AP171122 De som seriøst planlegger å gjøre suksess i det kinesiske marked, kan lære en lekse av denne saken og forstå at de må etterleve kinesiske regler, skriver lederskribenten .
AP171110 « Det var ikke før etter valgseieren hans at Kinas befolkning forsto at de var blitt lurt av amerikanske medier », skriver lederskribenten .
DB170904 I avisas hovedleder samme dag skriver lederskribenten at det er vanskelig å lage faktasjekker.
AP170803 Lederskribenten er oppmuntret av at byens borgere ikke resignerer, men reagerer med raseri mot blodbadet.
NL170526 Nordlysredaksjonen har uten tvil gode analytiske hoder og skribenter, men jeg stiller likevel spørsmål ved hvor grundig lederskribenten har lest og analysert øk.rapp I/17 før fredagens lederartikkel ble produsert.
BT170327 Istedenfor å forsøke å forstå hva KrF faktisk tenker om planen, med våre merknader og alternative forslag, velger lederskribenten å kneble den åpne debatten ved å latterliggjøre KrF.
BT170327 BT har selvsagt full anledning til å kritisere KrFs standpunkt i denne saken, men det blir noe påtatt når lederskribenten skyver sin egen liberalitet foran seg i et forsøk på å belære KrF om liberale verdier og toleranse.
DB170215 Lederskribenten har tydeligvis glemt at det var naboene som risikerte livet for å redde flyktende ungdommer fra Utøya, og i den redningsaksjonen pådro seg varige traumer.
BT170110 FOTO : Scanpix ¶ Lederskribenten i BT hevder 6. januar at å svekke humaniora ikke vil styrke Norges innovasjonsevne.