing på sitt innlegg i Aftenposten hvor hun advarer mot å dømme Johaug for tidlig og for hardt.
AP161015 I senere år har man også arbeidet med bruk av moderne CT-skanning for å muliggjøre lesing uten å måtte åpne rullene og dermed risikere å skade eller ødelegge dem.
AP161012 Det vil si at man skal styrke opplæringen for de elevene som sliter med lesing , skriving og regning, og dette på et tidlig tidspunkt.
AP160928 Prosjektet analyserer sammenhengen mellom videodata, elevspørreskjemaer og fremgang på nasjonale prøver i lesing og regning.
AP160924 Ved hjelp av tospråklige lærere og tilrettelagte lesing med konkrete hjelpemidler og samtale kunne barna fortelle fantasihistorier på norsk etter ett år.
SA160818 Sånn er det for så vidt i lesing også.
SA160818 Og etter ti år forlater 20 - 30 prosent grunnskolen uten å ha grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing og regning.
SA160818 Mange barn har dessverre et « fixed mindset » i lesing og matte.
BT160818 Sånn er det for så vidt i lesing også.
BT160818 Og etter ti år forlater 20 - 30 prosent grunnskolen uten å ha grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing og regning.
BT160818 Mange barn har dessverre et « fixed mindset » i lesing og matte.
AP160818 Sånn er det for så vidt i lesing også.
AP160818 Og etter ti år forlater 20 - 30 prosent grunnskolen uten å ha grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing og regning.
AP160818 Mange barn har dessverre et « fixed mindset » i lesing og matte.
AP160608 En drøy måned med mye lesing gjorde at Nygaard likevel tok eksamen tirsdag.
AP160607 Alle fagene skal ha vekt på grunnleggende opplæring i lesing , skriving og regning.
AP160526 Den vanskeligste er kanskje oppgave A2, der man skal forklare en medelev hvorfor teateromtalen i VG kan være vanskelig å forstå, og « vise kunnskap om lesing og lesestrategier.
SA160421 Deler av rapporten er nyttig lesing , men det skinner igjennom at rådmannens ansatte har sluppet unna vanskelige spørsmål.
AP160330 Svake basisferdigheter i lesing , men også skriving, regning og språk, er svært ekskluderende for arbeidsdeltagelse og sosial deltagelse.
SA160324 I stuen står en gammel, arvet seng - den er nå en vakker sofa som blir brukt av alle i familien, Enten det er til iPad bruk, lesing eller bare total avslapping.
BT160324 I stuen står en gammel, arvet seng - den er nå en vakker sofa som blir brukt av alle i familien, Enten det er til iPad bruk, lesing eller bare total avslapping.
AP160324 I stuen står en gammel, arvet seng - den er nå en vakker sofa som blir brukt av alle i familien, Enten det er til iPad bruk, lesing eller bare total avslapping.
FV160323 I stuen står en gammel, arvet seng - den er nå en vakker sofa som blir brukt av alle i familien, Enten det er til iPad bruk, lesing eller bare total avslapping.
SA160321 Det er klokt å styrke begynneropplæringen i lesing , skriving og regning.
AP160314 Etter mye blaing, leting og lesing fant han ut hva det betydde.
AP160314 Etter mye blaing, leting og lesing fant han ut hva det betydde.
SA160224 Til lesing og håndarbeid bør man ha direkte rettet lys fra gulv-, bord - eller vegglamper.
AP160224 Til lesing og håndarbeid bør man ha direkte rettet lys fra gulv-, bord - eller vegglamper.
DA160211 Skolen har satt inn ekstra lærerkrefter i matematikk, naturfag og lesing .
AP160208 I 2016 skal de også teste « Språkløyper », en nasjonal strategi for lesing og skriving.