DB170107 Han står blant annet bak prosjektet « Åpent Hus » som er et lavtersketilbud på aktivitetssida i Sortland.
DB170107 Han står blant annet bak prosjektet « Åpent Hus » som er et lavtersketilbud på aktivitetssida i Sortland.