BT171207 Det er synd, for Vågsbunnen eller Bryggen ville vært et mer kledelig bakteppe, ikke minst for å understreke at Die Freie und Hansestadt Bergen har et legitimt krav på tradisjonen.
AA171207 - Trumps beslutning om al-Quds gjør det legitimt å slå til mot amerikanske styrker i Irak, sier al-Nojaba-militsens leder Akram al-Kaabi.
NL171205 Lagmannsretten slo tidligere i år fast at « selv om reindriftslovens bestemmelser om reintall og om reduksjon av reintall har en rimelig og objektiv begrunnelse ut fra reindriftslovens formål, har lagmannsretten lagt til grunn at det er en terskel for når et inngrep anses som legitimt også ved statlig regulering av reindriften, og at terskelen for ulovlig inngrep er overskredet i dette tilfellet.
BT171205 Hvilket burde være et helt legitimt prosjekt.
VG171204 - Vi elsker dere, vi respekterer dere, deres forhold er anerkjent av myndigheten som like legitimt og ærefullt som alle andres.
DB171129 Er du korn- eller hønsebonde og har et rotteproblem, da har du et legitimt behov for katt.
AP171121 At det i møte med en kvinnelig soldat i Norges forsvar er legitimt for enhver person å stille seg spørsmålet : « Er dette soldaten som kan koste min mann livet ?
AP171121 Agnete Haaland, som var leder av Skuespillerforbundet, var med på å gjøre det mer legitimt å stå frem med slike saker, sier hun.
BT171117 De to ideologiene har det grunnleggende til felles at de aksepterer vold som et legitimt politisk middel.
NL171116 Jeg skal riktig nok innrømme at dere har et legitimt krav overfor sør, men det har dere ikke hatt vett nok til å fremme.
AA171115 Det er åpenbart helt legitimt for både Greenpeace og Natur og Ungdom å arbeide aktivt mot et politisk vedtak fattet i Stortinget, men det bør skje utenfor rettsalene.
AP171112 Det ser ut som det blir mer og mer legitimt å ta til orde for å stanse prosessen på en eller annen måte, sier Curtis til Aftenposten.
AA171109 Men det motsatte synet er like legitimt .
AA171109 Dagens ordning om framskutt bevæpning har vært god, så å ønske å videreføre den syns jeg er helt legitimt .
DB171108 Rettens flertall, bestående av dommerfullmektig Kristin Eide Gotfredsen og Niels Selmer Schweigaard, konkluderer i dommen med at omorganiseringen i Oslo Havn som rammet avdelingsdirektøren var legitimt begrunnet.
VG171107 - Oppdragsmengden varierer til dels mye, noe som betyr at bedriftene i perioder kan ha et legitimt behov for ekstra arbeidskraft.
DB171107 Det er et legitimt spørsmål.
DB171106 Flyet leies deretter ut til legitimt charterselskap - som Hamilton ikke eier.
DB171105 Derfor mener de at det er legitimt å straffe landene som inviterer ham, sier forskeren om Kinas politiske press.
NL171103 Det er absolutt legitimt å være skuffet over reformen og forsøke å endre på denne med politiske virkemidler, men å innta en offerrolle når avgjørelsen mest sannsynlig vil stå fast er hverken klokt eller produktivt.
DB171031 Det er jo virkelig et legitimt spørsmål å stille.
BT171027 Det å ha ulike meninger er legitimt .
VG171026 Men det er legitimt at regjeringspartiene forsvarer regjeringens forslag til landmakt.
DB171026 Det er helt legitimt at Oslo Fotballkrets vil ha ny fotballpresident, det er demokratiets privilegium.
BT171023 Legitimt .
SA171022 Civita, og mange med dem - Abelia, IKT- Norge, politikere, flere medier - mener altså at lovbrudd er et legitimt virkemiddel i en næringspolitisk konkurranse om markeder, og som politisk pressmiddel.
DB171021 Kritikk som kan ha et legitimt utgangspunkt, men der små og store saker ofte vrangleses med forestillingen om « svenske tilstander » forrest i pannebrasken.
DA171020 Det må være et legitimt spørsmål å stille seg, uttalte PU-sjef Morten Hojem Ervik til avisen.
DA171020 Det må være et legitimt spørsmål å stille seg, uttalte PU-sjef Morten Hojem Ervik til avisen.
VG171019 Til NRK sier Solberg er det er legitimt å kritisere overdreven maktbruk fra det spanske politiet, men at den grunnlovsmessige striden om Catalonias status innen den spanske nasjonen er det opp til Spania selv å håndtere.
VG171018 Det må være et legitimt spørsmål å stille seg, sier PU-sjefen.
NL171016 Det er naturligvis legitimt å håpe at et svekket NRK på framtidens plattformer skal sikre norske medier økte inntekter.
AP171016 | Nav-«slippen » er et rettferdig og legitimt krav Jan Davidsen ¶ 32.000 har signert oppropet om å få « slippen » tilbake.
SA171013 Hele frivillighetens - og idrettenes - krav om full momskompensasjon - som er erkjent som et prinsipielt riktig og legitimt krav - møtes ikke.
AP171013 Hele frivillighetens - og idrettenes - krav om full momskompensasjon - som er erkjent som et prinsipielt riktig og legitimt krav - møtes ikke.
DB171012 Hele frivillighetens - og idrettens - krav om full momskompensasjon - som er erkjent som et prinsipielt og legitimt krav - møtes ikke, » skriver NIF.
AA171010 Forslagsstillerne understreker at møter mellom politikere og lobbyister er helt legitimt og at lobbyisme åpenbart har positive sider.
AP171009 statsdannelse, legitimt kan materialiseres.
VG171008 - Det er mulig å begrense rettigheter til en gruppe personer dersom dette er nødvendig for å oppnå et legitimt mål, og ikke innebærer et uforholdsmessig stort inngrep.
DN171006 Prisen sender et viktig signal mot noe som lenge er blitt ansett som et legitimt våpen, sier Egeland til DN.
DB171006 Sett fra en kristen synsvinkel er dette for så vidt legitimt og rimelig så langt det rekker, og det er grunn til å anta at man kan gi rimelige begrunnelser for hva som er godt.
NL171004 Det handler om et stort antall skytevåpen som oppbevares i norske hjem, uten at eierne har et legitimt behov for å eie dem.
NL171002 Det er klart at reformen er omstridt, og det er selvsagt helt legitimt med organiserte interessegrupper.
DB171002 - Det er legitimt å stille krav om helårsdrift og et filmtilbud til alle overfor dem som får lov til å drive kino.
VG170929 Hvor er muslimene som burde sagt noe om hvordan det er å leve i et samfunn hvor islamofobi er legitimt ?
DB170928 For at det kurdiske selvstyreprosjektet i Nord-Irak skal få et legitimt skjær over seg, må det være dialog og enighet innen den irakiske føderale regjeringen, der kurderne også sitter.
VG170923 Det er legitimt å stille seg spørsmålet om hva norske homopionerer som Kim Friele og Wenche Lowzow, og andre som har gått i bresjen for oss ( som nesten ikke nevnes forresten ), ville tenkt om programlederens allergi for egen legning og kultur.
DB170922 Det er helt legitimt å ha meninger og å være uenig, men særlig når det er anonyme kilder og man ikke får svart, synes jeg det er vanskelig, sier han.
DB170921 I myndighetenes øyne har det derfor vært legitimt å slå hardt ned på både de som bruker og de som selger.
AP170919 Spørsmålet er legitimt .
DB170917 Det er så klart legitimt å dekke konspirasjonsteorier som fenomen.
DB170917 Tilhengere av takfir-retningen, som mener at det å drepe « kjettere » er helt legitimt , regnes for å være de mest voldelige blant salafist-jihadistene.
AP170915 Det er legitimt å spørre om det er tilfeldig at fokuset på Støres private økonomiske forhold kom opp kort tid før valget.
DN170913 Sinnet er legitimt fordi det er et resultat av frykten de har måttet møte og av å være utslitt, fortsetter han.
AA170913 Sinnet er legitimt fordi det er et resultat av frykten de har måttet møte og av å være utslitt, fortsetter han.
DB170908 - Ja, det er tilfeldig, men det er ikke tilfeldig at det skjer i en valgkamp hvor spørsmål kommer helt naturlig og legitimt fra befolkningen.
DB170904 Så er det selvsagt helt legitimt å argumentere for at selv om vi faktisk tar imot mange flyktninger historisk sett, så gjør dagens situasjon ( med et ekstraordinært antall migranter i og utenfor Europa, og den voldsomme belastningen som dette medfører på land som Italia og Hellas ) at Norge burde bidra enda mer enn dette og ta i
DB170904 Motstand mot ulv og sentralisering er legitimt .
DA170904 Jeg mener det er forskjell på private eiere som legitimt skal maksimere investeringene sine, og en stat som skal sikre profesjonelt eierskap og gode investeringer og avkastning, men også har mer langsiktige mål.
SA170831 Når trusselbildet skal gjennomgås, så synes jeg at det er et legitimt spørsmål om Nord-Korea er en del av trusselbildet.
BT170831 Når trusselbildet skal gjennomgås, så synes jeg at det er et legitimt spørsmål om Nord-Korea er en del av trusselbildet.
AP170831 Når trusselbildet skal gjennomgås, så synes jeg at det er et legitimt spørsmål om Nord-Korea er en del av trusselbildet.
DB170829 Det er kanskje legitimt i en valgkamp, problemet er at hun knapt har gjort annet i sin karriere som innvandrings- og integreringsminister.
AP170827 Mest problematisk er saken likevel fra en prinsipiell synsvinkel : Trump representerer en holdning om at det er legitimt å bryte regler for å opprettholde lov og orden.
DA170825 - Dette mener jeg, fastslår Kolberg, som synes Gjedrems spørsmål er høyst legitimt .
VG170824 President Trumps svar på tragedien i Charlottesville var, ikke overraskende, at det er legitimt å være bekymret over iveren etter å fjerne Konføderasjons-statuer.
AP170824 IS og andre militante islamistgrupper ser fortsatt på Norge og norske interesser i utlandet som et legitimt , men ikke prioritert angrepsmål.
AP170824 Det er helt legitimt å mene om NRKs regelverk, men det er viktig at kulturministeren ikke skaper usikkerhet rundt at dette må være underlagt sjefredaktørs ansvar.
DB170822 Valgfrihet var den ideologiske begrunnelsen, og det er selvfølgelig legitimt å være mot et virkemiddel som kvotering.
DB170816 Når VG støtter slike tiltak er det med på å gjøre det legitimt for politiske partier å gjøre det samme.
DB170816 Å stå opp for en slik omfordeling er i og for seg et legitimt standpunkt, men det skaper ikke verdier for Norge.
AP170811 Jeg har prøvd å feie vekk disse kommentarene, særlig siden de bærer mange paralleller til kommentarer homofile fikk for noen tiår siden, men jeg begynner å tvile mer og mer på meg selv, og på om det i det hele tatt er legitimt at jeg føler som jeg gjør.
AP170811 Er det legitimt å føle det slik ?
DB170810 Men vi som jobber med filmen, vet at det hele er helt legitimt , sier regissøren.
VG170809 Litteraturprofessor Erik Bjerck Hagen mener det er helt legitimt å kunne skrive en motroman.
AP170809 Det er ikke nødvendigvis voksne kriminelle, men i området er det blitt legitimt å oppføre seg slik.
DB170808 Det er selvsagt legitimt å være uenig med Sylvi Listhaug.
DB170801 Jeg har ikke noe tro på at denne marsjen skal gi dem større oppslutning eller at det skal bli mer legitimt å ytre standpunktene de står for.
DB170801 Da kan det være behov for noen som sier at på samme måte som det er helt legitimt å definere seg som medlem av en bestemt gruppe, så er det også helt legitimt å utfolde seg som samfunnsborger og som individ uten noen slik merkelapp.
DB170801 Da kan det være behov for noen som sier at på samme måte som det er helt legitimt å definere seg som medlem av en bestemt gruppe, så er det også helt legitimt å utfolde seg som samfunnsborger og som individ uten noen slik merkelapp.
AA170731 For det er selvsagt både legitimt og viktig å diskutere hvordan dette påvirker vårt samfunn.
DN170730 Opposisjonen i Venezuela har ingen kandidater i valget, og mener også at det ikke er legitimt .
DN170730 - Valget er bare en farse og følger ingen demokratiske prosedyrer som må til for å anerkjenne dette som et legitimt valg, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og Venezuela-kjenner Leiv Marsteintredet til DN.
AA170728 FNs menneskerettskontor uttrykte fredag dyp uro for den svært spente situasjonen og sa også at det er tvil om valget av en ny grunnlovgivende forsamling er legitimt .
AA170728 Det er legitimt å være bekymret for at ordfører Rita Ottervik og Ap har skapt en så bred politisk allianse at det offentlige ordskiftet forsvinner.
DB170725 Men det er innlysende at rekreasjonsbrukerne selv er aktive, og gjerne utgjør flertallet - og det er fullstendig legitimt .
AA170722 Islamkritikk er helt legitimt , og innvandringsmotstanderne skal slippe å bli satt i bås med Breivik, for det er lysår mellom islamkritiske holdninger og hans handlinger.
DB170721 Robeyns hevder det kan gis en objektiv definisjon av hva som skal til for å kunne leve et rikt liv og argumenterer for at alle ressurser som kommer i tillegg til de som trengs for å leve et rikt liv legitimt kan konfiskeres av staten.
AP170721 Jeg synes det er mer legitimt å stille kunnskapskrav til politikerne, sier Rime.
VG170720 Jeg har ikke hørt hagleskudd, men når vi bor landlig til er det fullt legitimt å jakte rev nå, så hvis vi hører et slikt skudd, så tenker vi ikke at en mann har forskanset seg med hagle, sier han til VG.
DB170720 » Når kristentroen påvirker noen politikeres avgjørelser for eksempel i lovgivningen, er naturligvis det helt legitimt .
DB170719 Det er legitimt å legge stor vekt på nasjonale interesser.
DA170711 Derfor er det legitimt for oss å bry oss om veiløsningen inn til Oslo, sier byrådsleder Johansen.
AA170707 Men det er ikke legitimt å sette fyr på biler, å kaste røykbomber og gjøre hærverk, sier Solberg.
AA170707 - Jeg syns det er helt legitimt å demonstrere.
DB170706 Ikke legitimt
DB170706 Mangel på motivasjon er med andre ord nok til å legitimt holde seg borte fra skolen, ifølge Elevorganisasjonen.
DB170706 - Mangel på motivasjon er med andre ord nok til å legitimt holde seg borte fra skolen, ifølge Elevorganisasjonen.
DB170702 Diskusjonen handler med andre ord om dopingens nyanser og at deler av sykkemiljøet mener det er mer mer legitimt hvis man dopet seg i perioden hvor doping var mer systempreget.
NL170630 Det er et legitimt og prinsipielt krav om likhet for loven og lokal forvaltning.
DB170629 Det er helt legitimt å kritisere generaliseringer, være kritisk til omfanget av et problem, årsaksforhold, overdrevet problemfokus på minoriteter og så videre, det beriker debattene og gir mer innsikt.
DB170624 Derfor var det legitimt også for hjemmefavorittene å bloddope seg med EPO som en del av forberedelsene til Lahti-VM 2001.
VG170622 Om utenriksråden og statsrådens kjennskap til saken og kontrollenhetens arbeid sier Bernt at dette er informasjon som han har vanskelig for å se at UD har noe legitimt behov for å hemmeligholde.
VG170622 - Ikke legitimt behov for hemmelighold ¶
VG170616 » Interessekamper er legitimt i et demokrati.
NL170616 Så da er det kanskje heller legitimt å spørre hvorfor ikke ansvaret for Forsvarets langsiktige planlegging og strategiutvikling formelt ligger under Forsvarssjefen ?
DN170616 Nupi-direktør Ulf Sverdrup mener sikkerhetshensyn ofte kan være legitimt .
DN170614 - Slik vi ser det, innebærer loven at organisasjoner som mottar utenlandsk støtte på helt legitimt vis, risikerer å bli stigmatisert og forhindret fra å kunne utføre sin viktige rolle i det ungarske samfunn, sier statssekretær Marit Berger Røsland ( H ) i Utenriksdepartementet.
DN170613 Rosenstein sa han vil kunne avskjedige Mueller kun hvis det skulle finnes et legitimt grunnlag for det.
DA170613 Rosenstein sa han vil kunne avskjedige Mueller kun hvis det skulle finnes et legitimt grunnlag for det.
DA170613 - På visse studieprogram hvor det er til hinder for læringen, kan det være legitimt å innføre et forbud, for eksempel innenfor pedagogikk eller ved laboratoriearbeid, hvor ingen får lov til å ha hodeplagg av sikkerhetsmessige grunner.
BT170613 At publikum stiller spørsmål, er i seg selv helt legitimt .
AP170613 At publikum stiller spørsmål, er i seg selv helt legitimt .
AA170613 Rosenstein sa han vil kunne avskjedige Mueller kun hvis det skulle finnes et legitimt grunnlag for det.
VG170611 Jeg er den legitimt beste å møte, men hun kan fortsette å tjene bra medpenger på å unngå meg, jeg skjønner det.
DB170608 Det kan også finnes tilfeller der det er legitimt å sette sammen en historie fra flere enkeltpersoners opplevelse.
DB170608 Anonymisering vil selvsagt være et viktig og legitimt verktøy når man skal skildre denne typen sensitive personlige historier.
NL170607 Der drap og terror er helt legitimt å bruke mot de " vantro " som de bare ikke utstår og som skal skremmes til underkastelse...
VG170605 I Sverige ble Uber tvunget til å stenge sin pirattaxi-virksomhet etter et høyst legitimt og sterkt politisk press.
AA170605 - Dette området har tilhørt mannfolkene, og vært mer legitimt for dem.
DB170602 Det blir bare for dumt, sier Schmidt om å bruke navnet som faktisk er et legitimt stedsnavn i Askim kommune.
DB170530 Partifelle Henrik Asheim mener det er helt legitimt å kritisere Støres investeringer, fordi den viser en åpenbar forskjell mellom liv og lære.
NL170529 Befolkningen har faktisk et legitimt krav på å få kunnskap rundt sider av denne beslutningen som er så mangelfullt utredet.
AP170526 Både IS og Al-Qaida « anser Norge som et legitimt , men ikke prioritert mål for terrorangrep.
VG170525 - Kravet fra USA er legitimt .
DB170525 Solberg sa at det amerikanske kravet om en mer rettferdig byrdefordeling er legitimt , og Norge støtter det.
BT170525 Ifølge Solberg er det et legitimt krav fra USAs side at europeiske land må øke forsvarsbudsjettene.
BT170525 Legitimt krav ¶
AA170525 Solberg ser på det som et legitimt krav.
VG170523 Noen mener det er legitimt å angripe alle som kan regnes som medløpere til den saken de kjemper mot, folk som jobber i bank, transport, administrasjon, etc.
AA170523 Det fremstår som et legitimt krav.
NL170522 ¶ Alta har i dag et helsesenter, men kravet om eget sykehus er legitimt , mener Nordlys.
NL170522 Dette er et legitimt og høyst forståelig krav fra både Alta-samfunnet og de som bor i indre Finnmark og grensekommunene mellom Troms og Finnmark.
DB170518 Ambassadøren understreker at det er legitimt å kritisere omskjæring, og påpeker at religiøs satire kan være et viktig verktøy som burde være en del av den offentlige debatten i ethvert fritt, demokratisk samfunn.
VG170516 De fleste russ oppfører seg greit, og selvsagt er det legitimt å feire tretten års skolegang.
NL170516 Men at NRK Dagsrevyen nylig brukte en stor del av sin sending til å spre denne terrorfrykten, med bakgrunn i et spinkelt kildegrunnlag, er ikke fullt så legitimt , snarere klanderverdig.
NL170516 Det er legitimt .
DB170515 I denne saken har det vært legitimt å bruke biologi og gamle tilknytningsmodeller for å gjøre en enorm forskjellsbehandling av kjønn.
VG170514 - Det må være legitimt å være kritisk til innvandringen ?
VG170512 Da må man spørre seg om han var mer interessert i å sverte meg og selskapet enn å forfølge et legitimt søksmål, sier Tasmin Lucia-Khan til VG.
FV170511 Med et legitimt krav om offentlighet blandet med en imponerende standhaftighet har VG laget årets viktigste sportssak.
AA170508 - Antiterror er legitimt , det er reelt.
DB170503 PBL bør lytte til sitt eget medlem Læringsverkstedet og dets leder, Hans Jacob Sundby, som uttalte til fagbladet Utdanning at « det er legitimt at vi kikkes i kortene, og at det stilles spørsmål ved hvordan skattepenger brukes ».
DA170423 De som tigger med en legitimt behov - fattigdom - skal ikke vises bort, sier varaordføreren til RA.
SA170421 Det må vi alle ta et oppgjør med og spesielt de som ønsker å assosiere seg med politisk legitimt tankegods, men bommer fullstendig i sin tolkning.
DB170421 - Det er helt legitimt at striden om nyhetsretten havner i retten, men det er høyst beklagelig at det går utover den frie journalistikken.
AP170421 - Men mitt inntrykk er at grensene for hva som er legitimt å ytre i politiske debatter, flyttes, noe som særlig er blitt tydelig i kjølvannet av presidentvalget og Donald Trump.
VG170420 Dermed er det både logisk og legitimt at fotball-toppene ønsker en rettslig avklaring av hvor langt den såkalte « nyhetsretten » kan strekkes.
SA170418 Folk kan kritisere domstolene, men det er ikke bra dersom vi får en subkultur der det blir helt legitimt å heie på privat rettergang, mener Aftenbladet.
DB170416 - De kan ikke sette igang noen form for formell mekanisme, men rapporten vil jo ha noe å si for hvor legitimt valget vil bli sett på, sier Parslow.
DB170414 Sannsynligvis fordi i det konservative shia-regimet er det problematisk å være homofil, men legitimt å skifte kjønn.
DB170414 Men når kjønnsskifte forsvares fordi man har en forestilling av seg selv som et annet kjønn, virker det helt legitimt , ja frigjørende.
DB170413 Det er selvsagt legitimt - av og til helt nødvendig - å la slike interesser komme foran andre hensyn.
DB170411 Signalet som sendes ut er at kildejakt er både legitimt og nødvendig.
DA170411 Utenforskap kan skape grobunn for at en mottaker av radikalt tankegods ser vold som legitimt .
DA170411 Og det er et problem, fordi det er en politisk idé som peker fram mot at å bruke slik vold, er legitimt .
VG170410 * 1 Den positive viljen til normalisering og bred dekning i kinesiske medier av normaliseringen gjør at kinesiske selskaper ser at det igjen er legitimt å gjøre handle norske varer.
AP170409 Og folk flest skal tenke at de har et legitimt grunnlag for økt aktsomhet.
DN170407 Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved NUPI mener det er legitimt at regjeringen toner ned vanskelige saker under dette besøket.
DN170407 Foto : Heiko Junge / NTB scanpix - Legitimt
AA170407 Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved NUPI mener det er legitimt at regjeringen toner ned vanskelige saker under dette besøket.
AA170407 Men seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt mener det er legitimt at regjeringen toner ned vanskelige saker under dette besøket.
SA170404 - IS pekte ut Russland som et legitimt mål for terrorangrep i 2014, sier den svenske russlandeksperten Martin Kragh ved Utrikespolitiska Institutet til nyhetsbyrået TT.
DN170404 - IS pekte ut Russland som et legitimt mål for terrorangrep i 2014, sier den svenske russlandseksperten Martin Kragh ved Utrikespolitiska Institutet til nyhetsbyrået TT.
DA170404 - IS pekte ut Russland som et legitimt mål for terrorangrep i 2014, sier den svenske russlandseksperten Martin Kragh ved Utrikespolitiska Institutet til nyhetsbyrået TT.
AA170404 - IS pekte ut Russland som et legitimt mål for terrorangrep i 2014, sier den svenske russlandeksperten Martin Kragh ved Utrikespolitiska Institutet til nyhetsbyrået TT.
AA170403 - Dette er personer som helt legitimt fikk asyl i Norge fordi situasjonen i Mogadishu den gangen gjorde at de hadde krav på beskyttelse.
SA170402 Det er legitimt å si at Volvo har klassens lekreste bil.
AP170402 Det er legitimt å si at Volvo har klassens lekreste bil.
DB170401 Humorforskeren mener at det er helt legitimt å forlate salen.
DB170330 Arbeidsgiver har et klart ansvar for å utarbeide rutiner for varsling og å sørge for at rutinene er godt kjent i organisasjonen, og må også skape en kultur på den enkelte arbeidsplass der det er legitimt å si fra om kritikkverdige forhold.
DB170329 De er valgt på legitimt vis og gjør nasjonen en stor tjeneste med å ta på seg slike verv som nesten ikke er betalt heller, verken nå eller når det er slutt.
DA170329 Selv om det er gode hensikter bak altruistisk surrogati, så vil du automatisk flytte terskelen for hva som er legitimt .
DB170328 Og man burde i det minste komme bort fra ideen om at det er legitimt å refse debattanter og kommentatorer for at de ikke griper fatt i ett spesifikt tema, som ikke utmerker seg på annen måte enn at noen sa noe feil eller usaklig om temaet.
DB170328 I utgangspunktet er det selvsagt fullt legitimt , når man vel har etablert og slått fast at de opprinnelige faktapåstandene var feilaktige, å ønske at man skal diskutere den underliggende påstanden om Listhaug og hennes korsbruk på et korrigert og korrekt grunnlag.
DB170328 I denne konkrete kors-saken er det legitimt av Omdal å påpeke at dette kun var en kort Facebook-status og dermed ikke kan forventes å være like stringent gjennomarbeidet som en redaksjonelt publisert tekst.
DB170328 Da er det både forståelig og legitimt at både Listhaug og andre griper fatt i denne påstanden og refser det faktum at den faktisk ikke er korrekt.
BT170328 Det er et legitimt valg å være hjemme med små barn.
AA170327 Arbeidsgiver har jo et åpenbart ansvar for å utarbeide rutiner og sørge for at rutinene er godt kjent i organisasjonen, men også at man har en kultur på den enkelte arbeidsplass om at det er legitimt å si fra om det er kritikkverdige forhold.
AA170327 Lobbyisme er både legitimt og nødvendig for at politikere skal få tilstrekkelig informasjon til å treffe veloverveide beslutninger.
AA170327 Lobbyisme er både legitimt og nødvendig for at politikere skal få tilstrekkelig informasjon til å treffe veloverveide beslutninger.
BT170325 Det Krüger har dokumentert, er hvordan musikk kan gi barn og ungdom i utsatt livssituasjon et fast holdepunkt, der det i tillegg er legitimt å snakke eller synge om det aller vanskeligste.
VG170323 De tar steget over til å mene at det er legitimt å kaste ut og deportere mennesker som er født her, fordi vi skal tilbake til en eller annen idealtilstand av Norge på 60-tallet.
SA170323 Det er helt legitimt at Aftenbladet spør kritisk om hendelsen fra 2014, og om hvorfor dette ikke ble varslet til Petroleumstilsynet.
AP170323 Det er legitimt å ville forske på 22. juli, men det var ikke tillitvekkende å se hvor travelt de krisepsykiatriske forskerne fikk det med å komme i posisjon.
VG170322 Nordbø mener det er helt legitimt å latterliggjøre for eksempel, kristenkonservative og Sylvi Listhaug, fordi satiren skal gå etter makten.
DB170322 Man kunne svart noe slikt som « Her har begge journalistene laget et legitimt oppslag ut fra sin bedømmelse av saken og valg av vinkling - men vi har begått en redaksjonell glipp ved at vi ikke fanget opp avviket fra den forrige saken, og det må vi bare skjerpe oss på fremover.
DB170322 Høie fremhever at det er « viktig at man fra samfunnets side fortsatt sender signaler om at dette er ulovlig » ( hvilket jo er et legitimt selvstendig argument ), men utover dette henviser begge partier til at den konkrete utformingen av politikken vil måtte utredes videre.
VG170318 - Det er litt av en dobbeltmoral å se at når SV tar til motmæle er det helt legitimt , men når Listhaug gjør det, er hun et offer, sier Teigen til VG.
DA170318 Kan man tenke seg at det er legitimt å « krenke » noen for å avdekke kritikkverdige forhold eller samfunnsstrømninger ?
DB170315 anm ) som jeg håpet var legitimt og ryddig og som jeg håpet han skulle drive med i åra framover, derfor forteller jeg dem om det, forklarte Jensen.
FV170314 Arkitektur er et legitimt spørsmål ved byggplanlegging.
DB170310 Det kan komme godt med : Mens det er legitimt å skrive utelukkende om seg selv i såkalt høyverdig litteratur, forventes det i krimmen at man også vender blikket ut og skildrer samfunnet.
BT170310 Ungarns utenriksminister hevder at innstramninger i asylpolitikk og nasjonalisme er blitt legitimt , også i Europa, etter valget av Donald Trump.
AP170310 At Norge ønsker å returnere asylsøkere med endelig avslag er legitimt og nødvendig for at asylinstituttet skal fungere.
AA170310 Om så var tilfelle ville det vært mer enn legitimt av Adressa å skrive om det.
DN170309 - Hvis det jeg leser er rett, ser dette ut som en svært skadelig lekkasje når det gjelder taktikk, teknikk, prosedyrer og verktøy som CIA har brukt for å gjennomføre legitimt etterretningsarbeid utenlands, sier tidligere CIA-sjef Michael Hayden til BBC.
DB170309 Et ønske om å beskytte det nasjonale fellesskap, slik jeg leser Tojes merknad, framstår som legitimt .
BT170309 - Hvis det jeg leser er rett, ser dette ut som en svært skadelig lekkasje når det gjelder taktikk, teknikk, prosedyrer og verktøy som CIA har brukt for å gjennomføre legitimt etterretningsarbeid utenlands, sier tidligere CIA-sjef Michael Hayden til BBC.
AA170309 - Hvis det jeg leser er rett, ser dette ut som en svært skadelig lekkasje når det gjelder taktikk, teknikk, prosedyrer og verktøy som CIA har brukt for å gjennomføre legitimt etterretningsarbeid utenlands, sier tidligere CIA-sjef Michael Hayden til BBC.
SA170307 Michalsen i Medier24 skriver på sin blogg at Omdal stiller et legitimt spørsmål, men at han belegger det " med et falsum av en påstand ".
VG170306 Men det er legitimt å spørre hvor rettferdig konkurransevilkårene er når hjemlige kusker ikke kan tilby sponsing fra Silicon Valley.
DN170306 Michalsen i Medier24 skriver på sin blogg at Omdal stiller et legitimt spørsmål, men at han belegger det " med et falsum av en påstand ".
DB170306 Michalsen i Medier24 skriver på sin blogg at Omdal stiller et legitimt spørsmål, men at han belegger det " med et falsum av en påstand ".
DA170306 Michalsen i Medier24 skriver på sin blogg at Omdal stiller et legitimt spørsmål, men at han belegger det " med et falsum av en påstand ".
AA170306 Michalsen i Medier24 skriver på sin blogg at Omdal stiller et legitimt spørsmål, men at han belegger det " med et falsum av en påstand ".
DB170302 - Trodde det var legitimt
AA170301 - Å ta til orde for en ny beslutning om uavhengighet er ikke bare legitimt , det er nærmest nødvendig for å gi det skotske folket mulighet til å uttale seg om vår vei fremover, sa Sturgeon, som også er leder for det skotske nasjonalistpartiet, i en tale Edinburgh tirsdag.
DA170223 - Veien er ikke veldig lang fra å mene, som HRS, at vi er midt i et eksistensielt slag og at våre egne myndigheter er svikere og forrædere, til at vold begynner å bli et legitimt virkemiddel.
DB170222 Det ville signalisert at debatt om æreskulturer er legitimt og at Aden ikke er fritt vilt ?
VG170219 Han mener et legitimt spørsmål er hvorvidt det å legge penger i Trump Organization kan kjøpe større tilgang på presidenten.
VG170218 Det er legitimt at Stortinget behandler dette og drøfter det bak lukkede dører, sier han.
SA170214 Det er et legitimt argument for spørsmål om prioritering, men det sier ingenting pro eller contra fugletårn.
DA170211 Samtidig er det legitimt at de som får offentlige ytelser skal gjøre en innsats for å bli selvforsørget.
VG170210 Det er et legitimt formål, og det er viktig at E-tjenesten har virkemidler som er tilpasset teknologiutviklingen og den aktuelle trusselsituasjonen.
DB170210 Det er helt legitimt og lov å sende aske ut av Norge, for det er lovene i mottagerlandet som gjelder.
DB170210 Dagen Trump vant, var spørsmålet legitimt - ingen skjønte hvordan han kunne vinne.
BT170210 Senest i desember slo EU domstolen fast at Polisario, frigjøringsbevegelsen i Vest-Sahara, legitimt kan uttale seg på vegne av saharawiene når de ser de ikke ønsker denne næringsvirksomheten.
DB170208 Filming skal kun oppstå når det er legitimt , forholdsmessig, og nødvendig for å løse problemer.
DB170207 Jeg hadde ikke et legitimt , faktabasert grunnlag å framsette disse falske påstandene på og jeg trekker dem tilbake i sin helhet.
BT170207 - Vi har hatt en periode med veldig dårlig vær, og da er det helt legitimt at garnet synker til bunns.
DB170206 « Like fullt har begge grupperingene et uttalt mål om å ramme vestlige land og interesser og ser på Norge som et legitimt mål.
DB170206 Vil det si at det er legitimt at jeg som folkevalgt framover kan karakterisere meningsmotstandere, innbyggere eller politiske kollegaer i andre leire som for eksempel egoister, tyranner eller hylekor ?
VG170205 - Man refser de som protesterer og kaller dem grusomme antieuropeere, når de egentlig helt legitimt protesterer mot en feilslått innstrammingspolitikk.
BT170205 Det er selvfølgelig legitimt å spørre om jeg kunne ha latt personene fremvise uhørte sider, men jeg har vanskelig for å forstå at dette skulle komme som en følge av å utlevere min faktiske familie.
DB170203 « eg vil snakke om kvifor det er legitimt å meine at ein skal bli straffa for å ikkje arbeide - eg vil vite på kva grunnlag ein ser grunn til å vurdere det å ikkje arbeide som eit brotsverk » ¶
AA170203 Det skal ikke gå mange minutter før du føler at du vil vite noe mer, og det er helt legitimt .
DB170202 Norge er ikke noe hovedmål for islamistiske terrororganisasjoner, men både IS og al-Qaida anser Norge som et legitimt terrormål.
DB170128 - Cappelen hadde startet et snusfirma som jeg håpet var legitimt og ryddig og som jeg håpet han skulle drive med i åra framover, derfor forteller jeg dem om det, forklarer Jensen.
SA170127 Både tiltalte og fornærmede har et legitimt behov for å vite hvilken del av sin forklaring de blir trodd på, eller ikke trodd på.
DB170126 Og selv om redaksjonen har et legitimt ansvar for å verne både egne medarbeidere og kilder, burde publikum også kunne forvente noe mer åpenhet og forklaring på bakgrunnen for slike skivebommer enn et kontant : - Vi beklager feilen, resten tar vi internt.
DB170126 » Det stilles et legitimt spørsmål om ansvarlig bruk av sosiale medier - samtidig som vedkommende oppkaster seg til min moralske medredaktør, ut fra bekymring om hva lenken kan inspirere unge våghalser til.
DB170123 Dette er selvsagt et legitimt poeng, men igjen : Når man bruker disse resultatene for å underbygge dette eller hint, bør man i det minste ta uttrykkelige forbehold om at det slett ikke er sikkert at utvalget er representativt - verken for den norske befolkningen eller for å kunne sammenligne med tilsvarende utvalg i andre lan
AP170121 Det er blitt mer legitimt å argumentere for å « verne om sine egne, sin egen kultur og identitet ». 3rd-party-bio Thor Brodreskift ¶
AP170121 Det er blitt mer legitimt å argumentere for å « verne om sine egne, sin egen kultur og identitet ».
DB170120 Men det er helt legitimt at organisasjoner søker innsyn i andres kommunikasjon med offentlige myndigheter.
AP170118 Flere studier viser også at forskere oppfatter det som legitimt å « ta snarveier » når de synes at forskningsspørsmålene er legitime og viktige.
AP170118 Flere studier viser også at forskere oppfatter det som legitimt å « ta snarveier » når de synes at forskningsspørsmålene er legitime og viktige.
SA170117 Lewis var en av de første som varslet at han boikotter seremonien fordi han ikke anser Trump for å være legitimt valgt.
SA170117 » Det burde være legitimt å spørre om det er en fordel eller ulempe å være det siste landet i verden som er avhengig av inntekter fra olje- og gasseksport.
SA170117 Det burde være legitimt å spørre om det er en fordel eller ulempe å være det siste landet i verden som er avhengig av inntekter fra olje- og gasseksport.
BT170117 Lewis var en av de første som varslet at han boikotter seremonien fordi han ikke anser Trump for å være legitimt valgt.
AP170115 Aas er særlig spent på om tiltaket vil bli oppfattet som legitimt .
AP170115 - Oppfattet som legitimt ?
AP170113 - Det er et legitimt argument, men det betyr ikke at eggdonasjon og sæddonasjon er det samme hverken medisinsk eller etisk.
DB170110 Domstolen i Strasbourg gir foreldrene rett i at kravet om at døtrene skal delta, griper inn i religionsfriheten, men den mener at det er legitimt ettersom målet er hindre sosial utestenging av elever.
DB170110 Fordi han likevel vant valget på legitimt vis.
AP170110 Domstolen i Strasbourg gir foreldrene rett i at kravet om at døtrene skal delta, griper inn i religionsfriheten, men den mener at det er legitimt ettersom målet er hindre sosial utestenging av elever.
DB170104 Idet man er for et forbud så støtter man, intensjonelt eller ei, ideen om at tvang over kvinnekroppen er et legitimt virkemiddel å bruke når man ikke liker hvordan kvinner går kledd.
BT161219 Det er helt legitimt å kjempe mot flyseteavgiften, som for mange har blitt en overskyggende rød politisk klut.
BT161219 De hekter bevisst en enkel, kontroversiell sak på en utvalgt politiker, og forsøker å gi inntrykk av at de driver legitimt politisk arbeid.
SA161212 Å være i opprør som ungdom er likevel legitimt .
AP161015 Siden 1990-tallet er antallet nye tilfeller av taushetsplikt i for eksempel helsevesen, kommuner og skoler fordoblet, ifølge Norsk Journalistlag - og helt uten at det har noe med legitimt personvern å gjøre.
AP161010 - Det er et legitimt behov for å inspisere trafikken, men jeg mener at ansatte i bedrifter som gjør dette, må få ordentlig informasjon.
FV161003 | Solberg slår tilbake etter kritikken : - Helt legitimt å hylle Brækhus ¶
FV161003 Men jeg mener Cecilia Brækhus, som er kåret til årets idrettsstjerne, har vært hyllet som en av våre fremste boksere, og nå skal bokse på hjemmebane - at det er helt legitimt å hylle henne, sier Solberg til NRK.
AP160914 Og et behov for at valget skal fremstå som legitimt , samtidig som den egentlige makten beholder all kontroll.
SA160906 Jeg synes han bryr seg om noe legitimt og ekte, som vi trenger å snakke om, sier Obama til ABC.
AP160906 Jeg synes han bryr seg om noe legitimt og ekte, som vi trenger å snakke om, sier Obama til ABC.
AP160629 - I motsetning til Al Qaida så regner IS en del stater med muslimsk befolkning som sine fiender og mener det er legitimt med angrep der de fleste som blir drept er muslimer, sier Carsten Bagge Laustsen, som er forsker ved Universitetet i Aarhus.
AP160611 For det første var beslutningsprosessen av en slik art at det er legitimt å spørre om den var fullt forsvarlig.
SA160523 Men grunnlovsbestemmelsen uttrykker en intensjon som gjør det legitimt å reise en debatt om hvor formyndersk regjeringen kan være med å legge føringer som gjør at kommunene må fatte vedtak mot sin vilje.
AP160502 Noen ganger begrunnet med miljø - og klimahensyn, hvilket selvsagt er legitimt , andre ganger med bakgrunn i oljearbeidernes høye lønninger.
AP160414 Hun er enig i at det må være legitimt å ta til orde for en endring, sett i sammenheng med økt innsats for utdanning og andre sosiale goder.
AP160405 Det er legitimt for et land å bruke skattenivå for å konkurrere om investeringer og arbeidsplasser, sa hun.
AP160310 Ansari beskriver rakettene som ble testet, som « konvensjonelle forsvarsinstrumenter, bare til bruk i legitimt forsvar » og uten atomstridshoder.
AP160310 - Legitimt forsvar ¶
AP160309 Det høres jo mer legitimt ut å møte vinklubben enn å stikke på byen, ler han.
AP160228 - Og det er helt legitimt , kanskje spesielt i Norge hvor den private eiendomsretten står veldig sterkt.
AP160220 Langt på vei et legitimt ønske også.
AP160210 Følgen er at det blir legitimt å kreve at ansatte med « feil » verdier må relære sine verdier.
DA160205 Da var det nærmest legitimt å ha pornomagasiner liggende framme.
AP160204 Mange av disse menneskene har et legitimt krav på asyl.
AP160129 Dersom vi snakker med både mor og far om sinnsstemninger, og om hva de gjør om de blir sinte, blir det mer legitimt å prate om dette, sier Stine Brenna, helsesøster i Lom.
AP160127 Et legitimt brev ¶
AP160127 Brevet fra Strasbourg er legitimt fordi Thorbjørn Jagland er generalsekretær for en organisasjon som har til mandat å fremme respekten for menneskerettigheter og arbeide for rettsstatlighet i vår verdensdel.
AP160122 Professor Kjetil Tronvoll ved International Law and Policy Institute mener det er legitimt , men vanskelig å få til returavtale.
AP160109 Og det er helt legitimt å si at du ikke ønsker å være referanse.
AP160103 Presten sa til ungdommene at det er legitimt å ha sterke følelser i dag og i dagene fremover.