DA171222 Hun forteller at det på landsbasis nå er 300.000 kinesiske turister årlig, og at det bare siden 2007 har vært en tredobling av antallet tilreisende kinesere.
DA171209 - Det er helt spesielt at en lavmælt norsk film som dette når 100.000 på landsbasis .
DB171208 Til sammenligning er boligprisene på landsbasis ned 5,3 prosent fra toppen i april.
AA171208 I alt ble over 30.000 rådyr felt på landsbasis forrige sesong, en oppgang på hele 9,7 prosent fra året før.
AA171208 I alt ble over 30.000 rådyr felt på landsbasis forrige sesong, en oppgang på hele 9,7 prosent fra året før.
VG171207landsbasis ble 22 av 1.000 kvinner undersøkt.
DN171207landsbasis har Nordisk Film kino satt opp 207 forestillinger av filmen.
DN171206 Samme måned i fjor tok det på landsbasis 36 dager å få solgt en bolig.
DN171206landsbasis tok det i november 46 dager i snitt å få solgt en bolig.
DN171206 I november falt boligprisene nominelt med 1,1 prosent på landsbasis , sammenlignet med oktober, viser bruktboligstatistikken fra Eiendom Norge som ble lagt frem tirsdag.
DN171205 Vi venter at boligmarkedet kjøler seg ned et par kvartaler til, men at prisene på landsbasis vil begynne å stige igjen sånn fra midten av neste år, sier Due-Andresen.
DN171205 Prisen på bruktboliger falt i overkant av en prosent for november, mens det i snitt tok 46 dager å omsette en bolig på landsbasis .
DN171205 Dermed har de nominelle boligprisene på landsbasis falt 5,6 prosent siden toppen i april.
DN171205 Dermed har de nominelle boligprisene på landsbasis falt 5,6 prosent siden toppen i april.
AA171201landsbasis er 2,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledighet, mens bruttoledigheten er på tre prosent.
DN171130landsbasis var boligprisutviklingen i oktober sterkere enn det mange hadde fryktet.
DN171130 Det samlede nominelle boligprisfallet på landsbasis har dermed vært på 4,5 prosent siden toppen i april.
BT171127landsbasis er kvinner som føder gjennomsnittlig eldre enn tidligere, og mange nye familier er uten erfaring med spedbarn den dagen de føder sitt første barn.
BT171127 Én prosent høres lite ut, men som professoren bak undersøkelsen, Ingrid Lund, påpeker i På Høydens sak, tilsvarer dette 3000 studenter på landsbasis .
NL171126 Dersom lite har endret seg siden 2009, snakker vi nordlendinger faktisk minst om været på landsbasis .
DA171126 Bakkes departement har ikke oversikt over antallet saker som er brakt for retten, verken i Oslo eller på landsbasis .
DA171125 I fjor var den totale statlige og kommunale støtten til tros- og livssynssamfunn på om lag 600 millioner kroner på landsbasis .
AP171124 I fjor økte omsetningen på landsbasis med 10,6 prosent på denne fredagen sammenlignet med året før.
AA171124 I fjor økte omsetningen på landsbasis med 10,6 prosent på denne fredagen sammenlignet med året før.
DA171122 I dag finnes det 22 slike sentre på landsbasis , men tilbudet i Fredrikstad var blant de første i landet.
DN171121 I seks av de syv siste månedene har de sesongjusterte boligprisene falt tilbake på landsbasis .
AP171121landsbasis er nedgangen på hele 86 prosent, dersom man ser på antallet innlagte barn som fikk påvist rotavirusinfeksjon i 2016 sammenlignet med et gjennomsnitt i perioden 2014 - 2015.
AP171121 Resultatene er på topp i Norge og flere av skolene drives også som noen av de rimeligste på landsbasis .
VG171120 Tallene Udir la frem mandag viser også at antallet elever som ikke får en karakter i minst ett fag grunnet høyt fravær ikke har gått opp på landsbasis .
VG171120 Asheim understreker at det er viktig at regjeringen jobber videre for at ordningen praktiseres likt på landsbasis .
VG171120 - Det som er ironisk er at regjeringen fremstilte dette som det store tiltaket for å bedre situasjonen i norsk skole, samtidig har det vært en kjempeliten reduksjon i gjennomføringene på landsbasis , og i fylker som Aust-Agder, Hedmark, Vestfold og Akershus har antallet elever som ikke får karakter i minst ett fag grunnet høyt fravær
DB171117 Det tilsvarer i underkant av 3.000 studenter på landsbasis , ifølge NRK.
DB171117 Systemet er i bruk på forsøksbasis, men det skal etter planen rulles ut på landsbasis i 2020.
BT171117 Det tilsvarer i underkant av 3.000 studenter på landsbasis , ifølge NRK.
DA171116 På spørsmålet « har skolen du jobber ved opplevd å få pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere som strider mot lærernes profesjonelle vurderinger ? », er det på landsbasis 23 prosent av grunnskolelærerne som svarer at de har opplevd dette.
DA171116landsbasis er andelen 28 prosent.
DA171116landsbasis er det nå 684 personer som har tatt droneeksamen eller « dronelappen » etter at det ble innført nye krav til droneoperatører fra nyttår, viser tall fra Luftfartstilsynet.
DB171115 NHO Service og regjeringen nøler ikke med å gjenta at bemanningsbransjen bare står for mellom en og to prosent av årsverkene på landsbasis .
SA171113landsbasis er tallet nærmere 90.000.
VG171109 Det er ikke noe uvanlig med det, og hittil i år er det 300 - 400 personer som har fått påvist smitten på landsbasis , sier Øystese.
DA171109 Jeg gir også ut boka « Norske fugler » sammen med Pål Hermansen, ei bok som fyller kunnskapsbehovet om fuglene på en ny og bredt anlagt måte, og gis ut på landsbasis .
AP171109 Tettere samarbeid og flere uanmeldte tilsyn gir resultater ; på landsbasis ble det i fjor gjort felles kontroller i 3200 virksomheter - over dobbelt så mange som året før. 94 kriminelle aktører er stoppet.
DN171107landsbasis har boligprisene falt i seks av de syv siste månedene.
DN171107 Etter seks måneder på rad med nedgang i boligprisene på landsbasis , snudde de sesongjusterte prisene opp igjen i oktober, viste tall fra Eiendom Norge i forrige uke.
DN171107 Etter seks måneder på rad med nedgang i boligprisene på landsbasis , snudde de sesongjusterte prisene opp igjen i oktober, viste tall fra Eiendom Norge i forrige uke.
DB171107landsbasis var nedgangen på 0,2 prosent.
SA171106 Denne omfordelingsmekanismen sørger for at alle fylkeskommuner får en del av den skatteveksten vi har sett på landsbasis i år.
DN171106landsbasis falt de nominelle prisene 0,2 prosent i november, mens prisene korrigert for sesongvariasjoner fikk en uventet oppgang på 0,4 prosent, ifølge tall fra Eiendom Norge.
DN171106 I mandagens morgenrapport fra DNB Markets omtaler makroøkonom Jeanette Strøm Fjære oppgangen på landsbasis som « overraskende », etter fem måneder med boligprisfall.
DB171106 Tallene viser blant annet at oktober i år på landsbasis var en grad varmere enn normalt.
SA171104 Tar vi med seksuell trakassering mellom studenter, svarer hele åtte prosent - tilsvarende 24.000 studenter på landsbasis - at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.
SA171104 Én prosent tilsvarer om lag 3000 studenter på landsbasis .
SA171103 Prisutviklingen de siste 12 månedene på landsbasis er på 0,7 prosent.
DN171103 - Oktober-tallene viser at boligmarkedet er sunt og friskt på landsbasis , sier hun, og antar at Oslo-markedet også vil stabilisere seg innen de neste seks månedene, etter tre år med ubalanse.
DN171103landsbasis falt de nominelle prisene 0,2 prosent, mens prisene korrigert for sesongvariasjoner fikk en uventet oppgang på 0,4 prosent.
DN171103landsbasis er bruttoledigheten tilbake til nivået fra vinteren 2015.
DN171103landsbasis falt de sesongkorrigerte boligprisene med 0,5 prosent i september, det var femte måned på rad med fall.
DB171103landsbasis er bruttoledigheten tilbake til nivået fra vinteren 2015.
BT171103 Bedring på landsbasis
AP171103 Prisutviklingen de siste 12 månedene på landsbasis er på 0,7 prosent.
AA171103landsbasis gikk de ned 0,2 prosent i oktober.
AA171103landsbasis er boligprisene er nå 0,7 prosent høyere enn for ett år siden.
AA171103 Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene på landsbasis opp med 0,4 prosent.
AA171103 Boligprisene i Trondheim sank dermed mer enn på landsbasis i oktober.
AA171103 Prisutviklingen de siste 12 månedene på landsbasis er på 0,7 prosent.
DB171102 Selv om partiet på landsbasis er splittet, er partiledelsens « styre », stortingsgruppa, for å ta skrittet fullt ut.
SA171101landsbasis er gjennomsnittet godt over 4.
AP171101 Den siste tiden har debatten rast om enetiltak etter at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) på forespørsel fra Aftenposten talte opp og fant at 110 barn bor i enetiltak på landsbasis .
VG171029 - Vi vil også få en sterk nedbemanning av alle våre kontorer på landsbasis .
SA171027 oppdrag på landsbasis .
AP171027 oppdrag på landsbasis .
DN171025 « På landsbasis har prisene i perioden 2011 - 2016 løftet seg med 30 prosent, og i Oslo, der trykket har vært aller størst, har prisene steget med over 50 prosent », skriver DNs kommentator.
BT171025landsbasis vet vi at tallet er langt lavere.
SA171024 Det er leiligheter som har størst fall, med 35 prosent nedgang på landsbasis .
SA171024 De ferskeste tallene fra Boligprodusentenes forening viste et 20 prosent lavere nyboligsalg hittil i år på landsbasis .
NL171024 Troms fylkesting er tilfreds med at kapasiteten på Heimevernet opprettholdes i nord, men er bekymret for reduksjonen på landsbasis , samt at Sjøheimevernet er vedtatt nedlagt uten noen erstatning for denne kapasiteten.
BT171024 Det er leiligheter som har størst fall, med 35 prosent nedgang på landsbasis .
BT171024 De ferskeste tallene fra Boligprodusentenes forening viste et 20 prosent lavere nyboligsalg hittil i år på landsbasis .
AP171024 Det er leiligheter som har størst fall, med 35 prosent nedgang på landsbasis .
AP171024 De ferskeste tallene fra Boligprodusentenes forening viste et 20 prosent lavere nyboligsalg hittil i år på landsbasis .
AP171022 ledige stilling på landsbasis .
VG171020 På landsbasis var sjokket så kraftig og krisefølelsen så overveldende, at behovet meldte seg for et budskap fra konge og regjeringssjef.
DN171019landsbasis viser salget av boliger en nedgang på 35 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor.
DN171019landsbasis er den opp 0,3 prosent, skriver Finansavisen.
DB171019 Siden forskriften kom på plass, har boligprisene falt 3,0 prosent i Oslo, mens de har steget med 0,3 prosent på landsbasis .
DA171019landsbasis anslås det at rundt 1.500 tonn gummigranulat forsvinner fra kunstgressanlegg årlig.
BT171019 - Mer en tusen personer får behandling for å få fjernet tatoveringer hos oss hvert år på landsbasis .
AP171019landsbasis er den opp 0,3 prosent, skriver Finansavisen.
SA171018 Block Berge Bygg har tidligere måttet permittere arbeidere, før det løsnet igjen da flere prosjekter både på landsbasis og lokalt ga nye kontrakter i 2016.
SA171018landsbasis er nyboligsalget hittil i år 20 prosent lavere enn i fjor.
SA171018 Det er leiligheter som har størst fall, med 35 prosent nedgang på landsbasis .
DB171018landsbasis er tallet 21 i 2017 så langt.
BT171018landsbasis er nyboligsalget hittil i år 20 prosent lavere enn i fjor.
BT171018 Det er leiligheter som har størst fall, med 35 prosent nedgang på landsbasis .
AP171018landsbasis er nyboligsalget hittil i år 20 prosent lavere enn i fjor.
AP171018 Det er leiligheter som har størst fall, med 35 prosent nedgang på landsbasis .
AA171018landsbasis er nyboligsalget hittil i år 20 prosent lavere enn i fjor.
AA171018 Det er leiligheter som har størst fall, med 35 prosent nedgang på landsbasis . Salget av nye eneboliger går ned 11 prosent, mens småhus har en oppgang på 18 prosent. " ¶
VG171015 ETTERLYSER LIK PRAKSIS : Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det er vanskelig å peke på hva som er årsaken til at bruken av unntaksbestemmelsen er så ulik på landsbasis .
VG171015 - Det er ikke så stor forskjell på pasientene våre på landsbasis at det gir mening at Helse Nord kun har innvilget ett unntak, mens Helse Sør-Øst har innvilget 68.
VG171014 ETTERLYSER LIK PRAKSIS : Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det er vanskelig å peke på hva som er årsaken til at bruken av unntaksbestemmelsen er så ulik på landsbasis .
VG171014 august i år sendte Høie et brev til fagdirektørene i de fire helseregionene - der han ba fagmiljøet jobbe for at ordningen skulle praktiseres likere på landsbasis .
AP171007 Den uavhengige avisen Meduza anslår at om lag 260 ble pågrepet på landsbasis i de 80 byene hvor det var protester.
VG171005 Behovet på landsbasis er anslått til ca. 44 mrd.
VG171005 Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, sier til VG at de på landsbasis har sett en økning på 14 prosent for det aktuelle legemiddelet.
DN171005landsbasis falt de nominelle prisene 1,6 prosent.
DB171005 Dreyer i bransjeorganisasjonen Eiendom Norge i går la frem deres prisstatistikk for måneden vi akkurat har lagt bak oss, viste den at boligprisene falt 1,6 prosent på landsbasis , sesongkorrigert var de ned 0,5 prosent.
DB171005 Årsveksten på landsbasis var 1,5 prosent.
DB171005 I september utmerket Drammen seg med en oppgang på 0,9 prosent fra august, mens 12-månedersveksten på 8,5 prosent er helt i toppen på landsbasis .
AP171005 Spørsmålet er om den stiger, på landsbasis , i det hele tatt.
AP171005 I planen som ble vedtatt før sommeren er målet på landsbasis satt til åtte prosent.
DN171004 Onsdag ble for øvrig den landsomfattende boligprisstatistikken for september frem, statistikk som viste nedgang i sesongkorrigerte boligprisene på landsbasis for femte måned på rad.
DN171004 Onsdag ble for øvrig den landsomfattende boligprisstatistikken for september frem, statistikk som viste nedgang i sesongkorrigerte boligprisene på landsbasis for femte måned på rad.
DN171004landsbasis falt de nominelle prisene 1,6 prosent, mens prisene korrigert for sesongvariasjoner falt med 0,5 prosent.
DA171004 LES OGSÅ : Svakere utvikling enn resten av landet ¶ 1,5 prosent høyere på landsbasis
AP171004 - Økningen er betydelig større enn økningen i Norge for øvrig, men det er verdt å merke seg at antallet gjestedøgn er betydelig mindre i Nord-Norge enn på landsbasis , sier reiselivssjef Lena Nøstdahl i Nordnorsk Reiseliv avdeling Tromsø.
AA171004landsbasis sank prisene med 1,6 prosent, noe som er svakere enn normalt for måneden.
AA171004 Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene på landsbasis ned 0,5 prosent.
AA171004 De siste tolv månedene har prisene i Trondheim steget med én prosent, mens prisene på landsbasis er 1,5 prosent høyere det siste året.
DN171002 Boligprisene på landsbasis steg nominelt med 1,2 prosent i august, sammenlignet med juli.
DN171002 I august økte de nominelle prisene 1,2 prosent på landsbasis , mens prisene korrigert for sesongvariasjoner falt med 0,4 prosent.
DB171002 ¶ På landsbasis kom den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger inn på 53.503 kroner i september.
DB171002landsbasis kom den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger inn på 53.503 kroner i september, ned 1,3 prosent fra august, og ned 0,9 prosent fra september i fjor.
VG170929 Ved valget i 2013 fikk NPD 1,3 prosent av stemmene på landsbasis , men i år endte det opp med et valgresultat på bare 0,38 prosent. 176.715 velgere stemte på dem.
NL170929 Nullvekst i personbiltrafikk er en landsomfattende målsetting som gjelder for den totale veksten på landsbasis .
DA170928 Mens nedgangen for Ap på landsbasis var på 3,5 prosentpoeng, var nedgangen i Finnmark på hele 7,9.
VG170923landsbasis får hele 1,5 millioner tyskere hjelp av mer enn 900 matbanker som dette.
DN170921 Justert for sesongvariasjoner falt prisene på landsbasis med 0,4 prosent, ifølge statistikk fra Eiendom Norge.
SA170915 Man hadde trøbbel med å se at noen fra Tromsø kunne dominere på landsbasis .
AP170915 Man hadde trøbbel med å se at noen fra Tromsø kunne dominere på landsbasis .
DN170914 Den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge viste at boligprisene på landsbasis steg nominelt med 1,2 prosent i august, mens boligprisene i Oslo falt med 0,3 prosent.
DB170913 Men, som NRK tidligere har påpekt, har den samlede rødgrønne opposisjonen på tinget betydelig flere stemmer enn de borgerlige på landsbasis .
DB170912landsbasis har partiet fått 6 prosent av de til nå opptalte stemmene.
DB170912 Frp gikk også ned fra forrige Stortingsvalg, og endte med 15,1 prosent av stemmene på landsbasis .
DB170912 Lista viser antall stemmer på landsbasis .
DA170912 Tirsdag kveld var 99,8 prosent av stemmene på landsbasis talt opp.
DA170912 Tirsdag kveld var 99,8 prosent av stemmene på landsbasis talt opp.
DA170912 Senterpartiet ble valgets store vinner med en oppslutning på 10,3 prosentpoeng på landsbasis .
DA170912 I kveld er 99,8 prosent av stemmene på landsbasis talt opp.
AP170912 Velgermønsteret i Østfold, tradisjonelt en Ap-bastion, følger trenden i landet ellers : Her gikk Ap gikk 2,8 prosentpoeng tilbake mot 3,4 på landsbasis .
AA170912 Tirsdag kveld var 99,8 prosent av stemmene på landsbasis talt opp.
VG170911 På det tidspunktet var drøye 80 prosent av stemme talt opp på landsbasis , og Venstre hadde krøpet opp til 4,2 prosent.
VG170911 - Venstre har grunn til å bli enda litt mer nervøse, gitt hvor utsatt de er på landsbasis , og hvor stort Bergen er.
VG170911 * Utjevningsmandatene fordeles på de partiene som har flest « bortkastede » stemmer på landsbasis , når mandatene i hvert fylke er fordelt ut.
VG170911 Her ser man altså hvor bra partiene gjør det i hvert fylke, istedenfor gjennomsnittet på landsbasis .
VG170911 De skal gjøre fordelingen mer rettferdig på landsbasis .
DB170911 Resultatene - etter at 95 prosent av stemmene er talt opp - viser at partiet går fram 4,8 prosentpoeng til 10,3 prosent på landsbasis og kan dermed trygt titulere seg som den store vinneren av valget.
DB170911 - Disse direktemandatene er i umiddelbar fare hvis Ap går ned 2-3 prosentpoeng på landsbasis sammenliknet med 2013-valget, sa tallknuser Terje Sørensen til Dagbladet i forkant av valget.
DA170911landsbasis var det 20 - 30 000 gårdskverner i 1830.
DA170911 Noen tegn er imidlertid nokså solide : En medlemstilstrømning både i Buskerud og på landsbasis , som partiet ikke har sett på flere år.
DA170911 Hvis 6 prosent på landsbasis til SV står seg kan det bety 11 mandater på Stortinget til partiet, som er et av valgets absolutte vinnere.
AP170911 21 vil Aftenposten gi deg løpende oppdatering av prognoser og etter hvert resultater både på landsbasis og i din krets.
AP170911 Fra da av vil Aftenposten gi deg løpende oppdatering av prognoser og etter hvert resultater både på landsbasis og i din krets.
AP170909 Ifølge tall fra SSB utgjør de 7 prosent av velgerne på landsbasis , men betydelig større andel i Oslo.
AA170909 Også i Trondheim og på landsbasis meldes det om rekordmange forhåndsstemmer.
VG170908 Også på landsbasis ligger partiet godt an.
DN170908landsbasis sto belegget stille på snaut 67 prosent.
AP170908 Det er hele 6 prosentpoeng foran Høyre på landsbasis , som får 23,5 prosent av stemmene og er størst i fire fylker.
AP170908landsbasis er det 24 forskjellige partier og grupper som stiller lister. 5.
AP170908landsbasis er det 24 forskjellige partier og grupper som stiller lister. 6.
AP170908landsbasis er det 24 forskjellige partier og grupper som stiller lister. 4.
AA170908 Torsdag kveld passerte antallet forhåndsstemmer på landsbasis rekorden fra 2013 på drøyt 855 000 stemmer.
AA170908 Det er hele 6 prosentpoeng foran Høyre på landsbasis , som får 23,5 prosent av stemmene og er størst i fire fylker.
AA170907 - Vi fikk ikke 5000 tusen stemmer på landsbasis eller 500 i et enkeltfylke, som var og er kravet for å beholde registreringen som et riksdekkende parti.
SA170905 Boligprisene steg så vidt i august på landsbasis med 1,2 prosent.
DN170905 Justert for sesongvariasjoner har boligprisene falt i fire måneder på rad på landsbasis .
DN170905landsbasis økte de nominelle prisene 1,2 prosent, mens prisene korrigert for sesongvariasjoner falt med 0,4 prosent.
DN170905 Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger på landsbasis var 39 dager i august mot 50 dager i juli.
DN170905 Dermed har de sesongkorrigerte boligprisene på landsbasis falt fire måneder på rad.
DN170905 De sesongkorrigerte boligprisene på landsbasis har falt fire måneder på rad.
DA170905 Samme år ble Kystpartiet representert med Steinar Bastesen med bare 1,7 prosent på landsbasis , men 10,9 prosent i Nordland.
DA170905 Et parti må ha over 4 prosent oppslutning på landsbasis for å være med i konkurransen om de 19 utjevningsmandatene.
DA170905 Disse fordeles på bakgrunn av hvor mange stemmer partiene får på landsbasis .
DA170905landsbasis anslår Nordea Markets en flat eller svakt positiv vekst de eneste månedene.
BT170905 Boligprisene steg så vidt i august på landsbasis med 1,2 prosent.
AP170905 Boligprisene steg så vidt i august på landsbasis med 1,2 prosent.
AA170905landsbasis steg de mer, 3,1 prosent.
AA170905landsbasis steg boligprisene med 1,2 prosent.
AA170905 Men på landsbasis steg de.
AA170905 Men korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent på landsbasis .
AA170905 Ekspertene spådde at årets august ville ende med 0-vekst på landsbasis , men var nokså enige om at de ville falle ytterligere i Oslo.
AA170905landsbasis anslår Nordea Markets en flat eller svakt positiv vekst de eneste månedene.
AA170905 Boligprisene steg så vidt i august på landsbasis med 1,2 prosent.
VG170901 Det er fullt mulig å få til det samme på landsbasis , men da må Støre slutte å være så firkantet.
DA170901 kvartal 2017 viser at mens 67,1 prosent av befolkningen mellom 15 - 74 år er i arbeid på landsbasis , så er andelen i Rogaland på 68,4 prosent.
AA170901landsbasis var det en økning i Obos-prisene på 0,9 prosent siden juli.
VG170831 * På landsbasis i 1. tertial 2017 ble 77,9 prosent av nye kreftpasienter for 24 organspesifikke kreftformer inkludert i et pakkeforløp.
VG170831 * På landsbasis i 1. tertial 2017 ble 69,9 prosent av pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid.
DA170831 Utjevningsmandatene er mandater som har til hensikt å bidra til å speile valgresultatet på landsbasis , noe som blir vanskelig å gjøre dersom man kun har direktemandater fra det enkelte fylke.
DN170830 Industrinæringen står for omtrent en tredel av varslene på landsbasis .
DB170830 - Disse direktemandatene er i umiddelbar fare hvis Ap går ned 2-3 prosentpoeng på landsbasis sammenliknet med 2013-valget, sier tallknuser Terje Sørensen til Dagbladet.
AP170830 Industrinæringen står for omtrent en tredjedel av varslene på landsbasis .
AA170830 Industrinæringen står for omtrent en tredel av varslene på landsbasis . ( ©NTB ) ¶
DN170828landsbasis er det vår Krone-is som selger best, men vi selger også bra med sorbet- og yoghurtis.
AA170826landsbasis svarer 70 prosent ja på spørsmålet om « det er viktig å opprettholde olje- og gassindustrien i Norge ». 16 prosent svarer nei, mens 13 prosent sier « vet ikke ».
SA170825landsbasis var da tallet 10 prosent.
SA170825 BOLIGPRISENE STIGER : Boligprisene har steget mye de siste årene, på landsbasis 31,6 prosent de siste fem årene.
DN170825 - Det er fare for et krakkscenario, og prisene kan falle 20 prosent fra toppen på landsbasis i reelle termer.
DB170825 Finansavisen kan fortelle at det på landsbasis har blitt solgt 1.963 nye boliger de to siste månedene, 36 prosent færre enn samme tid i fjor.
AA170825 UDIs retningslinjer tilsier at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk.
AA170825 UDIs retningslinjer tilsier at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk.
AA170825 UDIs retningslinjer tilsier at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. ( ©NTB ) ¶
VG170824 - FAFO kom i forrige uke ut med tall som anslår at det er 12-15 prosent innleie i bygg- og anleggsbransjen i Oslo, men syv prosent på landsbasis .
BT170824 BOLIGPRISENE STIGER : Boligprisene har steget mye de siste årene, på landsbasis 31,6 prosent de siste fem årene.
DN170823landsbasis var prisene ned 3,9 prosent i juli sammenlignet med april, mens fallet i Oslo har vært på 7,3 prosent i løpet av samme tidsrom.
DA170821landsbasis velger annenhver elev yrkesfag, men i Oslo bare en av fem.
AA170821 Men i dag står det 20 000 barn og unge i kø til kulturskolen på landsbasis , så det krever at vi sikrer plass til flere.
DB170820 Bhatnagar understreker at Hjemmelegene ikke er en konkurrent til fastlegene, som i snitt har over fem dagers ventetid på landsbasis , men et alternativ.
DA170818 Bjørnholt videregående skole har, som den første skolen i Oslo, og så vidt Utdanningsforbundet kjenner til også som første skole på landsbasis , innført adgangskontroll for elever og ansatte.
AA170818landsbasis ligger det rundt 16.400 boliger til salgs fredag formiddag.
DA170817 Til sammen utgjorde stemmene fra dette vestlandsfylket over 16 prosent av hele partiets oppslutning på landsbasis .
AP170817 Det er den første skolen i Oslo, og så vidt Utdanningsforbundet kjenner til også som første skole på landsbasis , som gjør det.
AP170817 Bjørnholt videregående skole er den første skolen i Oslo, og trolig også første skole på landsbasis , som innfører adgangskontroll.
AA170817 Til sammen utgjorde stemmene fra dette vestlandsfylket over 16 prosent av hele partiets oppslutning på landsbasis .
AA170817 Bjørnholt videregående skole har, som den første skolen i Oslo, og så vidt Utdanningsforbundet kjenner til også som første skole på landsbasis , innført adgangskontroll for elever og ansatte.
DN170816 I løpet av kvartalet åpnet Kid Interiør tre nye butikker, og har nå 137 butikker på landsbasis .
DB170815 Så langt i år har man dokumentert at 160 sauer er tatt av bjørn på landsbasis , viser tall fra Statens naturoppsyn. 47 av dem er altså Dalsbergets.
DB170815 Med andre ord tallene på landsbasis ikke så høye, men Dalsberget er redd for å drukne i statistikken.
AP170815 - Når du ser på boligmassen på landsbasis i dag, så domineres den av de mindre urbane boligtypene : eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.
DB170811landsbasis forsvinner opptil 20 prosent hvert år.
NL170809 Troms var nest beste Frp-fylke på landsbasis ved forrige stortingsvalg, og Tromsø var nest beste storby for Siv Jensen og co.
AA170809 Så langt i år har Rema åpnet 17 butikker på landsbasis .
AA170808 Det er også felt flere skogsfugl, ærfugl og svartand på landsbasis . ( ©NTB ) ¶
DN170806 Da Boligprodusentenes Forening la frem tall for igangsetting og salg av nye boliger for årets fem første måneder, lå tallene for alle boligtyper på landsbasis 11 prosent over fjoråret.
SA170804 Også Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør for Eiendom Norge, forventer at prisene stiger i august på landsbasis .
AP170804 Også Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør for Eiendom Norge, forventer at prisene stiger i august på landsbasis .
AA170804 Omreisende kriminelle bander har vært en utfordring på landsbasis .
AA170804 Regjeringen gir 150 millioner til kommunesammenslåingstiltak på landsbasis . - 13,5 millioner går til tiltak som bidrar til å knytte de nye kommunene i Sør-Trøndelag bedre sammen og 11 millioner kroner til Nord-Trøndelag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.
DN170803landsbasis vokser altså ulveskadene mest.
DN170803 - Det er stort sett god balanse mellom tilbud og etterspørsel på landsbasis , mens Oslo er preget av en sterkere tilbudssiden og endring til kjøpers marked, sier Geving.
DN170803landsbasis gikk boligene i gjennomsnitt 0,4 prosent under prisantydning i juli.
DN170803landsbasis falt de nominelle prisene 1,2 prosent, mens nedgangen korrigert for sesongvariasjoner var på 0,2 prosent.
DN170803 Hittil i år er det solgt 50.313 boliger på landsbasis , mot 50.450 på samme tid i fjor.
DN170803 Dette er det største juli-fallet på landsbasis siden 2013.
DB170803 Værrapporten til meteorologene viser også at nedbøren i juli var 120 prosent over normalen på landsbasis .
DB170803 Årsveksten på landsbasis er da 4,8 prosent.
DB170803landsbasis kom den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger inn på 53.749 kroner i juli, ned 1,0 prosent fra juni, men opp 2,8 prosent fra juli i fjor.
DA170803landsbasis sank derimot boligprisene med hele 1,2 prosent.
DA170803 Mens gjennomsnittlig salgstid i juli på landsbasis lå på 50 dager, ligger den i Stavanger på 85 dager.
DA170803 Det er moderat sammenlignet med nedgangen på landsbasis .
DA170803 Mens boligprisene på landsbasis sank med 1,2 prosent, var det tilsvarende tallet 0,6 i Stavanger.
DA170803 Likevel er nedgangen i Stavanger moderat sammenlignet med nedgangen på landsbasis .
DA170803 Gjennomsnittlig salgstid i juli i Stavanger var på 85 dager, hele 35 dager lenger enn på landsbasis .
DA170803 - Grunnet fellesferien er nedgang i boligprisene normalt, og sammenlignet med tidligere år skiller ikke årets julimåned seg ut, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer om nedgangen på landsbasis .
AA170803landsbasis sank prisene med 1,2 prosent, viser statistikken fra Eiendom Norge.
AA170803landsbasis hadde Oslo og Bærum den største nedgangen med et fall i prisene på 2,8 prosent. | - Det ligger et belte av lyn og torden over hele Midt-Norge ¶
AA170803 Ifølge Eiendom Norge var boligprisfallet på landsbasis forventet, og korrigert for sesongvariasjoner er fallet på 0,2 prosent.
AA170803 Det er mindre enn på landsbasis .
AA170803 Det er litt lavere enn på landsbasis der prisene steg med 4,8 prosent det siste året.
VG170802 Et lokalt parti kan komme inn på Stortinget hvis det får nok stemmer i fylket sitt, selv om det ikke er i nærheten av 4 prosent på landsbasis .
AP170802 Ifølge Kripos ble det i 2016 gjort 96 beslag av det ulovlige hestedopet på landsbasis .
VG170801 Fra 2005 velges 150 representanter på vanlig måte, mens én representant i hvert fylke - altså 19 til sammen - er utjevningsmandater som skal gjøre fordelingen på landsbasis mer matematisk korrekt.
VG170801 Ifølge Kripos var det i fjor 96 beslag av det ulovlige hestedopet på landsbasis .
DB170801landsbasis falt gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte OBOS-tilknyttede boliger 1,0 prosent i juli, til 53.749 kroner i juli.
DA170801 Ferske arbeidsledighetstall fra SSB viser også at ledigheten nå er på vei nedover med henholdsvis 4,3 prosent på landsbasis og 4,7 prosent ledige i Rogaland.
DA170801 Prisene for brukte Obos-tilknyttede boliger hadde en nedgang på både landsbasis og i hovedstaden med henholdsvis 1 og 2,9 prosent fra juni til juli.
DA170801 Også på landsbasis var det et prisfall.
AA170801 I 2014 hadde vi et nasjonalt toppår, med 630 118 lynnedslag på landsbasis .
AA170801 Også på landsbasis var det et prisfall.
DA170731 Ferske arbeidsledighetstall fra SSB viser også at ledigheten nå er på vei nedover med henholdsvis 4,3 prosent på landsbasis og 4,7 prosent ledige i Rogaland.
DA170731 Så langt i 2017 har 57 mistet livet på landsbasis , noe som er en nedgang på 27 i forhold til de syv første månedene i 2016.
AA170728landsbasis var det ved utgangen av juli registrert 77 400 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 10 300 sammenlignet med juli i fjor.
AA170728 Ned : Arbeidsledigheten faller både på landsbasis og i Trøndelag, ifølge Nav.
DN170726landsbasis har Arbeiderpartiet gått noe tilbake siden i fjor høst, men målingene tyder fortsatt på regjeringsskifte.
DA170726landsbasis har elbilen passert både bensin- og dieselbiler når det gjelder nybiler.
AA170726landsbasis har Arbeiderpartiet gått noe tilbake siden i fjor høst, men målingene tyder fortsatt på regjeringsskifte.
DN170725 Men vi har fått det til i Oslo, og jeg tenker vi skal få det til på landsbasis .
VG170724 Utjevningsmandatene er forbeholdt partier som har fått 4 prosent eller mer på landsbasis .
VG170724landsbasis utgjør det bare 0,3 prosent av stemmene, men det er altså nok til å komme inn fra Finnmark.
NL170724landsbasis er turismen for lengst større.
DN170723landsbasis ble det solgt over 840.000 billetter i juni, 78.000 færre enn i fjor.
DN170721 Boligprisene falt med 1,6 prosent på landsbasis fra mai til juni, og i Oslo falt boligprisene med 3,1 prosent.
DN170720landsbasis har Arbeiderpartiet gått noe tilbake siden i fjor høst, men målingene tyder fortsatt på regjeringsskifte.
DA170720 De viderefører målet om 8 prosent sykkelandel på landsbasis , i tillegg til 20 prosent sykkelandel i byene.
AA170720 - Det har vært et svært godt første halvår for Danske Bank, spesielt en hyggelig kundetilgang på landsbasis , også i Trondheim, sier han.
DB170719 Gardermoen har stått for 80 prosent av khatbeslagene på landsbasis i første halvår, opplyser Tolletaten.
AA170719 Gardermoen har stått for 80 prosent av khatbeslagene på landsbasis i første halvår, opplyser Tolletaten.
AA170719 Rentesatsen Selbu sparebank opererer med på BSU for folk under 33 er også en av de lavere på landsbasis .
AA170719landsbasis har besøket hatt en nedgang på 15 % de siste 30 dagene, noe som viser at det dårlige sommerværet har gitt mindre nedgang for Trondheim Kino enn nasjonalt.
VG170713landsbasis utgjør gruppen rundt 75 prosent.
AA170712 Totalt er det på landsbasis felt 114 jerver, skriver Trønderbladet.
NL170710 0-vekst på landsbasis betyr at vekstkommuner kan vokse, mens fraflyttingskommuner får trafikkreduksjon.
DN170707 Boligsalgstallene som ble lagt frem onsdag viste et overraskende fall på 1,6 prosent på landsbasis .
DA170707 Én prosent flere elever fullførte videregående utdanning i Rogaland, og på landsbasis gikk elevfraværet ned 40 prosent for dager og 33 prosent for timer.
DN170706 Vi må huske på at tolvmånedersveksten fortsatt er på 6,3 prosent på landsbasis , og hele 11,5 prosent i Oslo, understreker Geving.
SA170705landsbasis forventer vi en nedgang i boligpriser på 1 - 2 prosent.
DN170705landsbasis var boligprisene ned 1,6 prosent fra mai til juni, og ned 0,7 prosent justert for sesongvariasjoner, ifølge tall fra Eiendom Norge.
DN170705 Boligprisutviklingen i juni var svakere enn ventet både på landsbasis og i Oslo, men økonomer tror ikke det vil påvirke Norges Banks rentesetting.
DN170705 - Boligprisene er fortsatt opp 6,3 prosent over 12 måneder på landsbasis , og 11,5 prosent i Oslo, så vi vil nok ikke kalle dette dramatisk.
DN170705 Vi må huske på at tolvmånedersveksten fortsatt er på 6,3 prosent på landsbasis , og hele 11,5 prosent i Oslo, understreker Geving.
DN170705landsbasis falt de nominelle prisene 1,6 prosent, mens nedgangen korrigert for sesongvariasjoner var på 0,7 prosent.
DN170705 ¶ Boligprisene falt 1,6 prosent i juni på landsbasis .
DN170705 Dette er det største juni-fallet på landsbasis som noensinne er registrert, når en ser på ujusterte priser ( se oversikt lenger ned ).
DN170705 - Boligmarkedet har de siste månedene vært gjennom et tydelig taktskift, der prisene på landsbasis preges av prisfallet i hovedstaden.
DN170705 - Jeg tror prisene falt med 1 - 2 prosent på landsbasis i juni, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.
DN170705 - Etter et fall på 0,7 prosent i mai tror vi prisene på landsbasis har avtatt videre med 0,1 prosent i juni ( sesongjustert ), skriver Haugland i sin morgenrapport.
DB170705 Årsveksten på landsbasis er 6,3 prosent.
DB170705 Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets trodde på forhånd at prisene på landsbasis falt 0,1 prosent i juni ( sesongjustert ), noe som ville ha gitt en årsvekst på 7,1 prosent.
DA170705 Saksøkning på landsbasis
DA170705 Mens det er nedgang i antall saker i Sør-Rogaland, har det på landsbasis vært en saksøkning på fire prosent sammenlignet med samme tid i fjor.
DA170705 - Boligmarkedet har de siste månedene vært gjennom et tydelig taktskift, der prisene på landsbasis preges av prisfallet i hovedstaden.
DA170705landsbasis har fraværet gått ned med 40 prosent i antall dager og 33 prosent i antall timer, viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet.
AP170705 I mai falt prisene så mye som de ikke hadde gjort på ni år, med 1,4 prosent i Oslo og 1,1 prosent på landsbasis .
AP170705 I mai falt prisene så mye som de ikke hadde gjort på ni år, med 1,4 prosent i Oslo og 1,1 prosent på landsbasis .
AP170705landsbasis forventer vi en nedgang i boligpriser på 1 - 2 prosent.
AP170705landsbasis forventer vi en nedgang i boligpriser på 1 - 2 prosent.
AA170705landsbasis har dagsfraværet blant videregående elever sunket med 33.33 prosent, mens timefraværet har sunket med 28.97 prosent ¶
AA170705 Korrigert for sesongvariasjoner falt boligprisene på landsbasis med 0,7 prosent i juni.
AA170705 Boligprisene har ikke falt så mye på landsbasis i juni de ti siste årene som i årets juni.
AA170705 - Boligmarkedet har de siste månedene vært gjennom et tydelig taktskifte, der prisene på landsbasis preges av prisfallet i hovedstaden.
AA170705landsbasis er det god aktivitet.
AA170705 Det er helt klart en roligere utvikling i markedet på landsbasis enn i fjor, sier Bruce.
AA170705 Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, fastslår at boligmarkedet de siste månedene har vært gjennom et tydelig taktskifte, der prisene på landsbasis preges av prisfallet i hovedstaden.
AA170705landsbasis forventer vi en nedgang i boligpriser på 1 - 2 prosent.
DN170704landsbasis venter økonomene et prisfall på rundt én prosent, og en prisnedgang på rundt 0,3 prosent justert for sesongvariasjoner.
DN170704 I forrige måned falt prisene på landsbasis med 1,1 prosent, hovedsakelig trukket ned av Oslo.
DN170704 Han tror på en månedlig prisnedgang på landsbasis på én prosent per måned fra juni og til august.
DN170704 Prisene på borettslagsboliger på landsbasis økte med 1,4 prosent fra første til andre kvartal, viser ferske tall lagt frem av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ).
DB170704landsbasis tror jeg på et prisfall på 1 - 2 prosent, sier adm. direktør Grethe W.
AP170704 Borettslagsprisene fortsetter å stige på landsbasis , selv om de går ned noe i Oslo.
AP170702 Hun fikk imidlertid 2,9 millioner flere stemmer enn Trump på landsbasis .
VG170701landsbasis har drapstallene økt med 30 prosent i perioden.
AP170701landsbasis har drapstallene økt med 30 prosent i perioden.
AA170701landsbasis har drapstallene økt med 30 prosent i perioden.
DA170630 Også på landsbasis har det vært stor nedgang i antallet bostedsløse.
AP170629 Ipsos har på vegne av Gjensidige Forsikring ASA gjennomført en undersøkelse på landsbasis der de har stilt to spørsmål : ¶
AP170629 Ipsos har på vegne av Gjensidige Forsikring ASA gjennomført en undersøkelse på landsbasis der de har stilt to spørsmål : ¶
DN170627 - Salgstiden har gått ned på landsbasis , noe som er en forventet utvikling når markedet har vært godt.
AP170627 Det var han også da han ble valgt, men Hillary Clinton var enda mer upopulær i vippestatene, selv om hun fikk flere stemmer på landsbasis .
AP170627 Det var han også da han ble valgt, men Hillary Clinton var enda mer upopulær i vippestatene, selv om hun fikk flere stemmer på landsbasis .
VG170626 Samme år ble Kystpartiet representert med Steinar Bastesen med bare 1,7 prosent på landsbasis , men 10,9 prosent i Nordland.
FV170625landsbasis var 254.711 personer oppført med én eller flere betalingsanmerkninger i første kvartal.
DN170625landsbasis var 254.711 personer oppført med én eller flere betalingsanmerkninger i første kvartal.
BT170625 Dette utgjør omtrent 100.000 barn på landsbasis .
VG170623 - Men det er sikkert ikke mange på landsbasis .
DA170623landsbasis vil stengingen av FM totalt sett resultere i kostnader for folk flest på flere milliarder kroner.
DN170622landsbasis falt bruktboligprisene 1,1 prosent i mai, mens nedgangen var på hele 1,4 prosent i Oslo, ifølge boligprisstatistikken som ble lagt frem av Eiendom Norge i begynnelsen av denne måneden.
DN170622landsbasis er det de siste to månedene solgt 2567 nye boliger - tre prosent færre enn forrige tomånedersperiode, og 39 prosent færre enn rekordsalget samme periode i fjor.
DA170622landsbasis får 8 av 10 lønnstakere og pensjonister ( 3,9 millioner ) skatteoppgjøret sitt i dag.
AA170621 Vi trenger erfaring og kunnskap fra sterkt berørte, men avgrensede skadeområder før vi eventuelt vurderer varige regelverksendringer på landsbasis , sier Helgesen.
AA170621 Vi trenger erfaring og kunnskap fra sterkt berørte, men avgrensede skadeområder før vi eventuelt vurderer varige regelverksendringer på landsbasis , sier Helgesen.
DB170617 Med 28,21% av stemmene og 32,32% med stemmene fra støttepartiet MoDem på landsbasis ( 8,2 millioner stemmer ) kan Macrons parti få opp til 70% av alle mandater neste søndag ( mellom 400 og 455 mandater av totalt 577 ).
DB170616 I mai isolert falt nyboligsalget ni prosent på landsbasis .
DB170616 ( Finansavisen ) : I løpet av det siste året er det solgt 34.600 nye boliger på landsbasis , mens igangsettingen nå er på 32.300 boliger.
DA170616 Totalt på landsbasis ble 584 butikker testet, av disse skal 30 prosent ha solgt alkohol til de mindreårige kontrollørene.
VG170615 Når Ap kritiserer oss for ikke å ta arbeidslivskriminalitet på alvor, må jeg minne om at det på landsbasis i fjor ble gjort felles kontroller i 3 200 virksomheter - over dobbelt så mange som året før. 254 kriminelle nettverk er avslørt.
DN170615landsbasis har 33 prosent av nordmenn utdannelse på universitet- og høyskolenivå.
DN170615landsbasis gjelder dette 33 prosent.
AA170615landsbasis gjelder dette 33 prosent.
SA170613 36.663 oljejobber er blitt borte på landsbasis , i følge DNB-tall.
AP170611 Ifølge boligprisstatistikken som Eiendomsverdi AS lager for Eiendom Norge, ble det lagt ut på landsbasis rundt 12 prosent flere leiligheter for salg i mai 2017 enn i 2016.
DB170609 Årsveksten på landsbasis kom inn på 8,3 prosent.
DN170607 Fra april til mai falt prisene med 1,1 prosent på landsbasis .
AA170607 En nedkjøling av boligmarkedet har vært ønsket og ventet, i Oslo og på landsbasis , etter flere år med stor prisvekst.
FV170606 I mai gikk prisene opp 0,3 prosent, mens de på landsbasis falt 1,1 prosent.
DN170606 Det er til dels store variasjoner i prisutviklingen på landsbasis .
DB170606 Årsveksten på landsbasis er 8,3 prosent.
DB170606 Så langt har vi imidlertid ikke sett noe fall og vi regner fortsatt med oppgang på landsbasis .
AA170606 Prisene på brukte boliger utviklet seg dermed sterkere i Trondheim i mai enn på landsbasis , hvor prisene falt.
VG170605 Samtidig som YouGovs måling var dårlig nytt for De konservative, viser en måling fra ICM at partiet leder på landsbasis : ¶
AP170531 Blant personer mellom 25 og 74 år med grunnskoleutdanning, er andelen røykere 29 prosent på landsbasis , blant dem som har fullført videregående er andelen 17 og blant dem med høyskole- eller universitetsutdannelse er andelen 6.
AA170531 Blant personer mellom 25 og 74 år med grunnskoleutdanning, er andelen røykere 29 prosent på landsbasis , blant dem som har fullført videregående er andelen 17 og blant dem med høyskole- eller universitetsutdannelse er andelen 6.
AA170531 Blant personer mellom 25 og 74 år med grunnskoleutdanning, er andelen røykere 29 prosent på landsbasis , blant dem som har fullført videregående er andelen 17 og blant dem med høyskole- eller universitetsutdannelse er andelen 6.
DA170530 I fjor var det bare 21,8 prosent som søkte seg til yrkesfag i Oslo, mens søkerprosenten lå på 48 prosent på landsbasis .
VG170521 Samme år ble Kystpartiet representert med Steinar Bastesen med bare 1,7 prosent på landsbasis , men 10,9 prosent i Nordland.
DB170521 Mulig det går helt fint med ærfuglene og makrellternene sånn på landsbasis .
DB170521 Kanskje er det riktig å se på artene på landsbasis .
AP170520 Men han ser ut til å ha kommet til kort på landsbasis .
AP170520 Men han ser ut til å ha kommet til kort på landsbasis .
DN170519 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) fredag viser at veksten i befolkningen i Oslo var så vidt over 2000 i første kvartal i år, og at veksten på landsbasis var 8829 i kvartalet.
DN170519 Dreyer mener at den nedadgående trenden i befolkningsveksten vil ha mye å si for boligbehovet i årene fremover, og at det på landsbasis sannsynligvis bygges flere boliger enn det man trenger.
NL170518 For det første er det åpenbart at dersom vi ønsker representanter som kan å fremme nordnorske interesser på landsbasis trenger vi å ha noen å sende.
AP170518landsbasis er det ført ut over 700 millioner kroner.
VG170512 Bare partier som har fått 4 prosent eller mer på landsbasis , kan få utjevningsmandat.
NL170512 Antall utenlandske overnattinger har gått ned med 9 prosent på landsbasis , ¶
NL170512 Sluttprodukt vil være en prioritert liste over de antatt mest interessante grafittforekomstene i Nordland fylke og på landsbasis , heter det i pressemeldingen.
AA170512 Antall utenlandske overnattinger har gått ned med 9 prosent på landsbasis , ¶
AA170511 Norske vektere reddet i fjor 285 liv på landsbasis .
DB170510 6000 elever fra 109 Oslo-skoler var på plass i dag og 108 000 elever på landsbasis deltok.
AP170507 For å kunne få utjevningsmandat, må partiet på landsbasis ha en oppslutning på fire prosent, der sperregrensen ligger.
AA170505 Ved kommunevalget i 2015 fikk de 9,5 prosent på landsbasis - et katastrofetall etter to år i regjering.
DN170504 Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger på landsbasis var 33 dager.
DB170504 Årsveksten på landsbasis er nå på 10,7 prosent.
DB170504landsbasis var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger på 56.413 kroner i april.
DB170504 Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis var 33 dager, ned fra 37 dager i fjor.
DA170504 Foreløpige resultater på landsbasis : ¶
AA170504landsbasis steg prisene med 0,5 prosent, men justert for sesongvariasjoner er prisene i praksis uendret.
AA170504 Tirsdagens beslag er stort også på landsbasis , sier Sørli.
VG170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis , sier Høyres Ingjerd Schou.
DB170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis , sier Høyres Ingjerd Schou.
DA170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis , sier Høyres Ingjerd Schou.
DA170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis , sier Høyres Ingjerd Schou.
BT170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis , sier Høyres Ingjerd Schou.
AP170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis , samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen, ¶
AP170503 - Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis , samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen, ¶
SA170502 Til tross for en økning i antall russebusser på landsbasis de siste årene, er det registrert færre trafikkulykker med russebiler og - busser, ifølge skadetall.
SA170502 Ifølge tall fra russetreffet Tryvannfestivalen er det i 2017 nærmere 230 russebusser på landsbasis .
DB170502 Dette er nok ikke representative tall på landsbasis , men det gir et bilde på situasjonen.
AA170502 ¶ Aktor : Politiadvokat Marianne Høyer ved voldtektsteamet i Trøndelag politidistrikt opplyser at fem prosent av voldtektene i Sør-Trøndelag er overfallsvoldtekter, mot ti prosent på landsbasis .
AA170502 Til tross for en økning i antall russebusser på landsbasis de siste årene, er det registrert færre trafikkulykker med russebiler og - busser, ifølge skadetall.
AA170502 Ifølge tall fra russetreffet Tryvannfestivalen er det i 2017 nærmere 230 russebusser på landsbasis .
DB170501 - Vi kan ikke ha full kontroll på flere tusen kontrollorgan på landsbasis .
DB170429 Partiet samlet 295 stemmer på landsbasis under valget i 2013.
AA170429landsbasis ble imidlertid over 100 mennesker pågrepet, ifølge lokale medier.
VG170426 Etter et par dager var den delt på landsbasis .
DN170426 Mens nyboligsalget trekker oppover på landsbasis fortsetter nyboligsalget å falle i Oslo-området, der de dyreste områdene nærmer seg 90.000 kroner per kvadratmeter.
DN170426 Forrige uke la Boligprodusentenes Forening frem tall for nyboligmarkedet i Norge som viste at det ble solgt tre prosent flere nye boliger i første kvartal på landsbasis , mens det i Oslo var et fall på 35 prosent.
DB170426 Etter et par dager var den delt på landsbasis .
BT170426 Etter et par dager var den delt på landsbasis .
AP170426 Spredt på landsbasis
AP170426 Etter et par dager var den delt på landsbasis .
AA170426 2016 var for øvrig et rekordår på landsbasis med 15.291 bosatte flyktninger.
AA170426 Etter et par dager var den delt på landsbasis .
DB170425 Per dags dato har NNF omlag 2000 medlemmer i alle aldre på landsbasis .
AP170425 Til tross for celebriteter som Vendela Kirsebom, Aylar Lie og Kathrine Moholt klarte Samfunnspartiet imidlertid ikke å sanke mer enn 295 stemmer på landsbasis i 2013, noe som vel plasserer stuntet i kategorien oppfinnsomt, men svært mislykket.
DB170424 Leder for Nav Værnes Merethe Storødegård har tidligere sagt til Stjørdalens blad at bakgrunnen er at 90 prosent av besøkene i Nav-kontor på landsbasis er såkalte « drop in-henvendelser », uten avtale.
FV170423landsbasis er det snakk om 700 millioner kroner.
BT170423landsbasis er det snakk om 700 millioner kroner.
BT170423landsbasis er det snakk om 700 millioner kroner.
VG170422 Den har 6-700 medlemmer på landsbasis og jobber for å begrense kreftrisikoen i brannyrket, samt at brannmenn som utvikler yrkesbetinget kreft skal anerkjennes og ivaretas på en rettferdig og riktig måte.
DN170420 I 2017 venter meglerhuset at bruktboligprisene skal stige 9,0 prosent på landsbasis , mens de kun skal økte med 1,0 prosent i 2018 og 2019.
AA170420landsbasis går søkningen til grunnskolelærerutdanningene noe ned, bildet ved Nord universitet viser totalt en stabil søkning fra 2016 - 2017.
AA170420 UDI følger et økonomisk krav om at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk.
AP170419landsbasis er det ført ut over 700 milloner samme vei.
AA170419landsbasis er det ført ut over 700 milloner samme vei.
DN170418landsbasis økte eiendomsprisene med 11,3 prosent sammenlignet med i fjor.
BT170418landsbasis er det ført ut over 700 milloner samme vei.
AA170417 Ole Gladsø, leder i landsrådet i Norges Røde Kors, sier til NTB at det på landsbasis har vært en travlere påske enn i siste årene.
DA170416 Hittil i påsken har Røde Kors hatt 185 oppdrag på landsbasis , mens Norsk Folkehjelp har registrert 41 oppdrag.
AA170416landsbasis ser det imidlertid ut til å gå mot et flertall for ja-siden.
AA170414landsbasis melder Røde Kors at det siste døgnet har vært det travleste så langt i påsken.
AA170412 Ifølge Allskog vil dette spare skognæringen for flere titalls millioner kroner på landsbasis , og i tillegg ønsker også Tine tillatelse til å bruke 60-tonns vogntog.
DA170411 Som Dagsavisen nylig skrev, har introduksjonen av hydrogenbiler også på landsbasis gått langt langsommere enn mange regnet med da den første bilen av denne typen ble registrert i mars 2007.
SA170406landsbasis var 78.154 registrert ledige ved årsskiftet.
AP170406 Den som får flest stemmer på landsbasis , vinner.
DN170405 Bruksboligprisene steg i mars både på landsbasis og i Oslo, men 12 årsveksten roet seg som ventet noe.
DN170405 Fremover venter Nordea Markets at boligprisene på landsbasis vil stige med mellom 0,3 og 0,5 prosent.
DN170405 Et notat publisert av Norges Bank viser at hele 18 prosent av boligkjøpere i 2014 brøt med dette kravet på landsbasis .
DB170405 Hun peker på et notat fra Norges Bank, som viser at hele 18 prosent av boligkjøpere i 2014 brøt med dette kravet på landsbasis .
AA170405landsbasis tok det 34 dager å selge en bolig.
SA170404landsbasis er tallet 0,88.
SA170404 Han tror på en månedlig veksttakt på 0,3 - 0,5 prosent på landsbasis , men understreker at det ikke blir en knekk i boligmarkedet.
AP170404landsbasis er tallet 0,88.
AP170404 Han tror på en månedlig veksttakt på 0,3 - 0,5 prosent på landsbasis , men understreker at det ikke blir en knekk i boligmarkedet.
DB170403 Uendret på landsbasis
DA170403 « Skatteveksten på landsbasis er fortsatt høyere enn for Sandnes, og dette slår positivt ut for Sandnes i form av lavere inntektsutjevning.
DA170403landsbasis er skatteanslaget 2,3 prosent.
BT170402 og 19.000 nye givere på landsbasis hvert år, forsvinner om lag like mange ut i andre enden.
VG170401 Etter et halvt år med kamper klatret AKP-stemmene i Diyarbakir til 21 prosent i nyvalget i november, og de fikk flertall på landsbasis .
DA170331landsbasis er det samme resultatet en reduksjon på 378 lærere i 5. - 10. trinn og 198 lærere ekstra på 1. - 4. trinn.
VG170330 Senterpartiet fosser fram på meningsmålingene og ligger nå jevnt over ti prosent på landsbasis .
SA170328landsbasis er tallet 0,88.
BT170328landsbasis er tallet 0,88.
AP170328landsbasis er tallet 0,88.
SA170327 Avdelingssjef Øyvind Hafsøe i det som var et av de største beslagene av ulovlig innførte sigaretter på landsbasis .
SA170327landsbasis ble det i 2016 levert 243.900 tonn skrei til en verdi av 3,5 milliarder kroner.
AP170327landsbasis ble det i 2016 levert 243.900 tonn skrei til en verdi av 3,5 milliarder kroner.
AP170327 Til sammenligning ble nesten 87 prosent av tilsvarende plasser på landsbasis fylt opp.
DA170325 Det er forsket lite på effekten av Airbnb i Norge, selv om det på landsbasis tilbys over 15.000 utleiesteder og tilbudet har økt kraftig gjennom de siste årene.
SA170324 Norske vektere reddet i fjor 285 liv på landsbasis , viser nye tall.
DA170324landsbasis skal Heimevernet kuttes med 7000 mann, og i Rogaland og Agder forsvinner cirka halvparten av soldatene.
AA170323 Norske vektere reddet i fjor 285 liv på landsbasis , viser nye tall.
VG170320 Det er fullt mulig å få til det samme på landsbasis , men da må Støre slutte å være så firkantet.
DN170320 Antall avlagte doktorgrader gikk ned i fjor, både her ved Universitetet i Oslo og på landsbasis .
DN170320 Målt på denne måten mener han boligprisene på landsbasis aldri vært lavere enn de har vært de siste årene, mens de i Oslo ligger nær et normalnivå.
DN170319 De siste årene har antallet byggesøknader på landsbasis ligget på i underkant av 100.000 søknader per år, viser tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
FV170317 Til vanlig selger Volvo totalt 50 biler om dagen på landsbasis , opplyser salgsdirektør Wallestad.
FV170317 Til vanlig selger Volvo totalt 50 biler om dagen på landsbasis , opplyser salgsdirektør Wallestad.
VG170316 Helsedepartementet har ikke oversikt over hvor mange varmtvannsbasseng som er stengt på landsbasis , men Norsk Revmatikerforbund er nå igang med å kartlegge situasjonen.
SA170316 Til vanlig selger Volvo totalt 50 biler om dagen på landsbasis , opplyser salgsdirektør Wallestad.
SA170316 Til vanlig selger Volvo totalt 50 biler om dagen på landsbasis , opplyser Wallestad.
BT170316 Til vanlig selger Volvo totalt 50 biler om dagen på landsbasis , opplyser salgsdirektør Wallestad.
AP170316 Til vanlig selger Volvo totalt 50 biler om dagen på landsbasis , opplyser salgsdirektør Wallestad.
AP170316 Til vanlig selger Volvo totalt 50 biler om dagen på landsbasis , opplyser Wallestad.
AA170316 Til vanlig selger Volvo totalt 50 biler om dagen på landsbasis , opplyser salgsdirektør Wallestad.
DA170314landsbasis var det til sammen 237 personer som måtte betale gebyr for å ikke ha belte på.
DA170314landsbasis ble over 9200 passasjerer kontrollert.
DA170314 - Det er bekymringsfullt at det på landsbasis bare er ført tilsyn med 6 av 10 barnehager i løpet en treårsperiode, og at det samtidig er avdekket feil eller mangler ved halvparten av barnehagene, sier Linhave.
AP170314 I motsetning til andre land der flere valgkretser og relativt høye sperregrenser ofte hindrer småpartier fra å komme inn i nasjonalforsamlingen, er alle nederlandske partier som får minst 0,67 prosent av stemmene på landsbasis , sikret plass i parlamentet.
SA170313 I dag lever 6600 barn i fattigdom i Rogaland, og på landsbasis lever 92.000 barn i familier som er fattige over tid.
AP170312 Åtte av tretten kommuner som skal « tvangssammenslås » fungerer allerede bedre enn gjennomsnittet på landsbasis , viser tall fra Kommunebarometeret.
AP170312 I Kommunebarometeret er seks av de tvangsaktuelle kommunene bedre enn gjennomsnittet på landsbasis : Søgne, Skedsmo, Lindesnes, Fet, Balestrand og Bindal.
AP170311 Jackson fikk ved valget i 1828 over 12 prosentpoeng flere stemmer enn sin motstander på landsbasis .
AP170311 De begrunnet det høye tallet med mange flere arbeidsgivere ville tilby dette godet - med inntil 175.000 flere solgte månedskort på landsbasis .
SA170310landsbasis er totalt 33 637 personer sysselsatt innen idrett viser tall fra SSB.
SA170310 I kategorien annen ballsport - basketball, volleyball, badminton og innebandy - har Trondheim en aktivitetsandel som er 81 prosent høyere enn på landsbasis .
DA170310 Under fjorårets innsamlingsaksjon ble det samlet inn 38, 5 millioner kroner på landsbasis .
DA170310 De gjør en kjempeinnsats, og er helt nødvendige for aksjonen, sier Gram, som forteller at det på landsbasis er 20.000 bøssebærere, og at 4500 av disse er russ fra Rogaland.
AP170310landsbasis er totalt 33 637 personer sysselsatt innen idrett viser tall fra SSB.
AP170310 I kategorien annen ballsport - basketball, volleyball, badminton og innebandy - har Trondheim en aktivitetsandel som er 81 prosent høyere enn på landsbasis .
SA170308 Det er 5 prosent under gjennomsnittet på landsbasis .
DB170308 Det er der Norge har ligget i mange år, og det gjelder både på landsbasis og på vårt studie.
SA170307 De øvrige avisene i Rogaland går tilbake, mens Dagbladet hadde sterkest økning på landsbasis .
SA170307 Morten Abrahamsen / NTB tema ¶ 13.055 biler ble solgt på landsbasis i januar og februar.
SA170307 Det gjør elbilen til den nest mest solgte bilen hittil i år på landsbasis .
SA170307 BESTSELGER : BMW i3 er merkets desiderte bestselger i Norge, og den nest mest solgte på landsbasis .
DA170307 Basert på innrapporterte årsverk i skolehelsetjenesten, er det kun helsesøsterårsverk i ungdomsskolen som på landsbasis oppfyller eller ligger over den normerte anbefalingen.
BT170307 Det gjør elbilen til den nest mest solgte bilen hittil i år på landsbasis . 13.055 biler ble solgt på landsbasis i januar og februar.
BT170307 BESTSELGER : BMW i3 er merkets desiderte bestselger i Norge, og den nest mest solgte på landsbasis .
BT170307 13.055 biler ble solgt på landsbasis i januar og februar.
AP170307 Morten Abrahamsen / NTB tema ¶ 13.055 biler ble solgt på landsbasis i januar og februar.
AP170307 Det gjør elbilen til den nest mest solgte bilen hittil i år på landsbasis .
AP170307 BESTSELGER : BMW i3 er merkets desiderte bestselger i Norge, og den nest mest solgte på landsbasis .
AA170307 Det gjør elbilen til den nest mest solgte bilen hittil i år på landsbasis . 13.055 biler ble solgt på landsbasis i januar og februar.
AA170307 BESTSELGER : BMW i3 er merkets desiderte bestselger i Norge, og den nest mest solgte på landsbasis .
AA170307 13.055 biler ble solgt på landsbasis i januar og februar.
FV170306 Morten Abrahamsen / NTB tema ¶ 13.055 biler ble solgt på landsbasis i januar og februar.
FV170306 FOTO : Thomas Larsen/NTB scanpix BESTSELGER : BMW i3 er merkets desiderte bestselger i Norge, og den nest mest solgte på landsbasis .
FV170306 Det gjør elbilen til den nest mest solgte bilen hittil i år på landsbasis .
DN170304 I løpet av de ni månedene fra april til desember 2008 falt gjennomsnittlige boligpriser på landsbasis med 11 prosent.
DN170304 Fredag viste nye tall fra Eiendom Norge at de gjennomsnittlige boligprisene på landsbasis var 13 prosent høyere i februar i år enn i samme måned året før.
SA170303landsbasis var det 111 menn og 24 kvinner som døde i trafikken i fjor.
AA170303 Også de siste 12 månedene har prisene steget mindre i Trondheim enn på landsbasis .
AA170303 I Trondheim steg prisene 9,9 prosent det siste året, mens de på landsbasis steg hele 13 prosent, viser ny statistikk fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. - 2017 har som forventet startet med en solid vekst i boligprisene, og særlig Oslo har hatt en sterk oppgang i februar med 1,6 prosent.
AA170303 I Trondheim steg boligprisene 9,9 prosent de 12 siste månedene, mens de på landsbasis steg hele 13 prosent.
AA170303 Det er raskere enn på landsbasis , hvor gjennomsnittlig salgstid var 38 dager.
AA170303landsbasis falt ledigheten for tredje måned på rad i februar, og den er nå på 3,1 prosent.
DN170302landsbasis venter Halvorsen at fasiten vil vise en boligprisutvikling på linje med fjoråret, da prisene steg 0,2 prosent i februar.
AA170301landsbasis er det i alt diagnostisert 6.064 hivpositive hvorav 4.105 menn og 1.959 kvinner. ( ©NTB ) ¶
DA170228 Det er åpnet konkurs i det norske oljeserviceselskapet Emas AMC, som har 88 ansatte på landsbasis .
DA170225 Tall fra Utdanningsdirektoratet viser imidlertid at det har vært en nedgang på landsbasis de siste tre årene også før fraværsregelen tredde i kraft.
DA170225 Selv om innføringen av fraværsregelen foreløpig viser at fraværet går ned på landsbasis , er hun bekymret for en skjev utvikling, der situasjonen snarere kan bli forverret for de mest utsatte elevene.
AA170224 Økt salg på landsbasis
DN170223landsbasis er det de siste to månedene solgt 2601 nye boliger.
AP170223landsbasis ligger en boligannonse ute i gjennomsnitt 35 dager før boligen blir solgt, mens Oslo-boliger i gjennomsnitt ligger ute i bare 17 dager.
AP170223landsbasis er det byene på Sørlandet som skiller seg ut i negativ forstand.
DB170221 Mens LTP sier at man skal redusere fra 45 000 til 38 000 soldater på landsbasis innen 2020, viser ferske tall fra Heimevernet at man allerede nå, før kuttene er gjennomført, har 37 040 mannskaper i Heimevernet.
DA170221 Regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret, som ble vedtatt av Stortinget i november, har nå ført til at vi på landsbasis blir stående igjen med en mini-hær på 6000 soldater, og et Heimevern på 35.000 mann.
DA170220 I Oslo gikk 45.500 inkassosaker til namsfogden bare i 2016, og på landsbasis var det hele 350.000 slike saker.
DN170218 Målt på denne måten mener han boligprisene på landsbasis aldri vært lavere enn de har vært de siste årene, mens de i Oslo ligger nær et normalnivå.
DA170216 Totalt ble det i 2016 utbetalt 419 millioner kroner i vrakpant for nær 140.000 kjøretøy på landsbasis .
DN170215landsbasis har vi unngått en like markert nedgang som under finanskrisen.
DB170215 Hun strøk på forkurset, et kurs der strykprosenten på landsbasis var på hele 75 prosent i fjor.
DA170215 Dersom en tilsvarende nedgang hadde blitt oppnådd på landsbasis , ville det spart staten for over to milliarder kroner i sykepenger, ifølge Nav.
SA170214 - Med igangsetting på 42 prosent på landsbasis , kan det påvirke bruktboligprisene i negativ retning ?
AP170214 - Med igangsetting på 42 prosent på landsbasis , kan det påvirke bruktboligprisene i negativ retning ?
DA170213 Hele 28 prosent av det totale partikkelutslippet på landsbasis ( TSP ) skyldes vedfyring.
AA170213 | Ønsker å øke lærertettheten ¶ 460 millioner kroner fra regjeringen på landsbasis , skal gi drøyt 20 nye lærerårsverk i trondheimsskolen.
AA170213 - For 2017 skal 460 millioner kroner fordeles på landsbasis , opplyser stortingsrepresentant for Høyre, Frank Jenssen.
BT170212landsbasis ble mer enn 600 ansatte på 15 sykehus tatt ut i streik, hvorav 71 var leger og annet nøkkelpersonell ved Haukeland universitetssjukehus.
DB170211 Clinton fikk som kjent rundt tre milliioner stemmer flere enn Trump på landsbasis , men det var Trump som vant valgmannskollegiet og kampen om presidentembetet.
SA170210 Hele 28 prosent av det totale partikkelutslippet på landsbasis ( TSP ) skyldes vedfyring.
BT170210 Hansa Borg har i dag rundt 400 ansatte på landsbasis .
AP170210 Snittlønnen på landsbasis lå på rundt 360.000 kroner i 2015, og det er i stor grad Rogaland, Troms og Buskerud som trekker opp gjennomsnittet.
VG170209 Ved å gjeninnføre dette kriteriet og ved å utvikle en ny metode for organdonasjon, håper Oslo Universitetssykehus å øke antall donasjoner med 10-20 prosent på landsbasis .
DA170208 Mens grove tyveri i bolig går ned på landsbasis de siste fem årene, har det i Sør-Vest politidistrikt økt.
AA170208landsbasis vil 189 lokalradiostasjoner fortsette å sende på FM-nettet ut 2021. ( ©NTB ) ¶
VG170205 Hagen støtter utnevnelsen av Keshvari, og mener hans viktigste kvaliteter er at han kan Oslo godt og mestrer innvandring og integreringspolitikk i Oslo og på landsbasis godt.
DB170205 Innreiseforbudet vedtatt av Donald Trump, gjeldende statsborgere fra syv forskjellige land, var forføyet på landsbasis .
AA170205 Lørdag demonstrerte anslagsvis 330.000 mennesker på landsbasis , ifølge rumensk fjernsyn.
AA170205 Antall personer som protesterer på landsbasis søndag, er enda flere enn lørdag, da rundt 300.000 ifølge rumensk fjernsyn demonstrerte.
DB170204 Regionen « Vestlandet » vil stå sterkere på landsbasis , og jeg ønsker en sterkere opplevelse av identiteten som bygger på det kystkulturelle.
DB170204 Prisene økte massivt i 2016, med 12,8 prosent på landsbasis .
AP170204 Det er denne presidentordren som nå delvis er stoppet på landsbasis av en føderal domstol i delstaten Washington.
DB170203landsbasis kom den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger inn på 55.868 kroner i januar, opp 0,5 prosent fra desember, og opp 20,6 prosent fra samme måned i fjor.
AA170203 Det er normalt at prisene stiger i årets første måned, og korrigert for sesongvariasjoner er prisstigningen på landsbasis 0,6 prosent sammenlignet med desember.
AA170203 1/3 av de ansatte ( på landsbasis ) i helse- og omsorgssektoren er uten relevant helsefaglig utdanning, såkalte ufaglærte.
AA170202landsbasis ligger Volvo CX 90 på femteplass på registreringsstatistikken i januar, og T8-varianten ligger på andreplass blant plugin hybridene, bare slått av VW Passat GTE.
DN170201landsbasis er andelen 11 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.
DN170201 Boligprisene har økt med 13 prosent på landsbasis de siste 12 månedene.
BT170131landsbasis ble 1166 personer anmeldt for trygdesvindel i 2015.
BT170131 Krever alltid pengene tilbake ¶ 126 personer ble anmeldt for slik kriminalitet for til sammen 47,8 millioner kroner på landsbasis i fjor.
DN170129 DN har foreløpig ikke mottatt oversikt over forventet antall ferdigstillelser i 2017 på landsbasis fra Obos.
DB170127landsbasis var oppgangen på 15 prosent.
BT170127landsbasis blir 20 asylmottak lagt ned med totalt 1820 ordinære plasser og 285 plasser for enslige mindreårige.
AP170127landsbasis er det fortsatt slik at 50 prosent av sykepleierstillingene som lyses ut, er deltid. 80 prosent av helsefagarbeiderstillingene er deltid.
DN170126 Det nytter ikke å komme nå og beskylde Rema 1000 for å hindre dem i å distribuere Hansa-produkter på landsbasis , sier Madsen til Fanaposten.
DN170126landsbasis var det en særlig sterk økning blant dem med universitets- eller høgskoleutdanning av mer enn fire års varighet.
DB170126 Fiberdekningen på landsbasis øker med fem prosentpoeng årlig, sier Ketil Solvik-Olsen.
AP170124landsbasis økte antallet slike avhør med 22 prosent fra 2015 til i fjor.
DB170123 Det inneholder en omfattende endring for dagens rådgivningskontorer for kriminalitetsofre ( RKK, hvor 14 kontorer på landsbasis « legges ned » og flyttes inn under politiet, som skal stå for et nytt og styrket offeromsorgstilbud med 12 kontorer.
DB170123 Torsken og Berg er to små kommuner, og særlig Torsken er kjent som landets kanskje svakeste kommune og den som, på landsbasis , har vært lengst på ROBEK-lista.
AP170122 Når man vet at frafall og utenforskap kan ha sammenheng med sykefravær ( 7, 2 prosent i Finnmark, bare slått av Nordland på landsbasis ) og uføretrygd ( 5,5 prosent i Oslo mot 10, 9 i Finnmark ), er dette dyster lesning.
DN170120 Om regelen om ikke å gi lån over fem ganger inntekt på landsbasis betydde noen innstramning, var vi mer usikre på, forklarer han.
BT170119 Både Norges Bank, regjeringen, Finanstilsynet og analytikere er urolig over den sterke boligprisveksten, som i fjor nådde 12,8 prosent på landsbasis og 23,3 prosent i Oslo.
AP170119 Både Norges Bank, regjeringen, Finanstilsynet og analytikere er urolig over den sterke boligprisveksten, som i fjor nådde 12,8 prosent på landsbasis og 23,3 prosent i Oslo.
DB170116 Ifølge tall fra Sintef og Norsk institutt for luftforskning ( NILU ) er vedfyring en mye større kilde til svevestøv på landsbasis , enn utslipp fra veitrafikk. 28 prosent av det totale partikkelutslippet på landsbasis ( TSP ) stammer fra vedfyring, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.
DB170116 28 prosent av det totale partikkelutslippet på landsbasis ( TSP ) stammer fra vedfyring, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.
BT170114 KUTT : 126 av politiets tjenestesteder forsvinner på landsbasis , hvis politidirektøren får det som han vil.
DN170113 Fra desember 2015 til desember i fjor, steg boligprisene nærmere 13 prosent på landsbasis .
DN170112 Fra desember 2015 til desember i fjor steg prisene med nær 13 prosent på landsbasis og med over 23 prosent i Oslo.
DN170112 januar la Eiendom Norge frem prisstatistikk som viste at de nominelle boligprisene på landsbasis steg 0,5 prosent i desember.
DB170111 Nå er viruset på vei tilbake både her og på landsbasis .
AP170109landsbasis vil dette ramme blant andre Mack, Hansa og Aass.
AP170109landsbasis vil dette ramme blant andre Mack, Hansa og Aass.
BT170108 - På landsbasis har vi nå fått med 200 butikker og hoteller, sier Sophie Wiik, som eier og driver « Too good to go ».
DB170105 Ikke bare i Illinois-byen, men på landsbasis .
SA170104 i Privatmegleren tror at boligprisene vil stige med ni prosent i 2017 - på landsbasis .
SA170104 Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, tipper prisene stiger ni prosent på landsbasis og 15 prosent i Oslo i 2017.
DN170104 De fleste prognosemakerne venter prisstigning også i år, men lavere enn fjorårets 12,8 prosent på landsbasis .
DN170104 Boligprisene steg med 0,5 prosent i desember på landsbasis .
DN170104 De fleste prognosemakerne venter prisstigning også i år, men lavere enn fjorårets 12,8 prosent på landsbasis .
DN170104 Boligprisene steg med 0,5 prosent i desember på landsbasis .
DB170104 Ikke bare i Illinois-byen, men på landsbasis .
BT170104 i Privatmegleren tror at boligprisene vil stige med ni prosent i 2017 - på landsbasis .
BT170104 Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, tipper prisene stiger ni prosent på landsbasis og 15 prosent i Oslo i 2017.
AP170104 i Privatmegleren tror at boligprisene vil stige med ni prosent i 2017 - på landsbasis .
AP170104 Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, tipper prisene stiger ni prosent på landsbasis og 15 prosent i Oslo i 2017.
DA170103 Også på landsbasis ble 2016 et rekordår med over 13 millioner besøkende.
DA170103 Det er de samme tre norske filmene som topper besøkslista på landsbasis .
AP170102 Det varmeste årethittil på landsbasis var i 2006 som i gjennomsnittet lå 6 grader over normalen.
SA161230landsbasis blir det en ordinær januar, mener Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.
SA161230 Meier tipper prisene stiger ni prosent på landsbasis og 15 prosent i Oslo i 2017.
SA161230 DNB Eiendom tror boligprisene stiger fem prosent på landsbasis og tosifret i Oslo neste år.
FV161230landsbasis blir det en ordinær januar, mener Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.
FV161230 Meier tipper prisene stiger ni prosent på landsbasis og 15 prosent i Oslo i 2017.
FV161230 DNB Eiendom tror boligprisene stiger fem prosent på landsbasis og tosifret i Oslo neste år.
BT161230landsbasis blir det en ordinær januar, mener Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.
BT161230 Meier tipper prisene stiger ni prosent på landsbasis og 15 prosent i Oslo i 2017.
BT161230 DNB Eiendom tror boligprisene stiger fem prosent på landsbasis og tosifret i Oslo neste år.
AP161230landsbasis blir det en ordinær januar, mener Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.
AP161230 Meier tipper prisene stiger ni prosent på landsbasis og 15 prosent i Oslo i 2017.
AP161230 DNB Eiendom tror boligprisene stiger fem prosent på landsbasis og tosifret i Oslo neste år.
AP161230landsbasis blir det en ordinær januar, mener Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.
AP161230 Meier tipper prisene stiger ni prosent på landsbasis og 15 prosent i Oslo i 2017.
AP161230 DNB Eiendom tror boligprisene stiger fem prosent på landsbasis og tosifret i Oslo neste år.
AA161230landsbasis blir det en ordinær januar, mener Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.
AA161230 Meier tipper prisene stiger ni prosent på landsbasis og 15 prosent i Oslo i 2017.
SA161209 DNB Eiendom tror på lavere vekst på landsbasis , på fem prosent.
FV161209 DNB Eiendom tror på lavere vekst på landsbasis , på fem prosent.
AP161209 DNB Eiendom tror på lavere vekst på landsbasis , på fem prosent.
SA161111landsbasis ligger Mohammed på 33. plass.
FV161111landsbasis ligger Mohammed på 33. plass.
BT161111landsbasis ligger Mohammed på 33. plass.
AP161108 Bortsett fra Vardø, som har et veldig godt tilbud til sine barselkvinner og er en av vinnerne på landsbasis , tilbys det nesten ikke hjemmebesøk av jordmor i Finnmark.
AP161102landsbasis var de hyppigste dødsårsakene i 2015 fortsatt hjerte- og karsykdommer, men kreft er i ferd med å innta topplasseringen.
BT161009 - Jeg synes det er kjempeartig bare det å ha kvalifisert seg på landsbasis , sier Tromsdalen-bosatte Hege Henriksen Bubandt ( 55 ) til iTromsø på telefon fra Oslo.
SA160928landsbasis var det 161 busspassasjerer og ti sjåfører som ble ilagt et gebyr på 1500 kroner i beltekontrollen. 39 år gamle Monica Cesilie Pedersen tar en rutebuss omtrent daglig.
AP160928landsbasis var det 161 busspassasjerer og ti sjåfører som ble ilagt et gebyr på 1500 kroner i beltekontrollen. 39 år gamle Monica Cesilie Pedersen tar en rutebuss omtrent daglig.
AA160919landsbasis er det bare to andre steder, begge i Lom i Oppland som kan vise til et enda større avvik fra normalen : Juvasshøe på 1894 meters høyde med et avvik på 6,4 grader og Sognefjellhytta ( 1413 moh. ) som har et avvik på 6,2 grader.
AP160905 Boligprisene steg med 2,8 prosent fra juli til august på landsbasis , viser tall fra Eiendom Norge.
SA160729 Augdal tror ikke studenter vil slite med å finne seg bolig om dagen, og hun mener det på landsbasis er leietagers marked fordi det er mange ledige utleieboliger.
BT160729 Augdal tror ikke studenter vil slite med å finne seg bolig om dagen, og hun mener det på landsbasis er leietagers marked fordi det er mange ledige utleieboliger.
AP160729 Augdal tror ikke studenter vil slite med å finne seg bolig om dagen, og hun mener det på landsbasis er leietagers marked fordi det er mange ledige utleieboliger.
AP160628 BOLIGPRISENE STIGER : Boligprisene har steget mye de siste årene, på landsbasis 31,6 prosent de siste fem årene.
AP160609landsbasis har boligprisene steget 7,3 prosent de siste tolv månedene, i Oslo så mye som 12,8 prosent, ifølge tall fra Eiendom Norge, som henter tall i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.
AP160603 Den viser at boligprisen på landsbasis steg med 1,1 prosent.
AP160603 Boligprisene steg med 1,1 prosent på landsbasis i mai.
AP160423 Når de samarbeider i Oslo, så er det åpenbart at de kan gjøre det på landsbasis .
DN160419 Søkermassen til sykepleierstudiet har økt med 19 prosent på landsbasis .
DN160419 Spesielt faglærerutdannelsen går frem på landsbasis , og hos Universitetet i Oslo er ( UiO ) melder de om stor pågang på sitt 5-årige lærerløp.
AP160405landsbasis var prisveksten de siste tolv månedene på 5,6 prosent : ¶
AP160405 Det er store variasjoner i prisveksten på landsbasis .
AP160317landsbasis kom det gradvis.
SA160309landsbasis var tallet 1,73 for kvinner, men det er lokale forskjeller.
FV160309landsbasis var tallet 1,73 for kvinner, men det er lokale forskjeller.
AP160227landsbasis er andelen fire av ti ( 42 prosent ).
DA160210landsbasis sank passasjertallet innenlands med 3,9 prosent sammenlignet med fjoråret.
DA160210landsbasis sank passasjertallet innenlands med 3,9 prosent sammenlignet med fjoråret.
AP160208 Margrete Haugum, som er seniorforsker og prosjektleder for rapporten, tror ikke manglende norskkunnskaper er et kjempestort problem på landsbasis .
AP160205 Så likt er det på landsbasis mellom de to presidentkandidatene som kjemper i duell på demokratenes side, ifølge en ny meningsmåling utført av velrennomerte Quinnipiac University.
AP160129 Men selv med seier i både Iowa og New Hampshire er det milevis opp til Clinton på landsbasis , der hun leder med 14,8 prosentpoeng.
AP160127 Republikanske velgere i Iowa regnes for å være noe mer religiøse enn partifellene er på landsbasis .
DA160111 I snitt ble fritidsboliger på fjellet på landsbasis solgt for 2,3 prosent under prisantydning.
DA160111 I snitt ble fritidsboliger på fjellet på landsbasis solgt for 2,3 prosent under prisantydning.
AP160108 Han tror på 2,3 prosent oppgang i prisene for januar på landsbasis .
DA160105landsbasis steg boligprisene med 1,9 prosent i mars 2016.
DA160105landsbasis steg boligprisene med 1,9 prosent i mars 2016.
AP160105landsbasis var det 4,4 grader varmere enn normalt, og enkelte steder på det indre Østlandet var det over syv grader varmere enn normalt. 25 prosent mer nedbør enn normalt falt det over Norge i fjor.
AP160105 Det var også det tredje våteste året på landsbasis .
AP160105landsbasis var det 4,4 grader varmere enn normalt, og enkelte steder på det indre Østlandet var det over syv grader varmere enn normalt. 25 prosent mer nedbør enn normalt falt det over Norge i fjor.
AP160105 Det var også det tredje våteste året på landsbasis .
DA160103landsbasis steg boligprisene med 3,1 prosent i januar.
DA160103landsbasis steg boligprisene med 3,1 prosent i januar.
DA160103>landsbasis steg boligprisene med 3,1 prosent i januar.