AP170612 Det er akkurat sånne type timer jeg har fått mulighet til å teste ut både på ungdomsskole og videregående som lektorstudent .
AP170612 Camilla Haugli Nybråten er lektorstudent i kjemi og biologi, og har prøvd ut rollespill som lærer både på ungdomsskolen og i videregående skole.
AP170612 Det er akkurat sånne type timer jeg har fått mulighet til å teste ut både på ungdomsskole og videregående som lektorstudent .
AP170612 Camilla Haugli Nybråten er lektorstudent i kjemi og biologi, og har prøvd ut rollespill som lærer både på ungdomsskolen og i videregående skole.