SA171020 Den foreslåtte innretningen på en klimaskatt er et forsøk på å beholde integrerte energimarkeder og samtidig vri energi-leveransene inn mot et langsiktig , bærekraftig forbruk.
AP171019https://www.aftenposten.no/osloby/i/el11Q/Lover-rettsmaraton-om-Regjeringskvartalet Dette er en kjempedyr prosess, men vi er nødt til å tenke langsiktig .
DN171018 I pressemeldingen opplyser Reitan Eiendom at dette er en langsiktig og strategisk investering.
VG171017 Det er nå svært viktig at vi forbereder på langsiktig stabilisering av situasjonen i både Irak og Syria, sier hun til TT.
DN171017 Det er nå svært viktig at vi forbereder på langsiktig stabilisering av situasjonen i både Irak og Syria, sier hun til TT.
DN171017 Den gir en referanse på riktig rentenivå for et gitt avvik mellom inflasjonen og inflasjonsmålet og mellom produksjonen i økonomien og langsiktig trend.
DB171017 - Kvinnen hadde så vidt jeg vet en ordinær og langsiktig leieavtale med kommunen.
DB171017 Det er nå svært viktig at vi forbereder på langsiktig stabilisering av situasjonen i både Irak og Syria, sier hun til TT.
AA171017 Det er nå svært viktig at vi forbereder på langsiktig stabilisering av situasjonen i både Irak og Syria, sier hun til TT.
AA171017 Det er nå svært viktig at vi forbereder på langsiktig stabilisering av situasjonen i både Irak og Syria, sier hun til TT.
NL171016 Når vi nå er pålagt å gjennomføre prosessen må vi skifte skjema og jobbe for det som er den beste løsningen i et langsiktig perspektiv.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Norge har lyktes i lignende initiativ, ikke minst innen helse, med å utvikle kunnskap, mobilisere internasjonal innsats, utvikle organisatoriske løsninger og utvikle innovative finansieringsordninger som sikrer langsiktig finansiering.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Planen må sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene, god samordning, samt en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler.
AP171014https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/l713A/--Oljefondet_-Facebook-og-falske-nyheter----Carine-Smith-Ihenacho Denne problemstillingen er relativt ny, og er noe vi som en stor, global og langsiktig investor må følge med på.
AP171014https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/l713A/--Oljefondet_-Facebook-og-falske-nyheter----Carine-Smith-Ihenacho Denne problemstillingen er relativt ny, og er noe vi som en stor, global og langsiktig investor må følge med på, skriver Carine Smith Ihenacho.
DN171013 De tror det vil komme flere oppkjøp i Nordsjøen fremover, og sier oppkjøp nå skjer til en implisitt langsiktig oljepris på 60 - 65 dollar fatet.
DB171013 - Det er et langsiktig løp.
DB171013 Jeg tenker det er en farlig tanke langsiktig for langrennssportens framtid.
DB171013 Marianne Brockmann Bugge, partner i RSM advokatfirma og momsekspert, tror imidlertid byråkratene i Finansdepartementet har et enda mer langsiktig mål med økningen.
DB171013 Langsiktig mål ¶
DA171013 Men med en langsiktig nedbetalingsplan for drøyt fire millioner kroner i gjeld og et budsjett i år på seks millioner, skynder MFK seg langsomt mot målet.
DB171012 Vi synes det er skuffende at Dagbladet presenterer systematiske langsiktig arbeid, som kaos.
DB171012 Ordningen med kvoteflyktninger har en mer langsiktig virkning enn bare å redde liv på kort sikt.
DB171012 I EU arbeides det fortsatt for en mer bærekraftig og langsiktig håndtering.
DA171012 Staten har i 2017 inngått en intensjonsavtale med Stavanger kommune om et langsiktig samarbeid om områdesatsing i deler av Storhaug bydel.
AA171012 - Vi øker innsatsen for å nå FNs bærekraftmål og satser på områder vi vet bidrar til langsiktig utvikling, vekst og stabilitet, sier utenriksminister Børge Brende ( H ).
AA171012 - Dette er et langsiktig arbeid som krever stor innsats fra mange, heter det.
DN171011 - Nordea mener fortsatt at dette ser bra ut langsiktig .
DB171011 Det NASA og et slikt prosjekt trenger, er tilstrekkelig med midler og langsiktig satsning.
DB171011 Istedenfor skal utvalget blant annet « styrke informasjonsgrunnlaget for å innrette politikk og virkemidler på en måte som reduserer landets sårbarhet for klimarisiko og ivaretar langsiktig verdiskaping ».
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Økningen skal sikre høyere beredskap og et mer langsiktig vedlikeholdsarbeid med flåten, opplyser regjeringen til Dagbladet.
AA171010 IndustriEnergi gjør alt for å stanse kablene fordi de fjerner grunnlaget for hele vår kraftkrevende industri, en lav langsiktig strømpris.
VG171009 På det tidspunktet hadde Vålerenga allerede avslått et par tilbud, og understreket at de var på jakt etter en langsiktig partner som ville passe godt inn.
VG171009 Først av alt så tenker de langsiktig - de ønsker å bygge dette sammen med oss de neste 10 årene, sier daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, Erik Espeseth, i en pressemelding.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Daglig leder i Vålerenga Erik Espeseth trekker frem langsiktig tankegang og Oslo-tilhørighet som to av grunnene til samarbeidet.
SA171009 Daglig leder i Vålerenga Erik Espeseth trekker frem langsiktig tankegang og Oslo-tilhørighet som to av grunnene til samarbeidet.
DB171009 Det er lett å bli overveldet av de enorme behovene, men vi skylder disse barna å gjøre alt i vår makt for at verdenssamfunnet stopper volden i Rakhine og finner en fredelig og langsiktig løsning på konflikten.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Daglig leder i Vålerenga Erik Espeseth trekker frem langsiktig tankegang og Oslo-tilhørighet som to av grunnene til samarbeidet.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Daglig leder i Vålerenga Erik Espeseth trekker frem langsiktig tankegang og Oslo-tilhørighet som to av grunnene til samarbeidet.
SA171008 Langsiktig lagbygging, det hører mer klubbfotballen til.
DA171008 Vi har en langsiktig strategi med dette, sier Vold.
AP171008https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-vet-spillerne-hva-som-kreves-243502b.html Langsiktig lagbygging, det hører mer klubbfotballen til.
DA171007 Den slags har vært regnet som trygt, langsiktig og skattemessig fordelaktig.
VG171006 Ap har i sitt program at et forbud mot atomvåpen skal være et langsiktig mål.
DN171006 - Statens eierskap i SAS er rent forretningsmessig, og regjeringen mener det ikke foreligger spesielle grunner til at staten skal være langsiktig eier.
DA171006 Et forlag må jobbe langsiktig .
DA171006 En oppmuntring til å satse langsiktig på forfatterskap, sier nobelprisvinner Kazuo Ishiguros norske redaktør.
DA171006 - Vi har vært tydelige på at vi ikke er en langsiktig eier, men derimot en ansvarsfull eier.
AA171006 Han tror prisen vil ha størst effekt på folkeopinionen, som i neste omgang kanskje kan ha en mer langsiktig effekt på politisk nivå.
AA171006 - Vi har vært tydelige på at vi ikke er en langsiktig eier, men derimot en ansvarsfull, eier.
VG171005 Langsiktig og bærekraftig fred kommer først når menneskerettighetene respekteres.
VG171005 Organisasjonen viser også hvordan økt politisk og økonomisk samhandling bidrar til å støtte langsiktig regional stabilitet.
DB171005 Vi arbeider for endring gjennom langsiktig innsats i FN, internasjonale organer som OSSE og Europarådet, i samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner og i direkte dialog med land.
DB171005 Vi ser at langsiktig arbeid lønner seg.
SA171003 De ønsket en langsiktig , bærekraftig menneskelig integrasjon med naturen.
SA171003 | Viking tenker langsiktig - vil prioritere unggutter i serieinnspurten ¶
BT171003https://www.bt.no/bolig/Lever-offgrid-Gertruud-og-Sascha-er-selvforsynt-med-strom_-gronnsaker-og-har-til-og-med-laget-doen-selv-10511b.html De ønsket en langsiktig , bærekraftig menneskelig integrasjon med naturen.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener Norge står overfor en kortsiktig, og en langsiktig utfordring.
AP171003https://www.aftenposten.no/bolig/Lever-offgrid-Gertruud-og-Sascha-er-selvforsynt-med-strom_-gronnsaker-og-har-til-og-med-laget-doen-selv-10511b.html De ønsket en langsiktig , bærekraftig menneskelig integrasjon med naturen.
SA171002 Norsk Tipping opplyser at de har inngått en langsiktig avtale med Nottingham Trent University og Mark Griffiths, som ifølge selskapet er en av verdens mest anerkjente forskere innenfor spilleavhengighet.
NL171002 Han ser ut til å ha et langsiktig perspektiv, og peker selv på reiseliv og nordlysturismen som områder med mange og store muligheter.
NL171002 Vår virksomhet har ført til en langsiktig satsing på beregningskjemi ved UiT og UiO gjennom ansettelse av unge, dyktige og ambisiøse forskere.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-Tipping-har-tapt-150-millioner-kroner--med-vilje-243247b.html Norsk Tipping opplyser at de har inngått en langsiktig avtale med Nottingham Trent University og Mark Griffiths, som ifølge selskapet er en av verdens mest anerkjente forskere innenfor spilleavhengighet.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Viking-tenker-langsiktig---vil-prioritere-unggutter-i-serieinnspurten-243242b.html | Viking tenker langsiktig - vil prioritere unggutter i serieinnspurten ¶
AA171001 Det er også noe med å tenke langsiktig , sier hun.
VG170929 - I et langsiktig perspektiv så mente vi at tiden var inne til å finne en ny trener for Starts A-lag, sier Start-direktør Even Øgrey Brandsdal til Fevennen.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/-Ambisjon-a-ha-ny-trener-pa-plass-for-Ranheim-kampen-243063b.html Even Øgrey Brandsdal forteller at Steinar Pedersen ikke passet inn i Start i et langsiktig perspektiv.
SA170929 Even Øgrey Brandsdal forteller at Steinar Pedersen ikke passet inn i Start i et langsiktig perspektiv.
AA170929 Rosneft kan blant annet ikke søke langsiktig finansiering i vestlige land.
AA170929 For å unngå å provosere regjeringen skal FN-kontoret ha besluttet å satse på en langsiktig strategi som gikk ut på å skape økonomisk utvikling i delstaten Rakhine i håp om at dette ville dempe konflikten mellom rohingyaene og det buddhistiske flertallet.
DN170928 Men å basere seg på flaks er en dårlig rettesnor for langsiktig planlegging.
DB170928 Et siste eksempel er ECOWAS' arbeid for å sikre en politisk fredelig overgang i Gambia i år, samt handelssamarbeidet, som er med på å gi en langsiktig regional stabilisering. 5 ) De hvite hjelmene og Raed al-Saleh ¶
DB170928 Utenrikstjenesten, med sine rundt 100 stasjoner, jobber strategisk og langsiktig med menneskerettighetssaker over hele verden.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet Han skisserer en langsiktig tanke inn i stortingsvalgene i 2021, 2025 og 2029 : ¶
VG170927 Henriksen hever at byrådet skremmer bort kunden, og at en konkret og langsiktig plan er nødvendig.
DN170927 Det er to forutsetninger som har fått Cerf til å konkludere med at vårt personlige selskap er den viktigste faktoren for langsiktig tilfredshet.
DB170927 Vi tenker helhetlig og langsiktig i samråd med U21, forteller Hansen.
DB170927 Vi tenker helhetlig og langsiktig i samråd med U21, forteller Hansen.
VG170926 Og den tjener en mer langsiktig politikk.
NL170926 Fagfolk og politikere fra både Hammerfest og Alta har jobbet sammen om en langsiktig strategi for Finnmarksykehuset, med fire byggeprosjekt basert på dagens struktur.
DB170926 Fagfolk og politikere fra både Hammerfest og Alta har jobbet sammen om en langsiktig strategi for Finnmarksykehuset, med fire byggeprosjekt basert på dagens struktur.
DA170926 Bakgrunn : Nå vil alle hjelpe Oslo sør ¶ Langsiktig
DA170926 - Vi har hatt et møte med statsråd Jan Tore Sanner ( H ) og der ble vi enige om å utarbeide en langsiktig plan, forklarer Johansen.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Tenker langsiktig : Tror ikke Solberg vinner igjen ¶
AA170925 - Det handler om et langsiktig samarbeid med musikk- og medielinjene ved Charlottenlund, Heimdal og Katta, i tillegg til at kulturskolen også deltar gjennom hele festivalen.
SA170924 Det er i hvert fall et langsiktig mål, og jeg kommer til å stille til start her neste år også, sier Ulriksen.
DB170923 - Blant dagens gründere finnes morgendagens tungvektere, så her tenker vi langsiktig .
VG170922 - Jágr er klubbløs fordi han ikke er en god langsiktig investering og fordi han ikke lenger har den farten han hadde før.
VG170922 - Ikke en god nok langsiktig investering ¶
DB170922 Vi har strukket ut hånda for å bidra til å sikre en helhetlig og langsiktig satsing i U23-gata og NationsCup utover.
DB170922 - I vår virksomhet er vi flinke til å bygge stein på stein og være ryddige i måten vi tenker langsiktig på.
DB170922 - Det er noen som mener at Trond har en langsiktig plan om å overta som leder, men det er ikke ulovlig.
AA170922 Vi ser derimot for oss en realistisk og langsiktig løsning i Klæbu, der kommunen, næringsforeningen og det lokale travlaget ønsker et nytt travsenter hjertelig velkommen, med de forpliktelser en slik sterk og bred invitasjon også medfører.
VG170921 Men du må ha ledere som har tro på deg, og som tenker langsiktig .
DN170921 - Ja, men her må de også veie kortsiktig strid mot mulig langsiktig gevinst.
DN170921 Langsiktig gevinst ¶
DB170921 Vi tenker helhetlig og langsiktig i samråd med U21, forteller Hansen.
DB170921 Samtidig tenker vi to tanker samtidig, en kortsiktig og en langsiktig .
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/E6Voa/Norges-Bank-holder-renten-uendret I 2020 vil fastlandsøkonomien produsere mer enn langsiktig kapasitet.
DN170920 Det skal nå jobbes med å overdra aksjene i disse selskapene til en ny langsiktig eier. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB170920 Seinest i valgkampen kom han med følgende uttalelse : - Gjennom tålmodig diplomati har vi dannet grunnlag for et langsiktig og solid forhold til Kina, der man kan diskutere alle spørsmål, også menneskerettigheter.
DA170920 Jeg og Espen ( " Shampo " Knutsen ) jobber med å bygge et treningsmiljø og har en langsiktig plan med Vålerenga, men samtidig vil vi prestere å være med helt inn også denne sesongen, legger han til.
DA170920 Det skal nå jobbes med å overdra aksjene i disse selskapene til en ny langsiktig eier.
DA170920 Til tross for iherdig jobbing for å finne en langsiktig , finansiell løsning sto altså i hvert fall ikke RenoNordens norske virksomhet til å redde. | - Hvorfor så vanskelig å gi tiggerne ly ?
AP170920https://www.aftenposten.no/viten/i/Ko5v4/Hva-bestemmer-boligprisene-pa-lang-sikt- Det er mange faktorer som på kort sikt driver boligprisene opp eller ned rundt en mer stabil langsiktig trend, men det vises sjelden til hvilke forhold som bestemmer boligprisnivået på lang sikt.
AA170920 Det skal nå jobbes med å overdra aksjene i disse selskapene til en ny langsiktig eier. ( ©NTB ) ¶
AA170920 - Boet vil arbeide med å overdra aksjene i disse selskapene til en ny langsiktig eier, heter det pressemeldingen. ( ©NTB ) ¶
AA170920 I et langsiktig miljøperspektiv virker vår skog svært fremtidsrettet ; den binder karbon, og er fornybar.
DN170919 - Jeg skulle gjerne sagt at ansettelsen av Terje Seljeseth er resultat av et langsiktig , målrettet rekrutteringsarbeid, men sannheten er at vi har hatt flaks, skriver administrerende direktør Kjersti Løken Stavrum i Tinius på selskapets nettsider.
DB170919 Kriteriene - som også WWF Verdens naturfond har vært med å utforme - bedømmer og belønner dagligvarebutikker som viser at de verner om et langsiktig og holdbart forbruk som de løfter fram i butikken og i kommunikasjonen med kundene.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering Skal vi opprettholde vår velferdsmodell i et langsiktig perspektiv må flere flyktninger bli bidragsytere og betale skatt istedenfor å leve av offentlige overføringer.
VG170918 - Hvis man skal tenke litt langsiktig på en eventuell behandling i lagmannsretten, vil dette gi Jensen en bedre mulighet til å forberede seg mens han er ute, med de støttespillerne som han har, sammenlignet med Gjermund som sitter i varetekt.
AP170917https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xnwmp/Finansdepartementet-og-Storebrand-rykende-uenig-om-aksjesparekonto Haug skriver videre at hensiktene med langsiktig sparing er å høste en premie for å utsette seg for denne risikoen.
DB170916 Tenker langsiktig
DA170916 - Ap må tenke mer langsiktig , ha en tydeligere visjon og framtidsfortelling.
AP170916https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3vwvL/Vind_-sol-og-batterier-utfordrer-Olje-Norge---Terje-Osmundsen U-landene trenger ikke mer norskprodusert olje og gass, men tilgang på langsiktig kapital for å kunne sette opp vindmøller, solparker og strømnett.
VG170915 - Vi kan heller ikke se bort fra at de kan ha et langsiktig ønske om å undergrave den amerikanske sikkerhetsgarantien for Sør-Korea samtidig som de håper på nye samtaler og forhandlinger for å få til en fredsavtale med USA, sier Lodgaard.
SA170915 Med dette viser vi at vi har en langsiktig plan, sa sportssjef Johansen.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-ble-sagt-da-Valakari-forlenget-Tromso-avtalen---Malet-er-gruppespill-i-mesterligaen-242082b.html Med dette viser vi at vi har en langsiktig plan, sa sportssjef Johansen.
DN170913 Formålet er fortsatt å kutte gjelden og rentekostnadene, og sikre en industriell langsiktig og bærekraftig struktur for konsernet.
DN170913 SPF beskylder arbeidsgiversiden for en « høyst bevisst og langsiktig mediestrategi som ligger helt i linje med hvordan arbeidsgiverorganisasjoner de siste årene har utfordret den skandinaviske modellen og arbeidstagernes rettigheter », avslutter Martin Lindgren og Hans Sjöberg, som er henholdsvis leder for SPF og leder for de svenske SAS-pilotene.
VG170912 - Det er mitt navn, mitt ansikt, jeg som lager musikken, mine avgjørelser og ideer - da må jo også jeg hjelpe til med å bygge det, og stå for en turné, for det er jeg som sitter igjen med fortjenesten til slutt, langsiktig .
NL170912 Dette handler om at Arbeiderpartiet alltid skal ha en helhetlig, langsiktig og troverdig løsning på de store spørsmålene i samtiden.
DB170912 For eksempel kan en mene at ingen av partiene griper fatt i de store sakene og tenker langsiktig , sier han.
AA170912 Detaljene er ikke avslørt ennå, utover at forslaget skal « redusere selskapets gjeld og rentebetalinger til et nivå som gir Norske Skog som et industrielt selskap en realistisk og langsiktig bærekraftig kapitalstruktur, som gjør det mulig å utvikle selskapet i et ganske utfordrende internasjonalt marked ».
AA170912 Detaljene er ikke avslørt ennå, utover at forslaget skal « redusere selskapets gjeld og rentebetalinger til et nivå som gir Norske Skog som et industrielt selskap en realistisk og langsiktig bærekraftig kapitalstruktur, som gjør det mulig å utvikle selskapet i et ganske utfordrende internasjonalt marked ». ( ©NTB ) ¶
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen Men mange av de store utfordringene i norsk økonomi er av mer langsiktig karakter : ¶ høy ledighet etter norske forhold ¶ synkende andel av folket i jobb ¶ økt andel uføre blant unge ¶ mye strammere statsbudsjett på grunn av færre ekstra oljekroner ¶ behovet for å omstille seg bort fra oljeavhengig virksomhet ¶
DB170910 - Dette er en verdikamp som er mye større og mer langsiktig enn valget vi skal ha neste uke, så jeg vil ikke gjøre dette til en polemikk mellom Høyre, Frp og Ap.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zmwaO/Sliter-du-med-a-velge-parti-Her-er-ekspertenes-rad-til-tvilerne Tenk langsiktig , sier Anders Todal Jensen.
SA170909 - Det gjør at det er et langsiktig perspektiv der, de jobbet lenge med å få han på plass.
DB170909 Sysselsettingsfallet ser ut til å være mer enn et konjunkturfenomen, men i stedet en langsiktig utvikling der spesielt arbeidssøkere uten formell kompetanse i økende grad sliter med å komme i jobb.
AP170909https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TV-2-ekspert-trekker-frem-stor-forskjell--Han-far-nesten-alt-han-peker-pa--241676b.html - Det gjør at det er et langsiktig perspektiv der, de jobbet lenge med å få han på plass.
VG170908 Reglenes formål er å hindre at klubber bruker penger som de ikke tjener og sikre en langsiktig , sunn økonomi.
NL170908 Og vi må vite at beslutningene som er tatt står seg i et langsiktig perspektiv.
NL170908 Da må vi satse bredt og langsiktig og være trygge på at det norske demokratiet står sterkt.
DN170908 Nå har vi fått på plass samfunnsengasjerte og dyktige eiere med et langsiktig industrielt perspektiv, sier administrerende direktør, Ståle Rasmussen i Kleven.
DN170908 - Det har vært viktig for oss å få inn nye investorer som tenker industrielt og langsiktig , og som vil være med på å videreutvikle Kleven til å bli verdens mest moderne verftsgruppe, bygd på teknologisatsingen i selskapet, sier styreleder i Kleven, Kjersti Kleven.
DB170908 Et usikkerhetsmoment skal være språket, så Lunke sendes på språkkurs, og så ønsker begge parter å få avklart tidlig neste sesong om det blir en mer langsiktig kontrakt.
NL170907 Det var også foreslått å fjerne mottaksplikten som har som hensikt å holde oppe produksjon og gi produsentene trygghet for langsiktig avsetning.
DB170907 Vi må vel tilbake til Jens Evensen, BBS, Norsk Data eller Bjarne Hope for å finne ledere som virkelig evnet å sette en skikkelig langsiktig agenda og drive igjennom gode tiltak.
DA170907 * Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig , forsvarlig bruk av oljepengene.
DA170907 * Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig , forsvarlig bruk av oljepengene.
NL170906 Det er nettopp denne konfliktlinjen som UNN-direktør Ingebrigtsen høyst utilsiktet har gitt et konkret innhold med prosjektet " Langsiktig Utvikling og Omstilling " ( LUO ) som ble iverksatt i 2007 like etter han overtok som direktør.
DB170905 Vi kommer nå til å rette all innsats mot å utvikle en langsiktig og bærekraftig rekapitaliseringsløsning for gruppen, sier konsernsjef Lars P.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/nzV2o/Hvordan-Oljefondet-styres-er-viktigere-enn-valget---Sony-Kapoor Driften av helse-, utdannings- og velferdssystemene vil fortsette å være delvis finansiert av langsiktig utbytte generert gjennom fondets investeringsstrategi.
DN170904 Jeg kommer til å be folk om å tenke langsiktig .
DN170904 I en melding skriver konsernsjef Lars Sperre at all innsats nå vil rettes mot å utvikle en langsiktig bærekraftig refinansieringsløsning.
DB170903 En viktig grunn til det er et langsiktig , strategisk arbeid med å fremstå som folkelige.
DA170903 - Vi er gode på dugnader og ad-hoc-hjelp, men vi er ikke gode på å få til langsiktig samarbeid mellom det private og det offentlige.
DB170902 - Felles for alle aktører bør være en grunnleggende forutsetning om at penger bevilget til offentlig hjelp og omsorg skal komme brukerne til gode, og driften bør være langsiktig , sier Sandøy.
VG170901 Formålet er at reglene skal forhindre at klubber bruker penger som dem ikke tjener - noe som skal sikre langsiktig god økonomi for klubbene.
DN170901 Boligeiere og kjøpere som tenker langsiktig har derfor ingenting å være bekymret for, sier Siraj.
DN170901 Det handler om at vi hele tiden ser på markedet og ikke ofrer langsiktig mulighet for kortsiktig gevinst, svarer han.
DB170901 Lunde spiller på et av de beste laget i Norge og Norden, med et langsiktig mål om OL i Tokyo 2020.
DB170901 Heller ikke norsk toppidrett tok seg dengang i 2003 råd til å tenke langsiktig , og klarte dessverre aldri å beskytte elitesatsingen i jentenes største lagidrett før det var for seint.
DA170901 Fremover vil vi øke studiestøtten i takt med at grunnbeløpet i folketrygden økes, og vi har et langsiktig mål om støttenivå på 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden ( cirka 140.000,- i 2017 ).
AA170901 Boligeiere og kjøpere som tenker langsiktig har derfor ingenting å være bekymret for, bedyrer Kjørberg Siraj.
AA170901 Rosenborg og klubbens styreleder Ivar Koteng bør bidra til fremtidsrettet og langsiktig satsing på norsk kvinnefotball, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA170901 Han er en av gubbene i Fotball-Norge som bør bidra til langsiktig og fremtidsrettet satsing på kvinnefotball, snarere enn å fremstå som en velmenende bremsekloss.
AA170901 Med det nye spareproduktet aksjesparekonto har det aldri vært enklere å spare langsiktig i verdipapirer.
AA170901 Skal du spare langsiktig ?
AA170901 Med det nye spareproduktet aksjesparekonto har det aldri vært enklere å spare langsiktig i verdipapirer.
AA170901 september i år kan du opprette en aksjesparekonto, og det gir deg som sparer langsiktig mange gode fordeler.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/WrozQ/-Fagre-lofter-til-Holmlia--men-ingen-penger - Det er også viktig, som statsråden sier, å finne god metodikk og vi må få garantier om at dette er en langsiktig satsing, la Sund-Henriksen til da statsrådene hadde hastet videre på.
DN170830 - DNO er et selskap med stort potensial, og planen er å sitte langsiktig med aksjen, sier Molvær.
DN170830 Utviklingen på Geilo er god og vi har en langsiktig plan om å få opp både omsetning og priser, sier han.
DN170830 - Driften av hotellet er et langsiktig løp for oss.
DN170830 « Aksjekjøpet er en langsiktig finansiell investering.
DB170830 Dette skal sikre høyere beredskap og et mer langsiktig vedlikeholdsarbeid med flåten, opplyser regjeringen.
DA170830 Vi må ha en mer solid og langsiktig løsning der vi vet vi kan ansette trenere, sier han.
DA170830 - Vi ønsker en langsiktig gjenåpning og vekst for Rygge flyplass i stedet for Gardermoen, uttalte Ola Borten Moe, nestleder i Sp.
AA170830 Økningen skal sikre høyere beredskap og et mer langsiktig vedlikeholdsarbeid med flåten, opplyser regjeringen til Dagbladet.
VG170829 Nå jobbes det med å legge en mer langsiktig plan som strekker seg over lengre tid.
DN170829 Men de som sitter i kortsiktige posisjoner trekker markedet noe ned, mens de som sitter med langsiktig posisjoner kan bruke muligheten til å kjøpe seg opp, sier han.
DN170829 Hun understreket at engangsvedtaket ikke er normen for en langsiktig tysk asyl- og innvandringspolitikk.
DA170829 I forbindelse med gjeldende overdosestrategi har Helsedirektoratet hatt en langsiktig nullvisjon, men ifølge Folkehelseinstituttet har det like fullt « relativt stabilt » vært i gjennomsnitt 263 narkotikautløste dødsfall i året helt siden 2003.
AA170829 Hun understreket at engangsvedtaket ikke er normen for en langsiktig tysk asyl- og innvandringspolitikk.
SA170828https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Etterlyser-Tom-Tvedt-Hvorfor-er-idretten-helt-usynlig-i-valgkampen-241113b.html Fremoverlente organisasjoner driver langsiktig og målrettet bearbeiding av politikerne for å få sine ønsker bakt inn i diverse politiske programmer.
SA170828 Fremoverlente organisasjoner driver langsiktig og målrettet bearbeiding av politikerne for å få sine ønsker bakt inn i diverse politiske programmer.
NL170828 Har Tromsø Høyre noen strategi for å sikre kommunes behov for langsiktig planlegging av innbyggeres behov for velferdstjenester ?
NL170828 Eller blir det planer for styrking av velferd og langsiktig planlegging av Tromsøs behov for gode velferdstjenester ?
SA170827 Klær som skal lagres langsiktig , bør oppbevares på et tørt, mørkt og kjølig sted med jevn temperatur og god luftsirkulasjon - ideelt sett i skap inne i boligen. 6.
BT170827https://www.bt.no/bolig/Ni-ting-du-ikke-burde-oppbevare-pa-loftet-ditt-10503b.html Klær som skal lagres langsiktig , bør oppbevares på et tørt, mørkt og kjølig sted med jevn temperatur og god luftsirkulasjon - ideelt sett i skap inne i boligen. 6.
AP170827https://www.aftenposten.no/osloby/i/42oQE/Na-kan-eiere-av-eldre-murgarder-i-Oslo-fa-gratis-hjelp Fortidsminneforeningen bygger opp til en langsiktig virksomhet som trenger permanente bevilgninger.
AP170827https://www.aftenposten.no/bolig/Ni-ting-du-ikke-burde-oppbevare-pa-loftet-ditt-10503b.html Klær som skal lagres langsiktig , bør oppbevares på et tørt, mørkt og kjølig sted med jevn temperatur og god luftsirkulasjon - ideelt sett i skap inne i boligen. 6.
SA170826 Dette viser at de tenker langsiktig , forteller fotballekspert Roger Risholt til Eurosport.no.
SA170826 De har ikke mye å rutte med og de tenker langsiktig .
FV170826https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Fotballekspert-hyller-Jervs-avgjorelse---Det-sier-litt-om-klubben-241020b.html Dette viser at de tenker langsiktig , forteller fotballekspert Roger Risholt til Eurosport.no.
FV170826https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Fotballekspert-hyller-Jervs-avgjorelse---Det-sier-litt-om-klubben-241020b.html De har ikke mye å rutte med og de tenker langsiktig .
DA170826 Fallgruvene er mange, og konsekvensene av utøylet vekst uten langsiktig fokus og konsekvensutredning kan fort bli vanskelige å reversere.
DA170826 - Vi ønsker en langsiktig gjenåpning og vekst for Rygge flyplass i stedet for Gardermoen, sier nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballekspert-hyller-Jervs-avgjorelse---Det-sier-litt-om-klubben-241020b.html Dette viser at de tenker langsiktig , forteller fotballekspert Roger Risholt til Eurosport.no.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballekspert-hyller-Jervs-avgjorelse---Det-sier-litt-om-klubben-241020b.html De har ikke mye å rutte med og de tenker langsiktig .
DB170825 Men hvis den neste regjeringen ikke får sysselsettingsgraden, også for ufaglærte, inn på en langsiktig , positiv trend, blir det lengre mellom de gode nyhetene framover.
DN170824 - Det er ingen tvil om at det er kjøpers marked akkurat nå og ikke mest gunstig for selgere, men utbyggere som tenker langsiktig og som satser på en jevn forsyning av boliger til markedet vil sikkert stå godt rustet når markedet stabiliserer seg igjen, sier hun.
DB170824 - Vi har en plikt til å forvalte kommunens eierskap på en god og langsiktig måte og jeg mener at alle tjener på denne transaksjonen ; innbyggerne og aksjonærene.
DB170824 Arbeidet mot ekstremisme, terrorisme og ressentiment må være langsiktig .
DA170824 Fra borgerlige side vil dagens rogalandske statsråder, Ketil Solvik-Olsen, Bent Høie og Solveig Horne, alle ha muligheter for fornyet tillit, mens den Gjesdal-bosatte kvitsøybuen Roy Steffensen er et langsiktig statsrådsemne.
AA170824 Mens det er en langsiktig trend at det blir flere unge, blir det færre eldre uføretrygdede.
VG170822 Men vi kan ikke gjøre noen « quick fix », men må tenke langsiktig og helhetlig, for filmer lages også utenfor våre tilskuddsordninger, og dem har vi ikke noen kontroll over, påpeker direktøren.
DB170822 - Gjennom tålmodig diplomati har vi dannet grunnlag for et langsiktig og solid forhold til Kina, der man kan diskutere alle spørsmål, også menneskerettigheter.
DB170822 Vi kan bidra med solide bidrag til langsiktig bistand og humanitær hjelp.
VG170821 Vi har en langsiktig plan og en kortsiktig en, skriver Lars Bohinen, Sandefjord-trener, til VG i en SMS.
SA170821 Vårt fokus ligger på at dette er et langsiktig og spennende prosjekt.
SA170821 Dette er et langsiktig prosjekt vi jobber med i fellesskap.
DN170821 - Oncor passer utmerket for Berkshire Hathaway og vi er fornøyd med å investere langsiktig i Texas igjen - når vi investerer i Texas, investerer vi stort, sa Buffett da.
DB170821 Vårt fokus ligger på at dette er et langsiktig og spennende prosjekt.
DB170821 Dette er et langsiktig prosjekt vi jobber med i fellesskap.
DA170821 Vårt fokus ligger på at dette er et langsiktig og spennende prosjekt.
DA170821 Dette er et langsiktig prosjekt vi jobber med i fellesskap.
AP170821https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-sliter-tungt_-men-Deila-far-full-stotte--Det-er-bare-a-se-pa-historikken-hans-240715b.html Vårt fokus ligger på at dette er et langsiktig og spennende prosjekt.
AP170821https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-sliter-tungt_-men-Deila-far-full-stotte--Det-er-bare-a-se-pa-historikken-hans-240715b.html Dette er et langsiktig prosjekt vi jobber med i fellesskap.
AA170821 Trafikksikkerhetsarbeidet er basert på langsiktig , kunnskapsbasert og målrettet innsats som involverer et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører.
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/32J9e/Jeg-skulle-turretur-Drammen---Gjovik-med-tog-Siste-strekning-hjem-gikk-greit-Jeg-ble-hentet-i-privatbil--Gro-D-Lervik Jeg ser velvillig på dette - i et langsiktig perspektiv vil det bedre trafikksituasjon.
AP170819https://www.aftenposten.no/okonomi/i/yP1oK/Bankene-taper-mindre-penger Dette er en del av en langsiktig utvikling som bidrar til mer solide banker.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/i/3nvQd/Hvem-leverer-best-pa-samferdsel-Rodgronne-eller-bla-Her-er-Aftenpostens-analyse Og Kleppas utspill om å bygge veier i spleiselag med næringsliv, hennes villighet til å se på nye måter å sikre langsiktig finansiering av veiprosjekter, og hennes lufting av forslag om å ta investeringer i vei ut av statsbudsjettet, fikk nei i egen regjering.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/rqvKl/Ber-Solvik-Olsen-rydde-opp-i-Follobane-saken--na - Nå som vi har et jernbanedirektorat til langsiktig planlegging og et Bane Nor som står friere til å prioritere de mest hensiktsmessige utbyggingene først, bør vi få til forbedringer sør for Ski før 2027, sier Nikolai Astrup, leder for Transportkomiteen på Stortinget for Høyre.
SA170816 - De aller fleste bruker både langsiktig og akutte strategier.
DN170816 Apparatet rundt artisten - som regel management, plateselskapet og vi - er med på å legge en langsiktig plan som gir artisten en bærekraftig karriere, sier Olavsen.
DA170816 Skal en sikre full sysselsetting på lang sikt, kreves en langsiktig næringspolitikk og en god og tilpasset utdanningspolitikk.
BT170816https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Den-norske-OL-helten-slanker-vekk-syv-kilo-pa-fa-dager--Dette-er-ikke-noe-man-anbefaler-for-folk-flest-240470b.html - De aller fleste bruker både langsiktig og akutte strategier.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H Sykepleierlederen snakker med fortvilte sykehusdirektører som har budsjett å forholde seg til, men ikke midler til å investere eller tenke langsiktig .
AP170816https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Den-norske-OL-helten-slanker-vekk-syv-kilo-pa-fa-dager--Dette-er-ikke-noe-man-anbefaler-for-folk-flest-240470b.html - De aller fleste bruker både langsiktig og akutte strategier.
VG170815 - Vi ønsker en langsiktig partner der vi passer til hverandre.
SA170815 Landslagssjef Thorir Hergeirsson håper Györ tenker langsiktig og ikke gambler med stjernekeeper Kari Aalvik Grimsbø.
DN170815 Selskapet har et langsiktig mål om å gå inn i markedet for vedlikehold av skip og fartøy i Bergens-regionen.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-En-ny-rapport-vil-bidra-til-bedre-byutvikling - Heldigvis begynner nå stadig flere å tenke langsiktig , fremfor at det fra utbyggernes side bare handler om å presse inn flest mulig kvadratmeter på en tomt uavhengig av konsekvensene, sier Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur ved Design og arkitektur Norge ( DOGA ).
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-Det-kan-en-ny-rapport-gjore-noe-med - Heldigvis begynner nå stadig flere å tenke langsiktig , fremfor at det fra utbyggernes side bare handler om å presse inn flest mulig kvadratmeter på en tomt uavhengig av konsekvensene, sier Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur ved Design og arkitektur Norge ( DOGA ).
AP170815https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Uklart-nar-Grimsbo-gjor-comeback---Viktig-ikke-a-stresse-240390b.html Landslagssjef Thorir Hergeirsson håper Györ tenker langsiktig og ikke gambler med stjernekeeper Kari Aalvik Grimsbø.
VG170814 Det internasjonale samfunnet må gå sammen for å sikre at barn får tilgang til skole både under en krise, og i overgangen til mer langsiktig utviklingsarbeid.
DN170814 Axactor-sjef Endre Rangnes ser på samarbeidet med John Fredriksens investeringsselskap Geveran Trading som et strategisk, langsiktig samarbeid som løfter selskapet til en « ny liga ».
DN170814 Dette er økonomisk langsiktig og gunstig for Norge, sier Per Espen Stoknes, stortingskandidat for MDG i Oslo.
DB170814 Grefsen Eiendom hadde ifølge avisen ved utgangen av 2016 egenkapital på rett over 100 millioner kroner og langsiktig gjeld på 60 millioner.
DB170814 Der MDG tidligere har fremstått uansvarlige i ønsket om avvikling av oljenæringen, gir Bastholm derimot inntrykket av en ansvarlig, langsiktig og forutsigbar klimapolitikk fra landets grønne parti.
DA170814 Ulikheten i Norge har økt siden 2009, så det er en langsiktig trend.
DA170814 Ulikheten i Norge har økt siden 2009, så det er en langsiktig trend.
VG170813 Valget om Hammarby er langsiktig , sier Svendsen.
DN170813 - Man må slutte å tenke på arbeidslivet som en serie av sprinter, og heller se på det som et langsiktig løp.
VG170812 - Sponsoravtalene vil ofte være på to-tre-fire år og gir derfor en langsiktig trygghet.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget Partiet har som langsiktig mål at hele formuesskatten skal bort, men har ikke lovet at det skal skje i løpet av de neste fire årene.
DN170811 - Fjorårets rekordvarme var et resultat av den kombinerte påvirkningen fra langsiktig global oppvarming og en sterk El Niño tidlig på året, står det i rapporten.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nqz5m/Brende-om-konflikten-mellom-USA-og-Nord-Korea--Jeg-er-mer-og-mer-kritisk-og-bekymret Eide mener Norge på ingen måte må komme i en situasjon der vi støtter et amerikansk angrep, og at konflikten mellom de to landene illustrerer viktigheten av å få på plass et langsiktig forbud mot atomvåpen.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVKRq/Hoyres-Torbjorn-Roe-Isaksen--Jeg-tar-meg-av-og-til-i-a-savne-Jens-Stoltenberg- Men jeg synes å se et taktskifte hvor Ap er blitt mer opptatt av kortsiktig gevinst enn av langsiktig samfunnsbygging.
AA170811 - Fjorårets rekordvarme var et resultat av den kombinerte påvirkningen fra langsiktig global oppvarming og en sterk El Niño tidlig på året, står det i rapporten.
AA170811 Ifølge flere kilder har presidenten mindre interesse av hvordan en langsiktig stabilitet kan bygges i Afghanistan.
VG170810 Elina Krantz har i alle år vært opptatt av langsiktig satsning på nye talenter, ved siden av å presentere sikre publikumsmagneter som Dagfinn Lyngbø, Rune Andersen, Ingrid Bjørnov, Marit Voldsæter, Anne Kat Hærland, Otto Jespersen, Atle Antonsen og Johan Golden for å nevne noen.
SA170810 - Denne klubben tenker akkurat nå på kort sikt, men jeg mener denne klubben bør ha en sterk langsiktig plan.
SA170810 Har ikke rukket å tenke langsiktig
SA170810 Dette er noe vi jobber langsiktig med.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/I-april-reklamerte-Karsten-Warholm-for-hyttetoaletter--Na-er-han-pa-kartet-til-store-internasjonale-aktorer-240086b.html Har ikke rukket å tenke langsiktig
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/I-april-reklamerte-Karsten-Warholm-for-hyttetoaletter--Na-er-han-pa-kartet-til-store-internasjonale-aktorer-240086b.html Dette er noe vi jobber langsiktig med.
DN170810https://www.dn.no/nyheter/2017/08/10/2052/Finans/suksessgrunder-tjente-naer-400-mill Trioens felles selskap Ubon Partners er i hovedsak lånefinansiert, med mer enn 800 millioner kroner i langsiktig gjeld, mens egenkapitalen ved årsskiftet teknisk sett var negativ.
DN170810 Trioens felles selskap Ubon Partners er i hovedsak lånefinansiert, med mer enn 800 millioner kroner i langsiktig gjeld, mens egenkapitalen ved årsskiftet teknisk sett var negativ.
DB170810 Det er likevel fort tidlig å konkludere retningen i en mer langsiktig trend.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/I-april-reklamerte-Karsten-Warholm-for-hyttetoaletter--Na-er-han-pa-kartet-til-store-internasjonale-aktorer-240086b.html Har ikke rukket å tenke langsiktig
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/I-april-reklamerte-Karsten-Warholm-for-hyttetoaletter--Na-er-han-pa-kartet-til-store-internasjonale-aktorer-240086b.html Dette er noe vi jobber langsiktig med.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TILs-nye-sjef-har-bestemt-seg---onsker-a-fortsette-selv-ved-nedrykk-240093b.html - Denne klubben tenker akkurat nå på kort sikt, men jeg mener denne klubben bør ha en sterk langsiktig plan.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/I-april-reklamerte-Karsten-Warholm-for-hyttetoaletter--Na-er-han-pa-kartet-til-store-internasjonale-aktorer-240086b.html Har ikke rukket å tenke langsiktig
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/I-april-reklamerte-Karsten-Warholm-for-hyttetoaletter--Na-er-han-pa-kartet-til-store-internasjonale-aktorer-240086b.html Dette er noe vi jobber langsiktig med.
DB170809 Ha tro på egne vurderinger og tenk langsiktig hvis du føler laget ditt er bra.
AA170809 Krangelen og etterspillet etter konserten med Robbie Williams i Granåsen begynner å ligne et svarteperspill, hvor det vil være svært mange tapere om det ikke oppnås langsiktig enighet.
AA170809 Det vil være et stort nederlag og direkte pinlig både for kultur- og idrettsbyen Trondheim om partene ikke klarer å finne en god, langsiktig løsning.
VG170807 Vi bygger nå mye mer langsiktig og helhetlig enn før, og E39 blir et symbol på det taktskiftet, sier Solvik-Olsen.
VG170807 Solvik-Olsen : - Vi bygger mer langsiktig
VG170807 - Nye Veier har vist en kostnadsreduksjon på 20 prosent, tilsvarende 30 milliarder kroner, med utbyggingen, og at dette er takket være mer langsiktig og helhetlig byggeplanlegging.
VG170807 Jeg kjenner ikke denne konkrete saken, men det kan godt hende hun har mulighet til fast ansettelse om oppdraget blir langsiktig .
VG170804 Moderpartiet Ap mener at et atomvåpenforbud må være et « langsiktig mål ».
DN170804https://www.dn.no/etterBors/2017/08/04/2047/Markedsforing/blogget-seg-til-dobbel-omsetning-fortsatt-i-minus - Vi jobber ikke kortsiktig, men langsiktig .
DN170804 Norwegian har hatt en langsiktig sikring på minst 400.000 tonn helt siden høsten 2015.
DN170804 Eierandelen i Pareto Securities er en langsiktig investering, som i praksis ikke blir verdijustert i regnskapet selv om det trolig er store urealiserte merverdier.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Ja9w4/Med-ti-punkter-vil-Trygve-Slagsvold-Vedum-endre-Norge Vi mener langsiktig bruk med grønn verdiskapning er det riktige svaret.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Ja9w4/Med-ti-punkter-vil-Trygve-Slagsvold-Vedum-endre-Norge - Vi mener langsiktig bruk kontra vern sier mye om vår miljøtenkning.
AA170804 Vi har aldri, kanskje med unntak av 1993, hatt en så god måling ved inngangen til en valgkamp, sier Vedum som har som langsiktig mål å bli større enn Frp.
VG170803 Sylvi Listhaug skriver til VG i en epost at dette ikke først og fremst handler om valgkamp men om å bevare verdier, kultur og tradisjoner i et langsiktig perspektiv.
DB170803 Forventer ingen langsiktig oppgang ¶
DB170803 DNBs senioranalytiker, Eirik Larsen, sier til Finansavisen at han ikke forventer noen langsiktig oppgang for det edle metallet.
DB170803 - Men nøkkelen til langsiktig rikdom vil ligge i hvor lett eller vanskelig det er å kopiere hva han har laget og trylle frem en smak som er minst like god og kanskje billigere.
VG170802 - Det skjer en utvikling, men spørsmålet er om det er noen verdier som er viktig å ta med seg i et langsiktig perspektiv.
DA170802 Støre har pekt på sin vending mot sentrum som « en langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen », og Ap-kilder sa til VG i vår at de er villige til å droppe SV til fordel for KrF.
AA170802 - Dette er ingen langsiktig løsning på luftforurensingskrisen, sier Greg Archer i lobbygruppen Transport og miljø.
DN170801 Styret og jeg som styreleder har vært opptatte at det industrielle blikket er mer langsiktig enn korte og kjappe gevinster, sier Leiro.
SA170731 - Vi må tenke langsiktig i forhold til hans karriere og akkurat nå er det viktig at han får spilletid.
SA170731 - Langsiktig
DN170731 Selskapet regner med at det innen denne fristen blir inngått en ny langsiktig stillstands-avtale.
DB170731 Et langsiktig mål for Dr.
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-unggutt-klar-for-islandsk-toppklubb-239545b.html - Vi må tenke langsiktig i forhold til hans karriere og akkurat nå er det viktig at han får spilletid.
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-unggutt-klar-for-islandsk-toppklubb-239545b.html - Langsiktig
DB170729 Det norske svaret må derfor være både ansvarlig og langsiktig , og ikke minst - det må være konkret.
DA170728 Det er heller ikke gitt at dagens oljepris, som ligger på rundt 50 dollar, er et langsiktig prisleie for næringen å justere seg etter, mener han.
VG170727 Nordbø mener man i for stor grad overlater de enkelte turistdestinasjonene til seg selv, uten å tilføre nødvendige midler fra staten eller at utviklingen styres ut ifra en overordnet helhetlig og langsiktig plan.
NL170727 Vi håper det neste Stortinget kan gi oss en helhetlig og langsiktig energipolitikk, uansett sammensetning.
NL170727 Vi forventer derfor at det neste Stortinget får presentert en langsiktig plan for hvordan rammevilkårene gjøres best mulig for å oppnå denne målsetningen.
SA170726 - Man må være tålmodig og ha en langsiktig plan.
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Nordlands-beste-langrennsloper-flytter-til-Tromso-239282b.html - Man må være tålmodig og ha en langsiktig plan.
AA170726 - Vi må tenke langsiktig , på kommende generasjoner, barn og barnebarn.
DB170724 Borea er en langsiktig verdiinvestor og synes det blir stadig vanskeligere å finne attraktive aksjer.
VG170722 Avgjørelsen er basert på langsiktig økonomisk tenkning.
VG170722 Arsenal snudde til seier etter overtidsdrama : ¶ Langsiktig økonomi ¶
DN170721 - Vi tror dette kommer til å bli en langsiktig god investering, sier Sindre Ertvaag til skeptikerne.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/dVPv1/Kjare-Nanna-Er-kjaresten-min-for-gammel-for-meg-Hilsen-jente-17 Tror du det vil funke om de går inn for det og tenker langsiktig ?
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/dVPv1/Kjare-Nanna-Er-kjaresten-min-for-gammel-for-meg-Hilsen-jente-17 Så selv om man tenker langsiktig og legger felles planer for fremtiden, er det alltid viktig å ha fokus på hvordan man vil leve sitt eget liv underveis.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/dVPv1/Kjare-Nanna-Er-kjaresten-min-for-gammel-for-meg-Hilsen-jente-17 Men jeg var heller ikke så god på å tenke langsiktig der jeg sto med en fot i ungdomslivet og en i voksenlivet.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/dVPv1/Kjare-Nanna-Er-kjaresten-min-for-gammel-for-meg-Hilsen-jente-17 Du spør om jeg tror det vil funke dersom dere begge går inn for det og tenker langsiktig , og det kan det selvfølgelig godt hende at det gjør.
VG170720 - Ja, dette er et langsiktig løp.
VG170720 Summen er økt innvandring og økt press på våre verdier og kultur i et langsiktig perspektiv.
SA170720 Landsmannen Mehdi Dioury var sett på som en mer langsiktig investering og har spilt for TIL 2.
DN170720 Det å spare i aksjefond og kombinasjonsfond er en måte å spare på som er fornuftig for langsiktig sparing, sier Zakariassen til DN.
DN170720 - Nivået er såpass høyt at det er nærliggende å tenke at det er et uttrykk for at nordmenn er opptatt av å spare langsiktig , sier Zakariassen.
DB170720 I Barcelona kan man tjene fire ganger så mye som på å leie ut langsiktig .
AP170720https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fem-ting-vi-larte-av-TILs-varsesong-238988b.html Landsmannen Mehdi Dioury var sett på som en mer langsiktig investering og har spilt for TIL 2.
DB170719 Utbyggernes interesser må avveies mot allmennhetens interesser, et langsiktig perspektiv på byutviklingen og hvordan vi kan ta vare på byens særpreg og historie samtidig som vi fornyer den.
SA170718 Langsiktig perspektiv ¶
DB170718 Men han er ikke nødvendigvis spesielt flink til å tenke langsiktig om landets beste, sier Bukkvoll, og understreker selv at det er uenighet omkring dette i Russland-miljøer.
AP170718https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Jo-hoyaktuell-for-TUIL-retur-i-sommer-238934b.html Langsiktig perspektiv ¶
VG170717 Kim Jong-un tenker langsiktig .
DN170717 Intensjonen for fremtiden er fortsatt å investere langsiktig i leting, utbygging og videreutvikling av felt samt mulige oppkjøp, for å opprettholde et høyt og stabilt produksjonsnivå.
DN170717 I tillegg kommer nylig oppstartede felt som Cygnus i Storbritannia og Ivar Aasen i Norge, som vil bidra til langsiktig produksjon.
DB170717 Hver eneste treningsøkt er en del av et langsiktig program, for maksimal utnyttelse av potensialet over flere år.
AA170715 Drivkraften for å ofre eget liv og påføre uskyldige ofre og egen familie tap og lidelser er ikke noe som er oppstått i en boble på gutterommet, men bevisste og overlagte handlinger som ofte fordrer langsiktig og detaljert planlegging.
VG170714 - Jeg mener innvandring er kjempeviktig og hvordan vi ivaretar norske verdier, kristne verdier og vestlige verdier i et langsiktig perspektiv.
VG170714 - Det er så lett å tenke at det bare kommer litt og litt innvandring, men i et langsiktig perspektiv vil det påvirke oss mye mer enn det gjør her og nå.
DB170714 Wimbledon-finale ¶ ¶ LANGSIKTIG PLAN : Det var nærmest umulig for Andreas Vangstad å bli proff som U23-rytter.
DB170714 Jeg vil gjerne stemme på en politiker og ett parti som er mest mulig konkret om slike utfordringer og som evner å se Norge i et langsiktig perspektiv.
DB170713 Med utnevnelse tenkte Trump « snedig » og « langsiktig » siden Gorsuch var « den minst kontroversielle å protestere mot ».
VG170712 Men akkurat nå mangler Europa og EU en klar, fungerende og ikke minst felles plan for en langsiktig løsning.
DB170712 Tilførsel av væske, energi og næringsstoffer, bedre kjent som mat og drikke servert som måltider, har både kortsiktig og langsiktig innvirkning.
DB170711 Uansett er det klart at forsvaret både har akutte utfordringer som må løses nå, og et langsiktig strukturproblem.
DA170711 Én kortsiktig og én langsiktig .
DB170710 - Vi har et langsiktig perspektiv med Charles.
DB170710 - Men nøkkelen til langsiktig rikdom vil ligge i hvor lett eller vanskelig det er å kopiere hva han har laget og trylle frem en smak som er minst like god og kanskje billigere.
DA170710 Han forteller også at klubben vil tenke både kortsiktig og langsiktig .
DA170710 I tillegg til langsiktig satsing på utdanning, arbeid, bolig og helse er det viktig med konkrete og målrettede tiltak som gjør hverdagen enklere for det enkelte barn i den enkelte kommune.
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/dVbz1/Kraftig-nedgang-i-vold-pa-byen--For-var-det-helt-kaos Han legger til : - Bransjen er mer bevisst på hva de driver med, og aktørene vet at de må jobbe langsiktig .
AA170710 - Langsiktig finansiering som kan sikre at sivile får hjelp og beskyttelse i etterkant av kampene i Mosul, er det minste irakiske myndigheter og det internasjonale samfunnet må forplikte seg til nå.
DN170709 Hans avdeling skal stå for strategisk og langsiktig bestilling av både nyheter, sport, underholdning og aktualitetsprogrammer fra de produserende avdelingene i TV 2.
VG170708 - Men vi bygger en langsiktig internasjonal artistkarriere, så da får penger heller kommer senere.
VG170708 Kim Jong-un tenker langsiktig .
VG170708 Bare slik kan vi sikre fortsatt fred og bidra langsiktig til avspenning.
VG170707 - Han er sin egen fiende, og er for kresen og krevende til at det skal fungere langsiktig , sier Mehdi.
VG170707 En stor del av pengene som Plan og andre organisasjoner mottar til arbeidet i de sultrammede områdene, går også til langsiktig utvikling - som blant annet å opprettholde skolegang til barn, trygghet for sårbare jenter og opplæring til familier i ernæring.
VG170707 Men mens Trump liker å være uforutsigbar og spontan er Putin kalkulerende og langsiktig .
SA170707 En annen vei er at de kan velge å gå for en mer langsiktig tanke, der de henter spillere som bidrar ut denne sesongen, samtidig som de forplikter seg å være med videre ved et eventuelt nedrykk.
DN170707https://www.dn.no/nyheter/2017/07/07/2042/Eiendom/ikke-urolig-for-boligprisene - Vi tåler godt en avdempet boligprisvekst, dersom det gir økt robusthet og langsiktig forutsigbarhet i markedet, sier han.
DN170707 - Vi tåler godt en avdempet boligprisvekst, dersom det gir økt robusthet og langsiktig forutsigbarhet i markedet, sier han.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vikings-suksess-i-overgangsvinduet-er-avhengig-av-riktige-referanser-og-gode-anbefalinger-238470b.html En annen vei er at de kan velge å gå for en mer langsiktig tanke, der de henter spillere som bidrar ut denne sesongen, samtidig som de forplikter seg å være med videre ved et eventuelt nedrykk.
AA170707 Et enstemmig Storting stemte i fjor for at Norge skal arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk på grunnlag av balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen.
NL170706 Nå har man ingen oversikt over uttaket, og dermed heller ikke over bærekraft og langsiktig utvikling.
DB170705 Maktens arroganse kan også ha en mer langsiktig , negativ effekt på politikkens troverdighet.
AA170705 Målet er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor som gir relevant og anvendbar kunnskap for offentlige aktører og deres brukere.
AA170705 Myndighetene må tenke langsiktig i finansiering av kompetanse og kunnskap, samtidig som både akademia, offentlig og privat sektor må bli enda bedre i å omsette kunnskapen til praktisk nytte for samfunnet.
VG170704 Utviklingsfondet jobber med langsiktig hjelp til land for å bekjempe sult og fattigdom.
SA170704 - Nytt leteareal er helt avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskapning og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, sa olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) da.
DN170704 - Nytt leteareal er helt avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskapning og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, sa olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) da.
DB170704 Trolig tenker Kim Jong-un svært langsiktig .
DB170704 Kina og Sør-Korea ønsker en mer langsiktig strategi der det kan inngås avtaler med Nord-Korea i flere etapper, og der kjepp og gulrot blir blandet.
DA170704 - Nytt leteareal er helt avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskapning og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, uttalte olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) i den anledning.
AA170704 - Nytt leteareal er helt avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskapning og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, sa olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) da. ( ©NTB ) ¶
DB170703 Tønnesson tror en langsiktig plan vil kunne berge en ny krig : ¶
DB170703 - Xi og Sør-Koreas Moon Jae-in vil kunne finne hverandre i en langsiktig strategi, der Nord-Korea trekkes inn i et økonomisk og kulturelt samarbeid gjennom avtaler som gjør at Kim Jong-un kan føle seg mindre truet og dermed kanskje kan gå med på å nøye seg med de atomvåpnene han allerede har, sier Tønnessonn og sier at målet med ¶
AP170703https://www.aftenposten.no/viten/i/yAWXA/Kjopt-billig-juksejord-pa-hagesenteret-i-det-siste-Na-skal-det-brukes-millioner-pa-a-utvikle-miljovennlig-jord Dette er en langsiktig prosess.
AP170703https://www.aftenposten.no/viten/Kjopt-billig-juksejord-pa-hagesenteret-i-det-siste-Na-skal-det-brukes-millioner-pa-a-utvikle-miljovennlig-jord-624075b.html Dette er en langsiktig prosess.
SA170630 Nå handler det for TIL om å ro i land en grei sesong og finne de løsningene som trengs for et langsiktig perspektiv, sier Tom Høgli til iTromsø.
DN170630 Vi har fått ny langsiktig kontrakt for vår shuttletanker til tilfredsstillende rate (... ), vi har sikret vår PSV-investeringer de neste tre årene og det er noen positive tegn i lekter- og kranskipmarkedene.
DA170630 - Å få nye ruter krever tålmodighet og langsiktig arbeid.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Joshua-Wong-var-tenaringen-som-tok-opp-kampen-mot-en-av-verdens-mektigste-Denne-helgen-vil-han-kjempe-igjen-623961b.html Vi viste at vi kan vinne mindre seire på kort sikt og at vi klarer å se langsiktig på kampen vi skal føre fremover, analyserer unge Wong, som er Demosistos generalsekretær.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LV6QJ/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste Ifølge Nav er det en langsiktig trend at uføreandelen går ned for de over 55 år, og øker for de unger 55 år.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste-624166b.html Ifølge Nav er det en langsiktig trend at uføreandelen går ned for de over 55 år, og øker for de unger 55 år.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogli---TIL-ma-finne-roen-og-ro-i-land-en-grei-sesong-238088b.html Nå handler det for TIL om å ro i land en grei sesong og finne de løsningene som trengs for et langsiktig perspektiv, sier Tom Høgli til iTromsø.
VG170629 En ofte berettiget anklage mot beslutningstakere i norsk forsvarspolitikk, er at disse ikke har noen langsiktig og overordna strategi.
VG170629 OECD skiller mellom det som er « kapasitetsbyggende », altså langsiktig støtte til infrastruktur og for eksempel musikkskoler i mottagerlandet, og det som er engangshendelser, for eksempel støtte til en konsertturné.
SA170629 Dessuten tenker hun langsiktig .
SA170629 Så skal vi bruke god tid for å få på plass en langsiktig trener og et trenerteam som blir et viktig valg for klubben de neste årene.
SA170629 - Er han aktuell som langsiktig løsning ?
NL170629 Noruts studier om samfunnsmessige ringvirkninger av olje i nord har dokumentert at lokalisering av driftsorganisasjon gir langsiktig sysselsettingsvekst, tilgang på høyt utdannet og kvalifisert personell og kompetanseutvikling.
DB170629 Med Inge Andersen som administrerende sjef hadde norsk idrett en klar, langsiktig strategi på å bygge opp en politisk forståelse for idrettsbevegelsen uavhengig av partigrensene som både sikret breddearbeidet og elitesatsingen.
DA170629 Når Fritt Ord nå kjøper bygget, sikrer det en uavhengig, langsiktig og stabil drift framover.
DA170629 - Dette skyldes at når vi planlegger produksjon må vi planlegge langsiktig .
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/-Tre-EM-gull-til-Norge-pa-rad--Hun-er-vill-238074b.html Dessuten tenker hun langsiktig .
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-motte-trenerkandidat-i-Oslo-Agenda-Trene-Gutan-ut-sesongen-238049b.html Så skal vi bruke god tid for å få på plass en langsiktig trener og et trenerteam som blir et viktig valg for klubben de neste årene.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-motte-trenerkandidat-i-Oslo-Agenda-Trene-Gutan-ut-sesongen-238049b.html - Er han aktuell som langsiktig løsning ?
AA170629 - For oss dette er en langsiktig løsning som vil sikre Norcem tilgang på et viktig råstoff i vår produksjon, sier kommunikasjonssjef Vetle Houg i Norcem.
VG170628 Min rolle har vært å fasilitere for planlegging, tenke nyansert og mer langsiktig .
SA170628 Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning, breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
DN170628 - Med Fritt Ord som eier av bygningen er Litteraturhuset sikret uavhengig, langsiktig og stabil drift, skriver Litteraturhuset i Oslo i en pressemelding.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/fotball/En-slik-gang-har-du-aldri-sett-pa-Brann-Stadion-for-237995b.html Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning, breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Polititopper-Norge-er-sarbare-for-hackerangrep-624163b.html Justisminister Per Willy Amundsen sier at et Nasjonalt cyberkriminalitetssenter er et langsiktig mål i Norge.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Polititopper-Norge-er-sarbare-for-hackerangrep-624163b.html - Etablering av Nasjonalt cyberkriminalitetssenter er en omfattende oppgave og et langsiktig mål, som også er del av Justisdepartementet sin strategi for å bekjempe IKT-kriminalitet, sier justisminister Per Willy Amundsen til Politiforum.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Polititopper-Norge-er-sarbare-for-hackerangrep-624163b.html Langsiktig mål ¶
AP170628https://www.aftenposten.no/kultur/Fritt-Ord-kjoper-Litteraturhuset-i-Oslo-624160b.html - Med Fritt Ord som eier av bygningen er Litteraturhuset sikret uavhengig, langsiktig og stabil drift, skriver Litteraturhuset i Oslo i en pressemelding.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/En-slik-gang-har-du-aldri-sett-pa-Brann-Stadion-for-237995b.html Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning, breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
AP170628 Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning, breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
AA170628 Mathieu, sier at de ser fram til et langsiktig samarbeid med rederiene Skansi Offshore, DOF, Solstad Farstad, Ugland og Havila.
SA170627 - Om dere finner rett mann langsiktig for Tromsø, da får han ikke med seg sitt eget team ?
SA170627 - Nei, vi kommer ikke til å låse oss på en langsiktig kontrakt nå.
AP170627 - Om dere finner rett mann langsiktig for Tromsø, da får han ikke med seg sitt eget team ?
AP170627 - Nei, vi kommer ikke til å låse oss på en langsiktig kontrakt nå.
VG170626 Utover å forvolde størst mulig skade ved hvert enkelt angrep, ligger det et mer langsiktig ønske om å destabilisere samfunnet man går til angrep på.
SA170626 - Vi skal jobbe framover med kortsiktige løsninger inn mot neste kamp og selvfølgelig en langsiktig løsning.
NL170626 Det gir oss økt evne til luftoperasjoner i nordområdene - en nødvendig og langsiktig satsning i en tid der den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer uoversiktlig.
AP170626 - Vi skal jobbe framover med kortsiktige løsninger inn mot neste kamp og selvfølgelig en langsiktig løsning.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bergen-har-ikke-god-nok-kompetanse-til-a-drive-Sprakradet-336096b.html Siden masterutdanningen i tegnspråk ble lagt ned for noen år siden, vil det å bygge opp tilsvarende kompetanse i for eksempel Bergen bli et svært langsiktig prosjekt.
SA170624 Inntektene fra eventuelle kommersielle funn har et langsiktig perspektiv ( 15-40 år ).
SA170624 Dette trekket ga Magnus Carlsen en langsiktig fordel i partiet mot Veselin Topalov.
FV170624 FOTO : NTB scanpix Dette trekket ga Magnus Carlsen en langsiktig fordel i partiet mot Veselin Topalov.
BT170624 Dette trekket ga Magnus Carlsen en langsiktig fordel i partiet mot Veselin Topalov.
AP170624https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Brennhet-Carlsen-overoses-med-skryt-etter-dette-trekket--Spektakulart-237755b.html Dette trekket ga Magnus Carlsen en langsiktig fordel i partiet mot Veselin Topalov.
AP170624 Dette trekket ga Magnus Carlsen en langsiktig fordel i partiet mot Veselin Topalov.
VG170623 De kan gi hjelpeorganisasjoner mer fleksibilitet til å bruke pengene annerledes når behovene endrer seg, og legge til rette for bedre samspill mellom kortsiktig og langsiktig bistand.
VG170623 - Vi har et langsiktig perspektiv, men har gått til det skrittet at vi har terminert leieavtalen og kommet til enighet med Selvaag om å avslutte leieforholdet.
SA170623 I naturområde med beste utsikt og naboskap til byens flotte park på feil side grense for langsiktig jordvern.
BT170623https://www.bt.no/btmeninger/leder/Pa-skinner-336041b.html Alt dette gjør Bybanen en fornuftig og langsiktig investering, i en bedre by.
DN170622https://www.dn.no/nyheter/2017/06/22/2121/Finans/forvalter-far-bergen-milliardaer-med-pa-laget - Det er en styrke for oss at vi får en så solid og langsiktig investor som tenker like langsiktig som oss, sier Malme, som sammen med resten formuesforvalterne i rådgivningsselskapet forvalter norske formuer for over fire milliarder.
DN170622https://www.dn.no/nyheter/2017/06/22/2121/Finans/forvalter-far-bergen-milliardaer-med-pa-laget - Det er en styrke for oss at vi får en så solid og langsiktig investor som tenker like langsiktig som oss, sier Malme, som sammen med resten formuesforvalterne i rådgivningsselskapet forvalter norske formuer for over fire milliarder.
DN170622 - Det er en styrke for oss at vi får en så solid og langsiktig investor som tenker like langsiktig som oss, sier Malme, som sammen med resten formuesforvalterne i rådgivningsselskapet forvalter norske formuer for over fire milliarder.
DN170622 - Det er en styrke for oss at vi får en så solid og langsiktig investor som tenker like langsiktig som oss, sier Malme, som sammen med resten formuesforvalterne i rådgivningsselskapet forvalter norske formuer for over fire milliarder.
DB170622 De har brukt mer penger enn det som er langsiktig forsvarlig.
DB170622 Jeg vet ikke om « Skam»-stjernene ønsker å bli skuespillere engang, men uansett oppfordrer jeg til å tenke langsiktig .
DB170622 Jeg anbefaler virkelig å tenke langsiktig , det gjør jeg alltid.
DB170622 - Jeg anbefaler virkelig å tenke langsiktig , det gjør jeg alltid, sier han.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Finansiering-av-den-nye-oljen-335937b.html Den regionale entreprenøren som har snudd den oljetunge ordreboken over til nye markeder, er en like viktig brikke i omstillingen og har også behov for en langsiktig bank i ryggen.
BT170622 Den regionale entreprenøren som har snudd den oljetunge ordreboken over til nye markeder, er en like viktig brikke i omstillingen og har også behov for en langsiktig bank i ryggen.
SA170621 - Det er greit å ha et langsiktig mål og en drøm, men nå er jeg blitt flinkere til å ta stevne for stevne, sesong for sesong.
NL170621 Slik langsiktig og helhetlig tenking hadde Tromsø også trengt.
FV170621 - Det er greit å ha et langsiktig mål og en drøm, men nå er jeg blitt flinkere til å ta stevne for stevne, sesong for sesong.
DN170621 Han understreker at det har vært viktig for selskapet å finne en stabil, langsiktig eier som vil beskytte selskapets uavhengighet.
AP170621https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Droppet-VM-for-a-delta-i-Farmen--gikk-ned-syv-kilo-pa-tre-uker-237595b.html - Det er greit å ha et langsiktig mål og en drøm, men nå er jeg blitt flinkere til å ta stevne for stevne, sesong for sesong.
AP170621 - Det er greit å ha et langsiktig mål og en drøm, men nå er jeg blitt flinkere til å ta stevne for stevne, sesong for sesong.
AA170621 - Nytt leteareal er avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskaping og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ).
VG170620 - Vi har ganske god kontroll på alle driverne og alle parameterne, og vi jobber langsiktig med å bli gradvis bedre på alt dette som handler om de små og store variablene, og det som vi kanskje ser nå, er at det skal mer til enn de sportslige resultatene for å øke det jevne engasjementet som får enda flere opp til å gå på Stadion, oppsummerer Branns kommersielle led
DN170620 Vi investerer i en langsiktig samling aksjer som vi har tro på og har en relasjon til.
DN170620 Investerer langsiktig
VG170619 Tenker langsiktig
NL170619 Det stiller krav til nasjonal ressursforvaltning, internasjonalt diplomati og vilje til langsiktig finansiering.
NL170619 En helhetlig og langsiktig forvaltning av ressursene, er en forutsetning for å sikre livsgrunnlaget for fremtiden.
NL170619 Det innebærer at det også er en langsiktig utvikling av Hæren og HV som ligger til grunn, utredningen skal tegne et kart for hvordan den norske landmakten skal se ut om ti og femten år frem i tid.
VG170616 Leder Avinor ønsker ifølge Aftenposten en langsiktig avklaring om taxfreeordningens fremtid, siden inntekter fra denne handelen utgjør en betydelig del av driftsfinansieringen ved norske flyplasser.
VG170616 Avinor ønsker ifølge Aftenposten en langsiktig avklaring om taxfreeordningens fremtid, siden inntekter fra denne handelen utgjør en betydelig del av driftsfinansieringen ved norske flyplasser.
NL170616 - Mitt poeng er at vi må tenke nasjonen som helhet og vi må tenke langsiktig .
DA170616 Vi er i dialog med bankene om få på plass en langsiktig finansiell løsning.
SA170615 Jeg synes Kpozo er en veldig bra spiller, men slik er det ofte med unge spillere på lån i en ny klubb uten en langsiktig plan for spilleren.
DB170615 Start en langsiktig spareplan.
BT170615 I et slikt perspektiv er det noen særskilte områder der kommunen kan og bør ta et langsiktig medvirkningsansvar - utover den løpende driftsfinansiering for de enheter det gjelder : ¶ 1.
AP170615 Jeg synes Kpozo er en veldig bra spiller, men slik er det ofte med unge spillere på lån i en ny klubb uten en langsiktig plan for spilleren.
NL170614 Nylig var UiT-rektor Anne Husebekk i Bodø for å underskrive en langsiktig samarbeidsavtale med Nord universitet og rektor Bjørn Olsen.
AP170614https://www.aftenposten.no/okonomi/Polet-kan-fa-overta-taxfree-salg-av-alkohol-623175b.html Avinor : Ønsker en langsiktig avklaring ¶
AP170614 Avinor : Ønsker en langsiktig avklaring ¶
AA170614 Kontrakten med Trondheimsolistene er på tre år, men Koteng påpeker at dette er et langsiktig samarbeid utover den perioden.
NL170613 En veldig kortsiktig tankegang som gir langsiktig dårlige resultater ¶
SA170612 For en spiller som Adegbenro, kan Rosenborg være et veldig smart karrièrevalg, hvis han tenker litt langsiktig .
DA170612 - Vi er inne i det siste året av en treårig avtale med NRK, men er i dialog om langsiktig samarbeid, understreker daglig leder Olsbø.
AP170612 For en spiller som Adegbenro, kan Rosenborg være et veldig smart karrièrevalg, hvis han tenker litt langsiktig .
BT170611 Forsvarsbudsjettet kan økes, men først og fremst må politikere tørre å tenke langsiktig .
DB170610 Men skal Norge vinne langsiktig må Lars Lagerbäck bygge et fundament.
VG170609 Målet var å få på plass en ny langsiktig klesavtale.
VG170609 Det tredje budet fra Helly Hansen, som åpnet for en langsiktig avtale på hele 12 år og ville gi én million kroner ekstra til markedsføring ( 6,5 millioner årlig ) hvert år fremover, ble i praksis aldri vurdert.
VG170609 Den nye avtalen var så god og langsiktig , ble det hevdet, at man burde smi mens jernet var varmt og skrive under på en 12-årsavtale ( 8+4 ) istedet.
VG170609 Både NIF og Alpin-Norge har signert det man omtaler som en historisk, grensesprengende og langsiktig avtale med klesprodusenten, med varighet frem til OL i Beijing i 2022.
SA170609 - De har allerede hentet inn en langsiktig erstatter Silva, men når klubben snakker om å vinne en kvadrupel ( alt ), så kommer det til å koste.
FV170609 - De har allerede hentet inn en langsiktig erstatter Silva, men når klubben snakker om å vinne en kvadrupel ( alt ), så kommer det til å koste.
DN170609 Labour har gjort så store fremskritt at de kan klare å samle en slags regnbuekoalisjon av andre partier, men det er vanskelig å se for seg hvordan det er en langsiktig og stabil løsning, sier han.
DB170609 Strategien vil omhandle tiltak på forskning og utdanning, og vil legge til rette for langsiktig oppbygging av kompetanse.
BT170609 - De har allerede hentet inn en langsiktig erstatter Silva, men når klubben snakker om å vinne en kvadrupel ( alt ), så kommer det til å koste.
AP170609https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Alsaker-om-overgangsvinduet-i-Premier-League-Her-ma-toppklubbene-forsterke-236862b.html - De har allerede hentet inn en langsiktig erstatter Silva, men når klubben snakker om å vinne en kvadrupel ( alt ), så kommer det til å koste.
AP170609 - De har allerede hentet inn en langsiktig erstatter Silva, men når klubben snakker om å vinne en kvadrupel ( alt ), så kommer det til å koste.
DN170608 Klarte ikke sikre langsiktig finansiering ¶
DN170608 De hyret inn Carnegie for å bistå med å sikre selskapet en tilfredsstillende langsiktig finansiering, ble det opplyst.
DN170608 - Vi ønsker en langsiktig løsning, sier Rafdal.
VG170607 Ikke noe langsiktig her.
DA170607 Hun viser til Drammen kommunes bystrategi Drammen 2036, der det står i klare punkter at kulturutvikling og opplevelser skal være bærebjelker i byutviklingen, at et langsiktig mål er å øke antall besøkende ved kulturinstitusjoner og arrangementer i Drammen, og at byen skal tilrettelegge for kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet i nasjonal sammenheng.
SA170606 - Jeg er veldig glad vi nå har klart å utvikle felles målsettinger i en langsiktig strategi som både universitets- og høyskolesektoren, lærerorganisasjonene, KS og andre aktører kan stille seg bak, sier statsråden.
DB170606 Selv ikke en rop om en langsiktig og ansvarlig NOU kan frikjenne regjeringen og samarbeidspartiene for det.
DB170606 Etter fire år med en voldsom vekst i både statsbudsjettet og antall byråkrater, etterlyser Venstre en mulighet til å heve blikket fra kortsiktig valgkamp til langsiktig og ansvarlig styring.
AP170606 Vi har vært tydelige på langsiktig vedlikeholdsbudsjett.
SA170604 Vi har alle muligheter for å fremme Rogaland på idrettskartet, men det krever at en arbeider langsiktig sammen som en felles region om å få frem gode talenter, utvikle gode lag og sikre et kommersielt fokus.
SA170604 Vi har alle muligheter for å fremme Rogaland på idrettskartet, men det krever at en arbeider langsiktig sammen som en felles region om å få frem gode talenter, utvikle gode lag og sikre et kommersielt fokus.
DB170603 Utenlandssalg er langsiktig arbeid, og Gina og jeg tenker framover sammen - på kommende bøker.
DB170603 - Den vil gi svært gode muligheter for langsiktig profilering av norsk kultur og verdifullt kultursamarbeid, i Tyskland, og i verden for øvrig.
VG170602 Raymond Johansen sier utnevnelsen av Oslo som Europas miljøby er resultat av et langsiktig lagspill.
AP170602https://www.aftenposten.no/okonomi/Nordea-sjef-Dette-ville-en-skjorte-kostet-om-fabrikkarbeiderne-i-Bangladesh-skulle-fatt-en-levelig-lonn-622467b.html n vi har et stort ansvar i å påvirke og drive opp lønnsnivået i tekstilindustrien i land som for eksempel Bangladesh og Kambodsja, skriver hun og understreker at selskapet samarbeider med International Labour Organisation ( ILO ) og den globale fagforeningsorganisasjonen IndustriAll for å få til en langsiktig og bærekraftig løsning for
AA170602 Samtidig må vi bevare områder hvor den kan få ro, i et langsiktig perspektiv.
AA170601 EU påpeker samtidig at unionen har oppnådd en langsiktig reduksjon av utslippene fra 1990 til 2015 på 22,1 prosent, enda den økonomiske veksten i de samme årene har vært på 50 prosent. ( ©NTB ) ¶ | 200.000 flykter fra Raqqa før offensiv ¶
DB170531 De tenker mer langsiktig og skal opp og fram.
DB170531 - Tilgangsregulering for aktører som ikke investerer i eget nett virker mot den politiske målsetningen om langsiktig bærekraftig konkurranse.
DA170531 - Vi er opptatt av å jobbe langsiktig og forebyggende for å støtte mennesker som sliter med fattigdom, rus og kriminalitet.
AA170531 EU-parlamentets miljøkomité tar til orde for et langsiktig mål om at alle medlemsland må kutte utslippene med 80 prosent fra 2005-nivå innen 2050.
SA170530 Dette krever at det utarbeides en nasjonal jernbaneplan med et langsiktig perspektiv fram til 2050.
NL170530 Men vi er opptatt av å drive forsvarlig, bærekraftig og langsiktig .
DA170529 Eierne må tenke langsiktig .
DA170529 - Fellestrekkene for kapitalen som kommer, er at den har eiere som har et langsiktig perspektiv.
DA170529 Eierne må tenke langsiktig .
DA170529 - Fellestrekkene for kapitalen som kommer, er at den har eiere som har et langsiktig perspektiv.
DA170529 - At teateret får et langsiktig repertoar og dekker et stort område.
DB170528 Det er uvisst om hendelsen er en del av en langsiktig syklus eller om den vil eskalere.
SA170526 Både Leif og jeg er enige om å tenke i et langsiktig perspektiv.
SA170526 Både Leif og jeg er enige om å tenke i et langsiktig perspektiv.
DN170526 - ConocoPhillips har en langsiktig strategi i Norge - med mål om å være en nøkkelspiller på norsk sokkel også i 2050, sier Stig S.
DB170526 Forsvaret av diagonalstilen og klassisk langrenn ved hjelp av tekniske forbudssoner i alle verdenscuprenn, er derimot en langsiktig investering.
DA170526 - ConocoPhillips har en langsiktig strategi i Norge - med mål om å være en nøkkelspiller på norsk sokkel også i 2050, sier Stig S.
AP170526https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholms-21-mal-er-verdenstoppen-Men-han-har-ikke-darlig-tid--235863b.html Både Leif og jeg er enige om å tenke i et langsiktig perspektiv.
AP170526 Både Leif og jeg er enige om å tenke i et langsiktig perspektiv.
AP170526 Både Leif og jeg er enige om å tenke i et langsiktig perspektiv.
VG170525 Men så viktig er en langsiktig løsning for OL-toppene, at normalt velinformerte Nick Butler i « Inside the Games » beskriver det som et spørsmål om « hvordan » snarere enn « hvorvidt » det blir et utfall med to avgjørelser i ett.
SA170525 Målet med erklæringen er å få til et godt og langsiktig samarbeid om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
DN170525 I likhet med de fleste økonomer og analytikere har den amerikanske banken Goldman Sachs ingen tro på Trump-administrasjonens forutsetninger om et langsiktig årlig økonomisk vekst på tre prosent, målt i brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
AP170525 Men Oljefondet går inn i dette bare i rollen som en langsiktig investor.
DN170524https://www.dn.no/nyheter/2017/05/24/1148/Rigg/toppsjefen-temmelig-sikker-pa-at-seadrill-ender-i-retten Alle jeg kjenner, har tatt feil, men vi prøver nå å lage en langsiktig og robust løsning, sier han.
DN170524 Alle jeg kjenner, har tatt feil, men vi prøver nå å lage en langsiktig og robust løsning, sier han.
AP170524 Politiet har et stort digitalt utviklingsbehov, og dette krever en grundig vurdering av hvordan politiet langsiktig finansierer og organiserer sin IKT-utvikling, drift og forvaltning.
SA170523 Det var den heller ikke da jeg signerte for Brighton i mars, men jeg har en langsiktig plan.
SA170523 - Har en langsiktig plan ¶
DN170523 CBO opererer med en langsiktig årlig vekst på 1,9 prosent.
DB170523 På spørsmål om hva som kan gjøres, legger svensken vekt på langsiktig arbeid for å motvirke radikalisering.
AP170523 Det var den heller ikke da jeg signerte for Brighton i mars, men jeg har en langsiktig plan.
AP170523 - Har en langsiktig plan ¶
VG170522 - Dersom selskapenes forventninger til langsiktig oljepris skulle falle, kan investeringer skyves ut i tid eller faller bort.
NL170522 En slik satsing gjennom mer enn 10 år krever en stor tro på verdien av resultatene, og ikke minst en langsiktig finansiering av forskningen.
DA170522 Arbeidet er imidlertid en langsiktig prosess.
NL170521 Vi jobber derimot knallhardt, langsiktig og strategisk for å skape et bedre NUK++, skriver FINN-direktøren og lederen for NUK++.
NL170521 Vi jobber derimot knallhardt, langsiktig og strategisk for å skape et bedre NUK++ for både Oda og alle andre.
VG170520 Derfor ønsker SV i stedet et langsiktig samarbeid mellom det offentlige og ideelle som har mennesker, ikke profitt, som mål.
VG170520 Derfor ønsker SV i stedet et langsiktig samarbeid mellom det offentlige og ideelle som har mennesker, ikke profitt, som mål, skriver Inga Marte Thorkildsen ( bildet ) og Kari Elisabeth Kaski.
BT170520 Ved å legge klyngen til det som i dag er et industriområde modent for transformasjon, vil aktørene få tilstrekkelig stort areal til langsiktig vekst og utvikling sammen med god tilkomst til sjø.
DN170519https://www.dn.no/dnaktiv/2017/05/19/2050/Friluftsliv/friluftstrend-ga-rekordomsetning-for-devold - Vi har eiere som har et langsiktig perspektiv på eierskapet, sier Stange.
DN170519 - Vi har eiere som har et langsiktig perspektiv på eierskapet, sier Stange.
DB170519 Men vi er opptatt av å drive forsvarlig, bærekraftig og langsiktig .
AP170519 Det er også viktig med lengre anbudsperioder, sånn at det blir lettere å drive langsiktig , sier Westhrin, som er tidligere statssekretær for SV.
AP170516 Siden denne nye alliansen kan undergrave langsiktig stabilisering ved å blokkere utviklingen av demokrati og menneskerettigheter, blir spørsmålet : Hvordan er den videre vestlige strategi ?
VG170515 Til tross for at utviklingen totalt sett er stabil, er det en langsiktig trend at det blir flere unge, men færre eldre uføre, viser de nye tallene.
DB170515 Men man kan jo lure, etter det store fokuset på batterielektriske biler på bilutstillingen i Paris i fjor høst : Vil hydrogen bare fortsette å være « fremtidens drivstoff » også i et langsiktig perspektiv, slik Elon Musk har vært inne på ? Langsiktig perspektiv ¶
DB170515 Men man kan jo lure, etter det store fokuset på batterielektriske biler på bilutstillingen i Paris i fjor høst : Vil hydrogen bare fortsette å være « fremtidens drivstoff » også i et langsiktig perspektiv, slik Elon Musk har vært inne på ?
BT170515 Disse insentivene er til med tanke på at det er bra i seg selv å eie egen bolig, at det er en langsiktig investering, ikke et kortsiktig risikospill der folk skal skynde seg inn før de er klare.
VG170514 Langsiktig politikk ¶
SA170514 Jobber langsiktig .
VG170511 I løpet av dette året vil vi representere fire nye norske krimforfattere og totalt gi ut åtte norske krimbøker, noe som er en del av en langsiktig plan.
FV170511 På en unik måte har de etter langsiktig og grundig arbeid klart å lage sitt eget univers og skaper engasjement hos leserne både på papir, på nett, i skiløypa og i løpetightsen.
DN170511 I et langsiktig perspektiv vurderer Odfjell at markedet vil holde seg relativt balansert og etter hvert gradvis forbedres.
DN170511 « Fra et langsiktig markedsperspektiv er norsk havbruksnæring i starten av 2017 i en utfordrende situasjon, der manglende vekst i volum har gitt svært høye priser. », heter det i børsmeldingen fra selskapet.
DB170511 Selv tror han på en mer langsiktig økonomisk tilnærming til nabolandet, sier Stein Tønnesson.
SA170510 - I Israel har man heller ikke den samme tilnærmingen til strukturer og langsiktig tenkning som jeg er vant til fra de fleste europeiske land jeg har tidligere arbeidet.
DN170510 Sammenlignet med kontor og retail blir hotelloperatøren nå en mer stabil og langsiktig leietaker, mener Bjølgerud.
DN170510 Dessuten er et hotellbygg utleid hele tiden og på langsiktig kontrakt, sier han.
DB170510 Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. », heter det blant annet i paragraf 112.
DA170510 LO hadde siden 80-tallet nedfelt et langsiktig mål om sekstimersdag.
AP170510 - I Israel har man heller ikke den samme tilnærmingen til strukturer og langsiktig tenkning som jeg er vant til fra de fleste europeiske land jeg har tidligere arbeidet.
DN170509 Ikke langsiktig i Sapa ¶
DN170509 - Vi har sagt klart og tydelig at Sapa er ikke en langsiktig eierposisjon for Orkla.
DA170509 Der har vi ikke vært gode nok foreløpig, men vi ser på dette som et langsiktig prosjekt.
DA170509 Dette vil være overførbart til Oljefondet, som også er en langsiktig investor, mener Raavand.
DA170509 - Dagens Næringsliv har skrevet at retningslinjene har kostet Oljefondet 30 milliarder kroner, men som en langsiktig forvalter bør man fokusere på lengre tidshorisonter.
DB170508 - Vi skulle gjerne ha sett flere på kamp, men vi må nok si at vi må se det som et langsiktig prosjekt.
DB170508 Langsiktig prosjekt ¶
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/i/dKPvq/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert De grensesprengende fremskrittene som er nevnt ovenfor, skjedde nemlig under betingelser der forskerne kunne tenke mye friere og mer langsiktig enn i dag.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert-620725b.html De grensesprengende fremskrittene som er nevnt ovenfor, skjedde nemlig under betingelser der forskerne kunne tenke mye friere og mer langsiktig enn i dag.
AP170508 De grensesprengende fremskrittene som er nevnt ovenfor, skjedde nemlig under betingelser der forskerne kunne tenke mye friere og mer langsiktig enn i dag.
AP170506 Men jeg pleier å si at i Kina må du være tålmodig og jobbe langsiktig .
DN170505 Investeringen betydde også en økning i langsiktig gjeld på 55,6 millioner kroner.
AA170505 Økt kommersialisering og sterkere krav om at kulturmidler når et voksende publikum, er en langsiktig trend.
AA170505 Også den nye meldingen bør ha langsiktig perspektiv og bred politisk forankring.
VG170503 Han har etter VM lagt en langsiktig plan sammen med sine rådgivere.
FV170503 - Vi har inngått en langsiktig kontrakt med Ugland, sier Janbu Holthe.
DN170502https://www.dn.no/nyheter/2017/05/02/2050/RenoNorden/nytt-kursras-for-soppelselskap Selskapet har hyret Carnegie for å bistå med å sikre selskapet en tilfredsstillende langsiktig finansiering.
DB170502 Men for oss er det viktig å tenke langsiktig, og at de får inn noen som tenker lengre enn ett år frem i tid og kan legge en langsiktig plan for klubben.
DB170502 Men for oss er det viktig å tenke langsiktig , og at de får inn noen som tenker lengre enn ett år frem i tid og kan legge en langsiktig plan for klubben.
DB170502 For ham og fansen, er det nå viktig at klubben vil tenke langsiktig .
VG170501 - Vi er på samme spor som Fagforbundet ; det er bra at de legger opp til et langsiktig løp hvor 6-timersdagen kan innfases økonomisk over flere lønnsoppgjør.
DB170501 Han snakker om « forutsigbare overraskelser » når han peker på tre store og viktige trender som sammen vil føre til et langsiktig verdifall for kull, olje og gass.
DB170430 Det at de fortsatt mangler en langsiktig og ansvarlig strategi for å venne velgerne til tøffere tider, er problematisk sett fra KrFUs ståsted.
DB170429 - De holder de ansatte på en armlengdes avstand, sier Nelson, og mener Norwegian har en motvilje mot å forplikte seg med langsiktig jobbsikkerhet.
BT170429 Karoline Moen Guidon har et langsiktig mål om å vøre med i EM i 2018.
SA170428 Åsane bør nok ha opprykk heller som en langsiktig målsetting, mener han.
SA170428 Karoline Moen Guidon har et langsiktig mål om å vøre med i EM i 2018.
DN170428https://www.dn.no/nyheter/2017/04/28/1135/Handel/kiwi-legger-ned-i-danmark Norgesgruppens ambisjon om å være en langsiktig aksjonær i Dagrofa ligger fast, fremgår det.
DN170428 Norgesgruppens ambisjon om å være en langsiktig aksjonær i Dagrofa ligger fast, fremgår det.
DB170428 Dette er et langsiktig arbeid.
AP170428 Åsane bør nok ha opprykk heller som en langsiktig målsetting, mener han.
AP170428 Karoline Moen Guidon har et langsiktig mål om å vøre med i EM i 2018.
AA170427 Men vi må stå på videre, vi har mye å jobbe med for å sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft, uttaler konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi i en pressemelding.
VG170426 Det er et kortsiktig og langsiktig perspektiv, svarer Løfshus.
VG170426 - Utdanning er nøkkelen til suksess, og uten dette er en langsiktig integrering viktig, sier Younus.
DN170426https://www.dn.no/nyheter/2017/04/26/2244/Industri/norske-skog-sjefen-har-solgt-seg-ut-av-norske-skog Skal Norske Skog få tilstrekkelige midler til å finansiere nye, grønne vekstprosjekter samt ha en bærekraftig, langsiktig balanse, trenger selskapet en kraftig reduksjon i gjelden, poengterer Dybevig.
DN170426 Skal Norske Skog få tilstrekkelige midler til å finansiere nye, grønne vekstprosjekter samt ha en bærekraftig, langsiktig balanse, trenger selskapet en kraftig reduksjon i gjelden, poengterer Dybevig.
DN170426 Skal Norske Skog få tilstrekkelige midler til å finansiere nye, grønne vekstprosjekter samt ha en bærekraftig, langsiktig balanse, trenger selskapet en kraftig reduksjon i gjelden, poengterer Dybevig.
DN170426 I et Europa der sterke krefter drar oss fra hverandre må vi tenke langsiktig .
AA170426 Sigmund Tvete Vik sier festivalen tenker langsiktig når de inviterer komponister.
VG170425 - Fakkelmannen blir stående, erklærte ordfører Brit Kramprud Lundgård i et intervju med NRK, hvor hun også forklarte at kommunen forsøker å få en langsiktig avtale med grunneierne.
DN170425 - Dette er et langsiktig arbeid.
DB170425 Han og Ronny Deila ble plukket ut av klubbens rike onkel Tor Olav Trøim, og det var mest av alt et langsiktig valg bygget på den nye trenerens dype fotballforståelse og rutinerte Espeseths forståelse av hva det kreves for å bygge et stabilt storlag.
DA170425 Langsiktig
AP170425 I en slik situasjon kan Ap og Sp se seg tjent med at KrF blir med på laget - ikke fordi de trenger KrF for å få flertall, men fordi de tenker langsiktig , og vil bygge allianse frem mot valget i 2021.
FV170424 Vi må tenke langsiktig .
DB170424 Det er systematisk arbeid og langsiktig tenkning, sier digital redaktør i Aller Media Jan Thoresen.
DB170423 Selv om den allsidige spilleren har gjort det bra totalt sett, er han langt unna å være en langsiktig løsning i en alder av 31.
DA170423 De er derfor en langsiktig og naturlig partner for oss når Wayne´s Coffee gjør om på hele driften sin i Norge, sier senterlederen som har medfølelse for Øcal.
VG170422 Noen langsiktig plan har jeg ikke, men jeg vil se hva som skjer, sier nordmannen, som i samarbeid med Zedge har lansert en egen app med blant annet ringetoner, bakgrunnsbilder og stickers.
VG170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
SA170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
SA170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
FV170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
DN170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
DB170422 Utdanning er nøkkelen til langsiktig velstand.
BT170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
AP170422https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norske-spillkunder-risikerer-a-miste-pengene-sine-mandag-234332b.html - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
AP170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
AA170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
VG170421 Selv om rødvinssalget har hatt et bratt fall de første månedene av 2017, ser Vinmonopolet også en langsiktig dreining fra rødvin og brennevin over til lyse produkter som musserende vin, hvitvin, øl og sider.
SA170421 I mellomtida vil vi arbeide systematisk og langsiktig for å skape en enda bedre skole.
AP170421 Det skal tilsvare forventet, reell, langsiktig avkastning.
AP170421 Det skal tilsvare forventet, reell, langsiktig avkastning.
VG170420 Men mens det har vært masse økonomisk surr i de to Milano-gigantene, har Juve-ledelsen arbeidet langsiktig , Stile Juventus, investert i et eget stadion, som en av ytterst få klubber i Italia.
VG170420 At vi anskaffer U-båter sammen med Tyskland er et langsiktig strategisk samarbeid som er uhyre viktig for Norge, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
DB170420 Men skal USAs arbeidere - ikke bare de hvite og mannlige, men alle - igjen bli en politisk kraft å regne med, trengs det tålmodig og langsiktig organiseringsarbeid, skriver artikkelforfatteren.
DB170420 Men skal USAs arbeidere - ikke bare de hvite og mannlige, men alle - igjen bli en politisk kraft å regne med, trengs det tålmodig og langsiktig organiseringsarbeid : Organisering i parti, og organisering i fagbevegelse.
DA170420 Det ble torsdag kjent at Kirkens bymisjon Rogaland har skrevet en langsiktig leieavtale med huseier, Habi - Viste Hotell AS.
SA170419 Vi utvikler en sterk brasiliansk virksomhet med en bred portefølje, betydelig produksjon, store letemuligheter, og et svært godt utgangspunkt for langsiktig verdiskapning og framtidig kontantstrøm, sa Statoils konsernsjef Eldar Sætre.
DB170419 På spørsmål om han tror at Team Sunweb har et sunt og langsiktig perspektiv ler han og sier at han håper det.
DA170419 Slik som « tidene » har vært, har nøling med å ta et langsiktig ansvar ført til at vi ser en uheldig vridning bort fra fag, som det framover vil være stor etterspørsel etter.
BT170419 Tigging er heller ingen langsiktig løsning for å hjelpe folk ut av vedvarende fattigdom.
VG170418 Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid.
SA170418 - Hvis vi ser langsiktig på det tror jeg at når vi kikker oss tilbake om 10 - 12 år så vil vi ikke bry oss så mye om den ekstra veien som ble lagt, men om hvordan teknologien har effektivisert trafikken.
SA170418 - Det er enkelt for meg å være fullt og helt engasjert i jobben min ettersom det alltid er et langsiktig prosjekt.
FV170418 - Det er enkelt for meg å være fullt og helt engasjert i jobben min ettersom det alltid er et langsiktig prosjekt.
DB170418 Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid, sier Victor Hansen som er direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.
DB170418 Vektnedgang er en langsiktig endring, og krever målrettet jobbing og tålmodighet, minner Øverås Frisvold om.
DB170418 At det ikke er en langsiktig strategi som ligger bak patron-rollen.
DA170418 Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid, sier Victor Hansen som er direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.
BT170418 En langsiktig visjon ¶
AP170418 - Det er enkelt for meg å være fullt og helt engasjert i jobben min ettersom det alltid er et langsiktig prosjekt.
AA170418 Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid, sier Victor Hansen som er direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.
AP170417 En langsiktig visjon ¶
AP170417 - Hvis vi ser langsiktig på det tror jeg at når vi kikker oss tilbake om 10 - 12 år så vil vi ikke bry oss så mye om den ekstra veien som ble lagt, men om hvordan teknologien har effektivisert trafikken.
VG170415 Men poenget er at det å bruke oljepenger til offentlige prosjekter ikke er en langsiktig resept på økt sysselsetting, sier sjeføkonomen.
VG170413 Vi har sagt oss et langsiktig mål å bli større enn Frp og da bli en av Norges tre største partier, også får vi se om det er mulig å oppnå det i 2017, sier Vedum.
DB170413 Tror ikke det finnes noen langsiktig plan ¶
DB170413 Signalene som sendes ut varierer veldig, og man venter nok litt på å bli enige og på at Trump skal bestemme seg for en langsiktig strategi.
DB170413 Pentagon har jo allerede lagt planer for hvordan USA skal kunne reagere, så det er bare å si at en av planene skal gjennomføres, uten at man har lagt en langsiktig strategi.
VG170411 Betydningen av utdanning må ikke undergraves, men det er langsiktig prosjekt.
BT170411 De aller fleste dagene består av traurig og langsiktig arbeid, gjerne årevis mot en utstilling.
DN170410 - Skal man tenke på et mer langsiktig og langvarig militært engasjement i Syria, så tror jeg det vil være lurt av Trump å be om en fullmakt, sier han.
AP170410https://www.aftenposten.no/viten/i/lopQG/-Derfor-ma-Norge-reparere-odelagt-natur- Forskning på etablering av ny vegetasjon i ødelagte områder krever langsiktig testing av ulike metoder.
AP170410https://www.aftenposten.no/viten/-Derfor-ma-Norge-reparere-odelagt-natur--618907b.html Forskning på etablering av ny vegetasjon i ødelagte områder krever langsiktig testing av ulike metoder.
AP170410 Forskning på etablering av ny vegetasjon i ødelagte områder krever langsiktig testing av ulike metoder.
AA170410 ¶ Krangel : Vi vil oppfordre alle til å bidra i en langsiktig dugnad som setter kunsten på dagsordenen med positivt fortegn, skriver artikkelforfatterne.
AA170410 Vi vil oppfordre alle til å bidra i en langsiktig dugnad som setter kunsten på dagsordenen med positivt fortegn.
AP170409 Da må tenkes langsiktig , også om skatt, mener Yngve Slyngstad.
SA170408 Og det gir langsiktig og bærekraftig utvikling.
BT170408 Til nå er det lite som tyder på at Trumps administrasjon har en kompetent og langsiktig strategi for å håndtere konflikten.
VG170407 Han mener landslaget nå må tenke mer langsiktig .
VG170407 - Vi må også tenke litt mer langsiktig nå.
VG170407 Melby mener det avgjørende spørsmålet nå er hvorvidt angrepet på den syriske flybasen var første etappe på en langsiktig strategi eller en reaksjon mot Syrias bruk av kjemiske våpen.
VG170407 Angrepet varte i noen få minutter, men virkningen blir langsiktig .
SA170407 - Vi må også tenke litt mer langsiktig nå.
DN170407 Ifølge Dijsselbloem vil samtalene fortsette med Hellas om en overordnet og mer langsiktig politisk avtale.
DN170407 Hensikten er å etablere en langsiktig rolle for å identifisere store internasjonale infrastruktur-prosjekter i fellesskap, opplyses det.
DB170407 ¶ TENKER LANGSIKTIG : Norges sjanser til å nå playoff er minimale.
DB170407 - Vi må også tenke litt mer langsiktig nå.
AP170407 - Vi må også tenke litt mer langsiktig nå.
VG170406 Men det var nok ikke bare langsiktig diplomatisk arbeid som førte til forsoningen, ifølge professor Øystein Tunsjø.
DN170406 Han viser til at EU i hovedsak har konsesjoner for varer der det allerede er import til ordinær toll eller der det eksisterer et langsiktig importbehov.
DB170406 Han viser til at EU i hovedsak har konsesjoner for varer der det allerede er import til ordinær toll eller der det eksisterer et langsiktig importbehov.
DB170406 Han viser til at EU i hovedsak har konsesjoner for varer der det allerede er import til ordinær toll eller der det eksisterer et langsiktig importbehov.
DA170406 « Jernbanen skal ha same høve til langsiktig finansiering av utbyggingar som Avinor og bompengeselskapa, slik at kostnadene vert fordelte over levetida til investeringa.
BT170406 Han viser til at EU i hovedsak har konsesjoner for varer der det allerede er import til ordinær toll eller der det eksisterer et langsiktig importbehov.
BT170406 januar ) ¶ Langsiktig og helhetlig byplanlegging ( Ringerikes Blad, 23. januar ) ¶
BT170406 Å skuffe våre elever unna i uverdige lokaler på Danmarksplass er ikke uttrykk for langsiktig satsing mot frafall.
AP170406 Noen er allerede overtatt, andre har de en langsiktig plan for å overta.
AP170406 Han viser til at EU i hovedsak har konsesjoner for varer der det allerede er import til ordinær toll eller der det eksisterer et langsiktig importbehov.
AA170406 Noen er allerede overtatt, andre har de en langsiktig plan for å overta.
VG170405 Dette er en langsiktig plan for mange ulike prosjekter innenfor vei og samferdsel, og prosjektene krever nærmere politisk behandling og må vedtas i Stortinget før de kan gjennomføres.
SA170405 Vi tenker langsiktig , sier Jakobsen.
DA170405 - Nå handler det om å undergrave Boko Haram og satse på langsiktig utvikling.
DA170405 Solberg-regjeringen har et langsiktig mål om ferjefri E 39.
AP170405 Mange Kina-kjennere frykter at Trumps manglende erfaring og behovet for en kjapp seier på handelsfronten vil være til fordel for kineserne, som tenker mer langsiktig og som har en president med betydelig erfaring i å håndtere utenlandske statsledere.
AP170405 - Svake stater, stater som ikke fungerer og væpnede konflikter har gjort det vanskelig å drive langsiktig utviklingsarbeid som ville ha gjort disse landene mer motstandsdyktige mot naturkatastrofer, sier Morten Bøås, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt ( NUPI ).
AP170405 » I en langsiktig strategi fra 2016 anbefalte kollektivselskapet Ruter at T-banenettet forlenges med ett stopp fra Ellingsrudåsen til Visperud, og at det derfra bygges et eget veinett for busser, som gir en tverrforbindelse i Groruddalen og nye bussruter mot Ahus.
VG170404 - De har gjort klar fremgang og vi må tenke langsiktig frem mot Tokyo-OL i 2020, sier treneren som har et klart mål med å få med en kvinne-båt i VM.
SA170403 For å bøte på disse åpenbare manglene bør en etablere et langsiktig forskningsprogram for reiselivsnæringen på minimum 50 millioner kroner per år over en 10-års periode og tilpasse Forskningsrådets virkemidler til reiselivsnæringen. 3.
AP170403https://www.aftenposten.no/norge/Mener-Haren-bare-kan-forsvare-en-middels-norsk-kommune---na-kommer-forslagene-som-skal-oke-slagkraften-618232b.html Han har også tjenestegjort som avdelingssjef for Langsiktig utvikling ved Hærens transformasjons- og doktrinekommando ( TRADOK ), og som fagsjef her.
AP170403 Han har også tjenestegjort som avdelingssjef for Langsiktig utvikling ved Hærens transformasjons- og doktrinekommando ( TRADOK ), og som fagsjef her.
SA170401 Det er behov for fornyet innsats og en langsiktig satsing med mange ulike tiltak.
SA170401 PLANER : Gimle Basket har planer om å profesjonalisere klubben, og spill i Europa er et langsiktig mål.
DN170401 konsesjonsrunde er helt avgjørende for å skape langsiktig aktivitet på norsk sokkel.
DB170401 Det er nok resultatet av en langsiktig trend der det har blitt satset på en rekke tiltak, som f.eks solid kunnskapsarbeid over tid, bedre veier, og nyere biler med mer sikkerhet, sier Ranes.
DB170401 Langsiktig trend ¶
BT170401 - 24.runde er helt avgjørende for å skape langsiktig aktivitet på norsk sokkel.
BT170401 PLANER : Gimle Basket har planer om å profesjonalisere klubben, og spill i Europa er et langsiktig mål.
AP170401 runde er helt avgjørende for å skape langsiktig aktivitet på norsk sokkel.
SA170331 Norge går videre med planer om en framtidig VM-søknad i alpint, men skipresident Erik Røste gjør det klart at det er et langsiktig perspektiv og at Trondheims VM-søknad for nordiske grener prioriteres.
AP170331https://www.aftenposten.no/okonomi/I-arene-fremover-oker-statens-utgifter-kraftig-Regjeringen-avviser-okt-skatt-for-a-tette-gapet-618359b.html De to regjeringspartiene går til valg til høsten med løfte om flere skattekutt, til tross for et langsiktig gap der utgiftene på offentlige budsjetter stiger raskere enn inntektene.
AP170331 De to regjeringspartiene går til valg til høsten med løfte om flere skattekutt, til tross for et langsiktig gap der utgiftene på offentlige budsjetter stiger raskere enn inntektene.
AP170331 Norge går videre med planer om en framtidig VM-søknad i alpint, men skipresident Erik Røste gjør det klart at det er et langsiktig perspektiv og at Trondheims VM-søknad for nordiske grener prioriteres.
SA170330 Vi ble vel enig om at hvis det skal bli noe, så måtte da ha vært litt mer langsiktig , sier Johansen.
SA170330 - Mer langsiktig
DB170330 Klimaloven handler om å sørge for et langsiktig mål som sier hvor store de nasjonale klimautslippene skal være, og en plan for hvordan målet skal nås gjennom utslippskutt i alle samfunnets sektorer.
DB170330 Et slikt langsiktig perspektiv har norske politikere så langt ikke klart å tilby.
DA170330 - På kort sikt vil vi fremdeles møte på noen utfordringer, men langsiktig vil dette grepet sikre arbeidsplasser i Midt-Norge og gjøre oss i stand til å fortsette den lange historien vi har med å levere tjenester til høy kvalitet, sier Thomas Reinertsen, visekonsernsjef i Reinertsen.
AP170330 Dette førte til at flere kjente merkevarer ble kastet ut av butikkhyllene i lavpriskjeden, mens Rema valgte et tett og langsiktig samarbeid med konkurrenten.
AP170330 Vi ble vel enig om at hvis det skal bli noe, så måtte da ha vært litt mer langsiktig , sier Johansen.
AP170330 - Mer langsiktig
AA170330 - På kort sikt vil vi fremdeles møte på noen utfordringer, men langsiktig vil dette grepet sikre arbeidsplasser i Midt-Norge og gjøre oss i stand til å fortsette den lange historien vi har med å levere tjenester til høy kvalitet, sier Thomas Reinertsen, visekonsernsjef i Reinertsen.
DB170329 Hauglie sier at de både har et langsiktig og et kortsiktig løp når det gjelder en oppmykning av taushetsbestemmelsene i a-krimsentrene.
AA170329 Sammen med kontraktene på leveranse av stålunderstell til Johan Sverdrup har Kværner i Verdal et solid og forutsigbart fundament som basis for kontinuerlig forbedring og langsiktig planlegging, sier konserndirektør Sturla Magnus for Structural Solutions i Kværner i pressemeldingen.
VG170328 Stoltenberg-regjeringen uttalte i sin politiske plattform for 2009-2013 at dette fortsatt var et langsiktig mål, men at det ikke var ressurser til det i barnevernet den gang.
SA170328 Han tror ikke innstrammingen har en dramatisk, langsiktig effekt på boligprisene.
DN170328 - Vi er opptatt av å ha en åpen og god dialog med leverandørene våre, og vi ser fram til å fortsette et godt og langsiktig samarbeid med Coca-Cola, sier Lars Kristian Lindberg, som er administrerende direktør for Rema kategori og innkjøp.
DA170328 Jeg savner et langsiktig perspektiv.
DA170328 - Klimapolitikk må være langsiktig , tålmodig og målrettet, men vi opplever gang på gang at politikerne mister klimamål av syne når andre saker fyller dagsorden.
BT170328 Han tror ikke innstrammingen har en dramatisk, langsiktig effekt på boligprisene.
AP170328https://www.aftenposten.no/bolig/-Flere-far-nei-pa-boliglan-fra-bankene-etter-innstrammingen-10001b.html Han tror ikke innstrammingen har en dramatisk, langsiktig effekt på boligprisene.
AP170328 Vi er opptatt av å ha en åpen og god dialog med leverandørene våre, og vi ser frem til å fortsette et godt og langsiktig samarbeid med Coca-Cola, sier Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør for Remas kategori og innkjøp-avdeling i en felles pressemelding.
AP170328 Han tror ikke innstrammingen har en dramatisk, langsiktig effekt på boligprisene.
AA170328 Vi er opptatt av å ha en åpen og god dialog med leverandørene våre, og vi ser frem til å fortsette et godt og langsiktig samarbeid med Coca-Cola, sier Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør for Remas kategori og innkjøp-avdeling i en felles pressemelding.
AA170328 - Vi er opptatt av å ha en åpen og god dialog med leverandørene våre, og vi ser fram til å fortsette et godt og langsiktig samarbeid med Coca-Cola, sier Lars Kristian Lindberg, som er administrerende direktør for Rema kategori og innkjøp.
VG170327 Nå kan han bli mer langsiktig i sin tankegang, fastslår Ståle Solbakken.
VG170327 Dagen etter tapet bruker han ordene « minimale sjanser », før han snakker om et langsiktig perspektiv for Norge.
VG170327 - Det vi får se i de kommende kampene blir en kombinasjon av å vinne kamper og et mer langsiktig perspektiv, sier Lagerbäck.
SA170327 Gjennom prosjektet Njord Future sikres nå en langsiktig løsning for optimal ressursutnyttelse av hele Njord-området.
DN170327 Skolen fikk inngå en langsiktig leasingavtale på en bygning i Osaka med rabatt.
DB170327 Det gir sjelden politisk valuta å løfte blikket og tenke langsiktig .
DA170327 Framover må det norske laget tenke langsiktig og se fram mot EM i 2020.
DA170327 - Vi må begynne å kombinere det å vinne kamper og tenke i et langsiktig perspektiv.
DA170327 Langsiktig
DA170327 Han tilhører de på landsmøtet som vil kreve en folkavstemning om EØS-avtalen den neste fireårsperioden, i motsetning til å ha det som et langsiktig mål.
BT170327 Produktivitet er nøkkelen til en langsiktig velstandsøkning.
AP170327https://www.aftenposten.no/verden/Utestengt-ekspert-Regjeringen-ma-kritisere-visumnekt-som-hindrer-norsk-forskning-i-Kina-615326b.html Vi har opprettholdt våre mange avtaler med kinesiske partneruniversiteter og har kunnet videreutvikle eller etablere langsiktig forskningssamarbeid og studentutveksling.
AP170327 Vi har opprettholdt våre mange avtaler med kinesiske partneruniversiteter og har kunnet videreutvikle eller etablere langsiktig forskningssamarbeid og studentutveksling.
AA170327 Dette innebærer at kommunen må ha et langsiktig perspektiv i arealplanleggingen, og utnytte godkjente byggeområder effektivt, uttaler Sanner til Fosna-Folket.
VG170326 England trenger noe bærekraftig, langsiktig og solid.
VG170326 Dermed blir det mye kjøping og lite langsiktig tenking i stedet for å gjøre et solid arbeid med talenter, sier Alsaker.
VG170326 - Mye kjøping og lite langsiktig tenking ¶
VG170326 Vi skal spille for å skape et vinnerlag og rankingpoeng, men det blir et mer langsiktig poeng på det hele nå, sier Lagerbäck.
VG170326 Nederlenderen har etablert seg i Dovre kommune, og forsikrer om at han er en langsiktig ølbrygger.
DB170326 Det mørke markedets usynlige hånd vil for alltid holde de svakeste i et jerngrep, godt hjulpet av justissektorens nyttige idioter, om vi ikke makter å løfte blikket og endre måten vi løser våre ruspolitiske utfordringer på, med en gjennomtenkt, human og langsiktig politisk visjon.
DA170326 Vi skal spille for å skape et vinnerlag, men det kommer naturligvis til å bli et mer langsiktig perspektiv på det hele, avsluttet svensken.
AP170325 Etter at Trygve Slagsvold Vedum tok over som partileder i 2014, har Sp hatt en langsiktig plan om å bygge opp et regjeringsalternativ sammen med Arbeiderpartiet.
VG170324 Hun ble praktisk talt født inn i Senterpartiet - som et langsiktig resultat av at foreldrene fant hverandre i Nordiska Centerns ungdomsforbund.
VG170324 Må tenke langsiktig
VG170324 - Min tanke med å legge ut den tweeten er at pressen får mye informasjon som det tidvis er spennende å offentliggjøre der og da, men pressen har et ansvar for å tenke langsiktig , sier Stang.
DB170324 Det fremstår som sunn fornuft, og det er en langsiktig strategi Sp kan ha i forståelse med Ap og ikke minst LO nå som fundamentalisten Jens Stoltenberg er ute.
AP170324 Sp har hatt en langsiktig målsetting om å bli større enn Frp.
AP170324 Sp har hatt en langsiktig målsetting om å bli større enn Frp.
AP170324 - Biodrivstoff er ikke en langsiktig løsning på transportutfordringen.
SA170322 - Jeg har gjort oppdrag for Eurosport i mange år, og er glad for at vi nå har en mer langsiktig avtale.
FV170322 - Jeg har gjort oppdrag for Eurosport i mange år, og er glad for at vi nå har en mer langsiktig avtale.
DB170322 De mørkegrønne investeringene er de investeringene som står seg best i et langsiktig perspektiv, som tog og trikk, og fornybar energi, mens lysegrønne prosjekter reduserer utslippene på kortere sikt, som mer effektiv bruk av fossil energi.
BT170322 Helse Bergen har de siste årene tilbudt kurs til ansatte i det forskningsbaserte programmet « 4 gode vaner » som en del av en langsiktig satsing på kommunikasjon.
AP170322 - Jeg har gjort oppdrag for Eurosport i mange år, og er glad for at vi nå har en mer langsiktig avtale.
AA170322 Det er en utfordring i Norge jeg synes venstresiden i Norge burde sett mer på, for jeg mener at langsiktig tilstedeværende kapital er utrolig viktig også for næringsutviklingen fremover, sier Solberg.
VG170321 Som politikere har vi et ansvarfor å tenke langsiktig på vegne av landet vårt.
DN170321 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener undersøkelsen viser at det nytter å drive langsiktig påvirkningsarbeid.
DN170321 De kommer med mange konkrete forslag som de mener er nødvendig for at Kina kan få en bærekraftig, langsiktig vekst - slik landet har hatt sammenhengende siden de første reformene startet på slutten av 1970-tallet.
DA170321 Det er ekstremt viktig å tenke langsiktig i arbeidet med å hente dem til byen.
DA170321 Derfor er langsiktig planlegging så viktig som det er, sier Sevland.
DA170321 - Hotellnedgangen kan bli positiv så lenge vi kan få hotellbransjen med på å tenke langsiktig .
BT170321 Det er ille dersom aktørene selv ikke evner å tenke langsiktig og fortsetter å skite i eget reir.
DA170320 - At rådet ble nedlagt er forståelig når man må spare penger, men det er jo symptomatisk at det som kan gi langsiktig effekt forsvinner, svarer Dokk Holm.
DA170320 - At rådet ble nedlagt er forståelig når man må spare penger, men det er jo symptomatisk at det som kan gi langsiktig effekt forsvinner, svarer Dokk Holm.
VG170319 Samtidig ser vi at dette må være et langsiktig mål, fordi det ikke er mulig for Norge å ensidig vedta dette, det er noe vi må jobbe med andre land om, sier Tajik.
VG170319 - Vi mener det må være et langsiktig mål, understreker Ap-nestleder Hadia Tajik overfor VG.
DA170319 - Ap har allerede vedtatt å jobbe for et langsiktig mål om en atomvåpenfri verden sammen med andre land, sier Hadia Tajik i et skriftlig svar til Dagsavisen.
DA170319 Man må være villig til å jobbe langsiktig når man først man engasjerer seg, sier Røsland.
DA170319 Langsiktig bekjempelse av fattigdom, som er viktig for å forebygge sårbarhet, nedprioriteres, mener hun.
DA170319 - Langsiktig
DB170318 FAU og elevrådet skal trekkes inn i arbeidet videre, og skolen vil legge opp til en langsiktig prosess for å bedre trivselen blant elevene.
SA170317 Som hotelleier har jeg et langsiktig perspektiv.
SA170317 - De siste to årene har han jobbet langsiktig .
FV170317 Men så må en langsiktig opptrappingsplan til, sier han.
DN170317 Fremtidsrettede rammevilkår, herunder forutsigbarhet og langsiktig tenkning er sentralt for å muliggjøre investeringer og skape sysselsetting i en konkurranseutsatt og kapitalkrevende industri, skriver Lerøy i meldingen.
DB170317 Det taktskiftet SV-ledelsen legger opp til, må også vurderes i et langsiktig perspektiv.
DA170317 En langsiktig årsak er at partiet har hatt store vanskeligheter med å forene de nye og de gamle venstrevelgerne : både de med høyere og lavere utdanning, sier Zaslove.
DA170317 I pressemeldingen skriver han at han har et langsiktig perspektiv på den nye investeringen.
BT170317 - De siste to årene har han jobbet langsiktig .
AP170317 Vi har opprettholdt våre mange avtaler med kinesiske partneruniversiteter og har kunnet videreutvikle eller etablere langsiktig forskningssamarbeid og studentutveksling.
AP170317 - De siste to årene har han jobbet langsiktig .
VG170316 Eller skal man tenke mer langsiktig , mer på utvikling, mer som Borussia Dortmund og Monaco, klubber som får like gode resultater, spiller enda bedre fotball og slipper til unge, sultne spillere som ikke har kostet all verden ? - 10 milliarder garanterer ingen verdens ting ¶
SA170316 For første gang blir ny tankegang om å slå sammen nødhjelp med langsiktig utvikling prøvd ut i stor skala.
DB170316 - Morten Ramm er Norges morsomste mann og vi gleder oss til å håndtere hans forfattertalenter i denne unike debutboken, men vi tenker langsiktig med alle våre forfattere og har allerede ideer til flere utgivelser med Ramm, uttaler han i en pressemelding.
DB170316 I den mørkegrønne enden ligger prosjekter og løsninger som realiserer en langsiktig visjon om lavkarbon-samfunnet og en klimarobust verden allerede i dag.
BT170316 For første gang blir ny tankegang om å slå sammen nødhjelp med langsiktig utvikling prøvd ut i stor skala.
SA170315 For å få det til må vi gi våre beste forskere fleksibel, langsiktig finansiering som gir rom for å satse dristig.
AA170315 - For å få det til må vi gi våre beste forskere fleksibel, langsiktig finansiering som gir rom for å satse dristig.
AA170315 - Dette betyr at vi er i stand til å drive langsiktig forskning, sier Arne Brataas ved Center for Low Dissipation Quantum Spintronics.
DB170314 Pensjonssparing og sparing til barn er eksempler på sparing som er av langsiktig karakter.
DB170314 Har du en langsiktig sparehorisont kan du utsette pengene dine for større risiko.
DB170314 Du kan for eksempel spare langsiktig i et aksjefond, spare opp en buffer på en vanlig bankkonto og spare ved og nedbetal boliglånet ditt.
SA170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
DB170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
DA170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
DA170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
DA170313 Programkomiteen i Høyre ønsket at Norge skulle ha en « langsiktig ambisjon » om at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
DA170313 - Det er ikke nok med et langsiktig mål.
AP170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
AP170313 » Helt frem til februar i år ble det lagt til grunn 4 prosent langsiktig realavkastning.
AP170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet, sier Søviknes.
AA170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
AA170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
AA170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
VG170312 Hvis man skal peke på en langsiktig politisk utvikling under Erna Solberg, så må det bli at Høyre gradvis forlater ideologi og prinsipper og erstatter det med praktisk innrettet politikk som er tilpasset en ny og raskt skiftende virkelighet.
DN170312 Programkomiteen ønsket at Høyre skulle ha som « langsiktig ambisjon » at Norge skal oppfylle Natos mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( bnp ) på Forsvaret.
DB170312 En enstemmig programkomité mente følgende skal stå i Høyres program for neste stortingsperiode : « Styrke Forsvaret og ha som langsiktig ambisjon at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av landets BNP på Forsvaret ».
AP170312 Programkomiteen ønsket at Høyre skulle ha som " langsiktig ambisjon " at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ) på Forsvaret.
AP170312 Det beste argument for langsiktig grunnforskning er høy samfunnsnytte av alle typer forskning.
AA170312 Programkomiteen ønsket at Høyre skulle ha som " langsiktig ambisjon " at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ) på Forsvaret.
DA170311 Det var rustet til forsvarskamp forut for Høyres landsmøte : I utkast til nytt partiprogram foreslo Høyre at Norge skal ha en « langsiktig ambisjon » om å oppfylle NATOs mål om å bruke to prosent av BNP på Forsvaret.
DA170311 - Vi mener at forslaget med ordet « langsiktig » ble for svakt.
AP170311 Noen mente Høyre vannet ut skattepolitikken sin for mye og ville presisere et langsiktig mål om å fjerne hele denne skatten.
AP170311 GARDERMOEN ( Aftenposten ) : Landsmøtet trosset ledelsen og gikk inn for at Høyre fortsatt skal ha som langsiktig mål å fjerne hele formuesskatten.
VG170310 Han opplever det som utfordrende å skulle arbeide med en langsiktig strategi samtidig som omgivelsene tørster etter resultater.
VG170310 Høyres programkomite la torsdag ut et forslag om at to-prosentmålet skulle beskrives som et « langsiktig mål », men det mente mange fylkeslag var en altfor svak forpliktelse. 55 prosent støtte ¶
VG170310 - Det er ikke tilstrekkelig at Høyre holder dette som et langsiktig mål, og da er det godt å vite at vi har våre velgere i ryggen, sier Elvenes til VG.
SA170310 Akkurat som kontaktlæreren min sier til meg : « Mio, du må ha et langsiktig mål.
FV170310 Da de fire studiekameratene startet Elefun for 14 år siden hadde de et langsiktig mål om å selge radiostyrte produkter for fire millioner årlig.
DA170310 Programkomiteen i Høyre ønsket at Norge skulle ha en « langsiktig ambisjon » om at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
AA170310 Det er en langt strengere formulering enn programkomiteens forslag om at partiet skal ha som " langsiktig ambisjon " å nå et slikt nivå.
DN170309 De nøyer seg ikke med at NATO-målet om at budsjettet skal utgjøre 2 prosent av bnp skal være « en langsiktig ambisjon », men krever at målet skal nås innen 2024.
DB170309 I forslaget heter det at det bør være en « langsiktig ambisjon » å nå NATOs mål om å bruke 2 prosent av landets BNP på forsvar.
DA170309 Hareide setter pris på at Høyre vil diskutere dette etisk vanskelige spørsmålet, men oppfordrer til å tenke langsiktig : ¶
AP170309 Man må jobbe langsiktig for å få gode resultater.
DN170308 | SAS-topp : - Kan ikke budsjettere med så store underskudd hvis vi skal få til langsiktig lønnsomhet ¶
DN170308 Men vi kan ikke budsjettere med så store underskudd hvis vi skal få til langsiktig lønnsomhet, sier Roald.
DN170307 - Vi fortsetter å få god uttelling for vår satsing på en aktiv og ansvarlig forvaltning med et langsiktig fokus.
DB170307 At en utøver ikke alltid tenker langsiktig .
DB170307 I 2016 la Dagbladets ledelse fram en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet, slik at avisa i framtida vil være en viktig stemme i norsk offentlighet.
DB170307 Bestillingen av kjempeskipet ble ifølge avisen utløst av at Knutsen OAS Shipping fikk en langsiktig kontrakt for LNG-frakt for det spanske kraftselskapet Iberdrola.
DB170307 I 2016 la Dagbladets ledelse fram en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet, slik at avisa i fremtiden vil være en viktig stemme i norsk offentlighet.
BT170307 De som er barn i dag, trenger at dagens politikere tenker langsiktig og ikke innfører nye og dyre velferdsordninger. | - Fattig jente lurt av mann ( 23 ) til å selge sex i Bergen ¶
BT170307 De som er barn i dag, trenger at dagens politikere tenker langsiktig og ikke innfører nye og dyre velferdsordninger.
AP170307 - Vi fortsetter å få god uttelling for vår satsing på en aktiv og ansvarlig forvaltning med et langsiktig fokus.
VG170306 - Jeg har en langsiktig plan for ham som ble lagt allerede da jeg skrev « Rødstrupe » ( 2000, red anm. ).
SA170306 Langsiktig gjeld er økt fra kr 14 567 083i 2015 til kr 17 989 990, dette for å finansiere underskudd.
AP170306 Langsiktig gjeld er økt fra kr 14 567 083i 2015 til kr 17 989 990, dette for å finansiere underskudd.
DA170303 - Det ble åpenbart for meg da jeg kom inn som leder i Kulturrådet at det er behov for langsiktig tenkning i kulturpolitikken, sier Tone Hansen, som tiltrådte som ny leder for Norsk kulturråd i 2016, og er direktør for HenieOnstad kunstsenter.
VG170302 Også Senior-Høyre avviser at det holder å slå fast målet som en langsiktig ambisjon.
VG170302 I tillegg til Oslo og Akershus, har også fylkeslagene i Vest-Agder, Aust-Agder, Oppland, Telemark, Trøndelag, Troms, Rogaland og Hordaland levert endringsforslag til formuleringen om at to prosent er en « langsiktig ambisjon ».
VG170302 Foto : Odin Jæger, VG ¶ 10 av 18 fylkeslag er ikke fornøyd med forslaget fra Høyres programkomite, som sier at NATOs mål om å bruke to prosent av landets BNP på forsvar skal være « en langsiktig ambisjon ».
VG170302 - Vi vil endre formuleringen om en « langsiktig ambisjon », til to prosent av BNP « innen 2024 », sier Elvenes.
VG170302 Nasjonal transportplan er en langsiktig plan for mange ulike prosjekter innenfor vei og samferdsel, og prosjektene krever nærmere politisk behandling før de kan gjennomføres.
DN170302 - Vi må planlegge langsiktig for å gjøre de viktige grepene.
DN170302 - Må planlegge langsiktig
DB170302 - Vi må planlegge langsiktig for å gjøre de viktige grepene.
AA170302 - Vi må planlegge langsiktig for å gjøre de viktige grepene.
AA170302 Når midlene går til veier og bane, er i det minste sannsynligheten stor for at investeringene gir samfunnet langsiktig avkastning.
DB170301 Også dette er sjokkerende optimistisk : det britiske Olje- og energidepartementet slår fast at 55 dollar er en realistisk langsiktig oljepris når vi skal nå klimamålene våre.
BT170301 Derfor er E39 langsiktig samfunnsbygging av nasjonal betydning.
VG170228 Det blir en knipe for dem ; enten kan de være kjipe bare for å være kjipe og dermed gi kjernevelgerne det de vil ha, eller så kan de tenke mer langsiktig og velge sine kamper litt mer med omhu.
DN170228 Avtalen medvirker til å styrke konsernets balanse og likviditetsposisjon, og sikrer en robust og langsiktig finansiell plattform for konsernet. », skriver Farstad Shipping i rapporten.
DN170228 Investeringene må løftes for å oppnå en sterkere langsiktig vekst.
DA170228 Sentralt i den står å bygge videre på fondets særpreg som en stor og langsiktig investor.
AP170228 I dag har selskapet en langsiktig leieavtale med Nordisk Film Kino.
AA170228 Amerikanske Discovery kjøpte TVNorge-kanalene i 2012 og har satset knallhardt i Norge, blant annet ved å investere langsiktig i store sportsrettigheter som eliteserien i fotball og OL.
AA170228 Sentralt i den står å bygge videre på fondets særpreg som en stor og langsiktig investor.
SA170226 Det betyr at klubben kan tenke mer langsiktig når spillerstall skal bygges i årene framover.
AP170226 I dag driver Nordisk Film Kino mange kinoer i Oslo og Haugen påpeker at de har et langsiktig perspektiv.
AP170226 Men siden mattrender har en tendens til å starte på urbane steder, forventer han langsiktig og betydelig vekst.
AP170226 Det betyr at klubben kan tenke mer langsiktig når spillerstall skal bygges i årene framover.
DB170225 Samtidig mener Marstrander at det er viktig å være klar over at de aller færreste finner drømmejobben rett etter studiene, dermed bør du tenke langsiktig .
FV170224 De understrekte betydningen av en langsiktig , bærekraftig menneskelig integrasjon med naturen.
DB170224 Han mener det er en aldeles tapt kamp å tro at det finnes fornuft, kontinuitet og langsiktig tankegang i den moderne fotballen.
DA170224 Det er viktig at giverkonferansen i dag ikke bare dekker det akutte matvarebehovet, men også sørger for langsiktig utvikling, sier hun.
DA170224 Langsiktig utvikling ¶
DN170223 Å finne en langsiktig løsning for vår indiske virksomhet har vært viktig for oss og vi er fornøyd med avtalen med Airtel.
DB170223 - Vi bør ha 50 prosent reduksjon som en langsiktig ambisjon.
DB170223 Å finne en langsiktig løsning for vår indiske virksomhet har vært viktig for oss og vi er fornøyd med avtalen med Airtel.
DA170222 Ser ut som vi har en langsiktig plan her.
AP170222 Han har en langsiktig visjon for landet.
AP170222 Det at han sitter en stund gjør at han kan tenke langsiktig , sa Eide.
BT170221 Regjeringens havstrategi skal sikre en langsiktig plan for vekst i norsk havnæring.
VG170220 Sammen med Høyre har Arbeiderpartiet vært garantisten for at Norge gir denne verdensorden sin fulle støtte, og fremmet et langsiktig mål om et fullverdig norsk medlemskap i EU.
DN170220 Valutaenes langsiktige trender mot dollar blir brukt som en alternativ mål på langsiktig nøytralkurs.
DN170220 SEBs anslag er basert på gjennomsnittet av to empiriske tilnærminger for å anslå en langsiktig likevektskurs eller nøytral kurs for valutakryssene : ¶
DN170220 Meglerhuset anslår at langsiktig , nøytral kurs mot dollaren er på rundt 7,14 kroner.
DN170220 Indeksen ligger 18 prosent under anslått langsiktig nøytralkurs.
DN170220 - Selv om dette delvis skyldes en endring av vårt estimat på langsiktig nøytral verdi, reflekterer det i hovedsak en innhenting i spotkursen, skriver Falkenhäll i oppdateringen.
DN170220 * Modellberegnet nøytralkurs : Modellen er basert på fundamentale variabler som relative priser, bytteforholdet ( forholdet mellom import- og eksportpriser ), relativ produktivitet og langsiktig realrenteforskjell.
DN170220 * Langsiktig trend : En antagelse om at valutakursene tenderer å trekke mot historiske gjennomsnitt eller langsiktige trender.
DB170220 Siden Arbeiderpartiet overtok makta i Oslo er det satt i gang et grundig og langsiktig arbeid for å snu denne utviklingen.
DB170220 Siden Arbeiderpartiet overtok makta i Oslo er det satt i gang et grundig og langsiktig arbeid for å snu denne utviklingen.
SA170218 Avtalen har et såpass langt tidsperspektiv at de som er involvert får mulighet til å utvikle produktet langsiktig underveis i avtaleperioden, sier Kristvang.
FV170218 Avtalen har et såpass langt tidsperspektiv at de som er involvert får mulighet til å utvikle produktet langsiktig underveis i avtaleperioden, sier Kristvang.
DB170218 Forsøk viser at en stabil grunninntekt uten styringskrav, gjør at mottakerne får bedre helse, tar tak i sitt eget liv og planlegger mer langsiktig .
BT170218 Avtalen har et såpass langt tidsperspektiv at de som er involvert får mulighet til å utvikle produktet langsiktig underveis i avtaleperioden, sier Kristvang.
AP170218 Avtalen har et såpass langt tidsperspektiv at de som er involvert får mulighet til å utvikle produktet langsiktig underveis i avtaleperioden, sier Kristvang.
SA170217 Ungdomsløftet er en langsiktig strategi over ti år, hvor Ungdoms-OL var en viktig milepæl og katalysator for arbeidet fremover, sier hun.
SA170217 Idrettsforbundet er helt enige i at langsiktig utvikling av ungdomsidretten var et sterkt argument for arrangementet.
DB170217 Men en slik innsats må « villes » gjennom en helhetlig og langsiktig satsing.
DB170217 Dette er vel og bra, men gir lite rom for et bredere og mer langsiktig blikk på en spennende utvikling.
BT170217 Ungdomsløftet er en langsiktig strategi over ti år, hvor Ungdoms-OL var en viktig milepæl og katalysator for arbeidet fremover, sier hun.
BT170217 Idrettsforbundet er helt enige i at langsiktig utvikling av ungdomsidretten var et sterkt argument for arrangementet.
AP170217https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Ungdoms-OL-kritiseres-i-ny-doktorgradstudie---Hadde-ingen-plan-230599b.html Ungdomsløftet er en langsiktig strategi over ti år, hvor Ungdoms-OL var en viktig milepæl og katalysator for arbeidet fremover, sier hun.
AP170217https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Ungdoms-OL-kritiseres-i-ny-doktorgradstudie---Hadde-ingen-plan-230599b.html Idrettsforbundet er helt enige i at langsiktig utvikling av ungdomsidretten var et sterkt argument for arrangementet.
AP170217 Ungdomsløftet er en langsiktig strategi over ti år, hvor Ungdoms-OL var en viktig milepæl og katalysator for arbeidet fremover, sier hun.
AP170217 Idrettsforbundet er helt enige i at langsiktig utvikling av ungdomsidretten var et sterkt argument for arrangementet.
VG170216 Vil tenke langsiktig
VG170216 - Det er viktig å ha kompetansearbeidsplasser ut over hele landet, vi gjør disse endringene fordi veksten i Oslo er så stor og er viktig for langsiktig tenkning.
DN170216 - Handlingsregelen som en langsiktig rettesnor har spilt en veldig viktig rolle, men den er ikke lenger like tjenlig som rettesnor, sier Olsen.
DN170216 Det er under handlingsregelen på fire prosent, som er anslått langsiktig realavkastning for fondet, men likevel tilsvarer det altså en betydelig økning i bruken av oljepenger.
DB170216 Hun understreker at det fortsatt er viktig å drive en aktiv, langsiktig finanspolitikk.
DB170216 Partier og organisasjoner er ikke lenger kanaler for bred og langsiktig mobilisering, og de politiske alternativene er utydelige.
DA170216 Byrådet sier tydelig i byrådserklæringen at vi skal følge en offensiv markapolitikk med en langsiktig og framsynt forvaltning av Marka.
AP170216 Listhaug mottar utredning om langsiktig konsekvenser av høy innvandring ¶
DN170215 Statsminister Shinzo Abe har gjort likestilling og høyere delaktighet for kvinner i arbeidslivet en av de tre prioriteringene i « Abenomics»-strategien som skal sørge for en langsiktig bærekraftig vekst for Japan.
DB170215 Det er en stor bekymring ikke bare for miljøet, men også for økonomien vår, at politikerne ikke tenker mer langsiktig .
DB170215 Petroleumsnæringen er en langsiktig næring der tidsspennet fra leting til funn og videre til produksjon er langt.
AA170215 Skal vi først gå til det skritt å flytte fra Dragvoll, så skal vi flytte dit hovedtyngden av de andre fagmiljøene er og ikke satse langsiktig på utvikling av en alternativ campus.
AA170215 Denne lokaliseringen har et relativt langsiktig tidsperspektiv, men instituttets nære samarbeid med resten av NTNU tilsier at også Institutt for lærerutdanning bør plasseres sentralt på Gløshaugen.
DN170214 Ønsker langsiktig vekst ¶
SA170213 Eierne er knyttet til byen og er en langsiktig eier med troverdighet fra andre bygg som er pusset opp på en forbilledlig måte, sa Hernes.
SA170213 Langsiktig
DN170213 Ubers vekst har i stor grad vært basert på allerede eksisterende hardware og software som smarttelefoner og biler, men nå skal selskapet satse på egen kartteknologi for å sikre langsiktig vekst, ifølge Financial Times.
AA170213 - Jeg er veldig fornøyd med å få på plass nok en langsiktig kontrakt for et av våre skip.
DN170212 Vi vil investere i prosjekter som skaper langsiktig vekst og verdiskapning både for samfunnet og eierne, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.
DB170212 Han skulle være en langsiktig erstatter for verdensklassespillere som Javier Mascherano og den spanske midtbanestjerna Xabi Alonso.
BT170212 Vi vil investere i prosjekter som skaper langsiktig vekst og verdiskapning både for samfunnet og eierne, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.
SA170211 Her mener vi at det er langt bedre å ha en fast psykolog som kjenner de innsatte og utfordringene deres, og som dermed kan gi en bedre og mer langsiktig hjelp enn det tilfeldige polikliniske behandlere kan.
DB170211 Dette krever langsiktig arbeid med holdningsendring, jenter må få oppfylt sin rett til utdanning, vi må jobbe med lærere for å sikre at innholdet i undervisningen er inkluderende og av god faglig kvalitet.
DB170211 Dette innebærer at vi jobber langsiktig i samarbeid med lokale partnere for å endre sosiale normer i lokalsamfunn for å sikre likeverd uavhengig av kjønn.
DA170210 Sammen med Kaizers-gitarist Geir Zahl jobber han fortsatt med et langsiktig prosjekt om å sette opp « Violeta Violeta » som full scenemusikal, men kan ikke si mer enn at målet er å få det ferdig før han blir 50.
DA170210 Den utstrakte hånden er uttrykk for en langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen », sa Støre til landsstyret i Arbeiderpartiet denne uka.
VG170209 Også arbeidstagersiden advarer mot en langsiktig forverring av arbeidsmarkedet.
SA170209 På samme måte som en klimaherjet fremtid vil true sårbare stater og forsterke konflikter, fryktet de at det ville det være umulig å bekjempe illiberale krefter hvis man ikke fikk et langsiktig svar på flyktning- og migrasjonsutfordringen.
SA170209 Nøkkelen til en langsiktig løsning er investeringer og handel.
DA170209 Her understreket han at dette ikke var et uttrykk for et kortsiktig ønske om makt, men en « langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen ».
BT170209 Amerikanske Discovery kjøpte TVNorge-kanalene i 2012 og har satset knallhardt i Norge, blant annet ved å investere langsiktig i store sportsrettigheter som eliteserien i fotball og OL.
AA170209 Amerikanske Discovery kjøpte TVNorge-kanalene i 2012 og har satset knallhardt i Norge, blant annet ved å investere langsiktig i store sportsrettigheter som eliteserien i fotball og OL.
DB170208 Han understreker at invitasjonen til sentrum er en invitasjon til et langsiktig samarbeid.
DB170208 Den utstrakte hånden er utrykk for en langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen for å hindre at samfunnet blir preget av en sterk allianse mellom høyrepopulister og høyrefolk, sier Støre.
DB170208 - Langsiktig samarbeid ¶
VG170207 - Langsiktig sett håper vi på en medalje her og en i Pyeongchang.
VG170207 Den utstrakte hånden er uttrykk for en langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen, sa Støre.
DB170207 Om effekten er kortsiktig eller langsiktig , vil bare fremtiden vise.
DA170207 Dette er et langsiktig prosjekt der vi skal ta steg for steg.
DA170207 Vi har en langsiktig eierstrategi og investeringen i Stavanger vil være et godt tilskudd i vår portefølje, sier Gundersen.
DA170207 Om effekten er kortsiktig eller langsiktig , vil bare fremtiden vise.
AA170207 Om effekten er kortsiktig eller langsiktig , vil bare fremtiden vise.
AA170207 Om effekten er kortsiktig eller langsiktig , vil bare fremtiden vise.
SA170206 Med dette som utgangspunkt, valgte fylkeskommunen i 1997 å opprette et aksjeselskap ( AS ) for å ivareta eiendommen driftsmessig, men også med et langsiktig mål om framtidig utbygging.
SA170206 Med dette som utgangspunkt, valgte fylkeskommunen i 1997 å opprette et aksjeselskap ( AS ) for å ivareta eiendommen driftsmessig, men også med et langsiktig mål om framtidig utbygging.
DN170206 Danske Bank Markets er forsiktig med å anbefale kjøp av kroner på dagens nivå, men er langsiktig positiv til kronen mot euro, skrev banken i en morgenrapport forrige uke, ifølge TDN Finans.
DN170206 Men aksjemarkedet priser inn en høyere langsiktig oljepris enn vi tror på, sier Olaisen.
AP170206 Men det er en lettelse å ha få på plass en god og langsiktig løsning, oppsummerer administrerende direktør Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping.
AA170205 Et langsiktig mål er å utvikle et eget program for forskning, teknologi og entreprenørskap ved NTNU i Gjøvik.
VG170204 - Norge vil vise Afghanistan at vi er en langsiktig samarbeidspartner.
DB170204 Isteden tok han opp tråden med en god fotballvenn, skjønte hvor desperate NFF var og sa ja til en avtale som er sånn passe langsiktig på papiret, og som ingen andre landslagstrenere hadde skrevet navnet sitt på.
DB170204 De tar ikke hensyn til langsiktig lønnsomhet og samfunnsøkonomisk nødvendighet.
BT170204 Årsakene er sammensatte, men kan oppsummeres med kulturpolitisk rot, ubesluttsomhet og mangel på langsiktig og strategisk planlegging.
BT170204 Årsakene er sammensatte, men kan oppsummeres med kulturpolitisk rot, ubesluttsomhet og mangel på langsiktig og strategisk planlegging.
AP170203 Det er viktig at vi nå har funnet en strategisk samarbeidspartner som vi kan bygge et omfattende og langsiktig samarbeid med.
DN170202 Danske Bank Markets er på sin side forsiktig med å anbefale kjøp av kroner på dagens nivå, men er langsiktig positiv til kronen mot euro, fremgår det av bankens morgenrapport.
DB170202 DNB har et langsiktig mål om å betale ut minimum 50 prosent av resultatet i utbytte til sine aksjonærer ", heter det i meldingen.
DB170202 * Det finnes heller ingen retningslinjer for om kursene som ansatte skal ta skal være praksisrelevante ved at den knytter seg tett opptil arbeidsflyten eller arbeidshverdagen til den spesifikke faggruppen ( og dermed sikrer høyere langsiktig læringseffekt ).
DB170201 - Hvis vi ser jevnt over i Europa, så rapporterer de fleste land at påvirkning og undergraving av samholdet i NATO og EU er det viktigste som overordnet og langsiktig mål.
DB170201 - Hvis vi ser jevnt over i Europa, så rapporterer de fleste land at påvirkning og undergraving av samholdet i NATO og EU er det viktigste som overordnet og langsiktig mål.
DB170201 Det kan hende det er en plan også bak det, men valget av Gorsuch viser at Trump også kan være langsiktig , snedig og lytte til kloke råd.
DB170201 Det er smart og langsiktig tenkt.
DB170201 Det finnes ingen klare bevis for at solaktiviteten skal ha noe å si for den globale oppvarmingen vi nå ser, for det har ikke vært noen langsiktig økning i nivået på solaktiviteten siden 1950-tallet ( figur 5 ).
DB170201 For i likhet med Kofi Annan, mener vi i EmmaSofia at lovregulering, kvalitetskontroll og saklig informasjon vil være et fornuftig og langsiktig alternativ til dagens forbudspolitikk.
AP170201https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Norge-har-sa-langt-ikke-lyktes-godt-nok-i-a-innlemme-flyktninger-i-arbeidslivet--Grete-Brochmann-614172b.html Listhaug mottar utredning om langsiktig konsekvenser av høy innvandring Live event description ¶
AP170201 Se hele presentasjonen : Listhaug mottar utredning om langsiktig konsekvenser av høy innvandring { { { silentplay : true } } } ¶
AP170201 Listhaug mottar utredning om langsiktig konsekvenser av høy innvandring Live event description ¶
AP170201 - Hvis vi ser jevnt over i Europa, så rapporterer de fleste land at påvirkning og undergraving av samholdet i NATO og EU er det viktigste som overordnet og langsiktig mål.
AP170201 Listhaug mottar utredning om langsiktig konsekvenser av høy innvandring Live event description ¶
AP170201 Listhaug mottar utredning om langsiktig konsekvenser av høy innvandring Live event description ¶
SA170131 Det er blitt mer profesjonalitet og mer langsiktig tenkning.
AP170131 Det er blitt mer profesjonalitet og mer langsiktig tenkning.
DN170130 Rema ønsker nå å skille seg ut fra de andre kjedene gjennom et tettere og mer langsiktig samarbeid med enkelte leverandører.
DN170130 Vi trenger kompetansen og ekspertisen der, så vi ser for oss en langsiktig fremtid med Rolls-Royce i Norge, sier East til DN.
DA170130 * Rådmannen ber kommunalstyret for miljø og utbygging nå ta saken til orientering, slå fast at en langsiktig målsetting er at uteområdene skal ha en god teknisk tilstand og at gjennomføring og finansiering av dette må vurderes i kommende handlings- og økonomiplaner, altså i de årlige budsjettrundene.
DN170129 Sørbye peker på flere fellestrekk hos de beste aktive forvalterne, og viser til flere akademiske studer som påviser likhetstrekk mellom aktive fond som viser god avkastning ; blant annet store avvik fra indekssammensetningen, en langsiktig investeringshorisont og forholdsvis få posisjoner.
DB170129 UD har på sin side fulgt opp saken på en måte som kan tyde på at ønsket om å reagere tydelig på en avsløring i henhold til medielogikken, har vært sterkere enn å drive langsiktig og faglig fundert forbedring av bistandsforvaltningen.
DN170127 Mørkedal forklarer at den kraftige oppgangen i flere shippingaksjer, og særlig gassrederiene, har vært drevet av spekulasjoner og forventninger om en litt mer langsiktig bedring i markedet.
AP170127 Saudi-Arabia har en langsiktig plan for å gjøre seg mindre avhengig av oljeinntekter og redusere offentlige utgifter.
AP170127 Denne kommunen kan ikke ha noen form for langsiktig eller planmessig arbeidsgiverpolitikk, sier hun.
DN170126 Statsminister Narendra Modi har lansert en langsiktig økonomisk strategi for India hvor målet er å produsere mer lokalt og ta opp konkurransen med Kina.
DB170126 Vær imidlertid klar over at med dagens lave innskuddsrenter så kan det være lurt å spare langsiktig på måter som kan gi deg en avkastning som er høyere enn inflasjonen, slik at pengene dine ikke taper seg i verdi.
DB170126 | Ny forskning : Deprimerte har like stor hjerterisiko som folk med fedme og høyt kolesterol ¶ ¶ LANGSIKTIG PLAN : - Jeg har ikke lyst til å måtte konkurrere med unge popidoler når jeg blir eldre.
SA170125 - Vi ønsker å være en langsiktig partner for Vipers.
FV170125 - Vi ønsker å være en langsiktig partner for Vipers.
DB170125 Det er ikke lenger bare vanskelig å finne en langsiktig kandidat som fyller alle kravspesifikasjonene innenfor de økonomiske rammene.
AP170125 - Vi ønsker å være en langsiktig partner for Vipers.
AP170124 Den israelske regjeringen har en langsiktig plan om å utvide bosetningene i Øst-Jerusalem og på Vestbredden, men Israel ser alltid an hvordan USA vil reagere når det skal offentliggjøre nye utvidelser slik at det skader Israel minst mulig, forteller professor Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo.
AP170124 Den viktigste enkeltfaktoren for å redusere mobbingen, er tydelige voksenpersoner som aktivt griper inn nå de ser mobbing og som arbeider systematisk og langsiktig for å nå resultater, mener regjeringen.
DB170123 Vi bygger ikke noe nytt uten at vi har en langsiktig leieavtale på plass, sier Johannesen til avisen.
DB170123 Du kan ikke gå ut og kreve likviditet med en gang, men må ofte ut og være langsiktig og finne den naturlige motparten.
BT170123 Det er på tide å tenke mer langsiktig og regne på hva det vil koste over en periode på 20 eller 50 år.
AP170122 Vi er vant til å jobbe langsiktig , og har ingen hastverk i Iran.
AP170122 - Det er for det første et langsiktig oppdrag, som vil generere mellom 50 og 100 millioner kroner i året fremover.
AP170122 Men Huawei tenker langsiktig .
AP170122 Men Huawei tenker langsiktig .
SA170121 Vi har kommet med følgende råd til politikerne for et langsiktig arbeid for å sikre seg riktig kompetanse : ¶
SA170121 Om de tenker at « dette er vår sjanse til å vinne ligaen », burde de gjøre noe, men Klopp er en langsiktig type, og jeg har vondt for å se at han skal finne en aller annen spiller nå, som kan gå inn og gjøre en forskjell, sier Alsaker.
AP170121 Om de tenker at « dette er vår sjanse til å vinne ligaen », burde de gjøre noe, men Klopp er en langsiktig type, og jeg har vondt for å se at han skal finne en aller annen spiller nå, som kan gå inn og gjøre en forskjell, sier Alsaker.
DN170120 - Usikkerheten er på et toppnivå og usikkerhet er fienden til langsiktig investering.
DN170120 - Telenor jobber på spreng med å finne en langsiktig løsning for den indiske virksomheten, sier konsernsjef Sigve Brekke til TDN Finans 6. januar.
DB170119 Fotballpresident Terje Svendsen ønsker en langsiktig løsning som norsk landslagssjef.
DB170119 - Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen.
DB170119 - Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen.
DB170119 - Også er det sånn at vi bare må erkjenne at det finner noen teoretiske løsninger for at vi kan kvalifisere oss til VM, men vi må tenke langsiktig .
SA170118 Nå tror jeg han har en langsiktig plan, og det er bare å glede seg til han kommer tilbake.
SA170118 Det fint å kunne se dette mer langsiktig , sier Svein-Morten Johansen.
SA170118 - Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen.
SA170118 - Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen.
SA170118 Vi er i den fasen hvor vi prøver å kartlegge hvilke kandidater som er potensielle for å gå i realitetsforhandlinger med oss, og det er viktig at vi får på plass en langsiktig løsning som kan ta oss til mesterskap, sier trønderen videre.
SA170118 Fotballpresident Terje Svendsen vil ha en langsiktig løsning som norsk landslagssjef, og det kan føre til at en midlertidig manager leder laget mot Nord-Irland.
FV170118 Nå tror jeg han har en langsiktig plan, og det er bare å glede seg til han kommer tilbake.
FV170118 Noen portugisiske kolleger har sett på betydningen av motivasjon sett fra dette ståstedet, knyttet mot langsiktig vektreduksjon.
FV170118 - Om du ikke er ute etter langsiktig vektnedgang, er det den indre motivasjonen som er viktig.
FV170118 - Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen.
FV170118 - Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen.
FV170118 Vi er i den fasen hvor vi prøver å kartlegge hvilke kandidater som er potensielle for å gå i realitetsforhandlinger med oss, og det er viktig at vi får på plass en langsiktig løsning som kan ta oss til mesterskap, sier trønderen videre.
FV170118 Fotballpresident Terje Svendsen vil ha en langsiktig løsning som norsk landslagssjef, og det kan føre til at en midlertidig manager leder laget mot Nord-Irland.
DB170118 Fotballpresident Terje Svendsen vil ha en langsiktig løsning som norsk landslagssjef.
DB170118 - Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen.
DB170118 - Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen.
DB170118 - Også er det sånn at vi bare må erkjenne at det finner noen teoretiske løsninger for at vi kan kvalifisere oss til VM, men vi må tenke langsiktig .
BT170118 - Jeg sa til dem at jeg var en langsiktig sparer.
BT170118 Det vil si, ifølge Fossum, å få plass planer for å bygge et robust og langsiktig industriprosjekt.
BT170118 Det vil si, ifølge Fossum, å få plass planer for å bygge et robust og langsiktig industriprosjekt.
BT170118 Nå tror jeg han har en langsiktig plan, og det er bare å glede seg til han kommer tilbake.
BT170118 - Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen.
BT170118 - Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen.
BT170118 Vi er i den fasen hvor vi prøver å kartlegge hvilke kandidater som er potensielle for å gå i realitetsforhandlinger med oss, og det er viktig at vi får på plass en langsiktig løsning som kan ta oss til mesterskap, sier trønderen videre.
BT170118 Fotballpresident Terje Svendsen vil ha en langsiktig løsning som norsk landslagssjef, og det kan føre til at en midlertidig manager leder laget mot Nord-Irland.
AP170118 Nå tror jeg han har en langsiktig plan, og det er bare å glede seg til han kommer tilbake.
AP170118 Det fint å kunne se dette mer langsiktig , sier Svein-Morten Johansen.
AP170118 - Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen.
AP170118 - Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen.
AP170118 Vi er i den fasen hvor vi prøver å kartlegge hvilke kandidater som er potensielle for å gå i realitetsforhandlinger med oss, og det er viktig at vi får på plass en langsiktig løsning som kan ta oss til mesterskap, sier trønderen videre.
AP170118 Fotballpresident Terje Svendsen vil ha en langsiktig løsning som norsk landslagssjef, og det kan føre til at en midlertidig manager leder laget mot Nord-Irland.
SA170117https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Ekspertenes-beste-tips-Slik-far-du-treningsmotivasjon-som-varer-228522b.html Noen portugisiske kolleger har sett på betydningen av motivasjon sett fra dette ståstedet, knyttet mot langsiktig vektreduksjon.
SA170117https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Ekspertenes-beste-tips-Slik-far-du-treningsmotivasjon-som-varer-228522b.html - Om du ikke er ute etter langsiktig vektnedgang, er det den indre motivasjonen som er viktig.
SA170117 Noen portugisiske kolleger har sett på betydningen av motivasjon sett fra dette ståstedet, knyttet mot langsiktig vektreduksjon.
SA170117 - Om du ikke er ute etter langsiktig vektnedgang er det den indre motivasjonen som er viktig.
SA170117 PSG har tenkt langsiktig .
BT170117 Noen portugisiske kolleger har sett på betydningen av motivasjon sett fra dette ståstedet, knyttet mot langsiktig vektreduksjon.
BT170117 - Om du ikke er ute etter langsiktig vektnedgang, er det den indre motivasjonen som er viktig.
BT170117 PSG har tenkt langsiktig .
AP170117https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Ekspertenes-beste-tips-Slik-far-du-treningsmotivasjon-som-varer-228522b.html Noen portugisiske kolleger har sett på betydningen av motivasjon sett fra dette ståstedet, knyttet mot langsiktig vektreduksjon.
AP170117https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Ekspertenes-beste-tips-Slik-far-du-treningsmotivasjon-som-varer-228522b.html - Om du ikke er ute etter langsiktig vektnedgang, er det den indre motivasjonen som er viktig.
AP170117 Noen portugisiske kolleger har sett på betydningen av motivasjon sett fra dette ståstedet, knyttet mot langsiktig vektreduksjon.
AP170117 - Om du ikke er ute etter langsiktig vektnedgang er det den indre motivasjonen som er viktig.
AP170117 PSG har tenkt langsiktig .
DB170113 Han mener at langsiktig sparing til pensjon alltid bør skje i fond, og med så høy aksjeandel som du føler er OK.
DB170113 - På langsiktig sparing er det lurt å ha så høy andel aksjer som man er komfortabel med, med tanke på risiko, tipser hun.
DN170112 Vi ser stor verdi i å ha en strategisk partner som kan gi oss muligheten til å tenke langsiktig og helhetlig.
DB170111 Mange utlånsavtaler kommer som et resultat av midlertidige løsninger for å bote på skadekriser eller få opp moralen i laget, men Artetas overgang til Everton fra Real Sociedad i januar 2005 føltes alltid som en planlagt langsiktig overgang.
DB170111 - Reinsdyrslaktinga er en del av et langsiktig opplegg.
DB170111 Påstandene som framkommer i de nevnte rapportene, skal blant annet omhandle at Russland har innhentet informasjon med et langsiktig mål om å kunne utpresse Donald Trump.
FV170110 - Det er opplagt at dette er en langsiktig strategi for at han skal komme tilbake til Real Madrid.
FV170110 Langsiktig , mener Tjærnås ¶
DN170110 Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
AP170110 - Det som gjorde ham ekstra farlig, var hans evne til langsiktig og strukturert planlegging.
SA170109 - Det er opplagt at dette er en langsiktig strategi for at han skal komme tilbake til Real Madrid.
SA170109 Langsiktig , mener Tjærnås ¶
SA170109 - Det er opplagt at dette er en langsiktig strategi for at han skal komme tilbake til Real Madrid.
FV170109 - Det er opplagt at dette er en langsiktig strategi for at han skal komme tilbake til Real Madrid.
BT170109 - Det er opplagt at dette er en langsiktig strategi for at han skal komme tilbake til Real Madrid.
BT170109 Langsiktig , mener Tjærnås ¶
BT170109 - Det er opplagt at dette er en langsiktig strategi for at han skal komme tilbake til Real Madrid.
AP170109https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Odegaard-klar-for-Heerenveen---Regner-med-at-han-far-spille-fast-228567b.html - Det er opplagt at dette er en langsiktig strategi for at han skal komme tilbake til Real Madrid.
AP170109https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Odegaard-klar-for-Heerenveen---Regner-med-at-han-far-spille-fast-228567b.html Langsiktig , mener Tjærnås ¶
AP170109 Uten langsiktig forskning og overvåking har vi ingen mulighet til å fange opp den dynamikken og de prosessene som karakteriserer dette økosystemet, som for eksempel masseansamlinger av spøkelseskreps og snegler i tareskogen.
AP170109 Uten langsiktig forskning og overvåking har vi ingen mulighet til å fange opp den dynamikken og de prosessene som karakteriserer dette økosystemet, som for eksempel masseansamlinger av spøkelseskreps og snegler i tareskogen.
AP170109 - Det er opplagt at dette er en langsiktig strategi for at han skal komme tilbake til Real Madrid.
AP170109 Langsiktig , mener Tjærnås ¶
AP170109 - Det er opplagt at dette er en langsiktig strategi for at han skal komme tilbake til Real Madrid.
DN170105 - Jeg har lagt frem en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet og at Dagbladet i fremtiden vil være en viktig stemme i norsk offentlighet.
BT170105 - Jeg har lagt frem en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet og at Dagbladet i fremtiden vil være en viktig stemme i norsk offentlighet.
AP170105 - Jeg har lagt frem en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet og at Dagbladet i fremtiden vil være en viktig stemme i norsk offentlighet.
DN170104 - Velferdsteknologi er langsiktig , men det må komme, og det er utrolig mye som er ugjort, sier gründer Alf-Egil Bogen.
DN170104 - Velferdsteknologi er langsiktig , men det må komme, og det er utrolig mye som er ugjort, sier gründer Alf-Egil Bogen.
DB170103 Borettslaget eller sameiet du bor i kan for eksempel ha gjort en langsiktig avtale.
DB170102 Skal du gå for å vinne lagkonkurransen, eller tenke mer langsiktig og la de gode skiflygerne få sjansen for å kunne være med i sammenlagtkampen i Vikersund.
BT170102 Dette er mer som et langsiktig « resten av livet»-prosjekt.
SA170101 Arbeidet vil fortsette systematisk og langsiktig på bred front med uforminsket styrke, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
DN170101 Arbeidet vil fortsette systematisk og langsiktig på bred front med uforminsket styrke, sier Gustavsen.
BT161227 Dette er en del av en langsiktig satsing fra Kinas politiske ledelse om å skape en mer fremtredende plass på verdensarenaen som en fotballnasjon, sa Bjørnar Sverdrup-Thygeson, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt ( NUPI ) og Kina-ekspert, til Aftenposten tidligere i år.
FV161223 Dette er en del av en langsiktig plan som de håper flere store klubber i Europa henger seg på.
BT161223 Dette er en del av en langsiktig plan som de håper flere store klubber i Europa henger seg på.
AP161223https://www.aftenposten.no/100Sport/meninger/Derfor-far-Hegerberg-Aftenpostens-Gullmedalje-2016-227654b.html Dette er en del av en langsiktig plan som de håper flere store klubber i Europa henger seg på. | - Ingen grunn til å tro at nordmenn er tatt ¶
SA161220 At vi har ulike syn på lokaliseringer, har ingenting med at vi ikke tenker regionalt, og når vi lanserte Stokka som sykehustomt, var det ikke på grunn av kommunegrenser eller arbeidsplasser, men rett og slett av hensyn til pasientene og er langsiktig perspektiv.
AP161216https://www.aftenposten.no/verden/FBI-og-CIA-enige-Russland-blandet-seg-inn-i-USA-valget-for-at-Trump-skulle-vinne-611385b.html Hun anklager også Russland for å forsøke å undergrave grunnleggende amerikanske prinsipper ved hjelp av en langsiktig strategi.
AP161208 Utviklingssjef Trond Pedersen i Olympiatoppen mener Størmer Steira har gjort mye lurt, ikke minst ved å tenke langsiktig og investere i utdannelse underveis.
AP161207 COAT skal være økosystembasert, langsiktig og spørsmålsdrevet i kjeden fra vitenskap til forvaltning : ¶
AP161207 Planen må sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene, god samordning, samt en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler.
SA161121https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/v2rQB/Listhaug-til-Joner-og-folks-Facebook-aksjon-Vi-lar-oss-ikke-stoppe-av-hylekoret Vi må tenke langsiktig for landet.
SA161109 Nå tenkes det yngre og langsiktig .
SA161109 Man kan stille spørsmål ved, som dere også sikkert gjør, om det er den retningen man ønsker, eller om man ønsker en mer langsiktig og grundig retning.
AP161109 Nå tenkes det yngre og langsiktig .
AP161109 Man kan stille spørsmål ved, som dere også sikkert gjør, om det er den retningen man ønsker, eller om man ønsker en mer langsiktig og grundig retning.
AP161009 Vi vil ta andre valg de neste fem årene, og vi vil skille oss ut fra de andre kjedene med et tettere og mer langsiktig samarbeid med enkelte leverandører.
AP161009 Vi vil ta andre valg de neste fem årene, og vi vil skille oss ut fra de andre kjedene med et tettere og mer langsiktig samarbeid med enkelte leverandører.
VG160920 * Tenk langsiktig .
AP160911 Men det å fylle opp stadion blir et litt mer langsiktig prosjekt, sier Espeseth ¶ 49-åringen er enig i at det burde vært flere på Ullevaal stadion hvor 20.000 tomme seter lyste rødt og blått mot spillerne da de entret banen.
AP160908https://www.aftenposten.no/okonomi/Finanstilsynet-ber-Siv-Jensen-stramme-inn-enda-mer-for-boligkjopere-604068b.html Geving mener at Oslo-problemet bare kan løses med mer og langsiktig boligbygging.
AP160908 Geving mener at Oslo-problemet bare kan løses med mer og langsiktig boligbygging.
SA160812 Anna Bistrup i Norges astma- og allergiforbund mener det er viktig å tenke langsiktig rundt økningen i allergier, ved å bevilge penger til forebyggende programmer.
FV160812https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Kraftig-okning-i-allergier-102b.html Anna Bistrup i Norges astma- og allergiforbund mener det er viktig å tenke langsiktig rundt økningen i allergier, ved å bevilge penger til forebyggende programmer.
FV160812 Anna Bistrup i Norges astma- og allergiforbund mener det er viktig å tenke langsiktig rundt økningen i allergier, ved å bevilge penger til forebyggende programmer.
BT160812https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kraftig-okning-i-allergier-102b.html Anna Bistrup i Norges astma- og allergiforbund mener det er viktig å tenke langsiktig rundt økningen i allergier, ved å bevilge penger til forebyggende programmer.
BT160812 Anna Bistrup i Norges astma- og allergiforbund mener det er viktig å tenke langsiktig rundt økningen i allergier, ved å bevilge penger til forebyggende programmer.
AP160812 Anna Bistrup i Norges astma- og allergiforbund mener det er viktig å tenke langsiktig rundt økningen i allergier, ved å bevilge penger til forebyggende programmer.
AP160811https://www.aftenposten.no/norge/Kraftig-okning-i-allergier-601742b.html Anna Bistrup i Norges astma- og allergiforbund mener det er viktig å tenke langsiktig rundt økningen i allergier, ved å bevilge penger til forebyggende programmer.
AP160810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-om-integreringsforslag--Dette-er-a-sla-inn-apne-dorer-601850b.html Da vi fikk invitasjon til å være med og tenke langsiktig i integreringspolitikken, synes vi imidlertid det var viktigere hva vi samarbeider om enn hvem vi samarbeider med, sier Dagrun Eriksen i KrF.
BT160707 På lokalt nivå har det imidlertid vært noe mindre fokus på en langsiktig planlegging for å håndtere og/eller forsøksvis redusere den antatt sterke og raske aldringen.
AP160619https://www.aftenposten.no/osloby/Publikum-strommer-til_-men-Litteraturhuset-har-fortsatt-et-problem-450555b.html ) I 2016 fortsetter arbeidet med å sikre en mer langsiktig finansiering.
AP160604https://www.aftenposten.no/okonomi/Mens-andre-Statoil-avdelinger-har-kuttet_-har-hun-nesten-doblet-staben-198961b.html I Storbritannia får vi en langsiktig garantert pris.
AP160604https://www.aftenposten.no/okonomi/Mens-andre-Statoil-avdelinger-har-kuttet_-har-hun-nesten-doblet-staben-198961b.html Det som mangler nå, er en langsiktig kraftkontrakt, sier Rummelhoff.
SA160603 MER OM HÅNDBALL : ¶ Langsiktig satsing ¶
SA160601 Infrastrukturbygging er langsiktig , og her kan ønsket om perfekte kortsiktige løsninger fort bli den gode, langsiktige løsningens verste fiende.
SA160531 En langsiktig plan for bygging av ny vannkraft er under utarbeidelse.
FV160524 Hvis han tar den rollen kan dette bli en langsiktig løsning.
FV160524 - Ingen tviler på at Mourinho vil gi dette United-laget nytt liv, men han må huske hvor han er nå og hvem han nå representerer hvis dette skal bli en langsiktig suksess, mener den anerkjente The Times-kommentatoren Henry Winter.
SA160523 Hvis han tar den rollen kan dette bli en langsiktig løsning.
SA160523 - Ingen tviler på at Mourinho vil gi dette United-laget nytt liv, men han må huske hvor han er nå og hvem han nå representerer hvis dette skal bli en langsiktig suksess, mener den anerkjente The Times-kommentatoren Henry Winter.
BT160523 Hvis han tar den rollen kan dette bli en langsiktig løsning.
BT160523 - Ingen tviler på at Mourinho vil gi dette United-laget nytt liv, men han må huske hvor han er nå og hvem han nå representerer hvis dette skal bli en langsiktig suksess, mener den anerkjente The Times-kommentatoren Henry Winter.
AP160523 Hvis han tar den rollen kan dette bli en langsiktig løsning.
AP160523 - Ingen tviler på at Mourinho vil gi dette United-laget nytt liv, men han må huske hvor han er nå og hvem han nå representerer hvis dette skal bli en langsiktig suksess, mener den anerkjente The Times-kommentatoren Henry Winter.
FV160521 - Jeg håper at klubbledelsen tenker mer langsiktig enn at ett resultat i en enkel kamp gjelder.
SA160520 - Jeg håper at klubbledelsen tenker mer langsiktig enn at ett resultat i en enkel kamp gjelder.
AP160520 - Jeg håper at klubbledelsen tenker mer langsiktig enn at ett resultat i en enkel kamp gjelder.
SA160517 Uansett er det utrolig bra å begynne nå siden økonomien er langsiktig sikret, sier Siem.
SA160517 Det er veldig spennende tider i vente for NFF, og vi har sikret sunn forutsigbar langsiktig økonomi i sju år fremover. ( ©NTB ) ¶
SA160517 - Hadde ikke NFF levert som vi har de siste årene - ikke minst med innovative, fremtidsrettede prosjekter og opparbeidet veldig god og langsiktig økonomi, hadde jeg heller ikke fått denne muligheten.
SA160517 Langsiktig økonomi ¶
SA160517 Langsiktig , solid økonomi og med veldig gode utviklingsmuligheter kommersielt.
BT160517 Uansett er det utrolig bra å begynne nå siden økonomien er langsiktig sikret, sier Siem.
BT160517 Det er veldig spennende tider i vente for NFF, og vi har sikret sunn forutsigbar langsiktig økonomi i sju år fremover. ( ©NTB ) ¶
BT160517 - Hadde ikke NFF levert som vi har de siste årene - ikke minst med innovative, fremtidsrettede prosjekter og opparbeidet veldig god og langsiktig økonomi, hadde jeg heller ikke fått denne muligheten.
BT160517 Langsiktig økonomi ¶
BT160517 Langsiktig , solid økonomi og med veldig gode utviklingsmuligheter kommersielt.
AP160517 Uansett er det utrolig bra å begynne nå siden økonomien er langsiktig sikret, sier Siem.
AP160517 Det er veldig spennende tider i vente for NFF, og vi har sikret sunn forutsigbar langsiktig økonomi i sju år fremover. ( ©NTB ) ¶
AP160517 - Hadde ikke NFF levert som vi har de siste årene - ikke minst med innovative, fremtidsrettede prosjekter og opparbeidet veldig god og langsiktig økonomi, hadde jeg heller ikke fått denne muligheten.
AP160517 Langsiktig økonomi ¶
AP160517 Langsiktig , solid økonomi og med veldig gode utviklingsmuligheter kommersielt.
SA160512 Skal sette i gang et langsiktig utviklingsprogram for unge jenter.
SA160512 - Det er viktig å tenke langsiktig .
BT160512 Skal sette i gang et langsiktig utviklingsprogram for unge jenter.
AP160512 Skal sette i gang et langsiktig utviklingsprogram for unge jenter.
AP160512 - Det er viktig å tenke langsiktig .
AP160429 Foreldre bør benytte anledningen til å gi sine ungdommer økt forståelse for bruk av penger og tenke langsiktig .
FV160413 Et mer langsiktig mål er å gjøre det bra i de aller største mesterskapene, OL og VM.
AP160408 Nøkkelordene her var « langsiktig mål », og i den formen ligger det ingen krav om å gjøre det over natten.
AP160408 I et resolusjonsforslag som ble diskutert i går kveld, heter det at partiet vil øke bevilgningene til Forsvaret « med NATOs 2-prosent ambisjon som langsiktig mål ».
AP160406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-tar-over-Madserud-sykehjem_-ideelle-far-ikke-slippe-til-54570b.html De har vært tydelige på at de ønsker et langsiktig samarbeid med ideelle aktører.
AP160406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-tar-over-Madserud-sykehjem_-ideelle-far-ikke-slippe-til-54570b.html De ba byrådspartiene ta sin egen byrådserklæring på alvor, der slår de fast at de ønsker « et konstruktivt, forutsigbart og langsiktig samarbeid med frivillige og ideelle aktører. » - De har kommet med klare løfter på dette området.
FV160405 - Langsiktig trenger man ikke å gjøre forskjell på mine og dine barn.
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html » Solvik-Olsen påpeker at i tillegg til økte rammer har Jernbaneverket siste år fått fullmakter til å kunne planlegge mer langsiktig og strategisk innen vedlikeholdet.
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html Jernbaneverket har nå en mer langsiktig tilnærming til vedlikeholdsarbeidet.
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html JBV mangler en langsiktig plan for vedlikehold.
DN160313https://www.dn.no/privat/2016/03/13/1002/Sparing/rder-bankkunder-vekk-fra-rekordlave-sparerenter Derfor råder vi mange til å spare langsiktig i aksje- eller kombinasjonsfond, sier Anthon Andreassen, kommunikasjonssjef i Storebrand til DN.
DN160313https://www.dn.no/privat/2016/03/13/1002/Sparing/rder-bankkunder-vekk-fra-rekordlave-sparerenter - Vi har ikke hatt så lave innskuddsrenter før og det lave rentenivået gjør det utfordrende for kundene å spare langsiktig i bank.
AP160302https://www.aftenposten.no/okonomi/Rema-skal-fa-opp-veksten-med-mer-og-billigere-okologisk-mat-14997b.html Dette er en langsiktig satsing, og i denne butikken skal vi teste hvordan vi skal komme dit, sier Reitan.
AP160223 Vi er en uavhengig stiftelse som er en langsiktig eier i DNB, og som bruker vårt overskudd til samfunnsnyttige formål innen kultur, nærmiljø og friluftsliv.
SA160221 Nei, å støtte Blatter den gangen var noe Europa gjorde for å tenke langsiktig .
AP160221 Nei, å støtte Blatter den gangen var noe Europa gjorde for å tenke langsiktig .
AP160131https://www.aftenposten.no/osloby/Her-vil-han-ha-sentrum-for-byens-nye-kulturakse-10202b.html To måneder før Stordalen og Buchardt lanserte sine planer i august 2015, ble det signert en ny, langsiktig leieavtale mellom Konserthuset og Filharmonien.
AP160131 To måneder før Stordalen og Buchardt lanserte sine planer i august 2015, ble det signert en ny, langsiktig leieavtale mellom Konserthuset og Filharmonien.
DA160127 - Selv om denne regionen er i en utfordrende situasjon, både når det gjelder arbeidsplasser og boligmarkedet, så er det viktig å tenke langsiktig når det gjelder studentboligtilbudet i området, sier Lorentzen.
DA160127 - Selv om denne regionen er i en utfordrende situasjon, både når det gjelder arbeidsplasser og boligmarkedet, så er det viktig å tenke langsiktig når det gjelder studentboligtilbudet i området, sier Lorentzen.
BT160127 Hvis vi skal tenke utvikling av områdene rundt krigsrammede soner, kommer vi rundt i sirkelen og tilbake til langsiktig bistand, som regjeringen har gått i bræsjen for å kutte.
AP160127 I denne saken er det veldig viktig at vi tenker langsiktig , for det dette handler om, er at vi skal unngå å komme i samme situasjon som vi hadde i fjor, der det ble åpnet opp en ny vei til Norge via Russland, og hele mottakssystemet holdt på å knekke sammen.
AP160127 Dersom ikke politikerne tenker langsiktig , og sender klare signaler om at det ikke er lett å få opphold i Norge, kan innvandringen komme helt ut av kontroll.
AP160123 I forhold til Russland tilsier all erfaring av vi må være langsiktig , forutsigbar og konsekvente, samt bygge en nær dialog med myndighetene helt fra lokalt nivå til regjeringsnivå.
BT160106 Bergens nye byråd vil ha en helhetlig, langsiktig og planlagt byutvikling.
SA160105 Dette er mer som et langsiktig « resten av livet»-prosjekt.
FV160105 Dette er mer som et langsiktig « resten av livet»-prosjekt.
AP160105 Dette er mer som et langsiktig « resten av livet»-prosjekt.
AP160105> Dette er mer som et langsiktig « resten av livet»-prosjekt.
AP160105> target="avis" href= Dette er mer som et langsiktig « resten av livet»-prosjekt.