VG170630 Torgersen sier det har tatt tid å bygge opp et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for valg av metode, konsekvenser, komplikasjoner og langtidseffekter .
AA170422 Hun mener også at SFO-deltakelsen vil ha langtidseffekter .
SA170420 Selv om Staten har betalt mellom 1,2 til 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til skadde dykkere, har myndighetene ikke fått på plass helseovervåking for negative langtidseffekter .
SA170420 Klinikkdirektør Marit Grønning sier det er ønskelig å få på plass systematisk helseovervåking av dykkere for å få bedre innsikt i negative langtidseffekter .
DB170404 Forskerne Torberg Falch, Astrid Marie Jorde Sandsør og Bjarne Strøm publiserte nylig en annen studie, der de undersøkte norske skoleelever fra 1982 til 2011 for å finne individuelle langtidseffekter på inntekt og videre utdannelse av reduserte klassestørrelser.
DB170331 Forskerne konkluderer derfor med at det ikke er noen positive langtidseffekter av å bli plassert i små klasser i grunnskolen.
DB170330 Forskerne konkluderer derfor med at det ikke er noen positive langtidseffekter av å bli plassert i små klasser i grunnskolen.
BT170301 PROSJEKT PLASTOX : Seniorforsker Andrew Booth ved SINTEF i Trondheim koordinerer et prosjekt som blant annet skal se på umiddelbare og langtidseffekter av mikroplast.
VG170203 Han har forsket på langtidseffekter av opplevd ledighet.