DA170931 Bare i underkant av hver tiende mener lavt energiforbruk er viktigst.
DB170906 Vi har mye ball mot Israel, men for lavt tempo og har ikke den samme gjennombruddshissigheten som vi hadde for tre måneder siden, analyserer Heerenveen-talentet etter 0-0 hjemme mot Israel.
DB170906 Så selv om du ikke har toppkarakterer, vil et vitnemål med lavt fravær vise arbeidsgiver at du likevel har det som trengs for bedriften.
DB170906 Siden har politikerne ligget lavt for å unngå å skremme massene.
DB170906 Men de mindre sosiale, som gjerne da er mer opptatt av de sidene ved verden som ikke er sosiale - typiske eksempler er teknologi, analyse, mekanisk arbeid - skårer gjerne lavt .
DB170906 Det kan være svært stort forskjell mellom de som skårer høyt og de som skårer lavt på medmenneskelighet.
DB170906 Det kan for eksempel bety at de som skårer lavt på omgjengelighet kan bli sett på som analytiske eller kritiske, siden de foretrekker å se på hver detalj atskilt og uavhengig.
DB170906 Det er heller ikke slik at de som skårer lavt på omgjengelighet nødvendigvis er lite empatiske.
DB170906 De som skårer lavt , vil lettere kunne vurdere rasjonelt om det er nødvendig å ta hensyn, enn de som skårer høyt.
DB170906 De som skårer lavt , motiveres av å jobbe med ting som er verdinøytralt hva angår moral og religion - maskiner, formler, prosesser.
DB170906 De skårer typisk lavt på denne faktoren.
AP170906 I øyekroken så han noen rare streker i fjellet da solen sto lavt : Oppdaget sensasjonelt helleristningsfelt i lunsjpausen ¶
AA170906 Stormflo er en kombinasjon av vinden og et meget lavt lufttrykk som bidrar til økt havnivå.
SA170905 I Bergen har det vært lavt antall boliger og derfor en prisoppgang på 0,5 prosent, ifølge Ulvness.
DN170905 I tillegg er det inngått lange leiekontrakter med et relativt lavt leienivå, så nedsiden bør her være veldig lav, sier Ringnes.
DB170905 Israel lå veldig lavt og kompakt i 1. omgang.
DB170905 Likevel er det overraskende at Frp ligger såpass lavt .
BT170905 I Bergen har det vært lavt antall boliger og derfor en prisoppgang på 0,5 prosent, ifølge Ulvness.
AP170905 HØYT OG LAVT : Hallingdal Familiepark har flere aktiviteter for små og store.
AP170905 Hva parken består av : Klatreparken Høyt og Lavt og 4H besøksgård, innendørs- og utendørs lekepark og spa.
AP170905 I Bergen har det vært lavt antall boliger og derfor en prisoppgang på 0,5 prosent, ifølge Ulvness.
VG170904 Men det startet på verst tenkelig vis for England og Marcus Rashford, som både var høyt og lavt den første timen.
VG170904 - Det var en god gammeldags norsk gevinst borte den gang, hvor vi lå lavt og tett bakover, tok kontringene og var gode på dødballer.
VG170904 De fleste legger seg lavt i 5-3-2, og det handler om å ikke tape mot Palermo.
VG170904 Samtidig legger ikke Halvorsen skjul på at det er grunn til bekymring dersom seertallene for « Nytt på nytt » blir liggende så lavt .
VG170904 - Et overraskende lavt seertall for « Nytt på nytt ».
VG170904 - Dette er for lavt , og det er ikke det tallet vi skal se fremover, sier NRKs underholdningssjef Charlo Halvorsen til VG.
SA170904 Å avslutte angrep betyr at motstander må starte sitt angrep lavt , og at vi rekker å komme på plass.
SA170904 Mats Møller Dæhli - 2 : Ble spilt så lavt at han mer eller mindre ble back.
NL170904 Avdelingene er full av fagpersonell og spesialister som har et lavt fokus på skyteutdannelse i tjenesteperiodene, som ikke har tilgang på våpen utenom tjeneste, eller som er satt opp med våpen som er urelevant for egen skytetrening.
FV170904 Å avslutte angrep betyr at motstander må starte sitt angrep lavt , og at vi rekker å komme på plass.
FV170904 Mats Møller Dæhli - 2 : Ble spilt så lavt at han mer eller mindre ble back.
DB170904 I utgangspunktet tilsier resultatene ( slik man også vinkler på ) at folk er svært skeptiske til flyktning-innvandring, når flertallet ønsker uendret eller lavere nivå selv når de fortelles at nivået allerede er svært lavt .
DB170904 I Norge kan vi vær stolte av å ligge lavt på statistikken i Europa i forhold til rusbruk blant ungdom.
DA170904 Arbeiderpartiet har scoret lavt på en rekke meningsmålinger den siste tiden.
BT170904 Å avslutte angrep betyr at motstander må starte sitt angrep lavt , og at vi rekker å komme på plass.
BT170904 Mats Møller Dæhli - 2 : Ble spilt så lavt at han mer eller mindre ble back.
AP170904 Å avslutte angrep betyr at motstander må starte sitt angrep lavt , og at vi rekker å komme på plass.
AP170904 Mats Møller Dæhli - 2 : Ble spilt så lavt at han mer eller mindre ble back.
DB170903 Den lille gutten med lavt tyngdepunkt og en blendende teknikk.
DB170903 « Hvor lavt har president Obama sunket for å avlytte telefonene mine under den hellige valgprosessen.
DA170903 Jeg ville ha både to spisser og to 10-ere i Mesut Özil og Thomas Müller, fordi jeg visste at Tsjekkia ville legge seg lavt og satse på kontringer.
AA170903 Etter det svært gode kommunevalget i 2015 har Miljøpartiet ligget lavt på målingene, godt nede på totallet.
DN170902 Banken skal kjøpe og oppbevare såkalt lavt anriket uran med hensikt å demme opp for andre aktørers vilje og mulighet til å utvikle en egen beholdning som senere kan brukes i atomvåpen.
AP170902 - Hvor lavt har ikke president Obama sunket, når han avlyttet mine telefoner under den veldig hellige valgprosessen.
AP170902 Politiet må avfinne seg med å være femte hjul på vognen, på kronisk etterskudd i et hendelsesforløp de har for lavt innsiktsnivå til å overskue rekkevidden og konsekvensene av.
VG170901 Og akkurat like kategorisk som 22-åringen er om at taket er lavt , er generalsekretær Pål Bjerketvedt om at det er høyt, eller i alle fall mer enn høyt nok til at forbundet ikke kjenner seg igjen i kritikken.
VG170901 Vi greide ikke å beskytte bakrom, og så hadde vi altfor lavt tempo i ball, særlig i andreomgang, svarer Tjærnås.
VG170901 * CO2-utslippet for august-bilsalget er historisk lavt : 82 gram, godt under det politiske målet om 85 gram CO2 i snitt fra nybilsalget i 2020.
DN170901 Vi har litt lavt vanntrykk, men har minimale skader i forhold til andre som har mistet hjemmene sine, sier hun.
DA170901 Martin Ødegaard traff stolpen med et lavt skudd fra distanse etter 23 minutter, mens Julian Ryerson skjøt like over via et Kosovo-bein fem minutter etter.
AP170901 Disse tallene viser også fallende ledige det siste året, men ikke så jevnt og på så lavt ledighetsnivå som hos Nav.
VG170831 Dette er hverken effektivt eller morsomt å se på, og når balltempoet ofte er lavt gjør ikke det saken noe bedre.
DB170831 Det synes Jensen er for lavt .
DB170831 - MDGs forslag om et så lavt rentetak er problematisk på flere måter.
DB170831 Et godt fungerende og sikkert transportsystem uten køer og uten forsinkelser gir god trafikksikkerhet, god effektivitet, god samfunnsøkonomi, lavt energiforbruk og lave utslipp av forurensende avgasser og klimagasser, altså et samfunn som fungerer bedre.
DA170831 For eksempel i Rygge kommune er det jo lavt tilskudd til barnehagene, og da ser vi nå at tre av barnehagene er solgt til Læringsverkstedet bare det siste året.
DA170831 Frp-velgerne har en høyere andel lavt utdannede enn andre partier. 7 prosent oppgir at de bare har folkeskoleutdanning, og 45 prosent har ikke utdanning utover videregående skole.
AP170831 Likevel er det forholdsvis lavt med tanke på det voldsomme omfanget av orkanen.
VG170830 Houston er en i en helt spesiell situasjon, byen ligger i et flomutsatt område og ligger veldig lavt , til tross for at den ligger trukket litt inn på land.
VG170830 - Vi har en utfordring nå med en velgerlojalitet ned mot bare 50 prosent, som er veldig lavt til å være Arbeiderpartiet.
DN170830 Dermed har pundet også sunket nesten like lavt som da sentralbanksjefen og hans kolleger sist høst ikke var « likegyldige » til pundkursen.
DN170830 Dette er et spennende selskap jeg har hatt veldig tro på og som jeg synes at har vært lavt priset lenge, sier Molvær.
DN170830 - At antall varsler holder seg på et lavt nivå forsterker inntrykket vi har av en økende optimisme blant bedriftene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB170830 Det er bedre å starte litt lavt og prestere.
DB170830 - Jeg sier det tallet er for lavt .
DB170830 - Det er for lavt , ja.
DB170830 Jensen scorer derimot lavt på selvbevissthet.
DB170830 Hun synes også erstatningstilbudet er for lavt .
AP170830 En hypotese har vært at utdanning påvirker holdningene fordi lavt utdannede føler seg økonomisk utsatt og i et konkurranseforhold til innvandrere.
AP170830 Noen av de farligste bakteriene som kan finnes i rå melk gir dessuten sykdom ved så lavt antall bakterier at man ikke vil kjenne at noe er « galt » med melken ved å lukte eller smake på den.
AP170830 Det er lavt i forhold til de enorme ødeleggelsene vi ser i Houston-området.
AP170830 Det er blitt vedlikeholdt på et lavt nivå frem til nå, men flere steder er det store problemer med fukt, mugg, sopp og råte.
AP170830 - At antall varsler holder seg på et lavt nivå, forsterker inntrykket vi har av økende optimisme blant bedriftene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AA170830 - At antall varsler holder seg på et lavt nivå forsterker inntrykket vi har av en økende optimisme blant bedriftene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB170829 Eksperten forteller videre at det tok litt tid før de reagerte, og at det dermed var et lite håp om at FN-sanksjonene og Kinas advarsel hadde gjort inntrykk, og ville føre til at Nord-Korea valgte å ligge lavt .
DA170829 - For oss ville etterhåndsstøtte utgjort rundt 3,5 millioner kroner og hatt stor betydning, sier Maimouni, som påpeker at « Fluefangeren » er laget på et svært lavt budsjett. 4,5 millioner kroner kostet det å lage filmen, som har fått 625.000 i produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt gjennom konsulentordningen.
VG170828 Mulige konsekvenser av for lavt inntak av energi i denne utviklingsfasen er mange ; stans i vekst og utvikling, økt risiko for osteoporose, depresjon, angst og spiseforstyrrelser.
DB170828 De har spilt med et ganske lavt forsvarsspill, nå står de litt høyere etter at de fikk inn en brasilianer på midtbanen.
AP170828 For eksempel : Hva om nedgangen på 40 prosent skyldes lavere fravær blant elever som hadde lavt fravær i utgangspunktet ?
DB170827 Men han slår lavt .
DB170827 Mayweather får tilsnakk for å gå lavt med hodet.
DA170827 Balltempoet ble for lavt og overraskelsene for få.
VG170826 Kan vi holde innvandringen like lavt som nå, blir den bærekraftig, sier Ulf Leirstein i Frp.
VG170826 I dag ligger nemlig Østfold lavt på flere levekårsstatistikker.
VG170825 Stoltenberg sa dessuten etter møtet i det såkalte NATO- Russlandrådet i juli at han fryktet at tallet som Russland har gitt på deltagende soldater, er kunstig lavt .
VG170825 President Donald Trump har et negativt omdømme når det gjelder arbeidsplasser og scorer lavt når det gjelder håndtering av rasemessige saker, sier Tim Malloy, assisterende direktør ved Quinnipiac University som har gjennomført studien.
DB170825 ( Dagbladet ) : En familie fra Fargo i Nord-Dakota har de siste dagene søkt høyt og lavt etter 22 år gamle Savanna Greywind som på mystisk vis forsvant fra et leilighetskompleks om ettermiddagen forrige lørdag. 22-åringen, som var gravid i åttende måned, skal ha forlatt familiens leilighet for å hjelpe en nabo som sydde kjole og trengte en modell.
DB170825 Uten de frivillige på stedet ville det vært umulig under de rådende værforholdene med lavt skydekke og regn, tvitret politiet.
DB170825 Riktignok kommer fallet fra et veldig høyt nivå, men man begynner nå å nærme seg et lavt nivå på nyboligsalget.
FV170824 Der begynner første bud lavt .
DN170824 - Dette fører totalproduksjonen for 2017 ned på et historisk lavt nivå for gruppen.
DB170824 Blir du liggende lavt for lenge, tror jeg ikke det går to kamper uten at Ajax scorer.
AA170824 Når kostnaden økonomisk og sosialt ved et tiltak er så lavt - ingen med lovlydig ærend på Torget vil bli hindret, er det etter min mening bare dumt å ikke velge et slikt tiltak.
SA170823 Da endte RBK med å bli liggende fryktelig lavt i banen, og tapte til slutt fortjent for skottene.
SA170823 - Det er veldig viktig at vi ikke står så lavt som vi gjorde mot Celtic, for Ajax har spillere som er bedre til å løse det.
DA170823 Mikroplast spises av dyr lavt i næringskjeden og havner til slutt på våre middagstallerkener.
AP170823 Da endte RBK med å bli liggende fryktelig lavt i banen, og tapte til slutt fortjent for skottene.
AP170823 - Det er veldig viktig at vi ikke står så lavt som vi gjorde mot Celtic, for Ajax har spillere som er bedre til å løse det.
VG170822 Nordtveit var høyt og lavt i forrige ukes oppgjør mot Liverpool : Kom inn, scoret selvmål og hadde målgivende pasning i 1-2-tapet hjemme for den engelske klubben.
VG170822 LOs medlemmer og tillitsvalgte, som er selve grunnfjellet i Ap, har et lavt engasjement for Støre og hans regjeringsprosjekt.
VG170822 Ap innrømmer : - Vi ligger for lavt
VG170822 - Vi ligger for lavt .
VG170822 IKKE BEKYMRET : Listhaug er glad for at hun har fått lavt terningkast av Noas.
SA170822 Der begynner første bud lavt .
SA170822 Han holder seg lavt , er kjapp, og med en gang det ble rom mellom ham og Berge, fikk han armene sine under veteranen fra Oslo bryteklubb.
DA170822 Og med « Flukt forover » i Kunstnerforbundet snur hun våre forventninger på hodet ved å ta i bruk lavt verdsatte materialer - kokostråder, tyll og gråstein - og puste liv i dem gjennom en basisk bruk av den vevteknikken som ligger til grunn for en av verdens største industrier.
BT170822 Der begynner første bud lavt .
AP170822 Mengdene som er påvist er små, så hvis man for eksempel har spist egg på utenlandsferie i sommer, er inntaket for lavt til å utgjøre en helserisiko ved et normalt kosthold. 16 dressinger ¶
AP170822 Der begynner første bud lavt .
AP170822 Han holder seg lavt , er kjapp, og med en gang det ble rom mellom ham og Berge, fikk han armene sine under veteranen fra Oslo bryteklubb.
AA170822 Mengdene som er påvist er små, så hvis man for eksempel har spist egg på utenlandsferie i sommer, er inntaket for lavt til å utgjøre en helserisiko ved et normalt kosthold.
VG170821 Da ligger vi lavt og kontrer.
VG170821 - Jeg synes han la listen for lavt for frispark.
DB170821 Høy oppslutning om fagforeningene gir de ansatte verdifull makt over egen arbeidsplass, og sørger for en sunn maktbalanse, som bidrar til lavt konfliktnivå og mer effektive omstillinger.
DA170821 Uføre har generelt sett et lavt utdanningsnivå.
DA170821 Det at det deretter verdisettes så lavt som det gjør ( se på lønnsgapet ) sier noe om hvordan vi vurderer kvinner i forhold til menn i samfunnet vårt.
VG170820 White Hart Lane er litt trang, og slik er det mer effektivt for motstanderne å legge seg lavt , sa han i oktober 2014.
VG170820 Ifølge The Guardian foretrekker argentineren en større bane, som Wembley, ettersom det gjør arbeidet med å bryte opp motstanderlag som legger seg lavt lettere.
SA170819 Den 24-årige spanjolen fikk ballen fra Saido Berahino, og alene med keeper Petr Cech satte han ballen lavt i lengste hjørne.
FV170819 Den 24-årige spanjolen fikk ballen fra Saido Berahino, og alene med keeper Petr Cech satte han ballen lavt i lengste hjørne.
DB170819 Utdannelsesnivået er lavt , og det er stor frustrasjon over manglende økonomiske muligheter.
BT170819 Den 24-årige spanjolen fikk ballen fra Saido Berahino, og alene med keeper Petr Cech satte han ballen lavt i lengste hjørne.
AP170819 Den 24-årige spanjolen fikk ballen fra Saido Berahino, og alene med keeper Petr Cech satte han ballen lavt i lengste hjørne.
VG170817 I perioder må vi ligge lavt , men vi jobber knallhardt og tør i perioder å spille og utfordre Ajax.
DN170817 Den skal nå tåle temperaturer så lavt som 30 minusgrader.
DB170817 Hun påpeker at nordmenn flest spiser for lite fisk, har et for lavt inntak av sunnt flerumettet fett og også ligger lavt i vitamin D-inntak.
DB170817 Hun påpeker at nordmenn flest spiser for lite fisk, har et for lavt inntak av sunnt flerumettet fett og også ligger lavt i vitamin D-inntak.
DB170817 I etterkrigstida lagde man utdanningsløp og fagbrevordninger for grupper som i nær sagt alle andre land er ufaglærte og lavt betalte.
AP170817 Han var høyt, lavt og bredt blant mennesker, mulige velgere og havets delikatesser.
SA170816 Annonsene inviterer til å bli med på konkurranser og oppgi sin bankkortinformasjon, mot at man kan motta tilbud til et svært lavt prisnivå.
SA170816 Da er det nok heller tvilsomt at brasilianeren holder hodet lavt .
DN170816 - Dagens rentenivå er unormalt lavt og de kan kun gå en vei, og når de gjør det så vil det skjer raskt, sa Greenspan til CNBC.
AP170816 Annonsene inviterer til å bli med på konkurranser og oppgi sin bankkortinformasjon, mot at man kan motta tilbud til et svært lavt prisnivå.
AP170816 Da er det nok heller tvilsomt at brasilianeren holder hodet lavt .
AA170816 Partiet mener at 8,1 milliarder kroner ekstra fortsatt er for lavt til å dekke forsvarets behov.
DB170815 - Totalt sett er det et lavt antall krefttilfeller, men vi snakker om en svært spesifikk del av kroppen.
DB170815 - Dette er altfor lavt for Arbeiderpartiet, og skal vi få skiftet ut Høyre og Frp så må vi gjøre det betydelig bedre enn dette, sier Trond Giske om målingen på 27,1 prosent oppslutning.
AA170815 Kroppslig ro er en god hvilepuls, lite muskelspenninger, lavt nivå av stresshormoner i blodet og en rolig rytmisk pust ( nervesystemet ).
VG170814 Dangstorp tror « Vilde » kom seg tilbake fastlandet da vannet sto lavt for noen uker siden.
DB170814 Vi har fått vite lite om henne, men det som står, er nokså viktig : Hun var bokseriens svar på Wallis Simpson, ettersom Duncan Targaryen sa fra seg tronen for å få lov til å gifte seg med henne ( Oldstones var en ruin, og Jenny var trolig for lavt på strå til å bli regnet som passende dronningemne ).
DB170814 Vi har fått vite lite om henne, men det som står, er nokså viktig : Hun var bokseriens svar på Wallis Simpson, ettersom Duncan Targaryen sa fra seg tronen for å få lov til å gifte seg med henne ( Oldstones var en ruin, og Jenny var trolig for lavt på strå til å bli regnet som passende dronningemne ).
DA170814 Deretter holdt den seg på et lavt nivå før den begynte å stige igjen tidlig på 1980-tallet.
DA170814 Deretter holdt den seg på et lavt nivå før den begynte å stige igjen tidlig på 1980-tallet.
AP170814 Prisveksten i perioden 1993-2000 startet fra et håpløst lavt nivå, langt under byggekostnadene for nye boliger.
SA170813 Jonathan Parr ble spilt fri på venstrekanten og slo et hardt og lavt innlegg inn i boksen.
SA170813 Et lavt innlegg fra venstre ble slått ut av Even Barli, men Nicolay Tveten Solberg sto støtt på bakerste stolpe og pirket ballen i nettet.
DN170813 Grunnen er imidlertid at San Francisco scoret lavt på livskvalitet og levekostnader, blant annet fordi byen er så dyr.
DN170813 Bogsnes legger ikke skjul på at det er langt lettere for en liten, privat virksomhet å holde internbyråkratiet på et lavt nivå.
DA170813 Jonathan Parr ble spilt fri på venstrekanten og slo et hardt og lavt innlegg inn i boksen.
AP170813 Jonathan Parr ble spilt fri på venstrekanten og slo et hardt og lavt innlegg inn i boksen.
AP170813 Et lavt innlegg fra venstre ble slått ut av Even Barli, men Nicolay Tveten Solberg sto støtt på bakerste stolpe og pirket ballen i nettet.
AP170813 min : Bojang blir spilt fri på høyrekant og legger den lavt inn i farlig område.
VG170812 Vi møter ofte lag som ligger lavt , jobber hardt og er godt organisert.
DN170812 - Markedsklimaet med lysere vekstutsikter, rekyl i selskapsinntjeningen og et fortsatt lavt rentenivå, er en « gullhår-situasjon » for investorene, mener Lie.
DN170812 - Markedsklimaet med lysere vekstutsikter, rekyl i selskapsinntjeningen og et fortsatt lavt rentenivå, er en « Gullhår-situasjon » for investorene, mener Lie.
DA170812 Derfra sluses vannet ut i den sideliggende elven, 3,3 meter lenger oppe, som tar overskuddsvannet med seg ut i havet, når tidevannet er lavt .
DA170812 Daniel Kvammen : Høyt og lavt med kaptein Kvammen ¶
AP170812 Voldelig konflikt på lavt nivå ¶
AP170812 Noen av de sentrale politikerne i Høyre som uttrykker bekymring over at Venstre ligger så lavt , gir også uttrykk for at de frykter taktisk stemmegivning ved valget : at H-velgere kan komme til å stemme Venstre i håp om å berge Regjeringen.
AP170812 Flere ga uttrykk for dyp bekymring over at Venstre har ligget permanent lavt og under sperregrensen på mange målinger.
AA170812 Et Sea King-redningshelikopter bisto i leteaksjonen, men lavt skydekke og regnbyger gjorde letingen krevende.
VG170811 Det kunne vært en parade av nostalgi og fordums glede, men i stedet er det lenge både lavt volum og tempo.
SA170811 Mot slutten av kampen la Sogndal seg lavt , halte ut tiden og så ut til å ville forsvare poenget de hadde i lomma.
SA170811 Her er laget ved klatreparken Høyt & Lavt .
FV170811 Her er laget ved klatreparken Høyt & Lavt .
DB170811 - De har ligget lavt lenge sammenliknet med i vinter og fjor høst, og har hatt en dalende oppslutning i løpet av våren som ser ut til å fortsette inn i valgkampen, sier fagsjef i Respons, Thore Gaard Olaussen, til Aftenposten.
DB170811 - Vi jobber for å se om det er mulig å løse ting på en bedre måte, men avgiftsnivået er moderat til lavt i Norge.
DB170811 | Selger boligtomt med kjempegevinst ¶ ¶ LAVT DEBATTNIVÅ : På vei inn til 50 årsmarkeringen for LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i Folkets Hus svarte statsminister Erna Solberg på spørsmål om innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs ordbruk.
DB170811 Vi har jo etter hvert blitt godt vante med innvandring- og integreringsministerens kontroversielle utspill, men dette var kanskje så lavt det går an å synke.
DA170811 | Høyt og lavt med kaptein Kvammen ¶
DA170811 Han var høyt og lavt hele tiden, flørtet med jentene på første rad, holdt lange taler mellom låtene, og stresset rundt så man nesten ble sliten bare av å se på.
BT170811 Mot slutten av kampen la Sogndal seg lavt , halte ut tiden og så ut til å ville forsvare poenget de hadde i lomma.
AP170811 Han skulle sørge for at de andre frivillige ikke mistet håpet i gjørme og lavt blodsukker.
AP170811 - De har ligget lavt lenge sammenlignet med i vinter og fjor høst, og har hatt en dalende oppslutning i løpet av våren som ser ut til å fortsette inn i valgkampen, sier fagsjef i Respons, Thore Gaard Olaussen.
AP170811 Svevde høyt og lavt på noe ujevn konsert.
AP170811 Mot slutten av kampen la Sogndal seg lavt , halte ut tiden og så ut til å ville forsvare poenget de hadde i lomma.
AA170811 - 28 er for lavt .
AA170811 - 28 er for lavt .
VG170810 Jeg har vært opptatt av at når min tid er over, når jeg ikke lenger er partileder, så skal jeg ligge lavt .
NL170810 Mange småkommuner har lavt folketall, høy lånegjeld, mangel på fagkompetanse, aldrende befolkning og få jobber i privat sektor.
AP170810 Men der er boliger, sekundærboliger og næringseiendom lavt verdsatt.
AA170810 Nivået på stortinget er tydeligvis så lavt at jeg ikke tror de har satt seg inn i hva dette faktisk innebærer for oss, sier Sp-ordføreren.
VG170809 Det er tidvis tegn til lavt blodsukker i dette musikalske universet.
DN170809 - Rentenivået er fortsatt svært lavt i et historisk perspektiv.
DB170809 Vi vet at når lag legger seg lavt , og alle vil ha ballen, så er vi gode til å sette opp kombinasjoner.
DB170809 Det er lavt skydekke i området, og regnbyger og lavt skydekke.
DB170809 Det er lavt skydekke i området, og regnbyger og lavt skydekke.
AP170809 Folk har lav tro på fremtiden og arbeidsledigheten er høy og utdanningsnivået er lavt .
AP170809 Barn kommer inn på lavt nivå som narkotika- eller våpenkurérer.
VG170808 Det er bedre å legge seg lavt for å kontre.
VG170808 På spørsmål fra ordfører Tuva Moflag i Ski kommune om man i skolegården ved Tårnåsen skole kan komme til å høre lyd av skyting, svarte han at man kan høre det lavt , kun under spesielle typer værforhold.
DN170808 Verdiveksten i bransjen ligger fortsatt på et lavt nivå.
DB170808 Stå i rushen og dirigere bilister med lavt blodsukker fortjener 🙌🙌🙌Handlingens mann her er virkelig løsningsorientert og eksemplarisk. » « Ja, vi er altfor gode og ivrige på å kritisere og klage, oss fleste burde heller ta seg tid til å nevne alle de positive hverdagshelter vi omgir oss med. » « Han er er flott eksempel ALLE bu
VG170807 Det er bedre å legge seg lavt for å kontre.
VG170807 Holtan vil helst ha et lavt skudd, men jeg synes det var greit å løfte den litt, sier Halvorsen til VG.
VG170807 Tallet er lavt sammenlignet med tidligere år.
SA170807 Fiat har hatt et nærmest selvutslettende lavt salg i Norge de senere årene.
SA170807 Huseklepp avslører at han ikke er en kjempefan av dommer Trygve Kjensli, men mener også at Brann delvis kan takke seg selv for at de la seg så lavt i sluttminuttene.
FV170807 Fiat har hatt et nærmest selvutslettende lavt salg i Norge de senere årene.
DN170807 - Det sannsynlige prisintervallet for olje for øyeblikket er mellom midten på 40-dollartallet til lavt på 50-tallet, tilføyer han.
DB170807 Iuel løp det siste heatet i forsøkene, og måtte lavt ned på 56-tallet for å bli blant de fire beste tidene som ikke var topp fire i heatet.
DA170807 | Burchnall synes Adegbenro-budet er for lavt
BT170807 Fiat har hatt et nærmest selvutslettende lavt salg i Norge de senere årene.
BT170807 Huseklepp avslører at han ikke er en kjempefan av dommer Trygve Kjensli, men mener også at Brann delvis kan takke seg selv for at de la seg så lavt i sluttminuttene.
AP170807 Fiat har hatt et nærmest selvutslettende lavt salg i Norge de senere årene.
AP170807 Huseklepp avslører at han ikke er en kjempefan av dommer Trygve Kjensli, men mener også at Brann delvis kan takke seg selv for at de la seg så lavt i sluttminuttene.
AA170807 Tallet er lavt sammenlignet med tidligere år. ( ©NTB ) ¶
VG170806 Hun fyrte av gårde et lurt og lavt skudd i keeperhjørnet, et skudd som Danmarks keeper Stina Lykke Petersen kun ble stående og se på.
VG170806 Dermed var også Sogndal, spilt altfor lavt i sitt 3-4-3-system, i en skikkelig knipe.
VG170806 At staten skal sørge for best mulig rammevilkår for næringslivet, men ellers ligge lavt , er et godt prinsipp som dessverre svekkes i valgkamptider.
SA170806 Med en ledelse på bortebane hvor de kunne ligge lavt og kompakt, og tvinge Åsane til å komme høyere på banen.
SA170806 Aslak Fonn Witry avanserte fremover på høyresiden og la et lavt innlegg inn i det våte kunstgresset med retning Mads Reginiussen.
SA170806 - Vi trives veldig bra med at lag legger seg lavt når vi er på vårt beste.
DB170806 Men det kan ikke gå for lavt heller, så man må treffe på 32 grader.
DA170806 Han klinket ballen lavt i mål.
AP170806 Med en ledelse på bortebane hvor de kunne ligge lavt og kompakt, og tvinge Åsane til å komme høyere på banen.
AP170806 Aslak Fonn Witry avanserte fremover på høyresiden og la et lavt innlegg inn i det våte kunstgresset med retning Mads Reginiussen.
AP170806 - Vi trives veldig bra med at lag legger seg lavt når vi er på vårt beste.
DA170805 Høyt og lavt
DA170805 For øvrig tilhører han generasjonen Hollywood-stjerner som promoterer prosjektene sine høyt og lavt i cyberrommet.
AP170805 Denne illustrasjonen viser hvordan anlegges skal legges i lavt terreng med høye støy- og sikkerhetsvoller, samt skjermer.
AA170805 Kombinasjonen av åndelig føde under Olavsfestdagene og storstilt mønstring av det landsdelen og tilliggende områder har å by på av matkultur og øl, har gitt ei festuke over et stort spekter, med kvalitet både i bredt og smalt, høyt og lavt .
VG170804 Mannen med nesten 400 kamper for Odd synes at 18 av 168 er et lavt tall, men ber folk jobbe for drømmen.
VG170804 - Vårt forhold til Russland er på et historisk lavt og veldig farlig nivå.
SA170804 Kun et av brødene i denne testen har lavt nok saltinnhold til å kunne få et nøkkelhullsmerke.
FV170804 Kun et av brødene i denne testen har lavt nok saltinnhold til å kunne få et nøkkelhullsmerke.
DB170804 Selv har han ligget lavt etter sine 10 dager i verdens søkelys.
DB170804 Før sola står så lavt at det ikke er noen bønn.
BT170804 Kun et av brødene i denne testen har lavt nok saltinnhold til å kunne få et nøkkelhullsmerke.
AP170804 Nabolandene våre investerer mange forskningskroner til området mannlig reproduksjon, mens det i Norge er lavt prioritert.
AP170804 Kun et av brødene i denne testen har lavt nok saltinnhold til å kunne få et nøkkelhullsmerke.
VG170803 Spesielt når vi står lavt og kjører kontringer ; da må vi bruke ham slik.
VG170803 - Var du overrasket over at RBK lå så lavt ?
VG170803 omgang, da de lå ekstremt lavt på hjemmebane.
VG170803 « Vårt forhold til Russland er på et historisk lavt og veldig farlig nivå.
VG170803 - Vårt forhold til Russland er på et historisk lavt og veldig farlig nivå.
VG170803 « Når det gjelder barnehagene, er antall meldinger i løpet av de fem siste årene veldig lavt .
VG170803 Oslo ligger lavt med knapt 13 prosent.
SA170803 Fra start la Rosenborg seg lavt , og de lot laget til Brendan Rodgers ha ballen.
DN170803 Han mener det er på et farlig lavt nivå.
DB170803 De ble liggende lavt og Dinamo Zagreb tok kontroll.
DB170803 Ble liggende lavt
DB170803 De ble liggende lavt og Dinamo Zagreb tok kontroll.
DB170803 Ble liggende lavt
DB170803 Kun ett av brødene i denne testen har lavt nok saltinnhold til å kunne få et nøkkelhullsmerke.
DB170803 Blant annet på grunn av NRKs samfunnsbyggende mandat har medietilbudet her til lands i mindre grad enn i andre land vært delt inn i høyt og lavt .
DA170803 Frafjord mener nå at Stavanger-regionen er i ferd med å ta igjen resten av landet etter et unaturlig lavt boligprisnivå de siste årene.
BT170803 Fra start la Rosenborg seg lavt , og de lot laget til Brendan Rodgers ha ballen.
AP170803 President Donald Trump sier i en twittermelding at forholdet til Russland er på et farlig lavt nivå.
AP170803 Han mener det er på et farlig lavt nivå.
AP170803 Fra start la Rosenborg seg lavt , og de lot laget til Brendan Rodgers ha ballen.
VG170802 Med teknikk, lavt tyngdepunkt og spilleforståelse imponerte han alle, og satte til og med fotballkjendiser som Andrine Hegerberg og Vidar Riseth i skyggen - riktignok i en kamp som ikke var preget av mye alvor.
VG170802 Rosenborg valgte å ligge lavt fra start, den samme taktikken som hadde fått skottene - og ikke minst deres tilhengere - til å bli stresset i Glasgow-kampen, som endte 0-0.
VG170802 - Kommer dere til å ligge lavt og satse på kontringer på Lerkendal ?
DN170802 Antallet kandidater med relevant erfaring fra planetbeskyttelse antas å være lavt .
DB170802 På tampen av omgangen ble Rosenborg liggende lavt .
DB170802 Et øyevitne forteller til TV-kanalen SIC Noticias, sitert av NTB, at flyet fløy lavt over folkemengden før det landet på stranda.
AP170802 Et øyenvitne forteller til TV-kanalen SIC Noticias at flyet fløy lavt over folkemengden før det landet på stranda.
AA170802 Øyevitner forteller at flyet, tilsynelatende av typen Cessna, vinglet og fløy lavt over folkemengden før det landet på stranda.
VG170801 Deretter må forventningene senkes til lavt nivå.
DN170801 FN anslår at mellom 20.000 og 50.000 mennesker fortsatt befinner seg i Raqqa, men ifølge REACH kan tallet være så lavt som 10.000.
DB170801 « Kjekkas-skurken » har ligget lavt siden utkastelsen.
AP170801 - Blant annet vil det komme strengere krav til utslipp av nitrogenoksider til luft, krav om lavt svovelinnhold i drivstoffet og forbud mot utslipp av kloakk fra skipene.
AA170801 FN anslår at mellom 20.000 og 50.000 mennesker fortsatt befinner seg i Raqqa, men ifølge REACH kan tallet være så lavt som 10.000.
VG170731 Da Reiselivsmeldingen ble lagt frem i mars anerkjente regjeringen at kommuner med stor sesongturisme og lavt innbyggertall ville oppleve belastninger på natur, miljø og fellesgoder.
DB170731 Jeg kan kanskje presses til å være enig i at det kanskje er litt suspekt å være helt enig i disse spørsmålene, men jeg ville nok også vært lettet over kandidater som var smarte nok til å rangere disse spørsmålene lavt .
VG170730 - Lavt oppmøte ¶
SA170730 På overtid kom Oddbjørn Skartun gjennom på en overgang og skjøt hard og lavt i lengste hjørne, men 35-åringen gjorde et tigersprang og fikk en hånd på avslutningen.
SA170730 Men på høyresiden kom Aslak Fonn Witry susende og sendte avgårde et lavt skudd i det lengste hjørnet.
SA170730 Et lavt innlegg fra venstre gikk gjennom alt og alle i feltet.
FV170730 På overtid kom Oddbjørn Skartun gjennom på en overgang og skjøt hard og lavt i lengste hjørne, men 35-åringen gjorde et tigersprang og fikk en hånd på avslutningen.
FV170730 Men på høyresiden kom Aslak Fonn Witry susende og sendte avgårde et lavt skudd i det lengste hjørnet.
FV170730 Et lavt innlegg fra venstre gikk gjennom alt og alle i feltet.
DN170730 De to bombeflyene fikk følge av et sørkoreansk kampfly, og fløy lavt over en flybase i Sør-Korea, før de fløy tilbake til Guam.
DA170730 De to B-1 bombeflyene hadde følge av et sørkoreansk kampfly, og de fløy lavt over en flybase i Sør-Korea før de fløy tilbake til den amerikanske militærbasen på øya Guam i Stillehavet, opplyse Pentagon.
DA170730 Gro og Kåre har for øvrig vært på vei nedover siden henholdsvis 1970-tallet og 1930-tallet og ligger fremdeles svært lavt .
AP170730 Gro og Kåre har for øvrig vært på vei nedover siden henholdsvis 1970-tallet og 1930-tallet og ligger fremdeles svært lavt .
AP170730 På overtid kom Oddbjørn Skartun gjennom på en overgang og skjøt hard og lavt i lengste hjørne, men 35-åringen gjorde et tigersprang og fikk en hånd på avslutningen.
AP170730 Men på høyresiden kom Aslak Fonn Witry susende og sendte avgårde et lavt skudd i det lengste hjørnet.
AP170730 Et lavt innlegg fra venstre gikk gjennom alt og alle i feltet.
AA170730 De to B-1 bombeflyene hadde følge av et sørkoreansk kampfly, og de fløy lavt over en flybase i Sør-Korea før de fløy tilbake til den amerikanske militærbasen på øya Guam i Stillehavet, opplyse Pentagon.
AA170730 I 8 av dem er det brukt lavere sats enn anbefalt, og i 4 av disse var stønadsnivået så lavt at det skulle vært vurdert om det i det hele tatt var forsvarlig.
SA170729 Etter en vakker kontring ble Perisic spilt gjennom på venstrekanten og fyrte av et lavt skudd fra skrått hold.
DA170729 Jeg vil holde meg litt lavt .
BT170729 Etter en vakker kontring ble Perisic spilt gjennom på venstrekanten og fyrte av et lavt skudd fra skrått hold.
AP170729 Etter en vakker kontring ble Perisic spilt gjennom på venstrekanten og fyrte av et lavt skudd fra skrått hold.
DB170728 Ettersom debatten rundt Trumps konservative forslag har gått både høyt og lavt det siste døgnet har én av seansene fått mer oppmerksomhet enn andre.
DB170728 Flere antifascistiske grupperinger hadde planlagt motdemonstrasjon mot Motstandsbevegelsens marsj, men etter avslaget har de utad ligget lavt .
DB170728 ¶ EKSTREMBRUK : Rusmidler som alkohol eller kokain har et høyt skadepotensial ved alminnelig bruk, men cannabis eller MDMA har et lavt skadepotensial ved alminnelig bruk, skriver artikkelforfatterne.
DB170728 Andre rusmidler, som cannabis eller MDMA, har derimot et lavt skadepotensial ved alminnelig bruk, slik at en større andel av skadene vil ses hos ekstrembrukerne.
AP170728 I 8 av dem er det brukt lavere sats enn anbefalt, og i 4 av disse var stønadsnivået så lavt at det skulle vært vurdert om det i det hele tatt var forsvarlig.
AA170728 - Vi er der for det som er smalt, bredt, lavt og høyt.
SA170727 Odd lå lavt og satset på kontringer, mens Dinamo Zagreb kjørte kampen og jaktet mål.
AP170727 - I Norge har vi et lavt voldsnivå.
AP170727 Odd lå lavt og satset på kontringer, mens Dinamo Zagreb kjørte kampen og jaktet mål.
DB170726 - Rosenborg må ligge lavt og kompakt.
VG170725 Vi har sett boligprisene stige så lenge rentenivået sank, men når renten blir liggende på et stabilt, lavt nivå, stabiliserer effekten seg.
SA170725 De andre veide inn lavt , og jeg havnet til slutt fire kilo bak hun som vant.
AP170725 De andre veide inn lavt , og jeg havnet til slutt fire kilo bak hun som vant.
VG170724 De har lett med bil, på hesteryggen og med drone, men lamaene har ligget lavt i terrenget - helt til de gikk lei av ferieturen.
DB170724 Først ble en corner slått lavt mot sekstenmeteren mot Sanne Thøgersen, men Hjelmseth var raskt nede på danskens skudd.
VG170722 Et lavt innlegg endte hos en en Samatta som kom stupende inn med hodet først, men Stekelenburg vartet opp med en feberredning, fikk slått ballen opp i tverrliggeren, før Michael Keane fikk klarert på streken.
VG170722 Glimt er et bra fotballag og vi blir spilt veldig lavt .
SA170722 Til slutt var det den lavt rangerte tyskeren som tok seg videre i kvalifiseringen med 6 - 4 også i siste sett.
DB170722 Men jeg kan spille indreløper i blant når det passer, mot motstandere som legger seg lavt , hvor jeg kan komme på dype løp inn i boks.
AP170722 Til slutt var det den lavt rangerte tyskeren som tok seg videre i kvalifiseringen med 6 - 4 også i siste sett.
VG170721 For oss var budet for lavt til at vi ønsket å si si ja, sier Sarpsborg 08s sportssjef Thomas Berntsen til Sarpsborg Arbeiderblad.
SA170721 Det er ingen som vil ligge lavt og forsvare seg til noe som helst, slik man gjerne ser i Eliteserien hjemme, fortsetter den tidligere Sarpsborg- og Molde-spilleren.
SA170721 Grosseto, Italia : - Tempo var for lavt til at det bli skikkelige hinderoverganger, men vanngraven gikk greit hver gang, sier Jakob Ingebrigtsen til Aftenbladet noen minutter etter målgang. 16-åringen som forsøkte 3000 meter hinder for første gang for et par uker siden og like godt kvalifiserte seg til senior-VM med den mektige tiden
DN170721 Selskapet opprettholder tidligere guiding for 2017, blant annet forventninger om ebitda-marginer i Norge lavt på 20-tallet, lave tosifrede marginer i Sverige og høye tosifrede marginer i Finland.
DB170721 Det er ingen som vil ligge lavt og forsvare seg til noe som helst, slik man gjerne ser i Eliteserien hjemme, fortsetter den tidligere Sarpsborg- og Molde-spilleren.
DB170721 Og selv om det er sommerferie, været er fint og kampen går på TV, så er 4700 et lavt tall i forhold til det vi ser i eliteserien.
DB170721 Men det er et forholdsvis lavt tall, sier Schutz.
AP170721 Det er ingen som vil ligge lavt og forsvare seg til noe som helst, slik man gjerne ser i Eliteserien hjemme, fortsetter den tidligere Sarpsborg- og Molde-spilleren.
AP170721 Grosseto, Italia : - Tempo var for lavt til at det bli skikkelige hinderoverganger, men vanngraven gikk greit hver gang, sier Jakob Ingebrigtsen til Aftenbladet noen minutter etter målgang. 16-åringen som forsøkte 3000 meter hinder for første gang for et par uker siden og like godt kvalifiserte seg til senior-VM med den mektige tiden
VG170720 På grunn av lavt blodtrykk kan Håkonsen få anfall der hun besvimer.
DN170720 - Lengre ventetider for veldig lavt prioriterte lidelser vil bidra til å trekke opp snittet, sier han.
DB170720 Han legger til at vi så glimt i går til hvor bra det kan være, med 1 - 1 scoringen til Yann-Erik de Lanlay, men totalt sett blir nivået for lavt .
DB170720 Det var så utrolig lavt nivå.
DB170720 Man kan skylde på få ressurser, men Riksadvokatenes rapport fra 2017 viser også at samtlige politidistrikt skårer lavt på bruk av etterforskningsplaner, planer som er ment å sikre nettopp fremdrift i en sak.
DA170720 Så langt i sommer har antallet omkomne i trafikken vært historisk lavt , konstaterer Utrykningspolitiet. hele norge : Utrykningspolitiet vil ha patruljer over hele landet også resten av sommeren, varsler assisterende UP-sjef Roar S.
DA170720 - I juni mistet 11 personer livet i trafikken, og så langt i juli har vi registrert fire omkomne, noe som er historisk lavt , påpeker assisterende UP-sjef Roar S.
AP170719 - Lengre ventetider for veldig lavt prioriterte lidelser vil bidra til å trekke opp snittet, sier han.
DB170718 På en 3000-metertest lå mange av de kinesiske skiskytterne lavt på 9-tallet, selv om de ikke hadde trent hardtrening på mange måneder.
DB170718 Ofte vet de ikke hvor lenge de skal trene engang, og de har derfor et så lavt tempo at de kan overleve i tilfelle de må holde på veldig lenge.
DB170718 Smith og Iyer spiller nemlig usedvanlig lavt - på et tidspunkt blir Smiths krakilske trompet akkompagnert av en forbipasserende motorsykkel.
DB170718 Dagbladets Amanda Schei skyter høyt og lavt mot Sylvi Listhaug i et innlegg 13 juli.
AA170718 Andrei er både høyt og lavt på jobb for Trondheim renholdsservice i sommer.
AA170718 Hunt er utdannet bioingeniør og ble gründer da faren hennes døde av at blodsukret ble for lavt .
AA170718 Ulike bondeorganisasjoner, Norskog og Norges Jeger- og fiskerforbund er blant dem som mener antallet ulv som kan skytes, er for lavt .
VG170717 Selvsagt var det på et lavt nivå, men jeg lærte det fra bunnen av, sier Rosen.
VG170717 - I Rogaland og Hordaland ligger de så lavt , så hvor i all verden skal de få økt oppslutningen om ikke de får det til her ?
VG170717 Tørste og sultne barn : Barn med lavt blodsukker kan fort ta mye oppmerksomhet fra føreren.
VG170717 juli ) noe som ifølge Statens vegvesen er historisk lavt .
DB170717 Den nyopprykkede eliteserieklubben la seg lavt og satset på kontringer med konsekvent spill i lengderetning.
VG170716 Vi har vist vi har et veldig høyt toppnivå, men også et veldig lavt bunnivå.
VG170715 juli i fjor ble broen blokkert av fraksjoner innen hæren, og krigsfly fløy lavt over hovedstaden Ankara.
DB170714 På grunn av et gjennomgående lavt fettinnhold - oksestek, ytrefilet og mørbrad har for eksempel stort sett mindre enn tre prosent fett - er mye av dette kjøttet slankende, en effekt som blir ytterligere forsterket av at strukturen og det høye proteininnholdet gir en god og langvarig mettende effekt.
DA170714 - En vanlig dag for oss kan være alt fra ett til ti oppdrag, hvor det kan variere mellom kuttskader, epilepsianfall, lavt blodsukker, skrubbsår og hjertestans, forteller Schnell.
VG170713 minutt snek han seg fri i Sydney FCs felt og kunne enkelt trille inn sin første Arsenal-scoring fra seks meter da Alex Oxlade-Chamberlain la inn lavt fra høyre.
VG170713 Etter scoringen lå Skien-laget lavt på bortebane mot FC Vaduz, og satset på å skape flere farligheter på kontring.
DB170713 « Mange turister kommer til øya for å oppleve spenningen ved et å se fly som legger inn til landing lavt over hodene deres.
DB170713 Det vanlige i blant annet klimapolitikken er at prisen på utslipp settes alt for lavt .
DA170713 Kriminalitet blant eldre har økt fra et lavt nivå, det er fortsatt sånn at flere unge begår lovbrudd enn eldre.
AA170713 Grunnen er bekymring for at antall soldater er satt kunstig lavt .
DA170712 Likevel mener han at strømprisen fortsatt ligger på et lavt nivå.
DA170712 - I vårt arbeid med unge som kommer inn til legevakten for medisinsk hjelp og psykososial oppfølging etter rusforgiftninger, ser vi at kunnskapsnivået om effekten av ulike rusmidler er lavt , fortsetter hun.
DB170711 Debatten om vaksinasjon her hjemme har gått høyt og lavt , og både Folkehelseinstituttet og Lier er bekymret for at foreldre lar være å vaksinere barna sine.
VG170710 Høyt eller lavt press ?
VG170710 I dag gjøres den jobben av lavt betalte østeuropeere.
SA170710 - Barn med lavt blodsukker kan fort ta mye oppmerksomhet fra føreren.
DB170710 Narkotikakonsumet må holdes lavt .
AP170710 - Barn med lavt blodsukker kan fort ta mye oppmerksomhet fra føreren.
VG170709 Høyt og lavt
SA170709 Den aldri hvilende strikkmotoren fra Andørja i Troms er høyt og lavt i målområdet under det norske stuntet hvor Thor Hushovd konkurrerte mot Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth på rulleski.
SA170709 Den aldri hvilende strikkmotoren fra Andørja i Troms er høyt og lavt i målområdet under det norske stuntet hvor Thor Hushovd konkurrerte mot Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth på rulleski.
DA170709 - Det er utrolig vanskelig å spille mot et lag som legger seg så lavt , og det er det som er mest frustrerende med baklengsmålet deres.
AP170709 Den aldri hvilende strikkmotoren fra Andørja i Troms er høyt og lavt i målområdet under det norske stuntet hvor Thor Hushovd konkurrerte mot Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth på rulleski.
AP170709 Den aldri hvilende strikkmotoren fra Andørja i Troms er høyt og lavt i målområdet under det norske stuntet hvor Thor Hushovd konkurrerte mot Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth på rulleski.
VG170708 Det er dobbelt så gode tall som Bendtner, som fikk et lavt terningkast i VGs spissvurdering : ¶
VG170708 « Supportjobbene er lavt betalte, på samme tid som det er viktig for Alan Walker å investere ekstra i disse konsertene når det gjelder team og scenerigg og visuelt », het det i søknaden fra artistens management Musikk Er Riktig ( MER ).
VG170708 Lavt betalt, mener hans management.
VG170708 Samtidig er lønnsnivået er så lavt at mange amerikanere ikke gidder søke på utlyste stillinger. amerikanere ikke gidder søke på utlyste stillinger.
VG170708 Antall stillinger øker, men lønnsnivået er fortsatt så lavt at mange stillinger står ubesatte eller går til utenlandske gjestearbeidere.
VG170707 Jeg brukte et lavt anslag for hvor stor avling Deli- jordet kan gi, nettopp fordi jeg ønsket å være etterrettelig i min bruk av fakta.
DB170707 Vi sa ugh også, lavt .
SA170706 Rosenborg har ligget lavt på overgangsmarkedet i sommer.
BT170706 Rosenborg har ligget lavt på overgangsmarkedet i sommer.
AP170706 Rosenborg har ligget lavt på overgangsmarkedet i sommer.
AA170706 Det gjør vi ved å bevege oss mellom sjangergrenser, mellom det som er høyt og lavt , det som er smalt og bredt og det som er innenfor og utenfor.
SA170705 - 2017 kommer til å havne på et ganske lavt nivå når vi summerer opp ved årets slutt, vi forventer mindre nedgang i andre halvår, sier han.
AP170705 - 2017 kommer til å havne på et ganske lavt nivå når vi summerer opp ved årets slutt, vi forventer mindre nedgang i andre halvår, sier han.
AP170705 - 2017 kommer til å havne på et ganske lavt nivå når vi summerer opp ved årets slutt, vi forventer mindre nedgang i andre halvår, sier han.
AA170705 Det er historisk lavt og dårligere enn Discovery.
AA170705 Det er historisk lavt og dårligere enn Discovery.
AA170705 I løpet av 2016 har Åge Aleksandersen vært høyt og lavt , fra konserthuset Royal Albert Hall foran fire tusen publikummere til festival i Verdal.
VG170704 Det er den manglende evnen vår til å skape målsjanser ¶ 43-åringen mener de skapte nok mot Sarpsborg, men at antall sjanser per kamp har vært altfor lavt .
VG170704 - Alle vet jo at vi vil rundt på kant og mange vi møter ligger lavt .
SA170704 Fisk gir et lavt CO2-avtrykk, og laks er sunt og godt året rundt, dette er viktig i et globalt matperspektiv.
SA170704 Mens storklubber som Manchester United og Chelsea foreløpig ligger lavt , er sjekkheftene vidåpne hos flere av Premier League-rivalene.
AP170704 Jonas Buskop, forhandlingsdirektør i byrågruppen OMD og PHD i Norge, mener 1,5 milliarder er lavt .
AP170704 Mens storklubber som Manchester United og Chelsea foreløpig ligger lavt , er sjekkheftene vidåpne hos flere av Premier League-rivalene.
VG170703 Siden den gang har de to ligget lavt i terrenget, men det siste året har de møtt opp på flere røde løpere sammen.
DN170703 Rentenivået er fortsatt svært lavt .
DN170703 Det er historisk lavt , da kan man skylde på programmeringen, sier han.
DB170703 INGREDIENSENE : 1,6 prosent fett, og lavt saltinnhold ( 0,7 prosent ) er bra !
VG170702 De presset Molde lavt og jaget en utligning.
SA170702 Hjemmelaget har god kontroll, selv om de har blitt spilt lavt . 50. min : TUIL best ut av startblokkene i 2. omgang og har fått til et par innlegg fra høyrekanten.
SA170702 - Alt i alt spiller vi oss til flest sjanser, og når Brann legger seg lavt på hjemmebane mot oss, så viser det at vi har kommet et godt stykke på vei.
DB170702 For selv om prisene også skrus opp i populære Sopot, og i den spennende nabobyen Gdansk - bare en kort trikketur unna - er prisnivået selv i høysesongen fortsatt behagelig lavt målt mot norsk standard.
DB170702 « Legg lista lavt .
AP170702 Hjemmelaget har god kontroll, selv om de har blitt spilt lavt . 50. min : TUIL best ut av startblokkene i 2. omgang og har fått til et par innlegg fra høyrekanten.
AP170702 - Alt i alt spiller vi oss til flest sjanser, og når Brann legger seg lavt på hjemmebane mot oss, så viser det at vi har kommet et godt stykke på vei.
VG170701 Vi går i angrep hver gang, og de fleste ligger lavt mot oss, sier Flo. - 4-4-2 og 4-3-3 er et utgangspunkt for en spillemåte, og vi har variert hele veien.
SA170701 Det regnet godt, og tåken lå lavt over byen.
FV170701 Det regnet godt, og tåken lå lavt over byen.
AP170701 Det regnet godt, og tåken lå lavt over byen.
VG170630 I nordisk sammenheng lå vi lavt for 40 år siden, men så har det gradvis økt og økt, og nå har vi også gått forbi Danmark.
SA170630 - For lavt , mener svenske forskere.
AA170630 Ny metode : Høyt & Lavt sier de prøver å jobbe så grønt som mulig.
AA170630 Klatrepark-selskapet Høyt & Lavt står bak prosjektet, og de ønsker å etablere seg i alle Norges største byer.
AA170630 De ansatte i Høyt & Lavt er ved så godt mot at de har begynt planleggingen med utvidelsen allerede før ferdigstillelsen av prosjektet.
VG170629 Hun mener straffenivået i dyrevelferdssaker generelt er for lavt , men ser positivt på at denne saken har fått en strafferettslig reaksjon.
SA170629 - Var budet altfor lavt ?
DN170629 RenoNordens utfordring er at driftsresultatet ( ebitda ) er for lavt målt mot gjelden.
DB170629 Tirsdag kveld fløy et angivelig stjålet politi-helikopter lavt over Høyesterett og Innenriksdepartementet i hovedstaden Caracas, fyrte av noen skudd og slapp fire granater.
DB170629 Et helikopter som flyr lavt over byens tak og skyter før det forsvinner i solnedgangen løfter det politiske spenningsnivået til nye filmatiske høyder.
BT170629 De er som barn flest, høyt og lavt , mest høyt, og gir stort sett og heldigvis blaffen i hva de har på seg.
AP170629 Og budene starter lavt .
AP170629 Og budene starter lavt .
AP170629 - Var budet altfor lavt ?
AA170629 - For lavt , mener svenske forskere.
SA170628 Da kan man fort bli deprimert av plutselig ha lavt testosteronnivå.
FV170628 Da kan man fort bli deprimert av plutselig ha lavt testosteronnivå.
DB170628 Leses lavt , gjerne med et glass Campari og soda ved siden av, dette for å leske strupen og hilse til den nye nasjonale fuglearten, Flaggsitteren ( Dendrocopos teigula ).
DB170628 At det skal være lov til å tenke stort og favne både høyt, lavt og bredt og at det kanskje kunne vært gøy å støtte noe som blir lagt merke til også utenfor de indre kretsene som de respektive prosjektene hører til.
DA170628 Siden rundt 1990 har han reist på kryss og tvers av landet, høyt og lavt , og skrevet en rekke bøker og artikler om sykling.
AP170628 Da kan man fort bli deprimert av plutselig ha lavt testosteronnivå.
AA170628 Men dette anslaget er trolig lavt og det reelle dødstallet kan være mye høyere.
AA170628 Fartøyer som kan vise til lavt drivstofforbruk har derfor blitt prioritert i tildelingen.
VG170627 Den detaljen er slett ikke verdens største sak isolert sett, men det gjør noe med tilliten til informasjonen når presisjonsnivået er så lavt som det altfor ofte har vært i NIF.
VG170627 Men der andre politikere har vunnet valg med å sitte stille i båten, er han høyt og lavt .
VG170627 VG mener : Norwegian i motvind ¶ Lavt servicenivå for strandede passasjerer ¶
VG170627 - Dermed blir servicenivået lavt .
DN170627 Det er store lokale forskjeller, men dette vil naturlig svinge mye siden antall solgte hytter i ulike kommuner er så lavt at salgstiden vil påvirkes mye av enkeltsalg, sier Dreyer.
DB170627 Parlamentsmedlemmet beskriver videre dødstallet, som nå er antatt å være 79, for « alt for lavt ».
VG170626 - Det er jo noen restriksjoner, men det er ikke trukket noen rød strek for hvor lavt i banen han kan komme for å bli mer involvert i spillet.
VG170626 De klarer ikke å bruke de mulighetene de har når de ligger lavt og vinner ballen.
SA170626 Toppnivået til Brann blir stadig høyrere, men bunnivået er fortsatt like lavt .
DB170626 Et verdiselskap er et selskap karakterisert av et lavt forhold mellom pris/bok og pris/inntjening ( P/E ), eller høy direkteavkastning ( utbytte ).
BT170626 Toppnivået til Brann blir stadig høyrere, men bunnivået er fortsatt like lavt .
DB170625 Men kanskje jeg har et for lavt refleksjonsnivå rundt Facebook i profesjonell sammenheng.
DB170625 - Kanskje lavt refleksjonsnivå ¶
BT170625 - Jeg hadde forhåpninger om medalje, selv om vi var lavt rangert.
AA170625 Konklusjonen er at nivået av miljøgifter i oppdrettsfisk og villfisk er så lavt at det ikke utgjør skadelig mengder verken for storspisere eller noen andre.
VG170623 Torsdag meldte Eurosport at belgiernes første bud var altfor lavt , og kilder i klubben skal ha omtalt det som et « skambud ».
VG170623 Særlig vil antallet kunne holdes stabilt lavt om Frp samtidig er villig til å bruke milliarder i nærområdene.
VG170623 - Vi la listen lavt i starten, men bildene ble godt likt.
SA170623 Men når de reduserer engasjementet sitt til et så lavt nivå, må man spekulere i om banken vet hvordan det er å drive en håndballklubb på toppnivå, sier Aardahl.
AA170623 Oljeprisen ligger fortsatt lavt , men hever seg noe.
SA170622 Norges Bank peker på at arbeidsledigheten er på et lavt nivå og på vei ytterligere ned.
SA170622 Dette bryter med tidligere signaler om at styringsrenten skulle gå ned, kanskje så lavt som 0,25 prosent.
SA170622 - Du kan for eksempel avsette en halvtime om dagen der det bare er lov å snakke lavt , råder han.
NL170622 Det er tidlig på dagen og spesielt i perioder når sola står lavt på himmelen at sola i parken begrenses av prosjektet, og i øvrige deler av døgnet/året vil skyggevirkningen være liten ".
NL170622 Det er mye som tyder på at det er betydelige ulemper knyttet til det å befinne seg på et lavt organisatorisk nivå, noe Åshild Fause ufrivillig ga uttrykk for i sin kronikk fra 9. mars 2017.
FV170622 - Du kan for eksempel avsette en halvtime om dagen der det bare er lov å snakke lavt , råder han.
DN170622 Banen viser at dersom utviklingen i norsk og internasjonal økonomi blir sentralbanken venter, vil styringsrenten bli liggende på et lavt nivå i mange år fremover.
DN170622 Mens haukete betyr at rentene må være høye for å holde bukt med inflasjonen, betyr duete at rentene må holdes lav som følge av lavt inflasjonstrykk.
DB170622 Han mente statsminister Erna Solberg har holdt et lavt nivå i det siste, og at hun driver rendyrket politisk spill.
DB170622 - Når hun sier at Ap, som følger opp Riksrevisjonen og en samlet opposisjons kritikk av sikring av kritisk infrastruktur og hemmelighold, gjør det fordi ledigheten går ned, er det et lavt nivå for en statsminister og spill, sier Støre til Dagbladet.
DB170622 Lavt nivå og spill ¶
BT170622 | Helikopter fløy så lavt at vindusruten ble knust ¶
BT170622 - Du kan for eksempel avsette en halvtime om dagen der det bare er lov å snakke lavt , råder han.
AP170622 Dette utsagnet kom samtidig som Støre anklaget Solberg for å ha lagt seg på et « lavt nivå for en statsminister » den siste tiden.
AP170622 - Du kan for eksempel avsette en halvtime om dagen der det bare er lov å snakke lavt , råder han.
AA170622 Norges Bank peker på at arbeidsledigheten er på et lavt nivå og på vei ytterligere ned.
AA170622 Dette bryter med tidligere signaler om at styringsrenten skulle gå ned, kanskje så lavt som 0,25 prosent.
AA170622 Norges Bank peker på at arbeidsledigheten er på et lavt nivå og på vei ytterligere ned.
AA170622 Dette bryter med tidligere signaler om at styringsrenten skulle gå ned, kanskje så lavt som 0,25 prosent.
SA170621 - Jeg synes det er lavt med 25 poeng etter 13 kamper, men det er jo jevnt og spennende i året eliteserie.
DN170621 Bentestuen viser til at rentenivået fortsatt er svært lavt i et historisk perspektiv.
DN170621 Bankenes inntjening på produktet boliglån er kommet opp fra et lavt til et moderat nivå, sier Ringholm.
DN170621 - Selv om pengemarkedsrenten har falt hittil i år, er marginene fortsatt på et lavt nivå.
DN170621 Det er et historisk lavt rentenivå, og det er nesten gratis å låne penger.
DN170621 Bentestuen viser til at rentenivået fortsatt er svært lavt i et historisk perspektiv.
DN170621 Bankenes inntjening på produktet boliglån er kommet opp fra et lavt til et moderat nivå, sier Ringholm.
DN170621 - Markedet trenger å være på et lavt nivå ¶ | - Russiske hackerangrep mot valgsystemer i 21 amerikanske stater ¶
DB170621 Leiligheter som kostet 1,2-1,3 millioner omsettes nå så lavt som 700.000 kroner.
DB170621 Det er også av betydning at man spiser innen rimelig tid i forkant av treningen, slik at man ikke går inn i økten med veldig lavt blodsukker, sier Morten Mørland, ernæringsfysiolog og fagkonsulent i Sunn Idrett, et samarbeidsprosjekt som jobber for økt kunnskap om kosthold og idrettsernæring.
BT170621 - Jeg synes det er lavt med 25 poeng etter 13 kamper, men det er jo jevnt og spennende i året eliteserie.
AP170621 - Jeg synes det er lavt med 25 poeng etter 13 kamper, men det er jo jevnt og spennende i året eliteserie.
AA170621 Gjerne med lavt blodsukker og foreldre som er travelt opptatt med middag og mindre søsken.
VG170620 LIGGE LAVT : Kaptein Brage Reinaas sier at de norske soldatene må unngå situasjoner som kan gi grobunn for rykter og falske historier.
NL170620 Basert på egne undersøkelser fra 2015 ga det nederlandske folkehelseinstituttet tilbakemelding til det europeiske kjemikaliebyrå ECHA at grenseverdiene er for lavt .
DN170620 Mulig manipulering av valgkretser skal opp i USAs høyesterett ¶ | - Markedet trenger å være på et lavt nivå ¶
DN170620 - Det gjør at markedet trenger å være på et lavt nivå, sier han.
AP170620 Mange krefttyper har et så lavt antall pasienter at Norge har for få tilfeller alene.
VG170619 USA skal ha svart med det de kaller en « maktdemonstrasjon », ved at krigsfly fra den USA-ledede koalisjonen fløy lavt over syriske regjeringssoldater for å stanse dem.
SA170619 Daniel Braaten var både høyt og lavt i kampen mot Stabæk.
DB170619 - Kaloriinnoldet i grønnsaker er ekstremt lavt , mens det er mye volum i grønnsaker, og det fyller magesekken.
DA170619 ), tidligere etterretningssjef, mener arbeidsgruppa som jobber med landmaktutredningen forholder seg til et urealistisk lavt budsjett.
BT170619 Daniel Braaten var både høyt og lavt i kampen mot Stabæk.
AP170619 - Med tanke på hvor mye islamistisk terror som er begått, har det høyreekstreme voldsnivået vært overraskende lavt .
AP170619 - Med tanke på hvor mye islamistisk terror som er begått, har det høyreekstreme voldsnivået vært overraskende lavt .
AP170619 Daniel Braaten var både høyt og lavt i kampen mot Stabæk.
VG170618 Kovalev bøyde seg ned i smerter over å ha blitt truffet lavt , og dommer Tony Weeks avsluttet kampen - uten så mye som å telle til ti.
VG170618 Kampen fortsatte med Odd-dominans i banespillet etter pause, Sogndal lå lavt og ventet på kontringer.
VG170618 Hove klarte seg godt på midtbane, han dokumenterte stor løpsstyrke, var høyt og lavt og mye involvert.
VG170618 - Vadim var fantastisk da vi lå veldig lavt .
VG170618 Etter å ha kommet lavt inn i hagen midt i Tønsberg sentrum, satte svermen kursen mot naboens høye pæretre.
SA170618 President Emmanuel Macrons parti Republikken på vei ligger an til solid flertall, men frammøtet er ventet å bli lavt .
SA170618 Det er svært lavt .
SA170618 - Vi tok hensyn til dem og valgte å ligge lavt og satse på kontringer.
DN170618 Svært lavt fremmøte i fransk valg ¶
DN170618 | Svært lavt fremmøte i fransk valg ¶
DN170618 Det er svært lavt .
DN170618 President Emmanuel Macrons parti Republikken på vei ligger an til solid flertall, men frammøtet er ventet å bli lavt .
BT170618 - Vi tok hensyn til dem og valgte å ligge lavt og satse på kontringer.
AP170618 - Vi tok hensyn til dem og valgte å ligge lavt og satse på kontringer.
AA170618 Det er svært lavt .
AA170618 | Svært lavt frammøte i fransk valg ¶
AA170618 Det er svært lavt .
VG170617 Selv om antallet IS-krigere er lavt , mellom 300 og 500, er opp mot 200.000 menn, kvinner og barn fanget bak frontlinjen.
SA170617 Ifølge Thaule er det fare for lavt skydekke og dis.
SA170617 Regjeringen har opphevet den nasjonale forskriften om at vannskutere må kjøre i lavt tempo nær land.
SA170617 Hvis jeg hadde løpt maraton i dag, måtte jeg ha restituert i flere uker, forklarer Dahl, uten at han legger lista spesielt lavt av den grunn.
BT170617 Men at det er så lavt under taket for satiriske ytringer i den norske offentligheten, er kanskje nytt for mange.
SA170616 Det er lavt skydekke og dårlig sikt i området.
DB170616 Hvorfor vokste ikke jeg opp i en enebolig der det bugnet over av bøker, med originale malerier av noen spennende kunstnere hengt opp på Korea-panel og der det var dype samtaler om livets pengelotteriet over en kopp med varm melk, mens det fra krystallapparatet lavt ble messet : Doggerbank.
VG170615 - Det er veldig lavt for Magnus, sier Svensen.
VG170615 Blodsukkeret blir lavt , og døgnrytmen ødelagt.
SA170615 Samtidig som antallet utlyste stillinger øker kraftig, synker antallet varslede oppsigelser og permitteringer, og ligger i følge Nav-direktør Truls Nordahl nå på et lavt nivå.
SA170615 - De presser høyt, legger seg lavt , har et pasningsspill med god bevegelse, og spiller ut andre lag.
DN170615 - I tre år har debatten gått om hvor lavt renten kan komme, men vi mener at det som har skjedd siden mars helt klart indikerer at sannsynligheten for ytterligere rentekutt nå er bortimot null.
DA170615 Lyset er på sitt beste når sola står lavt , og skaper kontraster og varme stemninger.
BT170615 Det tallet er for lavt , og det tror jeg Gudbrandsen er enig i.
BT170615 - De presser høyt, legger seg lavt , har et pasningsspill med god bevegelse, og spiller ut andre lag.
AP170615 Avinors store overskudd fra ordningen brukes til å holde billettprisene på fly på et kunstig lavt nivå.
AP170615 Avinors store overskudd fra ordningen brukes til å holde billettprisene på fly på et kunstig lavt nivå.
AP170615 - De presser høyt, legger seg lavt , har et pasningsspill med god bevegelse, og spiller ut andre lag.
AA170615 Hver femte skole kan ikke dokumentere at de har et tilfredsstillende lavt radonnivå.
SA170614 LITT LAVT UNDER TAKET.
SA170614 Legenden på podiet snakker lavt .
DN170614 Nav legger til grunn at kronekursen vil holde seg på et lavt nivå, som bidrar til høyere aktivitet i turistnæringen samt økt eksport.
DB170614 FORBAUSET : Daniel Nannskog fikk sjokk da han hørte hvor lavt Norge ligger på FIFA-rankingen.
BT170614 LITT LAVT UNDER TAKET.
AP170614 LITT LAVT UNDER TAKET.
AP170614 Legenden på podiet snakker lavt .
AA170614 Til grunn for prognosen ligger en forventning om at kronekursen vil holde seg på et lavt nivå, noe som bidrar til økt eksport og økt aktivitet i turistnæringen.
VG170613 Ekspertene mente det ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt .
FV170613 Dette gir lavt tyngdepunkt og bedre kjøreegenskaper.
DB170613 Duoen er opptatt av å formidle kunnskap med tanke på å ha et stabilt, lavt blodsukker : ¶
BT170613 Antall boliger som er solgt siste 12 måneder i noen bydeler er relativt lavt , noe som kan påvirke tallene.
AA170613 Norset beskriver likevel konfliktnivået på møtet som lavt sammenlignet med tidligere møter, noen han forklarer med at beboerne nå føler seg hørt i større grad.
AA170613 - Lavt konfliktnivå : Hans Kristian Norset, leder for Ørland støygruppe ( nr. to fra venstre ) mener det at innbygerne endelig føler seg hørt førte til et lavere konfliktnivå på folkemøtet tirsdag kveld.
VG170612 Thora ser på handlelapp-samlingen som sosialantropologisk forskning på lavt nivå.
SA170612 Dette gir lavt tyngdepunkt og bedre kjøreegenskaper.
SA170612 De tre første sekundene etter en har mistet ball er man avhengige av helhjertet satsing for å vinne den tilbake for å unngå å bli spilt lavt i presset.
FV170612 De tre første sekundene etter en har mistet ball er man avhengige av helhjertet satsing for å vinne den tilbake for å unngå å bli spilt lavt i presset.
DB170612 Å ligge lavt , unngå temaer, å ikke ha tid - er like mye et signal om voksenhåndteringen og blikket mot verden som det å gå inn i temaer.
DB170612 Uansett skal jeg som foreldre ligge lavt og ikke påvirke for mye.
DB170612 Det sier mye om hvor lavt nede Labour har vært de siste åra, men derfor står det respekt av en valgkamp som ser ut til å ha mobilisert særlig unge og nye velgere og samtidig samlet et dypt splittet parti, i hvert fall for nå.
BT170612 Dette gir lavt tyngdepunkt og bedre kjøreegenskaper.
AP170612 I stedet for å bruke glukose som energikilde som de fleste dyr gjør, skiftet de om til å forbrenne fruktose da oksygennivået ble lavt .
AP170612 I stedet for å bruke glukose som energikilde som de fleste dyr gjør, skiftet de om til å forbrenne fruktose da oksygennivået ble lavt .
AP170612 Dette gir lavt tyngdepunkt og bedre kjøreegenskaper.
AP170612 De tre første sekundene etter en har mistet ball er man avhengige av helhjertet satsing for å vinne den tilbake for å unngå å bli spilt lavt i presset.
VG170611 Den har for øvrig et godt eksempel på Sias evne til å kombinere høyt og lavt , der « Fabergé » får lov å rime på « Hey, hey, hey ».
SA170611 min : Florø spiller seg pent gjennom og ballen blir slått lavt og knallhardt inn i feltet.
SA170611 Det norske laget ble liggende litt for lavt , og kom seg heller ikke ofte nok inn i bakrom.
SA170611 Fortsatt spiller for mange på for lavt nivå i sine profflag, og fortsatt er ikke den norske eliteserien en fullgod rekrutteringsarena.
BT170611 Som heimevernssoldat har jeg selv merket hvor lavt avdelingen er blitt prioritert, spesielt gjennom svekkingen av antall soldater og antall øvelser.
AP170611 min : Florø spiller seg pent gjennom og ballen blir slått lavt og knallhardt inn i feltet.
AP170611 Fortsatt spiller for mange på for lavt nivå i sine profflag, og fortsatt er ikke den norske eliteserien en fullgod rekrutteringsarena.
FV170610 AGDER : Observasjon av helikopter ¶ 10.25 : Politiet har mottatt flere telefoner om helikopter som flyr lavt flere steder i distrikter.
DA170610 Tre dager før avgjorde styret at de avlyser denne delen av festivalen grunnet lavt forhåndssalg.
VG170609 På spørsmål om hvorfor hun som en analytiker på lavt nivå ikke løftet bekymringene gjennom systemet, svarer hun at kanalene for å gjøre det er til stede, men at de ikke fungere.
SA170609 Skydekket vil være lavt tidlig, men heve seg etterhvert.
DN170609 - I stedet for å kjøpe lavt og selge høyt, kjøper en nå høyt og krysser fingrene, sier investorlegende Bill Gross.
DN170609 - I stedet for å kjøpe lavt og selge høyt, kjøper en nå høyt og krysser fingrene, sa Gross under en konferanse i New York onsdag.
DB170609 Hun varsler at Ap vil stille skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) i Stortinget for å få en forklaring på hvorfor staten nå velger å gi seg på et så lavt beløp.
DB170609 Den uvalgbare gammelsosialisten hadde en historisk framgang, riktignok fra et lavt nivå, men mot alle odds og med store deler av media og kommentatorer mot seg.
DA170609 På spørsmål om hvorfor hun, som analytiker på lavt nivå, ikke løfter bekymringene gjennom systemet, svarte hun at kanalene er der, men at de ikke virker.
AP170609 Det innebærer en marginalbeskatning på mange tusen prosent ( ! ) og kan holde folk tilbake på et lavt inntektsnivå, påpeker kronikkforfatteren.
VG170608 I en sammenligning med andre europeiske land kommer Norge ut med et svært lavt forbruk av antibiotika i matproduksjonen, men dette kan nå endre seg.
SA170608 Sett i forhold til bestanden av kjøretøyer er antallet ulykker på ATV faktisk veldig lavt , også om tallene i artikkelen er rett.
DN170608 - Prisene vil forbli høye så lenge man ikke ser noen endring i slaktevolum, for nå trenger man ikke å selge lavt betalende segment, man kan prioritere segmenter som er villige til å betale, sier han.
DA170608 Han omtaler Tastaveden som en unik skole med lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø for ansatte.
DA170608 Elevene fullfører videregående i større grad enn snittet, de har lavt sykefravær og skolen er en sentral del av miljøet i den delen av Tasta bydel.
BT170608 Utdanningsnivået er lavt .
VG170607 Herlovsen mener at klubben må ta grep før interessen, eller mangel på det, rundt laget faller så lavt at det går ut over budsjettet.
DN170607 Sterkere vekst i norsk økonomi og fortsatt lavt rentenivå kan bidra til at boligprisveksten fortsetter, men det vil samtidig øke systemrisikoen, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i forbindelse med at den halvårlige rapporten Finasielt utsyn ble lagt frem onsdag.
DB170607 Sjampinong har lavt energi - og fettinnhold, samt høyt innhold av kopper og kostfiber.
AA170607 Sysselsettingen tar seg opp ytterligere, arbeidsledigheten begynner å falle og prisstigningen skal normalisere seg på rundt 2,5 prosent, etter å ha ligget lavt i flere år, ifølge OECD-rapporten World Economic Outlook som ble offentliggjort onsdag formiddag.
AA170607 Sysselsettingen skal ta seg opp ytterligere, arbeidsledigheten begynne å falle og prisstigningen normalisere seg på rundt 2,5 prosent, etter å ha ligget lavt i flere år, ifølge World Economic Outlook.
AA170607 Den profilerte kunstneren hevdet at lavt besøk blant annet skyldes at utstillingene har vært lite engasjerende de siste årene.
NL170606 Det er lenge siden reintallet har vært så lavt , og dagens regjering har skrytt av reduksjonen som har skjedd.
DB170606 - Norge har generelt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier, noe som henger sammen med gunstig lavt forbruk av antibiotika.
DB170606 Driftssjef, Johannes Veisling Møller, informerer om at de selger mest grovt brød, surdeigsbrld og brødtyper med et lavt innhold av karbohydrater.
DA170606 - Norge har generelt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier, noe som henger sammen med gunstig lavt forbruk av antibiotika.
AA170606 - Norge har generelt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier, noe som henger sammen med gunstig lavt forbruk av antibiotika.
VG170605 - Er du aktuell for Eliteserien, eller synes du det er for lavt nivå for deg ?
SA170605 Og fornuften vet å feie rusk og rask under teppet, den pleier å si til meg, slik den sa det etter møtet mot Odd, at det er veldig fornuftig å ligge lavt , tette alle rom, og ta null risiko når du spiler mot et av eliteseriens beste hjemmelag.
DN170605 - Det vil være lavt .
BT170605 Og fornuften vet å feie rusk og rask under teppet, den pleier å si til meg, slik den sa det etter møtet mot Odd, at det er veldig fornuftig å ligge lavt , tette alle rom, og ta null risiko når du spiler mot et av eliteseriens beste hjemmelag.
AP170605 Og fornuften vet å feie rusk og rask under teppet, den pleier å si til meg, slik den sa det etter møtet mot Odd, at det er veldig fornuftig å ligge lavt , tette alle rom, og ta null risiko når du spiler mot et av eliteseriens beste hjemmelag.
VG170604 Men de er sterke på dødball imot, de har mye fysikk inne i 16-meteren og legger seg- eller blir spilt lavt .
VG170604 Rashad har ligget ganske lavt i terrenget, men hun uttalte i et intervju for to år siden at hun mente ekskollegaen var offer for et iherdig forsøk på å ødelegge karrieren hans.
SA170604 Høyt eller lavt press, det lønner seg alltid å forsvare seg kompakt.
BT170604 Høyt eller lavt press, det lønner seg alltid å forsvare seg kompakt.
AP170604 Høyt eller lavt press, det lønner seg alltid å forsvare seg kompakt.
SA170603 Jan Bøhler : - Jeg er veldig bekymret ¶ - 900 saker for bruk og besittelse er lavt .
SA170603 De kan forsvare seg lavt og kynisk, omstille seg fra forsvar til angrep lynraskt - eller spille ut en motstander som ligger lavt .
SA170603 De kan forsvare seg lavt og kynisk, omstille seg fra forsvar til angrep lynraskt - eller spille ut en motstander som ligger lavt.
DB170603 Og fakta er altså som følger : Denne uka falt det norske fotballandslaget ned på et historisk lavt nivå på FIFA-rankingen, 87. plass.
BT170603 Jan Bøhler : - Jeg er veldig bekymret ¶ - 900 saker for bruk og besittelse er lavt .
AP170603 Jan Bøhler : - Jeg er veldig bekymret ¶ - 900 saker for bruk og besittelse er lavt .
DB170602 Fiberinnholdet er likevel relativt lavt i begge produktene.
DA170602 Han sier også at antallet varslede oppsigelser og permitteringer er på et lavt nivå. 9847 personer er nå helt arbeidsledige ved utgangen av mai.
AP170602 Tekstilindustrien i Bangladesh sysselsetter flere millioner mennesker, men lønnsnivået er lavt .
VG170601 Carrey har ligget lavt i terrenget de siste par årene.
SA170601 PSG lå lavt og kompakt, samtidig som de satset på overganger.
NL170601 Alt for hyppige opplevelser av offentlig omsorgstjeneste på lavt nivå, kommer jeg aldri til å glemme.
DN170601 Tallet er fortsatt lavt , men de tar et realt jafs innpå, sier Granseth.
DN170601 Rotevatn sier Følsviks utsagn er på et så lavt nivå at han har problemer med å ta henne alvorlig.
DB170601 Vi prøvde å sette tempo i kampen, mens Vålerenga lå lavt og kontret i 2. omgang.
BT170601 PSG lå lavt og kompakt, samtidig som de satset på overganger.
AP170601 PSG lå lavt og kompakt, samtidig som de satset på overganger.
AA170601 Høyt og lavt , stilig og kult, ekkelt og fascinerende.
VG170531 Fordi forskjellen i karaktersnitt i matematikk mellom barn av høyt- og lavt utdannede foreldre er en og halv karakter, og fordi deltagelse i arbeidslivet er den sikreste måten å bekjempe langvarig utenforskap på.
VG170531 - Å påstå at Venstre « hestehandler med rettsløse filippinske jenter » er på et så lavt nivå at jeg har problemer med å ta Følsvik alvorlig.
DB170531 « Når de går lavt , vi covfefe », skriver han.
DB170530 Antall røde kort og startnekt er lavt , men kontrollnettet rundt landslagene er så blitt så finmaskete at det henter inn brede grupper av ambisiøse, flittige toppidrettsutøvere som mest av alt trenger å få et annet blikk inn på det hver enkelt sliter med av tanker og trening som påvirker selvbildet.
DB170530 Blant lavt utdannede var andelen 45 prosent, mens blant de høyest utdannede var andelen nede i 19 prosent.
DB170530 Grunnen til det er mannens fartstid i kommunen og at beløpet på 713 kroner er lavt .
DA170530 Det er oppsiktsvekkende at det er Ap som fremmer denne kritikken når Tajik selv satt i en regjering som prioriterte terror og beredskap så lavt som de gjorde, sier Werp og henviser til 22. juli-kommisjonen og politianalysen felte en knusende dom over den rødgrønne regjeringens beredskapsarbeid.
DA170530 Det er oppsiktsvekkende at det er Ap som fremmer denne kritikken når Tajik selv satt i en regjering som prioriterte terror og beredskap så lavt som de gjorde, sier Werp og henviser til 22. juli-kommisjonen og politianalysen felte en knusende dom over den rødgrønne regjeringens beredskapsarbeid.
AA170530 Ifølge sjeføkonom i Nordea, Annika Winsth, er dette er et lavt BNP-tall.
VG170529 Strømsgodset tok initiativet fra start i den første omgangen, og Viking lot seg presse lavt .
VG170529 Det har vært litt bevisst at når vi legger oss lavt , så legger vi oss enda lavere enn vi har gjort tidligere, sier Solskjær.
DA170529 Vegvesenet mener at med en så lavt trafikkmengde er det akseptabelt at sykkel deler trafikkareal sammen med øvrig trafikk på en begrenset lengde på 470 meter.
SA170528 min : TUIL ruller fint opp på høyresiden, og Skogvang Pedersen slår ballen hardt og lavt inn.
AP170528 min : TUIL ruller fint opp på høyresiden, og Skogvang Pedersen slår ballen hardt og lavt inn.
AA170528 - For det første er det ikke snakk om en bakkanal for en meningsutveksling på lavt nivå.
VG170527 Vi lå derfor litt lavt på forhånd.
VG170527 Det ble et helt umulig løp for ham med for lavt tempo.
SA170527 Folk angriper Olympiatoppen høyt og lavt , men vi får kanskje bare 1/10 av midlene vi burde hatt.
FV170527 Folk angriper Olympiatoppen høyt og lavt , men vi får kanskje bare 1/10 av midlene vi burde hatt.
DN170527 Aksjen steg 42 prosent i regnskapsåret 2016, til tross for at selskapet scoret svært lavt på kundetilfredshet.
DA170527 Det var tidvis veldig lavt tempo i sommervarmen, men det ble trøkka til i noen dueller likevel.
DA170527 Ahmed avsluttet en perfekt kontring med å lure kula inn lavt i nærmeste.
BT170527 Folk angriper Olympiatoppen høyt og lavt , men vi får kanskje bare 1/10 av midlene vi burde hatt.
AP170527 Folk angriper Olympiatoppen høyt og lavt , men vi får kanskje bare 1/10 av midlene vi burde hatt.
AA170526 Hvis man tar en kikk på alderssnittet vil det på en rekke avdelinger være veldig lavt .
SA170525 EIK-spilleren plasserte ballen lavt ned i venstre hjørne, og Egersund-fansen været en cupbombe.
FV170525 EIK-spilleren plasserte ballen lavt ned i venstre hjørne, og Egersund-fansen været en cupbombe.
DN170525 Hvis ratingen settes veldig lavt , såkalt « søppelrating », kan det bli nærmest umulig å finne noen som vil yte et lån til en fornuftig pris.
DN170525 En B-52 Stratofortress flyr lavt ved Osan, en av det amerikanske flyvåpenets flystasjoner i Sør-Korea, i 2016.
DB170525 EIK-spilleren plasserte ballen lavt ned i venstre hjørne, og Egersund-fansen været en cupbombe.
BT170525 Regn og lavt skydekke ¶
BT170525 For da blir det veldig lavt skydekke, sier meteorologen.
BT170525 - I morgen tidlig vil skydekket ligge lavt ytterst på kysten og vi får en skyet start på dagen.
BT170525 EIK-spilleren plasserte ballen lavt ned i venstre hjørne, og Egersund-fansen været en cupbombe.
AP170525 EIK-spilleren plasserte ballen lavt ned i venstre hjørne, og Egersund-fansen været en cupbombe.
VG170524 Hun mener at hvis man ser på grad av alvorlighet, er skattesnusk i et lavt sjikte om man sammenligner med overtramp av andre idrettsstjerner.
VG170524 Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er ikke helt enig med Hareide i at eliteserienivået er for lavt til å kunne vurdere Bendtners landslagsform.
VG170524 « Eksepsjonelt lavt måloppnåelse » ¶
SA170524 Mot Odd kunne Molde ligge lavt og satse på kontringer.
DN170524 Dette er lavt i internasjonal sammenheng.
DB170524 - Oljeinvesteringene har normalt blitt anslått lavt i den første tellingen, men de siste årene har vært et unntak.
DB170524 Dette er grunnen til at homofile skuespillere tradisjonelt har ligger lavt med legningen sin : De er redd for at det skal feste seg en slags « typecast » ved dem - et begrep særlig filmbransjen bruker når de tror skuespillere er best når de spiller minst mulig.
AP170524 Mot Odd kunne Molde ligge lavt og satse på kontringer.
SA170523 Det finnes mange unntak fra reglene rundt dette, men som grunnleggende prinsipp, går prisen på en vare opp hvis behovet er relativt stort og tilbudet relativt lavt .
SA170523 150 millioner i budsjett, noe som før øvrig høres veldig lavt ut, kan man like gjerne frakte de 1723 ivrige Ulf-fansene med tog til Jåttåvågen og tilbake hver av de 15 hjemmekampene de neste 75 årene.
VG170522 Mot serielederen hadde Erlandsen en plan om at Lillestrøm skulle ligge lavt , og straffe Rosenborg på kontringer og dødballer.
VG170522 Trump har scoret svært lavt på meningsmålingene til å være så tidlig inne i sin presidentperiode.
VG170522 Ikke siden 1986 har fruktbarhetstallet for norske kvinner vært så lavt som det er nå.
VG170522 For å finne tilsvarende lavt tall i fruktbarhet blant norske kvinner må vi så langt tilbake som til 1986.
VG170522 For å finne tilsvarende lavt tall i fruktbarhet blant norske kvinner må vi så langt tilbake som til 1986.
VG170522 Verst er noen gassflasker som flyter lavt og er vondt å treffe med en hurtiggående båt.
SA170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt .
SA170522 Det gjorde at tempoet var lavt og det var noe dødt over det som skjedde 1. omgang.
DN170522 Vi har en ganske stor del av nybygg på drilling og offshore, og det markedet er veldig lavt nå om dagen, så vi må tilpasse oss det, sier Haugsdal til DN.
DB170522 De skulle framfor alt holde disiplinenen og strukturen, ligge lavt og være så kompakte som mulig.
DB170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt .
DA170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt .
BT170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt .
AP170522 Det gjorde at tempoet var lavt og det var noe dødt over det som skjedde 1. omgang.
AA170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt .
VG170521 OVERALT : Sveriges Henrik Lundqvist var både høyt og lavt i VM-finalen.
SA170521 Det er vanskelig å bryte ned et lag som ligger så lavt .
SA170521 Det blir litt stakkato, lag ligger lavt og gjør det vanskelig for oss.
AP170521 Det er vanskelig å bryte ned et lag som ligger så lavt .
AP170521 Det blir litt stakkato, lag ligger lavt og gjør det vanskelig for oss.
VG170520 Fra start av gikk Lillestrøm lavt ut i en 4-4-2-formasjon.
SA170520 Sogndal la seg lavt i annenomgang og så ut til å vente på at sjansen skulle by seg.
FV170520 Sogndal la seg lavt i annenomgang og så ut til å vente på at sjansen skulle by seg.
DB170520 DE FLESTE FOTBALLAG sliter med en motstander som legger seg lavt , nekter rom og baserer den offensive biten av spillet på kontringer.
DA170520 Sogndal la seg lavt og så ut til å vente på at sjansen skulle by seg.
DA170520 Vålerenga kommer fra kamper mot to lag ( Aalesund og Kristiansund ) som tidvis har lagt seg lavt .
DA170520 - Joda, vil vil gjerne at alle lag legger seg lavt vi, da kan vi øve på det.
BT170520 Sogndal la seg lavt i annenomgang og så ut til å vente på at sjansen skulle by seg.
AP170520 Sogndal la seg lavt i annenomgang og så ut til å vente på at sjansen skulle by seg.
VG170519 Vokalen besørges av en av disse anonyme, tredagersskjeggete melankolikerne man gjerne leier inn til dette formålet, men irske Gavin James høres fremfor alt ut som en Chris Martin med lavt blodsukker.
SA170519 | Byfjordtunnelen : Taket er blitt for lavt
SA170519 Opp mot ti meter av taket inne i Byfjordtunnelen må sprøytes på ny etter at taket er blitt for lavt for lastebiler.
DB170519 - Ulvesonene gir faktisk ulv bedre beskyttelse enn utenfor i tillegg gis beitenæringen støtte til rovviltgjerder og andre tiltak som fører til at tapet av beitedyr blir lavt .
AA170519 I en film som går høyt og lavt , om forholdet mellom ei lita jente og en genmodifisert kjempegris.
AA170519 Miljøpartiet ligger stabilt lavt på målingene, uten at det legger noen demper på stemninga.
AA170519 * Kunstnerne Håkon Bleken og Håkon Gullvåg hevder at lavt besøk bl.a. skyldes at publikum sjelden får se museets samling.
VG170518 - Oppfarende og lite gjennomtenkt oppførsel som kan eskalere fra et lavt nivå og trigge noe langt større.
SA170518 Ideen er å sende mennesker og varer i små kapsler gjennom rør der lufttrykket er svært lavt .
SA170518 Lavt tyngdepunkt, hurtige ben, og presis skuddfot.
BT170518 Lavt tyngdepunkt, hurtige ben, og presis skuddfot.
AP170518 Ideen er å sende mennesker og varer i små kapsler gjennom rør der lufttrykket er svært lavt .
AP170518 Lavt tyngdepunkt, hurtige ben, og presis skuddfot.
AA170518 - Tilbudet er åpenbart for lavt .
VG170517 Det er ikke bare det at vi er et lag som ligger lavt og kontrer.
DN170517 - Marginbildet er lavt , og jeg tror det vil komme til å ligge der.
DN170517 Men da er den et lavt beløp - kanskje en tusenlapp eller to, sier forfatteren.
VG170516 - Vi burde nok kanskje lagt oss lavt etter 1-0-målet og sikret seieren, for vi visste at det ville stå på det fysiske mot slutten av kampen.
SA170516 Han klarte ikke å redde skuddet som gikk lavt langs bakken og i mål.
SA170516 To strake 0-0-kamper hadde det blitt før tirsdagens møte, og igjen la laget til Eirik Horneland seg lavt .
SA170516 Han så for seg et scenario der gjestene kom til å ligge lavt og gjøre det vanskelig for Brann.
NL170516 Gjermund Åsen serverte et glimrende lavt innlegg, og Mikael Norø Ingebrigtsen styrte ballen pent ned i hjørnet bak Hansen.
DB170516 To strake 0-0-kamper hadde det blitt før tirsdagens møte, og igjen la laget til Eirik Horneland seg lavt .
DA170516 - Det trengs sykkeltiltak i de fleste kommuner i landet, og det blir ikke mange kilometer av et så lavt beløp, sier Schlaupitz.
DA170516 - Det trengs sykkeltiltak i de fleste kommuner i landet, og det blir ikke mange kilometer av et så lavt beløp, sier Schlaupitz.
BT170516 Han så for seg et scenario der gjestene kom til å ligge lavt og gjøre det vanskelig for Brann.
AP170516 Han klarte ikke å redde skuddet som gikk lavt langs bakken og i mål.
AP170516 To strake 0-0-kamper hadde det blitt før tirsdagens møte, og igjen la laget til Eirik Horneland seg lavt .
AP170516 Han så for seg et scenario der gjestene kom til å ligge lavt og gjøre det vanskelig for Brann.
VG170515 - Rosenborg fortjener skryt for at de har evnen til å vinne kampene, og at de er gode til å ligge lavt for å forsvare seg og håpe på en mer eller mindre heldig kontring.
SA170515 Brann-kapteinen er forberedt på at Sandefjord vil ligge lavt , men har en klar formening om hva nøkkelen blir for å ro i land seieren.
DB170515 Komfortnivået er meget bra, med effektiv demping og lavt støynivå - lavere også i høy hastighet enn flere batteridrevne elbiler vi har kjørt.
BT170515 Brann-kapteinen er forberedt på at Sandefjord vil ligge lavt , men har en klar formening om hva nøkkelen blir for å ro i land seieren.
DN170514 Anslaget viste seg allerede i 2014 å være for lavt .
DB170514 Kanskje grunnen til at hun ligger lavt , er at hun er aktuell ?
DB170514 Det virker som om de går høyt og lavt på tvers av nasjoner og interesseområder.
AP170514 Men etter den felles opplæringen i norsk, har fortsatt mange et for lavt nivå på norskkunnskapene for å forstå samfunnet rundt seg.
AA170514 Men frammøtet var lavt , og Hamas-bevegelsen boikottet valget.
VG170513 I sluttminuttene fikk Martin Ramsland løpe gjennom og sette inn 4-0 med et lavt og velplassert skudd til høyre for Austbø.
VG170513 - Antallet er ekstremt lavt og minsker raskt, sier Vikram Thakur ved sikkerhetsselskapet Symantec til nyhetsbyrået Reuters, melder TT.
DN170513 Men det kan nok tenkes jeg unner meg noe godt i glasset utpå kvelden, selv om det holder med et glass eller to : Kanskje noe musserende, eller kanskje en tørr sider med lavt alkoholinnhold.
DB170513 En gang lå lista lavt nok til at alle kom seg over, men det var før frisøren ble stylist med egen Hairport.
DA170513 Kun tillate bruk av drivstoff med lavt svovelinnhold ¶
BT170513 Lysluggen hevet blikket og spilte ballen lavt inn foran mål, hvor Fredrik Brustad kom stormende.
AP170513 Lysluggen hevet blikket og spilte ballen lavt inn foran mål, hvor Fredrik Brustad kom stormende.
AA170513 Oppmøtet var lavt under det palestinske lokalvalget på Vestbredden lørdag formiddag.
AA170513 - Antallet er ekstremt lavt og minsker raskt, sier Vikram Thakur ved sikkerhetsselskapet Symantec til nyhetsbyrået Reuters, melder TT.
VG170512 For etter 82 minutter svingte Cesar Azpilicueta inn et lavt innlegg fra høyre, og ut av det blå dukket Batshuayi opp og satte ballen i mål - til elleville jubelscener på banen.
VG170512 Vi i Frp mener fire prosent er et lavt tall.
DN170512 Men det viktig å huske på at vi starter på et lavt nivå og at den globale flåten er mindre enn det den var på det største.
DB170512 GREPA KAR : Godt veigrep takket være firehjulsdrift " ved behov " og lavt tyngdepunkt, bør karakterisere denne Countryman som de øvrige vi tidligere har testet.
DB170512 Ulikhetsdebatten skjemmes av lavt presisjonsnivå og mange sleivspark Debatt ¶
DB170512 Samtidig ligger sysselsettingsandelen i ro på et skremmende lavt nivå, og har knapt rørt seg siden november.
DB170512 I Norge produseres mat på en bærekraftig måte med god dyrevelferd, lav medisinbruk og et lavt klimaavtrykk sammenliknet med andre land.
DN170511 - Profilen er at scootere blir billigere, og lette sykler med lavt forbruk, mens verstingmodeller vil øke.
DB170511 Sysselsettingsandelen ligger også i ro på et svært lavt nivå.
AP170511 Høyre : - Litt for lavt
AP170511 - 23,9 prosent er litt for lavt .
AA170511 | MC med lavt utslipp får avgiftskutt ¶
AA170511 I all hovedsak kan de største besparelsene hentes inn på såkalt lavt hengende frukt som utkobling av varmtvannstanken et par timer på formiddagen og tidsinnstilling av koppe- og klesvask.
SA170510 Her hjelper det åpenbart at bilen både har et lavt tyngdepunkt og lang akselavstand.
DN170510 Tallet har vært stabilt lavt i en årrekke.
DN170510 - Folk gis et signal om at de kjøper en bil med lavt forbruk og god miljøeffekt, og slik er det ikke nødvendigvis.
DN170510 Skadenivået på innendørs klatrevegger ligger relativt lavt .
AP170510 Her hjelper det åpenbart at bilen både har et lavt tyngdepunkt og lang akselavstand.
DN170509 Kjus tror ikke oljelagrene vil nå et lavt nok nivå til å endre prisene før i fjerde kvartal 2017.
DN170509 Han mener det i denne omgang sannsynligvis dreier seg om forhandlinger på et relativt lavt nivå, mellom embetspersoner og diplomater.
DB170509 - De sa restbeløpet var for lavt for utbetaling ¶
DB170509 Dette er kvalifisert gjetning og et forferdelig lavt tall.
DB170509 - Han kunne tjene 70 000 per sykkel, og det er et ganske lavt tall.
DA170509 Store, svarte fuglelignende drager flyr lavt over hustakene i sommer.
VG170508 LSK lå lavt
VG170508 Det var også de eneste målsjansene før pause, i en omgang der Lillestrøm lenge la seg lavt og lot Odd ha ballen ( 36-64 i ballbesittelse halvveis ).
SA170508 Avgiftssystemet og bruksfordelene må være slik at det lønner seg å velge biler med lavt utslipp.
SA170508 - Av hensyn til klima og luftkvaliteten i byene håper og tror jeg at biler med lavt utslipp er fremtiden.
SA170508 De gule og svarte lå veldig lavt tidlig i kampen, og startet ikke presset før godt inne på egen halvdel.
SA170508 Antall nordmenn i Premier League er i dag lavt , men vi kan være stolte av Joshua King.
FV170508 Avgiftssystemet og bruksfordelene må være slik at det lønner seg å velge biler med lavt utslipp.
FV170508 - Av hensyn til klima og luftkvaliteten i byene håper og tror jeg at biler med lavt utslipp er fremtiden.
FV170508 Antall nordmenn i Premier League er i dag lavt , men vi kan være stolte av Joshua King.
DN170508 Det er eksepsjonelt lavt .
BT170508 Avgiftssystemet og bruksfordelene må være slik at det lønner seg å velge biler med lavt utslipp.
BT170508 - Av hensyn til klima og luftkvaliteten i byene håper og tror jeg at biler med lavt utslipp er fremtiden.
BT170508 Antall nordmenn i Premier League er i dag lavt , men vi kan være stolte av Joshua King.
AP170508 For det første er det lavt fremmøte ved disse valgene, og det kan absolutt være en fordel for de partiene som over år har bygget opp en sterk organisasjon.
AP170508 Avgiftssystemet og bruksfordelene må være slik at det lønner seg å velge biler med lavt utslipp.
AP170508 - Av hensyn til klima og luftkvaliteten i byene håper og tror jeg at biler med lavt utslipp er fremtiden.
AP170508 De gule og svarte lå veldig lavt tidlig i kampen, og startet ikke presset før godt inne på egen halvdel.
AP170508 Antall nordmenn i Premier League er i dag lavt , men vi kan være stolte av Joshua King.
VG170507 Claude Puels menn la seg lavt også lørdag, og sørget for at kun sporadiske forsøk fra distanse var det Liverpool klarte å produsere.
VG170507 Han snakker lavt og forsiktig, med sterk belgisk aksent på fransken sin, og virker avslappet og fornøyd.
SA170507 - Vi sliter mot lag som ligger lavt mot oss.
AP170507 Lavt fremmøte regnes som en fordel for Le Pen, fordi hennes velgere er sterkere i troen.
AP170507 - Vi sliter mot lag som ligger lavt mot oss.
SA170506 Lavt minstenivå.
FV170506 Lavt minstenivå.
DB170506 - Og utover neste uke blir temperaturene liggende ganske lavt .
DB170506 Dette var selvsagt altfor lavt , og den voldsomme straffskjerpelsen kom som et resultat av domstolene ikke var lydhøre for Stortingets krav om strengere straff.
BT170506 Lavt minstenivå.
AP170506 Lavt minstenivå.
VG170505 Tottenham-oddsen på 1,40 i et HUB-spill er i våre øyne forbausende lavt , selv om gjestene er best og har mest motivasjon.
VG170505 Ekspertene mente det ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt .
DN170505 Begeistringen for et angrep vil være svært lavt i sør, og handler USA på egen hånd kan det ødelegge forholdet mellom de to landene i flere tiår.
DB170505 - Grønnkål er i utgangspunktet en svært vitamin- og mineralrik grønnsak med lavt kaloriinnhold.
DB170505 | Ulikhetsdebatten skjemmes av lavt presisjonsnivå og mange sleivspark ¶
DB170505 ULIKHETEN : Civita-leder Kristin Clemet tar i denne kronikken for seg ulikhetsdebatten, som hun mener skjemmes av lavt presisjonsnivå og mange sleivspark til politiske motstandere.
DB170505 Dessverre skjemmes deler av den politiske debatten av lavt presisjonsnivå og mange sleivspark til politiske motstandere.
AA170505 Valgdeltakelsen var meget lavt , kun 33 prosent.
VG170504 Rapporten fra 2017 viser at samtlige politidistrikt skårer lavt når det kommer til bruk av etterforskningsplaner - ment for å sikre nettopp fremdriften i en sak.
DN170504 Samtidig merker han seg at det igjen skrives at tilbudssiden i bruktboligmarkedet, særlig i Oslo, har økt mye, etter et historisk lavt utbud i fjor.
DN170504 Når boligene rives vekk omtrent samtidig som de legges ut, vil disse øyeblikksbildene vise et lavt volum.
DB170504 - I fjor falt påsken i mars, og da så vi at både utbudet og transaksjonsvolumet var lavt sammenlignet med de foregående årene.
DB170504 Det er lavt i forhold til det hun øynet selv, dvs. nærmere 30% og kanskje til og med en ledelse etter første omgang.
DB170504 Småjentene kikker høyt og lavt i den lille dammen, men nei, den er vekk.
DA170504 Ian Burchnall og Kristoffer Haugen er kritiske og mener norske dommere legger listen altfor lavt så lenge karantene kommer etter tre gule.
AP170504 Samtidig mener hun at høy innvandring av lavt utdannet arbeidskraft, både fra Øst-Europa og fra ellers i verden, har drevet etniske franskmenn ut av arbeidsmarkedet.
AP170504 Samtidig mener hun at høy innvandring av lavt utdannet arbeidskraft, både fra Øst-Europa og fra ellers i verden, har drevet etniske franskmenn ut av arbeidsmarkedet.
DB170503 - Vi kan ikke tallfeste dette nøyaktig, men det er trolig snakk om et lavt antall, understreker Hammer.
DA170503 I dag har vi et for lavt reproduksjonsnivå til å klare å få balanse mellom fødsler og dødsfall på lang sikt.
SA170502 Små kommuner med lavt barnevernsbudsjett og få ansatte kan gi barn og unge et godt tilbud.
DN170502 Rapporten fra det nasjonale programmet for overvåkning av rømt oppdrettslaks viser at det i 152 av 196 elver var et lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks i fjor. 24 elver, hvorav halvparten i Hordaland, hadde et høyt innslag, det vil si over ti prosent rømt oppdrettslaks.
AP170502 Men selv om valgoppmøtet synker til 67 prosent, som historisk sett er lavt for presidentvalg i Frankrike, vil Le Pen mangle stemmer, ifølge en beregning gjort av Politico.
AP170502 Så lenge pundet holder seg lavt , vil nok nordmenn se en økonomisk gevinst ved å reise dit, sier han.
AP170502 - Fortsatt er nivået lavt , og det er for tidlig å se om nedgangen vil holde seg, sier markedssjef i Ticket, Ellen Wolff Andresen.
VG170430 I stedet blir vi liggende for lavt , og blir straffet for det, sier Sigurdarson, før han legger til : ¶
VG170430 Med 2-0 til pause så det ut til at Dag-Eilev Fagemo planla å ligge lavt i 2. omgang.
VG170430 - Vi ønsket virkelig ikke å ligge lavt på vår egen hjemmebane, sier mannen bak det omtalte 2-0-målet til VG.
DB170430 Aron Sigurdarson prøvde seg først med et lavt skudd på frispark etter åtte minutter, men Andreas Lie i AaFK-buret slo ballen unna.
DA170430 Odd la seg lavt for trener Dag-Eilev Fagermo oppfattet ikke Ronny Deilas menn som særlig farlige.
DB170429 Det er til og med litt lavt i forhold til andre målinger.
VG170428 Egeberg peker på noen sentrale trekk i utviklingen av tenkningen rundt norske utenlandsoppdrag i denne perioden : Fra å bli sett på som et nødvendig onde som ble lavt prioritert av den militære ledelsen, ble slike bidrag et viktig element i det « fredsdiplomatiet » som særlig utenriksminister Knut Vollebæk sto som en representant for.
VG170428 I Yucca Mountain ligger imidlertid grunnvannet svært lavt , og flere utredninger som er gjort har konkludert med en svært liten risiko for at vann skal skylle over avfallet.
DN170428 - Gjennomgangen viser etter Deloittes mening at anskaffelsesgruppen ikke i tilstrekkelig grad er utredet problemstillinger knyttet til Veirenos pristilbud, herunder om tilbudet var unormalt lavt i forhold til ytelsen som ble tilbudt, heter det i rapporten.
DB170428 Produsenten sier : Høyt kostfiberinnhold, lavt innhold av mettet fett ¶
DB170428 En årsak kan være at saltinnholdet er lavt .
DA170428 - Gjennomgangen viser etter Deloittes mening at anskaffelsesgruppen ikke i tilstrekkelig grad har utredet problemstillinger knyttet til Veirenos pristilbud, herunder om tilbudet var unormalt lavt i forhold til ytelsen som ble tilbudt.
AP170428 Mepex redegjør så for mulige konsekvenser av for lavt estimat/for store ruter : ¶
AA170428 - Gjennomgangen viser etter Deloittes mening at anskaffelsesgruppen ikke i tilstrekkelig grad har utredet problemstillinger knyttet til Veirenos pristilbud, herunder om tilbudet var unormalt lavt i forhold til ytelsen som ble tilbudt.
SA170427 - Noen har spilt inn at klubbene bør bli tydeligere og bli enige om å satse på én eller to, men det er vel ikke tradisjon for at noen legger seg lavt for at naboen skal stå opp og frem.
FV170427 - Noen har spilt inn at klubbene bør bli tydeligere og bli enige om å satse på én eller to, men det er vel ikke tradisjon for at noen legger seg lavt for at naboen skal stå opp og frem.
DN170427 En ruskete båttur i snøstorm og tåkehav med europeiske investorer som « ville ligge lavt », kan gi investeringer på tre milliarder kroner i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for laks.
DN170427 Meglerhuset pekte på tre årsaker som stabil vekst de kommende årene, lavt investeringsbehov som betyr solide kontantstrømmer og beskjeden prising.
DB170427 ¶ FLYR LAVT : Ap-leder Jonas Gahr Støre på tur med et av Luftforsvarets Bell-helikoptre fra Bardufoss til Gryllefjord.
DA170427 Det betyr likevel ikke at vi lukker øynene for at det generelle lønnsnivået er for lavt , og vi arbeider sammen med andre selskaper i bransjen for å øke lønnsnivået, blant annet ved å legge et felles press på lokale regjeringer, sier Milman også om dette.
DA170427 Det betyr likevel ikke at vi lukker øynene for at det generelle lønnsnivået er for lavt , og vi arbeider sammen med andre selskaper i bransjen for å øke lønnsnivået, blant annet ved å legge et felles press på lokale regjeringer, sier Milman også om dette.
BT170427 For snart ett år siden vedtok Stortinget, med stemmene til regjeringspartiene Høyre og Frp, sammen med Ap, Sp og KrF, et lavt tall for hvor mange ulv det skal være i Norge.
BT170427 | Byplanlegging på lavt nivå ¶
BT170427 - Noen har spilt inn at klubbene bør bli tydeligere og bli enige om å satse på én eller to, men det er vel ikke tradisjon for at noen legger seg lavt for at naboen skal stå opp og frem.
AP170427 - Noen har spilt inn at klubbene bør bli tydeligere og bli enige om å satse på én eller to, men det er vel ikke tradisjon for at noen legger seg lavt for at naboen skal stå opp og frem.
AA170427 | John Fredriksen høyt og lavt på nok en nulldag på Oslo Børs ¶
VG170426 Med omstendelige pasninger og lavt tempo, slet de med å bryte ned et kompakt Leicester-lag, som fulgte oppskriften fra forrige sesong.
VG170426 - Elevtallet ble for lavt .
VG170426 Er det virkelig sånn at man må synke så lavt å dele offentlig for å prøve å få hjelp av systemet ? » ¶
DN170426 XXL opprettholder tidligere guiding for helåret, blant annet forventninger om ebitda-marginer i Norge lavt på 20-tallet, lave tosifrede marginer i Sverige og høye tosifrede marginer i Finland.
AP170426 Første gangen stoppet det fordi budet var for lavt , andre gangen fordi KrF sa nei.
VG170425 Det blir for lavt til at det er økonomisk forsvarlig å kjøre.
DB170425 Kvinnens mann har tidligere i dag overfor Dagbladet oppgitt lavt blodsukker som årsak til sykehusinnleggelsen, men forsvarer Sandland vil ikke gå i detalj om hennes medisinske tilstand. 45-åringen fikk kort tid før rettssakens oppstart legeerklæring på at hun har diabetes 1 og derfor bare kan være til stede under sin egen forklaring.
DB170425 - Lavt blodsukker ¶
DB170425 45-åringens mann opplyser til Dagbladet at kollapsen skyldes lavt blodsukker.
DA170425 Men når vi ser på internasjonale merkevaremålinger, ser vi at vi scorer lavt på kategorier som « kunst og kultur », « mat » og « bredde på utvalg av attraksjoner » - samt på at det er få norske produkter å få kjøpt, selv om kvaliteten anses som god.
VG170424 Hun snakket så lavt da hun avga personalia at dommeren få meter unna hadde problemer med å høre henne.
SA170424 Vi lot stort sett bilen selv bestemme miksen av motorer, noe som likevel ga et bemerkelsesverdig lavt forbruk.
FV170424 Vi lot stort sett bilen selv bestemme miksen av motorer, noe som likevel ga et bemerkelsesverdig lavt forbruk.
DB170424 I samarbeid med Visit Norway reiste de fra Lofoten til Kristiansand på 40 dager, med kameraer som filmet både høyt og lavt .
DA170424 Økningen er stor fordi antallet tidligere har ligget veldig lavt .
DA170424 - Jeg mener at lavt og tett er bra - det har fungert i europeiske byer i århundrer.
BT170424 Vi lot stort sett bilen selv bestemme miksen av motorer, noe som likevel ga et bemerkelsesverdig lavt forbruk.
AP170424 Selve bestandsmålet Stortinget har vedtatt er så lavt at det strider mot Bern-konvensjonen, hevder tre forskere fra den uavhengige forskningsstiftelsen Norsk institutt for naturforskning ( NINA ) og det nederlandske Tilburg-universitetet.
AP170424 Målet er så lavt at det strider mot internasjonale forpliktelser, mener forskere.
AP170424 Vi lot stort sett bilen selv bestemme miksen av motorer, noe som likevel ga et bemerkelsesverdig lavt forbruk.
AA170424 Hun ristet stille på hodet flere ganger før hun satte seg ned og snakket lavt med en av sine to forsvarere.
AA170424 Hun ristet stille på hodet flere ganger før hun satte seg ned og snakket lavt med en av sine to forsvarere.
AA170424 Hun ristet stille på hodet flere ganger før hun satte seg ned og snakket lavt med en av sine to forsvarere.
AA170424 Hun ristet stille på hodet flere ganger før hun satte seg ned og snakket lavt med en av sine to forsvarere.
AA170424 Hun ristet stille på hodet flere ganger før hun satte seg ned og snakket lavt med en av sine to forsvarere.
VG170423 Vi har møtt lag som har lagt seg veldig lavt så langt, og det er ikke lett å møte.
VG170423 La seg lavt
DB170423 Prisnivået er lavt , du får et fint dobbeltrom for 1000 kroner natta.
VG170422 Vi har møtt lag som har lagt seg veldig lavt så langt, og det er ikke lett å møte.
SA170422 Innlegget kom lavt inn og Harry Kane måtte ned i knestående før han med bakhodet stusset ballen videre og i mål.
SA170422 Marc Pugh la inn lavt fra spiss vinkel, og King satte ballen i mål.
FV170422 Innlegget kom lavt inn og Harry Kane måtte ned i knestående før han med bakhodet stusset ballen videre og i mål.
FV170422 Marc Pugh la inn lavt fra spiss vinkel, og King satte ballen i mål.
DB170422 - I AaFK lå vi lavt og slo lange baller opp mot Tor Hogne Aarøy, noe som er enklere enn i VIF, hvor vi står høyere med den bakre fireren og blir mer isolert i én mot én-situasjoner.
DB170422 Hun fokuserer, og hvisker bønneteksten lavt for seg selv.
DA170422 Marc Pugh la inn lavt fra spiss vinkel, og King satte ballen i mål.
AP170422 * Partiets velgere er primært menn under 30 år, arbeidsløse, lavt utdannede og velgere fra den østlige delen av Tyskland.
AP170422 Innlegget kom lavt inn og Harry Kane måtte ned i knestående før han med bakhodet stusset ballen videre og i mål.
AP170422 Innlegget kom lavt inn og Harry Kane måtte ned i knestående før han med bakhodet stusset ballen videre og i mål.
AP170422 Marc Pugh la inn lavt fra spiss vinkel, og King satte ballen i mål.
BT170421 LAV SCORE : Sparebanken Vest scorer svært lavt på Forbrukerrådets og Fremtiden i våre henders rangering av bankers etiske retningslinjer.
AA170421 - Granskudd er lavt prioritert på elgens matseddel, sier Paul Harald Pedersen.
VG170420 Det betyr at hvis valgoppmøtet blir lavt , regner gallupinstituttene med at det vil virke i Le Pens favør.
DB170420 Lista legges heller ikke lavt av apparatet rundt duoen : ¶
AP170420 Han bor i en norsk by og har diagnosen lavt stoffskifte.
AA170420 Det totale antall terroangrep er jo lavt med tanke på hvordan det var tidligere.
DB170419 - Jeg er ganske sikker på at Barcelona vinner kampen, men jeg er usikker på om Juventus har et så lavt nivå at de tillater seg å tape med tre mål eller flere, sier han.
DB170419 Det vannavkjølte litium-ion-batteriet er plassert mellom akslene, noe som skal gi bilen et lavt tyngdepunkt, med balansert fordeling.
DB170419 Dehumanisering betyr å redusere verdien av en person eller gruppe så lavt at vi ikke lengre betrakter dem som mennesker.
DA170419 Selv om vårt fylke tradisjonelt har toppet den nasjonale statistikken, er det et svært lavt antall lærebedrifter også hos oss.
AP170419 Dette er historisk lavt , og nesten 1000 færre enn i 2015.
DN170418 Boligprisene er fortsatt på et lavt nivå når vi ser på kvadratmeterpriser, sier hun til DN.
AP170418 Har vært kritisk lavt flere ganger : 1,3 milliarder kroner skal sikre Oslos drikkevann noen timer ekstra ¶
VG170417 Begge lag presset lavt fra start og tok liten risiko, og greide heller ikke å holde ballen i laget når de først fikk den over på motstanderens halvdel.
VG170417 Vi la oss lavt , og jeg slapp å jage slik jeg har brukt å gjøre.
SA170417 Rakel Engesvik fyrte av et lavt skudd i det lengste hjørnet bak en utspilt Aurora Mikalsen i Kolbotn-buret.
DB170417 Prisnivået er lavt .
DB170417 Innlegget hans er lavt og hardt, og bak Haugesunds stopperrekke, dukker Torgeir Børven opp.
DB170417 - I Kragerø er det ikke et lavt tilbud av fritidsleiligheter med utleiedel.
DB170417 TOMS RIVER, NEW JERSEY ( Dagbladet ) : Nettverket, som heter Organizing for Action ( OFA ), og som vokste fram fra tidligere president Obamas valgkamporganisasjon i 2013, har ligget lavt lenge.
SA170415 Lavt under taket, fuktig og rått.
SA170415 Lavt under taket, fuktig og rått, forteller Eldøy.
DB170415 * Ikke velg lavt antall stjerner når du søker via søkemotorer.
DB170415 Christian Eriksen vippet ballen inn til spissen, Simon Francis var sjanseløs i rygg og en-mot-en-duell, Kane trakk seg unna og smalt kula lavt i venstre hjørne.
DB170415 Engasjementet for islam, som generelt er lavt i Vesten, blir først vekket når disse fundamentalistene på hver side hever sine stemmer.
AP170415 Lavt under taket, fuktig og rått.
AP170415 Lavt under taket, fuktig og rått, forteller Eldøy.
DB170414 Men det virker som de ligger lavt , som resten av den italienske mafiaen for tida, sier Ekern.
BT170414 Da kan det være grunn til å repetere Helsedirektoratets opplisting av de viktigste risikofaktorene for hjerteinfarkt : ¶ tobakksrøyking ¶ kost med mye mettet fett og transfett ( som øker blodkolesterolet ) og høyt inntak av sukkerholdig drikke ¶ høyt saltinntak ( som øker blodtrykket ) og lavt inntak av frukt og grønnsaker ¶ fysisk inaktivitet ¶ diabetes og overvekt ¶ høyt alkoholinntak ¶
AA170414 - Spesielt er denne beredskapen viktig i påska, når tusenvis av nordmenn spenner på seg skiene og tar fatt på skiturer både høyt og lavt , sier Tung.
SA170413 Forholdet mellom USA og Russland er for tiden på et " historisk lavt nivå ", uttalte president Trump onsdag. Én av årsakene er Russlands støtte til Syrias president Bashar al-Assad. ( ©NTB ) ¶ | 700 avhør etter lastebilangrep i Stockholm ¶
AA170413 Forholdet mellom USA og Russland er for tiden på et " historisk lavt nivå ", uttalte president Trump onsdag. Én av årsakene er Russlands støtte til Syrias president Bashar al-Assad. ( ©NTB ) ¶ | 23-åring drept av medstudenter i Pakistan ¶
VG170412 Etter sitt møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og president Vladimir Putin onsdag, påpekte Tillerson at tillitsnivået mellom Russland og USA er lavt .
VG170412 Det er over fire år siden tallet var like lavt .
DB170412 Fordi en synlig og upopulær skatt alltid henger over kommunens politikere, blir de mer opptatt av å effektivisere, slik at skatten kan senkes, eller holdes på et lavt nivå.
DA170412 Tillerson sa også at det er et lavt tillitsnivå mellom de to landene da han onsdag holdt pressekonferanse med sin russiske motpart Sergej Lavrov.
DA170412 Tillerson sa også at det er et lavt tillitsnivå mellom de to landene da han onsdag holdt pressekonferanse med sin russiske motpart Sergej Lavrov.
AA170412 Norske forbrukere foretrekker i dag i stor grad norsk mat, og Norge har andre konkurransefortrinn enn pris ; lavt forbruk av antibiotika, påpeker han.
FV170411 Lavt under taket, fuktig og rått.
FV170411 Lavt under taket, fuktig og rått, forteller Eldøy.
DB170411 Her er gjestfriheten like stor som prisnivået er lavt , og man får fort en fin ferie for pengene !
DB170411 * Lesbos : I tillegg til at man kan få gode priser på reiser dit, så er dette et reisemål med relativt lavt kostnadsnivå sammenlignet med flere av de andre greske reisemålene.
DB170411 Selv en så nedrig leder som Hitler sank ikke så lavt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer, ifølge The Guardian, under en pressekonferanse.
AP170411 Norske forbrukere foretrekker i dag i stor grad norsk mat, og Norge har andre konkurransefortrinn enn pris ; lavt forbruk av antibiotika, påpeker han.
AP170411 Norske forbrukere foretrekker i dag i stor grad norsk mat, og Norge har andre konkurransefortrinn enn pris ; lavt forbruk av antibiotika, påpeker han.
AP170411 Hele 80 prosent av guttene på yrkesfag med lavt utdannede foreldre fullfører ikke videregående opplæring på normert tid.
AP170411 Det blir stadig flere studenter ved universiteter og høgskoler, men bare 40 prosent av studentene med lavt utdannede foreldre har fullført en grad etter ti år.
AP170411 - Hvorfor klarer ikke barn av lavt utdannede foreldre i Norge å gjøre et hopp oppover på utdannelsesstigen ?
AP170411 Men her inne, hos musikkforlaget Sony/ATV, høres bare lyden av en radio som surrer lavt .
AA170411 I USA var det imidlertid et historisk lavt antall som ble idømt dødsstraff i 2016.
VG170410 For lavt tempo ødelegger for et godt utklekket mysterium.
VG170410 Stemmen til Hannah Reid er tydelig selv når man spiller lavt , og lyden fra Canton har faktisk større fysikk enn Monitor Audio Silver 6.
VG170410 Selv på lavt lyttenivå greier Silver 6 å få frem detaljene i kvinnevokalen, og når vi skrur opp blir det bare bedre.
SA170410 Det nye dashbordet er klasse ¶ Lavt drivstofforbruk ¶
DN170410 Hun legger til at Norge scorer lavt på andelen som tar utdanning innen ingeniør- og teknologifag, sammenlignet med andre land, for eksempel Tyskland.
DB170410 Bartender Pito Mera ( 35 ) setter et lavt glass med noe boblende og brunt foran oss på disken, akkompagnert av en klassisk Gilda-tapas : To oliven servert med en sardin og grønn chili.
DA170410 På nasjonalt nivå nærmer vi oss ti år med nedgang i rekrutteringen og antall lærlinger i restaurant- og matbransjen er kritisk lavt .
AP170410 Det nye dashbordet er klasse ¶ Lavt drivstofforbruk ¶
AA170410 De har lett høyt og lavt , men tingene er søkk borte.
SA170409 Luke Shaw spilte opp armeneren, som driblet seg fri fra både førsteforsvarer og sikring før han la ballen pent og lavt i lengste hjørne.
DB170409 Butikken inviterte til røyksalg på varene gjerningsmannen ødela : - Hvor lavt kan man synke ?
DB170409 Hvor lavt kan man synke », skriver én på butikkens Facebook-side.
BT170409 Luke Shaw spilte opp armeneren, som driblet seg fri fra både førsteforsvarer og sikring før han la ballen pent og lavt i lengste hjørne.
AP170409 Luke Shaw spilte opp armeneren, som driblet seg fri fra både førsteforsvarer og sikring før han la ballen pent og lavt i lengste hjørne.
VG170408 Vertene prøvde stadig vekk på pasninger i bakrom - noe de ikke lykkes med ettersom Watford lå lavt og kompakt i forsvar.
VG170408 Sårbarheter som vi kanskje ikke egentlig ønsker å kvitte oss med, nemlig et lavt overvåkningsnivå av befolkningen som helhet.
AP170408 Dere fortjente ikke å dø, sa Linda Enevald lavt da hun hadde lagt ned den siste av de 15 gule rosene hun hadde med seg lørdag ettermiddag i Stockholm sentrum.
AA170408 Sett i et historisk perspektiv er dette lavt , sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i Los Energy.
AA170408 Markedet tror altså på en strømpris i 2025 på rundt 30 øre da, noe som vi må huske fortsatt er ganske lavt historisk, sier Myhre.
VG170407 I likhet med film, tegneserier og krimromaner, har dataspill stått lavt på den kulturelle rangstigen.
DN170407 Det samme er bombegrupper, og militærhelikopter som flyr lavt inn mot byen.
DN170407 Sett i et historisk perspektiv er dette lavt , sier Myhre.
DN170407 - Markedet tror altså på en strømpris på rundt 30 øre da, noe som vi må huske fortsatt er ganske lavt historisk.
DN170407 | Venter mer trykk etter påske ¶ Lavt utbud holder prisene oppe på de store destinasjonene.
DN170407 Sett i et historisk perspektiv er dette lavt , sier Myhre.
DN170407 - Markedet tror altså på en strømpris på rundt 30 øre da, noe som vi må huske fortsatt er ganske lavt historisk.
DB170407 Men om bare én promille går på, av et urealistisk lavt anslag på 10.000 e-poster som faktisk kom fram til mottaker, har 10 nordmenn gitt fra seg brukernavn og passord til kriminelle.
DB170407 Tunge ting skal så lavt som mulig i bilen.
DB170407 HELGEKOMMENTAREN : Kampen mot porno er tilbake, slik vi kjenner den : Kunnskaps- og refleksjonsnivået er skandaløst lavt .
DB170407 Backet av bass, piano og trommer synger han gamle jazzballader, lavt og avslappet, med en « naturlig styrke ».
DA170407 Start maskinen på lavt tempo og hell i melk/yoghurt og et helt egg.
AP170407 - De kommer rask og lavt inn og treffer målet uten at en flybesetning utsettes for fare.
VG170406 I fjor var vi et nykomponert lag som lå lavt , stengte rom og kjørte overganger og dødballer.
SA170406 Etter angrepet på pressekonferansen har det vært snakket lavt om backen var på vei bort fra Manchester, og Tottenham har vært en av klubbene 21-åringen har vært ryktet til.
DB170406 Han slo et lavt innlegg inn foran mål, som Viking-forsvarer Michael Ledger var uheldig å sklei inn i eget mål.
DB170406 Odds lege tolket svimmelheten som et tilfelle av lavt blodsukker.
DB170406 Det var ikke noe hjerteflimmer, og heller ikke noen kollisjon på forhånd, så min oppfatning var at det dreide seg om lavt blodsukker, sier Ola Stamnes.
DB170406 For Brann, som i fjor brukte minst to tredeler av sesongen på å ligge lavt , kompakt og kontre seg til alle resultatene som i sum endte opp med en sensasjonell andreplass, har flere dimensjoner.
DB170406 Et lavt og kompakt Brann, utviklet gjennom 2016, vil fortsatt være ekstremt vanskelig å bryte ned i Bergen.
BT170406 Etter angrepet på pressekonferansen har det vært snakket lavt om backen var på vei bort fra Manchester, og Tottenham har vært en av klubbene 21-åringen har vært ryktet til.
AP170406 | Hjemmesitterne kan gjøre Le Pen til Frankrikes neste president ¶ Lavt fremmøte åpner for at Marine Le Pen vinner presidentvalget i Frankrike, mener fransk valgekspert.
AP170406 Etter angrepet på pressekonferansen har det vært snakket lavt om backen var på vei bort fra Manchester, og Tottenham har vært en av klubbene 21-åringen har vært ryktet til.
AA170406 Tunge ting skal så lavt som mulig i bilen.
SA170405 Innholdet av det forbudte stoffet var så lavt at man kan mistenke at det kommer fra forurenset mat.
DN170405 Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen ( Frp ) har vært høyt og lavt med nyheter fra transportplanen de siste ukene.
DB170405 - En helt grei, billig melkesjokolade med lavt kakaoinnhold.
DB170405 Xi har på sin side ligget lavt i terrenget, også det er et tegn på selvsikkerhet og styrke.
DA170405 Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen ( Frp ) har vært høyt og lavt med nyheter fra transportplanen de siste ukene.
DA170405 - Dette henger sammen med at trafikkgrunnlaget i området er for lavt , sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.
AA170405 Det nye fylkeskartet ligner mest på noe forhandlerne ble enig om på tampen av et langt møte med lavt blodsukker og lite oksygen igjen i rommet.
VG170404 Om en slik frontfigur skulle dukke opp igjen eller om noen av de som i dag har valgt å ligge lavt igjen skulle oppsøke rampelyset vil ventelig også rekrutteringen til miljøet øke.
VG170404 Historisk har vi sett både i Norge og internasjonalt at radikale islamistmiljøer har ligget lavt i perioder, for så å dukke opp igjen.
SA170404 Vi mener også retten har lagt listen for lavt for hva som er medlemskap i IS ut fra Hussains hyllester av organisasjonen.
DB170404 Man endrer til et lavt « gir » oppover og får bindingen framover, og justerer til et tyngre « gir » nedover og flytter bindingen bakover.
DB170404 Det var Jagielkas første Premier League-scoring på 703 dager, ifølge Opta, og ga Everton et drømmeutgangspunkt, hvor de kunne legge seg lavt og kontre med Lukaku i spissen.
DB170404 - Vi mener også retten har lagt listen for lavt for hva som er medlemskap i IS, ut fra Hussains hyllester til organisasjonen, fortsetter han.
DA170404 Derfor altså kompensjonen på opp mot om lag 15 millioner euro årlig, noe som i dag tilsvarer rundt 137 millioner norske kroner - et beløp Ap mener egentlig er for lavt .
DA170404 Derfor altså kompensjonen på opp mot om lag 15 millioner euro årlig, noe som i dag tilsvarer rundt 137 millioner norske kroner - et beløp Ap mener egentlig er for lavt .
DA170404 Og likevel være omtrent som forventet, slik at bandet begynner som et middels skramleorkester, med sangen for lavt i miksen.
DA170404 En annen fordel er at arbeidshøyden er mer komfortabel enn om du må stå krumbøyd over et lavt bed.
AP170404 Vi mener at terskelen for hva som kan sies å utgjøre deltagelse i IS er lagt for lavt .
AP170404 | Fidelio er høy kvalitet på lavt budsjett ¶
AA170404 Vi mener også retten har lagt listen for lavt for hva som er medlemskap i IS ut fra Hussains hyllester av organisasjonen.
VG170403 Den levende legenden har de siste engasjert seg aller mest for dyrevern og ellers ligget lavt i terrenget.
SA170403 Ikke bare er tallet sjokkerende lavt .
DN170403 I februar, som er siste måletidspunkt, var også den andre indikatoren, som han kaller « krasj-tilliten », også på et svært lavt nivå.
DB170403 - Det som burde være den viktigste råvaren i en oksebuljong, nemlig innkokt kraft fra okseben og - kjøtt, utgjør bare 2,1 prosent, påpeker juryen, og legger til at næringsinnholdet er lavt og at buljongen også inneholder både herdet og uherdet palmeolje.
DB170403 Venstre har den siste tida ligget lavt på meningsmålingene.
DA170403 For lavt bunnivå ¶
DA170403 - Vi kan ikke ha et så lavt bunnivå.
AP170403 Ikke bare er tallet sjokkerende lavt .
VG170402 Ligger lavt i 4-5-1, satser på kontringer og kan lykkes med det.
BT170402 ​Som hovedregel kan du ikke bli blodgiver hvis du er kronisk syk eller har hatt kreft, bruker faste medisiner ( unntatt p-piller, allergimedisin og midler mot lavt stoffskifte ), ¶
AP170402 I tillegg til lavt kostnadsnivå har landet svak valuta, og det lover bra for feriebudsjettet, uttalte han da.
DB170401 Men ulikheten øker mindre i Norge enn i de fleste sammenlignbare land og er på et lavt nivå.
DA170401 Landene har lange bryggetradisjoner, men ølforbruket er lavt .
BT170401 Vi kan forvente regn tidlig på dagen, lavt skydekke og temperaturer mellom åtte og ti plussgrader.
VG170331 Her er støynivået lavt og kelnerne dukker opp akkurat passe ofte.
DB170331 Noen av de beste kampene vi har hatt, er når vi har ligget lavt og kontret.
DB170331 Man girer til et lavt gir oppover og får bindingen framover, og girer til et tyngre gir nedover og flytter bindingen bakover.
DB170331 I Venstres stortingsprogram står det at partiet mener at andelen ungdommer som avtjener verneplikt i hvert ungdomskull er for lavt , og ønsker at flere må innkalles til tjeneste.
DB170331 « Elevtallet ble for lavt .
BT170331 ​Som hovedregel kan du ikke bli blodgiver hvis du er kronisk syk eller har hatt kreft, bruker faste medisiner ( unntatt p-piller, allergimedisin og midler mot lavt stoffskifte ), ¶
VG170330 Antall mennesker som er skutt eller drept av politiet, ligger svært lavt i Norge, også når vi sammenligner med andre nordiske land.
DB170330 Readler svarte at 20 rett og slett er et lavt antall.
DB170330 Politiets bruk av skytevåpen i Norge er meget lavt sammenliknet med andre nordiske land der bevæpning er obligatorisk.
DB170330 Antallet som ble skutt og drept av politiet i vårt land er også på et meget lavt nivå i forhold til f. eks.
DA170330 Budsjettet er såpass lavt at forsøkene på å iscenesette sekvenser fra nobelpris-gallaen og pressekonferanser er på grensen til amatørmessige.
AA170330 - Tangenten har et økonomisk godt tilbud og har et lavt areal med god arealeffektivitet, står det.
AA170330 - Det er viktig at vi har et lavt forbruk her for å begrense konsekvensene av import av resistente mikrober.
AA170330 Også i Norge ser vi dette tydelig : Helt siden de første PISA-undersøkelsene ble gjennomført i år 2000, har det blitt fremhevet at kunnskapsnivået blant norske elever er for lavt sammenlignet med andre nasjoner.
VG170329 - Nordland, Troms og Finnmark har imidlertid samarbeidet tett gjennom hele krisen, og det har vært viktig for å holde et så lavt som mulig spenningsnivå mellom regionene.
SA170329 Elever som slutter på skolen, både evnerike og de som strever faglig, har som regel en lang historie bak seg med lavt skoleengasjement før de dropper ut.
DB170329 Derfor sa jeg 60.000, noe jeg tenkte hverken var for høyt eller lavt , erindrer Onarheim når Dagbladet ringer ham.
DB170329 Samlet har mange uføre mistet tusenvis i støtteytelser per måned, i tillegg var økningen av Grunnbeløpet i 2016 svært lavt .
VG170328 Selv om beboerne er fornøyd, selv om sykefraværet hos de ansatte er lavt og selv om det vil koste kommunen 40 millioner kroner mer.
SA170328 Vinterseriemester Lillestrøm har plukket 2,2 poeng i snitt, mens Sandefjord har et særdeles lavt snitt på 0,5.
FV170328 Vinterseriemester Lillestrøm har plukket 2,2 poeng i snitt, mens Sandefjord har et særdeles lavt snitt på 0,5.
BT170328 Vinterseriemester Lillestrøm har plukket 2,2 poeng i snitt, mens Sandefjord har et særdeles lavt snitt på 0,5.
AP170328 - Ja, det kan også komme snø og sludd lavt i Oslo.
AP170328 Vinterseriemester Lillestrøm har plukket 2,2 poeng i snitt, mens Sandefjord har et særdeles lavt snitt på 0,5.
VG170327 - Metodene hans virker til å være lite sofistikerte, lite teknologisk avanserte og har lavt kostnadsnivå, som en kopi av andre angrep.
DB170327 Når Nordtveit lå lavt , var det 25 meter mellom ham og Johansen.
DB170327 Da vi besøkte loungen tidlig en mandag morgen, var det lite folk og et veldig lavt støynivå.
DB170327 Bare for å understreke det med en gang ; 300 kroner er i utgangspunktet ikke et lavt beløp.
DA170327 Vi må lavere ned i terrenget, og plattformene blir universelt utformet for å kunne ta i mot de nye trikkene med lavt gulv, sier hun.
VG170326 Vi skulle slå i bakrom, men det var vanskelig ettersom Nord-Irland ble liggende så lavt , sier Skjelvik.
SA170326 Like før hvilen var « Ulven » nære på å gjøre sitt andre mål for dagen i en tilnærmet blåkopi av førstemålet, men denne gangen gikk ballen lavt og Thomas var med på notene og fikk slått til corner.
SA170326 Uredd, med fart, bra forståelse, teknikk, lavt tyngdepunkt.
DB170326 Norge ligger relativt lavt i banen, og Ward får slått inn.
DB170326 I hvert fall ikke uten et forsvarsspill som holder vann og et angrepsspill, som inntil de andre la seg lavt og lot oss holde på, er så stereotypt at det er til å grine av.
BT170326 Uredd, med fart, bra forståelse, teknikk, lavt tyngdepunkt.
AP170326 Kullet i Wyoming er ikke av veldig høy kvalitet, men det har lavt svovelinnhold og ligger rett under overflaten.
AP170326 Like før hvilen var « Ulven » nære på å gjøre sitt andre mål for dagen i en tilnærmet blåkopi av førstemålet, men denne gangen gikk ballen lavt og Thomas var med på notene og fikk slått til corner.
AP170326 Uredd, med fart, bra forståelse, teknikk, lavt tyngdepunkt.
DA170325 Isteden gredde jeg håret i midtskill, og maste om svart høyhalser, slengbukser og miniskjørt som hang lavt på hoftene.
DN170324 - Når skattegrunnlaget er såpass lavt blir dette litt som å drive dyrejakt i en zoologisk hage.
DB170324 Alkoholbruken i Norge er relativt lavt , om man sammenlikner med andre europeiske land, men omsetningen av alhohol har økt med 40 prosent siden begynnelsen av 90-tallet.
DB170324 Vi snakker lavt om en utgivelse fra 1976, signert en forfatter vi alltid kommer tilbake til, Harald Sverdrup ( 1923 - 1992 ).
DA170324 - Vi var flere i Montages som mente at norsk filmkritikk holdt et lavt nivå, og at det gjorde det vanskelig for filmkritikken å stille krav til filmskaperne.
AA170324 Ute var det snøfokk, lavt skydekke og litt hustrig.
VG170323 Med en dragning fikk hun lagt til rette, og sendte av gårde et lavt og hardt skudd fra 17-18 meter.
BT170323 - Selv om det ikke blir store nedbørsmengder, vil nok helgen bli ganske grå med lavt skydekke.
AP170323 Og hvor lavt kan man egentlig synge, hvis man virkelig prøver ?
AP170323 Og hvor lavt kan man egentlig synge, hvis man virkelig prøver ?
VG170322 Tempoet var lavt og feilpasningsprosenten var høy.
DB170322 » Alle som har sysla litt med produktivitetsspørsmål, vet for det første at er det noe Norge tiltrekker seg, så er det ikke høyt utdanna, men lavt utdanna innvandrere.
DB170322 Våre velferdsordninger gjør det også mer gunstig for lavt utdanna mennesker å komme til Norge enn til de fleste andre land.
DB170322 Et eksempel som ofte er brukt for å illustrere problemstillinga, er det å ansette billig arbeidskraft på en byggeplass og bruke lavt betalte arbeidere til å bære materialene opp i etasjene snarere enn å installere en dyr heis.
AP170322 Aftenpostens reporter på stedet forteller at helikoptre flyr lavt over området.
AP170322 Aftenpostens reporter på stedet forteller at helikoptre flyr lavt over området.
AP170322 Helikoptre flyr lavt over området og det er et massivt oppbud av politi i skuddsikre vester, forteller Aftenpostens reporter på stedet.
AA170322 Lederne peker også på at seniorene har lavt fravær, vilje til læring, kreativitet og omstillingsevne, melder NRK.
DN170321 Forbrukerombudet understreker at de gjerne vil høre fra publikum når de mener boliger har vært priset mistenkelig lavt .
DB170321 Han forteller videre at Greenblatt var høyt og lavt , uten stans, de fire dagene som besøket varte : Jerusalem, Ramallah, Jeriko, Betlehem, Amman i Jordan - og så tilbake til Jerusalem.
DB170321 Hun peker også på at det generelle antall våpenbeslag i Danmark er for lavt .
DB170321 - Det er for lavt sånn som det ser ut i dag, og det vitner om at vi ikke har hatt nok fokus på beslag i den senere tiden.
DB170321 Rapporten viser at selv om menneskelig utvikling har hatt en gjennomsnittlig økning i alle regioner mellom 1990 og 2015, står fortsatt en tredel av verdens befolkning på et lavt utviklingsnivå.
DA170321 De positive tiltakene som er gjennomført for å forbedre busstilbudet de siste årene har ikke klart å hindre at antallet bussreiser per innbygger fortsatt er lavt , og 10 prosent under nivået i 2005.
AA170321 Rapporten viser at selv om menneskelig utvikling har hatt en gjennomsnittlig økning i alle regioner mellom 1990 og 2015, står fortsatt en tredel av verdens befolkning på et lavt utviklingsnivå.
AA170321 - Hvert tilfelle er ett for mye, men vi mener likevel at dette tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold, sier Torunn Knævelsrud, som er veterinær og leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.
VG170320 Seriøse firma priser ikke arbeidet for lavt med vilje.
FV170320 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt .
AP170320 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt .
AP170320 Den utløser både høyt blodtrykk og lavt blodsukker.
AA170320 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt .
SA170319 Det aller viktigste skjer når man har satt seg inn i bilen, i det svært gode og lavt plasserte setet, og ruller ut på veien.
DN170319 - Mange bevisste bankkunder bytter bank, men det er jo fortsatt et ekstremt lavt skiftetakt blant bankkunder, sier Laugen.
DN170319 - Mange bevisste bankkunder bytter bank, men det er jo fortsatt et ekstremt lavt skiftetakt blant bankkunder, sier Laugen.
BT170319 Det aller viktigste skjer når man har satt seg inn i bilen, i det svært gode og lavt plasserte setet, og ruller ut på veien.
AP170319 Det aller viktigste skjer når man har satt seg inn i bilen, i det svært gode og lavt plasserte setet, og ruller ut på veien.
VG170318 Er det én person som bør ligge lavt om å svare opp kritiske spørsmål, er det Kirsti Bergstø.
DB170318 Like lavt som Russland ¶
DB170318 Steinene hadde temperaturen som svaberget holder når solen henger lavt etter en fin, nordisk sommerdag.
VG170317 - Det blir altfor lavt og kort, sier Andreas Stjernen til NRK.
DB170317 SV lunter altså av gårde på et historisk lavt nivå.
DA170317 Det vi reagere på er hvor lavt de priser seg.
AA170317 Enkelte indiske muslimer skal ha reist for å kjempe med IS i Irak og Syria, men antallet er lavt sett i forhold til innbyggertallet. ( ©NTB ) ¶
DB170316 Han har kartlagt koralldøden ved å fly lavt over revene i småfly og helikopter.
AP170316 Sentralbanksjef Øystein Oslen lar prisveksten synke lavt .
AA170316 Dessuten skal det mer til for å senke renten ytterligere siden nivået allerede er svært lavt , skrev DNBs seniorøkonom Knut Magnussen denne uken.
AA170316 Det er mange underliggende forutsetninger for anslaget, men det viktigste er trolig at avtalen mellom EU og Tyrkia videreføres som i dag, og at asylankomstene til Hellas holder seg på et lavt nivå.
AA170316 Dessuten skal det mer til for å senke renten ytterligere siden nivået allerede er svært lavt , skrev DNBs seniorøkonom Knut Magnussen denne uken.
VG170315 Men er det « dårlig gjort » å sette foten ned for fortsatt masseinnvandring av lavt kvalifisert arbeidskraft fra Asia og Afrika til Europa ?
DB170315 Kan være lavt lønnsnivå til tross for risiko.
DA170315 - Da får vi trent oss mot et lag som ligger lavt med fem spillere i bakerste ledd.
DA170315 Han snakker litt for lavt , diksjonen kunne vært bedre og akustikken i rommet er ikke på hans side.
DA170315 Thorkildsen mener likevel inntektsgrensene er satt for lavt .
VG170314 Det er historisk lavt og det er vi avhengige av når økonomien ikke er friskmeldt, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til VG.
VG170314 - Det at vi klarte å holde det så lavt som 50 øre, er vi godt fornøyd med, sier Skogen Lund.
VG170313 Skuddet var lavt , og spanjolen rakk ikke fram.
DN170313 Slik kan du sikre deg svært god avkastning på å investere sammen med John Fredriksen i latterlig lavt prisede rigger.
DB170313 » « Hvor lavt har president Obama sunket når han avlytter telefonene mine i løpet av den veldig hellige valgprosessen.
DB170313 » « Hvor lavt har president Obama sunket når han avlytter telefonene mine i løpet av den veldig hellige valgprosessen.
DB170313 Vekten er konsentrert mest mulig midt i bilen og tyngdepunktet så lavt det har vært mulig å få det.
DB170313 RESOLUTT SPORTSLIG : Med 1080 kilo fordelt med 44 prosent på forakselen og 56 prosent på bakakselen, lavt tyngdepunkt og vekt konsentrert midt i bilen, loves det utmerkede kjøreegenskaper.
DB170313 At det kun var 25 prosent før slukkingen høres altfor lavt ut, sier han.
SA170312 Til det ble tempoet i kampen for lavt i RBK-laget som helhet.
SA170312 RBK hadde ballen så mye de ville, men mot brukbart organiserte islendinger, og med lavt balltempo, uteble de store sjansene. 16 minutter inn i kampen fosset Erlend Dahl Reitan fram på høyresiden, mottok ballen fra Mike Jensen - og curlet ballen inn på bakre stolpe.
DB170312 Ellers var kampbildet som det ofte er på Anfield mot lag som ligger lavt : Liverpool har mye ball, men klarer ikke å skapte noe.
DB170312 Det beste er å bruke et glass som er litt lavt og bredt slik at det er lettere å holde og lettere å ta hånden nedi for å dra av skallet.
AP170312 Det tallet virker lavt , men sier ingenting om at mange barn av innvandrere har hentet ektefelle fra opprinnelseslandet, ei heller at den tendensen nå er avtagende.
AP170312 Det tallet virker lavt , men sier ingenting om at mange barn av innvandrere har hentet ektefelle fra opprinnelseslandet, ei heller at den tendensen nå er avtagende.
AP170312 Til det ble tempoet i kampen for lavt i RBK-laget som helhet.
AP170312 RBK hadde ballen så mye de ville, men mot brukbart organiserte islendinger, og med lavt balltempo, uteble de store sjansene. 16 minutter inn i kampen fosset Erlend Dahl Reitan fram på høyresiden, mottok ballen fra Mike Jensen - og curlet ballen inn på bakre stolpe.
VG170311 OSLO SPEKTRUM ( VG ) Fjorårets vinner ( 22 ) har ligget lavt siden exiten fra Eurovision Song Contest i Stockholm 2016. siden exiten fra Eurovision Song Contest i Stockholm 2016.
VG170311 Mistanken om dette styrkes ved at hun holder seg lavt i terrenget og rygger ut med barna.
VG170311 I den tro at PC-kameraet ikke dekket gulvet, fortsetter Jung-a å holde seg lavt og ubemerket lukke døren, men oppnår det motsatte.
SA170311 Den tar han utmerket vare på med et skudd lavt nede ved venste stolperot.
DB170311 Kombinasjonen av fine storbyopplevelser, lavt prisnivå og svært gode flyforbindelser gjør at landet sør for Østersjøen er blitt en ny favoritt.
DB170311 Kombinasjonen av lavt prisnivå og vakre byer, gir stadig flere nordmenn sansen for polsk storbyferie.
DB170311 - Dette kan skape tåke, i alle fall muligheter for lavt skydekke.
AP170311 Den tar han utmerket vare på med et skudd lavt nede ved venste stolperot.
SA170310 Samtidig ser man at Trondheim scorer lavt på anleggsdekning til den faktiske idrettsaktiviteten.
DB170310 - Fryktelig lavt
DB170310 - Det var fryktelig lavt .
DB170310 Styret er plassert lavt og fothvilerne bakover og høyere og den mangler passasjersete.
DB170310 Dette er systemer som gjør at sykkelen går av gassen dersom den oppdager at du gir på for mye i forhold til hvor lavt du har lagt deg ned, merker om sykkelen spinner for mye, at du har for mye løft, bremser for hardt og mye, mye mer.
AP170310 - Egentlig er dette skyer som blir liggende lavt på bakken, forklarer Foss.
AP170310 Samtidig ser man at Trondheim scorer lavt på anleggsdekning til den faktiske idrettsaktiviteten.
VG170309 Barcelona ble løpt sønder og sammen i Paris, men denne gangen valgte trener Unai Emery å legge laget sitt veldig lavt .
VG170309 Skal man ta barnetrygden fra alle som tjener over et visst beløp, må grensen settes lavt for at det skal monne.
SA170309 Nidaros hockey hevder stressnivået er lavt foran kveldens nøkkelkamp i kvalifiseringen til eliteserien.
FV170309 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
DB170309 Nå er det ingen tvil : Opel er i ferd med å friskne til etter en lang periode med ørkenvandring der markedsandelen hadde krympet til et faretruende lavt nivå.
DB170309 Som vanlig kan vi takke avgiftsregimet, som favoriserer ladbare biler med lavt NEDC-utslipp av CO2 og Optima har bare 34 gram offisielt.
DA170309 Også på de 10 resterende byggeplassene var skadenivået lavt .
AP170309 Nidaros hockey hevder stressnivået er lavt foran kveldens nøkkelkamp i kvalifiseringen til eliteserien.
AA170309 Den europeiske sentralbanken ( ESB ) holder som ventet styringsrentene uendret på et historisk lavt nivå.
VG170308 - Jeg har ikke hørt at næringslivet mener kostnadsnivået i Norge er så lavt at skatteøkningene står på ønskelisten.
SA170308 ULIKE : Forskerne fant at målerne som viste for høyt strømforbruk benytter en såkalt Rogowski Coil, mens målerne som målte for lavt forbruk er utstyrt med en Hall-sensor.
SA170308 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
FV170308 ULIKE : Forskerne fant at målerne som viste for høyt strømforbruk benytter en såkalt Rogowski Coil, mens målerne som målte for lavt forbruk er utstyrt med en Hall-sensor.
FV170308 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
DN170308 Billettinntektene har stabilisert seg på et lavt nivå.
DN170308 | Snakker lavt - vokser sterkt ¶
DB170308 Med 20-toms hjul, Öhlin dempere og lavt tyngdepunkt ligger mye til rette for at bilen mer er en baneracer enn en pendlerbil.
DB170308 Barna er jo høyt og lavt , sier mor Helene.
AP170308 ULIKE : Forskerne fant at målerne som viste for høyt strømforbruk benytter en såkalt Rogowski Coil, mens målerne som målte for lavt forbruk er utstyrt med en Hall-sensor.
AP170308 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
AA170308 Vi må tilbake til 2009 før vi finner et år med færre skipsulykker enn 2016, mens antallet personulykker ikke har vært så lavt siden 1988/1989.
SA170307 FIS skrev i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag morgen at de mener at « sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
SA170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
SA170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
SA170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
FV170307 FIS skrev i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag morgen at de mener at « sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
FV170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
FV170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
FV170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
DN170307 Dette er for lavt .
DN170307 Skjevheten har økt fordi det er vanskelig å nå lavt utdannede grupper per telefon, blant annet ungdommer og personer med innvandrerbakgrunn.
DB170307 Vi har begge et for lavt akademisk nivå.
DB170307 Og er dette fraværet så lavt som tre prosent ?
BT170307 FIS skrev i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag morgen at de mener at « sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
BT170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
BT170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
BT170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
BT170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
AP170307 FIS skrev i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag morgen at de mener at « sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
AP170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
AP170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
AP170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
VG170306 Vi møter ofte lag som ligger lavt , og i slike tilfeller er han meget bra med sin pasningsfot, sier Ingebrigtsen.
DB170306 At fornybar energi vokser raskt er positivt, men veksten kommer fra et svært lavt nivå.
DB170306 Tingretten presterte imidlertid ikke bare å sette straffen lavt .
DB170306 - Jeg tror dette tallet er altfor lavt .
SA170305 Siden gjennombruddet i 2006 har Northug vunnet mange fellestarter der tempoet har vært lavt .
SA170305 NTB scanpix ¶ Lavt tempo ¶
SA170305 De øvde seg på å holde ballen i laget - ikke bare måke den av gårde under press - hvilket de klarte bra, og de øvde seg på å gå mellom lavt og høyt press.
SA170305 Bevegeligheten og tempoet på Branns midtbane var til tider faretruende lavt .
FV170305 NTB scanpix ¶ Lavt tempo ¶
DB170305 Hans Christer Holund beskriver tempoet som lavt og at det var altfor enkelt å holde følge.
DB170305 - Når det finnes et så lavt antall over en lengre periode så kan vi få et genomisk sammenbrudd, akkurat som vi så med mammuten, sier Rogers.
DB170305 I følge NEDC-tall skal utslippet være så lavt som 66g/km og forbruket er oppgitt til 0, 29 liter per mil ved blandet kjøring.
BT170305 Lavt tempo ¶
BT170305 Siden gjennombruddet i 2006 har Northug vunnet mange fellestarter der tempoet har vært lavt .
BT170305 De øvde seg på å holde ballen i laget - ikke bare måke den av gårde under press - hvilket de klarte bra, og de øvde seg på å gå mellom lavt og høyt press.
BT170305 Bevegeligheten og tempoet på Branns midtbane var til tider faretruende lavt .
AP170305 Siden gjennombruddet i 2006 har Northug vunnet mange fellestarter der tempoet har vært lavt .
AP170305 NTB scanpix ¶ Lavt tempo ¶
AP170305 De øvde seg på å holde ballen i laget - ikke bare måke den av gårde under press - hvilket de klarte bra, og de øvde seg på å gå mellom lavt og høyt press.
AP170305 Bevegeligheten og tempoet på Branns midtbane var til tider faretruende lavt .
SA170304 Toppnivået er skyhøyt, mens bunnivået er alt for lavt .
DN170304 » Oversatt til norsk : « Hvor lavt har president Obama sunket når han avlytter telefonene mine i løpet av den veldig hellige valgprosessen ?
AP170304 Toppnivået er skyhøyt, mens bunnivået er alt for lavt .
VG170303 Men likevel befant temperaturen seg innenfor ett lavt og ett høyt nivå hele tiden.
SA170303 - Blir prisantydningen satt for lavt i forhold til prisutviklingen ?
SA170303 Her boligfeltet Rugdefaret i Bærum som Idehus Høyt & Lavt AS fra Hønefoss har under oppføring og overleveres i 2017.
SA170303 Boligene i bakgrunnen bygges i tegl, og er livsstilsboliger med lavt vedlikeholdsbehov for den voksne kjøpergruppe.
SA170303 De norske spillerne fikk mer ballkontakt og ble ikke spilt like lavt , men de store mulighetene skortet det på.
DN170303 - Tross fallet har ikke prisene kommet på et lavt nok nivå til at interessen har tatt seg opp og prisene har flatet ut, sier Giskeødegård.
BT170303 De norske spillerne fikk mer ballkontakt og ble ikke spilt like lavt , men de store mulighetene skortet det på.
AP170303 - Blir prisantydningen satt for lavt i forhold til prisutviklingen ?
AP170303 Her boligfeltet Rugdefaret i Bærum som Idehus Høyt & Lavt AS fra Hønefoss har under oppføring og overleveres i 2017.
AP170303 Boligene i bakgrunnen bygges i tegl, og er livsstilsboliger med lavt vedlikeholdsbehov for den voksne kjøpergruppe.
AP170303 De norske spillerne fikk mer ballkontakt og ble ikke spilt like lavt , men de store mulighetene skortet det på.
DN170302 Men svært lavt utbud sikrer prisstigning, ifølge Terje Halvorsen i DNB Eiendom.
DN170302 Bytter sjef annethvert år ¶ ¶ | - Færre på visning og færre som byr i Oslo ¶... men svært lavt utbud sikrer prisstigning, ifølge meglertopper.
DN170302 - Det betyr at det er et ekstremt lavt utbud av boliger.
VG170301 - Staten mener tingrettens bevisvurdering var uriktig på mange måter, og at de har tolket terskelen for EMK for lavt .
DB170301 Men lista legges lavt når presidenten blir tatt i dels grove usannheter, og dommen likevel er at han for en gangs skyld oppførte seg presidentaktig.
DA170301 Han så sitt lag slite før pause mot et islandsk lag som vekslet mellom høyt og lavt press.
DA170301 Nå skal vi redusere mest mulig og holde saltingen på et lavt nivå, sier Nordal.
AP170301 Moralen i departementet skal også vært på et svært lavt nivå, skal vi tro flere artikler som har dukket opp i troverdige amerikanske medier de siste dagene.
AP170301 Mens politihelikoptret henger lavt over Lillestøm, jakter bevæpnet politi knivraneren som i formiddag slo til mot Urmaker Jacobsen.
DN170228 Fyrer oppunder frykten for lavt tilbud ¶
DN170228 Da renten ble kuttet til rekordlave 0,5 prosent i mars i fjor understreket sentralbanken at den ville reagere mindre på nyheter fremover fordi den var usikker på virkningen av ytterligere kutt fra et allerede lavt nivå.
DN170228 Allerede da renten ble kuttet til rekordlave 0,5 prosent på rentemøtet i mars ga sentralbanken uttrykk for at den fremover ville reagere mindre på nyheter fremover fordi renten hadde kommet så lavt .
DN170228 Seadrill-aksjen er ned rundt ti prosent til 15,25 kroner på lavt volum på Oslo Børs tirsdag.
DN170228 « Selv om selskapet opplever økt markedsaktivitet, venter det fortsatt at antallet tildelinger vil være lavt på mellomlang sikt.
DB170228 Om skiene stemmer handler alt om å få på plass selvtilliten igjen, for akkurat nå leter hun høyt og lavt etter svar.
DB170228 - Jeg prøver å ligge litt lavt der, så får det heller bli oppdaget om det kommer noe annet.
DA170228 Fram til Schulz dukket opp har partiet ligget lavt på meningsmålingene og gjort rekorddårlige lokale valg de siste to årene.
AP170228 Holdes kursen på sørkoreanske won kunstig lavt nede ?
AP170228 LAVT KOSTNADSNIVÅ ER GUNSTIG : Lave levekostnader gjør det billig å feriere i Malaysia, mener valutaanalytiker.
AP170228 En bransjefestival med « lavt budsjett og høyt engasjement », som kunstnerisk leder Paal Ritter Schjerven ved Popsenteret i Oslo kaller den tidlige Bylarm-ånden i Klassekampen.
AA170228 29-åringen mumlet frem et lavt ja på spørsmålet om han er skyldig etter tiltalen da rettssaken startet i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer tirsdag morgen.
AA170228 John Fredriksen var imidlertid både høyt og lavt tirsdag.
VG170227 Da Jesse Lingard la på til 2 - 0 etter 37 minutter med et velplassert, lavt skudd virket finalen avgjort.
DN170227 Hensikten med doble kamera er fortsatt bedre ytelse i lavt lys, raskere autofokus og mer detaljer og dybde i fargene.
DN170227 Den største fås med inntil 8 GB ram og begge modellene har siste generasjon av Intels Core i5 prosessor som sikrer mye kraft med lavt strømforbruk.
DB170227 Nå er det ingen tvil : Opel er i ferd med å friskne til etter en lang periode med ørkenvandring der markedsandelen hadde krympet til et faretruende lavt nivå.
VG170226 Kane satt fart og sendte et lavt innlegg inn foran mål, hvor Dele Alli kunne kaste seg ned og styre den inn bak Lee Grant.
VG170226 « Maestro » ber oss innstendig om å ligge lavt i terrenget.
VG170226 Jeg har drømmer for fremtiden, sier 23-åringen lavt i det lumre soverommet.
DB170226 Han sparker høyt og lavt , til høyre og venstre, og media og Norges politikere får spesielt gjennomgå av 41-åringen.
AP170225 Dronene skal kunne fly svært lavt i høyde i flere år om gangen, men prosjektet har en god del tekniske utfordringer før det kan realiseres, skriver Business Insider. 14.
FV170224 Husene er bygget av miljøvennlige materialer, med naturlig ventilasjon og lavt energiforbruk.
DB170224 Svensson forsøker seg på å gå med hodet lavt og får tilsnakk.
DB170224 Tilbud som er unormalt lavt fordi det ikke oppfyller bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler skal avvises, påpeker NHO-advokaten.
DB170224 Du kan for eksempel sette det svært lavt eller skru det helt av - det er helt opp til deg.
AP170224 Men når vintersolen står lavt på knallblå himmel og oslogatene ligger vinterferiestille, er det noen som synes det å hente den er byens beste jobb.
VG170223 Talen vakte oppsikt, ikke minst fordi Ridgeley normalt er en som ligger lavt i terrenget og unngår rampelyset.
VG170223 Mange av dem hadde svært lavt oppmøte og uklare svaralternativer.
SA170223 Fire uker inn i presidentperioden er oppslutningen om Donald Trump på et historisk lavt nivå, ifølge en ny måling.
DN170223 Forventninger om nesten null i reallønnsvekst om fem år enten svært lavt , eller en indikasjon på at anslagene for pris- og lønnsutviklingen ikke er konsistente, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til Dagens Næringsliv.
DN170223 - Den vil kanskje ikke være så høy som vi har vært vant til historisk, men nullvekst i produktiviteten om fem år synes å være et veldig lavt anslag, sier seniorøkonomen.
DN170223 Fire uker inn i presidentperioden er oppslutningen om Donald Trump på et historisk lavt nivå, ifølge en ny måling.
BT170223 Fire uker inn i presidentperioden er oppslutningen om Donald Trump på et historisk lavt nivå, ifølge en ny måling.
AP170223 Ulveforliket innebærer at ulven fortsatt er en del av norsk fauna, samtidig som bestanden holdes på et svært lavt nivå.
AA170223 Fire uker inn i presidentperioden er oppslutningen om Donald Trump på et historisk lavt nivå, ifølge en ny måling.
DB170222 I nye Civic sitter du lavt , nærmest i ett med veien, noe som forsterker den sportslige følelsen.
DB170222 SLUTT PÅ MOROA : Etter drøye to timer i rundt - 4 til 0 grader, er det slutt - og vi får denne advarselen i appen på mobilen : Batteriet er lavt og varmingen har stoppet men trackingen vil fortsette noen minutter til.
VG170221 - Jeg så at flyet kom veldig lavt og fort.
DB170221 Stipuleringen kan ha vært for lavt .
BT170221 Et betydelig beløp, absolutt, men nærmest oppsiktsvekkende lavt med tanke på potensielle gevinster for Norge som frontløper innenfor marin utdanning, forskning, forvaltning og verdiskaping.
VG170220 - 13 nanogram er ekstremt lavt .
AA170220 Tallet er lavt sammenlignet med tidligere år. ( ©NTB ) ¶
VG170219 Hun tror årsakene til at Trump scorer historisk lavt er flere.
VG170219 - Det normale er at nye presidenter får en liten bonus fra folket den første tiden, men Trump har scoret lavt på denne og lignende målinger helt siden han ble innsatt, sier USA-ekspert og skribent i Minerva, Jan Arild Snoen.
AP170219 I tillegg har mange av de mindreårige asylsøkerne et lavt kunnskapsnivå om kropp og seksualitet, ifølge Norli.
BT170218 Jeg savner den første vårdagen, når solen står lavt og en litt kald og deilig luft full av håp slår imot meg om morgenen.
SA170217 Molde har de siste sesongene ofte blitt møtt av lag som legger seg lavt på Aker stadion, og har tidvis slitt med det.
SA170217 FOTO : Jarle Aasland ¶ | 4.-divisjonskaptein : - På et så lavt nivå som dette, så er kampfiksing lettere å gjennomføre ¶
DN170217 « Priset for lavt » ¶
DN170217 Rasch-Olsen mener fredagens positive utvikling i Europris-aksjen først og fremst viser at aksjen har vært priset for lavt i det siste.
DN170217 Da er aksjekurs på 34 kroner lavt , sier Rasch-Olsen til TDN Finans.
DB170217 Mener Rolness synker lavt
DB170217 Han mener også at Rolness synker lavt i måten han kritiserer programleder Solheim på.
AP170217 Molde har de siste sesongene ofte blitt møtt av lag som legger seg lavt på Aker stadion, og har tidvis slitt med det.
AP170217 FOTO : Jarle Aasland ¶ | 4.-divisjonskaptein : - På et så lavt nivå som dette, så er kampfiksing lettere å gjennomføre ¶
VG170216 Zlatan Ibrahimovic skaffet seg et noe billig frispark i god posisjon og tok selvfølgelig ansvar selv : Skuddet var lavt og ikke spesielt hardt, men gikk innom et Saint-Étienne-bein og lurte både med- og motspillere trill rundt.
VG170216 Det gikk bra, men siden har de ligget lavt .
DN170216 - Norfersk har fortsatt å forbedre sine resultater, men fra et lavt nivå, fremkommer det i årsmeldingen.
AP170216 Men hvis kommunen scorer lavt på alt, ville jeg blitt bekymret.
AA170216 - Selv om det var prisoppgang i siste kvartal, har vi fortsatt et lavt prisnivå i kraftbransjen.
AA170216 Ved siste måling viste tallene at bare 5 prosent hadde drukket seg fulle siste måned, og cannabisbruken var nede i 7 prosent ( i 2015 ble det målt så lavt som 3,3 prosent ).
VG170215 - Etter å ha gått i mål følte jeg meg dårlig og fikk problemer med lavt blodtrykk.
VG170215 Hjemmeseier i en HUB-variant til 1,47-odds er noe lavt , og vi prøver et spill på Under 2,5-mål til 2,00 i odds.
VG170215 Les hele saken : Tobias ( 3 ) var uhelbredelig kreftsyk : « Ikke gråt, jeg er jo her nå » ¶ - Lavt prioritert ¶
VG170215 » - Forskning på barnekreft spesielt, men også annen forskning på barns sykdommer er underfinansiert og lavt prioritert i norsk helsevesen.
SA170215 - Man bør ikke prise seg for lavt , samtidig som man heller ikke skal betale for mye, sier Reitan.
DN170215 Utsikter til fortsatt moderat global vekst, innebærer at rentene kan bli liggende lavt også fremover.
DN170215 De siste årene har rentene internasjonalt falt til et lavt nivå.
DN170215 Salmar har 60 prosent andel av salget på langsiktige kontrakter der prisen ble fastsatt da prisnivået var lavt .
DN170215 - Det sier litt om den økonomiske tilstanden i Norge, når så mange har muligheten til å ha hobbyen som jobb på såpass « lavt nivå ».
DN170215 - Det sier litt om den økonomiske tilstanden i Norge, når så mange har muligheten til å ha hobbyen som jobb på såpass « lavt nivå ».
DB170215 Men veksten skjer fra et svært lavt utgangspunkt.
AP170215 Det sikreste vi kan si om dette tallet, er at det er for lavt .
AP170215 Det sikreste vi kan si om dette tallet, er at det er for lavt .
AP170215 - Man bør ikke prise seg for lavt , samtidig som man heller ikke skal betale for mye, sier Reitan.
DN170214 Den mest solgte flasken i Vinmonopolet i fjor og hos selskapets butikk i Oslo City, er en Prosecco Foto : Marte Christensen Lavt sukkernivå ¶
DN170214 - Vi tror på nye produkter med lavt nivå av sukker, samt at økologiske og bærekraftige produkter vil bli viktigere for salg av vin til yngre vinkonsumenter.
DB170214 | Norge bør ligge lavt i terrenget ¶
DB170214 For mange kunstnere, særlig de med lavt kommersielt potensial, vil arbeidsstipendet fortsatt være et viktig grunnlag.
BT170214 Så lenge det kun er tillatt å injisere med heroin, så vil besøkstallet være lavt .
BT170214lavt at de årlige driftsutgifter på 18,3 millioner som er budsjettert, overhodet ikke kan forsvares.
BT170214 Det lave besøkstallet overrasker ikke, og byråd Erlend Horn ( V ) burde vite at så lenge det kun er tillatt å injisere med heroin, så vil besøkstallet være lavt .
BT170214 Så lenge det kun er tillatt å injisere med heroin, så vil besøkstallet være lavt .
BT170214lavt at de årlige driftsutgifter på 18,3 millioner som er budsjettert, overhodet ikke kan forsvares.
BT170214 Det lave besøkstallet overrasker ikke, og byråd Erlend Horn ( V ) burde vite at så lenge det kun er tillatt å injisere med heroin, så vil besøkstallet være lavt .
AA170214 På helgas fylkesårsmøte kom det tydelig fram at tidligere regjeringspartner SV står lavt i kurs.
DB170212 Men avvik så lavt som 5-10 sekunder per år, er foreløpig forbeholdt de ypperste batteridrevne klokkene.
AP170212 - Jobben er sikker, det fysiske arbeidsmiljøet er godt, og vi har forsikring og gode velferdsordninger, sier hun, så lavt at det knapt kan høres over fabrikkhallens summende maskiner.
AP170212 - Jobben er sikker, det fysiske arbeidsmiljøet er godt, og vi har forsikring og gode velferdsordninger, sier hun, så lavt at det knapt kan høres over fabrikkhallens summende maskiner.
VG170211 Han snakker lavt og husker lite.
SA170211 Ellers lå RBK lavt , organisert og spilte svært direkte med sterk kontringskraft gjennom store deler av oppgjøret og vant svært fortjent i Danmark.
BT170211 Ellers lå RBK lavt , organisert og spilte svært direkte med sterk kontringskraft gjennom store deler av oppgjøret og vant svært fortjent i Danmark.
AP170211 Ellers lå RBK lavt , organisert og spilte svært direkte med sterk kontringskraft gjennom store deler av oppgjøret og vant svært fortjent i Danmark.
DB170210 « Hater » har ikke vært tilgjengelig særlig lenge, så antallet norske brukere er foreløpig ganske lavt .
DB170210 I stedet undertegnet de et altfor lavt tilbud.
DB170210 Et så lavt bud krever at man undersøker litt mer.
DB170210 I dette tilfellet har Ap ikke bare tross alt sagt tydelig i selve programutkastet at garantien retter seg mot de delvis uføre, men har i tillegg presentert et totaltall for berørte som er så lavt at det burde være en klar pekepinn på at det her må være en eller annen vesentlig avgrensning inne i bildet.
DA170210 På nasjonalt nivå nærmer vi oss ti år med nedgang i rekrutteringen og antall lærlinger i restaurant- og matbransjen er kritisk lavt .
AP170210 - Og hvis man ser på vår tjenesteproduksjon, så ligger vi lavt , sammenlignet med andre.
SA170208 Så har vi ligget litt lavt i en periode med tanke på det internasjonale vinduet, og med tanke på interesse fra utlandet og slike ting har ikke dette vært mulig å få til før nå.
DB170208 Han mener tingretten har lagt lista vesentlig for lavt når det gjelder hva som skal anses som brudd, sier Ræder Breivoll.
AP170208 Muligens fordi droner som ble brukt, ble fløyet for lavt over målet.
AP170208 Så har vi ligget litt lavt i en periode med tanke på det internasjonale vinduet, og med tanke på interesse fra utlandet og slike ting har ikke dette vært mulig å få til før nå.
DB170207 De gikk i « tog », så de holdt hodene lavt og prøvde å holde i skjorten til personen foran dem.
DB170207 Nesheim STRUKKET : Designet er markant bredt, lavt og utpreget bakhjulstrukket.
SA170206 Lars tok over Island da vi var historisk lavt ranket.
SA170206 10.05 : TIL står lavt i presset, og Jonas Johansen kommer mye ned mot forsvarsfireren for å hente ballen.
DN170206 - Vi er jo ikke sikre på om antallet klager er lavt fordi forbrukerne har andre forventninger til amatører enn profesjonelle, men vi har inntrykk av at delingstjenestene fungerer godt som en vinn-vinn-situasjon for både tilbydere og kjøpere, sier Flesland.
DN170206 Kjerneprisveksten i desember kom inn på 2,5 prosent, og overraskende lavt i forhold til Norges Banks anslag.
DN170206 - Vi mener Frontlines forslag kraftig undervurderer vårt selskap og representerer et opportunistisk forsøk på å kjøpe opp DHT på et lavt punkt i syklusen, sier styreformann Erik Lind i DHT Holdings i en melding fra selskapet.
DN170206 - Et opportunistisk forsøk på å kjøpe opp DHT på et lavt punkt i syklusen, sier styreformann Erik Lind i tankrederiet DHT Holdings.
DB170206 Lars tok over Island da vi var historisk lavt ranket.
AP170206 Lars tok over Island da vi var historisk lavt ranket.
AP170206 10.05 : TIL står lavt i presset, og Jonas Johansen kommer mye ned mot forsvarsfireren for å hente ballen.
AA170206 Utdanningstyper som scorer lavt på variasjon er samfunnsøkonomi, matematikk-statistikk, antropologi, sosiologi, språk, rettsvitenskap, historisk-filosofiske fag og statsvitenskap.
AA170206 For mange familier betyr barnetrygden lite, og for dem som virkelig trenger støtten, er beløpet altfor lavt .
VG170205 - De som kaller populisttilhengere rasister, og enkle, lavt utdannede mennesker, begår en voldsom urett mot folk.
DN170205 Dieselandelen har falt til lavt på 20-tallet i prosent.
DB170205 Telemark ligger også lavt , men fylkesordfører Sven Tore Løkslid har ikke merket laber interesse for å være med i Telemarkspolitikken til tross for den lave godtgjørelsen.
DB170205 Han var ikke klar over at Sør-Trøndelag lå så lavt , men understreker at heltidspolitikerne i fylket har gode vilkår.
DB170205 Han har ligget lavt i terrenget i stridsspørsmål, blant annet om bevaring av det gamle Nasjonalgalleriet som visningssted for billedkunst.
SA170204 Helland innrømmer at det er kjedelig å gå glipp av europatesten mot Salzburg, men stressnivået er likevel lavt .
AP170204 Helland innrømmer at det er kjedelig å gå glipp av europatesten mot Salzburg, men stressnivået er likevel lavt .
DB170203 Det er både litt lavt , og litt langt inn.
DB170203 Rapporten konkluderer med at sykehjemmene som klarer å opprettholde et lavt sykefravær, er de som har tatt grep innen oppfølgning av sykmeldte, arbeidsmiljø og omdisponering av ressurser.
BT170203 Kjøp enkeltbillett på bussen eller kjør tungtransport med lavt utslipp.
AP170203 Samtidig må vi erkjenne at Oslo ligger lavt på statistikken sammenlignet med våre nordiske nabobyer.
SA170202 Men som driblekonge hadde mannen med lavt tyngdepunkt, enorm lårmuskulatur og fantastiske skøyte- og kølleferdighet ingen likemann.
AA170202 Kultur høyt og lavt
VG170201 Det kunne rapporteres om at « Sædeligheden staar lavt » og at folk ikke var « noget stærkt besværede af Renlighedssands ».
SA170201 Ifølge trusselvurderingen utgjør ekstreme islamister fortsatt den største terrortrusselen mot Norge, selv om antall nye personer som radikaliseres i dag fortsatt er lavt og svært få personer er ventet å reise til Syria for å slutte seg til Den islamske staten ( IS ).
DN170201 Navarro sier i et intervju med FT at Tyskland bruker euroen etter eget forgodtbefinnende som en « implisitt deutsche mark » som verdsettes kunstig lavt for å oppnå konkurransefortrinn, særlig mot USA.
DN170201 - 1,6 prosent høres veldig lavt ut, og jeg tror helårsveksten fra 2015 til 2016 vil være høyere.
DB170201 Ifølge trusselvurderingen utgjør ekstreme islamister fortsatt den største terrortrusselen mot Norge, selv om antall nye personer som radikaliseres i dag fortsatt er lavt og svært få personer er ventet å reise til Syria for å slutte seg til Den islamske staten ( IS ).
DB170201 Hvor lavt skal et politisk parti med stortingsrepresentanter få lov til å synke hva gjelder faktaforakt og populisme ?
DB170201 - Hvor lavt er det lov å synke ?
DB170201 Det ble også slått fast at de av barna som hadde lavt blodsukker hadde en dobbelt så høy sjanse for å dø. 3 ) I 2013 kom det en av forskerne for øret at det på Jamaica hadde vært liknende tilfeller, og at disse skyldtes at barn hadde spist ackee-frukt.
DB170201 2 ) Etter å ha sett nærmere på over 300 prøveresultater fant forskerne ut mange av ofrene hadde ekstremt lavt blodsukker.
DB170201 Bergsmarks rapport har etter min mening et forbausende lavt faglig nivå.
BT170201 Den politiske kontakten mellom Russland og Norge har vært på et historisk lavt nivå de siste årene.
BT170201 Hvor lavt skal et politisk parti med stortingsrepresentanter få lov til å synke hva gjelder faktaforakt og populisme ?
BT170201 Ifølge PST er antall nye personer som radikaliseres til ekstrem islamisme i Norge lavt .
AP170201 Den politiske kontakten mellom Russland og Norge har vært på et historisk lavt nivå de siste årene.
AP170201 Den politiske kontakten mellom Russland og Norge har vært på et historisk lavt nivå de siste årene.
AP170201 Ifølge PST er antall nye personer som radikaliseres til ekstrem islamisme i Norge lavt .
DB170131 Plutselig merket jeg at jeg satt og humret lavt , mens jeg fikk dårlig samvittighet.
AP170131 Hvor lavt skal et politisk parti med stortingsrepresentanter få lov til å synke hva gjelder faktaforakt og populisme ?
AP170130 Denne forskningen har vist at tenåringer i rike bydeler drikker mer enn dem som bor i områder med lavt inntekts- og utdanningsnivå.
AP170130 Blant dem som drakk, var også drikke- og beruselsesfrekvensen forhøyet blant ungdom med lavt utdannede foreldre.
AP170130 Andelen som svarte at det skjedde minst én gang i måneden var dobbelt så høy blant ungdom med lavt utdannede foreldre sammenlignet med ungdom ellers - henholdsvis 24 og 12 prosent.
AP170130 Lavt utdannede foreldre ¶
DN170129 Nyboligsalget har aldri vært bedre, men antallet nye boliger som blir innflyttingsklare i 2017 vil være « uvanlig » lavt , ifølge boligprodusenter.
DB170129 - Vær stolte gutter, sa han lavt , og så på nytt like innbitt : ¶
DN170128 Når samtidig rentenivået er så lavt får Operaen heller ikke noen større avkastning på innskuddene som er betalt inn til pensjonsfond, forklarer han.
DB170128 De vil ha lavt tempo, mens jeg vil ha høyt tempo.
DB170128 Sterling satte inn det første etter 43 minutter da han skrudde på turboen etter å ha blitt sendt gjennom av David Silva, før han banket ballen lavt i mål.
DB170128 Strømforbruket er så lavt som 0,5W under bruk.
DB170128 Å forhindre at rommene varmes opp til drivhus-temperatur, er aktuelt sommer som vinter når sola står lavt .
AP170128 Men det var en prøvelse å sitte på den, for som du ser, setet er stilt altfor lavt for meg, sier den svære karen.
BT170127 Siden Forsvaret prioriteres så lavt vil Norge være ekstremt avhengig av alliert hjelp.
SA170126 12 måneders utestengelse er så lavt at det kan bli anket av Wada. 16 måneder vil ødelegge Johaugs muligheter for å delta i neste OL. 14 måneder kan være kompromisset som ikke utløser anke og dermed legger saken død.
FV170126 12 måneders utestengelse er så lavt at det kan bli anket av Wada. 16 måneder vil ødelegge Johaugs muligheter for å delta i neste OL. 14 måneder kan være kompromisset som ikke utløser anke og dermed legger saken død.
DB170126 Salk Institute understreker imidlertid at nivået av menneskeceller i prosjektet var « lavt », og at forsøksembryoene ikke hadde forstadier til hjerneceller.
BT170126 12 måneders utestengelse er så lavt at det kan bli anket av Wada. 16 måneder vil ødelegge Johaugs muligheter for å delta i neste OL. 14 måneder kan være kompromisset som ikke utløser anke og dermed legger saken død.
AP170126 | Kollegene vet at hun ikke bør få for lavt blodsukker ¶
AP170126 | Kollegene vet at Siri Avlesen-Østli ikke bør få for lavt blodsukker ¶
AP170125 Trolig er dette anslaget for lavt , fordi det er de enkleste delene som er utbygget og med mindre barrièrer enn Trump trolig ser for seg.
AP170125 Trolig er dette anslaget for lavt , fordi det er de enkleste delene som er utbygget og med mindre barrièrer enn Trump trolig ser for seg.
DN170124 Vi har alltid hatt et lavt nivå og vi opprettholder det lave nivået gjennom å sørge for at arbeidstagere omskoleres, sier utdannelsesminister Ong Ye Kung, ifølge nyhetsbyrået.
DN170124 Rentenivået er dessuten svært lavt i historisk sammenheng, påpeker hun.
DB170124 Statistisk er det en risiko at andelen som har foreldre med lavt utdanningsnivå er høyere i barnevernspopulasjonen enn barnebefolkningen for øvrig, og det er en tydelig sammenheng mellom sosioøkonomisk bakgrunn og frafall fra utdanningssystemet.
DB170124 De konkurrerer også med mange lavt utdanna innvandrere om dårlig betalte arbeidsplasser i tjenestesektoren.
AP170124 Dette har ført til at den politiske kontakten mellom Russland og Norge har vært på et historisk lavt nivå, selv om både grense-, fisk- og miljøsamarbeid har fortsatt på lavere nivå.
AP170124 Dette har ført til at den politiske kontakten mellom Russland og Norge har vært på et historisk lavt nivå, selv om både grense-, fisk- og miljøsamarbeid har fortsatt på lavere nivå.
AP170124 Dette har ført til at den politiske kontakten mellom Russland og Norge har vært på et historisk lavt nivå, selv om både grense-, fisk- og miljøsamarbeid har fortsatt på lavere nivå.
AP170124 Surt er det, og lavt på lyngen henger tranebæret.
AP170124 Surt er det, og lavt på lyngen henger tranebæret.
DN170123 Det viser at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på lavt volum.
DB170123 At studiens metodikk gir et så lavt resultat, er en klar indikasjon på at terskelen for « politisk interesse » kan være satt så høyt at det er uhyre få Facebook-brukere som klarer å passere nåløyet.
BT170123 Aarhus sier han reagerte på at prisen var satt veldig lavt .
AP170123 Vi ser skogen fra siden og fargen sier noe om høyden ekkoene fra lasermålingen viser ; rød er høyt og blå er lavt .
AP170123 Vi ser skogen fra siden og fargen sier noe om høyden ekkoene fra lasermålingen viser ; rød er høyt og blå er lavt .
VG170122 Det kan være relatert til for lavt oksygennivå, for lav saltholdighet, for lav temperatur eller andre miljøforhold som har overrasket silda, skriver han i en sms.
DB170122 Kombinasjonen lavt tyngdepunkt, enkel og « ikke noe tull»-toliters sugemotor, nydelig balanse, lav vekt og bakhjulstrekk som leverer en inspirerende kjøreopplevelse gjør at vi lurer på hva alle andre bilprodusenter driver med når oppskriften er så enkel.
SA170121 Like fromme politisk liberale kristne som skåret lavt på autoritærisme, beskrev en øde verden tømt for alle ressurser, gledesløs og dyster, som den den tørre måneflaten.
SA170121 Hvis Donald Trump ikke skårer lavt her, gjør trolig ingen det.
SA170121 Forskning tyder på at utadvendte har en tendens til å ta høyere risiko, og at folk med lavt nivå i åpenhet sjelden stiller spørsmål ved sine dypeste overbevisninger.
SA170121 Bush kommer her spesielt høyt ut på utadvendthet og lavt på åpenhet overfor å erfare - som en svært entusiastisk og utadvendt samfunnsaktør med en tendens til å være lite nysgjerrig og intellektuelt stivbent.
SA170121 Like fromme politisk liberale kristne som skåret lavt på autoritærisme, beskrev en øde verden tømt for alle ressurser, gledesløs og dyster, som den den tørre måneflaten.
SA170121 Hvis Donald Trump ikke skårer lavt her, gjør trolig ingen det.
SA170121 Forskning tyder på at utadvendte har en tendens til å ta høyere risiko, og at folk med lavt nivå i åpenhet sjelden stiller spørsmål ved sine dypeste overbevisninger.
SA170121 Bush kommer her spesielt høyt ut på utadvendthet og lavt på åpenhet overfor å erfare - som en svært entusiastisk og utadvendt samfunnsaktør med en tendens til å være lite nysgjerrig og intellektuelt stivbent.
FV170121 Ifølge Fædrelandsvennens fotograf på stedet skal solen ha stått lavt der i tidsrommet da ulykken skjedde.
DB170121 PÅ EN KVELD som denne spiller det ingen rolle om det er litt kaldt, at enkelte sitter så lavt at det ikke er mulig å se over vantet eller om plexiglassene dugger mer enn et hockeylag med vinduspussere klarer å håndtere med Jif og nal.
DB170121 Og er salget i utgangspunktet svært lavt , kan selv små endringer i absolutte tall gi seg utslag i store relative endringer.
AP170121 På grunn av lavt skydekke har det foreløpig ikke vært mulig å ta bilder fra luften som kan fastslå hvor stort oppmøtet er.
AP170121 Også i Oslo marsjerte folk : 2000 marsjerte mot Trumps likestillingssyn i Oslo ¶ Lavt skydekke gjør det vanskelig å telle ¶
SA170120 - Han er god mot lag som ligger lavt , han er smart, kan score og sette opp andre.
FV170120 - Han er god mot lag som ligger lavt , han er smart, kan score og sette opp andre.
DB170120 Men Fourcade går som toget uansett om det er høyt eller lavt .
DB170120 Prisnivået på vinterutstyr er svært lavt om dagen, mener XXL-sjefen.
DB170120 - Salget av smørbare ski er ekstremt lavt , men felleski har det gått mye av.
DB170120 Ord og vendinger gjentas og stokkes om, motsigelser hagler og enkle poeng sendes høyt og lavt .
BT170120 - Han er god mot lag som ligger lavt , han er smart, kan score og sette opp andre.
AP170120 Dessuten har Donald Trump, som ble 70 år i juni, gjentatte ganger klaget over at mikrofonene er stilt for lavt når han får ordet.
AP170120 Dessuten har Donald Trump, som ble 70 år i juni, gjentatte ganger klaget over at mikrofonene er stilt for lavt når han får ordet.
AP170120 - Han er god mot lag som ligger lavt , han er smart, kan score og sette opp andre.
SA170119 Selv om en skole har lavt karaktersnitt, trenger ikke det bety at skolen bidrar lite til hvor mye elevene lærer, sier kunnskapsministeren.
DN170119 - Vi har hatt en god vekst i institusjonsmarkedet og generelt at rentenivået på sparekonto er lavt slik at folk er mer opptatte av alternative spareformer, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Even Westerveld til DN, og kaller kapitalveksten for « solid ».
BT170119 Her kan man for eksempel se om skolene i en bydel med mange innvandrere og lavt utdanningsnivå likevel gir et løft for elevene sine.
BT170119 Stormflo skyldes været, altså lavt lufttrykk og vind som stuver opp vann mot land.
AP170119 Høyt og lavt
DN170118 Økokrim har senket terskelen for hva som er innsideinformasjon alt for lavt i Funcom-saken, mener forsvarerne.
DB170118 Dette er lavt sammenlignet med Bush, hvor 46 prosent mente det samme om ham.
DB170118 plass 2014 ), men grunnet meget lavt tallmateriale ( 45 skrotede biler i 2015 og 28 i 2014 ) velger vi å ikke ta de med i rangeringen.
AP170118 Under statens prosedyre tirsdag gikk regjeringsadvokat Fredrik Sejersted hardt ut mot dommen, som han mener har både hatt en uriktig bevisvurdering og en feilaktig rettsanvendelse, samt satt terskelen for krenkelse for lavt .
DN170117 Studiestedene er ikke flinke nok til å stille krav til studentene og opererer på et ambisjonsnivå som er for lavt .
DB170117 FÅR KRITIKK : Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic får kritikk for å « ha lagt terskelen for lavt » da hun ga Breivik medhold i forrige rettsrunde.
DB170117 - Terskelen for krenkelse ble satt for lavt .
DB170117 Venstre ble ikke med på ulveavtalen som ble vedtatt på Stortinget i fjor vår, fordi de syntes bestandsmålet - hvor mange ulver Norge skal ha - var for lavt .
AP170117 Det er helt uaktuelt å sitte i en sykkelvogn lavt i trafikken, det er jo det verste, sier hun.
SA170116 I september i fjor skrev Dagens Næringsliv at Widerøe vurderte å bestille inntil ti drivstoffgjerrige jetfly til innenriksruter med lavt trafikkgrunnlag, for eksempel fra Oslo til Haugesund, Molde eller Kristiansund.
SA170116 Lange distanser med lavt tempo denne dagen, intervaller og styrketrening dagen etter.
DN170116 I asiatisk handel natt til mandag ble den britiske valutaen handlet så lavt som til 1,1982 dollar.
DN170116 - Og som du så, vi lå lavt .
DB170116 For det første, synes jeg antall atomvåpen skal være lavt og svært redusert, det er en del av det.
DB170116 Her er det helikoptere høyt og limousiner lavt . 1000 av deltakerne er toppsjefer i noen av verdens største selskaper.
DB170116 Kravene om laboratorietester har gitt et helt urealistisk lavt inntrykk av hvor store utslippene er.
AP170116 Lange distanser med lavt tempo denne dagen, intervaller og styrketrening dagen etter.
DB170115 De fleste wallet-løsninger har standardverdier for transaksjonsavgifter som går an å justere på, men det anbefales altså ikke å sette den for lavt .
AP170115 Luftkvaliteten rangeres på en skala fra lavt til svært høyt.
AP170115 Man kan bygge høyt og lavt , forme tre med CNC-fres og få til det man ønsker.
AP170115 Strålingen fra bakken ut til atmosfæren overgår strålingen fra solen, som nå står lavt .
AP170115 - Samtidig skal det veldig mye til for at isen smelter igjen når solen står såpass lavt .
AP170115 Luftkvaliteten rangeres på en skala fra lavt til svært høyt.
AP170115 - Og som du så, vi lå lavt .
DB170114 Siden har 72-åringen vært høyt og lavt .
SA170113 Annet enn at bunnivået på generell basis er for lavt , og at det var for mange spillere som var under pari.
DB170113 Det har også ført til at renovasjonsgebyret til innbyggerne har gått ned eller holdt seg lavt , ettersom bransjen må prioritere ressurseffektivitet - også i egen virksomhet.
AP170113 Annet enn at bunnivået på generell basis er for lavt , og at det var for mange spillere som var under pari.
SA170112 Studien reiser tvil rundt teorier om at vårt språk utviklet seg først etter at de første menneskeaktige skapningene med lavt strupehode dukket opp.
DN170112 Dette er for lavt for dem som ønsker å kjøpe en bolig i vestlige land eller investere i aksjemarkeder utenfor Kina.
DB170112 Det er fortsatt ganske lavt lufttrykk og pålandsvind på Vestlandet, også ventes det fullmåne i dag.
DB170112 Integreringsministeren klapper seg selv på skuldra fordi Norge hadde overraskende lavt antall asylsøkere i fjor, mens antallet mennesker som har dødd på flukt aldri har vært høyere.
AP170112 Det i tillegg til fullmåne, et lavt lufttrykk og kraftig vind mot land løfter havoverflaten opp - dette er et uheldig sammentreff, sier Hassel.
DN170111 - Jeg tror ikke alle vil si det så spissformulert, men det er helt åpenbart at offentlighetsloven står lavt i kurs også mange steder i lokalforvaltningen.
DB170111 Så er det værets virkning - lavt trykk og pålandsvind.
DB170111 For Rafsanjani var høyt og lavt , og kunne fortsatt dra i de fleste tråder, da han døde 8. januar.
DN170110 Men hun mener streken er satt for lavt .
DN170110 « Etter utvalgets syn må et krav om 30.000 kroner som minste aksjekapital betegnes som så lavt at de aller fleste som ønsker å stifte et aksjeselskap, vil ha mulighet til dette.
AP170110 Noen av dem er barn, og de bor i midlertidige telt i temperaturer som har sunket så lavt som 20 minusgrader.
AP170110 Bydelene med høyest ledighet har større innslag av levekårsutfordringer og lavt utdanningsnivå.
SA170109 Alternativet kan bli å bruke gruppens eksisterende lavprisselskap, Vueling, til denne jobben eller irske Aer Lingus som også har et svært lavt kostnadsbilde.
SA170109 Alternativet kan bli å bruke gruppens eksisterende lavprisselskap, Vueling, til denne jobben eller irske Aer Lingus som også har et svært lavt kostnadsbilde.
AP170109 Alt dette kombinert med prisnivået, som er relativt lavt sammenlignet med for eksempel Spania, gjør at mange velger Hellas hvert gang, sier hun.
AP170109 - Nei, det er nok én plass for lavt til at man kan snakke om kampplass, mener Stang.
AP170109 - Én plass for lavt
AP170109 Pinlig lavt , mener Anniken Huitfeldt ( Ap ).
DB170108 - Om hun går like sent som oss, er det lavt nivå.
AP170108 Alternativet kan bli å bruke gruppens eksisterende lavprisselskap, Vueling, til denne jobben eller irske Aer Lingus som også har et svært lavt kostnadsbilde.
DB170107 Muren skal, ifølge Trump, ha en prislapp på 83-100 milliarder kroner, men både BBC og Washington Post mener anslaget er altfor lavt .
DB170107 - Nivået var såpass lavt at jeg kunne ha fått hjelp av kokkelandslaget, og likevel ikke klart å skjule fadesen.
AP170107 Staten mener på sin side at tingretten har lagt terskelen altfor lavt .
SA170106 FLERE SENSORER : Airthings ble startet av fysikere fra CERN i 2008, og har patentert teknologi som ifølge selskapet gir høy sensitivitet og lavt strømforbruk.
FV170106 FLERE SENSORER : Airthings ble startet av fysikere fra CERN i 2008, og har patentert teknologi som ifølge selskapet gir høy sensitivitet og lavt strømforbruk.
FV170106 Lavt forbruk og godt dreiemoment, men jeg bor jo i Oslo.
DB170106 Evaluerer lavt
DB170106 Muren skal, ifølge Trump, ha en prislapp på 83-100 milliarder kroner, men både BBC og Washington Post mener anslaget er altfor lavt .
BT170106 FLERE SENSORER : Airthings ble startet av fysikere fra CERN i 2008, og har patentert teknologi som ifølge selskapet gir høy sensitivitet og lavt strømforbruk.
BT170106 En novemberdag i Bergen kan knapt bli verre ; kaldt, vindstille, lavt skydekke, duskregn.
BT170106 Lavt forbruk og godt dreiemoment, men jeg bor jo i Oslo.
AP170106 Ulvemotstandere er lavt utdannede ¶
AP170106 En eldre, lavt utdannet person, som er redd for ulv, vokst opp på landet, som ikke syns det er viktig at det finnes ville dyr der han/hun bor, er positiv til jakt og har jaktet i løpet av de siste fem årene, og som synes for mye natur er vernet.
AP170106 FLERE SENSORER : Airthings ble startet av fysikere fra CERN i 2008, og har patentert teknologi som ifølge selskapet gir høy sensitivitet og lavt strømforbruk.
AP170106 Lavt forbruk og godt dreiemoment, men jeg bor jo i Oslo.
BT170105 I dag er det ikke mer enn rundt 70 ulv i Norge, og eksperter har gjentatte ganger pekt på at antallet er lavt med tanke på å hindre innavl.
AP170105 - De ble overrasket over at oljeprisen ble liggende lavt så lenge.
SA170104 ESB har opprettholdt et lavt rentenivå for å stimulere til økning i lån og for å få inflasjonsnivået opp.
DB170104 TØRRLAGT : Historisk lavt tidevann har bidratt til at mange av kanalene i Venezia rett og slett mangler vann.
DB170104 Dette er andre år på rad det samme skjer, at tidevannet er historisk lavt , faktisk 70 centimeter lavere enn normalt.
DB170104 Bilen har naturligvis batteriene plassert i bunnen for å holde tyngdepunktet lavt , slik det vil være på enhver elbil i uoverskuelig fremtid.
SA170103 - Jeg føler ikke at jeg har stålkontroll på verken form eller noe som helst, og da må jeg bare ligge lavt .
FV170103 Fædrelandsvennen får opplyst at et Sea King-helikopter flyr lavt over hustakene på Nedenes.
DN170103 Ifølge direktoratet er fjorårets erstatning på et historisk lavt nivå siden 2000 - og nedgangen i antall påviste rovviltskader mener direktoratet tyder på at forebyggende tiltak har hatt effekt.
AP170103 - Det fine er at den står lavt i horisonten så vi ser den godt.
AP170103 - Jeg føler ikke at jeg har stålkontroll på verken form eller noe som helst, og da må jeg bare ligge lavt .
DB170102 Barn vokser opp i usikkerhet og fattigdom, foreldre utestenges fra arbeidslivet og enslige mindreårige bor på lavt bemannede mottaksavdelinger.
BT170102 Lakris er knallgodt, og i tillegg skal det være bra å spise dersom man har lavt blodtrykk.
SA170101 Det har nok sammenheng med et fortsatt lavt rentenivå samtidig som optimismen er tilbake hos de fleste, sier Magne Gundersen.
FV170101 Det har nok sammenheng med et fortsatt lavt rentenivå samtidig som optimismen er tilbake hos de fleste, sier Magne Gundersen.
BT170101 Det har nok sammenheng med et fortsatt lavt rentenivå samtidig som optimismen er tilbake hos de fleste, sier Magne Gundersen.
SA161230 Vi kommer til å få en inngang i 2017 med historisk lavt antall boliger på Østlandet.
FV161230 Vi kommer til å få en inngang i 2017 med historisk lavt antall boliger på Østlandet.
BT161230 Vi kommer til å få en inngang i 2017 med historisk lavt antall boliger på Østlandet.
AP161230 Lavt energinivå, blir fortere sliten.
AP161230 Vi kommer til å få en inngang i 2017 med historisk lavt antall boliger på Østlandet.
AP161230 Vi kommer til å få en inngang i 2017 med historisk lavt antall boliger på Østlandet.
AP161227 Julegaven til strømkundene skyldtes sterk vind, kombinert med at julestengt industri førte til lavt forbruk.
AP161227 juledag, helg, stor produksjon og lavt forbruk havner vi i denne situasjonen, sier direktør Morten Nissen Nielsen i Vindstød til nyhetsbyrået.
FV161225 Ranheim anser imidlertid budet som for lavt , men etter det adressa.no erfarer pågår det fortsatt forhandlinger mellom klubbene.
BT161225 Ranheim anser imidlertid budet som for lavt , men etter det adressa.no erfarer pågår det fortsatt forhandlinger mellom klubbene.
AP161219 - Det er veldig mange årsaker til høye boligpriser, som lavt rentenivå.
AP161212 Den middels høye kvinnen med kortklippet hår, briller, praktiske, kjønnsnøytrale klær og solide sko snakker lavt på litt ustøtt engelsk og slår over til mandarin hver gang noe blir vanskelig å uttrykke.
SA161209 Vi kommer til å få en inngang i 2017 med historisk lavt antall boliger på Østlandet.
FV161209 Vi kommer til å få en inngang i 2017 med historisk lavt antall boliger på Østlandet.
AP161209 Vi kommer til å få en inngang i 2017 med historisk lavt antall boliger på Østlandet.
BT161206 GOD SITTESTILLING : Man sitter lavt og sportslig i en M240i, og bilen kan stilles i forskjellige kjøremodus, etter behov.
FV161201 Vi har valgt å gi terningkast 3-6 fordi noen av fiskegratengene har såpass lavt innhold av fisk, at vi mener det finnes veldig mange andre middagsalternativer som er vel så sunne.
SA161126 Hvis vi fortsatt legger oss lavt og sier at folk kjøper én million adaptere og én million nye dab-radioer, blir prisen minst én milliard.
SA161119 Men Geir Nordbys lag ble presset dypt og lå i tillegg lavt .
SA161115 De aktive kan heller ikke få startnekt på grunn av for lavt skritt, opplyser landslagstrener Alexander Stöckl.
AP161115 De aktive kan heller ikke få startnekt på grunn av for lavt skritt, opplyser landslagstrener Alexander Stöckl.
AP161110 Nå var det blitt jobbet både med en vei og arbeider på klatreparken « Høyt og lavt » som Nedre Asak gård åpnet i fjor, sier hun.
SA161107 Vi har en tendens til at bunnivået blir for lavt , og mot Litauen var det mange som ikke var i nærheten av topp.
SA161107 Landslagssjefen mener det norske bunnivået er for lavt .
AP161107 Vi har en tendens til at bunnivået blir for lavt , og mot Litauen var det mange som ikke var i nærheten av topp.
AP161107 Landslagssjefen mener det norske bunnivået er for lavt .
SA161106 Etter 11 minutter var TIL nære igjen da Aron Sigurdarson sendte et lurt frispark lavt i nærmeste hjørne, men ballen ble slått til corner.
AP161106 Etter 11 minutter var TIL nære igjen da Aron Sigurdarson sendte et lurt frispark lavt i nærmeste hjørne, men ballen ble slått til corner.
AP161102 Han tror ikke svingningene i valutakursen har så mye å si for reiseglade nordmenn, men i høst med et såpass lavt pund, tror han folk tenker på det.
SA161030 Når Hødd i tillegg la seg lavt i en 5-3-2-formasjon, fikk hjemmelaget tidlig satt gjestene under press.
AP161028 Men omfanget er for lavt .
FV161017 EQ har to elektriske motorer plassert på front - og bakakselen med batteripakken installert lavt mellom akslingene.
BT161017 EQ har to elektriske motorer plassert på front - og bakakselen med batteripakken installert lavt mellom akslingene.
AP161017 EQ har to elektriske motorer plassert på front - og bakakselen med batteripakken installert lavt mellom akslingene.
SA161010 Dette er lavt i Volvo-sammenheng, men henger naturligvis sammen med at bilene har en startpris på drøyt én million kroner.
AP161010 Dette er lavt i Volvo-sammenheng, men henger naturligvis sammen med at bilene har en startpris på drøyt én million kroner.
FV161007 Dette er lavt i Volvo-sammenheng, men henger naturligvis sammen med at bilene har en startpris på drøyt én million kroner.
VG161004 Når vi skal vurdere om forbruket i Norge er for høyt eller lavt , må vi ta i betraktning hvilke typer smerter opioidene brukes mot.
DN161003 Hør DN-podcasten om at penger er gratis : Rentenivået er unormalt lavt , og økonomene har ikke filla peiling på hvorfor.
SA160928 | Nøktern perle : Hytta ble lagt så lavt som mulig i terrenget ¶
SA160928 Huset ble lagt så lavt som mulig i terrenget, og det er bygget på påler.
FV160928 | Nøktern perle : Hytta ble lagt så lavt som mulig i terrenget ¶
FV160928 Huset ble lagt så lavt som mulig i terrenget, og det er bygget på påler.
BT160928 | Nøktern perle : Hytta ble lagt så lavt som mulig i terrenget ¶
BT160928 Huset ble lagt så lavt som mulig i terrenget, og det er bygget på påler.
SA160926 Dermed sentralt og lavt plassert.
FV160926 Dermed sentralt og lavt plassert.
AP160926 Dermed sentralt og lavt plassert.
DA160923 Noen ganger høyt, andre ganger lavt .
SA160919 Noen vil kanskje synes det er litt lavt , men Nøstvik tror på en voldsom økning i dagene før kampen.
AP160919 Noen vil kanskje synes det er litt lavt , men Nøstvik tror på en voldsom økning i dagene før kampen.
FV160906 Komforten er super, lydnivået lavt , den innvendige plassen er svært god, og motorstyrken gjør at forbikjøringer er en uanstrengt affære.
AP160906 Forskere i Polen har nylig publisert en artikkel i Avian Biology der de påviser at brunskogsnegler har angrepet og drept fugleunger til arter som legger redene på bakken eller lavt i busker.
SA160905 Komforten er super, lydnivået lavt , den innvendige plassen er svært god, og motorstyrken gjør at forbikjøringer er en uanstrengt affære.
SA160905 * * * * * * * * Selv om vi har bestemt oss for å ligge lavt og kompakt, hvorfor starter vi ikke kampen med å forsøke å " sjokke " motstander?Presse høyt, forstyrre rytmen, få dem utrygge.
BT160905 * * * * * * * * Selv om vi har bestemt oss for å ligge lavt og kompakt, hvorfor starter vi ikke kampen med å forsøke å " sjokke " motstander?Presse høyt, forstyrre rytmen, få dem utrygge.
AP160905 Komforten er super, lydnivået lavt , den innvendige plassen er svært god, og motorstyrken gjør at forbikjøringer er en uanstrengt affære.
AP160905 * * * * * Selv om vi har bestemt oss for å ligge lavt og kompakt, hvorfor starter vi ikke kampen med å forsøke å " sjokke " motstander?Presse høyt, forstyrre rytmen, få dem utrygge.
SA160904 « Mengden kan vi ivareta ved å bygge tett og lavt , » sa hun da.
BT160904 Sirkulasjon : Lavt blodtrykk, rask hjerteaksjon, besvimelse, hjertestans.
SA160829 I Z4 sitter man lavt med et langt panser foran seg, i TT-en er det en mer normal sittestilling.
AP160829 I Z4 sitter man lavt med et langt panser foran seg, i TT-en er det en mer normal sittestilling.
AP160819 FLYPLASSBYEN : Flyene kommer lavt inn over Faro.
AP160819 Algarvekystens hovedby ligger knappe ti minutter fra flyplassen, så her dundrer flyene lavt over byen.
SA160815 Faktisk kan du få hodepine og føle deg trøtt på grunn av lavt lysnivå.
AP160815 Faktisk kan du få hodepine og føle deg trøtt på grunn av lavt lysnivå.
SA160811 Kjøttpucken la hardt og lavt inn til dansken som enkelt styrte ballen i mål.
AP160811 Kjøttpucken la hardt og lavt inn til dansken som enkelt styrte ballen i mål.
AP160809 Etter min mening er rentenivået allerede for lavt i dag, om vi ser på hvordan renten virker på husholdningene, sier Andreassen.
AP160809 Det tredje er at rentenivået denne gangen vil bli svært lavt om sparingen skulle stige og økonomien blir skikkelig dårlig.
AP160809 - For lavt rentenivå ¶
DA160804 Fordi rentenivået vil forbli lavt .
SA160729 Vinner på grunn av lavt sukkerinnhold ¶
BT160729 Vinner på grunn av lavt sukkerinnhold ¶
AP160729 Benker er satt opp både høyt og lavt , innhyllet i blomster og eføy.
AP160729 BLOMSTRER : Det er blomster både høyt og lavt .
SA160726 For å unngå uheldige effekter på mennesker, har man gjennom klassisk foredling redusert innholdet av denne fettsyren til et trygt og meget lavt nivå.
BT160726 For å unngå uheldige effekter på mennesker, har man gjennom klassisk foredling redusert innholdet av denne fettsyren til et trygt og meget lavt nivå.
AP160726 For å unngå uheldige effekter på mennesker, har man gjennom klassisk foredling redusert innholdet av denne fettsyren til et trygt og meget lavt nivå.
SA160721 En dansk studie publisert i 2012 viste at det ikke var noen sammenheng mellom lavt forbruk av alkohol og skader.
FV160721 En dansk studie publisert i 2012 viste at det ikke var noen sammenheng mellom lavt forbruk av alkohol og skader.
BT160721 En dansk studie publisert i 2012 viste at det ikke var noen sammenheng mellom lavt forbruk av alkohol og skader.
SA160705 I det 150 kvadratmeter store lokalet henger hans egen kunst både høyt og lavt på veggene.
FV160705 I det 150 kvadratmeter store lokalet henger hans egen kunst både høyt og lavt på veggene.
BT160705 I det 150 kvadratmeter store lokalet henger hans egen kunst både høyt og lavt på veggene.
AP160705 UDI og eksperter Aftenposten har snakket med peker ut tre hovedårsaker til at antallet asylsøkere er historisk lavt nå.
AP160705 I det 150 kvadratmeter store lokalet henger hans egen kunst både høyt og lavt på veggene.
SA160630 Imidlertid har vi sett at vi ligger for lavt på fiskeinnhold på enkelte av våre fiskematprodukter og starter en gjennomgang og forbedring av dette, sier kommunikasjonsrådgiver Lise Mette Kjellberg i Coop.
SA160630 Det gjennomsnittlige daglige inntaket av fisk var lavt , med 24 gram pr. dag i begge alderstrinn.
SA160630 Coop innrømmer at de ligger for lavt på fiskeinnhold på enkelte av produktene og vil nå gjøre noe med dette.
AP160630 Imidlertid har vi sett at vi ligger for lavt på fiskeinnhold på enkelte av våre fiskematprodukter og starter en gjennomgang og forbedring av dette, sier kommunikasjonsrådgiver Lise Mette Kjellberg i Coop.
AP160630 Det gjennomsnittlige daglige inntaket av fisk var lavt , med 24 gram pr. dag i begge alderstrinn.
AP160630 Coop innrømmer at de ligger for lavt på fiskeinnhold på enkelte av produktene og vil nå gjøre noe med dette.
FV160617 Faktisk så lavt at mange av mobiltilbyderne sliter med inntjeningen og evnen til å investere i markedet.
FV160617 - Prisnivået i Danmark ligger svært lavt .
SA160613 Voksne kan få hormonforstyrrelser og lavt stoffskifte, sier Liv Elin Torheim.
SA160613 Men nå viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at jodinntaket i deler av befolkningen er « urovekkende lavt ».
SA160613 De som har et lavt inntak av dette, bør ta kosttilskudd med jod, sier Torheim.
SA160613 - Det er urovekkende at jodinntaket er så lavt i deler av befolkningen, så her må vi se på tiltak, sier hun.
SA160613 - Anbefaler et større inntakJodinntaket er spesielt lavt blant unge kvinner og gravide, viser rapporten.
FV160613 Voksne kan få hormonforstyrrelser og lavt stoffskifte, sier Liv Elin Torheim.
FV160613 Men nå viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at jodinntaket i deler av befolkningen er « urovekkende lavt ».
FV160613 De som har et lavt inntak av dette, bør ta kosttilskudd med jod, sier Torheim.
FV160613 - Det er urovekkende at jodinntaket er så lavt i deler av befolkningen, så her må vi se på tiltak, sier hun.
FV160613 - Anbefaler et større inntakJodinntaket er spesielt lavt blant unge kvinner og gravide, viser rapporten.
BT160613 Voksne kan få hormonforstyrrelser og lavt stoffskifte, sier Liv Elin Torheim.
BT160613 Men nå viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at jodinntaket i deler av befolkningen er « urovekkende lavt ».
BT160613 De som har et lavt inntak av dette, bør ta kosttilskudd med jod, sier Torheim.
BT160613 - Det er urovekkende at jodinntaket er så lavt i deler av befolkningen, så her må vi se på tiltak, sier hun.
BT160613 - Anbefaler et større inntakJodinntaket er spesielt lavt blant unge kvinner og gravide, viser rapporten.
AP160613 Voksne kan få hormonforstyrrelser og lavt stoffskifte, sier Liv Elin Torheim.
AP160613 Men nå viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at jodinntaket i deler av befolkningen er « urovekkende lavt ».
AP160613 De som har et lavt inntak av dette, bør ta kosttilskudd med jod, sier Torheim.
AP160613 - Det er urovekkende at jodinntaket er så lavt i deler av befolkningen, så her må vi se på tiltak, sier hun.
AP160613 - Anbefaler et større inntakJodinntaket er spesielt lavt blant unge kvinner og gravide, viser rapporten.
SA160609 Som hos Model S er en stor del av vekten plassert mot midten og lavt i bilen.
SA160609 Bilen ble lansert i USA mot slutten av 2015, og har siden det vært produsert i et ganske lavt tempo, ifølge Tesla for å sikre at kvaliteten er best mulig.
AP160603 Ønsker du å flytte eller utvide kjøkkeninnredningen må du vite hvor lavt vinduene går.
SA160531 Med Island er det enten her eller her, sier Sigurdsson og holder nok en gang armen høyt og lavt .
AP160531 Med Island er det enten her eller her, sier Sigurdsson og holder nok en gang armen høyt og lavt .
SA160530 FUNKSJONELT : Man sitter godt og lavt i en BMW 3-serie.
DA160530 NHO vil enda lenger ned, faktisk så lavt som 77.
AP160530 FUNKSJONELT : Man sitter godt og lavt i en BMW 3-serie.
SA160520 Vi er generelt for lavt bemannet og veldig sårbare, hele året, men særlig i sommermånedene, sier Jørgensen.
FV160520 Vi er generelt for lavt bemannet og veldig sårbare, hele året, men særlig i sommermånedene, sier Jørgensen.
AP160520 Han mener terskelen er lagt for lavt for hva som skal regnes som brudd på konvensjonens bestemmelser, sammenlignet med hva som følger av relevant rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol ( EMD ).
FV160509 Årsaken kan være uføretrygd, arbeidsledighet og såkalt svak yrkestilknytning hos foreldrene, inkludert lavt utdanningsnivå.
AP160505 Forskjellene i såkalt PCI-behandling - utblokking av en eller flere blodårer - mellom høyt og lavt utdannede var mest markant blant eldre pasienter.
AP160505 | Lavt utdannede får sjeldnere utblokking ved hjerteinfarkt ¶
FV160501 Lege : - Legg listen lavt nok ¶
FV160501 Det gjelder å legge listen lavt nok i starten, slik at ikke folk blir skremt, sier hun.
AP160501 Nødlandingen skjedde etter at en varsellampe om lavt oljenivå kom på i cockpiten.
AP160501 Ifølge granskingsrapporten etter ulykken forløp turen normalt, helt til en alarm varslet om lavt oljetrykk i hovedrotorens girkasse.
AP160429 Men noen ganger har de flydd så lavt at vi trodde de var i ferd med å lande her.
AP160427 Faktisk så lavt at mange av mobiltilbyderne sliter med inntjeningen og evnen til å investere i markedet.
AP160427 - Prisnivået i Danmark ligger svært lavt .
FV160420 Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
FV160420 ALTERNATIV LIVSSTIL : Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
SA160419 Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.i ¶
SA160419 ALTERNATIV LIVSSTIL : Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
BT160419 Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
BT160419 ALTERNATIV LIVSSTIL : Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
AP160419 Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
AP160419 ALTERNATIV LIVSSTIL : Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.
SA160415 En annen fordel er at arbeidshøyden er mer komfortabel enn om du må stå krumbøyd over et lavt bed.
BT160415 En annen fordel er at arbeidshøyden er mer komfortabel enn om du må stå krumbøyd over et lavt bed.
AP160415 En annen fordel er at arbeidshøyden er mer komfortabel enn om du må stå krumbøyd over et lavt bed.
SA160414 - Jenter, spesielt i alderen mellom 13 og 15, hadde større sannsynlighet for å havne i nederste gruppering på livskvalitet, og barn fra defattigstefamiliene hadde 15 prosent større sannsynlighet til å score lavt på livskvalitet, sier hun.
FV160414 - Jenter, spesielt i alderen mellom 13 og 15, hadde større sannsynlighet for å havne i nederste gruppering på livskvalitet, og barn fra defattigstefamiliene hadde 15 prosent større sannsynlighet til å score lavt på livskvalitet, sier hun.
SA160413 Men går en grense, blir saltinnholdet for lavt vil vi til slutt merke det på smaken samtidig som maten får kortere holdbarhet.
SA160413 Det betyr ikke at saltnivået i maten skal bli ekstremt lavt eller at vi ikke skal salte maten vår i det hele tatt.
BT160413 Men går en grense, blir saltinnholdet for lavt vil vi til slutt merke det på smaken samtidig som maten får kortere holdbarhet.
BT160413 Det betyr ikke at saltnivået i maten skal bli ekstremt lavt eller at vi ikke skal salte maten vår i det hele tatt.
AP160413 Men går en grense, blir saltinnholdet for lavt vil vi til slutt merke det på smaken samtidig som maten får kortere holdbarhet.
AP160413 Det betyr ikke at saltnivået i maten skal bli ekstremt lavt eller at vi ikke skal salte maten vår i det hele tatt.
SA160411 Settes totalgrensen for lavt øker risikoen for at spillere går over til utenlandske spillselskaper der det ikke er en slik totalgrense - vil dette bare føre til mer spilleavhengighet ?
SA160411 - Hvis det skal settes en tapsgrense må den ikke settes for høyt, og ikke for lavt .
FV160411 Settes totalgrensen for lavt øker risikoen for at spillere går over til utenlandske spillselskaper der det ikke er en slik totalgrense - vil dette bare føre til mer spilleavhengighet ?
FV160411 - Hvis det skal settes en tapsgrense må den ikke settes for høyt, og ikke for lavt .
BT160411 Settes totalgrensen for lavt øker risikoen for at spillere går over til utenlandske spillselskaper der det ikke er en slik totalgrense - vil dette bare føre til mer spilleavhengighet ?
BT160411 - Hvis det skal settes en tapsgrense må den ikke settes for høyt, og ikke for lavt .
AP160411 Settes totalgrensen for lavt øker risikoen for at spillere går over til utenlandske spillselskaper der det ikke er en slik totalgrense - vil dette bare føre til mer spilleavhengighet ?
AP160411 - Hvis det skal settes en tapsgrense må den ikke settes for høyt, og ikke for lavt .
SA160331 - En bør legge listen lavt , og gjøre det slik at alle kan delta i diskusjonen - enten det handler om å reise til bestemor i helgen eller hvilket godteri de skal ha på lørdag, sier Mørch.
FV160331 - En bør legge listen lavt , og gjøre det slik at alle kan delta i diskusjonen - enten det handler om å reise til bestemor i helgen eller hvilket godteri de skal ha på lørdag, sier Mørch.
BT160331 - En bør legge listen lavt , og gjøre det slik at alle kan delta i diskusjonen - enten det handler om å reise til bestemor i helgen eller hvilket godteri de skal ha på lørdag, sier Mørch.
AP160331 - En bør legge listen lavt , og gjøre det slik at alle kan delta i diskusjonen - enten det handler om å reise til bestemor i helgen eller hvilket godteri de skal ha på lørdag, sier Mørch.
AP160329 I så fall er Nord-Europa stedet å være », skriver magasinet, « og like bra som noe annet sted i Nord-Europa i en slik stund, er en av de enkle kafeene ut mot vannet i den stille norske byen Arendal, et trehusparadis langs kysten noen få timer sørvest for Oslo, med et ullpledd på fanget, solen lavt over vannet, en betryggende kjølighet i lufta og med løftet om vår kun som et løst rykte ».
DB160324 Hans teknikk er å holde seg lavt , for balansens skyld.
AP160323 Blåveispikene : Lavt kamerastandpunkt gir dybde i bildet.
SA160314 - Er prisantydningen satt for lavt ?
SA160314 Lavt blodsukker kan nemlig gjøre deg mer hissig enn ellers.
AP160314 - Er prisantydningen satt for lavt ?
AP160314 Lavt blodsukker kan nemlig gjøre deg mer hissig enn ellers.
SA160224 Utendørs : Lavt plasserte lamper ved hageveier, stier og trappen til inngangen gir trygg ferdsel.
SA160224 LED i alle armaturer betyr lavt strømforbruk og pærer med lang levetid, men Sjögren tipser om at ikke all LED-belysning er like bra.
AP160224 | « Grimsby : » Hvor lavt kan du gå ?
AP160224 Utendørs : Lavt plasserte lamper ved hageveier, stier og trappen til inngangen gir trygg ferdsel.
AP160224 LED i alle armaturer betyr lavt strømforbruk og pærer med lang levetid, men Sjögren tipser om at ikke all LED-belysning er like bra.
SA160205 Svanes sier også at det så tidlig i året kan bli store utslag, siden man regner prosent fra et lavt antall biler.
DA160205 Dette er nokså unikt i en bransje som preges av lavstatus, lavt lønnet personale, dispensasjon fra påkrevd utdanning, og høy utskiftning av personale.
DA160205 Dette er nokså unikt i en bransje som preges av lavstatus, lavt lønnet personale, dispensasjon fra påkrevd utdanning, og høy utskiftning av personale.
AP160204 - Lønnsnivået er meget lavt .
SA160202 Kanskje er foreldrene rusmisbrukere, kanskje er de voldelige, kanskje er de generelt for lavt fungerende.
AP160125 Bak rattet i den lille lomme-raceren sitter man lavt .
AP160117 « Blant annet er hemoglobinet farlig lavt - det ble målt til 6,5.
SA160114 - Mindre søvn fører til høyere nivåer av hormonet ghrelin, som gir økt appetitt, og et lavt nivå av hormonet leptin, som er et metthetshormon, sier han.
SA160113 - For fuglene spiller det ingen rolle hvor høyt de henger, men for din egen del er det en fordel at de henger så lavt at du kan kikke oppi.
BT160113 - For fuglene spiller det ingen rolle hvor høyt de henger, men for din egen del er det en fordel at de henger så lavt at du kan kikke oppi.
AP160113 - For fuglene spiller det ingen rolle hvor høyt de henger, men for din egen del er det en fordel at de henger så lavt at du kan kikke oppi.
SA160109 Hemmeligheten bak en slik glede er å legge listen lavt nok.
FV160109 Hemmeligheten bak en slik glede er å legge listen lavt nok.
BT160109 Hemmeligheten bak en slik glede er å legge listen lavt nok.
SA160106 Folk bør legge seg lavt i budrunden.
BT160106 Folk bør legge seg lavt i budrunden.
AP160106 Folk bør legge seg lavt i budrunden.
AP160106> Folk bør legge seg lavt i budrunden.