DB170815 Vorland er kritisk til hvordan legemiddelfirmaet har opptrådt i denne saken.
DB170815 For åttende gang senket legemiddelfirmaet Roche prisen på den livsforlengende medisinen i håp om at myndighetene ville kjøpe den inn.
AA170815 Lars Vorland, leder for Beslutningsforum, er kritisk til hvordan legemiddelfirmaet har opptrådt i denne saken.
AA170815 For åttende gang senket legemiddelfirmaet Roche prisen på den livsforlengende medisinen i håp om at myndighetene ville kjøpe den inn.
AA170815 Legemiddelfirmaet Roche mener på sin side at tilbudet helt fra begynnelsen har vært innenfor rammene for kostnadseffektivitet som er satt i Prioriteringsmeldingen.
VG170721 Det gleder Hans Petter Strifeldt, direktør for samfunnskontakt i legemiddelfirmaet MSD Norge.
VG170721 * Utprøvingen av et legemiddel utføres ofte i samarbeid mellom det legemiddelfirmaet som har utviklet den nye medisinen, leger og annet helsepersonell.
VG170622 * Utprøvingen av et legemiddel utføres ofte i samarbeid mellom det legemiddelfirmaet som har utviklet den nye medisinen, leger og annet helsepersonell.
VG170620 * Utprøvingen av et legemiddel utføres ofte i samarbeid mellom det legemiddelfirmaet som har utviklet den nye medisinen, leger og annet helsepersonell.
DN170515 Legemiddelfirmaet Ultimovacs er en av investeringene som kan gi stor fremtidig avkastning hvis alt klaffer.
DB170513 De eneste innovasjonen legemiddelfirmaet gjorde og som gjorde at de kunne patentere det og dermed tjene penger var at de fant en måte å oppløse planteekstraktet på slik at det kunne administreres som munnspray.
BT170425 Legemiddelfirmaet som har produsert giften, kjemper også imot at medikamentet blir brukt til henrettelser.
AP170425 Legemiddelfirmaet som har produsert giften, kjemper også imot at medikamentet blir brukt til henrettelser.
AA170425 Legemiddelfirmaet som har produsert giften, kjemper også imot at medikamentet blir brukt til henrettelser.
DB170421 På onsdag fastslo også en dommer at ett av tre legemidler Arkansas benytter i sine henrettelsessprøyter ikke kan brukes, fordi legemiddelfirmaet som produserer det hevder de ble forledet da de solgte dosene til fengselet.
VG170420 Årsaken er at legemiddelfirmaet hevder de ble forledet da de solgte dosene til fengselet.
AA170420 Årsaken er at legemiddelfirmaet som produserer dem hevder de ble forledet da de solgte dosene til fengselet.
VG170227 Kilde : Nasjonalforeningen for folkehelsen ¶ Legemiddelfirmaet Merck avbrøt forrige uke utprøvingen av et nytt legemiddel mot Alzheimers.
DB170209 Fyhrquist hadde allerede i 1987 bedt det amerikanske legemiddelfirmaet Amgen om en epo-prøve for å bruke det i behandling av egne pasienter.
AP160831 For å unngå både strafferettslig og sivilt søksmål gikk legemiddelfirmaet Johnson & Johnson i 2013 med på å betale en bot på 13 milliarder kroner.