DA171207 - Jeg vil bygge menigheter med lave terskler, og i likhet med biskop Pettersen har jeg også bodd i et fattig land, og jeg har sett at hvordan vi lever her, får følger for de fattigste, sier Gaard, og legger til at Pettersens dialogarbeid er noe han ønsker å bygge videre på.
VG170907 | SSB-prognose : Høyere lønninger, lave renter og boligprisfall ¶
VG170907 Du kan vente deg høyere lønn, fortsatt lave renter og fallende boligpriser.
DN170907 Siden har tallene også der holdt seg lave .
DN170907 Siden har tallene holdt seg lave i det østlige Middelhavet.
DN170907 Rentene ventes derimot å forbli lave i lang tid og bidrar dermed til oppsvinget.
DN170907 Seadrill er nok mer verdt ved å holde i live enn å gi fra seg alle riggene på lave priser, sa Daul til DN i slutten av august.
DB170907 SSB skriver samtidig at relativt høy vekst i etterspørselen fra Norges handelspartnere, fortsatt svak krone og lave renter vil bidra til at norsk økonomi vil være i en oppgangskonjunktur og nå en konjunkturnøytral situasjon i 2020.
DB170907 Den lave renten og et ventet fall i boliginvesteringene bidrar til at reduksjonen i boligprisene ikke blir større, skriver SSB.
DB170907 - Det er viktig for Frp at regjeringen i større grad gir skatteletter til de med middels og lave inntekter.
DB170907 En av de vakreste tingene med Norsk politisk kultur har vært det lave konfliktnivået.
DB170907 Vi kan rigge om skattesystemet slik at folk med lave inntekter får skattelette, mens den økonomiske eliten må bidra mer.
AP170907 - Rentene blir forblir derimot lave i lang tid og bidrar dermed til oppsvinget.
AP170907 - Den lave renten og et ventet fall i boliginvesteringene bidrar til at reduksjonen i boligprisene ikke blir større, skriver byrået, som torsdag la frem sitt syn på utsiktene for norsk og internasjonal økonomi de kommende årene.
AP170907 - Lave renter og høy vekst internasjonalt bidrar til oppsvinget, mens sterkere krone og lavere boligbygging demper veksten, heter det i analysen.
VG170906 Vi må helt tilbake til 2000 for å finne like lave lave seertall.
VG170906 Vi må helt tilbake til 2000 for å finne like lave lave seertall.
VG170906 Rike, fattige, høye, lave , mørke og lyse.
DN170906 Samtidig sliter programmet Almaas forlot med historisk lave seertall.
DB170906 - Det er viktig for Frp at regjeringen i større grad gir skatteletter til de med middels og lave inntekter.
AP170906 Lave leiekostnader får en del av æren.
AP170906 I flertallet av disse årene har omtrent hver fjerde videregående skole hatt lave søkertall, dårlig økonomi og en opphopning av sosiale og faglige utfordringer.
VG170905 På Bygg- og anleggsteknikk, som i mange år har slitt med lave søkertall og lav gjennomføring, er det nå bare 38 prosent som fullfører.
VG170905 Marianne Marthinsen, Aps finanspolitiske talskvinne, skriver i en epost til VG at hun er mer enig med Sp om at skattekuttene bør gå til folk med vanlige og lave inntekter, enn med regjeringen « som har gitt 160 ganger mer i skattekutt til de rikeste enn til det store flertallet » : ¶
SA170905 Sysselsettingen har gått opp, rentene lave og ledigheten har gått ned.
DN170905 Øvrum legger ikke skjul på at hun er overrasket over den lave norskandelen.
DN170905 Øvrum legger ikke skjul på at hun er overrasket over den lave norskandelen.
DN170905 Mitt utgangspunkt er at vi da bør drive - med lave priser og det laveste CO2-utslipp i verden.
DB170905 - Da trodde jeg ikke på det grunnet den lave skjelvstyrken.
DA170905 - Vi ble spilt lave , og jeg ble liggende som vingback for å ta ut Kimmich som sto bredt.
BT170905 Sysselsettingen har gått opp, rentene lave og ledigheten har gått ned.
AP170905 Sysselsettingen har gått opp, rentene lave og ledigheten har gått ned.
VG170904 Vi må helt tilbake til 2000 for å finne så lave seertall.
SA170904 Gratis kjernetid for noen grupper, lav betaling for de med lave inntekter, og høyere betaling for dem som tjener godt er et godt spleiselag sammen med offentlige midler for å skape et barnehagetilbud av høy kvalitet. 10.
NL170904 Denne lave oppslutningen bør alle andre som også er opptatt av rammevilkårene til fiskerne tenke over når de skal gi sin stemme ved årets stortingsvalg.
NL170904 Norge tar i dag inntektene fra produksjonen, men betaler ikke denne prislappen fordi kvoteprisene er latterlig lave i forhold til realistiske estimater for hva de burde være.
FV170904 Gratis kjernetid for noen grupper, lav betaling for de med lave inntekter, og høyere betaling for dem som tjener godt er et godt spleiselag sammen med offentlige midler for å skape et barnehagetilbud av høy kvalitet. 10.
DB170904 Det som derimot er helt sikkert er at vi i perioder ble spilt så lave at kampen så ut som et drilleparti innenfor den norske 16-meteren.
DB170904 - Det er et fromt ønske, men på det stedet der de har mest makt, nemlig i Oslo, har de vist at de ikke er bundet til å gjøre så mye for å få lave priser, sier Guri Melby, som er gruppeleder for Venstre i Oslo.
DB170904 Og når folk skal ta stilling til antallet flyktninger som Norge har gitt opphold/skal gi opphold, så betyr dette for det første at selv om årets asylankomster har vært lave , så kommer alle kvoteflyktninger ( som hentes direkte fra FN-leire, utenfor asylsøkersystemet ) på toppen av dette.
DB170904 Det åpenbare spørsmålet som melder seg til denne vinklingen, er imidlertid om respondentene overhodet kjente til hvor lave 2016-ankomsttallene har vært, når de svarte på spørsmålet.
DB170904 Alt dette betyr at selv om ankomsttallene for 2016 ganske riktig var usedvanlig lave , så var det over 15.000 personer ( hvorav 3.000 kvoteflyktninger ) som fikk innvilget flyktningstatus og opphold samme året.
DB170904 Han mener VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Aserbajdsjan på TVNorge, som hadde 388.000 seere i samme tidsrom, må ta noe av skylda for det lave seertallet.
DB170904 - Det var generelt lave seertall på fredag, både på NRK og TV 2.
AP170904 « Har du virkelig så lave standarder ? » ble jeg spurt ¶
AP170904 Gratis kjernetid for noen grupper, lav betaling for de med lave inntekter, og høyere betaling for dem som tjener godt er et godt spleiselag sammen med offentlige midler for å skape et barnehagetilbud av høy kvalitet. 10.
AA170904 Arbeiderpartiet fikk 29,6 prosent ( mot 33,7 i 2013 ) og SV fikk 26,9 prosent ( mot lave 4,3 i 2013 ).
DB170903 Til avisa sa flere økonomer at sentralbanksjef Øystein Olsens lave styringsrente, den lave kronekursen, moderate lønnsoppgjør, og lavere arbeidsinnvandring har vært de viktigste årsakene til oppturen.
DB170903 Til avisa sa flere økonomer at sentralbanksjef Øystein Olsens lave styringsrente, den lave kronekursen, moderate lønnsoppgjør, og lavere arbeidsinnvandring har vært de viktigste årsakene til oppturen.
AP170903 Forventningene til Schulz var altså lave .
VG170902 Det gjør han også på de lave partiene.
DN170902 Rentene er fortsatt lave , og trolig skal utlånsrentene ytterligere ned.
DB170902 Prisene skal være så lave som mulig samtidig som de gir rom for å levere tjenester av god kvalitet.
DB170902 - Byrådet har altfor lave ambisjoner i forhold til dagens situasjon.
DA170902 Rentene er fortsatt lave , og trolig skal utlånsrentene ytterligere ned.
DB170901 Den relativt lave oppslutningen stemmer, med unntak av VGs mer positive måling samme dag, med en rekke krisemålinger for Arbeiderpartiet den siste tida.
AA170901 Han legger til at boligprisutviklingen i resten av landet er positiv med utsikter til lave renter i lang tid fremover, god vekst i innenlandsk økonomi og lav arbeidsledighet som hoveddrivere.
VG170831 Han påpeker at funnene i testen er relativt lave , og bare halparten av det som normalt regnes som farlig.
VG170831 Bra : Lave ATP-verdier, noe som indikerer generelt godt renhold av flater.
DN170831 « Sterk konkurranse og priskrig i dagligvarebransjen forklarer den lave prisveksten på matvarer de siste 12 månedene, som igjen er med på å forklare den lave markedsveksten », konstaterer Norgesgruppen.
DN170831 « Sterk konkurranse og priskrig i dagligvarebransjen forklarer den lave prisveksten på matvarer de siste 12 månedene, som igjen er med på å forklare den lave markedsveksten », konstaterer Norgesgruppen.
DB170831 Min visjon er at de veiene vi nå bygger vil stort sett bli kjørt på av neste generasjon kjøretøy, altså biler som har null eller svært lave lokale utslipp.
DB170831 Forbruket øker litt igjen ved høyere hastigheter, men vesentlig mindre enn ved lave hastigheter.
DB170831 Forbruket - og utslippene - er altså høyt ved lave hastigheter og såkalte « stop-and-go ».
DB170831 Et godt fungerende og sikkert transportsystem uten køer og uten forsinkelser gir god trafikksikkerhet, god effektivitet, god samfunnsøkonomi, lavt energiforbruk og lave utslipp av forurensende avgasser og klimagasser, altså et samfunn som fungerer bedre.
DA170831 - Det som er trist, er at vi, på grunn av lave tilskudd, blir presset til å ha den samme dårlige bemanningen som dem som vil tjene penger på det.
AP170831 Meteorologene har gjort opp status for august, og det mest spesielle har vært lave temperaturer.
VG170830 Naiv må den være som tror at det lave antallet ankomne flyktninger til Norge det siste året er en permanent tilstand.
VG170830 Den lave mobiliseringen blant de store partiene styrker småpartienes relative oppslutning, fordi deres prosentvise andel blir høyere.
SA170830 Vålerenga gikk ut i et voldsomt trykk og spilte hjemmelaget lave i åpningsminuttene, uten å stå for de helt store mulighetene.
NL170830 Tross det lave befolkningstallet, så innehar regionen enorme ressurser og tilgang på høy kompetanse.
DN170830 Men tross økt verdsetting av aksjer : - Det er fortsatt veldig attraktive sammenlignet med obligasjoner, sa Buffett og viste til det lave rentenivået.
DN170830 Mye skyldes de lave rentene vi har hatt, og det spørs hvor lenge dette vil vedvare, sier Molvær.
DB170830 Jeg gjentar det jeg har sagt før, disse tallene er for lave for oss, vi er ikke fornøyd med et sånt valgresultat, men den eneste meningsmålingen som teller er 11. september.
DB170830 - Målingene er for lave , ja.
DB170830 Det skyldes at det har kommet flere lave målinger.
AP170830 Vålerenga gikk ut i et voldsomt trykk og spilte hjemmelaget lave i åpningsminuttene, uten å stå for de helt store mulighetene.
AA170830 De skjønner at sparing på bankkonto ikke er et godt alternativ nå som rentene er så lave , sier Storset.
VG170829 - Dessverre har jeg så lave forventninger nå slik at jeg kan beskytte meg selv, sier Julianne Nygård til VG.
VG170829 Rinkeby er et av 23 områder svensk politi omtaler som « særlig utsatt », preget av høy innvandring, lave inntekter og arbeidsledighet.
VG170829 Rinkeby er et av 23 områder svensk politi omtaler som « særlig utsatt », preget av lave inntekter, arbeidsledighet og kriminelle gjenger.
DB170829 Tapene til bjørn har vært historisk lave de siste fire årene, og så langt i år har de fortsatt å gå ned sammenlignet med fjoråret, mens tapte sau til jerv hittil i år er det laveste siden SNO overtok registreringen i 2002.
DB170829 I et foreløpig utkast til en tiltaksrapport foreslår kommisjonen blant annet at preparater som gis som øyeblikkelig hjelp ved overdoser, skal distribueres til hjelpeapparatets førstelinje til lave kostnader.
AP170829 - Dette er altfor lave tall, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.
AP170829 Rinkeby er et av 23 områder svensk politi omtaler som « særlig utsatt », preget av lave inntekter, arbeidsledighet og kriminelle gjenger.
AA170829 Dette er for lave tall, vi skal ha de tallene opp, sier Støre til VG.
AA170829 - For lave tall ¶
AA170829 Tapene til bjørn har vært historisk lave de siste fire årene, og så langt i år har de fortsatt å gå ned sammenlignet med fjoråret, mens tapte sau til jerv hittil i år er det laveste siden SNO overtok registreringen i 2002.
VG170828 - Dette rammer folk med lave inntekter, og viser at Aps iver etter å skattlegge folk er blitt manisk, sier Jensen til VG.
DN170828 Min holdning er at skattene skal være så lave som mulig, og så høye som nødvendig.
DB170828 Når det er sagt, mellom 27 og seks, og gjerne på den lave siden, finner du antallet scoringer en sluttspillplass krever. 1,67 BAKLENGSMÅL I snitt per kamp er et annet gnagsår i den norske fotballskoa.
DB170828 Hans tredje ankepunkt er lave etableringsbarrierer.
AA170828 Min holdning er at skattene skal være så lave som mulig, og så høye som nødvendig.
DB170827 Min holdning er at skattene skal være så lave som mulig, og så høye som nødvendig.
AP170827 Man må tilbake til starten av 2000-tallet for å finne like lave tall.
AA170827 Jeg er stolt over at rusavhengige nå venter 26 dager kortere på behandling, at lærlingtilskuddet har fått et kraftig løft slik at flere får læreplass, at elever med lese- og skrivevansker igjen får gratis PC med oppdatert programvare og at familier med lave inntekter betaler mindre for en barnehageplass enn hva vi med høye inntekter gjør.
DB170826 Derfor, mener hylekoret, må denne stakkaren stoppes, slik at han ikke tilbyr sin arbeidskraft til denne lave lønnen.
AA170826 Iraks økonomi er sterkt svekket på grunn av krig, lave oljepriser og myndighetenes kamp mot ytterliggående islamistgrupper som IS.
NL170825 Men det som er riktig er at Høyre har redusert skattene på lave og vanlige lønnsinntekter.
DN170825 Sjeføkonom Andreassen mener det er tre grunner til den svært lave befolkningsveksten i Oslo.
DN170825 Volkswagen innrømmet i 2015 at de hadde installert programvare i 11 millioner dieselbiler som førte til at bilene viste kunstig lave utslipp ved testing.
DN170825 | Denne utviklingen har ikke skjedd på ti år ¶ Lave renter skaper en sjelden vekst i samtlige 35 OECD-land.
DN170825 For første gang på et tiår vokser verdens største økonomier i takt, som et resultat av lave renter fra sentralbankene og at finanskrisene som blant annet har herjet i USA, Hellas og Brasil virker å være over, skriver Wall Street Journal.
DB170825 Den skuffende trekningen i Monaco tar dem dessverre til den lave siden av estimatet.
DB170825 Luftambulansen og Sea King redningshelikopter klarte ikke å lande på stedet på grunn av det lave skydekket.
DB170825 Lav kronekurs, lave renter, økt boligbygging, moderate lønnsoppgjør og fallende arbeidsinnvandring er viktigere årsaker, som alle har til felles at de ikke skyldes regjeringens politikk alene.
AA170825 Volkswagen innrømmet i 2015 at de hadde installert programvare i 11 millioner dieselbiler som førte til at bilene viste kunstig lave utslipp ved testing.
AA170825 * Husmøter og demokrati ¶ * Lave boutgifter ¶
VG170824 Sp har programfestet lavere skatt for lave inntekter og høyere skatt for dem som tjener mye.
AP170824 Fotografier av snart 40 år med søndagsmiddager henger tett i tett langs de lave veggene.
AP170824 Lovsang og tungetale er svært langt fra sektens lave mumling og hymner, helt barbert for musikkinstrumenter.
AP170824 Lovsang og tungetale er svært langt fra sektens lave mumling og hymner, helt barbert for musikkinstrumenter.
VG170823 Da passer det dårlig at oljenæringen har vært gjennom en revolusjon og at vi må forvente lave oljepriser - for alltid.
DN170823 Den lave prisveksten bidrar ifølge prognosene også til at Norges Bank venter med første renteøkning til slutten av 2019, som er identisk med sentralbankens egen prognose for utviklingen i styringsrenten.
DB170823 Men altfor lave priser gir et urealistisk bilde av hva det faktisk koster å produsere mat, særlig med god dyrevelferd.
DB170823 For taperen her er kunden som finansierer den kunstig lave prisen ved å måtte betale mer for andre varer, sier Pollestad.
DB170823 Indias manglende jenter er « urovekkende fordi den reflekterer den vedvarende lave statusen til kvinner og jenter, » skriver FNs befolkningsfond.
DA170823 For filmsektoren har det gjort seg utslag i at noe av det første de gjorde var å kutte i filmstøtten, og siden holdt seg på det lave nivået.
AP170823 Hvis vi ser på tilfellet Oslo, er befolkningsvekst, arealknapphet og lave renter gode forklaringer på stigende boligpriser.
AP170823 Collett mener uansett at lederne i Europa bør bruke perioden med lave ankomsttall klokt.
AP170823 Hun mener lederne i Europa bør bruke perioden med lave ankomsttall klokt.
VG170822 Vi er også bekymret for den lave kvinneandelen i høst, men halvparten av filmene der har finansiering utenom NFI, og det har vi ikke kontroll over, sier direktør i NFI, Sindre Guldvog til VG.
DN170822 - Vi er i bransjer med lave marginer.
DN170822 - Med dagens statistikk kan Norges Bank fortsette å ha lave skuldre med tanke på fallende boligpriser i Oslo og omegn.
AA170822 Selv om det er oppgang og positivitet rundt lakseprisene på sikt, fryktes det lave priser utover høsten.
VG170821 Midt-Norge får beholde sommerværet lengst, mens Nord-Norge risikerer frostnetter og lave temperaturer de kommende dagene.
DN170821 Dersom de lave rentene har sendt kursene på både aksjer og obligasjoner kunstig høyt de siste årene, kan en renteoppgang føre til motsatt utvikling, minner Haugland om.
DA170821 I tillegg til å se på de lave satsene mange uføre lever på, vil vi i neste periode jobbe for å inkludere flere organisasjoner, frivillige og etater for å gi uføre flere måter å delta i ulike fellesskap.
DA170821 I tillegg til å se på de lave satsene mange uføre lever på, vil vi i neste periode jobbe for å inkludere flere organisasjoner, frivillige og etater for å gi uføre flere måter å delta i ulike fellesskap.
SA170820 Men de tallene var så lave at vi godt visste at det ikke var noe skikkelig galt.
DN170820 | Goldman Sachs : Trumps lave popularitet kan føre til full nedstengning av offentlig virksomhet i USA ¶
DN170820 President Donald Trumps lave popularitet kan føre til problemer med å få politikerne til å finansiere den offentlige virksomheten i USA fremover, mener økonom Alec Phillips i Goldman Sachs.
DN170820 ¶ Staten har hengt opp en ekstra gulrot foran oss boligkjøpende nordmenn ved å frita oss fra både gevinstbeskatning ved salg av egen bolig og gjennom å sette lave formuestakster.
AP170820 Men de tallene var så lave at vi godt visste at det ikke var noe skikkelig galt.
DB170819 * Er det vinter og lave nok temperaturer kan gjenstandene settes utendørs.
DA170819 - Mange elever med lave inntakspoeng har også ofte dette grunnet andre sosiale utfordringer.
AP170819 Med dagens lave rentenivå bør satsen reduseres.
SA170818 - Vi ble lave i en periode og Birger ( Meling ) blokkerte et skudd der som var viktig, sa trener Ingebrigtsen til TV-kanalen Max i pausen.
SA170818 - Lave i en periode ¶
FV170818 - Vi ble lave i en periode og Birger ( Meling ) blokkerte et skudd der som var viktig, sa trener Ingebrigtsen til TV-kanalen Max i pausen.
FV170818 - Lave i en periode ¶
AP170818 Dersom du går lei av studentpubene, som ofte har lave priser, har vi samlet en liste over 10 av de billigste halvliterne du får i Oslo : ¶ 1 : Star Gate, Grønland 2A : 47,- ¶ 2 : Under Brua Pub, Grønland 2B : 47,- ¶ 3 : Bør og Børsen, Trondheimsveien 13.
AP170818 - Vi ble lave i en periode og Birger ( Meling ) blokkerte et skudd der som var viktig, sa trener Ingebrigtsen til TV-kanalen Max i pausen.
AP170818 - Lave i en periode ¶
DN170817 Sosiolog og komiker Harald Eia startet likestillingsdebatten i DN-teltet i Arendal med tall og påstander om at gode ordninger i velferdsstaten, høye skatter og at det er dyrt å kjøpe hjelp i hjemmet som forklaringer på den lave andelen kvinnelige toppledere i Norge.
SA170816 Matland slår lavere inn i boksen denne gangen, men « Mo » velger muligens feil når han forsøker en stupheading på det lave innlegget.
SA170816 Håkon Kjæve danser seg til hjørnet av femmeteret, i meget farlig innleggsposisjon, men det er et overtall av sortkledde Ulf-spillere foran eget mål, og det lave innlegget blir klarert. 3 min : Sandnes Ulf med kampens første lille farlighet.
DN170816 Der vil markedet følge med på signaler om hvordan Fed tolker den lave inflasjonen i USA og om de kommer til å øke rentene eller la de være.
DN170816 - På tross av høy omsetning, er resultatene jevnt over lave i bransjen, sier han. - 2017 ser faktisk ut til å bli et enda bedre år enn 2016 for vår del.
DB170816 Nå kan vi dokumentere at nivået av radioaktiv forurensing i oppdrettslaks er svært lave og uten betydning for dem som spiser, konstaterer Nordås.
DB170816 Men siden nivåene fra villfiskene Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet var så lave , var det egentlig ikke forventet at oppdrettsfisken skulle inneholde høyere nivåer.
DB170816 Det betydde også at fôret til oppdrettsfiskene måtte ha lave verdier av de undersøkte isotoper.
DA170816 De lave , forblåste fjellene lengst i øst har lite vekster og mye stein.
AP170816 - Kan varselet om økt skatt ha bidratt til lave tall ?
AP170816 Matland slår lavere inn i boksen denne gangen, men « Mo » velger muligens feil når han forsøker en stupheading på det lave innlegget.
AP170816 Håkon Kjæve danser seg til hjørnet av femmeteret, i meget farlig innleggsposisjon, men det er et overtall av sortkledde Ulf-spillere foran eget mål, og det lave innlegget blir klarert. 3 min : Sandnes Ulf med kampens første lille farlighet.
VG170815 Det er for lave tall, vi skal høyere.
DB170815 Statsministeren ser imidlertid ikke det store behovet for en strengere asyl- og innvandringspolitikk og viser til lave ankomsttall.
DB170815 Flyscenen i « Rogue Nation » skal ha blitt filma åtte ganger på 5000 fot og Cruise skal ha blitt utsatt for farer som sterk vind, lave temperaturer og røyk fra flyets drivstoff.
DN170814 Markedsaktørene håper at referatet vil gi mer informasjon om sentralbankens planer for innstramning av pengepolitikken og hvor bekymret Fed-toppene er for den lave inflasjonen.
DN170814 Markedsaktørene håper nemlig på at referatet vil gi mer informasjon om Feds planer for innstramning av pengepolitikken og hvor bekymret Fed-toppene er for den lave inflasjonen.
DB170814 Dette lave tallet antyder et svakt landslagsuttak, men problemene stakk dypere enn som så : ¶
DB170814 Forklares med lave ankomster ¶
DA170814 Den lave bygningen i forkant er « Ruggeriet » hvor tøystoffene ble viderebehandla til for eksempel flanell.
DA170814 De høye, norske tollsatsene på for eksempel garn og ditto lave på ubearbeida bomull, var en annen.
AP170814 Lignende resonnementer kan vise hvordan forskjeller oppstår mellom dem som har sitt livsløp innen et boligmarked, og dem som flytter fra et område med lave boligpriser til et høyprisområde, som for eksempel Oslo.
AP170814 Når etterspørselen blir pushet av lave renter, god kredittilgang og stigende kjøpekraft hos husholdningene, mens nivået på boligbyggingen er stand by, burde det være rimelig opplagt at boligprisene vil øke.
AA170814 Frontex forklarer det lave tallet med dårlige værforhold i Middelhavet, økende vold i den libyske havnebyen Sabratah og mer effektiv overvåking fra den libyske kystvakten.
AA170814 Nå kan vi dokumentere at nivåene av radioaktiv forurensing i oppdrettslaks er svært lave og uten betydning for dem som spiser den, sier seniorrådgiver Harald Nordås i Mattilsynet.
AA170814 Der fant de at nivåene er lave og langt under grenseverdien.
DN170813 En Google-ingeniør ble tirsdag denne uken sparket for å ha forklart den lave kvinneandelen og skjeve kjønnsbalansen i selskapet med biologi.
DB170813 Pariakasten var i utgangspunktet trommeslagere utenfor templene, men det gikk fort nedover med denne gruppen og under kolonitiden hadde de samme lave status som de kasteløse - altså helt nederst på samfunnets rangstige.
DN170812 I tillegg er inflasjonen lav, slik at sentralbankene kan ha lave renter.
AP170812 Vil øke inntektsskatten mer progressiv slik at lave inntekter får mindre skatt, mens høye inntekter får økt skatt.
AP170812 Skattesystemet skal omfordele mer, ved at skatten øker på høye inntekter og reduseres på lave inntekter.
AP170812 Inntektsskatten skal gjøres mer progressiv med høyere skatt på høye inntekter, og lavere skatt på lave inntekter.
AP170812 Folk med høye inntekter skal skatte mer, de med lave inntekter skal skatte mindre.
DN170811 - Den lave uføreandelen henger nok mye sammen med befolkningssammensetningen.
DN170811 Skiferoljeprodusentene øker stadig vekk produksjonen til tross for relativt lave oljepriser og reduserte investeringsplaner.
DN170811 Lave indeksverdier indikerer at investorene venter små kursutslag, enten det er den ene eller andre veien.
DB170811 - Det er altfor lave tall for oss og viser at vi har en stor mobiliseringsjobb å gjøre.
AP170811 Ifølge forskerne har hver tredje gravide lave B3-nivåer i første trimester.
AP170811 Hver tredje kvinne har lave B3-nivå ¶
AP170811 - Uansett om eierne tar høye eller lave utbytter, fører formuesskatten til at utbyttet blir høyere enn det ellers ville blitt.
AP170811 - Det er altfor lave tall for oss og viser at vi har en stor mobiliseringsjobb å gjøre.
AP170811 - Altfor lave tall for oss ¶
AP170811 Den trange gaten med lave , grå hus har vært vår base gjennom fire år i Beijing, og her har vi fått gode venner : ¶
AA170811 Ordrereservene har ikke vært så lave som de er nå på nær sju år.
DN170810 Det fører også til et bredt skattegrunnlag som igjen gjør at satsene kan være lave , sier professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole til avisen.
DB170810 Sentralbanken vil derfor holde rentene lave , slår Aamdal fast.
DB170810 Lave renter ¶
AA170810 Sentralbanken vil derfor holde rentene lave , uttaler analytiker Kyrre Amdal i en pressemelding fra DNB Markets.
AA170810 | Stabilt lave renter i Lånekassen ¶
AA170810 Sentralbanken vil derfor holde rentene lave , uttaler analytiker Kyrre Amdal i en pressemelding fra DNB Markets.
VG170809 I de første debattene i 2015 ble Støre møtt med lave terningkast og kritikk fra kommentatorene.
DN170809 Han sa at nesten alle eggene som var testet i Belgia, inneholdt svært lave nivåer av insektmiddelet, enkelte ganger under EU-grensen.
SA170808 Vi kan spille med lave skuldre og har alt å vinne, sier Valakari.
DN170808 Det betyr at reisende både i Europa, USA og Asia setter pris på lave priser, nye fly og hyggelig service, sa konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian i en pressemelding.
AP170808 Varme vakre strender, kulturminnesmerker i verdensklasse og relativt lave priser får ikke lenger nordmenn til å strømme til Tyrkia i hopetall.
AP170808 Vi kan spille med lave skuldre og har alt å vinne, sier Valakari.
VG170807 De lave temperaturene hindret i hvert fall ikke presidenten å gjennomføre ferien i klassisk Putin-stil.
DN170807 Google er i hardt vær etter at en ansatt lekket et dokument der den lave andelen kvinnelige it-topper begrunnes med « biologiske årsaker.
DN170807 Sparing i indeksfond med lave kostnader er populært blant småsparere verden rundt.
DN170807 Singer mener også at den tilsynelatende stabiliteten og lave risikoen som kjennetegner indeksfond er « skjør og ikke bærekraftig ».
DB170807 Nå derimot, er det ingen som forventer noen ting, og dermed er skuldrene tilsvarende lave .
AA170807 Google er i hardt vær etter at en ansatt lekket et dokument der den lave andelen kvinnelige IT-topper begrunnes med « biologiske årsaker.
VG170806 Premieren ble møtt av en vegg av dårlig kritikk, og fortsatte med lave seertall.
AP170806 Jeg har funnet litt kantareller og rødskrubb, men ikke store mengder, det har kanskje vært for lave temperaturer her også, sier Sunde.
AA170806 Jeg har funnet litt kantareller og rødskrubb, men ikke store mengder, det har kanskje vært for lave temperaturer her også, sier Sunde.
AP170805 Etter tre timers båttur fra Kem ved Kvitsjøen får man øye på de lave og skogkledde Solovetskij-øyene.
AA170805 Jeg tror nøkkelen ligger i å prioritere jentefotball allerede fra ganske lave årskull, legge til rette for at jenter får flere arenaer å treffe jevnbyrdige og utvikle seg på.
VG170804 Det kommer frem av memoet at noen har forsøkt å gi skylden for det lave salget på de lite inntektsbringende innenlandsflygingene fra Barcelona, noe Doolan avfeier som « simpelthen ikke korrekt », mens hun viser til at andre baser med utelukkende innenlandsflyginger klarer seg mye bedre.
VG170804 De lave prisene på landets fremste råvarer, tærer på budsjettene.
VG170804 Den nokså lave sperregrensen og de mange småpartiene er paradoksalt nok garantister for stabilitet.
DN170804 Det betyr at reisende både i Europa, USA og Asia setter pris på lave priser, nye fly og hyggelig service, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian i en pressemelding.
DB170804 Det betyr at reisende både i Europa, USA og Asia setter pris på lave priser, nye fly og hyggelig service, sier konsernsjef Bjørn Kjos.
DB170804 Eksperten tror FN vil diskutere eventuelle løsninger, når de mottar klagen, men at sannsynlighetene for en løsning er lave .
DA170804 Lave oljepriser er et resultat av et overmettet globalt marked, og har lite med norsk konjunkturpolitikk å gjøre.
DA170804 Disse veggene er lave og på gulvet er det myke matter.
AP170804 Norwegians utfordring er å få kundene til å foretrekke Norwegian som flyselskap, og ikke bare de lave prisene, ifølge Apeland.
AP170804 Det betyr at reisende både i Europa, USA og Asia setter pris på lave priser, nye fly og hyggelig service, sier Norwegian-sjefen. • 48 korpsmusikanter skulle til Berlin med Norwegian, men flyet ble kansellert : - Nå vil vi bare hjem ¶
AA170804 Det betyr at reisende både i Europa, USA og Asia setter pris på lave priser, nye fly og hyggelig service, sier konsernsjef Bjørn Kjos.
VG170803 Popularitetstallene til Trump er historisk lave .
DN170803 Styret påpeker i sin årsberetning at mange nye kjemikalietankbåter i markedet bidro til å sende ratene til historiske lave nivåer, mens tørrbulkmarkedet holdt seg svakt gjennom året.
DN170803 Rammes av prisfall på råvarer ¶ Lave råvarepriser og en sterk dollar har ført til økonomiske utfordringer i disse landene, noe som har gått ut over etterspørselen etter biler og annen rullende last.
DN170803 Han trekker frem at vi har lave renter, fallende ledighet og økende sysselsetting.
DN170803 Fortsatt lave renter bidrar også til å holde rentekostnadene lave på tross av høy husholdningsgjeld, skriver hun.
DN170803 Fortsatt lave renter bidrar også til å holde rentekostnadene lave på tross av høy husholdningsgjeld, skriver hun.
DB170803 Offisielt har han merkverdig lave 2,8 i handicap, som nærmest er på profesjonelt nivå.
DB170803 I de fleste deler av landet utenom Oslo ser boligprisene fornuftige ut, og det fundamentale er solid med lave renter, fallende ledighet og stigende sysselsetting, skriver han i en oppdatering.
DB170803 Dette er tjenester som i stor grad bedrer livene for dem som i dag har lave inntekter.
VG170802 I første omgang blir vi for lave .
DN170802 - Den underliggende kontantgenereringen ser ut til å være langt foran selskapets anslag, og driftsinvesteringene holder seg lave , skriver Borkhataria.
DN170802 Det skyldes operative utfordringer, høyere pris på returpapir og vedvarende lave priser på asiatisk avispapir, skrev Norske Skog i en oppdatering som ble sendt ut i midten av juli.
DB170802 ETTER TI MINUTTER så du hvorfor, etter tjue var du overbevist om den urokkelige disiplinen i Rosenborgs lave og kompakte forsvarsspill og etter halvtimen skjønte du at sånn ( 4-5-1 med ekstremt små avstander ) kunne det ikke fortsette.
DB170802 Med lave inntekter på kapitalbasene blir også sjefenes lønninger svært synlige.
NL170801 Til tross for at nettsiden lusedata.no viste til svært lave lusepåslag på oppdrettsfisken, medførte det høye antallet fisk i merdene ( rundt 400 millioner ), og den stigende sjøtemperaturen til at produksjonen av lakselus ble uforsvarlig høy.
DB170801 De lave sifrene forteller om sannsynligheten for å bli virkelig god.
DA170801 Selv om budene flyr inn på Samuel Adegbenro, er de fortsatt så lave at Ian Burchnall har et håp om å beholde kantspilleren ut sesongen.
AA170801 Vi må tilbake til 1947 - da 94 omkom - for å finne tilsvarende lave tall, sier Ranes. ( ©NTB ) ¶
DN170731 Men lave boliglånsrenter utgjør lavere bokostnader.
DB170731 Målet om at vi over tid skal ha så lave utslipp fra utvinning at andre oljeland vi liker å sammenlikne oss med settes i et dårlig lys, lever altså i beste velgående.
DB170731 50 år senere feirer bransjen en ny milepæl : Norsk sokkel er i verdenstoppen med lave utslipp.
DA170731 Med lave fødselstall, er økonomien avhengig av innvandring.
AA170731 Vi må tilbake til 1947 - da 94 omkom - for å finne tilsvarende lave tall, sier Ranes.
AA170731 Vi må tilbake til 1947 - da 94 omkom - for å finne tilsvarende lave tall, sier Ranes.
VG170730 Slike faktorer er nokså sikkert en stor grunn til den lave gjennomsnittsalderen i Toppserien, som igjen gjenspeiler seg til en viss grad på landslagsnivå.
VG170729 På grunn av begrensningene til Financial Fair Play, et rådyrt skilsmisse for Rybolovlev, lave tilskuertall på stadion og skuffende sponsorinntekter, måtte den fremadstormende klubben legge om strategien.
VG170728 Sol, lave konkurranseskuldre og humor er en gjenganger blant utøverne her på Vestlandet.
DB170728 Venezuela har de største oljereservene i verden, og økonomien er hardt rammet av den lave oljeprisen.
AA170728 En lang rekke med mennesker snor seg langs de lave trehusene i Trondheims paradegate.
VG170727 - Jeg er veldig overrasket over at regjeringen har så lave ambisjoner i kampen mot fattigdom.
NL170727 Verden kan som kjent endre seg, og stabilt lave renter i framtida er ingen selvfølge.
DN170727 | Oljetoppsjef kjøper hybrid...... og har innstilt seg på lave oljepriser « for alltid ».
DN170727 Shell-toppsjef Ben van Beurden sier selskaper har innstilt seg på permanent lave oljepriser.
DN170727 En av de endringene mener han er lave oljepriser - og han varsler at han ikke er blant dem som tror dette vil endre seg - noen gang.
DN170727 | Oljetoppsjef kjøper elbil...... og har innstilt seg på lave oljepriser « for alltid ».
DN170727 Shell-toppsjef Ben van Beurden sier selskaper har innstilt seg på permanent lave oljepriser.
DN170727 En av de endringene mener han er lave oljepriser - og han varsler at han ikke er blant dem som tror dette vil endre seg - noen gang.
DN170727 « Styret tror at råvarehandelbransjen vil fortsette å oppleve utfordrende forhold og nye allianser som følge av at etablerte selskaper vil oppleve lave marginer mot et bakteppe av endrede bank- og regulatoriske forhold og potensial for digital disrupsjon, heter det i resultatvarselet selskapet Noble Group sendte ut.
DB170727 Den lave sysselsettingsandelen bryter ikke med dette.
VG170726 UTENFOR : - Med dette utsagnet kommer Ap ut av skapet og bekrefter at de har lave ambisjoner for klimaet, sier Une Bastholm.
DB170726 Trædal hevder Senterpartiet har for lave ambisjoner i klimapolitikken generelt.
AA170726 Et kortvarig hopp i oljeprisen etter overraskende lave lagertall fra USA ga Statoil en oppgang på 0,8 prosent, og bidro også til å løfte fram onsdagens børsvinner, InterOil Exploration and Production, som steg med hele 23,6 prosent.
DN170725 « Den lave effektiviteten av denne politikken i første halvår 2016, betyr etter vårt syn at de vil gjøre det som trengs for at den viser effekt i andre halvår i år ».
DB170725 Ifølge Viasat-kommentator Daniel Høglund skal det ikke stå på penger, men at Celtic ikke ønsker at kampen skal gå på tv i frykt for lave tilskuertall på stadion.
DA170725 Med lave priser og norske nettsider lokkes flere nordmenn nå til å gjennomgå plastiske operasjoner i utlandet.
DA170725 - Den lave andelen av helsepersonell som er vaksinert er en gjennomgående svikt på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, slår to masterstudenter ved Universitetet i Stavanger ( UiS ) fast i sin hovedoppgave, melder NRK.
DA170725 Med lave priser og norske nettsider lokkes flere nordmenn nå til å gjennomgå plastiske operasjoner i utlandet.
VG170724 For å spare kostnader blir dette stadig oftere outsourcet til internasjonale firmaer som har sine servicemiljøer i land med lave kostnader.
DN170724 Suksessen skjøt for alvor fart med « fast fashion»-konseptet hvor trendy klær som minner om mer eksklusive merkevarers dyrere varianter selges til lave priser som ferskvarer - ved at de sjelden blir hengende i butikken lengre enn en måned.
DN170724 De advarer også mot at den lave volatiliteten på verdens børser er et faresignal som må tas på alvor.
DB170724 ¶ VISES IKKE : Norske seere får ikke sett Celtic - Rosenborg på tv fordi Celtic frykter lave tilskuertall.
DB170724 Ifølge Viasat-kommentator Daniel Høglund skal det ikke stå på penger, men at Celtic ikke vil at kampen skal gå på TV i det hele tatt, i frykt for lave tilskuertall på stadion.
DB170724 Han er sosialt radikal, med sine lave pensjoner og tilskudd til barnefamilier, men han er kulturelt reaksjonær med sitt strengt katolske program, og ønsket om større kontroll over mediene og kulturlivet.
VG170723 * Den kan fly ved lave temperaturer og tåler lange vintre bedre enn andre bier.
DB170723 Jeg tror det kan passe oss bra å spille med lave skuldre.
DB170723 Miljø og lave priser ¶
DB170723 - Det er nok først og fremst på grunn av de lave prisene, men miljøaspektet er også en faktor, sier Johansen til Finansavisen.
DB170723 Det ble målt endrede strålingsnivåer på hele den nordlige halvkule, også i Norge, men nivåene var veldig lave og innebar ingen risiko for mennesker eller miljø.
VG170722 Vinner Gastelum er det en realisasjon av en utrolig prestasjon, tross lave odds.
SA170722 Vi møter et bra fotballag og blir spilt veldig lave noen ganger, sier Reginiussen til Eurosport etter kampen.
DB170722 Dommerne hadde ofte satt av en eller to timer til avhøret, og forventningene fra alle parter var lave .
AP170722 Vi møter et bra fotballag og blir spilt veldig lave noen ganger, sier Reginiussen til Eurosport etter kampen.
VG170721 Vi har blitt for lave , og hatt for lang vei opp til mål når vi har vunnet ballen, sier Nilsen, som mener Brann nå må bli bedre mot etablert forsvar.
DN170721 Markedene venter i spenning på når perioden med lave renter skal ta slutt ¶
DN170721 I 2015 hadde Nord-Korea negativ vekst som følge av tørke og lave priser på verdensmarkedet på råvarer som kull og jernmalm.
DN170721 Selskapet opprettholder tidligere guiding for 2017, blant annet forventninger om ebitda-marginer i Norge lavt på 20-tallet, lave tosifrede marginer i Sverige og høye tosifrede marginer i Finland.
DB170721 Tilskuertallene er forbausende lave .
DB170721 Tjenestene innregnes ikke i Gini-koeffisienten og kommer derfor i tillegg til den lave målte ulikheten i Norge.
AA170721 Han mener det lave antallet pågripelser, spesielt i mai og juni i år, må sees i sammenheng med innkjøringsproblemer og et stort aktivitetsnivå.
VG170720 Vi har blitt spilt lave og mistet litt av rytmen, sier Lars Arne Nilsen når han blir bedt om å forklare den siste tidens Brann-nedtur.
VG170720 Benådningskommisjonens fire medlemmer la vekt på at Simpson har stabile planer for livet utenfor murene, at han ikke var dømt tidligere og den lave risikoen for at han ville begå ny kriminalitet, skriver nyhetsbyrået AP.
VG170720 Hopper i det : Jakob Henstein ( 19 ) og August Aasmo ( 20 ) trosser de lave temperaturene og hoppet i vannet ved bukta i Tromsø.
DN170720 Dette resultatet ble svekket av lave olje- og gasspriser, og var en betydelig nedgang fra tilsvarende periode i 2015.
DN170720 Lave rentenivåer og økt fokus på behov for å spare til egen pensjon er viktige årsaker til dette, sier Storset.
DB170720 Med lave skuldre har han levert det som muligens er karrierens beste ritt så langt.
DB170720 Forventningene var lave , og ingen ble veldig overrasket da han tidlig på vei opp mot Le Planche des Belles Filles, den første fjelletappen i årets tour, tapte nærmere fem minutter til etappevinner Fabio Aru.
DB170720 Med en bred forståelse av fattigdom vil praktisk talt alle disse menneskenes utfordringer, ikke bare deres lave kjøpekraft, kunne regnes som et fattigdomsproblem.
DA170720 De lave dødstallene for juni bidrar til at det i løpet av første halvår var 48 personer som mistet livet på veiene.
AA170720 Da ble det registrert så lave minimumstemperaturer i 18 av 20 døgn pr. 20. juli.
VG170719 Michael tror deler av grunnen til at avgiftene er lave i Sola er at kommunen har store oljeinntekter.
VG170719 Han holder til i den billigste kommunen Sola, som har lave avgifter og ingen eiendomsskatt.
DB170719 plass i inntekt per capita ( innbygger ) og lave inntektsforskjeller, skriver avisen.
DB170719 Mens andre lider under latterlig lave kommunale satser for hjelp.
DA170719 Temperaturene svinger voldsomt fra dag til dag, uke til uke og fra år til år, men lite tyder på at de uvanlig lave temperaturene for juli vil endre seg med det første, selv om det flere steder er ventet svært høye lufttemperaturer de neste dagene.
AP170719 Den lave kronekursen har gjort det billigere.
DN170718 » Videre står det i artikkelen at mobilstrålingen « danner lave frekvenser som « rir » på mikrobølgene, og dermed åpner en Pandoras eske av virkninger ».
DB170718 Tunaal peker overfor avisen på lave renter og sterke tungvektere.
DB170718 Prisene har vært lave en periode, men har begynt å ta seg opp igjen.
DB170718 Men en slik kritikk av frifinnelsen, bygget på sakens faktiske realiteter, er noe helt annet enn de holdningene som Farahmand ( fullstendig uriktig ) tillegger de tiltalte og juryen, når han anklager dem for å begå « de lave forventningers rasisme » ved å « tro at brødrene ikke visste bedre » enn å ha sex med en 13-åring.
DB170718 Når man ikke klarer å innfri selv lave målsettinger, over lengre tid, er det noe galt i måten man jobber på.
AA170718 Bilene skal ha blitt utstyrt med programvare som senker utslippene til kunstig lave nivåer under testing.
VG170717 Det kunne være lange arbeidsdager og lave inntekter, men man lærte seg å stå opp om morgenen, smile til kunden - og oppleve hvor godt det føles når is og rockealbum kunne kjøpes for egne penger.
VG170717 BILFERIE : Familien Peer og Marianne Engebretsen med barna Kaja og Mina skal snart på en lang bilferie og håper ulykkestallene holder seg lave i sommer.
VG170717 - Helgeværet blir nok en ny runde med vått vær og lave temperaturer.
DN170717 | Fem Youtube-trender i Norge ¶ ¶ Lave tekniske og økonomiske barrierer gjør at mange prøver seg i ung alder, gjerne som en hobby, skriver forfatteren.
AP170717 Forventede svingninger i markedet er også lave .
VG170716 Vi ble spilt lave fordi vi ikke klarte å være presis nok i det vi gjør.
AP170715 Flere av stedene der har lave marginer, viser regnskapene.
AP170715 Den lave husleien kan forklare noe av det store overskuddet.
VG170714 - Bompenger gjør at man får betalt veiregningene raskt, så de blir så lave som mulig.
SA170714 Om strømutgiftene er lave , og det pipler inn noen kroner her og der, er det ikke snakk om å le hele veien til banken.
FV170714 Om strømutgiftene er lave , og det pipler inn noen kroner her og der, er det ikke snakk om å le hele veien til banken.
DB170714 Sammen med USA har de markert seg blant de mest lojale til private voldgiftstribunaler, på grunn av de lave kostnadene og deres avpolitiserte natur.
DB170714 Den lave tilliten til det politiske systemet var en forutsetning for at Trump kunne vinne.
DA170714 Det har vært offisielle bud på Samuel Adegbenro tidligere denne måneden, men de har vært for lave til at Viking har kunnet akseptere.
AP170714 Om strømutgiftene er lave , og det pipler inn noen kroner her og der, er det ikke snakk om å le hele veien til banken.
AA170714 Direktoratet skriver på sine nettsider at det er litt for lite norske bær på markedet på grunn av lave leveranser.
AA170714 Eek understreker at de støtter målene i Paris-avtalen, og at de som selskap jobber for at deres produksjon av olje og gass har så lave utslipp som mulig.
VG170713 Det har tradisjonelt sett kommet mange eritreere til Norge, en gruppe som ofte får beskyttelse, men i år har ankomstene vært lave .
AP170713 Eek understreker at de støtter målene i Paris-avtalen, og at de som selskap jobber for at deres produksjon av olje og gass har så lave utslipp som mulig.
AA170713 For noen år tilbake ble det kjent at Volkswagen hadde installert programvare i dieselbiler som gjorde at de fikk kunstig lave NOx-utslipp i tester.
VG170712 juni har det vært kritikk rettet mot politiet om for lave estimeringer av omkomne, og det første tallet meldte om seks omkomne.
DB170712 At aerodynamikken begynner å spille mot han med høy fart eller motvind, ikke i slike lave hastigheter.
DB170712 « Så på « Morning Joe », som har lave seertall, for første gang på lenge.
DB170712 Ström er ifølge nyhetsbyrået svært overrasket over de lave tapene i kvartalet.
DB170712 I kombinasjon med lave tap dette kvartalet gjør det at vi er godt fornøyde med kvartalsresultatet, sier konsernsjef Rune Bjerke.
DB170712 Ved å premiere de som velger miljøvennlig får vi til en raskere overgang til kjøretøy med lave utslipp.
DB170712 De nyeste kjøretøyene ( euroklasse 6 ) slipper gebyr, siden disse har lave utslipp.
AP170712 I kombinasjon med lave tap dette kvartalet gjør det at vi er godt fornøyd med kvartalsresultatet, sier konsernsjef Rune Bjerke i en pressemelding.
AA170712 I kombinasjon med lave tap dette kvartalet gjør det at vi er godt fornøyd med kvartalsresultatet, sier konsernsjef Rune Bjerke i en pressemelding.
AA170711 Hvis det viser seg ulikhetene er lave dersom verdien av velferdstjenester tas i betraktning, kan man svare at det er barnefattigdommen som er det viktigste tegnet på at forskjellene er for store.
VG170710 - Utdanningskravene er ofte lave og språket er ikke så avgjørende for at man kan gjøre jobben.
DA170710 Lokalt i Stavanger har Venstre sammen med andre parti vedtatt en egen plan for inkludering av barn som lever med lave inntekter.
DA170710 Barnehage er også en viktig arena for utvikling av språk og sosiale ferdigheter, som også barn av foreldre med lave inntekter bør få muligheten til å delta på.
AA170710 Atomkraft har svært lave utslipp av klimagasser, men brukt atombrensel kan være svært dyrt å lagre og forårsake store lokale miljøproblemer.
DB170709 Venezuela har de største oljereservene i verden, og økonomien er hardt rammet av den lave oljeprisen.
DB170708 Samtidig gir usikre arbeidsforhold og lave lønninger i de ulike afrikanske ligaene, en ekstra grunn for mange litt eldre spillere til å søke fotballarbeid i Europa.
DB170708 Nylig viste en undersøkelse blant 14 000 fotballproffer verden rundt gjort av spillernes internasjonale fagforening Fifpro at spillerne i Afrika kom dårligst ut på alle områder med utbredt frykt for vold, lave lønninger og manglende kontrakter.
DB170708 Samtidig gir usikre arbeidsforhold og lave lønninger i de ulike afrikanske ligaene, en ekstra grunn for mange litt eldre spillere til å søke fotballarbeid i Europa.
DB170708 Nylig viste en undersøkelse blant 14 000 fotballproffer verden rundt gjort av spillernes internasjonale fagforening Fifpro at spillerne i Afrika kom dårligst ut på alle områder med utbredt frykt for vold, lave lønninger og manglende kontrakter.
DB170708 Selv om Fremskrittspartiet er dyktige til å sette dagsorden med asylpolitikken, blir det vanskelig å overbevise velgerne om at hele verden står på trappene når tallene er så lave som nå.
VG170707 | UDI : Historisk lave ankomster utfordrer beredskapen ¶
VG170707 - Hvis ankomstene fortsetter å være så lave som de er nå, vil nedleggelsen av mottak fortsetter utover høsten, sier Forfang.
VG170707 - Hvis ankomstene fortsetter å være så lave som de er nå, bygges kapasiteten ganske kraftig ned på mottak og bemanning, og det gjør at beredskapen utfordres en god del.
DN170707 Markedet, som for tiden er opptatt av den lave inflasjonen i USA, biter seg merke i at lønnsveksten holder seg på lave 2,5 prosent.
DN170707 Markedet, som for tiden er opptatt av den lave inflasjonen i USA, biter seg merke i at lønnsveksten holder seg på lave 2,5 prosent.
DB170707 I 2014 skrev Gudbrandsdølen Dagningen at Hagen-paret hadde forsøkt å selge pensjonatet på Lesjaverk, men at budene de fikk var for lave .
AA170707 De lave ankomsttalene både i fjor og hittil i år har ført til at UDI har nedjustert prognosene kraftig for resten av året.
VG170706 I de første debattene i 2015 ble Støre møtt med lave terningkast og kritikk fra kommentatorene.
DN170706 Festetomt på et halvt mål med varslet prisoppgang fra dagens lave nivå på 2997 kroner i årlig avgift, og forkjøpsretten for bortfesteren, la tilsynelatende heller ingen demper på interessen.
DN170706 Bruce oppfordrer til å huske at rentene er fortsatt lave , sysselsettingen øker, arbeidsledigheten faller og reallønnen vokser igjen.
DN170706 juni viser at sentralbanken regner med at renten mest sannsynlig blir liggende på dagens lave nivå i minst to år til.
DN170706 -... slik at vi om litt kan få en utflating, heller enn en videre nedgang i boligprisene, skriver Haugland, og peker på at husholdningene er optimistiske, det er utsikter til fortsatt lave renter, høyere aktivitet i norsk økonomi og økte inntekter til husholdningene.
DB170706 Nyere kjøretøy med lave utslipp slipper gebyr.
DA170706 Ydstebø forklarer det store overskuddet med effektiv drift og lave kostnader, samt at det ikke var noen alvorlige hendelser i løpet av perioden.
DA170706 Alfred Ydstebø forklarer det store overskuddet med effektiv drift og lave kostnader, samt at det ikke var noen alvorlige hendelser i løpet av perioden.
AA170706 Nyere kjøretøy med lave utslipp slipper gebyr.
VG170705 Ifølge The Guardian er 1332 kvinnelige utøvere i 21 grener fra friidretts-VM i 2011 og 2013 undersøkt med hensyn til testosteron og prestasjon : Utøvere med høye verdier har klare fordeler sammenlignet med utøvere som har lave verdier.
DB170705 - Det er ikke slik at andre må kutte, og det er et stort behov i verdensmarkedet, sier Søviknes, som mener lave CO₂-utslipp er et godt argument for at produksjonen skal skje i Norge.
DB170705 Venezuela har de største oljereservene i verden, og økonomien er hardt rammet av den lave oljeprisen.
DB170705 ¶ LAVE SEERTALL : Samtidig som TV 2 opplever lave seertall, gjenstår det fortsatt krav om kostnadskutt i nyhetsavdelingen.
DB170705 | Etter 72 år forteller sykepleieren Johanna Ruf om den siste tiden i Hitlers bunker ¶ ¶ LAVE SEERTALL : Samtidig som TV 2 opplever lave seertall, gjenstår det fortsatt krav om kostnadskutt i nyhetsavdelingen.
DB170705 Fordi norske studenter har dårlig økonomi og lave inntekter, samtidig som det i mange år vært flere tusen i kø for å få studentbolig, er bygging av studentboliger en viktig forutsetning for å gi studenter muligheten til høyere utdannelse.
DB170705 Hammonds lave høyde kan ha reddet ham, ifølge magasinet Driving, en nisjeside eid av The Sunday Times.
DB170705 Hadde de befunnet seg i førersetet på superbilen i Sveits da den sporet av, ville de trolig slått hodet i bilens lave tak og enten besvimt eller omkommet.
NL170704 Dette er latterlig lave tall - og totalt uakseptabel politikk fra Statoils side.
DB170704 De siste årenes lave reallønnsvekst innebærer at pensjonistene for første gang får redusert kjøpekraft som følge av underreguleringen.
DA170704 Programmet for den videre driften er ganske ullent, og ambisjonene synes lave .
AP170704 Det er barnehager som har « skilt seg negativt ut » på punktene i loven, for eksempel spesielt lave personalkostnader eller høye husleiekostnader og interntransaksjoner.
AA170704 I likhet med sentralbanker i mange andre vestlige land har Riksbanken de siste årene holdt rentene på historisk lave nivåer. ( ©NTB ) ¶
FV170703 - Nå skal anken gjennom noen instanser, men det er en prioritert sak å behandle fordi han sitter i varetekt og på grunn av hans lave alder.
DB170703 De økonomiske problemene er større for Saudi Arabia, med lave oljepriser, sier Utvik.
DB170703 Det lave saltinnholdet gjør at innholdet er Nøkkelhullmerket.
BT170703 Husleien er høy, avklaringspengene lave .
SA170702 min : Det går mot pause og TUIL har blitt spilt veldig lave på Fredrikstad stadion.
DA170702 Cashmere Cats lave offentlige profil gjør ikke underverker for oppmerksomheten.
AP170702 min : Det går mot pause og TUIL har blitt spilt veldig lave på Fredrikstad stadion.
VG170701 Vedal trekker frem lave straffer som hovedgrunnen til at mange som planlegger terrorangrep velger denne finansieringsmetoden.
BT170701 En del av dem vil gå konkurs og skipene deres vil da bli tilgjengelige for svært lave priser.
AA170701 - Kødannelser og andre trafikkhendelser har nok noe av skylden for den lave hastigheten også, fortsetter han.
DB170630 Venezuela har de største oljereservene i verden, og økonomien er hardt rammet av den lave oljeprisen.
DB170630 « Så på « Morning Joe », som har lave seertall, for første gang på lenge.
DB170630 | Astrid S har hjertet på riktig sted ¶ ¶ LAVE SEERTALL : Statsminister Erna Solberg ( H ) åpnet årets første sending av « Allsang på Grensen » på Fredriksten festning i Halden.
AP170630 Og, ikke minst, har Norges Bank satt ned styringsrenten til svært lave nivåer i kjølvannet av oljenedturen, blant annet for å svekke kronen av hensyn til eksportnæringene.
AP170630 De lave rentene har imidlertid også ført til svært lave lånekostnader for husholdningene, og således bidratt til å øke etterspørselen etter boliger.
AP170630 De lave rentene har imidlertid også ført til svært lave lånekostnader for husholdningene, og således bidratt til å øke etterspørselen etter boliger.
AP170630 Bedre råd, gunstig beskatning og lave renter ¶
AP170630 Og, ikke minst, har Norges Bank satt ned styringsrenten til svært lave nivåer i kjølvannet av oljenedturen, blant annet for å svekke kronen av hensyn til eksportnæringene.
AP170630 De lave rentene har imidlertid også ført til svært lave lånekostnader for husholdningene, og således bidratt til å øke etterspørselen etter boliger.
AP170630 De lave rentene har imidlertid også ført til svært lave lånekostnader for husholdningene, og således bidratt til å øke etterspørselen etter boliger.
AP170630 Bedre råd, gunstig beskatning og lave renter ¶
SA170629 Det begynte med lave satser, gratis på kveldene og i helgene.
DN170629 Selv i disse tider der sparerne avspises med svart lave renter på sparepengene de har i bankene, så øker innskuddene.
VG170628 Til tross for den lave tiltroen til Forsvarets kapasitet til å forsvare landet, fortsetter nordmenns totalinnrykk av Forsvaret å stige. 56 prosent oppgir at de har et « meget » eller « ganske » godt totalinntrykk.
VG170628 IKKE OVERRASKET : Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen mener Forsvaret har vært åpne rundt egne svakheter og at det er mye av grunnen til nordmenns lave tillit til deres evne til å forsvare landet.
DA170628 Lave sykkelvesker er bra for balansen og komforten mens man sykler.
AA170628 Det er fint med lave flypriser, men lav pris er dyrt dersom man ikke kommer dit man skal.
DB170627 De økonomiske problemene er større for Saudi Arabia, med lave oljepriser, sier Utvik.
DB170627 Kombinert med lave renter presset det prisene ytterligere oppover.
DA170627 Mange av de ansatte i velferdstjenestene har i utgangspunktet lave lønninger og ugunstige arbeidstider, og samfunnet må̊ sørge for at de verdsettes mer, ikke mindre.
DA170627 Som en følge av dette har donasjonene fra private og bedrifter vært lave i det siste.
AP170627 Alt i alt fører den lave tilliten til Trump til at USA får et dårligere renommé over hele verden, sier Wike til Aftenposten.
DB170626 Strømsgodste trener Skullerud ønsket at hans menn ikke skulle bli så lave og ta bedre vare på overgangene i ander omgang.
AP170626 Vinterhvilen er en slags dvaletilstand der trærne ikke vokser, og kan tåle ekstremt lave temperaturer uten å ta skade av det.
AP170626 Vinterhvilen er en slags dvaletilstand der trærne ikke vokser, og kan tåle ekstremt lave temperaturer uten å ta skade av det.
SA170625 Flere eksperter mener at de lave tallene er mistenkelige.
DN170625 Prosjektet heter U-Space og henviser til det lave luftrommet fra 0 - 150 meter, hvor dronene i hovedsak vil fly.
DB170625 Brunborg sier at en av mulighetene for å kompensere lave fødselstall er innvandring.
DB170625 - For en osteelsker som meg er det det også greit å vite at de fleste oster er naturlig lave på laktose og kan spises uten problemer.
BT170625 Flere eksperter mener at de lave tallene er mistenkelige.
AP170625 Flere eksperter mener at de lave tallene er mistenkelige.
AA170625 Prosjektet heter U-Space og henviser til det lave luftrommet fra 0 - 150 meter, hvor dronene i hovedsak vil fly.
SA170624 | Blekkan mener lave premiepenger gir bingo-NM ¶
DN170624 « Det er lagt til grunn at hovedbygget skal rives og at ny bebyggelse skal ha lave høyder for minst mulig eksponering.
SA170623 Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn spådde før turneringen i Paris at hurtigsjakkpartier ville gi Carlsen en mulighet til å spille med lave skuldre.
DB170623 På feil sted, til feil tid og av feil person, kan selvsagt fornærmende vitser være grovt nedlatende eller direkte ondsinnede, og nettopp vitne om avsenderens lave moral.
DA170623 Vi tror også at de lave billettprisene vil gjøre at flere ungarer får øynene opp for Stavanger, og øke turismen fra Ungarn til Stavanger-regionen, sier Gabor Vasarhelyi, kommunikasjonssjef i Wizz Air til RA.
BT170623 Tradisjonelt hadde eiendom svært lave skattetakster, rundt 40 - 50 prosent av reell verdi.
BT170623 SKATTETAKST : Før hadde eiendom svært lave skattetakster.
AP170623 - Flytting over landegrensene på de nåværende nivåene vil ikke klare å kompensere for forventet befolkningsnedgang forbundet med lave fødselsrater, særlig i Europa, påpeker FN-ekspertene.
AP170623 Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn spådde før turneringen i Paris at hurtigsjakkpartier ville gi Carlsen en mulighet til å spille med lave skuldre.
VG170622 « Limitsene » blir så lave at det ikke er vits å spille lenger.
SA170622 - Vi vil minne om at den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld er trigget av den lave renten.
SA170622 Om norsk « klimavennlig » olje gir Simonsen oss en kjent regle om at Norge bør utvinne mest mulig olje, fordi den har lave produksjonsutslipp.
DN170622 Sentralbanken gjentar også at det lave rentenivået taler for å gå varsomt frem i rentesettingen, siden det er usikkerhet rundt rentens virkning når renten er så lav.
DN170622 Rentene ute er lave .
DN170622 - Lave renter, bedret konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk bidrar til økt aktivitet.
DN170622 I Europa falt sektoren torsdag, på de vedvarende lave oljeprisene.
DB170622 Renta ute er lave .
DB170622 Striden knyttet til Dasseys tilståelse knytter seg blant annet til intelektuelle begrensninger og lave alder.
DB170622 På grunn av deres lave alder var etterforskningsdokumentene i lang tid hemmelighetsstemplet, men nå er mennene i 20-åra, og SVT skaffet seg tilgang.
DA170622 - I dag møtes sykepleiere med for lav lønn, lave stillingsbrøker og detaljstyring med stoppeklokker og rapportering.
DA170622 Nå er det en fare for at det gjøres feilinvesteringer fordi man jobber med for lave budsjetter, sa han.
BT170622 utlån mot « Offshore Supply », noe som har bidratt til lave tap og bedre utlånskapasitet til all annen næring.
AA170622 Rentene ute er lave .
AA170622 - Vi vil minne om at den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld er trigget av den lave renten.
AA170622 - Vi vil minne om at den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld er trigget av den lave renten.
SA170621 Kan gå inn med lave skuldre ¶
SA170621 - Her kan han gå inn litt mer avslappet og med lave skuldre.
DN170621 « Selv om etterspørselen er økende, er klimaet utfordrende, med yielden på historisk lave nivåer.
BT170621 Kan gå inn med lave skuldre ¶
BT170621 - Her kan han gå inn litt mer avslappet og med lave skuldre.
AP170621 Nordover kan det bli noe finere, men lave temperaturer og vind gjør at man trolig kan la shortsen ligge pent i skapet.
AP170621 Kan gå inn med lave skuldre ¶
AP170621 - Her kan han gå inn litt mer avslappet og med lave skuldre.
DN170620 Federal Reserves visesentralbanksjef Stanley Fisher sa tirsdag at den lange perioden med lave renter kan ha medvirket til « høye og stigende » boligpriser i flere land, og advarte mot å glemme lærdommen fra finanskrisen.
VG170619 Jeg er bitter for at han får det jeg mener er en ekstra beskyttelse på grunn av sin lave alder.
DN170619 Han peker også på at lave renter er fordel for Norwegian Finans Holding.
DN170619 - Lave renter er særlig gunstig for Nofi ettersom det gir billigere innskuddsfinansiering, mens utlånsrentene har vist seg å være veldig stabile, sier aksjestrategen.
DN170619 Han viser til at markedet « med rette » har lave forventninger til markedet for frakt av råolje nå, men viser til at Carnegies egen markedsmodell indikerer en klar bedring fra og med andre halvår 2018.
DB170619 - Undersøkelsen viser at vi har støysvake fly med lave utslipp, og at vi flyr helt i samsvar med de inn- og utflygingsprosedyrer som er gjeldende på Heathrow, sier Johansen.
DB170619 Han forsikrer dog at de vil strekke seg lang for å tilby den populære frukten til en rimeling penge : - Vi strekker oss fortsatt for å kunne holde prisene så lave som mulig ut til våre kunder, forteller Kristiansen til Dagbladet.
DB170619 Denne sesongen har avlingene vært lave og etterspørselen høy, forteller Jen Scoular, er leder for New Zealand Avocado, til stuff.co.nz.
DA170619 Nå er det en fare for at det gjøres feilinvesteringer fordi man jobber med for lave budsjetter, sier Grandhagen.
DA170619 For lave budsjetter ¶
AP170619 Selv om tallene er lave , mener Ravndal økningen kan beskrives som markant.
AP170619 Selv om tallene er lave , mener Ravndal økningen kan beskrives som markant.
AA170619 - Vi nærmer oss halvannet år med svært lave ankomster.
VG170618 I den åttende runden fikk Ward, kanskje verdens beste bokser kilo for kilo, inn flere lave slag under beltestedet til Kovalev.
VG170618 Det var mer trøkk å på fredagens trening enn det var her, sier Deila og tar selv en klar del av ansvaret for den lave energien i sommerkvelden.
VG170618 LABERT ENGASJEMENT : « Bør det innføres obligatisk valg ? » spør avisen Le Parisien som et svar til den forventede lave valgdeltakelsen.
VG170618 Den lave valgdeltakelsen i første runde av valget har fått mange meningsbærere i Frankrike til å ta til orde for en obligatorisk stemmeplikt.
DN170618 Den lave valgdeltakelsen er et skår i gleden for den 39 år gamle franske presidenten, som nå har fått frie hender politisk til å sette i verk sitt EU- og næringslivsvennlige politikk.
DN170618 Renteøkning er helt usannsynlig med den lave inflasjonen vi har nå, sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce til NTB.
DA170618 Melenchon kaller det et sosialt statskupp på grunn av den lave valgdeltakelsen, sier Malnes.
DA170618 - En viktig grunn til den lave valgdeltakelsen er at opposisjonspartiene har gjort en elendig valgkamp og ikke klart å presentere en klar opposisjon, mener Malnes.
AP170618 Et skår i gleden for Macron er imidlertid den lave valgdeltagelsen.
AP170618 Et skår i gleden for Macron er imidlertid den lave valgdeltagelsen.
AA170618 Renteøkning er helt usannsynlig med den lave inflasjonen vi har nå, sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce til NTB.
DA170617 Og de villeste start up-prosjektene, som nyter godt av lave husleier, en velvillig crowdfundingkultur og postkrisekreativitet.
DA170617 Hun mener at grunnen til entreprenørånden er lave husleiepriser, og at myndighetene har lagt til rette for det, slik at mange faktisk tok sjansen på å starte noe eget etter den økonomiske krisen som rammet landet for et par år tilbake.
SA170616 De skriver : « Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp, og den er viktig for Europas forsyningssikkerhet.
SA170616 omgang totalt og Skarp ble spilt fryktelig lave .
DN170616 Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp, men store norske banker tror renten likevel blir holdt på dagens lave nivå i flere år fremover.
DN170616 På lengre sikt tror de at lave renter utenlands kommer til å tynge den norske renten.
DN170616 Dette er også tilfelle i USA, og fredagens rapport fra Japan viser at Bank of Japan vurderer økonomien som sterkere enn før, men den lave inflasjonen gjør at styringsrenten holdes uendret på - 0,1 prosent og målet for tiårsrenten opprettholdes på 0 prosent.
DN170616 Den lave oljeprisen har trukket Oslo Børs ned, og flere investorer posisjonerer seg nå for en større korreksjon.
DB170616 Han har kronisk lave forventninger.
AP170616 På Sentios junimåling for Klassekampen / Nationen noteres Ap til katastrofalt lave 28,5 prosent.
AP170616 omgang totalt og Skarp ble spilt fryktelig lave .
DN170615 Resten av økonomien går bra på lave renter, svak valutakurs og ekspansiv finanspolitikk, mener Jullum.
DN170615 - Med fortsatt lave renter og lav ledighet vil gjeldsbetjeningsevnen fortsatt være god.
DB170615 Flere familier med lave inntekter har fått billigere barnehager og gratis kjernetid.
DB170615 Mange unge russere vil si at de lave fødselsratene skyldes dårlig økonomi og dystre framtidsutsikter, blant annet på grunn av korrupsjon.
DB170615 Folk fikk klage over et elendig helsevesen, og lave lønninger.
AP170615 En million russere skal ha sendt spørsmål til Putin, ifølge arrangørene, og dårlige levekår og lave lønninger er det spørsmålet som opptar flest.
AP170615 - Hvorfor er lønningene til oss lærere så lave , spurte den unge læreren Aljosja fra Irkutsk, som har en månedslønn på 2400 kroner.
DN170614 Til tross for skremmende lave inflasjonstall tre måneder på rad, så fastholder Fed-sjef Janet Yellen at det kommer nok en renteøkning i 2017.
DN170614 - Når det er sagt, blir det ikke nødvendigvis negativt for oljeprisen med flate oljelagre gjennom 2018 dersom lagrene starter året på den lave siden, mener Kjus.
DB170614 Høyesteretts ankeutvalg avviser at lagmannsretten har stilt for lave beviskrav de da utelukket at sjåføren besvimte.
DA170614 Høyesteretts ankeutvalg avviste mandag at lagmannsretten har stilt for lave beviskrav når den utelukker besvimelse som årsak til ulykken, skriver Aftenposten.
AP170614 Personen i forgrunnen står på spor etter isbreen : lave , avlange rygger og store steiner som er spredt ut over landskapet.
AP170614 I løpet av ti dager undersøkte vi landskapet, sjekket kartet, fotograferte landformene, holdt isbjørnvakt og valgte ut et par av de avlange, lave ryggene og gravde tverrsnitt i disse.
AP170614 Disse lave ryggene er dannet under isen, mens de store steinene er blitt transportert inne i eller på breens overflate.
AP170614 Personen i forgrunnen står på spor etter isbreen : lave , avlange rygger og store steiner som er spredt ut over landskapet.
AP170614 I løpet av ti dager undersøkte vi landskapet, sjekket kartet, fotograferte landformene, holdt isbjørnvakt og valgte ut et par av de avlange, lave ryggene og gravde tverrsnitt i disse.
AP170614 Disse lave ryggene er dannet under isen, mens de store steinene er blitt transportert inne i eller på breens overflate.
AP170614 Høyesteretts ankeutvalg avviste mandag at lagmannsretten har stilt for lave beviskrav når den utelukker besvimelse som årsak til ulykken.
AA170614 Høyesteretts ankeutvalg avviste mandag at lagmannsretten har stilt for lave beviskrav når den utelukker besvimelse som årsak til ulykken, skriver Aftenposten.
VG170613 - Månedsutbetalingene er altfor lave .
DN170613 I notatet skriver Goldman Sachs at den kraftige kursoppgangen til selskaper med sterk balanse i det som allerede er et spinnvilt marked, kombinert med en rolig økonomi med lave renter, minner om en viss episode rundt 2000 - dot com-boblen.
DN170613 Den lave inflasjonen er i seg selv et argument for rentekutt, mens kronebevegelsen er et signal i motsatt retning.
DA170613 - Kan denne lave andelen ha noe å gjøre med hvordan tilstandsrapportene er utformet ?
SA170612 Den beskjedne størrelsen og en frisk, men ikke spesielt sterk motor, gir farts- og sportsfølelse fra lave hastigheter.
SA170612 Den lave vekten gjør at bilen med 160 hestekrefter er livlig, og er man riktig ivrig, kommer bakvognen litt ut.
DN170612 Advarer Italia ¶ Lave oljepriser, finanspolitiske tiltak fra Den europeiske sentralbanken og reformer på hjemmebane har viste seg å være positivt for Italia de siste årene, men slike betingelser vil ikke vare langt inn i fremtiden, påpeker IMF.
DN170612 - Vi tror på XXLs konsept, med store butikker og lave priser på kjente merkevarer, sier Lager.
DB170612 Skuespiller Gal Gadot ( 32 ), som spiller tittelrollen i den ferske « Wonder Woman»-filmen, slår derimot et slag for lave sko på promoteringsturnéen til filmen.
DB170612 LAVE SKO - OG GJENBRUK : På flere presseoppdrag den siste tida har Gal Gadot stått godt plantet på jorda i et par lave , sorte pensko.
DB170612 Jeg tar på meg lave sko ! ».
DB170612 Hvorvidt kvinner ifører seg høye eller lave sko på den røde løperen, er et tema som for øvrig ble heftig diskutert for et par år siden.
DB170612 Foto : NTB scanpix ¶ LAVE SKO - OG GJENBRUK : På flere presseoppdrag den siste tida har Gal Gadot stått godt plantet på jorda i et par lave, sorte pensko.
DB170612 Einarsdóttir påpeker at lave sko som sneakers og sandaler, i tillegg til sko med liten hæl, er i motebildet for tida.
DB170612 Dessuten anser hun lave sko på rød løper som en « protest » mot det etablerte : ¶
DA170612 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Lave seertall ¶
AP170612 Høyre og Frp mener på sin side at Arbeiderpartiet gir urealistisk lave anslag for hva det vil koste å bygge alt det de foreslår, på vei.
AP170612 Høyre og Frp mener på sin side at Arbeiderpartiet gir urealistisk lave anslag for hva det vil koste å bygge alt det de foreslår, på vei.
AP170612 Den beskjedne størrelsen og en frisk, men ikke spesielt sterk motor, gir farts- og sportsfølelse fra lave hastigheter.
AP170612 Den lave vekten gjør at bilen med 160 hestekrefter er livlig, og er man riktig ivrig, kommer bakvognen litt ut.
VG170611 Macron så vel som Merkel bruker Trumps lave anseelse i Europa til å vinne stemmer.
DN170611 Men det er lave rater.
AP170611 - Jeg tror vi har betalt prisen for den lave valgdeltagelsen, sier partiets nestleder Florian Philippot.
AP170611 Lave kostnader, også skattekostnader, har hatt betydning når vi har bestemt innretting av eiendomsinvesteringene.
AA170611 - Jeg tror vi har betalt prisen for den lave valgdeltakelsen, sier Le Pens nestleder Florian Philippot søndag kveld.
AA170611 - Selv om jeg ikke ser fram til å synke ned på dette lave nivået, er dette min sjanse til å få slutt på svineriet, sier kongen aka Arnulf Haga ( sittende i stolen i midten ).
DN170610 Ifølge EU er kinesiske produsenter begunstiget med fordelaktige lån, skatteletter og annen økonomisk hjelp som gjør det mulig for dem å eksportere stål til Europa til kunstig lave priser.
DB170610 For når vi er sårbare er vi ekstremt sårbare, det så du den siste halvtimen av første omgang da tsjekkerne fikk store rom, spilte oss lave og det var Rune Allmenning Jarsteins gode redninger som holdt oss inne i kampen.
DB170610 Lydinnstallasjoner med skrikende folk i psykose, og så lave stoler at du skal føle deg mindreverdig.
AA170610 Ifølge EU er kinesiske produsenter begunstiget med fordelaktige lån, skatteletter og annen økonomisk hjelp som gjør det mulig for dem å eksportere stål til Europa til kunstig lave priser.
VG170609 - Det er en annen person i meg også, som sitter og følger med akkurat nå og håper inderlig, ikke for bare min del, at denne filmen trosser lave forventninger.
DN170609 Matvareprisene var lave i april grunnet tilbudsaktivitet, så de gikk veldig opp.
VG170608 Mellom duftroser og lave murhus er en gjeng godt voksne briter kledd i hvitt i gang med « bowls », et særegent britisk spill med små kuler på en møysommelig finklippet gressbane.
VG170608 Prisene er lave - så husk å ha god plass i kofferten.
SA170608 - Men det har vært lave forventninger til ham, og han er blitt mye kritisert i mediene.
SA170608 I tillegg kommer faktorer som lave stadionutgifter og det styreleder Cato Haug kaller « en ekstrem frivillighet ».
DN170608 « Selv om etterspørselen er økende er klimaet utfordrende, med yielden på historisk lave nivåer.
DN170608 Svært lave renter i en lengre periode, kombinert med høy inntektsvekst, har ifølge SSB bidratt til høy vekst i etterspørselen etter boliger i Norge.
DN170608 Svært lave renter i en lengre periode, kombinert med høy inntektsvekst, har ifølge SSB bidratt til høy vekst i etterspørselen etter boliger i Norge.
DN170608 - Men det har vært lave forventninger til ham, og han er blitt mye kritisert i mediene.
DB170608 Har spesialisert seg på biff og iskrem med folkelig profil og lave priser.
DA170608 Skulle Labour klare å øke antall plasser vil det sees på som en svært god prestasjon av leder Jeremy Corbyn, siden forventningene var så lave .
AP170608 - Men det har vært lave forventninger til ham, og han er blitt mye kritisert i mediene.
AP170608 Alt dette sørger for at gjennomsnittlig lønnsvekst stiger fra historisk lave 1,7 prosent i fjor til solide 4 prosent i 2020.
AP170608 Seertallene var lave , serien vant aldri noen Emmy.
AP170608 I tillegg kommer faktorer som lave stadionutgifter og det styreleder Cato Haug kaller « en ekstrem frivillighet ».
VG170607 Forventningene til Jeremy Corbyn før dette valget var lave , men han har, i motsetning til May, blitt stadig mer populær i løpet av valgkampen.
DN170607 « Den kraftige veksten i boligpriser de senere årene kombinert med uvanlig lave utlånsrenter skaper høy usikkerhet om hva som er et bærekraftig prisnivå i boligmarkedet.
DN170607 Dette kan også være en korreksjon og vi kan med fortsatt lave renter og når veksten økonomien tar seg opp igjen, oppleve at boligprisveksten holder seg høy i tid fremover, sier Baltzersen i forbindelse med at Finanstilsynet la frem utsiktene for finansiell stabilitet i Finansielt utsyn 2017 onsdag formiddag.
DN170607 « Den kraftige veksten i boligpriser de senere årene kombinert med uvanlig lave utlånsrenter skaper høy usikkerhet om hva som er et bærekraftig prisnivå i boligmarkedet.
DN170607 Dette kan også være en korreksjon og vi kan med fortsatt lave renter og når veksten økonomien tar seg opp igjen, oppleve at boligprisveksten holder seg høy i tid fremover, sier Baltzersen i forbindelse med at Finanstilsynet la frem utsiktene for finansiell stabilitet i Finansielt utsyn 2017 onsdag formiddag.
DB170607 - Jeg prøver å skape god stemning, slik at skuldrene er lave og humøret er på topp.
DB170607 Den lave avkastningen og de døde dyrene skal ha ført til et stort sinne blant investorene, som mistenkte at dyrehagen, sammen med domstolen, ville snylte dem for sine investeringer.
DB170607 Norge - sør for Dovre og Stadt - preges av lave temperaturer, grått vær og perioder med regn.
DB170607 For å motvirke fallende oppslutning har Maduro satt i gang en ny runde med salg av grunnleggende matvarer til utrolig lave priser, i håp om å klare et gjenvalg.
BT170607 Lave priser på naturgass og fornybar energi er de viktige drivkreftene for utfasing av kull, ikke de offentlige reguleringene.
AP170607 - Partiet består av alt fra ihuga liberalister som vil gjøre Storbritannia til et slags Singapore med lave skatter og frihandel, til konservative avhoppere fra UKIP som vil ha grensekontroll og mer statlig styring i økonomien.
AP170607 Fikk du med deg denne saken om 4925 skyskrapere : Lave tanker om demokrati gir høye bygninger ¶
AP170607 Sentralt er kombinasjonen av solid inntektsvekst og historisk lave renter.
AP170607 Sentralbanksjef Øystein Olsen har satt styringsrenten til historisk lave 0,5 prosent.
AP170607 Dette er de mest kjente, Echo ( den høye ) og Echo Dot ( den lave ).
VG170606 - Det er en annen person i meg også, som sitter og følger med akkurat nå og håper inderlig, ikke for bare min del, at denne filmen trosser lave forventninger.
NL170606 Nå gikk det som det måtte gå, lave priser på sluttproduktet og dyre driftskostnader førte til store underskudd både på drift av trålerne og industribedriften.
DN170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
DA170606 Det er altså ikke slik at private barnehager har lagt seg på lave pensjonskostnader.
DA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
BT170606 Kilder tett på forhandlingene som Bergens Tidende snakket med, fortalte om lave forventninger før møtet.
AA170606 - Det er en annen person i meg også, som sitter og følger med akkurat nå og håper inderlig, ikke for bare min del, at denne filmen trosser lave forventninger.
AA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
AA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
VG170605 I første omgang spiller vi bra fotball, har mye ball og kommer på en del overganger, men i annen omgang blir vi litt lave og de har veldig mye ball.
AP170605 Sildebestanden ble fisket ned til kritisk lave nivåer for noen tiår siden, og det ble full stopp i sildefisket.
VG170603 Ser ikke ut som han har toppidrettskroppen, men er et fysisk monster, med sitt lave tyngdepunkt.
SA170603 Det er ikke overraskende om det også påvirker folk, sier Grande om bakgrunnen til den lave oppslutningen.
DN170603 Det er ikke overraskende om det også påvirker folk, sier Grande om bakgrunnen til den lave oppslutningen.
DB170603 Vi kunne gått glipp av mange nye, arbeidsplasser med lave utslipp.
AP170603 Selv når militære tjenestemenn innrømmer at deres sivile tapstall « trolig er lave », står de fast på at Airwars' anslag er for høye, og noen ganger bygget på upålitelig dokumentasjon.
AP170603 Det er ikke overraskende om det også påvirker folk, sier Grande om bakgrunnen til den lave oppslutningen.
AP170603 Det er ikke overraskende om det også påvirker folk, sier Grande om bakgrunnen til den lave oppslutningen.
AP170603 Men med tanke på det lave antallet smittetilfeller vi har, kan vi ikke si at vaksineskepsis er stort problem, sier Rønning.
AP170603 Men med tanke på det lave antallet smittetilfeller vi har, kan vi ikke si at vaksineskepsis er stort problem, sier Rønning.
AA170603 Det er ikke overraskende om det også påvirker folk, sier Grande om bakgrunnen til den lave oppslutningen. ( ©NTB ) ¶
VG170602 For det første når det gjelder lønnsdannelse og arbeidsmarkedet : Vi må rydde opp i den gråsvarte delen av arbeidsmarkedet der folk har svært lave lønninger og få rettigheter.
VG170602 Flere bedrifter og ansatte må bli en del av det organiserte arbeidslivet for å sikre at vi klarer å beholde forholdsvis lave lønnsforskjeller.
NL170602 I Ålesund, som for øvrig avviklet fritt brukervalg etter tre år, klaget Orange Helse AS, ett av selskapene som har vist interesse for å etablere seg i Tromsø, over at det ikke var lønnsomt nok med det lave antallet brukere de hadde klart å skaffe seg i den åpne konkurransen.
DA170602 - De har bidratt til å gjøre norsk oljeutvinning til verdens reneste med lave utslipp.
DA170602 En ting mediene har vært veldig opptatt av så langt i sesongen er Vålerengas lave tilskuertall.
DA170602 - De har bidratt til å gjøre norsk oljeutvinning til verdens reneste med lave utslipp.
BT170602 Norges og EUs mål om 40 prosent kutt innen 2030 er for lave .
AA170602 Søkertallene var for lave og hadde vist en nedadgående tendens, ble det hevdet.
SA170601 Til tross for de lave tallene, opplever Adopsjonsforum en økning i interessen rundt adopsjon, og Gudim har tro på at det vil gi utslag på statistikken de nærmeste årene.
SA170601 ¶ Da Trude var på visning og gikk opp den skjeve trappen og inn den lave inngangsdøren, tenkte hun « Nå kom jeg hjem.
DB170601 - Gjennom et tålmodig, kunnskapsbasert treningsopplegg er det mulig å slå de svindlerne som bruker lave dopingdoser, sier han.
DB170601 Vi er solide i det lave presset og det er vanskelig å bryte oss ned.
DA170601 Der omtales nettopp skattetrykket for kraftsektoren, og energibyrået påpeker at det høye skattenivået sammen med dagens lave kraftpris « ytterligere motvirke nye investeringer, både ved oppussing av eksisterende anlegg og i ny kapasitet ».
AP170601 Til tross for de lave tallene, opplever Adopsjonsforum en økning i interessen rundt adopsjon, og Gudim har tro på at det vil gi utslag på statistikken de nærmeste årene.
AP170601 Da Trude var på visning og gikk opp den skjeve trappen og inn den lave inngangsdøren, tenkte hun « Nå kom jeg hjem.
DN170531 Selv om produksjonen i USA viser en oppadgående trend, venter vi å se prisen på amerikansk lettolje klatre tilbake til det lave 50-tallet, sier David Lennox, ressursanalytiker i Fat Prophets i Sydney, til Bloomberg News.
DB170531 Lang periode med lave priser ¶
DB170531 Jeg tror vi vil se lave kraftpriser i overskuelig fremtid, sier PA Consultings kraftekspert, Lars Erik Maurud, til Finansavisen.
DB170531 Den norske kraftbransjen innså for mange år siden at de gikk inn i en lang periode med lave priser.
DB170531 Enkelte kommuner velger dessuten markant lave gebyrer som ledd i arbeidet med å tiltrekke seg mer aktivitet mv.
AA170531 Sommermåneden juni begynner på aller verste vis med iskald vind, regn og svært lave temperaturer.
AA170531 Spesielt har bygg- og anleggsbransjen bidratt til den lave ledigheten ettersom lav styringsrente i Den europeiske sentralbanken bidrar til at flere investerer i eiendom. ( ©NTB ) ¶
AA170531 - Det er lavere etterspørsel over hele verden og økt tilbud på grunn av den lave oljeprisen og overskudd av båter, sier Kvalvik.
SA170530 På bilen hans er det satt på mindre dekk for å passere lave broer i distriktet.
DN170530 « Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp og er viktig for Europas forsyningssikkerhet », heter det i IEA-vurderingen av den norske energipolitikken.
DN170530 - Den giftige kombinasjonen består av svak økonomisk vekst, oljeprisens fall til svært lave nivåer og enorm overkapasitet i våre bransjer, legger han til.
DB170530 De mener også at østerrikerne utsettes for det de kaller Det Store Skiftet, der de rett og slett byttes ut gjennom lave fødselstall og gjennom påstått masseinnvandring.
DA170530 « Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp og er viktig for Europas forsyningssikkerhet », heter det i IEA-vurderingen av den norske energipolitikken.
DA170530 Jo, fordi det er veldig mye penger, lave strafferammer og liten risiko for å bli tatt i forhold til annen kriminalitet, mener forbundslederen.
AP170530 Lysbakken begrunner sin påstand om det « påfallende lave engasjementet » med å peke på skattereformen som ble satt i verk fra i fjor.
AP170530 « Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp og er viktig for Europas forsyningssikkerhet », heter det i IEA-vurderingen av den norske energipolitikken.
VG170529 I stedet fikk de europeiske NATO-lederne vite i en ti minutter lang tale, som hele verden kunne følge, at de har sviktet med for lave forsvarsbudsjetter gjennom mange år, og at det er derfor de ikke har klart å nedkjempe terrorismen på den måten som Trump ønsker.
VG170529 Det handler om : ¶ * 1 Lave lønnsforskjeller ¶ * 1 En omfattende velferdsstat ¶ * 1 Et omfordelende skattesystem ¶
SA170529 Aalesund overtok styringen og spilte Brann lave .
NL170529 Målet var som på Ørlandet å holde kostnadene så lave som mulig for så å be om mer penger på et senere tidspunkt.
DN170529 Nasjonalregnskapet viser at investeringer i bedriftene Norge skal leve av i fremtiden, er svært lave .
DA170529 Høye priser gir høye utbytter, mens lave priser gjør at en kanskje ikke kan ta utbytte i det hele tatt.
DA170529 Samtidig erkjenner vi at det blir vanskelig å komme tilbake til de samme, lave tallene vi hadde før Veireno overtok.
DA170529 Høye priser gir høye utbytter, mens lave priser gjør at en kanskje ikke kan ta utbytte i det hele tatt.
BT170529 Aalesund overtok styringen og spilte Brann lave .
AP170529 Aalesund overtok styringen og spilte Brann lave .
AA170529 Samtidig erkjenner vi at det blir vanskelig å komme tilbake til de samme, lave tallene vi hadde før Veireno overtok.
AA170529 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) mener likevel at pilene peker riktig vei og at lave investeringer i næringslivet er en utfordring hele Europa sliter med, ikke bare Norge.
VG170528 Selv om tinden er høy er heldigvis åssidene lave i lett-tungvektdivisjonen.
SA170528 Det er ingen som skal tro at de kan komme hit og styre kampene og spille oss lave .
AP170528 Samtidig erkjenner vi at det blir vanskelig å komme tilbake til de samme, lave tallene vi hadde før Veireno overtok ; vi var en usynlig tjeneste som brått syntes litt bedre i terrenget.
AP170528 Det er ingen som skal tro at de kan komme hit og styre kampene og spille oss lave .
NL170526 Kanskje bidrar dette til det lave sykefraværet på rundt 1% ?
DN170526 Årsaken til fallet er den lave oljeprisen.
DB170526 Blodmangel ( lav blodprosent og/eller lave jernlagre ).
DA170526 Bompengene vil fremdeles være for lave til at folk med god råd lar bilen stå, mens småbarnsfamilier med en krevende hverdagslogistikk, blir de store taperne.
DA170526 Årsaken til fallet er den lave oljeprisen.
AP170526 Langberg ¶ 2 ) Lave forsvarsbudsjetter ¶
AP170526 Også de som nå har fått lave terningkast.
AA170526 På grunn av ekstremt lave ulykkestall er hensynet til å gjøre kollektivtrafikken attraktiv prioritert.
AA170526 - Ulykkestallene for busspassasjerer i by er ekstremt lave .
VG170525 Det lave skuddet lurte seg forbi keeper Amund Wichne.
VG170525 Kildene sier at Erna Solberg nå kan reise til NATO-toppmøtet i Brussel med lave skuldre, selv om den norske langtidsplanen for Forsvaret langtfra når NATOs felles to prosent-mål innen 2024.
VG170525 På VGs spørsmål om NATO-landene virkelig må etterbetale for lave forsvarsutgifter i fortiden, sa Stoltenberg at han hadde hørt Trump si omtrent det motsatte i Washington.
DB170525 Generelt god økonomi og lave flypriser får flere av oss til å reise, og vi reiser hyppigere.
AP170525 - Mange NATO-land bruker mye mer tid og energi på å rettferdiggjøre sine lave forsvarsbudsjetter enn å gjøre en ordentlig innsats for å oppfylle sine forpliktelser, sier Benitez i Atlantic Council ¶
VG170524 - Høydepunktene mine er veldig høye, nedturene mine tilsvarende lave .
SA170524 - Tusenkronersspørsmålet er om United takler forventningspresset i finalen og spiller med lave skuldre.
FV170524 - Tusenkronersspørsmålet er om United takler forventningspresset i finalen og spiller med lave skuldre.
DN170524 Det er det lave rentenivået som er hovedårsaken til at virkelig verdi av kundens fordringer er vurdert som høyere enn tidligere, sier administrerende direktør Bjørn Østbø.
DB170524 DNB Markets lar seg ikke stresse av det lave oljeinvesteringsanslaget for neste år, og tror det ikke er så svakt som det ser ut.
DB170524 Vokser man opp, og bor lenge i, et samfunn med mye uro og lav tillit før man kommer til Norge, kan den lave tilliten bli iboende.
BT170524 - Tusenkronersspørsmålet er om United takler forventningspresset i finalen og spiller med lave skuldre.
AP170524 - Tusenkronersspørsmålet er om United takler forventningspresset i finalen og spiller med lave skuldre.
SA170523 Den lave lønna gjør at han fortsatt bor hjemme.
BT170523 De tre siste årene har mer en 750.000 pensjonister - som eneste gruppe i landet - fått betydelig redusert kjøpekraft ved lave lønnsoppgjør.
BT170523 Det er bra at fagetaten har lagt den lave linjeføringen og de ugunstige svingene til grunn for valget.
AP170523 Den lave lønna gjør at han fortsatt bor hjemme.
AA170523 For noen år tilbake ble det kjent at Volkswagen hadde installert programvare i dieselbiler som gjorde at de fikk kunstig lave NOx-utslipp under tester.
AA170523 For noen år tilbake ble det kjent at Volkswagen hadde installert programvare i dieselbiler som gjorde at de fikk kunstig lave NOx-utslipp under tester.
VG170522 For vel et år siden holdt OPEC krisemøte i Qatar om lave oljepriser.
VG170522 Norges lave andel er et resultat av år med bevisst jobbing.
AA170522 En jevn strøm av lavtrykk i Norskehavet vil gi daglige doser med skyer og regn samtidig som det blir lave temperaturer etter årstiden.
DB170520 * Venezuela har de største oljereservene i verden, og økonomien er hardt rammet av den lave oljeprisen.
DA170520 Sjøen ligger paddeflat, og den lave solen lyser opp de majestetiske fjellene på Andørja på den andre siden av fjorden.
NL170519 Det lave utdanningsnivået i Finnmark gjenskaper seg selv på grunn av denne sammenhengen.
NL170519 Det lave utdanningsnivået i Finnmark gjenskaper seg selv på grunn av denne sammenhengen, skriver Per Bye.
DN170519 - Ferske tall for befolkningsveksten i første kvartal fra SSB fredag var svært lave , lavere enn selv det laveste scenarioet SSB har sett for seg.
DN170519 Bloomberg har i en større reportasje gått gjennom flere slike avtaler, som ifølge nyhetsbyrået gjøres for å spre investeringene inn mot teknologi og underholdning og å øke den samlede fortjenesten i industriselskaper som tradisjonelt sett har lave marginer og begrenset avkastning.
AA170519 I den første saken Adresseavisen skrev i forbindelse med lave besøkstall ved Kunstmuseet, pekte Bleken på at museet ikke til enhver tid viser museets samling som teller rundt 5000 verk.
SA170518 Det lave lufttrykket gjør at friksjonen blir minimal, noe som sørger for at hastigheten kan komme opp i 1200 kilometer i timen.
SA170518 Den lave energibruken skal også bidra til å holde prisene på et nivå på eller under dagens saktegående tog.
NL170518 Men det er noen lave skyer ute i havet.
DN170518 Sjefredaktør John Arne Markussen var ikke kjent med kampanjen med den lave prisingen da DN tok kontakt.
DN170518 - Er den lave prisingen et grep for å øke opplaget slik at dere kan søke pressestøtte ?
DB170518 I forslag til revidert heter det at « Bostøtten skal sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig.
DB170518 Vi har flere ganger kommentert at bilavgiftene i dag er basert på kunstig lave oppgitte utslipp for de komponentene som er relatert til CO2 og NOx-utslipp.
AP170518 Det lave lufttrykket gjør at friksjonen blir minimal, noe som sørger for at hastigheten kan komme opp i 1200 kilometer i timen.
AP170518 Den lave energibruken skal også bidra til å holde prisene på et nivå på eller under dagens saktegående tog.
SA170517 Volkswagen har tidligere innrømmet å ha installert programvare i dieselbiler som førte til at de fikk kunstig lave utslippstall i tester.
AP170517 Volkswagen har tidligere innrømmet å ha installert programvare i dieselbiler som førte til at de fikk kunstig lave utslippstall i tester.
DA170516 Som kommunepolitiker er han bekymret over at unge flytter ut, og over det lave fødselsoverskuddet.
DA170516 Også den retten er solid tvers gjennom, akkurat som stedet i seg selv, osende av trivsel, lave skuldre og god mat.
BT170516 Det er så en steiler når en leser at Bybanen kan komme til å bli ført frem kloss under Årstad gård, på flaten med parsellhagene og de lave husene langs Fløenbakken ( BT 09.05 ).
AP170516 En vesentlig forklaring på de lave prisene over grensen er at Sverige har lavere sukkeravgift enn Norge.
AP170516 Jerv ble spilt lave i banen, og klarte ikke å etablere noe særlig spill.
VG170515 - Vi begynner å få relativt lave skuldre.
DN170515 Ervik mener de lave ankomstene av asylsøkere har ført til at uttransporteringstallet sett under ett ikke er høyere.
DN170515 - Vi nærmer oss halvannet år med svært lave ankomster.
DA170515 NFF betegner det lave antallet som gledelig.
DA170515 NFF betegner det lave antallet som gledelig.
DA170515 NFF betegner det lave antallet som gledelig.
DA170515 Grorud slo konsekvent korte, lave hjørnespark gjennom hele kampen for å unngå å møte store Raufoss-spillere i hodedueller og etter 23 minutter var de nære ved å lykkes.
AP170515 - Den lave prisen skyldes at hun hadde bruksrett til huset livet ut, sier advokat Jan Ivar Brataas.
VG170514 Men Miocic fikk uansett dårlig tid etter at dos Santos hadde truffet ham med to lave spark som rammet venstreleggen hans - i løpet av det første minuttet.
DB170514 Strålingen var da ekstremt svak i ekstremt lave konsentrasjoner, og radiologisk ubetydelige, sier forskeren.
AP170514 Jeg tror lave kvalifikasjoner handler om språkferdigheter.
VG170513 Men nå har de skjønt at folk betaler når prisene er lave , og de dekrypterer filene dine i de fleste tilfellene.
DN170513 Toppsjef Lloyd Blankfein i den amerikanske finansgiganten Goldman Sachs innrømmet tidligere denne uken at han rett og slett er bekymret over den lave volatiliteten.
DN170513 Sjeføkonomen mener det er flere forhold som ligger bak den spesielle kombinasjonen av rekordhøye kurser og historisk lave forventninger om uro.
DN170513 Move-indeksen, som er rentemarkedets svar på Vix, har i likhet med sin søsterindeks i aksjemarkedet falt til historisk lave nivåer den siste tiden.
DN170513 Mens hovedindeksene på aksjebørsene i blant annet Frankfurt, London, New York og Oslo denne uken nådde nye rekordnoteringer, er frykten for store kurssvingninger den nærmeste tiden på historisk lave nivåer.
DN170513 I både aksje- og rentemarkedene er disse indikatorene for tiden på historisk lave nivåer.
DN170513 Dermed ligger forholdene til rette for fortsatt aksjeoppgang og fortsatt lave renter en stund fremover, slik investorene ser det.
DN170513 - Man er blitt vant med å se at aksjer bare fortsetter oppover og oppover og at rentene holdes lave , sier Wilhelmsen.
DN170513 - Den lave volatiliteten er kanskje en selvtillitsboble, men det vet vi ikke før vi vet det.
DB170513 Hun går inn på badet for å toe dem, men Syngs baderomsakustikk og lave toalettvegger gjør at det ikke bare er sangstrofer som lett slår mellom veggene der.
VG170512 Ellers var vi fryktelig opprørte over lave terningkast.
VG170512 Veldig lave , store problemer, død !
VG170512 Hos Meny får kundene stort utvalg, god service og lave priser i en og samme butikk.
VG170512 De vil ha supermarkedsortiment til lave priser og det får de hos oss.
VG170512 - Fra der jeg sto, så det umiddelbart ut som om helikopteret hadde eksplodert, antagelig på grunn av den lave kveldssolen som lyste opp vannspruten.
SA170512 - Jeg trodde først det var en eksplosjon, men det var nok en kombinasjon av den lave solen og sjøsprøyten som fikk meg til å tro det, sier Farestvedt.
SA170512 Jesper Mathisen mener det « lave » nivået på lagene under RBK på tabellen kan skape utfordringer for trønderne når de skal forsøke og kvalifisere seg til spill i Europa.
FV170512 Jesper Mathisen mener det « lave » nivået på lagene under RBK på tabellen kan skape utfordringer for trønderne når de skal forsøke og kvalifisere seg til spill i Europa.
DN170512 Analytikerne trekker frem at kvartalet var spesielt for Grieg, preget av svært lave slaktevolum og en kostnadsbase som var høyere enn ventet.
DB170512 Takket være den europeiske testsyklusen ( NEDC ), som favoriserer denne typen drivlinje i tillegg til å være generelt overoptimistisk, får vi dermed et normert forbrukstall som er oppgitt til lave 0,21 til 0,23 liter per mil ( avhengig av hjuldimensjon ), og derav følgende CO2verdier på 49 - 52 gram per kilometer. 3-sylindre pluss strøm ¶
BT170512 - Jeg trodde først det var en eksplosjon, men det var nok en kombinasjon av den lave solen og sjøsprøyten som fikk meg til å tro det, sier Farestvedt.
BT170512 Urovekkende mange av POC som blir drepte av politiet er ubevæpnede, og som oftest får politiet lave straffer eller går fri.
BT170512 Jesper Mathisen mener det « lave » nivået på lagene under RBK på tabellen kan skape utfordringer for trønderne når de skal forsøke og kvalifisere seg til spill i Europa.
AP170512 Jesper Mathisen mener det « lave » nivået på lagene under RBK på tabellen kan skape utfordringer for trønderne når de skal forsøke og kvalifisere seg til spill i Europa.
VG170511 Å gi asylsøkere mulighet til å jobbe mens de venter i mottak er et tiltak med stor integreringsgevinst og lave kostnader.
DN170511 Ifølge departementet innebærer forslaget at motorsykler med høye registrerte CO2-utslipp relativt til effekt vil få høyere avgift sammenlignet med i dag, mens sykler med lave CO2-utslipp relativt til effekt vil få lavere avgift.
DN170511 - Vi har gode erfaringer med å kutte avgiftene på biler med lave utslipp.
DN170511 Nedsalget kommer kun to dager etter at GSO solgte nær 1,5 millioner aksjer til kurs 1,13 kroner i kjølvannet av sterk oppgang fra lave nivåer.
DN170511 Volatiliteten i de globale markedene er på historisk lave nivåer.
DB170511 Vi må spille lag oftere lave enn det vi har gjort hittil.
AP170511 Hun kan kutte utgiftene i folketrygden i år særlig på grunn av den overraskende lave lønnsveksten i fjor.
AA170511 Engangsavgiften kuttes for motorsykler med lave utslipp i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.
AA170511 - Vi har gode erfaringer med å kutte avgiftene på biler med lave utslipp.
AA170511 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) sier til NRK P1 at det er all mulig grunn til å glede seg over det lave tallet.
SA170510 Her aner vi stier og lave , klippede hekker inspirert av renessansens parterrer.
DB170510 Det er både en lang arbeidsbenk med mulighet for å sette opp laptopen og jobbe - og det er en sofa-sone med lave stoler og sofa-bord.
AA170510 Også prisen på amerikansk lettolje gikk opp fra gårsdagens lave notering og lå på 47,26 dollar fatet.
AA170510 Det er nødvendig å se på mulige løsninger for de tilfellene der boligeiere med lave inntekter opplever at eiendomsskatten blir en urettmessig stor økonomisk belastning.
DN170509 Samtidig kjøper tillitsvalgte aksjer i selskapet til historisk lave priser.
DB170509 - Jeg gikk inn med lave skuldre og et lite glis.
DB170509 På tross av de positive resultatene viser norske bedrifter til lave tall når det gjelder mangfold.
DA170509 Baconet holder samme lave temperatur, mens osten, et rimelig sentralt element på en cheeseburger, av merket Monterey Jack, er så mild i smaken at den ikke gjør noe fra eller til.
DA170509 Den lave temperaturen og den noe sure vinden så ikke ut til å legge en demper på humøret til de frammøtte.
AP170509 - Nesten alltid er det minst én av dem som jobber, men fordi lønningene er så lave så må ofte flere i husholdet jobbe og dessverre også barn, forklarer Sema Karaosmanodlu, leder for den tyrkiske bistandsorganisasjonen Hayata Destek.
AA170509 Den lave temperaturen og den noe sure vinden så ikke ut til å legge en demper på humøret til de frammøtte.
SA170508 De største lettelsene har gått til miljøvennlige biler med lave utslipp, og særlig ladbare hybridbiler.
FV170508 De største lettelsene har gått til miljøvennlige biler med lave utslipp, og særlig ladbare hybridbiler.
DB170508 Noen minibanker har også relativt lave grenser på hvor mye du kan ta ut, sier Giske, som legger til at dette kan gjøre det nødvendig med flere uttak.
BT170508 De største lettelsene har gått til miljøvennlige biler med lave utslipp, og særlig ladbare hybridbiler.
AP170508 Fatwa fra saudisk geistlig forbyr far å hjelpe barna med snømann ¶ | Lave tanker om demokrati gir høye bygninger ¶
AP170508 | Lave tanker om demokrati gir høye bygninger ¶
AP170508 De største lettelsene har gått til miljøvennlige biler med lave utslipp, og særlig ladbare hybridbiler.
AA170508 - Et høytrykk mellom Grønland og Svalbard setter opp en nordlig luftstrøm som gir lave temperaturer og sluddbyger.
VG170507 Bohinen sier til VG at laget hans ønsket å spille offensiv og angripende fotball, men ble ufrivillig lave mot et godt Viking-lag de første 45.
VG170507 - Sarpsborg spiller oss lave .
DB170507 Men den lave valgdeltakelsen kan vitne om en demokratisk krise, mener Frankrike-ekspert.
DB170507 Hemmelighetene bak mengden, hurtigheten og de velvillige statsgarantiene, var at W&V utformet teknisk gode manuskripter og produserte film til lave kostnader : « De hadde orden i regnskapene og de tenkte på publikum, » ble det sagt.
VG170506 Venezuela har de største oljereservene i verden, og økonomien er hardt rammet av den lave oljeprisen.
VG170506 Men da ankomstene kom under kontroll, var det rett ned på det jevne, lave nivået partiet lå på før asylbølgen.
AA170506 Varselet for neste uke preges av mye gråvær og lave temperaturer.
AA170506 Lokalt lave tåkeskyer.
DN170505 « Både solid vekst i sysselsettingen, som viser at den lave veksten i mars var tilfeldig.
DN170505 Fredriksen og Frontline er siste i rekken selskaper som utnytter lave verftkostnader for å bestille nye skip, ifølge Tradewinds.
DB170505 Regelverket til MPCC ( Bevegelsen for troverdig sykkelsport ) ble brutt da Bardiani starter rittet med en rytter som hadde lave kortisolverdier.
DB170505 Etter at lagets Nicola Boem hadde vunnet etappe ti til Forlì, kunngjorde laget sin utmeldelse av MPCC og at det hadde misforstått regelverket, som sier at en rytter er pålagt å hvile i åtte dager ved lave kortisolverider.
DA170505 Iversen og familien ble sannsynligvis kontinuerlig eksponert for plutonium i lave doser gjennom luften i flere tiår - og risikerte direkte eksponering gjennom å være i området rundt.
AA170505 Valget fant sted torsdag, men ble overskygget av lave oljepriser, svindelanklager og bekymringer om helsen til landets aldrende president, Abdelaziz Bouteflika ( 80 ).
AA170505 Hver tredje unge algerier er arbeidsledig, og de lave oljeprisene har rammet økonomien hardt.
SA170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
SA170504 Lave renter har hjulpet Norge gjennom oljenedturen ved å svekke den norske kronen kraftig.
SA170504 Det lave antallet Twitter-meldinger fra operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt kan tyde på at natten har vært av det rolige slaget for politiet.
DN170504 Nå advarer Statoils toppsjef mot for lave investeringer.
DB170504 Snittet så langt i år er lave 87 gram CO2 per kilometer, mens dette tallet ble 93 gram i april.
DB170504 Konsekvensene blir at tallene i den offentlige debatten er altfor lave , og diskusjonen i samfunnet føres på feil premisser, heter det i uttalelsen, som fortsetter slik : ¶
DA170504 | Kritiske til dommernes lave list ¶
DA170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
DA170504 Lave renter har hjulpet Norge gjennom oljenedturen ved å svekke den norske kronen kraftig.
BT170504 - Det ser ut til at det fine været holder seg, men det kan komme noen lave tåkeskyer natt til lørdag og søndag som vil gi litt lavere temperaturer på formiddagen.
AP170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
AP170504 Lave renter har hjulpet Norge gjennom oljenedturen ved å svekke den norske kronen kraftig.
AA170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
AA170504 Lave renter har hjulpet Norge gjennom oljenedturen ved å svekke den norske kronen kraftig.
AA170504 Fortsatt svak økonomisk vekst i Norge, lave renter internasjonalt og utsikter til at inflasjonen havner klart under Norges Banks mål, er analytikernes forklaringer på at renten holdes lav.
AA170504 Lave renter har hjulpet Norge gjennom oljenedturen ved å svekke den norske kronen kraftig.
AA170504 Overraskende lave oljelagre i USA og økte bekymringer for oljeforsyningene globalt bidro til å presse oljeprisen ned til sitt laveste nivå siden desember i fjor.
DA170503 Nå er vi kommet i en situasjon hvor norske husholdninger forgjelder seg med cirka 200 milliarder kroner i året, mens industriinvesteringene er stabilt lave .
AP170503 På grunn av lave temperaturer går gjengroing veldig sakte, og mange områder er sterkt erosjonsutsatt.
VG170502 På grunn av lave asylankomster til Norge har UDI fått økt kapasitet.
VG170502 Suksessformelen er en formidabel jobb i butikkene og kombinasjonen stort utvalg og lave priser, sier Christian Hoel, kjededirektør i Extra.
DN170502 Lave indeksverdier indikerer at investorene venter små kursutslag, enten det er den ene eller andre veien.
DB170502 Tror du på det sistnevnte, skal renten opp, mens det førstnevnte gir mer av det samme - lave renter og svak etterspørsel, også kalt sekulær stagnasjon, skriver Myrseth.
DB170502 Myrseth minner om at dagens lave renter er en konsekvens av flere sterke strukturelle krefter.
DB170502 Han trekker frem flere faktorer som også har bidratt til lave renter gjennom å holde lønns- og prisveksten i sjakk.
DB170502 Flere av trendene som har gitt oss lave renter, kan imidlertid være i ferd med å reversere.
DB170502 - De lave rentene tvinger Oljefondet og andre investorer ut av obligasjoner og andre sikre rentebærende plasseringer og inn i aksjer og eiendom.
DB170502 ( Hegnar.no ) : Etter finanskrisen har renten falt til eksepsjonelt lave nivåer.
AP170502 Én prosent sier at Tyrkia blir mer interessant som reisemål takket være lave priser på reiser dit, sier markedssjef i Ticket, Ellen Wolff Andresen.
AA170502 På grunn av lave asylankomster til Norge har UDI fått økt kapasitet.
AA170502 Innføring av stillegående elektriske biler vil gi en viss reduksjon ved lave hastigheter ( under 30 km/t ) når antallet blir dominerende i trafikkbildet.
FV170501 Samtidig gjør høye boligpriser og allerede svært lave renter terskelen for kutt høy.
FV170501 Det kan kompensere noe for de lave rentene.
DN170501 Samtidig gjør høye boligpriser og allerede svært lave renter terskelen for kutt høy.
DN170501 Det kan kompensere noe for de lave rentene.
DA170501 Han mente ellers at høstens valg blir et generaloppgjør med de økende forskjellene i Norge, og nevnte barnefattigdom og enslige eldre med lave pensjoner som grupper som har kommet svekket ut.
AP170501 Gevinstene er nullutslipp, fleksible tjenester, håndterlige investeringer og lave transportkostnader.
AP170501 Samtidig gjør høye boligpriser og allerede svært lave renter terskelen for kutt høy.
AP170501 Det kan kompensere noe for de lave rentene.
AP170501 Den lave renten har lenge presset boligprisene oppover, spesielt i Oslo.
AP170501 Rentene er fortsatt ekstremt lave , men rindt om i verden snakkes det nå oftere om renteøkning enn om å sette renten ned.
AP170501 Om det skulle komme en lignende smell i dag, er verdensøkonomien på mange vis mer sårbar - med høye skuldre og lave renter.
AA170501 Han mente ellers at høstens valg blir et generaloppgjør med de økende forskjellene i Norge, og nevnte barnefattigdom og enslige eldre med lave pensjoner som grupper som har kommet svekket ut.
SA170430 På veien hjelpes bilen av sitt lave tyngdepunkt ( batteriene ligger i gulvet ).
DB170430 - Det er bedre å ha godt belegg til lave priser, enn ikke å ha gjester i det hele tatt.
DB170430 Fordi det er et svært lite troverdig alternativ, gitt partienes lave samlede oppslutning, er det naturlig at de utfordres på andre alternativer.
BT170430 På veien hjelpes bilen av sitt lave tyngdepunkt ( batteriene ligger i gulvet ).
AP170430 På veien hjelpes bilen av sitt lave tyngdepunkt ( batteriene ligger i gulvet ).
SA170428 Mange velger for små og lave planter, som gjør bedet flatt og lite frodig.
SA170428 Dette er i hovedsak lavterskelaktiviteter hvor det er lave eller ingen kostnader for å delta.
FV170428 På veien hjelpes bilen av sitt lave tyngdepunkt ( batteriene ligger i gulvet ).
DN170428 Også det lave globale rentenivået har noe å si.
DN170428 - Vi er godt fornøyde med at vi klarer en økning i renteinntekter i et marked med veldig hard konkurranse og svært lave renter.
DN170428 - Etterspørselen etter aluminium i lettvektsprodukter og bærekraftige løsninger fortsetter å øke, og bekrefter vår tro på Hydros integrerte verdikjede, basert på aluminiumproduksjon med lave klimautslipp.
DB170428 På denne måten vil de med lave inntekter og lav skatteprosent sitte igjen med mer enn i dag, mens de som har høy inntekt og betaler mye skatt vil få noe mindre totalt sett.
DB170428 Våre forbruksmønster og forventninger til lave priser har alvorlige og skadelige konsekvenser for folk andre steder ¶
BT170428 Mange velger for små og lave planter, som gjør bedet flatt og lite frodig.
AP170428 De mener også etaten burde reagert mer på den lave prisen i anbudet fra Veireno.
AP170428 Mange velger for små og lave planter, som gjør bedet flatt og lite frodig.
AP170428 Dette er i hovedsak lavterskelaktiviteter hvor det er lave eller ingen kostnader for å delta.
AA170428 som natt til fredag, har klarvær og lite vind gitt ekstra lave temperaturer for årstiden, forklarer vakthavende meteorolog Anders Sivle ved Vervarslinga på Vestlandet.
AA170428 Trump har mange ganger kritisert den forholdsvis lave økonomiske veksten i forgjengeren Barack Obamas tid som president.
AA170428 Analytikere mener den egentlige forklaringen kan være en uvanlig varm vinter, som har gjort at forbrukerne har fått lave strømregninger.
SA170427 Etter flere år med lave elevtall, og etter bare fem elever er tatt opp til neste år, ser ikke styret noen mulighet for å fortsette driften.
SA170427 Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, mener tallene er svært lave .
FV170427 Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, mener tallene er svært lave .
DB170427 Flere i partiet forklarer den nære Frp-tilknytningen som en av hovedgrunnene til den lave oppslutningen på meningsmålingene.
BT170427 Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, mener tallene er svært lave .
AP170427 Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, mener tallene er svært lave .
AA170427 I tillegg bidro folk med dugnadsinnsats slik at boligprisene ble så lave at nesten alle hadde mulighet til å skaffe seg en ny bolig.
VG170426 Den 1.76 meter lave driblefanten har ikke tapt de 50 siste kampene han har vært på banen, både klubb- og landslagsfotball medregnet.
VG170426 Jeg er underdog, så jeg kan spille med lave skuldre.
SA170426 Boligbyggingen har vært høy - drevet av høy prisvekst og lave renter.
DN170426 Det tyner den allerede lave egenkapitalen i selskapet, som dermed falt fra 184 millioner kroner ved årsskiftet til 39 millioner kroner ved utgangen av mars.
DN170426 Det tyner den allerede lave egenkapitalen i selskapet, som dermed falt fra 184 millioner kroner ved årsskiftet til 39 millioner kroner ved utgangen av mars.
DN170426 Det tyner den allerede lave egenkapitalen i selskapet, som dermed falt fra 184 millioner kroner ved årsskiftet til 39 millioner kroner ved utgangen av mars.
DN170426 Som følge plasserer redere ordre på spekulasjoner om at vinduet med lave nybyggingspriser snart kan lukkes.
DN170426 XXL opprettholder tidligere guiding for helåret, blant annet forventninger om ebitda-marginer i Norge lavt på 20-tallet, lave tosifrede marginer i Sverige og høye tosifrede marginer i Finland.
AP170426 Den lave måloppnåelsen kan kanskje forklare hvorfor han i det siste har gått vekk fra ideen om å evaluere presidentskapet ut fra hva han har fått til i løpet av de første 100 dagene.
AP170426 Boligbyggingen har vært høy - drevet av høy prisvekst og lave renter.
VG170425 Etter flere år med lave seertall på « Sommertid » og « God sommer Norge », velger TV 2 å kutte ut direktesendt sommer-satsning i 2017. sommer Norge », velger TV 2 å kutte ut direktesendt sommer-satsning i 2017.
DA170425 Få foreldre er i jobb, og de har relativt lave inntekter.
SA170424 Styringen er nummen og man blir fort mer interessert i forbruksmålerens absurd lave tall enn hvor man befinner seg på i turtallsregisteret.
FV170424 Styringen er nummen og man blir fort mer interessert i forbruksmålerens absurd lave tall enn hvor man befinner seg på i turtallsregisteret.
DN170424 Med så lave priser har jeg vanskelig å se hvordan de kan få en positiv kontantstrøm slik det er nå, sier professor Paul Gillis ved Peking Universitys handelshøyskole Guanghua School of Management, til CNBC.
DB170424 For når nesten 30 000 små, store, tynne, tykke, slanke, unge, gamle, lave , høye, brune, hvite og svarte nordmenn samles rundt nettopp disse to artistene i løpet av en torsdag, fredag og lørdag er det ikke tilfeldig.
BT170424 Styringen er nummen og man blir fort mer interessert i forbruksmålerens absurd lave tall enn hvor man befinner seg på i turtallsregisteret.
AP170424 Vi må få felles og bedre sosiale ordninger i EU, men kravene til lave budsjettunderskudd hindrer dette, sier hun.
AP170424 Styringen er nummen og man blir fort mer interessert i forbruksmålerens absurd lave tall enn hvor man befinner seg på i turtallsregisteret.
DN170423 ¶ Ulveforliket satte et måltall på lave tre ynglinger per år.
DA170423 Sogndal har også bare en seier så langt, men spiller med lave skuldre på Ullevaal søndag kveld.
AA170423 Mandag og tirsdag vil det bli skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men lave temperaturer med nattefrost, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik.
VG170421 Det dreier seg om underbetalte, utnyttede arbeidstakere, tidvis med svært lave lønninger, til og med falske arbeidskontrakter og trusler om straff om de melder seg inn i en fagorganisasjon.
VG170421 Allmenngjøring gjør lave lønninger og dårlige kår ulovlig, og sørger for at alle som jobber i bransjen automatisk omfavnes av de samme rettighetene.
SA170421 Han peker i tillegg til et landslag langt nede på FIFA-rankingen på lave tilskuertall som sterke bevis for nedturen.
DB170421 Direktøren for barnehjemmet, Vyacheslav Klimovich, sier at barnas lave vekt er på grunn av deres psykiske tilstand.
DB170421 Jeg har funnet ut at det ofte er fordelaktig for meg å ha de merkelappene, for folk har bokstavelig talt lave forventninger til meg, sier han smilende.
DA170421 Vi skal ha lave priser.
AP170421 Lave oljepriser har siden rammet en økonomi som allerede var på nedtur.
AP170421 Han peker i tillegg til et landslag langt nede på FIFA-rankingen på lave tilskuertall som sterke bevis for nedturen.
AA170421 Det er helt avgjørende for å få lave ankomsttall å ha en streng innvandringspolitikk, som innebærer at de som har begått kriminalitet, de som har fått avslag, skal ut av landet, sier han til NRK.
VG170420 David Epstein ( journalist ) og jeg diskuterte dette tidligere og det beror formodentlig på den lave fettprosenten rundt lårmuskelen.
DN170420 De reelle tapene ligger på 1,5 prosent i snitt i Norge, så det er lave tap, men det er viktig at myndighetene passer på slik at ikke tapene øker.
DN170420 Dette beviser at kunder ønsker enda flere langdistanseruter til lave priser.
DB170420 Det er mindre skadelig for økonomien om vi har flere skatteobjekter med lave satser, enn når vi skal samle opp provenyet på noen få skatteobjekter.
DA170420 Det kan tyde på et historisk høyt antall hjemmesittere, på linje med den lave valgdeltakelsen i 2002.
DA170420 Det kan tyde på et historisk høyt antall hjemmesittere, på linje med den lave valgdeltakelsen i 2002.
DA170420 Miljødirektoratet ønsker derfor at kommunene skal iverksette langsiktige tiltak som holder luftforurensningen på konstant lave nivåer.
VG170419 - Umiddelbart så virker straffene litt lave , men jeg må se nærmere på faktum som legges til grunn før jeg skriver en innstilling til Riksadvokaten, sier statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir til VG.
VG170419 - Umiddelbart så virker straffene litt lave , men det er en grundig dom.
VG170419 Vi vil øke fradraget for fagforeningskontingenten betydelig, noe som er spesielt viktig i bransjer med lave lønninger, og hvor fagforeningene trengs mest.
DN170419 Men med det lave bestandsmålet som Stortinget insisterte på, er det ikke mulig, sier Elvestuen.
DB170419 | Sommerens billigste reisemål : Vil du ha lave ferieutgifter, er det hit du bør reise ¶
DB170419 | Sommerens billigste reisemål : Vil du ha lave ferieutgifter, er det hit du bør reise ¶
DB170419 Mel Gibson, som var ivrig tilhenger av sigaretter, skal ha blitt rasende av det lave tilbudet, og ifølge agent Jeff Berg plukket han opp et et glassaskebeger.
AP170419 - Det er nok ikke så mye billigere enn vanlig strøm i Norge ennå, fordi strømprisene er lave i utgangspunktet.
AP170419 Det er ingen grunn til å ta fram solkremen med det første, vårværet lar fortsatt vente på seg og helgeværet blir preget av bygevær og lave temperaturer.
VG170418 Elbilfordelene er videreført, men de store, nye avgiftslettelsene har gått til hybrider og vanlige familiebiler med lave utslipp.
DN170418 Råvareprisene har tatt seg opp det siste året, men er fortsatt på lave nivåer sammenlignet med hva de var på i 2014.
DB170418 La den altfor lave gaupebestanden få bygge seg opp igjen og kutte ut den stygge, uetiske jaktformen som gaupene blir utsatt for ?
AA170418 Fylkeslegen i Finnmark, Eivind Merok, antyder at de lave tallene kan skyldes problemer med registreringen av dem som får vaksiner.
DB170417 Den sterke pris- og omsetningstrenden fra i fjor er jeg helt sikker på vil fortsett også i år, støttet blant annet av historisk lave renter og stor usikkerhet internasjonalt, sier Andersen til Kapital.
VG170416 Men når Liverpool må styre spillet og bryte ned lave , kompakte forsvar, får de ofte større problemer.
DB170416 - Dette er Hellas, sånn det egentlig er, gliser den brunbarkede karen som er skipperens høyre hånd om bord på ferga som sakte seiler inn mot en klynge hvite, lave hus som speiler seg i den knallblå sjøen.
DB170416 Kubaneren Norges Rodríguez fra Santiago de Cuba vokste opp i en familie med to lærere og svært lave lønninger.
VG170415 Demetrious Johnson står igjen som den eneste uslåelige titanen, tross sin lave vekt.
FV170415 Steinar Bisseth trosset lave temperaturer og polerte båten i Bertesbukta langfredag.
DN170415 Landet er dermed svært sårbart når oljeprisene er lave .
DN170415 USA mistenker at landene holder valutaene kunstig lave .
DB170415 Objekter i lave jordbaner må fjerne seg selv innen 25 år etter endt livstid, enten ved å sendes ned i atmosfæren eller ut til kirkegårdsbaner.
BT170415 USA mistenker at landene holder valutaene kunstig lave .
AA170415 USA mistenker at landene holder valutaene kunstig lave .
AA170415 På grunn av sin lave alder, ble de to tenåringene ikke pågrepet.
BT170413 KREVER MILJØDROSJER : Fylkeskommunen kan nå gi påbud om at biler som driver drosjekjøring skal ha lave miljøskadelige utslipp.
AA170413 De lave temperaturene i Trøndelag de siste dagene er ikke et kortvarig " kuldeblaff ".
DN170412 « Den lave andelen utenlandske hytteeiere kan muligens skyldes høye priser og store avstander mellom Norge og andre europeiske land.
AP170412 Noen mennesker har lave temperaturgrenser for å sitte ute og hygge seg.
AA170412 Adresseavisen har gått på jakt etter lave priser på typiske harryvarer blant annet i tilbudsannonser fra butikkene på Storlien og på nettsiden systembolaget.se.
AA170412 " Den lave andelen utenlandske hytteeiere kan muligens skyldes høye priser og store avstander mellom Norge og andre europeiske land.
SA170411 « Det er et paradoks at mange klager på lave fødselstall, mens bruken av midlertidige ansettelser øker », skriver anonym kvinne.
SA170411 Det er et paradoks at mange klager på lave fødselstall, mens bruken av midlertidige ansettelser øker.
SA170411 Men først og fremst ble Kristiansund spilt lave fordi Brann skrudde opp tempoet, ga alt i duellene og ofret sikkerhet og tålmodighet for å presse frem sjanser.
DN170411 Det var få store selskapsnyheter og handelsvolumene var lave .
DB170411 - Denne typen angrep trenger ikke spesielle forberedelser, det er svært lave kostnader, og er noe alle kan klare.
DA170411 Fra det øyeblikk døren lukkes bak deg og den lave temperaturen siger nedover ryggen, blir du lett bergtatt.
DA170411 ), her sammen med fylkesordfører Anette Solli ( H ), tror fortsatt at den kan få selskap av mange andre hydrogenbiler på veiene i løpet av kort tid, selv om salgstallene så langt har vært svært lave .
DA170411 Vestlandet vil bli preget av bygevær og lave temperaturer.
BT170411 Men først og fremst ble Kristiansund spilt lave fordi Brann skrudde opp tempoet, ga alt i duellene og ofret sikkerhet og tålmodighet for å presse frem sjanser.
AP170411 Men først og fremst ble Kristiansund spilt lave fordi Brann skrudde opp tempoet, ga alt i duellene og ofret sikkerhet og tålmodighet for å presse frem sjanser.
DN170410 | Trump lader opp til kamp mot « juksere » og lave metallpriser ¶
DN170410 USAs president Donald Trump har gått til kamp mot det han mener er urettferdig lave priser på kinesisk stål- og aluminiumsproduksjon.
DB170410 Hun minner samtidig om at guttens lave alder.
DB170410 På grunn av hans lave alder er det gjort få intervjuer med 15-åringen, men til gatemotemagasinet Highsnobiety har han nå gitt et sjeldent intervju.
BT170410 Tallene fra lokalvalget i Bergen i 2015 viser at den lave valgdeltakelsen blant unge voksne skyldes at så få av dem uten høyere utdanning stemmer.
AP170410 I 1579 ble sogneprest Lave Erikssøn i Valle, Setesdal, drept rett utenfor kirken.
AP170410 I 1579 ble sogneprest Lave Erikssøn i Valle, Setesdal, drept rett utenfor kirken.
SA170409 Utvinningsteknologien er basert på injeksjon av modifisert sjøvann innblandet med lave konsentrasjoner av kjemikalier og/eller CO₂.
SA170409 Utvinningsteknologien er basert på injeksjon av modifisert sjøvann innblandet med lave konsentrasjoner av kjemikalier og/eller CO₂.
BT170409 For å ta oljeargumentet først : Det finnes flere andre oljeland som produserer med lave utslipp.
VG170408 Les også : Gassofferet Abed om våpen-påstander : - Det er løgn ¶ Lave forventninger ¶
AA170408 | Kraftdirektør spår lave strømpriser de neste to årene ¶
DN170407 | Kraftdirektør venter historisk lave strømpriser ¶
DN170407 | Kraftdirektør venter historisk lave strømpriser ¶
DB170407 De lave forventningene har hun innfridd, men denne uka la hun fram to lovforslag som viser at Frp og Høyre fortsatt ønsker å svekke og privatisere likestillings- og diskrimineringsarbeidet.
AA170407 - Du må tilbake til 1940-50-tallet for å finne så lave tall, opplyser pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Vegvesenet til NTB.
VG170406 Han tror litt av grunnen til den lave Viking-interessen ligger i at byens hockeylag har gjort det så bra de siste årene.
VG170406 - Det er veldig mange år siden det har vært så lave forventninger til fotballen i Stavanger.
DN170406 Vedvarende lave fraktrater fortsetter å prege både konvensjonell bulk og Open Hatch-segmentet.
DN170406 Dette er noe som alltid skjer når lagrene blir tilstrekkelig lave , forklarer Kjus.
DN170406 Dette er noe som alltid skjer når lagrene blir tilstrekkelig lave , forklarer Kjus.
DB170406 Han mener også videre at de fysiske opptakskravene er altfor lave ved inntak til Politihøgskolen.
DB170406 - Altfor lave opptakskrav ¶
AP170406 Som andre sommerdestinasjoner profiterer også Kroatia på sammenbruddet i Tyrkias turistindustri, men varmt klima og lave priser lokker stadig flere til den søreuropeiske republikken.
AA170406 Lave temperaturer ¶
AA170406 Venstres lave oppslutning er skummel for langt flere enn Venstre selv.
DN170405 - Den lave renten og en differensiert boliglånsforskrift gjør at svake markeder unngår fall.
DN170405 Foto : Fartein Rudjord ¶ | - Hyttemarkedet er all-time high om dagen ¶ Lave renter og sug etter skiføre har ført til hytteboom for produsentene av ferdighytter.
DB170405 Mange år med lave renter ¶
DB170405 Dette fordi den raske prisakselerasjonen i boligmarkedet må ses i lys av de lave rentene, altså fundamentale forhold, fortsetter han.
BT170405 MISFORNØYD : NHO-direktør og Høyre-medlem Tom Knudsen har lave forventninger til regjeringens NTP.
DN170404 | - Hyttemarkedet er all-time high om dagen ¶ Lave renter og sug etter skiføre har ført til hytteboom for produsentene av ferdighytter.
DB170404 Traveller-miljøet reiser fra dør til dør og tilbyr sine tjenester til svært lave priser, og er ofte veldig bastante på at oppdraget skal betales kontant.
DB170404 Prisene er ikke direkte lave , men langt hyggeligere enn det vi snakker om her.
DA170404 Påskeharen har mange påskeegg han skal fylle og er garantert fornøyd med de lave prisene mot påske, sier Kristiansen.
AP170404 « Vi tilbyr kundene konkurransedyktige priser, men har gode marginer som følge svært effektive og automatiserte prosesser, lave innlånskostnader og høyt kostnadsfokus.
AP170404 I tillegg har vi lave tap som følge av god og forsvarlig kredittgivning.
AP170404 Dessuten har det kraftige fallet i kronekursen blitt omsatt i bedret konkurranseevne, mens rentekutt og signaler om fortsatt lave renter har holdt både prisene på og etterspørselen etter boliger oppe, og boligbyggingen er på sitt høyeste nivå på 35 år.
VG170403 - Jeg er klar over det faktum at i noen tilfeller i saker fra Jamaica skal noen veldig lave nivåer av clenbuterol ha blitt funnet.
VG170403 Likevel er det med lave skuldre og høy selvtillit at han inntar Eliteserien.
DB170403 | Enda flere butikker slutter å selge egg fra burhøns ¶ ¶ LAVE PRISER : Du kan gjøre mange gode kjøp på handletur i Sverige, men ikke alle matvarene holder det de lover, skal vi tro den ferske, svenske kåringen, « Årets Matbløff 2016 ».
DB170403 Han tror ikke at det at de tekniske problemene som fortsatte lørdag, hadde så mye å si for de lave seertallene.
DB170403 Enkelte leger og sykepleiere har skreket til meg om hvor håpløs jeg er fordi jeg har prøvd å ta livet mitt eller har sultet meg til alvorlig lave blodprøveverdier.
DB170403 I tider med høye ankomster kan man forstå at vi trenger kollektive mottak, men ved relativt lave ankomster så bør vi heller plassere flest mulig på desentraliserte mottak, spesielt de med gode utsikter for å få opphold.
AP170403 I Norge har vi tatt utgangspunkt i en human strafferettspleie og relativt lave straffenivåer.
VG170402 - Vi ble spilt fryktelig lave , fastslo han.
VG170402 - Fryktelig lave
SA170402 Aron Sigurdarsons lave innlegg rullet forbi flere spillere og havnet hos Moelv-gutten på 10 meters hold.
SA170402 I 2016 var forventningen historisk lave .
SA170402 Rosenborg ble til tider spilt overraskende lave , og slet voldsomt med sitt eget spill.
DB170402 Det eneste ankepunktet da det så ut som om laget hadde full kontroll var det lave presset uten nødvendig aggressivitet og press på ballfører det siste kvarteret.
BT170402 I 2016 var forventningen historisk lave .
AP170402 Aron Sigurdarsons lave innlegg rullet forbi flere spillere og havnet hos Moelv-gutten på 10 meters hold.
AP170402 I 2016 var forventningen historisk lave .
AP170402 Rosenborg ble til tider spilt overraskende lave , og slet voldsomt med sitt eget spill.
SA170401 Men Linde fikk en hånd på det lave skuddet, og fikk avverget.
DA170401 Ofte har de vestlige selskapene afrikanske datterselskaper, som tilbyr lave lønninger i et marked med få konkurrenter.
DA170401 Men de skiller seg ut med lave priser.
BT170401 Men Linde fikk en hånd på det lave skuddet, og fikk avverget.
AP170401 Mye i lave blokker på fire til seks etasjer, men det vil også bli syv slanke tårn på opptil 19 etasjer, sier Singstad som forventer debatt om høyder og trafikkbelastning.
AP170401 - Du må tilbake til 1940-50-tallet for å finne så lave tall, opplyser pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Vegvesenet til NTB.
AP170401 Men Linde fikk en hånd på det lave skuddet, og fikk avverget.
AA170401 - Du må tilbake til 1940-50-tallet for å finne så lave tall, opplyser pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Vegvesenet til NTB.
VG170331 Millioner av kinesiske migrantarbeidere jobber svært lange dager med lave lønninger, lite fri og bor under meget kummerlige forhold.
SA170331 I tillegg viser Norstats siste måling for Vårt Land, lave 2.7 prosents oppslutning.
DN170331 En del av tallene er også ferske fra SSB, blant annet den lave andelen innvandrerkvinner som gifter seg med nordmenn.
DB170331 Når dette skjer er vanskelig å si, men jeg vil tippe frykten topper seg en gang i løpet av våren, hvor spoten faller til relativt lave nivåer og bekymringene rundt høyere volum i andre halvår kommer krypende, sier Tore Tønseth, sjømatanalytiker i Sparebank 1 Markets, til Finansavisen.
DB170331 Flere aksjer begynner å se fryktelig billig ut - selv på lave lakseprisestimater, men så lenge estimatene i markedet er på vei ned, er vi avventende med en generell kjøpsanbefaling, avslutter Tønseth.
AP170331 Kristiansen i Coop lover lave priser på flere tradisjonelle påskevarene.
AP170331 I tillegg viser Norstats siste måling for Vårt Land, lave 2.7 prosents oppslutning.
AA170331 Kristiansen i Coop lover lave priser på flere tradisjonelle påskevarene.
VG170330 NRKs reporter kom tidlig til stedet og sier flammene begynte i første etasje, før de raskt spredte seg til andre etasje i den lave bygården.
DB170330 - Det vi ser er at det to hovedfaktorer som bidrar til at ulikhetene i Norge har økt de siste årene : Økning i antall familier med lave inntekter på grunn av økt innvandring fra fattige land og økning i inntektsandelene til de rikeste i samfunnet, sier han.
DB170330 Det første han la merke til var at betongkantene på brua var påfallende lave , og at det lå mye grus der.
DB170330 For å kunne oppnå de lave forbruks- og utslippstallene de ladbare hybridene er oppgitt til, vet vi at rundt 80 prosent av totalt kjørt distanse må foregå fullelektrisk.
DB170330 Tjøme-samfunnet har boplikt, lave boligpriser, høy barnefattigdom og nedgang i folketallet, dersom vi ikke regner inn flyktningene.
DA170330 Det skal ikke være slik at nybygging i sentrum er forbudt, men i en tid med lave hotellbelegg er ikke enda et hotell det byen trenger.
AA170330 Økt globalisering, en galopperende teknologiutvikling og økte krav til lave klimautslipp har satt industrien under press.
DN170329 Kostnadene var svært lave .
DN170329 Sentralbanksjefen konstaterer at den lave inflasjonen i Sverige har steget litt den siste tiden, men at det vil drøye til 2018 før den stabiliserer seg på rundt to prosent.
DN170329 Ingves spår derfor lave styringsrenter i Sverige langt inn i 2018.
DN170329 Administrerende direktør i den svenske bankforeningen, Hans Lindberg, mener boligmarkedet i Sverige er dysfunksjonelt og at den store synderen i svensk økonomi er Riksbankens lave styringsrente, skriver Affärsvärlden.
DB170329 Årsaken til det lave seertallet er at Youtube har sensurert videoen, og valgt å kategorisere den som « upassende » da den inneholder et kyss mellom to menn.
VG170328 Det er likevel velsignet de lave rentene, men den pessimismen som var er folk i ferd med å riste av seg.
SA170328 Den lave oljeprisen har resultert i kraftige kutt i oljebransjen og lavere etterspørsel etter leverandørtjenester fra fastlandet.
DN170328 - Så lenge rentene i euroland blir liggende på dagens lave nivå ser vi ikke for oss noen renteoppgang i Norge, skriver Bruce.
DB170328 Vi kan spille med lave skuldrer og se fram mot EM-kvalifiseringen.
DB170328 Så lenge rentene i euroland blir liggende på dagens lave nivå, ser vi ikke for oss noen renteoppgang, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.
DA170328 Og så lenge prisene er lave nok til å konkurrere med kull, kan man nok forvente det.
AA170328 Den lave oljeprisen har resultert i kraftige kutt i oljebransjen og lavere etterspørsel etter leverandørtjenester fra fastlandet.
VG170327 Se : Sjekk den lave spillerbørsen ¶
VG170327 VG-børsen : Sjekk de lave karakterene mot Nord Irland !
DN170327 En av de store fordelene til Disruptive Technologies ligger i det ekstremt lave strømforbruket, batteriene varer i rundt 15 år.
BT170327 Den handler ikke om at det ikke kommer til å skje, men om den lave risken for at det rammer oss på skolevei, på vei til jobb, eller når vi besøker Sommarland i Bø.
VG170326 | Nitrist i Belfast - sjekk den lave spillerbørsen ¶
VG170326 Les også : Nitrist i Belfast - sjekk den lave spillerbørsen ¶
DA170326 I sju år levde de normalt, med lave skuldre.
AP170326 De fleste av oss her i Gillette har en eller annen forbindelse til kullindustrien, sier hun mens hun myser mot den lave ettermiddagssolen.
AP170326 - Det er ikke statlige forordninger, men den lave prisen på naturgass som er hovedårsaken til at kullproduksjonen synker.
VG170325 Han druknet nærmest i partilederdebattene, fikk lave terningkast og ble omtalt som uinspirert og endimensjonal.
VG170325 - Selv om det er mildt på dagen, holder fortsatt nattetemperaturene seg lave slik at det ikke tærer så mye på snø- og skiforholdene i fjellet, sier Foss.
VG170325 - Men med mildt vær, mye vind i lave fjellområder og årets sene påske, kan det spøke for skiføret i påsken, sier Foss.
AP170325 De tok overhodet ikke hensyn til hans lave fungeringsnivå.
AA170325 De tok overhodet ikke hensyn til hans lave fungeringsnivå.
DB170324 - Boligprisene har økt raskt, og det har vært en overraskende stor motstandsdyktighet mot råvareprisfallet, men med en kombinasjon av så lave renter i et område der tomtekostnadene er så høye må man forvente at prisene stiger.
DB170324 Innvandrere tar med seg den lave tilliten til landet de bosetter seg i, og til en viss grad går mistilliten i arv.
DB170323 - Denne typen angrep trenger ikke spesielle forberedelser, det er svært lave kostnader, og er noe alle kan klare.
AP170323 IEA vil nødig spå om oljeprisen, men et hovedpunkt i byråets fremskrivning er at dagens lave investeringsnivå kan få følger frem i tid.
DN170322 Foruten varmere klode pekes det på eksepsjonelt lave nivåer av havis, ubrutt havnivåstigning og varmere verdenshav.
AP170322 Slik er det også nå når vi står overfor en helt nødvendig og større endring : Hvordan vi kan skape et bærekraftig samfunn med lave klimagassutslipp.
DB170321 Flyscenen i « Rogue Nation » skal ha blitt filma åtte ganger på 5000 fot og Cruise skal ha blitt utsatt for farer som sterk vind, lave temperaturer og røyk fra flyets drivstoff.
DB170321 Korridorene er lave og trange, og heisene ineffektive.
BT170321 - Det er meningsløst om vi som produserer olje med lave CO₂-avtrykk skal ofre titusenvis av arbeidsplasser, og dessuten fraskrive oss muligheten til å høste ressurser som skaper store verdier til fordeling i fellesskapet, sier Søviknes.
VG170320 Jeg tror det handler om de lave karakterene mine, og at det alltid er andre søkere som stiller sterkere på papiret enn meg.
VG170320 TALER FOR FLERE : Venstre-leder Trine Skei Grande ( V ) sier de lave ankomstene taler for flere kvoteflyktninger.
VG170320 Per Sandberg understreker verdien i lave ankomster blant annet fordi han mener det åpner for raskere og bedre integrering.
VG170320 Han vil holde ankomstene lave .
VG170320 LAVE ANKOMSTER : Fiskeriminister Per Sandberg vikarierer for Sylvi Listhaug ( Frp ) som innvandrings- og integreringsminister.
VG170320 Selv om Huawei er aller mest glade i å skryte av muligheten til å gjøre bakgrunnen uklar, som når man tar bilder med speilreflekser og lave f-verdier, er det fortsatt nattmodusen som er aller mest imponerende her.
SA170320 - Grunnen til Afrikas lave lykkerangeringer kan være skuffelse over forskjellige aspekter av utvikling under demokratisk styre, heter det i rapporten.
FV170320 - Grunnen til Afrikas lave lykkerangeringer kan være skuffelse over forskjellige aspekter av utvikling under demokratisk styre, heter det i rapporten.
DN170320 Grunnen er en kollaps i etterspørselen etter tjenester innen olje og gass som følge av den lave oljeprisen.
DN170320 For offshoresegmentene forventes krisen å vedvare i 2017, og for de såkalte « short sea»- og « deep sea»-rederiene er markedene preget av fortsatt lave marginer.
DN170320 Han viser til at det fortsatt er sterk etterspørsel etter lån og at tapene for norske banker er lave .
DB170320 Hellevik mener velferdstaten er en viktig årsak til at Norge gjør det så godt, i tillegg til lave økonomiske forskjeller.
DB170320 Ett eksempel som ble trukket frem var selvkjørende busser, som ved å utnytte den lave svartiden i teorien skulle kunne kjøre i 100 km/t med en halv meters avstand mellom seg.
AP170320 - Grunnen til Afrikas lave lykkerangeringer kan være skuffelse over forskjellige aspekter av utvikling under demokratisk styre, heter det i rapporten.
AA170320 - Grunnen til Afrikas lave lykkerangeringer kan være skuffelse over forskjellige aspekter av utvikling under demokratisk styre, heter det i rapporten.
DB170319 Straffene er altfor lave , sier mannen, som mener at staten må slå tilbake mot kriminaliteten i forstedene.
DB170319 Det er positivt for de reisende for da holder prisene seg lave og det blir enda flere valgmuligheter, forklarer han.
DB170319 - Responsen på Norwegians ruter mellom Europa og USA har vært meget god takket være kombinasjonen lave priser, splitter nye fly og et godt produkt.
DB170318 Gjennom å være med og flire eller latterliggjøre og ikke ta en elev på alvor, stadfester de den lave statusen eleven har i klassen og dermed legitimerer krenkelsene som foregår utenfor det læreren direkte ser og erfarer.
DA170318 februar klokka 12:05 skrev hun ; « Årsaken til at muhammedanere så lett lar seg styre av en Führer er deres lave IQ.
DB170317 SV foreslår større skattelette til folk med vanlige og lave inntekter enn det Frp får til i regjering, hevder Lysbakken.
DA170317 Jeg skulle gjerne tilbudt like lave priser, men da går vi konkurs, sier Johansen.
AA170317 Pressekontakt Bård Glad Pedersen sier Statoil blant annet har halvert muligheten for variabel lønn som følge av lave oljepriser gjennom året.
SA170316 | Folk bør være opprørt over de lave straffene, ikke over dommerne i Stavanger tingrett ¶
SA170316 Folk bør være opprørt over de lave straffene, men selvsagt ikke over dommerne i Stavanger tingrett.
SA170316 Dette er eksempler på svært lave straffer for grove forbrytelser.
SA170316 | Folk bør være opprørt over de lave straffene, men ikke over dommerne i Stavanger tingrett ¶
SA170316 Folk bør være opprørt over de lave straffene, men selvsagt ikke over dommerne i Stavanger tingrett.
SA170316 Dette er eksempler på svært lave straffer for grove forbrytelser.
FV170316 Som ventet ble styringsrenten torsdag holdt uendret på historisk lave 0,5 prosent, et nivå den har ligget på i nøyaktig ett år.
FV170316 Norges Bank holder styringsrenten uendret på historisk lave 0,5 prosent og signaliserer at en renteheving ligger lenger fram i tid enn tidligere antatt.
FV170316 I hengevuggen i stuen høres lave lyder fra lille Veslemøy.
DN170316 - For lave investeringer i industrien nå er et fundamentalt problem, noe også IEA peker på.
DN170316 I et endret energilandskap spår Statoil-toppen at produsentene som kan levere til lave kostnader og lave utslipp vil stå igjen som vinnere.
DN170316 I et endret energilandskap spår Statoil-toppen at produsentene som kan levere til lave kostnader og lave utslipp vil stå igjen som vinnere.
DN170316 Rentefesten fortsetter dermed for norske boliglånskunder, men sannheten er likevel at utsikter til lave renter i mange år fremover viser at ikke alt er som det bør være med norsk økonomi.
DN170316 « Ved å ta hensyn til risikoen forbundet med svært lave renter, kan pengepolitikken bidra til en mer stabil økonomisk utvikling over tid.
DB170316 Tallene på kriminalitet bør ikke bli for lave , for det kunne tydet på at folk ikke tør å anmelde, sier Kristofersen til Aftenposten.
DB170316 EUs kuttambisjoner er for lave .
DB170316 Det er flere lave menn enn det er lave kvinner.
DB170316 Det er flere lave menn enn det er lave kvinner.
DA170316 Det er studietilbudet Teknikk og industriell produksjon ( TIP ) som eventuelt kuttes, og fylkeskommunens begrunnelse er lave søkertall.
BT170316 Som ventet ble styringsrenten torsdag holdt uendret på historisk lave 0,5 prosent, et nivå den har ligget på i nøyaktig ett år.
BT170316 Norges Bank holder styringsrenten uendret på historisk lave 0,5 prosent og signaliserer at en renteheving ligger lenger fram i tid enn tidligere antatt.
AP170316 Tallene på kriminalitet bør ikke bli for lave , for det kunne tydet på at folk ikke tør å anmelde, sier Kristofersen til Aftenposten.
AP170316 Spesialetterforsker Harald Klemmetsen ved Oslo politidistrikt sa i retten at Oslo kommune hadde skandaløst lave fortauskanter der ulykken inntraff.
AP170316 Spesialetterforsker Harald Klemmetsen ved Oslo politidistrikt sa i retten at Oslo kommune hadde skandaløst lave fortauskanter der ulykken inntraff.
AA170316 Som ventet ble styringsrenten torsdag holdt uendret på historisk lave 0,5 prosent, et nivå den har ligget på i nøyaktig ett år.
AA170316 Norges Bank holder styringsrenten uendret på historisk lave 0,5 prosent og signaliserer at en renteheving ligger lenger fram i tid enn tidligere antatt.
AA170316 De lave ankomsttallene fra fjoråret har fortsatt inn i 2017.
AA170316 Tallene på kriminalitet bør ikke bli for lave , for det kunne tydet på at folk ikke tør å anmelde, sier Kristofersen til Aftenposten.
SA170315 I hengevuggen i stuen høres lave lyder fra lille Veslemøy.
DN170315 I bilene var det plassert villedende programvare som førte til at utslippstallene ble kunstig lave .
DN170315 Sentralbanken har de siste årene holdt rentene lave og trykket penger - såkalte kvantitative lettelser - for å få fart på økonomien etter finanskrisen.
DB170315 Universitetsprofessor : De høye karrieremulighetene, den lave helserisikoen og god lønn gjør dette til en yrkesgruppe som minst sannsynlig vil oppleve stress i arbeidshverdagen.
DB170315 I bilene var det plassert villedende programvare som førte til at utslippstallene ble kunstig lave .
DA170315 En del av disse er imidlertid AAP-mottakere og andre med lave inntekter, opplyser Thorkildsen.
AP170315 I hengevuggen i stuen høres lave lyder fra lille Veslemøy.
AA170315 I bilene var det plassert villedende programvare som førte til at utslippstallene ble kunstig lave .
VG170314 Det var innbytteren Gohi Bi Cyriac som scoret etter Ryan Fredericks' lave innlegg.
VG170314 Tallene vi i Dagrevyen-reportasjen får høre er litt lave er tallene for hvor mange som røyker hasj eller marihuana i de østlige bydelene.
VG170314 NRK har også hentet inn noen tall, de viser blant annet til tall for rusbruk i nevnte bydeler, men mener de er altfor lave .
DN170314 Lave renter, styrket konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk bidrar til bedringen, skriver regjeringen i en pressemelding.
DB170314 I Oppland og Hedmark må du tilbake til 2007-2008 for å finne tilsvarende lave ledighetstall.
DB170314 FORVITRER : Lave renter gjør at sparepengene taper seg i verdi om de står på vanlig bankkonto.
AA170314 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) gleder seg over de lave tallene, men lover samtidig tiltak der rovdyr er et problem.
DB170313 Den brede, lange og lave designen appellerer til de fleste som ser den.
DB170313 Vi hjelper folk å få dem så lave som mulig, forteller markedsdirektør i Agva Kraft, Bjørn Arctander.
AP170313 1960 til 1988 var derimot preget av lave sommertemperaturer.
DB170312 Redaktør i Car Design Review, Guy Bird, sier at det var stor konkurranse i år, men at Renaults lave , brede, langnesede, bakhjulsdrevne, elektriske toseteren imponerte det kresne dommerpanelet stort.
DA170312 Det er pinlig at vi har nådd dette lave nivået.
AP170312 Hun hadde for lave hæler og ble sendt hjem uten lønn ¶
AP170312 Hun hadde for lave hæler og ble sendt hjem uten lønn ¶
AA170312 Showet fikk imidlertid lave seertall og ble tatt av skjermen etter én sesong, noe Trump flere ganger har kritisert Schwarzenegger for. ( ©NTB ) ¶
SA170311 Argumentet om at kraftselskapene er garantert å få utbetalt full skatteverdi av hele investeringen er i tillegg vanskelig å forstå all den tid kraftselskapene ikke kan finansiere investeringene tilsvarende den lave risikofrie kortsiktige skjermingsrenten.
DB170311 Det ble målt endrede strålingsnivåer på hele den nordlige halvkule, også i Norge, men nivåene var veldig lave og innebar ingen risiko for mennesker eller miljø.
DA170311 Veien hjem går på vanligere veier, gjennom regnskog og over lysegrønne, dyrkede enger, der kenguruene og de litt mindre wallabyene spretter omkring i det lave sollyset.
DA170311 Bebyggelsen strekker seg også bakover, inn i det lave , overgrodde mangrove- og våtmarksområdet som utgjør Noosas Everglades, et av kun to slike naturområder i verden.
AA170311 Det er veldig mye folk på Toilldagene, men generelt er høstens Toilldag bedre - flere ønsker å kapre parkas og ullvarer til lave priser på høsten.
DN170310 Venter økt forbruk og lave sparerenter ¶
DB170310 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte familier med lave inntekter.
DB170310 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte familier med lave inntekter, men fikk ikke gjennomslag.
DB170310 De diagnostiske dataene vi har fått fra dem som har oppgradert, viser at den lave prosentandelen brukere som har hatt dette problemet nå opplever en reduksjon i antallet slike hendelser på mer enn 80 prosent for iPhone 6S og over 70 prosent for iPhone 6-enheter, uttaler Apple.
AP170310 Siden oppstarten av Rema 1000 har kjeden sverget til slagordet « bare lave priser » og senere uttrykket « det enkle er ofte det beste ».
AA170310 Det er heller ikke sjelden at det dukker opp noe uforutsett undervegs som gjør at kostnadsberegningene i skisseprosjekt og forprosjekt viser seg å være for lave » heter det i saksfremlegget.
AA170310 Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets sier den lave inflasjonen taler for at Norges Bank lar renten være uendret under rentemøte torsdag i neste uke. ( ©NTB ) ¶
VG170309 Den lave ettermiddagssolen trenger seg gjennom gitteret i det høye stålgjerdet bak lekeplassen, og kaster skygge over barna som spiller basketball.
DN170309 SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst, høy arbeidsledighet, lav prisvekst og lave renter i utlandet.
DN170309 SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst, høy arbeidsledighet, lav prisvekst og lave renter i utlandet.
DN170309 - Rentene er lave, og vi vil fortsette å ha lave renter.
DN170309 - Rentene er lave , og vi vil fortsette å ha lave renter.
DN170309 Lave renter ¶
DN170309 SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst, høy arbeidsledighet, lav prisvekst og lave renter i utlandet.
DN170309 SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst, høy arbeidsledighet, lav prisvekst og lave renter i utlandet.
DN170309 - Rentene er lave, og vi vil fortsette å ha lave renter.
DN170309 - Rentene er lave , og vi vil fortsette å ha lave renter.
DN170309 Lave renter ¶
DN170309 SSB har antatt at myndighetenes tilstrammingstiltak for lån til boligformål vil redusere gjeldsveksten litt til tross for lave realrenter.
DN170309 Deretter vil boligprisene falle med 1,5 prosent i 2019 og om lag 2 prosent i 2020 til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og møter vedvarende lave realrenter rundt null, ifølge SSB.
DB170309 Fortsatte lave renter ¶
DB170309 Deretter vil boligprisene falle med 1,5 prosent i 2019 og om lag 2 prosent i 2020 til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og møter vedvarende lave realrenter rundt null.
DB170309 - Vi ser ikke de samme trendene rundt ibuprofen, der holder tallene seg lave .
DB170309 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte familier med lave inntekter.
DB170309 På toppen av det kom de såkalte automatiske stabilisatorene, som består i at det automatisk pumpes mer penger inn i økonomien når arbeidsledigheten er høy og skatteinntektene lave , uten at det regnes med i oljepengebruken.
AA170309 Utvinning av tjæresand, eller oljesand, er svært ressurskrevende, og lønnsomheten er derfor lav i perioder med lave oljepriser. ( ©NTB ) ¶
SA170308 Det er målere som benytter såkalt Rogowski Coil eller Hall-sensor for å måle strømforbruket, som viser henholdsvis for høye og lave måleverdier.
FV170308 Det er målere som benytter såkalt Rogowski Coil eller Hall-sensor for å måle strømforbruket, som viser henholdsvis for høye og lave måleverdier.
DB170308 De fleste jordmødrene har uønsket lave deltidsstillinger, helt nede i tjue prosent.
DB170308 Tingretten vurderte voldtekten til å kunne bli straffet med seks års fengsel, men på grunn av de tiltaltes lave alder fikk de vesentlig lavere straff.
DB170308 Selvfølgelig er også barnetrygden omfordelende siden den finansieres over skatteseddelen og har større relativ betydning for dem med lave inntekter. 1000 kroner i måneden betyr mer om du er fattig enn om du er rik.
DB170308 Når vi forbeholder barnetrygden til dem med lave inntekter oppstår nemlig flere problemer.
DB170308 Nå er det først og fremst småbarnsfamiliene og de med lave inntekter som trenger støtten.
DB170308 Men de med lave inntekter har ingen grunn til å klage.
DB170308 Land med brede ordninger, som går til alle, omfordeler mer enn land med målretta ordninger mot dem med lave inntekter.
DB170308 Flertallet foreslår å kutte grovt i barnetrygden og forbeholde denne til dem med lave inntekter, for så å bruke pengene en sparer på å gi gratis barnehage til alle.
DB170308 Fattigdomsfeller er velferdsytelser som forsvinner når de med lave inntekter får høyere inntekt.
DB170308 Et eventuelt Brochmann III vil trolig finne det svært fristende å kutte en barnetrygd som er målrettet mot de med lave inntekter og som dermed holder akkurat denne gruppen vi ønsker å inkludere i arbeidslivet hjemme.
DB170308 Utstyret som ga for høye målinger inneholder en såkalt Rogowski-spiral, mens målerne som ga for lave verdier bruker Hall-effektsensor.
DA170308 Kvinner vil gjerne ha med seg både høyhælte sko, lave sko og joggesko på forretningsreisen, eksemplifiserer hun.
AP170308 Britiske Nicola Thorp vant frem : Hun hadde for lave hæler og ble sendt hjem uten lønn ¶
AP170308 Det er målere som benytter såkalt Rogowski Coil eller Hall-sensor for å måle strømforbruket, som viser henholdsvis for høye og lave måleverdier.
VG170307 * 1 Inntektsbasert skattelette erstattes med skattelette som økes med alderen, noe som kan ramme de med lave inntekter.
VG170307 - Vi har lagt bak oss et godt 2016 og har aldri solgt så mye varer til så lave priser som i fjor.
DN170307 Dette skyldes lave straffer og bøter.
DN170307 Inntektsbaserte subsidier erstattes med aldersbaserte subsidier, noe som kan ramme de med lave inntekter.
DB170307 I pressemeldingen skriver forbundet at dommen fra Norges Idrettsforbunds domsutvalg er « på den lave enden av skalaen for rimelige sanksjoner ».
DB170307 I pressemeldingen, der det kommer fram at FIS anker, skriver forbundet at de mener dommen fra Norges Idrettsforbunds domsutvalg er « på den lave enden av skalaen for rimelige sanksjoner ».
DB170307 - Lave enden av skalaen ¶
DB170307 Inntektsbaserte subsidier erstattes med aldersbaserte subsidier, noe som kan ramme de med lave inntekter.
DB170307 Et mindretall i utvalget foreslår derfor å heller øke barnetrygden og gjøre barnehage billigere for dem med lave inntekter.
DB170307 Dette henger nok sammen med den lave ullmengden og den høye mengden med strechmaterialer. 16 prosent ull i tå/hæl, 26 prosent i fot underside.
DA170307 Inntektsbaserte subsidier erstattes med aldersbaserte subsidier, noe som kan ramme de med lave inntekter.
BT170307 De tilbyr svært lave annonsepriser, og har enorm rekkevidde.
AP170307 | Hun hadde for lave hæler og ble sendt hjem uten lønn ¶
AP170307 Nicola Thorpe hadde lave , svarte sko på seg, som her, den dagen hun ble bedt om å kjøpe seg sko med høyere hæler.
AP170307 Nicola Thorpe ble fortalt at skohælene hennes var for lave .
AP170307 to år siden forsøkte alle jentene jeg jobber sammen med, å snakke med sjefene og personalavdelingen om å gå med lave sko.
AA170307 Inntektsbaserte subsidier erstattes med aldersbaserte subsidier, noe som kan ramme de med lave inntekter.
AA170307 Han poengterer at « Aldri før har Rema 1000 solgt så mange varer - til så lave priser - som i 2016 ».
VG170306 Barneombudets rapport forteller om lave forventninger til elever og elevers opplevelser av å få undervisning med ufaglærte lærere, å bli plassert i « oppbevaringsgrupper », og utestengt fra og krenket i det sosiale miljøet.
SA170306 Da blir marginene fort for lave .
DN170306 DNB Markets har fortsatt prognoser om at det blir lave renter i euroområdet fremover.
DB170306 Juel skriver at « lave priser og et flott nytt hus » ikke har gjort at store skarer flokker til Operaen.
DB170306 Juel peker på at de lave prisene ikke synes å ha gjort at nye publikumsgrupper søker seg til Operaen.
DB170306 De forholdsvis lave prisene i operaen gjør det mulig å gå sammen som familie, det gjør det mulig å ta med vagt interesserte venner, og det gjør det mulig for de samme vennene å vende tilbake.
DA170306 Hun mener familier med lave inntekter har tre hovedproblemer.
AP170306 Det er verdt å merke seg at vi har lagt bak oss et godt 2016 der vi aldri har solgt så mye varer, til så lave priser.
AP170306 Da blir marginene fort for lave .
AA170306 FO-lederen understreker at hun ikke kjenner dommen fra Sør-Trøndelag tingrett i detalj, men at hun reagerer mot lave straffereaksjoner på voldssaker på et generelt grunnlag.
AA170306 Konklusjonen er at samtlige egg- og kyllingprodukter de har analysert, inneholdt svært lave nivåer av miljøgiftene bly, kadmium, arsen og dioksiner. ( ©NTB ) ¶
DB170305 De ladbare hybridene får uforholdsmessige lave utslipps - og forbrukstall på de eksisterende testene fordi de kjøres gjennom den europeiske testsyklusen med ladet batteri og syklusen er en god del « snillere » for forbruket enn bruksmønsteret til svært mange av kundene.
SA170304 Jeg hadde lave skuldre.
FV170304 Jeg hadde lave skuldre.
DB170304 Mange reagerer på lave straffer for vold og overgrep mot barn, sier hun.
DB170304 Trump har fortsatt en produsentrolle og ifølge Schwarzenegger har det lave seertallet sammenheng med en seerboikott.
DB170304 ) Lad os lige lave et lille regnestykke.
DA170304 På 5000-meteren lå Kramer noe bak Röst innledningsvis, men banket til med noen lave 29-runder og var plutselig godt foran på vei mot tiden 6.12,33.
BT170304 Jeg hadde lave skuldre.
AP170304 Jeg hadde lave skuldre.
AP170304 Jeg hadde lave skuldre.
AA170304 Mange reagerer på lave straffer for vold og overgrep mot barn, sier hun.
FV170303 Snøen vil lave ned på Sørlandet i helga, ifølge meteorologene.
DN170303 Trump har tidligere uttryg krass motstand mot Yellen og sentralbanken for å holde rentene lave .
DN170303 Hvis den lave spotprisen tolkes som et uttrykk for lavere etterspørsel, kan dette utløse lavere estimater også for kommende kvartaler.
DB170303 Når smugling og handel med truede dyrearter til Norge blir oppdaget er det ofte vanskelig å få saker pådømt, og straffene er ofte lave , skriver kronikkforfatteren.
AP170303 Mange reagerer på lave straffer for vold og overgrep mot barn.
DN170302 Toppfarten er oppgitt til 275 kilometer i timen og forbruket til lave 0,25 liter på milen.
DN170302 Samtidig er sysselsettingsveksten fortsatt nær null, og forventet reallønnsvekst hos husholdningene og partene i arbeidslivet holder seg lave , skriver Handelsbanken-økonomen.
DN170302 Meier mener også det lave utbudet sikret prisstigning i Oslo i februar.
DN170302 Halvorsen venter at det lave utbudet vil sikre en fortsatt jevn, men forsiktig prisstigning i Oslo første halvår.
DB170302 Selv om bankene de siste månedene har satt renta noe opp, er det fremdeles slik at norske boligeiere kan nyte godt av lave lånerenter - som gjør at du lett kan kutte hundretusener på lånet ved å betale inn litt ekstra.
AP170302 I en artikkel om at Rema bryter med sitt eget slagord « Bare lave priser » og innfører tilbud som bare gjelder noen butikker, skriver Aftenposten : ¶
AA170302 Det lave antallet søknader om ledighetstrygd kan være et tegn på at arbeidsgivere er trygge nok på økonomien til å holde på arbeidstakerne sine.
AA170302 Adresseavisen omtalte nylig den lave andelen av kvinnelige ledere av Samfundet, og at hele sju av åtte av dem har vært menn.
VG170301 På det tidspunktet var returtallene lave fordi Afghanistan av UDI ble ansett som for utrygt, påpeker Watterdal.
DN170301 - Lav rente, gode kampanjer som er kjørt, ladbare hybrider som egner seg godt som leasingprodukt med lave avgifter og gode gjenkjøpsverdier som gjør at de er gunstige å lease, sier Anita Svanes, informasjonssjef for Volkswagen i Møllergruppen.
DN170301 Samtidig trekker Olsen frem at den lave renten er en betydelig faktor.
DB170301 Den har fortsatt et relativt stort fotavtrykk, men den lave vekten gjør at den ikke føles så enorm som konkurrentene fra LG og Samsung.
AA170301 Tale mener at det er på tide at flere jenter kommer på banen, og at det lave antallet kvinnelige ledere stort sett skyldes jentene selv.
AA170301 Førsteamanuensis Berit Gullikstad ved Senter for kjønnsforskning på NTNU er ikke overrasket over det lave kvinneantallet.
DN170228 Dermed fremsto rentebanen som mer eller mindre uendret, med lik sannsynlighet for at renten ville bli kuttet ytterligere, selv om en mange andre faktorene utenom finansiell stabilitet og usikkerhet rundt den lave renten trakk i retning av en lavere rente fremover.
DN170228 Matsen peker på at dette spesielt gjelder hensynet til å motvirke finansielle ubalanser som kan gi ugunstig utfall i økonomien lenger frem og hensynet til at sentralbanken er usikker hvordan renten virker fra det lave nivået den er på nå.
DN170228 Reitan-familien forsøkte å svare på den lave veksten gjennom fjoråret med å lansere kundeprogrammet Æ i januar.
DN170228 Akselerasjonen av strukturelle reformer, en forflytning på vei mot et regelbasert rammeverk og lave råvarepriser har gitt sterke vekstimpulser », skriver Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) i en omfattende analyse av den indiske økonomien.
DB170228 - De har høy importandel og svært lave marginer, og ingen mulighet til å overleve en så kraftig skatteskjerpelse som dette forslaget innebærer, sier han.
AP170228 LAVT KOSTNADSNIVÅ ER GUNSTIG : Lave levekostnader gjør det billig å feriere i Malaysia, mener valutaanalytiker.
AP170228 Slagordet « bare lave priser » ser ut til å ha blitt byttet ut med flere tilbudskampanjer.
AP170228 Dette bryter med Remas slagord « Bare lave priser » og « Det enkle er ofte det beste ».
AA170228 Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum har tidligere i år uttalt seg til Adresseavisen om den lave veksten i Rema, basert på uoffisielle tall for 2016.
DN170227 Buffet mener nøkkelen er den ekstremt lave renten.
DB170227 De lave flyprisene vil få mange til å ønske å reise til USA til tross for at dollaren er dyr og nordmenns misnøye med president Trump, sier Wolff Andresen.
AA170227 Panteverdien på gårder i distriktene er så lave at banker ikke tør å gi bønder lån.
AA170227 Gjennomgangstrafikken økte og spydde støv og bly mot lave vinduer.
AA170227 Vi gikk inn i bandet med lave forventninger, så hvis det skjer noe nytt som er bra, kommer det litt som et sjokk, sier Martin.
DB170226 Ifølge sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen er en viktig grunn til oppgangen at lave renter har fått investorer over hele verden - inkludert det norske Oljefondet - til å flytte penger over til aksjemarkedet.
AP170226 Snøskredvarslet for området har fargegrad tre - betydelig fare - både søndag og mandag, noe NVE begrunner med at selv om fokksnøen i området begynner å bli hardere, sørger de lave temperaturene for at det fortsatt er stor ustabilitet i snømassene.
AA170226 Snøskredvarslet for området har fargegrad tre - betydelig fare - både søndag og mandag, noe NVE begrunner med at selv om fokksnøen i området begynner å bli hardere, sørger de lave temperaturene for at det fortsatt er stor ustabilitet i snømassene.
DB170225 - Kommer det inn en gjeng med eiendomsmeglere i rosa skjorter og store klokker, er det lave odds hvis du gjetter at de vil bestille Moët & Chandon Champagne til bordet sitt.
VG170224 Jeg vet at formen er veldig bra og skuldrene mine er lave nå.
VG170224 En kan jo diskutere om det er noe å spare på å sette det inn med dagens lave strømpris, sier Eiklid.
SA170224 Bakken er spesiell ettersom hopperne får større høyde over den lave kulen enn de vanligvis vil gjøre i andre bakker av samme størrelse.
FV170224 Levekostnadene er lave .
FV170224 Bakken er spesiell ettersom hopperne får større høyde over den lave kulen enn de vanligvis vil gjøre i andre bakker av samme størrelse.
DB170224 I noen land lar det seg ikke gjøre i det hele tatt, i andre er det lave foreldelsesfrister.
DB170224 ¶ LAVE SATSER : Minstesatsene i Nav er allerede hårreisende lave , mener artikkelforfatteren.
DB170224 | Rikinger som gladelig tar imot offentlige subsider burde skamme seg ¶ ¶ LAVE SATSER : Minstesatsene i Nav er allerede hårreisende lave, mener artikkelforfatteren.
DB170224 Minstesatsene er allerede hårreisende lave .
BT170224 Bakken er spesiell ettersom hopperne får større høyde over den lave kulen enn de vanligvis vil gjøre i andre bakker av samme størrelse.
AP170224 Bakken er spesiell ettersom hopperne får større høyde over den lave kulen enn de vanligvis vil gjøre i andre bakker av samme størrelse.
AA170224 Snøskredvarslet for området har fremdeles fargegrad tre - betydelig fare - noe NVE begrunner med at selv om fokksnøen i området begynner å bli hardere, sørger de lave temperaturene for at det fortsatt er stor ustabilitet i snømassene.
VG170223 Skadevirkninger kommer allerede ved svært lave doser.
DN170223 Ifølge Bloomberg startet han i september 2016 et nytt mobilselskap, Reliance Jio Infocomm ( RJIO ) med lave priser og en rekke gratis tjenester, som på kort tid fikk over 100 millioner brukere.
DN170223 Vi vil fly til ekstremt lave priser over Atlanteren.
DB170223 Resultatet av manglende sammenslåing blir derfor mange steder en fortsatt utstrakt bruk av interkommunale avtaler og lave stillingsbrøker.
DA170223 Moderne jernbane har imidlertid fantastiske fortrinn : stor kapasitet, høy fart, lave klima- og miljøutslipp, få ulykker og lite arealbehov ( legger mindre beslag på dyrket mark ) sammenlignet med vei.
AA170223 ( ©NTB ) ¶ | Lave forventninger til nye Syria-samtaler ¶
VG170222 Lave renter betyr mer for norske husholdninger enn et beskjedent lønnspåslag.
DN170222 Dette begrunnes med en større emisjon på dagens lave nivåer vil være svært utvannende for eksisterende aksjonærer.
DB170222 TV-sendingen kom som nevnt i gang som følge av lave fødselsprognoser i Danmark, der det i snitt blir født rundt 1,7 barn per år.
DN170221 Vi vil fly til ekstremt lave priser over Atlanteren.
DN170221 Slike fond tar sikte på å ha samme avkastning som børsen og er billige for forbrukeren, fordi de er belagt med lave gebyrer.
DB170221 Maten og naturen er i en klasse for seg, og prisene er fremdeles lave .
AA170221 Slike fond tar sikte på å ha samme avkastning som børsen og er billige for forbrukeren, fordi de er belagt med lave gebyrer.
FV170220 STILLEGÅENDE : Elbiler er svært stillegående i lave hastigheter.
DN170220 Kraftkommuner over hele landet taper hundrevis av millioner på grunn av lave kraftpriser og redusert skatteinngang.
DN170220 Kraftkommuner over hele landet taper hundrevis av millioner på grunn av lave kraftpriser og redusert skatteinngang.
DB170220 Amerikanske myndigheter melder selv at Sveriges kriminalitetstall er lave sammenlignet med USA.
DB170220 Målingene vi har gjort er svært, svært lave .
DB170220 De lave nivåene har liten betydning for mennesker og miljø, så derfor tror vi at dette ikke har noen nyhetsverdi, sier seksjonssjef i Norsk Strålevern Astrid Liland til Barents Observer.
DB170220 Ny teknologi koster flesk, og mye av konseptet med Skoda er jo at prisene skal være lave .
DB170220 BankAxept er et effektivt betalingskortnettverk med lave transaksjonskostnader, eid av de norske bankene.
AP170220 - Til tross for lave oljepriser, har land i regionen fortsatt å bestille mer våpen i 2016, og ser dem som viktige verktøy for å håndtere konflikter og regionale spenninger, sier Wezeman.
AA170220 - Til tross for lave oljepriser, har land i regionen fortsatt å bestille mer våpen i 2016, og ser dem som viktige verktøy for å håndtere konflikter og regionale spenninger, sier Wezeman.
VG170219 Den lave pulseringshastigheten gir en behagelig tannpuss, men samtidig krever det at brukeren er litt mer aktiv i tannpussen.
SA170219 STILLEGÅENDE : Elbiler er svært stillegående i lave hastigheter.
DB170219 Tømmerselskapene driver på svært lave budsjetter, og det blir ikke noe oppsving i den lokale økonomien.
DA170219 Norge har vakt oppsikt med sin liberale fengselspolitikk og lave tilbakefallsprosent.
AA170219 I mesteparten av tiden har Ecuador opplevd en kraftig økonomisk vekst, men i fjor krympet landets økonomi med 1,7 prosent, først og fremst som følge av lave oljepriser.
DB170218 Pence hevder imidlertid at Europas lave forsvarsbudsjetter undergraver selve fundamentet for NATO-alliansen og benyttet sjansen til å komme med en kraftig advarsel til europeiske land.
AP170218 MÜNCHEN ( Aftenposten ) : Europas lave forsvarsbudsjetter undergraver selve fundamentet for NATO-alliansen, hevder USAs visepresident Mike Pence.
DN170217 Når resultatet for hele 2016 er i pluss, skyldes det at Dof har kjøpt tilbake et obligasjonslån på lave kurser og dermed kan bokføre en gevinst.
DN170217 - Til tross for det lave forbruket i Norge, har myndighetene fokus på at vi ikke kan hvile på laurbærene og har satt mål for ytterligere reduksjon, sier seniorforsker Anne Margrete Urdahl ved instituttet.
DB170217 Fordi flyktninger er en spesiell type innvandrere med særlig lave kvalifikasjoner, fra særlig fattige land, og stiller svakt på et avansert arbeidsmarked som det norske.
BT170217 - Til tross for det lave forbruket i Norge, har myndighetene fokus på at vi ikke kan hvile på laurbærene og har satt mål for ytterligere reduksjon, sier seniorforsker Anne Margrete Urdahl ved instituttet. ( ©NTB ) ¶
AA170217 - Til tross for det lave forbruket i Norge, har myndighetene fokus på at vi ikke kan hvile på laurbærene og har satt mål for ytterligere reduksjon, sier seniorforsker Anne Margrete Urdahl ved instituttet. ( ©NTB ) ¶
AA170217 Talltull med deltid gir lave stillinger og for lite kompetanse.
VG170216 - Vi har lave temperaturer på bakken på Østlandet, mens vi har bra med varm luft i høyden, forklarer meteorologikonsulent Jan Inge Hansen ved Meteorologisk institutt : ¶
SA170216 Forventningene er lave , men de norske jentene har troen på at de kan kopiere magien fra Ruhpolding for en måned siden.
DN170216 Særlig er det de med lav utdannelse og lave kvalifikasjoner som har problemer, sier Andreassen.
DN170216 - Og at utfordringene nå heller ligger på finansiell ustabilitet og problemene med lave renter, heller enn risikoen for høy arbeidsledighet og en kraftig nedtur, sier Nordea-analytikeren.
DB170216 Blant de viktigste bærebjelkene i den norske modellen er høy deltakelse i arbeidslivet, lave inntektsforskjeller og stabil økonomi.
DB170216 At nordmenn overforbruker bolig, grunnet ekstremt lave renter og evig optimisme om eiendom som sikkert investeringsobjekt, ser ikke ut til å bekymre våre politikere - som ikke tør å røre de betydelige subsidiene av den velbemidla middel- og overklassen.
DA170216 " Mange utøvere har symptomer i forbindelse med skiløp, spesielt ved lave temperaturer, og muligheten for å gi symptomlindring med en tillatt metode i form av saltvannsinhalasjon bør kanskje ikke fratas utøvere som opplever at dette gir symptomlindring. ", skriver utvalget.
DA170216 Eliza er ikke like overbevist, og får for lave karakterer på den første prøven.
AP170216 Olsen støtter økt oljepengebruk og tar ansvaret for den lave renten i årene etter oljeprisfallet.
AP170216 Olsen sier mye om pengebruken på statsbudsjettet, men er bortimot taus om den historisk lave styringsrenten han selv har satt.
AP170216 De offentlige investeringene er blitt trappet opp, og lave renter har bidratt til høy boligprisvekst og etter hvert sterk økning i bolig byggingen, sier Olsen i talen.
AP170216 Forventningene er lave , men de norske jentene har troen på at de kan kopiere magien fra Ruhpolding for en måned siden.
DN170215 Samtidig gir vedvarende lave renter utfordringer for den finansielle stabiliteten.
DN170215 Med lave investeringer i foretakssektoren over flere år er det utsikter til at kapitalbidragene kan avta ytterligere fremover.
DN170215 Dermed blir konsekvensene av lave fødselstall gjennom flere år stadig mer synlige.
DN170215 De offentlige investeringene er blitt trappet opp, og lave renter har bidratt til høy boligprisvekst og etter hvert sterk økning i boligbyggingen.
DN170215 Salmars inntekter ble kraftig rammet av lakselus og lave laksepriser på langsiktige kontakter.
DB170215 Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel er effektiv, og har lave CO2-utslipp sammenliknet med gjennomsnittet andre steder i verden.
DA170215 Hun fikk på sin side spørsmål om ikke det lave antallet asylankomster til Norge viser at Listhaugs politikk virker.
AP170215 Psykiater Finn Skårderud har generelt stor tro på at nettopp lave terskler gjør det lettere for mange både å søke og å få hjelp.
AP170215 Si ;D-innlegg : Politiet prioriterer dårlig når de avskilter Uber-sjåfører som bidrar til lave priser og trygge hjemreiser for passasjerer.
VG170214 Korrigerer vi for at nordmenn har høyere kjøpekraft, er prisene ganske lave .
VG170214 Den lave oljeprisen har rammet en viktig del av norsk næringsliv spesielt hardt.
SA170214 Tallene for igangsetting i fjor var veldig lave , sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene.
SA170214 Den elektriske delen får man mer eller mindre på kjøpet, og det lave teoretiske forbruket gir bilen fradrag i avgiftskalkulatoren, slik at den er 15.000 billigere enn E 250, varianten som bare har den samme bensinmotoren.
DB170214 - Jeg må si at jeg har lave skuldre for dette her.
DB170214 - Har lave skuldre ¶
BT170214 Det lave besøkstallet overrasker ikke, og byråd Erlend Horn ( V ) burde vite at så lenge det kun er tillatt å injisere med heroin, så vil besøkstallet være lavt.
BT170214 Det lave besøkstallet overrasker ikke, og byråd Erlend Horn ( V ) burde vite at så lenge det kun er tillatt å injisere med heroin, så vil besøkstallet være lavt.
AP170214 Tallene for igangsetting i fjor var veldig lave , sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene.
AP170214 Den elektriske delen får man mer eller mindre på kjøpet, og det lave teoretiske forbruket gir bilen fradrag i avgiftskalkulatoren, slik at den er 15.000 billigere enn E 250, varianten som bare har den samme bensinmotoren.
AA170214 Det gir nokså lave odds at han da igjen vil omtale politikernes bruk av penger fra oljefondet.
VG170213 Nesten ukentlig blir det satt nye rekorder, enten det er rekordstore nedbørsmengder, rekordhøye- eller lave temperaturer og rekordtørke.
VG170213 Lest denne ? Lave odds for Trumps avgang ¶
VG170213 Se hvem årets « Farmen kjendis»-deltagere ønsker å se i neste sesong : ¶ | Lave odds for Trumps avgang ¶
VG170213 Både screeningens lave sensitivitet og type livmorhalskreft kan ha vært medvirkende til dette, heter det videre i avgjørelsen.
DN170213 En del av de gode resultatene skyldes gunstig rente, gunstig valuta og lave oljepriser.
DN170213 Det relativt lave produksjonsnivået sammenlignet med det store investeringsprogrammet har fått blant andre Swedbank-analytiker Teodor Sveen-Nilsen til å mene at Lundin Norge burde kjøpe mer oljeproduksjon.
DN170213 Men med utsikt til lave oljepriser i overskuelig fremtid er tiden med superprofitt i oljenæringen over.
BT170213 Den innebærer at norske banker kan fortsette å holde veldig lave kostnader ved betaling.
BT170213 Lave kostnader ¶
BT170213 Han har flere forklaringer på det lave besøket.
BT170213 Han har flere forklaringer på det lave besøket.
AA170213 Både screeningens lave sensitivitet og type livmorhalskreft kan ha vært medvirkende til dette, heter det videre i avgjørelsen.
VG170212 februar, men forhåpningene er lave .
DB170212 Også i dag skapte det lave skydekket komplikasjoner, som medførte at utforrennets startpunkt ble flyttet betydelig ned.
DB170212 Grunnen var det lave skydekket.
BT170212 For etter flere dager med strålende sol og lave temperaturer er det nå - kanskje som forventet - snart over.
BT170212 - Søndag, mandag og deler av tirsdag får vi like godt vær som vi har hatt de siste dagene, med strålende sol, lite vind og lave temperaturer.
AA170212 februar, men forhåpningene er lave .
AA170212 Grunnen var det lave skydekket.
VG170211 Spesialenheten for politisaker har bare hatt en håndfull korrupsjonssaker og lave pengesummer.
DB170211 Et klubbsted med ulike happenings, dj's, mingling, drikking og veldig lave skuldre.
DA170211 Aferdsendrende politiske tiltak som drivstoffavgifter, lave priser eller arealforvaltning som begrenser byspredning, kreves for å oppnå den nødvendige ekstra CO2-reduksjonen », påpekes det blant annet.
AP170211 De fikk nok av høye priser, en forfallen infrastruktur, lave lønninger og en lang vinter hvor snøen kan ligge til mai.
AP170211 De fikk nok av høye priser, en forfallen infrastruktur, lave lønninger og en lang vinter hvor snøen kan ligge til mai.
SA170210 Rentene er lave , men jo mer penger jeg har der, jo mer penger blir det jo.
SA170210 Qatars økonomi er kraftig påvirket av den lave oljeprisen, men ifølge finansministeren blir ikke VM-prosjektene berørt av dette.
DB170210 Det handler både om det norske arbeidsmarkedet og at man, i alle fall hvis man skal beholde kvalifiseringsmønsteret man har i dag, har såpass mange med såpass lave kvalifikasjoner at det er lite sannsynlig, men vi har jo tro på at det kan gjøres en del for å få opp prosenten betydelig, sier hun.
DB170210 - Man skal ikke tegne et altfor svart bilde for det er tross alt over halvparten av flyktningruppen i jobb, på tross av lave kvalifikasjoner fra hjemlandet, og det er også etterspørsel etter folk med lave kvalifikasjoner i Norge, sier hun.
DB170210 - Man skal ikke tegne et altfor svart bilde for det er tross alt over halvparten av flyktningruppen i jobb, på tross av lave kvalifikasjoner fra hjemlandet, og det er også etterspørsel etter folk med lave kvalifikasjoner i Norge, sier hun.
AP170210 Qatars økonomi er kraftig påvirket av den lave oljeprisen, men ifølge finansministeren blir ikke VM-prosjektene berørt av dette.
VG170209 På det tidspunktet var returtallene lave fordi Afghanistan av UDI ble ansett som for utrygt, påpeker Watterdal.
SA170209 Gjødselselskapet Yara leverte et svakt resultat i fjerde kvartal i fjor, mye på grunn av lave priser på gjødsel.
SA170209 Det handler om å være den stabile spilleren bak der som kan levere jevne kamper på et høyt nivå gjennom hele sesongen og ikke ha det lave bunnivået som både jeg og laget hadde i fjor, sier Wangberg.
DN170209 Yara-sjefen understreker ellers at han venter at ureamarkedet vil balansere seg på lengre sikt, ettersom de lave markedsprisene som råder for øyeblikket ventes å sette en stopper for nye fabrikkinvesteringer.
DN170209 Han tror likevel ikke at dette vil ha særlig innvirkning på Norges Banks vurderinger, blant annet fordi den lave lønnsveksten i stor grad henger sammen med strukturendringer, det har vært en nedgang i antallet personer i høyt lønnede stillinger.
DB170209 - Om jeg skulle prøve meg i MMA må jeg bli bedre i såkalt submission, den lave brytedelen.
DB170209 - Nå bør amerikanske fagforeninger snart begynne å forholde seg til fakta og erkjenne at Norwegian, våre flere hundre ansatte i USA og lave priser over Atlanteren har kommet for å bli.
DB170209 - Lave priser er kommet for å bli ¶
AP170209 Hvordan skal dere kunne holde så lave priser sammenlignet med konkurrentene ?
AP170209 Det handler om å være den stabile spilleren bak der som kan levere jevne kamper på et høyt nivå gjennom hele sesongen og ikke ha det lave bunnivået som både jeg og laget hadde i fjor, sier Wangberg.
AA170209 Selskapet forklarer nedturen i fjerde kvartal med at høyere leveranser og lavere energikostnader ikke kompenserte for de svært lave gjødselprisene.
AA170209 Gjødselselskapet Yara leverte et svakt resultat i fjerde kvartal i fjor, mye på grunn av lave priser på gjødsel.
DN170208 Det er ikke første gang DCC gjør et slikt oppkjøp, og Dybvad peker på dette oppkjøpet som en del av en større trend i markedet som en konsekvens av lave oljepriser og press for å opprettholde utbytte i oljeselskapene.
DB170208 - Det har vært ordentlig kaldt i store deler av landet onsdag, og de samme lave temperaturene fortsetter ut uka.
DB170208 Kommuner med lave inntekter har i større grad benyttet mulighetene gjennom tilskuddsordningene.
DB170208 Fortsatt lave utlånsrenter og et ønske om forutsigbare renteutgifter bidrar til at mange vurderer fastrente.
DB170208 Akkurat nå er prisen du betaler for denne forsikringen svært lav, på grunn av det lave rentenivået i Norge, og det gjør det hensiktsmessig for noen å vurdere å binde renten på boliglånet sitt.
DB170208lave at selv en mangedobling ikke ville hatt noen effekt.
DB170208 - Vi snakker om svært lave verdier her.
AA170208 Etter år med lave renter og store kostnadskutt ser framtiden lysere ut.
VG170207 De som trosser lave temperaturer og iskaldt vann, gjør det med livet som innsats.
VG170207 Trump blåser i historisk lave popularitetsmålinger.
SA170207 Jeg kan gå inn med lave skuldre.
SA170207 Jansrud : - Skader er en del av vår hverdag ¶ Lave skuldre ¶
DN170207 - Der vil bli dynamikk når du beveger deg fra lave priser til høyere priser.
DN170207 Det pekes også på at rentene har vært lave siden 2009 og at lønnsutviklingen har vært god.
DN170207 Med en strategi for høy verdiskaping og lave karbonutslipp, er Statoil godt posisjonert for enda større verdiskaping, sier konsernsjef Sætre.
DA170207 Realisere strategien om høy verdiskaping og lave karbonutslipp.
DA170207 Utenfor Tromsøs tradisjonsrike kinosal Verdensteateret har snøen begynt å lave ned.
AP170207 Oppgaven til konsernsjef Eldar Sætre i Statoil i går var å overbevise finansmarkedet om at selskapet tåler lave oljepriser - og økende gjeld, skriver kommentator Ola Storeng.
AP170207 Oppgaven til konsernsjef Eldar Sætre i Statoil i går var å overbevise finansmarkedet om at selskapet tåler lave oljepriser - og økende gjeld, skriver kommentator Ola Storeng.
AP170207 Jeg kan gå inn med lave skuldre.
AP170207 Jansrud : - Skader er en del av vår hverdag ¶ Lave skuldre ¶
VG170206 Familie og venner av det militære politiet i Espirito Santo paralyserte deler av byen da de samlet seg foran politistasjonene i protest mot politiets lave lønninger og natt-tillegg, melder BBC News.
VG170206 det ble meldt om kaotiske tilstander med plyndringer, vold og drap etter at militærpolitiet gikk ut i streik i helgen, i protest mot lave lønninger. 51 mennesker skal være drept i byen bare siden lørdag.
VG170206 Temperaturene er lave , og det er ventet svært lite nedbør : ¶
SA170206 De lave temperaturene vil fortsette utover uka, men det ser ikke ut til at det blir nedbør.
SA170206 De har også avanserte rakettsystemer og et vannjet-system som gjør dem svært vanskelige å oppdage i lave hastigheter.
SA170206 Og lave skuldre og en god porsjon energi, legger vi til.
SA170206 Tirsdag morgen ble det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier i Oslo på grunn av lave temperaturer og stillestående luft.
FV170206 Diesel er kanskje ikke helt i tiden, men det kraftige dreiemomentet på 400 newtonmeter som slår inn fra lave turtall, gir bilen bra med trøkk og et ganske hyggelig forbruk.
DN170206 Kinesiske konkurrenter, som ikke bryr seg om vestlige markeder, er i ferd med å dominere i India med fullverdige telefoner til lave priser.
DN170206 Han understreker at resultatet var godt og kostnadene overraskende lave .
DN170206 Tirsdag venter analytikerne at Statoil-sjef Eldar Sætre ( til venstre ) legger frem lave investeringsanslag når han møter dem i London.
DN170206 Vi har flere teknikker med lave CO₂-utslipp som når kritisk masse flere tiår tidligere enn mange selskaper venter seg, sier Leaton i pressemeldingen.
DN170206 Analytikeren tror konsolideringen får liten eller ingen effekt på markedet det opererer i, som er preget av skip i opplag og lave rater.
DB170206 TA PLASS : Dersom du bestiller storbyferien tidlig kan du slippe unna med svært lave flybillettkostnader.
BT170206 Og lave skuldre og en god porsjon energi, legger vi til.
BT170206 Diesel er kanskje ikke helt i tiden, men det kraftige dreiemomentet på 400 newtonmeter som slår inn fra lave turtall, gir bilen bra med trøkk og et ganske hyggelig forbruk.
AP170206 Og lave skuldre og en god porsjon energi, legger vi til.
AP170206 Diesel er kanskje ikke helt i tiden, men det kraftige dreiemomentet på 400 newtonmeter som slår inn fra lave turtall, gir bilen bra med trøkk og et ganske hyggelig forbruk.
AA170206 De har også avanserte rakettsystemer og et vannjet-system som gjør dem svært vanskelige å oppdage i lave hastigheter.
AA170206 PERFEKT FOR SOL, BAD OG LEK : Kroatia passer perfekt for badeløver og vannsportentusiaster i alle aldre, og de lave prisene sørger for at du ikke trenger å sprenge feriebudsjettet.
DN170205 Det ser ut som at endringene i avgiftene gjør at folk velger mer premiumbiler enn man gjorde før, det har en sammenheng med at de har motorer med stor effekt, men samtidig lave avgifter.
DB170205 Telemark ligger også lavt, men fylkesordfører Sven Tore Løkslid har ikke merket laber interesse for å være med i Telemarkspolitikken til tross for den lave godtgjørelsen.
DB170205 - Jeg har aldri hørt om at noen ikke vil være med i politikken fordi godtgjøringene er så lave , men nå snakker jeg bare for Arbeiderpartiet, sier fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore Onshus Sandvik ( Ap ).
AP170205 1894 : Prinsens gates lave og beskjedne gamle bebyggelse var et tydelig ekko fra det første Christiania.
VG170204 Som det inntektspolitiske samarbeidet gjennom den økonomiske krisen på 1990-tallet, da arbeidsfolk godtok lave lønnstillegg mot at arbeidsplassene deres ble tryggere.
VG170204 Det er vanskeligere å innlemme nykommere med lave kvalifikasjoner i samfunnet når økonomien blir dårligere.
SA170204 Medlemmene som er berørt, har måttet nøye seg med lave oppgjør de siste årene, og ligger langt bak samfunnet ellers.
DB170204 Han har signert en ettertraktet trener, maktet å holde kostnadene ekstremt lave og på toppen av det klart å få med Lagerbäck på en avtale som ikke binder NFF til lønnsutbetalinger kontraktstida ut.
DB170204 RIMELIG CHORIZO : Stor utvalg og lave priser, dessuten har chorizo-pølse lang holdbarhet.
DB170204 Medlemmene som er berørt, har måttet nøye seg med lave oppgjør de siste årene, og ligger langt bak samfunnet ellers.
DB170204 MAT : Enten du liker kjøtt eller sjømat, tilbudet er stort og prisene lave under festivalen.
DB170204 Det betyr at pengene fra den nye eiendomsskatten skal brukes på å senke skatten på vanlige og lave inntekter.
AP170204 Utenfor legger det lave , bleke morgenlyset seg over Iowas snødekte maisåkre.
AP170204 Medlemmene som er berørt, har måttet nøye seg med lave oppgjør de siste årene, og ligger langt bak samfunnet ellers.
AA170204 Sandvik ( Ap ) i Sør-Trøndelag har ikke hørt om at noen ikke vil være med i politikken fordi godtgjøringene er for lave .
AA170204 - Jeg har aldri hørt om at noen ikke vil være med i politikken fordi godtgjøringene er så lave , men nå snakker jeg bare for Arbeiderpartiet, sier Sandvik til Dagbladet.
AA170204 Medlemmene som er berørt, har måttet nøye seg med lave oppgjør de siste årene, og ligger langt bak samfunnet ellers.
AA170204 Medlemmene som er berørt, har måttet nøye seg med lave oppgjør de siste årene, og ligger langt bak samfunnet ellers.
SA170203 Junit melder på sin hjemmeside at yrkesgruppene som er omfattet av Luftfartsavtalen over mange år har måttet nøye seg med meget lave oppgjør og ligger langt bak samfunnet ellers.
AA170203 Argumentet fra ledelsen er alltid at vi er i konkurranse med andre, og derfor må holde lønningene lave for å unngå oppsigelser.
DN170202 - Rent generelt er « recovery » veldig lav i de fleste tilfellene vi har sett i det norske markedet, da markedsverdien av eiendelene er lave grunnet svakt riggmarked og/eller gamle og utdaterte enheter, sier analysesjef Lars Kirkeby i Nordea Markets.
DB170202 Lave utslippstall og frafall av effektavgift gjør prisene hyggelige.
DB170202 - Jeg tror man må gjøre alternative ting man tjener penger på når platesalget stuper og streaminginntektene er lave , sier Sundnes.
DB170202 - Så da fant jeg ut at jeg hadde veldig lave jernlagre.
AP170202 Presidenten brukte sin tale på bønnefrokosten til å harselere med de lave seertallene.
AP170202 Det borger for lave temperaturer, sol og skyfri himmel i det aller meste av landet, bortsett fra på Østlandet.
DN170201 For cirka to år siden senket bankene fastrentene til historisk lave nivåer.
DN170201 Ifølge Brochmann er den norske velferdsmodellen sårbar for høy innvandring av voksne mennesker med lave kvalifikasjoner.
DB170201 Den latterlige lave summen gjør kjøpet til et av de beste i fotballen.
DB170201 Allerede like etter landing kunne man fastslå at Scott bokstavelig talt hadde vokst på sin romferd - han var nemlig fem centimeter høyere enn broren på grunn av den lave gravitasjonen.
DB170201 Det lave faglige nivået i rapporten vises ikke bare gjennom ensidigheten, manglende objektivitet, ukritisk kildebruk og dårlig dokumentasjon.
DB170201 CO2-konsentrasjonene ( x0 ) startet fra 280 ppm, mens de menneskeskapte utslippene i utgangspunkt var ganske lave .
DB170201 Gratis kjernetid i barnehage og SFO er et målrettet tiltak for å sørge for at alle barn for tilgang til de viktigste fellesskapsarenaene i Norge, og gjør det lettere for familier med lave inntekter å benytte seg av dette viktige tilbudet.
BT170201 Derimot er det allerede mye kapasitet, tøff konkurranse og lave priser på flyruter innen Europa.
AP170201 Derimot er det allerede mye kapasitet, tøff konkurranse og lave priser på flyruter innen Europa.
AP170201 I følge Brochmann er modellen sårbar overfor høy innvandring av voksne mennesker med lave kvalifikasjoner.
SA170131 Lave skuldre ¶
DN170131 Uttak ved 62 år vil gi lave pensjonsnivåer.
DN170131 Foto : Kjetil Skårdal Andersen ¶ | - Uttak ved 62 år vil gi lave pensjonsnivåer.
DN170131 For 20 år siden flyttet internasjonale selskaper produksjonen til Kina for å utnytte de lave fabrikkarbeiderlønningene, men nå er flere selskaper bekymret over det økende kostnadsnivået.
DN170131 Aktive aksjehandlere har hatt trange tider de siste årene, med lave renter og små bevegelser i aksjemarkedet, men Trump skaper bølger, som igjen åpner muligheter, ifølge nyhetsbyrået.
DB170131 Den lave overgangssummen var på ingen måte en fattig trøst for Newcastle-fansen, og selv om det er vanskelig å forestille seg i dag, resulterte salget i at Keegan måtte møte opp utenfor St.
DB170131 Voldtektene anses som grove på grunn av jentas lave alder, noe som gjør at mannen risikerer 21 års fengsel.
DB170131 Mange mennesker fra de lave kastene velger å flytte til et nytt område og si at de tilhører en « bedre » kaste.
DB170131 Det finnes mange flere, men dette er et bilde av at hardtarbeidende klasser blir sett på som lave .
DB170131 De lave kastene er blant annet Darzi ( skredder ), Nai ( frisør ) og Mirassi ( musikere ).
DB170131 Dagbladet tok kontakt med tv-og radiosjef for mediebyrået Carat, Morten Wiberg, for å høre hva han synes om det lave seertallet.
BT170131 - Utbredt skepsis og lave forventninger synes å være normen blant både ledere og ansatte i politiet, konkluderer forskningsleder Helge Renå til NRK.
AP170131 Lave skuldre ¶
SA170130 DEBATT : Jeg vet det er dyrt å drive idrett, men fotballen har jo alltid vært for alle, også i form av lave kontingenter, så endringen i Viking virker drøy.
SA170130 DEBATT : Jeg vet det er dyrt å drive idrett, men fotballen har jo alltid vært for alle, også i form av lave kontingenter, så endringen i Viking virker drøy.
FV170130 Maks effekt er ved 6000 omdreininger, og den liker seg godt på høye turtall, og ikke så godt på lave .
DN170130 Samtidig er multiplene på rederiene vi har valgt svært lave , legger han til.
DN170130 Mitt inntrykk er at detaljomsetningsindeksen viser for lave tall.
DN170130 Den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren bidrar fremdeles til denne utviklingen og rammer særlig følgende næringer, ifølge SSB.
BT170130 Maks effekt er ved 6000 omdreininger, og den liker seg godt på høye turtall, og ikke så godt på lave .
AP170130 Vår forskning tyder på at slike foreldrefaktorer også kan forklare hvorfor ungdom i lave sosiale lag drikker mer enn andre.
AP170130 Ungdom i lave sosiale lag kommer dårligere ut enn andre på mange ulike livsområder.
AP170130 Ny, norsk studie tyder på at slike foreldrefaktorer også kan forklare hvorfor ungdom i lave sosiale lag drikker mer enn andre.
AP170130 Maks effekt er ved 6000 omdreininger, og den liker seg godt på høye turtall, og ikke så godt på lave .
SA170129 Etter at rennet var over viste det seg at Aune ikke var den eneste som hadde fått problemer med den lave bommen.
DN170129 Hvis prisene holder seg lave lenge reduseres utbytte til eierne og dette fører til mindre velferd eller høyere skatter.
BT170129 Etter at rennet var over viste det seg at Aune ikke var den eneste som hadde fått problemer med den lave bommen.
AP170129 Etter at rennet var over viste det seg at Aune ikke var den eneste som hadde fått problemer med den lave bommen.
DB170128 - Nordmenn har vært vant med lave arbeidsledighetstall i forhold til andre land.
SA170127 Lever 50-tallsdrømmen i Norges største atriumhusområde : - Det var som å kjøre gjennom en forstad i USA på 60-tallet, med hvite lave hus, rette linjer og barn som lekte ute i gaten ¶
DB170127 Fjellene i Bergsdalen er et relativt snøsikkert fjellområde nær Bergen, og fjellene er såpass lave at været ikke tar så hardt.
DB170127 « Det er ikke første gang konkurrentenes fagforeninger demonstrerer mot Norwegian, våre lave priser og amerikanske ansatte, så dette tar vi med stor ro.
DB170127 Portugal har en strategi på å gjøre landet kjent gjennom å levere gode viner til lave priser.
DB170127 Med landets lave kostnadsnivå og et mangfold av druesorter er dette mulig å få til.
DB170127 Norske medier skal ta den relativt lave tilliten vi har i befolkningen, på alvor.
BT170127 Lever 50-tallsdrømmen i Norges største atriumhusområde : - Det var som å kjøre gjennom en forstad i USA på 60-tallet, med hvite lave hus, rette linjer og barn som lekte ute i gaten ¶
AP170127 Lever 50-tallsdrømmen i Norges største atriumhusområde : - Det var som å kjøre gjennom en forstad i USA på 60-tallet, med hvite lave hus, rette linjer og barn som lekte ute i gaten ¶
SA170126 Med lave renter går lysten på å ha penger i banken motsatt vei av lånelysten.
SA170126 Historisk lave renter stimulerer lånelysten og reduserer lysten på i sette penger i banken.
FV170126 Med lave renter går lysten på å ha penger i banken motsatt vei av lånelysten.
FV170126 Historisk lave renter stimulerer lånelysten og reduserer lysten på i sette penger i banken.
DB170126 Vær imidlertid klar over at med dagens lave innskuddsrenter så kan det være lurt å spare langsiktig på måter som kan gi deg en avkastning som er høyere enn inflasjonen, slik at pengene dine ikke taper seg i verdi.
DB170126 En del matvarer har det best, og holder seg lengst, om du holder dem langt unna kjøleskapet med sin lave temperatur.
BT170126 Med lave renter går lysten på å ha penger i banken motsatt vei av lånelysten.
BT170126 Historisk lave renter stimulerer lånelysten og reduserer lysten på i sette penger i banken.
AP170126 Med lave renter går lysten på å ha penger i banken motsatt vei av lånelysten.
AP170126 Historisk lave renter stimulerer lånelysten og reduserer lysten på i sette penger i banken.
AP170126 Med lave renter går lysten på å ha penger i banken motsatt vei av lånelysten.
AP170126 Historisk lave renter stimulerer lånelysten og reduserer lysten på i sette penger i banken.
SA170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
SA170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
FV170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
FV170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
DN170125 Arbeidsledigheten var lav, det var god vekst og rentene var lave og støttet opp under dette, sier sjeføkonomen.
DN170125 - SV vil heller øke skattene for de som har mest, senke skatten betydelig på vanlige og lave inntekter, og bruke mer på fellesskap og utjevning av forskjeller, sier Snorre Valen til DN.
DB170125 Og det var kanskje ikke mangel på krefter som gjorde at de ble faretruende lave etter pause, kan hende det som skjedde på overtid var det hele planen gikk ut på.
DB170125 Dette er en spesiell sak med lave verdier etter bruk av krem.
DB170125 - Prøven fra dopinglaboratoriet sier at det er lave nivåer, og det er forenlig med bruk av krem.
DB170125 Selv med toll vil prisene til Norge være nesten like lave som i Sverige, sier Karl Andersson til Dagbladet.
DB170125 Noen varer selges med rabatt på opptil 90 prosent, på allerede lave svenske priser.
BT170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
BT170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
AP170125 Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.
DN170124 Vi har sett at skiferoljen slår inn på lave priser uansett.
DN170124 Vi har alltid hatt et lavt nivå og vi opprettholder det lave nivået gjennom å sørge for at arbeidstagere omskoleres, sier utdannelsesminister Ong Ye Kung, ifølge nyhetsbyrået.
DB170124 Sosiologiprofessor Helgi Gunnlaugsson ved Universitetet på Island, sier det ikke bare er den lave drapsraten i landet som har ført til at denne saken har ført til en kollektiv sorg i landet, ifølge New York Times.
DB170124 Hvis kapitalen flytter til land med dårligere arbeidsvilkår og lave skatter, kan bedrifter unngå de begrensningene en forsøker å sette på konkurransen innad i et land.
SA170123 | Håndballgutta storspiller i VM, men håpløse tidspunkt gir lave seertall ¶
FV170123 | Håndballgutta storspiller i VM, men håpløse tidspunkt gir lave seertall ¶
DB170123 I land som har lave levekostnader, som for eksempel Nepal og Thailand, er det mulig å nyte ferien på et lite budsjett.
DB170123 Folkene bak kampanjen sier imidlertid at antallet kvinner som ønsker seg ut av landet fordi de frykter for livet, ikke reflekteres i de relativt lave tallene på asylsøknader til USA.
BT170123 | Håndballgutta storspiller i VM, men håpløse tidspunkt gir lave seertall ¶
AP170123 Fargen sier noe om høyden ekkoene viser ; rød er høye høyder og blå er lave høyder.
AP170123 Fargen sier noe om høyden ekkoene viser ; rød er høye høyder og blå er lave høyder.
AP170123 Han påpeker at folks lave tiltro til pressen var en del av Trumps strategi i en vellykket valgkamp, men advarer mot at dette ikke nødvendigvis vil være fordelaktig i fortsettelsen.
AP170123 Til tross for lave snødybder greier vi å få til et skitilbud, sier Eide.
AP170123 Til tross for lave snødybder greier vi å få til et skitilbud, sier Eide.
AP170123 år de samlede tallene fra 2016 nå er klare, sier PU-sjef Morten Hojem Ervik at de lave asylankomstene har betydd at færre personer har blitt returnert.
AP170123 | Håndballgutta storspiller i VM, men håpløse tidspunkt gir lave seertall ¶
SA170122 Når de samlede tallene fra 2016 nå er klare, sier PU-sjef Morten Hojem Ervik at de lave asylankomstene har betydd at færre personer har blitt returnert.
DN170122 Konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian har fått skryt for lave kostnader og rask vekst.
SA170121 » Ja, sinne kan være den operative følelsen bak Trumps høye utadvendthet og hans lave behageliget.
SA170121 « Han dro meg rundt med ham mens han samlet inn lave husleier i tøffe deler av Brooklyn », minnes Donald i « Crippled America ».
SA170121 Med sitt høye nivå i utadvendthet, og svært lave i åpenhet, var Bush disponert for å ta modige beslutninger for å få stor belønning, og å ta dem med sterk overbevisning om at han ikke kunne ta feil.
SA170121 Forskning viser at folk som er lave på behagelighet, vanligvis blir sett på som upålitelige.
SA170121 Fordi han ikke er beheftet med Bush' lave nivå av åpenhet ( psykologer har vurdert Bush på bunnen av listen når det gjelder denne egenskapen ), kan Trump være en mer fleksibel og pragmatisk beslutningstaker, mer som Bill Clinton enn Bush.
SA170121 Folk som er lave på behagelighet, blir beskrevet som ufølsomme, frekke, arrogante og i mangel av empati.
SA170121 Beslutningstakere som ikke lett lar seg påvirke av varme følelser eller menneskelige impulser, som Nixon, og som personlighetsmessig er lave på behagelighet, kan ha visse fordeler når det gjelder å håndtere kryssende interesser og forhandlinger med motstandere, som Kina i Nixons tid.
SA170121 » Ja, sinne kan være den operative følelsen bak Trumps høye utadvendthet og hans lave behageliget.
SA170121 « Han dro meg rundt med ham mens han samlet inn lave husleier i tøffe deler av Brooklyn », minnes Donald i « Crippled America ».
SA170121 Med sitt høye nivå i utadvendthet, og svært lave i åpenhet, var Bush disponert for å ta modige beslutninger for å få stor belønning, og å ta dem med sterk overbevisning om at han ikke kunne ta feil.
SA170121 Forskning viser at folk som er lave på behagelighet, vanligvis blir sett på som upålitelige.
SA170121 Fordi han ikke er beheftet med Bush' lave nivå av åpenhet ( psykologer har vurdert Bush på bunnen av listen når det gjelder denne egenskapen ), kan Trump være en mer fleksibel og pragmatisk beslutningstaker, mer som Bill Clinton enn Bush.
SA170121 Folk som er lave på behagelighet, blir beskrevet som ufølsomme, frekke, arrogante og i mangel av empati.
SA170121 Beslutningstakere som ikke lett lar seg påvirke av varme følelser eller menneskelige impulser, som Nixon, og som personlighetsmessig er lave på behagelighet, kan ha visse fordeler når det gjelder å håndtere kryssende interesser og forhandlinger med motstandere, som Kina i Nixons tid.
FV170121 Livet i campingvogn gir lave bokostnader, og har gjort det unødvendig å jobbe fulltid.
SA170120 - I Norge har vi vært vant til å breie oss ut og bruke plass, både fordi vi har store arealer tilgjengelige og fordi energikostnadene våre er lave .
DN170120 Lave priser ¶
BT170120 - I Norge har vi vært vant til å breie oss ut og bruke plass, både fordi vi har store arealer tilgjengelige og fordi energikostnadene våre er lave .
AP170120 - I Norge har vi vært vant til å breie oss ut og bruke plass, både fordi vi har store arealer tilgjengelige og fordi energikostnadene våre er lave .
DN170119 | Pengene fortsetter å renne ut av Skagenfondene ¶ Lave renter sendte 40 milliarder norske sparekroner inn i aksjefond i 2016.
DN170119 Hovedårsaken til veksten er ifølge DNB at banken har flyttet over egne pensjonsmidler i fond, vekst i institusjonsmarkedet og lave renter på sparing.
DN170119 Han mener det skyldes lave renter og en stadig større andel nordmenn som setter sparepengene sine i aksjefond.
DN170119 Lave renter sender norske sparepenger inn i aksjefond i 2016, ifølge Verdipapirfondenes Forening ( VFF ).
DN170119 Knapt en solstråle slipper gjennom det lave skydekket rundt Umoe-villaen på Fornebu.
DN170119 Lave renter, få nybygg, konvertering til bolig, lav ledighet og stor etterspørsel får det ifølge ekspertene til å koke i markedet for sentralt plassert næringseiendom.
BT170119 Ifølge SSB-forskerne klarer skolene med høyest score å løfte alle elevgrupper, både elever med og uten foreldre med høyere utdanning, elever med og uten innvandrerbakgrunn, og elever med og uten lave resultater.
AP170119 ISLAND : Reykjavik har vært et rimelig reisemål med lave hotellpriser siden finanskrisen rammet i 2008.
SA170118 Lave priser gir mye igjen for skattebetalernes penger, sier Sivertsen.
SA170118 Du kan selve velge et selskap med lave eller ingen administrasjonsgebyrer.
SA170118 Den ble i stor grad finansiert av ullvarefabrikken, og en enkel og nøktern konstruksjon har gitt lave vedlikeholdsutgifter.
FV170118 Du kan selve velge et selskap med lave eller ingen administrasjonsgebyrer.
DN170118 Kleiven ¶ | - Kontor-Oslo er superhot ¶ Lave renter, få nybygg, konvertering til bolig, lav ledighet og stor etterspørsel får det ifølge ekspertene til å koke i markedet for sentralt plassert næringseiendom.
DN170118 Ny pensjonstjeneste skal få folk til å bytte til selskaper med lave gebyrer.
BT170118 Du kan selve velge et selskap med lave eller ingen administrasjonsgebyrer.
AP170118 Du kan selve velge et selskap med lave eller ingen administrasjonsgebyrer.
FV170117 Tirsdag morgen ble det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier i Oslo på grunn av lave temperaturer og stillestående luft.
DN170117 Siden midten av 2016 har verdien på globale obligasjoner falt, samtidig som lave renter har begrenset avkastningen.
DN170117 Lave renter, forventninger om global prisvekst og renteøkning ligger an til å skape en giftig cocktail for obligasjonsinvestorer i 2017.
DN170117 Lave renter, forventninger om global prisvekst og renteøkning ligger an til å skape en giftig cocktail for obligasjonsinvestorer i 2017, skriver DN.
DN170117 | Venter kriseår for obligasjonsinvestorer ¶ Lave renter, forventninger om global prisvekst og renteøkning ligger an til å skape en giftig cocktail for obligasjonsinvestorer i 2017.
DN170117 Siden midten av 2016 har verdien på globale obligasjoner falt, samtidig som lave renter har begrenset avkastningen.
DB170117 På grunn av lave temperaturer og stillestående luft blir det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier.
DB170117 En endring må være i tråd i med formålet om å forvalte en større bestand, det er slett ingen åpning for å endre loven for å redusere ulvebestanden ned til det veldig lave bestandsmålet som partiene bak ulveforliket har satt, sier nesteleder Ola Evestuen ( Venstre ) til Dagbladet etter Helgesens redegjøring.
DB170117 Videre er det også nødvendig at EU-kommisjonen stiller krav til åpenhet rundt finansielle strukturer, slik at det er mulig å avdekke ulovlig statsstøtte og subsidier som ofte bidrar til kunstig lave priser og resulterer i tap av norske arbeidsplasser.
DB170117 Det er viktig at forbrukerne er klar over konsekvensene av kunstige lave billettpriser.
DB170117 På grunn av lave temperaturer og stillestående luft blir det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier.
BT170117 Men de mener at den eneste måten Rv 52 kan bli samfunnsøkonomisk lønnsom på, er hvis alternativet med kort tunnel velges, og strekningen bompengefinansieres med lave bompengesatser i hele prosjektets levetid.
BT170117 Tirsdag morgen ble det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier i Oslo på grunn av lave temperaturer og stillestående luft.
AP170117 Tirsdag morgen ble det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier i Oslo på grunn av lave temperaturer og stillestående luft.
SA170116 - Vi velger å holde prisene såpass lave for å sikre fulle tribuner, sier Topstad i pressemeldingen.
SA170116 Det er også lave temperaturer sør for Boknafjorden, der Sola er kaldest med 8,1 minusgrader.
SA170116 Det er ikke unormalt at vi får en periode med lave temperaturer, slik som nå, på denne tiden av året.
SA170116 - Det er ikke unormalt at vi får så lave temperaturer i Sirdal i perioder midt på vinteren, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Vervarslinga på Vestlandet til Aftenbladet.
FV170116 De vil heller ha kjøretøy med lave utslipp.
DB170116 - Regjeringen fremmer miljøvennlig atferd gjennom skatte- og avgiftssystemet og legger blant annet om bilavgiftene for å oppmuntre til kjøp av biler med lave CO2-utslipp, uttalte daværende finansminister Kristin Halvorsen til Dagbladet den gang. 10 år seinere ilegges den samme dieselbilen kjøreforbud.
BT170116 De vil heller ha kjøretøy med lave utslipp.
AP170116 På grunn av lave temperaturer og stillestående luft blir det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier fra tirsdag.
AP170116 Og lave temperaturer gjør det verre : På vinteren slipper dieselbilene ut 4 - 10 ganger så mye NOX som oppgitt, ifølge rapporten.
AP170116 De vil heller ha kjøretøy med lave utslipp.
DN170115 Vi har i øyeblikket historisk lave renter, og det er ikke gitt at det vil være sånn i fremtiden.
DB170115 På den andre siden virker det som forventningene i oljeserviceaksjene er heller lave », skriver ABG.
DB170115 Dersom asylankomstene holder seg så lave som de er i øyeblikket, vil UDI i 2017 ha større kapasitet til å ta tak i denne type saker.
AP170115 Det er Bymiljøetaten selv som gjennomfører målingene daglig vinterstid da forurensingsnivåene kan bli ekstra høye på grunn av lave temperaturer.
AP170115 Det er Bymiljøetaten selv som gjennomfører målingene daglig vinterstid da forurensingsnivåene kan bli ekstra høye på grunn av lave temperaturer.
AP170115 Vi har i øyeblikket historisk lave renter, og det er ikke gitt at det vil være sånn i fremtiden.
AP170115 Dersom asylankomstene holder seg lave også i 2017 vil UDI ha handlingsrom til å kunne prioritere disse sakene i større grad.
AP170115 Dersom asylankomstene holder seg lave også i 2017 vil UDI ha handlingsrom til å kunne prioritere disse sakene i større grad.
SA170114 VI kan spille med lave skuldre og slippe oss løs, sier gutten som er blitt kalt Norges største målvaktstalent gjennom tidene.
FV170114 VI kan spille med lave skuldre og slippe oss løs, sier gutten som er blitt kalt Norges største målvaktstalent gjennom tidene.
BT170114 VI kan spille med lave skuldre og slippe oss løs, sier gutten som er blitt kalt Norges største målvaktstalent gjennom tidene.
AP170114 Mexicos økonomi var i trøbbel allerede før de fikk presidentskapet til Donald Trump i fanget, blant annet på grunn av den lave oljeprisen.
AP170114 Men den lave pesoen kan paradoksalt nok også bli en buffer mot Trumptiden.
AP170114 Mexicos økonomi var i trøbbel allerede før de fikk presidentskapet til Donald Trump i fanget, blant annet på grunn av den lave oljeprisen.
AP170114 Men den lave pesoen kan paradoksalt nok også bli en buffer mot Trumptiden.
AP170114 VI kan spille med lave skuldre og slippe oss løs, sier gutten som er blitt kalt Norges største målvaktstalent gjennom tidene.
DB170113 Foreløpig har volumene riktignok vært lave , men i løpet av de neste par helgene vil aktiviteten ta seg ytterligere opp, forteller Halvorsen.
DB170113 ( Finansavisen ) : - Det ekstremt lave utbudet fortsetter.
DB170113 Det begynte nemlig å gå rykter om at modellen, som har en imponerende CV på tross av sin lave alder, hadde gjennomgått plastiske operasjoner.
AP170112 Men Utlendingsdirektoratet ( UDI ) tror på lave ankomsttall i Norge også i 2017.
AP170112 - Lave prognoser, men kan endre seg brått ¶
AP170112 Men Utlendingsdirektoratet ( UDI ) tror på lave ankomsttall i Norge også i 2017.
AP170112 - Lave prognoser, men kan endre seg brått ¶
AP170112 Men Utlendingsdirektoratet ( UDI ) tror på lave ankomsttall i Norge også i 2017.
AP170112 - Lave prognoser, men kan endre seg brått ¶
AP170112 Vinmonopolets januarslipp er også preget av lave forventninger. Én av satsingene er hverdagsviner for slunkne lommebøker.
DN170111 Vi ser slutten av en røff periode med lave råvarepriser, usikkerhet i Kina og politisk ustabilitet.
DN170111 - Hadde vi hatt muligheten til å åpne Hovden i morgen så hadde vi gjort det, men vi er nødt til å lage mer snø, sier daglig leder i skisenteret Arnulf Erdal, og presiserer at snøkanonene i Hovden har produsert snø i alle de timer hvor temperaturene har vært lave nok.
DN170111 Enkelt fortalt har rentene de siste årene vært lave fordi veksten i økonomien har vært lav.
DN170111 Lave renter brukes som virkemiddel for å stimulere økonomien til økt vekst.
DN170111 Tekstilfabrikker har jaktet på lave lønnskostnader i Japan, Sørøst-Asia og Kina for å få ned kostnadene.
AP170111 Valutakurs, terrorfrykt og lave oljepriser er tre hovedpunkter som preget reiselivsåret 2016 og vil ha effekt inn i 2017.
AP170111 Valutakurs, lave oljepriser og terrorfrykt er noen av forklaringene.
SA170110 Vi trenger en samarbeidspartner som kan forsyne energi når solen ikke skinner, og som har lave utslipp.
SA170110 5 : Heerenveen er, til tross for sitt lave innbyggertall, verdenskjent for sine idrettsanlegg.
FV170110 5 : Heerenveen er, til tross for sitt lave innbyggertall, verdenskjent for sine idrettsanlegg.
DB170110 - Når asylankomstene er så lave er det mer behov for integreringstiltak ?
DB170110 Videre kommer effektene av den lave nominelle lønnsveksten, som demper det underliggende prispresset, i tillegg til at den lave kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi gjør det vanskelig for bedriftene å heve sine marginer.
DB170110 Videre kommer effektene av den lave nominelle lønnsveksten, som demper det underliggende prispresset, i tillegg til at den lave kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi gjør det vanskelig for bedriftene å heve sine marginer.
DB170110 Alternativ produksjon vil ikke komme fra eksisterende felter med lave kostnader og utslipp.
BT170110 5 : Heerenveen er, til tross for sitt lave innbyggertall, verdenskjent for sine idrettsanlegg.
AP170110 Veksten tar seg litt opp og ender på 2,9 prosent mens regionen blir vant til lave råvarepriser.
AP170110 Veksten tar seg litt opp og ender på 2,9 prosent mens regionen blir vant til lave råvarepriser.
AP170110 Den relativt lave kronekursen gjør det billigere for oss som får lønn i norske kroner å bruke pengene her hjemme.
AP170110 5 : Heerenveen er, til tross for sitt lave innbyggertall, verdenskjent for sine idrettsanlegg.
SA170109 Han mener imidlertid at Norwegian har lave kostnader og kan tilby lave billettpriser, og at dette er et godt våpen for Kjos i krigen.
SA170109 Han mener imidlertid at Norwegian har lave kostnader og kan tilby lave billettpriser, og at dette er et godt våpen for Kjos i krigen.
SA170109 Han mener imidlertid at Norwegian har lave kostnader og kan tilby lave billettpriser, og at dette er et godt våpen for Kjos i krigen.
SA170109 Han mener imidlertid at Norwegian har lave kostnader og kan tilby lave billettpriser, og at dette er et godt våpen for Kjos i krigen.
DB170109 Om prisene virkelig er lave , kan forbrukerne i liten grad kontrollere.
DB170109 Det er en stor utfordring for bedrifter som bygger dagens drift på uendelig råvaretilgang til lave priser.
AP170109 Kvadratmeterprisen for å leie og eie bolig er høyest i Norge, men høye inntekter og lave boligskatter bidrar til at bolig likevel spiser en mindre andel av totalen.
DN170108 - Vi er opptatt av å holde prisene lave , og det har vi gjort i over 30 år.
DN170108 - Høye inntekter og lave boligskatter i Norge viser hvor billig det er å eie bolig i Norge, sier boliganalytiker Mari O.
DB170108 Han understreker at han ikke har sett rapporten fra Finanstilsynets undersøkelse, men sier han antar at noe av grunnen til den lave gjennomføringsgraden kan skyldes tidkrevende systemendringer.
BT170108 - Vi er opptatt av å holde prisene lave , og det har vi gjort i over 30 år.
BT170108 - Vi er opptatt av å holde prisene lave , og det har vi gjort i over 30 år.
AP170108 Innstilte flyvinger ¶ Lave temperaturer og kraftig snøfall har skapt store problemer for trafikken i Europa.
AP170108 ( ©NTB ) ¶ | Lave temperaturer tar liv i Europa ¶
AP170108 Lave oljepriser betyr krise for Saudi-Arabias oljestyrte økonomi.
AP170108 Han mener imidlertid at Norwegian har lave kostnader og kan tilby lave billettpriser, og at dette er et godt våpen for Kjos i krigen.
AP170108 Han mener imidlertid at Norwegian har lave kostnader og kan tilby lave billettpriser, og at dette er et godt våpen for Kjos i krigen.
DB170107 Finansavisen : - Som så mange andre er vi berørt av lave oljepriser, og resultatene skyldes derfor nedgangen innen olje- og gassektoren, sier Anne Marit Panengstuen, adm. direktør i Siemens Norge til Finansavisen.
AP170107 | Minst 20 døde i kuldebølge i Europa ¶ Lave temperaturer og kraftig snøfall har skapt problemer i flere europeiske land.
AP170107 I Italia har sju personer mistet livet på grunn av lave temperaturer.
DN170106 Ser vi på hotellprisene i eksempelvis Oslo, er de lave sammenlignet med andre hovedsteder.
DN170106 Dette skaper en fremtidig risiko, men så lange rentene forblir lave er en kraftig nedtur i boligmarkedene etter vår mening lite sannsynlig, skriver Barclays ifølge Business Insider.
DN170106 - I særdeleshet er pengepolitikken utelukket som et virkemiddel for å gjøre noe i forsiktighetsøyemed med bekymringer om makroforhold knyttet til lave renter.
DN170106 Selskapet understreker at kjøpene skal gjøres til lave priser.
DB170106 Derfor vegrer mange arbeidsledige seg for å ta jobber med lave lønninger, eller engasjement som går over kort tid, i frykt for å tape inntekter.
DB170106 I en Twitter-melding fredag erter Trump skuespilleren for den nye sesongens lave seertall, og han skriver at Schwarzenegger ble « ødelagt » sammenliknet med tallene fra da han ledet serien.
AP170106 I en Twitter-melding fredag erter Trump skuespilleren for den nye sesongens lave seertall, og han skriver at Schwarzenegger ble « ødelagt » sammenlignet med tallene fra da han ledet serien.
AP170106 Lave seertall har ført til en Twitter-feide mellom de to.
SA170105 Noen telefoner vil kunne skru seg av ved veldig lave temperaturer, selv om det er en god del strøm igjen på batteriet.
SA170105 Mobiltelefonene er ikke laget for å brukes ved veldig lave temperaturer, og selv om du antagelig ikke ødelegger noe vil den kunne fungere dårligere.
SA170105 Men også skjermen, spesielt LCD-skjermer kan slutte å fungere som den skal ved lave temperaturer.
SA170105 Mange har sikkert opplevd at telefonen plutselig skrur seg av når den brukes ved veldig lave temperaturer, til tross for at det kan være en del strøm igjen på batteriet.
SA170105 Litium-ion - og litium-polymer-batteriene som brukes i moderne telefoner tåler kulde ganske bra - men tappes raskere ved lave temperaturer.
SA170105 Kanskje fordi kraftselskapene i mange år hadde stor kontantstrøm, lave investeringer og høye utbytter ?
SA170105 Dersom disse lagrene blir for lave , vil det kunne være nok til at man akkurat må slippe over en viktig bakketopp, eller i det noen setter farten.
FV170105 Noen telefoner vil kunne skru seg av ved veldig lave temperaturer, selv om det er en god del strøm igjen på batteriet.
FV170105 Mobiltelefonene er ikke laget for å brukes ved veldig lave temperaturer, og selv om du antagelig ikke ødelegger noe vil den kunne fungere dårligere.
FV170105 Men også skjermen, spesielt LCD-skjermer kan slutte å fungere som den skal ved lave temperaturer.
FV170105 Mange har sikkert opplevd at telefonen plutselig skrur seg av når den brukes ved veldig lave temperaturer, til tross for at det kan være en del strøm igjen på batteriet.
FV170105 Litium-ion - og litium-polymer-batteriene som brukes i moderne telefoner tåler kulde ganske bra - men tappes raskere ved lave temperaturer.
FV170105 Dersom disse lagrene blir for lave , vil det kunne være nok til at man akkurat må slippe over en viktig bakketopp, eller i det noen setter farten.
DB170105 - En ting er den lave prisen, men det er også en veldig grundig opplæring.
DB170105 En hybridversjon av den Mustang vil levere krefter fra en V8-motor med økt dreiemoment ved lave turtall.
DB170105 Kjernen i konflikten er at det lave bestandsmålet som Stortinget har satt må vike for naturmangfoldsloven.
BT170105 Også alpinistene kan glede seg over de lave temperaturene.
BT170105 Noen telefoner vil kunne skru seg av ved veldig lave temperaturer, selv om det er en god del strøm igjen på batteriet.
BT170105 Mobiltelefonene er ikke laget for å brukes ved veldig lave temperaturer, og selv om du antagelig ikke ødelegger noe vil den kunne fungere dårligere.
BT170105 Men også skjermen, spesielt LCD-skjermer kan slutte å fungere som den skal ved lave temperaturer.
BT170105 Mange har sikkert opplevd at telefonen plutselig skrur seg av når den brukes ved veldig lave temperaturer, til tross for at det kan være en del strøm igjen på batteriet.
BT170105 Litium-ion - og litium-polymer-batteriene som brukes i moderne telefoner tåler kulde ganske bra - men tappes raskere ved lave temperaturer.
BT170105 Dersom disse lagrene blir for lave , vil det kunne være nok til at man akkurat må slippe over en viktig bakketopp, eller i det noen setter farten.
AP170105 Men den lave oljeprisen la ikke bare press på amerikanske skiferoljeselskap.
AP170105 Noen telefoner vil kunne skru seg av ved veldig lave temperaturer, selv om det er en god del strøm igjen på batteriet.
AP170105 Mobiltelefonene er ikke laget for å brukes ved veldig lave temperaturer, og selv om du antagelig ikke ødelegger noe vil den kunne fungere dårligere.
AP170105 Men også skjermen, spesielt LCD-skjermer kan slutte å fungere som den skal ved lave temperaturer.
AP170105 Mange har sikkert opplevd at telefonen plutselig skrur seg av når den brukes ved veldig lave temperaturer, til tross for at det kan være en del strøm igjen på batteriet.
AP170105 Litium-ion - og litium-polymer-batteriene som brukes i moderne telefoner tåler kulde ganske bra - men tappes raskere ved lave temperaturer.
AP170105 Dersom disse lagrene blir for lave , vil det kunne være nok til at man akkurat må slippe over en viktig bakketopp, eller i det noen setter farten.
SA170104 Tidligere har Rema 1000 avvist kundelojalitetsprogram og markedsført seg hardt på « bare lave priser ».
SA170104 Men den lave tilbudssiden i boligmarkedet ved årsskifte kan gi prishopp de neste månedene.
SA170104 Den lave tilbudssiden ved inngangen av året vil få betydning for prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.
SA170104 Men den lave tilbudssiden i boligmarkedet ved årsskifte kan gi prishopp de neste månedene.
SA170104 Den lave tilbudssiden ved inngangen av året vil få betydning for prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.
SA170104 Den lave strykprosenten tyder på at langt flere har tatt eksamen på alvor nettopp fordi den kan være avgjørende for at studentene får utstedt vitnemål, sier Mørland.
DN170104 Den lave tilbudssiden ved inngangen av året vil få betydning for prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.
DN170104 På flatmark ligger det nå drøye 90 cm snø, og ifølge langtidsvarselet skal temperaturene holde seg lave i lang tid.
DB170104 Guttas start er 12.45 ; etter værmeldingens siste prognoser samtidig med at snøen begynner å lave ned.
DB170104 Den lave tilbudssiden ved inngangen av året vil få betydning for prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.
BT170104 Historisk lave renter har bidratt til stadig økende gjeld og galopperende prisvekst.
BT170104 Dansk alkoholpolitikk er på mange måter i tråd med den Frp foreslår : Prisene er lave , og tilgjengeligheten er høy.
BT170104 Historisk lave renter har bidratt til stadig økende gjeld og galopperende prisvekst.
AP170104 Tidligere har Rema 1000 avvist kundelojalitetsprogram og markedsført seg hardt på « bare lave priser ».
AP170104 Tidligere har Rema 1000 avvist kundelojalitetsprogram og markedsført seg hardt på « bare lave priser ».
DN170103 Eek tror den lave renten bidrar til at boligprisveksten fortsetter inn i 2017.
DN170103 - Rec stiger og faller mye fra dag til dag, og den falt en del i romjulen på lave volumer, så nå kommer folk tilbake og ser at den har blitt billigere, sier han.
DN170103 Men jeg var enda mer overrasket over det lave antallet som statsråden til slutt ville tillate, sier Aasland.
FV170102 Høy trafikkvekst og lave renter har gjort at høy gjeld har vært håndterbart, men det er en reell risiko for at dette endrer seg, ifølge Johansen.
DN170102 Lav boligbygging, lave renter og lav arbeidsledighet er faktorer som taler for vekst, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en kommentar.
DB170102 Lav boligbygging, lave renter og lav arbeidsledighet er faktorer som taler for vekst, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en melding.
DB170102 Høy trafikkvekst og lave renter har gjort at høy gjeld har vært håndterbart, men det er en reell risiko for at dette endrer seg, ifølge Johansen.
DB170102 Det ser nemlig ut til å være først og fremst et designproblem som er årsaken til det lave antallet donorer.
BT170102 Høy trafikkvekst og lave renter har gjort at høy gjeld har vært håndterbart, men det er en reell risiko for at dette endrer seg, ifølge Johansen.
AP170102 - Det er litt tidlig å si sikkert, men siden temperaturene skal være så pass lave gjennom hele uken er det grunn til å tro at nedbøren som kommer fredag vil lande som snø, i hvert fall i høyden.
AP170102 Høy trafikkvekst og lave renter har gjort at høy gjeld har vært håndterbart, men det er en reell risiko for at dette endrer seg, ifølge Johansen.
SA170101 - Selv om lave renter har gitt de med boliglån et større overskudd i lommeboken, kjenner nok mange på frykten for renteøkning, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.
FV170101 - Selv om lave renter har gitt de med boliglån et større overskudd i lommeboken, kjenner nok mange på frykten for renteøkning, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.
BT170101 - Selv om lave renter har gitt de med boliglån et større overskudd i lommeboken, kjenner nok mange på frykten for renteøkning, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.
AP170101 - Det var mange varer til kunstig lave priser, men det ga oss mange nye kunder og økt omsetning.
AP161231 Prisene i disse årene varierte tilsvarende, med svært lave priser i 2015.
BT161219 Som firehjulsstyring som letter på svingradius, og gir smidighet ved lave hastigheter og retningsstabilitet ved høyere.
AP161218 Dessuten øker datamengdene enormt : ¶ 97 prosent av alle unge russere mellom 19 og 29 år bruker internett, og prisene så lave at du kan surfe nesten ubegrenset for ca. 45 kroner i måneden.
BT161212 Lever 50-tallsdrømmen i Norges største atriumhusområde : - Det var som å kjøre gjennom en forstad i USA på 60-tallet, med hvite lave hus, rette linjer og barn som lekte ute i gaten ¶
AP161207 Lønnsnivået er høyt og forskjellen på lave og høye lønninger er relativt liten, sammenlignet med andre land.
AP161207 De er dårligst stilt i kampen om de stadig færre jobbene med lave krav til kompetanse.
AP161130 Remas oppskrift i Danmark er nøyaktig den samme som i Norge : lave kostnader og store volumer.
AP161130 Nordmennene blir premiert for stort utvalg og lave priser.
VG161123 Det lave rentenivået fører til at det er ren idioti å ha penger i banken.
VG161122 Han tror forslaget handler mest om at Ryanair vil understreke at de er opptatt av lave priser.
VG161122 - Dette er nok like mye et forsøk på å skape oppmerksomhet rundt lave priser generelt, sier han.
AP161111 RIMELIG : Ryanair er kjent for sine lave priser.
AP161109 - Det var som å kjøre gjennom en forstad i USA på 60-tallet, med hvite lave hus, rette linjer og barn som lekte ute i gaten.
SA161104 Lave boligpriser tiltrekker seg folk med lavere inntekter, men også næringslivet i området blir preget av mindre produktive arbeidsplasser og næringsliv, sier Bjørnstad.
AP161104 Lave boligpriser tiltrekker seg folk med lavere inntekter, men også næringslivet i området blir preget av mindre produktive arbeidsplasser og næringsliv, sier Bjørnstad.
DN161103 Men tatt rentenivået og det lave tilbudet i betraktning, er det som forventet, sier hun.
AP161028 Kjent for lave priser og er sterkt kritisert for å tilby sine ansatte dårlige lønns- og arbeidsvilkår.
AP161028 De kan glede seg over julehandel, fotball og gode kulturopplevelser til lave priser, godt hjulpet av en sterk krone i forhold til det britiske pundet, sier han.
SA161020 Hun ser for seg at både bo - og levekostnadene vil bli relativt lave fremover.
BT161020 Hun ser for seg at både bo - og levekostnadene vil bli relativt lave fremover.
FV161019 Det de imidlertid har bekreftet er at clostebol-verdiene Johaug hadde i kroppen var lave den 16. september.
FV161019 De lave verdiene er med på å styrke Johaugs sak, mener advokat Herdal.
FV161019 Lave verdier ¶
BT161018 Det er en kombinasjon av utbud på flere steder og lave renter.
BT161018 Den lave renten gjør at kjøpekraften er stor, bekrefter han.
AP161018 Det er en kombinasjon av utbud på flere steder og lave renter.
AP161018 Den lave renten gjør at kjøpekraften er stor, bekrefter han.
SA161010 For minoritetsjentene har andelen holdt seg like lave hele tiden.
AP161010 For minoritetsjentene har andelen holdt seg like lave hele tiden.
AP161009 Fem grunner til at frukt og grønt er billigere hos grønthandelen Hvordan klarer grønthandelen på hjørnet i Oslo å ha så lave priser på frukt og grønt ?
AP161009 - Vi jobber hver dag med våre leverandører for å tilby forbrukeren lave priser og godt vareutvalg over hele landet.
AP161009 Fem grunner til at frukt og grønt er billigere hos grønthandelen Hvordan klarer grønthandelen på hjørnet i Oslo å ha så lave priser på frukt og grønt ?
AP161009 - Vi jobber hver dag med våre leverandører for å tilby forbrukeren lave priser og godt vareutvalg over hele landet.
VG161004 Selv om de fleste kreftpasienter med smerter får opioider, viser flere undersøkelser at det gjennomgående gis for lave doser.
VG161004 Selv om andelen som bruker opioider fast uten å ha kreftrelatert smerte er nesten fire ganger så høy i USA, og de fleste norske langtidsbrukere bruker lave doser med svake opioider, er det bekymringsfullt at 1% av den norske befolkningen er faste langtidsbrukere.
AP160924 Blindheim, sier til Aftenposten at Norge har lave utslippstall av metan sammenlignet med andre land.
AP160924 - For å ha lave utslipp fra gass, må vi unngå store utslipp av metan.
AP160921 Hvordan klarer grønthandleren på hjørnet i Oslo sentrum å ha så lave priser på frukt og grønt ?
AP160910 Vegg i vegg får Baltzersen den lave renten inn på sitt bord.
AP160910 I den ene halvdelen har sentralbanksjef Øystein Olsen satt styringsrenten ned til historisk lave 0,5 prosent.
AP160905 Vi skal definitivt gi Ryanair konkurranse om både forretnings- og fritidsreisende mellom Oslo og London med våre lave priser og nye, mer miljøvennlige fly med gratis internett, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.
AP160905 For det er klart at når de tilbyr så lave priser på sine flyreiser, så er det mange som lar seg friste.
SA160901 De lave rentene driver opp spekulantmarkedet, private husholdninger som har litt ekstra cash, det er gratis å låne penger nå.
BT160901 De lave rentene driver opp spekulantmarkedet, private husholdninger som har litt ekstra cash, det er gratis å låne penger nå.
AP160901 De lave rentene driver opp spekulantmarkedet, private husholdninger som har litt ekstra cash, det er gratis å låne penger nå.
AP160831 Dette mener de på bakgrunn av den lave skattesatsen som Apple har nytt godt av i Irland.
AP160831 Det var det amerikanske miljødirektoratet EPA som fastlo at bilselskapet hadde installert en programvare i sine dieselbiler som viser feilaktig lave utslipp av helseskadelige stoffer når kjøretøyene testes.
AP160830 EU-kommisjonen mener den lave skattesatsen som Apple har nytt godt av i Irland, utgjør ulovlig statsstøtte fordi selskapet har fått en fordel som ikke har vært tilgjengelig for andre selskaper.
SA160829 Med den lave kjørestillingen, og et mer gjennomført sportsbiloppsett, er det morsomt i Z4.
AP160829 Med den lave kjørestillingen, og et mer gjennomført sportsbiloppsett, er det morsomt i Z4.
AP160819 Algarve øker med 66 prosent, mens Funchal øker med 87 prosent - riktignok fra ganske lave tall i fjor, sier markeds - og administrasjonssjef Ellen Wolff Andresen i Ticket reisebyrå.
AP160819 Det skyldes den store etterspørselen og det lave rentenivået.
AP160818 - Folk har jo generelt sett hatt lave forventninger når det gjelder veikromat.
FV160817 KrF-lederen viser til at det lave antallet asylsøkere til Norge bør legge til rette for bevilgninger i statsbudsjettet.
AP160816 Det lave tilbudet av boliger gjør ikke boligjakten enklere, og med studiestart nært forestående, kan utålmodigheten melde seg.
AP160815 Med dagens lave rente vil det fortsatt være gunstig å eie fremfor å leie, og mange foreldre ser på kjøp av leilighet til barna som en investering, sier Ufuk.
SA160809 Men etter en kuttrunde skal Statoil tjene penger på Utgard, selv med dagens lave priser.
DN160727 Statoil-resultatet svekkes av lave olje- og gasspriser i andre kvartal.
DN160727 De finansielle resultatene var imidlertid påvirket av lave olje- og gasspriser i kvartalet, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil i en kommentar.
BT160724 . Dette handler ikke om jevn kjønnsfordeling, men om å øke den kritisk lave mannsandelen.
AP160720 - Det lave prisnivået er en ting, men du kan også spare mye om du er heldig med valutakursen.
SA160719 Dødstallene har holdt seg likevel holdt seg lave i flere år, men trenden er i ferd med å snu, ifølge Trygg Trafikk.
SA160714 Når det gjelder arkitektur, materialvalg og kvalitet, stiller vi ikke lave krav.
SA160707 Det er mange årsaker til dagens lave kraftpriser i Norge, og flere av disse har lite eller ingen ting med effekten av sertifikatmarkedet å gjøre.
AP160705 Vi bygger ikke ned mer kapasitet nå, men dersom det lave antallet skulle holde seg, vil vi avvikle mottaksplasser til høsten, sier UDI-direktør Frode Forfang til Aftenposten.
SA160630 Å si at Eden Hazard ruver er en overdrivelse, men det var den 173 centimeter lave belgieren som var den store drivkraften da Lille endelig tok tilbake tronen for fem år siden.
AP160630 - Når det gjelder å etterfakturerte den enkelte kunde for beløp så lave som 88 kroner, så gir dette også noen transaksjonskostnader som gjør at vinningen nærmest går opp i spinningen.
AP160630 Å si at Eden Hazard ruver er en overdrivelse, men det var den 173 centimeter lave belgieren som var den store drivkraften da Lille endelig tok tilbake tronen for fem år siden.
SA160623 I lave hastigheter er den beinhard.
FV160623 I lave hastigheter er den beinhard.
FV160617 Nye Telenor-kunder får ikke lenger kjøpe like store datapakker til samme lave pris.
AP160615 I DNBs undersøkelse fra i vår var det 16 prosent, over dobbelt så mange som i 2015, som svarte at det var svært viktig med lave priser på reisemålet.
AP160609 Men avdelingsleder Tor-Eivind Moen sier til Teknisk Ukeblad at en slik kabel vil ha lave driftskostnader etter at den høye investeringskostnaden er gjort.
AP160604 I Storbritannia er prisene veldig lave .
AP160603 Er det høye eller lave vinduer ? Lave vinduer eller vinduer som åpnes innover kan gjøre det vanskelig å flytte kjøkkeninnredning.
AP160603 Er det høye eller lave vinduer ?
AP160523 Selv om risikovurderinger kan gå opp etter et konkret angrep, er de stort sett lave og går raskt tilbake til normalen.
SA160502 Etter hvert har det kommet mange typer skyr, kvarg, kesam og cottage cheese som passer godt som mellommåltid på grunn av sitt høye innhold av protein og lave innhold av kalorier.
BT160502 Etter hvert har det kommet mange typer skyr, kvarg, kesam og cottage cheese som passer godt som mellommåltid på grunn av sitt høye innhold av protein og lave innhold av kalorier.
AP160502 Etter hvert har det kommet mange typer skyr, kvarg, kesam og cottage cheese som passer godt som mellommåltid på grunn av sitt høye innhold av protein og lave innhold av kalorier.
AP160429 Hotellportaler og andre samlesider på nettet bidrar nødvendigvis ikke til lave priser for publikum.
FV160428 Nye Telenor-kunder får ikke lenger kjøpe like store datapakker til samme lave pris.
AP160427 Nye Telenor-kunder får ikke lenger kjøpe like store datapakker til samme lave pris.
SA160426 Nye Telenor-kunder får ikke lenger kjøpe like store datapakker til samme lave pris.
AP160426 Politikerne er sjokkerte over den lave valgdeltagelsen.
AP160426 - Viser det lave engasjementet at dette er noe som burde overlates til de folkevalgte politikere og at folkeavstemninger ikke egner seg ?
AP160426 Nye Telenor-kunder får ikke lenger kjøpe like store datapakker til samme lave pris.
AP160421 - Det kan være at barnehagen har spesielt lave personalkostnader eller svært høye leiekostnader, det kan være at de har mye innkjøpte tjenester internt i selskapet eller at bydelene mener at de har uorden i økonomien.
AP160419 Lave priser kan presse ut aktører som har høye kostnader.
BT160413 Etter hvert visste vi at Brann ville spille oss " lave ", og når det skjer er det viktig å ligge disiplinert, sier Bjerke.
AP160406 Det er ønskelig at arkitekturen skal være dristig og nyskapende, samtidig som den skal formidle stedets stemning og gi lave drifts - og vedlikeholdskostnader.
AP160331 Ektemannen Wang Haobo ( 31 ) er hjertens enig : - Vi driver et utsalg for tradisjonell brukskunst, og den forretningen kan bare drives i et strøk som dette, sier han og fisker opp en vibrerende Iphone idet to lydløse, elektriske scootere sneier forbi oss i den trange gaten med grå lave mursteinshus på begge sider.
AP160331 Materialene skal lave klimagassutslipp fra produksjon og lang levetid.
SA160327 Vent med lave sko til det nærmer seg sommer ¶
AP160327 Vent med lave sko til det nærmer seg sommer ¶
FV160323 Vent med lave sko til det nærmer seg sommer ¶
DA160323 Det er en arbeidsintensiv næring som stiller lave krav til utdanning og formell kompetanse, og verken kan eller bør hylles som den « nye oljå ».
BT160321 Samtidig som sikten ut er god, mens firehjulstrekket sikrer fremkommeligheten, baksetene har plass til to barn, bilen har ganske god kjørekomfort, mens motor og drivverk også klarer å oppføre seg i lave hastigheter.
AP160321 Samtidig som sikten ut er god, mens firehjulstrekket sikrer fremkommeligheten, baksetene har plass til to barn, bilen har ganske god kjørekomfort, mens motor og drivverk også klarer å oppføre seg i lave hastigheter.
DN160313 - Vi har ikke hatt så lave innskuddsrenter før og det lave rentenivået gjør det utfordrende for kundene å spare langsiktig i bank.
DN160313 - Vi har ikke hatt så lave innskuddsrenter før og det lave rentenivået gjør det utfordrende for kundene å spare langsiktig i bank.
DN160313 - De lave rentene er godt nytt for dem med lån, og virker motsatt for dem med innskudd.
DN160313 Lave innskuddsrenter gjør at norske bankkunder i realiteten taper på å ha sparepengene sine i banken.
AP160311 - Selv om marginene går ned, fører lave priser til at forbruket øker.
SA160309 Det er kun i Oslo og Bergen man har sett så lave tall tidligere, i Oslo har tallene vært lave i mange år, fordi det er mye press, ifølge Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
SA160309 Det er kun i Oslo og Bergen man har sett så lave tall tidligere, i Oslo har tallene vært lave i mange år, fordi det er mye press, ifølge Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
SA160309 - 119 dager betyr at det går fryktelig tregt i markedet, og mange av selgerne mottar ikke bud eller mottar for lave bud.
AP160309 Det er kun i Oslo og Bergen man har sett så lave tall tidligere, i Oslo har tallene vært lave i mange år, fordi det er mye press, ifølge Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
AP160309 Det er kun i Oslo og Bergen man har sett så lave tall tidligere, i Oslo har tallene vært lave i mange år, fordi det er mye press, ifølge Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
AP160309 - 119 dager betyr at det går fryktelig tregt i markedet, og mange av selgerne mottar ikke bud eller mottar for lave bud.
DN160302 Selskapet skriver at den lave olje- og gassprisen fortsetter å tynge aktiviteten ettersom kunder utsetter og kansellerer nye prosjekter.
DA160229 Dette er mulig selv om transportbehovet øker ved å legge til rette for transportmidler med lave eller ingen utslipp, skriver Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor i forslaget.
SA160228 - Hemsen er like fin for oss voksne som for barn, selv med den lave takhøyden.
BT160228 - Hemsen er like fin for oss voksne som for barn, selv med den lave takhøyden.
AP160228 - Hemsen er like fin for oss voksne som for barn, selv med den lave takhøyden.
DB160222 Og spesielt for dem med lave inntekter er det problematisk at reallønna går ned.
AP160216 Vi har kjempet for lave priser på sunn mat i en årrekke.
AP160213 Regjeringen i landet klandrer lave oljepriser og økonomisk sabotasje fra utlandet for problemene.
DA160212 Svevestøv gir helsevirkninger også ved lave konsentrasjoner.
DA160212 Svevestøv gir helsevirkninger også ved lave konsentrasjoner.
AP160211 - Det er jo ikke noe problem for Marked.no å ha lave priser, de selger jo ingen varer ennå, sier Kiwi-sjef Jan-Paul Bjørkøy før han legger til : ¶
AP160129 Gatene er trange og koselige, tett omringet av lave , fargerike hus med smijernsgitter foran.
SA160126 Han mener noe av grunnen til det lave publikumstallet er et rennet gikk en tirsdag ettermiddag.
AP160126 Han mener noe av grunnen til det lave publikumstallet er et rennet gikk en tirsdag ettermiddag.
SA160125 Hjemmet er et sted for ro og lave skuldre.
FV160125 Hjemmet er et sted for ro og lave skuldre.
BT160125 Hjemmet er et sted for ro og lave skuldre.
AP160118 « En farlig situasjon » ¶ - Lave renter kan skape en farlig situasjon.
BT160110 Blir kalt « El Chapo » ( den lave ).
AP160110 Ifølge tall fra iranske myndigheter har Teheran rundt 15.000 hjemløse, en tredjedel av dem kvinner, og vintrene kan by på lave temperaturer.
AP160110 - Mange har svært lave lønninger og får ikke endene til å møtes.
AP160109 Han peker på den lave valgdeltagelsen på 50,1 prosent.
FV160108 Selv tviholder Kvam på de lave slip-on-skoene året rundt, mest fordi hun skulle ønske at det var sommer hele året.
FV160108 På den andre siden trekker bloggeren frem lave ankelboots som en sikker vinner året rundt, som også finnes med fôr.
FV160108 Det er meldt om fortsatt lave temperaturer flere steder i landet.
FV160108 De to har på seg joggesko med lave ankelsokker.
FV160108 Bar hud er veldig eksponert der lav temperatur og vind øker nedkjølingshastigheten, slik anklene blir med lave sokker og oppbrettet bukse. 11 tips for riktig påkledning av de minste.
BT160108 Selv tviholder Kvam på de lave slip-on-skoene året rundt, mest fordi hun skulle ønske at det var sommer hele året.
BT160108 På den andre siden trekker bloggeren frem lave ankelboots som en sikker vinner året rundt, som også finnes med fôr.
BT160108 Det er meldt om fortsatt lave temperaturer flere steder i landet.
BT160108 De to har på seg joggesko med lave ankelsokker.
BT160108 Bar hud er veldig eksponert der lav temperatur og vind øker nedkjølingshastigheten, slik anklene blir med lave sokker og oppbrettet bukse. 11 tips for riktig påkledning av de minste.
AP160108 Fra de bitte små, hvor kundene nyter kaffen sin på lave plastkrakker på gaten, til stilig dekorerte lokaler i gamle, franske bygninger.
AP160108 Selv tviholder Kvam på de lave slip-on-skoene året rundt, mest fordi hun skulle ønske at det var sommer hele året.
AP160108 På den andre siden trekker bloggeren frem lave ankelboots som en sikker vinner året rundt, som også finnes med fôr.
AP160108 Det er meldt om fortsatt lave temperaturer flere steder i landet.
AP160108 De to har på seg joggesko med lave ankelsokker.
AP160108 Bar hud er veldig eksponert der lav temperatur og vind øker nedkjølingshastigheten, slik anklene blir med lave sokker og oppbrettet bukse. 11 tips for riktig påkledning av de minste.