DB171215 Utviklingen av nye legemidler synker når overskuddet stiger.
AP171214 - Hva slags legemidler de gir ham nå for at han skal si de de ønsker, sa Putin.
DB171213 - Slik jeg ser det dreier både saken til Froome og Johnsrud Sundby seg om feilkalkulert administrering av legemidler .
AP171213 Aftenposten nevnte fire eksempler : ¶ kommunale svømmehaller som til gitte tider har åpent for publikum mot inngangspenger ¶ kommunale kjøkken som bruker ledig kapasitet til å drive catering i det private markedet ¶ skoletannlegen som tar betalende kunder i ledige stunder ¶ sykehusapotek som selger legemidler til hvem som helst ¶
AP171213 LAR er behandling med legemidler av personer som er avhengige av heroin, morfin eller beslektede stoffer ( opioider ).
AP171213 Formålet med behandlingen er å erstatte de ulovlige stoffene med beslektede legemidler , bidra til at de avhengige får økt livskvalitet og hjelp til å endre sin livssituasjon.
DB171211 Andelen som bruker blodsukkersenkende legemidler i aldersgruppen 18-79 år har økt fra 30 per 1000 i 2005 til 40 per 1000 innbyggere i 2016.
AP171210 Sykehusapoteket leverer legemidler til sykehusets ulike avdelinger, men selger også til kunder som kommer innom.
AP171210 Sykehusapotek som selger legemidler til hvem som helst i konkurranse med private apoteker.
DA171208 Sammen med svenske og danske forskere skulle de to norske forskerne samkjøre data fra et stort antall pasienter for å se på bivirkninger og gunstige effekter av nye legemidler .
DA171208 Foto : NTB scanpix ¶ Legemidler til hjertesyke ¶
AP171208 Spinraza omtales som et av verdens dyreste legemidler .
AP171208 - Det er vanlig å forhandle om pris på nye legemidler , men jeg har aldri vært med i en så vanskelig prosess tidligere.
DA171207 Sammen med svenske og danske forskere skulle de to norske forskerne samkjøre data fra et stort antall pasienter for å se på bivirkninger og gunstige effekter av nye legemidler .
DA171207 Foto : NTB scanpix ¶ Legemidler til hjertesyke ¶
VG171204 I Norge har regjeringen besluttet at ordningen med farmasøytutlevering av reseptfrie legemidler skal innføres fra og med 1. januar 2018.
VG171204 - Hvis man kan slå beina under den industrien som driver med falske legemidler , så er det et gode, sier Madsen til Dagens Medisin ¶
SA171204 I Norge har regjeringen besluttet at ordningen med farmasøytutlevering av reseptfrie legemidler skal innføres fra og med 1. januar 2018.
SA171204 - Hvis man kan slå beina under den industrien som driver med falske legemidler , så er det et gode, sier Madsen til Dagens Medisin ¶
DB171204 I Norge har regjeringen besluttet at ordningen med farmasøytutlevering av reseptfrie legemidler skal innføres fra og med 1. januar 2018.
DB171204 - Hvis man kan slå beina under den industrien som driver med falske legemidler , så er det et gode, sier Madsen til Dagens Medisin ¶
VG171202 Har Norge nok tilgang på livsviktige legemidler ?
DB171201 Her innrømmer han blant annet å ha inntatt legemidler .
DB171129 WHO anslår at omkring 11 prosent av alle legemidler som omsettes i utviklingsland, er falske og i verste fall livsfarlige.
DB171129 Falske legemidler i utviklingsland utgjør ifølge WHO også et økende problem og kan ha forårsaket over 100.000 dødsfall, først og fremst i Afrika sør for Sahara.
DA171129 Bruken av allmennlegetjenester og uttak av reseptpliktige legemidler høsten 2016, da fraværsgrensen ble innført, ble sammenliknet med tilsvarende bruk i perioden 2013 - 15.
AP171128 Den gjorde det vanskeligere for statlige kontrollorganer å stanse flommen av legemidler som bidrar til opiatepidemien.
AP171126 Å sette barna ut i skogen ¶ Legemidler må prises anstendig.
AP171126 Legemidler utvikles over tiår, og selskapene bruker opp mot 100 milliarder kroner i året på dette.
NL171123 I kapitlet hevdes det for eksempel at « mange legemidler kan seponeres etter individuell vurdering av om seponering vil påføre pasienten plager ».
NL171123 Dette er livsviktige legemidler , og uten disse blir det grunn til å forvente at mange kommer til å dø.
NL171123 Blant legemidlene som nevnes er insulin, KOLS/astmamedisin og legemidler mot hjertearytmier og hjertesvikt.
DN171121 Byrået vurderer søknader om nye legemidler og sikkerheten til legemidler , og har cirka 900 ansatte.
DN171121 Byrået vurderer søknader om nye legemidler og sikkerheten til legemidler, og har cirka 900 ansatte.
VG171120 I slutten av oktober avgjorde Beslutningsforum for nye legemidler at prisen var for høy til at legemiddelet Spinraza kunne innføres i Norge for barn med den alvorlige muskelsvinnsykdommen spinal muskelatrofi.
BT171118 en allerede ved innkomsten har en samtale med pårørende og eventuelt den gamle om ulike tiltak dersom det oppstår en akutt forverring av sykdomsbildet, for eksempel om man ønsker å forsøke hjertestarter dersom hjertet stopper, sondemating dersom en ikke kan svelge eller restriksjoner i forhold til legemidler .
AP171118 | Aftenposten mener : Legemidler må prises anstendig ¶
AP171118 Alle skjønner at legemiddelprodusentene skal tjene penger på medisinen de utvikler, men avansen må ikke tas ut i det absurde selv om de i praksis har monopol på enkelte legemidler .
DB171115 UKAD meldte onsdag at tross avhør av 37 nåværende og tidlige ansatte i Storbritannias sykkelforbund og Sky-laget, har man ikke vært i stand til verken bekrefte eller motbevise Freemans påstand om at innholdet i pakken var helt lovlige legemidler .
SA171114 Det som står er at man skal kunne håndtere legemidler forsvarlig, dvs. dele ut medisiner og følge opp effekten av dem.
DB171107 Moms på legemidler i Norge har det alltid vært, sier han, men understreker at han har forståelse for at de pårørende er i en veldig vanskelig situasjon.
DB171107 Derfor er det full moms på legemidler , bind og tamponger dinside ¶
DB171107 - Om prisen som diskuteres er med eller uten moms, endrer ikke det at dette like fullt er et av verdens dyreste legemidler .
DB171107 - De har et poeng, ikke i at det er uetisk, men i at det er moms på legemidler i Norge.
BT171103 Derfor skriver vi også at « Mange legemidler kan seponeres ( avsluttes ) etter en individuell vurdering av om seponering vil påføre pasienten plager », og at « Væske- og ernæringsbehandling kan forlenge en naturlig dødsprosess ».
DB171101 De ber regjeringene i Sverige, Finland, Danmark, Island og Norge besvare om de er med på å ta et nordisk initiativ for innkjøpssamarbeid for dyre legemidler . 1 mill kr pr dose ¶
VG171031 Norske myndigheter har vist seg dyktige når det gjelder å forhandle priser på legemidler .
VG171030 I mai ble Woods pågrepet sovende bak rattet i påvirket tilstand, og forrige uke innrømmet han å være skyldig i farlig kjøring, etter å ha blitt tatt med marihuana og flere reseptbelagte legemidler i systemet.
AP171030 I tillegg til å gi deg svar på geografisk opprinnelse, kan genetiske tester også gi svar på tre helsefaktorer : din sykdomsrisiko, virkninger av legemidler og adferdsegenskaper.
AP171030 Han fikk blant annet vite at han jevnlig måtte måle blodtrykket, være oppmerksom på bivirkninger av visse legemidler og spise sunt.
AP171030 Genetiske tester kan også gi svar på tre helsefaktorer : din sykdomsrisiko, virkninger av legemidler og adferdsegenskaper.
VG171027 Den tidligere verdenseneren på golfbanen ble funnet av politiet sovende bak rattet i bilen sin, med marihuana og flere reseptbelagte legemidler i systemet.
VG171027 Fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til TV 2 problemstillingen om investeringer gjelder en rekke legemidler , ikke bare Spinraza : ¶
VG171027 Dette er et av verdens dyreste legemidler .
VG171027 Det er vanskelig å se at prising av legemidler er omfattet av disse kriteriene, sier Lund til avisen.
VG171027 - Legemiddelverkets mening er at prisen på Spinraza gir en kostnad som er høyere enn for alle andre legemidler i Norge.
DA171027 Dette er et av verdens dyreste legemidler .
DA171027 Det er vanskelig å se at prising av legemidler er omfattet av disse kriteriene, mener Eli Ane Lund, leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond - Utland.
DA171027 Dette er et av verdens dyreste legemidler .
DA171027 Det er vanskelig å se at prising av legemidler er omfattet av disse kriteriene, mener Eli Ane Lund, leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond - Utland.
AA171026 | Norge må si nei til overprisete legemidler
AA171026 Hvis Norge kjøper legemidler uansett prislapp, kan prisene vokse inn i himmelen.
AA171026 Hemmelighold rundt prisene på legemidler bidrar dessuten til å svekke enkeltlandenes forhandlingsposisjon.
AA171026 For å få ned prisen på legemidler , må legemiddelindustriens markedsmakt svekkes.
DB171024 Dette er et av verdens dyreste legemidler .
AP171024 Loven ble godkjent av kongressen og president Barack Obama, og gjorde det vanskeligere for statlige kontrollorganer å stanse flommen av legemidler som bidrar til opiatepidemien.
DB171017 Ni av ti over 65 år får ifølge Folkehelseinstituttet utlevert legemidler .
DB171017 Nesten hver tredje alkoholbruker i denne aldersgruppen bruker vanedannende legemidler , ifølge en ny studie gjengitt i Dagens Medisin.
DB171017 I pensjonsalderen bruker de alkohol som før, gjerne i kombinasjon med legemidler .
DB171017 I en undersøkelse blant eldre svarer mange at de får for liten informasjon av fastlegen om sambruk av alkohol og legemidler - og oppgir at dette er fastlegens ansvar.
DB171017 Blant folk i 70-årene bruker hver femte mer enn ti reseptbelagte legemidler og det er ingen forskjell på medikamentbruk hos de med et høyt eller et problematisk alkoholbruk versus de med lavt forbruk ( Actis 2017 ).
DB171017 29 prosent av alkoholkonsumenter over 65 år bruker også vanedannende legemidler , viser en helseundersøkelse fra Nord-Trøndelag.
VG171015 I dag kommer det mange nye legemidler hele tiden, og mange har en sykdom som kan være dødelig.
VG171009 * Det finnes ingen kur mot MS, men det finnes legemidler som kan bedre symptomene og bremse sykdomsutviklingen.
AA170929 | Ulovlige legemidler i én av fire kontrollerte postsendinger ¶
AA170929 Tollkontrollen i Norge ble gjennomført på Alnabru, Østlandsterminalen og Gardermoen og har i hovedsak dreid seg om ulovlig import av legemidler og import og salg av kosmetikk som inneholder skadelige eller forbudte stoffer.
AA170929 I en kontroll koordinert med myndigheter i 123 land fant norske tollere ulovlige legemidler i 286 av 1.286 postsendinger.
AA170929 - Vi beslaglegger daglig sendinger med forbudte legemidler, og vi ser at nordmenn bestiller narkotika, dopingmidler og forbudte legemidler via internett.
AA170929 - Vi beslaglegger daglig sendinger med forbudte legemidler , og vi ser at nordmenn bestiller narkotika, dopingmidler og forbudte legemidler via internett.
VG170928 Denne resistensen kan i verste fall føre til at legemidler med antibiotika ikke lenger kan brukes for å bekjempe alvorlig sykdom hos dyr og mennesker.
AA170926 Så lenge sykepleierne fortsatt skal tilberede og injisere legemidler på sykehuset, er ulike former for vedlikehold av kompetansen en forutsetning for god pasientsikkerhet.
AA170926 Dette gjelder særlig bruk av legemidler som injiseres direkte i vevet eller blodbanen.
NL170922 Tidligere kunne enkeltleger eller - sykehus selv velge å ta i bruk nye legemidler .
NL170922 Hittil i år har de fått inn 74 forslag, 61 av dem omhandler legemidler .
NL170922 Beslutningsforum vurderer nye legemidler basert på tre kriterier : Hvor mye påvirker sykdommen pasientens livskvalitet ?
AP170921 Dagens modell for innkjøp og prissetting av legemidler fungerer ikke.
AP170914 Utvikling av legemidler : ¶
AP170914 Helsedata brukes i alle faser av « livet » til legemidler : fra innledende grunnforskning til registerstudier når legemiddelet er i vanlig bruk. 4.
AP170911 Krabbene brukes også som åte for åle- og konkyliefiskere, og blodet er altså gull verdt for biomedisinske selskaper som utvikler injiserbare legemidler som for eksempel vaksiner og insulin.
AP170911 Jo - blodet fra disse dyrene er helt sentralt i utviklingen av legemidler , og sørger for at medisinene våre er trygge å bruke.
AP170911 Det lyseblå blodet er gull verdt for legemidler .
DB170908 Psykolog Ingrid Tvedten : Nesten 75 prosent av eldre på sykehjem bruker legemidler mot psykiske plager.
DB170908 Psykolog Ingrid Tvedten : Nesten 75 prosent av eldre på sykehjem bruker legemidler mot psykiske plager.
DB170907 Psykolog Ingrid Tvedten : Nesten 75 prosent av eldre på sykehjem bruker legemidler mot psyikske plager.
AA170906 Det reduserer syren og dermed avtar skadene, sier Trond Aamo, som er avdelingssjef på avdeling for klinisk farmakologi, legemidler og overdoser til NRK.
DB170905 - Det de roter med her, er at de legger til grunn at medikamenter og legemidler flest doseres i samme mengde.
DB170905 En studie fra 2017 fant at nær 75 prosent av sykehjemsbeboere brukte legemidler for psykiske plager.
DA170905 « Forslaget som har vært på høring er en oppfølging av Prioriteringsmeldingen, der prinsippene for prioritering implementeres i regelverket for folketrygdfinansierte legemidler .
DA170905 I et høringsnotat fra tidligere i år skriver departementet at folketrygden gjennom ordningen yter stønad til legemidler der verken alvorlighet, nytte eller ressursbruk er vurdert.
DA170905 I en e-post fra helse- og omsorgsdepartementets kommunikasjonsavdeling skriver departementet at forslaget er en del av endringene i regelverket for folketrygdens finansiering av legemidler som har vært på høring, og som nå er til behandling i departementet.
DA170905 For meg dreier deg seg om legemidler som hvert år koster 14.000.
DA170905 Det betyr at kun legemidler der ressursbruken, nytten og tilstandens alvorlighet står i et rimelig forhold til hverandre, skal være omfattet av blåreseptordningen », skriver de.
DB170904 Nesten 75 prosent av eldre på sykehjem bruker legemidler mot psykiske plager.
AP170831 Legekjæresten hjalp henne med sprøyter og store mengder legemidler og å sette sprøyter.
AP170831 I tiltalen som nå foreligger, signert av statsadvokat Leif Morten Eide, skal legekjæresten hennes ha sørget for å gi henne store mengder sterkt vanedannende legemidler .
AP170831 Han skal ha oppbevart store mengder legemidler i boligen på en måte som gjorde at andre kunne få tak i dem.
SA170830 Finner du lus, velg legemidler med virkestoffene malation eller ikke-legemiddelet dimetikon.
FV170830 Finner du lus, velg legemidler med virkestoffene malation eller ikke-legemiddelet dimetikon.
DA170830 Jeg vil også ha en klargjøring av dagens unntaksordning for enkeltpasienter eller pasientgrupper slik at de kan få tilgang til nye legemidler som har fått markedsføringstillatelse i EU/Norge, men som er under metodevurdering i det norske systemet.
DA170830 I tillegg vil jeg ha tidlig igangsettelse av metodevurderinger og at de legger enda bedre til rette for prioritering av metodevurderinger for nye metoder og legemidler for behandling av pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom.
DA170830 Det finnes forøvrig allerede ordninger som kan benyttes for å gjøre legemidler uten markedsføringstillatelse tilgjengelig for en gruppe pasienter, såkalt Compassionate Use-program.
DA170830 Derfor sendte jeg sist uke et nytt brev til de regionale helseforetakene der jeg ba dem prioritere fire utviklingsområder for at norske pasienter skal få raskere tilgang til nye legemidler .
BT170830 Finner du lus, velg legemidler med virkestoffene malation eller ikke-legemiddelet dimetikon.
AP170830 Militsen skryter også av å ha samarbeidet med den italienske ambassaden i Tripoli om leveranser av tre skipslaster med legemidler og medisinsk utstyr til sykehuset i Sabratah.
AP170830 Finner du lus, velg legemidler med virkestoffene malation eller ikke-legemiddelet dimetikon.
DB170829 I kombinasjon med smertestillende legemidler og tradisjonell heroin er fentanyl ekstremt dødelig.
VG170828 - Statens legemiddelverk bestiller dokumentasjonspakker fra leverandør tre måneder før legemidler får markedstillatelse i EU og Norge.
AA170828 » Systemet for godkjenning av nye legemidler er i store trekk slik : Når et nytt medikament er godkjent av helsemyndighetene først i USA og så i EU/EØS, er det automatisk godkjent også i Norge.
DB170826 Men du får ikke vite at legemidler anslås å forårsake rundt 400 000 dødsfall hvert år i Europa og USA.
DB170826 Få forteller deg at legemidler dermed anslås av flere å ha blitt den tredje vanligste dødsårsak i vår del av verden.
AP170824 | Syv av ti nordmenn fikk reseptbelagte legemidler i fjor.
AP170824 Legemiddelindustrien får milliardbøter internasjonalt, særlig for å hemmeligholde forskning og markedsføre legemidler for sykdommer eller grupper de ikke er godkjent for, skriver Niels Christian Geelmuyden i sin ferske bok Pillebefinnende.
AA170824 Tanzania er det siste av flere afrikanske land som nå tar i bruk droner for å levere legemidler til avsidesliggende klinikker.
AA170824 Myndighetene i landet har inngått en avtale med det amerikanske selskapet Zipline og lanserer nå det de omtaler som verdens største dronebaserte leveringstjeneste for legemidler .
AA170824 Flere lands helsevesen satser derfor på bruk av droner, og det samme gjør hjelpeorganisasjoner som ofte sliter med å bringe livsviktige legemidler til avsidesliggende områder.
AA170824 Droner vil kunne gjøre det langt lettere å raskt frakte livsviktige legemidler , både når det er snakk om små leveranser og når etterspørselen plutselig blir uventet stor.
DB170822 Her innrømmer han blant annet å ha inntatt legemidler .
DB170821 * Se på bruken av legemidler .
DA170821 * Se på bruken av legemidler .
VG170815 Legemidler kan virke annerledes fordi at flere tilstander opptrer samtidig og påvirker hverandre.
DN170815 På Twitter skrev Trump at Frazier etter å ha trukket seg fra rådet nå vil ha mer tid til å « senke blodprisene på legemidler ».
DB170815 Han peker på en utvikling hvor sykehusene blir tilbud legemidler til en pris som ikke står i forhold til de faktiske kostnadene legemiddelindustrien har.
DB170815 - Dette legemiddelet har en svært høy pris i likhet med stadig flere legemidler .
AA170815 Prosessen og forhandlinger rundt nye legemidler gjør ventetiden urimelig lang, mener norske kreftpasienter. 28. august samles kreftrammede og pårørende til en demonstrasjon utenfor Stortinget. ( ©NTB ) ¶
AA170815 Han peker på en utvikling hvor sykehusene blir tilbudt legemidler til en pris som ikke står i forhold til de faktiske kostnadene legemiddelindustrien har.
AA170815 - Dette legemiddelet har en svært høy pris i likhet med stadig flere legemidler .
AP170813 Kreftbehandling, kostbare medisiner og et bedre system for godkjenning av nye legemidler vil fortsette å prege helsedebatten i 2017.
VG170812 Jeg blir en dyrere pasient, fordi jeg bruker legemidler som gir bivirkninger, som igjen gjør at jeg behandles for dem, må ta flere operasjoner, må til hyppig kontroll og ha nye behandlinger, osv, sier Moe.
AP170808 Våre tre mest utbredte rus- og avhengighetsskapende stoffer ( heretter kalt rusmidler ) er alkohol, vanedannende legemidler og cannabis.
AP170808 90 prosent av voksne har brukserfaring ), og regulering av bruk og omsetning er mindre streng enn for legemidler og narkotika.
VG170807 Samtidig har det offentliges kostnader til legemidler eksplodert.
DA170807 Blant løftene de allerede har kommet med er en trilliardstor infrastrukturplan som skal gi nye jobber, og en plan for å regulere og skru ned prisene på reseptbelagte legemidler i landet.
VG170806 De som var dehydrert ble behandlet med væsketilførsel, da norovirus sjeldent blir behandlet med legemidler .
VG170806 Sykehusene får god rabatt på enkelte legemidler, men det er mange legemidler som selges til maksimalpris og mange som selges med beskjeden rabatt.
VG170806 Sykehusene får god rabatt på enkelte legemidler , men det er mange legemidler som selges til maksimalpris og mange som selges med beskjeden rabatt.
VG170806 Siden 2013 har offentlige utgifter til legemidler steget med fem milliarder kroner.
VG170806 Kostnadene til legemidler i Norge har steget med 25 prosent på tre år, viser ferske tall.
VG170806 Industriens prising av legemidler og krav om hemmelighold er en global utfordring, sier Hestnes.
VG170806 Antall kroner brukt på legemidler i Norge 2012 - 2016 : ¶ 2012 : 21,3 milliarder ¶ 2013 : 21,5 milliarder ¶ 2014 : 23,0 milliarder ¶ 2015 : 24,2 milliarder ¶ 2016 : 26,7 milliarder ¶
VG170806 Analyserer data for alle nye legemidler som industrien vil selge til Norge og lager rapporter som Sykehusinnkjøp og Beslutningsforum bruker i sine vurderinger.
VG170806 - Det er bestemt at prisene på legemidler skal være hemmelige Offentlig legemiddelstatistikk blir upålitelig, folk får ikke innsikt i firmaenes prispolitikk og ingen kjenner de virkelige kostnadene.
VG170806 ( Teksten i kursiv ble lagt til i 2016 og gir Beslutningsforum lov til å holde forhandlingene om priser på legemidler hemmelig ) ¶
AA170806 | Utgiftene til legemidler opp 25 prosent på tre år ¶
AA170806 Siden 2013 har offentlige utgifter til legemidler steget med fem milliarder kroner.
AA170806 Kostnadene til legemidler i Norge har steget med 25 prosent på tre år, viser ferske tall.
AA170806 | Utgiftene til legemidler opp 25 prosent på tre år ¶
AA170806 Siden 2013 har offentlige utgifter til legemidler steget med fem milliarder kroner.
AA170806 Kostnadene til legemidler i Norge har steget med 25 prosent på tre år, viser ferske tall.
DB170805 Ifølge avisen har kostnadene på legemidler i Norge steget med 25 prosent på tre år.
VG170804 Les mer om legemidler : Etterlyser tiltak mot legemiddelmangel.
DN170730 Ventetiden på nye legemidler er urimelig lang, mener norske kreftpasienter.
DN170730 Tollåli avviser at Norge er en sinke når det gjelder innføring av legemidler og poengterer at Norge, ifølge en undersøkelse gjort av European Federation Pharmaceutical Industries and Associations, er det landet hvor færrest personer dør av kreft.
DN170730 Tall fra Statens legemiddelverk viser at det er tatt i bruk 45 legemidler siden Nye metoder ble innført i 2013. ( ©NTB ) ¶
DN170730 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Frode Hestnes mener at det alltid er rom for forbedringer i behandlingstiden og er enig med Quist at det er vanskelig for kreftpasienter når vurderingen av legemidler har tatt for lang tid.
DN170730 Mange kreftpasienter og pårørende mener det tar altfor lang tid fra legemidler som er anerkjent for å ha funksjon blir en del av tilbudet i det norske helsevesenet.
DN170730 Helse nord er ikke enig i at Norge bruker for lang tid på å godkjenne legemidler , og mener årsaken til kritikken handler om legemidlene som ikke blir innført.
AA170726 Kaald sier kvinnen hadde med seg 760 narkotiske tabletter, samt 77 tabletter av forskjellige legemidler .
DN170725 Sannsynligvis er omtrent 25 prosent av dødsulykkene i trafikken relatert til bruk av alkohol, narkotika, eller andre trafikkfarlige legemidler .
DB170725 Landet gjennomlever nå historiens verste overdoseepidemi forårsaket av misbruk av opioidbaserte legemidler .
DA170725 Sannsynligvis er omtrent 25 prosent av dødsulykkene i trafikken relatert til bruk av alkohol, narkotika, eller andre trafikkfarlige legemidler .
VG170723 Samtidig har lisensen gått ut på flere velkjente legemidler , slik at inntjeningen er mindre og produksjonen mindre attraktiv.
VG170723 I dag har Legemiddelverket krav om at apotekgrossistene har femten livsviktige legemidler på lager til enhver tid.
VG170723 Det er også viktig at Nasjonalt senter for legemiddelmangel og beredskap fungerer som det rådgivende organet de skal være, og at tilgjengelige legemidler fordeles mellom de norske sykehusene der behovet er størst.
DB170723 Det er mange eksempler hvor man har utviklet legemidler som stammer fra indikasjoner som er kommet ved annet bruk.
AP170723 En pasient mistet livet etter en overdose med legemidler , uten at behandlende lege fikk vite hva slags tabletter det kunne være - av sikkerhetsgrunner.
VG170721 Nytt regelverk for « compassionate use » : Legemiddelindustrien kan gi nye legemidler gratis til pasienter, mens medikamentet vurderes.
VG170721 Norge skal gå i spissen for å etablere et internasjonalt prissamarbeid om innkjøp av nye legemidler .
VG170721 For eksempel bør pasienter som får legemidler gjennom « compassionate use » få fortsette behandlingen, selv om medikamentet ikke blir godkjent av staten.
VG170720 Prisene for legemidler i Norge er normalt basert på åpne priser i andre land som har fått legemiddelet billig.
DB170720 Andre igjen vil kunne reguleres med uttaksbegrensninger som likner dem vi har for visse legemidler , eller begrensninger på hvor de kan brukes, slik uteserveringer og nederlandske " coffee shops " opererer med.
DN170719 Selskapet er den nest største distributøren av legemidler i USA.
DN170719 Er USAs største distributør av legemidler .
DB170717 Ikke lek med helsen din : For de som piratkopierer andres produkter og legemidler er det kortvarig profitt som teller.
AA170717 Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag ber Regjeringen innføre et system for midlertidig finansiering av lovende legemidler som er til vurdering i beslutningsforum slik at ikke det økonomiske stopper muligheten til å ta i bruk nye medisiner.
AA170717 Det i dag strenge krav til dokumentasjon på effekt for de legemidler som besluttes innført som etablert metode i helsetjenesten.
SA170716 Spør derfor lege eller farmasøyt om sol og legemidler .
SA170716 - Det er en del legemidler som gjør at en ikke tåler sol og UV-stråler like bra.
FV170716 Spør derfor lege eller farmasøyt om sol og legemidler .
FV170716 - Det er en del legemidler som gjør at en ikke tåler sol og UV-stråler like bra.
AP170716 Spør derfor lege eller farmasøyt om sol og legemidler .
AP170716 - Det er en del legemidler som gjør at en ikke tåler sol og UV-stråler like bra.
VG170714 Rekordåret 2016 : Aldri vært så stor mangel på legemidler
VG170714 Overlege Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk mener det er viktig å skille klart mellom ferdiggjøring av legemidler basert på lagrede råvarer, og produksjon av legemidler helt fra bunnen.
VG170714 Overlege Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk mener det er viktig å skille klart mellom ferdiggjøring av legemidler basert på lagrede råvarer, og produksjon av legemidler helt fra bunnen.
VG170714 Høye skriver at mangelsituasjoner ofte gjelder legemidler som brukes i spesialistbehandling, og at det er etablert et Nasjonalt senter for legemiddelmangel og beredskap ved Oslo Universitetssykehus.
VG170714 Høye bestilte en utredning av nasjonal produksjon av sterile legemidler , men ikke nasjonal produksjon av legemiddel generelt, slik blodproppmedisinen det er mangel på i dag er et eksempel på.
VG170714 Han legger til at i tilfeller der det blir mangel på legemidler som brukes av store pasientgrupper gir Statens Legemiddelverk apotek tillatelser til å distribuere utenlandske pakninger.
VG170714 Det er helt urealistisk for Norge å ha produksjonsutstyr for en rekke forskjellige legemidler .
VG170714 Derimot mener han at produksjon av legemidler fra bunnen i de fleste tilfeller er urealistisk ¶ - - For det første vil man ikke vite hvilke mangler som oppstår og det er derfor svært vanskelig å være forberedt.
VG170712 Rekordåret 2016 : Aldri vært så stor mangel på legemidler
VG170712 I dag har Norge et lager av de femten viktigste legemidlene, men ikke for noen andre legemidler .
AA170711 Hun påpekte også at EU gir nærmere 10 milliarder euro i humanitær hjelp til syrerne - penger som blant annet går til legemidler . ( ©NTB ) ¶
AA170711 - Disse sanksjonene rammer livsviktige varer som legemidler .
VG170708 Antall meldinger om alvorlige bivirkninger av legemidler som virker på immunsystemet har økt med 42 prosent på fem år, viser tall fra Legemiddelverket.
AP170707 Et eksempel er sykehusenes ulike praksis med bruk av legemidler før disse har fått markedsføringstillatelse, altså før medikamentet er offisielt godkjent i Norge.
DA170705 Tolletaten er bekymret over at folk handler narkotika og legemidler fra utenlandske nettsteder.
DA170705 Derfor spiller folk russisk rulett når de kjøper narkotika og legemidler fra utenlandske nettsteder.
AA170705 Tolletaten er bekymret over at folk handler narkotika og legemidler fra utenlandske nettsteder.
AA170705 Derfor spiller folk russisk rulett når de kjøper narkotika og legemidler fra utenlandske nettsteder.
VG170703 Disse pasientene slipper i dag å få tradisjonell cellegift, fordi det er utviklet spesifikke legemidler med høy sannsynlighet for effekt for disse mutasjonene.
AP170630 I godkjenningssystemet for nye legemidler kan effektiv bruk av eksisterende helsedata erstatte dyre kliniske studier og gi oss raskere og bedre svar på hvordan et legemiddel faktisk virker.
AP170630 En effekt er at nye legemidler kan bli raskere godkjent.
AP170630 En effekt er at nye legemidler kan bli raskere godkjent.
BT170629 Statens legemiddelverk vil fjerne varseltrekanten på legemidler , og sier man ikke kan bruke trekanten som fasit.
BT170629 Politiet og Riksadvokaten protesterer mot fjerning av varseltrekant på legemidler .
DA170628 Singh skal også ha hatt diazepam i blodet, virkestoffet i beroligende legemidler som Sobril og Valium, men Johansen understreker at politiet holder muligheten åpen for at han kan ha fått dette sykehuset, og at dette ennå ikke er avklart.
AP170625 I en fersk masteroppgave ved Universitetet i Oslo vurderte Christoffer Lamøy 29 legemidler som reduserte risiko for død i 56 ulike pasientgrupper.
VG170622 I dag er det 7.000 nye legemidler under utvikling i Europa.
VG170622 - Jeg må også minne Høie om at industrifinansierte kliniske studier gir norske pasienter tilgang til nye legemidler tidlig, helt gratis.
DB170620 Her innrømmer han blant annet å ha inntatt legemidler .
VG170618 Substanser har gjennom historien vist seg å ha en « livssyklus », der deres rolle kan utvikle seg fra å være hyppig brukte legemidler til å gjennomgå sterkere reguleringer og ende opp som forbudte substanser på narkotikalisten.
VG170618 I studier på antidepressive legemidler fokuseres det som oftest på korttidsvirkningene.
VG170618 Det som parallelt med de psykiske vanskene også er fordoblet, er bruken av antidepressive legemidler .
VG170618 Det er kanskje en logisk utvikling, tenker du, ettersom bruken av legemidler vil øke simultant med økningen i sykdom.
DN170614 De bruker nå mindre legemidler og mer mekanisk avlusning enn tidligere.
AA170614 Politiets hovedteori var tidligere at legen hadde drept kvinnen med en overdose av legemidler .
AA170614 De bruker nå mindre legemidler og mer mekanisk avlusning enn tidligere.
VG170612 Obduksjonen viste at hun hadde spor av morfin, kokain, alkohol og reseptbelagte legemidler i kroppen.
VG170601 Han understreker at det ikke er tilgangen på legemidler som er problemet, men et manglende offentlig tilbud.
DB170601 På spørsmål om han har drukket alkohol, tatt rusmidler eller legemidler , svarer Woods « ja » på sistnevnte.
DB170601 Her innrømmer han blant annet å ha inntatt legemidler .
DB170601 Det er uklart hvilke legemidler det er snakk om.
AP170601 Han sier at de mange pakker også blir holdt tilbake blir det fordi de har et ulovlig innhold - som legemidler , våpen, matvarer eller tobakk.
AP170524 For andre legemidler må Helseøkonomiforvaltningen ( HELFO ) først ta stilling til refusjon gjennom en søknad fra pasientens lege.
AP170524 En rekke legemidler er forhåndsgodkjent for forskrivning på blå resept.
AP170524 - Vi skal ha en mest mulig kostnadseffektiv bruk av legemidler .
BT170522 Formålet med selskapet skal ha to likeverdige ledd : - 3 - 16-025171ASD-BORG/03 - legge til rette for klinisk utprøving av legemidler - drive prosjektutvikling med sikte på kommersialisering av ideer fra de klinisk-medisinske, farmasøytiske, tekniske og andre relevante fagmiljø knyttet til Haukeland Sykehus Selskapet kan ta på seg forvaltning av forskningsprogrammer og prosjekter ved sykehuset.
DA170520 En forskergruppe fra Folkehelseinstituttet har undersøkt ADHD-diagnoser og bruken av legemidler ved ADHD blant 510.000 norske barn.
DA170520 Blant niendeklassegutter født i oktober til desember fikk 5,1 prosent slike legemidler , sier Kari Furu, forsker ved Folkehelseinstituttet.
AA170520 En forskergruppe fra Folkehelseinstituttet har undersøkt ADHD-diagnoser og bruken av legemidler ved ADHD blant 510.000 norske barn.
AA170520 Blant niendeklassegutter født i oktober til desember fikk 5,1 prosent slike legemidler , sier Kari Furu, forsker ved Folkehelseinstituttet.
AA170512 Han har forklart at han på det tidspunktet hadde ruset på en blanding av amfetamin, cannabis, fleinsopp og legemidler over flere måneder.
DB170505 Nå har vi sjekket prisene på noen typiske apotekvarer som smertestillende, hudpleie, sminke og andre reseptfrie legemidler .
DB170503 To tredeler av disse 33.000 døde som følge av en avhengighet av OxyContin, Percocet og andre avhengighetsdannende legemidler med rusvirkning.
DB170503 Av de vel 52.000 overdosedødsfall i 2015, skyldtes 33.000 opioider - en epidemi utløst av opioidbaserte, smertestillende legemidler .
DB170430 Deretter injiseres ytterligere to legemidler for å lamme muskler og stanse hjertet.
AP170430 Deretter injiseres ytterligere to legemidler for å lamme muskler og stanse hjertet.
AA170430 Deretter injiseres ytterligere to legemidler for å lamme muskler og stanse hjertet.
AA170430 Deretter injiseres ytterligere to legemidler for å lamme muskler og stanse hjertet.
SA170429 Deretter injiseres ytterligere to legemidler for å lamme muskler og stanse hjertet.
AA170428 Deretter injiseres ytterligere to legemidler for å lamme muskler og stanse hjertet.
SA170427 KRONIKK : Stadig flere sykdomsbakterier blir motstandsdyktige ( resistente ) mot antibiotiske legemidler .
DB170425 I virkeligheten hersker det tvil om at narkosemiddelet midazolam, som brukes til å bedøve den dødsdømte før to andre legemidler dreper vedkommende, overhodet hemmer smertene effektivt nok.
AP170423 Bildet av rumenske « Elena » er fra 2014, da Aftenposten meldte om at tiggere har begynt å selge narkotiske legemidler .
DB170421 På onsdag fastslo også en dommer at ett av tre legemidler Arkansas benytter i sine henrettelsessprøyter ikke kan brukes, fordi legemiddelfirmaet som produserer det hevder de ble forledet da de solgte dosene til fengselet.
VG170420 Medikamentet er ett av tre legemidler delstaten benytter sine i henrettelsessprøyter.
SA170420 Dagen før musikeren Prince døde fikk han fløyet inn medisin mot avhengighetsskapende legemidler .
AP170420 Dette er i utgangspunktet reseptbelagte legemidler som ved korttidsbruk skal redusere angst og aggresjon, som skal virke beroligende, søvnfremkallende og muskelavslappende, ifølge Norsk Helseinformatikk.
AP170420 Dette bildet er fra beslaget Oslo-politiet gjorde da de tok to rumenske kvinner med 22.000 tabletter med ulike legemidler i fjor. 13. april i fjor : Håndverkeren fra byen Buzau i Romania uttransporteres med fly fra Oslo lufthavn til Bucuresti etter å ha sonet en fengselsstraff ti måneder.
AA170420 Kort tid etter denne avgjørelsen slo dommer Alice Gray fast at ett av tre legemidler Arkansas benytter sine i henrettelsessprøyter ikke kan brukes.
VG170419 Fentanyler er legemidler som selges på narkotikaresept i Norge, men det er strengt regulert.
DA170419 Nå tør hun knapt å bevege seg utenfor leiligheten for å hente posten ; og gulper ned reseptbelagte legemidler med enorme mengder rødvin.
DA170419 Nå tør hun knapt å bevege seg utenfor leiligheten for å hente posten ; og gulper ned reseptbelagte legemidler med enorme mengder rødvin.
VG170330 Som bilfører har du et selvstendig ansvar for ikke å kjøre når dette ikke kan gjøres trafikksikkert på grunn av bruk av legemidler .
VG170330 Ifølge beregninger fra Folkehelseinstituttet utgjør kjøring i ruspåvirket tilstand ( det vil si høyere enn tilsvarende 0,2 promille ) forårsaket av legemidler 1,2 prosent andel av trafikken på norske veier, mens alkohol over 0,2 promille står for 0,2 prosent.
VG170330 Det er også blitt mye strengere hvis du tar flere slike legemidler , såkalt kryssmedisinering.
VG170330 - Lovgivningen er rettet mot dem som bruker legemidler for å få rus, ikke de som bruker det terapeutisk mot en lidelse eller smerter.
DN170330 Valeant var lenge en svært populær aksje på børsen i USA før amerikanske myndigheters granskning av selskapets forretningsmetoder, regnskaper og prising av legemidler sendte aksjen i rett kjelleren.
AP170327 Ifølge statssekretæren ønsker departementet å tilby nye metoder og legemidler så raskt som mulig.
AP170327 - Systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten bidrar til at pasienter får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler .
DN170325 President Nicolás Maduro, her avbildet under en demonstrasjon mot USA i Caracas tidligere denne måneden, har i en fjernsynssendt tale bedt FN om hjelp til å sikre forsyninger av legemidler til Venezuela.
DN170325 Han forklarte ikke ytterligere, men la til at FN har ekspertisen som trengs for å gjenopprette normale forsyninger og distribusjon av legemidler til Venezuela.
AA170325 Han forklarte ikke ytterligere, men la til at FN har ekspertisen som trengs for å gjenopprette normale forsyninger og distribusjon av legemidler til Venezuela.
AP170322 - En generell forklaring er at befolkningen blir eldre, flere behandles, og det brukes mer av nyere legemidler , sier seniorrådgiver Christian Lie Berg ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi til Dagbladet.
AA170322 - En generell forklaring er at befolkningen blir eldre, flere behandles, og det brukes mer av nyere legemidler , sier seniorrådgiver Christian Lie Berg ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi til Dagbladet.
DA170319 Så langt foreligger det lite konkret kunnskap om hvordan eldre blander alkohol og legemidler, men Ingeborg Rossow i FHI har i en fersk studie sett på dette, og der kom det fram at 6 prosent av eldre ( 60+ ) rapporterte en brukshyppighet av vanedannende legemidler ( sovemidler og/eller beroligende midler ) og alkohol som tilsa at de hadde inntatt begge deler samtidig minst en gang i løpet av siste år.
DA170319 Så langt foreligger det lite konkret kunnskap om hvordan eldre blander alkohol og legemidler , men Ingeborg Rossow i FHI har i en fersk studie sett på dette, og der kom det fram at 6 prosent av eldre ( 60+ ) rapporterte en brukshyppighet av vanedannende legemidler ( sovemidler og/eller beroligende midler ) og alkohol som tilsa at de hadde inntatt begge deler samtidig minst en gang i løpet
DA170319 Nero er et prosjekt som skal utvikle helsetjenestens evne til å gripe inn ved skadelig bruk av alkohol og legemidler for å bedre helse- og livskvalitet hos eldre, samt utsette eller unngå behov for ressurskrevende tiltak.
DA170319 Ifølge Rossow er det vanedannende legemidler som sovemedisin og beroligende midler som er de er farligst å blande med alkohol.
DA170318 Jeg vil se en endring i hvordan legemidler blir godkjent.
DA170318 I « Dødsårsak : Ukjent » blander filmskaperen sin personlige historie om å miste en søster, med etterforskningen rundt legemidler som har påskriften « plutselig død » på listen over bivirkninger.
DA170317 Alkoholen blandes ofte med forskjellige legemidler , som de angstdempende pillene Sobril og Vival, ifølge Bentzen, som understreker at det kan være svært vanskelig å ta opp alkoholproblemene med pasientene.
DN170314 Valeant var lenge en investoryndling før amerikanske myndigheters granskning av selskapets forretningsmetoder, regnskaper og prising av legemidler sendte aksjen i kjelleren.
AP170314 Vi tror det må stamme fra et anlegg som produserer radioaktive legemidler , siden vi ikke har målt noen andre radioisotoper som gjerne følger en ulykke fra eksempelvis kjernekraftverk, i tillegg til jod-131, sier Astrid Liland, seksjonssjef for beredskap i Statens strålevern.
AA170314 Studien viser også at kvinner og tenåringsjenter brukte mer av slike legemidler enn menn og tenåringsgutter.
AA170314 Det er en sammenheng mellom foreldres bruk av reseptfrie smertestillende legemidler og tenåringsbarnas forbruk, viser en ny norsk studie.
VG170312 Nye legemidler og behandlingsformer skal tas raskt i bruk.
AA170312 - Kreftforskning og kommersialisering av nye legemidler knyttet til kreft er av stor betydning.
VG170311 Ifølge helseministeren er det ikke utvalget av legemidler som er hovedutfordringen i Legemiddelassistert rehabilitering ( LAR ).
VG170311 - Hvilke legemidler vi tar i bruk, er et faglig spørsmål.
DB170311 Hvilke legemidler du bruker i behandling, er et faglig spørsmål, men jeg har et helt avslappet forhold til dette.
DB170310 Kjemikalier og legemidler biter ikke lenger på lusa, og stadig flere oppdrettere velger derfor annen behandling ( bl.a. spyling med ferskvann ).
DB170309 Hun legger til at dette ikke er nasjonale tall over forgiftningssituasjonen i Norge, men at dette er et lite nøkkelhullinnkikk i en verden hvor man snakker om jenter som sliter mer psykisk enn tidligere, og hvor holdninger til legemidler har forandret seg.
AA170306 | Forbruket av legemidler fortsetter å øke ¶
AA170306 I fjor brukte vi i gjennomsnitt legemidler for 4.760 kroner hver.
AA170306 Han sier en av to hovedgrunner er at det er tatt i bruk flere nye, kostbare legemidler .
AA170306 Det ble brukt mest legemidler til behandling av hjerte og kretsløp, etterfulgt av behandling av fordøyelsesorganer.
AA170306 - Forbruket av legemidler har hatt en stabilt lav vekst over flere år.
DN170305 I fjor ble antall ikke-medikamentelle behandlinger mer enn seksdoblet, samtidig som behandlinger med legemidler sank med 41 prosent, ifølge Mattilsynet.
DB170303 Matbutikkene har et lite utvalg legemidler , som Paracet, Ibux, Otrivin, Zyrtec, Nicotinell og lignende.
AP170303 Reseptregisteret har dokumentert at halvparten av alle over 70 år har resept på minst fem legemidler .
AP170227 Kimærer har vært mye brukt i medisinsk forskning, for eksempel der kreftceller fra mennesker er blitt satt inn i mus for å studere effekten av legemidler .
DB170225 Forstøveren, som brukes til å sende legemidler og saltvannsoppløsning inn i kroppen via fjeset, havnet for alvor i fokus etter Martin Johnsrud Sundbys utestengelse for brudd på dopingreglemenet i fjor.
DN170223 - Det er spesielt bekymringsfullt at noen helt vanlige typer salmonella hos folk viser ekstremt omfattende multiresistens mot legemidler .
AA170223 - Det er spesielt bekymringsfullt at noen helt vanlige typer salmonella hos folk viser ekstremt omfattende multiresistens mot legemidler .
VG170220 « Utvalget har avdekket rutinesvikt og dårlige kontrollsystemer på flere viktige punkter - og det er behov for en kritisk gjennomgang av hvordan slikt kunne skje : Legemidler i medisinkofferter har ikke vært håndtert på tilfredsstillende vis.
VG170220 Det har for eksempel vært mulig å inhalere legemidler via forstøver - etter selvbetjening av reseptbelagt medisin.
DB170219 - For meg føles det veldig merkelig at man skal bruke legemidler om man ikke er syk.
VG170217 « Uklare og dårlige rutiner knyttet til utlevering, oppbevaring og ajourføring av legemidler i medisinkofferter som må tas med på samlinger og konkurranser, og dokumentasjon på utlevering. » - Vi anbefaler en kritisk gjennomgang som sikrer forsvarlige rutiner for legemiddelhåndtering, eksempelvis ajourføring av innhold og dokumentasjon av utlevering av legemidler, oppsummerer R
VG170217 Og det er fremdeles slik at utøverne må underrette trener ved behov for preparater og legemidler , sier Katharina Rise.
VG170217 Håndteringen av legemidler
VG170217 » - Vi anbefaler en kritisk gjennomgang som sikrer forsvarlige rutiner for legemiddelhåndtering, eksempelvis ajourføring av innhold og dokumentasjon av utlevering av legemidler , oppsummerer Rise.
DB170217 - For meg føles det veldig rart at man skal bruke legemidler om man ikke er syk, sa Sares til den svenske avisa Expressen i går ettermiddag, og avslørte med en eneste setning at astmabehandling innen utholdenhetsidrett ikke akkurat er hans spesialområde.
VG170216 Videre har rutiner for håndtering av legemidler vært uklar og dårlig, ifølge utvalget, mens journalføringen karakteriseres som uryddig.
SA170216 - Det føles veldig rart at man skal kunne bruke legemidler om man ikke er syk.
FV170216 - Det føles veldig rart at man skal kunne bruke legemidler om man ikke er syk.
DB170216 - For meg føles det veldig merkelig at man skal bruke legemidler om man ikke er syk.
DA170216 Men de fortalte at det fantes reseptbelagte legemidler i smørebussen.
BT170216 - Det føles veldig rart at man skal kunne bruke legemidler om man ikke er syk.
AP170216 - Det føles veldig rart at man skal kunne bruke legemidler om man ikke er syk.
DB170213 Ifølge en talsmann for politiet i byen, Ali Raza, kjørte en mann på motorsykkel rett inn blant flere hundre farmasøyter som demonstrerte mot en ny lov som regulerer salg av legemidler .
AA170213 Gaten var tettpakket av folk da en mann på motorsykkel kjørte rett inn blant flere hundre farmasøyter som demonstrerte mot en ny lov som regulerer salg av legemidler .
BT170211 Og bruk av legemidler har heller ikke her vært noe tema.
BT170211 I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ( SHOT ) som gjennomføres hvert fjerde år oppgir 4,2 prosent av norske studenter at de har brukt legemidler for å øke studieprestasjonene sine.
BT170211 Fokus på alkoholproblem i stedet for legemidler
BT170211 Administrerende direktør i Bergen, Per Kristan Knutsen, sier at bruk av prestasjonsfremmende legemidler ikke har vært på radaren deres.
SA170210 De mener Therese Johaug tilhører den gruppen av idrettsutøvere som det må og skal stilles de « aller strengeste aktsomhetskrav til » ved bruk av medisiner og legemidler , i og utenfor konkurranse.
FV170210 De mener Therese Johaug tilhører den gruppen av idrettsutøvere som det må og skal stilles de « aller strengeste aktsomhetskrav til » ved bruk av medisiner og legemidler , i og utenfor konkurranse.
BT170210 De mener Therese Johaug tilhører den gruppen av idrettsutøvere som det må og skal stilles de « aller strengeste aktsomhetskrav til » ved bruk av medisiner og legemidler , i og utenfor konkurranse.
AP170210 De mener Therese Johaug tilhører den gruppen av idrettsutøvere som det må og skal stilles de « aller strengeste aktsomhetskrav til » ved bruk av medisiner og legemidler , i og utenfor konkurranse.
SA170209 Politiet bekrefter at medisinsk utstyr og legemidler ble beslaglagt hos det kasakhstanske landslaget.
FV170209 Politiet bekrefter at medisinsk utstyr og legemidler ble beslaglagt hos det kasakhstanske landslaget.
FV170209 Politiet bekrefter at medisinsk utstyr og legemidler ble beslaglagt hos det kasakhstanske landslaget.
BT170209 Politiet bekrefter at medisinsk utstyr og legemidler ble beslaglagt hos det kasakhstanske landslaget.
AP170209 Politiet bekrefter at medisinsk utstyr og legemidler ble beslaglagt hos det kasakhstanske landslaget.
BT170208 Beslutningsforum for nye metoder, organet som bestemmer hvilke legemidler som skal tas i bruk på norske sykehus, har foreløpig ikke tatt stilling til anbefalingen.
AA170204 | EU-regler om legemidler for barn kan bli innført i Norge ¶
AA170204 Regjeringen åpner for å innføre EUs forordning om legemidler til barn i Norge.
VG170203 BESLAGLAGT : Ålesundtollerne fant ulovlige legemidler skjult i en sending med tre lekebiler.
VG170203 Alle de ulike syntetiske stoffene har en stimulerende rus, og stoffene betegnes som ulovlige legemidler .
DB170201 - Sånn de forstår det så er det å beordre dem til å stille med en helseforsikrig som dekker legemidler eller utstyr som er uforenelig med deres tro, en krenkelse av deres tro.
DB170130 Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiatere vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har eksplodert i samme tidsrom som disse nye legemidlene har vært på markedet ?
DB170128 Årsakene til manglende tilgang til legemidler i mange lav- og mellominntektsland er utilstrekkelige systemer for innkjøp, forvaltning, finansiering og kontroll med bruk.
DB170128 Vi har lang og god erfaring med å legge til rette for konkurranse mellom produsenter når legemidler har mistet patentbeskyttelsen.
DB170128 Rapporten fra Høynivåpanelet om tilgang til medisiner, som Nordstrand spør meg om, tar bare opp en avgrenset del av utfordringene med manglende tilgang til legemidler - effekten av patentsystemet på prissetting av legemidler .
DB170128 Rapporten fra Høynivåpanelet om tilgang til medisiner, som Nordstrand spør meg om, tar bare opp en avgrenset del av utfordringene med manglende tilgang til legemidler - effekten av patentsystemet på prissetting av legemidler.
DB170128 Norge har lang tradisjon for å sikre at verdens befolkning får tilgang til gode legemidler og at det utvikles nye.
DB170128 Jeg bagatelliserer ikke dette, men 90 prosent av legemidlene på listen over anbefalte legemidler fra Verdens helseorganisasjon ( WHO ), er ikke underlagt patenter.
DB170128 Gjennom European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Programme ( EDCTP ) og andre liknende initiativer finansierer vi utvikling av legemidler og enkle og billige verktøy for å håndtere hiv/aids, malaria og andre neglisjerte sykdommer.
DB170128 januar om jeg ser ut over Norges grenser i mitt arbeid med legemidler .
SA170126 Hun har også gjentatte ganger sagt at hun vanligvis sjekker og dobbeltsjekker om det kan være forbudte stoffer i det hun måtte bruke av legemidler .
SA170126 Det blir også presisert at Antidoping Norge har en liste over hvilke legemidler godkjent i Norge som står på forbudslisten og hvilke som er lov til å bruke.
FV170126 Hun har også gjentatte ganger sagt at hun vanligvis sjekker og dobbeltsjekker om det kan være forbudte stoffer i det hun måtte bruke av legemidler .
FV170126 Det blir også presisert at Antidoping Norge har en liste over hvilke legemidler godkjent i Norge som står på forbudslisten og hvilke som er lov til å bruke.
BT170126 Hun har også gjentatte ganger sagt at hun vanligvis sjekker og dobbeltsjekker om det kan være forbudte stoffer i det hun måtte bruke av legemidler .
BT170126 Det blir også presisert at Antidoping Norge har en liste over hvilke legemidler godkjent i Norge som står på forbudslisten og hvilke som er lov til å bruke.
BT170126 Hun har også gjentatte ganger sagt at hun vanligvis sjekker og dobbeltsjekker om det kan være forbudte stoffer i det hun måtte bruke av legemidler .
BT170126 Det blir også presisert at Antidoping Norge har en liste over hvilke legemidler godkjent i Norge som står på forbudslisten og hvilke som er lov til å bruke.
AP170126 Hun har også gjentatte ganger sagt at hun vanligvis sjekker og dobbeltsjekker om det kan være forbudte stoffer i det hun måtte bruke av legemidler .
AP170126 Det blir også presisert at Antidoping Norge har en liste over hvilke legemidler godkjent i Norge som står på forbudslisten og hvilke som er lov til å bruke.
SA170125 KOMMENTAR : Uforsiktig omgang med legemidler har en tendens til å straffe seg.
FV170125 KOMMENTAR : Uforsiktig omgang med legemidler har en tendens til å straffe seg.
DN170125 For å opprettholde dette kravet, har oppdretterne benyttet flere legemidler og metoder for å få bort lakselusen.
DB170125 - Det finnes mange legemidler som slutter på « bol ».
BT170125 KOMMENTAR : Uforsiktig omgang med legemidler har en tendens til å straffe seg.
AP170125 KOMMENTAR : Uforsiktig omgang med legemidler har en tendens til å straffe seg.
DB170124 Vi kan ikke la legemiddelindustrien diktere betingelsene for utvikling av medisiner eller prising av livsviktige legemidler .
DB170124 Men at en betydelig andel av all forskning på legemidler finansieres gjennom offentlige midler er det ingen tvil om.
DB170124 De færreste legemidler produseres i Norge, og å håpe på at legemiddelfirmaene skal tilby det norske markedet - et av verdens mest kjøpesterke - en rimeligere pris for å imøtekomme myndighetenes kritikk er helt urealistisk.
DB170120 Nå kopieres alle slags produkter fra kosmetikk, legemidler , leker, matvarer, leker til reservedeler til bilen.
AP170118 Homeopatene operer med et stort antall legemidler , noen av dem er planteekstrakter eller uorganiske stoffer slik som arsenikk, men den offisielle amerikanske legemiddelhåndboken for homeopater opererer også med hodelusekstrakt og oppmalte grisefostre.
AP170118 EU pålegger norske myndigheter å godkjenne homeopatiske legemidler uten at de kan kreve dokumentasjon på effekt, og myndighetene, også i Norge, krever at homeopatiske legemidler skal være førstevalget i behandling av dyresykdommer i økologisk landbruk.
AP170118 EU pålegger norske myndigheter å godkjenne homeopatiske legemidler uten at de kan kreve dokumentasjon på effekt, og myndighetene, også i Norge, krever at homeopatiske legemidler skal være førstevalget i behandling av dyresykdommer i økologisk landbruk.
AP170118 Det er et overforbruk av psykoaktive legemidler .
AP170118 januar ut mot « den rusliberale skravleklassen » med Aftenposten-essayet « Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler ».
AP170116 Den siste ukens debatt viser hvordan enkelte legemidler ikke lenger nødvendigvis brukes mot sykdom, men like gjerne prestasjonsfremmende eller til rus.
AP170112 | Det er et overforbruk av psykoaktive legemidler .
AP170112 Skillet mellom ulovlige rusmidler og legemidler eksisterer knapt.
AP170111 Selvsagt kan vi bruke noen rusmidler som legemidler .
AP170111 Rusmidler brukes som legemidler
AP170111 Problemet oppstår når rusmidler blir oppskrytt som legemidler etter politisk press, skriver Jørgen B.
AP170111 En rekke lobbyister og rusliberalister kjemper for at stoffer som ecstasy, MDMA, LSD og annet skal kunne brukes som legemidler .
DN170110 Visma-topp Øystein Moan tror IT vil koste mer enn lønn i fremtiden, og helseminister Bent Høie sier sykehusene sløser bort flere hundretalls millioner i året på unødvendig dyre legemidler .
DN170110 Helseminister Bent Høie sier sykehusene sløser bort flere hundretalls millioner i året på unødvendig dyre legemidler .
AP170110 Skillet mellom rusmidler og legemidler er først og fremst juridisk definert.
AP170110 Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler , skrev Anders Danielsen Lie ( innfelt ) i et essay i Aftenposten mandag.
AP170110 Kunstig skille mellom legemidler og rusmidler ¶
AP170110 Flere legemidler som brukes i dag gir rusvirkning.
AP170110 Der Danielsen Lie opererer med et kunstig skille mellom legemidler og rusmidler, er vi opptatt av hva som virker.
AP170110 januar kliner kjendislege Anders Danielsen Lie til i beste Mammon-stil : « Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler .
AP170110 Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler , skrev Anders Danielsen Lie ( innfelt ) i et essay i Aftenposten mandag.
AP170110 januar kliner kjendislege Anders Danielsen Lie til i beste Mammon-stil : « Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler .
AP170110 Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler , skrev Anders Danielsen Lie ( innfelt ) i et essay i Aftenposten mandag.
AP170110 januar kliner kjendislege Anders Danielsen Lie til i beste Mammon-stil : « Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler .
DN170109 Helseminister Bent Høie sier sykehusene sløser bort flere hundretalls millioner hvert år på unødvendig dyre legemidler .
DB170109 Og det er i praksis forbudt for dagligvarebutikker å ha tidsbengrensa tilbud på legemidler .
DB170109 Men seksjonssjef Jørgen Huse i Legemiddelverket mener likevel at Rema 1000 kunne inkludert legemidler som Paracet, nesespray og nikotinplaster i Æ.
DB170109 Det er greit at legemidler har litt annen status, fortsetter Huse.
DB170109 Begge gir deg bonus og kundeutbytte på alkohol, tobakk og legemidler .
AP170108 « Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler , til tross for at det er tvilsomt om nytten oppveier risikoen, » skriver lege og skuespiller Anders Danielsen Lie i et essay i Aftenposten.
AP170108 Han mener det sitter en heiagjeng klar for å reklamere for produktene på sosiale medier hver gang rusmidler viser seg som lovende legemidler i kliniske studier.
AP170108 Bramness mener det bør forskes fordomsfritt på ulovlige, narkotiske stoffer som legemidler , men fastslår at forskningen hittil viser liten effekt.
AP170108 - Ofte er det folk med andre interesser enn å bruke rusmidler som legemidler som er opptatt av dette.
AP170108 - Men det er sammenblandingen mellom dette og iveren for å få rusmidler godkjent som legemidler jeg er motstander av, understreker han.
AP170108 - De siste årene har seriøse aviser og medier internasjonalt hatt en veldig positiv omtalte av rusmidler som lovende legemidler i psykiatrien.
AP170108 « Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler , til tross for at det er tvilsomt om nytten oppveier risikoen, » skriver lege og skuespiller Anders Danielsen Lie i et essay i Aftenposten.
AP170108 Han mener det sitter en heiagjeng klar for å reklamere for produktene på sosiale medier hver gang rusmidler viser seg som lovende legemidler i kliniske studier.
AP170108 Bramness mener det bør forskes fordomsfritt på ulovlige, narkotiske stoffer som legemidler , men fastslår at forskningen hittil viser liten effekt.
AP170108 - Ofte er det folk med andre interesser enn å bruke rusmidler som legemidler som er opptatt av dette.
AP170108 - Men det er sammenblandingen mellom dette og iveren for å få rusmidler godkjent som legemidler jeg er motstander av, understreker han.
AP170108 - De siste årene har seriøse aviser og medier internasjonalt hatt en veldig positiv omtalte av rusmidler som lovende legemidler i psykiatrien.
AP170108 | Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler Anders Danielsen Lie ¶
AP170108 Innføring av rusmidler som legemidler til behandling av psykiske lidelser - eller til generell forbedring av konsentrasjon, prestasjon og lignende - kan sammenlignes med doping i idretten.
AP170108 | Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler Anders Danielsen Lie ¶
AP170108 Innføring av rusmidler som legemidler til behandling av psykiske lidelser - eller til generell forbedring av konsentrasjon, prestasjon og lignende - kan sammenlignes med doping i idretten.
AP170108 | Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler Anders Danielsen Lie ¶
AP170108 Innføring av rusmidler som legemidler til behandling av psykiske lidelser - eller til generell forbedring av konsentrasjon, prestasjon og lignende - kan sammenlignes med doping i idretten.
DB170105 ¶ SIKRE TILGANG : - Jeg mener alle aktørene i helsetjenesten har et ansvar for å sikre pasienter rask og likeverdig tilgang til effektive legemidler , understreker helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DB170105 Regjeringen er opptatt av å sikre pasienter rask og likeverdig tilgang til effektive legemidler .
DB170105 Jeg mener alle aktørene i helsetjenesten har et ansvar for å sikre pasienter rask og likeverdig tilgang til effektive legemidler .
DB170105 I sum innebærer dette raskere tilgang til effektive legemidler til lavere pris.
DB170105 I stortingsmeldingen har regjeringen foreslått at alle nye legemidler i sykehusene skal vurderes etter prinsippene for prioritering.
BT170103 Sjømat Norge har siden 2009 vært en pådriver i arbeidet for å dreie tiltakene mot lakselus bort fra bruk av legemidler .
DN170102 Påstander om uetisk prising og kjeltringfortjeneste kan kanskje bidra til folkelig støtte for å si nei til nye legemidler , men vil de gi bedre forhandlingsklima og lavere priser ?
DN170101 Utenfor våre egne satsingsområder i Scatec ser vi at det er mange dyktige norske gründere innenfor både it og legemidler .
AP161031 Det har aldri vært så mye illegale legemidler som nå, mener Getz Sollie, som fremholder at metadon i riktig dosering er et meget godt medikament for bruk som substitusjons-medikament i LAR.
AP161031 heroin, morfin ) med legemidler i kombinasjon med psykososiale behandlingstiltak.
AP161012 Kritisk vitenskapelig forskning og utvikling av nye legemidler har altså etter hvert gitt tradisjonell plantemedisin en nokså beskjeden plass.
AP161012 I den moderne reguleringen av alternative legemidler er det gitt nokså vidt rom for hva som er tradisjonell bruk.
AP161012 En grunn til at tradisjonelle legemidler ofte ikke virker, er at de kan bygge på teorier som er nokså bisarre i lys av moderne kunnskap om hvordan naturen er skrudd sammen.
BT161001 Legemidler i forbindelse med fysisk og psykisk sykdom har ofte avhengighet som bivirkning.
BT161001 Legemidler i forbindelse med fysisk og psykisk sykdom har ofte avhengighet som bivirkning.
AP160917 LAR er behandling med legemidler av personer som er avhengige av heroin, morfin eller beslektede stoffer ( opioider ).
AP160917 Formålet med behandlingen er å erstatte de ulovlige stoffene med beslektede legemidler , bidra til at de avhengige får økt livskvalitet og hjelp til å endre sin livssituasjon.
BT160904 De vanligste årsakene er mat ( 61 prosent ), insektstikk ( 20 prosent ) og legemidler ( 8 prosent ).
AP160831 Selskapet inngikk i 2009 forlik om å punge ut 14 milliarder til myndighetene i USA etter at de ble anklaget for ulovlig markedsføring av flere legemidler . 6.
AP160831 Pfizer betalte 14 milliarder kroner etter ulovlig markedsføring av legemidler
AP160831 Selskapet inngikk i 2009 forlik om å punge ut 14 milliarder til myndighetene i USA etter at de ble anklaget for ulovlig markedsføring av flere legemidler . 6.
AP160831 Pfizer betalte 14 milliarder kroner etter ulovlig markedsføring av legemidler
VG160630 Tre av krisene er direkte knyttet til manglende tilgang på legemidler i fattige land.
VG160630 Hovednøkkelen ligger i et internasjonalt samarbeid, der skattebetalere i rike land må finansiere utvikling av legemidler som er livsviktige i fattige land, sier Dag Morten Dalen som mener det er feil å utelukkende kritisere de som produserer medisiner og vaksiner.
AP160429 Det er også betydelig økt bruk av lindrende legemidler for hals og øyeinfeksjoner.
AP160405 Hun kontaktet da en klinikk i England som fortalte henne at hun kunne ta to legemidler for å avbryte svangerskapet.
AP160313 Aasved tror at disse « behandlingsvinduene » vil gjenta seg med andre legemidler i fremtiden : ¶
AP160305 Det er mye penger og lidelse spart når man kan veilede til riktig bruk av legemidler .
FV160302 Finner du lus, velg legemidler med virkestoffene malation eller ikke-legemiddelet dimetikon.
VG160203 I dag kopieres alle typer produkter : Kosmetikk, legemidler , leker, matvarer, elektronikk, klær og reservedeler til biler.
SA160128 Vi fant 25 reseptfrie legemidler som selges både i Norge og Sverige.
SA160128 TV2 hjelper deg har undersøkt prisene på 25 vanlige reseptfrie legemidler hos tre store apotekkjeder i Norge : Apotek1, Vitus og Boots.
SA160128 STOR TEST : Programmet TV2 hjelper deg har undersøkt prisene på 25 vanlige reseptfrie legemidler hos tre store apotekkjeder i Norge : &nbsp ; Apotek1, Vitus og Boots.
SA160128 Det Forbrukerrådet vil advare mot, er netthandel på legemidler som er ulovlige i Norge.
SA160128 Boots skriver i en epost at det er sterke begrensninger på hvordan legemidler kan markedsføres, og at det kan føre til like priser.
SA160128 25 vanlige legemidler uten resept ¶
FV160128 Vi fant 25 reseptfrie legemidler som selges både i Norge og Sverige.
FV160128 TV2 hjelper deg har undersøkt prisene på 25 vanlige reseptfrie legemidler hos tre store apotekkjeder i Norge : Apotek1, Vitus og Boots.
FV160128 STOR TEST : Programmet TV2 hjelper deg har undersøkt prisene på 25 vanlige reseptfrie legemidler hos tre store apotekkjeder i Norge : Apotek1, Vitus og Boots.
FV160128 Det Forbrukerrådet vil advare mot, er netthandel på legemidler som er ulovlige i Norge.
FV160128 Boots skriver i en epost at det er sterke begrensninger på hvordan legemidler kan markedsføres, og at det kan føre til like priser.
FV160128 25 vanlige legemidler uten resept ¶
BT160128 Vi fant 25 reseptfrie legemidler som selges både i Norge og Sverige.
BT160128 TV2 hjelper deg har undersøkt prisene på 25 vanlige reseptfrie legemidler hos tre store apotekkjeder i Norge : Apotek1, Vitus og Boots.
BT160128 STOR TEST : Programmet TV2 hjelper deg har undersøkt prisene på 25 vanlige reseptfrie legemidler hos tre store apotekkjeder i Norge : &nbsp ; Apotek1, Vitus og Boots.
BT160128 Det Forbrukerrådet vil advare mot, er netthandel på legemidler som er ulovlige i Norge.
BT160128 Boots skriver i en epost at det er sterke begrensninger på hvordan legemidler kan markedsføres, og at det kan føre til like priser.
BT160128 25 vanlige legemidler uten resept ¶
AP160121 Tamiflu og Relenza er legemidler til behandling av influensa.
AP160115 Den tredje kjøpertypen var selvmedisinererne, som hovedsakelig brukte Silk Road til kjøp av reseptbelagte legemidler .
FV160106 ADHD har siden 1950-60-tallet vært behandlet med sentralstimulerende legemidler gitt i små doser som ikke skaper rus eller avhengighet.
AP160106 ADHD har siden 1950-60-tallet vært behandlet med sentralstimulerende legemidler gitt i små doser som ikke skaper rus eller avhengighet.
AP160106> ADHD har siden 1950-60-tallet vært behandlet med sentralstimulerende legemidler gitt i små doser som ikke skaper rus eller avhengighet.