AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Det er akkurat sånne type timer jeg har fått mulighet til å teste ut både på ungdomsskole og videregående som lektorstudent .
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Camilla Haugli Nybråten er lektorstudent i kjemi og biologi, og har prøvd ut rollespill som lærer både på ungdomsskolen og i videregående skole.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Det er akkurat sånne type timer jeg har fått mulighet til å teste ut både på ungdomsskole og videregående som lektorstudent .
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Camilla Haugli Nybråten er lektorstudent i kjemi og biologi, og har prøvd ut rollespill som lærer både på ungdomsskolen og i videregående skole.
AP170612 Det er akkurat sånne type timer jeg har fått mulighet til å teste ut både på ungdomsskole og videregående som lektorstudent .
AP170612 Camilla Haugli Nybråten er lektorstudent i kjemi og biologi, og har prøvd ut rollespill som lærer både på ungdomsskolen og i videregående skole.