AA171230 Aursund og Vera har nest mest snø i landsdelen med 78 centimeter.
NL171229 Etter kort tid fikk tilliten til selskapet et svalestup flere steder i landsdelen .
NL171228 Er det noe næringslivskonferanser og statsråder på ekskursjon gjør sitt beste for å hamre inn i oss, er det at hele landsdelen , og særlig Finnmark, er en eneste stor Arctic Frontiér ; dette er mulighetenes land mellom sivilisasjonen og isødet, dette er det urørte og jomfruelige Ville Nord, breddfullt av ressurser.
NL171228 Den største lykken for landsdelen , blir vi fortalt, er en investor på gulljakt.
DB171228 oktober tok i bruk paragraf 155 i Grunnloven og avsatte Catalonias regjering, satte landsdelen under formynderskap og utskrev et raskt nyvalg.
AA171228 Samtlige målestasjoner i landsdelen har de tre siste dagene registrert minusgrader.
AA171228 Det ble målt kuldegrader over hele landsdelen for tredje natt på rad natt til torsdag.
AA171228 Ferske prognoser viser at går mot en lang periode med stabilt tørt vintervær i landsdelen .
VG171227 Det kommer nedbør fra Danmark som vil berøre hele landsdelen , forteller Berger.
NL171227 I tillegg til å vise til at avdelingen i Bodø i all hovedsak dekker intensjonen med å dekke behovet den nordlige landsdelen har for politipersonell, vises det til at et mangfold av ulikheter kan omstilles til kvalitet dersom riktig fokus opprettholdes.
DB171227 En fralandsvind gjør at det peker mot klarvær i lave strøk i hele landsdelen .
NL171222 Fortsatt utvikling av spesialisthelsetjenesten i regionen til beste for befolkningen i hele landsdelen , krever videreføring av et tillitsbasert samarbeid mellom Helse Nord RHF og helseforetakene.
NL171222 Det bor knapt en halv million mennesker i landsdelen vår, og det gir åpenbart ikke pasientgrunnlag stort nok til å drive mer enn ett region- og universitetssykehus.
NL171222 Behandling av pasienter fra hele landsdelen er vesentlig for å opprettholde pasientvolumet som er nødvendig for å kunne drive spesialiserte regionfunksjoner med høy kvalitet på UNN.
NL171222 Reiselivsaktører som så potensialet og mulighetene i å markedsføre opplevelser som er helt unike for landsdelen vår.
NL171222 Ikke bare i byen Tromsø, men overalt i landsdelen vår.
NL171222 Hvordan skulle man markedsføre landsdelen ?
NL171222 Det skjer utrolig mye i hele landsdelen , og det er umulig å nevne alt i dette innlegget.
BT171222 Årsaken er at de nordlige delene av landsdelen ikke får fullt så mye nedbør som tidligere varsler bar bud om.
NL171221 Vi har nettopp styrebehandlet en sak om framtidig organisering av PCI i landsdelen .
NL171221 Helse Nord RHF har i 15 år vist at vi bygger hele landsdelen .
NL171220 Slike nettverk betyr blant annet at man med stor sannsynlighet kan regne med, at Helse Nord-ledelsen langt oftere og mer intenst blir eksponert for informasjon og premiss-strømmer fra Nordlandssykehuset enn fra andre foretak i landsdelen .
NL171220 Det finnes knapt ledere i Helse-Nord i Bodø som er rekruttert fra andre sykehus i landsdelen .
DB171220 Landsdelen som vil få mest nedbør er derimot Vestlandet.
DB171220 Det koker i den rike landsdelen nordøst i Spania.
DB171220 oktober og satte landsdelen under formynderskap da parlamentet der erklærte uavhengighet, samtidig som han utskrev nyvalg på kort varsel.
SA171219 Nå skal vi videreutvikle klubbesøk som vi har i den nordlige landsdelen , sier administrerende direktør i TIL, Stig Arne Engen.
AP171219 Nå skal vi videreutvikle klubbesøk som vi har i den nordlige landsdelen , sier administrerende direktør i TIL, Stig Arne Engen.
AA171219 Vinteridyllen i landsdelen med minusgrader og nysnø, blir utsatt for et voldsomt mildluftsangrep de neste dagene.
AA171219 Resten av tirsdagen og onsdagen vil kombinasjonen store nedbørmengder og kraftig snøsmelting fortsette å gi vanskelige kjøreforhold i landsdelen .
AA171219 Dersom prognosene stemmer vil de siste seks dagene før jul være de våteste førjulsdagene i landsdelen på 70 år.
VG171218 NVE har gått ut med varsel om betydelig snøskredfare - oransje nivå - i hele landsdelen fra Svartisen i sør til Vest-Finnmark i nord.
VG171218 Fra hele landsdelen meldes det om underkjølt regn.
DN171218 Fra hele landsdelen meldes det om underkjølt regn.
DB171218 Fra hele landsdelen meldes det om underkjølt regn.
DB171218 Fra hele landsdelen meldes det om underkjølt regn, skriver NTB.
AP171218 Fra hele landsdelen meldes det om underkjølt regn.
AA171218 Fra hele landsdelen meldes det om underkjølt regn.
SA171217 Det vil det nok være delte meninger om, særlig etter hvert som noen navlebeskuende vestlendinger gjør det de kan for å undergrave landsdelen , for så å stjele landsdelens navn, og begrense navnet til eget geografisk område ?
SA171217 fulgt litt med i debatten om at noen egoistiske og hensynsløse politikere fra Hordaland og Sogn og Fjordane ser sitt snitt til - på urettmessig vis - å tilrøve seg et navn som tilhører en hel landsdel, som er både kulturelt, historisk og politisk fundert, men som også er et landsdekkende navn på landsdelen « Vestlandet », som utgjør et klart og presist geografisk område.
AP171216 Men det blir trolig fortsatt en relativt mild værttype til landsdelen å være, forteller Marit Berger.
AP171216 Det gjør at landsdelen altså beholder snødekket som allerede ligger der, og kanskje får litt påfyll.
NL171215 Det forutsetter en avgivelse av statlig myndighet til et politisk nivå som representerer hele den nord-norske befolkningen og med et valgsystem som sikrer at alle deler av landsdelen blir representert.
NL171215 Pasienter og inntekter er grunnlaget for å utdanne og trene opp personell som kan gi et tilbud og spesialisthelsetjenester til hele landsdelen .
NL171215 Det er ikke noen spesiell forsonende uttalelse fra Høie, i en sak der halve landsdelen føler seg overkjørt etter et styrevedtak.
AA171215 Stemmer prognosene, får landsdelen hvit jul likevel, helt i siste liten.
AA171215 Over helgen sørger en strøm av lavtrykk med masse regn for de våteste førjulsdagene i landsdelen siden 1947.
AA171215 Dersom prognosene stemmer, blir de våteste førjulsdagene i landsdelen siden 1947 !
AA171215 Da kommer de første regnbygene inn over landsdelen .
AA171215 Alle som skal ut i trafikken i landsdelen neste uke, må være forberedt på vanskelige forhold for både bilister, syklister og fotgjengere på grunn av nedbør og snøsmelting.
NL171214 Landsdelens universiteter i Bodø og Tromsø er og vil være viktige spydspisser for landsdelen høyere utdanning og forskning.
NL171214 La meg derfor komme med noen nye tanker/ideer om en regional organiseringen for hele landsdelen .
NL171214 I landet ellers blir landsdelen oppfattet som et naturlig geografisk område.
NL171214 Hovedoppgaven for et slikt regionråd bør være i hovedsak være en overordnet strategi for landsdelen , og planlegging og gjennomføring av de store prosjektene.
NL171214 Heller ikke regionrådet bør sentraliseres til ett sted i landsdelen, men må kunne ha møter i hele landsdelen .
NL171214 Heller ikke regionrådet bør sentraliseres til ett sted i landsdelen , men må kunne ha møter i hele landsdelen.
NL171214 En slik organisering forutsetter at en har et sentralt overordnet regionråd for hele landsdelen .
NL171214 De fremtidige muligheter for en positiv utvikling av landsdelen er gode, ikke minst næringsmessig.
AA171213 Mevassvik mener Steinkjer har alle forutsetninger for å bli den administrasjonsbyen denne landsdelen trenger.
NL171212 I en sak som mangler faglig anbefaling, ikke kan sies å tjene det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet, og der økonomiske omdisponeringer for å etablere tilbudet vil kunne gå ut over andre prioriterte tjenester ovenfor innbyggerne i landsdelen , blir det et spørsmål om legitimitet og tillit.
NL171212 Det som imidlertid er enda mere alvorlig er at styreleder i Helse Nord Marianne Telle ikke ser at hun setter legitimiteten til Helse Nord i hele landsdelen på spill når hun som styreleder kan synes å tillate at en beslutning om etablering av PCI senter i Bodø kan fattes på kommende styremøte, uten at man har et styre som kan være fulltallig med styrets faste medlemmer, slik situasjonen er knyttet til flere av dagens faste
NL171212 Det ansvaret tilsier ikke at man kan gjøre et vedtak som svekker det tilbudet og fagmiljøet man i dag har i Tromsø, som hele landsdelen er avhengige av.
NL171212 Kommer styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, til å tvinge gjennom et vedtak som vil splitte landsdelen enda mer ?
NL171212 Foran onsdagens skjebnemøte i Bodø har styreleder Marianne Telle valget mellom å underkjenne det for landsdelen livsviktige miljøet ved UNN i Tromsø, eller belønne en politisk styrt kampanje i Bodø.
DB171212 Til helga får også denne landsdelen fint og kaldt vær.
AA171212 Etter to dager på rad med opphold og vakkert vintervær med lange perioder med sol, får landsdelen besøk av et intenst, men kortvarig snøvær.
NL171211 Satsingen feide over landsdelen som ett av de mest vellykkede regionale samfunnsutviklingsprosjekter i vår tid.
NL171211 UNN fremstilles som en gigant som støvsuger landsdelen for oppgaver og godt kan desimeres.
NL171211 Jeg mener faktisk at med et PCI-tilbud i Bodø vil hele det kardiologiske fagmiljøet i landsdelen styrkes.
NL171211 Jeg mener faktisk at med et PCI-tilbud i Bodø vil hele det kardiologiske fagmiljøet i landsdelen styrkes, skriver Helse Nord-sjef Lars Vorland.
NL171211 Utblokking er finmekanikk som kun gjøres på høyspesialiserte hjertesenta, mens den like livreddende, langt enklere intravenøse plumbo-behandlingen kan gis av legevaktslege eller faglært ambulansepersonell i pasientens stue, på lokal legevakt, i ambulansebil eller på ethvert lokalt akuttsykehus i landsdelen .
NL171210 Til sammen peker dette også mot at det totale volumet av kandidater for PCI-behandling i landsdelen i beste fall vil øke meget marginalt som følge av etablering av et tilbud i Bodø.
NL171210 Kun 131 pasienter fikk utført PCI utenfor landsdelen .
NL171210 Her er nøkkelargumentet at et PCI-tilbud i Bodø vil kunne stoppe dagens lekkasje av PCI-pasienter til sykehus utenfor landsdelen .
NL171210 En slik helsepolitisk tilstand i landsdelen kan ikke fortsette lenge.
NL171210 Dette indikerer, at det i pasientlekkasjen ut av landsdelen i dag sannsynligvis bare er en liten andel som ville vært kandidater for å få utført behandling ved et eventuelt PCI-senter i Bodø.
NL171210 At det store flertallet av de som PCI-behandles utenfor landsdelen får behandlingen utført på sykehus som ligger lenger unna hjemstedet enn UNN i Tromsø, og heller ikke er akutt-tilfeller, svekker også Helse-Nord ledelsens avstandsargument for opprettelse av PCI-tilbud i Bodø.
NL171210 Vi har en meget høy norskandel i NRKP1, og vi har høy rotasjon av musikk både fra Finnmark og landsdelen for øvrig.
NL171207 Begge har vært viktige drivkrefter for å bygge dagens Nord-Norge, gjennom virksomheter spredt over hele landsdelen .
NL171206 Tromsbanen er sammen med Johan Castberg de eneste nye store prosjekter med enorme ringvirkninger for landsdelen .
NL171205 Og det finnes en alternativ behandling som kan brukes i hele landsdelen , og som virkelig kan utgjøre en forskjell for alle som uansett aldri vil nå et PCI-senter.
NL171205 Studentene skulle utdannes i landsdelen for å bli her og arbeide.
NL171205 Siden 2013, da Norinnova Invest stoppet å investere i nye bedrifter av dette slaget, har det nesten stoppet helt opp med slike etableringer i landsdelen .
NL171205 I følge flere undersøkelser ønsker studentene sterkt å arbeide og å bo i landsdelen .
NL171205 Et nytt fond på 300 millioner kroner vil generere anslagsvis 1,5 milliarder i risikokapital til vekstbedrifter i landsdelen de neste åtte-ti åra.
AA171205 Temperaturen synker under frysepunktet ¶ over store deler av landsdelen fra tirsdag kveld.
AA171205 Lavtrykket over Trøndelag dirigerer en sørøstlig mild luftstrøm inn over landsdelen .
AA171205 For tredje gang på tre uker får landsdelen en markert økning i temperaturen.
AA171204 Ångårdsvatnet hadde største snødybde i landsdelen mandag morgen med 60 centimeter foran Aursund med 43 centimeter og Vera med 42 centimeter.
NL171203 Kan dette bli saken som igjen samler landsdelen ?
NL171203 I hvert fall landsdelen nord for Saltfjellet ?
BT171202 Poenget er heller ikke å forsøke å ta opp konkurransen med det sentrale østlandet, men å utnytte alt det bra som bor i denne landsdelen bedre.
BT171202 Fylkessammenslåingen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane er flott, men kartet over Vestlandet ( landsdelen , altså ) viser hvorfor Rogaland bør slenge seg med.
AA171202 - Det skjer så mye spennende i landsdelen for tiden, særlig innen teknologi.
AA171201 Lavtrykket gir en sørvestlig mild luftstrøm inn over landsdelen , som fører til en betydelig temperaturstigning.
AA171201 Det stabile kalde vinterværet som har preget landsdelen de siste dagene tar brått slutt fredag.
NL171130 Å få unge til å komme, bli eller komme tilbake til denne fantastiske landsdelen vår.
NL171130 For å klare dette må vi vise hva vi har i landsdelen vår.
NL171129 Tegner du inn et slikt transportnett over kartet, ser du øyeblikkelig hvordan landsdelen kobles til omverdenen.
AA171129 Etter tre dager med kjølig oppholdsvær og perioder med sol i landsdelen fra onsdag til fredag, er det fra fredag kveld definitivt slutt på det stabile og tørre vinterværet.
NL171128 Det er svært viktig at Tromsø tar en lederrolle i denne saken i landsdelen .
NL171127 UiT og UNN har vært viktige drivkrefter for å bygge dagens Nord-Norge, gjennom virksomhet spredt over hele landsdelen .
NL171127 I motsetning til store deler av landsdelen , har Tromsø hatt en voksende befolkning.
NL171127 En videre positiv utvikling krever at landsdelen i større grad opptrer samlet.
NL171127 Det er en stor interesse for Nordområdene, og landsdelen har en fremskutt rolle i Arktis.
NL171127 Vi forventer også at regjeringen og våre nasjonale politikere satser på et integrert, bærekraftig og utslippsfritt transportsystem i landsdelen , som har stor kapasitet, og som henger sammen helt fra kaikanten til jernbanen.
AA171127 Med unntak av kysten, hvor det er varslet sludd - og snøbyger både mandag, tirsdag og onsdag, får resten av landsdelen nedbørfritt vær de neste fem dagene.
SA171126 Ta hele den nye landsdelen i bruk for å skape et nytt navn.
NL171126 Det var jo faktisk ikke noen som ble spådd like ille som meg siden Narve feide over landsdelen , i 2006.
NL171124 Men en ting er jeg sikker på ; denne landsdelen , disse områdene i verden har store og spennende muligheter.
AA171124 Etter flere dager på rad med urolig, vått og vindfullr vær i landsdelen, kan landsdelen se fram til en periode med langt roligere vær fra lørdag.
AA171124 Etter flere dager på rad med urolig, vått og vindfullr vær i landsdelen , kan landsdelen se fram til en periode med langt roligere vær fra lørdag.
AA171124 Landsdelen kan se fram til perioder med sol begge dager.
AA171124 Bare et par timers kjøring med bil nordover fra Manchester står du ved inngangen til denne grønne lungen helt vest i landsdelen Cumbria.
AA171124 Bare et par timers kjøring med bil nordover fra Manchester står du ved inngangen til denne grønne lungen helt vest i landsdelen Cumbria.
AA171124 Torsdag morgen ble uværet i landsdelen nedgradert fra mulig ekstremvær til obs-varsel.
NL171122 Det går ikke å gjennomføre denne prosessen om Hjartøy, Jakhelln og byens inngrodde maktelite bestemmer alt dette seg imellom, og fortsetter å se resten av landsdelen eller folk utenfra, som ikke er fra Bodø, som en trussel.
NL171122 De andre byene i landsdelen må se fellesinteresser i Bodøs strategi, ikke minst Narvik, Harstad, Tromsø og Kirkenes.
DB171122 Dette både i forbindelse med beleiringen av Sarajevo og overgrep i en rekke byer i det som i dag hører inn i den bosniske landsdelen Republika Srpska.
AA171122 Også fredag vil noe av den milde luften henge igjen i landsdelen .
NL171121 Vadsø kan få en sentral posisjon som senter for videre utvikling av det enormt viktige smarbeidet vi har med Russland, i nært samarbeide med landets Arktiske Universitet, og andre viktige samfunnsoppgaver, helse, skole, samferdsel, infrastruktur osv, kan fordeles fornuftig slika at hele landsdelen er med i vår felles framtid og utvikling.
NL171121 Resultatet ser vi nå i form av " gjørmebryting " og kamp om lokaliseringer, navn, hovedstad, mm, uten at noen har klare meninhager om hva vi skal få til sammen i landsdelen .
NL171121 Landsdelen er splittet, og i Nordland lurer de på hva som skjer, og Troms og Finnmark, eller Finnmark og Troms eller " Nord-Norge " Norges Arktiske Reigion ( uten Nordland, som uomtvistelig har polarsirkelen midt i fylket, krangler så busta fyker.
NL171121 I tillegg har man forsynt landsdelen med arbeidskraft, og ny statistikk viser at 7 av 10 som uteksamineres, velger å arbeide i Nord-Norge.
NL171121 Det er ingen tvil om at suksessen ved UiT skyldes langsiktig, strategisk arbeid, og at institusjonen på denne måten viser sin enorme betydning for Norge og hele den nordlige landsdelen .
AA171121 Den kraftigste vinden i landsdelen kommer fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag.
NL171120 Det gjenstår mye hardt arbeid for å løse det største samfunnsproblemet i landsdelen .
NL171120 Den kan nå vise seg å bli et viktig redskap for å få bukt med frafallet i skolene i landsdelen , som er over landsgjennomsnittet.
AA171120 Samtidig legger jetstrømmen seg rett over landsdelen med luftstrømmer med ekstra høy hastighet oppe i atmosfæren.
AA171120 Mens det blir oppholdsvær i landsdelen ellers, kan det komme litt snø i indre strøk. 20 grader mildere på 36 timer ¶
NL171117 Tromsøs sterke kunnskapsmiljøer, med Universitetet i spissen, bidrar til å holde på kompetent arbeidskraft i landsdelen som ellers ville forsvunnet sørover til Oslo, Bergen og Trondheim.
NL171117 Til tross for vekst, taper altså landsdelen terreng.
NL171117 Det vil være en ren hån dersom den norske stat skulle betale for å reise et minnesmerke over falne nazister, og dermed også de ideologiske kreftene som på brutalt vis la store deler av den nordlige landsdelen i aske og ruiner.
NL171117 Ser man på skattelistene fra 1500- tallet er det nesten utelukkende Erkebiskopen av Trondheims setesveiner ( tjenestemenn ) som er de rikeste og mektigste i landsdelen .
NL171117 Sentrale hålogalendinger sto på feil side i kampen, og en påfølgende utvandring fra Nord-Norge til Island fulgte, noe som svekket landsdelen .
NL171117 Selv om disse prosessene i stor grad frarøvet Nord-Norge dets tidligere « selvstyre », er det liten tvil om at for eksempel den jektefarten som tørrfisken førte med seg til Bergen også beriket landsdelen .
NL171117 De mange og omfattende angrepene på Nord-Norge av « finner », « kareler », « kvener » og « russere » som inntraff fra 1200- tallet og helt til slutten av 1400- tallet må også ha lammet landsdelen .
NL171116 Møtet konkluderte med : Om stambanekravet gjennom landsdelen står Nord-Norge samlet !
NL171116 Fram til 1949 var det fra nord en seig og ukuelig ubrutt innsats for en stambane gjennom landsdelen .
NL171116 For heller ikke under ANN sin fjerde samling - denne gang i Mo i Rana - er forlenging av Nord Norgebanen ( NNB ) tema som utløsende faktor for vekst og samhandling i landsdelen .
NL171116 Det er forstemmende hvordan et nesten samlet politisk miljø i landsdelen har konkludert med at befolkningen i nord ikke fortjener transportløsninger som er likeverdige med resten av landet.
AA171116 Med unntak av indre strøk, har det vært få kalde dager i landsdelen så langt i høst.
AA171116 Fra lørdag går landsdelen inn i en ukelang periode uten nedbør.
AA171116 En sørgående jetstrøm betyr overgang til langt kaldere vær enn det landsdelen har hatt så langt i høst.
NL171115 UiT skal sammen med landsdelens helseinstitusjoner og næringsliv fremskaffe kompetansen innen digital helse som både landsdelen og landet for øvrig har behov for.
NL171115 I Nord-Norge ivaretar Helse Nord IKT driften av kliniske IKT-systemer ved sykehusene i landsdelen .
NL171115 Vi trenger ambisiøse nordnorske foreldre med kunnskap om mulighetene i landsdelen , og som snakker om disse til barna sine.
NL171115 Det fins Brussel-kontor, det fins symfoniorkester, det fins filmfestivaler og sykkelløp, det fins nedlagte, mislykkede forum og det fins framtidige samarbeidsprosjekt som vil tjene landsdelen godt.
NL171115 Ved å bidra til at landsdelen bygger opp alternativer, kan Sparebanken være med på å sikre Nord-Norge en fremtid når kroken settes på døren for oljeutvinning.
NL171114 Fremfor alt er mangelen på arbeidskraft en hovedutfordring for Nord-Norge, og i et lengre perspektiv henger det sammen med den svake befolkningsutviklingen i landsdelen .
NL171114 Det er rett og slett for svakt av statsministeren å komme til Nord-Norge uten å levere noen betraktninger om de særskilte utfordringene landsdelen står overfor, og heller ikke forsøke å sette det nordlige Norge inn i en global kontekst.
NL171114 Målet var å gi nordnorsk ungdom bedre utdanningsmuligheter og sikre rekruttering av fagfolk til landsdelen .
AA171114 I formiddag kommer nedbøren som som regn og sludd på kysten og som snø ellers i landsdelen .
NL171113 De som evner å ramme landsdelen inn i en større sammenheng, en global fortelling.
NL171112 Sammen med Nordland ( for vi må ikke glemme Nordland som av en eller annen grunn er overlatt til seg selv ), bør vi snarest finne frem til noen kjernesaker viktige for hele landsdelen .
NL171112 Bedre infrastruktur i hele landsdelen , det være seg veier, kaier og flyplasser.
NL171110 Under omstilling trenger nordlendingen og landsdelen en ekstra porsjon med omsorg.
NL171110 Som Karen Blixens sterke kjærlighet til Afrika, vil de fleste nordlendingene kjenne tilhørighet og felles identitet til landsdelen - det er mitt, ditt og vårt Nord-Norge.
NL171110 En felles regional offentlighet kan bidra til at viktige spørsmål mellom det lokale og det nasjonale ikke blir oversett i den offentlige samtalen - samt bidra til å løfte blikket på hele landsdelen .
NL171110 Mandag samles folk fra hele landsdelen på Agenda Nord-Norge i Mo i Rana.
NL171110 For det er langt mer som forener enn som splitter i landsdelen - langt der oppe mot nord.
AA171110 Meteorologisk institutt har sendt ut obsvarsel om lokalt vanskelige kjøreforhold i landsdelen på grunn av sludd- og snøbyger.
AA171110 Det er sludd - og snøbyger også i varslene for lørdagen, mens det blir sludd - og regnbyger på kysten søndag og opphold ellers i landsdelen .
NL171109 Det er en humor som er internalisert i landsdelen og som langt på vei regulerer nordmenns adferd ovenfor samer.
NL171109 Ved å satse på bedre bredbåndsdekning, bedre fiber til utlandet, mer attraktive bomuligheter for innvandrere og lettere tilgang til landsdelen for turister ( les større og bedre flyplasser ) åpner det seg nye muligheter vi knapt ante eksisterte.
NL171109 Ja, selv urbaniseringens konstante tømming av folk i landsdelen kan temmes om vi tenker nytt.
NL171109 Det setter fart på folketallsveksten og skaper tro på at små byer i landsdelen kan møte fremtiden uten frykt for menneskeflukt.
NL171108 Selskapets eiere, LO i Nord-Norge, NHO i Nord-Norge og Sparebank 1 Nord-Norge hadde som mål « å binde landsdelen sammen og bli en samling av all kraft som finnes i nord », slik konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge formulerte det foran den første konferansen i 2014.
NL171108 Agenda Nord-Norge satte opp et veikart som landsdelen ikke ville følge.
AA171108 Synkende temperaturer fredag gjør at det med unntak av kysten, vil gå sludd - og snøbyger over hele landsdelen fredag.
NL171107 Rolf Busund ( fra venstre ), Amjid Iqbal, Mads Gilbert og Terje Steigen er blant legene som mener det i sum vil svekke tilbudet i hele landsdelen .
NL171107 Vi stjeler bare brudgomsdrakten fra naboen og vips så er vi selveste Landsdelen .
NL171107 Hele landsdelen byr på unike muligheter og det er i sannhet plenty til oss alle.
NL171107 To ledende kommentatorer i landsdelen oppsummerte saken kort tid etter møtet ; politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys og journalist/kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland.
NL171106 Helse Nord-styret har klart å skape likhet for beboerne i landsdelen .
NL171106 Plasseringen av Helse Nord RHFs hovedkontor i Bodø, og regionens mest kompetente fagmiljøer ved UNN Tromsø har vært avgjørende for å oppnå balanse i beslutningsstrukturene og gjensidig tillit i hele landsdelen .
NL171106 Mange pasienter fra hele landsdelen ville med andre ord tape helse på en slik oppdeling.
NL171106 Vi håper hun kan gå i bresjen for en fiskeripolitisk modernisering i Arbeiderpartiet, som tilfører mer ressursmakt til den den nordligste landsdelen , med en gradvis omfordeling av totalkvoter fra hav til kyst.
AA171106 Om kvelden oppholdsvær og lettere skydekke i hele landsdelen . - 1 til + 8 grader.
NL171105 Det er tankevekkende hvordan en sak som handler om hele landsdelen , har blitt plassert inn i en klassisk ramme for bykamp.
NL171103 Redaktørens kommentar kan gi inntrykk av at vegene i landsdelen fjernstyres fra et kontor i Bodø.
NL171103 Det er positivt med debatt om hvilke konsekvenser regionreformen bør få for oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og internt i landsdelen .
NL171103 Her er det pasientgrunnlaget som avgjør, og det er ikke stort nok til å dele landsdelen inn i to helseforetak.
NL171103 Det er ikke uventet at slike krav blir framsatt i kjølvannet av at Stortinget har delt landsdelen inn i to regioner.
NL171103 Dersom Helse Nord skulle gå i oppløsning, vil hele landsdelen tape stort på det.
NL171103 Begge disse funksjonene ledes i dag fra Bodø og dekker hele landsdelen .
NL171102 Når det kun er et lite utvalg fly på Evenes som kan gjøre forskjell i en fremtidig forsvarskamp, er det fornuftig å samle dem på en sivil flyplass med en enkelt flystripe, når landsdelen allerede har to ferdig utviklede kampbaser ? 8.
AA171102 Etter seks meget våte dager på rad, får det meste av landsdelen en pause fra regnet.
NL171101 Skogbruket i Nord-Norge er i dag uten skogbruksfaglig forskning, til tross for et stort potensiale for næringsvirksomhet og betydningen for karbonbinding og artsmangfold i landsdelen samt særlig faglige utfordringer.
NL171101 Skogbruket i Nord-Norge er i dag uten skogbruksfaglig forskning, til tross for et stort potensiale for næringsvirksomhet og betydningen for karbonbinding og artsmangfold i landsdelen samt særlig faglige utfordringer, skrive Gunnar Kvaal.
NL171101 Arbeidet med skogbruk i landsdelen bygger dermed på et solid basalt faglig grunnlag.
BT171031 Bjørgvin er flott navn », mener Turid Brænden, mens Kristina Alvsåker skriver : « Kva med landsdelen VESTLANDET no då ? ? ? ?
BT171031 Vestlandet ville være det naturlige navnet på et fylke som favner det meste av landsdelen .
BT171031 Navnet bør spares til den dagen landsdelen er samlet.
BT171031 Ambisjonen om å utvide fylket til å gjelde hele landsdelen lever, enn så lenge.
AA171031 Det vil oppstå en uheldig dobbeltbetydning om Vestlandet både skal være navn på et nytt storfylke og på landsdelen som i dag går over fire fylker, sier hun.
AA171031 Da bør ikke den midtre delen av det etablerte Vestlandet få lov til å stjele navnet fra resten av landsdelen , skriver Haugesunds Avis i sin lederartikkel mandag.
VG171030 - Østlandet slipper ikke helt unna - men det er mest snakk om spredt regn onsdag og torsdag, ellers ligger landsdelen i le for denne værtypen, sier meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo.
DB171030 Francken tilhører partiet Ny Flamsk Allianse ( N-VA ), et parti som vil løsrive landsdelen Flandern fra Belgia.
DB171030 ( Dagbladet ) : Carles Puigdemont og hans regjering i landsdelen Catalonia i Spania ble lørdag avsatt av Spanias regjering.
DB171030 Han har utlyst nyvalg i landsdelen Catalonia allerede 21. desember.
DB171030 Han har regjert sammen med Junqueras og ERC, et pan-katalansk parti som vil ha med deler av Frankrike, Balearene, Valencia og deler av landsdelen Aragon i Catalonia.
DB171030 Det siste er et valgforbund på venstresida, hvor Podemos er med, som mener katalanerne bør ha rett til å avgjøre om landsdelen skal være uavhengig, men som er mot uavhengighet, og ellers er nokså sprikende.
DB171030 Da ville han utlyse nyvalg i landsdelen , som Urkullu innstendig hadde bedt om, lakk det ut, og dermed kanskje unngå inngrep fra Madrid.
AA171030 Meteorologisk institutt varsler store nedbørmengder i deler av landsdelen .
NL171029 En desentralisering og oppsplittelse av hjertemedisinsk PCI-senter i Tromsø er ikke det fagmiljøet og landsdelen trenger.
DB171026 Rekker Rajoy på et halvt år å overta styret i landsdelen ?
DB171026 I virkeligheta skal landsdelen styres fra Madrid.
DB171026 Den knytter sammen 6 652 offentlige bygninger i landsdelen og er Catalonias nervesenter for alt offentlig samband.
AA171026 Første mulighet for en helt nedbørfri dag igjen i landsdelen er torsdag.
AA171026 Foto : Kart : wxcharts.eu ¶ Landsdelen går fra fredag inn i en periode med mye urolig og ustabilt vær.
AA171026 Dette gir til dels kraftig vind mellom sørvest og vest i landsdelen .
NL171025 Denne saken har fungert helt usedvanlig splittende i landsdelen .
AA171025 I dag skjer det et markert værskifte i landsdelen .
NL171023 Vi merker det på allmenn interesse, med besøk fra andre ishockeymiljø i landsdelen - som ønsker å starte prosesser for etablering av haller med infrastruktur for utvikling av Ishockey.
NL171023 Tromsø som først fikk ishall i nord, bør være en motor i landsdelen for breddeidrett på is, samt en spydspiss for å bringe landsdelen opp på nasjonalt nivå med bærekraft og kvalitet for både dame- og herreishockey.
NL171023 Tromsø som først fikk ishall i nord, bør være en motor i landsdelen for breddeidrett på is, samt en spydspiss for å bringe landsdelen opp på nasjonalt nivå med bærekraft og kvalitet for både dame- og herreishockey.
NL171023 Kirkenes, Alta, Finnsnes, Harstad, Bodø og flere kandidater, må få på plass ishaller for at landsdelen skal ta nasjonalt steg.
DB171022 Ingen kan i dag si hvordan den pågående krisa mellom regjeringene i Spania og landsdelen Catalonia vil ende.
DB171022 Det krever også landsdelen Baskerland.
DB171021 Det er noe med arkitekturen, brolegningen, vegger av bindingsverk og rød murstein i denne landsdelen som slår an stemningen.
DA171020 Denne helga kan det igjen bli oversvømmelser i flere fylker i Sør-Norge på grunn av store nedbørsmengder, bare to uker etter en av de verste flommene i landsdelen noensinne.
NL171017 Her er det, med knapphet på ressurser, et stort behov for investeringer i hele landsdelen .
NL171017 Det vil være et ulykkelig og splittende for landsdelen om PCI-saken tvinges gjennom mot velbegrunnede advarsler både fra Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge.
NL171017 Dessuten har landsdelen allerede et meget velfungerende apparat for denne pasientgruppen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
NL171017 Dersom man opphever denne doktrinen og innfører en ny praksis, styrker man forventingen om nye spesialistfunksjoner også ved andre lokalsykehus i landsdelen .
AA171017 Været i landsdelen de siste dagene har vært preget av ustabilt vær med en god del vind og nedbør.
NL171016 Vi har bak oss et Stortingsvalg der Sp fikk en formidabel framgang også i Nord-Norge, med det resultat at Sp gikk fra en Stortingsrepresentant valgt fra landsdelen til fire.
NL171016 Like lite gir det mening å bruke Nord-Norge som navn, som jo omfatter et annet fylke i tillegg, og som for alle formål har dekket og vil dekke hele landsdelen , også i framtida.
AA171016 Sterk vind gjør dessuten at flere ferjer er innstilt i landsdelen .
NL171015 Frykten er at ressursbruken skal gå på bekostning av hjertesyke i resten av landsdelen .
NL171015 Det bor ikke nok folk i nord til at små og spesialiserte funksjoner kan deles på flere sykehus i landsdelen .
NL171015 Dersom Helse Nord skulle bruke økonomiske og faglige ressurser på kardiologi ( hjertemedisin ) noe sted i landsdelen , er det ikke Bodø som skulle stå først i køen.
NL171015 Tar vi mer hensyn til næringsinteressene i Ofoten enn muligheten av et relevant forvar av landsdelen ?
DB171012 UTSATT : Catalonias president, Carles Puigdemont, ankommer La Generalitat, hvor han erklærte landsdelen uavhengig av Spania, men så utsatte det.
DB171012 Spanias statsminister, Mariano Rajoy fra det konservative Folkepartiet ( PP ), måtte gå med på å reformere Grunnloven for å få til et forlik med Sosialistpartiet ( PSOE ) om å stanse forsøket fra landsdelen Catalonia på å erklære seg uavhengig.
DB171012 Rajoy har gitt presidenten i Catalonia, Carles Puigdemont, frist til mandag klokka 10 på å svare klart på om han har erklært landsdelen uavhengig eller ikke.
DB171011 På spørsmål om hvordan disse forholdene påvirker Østlandet, svarer han at landsdelen vil ligge noe i le for uværet.
DB171011 Nå kan den samme landsdelen til helga se fram til oktober-temperaturer utenom det vanlige.
AA171011 Gartland var kaldest i landsdelen med - 1,6 grader, mens Drivdalen målte - 1,5 grader og Meråker - Vardetun - 1,4 grader.
SA171009 Gamst er altså 36 år, assistkonge i Eliteserien og erfaring som ingen andre i landsdelen .
DB171008 Landsdelsregjeringen i Catalonia viser heller ingen tegn til forsoning, og nå knytter spenningen seg til om statsminister Carles Puigdemont vil erklære landsdelen som uavhengig tirsdag.
DB171008 For dette var jo bare en detalj i det store spillet som nå pågår i kampen for og mot uavhengighet i den spanske landsdelen i nordøst mot Frankrike.
NL171006 Jeg har derfor store ambisjoner for landsdelen når fagskolemeldingen skal følges opp og yrkesfaglig høyere utdanning skal få sitt løft.
NL171006 Og det er vel ikke noen uenighet om at landsdelen trenger dette framover.
NL171006 For det er altså også ei positiv utvikling på gang i landsdelen .
DA171006 Nå bygger han seg en ny tilværelse i Finnmark, landsdelen han har slekt fra.
AA171006 Årsaken er et lavtrykk utenfor kysten av Nordland som sender nordvestlige vinder inn over landsdelen .
NL171005 Det er denne landsdelen flest flytter fra, og færrest flytter til.
SA171004 Værprognosene for de neste dagene viser imidlertid tørt og fint vær, noe som vil hjelpe landsdelen å kvitte seg med de største vannmengdene. | - Kjære grunneiere i Tveit, kan jeg være snill å få kjøpt et stykke trygg jord ?
NL171004 Det er heller ikke tilstrekkelig mange som flytter til landsdelen fra andre steder.
NL171004 Forhåpentlig vil mange humre gjenkjennende til historiene i " Hestkuk fra sør ", enda viktigere er det at alle gode og mindre gode hestkuker sørpå blir kjent med den rike landsdelen i nord.
AP171004 Heldigvis viser værprognosene for Sørlandet tørt og fint vær de nærmeste dagene, noe som vil hjelpe landsdelen med å kvitte seg med de største vannmengdene.
AA171004 Distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør Trøndelag sier at de etter oppkjøpet vil få en samlet entreprenøromsetning på mer enn to milliarder kroner i landsdelen , i tillegg til Veidekkes eiendom-, asfalt- pukk og grusvirksomhet. 200 ansatte ¶
AA171004 Værprognosene for de neste dagene viser imidlertid tørt og fint vær, noe som vil hjelpe landsdelen å kvitte seg med de største vannmengdene. ( ©NTB ) ¶
NL171003 Vil dere prioritere konkurransen med lokalavisen iTromsø om nyheter fra byen, eller vil dere være en regionavis, eller til og med dekke hele landsdelen ?
NL171003 De som tar beslutningene i dag er ikke de samme som skal befolke landsdelen i framtida.
NL171003 « Tostatsløsningen » byr på utfordringer, men mer enn noensinne er det behov for at landsdelen står sammen i kampen for kontroll over egne ressurser.
NL171003 Som er at landsdelen vår henger sammen i det som både er et identitets- og interessefellesskap.
NL171003 Nord-Norge er et vakkert skue, som her i Gjesvær i Finnmark, nå gjelder det å forhindre at det politiske fellesskapet i landsdelen forvitrer, skriver Nordlys på lederplass.
NL171003 Hålogaland Teater, Festspillene i Nord-Norge og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester ( NOSO ) er eksempler på konstruksjoner med uvurderlig verdi som identitetsmarkører for landsdelen .
NL171003 Hva skjer med Nord-Norge når landsdelen deles på midten, i to regioner ?
NL171003 At landsdelen også støtter helhjertet opp om Bodø som europeisk kulturby og Tromsø som arktisk hovedstad, bør være en selvfølge.
NL171003 Landsdelen trenger enda sterkere og mer attraktive byer.
DB171003 Landsdelen ønsker å løsrive seg fra Spania, og søndag gikk befolkningen til valgurnene for å stemme over avgjørelsen.
DB171003 Det nye mellompartiet Ciutadans ( Ciudadanos ) er født i landsdelen i kampen mot uavhengighet og kaller seg « postnasjonalistisk ».
DB171003 Det blir ikke lett å rydde opp i den politiske krisa som har nådd en alle tiders topp mellom Spania og landsdelen Catalonia.
NL171002 Det beskrives som et politisk samarbeidsorgan bestående av fylkesrådene i Nordland, Troms og Finnmark med sitt overordnede mål om å videreutvikle landsdelen gjennom samordning og fokus på felles interesser.
NL171002 I denne perioden har selskapet ekspandert kraftig og består nå av 7 bakerier på ulike steder i landsdelen , med dedikerte ansatte fra Vestfjorden i sør til Kirkenes i nord.
NL171002 Det handler om å levere ferske bakevarer til kunder i landsdelen , hver dag året rundt.
NL171002 Det er en fordel at oppkjøpet av Bakehuset Nord-Norge skjer internt i landsdelen , og at en særdeles sterk merkevare med utgangspunkt i Tromsø på denne måten beholdes på nordnorske hender.
NL171002 Det er derfor betryggende å registrere at han tydelig signaliserer at pengene han nå tjener ikke skal føres ut av landsdelen .
DB171001 Den kan ikke tjene som grunnlag for å erklære landsdelen Catalonia uavhengig av Spania, den savner legitimitet.
DB171001 Belgias statsminister, Charles Michel, som sannelig ikke mangler erfaring med separatister, i hans land dreier det seg om landsdelen Flandern, « fordømmer alle former for vold og ber om politisk dialog ».
AP171001 Vi får et nytt nedbørsystem innover landsdelen i natt slik at vi får mer vann i vassdragene og i en allerede mettet grunn.
AP171001 Vi får et nytt nedbørsystem innover landsdelen i natt slik at vi får mer vann i vassdragene og i en allerede mettet grunn.
AA171001 Vi får et nytt nedbørsystem innover landsdelen i natt slik at vi får mer vann i vassdragene og i en allerede mettet grunn.
NL170929 I over 30 år har TIL beriket Tromsø og landsdelen med fotballen som ramme for opplevelser og fellesskap.
NL170928 Staten har inndelt landsdelen i flere titalls regioner - en for Helse Nord, en for politiet, en annen for Heimevernet osv.
NL170928 Derfor er det mitt håp at alle nordnorske krefter, på tvers av kommune- og fylkesgrenser, nå bruker tid på å forene landsdelen , ikke splitte den.
DB170928 Ordførerne i landsdelen trues med straff om de bruker offentlige bygninger som stemmelokaler, men mer enn 700 av i alt 948 ordførere sier de vil trosse advarselen.
DB170928 I frykt, spenning og håp ser folk i Spania og særlig i landsdelen Catalonia fram til søndag 1. oktober.
DA170928 Fylkene i Nord-Norge har lagt fram en felles innstilling, og blinket ut næringskomiteen, kommunalkomiteen og utenrikskomiteen som sentrale for landsdelen .
NL170926 Men tida er ( over )moden, og Nord-Norge vil heie på alle dere som vil styre landsdelen vår inn i en framtidsretta epoke, og som våger å fronte Nord-Norges viktigste sak framfor alt anna.
DB170926 Totalt ble landsdelen tilført 1,6 milliarder kroner på det utenlandske forbruket.
DB170926 På få år har satsingen på nordlysturisme gitt et oppsving i hele landsdelen .
DB170926 I 2016 kom det over 100 000 utenlandske vinterturister til landsdelen .
SA170922 I forhold til PR- og markedsføring av landsdelen er nok dette et av de største arrangementene vi har hatt, sier Tore Løvland til Fædrelandsvennen.
NL170922 Selskapene som flyr på vegne av Statens Luftambulansetjeneste, utenlandske selskap som frakter Nordlysturistene inn og ut av landsdelen , operatører som flyr losene ut til båtene som eksporterer den verdifulle fisken vil være storforbrukere av forskningen og utdanningsmiljøene ved UIT.
NL170922 Her bor folk fra hele landsdelen og hele verden.
FV170922 I forhold til PR- og markedsføring av landsdelen er nok dette et av de største arrangementene vi har hatt, sier Tore Løvland til Fædrelandsvennen.
AP170922 I forhold til PR- og markedsføring av landsdelen er nok dette et av de største arrangementene vi har hatt, sier Tore Løvland til Fædrelandsvennen.
AA170922 Høye temperaturer og masse sol gjør landsdelen til helgens suveren værvinner i Norge.
AA170922 Dersom prognosene stemmer vil det være blant de høyeste temperaturene som er målt på denne tiden av året i landsdelen .
DB170921 ¶ De historiske spenningene mellom Barcelona og Madrid, mellom landsdelen Catalonia og Spanias regjering, har nådd et nytt høydepunkt.
AA170921 Temperaturprognosene viser at det er ventet mellom 15 og 18 grader i landsdelen i hele perioden.
AA170921 Dersom prognosene slår til, får landsdelen en rekordlang rekke av ekstra varme høstdager de ti siste dagene av måneden.
AA170921 september, fra Meteorologisk institutt og Storm, viser den varmeste avslutningen av september noensinne i landsdelen .
AA170920 Indre strøk av Trøndelag målte natt til onsdag høstens laveste temperatur i landsdelen .
AA170920 I tillegg registrerte ytterligere seks målestasjoner i landsdelen høstens laveste temperatur.
AP170919 Samtidig som indre strøk av Sør-Trøndelag får den første smaken av vinter, sørger et høytrykk over Kola for flott og solrikt høstvær i andre deler av landsdelen fra tirsdag ettermiddag.
AA170919 Samtidig som indre strøk av Sør-Trøndelag får den første smaken av vinter, sørger et høytrykk over Kola for flott og solrikt høstvær i andre deler av landsdelen fra tirsdag ettermiddag.
NL170918 Jeg tror på Nord-Norge og heier på alt godt som skjer i landsdelen .
AA170918 Årsaken til de fantastiske prognosene, er to høytrykk som plasserer seg ekstra gunstig med tanke på fint høstvær i landsdelen .
AA170918 Masse sol fra tirsdag ¶ Landsdelen får merke virkningen av høytrykket allerede på tirsdag da store deler av Trøndelag, med unntak av indre strøk av Sør- Trøndelag, får til dels pent vær.
NL170917 Vi støtter ny flyplass - ny by i Bodø som et viktig framtidsprosjekt for landsdelen .
NL170917 Vi er sikre på at det beste for landsdelen , er å ta dette inn over seg, og gjerne starte med å lese regjeringens siste Perspektivmelding.
NL170917 Nettopp fordi det ville styrket landsdelen i en tid da store og folkerike regioner i sør vil legge tyngde bak sine krav om å få en enda større andel av blant annet samferdselsmidlene.
NL170917 En uavhengig avis er ikke et menighetsblad for politikere og næringslivsledere i landsdelen .
NL170917 Dette har vi argumentert for i en periode da mange andre i landsdelen har ment at vi klarer oss best hver for oss, og at Nord-Norge verken bør eller kan snakke med en felles stemme.
NL170917 Dersom landsdelen får det til i fellesskap, vil det være en styrke i kampen om de økonomiske ressursene.
SA170916 Han mener den eneste løsningen er å samle all hestesport i landsdelen på samme sted.
NL170916 Jeg har bodd i denne unike landsdelen i 22 år.
NL170916 I min tid som ordfører i Tromsø satte jeg umåtelig pris på samarbeidet med gode ordførerkolleger i landsdelen .
SA170915 Så tette bånd er det mellom byene, at landsdelen ofte blir kalt Øst-Trøndelag.
NL170915 Helse Nord tar også dette spørsmålet på alvor, og har avtaler med rehabiliteringsinstitusjoner over hele landsdelen som tilbyr nettopp dette.
AP170915 Så tette bånd er det mellom byene, at landsdelen ofte blir kalt Øst-Trøndelag.
VG170914 De tre partiene Høyre, Frp og Senterpartiet fikk en samlet oppslutning på henholdsvis 47 prosent ( Finnmark ), 54 prosent ( Troms ) og 55 prosent ( Nordland ) i de tre nordligste fylkene, så vi må anta at det er en interesse for å utvikle oljeindustrien i landsdelen .
VG170913 Han løftet opp den landsdelen på en utrolig fin måte.
NL170913 Jeg har forventinger til at landsdelen blir tungt representert på toppen i sentrale regjeringskontorer så som Samferdsels-, Nærings- og fiskeri-, Kommunal og moderniserings- og Kunnskapsdepartementet.
AA170913 Trøndelag sender 15 kvinner og menn til Stortinget for å jobbe for landet og landsdelen .
NL170912 Etter valget er det fokus på hvem fra landsdelen som kan nå opp i Erna Solbergs nye regjeringskabal.
DB170912 I april fikk kandidatene vite hva slags råvarer de skulle bruke ; I kjøttretten skulle lam spille hovedrollen, og det skulle være lam fra landsdelen den enkelte kandidaten kom fra.
AA170911 Foto : Kart : wxcharts.eu ¶ Landsdelen har helt siden begynnelsen av september nydt godt av fralandsvind, en god del sol og temperaturer opp i nærmere 20 grader enkelte dager, men midt i denne uken skjer det et markant værskifte.
AA170911 Landsdelen kan se fram til solrikt og varmt vær både mandag, tirsdag og onsdag, før sommeren forsvinner for godt på torsdag.
DB170910 Vi kan kanskje krangle til oss noen ekstra millioner, men vi bidrar også til å opprettholde en vrangforestilling av hele landsdelen vår.
NL170908 Samtidig foreligger det et sterkt press på byene i landsdelen , og et klart behov for regionforstørring og turisme basert på mer klima- og miljø-vennlige reisemåter.
NL170908 Det var også enighet om at Tromsbanen gir den beste start, fordi den baseres på den økonomisk sterkeste og tettest befolkede region i landsdelen .
NL170908 Det vi er kritisk til er endringer av de politisk vedtatte regler som gjør det mulig for enkeltpersoner å samle sammen og selge kystfiskekvoter ut av distriktene og ut av landsdelen .
NL170908 Da trenger vi nordnorske stemmer som er tydelige på miljøsaken, men også kjenner landsdelen .
AP170908 HONNINGSVÅG/TORSKEN ( Aftenposten ) : Etter 40 år med svakere inntjening i nord enn ellers i landet, opplever landsdelen nå kraftig vekst.
AP170908 HONNINGSVÅG/TORSKEN ( Aftenposten ) : Etter 40 år med svakere inntjening i nord enn ellers i landet, opplever landsdelen nå kraftig vekst.
AP170908 HONNINGSVÅG/TORSKEN ( Aftenposten ) : Etter 40 år med svakere inntjening i nord enn ellers i landet, opplever landsdelen nå kraftig vekst.
NL170907 Skal vi trygge landet og sikre landsdelen er det bare ett regjeringsalternativ som gjelder : Jonas Gahr Støre som statsminister for ei ny regjering utgått fra Arbeiderpartiet, med et styrka Senterpartiet som pådriver i forsvarssaker.
NL170907 Støre har ikke klart å presentere et tydelig prosjekt for landsdelen .
NL170907 Dagens regjering har også bidratt til en nødvendig strukturering av høyere utdanning i landsdelen , og sammenslåinger som sikrer kvalitet ved UiT Norges Arktiske Universitet, i en tid med økende internasjonal konkurranse om både forskningsmidler og studenter.
NL170907 Så tok Jonas den nordligste landsdelen med i ledelsen av et nasjonalt megaprosjekt.
NL170906 Sånn går nu dagan på Senja, så lenge det er fartøy med kvoterettigheter som i klar strid med loven kan selges ut av distriktet og landsdelen .
NL170906 Feil igjen, jeg har 3 sjarker, alle med kvoter under 11 meter som ikke kan struktureres, og slettes ikke selges ut av landsdelen , det er ulovlig og også det burde da Luther vite ?
NL170905 Politisk har kostnadene for partiet vært store i den nordligste landsdelen .
VG170904 Tradisjonelt har landsdelen vært en Ap-høyborg.
NL170904 Torgeir har som den eneste stortingsrepresentanten fra landsdelen lagt fram et politisk regnskap for de fire siste åra.
NL170904 Men det lokale eierskapet har falt fra 59 til 46 prosent på åtte år, og de store gigantene, med tilhørighet langt utenfor Nord-Norge, tar med seg verdiene ut av landsdelen .
DN170904 Det er ikke tvil om at landsdelen jeg kommer fra, risikerer å tape mest hvis den ikke larer omstilling fra olje, sier SV-lederen.
NL170903 Vår egen nedbygging og derigjennom manglende fasiliteter og apparat for å ta i mot allierte forsterkninger i landsdelen sørger for det.
NL170903 Jeg mener regionen ( og landsdelen ) vil ha mer nytte av å utvikle seg som et industrielt tyngdepunkt i Nord ( olje/gass, havnæringer, landbasert maritim industri, transportknutepunkt etc ) og innen utdanningsopplegg for samme.
NL170902 Senter for samisk helseforskning ved UiT har hatt sitt utspring i dette fagmiljøet og bidratt til helseforskning både for den samiske og øvrige befolkningen i landsdelen .
VG170901 - Har regjeringen sviktet landsdelen ?
NL170901 Få dager før stortingsvalget ligger de to regjeringspartiene an til en signifikant nedgang i hele landsdelen sett i forhold til valget i 2013.
NL170901 Flyttingen av helikoptrene skjer til tross for at både Universitetssykehuset i Nord-Norge og politiets ledere i landsdelen har kommet med tydelige advarsler.
NL170901 I hele vår var det enormt engasjement : store demonstrasjoner, folkemøter og høylytte diskusjoner over hele landsdelen , ikke minst på sosiale media.
DN170831 Mens ringvirkningene fra oljeselskapene er stabile i Hammerfest, med 1,5 milliarder kroner i omsetning og 650 årsverk i de lokale leverandørbedriftene, faller omsetningen i resten av landsdelen , der mange politikere har håpet på at oljeboring i nord skal skape lokale arbeidsplasser.
NL170830 Morten Skandfer og Venstre ønsker å knytte landsdelen nærmere sammen gjennom forlengelse av jernbanen til Tromsø, noe også SV ønsker.
NL170830 Flere av de andre kandidatene har mest fokus på å bli populære i partiapparatet sentralt og velger derfor å sitte stille i båten framfor å gå i bresjen for tiltak av viktighet for landsdelen .
NL170830 Det er altså slik at de tre hverken fronter saker av viktighet for Troms ( som jernbanesaken ) eller tar initiativ til å skape forsoning i landsdelen .
NL170830 Vår oppfordring til stortingskandidatene fra landsdelen er følgende.
AA170830 De kan ikke bare kjempe for bygda, byen eller landsdelen de kommer fra.
NL170829 Vi er drivende på kunstnerisk ph.d.-nivå nasjonalt, og har studenter som beriker landsdelen med utøvende virksomhet, opprettelse av musikkskoler, oppbygging av kunstgallerier og nasjonal og internasjonal ambassadørvirksomhet.
NL170828 Som våger og stå frem og kalle det for skammelig og kynisk at den rikeste landsdelen har den dårligste infrastrukturen.
NL170828 Skal det vise seg å være fire nye bortkastede år for hele landsdelen ?
NL170828 Ikke som nedgradert til fylkesvei men reversert til fremtidens RIKSVEI som den alltid har vært inn til noen få år siden da stortinget raserte vekk det meste av riksveiene i landsdelen .
AA170828 Landsdelen får de neste dagene perioder med både sol og noe regn.
NL170827 Landsdelen er langstrakt, naturen er vill, klimaet er værhardt og befolkningen bor spredt.
AP170827 Han håper å kunne representere landsdelen , spesielt i spørsmål om fiskeripolitikk, oppdrettspolitikk, distriktspolitikk og generell næringspolitikk.
VG170826 Jonas Gahr Støre og Erna Solberg startet begge årets valgkamp på Vestlandet, i et håp om å vinne landsdelen .
AA170825 Både søndag og mandag får landsdelen en smak av sommer.
AA170825 Troen på at kommunalt ansvar er viktig, og at i denne landsdelen så har vi store muligheter knytte til våre naturressurser og dyktige folk.
NL170824 At utspill av denne type fra blant andre Rolf Bjørnar Tøllefsen, Elvenes, statssekretær Bøe og forsvarsministeren ikke er med på å løfte tilliten til Høyre i landsdelen , ser ut til å øke frustrasjonen i partiet.
NL170824 Men, skal vi kunne motta hjelp fra NATO må vi også legge til rette for mottak av betydelige luftstyrker i landsdelen .
NL170824 Men, skal vi i Nord-Norge ha et håp om å stanse ytterligere nedbygging samt sørge for et visst minimum av mottakskapasitet for NATO-styrker i landsdelen , må vi unngå å stemme på partiene H, FRP og AP da disse er garantister for dagens LTP.
NL170824 Man må åpenbart være representant fra Høyre eller ansatt i Forsvarsdepartementet for å forstå hvordan dette skal kunne være et realistisk forsvar av landsdelen .
NL170824 Tall fra Nordnorsk reiseliv viser at de første seks månedene i år har vært 1,7 millioner overnattinger i landsdelen .
NL170823 Reportasjene undergraver på denne måten tilliten til UNN, det sykehuset vi som bor i landsdelen kommer til å bli henvist til når vi blir alvorlig syke.
AA170823 Også mandag er det muligheter for å se 20-tallet på gradestokken enkelte steder i landsdelen .
AA170823 Etter en dyvåt helg, og tre nesten helt overskyede og kjølige dager, er det både sol og stigende temperaturer i prognosene for landsdelen .
NL170822 De gjør en formidabel jobb som er høyt verdsatt i hele landsdelen .
AA170821 Sommervarmen tok brått slutt i landsdelen lørdag formiddag.
AA170821 Etter en del sol fra tirsdag til fredag går det mot en for det meste skyet helg i landsdelen .
AA170821 Den dårlige værnyheten er at landsdelen må se langt etter sommertemperaturene både denne uken og neste.
AP170819 Samtidig viser vårt eget konjunkturbarometer at det er et klart flertall av bedrifter i landsdelen som venter vekst fremover, sa adm. direktør Arne Austreid da han la frem resultatet.
AP170819 - Det er tegn til bedring i landsdelen .
NL170818 Det var et ran at store kvoteverdier skulle føres ut av landsdelen for småpenger, og forslaget ble stanset på Stortinget.
DB170818 I landsdelen Catalonia er det 256 moskeer og 79 av disse, hver tredje, tilhører salafistene, ifølge La Generalitat, landsdelens regjering.
DB170818 Der pågår en kamp innad blant innbyggerne om landsdelen skal melde seg ut av Spania og erklære seg uavhengig.
DB170818 Barcelona er ikke bare hovedstaden i landsdelen Catalonia i Spania, men også den kulturelle hovedstaden for katalanerne nord for Pyreneene, i Frankrike.
AA170818 Det er mest sannsynlig at grensestrøkene får mest torden, men tordenværet kan også gå mye lenger vestover i landsdelen , sier Livik.
AA170818 - Det som skjer er at to værsystemer « møtes » rett over landsdelen .
NL170816 Nærinsglivet må i større grad knytte til seg studenter med helt avgjørende framtids-kompetanse for landsdelen .
NL170816 Mange kommer fra andre deler av landet og får nå sitt aller første møte med den arktiske landsdelen helt i nord.
NL170816 Hos oss får du med deg alt det som skjer i byen, og du kan holde deg oppdatert på de viktigste samfunnsdebattene i landsdelen .
AA170816 Temperaturrognosene for Trøndelag viser at landsdelen de neste tre dagene har gode sjanser til å se 20-tallet på gradestokken.
AA170816 Søndagen blir våt i hele landsdelen .
NL170815 Det lover godt for både byen, landsdelen og landet, i ei tid da det snakkes mye om hva vi skal leve av etter oljen. | - Nå er Team Ingebrigtsen verdt 10 millioner kroner i året ¶
NL170815 ¶ SE MOT NORD : Norges viktigste internasjonale sak er nordområdene, sa utenriksminister Børge Brende ( H ) da han tiltrådte i 2013, og la til at utviklingen er viktig for landsdelen , Norge og Norges plass i verden.
NL170815 Norges viktigste internasjonale sak er nordområdene, sa utenriksminister Børge Brende ( H ) da han tiltrådte i 2013, og la til at utviklingen er viktig for landsdelen , Norge og Norges plass i verden.
AA170814 I helgen har landsdelen registrert de laveste temperaturene siden midten av juli.
AA170814 Høytrykket dirigerer varme luftmasser fra øst-sørøst inn over landsdelen , noe som får temperaturen til å stige til over 20 grader igjen i løpet av ettermiddagen.
SA170813 Vi vil inkludere hele landsdelen , sier ASO-direktøren.
AP170813 Vi vil inkludere hele landsdelen , sier ASO-direktøren.
NL170811 Regjeringspartiene har ikke greid å overbevise befolkningen i Nord-Norge at ved å fjerne personell og utstyr fra landsdelen , vil resultatet bli et sterkere forsvar av den nordlige landsdel.
NL170811 For meg er det forunderlig at denne store og viktige sak for hele landsdelen , ikke er blitt satt på dagsorden for kommunepolitikerne for uttalelse.
NL170811 Det andre partiet jeg heller ikke stoler på når det gjelder forsvarsviljen for landsdelen er SV, som en rekke ganger har arbeidet for at Norge skulle melde seg ut av NATO.
DB170811 Det har ført til at Widerøe har færre flyavganger, endrede rutetider, og fulle fly på flere flyplasser i landsdelen .
SA170810 Franskmannen trekker paralleller mellom Arctic Race og økt turisme i landsdelen .
NL170810 En av de heteste debattene i landsdelen den siste tiden, har vært diskusjonen om Nord-Norge banen.
AP170810 Franskmannen trekker paralleller mellom Arctic Race og økt turisme i landsdelen .
AA170810 Søndag ser ut til å bli den kjøligste dagen i landsdelen på nærmere fire uker.
AA170810 Når lavtrykket passerer i Norskehavet utenfor kysten av Midt-Norge lørdag dreier vinden på nordvest i løpet av kvelden, noe som gjør at landsdelen havner i en sone med kald polar luft.
AA170810 Da får Trøndelag nyte godt av et høytrykk som bygger seg opp over de vestlige delene av Russland, noe som gir varme vinder fra sør-sørøst inn over landsdelen .
DN170809 Samtidig viser vårt eget konjunkturbarometer at det er et klart flertall av bedrifter i landsdelen som venter vekst fremover, sier Austreid i meldingen fra banken.
DN170809 - Det er flere tegn til bedring i landsdelen .
AA170808 Varslene fra Meteorologisk institutt viser at det blir for det meste pent vær i landsdelen , særlig første del av dagen.
NL170807 I og med at mesteparten av Hæren ligger i indre-Troms, har mye av dette kommet Troms, og resten av landsdelen til gode.
AA170807 Også onsdag viser prognosene til dels pent vær i landsdelen , men det er utrygt for litt regn i indre strøk av Sør-Trøndelag om kvelden.
AA170807 Hvis du trodde at den skikkelige sommervarmen, med temperaturer over 20 grader, hadde gjort sitt i landsdelen for denne gangen, må du tro om igjen.
AA170805 Kombinasjonen av åndelig føde under Olavsfestdagene og storstilt mønstring av det landsdelen og tilliggende områder har å by på av matkultur og øl, har gitt ei festuke over et stort spekter, med kvalitet både i bredt og smalt, høyt og lavt.
NL170804 Undertegnede har av politisk redaktør i Tromsø-avisen Nordlys, Skjalg Fjellheim, blitt anklaget for å håne Tromsø etter å ha påpekt at Tromsø vil være et sidespor på en øy - hvis drømmen er å forbinde hele landsdelen på skinner, fra Fauske til Kirkenes.
NL170804 Eksempelvis er Arctic Race of Norway mest for alle oss som bor i landsdelen .
DB170804 I den eneste landsdelen med flertall for full fart i oljeutvinningen mener hele 39 prosent at klima er grunn god nok til å begrense virksomheten.
AA170804 Etter truende prognoser om en våt, skyet og kjølig helg i landsdelen har varslene snudd til det absolutt bedre de siste par dagene.
AA170804 Absolutt hele landsdelen slipper likevel ikke helt unna regnbygene de neste dagene.
AA170804 Radarbilder fra Meteorologisk institutt viser at det enkelte steder i landsdelen onsdag falt over 50 millimeter nedbør på 24 timer.
VG170803 70 prosent som tar utdanningen i nord blir værende i landsdelen og vi trenger høyt utdannet arbeidskraft i tiden fremover, sier Jakobsen.
NL170803 Vi står overfor tre store utfordringer for transport mellom nord og sør og internt i landsdelen : begrenset kapasitet, utslipp og utilstrekkelig hastighet.
NL170803 Målet er å knytte landsdelen sammen for fremtiden.
DB170803 Det er bare i denne landsdelen at andelen som ikke er villige til å begrense oljeaktiviteten er den største.
DB170803 Lorentzen, som har lang fartstid i Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, skulle ønske oljelobbyen og Stortinget kunne gitt henne fred fra oljespøkelsen som tilsynelatende skal henge over landsdelen hennes til evig til.
VG170802 Dette gir en del regn til den sørligste landsdelen .
NL170802 Nå er det slik at to av de største felles utfordringene vi har i hele Nord-Norge er etterslepet samt øvrige behov på fylkesvegnettet, og en manglende helhetlig jernbaneinfrastruktur i landsdelen .
NL170802 Min utfordring til alle stortingskandidatene fra landsdelen er å stille seg bak kravet om et fylkesvegløft og en nordnorsk jernbaneinfrastruktur for framtida.
NL170802 Alt kan ikke gjøres med en gang og samtidig, men vi bør i landsdelen stå sammen om disse tingene, og ikke la oss låses fast i diskusjoner om det ene er viktigere enn det andre.
NL170802 ¶ De såkalt demografiske framskrivningene fra Statistisk Sentralbyrå forteller mye om veien videre for landsdelen vår.
NL170802 Tromsø lufthavn fungerer som hub for store deler av transporten internt og ikke minst eksternt til landsdelen .
NL170802 I såfall vil det ikke mangle på sterke stemmer - nord og sør i landsdelen - som nærmest anser det som en eksistensiell trussel at Nord-Norge huser en by som spurter mot 100.000 innbyggere.
NL170802 Havnen og flyplassen knyttes gjennom E8 til det nasjonale vegnettet E6, og det bidrar til at Tromsø utvilsomt er navet for handel og varetransport i landsdelen .
NL170802 For eksempel at fordi vi kun utgjør ni prosent av Norges befolkning, er det avgjørende for landsdelen som fellesskap å avvise alle angrep på de sterkeste fagmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge, de to store kunnskaps-juvelene våre.
AA170802 Det kan forsatt henge igjen en og annen regnbyge etter den tid, men over det meste av landsdelen blir det oppholdsvær i kveld, sier Bergensmeteorologen.
AA170802 Alt i alt ser der ut til at landsdelen får en fin dag, sier Hassel.
AA170802 - Det vil gå torden over store deler av landsdelen de neste timene, forteller vakthavende meterolog Frode Hassel ved Vervarslinga i Bergen.
VG170801 Nord trekker vinnerloddet med minst regn og denne landsdelen får også perioder med sol.
NL170801 Som om ikke dette er nok, så har vi en endeløs regional krangel, nå sist gjennom avisen « Fremover » der nyhetsredaktør Anders Horne avskriver Tromsbanen som uten interesse for det store flertall i landsdelen .
AA170801 Trøndelag var den varmeste landsdelen i Norge i juli.
AA170801 Middeltemperaturen for landsdelen under ett lå 0,7 grader over det normale.
AA170801 19 steder i landsdelen målte årets høyeste temperatur denne fredagen. 0,7 grader over det normale i Trøndelag ¶
NL170731 Hun skriver at nei til mer jernbane « duger som felles budskap fra Midtre Hålogaland i årevis framover », og viser ellers til de « transportbehov vi faktisk har i landsdelen vår ».
AA170731 På mandag blir det i overkant av 15 grader i store deler av landsdelen .
AA170731 Det er ingen knallværsdager med sol fra skyfri himmel i vente i landsdelen , men flere dager kan Trøndelag se fram til lange perioder med sol.
AA170731 - Tordenværet, som har sammenheng med et mindre lavtrykk ved Stad, ser ut til å passere over landsdelen i løpet av ettermiddagen og kvelden.
AA170729 Været i landsdelen de siste dagene har vært preget av ustabile luftmasser.
AA170729 Prognosene viser temperaturer i overkant av 20 grader mange steder samtidig som landsdelen kan se fram til fine solperioder mellom bygene.
AA170729 Været i landsdelen de siste dagene har vært preget av ustabile luftmasser.
AA170729 Prognosene viser temperaturer i overkant av 20 grader mange steder samtidig som landsdelen kan se fram til fine solperioder mellom bygene.
NL170728 Til sammen vil dette bli et prosjekt på 13 milliarder og det største i landsdelen .
AA170727 Fredagen er foreløpig den siste dagen med over 20,0 grader mange steder i landsdelen .
AA170727 Etter ni dager over 20,0 grader, må landsdelen vinke farvel til den herlige varmebølgen.
AA170727 Et lavtrykk som kommer inn over landsdelen sørøstfra, gir et betydelig værskifte fra fredag kveld.
AA170726 De ferskeste prognosene viser at det varme været i landsdelen fortsetter fram til lørdag, men det blir noe kjøligere på fredag.
AA170724 Siden torsdag har det vært over 20 grader de fleste steder i landsdelen .
AA170724 På onsdag kan temperaturen de varmeste stedene nærme seg 28 grader, mens landsdelen får se 27-tallet på gradestokken både i dag og på tirsdag.
VG170722 Slaget om vestlandet : Må vinne denne landsdelen
AA170722 Stipendet går til en ungdom mellom 13 og 25 år eller ungdomsorganisasjoner i landsdelen , som har utmerket seg spesielt med sitt samfunnsengasjement og/eller politiske aktivitet.
NL170721 Salmar liker å fortelle at pengene de tjener kommer lokalsamfunn i landsdelen til gode, i form av arbeidsplasser, nye investeringer og kjøp fra lokale og regionale leverandører.
AA170721 Formiddagens målinger tyder på at det går mot sommerens varmeste dag mange steder i landsdelen .
DB170720 I landsdelen Balearene drøfter parlamentet i disse dagene et lovforslag hvor kommunestyrene kan nedlegge forbud i hele eller deler av kommunen mot korttidsleie.
AA170720 Varslene for neste uke viser at det solrike været i landsdelen vil holde seg fram til Olsok, lørdag 29. juli.
VG170719 Slaget om vestlandet : Må vinne denne landsdelen
AA170718 Endelig kan Trøndelag slippe værjubelen løs : For første gang i sommer varsler meteorologene en lang periode med sol og varme i landsdelen .
NL170714 Man trenger ikke mange fingre for å liste opp gjenværende militæranlegg i landsdelen .
NL170714 Det er derfor nødvendig at vi som bor i landsdelen gir Høyre og resten av støttepartiene til nåværende LTP et klart og tydelig signal om at nok er nok.
AA170714 Årsaken til det betydelige værskiftet neste onsdag er at landsdelen for første gang på lang tid havner på den varme siden av jestrømmen.
AA170714 Fra søndag til tirsdag viser varslene 25 til 50 millimeter regn i landsdelen .
AA170714 Etter en av de kaldeste og fuktigste innledningene av juli på flere tiår i landsdelen , tar regnværet en pause lørdag.
NL170713 Om den skulle bli bygget ville det uten sammenligning være det største naturinngrepet i landsdelen noen gang ».
SA170712 Etter å på rekke og rad ha hatt Per-Mathias Høgmo, Agnar Christensen, Steinar Nilsen og Bård Flovik, alle fra den nordligste landsdelen , som TIL-trenere de siste årene velger klubben nå annerledes.
SA170712 Ikke siden Otto Ulseth ledet TIL i 2005 har klubben hatt en trener som ikke er fra landsdelen .
AP170712 Etter å på rekke og rad ha hatt Per-Mathias Høgmo, Agnar Christensen, Steinar Nilsen og Bård Flovik, alle fra den nordligste landsdelen , som TIL-trenere de siste årene velger klubben nå annerledes.
AP170712 Ikke siden Otto Ulseth ledet TIL i 2005 har klubben hatt en trener som ikke er fra landsdelen .
AA170712 Sommerværet i landsdelen har vist seg fra sin aller verste side så langt i juli.
AA170712 Fram til da må landsdelen slite med kjølig, skyet og vått vær.
NL170711 Nordland fylke vil kanskje mene at navnet ikke er dekkende for hele landsdelen , men da kan de kanskje gjøre noe med det - nemlig si fra at de vil være med i den nye nordnorske region.
DB170711 Årsaken til at Sørlandet er det beste valget, handler om at landsdelen ligger mellom to værsystemer.
AA170711 Mangel på et stabilt høytrykk i øst, en værtype som gir varmt og solrikt vær i landsdelen , gjør at det skiftende været med gråvær og nedbør fortsetter for fullt de neste dagene.
VG170708 Avstanden til kontinentet blir for stor fra Nord-Norge - selv om ASO har lagt sin elsk på landsdelen etter at Arctic Race ble arrangert første gang i 2013.
DB170708 Han opplyser at prognosene for helgen har vært veldig ustabile, og at sommerværet i landsdelen ofte er vanskelig å spå.
NL170707 Andre instanser i samfunnet, som Hovedredningssentralen, fylkesmannen, politimestre og Politidirektoratet, har òg uttrykt skepsis knyttet til flytting av transporthelikopter ut av landsdelen , grunnet totalforsvaret av et stort område også når det kommer til beredskap.
AA170706 To lavtrykk i områdene rundt Island sender skyer og nedbør inn over landsdelen .
AA170705 Samtlige 33 målestasjoner i landsdelen registrerte temperaturer under 10.0 grader natt til onsdag.
NL170704 Nord-Norgebanen blir et betydelig norsk bidrag for å kunne oppfylle internasjonale miljøkrav og dermed spare landsdelen for framtidige utslippsavgifter.
NL170704 Istedenfor å være en liten godbit for å roe ned smålåtne nordinger, blir Tromsbanen den utløsende faktoren som får hele landsdelen på skinner.
NL170704 " For egen regning legges til en `Ole Danbolt-Mjøs` : " Forøvrig er det mi meining " - at Nord-Norge trenger en stambane gjennom landsdelen for å kunne regnes som en integrert og likeverdig del av nasjonen.
NL170704 Det mangler ikke på interesse og vilje i landsdelen .
AA170704 Med unntak av to steder ytterst på kysten, Nordøyan fyr og Sklinna fyr, sank temperaturen natt til tirsdag under 10,0 grader ved de øvrige 31 målestasjonene i landsdelen .
NL170703 Sjømatprodusenter i Tromsø og landsdelen for øvrig, er en betydelig bidragsyter til dagens norske eksportverdi på 91,6 milliarder kroner for norsk sjømat.
NL170703 Kvalitet, nye sjømatprodukter og ikke minst markedsføring, er den viktige, men også krevende veien mot at fiskeri- og havbruksnæringene i landsdelen og Norge skal kunne skape enda større verdier.
AA170703 Årsaken er fravær av høytrykk i øst, en værtype som gir tørt, varmt og solrikt vær i landsdelen .
AA170703 Trolig må landsdelen vente til midten av juli før det blir en lengre periode med over 20 grader hver dag.
AA170703 Årsaken er fravær av høytrykk i øst, en værtype som gir tørt, varmt og solrikt vær i landsdelen .
AA170703 Trolig må landsdelen vente til midten av juli før det blir en lengre periode med over 20 grader hver dag.
AP170630 - En stor utfordring i denne landsdelen er at unge ikke fullfører fagutdanning fordi de mangler lærlingplass, og da har de kanskje ikke noe annet alternativ enn å søke støtte hos Nav.
AP170630 - En stor utfordring i denne landsdelen er at unge ikke fullfører fagutdanning fordi de mangler lærlingplass, og da har de kanskje ikke noe annet alternativ enn å søke støtte hos Nav.
AP170630 Store deler av Nord-Norge har hatt knallvær på fredag, og prognosene tyder på store deler av den nordlige landsdelen får beholde finværet.
NL170629 Fagmiljøet ved det juridiske fakultet utdanner ikke bare viktig arbeidskraft til landsdelen .
NL170629 Da de første medisinerstudentene gikk i gang med studiet i 1973, var det blant annet ut fra en målsetting om at de ville bli i landsdelen etter endt utdanning.
VG170628 Forsvaret er tungt til stede i landsdelen og vi har tradisjonelt sett et stort engasjement omkring Forsvaret i nord, sier Bruun-Hanssen.
SA170628 Dersom kjente merkevarer i landsdelen som Mack, Sparebanken Nord-Norge eller Hurtigruten hadde elendige resultater, og et svekket produkt, ville det garantert endt med en total opprydning fra topp til bunn i organisasjonen.
NL170628 Skal Norge overholde klimaforpliktelsene så må transportløsningene i landsdelen planlegges i samsvar med dette.
NL170628 Fotball er kultur og identitet, og en fremgangsrik fotballklubb vil gi et løft både for Tromsø og landsdelen .
NL170628 I dag eksporteres mest fisk ut av landsdelen langs veiene. 43.000 lastebiler hvert år.
NL170628 Argumentene om persontransport for å tøffe fra Tromsø til Oslo i tog er det enkleste å tilbakevise : Vi må bli ganske mange flere mennesker i landsdelen for å forsvare en slik investering.
AA170628 Dersom kjente merkevarer i landsdelen som Mack, Sparebanken Nord-Norge eller Hurtigruten hadde elendige resultater, og et svekket produkt, ville det garantert endt med en total opprydning fra topp til bunn i organisasjonen.
NL170627 En hovedoppgave blir å bygge den nye arktiske landsdelen i nord, etter at Stortinget har vedtatt å slå sammen fylkeskommunene i Troms og Finnmark.
NL170626 ¶ Bård Flovik ( og Agnar Christensen før han ) har fått disponere ca 30 millioner mindre - kroner 30.000.000 - per år, enn det byen og landsdelen ga Per Høgmo.
NL170626 | Får byen og landsdelen akkurat det de fortjener av TIL ?
NL170626 En Nord-Norge-bane fra Fauske til Narvik og videre til Tromsø med et sidespor til Harstad er helt nødvendig om ikke landsdelen skal stagnere.
NL170626 Det handler om kvalitet, om UiT Norges arktiske universitet sin rolle i landsdelen , om tillit og omdømme, om sentralisering av makt, om å inkludere verdier fra høgskolesystemet inn i en universitetssammenheng, om synlighet, om at utdanning og forskning har stedlig ledelse i Finnmark fylke, og det handler om flercampusorganisering.
FV170626 Distriktsleder Espen Solum i Huseiernes Landsforbund Vest-Agder mener all eiendomsskatten i landsdelen skremmer unge fra å bosette seg her.
DB170626 Unge, dyktige kokker flytter tilbake til landsdelen og det åpnes flere restauranter med personlighet og egenart, sier redaktøren, som også tilskriver den gode utviklingen økningen i antall helårsturister.
NL170623 Mer enn 70 % av de som uteksamineres, blir i dag i landsdelen .
NL170622 Tvert i mot, jeg snakker opp Nord-Norge, nettopp fordi jeg kjenner landsdelen godt og vet hvilke muligheter som ligger der, men også hvilke utfordringer vi har.
NL170622 Når jeg har kritisert regjeringen, kommer regjeringens klakører fra landsdelen og beskylder meg for å snakke ned landsdelen .
NL170622 Når jeg har kritisert regjeringen, kommer regjeringens klakører fra landsdelen og beskylder meg for å snakke ned landsdelen.
NL170622 I tillegg til at midlene da blir forvaltet i Nord-Norge, bidrar dette også til å bygge opp investorkompetanse i landsdelen .
NL170622 Arbeiderpartiet fremmer derfor et forslag der vi foreslår at midlene lyses ut av departementet og at mindre investormiljø i hele landsdelen kan søke på et beløp tilsvarende det de greier å reise av privat kapital.
NL170621 TIL har dessverre gått fra å være en inspirerende nordnorsk kraft, til å miste ganske mye av sin samfunnsrolle og posisjon både i Tromsø og landsdelen .
NL170621 Også NFH er viktig for UiT og landsdelen , men utvalget vurderer ikke om en endret fakultetsstruktur vil gi en økt satsing på hav og marine næringer.
NL170621 Det juridiske fakultet ved UiT har fungert som en drivkraft i nord, i arbeidet for rettssikkerhet og juridisk kompetanse i landsdelen .
NL170620 Vi tar bekymringen i landsdelen på alvor og følger opp i vår dialog med Russland og andre stater.
NL170620 Vi gleder oss over at folk i nord bryr seg om universitetet og erkjenner hvor viktige fagmiljøene her er for hele landsdelen .
NL170620 Vi gleder oss over at folk i nord bryr seg om universitetet og erkjenner hvor viktige fagmiljøene her er for hele landsdelen , skriver UiT-rektor Anne Husebekk.
NL170619 Ole Olsens sukk fra den nordnorske regionalismens pionértid om finnmarkingene som andrefiolinister, dreide seg da også minst om forholdet mellom Troms og Finnmark, men mest om holdninger lengst sør i landsdelen , der de « ægte » nordlendingene holdt til, i hvert fall i egne øyne.
NL170619 juni om at landsdelen skulle deles i to, Nordland og Troms/Finnmark.
NL170619 Han har vært en av hovedaktørene bak den optimisme og glød som nå preger landsdelen ", het det dengang i NHO-juryens begrunnelse.
NL170618 Sjefredaktøren i Avisa Nordland ber om at hele landsdelen samler seg bak søknaden.
NL170618 Den siste tidens diskusjon om regionreformen og en ny politisk organisering i landsdelen , viser hvor langt unna vi er å skape forpliktende fellesskap i nord.
AP170618 Landsdelen har nå sterkere vekst enn resten av landet.
AP170618 Landsdelen har nå sterkere vekst enn resten av landet.
FV170617 Fullriggeren Sørlandet er tilbake i landsdelen .
NL170616 Situasjonen har for Tromsø vedkommende blitt beskrevet slik at hele landsdelen har " Forakt og misunnelse mot juvelen Tromsø.
NL170616 Og veldig mange av disse blir i landsdelen .
NL170615 Kvalitet er den betydningen universitetet har for folk i den landsdelen det virker.
AA170615 Årsaken er at landsdelen blir truffet av kraftig torden- og bygevær i løpet av dagen.
AA170615 - Da blir det til dels kraftige torden-, hagl- og regnbyger over hele landsdelen , men særlig i indre strøk nær svenskegrensa, fortsetter hun.
VG170613 De siste dagene er det denne landsdelen som har hatt rett til å skryte av sommerværet, imens flere andre steder i landet har blitt rammet av sjokknedbør.
NL170613 Utstillingen arrangeres av Bodø kunstforening og turnerer til ulike visningssteder i hele landsdelen gjennom året.
NL170613 Skal vi fortsatt vise kunstnere fra hele landsdelen ?
NL170613 Skal kunsten vises i hele landsdelen ?
NL170613 Det har alltid vært en juryert utstilling der kunstnere fra landsdelen , eller som har vært bosatt her, kan søke om å delta.
NL170613 ¶ Det er grunn til å frykte at det nå blir enda vanskeligere å rekruttere dyktige jurister til landsdelen , og det kan bli vanskeligere å rekruttere jurister til å starte en forskningskarriere her ved UiT i Tromsø - dersom byen ikke har et selvstendig fakultet som i Oslo og Bergen.
NL170613 Fagmiljøet ved universitetet i Tromsø utdanner ikke bare viktig arbeidskraft til landsdelen .
NL170613 Det er nå all grunn til å frykte at UiT er i ferd med å skade seg selv, samt juss-utdannelsen i landsdelen og det nasjonale juridiske fagmiljøet.
NL170613 Om vi ikke øker kvaliteten på skolene i Nord-Norge drastisk, er det et aspekt som vil dra ned attraktiviteten for hele landsdelen .
NL170613 Våre artister og musikere når ut langt utenfor byen og landsdelen , skriver Fredrik Forssman.
NL170613 Våre artister og musikere når ut langt utenfor byen og landsdelen , noe som er et kvalitetstegn.
NL170613 Musikkmiljøet i Tromsø og landsdelen har utviklet en kultur for deling og samarbeid - noe som garantert kommer å være et konkurransefortrinn fremover ; NOSO stiller opp på mange ulike prosjekter utenfor sin kjernevirksomhet, Musikkonservatoriets elever er en integrert del av byens musikkliv - noe som ikke er en selvfølge i andre tils
NL170613 Like aktuelt er det å se hvor utrolig viktig Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge er og har vært - ikke bare for den gryende musikkbransjen, men for hele utviklingen av den kreative næringen i landsdelen .
NL170612 Samtidig vet vi at utdanningsinstitusjoner i landsdelen styrt fra landsdelen er viktige for å sikre arbeidskraft til næringsliv og offentlig virksomhet i nord.
NL170612 Samtidig vet vi at utdanningsinstitusjoner i landsdelen styrt fra landsdelen er viktige for å sikre arbeidskraft til næringsliv og offentlig virksomhet i nord.
NL170612 Nord-Norges to universiteter - UiT og Nord Universitet - tilbyr høyere utdanning flere steder i landsdelen .
NL170612 Innen teknologiutdanningen har vi konsentrert utdanningen i landsdelen sterkere enn innenfor mange andre felt.
NL170612 I tillegg har UiT i Narvik laboratorier som ikke finnes andre steder i landsdelen og hvor næringsliv og offentlige etater i mange tiår har henvendt seg for å få løst utfordringer.
NL170612 At vi ivaretar hele landsdelen og de eksisterende fagmiljøene slik at disse kan fortsette å skape verdier i Nordområdene, er langt viktigere enn antallet fakultet ved UiT.
NL170612 Alle aktører i Nord-Norge som skal bidra til å utvikle landsdelen i framtida, må ta ansvar for utvikling av hele landsdelen og lokalisere funksjoner der vi får de beste løsningene.
NL170612 Alle aktører i Nord-Norge som skal bidra til å utvikle landsdelen i framtida, må ta ansvar for utvikling av hele landsdelen og lokalisere funksjoner der vi får de beste løsningene.
NL170612 Over tid er dette skadelig for landsdelen og bygger ned tilliten mellom regionene, byene og folkene.
NL170612 Nedlatende påstander om nabobyen er neppe representative for folks meninger i landsdelen vår.
NL170612 Det er åpenbart at usaklighetene som preger samfunnsdebatten ikke utvikler landsdelen .
NL170609 Den bofastløse følelsen melder seg nå, etter at Stortinget torsdag tok fra oss Troms, Finnmark og landsdelen Nord-Norge og påla oss å lage en ny fylkesregion for to.
NL170608 SKINN fikk i sitt landsdelsoppdrag et ansvar for å bidra til å gi befolkningen i landsdelen et bredest mulig tilbud innen visuelle kunstopplevelser med fokus på lokalkompetanse på utstillingsproduksjon og formidling.
NL170608 Etter 40 års virke i landsdelen er vi tatt ut av avtalen.
NL170608 Det er uforståelig at våre fremste kulturpolitikere i landsdelen i sin pressemelding 21. mai utrykker tilfredshet at de har kommet til enighet om en reforhandlet kulturavtale for de neste fire år, på tross av at deres arbeid har resultert i et svekket kultursamarbeid og ikke minst at det visuelle kunstfeltet blir den største taper.
AA170608 - Sist vi hadde større snøsmelteflommer i nord var i 2010 og 2013, og det er flommer vi har i bakhodet når vi på ny skal vurdere flomfaren i landsdelen , fortsetter han.
NL170607 Bakgrunnen er at regjeringen har bestemt at mer jernbane i landsdelen skal utredes i neste Nasjonal Transportplan, deriblant å koble Ofotbanen til en toglinje videre til Tromsø.
DB170607 - Sist vi hadde større snøsmelteflommer i nord var i 2010 og 2013, og det er flommer vi har i bakhodet når vi på ny skal vurdere flomfaren i landsdelen , sier Borsányi til eget nettsted.
BT170606 Det er all grunn til å tro at den nye høyskolen blir viktigere for landsdelen enn de tre mindre høyskolene var hver for seg.
AA170605 Men vi er ikke direkte skjemt bort med temperaturer over 20 grader i landsdelen hittil i år.
VG170604 Fra onsdag av kan hele landsdelen oppleve sommertemperaturer !
NL170602 Både flertallet og mindretallet i arbeidsgruppen er opptatt av at UiT skal ha størst mulig aktivitet og tilstedeværelse i landsdelen , og er enige om at Harstad, Narvik, Tromsø og Alta skal bli vertsbyer for et sterkere, bedre og mer konkurransedyktig universitet enn i dag.
FV170602 Samarbeid mellom 30 Agder-kommuner og deltakelse i et nasjonalt program skal sørge for digitalisert eldreomsorg i landsdelen innen 3,5 år. 16 operatører skal gå i skift på responssenteret på Valhalla helsesenter på Lund, for å håndtere blant annet trygghetsalarmer.
NL170601 Slik saken står nå, bidrar UiT til en massiv svekkelse av Tromsøs omdømme i resten av landsdelen .
NL170601 Da er det ekstra viktig at UiT verner om sin rolle som en aktør med legitimitet i hele landsdelen .
DB170601 På kysten av Vestlandet vil det blir rundt 12 til 13 grader, mens eller i landsdelen vil det blir rundt 18 og 19 grader, sier vakthavende meteorolog Løvdahl.
NL170531 I Iøpet av få dager har to viktige saker for landsdelen gått gjennom på Stortinget.
FV170531 AGDER : Rolig natt ¶ 06.51 : Agder politidistrikt melder om ei rolig natt i landsdelen .
AA170531 Med unntak av Oppdal og Frosta, har mai vært kaldere enn normalt over hele landsdelen .
NL170530 Flere har ytret skuffelse over at en ikke lyktes med å samle landsdelen til en region.
NL170530 Landsdelen som jeg elsker og som jeg ønsker det beste for.
DB170530 Det hører til sjeldenhetene å ha en fransk-talende statsminister i Belgia, ettersom landsdelen Flandern, hvor man snakker flamsk og skriver nederlandsk er den folkerikeste.
NL170529 Troms og Finnmark slås sammen og blir den nye arktiske landsdelen i Norge.
NL170529 Er vi sikre på at det er best for oss å stå utenfor den nye arktiske landsdelen ?
DB170529 Den sterkeste pådriveren for dette var Suzana Díaz, president i juntaen i landsdelen Andalucía, som er partiets sterkeste bastion og landets mest folkerike landsdel.
DB170529 Den andre utfordreren, Patxi López, tidligere statsminister i landsdelen Baskerland, som mest stilte opp for å holde partiet samlet, vant blant baskerne.
DB170529 Den sterkeste pådriveren for dette var Suzana Díaz, president i juntaen i landsdelen Andalucía, som er partiets sterkeste bastion og landets mest folkerike landsdel.
DB170529 Den andre utfordreren, Patxi López, tidligere statsminister i landsdelen Baskerland, som mest stilte opp for å holde partiet samlet, vant blant baskerne.
BT170529 UTFORDRENDE : Høyres Tom-Christer Nilsen viser mangel på godt lederskap i en utfordrende tid for landsdelen vår, skriver innsender.
BT170529 Nilsen viser mangel på godt lederskap i en utfordrende tid for landsdelen vår.
AA170529 juni det ser ut til å kunne bli en smak av sommer i landsdelen .
DB170527 Høytrykket som gir knallværet i Sør-Norge i dag beveger seg gradvis østover - og det vil derfor bli kaldere også i denne landsdelen utover neste uke.
BT170527 I Molde, nord i landsdelen , ligger temperaturen på 20 grader lørdag kveld.
NL170526 Trastad Samlinger arbeider med fokus på Outsider's Art, og skal samarbeide med kunstnere fra landsdelen , og med miljøet rundt kunstnerne.
NL170526 Trastad Galleri skal gjennomføre utstillinger i landsdelen og bidra til mer kunnskap om, og kompetanse knyttet til, Outsider's Art.
NL170526 At hele landsdelen støtter oss danner grunnlaget for statens innsats.
DB170525 Ta turen innom en av de 20 vingårdene i landsdelen . 4.
DB170525 Landsdelen er kjent som Sveriges matfat, siden det er et rikt landbruk her.
AP170525 Kristi himmelfartsdag blir det imidlertid kjøligere og regn i landsdelen .
AA170524 Været i landsdelen preges av gråvær og regn de neste dagene.
NL170523 Og viktigst av alt ; fordi ungdom som utdanner seg i landsdelen og i egen region, oftere forblir verdiskapere her, i stedet for å utdanne og bosette seg i storbyer og i sør.
NL170523 Men vi stiller noen krav til prosessene og resultatene ; krav som bygger på at ingeniørutdanningen i hele landsdelen må styrkes, ikke svekkes, og at det nordnorske samfunnsoppdraget ivaretas.
NL170523 Men når vi i næringslivet og offentlig sektor opplever at det innen utdanning og forskning i teknologifag trengs mer kraft, utadvendthet og aktiv tilstedeværelse i hele landsdelen , uroer det oss at universitetene lar ei omorganisering følges av enda ei utredning.
NL170523 Fra vårt ståsted midt i Nord-Norge, i teknologi-byen Narvik, konstaterer vi det selvfølgelig : Landsdelen har behov for mer og høyere kompetanse.
NL170523 Enda mer styrke bygges ved å satse på fortrinn, i hele landsdelen , ikke ved å samle all ledelse i Tromsø.
NL170523 Det viser hvor viktig NUK++ er for mange både i landsdelen og festspillbyen Harstad.
NL170522 Etter en særdeles lang og vanskelig beitesesong i den nordligste landsdelen , er det nå tid for kalving.
AA170522 Selv på de varmeste stedene i landsdelen vil temperaturen ikke ligge høyere enn 15-16 grader.
NL170520 | Derfor er de sterkest i landsdelen
SA170519 Frank Berntsen synes det er synd TIL ikke gjorde mer for at Mikkel og Emil skulle bli i landsdelen .
AP170519 Frank Berntsen synes det er synd TIL ikke gjorde mer for at Mikkel og Emil skulle bli i landsdelen .
NL170518 Vi kunne kanskje tro at LO-kongressen valgte bort nordlendinger fordi de tidligere tillitsvalgte i toppledelsen fra landsdelen hadde gjort en usedvanlig dårlig jobb.
NL170518 NHOs toppledelse er nesten uten representasjon fra landsdelen .
NL170518 Det har vært godt for landsdelen .
NL170518 Å tvinge gjennom boring i Lofoten, Vesterålen og Senja - mot nordlendingenes vilje - vil føre til en alvorlig svekkelse av samfunnsaksepten for oljenæringen i landsdelen .
NL170518 Frem til nå er erfaringene i landsdelen at svært lite av totalinvesteringene i nord tilfaller nordnorske leverandører.
NL170518 Et flertall i landsdelen ønsker ikke at områdene åpnes.
NL170518 Professor Peter Ørebech har påvist i en artikkel i tidsskriftet Lov og Rett ( nr 6/2007 ) at rettighetene til fiske i Nord-Norge tilhører kystbefolkninga i landsdelen - ikke staten.
NL170518 Hilsen Midtre Hålogaland og resten av den arktiske landsdelen .
NL170518 Hilsen Midtre Hålogaland og resten av den arktiske landsdelen , skriver Gard Borch Michaelsen.
NL170518 Det er mulig flertallet i landsdelen ønsket å beholde dagens tre fylker.
NL170518 Den arktiske landsdelen , fisk, olje, reiseliv, nordlys, midnattsol, opplevelser og mye mer.
NL170518 Solberg tror den den nye arktiske landsdelen i nord vil ha store fortrinn, også nasjonalt.
NL170518 Problem-sakene renner som en stri elv forbi Høyres tillitsvalgte i landsdelen .
NL170518 Men høyremennesket Erna Solberg tror ikke på at en aktiv Stat kan spille rollen som det store drivhjulet i landsdelen .
NL170518 Hvilke grep tar man for å få ungdommen til å ta en utdanning som landsdelen trenger, for eksempel innenfor reiseliv ?
NL170518 Landsdelen har en stor offentlig sektor.
AA170518 På de varmeste stedene i landsdelen kan det ikke utelukkes 21 - 22 grader.
NL170516 Jeg forutsetter at også universitetene erkjenner at vi må ta hele landsdelen i bruk - og at man også i kunnskapssektoren må bygge nordnorsk tillit.
NL170516 Jeg er helt sikker på at det å ha et eget strategisk beslutningsnivå i Narvik er avgjørende for hvor godt UiT vil løse sitt samfunnsoppdrag i landsdelen .
NL170516 I landsdelen og i Narvik-regionen.
NL170516 Det er også bra for landsdelen .
NL170516 Den øverste ledelsen, rektor, befinner seg i Tromsø og Bodø, men skal de oppnå kraft til utvikling og innovasjon, trenger de kunnskapsmiljøer og næringsliv i hele landsdelen .
NL170516 De nordnorske universitetene har et stort ansvar for utvikling av kunnskap i hele landsdelen .
DN170516 Også et ferskt konjunkturbarometer fra Sparebank 1, der bedrifter i landsdelen ble spurt om fremtidstroen, viser et løft fra tidligere målinger.
AA170516 Etter en iskald innledning av måneden, med historisk kalde mainetter enkelte steder, får landsdelen nyte godt av skikkelig vårvarme enda noen dager.
AA170516 Dagens temperaturprognoser for onsdagen, med maksimumstemperaturer på 18 til 20 grader, betyr at landsdelen ser ut til å få den varmeste 17. mai siden 2013 og den nest varmeste de siste 15 årene !
AA170516 maivær i landsdelen med opphold og lange perioder med sol.
AA170515 På tirsdag vil det passere en nedbørfront over landsdelen .
AA170515 De aller ferskeste prognosene to døgn før nasjonaldagen viser at det er særlig landsdelen sør for Trondheimsfjorden som har grunn til å juble høyest.
NL170512 Landsdelen har hatt en formidabel økning på hele 21 prosent fra mars 2016 til mars 2017 med totalt 281.379 overnattinger, 48.000 flere enn samme måned i fjor.
FV170512 Slike instrumenter vil løfte ethvert orkester og vil framover bli lånt ut til musikere i Kristiansand Symfoniorkester og til spesielt talentfulle musikere i landsdelen .
AA170512 Landsdelen har hatt en formidabel økning på hele 21 prosent fra mars 2016 til mars 2017 med totalt 281.379 overnattinger, 48.000 flere enn samme måned i fjor.
DN170511 - Sparebanken er jo her for å bidra til vekst og utvikling i landsdelen .
DB170511 Etter forrige onsdags beslutning om å slå sammen Troms og Finnmark til ett fylke, foreslår vi at det innføres obligatorisk dannelsesreise til Finnmark for alle politikere som skal ta beslutninger som berører landsdelen .
VG170510 Vestlandet var den landsdelen som holdt lengst ut - til søndag.
NL170510 Vi vil legge til rette for å utvikle flere konkurransedyktige leverandørbedrifter og flere arbeidsplasser innafor vekstnæringene i landsdelen , som reiseliv, sjømat, petroleum og offentlig infrastruktur, ikke minst veibygging, sier Sanner.
NL170510 Vi vil legge til rette for å utvikle flere konkurransedyktige leverandørbedrifter og flere arbeidsplasser innafor vekstnæringene i landsdelen , sier kommunal- og moderiniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
FV170510 EØS-avtalen er svært viktig for den industritunge landsdelen i sør, påpeker Siri Mathiesen, regiondirektør for NHO Agder og Heine Østby, administrerende direktør i 3B Fibreglass.
DB170510 Men det at landsdelen fikk en Oluf som kunne formidle nordnorsk humor, det er jeg stolt av.
AA170510 Frosne trøndere kan glede seg et tosifret antall grader i landsdelen fra torsdag.
AA170509 Nordli - Holand fikk mest snø i landsdelen det siste døgnet med åtte centimeter.
AA170508 Kulden biter seg fast i landsdelen ytterligere noen dager.
AA170508 I alt 12 steder i landsdelen målte kuldegrader natt til mandag.
DB170506 Nord-Norge er den eneste landsdelen som skiller seg litt ut i værtype.
DB170506 Tidligere har partiet aldri nølt når det gjelder strukturering og sentralisering i landsdelen .
DB170506 Sp-Vedum og hans flokk fosser fram i de tre nordligste fylkene og noterte nylig en oppslutning i landsdelen på 18,8 prosent ( Infact ).
AP170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen , ¶
AP170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen , ¶
AA170501 Nord-Trøndelag målte de høyeste temperaturene i landsdelen søndag.
DB170430 - Det blir mye kjøligere i Nord-Norge, med pålandsvind og bygevær i hele landsdelen .
AA170429 Kulturlivet i Trondheimkan sikkert lære noe av både Rosenborg og Rema, men byen og landsdelen trenger også andre impulser og nye uttrykk.
SA170428 Vi håper på mange navn fra hele landsdelen , sier Hætta.
AA170428 Endelig er det slutt på den iskalde vårluften i landsdelen .
AA170428 april for å finne siste gang temperaturen kom over 10-grader-streken i landsdelen .
AA170427 Fredag sørger et værskifte for knallvær i landsdelen .
BT170426 Men forutsetningen er at landsdelen evner å stå samlet.
BT170426 I fremtiden kan de folkevalgte i landsdelen gjerne bli bedre på dette punktet.
BT170426 Han tar nå en høy risiko på vegne av landsdelen , og utfallet er i verste fall at langt færre samferdselskroner tilfaller Hordaland fremover.
AA170426 Nedbør og temperaturer ned mot null grader ventes over hele landsdelen om natten og i morgentimene, men det er hovedsakelig i indre strøk at det ventes at nedbøren kommer i form av snø.
DB170425 Og sola viser seg over landsdelen noen dager fra onsdag, noen steder allerede fra tirsdag ettermiddag, sier statsmeteorologen til Dagbladet.
VG170424 Det er leit for landsdelen og innbyggerne fordi det sårt trengs økonomisk aktivitet der, sier hun.
FV170424 Tyveriet på Evje skjer samtidig med at landsdelen får besøk av kongen.
DN170424 Konkursen fikk dramatiske følger i landsdelen med et ras av konkurser og arbeidsledighet på over 50 prosent hvorpå det ble tatt initiativ til å stifte Det norske Arbeiderparti ved Ormetjern utenfor Arendal året etter.
AP170424 17-åringen kom til Vadsø som 10-åring og var i en årrekke en talentfull utøver i kampsport i byen og landsdelen .
AP170424 17-åringen kom til Vadsø som 10-åring og var i en årrekke en talentfull utøver i kampsport i byen og landsdelen .
AA170424 Årsaken er høytrykk i øst som dirigerer milde vinder mellom sør og øst inn over landsdelen .
AA170423 Det har falt store mengder snø over nesten hele landsdelen natt til søndag og mange lurer på om det er trygt å kjøre med sommerdekk.
DB170422 ¶ BREDDE : Landsdelen har næringspolitisk bredde, den er ekstremt viktig i forsvars- og sikkerhetspolitikk.
DB170422 Så bør man snarest sette ned et ekspertutvalg som utvikler en slagkraftig strategiplan for landsdelen .
DB170422 Landsdelen har næringspolitisk bredde, den er ekstremt viktig i forsvars- og sikkerhetspolitikk.
DN170421 Konkursen fikk dramatiske følger i landsdelen med et ras av konkurser og arbeidsledighet på over 50 prosent hvorpå det ble tatt initiativ til å stifte Det norske Arbeiderparti ved Ormetjern utenfor Arendal året etter.
AA170421 De neste to døgnene kan det kommme mellom 20 og 25 centimeter snø i landsdelen .
AA170421 I senere år har Adresseavisen fått et mer markert fokus på Trondheim, men Mørseth mener ambisjonene fortsatt strekker seg langt utenfor trønderhovedstaden eller landsdelen for øvrig.
VG170420 Arbeiderparti-politikere i landsdelen innrømmer åpent at Senterpartiet dominerer ordskiftet i landsdelen og stjeler velgere fra Arbeiderpartiet.
VG170420 Arbeiderparti-politikere i landsdelen innrømmer åpent at Senterpartiet dominerer ordskiftet i landsdelen og stjeler velgere fra Arbeiderpartiet.
FV170420 Ti dagers filming har blitt til et 45 minutter langt program fra ulike steder i landsdelen .
SA170418 Håvard Klemetsen har blitt positivt overrasket over nordnorsk eliteidrett, men vil likevel ikke anbefale hardtsatsende idrettstalenter å bo i landsdelen .
FV170418 AGDER : Rolig natt ¶ 06.20 : Agder politidistrikt melder om en rolig natt i landsdelen .
AP170418 Håvard Klemetsen har blitt positivt overrasket over nordnorsk eliteidrett, men vil likevel ikke anbefale hardtsatsende idrettstalenter å bo i landsdelen .
FV170414 Nå blir det regn og snø over hele landsdelen .
AA170413 Etter en forholdsvis mild innledning av april med middeltemperaturer to til tre grader over det normale i det meste av landsdelen , blir de neste to ukene en god del kjøligere.
DB170411 Norman Tebbit, også tidligere leder for de konservative og statsråd under Thatcher, foreslo å bringe spørsmålet om uavhengighet for landsdelen Catalonia fra Spania inn for FN som hevn.
FV170410 | Må ut av landsdelen for å finne unge som vil jobbe i industrien ¶
DB170408 Men i den sjølstyrte landsdelen Baskerland står alle de politiske partiene, unntatt PP, og de fire store fagforeningene i landsdelen bak det som nå skjer.
DB170408 Men i den sjølstyrte landsdelen Baskerland står alle de politiske partiene, unntatt PP, og de fire store fagforeningene i landsdelen bak det som nå skjer.
DB170408 Lehendakari, statsministeren i landsdelen , Iñigo Urkullu fra PNV, synes sikker på å lykkes med å avvæpne ETA og med å få Spanias regjering til å godta dette, men begge deler vil ta tid.
FV170406 Ifølge Agder politidistrikt vil over 90 prosent av befolkningen ha 45 minutters kjøretid til sitt nærmeste passkontor når det gjenstår tre kontorer i landsdelen .
AA170406 Kombinert med mildt vær og kraftig snøsmelting, kan det bli aktuelt å sende ut obs-varsel for landsdelen , men dette er ifølge Foss foreløpig ikke avklart.
AA170406 Partiet er dermed det nest største i landsdelen .
DA170404 Fylkesmannen frykter at det vil betyr at store deler av landsdelen blir uten militær tilstedeværelse », heter det i brevet.
AA170404 I serien « Dårlige veier i Midt-Norge » har Adresseavisen satt søkelyset på veistandarden i landsdelen .
DB170402 - Den landsdelen der de har lavest utdanning og dårligst dekning av gode lærere, så er det umulig å bryte ut av den onde sirkelen.
SA170331 Dette er de 11 beste spillerne i landsdelen .
FV170331 Dette er de 11 beste spillerne i landsdelen .
AP170331 Dette er de 11 beste spillerne i landsdelen .
AA170331 Særlig første del av dagen er mulighetene gode for strålende sol mange steder i landsdelen .
AA170331 Fredagens temperaturprognoser viser at mange steder i landsdelen får oppleve årets hittil varmeste dag.
AA170331 Begge dager ser det ut til å bli mellom åtte og ti grader i landsdelen .
AA170329 Prognosene viser at sol og milde luftmasser sørfra gir temperaturer rundt 10 grader mange steder i landsdelen fredag.
AA170329 I motsetning til denne uken, hvor det har vært minusgrader over hele landsdelen om natten, er det bare kuldegrader om natten i varslene i indre strøk.
SA170327 Vi må nok erkjenne at det ikke er nok talenter til å fostre opp to gode eliteserielag fra landsdelen .
SA170327 Skal TIL overleve, må de ha de beste talentene som er tilgjengelig - i hele landsdelen .
SA170327 Men for TILs del er det ingen tvil om at en nedtur for Glimt gjør det lettere å hente talenter fra hele landsdelen til Alfheim.
FV170327 Etter to fine sommerdager i landsdelen har sørlendingene en kaldere uke i vente.
AA170327 Lørdag meldte Adresseavisen om fem steder med over en meter snø i landsdelen .
AA170327 Tre av de fire varmeste stedene i landsdelen lå i indre strøk.
VG170325 - Jeg vil gi deg denne, Liv Signe, på vegne av hele Nord-Norge for ditt enorme engasjement for baser i denne landsdelen , sa Borch.
FV170325 Ledende politikere fra Sørlandet mener levekårsproblemene har blitt så alvorlige at det trengs en nasjonal satsing rettet mot landsdelen .
AA170325 Også i morgen og mandag er det varslet temperaturer på rundt ti grader de varmeste stedene i landsdelen .
AA170324 Milde luftmasser mellom sør og vest inn over Trøndelag sørger på få timer for et betydelig værskifte i landsdelen fra kuldegrader og snøbyger til plussgrader og regn.
AA170324 Fredagen begynte med minusgrader de fleste steder i landsdelen , men i løpet av få timer stiger temperaturen med mellom fem og ti grader.
AA170320 En jevn strøm av lavtrykk i Norskehavet sørger for ustabile værforhold i landsdelen .
FV170317 Mali Steiro Tronsmoen ( 33 ) vil være den krasse stemmen landsdelen trenger på Stortinget.
DN170317 ¶ Nordnorsk økonomi og næringslivet i landsdelen har de siste årene vist en imponerende vekstevne, og landsdelen har nå lite til felles med bildet av en den sutrete og wienerbrød-gumlende fiskeren man likte å presentere i forrige årtusen, sier forfatterne.
DN170317 ¶ Nordnorsk økonomi og næringslivet i landsdelen har de siste årene vist en imponerende vekstevne, og landsdelen har nå lite til felles med bildet av en den sutrete og wienerbrød-gumlende fiskeren man likte å presentere i forrige årtusen, sier forfatterne.
SA170316 NNM på ski er i utgangspunktet et arrangement for bredden av løpere i landsdelen .
DN170316 Nå vil jeg bare oppfordre forbrukerne i landsdelen til å støtte opp under sitt favoritt-øl neste gang de handler hos Rema, uttaler Bredrup i Mack.
AA170316 Om kvelden blir det sludd - og snøbyger i hele landsdelen med unntak av kysten, hvor nedbøren kommer som snø.
AA170316 Kombinasjonen mange plussgrader og en god del sol gir en flott våruke i landsdelen .
AA170316 Etter nærmere en uke med mildvær og smak av vår, er det bråstopp for vårværet i landsdelen fra fredag.
DB170315 Fjord-Norge er den landsdelen med størst andel utenlandske gjestedøgn i 2016 og vil i følge reiselivsmeldingen være et satsingsområde også de neste 10 årene.
AA170315 En jevn strøm av til dels kraftige lavtrykk i Norskehavet vil fram til lørdag gi perioder med sterk vind og regn, sludd og snø i landsdelen .
DB170314 Været vil altså være best på Østlandet, siden landsdelen ligger i le for vinden og nedbøren som herjer på fjellet og i resten av landet.
AA170314 Ifølge de ferskeste prognosene vil det fra midnatt blåse full vestlig storm på kysten og liten storm utsatte steder ellers i landsdelen .
AA170313 Nedbørfritt og mye sol igjen fra lørdag ¶ Landsdelen får en ny nedbørfri periode fra lørdag med en god del sol enkelte dager.
FV170311 Men de vil få en tøff oppgave med å overbevise regjeringen om flere statlige arbeidsplasser til landsdelen .
FV170310 AGDER : Glatte veier ¶ 21.15 : Politiet advarer mot speilglatte veier flere steder i landsdelen .
FV170310 - Utpå søndagen vil nedbøren trolig gi seg, og en vil i alle fall lengst øst i landsdelen innimellom kunne få se litt til sola.
AA170309 Varslene for neste uke viser full vår over hele landsdelen .
AA170309 Her får du dagens beste værnyhet : Prognosene for Trøndelag viser full vår i landsdelen i neste uke med temperaturer opp over ti grader de varmeste stedene.
SA170307 Snøfallet i det siste er kjærkomment for vintersportstedene i landsdelen .
FV170307 Snøfallet i det siste er kjærkomment for vintersportstedene i landsdelen .
AA170307 Etter den kaldeste innledningen av mars i landsdelen på sju år, går det mot en mildere periode igjen fra midt i uken.
AA170307 De siste dagene har det vært kuldegrader hele døgnet også i lavlandet over store deler av landsdelen .
FV170306 Mens det blir gode muligheter for å se sola på tirsdag, vil det onsdag og torsdag igjen kunne falle litt snø over landsdelen .
BT170304 Det er et problem for hele landsdelen .
BT170304 LANGS KYSTEN : Som « Vestlandets hovedstad » har Bergen et ansvar for hele landsdelen .
AA170302 Unntaket er lengst sør i landsdelen hvor det kan bli delvis skyet på lørdag.
AA170302 Etter en periode med mye skiftende vær, går det mot en periode med noe mer stabilt vær de neste dagene i landsdelen .
AA170302 Landsdelen får strålende sol fra nærmest skyfri himmel.
FV170301 | Betaler 1,2 mill for å få sykkelritt gjennom landsdelen
SA170228 Og i årets NM på Lygna var skiskytter Lars Aasheim Svaland eneste sørlending på de individuelle øvelsene som representerte en klubb fra landsdelen .
SA170228 Nå tror flere at landsdelen på litt sikt igjen kan få skiløpere i verdenstoppen.
FV170228 Og i årets NM på Lygna var skiskytter Lars Aasheim Svaland eneste sørlending på de individuelle øvelsene som representerte en klubb fra landsdelen .
FV170228 Nå tror flere at landsdelen på litt sikt igjen kan få skiløpere i verdenstoppen.
AP170228 Og i årets NM på Lygna var skiskytter Lars Aasheim Svaland eneste sørlending på de individuelle øvelsene som representerte en klubb fra landsdelen .
AP170228 Nå tror flere at landsdelen på litt sikt igjen kan få skiløpere i verdenstoppen.
AA170224 Det var mest i landsdelen det siste døgnet.
AA170224 Aursund hadde mest snø i landsdelen fredag morgen med 117 centimeter.
AA170224 Etter flere uker uten snøfall i lavlandet, har snøen dalt ned over store deler av landsdelen de siste dagene.
AP170223 Realisere en nasjonal Motorveiplan der et høyhastighetsveinett skal binde landsdelen sammen.
FV170221 Sørlendinger har tradisjonelt sett vært blant landets beste betalere, men de siste to årene har landsdelen hatt den største økningen i antall betalingsanmerkninger i Norge.
DA170221 Det betyr at store deler av landsdelen blir uten militær tilstedeværelse og det vil få konsekvenser for vårt totalforsvar.
FV170220 Hun sier det blir mye vind på Sørlandet tirsdag med opp til sterk kuling spesielt i vestre strøk av landsdelen .
FV170220 Det er torsdag og fredag det kan bli håp om mye sol i hele landsdelen .
AP170220 I tillegg har NRK kontor som dekker hele landsdelen , sier han.
SA170219 Vår egen Eirik Sørensen la opp, det samme gjorde Hans Henrik Johansen ( Finnsens ) og Kjetil Thomassen ( Alta IF ), så når tre gode, nordnorske keepere la opp samtidig, har vi valgt å være åpne for løsninger utenfor landsdelen .
AP170219 Vår egen Eirik Sørensen la opp, det samme gjorde Hans Henrik Johansen ( Finnsens ) og Kjetil Thomassen ( Alta IF ), så når tre gode, nordnorske keepere la opp samtidig, har vi valgt å være åpne for løsninger utenfor landsdelen .
AA170217 Ifølge prognosene er det områdene lengst nord i landsdelen nær grensen til Nordland som får de aller største nedbørmengdene.
AA170217 Enkelte steder i landsdelen , nær grensen til Nordland, kan få mellom 50 og 60 millimeter nedbør på 24 timer.
AA170215 - Jeg vil vise fram et aktivt, varmt og pulserende Arktis, gi innbyggerne en god skole og bygge ut en infrastruktur som bygger landsdelen , sa han. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Høytrykket over Sør-Norge vil gi mildt og solrikt vær i landsdelen først i uken.
AA170214 Ferien faller sammen med en periode med noe av det verste været landsdelen har hatt i vinter.
AA170214 Den som vil nyte sola i landsdelen de neste to ukene, må gjøre det tirsdag og onsdag.
FV170210 Politiets operasjonssentral ønsker ikke å fungere som sentralbord for drosjesentralene i landsdelen .
DB170210 Den blå landsdelen kan vi kalle Clemetistan.
AA170209 Høytrykket over Skandinavia, som er det sterkeste i februar på 26 år, gir ytterligere tre dager med knallvær i landsdelen .
AA170206 Et blokkerende høytrykk over Finland gir vinterens lengste kuldeperiode i landsdelen .
FV170204 Veitrafikksentralen melder lørdag kveld at det er snødekke på E18 lengst øst i landsdelen , over Østerholtheia i Gjerstad.
AA170203 Landsdelen får det beste været i landet i helgen og hele neste uke.
FV170129 Så er det da også meldt om bare og våte hovedveier i landsdelen framover.
AA170118 Også resten av uken blir det for det meste plussgrader i lavlandet i landsdelen .
DB170116 Spania har om sider regjering, om enn i mindretall, og en økonomi i vekst, men striden om uavhengighet for landsdelen Catalonia er uløst.
NL170110 De øvrige transportdriverne i landsdelen er turistnæringen og industrien.
DN170110 Beslutningen programkomiteen landet på, var grundig diskutert med representanter for landsdelen og fagbevegelsen, inkludert LO-leder Gerd Kristiansen, påpeker hun.
BT170110 Det er all grunn til å tro at den nye høyskolen blir viktigere for landsdelen enn de tre mindre høyskolene var hver for seg.
BT170110 Det er all grunn til å tro at den nye høyskolen blir viktigere for landsdelen enn de mindre høyskolene klarte hver for seg.
SA170106 TUIL-treneren erkjenner at dersom Sørensen gir seg og man ikke lykkes i å signere Fredrikson, så er det langt mellom potensielle 1.-divisjonskeepere i landsdelen .
AP170106 TUIL-treneren erkjenner at dersom Sørensen gir seg og man ikke lykkes i å signere Fredrikson, så er det langt mellom potensielle 1.-divisjonskeepere i landsdelen .
BT170105 Tidvis ganske irriterende, men på lang sikt et stort fortrinn for hele landsdelen .
BT170105 Men at både arbeidstakere og bedriftsledere i denne landsdelen har endring fremst i pannebrasken allerede, det er et fortrinn.
SA170104 august, har vært rullert rundt i landsdelen hvert år siden første utgave i 2013.
AP170104 august, har vært rullert rundt i landsdelen hvert år siden første utgave i 2013.
AA170103 Kombinasjonen klarvær, lite vind og snø på bakken gir vinterens kaldeste natt i landsdelen .
AA161230 Varme fønvinder fikk temperaturen rett til værs i landsdelen .
AA161229 På nyttårsaften får landsdelen de verste værforholdene for fyrverkeri i landet.
AA161229 nyttårsdag og resten av 15 dagersperioden blir det nattefrost i landsdelen .
AA161228 nyttårsdag ) viser varslene mellom 30 og 65 millimeter i landsdelen med lørdag som den våteste dagen.
AA161228 Med unntak av torsdagen, er det stormvarsler for landsdelen hver dag.
AA161228 En serie med « hissige » lavtrykk i Norskehavet mellom Island og Norge vil de neste dagene gi fire stormer i landsdelen i løpet fem dager fra onsdag og til og med 1. nyttårsdag.
AA161228 nyttårsdag ) viser varslene mellom 30 og 65 millimeter i landsdelen med lørdag som den våteste dagen.
AA161227 Både onsdag, torsdag og fredag er det muligheter for nærmere ti grader på de mildeste stedene i landsdelen .
AA161219 Det er satt nye varmerekorder flere steder i landsdelen .
AA161214 Fire av de fem stedene i landsdelen med mest snø ligger i Rørosdistriktet.
AA161212 Det ustabile været fortsetter for fullt i landsdelen .
AA161207 Ifølge de siste prognosene fra Meteorologisk institutt vil det komme mellom 50 og 100 millimeter nedbør i landsdelen de neste fire dagene.
AA161207 Ifølge kartene er det enkelte deler av Trøndelag som ser ut til å få mer nedbør enn andre områder av landsdelen .
AA161205 Nedbøren avtar noe ut over torsdagen, men også torsdag, fredag og lørdag ser det ut til at landsdelen får et tosifret antall millimeter med regn.
AA161202 En jevn strøm av lavtrykk i nord sender fuktige luftmasser vest - og sørvestfra med store nedbørmengder inn over landsdelen . 60 - 115 millimeter søndag til lørdag ¶
AA161202 Det betyr at nedbøren, med unntak av høyfjellet, går over til regn over hele landsdelen .
AA161130 Lavtrykk nordvestfra med fuktige luftmasser gir daglige regnskyll over landsdelen .
AA161129 I motsetning til en sørvestlig vindretning, som følger kystlinjen, vil den vestlig vinden gå langt inn over land og kunne merkes langt inn i landsdelen i ettermiddag.
AA161128 Det er en god del nedbør i varslene for landsdelen hele uken.
AA161128 De neste to ukene byr på meget store variasjoner i temperaturene i landsdelen .
AA161127 Nedbøren fortsetter i landsdelen store deler av neste uke.
AA161125 Værvarslene for helgen i landsdelen innbyr ikke akkurat til utendørsaktiviteter.
AA161123 - Det vil komme minst nedbør i indre strøk av landsdelen , sier Berge.
AA161122 Dagens 15 dagersvarsel viser at plussgradene ikke slipper taket i landsdelen før kalenderen viser desember.
AA161121 På tirsdag kommer nedbøren som sludd og snø over hele landsdelen .
AA161121 Men også mandag og tirsdag blir det hvit nedbør i deler av landsdelen .
AA161117 Med 35 centimeters snødybde torsdag morgen har Aursund mest snø i landsdelen .
AA161115 Det blir lettere vær i det meste av landsdelen store deler av onsdagen.
AA161114 Etter en av de kaldeste innledningene på november på meget lang tid, skjer det et solid værskifte i landsdelen denne uken.
AA161104 Røros fikk fire centimeter snø fra torsdag morgen til fredag morgen, fjerde mest i landsdelen .
AA161103 Årsaken til snøværet er et lavtrykk utenfor kysten av Trøndelag som sender en front med nedbør inn over landsdelen .
AA161103 Vinterens første snø i lavlandet i landsdelen kom i morgentimene i dag.
AA161101 Høytrykket som legger seg over Norge fra onsdag gir kuldebølge i landsdelen .
AA161031 Stemmer prognosene blir det nedbørfritt og masse sol i landsdelen i over en uke framover.
AA161031 Etter tre knusktørre uker med tidenes mest solrike oktober, har regnet styrtet ned i landsdelen fra midt i forrige uke.
AA161027 For to dager siden lå landsdelen badet i høstsol og høytrykket stanset alle lavtrykk som var på vei mot kysten.
AA161025 | Varsler høstens første snøfall i Trøndelag på fredag ¶ Landsdelen får den aller første smaken av vinter på fredag.
AA161024 Om mindre enn to døgn sørger et lavtrykk i Norskehavet for et betydelig værskifte i landsdelen .
AA161021 oktober, har det ikke falt nedbør i landsdelen siden 3. oktober.
AA161019 Siden har været i landsdelen vært preget av et høytrykk som har gitt en rekordlang rekke av solskinnsdager.
AA161015 Årake til at det skyer noe til, er at det blokkerende høytrykket, som har gitt skyfritt vær over landsdelen omtrent hele uken, trekker seg sørøstover inn i de vestlige delene av Russland.
AA161013 Perioden med sol fra skyfri himmel i landsdelen nærmer seg slutten.
AA161013 Med unntak av indre strøk, hvor det fortsatt kan bli minusgrader om natten, blir det stigende nattetemperaturer om natten og slutt på frostnettene ellers i landsdelen .
AA160925 Det var ikke bare Meråker som målte en historisk septembertemperatur i landsdelen søndag.
AA160919 På torsdag er det mulighet for over 20 grader enkelte steder i landsdelen !
AA160909 Tirsdagen blir den varmeste dagen med over 20 grader i store deler av landsdelen .
AA160909 Sommervarmen gjør nok et comeback i landsdelen i neste uke.
AA160909 Helgen i Trøndelag blir mild og våt, men best av alt : I neste uke får landsdelen en ny porsjon med sensommervarme.
AA160909 Fra neste søndag synker temperaturen merkbart og landsdelen får en våtere værtype over neste helg før 15 dagersperioden avsluttes med to dager med opphold og sol.
AA160908 Etter en ganske våt og skyfull innledning av september, får landsdelen endelig en dag med masse sol torsdag.
AA160907 Vindmålinger fra natt til onsdag viser at det var Halten fyr som observerte den kraftigste vinden i landsdelen
AA160906 Både prognoser fra det europeiske værvarslingssenteret ECMWF ( European Centre for Medium-Range Weather Forecasts ) i Reading i England, det statlige amerikanske National Weather Service og den amerikanske værvarslingstjenesten Accu Weather viser at landsdelen får en varm høst.
AA160905 Varslene viser at landsdelen får et nydelig høstvær med stort sett pent vær hele dagen.
AA160905 Da ligger det an til sommerdagtemperaturer ( over 20,0 grader ) over det meste av landsdelen .
AA160902 september temperaturer helt opp i 25 grader i landsdelen , mens det i 2014 var over 20,0 grader fire av fem dager mellom 5. og 9. september.
AA160829 Om ettermiddag kommer et meget kortvarig varmeblaff, det er bare snakk om timer, hvor temperaturen i deler av landsdelen kan kommer over 20 grader.
AA160823 Med unntak av lokale ettermiddagsbyger, har fralandsvinden holdt bygeværet borte fra landsdelen .
AA160823 I landsdelen ellers viser prognosene 15 til 17 grader de fleste dager.
AA160818 Olsen ¶ Landsdelen er den store værvinneren resten av uken og neste uke.
AA160815 Dersom prognosene slår til, skal det ikke komme nedbør av betydning i landsdelen fra tirsdag morgen og minst sju døgn framover.
AA160815 De neste fem dagene, onsdag til søndag, er sjansene gode for å se 20-tallet på gradestokken en rekke steder i landsdelen .
AA160812 Et høytrykk gir knallvær og varmebølge i landsdelen med minst fire dager på rad over 20 grader.
AA160811 Iskald luft fra Arktis har de siste to dagene fått temperaturene i landsdelen ned i fire til fem grader under det normale for årstiden.
AA160810 Etter flere dager på rad med temperaturer rundt ti grader viser gradestokken 17-18 grader de varmeste stedene i landsdelen i helgen.
AA160808 Fra tirsdag til torsdag blir det bare de varmeste stedene i landsdelen som kan ha håp om å få se 15-tallet på gradestokken.
AA160808 En serie med lavtrykk vil de neste dagene gi kjøligere og våtere vær i landsdelen .
AP160713 Vi har gode nok løpere i denne landsdelen for å få det til, men det handler om å få med seg sponsorer.
AA160704 Også målestasjonene Saupstad og Voll i Trondheim var blant de våteste i landsdelen med henholdsvis 21,7 og 21,5 millimeter nedbør.
AA160704 Leinstrand fikk nest mest 48-timersnedbør i landsdelen lørdag og søndag med 27,7 millimeter og Skjetlein tredje mest med 26,8 millimeter.
AA160701 Varmebølgen i landsdelen fortsatte for fullt torsdag med den niende sommerdagen ( maksimumstemperatur over 20,0 grader ) siden 20. juni.
AA160701 Totalt fem steder i landsdelen målte årets høyeste temperatur.
AP160622 På keeperplass har ikke landsdelen en eneste aktiv keeper over nivå tre i Norge etter at Mjøndalen-keeper og harstadværing Ivar Andreas Forn la opp i vår.
AP160611 I 1961 ble Distriktenes utbyggingsfond ( DU ) opprettet som en videreføring av Utbyggingsfondet for Nord-Norge - opprettet for å finansiere gjenoppbyggingen av landsdelen etter krigen.
AP160606 Det var en bedring fra året før, men fortsatt er landsdelen langt bak de beste.
AP160509 Med utspring i Lyngdal skal 23-åringen ha sittet på toppen av et narkonett som strakte seg over hele landsdelen .
NL160429 ¶ Finnmark og resten av landsdelen er dårligst i landet på gjennomføring av videregående skole.
AP160423 Alle som besøker Nord-Norge kan ikke ha unngått å se hva denne næringen betyr for landsdelen .
AP160317 Det var behov for stabile og tilstrekkelige råstoffleveranser for å støtte opp under utbyggingen av en moderne filetindustri i landsdelen , og videreutvikling av filetindustrien skulle derfor skje i tilknytning til en utvidelse av trålflåten.
AP160308 Det var behov for stabile og tilstrekkelige råstoffleveranser for å støtte opp under utbyggingen av en moderne filetindustri i landsdelen , og videreutvikling av filetindustrien skulle derfor skje i tilknytning til en utvidelse av trålflåten.
AP160308 Det var behov for stabile og tilstrekkelige råstoffleveranser for å støtte opp under utbyggingen av en moderne filetindustri i landsdelen , og videreutvikling av filetindustrien skulle derfor skje i tilknytning til en utvidelse av trålflåten.
AP160219 Det var behov for stabile og tilstrekkelige råstoffleveranser for å støtte opp under utbyggingen av en moderne filetindustri i landsdelen , og videreutvikling av filetindustrien skulle derfor skje i tilknytning til en utvidelse av trålflåten.
AP160215 - Jeg kan ikke forstå at regjeringen kan stå inne for dette i den situasjonen landsdelen er i etter oljeprisfallet.
AP160209 Kolbeinsen håper Gamst Pedersen-signeringen vil generere en entusiasme for laget og landsdelen .
BT160208 Kritikerne peker på at det bor færre folk i denne delen av landsdelen , samt at Sogn og Fjordane allerede har en stamvei i RV 16 over Fagernes.
AP160202 Det var behov for stabile og tilstrekkelige råstoffleveranser for å støtte opp under utbyggingen av en moderne filetindustri i landsdelen , og videreutvikling av filetindustrien skulle derfor skje i tilknytning til en utvidelse av trålflåten.
AP160130 NM har ikke vært i Tromsø siden 1985, og byen elsker sine idrettshelter som de ellers bare ser på TV, selv om de ikke har tilknytning til landsdelen .
BT160119 Selv om Vestlandet hadde svært mange krigsseilere, glimrer landsdelen med sitt fravær i denne saken.
BT160119> Selv om Vestlandet hadde svært mange krigsseilere, glimrer landsdelen med sitt fravær i denne saken.