VG171108 - Jeg like å se på USA som en ledernasjon i verden.
AP170611 Qatar følte også at de hadde Vestens støtte til å være en ledernasjon og nøkkel til et mer moderne og liberalt Midtøsten.
DB170607 Valget av Donald Trump til president i USA, har dertil skapt bekymring i Europa for at Washington skal gå i isolasjonistisk retning og ikke lenger fylle rollen som ledernasjon i NATO med ansvar for å sikre en stabil maktbalanse i Europa.
VG170214 200 norske soldater skal i år deployeres til Litauen, hvor Tyskland er ledernasjon for en av de nye fremskutte kampgruppene som NATO har utplassert i fire land som grenser mot Russland.