AP161229 Folketrygden gir rett til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde i situasjoner der dette er nødvendig for å bedre funksjonsevnen i arbeidslivet eller dagliglivet.
AP161229 Døvblindes rett til ledsagerhjelp utvides ¶
AP161006 * Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til å utvide retten til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden. * 650 millioner kroner til vestlands- og sørlandskommuner for å få ned arbeidsledigheten.