AP161229 Folketrygden gir rett til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde i situasjoner der dette er nødvendig for å bedre funksjonsevnen i arbeidslivet eller dagliglivet.
AP161229 Døvblindes rett til ledsagerhjelp utvides ¶