AP170703 Jensen står fast på at lavere skatt er bedre for å sikre velferden.
AP170703 Den lavere satsen som isolert sett reduserer skatteinntektene fra alle. 2.
AP170703 Altså at skatteinntektene varig blir omtrent 12,5 milliarder kroner lavere ved å kutte overskuddsskatten slik utvalget foreslår.
AP170703 - Hvordan definerer du dynamiske effekter av lavere skattesatser ?
AP170703 Lavere satser gir økte inntekter ¶
AA170703 Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 8 - 21 grader.
AA170703 Litt lavere temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. 8 - 22 grader.
AA170703 Det til tross for at de gjennomgående har en lavere lønn hos oss.
VG170702 - Temperaturmessig blir det litt lavere på Østlandet enn det har vært nå i helga.
SA170702 Velgerne har ifølge rundspørringen omtrent like stor tillit til de to partienes evne til å forberede Norge på en tid med lavere oljeinntekter og til å sikre en god utvikling for nordmenns personlige økonomi.
DB170702 Styrke og intervaller har blitt trent som vanlig, men med noe lavere intensitet.
DA170702 Vi gjør enkle feil, og tempoet blir lavere enn det vi ønsker.
VG170701 Vi gjør enkle feil og tempoet blir lavere enn det vi ønsker.
SA170701 Vi gjør enkle feil, og tempoet blir lavere enn det vi ønsker.
DN170701 Forskerne tror årsaken er at elsykkelen er tyngre enn de andre syklene, og at plasseringen av motor og batteri ga elsykkelen et lavere tyngdepunkt.
DB170701 ¶ FLERE PASSASJERER - LAVERE PRISER : Det colombianske lavprisselskapet VivaColombia er det foreløpig siste flyselskapet som har lansert ideen om ståplasser på fly, for å få ned prisene og gi flere anledning til å fly.
DB170701 Lavere priser ¶
AP170701 Vi gjør enkle feil, og tempoet blir lavere enn det vi ønsker.
VG170630 Men, det er radikalt mye lavere enn de fem milliarder kronene spillerne tapte ti år tidligere.
VG170630 Hans forsvarer mener frifinnelse for drapstiltalen og en langt lavere straff er riktig.
VG170630 Det virker som om Norwegian generelt har lavere bemanning enn andre flyselskaper, sier han.
VG170630 Det er åpenbart at hvis du slipper å bemanne opp for sommersesongen, men bruker fly og mannskap fra tredjeland med lavere lønninger, blir det billigere.
VG170630 - Dette er ene og alene for at de skal skvise billettprisene enda lavere .
SA170630 Videre skriver Mohn at lavere olje- og gasspriser vil gi lavere aktivitet.
SA170630 Videre skriver Mohn at lavere olje- og gasspriser vil gi lavere aktivitet.
SA170630 Sesongen før hadde han som 19-åring gjort sterkt bemerket i ritt i de lavere divisjonene over hele Europa.
FV170630 Sesongen før hadde han som 19-åring gjort sterkt bemerket i ritt i de lavere divisjonene over hele Europa.
DN170630 Mot Storgata vil for eksempel det nye bygget være lavere enn dagens bygning, sier konserndirektør Trøseid om bygget.
DB170630 ( Dagbladet ) : Tidligere denne uka ble det kjent at USAs høyesterett opphevet kjennelsene i lavere rettsinstanser som hindret Donald Trumps innreiseforbud fra å tre i kraft.
DB170630 Her får du bolig og hytte i ett, en leilighet til en lavere pris enn i de dårligste og mest trekkfulle bygårdene i Oslo.
DB170630 Ledigheten er lavere enn for ett år siden innen alle yrkesgrupper, hvis en ser bort i fra ledere.
DA170630 - Stillingstilgangen ser ut til å holde stand så det kan være lurt å bruke sommeren til å søke jobb selv om aktiviteten fra arbeidsgivere og arbeidssøkere generelt er lavere enn ellers i året, sier Nav-direktør Nordahl.
DA170630 . Mens det på hverdagene blir registrert opptil 20.000 bevegelser i snitt, er resultatet om helgene langt lavere .
DA170630 Miljøtiltaket vil langt lavere utslipp av blant annet sotpartikler og nitrogenoksid enn dagens busser.
AP170630 I mai er antallet vesentlig lavere .
AP170630 Basert på vår trafikk kan vi ikke si at den totale interessen er hverken lavere eller høyere nå.
AP170630 Sesongen før hadde han som 19-åring gjort sterkt bemerket i ritt i de lavere divisjonene over hele Europa.
AA170630 Plattformene er festet litt lavere enn skulderhøyde, og hindrene enda litt lavere igjen.
AA170630 Plattformene er festet litt lavere enn skulderhøyde, og hindrene enda litt lavere igjen.
AA170630 I tillegg skal metoden bidra til lavere vedlikeholdskostnader.
AA170630 Mot Storgata vil for eksempel det nye bygget være lavere enn dagens bygning, sier konserndirektør Trøseid om bygget. ( ©NTB ) ¶
AA170630 Det er åpenbart at hvis du slipper å bemanne opp for sommersesongen, men bruker fly og mannskap fra tredjeland med lavere lønninger, blir det billigere, sier han.
AA170630 - Dette er ene og alene for at de skal skvise billettprisene enda lavere .
VG170629 | NIFs nye generalsekretær får lavere lønn enn Andersen ¶
VG170629 Da kan også minimumsstraffen settes lavere enn åtte år.
DN170629 Dermed er den hakket raskere enn den rene sportsbilen F-Type SVR som har samme motor, men litt lavere effekt.
DN170629 Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter », sa ESA-president Sven Erik Svedman i februar.
DN170629 Selskapets driftsmargin er under hardt press, og RenoNorden varslet i begynnelsen av juni at det venter at den justerte marginen i andre og tredje kvartal i år vil være mer enn fire prosentpoeng lavere enn i samme periode året før.
DN170629 Men da lagmannsretten behandlet anken fra tilsynet, ble konklusjonen motsatt, selv om gebyrene ble lavere enn i Konkurransetilsynets første vedtak.
DN170629 En beregning fra ifjor viste at innskyterne i Danmark på grunn av lavere innskuddsrenter enn prisstigningen i samfunnet har tapt over 42 milliarder kroner i kjøpekraft de ti siste årene.
DB170629 - For høy temperatur kan føre til bakterievekst i matvarene, og normalt bør temperaturene i kjøleskapet være fire grader eller lavere .
DB170629 I dag er de fleste av rehabiliteringsprosjektene gjennomført under kostnadsrammen, byggelånet er erstattet av et normalt lån med lavere rente - som har sunket ytterligere - i tillegg til at en del fast kostnader er blitt lavere .
DB170629 I dag er de fleste av rehabiliteringsprosjektene gjennomført under kostnadsrammen, byggelånet er erstattet av et normalt lån med lavere rente - som har sunket ytterligere - i tillegg til at en del fast kostnader er blitt lavere.
DA170629 I Danmark og Sverige er tallet på kreasjonister noe lavere , men de skandinaviske landene har generelt færre anti-darwinister enn andre land i Europa, forteller Hjermitslev.
AP170629 De siste månedene har flere tatt loven i egne hender og drept muslimer og hinduer som tilhører lavere kaster, som de mener har drept kuer eller spiser storfekjøtt.
AP170629 Det er mindre enn 20 meter lavere enn Oslo Plaza, som er synlig nederst til venstre i bildet til høyre.
DN170628 En lavere oljeprisen har nok bidratt til en svakere krone.
DB170628 Men idrettstoppenes regning er for eksempel lavere enn regjeringens fra samme anledning.
DB170628 Hvis en av beboerne på Prindsen våger seg ut av porten og ikke går rett inn på noen av de andre stedene i gata ( som holder et langt lavere prisnivå enn Misfornøyelsesbar ), ikke møter noen i Storgata som drar dem med på sprøyterommet men går inn på - Misfornøyelsesbar - kanskje vår uærbødige og uortodokse behandling av deres lidelse kan oppleves som befriende ?
DB170628 Disse bør over i helsevesenet, der også tilbakefallsprosenten er langt lavere .
DB170628 Og det virker som det er blitt lavere terskel for å kommentere hvordan mødre ser ut også.
AP170628 Temperaturene vil være omkring 20 grader frem til fredag, mens det i helgen mest sannsynlig vil bli 2 - 5 grader lavere , ifølge Pedersen.
AP170628 I pensjonsforliket var det enighet om at pensjonene skal reguleres med en faktor som er 0,75 prosent lavere enn lønnsutviklingen.
AA170628 Ved en langvarig smertetilstand blir gjerne området for smerteopplevelse mer følsomt, selv lette berøringer kan gi smerte, smerteområdet kan bli større og spre seg, terskelen for smerteopplevelse blir ofte lavere og samsvaret mellom vevsskade og smerteopplevelse blir dårligere.
VG170627 Her oppstod det en situasjon da idrettsforbundet fortalte VG om en rompris som var mye lavere enn det kommunen var blitt fakturert, i det som var en felles bestilling, organisert av NIF-partneren Jet Set Sports.
VG170627 I sommermånedene er det lavere aktivitet i alle helseforetak, også hos oss, forteller han.
VG170627 Alle motoralternativene har mer effekt og lavere drivstofforbruk enn motoriseringene i forrige generasjon, og 8-trinns Steptronic automatgirkasse er standard på alle modeller.
NL170627 En konsekvens av endringer i hjernen kan være en lavere terskel for å tåle hverdagslig belastning, slik at relativt lite stress fører til at man overveldes.
DN170627 Meglerhuset trekker imidlertid frem positive faktorer som høy europeisk forbrukertillit, lavere oljepris og at andre og tredje kvartal er sterke kvartaler.
DN170627 Men det vi ser er at en lavere andel av bedriftene, og særlig innen oljerettede, varsler nedbemanninger fremover.
DB170627 At idrettstoppenes samlede kostnader er lavere enn regjeringens, betyr ingenting for Rognlien.
DB170627 Retten har lagt seg på et lavere nivå enn vår påstand.
DB170627 Det er ikke ført bevis for at min klient hadde til hensikt å treffe Bråten, sier Iversen som ber om at 33-åringen frifinnes for ransforsøk og forsettlig drap, men domfelles for uaktsomt drap, som har en langt lavere strafferamme.
DB170627 Begge dommene er ett år lavere enn aktors påstand, men 33-åringens forsvarer sier til Dagbladet at de vil anke.
DA170627 - Det Støre går ut med nå, innebærer at landets pensjonister fortsatt får lavere lønnsutvikling enn resten av samfunnet, i og med at de legger opp til fortsatt underregulering.
DA170627 - Det Støre går ut med nå, innebærer at landets pensjonister fortsatt får lavere lønnsutvikling enn resten av samfunnet, i og med at de legger opp til fortsatt underregulering.
DA170627 Vi trenger økt uføretrygd, bedre minstepensjon, lavere boutgifter, bostøtten tilbake til det nivået den hadde før eller bedre, tannhelse inn i egenandelsordningen og Nav må reorganiseres, gjerne ved å gjøres helstatlig.
AP170627 Konklusjonen er delvis i tråd med en kjennelse fra en lavere domstol i 2014.
AP170627 Nyhetsbyrået AP mener mottagelsen Temer fikk i Russland og Norge, viser at han har fått lavere anseelse også internasjonalt.
AP170627 Besøket hans i Washington denne gang hadde en noe lavere offentlig profil enn tidligere visitter.
AP170627 Kort fortalt vil pensjonistene ifølge Ap få lavere lønnsnedgang enn lønnstagerne i økonomisk dårlige år, men også lavere vekst i pensjonene enn lønnsveksten, i gode år.
AP170627 Kort fortalt vil pensjonistene ifølge Ap få lavere lønnsnedgang enn lønnstagerne i økonomisk dårlige år, men også lavere vekst i pensjonene enn lønnsveksten, i gode år.
AA170627 Kjennelsen tirsdag er i stor grad i tråd med kjennelsen fra en lavere domstol i 2014.
AA170627 Konklusjonen er delvis i tråd med en kjennelse fra en lavere domstol i 2014.
AA170627 Nyhetsbyrået AP mener mottakelsen Temer fikk i Russland og Norge, viser at han har fått lavere anseelse også internasjonalt.
AA170627 Retten har lagt seg på et lavere nivå enn vår påstand.
AA170627 Men NHO-økonomene ser også en fare for tilbakeslag dersom vi opplever lavere boligprisvekst og lavere vekst i boligbyggingen.
AA170627 Men NHO-økonomene ser også en fare for tilbakeslag dersom vi opplever lavere boligprisvekst og lavere vekst i boligbyggingen.
AA170627 Lønnsoppgjørene har vært moderate, og nettoinnvandringen har avtatt og bidratt til at arbeidsledigheten er lavere enn den ellers ville vært.
AA170627 Kvartalsrapporten fra NHO peker også på at flere av støtdemperne som har hjulpet norsk økonomi over kneika vil gi lavere effekt framover.
AA170627 - Den alene kan bidra til dårligere psykososialt arbeidsmiljø, økt sykefravær og lavere produktivitet, sier Korsmo.
AA170627 Terskelen for å reise til Steinkjer har blitt lavere og mange drar hit for første gang.
AA170627 - Festivalen har gjort terskelen for å dra til Steinkjer lavere , mener festivalsjef Svein Bjørge.
VG170626 Høyesterett skal ta endelig stilling til det omstridte reiseforbudet når de trer sammen igjen etter sommerferien i oktober, men har midlertidig opphevet kjennelsene i lavere rettsinstanser som har hindret innreiseforbudet fra å tre i kraft.
VG170626 Så langt har ikke sikkerhetsargumentet hatt den gjennomslagskraften administrasjonen håpte det ville ha i de lavere rettsinstansene.
VG170626 President Donald Trumps administrasjon ba tidligere i juni landets høyesterett om å innføre det omstridte innreiseforbudet som er blitt stanset i lavere rettsinstanser.
VG170626 - Min klient har hele tiden vært klar på at han ikke har hatt forutsetninger for å oppfatte fornærmedes alder som lavere enn den hun selv oppga - ei heller de øvrige opplysningene som han bygde på.
SA170626 Det er én plass lavere enn ved forrige ranking for 18-åringen fra Snarøya. 108.-plassen fra sist mandag er hans høyeste plassering noensinne.
DN170626 Høyesterett skal ta endelig stilling til det omstridte reiseforbudet når de trer sammen igjen etter sommerferien i oktober, men har midlertidig opphevet kjennelsene i lavere rettsinstanser som har hindret innreiseforbudet i å tre i kraft.
DB170626 Disse byene vil også være mer økonomisk dynamiske, rettferdige, mindre helsefarlige og ha et lavere utslipp.
DA170626 Bjørn André Gulstad, forsvarer for en 19-åring, sier til RA at hans klient hele tiden har hevdet at han ikke hadde forutsetning for å vite at fornærmedes alder var lavere enn den hun oppga.
BT170626 - Det kunne for eksempel vært lavere bompengesatser, sier Stokka.
AP170626 Det er én plass lavere enn ved forrige ranking for 18-åringen fra Snarøya. 108.-plassen fra sist mandag er hans høyeste plassering noensinne.
AA170626 EUs egne beregninger viser at en skjerping til 30 prosent vil føre til at behovet for importert gass blir 12 prosent lavere enn hvis målet hadde blitt stående på 27 prosent.
AA170626 - Kompromisset har et lavere ambisjonsnivå enn EU-kommisjonens forslag, sa EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete etter møtet.
AA170626 Det har naturlig nok gitt lavere målt konsum.
SA170625 Det er et betydelig lavere prosenttall enn i idretten generelt.
DN170625 Det er lavere enn før oljekartallet Opec besluttet å kutte i produksjonen for å presse oljeprisen opp.
DB170625 - Fødselsraten i Europa er langt lavere enn det som kreves for at befolkningen skal vokse på lang sikt, i tillegg dør det flere og flere fordi mange europeere er gamle.
BT170625 Har Flesland landets dårligste sikkerhet, eller er terskelen for å stenge flyplassen lavere enn på andre norske lufthavner ?
BT170625 Det er et betydelig lavere prosenttall enn i idretten generelt.
AP170625 Men Gabrielsen har sans for lavere skatt på overskuddet i bedriftene.
AP170625 Det er et betydelig lavere prosenttall enn i idretten generelt.
AA170625 Vannet ble stengt ved en av demningene i elva, slik at vannstanden blir lavere .
SA170624 Tidligere var det meldt at 141 personer var savnet, men myndighetene oppga senere et noe lavere tall.
SA170624 Nye, dyre radioer selges i hopetall, flere « programskapere » kan ansettes siden distribusjonskostnadene blir lavere og internettselskapene håver inn siden radiolytting via nettet øker.
DN170624 Lavere pris og bedre skjerm har gjort 9,7-tommers utgaven av Apples iPad enda mer attraktiv.
DN170624 Antallet er noe lavere enn tallet som ble oppgitt fredag.
DB170624 Tidligere var det meldt at 141 personer var savnet, men myndighetene oppga senere et noe lavere tall.
DA170624 Britiske politikere har også advart mot at det er en risiko for at lavere miljøkrav stilles til produkter som importeres til Storbritannia.
DA170624 Drøyt førti år senere er sigarene lagt bort, seriøsiteten rundt det fotballmessige betydelig bedre, men underholdningsnivået lavere .
BT170624 Antallet er noe lavere enn tallet som ble oppgitt fredag.
BT170624 Tidligere var det meldt at 141 personer var savnet, men myndighetene oppga senere et noe lavere tall.
BT170624 Virkemidlene som ble trukket frem, var lavere skatter og avgifter, bedre infrastruktur og mer kunnskap.
BT170624 Nettopp fordi rommet for økt oljepengebruk blir lavere , og fordi petroleumssektorens bidrag til økonomien ikke vil komme tilbake til gamle høyder, er det viktig at vi øker det økonomiske handlingsrommet fremover for å sikre at vi har råd til velferden og nye satsinger.
BT170624 Med andre ord kommer innfasingen av oljepenger til å bli lavere fremover.
AP170624 Antallet er noe lavere enn tallet som ble oppgitt fredag.
AP170624 Bruken vil dermed bli lavere .
AA170624 Tidligere var det meldt at 141 personer var savnet, men myndighetene oppga senere et noe lavere tall.
VG170623 Men mange ønsker å gjøre det på et litt lavere nivå og i en sosial setting, mener Kaggestad.
VG170623 - Hvis republikanerne kan sette sammen en plan som er påviselig bedre enn forbedringene vi gjorde i vår helsereform, som dekker like mange mennesker til lavere pris, vil jeg gladelig og offentlig støtte det, skriver Obama.
VG170623 Vi utvinner mindre olje til lavere pris, vi får færre i arbeid og har flere eldre.
SA170623 Inn i valgkampen er det utsikter til at økonomien blir mye bedre og ledigheten markert lavere de neste årene.
SA170623 Innholdet av kjøtt øker, og andelen mettet fett og salt er lavere enn for noen år siden.
DN170623 Dette sendte aksjekursene lavere denne uken på selskaper i sfæren rundt disse konglomeratene.
DB170623 Ikke siden 2001 har de vært lavere .
DB170623 Det er hele 58 prosent lavere enn i samme periode i fjor, da det ble solgt 1.029 nye boliger i hovedstaden, skriver Finansavisen fredag.
DA170623 - De appeller til både høyt utdannede folk, som ofte er tolerante mot innvandring, og folk med lavere utdanning i industrien og arbeiderklassen, som er mer innvandringskritiske.
DA170623 I ungdomsskolen er tallet langt lavere : 2 prosent av ungdomsskoleelevene prøvd hasj, mens landsgjennomsnittet er tre prosent.
BT170623 Innholdet av kjøtt øker, og andelen mettet fett og salt er lavere enn for noen år siden.
AP170623 Høyere levealder og lavere fruktbarhetsrate sørger for det.
AP170623 Innholdet av kjøtt øker, og andelen mettet fett og salt er lavere enn for noen år siden.
AA170623 De fleste som bodde i høyhuset hadde innvandrerbakgrunn og kom fra lavere sosiale lag, og flere skal ha manglet permanent oppholdstillatelse.
AA170623 Retten viser videre til at det var mulig for tiltalte å foreta en kontrollert sving i det aktuelle krysset om han hadde kjørt med lavere fart og/eller plassert traktoren bedre i veibanen ", heter det i dommen.
VG170622 Da er risikoen lavere for at det blir oppdaget. * 1 Gi inntrykk av at du er en typisk fritidsspiller.
VG170622 Forslaget som nå er kommet fra Kongressens andre kammer, Senatet, er ventet å føre til et noe lavere tall.
VG170622 De fleste av beboerne hadde innvandrerbakgrunn og kom fra lavere sosiale lag.
SA170622 Hovedstyret peker i sin rapport på at inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
SA170622 - Den registrerte ledigheten har falt, og vært lavere enn vi anslo i forrige rapport.
SA170622 Aftenposten mener : Ny byggeforskrift kan gi lavere bokvaliteti ¶
SA170622 Follo FK melder at det ble budsjettert nøkternt med 0,5 million kroner i lavere inntekter og 0,6 million i lavere kostnader i forhold til i fjor.
SA170622 Follo FK melder at det ble budsjettert nøkternt med 0,5 million kroner i lavere inntekter og 0,6 million i lavere kostnader i forhold til i fjor.
NL170622 Det flere tar til orde for, er å bygge lavere .
NL170622 Det er nok av bygg som er presset sammen, som er lavere , men som ikke er særlig pene eller tar lite plass av den grunn.
NL170622 SAS la frem tall for fjerde kvartal i fjor som viste høyere omsetning, men lavere overskudd en tidligere.
DN170622 - Forslaget fra EBA vil gjøre dagens booking- og betalingsprosess vanskelig for forretningsreisende med mer manuell behandling, noe som igjen vil føre til økte kostnader og lavere servicenivå.
DN170622 Torsdag morgen ble et fat av nordsjøoljen Brent Spot handlet for under 45 dollar fatet dollar - den laveste prisen i år, og enda lavere enn før oljekartellet Opec besluttet å kutte i produksjonen i november i fjor for å presse prisene oppover.
DN170622 Dette er tre prosentpoeng lavere enn forrige tomånedersperiode, og åtte prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor.
DN170622 Dette er tre prosentpoeng lavere enn forrige tomånedersperiode, og åtte prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor.
DN170622 Sentralbanken peker på at en svakere krone og høyere vekst i norsk økonomi løfter prognosen, mens lavere oljepris, en mer gradvis renteoppgang internasjonalt og svakere pris- og kostnadsvekst her hjemme trekker rentebanen ned.
DN170622 Den er faktisk litt nedjustert i 2020 som følge av lavere renteforventninger ute, men det betyr svært lite for markedet, skriver Wilhelmsen.
DN170622 " Renteprognosen er lite endret fra forrige rapport, men ligger litt høyere i år og neste år og litt lavere mot slutten av prognoseperioden ", skriver Norges Bank i Pengepolitisk rapport.
DN170622 Det er den laveste oljeprisen i år og enda lavere enn før oljekartellet Opec besluttet seg for å kutte i produksjonen i november i fjor for å presse opp oljeprisene.
DN170622 Skulle boligprisveksten fremover bli klart lavere enn anslått, kan det dempe veksten i norsk økonomi, blant annet gjennom lavere boliginvesteringer, sier Olsen.
DN170622 Skulle boligprisveksten fremover bli klart lavere enn anslått, kan det dempe veksten i norsk økonomi, blant annet gjennom lavere boliginvesteringer, sier Olsen.
DN170622 Norges Bank tror nå på en noe lavere boligprisvekst i år, på syv prosent.
DN170622 Det vises til at inflasjonen er lavere enn ventet, og at den vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer.
DN170622 - Det er også verdt å merke seg at usikkerheten knyttet til virkningen av pengepolitikken denne gangen talte for noe lavere rentebane enn ellers, skriver Strøm Fjære.
DN170622 Det er også mange land i verden der fertiliteten er lavere enn det som kreves for å opprettholde befolkningen.
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622 Har solgt ut sesongbillettene og har stadion midt på « The Strip » ¶ ¶ LAVERE NIVÅ : Her er eliteserietrenerne Ronny Deila ( VIF ), Ole Gunnar Solskjær ( Molde ) og Kåre Ingebrigtsen ( RBK ).
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622 ¶ NEDGANG : Ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at nyboligsalget er 39 prosent lavere enn for samme periode i fjor.
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622 Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men ligger litt høyere i år og neste år og litt lavere mot slutten av prognoseperioden.
DB170622 Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170622lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
BT170622 Aftenposten mener : Ny byggeforskrift kan gi lavere bokvalitet ¶
AP170622 De fleste av beboerne hadde innvandrerbakgrunn og kom fra lavere sosiale lag.
AP170622 Så ser vi at yrkesdeltagelsen er noe lavere enn trenden skulle tilsi, men det knytter vi i stor grad til konjunkturutviklingen i økonomien, sier Bache.
AP170622 Inn i valgkampen er det utsikter til at økonomien blir mye bedre og ledigheten markert lavere de neste årene.
AP170622 For å finne lavere registrert ledighet enn dette, må blikket rettes tilbake til 2008.
AP170622 Blant folk oppe i årene er det en lavere andel i jobb enn i yngre grupper.
AP170622 - Går det an å få ledigheten lavere på varig basis enn det dere anslår i 2020 ?
AP170622 Lavere vekst i 2020.
AP170622 Lavere andel i jobb ¶
AP170622 Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men ligger litt høyere i år og neste år og litt lavere mot slutten av prognoseperioden ».
AP170622 Det er lavere enn i fjor og omtrent 1 prosentenhet lavere enn da de rødgrønne forlot regjeringskontorene i 2013.
AP170622 Det er lavere enn i fjor og omtrent 1 prosentenhet lavere enn da de rødgrønne forlot regjeringskontorene i 2013.
AP170622 Boligkjøperne kan glede seg over at prisveksten på boliger blir mye lavere .
AP170622 Aftenposten mener : Ny byggeforskrift kan gi lavere bokvalitet ¶
AP170622 Follo FK melder at det ble budsjettert nøkternt med 0,5 million kroner i lavere inntekter og 0,6 million i lavere kostnader i forhold til i fjor.
AP170622 Follo FK melder at det ble budsjettert nøkternt med 0,5 million kroner i lavere inntekter og 0,6 million i lavere kostnader i forhold til i fjor.
AA170622 De fleste av beboerne hadde innvandrerbakgrunn og kom fra lavere sosiale lag. ( ©NTB ) ¶
AA170622 Det er også mange land i verden der fertiliteten er lavere enn det som kreves for å opprettholde befolkningen.
AA170622 Jeg er spesielt opptatt av at vi skal bidra til å gjøre et allerede solid energikompetansemiljø i vår del av Sør-Trøndelag enda sterkere, at vi skal tilby ei lavere nettleie for kundene våre, og sikre ei god fremtid for våre ansatte, sier everks-sjef Kristin Reitan i KRK i en pressemelding.
AA170622 Lavere nettleie ¶
AA170622 Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men ligger litt høyere i år og neste år og litt lavere mot slutten av prognoseperioden.
AA170622 Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
AA170622 Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
AA170622 - Den registrerte ledigheten har falt, og vært lavere enn vi anslo i forrige rapport.
AA170622 Hovedstyret peker i sin rapport på at inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
AA170622 - Den registrerte ledigheten har falt, og vært lavere enn vi anslo i forrige rapport.
AA170622 Samtidig har sentimentet i markedet snudd litt, så etterspørselen har blitt lavere , sier sjeføkonomen.
AA170622 Regjeringen vil innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn per voksen skal bli lavere .
VG170621 - Til tross for at noen kanskje synes vi har dårligere veier og vi har høye fjell, dype daler og fjorder, så er hastighetsnivået i Norge lavere .
VG170621 Lavere fart ¶
VG170621 Da kan også minimumsstraffen settes lavere enn åtte år.
VG170621 Kravet om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo har også gitt lavere etterspørsel, sier Fjære.
SA170621 En del av disse midlene har gått til økt vedlikehold i kommunene, og det har vært en god motkonjunkturpolitikk som har holdt hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen, som igjen har bidratt til lavere ledighet enn vi ellers nok ville sett.
SA170621 Sverige ligger betydelig lavere .
SA170621 Selv om mange er i arbeid i Norge og kvinneandelen er høy, er likevel den gjennomsnittlige arbeidstiden lavere enn i land det er naturlig å sammenligne oss med.
SA170621 Dette er klart lavere enn mange andre land, bl.a.
SA170621 Dersom offentlige budsjetter skal balanseres ved økte skatter alene, vil det lett føre til at færre kommer i arbeid og investeringene vil bli lavere .
SA170621 Akkurat nå rir jeg med 63 kg, men blir det flere ritt, kommer jeg lavere , ned mot 60.
DN170621 | Rentefall gir ikke lavere renter ¶
DN170621 Tror ikke på lavere renter ¶
DN170621 Kredittanalytiker Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets tror ikke kundene kan vente seg lavere renter som følge av fallende Nibor.
DN170621 Offisielle kostnadstall ligger rundt fem milliarder kroner, men hvis man også regner med at behandlingen fører til lavere produksjon, er det trolig snakk om over ti milliarder kroner, ifølge aksjeanalytiker Tore Tønseth i Sparebank1 Markets.
DN170621 « Men den kan godt komme inn en tidel høyere eller lavere uten at det får oss til å hoppe i stolen.
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶ ( procycling.no ) : Etter at Tour de France-arrangøren gjorde en avtale med fransk TV om å produsere alt fra de 21 etappene, fikk kanalene med rettigheter til sykkelrittet en problem : ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621 Krever lavere straff for tiltalt 16-åring Dagbladet Pluss ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170621lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DA170621 - Kravet om effektivisering og omstilling medfører at Folkehelseinstituttet må redusere omfanget av en del tjenester, løse oppgaver mer effektivt og avvikle lavere prioriterte oppgaver, fortsetter Hestnes i sitt svar.
DA170621 * Kunne det ha vært et alternativ å gjennomføre nedbemanningen i et lavere tempo, slik at man kunne gjennomført den ved naturlig avgang ?
BT170621 LAVERE PRODUKSJON I ÅR : - I vår fikk vi dessverre virussykdommen PD ( Pancreas Disease ) i to av anleggene.
AP170621 Den blir også mindre i grunnflate og lavere enn det de har forutsatt i dokumentet de har oversendt til byrådet.
AP170621 Anslag viser at utslippskuttene kan bli langt lavere .
AP170621 voksen skal bli lavere .
AP170621 Akkurat nå rir jeg med 63 kg, men blir det flere ritt, kommer jeg lavere , ned mot 60.
DN170620 Tirsdag fikk indeksene seg imidlertid en knekk i kjølvannet av lavere oljepriser som rammet olje- og gassprodusentene som Exxon og Chevron.
DN170620 Dette skyldes blant annet at en svekket valuta har resultert i stigende inflasjon og lavere forbruksvekst.
DN170620 Målet er å utvide skattegrunnlaget, slik at satsen som betales kan være lavere , forklarte han.
DN170620 I 2015 og 2016 var det en spesiell valutasituasjon og marginen ble lavere enn vi hadde håpet på.
DN170620 - Vi bør ikke stille lavere krav til våre ansvarlige ledere enn andre ledere.
DN170620 Ideen er at boligselgere selv skal kunne selge boligen sin med bistand fra meglerforetaket - til langt lavere pris.
DN170620 Han peker på at de lavere oljeprisene de siste ukene og månedene allerede har gjort at riggveksten i USA har begynt å falle.
DB170620lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170620 Dette kan sammenlignes med den danske « kunstnerskatten », som gir en lavere skatteprosent for for eksempel skuespillere og kunstnere.
DB170620 - I samarbeid med et indisk legemiddelselskap, har vi og en rekke andre aktører klart å utvikle en vaksine som viser veldig lovende resultater, og hvor prisen er mye lavere enn det eksisterende.
DB170620lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170620lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170620lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170620lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170620lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170620lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170620lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170620 | Få lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170620 Temperaturen i kjøleskapet bør være 4°C eller lavere .
DB170620lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170620lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170620lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170620lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DA170620 For skoler og barnehager vil vi etablere tiltak ved støykilden som gjør at beregnede støyverdier for disse trolig vil komme lavere enn støygrensene iht. de kommunale retningslinjene og da svært mye lavere enn de nasjonale.
DA170620 de kommunale retningslinjene og da svært mye lavere enn de nasjonale.
DA170620 « I Kjøpsavtalen ligger det en rekke forutsetninger som sikrer at Drammen kommune uansett får en minimumspris på 114 millioner kroner for tomten dersom regulert areal skulle blir lavere enn forventet.
AA170620 Det spesielle med årets og fjorårets sesong er at antallet mage- og tarmkonsultasjoner blant barn fra 0 til 4 år er lavere enn i de foregående årene.
VG170619 Dermed er det reelle søketallet lavere .
SA170619 Dette gir oss gevinster som bedre effektivitet, lavere kostnader og bedre konkurransekraft.
SA170619 Nei-andelen var betydelig lavere for rundt ti år siden, da den var helt nede i 55 prosent.
DN170619 Det gjør det mulig for Nofi å tiltrekke seg nye kunder til en lavere kostnad enn konkurrentene, sier Tunaal.
DN170619 Lande forklarer at kontraktratene i seismikkmarkedet har steget noe hittil i 2017, som følge av økt kontraheringsaktivitet, og at man dermed må forvente lavere offshoreaktivitet i 2018 og 2019 for å forstå dagens prising av PGS ¶
DN170619 Gjennomsnittsalderen i den nye nasjonalforsamlingen vil være seks år lavere enn i den avtroppende, og 223 av representantene vil være kvinner, noe som er ny fransk rekord.
DN170619 Vipps-utfordreren vil knytte til seg flere butikker med lavere kostnader og færre trykk for brukerne.
DB170619 ¶ VOKSTE IKKE I FJOR : - Veksten i dagligvaremarkedet er noe lavere enn før, sier Synnøve Finden-sjef Trond Haug ( til venstre ).
DB170619 - Den ene årsaken til omsetningssvikten er at veksten i dagligvaremarkedet er noe lavere enn før, og det er det nok flere grunner til, svarer Haug.
DB170619 Når pris og lønn er nesten likt og de trekker 0,75 på lønnsvekst, og det da ender lavere enn prisøkning, så smaker dette fryktelig dårlig.
DB170619 Hvert år forhandla vi oss fram til en løsning, og den retten må vi få tilbake, slik at vi slipper å komme i situasjoner hvor pensjonen reguleres lavere enn prisvekst, sier han.
DB170619 - Pensjonistene har de senere år fått en regulering som er lavere enn hva Stortinget selv i sin tid har bestemt den skal være.
DB170619 Frp i regjering har gitt både lavere skatter og avgifter, og samtidig økt bevilgninger til sykehusene og kommunene, sier Kari Kjønaas Kjos.
DB170619 Krever lavere straff for tiltalt 16-åring Dagbladet Pluss ¶ | 47-åring fra Wales terrorsiktet for moskéangrepet i London ¶ ¶
DB170619 | Få lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170619 | Få lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DA170619 Hagen saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen.
AP170619 Hagen saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen.
AA170619 Hagen saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen.
AA170619 Nei-andelen var betydelig lavere for rundt ti år siden, da den var helt nede i 55 prosent.
VG170618 « Mos » nekter lavere lønn ¶
VG170618 Valgdeltakelsen i første runden var så lav som 48,7 prosent, og i dagens avgjørende valgrunde ligger den an til å bli enda lavere .
VG170618 Fram til klokken 12 søndag var frammøtet på 17,75 prosent, halvannet prosentpoeng lavere enn på samme tidspunkt under første runde for en uke siden.
VG170618 * 1 Alt som ikke er blitt produsert, sjekket eller opplært av et norsk selskap eller norske myndigheter, antas å være av lavere kvalitet enn det som er norsk.
SA170618 Det lavere tyngdepunktet gir bilen en solid fordel i den konkurransen.
DB170618 De forteller at deres lavere plassering skyldes at flere land deltok i 2003, og at Hong Kong og Macau som topper listen ikke deltok i år 2000.
BT170618 Han tror terskelen for å oppsøke psykolog blir lavere med online-tilbudet, og at mange alvorlige lidelser dermed kan avverges.
BT170618 Det lavere tyngdepunktet gir bilen en solid fordel i den konkurransen.
AP170618 Norwegians ledelse fremhever alltid Wizz Air som et selskap med lavere kostnader enn dem selv ved fremleggelse av selskapets økonomiske resultater.
AP170618 Det lavere tyngdepunktet gir bilen en solid fordel i den konkurransen.
AA170618 Valgdeltakelsen var ventet å bli lavere i søndagens andre runde.
VG170617 En annen lyd er lavere , men skumlere : Dersom en kule fra en skarpskytterrifle passerer nær deg, vil du høre et høyt knepp og en påfølgende vislelyd.
VG170617 Det, kombinert med moderne drivlinjer, vil i sin tur sørge for lavere forbruk og utslipp.
DB170617 Nasjonal Front fikk en oppslutning som ble en tredjedel av hva Le Pen fikk ved presidentvalgets andre omgang ( 13,2% mot 33,94% ) og som ligger lavere det partiet fikk ved første omgang av parlamentsvalget i 2012, noe som innebærer en nedgang i finansieringen på 758.000 euro per år.
DA170617 Senere er bygget redusert til 14 etasjer, men det finnes foreløpig ikke illustrasjoner av det lavere høyhuset.
AP170617 Men lavere priser og sterkere konkurranse om gassmarkedet gjør at inntektene har falt dramatisk.
DN170616 - Vi kan akseptere noe lavere fortjeneste på forsikring enn konkurrentene for å ta nye markedsandeler, sier Bjordal.
DN170616 I tillegg til at inflasjonen her hjemme har vært lavere enn Norges Bank har lagt til grunn, er prisveksten også lav i en rekke andre land.
DN170616 Økt konkurranse og prispress ga lavere inntekter for eventbyrået Gyro.
DB170616 Det har ført til kortere reisetid, og ikke minst - betydelig lavere priser på flybillettene.
DB170616 I tillegg til å jobbe for lavere klimagassutslipp, har norsk olje- og gassindustri opparbeidet seg en internasjonalt ledende posisjon med hensyn til miljøvennlig leting og produksjon av olje og gass.
DA170616 De burde ideelt sett vært flere, men i alder lå torsdagens Norwegian Wood-publikum et tiår om ikke to lavere i snitt enn ved forrige korsvei.
DA170616 RN vant avtalen med 30 prosent lavere pris enn nest billigste aktør.
VG170615 - Vi kan ikke stille lavere krav til våre egne ansvarlige ledere enn til andre ledere, sier SVs medlem av komiteen, Bård Vegar Solhjell.
SA170615 MF « Ropeid » har imidlertid lavere hastighet og kapasitet, noe som torsdag formiddag førte til at en avgang måtte kanselleres for å komme i rute igjen.
SA170615 I hele 2017 har Nav meldt om lavere ledighet og flere lyspunkter i arbeidsmarkedet.
SA170615 DEBATT : I hele 2017 har Nav meldt om lavere ledighet og flere lyspunkter i arbeidsmarkedet.
DN170615 - Vår hovedbekymring fremover er etterspørselstallene, ettersom fireukerssnittet fortsatt er lavere enn fjorårets nivåer, skriver Kjus videre.
DN170615 Prisen på nordsjøolje er rundt 1,28 dollar lavere per fat enn da Oslo Børs stengte onsdag.
DN170615 - Etterspørselen er ikke så sterk som ventet, og produksjonen fortsetter å stige til tross for lavere priser.
DN170615 Den viktigste endringen i norsk økonomi er at oljebransjen har klart å rigge seg for å tjene penger selv ved lavere oljepris enn i dag.
DN170615 - Den største gamechangeren i norsk økonomi siden i fjor høst er at oljeselskapene på norsk sokkel har fått investeringene ned på et slikt nivå at det er lønnsomhet selv med litt lavere oljepris enn vi har i dag, sier Jullum.
DN170615 Nordea spår lavere oljepris ¶
DN170615 | Nordea spår lavere oljepris ¶
DN170615 - Etterspørselen er ikke så sterk som ventet, og produksjonen fortsetter å stige til tross for lavere priser.
DN170615 Myndighetenes antikorrupsjonskampanjer de siste fire årene har ført til lavere vekst på det kinesiske markedet.
DN170615 I Europa er prisene ofte lavere og kinesere kan få tilbakebetalt merverdiavgiften.
DN170615 - Forliket innebærer at NRK utbetaler et sluttvederlag som er vesentlig lavere enn det vedkommende ble tilbudt i forbindelse med nedbemanningen, skriver Nyhus.
DB170615 Der utviklingen i moderne fotball går mot færre fyrtårn og flere hurtigere og lavere spillere - ikke minst i Norge i kjølvannet av kunstgressrevolusjonen - var gjennomsnittshøyden mot Kosovo langt høyere igjen på det norske U21-landslaget.
DB170615 Pensjonistene fikk også lavere kjøpekraft i fjor.
DA170615 Jeg kan verken fortelle meg selv eller tro på at noe lavere skulle være verdensrekord, sa mannen med årsbeste i verden, Mutaz Essa Barshim fra Qatar.
DA170615 Hun oppfordrer sine verter til å se på kostymene som en glimrende mulighet til å fortelle historien til den lavere historiske plassen.
DA170615 Etter at sterke båtmotorer fikk lavere avgifter har mange skiftet til moderne og mer miljøvennlige motorer.
BT170615 Fasting fortsetter : « Utenlandske eiere får lavere selskapsskatt og samtidig mulighet til å kjøpe norske bedrifter på billigsalg.
BT170615 juni antyder Mathilde Fasting i Civita at endringene i kapitalbeskatningen de siste årene ikke har vært til fordel for kapitaleierne : « Norske bedrifter har nå fått lavere selskapsskatt, men bedriftseierne har fått høyere utbytteskatt og formuesskatt.
AP170615 Strafferettslig sett mener retten at denne uaktsomheten ikke er grov, og satte straffen én måned lavere enn det politiadvokat Nina Magnussen Røed hadde lagt ned påstand om.
AA170615 Klienten har blitt hørt med at hun ville blitt lege dersom ulykken ikke hadde skjedd, og det er gledelig å se retten ikke aksepterer Gjensidige Forsikring sin anførsel om at inntektsnivået skulle vært lavere fordi hun er kvinne, sier kvinnens advokat, Bjørn Eirik Ingebrigtsen.
VG170614 Vi har sett at det i andre land, blant annet England, at det kan være lavere krav enn i Norge, sier Olsen.
VG170614 Leder for Rådgivende Ingeniørers Forenings ekspertgruppe Brannsikkerhet, Vegard Ervik Olsen, sier til VG at han gjennom kolleger i England har hørt at det stilles lavere krav til brannsikkerheten i bygningsmaterialer.
VG170614 - Kan være lavere krav ¶
VG170614 Når de da blir pensjonister og skal leve av hva de har tjent opp, for så å finne ut at reguleringen av den løpende pensjon år for år blir lavere enn prisvekst.
VG170614 en milliard kroner lavere enn hva som er tilfellet i dag.
VG170614 Noen nyter godt av skreddersydde rammebetingelser fra sine nasjonale myndigheter og mange opererer også med langt lavere personalkostnader enn våre hjemlige selskaper, fordi de har ansatte fra land med lønninger som er 50-80 prosent lavere enn i Norge.
VG170614 Noen nyter godt av skreddersydde rammebetingelser fra sine nasjonale myndigheter og mange opererer også med langt lavere personalkostnader enn våre hjemlige selskaper, fordi de har ansatte fra land med lønninger som er 50-80 prosent lavere enn i Norge.
VG170614 En spansk eller polsk person, som snakker engelsk og har gjennomgått den samme grunnleggende opplæring, kan gjøre jobben de norske kabinansatte gjør for langt lavere lønn og likevel sikre seg og sin familie en god inntekt.
VG170614 mai for 25 år siden, har forsterket konkurransen og gitt oss enda lavere priser og et enda bedre flytilbud.
DN170614 Her går det fram at de største forskjellene fra i fjor er at lusenivået på oppdrettsfisken har vært lavere i Trøndelag og Møre og Romsdal, noe høyere i Troms og Sogn og Fjordane.
DN170614 - Nav venter at oljeinvesteringene vil bli lavere i år enn i fjor, men at de flater ut i 2018.
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶ ( procycling.no ) : Sammen med fem andre ryttere befant Lars Petter Nordhaug seg i brudd under dag fem av Tour de Suisse.
DB170614 I Issy Paris har jeg stort sett spilt hele kampene, men i Györ er det flere om posisjonene og da blir antakelig antallet minutter per kamp lavere , sier Oftedal. 25-åringen har faktisk aldri spilt Champions League-håndball - noe hun ser veldig fram til.
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614 Ifølge Marsteintredet består demonstrantene i landet av mange ungdommer, men også folk i alle aldre fra lavere middelklasse og oppover, som alle tilhører opposisjonen til regjeringen.
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614 I tillegg betyr det at man bruker lavere temperatur enn med steking og fritering, i tillegg til at det er mindre olje og fett tilsatt.
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614 OECD peker blant annet på at Norge ville hatt ni prosentpoeng høyere vekst siden 90-tallet dersom ulikheten var lavere , fordi ulikhet gjør utdanning mindre lønnsomt og bremser den sosiale mobiliteten og etterspørselen i økonomien.
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614 Én modell kan være delt eierskap, hvor staten går inn som medeier i en bolig tilsvarende kravet til egenkapital eller lavere .
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170614lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
AP170614 « Underfinansiering over tid har ført til så store mangler i personell, beholdninger av materiell og ammunisjon, vedlikehold og øvelser at den faktiske operative kapasiteten er langt lavere enn det ( Forsvarets enheter på papiret )..skulle tilsi, » skriver Holme.
AA170614 Han påpeker at færre ankomster over tid vil medføre lavere utgifter til saksbehandling og registrering, asylmottak, bosetting og integrering.
AA170614 Nav venter også at oljeinvesteringene vil bli lavere i år enn i fjor, men at de flater ut i 2018. ( ©NTB ) ¶
AA170614 Her går det fram at de største forskjellene fra i fjor er at lusenivået på oppdrettsfisken har vært lavere i Trøndelag og Møre og Romsdal, noe høyere i Troms og Sogn og Fjordane.
AA170614 I rådhuset er man bekymret for at private barnehager ikke har tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager og at voksentettheten er lavere .
VG170613 I tillegg skal pensjonene settes opp 0,75 prosentpoeng lavere enn lønningene.
VG170613 Jeg skal ikke spekulere i årsakene, men det programmet er kommunalt og ytelsene er lavere .
SA170613 Han unnlater også å fortelle at å jobbe et årsverk i landbruket gir langt lavere inntektsmuligheter enn det som er gjennomsnittsinntekta for et årsverk i andre yrker.
SA170613 Siden boliglånsrentene ble senket våren 2016, fikk bankene dermed høyere utlånskostnader og lavere marginer, opplyser Nordea til NTB.
NL170613 Åhrén uttaler til NRK Sápmi, 18.09.17, at " dette konvensjonsutkastet legger standarden så mye lavere enn de rettighetene vi allerede har ifølge internasjonal rett, og ganske enkelt fordi samene, som urfolk har rettigheter som urfolk ".
NL170613 Det kan og skal da ikke være så vanskelig å avvise konvensjonsutkastet, som legger standarden så mye lavere enn de rettighetene vi allerede har.
NL170613 Tallet på oppstartsbedrifter er lavere enn landsgjennomsnittet ( OECD, 2017 ), noe det definitivt er mulig å gjøre noe med.
DN170613 Avkastningskravene blir stadig lavere , ifølge Credit Suisse.
DN170613 De nye bompengene vil gi mindre kø, bedre luft og lavere klimagassutslipp, og det vil gjøre byen vår bedre å bo i, sier Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Berg ( MDG ).
DN170613 Oljeprisene viser tirsdag morgen forsiktig oppgang for andre dag på rad, men prisen på nordsjøolje er rundt 40 cent lavere par fat enn den var da Oslo Børs stengte mandag.
DB170613lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶ ( procycling.no ) : Sykkelsporten ble rystet av to positive dopingprøver kvelden før Giro d'Italia skulle starte i mai.
DB170613lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170613lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170613lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170613lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170613lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170613lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170613 Vi må unngå å havne i en situasjon der ny lovfortolkning kan resultere i at straffene blir lavere , sier Ulf Leirstein.
DB170613lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170613lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170613lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170613 Selv om bruk av makt fører til lavere priser synes ikke forbruker at dette er greit, sier Selnes.
DB170613lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DB170613 Ifølge Stein Marts nettsider selger kjeden klær og tilbehør til opptil 60 prosent lavere pris enn hos varemagasinene.
DB170613lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
AP170613 Presidenter med lavere oppslutning, taper nesten 40 mandater.
AP170613 Nyere biler får lavere pris.
AP170613 På grunn av kort reisetid har innbyggerne mulighet til å ta del i byens kvaliteter, men til lavere boutgifter, sier SSB-forsker Stefan Leknes.
AP170613 Mens Oslo-prisene har gått til himmels, har veksttakten vært lavere utenfor byen.
AP170613 Et anslag fra Boligprodusentenes forening for første kvartal i år viste at nyboligsalget i Oslo nå er 35 prosent lavere enn i samme periode for ett år siden ( riktig nok et fall fra rekordhøye nivåer ).
AA170613 to fra venstre ) mener det at innbygerne endelig føler seg hørt førte til et lavere konfliktnivå på folkemøtet tirsdag kveld.
AA170613 Siden boliglånsrentene ble senket våren 2016, fikk bankene dermed høyere utlånskostnader og lavere marginer, opplyser Nordea til NTB.
VG170612 Gordon er ikke siktet for noen kriminell handling i forbindelse med Browns dødsfall, men ble i et sivilt søksmål, der det stilles lavere krav til bevisbyrden, funnet ansvarlig for kjærestens død av en dommer i Fulton County i Atlanta.
VG170612 Republikanerne ble nest største parti, men med langt lavere oppslutning, totalt 21,6 prosent, ifølge AFP.
VG170612 Familien har to hunder, og for å gjøre det hele mindre skremmende for dem hentet Rune de ned i kjelleren hvor lyden fra tordenværet er lavere .
VG170612 Dette kan føre til dårlige lønns- og arbeidsvilkår, skjev konkurranse, negativ kompetanseutvikling i virksomhetene og lavere rekruttering av unge til bransjen.
VG170612 Jeg skal ikke spekulere i årsakene, men det programmet er kommunalt og ytelsene er lavere .
SA170612 * Ble i 2013 idømt fem års betinget fengsel for underslag, men Russlands høyeste domstol underkjente i november 2015 dommen og sendte saken tilbake til en lavere rettsinstans.
SA170612 Vi må tilbake til 2011 siden ratingen til Magnus Carlsen har vært lavere enn den er i dag.
NL170612 Den nordnorske samfunnsdebatten trenger mer innhold og lavere promille.
FV170612 Vi må tilbake til 2011 siden ratingen til Magnus Carlsen har vært lavere enn den er i dag.
DN170612 Aktiv forvaltning har også vært mindre populært i de siste årene blant mange småsparere, som i stedet har søkt seg til passive indeksfond med lavere forvaltningshonorarer.
DN170612 I 2016 var det 12,5 prosent lavere enn gjennomsnittet.
DN170612 Stockman mener at nøkkelindeksen S&P 500 kan falle til rundt 1600-nivået - en tredjedel lavere enn dagens nivå.
DB170612 Fra onsdag blir det lavere temperaturer og perioder med nedbør.
DB170612 - De har forsøkt å skape et bilde av at de vil ha lavere bompengesatser, og forsøkt å skape et bilde av de er bilistenes parti.
DB170612 De norske anslagene er noen lunde like, trolig lavere .
DB170612 For å bli mindre avhengig må vi trene oss nedover, slik at vi kan bli sensitivisert på et lavere nivå igjen.
BT170612 Vi må tilbake til 2011 siden ratingen til Magnus Carlsen har vært lavere enn den er i dag.
AP170612 På grunn av kort reisetid har innbyggerne mulighet til å ta del i byens kvaliteter, men til lavere boutgifter, sier SSB-forsker Stefan Leknes.
AP170612 Mens Oslo-prisene har gått til himmels, har veksttakten vært lavere utenfor byen.
AP170612 Et anslag fra Boligprodusentenes forening for første kvartal i år viste at nyboligsalget i Oslo nå er 35 prosent lavere enn i samme periode for ett år siden ( riktig nok et fall fra rekordhøye nivåer ).
AP170612 Flertall vil tillate lavere standard på motorvei ¶
AP170612 Det skapte rabalder da Aftenposten sommeren 2016 kunne fortelle at Nye Veier legger opp til en lavere standard på enkelte motorveistrekninger, med et blikk til Sverige.
AP170612 Flertall vil tillate lavere standard på motorvei ¶
AP170612 Det skapte rabalder da Aftenposten sommeren 2016 kunne fortelle at Nye Veier legger opp til en lavere standard på enkelte motorveistrekninger, med et blikk til Sverige.
AP170612 Vi må tilbake til 2011 siden ratingen til Magnus Carlsen har vært lavere enn den er i dag.
VG170611 Det reflekteres godt i statistikken : Tradisjonelt er deltagelsen i valget på nasjonalforsamling lavere enn ved presidentvalg.
BT170611 Til sammenligning er kostholdspreparater klassifisert som mat, og ikkemedisiner og er underlagt langt lavere kontrollnivå fra myndigheter.
AP170611 Bøs forskning viser at skatteøkning på sekundærboliger, bidrar til lavere priser og mindre svingninger.
AA170611 Deltakelsen i valget på ny fransk nasjonalforsamling ligger an til å bli lavere enn i de to forrige valgene.
DN170610 Andelen som oppgir at virksomheten deres det siste året har gjennomført permitteringer, kutt i prosjektmidler og ansettelsesstopp er fortsatt høyt, men merkbart lavere .
VG170609 De ansatte beskriver ifølge notatet en lavere terskel for krenkelse og trusler mot de voksne, og noen har opplevd vold fra elever ved Ulsrud og fra besøkende.
VG170609 Det er lavere enn opposisjonens opplegg, som skal ha en ramme på opp mot 770 millioner, men samtidig høyere enn regjeringens siste tilbud til bøndene på 550 millioner kroner, som organisasjonene i landbruket brøt på.
SA170609 Det er store sjanser for nedbør, flere skyer og litt lavere temperaturer.
SA170609 Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
SA170609 Norge liker å ligge litt lavere .
DN170609 Statens tilbud til bøndene var opprinnelig på 410 millioner kroner, omkring 1 milliard kroner lavere enn bondeorganisasjonenes krav.
DN170609 Fryktindikatoren, den såkalte VIX-indeksen, som måler forventede svingninger i det amerikanske aksjemarkedet, er nå lavere enn den var før finanskrisen i 2008.
DN170609 Den underliggende inflasjonen på 1,6 prosent er litt lavere enn sist, men det er veldig mye påskestøy i tallene.
DN170609 Lavere veksttakt ¶
DN170609 Prisen på nordsjøolje er nesten en halv dollar lavere per fat enn den var da Oslo Børs stengte torsdag.
DN170609 Brent-premien er dermed over én dollar lavere enn den høyeste premien for året, som ble oppnådd 27. mars, med 3,02 dollar per fat.
DN170609 Selv om ingen er lavere , er det mange som er omtrent ved siden av Venstre på partibarometeret InFact har laget for VG.
DN170609 London-børsen ligger an til å åpne lavere .
DN170609 « Doseringene gitt pasientene i den fremlagte undersøkelsen var lavere enn på undersøkelsen som vi venter publisert en oppsummering av i løpet av juni, og samtidig er etter det vi forstår pasientgrunnlaget i de så langt publiserte undersøkelsene begrenset til henholdsvis 16 og 22 pasienter », skriver meglerhuset, som trekker frem at det betyr at endringer i respons
DB170609 Styrke og intervaller har blitt trent som vanlig, men med noe lavere intensistet.
DB170609 Erica Farias er ni centimeter lavere enn den norske boksedronninga.
DB170609 Alle var lavere enn henne.
DB170609 - Jeg skal vise henne at det er verre å møte en lavere bokser, enn en som er like høy.
DB170609 Tomteprisene blir nok også påvirket raskt av dette, for det betyr ikke bare at man får lavere marginer, men at man i større grad er usikker på realiseringstakten.
DB170609 Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
DB170609 - Vi er konservative, og risikoen i vår portefølje målt ved standardavvik blir lavere som en følge av investeringer i eiendom, obligasjoner og en viss andel likvider.
DA170609 Det er apparatet rundt han mener gjør situasjonene ekstra komplisert for et fotballandslag som aldri har vært lavere rangert internasjonalt.
DA170609 Det var omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
BT170609 Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
BT170609 Hadde det ikke vært for at Leif Einar Lothe hadde med seg et rimelig brukbart band kunne karakteren strengt tatt vært enda lavere .
AP170609 Produksjonen av biodrivstoff vil trolig øke betydelig globalt, noe som gir den en lavere pris.
AP170609 Behovsprøving av barnetrygden kan « låse » foreldrene til et lavere inntektsnivå.
AP170609 Norge liker å ligge litt lavere .
AA170609 Selv om ingen er lavere , er det mange som er omtrent ved siden av Venstre på partibarometeret InFact har laget for VG.
AA170609 Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
AA170609 Det var omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.
AA170609 Det er ikke ført bevis for at min klient hadde til hensikt å treffe Bråten, sier Iversen som ber om at 33-åringen frifinnes for ransforsøk og forsettlig drap, men domfelles for uaktsomt drap, som har en langt lavere strafferamme.
AA170609 - En svak krone, sammen med klare tegn på høyere kapasitetsutnyttelse enn ventet, taler for en tilnærmet uendret rentebane til tross for lavere inflasjon.
VG170608 Om du bare er ute etter en litt mindre formell pust i bakken har hotellet også en lavere terrasse kalt Vale Park der foodtrucken Mister Dips serverer burgere og digg iskrem til fin utsikt.
SA170608 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre, eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
SA170608 Han har betydelig lavere treningsmengder enn kollega Martin Johnsrud Sundby.
FV170608 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre, eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
DN170608 Evry legger seg lavere
DN170608 Regjeringens forslag til nasjonale graveregler inkluderer lavere gebyrer og åpner for moderne gravemetoder som mikrogrøfter, noe bredbåndsbransjen har etterspurt i mange år.
DN170608 Spotprisen vil da være fire kroner lavere enn tilsvarende uke i fjor ( - 5% ), og i euro 0,6 per kilo lavere ( - 7% ).
DN170608 Spotprisen vil da være fire kroner lavere enn tilsvarende uke i fjor ( - 5% ), og i euro 0,6 per kilo lavere ( - 7% ).
DN170608 Pareto Securities regner med at lakseprisen vil ligge rundt 70 kroner per kilo neste uke, som er tre kroner per kilo lavere enn meglerhusets nye estimat for inneværende uke.
DN170608 DNB Markets skriver at lagerbyggingen skyldes en kombinasjon av lav etterspørsel, høyere import og lavere eksport.
DN170608 Men ECB avblåser nå utsiktene til å sette rentene enda lavere enn i dag, slik banken åpnet for på sist rådsmøte.
DN170608 - Det kan godt være, men da kan en frykte lavere økonomisk vekst i verden, og dermed lavere energiforbruk enn ellers, sier Wærness.
DN170608 - Det kan godt være, men da kan en frykte lavere økonomisk vekst i verden, og dermed lavere energiforbruk enn ellers, sier Wærness.
DN170608 * Sysselsettingen målt som andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder er to prosentpoeng lavere enn i perioden fra 2010-2013 og ventes å holde seg lav også fremover ¶
DN170608 Lavere renter ¶
DN170608 RenoNorden meldte også at de venter at den justerte marginen, målt ved ebitda, i andre og tredje kvartal i år vil være mer enn fire prosentpoeng lavere enn i samme periode året før.
DN170608 Oljeprisene er svakt opp torsdag morgen, men nordsjøolje handles rundt 1,5 dollar lavere per fat enn den gjorde da Oslo Børs stengte onsdag.
DB170608 Erica Farias kommer fra den lavere vektklassen super lettvekt, der hun er verdensmester.
DB170608 Selv om ingen er lavere , er det mange som er omtrent ved siden av Venstre på partibarometeret InFact har laget for VG.
DB170608 Terskelen vil være noe lavere for å bevise « grovt uaktsom voldtekt » ( altså at gutten ikke skjønte dette, og heller ikke nødvendigvis ville skjønt det i edru tilstand, men at denne mangelen på forståelse var svært klanderverdig ), men også dette virker svært vanskelig å skulle bevise i den beskrevne situasjonen, dersom gu
DB170608 For grovt uaktsom voldtekt vil dessuten straffenivået ligge adskillĺig lavere enn for forsettlig voldtekt, og dermed vesentlig under de 4 års fengsel som Leas fiktive 18-åring blir idømt.
DB170608 I tillegg er inntak av melkeprodukter forbundet med lavere blodtrykk, kalsium er viktig for et sterkt skjelett og jod er viktig for både barns utvikling og for stoffskiftet vårt.
BT170608 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre, eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
BT170608 Utenlandske eiere får lavere selskapsskatt og samtidig mulighet til å kjøpe norske bedrifter på billigsalg.
BT170608 Norske bedrifter har nå fått lavere selskapsskatt, men bedriftseierne har fått høyere utbytteskatt og formuesskatt.
AP170608 I forkant av årets valg hadde langt flere unge enn normalt registrert seg som velgere, men tradisjonelt har valgdeltagelsen vært lavere blant unge enn eldre voksne og pensjonister.
AP170608 I forkant av årets valg hadde langt flere unge enn normalt registrert seg som velgere, men tradisjonelt har valgdeltagelsen vært lavere blant unge enn eldre voksne og pensjonister.
AP170608 For eksempel anslår ComRes og ICM en langt lavere valgdeltagelse blant unge enn for eksempel Survation.
AP170608 I forkant av årets valg hadde langt flere unge enn normalt registrert seg som velgere, men tradisjonelt har valgdeltagelsen vært lavere blant unge enn eldre voksne og pensjonister.
AP170608 Samtidig går prisvekten mottsatt vei, fra svært høy vekst i fjor til lavere og mer normal vekst i år og de tre nest årene.
AP170608 Samtidig blir ledigheten og arbeidsinnvandringen lavere .
AP170608 Ledigheten er relativt høy, sysselsettingen er lavere enn normalt og det er ledig kapasitet i mange næringer.
AP170608 For neste år og 2019 spår SSB til og med at bankrenten, målt med renten på rammelån, blir enda litt lavere enn i år.
AP170608 Rapporten om investeringer i jernbane er langt mildere enn Riksrevisjonens rapport fra 2015 om effekten av vedlikehold på jernbanen, som ifølge revisjonen var langt lavere enn det jernbanen selv har lovet.
AP170608 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre, eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
AP170608 Han har betydelig lavere treningsmengder enn kollega Martin Johnsrud Sundby.
AP170608 Han har betydelig lavere treningsmengder enn kollega Martin Johnsrud Sundby.
VG170607 Summen kan bli noe lavere siden Johaugs CAS-høring opprinnelig var tenkt å vare lenger enn bare én dag.
VG170607 Les også : Svein-Erik Edvartsen får heller ikke dømme i lavere divisjoner ¶
VG170607 Han påpeker også at det er mye som skjer på et lavere politisk nivå.
VG170607 Tidligere har også diplomater på lavere nivå uttalt seg kritisk til presidentens politikk, blant annet skrev rundt tusen ansatte i utenriksdepartementet under på et opprop mot det omstridte innreiseforbudet, men det er første gang diplomater på så høyt nivå går åpent ut mot presidenten.
VG170607 Høie opplyser at barn i lavere alder vil være beskyttet gjennom antistoffer barnet har tatt til seg fra mor gjennom svangerskapet, forutsatt at mor er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen.
VG170607 Det er fordi ligningsverdiene er lavere på slike investeringer enn å ha pengene i banken.
VG170607 Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt, sier Steen.
SA170607 Han påpeker også at det er mye som skjer på et lavere politisk nivå.
SA170607 Leieinntekten vil være litt lavere , men det kan likevel gi høyere avkastning, tipser sjeføkonom Kjetil Olsen om.
DN170607 På lang sikt tror meglerhuset kronen vil styrke seg som følge av høyere inflasjon i eurosonen kombinert med lavere inflasjon i Norge.
DN170607 Lavere verdiøkning ¶
DN170607 « Sammen med en noe lavere korreksjon for sparing i pensjonsfond bidro dette til at sparingen gikk ned med nesten 6,5 milliarder kroner i samme periode », skriver Statistisk sentralbyrå.
DN170607 Tross lavere inntekter bruker norske husholdninger mer penger og setter av mindre til sparing.
DN170607 Men til tross for lavere inntekter brukte nordmenn mer penger.
DN170607 - Vi har sett over tid at spareraten har gått ned i takt med oljeprisfallet og lavere renter, så det er ikke overraskende, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.
DN170607 Lavere sparerate har ført til at forbruket har økt mer enn inntektene.
DN170607 - Selv om tallene viser noe avkjøling og lavere boligprisvekst er det i utgangspunktet veldig høy temperatur i boligmarkedet.
DN170607 - Selv om tallene viser noe avkjøling og lavere boligprisvekst er det i utgangspunktet veldig høy temperatur i boligmarkedet.
DN170607 - Et omslag i form av betydelig renteøkning eller økt arbeidsledighet vil med stor sannsynlighet føre til lavere privat konsum og boligprisfall, viser finanstilsynet til, og forklarer samtidig at enkelte grupper er særlig sårbare.
DN170607 De oppjusterte prognosene for oljeproduksjonen vil ifølge Bloomberg presse oljeprisen lavere enn tidligere estimert.
DN170607 Han påpeker også at det er mye som skjer på et lavere politisk nivå.
DB170607 Kontraktstilbudet er imidlertid lavere enn hans nåværende avtale der lønnen ligger sted mellom 15 og 20 millioner kroner.
DB170607 I sinne over lavere inntekter valgte investorene å heller bruke visse dyr som fôr, for å « i hvert fall spare penger på det ».
DB170607 Spiser man soppen rå er terskelen lavere for å bli syk, sier han.
DB170607 Passelig mengde mat og et lavere inntak av sukker og karbohydrater med lite fiber ( siktet hvetemel ) vil minske utskillelsen av insulin.
DA170607 Jeg tror terskelen har blitt lavere og klimaet i offentligheten verre.
BT170607 FESTBREMS : Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, tror vi må tilpasse oss en lavere lønnsvekst i 2015.
BT170607 På den måten kan toppskoler sammenlignes med skoler med lavere inntakskrav.
BT170607 Leieinntekten vil være litt lavere , men det kan likevel gi høyere avkastning, tipser sjeføkonom Kjetil Olsen om.
AP170607 Britenes statsminister har rakt ut en hånd til dem som er opptatt av grensekontroll, patriotisme og lavere innvandring.
AP170607 - Så lenge det britiske folk ønsker lavere innvandring og vet at det kan ha en pris økonomisk, er det ingenting galt eller rasistisk i seg selv å ville kutte innvandringen, sier Kaufmann.
AP170607 Når gravide kvinner blir utsatt for større konsentrasjoner av kvikksølv, fører det til nevrologiske skader, redusert motorikk og lavere IQ hos barnet, påpeker Larssen.
AP170607 Staten har bedt om hastebehandling for å få en slutt på de midlertidige forføyningene fra de lavere domstolene.
AP170607 Den føderale staten har gått på flere sviende nederlag i lavere domstoler i saken om president Donald Trumps presidentordre om dette.
AP170607 Bedriftene merker lavere etterspørsel, noen må si opp folk, det blir problemer med banken og noen kan gå konkurs.
AP170607 Leieinntekten vil være litt lavere , men det kan likevel gi høyere avkastning, tipser sjeføkonom Kjetil Olsen om.
AA170607 Vaksinasjonsdekningen for meslinger i Oslo er på 95 prosent for toåringer og niåringer, men noe lavere for 16-åringer ( 90 ) prosent.
VG170606 Tapet blir lavere nå når veien skal utbygges sammenhengende.
VG170606 Men der nytten er lavere enn hva det koster, så burde prosjektet få en helt konkret begrunnelse.
VG170606 - Men om nytten er lavere enn kostnaden, så burde man la prosjektet ligge.
VG170606 Det betyr lavere vekt på tross av noe økte dimensjoner.
SA170606 Det ville, hvis jeg i det hele tatt fikk til å sende utbruddet, bare resultert i et robot-svar om at brukergrensesnittet umulig kunne legges lavere , og at jeg sto helt fritt til å betale kr 200 pr. minutt for støtteundervisning, mest sannsynlig levert av en drøvtyggende, multitaskende fjortis som har droppet ut av skolen fordi han vil legge seg opp penger til Porsche på 18-års dagen.
NL170606 Lønnsomheten i fiskeindustrien har lenge vært lavere enn i andre næringer, men regjeringens forslag ville bidratt til å styrke industriens rammebetingelser.
DN170606 | Evry legger seg lavere
DN170606 Selskapet selv legger seg lavere .
DN170606 - Der nytten er lavere enn kostnaden, burde prosjektet få en helt konkret begrunnelse, sier han.
DN170606 Morgenens Brent-premie er over én dollar lavere enn den høyeste premien for året, som ble oppnådd 27. mars, med 3,02 dollar pr fat.
DN170606 Lavere Brent-premie ¶
DB170606 - Der nytten er lavere enn kostnaden, burde prosjektet få en helt konkret begrunnelse, sier han.
DB170606 Han påpeker også at det er mye som skjer på et lavere politisk nivå.
DB170606 Portugal har høyere prevalens av problematisk opiatbruk, men lavere overdosedødelighet enn Norge.
DA170606 - Boligprisene i Stavanger er fremdeles lavere enn mange andre steder i landet, og vil ventelig øke mer enn de har gjort så langt.
DA170606 Det kommer til å skje på et lavere nivå, sier daglig leder Eirik Henningsen til RA.
BT170606 Private barnehager driver ofte mer effektivt en de offentlige, og de klarer også å bygge barnehager for en lavere pris, ifølge en rapport av konsulentselskapet PWC.
AP170606 Han påpeker også at det er mye som skjer på et lavere politisk nivå.
AP170606 Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt » ¶
AP170606 Det er tredje året på rad at pensjonene reguleres lavere enn prisvekst.
AA170606 - Der nytten er lavere enn kostnaden, burde prosjektet få en helt konkret begrunnelse, sier han.
AA170606 Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt, sier Steen.
VG170605 - I 1990-årene tjente jeg kanskje 100 000 pund i året brutto ( en drøy million kroner ), nå er det betydelig lavere , sier Tony.
SA170605 Temperaturene blir også lavere .
SA170605 Deretter var han innom lavere divisjoner i Spania, før han etter hvert havnet i Atlético CP på nivå to i Portugal.
DB170605 Lavere divisjoner ¶
DA170605 Mange eldre homofile frykter at de må flykte tilbake inn i skapet fordi toleransen for homofili er blitt lavere blant helsepersonell.
AP170605 En engelskmann som vil ha en jobb, får det ikke, fordi det finnes så mange som er villige til å jobbe for en mye lavere lønn.
AP170605 Deretter var han innom lavere divisjoner i Spania, før han etter hvert havnet i Atlético CP på nivå to i Portugal.
DN170604 Frykt for lavere valgdeltagelse ¶
DN170604 Det er nok en frykt nå for at et angrep så tett opp til valget skal holde folk unna valgurnene og at man får et enda lavere fremmøte.
DN170604 - Det er nok en frykt nå for at et angrep så tett opp til valget skal holde folk unna valgurnene og at man får et enda lavere fremmøte., sier Storbritannia-kjenner Jan Erik Mustad, etter angrepet der syv ble drept.
DB170604 De røde stilkene har lavere syreinnhold enn de grønne.
AP170604 Å leie bolig får en lavere indeks, men i forhold til andre land er også det dyrt på Bermuda : 104,7.
DN170603 Hun har også hytter til salgs i en lavere prisklasse, som ligger i fine områder og har god standard.
DN170603 Den nye flytypen er konstruert for å ha lavere drivstofforbruk enn forgjengeren.
DB170603 Men en ting kan ingen ta fra Donald Trump : Ikke siden 2001 har arbeidsledighetstallene i USA vært lavere enn det de er akkurat nå.
DB170603 Ikke siden 2001 har de vært lavere .
BT170603 Nedsirkulering av tekstiler innebærer en videreprosessering til lavere stoffkvalitet enn utgangspunktet.
BT170603 Tallet 50 prosent virker høyt, men problemet stikker dypt selv om det skulle være en god del lavere .
AP170603 Flyet har lavere drivstofforbruk og kan derfor fly lenger enn de 737-flyene som Norwegian bruker i dag.
AA170603 Den nye flytypen er konstruert for å ha lavere drivstofforbruk enn forgjengeren. ( ©NTB ) ¶
VG170602 Et av hovedpoengene i presidentens tale var at avtalen fører til tapte arbeidsplasser, lavere lønninger, stengte fabrikker og økonomisk nedgang.
SA170602 I mai ble skatteinntektene 34 millioner kroner lavere enn budsjettert.
SA170602 - Jeg har spilt spiss ganske lenge i lavere divisjoner, og spilte spiss mot Bjørnevatn.
SA170602 - NFF hadde kun treng å gi « peanuts » mer til damelagene på lavere nivå og jeg er sikker på at de ville fått mye mer ut av de pengene enn tilsvarende lag på herresiden.
DN170602 Amerikanske jobbtall endte langt lavere enn ventet fredag.
DN170602 President Donald Trumps administrasjon har bedt USAs høyesterett om å gjeninnføre det omstridte innreiseforbudet som ble stanset i lavere rettsinstanser.
DN170602 Høyesteretts ni dommere skal torsdag ha mottatt to hastebegjæringer om at de snarest opphever to avgjørelser fra lavere rettsinstanser som 6. mars fant innreiseforbudet diskriminerende.
DN170602 Donald Trump ber høyesterett i USA oppheve beslutningen fra lavere rettsinstanser om å stanse hans innreiseforbud.
DA170602 Jeg har gått i mange tog, og demonstrasjonsviljen er høy, men evnen til å prioritere demonstrasjoner er lavere enn før.
AP170602 President Donald Trumps administrasjon har bedt USAs høyesterett om å gjeninnføre det omstridte innreiseforbudet som ble stanset i lavere rettsinstanser.
AP170602 Høyesteretts ni dommere skal torsdag ha mottatt to hastebegjæringer om at de snarest opphever to avgjørelser fra lavere rettsinstanser som 6. mars fant innreiseforbudet diskriminerende.
AP170602 I løpet av den økonomiske krisen har russerne i stedet betalt prisen i form av lavere levestandard, høyere priser og lavere lønninger.
AP170602 I løpet av den økonomiske krisen har russerne i stedet betalt prisen i form av lavere levestandard, høyere priser og lavere lønninger.
AP170602 - Jeg har spilt spiss ganske lenge i lavere divisjoner, og spilte spiss mot Bjørnevatn.
AP170602 - NFF hadde kun treng å gi « peanuts » mer til damelagene på lavere nivå og jeg er sikker på at de ville fått mye mer ut av de pengene enn tilsvarende lag på herresiden.
AA170602 Torsdag mottok høyesteretts ni dommere to hastebegjæringer om at de snarest setter til side kjennelsene fra de lavere rettsinstansene.
AA170602 President Donald Trumps administrasjon har bedt USAs høyesterett om å innføre det omstridte innreiseforbudet som ble stanset i lavere rettsinstanser.
AA170602 Ifølge arbeidsdepartementet ble det skapt 138.000 jobber, og dette er lavere enn forventet.
AA170602 ( ©NTB ) ¶ | Lavere ledighet i USA ¶
AA170602 | Stort flertall for lavere promillegrense til sjøs ¶
AA170602 Dette ville igjen bety at antallet studenter man trenger for å dekke kostnadene vil være lavere .
VG170601 Under filmfestivalen i Cannes ble det lansert plakater for filmen, med bilde av to « snøhvit»-varianter ved siden av hverandre, én høy og slank, og en lavere lubben versjon, med teksten : Hva hvis snøhvit ikke lenger var vakker og de syv dvergene ikke var så små » ?
SA170601 Adopsjonstallene er lavere enn noensinne.
SA170601 | Norge har aldri vært lavere rangert i fotball ¶
NL170601 De er pekt ut til å betale ågerpris for sine boliger slik at de « heldige », altså de aller fattigste, slipper med litt lavere husleie.
FV170601 | Norge har aldri vært lavere rangert i fotball ¶
DN170601 Ifølge Oljedirektoratets ressursrapport for 2016 gir de totale gjenværende ressursene grunnlag for norsk olje- og gassproduksjon i « mange tiår fremover », dog på noe lavere nivå enn i dag.
DN170601 Kvadratmeterprisen er 0,9 prosent lavere enn i april, og 16,3 prosent høyere enn i mai 2016.
DN170601 Dette var ett prosentpoeng lavere enn konsensus.
DB170601 Sterk inntjeningsvekst og lavere politisk usikkerhet er bare to av grunnene til at seniorstrateg Sigrid Wilter Slørstad og kollegene doblene overvekten i europeiske aksjer i rapporten for juni.
DB170601 Kvinner har som regel kortere opptjeningstid, arbeider mer deltid, har lavere pensjonsgrunnlag og lever lenger.
DA170601 Oljenedturen som slo inn for fullt i 2014, har ført til nedgang i norsk eksport og noe lavere investeringer og tilførsel av kapital utenfra til Norge.
DA170601 Alt annet næringsliv har fått lavere skatter de siste årene, med unntak av fornybarnæringen vannkraft, ifølge Energi Norge.
BT170601 | Norge har aldri vært lavere rangert i fotball ¶
AP170601 Tor Arne Andreassen ¶ Lavere lønninger også for syrere i bedre jobber ¶
AP170601 Der jobber det også mange syrere, og ofte for lavere lønninger.
AP170601 Den er 0,9 prosent lavere enn i april, men fremdeles 16,3 prosent høyere enn mai 2016, skriver Obos i en pressemelding.
AP170601 Straffelovens § 281 har en strafferamme på fengsel i inntil seks år, men rettspraksis for uaktsomt bildrap er langt lavere .
AP170601 Adopsjonstallene er lavere enn noensinne.
AP170601 | Norge har aldri vært lavere rangert i fotball ¶
AA170601 Nettavisen VLT skriver at minst elleve mennesker er skadd etter at bussen forsøkte å kjøre under en viadukt som er en halv meter lavere enn bussen.
AA170601 Kvadratmeterprisen er 0,9 prosent lavere enn i april, men 16,3 prosent høyere enn i mai 2016.
AA170601 Undersøkelser har vist at ungdommer som ikke fullfører videregående opplæring har lavere inntekt som voksne, og større risiko for å bli varig uføre. ( ©NTB ) ¶
AA170601 Av dem som startet på videregående i 2006 hadde knapt 50 prosent av elevene i Finnmark fullført med studie- eller yrkeskompetanse fem år senere, rundt 20 prosentpoeng lavere enn i landet samlet sett.
SA170531 Pensjonistforbundet påpeker det paradoksale at om løpende pensjon ville vært regulert på linje med lønnsvekst de siste tre årene hadde kostnadene til staten blitt vesentlig lavere enn hva de faktisk har blitt.
DN170531 Oljenedturen som slo inn for fullt i 2014, har ført til nedgang i norsk eksport og noe lavere investeringer og tilførsel av kapital utenfra til Norge.
DN170531 IMD peker på at oljenedturen har ført til nedgang i norsk eksport og noe lavere investeringer og tilførsel av kapital utenfra til Norge.
DN170531 Vi har valgt å gi rabatt på mobiltelefoner til dem som blir abonnementskunder hos oss, så totalprisen blir lavere , ikke høyere, ved binding, sier kommunikasjonsrådgiver Kristian Fredheim i Telia Norge.
DN170531 Oljeprisene er moderat svekket onsdag morgen, og prisen på nordsjøolje ligger rundt ti cent lavere per fat enn da Oslo Børs stengte tirsdag.
DB170531 - Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DA170531 Et av funnene var at 95 % av de kommersielle barnehagene har lavere pensjonsutbetalinger enn hva tilskuddene deres fra det offentlige tilsier at de burde ha.
DA170531 I siste setning under E10 Fiskebøl-Nappstraumen står det : " Det tas i den videre planleggingen også høyde for at det over tid skal etableres gul midtlinje på strekningen Svolvær-KabelvågLeknes, men at det har lavere prioritet enn øvrige tiltak ".
DA170531 Det skal stå : " Det tas i den videre planleggingen også høyde for at det over tid skal etableres gul midtlinje på strekningen Fiskebøl-Svolvær-Leknes, men at det har lavere prioritet enn øvrige tiltak ".
AP170531 Samtidig er også temperaturen året før blomstringen viktig, hvor lavere temperaturer på sensommeren gir signaler om å slutte å vokse og starte å lage blomster.
AA170531 Anslaget fra Eurostat er noe lavere enn hva analytikerne hadde ventet.
AA170531 - Det er lavere etterspørsel over hele verden og økt tilbud på grunn av den lave oljeprisen og overskudd av båter, sier Kvalvik.
AA170531 De direkte utslippene fra biodrivstoff skal være minst 50 prosent lavere enn fra fossilt drivstoff.
AA170531 - Årlig energiforbruk skal være lavere enn 43 kWh per år ( ned fra 62 kWh i 2014 ).
VG170530 Og historien har vist at det er spillere som løfter seg, selv fra lavere divisjoner, når de kommer på landslaget.
VG170530 Det skjer fordi den lavere domstolen ikke har myndighet til å føre saker om overlagt drap.
VG170530 Når folk flest får beskjed om å stramme inn livreima og tåle lavere kjøpekraft, og når uføre og fattige opplever kutt fra Stortingsflertallet, er det umoralsk å la denne skatteunndragelsen fortsette.
VG170530 Innbyggere i Oslo har for eksempel et lavere ytelsesnivå fra NAV enn andre fylker.
VG170530 Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.
SA170530 Det var riktig å motanke for å nå frem med lavere straff eller frifinnelse, sier Kjenner til Aftenposten.
SA170530 mars skrev FIS at 13-månedersstraffen var « i det lavere sjiktet av rimelige sanksjoner ».
FV170530 Det var riktig å motanke for å nå frem med lavere straff eller frifinnelse, sier Kjenner til Aftenposten.
FV170530 mars skrev FIS at 13-månedersstraffen var « i det lavere sjiktet av rimelige sanksjoner ».
DN170530 Kombinasjonen lav vekst og deflasjon sendte størrelsen på den japanske økonomien lavere i 15 år.
DN170530 Det var hårfint lavere enn NCC som hadde gitt et anbud på 1891,3 millioner kroner, viser anskaffelsesprotokollen.
DN170530 Krever lavere straff grunnet profesjonelt tap ¶ ¶
DN170530 Oljeprisene er moderat svekket tirsdag morgen, og prisen på nordsjøolje ligger rundt 30 cent lavere per fat enn da Oslo Børs stengte mandag.
DB170530 - Utleieleiligheter er ofte to eller treroms, og små leiligheter har lavere ligningsverdi.
DB170530 - Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB170530 Ikke bare tjener de dårligere - de har lavere inntektsnivå, dårligere helse, lavere sannsynlighet for å være i jobb, dårligere utdanningsnivå, og dårligere utsikter for å få egen familie.
DB170530 Ikke bare tjener de dårligere - de har lavere inntektsnivå, dårligere helse, lavere sannsynlighet for å være i jobb, dårligere utdanningsnivå, og dårligere utsikter for å få egen familie.
DB170530 Jo lavere prosentscore, jo mer « råtten » er filmen.
DB170530 I tillegg til dårlige kritikker opplever også Paramount lavere besøkstall enn forventet i USA.
DA170530 Gjennomføringen av en slik avgiftslette er likevel umulig, og lavere avgifter i en distriktskommune med en by i nærheten vil føre til harryhandel i stor stil.
DA170530 Økingen på 0,8 prosent fra 2015 er riktignok noe lavere enn for foregående år, men det kommer i stor grad av lokførerstreiken i fjor høst.
BT170530 Det var riktig å motanke for å nå frem med lavere straff eller frifinnelse, sier Kjenner til Aftenposten.
BT170530 mars skrev FIS at 13-månedersstraffen var « i det lavere sjiktet av rimelige sanksjoner ».
AP170530 Tidligere har andelen vært mye lavere .
AP170530 Uansett vil tyrkere og folk som kjenner Tyrkia godt vurdere risikoen ved å reise dit som lavere enn folk som ikke kjenner Tyrkia, sier Wolff.
AP170530 Det var riktig å motanke for å nå frem med lavere straff eller frifinnelse, sier Kjenner til Aftenposten.
AP170530 mars skrev FIS at 13-månedersstraffen var « i det lavere sjiktet av rimelige sanksjoner ».
AP170530 Det var riktig å motanke for å nå frem med lavere straff eller frifinnelse, sier Kjenner til Aftenposten.
AP170530 mars skrev FIS at 13-månedersstraffen var « i det lavere sjiktet av rimelige sanksjoner ».
AA170530 Det skjer fordi den lavere domstolen ikke har myndighet til å føre saker om overlagt drap.
AA170530 Rådmannens forslag om lavere fart på E6 nord for Trondheim ble tirsdag nedstemt av trondheimspolitikerne.
AA170530 Nei til lavere fart : Et flertall av politikerne i formannskapet i Trondheim stemte tirsdag ned et forsalg om lavere fart på E6 mellom Ranheim og Åsen.
AA170530 Nei til lavere fart : Et flertall av politikerne i formannskapet i Trondheim stemte tirsdag ned et forsalg om lavere fart på E6 mellom Ranheim og Åsen.
AA170530 I saksdokumentene til saken ber rådmannen politikerne vedta at de mener fartsnivået bør settes lavere , av hensyn til miljøet og konkurransesituasjonen for jernbanen.
AA170530 Hun mener de fleste får samme eller lavere pris og kan reise opptil 20 ganger lengre enn før.
AA170530 - Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
VG170529 Det har vært litt bevisst at når vi legger oss lavt, så legger vi oss enda lavere enn vi har gjort tidligere, sier Solskjær.
VG170529 Med ujevne mellomrom behandler Stortinget også avtaler med fremmede makter bak lukkede dører, men med et lavere sikkerhetsnivå.
SA170529 Sandnes skårer ikke lavere enn landsgjennomsnittet på noen av indikatorene.
SA170529 « Pensjonistenes bidrag til et bærekraftig pensjonssystem er at den årlige reguleringen av pensjonene er noe lavere enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet », skriver Anniken Hauglie, bildet.
SA170529 Pensjonistenes bidrag til et bærekraftig pensjonssystem er at den årlige reguleringen av pensjonene er noe lavere enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet.
NL170529 Ulempen er at den ligger over 20m lavere enn rullebanen, så det må enten fylles voldsomt ut, eller så må man lage en lang nok taksebane for å unngå å overstige 1.5% stigning på banen.
DN170529 Investeringer i vanlige bedrifter har ikke vært lavere siden tidlig på 90-tallet.
DB170529 - Mange av utbyggerne klarer fint å levere boliger til en litt lavere pris.
DA170529 - Vi er fortsatt i en fase hvor vi prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke Fredriksen.
BT170529 Gevinsten var lavere priser for forbrukerne og muligheten til lettere å navigere i hva slags tilbud som finnes.
AA170529 Litt høyere temperatur om natten, betydelig lavere dagtemperatur. 4 - 12 grader.
AA170529 Litt lavere temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 3 - 14 grader.
AA170529 - Vi er fortsatt i en fase hvor vi prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke Fredriksen.
VG170528 - Siden Trump ble president, og kanskje før den tid, har man kunnet se en viss nedtoning av USAs vilje til å engasjere seg i den kollektive ordningen, og de har også holdt en lavere profil i Nato.
SA170528 Sagosen pådro seg to raske tominuttere etter rundt 25 minutters spill, og derfra og inn måtte han derfor holde en litt lavere profil for ikke å pådra seg sin tredje.
NL170528 Vi i Liberalistene mener at veien å gå for å få gjennomført slike prosjekter er en mindre stat, lavere skatter og mindre reguleringer.
DN170528 Resultat : 30 prosent lavere sykefravær, langt større tilfredshet med arbeidsgiveren - og flere kunder.
DN170528 Det siste tiåret har avkastningen fra aksjer og verdipapirer vært lavere enn tidligere.
DN170528 Nå planlegger Singapore Airlines en større endringsprosess, som innebærer lavere kostnadsnivå og større grad av effektivitet.
DB170528 Både Byggmakker og Coop hadde vekst i fjor, men noe lavere enn markedet.
DB170528 Hun skriver at « mange p-pillebrukere rapporterte om nedstemthet og lavere energinivå, samt mangel på selvkontroll » i den svenske studien, mens den danske viste at « sjansen for å få klinisk depresjon øker med åtti prosent blant jenter som går på p-piller.
DB170528 Det betyr bare at man blir raskere ferdig til en lavere pris, vi får bedre buss- og sykkelvei, og slipper å frata et tyvetalls familier hjemmene sine.
BT170528 I tillegg har private barnehager lavere sykefravær og jevnt over en høyere andel av pedagoger og faglærte på jobb.
AP170528 - Vi er fortsatt i en fase hvor vi prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke Fredriksen.
AP170528 Økt innvandring av arbeidskraft med lav utdanning og aldring av arbeidsstyrken gir lavere vekst i produktiviteten ¶
AP170528 Veksten i produktiviteten er derfor lavere .
AP170528 Ved større arrangement eller ved fullbooket hotell, vil vi ha flere på jobb enn perioder med lavere belegg, sier viseadministrerende direktør Bjørn Arild Wisth i Nordic Choice Hotels som eier hotellet.
AP170528 Over mange år er effekten av lavere produktivitetsvekst svært stor.
AP170528 Fordi noen sakker akterut, blir veksten lavere , sier han.
AP170528 Dermed betyr tjenestenæringenes økte andel av økonomien at samlet vekst i produktiviteten blir lavere .
AP170528 Sagosen pådro seg to raske tominuttere etter rundt 25 minutters spill, og derfra og inn måtte han derfor holde en litt lavere profil for ikke å pådra seg sin tredje.
AA170528 Det er ifølge Olson ikke uvanlig å opprette bakkanaler på et lavere nivå i embetsverket for å skape felles forståelse i forkant av viktige møter og forhandlinger, men det Kushner synes å ha forsøkt, fremstår som noe helt annet, mener han.
VG170527 Søndag kommer det som nevnt et lavtrykk som gir litt regn de fleste steder, og litt lavere temperaturer.
VG170527 - Det blir mye nedbør i Nordland, og temperaturene blir litt lavere .
VG170527 Mange selger bunader som produseres i utlandet til en lavere pris enn de som i sin helhet lages i Norge.
SA170527 Derfor blir prisen lavere - altså kommer flere til å skaffe seg en, sier Espen Nordheim, innkjøpssjef i Elkjøp Nordic.
NL170527 Om det skulle bli noe, så skulle dette helst legges på et lavere politisk nivå, ja på Sametingsnivå eller som et kryssprosjekt på forskningsnivå.
DA170527 Halvintegrert : Har lavere påbygg over førerhytta.
BT170527 Derfor blir prisen lavere - altså kommer flere til å skaffe seg en, sier Espen Nordheim, innkjøpssjef i Elkjøp Nordic.
BT170527 Hadde kommunen opptrådt ryddig og sørget for en korrekt anbudsprosess, kunne kommunen og eventuelle bidragsytere oppnådd flere eller bedre sykler til Bergens innbyggere, for samme eller kanskje lavere pris.
AP170527 Et blikk på de samme tallene viser at antallet under 18 som er registrert hos politiet i 2016 er omtrent det samme som i 2014, men fortsatt mye lavere enn for ti år siden.
AP170527 Derfor blir prisen lavere - altså kommer flere til å skaffe seg en, sier Espen Nordheim, innkjøpssjef i Elkjøp Nordic.
AA170527 Trolig var promillen noe lavere da mannen kjørte, fordi han hadde drukket kort tid før kjøringen og var trolig på stigende rus, står det i dommen.
AA170527 Byene spiller en stor rolle i omstillingen til et samfunn med lavere utslipp, det er her endringene skjer først.
VG170526 Og når flere bidrar - så kan det holde nivået på bomtakstene lavere enn det ellers ville ha vært, sier Solli.
VG170526 Det vil føre til at de reelle takstene for de aller fleste blir lavere , sier Lae Solberg til VG.
SA170526 Det er ti år siden tallet på par som giftet seg var lavere enn det var i fjor : i ¶
SA170526 | Opec-ministere : - Frykter ikke USAs skiferolje og lavere oljepris Oljeanalytiker : - Spill for galleriet ¶
NL170526 Vi skal, etter sigende, profittere på gamle og syke, vi har dårligere arbeidsvilkår, lavere lønn, elendig pensjonsavtale, følger ikke Arbeidsmiljøloven, vi har en leder som utnytter oss og som visstnok har hemmelig konto i utlandet.
DN170526 - Hvis du spiser sjokolade 2 - 6 ganger i uken, og sammenligner deg med en person som stort sett aldri spiser sjokolade, så viser våre beregninger at din risiko for å få atrieflimmer er 20 prosent lavere i forhold til personen som ikke spiser sjokolade, sier forsker Martin Berg Johansen om resultatet av studien, til Videnskap.
DN170526 Oljeselskapet ConocoPhilips' resultat før skatt var nesten 70 prosent lavere i 2016 enn året før.
DN170526 Kjøttimporten i år har dermed vært rundt 20 prosent lavere enn de samme månedene i fjor, og nesten 30 prosent lavere enn i 2015, skriver Nationen.
DN170526 Kjøttimporten i år har dermed vært rundt 20 prosent lavere enn de samme månedene i fjor, og nesten 30 prosent lavere enn i 2015, skriver Nationen.
DN170526 Pengebruken er imidlertid fortsatt lavere enn det vi så i årene før 2016, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.
DB170526 Store randomiserte studier viser at screening med sigmoidoskopi og test for okkult blod i avføringen gir lavere tarmkreftdødelighet.
DA170526 Oljeselskapet ConocoPhilips' resultat før skatt var nesten 70 prosent lavere i 2016 enn året før.
DA170526 Synet reflekteres i undersøkelsen : Det er noe lavere aksept for hån av religion blant førstegenerasjons innvandrere enn i majoritetsbefolkningen.
BT170526 - Dette er et lavere antall våpen enn vi har sett ved tidligere amnestier.
BT170526 Det er ti år siden tallet på par som giftet seg var lavere enn det var i fjor : ¶
BT170526 Kanskje vi bare skulle holde en lavere profil og kun fokusere på musikken ?
AP170526 - Dette er et lavere antall våpen enn vi har sett ved tidligere amnestier.
AP170526 Inngangsterskelen for seeren blir dermed lavere og vi når ut til et bredt publikum, sier Brubak.
AP170526 Det er ti år siden tallet på par som giftet seg var lavere enn det var i fjor : ¶
AA170526 Nå har fylkesrådmannen bedt om en vurdering av muligheten for at skoleskyssen fra Sjetne til Brøset enten kan foregå i en annen trasé med lavere hastighet, eller om det er mulig og forsvarlig å ettermontere setebelter i bussene som benyttes.
AA170526 Pengebruken er imidlertid fortsatt lavere enn det vi så i årene før 2016, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.
AA170526 Kjøttimporten i år har dermed vært rundt 20 prosent lavere enn de samme månedene i fjor, og nesten 30 prosent lavere enn i 2015, skriver Nationen.
AA170526 Kjøttimporten i år har dermed vært rundt 20 prosent lavere enn de samme månedene i fjor, og nesten 30 prosent lavere enn i 2015, skriver Nationen.
VG170525 Derfor blir det også lavere krav.
DN170525 Dersom kredittrisikoen vurderes som lav settes en høy rating, noe som normalt betyr billigere lån til en lavere rente.
DN170525 Samtidig var nybyggleveringene lavere i april, mens skrapeaktiviteten fortsetter, riktignok i et saktere tempo enn i fjor.
DN170525 Det var i utgangspunktet personell med lavere rang som betjente direktelinjen, som ble opprettet i 2015, etter at Russland gikk inn i krigen i Syria for å støtte regimet president Bashar al-Assad.
DA170525 Vi går for kvalitet og har ikke tenkt å legge listen lavere enn tidligere.
BT170525 - Folk bør satse på å komme i mål så tidlig som mulig, for det blir enda lavere skydekke utover ettermiddagen.
BT170525 Det var litt lavere under taket i norsk musikkliv på den tiden.
FV170524 - Be om lavere rente, oppfordrer Forbrukerrådet.
DN170524 John Fredriksens riggselskap Seadrill legger frem et betydelig lavere resultat onsdag, og melder om at det bytter toppsjef.
DN170524 John Fredriksens riggselskap Seadrill legger frem et betydelig lavere resultat onsdag, og melder om at det bytter toppsjef.
DB170524 Cappelen sitter også igjen med dårlige erfaringer fra rettssaken, sier de Vibe - og viser til at klienten hadde forventet at påtalemyndighetene ville legge ned en langt lavere påstand enn 18 år, som de som kjent endte på.
DB170524 Men, innvandrere har langt lavere tillit til andre mennesker enn det nordmenn har.
DB170524 De har for eksempel lavere bostandard, lavere inntekt, lavere jobbsikkerhet, og dårligere helse.
DB170524 De har for eksempel lavere bostandard, lavere inntekt, lavere jobbsikkerhet, og dårligere helse.
DB170524 De har for eksempel lavere bostandard, lavere inntekt, lavere jobbsikkerhet, og dårligere helse.
DA170524 | Venter lavere oljeinvesteringer ¶
DA170524 - Oljeinvesteringene i 2018 kan ende opp mot 2017-tallet eller litt lavere , sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Johannes Bruce.
AP170524 - Hvordan har de siste tre årene med betydelig lavere oljepris påvirket landet ditt ?
AP170524 - Hvordan har de siste tre årene med betydelig lavere oljepris påvirket landet ditt ?
AP170524 Innvandrerne har derimot lavere tillit til andre mennesker enn det som er tilfellet i befolkningen generelt.
AP170524 I motsatt ende føler innvandrere fra Polen noe lavere tilhørighet til Norge, men høyere tilhørighet til Polen.
AP170524 Det er noe lavere toleranse for hån av religioner blant innvandrerne enn i befolkningen generelt.
AP170524 - Når vi sammenligner resultatene for land som var med i undersøkelsen både i 2005/2006 og 2016, er det større grad av tilhørighet i dag for alle land, og mye lavere andel som har lav grad av tilhørighet til Norge, skriver SSB i rapporten.
AP170524 Du må betale en egenandel når du får medisiner eller sykepleieartikler på blå resept, men den er vesentlig lavere enn om du skulle dekket hele kostnadene selv.
AA170524 Det amerikanske militæret opererer med et langt lavere tall.
VG170523 Deres naturlige farge er en beskyttelse ute i naturen, mens et hvitt dyr er mer utsatt og har dermed lavere overlevelsessjanser enn et normalt farget dyr, sier Per Gustav Thingstad.
DN170523 Bruttoresultatet fra selve driften, såkalt ebitda, var på 1,6 milliarder kroner, som selv om det var ned fra rekordnivået på 2,2 milliarder kroner året før, nøt godt av lavere råvarepriser og sterke kostnadskutt - særlig på de norske metallverkene.
DB170523 Akkurat slik forbudssonene og den lavere stavhøyden nå er ment å gjøre for å sikre at sporten bokstavelig talt ikke skal skli over til bare en stil.
DB170523 Deretter spilte hanen del år i lavere divisjoner.
DB170523 « Hillary Step » er en 12 meter loddrett stein som ligger rundt 50 meter lavere enn toppen av det 8848 meter høye Mount Everest.
DB170523 Det gir lavere livskvalitet og redusert levealder.
AA170523 Dommen er fire måneder lavere enn aktors påstand, og ett år av fengselsstraffen er gjort betinget, skriver Aftenposten.
VG170522 Investeringene på norsk sokkel var 30 prosent lavere i fjor, sammenlignet med 2014.
VG170522 Fordi oljenæringen er blitt tvunget til kostnadskutt kan nye prosjekter bli lønnsomme selv om oljeprisen er lavere enn før.
VG170522 Jeg tror de færreste ville ønske et lavere straffenivå for eksempel for seksuelle overgrep mot barn, selv om noen kunne dokumentert at et lavere straffenivå ville gitt den samme preventive virkning.
VG170522 Jeg tror de færreste ville ønske et lavere straffenivå for eksempel for seksuelle overgrep mot barn, selv om noen kunne dokumentert at et lavere straffenivå ville gitt den samme preventive virkning.
VG170522 Gjerningspersonene har fått « spleise » på erstatningen, og således fått et lavere erstatningskrav mot seg enn de ville fått om de hadde handlet alene.
VG170522 De siste årene har både Frankrike, Irland, Island, Sverige og Storbritannia hatt høyere fruktbarhet enn Norge, mens det har vært lavere i Finland, Danmark og de fleste andre europeiske land.
SA170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
SA170522 Nå er det 354 hestekrefter, opp fra 333, og et bensinforbruk som er litt lavere, blant annet ved hjelp av lavere vekt.
SA170522 Nå er det 354 hestekrefter, opp fra 333, og et bensinforbruk som er litt lavere , blant annet ved hjelp av lavere vekt.
SA170522 MINDRE : A5/S5 er noen centimeter kortere enn A4, den er i tillegg fem centimeter lavere .
SA170522 Nå er det 354 hestekrefter, opp fra 333, og et bensinforbruk som er litt lavere, blant annet ved hjelp av lavere vekt.
SA170522 Nå er det 354 hestekrefter, opp fra 333, og et bensinforbruk som er litt lavere , blant annet ved hjelp av lavere vekt.
SA170522 MINDRE : A5/S5 er noen centimeter kortere enn A4, den er i tillegg fem centimeter lavere .
NL170522 | Skal demonstrere for lavere fartsgrense på Dramsveien på en uvanlig og velsmakende måte ¶
DN170522 Telenor leverte i starten av mai et resultat for første kvartal som var lavere enn ventet fra analytikerne.
DN170522 Intensjonen om å komme « kvantumsrabatten » til livs i det er beholdt, men den nye, ordinære maksstraffen er noe lavere enn opprinnelig foreslått og forslaget om 40 år for de verste forbrytelsene er droppet helt og holdent.
DN170522 Dreyer mener også trenden med lavere vekst i befolkningen kommer til å gi et annet boligbehov fremover.
DB170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
DB170522 - Hører man på dialogsamtalene kan dette å få lavere straff være en årsak for ham til at han forteller historien.
DB170522 - Han synes påstanden er for streng, og hadde trodd den skulle bli betydelig lavere .
DB170522 Da får vi lavere temperaturer og det er fare snø på fredag, men heldigvis ikke store mengder.
DA170522 Øren peker på høyere press, flere plikter og lavere pasientgrunnlag.
DA170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
DA170522 Rettigheter som vi på ingen måte skal ta for gitt i et samfunn der mange føler utrygghet og forskjellsbehandling, og at takhøyden er blitt lavere .
DA170522 Intensjonen om å komme « kvantumsrabatten » til livs i det er beholdt, men den nye, ordinære maksstraffen er noe lavere enn opprinnelig foreslått og forslaget om 40 år for de verste forbrytelsene er droppet helt og holdent.
BT170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
AP170522 Men det Bøhler glemmer, er at det finnes et klimanøytralt biodrivstoff på markedet som har betydelig lavere lokale utslipp enn biodiesel, nemlig biogass.
AP170522 Ifølge Ruter gir biogass 40 prosent lavere utslipp av NOx, 80 prosent lavere utslipp av partikler og 90 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO₂.
AP170522 Ifølge Ruter gir biogass 40 prosent lavere utslipp av NOx, 80 prosent lavere utslipp av partikler og 90 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO₂.
AP170522 Ifølge Ruter gir biogass 40 prosent lavere utslipp av NOx, 80 prosent lavere utslipp av partikler og 90 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO₂.
AP170522 Nå er det 354 hestekrefter, opp fra 333, og et bensinforbruk som er litt lavere, blant annet ved hjelp av lavere vekt.
AP170522 Nå er det 354 hestekrefter, opp fra 333, og et bensinforbruk som er litt lavere , blant annet ved hjelp av lavere vekt.
AP170522 MINDRE : A5/S5 er noen centimeter kortere enn A4, den er i tillegg fem centimeter lavere .
AA170522 Litt varmere om natten, litt lavere dagtemperatur. 7 - 15 grader.
AA170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
AA170522 Selv om tallene er nedslående, er de faktisk lavere enn i 2013, da en tilsvarende undersøkelse endte med at åtte av ti fikk varsel eller vedtak. ( ©NTB ) ¶
AA170522 Intensjonen om å komme « kvantumsrabatten » til livs i det er beholdt, men den nye, ordinære maksstraffen er noe lavere enn opprinnelig foreslått og forslaget om 40 år for de verste forbrytelsene er droppet helt og holdent.
VG170521 Sjekk denne : Edvartsen får heller ikke dømme i lavere divisjoner ¶
VG170521 Det jobbes nå med å få fraktet avdøde ned til en lavere liggende leir.
DN170521 Input lag ( forsinkelse på inngangen ) bør være rundt 30 ms eller lavere , hvis ikke kan du oppleve at bevegelsene på skjermen henger litt etter kontrollen.
DB170521 Dette tallet er likevel lavere enn de ni foregående årene.
AA170521 Dette tallet er likevel lavere enn de ni foregående årene. ( ©NTB ) ¶
VG170520 Flere av lokalpolitikerne i partiet var imidlertid mer moderate når de snakket om utfasing av fossilbiler og lavere fartsgrenser.
DN170520 Flere av lokalpolitikerne i partiet var imidlertid mer moderate når de snakket om utfasing av fossilbiler og lavere fartsgrenser.
DA170520 Når flere partier ser at dette tiltaket vil gi norske husholdninger lavere strømregning, tror jeg mange av dem vil støtte oss, sier Bastholm i MDG.
BT170520 Vi tror ikke at kostnadene til å ruste opp Ulriken er noe særlig lavere enn å ruste opp Tveiterås.
AP170520 Samtidig er 2016-tallet lavere enn de ni foregående årene.
AA170520 Flere av lokalpolitikerne i partiet var imidlertid mer moderate når de snakket om utfasing av fossilbiler og lavere fartsgrenser.
AA170520 Flere av lokalpolitikerne i partiet var imidlertid mer moderate når de snakket om utfasing av fossilbiler og lavere fartsgrenser.
VG170519 Tror du det forekommer kampfiksing på lavere nivå i Norge ?
VG170519 En undersøkelse VG og NISO gjorde blant norske eliteseriespiller våren 2015, viser at et flertall av de som svarte tror det forekommer kampfiksing på lavere nivå i Norge.
VG170519 | Svein-Erik Edvartsen får heller ikke dømme i lavere divisjoner ¶
VG170519 Svein-Erik Edvartsen ( 37 ) tok selv kontakt med Indre Østland Fotballkrets i håp om å få dømme i lavere divisjoner i 2017.
VG170519 mai gjorde han det klart at han har tenkt til å dømme fotballkamper på lavere nivå i løpet av året.
VG170519 divisjon eller på et lavere nivå.
VG170519 Svein-Erik Edvartsen ( 37 ) får heller ikke dømme i lavere divisjoner i norsk fotball, men nå kan han få verdifull trening hos Tom Nordlie ( 55 ) og Skeid.
SA170519 Forklaringen på nedgangen - som kommer selv om produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økte i fjor - er lavere forbruk av naturgass til produksjon av kraft på plattformene.
SA170519 Toppdommer Svein-Erik Edvartsen får heller ikke dømme i lavere divisjoner.
SA170519 Edvartsen ( 37 ) har selv tatt kontakt med Indre Østland Fotballkrets i håp om å få dømme i lavere divisjoner denne sesongen.
SA170519 divisjon eller på et lavere nivå.
NL170519 Innenfor EØS-avtalen blir det svært, svært vanskelig å opprettholde en lavere strømpris for norsk industri.
NL170519 Tidligere død, dårligere helse, arbeidsledighet og lavere livsinntekt er de alvorlige følgene av at Finnmark har det desidert laveste utdanningsnivået i Norge.
FV170519 - Han synes påstanden er for streng og hadde trodd den skulle bli betydelig lavere , sier de Vibe til Dagbladet.
FV170519 Toppdommer Svein-Erik Edvartsen får heller ikke dømme i lavere divisjoner.
FV170519 Edvartsen ( 37 ) har selv tatt kontakt med Indre Østland Fotballkrets i håp om å få dømme i lavere divisjoner denne sesongen.
FV170519 divisjon eller på et lavere nivå.
DN170519 - Ferske tall for befolkningsveksten i første kvartal fra SSB fredag var svært lave, lavere enn selv det laveste scenarioet SSB har sett for seg.
DN170519 Forskerne bak undersøkelsen sier til Klassekampen at de hadde ventet å se den samme effekten for DN, at venstresidas velgere ville ha lavere tillit til den avisa, men der er tilliten stabil, uavhengig av politisk preferanse.
DN170519 Reuters har tidligere meldt at den amerikanske gigantkjeden Wal-Mart kjører pristester i 11 amerikanske stater, og presser sine leverandører til å tilby priser som ligger 15 prosent lavere enn konkurrentene.
DN170519 Lidl sier de vil ha priser som er opptil 50 prosent lavere enn konkurrentenes, som allerede er fanget i en priskrig, skriver Reuters.
DN170519 Pakken innebærer kutt i pensjoner på om lag 46 milliarder kroner og lavere skattefradrag i perioden 2018 - 2021.
DN170519 Venstre har aldri fått lavere oppslutning enn de 2,9 prosentene som støtter partiet i ANBs partimåling for mai.
DB170519 Han synes påstanden er for streng, og hadde trodd den skulle bli betydelig lavere .
DB170519 Også før stortingsvalget i 2013 og kommunevalget i 2015 lå vi mye lavere på meningsmålingene på denne tida enn det som ble valgresultatet, sa Rasmus Hansson i et intervju med Dagbladet nylig.
DB170519 I dag er rentene og bankmarginene lavere enn i Norge, sier Koteng til Finansavisen.
DB170519 Dagens bestandsmål er lavere enn det som er trengs for å ha en levedyktig bestand.
DB170519 For å bygge tillit med folk som har lavere utdanning enn deg, med folk som av en eller annen grunn ikke har jobb i offentlig sektor, og som aldri har vært på kammermusikkfestivalen i Risør, er det bare en ting å gjøre : du må kritisere skrivefeilene deres !
DA170519 - Han synes påstanden er for streng og hadde trodd den skulle bli betydelig lavere , sier de Vibe til Dagbladet.
BT170519 Det er meldt noe lavere temperaturer på søndag, og vi vil nok få rundt 12 - 14 grader.
AP170519 Venstre har aldri fått lavere oppslutning enn de 2,9 prosentene som støtter partiet i ANBs partimåling for mai.
AP170519 - Nå får Norge en klimalov som slår fast at Norge innen 2050 skal være et lavutslippssamfunn med 80 - 95 prosent lavere utslipp enn i 1990, sa Hansson.
AP170519 Toppdommer Svein-Erik Edvartsen får heller ikke dømme i lavere divisjoner.
AP170519 Edvartsen ( 37 ) har selv tatt kontakt med Indre Østland Fotballkrets i håp om å få dømme i lavere divisjoner denne sesongen.
AP170519 divisjon eller på et lavere nivå.
AA170519 Venstre har aldri fått lavere oppslutning enn de 2,9 prosentene som støtter partiet i ANBs partimåling for mai.
AA170519 - Han synes påstanden er for streng og hadde trodd den skulle bli betydelig lavere , sier de Vibe til Dagbladet.
AA170519 Lavere norske utslipp til tross, Natur og Ungdom er ikke imponert.
AA170519 * Adresseavsien skrev i begynnelsen av april om at Trondheim Kunstmuseum ( TKM ) har lavere besøk enn kunstmuseer i andre byer, blant annet Lillehammer og Kristiansand.
DN170518 Bønder krever økte subsidier fordi de får lavere skatt ¶
DN170518 Lavere oljelagre i USA sendte oljeprisen opp på 17. mai, nå er den snart tilbake til nivået på 16. mai.
DN170518 Dow Jones-indeksen endte 1,78 prosent lavere - det største fallet på åtte måneder.
DN170518 ¶ Jeg mener uansett at de ladbare hybridene har vært et positivt bidrag til den norske bilparken, og bidrar til lavere utslipp - spesielt lokalt, sier forfatteren.
DB170518 I går kom imidlertid Boligprodusentenes Forening med tall som viser at igangsettingen i april i år var 27 prosent lavere enn i april i fjor.
DA170518 Og 95 prosent av dem betaler lavere enn 13 prosent.
AP170518 I de to årene før lå beløpene noe lavere .
AP170518 Bankene kan for eksempel dekke sine Vipps-kostnader gjennom høyere gebyrer for andre tjenester eller ved litt lavere innskuddsrente.
AA170518 Uendret temperatur om natten, betydelig lavere dagtemperatur. 6 - 15 grader.
AA170518 Enkelte steder kan det bli 8-9 grader lavere temperatur enn dagen før.
AA170518 Bankene kan for eksempel dekke sine Vipps-kostnader gjennom høyere gebyrer for andre tjenester eller ved litt lavere innskuddsrente.
AA170518 Bankene kan for eksempel dekke sine Vipps-kostnader gjennom høyere gebyrer for andre tjenester eller ved litt lavere innskuddsrente.
SA170517 I år er spillerstallen fylt opp med folk fra lavere divisjoner, og da legges det også til rette for nedrykk.
FV170517 I år er spillerstallen fylt opp med folk fra lavere divisjoner, og da legges det også til rette for nedrykk.
BT170517 I år er spillerstallen fylt opp med folk fra lavere divisjoner, og da legges det også til rette for nedrykk.
AP170517 Der foreslås det å tillate lavere krav for å gjøre det enklere å bygge billigere og raskere.
AP170517 I år er spillerstallen fylt opp med folk fra lavere divisjoner, og da legges det også til rette for nedrykk.
VG170516 Han får ikke dømme toppfotball i 2017, men gjør det klart at han har tenkt til å dømme fotballkamper på lavere nivå i løpet av året.
VG170516 Hun tjener på at det går bra i tysk økonomi og at arbeidsledigheten er lavere enn på lenge.
VG170516 « Vi kan ikke tillate at fagbevegelsen styrer samfunnet ut fra tanken om alltid å kjempe for bedre vilkår, mer fri, lavere pensjonsalder og så videre.
VG170516 Bufetats prispolitikk endret seg i 2015-2016, og prisene er lavere nå.
SA170516 Disse vil ha samme pris eller lavere enn det de betaler innenlands i Norge når de eventuelt benytter abonnementet i EU, opplyser Chess-sjef Arve Andreassen.
SA170516 Vi gjør en forandring i pausen selv om vi ble lavere .
NL170516 Alle som kjenner til byggegrunnen i Lakselv, vet at kostnadene er betydelig lavere enn ellers i landet.
FV170516 Men nå går det mot lavere utbytte og dermed mindre penger inn i kommuneøkonomien.
FV170516 Kombinert med lavere strømpris kan det bety mindre penger til de kommunale eierne i selskapet.
FV170516 Disse vil ha samme pris eller lavere enn det de betaler innenlands i Norge når de eventuelt benytter abonnementet i EU, opplyser Chess-sjef Arve Andreassen.
DN170516 Bondelaget : Bøndene tilbys lavere inntektsvekst enn andre grupper ¶
DA170516 Han sa også at han kommer til å dømme fotball i 2017 på lavere nivå, men kunne ennå ikke si hvilket nivå.
DA170516 Sandefjord la seg mye lavere etter hvilen, og linjemannen fikk etter hvert mye flaggtrening ettersom mange av Brann-løpene denne gangen endte i offside.
BT170516 Disse vil ha samme pris eller lavere enn det de betaler innenlands i Norge når de eventuelt benytter abonnementet i EU, opplyser Chess-sjef Arve Andreassen.
BT170516 Gang på gang har det vist seg at profitten til private sykehjem i stor grad kommer fra å gi de ansatte dårligere pensjon, lavere lønn og ulike former for bemanningskutt.
BT170516 Nå må Hansen bruke reservepotten på å dekke inn valutakostnadene som følger av et kronen er lavere enn de trodde da budsjettene ble lagt.
AP170516 Så blir den sendt til Sverige der avgiftene er mye lavere .
AP170516 En vesentlig forklaring på de lave prisene over grensen er at Sverige har lavere sukkeravgift enn Norge.
AP170516 Da til langt lavere pris enn her hjemme.
AP170516 Med en kald og våt mai blir det naturlig nok lavere issalg.
AP170516 Disse vil ha samme pris eller lavere enn det de betaler innenlands i Norge når de eventuelt benytter abonnementet i EU, opplyser Chess-sjef Arve Andreassen.
AP170516 Vi gjør en forandring i pausen selv om vi ble lavere .
AA170516 Ekspertene sier den kunne ha fløyet mellom 4.000 og 7.000 kilometer om den var skutt ut i en lavere bane.
VG170515 Contes lønn er akkurat nå lavere enn konkurrentene Pep Guardiola, José Mourinho, Arsène Wenger og Jürgen Klopp.
VG170515 Selv om seertallene for førstegangsseingen på lineær-TV er noe lavere enn i fjor, så er andelen av dem som så på TV fredag kveld, og som valgte « Gullruten », betydelig høyere enn fjoråret, sier kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl til VG.
VG170515 Aldri før har andelen søkere til lærerutdanningen for barneskolen ( GLU ) vært lavere .
VG170515 - Dette underbygges også ved at politidistriktets måloppnåelse for antallet alvorlige ¶ narkotikasaker er lavere i 2015 og 2016 enn for tidligere år, heter det i vedtaket.
SA170515 Dette er en langturbil med ekstraordinære kraftressurser, med et lavere innvendig lydnivå enn det man finner i en tilsvarende bil med AMG V8-motor.
SA170515 Nå må Hansen bruke reservepotten på å dekke inn valutakostnadene som følger av et kronen er lavere enn de trodde da budsjettene ble lagt.
SA170515 - Det er naturlig å forvente at sykkelrittene som arrangeres av NCF skal fremstå som forbilder for ritt på lavere nivå.
DN170515 Antallet uttransporterte er klart lavere enn på samme tid i fjor.
DN170515 - Hvis gjeldsnivået skulle fordunste og bekymringene skulle bli helt annerledes, ville det isolert sett medført lavere rente, utdyper Olsen.
DB170515 - Politidistriktets måloppnåelse for antallet alvorlige narkotikasaker er lavere i 2015 og 2016 enn for tidligere år, heter det i vedtaket.
DB170515 Her vil det bli sol hele dagen, men temperaturene er desto lavere .
DB170515 Komfortnivået er meget bra, med effektiv demping og lavt støynivå - lavere også i høy hastighet enn flere batteridrevne elbiler vi har kjørt.
DA170515 Potensialet for lavere energibruk er til stede i stort monn.
DA170515 Ifølge utbyggeren har massivtre om lag 50 prosent lavere klimabelastning enn tradisjonelle materialer som stål og betong.
DA170515 Dette skal bidra til lavere utslipp av klimagasser og også redusere belastningen på strømnettet.
DA170515 Ved første øyekast så virker snittet for sesong fire lavere enn for sesong tre, med 411 000 versus 265 000.
DA170515 Her vil det bli sol hele dagen, men temperaturene er desto lavere .
AP170515 I dette europeiske landet er prisnivået 60 prosent lavere enn i Norge.
AP170515 Dette er en langturbil med ekstraordinære kraftressurser, med et lavere innvendig lydnivå enn det man finner i en tilsvarende bil med AMG V8-motor.
AP170515 Nå må Hansen bruke reservepotten på å dekke inn valutakostnadene som følger av et kronen er lavere enn de trodde da budsjettene ble lagt.
AP170515 - Det er naturlig å forvente at sykkelrittene som arrangeres av NCF skal fremstå som forbilder for ritt på lavere nivå.
AA170515 - Politidistriktets måloppnåelse for antallet alvorlige narkotikasaker er lavere i 2015 og 2016 enn for tidligere år, heter det i vedtaket.
SA170514 Takstene er lavere mange steder.
SA170514 Det betyr blant annet lavere takst på Ryfast og Rogfast.
AP170514 Tallet er trolig betydelig lavere enn det var før Barack Obamas helsereform ble vedtatt i 2010.
AA170514 Og i flere byer var den enda lavere .
VG170513 Da aksepterte arbeiderne lavere lønnstillegg mot at arbeidsgiverne sikret jobbene, og staten sørget for studieplasser og hjelp til dem som sto uten arbeid.
VG170513 Det gjør terskelen for å betale angriperne mye lavere , hevder Sandland.
VG170513 Det at angriperne faktisk holder ord gjør også terskelen lavere for å betale, hevder Sandland.
SA170513 Hos oss er det en mye lavere andel kvinner blant ledere enn styremedlemmer.
DN170513 Ifølge Financial Times har indeksen siden oppstart i 1993 bare vært lavere enn mandagens sluttnotering ved tre andre anledninger.
DB170513 Vi må spille lag lavere enn det vi har gjort hittil, erklærer Deila.
DB170513 I en studie der 250 kvinner fikk behandling med enten p-piller eller placebo, uten å vite hva de fikk, rapporterte mange p-pillebrukere om nedstemthet og lavere energinivå, samt mangel på selvkontroll.
DB170513 Ingen over, ingen ved siden blir det sagt om enere, men om det ikke finnes noen under mister utrykket umiddelbart sin verdi, og kan erstattes med den lavere statusen ensom.
DA170513 - Det er ikke grunn til å legge listen lavere enn det.
DA170513 - Det er ikke grunn til å legge listen lavere enn det.
BT170513 Hos oss er det en mye lavere andel kvinner blant ledere enn styremedlemmer.
AP170513 Hos oss er det en mye lavere andel kvinner blant ledere enn styremedlemmer.
VG170512 Det gjør ikke budsjettet mindre ekspansivt, ettersom oljepengebruken i 2016 også ble noe lavere enn forventet.
VG170512 Noen ville nok hatt bedre miljømessig samvittighet av lavere inntekt og færre sydenturer.
VG170512 Generelt har for eksempel ikke deltidsansatte lavere sykefravær enn heltidsansatte.
VG170512 Disse LO-forbundslederne hevder også at sekstimersdagen vil gi lavere sykefravær.
VG170512 Det er for øvrig fascinerende mange som tror at kortere arbeidstid vil gi lavere privat forbruk, færre flyreiser og dermed bedre vilkår for klima og miljø.
VG170512 Ifølge Ap-politikeren ville oljepengebruken vært 120 milliarder lavere enn den er i dag, dersom veksten i oljepengebruken hadde fortsatt som under de rødgrønne.
VG170512 Hovedårsaken er at folketrygdens utgifter blir noe lavere enn anslått fordi pensjonistenes inntektsøkning blir lavere enn forutsatt i fjor høst.
VG170512 Hovedårsaken er at folketrygdens utgifter blir noe lavere enn anslått fordi pensjonistenes inntektsøkning blir lavere enn forutsatt i fjor høst.
VG170512 Konsumprisindeksen viser at matvarer ligger langt lavere enn den generelle inflasjonen i Norge, sier Mårdalen.
VG170512 - Vi jobber hele tiden med å bli enda mer kostnadseffektive, slik at vi kan ha enda lavere priser.
VG170512 « Vi kan ikke tillate at fagbevegelsen styrer samfunnet ut fra tanken om alltid å kjempe for bedre vilkår, mer fri, lavere pensjonsalder og så videre.
SA170512 Syv firmaer i byggebransjen har hevdet at Haavik ville gi dem oppdrag på fylkeskommunens eiendom ved Gandsfjorden om han selv fikk lavere priser da hans private bolig skulle oppføres.
FV170512 Flyktningstrømmen til Norge har ikke vært lavere på 20 år.
DN170512 | Bønder krever økte subsidier fordi de får lavere skatt ¶
DN170512 På grunn av lavere skatt har norske bønder fått redusert verdien av fradragene sine.
DN170512 Hvis det blir resultatet vil jordbruket ha samme inntektsvekst som andre grupper, dersom jordbruket ikke skal kompenseres for lavere skatt.
DN170512 Dersom jordbruksfradraget var likestilt i beregningsgrunnlaget med alle andre skatteordninger i jordbruket, ville subsidiebehovet vært 160 millioner kroner, eller én prosent, lavere for å oppnå like høy prosentvis inntektsutvikling som andre grupper.
DN170512 - Effekten av jordbruksfradraget er mindre enn før på grunn av lavere skattesats på alminnelig inntekt, sier Bartnes.
DN170512 Men når det gjelder hytter i lavere prissegmenter, er det fortsatt vanlig å finansiere mye av kjøpet med opplåning for å frigjøre egenkapital i bolig, påpeker han.
DN170512 I årene fremover vil politikerne bli tvunget til å øke pengebruken i et langt lavere tempo.
DB170512 Det var betraktelig lavere enn året i forveien da 72 mistet livet.
DB170512 - Vi skulle gjerne sett at antallet kjøreforbud og anmeldelser var lavere , men jeg vil likevel si at tilstanden på kjøretøyene er betydelig bedre enn den var for ti til femten år siden, poengterer han.
DB170512lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶
DA170512 Han viser til at veksten nå kun er litt lavere enn det vi tror er normalveksten for Norge, og at ledigheten nå kun er litt over det vi tror er normalledigheten.
DA170512 Han peker på en svakere krone og lavere rente, som viktige grunner til dette.
BT170512 VANT I RETTEN : Da Therese Gustafsson ble gravid, fikk hun tilbud om en mer belastende stilling med langt lavere lønn.
AP170512 Årsaken er at deres nye leilighet ligger i utkanten av Moskva i et industriområde, har dårlig kvalitet og lavere pris på grunn av dårligere beliggenhet.
AP170512 Leiligheten de må flytte til, har så dårlig beliggenhet at de mener verdien er lavere .
AP170512 Jensen knytter de bedre tidene til lavere rente, svakere krone og økt statlig pengebruk : ¶
AP170512 Lavere andel i jobb ¶
AP170512 Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen rapporterer samlet, og kan ikke vise til vekst i omsetningen - men hele 14 prosent lavere kostnader gir langt bedre tall.
VG170511 STORE MÅL : Sportssjef Thomas Berntsen varsler at han i 2017 vil være enda mer aktiv i jakten på nye spillere fra lavere divisjoner som kan slå ut i full blomst i Sarpsborg 08.
VG170511 Han har hentet spillere som Sigurd Rosted ( Kjelsås ), Jakob Glesnes ( Åsane ), Kristoffer Tokstad ( Strømmen ) og Kristoffer Zachariassen ( Nest-Sotra ) fra lavere divisjoner og gjort dem til fullblods eliteseriespillere.
VG170511 DJ'er spilte derfor ofte « Children » på tampen av kvelden, for å sørge for at publikums adrenalinnivå ble lavere på hjemturen.
SA170511 Den nye flytypen er konstruert for å ha lavere drivstofforbruk enn forgjengeren 737.
SA170511 « Berettiget harme » er altså et moment som kan gi lavere straff, men det kan ikke føre til bortfall av straff.
SA170511 Den nevnte dommen der en kvinne fikk lavere straff grunnet « berettiget harme » som følge av utroskap, ble avsagt i 1984.
SA170511 utroskap som får lavere straff, men det oppleves gjerne slik fordi flere menn slår kvinner.
SA170511 | Hevder Dale-sjef lovet Dale-oppdrag mot lavere pris på privatbolig ¶
SA170511 Trolig vil tallet bli noe lavere , siden noen få har meldt forfall.
FV170511 Trolig vil tallet bli noe lavere , siden noen få har meldt forfall.
DN170511 - Det er da nærliggende å tenke at det kan komme mer volum senere i år og risiko for lavere priser.
DN170511 I årene fremover vil politikerne bli tvunget til å øke pengebruken i et langt lavere tempo.
DN170511 Odfjell venter at resultatene i andre kvartal 2017 vil bli marginalt lavere enn i første kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag.
DN170511 Retrosykkelen BMW R Nine T Racer får omkring 8000 kroner lavere avgift enn i dag.
DN170511 Ifølge departementet innebærer forslaget at motorsykler med høye registrerte CO2-utslipp relativt til effekt vil få høyere avgift sammenlignet med i dag, mens sykler med lave CO2-utslipp relativt til effekt vil få lavere avgift.
DN170511 Utgiftene er redusert med 3,4 milliarder kroner, først og fremst på grunn av lavere utgifter i folketrygden ¶
DN170511 Skatter og avgifter er redusert med 2,1 milliarder kroner, noe som i stor grad skyldes n lavere anslått lønnsvekst i 2017 ¶
DN170511 Høyere inntekter og lavere utgifter ¶
DN170511 Bruken av oljepenger i år blir lavere enn regjeringen opprinnelig la opp til i statsbudsjettet i fjor høst, slik DN skrev tidligere denne uken.
DN170511 Svakere krone og lavere lønnsvekst har forbedret konkurranseevnen til norsk næringsliv betydelig.
DN170511 Det er litt lavere enn forventet realavkastning av fondet på 3 prosent.
DN170511 Bruken av oljepenger i år blir lavere enn regjeringen opprinnelig la opp til i statsbudsjettet i fjor høst.
DN170511 Jo lavere odds, jo større sjanse anser gamblerne det er for at det vil skje.
DN170511 Lerøy anslår at volumet av både laks og ørret vil være betydelig lavere i de neste kvartalene i 2017 sammenlignet med rekordresultatet dette kvartalet og fjerde kvartal i 2016.
DB170511 Det vil også kunne medvirke til at løpende feilutbetalinger avdekkes tidligere, slik at disse blir lavere enn de ellers ville blitt.
DA170511 Det skyldes i hovedsak lavere vekst i grunnbeløpet som følge av at lønnsveksten i 2016 og 2017 ble lavere enn anslått, fremgår det av nasjonalbudsjettet.
DA170511 Det skyldes i hovedsak lavere vekst i grunnbeløpet som følge av at lønnsveksten i 2016 og 2017 ble lavere enn anslått, fremgår det av nasjonalbudsjettet.
DA170511 - Vi bør alltid bestrebe å havne lavere .
BT170511 I stedet må vi jobbe for å få prisen på grønn energi lavere enn for fossilt brennstoffer.
BT170511 Trolig vil tallet bli noe lavere , siden noen få har meldt forfall.
AP170511 Det har aldri vært målt lavere makstemperatur på samme dato i Oslo.
AP170511 En rekke utgifter på budsjettet blir lavere enn antatt og en del inntekter blir oppjustert.
AP170511 De store postene er : ¶ 5,5 milliarder kroner lavere utgifter i Folketrygden ¶
AP170511 Utsatte utgifter til nasjonalmuseet gir 550 millioner i lavere utgifter i år.
AP170511 Utgiftsendringen blir netto summert til 3,4 milliarder kroner lavere utgifter.
AP170511 Også dette gir lavere oppregulering av årets pensjoner og lavere utgifter for Jensen.
AP170511 Også dette gir lavere oppregulering av årets pensjoner og lavere utgifter for Jensen.
AP170511 Noen av de største er, regnet i forhold til det opprinnelige 2017-budsjettet er : ¶ Lavere utgifter i folketrygden med 5,5 milliarder kroner.
AP170511 Men blant annet lavere vekst i pensjoner og nedjustert lønnsvekst i år betyr også lavere skatteinntekter.
AP170511 Men blant annet lavere vekst i pensjoner og nedjustert lønnsvekst i år betyr også lavere skatteinntekter.
AP170511 Lønnsveksten ble overraskende lav i fjor og blir lavere enn antatt i år.
AP170511 Finansdepartementet opplyser at effekten av lavere lønnsvekst en antatt i fjor og i år står for 3,4 milliarder kroner av de reduserte utgiftene folketrygden.
AP170511 Etter at Jensen har bokført 5,5, milliarder kroner lavere utgifter i folketrygden er det lett seilas videre.
AP170511 Det er mye lavere enn det som ble lagt til grunn i oppjusteringen av 2016-pensjonene i mai i fjor.
AP170511 Den smitter nemlig over på lavere oppregulering av pensjonene.
AP170511 Selv om lavere utgifter til lønn og pensjoner smører budsjettet, setter Regjeringen Solberg enda en gang rekord i bruken av oljepenger i år.
AP170511 Selv om lavere utgifter til lønn og pensjoner smører budsjettet, setter Regjeringen Solberg enda en gang rekord i bruken av oljepenger i år.
AP170511 Trolig vil tallet bli noe lavere , siden noen få har meldt forfall.
AA170511 Retten mener i tillegg at tiltalte kunne ha gått ut av bilen og undersøkt om det var noen bak, samt at han kunne holdt lavere fart under ryggingen.
AA170511 Retten mener også at han kunne ha gått ut av bilen og undersøkt om det var noen bak, samt at han kunne holdt lavere fart under ryggingen.
AA170511 Lavere ledighet ¶
AA170511 Dette skyldes i hovedsak lavere lønnsvekst.
VG170510 Dette gir oss muligheten til å spille om en kvartfinaleplass, og vi kan spille med lavere skuldre.
VG170510 I løpet av den første omgangen ble Southampton-fansen blendet av den stadig lavere kveldssolen.
SA170510 Innen luftfart er dette forhold som både kan forklare lavere kostnader og bedre sikkerhet.
SA170510 Brann har også fått en gave fra Mohn i år - klubben ønsker ikke å si hvor mye - men signaliserer at beløpet er lavere enn i fjor og at ikke alt nødvendigvis er brukt opp.
NL170510 Priskrigen bidro altså til at prisene på mat og drikke var 2,1 prosent lavere enn for et år siden.
NL170510 Fallet kom i stor grad som følge av lavere priser på sjokolade, kjøtt og frukt i anledning påsken.
NL170510 Den var i april 7,6 prosent lavere enn for et år siden.
DN170510 - Ladbare hybridbiler gir store utslippsreduksjoner og avgiftssystemet bør reflektere at utslippene er lavere .
DN170510 - At påsken i år var i april, betyr lavere vekst innenlands, mens effekten for utenlandstrafikken er motsatt. 1. mai falt på en mandag, og dette har også bidratt til flere langhelgturer enn i fjor, forklarer Spruit.
DN170510 - Ja, dette var litt lavere enn ventet, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til DN.
DN170510 - Disse tallene bekrefter at det nå ligger an til å bli veldig lav inflasjon frem mot sommeren, lavere enn Norges Bank ser for seg.
DN170510 Alle lovet lavere arbeidsledighet, bedret økonomisk vekst og oppgjør med korrupsjonen i landet.
DB170510 Slik at norske utøvere på lavere nivå kunne utøvd sin sport på en så sikker måte som mulig.
DB170510 Uansett er summen langt lavere enn den Greenpeace etterlyser.
DB170510 Lokalavisa KHOU skriver at Gibbons tror en storm kvelden før førte til at flokken fløy lavere og at de skarpe kontorlysene trakk til seg fuglene.
DB170510 Det kan selvfølgelig hende du finner lavere priser, men dette er i alle fall den anbefalte utsalgsprisen.
DA170510 - At påsken i år var i april, betyr lavere vekst innenlands, mens effekten for utenlandstrafikk er motsatt, altså høyere vekst enn hva den generelle trenden skulle tilsi. 1. mai falt i år på en mandag, og dette har også bidratt til flere langhelgturer enn i fjor, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit, i en
DA170510 I sitt forhold til naturen synes menneskene meg for det meste å stå lavere enn dyrene, tross alle våre ferdigheter.
DA170510 Oslo universitetssykehus : « Økt aktivitet i 2017 må i hovedsak løses med et bemanningsnivå som er likt eller lavere enn nivået i 2016.
DA170510 Statens tilbud er over én milliard lavere - 410 millioner.
BT170510 Brann har også fått en gave fra Mohn i år - klubben ønsker ikke å si hvor mye - men signaliserer at beløpet er lavere enn i fjor og at ikke alt nødvendigvis er brukt opp.
AP170510 Begge lovet i valgkampen lavere arbeidsledighet, bedret økonomisk vekst og et oppgjør med korrupsjonen i landet - men bare Moon tok til orde for en mer forsonende holdning til Nord-Korea.
AP170510 Den militære aktiviteten til Russland er fortsatt lavere enn under Sovjetunionen.
AP170510 Årets offentlige pengebruk blir lavere enn Regjeringen forventet.
AP170510 - Totalt sett blir pengebruken lavere enn lagt opp til i budsjettet ?
AP170510 - Ja, oljepengebruken blir lavere , sier Solberg.
AP170510 Brann har også fått en gave fra Mohn i år - klubben ønsker ikke å si hvor mye - men signaliserer at beløpet er lavere enn i fjor og at ikke alt nødvendigvis er brukt opp.
AA170510 Begge lovet i valgkampen lavere arbeidsledighet, bedret økonomisk vekst og et oppgjør med korrupsjonen i landet - men bare Moon tok til orde for en mer forsonende holdning til Nord-Korea. ( ©NTB ) ¶
AA170510 Konsernet hadde til sammen inntekter på 373 millioner kroner i første kvartal, som var tre millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.
AA170510 SV-toppen mener dette tilsier at den nye motorveien mellom Trondheim og Stjørdal bør bygges for lavere fart.
AA170510 Lavere priser ¶ 2017 startet med rekordhøye lakseprisene på nær 80 kroner per kilo, men prisene falt til under 60 kroner i begynnelsen av mars.
VG170509 t dette arbeidslivet og rammene om det bidrar til at nordmenn er lykkeligst i verden, at Norge ifølge FN er verdens beste land å bo i, vi har kortest arbeidstid, vi har det mest likestilte og lærende arbeidslivet, vi har høy lønn koblet med små forskjeller mellom lavt- og høytlønte og vi har mye lavere ledighet enn de fleste andre.
SA170509 Kjøper har fått et lavere prisavslag enn krevd i utgangspunktet i tingretten.
DN170509 Siden Vix-indeksens første målinger i 1990 har indeksen kun vært lavere på tre ulike dager foruten tirsdagens nivå.
DN170509 Mener lavere tilbud ikke er grunnen ¶
DN170509 Han mener prisene økte basert på forventninger om at det høye tilbudet i oljemarkedet ikke ville slutte i 2016, og ikke på grunn av lavere tilbud enn etterspørsel.
DN170509 Statens tilbud er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bøndene, men høyere enn foregående år.
DN170509 Rapporten viser at oppdretterne oppnår stadig lavere dødelighet i oppdrettsmerdene i starten av produksjonssyklusene når laksesmolten settes ut i havet.
DN170509 Orklas konsernsjef Peter Ruzicka leverte tirsdag morgen er resultat lavere enn ventet for første kvartal 2017.
DN170509 Orkla leverte tirsdag morgen er resultat lavere enn ventet for første kvartal 2017.
DN170509 I første kvartal fikk Kina en svakt høyere økonomisk vekst enn i fjor, men internasjonale finansinstitusjoner, blant annet Nordea og Nomura, tror at veksten vil bli lavere resten av året.
DN170509 Den kinesiske sentralbanken mener gråmarkedsaktiviteten er lavere enn hva internasjonale finansinstitusjoner har kommet frem til.
DB170509 Barcelona skal også ha fått tilbud om å kjøpe spilleren for 30 til 35 prosent lavere enn utkjøpsklausulen i et desperat forsøk fra Atlético Madrid, men katalanerne takket nei.
DB170509 Det kan dessuten være lavere krav til et pilotprosjekt kontra en permanent installasjon.
DB170509 Videre kan utviklingsmessige utfordringer i småbarnsalderen danne utgangspunkt for dårligere helse og lavere sosioøkonomisk status som ungdom og voksen.
DA170509 Nagell-Dahl påstår at det nye selskapet klarer å prosjektere veistrekninger de har fått tildelt til en lavere kostnad og kortere byggetid enn Statens vegvesen, uten å vise til tall som dokumenterer påstandene.
DA170509 Tallet kan være høyere eller lavere , men akkurat det er ikke så viktig.
DA170509 Tallene kan være høyere og lavere .
DA170509 Mange synes det er lavere terskel å ta celleprøve hos en jordmor enn hos fastlegen, spesielt om fastlegen er en mann.
DA170509 Langt lavere aktivitet ¶
BT170509 Kjøper har fått et lavere prisavslag enn krevd i utgangspunktet i tingretten.
AP170509 Men gitt at tallene for resten av året blir omtrent som hittil i år, ligger det an til lavere ledighet i 2017 enn Regjeringen spådde i fjor høst.
AP170509 Aftenposten erfarer at oljepengebruken i revidert budsjett likevel blir noe lavere enn foreslått i det opprinnelige statsbudsjettet.
AP170509 Lavere ledighet enn ventet ¶
AP170509 Kjøper har fått et lavere prisavslag enn krevd i utgangspunktet i tingretten.
AA170509 FN forventer at det samlede antallet i år vil bli noe lavere .
AA170509 Ledigheten har falt med 0,4 prosent siden mars og er 1,7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.
AA170509 En polsk arbeidsmarkedsekspert opplyser til AFP at den reelle arbeidsledigheten kan være enda lavere , om lag 5 prosent, dersom man også regner med svart arbeid.
AA170509 For en normalhusholdning i regionen vil det bety at nettleien blir rundt 3300 kroner lavere hvert år, inkludert moms.
VG170508 De med lavere inntekter får som følge av reformen subsidier til å betale forsikringen.
SA170508 - Jeg håper at nordmenn fortsetter å kjøpe biler med stadig lavere utslipp, og at flere og flere går over til nullutslippsbiler, enten det er elbiler eller hydrogenbiler. 2.
FV170508 - Jeg håper at nordmenn fortsetter å kjøpe biler med stadig lavere utslipp, og at flere og flere går over til nullutslippsbiler, enten det er elbiler eller hydrogenbiler. 2.
DN170508 Økonomene venter lavere inflasjon enn Norges Bank ¶
DN170508 | Økonomene venter lavere inflasjon enn Norges Bank ¶
DN170508 Donald Trump ble uteksaminert ved skolen i 1968 med en lavere grad ( bachelor ).
DN170508 « Selv om omsetningen vil bli lavere i 2017, vil aktivitetsnivået ved verftene være høyere enn i 2016 på grunn av ulike prosjektfaser og porteføljemiks », heter det i presentasjonsmaterialet mandag.
DN170508 Verftskonsernet Kværner tror inntektene i år blir én milliard kroner lavere enn i fjor.
DB170508 I oppgjøret mot Stabæk på Ullevaal stadion opererte klubben med et tall på 6968 på tribunen, og det reelle antallet var enda lavere på grunn av at mange sesongkortinnehavere og andre med billett ikke møtte opp.
DB170508 Siden Frps grunnleggelse har partiet kjempet for lavere avgifter - også på alkohol.
DB170508 Blant annet ble det trukket fram at skattenivået er lavere , at arveavgiften nå er borte, og at det er ansatt flere politifolk til å holde gatene våre trygge.
DB170508 EU MÅ MODERNISERES : Alain Chamek håper Macron kan klare å få EU-systemet til å bli et bedre sted : - Det går ikke for noen EU-land at alle arbeidsplasser forsvinner østover fordi de har lavere lønninger der.
DB170508 Oppslutningen ligger rundt 13 prosent, lavere enn ved forrige stortingsvalg hvor de endte på 16,3 og ikke minst før det igjen på 22,9.
DB170508 Antallet flyktninger til Norge er lavere på grunn av strengere regler og stengte grenser nedover i Europa.
DA170508 Her er fattigdommen mer utbredt, arbeidsplassene færre og folk har lavere utdanningsnivå.
DA170508 Den økonomiske veksten blir lavere .
DA170508 Avkastningen er lavere enn før.
BT170508 - Jeg håper at nordmenn fortsetter å kjøpe biler med stadig lavere utslipp, og at flere og flere går over til nullutslippsbiler, enten det er elbiler eller hydrogenbiler. 2.
AP170508 Men gitt at tallene for resten av året blir omtrent som hittil i år, ligger det an til lavere ledighet i 2017 enn Regjeringen spådde i fjor høst.
AP170508 Lavere ledighet enn ventet ¶
AP170508 - Jeg håper at nordmenn fortsetter å kjøpe biler med stadig lavere utslipp, og at flere og flere går over til nullutslippsbiler, enten det er elbiler eller hydrogenbiler. 2.
AA170508 Litt høyere temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 8 - 18 grader.
AA170508 Siden målestasjonen Nordli - Holand ble etablert i 1988 er det bare målt enda lavere temperatur så sent på våren to ganger.
AA170508 - Selv om lagmannsretten fastsetter en lavere straff enn det påtalemyndigheten ba om, er det en lang, ubetinget fengselsstraff.
AA170508 Klimaet på Østlandet har ført til at snegleaktiviteten så langt i år har vært lavere enn vanlig, ifølge NIBIO.
VG170507 Marine Le Pen fra Nasjonal Front fikk bare 5 prosent av stemmene her i hovedstaden, en mye lavere oppslutning enn hennes nasjonale score på 21,3 prosent.
VG170507 Oppslutningen ser ut til å ha vært betydelig lavere enn i tidligere valg.
SA170507 Deltakelsen søndag er også så vidt lavere enn ved første valgrunde.
SA170507 NOx utslipp fra avansert biodiesel er mye lavere enn fossilt fordi forbrenningstemperaturen i motoren er lavere .
SA170507 NOx utslipp fra avansert biodiesel er mye lavere enn fossilt fordi forbrenningstemperaturen i motoren er lavere.
FV170507 Deltakelsen søndag er også så vidt lavere enn ved første valgrunde.
DN170507 Men utbetalingene kan også bli mye lavere .
DB170507 Det er også 2,43 prosentpoeng lavere deltakelse enn samme tidspunkt i 2012.
DB170507 Det er 0,31 prosentpoeng lavere enn samme tidspunkt første runde 23. april.
DA170507 Klokka 17 søndag var valgdeltakelsen i det franske presidentvalget på 65,30 prosent, 6 prosentpoeng lavere enn ved valget i 2012.
DA170507 Ikke siden 1969 har valgdeltakelsen i andre runde vært lavere enn i første.
DA170507 Lavere valgdeltakelse ¶
DA170507 Lavere valgdeltakelse kan skyldes at flere av kandidatene som røk ut i første valgomgang ikke har gitt sine tilhengere et klart råd om hvem de bør stemme på i andre runde.
BT170507 For å kompensere for redusert sykelønn ved korttids- og langtidsfravær, får arbeidstaker lavere folketrygdpremie.
BT170507 Det blir da lavere økonomisk risiko å ansette mennesker som har høy risiko for sykefravær.
BT170507 Asia leder an i utviklingen som først og fremst skjer på grunn av lavere kostnader.
AP170507 Lavere valgdeltagelse enn på mange år ¶
AP170507 | Frankrike : Litt lavere valgdeltagelse enn i 2012 - frykter mange blanke stemmer ¶
AP170507 PARIS ( Aftenposten ) : Valgdeltagelsen er betydelig lavere enn i 2012, melder innenriksdepartementet.
AP170507 Derfor var det mange analytikere som mente at en litt lavere valgdeltagelse i morgentimene kunne rette seg opp når solen titter frem.
AP170507 De tilfører en dash ungdommelig liv og rører fra samfunnet utenfor og til gjengjeld får de lavere husleie og en god dash livsvisdom, sier Thorkildsen.
VG170506 Le Pen, tvert om, fikk i snitt ti prosent lavere oppslutning i storbyene, enn sin totale prosent, ifølge Le Monde.
VG170506 Deltagelsen i morgendagens avgjørende runde av det franske presidentvalget kan bli enda lavere enn i valgets første runde, som var for to uker siden.
DN170506 « En enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart og øke faren for en brå nedgang i etterspørselen frem i tid.
DN170506 Selv om andre forhold, som en overraskende rask og kraftig nedgang i konsumprisveksten, taler for en lavere rente, har sentralbanken latt være å kutte renten ytterligere fra dagens nivå på 0,5 prosent.
DN170506 Faren for en videre oppbygging av finansielle ubalanser og usikkerheten om virkningen av en lavere styringsrente taler mot å redusere renten nå », het det i hovedstyrets vurdering etter rentemøtet i mars.
DB170506 Han mener det er fire begrunnelser for å kjempe for høyere fartsgrenser - at veien tåler det, at bilistene ikke kjører raskere, at fartsgrensene i dag er lavere enn i våre naboland, samt at det vil gi kortere reisetid.
DB170506 I regjering vinner vi frem og har fått til et bompengenivå som er lavere enn det rødgrønn regjering hadde planlagt, hevder Solvik-Olsen.
DB170506 Justisminister Per-Willy Amundsen kommenterte mine uttalelser slik : « Jeg ser ingen grunn til at det skal være lavere straff.
DA170506 Det er blant annet fordi vi har lavere avtaledekning enn mange andre europeiske land.
AA170506 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 8 - 17 grader.
VG170505 Det er helt urimelig at folk skal motta det samme beløpet i barnetrygd og kontantstøtte i Norge som i land med lavere kostnader, sa Jensen.
VG170505 Selv om prisene også etter nyttår har økt, har veksten vært lavere enn fjoråret.
VG170505 Selv om de ferskeste tallene er lavere enn tidligere, og mange har spådd en flatere prisutvikling spesielt for Oslo, er altså mange potensielle førstegangskjøpere atskillig mer pessimistiske på egne vegne.
VG170505 Hun mener førstegangskjøpere bør kunne ta til takke med boliger utenfor bykjernen, hvor prisene er lavere .
SA170505 Ikke avskrives : Rune Soltvedt har hittil satset på etablerte spillere, men åpner for at Brann kan velge å hente spillere fra lavere divisjoner, slik andre klubber har gode erfaringer med.
DN170505 Oljeprisen har ikke vært lavere siden 29. november i fjor.
DN170505 Sist gang ledigheten var lavere enn 4,4 prosent var i 2001.
DN170505 | Bondelaget : Bøndene tilbys lavere inntektsvekst enn andre grupper ¶
DN170505 Regjeringen svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper.
DN170505 Statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
DN170505 Oljeprisen har ikke vært lavere siden 29. november i fjor og oljeprisfallet har ført til at verdien på den norske kronen har rast.
DN170505 Oljeprisen har ikke vært lavere siden 29. november i fjor.
DN170505 Oljeprisen har ikke vært lavere siden 29. november i fjor.
DB170505 - Vi opplever at unge norske innsatte og utlendinger har en lavere terskel for å true.
DB170505 - Lavere terskel ¶
DB170505 Satt på spissen : Dersom vi fjernet alle velferdsordningene og all skatt i Norge, ville ulikheten fortsatt være lavere enn den er i USA etter skatt og velferdsoverføringer.
DB170505 Det betyr at ulikheten er enda lavere i Norge enn den ser ut på papiret.
DB170505 Bare Island har lavere ulikhet enn Norge, ifølge siste tilgjengelige tall.
DB170505 Frp's valgkampbudskap går tilbake til røttene med kamp for « betydelig lavere skatter ».
DB170505 Men det kan vel fort bli litt mer risikabelt enn å rappe om oralsex med unge, kvinnelige Frp-politikere ? Lavere inntekter og fall i populariteten kan det også bli.
DB170505 Chang viser at denne perioden med frimarkedsideologi har gitt dårligere økonomiske resultater i de fleste regioner i verden : Vi har fått lavere vekst, høyere ulikhet, lavere jobbsikkerhet og finansiell ustabilitet - med finanskrisen i 2008 og dens etterspill som den foreløpige kronen på verket.
DB170505 Chang viser at denne perioden med frimarkedsideologi har gitt dårligere økonomiske resultater i de fleste regioner i verden : Vi har fått lavere vekst, høyere ulikhet, lavere jobbsikkerhet og finansiell ustabilitet - med finanskrisen i 2008 og dens etterspill som den foreløpige kronen på verket.
DB170505 - Perioden med frimarkedsideologi har gitt dårligere økonomiske resultater i de fleste regioner i verden : Vi har fått lavere vekst, høyere ulikhet, lavere jobbsikkerhet og finansiell ustabilitet, skriver artikkelforfatteren.
DB170505 - Perioden med frimarkedsideologi har gitt dårligere økonomiske resultater i de fleste regioner i verden : Vi har fått lavere vekst, høyere ulikhet, lavere jobbsikkerhet og finansiell ustabilitet, skriver artikkelforfatteren.
DA170505 Nye Veier er et 100 prosent statlig eiet selskap som allerede etter kort tid i drift viser at de klarer å prosjektere veistrekninger de har fått tildelt til lavere kostnad og kortere byggetid enn Statens vegvesen.
DA170505 Mer privatisering, Lavere skatter, lavere avgifter.
DA170505 Mer privatisering, Lavere skatter, lavere avgifter.
DA170505 Men det er helt urimelig at personer skal motta det samme beløpet i barnetrygd og kontantstøtte hvis barna bor i et land med lavere utgifter enn i Norge, sa hun.
BT170505 Statens tilbud til bøndene er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
BT170505 Regjeringen svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper.
BT170505 Ikke avskrives : Rune Soltvedt har hittil satset på etablerte spillere, men åpner for at Brann kan velge å hente spillere fra lavere divisjoner, slik andre klubber har gode erfaringer med.
AP170505 Ikke avskrives : Rune Soltvedt har hittil satset på etablerte spillere, men åpner for at Brann kan velge å hente spillere fra lavere divisjoner, slik andre klubber har gode erfaringer med.
AA170505 Mange offentlige prosjekter er stanset, og skattene har steget som følge av lavere oljeinntekter. ( ©NTB ) ¶
AA170505 Men det er helt urimelig at personer skal motta det samme beløpet i barnetrygd og kontantstøtte hvis barna bor i et land med lavere utgifter enn i Norge, sa hun.
AA170505 - Det er helt urimelig at vi i dag har en politikk hvor gjerningsmennene i en gruppevoldtektssak må betale lavere erstatning fordi det var flere som utførte den, sa hun.
AA170505 Statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
AA170505 Statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
AA170505 - Det er helt urimelig at vi i dag har en politikk hvor gjerningsmennene i en gruppevoldtektssak må betale lavere erstatning fordi de var flere som utførte den, tilføyde hun. ( ©NTB ) ¶
AA170505 Men det er helt urimelig at personer skal motta det samme beløpet i barnetrygd og kontantstøtte hvis barna bor i et land med lavere utgifter enn i Norge, sa hun.
AA170505 Før oljeprisen igjen begynte å stige, var den lavere enn før OPEC-landene ble enige om å kutte produksjonen for å få opp prisen på et verdensmarked preget av overkapasitet.
AA170505 Statens tilbud til bøndene er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år.
AA170505 Regjeringen svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper.
AA170505 - Målet mitt er hele tiden å være i endring, uten å legge lista lavere .
VG170504 Flere av de mest høylytte kritikerne i forrige runde har nå holdt en langt lavere profil.
VG170504 Gjennomgang av voldtektsdommer : Etnisk nordmenn får lavere straff ¶
VG170504 Feil koding kan føre til at saken får lavere prioritet og blir tildelt mindre ressurser enn den burde hatt.
VG170504 Den viser blant annet at kvaliteten på etterforskningen i oppstartfasen på en sak som omhandler mishandling i nære relasjoner holder lavere kvalitet enn i voldtektssaker.
SA170504 Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt og er lavere enn anslått.
SA170504 Rimeligere bolig betyr lavere dokumentavgift.
SA170504 Blant annet gir rekordhøy boligbygging og lavere befolkningsvekst et roligere boligmarked.
SA170504 Han tror også usolgte nyboliger blir solgt til lavere priser etter sommeren.
SA170504 Etter en voldsom prisvekst i boligmarkedet i 2016 og begynnelsen av 2017, spesielt i hovedstaden, meldes det om tregere budrunder, mer selektive kjøpere og lavere prisvekst.
DN170504 Det betyr at de nye utbyggingene kan være lønnsomme med mye lavere oljepriser enn prosjektene som ble bygget ut i oljeboomen.
DN170504 I Storbritannia ble det registrert 6730 ladbare hybrider, noe som var ti prosent lavere enn i fjor.
DN170504 Investorene fordøyer rentebeskjeden fra Fed, lavere oljepris og flere resultatrapporter - og venter på avstemningen om helsereformen i Kongressen.
DN170504 Dessuten er etterspørselen noe redusert gjennom lavere befolkningsvekst og innstramninger i kredittilgangen for husholdningene, sier Dreyer.
DN170504 Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets synes den svake kronen virker uforståelig, og tror ikke oljeprisen er årsaken ettersom prisen på nordsjøoljen Brent Spot var lavere i starten av august enn den er i dag.
DN170504 Med lavere underliggende vekst har da årsveksten kommet seg noe ned i løpet av de siste månedene.
DN170504 - Med lavere underliggende vekst - uttrykt ved den sesongjusterte månedsveksten, vil årsveksten fortsette å avta gjennom året ; nedgangen vil se bratt ut, skriver Gonsholt Hov.
DN170504 Men veksten er mye lavere nå enn den var før, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til Aftenposten.
DN170504 Nye statistikker viser at kobberlagrene øker og det er utsikter til lavere etterspørsel enn ventet fra Kina.
DN170504 Denne viste en lavere måling enn ventet og den laveste siden september i fjor.
DB170504 Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt og er lavere enn anslått.
DB170504 Med lavere underliggende vekst har også årsveksten kommet noe ned i løpet av de siste månedene.
DB170504 Macron sanker også inn stemmer blant folk med høyrere utdanning og høyere levekår, mens Le Pen skårer høyt blant arbeidere, bønder, lavlønnede, arbeidsledige, ungdommer og folk med lavere utdanning.
DA170504 Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt og er lavere enn anslått.
DA170504 Det har med arbeidsinnvandring å gjøre, men også med mulighetene til å ta med norske velferdsordninger tilbake til land hvor kostnadsnivået er mye lavere .
DA170504 - Jeg er for EØS-avtalen, men tenker det aldri var intensjonen at man skulle få samme sum utbetalt om et barn befinner seg i Norge eller i et land som for eksempel Polen med betydelig lavere kostnadsnivå.
BT170504 - Det ser ut til at det fine været holder seg, men det kan komme noen lave tåkeskyer natt til lørdag og søndag som vil gi litt lavere temperaturer på formiddagen.
BT170504 Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt og er lavere enn anslått.
BT170504 Mer veibygging, lavere skatter og færre asylsøkere vil trolig veie opp for tap på andre områder.
BT170504 Men konfliktnivået er langt lavere enn det har vært mange ganger før.
BT170504 Ved å skrive og snakke på den måten, bidrar Helleland selv til at Norge ligner et trangt hus, der det stadig blir lavere under taket.
BT170504 Rimeligere bolig betyr lavere dokumentavgift.
BT170504 Blant annet gir rekordhøy boligbygging og lavere befolkningsvekst et roligere boligmarked.
BT170504 Han tror også usolgte nyboliger blir solgt til lavere priser etter sommeren.
BT170504 Etter en voldsom prisvekst i boligmarkedet i 2016 og begynnelsen av 2017, spesielt i hovedstaden, meldes det om tregere budrunder, mer selektive kjøpere og lavere prisvekst.
AP170504 Er blitt lavere ?
AP170504 Nedbemanningen er en konsekvens av at budsjettet for Politiets utlendingsenhet ( PU ) forventes å være rundt 150 millioner kroner lavere i 2017 enn i 2016, skriver Politiforum.
AP170504 Det blir færre ansatte i bygget til Politiets utlendingsenhet på Tøyen, fordi årets budsjett for PU er rundt 150 millioner kroner lavere enn i fjor.
AP170504 Blant annet gir rekordhøy boligbygging og lavere befolkningsvekst et roligere boligmarked.
AP170504 Når Statoil i dette kvartalet oppnådde en snittpris på 29 dollar fatet, skyldes det at selskapet selger en rekke forskjellige oljekvaliteter, og at noen av de tyngre oljene oppnår lavere priser enn Nordsjøolje.
AP170504 Lavere kostnader og høyere produksjon : Drift- og administrasjonskostnadene er kuttet med 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
AP170504 Mindre bompenger, og generelt lavere avgifter for bilister ¶
AP170504 Forskjell på de to sakstypene : Etterforskningsarbeidet i saker med mishandling i nære relasjoner synes å holde lavere kvalitet enn i voldtektssakene.
AP170504 Rimeligere bolig betyr lavere dokumentavgift.
AP170504 Blant annet gir rekordhøy boligbygging og lavere befolkningsvekst et roligere boligmarked.
AP170504 Han tror også usolgte nyboliger blir solgt til lavere priser etter sommeren.
AP170504 Etter en voldsom prisvekst i boligmarkedet i 2016 og begynnelsen av 2017, spesielt i hovedstaden, meldes det om tregere budrunder, mer selektive kjøpere og lavere prisvekst.
AA170504 | Påstand om lavere bot etter dødsbrannen på Øysand ¶
AA170504 Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt og er lavere enn anslått.
AA170504 Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt og er lavere enn anslått.
AA170504 Nedbemanningen er en konsekvens av at budsjettet for Politiets utlendingsenhet ( PU ) forventes å være rundt 150 millioner kroner lavere i 2017 enn i 2016, skriver Politiforum.
AA170504 Dessuten er etterspørselen noe redusert gjennom lavere befolkningsvekst og innstramminger i kredittilgangen for husholdningene, sier Dreyer.
VG170503 Det gjør også at vi kan sammenligne oss med langt sørligere strøk enn vi er vant til ; i Barcelona er temperaturen på samme nivå, og ved enkelte anledninger lavere , enn her hjemme i løpet av helgen.
VG170503 Den økte beredskapen har ført til at det er lavere terskel for å ta ut dyr, sier han.
SA170503 Salget av iPhone-telefoner er lavere enn i fjor, viser Apples første kvartalsresultat for 2017.
SA170503 Men veksten er mye lavere nå enn den var før, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til Aftenposten.
SA170503 - Det er vanskelig å se for seg at veksten ville vært lavere med en Arbeiderparti-regjering, sier han.
SA170503 Han tror også usolgte nyboliger blir solgt til lavere priser etter sommeren.
SA170503 Etter en voldsom prisvekst i boligmarkedet i 2016 og begynnelsen av 2017, spesielt i hovedstaden, meldes det om tregere budrunder, mer selektive kjøpere og lavere prisvekst.
SA170503 - Vi har merket at antallet besøkende fra Ålesund har vært betydelig lavere enn det var tidligere år, men interessen virker å være større igjen nå.
DN170503 Renten kommer imidlertid en tid fremover fortsatt til å være lavere enn nivået som er ventet å være gjeldende på lang sikt.
DN170503 Iphone-salget var imidlertid lavere enn ventet i kvartalet.
DN170503 Fallet i inflasjonen her hjemme, som har vært større og raskere enn ventet, kan videre ha gitt lavere renteforventninger, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i morgenrapporten.
DN170503 Han er ikke overrasket over at enkelte arrangører nå opplever lavere deltagerantall enn tidligere.
DN170503 Han er ikke overrasket over at enkelte arrangører nå opplever lavere deltagerantall enn tidligere.
DB170503 - Andelen organiserte kriminelle, ofte tilhørende utenlandske gjenger uten tilhørighet til Norge, kan ha lavere terskel for å utøve trusler og vold, sier Henriksen.
DA170503 - Så det betyr ikke nødvendigvis lavere gebyrer for innbyggerne ?
BT170503 Han tror også usolgte nyboliger blir solgt til lavere priser etter sommeren.
BT170503 Etter en voldsom prisvekst i boligmarkedet i 2016 og begynnelsen av 2017, spesielt i hovedstaden, meldes det om tregere budrunder, mer selektive kjøpere og lavere prisvekst.
AP170503 I serien Svovelprekener har vi i dag kommet til journalist, kritiker og skribent Inger Merete Hobbelstad, som snakker om « Forakten for lavere klasser blant dem som mener å forsvare dem ».
AP170503 Men veksten er mye lavere nå enn den var før, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til Aftenposten.
AP170503 - Det er vanskelig å se for seg at veksten ville vært lavere med en Arbeiderparti-regjering, sier han.
AP170503 Han tror også usolgte nyboliger blir solgt til lavere priser etter sommeren.
AP170503 Etter en voldsom prisvekst i boligmarkedet i 2016 og begynnelsen av 2017, spesielt i hovedstaden, meldes det om tregere budrunder, mer selektive kjøpere og lavere prisvekst.
AP170503 - Vi har merket at antallet besøkende fra Ålesund har vært betydelig lavere enn det var tidligere år, men interessen virker å være større igjen nå.
AA170503 Den økte beredskapen har ført til at det er lavere terskel for å ta ut dyr, sier han.
AA170503 Oppslutningen om partiene på venstresiden er lavere for de høyt utdannede fra Afrika, Asia og Latin-Amerika.
AA170503 Oppslutningen om Arbeiderpartiet er lavere blant personer med landbakgrunn fra Vietnam, Iran og Tyrkia.
AA170503 Om lag 31.600 ble fullført på lavere nivå, 13.700 på høyere nivå og 1.370 doktorgrader.
AA170503 Forskjellen er størst for høyere utdanninger på lavere nivå, der kvinner fullførte 63 prosent av utdanningene.
AA170503 Men veksten er mye lavere nå enn den var før, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til Aftenposten.
VG170502 Ifølge European Social Surveys målinger nyter ingen andre europeiske nasjonalforsamlinger lavere tillit i befolkningen enn den ukrainske.
VG170502 Det er ingen nyhet at vi har hatt utfordringer knyttet til endringer i vårt sortiment i vinter, en litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser - og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere , skriver hun.
VG170502 Det er ingen nyhet at vi har hatt utfordringer knyttet til endringer i vårt sortiment i vinter, en litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser - og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere, skriver hun.
SA170502 Nå ligger det an til atskillig lavere bebyggelse på Stavanger stasjon.
SA170502 En litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser - og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere , sier hun.
SA170502 En litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser - og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere, sier hun.
FV170502 Den unge bilføreren har forklart at hun holdt en vesentlig lavere fart.
DN170502 Resultatet var sterkere enn analytikerne ventet, mens omsetningen var noe lavere .
DN170502 Ordtaket hentyder til historiske avkastningstall som faktisk viser at avkastningen i mange aksjemarkeder i gjennomsnitt er lavere i perioden fra mai til og med oktober enn i perioden fra november til og med april.
DN170502 En litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser - og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere , sier hun.
DN170502 En litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser - og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere, sier hun.
DB170502 I så måte er det betimelig å spørre : Er en avtale med en utenlandsk spillselskap forenlig med spill i lavere divisjoner ?
DB170502 - Er dette fordi dere skiller mellom spill på øverste og lavere nivå og at det må være snakk om profesjonell fotball om dere skal gripe inn ?
DB170502 - Hvis man følger dette kostholdet etter svangerskap, vil man ikke bare gå ned i vekt, men også kunne få lavere kolesterol og gode blodsukkerverdier.
DB170502 Derfor får du ikke lavere strømregning ved å bruke varmepumpe ¶
DA170502 Oslo har allerede en lavere andel private aktører enn andre store byer og kommuner.
DA170502 Penger er lik arbeidsro, man kan jobbe med litt lavere skuldre, uten at det å jobbe med kunst går på bekostning av å få mat hjemme, avslutter Storsveen.
BT170502 Dette til tross for at dommen ble lavere enn aktor la ned påstand om.
AP170502 Samtidig opererer Pentagon med langt lavere tall, som kun har bekreftet at 352 er drept i koalisjonens luftangrep i Irak og Syria siden 2014.
AP170502 Jo, lavere valgdeltagelse, desto større sjanse har Le Pen.
AP170502 En litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser - og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere , sier hun.
AP170502 En litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser - og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere, sier hun.
AP170502 - Kiwi, Rema og Extra er butikker med lavere priser enn supermarkedene, men det er ikke lavpris, slår han fast.
AP170502 Salget av iPhone-telefoner er lavere enn i fjor, viser Apples første kvartalsresultat for 2017.
AA170502 En litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser - og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere , sier hun.
AA170502 En litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser - og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere, sier hun.
VG170501 - Den faktiske arbeidstid i Norge regnet som årsverk er lavere enn gjennomsnittlig arbeidstid i de fleste av våre konkurrentland når vi regner med ferie, helligdager, permisjonsrettigheter i forbindelse med fødsel m.m.
SA170501 Generelt sier han at HMS-nivået virker å være lavere på verftet enn hjemme.
SA170501 Lavere HMS-nivå ¶
SA170501 Generelt sier han at HMS-nivået virker å være lavere på verftet enn hjemme.
SA170501 Lavere HMS-nivå ¶
DN170501 Deretter har bankene i egenskap av å være primærhandlere ifølge myndighetene kunnet gjøre opp for salget med faktiske statslån kjøpt til en lavere kurs.
DB170501 En litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser - og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere , sier hun.
DB170501 En litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser - og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere, sier hun.
DB170501 SISTE DAGSLYS : På dette bildet sees det siste dagslyset på Mount Everest, bak den lavere toppen Mount Nuptse i forgrunnen.
BT170501 Generelt sier han at HMS-nivået virker å være lavere på verftet enn hjemme.
BT170501 | Flere må selge boligen til lavere pris ¶
BT170501 BTs sjekk av 100 boligsalg, viser at mange nå må selge til prisantydning eller enda lavere .
BT170501 Risikoen for å dø er 25 prosent lavere hos dem som er fysisk aktive etter fylte 70 år, viser ny studie fra Hordaland.
AP170501 Samme vei trekker trenden med lavere bemanning, mer automatisering, samt nye former for drift og vedlikehold i dagens shipping.
DA170431 Jeg er skeptisk til helstekte lammelår med lavere temperatur.
DA170431 Jeg mener vi både kan gi bedre tjenester til innbyggerne og på sikt lavere utgifter med private.
FV170430 Tempoet er blitt lavere .
DB170430 VENTER PÅ BEDRE TIDER : Den tyrkiske hotellbransjen sliter med svak tilstrømming, men satser på å opprettholde servicen til en lavere pris i påvente av bedre tider.
DB170430 I de foregående årene i lavere divisjoner hadde han vært fast på laget, eller « bankers », som han sier selv.
DB170430 Selv om reisefradraget er blitt lavere fra og med 2016, utgjør det fortsatt mange tusenlapper i spart skatt - ikke minst hvis du reiser langt.
AP170430 - Vi mener det viktigste er at folk har en jobb å gå til, og med lavere skatter og avgifter til arbeidsgiverne blir det reduserte utgifter, som gjør at de kan ansatte flere, sier Svendsrud og lister opp flere midlertidige ansettelser og trepartssamarbeidet som sine fanesaker i arbeidslivet.
SA170429 Tempoet er blitt lavere .
DB170429 Bare Sveits, Storbritannia, Barbados, Israel og Island rangeres lavere .
DB170429 Takket være lavere kronekurs, nye turistgrupper og forbedrede produkter, går imidlertid hotellnæringen bedre i Norge.
BT170429 Tempoet er blitt lavere .
AP170429 Tempoet er blitt lavere .
VG170428 I fjor kom den siste fremskrivingen fra SSBs Lærermodell - basert på lavere fødselstall enn i beregningen året før.
DN170428 Sammenlignet med Yeti som den erstatter, er denne bilen 16 centimeter lenger, fem centimeter bredere og syv centimeter lavere , mens akselavstanden er syv centimeter lenger.
DN170428 Gevinsten uteble, og mange av dem ble forespeilet lavere avkastning gjennom en restrukturering av selskapsstrukturen i 2014.
DN170428 Etaten får også kritikk for å ikke ha sikret seg at Veireno kunne gjøre arbeidet til en lavere pris enn konkurrentene.
DN170428 Analytiker : Målt på denne måten har boligprisene i Norge aldri vært lavere
DB170428 Hun er bekymret for at Norwegian gjennom sitt irske selskap vil leie inn folk fra steder i verden med lavere arbeidslivsstandarder enn i Europa, men ifølge Bjørn Kjos er det liten grunn til bekymring.
DA170428 Etaten får også kritikk for å ikke ha sikret seg at Veireno kunne gjøre arbeidet til en lavere pris enn konkurrentene.
DA170428 Dagens regjering trodde nok at de kunne fortsette på samme måte, men plutselig kom krisa i industrien og de fikk en betydelig lavere inntjening fra olje og gass.
AP170428 Nå har Høyesterett gitt de to lavere domstolene en smekk, og fastslår i den ferske dommen at mannen bare skal dømmes til tre år og ni måneders fengsel fordi han kom med en uforbeholden tilståelse og fordi saken har ligget lenge før den kom til doms.
AA170428 Totalt er det målt enda lavere vårtemperatur 28. april eller senere i 14 ulike år fra minumumsmålingene begynte i 1886.
AA170428 Lavere forbruk er hovedårsaken til at veksten har dabbet i samme periode som Donald Trump har overtatt som president.
AA170428 Særlig er den viktig for familier med lavere og midlere inntekter.
AA170428 Etaten får også kritikk for å ikke ha sikret seg at Veireno kunne gjøre arbeidet til en lavere pris enn konkurrentene.
AA170428 Inntektene ble 1,2 milliarder kroner høyere og utgiftene knapt 3 milliarder lavere , viser statsregnskapet for 2016, som ble lagt fram fredag.
DB170427 Nå har Avinor sluppet til flere ulike eierselskap, og håpet er et konkurransen skal føre til lavere priser for kundene.
DB170427 - Det er lavere krav til sikkerhet ved gjennomføring av betalinger enn i Norge, som har lovfestet krav til sterk autentisering.
DB170427 Når vi ser veien det går, å vi gjøre terskelen for aktivitet lavere , sier han.
DB170427 En av årsakene til at sjøen ikke har frosset, er at det saltholdige vannet har lavere frysepunkt enn ferskvann.
AP170427 Presidenten selv sitter i sengen og oppsummerer sine triumfer : Lavere golf-handicap, flere twitterfølgere og åpning for å skyte bjørner i hi.
AA170427 Lavere temperatur, særlig på dagtid. 1 - 11 grader.
VG170426 PS : NIF varsler at høstens søknad om kassakreditt vil bli noe lavere enn de 90 millionene man fikk innvilget i fjor.
SA170426 Gjør man jobben selv, og bruker en enkel type bilradio, blir totalkostnaden lavere .
SA170426 I 2012 måtte både Sandnes Ulf og Sogndal si takk for seg etter tap mot lag fra lavere divisjoner.
DN170426 « Kvartalsresultatene var noe lavere enn konsensus ventet, men vi understreker at resultatveksten burde normaliseres i andre kvartal 2017 da effekten av den svake vinteren burde ha begrenset effekt i tiden fremover », skriver meglerhuset.
DN170426 Pareto Securities viser også til at lavere enn ventet ebitda skyldes lavere realiserte priser, som i hovedsak var knyttet til urea, ettersom Yaras høye ordrebok inn i første kvartal ga en svakere utvikling sammenlignet med priser publisert i publikasjoner.
DN170426 Pareto Securities viser også til at lavere enn ventet ebitda skyldes lavere realiserte priser, som i hovedsak var knyttet til urea, ettersom Yaras høye ordrebok inn i første kvartal ga en svakere utvikling sammenlignet med priser publisert i publikasjoner.
DN170426 Det justerte ebitda-resultatet i første kvartal 2017 var 34 prosent lavere enn året før, tynget av lavere realiserte gjødselpriser og høyere energikostnader.
DN170426 Det justerte ebitda-resultatet i første kvartal 2017 var 34 prosent lavere enn året før, tynget av lavere realiserte gjødselpriser og høyere energikostnader.
DN170426 Trump har ikke klart å komme opp med noen inndekkinger i budsjettet som monner, bortsett fra luftige påstander om at lavere skatter i den foreslåtte skattereformen vil føre til økt økonomisk vekst og dermed økte inntekter for staten.
DN170426 Omsetningen i perioden var på 1,7 millliarder kroner, opp to prosent fra samme periode i 2016, men lavere enn ventede 1,8 milliarder kroner.
DB170426 Der er konkurransen noe lavere .
DA170426 Følger ikke politikken utviklingen, får vi lavere verdiskaping og dermed et dårligere velferdssamfunn, for alle.
BT170426 Gjør man jobben selv, og bruker en enkel type bilradio, blir totalkostnaden lavere .
BT170426 I 2012 måtte både Sandnes Ulf og Sogndal si takk for seg etter tap mot lag fra lavere divisjoner.
AP170426 Også sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets mener boligprisene har skylden for den lavere tilflyttingen til hovedstaden.
AP170426 Gjør man jobben selv, og bruker en enkel type bilradio, blir totalkostnaden lavere .
AP170426 I 2012 måtte både Sandnes Ulf og Sogndal si takk for seg etter tap mot lag fra lavere divisjoner.
AA170426 - Brutto driftsresultat gikk ned på grunn av produksjonsproblemer på Boyer i Australia og lavere marginer på asiatisk eksport.
AA170426 Snøen som faller og legger seg i lavere indre strøk, vil mest sannsynlig smelte i løpet av forholdsvis kort tid.
VG170425 - Med mindre det er store mesterskap eller andre begivenheter, er TV-seingen lavere på sommeren.
DN170425 Dof-sjefen må ta til takke med lavere lønn ¶
DN170425 | Dof-sjefen må ta til takke med lavere lønn ¶
DN170425 Mons Aase, som er toppsjef i rederiet Dof asa, fikk langt lavere lønn i 2016 enn 2015.
DN170425 Mons Aase fikk vesentlig lavere lønn i fjor etter at pilene for offshorerederiene har pekt nedover en stund.
DN170425 Selv om den amerikanske selskapsskatten på 35 prosent er blant verdens høyeste, er den reelle skattesatsen betydelig lavere på grunn av de mange fradragsmulighetene.
DN170425 Vi vet nok til å presentere disse tallene, men de kan være lavere og høyere.
DB170425 Før saken endte hos Høyesterett, hadde ankene deres blitt avvist av lavere rettsinstanser.
DB170425 Ifølge Stein Marts nettsider selger kjeden klær og tilbehør til opptil 60% lavere pris enn hos varemagasinene.
BT170425 I tillegg har det kommet på plass en ordning som gjør at kjøretøy med Euro6-motorer får lavere takst.
BT170425 I tillegg har det kommet på plass en ordning som gjør at kjøretøy med Euro6-motorer får lavere takst.
BT170425 Det betyr at de årlige inntektene blir rundt 250 millioner kroner lavere enn man hittil har gått ut fra.
BT170425 Bompengeinntektene blir 200 - 300 millioner kroner lavere i året enn tidligere beregnet.
BT170425 Takstnivået forblir vesentlig lavere enn i de andre storbyene i Norge.
BT170425 Det nye bompengesystemet, som fylket, byen og staten er enige om, gir nemlig lavere takster for deler av næringstrafikken enn det som er tilfellet i dag.
AP170425 I fjor ble nettoinnvandringen på 26.000, betydelig lavere enn antatt i Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivninger. 24. april publiserte SSB detaljerte tall om hvem som innvandret og utvandret i løpet av fjoråret.
AA170425 Det kan vise seg å være lavere eller det kan være mye høyere, sier oljedirektør Bente Nyland, og legger til at om lag 60 prosent av ressursene trolig er væske, og resten gass.
AA170425 Kompromisset ble en aldersgrense på 16 år, selv om regjeringen ønsket lavere aldersgrense.
VG170424 En annen person ble også pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
VG170424 Med noe lavere temperaturer vil Midt-Norge stort sett få det samme været som både øst-og vestlendingene.
SA170424 Vi er også innom lavere divisjoner, hvor Rasmus-favorittene fra Vanvikan fikk kjørt seg kraftig i serieåpningen i 5. divisjon.
DN170424 Aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets mener at det først og fremst er lettelse over at det nå er lavere sannsynlighet for at Frankrike skal gå ut av euroen og EU, heller enn begeistring for Macron, som ligger bak reaksjonen i markedene.
DB170424 I praksis betyr dette at enkelte mister reisefradraget helt, mens andre får et lavere fradrag enn tidligere.
DB170424 Har du hatt reisefradrdag i 2015, og har samme reisevei til og fra jobb i 2016, vil du få et noe lavere reisefradrag på årets skattemelding.
DB170424 Disse nivåene er foreløpig definert opp til 7 som det meste, og 2020 blir sett på som starttidspunktet for de lavere nivåene.
DB170424 Onsdag holder Charles Murray, et frokostseminar for tankesmia Civita i Oslo, der han skal fortelle om boka « Coming Apart », som blant annet tar for seg hvordan og hvorfor president Donald Trump fikk drahjelp fra lavere amerikanske samfunnsklasser.
DB170424 Hvis man først skulle være radikal, kunne man vel likeså greit gå for ham som kalte bankmenn for parasitter, ville ha 100 prosent skatt for de rike, lavere pensjonsalder, høyere minstelønn, og avvise frihandel ?
BT170424 - Odda har et befolkningsgrunnlag som er betydelig lavere enn de andre sykehusene.
BT170424 Men som gruppe scorer overgriperne faktisk lavere på psykopati enn andre innsatte.
AP170424 lavere pensjonsalder ¶
AP170424 I en høring i EU-parlamentet september 2015 sa Juncker ifølge nettstedet euractiv.com at han som statsminister ikke deltok i å sette opp et system av avtaler i Luxembourg for å gi selskaper lavere skatt enn i andre EU-land.
AP170424 Vi er også innom lavere divisjoner, hvor Rasmus-favorittene fra Vanvikan fikk kjørt seg kraftig i serieåpningen i 5. divisjon.
SA170423 Det er noe lavere enn på samme tid ved presidentvalget i 2012, ifølge Le Figaro.
SA170423 Etter pause klarte TIL å løfte spillet mer mot et Stabæk-lag som la seg noe lavere .
DN170423 Det er noe lavere enn på samme tid ved presidentvalget i 2012, ifølge Le Figaro.
DN170423 Kina har trykket på for en rask sammenslutning om handelsavtalen Regional Comprehensive Economic Partnerhsip ( RCEP ), med « lav kvalitet », som hovedsakelig fokuserer lavere tariffer mellom landene i Sørøst-Asia og Stillehavet.
DB170423 | Ekspertenes råd : 22 tips for å få lavere skatt ¶
AP170423 Situasjonen kan forverre seg politisk, noe som vil føre til ytterligere økonomiske problemer og enda lavere priser, sa Can før det ble avklart at ja-siden vant folkeavstemningen.
AP170423 Også Marine Le Pen etterforskes for misbruk av partistøtten hun får fra Europaparlamentet, uten at det slo ut i lavere oppslutning på meningsmålingene for henne.
AP170423 Også Marine Le Pen etterforskes for misbruk av partistøtten hun får fra Europaparlamentet, uten at det slo ut i lavere oppslutning på meningsmålingene for henne.
AP170423 El-fly gir også lavere driftskostnader og kan gjøre at flyruter som i dag er ulønnsomme blir lønnsomme.
AP170423 Etter pause klarte TIL å løfte spillet mer mot et Stabæk-lag som la seg noe lavere .
VG170422 De blir lavere når de gjør det dårlig og høyere når de gjør det bra - som blir i tråd med hva klubbene får inn i TV-inntekter og stadioninntekter etter resultatene, sier Bragelien til VG.
VG170422 Aalesund fører an i det som har vært en økende trend i norsk fotball : Bonusutbetalingene til norske toppspillere blir flere - fastlønnen blir lavere . 44 POENG IGJEN TIL PENGA : Aalesund-spillerne Mustafa Abdellaoue ( til venstre ), Fredrik Carlsen, Oddbjørn Lie og Sondre Brunstad Fet jubler for scoring mot Strømsgodset.
VG170422 VG får rusle uforstyrret ved presidentkandidatens side hele formiddagen i Lons-le-Saunier, nært nok til å konstatere at han er lavere enn 175 cm, tilsynelatende ikke bruker aftershave, har briller blottet for enhver logo eller merke, og har på seg den samme dongeribuksen som han hadde kvelden før, da han trollbandt en fullsatt sal med 8.000 tilhengere i Dijon.
VG170422 Og den vil vanligvis være mye lavere ute ved Båsmo, som jo også ligger mye lenger unna E6 der hoveddelen av trafikken går, sier seniorforsker Dag Tønnesen fra NILUs avdeling for by og industri som tidligere har beregnet svevestøvkonsentrasjon i Rana ( ekstern lenke ). 2015 : Norge dømt for farlig høy luftforurensning ¶
DB170422 Snittalderen nå er mye lavere .
DB170422 Hadde skybas, som er høyden underkanten av skyene ligger på, vært 500 meter lavere , hadde ikke turen på søndag vært mulig å gjennomføre.
DB170422 Liverpool fant ut av denne tabben og hentet inn Peter Fairchild, en privat skatterådgiver som tilbyr økonomisk rådgivning til akademispillere som spiller i Premier League og lavere engelske divisjoner, slik at han kunne ta en prat med denne spilleren.
DB170422 Kjedsomhet er en unnskyldning som Graeme Law fikk høre om hele tiden da han intervjuet 34 nåværende og tidligere profesjonelle spillere - inkludert internasjonale stjerner og Premier League-spillere, samt de som er litt lavere på fotballpyramiden - som en del av mastergraden hans på universitetet i Chester.
DB170422 Hvis større grupper opplever en grunnløs og økt oppmerksomhet fra politiet fordi de er mørkhudede, kan det føre til lavere tillit til politiet i minoritetsbefolkningen.
DA170422 Kjelsås økte presset, Finnsnes ble presset lavere og lavere og tre minutter på overtid dundret Sigurd Martinussen til fra langt hold og ballen føk rett inn.
DA170422 Kjelsås økte presset, Finnsnes ble presset lavere og lavere og tre minutter på overtid dundret Sigurd Martinussen til fra langt hold og ballen føk rett inn.
AP170422 - I de senere år har arbeidsintensive industrier flyttet sin produksjon hit hvor kostnadene er lavere , forklarer Liu.
VG170421 Ap-nestleder Trond Giske sier landsmøtet vil si ja til lavere bensinpriser i distriktene.
VG170421 - Det kommer til å føre til latterlige tilstander, fordi de går inn for en ordning som knapt lar seg gjennomføre og hvis den blir gjennomført vil føre til at en bensinstasjon på den ene siden av kommunegrensen får lavere bensinpris, mens den andre ikke får det.
DN170421 Kvantitative lettelser betyr at sentralbankene låner ut mer til bankene direkte og/eller kjøper statsobligasjoner og andre verdipapirer slik at markedsrentene faller og næringslivet kan låne mer til en lavere rente.
DB170421 Too Good To Go er en tjeneste som lar deg bestille mat som restaurantene og kaféene ikke har fått solgt, til en mye lavere pris.
DB170421 - Det var gøy å prøve noe nytt, og det gjorde ikke noe at seertallene var lavere .
BT170421 | Analytiker spår prisfall for laks ¶ Lavere lakseproduksjon førte til høyere priser i fjor.
BT170421 LAKS : Økt produksjon vil gi lavere eksportpris på norsk laks, mener analytiker.
BT170421 - Spørsmålet er om vi skal tilbake til 50 kroner eller enda lavere .
BT170421 Ap er motstandere av regjeringens flyavgift, og flere Ap-lag foreslår å innføre lavere drivstoffavgift i distriktene.
AP170421 For at det ikke skal koke over i norsk økonomi har bruken av oljepenger derfor ligget mye lavere enn 4 prosent de siste ti årene, men med et unntak for finanskriseåret 2009.
AP170421 For at det ikke skal koke over i norsk økonomi har bruken av oljepenger derfor ligget mye lavere enn 4 prosent de siste ti årene, men med et unntak for finanskriseåret 2009.
AA170421 Varmere om natten, litt lavere dagtemperatur. 6 - 13 grader.
AA170421 Da blir den ville laksebestanden genetisk endret, noe som kan føre til lavere produksjon av laks i vassdraget.
AA170421 Da blir den ville laksebestanden genetisk endret, noe som kan føre til lavere produksjon av laks i vassdraget.
VG170420 Dermed sikret han Storbritannia OL-medaljen med sitt hopp på 2,34 meter - to centimeter lavere enn den russiske gullvinner Andrej Silnov.
VG170420 Skulle vi da lagt inn et lavere bud på norsk fotball fordi Sportsrevyen ( NRK ) bruker nyhetsretten til å sende høydepunkter ?
VG170420 Dersom TV 2 vinner rettstvisten med Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Fotball Media, som har solgt rettighetene til TV-giganten for Discovery, kan det gjøre prisen for rettighetene til norsk fotball mye lavere ved neste budkrig. 2.
VG170420 Kjendisfaktoren blir stadig lavere , noe som har gjort at folk med en ny type personlighet har rykket oppover i hierarkiene.
DN170420 Det motsatte skjedde for telekomselskapet Verizon som leverte et dårlig resultat med stagnerende antall abonnementer og lavere salg, ifølge CNBC.com.
DN170420 Det motsatte skjedde for telekomselskapet Verizon som leverte et dårlig resultat med stagnerende antall abonnementer og lavere salg, ifølge CNBC.com.
DN170420 For kortutstederne venter Mastercard at fingeravtrykk skal gi mindre kortsvindel, lavere kostnader og økt kundelojalitet.
DN170420 « Tilsier lavere priser over tid » ¶
DN170420 Men selv om innvandringen til Oslo skulle bli lavere fremover, advarer Jæger mot å bremse boligbyggingen.
DN170420 Lavere innvandring fører til lavere befolkningsvekst - som igjen fører til et lavere boligbehov, ifølge Jæger.
DN170420 Lavere innvandring fører til lavere befolkningsvekst - som igjen fører til et lavere boligbehov, ifølge Jæger.
DN170420 Et høyt prisnivå, kraftig oppgang i boligbygging og lånerestriksjoner tilsier lavere priser over tid.
DN170420 Lavere innvandring fører til lavere befolkningsvekst - som igjen fører til et lavere boligbehov, ifølge Jæger.
DN170420 - Vi anslår nå lavere vekst i 2019 og 2020, blant annet på grunn av mindre ekspansiv finanspolitikk etter nedjusteringen av handlingsregelen fra fire til tre prosent, ifølge rapporten.
DB170420 Andre mulige forklaringer kan være at syklister blir slankere, selv om de beholder kroppsvekta, og de kan ha lavere nivåer av betennelse i kroppen.
DB170420 - Dette er virkelig klart bevis på at personer som pendler på en aktiv måte, spesielt ved sykling, har lavere risiko, sier doktor Jason Gill, en av forskerne bak studien, til BBC.
DB170420 Kroppen deres går kanskje på sparebluss og forbrenningen er lavere .
DA170420 Kommunene har nå en rekke virkemidler for å vri trafikken i retning lavere utslipp.
BT170420 Bompengebelastningen i Bergen er samlet sett lavere enn både i Stavanger og Oslo.
BT170420 - Lastebiler med de rene Euro IV-motorene får lavere takster enn i dag.
AA170420 Lavere innvandring fører til lavere befolkningsvekst, som igjen fører til et lavere boligbehov.
AA170420 Lavere innvandring fører til lavere befolkningsvekst, som igjen fører til et lavere boligbehov.
AA170420 Lavere innvandring fører til lavere befolkningsvekst, som igjen fører til et lavere boligbehov.
VG170419 Oppfyllelse av Paris-avtalen trekker i retning av lavere etterspørsel etter fossil energi og dermed lavere verdi av oljen og gassen på norsk sokkel.
VG170419 Oppfyllelse av Paris-avtalen trekker i retning av lavere etterspørsel etter fossil energi og dermed lavere verdi av oljen og gassen på norsk sokkel.
VG170419 Norsk petroleumssektor må derfor evne til å være konkurransedyktig selv med lavere oljeprisen.
SA170419 Midtøstens største flyselskap Emirates reduserer antall flygninger til USA som følge av lavere etterspørsel etter at USA innførte elektronikk-forbud.
SA170419 De klarte ikke å skape farligheter mot et Juve som la seg lavere i banen.
FV170419 De klarte ikke å skape farligheter mot et Juve som la seg lavere i banen.
DN170419 - Først og fremst kommer dette av at råvaregjennomstrømningen fortsetter å trende opp helt til august, men også det at Opec-kuttene begynner å vise seg ved lavere import og en dobling av eksport siden ifjor.
DN170419 Med Aps forslag får fire av fem lik eller lavere skatt på inntekten, ni av ti pensjonister blir ikke berørt, understreker han.
DN170419 Partiet får rundt 0,3 prosentpoeng lavere oppslutning enn valgresultatet i 2013.
DN170419 | Schibsted-topp fikk lavere lønn ¶
DB170419 Tunaal peker også på stadig lavere topper etter at hovedindeksen toppet ut på 711 poeng i slutten av januar.
DB170419 Lagmannsretten fant ikke tilstrekkelige bevis for en så stor hasjmengde, slik at straffen ble noe lavere , går det fram av et sammendrag av dommen.
DB170419 ( Dagbladet ) : Lagmannsretten har bestemt at medlemmene av Gjermund Cappelens hasjliga skal få lavere straffer.
DB170419 Kjøttprodusenten har mottatt 8,45 millioner i offentlig støtte for å effektivisere produksjon av norske produkter med redusert saltinnhold, og i lanseringsvinduet i mai lanserer selskapet en helt ny serie med lavere fett- og saltinnhold.
DA170419 Regjeringen kan vise til lysninger i økonomien, lavere arbeidsledighet, kortere helsekøer og et høyere kunnskapsnivå i skolen, sier Sanner til ANB.
DA170419 Partiet får 30,5 prosents oppslutning, 0,3 prosentpoeng lavere enn valgresultatet i 2013.
BT170419 De klarte ikke å skape farligheter mot et Juve som la seg lavere i banen.
AP170419 Midtøstens største flyselskap Emirates reduserer antall flygninger til USA som følge av lavere etterspørsel etter at USA innførte elektronikk-forbud.
AP170419 Når kundene slipper å tenke på mer enn hvor mye de vil investere økonomisk, er terskelen blitt mye lavere , sier Prebensen.
AP170419 Flere enkeltmålinger i april har vist et lavere snitt enn dette.
AP170419 Det er litt lavere snøgrense i Nordland som vil få enkelte snø- og sluddbyger, sier Foss.
AP170419 Med Aps forslag får fire av fem lik eller lavere skatt på inntekten, ni av ti pensjonister blir ikke berørt, understreker han.
AP170419 De har samme hovedvåpen, men mindre utholdenhet enn fregattene, og da er evnen lavere til å delta i internasjonale operasjoner, sier Bruun-Hanssen.
AP170419 Tiggere skal ha blitt sjikanert, slått og sparket etter NRK-dokumentar ¶ | Lavere straffer for Cappelens hasjliga etter ankesak i Borgarting lagmannsrett ¶
AP170419 Han konstaterer også at inndragningsbeløpet for klienten ligger en million kroner lavere enn det som var påtalemyndighetens påstand.
AP170419 Aktor Hulda Olsen Karlsdottir omtaler dommen som grundig og konstaterer at straffeutmålingene ligger lavere enn det som var hennes påstand i retten.
AP170419 De klarte ikke å skape farligheter mot et Juve som la seg lavere i banen.
AA170419 Partiet får rundt 0,3 prosentpoeng lavere oppslutning enn valgresultatet i 2013.
AA170419 Komiteens flertall har formulert fire overordnede mål for landbruket : Matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.
VG170418 - Det er hevet over enhver tvil at lavere avgifter på nye biler er viktig for å fornye bilparken.
DN170418 Det gir lavere inntekter for selskapet.
DN170418 Ordren som skal stikke kjepper i hjulene på de selskapene som ønsker å ansette utenlandsk arbeidskraft på lavere lønn enn det amerikanske arbeidere vil ta, vil ha størst betydning for it-selskaper, ifølge New York Times.
DN170418 Det gir lavere inntekter for selskapet.
DN170418 Det gir lavere priser.
DN170418 Yara-kursen faller også grunnet lavere nitratpriser samt at ureaprisene er ned 20 prosent siste måned.
DN170418 - Med mer overkapasitet og lavere priser fremover finner vi Yara-aksjen overvurdert og gjentar vår salgsanbefaling, skriver analytiker Eivind Sars Veddeng i meglerhuset DNB Markets i en fersk rapport om Yara.
DN170418 Selv om inntektene fortsatt forventes å øke i løpet av presidentperioden, vil veksttakten være lavere i tiden fremover, opplyser Eric Trump til avisen.
DB170418 - Her kan man komme inn i oppdrett på en lavere pris enn hva man gjør i de børsnoterte selskapene, målt etter dagens prising.
DA170418 Slike besparelser vil over tid komme oss alle til gode i form av lavere nettleie.
DA170418 Dersom du ikke har lest av den gamle måleren på en stund, kan det imidlertid være at du får en avregning på første faktura som er høyere eller lavere enn det du er vant med.
DA170418 Samme år skal utslippene være 40 prosent lavere enn i 1990.
DA170418 I realiteten er tallet mye lavere .
DA170418 Det er 2,5 prosentpoeng lavere enn april i fjor og bare et halvt prosentpoeng høyere enn ved valget i 2013, da de hadde sittet åtte år i regjering.
AP170418 Unge velgere har tradisjonelt langt lavere valgdeltagelse enn eldre velgere.
AA170418 De siste 25 årene er det bare målt en enda lavere temperatur pr. 18. april tre ganger.
VG170417 Sogndal har vært flink til å plukke spillere fra lavere nivå, og det var en sørlandskombinsjon mellom mandalittene Eirik Schulze og Martin Ramsland som sørget for balanse.
VG170417 Da lå vi noe lavere .
DN170417 Aksjekursen til Norwegian har ikke vært lavere siden 13. mars 2015.
DN170417 Aksjekursen til Norwegian har ikke vært lavere siden 13. mars 2015.
BT170417 - Temperaturen vil så bli noe lavere fredag og inn mot helgen, og det ser ut til at regnet holder seg til og med lørdag, sier Berge.
BT170417 Norsk Folkehjelp melder at tallene så langt ligger litt lavere enn i påsken i fjor.
BT170417 - I grunnlagsdokumentene som ble sendt opprinnelig, lå prosjektene inne med mye lavere statlig andel enn realiteten.
AP170417 Passasjerer rammes av svært store problemer med innstilte tog, forsinkelser, lavere kapasitet og plutselige stopp.
AP170417 | Aftenposten mener : Ny byggeforskrift kan gi lavere bokvalitet ¶
VG170416 - Det er veldig kaldt til å være i midten av april og det er lavere temperaturer enn normalt i hele landet, sier Foss.
DN170416 Dette styrker konkurransekraften og gir blant annet en lavere pris på varen, som bidrar til å drive etterspørselen oppover.
DN170416 - Automatisering i en produksjonsbedrift gir lavere kostnader og øker fleksibiliteten.
DB170416 BILLIGE BUDAPEST : Prisnivået i Ungarn er langt lavere enn det norske.
DB170416 For noen uker siden innførte myndighetene lavere makspriser for taxiene.
AP170416 Vi tilbyr smarte tjenester for å automatisere hjemmet for økt komfort og sikkerhet, samt bidra til et lavere energiforbruk, ifølge CEO Erik Stokkeland.
AP170416 Norsk Folkehjelp melder at tallene så langt ligger litt lavere enn i påsken i fjor.
AA170416 Norsk Folkehjelp melder at tallene så langt ligger litt lavere enn i påsken i fjor.
VG170415 - Lavere selskapsskatt bidrar derimot til økte investeringer og varige arbeidsplasser, sier Dørum.
DN170415 Da er det bedre med lavere engangsavgift på drivstoffgjerrige biler, skriver Steffensen i en epost til NTB.
DB170415 Men, og det er et stort men : Når vi ringte de fem hotellene vi prissjekket i hvert landene fikk vi alltid hotellet til enten samme pris som hotellsøkemotorene oppga eller lavere .
DB170415 For barn er billettprisene langt lavere .
DB170415 Luftmotstanden vil riktignok sakte, men sikkert dra satellittene som befinner seg i lavere baner ned mot atmosfæren hvor de kan brenne opp.
DB170415 Fra andre bransjer som beveger seg bort fra faste til midlertidige ansettelser vet vi ganske mye om hvordan det går og hvem som betaler prisen : « Man » sparer penger gjennom langt dårligere pensjonsavtaler, svakere forhandlingsmuligheter, dårligere kompensasjonsordninger og lavere lønn.
DB170415 Dermed kan ulike kulturministere skryte av at det aldri har vært gitt mer penger til kulturen, samtidig som teatersjefer landet rundt gråter over at de har fått så altfor lite til å kunne dekke løpende utgifter : Så lenge økningen fra staten er lavere enn det som skal betales ut i pensjonsforpliktelsene, som staten tidligere tok regningen for, får institusjonen i realiteten mindre penger å rutte med.
DA170415 Da er det bedre med lavere engangsavgift på drivstoffgjerrige biler, skriver Steffensen i en epost til NTB.
AA170415 Da er det bedre med lavere engangsavgift på drivstoffgjerrige biler, skriver Steffensen i en epost til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA170415 Da er det bedre med lavere engangsavgift på drivstoffgjerrige biler, skriver Steffensen i en epost til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA170415 Da er det bedre med lavere engangsavgift på drivstoffgjerrige biler, skriver Steffensen i en epost til NTB. ( ©NTB ) ¶
SA170414 Arbeiderpartiet går inn i et landsmøte med et bakteppe av gjennomsnittsmålinger som ikke har vært lavere siden de måtte forlate regjeringskontorene.
FV170414 - Generelt er prisen på fryst lam noe lavere .
DN170414 Han vedder på at de kan kjøpes og leveres tilbake til en lavere pris enn den de ble solgt for.
DN170414 - Det blir lavere aldersgrense i parlamentet og du må ikke ha fullført militærtjeneste blant annet.
DB170414 Arbeiderpartiet går inn i et landsmøte med et bakteppe av gjennomsnittsmålinger som ikke har vært lavere siden de måtte forlate regjeringskontorene.
DB170414 Da er det bedre med lavere engangsavgift på drivstoffgjerrige biler, skriver Steffensen i en epost til NTB.
BT170414 - Generelt er prisen på fryst lam noe lavere .
BT170414 Et kosthold med lite sukker, lite rødt kjøtt, og med hyppig inntak av fisk, hvitt kjøtt, frukt, grønnsaker, belgfrukter, nøtter og olivenolje, har vist seg å gi førte til lavere forekomst av hjerte- og karsykdom.
AP170414 - Generelt er prisen på fryst lam noe lavere .
AA170414 - Generelt er prisen på fryst lam noe lavere .
VG170413 - Så bemanningen ville vært lavere mot en lignende motstander dersom trusselnivået ikke var oppjustert ?
VG170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk, synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier til veier i hele landet, må stemme Frp.
SA170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk, synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet.
DN170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk, synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet.
DB170413 Og hun garanterer langt på vei tradisjonelt påskeskiføre i alle fjellområder over 1000 meters høyde, til og med 200-30 meter lavere på vestsiden av langfjellene.
DA170413 Basert på dataene har forskerne funnet at de av mennene som var i god fysisk form, hadde vesentlig lavere risiko for tykktarmskreft ( 70 prosent ), lungekreft ( 60 prosent ), bukspyttkjertelkreft ( 70 prosent ) og blærekreft ( 60 prosent ).
DA170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk, synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet.
BT170413 Basert på dataene har forskerne funnet at de av mennene som var i god fysisk form, hadde vesentlig lavere risiko for tykktarmskreft ( 70 prosent ), lungekreft ( 60 prosent ), bukspyttkjertelkreft ( 70 prosent ) og blærekreft ( 60 prosent ).
BT170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk, synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet.
AP170413 Ofte er prisene i nord lavere enn langs turiststedene lenger sør.
AP170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk, synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet.
AA170413 Importen vokser også, men i lavere takt.
AA170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk, synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet.
VG170412 De radikaliserte med kriminell bakgrunn har lavere terskel for bruk av vold.
DN170412 Da var beløpet 100.000 euro lavere enn i 2016.
DN170412 - I dag er prisene våre lavere , utvalget vårt enklere og vår service og tilgjengelighet har aldri vært bedre, sier konsernsjef Dave Lewis i en uttalelse.
DB170412 Analytiker Nicole Litvak ved GTM Research oppgir imidlertid til Marketwatch at hun tror at markedet er i ferd med å mettes og at veksten framover vil ligge endel lavere , på 10-15 prosent.
BT170412 Krafthandelen bidrar til å styrke forsyningssikkerheten, og til å holde den samlede kostnaden ved kraftforsyningen lavere enn den ellers ville ha vært.
AA170412 Da var beløpet 100.000 euro lavere enn i 2016.
AA170412 Da var beløpet 100.000 euro lavere enn i 2016.
AA170412 - Vi opplever at lammelår har lavere pris enn normalt nå.
AA170412 - Lavere pris enn normalt på lammelår ¶
AA170412 Allskog anslår at én av fire tømmerbiler kan fjernes fra veinettet når de prioritere bruene har blitt utbedret, og Moe sier at det i tillegg til reduserte transportkostnader også vil bety lavere klimagassutslipp og energibruk.
VG170411 En annen person skal være pågrepet, mistenkt for terrordrap, men med lavere mistankegrad enn den rettet mot usbekeren.
VG170411 Av de offisielle tallene har majoriteten av de dømte lavere utdannelse.
SA170411 Høyt utdannede samfunnsvitere har mest å tape på å ta jobber som krever lavere grad.
SA170411 Før eller siden innbiller jeg meg at Gilli Rolantsson hadde klart å stille siktet ti-femten meter lavere .
DN170411 Foto : Per Thrana ¶ | Lavere industriproduksjon ¶ ¶
DN170411 Tirsdag var omsetningen i aksjene på hovedindeksen på Oslo Børs om lag 2,5 milliarder kroner, rundt 21 prosent lavere enn gjennomsnittsomsetningen i forrige uke.
DB170411 Pensjonsreformen sikrer at pensjonister får 0,75 prosent lavere lønnsøkning enn andre.
DB170411 Strålevernet skriver at ved en UV-indeks som er lavere enn 2, kan man trygt være ute uten solbeskyttelse.
DA170411 Utfordringen med en bilbasert byregion illustreres ved at økningen i antall busspassasjerer fram mot millenniumsskiftet var lavere enn befolkningsveksten.
DA170411 Selv om norsk ungdom bruker mindre rusmidler enn i mange andre land, ser det ut til at tilgjengeligheten er stor og at alderen for når man begynner er lavere enn før.
DA170411 Mange har en lavere terskel for å begynne med hasj, fordi det så alminnelig, sier han videre.
BT170411 Før eller siden innbiller jeg meg at Gilli Rolantsson hadde klart å stille siktet ti-femten meter lavere .
AP170411 Før eller siden innbiller jeg meg at Gilli Rolantsson hadde klart å stille siktet ti-femten meter lavere .
VG170410 For denne personen er det snakk om lavere mistankegrad enn siktede Rakhmat Akilov ( 39 ).
SA170410 Fordi han er anholdt på en lavere mistenkelsesgrad, vil ikke politiet gå ut med opplysninger om alder og opprinnelse på vedkommende.
SA170410 Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
SA170410 Totalinflasjonen ble 2,4 prosent, noe lavere enn DNB, Nordea og Norges Bank hadde ventet.
SA170410 På grunn av lavere priser på bensin, diesel og elektrisitet gikk prisene på energivarer ned 1,8 prosent.
SA170410 - Inflasjonstallene var denne gangen godt i tråd med forventningene etter lavere utfall enn ventet i januar og februar.
SA170410 Som en bil som plasserer seg mellom stasjonsvogn og SUV tar den med seg stasjonsvognens fordel, et lavere tyngdepunkt.
SA170410 En Volvo V90 med samme dieselmotorstørrelse starter 60.000 kroner lavere og byr på nær det samme nivået av komfort og interiør, mens den ser stiligere ut.
DN170410 Realisert oljepris vil i tillegg være fire dollar per fat høyere enn i fjerde kvartal, det er kun én skattebetaling i kvartalet, og skatteraten er lavere enn i en normalsituasjon med stigende oljepriser.
DB170410 Lavere etterspørsel har ført til lavere priser.
DB170410 - Har man mulighet til å reise i mai eller begynnelsen av juni, eller slutten av august og begynnelsen av september, er det større sjanser for lavere priser enn om du velger skoleferien.
DB170410 Lavere etterspørsel har ført til lavere priser.
DB170410 Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
DB170410 Samferdselsministeren understreker at nivået på bompengene fremdeles er for høyt for ham som Frp-mann, men framholder at bompengeandelen i nye veiprosjekter er betydelig lavere enn under de rødgrønne - 20 mot 24 prosent.
DB170410 Og sist, men ikke minst : Det er feil at lovforslaget gir en lavere standard.
BT170410 Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
BT170410 Det innebærer at jo større nedgang i bilbruk, jo lavere inntekt til kollektiv.
AP170410 Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
AP170410 Som en bil som plasserer seg mellom stasjonsvogn og SUV tar den med seg stasjonsvognens fordel, et lavere tyngdepunkt.
AP170410 En Volvo V90 med samme dieselmotorstørrelse starter 60.000 kroner lavere og byr på nær det samme nivået av komfort og interiør, mens den ser stiligere ut.
AA170410 Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
AA170410 Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
AA170410 Totalinflasjonen ble 2,4 prosent, noe lavere enn DNB, Nordea og Norges Bank hadde ventet.
AA170410 På grunn av lavere priser på bensin, diesel og elektrisitet gikk prisene på energivarer ned 1,8 prosent.
AA170410 - Inflasjonstallene var denne gangen godt i tråd med forventningene etter lavere utfall enn ventet i januar og februar.
AA170410 Vi var ikke med på priskrigen i fjor da andre gikk lavere .
SA170409 Ytterligere en person ble pågrepet søndag, mistenkt for samme lovbrudd, men med lavere mistankegrad.
SA170409 Han er litt lavere enn meg og jeg får det like over øyet mitt.
DB170409 Og uansett hvor du vil reise : Dersom du vil ha lavere leiepris så er det smart å senke kravene til luksus.
DA170409 Bakteppet for Tajiks møte med « Olga », er en nylig avsagt dom fra Stavanger tingrett hvor en mann som voldtok to kvinner, fikk lavere straff fordi kvinnene var prostituerte.
DA170409 Bakteppet for Tajiks møte med « Olga », er en nylig avsagt dom fra Stavanger tingrett hvor en mann som voldtok to kvinner, fikk lavere straff fordi kvinnene var prostituerte.
BT170409 En rekke oljefelt i andre deler av verden har langt lavere utslipp enn gjennomsnittet i Norge, og det finnes også oljefelt i Norge som ligger langt over gjennomsnittet i verden.
AP170409 Fordi han er anholdt på en lavere mistenkelsesgrad, vil ikke politiet gå ut med opplysninger om alder og opprinnelse på vedkommende.
AP170409 Han er litt lavere enn meg og jeg får det like over øyet mitt.
AA170409 Påtalemyndigheten bekreftet søndag overfor TT at ytterligere en person er pågrepet, mistenkt for terrordrap, dog med lavere mistankegrad enn 39-åringen.
AA170409 Påtalemyndigheten bekreftet søndag overfor TT at ytterligere en person er pågrepet, mistenkt for terrordrap, dog med lavere mistankegrad enn 39-åringen.
AA170409 Påtalemyndigheten bekrefter overfor TT at ytterligere en person er pågrepet, også han mistenkt for terrordrap, dog med lavere mistankegrad.
AA170409 Ytterligere en person ble pågrepet søndag, mistenkt for samme lovbrudd, men med lavere mistankegrad.
AA170409 - Trusselbildet er i alle fall ikke blitt lavere i løpet av helga, men inntil videre fortsetter vi slik vi besluttet på fredag, med bevæpning og ekstra årvåkenhet, sier politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristan Moe til Adresseavisen.
VG170408 - For det første har han latvisk lisens, og de har lavere aldersgrense for rally og rallycross.
VG170408 I en lang periode - mesteparten av karrieren hans, prøvde Rumble å konkurrere i de lavere vektklassene og pinte seg ned til vekten dagen før kamp.
VG170408 Det er lavere enn i toppårene 2012 og 2013, men likevel på et høyt nivå, sier Søviknes.
VG170408 - Oljeprodusentene kan nå leve med en lavere oljepris.
SA170408 Dette er lavere enn på samme tid i fjor, da opptellingen viste elleve henteoppdrag og 41 skader.
DB170408 Hvis vi ser på innvandrerbarn ( og tar bort norskfødte barn av innvandrede foreldre, der tallene er enda lavere ), ser vi at innvandrerbarn fra Russland får omsorgsovertakelse i 10,3 av 1000 tilfeller.
DA170408 Risikoen blir da lavere der hvor vi ønsker at det skal være mange myke trafikanter i form av fotgjengere og syklister, svarer Ranes.
DA170408 Dette er forøvrig ikke første gang et forslag om lavere fartsgrenser der hvor mange oppholder seg og bor, er blitt fremmet av hensyn til folkehelsa.
DA170408 De argumenterte med at lavere hastighet vil gi tryggere byer, mindre forurensning, bedre flyt i trafikken og også flere syklister.
DA170408 - Vil flere 30-soner kunne føre til mer fysisk aktivitet ? - Lavere hastigheter føles tryggere og er også sikrere.
AA170408 Dette er lavere enn på samme tid i fjor, da opptellingen viste elleve henteoppdrag og 41 skader.
AA170408 De spår historisk lavere strømpriser fram til 2019, skriver Dagens Næringsliv.
VG170407 I Norge har vi sagt at terrortrusselbilde har blitt litt lavere av ulike grunner.
DN170407 Denne gangen skal vi legge listen litt lavere , og ta for oss en rimelig platespiller fra testvinneren Audio-Technica, i duell med en spiller fra Pioneer.
DN170407 Denne gangen skal vi legge listen litt lavere , og ta for oss en rimelig platespiller fra testvinneren Audio-Technica, i duell med en spiller fra Pioneer.
DN170407 Ekspertene skrur på varsellampene i boligmarkedet : Strammere regulering av boliglån, rekordhøye priser og boligbygging samt lavere innvandring, kan få prisene til å falle.
DN170407 Unge kan få lavere bilforsikring ¶
DN170407 Arbeidsmarkedsrapporten for mars viste et lavere antall nye arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren enn ventet.
DN170407 | Unge kan få lavere bilforsikring ¶
DN170407 Dette er viktig fordi sterke arbeidsmarkedstall, som lavere ledighet og lønnsvekst, gjerne fører til økt inflasjon, altså prisvekst på varer og tjenester.
DB170407 De to første tilbudene skal ha vært av en lavere kvalitet enn den motstanderen han har akseptert.
DB170407 De er ekstra brede, og det er mulig å kjøre med lavere lufttrykk for å få bedre demping på brosteinen.
DB170407 Lavere diskonteringssatser har en direkte analogi til både aksjer, obligasjoner og eiendom.
DB170407 Det bidrar dessuten til lavere drivstoff-forbruk, sier professor Bos.
DB170407 For den part som tror seg overlegen, kan terskelen for å ty til atomvåpen bli betydelig lavere .
DB170407 Terskelen for å rangere er med andre ord mye lavere enn med stjernesystemet, ifølge Netflix.
DB170407 Lavere terskel ¶
DA170407 Løkken påpeker i tillegg at flere syklende ansatte kan innebære flere ansatte med bedre helse og følgelig også lavere sykefravær.
VG170406 Forventningene til Viking er lavere enn på lenge, mener Stavanger Aftenblads sportsleder.
VG170406 I år tyder kurvene fra Migrationsverket, det svenske UDI, at tallet blir enda lavere ( om enn ennå høyt i europeisk sammenheng ).
SA170406 Samtidig som det finnes flere mennesker som røyker totalt sett, er imidlertid andelen røykere sett i forhold til befolkningen blitt langt lavere .
SA170406 - Havner vi på et lavere seedingsnivå blir det tøft å komme tilbake.
DN170406 Tallene påvirkes negativt av at etterspørselen var lavere i mars i år ettersom påsken i år er i april, viser Norwegian til.
DN170406 Selskapet hadde en vekst i passasjertrafikken på 16 prosent, men yielden og inntektene per tilgjengelige setekilometer var lavere enn i samme måned i fjor.
DN170406 Høyre-nestleder Bent Høie mener at lavere arbeidsledighet og større optimisme i næringslivet gjør at Ap må endre sin retorikk før valgkampen.
DN170406 I fjor var hastigheten i fylket var 45 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.
DN170406 Målet for Opec er nemlig å redusere oljelagrene ned til et femårs gjennomsnitt tilsvarende 300 millioner fat lavere enn dagens nivå.
DN170406 * Normalt er spotprisene for olje, det vil si olje med umiddelbar levering, lavere enn olje som skal leveres senere.
DN170406 Målet for Opec er nemlig å redusere oljelagrene ned til et femårs gjennomsnitt tilsvarende 300 millioner fat lavere enn dagens nivå.
DN170406 * Normalt er spotprisene for olje, det vil si olje med umiddelbar levering, lavere enn olje som skal leveres senere.
DN170406 Råvareanalytiker David Lennox i Fat Prophets sier til Bloomberg News at det er den amerikanske oljeproduksjonen som er hovedmotvinden for markedet, samtidig som han påpeker at prisene hadde vært klart lavere hvis Opec-kuttavtalen ikke fantes.
DN170406 Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn i 2016.
DN170406 ¶ Omstillingen til lavere oljeinntekter kan ikke løses ved å ansette flere i offentlig sektor, men gjennom å skape nye lønnsomme arbeidsplasser i privat næringsliv, sier forfatteren.
DB170406 Bredere tilbud, lavere priser ¶
DB170406 Én leverandør av restauranttjenester har også blitt til fem, og utfordrer HMSHost-Umoe F&B Company lover bedre og bredere utvalg, og ikke minst : Lavere priser.
DB170406 Det er dessuten enkelte butikker som fortsatt selger oppgradering til Windows 7 for en lavere pris, men om tre år er det også slutt for det som i skrivende stund er Microsofts aller mest populære operativsystem på verdensbasis.
DA170406 Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere har signalisert at de hiver seg inn i kampen om et av de lavere vervene i ledelsen, med sin forbundsleder Mimmi Kvisvik.
BT170406 - Havner vi på et lavere seedingsnivå blir det tøft å komme tilbake.
AP170406 Nedgangen skyldes i stor grad lavere utbetaling til regjeringens klima- og skogsatsing, heter det i pressemeldingen fra Norad.
AP170406 - Havner vi på et lavere seedingsnivå blir det tøft å komme tilbake.
AA170406 - Fra tirsdag til og med fredag blir temperaturen lavere , sannsynligvis med minusgrader på nettene og fire-fem plussgrader på dagtid.
AA170406 Samtidig som det finnes flere mennesker som røyker totalt sett, er imidlertid andelen røykere sett i forhold til befolkningen blitt langt lavere .
AA170406 I fjor var hastigheten i fylket var 45 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. ( ©NTB ) ¶
VG170405 Dermed blir det mindre investeringer og lavere kostnader.
VG170405 - Jeg vil vektlegge og understreke at dette er på et tidlig stadium og at det handler om den lavere mistankegraden, og at mye kan komme til å bli endret, sier hun til avisa.
VG170405 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at bompengeandelen vil variere fra prosjekt til prosjekt, men at andelen gjennomgående vil være lavere enn de rødgrønnes opplegg : ¶
VG170405 Lavere bompengeandel ¶
VG170405 I høyden, det vil si over 600-800 meter over havet er det mer snø enn vanlig, mens det er mindre snø enn vanlig lavere enn dette.
VG170405 Veiene som bygges, bygges med en lavere bompengeandel enn tidligere.
VG170405 Lavere bompengeandel ¶
VG170405 Vi ser jo at hus i sentrum som blir solgt for åtte millioner kroner får en langt lavere eiendomsskatt enn oss.
VG170405 Vi kjenner mange eksempler der verdien også plutselig er satt vesentlig lavere enn hva eiendommen er omsatt for nylig, sier Horten.
VG170405 - Hvordan kan det være et så stort sprik mellom kommunens og meglerens takst, og høyere og lavere takster enn det som boliger nylig er omsatt for ?
SA170405 For de mange artistene som allerede klager over lav utbetaling fra Spotify, blir summen nå enda litt lavere , men ikke mye.
SA170405 Bompengeandelen er derfor lavere , sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
SA170405 Og dersom inntektene var høyere eller fradragene lavere enn det som fremgikk av grunnlaget for skattekortet, vil en ofte få restskatt.
SA170405 - Kanskje er renteutgiftene eller utgiftene til barnepass lavere enn før.
FV170405 I de kommende 12 årene vil den gjennomsnittlige bompengeandelen være lavere enn de foregående.
FV170405 Bompengeandelen er derfor lavere , sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DN170405 Boligprisveksten fortsetter i Norge, men veksttakten var noe lavere i mars, særlig i Oslo, hvor prisene « bare » steg med én prosent.
DN170405 - Jeg tror situasjonen vi er i nå kan oppfattes som mer dramatisk enn den er, nettopp fordi det går fra en situasjon med veldig høy temperatur til en med litt lavere temperatur, sier Bernhardsen.
DN170405 Vi er ganske sikre på at prisveksten i Oslo er betydelig lavere ( m-o-m ) enn vi er vant til, skriver Eric Bruce i Nordeas Morgenrapport onsdag morgen.
DN170405 Ifølge Horgens oversikt innebærer både brevandring, jakt og juvvandring lavere risiko enn det fotgjengere og syklister utsetter seg for, og er langt tryggere enn å kjøre motorbåt.
DB170405 Fire mål på 21 kamper ble det på angrepsspilleren med leggbeskytterne lengre ned enn noen andre - til og med lavere enn Somen A Tchoyi.
DB170405 Disse inkluderer lavere oljeinntekter og inntekter fra Oljefondet, aldringen av befolkningen og lav sysselsettingsgrad blant innvandrerne og en offentlig sektor som nå utgjør over 50 prosent av økonomien.
DB170405 Her slår tallknuserne fast at Norges Banks strategi med å « lene seg mot vinden » er kontroversiell fordi den har kostnader i form av lavere inflasjon og høyere arbeidsledighet.
DB170405 Handelsbanken venter at inflasjonen fremover vil bli lavere enn Norges Bank har lagt til grunn, og dermed at planlagte hentehevinger de neste tre årene avblåses.
DB170405 - Gitt vår forventning om svakere vekst i realøkonomien og også lavere inflasjon enn sentralbanken har antatt, venter vi at Norges Bank vil måtte senke sin forventning til styringsrenten fremover.
DB170405 - Jeg vil vektlegge og understreke at dette er på et tidlig stadium og at det handler om den lavere mistankegraden, og at mye kan komme til å bli endret, sier hun til avisa.
DA170405 - De kommende tolv årene vil gjennomsnittlig bompengenivå per år være lavere enn forrige transportplan la opp til, sier Solvik-Olsen.
DA170405 Bompengeandelen er derfor lavere , sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DA170405 Bompengeandelen er derfor lavere , sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
BT170405 Og dersom inntektene var høyere eller fradragene lavere enn det som fremgikk av grunnlaget for skattekortet, vil en ofte få restskatt.
BT170405 - Kanskje er renteutgiftene eller utgiftene til barnepass lavere enn før.
AP170405 - Jeg vil vektlegge og understreke at dette er på et tidlig stadium og at det handler om den lavere mistankegraden, og at mye kan komme til å bli endret, sier hun til avisa.
AP170405 Prisveksten vil trolig bli mye lavere enn hva vi ventet tidligere, men vi tror fortsatt på prisvekst, kommenterer John Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea Norge i en pressemelding.
AP170405 Pedersen, Terje / NTB scanpix ¶ Lavere prisvekst ¶
AP170405 I de kommende 12 årene vil den gjennomsnittlige bompengeandelen være lavere enn de foregående.
AP170405 Bompengeandelen er derfor lavere , sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
AP170405 Og dersom inntektene var høyere eller fradragene lavere enn det som fremgikk av grunnlaget for skattekortet, vil en ofte få restskatt.
AP170405 - Kanskje er renteutgiftene eller utgiftene til barnepass lavere enn før.
AA170405 - Jeg vil vektlegge og understreke at dette er på et tidlig stadium og at det handler om den lavere mistankegraden, og at mye kan komme til å bli endret, sier hun til avisa.
AA170405 Pengeløftet for 2017 er 400 millioner kroner lavere enn summen som ble brukt i fjor.
AA170405 I tillegg er enkeltprodukter priset lavere enn normalt.
AA170405 Bompengeandelen er derfor lavere , sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
AA170405 Prisveksten vil trolig bli mye lavere enn hva vi ventet tidligere, men vi tror fortsatt på prisvekst, kommenterer John Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea Norge i en pressemelding.
AA170405 For de mange artistene som allerede klager over lav utbetaling fra Spotify, blir summen nå enda litt lavere , men ikke mye.
VG170404 MBW antar at Universal Music Goup ( UMG ) har gått med på en lavere andel av inntektene, mot motytelser som for eksempel å kunne sette krav til Spotifys vekst i abonnementer.
SA170404 En meksikansk unggutt studerer det nye og høyere gjerdet som erstatter det gamle mye lavere gjerdet i bydelen Anapra i Ciudad Juarez i Mexico.
SA170404 Tallet på ledige kvadratmetre er fortsatt høy, men lavere enn rekorden fra i fjor høst.
SA170404 I tillegg er enkeltprodukter priset lavere enn normalt.
SA170404 Veksten i Stavanger er lavere enn veksten samlet for kommunene per 1. april.
SA170404 lavere enn skatteinngangen burde ha vært, i henhold til vedtatt budsjett..
SA170404 Folk jevnt over landet har ganske lik lønn, men boligprisene er lavere enn i hovedstaden.
DN170404 - Aksjen er volatil og når capesize-ratene faller litt tilbake på litt lavere aktivitet i markedet, faller kursen også, sier han.
DN170404 - Aksjen er volatil og når capesize-ratene faller litt tilbake på litt lavere aktivitet i markedet, faller kursen også, sier han.
DN170404 I Oslo har prisene steget nær 9 prosent, mens de i resten av landet ligger på gjennomsnittet eller lavere .
DN170404 Etterspørselssiden : Befolkningsveksten blir lavere sammenlignet med rekordveksten noen år tilbake.
DN170404 NHO-bedriftene planlegger å øke bemanningen i inneværende år, og samtidig er tallet på planlagte oppsigelser og permitteringer noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor.
DN170404 Oljeprisene viser stabil utvikling tirsdag morgen, men prisen på både nordsjøolje og amerikansk lettolje er rundt 30 cent lavere per fat enn de var da Oslo Børs stengte mandag.
DN170404 Det er mer enn seks prosent lavere enn ved inngangen til året, og over femten prosent lavere enn det siste halvåret.
DN170404 Det er mer enn seks prosent lavere enn ved inngangen til året, og over femten prosent lavere enn det siste halvåret.
DB170404 - I forhold til merkenavnet er det et smart trekk å gå ned i lønn i en lavere rangert liga.
DB170404 Noen av effektene de vil forsøke å skape en dypere forståelse for, er synkende blodtrykk, svimmelhet, lavere beintetthet og muskelsvinn.
DB170404 Likevel er frafallet like stort som i norsk LAR, mortaliteten like høy, utskrivning på grunn av aggresjon eller rusing vanligere enn i norsk LAR og yrkesaktiviteten uendret eller lavere .
DA170404 I ni fylker var ledigheten lavere , i Sogn og Fjordane kun 1,9 prosent.
DA170404 Ansatte med lavere inntekt enn 407.265 kroner, får 3.000 kroner ekstra.
BT170404 Det er bred faglig enighet om at å redusere sykelønnen vil føre til et lavere sykefravær.
BT170404 Med norskutviklete « Riserless drilling » og « Managed Pressure drilling » kan vi bore ut de modne feltene, og forlenge levetiden og produksjonsraten til langt lavere kostnader.
AP170404 Årsaken er at lavere oljepriser og lavere investeringer forplanter seg inn i bankenes lån.
AP170404 Årsaken er at lavere oljepriser og lavere investeringer forplanter seg inn i bankenes lån.
AP170404 « Finansieringskostnaden er betydelig lavere », står det i notatet utgitt av Norges Bank.
AP170404 I tillegg er enkeltprodukter priset lavere enn normalt.
AP170404 Veksten antas dermed å bli lavere og mer på linje med andre industriland - i underkant av 2 prosent årlig.
AP170404 NHOs sjeføkonom Øystein Dørum ser lysere tider for norsk økonomi, men oljepengebruken vil bli vesentlig mindre framover og veksten trolig lavere og mer på linje med andre industriland.
AP170404 NHO mener omslaget den siste tiden avspeiler de mange støtdemperne som har hjulpet norsk økonomi over kneika : Lavere ledighet i andre regioner enn Vestlandet kan ha bidratt til å holde etterspørselen oppe.
AP170404 Likevel venter NHOs økonomer at veksten blir lavere de neste årene.
AP170404 Lavere vekst ¶
AP170404 Folk jevnt over landet har ganske lik lønn, men boligprisene er lavere enn i hovedstaden.
AA170404 Det rekordlave antallet kan skyldes en reell nedgang i bestanden, lavere innsamlingsinnsats eller mindre bjørneaktivitet i områdene hvor prøvene har blitt tatt, opplyser Rovdata.
AA170404 Det rekordlave antallet kan skyldes en reell nedgang i bestanden, lavere innsamlingsinnsats eller mindre bjørneaktivitet i områdene hvor prøvene har blitt tatt, opplyser Rovdata.
AA170404 Ansatte med lavere inntekt enn 407.265 kroner, får 3.000 kroner ekstra.
VG170403 Og har dessuten lavere distribusjonsgrad.
VG170403 Mange av stasjonene ligger lavere enn havoverflaten.
VG170403 Mange av stasjonene ligger lavere enn havoverflaten.
VG170403 Det er ikke vedtatt hvilken faktor det blir i de enkelte områder, men det kommer til å bli en merkbar lavere eiendomsskatt for boliger i disse områdene, sier Tørset i en pressemelding.
DN170403 Hong Kong får lavere skatt ¶
DN170403 Kvadratmeterprisen er dermed 1,2 prosent lavere enn i februar og 17,5 prosent høyere enn i mars 2016.
DN170403 | Hong Kong får lavere skatt ¶
DN170403 Utover dagen er det meldt om litt lavere temperatur, men fortsatt overskyet vær.
DN170403 Siden 1881 har CAPE i snitt ligget på 15, der et lavere tall har indikert gode tider i vente på børsene, og motsatt når CAPE har ligget over 15.
DN170403 Den første har ikke vært lavere siden rett før børsene kollapset i 2000.
DN170403 Trump ønsker økt markedstilgang for amerikanske selskaper og langt lavere handelsunderskudd mot Kina.
DB170403 Utover dagen er det meldt om litt lavere temperatur, men fortsatt overskyet vær.
DB170403 - [ Flere aktører ] vil komme kundene til gode både i lavere priser og økt utvalg, sa Gjernmund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet til Dinside da planen for servering på nye Gardermoen ble lansert i 2015.
DB170403 Og målet i 2030 er bare fem prosent lavere enn de faktiske utslippene er i 2020.
DB170403 Blant ungdom mellom 16 og 20 år, finner Fafo en « signifikant lavere overgang til arbeid og utdanning for de som har vært lenge i mottak ».
DA170403 « Skatteveksten på landsbasis er fortsatt høyere enn for Sandnes, og dette slår positivt ut for Sandnes i form av lavere inntektsutjevning.
DA170403 Skatteveksten er noe lavere enn foregående måneder, både for Sandnes og for landet, opplyser kommunen i en pressemelding.
DA170403 Skatteinngangen for mars er lavere enn periodisert budsjett i Sandnes.
DA170403 Skatteinngangen for mars 2017 var i Sandnes på 390,7 millioner kroner, noe som er 5,3 millioner lavere enn periodisert budsjett for mars.
DA170403 | Lavere skattevekst i Sandnes ¶
DA170403 I 2016 fikk forsikringsbransjen meldt inn skader fra nærmere 400 boligeiere i Rogaland som hadde fått gnagere på ubudent besøk, og det er ingenting som tyder på at årets tall blir noe lavere , ifølge Gjensidige.
AP170403 Kvadratmeterprisen er 1,2 prosent lavere enn i februar, men 17,5 prosent høyere enn i mars i fjor.
AP170403 Utover dagen er det meldt om litt lavere temperatur, men fortsatt overskyet vær.
AA170403 Man betaler for noe, men får noe helt annet- lavere standard og usikkerhet.
AA170403 Lavere faregrad tidligere på dagen.
AA170403 Kvadratmeterprisen er 1,2 prosent lavere enn i februar og 17,5 prosent høyere enn i mars i fjor.
AA170403 Utover dagen er det meldt om litt lavere temperatur, men fortsatt overskyet vær.
SA170402 Kvinnelige ledere drikker mindre enn mannlige ledere, men sammenlignet med sine medsøstre på lavere nivå, drikker de mer og oftere.
SA170402 Volkswagen Passat Alltrack kommer med motorer fra 150 til 240 hestekrefter, ligger litt lavere i pris og har nok også litt lavere status.
SA170402 Volkswagen Passat Alltrack kommer med motorer fra 150 til 240 hestekrefter, ligger litt lavere i pris og har nok også litt lavere status.
DN170402 Tegn til høyere aktivitet i økonomien og høyere renter internasjonalt tilsier kanskje heller ikke lavere renter.
DN170402 Markedet tar feil når det fullstendig ignorerer muligheten for enda lavere rente her til lands, mener sjefanalytiker.
DB170402 På resten av de 10 plaggene er London-prisene hakket lavere enn i Norge - noen mer enn andre.
AP170402 Det viser seg nemlig at Teslas Autopilot har 40 prosent lavere ulykkesfrekvens enn menneskelige sjåfører.
AP170402 Man betaler for noe, men får noe helt annet- lavere standard og usikkerhet.
AP170402 Stavanger tingrett ga lavere straff til mannen som banket opp kona han trodde var utro, fordi han handlet i « berettiget harme ».
AP170402 Volkswagen Passat Alltrack kommer med motorer fra 150 til 240 hestekrefter, ligger litt lavere i pris og har nok også litt lavere status.
AP170402 Volkswagen Passat Alltrack kommer med motorer fra 150 til 240 hestekrefter, ligger litt lavere i pris og har nok også litt lavere status.
VG170401 Kostnadene for prosjektet « Idrettskontor » ble langt høyere enn forventet, og de kunne vært lavere .
DB170401 Dagbladet avdekker : Dosen kan ha vært langt lavere
DB170401 Altså 40 dollar lavere enn grunnlaget for oljemeldingen i 2010 og 24. konsesjonsrunde.
DB170401 Klimamål kan gi lavere etterspørsel og hardere konkurranse fra fornybar enerig.
DA170401 Tross flere eldre og lavere oljeinntekter, ligger Norge godt an.
BT170401 Da blir det meningsløst at Norge, som har lavere CO2-utslipp fra vår oljeproduksjon enn snittet i resten, ikke skal utvinne olje og gass i fremtiden.
AP170401 Da blir det meningsløst at Norge, som har lavere CO₂-utslipp fra vår oljeproduksjon enn snittet i resten, ikke skal utvinne olje og gass i fremtiden.
AA170401 Ifølge en utredning som Stortinget fikk i fjor, vil en avvikling av taxfreeordningen også føre til lavere alkoholkonsum og slik bedre folkehelsen.
AA170401 Frps oppslutning er hele 3,5 prosentpoeng lavere enn i februar, ifølge målingen som Ipsos MMI har gjennomført for Dagbladet.
VG170331 - Sarpsborg har de siste årene vist at de kan finne gull i lavere divisjoner, og her tror jeg de har gjort det enda en gang.
VG170331 - Der tilbyr de en ekstra kvalitet med lavere etanolinnhold for de med eldre eller veteranbiler.
SA170331 Frps oppslutning er hele 3,5 prosentpoeng lavere enn i februar, ifølge målingen som Ipsos MMI har gjennomført for Dagbladet.
SA170331 Frps oppslutning er hele 3,5 prosentpoeng lavere enn i februar, ifølge målingen som Ipsos MMI har gjennomført for Dagbladet.
SA170331 Problemet med at fotballfans kan se kamper ulovlig for en lavere pengesum enn det de offisielle kanalene tar er ikke noe nytt, men de siste årene har bruken eksplodert.
SA170331 Dette gir oss forutsigbarhet i videre planlegging og en sikkerhet dersom det kommer år med lavere omsetning, sier direktøren.
FV170331 De sier at prestisjen er lavere og at mange oppfatter det mer som et omsorgsyrke enn et fagyrke.
DN170331 Det inngås fortsatt avtaler, men i et lavere tempo, sier Asia-direktør for oppkjøp og fusjoner hos Morgan Stanley, James Tan, til Financial Times.
DN170331 « Vi mener overordnet at en lavere pris blir motvirket av lavere produksjonskostnader, og at selskapet vil høste et vesentlig høyere volum i år », skriver Nordea om Austevoll.
DN170331 « Vi mener overordnet at en lavere pris blir motvirket av lavere produksjonskostnader, og at selskapet vil høste et vesentlig høyere volum i år », skriver Nordea om Austevoll.
DN170331 « Nedjusteringen av Bakkafrost kommer som følge av lavere priser og en generelt høyere biologisk risiko etter at selskapet var nødt til å høste en million fisk for tidlig, noe som hever kostnadene for 2017 og senker volumet.
DN170331 Og med lavere sysselsetting blant innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika kommer også høyere bruk av velferdsordninger enn resten av befolkningen : « Velferdsytelser utgjør om lag 70 pst. av den samlede inntekten for menn med flukt som innvandringsgrunn det første året de er bosatt i Norge, og om lag 80
DN170331 Dette er betydelig lavere enn hva det har kostet med Nasas egne raketter eller innkjøp fra den russiske romfartsorganisasjonen.
DB170331 Dagbladet avdekker : Dosen kan ha vært langt lavere
DB170331 Dagbladet avdekker : Dosen kan ha vært langt lavere
DB170331 Oppslutningen om regjeringspartiene har ikke vært lavere siden oktober 2015, viser de historiske tallene fra Poll of polls.
DB170331 - Generelt regnes farger som rød og hvit som mindre kurante på store og mellomstore biler, og bruktverdien blir dermed lavere , forklarer Marthinsen.
DA170331 Et mindre Heimevern betyr også lavere evne til å bidra når samfunnet rammes.
DA170331 Før den tid spilte han kamper for en rekke engelske klubber i lavere divisjoner i England.
DA170331 - Selv om det ikke synes på fattigdomsstatistikken at lavinntektsfamilier har lavere inntekter for barnehage, mener jeg vi har lykkes med å nå de viktigste ungene, sier hun.
BT170331 Seertallene ville vært lavere .
BT170331 Problemet med at fotballfans kan se kamper ulovlig for en lavere pengesum enn det de offisielle kanalene tar er ikke noe nytt, men de siste årene har bruken eksplodert.
BT170331 Dette gir oss forutsigbarhet i videre planlegging og en sikkerhet dersom det kommer år med lavere omsetning, sier direktøren.
AP170331 Avkastningen på pengene i Oljefondet blir lavere enn før.
AP170331 sysselsatt, er blitt mye lavere .
AP170331 Et grønt skatteskifte : økt skatt og økte avgifter på klimaskadelige utslipp og bruk av naturressurser og lavere skatt på arbeid og verdiskapning.
AP170331 De sier at prestisjen er lavere og at mange oppfatter det mer som et omsorgsyrke enn et fagyrke.
AP170331 Problemet med at fotballfans kan se kamper ulovlig for en lavere pengesum enn det de offisielle kanalene tar er ikke noe nytt, men de siste årene har bruken eksplodert.
AP170331 Dette gir oss forutsigbarhet i videre planlegging og en sikkerhet dersom det kommer år med lavere omsetning, sier direktøren.
AA170331 Varmere om natten, lavere dagtemperatur. 4 - 10 grader.
AA170331 Stigende temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. - 2 til + 8 grader.
AA170331 ( ©NTB ) ¶ | Lavere ledighet i Tyskland ¶
AA170331 Gjennomsnittsalderen blant publikum er nok lavere enn vanlig i Studentersamfundet lørdag kveld.
SA170330 Også på andre offisielle bilder ser hun lavere ut enn prinsen.
SA170330 Punkt 4 : Produksjon av biodrivstoff fra avfall og skogsråstoff har vesentlig bedre klimanytte og lavere miljøbelastning enn annet biodrivstoff.
SA170330 - Engagementraten blir lavere med mange falske fans.
DN170330 Vi opplevde, i tillegg til lavere salg, mer enn normalt uttak fra våre porteføljer », skriver styret i årsberetningen.
DN170330 Resultatet endte i null som følge av lavere nysalg og manglende profittdelingsinntekter. « 2016 var ved starten og gjennom første halvår utfordrende med fallende aksjemarkeder og dårlig avkastning på deler av renteporteføljen.
DN170330 Luftforsvaret ønsket opprinnelig at Fellesforbundets medlemmer som skulle jobbe med flyene, måtte undertegne en kontrakt som ga dem en lavere militær rang.
DN170330 Lavere kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter vil isolert sett gjøre det rimeligere for bankene å låne ut penger til denne gruppen.
DB170330 Den tyske bilprodusenten Volkswagen fusket med bilenes utslipp, og installerte et « jukseprogram » som gjorde at bilen leverte lavere utslipp under tester, men ikke under vanlig bruk.
DB170330 Dersom vi lykkes med å få folk til å stå i arbeid lenger, øker inntektene og utgiftene blir lavere .
DA170330 Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,3 prosent lavere i februar 2017 enn i samme måned året før.
AP170330 Et grønt skatteskifte : økt skatt og økte avgifter på klimaskadelige utslipp og bruk av naturressurser og lavere skatt på arbeid og verdiskapning.
AP170330 - Vedtaket sier ingenting om dette, men det ligger en mulighet for bransjen å ha en lavere innblandingsgrad for hele landet, som i dag, sier Ola Elvestuen.
AP170330 Si ;D-innlegg : Jeg skulle ønske boligprisene var lavere .
AP170330 - Engagementraten blir lavere med mange falske fans.
AA170330 Terskelen for å melde fra på denne måten er lavere , tror Elisabeth Schei-Berg, seniorrådgiver i Mattilsynet region Midt.
AA170330 Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,3 prosent lavere i februar 2017 enn i samme måned året før.
AA170330 Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,3 prosent lavere i februar 2017 enn i samme måned året før.
AA170330 Luftforsvaret ønsket opprinnelig at Fellesforbundets medlemmer som skulle jobbe med flyene, måtte undertegne en kontrakt som ga dem en lavere militær rang.
VG170329 Gjestene la seg lavere i banen i kampens sluttfase, noe som førte til et par nesten-kontringer.
VG170329 - Jeg tror det lenge har fantes mye rasisme i det britiske samfunnet, særlig blant de lavere sosiale klassene.
VG170329 I 2009 ble litografiet taksert til å ha en verdi på to millioner kroner, men takseringen i dag har en lavere verdi, cirka 800.000 kroner, sier politiadvokat Line Presthus ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.
VG170329 Det var ikke helt uvanlig med enda lavere oppløsninger den gang.
SA170329 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) mener teknologiutviklingen skjer så raskt på transportområdet, at utslippene i 2020 vil være enda lavere enn prognosene nå tyder på.
DN170329 I løpet av de siste 15 årene har vi investert 7 milliarder dollar for å utvikle energiløsninger som gir lavere utslipp.
DN170329 Ekspansiv finanspolitikk vil si å holde renten lavere enn normalt, for å stimulere til økt aktivitet i økonomien.
DN170329 Hovedtemaet denne gang er økende utgifter til helse og pensjon, lavere oljepris og problemene og kostnadene ved innvandringen til Norge.
DB170329 Effekten er der selv når det gis langt lavere doser enn det som er tillatt å bruke i matindustrien.
DA170329 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) mener teknologiutviklingen skjer så raskt på transportområdet, at utslippene i 2020 vil være enda lavere enn prognosene nå tyder på.
AP170329 Studien viste at oljekomponenter kan gi alvorlige deformiteter ved lavere oljekonsentrasjoner enn for torsk.
AA170329 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 2 til + 5 grader.
AA170329 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) mener teknologiutviklingen skjer så raskt på transportområdet, at utslippene i 2020 vil være enda lavere enn prognosene nå tyder på.
VG170328 I kjølvannet av reformfiaskoen har målingen nå altså dalt til rekordlave 36 prosent - noe som er én prosent lavere enn Gallup-målingen fra mars.
VG170328 Hun sier det kan bidra til et generelt lavere skattenivå.
SA170328 Lavere enn landsgjennomsnittet i barneskolen ¶
SA170328 I årene som kommer, vil forbrukernes kjøpekraft tilta som følge av lavere prisvekst, noe høyere lønnsvekst og flere i arbeid.
SA170328 Den lave oljeprisen har resultert i kraftige kutt i oljebransjen og lavere etterspørsel etter leverandørtjenester fra fastlandet.
SA170328 Som med andre optiske målere er gjerne kurvene høyere i toppen og lavere i bunnen om du bedriver intervalltrening, for eksempel.
SA170328 Han mener likevel boligprisveksten i Oslo-regionen blir lavere i 2017 enn 2016.
SA170328 Folk jevnt over landet har ganske lik lønn, men boligprisene er lavere enn i hovedstaden.
FV170328 Som med andre optiske målere er gjerne kurvene høyere i toppen og lavere i bunnen om du bedriver intervalltrening, for eksempel.
DN170328 Ifølge lederen for USAs miljødirektorat ( EPA ) Scott Pruitt vil presidentordren skape flere arbeidsplasser i amerikanske kullgruver og føre til lavere pris på strøm.
DN170328 Tror på uendret rente i år ¶ Lavere lønns- og prisvekst vil føre til at behovet for å øke rentene blir mindre, selv om den økonomiske veksten tar seg opp.
DN170328 Høyere oljepriser og lavere kostnader reduserer nedsiderisikoen betraktelig.
DB170328 Han kan også være veldig nyttig i kamper der vi ligger litt lavere , eller blir presset tilbake, da er han et strålende oppspillspunkt.
DB170328 Lavere inflasjon, høyere lønnsvekst, og at flere kommer seg i arbeid vil føre til at forbruksveksten kan ta seg noe opp, ifølge sjefanalytikeren.
DB170328 De norske anslagene er noen lunde de samme, kanskje også lavere .
DB170328 For mange lesere er en artikkel eller en kommentar skrevet av journalister med dobbeltroller svært lite verdt, og det er noe underlig at pressen ønsker å ha en lavere troverdighet enn nødvendig, sier PR og kriserådgiver Jarle Aabø.
DB170328 Omdal sier riktignok ikke direkte at dette betyr at det ikke kan finnes slike korsbilder andre steder - men han sier heller ikke ( slik han enkelt kunne gjort ) at « Dette betyr selvsagt ikke at han aldri har båret korset, men det tyder i hvert fall på at bruken var vesentlig lavere tidligere enn den er nå. »... men ingen spurte om folks tiltro til medienes presisjon Spaltist ¶
DB170328 Labours Yvette Cooper mener avisa har sunket lavere enn noen gang ved sitt valg av forside : ¶
DB170328 Mang en spekulasjon og ryktestorm seinere røper Pfeiffer omsider hvorfor hun har valgt å holde en lavere profil de siste fire åra.
DA170328 - Sist Vedum styrte, kuttet han i Heimevernet, og veksten i forsvarsbudsjettet var mye lavere enn i dag.
DA170328 - Sist Vedum styrte, kuttet han i Heimevernet, og veksten i forsvarsbudsjettet var mye lavere enn i dag, sier Helleland.
BT170328 Som med andre optiske målere er gjerne kurvene høyere i toppen og lavere i bunnen om du bedriver intervalltrening, for eksempel.
BT170328 Han mener likevel boligprisveksten i Oslo-regionen blir lavere i 2017 enn 2016.
BT170328 Folk jevnt over landet har ganske lik lønn, men boligprisene er lavere enn i hovedstaden.
AP170328 Ifølge lederen for USAs miljødirektorat ( EPA ), Scott Pruitt, vil presidentordren skape flere arbeidsplasser i amerikanske kullgruver og føre til lavere pris på strøm.
AP170328 Forholdet mellom budsjettunderskudd og lavere skatteinngang og hvem som skal få de største skattekuttene er partiet langt fra enig om, skriver The Wall Street Journal.
AP170328 Demokratene angriper Trump og republikanerne for å gi store skattekutt til de rikeste, mens middelklassen og de fattigste merker mindre til lavere skatter og rammes hardt av andre kutt i offentlig sektor.
AP170328 Søndagen og mandagens sommerlige temperaturer opp mot 20 grader byttes ut med adskillig lavere temperaturer.
AP170328 Kald luft i atmosfæren fører til lavere temperaturer.
AP170328 I 1974 ble de nye « gullfiskene » et nytt kjennemerke for Ekebergbanen ; de hadde lettere skrog som klarte å klatre oppover skråningen med lavere strømspenning, og kunne derfor kjøres med vanlig trikkefart også nede i byen.
AP170328 Som med andre optiske målere er gjerne kurvene høyere i toppen og lavere i bunnen om du bedriver intervalltrening, for eksempel.
AP170328 Han mener likevel boligprisveksten i Oslo-regionen blir lavere i 2017 enn 2016.
AP170328 Folk jevnt over landet har ganske lik lønn, men boligprisene er lavere enn i hovedstaden.
AA170328 Ifølge lederen for USAs miljødirektorat ( EPA ) Scott Pruitt vil presidentordren skape flere arbeidsplasser i amerikanske kullgruver og føre til lavere pris på strøm.
AA170328 Tesla planlegger i år å lansere en ny modell i en noe lavere prisklasse i et forsøk på å kapre større markedsandeler. ( ©NTB ) ¶
AA170328 I årene som kommer, vil forbrukernes kjøpekraft tilta som følge av lavere prisvekst, noe høyere lønnsvekst og flere i arbeid.
AA170328 Den lave oljeprisen har resultert i kraftige kutt i oljebransjen og lavere etterspørsel etter leverandørtjenester fra fastlandet.
AA170328 - Vår erfaring viser at større driftsenheter har færre syke dyr som trenger behandling, noe som også fører til lavere antibiotikabruk, sier Anne Cathrine Whist, spesialrådgiver for helse og fruktbarhet i Tine Rådgiving til Nationen.
AA170328 Utenom rush, når tilbudet har lavere frekvens, skal korresponderende buss vente og kunden får annen skyss dersom dette ikke skjer.
VG170327 Synkende oljepriser skyldtes ikke lavere etterspørsel, bare at tilbudet var enda større.
VG170327 De vil koble den demokratiske politikken vi fører med lavere skatter og avgifter, valgfrihet for folk flest og en streng asyl- og innvandringspolitikk til nazisme, hvit nasjonalisme og andre grumsete elementer som eksisterer rundt om i verden.
VG170327 Han påpeker at det hovedsakelig var litt inne i landet at den deilige sommervarmen kom - ute på kysten var det betydelig lavere temperatur : ¶
SA170327 | Lysere tider for utleierne ¶ Lavere inntjening og større ledighet, er snudd til optimisme.
SA170327 - Vi synes 44 prosent er et høyt tall som vi gjerne skulle sett var lavere , sier han.
SA170327 Årets sesong ser foreløpig ut til å gi noe lavere fangst enn i fjor.
SA170327 Carina Johansen, NTB scanpix ¶ Lavere oljepris vil også redusere antall arbeidsplasser som skapes fremover.
SA170327 Overgangen var det som skulle til for å gi Høgli en fantastisk karriere med 49 landskamper, og står som et godt eksempel på hvor bra det er for TIL når Glimt er på et lavere nivå.
SA170327 Da ble det til at vi måtte begrense tapet ved å legge oss litt lavere i banen, sier Horneland.
FV170327 - Vi synes 44 prosent er et høyt tall som vi gjerne skulle sett var lavere , sier han.
FV170327 Da ble det til at vi måtte begrense tapet ved å legge oss litt lavere i banen, sier Horneland.
DN170327 Kursmålet nedjusteres til 145 kroner, noe som begrunnes av lavere verdsettelse av DNBs sammenlignbare selskaper.
DN170327 Han viser blant annet til at DNBs egenkapitalavkastning har steget til over ti prosent igjen følge av lavere enn forventede tap, kostnadskontroll og kapitaleffektivitet.
DN170327 I mellomtiden har DNB brukt sin rolle som långiver for å forsøke å påvirke prosessen, oppfordre til et lavere konfliktnivå, opplyser selskapet.
DB170327 På den andre scoringen lå Nordtveit faktisk lavere enn stopperne.
DB170327 Da ble det til at vi måtte begrense tapet ved å legge oss litt lavere i banen, sier Horneland.
DB170327 - I dag er det rundt 8-9 grader i Trøndelag, men kaldlufta fra nord skal ta seg en liten runde sørover, så Trøndelag må belage seg på betydelig lavere temperaturer framover, sier Smits.
DB170327 Elden viser så til statistikk fra SSB som viser at en rørlegger tjente 211 kroner i timen i 2011, og peker på at beløpet for 2006 vil være lavere .
DB170327 - Hvor mye lavere enn den taksten du har kommet til, ville en kollega kunne ha kommet til ? spør Elden.
DB170327 Nesheim FREKK : Tilbaketrukket A-stolpe, lavere taklinje, lenger panser og markedets kanskje frekkeste rødfarge med 50 prosent mørkere skyggepartier og 20 prosent lysere lyspartier, lager frekt fargespill.
DB170327 På toppen av dette, er det også slik at de som velger å gå til helsekontroller, som gruppe ofte har en høyere sosioøkonomisk status og med det en lavere risiko for hjerte- karsykdom enn gjennomsnittet.
DA170327 Vi må lavere ned i terrenget, og plattformene blir universelt utformet for å kunne ta i mot de nye trikkene med lavt gulv, sier hun.
DA170327 Ruters faglige anbefaling er en holdeplasstruktur som gir best mulig tilbud for flest mulig, samtidig som det i vurderinger av enkeltholdeplasser må tas hensyn til flere forhold, blant annet til grupper med lavere mobilitet, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen, til Dagsavisen.
BT170327 - Vi synes 44 prosent er et høyt tall som vi gjerne skulle sett var lavere , sier han.
AP170327 Holman skriver i en kommentar til Aftenposten at Trumps eget bidrag totalt var lavere enn han hadde forventet.
AP170327 Det er ny rekord, men betydelig lavere enn det som var forventet.
AP170327 Det er mer enn i 2012, men betydelig lavere enn estimatene på mellom 9 og 10 milliarder dollar, forklarer Craig Holman til Aftenposten.
AP170327 Årets sesong ser foreløpig ut til å gi noe lavere fangst enn i fjor.
AP170327 Carina Johansen, NTB scanpix ¶ Lavere oljepris vil også redusere antall arbeidsplasser som skapes fremover.
AP170327 Det blir meldt at det var høyere enn en personbil, men lavere enn en buss, sier trafikkoperatør Ronny Sleire ved Veitrafikksentralen i Bergen til NRK. ( ©NTB ) ¶
AP170327 - Vi synes 44 prosent er et høyt tall som vi gjerne skulle sett var lavere , sier han.
AP170327 Da ble det til at vi måtte begrense tapet ved å legge oss litt lavere i banen, sier Horneland.
AA170327 Litt høyere temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 1 til + 7 grader.
AA170327 Det er 1 prosentpoeng lavere enn i 2012, men ikke noe tegn på at medvinden er over for partiet, mener han.
AA170327 Det blir meldt at det var høyere enn en personbil, men lavere enn en buss, sier trafikkoperatør Ronny Sleire ved Veitrafikksentralen i Bergen til NRK. ( ©NTB ) ¶
VG170326 Til å begynne med tok Lagerbäck feil selv om Tarik er seks år eldre og seks centimeter lavere enn Moi.
DB170326 Samtidig utbetalte Norge ut 850 millioner nye kroner som en belønning for at Brasils avskoging var omtrent 60 prosent lavere i 2015 enn i perioden 2000-2010.
DA170326 To Europa tegner seg opp : Et der hvite, eldre, menn, religiøse og folk med lavere utdanning føler seg fremmede for et samfunn der deres verdier har blitt politisk ukorrekte.
DA170326 Dersom populistene var drevet fram av økonomisk ulikhet alene, burde de sanke flest stemmer hos ufaglærte arbeidere, arbeidsløse og folk med lavere utdanning, ifølge Inglehart og Norris.
AP170326 Lavere priser på konkurrerende energiformer, spesielt naturgass, har gjort det mindre attraktivt å kjøpe kullkraft.
AP170326 Selv etter at NSB har satt inn mange flere tog til Gardermoen, med lavere priser, har Flytoget beholdt et godt grep om kundene.
AA170326 SV har hatt en litt bedre utvikling på målingene enn Venstre, men SV har tradisjonelt vært plaget av at valgresultatet blir lavere enn målingene kan tyde på.
VG170325 Dette kan også bidra til økt polarisering og lavere tillit til den politiske debatten.
SA170325 kamp, helst enda lavere .
DA170325 Derfor konkluderer Hotelschool-rapporten med at Airbnb ofte øker de sosioøkonomiske forskjellene i mange byer, fordi prisene på både eiendommer og utleieleiligheter stiger, fordi folk heller vil leie ut rom på korttidsbasis til turistene framfor å leie ut langtidsleie til lokale til en lavere pris.
BT170325 - Nye kjernekraftverk har generelt lavere risiko enn gamle anlegg.
BT170325 - Lavere risiko ¶
BT170325 kamp, helst enda lavere .
AP170325 Den som vil bli rektor kan ikke ha lavere ambisjoner.
AP170325 kamp, helst enda lavere .
AA170325 I en tid da pressen får mye kritikk og tilliten til mediene er lavere enn vi skulle ønske, må pressen selv vise større ydmykhet.
VG170324 Et lettelsens sukk kunne høres fra liberale og moderate krefter over hele Europa da det ble klart at Geert Wilders og hans parti Frihetspartiet ( PVV ) fikk lavere oppslutning enn forventet i det nederlandske valget.
DB170324 De felles sponsorinntektene er på rundt 8 millioner ; altså langt lavere enn et middels norsk eliteserielag i fotball.
DB170324 På den ene siden så kan butikkene argumentere med at overvåkingen av de andres priser fører til lavere priser for forbrukeren, fordi butikkene alltid følger konkurrentens priser - for blant annet å komme godt ut i pristester.
DB170324 På den andre siden vil jo ikke dette automatisk føre til at prisene blir lavere - det kan også utnyttes i den andre retningen.
DB170324 Han fikk lavere straff enn normalstraffen og erstatningen ble satt lavere enn ellers, fordi de fornærmede var prostituerte.
DB170324 Han fikk lavere straff enn normalstraffen og erstatningen ble satt lavere enn ellers, fordi de fornærmede var prostituerte.
DB170324 Det er også en nettbasert tjeneste, så det er lavere lanseringsrisiko enn ved fysiske produkter, som tross alt må produseres uansett om de flopper eller ei.
DA170324 Straffen var én måned lavere enn innstillingen fra Påtalenemnda i Antidoping Norge ( ADN ).
AP170324 Summen av fortsatte Opec-kutt, lavere import og mindre olje på lager tror han vil gi seg utslag i en betydelig prisoppgang etter sommeren.
AP170324 I tillegg vil Opec-kuttene i større grad føre til lavere importtall, sier Kjus, som peker på at det tar tid fra kutt vedtas til det blir mindre olje i markedet.
AP170324 | Lagmannsretten etter omstridt voldtektssak : - Ikke riktig å gi lavere straff for « berettiget håp om sex » ¶
AP170324 Ankegrunnlaget var selve straffeutmålingen, der mannens umiddelbare tilståelse ga lavere straff.
AA170324 Litt høyere temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 0 - 7 grader.
VG170323 Helseminister Tom Price sa tvert imot at planen vil gi flere mennesker forsikring, og til en lavere pris.
SA170323 | Du skal lete lenge etter bedre støvsuger til lavere pris ¶
DN170323 Det var ventet en langt lavere vekst, 0,3 prosent.
DB170323 - Han ville trolig fått lavere straff dersom han ble frikjent på det punktet, sier mannen.
DB170323 Økonomien har endret seg, og reallønnsveksten har blitt lavere enn man forutså.
AP170323 - Det er ingen grunn til at ikke Norge skulle klare å tilpasse seg press på kostnader og lavere priser og fortsette å utvikle sine ressurser, sier oljeeksperten, som leder IEAs avdeling for oljeindustrien og oljemarkedet.
AP170323 Tvinnereim mener det norske arbeidslivet har gjennomgått « brutale endringer på grunn av stor arbeidsinnvandring » og nevner alt fra tendenser til sosial dumping, lavere lønnsutvikling og « til tider stygge situasjoner når det gjelder arbeidsvilkår for lavlønnsgrupper. » - Og hvis vi da over en kort periode skulle få veldig mye større tilbud av arbeid
AP170323 | Du skal lete lenge etter bedre støvsuger til lavere pris ¶
AA170323 Det er godt dokumentert at lavere fart reduserer ulykkesrisikoen på vegene, sier Jørgen Bysveen i Statens vegvesen.
VG170322 Helseminister Tom Price sier tvert imot at planen vil gi flere mennesker forsikring, og til en lavere pris.
SA170322 På Goals liste scorer han høyest på potensial, og litt lavere på erfaring og nåværende markedsverdi.
DN170322 Han mener at nervøsiteten er blitt forsterket etter at den kinesiske sentralbanken har gjort grep for å hindre likviditetskrise i kinesiske banker, og at oljeprisen nå ligger lavere enn ventet på sikt.
DB170322 Det som i det siste har blitt regnet som en selvfølge blant mange, at bensinbilene har lavere partikkelutslipp enn dieselbilene, er ikke lenger like sikkert.
AP170322 På Goals liste scorer han høyest på potensial, og litt lavere på erfaring og nåværende markedsverdi.
AA170322 Statsminister Erna Solberg sier formuesskatten fører til at noen flytter til land med lavere skattenivå.
AA170322 Siste oversikt viste at vi har cirka 1,41 per 1000 og det er bare tre politidistrikt som har lavere dekning enn dette.
VG170321 Det er vel 80.000 kroner lavere enn i fjor.
VG170321 Men også premieretallene på 289.000 var lavere enn TVNorges uttalte forventninger som lå på 300.000.
VG170321 Det 25 prosent lavere enn kanalens egen målsetting.
VG170321 I tillegg skal han ha benektet å ha ringt for flere hundre tusen kroner og isteden forventet månedlige regninger på en vesentlig lavere sum, får VG opplyst.
SA170321 De to høyblokkene er erstattet med lavere blokker med skråtak.
SA170321 Vi har ikke gitt lavere terningkast enn terningkast tre, ettersom ingen av ostene i denne testen kan sies å være direkte usunne.
FV170321 Vi har ikke gitt lavere terningkast enn terningkast tre, ettersom ingen av ostene i denne testen kan sies å være direkte usunne.
DN170321 Åtte prosent mente yrkesfag hadde « mye lavere status » enn studiespesialiserende i 2015, mot seks prosent i 2017. 24 prosent mener yrkesfagene har « litt lavere status » nå, mot 39 prosent i 2015.
DN170321 Undersøkelsen viser imidlertid også at de fleste fortsatt opplever at familie, venner, kolleger og bekjente mener de praktiske yrkesfagene har lavere status enn studiespesialiserende fag.
DN170321 - Næringslivet har vært veldig « på » for å snakke om mulighetene ved yrkesfag, behovet for fagbrevkompetanse, karrieremuligheter og at man i enkelte bransjer har tatt en skikkelig lærlingdugnad, sier han.... men fortsatt lavere status ¶
DN170321 24 prosent mener yrkesfagene har « litt lavere status » nå, mot 39 prosent i 2015.
DN170321 Den tyske økonomien blir sett på som relativt trygg, og med økende uro knyttet til utfallet av det franske presidentvalget har investorene vært villige til å betale mer og akseptere lavere avkastning på pengene for å plassere pengene « trygt » i Tyskland.
DN170321 Den første franske partilederdebatten har dempet noe av denne uroen, og høyere renter på tyske korte og lavere rente på korte franske statsobligasjoner kan indikere at behovet for en trygg havn er noe mindre.
DB170321 Roar Hansen, pressekontakt i Oslo-politiet forteller til Dagbladet at mengden beslaglagte våpen i hovedstaden er langt lavere enn i Malmö.
DB170321 Olsen Energy avbestilte i sin tid - også den til en pris betydelig lavere enn nyprisen.
DB170321 Om det er lønnsomt, eller om Tesla møter markedet med en lavere pris på 75kWh-modellen vet vi først 18. april.
DB170321 Da kan du ha skuldrene litt lavere om telefonen plutselig skulle være borte.
DB170321 Apple tilbyr heldigvis en mellomting, og det er at du kan ha bilder med lavere oppløsning på telefonen, slik at du fortsatt kan bla i dem, men da uten mulighet til å zoome inn for å studere detaljene.
DB170321 Nye iPad vil koste fra 3.690 kroner for innstegsmodellen med 32 GB lagringsplass, mens forgjengeren kostet fra 4.490 kroner hos Apple ( riktignok mulig å finne til lavere priser i enkelte nettbutikker ).
DA170321 Vi vil ha en regjering som gjennomfører mest mulig av SVs politikk for omfordeling og solidaritet, sterkere fellesskap og lavere klimagassutslipp.
DA170321 - Fra og med syttitallet sluttet Demokratene å være et parti av og for arbeiderklassen og den lavere middelklassen, de vi i USA kaller « blue collar workers ».
BT170321 Vi produserer olje og gass med langt lavere CO₂-utslipp enn resten av verden.
BT170321 Søviknes skryter av olje- og gassnæringen i Norge, som han mener har staket ut kursen for enda lavere utslipp på sokkelen.
BT170321 Vi har ikke gitt lavere terningkast enn terningkast tre, ettersom ingen av ostene i denne testen kan sies å være direkte usunne.
BT170321 Når veimidlene skal spres på fire veier, blir nødvendigvis standarden lavere enn den kunne vært på én eller to hovedveier.
AP170321 Vi har ikke gitt lavere terningkast enn terningkast tre, ettersom ingen av ostene i denne testen kan sies å være direkte usunne.
VG170320 Og forventningene til Lagerbäck, om å klare det umulige, kapre en play-off-plass til VM 2018, er enda lavere enn det var for forgjengerne.
VG170320 Om det firmaet opererer med mye lavere pris enn konkurrentene, er det grunn til nervøsitet.
VG170320 Norge tok i fjor fjerdeplassen, men har altså rykket helt til topps i årets rapport, til tross for lavere oljepriser.
SA170320 Norge rykker til toppen til tross for lavere oljepriser, heter det i rapporten.
SA170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
SA170320 Et lavere kjøttforbruk kan bety at vi frigjør arealer som i dag brukes til matproduksjon til villmarksformål.
SA170320 Taxfree-ordningen gir Avinor leieinntekter, som igjen gir lavere lufthavnavgifter, som igjen gir lavere billettpriser.
SA170320 Taxfree-ordningen gir Avinor leieinntekter, som igjen gir lavere lufthavnavgifter, som igjen gir lavere billettpriser.
FV170320 Norge rykker til toppen til tross for lavere oljepriser, heter det i rapporten.
FV170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
DN170320 Det er litt færre enn i toppåret 2013, men når det totale antallet også var lavere i fjor blir andelen rekordhøy.
DN170320 Det han viser til er DNs sak i februar om at Ola Borten Moe som oljegründer i Okea ber regjeringen om å gjøre livet lettere for små oljeselskaper som hans, blant annet ved at den såkalte skattebalansen skal kunne pantsettes - slik at den kan belånes til lavere rente.
DN170320 Halvparten av rederiene venter lavere resultat i 2017 enn i 2016.
DN170320 Målt på denne måten mener han boligprisene på landsbasis aldri vært lavere enn de har vært de siste årene, mens de i Oslo ligger nær et normalnivå.
DB170320 Pensjon er i utgangspunktet lavere inntekt enn det man er vant til fra yrkeslivet.
DB170320 De både lever lenger og har ofte lavere pensjon enn menn.
DB170320 Også det at det er flere eldre i befolkningen trekker ned, fordi eldre har et lavere lykkenivå enn yngre, sier han.
DA170320 Det er betraktelig lavere enn dagens DVD-avgift ¶
AP170320 Norge rykker til toppen til tross for lavere oljepriser, heter det i rapporten.
AP170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
AP170320 På helgens landsmøte var det et realistisk SV som diskuterte miljøpolitikk, og Heikki Holmås var den som tydeligst understreket at klimaambisjonene er lavere enn før : ¶
AA170320 Norge rykker til toppen til tross for lavere oljepriser, heter det i rapporten.
AA170320 Norge rykker til toppen til tross for lavere oljepriser, heter det i rapporten.
AA170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
SA170319 Den har samme totalytelse som 530i, og en startpris som ligger 90.000 lavere , men den kommer kun med bakhjulstrekk. 520d med firehjulstrekk og 190 dieselhestekrefter starter på 550.000 og føles nesten like kvikk som 530i.
DN170319 Barbara Zanoni Utne på Hotel Ullensvang applauderer lavere formuesskatt, men skulle gjerne sett at reiselivsmeldingen også hadde inkludert en egen avgift for cruiseturister.
DN170319 Aktuell : Ullensvang er blant bedriftene som vil nye godt av at regjeringen i reiselivsmeldingen varsler lavere formuesskatt for overnattingsbedrifter.
DB170319 Jo lavere indeks-tallet er, jo bedre anslås driftssikkerheten å være.
DA170319 - Eldre tåler alkohol dårligere enn yngre, både fordi kroppsvæske per kilo er lavere og leverfunksjon ofte dårligere.
DA170319 Ett av tre barn blir lavere enn normalt.
BT170319 Pihl har de senere årene opplevd lavere søknadstall og skal slås sammen med Tertnes.
BT170319 Nærskolen får i stedet både lavere karaktersnitt og et redusert antall elever, som igjen kan føre til at skolen blir nedlagt.
BT170319 Den har samme totalytelse som 530i, og en startpris som ligger 90.000 lavere , men den kommer kun med bakhjulstrekk. 520d med firehjulstrekk og 190 dieselhestekrefter starter på 550.000 og føles nesten like kvikk som 530i.
AP170319 Vesentlig lavere pris ¶
AP170319 - Vi sier at « vi kan gjøre det, men til en vesentlig lavere pris enn det dere tror dere kommer til å få », sier Kallevig.
AP170319 Den har samme totalytelse som 530i, og en startpris som ligger 90.000 lavere , men den kommer kun med bakhjulstrekk. 520d med firehjulstrekk og 190 dieselhestekrefter starter på 550.000 og føles nesten like kvikk som 530i.
VG170318 Kommunens synspunkt er at bunnfradraget på 4 millioner kroner har kommet alle Oslos innbyggere til gode, enten ved at man ikke er ilagt eiendomsskatt i det hele tatt, eller ved at man må betale mindre enn om bunnfradraget var lavere .
VG170318 Dersom bunnfradraget hadde vært lavere , ville flere måttet betale eiendomsskatt, og de som har betalt ville måttet betale mer, sier Steen.
SA170318 Årene før det var snittet derimot vesentlig lavere enn i 2016.
BT170318 Verden trenger mer dialog og lavere volum fra statsledere i en stadig mer urolig tid, mener Erna Solberg, som selv fnyser av Trumps Tyskland-kritikk.
AP170318 Analyser av forslaget til helsereform, blant annet utarbeidet og gjengitt i The New York Times, NBC og The Los Angeles Times, viser at endringene særlig vil ramme eldre, folk med lavere inntekter og dem som bor utenfor de store byene.
AP170318 Tidligere har satsene vært litt lavere .
AP170318 - Det skjer både fordi kroppsvæske per kilo er lavere og leverfunksjon ofte dårligere.
AP170318 Årene før det var snittet derimot vesentlig lavere enn i 2016.
AA170318 - Det skjer både fordi kroppsvæske per kilo er lavere og leverfunksjon ofte dårligere.
AA170318 Vi kan i fremtiden oppleve at boligmarkedet i større grad enn nå vil straffe boliger utsatt for støy, slik at prisene blir lavere .
VG170317 Priseksemplene er hentet fra andre uken i april, men vil gjerne være lavere før og etter helligdagene.
FV170317 I tillegg er arbeidskraften billigere og investeringskostnadene lavere , sier Johansen.
DB170317 AMERIKANSK FOTBALL har et langt lavere antall kamper, men sliter tilsynelatende med den samme kulturen : ¶
DB170317 Lønnsforskjellene skapes også av at lønnen i kvinnetunge bransjer er lavere enn den i mannstunge bransjer.
DA170317 Oppslutningen rundt Geert Wilders ekstreme høyreparti PVV i Nederland ble lavere enn både Wilders og lederen for Frankrikes Nasjonal Front, Marine Le Pen, hadde håpet på.
DA170317 En langsiktig årsak er at partiet har hatt store vanskeligheter med å forene de nye og de gamle venstrevelgerne : både de med høyere og lavere utdanning, sier Zaslove.
DA170317 Næringen er uansett fornøyd, og lavere skatt for hotellene gir rom for vekst, mener Virke.
BT170317 , med lavere nysnøgrense om kvelden.
BT170317 , med lavere nysnøgrense om kvelden.
BT170317 Bergensbanen, som jeg selv foretrekker grunnet en mild flyskrekk og lavere karbonavtrykk, kostet over dobbelt så mye.
AP170317 Antallet turister er mye lavere enn det Moskva forventet.
AP170317 I 1697 sto så Christianias nye « Vår Frelsers kirke » ferdig som en lavere utgave av den domkirken den senere ble.
AP170317 I erstatningsretten er det lavere krav til bevis enn i strafferetten, derfor mener Lundin at ulykkessjåføren uansett skal dømmes til å betale de etterlatte en erstatning på 125.000 kroner hver.
AA170317 Et samfunn med lavere skatt gir mindre offentlig velferd, flere private skoler, dyrere barnehager, større ulikhet.
AA170317 Som følge av lavere oljepriser gjennom 2016, fikk konsernledelsen i Statoil lavere samlede utbetalinger enn året før.
AA170317 Som følge av lavere oljepriser gjennom 2016, fikk konsernledelsen i Statoil lavere samlede utbetalinger enn året før.
VG170316 Inneliggende pasienter på NBRR ( Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering ) kan oppleve lavere kvalitet på rehabiliteringen.
SA170316 En enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart, heter det fra Norges Bank.
SA170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer.
SA170316 - Det er utsikter til at inflasjonen vil bli lavere enn tidligere ventet.
SA170316 FOTO : Fredrik Refvem ¶ | - Skal vi akseptere et velstandsnivå som er lavere enn det vi har i dag ?
FV170316 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE, som er konsumpriser justert for avgiftsendringer og energivarer, var 1,6 prosent i februar, 1,0 prosentenhet lavere enn Norges Bank anslo før jul.
FV170316 Sårbarhet ¶ Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane.
FV170316 Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane.
FV170316 Den største nyheten siden forrige pengepolitiske rapport i desember er markert lavere prisvekst.
FV170316 - Enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
FV170316 Lavere prisvekst ¶
FV170316 - Det finnes flere studier som viser at par med svært vanlige infeksjoner som mycoplasma eller ureaplasma har mye lavere sjanse for graviditet med IVF-behandling enn par uten infeksjonene.
DN170316 Og fallet i etterspørselen er lavere enn fallet i produksjonen.
DN170316 Anbudet var på til sammen 420 millioner kroner, cirka 80 millioner kroner lavere enn nærmeste konkurrent.
DN170316 Spesielt peker de på at arbeidsledigheten er lavere enn tidligere anslått, og justerer nå ned sine anslag for ledigheten i årene fremover.
DN170316 Sammenlignet med forrige rapport er prognosene for inflasjonen nedjustert, mens anslagene for kapasitetsutnyttingen er litt høyere for i år og litt lavere for årene fremover.
DN170316 Ledigheten har vært lavere de siste månedene enn vi ventet i desember.
DN170316 Prisveksten har den siste tiden vært signifikant lavere enn Norges Banks anslag.
DN170316 Norges Bank viser i pressemeldingen til at en enda lavere rente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart.
DN170316 « Det er utsikter til at inflasjonen vil bli lavere enn tidligere ventet.
DN170316 Selv om det er utsikter til at renten holdes lav lenge, understreker sentralbanken at utsiktene til lavere inflasjon vil føre til at realrenten stiger.
DN170316 Lav inflasjon trekker klart i retning av en lavere rente.
DN170316 Faren for en videre oppbygging av finansielle ubalanser og usikkerheten om virkningene av en lavere styringsrente taler mot å redusere renten nå », skriver Norges Bank i rapporten.
DN170316 En enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart og øke faren for en brå nedgang i etterspørselen frem i tid.
DN170316 Dette gjorde at rentebanen ble noe lavere , skriver Fjære.
DN170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer.
DN170316 - Utslagene på rentebanen av lavere lønns- og prisvekst var litt større enn vi ventet, mens utslagene fra det regionale nettverket var noe mindre.
DN170316 På den ene siden viser sentralbanken til at det er utsikter til at inflasjonen vil bli lavere enn tidligere ventet.
DN170316 Prisveksten har den siste tiden vært signifikant lavere enn Norges Banks anslag.
DN170316 Inflasjonen taler for lavere rente ¶
DN170316 - En enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart, skriver sentralbanken. | 700.000 i bot for å ha brukt for mye i valgkampen ¶
DN170316 - Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer, skriver Norges Bank i en pressemelding.
DN170316 Lavere rente, sterkere økonomi ¶
DN170316 Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at det er større sjanse for lavere enn høyere styringsrente.
DB170316 Woodburn har spilt for Wales på lavere nivå helt siden han var 13 år.
DB170316 Denne uken ble leiligheten endelig solgt, men da til 15,5 millioner kroner, 3,2 millioner lavere enn opprinnelig prisantydning.
DB170316 I begrunnelsen fra Norges Bank heter det at det er utsikter til at inflasjonen vil bli lavere enn tidligere ventet.
DB170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer.
DB170316 Det påpekes videre at en enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart.
DB170316 På spørsmål om hvorvidt NRK tilbyr lavere lønn og dårligere vilkår enn på eksternproduksjoner, svarer Køhn at man kan finne eksempler på begge deler, og at det ikke er noen vesentlig forskjell.
DB170316 De mener NRK tilbyr mye lavere lønn og generelt mye dårligere vilkår enn det film- og TV-arbeidere får på eksternproduksjoner, at de ikke respekterer tariffavtalene deres, og at NRK krever at midlertidige ansatte som går på lønn, må være engasjert som journalist på tilkallingsvikar-vilkår.
DB170316 Det er ikke tilfeldig at verdens laveste mann er 7 cm lavere enn verdens laveste kvinne.
DB170316 - Det er ikke tilfeldig at verdens laveste mann er 7 cm lavere enn verdens laveste kvinne.
DA170316 Kan bety slutten ¶ - « Karsten og Petra på skattejakt » ble vurdert å ha et lavere publikumspotensial enn de to filmene som fikk støtte, sier Sveinung Golimo, avdelingsdirektør for utvikling i Norsk Filminstitutt.
DA170316 Solberg slo fast at hun er optimist med tanke på oljenæringen, trass i fallende investeringer og lavere aktivitet.
DA170316 I en tid der vi kommer til å ha lavere inntekter fra oljeutvinning, er det mest solidarisk å bruke mindre av pengene vi har på bok.
BT170316 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE, som er konsumpriser justert for avgiftsendringer og energivarer, var 1,6 prosent i februar, 1,0 prosentenhet lavere enn Norges Bank anslo før jul.
BT170316 Sårbarhet ¶ Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane.
BT170316 Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane.
BT170316 Den største nyheten siden forrige pengepolitiske rapport i desember er markert lavere prisvekst.
BT170316 - Enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
BT170316 Lavere prisvekst ¶
BT170316 Gjennom bærekraftskriteriene stiller EU krav til at biodrivstoffet har 50 prosent lavere klimagassutslipp knyttet til produksjonen, og at det ikke er dyrket på områder med høy biodiversitet eller et høyt karboninnhold.
AP170316 Det er 5 prosent lavere enn i samme kvartal i 2015.
AP170316 Vi ligger fortsatt lavere enn vi gjorde for fire-fem år siden.
AP170316 50 km/t da den traff fortauet, som han mener var fem centimeter lavere enn lovens minimumskrav.
AP170316 50 km/t da den traff fortauet, som han mener var fem centimeter lavere enn lovens minimumskrav.
AP170316 « En enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart », skriver banken i sin pressemelding.
AP170316 « Det er utsikter til at inflasjonen vil bli lavere enn tidligere ventet.
AP170316 Lønnsveksten i fjor ble mye lavere enn Olsen og de flest andre ventet.
AP170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer », skriver banken.
AP170316 Lavere lønnsvekst fører til at prisveksten også blir nedjustert mye fremover.
AP170316 « En enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart », skriver banken i sin pressemelding.
AP170316 | Enda lavere prisvekst utsetter første renteøkning ¶
AP170316 Lønnsveksten i fjor ble mye lavere enn Olsen og de flest andre ventet.
AP170316 Lavere lønnsvekst fører til at prisveksten også blir nedjustert mye fremover.
AP170316 - Det er riktig at tallene er lavere , men hvis du sammenligner vår størrelse i dag med den gang, så har vi støtte langt ut over dem som sier de stemmer på oss.
AA170316 Varmere om natten, litt lavere dagtemperatur. 2 - 6 grader.
AA170316 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE, som er konsumpriser justert for avgiftsendringer og energivarer, var 1,6 prosent i februar, 1,0 prosentenhet lavere enn Norges Bank anslo før jul.
AA170316 Sårbarhet ¶ Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane.
AA170316 Lavere vekst i priser og lønninger i Norge trekker i retning av lavere rentebane.
AA170316 Den største nyheten siden forrige pengepolitiske rapport i desember er markert lavere prisvekst.
AA170316 - Enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
AA170316 Lavere prisvekst ¶
AA170316 Lønns- og prisveksten var i februar langt lavere enn Norges Bank ønsker, noe som isolert sett kunne vært et argument for et rentekutt fra sentralbanken torsdag.
AA170316 I begrunnelsen fra Norges Bank heter det at det er utsikter til at inflasjonen vil bli lavere enn tidligere ventet.
AA170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer.
AA170316 Det påpekes videre at en enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart.
AA170316 Solberg slo fast at hun er optimist med tanke på oljenæringen, trass i fallende investeringer og lavere aktivitet.
AA170316 Lønns- og prisveksten var i februar langt lavere enn Norges Bank ønsker, noe som isolert sett kunne vært et argument for et rentekutt fra sentralbanken torsdag.
AA170316 I begrunnelsen fra Norges Bank heter det at det er utsikter til at inflasjonen vil bli lavere enn tidligere ventet.
AA170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer.
AA170316 Det påpekes videre at en enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart.
VG170315 På den andre siden lover partiprogrammet lavere skatt og mer penger til helse, forsvar og politi.
VG170315 Som Trump appellerer Wilders til velgere med liten utdanning fra arbeiderklassen og den lavere middelklassen på småsteder og i industribyer.
VG170315 Russland har opplevd økonomisk nedtur de siste årene, både på grunn av lavere oljepriser og sanksjonene fra vesten.
VG170315 I 2010 startet Leif Sande i LO-forbundet Industri-Energi en folkeaksjonen for lavere strømpris i Norge.
SA170315 - Det finnes flere studier som viser at par med svært vanlige infeksjoner som mycoplasma eller ureaplasma har mye lavere sjanse for graviditet med IVF-behandling enn par uten infeksjonene.
SA170315 Undersøkelsen viser at flere av billigdekkene har vesentlig lengre bremselengde og mister grepet ved lavere hastigheter i vannplaningstester.
SA170315 Vi har prestert med et lavere budsjett enn i dag.
DN170315 Nordsjøolje handles i morgentimene til priser rundt 51,50 dollar fatet, nærmere fem dollar lavere enn for bare en drøy uke siden.
DN170315 Den samlede globale dagsproduksjonen i februar var på 96,52 millioner fat dagen, 170.000 fat lavere enn produksjonen for et år siden.
DN170315 - Dette var ikke en lokkepris, sier megleren om leiligheten han priset mer enn fire millioner kroner lavere enn salgsprisen endte på.
DN170315 - De skal ikke prise lavere enn meglers objektive vurdering tilsier, påpeker hun.
DN170315 SV-toppene vil fremstå som moderate, viser til sine egne statsbudsjettinnspill med langt lavere oljepengebruk enn regjeringen.
DN170315 Flere lærere i norsk skole og lavere klimagassutslipp er andre hovedsaker SV håper skal holde partiet over den magiske sperregrensen på 4 prosent valgoppslutning.
DN170315 En hypotese for hemmeligholdet har vært at Trump ikke vil innrømme at han har lavere formue enn det han selv oppga til forfatteren av boken « The Art of Being The Donald » i 2005.
DN170315 « Jio kan bestemme seg for å forlenge gratisperioden med et par måneder utover mars hvis konkurrentene bestemmer seg for å legge prisene på 4G-tjenester lavere », skriver telekomanalytiker Rajiv Sharma hos HSBC i en ny rapport.
DB170315 Dessuten er terskelen lavere for å komme seg ut på drømmeturen fra hytte til hytte om man blir med på en fellestur.
DB170315 Vi har prestert med et lavere budsjett enn i dag.
DB170315 Journalist : en bransje som opplever mye kutt, og der det forventes at reporterne jobber lenger til lavere lønn, samtidig som man skal beherske stadig ny teknologi.
DB170315 Lokalt i Longyearbyen kan Svalbardi kjøpes for 400 kroner pr flaske, og prisen lokalt tenker vi at av prinsipp skal være lavere .
DA170315 LES OGSÅ : Ap vil stoppe at « berettiget harme » gir lavere dom i voldssaker ¶
DA170315 | Fortsatt resultatnedgang for Petoro ¶ Lavere gassproduksjon og fallende priser på olje og gass ga en resultatnedgang på hele 35 prosent for Petoro i fjor.
DA170315 Det ble totalt produsert 1,040 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2016, noe lavere enn produksjonen på 1,068 millioner fat året før.
DA170315 - Både kontantstrøm og årsresultat er preget av betydelig lavere olje- og gasspriser i 2016 enn i 2015, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.
DA170315 Fjellene er generelt lavere enn Alpene, men snømengdene er store, og det er lite utbygging på grunn av svake markeder.
DA170315 De er begeistret for prisnivået, som er lavere enn i Polen.
DA170315 Grunnen er at det fra i år er månedlige inntekter som legges til grunn for bostøtten, og ikke ligningsinntekten, som for de fleste er lavere enn månedsinntekten for et år.
BT170315 Det er sannsynligvis et langt lavere antall bensinbiler som ikke er godkjent for E10 enn det som hevdes.
BT170315 Undersøkelsen viser at flere av billigdekkene har vesentlig lengre bremselengde og mister grepet ved lavere hastigheter i vannplaningstester.
AP170315 For det tredje mener de at lavere skatter, blant annet på medisiner, skal gi større konkurranse, som igjen vil gi lavere priser.
AP170315 For det tredje mener de at lavere skatter, blant annet på medisiner, skal gi større konkurranse, som igjen vil gi lavere priser.
AP170315 | LuxLeaks : Varslere i Luxembourg får lavere straff ¶
AP170315 - Det finnes flere studier som viser at par med svært vanlige infeksjoner som mycoplasma eller ureaplasma har mye lavere sjanse for graviditet med IVF-behandling enn par uten infeksjonene.
AP170315 Undersøkelsen viser at flere av billigdekkene har vesentlig lengre bremselengde og mister grepet ved lavere hastigheter i vannplaningstester.
AP170315 Vi har prestert med et lavere budsjett enn i dag.
AA170315 Datamodellene viser at Norge i en kortere periode i helgen blir liggende nord for jetstrømmen, noe som betyr lavere temperaturer.
AA170315 Arbeidsledigheten i Storbritannia er nå lavere enn på 41 år, viser tall fra myndighetene. 4,7 prosent av den britiske arbeidsstokken var i gjennomsnitt ledige i tremånedersperioden som utløp 31. januar.
AA170315 - Det er ganske sikkert at prisveksten i år blir lavere .
AA170315 Lavere skatt bidro til å dempe virkningen, men samlet sett falt reallønnen etter skatt med 1,2 prosent.
AA170315 ( ©NTB ) ¶ | Lavere prisvekst ventes å gi lønnstakerne mer å rutte med ¶
AA170315 | Fortsatt resultatnedgang for Petoro ¶ Lavere gassproduksjon og fallende priser på olje og gass ga en resultatnedgang på hele 35 prosent for Petoro i fjor.
AA170315 Det ble totalt produsert 1.040 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2016, noe lavere enn produksjonen på 1,068 millioner fat året før.
AA170315 - Både kontantstrøm og årsresultat er preget av betydelig lavere olje- og gasspriser i 2016 enn i 2015, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.
VG170314 » Stavanger tingrett konkluderer med at « utgangspunktet for straffen for en voldtekt i denne saken er lavere enn normalstraffen på 4 år ». 36-åringen slapp unna med å betale 100 000 til hver av de voldtatte kvinnene.
VG170314 Kvinner i prostitusjonsmiljøet reagerer på dommen der en mann fikk lavere straff fordi kvinnene han skal ha voldtatt var prostituerte.
VG170314 Helseminister Tom Price sier det vil gjøre at flere mennesker får forsikring, og det til en lavere pris.
VG170314 Selv om leieavtalen med Norgerhaven fengsel har ført til lavere soningskøer her i Norge finnes det alternative måter å få den ned på, sier Slåke til VG.
VG170314 Derfor må lønnsøkningen her hjemme være lavere enn de landene vi konkurrerer med.
SA170314 Nå risikerer han lavere pensjon.
SA170314 Det er sannsynligvis et langt lavere antall bensinbiler som ikke er godkjent for E10 enn det som hevdes.
DN170314 Derfor må lønnsøkningen her hjemme være lavere enn de landene vi konkurrerer med.
DN170314 Kronen er klart svakere enn før oljeprisfallet, og sammen med moderate lønnsoppgjør og lavere bedriftsbeskatning bedrer kronesvekkelsens norske bedrifters konkurranseevne og det letter omstillingen, konstaterer Siv Jensen.
DN170314 - Både aku-ledigheten og den registrerte ledigheten er lavere enn for et år siden.
DN170314 | Bankstrateg tror Gjedrem vil foreslå lavere inflasjonsmål ¶
DN170314 Andre inflasjonsmål siktet da mot 2 prosent eller lavere .
DB170314 Roaming i EØS skal snart ikke koste noe ekstra, samtidig ser vi abonnementer enten får høyere pris eller lavere datakvote.
DB170314 Lavere arbeidsledighet i flere distriktsfylker.
DB170314 I Tyskland er terskelen for å krype for Trump enda lavere enn i Storbritannia, og der ble det masse bråk.
DB170314 Der finner man alle tallene man kunne forvente : lavere sysselsetting, flere som ikke fullfører utdanning.
DB170314 Det gir mindre belastning av strømnettet og dermed mindre behov for å bygge ut nytt strømnett, noe som igjen gi lavere strømregning for alle.
DA170314 Dersom en mann ser at det allerede er flere mannlige ansatte i barnehagen er nok terskelen lavere .
DA170314 Disse investeringene hadde en avkastning på 5 prosent, altså hele 2,6 prosent lavere enn den samlede avkastningen for Oljefondet.
DA170314 Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, slik at mange fikk redusert kjøpekraft, sier Vegard Einan, leder for YS privat.
DA170314 Derfor må lønnsøkningen her hjemme være lavere enn de landene vi konkurrerer med.
BT170314 Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, slik at mange fikk redusert kjøpekraft, sier Vegard Einan, leder for YS privat. ( ©NTB ) ¶
BT170314 Derfor må lønnsøkningen her hjemme være lavere enn de landene vi konkurrerer med.
AP170314 Derfor må lønnsøkningen her hjemme være lavere enn de landene vi konkurrerer med.
AA170314 Samtidig blir hallen nesten en etasje lavere enn det opprinnelige prosjektet som lå på bordet da vi behandlet saken første gang.
AA170314 Det er 5 prosent lavere enn i samme kvartal i 2015.
AA170314 - Vi påviser at barn som ikke selv er plaget av hodepine tar til seg foreldrenes måte å bruke smertestillende på og de fikk tilsynelatende en lavere terskel for å ta reseptfrie smertestillende preparater, sier UiO-professor Christofer Lundqvist til Dagens Medisin.
AA170314 Andre inflasjonsmål siktet da mot 2 prosent eller lavere .
AA170314 Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, slik at mange fikk redusert kjøpekraft, sier Vegard Einan, leder for YS privat. | Én bror frifunnet for drapsforsøk på stefar i Rogaland ¶
AA170314 Derfor må lønnsøkningen her hjemme være lavere enn de landene vi konkurrerer med.
AA170314 Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, slik at mange fikk redusert kjøpekraft, sier Vegard Einan, leder for YS privat. ( ©NTB ) ¶
AA170314 Derfor må lønnsøkningen her hjemme være lavere enn de landene vi konkurrerer med.
VG170313 Men jeg sier ikke nødvendigvis at hun burde fått lavere straff, for utfallet er egentlig helt greit, sier Tygart til VG.
VG170313 Utover det loves mer penger til helse, lavere skatt, « masse ekstra penger til forsvar og politi » og null offentlige midler til utviklingshjelp, innovasjon, kunst og kringkasting.
VG170313 Helseminister Tom Price sier det vil gjøre at flere mennesker får forsikring, og det til en lavere pris.
DN170313 - Miljøbutikkene har 50 - 60 prosent lavere energiforbruk, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy.
DN170313 Ikke bare var den planlagte veien blitt over fire milliarder kroner dyrere, bompengeinntektene var også blitt 2,8 milliarder kroner lavere .
DN170313 Det har vært minimal interesse fra malaysiske investorer, men enkelte fra Singapore har kjøpt seg inn da prisene er lavere enn i Singapore.
DN170313 - I sentrumssonen i Stavanger og Sandnes er ledigheten lavere enn andre byer, som Bergen og Trondheim.
DB170313 Lavere kostnader ¶
DB170313 Vi har ikke lavere ambisjoner for denne runden, sier TVNorge-direktøren i en pressemelding.
DA170313 - I sentrumssonen i Stavanger og Sandnes er ledigheten lavere enn andre byer, som Bergen og Trondheim.
BT170313 Nå risikerer han lavere pensjon.
AP170313 Noen steder er både tre- og skoggrensen lavere enn for hundre år siden.
AP170313 Politisk sett vil Bjerrum Nielsens løsninger gi oss et arbeidsmarked der menn systematisk vil ha lavere utdannelse enn kvinner.
AP170313 - Men med et lavere bunnfradrag vil jo flere bli rammet.
AP170313 Alle tre sier at avkastningen i Oljefondet fremover blir lavere enn 4 prosent.
AA170313 Vanskelige kjøreforhold i fjellet ¶ Lavere temperaturer gir noe synkende snøgrense fra onsdag.
AA170313 Ikke bare var den planlagte veien blitt over fire milliarder kroner dyrere, bompengeinntektene var også blitt 2,8 milliarder kroner lavere .
AA170313 - I sentrumssonen i Stavanger og Sandnes er ledigheten lavere enn andre byer, som Bergen og Trondheim.
AA170313 I år har seertallene vært betydelig lavere enn i de to første sesongene.
VG170312 Mot slutten av 1980-tallet var antall hvithaier på den amerikanske østkysten 70 prosent lavere enn i 1961.
SA170312 En motor stoppet og de gikk til lavere høyde.
DB170312 Jeg er mot generell bevæpning, men vi bør ha en lavere terskel for bevæpning i spesielle situasjoner.
DB170312 Systemet tillater også å fange energi som ellers ville gått til spille, og det skal ifølge redusere utslipp med 25 gram CO2 per kilometer, tilsvarende 0,1 liter lavere forbruk per mil.
DB170312 Fremskrittspartiets representant mente at « dersom arbeidstagere fra andre EØS-land (... ) kan bidra til å presse kostnadsnivået i Norge ned ved å jobbe til litt lavere lønn, ser jeg på det utelukkende som en fordel.
DB170312 portugisere, som måtte være vant til noe lavere lønnsnivå hjemme, hindre at de skal få lov til å komme inn på arbeidsmarkedet til en konkurransedyktig pris - eller lønn, om man vil.
DB170312 arbeider for lavere lønn enn nordmenn.
SA170311 Color Line truer med å gjøre det samme som Fjord Line for lengts har gjort, nemlig flagge ut til danske, internasjonale skipsregister og seile med lavere lønnsomkostnader til ansatte.
SA170311 Viking la seg litt lavere og forbedret klareringspillet sitt.
FV170311 Color Line truer med å gjøre det samme som Fjord Line for lengts har gjort, nemlig flagge ut til danske, internasjonale skipsregister og seile med lavere lønnsomkostnader til ansatte.
DA170311 Det er mer enn 4 prosentpoeng lavere enn Høyres valgresultat i 2013, eller et « helt Venstre » om man vil.
AP170311 De lover mindre skatt og høyere lønn, men det er alltid oss i de lavere klassene som ender opp som taperne uansett, sier Hoffmeister.
AP170311 - Summen av disse kommer til å være på et nivå som er lavere enn det vi har gått inn for de siste årene.
AP170311 Viking la seg litt lavere og forbedret klareringspillet sitt.
VG170310 Alt slikt er vanskelig å måle, særlig på kort sikt, men forskning fra blant andre Menon Economics viser at lavere formuesskatt på arbeidende kapital er et godt tiltak for å få mer kapital til norsk, risikofylt eierskap i mindre bedrifter, særlig i distriktene og når det trengs omstilling.
VG170310 | Mann fikk lavere straff fordi voldtektsofrene var prostituerte ¶
VG170310 Til tross for at antall objekter, som en konsekvens av en revidering av vårt planverk, ble økt noe i 2016, er fortsatt antallet objekter lavere enn hva det var kun for få år siden.
VG170310 Les også : Færre soldater skal vokte 40 prosent flere nøkkelobjekter ¶ Lavere antall ¶
VG170310 Hvis man ser på VG sine tall kontra andre målinger, ligger vi alltid lavere .
VG170310 Familier med lavere inntekt vil få mer i barnetrygd.
SA170310 Politikerne er bekymret for at ungdommen dropper ungdomskortet til Kolumbus, men tror lavere pris blir redningen.
SA170310 | Fikk lavere straff fordi voldtektsofrene var prostituerte ¶
SA170310 Men isolert sett er den nye prisen på norsk fotball lavere enn på lenge.
FV170310 Men isolert sett er den nye prisen på norsk fotball lavere enn på lenge.
DN170310 Vi har hatt en utvikling etterpå som er klart lavere , sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.
DN170310 Det er fortsatt slik at prisveksten er en del lavere enn det som Norges Bank la til grunn i desember.
DB170310 Bør man da åpne opp for å gi lavere straffer hvis dømmende instans - som i Johaugs tilfelle - konkluderer med at dopingstoffet ikke ble tatt med hensikt og ikke hadde prestasjonsfremmende virkning ?
DB170310 - Jeg tror ikke det er lurt å åpne opp for lavere straffer hvis man ikke tok stoffet med hensikt.
DB170310 Burde Norge ha sørget for lavere tempo slik at spurtsterke Petter Northug kunne vært i bedre posisjon før spurten, eller burde de ha satt enda høyere tempo slik at Martin Johnsrud Sundby kunne ha fått luka han trengte inn på oppløpet ?
DB170310 Alt i alt lavere enn ventet, nesten på grensen til at det må tas mer hensyn til, men vi tror ikke det, og det er ikke nok til noe rentekutt, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, ifølge Reuters.
DB170310 Lavere veksttakt i KPI ¶
DA170310 Velgerne til PVV er gjennomgående lavere utdannet enn andre velgere, viser en omfattende demografisk analyse avisen The Financial Times har gjennomført, basert på resultatene fra det forrige valget i 2012.
DA170310 LES OGSÅ : Ap vil stoppe at « berettiget harme » gir lavere dom i voldssaker ¶
DA170310 - Det at veitrafikkens klimagassutslipp fortsetter å vokse skyldes at trafikkveksten utligner effekten av ny teknologi, som elbiler og biler med lavere drivstofforbruk, påpeker Schlaupitz.
DA170310 Forskning viser tvert imot at det store problemet er lavere forventninger, mindre læringstrykk og underyting for elever med spesialundervisning, sier Peder Haug til Dagsavisen.
BT170310 Min umiddelbare tanke er at jeg trodde summen ville bli lavere , slik dette har utviklet seg i etterkant av avissaken.
BT170310 Men isolert sett er den nye prisen på norsk fotball lavere enn på lenge.
AP170310 Dersom vi tar ut omsetningen fra butikkene Reitan ikke selv eier, ble omsetningen 23 milliarder lavere i 2015, ifølge årsrapporten.
AP170310 Antallet kan bli enda lavere .
AP170310 | Fikk lavere straff fordi voldtektsofrene var prostituerte ¶
AP170310 Men isolert sett er den nye prisen på norsk fotball lavere enn på lenge.
AA170310 | Mann fikk lavere straff fordi voldtektsofrene var prostituerte ¶
AA170310 Den underliggende prisveksten ( KPI-JAE ), en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, ligger på 1,6 prosent de siste tolv månedene, noe som er langt lavere enn analytikerne hadde ventet.
VG170309 - Før dette gjerdet ble bygd var det et langt lavere og dårligere gjerde.
VG170309 - Barnefamilier skulle også hatt lavere skatt.
SA170309 Rune Bjerke, konsernsjef i DNB og påtroppende styreleder i Vipps, fikk lavere bonus for 2016 som følge av omdømmesmell og lavere egenkapitalavkastning.
SA170309 Rune Bjerke, konsernsjef i DNB og påtroppende styreleder i Vipps, fikk lavere bonus for 2016 som følge av omdømmesmell og lavere egenkapitalavkastning.
SA170309 DNB-sjef Rune Bjerke får 322.000 kroner mindre i bonus for fjoråret enn for 2015, etter at banken fikk svakere omdømme og lavere avkastning på egenkapitalen.
SA170309 Banken bekrefter at bonuskuttet skyldes svakere omdømme og lavere avkastning på egenkapitalen for banken.
SA170309 - Grunnen er lavere måloppnåelse enn året før, særlig på egenkapitalavkastning ( ROE ) og omdømme, skriver kommunikasjonssjef Thomas Midteide i en epost til avisen.
SA170309 Tallet er lavere for menn fordi flere menn får barn med flere kvinner - altså er det færre menn som blir fedre.
SA170309 Men i 2016 var den lavere enn på 20 år.
SA170309 | Brann tilbød lavere lønn.
FV170309 Den lavere næringsbebyggelsen til høyre blir liggende som i dag, og er ikke omfattet av planene.
FV170309 Tallet er lavere for menn fordi flere menn får barn med flere kvinner - altså er det færre menn som blir fedre.
FV170309 Men i 2016 var den lavere enn på 20 år.
DN170309 Sentralbanken gjentar samtidig at den vil holde rentene på dagens nivå eller lavere i en lengre periode og lengre enn tidshorisonten for oppkjøpene av obligasjoner i markedene.
DN170309 Det er en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng - og partiet har ikke hatt lavere oppslutning siden juli i fjor.
DB170309 Det formelle er at da vi vedtok dette i sommer, var intensjonen at dette skulle først og fremst testes ut på lavere nivå, sier Ulvang til Dagbladet.
DB170309 ¶ FIKK LAVERE STRAFF : Den utestengte tennisstjernen Maria Sjarapova fikk redusert sin utestengelse fra to år til 15 måneder ved hjelp av den erfarne CAS-advokaten Mike Morgan.
DB170309 Overført til det sivile rettsapparatet er det som om høyesterett eventuelt ikke bare forandrer en kjennelse, men også feller en dom over den lavere rettsinstansen.
DB170309 Nivået på boliginvesteringene ventes etter dette å bli drøyt 8 prosent lavere i 2020 enn i toppåret 2017, men likevel om lag like store som i 2016.
DB170309 Det er en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng - og partiet har ikke hatt lavere oppslutning siden juli i fjor.
DB170309 Derfor kan disse tallene fra være betydelig lavere enn absolutt antall forgiftninger av paracetamol i Norge, opplyser FHI på sin nettside.
DB170309 Vi må helt tilbake til 1970-tallet for å finne lavere dødstall.
DB170309 Går vi 100 år tilbake i tiden var forventet levealder rundt 25 år lavere .
DB170309 Drapsraten totalt sett i USA, er betraktelig lavere , ifølge tall fra FBI.
DB170309 I utgangspunktet har biodrivstoff derfor mye lavere CO2-utslipp enn fossilt drivstoff i et livsløpsperspektiv.
DB170309 Litt lavere hos DNB Markets ¶
DB170309 Sitteplassen foran er lavere enn før og setene skal være siste generasjon ergonomiske AGR-seter med elektrisk justerbare sidevanger, massasje og ventilasjon AGR er en tysk organisasjon for bedre rygghelse og Opel har sørget for å få sertifisering fra dem til setene i flere av sine modeller siden andre generasjon Meriva kom på
DB170309 Dette kan bidra til en lavere sannsynlighet for at den permitterte returnerer til jobb.
DA170309 Konsumprisindeksen tror SSB vil være lavere enn i fjor og ligge på anslagsvis 2 prosent.
DA170309 Utenfor skolens område slenger lokalbefolkningen hatefulle slengbemerkinger om « skitne lapper », lavere livsformer man burde utlyse skuddpremier på.
DA170309 Det er en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng - og partiet har ikke hatt lavere oppslutning siden juli i fjor.
BT170309 Tallet er lavere for menn fordi flere menn får barn med flere kvinner - altså er det færre menn som blir fedre.
BT170309 Men i 2016 var den lavere enn på 20 år.
BT170309 | Brann tilbød lavere lønn.
AP170309 Årsaken til bonuskuttet er svakere omdømme og lavere avkastning på egenkapitalen til banken, opplyser banken overfor Dagens Næringsliv.
AP170309 Fjorårets bonus er 322.000 kroner lavere enn året før, fremgår det av DNBs årsrapport for 2016.
AP170309 Lavere investeringer i oljen rammer mange norske arbeidsplasser.
AP170309 Tallet er lavere for menn fordi flere menn får barn med flere kvinner - altså er det færre menn som blir fedre.
AP170309 Men i 2016 var den lavere enn på 20 år.
AP170309 | Brann tilbød lavere lønn.
AA170309 Også over neste helg er det mange plussgrader i prognosene, men da blir det litt lavere temperaturer enn neste uke.
AA170309 Det er også en tilpasning til en periode med lavere oljepris.
AA170309 Den høyreekstreme EU-parlamentarikeren er allerede under gransking av parlamentet etter sine uttalelser om at " kvinner bør få lavere lønn fordi de er svakere og mindre intelligente enn menn ".
AA170309 Det er en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng - og partiet har ikke hatt lavere oppslutning siden juli i fjor.
AA170309 Konsumprisindeksen tror SSB vil være lavere enn i fjor og ligge på anslagsvis 2 prosent.
AA170309 Vi må helt tilbake til 1970-tallet for å finne lavere dødstall.
AA170309 Går vi 100 år tilbake i tiden var forventet levealder rundt 25 år lavere .
AA170309 Vi må helt tilbake til 1970-tallet for å finne lavere dødstall.
AA170309 Går vi 100 år tilbake i tiden var forventet levealder rundt 25 år lavere .
AA170309 Om dette er en smart måte å komme fram i lyset, eller om jeg burde holde en lavere profil, sa Jensen til tidligere NRK-journalist Anne Grosvold om valget om å delta på festivalen.
AA170309 DNB-sjef Rune Bjerke får 322.000 kroner mindre i bonus for fjoråret enn for 2015, etter at banken fikk svakere omdømme og lavere avkastning på egenkapitalen.
AA170309 Banken bekrefter at bonuskuttet skyldes svakere omdømme og lavere avkastning på egenkapitalen for banken.
AA170309 - Grunnen er lavere måloppnåelse enn året før, særlig på egenkapitalavkastning ( ROE ) og omdømme, skriver kommunikasjonssjef Thomas Midteide i en epost til avisen.
AA170309 - Og på morgenkvisten - noe lavere - kan du se Jupiter som også er veldig klar.
VG170308 På den annen side sto en amerikansk dollar lavere i kurs den gang.
VG170308 Mens familier med barn i barnehagealder har lavere inntekter enn befolkningen forøvrig, har familier med eldre barn høyere inntekter enn resten av befolkningen.
VG170308 Straffen ligger kanskje lavere enn et snitt, men det innebærer ikke at retten har gitt en reduksjon i straffen pga. disse forholdene, sier hun.
VG170308 Les også : Meling mener sex-annonser burde gi lavere erstatning i voldtektssak ¶
VG170308 Forskningen viser at festrelatert voldtekt gir lavere straff.
VG170308 Festrelatert voldtekt gir lavere straff.
VG170308 Etnisk norske menn fikk i snitt 20 prosent lavere straff enn minoriteter.
VG170308 Det er selvforklarende at lavere skattesatser gir større tall i beløp for store inntekter, enn for små inntekter.
SA170308 Forsker Karen Synne Groven mener både menn og kvinner opplever kroppspress i dagens samfunn, men at presset gjerne er lavere hos menn.
SA170308 | Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn : - Farlig å være hjemmeværende uten lønn ¶
SA170308 Tor Berglie ¶ Lavere lønn og deltidsjobber ¶
SA170308 Kvinner vil derfor få dårligere pensjon ved deltid, lavere lønn eller dersom de velger å være hjemme.
SA170308 - Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør.
SA170308 I den andre enden av skalaen visste to av målerne 30 prosent lavere enn det faktiske forbruket.
SA170308 Andelen av driftsbudsjettet som er kommunalt bevilget, blir derfor betydelig lavere enn for X Games.
SA170308 De mener at utestengelsen var i det lavere sjiktet av hva som var rimelig, og at den ikke reflekterte det faktum at Johaug ikke lyktes med å lese dopingadvarselen på pakken.
FV170308 | Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn : - Farlig å være hjemmeværende uten lønn ¶
FV170308 Tor Berglie ¶ Lavere lønn og deltidsjobber ¶
FV170308 Kvinner vil derfor få dårligere pensjon ved deltid, lavere lønn eller dersom de velger å være hjemme.
FV170308 - Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør.
FV170308 I den andre enden av skalaen visste to av målerne 30 prosent lavere enn det faktiske forbruket.
FV170308 De mener at utestengelsen var i det lavere sjiktet av hva som var rimelig, og at den ikke reflekterte det faktum at Johaug ikke lyktes med å lese dopingadvarselen på pakken.
DN170308 Spesielt er veksten i boligmarkedet sterk, og vi venter at høyere boliginvesteringer vil bidra mer til vekst enn lavere oljeinvesteringene vil trekke ned i år, skriver Nordea-økonomene.
DN170308 Selskapet ser fortsatt en lavere ASK-vekst ( kapasitet ) i 2016/2017, på rundt 6-8 prosent.
DN170308 Men selv om mandagens salgskurs er lavere enn den siste emisjonskursen, har Nel-aksjen vært som et eventyr for Spetalen.
DN170308 Selskapet har kun hatt høyere omsetning én gang, i 2014, men da var byråinntekten og resultatet lavere .
DB170308 Forskningen viser at festrelatert voldtekt gir lavere straff.
DB170308 Folk med lavere utdannelse stoler kun på det de ser og det de har opplevd.
DB170308 Tingretten vurderte voldtekten til å kunne bli straffet med seks års fengsel, men på grunn av de tiltaltes lave alder fikk de vesentlig lavere straff.
DB170308 Lavere straff ¶
DB170308 Den svir lett, så du bør steke på lavere temperatur enn man vanligvis gjør med kjøttdeig og røre hele tida, og det er smart å bruke smør eller olje så den ikke setter fast i pannen.
DB170308 » Det har den ulempen at marginalskatten blir høyere for dem med lavere inntekter enn dem med høye.
DB170308 Utvalgets flertall går inn for å målrette barnetrygden til dem med lavere inntekter og mer enn doble den.
DB170308 - Jeg tar med meg en mye større tro på meg selv, vennskap for livet og en mye lavere terskel for å prøve ut nye ting.
DB170308 To av ni målte 30 prosent lavere enn det korrekte.
DB170308 Noen rapporterer imidlertid også at de har fått lavere regninger enn før.
DA170308 Det koster verdensøkonomien dyrt når kvinner ikke jobber eller får lavere lønn.
DA170308 | Ap vil stoppe at « berettiget harme » gir lavere dom i voldssaker ¶
BT170308 | Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn : - Farlig å være hjemmeværende uten lønn ¶
BT170308 Kvinner vil derfor få dårligere pensjon ved deltid, lavere lønn eller dersom de velger å være hjemme.
BT170308 - Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør.
BT170308 Lavere lønn og deltidsjobber ¶
BT170308 De mener at utestengelsen var i det lavere sjiktet av hva som var rimelig, og at den ikke reflekterte det faktum at Johaug ikke lyktes med å lese dopingadvarselen på pakken.
BT170308 De mener at utestengelsen var i det lavere sjiktet av hva som var rimelig, og at den ikke reflekterte det faktum at Johaug ikke lyktes med å lese dopingadvarselen på pakken.
AP170308 Oppland fylke utgjør over halvparten av Danmarks areal og bare en femtedel ligger lavere enn 600 m.o.h.
AP170308 | Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn : - Farlig å være hjemmeværende uten lønn ¶
AP170308 Tor Berglie ¶ Lavere lønn og deltidsjobber ¶
AP170308 Kvinner vil derfor få dårligere pensjon ved deltid, lavere lønn eller dersom de velger å være hjemme.
AP170308 - Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør.
AP170308 I den andre enden av skalaen visste to av målerne 30 prosent lavere enn det faktiske forbruket.
AP170308 Andelen av driftsbudsjettet som er kommunalt bevilget, blir derfor betydelig lavere enn for X Games.
AP170308 De mener at utestengelsen var i det lavere sjiktet av hva som var rimelig, og at den ikke reflekterte det faktum at Johaug ikke lyktes med å lese dopingadvarselen på pakken.
AA170308 Gullprisen var lavere den gangen, sier Birgit Maixner.
VG170307 « FIS Doping Panel » sier i sin begrunnelse at straffen er på den lavere enden av mulige sanksjoner, og de mener at straffen ikke gjenspeiler at Johaug ikke klarte å få med seg dopingadvarselen på pakningen, til en medisin som var kjøpt i utlandet og som var ukjent for henne.
VG170307 Han foreslår nå at menn burde ha samme grense som kvinner, eller sågar enda lavere : ¶
VG170307 Marginalskatten blir urimelig høy i følsomme områder med mange skatteytere og progressiviteten i skattesystemet blir snudd til det motsatte, fordi marginalskatten blir høyere på lavere og midlere inntekter enn den er på de høyeste inntektene.
VG170307 Er bemanningen lavere enn den skal være kan kvaliteten på disse ransakingene gå ned, sier han og legger til : ¶
VG170307 Eks-kriminell : Overgrepsdømte bør sone adskilt fra andre fanger ¶ Lavere bemanning over tid ¶
VG170307 Da 58-åringen ble drept med et stikkvåpen i Ringerike fengsel i slutten av februar var bemanningen lavere enn den skal være.
SA170307 Pappa Odd Reitan bekrefter også at forventningene er lavere når det gjelder markedsandeler.
SA170307 Det kan bety lavere oljepriser og problemer for norsk økonomi.
SA170307 Han trodde FIS kom til å godta dommen på 13 måneder, siden den lå bare en måned lavere enn Antidoping Norges påstand.
FV170307 Han trodde FIS kom til å godta dommen på 13 måneder, siden den lå bare en måned lavere enn Antidoping Norges påstand.
DN170307 Det er ellers tegn til at både Trump og pressetalsmann Sean Spicer nå holder en mye lavere offentlig profil.
DN170307 Driftsinntektene endte på 340 milliarder kroner i det siste kvartalet i 2016, eller 2,6 prosent lavere enn tilsvarende kvartal året før.
DN170307 Kun Molde, Haugesund og Kristiansand ligger lavere .
DN170307 Her lå Kristiansand og Haugesund ørlite lavere .
DN170307 Belegget i Stavanger ville vært enda lavere om det ikke var for at Radisson Blu Atlantic er stengt for totalrenovering.
DN170307 - Det er flere rom å fylle, færre gjester som kommer og lavere priser, sier han.
DN170307 « Det beskjedne oppsvinget er velkomment, men denne veksten er lavere enn det historiske gjennomsnittet på rundt fire prosent i de to tiårene før krisen », skriver OECD.
DN170307 Det har ført til lavere innenlandsk forbruk i en periode.
DN170307 Den indiske veksten i år er svakt lavere enn prognosene fra november.
DN170307 Oppgangen på 0,2 prosent i industrien kommer til tross for lavere aktivitet innenfor maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer.
DN170307 Denne sektoren ble blant annet rammet av lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren, ifølge SSB.
DN170307 Oljeprisene er ganske stabile tirsdag morgen, men prisen på nordsjøolje er rundt en kvart dollar lavere per fat enn den var da Oslo Børs stengte mandag.
DN170307 Han foreslår nå at menn burde ha samme grense som kvinner, eller sågar enda lavere : ¶
DN170307 - Reduksjon i antall ansatte er en effekt av planlagte kostnadskutt og lavere aktivitet på grunn av færre skip under management, skriver DOF i kvartalsrapporten.
DN170307 Det gjorde at særlig medier med høyt utdannede lesere ble vektet lavere enn tidligere, og tallene fra tidligere år er derfor ikke direkte sammenlignbare.
DB170307 Han peker også på at det kommer i tillegg til at konsumprisindeksen for januar var mye lavere enn Norges Bank ventet - for femte måned på rad.
DB170307 Med 143 høydecentimeter er den derimot lavere , for å understreke den mer sportslige profilen som kjennetegnes ved den coupé-aktige linjeføringen.
DB170307 - Økt trivsel gir lavere sykefravær.
DB170307 Har norske elever lavere fravær enn det som er vanlig i arbeidslivet ?
DB170307 Det vil bli mye debatt om forslaget om å gjøre barnehage gratis, finansiert ved at barnetrygden målrettes mot, og økes for, dem med lavere inntekter.
DA170307 - Reduksjon i antall ansatte er en effekt av planlagte kostnadskutt og lavere aktivitet på grunn av færre skip under management, skriver DOF i kvartalsrapporten.
DA170307 Omleggingen gjør også at en husstand vil få økt bostøtte raskere og enklere dersom de plutselig får lavere inntekt, skriver han.
BT170307 Han foreslår nå at menn burde ha samme grense som kvinner, eller sågar enda lavere : ¶
BT170307 Da kan ikke kvinner fortsette å bli tvunget til å godta midlertidighet, deltidsarbeid og lavere lønn enn sine mannlige kolleger.
BT170307 Da kan ikke kvinner fortsette å bli tvunget til å godta midlertidighet, deltidsarbeid og lavere lønn enn sine mannlige kolleger.
BT170307 Han trodde FIS kom til å godta dommen på 13 måneder, siden den lå bare en måned lavere enn Antidoping Norges påstand.
AP170307 Den nye ordningen blir mer fleksibel for både forsikringsselskaper og kunder, noe som potensielt betyr lavere premier for unge, friske mennesker og høyere premier for eldre, sykere mennesker.
AP170307 Pappa Odd Reitan bekrefter også at forventningene er lavere når det gjelder markedsandeler.
AP170307 Solberg sier det er problemer ved en differensiering, siden det blir vanskelige grensetilfeller der man risikerer at det lønner seg å ha lavere inntekt - for å holde seg under inntektsgrensen som gir økt barnetrygd.
AP170307 Teigen peker blant annet på påstander - uten eksempler - om at lavere kvalifiserte kvinner blir kvotert inn i offentlig sektor.
AP170307 Han trodde FIS kom til å godta dommen på 13 måneder, siden den lå bare en måned lavere enn Antidoping Norges påstand.
AA170307 Lavere temperatur, særlig på dagtid. - 2 til + 5 grader.
AA170307 Dette er det nest høyeste tall som noen gang er registrert, men lavere enn i 2015.
SA170306 Jeg kunne tenke meg et par kilo mer, for å kompensere for den lavere kroppsvekten vi i gjennomsnitt har.
SA170306 | Energi Norge : Kraftbransjen må få lavere særskatt ¶
SA170306 Et overforbruk av digitale enheter blant barn og unge vil føre til søvnmangel, lavere søvnkvalitet og høyere trøtthetsnivå på dagtid, konkluderer undersøkelsen.
SA170306 Ifølge Kampanje er seertallene 25 prosent lavere enn for to år siden, mens markedsandelen er 6 prosent lavere .
SA170306 Ifølge Kampanje er seertallene 25 prosent lavere enn for to år siden, mens markedsandelen er 6 prosent lavere.
SA170306 - Ski-VM har litt lavere markedsandel og dermed også svakere posisjon i markedet.
FV170306 Et overforbruk av digitale enheter blant barn og unge vil føre til søvnmangel, lavere søvnkvalitet og høyere trøtthetsnivå på dagtid, konkluderer undersøkelsen.
FV170306 Ifølge Kampanje er seertallene 25 prosent lavere enn for to år siden, mens markedsandelen er 6 prosent lavere .
FV170306 Ifølge Kampanje er seertallene 25 prosent lavere enn for to år siden, mens markedsandelen er 6 prosent lavere.
FV170306 - Ski-VM har litt lavere markedsandel og dermed også svakere posisjon i markedet.
DB170306 Generelt var imidlertid både seertall og andeler noe lavere enn for to år siden.
DB170306 Lavere andel i andre øvelser ¶ 593 000 fulgte for eksempel med hoppherrene da de konkurrerte i normal bakke den 25. februar, noe som var 58 prosent av TV-seerne på daværende tidspunkt.
DB170306 Som kjent er dagpengesatsen lavere enn det man fikk utbetalt da man var i jobb.
DB170306 Jo mer man jobber innenfor grensa, desto mer går man i pluss, siden trekket fra Nav for hver arbeidstime vil være lavere enn det man tjener.
DB170306 Werp mener terskelen for bevæpning bør bli lavere .
DB170306 Jeg er mot generell bevæpning, men vi bør ha en lavere terskel for bevæpning i spesielle situasjoner.
DA170306 Målsettingen er mindre ambisiøs enn ventet og tyder på at myndighetene venter fortsatt lavere vekst.
DA170306 Dette er lavere enn de to siste årene, trolig som et resultat at hele økonomien vokser langsommere.
DA170306 Disse bussene har ståplasser og er ment for lavere fart og med hyppige av- og påstigninger.
BT170306 Et overforbruk av digitale enheter blant barn og unge vil føre til søvnmangel, lavere søvnkvalitet og høyere trøtthetsnivå på dagtid, konkluderer undersøkelsen.
BT170306 Et overforbruk av digitale enheter blant barn og unge vil føre til søvnmangel, lavere søvnkvalitet og høyere trøtthetsnivå på dagtid, konkluderer undersøkelsen.
AP170306 Et overforbruk av digitale enheter blant barn og unge vil føre til søvnmangel, lavere søvnkvalitet og høyere trøtthetsnivå på dagtid, konkluderer undersøkelsen.
AP170306 Ifølge Kampanje er seertallene 25 prosent lavere enn for to år siden, mens markedsandelen er 6 prosent lavere .
AP170306 Ifølge Kampanje er seertallene 25 prosent lavere enn for to år siden, mens markedsandelen er 6 prosent lavere.
AP170306 - Ski-VM har litt lavere markedsandel og dermed også svakere posisjon i markedet.
AA170306 - I utgangspunktet anbefaler vi at man prøver å finne spill som har en lavere aldersanbefaling, men vi har forståelse for at virkeligheten er slik at Counter-strike er et populært spill.
AA170306 Vi vet også at naturgass har lavere klimagassutslipp enn kull.
VG170305 Spesielt det å øke inntaket av grønnsaker på bekostning av andre matvarer kan resultere i et lavere energiinntak, og være en fin måte å gå ned i vekt på, sier hun.
SA170305 Tallet er noe lavere enn i fjor, da 10.627 lærere søkte.
DN170305 Verdien var høyere, men eierandelen lavere , svarer fondet.
DN170305 - Fondet har lavere eierandel i selskaper i olje- og gassektoren ved utgangen av 2016 enn året før.
DN170305 Netflix har utviklet teknologi som lar dem vise langt bedre billedkvalitet med lang lavere krav til båndbredde.
DB170305 Derfor kan de servere den med lavere bitrate, noe som gjør at det ikke koster deg like mange megabyte å se den på mobilen.
DB170305 Dertil kommer at langt de fleste kvinner fortsatt har vesentlig lavere livslønn enn sine menn slik at deres egne opptjente pensjonsrettigheter utgjør en mindre del av parets samlede opptjening.
DB170305 Yusuf henviser også til en rapport fra « Forskning og utvikling », som viser at kvinner har lavere interesse for nyhetsbildet enn menn.
AP170305 Jeg kunne tenke meg et par kilo mer, for å kompensere for den lavere kroppsvekten vi i gjennomsnitt har.
AA170305 Målsettingen er mindre ambisiøs enn ventet og tyder på at myndighetene venter fortsatt lavere vekst.
AA170305 Dette er lavere enn de to siste årene, trolig som et resultat at hele økonomien vokser langsommere.
AA170305 Tallet er noe lavere enn i fjor, da 10.627 lærere søkte.
VG170304 Det førte til at min entusiasme for Barcelona raskt ble lavere », skriver Özil.
DN170304 Veksten i forsvarsbudsjettet ventes å bli litt lavere enn i fjor, da budsjettet økte med 7,6 prosent.
DB170304 Northugs vinnersjanser ligger i lavere fart og et samlet felt inn på oppløpet.
DB170304 Hvis ansatte i yrker med forventet lavere levealder skulle kunne gå av med pensjon tidligere uten å bli straffet for det, ville det vært et riktig steg i riktig retning.
DB170304 For privatpersoner er ofte kravet lavere , men typisk mellom 3-5.000 kroner.
DA170304 A-B-B-A-metoden vil nå bli prøvd ut på lavere nivå i fotball, for å se om det gir noen utslag i måten straffesparkkonkurransene utføres på.
DA170304 Tallet er lavere enn vi hadde i juni i fjor, og lavere enn hva jeg hadde trodd.
DA170304 Tallet er lavere enn vi hadde i juni i fjor, og lavere enn hva jeg hadde trodd.
DA170304 De vil ha en gradvis lavere andel av kompensasjonen.
DA170304 Tallet er lavere enn vi hadde i juni i fjor, og lavere enn hva jeg hadde trodd.
DA170304 Tallet er lavere enn vi hadde i juni i fjor, og lavere enn hva jeg hadde trodd.
AA170304 Veksten i forsvarsbudsjettet ventes å bli litt lavere enn i fjor, da budsjettet økte med 7,6 prosent.
VG170303 Etter høy fart på de to åpningsetappene, ble farten lavere på de to neste.
VG170303 Etter det VG får opplyst, ble mesterhjernen bak Nokas-ranet nylig flyttet til avdeling D i Bergen fengsel, som er en åpen avdeling med lavere sikkerhetstiltak.
SA170303 Dette er en åpen avdeling med lavere sikkerhetstiltak.
SA170303 - Terskelen for å ta kontakt er lavere , og de blir mer bevisst på å si ifra dersom det er noe i hverdagen som ikke er helt som det skal være ved helse og humør, mener Haugvad.
DN170303 « Duene » ønsker gjerne lavere rente, mens « haukene » som regel ønsker renteøkning.
DN170303 Hvis det blir tilfelle, betyr det at det er første gang på hele 59 uker at prisen er lavere år over år, i hvert fall i NOK-termer, sier Aukner til TDN Finans.
DN170303 Hvis den lave spotprisen tolkes som et uttrykk for lavere etterspørsel, kan dette utløse lavere estimater også for kommende kvartaler.
DN170303 Hvis den lave spotprisen tolkes som et uttrykk for lavere etterspørsel, kan dette utløse lavere estimater også for kommende kvartaler.
DN170303 - Hvis lakseprisen fortsetter på disse nivåene eller lavere må vi nedjustere anslagene vi har for første kvartal.
DN170303 Lavere tilbudsside, flere kjøpere ¶
DN170303 - Det er ikke lavere ledighet fordi flere og flere får jobb, men heller fordi flere enn antatt trekker seg ut av arbeidsstyrken og lar være å søke jobb fordi man ikke får jobb, sier hun.
DN170303 Kabinfaktoren var opp to prosent til 95 prosent, og Ryanair skriver i en pressemelding at årsaken er lavere billettpriser.
DN170303 Kabinfaktoren til det irske lavprisflyselskapet steg til 95 prosent i februar som følge av lavere billettpriser.
DN170303 Per Høiby i First House har lavere inntekter, men gjør det bedre per ansatt enn året før.
DN170303 PR-byrået First House fikk lavere inntekter i 2016 enn året før.
DB170303 Likevel forventer turistmyndighetene lavere inntekter.
DB170303 Som for eksempel at Finn-Hågen Krogh med sine litt lavere treningsdoser kunne få være sammen med sprinterne i oppkjøringen.
DB170303 - For de som er utstyrt med den minste moralske kompasskursen, er nok terskelen lavere for å gå videre, sier psykologspesialisten.
DB170303 Volkswagen er nest nederst med 2,35 prosentpoeng lavere markedsandel enn i fjor.
DB170303 I motsatt ende av listen ligger Mazda nå nederst, med 2,8 prosentpoeng lavere markedsandel enn de hadde i samme periode i fjor - det kan se ut som om de begynner å merke fravær av elektrifiserte modeller.
DB170303 Foto : Jaguar Land Rover ¶ 2 x VELAR : 48 år skiller prototypen Velar til venstre fra den nye Range Rover-modellen som skal løfte merket til nye høyder - selv om den er lavere .
DA170303 Dette er en åpen avdeling med lavere sikkerhetstiltak.
DA170303 Norsk industri kommer fortsatt til å måtte fortsette å akselerere utviklingen mot lavere utslipp med lavutslippsteknologi.
DA170303 En av årsakene er at finanskrisen i Europa ga mindre økonomisk aktivitet, og dermed lavere utslipp enn forventet.
DA170303 Det har igjen gitt et stort kvoteoverskudd og dermed lavere pris per kvote.
AP170303 - Terskelen for å ta kontakt er lavere , og de blir mer bevisst på å si ifra dersom det er noe i hverdagen som ikke er helt som det skal være ved helse og humør, mener Haugvad.
AA170303 Kun Sogn og Fjordane, Oppland og Troms har lavere ledighet enn Nord-Trøndelag, skriver Nav Nord-Trøndelag i en pressemelding.
AA170303 I Nord-Trøndelag er arbeidsledigheten enda lavere enn i sør. 2,3 prosent er helt ledige, 1,2 prosent er delvis ledige og 0,7 prosent er på tiltak.
AA170303 Dette er en åpen avdeling med lavere sikkerhetstiltak.
AA170303 Amedia hadde i 2016 et brutto driftsresultat på 422 millioner kroner, 14 millioner lavere enn året før.
VG170302 Lavere enn et mikrofonstativ, men, skal det vise seg, med en stemme som er høyere enn taket i et fullsatt Rockefeller.
SA170302 Vi har ikke gitt lavere terningkast enn terningkast tre, ettersom ingen av yoghurtene i denne testen kan sies å være direkte usunne.
SA170302 - Ja, vi vil få vesentlig lavere marginer enn tidligere, men vi både håper og tror at det nye tilbudet vil forsvare prisøkningen, øke vår tilstedeværelse og relevans også blant dem som kanskje tror de ikke trenger et TV-abonnement lenger, sier Evensen.
FV170302 Vi har ikke gitt lavere terningkast enn terningkast tre, ettersom ingen av yoghurtene i denne testen kan sies å være direkte usunne.
FV170302 - Ja, vi vil få vesentlig lavere marginer enn tidligere, men vi både håper og tror at det nye tilbudet vil forsvare prisøkningen, øke vår tilstedeværelse og relevans også blant dem som kanskje tror de ikke trenger et TV-abonnement lenger, sier Evensen.
DN170302 Subsea 7 gjentok guidingen om at ebitda-marginen i 2017 vil bli betydelig lavere enn i 2016.
DN170302 Ellers ble det rapportert torsdag at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var lavere enn ventet av analytikerne.
DN170302 Ellers ble det rapportert torsdag at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var lavere enn ventet av analytikerne.
DN170302 Oslo Høyre vil også fjerne begrepet « moderat » fra formuleringen som handler om skattenivået for familier og enkeltpersoner, og foreslår at det kun skal stå at Høyre vil ha et « lavere skatte- og avgiftsnivå for familier og enkeltpersoner ».
DN170302 Nivået på detaljomsetningen i januar i år er også lavere enn det var i januar i fjor, skriver Due-Andresen i morgenrapporten fra meglerhuset torsdag.
DN170302 Med lavere prisvekst i år blir inntektsveksten noe bedre enn i fjor og vi regner med forbruksveksten holder seg oppe.
DN170302 Hun ble en stund etter ansettelsen i 2013 forfremmet til en stilling som produksjonsingeniør, men ifølge søksmålet fikk hun lavere lønn enn den mannlige forgjengeren.
DN170302 Nettooverskuddet ble på 2,67 milliarder euro ( rundt 24 milliarder kroner ), noe som er 18 prosent lavere enn året før og langt lavere enn hva analytikerne ventet.
DN170302 Nettooverskuddet ble på 2,67 milliarder euro ( rundt 24 milliarder kroner ), noe som er 18 prosent lavere enn året før og langt lavere enn hva analytikerne ventet.
DN170302 Samtidig har selskapet hatt relativt godt tid på seg til å gjennomføre omfattende bemanningskutt for å justere seg til lavere aktivitet.
DN170302 Nivået på detaljomsetningen i januar i år er også lavere enn det var i januar i fjor, skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.
DN170302 Andresens Ferd ønsker å kjøpe 15 prosent av Sector Alarm som er til salgs, men hovedeier Jørgen Dahl vil kjøpe posten selv til en lavere pris.
DN170302 Analytiker : Målt på denne måten har boligprisene i Norge aldri vært lavere
DN170302 Dette er lavere enn de siste fem årene, men det viktigste vil være en stabil utvikling.
DB170302 Dette skulle være Telenors våpen i kampen om de yngste mobilkundene, med blant annet lavere priser og fokus på musikknedlasting.
DA170302 « Hvordan ønsker Stavanger kommune at kompetanse og kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleie skal ivaretas da stillinger står ledige, og det nå foreligger eksempler på sykepleiere som ikke ønsker å søke seg til kommunen grunnet lavere lønn ?
DA170302 Stavanger kommune har gått inn for en ny lønnsstige for sykepleiere og denne gir nyansatte sykepleiere en lavere lønn enn tidligere. 14. februar var det møte i kommunalstyret for levekår, og der ble blant annet følgende spørsmål stilt fra Arbeiderpartiet : ¶
BT170302 Vi har ikke gitt lavere terningkast enn terningkast tre, ettersom ingen av yoghurtene i denne testen kan sies å være direkte usunne.
BT170302 - Ja, vi vil få vesentlig lavere marginer enn tidligere, men vi både håper og tror at det nye tilbudet vil forsvare prisøkningen, øke vår tilstedeværelse og relevans også blant dem som kanskje tror de ikke trenger et TV-abonnement lenger, sier Evensen.
BT170302 NYSKAPENDE : X-Bow gir mer stabilitet, mulighet til å holde større fart i høy sjø, lavere drivstofforbruk og bedre sikkerhet for mannskapet, ifølge Ulstein verft.
AP170302 Vi har ikke gitt lavere terningkast enn terningkast tre, ettersom ingen av yoghurtene i denne testen kan sies å være direkte usunne.
AP170302 - Ja, vi vil få vesentlig lavere marginer enn tidligere, men vi både håper og tror at det nye tilbudet vil forsvare prisøkningen, øke vår tilstedeværelse og relevans også blant dem som kanskje tror de ikke trenger et TV-abonnement lenger, sier Evensen.
AA170302 Mildere om natten, litt lavere dagtemperatur. - 4 til + 4 grader.
AA170302 Med den nye oljeledningen kan kostnadene bli opptil 3 dollar lavere per fat.
AA170302 Samtidig oppga 28 prosent av tyskerne at de har et negativt syn på Unionen - 8 prosentpoeng lavere enn i mai 2016.
AA170302 Nettooverskuddet ble på 2,67 milliarder euro ( rundt 24 milliarder kroner ), noe som er 18 prosent lavere enn året før og langt lavere enn hva analytikerne ventet.
AA170302 Nettooverskuddet ble på 2,67 milliarder euro ( rundt 24 milliarder kroner ), noe som er 18 prosent lavere enn året før og langt lavere enn hva analytikerne ventet.
AA170302 - Da snakker vi regn i lavere områder og en snøgrense et sted mellom 600 og 800 meter.
AA170302 De fleste ekspertene sier at vi må forberede oss på at det blir lavere avkastning fra oljefondets investeringer i årene som kommer.
AA170302 Norges-vennen har i de siste årene hatt en noe lavere profil, men hans status ble ikke lavere etter at hans « High Hopes » ble tittellåt på Bruce Springsteens siste album.
AA170302 Norges-vennen har i de siste årene hatt en noe lavere profil, men hans status ble ikke lavere etter at hans « High Hopes » ble tittellåt på Bruce Springsteens siste album.
VG170301 Lavere risiko for spontanabort ¶
FV170301 Den lavere næringsbebyggelsen til høyre blir liggende som i dag, og er ikke omfattet av planene.
DN170301 Hittil i år ligger gjennomsnittsutslippet enda lavere på 86 gram per kilometer etter svært høye registreringstall av ladbare hybrider i januar.
DN170301 Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar var 88 gram per kilometer, det er seks gram lavere enn i februar 2016.
DN170301 Det er langt lavere enn EUs mål om 95 gram per kilometer fra nye personbiler i 2020.
DN170301 Ellers falt Best Buy-aksjen mer enn fire prosent, tynget av å ha guidet et lavere enn ventet resultat for første kvartal.
DN170301 Mandag denne uken viste markedsprisingen en langt lavere sannsynlighet på 50 prosent.
DN170301 Opprettelsen av basene vil gjøre det mulig å ansette medarbeidere på vilkår som medfører lavere kostnader for selskapet.
DN170301 Det man ser er skiløpernes oksygenopptak ligger ti prosent lavere under staking enn løping.
DB170301 Blant høydepunktene i den nye Exynos 8895-brikken er opptil 60 prosent bedre grafikkytelse, 27 prosent raskere prosessosering og 40 prosent lavere strømforbruk, ifølge Samsung.
DB170301 Hvis Norge og verden skal nå Paris-avtalens mål og stoppe farlig oppvarming av kloden, må målet være en enda lavere oljepris.
DB170301 Han hevdet at hans strenge innvandringspolitikk vil føre til lavere arbeidsledighet og høyere lønner.
DB170301 Som Dinside tidligere har vist, kan du bytte bort TV-abonnementet ditt med strømmetjenester, og slik få et tilsvarende tilbud til en lavere pris.
DA170301 - I kveld ber jeg Kongressen forkaste og erstatte Obamacare med reformer som gir flere valg, bedre tilgang, lavere kostnader og samtidig bedre helsetjenester, sa Trump.
BT170301 - I kveld ber jeg Kongressen forkaste og erstatte Obamacare med reformer som gir flere valg, bedre tilgang, lavere kostnader og samtidig bedre helsetjenester, sa Trump.
AP170301 - I kveld ber jeg Kongressen forkaste og erstatte Obamacare med reformer som gir flere valg, bedre tilgang, lavere kostnader og samtidig bedre helsetjenester, sa Trump.
AP170301 burde etter lagmannsrettens oppfatning ha vært lavere , men terskelen for alvorlighet etter EMK artikkel 3 anses ikke overskredet.
AP170301 Guttene får i gjennomsnitt litt lavere karakterer enn jenter i videregående.
AP170301 Guttene får i gjennomsnitt litt lavere karakterer enn jenter i videregående.
AA170301 - I kveld ber jeg Kongressen forkaste og erstatte Obamacare med reformer som gir flere valg, bedre tilgang, lavere kostnader og samtidig bedre helsetjenester, sa presidenten.
AA170301 - I kveld ber jeg Kongressen forkaste og erstatte Obamacare med reformer som gir flere valg, bedre tilgang, lavere kostnader og samtidig bedre helsetjenester, sa Trump.
AA170301 Opprettelsen av basene vil gjøre det mulig å ansette medarbeidere på vilkår som medfører lavere kostnader for selskapet.
AA170301 Vipps har til nå basert seg på kredittkortselskaper, men med et samarbeid med kortbetalingssystemet BankAxept kan transaksjonskostnadene bli lavere for forhandlere, som øker sannsynligheten for at flere innfører Vipps, skriver Dagens Næringsliv.
AA170301 Dette er fordi kostnadene er lavere her, forklarer Vipps-sjef Rune Garborg.
VG170228 Med andre ord : Jo lavere poengsum, jo færre problemer har eierne opplevd med sin bil.
SA170228 - I gjennomsnitt er det ikke mulig å få ekstraavkastning på aksjeplukking, og etter kostnader blir avkastningen derfor typisk lavere enn indeks, sier hun.
SA170228 De kan utnytte tilfanget av interessenter fra en bolig samme sted og selge med lavere kostnader.
SA170228 Hyundai Ioniq Hybrid, med en karosseriform som ligner på Prius, har nøyaktig samme drivlinje som Niro, til en litt lavere pris.
DN170228 Kvartalsfallet tilskrives hovedsakelig lavere aktivitet innen Hero Group og Otiga Group samt sesongsvingninger innen Hotel Operations.
DN170228 - Nedgangen forklares med negative marginer innen Staffing og Hotel Operations og lavere lønnsomhet for Hero Group grunnet redusert kapasitet ved norske mottakssentre, skriver styret i rapporten.
DN170228 Olje- og gassfunn har ikke vært lavere på 60 år ¶ ¶
DN170228 Resultatene er også lavere på grunn store engangskostnader i 2016.
DN170228 At omsetningen i 2016 likevel ble lavere enn året før skyldes at selskapet i 2015 hadde ekstraordinære inntekter på salg av en tomt.
DN170228 Dette gir en beskrivelse av hvordan faktorer som blant annet valutakurs, økonomisk utvikling og renter ute og hjemme trekker i retning av høyere eller lavere rentebane.
DN170228 Dermed fremsto rentebanen som mer eller mindre uendret, med lik sannsynlighet for at renten ville bli kuttet ytterligere, selv om en mange andre faktorene utenom finansiell stabilitet og usikkerhet rundt den lave renten trakk i retning av en lavere rente fremover.
DN170228 Regnskapet gir en beskrivelse av hvordan faktorer som blant annet valutakurs, økonomisk utvikling og renter ute og hjemme trekker i retning av høyere eller lavere rentebane.
DN170228 I desember pekte svært mange av faktorene i renteregnskapet i retning av en lavere rentebane.
DN170228 Utviklingen innen dagligvare har også vært preget av lavere vekst enn konsumprisindeksen.
DN170228 Fjoråret var preget av langt lavere vekst enn konkurrentene for Rema i fjor, ifølge Nielsens ferske dagligvarerapport.
DN170228 « Nedskrivningene er primært en konsekvens av lavere vekstforventning i deler av mobilreklamevirksomheten utenfor USA, og en ventet nedgang i omsetning innen Apps & Games generert fra Opera Mobile Store ( OMS )-plattformen », heter det i notene til rapporten.
DN170228 - Arbeidstagerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, fremholder hun.
DN170228 - Arbeidstagerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, fremholder hun.
DB170228 - Arbeidstakerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, framholder hun.
DB170228 - Arbeidstakerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, framholder hun.
DB170228 « Med skip uten lån, meget sterkt booking for 2016, lavere oljepriser og valuta som kun har gått i positivt retning for selskapet i den senere tid, så ligger SeaDream an til å få et av sine beste resultater noensinne », heter det i 2015-årsrapporten.
DA170228 I samme intervju sier han at de ikke har noen indikasjoner på at det har vært lavere bemanning de siste årene.
DA170228 - Arbeidstakerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, framholder hun.
DA170228 - Arbeidstakerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, framholder hun.
BT170228 Konsekvensene har nå begynt å ta form, og vi ser at innføringen av fraværsgrense har ført til lavere fravær over hele landet.
AP170228 Ikke friske penger ¶ Lavere oljepriser har gjort det slutt på at fondet netto får tilført nye, friske oljepenger fra Finansdepartementet.
AP170228 De kan utnytte tilfanget av interessenter fra en bolig samme sted og selge med lavere kostnader.
AP170228 Hyundai Ioniq Hybrid, med en karosseriform som ligner på Prius, har nøyaktig samme drivlinje som Niro, til en litt lavere pris.
AA170228 ( ©NTB ) ¶ | Lavere økonomisk vekst i India ¶
AA170228 Overskuddet har oppstått fordi finanskrisen har ført til lavere økonomisk aktivitet - og dermed lavere utslipp - enn ventet, i tillegg til at europeiske bedrifter har importert billige klimakvoter fra utviklingsland.
AA170228 Overskuddet har oppstått fordi finanskrisen har ført til lavere økonomisk aktivitet - og dermed lavere utslipp - enn ventet, i tillegg til at europeiske bedrifter har importert billige klimakvoter fra utviklingsland.
AA170228 - I gjennomsnitt er det ikke mulig å få ekstraavkastning på aksjeplukking, og etter kostnader blir avkastningen derfor typisk lavere enn indeks, sier hun.
VG170227 Dette gjelder alt fra den nevnte forsvarssatsingen til muren mot Mexico, lavere skatter og å ruste opp infrastrukturen kraftig.
SA170227 Oppdraget de fikk fra departementet var å beskrive hva de vil og kan få gjort med dagens økonomiske ramme, med 20 prosent lavere ramme, 20 prosent høyere ramme og med 45 prosent høyere ramme.
SA170227 De økonomiske nedgangstidene med lavere oljepris har imidlertid skapt usikkerhet på om dette er mulig.
SA170227 Han var langt lavere rangert enn sine motstandere hele veien mot semifinalen.
DN170227 Vindkraftproduksjonen i 2016 ble 15 prosent lavere enn i 2015.
DN170227 En produksjonsindeks på 92 prosent betyr at vindkraftproduksjonen i 2016 kan forventes å være cirka åtte prosent lavere enn normalforventningen ut ifra vindforholdene », heter det i rapporten.
DN170227 Bakkafrost la frem resultater for fjerde kvartal mandag, der både omsetningen, operasjonelt driftsresultatet og utbytte var lavere enn det analytikerne ventet på forhånd.
DN170227 Den totale vindkraftproduksjonen i fjor var 15 prosent lavere enn året før.
DN170227 Vi kan drifte med lavere provisjoner og skyve dem ut av virksomheten, sier O'Leary.
DN170227 Saudi-Arabia må tilpasse seg en ny hverdag med lavere oljepriser og økt konkurranse fra blant annet oljesandproduksjon og alternativ energi.
DN170227 Avisen har gjort en gjennomgang av norske skatte- og investeringsnivåer, og til tross for at eksperter hevder at lavere bedrifts- og kapitalbeskatning vil øke investeringene i norsk næringsliv, er det ingen sterk sammenheng mellom lavere skatt og investeringer.
DN170227 Avisen har gjort en gjennomgang av norske skatte- og investeringsnivåer, og til tross for at eksperter hevder at lavere bedrifts- og kapitalbeskatning vil øke investeringene i norsk næringsliv, er det ingen sterk sammenheng mellom lavere skatt og investeringer.
DB170227 Han var langt lavere rangert enn alle sine motstandere hele veien.
DB170227 Sitteplassen foran er lavere enn før og setene skal være siste generasjon ergonomiske AGR-seter med elektrisk justerbare sidevanger, massasje og ventilasjon AGR er en tysk organisasjon for bedre rygghelse og Opel har sørget for å få sertifisering fra dem til setene i flere av sine modeller siden andre generasjon Meriva kom på
DB170227 | Mener treg læring, laber innsats og dårlige prestasjoner ikke henger sammen med lavere intelligens ¶
DB170227 Når vi bryter tallene ned på enkeltland er det betydelig variasjon, og flere land der tilliten er lavere til media enn til myndighetene.
DB170227 Dette underbygger han med kun ett eneste eksempel : ¶ « - Sammenligner man dette med for eksempel USA, er tilliten til mediene lavere enn kongressen, og tilliten er ikke stor der heller, sier han.
DA170227 » Året etter avga Kristiania Politikammer den foran siterte betenkninga der det også uttalte : « Markedsugen har altid for den lavere Befolkning været et Slags Karneval.
DA170227 | Et Slags Karneval for den lavere Befolkning ¶
BT170227 | Nå blir Bergen lavere
BT170227 Trengereid synker bare syv centimeter på kartet, mens Korsneset i Fana blir tolv centimeter lavere .
BT170227 ALARM : Du vil ikke kunne se det, men om noen dager vil en av Bergens stoltheter - Ulriken - bli noen centimeter lavere .
BT170227 Oppdraget de fikk fra departementet var å beskrive hva de vil og kan få gjort med dagens økonomiske ramme, med 20 prosent lavere ramme, 20 prosent høyere ramme og med 45 prosent høyere ramme.
BT170227 De økonomiske nedgangstidene med lavere oljepris har imidlertid skapt usikkerhet på om dette er mulig.
AP170227 Asko betrakter biodrivstoff som et steg på veien til fossilfri transport og lavere CO₂-utslipp.
AP170227 « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP, ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ¶
AP170227 « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP, ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ¶
AP170227 Oppdraget de fikk fra departementet var å beskrive hva de vil og kan få gjort med dagens økonomiske ramme, med 20 prosent lavere ramme, 20 prosent høyere ramme og med 45 prosent høyere ramme.
AP170227 De økonomiske nedgangstidene med lavere oljepris har imidlertid skapt usikkerhet på om dette er mulig.
AP170227 « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP, ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ¶
AP170227 « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP, ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ¶
AP170227 Han var langt lavere rangert enn sine motstandere hele veien mot semifinalen.
AA170227 Kjennelsen falt i en ankedomstolen i Aix-en-Provence mandag og opprettholder dermed kjennelsen som en lavere domstol kom med i 2013, skriver avisen Le Figaro.
AA170227 Mot nordvest ut mot elva er det et litt lavere utbygg.
AA170227 Avisenhar gjort en gjennomgang av norske skatte- og investeringsnivåer, og til tross for at eksperter hevder at lavere bedrifts- og kapitalbeskatning vil øke investeringene i norsk næringsliv, er det ingen sterk sammenheng mellom lavere skatt og investeringer.
AA170227 Avisenhar gjort en gjennomgang av norske skatte- og investeringsnivåer, og til tross for at eksperter hevder at lavere bedrifts- og kapitalbeskatning vil øke investeringene i norsk næringsliv, er det ingen sterk sammenheng mellom lavere skatt og investeringer.
AA170227 Den totale vindkraftproduksjonen i fjor var 15 prosent lavere enn året før.
AA170227 Tall fra ulike aktører i den norske dagligvarebransjen, tyder imidlertid på at Rema har hatt betydelig lavere vekst enn søsterselskapet i sør.
DA170226 - Barn kan også gis oppholdstillatelse av humanitære grunner, og terskelen for å gi opphold til barn er lavere enn den er for voksne.
BT170226 Dersom det hadde vært mindre skyer eller lavere vind, kunne forurensingsnivået blitt betydelig høyere enn det som ble målt.
AP170226 | Pensjonistene får lavere kjøpekraft tredje året på rad ¶
AP170226 Rundt bordet på Majorstuen eldresenter er Liv Wiik ( 88 ) ikke enig i at pensjonistene må akseptere lavere kjøpekraft.
AP170226 I kjølvannet av lavere oljepris fra tidlig i 2015 har reallønnsveksten i norsk økonomi sunket kraftig.
AP170226 Alltid lavere enn lønnsveksten ¶
AP170226 - Men dette er vel konsekvensen av at lønnsveksten er blitt mye lavere etter fallet i oljeprisen ?
AP170226 Forfatteren oppfordrer også helsepersonell til å tenke nytt og viser til alternative forklaringsmodeller med større inntak av fett og lavere inntak av karbohydrater.
VG170225 Det eneste som gikk lavere var Ida Maria.
DB170225 Der konkurrentene har langt lavere konkurranse om plassene, får klarsignal tidlig og kan toppe formen akkurat som de vil til VM, må de norske landslagsløperne hele tiden vise form.
DB170225 Min tolkning ut fra tallene er at lavere utdannede og late folk er mindre opptatt av forfengelighet, og tør å innrømme hva de faktisk liker, kommenterer barsjef Jesper Lind ved Lofthus Samvirkelag.
DB170225 I snitt 28 prosent i gruppene med lavere utdanning oppgir at de aldri drikker vin, mot bare 14 prosent i gruppen med høyere utdanning.
DB170225 - De med høyest utdanning foretrekker tørr vin, mens grupper med lavere utdanning foretrekker en mer søtlig vin.
DB170225 Men vi har også snakket med folk som har fått lavere strømregning etter utskiftingen.
DB170225 Derfor gir ikke varmepumpa deg lavere strømregning ¶
DN170224 Hæhres tilbud var en halv milliard kroner lavere enn nummer to.
DN170224 Anskaffelsesprotokollen viser at Hæhres tilbud ligger en halv milliard kroner lavere enn nummer to.
DN170224 Blant annet verdsatte Kinnevik flere av partenes felles eiendeler langt lavere enn Rocket Internet, som ga ny giv til spørsmål om hvorvidt Rocket Internets verdsettelse kan forsvares og sendte aksjekursen ned.
DB170224 Starten ble senere flyttet ned til et lavere punkt i løypa, men Vonn valgte likevel å stå over.
DB170224 Det må Janice gjette, og så skal de andre gjette på om det riktige tallet er høyere eller lavere .
BT170224 Men forretningsmannen mente den verdien var langt lavere nå.
AP170224 lavere , noe som kommer trafikanter og skattebetalere til gode, sier Hovland.
AA170224 - Det å involvere entreprenør og rådgivere i en tidlig fase bidrar til rasjonelle løsninger og lavere kostnader, sierMagne Ramlo, prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad.
AA170224 Kabelen vil styrke forsyningssikkerheten og bidra til lavere klimautslipp i EU gjennom effektiv integrasjon av fornybare energikilder på tvers av landegrenser, sier Richard Blanchfield, NorthConnects delprosjektleder i Storbritannia.
AA170224 Ifølge tallene som Teknisk beregningsutvalg la frem tidligere denne uken, har lavere skatt dempet fallet i kjøpekraft.
VG170223 De drev valgkamp på at nå skulle vi endelig få lavere avgifter.
VG170223 - Jeg tror mange som stemte på Frp for å få lavere avgifter og fjerning av bompenger er skuffet over at Frp/Høyre-regjeringen både har økt avgiftene mest per år og også satt ny rekord i bompengeinnkreving.
SA170223 Gjennomsnittstallene for skilsmisser de siste fem årene, er de laveste siden femårsperioden 1986 - 1990, mens gjennomsnittstallene for separasjoner i samme periode, ikke har vært lavere siden 1981 - 1985.
SA170223 FÆRRE EKTESKAPSINNGÅELSER : Det er ti år siden tallet på par som giftet seg var lavere enn det var i fjor.
SA170223 LAVERE SKILSMISSETALL : Tallet på antall skilsmisser her til lands, er det laveste siden 1990. 22.500 par lovet hverandre evig troskap i løpet av fjoråret.
DN170223 I tillegg var det en faktor at Stavanger har en lavere andel statlige arbeidsplasser enn både Bergen og Trondheim.
DN170223 Om finansieringsforetakene, som blant annet inkluderer kredittkortselskaper, sier Finanstilsynet at resultatene deres var noe svekket sammenlignet med ett år tidligere, i hovedsak som følge av noe lavere nettorente.
DN170223 - Da vil lønnsveksten fremover bli lavere enn det Norges Bank ser for seg, sier Grangård.
DN170223 Analytiker : Målt på denne måten har boligprisene i Norge aldri vært lavere
DN170223 « Det relative fallet fra 2016 til 2017 som indikeres, er betydelig lavere sammenlignet med forrige kvartals måling, som da antydet et fall på 18,2 prosent.
DN170223 Prisene kan bli mye lavere enn 100 dollar per vei, sa Kjos til CNN.
DB170223 For eksempel er guarden hennes lavere .
DB170223 Lavere guard ¶
DB170223 Samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 beløp seg til 213,4 milliarder kroner, som er 2,5 prosent lavere enn anslått i forrige undersøkelse.
DB170223 Litt lavere nedgang ¶
DB170223 Investeringsnivået er 12,9 prosent lavere enn de utførte investeringene i 2015 og fallet kan tilskrives altså en nedgang på hele 18,8 prosent innen olje- og gassvirksomhet.
DB170223 Anslaget er likevel 7,8 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2016, gitt i 1. kvartal 2016.
DA170223 Forskning utført av American Integration Council viser at innvandrere i USA har lavere kriminalitetsrate enn amerikanere født i USA, ifølge The New York Times ¶
DA170223 Gjennomsnittstallene for skilsmisser de siste fem årene er de laveste siden femårsperioden 1986 - 1990, mens gjennomsnittstallene for separasjoner i samme periode ikke har vært lavere siden 1981 - 1985, melder SSB.
AP170223 Særlig i timene med ettermiddagsrush var konsentrasjonen av biler lavere og mer spredt enn året før.
AP170223 Inntektene de første elleve månedene etter innføringen av rushtidsavgiften, er nesten ti prosent lavere enn inntektene i 2015 - og tilsvarer rundt 70 millioner kroner.
AP170223 Lavere inntekter ¶
AP170223 Anskaffelsesverdien var jo mye lavere for 40 år siden.
AP170223 Nye Veier gir raskere og mer omfattende hovedveiutbygging, og lavere kostnader.
AP170223 ( Sivertsen viser til dokument foran ny nasjonal transportplan der det heter : « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP, ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ) ¶
AP170223 Gjennomsnittstallene for skilsmisser de siste fem årene er de laveste siden femårsperioden 1986-1990, mens gjennomsnittstallene for separasjoner i samme periode ikke har vært lavere siden 1981-1985, melder SSB.
AP170223 Gjennomsnittstallene for skilsmisser de siste fem årene, er de laveste siden femårsperioden 1986 - 1990, mens gjennomsnittstallene for separasjoner i samme periode, ikke har vært lavere siden 1981 - 1985.
AP170223 Gjennomsnittstallene for separasjoner i samme periode har ikke vært lavere siden 1981 - 1985.
AP170223 FÆRRE EKTESKAPSINNGÅELSER : Det er ti år siden tallet på par som giftet seg var lavere enn det var i fjor.
AP170223 LAVERE SKILSMISSETALL : Tallet på antall skilsmisser her til lands, er det laveste siden 1990. 22.500 par lovet hverandre evig troskap i løpet av fjoråret.
AA170223 Selskapenes arbeid med kostnadsreduksjoner er en viktig årsak til lavere investeringstall, sier Timmy Hansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk olje og gass, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for selskaper i oljebransjen. ( ©NTB ) ¶
AA170223 Gjennomsnittstallene for skilsmisser de siste fem årene er de laveste siden femårsperioden 1986-1990, mens gjennomsnittstallene for separasjoner i samme periode ikke har vært lavere siden 1981-1985, melder SSB.
VG170222 Statistikken viser også en lavere og jevnere asyltilstrømning fra 2009 til 2011, men skyter fart fra 2012 : ¶ 2009 : 24.194 ¶ 2010 : 31.819 ¶ 2011 : 29.648 ¶ 2012 : 43.887 ¶ 2013 : 54.259 ¶ 2014 : 81.301 ¶
VG170222 Ådne Cappelen, som leder Teknisk beregningsutvalg, sier de anslår at prisstigningen blir lavere år, om lag to prosent.
VG170222 Svekket krone ¶ Lavere oljepris har bidratt til å svekke verdien av den norske kronen.
VG170222 Selv om lavere skatt reduserte virkningen noe, ble lønnen vår 1,2 prosent mindre verdt.
VG170222 Oslo kommune vil vurdere å skifte ut de bensindrevne luksus-Audiene for politikertoppene med nullutslipp-biler eller biler med lavere utslipp.
VG170222 Nå ligger altså tallet an til å bli enda lavere .
VG170222 En ting er vi bidrar til lavere klimagassutslipp ved at vi ikke lenger har oljefyr, men det er også greit å vite at vi ikke bidrar til lokale utslipp, sier Astrup, som er parlamentarisk nestleder i Høyre og leder av Stortingets transportkomite.
SA170222 Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter, sier ESA-president Sven Erik Svedman.
SA170222 Sysselsettingen har falt ganske kraftig de siste månedene, noe som viser at arbeidsmarkedet fortsatt er svakt, tross lavere ledighetsrate, sier Fjære.
SA170222 - Uten mer vekst i sysselsettingen tror vi imidlertid det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, sier Fjære.
SA170222 Straffen var én måned lavere enn påstanden fra Påtalenemnda i Antidoping Norge ( ADN ).
FV170222 En strandeiendom i Ulvøysund i Lillesand er lagt ut for salg til 36 millioner kroner, fire millioner lavere enn det den tidligere har blitt forsøkt solgt for.
DN170222 Da må vi rigge oss for å selge andre biler med vesentlig lavere servicebehov og ta vare på inntjeningspotensialet på en helt annen måte enn vi gjør i dag.
DN170222 Det er 30 øre lavere enn rundt årsskiftet, påpeker Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.
DN170222 Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter », sier Esa-president Sven Erik Svedman i en uttalelse på Esas nettsider.
DN170222 Sysselsettingen har falt ganske kraftig de siste månedene, noe som viser at arbeidsmarkedet fortsatt er svakt, tross lavere ledighetsrate, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar til aku-tallene.
DN170222 Arbeidsledigheten er lavere enn ventet, men det er ikke noe å juble for, mener makroøkonomene.
DN170222 Millioner kan bli rammet av Trumps nye deportasjonsplan ¶ ¶ | Lavere enn ventet ledighet ¶
DN170222 Lavere enn ventet ¶
DB170222 Aldri har han hatt lavere skuldre før et mesterskap.
DB170222 Straffen var én måned lavere enn påstanden fra Påtalenemnda i Antidoping Norge.
DB170222 - Sliter med å se at lavere ledighet er positivt ¶
DB170222 At ledigheten er lavere enn ventet, blir derimot ikke tolket veldig positivt.
DB170222 - Ved første øyekast er ledighetsraten lavere enn ventet.
DB170222 - Sysselsettingen har falt ganske kraftig de siste månedene, noe som viser at arbeidsmarkedet fortsatt er svakt, til tross for lavere ledighetsrate.
DB170222 - Men uten mer vekst i sysselsettingen tror vi det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, føyer Strøm Fjære til.
DB170222 Foto : Knut Moberg LAVERE : Den som liker å sitte høyt, velger en crossover som HR-V eller en CR-V.
DB170222 Selv om boliglånet ditt gjerne har en lavere rente enn kredittgjelden din kan dette bli en dyrere løsning for deg, fordi boliglånet gjerne har lang nedbetalingstid.
DA170222 Straffen var én måned lavere enn innstillingen fra Påtalenemnda i Antidoping Norge ( ADN ).
DA170222 - Siden levekostnadene i mange EØS-land er langt lavere enn i Norge, kan barnetrygd og kontantstøtte være store inntektskilder for noen familier, sier han.
DA170222 - I England har det etter hvert blitt komplisert å få tak i billetter, og prisene i Tyskland er generelt mye lavere , sier Fjørtoft ¶
DA170222 Ti av dem ble ansatt i midlertidige, militære stillinger av Forsvaret etter nedleggelsen, men med mindre jobbing - og dermed også lavere inntekt - enn de hadde før.
BT170222 - I 2017 ligger vi an til å produsere et lavere volum enn det vi gjorde i 2012.
BT170222 Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter, sier ESA-president Sven Erik Svedman.
BT170222 Særlig i timene med ettermiddagsrush var konsentrasjonen av biler lavere og mer spredt enn året før. | - Vi beklager lang behandlingstid ¶
BT170222 Straffen var én måned lavere enn påstanden fra Påtalenemnda i Antidoping Norge ( ADN ).
AP170222 Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter, sier ESA-president Sven Erik Svedman.
AP170222 Straffen var én måned lavere enn påstanden fra Påtalenemnda i Antidoping Norge ( ADN ).
AA170222 En lavere ledighet enn dette vil kunne føre til økt inflasjon, som igjen vil bidra til at sentralbanken må øke styringsrenten raskere enn det markedet forventer.
AA170222 Sysselsettingen har falt ganske kraftig de siste månedene, noe som viser at arbeidsmarkedet fortsatt er svakt, tross lavere ledighetsrate, sier Fjære.
AA170222 - Uten mer vekst i sysselsettingen tror vi imidlertid det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, sier Fjære.
AA170222 Oljeprisen faller, og et fat nordsjøolje omsettes for 55,83 dollar, mens et fat amerikansk lettolje selges for 53,53 dollar, omkring en dollar lavere enn tirsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170222 Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter, sier ESA-president Sven Erik Svedman.
AA170222 Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter, sier ESA-president Sven Erik Svedman.
VG170221 - Jeg har noen kompiser som har begynt å spille igjen, så jeg vurderer å slenge meg med i de lavere divisjoner.
VG170221 Et så dominerende lag som City må ha et lavere snitt enn det, og det mener jeg er grunnen til at City ligger så langt bak Chelsea som de gjør, sier Myhre og legger til : ¶
VG170221 - Hovedgrunnen er en lavere kronekurs som ga økte importpriser og dermed ekstra prisstigning.
VG170221 Siden levekostnadene i mange EØS-land er langt lavere enn i Norge, kan barnetrygd og kontantstøtte være store inntektskilder for noen familier.
VG170221 - Vi har kjempet for at EU skal tillate kjøpekraftjustering fordi det er urimelig at personer skal motta det samme beløpet i barnetrygd og kontantstøtte hvis barna bor i et land med lavere utgifter enn i Norge, sier han til VG.
DN170221 Prisene kan bli mye lavere enn 100 dollar per vei, sa Kjos til CNN.
DN170221 Prisene kan bli mye lavere enn 100 dollar per vei, ifølge Norwegian-sjefen.
DN170221 Trenger lavere oljelagre ¶
DN170221 Bekymret for lavere produktivitet ¶
DB170221 - Lønnsveksten for alle ansatte i gjennomsnitt ble langt lavere enn lønnsveksten som ble avtalt for ulike grupper.
DB170221 Likevel blir de verdsatt økonomisk langt lavere enn mange av dem som jobber i teknisk sektor.
DA170221 - At noen norske felt har lavere utslipp enn gjennomsnittet i verden spiller liten rolle all den tid 90 prosent av utslippene skjer når oljen og gassen brukes.
DA170221 Enten blir de erstattet av folk med lavere lønn, eller så blir de ikke erstattet i det hele tatt.
BT170221 Kan vi få det lavere ?
BT170221 Kan vi få det lavere ?
AP170221 Produktiviteten var i 2009 noe lavere enn før flytting.
AP170221 Mer reising bidro til lavere produktivitet.
AP170221 Ansatte hadde mye mindre relevant erfaring, lavere gjennomsnittlig ansiennitet.
AP170221 - Det virker som om man har lagt vekt på resultatene fra forrige flytting og det vil gi lavere kostnader.
AP170221 Lavere produktivitet i Post- og teletilsynet ¶
AA170221 I 2015 avviste en lavere rettsinstans å utlevere Firtasj.
AA170221 - Siden levekostnadene i mange EØS-land er langt lavere enn i Norge, kan barnetrygd og kontantstøtte være store inntektskilder for noen familier, sier han.
VG170220 Hun burde fått én til to måneders utestengelse, men det åpner ikke WADA-koden for siden det ikke er snakk om et særskilt stoff ( stoff med lavere alvorlighetsgrad, journ.anm. ).
VG170220 - Juridisk er det vanskelig å få en lavere straff enn 12 måneder, så avgjørelsen er riktig.
VG170220 Årets budsjett er fem millioner lavere enn i fjor.
VG170220 - Alle skal vurdere restriktivt hvor vi må være tilstede og hvor det ikke er noen krise om vi ikke er til stede, sier Inge Andersen - og tillegger at det ikke arrangeres OL eller Paralympics i år, slik at reisebudsjettet uansett hadde blitt noe lavere enn i fjor.
SA170220 Lavere skatt på lønn bidro til å trekke realveksten noe opp, nærmere bestemt med 0,6 prosentenheter, ifølge utvalget, som hvert år legger fram nøkkeltall og analysemateriell som bakgrunn for lønnsoppgjøret.
DN170220 - Nå får man Statoil-aksjen til lavere prising og høyere direkteavkastning enn sammenlignet med børsen, sier Kristian Tunaal, aksjestrateg i DNB Markets.
DN170220 Mandag handles pundet til en betydelig lavere kurs i valutamarkedet, på like i underkant av 10,40 kroner.
DN170220 | Bekymret for lavere produktivitet ¶
DN170220 Meglerhuset trekker frem at det i første runde ser ut til at deres lønnsanslag på 2,8 prosent for 2017 står seg godt, men at det er større sjanse for at veksten blir lavere enn høyere.
DN170220 Jensen : Lavere skatt gir økt kjøpekraft ¶
DN170220 | Jensen : Lavere skatt gir økt kjøpekraft ¶
DN170220 Samtidig slås det fast i rapporten som ble lagt fram mandag, at lavere skatt trakk realveksten opp med 0,6 prosentenheter i fjor.
DN170220 Men når hun først peker på vårt forslag til skatteopplegg, burde hun nevne at tre av fire vil få lavere eller om lag uendret inntektsskatt med vårt forslag sammenlignet med regjeringens opplegg, sier hun. ( ©NTB ) ¶
DN170220 - Det er veldig gledelig å se at lavere skatt virker positivt inn på kjøpekraften.
DN170220 « De fleste » har fått lavere inntekt ¶ ¶
DN170220 Venn og kollega om Kaci Kullmann Fives sykdom : « Jeg håpet det skulle snu » ¶ "De fleste" har fått lavere inntekt ¶
DN170220 Reddes av oppdrettssnø ¶ | " De fleste " har fått lavere inntekt ¶
DN170220 Eller skal besøket ha lavere status ?
DN170220 Målet for Apple er å skape et forsprang til kinesiske konkurrenter som tilbyr modeller til langt lavere priser.
DB170220 Vi ser en nisje i dette markedet, med lavere priser vil flere velge å fly i stedet for å kjøre, sier Dahl.
DB170220 Hun har lavere guard og går med kjeven høyere.
DB170220 De kan miste denne indre motivasjonsdriven på jobb, kjenne på lavere mestringsfølelse og dermed også bli demotivert, sier han.
DB170220 Lavere skatt på lønn bidro til å trekke realveksten noe opp, nærmere bestemt med 0,6 prosentenheter, ifølge utvalget, som hvert år legger fram nøkkeltall og analysemateriell som bakgrunn for lønnsoppgjøret.
DB170220 Det gjorde terskelen for å få asyl i Sverige lavere .
DB170220 Mange kan streve med å få utdannelsen anerkjent fordi skolegangen på lavere nivå har vært spinklere, og den samlede utdannelsen deres derfor har gått over færre år enn hva det må gjøre for å telle som en fullført grad i Norge.
DB170220 Automatisk felles foreldreansvar gir lavere konflikt.
DA170220 Eller skal besøket ha lavere status ?
DA170220 Hun har lavere skuldre og føler mindre press enn noengang.
DA170220 - Vi i RIF tviler på at reduksjonen i bokvaliteten som foreslås, vil ha annen effekt på boligmarkedet enn at de tilbudte boligene vil gi lavere bokvalitet og ha negativ innflytelse på folkehelsen, uten at boligprisene vil reduseres nevneverdig, svarer Hansteen.
DA170220 - Bokvaliteten i framtidens boliger vil bli kraftig redusert med lavere krav til utsyn og frisk luft, lydisolasjon, bodplass og lystilgang.
BT170220 Vi feilestimerte elektrisitetsprisen dramatisk, så tre fjerdedeler av avviket skyldes dette, sier Cappelen, som tilføyer at årets prisvekst ligger an til å bli klart lavere enn i fjor.
BT170220 Veksten i timelønnskostnadene var lavere her i landet enn i mange europeiske land.
BT170220 Det skyldes en kombinasjon av betydelig valutasvekkelse de siste fire årene og en lavere lønnsvekst.
BT170220 Lavere skatt på lønn bidro til å trekke realveksten noe opp, nærmere bestemt med 0,6 prosentenheter, ifølge utvalget, som hvert år legger frem nøkkeltall og analysemateriell som bakgrunn for lønnsoppgjøret.
BT170220 Norsk økonomi trenger lavere vekst i offentlige utgifter.
AP170220 Påtalemyndigheten tolket det som et signal om at tyskere med lavere rang skulle slippe fri, selv om mange eksperter mener at man likevel kunne ha stilt mange for retten, skriver den tyske avisen Die Welt.
AP170220 Nå har høyesterett fastslått dommen og dermed også en ny rettspraksis som gjør at tyskere som jobbet på lavere nivå i konsentrasjonsleirene, kan dømmes.
AP170220 Ved å dele opp produktene, kan de få startprisen til å se lavere ut.
AP170220 Prisen Veireno vant med var langt lavere enn konkurrentene.
AP170220 Da arbeidet sist ble lyst ut på anbud, ble pris vektlagt langt lavere med 50 prosent.
AP170220 Dermed fikk mange arbeidstagere lavere kjøpekraft enn i 2015, sier YS' sjeføkonom og medlem av TBU, Helle Stensbak i en pressemelding.
AP170220 - I fjor var lønnsveksten lavere enn prisveksten.
AP170220 Lavere skatt på lønn bidro til å trekke realveksten etter skatt opp med 0,6 prosentenheter.
AP170220 - Sammenligner man dette med for eksempel USA, er tilliten til mediene lavere enn kongressen, og tilliten er ikke stor der heller, sier han.
AA170220 Eller skal besøket ha lavere status ?
AA170220 Antallet var langt lavere enn de 25.000 som danske myndigheter forventet ville søke asyl i løpet av fjoråret.
AA170220 Anslaget ble senere nedjustert til 7.500, men det endte med å bli enda lavere .
AA170220 Vi feilestimerte elektrisitetsprisen dramatisk, så tre fjerdedeler av avviket skyldes dette, sier Cappelen, som tilføyer at årets prisvekst ligger an til å bli klart lavere enn i fjor.
AA170220 Veksten i timelønnskostnadene var lavere her i landet enn i mange europeiske land.
AA170220 Samtidig gjør en lavere lønnsvekst at industribedriftene blir mer konkurransedyktige.
AA170220 Industrilønningene hadde lavere vekst i fjor enn i 2015.
AA170220 Det skyldes en kombinasjon av betydelig valutasvekkelse de siste fire årene og en lavere lønnsvekst.
AA170220 - Lønnsveksten innenfor en rekke bransjer ble lavere enn i 2015 ¶
AA170220 Lavere skatt på lønn bidro til å trekke realveksten noe opp, nærmere bestemt med 0,6 prosentenheter, ifølge utvalget, som hvert år legger fram nøkkeltall og analysemateriell som bakgrunn for lønnsoppgjøret.
AA170220 Vi feilestimerte elektrisitetsprisen dramatisk, så tre fjerdedeler av avviket skyldes dette, sier Cappelen, som tilføyer at årets prisvekst ligger an til å bli klart lavere enn i fjor.
AA170220 Veksten i timelønnskostnadene var lavere her i landet enn i mange europeiske land.
AA170220 Det skyldes en kombinasjon av betydelig valutasvekkelse de siste fire årene og en lavere lønnsvekst.
AA170220 Lavere skatt på lønn bidro til å trekke realveksten noe opp, nærmere bestemt med 0,6 prosentenheter, ifølge utvalget, som hvert år legger fram nøkkeltall og analysemateriell som bakgrunn for lønnsoppgjøret.
AA170220 | Jensen : Lavere skatt gir økt kjøpekraft ¶
AA170220 Samtidig slås det fast i rapporten som ble lagt fram mandag, at lavere skatt trakk realveksten opp med 0,6 prosentenheter i fjor.
AA170220 - Det er veldig gledelig å se at lavere skatt virker positivt inn på kjøpekraften.
AA170220 Veksten i timelønnskostnadene var i fjor lavere her i landet enn i mange europeiske land.
AA170220 LO-leder Gerd Kristiansen valgte å vektlegge at den viktigste årsaken var lavere kronekurs.
AA170220 Han tilføyer at årets prisvekst ligger an til å bli klart lavere , trolig rundt 2 prosent.
AA170220 Det skyldes en kombinasjon av betydelig valutasvekkelse de siste fire årene og en lavere lønnsvekst.
AA170220 Lavere skatt bidro til å dempe virkningen, men samlet sett falt reallønnen etter skatt med 1,2 prosent.
VG170219 VI FÅR SE : - Donald Trump kommer trolig ikke så mye lavere på tilfredshetsmålingene, men vi får se, sier USA-ekspert, professor Jennifer Leigh Bailey, ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.
VG170219 Diktaturstyrte land har høyere forekomst av psykiske lidelser, innbyggerne har dårligere helse og forventet levealder er i gjennomsnitt lavere enn i demokratiske land.
VG170219 Diktaturstyrte land har høyere forekomst av psykiske lidelser, innbyggerne har dårligere helse og forventet levealder er i gjennomsnitt lavere enn i demokratiske land, skriver kronikkforfatterne.
VG170219 Siden tannbørstene har gått uten motstandskraft må man regne med at batteritiden er noe lavere ved faktisk bruk.
VG170219 Denne modellen klokket inn på 1:07, som er langt lavere enn modellene fra Jordan og Philips.
VG170219 De totale pussebevegelsene er på 48.800 i minuttet, noe som er et par tusen lavere enn 9000-modellen.
DN170219 Analytiker : Målt på denne måten har boligprisene i Norge aldri vært lavere
DN170219 Analytiker : Målt på denne måten har boligprisene i Norge aldri vært lavere
DN170219 Analytiker : Målt på denne måten har boligprisene i Norge aldri vært lavere
DA170219 Hun har lavere skuldre og føler mindre press enn noengang.
DA170219 Veireno, som eies av Jonny Enger, fikk anbudet på 420 millioner kroner, noe som var rundt 81 millioner kroner lavere enn det nest laveste.
DA170219 Veireno, som eies av Jonny Enger, fikk anbudet på 420 millioner kroner, noe som var rundt 81 millioner kroner lavere enn det nest laveste.
AP170219 Han lovet lavere skatter, millioner av nye jobber og at det skulle bli lettere for bedrifter å drive forretning i USA, og vanskeligere å forlate landet.
AP170219 Men produsentene må ta hensyn til at økt pris gir lavere solgt volum av deres varer.
AP170219 Men det er ett unntak : På Vestlandet har lavere oljepriser fra sommeren 2014 rammet arbeidsplassene hardt og brutalt.
AP170219 Likevel er det mange grunner til å feire norsk økonomis ferd gjennom to år med lavere oljepriser.
AP170219 De er også større og har mer kapital, flere ansatte og lavere produksjonskostnader.
AA170219 Resultatet er 3 prosentpoeng lavere sammenlignet med en lignende undersøkelse for tre uker siden, som er det samme som feilmarginen.
SA170218 Heller ikke Manchester City klarte å vinne mot motstand fra lavere divisjoner.
FV170218 « Det er 0,34 sekunder », skriver politiet, og legger til at mannen fikk kjøre videre under forutsetning av at han brukte lengre tau eller holdt betydelig lavere fart.
DN170218 | Analytiker : Målt på denne måten har boligprisene i Norge aldri vært lavere
DN170218 Målt på denne måten mener han boligprisene på landsbasis aldri vært lavere enn de har vært de siste årene, mens de i Oslo ligger nær et normalnivå.
DN170218 - Det kan lett oppfattes som provoserende å si at boligprisene aldri har vært lavere .
BT170218 Han lovet lavere skatter, millioner av nye jobber og at det skulle bli lettere for bedrifter å drive forretning i USA, og vanskeligere å forlate landet.
BT170218 | Lavere skatt gir deg dyrere lån ¶
AP170218 Heller ikke Manchester City klarte å vinne mot motstand fra lavere divisjoner.
AA170218 Flere av gebyrene torsdag skyldes for tung last eller for stor totaltvekt på veier med lavere veiklassifisering.
AA170218 En del av reaksjonene skyldes at det er snakk om trafikk på veier med en slik klassifisering at det er skal være lavere akseltrykk og lavere totalvekt på bilene, sier Jan Ivar Moen i Statens vegvesen.
AA170218 En del av reaksjonene skyldes at det er snakk om trafikk på veier med en slik klassifisering at det er skal være lavere akseltrykk og lavere totalvekt på bilene, sier Jan Ivar Moen i Statens vegvesen.
SA170217 Skarp-kaptein Øystein Richardsen ( 23 ) mener oddsmarked i lavere divisjoner i fotball bærer med seg en risiko for kampfiksing.
SA170217 Han forteller om mye prat om pengespill på kamper i lavere divisjoner i breddefotball-miljøet.
DN170217 Men hastigheten er lavere enn vi hadde håpet på, sier Jotterand.
DN170217 Driftsinntektene endte på 24,8 milliarder kroner, som er noe over 300 millioner kroner lavere enn i 2015.
DN170217 Det ligger nå an til at oljeprisene ender lavere denne uken enn i forrige, noe som er første gang på fem uker.
DN170217 Det er fortsatt lavere enn våre naboland, men over tre ganger så høyt som EUs statistikk.
DN170217 « Markedet i 2017 forventes å bli krevende, noe som medfører økt risiko for lavere beskjeftigelse for konsernets flåte sammenlignet med 2016, med tilhørende risiko for ytterligere fall i verdier på konsernets skip », skriver selskapet i kvartalsrapporten.
DN170217 Styret i Dof forventer et lavere operasjonelt justert driftsresultat i 2017 sammenlignet med hva som er oppnådd i 2016.
DN170217 Forventer lavere resultat i 2017 ¶
DB170217 Svein Bråthen, professor i transportøkonomi ved Høyskolen i Molde, sier til Dinside at prissetting avhenger av flere forhold, og at det som regel er lavere priser der det er konkurranse.
DB170217 Jo lavere maksimalpris som settes, jo større vil tilskuddsbehovet for å fly disse rutene bli, forteller Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon i Widerøe, til Dinside.
DB170217 - Straffen han ender opp med nå er betydelig lavere enn ved bounndragelse og de øvrige alvorlige forholdene jeg mener å kunne påvise.
DB170217 - Han vedtar dommen på stedet, er glad for å bli trodd fullt ut og at straffen er noe lavere enn påstand.
DB170217 Samfunnskostnaden kan bli lavere levestandard og dårligere folkehelse.
DB170217 Reduserte kostnader for utbyggerne skal gi lavere boligpriser og økt boligbygging.
DB170217 En ting er at selve diskusjonene holder et langt lavere nivå enn NRKs mer « profesjonelle » politiske debattprogrammer på radio - Dagsnytt atten og Politisk kvarter.
DA170217 I en tid hvor Rogaland og Stavanger trenger lavere skatter og avgifter for å skape grobunn for nye arbeidsplasser og investeringer, vil Ap øke skattenivået med 15 milliarder for å dele ut 1300 millioner på kulturfeltet.
BT170217 Det er fortsatt lavere enn våre naboland, men over tre ganger så høyt som EUs statistikk.
BT170217 I tillegg ville den i mange tilfeller gjort gruvedrift dyrere - noe som trolig ville bidratt til mindre utvinning av kull og lavere klimautslipp fra kullkraftverk.
AP170217 Skarp-kaptein Øystein Richardsen ( 23 ) mener oddsmarked i lavere divisjoner i fotball bærer med seg en risiko for kampfiksing.
AP170217 Han forteller om mye prat om pengespill på kamper i lavere divisjoner i breddefotball-miljøet.
AA170217 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 3 til + 3 grader.
AA170217 Driftsinntektene endte på 24,8 milliarder kroner, som er noe over 300 millioner kroner lavere enn i 2015.
AA170217 Det er fortsatt lavere enn våre naboland, men over tre ganger så høyt som EUs statistikk.
AA170217 Oslo har samlet sett en lavere andel offentlig ansatte enn samtlige av landets fylker, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170217 I tillegg holder hun lavere fart på veiene, og jeg lurer på om det vil plage andre trafikanter, for jeg vet at jeg som elitesyklist klarer å irritere vettet av folk på landeveiene.
VG170216 - Fritt behandlingsvalg er bra for de 1700 pasientene som har benyttet seg av det, men vi mener å kunne dokumentere at man ved å heller bruke pengene i de offentlige sykehusene, ville gitt behandling til langt flere for en vesentlig lavere pris, sier han.
VG170216 Sentralbanksjefen har tidligere foreslått en lavere grense enn fire prosent fordi han har ment at når Oljefondet har blitt så stort som det har blitt, vil fire prosent innebære for mange milliarder inn i norsk økonomi.
VG170216 Men både Norges Bank og Mork-utvalget har påpekt at Norge nok må belage seg på lavere avkastning.
VG170216 - I praksis har vi allerede tilpasset oss at avkastningen har blitt lavere enn fire prosent, sier Siv Jensen i dag.
VG170216 - Bakgrunnen for nedjusteringen er utsiktene til lavere avkastning i de internasjonale finansmarkedene, sier Solberg på en pressekonferanse klokken 15.30.
SA170216 Forventninger om lavere avkastning fremover får regjeringen til å foreslå omfattende endringer i måten den norske oljeformuen forvaltes på.
SA170216 Først og fremst vil vi betale ned på gjeld, og jo lavere gjeld vi får, jo lettere blir det å investere, sier Epletveit.
SA170216 Det er et halvt prosentpoeng lavere enn i samme periode året før.
SA170216 - Vi mener å kunne dokumentere at man ved heller å bruke pengene i de offentlige sykehusene, ville gitt behandling til langt flere for en vesentlig lavere pris.
DN170216 - Vi venter lavere etterspørsel fra Storbritannia til Middelhavet fordi britene får svakere økonomi, sa Bjørn Kjos under presentasjonen.
DN170216 Regjeringen deltar i den internasjonale konkurransen om å tilby lavere selskapsskatter og har planer om å gjøre det videre.
DN170216 Olsen sier nemlig at « Den internasjonale konkurransen om å tilby stadig lavere selskapsskatter, bidrar derimot i feil retning » når det gjelder « å motvirke at for mange blir hengende etter ».
DN170216 Men lavere selskapsskatt gir økte inntektsforskjeller.
DN170216 Vurderinger av forventet realavkastning fra både Thøgersen-utvalget, Mork-utvalget og Norges Bank tilsier at vi fremover må belage oss på lavere avkastning.
DN170216 Da handlingsregelen ble lansert i 2001, var oljefondets forventede realavkastning på 4 prosent, men de senere årene har realavkastningen vært lavere .
DN170216 Lavere avkastning ¶
DN170216 Bakgrunnen for endringene fra regjeringen er forventninger om lavere avkastning i de internasjonale finansmarkedene fremover, ifølge Solberg.
DN170216 Da går man i riktig retning ved å legge seg lavere enn dagens nivå på fire prosent, sier Bjørnland Dagens Næringsliv.
DN170216 Kjos mener stordriftsfordeler vil gi lavere kostnadsnivå i løpet av neste år.
DN170216 Seismikkgiganten PGS fikk et langt lavere driftsresultat enn ventet.
DN170216 Resultatet er altså hele 28 prosent lavere enn forventet.
DN170216 Kontantkostnaden i hele 2016 var 662 millioner dollar, ned 131 millioner dollar fra 2015 og 40 prosent lavere enn i 2014.
DN170216 Resultatet er en konsekvens av høy laksepris, vesentlig bedre produksjon og lavere dødelighet », skriver selskapet i en børsmelding torsdag.
DB170216 De senere årene har realavkastningen vært lavere .
DB170216 - I praksis har vi allerede tilpasset oss at avkastningen av fondet har blitt lavere .
DB170216 - Dette er en tilpasning til at forventningene om realavkastning er lavere .
DB170216 Lavere forventet avkastning må få konsekvenser for uttak.
DB170216 Dørum legger særlig vekt på at Frp, der krefter har ønsket å skrote hele handlingsregelen, også går inn for å binde Stortinget til lavere framtidig oljepengebruk.
DB170216 Da handlingsregelen ble lansert i 2001, var oljefondets forventede realavkastning på 4 prosent, men de senere årene har realavkastningen vært lavere .
DB170216 - Ved å sette tallet på tre så legger de lista lavere .
DB170216 Rovviltnemndene ( det regionale nivået som Sollund har så liten tillit til ) kunne ha satt en lavere kvote enn de gjorde, men for å følge nasjonalforsamlingens vilje, måtte den nok settes så høyt at mange uansett ville blitt provosert.
DA170216 - Bakgrunnen for beslutningen er at kraftvarmeverket har hatt mindre utnyttelse enn planlagt fordi dampbehovet på Mongstad har vært lavere enn da verket ble planlagt.
DA170216 I tillegg har Oslo kommune en lavere andel ikke-vestlige innvandrerkvinner i arbeid enn landet for øvrig, sier hun videre.
DA170216 - I Nord-Norge tror jeg vi kan si at det blir lavere temperaturer.
DA170216 Forventninger om lavere avkastning fremover får regjeringen til å foreslå omfattende endringer i måten den norske oljeformuen forvaltes på.
DA170216 Da handlingsregelen ble lansert i 2001, var oljefondets forventede realavkastning på 4 prosent, men de senere årene har realavkastningen vært lavere .
DA170216 - Avkastningen kan bli vesentlig lavere eller vesentlig høyere i enkelte år, sa Jensen og understreket at ved store endringer i fondskapitalen skal bruken fordeles over flere år.
DA170216 Lavere avkastning ¶
BT170216 Da handlingsregelen ble lansert i 2001, var oljefondets forventede realavkastning på 4 prosent, men de senere årene har realavkastningen vært lavere .
BT170216 - Bakgrunnen til nedjusteringene er utsiktene til lavere avkastning i de internasjonale finansmarkedene, forklarer Solberg.
BT170216 Da handlingsregelen ble lansert i 2001, var oljefondets forventede realavkastning på 4 prosent, men de senere årene har realavkastningen vært lavere .
BT170216 - Bakgrunnen til nedjusteringene er utsiktene til lavere avkastning i de internasjonale finansmarkedene, forklarer Solberg.
AP170216 Vurderinger av forventet realavkastning fra både Thøgersen-utvalget, Mork-utvalget og Norges Bank tilsier at vi fremover må belage oss på lavere avkastning, sier hun.
AP170216 I sine siste prognoser før jul spår Olsen at styringsrenten i år og neste år blir litt lavere enn i fjor.
AP170216 Da setter vi inn ekstra tiltak som lavere arbeidsgiver avgift, investeringsstøtte til bedrifter og ekstra tilskudd til kommunene for å løfte der det trengs, sier Sanner.
AA170216 Utbyttet som foreslås er lavere enn utbyttet som ble utbetalt for regnskapsåret 2015.
AA170216 Driftsresultatet før avskrivninger på 120 millioner kroner er 16 millioner kroner lavere enn året før.
AA170216 Finansdirektør Irene Egset sier nedskrivningene utløses av svakere markedsutsikter og lavere prisforventninger.
AA170216 Skatter kan brukes til å sørge for at gevinster av vekst fordeles, men lavere selskapsskatt bidrar i feil retning, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.
AA170216 Den internasjonale konkurransen om å tilby stadig lavere selskapsskatter, bidrar derimot i feil retning, sa sentralbanksjefen. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Det er et halvt prosentpoeng lavere enn i samme periode året før.
AA170216 Forventninger om lavere avkastning fremover får regjeringen til å foreslå omfattende endringer i måten den norske oljeformuen forvaltes på.
AA170216 Da handlingsregelen ble lansert i 2001, var oljefondets forventede realavkastning på 4 prosent, men de senere årene har realavkastningen vært lavere .
AA170216 ADRESSEAVISEN MENER : Norges enorme pengebinge kan bli tømt ¶ Lavere avkastning ¶
VG170215 Uansett tilsier ikke det at et unnskyldelig og ulykkelig kvalitetssikringsbrudd skal behandles på samme måte som en som driver bevisst juks, selv om utestengelsestiden settes litt lavere .
SA170215 Økningen i nasjonal inngang medfører lavere skatteutjevning for Stavanger kommune og dermed høyere inntekter.
SA170215 De frie inntektene i 2016 var om lag kr 100 millioner kroner lavere enn i toppåret 2014.
DN170215 « Svakere marginer var også synlig i segmentet som selger behandlede lakseprodukter, og her er det faktisk en høy laksepris som forårsaker den lavere inntjeningen, da høyere priser gir økte innkjøpskostnader for avdelingen », skriver Nordea Markets om Salmar-resultatet.
DN170215 Driftsresultatet til Salmar i fjerde kvartal kom inn vesentlig under konsensus, primært drevet av svakere marginer og lavere volum.
DN170215 Dette er faktisk litt lavere enn i 1968, ifølge tall fra den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD.
DN170215 - Bakgrunnen for beslutningen er at kraftvarmeverket har hatt mindre utnyttelse enn planlagt fordi dampbehovet på Mongstad har vært lavere enn da verket ble planlagt.
DN170215 De viktigste årsakene til fremgangen i kvartalet var lavere kostnader i Dagens Næringsliv og lønnsom omsetningsvekst i Mynewsdesk.
DN170215 Også endringer i landets samlede petroleumsformue trekker i retning av en lavere andel obligasjoner.
DN170215 Nå har vi levd med en lavere oljepris i et par år.
DN170215 Målt per innbygger har produksjonen i fastlandsøkonomien stått stille de to siste årene, og det reelle lønnsnivået er lavere enn i 2014.
DN170215 Men, som figuren viser, er et lavere TFP-bidrag også den viktigste forklaringen på at produktivitetsveksten har avtatt de siste tiårene.
DN170215 Forventet realavkastning på fondet er derfor nedjustert, og ligger nå et godt stykke lavere enn 4 prosent.
DN170215 Den internasjonale konkurransen om å tilby stadig lavere selskapsskatter, bidrar derimot i feil retning.
DN170215 Begge deler taler for en noe lavere obligasjonsandel.
DN170215 Lavere avkastning på obligasjoner er prisen vi betaler for å dempe svingninger i fondets verdi.
DN170215 Det lavere prisnivået ga 63 millioner kroner i negativ effekt på driftsresultatet i 2016.
DN170215 De internasjonale prisene på myseingredienser er på vei oppover etter bunnivå høsten 2015, men gjennomsnittsprisene for 2016 ble likevel lavere enn for 2015.
DN170215 Det er en nedgang på én prosent fra forventningene i forrige kvartal, grunnet et lavere volum av norsk laks.
DN170215 « For nye tilbud på plattformdekk er vår ambisjon at vi i 2017 har en kostnadsbase som er 20 til 25 prosent lavere enn den vi hadde for tre år siden. », opplyser selskapet.
DN170215 Forbruksvarer, reise, bil, oppussing og nye møbler prioriteres litt lavere enn tidligere.
DN170215 De viktigste årsakene til fremgangen i kvartalet var lavere kostnader i Dagens Næringsliv og lønnsom omsetningsvekst i Mynewsdesk.
DN170215 De viktigste årsakene til fremgangen i kvartalet var lavere kostnader i Dagens Næringsliv og lønnsom omsetningsvekst i Mynewsdesk.
DB170215 - Bakgrunnen for beslutningen er at kraftvarmeverket har hatt mindre utnyttelse enn planlagt fordi dampbehovet på Mongstad har vært lavere enn da verket ble planlagt, sier Grete Haaland, direktør for Asset Management i Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil.
DB170215 Det betyr enten lavere volum, lavere pris, eller begge deler.
DB170215 Det betyr enten lavere volum, lavere pris, eller begge deler.
DA170215 Forbruksvarer, reise, bil, oppussing og nye møbler prioriteres litt lavere enn tidligere.
DA170215 Selv om skatteinntektene ble bedre enn budsjettert, var nivået på frie inntekter ( skatt og rammetilskudd ) om lag 100 millioner kroner lavere enn i toppåret 2014.
DA170215 lavere
DA170215 - Vi ser at antall saker som vi har klart å behandle innen lovbestemt frist er lavere nå enn i 2015, innrømmer Hove.
DA170215 - Bakgrunnen for beslutningen er at kraftvarmeverket har hatt mindre utnyttelse enn planlagt fordi dampbehovet på Mongstad har vært lavere enn da verket ble planlagt.
AP170215 - Bakgrunnen for beslutningen er at kraftvarmeverket har hatt mindre utnyttelse enn planlagt fordi dampbehovet på Mongstad har vært lavere enn da verket ble planlagt.
AP170215 - Bakgrunnen for beslutningen er at kraftvarmeverket har hatt mindre utnyttelse enn planlagt fordi dampbehovet på Mongstad har vært lavere enn da verket ble planlagt.
AA170215 Samtidig er utsiktene for lavere rente senere i år nå mindre sannsynlig.
AA170215 Lavere inntekter ¶
AA170215 - Bakgrunnen for beslutningen er at kraftvarmeverket har hatt mindre utnyttelse enn planlagt fordi dampbehovet på Mongstad har vært lavere enn da verket ble planlagt.
AA170215 Utbyggernes arkitekter har nettopp lagt frem nye tegninger av storhallen der den er mindre omfangsrik, noe lavere og penere enn det opprinnelige forslaget, men fortsatt stor nok til å romme konserter og håndballmesterskap.
VG170214 Etter Aps opplegg vil tre av fire få lavere eller om lag uendret inntektsskatt.
DN170214 - Etter hvert som flere tar i bruk kortet, er det naturlig at det fører til lavere fortjeneste, sier Pål Svenkerud, konstituert administrerende direktør i Bank Norwegian.
DN170214 Vi vil svare på disse ugunstige markedsforholdene med sterk trafikkvekst og lavere enhetskostnader, sier Ryanairs konsernsjef Michael O'Leary i sin siste kvartalsrapport.
DN170214 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170214 - Digitale flater gir lavere produksjonskostnad og kortere levetid, noe som er viktig for oss.
DB170214 Ved framtidige forespørsler om tilbud vil pris bli vektlagt « mye lavere », sier han til NRK.
BT170214 Regner med lavere hastighet ¶
BT170214 - Vi regner med å få både en jevnere og lavere hastighet i tunnelen.
AP170214 I morgen er det ventet noe lavere nivåer, med moderat forurensningsnivå langs større og sterkt trafikkerte områder, samt fra vedfyring på kvelden.
AP170214 Andel elever som fikk karakteren 3 eller 4 er lavere enn de andre årene i perioden.
AA170214 Stigende temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 0 - 7 grader.
AA170214 Det vil bli skiltet omkjøring på fylkesvei 61, som er en mindre lokalvei med lavere fartsgrense.
AA170214 Økningen i bankenes rentenetto skyldes at lavere rentekostnader mer enn veide opp for nedgangen i renteinntektene, skriver SSB.
AA170214 Dette er hele 68 prosent lavere enn i 2015, da kredittforetakenes resultat før skatt var på 11,6 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
VG170213 Siden har tallet vært lavere , men steg igjen til 21 i 2007 og 22 i 2009 og 2013.
SA170213 Debatttemperaturen har ikke blitt lavere av at det nå i helgen nok en gang ble registrert dårlig luftkvalitet og høye nivåer av svevestøv i Stavanger.
SA170213 Det føltes som om jeg kjørte greit, selv om jeg merket at farten var litt lavere , men at det var så mye var litt voldsomt.
SA170213 Det føltes som om jeg kjørte greit, selv om jeg merket at farten var litt lavere , men at det var så mye var litt voldsomt. 24-åringen stiller på tirsdagens mixed paralell-slalåm, i tillegg til storslalåm på fredag.
DN170213 Olje- og gassfunn har ikke vært lavere på 60 år ¶
DN170213 Under Nordics presentasjon fredag uttalte selskapet at de vil prise sine produkter aggressivt, noe som reflekteres i guidingen for bruttomarginen for første halvår 2017 på 46 - 47 prosent, lavere enn selskapets mål på 50 prosent, noe som impliserer en nedside for ebitda-konsensus i samme periode, ifølge SEB.
DN170213 Pareto Securities skriver at de oppjusterer ebitda-estimatene på Kid for perioden 2017 til 2019 med to til tre prosent, som følge av forventning om lavere driftskostnader.
DN170213 | Olje- og gassfunn har ikke vært lavere på 60 år ¶
DN170213 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170213 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170213 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170213 Dette utgjør vel 43 prosent av utstedte amerikanske statspapirer og 13 prosentpoeng lavere enn i 2008.
DN170213 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170213 I britisk sektor var kostnadene mye lavere .
DN170213 Halvert utbyggingstid og en tredjedel lavere pris er blant ambisjonene.
DB170213 Ifølge brasilianske medier er antallet polititjenestemenn på jobb under arrangementer og fotballkamper betydelig lavere enn det som er nødvendig.
DB170213 Et annet alternativ er derfor å kjøre hele saken gjennom rettsystemet på et lavere nivå - og ikke bare få en rettslig vurdering av spørsmålet om en midlertidig opphevelse av innreiseforbudet.
DB170213 For første gang på mange, mange år, har Norge lavere ankomster enn det tradisjonelt strenge landet Danmark.
DB170213 I 2002 vant de blant annet Komiprisen for forestillingen « Lompelandslaget legger lista litt lavere ».
DB170213 Klarer vi å jevne ut belastningen i nettet, kan vi også spare store investeringer som kommer kundene til gode i form av lavere nettleie på sikt.
DA170213 I løpet av året regner man også med å ferdigstille The blue trail, som går i litt lavere fjell langs kysten, med en duft av hav, samt The Green Trail, som går gjennom det litt grønnere og frodigere, skogskledde lavlandet.
AP170213 Men seks helikoptre var søndag kveld i gang med å slippe ut steinblokker over det ødelagte området, og farenivået er nå blitt redusert fordi vannivået i demningen er blitt lavere .
AP170213 Dessuten vil jeg jobbe for lavere skatter som gir familiene mer valgfrihet.
AP170213 Det er over milliarden lavere enn året før.
AP170213 Det føltes som om jeg kjørte greit, selv om jeg merket at farten var litt lavere , men at det var så mye var litt voldsomt. 24-åringen stiller på tirsdagens mixed paralell-slalåm, i tillegg til storslalåm på fredag.
AA170213 Men seks helikoptre var søndag kveld i gang med å slippe ut steinblokker over det ødelagte området, og farenivået er nå blitt redusert fordi vannivået i demningen er blitt lavere .
AA170213 I 2015 ble 370 millioner fordelt på 100 kommuner som hadde lavere lærertetthet på 1.-4. trinn enn landsgjennomsnittet.
AA170213 Det er over milliarden lavere enn året før.
AA170213 En av de to store blåskjellprodusentene i Norge hadde 9 prosent lavere omsetning i fjor enn året før.
VG170212 Zuccarello, som er et hode lavere enn Martinsen, benyttet anledningen til å komme med noen kommentarer.
VG170212 Siden har tallet vært lavere , men steg igjen til 21 i 2007 og 22 i 2009 og 2013.
VG170212 I dag er høyreliberale VVD størst, men på meningsmålingene får det nå lavere oppslutning enn PVV.
VG170212 Le Pen tjener på å være mot den ekstreme liberaliseringen av økonomien og den økte fattigdommen i de lavere samfunnslag.
VG170212 For mens politikere sier at det franske folk må godta lavere lønninger, pensjonskutt og dyrere helsebehandling fordi statskassen er tom - og mens de oppfordrer de fattige til å jobbe enda hardere, betaler de kona og fire barn fire ganger vanlig lønn.
SA170212 I dag er høyreliberale VVD størst, men på meningsmålingene får det nå lavere oppslutning enn PVV.
SA170212 Zuccarello, som er et hode lavere enn Martinsen, benyttet anledningen til å komme med noen kommentarer.
DN170212 Veksten i USAs brutto nasjonalprodukt ( bnp ) blir høyere enn ventet og arbeidsledigheten lavere enn ventet.
DN170212 - Utsiktene for ( arbeidsledigheten i ) 2017 til 2019 er lavere enn ved siste spørreundersøkelse.
DN170212 Lavere arbeidsledighet enn ventet ¶
DN170212 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170212 I dag er høyreliberale VVD størst, men på meningsmålingene får det nå lavere oppslutning enn PVV.
DB170212 Det forklarer også hvorfor den økonomiske kraften i Øst er 30 prosent lavere enn i Vest.
DB170212 - For eksempel har vi gitt beskjed om at man skal ha en mye lavere terskel for å ta ut rovdyr i forkant av og i selve beitesesongen, og vi har også satt i gang tiltak for å gjøre lisensjakta på jerv mer effektiv, deriblant forsøksprosjekter i flere fylker hvor man bruker lys på åte, jervebås og motorferdsel for utplassering av åter.
DB170212 Med høyere spenning blir strømstyrkene lavere , og dimensjoneringen av kabler kan holdes nede, som igjen gir lettere løsninger.
DA170212 I dag er høyreliberale VVD størst, men på meningsmålingene får det nå lavere oppslutning enn PVV.
DA170212 Zuccarello, som er et hode lavere enn Martinsen, benyttet anledningen til å komme med noen kommentarer.
BT170212 - Vi har hatt lavere omsetning i Tromsø, og vi har hatt lavere omsetning i Bergen i noen uker, der noen har reagert, og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger, sa Rema-sjef Ole Robert Reitan da han ble intervjuet av Ole Torp på NRK i forrige uke.
BT170212 - Vi har hatt lavere omsetning i Tromsø, og vi har hatt lavere omsetning i Bergen i noen uker, der noen har reagert, og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger, sa Rema-sjef Ole Robert Reitan da han ble intervjuet av Ole Torp på NRK i forrige uke.
BT170212 De som mistet jobben da den norske tekoindustrien gikk dukken på grunn av konkurranse fra land med lavere lønnskostnader mistet ikke mye inntekt i absolutt forstand.
AP170212 Med lavere lønninger og mindre kostnader enn sin store nabo Kina og andre konkurrenter, er landet blitt et viktig produksjonssted for utenlandske selskaper.
AP170212 Siden har tallet vært lavere , men steg igjen til 21 i 2007 og 22 i 2009 og 2013.
AP170212 Med lavere lønninger og mindre kostnader enn sin store nabo Kina og andre konkurrenter, er landet blitt et viktig produksjonssted for utenlandske selskaper.
AP170212 - Vi har hatt lavere omsetning i Tromsø, og vi har hatt lavere omsetning i Bergen i noen uker, der noen har reagert, og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger, sa Rema-sjef Ole Robert Reitan da han ble intervjuet på Torp i forrige uke.
AP170212 - Vi har hatt lavere omsetning i Tromsø, og vi har hatt lavere omsetning i Bergen i noen uker, der noen har reagert, og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger, sa Rema-sjef Ole Robert Reitan da han ble intervjuet på Torp i forrige uke.
AP170212 Zuccarello, som er et hode lavere enn Martinsen, benyttet anledningen til å komme med noen kommentarer.
AA170212 I dag er høyreliberale VVD størst, men på meningsmålingene får det nå lavere oppslutning enn PVV.
AA170212 Siden har tallet vært lavere , men steg igjen til 21 i 2007 og 22 i 2009 og 2013.
AA170212 - Vi har hatt lavere omsetning i Tromsø, og vi har hatt lavere omsetning i Bergen i noen uker, der noen har reagert, og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger, sa Rema-sjef Ole Robert Reitan da han ble intervjuet på Torp i forrige uke.
AA170212 - Vi har hatt lavere omsetning i Tromsø, og vi har hatt lavere omsetning i Bergen i noen uker, der noen har reagert, og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger, sa Rema-sjef Ole Robert Reitan da han ble intervjuet på Torp i forrige uke.
AA170212 - Vi har hatt lavere omsetning i Tromsø, og vi har hatt lavere omsetning i Bergen i noen uker, der noen har reagert, og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger, sa Rema-sjef Ole Robert Reitan da han ble intervjuet på Torp i forrige uke.
AA170212 - Vi har hatt lavere omsetning i Tromsø, og vi har hatt lavere omsetning i Bergen i noen uker, der noen har reagert, og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger, sa Rema-sjef Ole Robert Reitan da han ble intervjuet på Torp i forrige uke.
DB170211 Den kontroversielle milliardærens lovnader om mindre statlig innblanding og lavere skatter, var det bøndene hadde lengtet etter å høre.
DB170211 Hvis man får veldig lite tid på seg - som i Tyskland - fanges nesten alle i de lavere utdanningsløpene.
DB170211 Et funn er at barn av innvandrere har høye ambisjoner og gjør mye lekser, til tross for at de ofte har et dårligere utgangspunkt i form av lavere utdannede foreldre og dårligere karakterer.
DA170211 * Prøve å vinne saken i lavere rettsinstanser.
DA170211 « Lavere CO2-utslipp fra bytrafikk kan også oppnås som positive bivirkninger av politikk rettet mot lokal luftforurensning og køtrafikk, som er de mest presserende transportutfordringene i mange byer », heter det videre i rapporten.
BT170211 OECD har satt den grensen for fattigdom ved husholdinger hvor den såkalte medianinntekten er lavere enn 60 prosent.
BT170211 Lysbakken tror ikke det er noen grunn til å tro at fattigdommen er blitt mindre og tallene lavere .
BT170211 OECD har satt den grensen for fattigdom ved husholdinger hvor den såkalte medianinntekten er lavere enn 60 prosent.
BT170211 Lysbakken tror ikke det er noen grunn til å tro at fattigdommen er blitt mindre og tallene lavere .
AA170211 Hvis jeg for eksempel vil ha lavere fartsgrense og redusere trafikken i gata der jeg bor, kan jeg skrive en artikkel der jeg påstår at fem barn er blitt påkjørt i denne gata bare det siste året.
VG170210 Det er én måned lavere enn hva påtalenemnda i Antidoping Norge opprinnelig ba om.
VG170210 Hjort, som representerer Johaug, argumenterte underveis i saken for at langrennsløperen burde slippe videre utestengelse, eventuelt at straffen burde bli langt lavere enn 12 måneder.
VG170210 Med dette resultatet blir det OL i Pyeongchang på Johaug, som forhåpentligvis kan finne litt trøst i at straffen tross alt ble lavere enn innstilt.
SA170210 | Lavere inflasjon enn ventet kan øke muligheten for nytt rentekutt ¶
SA170210 | Ønsker lavere fartsgrense til Sirdal ¶
SA170210 | Nyansatte sykepleiere får lavere lønn enn kollegene ¶
FV170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven.
FV170210 februar av en lavere føderal rettsinstans i Seattle.
DN170210 Selv om inflasjonstallene er betydelig lavere enn prognosemakerne rundt omkring hadde ventet, tror ikke analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets at det vil endre bildet vesentlig for Norges Bank.
DN170210 Prisveksten er langt lavere enn Norges Bank har regnet med.
DN170210 For andre måned på rad er prisveksten langt lavere enn ventet.
DN170210 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170210 Samtidig var kjerneinflasjonen betydelig lavere enn ventet.
DN170210 Kjerneinflasjon betydelig lavere enn ventet ¶
DN170210 Hun viser til at inflasjonen nå er 0,8 prosentpoeng lavere enn Norges Bank har anslått.
DN170210 Dette er andre måned på rad at inflasjonen kommer inn lavere enn ventet.
DN170210 - Dette var mye lavere enn ventet og gjør det vanskeligere for Norges Bank ; med lav lønns- og prisvekst, men fortsatt sterk boligprisvekst som øker faren for finansielle ubalanser, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en oppdatering.
DN170210 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170210 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven.
DN170210 februar av en lavere føderal rettsinstans i Seattle.
DN170210 Kinas industri gir amerikanske forbrukere varer til lavere pris enn om de var blitt produsert i USA.
DB170210 « Therese Johaug har etter Domsutvalgets syn utvist slik ubetydelig skyld at utestengelsen bør fastsettes til noe lavere enn Antidoping Norges påstand på 14 måneder. », heter det i dommen.
DB170210 Hun påpeker at inflasjonen nå er hele 0,8 prosentpoeng lavere enn Norges Bank anslo i desember.
DB170210 - Dette var mye lavere enn ventet, og gjør det vanskeligere for Norges Bank ; med lav lønns- og prisvekst, men fortsatt sterk boligprisvekst som øker faren for finansielle ubalanser, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.
DB170210 Det skjer etter at en lavere rettsinstans forrige uke opphevet innreiseforbudet.
DB170210 420 millioner kroner var kontrakten på, hele 129 millioner kroner lavere enn RenoNorden og 81 millioner kroner lavere enn Norsk Gjenvinning.
DB170210 420 millioner kroner var kontrakten på, hele 129 millioner kroner lavere enn RenoNorden og 81 millioner kroner lavere enn Norsk Gjenvinning.
DB170210 Men selv om man øker denne graderingen, vil det åpenbart gjenstå en vesentlig gruppe som fortsatt vil være 100% uføretrygdet - en gruppe som Ap selv bruker som ( del- )argument for hvorfor deres « anslag » og « beste vurdering » av antallet jobbgarantister blir vesentlig lavere enn totaltallet for unge uføre.
DB170210 Det legges altså opp til at vesentlig flere personer skal få noe lavere trygdeytelser enn i dag, men at de til gjengjeld skal ha garanti om en tilpasset jobb for å kunne utnytte restarbeidsevnen sin og supplere trygden ( og dermed i prinsippet ende opp med høyere inntekt totalt ).
DB170210 I noen land blir et smil oppfattet som et tegn på lavere intelligens Spaltist ¶
DA170210 Innreiseforbudet var aktivt i en uke ved månedsskiftet, før det ble opphevet av en lavere føderal rettsinstans i Seattle, en avgjørelse som deretter ble anket videre.
DA170210 De var enige om å ikke oppheve avgjørelsen fra en lavere rettsinstans, som har blokkert innreiseforbudet siden 3. februar.
DA170210 Jeg kan knapt huske å ha sett en film med mindre fremdrift, lavere innsats og flatere dialog.
BT170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven.
BT170210 februar av en lavere føderal rettsinstans i Seattle.
BT170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven.
BT170210 februar av en lavere føderal rettsinstans i Seattle.
BT170210 Men i de lavere områdene, der vi bor, er det blitt mindre snø, og de fleste steder kommer snøen senere og smelter bort tidligere enn før.
AP170210 Professor vil kutte i Siv Jensens hadlingsregel ¶ Lavere avkastning ¶
AP170210 Da er det klart at et lavere innfasingsnivå enn fire prosent vil være et fornuftig grep, sier han.
AP170210 - Utsiktene framover tilsier en mye lavere avkastning, og dessuten er jo også fondet langt større.
AP170210 Godtgjørelsen i Nordland er lavere enn gjennomsnittet.
AP170210 Gording Stang mener det ikke er grunnlag for å si at terskelen for å nekte samvær med barn etter omsorgsovertagelse er blitt lavere nå enn før. − Man forsøker i det lengste å legge til rette for at det skal være en viss kontakt etter omsorgsovertagelse.
AP170210 Gording Stang mener det ikke er grunnlag for å si at terskelen for å nekte samvær med barn etter omsorgsovertagelse er blitt lavere nå enn før. − Man forsøker i det lengste å legge til rette for at det skal være en viss kontakt etter omsorgsovertagelse.
AA170210 Forbudet ble opphevet av en lavere rettsinstans, etter at delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren brøt med loven.
AA170210 februar av en lavere føderal rettsinstans i Seattle.
AA170210 Nå er inflasjonen hele 0,8 prosentenheter lavere enn Norges Bank anslo i desember.
AA170210 - Dette var mye lavere enn ventet og gjør det vanskeligere for Norges Bank - med lav lønns- og prisvekst, men fortsatt sterk boligprisvekst som øker faren for finansielle ubalanser.
AA170210 ( ©NTB ) ¶ | Lavere inflasjon enn ventet kan øke muligheten for nytt rentekutt ¶
AA170210 Da er det klart at et lavere innfasingsnivå enn fire prosent vil være et fornuftig grep, sier han.
AA170210 - Utsiktene framover tilsier en mye lavere avkastning, og dessuten er jo også fondet langt større.
VG170209 Så kom man til 2000-tallet, og da var det lavere verdier i gruppen.
VG170209 Særlig Norge, Sverige og Danmark har hatt lavere økning siden de i større grad enn Sveits og Tyskland er offentlig finansiert.
SA170209 Oppslutningen i februar er på 13,4 prosent, en nedgang på 2 prosentpoeng siden januar og 2,9 prosentpoeng lavere enn ved valget i 2013.
DN170209 Konsernsjef Rune Bjerke i DNB øker utbyttet etter flere år med lavere utbetaling enn konkurrentene.
DN170209 - Gjennom en lang periode med intens kapitaloppbygging har vi holdt tilbake utbytte og levert langt lavere utbytte enn våre nordiske konkurrenter.
DN170209 Videre viser Swedbank til at den organiske omsetningsveksten i BCG var lavere enn ventet, med bare 0,1 prosent i fjerde kvartal.
DN170209 Resultatet ble tynget av nedskrivninger på drøye 33 millioner dollar og lavere omsetning enn ventet.
DN170209 For året 2016 foreslår Yara-styret å utbetale et utbytte på 10 kroner per aksje, som var betydelig lavere enn markedsforventningen på 12,3 kroner per aksje.
DN170209 Et lavere enn ventet utbytteforslag for 2016 og kostnader knyttet til selskapets forbedringsprogram er faktorer som trekkes frem som negative blant analytikere.
DN170209 Omsetningen var noe lavere enn ventet og selskapet hadde den svakeste omsetningsveksten kvartalsvis siden selskapet ble notert.
DN170209 - Det ble nok litt lavere enn de fleste så for seg ved inngangen til året, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.
DN170209 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170209 John », en mye lavere grad som ikke innebærer hverken adling eller rett til å bære noen tittel, hverken ridder ( knight ) eller noe annet.
DN170209 Sportsutstyrsbransjen er ventet å få noe lavere vekst i år enn i fjor, ifølge anslagene.
DN170209 Den økonomiske veksten i Norge har ikke vært lavere siden 2009.
DN170209 Yaras marginer var betydelig lavere sammenlignet med ett år tidligere, opplyser selskapet.
DN170209 Yaras gjennomsnittlige globale gasskostnader var 17 prosent lavere enn for ett år siden.
DN170209 Selskapet vil foreslå et utbytte på ti kroner per aksje for 2016, lavere enn ventet på forhånd.
DN170209 Høyere leveranser og lavere energikostnader ble mer enn oppveiet av lavere gjødselpriser, opplyser selskapet.
DN170209 Høyere leveranser og lavere energikostnader ble mer enn oppveiet av lavere gjødselpriser, opplyser selskapet.
DN170209 - Yara rapporterer et svakere resultat enn for ett år siden, noe som gjenspeiler lavere gjødselpriser da globale nitrogenpriser har testet prisgulvet i løpet av kvartalet.
DN170209 Ifølge Grangård og Hov i Handelsbanken Capital Markets er dette en tam vekst og for svakt til å føre til lavere ledighet.
DN170209 Utbyttet er lavere enn det analytikerne trodde på forhånd.
DN170209 Resultatet for fjerde kvartal ble lavere enn samme periode i fjor.
DN170209 Mer skader ga lavere resultat ¶
DN170209 - Et lavere forsikringsresultat i fjerde kvartal 2016 sammenlignet med fjerde kvartal året før skyldes delvis en mer normal værsituasjon og dermed et mer normalt frekvensskadenivå generelt.
DN170209 Han tror investorer vil våkne opp fra Trump-rusen i andre kvartal og oppleve fortsatt svekkelse i dollaren, svakere vekst i verdipapirmarkedet og lavere avkastning på amerikanske statspapirer.
DB170209 Det skjer etter at en lavere rettsinstans forrige uke opphevet innreiseforbudet.
DB170209 ¶ NY FORSKRIFT : Et nytt forslag til byggteknisk forskrift, TEK17, innebærer lavere krav til dagslys og oppbevaringsplass i boliger.
DB170209 Likevel er min frykt at slik situasjonen ser ut i dag, og uten utbyggerens velsignelse, så vil TEK17 på et presset boligmarkedet føre til lavere bokvalitet.
DB170209 Hvis privatboligen blir tilgjengelig til en lavere pris, eller at produksjonstakten av nye boliger øker på grunn av lavere minstekrav, er det i seg selv ikke en negativ konsekvens av TEK17.
DB170209 Hvis privatboligen blir tilgjengelig til en lavere pris, eller at produksjonstakten av nye boliger øker på grunn av lavere minstekrav, er det i seg selv ikke en negativ konsekvens av TEK17.
DB170209 Forskriften kan føre til lavere bokvalitet i et presset marked, skriver artikkelforfatteren.
DB170209 februar, bør det belyses at TEK17 blant annet omfatter lavere krav til dagslys og oppbevaringsplass i boliger.
DB170209 Kommersielle aktører har både færre ansatte per barn og betydelige lavere utgifter i pensjon.
DB170209 Det som samtidig er oppsiktsvekkende, er at AMD hevder at strømforbruket er vesentlig lavere enn for Intel, selv med tilsvarende eller bedre ytelse.
DA170209 - Vi ser at sannsynligheten for å få brann i store kjøretøy kan bli mindre dersom inngangshastigheten settes lavere ved undersjøiske tunneler, forklarer sjefingeniør Arild Petter Søvik i Vegdirektoratet.
AP170209 - Men lavere pris skal ikke gå ut over kvalitet og kompetanse.
AP170209 Oppslutningen i februar er på 13,4 prosent, en nedgang på 2 prosentpoeng siden januar og 2,9 prosentpoeng lavere enn ved valget i 2013.
AA170209 En lavere rettsinstans har opphevet innreiseforbudet, og Trumps regjering håper denne beslutningen vil bli omgjort.
AA170209 At resultatet er 35 millioner kroner lavere enn i tredje kvartal skyldes i hovedsak sesongmessige effekter.
AA170209 Selskapet forklarer nedturen i fjerde kvartal med at høyere leveranser og lavere energikostnader ikke kompenserte for de svært lave gjødselprisene.
AA170209 - Yara rapporterer et svakere resultat enn for ett år siden, noe som gjenspeiler lavere gjødselpriser da globale nitrogenpriser har testet prisgulvet i løpet av kvartalet.
AA170209 | Underbemannede domstoler tvinges til å gi lavere straffer ¶
AA170209 Det kan føre til lavere straffenivå.
AA170209 Oppslutningen i februar er på 13,4 prosent, en nedgang på to prosentpoeng siden januar og 2,9 prosentpoeng lavere enn valget i 2013.
AA170209 Fallet kan forklares både med lavere utbytte til aksjonærene og et svakere resultat i fjerde kvartal enn analytikerne hadde ventet.
VG170208 « Videre var det ingen som ønsket lavere sportslig aktivitet og derfor kun en intern diskusjon av midlertidige nedskjæringer i arbeidsstokken.
VG170208 Dersom det noensinne blir trygt å overføre deg til et sykehus med lavere sikkerhet, vil du trolig også bli værende der i mange år, sa Spencer da han avsa dommen.
VG170208 Høyres nye økonomiske trylleformel, som partiet har utviklet sammen med Fremskrittspartiet, sier at jo lavere skattene blir, jo mere penger får staten.
VG170208 - Ledigheten er lavere enn den har vært på veldig, veldig mange år i Oppland, Hedmark, Sogn og Fjordane og Nord-Norge.
VG170208 * 1 17 prosent ønsket seg en lavere skatteøkning. * 1 33 prosent av velgerne sier at Ap ikke bør øke skattene. * 1 14 prosent vet ikke.
SA170208 For forbrukerne ser det ut som om kjedene går i strupen på hverandre i kampen for stadig lavere priser på disse sunne varene.
DN170208 Resultatet var på linje med forventningene på forhånd, mens utbytteforslaget 2016 var noe lavere enn ventet.
DN170208 Banken anslår i stedet at tapsnedskrivningene på utlån kommer til å bli lavere i 2017 enn i 2016.
DN170208 - Hvis delingsøkonomien vokser seg større, vil vi få en vekst i antall selvstendig næringsdrivende og en lavere vekst i antall tradisjonelle arbeidstakere.
DN170208 Det må skapes frihandelssoner som fungerer som klynger for små- og mellomstore selskaper hvor det er lavere tariffer, og enkel og rask tollbehandling, sa Ma.
DB170208 ¶ DILEMMA : Ifølge Erica Blomgren vil lavere inflasjon gjøre normaliseringen av renten vanskeligere.
DB170208 Dilemmaet er at selv om veksten er i ferd med å normalisere seg, er inflasjonen i ferd med å bli lavere , sier Blomgren til avisen.
DB170208 Men i et system med relativt sjenerøse minstegulv i velferdsstaten og en sammenpresset lønnsstruktur, vil det heller kunne dytte mange over på trygd enn i arbeid til lavere lønn.
DB170208 Jo høyere graderingsprosent, jo lavere arbeidsevne.
DB170208 Men er den flytende renten lavere enn den fastrenten du har på det tidspunktet du ønsker å gå ut av avtalen må du betale en overkurs.
DA170208 Flere amerikanske presidenter har møtt motstand i rettsvesenet, enten i Høyesterett eller lavere instanser : ¶
BT170208 Mens ????kundene verdsetter lavere priser, savner de mer kreative og verdifulle konsepter - noe som gjør handelen mindre grå !
AP170208 Vi undersøkte også om lavere pris gjorde at flere velger de ikke-optimale matvarene, og vi spurte hvor stor rabatt de trengte for å velge dem.
AP170208 Terskelen for å velge en bøyd agurk i butikken er mye lavere enn å kjøpe et støtskadet eple.
AP170208 I løpet av de neste dagene avgjør dommerne om innreiseforbudet igjen skal håndheves etter at det fredag ble stoppet av en lavere føderal domstol.
AP170208 Det kan bli vanskelig å finne skiføre i områder som ligger lavere enn 400 meter i fremtiden, mener klimaforsker.
AP170208 For forbrukerne ser det ut som om kjedene går i strupen på hverandre i kampen for stadig lavere priser på disse sunne varene.
AA170208 Det kristeligdemokratiske partiet til statsminister Angela Merkel CDU og dets bayerske søsterparti CSU får til sammen 34 prosents oppslutning på Forsas måling, noe som er ett prosentpoeng lavere enn i forrige uke.
AA170208 Det høyreorienterte og islamkritiske partiet Alternativ for Tyskland ( AfD ), som har gått kraftig fram i kjølvannet av flyktningkrisen og økt fremmedfrykt, får støtte av 10 prosent av de spurte, 1 prosentpoeng lavere enn i forrige uke. ( ©NTB ) ¶
AA170208 I november ble dommen underkjent i russisk høyesterett og sendt tilbake til ny behandling i en lavere rettsinstans.
SA170207 Han mener Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Spar og Joker, får langt lavere innkjøps priser enn Rema får.
SA170207 Men Kongsgård strever med å tiltrekke seg nok gutter, og dette kan også ha bidratt til den noe lavere interessen.
DN170207 Hittil har fornybarprosjekter vært kjennetegnet av lavere avkastning enn investeringer i olje- og gassprosjekter, men også lavere risiko.
DN170207 Hittil har fornybarprosjekter vært kjennetegnet av lavere avkastning enn investeringer i olje- og gassprosjekter, men også lavere risiko.
DN170207 Statoil-resultatet som er lagt frem i morgentimene, er lavere en forventningene og samtidig tar Statoil ned de langsiktige prisforventningene.
DN170207 Av positive faktorer fra Statoil tirsdag trekker Yggeseth frem at selskapet guider ganske sterk produksjonsvekst fremover, samt at investeringene i 2016 ble lavere enn det Statoil tidligere har indikert.
DN170207 Arctic-analytikeren peker også på at flere på forhånd « håpet på » at Statoil kom til å guide lavere investeringer for 2017 enn det selskapet faktisk gjorde.
DN170207 - Vi ventet elleve milliarder dollar, som de også guidet, men noen analytikere ventet lavere , og det utgjør vel en viss skuffelse.
DN170207 I runde tall betyr dette at inntektene i fjor var 62 milliarder kroner lavere enn i 2015.
DN170207 Det vises også til at den høye utlånsveksten i Norge i dag følges av en lavere andel yrkesaktive sammenlignet med folk i ikke arbeidsfør alder, referert til som « inverse dependency ratio ».
DN170207 Olaisen i ABG Sundal Collier var før resultatfremleggelsen interessert i om Statoil nå kan klare seg med en lavere oljepris enn 60 dollar fatet for å være kontantstrømsnøytralt etter utbytte.
DN170207 Lavere gasspriser i Europa var også med på å tynge resultatet.
DN170207 Derfor kan man frykte at en slik beregning blir enda en måte å stigmatisere folk på, personer som i utgangspunktet ikke er i en sterk posisjon, fordi overvekt er mer utbredt i samfunnslag med lavere utdannelse og dårligere økonomi, sier Nanna Mik-Meyer, forskningsprofessor ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
DB170207 Slik får du samme tilbud til lavere pris ¶
DB170207 En dominerende faktor kan da være lavere transportbehov og lavere oljepris og svakere krone.
DB170207 En dominerende faktor kan da være lavere transportbehov og lavere oljepris og svakere krone.
DB170207 Det er på tide at konkurrentenes fagforeninger erkjenner at konkurranse, nye fly og lavere priser er kommet for å bli, på transatlantiske ruter, sier Sandaker-Nielsen.
DB170207 Jo mer han dømmes for, jo lavere straff kan han få Kommentar ¶
DB170207 Jo mer han dømmes for, jo lavere straff kan han få Kommentar ¶
DA170207 - Det er en stor overdrivelse å si at partiene på ytre høyre bare har velgere fra de lavere klasser.
DA170207 Han fremholder at eiendomsmarkedet i Stavanger i flere år har vært påvirket av nedskjæringer og et lavere aktivitetsnivå i oljebransjen.
BT170207 Han mener Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Spar og Joker, får langt lavere innkjøps priser enn Rema får.
BT170207 Han mener Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Spar og Joker, får langt lavere innkjøps priser enn Rema får.
AP170207 Det er 5,8 milliarder kroner svakere enn i 2015, og 215,5 milliarder lavere enn i toppåret 2011.
AP170207 Store nedskrivninger i utenlandssatsingen gjorde at Statoil fikk et justert driftsresultat på 1,66 milliarder dollar i fjerde kvartal i fjor, noe som er betydelig lavere enn det markedet ventet på forhånd.
AP170207 Han mener Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Spar og Joker, får langt lavere innkjøps priser enn Rema får.
AA170207 Derfor kan man frykte at en slik beregning blir enda en måte å stigmatisere folk på, personer som i utgangspunktet ikke er i en sterk posisjon, fordi overvekt er mer utbredt i samfunnslag med lavere utdannelse og dårligere økonomi, sier Nanna Mik-Meyer, forskningsprofessor ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. ( ©NTB ) ¶
AA170207 De lavere oljeprisforventningene påvirker anslagene for fremtidige oljeinntekter.
AA170207 I begge tilfeller er prisen omtrent en dollar lavere enn mandag ettermiddag. ( ©NTB ) ¶
VG170206 Ikke lavere lønn ¶
VG170206 - Ville de hatt lavere lønn nå dersom de ikke fremdeles hadde vært konstituerte som politimestre ?
SA170206 Der fikk mun mer ansvar - men lavere lønn.
SA170206 Vi har valgt å ikke gi lavere terningkast enn 4 ettersom alle disse brødene er sunnere enn lysere typer brød.
SA170206 Planen er å ha større hastighet og lengre ( men lavere ) hopp.
SA170206 | Idrettsfestivalen har bidratt til lavere sykefravær i Trondheim ¶
SA170206 For ansatte i Trondheim kommune har Idrettsfestivalen og bedriftsidretten vært med på å sørge for større trivsel på jobb, og et mye lavere sykefravær.
FV170206 Vi har valgt å ikke gi lavere terningkast enn 4 ettersom alle disse brødene er sunnere enn lysere typer brød.
FV170206 Planen er å ha større hastighet og lengre ( men lavere ) hopp.
DN170206 Fredag annonserte arbeidsmarkedsmyndigheter i USA en lavere lønnsvekst enn ventet.
DN170206 - Forventningene til en ny renteheving i USA i neste måned ble klart redusert fredag etter at ferske tall viste en noe lavere enn ventet lønnsvekst i den amerikanske økonomien.
DN170206 Lavere indeksverdi betyr sterkere krone.
DN170206 Wistron har frem til nå produsert Iphone-modellene 5c and SE, som ligger betydelig lavere i pris enn Apples siste toppmodeller.
DN170206 Apple har forlangt fritak fra regelen om at minst 30 prosent av komponenter skal produseres i India og lavere selskapsskatt i 15 år.
DN170206 Fordeler med delingsøkonomi kan blant annet være bedre utnyttelse av ressursene, økt konkurranse og bedre tilbud og lavere pris til forbrukerne.
DN170206 Også i 2001 var årsaken til lavere tilfredshet en aktuell og kaotisk politisk situasjon, påpeker valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo, som mener de ferske tallene fra Norsk medborgerpanel er overraskende.
DN170206 Også i 2001 var årsaken til lavere tilfredshet en aktuell og kaotisk politisk situasjon, påpeker valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo, som mener de ferske tallene fra Norsk medborgerpanel er overraskende.
DB170206 - Utvidelse av overnattingsmarkedet gir forbrukerne flere valg og lavere priser gjennom flere valgmuligheter.
DB170206 Strand sier at butikkjedene også er interessert i at dette tallet skal bli lavere , men at det er ganske strenge regler for hva som faktisk kan gis bort.
DB170206 Tre av fire får lik eller lavere skatt med vårt opplegg.
DB170206 Jo mer han dømmes for, jo lavere straff kan han få Kommentar ¶
DB170206 Og takket være avgiftsomlegging, kom det offisielle snitt-utslippet på bare 84 gram CO2 per kilometer - lavere enn myndighetenes klimamål for 2020.
DB170206 Det er 12 gram lavere enn i januar 2016.
DA170206 Prosjektet har en margin på 19,3 millioner kroner som tilsvarer 5 prosent for uforutsette forhold og det framholdes at denne kan ikke være lavere .
BT170206 Vi har valgt å ikke gi lavere terningkast enn 4 ettersom alle disse brødene er sunnere enn lysere typer brød.
BT170206 Planen er å ha større hastighet og lengre ( men lavere ) hopp.
AP170206 | Prispresset gir ikke bare lavere billettpriser ¶
AP170206 Ved å flytte deler av virksomheten til land med lavere kostnadsnivå, har de kunnet redusere sine utgifter og øke konkurransekraften.
AP170206 Men mindre aktivitet som følge av lavere oljepris, har tvunget flere skip i opplag.
AP170206 Vi har valgt å ikke gi lavere terningkast enn 4 ettersom alle disse brødene er sunnere enn lysere typer brød.
AP170206 Planen er å ha større hastighet og lengre ( men lavere ) hopp.
AA170206 Betydelig lavere temperatur, særlig på dagtid. - 8 til - 1 grad.
AA170206 Økt konkurranse innen luftfarten som følge av lavere drivstoffkostnader fører til lavere billettpriser, og dermed også redusert inntjening, påpeker selskapet videre.
AA170206 Økt konkurranse innen luftfarten som følge av lavere drivstoffkostnader fører til lavere billettpriser, og dermed også redusert inntjening, påpeker selskapet videre.
AA170206 Det irske lavprisselskapet Ryanairs resultat i siste kvartal 2016 var 8 prosent lavere enn tilsvarende kvartal året før.
AA170206 Også i 2001 var årsaken til lavere tilfredshet en aktuell og kaotisk politisk situasjon, påpeker valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo, som mener de ferske tallene fra Norsk medborgerpanel er overraskende.
AA170206 Innen næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var omsetningen 14,8 prosent lavere enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrås kalenderjusterte tall.
AA170206 ( ©NTB ) ¶ | Lavere omsetning i industrien ¶
VG170205 - Noen av disse plassene står trolig ubrukt, så det reelle tallet kan være lavere , men det er like fullt en klar forbedring, legger Brende til.
VG170205 - Det viktigste er å gjøre noe med hovedårsaken og det er å redusere innvandringen, sier Keshvari og viser til Brochmann-rapporten som sier at vi aldri har hatt lavere asylankomst til Norge.
VG170205 Men selv 911 må tilpasse seg en fremtid med stadig lavere utslipp, og både analytikere og media mener fremtidens sportsbiler blir ladbare, sier Blume.
SA170205 Rema : 10 prosent lavere pris på frukt og grønt ved bruk av appen Æ.i ¶
DN170205 Vi tror etter hvert at takten blir den samme som i 2016, kanskje noe lavere .
DN170205 De er blitt ganske mye rimeligere på grunn av lavere avgift. 4.
DB170205 Han venter at prisene vil holde seg høye i årets første halvår, for deretter å bli lavere i andre halvår.
DB170205 Det kan høres ut som noe høy vekst, men det er 4 prosent lavere enn andre halvår 2015.
DB170205 På Østlandet vil det bli lavere temperaturer i dagene framover.
DB170205 | Jo mer han dømmes for, jo lavere straff kan han få ¶
DB170205 Jo mer han dømmes for, jo lavere straff kan han få.
BT170205 Rema : 10 prosent lavere pris på frukt og grønt ved bruk av appen Æ.
AP170205 Rema : 10 prosent lavere pris på frukt og grønt ved bruk av appen Æ.
AP170205 | Prispresset gir ikke bare lavere billettpriser ¶
AP170205 Ved å flytte deler av virksomheten til land med lavere kostnadsnivå, har de kunnet redusere sine utgifter og øke konkurransekraften.
AP170205 Rema : 10 prosent lavere pris på frukt og grønt ved bruk av appen Æ.
AP170205 Tidligere studier har vist at ikke-vestlige innvandrere har lavere forekomst av livsstilssykdommer.
AP170205 For de aller fleste kreftformer er det et gjennomgående trekk at forekomsten er lavere blant innvandrere enn norskfødte.
AP170205 - Har det noe å si for lavere kreftforekomst at innvandrerkvinner går sjeldnere til mammografi.
AP170205 - Har det noe å si for lavere kreftforekomst at innvandrerkvinner går sjeldnere til mammografi ?
AA170205 Innvandrere i Norge har med få unntak lavere kreftforekomst enn den øvrige befolkningen, ifølge Kreftregisteret.
VG170204 Blant innvandrere er andelen som jobber lavere enn blant andre nordmenn.
DB170204 Også prisene for å spise ute, er et godt hakk lavere enn her hjemme.
DB170204 Moxnes slår tilbake med at samtlige andre norske storbyer har kommunal søppeltømming, og at de har lavere renovasjonsgebyr.
BT170204 I lavere strøk er elvene åpne.
BT170204 Jeg tror ikke det er riktig at normtallene for helsesøstre i den videregående skolen skal være så mye lavere enn for barneskolen - andre behov og oppgaver tilsier ikke at det er mindre behov eller færre oppgaver.
BT170204 Jeg tror ikke det er riktig at normtallene for helsesøstre i den videregående skolen skal være så mye lavere enn for barneskolen - andre behov og oppgaver tilsier ikke at det er mindre behov eller færre oppgaver.
VG170203 I epostene skal Beckham ha stemplet komiteen som tar avgjørelser om hvem som blir adlet for « unappreciative c * * * * », kritisert utmerkelser av lavere rang, og sagt ; ¶
SA170203 På Madla er kvadratmeterprisen 8000 kroner lavere enn på Storhaug, men boligprisen 600.000 kroner høyere.
SA170203 Det forventes imidlertid at skatteveksten blir vesentlig lavere utover våren, skriver Hilde Vikan, strategi- og analysesjef i Stavanger kommune, i en epost til Aftenbladet.
SA170203 På Madla er kvadratmeterprisen 8000 kroner lavere enn på Storhaug, men boligprisen 600.000 kroner høyere.
SA170203 1500 mil i året, vil det bety over 9000 kr i lavere utgifter for en elbilist.
SA170203 1500 mil i året, vil det bety over 9000 kr i lavere utgifter for en elbilist.
FV170203 Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere , og fartsoverskridelsen er på ¶
FV170203 Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere , og fartsoverskridelsen er på ¶
DB170203 Blir det nedbør og lavere tempo på fellesstarten på de to lengste distansene, er en Petter Northug i form historisk sett rett mann på rett plass.
DB170203 Den tidligere Real Madrid-vingen skal også ha skrevet følgende når det gjaldt muligheten for en adling av lavere rang enn ridder : ¶
DB170203 Årsveksten falt dermed fra 12,8 prosent i desember og Dreyer sa at selv om den sesongjusterte veksten var positiv var dette samtidig en antydning om en litt lavere vekst fremover enn i det året vi har lagt bak oss.
DB170203 Landet har ingen grense til noe land med mye lavere lønninger, bare med USA, mens USA deler grense med Mexico som også er gjennomfartsland for folk lenger sørfra.
DB170203 Tall fra SSB viser tydelig at sykefraværet i de private sykehjemmene er lavere enn i de kommunale.
BT170203 Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere , og fartsoverskridelsen er på ¶
BT170203 Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere , og fartsoverskridelsen er på ¶
AP170203 Nå kan vi selge alle Nidars bestselgere i tillegg til Freias sortiment, og det til en lavere pris enn i norske butikker.
AP170203 Godteriet selges så avgiftsfritt tilbake til Norge til en lavere pris enn i norske butikker.
AP170203 Derfor kan Nidars produkter - som produseres i Norge - nå selges til norske kunder til en lavere pris enn de samme produktene koster i norske butikker.
AP170203 Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere , og fartsoverskridelsen er på ¶
AP170203 Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere , og fartsoverskridelsen er på ¶
AA170203 Lockheed Martin og Pentagon sier prislappen blir lavere for det neste partiet med kampflyet F-35.
AA170203 Men dette kvartalet ser det ut til at volumet har vært noen hakk lavere , sier varehandelsanalytiker Anthony Riva.
AA170203 Selv om snøen har forsvunnet i lavere strøk, er det gode muligheter for en skitur i helga.
AA170203 Alle linjene er i drift, men med lavere kapasitet enn normalt.
AA170203 Alle linjene er i drift fredag kveld, men med lavere kapasitet enn normalt.
VG170202 SSB-tall indikerer lavere lønnsvekst i fjor.
SA170202 Vi regnet det som sannsynlig at dette skulle bli lavere med Frp i regjering.
SA170202 Har lavere skuldre enn før ¶
SA170202 - Hun har lavere skuldre enn før, og en helt annen inngang til sesongen, sier Kristiansen og fortsetter : ¶
SA170202 Har lavere skuldre enn før ¶
SA170202 - Hun har lavere skuldre enn før, og en helt annen inngang til sesongen, sier Kristiansen og fortsetter : ¶
FV170202 Han synes utviklingen er uheldig, og støtter Team Asker som vil ha bort bruk av fluor i de lavere årsklassene, og som har startet kampanjen Tøff uten fluor.
DN170202 ¶ Rune Bjerkes DNB falt på grunn av press på rentemarginer og lavere volumer som ytterligere øker bekymringene for utviklingen i DNBs omsetning.
DN170202 Nordea Markets mener Telenors fjerdekvartalstall viser en driftsinntjening som er en anelse lavere enn ventet.
DN170202 Analytiker Fredrik Thoresen i SEB mener Telenors kvartalsrapport var på linje med forventningen justert for en skatteavsetning i Sverige, men to prosent lavere enn konsensus på ebitda hvis man også tar høyde for de virksomhetene i Asia, som tidligere har rapportert kvartalstall.
DN170202 Tapad ¶ | Lavere utlånstap for DNB ¶
DN170202 Telenor skylder på lavere forventninger til vekst i det amerikanske annonsemarkedet.
DN170202 Som følge av lavere forventninger til vekst i det amerikanske markedet for digital annonsering, har Telenor bokført en regnskapsmessig nedskrivning på én milliard kroner i programvareselskapet Tapad, opplyser selskapet i sin kvartalsrapport for fjerde kvartal 2016.
DN170202 Som følge av lavere forventninger til vekst i det amerikanske markedet for digital annonsering, har Telenor bokført en regnskapsmessig nedskrivning på en milliard kroner i programvareselskapet Tapad, ifølge en børsmelding fra selskapet.
DN170202 Selskapet leverer lavere resultat og inntekter enn ventet, og tar milliardnedskrivning i nyanskaffelsen Tapad.
DN170202 Lxs også : ¶ | Lavere enn ventet fra Telenor ¶
DN170202 - Danmark går på en smell med alkohol og tobakk, som er blant de viktigste årsakene til reduksjon i antall friske leveår og lavere forventet levealder, sier seniorforsker Sisse Fagt i det danske mattilsynet.
DB170202 Hensikten med midlertidige utvisninger er ifølge IFAB å utvikle fotballen på lavere nivåer « ved å promotere og oppmuntre flere til å ta del i spillet.
DB170202 Uten gjeld, som nå er problemet, måtte selskapet hatt lavere vekst eller utbytter i denne perioden.
DB170202 - Dette tallet er lavere enn målsetningen.
DB170202 I tillegg bidro lavere utlånsmarginer og høyere innlånskostnader også til å trekke ned inntektene, i likhet med foregående kvartaler.
DB170202 De positive avvikene er farget av engangseffekter, mens det som er negativt skyldes at det er press på marginer og lavere volumer.
DB170202 - Gjennom en lang periode med intens kapitaloppbygging har vi holdt tilbake utbytte og levert langt lavere utbytte enn våre nordiske konkurrenter.
DB170202 " Kostnadene steg med 1568 millioner kroner, men justert for engangshendelser i 2015 var denne posten 225 millioner lavere enn året før ", skriver banken.
DB170202 BMW 5-serie : Bedre bil, mer teknologi og til lavere pris ¶
DB170202 Astrup burde være kjent med at regjeringen i budsjettet skriver at reduksjonen vil føre til en lavere fremdrift for regnskogsatsingen enn opprinnelig planlagt.
DB170202 Konsekvensene av dette forsømte vedlikeholdet og den manglende institusjonelle fornyelsen kan vi nå avlese i en rekke samfunnssykdommer, som er spesielt fremtredende i de landene som har forsømt seg aller mest : økonomisk stagnasjon, økende ulikheter, høy arbeidsledighet, lavere valgdeltagelse, lavere deltagelse i sivilsamfunnet, sviktende tillit til offentlige myndigheter og synkende sosial t
DB170202 Konsekvensene av dette forsømte vedlikeholdet og den manglende institusjonelle fornyelsen kan vi nå avlese i en rekke samfunnssykdommer, som er spesielt fremtredende i de landene som har forsømt seg aller mest : økonomisk stagnasjon, økende ulikheter, høy arbeidsledighet, lavere valgdeltagelse, lavere deltagelse i sivilsamfunnet, sviktende tillit til offentlige myndigheter og synkende sosial t
DB170202 Men kreftrisikoen er ikke spesielt høy, den er uansett mye lavere enn hvis man røyker, sier han.
BT170202 - Danmark går på en smell med alkohol og tobakk, som er blant de viktigste årsakene til reduksjon i antall friske leveår og lavere forventet levealder, sier seniorforsker Sisse Fagt i det danske mattilsynet.
BT170202 Har lavere skuldre enn før ¶
BT170202 - Hun har lavere skuldre enn før, og en helt annen inngang til sesongen, sier Kristiansen og fortsetter : ¶
AP170202 Lagrene av bacon har ikke vært lavere i USA siden 1957.
AP170202 Antageligvis er nivåene i togene lavere .
AP170202 Antageligvis er nivåene i togene lavere .
AP170202 Overskuddet er over milliarden lavere enn i 2015.
AP170202 Konsernsjef Rune Bjerke viser til lavere renteinntekter og større tap grunnet nedskrivninger innenfor oljerelaterte virksomheter og shipping som de viktigste grunnene til at resultatene faller.
AP170202 DNB må tåle større tap grunnet nedskrivninger og lavere renteinntekter i fjerde kvartal i fjor.
AP170202 Driftsinntektene endte på 33,1 milliarder kroner i siste kvartal, som er vel 340 millioner lavere enn samme kvartal året før.
AP170202 Har lavere skuldre enn før ¶
AP170202 - Hun har lavere skuldre enn før, og en helt annen inngang til sesongen, sier Kristiansen og fortsetter : ¶
AA170202 Også på E6 mellom Ranheim og Værnes skal veien bygges med lavere standard enn det som er anbefalt.
VG170201 Bekymringa for folks kaffedrikking var også en gjenganger i mange år, til tross for at forbruket var lavere enn i dag.
SA170201 Opprettelsen av basene vil gjøre det mulig å ansette medarbeidere på vilkår som medfører lavere kostnader for selskapet.
SA170201 - Samlet sett ser vi at kostnaden for arbeidskraft er 35-40 prosent lavere i mange andre land i Europa enn i Skandinavia, sier SAS-sjefen.
SA170201 Andelen som mottar sosialhjelp er lavere for de med lang botid, men fremdeles på et vesentlig høyere nivå enn for befolkningen for øvrig.
SA170201 Det svir, hvis vi etterpå finner ut at en annen butikk tar en langt lavere pris.
SA170201 Ønsket om å ha hytte høyt oppe - og for noen helst over 1000 meter - handler om utsikt, men også om frykten for snømangel og gjengroing lavere ned i fjellet, tror Leif Magne Flemmen, redaktør i Hytteavisen.no.
SA170201 Ut mot kysten på Vestlandet er tregrensen litt lavere , helt ned til 400 moh. i ytre kyststrøk.
SA170201 Han synes utviklingen er uheldig, og støtter Team Asker som vil ha bort bruk av fluor i de lavere årsklassene, og som har startet kampanjen Tøff uten fluor.
SA170201 Han synes utviklingen er uheldig, og støtter Team Asker som vil ha bort bruk av fluor i de lavere årsklassene, og som har startet kampanjen Tøff uten fluor.
FV170201 Det svir, hvis vi etterpå finner ut at en annen butikk tar en langt lavere pris.
FV170201 Prosentdelen hos menn er noe lavere , 36,5.
FV170201 Han synes utviklingen er uheldig, og støtter Team Asker som vil ha bort bruk av fluor i de lavere årsklassene, og som har startet kampanjen Tøff uten fluor.
DN170201 - Og for å være helt klar : utfordringene Norge nå står overfor, med lavere vekstbidrag fra oljeindustrien til fastlandsøkonomien, er først og fremst en varig, strukturell endring i norsk økonomi.
DN170201 - Samlet sett ser vi at kostnaden for arbeidskraft er 35-40 prosent lavere i mange andre land i Europa enn i Skandinavia, sier SAS-sjefen.
DN170201 Lønnsveksten er langt lavere enn prisveksten, som ligger rundt 3,5 prosent, noe som betyr en solid reallønnsnedgang. - 1,6 prosent høres veldig lavt ut, og jeg tror helårsveksten fra 2015 til 2016 vil være høyere.
DN170201 Myndighetene oppfordrer mange til å ta fri, da godt lønnede ansatte fra storbyene vil bruke penger i andre regioner hvor den økonomiske veksten er lavere .
DB170201 Men stort sett befinner de seg på lavere nivåer, sier Fredheim til Dagbladet.
DB170201 ULLEVAAL STADION ( Dagbladet ) : Lars Lagerbäck får en lavere lønn enn den Per-Mathias Høgmo hadde som norsk landslagssjef, og både Norge og den nye treneren kan trekke seg ut av avtalen årlig uten at det koster noen en krone.
DB170201 Andelen som mottar sosialhjelp er lavere for de med lang botid, men fremdeles på et vesentlig høyere nivå enn for befolkningen for øvrig.
DB170201 For å stimulere arbeidsgivere til å ansatte flyktninger støtter utvalget NHO og LOs forslag om å innføre lønnstilskudd, og åpner også for at myndighetene bør vurdere for « særskilte stillingstyper med tilpasset [ altså lavere ] lønn » om mange blir stående utenfor arbeid.
DB170201 Resultatet har ikke vært et dårligere tilbud - tvert imot har Transportøkonomisk institutt konkludert med at «... konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen har bidratt til lavere kostnader for det offentlige og bedre tilbud for passasjerene, uten at dette har gått på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser ».
DB170201 Dessuten blir havet surere fordi det tar opp en del av CO2-utslippene ( lavere pH-verdier ), og forholdet O2/N2 synker i samsvar med forbrenning av karbon og dannelse av CO2.
DB170201 Denne formen for ensidighet og seleksjon er typisk for misvisende analyser, og gjør det faglige nivået til Bergsmark enda lavere .
BT170201 Roald avviser at dette er særlig mye lavere enn det man opererer med i Skandinavia.
BT170201 Det gjør det vanskelig å konkurrere med selskaper som drives fra land med lavere kostnader, sier Roald.
BT170201 - Besparelsene her er at skatter, pensjonskostnader, sykelønnsordninger og andre omkostninger er langt lavere både i England og Spania.
BT170201 Det svir, hvis vi etterpå finner ut at en annen butikk tar en langt lavere pris.
BT170201 Ønsket om å ha hytte høyt oppe - og for noen helst over 1000 meter - handler om utsikt, men også om frykten for snømangel og gjengroing lavere ned i fjellet, tror Leif Magne Flemmen, redaktør i Hytteavisen.no.
BT170201 Ut mot kysten på Vestlandet er tregrensen litt lavere , helt ned til 400 moh. i ytre kyststrøk.
BT170201 Han synes utviklingen er uheldig, og støtter Team Asker som vil ha bort bruk av fluor i de lavere årsklassene, og som har startet kampanjen Tøff uten fluor.
BT170201 Han synes utviklingen er uheldig, og støtter Team Asker som vil ha bort bruk av fluor i de lavere årsklassene, og som har startet kampanjen Tøff uten fluor.
AP170201 At kvinnedominerte bransjer og yrker har lavere gjennomsnittslønn enn mannsdominerte, forklarer 45 prosent av lønnsgapet.
AP170201 I både Ukraina og Russland gir de fleste blaffen i krigen, og er mest opptatt av økonomiske problemer og lavere levestandard.
AP170201 Etableringen vil ifølge SAS-sjefen gi raske resultater : ¶ - Lavere oppstartskostnader med den nye driftstillatelsen og de nye basene forventes å belaste resultatet innledningsvis.
AP170201 Roald avviser at dette er særlig mye lavere enn det man opererer med i Skandinavia.
AP170201 Det gjør det vanskelig å konkurrere med selskaper som drives fra land med lavere kostnader, sier Roald.
AP170201 - Besparelsene her er at skatter, pensjonskostnader, sykelønnsordninger og andre omkostninger er langt lavere både i England og Spania.
AP170201 Innvandrere, og særlig de med flyktningbakgrunn, har både lavere sysselsetting og jobber færre timer i uken enn majoritetsbefolkningen.
AP170201 Innvandrere har lavere sysselsetting og lavere inntekt ¶
AP170201 Innvandrere har lavere sysselsetting og lavere inntekt ¶
AP170201 I tillegg har kvinner i gjennomsnitt lavere lønn og lavere yrkesaktivitet enn menn.
AP170201 I tillegg har kvinner i gjennomsnitt lavere lønn og lavere yrkesaktivitet enn menn.
AP170201 Andelen som mottar sosialhjelp er lavere for de med lang botid, men fremdeles på et vesentlig høyere nivå enn for befolkningen for øvrig.
AP170201 Tilståelse innebærer ikke automatisk lavere straff, selv om retten alltid skal vurdere om tilståelsen kan medføre straffereduksjon.
AP170201 Med lavere oljeinntekter vil scenarioet bli enten kutt i det offentlige velferdstilbud eller økte skatter, konkluderer utvalget.
AP170201 Innvandrere, og særlig de med flyktningbakgrunn, har både lavere sysselsetting og jobber færre timer i uken enn majoritetsbefolkningen.
AP170201 Innvandrere har lavere sysselsetting og lavere inntekt ¶
AP170201 Innvandrere har lavere sysselsetting og lavere inntekt ¶
AP170201 I tillegg har kvinner i gjennomsnitt lavere lønn og lavere yrkesaktivitet enn menn.
AP170201 I tillegg har kvinner i gjennomsnitt lavere lønn og lavere yrkesaktivitet enn menn.
AP170201 Andelen som mottar sosialhjelp er lavere for de med lang botid, men fremdeles på et vesentlig høyere nivå enn for befolkningen for øvrig.
AP170201 Det svir, hvis vi etterpå finner ut at en annen butikk tar en langt lavere pris.
AP170201 Ønsket om å ha hytte høyt oppe - og for noen helst over 1000 meter - handler om utsikt, men også om frykten for snømangel og gjengroing lavere ned i fjellet, tror Leif Magne Flemmen, redaktør i Hytteavisen.no.
AP170201 Ut mot kysten på Vestlandet er tregrensen litt lavere , helt ned til 400 moh. i ytre kyststrøk.
AP170201 Prosentdelen hos menn er noe lavere , 36,5.
AP170201 Han synes utviklingen er uheldig, og støtter Team Asker som vil ha bort bruk av fluor i de lavere årsklassene, og som har startet kampanjen Tøff uten fluor.
DN170131 Jeg tror flere foreldre i lavere sosiale lag er blitt opptatt av at barna skal klare seg bra på skolen.
DN170131 Barn av innvandrerforeldre har oftere lavere utdannelse, sammenlignet med barn uten innvandrerbakgrunn.
DN170131 Omsetningen blant 1200 norske oljeservicebedrifter vil i år bli 40 prosent lavere enn i 2014, ifølge en ny undersøkelse.
DN170131 Det bidrar til lavere omsetning, sier Sunde.
DN170131 - Foretakenes gjeldsvekst har tendert lavere siden forsommeren 2015, og den underliggende utviklingen er svak, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken i sin morgenrapport tirsdag.
DB170131 Det var daværende Notts County-manager Arthur Stollery ( tidligere fysioterapeut på Stamford Bridge ) som overtalte England-spiss Tommy Lawton til å forlate Chelsea og førstedivisjon og heller forsøke lykken to divisjoner lavere .
DB170131 For eksempel for XXLs del innebærer dette prisløftet at de lover deg prisdifferansen tilbake dersom du finner produktet til en lavere pris enn det du betalte for det, innen 30 dager etter kjøp.
DB170131 I tillegg pekes det på at kvinnedominerte yrker har en tendens til å være lavere lønnet enn yrker som domineres av menn.
DB170131 Lavere lønn ¶
DB170131 Han sier at han ikke ønsket å legge seg på linje med Slagsvold Vedum og Gundersen, og at han derfor oppga et lavere tall enn dem.
DB170131 Leger på sykehus nekter å røre sine pasienter fra lavere kaster - er man en verdig lege da ?
BT170131 Styve ser for seg at denne premieringen vil skje både gjennom lavere priser på forsikringene, men også via kundeklubber som gir fordeler på helt andre områder.
AP170131 Trump mener avtalen har kostet USA arbeidsplasser fordi bedrifter flytter produksjon til Mexico der lønningene er lavere .
AP170131 Trump mener avtalen har kostet USA arbeidsplasser fordi bedrifter flytter produksjon til Mexico der lønningene er lavere .
AP170131 Cappelen har snakket på seg innførsel av drøyt 20 tonn hasj, men påtalemyndigheten har anslått kvantumet en god del lavere og reist tiltale for 16,2 tonn. 13,9 tonn mener påtalemyndigheten at Jensen har bidratt til å smugle inn i landet.
SA170130 Storlagene Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham og Arsenal møter alle lag fra lavere nivåer i England i 5. runde av FA-cupen.
DN170130 Arctic-analytiker Henriette Throndsen tror Telenor-sjef Sigve Brekke vil komme til å levere et lavere utbytte enn antydet.
DN170130 - Vi tror at Telenor vil fortsette å underprestere i forhold til markedet, som følge av svak fri kontantstrømbidrag fra spektrumauksjoner og lavere vekst i Myanmar og Norge, skriver Trondsen i en fersk analyse, ifølge TDN Finans.
DN170130 Oljeprisene svekkes mandag morgen for andre dag på rad, men kontrakter i nordsjøoljen Brent prises kun om lag 20 cent lavere enn de gjorde da Oslo Børs stengte fredag.
DB170130 Han spilte i flere lavere divisjoner før han til slutt la opp i 1992. 24.
DB170130 Dette gir såkalte overlevelseshistorier som igjen kan føre til lavere terskel for screening av ulike tilstander og dermed ytterligere øke overdiagnostikk og overbehandling.
DB170130 Lavere arbeidstid har vært en kampsak for arbeiderbevegelsen i Norge i lang tid.
DB170130 Et helt sentralt spørsmål for de reisende, og i særlig grad togpendlerne, er om en privatisering vil gi lavere priser.
BT170130 Storlagene Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham og Arsenal møter alle lag fra lavere nivåer i England i 5. runde av FA-cupen.
AP170130 | Mest tenåringsdrikking i lavere sosiale lag ¶
AP170130 De har fått en lavere terskel for å utøve vold etter selv å ha blitt skadet av noen i miljøet.
AP170130 Storlagene Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham og Arsenal møter alle lag fra lavere nivåer i England i 5. runde av FA-cupen.
DN170129 Antallet igangsettelser i årene 2013 og 2014 kan imidlertid tyde på at utbudet vil bli lavere også for de innflytningsklare Obos-boligene i 2017.
DB170129 En av TV-ene du nå kan kjøpe til en mye lavere pris enn ved lansering, er Samsung UE55KS7005.
DB170129 Besparelsen er imidlertid som oftest beskjeden de første to månedene, noe som tar oss tilbake til vårt første råd : Vent seks måneder og få en relativt ny TV, til en merkbart lavere pris.
AP170129 Gang på gang etter finanskrisen i 2009 har sentralbankene overrasket, rentene er blitt lavere enn forventet og lånepapirene har steget i verdi.
AP170129 Undersøkelsen viser at unge med ikke-vestlig bakgrunn til tross for svakere grunnskolekarakterer og lavere utdannede foreldre har minst like høye ambisjoner som majoriteten.
AP170129 Undersøkelsen viser at unge med ikke-vestlig bakgrunn til tross for svakere grunnskolekarakterer og lavere utdannede foreldre har minst like høye ambisjoner som majoriteten.
SA170128 Og den siste halvtimen ble mer en transport, hvor tempoet ble lavere - Ranheim-spillerne ble løpende mellom - og hvor det ikke skjedde all verden.
DB170128 Tempoet var langt lavere da enn i dagens prolog.
DB170128 25.000 barn i familier med dårlig råd får gratis barnehage og 50.000 barn får rett til vesentlig lavere barnehagepris gjennom en moderasjonsordning. 10 ) Forsøk med gratis SFO for de med dårligt råd i Drammen, Oslo, Stavanger og Skedsmo ¶ 11 ) Gratis barnehage til barn ( 4 og 5 år ) i asylmottak ¶ 12 ) Bedre sosiale ordninger for gründere/selvstendig næringsdrivende ( pleie - og omsorgspenger ) ¶
DB170128 - I ungdomsåra opparbeidet han seg en lavere terskel for vold.
AP170128 - Dette skyldes hovedsakelig lavere grad av beskyttelse i den aldersgruppen, men egenskaper ved selve viruset kan også være en del av forklaringen.
AP170128 Og den siste halvtimen ble mer en transport, hvor tempoet ble lavere - Ranheim-spillerne ble løpende mellom - og hvor det ikke skjedde all verden.
DN170127 Meglerhuset venter for øvrig en gradvis bedring i tørrbulksegmentet, med en økning i etterspørsel sammen med en lavere flåtevekst.
DN170127 Selskapet fikk et resultat på 9,36 dollar per aksje i fjerde kvartal 2016, lavere enn Bloomberg-konsensus på 9,62 dollar per aksje.
DN170127 Det gjennomsnittlige estimatet for de 20 estimatene Bloomberg News samlet inn lå på 0,64 dollar per aksje, mens det faktiske resultatet ble lavere enn selv det laveste estimatet i målingen, ifølge Bloomberg.
DN170127 Lxs også : ¶ | Lavere fangst i elvene ¶
DN170127 Vi vil trolig diskutere et noe lavere skattenivå, sier han.
DN170127 Trolig noe lavere
DN170127 Vi har fortsatt litt tid igjen av vinteren, men så langt i år har vi lavere salg på vintersportsutstyr fra Østlandet og sørover.
DB170127 Her nærmer det seg en lavere straff enn de 14 månedene påtalemyndigheten i Anti Doping Norge har bedt om, anke fra Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) og en ny runde i Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ).
DB170127 Ecclestone vil ha lavere budsjetter enn i Formel 1, samt at alle skal ha lik motor og likt understell på bilen.
DB170127 RIMELIG OG BRA : Det finnes gode kjøp også i Vinmonopolets lavere priskategorier, mener ekspertene vi har spurt.
DB170127 DeFact o - rapporten viser lavere renovasjonsavgift i kommuner med renovasjon i egenregi jevnt over i alle de 20 største kommuner - både nåværende pris og i prisutvikling gjennom ti år.
SA170126 Siden Airties-enhetene kun har to bånd, får du heller ikke et dedikert bånd til å ta seg av kommunikasjonen mellom dem, og det gjør at hastighetene blir lavere når du beveger deg vekk fra hovedenheten.
SA170126 Sammenlignet med det eneste mesh-aktige systemet vi har testet så langt, Netgear Orbi, får du et ekstra aksesspunkt til en lavere pris, men det forutsetter at du allerede har en ruter eller en hjemmesentral som kan ta seg av ruteroppgavene.
SA170126 - Vi tror ikke tapene blir på et mye lavere nivå enn i 2016, sier han.
SA170126 Han forteller om flere episoder med « digital doping » på lavere nivå, hvor det blant annet har vært gjemt mobiler på toalettet under kamper, slik at spillerne skal kunne benytte seg av den.
SA170126 - Usikker på om det blir lavere enn 12 måneder ¶
SA170126 - Jeg tror ikke det er urealistisk at det blir 12 måneder, men jeg er veldig usikker på om det blir noe lavere enn det.
SA170126 - Usikker på om det blir lavere enn 12 måneder ¶
SA170126 - Jeg tror ikke det er urealistisk at det blir 12 måneder, men jeg er veldig usikker på om det blir noe lavere enn det.
FV170126 Siden Airties-enhetene kun har to bånd, får du heller ikke et dedikert bånd til å ta seg av kommunikasjonen mellom dem, og det gjør at hastighetene blir lavere når du beveger deg vekk fra hovedenheten.
FV170126 Sammenlignet med det eneste mesh-aktige systemet vi har testet så langt, Netgear Orbi, får du et ekstra aksesspunkt til en lavere pris, men det forutsetter at du allerede har en ruter eller en hjemmesentral som kan ta seg av ruteroppgavene.
FV170126 - Vi tror ikke tapene blir på et mye lavere nivå enn i 2016, sier han.
FV170126 Han forteller om flere episoder med « digital doping » på lavere nivå, hvor det blant annet har vært gjemt mobiler på toalettet under kamper, slik at spillerne skal kunne benytte seg av den.
DN170126 Både kostnadsnivået og tap på utlån var lavere enn ventet.
DN170126 Han mener mange kunder enkelt kan få lavere rente.
DN170126 Bankene har meldt om lavere fortjeneste på utlån siste to år.
DN170126 Administrerende direktør Gunnar Hovland i BN Bank sier utlånsveksten blir lavere i år.
DN170126 I toppsegmentet, hvor Apple har dominert, har kinesiske kunder funnet alternativer til lavere priser hos lokale selskaper.
DN170126 Dette er fire dollar lavere enn sluttkursen på onsdag.
DN170126 Det blir perioder med regn, og det blir lavere temperaturer så snøgrensa går nedover i Nord-Norge.
DB170126 Der har prisene gått opp, på grunn av at stadionkapasiteten er lavere .
DB170126 - I januar i fjor nådde London sin høyeste gjennomsnittlige pris på hoteller på flere år for januar måned, men i januar i år er prisen lavere enn det den var for 2 år siden, etter å ha hatt stabil økning hvert eneste år.
DB170126 per natt - 17 prosent lavere enn januar i fjor da den var oppe i 1.605 kr. per natt, forteller Annette Marie Vogt, som er informasjonsansvarlig i Trivago Norge.
DB170126 Lavere hadde ikke kursen vær siden 1976, da en pund kostet åtte kroner og 25 øre.
DB170126 Med mindre du bodde i Madrid da, hvor kjøpesummen - som var ukjent - ble omtalt som lavere for å tilfredsstille egoet til den portugisiske superstjernen. 46.
DB170126 For mens regelverket for selve straffeutmålingen foreløpig er blitt tolket slik at det ikke finnes noen juridiske muligheter for annet enn full frifinnelse eller en minimumsstraff på ett år, krevde Hjort alt i sitt innledningsforedrag subsidiært en vesentlig lavere straff enn disse 12 månedene.
DB170126 En ren generell ment preventiv anke kan komme bare fordi WADA prinsipielt ikke vil gå lavere enn den antatte grensen på ett års minimumsstraff eller fordi FIS føler seg presset av andre skinasjoner.
DB170126 Det er ikke så mange eksempler fra rettspraksis innen den internasjonale idretten på at subjektivt sett uskyldige utøvere som Therese Johaug har kommet seg fri fra et slikt dopingfunn med særlig lavere straff enn to år.
DB170126 Satellittbilder tatt den gang ble tolket dithen at Everest ligger en tomme ( 2,54 cm ) lavere , men nå skal fjellet måles nøyaktig for å fastslå riktig høyde, skriver LiveScience.
DB170126 I stedet er investeringsnivået høyere, og takten i nedleggelse av gårdsbruk lavere enn under våre forgjengere.
DB170126 - Hvis en går inn i tallene, vil en se at ledigheten er lavere i distriktene enn i de tett befolkede fylkene, sier han.
DB170126 Det gir en langt lavere kostnad enn den som vi pakker selv, og det gir utslag i litt høyere pris, sier han til Matkontrollen.
DB170126 Vil du at maten skal holde seg så lenge som mulig, bør kjøleskapstemperaturen ligge på 4 grader eller lavere , ifølge Mattilsynet.
DB170126 Husk også at jo fulle kjøleskap, jo lavere temperatur bør du stille inn på.
DB170126 Her får du lavere temperatur jo høyere tall på termostatet, hvor tallene ikke viser temperatur. #2 : Plassér matvarene på riktig sted i kjøleskapet ¶
BT170126 - Det erfares at det er lavere etterspørsel fra østeuropeere, i tillegg til at det er færre arbeidstakere fra oljenæringen som er på boligjakt.
BT170126 Siden Airties-enhetene kun har to bånd, får du heller ikke et dedikert bånd til å ta seg av kommunikasjonen mellom dem, og det gjør at hastighetene blir lavere når du beveger deg vekk fra hovedenheten.
BT170126 Sammenlignet med det eneste mesh-aktige systemet vi har testet så langt, Netgear Orbi, får du et ekstra aksesspunkt til en lavere pris, men det forutsetter at du allerede har en ruter eller en hjemmesentral som kan ta seg av ruteroppgavene.
BT170126 - Vi tror ikke tapene blir på et mye lavere nivå enn i 2016, sier han.
BT170126 - Usikker på om det blir lavere enn 12 måneder ¶
BT170126 - Jeg tror ikke det er urealistisk at det blir 12 måneder, men jeg er veldig usikker på om det blir noe lavere enn det.
BT170126 Han forteller om flere episoder med « digital doping » på lavere nivå, hvor det blant annet har vært gjemt mobiler på toalettet under kamper, slik at spillerne skal kunne benytte seg av den.
AP170126 Andelen menneskelige celler var lavere enn forskerne hadde ventet, sier han, « men vi var glad over faktisk å kunne se de menneskelige cellene etter fire uker med utvikling.
AP170126 - Vi tror ikke tapene blir på et mye lavere nivå enn i 2016, sier han.
AP170126 Siden Airties-enhetene kun har to bånd, får du heller ikke et dedikert bånd til å ta seg av kommunikasjonen mellom dem, og det gjør at hastighetene blir lavere når du beveger deg vekk fra hovedenheten.
AP170126 Sammenlignet med det eneste mesh-aktige systemet vi har testet så langt, Netgear Orbi, får du et ekstra aksesspunkt til en lavere pris, men det forutsetter at du allerede har en ruter eller en hjemmesentral som kan ta seg av ruteroppgavene.
AP170126 - Vi tror ikke tapene blir på et mye lavere nivå enn i 2016, sier han.
AP170126 Han forteller om flere episoder med « digital doping » på lavere nivå, hvor det blant annet har vært gjemt mobiler på toalettet under kamper, slik at spillerne skal kunne benytte seg av den.
AP170126 - Usikker på om det blir lavere enn 12 måneder ¶
AP170126 - Jeg tror ikke det er urealistisk at det blir 12 måneder, men jeg er veldig usikker på om det blir noe lavere enn det.
AP170126 - Usikker på om det blir lavere enn 12 måneder ¶
AP170126 - Jeg tror ikke det er urealistisk at det blir 12 måneder, men jeg er veldig usikker på om det blir noe lavere enn det.
DN170125 President Trumps lovnader om lavere skatt og økt bygging bidrar til rekordnivået.
DN170125 Fremover kan imidlertid svakere forbruk og investeringer bidra til lavere vekst og høyere ledighet, mener økonomer.
DN170125 Brå skifter der usikkerheten om fremtiden blir stor fører gjerne aller først til utslag i lavere investeringslyst i bedriftene og lavere kjøpelyst i husholdningene.
DN170125 Brå skifter der usikkerheten om fremtiden blir stor fører gjerne aller først til utslag i lavere investeringslyst i bedriftene og lavere kjøpelyst i husholdningene.
DN170125 Siv Jensen mener at skatteskjerpelsene fra Ap også vil ramme vanlige folk med lavere inntekter, til tross for at Ap forsikrer at inntektsskatten for normale inntekter ikke skal gå opp.
DN170125 Kontrakter i både nordsjøoljen Brent og den amerikanske referanseoljen WTI er rundt en kvart dollar lavere enn de var da Oslo Børs stengte tirsdag.
DN170125 « Jo mer gjeld Donald Trump lover gjennom styrket infrastruktur og lavere skatt og skattekutt, fører i seg selv til en dobbel underskuddssituasjon i USA, noe som opplagt er negativt for valutaen », sier Wayne Gordon, direktør for råvarer og valuta i UBS, i et intervju på Bloomberg Television.
DB170125 Jeg ønsker ikke å bli husket som gutten som spilte noen få kamper for Liverpool og som var en middelmådig spiller som nå spiller i lavere divisjoner, for det ville tatt livet av meg.
DB170125 - Ved lavere skyldgrad kan straffen reduseres til 12 måneder.
DB170125 - Tre av fire vil få om lag uendret eller noe lavere inntektsskatt med vårt opplegg, sier hun.
DB170125 t arkitektkontor i Oslo, fordi betalingsvilligheten er høyere blant husholdninger og bedrifter i storbyene enn i for eksempel den kraftkrevende metallindustrien på Vestlandet, som betaler lavere elektrisitetspriser på grunn av subsidier, blant annet unntak for el-avgift, grønne sertifikater, og lavere nettleie.
DB170125 Verdiskapningen per KWh er gjerne også mye høyere på et arkitektkontor i Oslo, fordi betalingsvilligheten er høyere blant husholdninger og bedrifter i storbyene enn i for eksempel den kraftkrevende metallindustrien på Vestlandet, som betaler lavere elektrisitetspriser på grunn av subsidier, blant annet unntak for el-avgift, grønne sertifikater, og lavere nettleie.
DB170125 Rent praktisk vil dette være vanskeligere å håndtere dersom disse transaksjonene må foregå med sedler av lavere verdi.
BT170125 - Tre av fire vil få om lag uendret eller noe lavere inntektsskatt med vårt opplegg, sier hun.
AP170125 Tallene er lavere , men tonen er akkurat den samme som i Oslo.
AP170125 Lavere tall, samme tone som i Oslo ¶
AP170125 - Tre av fire vil få om lag uendret eller noe lavere inntektsskatt med vårt opplegg, sier hun.
SA170124 Da beslutningen ble kunngjort, sa Obama at rørledningen ikke ville ha bidratt til lavere drivstoffpriser for landets bilister.
DN170124 Hvis Trump fortsetter med å beskytte hjemmemarkedet, vil det redusere norsk eksport, bidra til lavere omsetning og true norske arbeidsplasser, sier Thommessen.
DN170124 Tidligere har en lavere rettsinstans kommet fram til at det er Parlamentet som utløser artikkel 50.
DN170124 Årsaken er at landets miljømyndigheter trolig vil kreve lavere grad av effektivitet i bilparken, sammenlignet med tiden under Barack Obama.
DN170124 På den andre siden er han proteksjonistisk, det betyr mindre konkurranse for oss og lavere oljepris for amerikanerne.
DN170124 Det vil i tilfellet tale for lavere oljepris.
DB170124 De rapporterer en viss bedring i den generelle luftkvaliteten i 2016, og melder at Beijing hadde både lavere forurensing og tolv dager mer med « blå himmel » i fjor enn de hadde i 2015.
DB170124 Da beslutningen ble kunngjort, sa Obama at rørledningen ikke ville ha bidratt til lavere drivstoffpriser for landets bilister.
DB170124 Antagelig er det ikke snakk om mer enn mellom ti og femten kommuner, og antallet kan også bli lavere .
DB170124 Tidligere har en lavere rettsinstans kommet fram til samme beslutning som høyesterett gjorde i dag.
DB170124 De gjør det ofte dårligere på skolen, har lavere gjennomføringsfrekvens og kommer i mindre grad i høyere utdanning.
DB170124 Barn som får hjelp fra barnevernet har lavere grunnskolekarakterer i norsk og engelsk.
DB170124 Og den opprettholder kjennelsen fra en lavere domstol.
DB170124 Mange områder har sett hjørnesteinbedriften bli utkonkurrert eller sett store deler av den flyttet til lavkostland, hvor lønningene er lavere og arbeidstakernes rettigheter er ytterst begrensa.
DB170124 Det er noe sannhet i dette, selv om en ikke skal undervurdere betydeningen av lavere priser ( det kommer ofte de dårligst stilte til gode ).
BT170124 Da beslutningen ble kunngjort, sa Obama at rørledningen ikke ville ha bidratt til lavere drivstoffpriser for landets bilister.
BT170124 Spriket mellom registrerte fartssyndere og faktisk utstedte bøter er likevel lavere enn i for eksempel Sverige, sier Nilsen.
BT170124 Finanstilsynets forslag vil føre til betydelig lavere pensjon for over 150.000 personer som har pensjonsordning i private pensjonskasser.
BT170124 Ansatte i Bergen kommune, Fjell kommune og BKK risikerer å få en mye lavere pensjon.
AP170124 Dette har ført til at den politiske kontakten mellom Russland og Norge har vært på et historisk lavt nivå, selv om både grense-, fisk- og miljøsamarbeid har fortsatt på lavere nivå.
AP170124 Dette har ført til at den politiske kontakten mellom Russland og Norge har vært på et historisk lavt nivå, selv om både grense-, fisk- og miljøsamarbeid har fortsatt på lavere nivå.
AP170124 Dette har ført til at den politiske kontakten mellom Russland og Norge har vært på et historisk lavt nivå, selv om både grense-, fisk- og miljøsamarbeid har fortsatt på lavere nivå.
AP170124 Da beslutningen ble kunngjort, sa Obama at rørledningen ikke ville ha bidratt til lavere drivstoffpriser for landets bilister.
AP170124 Siden 2001 har prisen vært lavere i halvparten av årene.
AP170124 Nettoeksporten av kraft tilsvarte 11 prosent av produksjonen og var bare litt lavere enn rekorden fra 2012.
AP170124 Det store overskuddet av kraft i Norden betyr ikke lavere priser i Norge.
SA170123 Presidentene har en lavere grense for å manipulere andre, og de fleste har hatt et godt bilde av seg selv.
DN170123 Siden Trump ble valgt som president har både aksjene og rentene steget, nettopp i påvente av lavere skatter og færre reguleringer, men Trumps negative innstilling til frihandelsavtaler bidrar nå til å trekke begge aktiva ned.
DN170123 Dette gir høyere kostnad per kg og lavere pris for den fisken som har nådd slaktevekt, sier Aarskog.
DN170123 - Det er også allerede lavere produksjon i denne regionen enn konsesjonene tillater.
DN170123 Prisen på nordsjøolje er rundt en kvart dollar lavere enn den var da Oslo Børs stengte fredag.
DB170123 Han må nå se etter spillere på en lavere hylle, ifølge ham selv.
DB170123 352 er maksantall slik det ser ut foreløpig, men om vi ønsker å benytte deler av enkelte arealer til eget bruk blir inntektene lavere .
DB170123 Høyre stimulerer næringsliv og norske eiere gjennom rekordsatsing på vei og jernbane og på lavere skatt.
DB170123 Bedre veier, rausere kommuneøkonomi og lavere skatt på norskeide bedrifter gjør at distrikts-Norge har bedre muligheter enn på lenge, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.
DB170123 - I en periode hvor Nord-Norge og innlandet har lavere ledighet enn på lenge, hvor reiseliv, industri og fiskeri- og havbruk går så det suser, er Ap's oppskrift fortsatt å skattlegge familieeide bedrifter hardere, for så å dele ut tilskudd.
DB170123 Lavere kostnader, men...
DB170123 Grunnen til at norske kvinner kommer 'dårligere ut' er at norske menn i samme aldersgruppe har et enda større 'forsprang' på brasilianske menn, slik at kvinner utgjør en lavere andel av politisk interesserte under 29 år.
DB170123 Dette er åpenbart mye lavere enn den faktiske andelen av befolkningen som er « politisk interesserte », etter enhver meningsfylt kvalitativ definisjon av begrepet.
DB170123 og bruker det som målestokk for hva man forventer å finne hos norske kvinner, så kan man si at de ligger lavere enn man kunne forvente.
DB170123 10 prosentpoeng lavere enn Tyrkia, Brasil.
AP170123 Det reelle tallet var trolig svært mye lavere , ifølge eksperter på folkemengdemålinger, bilder fra arrangementet og offisielle tall fra Washington, DCs metrosystem : ¶
AP170123 Det reelle tallet var trolig svært mye lavere , ifølge eksperter på folkemengdemålinger, bilder fra arrangementet og offisielle tall fra Washington, DCs metrosystem : ¶
AP170123 KrF-tak på maks 10, kanskje lavere
AP170123 KrF-tak på maks 10, kanskje lavere
DB170122 TØFFERE : Ny ving, lavere front og bredere hofter.
DB170122 Med en ny og lavere front, er GT86 blitt skikkelig stilig.
DB170122 Fronten er blitt bredere og lavere med nytt integrert LED-tåkelys og bi-LED hovedlys.
DB170122 Den eneste konkurrenten må være Mazda MX-5 RF, som med en startpris som ligger 100.000 kroner lavere , kan regnes som et reelt alternativt.
DB170122 LAVERE : Frontgrillen er senket og øker bilens stabilitet i høye hastigheter.
DB170122 For høy temperatur kan føre til bakterievekst i matvarene, og normalt bør temperaturene i kjøleskapet være 4º C, eller lavere .
DB170122 Du kan beholde nesten samme tilbudet, til mye lavere pris ¶
DB170122 Viasat har på sin side ikke C More-kanalpakken tilgjengelig, så også her er prisen noe lavere enn konkurrentenes.
DB170122 Du kan beholde nesten samme tilbudet, til mye lavere pris ¶
DB170122 De tilbyr forskjellige størrelser på standardpakkene, og noen tilbyr også minipakker for en lavere pris, men for å få det sammenlignbart har vi tatt utgangspunkt i kanalene/innholdet som kan strømmes, og sett på hvilken pakke vi må ha for å få disse kanalene.
BT170122 Det er lavere enn dagens bensinpris før påslag av skatter og avgifter.
AP170122 Jo høyere « innvandringsalder », desto lavere utdannelse og inntekt - og jo større sannsynlighet for at man blir avhengig av offentlig støtte.
AP170122 Blant dem som er sysselsatt, betyr det at de har mellom 13 og 20 prosent lavere inntekt enn barn med innvandrerforeldre som er født her i landet.
SA170121 NSF registrerer at Stavanger kommune velger å tilby nyansatte sykepleiere lavere lønn enn de som allerede er ansatt.
SA170121 Kommunene velger å legge seg lavere i lønn for sine sykepleiere enn Stavanger Universitetssykehus, som er en stor konkurrent for kommunen.
SA170121 DEBATT : Norsk Sykepleierforbund registrerer at Stavanger kommune velger å tilby nyansatte sykepleiere lavere lønn enn de som allerede er ansatt.
DN170121 Lavere vekst ¶
DB170121 Dermed taper lavere og øvre mellomklasse terreng.
DB170121 30 % ) og lavere karbohydratinnhold ( ca. 70 % ) og må ikke forveksles med lett-øl som har mindre alkoholprosent.
DB170121 Norske politikere står i fare for å bygge opp en kunstig olje-boble som sprekker med brutal kraft dersom oljeprisen synker på grunn av lavere etterspørsel kombinert med stor tilgang.
DB170121 Du kan beholde nesten samme tilbudet, til mye lavere pris ¶
AP170121 624 mennesker har kode 7, som er en noe lavere beskyttelse.
AP170121 | Idrettsfestivalen har bidratt til lavere sykefravær i Trondheim ¶
AP170121 For ansatte i Trondheim kommune har Idrettsfestivalen og bedriftsidretten vært med på å sørge for større trivsel på jobb, og et mye lavere sykefravær.
SA170120 - Generelt får man mye for penge her i Tinn kommune, da boligprisene her er langt lavere enn mange andre plasser i landet.
SA170120 Mange ønsker seg lavere bokostnader, mindre lån og mer fritid.
DN170120 - Konklusjonen er vel uansett at vi må belage oss på lavere olje- og gasspriser på sikt, sier Saltvedt og viser til at lavere energipriser for amerikanske selskaper, som Trump ønsker å få til, vil gjøre energiintensive selskaper mer konkurransedyktige internasjonalt.
DN170120 - Konklusjonen er vel uansett at vi må belage oss på lavere olje- og gasspriser på sikt, sier Saltvedt og viser til at lavere energipriser for amerikanske selskaper, som Trump ønsker å få til, vil gjøre energiintensive selskaper mer konkurransedyktige internasjonalt.
DN170120 Ikke siden 1990 har Kina hatt en lavere vekst enn i 2016.
DN170120 Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn i 2015 og den laveste økonomiske veksten siden 1990.
DN170120 Årsaken til kuttplanene er blant annet lavere vekst i lisensinntektene de siste årene.
DB170120 I virkeligheten kan det være tungt kriminelle som tidligere drev med våpensmugling og narkotika som står bak, fordi kopiprodukter gir lavere straffer hvis de blir tatt.
DB170120 Husk også at det ofte kan lønne seg å betale litt mer for selve reisen dersom oppholdskostnadene på reisemålet er lavere enn til et reisemål det kanskje er billig å reise til men hvor du må ut med mer penger for å bo, spise og ha det gøy.
DB170120 Og litersprisen på solbærsaft er langt lavere ved kjøp av en flaske på 1,5 liter framfor to flasker på 0,75 liter.
DB170120 - Når utfordringsbildet endrer seg og vi får lavere statlige overføringer og et mer kostbart brannvern, for eksempel, så var det rett og slett den siste muligheten vi hadde for å få inn de pengene som skal til for at innbyggerne våre de tilbudene de har krav på, fortsetter hun.
BT170120 Han mente promillen måtte være lavere enn det som ble påstått.
BT170120 - Lørdag blir det litt lavere temperaturer som vil ligge mellom fire og seks grader, med svært beskjedne vindstyrker.
BT170120 Lavere temperaturer ¶
BT170120 Lavere snøgrense søndag ¶
BT170120 I populistenes forestillingsverden står empiri alltid lavere enn moralen », skriver Müller.
BT170120 - Generelt får man mye for penge her i Tinn kommune, da boligprisene her er langt lavere enn mange andre plasser i landet.
BT170120 Mange ønsker seg lavere bokostnader, mindre lån og mer fritid.
AP170120 - Jeg har ingen tro på at han løp til våre jenter med lavere sosial moral.
AP170120 624 mennesker har kode 7, som er en noe lavere beskyttelse.
AP170120 - Generelt får man mye for penge her i Tinn kommune, da boligprisene her er langt lavere enn mange andre plasser i landet.
AP170120 Mange ønsker seg lavere bokostnader, mindre lån og mer fritid.
SA170119 - Selv om det har begynt å gå bra nå, må vi ha is i magen en tid framover, mens batteriene blir bedre og prisene lavere .
SA170119 - Vi har lavere resultater på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet, og vi har ikke funnet noen god forklaring på det.
SA170119 Sterkt fall i oljeprisene har ført til lavere investeringer og mindre aktivitet.
SA170119 Resultatet er at utslippene fra norsk sokkel er langt lavere enn tilsvarende produksjon andre steder i verden.
SA170119 Den høye utslippsprisen for næringen er en viktig grunn til at utslippene fra næringen i dag er vesentlig lavere enn de ellers ville vært.
SA170119 Offensivt spiller han mer direkte og med litt lavere risiko enn mange andre som trener på hans nivå.
FV170119 I straffeutmålingsanker med strafferamme seks år eller lavere blir det ingen endring fra i dag.
FV170119 Offensivt spiller han mer direkte og med litt lavere risiko enn mange andre som trener på hans nivå.
DN170119 - Vi har fått lavere utlånsrenter, styrket konkurranseevnen gjennom svakere lønnsvekst og svakere krone, bedre kostnadskontroll, større bevisstgjøring og frigjort ressurser og kunnskap.
DB170119 | Slik forklarer NSB den merkelige prisforskjellen når togene krysser denne grensen ¶ ¶ 49 KRONER I PRISFORSKJELL : Om du går av midtveis på togreisen, kan totalbeløpet bli lavere .
DB170119 - Fylkespolitikerne ønsket å tilby innbyggerne lavere billettpriser, så de sponset billettene for reiser i disse fylkene.
DB170119 Det er kjent at flere stjerner ikke har ønsket å opptre under innvielsen, og at Trump vil holde enn lavere profil enn han i utgangspunktet planla.
BT170119 Årsaken til tilbakegangen ligger i fallende oljepris og mindre investeringer som følge av lavere pris.
BT170119 I straffeutmålingsanker med strafferamme seks år eller lavere blir det ingen endring fra i dag.
BT170119 I straffeutmålingsanker med strafferamme seks år eller lavere blir det ingen endring fra i dag.
BT170119 Offensivt spiller han mer direkte og med litt lavere risiko enn mange andre som trener på hans nivå.
AP170119 Når bare pasienter fra ulykker som har skjedd i Oslo er med, blir tallene lavere , men økningen den samme.
AP170119 I straffeutmålingsanker med strafferamme seks år eller lavere blir det ingen endring fra i dag.
SA170118 Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko for lavere fødselsvekt, prematur fødsel og i verste fall dødfødsel, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.
SA170118 Da får du bedre oversikt og lavere gebyrer.
SA170118 38.000 kroner, men et betydelig antall har saldo på 10.000 kroner eller lavere .
SA170118 47 centimeter lavere enn Tomasz Gebala.
FV170118 Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko for lavere fødselsvekt, prematur fødsel og i verste fall dødfødsel, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.
FV170118 Da får du bedre oversikt og lavere gebyrer.
FV170118 38.000 kroner, men et betydelig antall har saldo på 10.000 kroner eller lavere .
FV170118 - Hvis det er eller blir så kaldt at du ikke finner riktig ferdigblandet spylervæske, kan du kjøpe konsentrat som tåler lavere temperatur enn de ferdigblandede væskene, tipser NAF.
DN170118 Ansatte med mye overtid, bonus eller andre tillegg risikerer å få lavere pensjon enn de tror.
DN170118 Selv om aktiviteten vil ta seg gradvis opp, er det mer sannsynlig med høyere enn lavere ledighet fremover, mener økonomene i meglerhuset DNB Markets.
DN170118 Vi tror det er større fare for litt høyere enn lavere ledighet fremover, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i rapporten.
DN170118 Samtidig vil lavere inflasjon løfte husholdningenes kjøpekraft noe.
DN170118 DNB Markets tror det er større fare for litt høyere enn lavere ledighet fremover.
DN170118 Høy bonus kan gi lav pensjon Ansatte med mye overtid, bonus eller andre tillegg risikerer å få lavere pensjon enn de tror. mer ¶
DB170118 Det er sjeldent at dommere frivillig går med på å dømme kamper lavere i systemet, men Dean har samtykket til degraderingen.
DB170118 Arild Engelsen Ruud, professor i Sør-Asia-studier og forskningsleder ved IKOS forklarer at æresdrap tidligere nærmest har gått ustraffet fordi de har blitt sett på som nødvendige lokalt - altså i lavere rettsinstanser og hos politiet i bykvarterer og på bygda.
DB170118 Inntektsforskjellene mellom Oslo og resten av landet i Norge er betydelig lavere enn for eksempel forskjellen i disponibel inntekt mellom hovedstedene London og Paris og resten av Storbritannia og Frankrike.
BT170118 Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko for lavere fødselsvekt, prematur fødsel og i verste fall dødfødsel, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.
BT170118 Da får du bedre oversikt og lavere gebyrer.
BT170118 38.000 kroner, men et betydelig antall har saldo på 10.000 kroner eller lavere .
BT170118 - Hvis det er eller blir så kaldt at du ikke finner riktig ferdigblandet spylervæske, kan du kjøpe konsentrat som tåler lavere temperatur enn de ferdigblandede væskene, tipser NAF.
AP170118 I stor grad støttet de lavere skatter, en mer åpen økonomi og europeisk integrasjon, forklarer førsteamanuensis Cas Mudde ved University of Georgia.
AP170118 Dersom dette ikke hadde blitt arbeidet kontinuerlig med, ville flytidene vært betydelig lengre enn i dag og kapasiteten vesentlig lavere , sier Ulverud.
AP170118 Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko for lavere fødselsvekt, prematur fødsel og i verste fall dødfødsel, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.
AP170118 Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko for lavere fødselsvekt, prematur fødsel og i verste fall dødfødsel, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.
AP170118 Da får du bedre oversikt og lavere gebyrer.
AP170118 38.000 kroner, men et betydelig antall har saldo på 10.000 kroner eller lavere .
AP170118 - Hvis det er eller blir så kaldt at du ikke finner riktig ferdigblandet spylervæske, kan du kjøpe konsentrat som tåler lavere temperatur enn de ferdigblandede væskene, tipser NAF.
AP170118 47 centimeter lavere enn Tomasz Gebala.
VG170117 Same shit, lavere pris.
VG170117 Ikke til å undres over at nordmenn stikker til Sverige, der de har 30-40 prosent lavere priser med tre-fire ganger så stort utvalg, i romslige lokaler.
SA170117 Men han bestemte seg likevel for en lavere profil.
SA170117 Dette handler nemlig ikke « bare » om hvorvidt lavere utvinningstempo på norsk sokkel kutter klimagassutslipp globalt eller ei.
DN170117 - Uten et aktivt Statoil blir det lavere verdiskapning og mindre aktivitet, sa Søviknes ¶
DN170117 Ansatte med mye overtid, bonus eller andre tillegg risikerer å få lavere pensjon enn de tror.
DN170117 Scaramucci viser til sin egen arbeiderklassefar, og hevder hans lønn i 1975 ville vært 45 prosent lavere nå i reelle termer.
DN170117 | Krever lavere straff grunnet profesjonelt tap ¶
DN170117 Ragnar Horns forsvarer mener at den mangeårige meglertoppen må få lavere straff fordi han allerede har lidd et stort profesjonelt tap.
DN170117 Tradisjonelt sett vil lavere verdi på obligasjoner bli veid opp for av økt avkastning, noe Steinsland ikke tror vil være tilfelle i 2017.
DN170117 Sånn som norsk sokkel har utviklet seg, har det blitt vanligere med små prosjekter og små funn, noe som i sin tur gir lavere absoluttverdi, forklarer han.
DN170117 - Uten et aktivt Statoil blir det lavere verdiskapning og mindre aktivitet, sa Søviknes ¶ | - Vi er fortsatt ufyselig dyre ¶
DB170117 desember litt lavere med 1,28 prosent.
DB170117 desember litt lavere med 1,28 prosent.
DB170117 Hello gir seg ikke og skal være billigst også denne gangen : Med én krone lavere pris enn Komplett vinner de kategorien med Hello 20GB til bare 398 kroner måneden.
DB170117 Totalt har vi målt fire prosent lavere passering i bomringen, 15 prosent i rushtiden.
DB170117 Det har også gitt en nedgang i bomringtrafikk hele døgnet, selv om prisen har blitt lavere enn den var utenom rushtid, sier Andersland.
DB170117 Prisene har aldri vært lavere og tilgjengeligheten mellom destinasjonene er i stor grad blitt forbedret i løpet av en relativt kort periode.
DB170117 Hva vil du gjøre med 160 millioner ? fra norsk tipping ¶ Lavere priser på billettene har konsekvenser for arbeidstakers rettigheter og passasjerenes sikkerhet.
DB170117 | I noen land blir et smil oppfattet som et tegn på lavere intelligens ¶
DB170117 SMART SMIL : Et smil, her om kjeften på Albert Einstein ( 1879-1955 ), som verken kan beskyldes for lavere intelligens eller dårlig humør.
AP170117 Det er derfor ikke snakk om nedgang i handelen, men heller lavere vekst, sier NHOs sjeføkonom.
AP170117 - For det første vil lavere økonomisk vekst i Storbritannia bety lavere etterspørsel rettet mot norske eksportører.
AP170117 - For det første vil lavere økonomisk vekst i Storbritannia bety lavere etterspørsel rettet mot norske eksportører.
AP170117 Lavere vekst påvirker Norge ¶
AP170117 Det er derfor ikke snakk om nedgang i handelen, men heller lavere vekst, sier NHOs sjeføkonom.
AP170117 - For det første vil lavere økonomisk vekst i Storbritannia bety lavere etterspørsel rettet mot norske eksportører.
AP170117 - For det første vil lavere økonomisk vekst i Storbritannia bety lavere etterspørsel rettet mot norske eksportører.
AP170117 Lavere vekst påvirker Norge ¶
SA170116 Embraer E190-E2 har et betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori.
SA170116 Den nye flytypen gir betydelig lavere CO2-utslipp og mindre støy.
SA170116 Den kommer med moderne motor- og materialteknologi, noe som skal muliggjøre lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold enn hos forgjengeren.
SA170116 * Nedtrappende aksjeandel siste ti år før pensjonsalder gir lavere forventet avkastning de siste arbeidsårene.
FV170116 * Nedtrappende aksjeandel siste ti år før pensjonsalder gir lavere forventet avkastning de siste arbeidsårene.
DN170116 Det betyr at han lånte aksjer i selskapet som han solgte for så å satse på kursfall og kjøpe aksjene tilbake for en forhåpentlig lavere pris senere.
DN170116 Oljeprisene stiger noe mandag morgen, men ligger rundt 15 cent lavere enn de gjorde da Oslo Børs stengte fredag. mer ¶
DN170116 Oljeprisene stiger noe mandag morgen, men ligger rundt 15 cent lavere enn de gjorde da Oslo Børs stengte fredag.
DN170116 De fleste asiatiske børser er lavere mandag, som følge av uro rundt det britiske pund og sterkere asiatiske valutaer mot dollar.
DN170116 Oljeprisene stiger noe mandag morgen, men ligger rundt 15 cent lavere enn de gjorde da Oslo Børs stengte fredag.
DN170116 Jeg mener antall atomvåpen burde være mye lavere , reduseres betraktelig, det er en del av det, sier Trump.
DB170116 De siste 15 årene er har bilbransjen fått et sterkt krav til lavere CO2-utslipp.
DB170116 Formålet var å få ned CO2-utslippene, som er lavere med dieselbiler.
DB170116 Etter at Stortinget bestemte seg for at folk flest måtte godta langt lavere pensjoner i fremtiden fant de etter hvert ut at de kanskje burde gjøre noe med sin egen luksuspensjon i tillegg.
BT170116 * Nedtrappende aksjeandel siste ti år før pensjonsalder gir lavere forventet avkastning de siste arbeidsårene.
BT170116 Kvaliteten blir ikke bedre, bare fordi prisen er lavere .
BT170116 Kvaliteten blir ikke bedre, bare fordi prisen er lavere .
AP170116 - De lå hele 81 millioner kroner lavere enn det nest laveste anbudet, og det kan reises spørsmål ved om det er mulig å gjøre jobben til den prisen de vant anbudet på, sier han.
AP170116 Og da den sosialdemokratiske oppgangstiden rundt begynnelsen av 1900-tallet brakte med seg en våknende omsorg for de lavere klasser, ble det viktig å ha offentlige bad på Østkantens arbeiderstrøk.
AP170116 Målet var å motivere til å kjøpe biler med lavere CO2-utslipp, ved å innføre en CO2-komponent i engangsavgiften på kjøp av bil.
AP170116 Da den rødgrønne regjeringen varslet dyrere dieselbiler høsten 2011, sa daværende samferdelsminister Magnhild Meltveit Kleppa at lavere dieselavgift var « godt ment ».
AP170116 Flytypen gir betydelig lavere CO2-utslipp og mindre støy.
AP170116 Embraer E190-E2 har et betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori.
AP170116 Den kommer med moderne motor- og materialteknologi, noe som skal muliggjøre lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold enn hos forgjengeren.
AP170116 * Nedtrappende aksjeandel siste ti år før pensjonsalder gir lavere forventet avkastning de siste arbeidsårene.
SA170115 Denne tar hensyn til at MF « Sulafjord » har en lavere toppfart enn gassferjene.
SA170115 Målet er jo at totalsummen blir lavere og at folk i stedet for å kjøpe varer som fort blir ødelagte og må kastes, kan kjøpe kvalitetsprodukter som varer lenger.
DN170115 Samtidig forstår han også at oljeselskapene må gjennomføre effektiviseringstiltak i lys av lavere lønnsomhet.
DN170115 Samtidig forstår han også at oljeselskapene må gjennomføre effektiviseringstiltak i lys av lavere lønnsomhet.
DB170115 De understreker også at de fleste av soldatene som ble involvert i denne saken hadde lavere rang, og at ingen store hemmeligheter ble avslørt.
DB170115 Presset på stadig lavere matvarepriser har svekket forbrukernes bevissthet om kvalitet og kunnskapen om landbrukets produksjonsformer.
AP170115 Når luftforurensningsnivået blir lavere oppheves forbudet igjen. 2.
AP170115 I Tyskland er det målt lavere hjerterytme i rom av tre enn av glass og betong.
AP170115 Forbudet settes i verk tirsdag morgen, og varer til forurensningsnivået blir lavere .
AP170115 Når luftforurensningsnivået blir lavere oppheves forbudet igjen. 2.
AP170115 Ønsker lavere konfliktnivå i innvandringspolitikken ¶
AP170115 Han poengterer ellers at Sp har foreslått økt avgift på fossilt drivstoff i kombinasjon med lavere avgift på biodiesel og økt innblanding av slik, et forslag han mener er miljøvennlig uten at det øker drivstoffprisen.
AP170115 På spørsmål om ikke lavere inntekt vil gi statskassen mindre inntekter - med mindre man øker skattetrykket parallelt, svarer Hansson bekreftende.
AP170115 Ønsker lavere konfliktnivå i innvandringspolitikken ¶
AP170115 Han poengterer ellers at Sp har foreslått økt avgift på fossilt drivstoff i kombinasjon med lavere avgift på biodiesel og økt innblanding av slik, et forslag han mener er miljøvennlig uten at det øker drivstoffprisen.
AP170115 Lavere fart : ¶
FV170114 Liverpool verdsetter de også lavere , og priser Anfield-klubben til 11,5 mrd.
DB170114 Når dere skal på shopping så må dere gjerne ta en tur i utkanten av byen, hvor dere finner mange små butikker som har lavere priser enn inne i sentrum.
DB170114 Der er prisene langt lavere enn en i sentrum.
DB170114 Det du kanskje ikke visste, er at om disse har en alkoholprosent på 2,5 prosent eller lavere , trenger du ikke å forholde deg til kvota : ¶
DB170114 I ettertid har Pedersen imidlertid fått krass kritikk for at det faktiske beløpet han ga til Kreftforeningen var langt lavere enn det han annonserte etter innsamlingen.
BT170114 Liverpool verdsetter de også lavere , og priser Anfield-klubben til 11,5 mrd.
AP170114 En del må nok bytte til en annen bransje, der lønnsnivået er lavere , sier Bjørnstad.
AP170114 Det har hun ikke angret på, selv om lønnen foreløpig er lavere enn det hun tjente før.
AP170114 Hun forsvarer glemte helter-prosjektets avgjørelse om ikke å gi medaljer til lavere befal og menige fra Narvik-felttoget.
AP170114 Liverpool verdsetter de også lavere , og priser Anfield-klubben til 11,5 mrd.
SA170113 Liverpool verdsetter de også lavere , og priser Anfield-klubben til 11,5 mrd.
DN170113 Bilen har definitivt fått et mer sporty utseende, bilen er både lengre, bredere og lavere enn forgjengeren.
DN170113 Det er frykt for at proteksjonisme og en handelskrig med USA vil sende eksporten lavere i år.
DB170113 Selv om sparemuligheten er lavere enn for øvrige arbeidstakere, er denne spareformen betydelig gunstigere enn andre spareformer.
DB170113 Lavere realrente ¶
DB170113 Da vi gikk inn i julen var volumet i Oslo 20 prosent lavere enn tilsvarende periode året før.
DB170113 Det blir som å bokse i en mye lavere vektklasse.
DB170113 HENTET NY INTEGRERINGSAPP TIL NORGE : Rådgiver i tankesmien Skaperkraft, Andreas Masvie, håper appen kan bidra til at terskelen for å skape en kontakt mellom flyktninger og innbyggere blir lavere .
BT170113 | Halvparten av bergenserne har lavere tillit til politiet ¶
AP170113 Bevegelsen ønsket lavere skatter og mindre statlig innblanding.
AP170113 Bevegelsen ønsket lavere skatter og mindre statlig innblanding.
AP170113 Dette kan igjen gi lavere innkjøpspriser, som deretter kan føre til lavere priser til forbrukerne.
AP170113 Dette kan igjen gi lavere innkjøpspriser, som deretter kan føre til lavere priser til forbrukerne.
AP170113 Selv så hun på selvangivelsene hun fylte ut som en slags søknad om lavere skatt, og nektet straffskyld.
DN170112 Oslo Børs sluttet noe lavere torsdag, tynget av Telenor.
DN170112 | Økokrim advarer mot lavere aksjekapital ¶
DN170112 I sva