SA161105 september : Kremen ble brukt av ThereseJohaugsom anvist av legen.16 . september : Johaugble dopingtestet hjemme i Oslo.
AP161105 september : Kremen ble brukt av ThereseJohaugsom anvist av legen.16 . september : Johaugble dopingtestet hjemme i Oslo.
SA161027 september : Kremen ble brukt av ThereseJohaugsom anvist av legen.16 . september : Johaugble dopingtestet hjemme i Oslo.
SA161027 september : Kremen ble brukt av ThereseJohaugsom anvist av legen.16 . september : Johaugble dopingtestet hjemme i Oslo.
FV161027 september : Kremen ble brukt av ThereseJohaugsom anvist av legen.16 . september : Johaugble dopingtestet hjemme i Oslo.
FV161027 september : Kremen ble brukt av ThereseJohaugsom anvist av legen.16 . september : Johaugble dopingtestet hjemme i Oslo.
BT161027 september : Kremen ble brukt av ThereseJohaugsom anvist av legen.16 . september : Johaugble dopingtestet hjemme i Oslo.
BT161027 september : Kremen ble brukt av ThereseJohaugsom anvist av legen.16 . september : Johaugble dopingtestet hjemme i Oslo.
AP161027 september : Kremen ble brukt av ThereseJohaugsom anvist av legen.16 . september : Johaugble dopingtestet hjemme i Oslo.
FV161019 september : Kremen ble brukt av ThereseJohaugsom anvist av legen.16 . september : Johaugble dopingtestet hjemme i Oslo.