AA171231 Olsen : Ledigheten vil falle videre.
AA171231 Jullum : Ledigheten vil falle videre, drevet av høyere etterspørsel etter arbeidskraft.
AA171231 Haugland : Ledigheten vil trolig avta videre.
AA171231 Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, mener ledigheten vil falle videre, drevet av høyere etterspørsel etter arbeidskraft.
AA171231 Den registrerte ledigheten tror vi vil komme ned til 2,5 prosent i gjennomsnitt for 2018.
AA171231 Ledigheten vil derfor falle like mye i 2018 som i 2017, det vil si cirka 10000 færre arbeidsledige.
VG171229 Arbeidsministeren : Ledigheten like lav som før oljekrisen ¶ * - I varehandelen er det store konsern, men de er organisert lokalt og krav til tariffavtale må stilles på den enkelte arbeidsplass.
VG171224 | Hauglie : Ledigheten like lav som før oljekrisen ¶ Ledigheten i Norge er nå under nivået før oljekrisen satte inn høsten 2014.
VG171224 | Hauglie : Ledigheten like lav som før oljekrisen ¶
VG171224 OPP OG NED : Grafen viser utviklingen i ledigheten målt utifra NAVs statistikk, som viser antall helt ledige, pluss folk på tiltak.
VG171224 Men vi må kunne glede oss over at økonomien er i vekst, at ledigheten faller og at optimismen er tilbake, sogar i oljenæringen.
VG171224 I og med at regjeringen fikk skylden da ledigheten steg, er det vel rett og rimelig at vi får litt av æren når den nå faller måned for måned. - 49 000 flere heltidsarbeidende ¶
VG171224 Det er under nivået som var da ledigheten begynte å stige senhøsten 2014 : Ledigheten var nede i 86.439 i november 2014, før den begynte å stige jevnt og trutt, til sitt toppnivå i mai 2016, da 101.729 var helt ledige/på tiltak.
VG171224 Det er under nivået som var da ledigheten begynte å stige senhøsten 2014 : Ledigheten var nede i 86.439 i november 2014, før den begynte å stige jevnt og trutt, til sitt toppnivå i mai 2016, da 101.729 var helt ledige/på tiltak.
VG171224 De viste at ledigheten ( 65.375 helt ledige og 19.585 på tiltak ) nå er nede i 84.960.
VG171224 - Ifølge Ap var vi passive i møte med den økende ledigheten .
VG171224 - Det er fint at ledigheten går ned, og jeg er glad for hver arbeidsledig som kommer i jobb.
AP171223 Ledigheten vil synke fra en topp på 4,7 prosent i fjor til 3,7 prosent, og kjøpekraften vil bli bedre.
SA171222 Når ledigheten går ned og det blir flere jobber, er det større mulighet for at bedriftene vil ansette personer som kanskje ikke har den kompetansen de er på jakt etter, sier han.
SA171222 Ifølge de oppdaterte tallene fra NAV er ledigheten ved utgangen av desember nede i 3,2 prosent. 2448 personer deltok imidlertid i et arbeidsrettet tiltak i desember, noe som utgjør en bruttoledighet på 10.507.
DN171222 Nedgangen i ledigheten er størst innenfor ingeniør- og ikt-fag, der ledigheten har falt 33 prosent det siste året.
DN171222 Nedgangen i ledigheten er størst innenfor ingeniør- og ikt-fag, der ledigheten har falt 33 prosent det siste året.
DN171222 Deretter følger industriarbeid, med en nedgang i ledigheten på 29 prosent.
DN171222 Den registrerte ledigheten har falt betydelig gjennom 2017, ifølge Nav.
DN171222 - Etter noen år som ble preget av nedturen i oljebransjen, falt ledigheten gjennom hele 2017.
DN171222 Ledigheten er derimot lavest i Sogn og Fjordane, der 1,5 prosent av arbeidsstyrken står uten arbeid.
DB171222 - Etter noen år som ble preget av nedturen i oljebransjen, falt ledigheten gjennom hele 2017.
DB171222 Vi har sett gjennom hele året at ledigheten går ned, og at det skapes flere jobber.
DN171221 For ett år siden ventet de fleste prognosemakerne - oss inklusive - at veksten ville ta seg opp, og ledigheten avta.
DN171221 Bjørnstad : - LO har vært svært opptatt av at sysselsettingsandelen i befolkningen er blitt så kraftig redusert, og falt ytterligere selv om ledigheten har gått ned.
DB171219 Statsministeren viser til at ledigheten i Norge går ned, i takt med helsekøer og vedlikeholdsetterslep på vei og bane.
VG171218 Selv om ledigheten har gått noe ned, er den store utfordringen at en stadig større andel i yrkesfør alder, ikke jobber, sier LO - lederen.
AP171214 Norges Bank spår at ledigheten vil falle raskere.
AP171214 Norges Bank spår at veksten i Fastlands-Norge blir høyere - og ledigheten markert lavere - mot 2020 enn tidligere antatt.
AP171214 Målt ved Statistisk sentralbyrås metode spår Norges Bank at ledigheten synker fra 4,2 prosent i år til 3,3 prosent i 2020.
AP171214 Ledigheten faller jevnt mot 2020, og mer enn tidligere antatt.
DN171208 Det vi får av sentimentmålinger og harde tall fra USA har vært jevnt over positivt, jobbveksten har holdt seg godt oppe, ledigheten har hele veien fortsatt å trende nedover og er etter alle målestokker lav i amerikansk sammenheng, sier Gonsholt Hov.
DN171208 Det vi får av sentimentmålinger og harde tall fra USA har vært jevnt over positivt, jobbveksten har holdt seg godt oppe, ledigheten har hele veien fortsatt å trende nedover og er etter alle målestokker lav i amerikansk sammenheng, sier Gonsholt Hov.
VG171206 Konjunkturoppgangen trekker ledigheten ned, samtidig som en økt arbeidsstyrke demper nedgangen.
VG171206 - Tallene for i år viser at ledigheten har falt kraftig, og min prognose er at den vil fortsette å falle neste år.
DN171204 Veksten i norsk økonomi er på vei opp, ledigheten går ned og det skapes flere jobber.
AP171203 Veksten er tilbake og ledigheten har sunket.
AP171203 Veksten er tilbake og ledigheten har sunket.
SA171201 Størst arbeidsledighet er det i Sola, Sandnes og Stavanger der ledigheten re henholdsvis 4,9 prosent, 4,8 prosent og 4,6 prosent i november.
SA171201 | Ledigheten fortsetter å falle ¶
DN171201 Foto : Per Thrana ¶ | Ledigheten fortsetter å falle ¶
DB171201 Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets konstaterer at ledigheten fortsetter nedover.
DB171201 I snitt falt ledigheten med 1.900 personer per måned.
DA171201 Samtidig er ledigheten i de største byene fremdeles høy.
DA171201 Det var færre arbeidsledige i november sammenlignet med november i fjor i alle kommuner og innen alle yrkes- og aldersgrupper i Rogaland, sier direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl, og legger til : ¶ - Ledigheten er fremdeles høy i Stavanger, Sandnes og Sola.
AA171201 Nav opplyser at ledigheten synker i alle aldersgrupper, og særlig blant unge mellom 20 og 24 år.
DN171130 Men ledigheten blant unge var på hele 18,6 prosent i oktober.
DN171130 Ledigheten falt 0,1 prosentpoeng fra måneden før.
DA171130 Og ledigheten skal fortsette ned.
DA171130 Når det gjelder arbeidsledigheten viste de siste tallene i SSBs arbeidskraftundersøkelse ( AKU ) at ledigheten har falt til 4,0 prosent etter en topp på nesten 5 prosent i midten av 2016.
DA171130 - Som årsgjennomsnitt venter vi at ledigheten vil bli 4,2 prosent i 2017 for deretter å reduseres gradvis til 3,7 prosent i slutten av prognoseperioden.
DA171130 Ledigheten synker ikke lenger som følge av at arbeidsstyrken er krympet, men isteden som en følge av at sysselsettingsveksten er sterkere enn veksten i arbeidsstyrken.
AP171130 Ledigheten synker fra en topp på 4,7 prosent i fjor til 3,7 prosent i 2020.
AA171130 Men ledigheten blant unge var på hele 18,6 prosent i oktober.
AA171130 Ledigheten falt 0,1 prosentpoeng fra måneden før.
AA171130 Og ledigheten skal fortsette ned.
AA171130 Når det gjelder arbeidsledigheten viste de siste tallene i SSBs arbeidskraftundersøkelse ( AKU ) at ledigheten har falt til 4,0 prosent etter en topp på nesten 5 prosent i midten av 2016.
AA171130 - Som årsgjennomsnitt venter vi at ledigheten vil bli 4,2 prosent i 2017 for deretter å reduseres gradvis til 3,7 prosent i slutten av prognoseperioden.
AA171130 Ledigheten synker ikke lenger som følge av at arbeidsstyrken er krympet, men isteden som en følge av at sysselsettingsveksten er sterkere enn veksten i arbeidsstyrken.
DN171127 Dette er den laveste ledigheten blant verdens største økonomier.
DN171125 Eek-Nielsen er uenig og trekker også frem ledighetstallene, både arbeidskraftundersøkelsen ( aku ) fra SSB og den registrerte ledigheten fra Nav.
SA171122 Dersom man ikke makter å få ned den faktiske ledigheten , er det derfor fristende å omskrive virkeligheten.
SA171122 DEBATT : Dersom man ikke makter å få ned den faktiske ledigheten , er det fristende å omskrive virkeligheten.
DN171122 Men seniorøkonom Marius Gonsholt Hov ser en grunn til at en videre nedgang i ledigheten vil gå gradvis.
DN171122 Men seniorøkonom Marius Gonsholt Hov ser en grunn til at en videre nedgang i ledigheten vil gå gradvis.
DB171122 Tallene er ganske nøytrale for Norges Bank som venter videre nedgang i ledigheten .
DB171122 SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge.
DB171122 Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med utviklingen i ledigheten siden april.
DB171122 De fleste analytikerne hadde ventet at ledigheten ville holde seg uendret på 4,1 prosent fra juli og august.
DA171122 Tallene er ganske nøytrale for Norges Bank som venter videre nedgang i ledigheten .
DA171122 SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge.
DA171122 Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med utviklingen i ledigheten siden april.
DA171122 De fleste analytikerne hadde ventet at ledigheten ville holde seg uendret på 4,1 prosent fra juli og august.
AP171122 Tallene er ganske nøytrale for Norges Bank som venter videre nedgang i ledigheten .
AP171122 SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge.
AP171122 Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med utviklingen i ledigheten siden april.
AP171122 De fleste analytikerne hadde ventet at ledigheten ville holde seg uendret på 4,1 prosent fra juli og august.
VG171114 Nå ser vi at ledigheten faller og at det skapes flere jobber.
AP171112 Cooper sier ledigheten er svært lav, men at innvandringen likevel skaper sosiale problemer i Boston.
AA171106 Heller ikke ledigheten er blitt som den en gang var under Ap-styret.
AP171104 Ledigheten i landet er nå på det laveste siden 1991 ( 4,8 prosent ).
AP171104 Ledigheten i landet er nå på det laveste siden 1991 ( 4,8 prosent ).
DN171103 | Arbeidsledigheten fortsetter å falle ¶ Ledigheten faller videre i oktober etter å ha stått på stedet hvil i september.
DN171103 Sammenlignet med oktober i fjor er ledigheten lavere for alle yrkesgrupper.
DN171103 - Det er en trendmessig nedgang i ledigheten .
DB171103 Ledigheten falt mest i Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag.
DB171103 Veksten i økonomien er på vei opp og ledigheten på vei ned.
DB171101 I stedet bygde man velferdsstater som holdt kontroll på ledigheten og systemer der folk flest var med å forhandle om lønna, fremfor å blindt akseptere det man ble tilbudt.
NL171031 Etter fire år med en politikk for arbeid, aktivitet og omstilling ser vi at veksten er på vei opp og ledigheten på vei ned.
DN171030 Andelen åpne jobber mot arbeidssøkende er nesten rekordhøy, lønningene har steget og ledigheten har falt.
VG171027 I fjor skrev VG at ledigheten blant personer over 60 år hadde økt med nesten 30 prosent siden 2014.
VG171026 - Dagpengeordningen ble strammet inn og ledigheten gikk ned, mens det ble flere helserelaterte ytelser.
SA171026 De som mener renten er satt for høyt, mener sentralbanken tar for mye hensyn til såkalte finansielle ubalanser i rentesettingen, og de mener renten nå er satt høyere enn utviklingen i inflasjon og ledigheten alene skulle tilsi.
DN171026 Ledigheten har falt, mens sysselsettingen har økt noe.
DN171026 ¶ Torsdag la statistisk sentralbyrå frem nye tall for arbeidsledigheten i august som viste at ledigheten falt ytterligere tilbake.
DA171026 Vi venter ytterligere nedgang i ledigheten og at den moderate oppgangskonjunkturen vi nå er inne i vil fortsette fram til 2019, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DA171026 Også Nav vurderer at ledigheten vil gå ned i årene framover.
DA171026 Han mener at tallene ikke endrer Norges Banks vurdering av arbeidsmarkedet, som venter at ledigheten skal avta videre fremover.
DA171026 Både registrert ledighet og AKU gir imidlertid inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis, heter det i en kommentar fra seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.
DA171026 - AKU har over tid vist et noe svakere arbeidsmarked enn den registrerte ledigheten og sysselsettingstallene fra nasjonalregnskapet.
DA171026 75.000 ledige i år tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent, mens ledigheten i 2019 tilsvarer 2,4 prosent ifølge prognosen til Nav.
DA171026 Vi venter ytterligere nedgang i ledigheten og at den moderate oppgangskonjunkturen vi nå er inne i vil fortsette fram til 2019, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DA171026 Også Nav vurderer at ledigheten vil gå ned i årene framover.
DA171026 Han mener at tallene ikke endrer Norges Banks vurdering av arbeidsmarkedet, som venter at ledigheten skal avta videre fremover.
DA171026 Både registrert ledighet og AKU gir imidlertid inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis, heter det i en kommentar fra seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.
DA171026 - AKU har over tid vist et noe svakere arbeidsmarked enn den registrerte ledigheten og sysselsettingstallene fra nasjonalregnskapet.
DA171026 75.000 ledige i år tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent, mens ledigheten i 2019 tilsvarer 2,4 prosent ifølge prognosen til Nav.
BT171026 De som mener renten er satt for høyt, mener sentralbanken tar for mye hensyn til såkalte finansielle ubalanser i rentesettingen, og de mener renten nå er satt høyere enn utviklingen i inflasjon og ledigheten alene skulle tilsi.
AP171026 Det vil si ¶ at ledigheten synker fra 4,3 prosent i år til 3,5 prosent i 2020, regnet inklusive ledige som ikke melder seg hos Nav ¶ at den årlige veksten i produksjonen i Fastlands-Norge holder seg stabil på 2 prosent eller litt mer til 2020. at den årlige veksten i lønnstagernes kjøpekraft stiger fra 0,5 prosent i år til
AA171026 De som mener renten er satt for høyt, mener sentralbanken tar for mye hensyn til såkalte finansielle ubalanser i rentesettingen, og de mener renten nå er satt høyere enn utviklingen i inflasjon og ledigheten alene skulle tilsi.
DB171023 ( NTB ) ¶ Ledigheten faller videre - har ikke sett maken på fem år ¶
AP171023 Det er bekymringsfullt når nye tall fra NAV viser at ledigheten hos førstegenerasjonsinnvandrere er tre ganger så høy som hos befolkningen for øvrig.
VG171022 Ledigheten i Hordaland er nå den laveste på to år.
DA171021 Pilene peker i riktig retning, ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes nye jobber.
VG171012 Dette er den skjulte ledigheten .
SA171012 Ledigheten går ned.
DN171012 Prognosene viser også at ledigheten er ventet å falle ytterligere neste år.
DN171012 I 2019 er ledigheten ventet å falle ytterligere tilbake til 3,8 prosent.
DN171012 Ledigheten , målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse ( aku ) er neste år ventet å bli 4,0 prosent i gjennomsnitt mot 4,3 prosent i år.
DN171012 Nå går ledigheten ned, veksten i økonomien går opp, og flere kommer i arbed, sa Jensen da hun møtte pressen utenfor hjemmet sitt i Oslo tidlig tirsdag morgen.
DB171012 Han legger til at man nå kan glede seg over at det kommer vekst i norsk økonomi og at den registrerte ledigheten er på vei nedover.
DB171012 Selv om arbeidsledigheten i Norge generelt er på vei ned, øker ledigheten blant unge.
DB171012 Ledigheten totalt sett går ned, over hele landet, flere kommer i jobb.
DB171012 Det viser at det kommer vekst og at ledigheten er på vei ned.
DB171012 Arbeiderpartiet har gjennom hele den forrige stortingsperioden kritisert regjeringen for å ikke ha gjennomført nok tiltak for å bremse ledigheten .
DA171012 - I en tid hvor det nå går bedre, hvor ledigheten går ned i hele landet, veksten går opp og bedrifter melder om behov for å ansette flere over hele landet, er det rimelig opplagt at man kan nedjustere antallet tiltaksplasser noe, sier hun til NTB.
DA171012 Finansminister Siv Jensen ser lyst på framtida : økonomien skyter fart, ledigheten faller og flere får seg jobb.
DA171012 Ledigheten faller over hele landet, også på Sør- og Vestlandet, og sysselsettingen stiger.
DA171012 Siv Jensen mener budsjettet er godt tilpasset vekstkonjunkturen Norge er inne i : økonomien skyter fart, ledigheten faller og flere får seg jobb.
AP171012 Finansdepartementets budskap er at norsk økonomi er friskmeldt etter nedturen som startet i 2014 da oljeprisen ble halvert : ¶ Ledigheten vil synke hvert år til 2019.
AP171012 Norsk økonomi er friskmeldt etter nedturen som startet da oljeprisen ble halvert i 2014 : ¶ Ledigheten vil synke hvert år til 2019.
AP171012 Viktige tall for neste år er : ¶ Ledigheten synker til 4 prosent neste år, ned fra 4,3 prosent i år og toppen på 4,7 prosent i fjor.
AP171012 Derfor synker ledigheten neste år.
AA171012 Selv om ledigheten historisk sett er lav, går arbeidet med å få den ytterligere ned sakte, ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Dansk Erhverv, som tilsvarer norske NHO.
AA171012 Ledigheten i aldersgruppen 25 - 29 år er samtidig på hele 8,7 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Ledigheten er lavest blant menn, med 4,3 prosent, mens 4,6 prosent av kvinnene står uten arbeid.
AA171012 - I en tid hvor det nå går bedre, hvor ledigheten går ned i hele landet, veksten går opp og bedrifter melder om behov for å ansette flere over hele landet, er det rimelig opplagt at man kan nedjustere antallet tiltaksplasser noe, sier hun til NTB.
AA171012 Ledigheten er lavere, sysselsettingsgraden øker.
AA171012 - Selv om ledigheten nå endelig er på vei ned, er sysselsettingsveksten på bare 0,7 prosent i år og 1,1 neste år.
AA171012 Finansminister Siv Jensen ser lyst på framtida : økonomien skyter fart, ledigheten faller og flere får seg jobb.
AA171012 Ledigheten faller over hele landet, også på Sør- og Vestlandet, og sysselsettingen stiger.
AA171012 Finansminister Siv Jensen ser lyst på framtida : økonomien skyter fart, ledigheten faller og flere får seg jobb.
AA171012 Ledigheten faller over hele landet, også på Sør- og Vestlandet, og sysselsettingen stiger.
AA171012 Siv Jensen mener budsjettet er godt tilpasset vekstkonjunkturen Norge er inne i : økonomien skyter fart, ledigheten faller og flere får seg jobb.
AA171012 Statsbudsjettet for neste år handler om gode nyheter, det går bedre, ledigheten går ned, veksten i økonomien går opp.
AA171012 Nå går ledigheten ned, veksten i økonomien går opp, og flere kommer i arbeid, sa Jensen da hun møtte pressen utenfor hjemmet sitt i Oslo tidlig tirsdag morgen.
DB171011 Ledigheten blant innvandrere er tre ganger så høy som hos befolkningen for øvrig.
DA171011 Ledigheten er lavere, og sysselsettingsgraden øker.
DN171006 - Grunnen er at den separate husholdningsundersøkelsen, hvor du finner ledighetsraten, viser at ledigheten gikk ned samtidig som yrkesdeltagelsen gikk opp.
DN171004 - Ledigheten går ned og sysselsettingen øker.
AA171004 - Ledigheten går ned og sysselsettingen øker.
DA171003 Partimedlemmene mener også budskapet om fallende sysselsettingsandel ble for komplisert når ledigheten begynte å falle og de økonomiske pilene igjen pekte oppover.
AP171003 At ledigheten synker, mener han ikke beviser at utfordringene i arbeidsmarked er borte.
AP171003 Ledigheten går ned og sysselsettingen øker.
VG171002 - En annen årsak som trekkes frem, er stemningen som ble skapt når pilene begynte å peke i en mer positiv retning for norsk økonomi, ledigheten begynte å synke og næringslivet meldte om optimisme. * 1 Kritiserte uten å komme med løsninger ¶ 1576 nevner at partiet ikke fikk frem sine egne løsninger.
DN170929 Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding i august.
DN170929 Sammenlignet med i fjor er ledigheten nå lavere for de fleste yrkesgruppe.
DN170929 Ledigheten i industriarbeid har gått ned med 22 prosent i samme periode.
DN170929 - Ledigheten fortsetter å falle i fylkene og blant yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedbemanninger i oljenæringen.
DB170929 | Atomvarsler Mordechai Vanunu får familiegjenforening i Norge ¶ ¶ Ledigheten har holdt seg uendret, eller gått ned innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden.
DB170929 Vi forventer fortsatt en moderat nedgang i ledigheten fremover, noe som også er Norges Banks estimat, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering.
DB170929 Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets gjør en samlet vurdering av ledigheten og detaljhandelen, som skuffet i september.
DB170929 Prosentvis faller antallet helt ledige mest i Rogaland, mens ledigheten steg mest i Østfold.
DB170929 I september hadde Rogaland den største nedgangen i ledigheten på årsbasis, med 22 prosent.
DB170929 - Sentralbanken spår et månedlig fall i ledigheten , eksklusive arbeidsmarkedstiltak, på rundt 500 personer.
DB170929 Ledigheten har holdt seg uendret, eller gått ned innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden.
DB170929 Ledigheten er nå på 2,5 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 prosent i september i fjor.
DB170929 - Ledigheten fortsetter å falle i fylkene og blant yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedbemanninger i oljenæringen.
DA170929 Selv om ledigheten går mest ned i Rogaland er arbeidsledigheten fortsatt høyest i landet med 3,4 prosent av arbeidsstyrken.
DA170929 Sammenlignet med september i fjor er ledigheten nå lavere for de aller fleste yrkesgruppene.
DA170929 Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,4 prosent.
AA170929 Tallene er godt nytt for statsminister Angela Merkel, som under valgkampen lovet å få ledigheten redusert til 3 prosent innen 2025. ( ©NTB ) ¶
AA170929 Selv om ledigheten går mest ned i Rogaland er arbeidsledigheten fortsatt høyest i fylket med 3,4 prosent av arbeidsstyrken.
AA170929 Sammenlignet med september i fjor er ledigheten nå lavere for de aller fleste yrkesgruppene.
AA170929 Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,4 prosent.
AA170929 - Ledigheten fortsetter å falle i fylkene og blant yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedbemanninger i oljenæringen.
DN170928 Ledigheten er på vei ned.
DN170928 - En stor del av nedgangen i ledigheten skyldes at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet.
DN170927 - Gir inntrykk av at ledigheten har passert toppen ¶
DN170927 I alt holder vi fortsatt en knapp på at den videre nedgangen i ledigheten vil bli gradvis, skriver Kari Due-Andresen.
DN170927 Hun peker på at aku over tid har malt et noe svakere arbeidsmarked enn den registrerte ledigheten og sysselsettingstallene fra nasjonalregnskapet.
DN170927 Et tyvetall små merker kjemper om terrengløperne ¶ ¶ | - Gir inntrykk av at ledigheten har passert toppen ¶
DN170927 Både registrert ledighet og aku gir imidlertid inntrykk av at ledigheten har passert toppen, og at arbeidsmarkedet bedres gradvis, mener Fjære.
DN170927 - Dagens tall endrer trolig ikke Norges Banks vurdering av arbeidsmarkedet, som venter at ledigheten skal avta videre fremover, skriver hun.
DN170927 - Ledigheten falt med en tidel til 4,2 prosent.
DB170927 Slik går ledigheten
DB170927 | Hareide bryter regjeringssamtalene ¶ ¶ Ledigheten faller : SSBs arbeidskraftundersøkelse ( AKU ) i juli viste 116.000 arbeidsløse, justert for sesongvariasjoner.
DB170927 Dagens tall endrer trolig ikke Norges Banks vurdering av arbeidsmarkedet, som venter at ledigheten skal avta videre fremover, skriver DNB.
DB170927 - I alt holder vi fortsatt en knapp på at den videre nedgangen i ledigheten vil bli gradvis.
DB170927 - Både registrert ledighet og AKU gir imidlertid inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis.
DA170927 Men Fafo-forskeren sier at den tyske ledigheten først sank da veksten i økonomien og etterspørselen etter arbeidskraft tok seg opp.
AP170927 Veksten i økonomien er på vei opp og ledigheten er på vei ned. 3rd-party-bio ¶
AP170927 Veksten i økonomien er på vei opp og ledigheten er på vei ned.
AA170927 Hun sier at både den registrerte ledigheten og AKU gir inntrykk av at ledigheten har passert toppen.
AA170927 Hun sier at både den registrerte ledigheten og AKU gir inntrykk av at ledigheten har passert toppen.
AA170927 AKU har over tid malt et noe svakere arbeidsmarked enn den registrerte ledigheten og sysselsettingstallene fra nasjonalregnskapet, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.
DB170925 For eksempel ser Myrseth grønne skudd i eiendom, der han påpeker at ledigheten i kontormarkedet i Oslo faller jevnt og trutt etter å ha stått stille i ti år.
DA170923 - Under Merkel har landet hatt økonomisk vekt, ledigheten er halvert, Tyskland har et sterkt handelsoverskudd, eksportindustrien går så det griner.
AP170921 Lavere ledighet : Den registeret ledigheten vil falle fra 3 prosent i fjor til 2,4 prosent.
AP170921 Veksten stiger og ledigheten faller.
AP170921 Men fortsatt er ledigheten høy etter norske forhold, prisveksten ligger langt under målet, konkurranseutsatt næringsliv trenger fortsatt svak krone og boligprisene har begynt å falle.
DN170919 Wirak sier valget kom et halvår for sent for Ap - fordi ledigheten falt og tok luften ut av en av Aps kjernesaker andre steder.
DN170919 Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) mener Ap gjorde det bra i Rogaland fordi ledigheten fortsatt er høy i fylket.
DN170919 Her er det ikke så enkelt å si at ledigheten har snudd.
AP170918 Det skal vanskelig gjøres å kjøpe argumentet om en borgerlig forråelse av Norge når knapt noen offentlige ytelser er blitt kuttet i og blant annet ledigheten er på vei ned.
AA170918 - Selv om pilene nå peker i riktig retning og ledigheten går ned, har dette tallet vært stabilt for lenge, sier Hauglie.
DN170917 Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at veksten har tatt seg klart opp i norsk økonomi i år, og at ledigheten har falt noe, men legger til : ¶
NL170914 Og mens ledigheten i Norge teoretisk sett går ned, er vi stadig færre som deltar i arbeidslivet.
DB170913 Norges Bank meldte også i fjor sommer at de forventet fall i ledigheten .
DA170913 Deres fortelling om at ledigheten har gått ned og generell optimisme, har slått an.
AA170913 I tremånedersperioden som gikk ut juni, var ledigheten på 4,4 prosent. 32,1 millioner mennesker er registrert som arbeidstakere i Storbritannia, en økning på 181.000 personer gjennom mai, juni og juli.
AA170913 Ledigheten for tremånedersperioden ut juli var på 4,3 prosent, det laveste nivået siden 1975, viser tall fra det britiske statistiske sentralbyrået ( ONS ).
VG170912 Den aktuelle nesten 10 prosents ledigheten er om lag det dobbelt av hva Storbritannia og Tyskland har.
VG170912 Det viktigste er at vi har fått ned ledigheten : Folk ser at vi er til å stole på, også i styringen av landet.
DN170912 Det at vi ser en liten nedgang i ledigheten er strengt tatt ikke et tegn på at det går bedre, det er et tegn på at folk trekker seg ut av ledighetskøen av feil grunner.
DN170912 Globalt faller ledigheten i alle de store landene, inkludert Storbritannia, USA og Japan, forteller analysesjefen.
DB170912 - Ledigheten faller overalt ¶
AP170911 år ¶ prisveksten blir lavere og langt under Norges Banks mål ¶ dermed vil veksten i kjøpekraften, målt ved veksten i reallønnen, bli stadig sterkere ¶ lånerenten i banken vil holde seg på dagens svært lave nivå eller lavere ¶ veksten i antall jobber blir mye høyere enn i fjor og året før, slik at ledigheten synker ¶
AP170911 Oppgangen i økonomien er moderat, ledigheten er fortsatt høy, og boligprisene faller, sier han.
AP170911 Ledigheten nådde toppen i fjor og har vist en fallende tendens inn i 2017.
AP170911 - Ledigheten vil fortsette å falle moderat, sier Von Brasch.
VG170909 Av : Erna Solberg ¶ Ledigheten på vei ned og den økonomiske veksten på vei opp.
DA170909 Han begrunner det med at sysselsettingen har falt langt mer enn hva ledigheten har økt.
DA170909 - Det er ikke så mye annet å si enn at det er blitt en bedring i ledigheten det siste året.
DN170907 SSB venter at ledigheten , målt ved arbeidskraftundersøkelsens definisjon, vil faller til et gjennomsnitt på 3,9 prosent i 2020 mot et anslått gjennomsnitt i år på 4,1 prosent.
VG170906 Går ledigheten opp vil partier i posisjon lett gi konjunkturer skylden, men går den ned igjen er plutselig politiske tiltak veldig avgjørende.
VG170906 Nå når ledigheten faller, tror jeg at det beste grepet for å få flere i jobb er å gi dem kunnskap til å mestre arbeidslivet, sier Erna Solberg.
NL170906 Selv om ledigheten synker og flere kommer seg i jobb, lener regjeringen seg ikke tilbake.
NL170906 Den registrerte ledigheten i hele landet sett under ett er nå lavere enn da oljeprisfallet satte inn.
NL170906 Ledigheten blant unge ( 15-29 år ) har gått ned siden januar 2017.
DB170906 Arbeid som den store valgkampsaken floppet fordi ledigheten har falt til et nivå folket anser som akseptabelt så kort tid etter oljekrisen.
AP170906 Nordea spår at ledigheten vil synke fra 4,3 prosent i år til 4 prosent neste år.
AP170906 Nordea spår ledigheten faller fra 4,3 prosent i år til 3,8 prosent i 2018.
AP170906 I 2019 spår meglerhuset at ledigheten er nede i 3,8 prosent.
AP170906 Dette betyr at ledigheten på to år synker med rundt 15.000 personer.
AP170906 Ledigheten faller ¶
SA170905 Sysselsettingen har gått opp, rentene lave og ledigheten har gått ned.
BT170905 Sysselsettingen har gått opp, rentene lave og ledigheten har gått ned.
AP170905 Sysselsettingen har gått opp, rentene lave og ledigheten har gått ned.
AA170905 Sysselsettingen har gått opp, rentene lave og ledigheten har gått ned.
VG170904 - Når Støre ikke lenger kan vise til stigende og urovekkende utvikling av ledigheten , har deres hovedargument i valgkampen vært at sysselsettingsandelen - andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som jobber - har falt : ¶
VG170904 - Det er fortsatt for mange som går ledig i Norge, men i dag kan vi fastslå at ledigheten jevnt og trutt har falt gjennom 2017.
VG170904 Ledigheten faller, økonomien stiger og sysselsettingsandelen har snudd og er på vei opp.
AP170904 Ledigheten går ned, den økonomiske veksten går opp og det skapes flere jobber.
VG170903 Ledigheten og helsekøene går ned og økonomien vokser, skriver han.
VG170903 Ledigheten og he... http://t.co/ydX4BSZQeD ¶
DN170903 Ledigheten faller, økonomien stiger og sysselsettingsandelen har snudd og er på vei opp.
AA170903 Ledigheten faller, økonomien stiger og sysselsettingsandelen har snudd og er på vei opp.
NL170902 Tall fra Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) viser at arbeidsledigheten for de under 25 år er 2,5 ganger større enn ledigheten blant de mellom 25 og 55 år.
NL170902 Ledigheten er størst blant de med mastergrad.
DN170901 Prestvik er et lykkelig eksempel på arbeidsminister Anniken Hauglies arbeid for å få ned ledigheten , redusere antallet unge uten jobb og få Nav til å fungere bedre.
DN170901 Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
DN170901 - Vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB170901 Prosentvis faller antallet helt ledige mest i Finnmark og Rogaland, mens ledigheten steg noe i Nord-Trøndelag og Troms.
DB170901 Norges Bank venter en temmelig flat utvikling i ledigheten , mens tendensen for tiden er en klar nedgang, skriver Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets.
DB170901 Den sesongjusterte registrerte ledigheten endte på 2,6 prosent i august, under Norges Banks anslag på 2,7 prosent.
DB170901 halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, legger hun til.
DB170901 Ledigheten har holdt seg uendret, eller gått ned innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden.
DB170901 Ledigheten er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent i august i fjor.
DA170901 | Nedgangen i ledigheten fortsetter ¶
AP170901 Statsminister Erna Solberg var fredag i Bjørvika i Oslo og godt fornøyd med den fallende ledigheten .
AP170901 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier det er gledelig at ledigheten faller ytterligere.
AP170901 Også Statistisk sentralbyrå ( SSB ) måler ledigheten , men etter en annen metode enn Nav.
AP170901 Fredag kom de siste tallene for ledigheten før valget 11. september.
AP170901 Et annet mål på ledigheten
AP170901 Den laveste ledigheten er Sogn og Fjordane og Oppland med bare 1,6 prosent.
AP170901 Da var ledigheten 118.000 personer og 4,3 prosent i SSBs måling.
AP170901 - Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav.
AP170901 - Særlig gledelig er det at ledigheten nå også går ned blant de unge.
AP170901 Ledigheten har det siste året falt innenfor alle yrkesgrupper, bortsett fra undervisning.
AP170901 | Nav : Ledigheten faller for niende måned på rad ¶
AP170901 Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
AA170901 Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
AA170901 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier det er gledelig at ledigheten faller ytterligere.
AA170901 Hun sier at ledigheten går ned over praktisk talt hele landet og i nesten alle bransjer.
AA170901 - Særlig gledelig er det at ledigheten nå også går ned blant de unge.
AA170901 - Og som statsministeren sier : Det er særlig gledelig at ledigheten går ned blant de unge.
DA170831 Det handler ikke bare om ledigheten , men om fallende sysselsettingsgrad, flere unge uføre, flere på utsida av arbeid og skole, og hvordan dette øker forskjellene.
AP170830 Erna Solberg er nå svært opptatt av å forhindre at de som står utenfor arbeidslivet ikke kommer inn nå som ledigheten er på vei opp igjen.
DN170829 Målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse venter Blomgren at ledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 4,2 prosent i år til 3,8 prosent i 2019.
DN170829 Blant resten av befolkningen er ledigheten på 1,9 prosent.
DN170829 Ledigheten er størst blant innvandrere fra Afrika ( 10 prosent ).
AP170829 Kontrasten er enorm til situasjonen tidlig på 2000-tallet da ledigheten lå på over ti prosent og Tyskland ble omtalt som « Europas syke mann ». 2.
AA170829 Blant resten av befolkningen er ledigheten på 1,9 prosent.
AA170829 Ledigheten er størst blant innvandrere fra Afrika ( 10 prosent ).
AA170829 Ledigheten i Sør-Trøndelag har gått ned fra 2,5 prosent i 2013 til 2,2 prosent, og i Nord-Trøndelag har den gått ned fra 2,2 prosent til 2,1 prosent.
AA170829 Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber.
AA170829 Ledigheten er historisk lav.
DN170828 Magnussen og DNB venter at veksten i sysselsettingen avtar og at ledigheten holder seg stabil på 4,3 prosent.
AP170828 Nå har vi lav rente og ledigheten er på vei ned.
AP170828 Nå har vi lav rente og ledigheten er på vei ned.
AA170828 Men med lav rente og ledigheten er på vei ned, tror hun ikke folk føler at det umiddelbart er en krise.
VG170827 Sannheten er at våre tiltak mot ledigheten har virket.
VG170827 - De har gått tom for politikk « å ta oss på » : De har hogd løs på oss for å være for passive i kampen mot ledigheten og for å sikre landets økonomi.
DB170826 Nå går ledigheten ned.
DB170826 Frp og Høyre reagerte for seint og med for få tiltak da ledigheten steg.
DA170826 Nedgangen i ledigheten på 0,4 prosentpoeng det siste året fortjener forsiktig feiring, men utviklingen i sysselsettingen virker som malurt i begeret.
DA170826 Mens ledigheten har økt med to prosentpoeng siden finanskrisen i 2008, falt sysselsettingen med nesten fem prosentpoeng.
AP170826 Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret, mener det blir feil å fokusere på at ledigheten går ned.
AP170826 Når ledigheten går ned, kan det nemlig skyldes to ting : Enten har flere fått jobb, eller så har flere av de arbeidsledige gitt opp å få jobb og i stedet forlatt arbeidsstyrken.
AP170826 Han påpeker at det er for tidlig å feire at ledigheten har sunket litt, så lenge andelen av befolkningen som er i jobb, fortsetter å synke.
AA170826 Pilene peker i riktig retning, det går bedre i norsk økonomi, ledigheten går ned, velferden er blitt bedre og skattene er blitt lavere, sier Jensen til NTB.
VG170825 Oljetallene fletter seg inn i en rekke gode nyheter for norsk økonomi ; ledigheten er forsiktig på vei nedover og onsdag kom nasjonalregnskapstallene som viser at brutto nasjonalprodukt ( BNP ) for Fastlands-Norge steg med 0,7 prosent i andre kvartal.
VG170825 E24 : Slik utviklet ledigheten seg under Erna ¶
AP170825 En rekke andre indikatorer har også vist en god utvikling, og den høye franske ledigheten , som Macron ønsker å få redusert med sine reformer, viser tegn til å falle.
VG170824 Nå ser vi at ledigheten går ned og veksten går opp.
DN170824 Det passer veldig bra med tallene for registrert ledighet, som viser fall i ledigheten .
AP170824 Nye jobber vil sammen med antallet nye som melder seg på jobbmarkedet bestemme utviklingen i ledigheten .
AP170824 Ledigheten har ikke sunket så mye gjennom 2017.
AA170824 Nå ser vi at ledigheten går ned og veksten går opp.
VG170823 Vi er på vei inn i en ny vekstperiode, og ledigheten går ned.
DN170823 I anslaget heter det at ledigheten vil synke noe framover.
DB170823 Vi ser at ledigheten nå går ned i hele landet, også på Sør- og Vestlandet.
DB170823 Pilene peker i riktig retning for øyeblikket, ¶ - Ledigheten går ned.
DB170823 Hun og Jensen sa seg særlig fornøyd med at ledigheten går ned, og at sysselsettingen tar seg opp.
AP170823 SSBs måling av ledigheten prøver også å fange opp ledige som ikke har registrert seg hos Nav.
AP170823 Onsdag kom SSB med nye tall for ledigheten og sysselsettingen.
AP170823 Nye tall for ledigheten
AP170823 De viser at ledigheten i juni var uendret fra mai på 4,3 prosent.
AP170823 - Tallene bekrefter det vi har sett siden årsskiftet - ledigheten går ned og folk kommer i jobb.
AA170823 I anslaget heter det at ledigheten vil synke noe framover.
AA170823 - Tallene bekrefter det vi har sett siden årsskiftet - ledigheten går ned og folk kommer i jobb.
AA170823 - Hovedårsaken til at ledigheten har gått noe ned, er ikke at folk kommer seg i arbeid, men at arbeidsstyrken går ned, altså at de forsvinner ut av statistikken.
AP170822 Vi har nå åtte måneders sammenhengende nedgang i ledigheten , sier Jensen.
AP170822 Og hun sier at ledigheten vil fortsette å synke fremover.
AP170822 Jeg regner med at ledigheten vil fortsette å synke, og sysselsettingen vil øke mer enn befolkningsveksten, sier hun.
AP170822 Det som er vår bekymring er at nedgang i ledigheten ikke er koblet til tilsvarende økning i sysselsettingen, sier hun.
AP170822 - Nå går ledigheten ned, arbeidsplasser skapes, veksten er på vei opp og vi ser at skatteinntektene øker.
AP170822 - Jeg regner med at ledigheten vil fortsette å synke, og at sysselsettingen vil øke mer en befolkningen, sier finansminister Siv Jensen.
AP170822 - Hvordan skal du få ned ledigheten hvis du vinner valget ?
DA170821 - Det har vært en tøff periode for ingeniørene, med halvering av oljeprisen og økning i ledigheten .
DA170821 - Det har vært en tøff periode for ingeniørene, med halvering av oljeprisen og økning i ledigheten .
AA170821 - Det har vært en tøff periode for ingeniørene, med halvering av oljeprisen og økning i ledigheten .
VG170819 Ledigheten gikk noe ned til å begynne med, men har steget senere, sier partiets talsmann, Sveinung Rotevatn, i Stortingets arbeids- og sosialkomité.
AP170817 Ledigheten på 4,4 prosent er den laveste siden 1970-tallet, og landet har til nå klart seg langt bedre enn mange av spådommene anslo på forhånd.
AP170817 Ledigheten er fallende, men har ikke kommet under 9 prosent ennå.
DN170816 Ledigheten i andre kvartal er på 4,4 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 4,5 prosent i perioden før.
DN170816 - Vi ser at ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber.
DB170816 Vi kan nå se resultatene av regjeringens politikk : Veksten går opp, ledigheten går ned og det skapes flere jobber.
AA170816 Ledigheten i andre kvartal er på 4,4 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 4,5 prosent i perioden før.
AA170816 - Vi ser at ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber.
DA170815 Isolert sett er det bra at ledigheten går ned, men det er bekymringsfullt når også størrelsen på arbeidsstyrken går ned.
DN170814 Men nå er ledigheten på vei ned, veksten på vei opp, optimismen på vei tilbake og omstillingen i gang, ifølge statsministeren. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170814 Men nå er ledigheten på vei ned, veksten på vei opp, optimismen på vei tilbake og omstillingen i gang, ifølge statsministeren. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
AA170814 Men nå er ledigheten på vei ned, veksten på vei opp, optimismen på vei tilbake og omstillingen i gang, ifølge statsministeren. ( ©NTB ) ¶ | - Støre frekkere, morsommere og avbryter mer ¶
DN170813 Ledigheten var på 12,6 prosent i 2005 og 5,6 prosent i forrige måned.
AP170813 Ledigheten var på 12,6 prosent i 2005 og 5,6 prosent i forrige måned.
DB170812 - Ledigheten går nå ned, veksten er på vei opp, og det skapes nye jobber.
DN170809 - Ledigheten er på vei ned, veksten på vei opp og opposisjonens rop om for lite, for sent er stilnet, sa Solberg som mente det vil være galt for landet å føre en « gammeldags politikk med høyere skatter og flere reguleringer.
AA170809 Feil - ledigheten er på vei ned og veksten opp, svarer Erna Solberg.
AA170809 Den siste tiden har pilene pekt i riktig retning : Ledigheten faller, og veksttakten øker.
DN170808 I særskilte tilfeller kan ESA godkjenne statsstøtte av hensyn til miljø eller sysselsetting, men ledigheten er neppe høy nok til at det skulle bli godkjent i Norge, sier Morten Harper, utreder i Nei til EU, til Klassekampen.
VG170804 SSB sier at nedgangen i ledigheten først og fremst skyldes at folk trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet og vi har den laveste andelen i jobb på 20 år.
VG170804 - Jeg tror folk nå ser at ledigheten går ned, veksten er på vei opp og at det skapes flere jobber.
DN170804 - Jeg tror folk nå ser at ledigheten går ned, veksten er på vei opp og at det skapes flere jobber, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DB170804 - Jeg tror folk nå ser at ledigheten går ned, veksten er på vei opp og at det skapes flere jobber, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DA170804 Det er vanskelig å måle samfunnskostnaden ved denne ledigheten , men forsker Torberg Falck fra NTNU estimerer kostnaden til å være rundt 700.000 kroner per arbeidsledig person.
AA170804 De tar ikke kraftige grep for å få ledigheten ned, sa Støre.
AA170804 - Jeg tror folk nå ser at ledigheten går ned, veksten er på vei opp og at det skapes flere jobber, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DB170803 Nå går ledigheten ned og veksten opp, og det skapes nye arbeidsplasser hver dag.
DB170802 Resultatet er at Høyre og Frp i statsbudsjettene årlig har kuttet til svake grupper, og ikke har satt av tilstrekkelig penger til kommuner, helse og tiltak for å bekjempe ledigheten .
DA170801 Til sammenligning var ledigheten i juli i fjor på henholdsvis 5 prosent og 5,2 prosent i juli.
DA170801 LES OGSÅ : 3 år med oljenedgang - hva nå ? Ledigheten synker ¶
DA170801 Ferske arbeidsledighetstall fra SSB viser også at ledigheten nå er på vei nedover med henholdsvis 4,3 prosent på landsbasis og 4,7 prosent ledige i Rogaland.
DA170801 Arbeidsledigheten er fortsatt høyest i Rogaland, men siden i fjor sommer har ledigheten falt mer i Rogaland enn i noe annet fylke.
DA170731 Til sammenligning var ledigheten i juli i fjor på henholdsvis 5 prosent og 5,2 prosent i juli.
DA170731 LES OGSÅ : Manglende flertall tynger ikke Erna ¶ Ledigheten synker ¶
DA170731 Ferske arbeidsledighetstall fra SSB viser også at ledigheten nå er på vei nedover med henholdsvis 4,3 prosent på landsbasis og 4,7 prosent ledige i Rogaland.
AA170731 | Ledigheten faller i EU ¶ Ledigheten i eurosonen falt til 9,1 prosent i juni, det laveste tallet på åtte år.
AA170731 Ledigheten i eurosonen er nå på det laveste nivået siden februar 2009.
AA170731 ( ©NTB ) ¶ | Ledigheten faller i EU ¶
DA170729 Ut av markedet ¶ Ledigheten for landet er på 2,8 prosent.
DA170729 - Vi ser det samme i juli måned som vi så i forrige måned, at ledigheten sammenlignet med samme tid i fjor har gått ned i alle aldersgrupper, for begge kjønn og i alle yrkesgrupper.
VG170728 Det gjelder først og fremst innsats mot ledigheten , kamp mot midlertidige stillinger, trygge sykelønnsordninger og pensjonsordninger.
DN170728 - Trenden viser at norsk økonomi er i bedring, det er bedre kjøpekraft i norske husholdninger, sysselsetting på vei opp og ledigheten ned, så dette er ikke et tegn på at det snur i norsk økonomi, sier han.
DA170728 LES OGSÅ : Kutter oljepengebruken - tror ledigheten er over toppen ¶
AA170728 Størst ledigheten har Rissa kommune med fire prosent.
AA170728 Ifølge Nav går ledigheten ned i alle yrkesgrupper i Sør-Trøndelag, med unntak for i gruppen meglere og konsulenter og akademiske yrker.
AA170728 I Trondheim er den registrerte ledigheten på 2,5 prosent.
AA170728 Den laveste ledigheten er i Roan, der kun 0,4 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige.
AA170728 Begge fylkene ligger også under landsgjennomsnittet, der ledigheten er på 2,8 prosent av arbeidsstyrken.
AA170728 - Sør-Trøndelag har et stabilt godt arbeidsmarked med en positiv utvikling i ledigheten for de fleste yrkesgrupper.
AA170728 | Nav : 400 færre helt arbeidsløse i juli, ledigheten nede i 2,8 prosent ¶
AA170728 Også innen ingeniør- og IKT-fag går ledigheten ned.
AA170728 Ledigheten er høyest innen barne- og ungdomsarbeid, og lavest innen undervisning og akademiske fag.
AA170728 Ledigheten er høyest blant folk i 30-årene ( 3,8 prosent ), viser Nav-tallene.
AA170728 Også innen ingeniør- og IKT-fag går ledigheten ned.
AA170728 Ifølge disse tallene var ledigheten på 4,3 prosent i mai.
AA170728 I Agder-fylkene og er ledigheten på 3,3 prosent og i Hordaland 3,2.
DN170727 Støre veksler fra å være blid i møte med folket og alvorlig når han snakker om ledigheten han mener preger området.
DN170727 | SSB : Ledigheten falt i mai ¶
DN170727 Fire økonomer som Bloomberg News har snakket med ventet alle at ledigheten ville falle til 4,6 prosent i mai.
DN170727 - Toppen av ledigheten er bak oss ¶
DN170727 Ledigheten i Norge falt fra 4,6 prosent i april til 4,3 prosent i mai.
DN170727 Ledigheten falt tilbake sammenlignet med april, da 126.000 personer var arbeidsledige, tilsvarende 4,6 prosent av arbeidsstyrken, ifølge undersøkelsen.
DB170727 SSB kunne også fortelle at ledigheten i april ble nedrevidert med 0,1 prosentpoeng til 4,5 prosent.
DB170727 De forventer at ledigheten skal avta videre fremover.
DB170727 Både registrert ledighet og AKU gir inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis.
DB170727 Ledigheten faller mer enn forventet ¶
DB170727 Til sammen bekrefter de trenden vi har sett den siste tiden, at arbeidsmarkedet er på bedringens vei, og at regjeringens ekspansive økonomiske politikk har virket mot ledigheten , om enn til en høy pris.
DB170727 Og det er nok også derfor partiet helt siden ledigheten begynte å falle i fjor har endret retorikken rundt ledighet.
DB170727 Den høye ledigheten blant unge er fortsatt urovekkende, men også der ser ting ut til å bedre seg.
VG170720 Vi ønsket å formidle at ledigheten nå har gått ned, og at veksten er på vei opp.
VG170720 Med andre ord har det vært en nedgang i ledigheten fra 4,9 til 4,6 prosent siste halvår.
VG170720 I juni 2017 er ledigheten på 2,6 prosent.
VG170720 Da regjeringen Solberg overtok var ledigheten ifølge AKU-statistikken på 3,5 prosent.
VG170720 Ledigheten var høyest i tredje kvartal 2016 med 4,9 prosent.
DN170720 - For det første er ledigheten den høyeste på 20 år med rundt 125.000.
DN170719 Ledigheten var rett nok på hele 27 prosent i 2013, men Spania har fortsatt nest høyest ledighet i eurosonen, bare forbigått av Hellas.
AA170719 Ledigheten var rett nok på hele 27 prosent i 2013, men Spania har fortsatt nest høyest ledighet i eurosonen, bare forbigått av Hellas.
VG170708 Flere millioner amerikanere hadde mistet jobben og ledigheten var mer enn dobbelt så høy som i dag.
VG170708 Arbeidsmarkedet i USA øker fort, og ledigheten er den laveste på mange år.
DN170707 Dette er den laveste ledigheten i USA på ti år.
DN170707 - Jobbveksten har over tid jevnt over vært god, ledigheten er lav i et amerikansk perspektiv.
AP170707 Det er bra, men ledigheten er fortsatt høy flere steder.
AP170707 Alf Ole Ask ¶ Ledigheten et ikke-tema ?
AP170707 - Men ledigheten synker ?
AP170707 - Men ledigheten er nå på vei ned, dermed mister vel Ap en av de viktigste valgkampsakene sine ?
AP170707 - Det som er bekymringsfullt, og som tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser, er at nedgangen i ledigheten skyldes at folk trekker seg ut av arbeidslivet.
NL170704 Ledigheten i distriktene er rekordlav - vi skatter mindre, men skaper mere.
AA170703 Ledigheten ligger i dag på 5,5 prosent, men CDU håper å presse den ned til 3 prosent innen 2025.
SA170630 Truls Nordahl er fornøyd med at ledigheten i Rogaland går ned.
SA170630 FOTO : Pål Christensen ¶ | Ledigheten går ned i Rogaland ¶
DN170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB170630 Størst nedgang i bygg og anlegg ¶ Ledigheten er lavere enn for ett år siden innen alle yrkesgrupper, hvis en ser bort i fra ledere.
DB170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding. 89.800 helt ledige ¶
DA170630 | Stadig færre arbeidsledige ¶ Ledigheten ned i Rogaland.
DA170630 Rogaland har fremdeles høyest arbeidsledighet i landet, og selv om ledigheten er på vei nedover er langtidsledigheten og ledighet blant unge fortsatt store utfordringer for fylket.
DA170630 Det er nedgang i ledigheten i alle yrkesgrupper i juni, med unntak av ledere, undervisning og i akademiske yrker.
AP170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
AP170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
AA170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
AA170630 Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
NL170629 Mange har mistet jobben, ledigheten har økt, veksten i økonomien har vært lav, lønnsoppgjørene har så vidt gitt økt kjøpekraft siden 2013.
DA170628 Derfor har vi ført en aktiv kamp for økt sysselsetting, og ledigheten er på vei ned etter det største oljeprisfallet på 30 år.
DN170627 Det betyr at ledigheten vil avta ytterligere noe fra et nivå over normalnivået, sier Dørum.
AA170627 Ledigheten vil falle til 3,8 prosent om to år, ifølge kvartalsrapporten.
BT170624 Enda hyggeligere er det at vi nå ser at ledigheten er på vei ned, veksten på vei opp, og at det skapes flere jobber.
BT170624 Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes nye jobber.
SA170623 Inn i valgkampen er det utsikter til at økonomien blir mye bedre og ledigheten markert lavere de neste årene.
SA170622 - Den registrerte ledigheten har falt, og vært lavere enn vi anslo i forrige rapport.
DN170622 - Ledigheten har avtatt både i de fylkene hvor oljevirksomheten er mest dominerende og i resten av landet, heter det.
DB170622 SSB sier at det at ledigheten har falt litt, skyldes at folk har gått ut av arbeidsmarkedet.
DB170622 - Vi skal glede oss hvis ledigheten faller og folk får jobb, men det er en liten del av et stort tema, nemlig at hadde vi hatt samme andel på jobb nå som for åtte - ti år siden, hadde vi hatt 200 000 flere i arbeid, sier Støre.
DB170622 - Når hun sier at Ap, som følger opp Riksrevisjonen og en samlet opposisjons kritikk av sikring av kritisk infrastruktur og hemmelighold, gjør det fordi ledigheten går ned, er det et lavt nivå for en statsminister og spill, sier Støre til Dagbladet.
DB170622 - Er det fordi ledigheten faller at du fokuserer mer på sysselsettingen.
DB170622 - Du mener Solberg bagatelliserer ledigheten ? - Ledigheten er én ting.
DB170622 - Du mener Solberg bagatelliserer ledigheten ?
AP170622 Oppsving i sysselsettingen ¶ Ledigheten avhenger blant annet av veksten i sysselsettingen som henger sammen med veksten i økonomien.
AP170622 Målt ved Statistisk sentralbyrås ( SSB ) metode spår Norges Bank at ledigheten vil synke fra 4,7 prosent i fjor til 3,6 prosent i 2020.
AP170622 Inn i valgkampen er det utsikter til at økonomien blir mye bedre og ledigheten markert lavere de neste årene.
AP170622 I sin ferske prognoser spår Norges Bank at den registrerte ledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
AP170622 Dermed kommer ledigheten , målt slik, nesten ned igjen på nivået fra før fallet i oljeprisen i 2014.
AP170622 - Går det an å få ledigheten lavere på varig basis enn det dere anslår i 2020 ?
AP170622 - Arbeidsledigheten er på vei ned og vil i våre anslag synke ned mot det vi kan beskrive som et normalnivå, i hvert fall for den registrerte ledigheten , sier han til Aftenposten.
AP170622 Ledigheten målt ved SSB-metoden vil synke fra 4,7 prosent i fjor til under 4 prosent fra 2019.
AP170622 Sentralbanken spår at ledigheten vil synke markert de neste årene.
AP170622 Opposisjonen kan trekke frem at ledigheten vil holde seg relativt høy etter norske forhold, selv om både SSB og Norges Bank spår at den vil synke mot 2020.
AP170622 Den registrerte ledigheten synker markert fra 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
AP170622 Ledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås metode synker fra 4,7 prosent i fjor til 3,6 prosent i 2020.
AP170622 Oppsving i sysselsettingen ¶ Ledigheten avhenger blant annet av veksten i sysselsettingen som henger sammen med veksten i økonomien.
AP170622 Målt ved Statistisk sentralbyrås ( SSB ) metode spår Norges Bank at ledigheten vil synke fra 4,7 prosent i fjor til 3,6 prosent i 2020.
AP170622 Inn i valgkampen er det utsikter til at økonomien blir mye bedre og ledigheten markert lavere de neste årene.
AP170622 I sin ferske prognoser spår Norges Bank at den registrerte ledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
AP170622 Dermed kommer ledigheten , målt slik, nesten ned igjen på nivået fra før fallet i oljeprisen i 2014.
AP170622 - Går det an å få ledigheten lavere på varig basis enn det dere anslår i 2020 ?
AP170622 - Arbeidsledigheten er på vei ned og vil i våre anslag synke ned mot det vi kan beskrive som et normalnivå, i hvert fall for den registrerte ledigheten , sier han til Aftenposten.
AP170622 Ledigheten målt ved SSB-metoden vil synke fra 4,7 prosent i fjor til under 4 prosent fra 2019.
AP170622 Sentralbanken spår at ledigheten vil synke markert de neste årene.
AP170622 Opposisjonen kan trekke frem at ledigheten vil holde seg relativt høy etter norske forhold, selv om både SSB og Norges Bank spår at den vil synke mot 2020.
AP170622 Den registrerte ledigheten synker markert fra 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
AP170622 Ledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås metode synker fra 4,7 prosent i fjor til 3,6 prosent i 2020.
AA170622 - Den registrerte ledigheten har falt, og vært lavere enn vi anslo i forrige rapport.
AA170622 - Den registrerte ledigheten har falt, og vært lavere enn vi anslo i forrige rapport.
SA170621 - Bakgrunnen for at ledigheten øker noe siste måned, er at det er flere som melder seg på i arbeidsmarkedet.
SA170621 Nav har de siste fem månedene rapportert om at ledigheten er på vei ned, måned for måned.
SA170621 Hun vet også hva Ap tenker : « Ap har bestemt seg for å skape sin egen historiefortelling om arbeidsledigheten, og forsøker å skape et inntrykk av at ledigheten absolutt ikke er på vei ned.
DN170621 Nå stiger arbeidsstyrken igjen slik ar ledigheten stiger litt på tross av et litt bedre sysselsettingsbilde.
DN170621 Både registrert ledighet og AKU gir likevel inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis », skriver hun i en oppdatering onsdag.
DN170621 Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) - viste sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt at ledigheten var på 126.000 personer i april 2017, tilsvarende en ledighetsrate på 4,6 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170621 « AKU-ledigheten kom inn litt høyere enn ventet og er fortsatt en del høyere enn den registrerte ledigheten », heter det fra Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.
DB170621 Strøm Fjære mener både registrert ledighet og AKU likevel gir inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis.
DB170621 Nå stiger arbeidsstyrken igjen slik at ledigheten stiger litt på tross av et litt bedre sysselsettingsbilde », skriver hun videre.
AA170621 - Bakgrunnen for at ledigheten øker noe siste måned, er at det er flere som melder seg på i arbeidsmarkedet.
VG170620 Økonomien var god, oljeprisen var høy, ledigheten var lav og i interne målinger som partiene gjorde oppga et flertall at de hadde det bedre enn for fire år siden.
DN170620 Nå sier hun at ledigheten er på vei til samme nivå som før fallet.
DN170620 Hun peker også på at NAV og SSB forventer at ledigheten går videre ned.
DB170620 Nav og SSB sier ledigheten skal mer ned.
DB170620 - Ledigheten er på vei ned, sysselsettingen på vei opp.
DA170620 Den tyske ledigheten er mer enn halvert siden 2005, da den lå på 11 prosent.
SA170619 Ledigheten blant innvandrerbefolkningen i Stavanger er tredoblet og flere barn lever i fattige familier.
SA170618 « Høyre har møtt ledigheten med offensive og målrettede tiltak, som holder hjulene i gang », skriver Aleksander Stokkebø.
SA170618 Skal vi få ned arbeidsledigheten må vi skape mer, ikke skatte mer ! Ledigheten er på vei ned, men mye arbeid gjenstår.
SA170618 Regjeringen leverer aktive tiltak for å dempe ledigheten , og tar samtidig grep for å omstille landet.
SA170618 Derfor har Høyre i regjering møtt ledigheten med offensive og målrettede tiltak som holder hjulene i gang.
SA170618 Ledigheten er på vei ned - også i Rogaland - mens produktiviteten er på vei opp.
AP170618 Veksten er på vei tilbake i fransk økonomi, ledigheten viser tegn til å falle og optimismen stiger.
AP170618 Håpet er at mer fleksible regler skal gjøre at flere bedrifter tør å ansette i gode tider og at ledigheten faller.
AP170618 Helt siden mai 2009 har ledigheten ligget på 9 prosent eller mer, og ikke noen gang de siste 20 årene har den vært under 7,3 prosent.
AP170618 Både konservative Nicholas Sarkozy og etterfølgeren François Hollande forsøkte å få til substansielle reduksjoner i ledigheten mens de satt som president, men ingen av dem lyktes.
AP170618 Veksten er på vei tilbake i fransk økonomi, ledigheten viser tegn til å falle og optimismen stiger.
AP170618 Håpet er at mer fleksible regler skal gjøre at flere bedrifter tør å ansette i gode tider og at ledigheten faller.
AP170618 Helt siden mai 2009 har ledigheten ligget på 9 prosent eller mer, og ikke noen gang de siste 20 årene har den vært under 7,3 prosent.
AP170618 Både konservative Nicholas Sarkozy og etterfølgeren François Hollande forsøkte å få til substansielle reduksjoner i ledigheten mens de satt som president, men ingen av dem lyktes.
DN170616 - I Japan er ledigheten kun 2,8 prosent, det laveste siden 1993, men det er likevel ingen tegn til oppgang i lønnsvekst og inflasjon, påpeker Aamdal i sin rapport.
VG170615 Skal vi lykkes med å få ned ledigheten ytterligere er det siste bedriftene trenger Aps skatteregning på 15 milliarder.
VG170615 Regjeringen får ned ledigheten og sørger for trygghet i arbeidslivet.
VG170615 Når ledigheten synker, flere får jobb, regjeringen setter inn nye tiltak for å ta de useriøse i arbeidslivet og andelen midlertidig ansatte ikke øker - hva skal Ap kritisere da ? | « Bachelor in Paradise»-skandalen fortsetter ¶
VG170615 LEDIGHETEN FALLER : - De siste måneders fall i ledigheten viser at regjeringen fikk rett.
VG170615 Debatt Regjeringen får ned ledigheten og sørger for trygghet i arbeidslivet.
VG170615 De siste måneders fall i ledigheten viser at regjeringen fikk rett.
VG170615 LEDIGHETEN FALLER : - De siste måneders fall i ledigheten viser at regjeringen fikk rett.
SA170615 Senest nå i juni meldte Nav at ledigheten fortsetter å synke.
SA170615 Ap har bestemt seg for å skape sin egen historiefortelling om arbeidsledigheten, og forsøker å skape et inntrykk av at ledigheten absolutt ikke er på vei ned.
SA170615 | Ledigheten er på vei ned !
SA170614 Mens det i gjennomsnitt var 84.000 registrert som helt ledige hos Nav i fjor, anslår Nav i en ny prognose at ledigheten i snitt vil bli 76.000 i år.
SA170614 Mens Høyre, Frp, KrF og Venstre skryter av alle jobbene de skaper, slår Ap uten forbehold fast at ledigheten aldri har vært høyere.
DN170614 Til neste år venter Nav at ledigheten vil gå videre ned, og at det i snitt vil være 71.000 helt ledige.
DN170614 At ledigheten nå går ned og at det lyses ut flere ledige stillinger øker muligheten for å få jobb også for de langtidsledige, sier Vågeng.
DN170614 - Veksten i norsk økonomi tok seg opp i første kvartal i år, og ledigheten har så langt i år falt raskere enn vi la til grunn i vår forrige prognose.
DB170614 - Til tross for oljeprisfall og migrasjonskrise går ledigheten ned og veksten opp, sa Solberg.
AA170614 Mens det i gjennomsnitt var 84.000 registrert som helt ledige hos Nav i fjor, anslår Nav i en ny prognose at ledigheten i snitt vil bli 76.000 i år.
AA170614 - Veksten i norsk økonomi tok seg opp i første kvartal i år, og ledigheten har så langt i år falt raskere enn vi la til grunn i vår forrige prognose.
SA170612 Så selv om ledigheten går ned, er det ifølge Tekna grunn til bekymring. 70 prosent av de arbeidsledige i oljebransjen har vært uten arbeid i mer enn et halvt år.
SA170612 Så selv om ledigheten går ned, er det ifølge Tekna grunn til bekymring.
DN170612 Fortsatt er ledigheten for høy og veksten for lav.
SA170611 Synker virkelig ledigheten i Rogaland ?
SA170611 I Sandnes er ledigheten nå 6,2 prosent.
SA170611 Faktisk er det sånn at hvis du går fra registrert arbeidssøker over på sosialhjelp, bidrar du til at ledigheten i Norge synker.
SA170611 Ledigheten synker !
DN170610 Men i oljefylkene på Sør- og Vestlandet er ledigheten fortsatt betydelig høyere enn den var før oljenedturen startet i 2014.
AP170610 Ledigheten er rekordlav.
DN170609 Ledigheten går ned, veksten går opp, og det skapes flere jobber, uttalte Flåtten.
AP170608 Samtidig blir ledigheten og arbeidsinnvandringen lavere.
AP170608 Fakta : Økonomien til 2020 ¶ Ledigheten faller fra 4,7 prosent i fjor til 4 prosent i 2020, målt ved SSBs metode som også fanger opp arbeidssøkere som ikke melder seg hos Nav.
AP170608 Ledigheten er relativt høy, sysselsettingen er lavere enn normalt og det er ledig kapasitet i mange næringer.
AA170608 Ved enden av prognoseperioden, i 2020, tror SSB at ledigheten vi ligge på 4 prosent, hvilket fortsatt er høyt i et norskperspektiv.
AA170608 Svaret er « nei », vi er fremdeles i en lavkonjunktur og ledigheten er fortsatt høyere enn vi er vant til.
AA170608 - Ledigheten har i norsk sammenheng vært høy i et par år.
AA170608 Negotia-lederen mener sprikene i ledighetsrapporteringen fra SSB og Arbeids- og velferdsetaten NAV viser at ledigheten fortsatt er bekymringsfull.
AA170608 Ved enden av prognoseperioden, i 2020, tror SSB at ledigheten vil ligge på 4 prosent, hvilket fortsatt er høyt i et norsk perspektiv.
AA170608 Svaret er « nei », vi er fremdeles i en lavkonjunktur, og ledigheten er fortsatt høyere enn vi er vant til.
DA170607 - Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber.
BT170607 Bedrifter vil måtte tilpasse seg et annet kostnadsnivå, og ledigheten vil stige, sier hun.
BT170607 - Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber.
AP170607 Start : Renten eller ledigheten øker betydelig.
AP170607 Start : Renten eller ledigheten øker betydelig.
AP170607 - Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber.
AP170607 - Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber.
AA170607 - Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber.
FV170602 | Markant nedgang i arbeidsledigheten på Sørlandet ¶ Ledigheten faller mest i Vest- og Aust-Agder sammenliknet med hele resten av landet.
DN170602 Flere ledige stillinger og færre varsler om oppsigelser og permitteringer gjør at vi forventer at ledigheten skal gå videre ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, ifølge en pressemelding.
BT170602 Regjeringens politikk virker : Ledigheten går ned, og den økonomiske veksten tar seg opp, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ).
BT170602 Flere ledige stillinger og færre varsler om oppsigelser og permitteringer gjør at vi forventer at ledigheten skal gå videre ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
BT170602 - Det er viktig at arbeidet for å få ned ledigheten ikke stopper opp.
BT170602 Ledigheten er fortsatt høyere enn under finanskriseårene fra 2011 til 2013.
BT170602 Ledigheten er fortsatt høyere enn under finanskrisen, sier Horneland.
BT170602 - Ledigheten er nå tilbake på samme nivået som før oljeprisfallet høsten 2014, sier Hauglie.
AA170602 Det var likevel nok til at ledigheten falt.
AA170602 Regjeringens politikk virker : Ledigheten går ned, og den økonomiske veksten tar seg opp, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ).
AA170602 Flere ledige stillinger og færre varsler om oppsigelser og permitteringer gjør at vi forventer at ledigheten skal gå videre ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AA170602 - Det er viktig at arbeidet for å få ned ledigheten ikke stopper opp.
AA170602 Ledigheten er fortsatt høyere enn under finanskriseårene fra 2011 til 2013.
AA170602 Ledigheten er fortsatt høyere enn under finanskrisen, sier Horneland.
AA170602 - Ledigheten er nå tilbake på samme nivået som før oljeprisfallet høsten 2014, sier Hauglie.
SA170531 Vi ser nå at ledigheten for femte måned på rad går ned mens produktiviteten er på vei opp.
SA170531 DEBATT : Åna fengsel er et av mange eksempler på at regjeringens og samarbeidspartienes tiltakspakker virker kraftfullt mot ledigheten .
AA170531 Spesielt har bygg- og anleggsbransjen bidratt til den lave ledigheten ettersom lav styringsrente i Den europeiske sentralbanken bidrar til at flere investerer i eiendom. ( ©NTB ) ¶
DN170530 Dette gjør at Norge og Japan har den laveste ledigheten av verdens industriland.
SA170525 Derfor er det positivt å se at ledigheten er på vei ned, veksten på vei opp, og stadig flere kommer i jobb.
SA170525 Ledigheten er på vei ned ¶
SA170525 Derfor er det positivt å se at ledigheten er på vei ned, veksten på vei opp, og stadig flere kommer i jobb.
SA170525 Ledigheten er på vei ned ¶
DB170524 Ifølge tallene i undersøkelsen kan fallet i ledigheten på 14.000 personer siden den gang forklares med et kraftig fall i arbeidsstyrken, skriver han.
DA170524 Siden da har ledigheten gått sakte, men sikkert nedover.
DA170524 For mars ventet de at ledigheten skulle litt opp, til 4,4 prosent, skriver E24.
DA170524 | Ledigheten stiger ¶
DA170524 Ledigheten stiger.
DA170524 Ledigheten nådde en topp i midten av 2016, da den nærmet seg 5 prosent.
AP170522 To år senere hadde ledigheten mer enn doblet seg i Rogaland.
AP170522 Selv om de fleste har fått seg annet arbeid, har ledigheten økt noe : 47.000 jobber rammet av oljenedturen.
AP170522 Men ledigheten økte bare med 15.000 ¶
DN170518 Ledigheten faller, og veksten er høyere der enn i resten av landet, sier statsministeren til NTB.
DN170518 Ifølge Capital Economics' modeller vil lønningene øke med kun én prosent selv om ledigheten faller til 2,5 prosent det neste året.
DB170518 Ledigheten er nå på vei ned, og norsk økonomi er i vekst. 2.
AA170516 Heldigvis finnes det et parti som ikke tror at det er politikerne som skaper arbeidsplasser, men at det er skaperlysten, kreativiteten og drivkraften til enkeltmennesker som gjør at veksten nå er på vei opp, ledigheten på vei ned, og at det skapes flere jobber.
SA170515 | Høyre : - Ap har mistet sitt viktigste kort i valgkampen nå som ledigheten går ned ¶
SA170513 Ledigheten målt av Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at i 2014 var ledigheten på 3,5 prosent før den steg til 4,4 prosent i 2015 og videre opp til 4,7 prosent i 2016.
SA170513 I 2017 har den gått ned til 4,3 prosent og prognosene for 2018 anslår ledigheten nede på 4,10 prosent.
SA170513 Ledigheten målt av Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at i 2014 var ledigheten på 3,5 prosent før den steg til 4,4 prosent i 2015 og videre opp til 4,7 prosent i 2016.
VG170512 - Ledigheten er på vei ned, veksten i økonomien er på vei opp og flere kommer i jobb.
VG170512 Veksten er på vei opp, ledigheten på vei ned, og det skapes flere jobber.
DA170512 I Rogaland gikk ledigheten fra å være den laveste til den høyeste i landet.
DA170512 Han viser til at veksten nå kun er litt lavere enn det vi tror er normalveksten for Norge, og at ledigheten nå kun er litt over det vi tror er normalledigheten.
DA170512 - Det har vært en krevende situasjon på Sør- og Vestlandet, men det vi ser nå er at det lysner og ledigheten går ned.
DA170512 - Vi ser nå at det lysner og ledigheten går ned, var hovedbudskapet fra finansminister Siv Jensen ( Frp ) da hun la fram revidert nasjonalbudsjett i går.
AP170512 Det ser bra ut for Regjeringen inn i valgkampen, i alle fall målt ved sentrale økonomiske variable i Finansdepartementets krystallkule : ¶ Ledigheten faller i år og neste år, uansett hvordan den blir målt.
VG170511 Tall fra finansdepartementet : Så mye koster ledigheten
SA170511 | Regjeringen tror ledigheten er over toppen ¶
SA170511 Tallene for den registrerte ledigheten er 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år, fremgår det av revidert nasjonalbudsjett, som legges fram senere torsdag.
DN170511 Raskere nedgang i ledigheten
DN170511 - Ledigheten har falt de siste månedene, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år.
DN170511 Ledigheten ( AKU ) ventes å bli 4,3 prosent i år og 4,1 prosent i 2018.
DN170511 Venter større nedgang i ledigheten
DN170511 Samtidig venter regjeringen raskere nedgang i ledigheten enn tidligere anslått.
DN170511 Regjeringen tror ledigheten er over toppen ¶
DB170511 ( Dagbladet ) : - Hvorfor nekter statsministeren å svare på hva hun skal gjøre med ledigheten , spør Dag Terje Andersen.
DA170511 | Kutter oljepengebruken - tror ledigheten er over toppen ¶
DA170511 Selv om ledigheten trolig er over toppen, er KrF opptatt av at det fortsatt blir satset på tiltak for unge arbeidsledige.
DA170511 Regjeringen legger opp til å bruke 4,7 milliarder færre oljekroner enn tidligere antatt i år og anslår at ledigheten er på vei ned og veksten opp, erfarer NTB.
DA170511 Den registrerte ledigheten anslås til 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år, fremgår det av revidert nasjonalbudsjett.
DA170511 Årsaken til at ledigheten faller er ikke at flere finner seg en ny jobb, men snarere at de trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet.
DA170511 I revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringen at ledigheten vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år.
DA170511 Foto : Roy Storvik ¶ - Ledigheten er ventet å bite seg fast på et rekordhøyt nivå, men regjeringen vil ikke styrke tiltakspakken.
DA170511 Den registrerte ledigheten anslås til 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år.
AA170511 | Regjeringen tror ledigheten er over toppen ¶
AA170511 Tallene for den registrerte ledigheten er 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år, fremgår det av revidert nasjonalbudsjett, som legges fram senere torsdag.
AA170511 Årsaken til at ledigheten faller er ikke at flere finner seg en ny jobb, men snarere at de trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet.
AA170511 | Lav jobbvekst bekymrer Ap ¶ Ledigheten vil falle, økonomien er i bedring og regjeringen bruker mindre oljepenger enn anslått.
AA170511 I revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringen at ledigheten vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år.
AA170511 Den registrerte ledigheten anslås til 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år.
AA170511 - Ledigheten har falt de siste månedene, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år, framholder finanspolitisk talsperson Hans Olav Syversen.
AA170511 Tallene for den registrerte ledigheten er 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år, fremgår det av revidert nasjonalbudsjett, som legges fram senere torsdag.
AA170511 | Jensen kutter oljepengebruken - ledigheten over toppen ¶
AA170511 Selv om ledigheten trolig er over toppen, er KrF opptatt av at det fortsatt blir satset på tiltak for unge arbeidsledige.
AA170511 Den registrerte ledigheten anslås til 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år, fremgår det av revidert nasjonalbudsjett.
AA170511 Ledigheten er på vei ned, og veksten er på vei opp, ifølge revidert nasjonalbudsjett.
SA170510 - Veksten er på vei opp, og ledigheten er på vei ned.
NL170510 - Veksten er på vei opp, og ledigheten er på vei ned.
DB170510 Går ledigheten ned, så skal problemene med sysselsettingsandelen snakkes opp.
DA170510 - Veksten er på vei opp, og ledigheten er på vei ned.
AA170510 Veksten er på vei opp, og ledigheten er på vei ned, sier Jensen.
VG170509 Det gjelder kampen mot ledigheten og uriktige påstander om utviklingen i antallet midlertidige ansatte, svekkelse av arbeidsmiljøloven, sosial dumping og lovløse tilstander i flere bransjer, der folk blir gjort til løsarbeidere, sier hun.
VG170509 - De må få kritisere ledigheten , åpning for mer midlertidighet og sosial dumping ?
DN170509 Veksten er på vei opp, og ledigheten er på vei ned, sier Jensen.
DN170509 Og siden april i fjor har ledigheten bare gått opp i to fylker og ned over 10 prosent i ni fylker, sier Jensen.
DN170509 Nå ser vi en utvikling der ledigheten går ned og veksten i økonomien går opp, sier Jensen.
DN170509 Men hun understreker at det overordnede bildet av ledigheten er positivt, og at ledigheten går ned.
DN170509 Men hun understreker at det overordnede bildet av ledigheten er positivt, og at ledigheten går ned.
DN170509 De siste 12 månedene har ledigheten gått ned i Rogaland.
DN170509 - At ledigheten går ned hadde vært bra dersom det skyldtes at folk kom seg i arbeid, men det er bekymringsfullt at dette i stor grad skyldes at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet.
DB170509 Omstillingen regjeringen har stått for, gjør at ledigheten nå går ned.
DB170509 Ifølge Hågensen var ledigheten oppe i 190 000 under Willochs regjeringstid.
DB170509 I en SSB-analyse av ledighetsutviklingen mellom 1988 og 1991, utgitt i 1993, heter det at utviklingen på arbeidsmarkedet etter 1987 « har vært dramatisk, ledigheten ble mer en fordoblet gjennom 1988, og den steg ytterligere i de påfølgende tre år, om enn ikke i samme takt ».
DB170509 Efter at Arbeiderpartiet gjenerobret regjeringsmakten i 1990, steg ledigheten videre.
DB170509 Det er nettopp den omstillingen regjeringen har stått for som gjør at trenden nå snur og ledigheten er på vei nei.
AP170509 I fjor høst anslo Regjeringen at ledigheten i år skulle bli 3,1 prosent målt ved registrert ledighet og 4,6 prosent mål ved Statistisk sentralbyrås ( SSB ) arbeidskraftundersøkelse.
AP170509 I april var den registrerte ledigheten 2,8 prosent etter å ha falt litt hver måned siden januar.
AP170509 Det vil si at slakken i økonomien blir mindre og ledigheten synker.
AP170509 Ledigheten målt ved SSBs metode var 4,2 og 4,3 prosent i januar og februar.
AA170509 Ledigheten har falt med 0,4 prosent siden mars og er 1,7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.
AA170509 | Nedgang i ledigheten blant innvandrere ¶
AA170509 For den øvrige befolkningen var den registrerte ledigheten på 2,3 prosent i første kvartal, noe som var 0,1 prosentpoeng mindre enn ett år tidligere.
AA170509 Ledigheten er størst blant innvandrere fra Afrika med 11,1 prosent, noe som ifølge SSB må ses i sammenheng med den høye andelen flyktninger fra disse landene.
VG170508 Den økonomiske veksten er på vei opp og ledigheten går ned.
AP170508 Det å bekjempe ledigheten var den enkeltsaken som flest pekte på hadde vært viktig når de avgjorde hvem de stemte på.
AP170508 Ledigheten jobb nummer én ¶
AP170508 I fjor høst anslo Regjeringen at ledigheten i år skulle bli 3,1 prosent målt ved registrert ledighet og 4,6 prosent mål ved Statistisk sentralbyrås ( SSB ) arbeidskraftundersøkelse.
AP170508 I april var den registrerte ledigheten 2,8 prosent etter å ha falt litt hver måned siden januar.
AP170508 Det vil si at slakken i økonomien blir mindre og ledigheten synker.
AP170508 Ledigheten målt ved SSBs metode var 4,2 og 4,3 prosent i januar og februar.
DN170507 Per dags dato ligger ledigheten rundt ti prosent.
DN170507 Må bekjempe ledigheten
DN170507 - Veksten er på vei opp og ledigheten er på vei ned.
AP170507 I dag ligger ledigheten på 10 prosent blant alle i arbeidsalder, mens ledigheten blant unge er på hele 24 prosent.
AP170507 I dag ligger ledigheten på 10 prosent blant alle i arbeidsalder, mens ledigheten blant unge er på hele 24 prosent.
AP170507 I dag ligger ledigheten på 10 prosent blant alle i arbeidsalder, mens ledigheten blant unge er på hele 24 prosent.
AP170507 I dag ligger ledigheten på 10 prosent blant alle i arbeidsalder, mens ledigheten blant unge er på hele 24 prosent.
AP170507 Nå er gruvene stengt, ledigheten skyhøy og byen styres av Nasjonal Front.
DN170505 I tillegg videre nedgang i ledigheten , etter kraftig fall sist.
DN170505 Sist gang ledigheten var lavere enn 4,4 prosent var i 2001.
AA170505 Det amerikanske jobbmarkedet ble tilført 211.000 stillinger i april, noe som bidro til å senke ledigheten fra 4,5 prosent til 4,4 prosent, det laveste nivået på ti år, viser tall som arbeidsdepartementet la fram fredag.
AP170504 Mens ledigheten i de to andre virkelig store økonomiene i Europa, Storbritannia og Tyskland, er nede på de laveste nivåene på mange år, har arbeidsløsheten i Frankrike bitt seg fast på over 10 prosent.
AP170504 Kampen mot ledigheten ble av 69 prosent pekt ut som en sak som var avgjørende når de bestemte seg for hvem de ville stemme på, ifølge IFOPs valgdagsmåling.
AP170504 Dagliglivet preges av ledigheten
AP170504 - Om du skulle gi den nye presidenten et råd, hva mener du må til for å få ned ledigheten ?
AP170504 Ledigheten var en av årsakene til at François Hollande ikke stilte til gjenvalg og til at sosialistpartiet nærmest er utradert.
AP170504 | De franske kandidatene kappes om å gi Sarah ( 35 ) en jobb og få ned ledigheten .
AP170504 Mens ledigheten i de to andre virkelig store økonomiene i Europa, Storbritannia og Tyskland, er nede på de laveste nivåene på mange år, har arbeidsløsheten i Frankrike bitt seg fast på over 10 prosent.
AP170504 Kampen mot ledigheten ble av 69 prosent pekt ut som en sak som var avgjørende når de bestemte seg for hvem de ville stemme på, ifølge IFOPs valgdagsmåling.
AP170504 Dagliglivet preges av ledigheten
AP170504 - Om du skulle gi den nye presidenten et råd, hva mener du må til for å få ned ledigheten ?
AP170504 Ledigheten var en av årsakene til at François Hollande ikke stilte til gjenvalg og til at sosialistpartiet nærmest er utradert.
AP170504 « Jeg finner det ikke riktig å kommentere søkerlisten nærmere i og med at ledigheten i stillingen av andre grunner, og før søknadsfristen var utløpt, ble trukket tilbake.
FV170501 Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
DN170501 Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
DA170501 Arbeid til alle - krafttak mot ledigheten NÅ !
AP170501 Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
SA170428 Tema : « Kan man vinne valg uten rett spinndoktor?»i ¶ | Ledigheten fortsetter nedover i Rogaland : - Vi ser tegn til bedring ¶
SA170428 Ledigheten har flatet ut selv om vi ikke ser den voldsomt bratte oppturen enda.
SA170428 Ledigheten er på vei ned blant ingeniører ( og IKT ) og industriarbeid, sier Knudsen.
DN170428 Nav : ledigheten falt i april ¶ ¶
DN170428 Nav : ledigheten falt i april ¶
DN170428 Nav : ledigheten falt i april ¶
DN170428 | Nav : ledigheten falt i april ¶
DN170428 Likevel vanskelig å hevde at ledigheten er på vei nedover, mener Handelsbanken.
DN170428 Ferske tall fra Nav viser at ledigheten faller i Norge, for femte måned på rad.
DN170428 Den registrerte ledigheten i Norge var på 2,8 prosent i april, ned fra 2,9 prosent i mars og ned fra 3,1 prosent i samme periode i fjor, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeids- og velferdsetaten ( Nav ) fredag.
DA170428 Krafttak mot ledigheten .
SA170427 Når ledigheten er den høyeste i landet, synes det rett og rimelig at noen av de nye arbeidsplassene skal lokaliseres hos oss.
SA170427 Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på 4,2 prosent, mens Bloomberg hadde estimert 4,3 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.
SA170427 Analytiker Erik Bruce i Nordea Markets peker på at til tross for økningen denne måneden, er hovedbildet at ledigheten faller markant, fra 5 prosent sist sommer.
DN170427 | SSB : Ledigheten faller videre ¶
DN170427 SSBs arbeidskraftsundersøkelse for årets tre første måneder viser fortsatt nedgang i ledigheten .
DN170427 Fallet i yrkesdeltagelsen er en viktig forklaring bak nedgangen i ledigheten .
DB170427 Det urovekkende nå er at ledigheten øker, og at sysselsettingen går ned, sier Støre.
DB170427 Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på 4,2 prosent, mens Bloomberg hadde estimert 4,3 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.
AP170427 Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på 4,2 prosent, mens Bloomberg hadde estimert 4,3 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.
AP170427 Analytiker Erik Bruce i Nordea Markets peker på at til tross for økningen denne måneden, er hovedbildet at ledigheten faller markant, fra 5 prosent sist sommer.
AA170427 Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på 4,2 prosent, mens Bloomberg hadde estimert 4,3 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.
AA170427 Analytiker Erik Bruce i Nordea Markets peker på at til tross for økningen denne måneden, er hovedbildet at ledigheten faller markant, fra 5 prosent sist sommer.
DB170423 « Valget står mellom høyrepartiene som sitter med hendene i fanget når ledigheten er rekordhøy og sysselsettingen faller, og Arbeiderpartiet som gjør arbeid til alle til jobb nummer én.
AP170421 Hun viser til at situasjonen nå er slik at både den registrerte ledigheten hos Nav og andelen sysselsatte går ned samtidig.
AP170421 - Det betyr at ledigheten går ned av feil grunn.
AP170421 - Ledigheten går ned av feil grunn ¶
DA170420 Pilene peker i riktig retning, sier Astrup, og viser til at økonomien er i bedring og ledigheten på vei ned.
AA170420 Dette er rett nok en kraftig forbedring fra kriseåret 2013 da ledigheten var oppe i 27 prosent, men Spania har fortsatt nest høyest ledighet blant eurolandene, bare forbigått av Hellas.
VG170418 Når det gjelder sysselsetting håpet de nok på å kunne gjøre mer ut av den, men ledigheten har falt og da er den ikke så lett å bruke mer.
DN170418 Andersson understreket på tirsdagens pressekonferanse at ledigheten blant unge nå er den laveste på 13 år og at underskuddet i statsbudsjettet er snudd til overskudd.
AA170418 Andersson understreket på tirsdagens pressekonferanse at ledigheten blant unge nå er den laveste på 13 år og at underskuddet i statsbudsjettet er snudd til overskudd.
VG170417 Det lysner i norsk økonomi og ledigheten er på vei ned.
VG170415 Å bedre offentlige tjenester i en nedgangstid som Norge har opplevd de siste årene handler ikke om å ese ut offentlig sektor, men å bekjempe den økte ledigheten som et konjunkturtiltak.
VG170415 Nå er ledigheten fortsatt langt over 100.000, og det er stort behov for å vri pengebruken til å skape arbeidsplasser.
VG170415 Han sier de har sterkt faglig belegg for å si at det gir større effekt i tider med ledighetskrise å brukte aktive tiltak for å bekjempe ledigheten , fremfor å gi skattelette, som teoretisk skal kunne bidra til at eiere får bedre råd og derfor ansatte flere.
VG170415 - Regjeringen kan vise til at ledigheten går ned og at en viktig årsak er de tiltakene de har satt inn ?
VG170415 - De ropte om krise da ledigheten var på 67.000 under Stoltenbergs andre regjering.
DN170407 Sterkt fall i ledigheten , som skyldtes kraftig oppgang for sysselsettingen i « household survey » », skriver DNB Markets.
DN170407 Samtidig trekker han frem at lønnsveksten på 0,2 prosent på månedsbasis er moderat, og at fallet i ledigheten fra 4,7 til 4,5 prosent var sterkt.
DN170404 Statoils oppsigelse av to leieavtaler på Forus vil sende ledigheten i området fra 14,8 prosent i dag til over 20 prosent.
DN170404 På Forus utenfor Stavanger er ledigheten nær 15 prosent.
DN170404 Innenfor kontormarkedet faller ledigheten fra 11,2 prosent i høst til 10,9 prosent nå.
DN170404 - Det er veldig positivt at ledigheten bunner ut.
DN170404 Ledigheten har ikke økt siden i fjor høst.
DA170404 I ni fylker var ledigheten lavere, i Sogn og Fjordane kun 1,9 prosent.
AP170404 Uten denne stimulansen ville veksten vært atskillig svakere og ledigheten høyere, fastslår NHOs økonomer.
AP170404 Selv på Vestlandet vurderer nå et flertall av bedriftene markedssituasjonen som god, og samtidig er ledigheten på vei ned.
AP170404 Lav arbeidsinnvandring og høyere studentvekst enn tidligere har trolig hindret sterkere økning i ledigheten .
DN170403 På det verste under finanskrisen var ledigheten i eurosonen på 12,1 prosent.
DN170403 Nå faller prisene på Obos-boliger i Oslo ¶ | Ledigheten i eurosonen stuper ¶
DN170403 I Frankrike, eurosonens nest største økonomi, ligger ledigheten stabilt på ti prosent.
DN170331 - EUs krav til britene : Først brexit, så forhandlinger ¶ Ledigheten faller for fjerde måned på rad ¶
DN170331 Lxs også : ¶ Ledigheten faller for fjerde måned på rad ¶ ¶
DN170331 Men vi tror uansett at retningen er nedover for ledigheten , sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til DN.
DN170331 Ikke-sesongjusterte tall viser at ledigheten nå er på 2,9 prosent, ned fra 3,2 prosent i mars i fjor. 60 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.
DN170331 I mars falt ledigheten for fjerde måned på rad, og vi ser nå en nedgang i hele landet.
DN170331 Giske får Entra-spørsmål fra kontrollkomiteen ¶ | Ledigheten faller for fjerde måned på rad ¶
DN170331 Fall i alle yrker og fylker ¶ Ledigheten falt eller var uendret i de fleste fylker og for alle yrkesgrupper.
DN170331 Etter at ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag mer enn doblet seg de siste to årene, har ledigheten nå falt klart for denne yrkesgruppen de siste tre månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i meldingen.
DN170331 Etter at ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag mer enn doblet seg de siste to årene, har ledigheten nå falt klart for denne yrkesgruppen de siste tre månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i meldingen.
DB170331 Så gitt at påskeeffekten ikke er hele historien, er ledigheten på den sterke siden av sentralbankens estimater, skriver han i en kommentar.
DB170331 Sesongjustert var ledigheten uendret eller falt i de fleste fylkene, og nedgangen fortsetter på Sør- og Vestlandet.
DB170331 Kun ledere har sett en økning i ledigheten , med syv prosent flere enn i mars i fjor.
DB170331 Konsensus pekte på forhånd mot at ledigheten skulle falle 0,1 prosentpoeng til 3,0 prosent.
DB170331 Innen industriarbeid og butikk- og salgsarbeid har ledigheten falt med hhv. 1.500 og 1.100 personer.
DB170331 I mars hadde Aust-Agder opplevd den største nedgangen i ledigheten det siste året, med 20 prosent.
DB170331 I mars falt ledigheten for fjerde måned på rad, og vi ser nå en nedgang i hele landet.
DB170331 Her faller ledigheten mest ¶
DB170331 Etter at ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag mer enn doblet seg de siste to årene, har ledigheten nå falt klart for denne yrkesgruppen de siste tre månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
DB170331 Etter at ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag mer enn doblet seg de siste to årene, har ledigheten nå falt klart for denne yrkesgruppen de siste tre månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
DB170331 Dette er fjerde måned på rad med fall i ledigheten , og tallene bekrefter ifølge makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets at arbeidsmarkedet er i bedring.
DB170331 Det som skiller seg ut, er at ledigheten ikke ser ut til å falle grunnet et raskere oppsving i sysselsettingsveksten, skriver han i en kommentar.
DB170331 Det brede og kraftige fallet i yrkesdeltakelsen ser ut til å være nøkkelen til den nedadgående trenden i ledigheten .
DB170331 Den ganske markerte nedgangen i antall ledige kan imidlertid skyldes at påsken var i mars i fjor, noe som nok gir en større nedgang i ledigheten enn vi ellers ville hatt, skriver hun i en oppdatering.
DB170331 Ledigheten var uendret eller falt innen alle yrkesgrupper, og nedgangen var størst innen industriarbeid og ingeniør- og IKT-fag.
DB170331 Ledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent i mars i fjor.
AP170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
AP170331 I mars falt ledigheten for fjerde måned på rad, og vi ser nå en nedgang i hele landet.
AP170331 Etter at ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag mer enn doblet seg de siste to årene, har den falt klart for denne yrkesgruppen de siste tre månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AP170331 Ledigheten gikk ned eller var uendret i alle yrkesgrupper.
AP170331 Ledigheten er nå på 2,9 prosent, ned fra 3,2 prosent i mars i fjor.
AA170331 Den offisielle ledigheten er nå på 5,8 prosent, en nedgang fra 5,9 prosent i februar, viser sesongjusterte tall fra myndighetene. 2,66 millioner tyskere er nå registrert som ledige.
AA170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
AA170331 I mars falt ledigheten for fjerde måned på rad, og vi ser nå en nedgang i hele landet.
AA170331 Etter at ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag mer enn doblet seg de siste to årene, har den falt klart for denne yrkesgruppen de siste tre månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AA170331 Ledigheten gikk ned eller var uendret i alle yrkesgrupper.
AA170331 Ledigheten er nå på 2,9 prosent, ned fra 3,2 prosent i mars i fjor.
SA170328 | Nordea om 2017 : Oljen snur, ledigheten faller og økonomien vokser raskere ¶
DN170328 Sysselsettingen vil ta seg ytterligere opp og ledigheten vil falle tilbake de neste to årene, spår meglerhuset.
DN170328 Moderat nedgang i ledigheten
DB170328 I inneværende år forventer de at ledigheten vil synke til 4,4 prosent, før den faller videre til 4,2 prosent i 2018.
AA170328 På høyden av arbeidsledighetskrisen, i 2013, var ledigheten i Spania på nesten 27 prosent.
AA170328 | Nordea om 2017 : Oljen snur, ledigheten faller og økonomien vokser raskere ¶
AP170326 Kanskje ikke så rart når veksten har uteblitt, industri forsvinner, ledigheten er skyhøy for ungdom og statsgjelden 132 % av BNP.
DN170324 - Det er bra at ledigheten går ned, men den er fortsatt høy etter norsk standard ¶
DA170324 - Dette er en ekstremt viktig dom, spesielt i en tid hvor vi har et enormt press i arbeidslivet på grunn av den høye ledigheten .
AP170324 Og selv om ledigheten har falt jevnt og trutt siden toppen i 2013, er den fortsatt på 10 prosent eller mer i syv land i Sør-Europa.
AP170324 Og selv om ledigheten har falt jevnt og trutt siden toppen i 2013, er den fortsatt på 10 prosent eller mer i syv land i Sør-Europa.
SA170322 Tallene kan svinge litt fra måned til måned, men nedgangen både i AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten indikerer at toppen på ledighetsraten er bak oss, sier makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære.
DN170322 - Det er bra at ledigheten går ned, men den er fortsatt høy etter norsk standard ¶
DN170322 Selv om ledigheten har falt markert tilbake fra toppen, er Støre trygg på at arbeidsledigheten kommer til å bli et helt sentralt tema i valgkampen før stortingsvalget til høsten.
DN170322 Onsdag morgen kom det nye tall om ledigheten fra Statistisk sentralbyrå.
DN170322 Arbeidskraftundersøkelsen ¶ | - Det er bra at ledigheten går ned, men den er fortsatt høy etter norsk standard ¶
DN170322 Arbeid kommer til å bli en hovedsak i valgkampen, selv om ledigheten nå faller, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre på DNs frokostseminar onsdag.
DN170322 - Det er bra at ledigheten går ned, men den er fortsatt høy etter norsk standard.
DN170322 Sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt viser at ledigheten var på 115.000 personer i januar - en nedgang på 17.000 personer.
DA170322 - En viktig del av tanken bak regjeringens tiltakspakke er at den skal ha effekt mot ledigheten ute i lokalsamfunnene.
AA170322 Tallene kan svinge litt fra måned til måned, men nedgangen både i AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten indikerer at toppen på ledighetsraten er bak oss, sier makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære.
AP170321 Selv om ledigheten sank gjennom 2016 var det drøyt 3000 flere helt ledige i fjor enn i 2015, regnet som årlig gjennomsnitt.
AP170321 Men varigheten på ledigheten varierer veldig.
AP170321 I fylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal steg ledigheten med omtrent like mye.
AP170321 I alle de andre fylkene falt ledigheten eller var omtrent stabil i løpet av 2016.
AP170321 Hvis en legger til grunn at det meste av ledigheten oppstår i privat sektor, er gjennomstrømmingen i arbeidsmarkedet enda høyere enn tallene for hele arbeidsstyrken viser.
AP170321 Ledigheten rammer næringslivet ¶
DA170319 Arbeidsledigheten for unge i Mali er offisielt på rundt 10 prosent, men den reelle ledigheten anslås å være nærmere 50 prosent.
DB170317 Det er fint at Støre er bekymret over ledigheten , men svaret er ikke å øke skattene med 15 milliarder kroner slik Ap foreslår.
DB170317 - Sammen med partene i arbeidslivet har vi satt i gang et arbeid mot arbeidslivskriminalitet, og det er satt inn målrettede tiltak mot Sør- og Vestlandet for å bekjempe ledigheten .
DN170316 Spesielt peker de på at arbeidsledigheten er lavere enn tidligere anslått, og justerer nå ned sine anslag for ledigheten i årene fremover.
DN170316 Ledigheten vil avta gradvis ¶
DN170316 Ledigheten har vært lavere de siste månedene enn vi ventet i desember.
DA170316 Nå ser vi også at ledigheten er på vei ned og veksten er på vei opp.
AP170316 Den viser : ¶ Ledigheten synker jevnt fra 4,7 prosent i fjor til 3,8 prosent i 2020.
AP170316 Den viser : ¶ Ledigheten synker jevnt fra 4,7 prosent i fjor til 3,8 prosent i 2020.
AP170316 Budskapet i bankens prognoser til 2020 er at norsk økonomi kommer til å gå stadig bedre de neste tre-fire årene : ¶ Ledigheten synker jevnt fra 4,7 prosent i fjor til 3,8 prosent i 2020.
AA170315 I tremånedersperioden som utløp ved årsskiftet var den gjennomsnittlige ledigheten til sammenligning 4,8 prosent, viser tall fra landets nasjonale statistikkontor ( ONS ). ( ©NTB ) ¶
DN170314 Samtidig ser vi at oppgangen i den registrerte ledigheten har stoppet opp på sør- og Vestlandet, sier Siv Jensen.
DN170314 - Både aku-ledigheten og den registrerte ledigheten er lavere enn for et år siden.
DN170314 - Når ledigheten går ned og veksten går opp så betyr det at staten ikke skal fyre på med mer gass, sa Erna Solberg til Dagens Næringsliv på vei inn til regjeringens budsjettkonferanse.
DN170314 | - Når ledigheten går ned og veksten går opp så betyr det at staten ikke skal fyre på med mer gass ¶
DB170314 I Nord-Norge har ledigheten også gått ned, og det er Nord-Norge som nå har størst vekst, sier Sanner.
AP170314 På en pressekonferanse ved inngangen til tredagerskonferansen anførte de to at de økonomiske utsiktene er lysere enn før, at veksten tar seg opp og ledigheten faller.
AA170314 På en pressekonferanse ved inngangen til tredagerskonferansen anførte de to at de økonomiske utsiktene er lysere enn før, at veksten tar seg opp og ledigheten faller.
DN170313 - I sentrumssonen i Stavanger og Sandnes er ledigheten lavere enn andre byer, som Bergen og Trondheim.
DA170313 Det må være en langt bedre strategi ytterligere å øke innsatsen for å hindre at ledigheten øker og at de som er ledige kommer i arbeid.
DA170313 Ledigheten blant unge tenderer til å øke parallelt med utbyggingen av undervisningstilbudet.
DA170313 - I sentrumssonen i Stavanger og Sandnes er ledigheten lavere enn andre byer, som Bergen og Trondheim.
AP170313 Det er bekymringsfullt, og det viktigste nå er å få ledigheten ned og sysselsettingen opp, slik de nå klarer i Sverige, sier Andersen.
AP170313 Det er bekymringsfullt, og det viktigste nå er å få ledigheten ned og sysselsettingen opp, slik de nå klarer i Sverige, sier Andersen.
AA170313 - I sentrumssonen i Stavanger og Sandnes er ledigheten lavere enn andre byer, som Bergen og Trondheim.
DN170311 Ledigheten er lav : ¶
AA170310 Det amerikanske arbeidsmarkedet ble i februar tilført 235.000 nye jobber, langt flere enn forventet, og ledigheten fortsatte å falle, viser tall som arbeidsdepartementet la fram fredag.
AA170310 ( ©NTB ) ¶ | Ledigheten i USA har falt til 4,7 prosent ¶
DN170309 Utover i perioden vil ledigheten falle ytterligere slik at den når 4,1 prosent i 2020.
DN170309 Ledigheten tikker svakt nedover.
DN170309 Utover i perioden vil ledigheten falle ytterligere slik at den når 4,1 prosent i 2020.
DN170309 Ledigheten tikker svakt nedover.
DB170309 Mens finanskrisen var en akutt krise som man kunne anta at ville gå over, er ledigheten etter oljeprisfallet en strukturell endring som krever at økonomien tilpasser seg en mindre oljenæring.
DB170309 Klassisk keynesiansk økonomisk tankegang skulle tilsi at det var en kraftig virkemiddelbruk mot ledigheten .
AP170309 Ledigheten er lav og økonomien sterkere enn på lenge.
AP170309 Økningen i ledigheten vil derfor være påvirket av en rekke krefter som drar i ulike retninger.
AP170309 Økningen i ledigheten i SSBs målinger omfatter mange som er nye inn i arbeidsmarkedet.
AP170309 Målt med den såkalte arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) hos SSB steg ledigheten med knapt 37.000 fra 2013 til 2016, regnet som årlig gjennomsnitt.
AP170309 Men virkningen på ledigheten er mye mindre FOTO : Olav Olsen ¶
AP170309 Men ledigheten økte bare med 15.000 ¶
AP170309 I nye prognoser til 2020 spår SSB at ledigheten , målt ved deres metode, synker fra 4,7 prosent i fjor til 4,1 prosent i 2019 og 2020.
AP170309 Han sier at økningen i ledigheten målt av SSB er størst på Østlandet.
AP170309 Eika peker på at utviklingen i ledigheten avhenger av mer enn nedturen i oljen.
AP170309 Det betyr : Oljenedturen er alvorlig for dem som blir rammet, men økningen i ledigheten hos Nav er mye mindre enn antall arbeidsplasser som er rammet av oljesjokket.
AP170309 - Dette tyder på at den økte ledigheten vi måler, er knyttet til generelt lav etterspørsel etter arbeidskraft i mange næringer.
AP170309 Ledigheten synker fra 4,7 prosent i fjor til 4,1 prosent fra 2019.
AP170309 Økningen i ledigheten vil derfor være påvirket av en rekke krefter som drar i ulike retninger.
AP170309 Økningen i ledigheten i SSBs målinger omfatter mange som er nye inn i arbeidsmarkedet.
AP170309 Målt med den såkalte arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) hos SSB steg ledigheten med knapt 37.000 fra 2013 til 2016, regnet som årlig gjennomsnitt.
AP170309 Men virkningen på ledigheten er mye mindre FOTO : Olav Olsen ¶
AP170309 Men ledigheten økte bare med 15.000 ¶
AP170309 I nye prognoser til 2020 spår SSB at ledigheten , målt ved deres metode, synker fra 4,7 prosent i fjor til 4,1 prosent i 2019 og 2020.
AP170309 Han sier at økningen i ledigheten målt av SSB er størst på Østlandet.
AP170309 Eika peker på at utviklingen i ledigheten avhenger av mer enn nedturen i oljen.
AP170309 Det betyr : Oljenedturen er alvorlig for dem som blir rammet, men økningen i ledigheten hos Nav er mye mindre enn antall arbeidsplasser som er rammet av oljesjokket.
AP170309 - Dette tyder på at den økte ledigheten vi måler, er knyttet til generelt lav etterspørsel etter arbeidskraft i mange næringer.
AA170309 Ledigheten i Tyskland er på 3,9 prosent, mens den i Hellas er på 23 prosent. ( ©NTB ) ¶
DN170303 Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets minner imidlertid om at nedgangen i ledigheten ikke skyldes at flere er kommet i arbeid.
DN170303 - Folk trekker seg nå ut av arbeidsstyrken og dermed stiger ikke ledigheten lenger, den går heller litt ned.
DN170303 | Nav : Arbeidsledigheten faller ¶ Ledigheten falt i februar for tredje måned på rad.
DN170303 Venter at ledigheten skal falle videre ¶
DN170303 I januar falt antallet ledige med 1.200 personer, og ledigheten var på 3,2 prosent.
DN170303 Både Rogaland og Hordaland har hatt nedgang i ledigheten de siste månedene.
DN170303 Ledigheten faller i oljefylkene ¶
DN170303 - Ledigheten falt i februar for tredje måned på rad.
DA170303 | Svak nedgang i ledigheten
AA170303 På landsbasis falt ledigheten for tredje måned på rad i februar, og den er nå på 3,1 prosent.
AA170303 Også i Nord-Trøndelag faller ledigheten mest blant de unge, i alderen 20 - 29 år.
AA170303 I Trondheim er ledigheten 2,7 prosent, og den er ned sju prosent fra i fjor. 2 767 personer er helt ledige i Trondheim.
AA170303 Den går mest ned blant de yngste, og blant de under 30 år har ledigheten falt med 17 prosent.
AA170303 - At ledigheten synker i de fleste yrker viser at vi har et velfungerende arbeidsmarked i fylket.
AA170303 Ledigheten er høyest i Rissa, med 4,3 prosent.
AA170303 | Nav : Ledigheten falt for tredje måned på rad ¶
AA170303 I tillegg har både Rogaland og Hordaland hatt nedgang i ledigheten de siste månedene.
AA170303 Ledigheten faller også i Oslo som har om lag 11.500 ledige, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.
AA170303 Ledigheten faller i 13 av fylkene, også på Sør- og Vestlandet, sier Hauglie til NTB.
AA170303 Ledigheten er nå på 3,1 prosent, ned fra 3,3 prosent i februar i fjor.
AA170303 - Ledigheten falt for tredje måned på rad.
SA170301 | Se, han jakter konsulenter ¶ Ledigheten blant konsulenter har økt med 342 prosent siden 2014.
DA170301 - Endringer i regelverket som følge av sterk økning i ledigheten i enkeltfylker, vil derfor påvirke tilpasningen til bedrifter og ansatte også i deler av landet med en lav ledighet, heter det i rapporten.
AA170301 Økt boligbygging og eksport, flere investeringer i tradisjonell industri og mer aktivitet innen reiseliv vil bidra til å redusere ledigheten i 2017, tror Nav.
AA170301 Fram mot 2018 venter Nav at ledigheten i Norge vil synke noe og at vi får en moderat oppgangskonjunktur der sysselsettingen vil begynne å øke, viser Navs ferske arbeidsmarkedsprognose.
AA170301 - Endringer i regelverket som følge av sterk økning i ledigheten i enkeltfylker, vil derfor påvirke tilpasningen til bedrifter og ansatte også i deler av landet med en lav ledighet, heter det i rapporten.
DN170228 | Nav spår ledigheten ned ¶
DN170228 Vi vet også at ledigheten har økt mye blant de unge.
DN170228 - Når usikkerheten begynner å øke vedvarende er det naturlig å lure på om den fanger opp noe den registrerte ledigheten ikke fanger opp.
AP170228 | Ledigheten er lav og økonomien sterkere enn på lenge.
AP170228 Ledigheten har falt jevnt og trutt siden toppen for to år siden og er nå på 5,3 prosent, langt under sittet for eurosonen som helhet.
DA170227 Skatteletten på titalls milliarder som så langt er gitt i perioden Høyre og Fremskrittspartiet har styrt, har ikke skaffet flere arbeidsplasser som har gjort at ledigheten har sunket.
AA170224 Lønnsutviklingen er ulik og påvirket av ledigheten som særlig rammer oljerelaterte næringer.
SA170222 I perioden gikk den sesongjusterte ledigheten ned med 0,4 prosentpoeng, eller 12.000 personer.
SA170222 Hun sier videre at ledigheten har gått stabilt nedover det siste året, og de tror at den verste oppgangen er forbi.
DB170222 Ledigheten har vært stabil til nedadgående det siste året, og vi tror også den verste oppgangen i ledigheten er bak oss, skriver hun i en oppdatering.
DB170222 At ledigheten er lavere enn ventet, blir derimot ikke tolket veldig positivt.
DB170222 - Vi sliter med å se at fallet i ledigheten er positive nyheter, fordi fallet følger av at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet i større skala - og ikke at jobber skapes, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering.
DB170222 Ledigheten har vært stabil til nedadgående det siste året, og vi tror også den verste oppgangen i ledigheten er bak oss, skriver hun i en oppdatering.
AA170222 Ledigheten i USA var i desember på 4,7 prosent og steg i januar til 4,8 prosent.
AA170222 I perioden gikk den sesongjusterte ledigheten ned med 0,4 prosentpoeng, eller 12.000 personer.
AA170222 Hun sier videre at ledigheten har gått stabilt nedover det siste året, og de tror at den verste oppgangen er forbi.
SA170216 | Nedgang i ledigheten blant innvandrere ¶
SA170216 Ledigheten hos folk fra EU-land i Øst-Europa er 7,4 prosent, og i gruppen fra Asia er ledigheten på 7 prosent.
SA170216 Hvis man teller med gruppen somdeltar på arbeidsmarkedstiltak, er ledigheten blant innvandrere 8,6 prosent av arbeidsstyrken, eller 37.800 personer.
SA170216 For hele befolkningen ligger den registrerte ledigheten på 2,8 prosent.
SA170216 Den registrerte ledigheten for innvandrere var på 6,5 prosent i siste kvartal i fjor.
SA170216 Ledigheten hos folk fra EU-land i Øst-Europa er 7,4 prosent, og i gruppen fra Asia er ledigheten på 7 prosent.
SA170216 Ledigheten er lavest blant innvandrere fra Norden med 2,9 prosent. ( ©NTB ) ¶
DN170216 Da oljeprisen kollapset og ledigheten mange steder økte som følge av dette, kuttet sentralbanken i styringsrenten for å svekke kronen.
AA170216 | Nedgang i ledigheten blant innvandrere ¶
AA170216 Ledigheten hos folk fra EU-land i Øst-Europa er 7,4 prosent, og i gruppen fra Asia er ledigheten på 7 prosent.
AA170216 Hvis man teller med gruppen somdeltar på arbeidsmarkedstiltak, er ledigheten blant innvandrere 8,6 prosent av arbeidsstyrken, eller 37.800 personer.
AA170216 For hele befolkningen ligger den registrerte ledigheten på 2,8 prosent.
AA170216 Den registrerte ledigheten for innvandrere var på 6,5 prosent i siste kvartal i fjor.
AA170216 Ledigheten hos folk fra EU-land i Øst-Europa er 7,4 prosent, og i gruppen fra Asia er ledigheten på 7 prosent.
AA170216 Ledigheten er lavest blant innvandrere fra Norden med 2,9 prosent. ( ©NTB ) ¶
DN170214 Det kan tyde på at mange dem som trakk seg ut av arbeidsmarkedet da ledigheten økte under finanskrisen, nå kommer tilbake til arbeidslivet.
DN170214 Entra viser til at ledigheten relateres til næringseiendom knyttet til olje- og gassnæringen i områdene Kokstad, Sandsli og Flesland.
DN170212 I januar var ledigheten på 4,8 prosent.
AA170210 De siste to månedene har den registrerte ledigheten falt betydelig mer enn Norges Banks anslag, noe som kan gjøre Norges Bank enda mer trygg på at den økonomiske utviklingen er på rett vei, sier Joachim Bernhardsen.
DN170209 Grunnen til at ledigheten likevel har gått noe ned, kan tilskrives et videre fall i yrkesdeltagelsen, skriver de.
VG170208 Samtidig må vi stå i det, og forklare bedre hvorfor disse reformene er nødvendige og hvorfor tjenestene vil bli bedre av dem, sier Solberg, og utdyper : ¶ - Ledigheten er lavere enn den har vært på veldig, veldig mange år i Oppland, Hedmark, Sogn og Fjordane og Nord-Norge.
VG170207 Må få ned ledigheten
VG170207 - Det aller viktigste vil være å få folk i arbeid, og lykkes med at ledigheten blant unge går ned.
DA170207 - Verdifall og økning i ledigheten har imidlertid vært størst på Forus og i andre områder utenfor sentrum.
DB170206 - Det mest kostbare er å ikke sette inn tiltak mot ledigheten .
DB170206 Ved å legge til statistikken over dem som er syke og som for eksempel går på arbeidsavklaringspenger ( AAP ), mener TV 2 at det faktiske ledighetstallet er langt høyere enn den registrerte ledigheten hos Nav.
VG170203 Les også : De rødgrønne og LO : Puslete tiltak mot ledigheten
VG170203 Her var ledigheten etter fem år på 7,8 prosent.
VG170203 Derfor kan man hevde at ledighetstallene er sminket og at ledigheten er høyere enn det statistikken forteller.
DN170203 Selv om jobbveksten er sterk og ledigheten er lav, er det ikke fullt så klare tegn til press i arbeidsmarkedet i form av sterk lønnsvekst.
DN170203 « Dette er første gang på over tre år at det er en betydelig nedgang for ingeniør- og ikt-fag, som er yrkesgruppen som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene », skriver Nav i meldingen.
DN170203 Også i Rogaland, som er fylket med størst oppgang i ledigheten de siste årene, har ledigheten falt de siste månedene, ifølge Nav-statistikken.
DN170203 Også i Rogaland, som er fylket med størst oppgang i ledigheten de siste årene, har ledigheten falt de siste månedene, ifølge Nav-statistikken.
DN170203 Hun peker på at de siste månedenes nedgang i både registrert ledighet og i arbeidskraftundersøkelsen aku fra SSB peker i retning av at mesteparten av oppgangen ledigheten er bak oss.
DN170203 Finnmark hadde størst oppgang i ledigheten i januar, justert for normale sesongvariasjoner.
DN170203 Det pleier å være en slik sesongmessig oppgang i ledigheten i januar og justert for slike sesongmessige variasjoner var det altså enn nedgang i løpet av måneden.
DN170203 - Norges Bank venter en liten oppgang i den sesongjusterte ledigheten i første kvartal og dagens tall er litt mer positive.
DN170203 Ledigheten gikk ned eller holdt seg stabil innen alle yrkesgrupper i januar.
DN170203 Ledigheten falt mest innen ingeniør- og ikt-fag, samt for meglere og konsulenter.
DN170203 - Ledigheten falt i januar.
DB170203 Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,8 prosent og 2 prosent.
DB170203 Ledigheten er på 3,2 prosent.
DB170203 Selv om forskjellen har blitt litt mindre, er AKU-ledigheten fortsatt en god del høyere enn den registrerte ledigheten , med flat til fallende sysselsetting det siste året, skriver hun i en oppdatering.
DB170203 Men i januar, falt ledigheten målt på denne måten med 1.200 personer.
DB170203 Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker at nedgangen i både AKU-ledigheten ( SSB ) og dagens NAV-tall for registrert ledighet peker i retning av at det meste av oppgangen i ledigheten er bak oss.
DB170203 I januar hadde Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag opplevd den største nedgangen i ledigheten det siste året, med hhv. 24 og 19 prosent.
DB170203 I Rogaland har ledigheten nå stabilisert seg.
DB170203 Finnmark hadde størst prosentvis oppgang i ledigheten , mens Sogn og Fjordane og Hordaland var fylkene med størst nedgang.
DB170203 Dette er ifølge NAV første gang på over tre år at yrkesgruppen opplever en betydelig nedgang etter å ha hatt størst økning i ledigheten de siste årene. 88.200 ledige ¶
DB170203 - Norges Bank venter en liten oppgang i den sesongjusterte ledigheten i 1. kvartal, og dagens tall er litt mer positive.
DB170203 Ledigheten har steget mest i Vestfold og Møre og Romsdal det siste året, begge med åtte prosent.
DB170203 Ledigheten falt eller holdt seg stabil innen alle yrker i januar.
DB170203 Ledigheten er nå på 3,2 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,4 prosent i januar i fjor.
DB170203 - Ledigheten falt i januar.
DB170203 Ifølge LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen er den reelle ledigheten langt høyere enn de tallene regjeringen bruker.
AP170203 Nedgangen i både AKU-ledigheten og de registrerte ledighetstallene den siste tiden peker i retning av at det meste av oppgangen i ledigheten er bak oss ».
AP170203 Langtidsledigheten stiger ¶ Ledigheten på Vestlandet er i ferd med å bite seg fast ¶
AP170203 Innen yrkesgruppen bygge- og anleggsarbeidere har ledigheten falt med 17 prosent siden januar i fjor.
AP170203 Den laveste ledigheten finner er i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,8 prosent og 2,0 prosent ¶
AP170203 Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) er målingen av ledigheten som Statistisk sentralbyrå står for.
AP170203 Ledigheten målt slik var 130.000 og 4,7 prosent i november.
AP170203 - Ledigheten falt i januar.
AA170203 Mest falt ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag, samt for meglere og konsulenter.
AA170203 Dette er første gang på over tre år at det er en betydelig nedgang for ingeniør- og ikt-fag, som er yrkesgruppen som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene.
AA170203 Det er 5.000 færre enn for ett år siden og ledigheten utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken.
AA170203 Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,8 prosent og 2 prosent.
AA170203 Ledigheten falt eller holdt seg stabil innen alle yrker i januar.
DN170126 Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener grunnen til at ledigheten har vært ganske stabil gjennom 2016 er at arbeidsstyrken utvikler seg enda svakere.
DN170126 Når vi likevel sier at det ser ut som om ledigheten er rundt toppen, skyldes det altså at yrkesdeltagelsen faller, legger han til.
DN170126 Den registrerte ledigheten blant dem med høyere utdanning økte mest i Vestfold, etterfulgt av Rogaland og Hordaland, skriver SSB.
DN170126 Blant personer med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning var nedgangen i ledigheten fra november 2015 til november 2016 på seks prosent.
DN170126 Ledigheten steg imidlertid i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal, samt Vestfold og Troms.
DN170126 Samtidig stiger ledigheten i fossile næringer, mens investorenes nedskrivninger og risikoen for ytterligere tap øker.
DB170126 Ledigheten har falt med 0,2 prosentpoeng fra august til november, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ).
DB170126 - Hvis en går inn i tallene, vil en se at ledigheten er lavere i distriktene enn i de tett befolkede fylkene, sier han.
DB170126 Om den offisielle ledigheten går opp eller ned sier derfor noe om svingningene i norsk økonomi - og hvordan man lykkes å møte dem.
DB170126 Men til tross for at TV2 kommer skjevt ut fra hoppkanten, tar kanalen opp et viktig poeng : Hvorfor skal ikke våre politikere måles like mye på hva de gjør for å få bukt med denne ledigheten som den ordinære ledigheten ?
DB170126 Men til tross for at TV2 kommer skjevt ut fra hoppkanten, tar kanalen opp et viktig poeng : Hvorfor skal ikke våre politikere måles like mye på hva de gjør for å få bukt med denne ledigheten som den ordinære ledigheten ?
DB170126 Det er derfor den ofte betegnes som den konjunkturavhengige ledigheten , fordi dette er personer som først og fremst trenger at det skapes arbeidsplasser.
DB170126 Den registrerte ledigheten vil uansett gå ned på sikt, fordi Norge kommer til å kunne få mangel på arbeidskraft på grunn av en aldrende befolkning og tidlig tilbaketrekking fra arbeidslivet.
BT170126 Høyt utdannede uten jobb ¶ Ledigheten blant dem med høyere utdanning har økt med åtte prosent fra november 2015 til november 2016, en vekst på 1187 personer.
BT170126 For dem med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning var det en nedgang i ledigheten fra november 2015 til november 2016 på seks prosent.
BT170126 Den økte ledigheten blant dem med høyere utdanning må ses i sammenheng med redusert sysselsetting i oljerelaterte næringer, der utdanningsnivået er relativt høyt.
BT170126 Ledigheten har falt med 0,2 prosentpoeng fra august til november, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ).
AP170126 Høyt utdannede uten jobb ¶ Ledigheten blant dem med høyere utdanning har økt med 8 prosent fra november 2015 til november 2016, en vekst på 1.187 personer.
AP170126 For dem med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning var det en nedgang i ledigheten fra november 2015 til november 2016 på 6 prosent.
AP170126 Den økte ledigheten blant dem med høyere utdanning må ses i sammenheng med redusert sysselsetting i oljerelaterte næringer, der utdanningsnivået er relativt høyt.
AP170126 Ledigheten har falt med 0,2 prosentpoeng fra august til november, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ).
SA170121 Det siste Norge trenger er en H og Frp-regjering som ikke tar ledigheten eller fremtiden på alvor.
SA170119 Til tross for betydelig økning i bruk av oljeinntektene over statsbudsjettet for å stimulere økonomien og legge grunnlaget for nye arbeidsplasser, har sysselsettingen stagnert og ledigheten økt.
DN170118 Aps finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen sa det ville være gledelig om nye tall antyder at det skapes flere jobber i privat sektor, men hun innledet sitt spørsmål med å vise til at arbeidsledigheten har økt med om lag 40 prosent siden 2013 og at ledigheten er høyere i Norge enn i Tyskland og USA.
DN170118 | DNB Markets med nye prognoser : Ledigheten i Norge faller ikke tilbake før i 2020 ¶
DN170118 Tror ledigheten fortsetter oppover ¶
DN170118 Først i 2020 venter økonomene i meglerhuset at ledigheten vil falle tilbake igjen.
DN170118 Dette er i tråd med erfaringer etter tidligere nedgangsperioder der det har tatt tid før ledighetsraten kommer ned, skriver Aamdal, og peker på to faktorer som vil kunne forsinke nedgangen i ledigheten : ¶
DN170118 Ledigheten anslås å øke fra 4,8 prosent i fjor til 5,0 prosent i 2018, målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse ( aku ).
BT170113 Jobbskaping og kampen mot ledigheten etter oljeprissjokket har vært regjeringens høyest prioriterte oppgave.
BT170113 Dette styrker min tro på at mange vil komme seg i ny jobb i år, og at ledigheten vil gå ned.
BT170113 Den siste tiden er det i vårt fylke ledigheten har økt mest.
DB170112 Samme motvilje ser vi når det gjelder tiltak knyttet til den rekordhøye ledigheten .
DB170110 I motsetning til hva Trumps løgner i valgkampen skulle ha det til, har Obama skapt imponerende antall jobber og vekst, ledigheten har sunket fra over ti prosent til fire og underskuddet på statsbudsjettet er kuttet.
AP170110 | NAVs spådom for 2017 : Ledigheten synker i Oslo ¶
AP170110 Så følger Gamle Oslo, der ledigheten er 4,1 prosent.
AP170110 Oslo vil få blir 7500 flere sysselsatt i løpet av året, og ledigheten vil synke fra drøyt 11 900 i 2016 til 11000 i 2017.
AP170110 - I desember var ledigheten i Oslo for første gang på lenge på samme nivå som landsgjennomsnittet.
AP170110 - I bydel Stovner har ledigheten gått ned 15 prosent i 2016 i forhold til 2015.
AP170110 Ledigheten vil synke fra drøyt 11 900 i 2016 til 11 000 i 2017.
DN170108 Som følge av den økte ledigheten og behov for omstilling, er Universitetet i Agder ( UiA ) blitt tildelt flere studieplasser fra Kunnskapsdepartementet. - 95 av de 150 nye studieplassene UiA fikk tildelt i 2016 var direkte begrunnet i regionens behov for omstilling.
BT170107 I hjemfylket til statsministeren og næringsminister Monica Mæland vokser ledigheten høyere enn noe annet sted i landet.
DN170106 Ledigheten forventes å havne på 4,7 prosent - under halvparten av hva den var på i desember 2009. mer ¶
DB170106 Vi trenger ikke medlidenhet, men vi trenger at vår krise også må bli landets krise, at journalister på Østlandet forstår at den høyeste ledigheten på over 20 år er viktig, og at industrien på Sør og Vestlandet er noe å være stolt over.
DB170106 Så hva nådde opp som var viktigere enn ledigheten ?
DB170106 Mest av alt sitter jeg igjen med en stygg følelse av at om ledigheten hadde vært like høy på Marienlyst eller Grünerløkka, ville en funnet plass.
DB170106 Fra NRKs lokalkontorer på Sør- og Vestlandet har jeg sett at ledigheten har fått mange ansikter når folk, familier og lokalsamfunn har fortalt om sitt møte med arbeidsledigheten.
DB170106 Det er alarmerende at den høyeste ledigheten i Norge på over 20 år ikke nådde opp da NRK skulle oppsummere nyhetsåret 2016.
DB170106 At Sør- og Vestlandet bare må vende seg til den høye ledigheten .
BT170105 Nav forventer at ledigheten vil stige ytterligere i 2017.
DB170104 - Vi forventer imidlertid at veksten i norsk økonomi tar seg noe opp og at ledigheten skal gå noe ned utover i 2017, og det tilsier da også at antallet nye ledige stillinger bør kunne fortsette å øke noe utover året, forteller Sørbø.
DB170104 VI jobbet fram et sett av tiltak og reformer for å adressere ledigheten .
DB170104 Men jeg synes alle partiene burde engasjere seg mer, både i kortsiktige tiltak for å få ned ledigheten , og mer langsiktige tiltak for økt sysselsetting, sier Øygard, som tidligere i dag innledet om utsiktene for norsk økonomi på en konferanse i regi av Ap.
DB170104 VI jobbet fram et sett av tiltak og reformer for å adressere ledigheten .
DB170104 Men jeg synes alle partiene burde engasjere seg mer, både i kortsiktige tiltak for å få ned ledigheten , og mer langsiktige tiltak for økt sysselsetting, sier Øygard, som tidligere i dag innledet om utsiktene for norsk økonomi på en konferanse i regi av Ap.
BT170102 Når ledigheten banker på døren, er det krevende å tenke at man skal løpe og leke.
BT170102 Når ledigheten banker på døren, er det krevende å tenke at man skal løpe og leke.
SA170101 Sandnes har også den høyeste ledigheten blant byene i Norge.
SA170101 Og hvis vi tar med de som er på arbeidsmarkedstiltak er ledigheten mer enn seks prosent.
SA170101 Ledigheten er høyere enn den var ved forrige årsskifte, men noe lavere enn toppen vi opplevde i januar i fjor.
SA170101 Fra å være lavest, har nå ledigheten i Rogaland steget til det høyeste nivået i landet.
AP161231 Prognosene peker i retning av uendret eller svak nedgang i ledigheten i år.
AP161231 Men den høye ledigheten biter seg fast og veksten i kjøpekraft blir fortsatt mager.
AP161231 Men ledigheten forblir omtrent uendret fordi like mange nye arbeidssøkere melder seg.
AP161231 Ingen bedring i ledigheten
AP161207 Frem mot 2030 venter Nav at ledigheten blant ufaglærte vil være « klart høyere » enn blant personer med utdanning.
AP161207 - Alle tall viser at ledigheten blant dem som har lite utdanning er mye høyere enn for den utdannede delen av arbeidsstyrken, sier Vågeng.
AP161207 Frem mot 2030 venter Nav at ledigheten blant ufaglærte vil være « klart høyere » enn blant personer med utdanning.
AP161207 - Alle tall viser at ledigheten blant dem som har lite utdanning er mye høyere enn for den utdannede delen av arbeidsstyrken, sier Vågeng.
AP161201 Ledigheten vil gå gradvis ned til 4,3 prosent i 2019, spår prognosemakerne.
AP161116 Men i våre fremskrivinger blir ikke ledigheten veldig stor, selv med teknologisk fremgang, sier hun.
AP161006 Da er det fornuftig å bruke mulighetene for å holde ledigheten nede, og det er det Regjeringen har gjort, sier statssekretær Paal Bjørnestad i Finansdepartementet.
AP161006 Ledigheten holder seg stabil eller faller litt, avhengig av målemetoden, de neste to årene.
AP161006 Han etterlyser flere lærere for de yngste elevene, satsing på familiene, styrking av kontantstøtten og sterkere tiltak mot ledigheten - foruten « kraftigere miljø- og klimatiltak enn det som ligger i budsjettet ».
AP161004 Vurderingen av om Jensen har mestret ledigheten godt eller dårlig vil avhenge av målemetoden.
AP161004 Veksten har falt, ledigheten har økt og kjøpekraften synker for folk flest i år.
AP161004 Spådommene er likevel ganske samstemmige : Ledigheten vil flate ut.
AP161004 Målt på denne måten har ledigheten steget fra 95.000 i 2013 til 121.000 i fjor.
AP161004 Hittil i år har ledigheten steget ytterligere.
AP161004 Ledigheten flater ut ¶
AP160922 Norges Bank oppjusterer ledigheten til 2019, målt ved Statistisk sentralbyrås metode.
AP160922 Men prognosen for ledigheten er komplisert.
AP160922 Men felles for begge målemetodene er at ledigheten når toppen i år og faller mot 2019.
AP160922 Ledigheten målt av SSB ligger mye høyere enn ledigheten registrert ved Nav-kontorene.
AP160922 Den registrerte ledigheten blir stabil på 3 prosent i år og neste år, før den synker med rundt 5000 til 2019.
AP160922 Den registeret ledigheten vil blir markert lavere enn banken spådde før sommeren.
AP160922 Ledigheten målt av SSB ligger mye høyere enn ledigheten registrert ved Nav-kontorene.
AP160922 Ledigheten faller mot 2019 ¶
AP160922 Spår fall i ledigheten
AP160922 Onsdag meldte SSB at ledigheten i juli var 5 prosent.
AP160922 Meglerhuset DNB Markets skrev i en kommentar før rente møtet at Norges Bank legger mer vekt på den registrerte ledigheten ved Nav-kontorene.
AP160922 I sine nye prognoser spår Norges Bank at ledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås ( SSB ) metode vil synke fra 4,7 prosent i år til 4,1 prosent som et gjennomsnitt for 2019.
AP160922 I juni var ledigheten 4,8 prosent.
AP160922 Det er den høyeste ledigheten siden våren 1996.
AP160922 De ligger derfor vanligvis høyere enn den registrerte ledigheten .
AP160921 Sammenlignet med Norges Banks prognoser fra juni var den registrerte ledigheten i august lavere, prisveksten var høyere og veksten i boligprisene var høyere.
AP160921 Onsdag formiddag meldte Statistisk sentralbyrå ( SSB ) at ledigheten i juli var 5 prosent.
AP160921 Men økonomer som følger tall og tale i norsk økonomi tror ikke den høyeste ledigheten på 20 år er nok til at det blir rentekutt.
AP160921 Meglerhuset DNB Markets skriver i en kommentar at Norges Bank legger mer vekt på den registrerte ledigheten ved Nav-kontorene.
AP160921 I juni var ledigheten 4,8 prosent.
AP160921 Det er den høyeste ledigheten siden våren 1996.
AP160921 De ligger derfor vanligvis høyere enn den registrerte ledigheten .
AP160915 Vi tror at ledigheten kan ha nådd toppen nå og at den vil falle fremover, men ikke veldig mye.
AP160915 Ledigheten synker fra en topp på 4,7 prosent i år til 4,3 prosent i 2019.
AP160915 Ledigheten har nådd toppen, mener SSB ¶
AP160910 Olsens oppdrag er å holde ledigheten lav og veksten stabil, gitt at målet om 2,5 prosent årlig prisvekst er i sikte.
AP160910 Olsens oppdrag er å holde ledigheten lav og veksten stabil, gitt at målet om 2,5 prosent årlig prisvekst er i sikte.
AP160906 Toppen nådd for ledigheten
AP160906 I USA er ledigheten halvert, fra 10 prosent til under 5 prosent.
AP160830 - Vestlandet har møtt den tøffeste hverdagen etter oljeprisfallet, her har ledigheten vokst, og det er viktig å lytte til hvordan hverdagen oppleves i bedriftene her, sier han.
AP160830 - Vestlandet har møtt den tøffeste hverdagen etter oljeprisfallet, her har ledigheten vokst, og det er viktig å lytte til hvordan hverdagen oppleves i bedriftene her, sier han.
AP160830 Selv om sentrale aktører spår en litt lavere ledighet i 2017 enn i år, vil ledigheten også neste år være høy.
AP160830 Dermed blir lett politisk dragkamp omkring doseringen av arbeidsmarkedstiltak og hvor målrettede de er mot de områdene der ledigheten er størst, sør og vest i landet.
AP160731 Hollande har også sagt at han ikke vil stille til gjenvalg om ikke ledigheten går ned, og den steg i juni.
AP160723 - Ledigheten blant unge forblir høy i mange land.
AP160628 For ett år siden var ledigheten i Wales 6,4 prosent, i februar-april i år 4,8 prosent.
AP160623 Norges Bank spår at den registrerte ledigheten stiger neste år, før den i 2019 nesten er tilbake på nivået den var på i fjor.
AP160623 Norges Bank ser også på ledigheten og farten i økonomien når styringsrenten blir satt.
AP160623 Ledigheten omtrent stabil ¶
AP160616 I mange land er prisveksten svært lav, veksten lav og ledigheten høy.
AP160609 Også økningen i ledigheten kommer til å flate ut, antydes det.
AP160530 Ap var med på skatteforliket, men samtidig viste en Ap-betalt rapport fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) nylig at skattelettelser er en dyr og ineffektiv måte å få ned ledigheten på.
AP160520 Skattelettelser er en dyr og ineffektiv måte å få ned ledigheten på, viser en SSB-rapport bestilt av Arbeiderpartiet.
AP160514 ledigheten har på kort tid økt fra vel 6 prosent til over 10 prosent.
AP160511 flere tiltak mot ledigheten . 7.
AP160511 Neste år forventes ledigheten å falle til 4,6 prosent.
AP160511 Byrået anslo allerede i mars at ledigheten ville nå toppen i løpet av året med et årsgjennomsnitt på 4,7 prosent.
AP160511 - Vi må være forberedt på videre økning i ledigheten fremover.
AP160511 I mange fylker er ledigheten stabil og enkelte steder går den også ned.
AP160511 I mange fylker er ledigheten stabil eller går ned.
AP160511 Ledigheten slik NAV registrerer den anslås til 3,3 prosent.
AP160509 Tegnene til at ledigheten skulle spre seg fra oljefylkene til andre deler av landet uteblir.
AP160509 Men økningen i ledigheten ser ut til å dabbe av snarere enn å tilta.
AP160501 Ledigheten stiger i vest og i sør, mens ting går godt i nord og i innlandet.
AP160420 Samtidig som ledigheten går opp i oljebransjen, er behovet for ingeniører stort i flere andre næringer.
AP160420 - Bakgrunnen er den økte ledigheten blant ingeniører.
DB160409 Men det er fortsatt lenge til neste valg, og både ledigheten og konfliktnivået øker.
DB160409 Hun sa at regjeringens økonomiske politikk virker kraftig for å bekjempe ledigheten , til stor provokasjon for opposisjonen, men til overbevisning for sine egne.
AP160402 Omstillingen tar tid og vi må regne med at ledigheten kommer til å bli liggende på et høyere nivå enn tidligere.
AP160330 De forrige tallene som viste litt nedgang i ledigheten , fremstår nå som noe misvisende for den underliggende utviklingen, sier han.
AP160330 | Ledigheten øker mer enn ventet ¶
AP160322 Ap-lederen savner flere grep fra Regjeringen for å bøte på den høyeste ledigheten på 20 år, og gjentar kritikken om at bare en tredjedel av Regjeringens krisepakke gikk direkte til Sørvestlandet.
AP160322 - Det ene er at Regjeringens egne eksperter har påvist at disse kuttene ikke i nevneverdig grad stimulerer norsk økonomi eller ledigheten .
DA160318 I Oppland og Troms for eksempel, er ledigheten bare 2,2 prosent.
AP160315 Når den økte tilgangen til midlertidige ansettelser kombineres med den politisk skapte høye ledigheten , er det dem med lavest lønninger som vil rammes nok en gang.
AP160310 SSB tror dermed ledigheten når toppen i løpet av året, og vil falle tilbake mot 4 prosent.
AP160310 Ledigheten er nå på 10,3 prosent i euroområdet.
AP160307 Å skape flere arbeidsplasser og hindre vekst i ledigheten er det aller viktigste med dette budsjettet, sier Jensen på NTBs spørsmål om det er rom for ytterligere skattelettelser neste år.
AP160301 Lønnsoppgjøret kan påvirke ledigheten : ¶
AP160301 Fylkene der ledigheten faller : ¶
AP160229 Ledigheten går opp og veksten på sokkelen går ned.
AP160227 De siste tallene, som er en måling fra desember, viste en nedgang i ledigheten på 0,1 prosent i forhold til forrige måling.
AP160227 Ledigheten øker mest blant ingeniører/IKT-fag, men nivået er fortsatt under snittet.
AP160227 Ledigheten øker mest - og er nå også høyest - i Rogaland.
AP160227 Ledigheten faller på Østlandet, i Nordland og Nord-Trøndelag.
AP160227 Ledigheten er høyest i industrien, bygg/anlegg, og reiseliv/transport, lavest innenfor utdanning.
AP160226 På ett år har ledigheten blant ingeniører og i informasjons- og kommunikasjonstekonologifag ( IKT ) økt med 58 prosent, mens ledigheten i industrien har økt med 28 prosent.
AP160226 På ett år har ledigheten i Rogaland økt med 67 prosent og i Hordaland med 35 prosent.
AP160226 På ett år har ledigheten blant ingeniører og i informasjons- og kommunikasjonstekonologifag ( IKT ) økt med 58 prosent, mens ledigheten i industrien har økt med 28 prosent.
AP160226 Knappen under grafikken lar deg reise bakover i tid for å se hvordan ledigheten har utviklet seg i fylkene de siste ti årene.
AP160226 Ingeniørledigheten har vært under 1 prosent tidligere år, og er fortsatt lavere enn den generelle ledigheten i Norge.
AP160226 I februar i fjor var ledigheten i denne gruppen på 1,8 prosent.
AP160226 Blant yrkesgruppene er ledigheten høyest i bygg og anlegg med 6,6 prosent og i industrien med 5,8 prosent.
AP160226 Ledigheten øker mest i oljefylkene.
AP160224 Det er store kjønnsforskjeller : Ved utgangen av desember hadde ledigheten økt 20 prosent for menn, og bare 3 prosent for kvinner.
AP160224 Den gjennomsnittlige varigheten på ledigheten har økt fra 28,2 til 30,5 uker siste år.
AP160224 Da Stortinget gjorde endringer i statsbudsjettet før jul, sto regjeringen fast på at tiltakspakken skulle ha en « tydelig profil rettet mot områdene som opplever størst vekst i ledigheten på Sør - og Vestlandet ».
AP160220 Mens ledigheten blant hvite er på 5 prosent, er den 40 prosent blant den svarte delen av befolkningen.
AP160220 Blant ungdommen er ledigheten i snitt 40-50 prosent, og økende. - 95 prosent av kraftverkene er bygget av lokale ansatte, og de fleste av dem var arbeidsledige.
AP160219 Renten blir ikke lenger brukt til å holde fast valutakurs og kan heller brukes til å bekjempe ledigheten .
DA160218 Det er likevel litt lavere enn i januar, da ledigheten var på 4,9 prosent og bruttoledigheten på 5,5 prosent.
DA160218 Det er likevel litt lavere enn i januar, da ledigheten var på 4,9 prosent og bruttoledigheten på 5,5 prosent.
AP160216 I en tid hvor ledigheten i Norge skyter i været med rekordfart, bruker NAV 99,85% av tiltaksmidlene på å lære folk å søke jobb - samt å holde dem i aktivitet i et eller annet mer eller mindre matnyttig tiltak.
AP160216 I en tid hvor ledigheten i Norge skyter i været med rekordfart, bruker NAV 99,85% av tiltaksmidlene på å lære folk å søke jobb - samt å holde dem i aktivitet i et eller annet mer eller mindre matnyttig tiltak, skriver innleggsforfatteren.
AP160210 Ledigheten har steget kraftig, og omstillingene i næringslivet er større enn på lenge.
AP160125 I januar var ledigheten høyere.
AP160125 - Det foreligger ulike anslag for ledigheten .
AP160121 Oppi alt dette neglisjeres økonomien, noe som sender ledigheten til rekordnivåer.
AP160113 Veksten blir svakere og ledigheten i 2018 mye høyere enn det Norges Bank spår, er budskapet fra økonomene Norges største bank.
AP160113 Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets spår at ledigheten vil stige hvert år til 2019.
AP160113 I nye prognoser meglerhuset DNB Markets la frem onsdag formiddag stiger ledigheten fra 4,6 prosent i oktober i fjor til 5,7 prosent som et gjennomsnitt for 2019.
AP160113 I disse tallene er ledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås metode.
AP160113 Dette er meget høyt etter norske forhold og den høyeste ledigheten siden bankkrisen tidlig på 1990-tallet ¶
AP160113 DNBs prognoser betyr : ¶ Ledigheten stiger fra 129.000 i oktober i fjor til 158.000 i 2019.
AP160113 " Dørum tror på den " brå " tilpasningen, og overfører dermed sin spådom fra finanskrisen til årene 2016-2019 : Ledigheten blir vesentlig høyere enn det de offentlige prognosemakerne anslår.
AP160113 Utslagene på ledigheten kan komme senere, men at bare 35 - 40 prosent av kuttene viser seg i ledigheten , kan også tyde på at mange får seg ny jobb. 3.
AP160113 Utslagene på ledigheten kan komme senere, men at bare 35 - 40 prosent av kuttene viser seg i ledigheten, kan også tyde på at mange får seg ny jobb. 3.
AP160111 Produksjonsveksten blir svak og ledigheten vil øke fra dagens nivå.
AP160111 Olsen slipper å utfordre Stortinget ved å fremstå som ufølsom økonom som bruker renten til å nå prismålet mens ledigheten bare stiger.
AP160111 Likevel viser Norges Bank krystallkule at den registrerte ledigheten bare vil synke litt fra toppen i år og frem til 2018.
AP160108 Signe Dons ¶ Ledigheten måles på to måter : Statistisk sentralbyrå-metoden ( SSB ) og antall registrerte hos Nav.
AP160108 Norges Bank spår over årene 2014 - 2018 at neste år vil bli året med ¶ den laveste veksten for Fastlands-Norge ¶ den laveste forbruksveksten ¶ den høyeste ledigheten ¶ og den høyeste prisveksten Les om Finandepartementets optimistiske prognosene : ¶
AP160108 Både SSB og Norges Bank spår at ledigheten når toppen i år, og at den som gjennomsnitt for 2016 blir liggende omtrent på nivået for oktober 2015.
AP160108 Ledigheten stiger ¶
AP160105 I stedet for å benytte muligheten til å sette dagsorden og fremme en egen troverdig plan for å få ledigheten ned, velger landets sosialistiske venstreparti å sette sin lit til den blåeste regjeringen vi har hatt på ganske mange tiår, skriver Andreas Halse.
AP160105 I stedet for å benytte muligheten til å sette dagsorden og fremme en egen troverdig plan for å få ledigheten ned, velger altså landets sosialistiske venstreparti å sette sin lit til den blåeste regjeringen vi har hatt på ganske mange tiår.
AP160102 Ekspertene mener den lave oljeprisen og økende ledigheten får folk til å spare mer, og avlyser kjøpefesten for 2016.
AP160102 Likevel er det uunngåelig at ledigheten stiger.
AP160101 Ledigheten har økt med 108 prosent siste år.