DB171215 Ettersom de to brødrene allerede har avgitt forklaring til politiet, mener imidlertid lagmannsretten at bevisforspillelsesfaren ikke er sterk nok til at fengsling av en 16-åring er et forholdsmessig tiltak.
DB171215 Både Oslo tingrett og lagmannsretten mener det er fare for bevisforspillelse dersom 16-åringen løslates, og at han kan samordne sin forklaring med forklaringene til brødrene sine, som ikke er siktet, og til vitnene på stedet.
DB171215 - Fornærmede er etter det lagmannsretten forstår fortsatt innlagt på sykehus, og lagmannsretten legger til grunn at han dermed i den nærmeste tiden ikke vil kunne kontaktes av siktede, skriver lagdommerne i kjennelsen.
DB171215 - Fornærmede er etter det lagmannsretten forstår fortsatt innlagt på sykehus, og lagmannsretten legger til grunn at han dermed i den nærmeste tiden ikke vil kunne kontaktes av siktede, skriver lagdommerne i kjennelsen.
DB171215 16-åringen ble tirsdag varetektsfengslet i tre dager, men gutten nektet straffskyld, og både han og påtalemyndigheten anket kjennelsen til lagmannsretten .
VG171213 Vennene til VG : - Gerd var en nydelig og snill dame ¶ Lagmannsretten er « overbevist om at det er en klar fare for at tiltalte, når han er ferdig med en eventuell soning av 15 års fengsel, vil begå nye, alvorlige voldshandlinger.
VG171213 Retten : Preget av manglende selvkontroll ¶ Lagmannsretten mener Jonny Hansen har klare psykopatiske personlighetstrekk og utmerker seg med kald likegyldighet for andres følelser og lav terskel for aggressive utbrudd og vold.
VG171213 I 2008 ble han i lagmannsretten dømt til fem år og seks måneders fengsel for drapsforsøk etter å ha stukket sin daværende kjæreste med 12 ganger med en kokkekniv i 2006.
VG171213 - Jeg registrerer at lagmannsretten er enige med tingretten i at forvaring er det riktig, selv om vi ikke mener det.
VG171213 | Lagmannsretten skjerper straffen : Dømt til 15 års forvaring for drapet på Gerd ( 78 ) ¶
VG171213 Lagmannsretten har satt minstetiden til ti år. 65-åringen dømmes også for trusler mot den avdøde kvinnen og ulovlig bæring av kniv på offentlig sted.
AP171213 Hun sitter nå i lagmannsretten som etterlatt med bistandsadvokat Bjørn Rudjord ved sin side.
DA171212 Lagmannsretten kom til at vilkårene til dette var til stede.
DA171212 | Må møte i lagmannsretten
DA171212 Nå får vi en helt ny gjennomgang i lagmannsretten , utdyper Wessel-Aas om bakgrunnen for anken.
DA171212 - Jeg er spent på utfallet i lagmannsretten , og forventer at de kommer til samme konklusjon som tingretten, sier Tage Pettersen til Dagsavisen Østfold.
BT171212 Runder i tingretten og lagmannsretten , men også høyesterett : ¶
BT171212 Ny runde i lagmannsretten
BT171212 MANGE RETTSRUNDER : Prislappen for Zachen skal nå avgjøres for tredje gang bare i lagmannsretten .
BT171212 I 2016 fastsatte høyesterett en metode for hvordan prisen skulle settes i lagmannsretten .
BT171212 Før sommeren slo lagmannsretten fast at Hove og selskapet hans Bergen Sentrum Tomteselskap ( BST ) måtte betale 405 millioner kroner for restauranthuset.
BT171212 Dermed blir det tilbake til lagmannsretten en tredje gang for Hove og Hauge, for å finne den riktige prislappen.
BT171212 Da lagmannsretten slo fast at 405 millioner kroner var riktig, inkluderte dette byggets verdi på 334 millioner kroner.
BT171212 At Høyesterett nå opphever dommen, betyr at de mener at lagmannsretten har gjort en feil med måten de bestemte prisen på.
BT171212 - Det er god grunn til å anta at lagmannsretten har gjort feil når det gjelder hvordan verdien av tomtens beliggenhet skal tas hensyn til ved fastsettelse av vederlag for det bygget som overtas, sier Sam E.
BT171212 Lagmannsretten la fremtidige leieinntekter til grunn for prissettingen.
BT171212 Lagmannsretten konkluderte til slutt med at bygget er verdt 334 millioner kroner og tomten 40 millioner kroner.
BT171212 Lagmannsretten avgjorde i april hvor mye Hove/BST AS skal betale Hauge/Zachariasbryggen AS for bygget.
BT171212 ) sier at beløpet er « vesentlig lavere » enn hva lagmannsretten kom frem til.
BT171212 ) sammen med sin advokat Morten Steenstrup i lagmannsretten i vår.
AP171212 Sara har vunnet i tingretten og lagmannsretten .
VG171211 Sju prostituerte får ikke erstattet tapt inntekt etter at de ble ranet, slik lagmannsretten avgjorde i februar.
VG171211 Lagmannsretten kom til at kravet var erstatningsrettslig vernet, men flertallet i Høyesterett er altså kommet til motsatt konklusjon.
DB171211 ¶ FRIKJENT : Roger Jensen ( 74 ) ble i tingretten dømt for å ha solgt militært materiell til Eritrea, men frikjent i lagmannsretten .
DB171211 Kontrollkomiteen rystet : Ber Søreide forklare seg om ny forsvarsavsløring ¶ Lagmannsretten pekte imidlertid på at modifikasjonene var fullt tilgjengelige for sivile og like gjerne kunne vært utført med tanke på f.eks. bygg- og anleggsvirksomhet.
DB171211 For et år siden ble Jensen dømt til å betale til sammen 1,5 millioner kroner i bot og inndragning i Kongsberg og Eiker tingrett, men lagmannsretten har altså kommet til motsatt konklusjon.
DB171211 Det var politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) som etterforsket saken, og politiadvokat Line Nyvoll Nygaard som var aktor under hovedforhandlingen i lagmannsretten .
AP171210 Seks uker gammel ble « Jakob » påført 19 ribbensbrudd av en av foreldrene, fastslo lagmannsretten .
AP171209 Moren ble løslatt av lagmannsretten etter seks dager. 16. oktober 2016 avsa Oslo tingrett dom ; ble faren dømt for vold mens moren ble frifunnet.
DN171208 Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at svinebøndene hadde vært eller burde vært klar over sine tapte inntekter i så lang tid at det i 2014 var for sent å kreve pengene.
DN171208 Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at svinebøndene hadde vært eller burde vært klar over sine tapte inntekter i så lang tid at det i 2014 var for sent å kreve pengene.
AP171208 Mandag må 26-åringen møte på tiltalebenken igjen, denne gang i lagmannsretten .
DB171207 av de første som ble dømt etter denne nye bestemmelsen, var en paranoid schizofren mann fra Alta som hadde begått systematisk vinningskriminalitet over flere år ( og tildels hadde aktivt spekulert i at han ikke kunne dømmes ), men som nå ble dømt til tvungent psykisk helsevern både i tingretten og lagmannsretten .
DA171207 På grunn av lang saksbehandlingstid har lagmannsretten kortet ned forvaringsdommen med et halvår. ( ©NTB ) ¶ | - Adresserer de viktigste motargumentene ¶
DA171207 Den domfelte har hele tiden nektet for å ha stått bak mishandlingen av kvinnen, men verken tingretten eller lagmannsretten har festet lit til hans forklaring. 39-åringen er tidligere straffedømt ti ganger i perioden fra 2001 til 2014.
DA171207 Lagmannsretten fant onsdag 39-åringen skyldig i å ha drept sin 33 år gamle samboer på Bryne for drøyt to år siden.
AP171207 - Hvis lagmannsretten går for frifinnelse for terror, mener vi han skal ha to måneder for trusler mot et vitne, sier Elden.
AP171207 Sara vant frem i tingretten og lagmannsretten , og nå har staten anket til Høyesterett.
AP171207 Dette er en viktig prinsipiell dom som vil få positive konsekvenser for mange samer, » sa daværende sametingspresident Vibeke Larsen da dommen i lagmannsretten ble kjent.
AP171207 Både tingretten og lagmannsretten ga ham medhold.
DA171206 Samboeren har hele tiden nektet for å ha stått bak mishandlingen av kvinnen, men verken tingretten eller lagmannsretten har festet lit til 39-åringens forklaring. 39-åringen er tidligere straffedømt ti ganger i perioden fra 2001 til 2014.
DA171206 Aktor, konstituert statsadvokat Thomas Frøberg, varslet at han vil legge ned påstand om forvaring i åtte og et halvt år, med en minstetid på fem år og seks måneder i lagmannsretten , skriver Stavanger Aftenblad.
AP171206 Kanskje litt tynnere i håret, men fortsatt med et veltrimmet, svart skjegg, sitter Ubaydullah Hussain ( 32 ) i lagmannsretten mellom sine to forsvarere, advokatene John Christian Elden og Ulrik Sverdrup- Thygeson jr.
AP171206 I lagmannsretten blir Hussains betydelige innsats for IS gjentatt med detaljerte beskrivelser av hans rekruttering og oppfølging av fremmedkrigere fra Norge.
AP171206 Aktor og politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff viste også under sin prosedyre for lagmannsretten til at det ikke er noen tvil om at det at Hussain har sittet i varetekt siden desember 2015 har hatt en stor effekt på organiseringen, rekrutteringen og radikaliseringen av miljøet på Østlandet.
AP171206 Etter en dom med en viss betalingsplikt, påanket til lagmannsretten , ble det inngått et rettsforlik som forutsatte utflytting med et forutgående varsel, samt betalingsplikt frem til denne dato.
VG171205 Dette ble Aknes nektet av lagmannsretten å gjøre.
VG171205 Det er uheldig at lagmannsretten nå ikke får vite dette.
VG171205 Aktor Thorbjørn Klundseter sier at han har prøvd å ta til motmæle mot enkelte nye vitner, men at de ikke har fått medhold fra lagmannsretten .
VG171205 - Lagmannsretten burde få vite om avhør er gjennomført profesjonelt og om rekonstruksjonen er gjennomført sånn som man pleier.
VG171205 Hverken tingretten eller lagmannsretten har akseptert den påstanden, sier Sylte, som sier at kvinnen ønsker seg løslatt og at fengslingen er anket til Høyesterett.
VG171205 Lagmannsretten mente det var tilstrekkelig å videreføre besøkskontrollen overfor barna.
VG171205 Reguleringen av reintallet i Finnmark har lenge vært omstridt, og Saras seier i lagmannsretten i mars i år fikk Norske Samers Riksforbund ( NSR ) til å juble.
VG171205 Jubel etter seier i lagmannsretten
VG171205 Dette er en viktig prinsipiell dom som vil få positive konsekvenser for mange samer, sa daværende sametingspresident Vibeke Larsen da dommen i lagmannsretten ble kjent.
VG171205 Det synet vant han fram med i både tingretten og lagmannsretten .
VG171205 Biti ( til høyre ) vant mot staten både i tingretten og i lagmannsretten ..
NL171205 Lagmannsretten slo tidligere i år fast at « selv om reindriftslovens bestemmelser om reintall og om reduksjon av reintall har en rimelig og objektiv begrunnelse ut fra reindriftslovens formål, har lagmannsretten lagt til grunn at det er en terskel for når et inngrep anses som legitimt også ved statlig regulering av reindriften, og at terskelen for ulovlig inngrep er overskredet i dette tilfellet.
NL171205 Det er derfor verdt å merke seg at Sametingets vedtak om prosessene med reduksjon i reintallet, er anvendt som en rettskilde i både tingretten og lagmannsretten .
NL171205 Lagmannsretten slo tidligere i år fast at « selv om reindriftslovens bestemmelser om reintall og om reduksjon av reintall har en rimelig og objektiv begrunnelse ut fra reindriftslovens formål, har lagmannsretten lagt til grunn at det er en terskel for når et inngrep anses som legitimt også ved statlig regulering
DB171205 Han fikk seks måneders fengsel, men ble frifunnet av lagmannsretten .
DB171205 Fotballspillerne ble i lagmannsretten dømt til 14 måneders fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri.
DB171205 Etter å ha tatt betenkningstid anket aktor Asbjørg Lykkjen dommen for samtlige tiltalte til lagmannsretten .
DB171205 De to spillerne er domfelt i det sivile rettsapparatet, og doms- og sanksjonsutvalget har lagt til grunn bevisvurderingene som er gjort i lagmannsretten .
DB171205 Saken ble anket til lagmannsretten , der hønsehaukjegeren og politimannen ble frikjent.
AP171205 Vengstad har ledet etterforskningen hele veien, og er tilfreds med at lagmannsretten ser strengt på denne type forfalskninger.
AP171205 Av de 13 ankene som slapp inn til lagmannsretten , er det blitt avsagt dom i ti saker.
AP171205 - Straffen for de fleste tiltalte ble skjerpet i lagmannsretten .
AP171205 - Jeg har imidlertid merket meg at lagmannsretten i denne saken mener at politiet burde gjort mer for å finne ut om tiltaltes forklaring stemte.
AP171205 13 av sakene havnet i lagmannsretten .
AP171205 Reguleringen av reintallet i Finnmark har lenge vært omstridt, og Saras seier i lagmannsretten i mars i år fikk Norske Samers Riksforbund ( NSR ) til å juble.
AP171205 Jubel etter seier i lagmannsretten
AP171205 Dette er en viktig prinsipiell dom som vil få positive konsekvenser for mange samer, sa daværende sametingspresident Vibeke Larsen da dommen i lagmannsretten ble kjent.
AP171205 Det synet vant han fram med i både tingretten og lagmannsretten .
DN171204 RiksTV anket tingrettsdommen, men nå har Borgarting lagmannsrett altså sagt seg enig i vurderingen i første rettsinstans : « Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige tiltre tingrettens merknader, » heter det i dommen.
DN171204 Konsekvensene av dette har lagmannsretten ikke vurdert, skriver Franck-Sætervoll i en epost.
DN171204 . RiksTV dømmes til å betale to millioner kroner til dekning av Tonos saksomkostninger i lagmannsretten .
DN171204 - Lagmannsretten baserer seg på en setning i en dom fra Høyesterett, som handlet om noe annet.
DN171204 RiksTV anket tingrettsdommen, men nå har Borgarting lagmannsrett altså sagt seg enig i vurderingen i første rettsinstans : « Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige tiltre tingrettens merknader, » heter det i dommen.
DN171204 Konsekvensene av dette har lagmannsretten ikke vurdert, skriver Franck-Sætervoll i en epost.
DN171204 . RiksTV dømmes til å betale to millioner kroner til dekning av Tonos saksomkostninger i lagmannsretten .
DN171204 - Lagmannsretten baserer seg på en setning i en dom fra Høyesterett, som handlet om noe annet.
DA171204 | TONO vant over RiksTV i lagmannsretten
DA171204 RiksTV anket, men lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten.
DA171204 Konsekvensene av dette har lagmannsretten ikke vurdert.
DA171204 - Viktig ¶ - Lagmannsretten baserer seg på en setning i en dom fra Høyesterett, som handlet om noe annet.
DA171204 Både lagmannsretten og tingretten ga grundige dommer som la til grunn at tvangsnedslaktingen bryter med både privat eiendomsrett og internasjonale urbefolkningsrettigheter, ved at han nektes å utøve sin kultur, sier Máret Ánne Sara.
AP171203 Skyldspørsmålet for begge foreldrene er endelig avgjort i lagmannsretten , som dømte dem til seks måneders ubetinget fengsel for å ha unnlatt å skaffe « Jakob » legehjelp.
AP171203 Moren ble løslatt av lagmannsretten etter seks dager.
AP171203 Hun er tilfreds med at lagmannsretten har ment at begge foreldrene brøt omsorgsplikten når de ikke tok barnet til legen straks de så eller merket at han var skadet.
AP171203 Det at ingen av de to foreldrene ble dømt for vold mot « Jakob » har skapt reaksjoner, siden lagmannsretten er sikre på at en av de to må ha utført volden mot gutten.
AP171203 Bistandsadvokaten er kritisk til at det gikk ett år før rekonstruksjon ble foretatt og bistandsadvokat ble oppnevnt, at politiet tidlig mente det var faren som var gjerningsmann, at det var treg saksbehandling og at påtalemyndigheten ikke anket frifinnelsen av moren til lagmannsretten .
AP171203 - Det er mye å lære av denne saken, sier statsadvokat Kari Kirkhorn etter lagmannsretten dom hvor også « Jakobs » far ble frifunnet for vold.
AP171203 ) var aktor i « Jakob»-saken i lagmannsretten .
AP171203 Skyldspørsmålet for begge foreldrene er endelig avgjort i lagmannsretten , som dømte dem til seks måneders ubetinget fengsel for å ha unnlatt å skaffe « Jakob » legehjelp.
AP171203 Moren ble løslatt av lagmannsretten etter seks dager.
AP171203 Hun er tilfreds med at lagmannsretten har ment at begge foreldrene brøt omsorgsplikten når de ikke tok barnet til legen straks de så eller merket at han var skadet.
AP171203 Det at ingen av de to foreldrene ble dømt for vold mot « Jakob » har skapt reaksjoner, siden lagmannsretten er sikre på at en av de to må ha utført volden mot gutten.
AP171203 Bistandsadvokaten er kritisk til at det gikk ett år før rekonstruksjon ble foretatt og bistandsadvokat ble oppnevnt, at politiet tidlig mente det var faren som var gjerningsmann, at det var treg saksbehandling og at påtalemyndigheten ikke anket frifinnelsen av moren til lagmannsretten .
AP171203 - Det er mye å lære av denne saken, sier statsadvokat Kari Kirkhorn etter lagmannsretten dom hvor også « Jakobs » far ble frifunnet for vold.
AP171203 ) var aktor i « Jakob»-saken i lagmannsretten .
DN171202 Det er Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten som har ført saken for tingretten og lagmannsretten .
DN171202 - Staten har registrert hva lagmannsretten har kommet til.
DN171202 - Som fremhevet av lagmannsretten kan ikke retten tette « hull » i regelverket gjennom en utvidende tolkning av loven.
DN171202 - Her har Skatteetaten gått på en smell både i tingretten og lagmannsretten , sier Bettina Banoun, skatteadvokat i Wiersholm.
AA171202 - Etter at retten var hevet for dagen, bestemte fagdommerene seg for å ha et møte med meddommerene, basert på « observasjoner og opplevelser », står det i avgjørelsen fra lagmannsretten , ifølge NRK.
AA171202 - Lagmannsretten kom derfor frem til at vedkommende ikke var«personlig egnet » til oppgaven som meddommer, skriver NRK.
VG171201 Denne avgjørelsen har Ryan Wiik nå forsøkt å få omstøtt to ganger - hos byfogden og nå i lagmannsretten - uten å nå frem.
SA171201 | Madland seiret i lagmannsretten
SA171201 Statsadvokat Arvid Malde mener at lagmannsretten har bygget dommen i Haxi-saken på en uriktig lovforståelse og at den derfor må oppheves.
DB171201 På bakgrunn av disse faktorene avgjorde lagmannsretten at meddommeren ikke er « personlig egnet » til å jobbe som meddommer.
DA171201 Vegard Aaløkken er forsvareren til 53-åringen, som anker til lagmannsretten .
DA171201 Tiltalte har allerede bestemt seg for at han vil anke dommen til lagmannsretten , i det han mener han er uriktig dømt, opplyser hans forsvarer Vegard Aaløkken til Dagsavisen Fremtiden fredag ettermiddag.
BT171201 Lagmannsretten tror ikke 51-åringen var fast bestemt på å drepe offeret idet hun gikk ut av leiligheten, men mener likevel at hun holdt dødsfølgen som en sikker eller mest sannsynlig følge av knivstikkingen idet hun begynte å stikke.
AP171201 Ut fra det jeg leser i dommen, kan jeg ikke se at lagmannsretten hadde noe annet valg.
AP171201 I dommen forklarer lagmannsretten dette med den vanskelige ressurssituasjonen i domstolene.
AP171201 For å dømme far, må lagmannsretten kunne se helt bort fra at mor sto bak mishandlingen.
AP171201 Det verste er etter min mening at påtalemyndighetens opptreden satte lagmannsretten sjakk matt rent bevismessig.
AP171201 Det fratok lagmannsretten muligheten for å vurdere medvirkeransvaret.
AP171201 Dermed avskjæres lagmannsretten fra en fullstendig behandling av hvem som sto bak mishandlingen.
AP171201 Både far og mor anker dommen til lagmannsretten .
DB171130 I april 2010 kom lagmannsretten til motsatt konklusjon.
BT171130 Det er september 1953, og bakermester Eigil Nilssen fra Skien må møte i lagmannsretten .
AP171130 Statsadvokatene er også aktorer i Høyesterett og lagmannsretten når grove voldssaker, ofte med bruk av skytevåpen, behandles der.
AA171130 Det betyr at dommen fra lagmannsretten er rettskraftig.
AA171130 De vant mot staten både i tingretten og lagmannsretten , men staten valgte å anke saken videre til Høyesterett.
DN171129 Avisen mener at redaksjonen har gjengitt Hurtigrutens argumenter, og at disse argumentene ble vurdert av lagmannsretten og derfor var relevant for redaksjonen å omtale.
DN171129 Artikkelen omtalte Hurtigrutens syn på en dom i lagmannsretten , som frikjente Bodø Havn.
BT171129 Samlet sett mener lagmannsretten at trafikkbildet var såpass uoversiktlig at det ikke var grunnlag for å gi bot.
BT171129 Dette støtter lagmannsretten , som påpeker at et skilt signaliserte at det var lov å parkere mellom klokken 17.00 og 08.00, mens et annet signaliserte bussholdeplass lenger fremme.
BT171129 Lagmannsretten gir mannen medhold og slår fast at parkeringsgebyret ikke er gyldig.
BT171129 | Lagmannsretten frifant Vegvesenet etter dødsulykke ¶
BT171129 Lagmannsretten har nå frifunnet staten.
VG171128 Skadene påført av voksen person ¶ Lagmannsretten skulle avgjøre om far var skyldig i volden.
VG171128 Rimelig tvil ¶ Lagmannsretten utelukket at barnet var påført skadene under fødsel eller at et fall fra stellebenk eller lignende forklarte skaden.
VG171128 Nå er faren frifunnet i lagmannsretten for å ha påført sønnen 19 ribbeinsbrudd.
VG171128 Likevel fant lagmannsretten at faren har hatt anledning til å påføre barnet skadet mens mor var i et annet rom.
VG171128 » skrivet lagmannsretten .
VG171128 Lagmannsretten la til grunn at ribbensbruddene skyldtes stump vold ved kraftig trykk mot og sammenklemming av brystet til babyen.
VG171128 ) skyldig, må lagmannsretten kunne se helt bort fra at det er andre enn ham som har gjort dette. » skrivet lagmannsretten.
DN171128 Norwegian tar pilotene til lagmannsretten
DN171128 Lagmannsretten har satt av åtte dager til forhandlingene.
AP171128 Lagmannsretten er sikker på at en av foreldrene brukte grov vold mot Jakob, men vet ikke hvem.
DA171127 Staten ved Helseklage ønsker ifølge NRK ikke å kommentere saken eller om de vil anke dommen til lagmannsretten .
SA171126 Etter ti år i rettssystemet ble Berge Gerdt Larsen ble frikjent i det stille av lagmannsretten i 2016.
VG171125 « Vi mente at kjøper ikke hadde krav på å få hevet kjøpet, men vi tar selvfølgelig til etterretning at lagmannsretten ikke var enig med oss », skriver NCL i en uttalelse til VG.
VG171125 Saken gikk etter hvert sin gang i tingretten, hvor forsikringsselskapet NCL senere anket til lagmannsretten .
VG171125 Både tingretten og lagmannsretten har nå kommet frem til at kjøper ikke har blitt godt nok informert om skadedyrproblemene ved at selger kun viste til at grunnmuren var tettet, og påpeker også at det fremstår som at selger har gjort et forsøk på å kamuflere negative opplysninger om objektet.
VG171124 Retten slår også fast at rektoren ikke har opptrådt i strid med kravene til en forsvarlig opptreden, og lagmannsretten kan ikke se at det finnes grunnlag for personlig å bebreide rektoren for de uheldige unntakene som har funnet sted.
VG171124 Rektor ble dømt i tingretten, men berømmes i lagmannsretten .
VG171124 I dommen fastslår lagmannsretten at det ikke er noen holdepunkter for at rektoren har utvist forsett.
VG171124 Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av hans egen skolehverdag som kommer frem i lagmannsretten , sier moren.
VG171124 Foreldrene mener retten på ny må se på måten lagmannsretten valgte å benytte den nye og den gamle loven.
VG171124 Da saken skulle opp i lagmannsretten hadde opplæringsloven blitt endret, etter at regjeringens nye mobbelov trådte i kraft 1.august.
VG171124 - Jeg var ikke selv tilstede i lagmannsretten , så det er vanskelig for meg å si om benyttelsen av den nye lovparagrafen har hatt noe å si, men poenget her er at opplæringsloven er brutt, selv om lista for å bli straffet ligger litt høyere med den nye loven, sier Berven.
VG171124 - Jeg har tatt det opp med familien helt fra sakens begynnelse, at det er helt uforståelig at de har rettet denne saken mot min klient, sier Rudjord og legger til at rektoren « har gjort en god innsats i oppfølgingen av denne gutten, noe lagmannsretten også slår fast ».
VG171124 Den yngste brorens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, fikk sin anke til lagmannsretten forkastet.
VG171124 Lagmannsretten mener derimot at han forsto at grepet « sikkert eller mest sannsynlig medførte at hun ville dø ».
DB171124 Lagmannsretten mener derimot at han forsto at grepet « sikkert eller mest sannsynlig medførte at hun ville dø ».
BT171124 I RETTEN : Her fra lagmannsretten tidligere i år.
VG171123 Til høsten er det lagmannsretten som skal ta stilling til om ekspolitimannen er skyldig i korrupsjon og narkotikaforbrytelser.
VG171123 - Vi er godt fornøyd med at lagmannsretten fikk til å få opp saken så tidlig, slik at Eirik Jensen ikke skal behøve å gå lenge med tingrettens skygge over seg, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til VG.
VG171123 Lagmannsretten antar at det vil ta 20 uker å behandle saken og anslår dermed at den vil være ferdig 1. februar 2019.
VG171123 Sylte opplyser at lagmannsretten avgjørelsen er anket til Høyesterett.
VG171123 Kvinnens tidligere forsvarer, Ole Andreas Thrana, ble fjernet på bakgrunn av at både tingretten og lagmannsretten mente han var inhabil.
SA171123 Ikke minst når tingretten og lagmannsretten kommer frem til så ulike resultater, mener Kroken det ved frifinnelser er viktig at fornærmede får en forklaring.
SA171123 I motsetning til i tingretten, hvor en enstemmig rett dømt 34-åringen til fengsel i 3 år og 6 måneder, svarte juryen i lagmannsretten « nei » på spørsmålet om tiltalte var skyldig i forsettlig voldtekt.
SA171123 For min klient var det en ekstra belastning å forklare seg om intime detaljer både under tingrettens behandling av saken og under ankeforhandlingene i lagmannsretten .
SA171123 Bevisene som ble lagt frem i lagmannsretten , var akkurat de samme som ble lagt frem i tingretten, påpeker Kroken.
DA171123 - Hvis vi likevel skulle tape, er det ikke gitt at vi anker til lagmannsretten .
DA171123 - Hvis vi likevel skulle tape, er det ikke gitt at vi anker til lagmannsretten .
AA171123 | Dømt for å ha kvalt sin egen kone ¶ Lagmannsretten stadfester dommen på elleve års fengsel for 28-åringen som i mars i fjor drepte sin egen kone i Levanger.
AA171123 Bidro til å oppklare saken ¶ Lagmannsretten behandlet saken tirsdag og onsdag denne uken.
AA171123 Lagmannsretten viser til at det er formildende at han har bidratt til å oppklare saken, ved sin forklaring, selv om han ikke innrømmet skyld.
AA171123 Lagmannsretten finner i likhet med tingretten drapsmåten straffeskjerpende, fordi halsgrepet « må ha fremkalt en alvorlig redsel hos avdøde ».
AA171123 Lagmannsretten finner det imidlertid bevist at 28-åringen forsto at halsgrepet « sikkert eller mest sannsynlig medførte at hun ville dø ».
VG171121 Klomsæt mener danseren ble utsatt for forhåndsdømming av juryen i lagmannsretten .
DB171121 - Senterpartiet forventer nå at staten agerer umiddelbart ved både å gjennomgå saksbehandlingen om lisensjakt på ulv på nytt og ved en eventuell anke til lagmannsretten .
DB171121 Kopseng anket begge tingrettsdommene fra 2015, og ankesakene ble slått sammen til én, som ble ført for lagmannsretten våren 2016.
DB171121 Forsvareren mener klienten ble utsatt for massiv forhåndsdømming av juryen i lagmannsretten , og har klaget dommen inn for Den europeiske menneskerettsdomstol.
DB171121 Danseren ble i lagmannsretten funnet skyldig i å ha forgrepet seg på alle de 17 kvinnene som var omfattet av tiltalen, samt grov mishandling av sin tidligere samboer.
AP171121 Klomsæt mener danseren ble utsatt for forhåndsdømming av juryen i lagmannsretten .
AP171120 « På denne bakgrunn må lagmannsretten konkludere med at påtalemyndigheten ikke har oppfylt sin bevisbyrde.
AP171120 « På denne bakgrunn finner lagmannsretten at det ikke kan utelukkes at ( N.N., 45-åringen ) har mottatt arveforskudd fra sine foreldre.
AP171120 Nå er de frifunnet i lagmannsretten .
AP171120 Kan ha hatt svart økonomi i millionklassen ¶ Lagmannsretten legger til grunn at paret over en tiårsperiode kan ha hatt en svart økonomi på 4,7 millioner kroner, i tillegg til trygden.
AA171120 Familien Abassi kan bli tvangssendt til Afghanistan, etter at de tapte i lagmannsretten mot staten.
AA171120 Ifølge forsvarer Siri Langseth er dommen anket til lagmannsretten .
AA171120 Saken ankes til lagmannsretten , opplyser forsvarer Siri Langseth.
AP171119 Lagmannsretten reduserte tingrettens straff med ni måneder.
VG171117 Komikeren ble i Borgarting lagmannsretten dømt for å ha fremsatt trusler mot polititjenestemenn på Facebook.
VG171117 I lagmannsretten forklarte han at han ønsket kontakt med politimennene fordi han var desperat etter å finne ut hvor samboeren hans var.
VG171117 DØMT FOR TRUSLER : Kristian Valen ( 43 ) ble i lagmannsretten dømt for å ha truet politiet på Facebook, men slipper å sone.
VG171117 Aktor la i lagmannsretten ned påstand om 21 dagers ubetinget fengsel.
SA171117 Komiker Kristian Valen er dømt til 21 dagers betinget fengsel etter at lagmannsretten har kjent ham skyldig å ha truet politifolk på Facebook.
SA171117 Da lagmannsretten behandlet begjæringen om fengslingsforlengelse på ny, valgte de å løslate ham, sier Sjødin.
DB171117 I straffutmålingen legger lagmannsretten « noe vekt » i formildende retning på at « trusselen framstår som situasjonsbetinget og framsatt i affekt, i en åpenbart vanskelig livssituasjon ».
DB171117 - Vi er lettet over at lagmannsretten anser dette som en trussel i det lavere sjikt, og at Valen derfor slipper fengselsstraff.
DB171117 Lagmannsretten vektlegger også i « noen grad » i formildende retning at hendelsen fant sted for mer enn ett år og ni måneder siden.
DA171117 Komiker Kristian Valen er dømt til 21 dagers betinget fengsel etter at lagmannsretten har kjent ham skyldig å ha truet politifolk på Facebook.
DA171117 - Vi er lettet over at lagmannsretten anser dette som en trussel i det lavere sjikt, og at valen derfor slipper fengselsstraff. vi noterer at det var uenighet, og at to av dommerne ville frifinne valen fullt ut, sier advokat John Christian Elden til NTB.
DA171117 Politiavhørene ved Statens barnehus, som saken bygget på, fikk knusende kritikk i lagmannsretten .
DA171117 Dagsavisen Fremtiden har sett de to avhørene både i ting- og i lagmannsretten .
DA171117 Ble trakassert : Den 45 år gamle mannen som nå er frikjent i lagmannsretten , forteller at han har blitt spyttet på i gata og har fått avføring lagt på trappa.
DA171117 Ankesaken var oppe i lagmannsretten nå i november.
DA171117 Advokat og partner i Advokatfirmaet Elden, Nora Hallén, forsvarte helsefagarbeideren i Buskerud-saken, både i ting- og lagmannsretten .
DA171117 - Bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet kan uansett ikke ankes Høyesterett, så det er bare aktuelt å anke hvis det er noe som tyder på at lagmannsretten har anvendt loven uriktig, noe som vanligvis er umulig å vite, i og med at juryen ikke begrunner sin avgjørelse, eller har begått saksbehandlingsfeil, sier Guri Lenth, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.
AP171117 Komiker Kristian Valen er dømt til 21 dagers betinget fengsel etter at lagmannsretten har kjent ham skyldig i å ha truet politifolk på Facebook.
AP171117 - Vi er lettet over at lagmannsretten anser dette som en trussel i det lavere sjikt, og at Valen derfor slipper fengselsstraff.
AP171117 - Dermed var det mindre sannsynlig at tiltalte ville gjøre alvor av trusselen, skriver lagmannsretten i dommen.
AP171117 Lagmannsretten er enig med tingretten i at innlegget skulle forstås som en trussel, men at den er framsatt i affekt i en åpenbart vanskelig livssituasjon.
AA171117 Komiker Kristian Valen er dømt til 21 dagers betinget fengsel etter at lagmannsretten har kjent ham skyldig å ha truet politifolk på Facebook.
AA171117 - Vi er lettet over at lagmannsretten anser dette som en trussel i det lavere sjikt, og at valen derfor slipper fengselsstraff. vi noterer at det var uenighet, og at to av dommerne ville frifinne valen fullt ut, sier advokat John Christian Elden til NTB.
AA171117 - Dermed var det mindre sannsynlig at tiltalte ville gjøre alvor av trusselen, skriver lagmannsretten i dommen.
AA171117 Lagmannsretten er enig med tingretten i at innlegget skulle forstås som en trussel, men at den er framsatt i affekt i en åpenbart vanskelig livssituasjon.
VG171116 Høyesterett skal nå ta stilling til om forbudet har endret det, slik en dom i lagmannsretten fra 2010 kom fram til.
VG171116 - Denne side vil anføre at den rettsanvendelse som lagmannsretten i ( 2010-dommen ) legger til grunn, er uriktig, sier advokat Karoline Henriksen i sitt sluttinnlegg.
VG171115 Vi vil nok kreve anke, og kreve at politiet ikke får anledning til å flytte henne fra fengsel før lagmannsretten har tatt stilling til anken.
VG171115 VANT FREM : Etter tre runder i retten ser det ut til at Il Tempo Extra Gigante får beholde sitt navn, med mindre lagmannsretten kommer til at den bryter med markedsføringsloven.
VG171115 Om Hunderfossen likevel har begått brudd på markedsføringsloven, slik Caprino påstår, skal lagmannsretten senere finne ut av.
VG171115 Ned til hver minste detalj på bilen, ble spørsmålet diskutert over mange titalls sider i dommen fra lagmannsretten i januar.
VG171115 I dommen fra Høyesterett heter det imidlertid at dommen fra lagmannsretten må forkastes på grunn av feil rettsanvendelse.
DN171115 Caprino Filmcenter vant i lagmannsretten etter å ha tapt i tingretten.
DN171115 - Slik jeg forstår dommen så langt, er saken sendt tilbake til lagmannsretten .
DB171115 I lagmannsretten vant Caprino Filmcenter AS fram med sin påstand om opphavsrettskrenkelse.
DB171115 Høyesterett opphevet onsdag dommen fra lagmannsretten , noe som betyr at Aukruststiftelsen, og ikke Caprino Filmcenter AS, har opphavsretten på Il Tempo Gigante.
DA171115 PU understreker at de fikk medhold i tingretten i samtlige fengslingssaker og at de også fikk medhold i sakene som ble anket til lagmannsretten .
BT171115 I lagmannsretten vant Caprino Filmcenter AS fram med sin påstand om opphavsrettskrenkelse.
BT171115 Høyesterett opphevet onsdag dommen fra lagmannsretten , noe som betyr at Aukruststiftelsen, og ikke Caprino Filmcenter AS, har opphavsretten på Il Tempo Gigante.
VG171114 Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten , men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav.
DA171114 Det mente ikke lagmannsretten , men kom til at det var forståelig at 30-åringen ble sint, at han følte seg krenket og at dette måtte få noe betydning i forhold til straffeutmålingen.
AP171114 Lagmannsretten fant mannen skyldig i å ha drept kona med massiv vold i hjemmet deres, men retten var delt når det gjaldt spørsmålet om forvaring.
VG171113 Også lagmannsretten mener den dobbeltdrapssiktede kvinnens forsvarer, Ole Andreas Thrana, er inhabil på grunn av flørtete og seksuelle meldinger.
VG171113 Hun har tidvis vært « vulgær i språket når hun har skrevet meldinger via messenger, men jeg har ikke opplevd henne slik når vi har møttes » skriver lagmannsretten .
VG171113 Disse bildene og annen øvrig kommunikasjon omkring bildene har Thrana fått anledning til å kommentere, skriver lagmannsretten .
VG171113 Det skal i prinsippet lite til før en slik feil fører til at en avgjørelse må oppheves, men lagmannsretten falt ned på at feilen ikke hadde påvirket inhabilitetsavgjørelsen.
VG171113 Lagmannsretten peker i sin avgjørelse på at den dobbeltdrapssiktede kvinnen og advokat Thrana har sendt nakenbilder til hverandre.
VG171113 Lagmannsretten mener nakenbildene og beslaglagte private meldinger, av flørtende og seksuell karakter, etterlater et inntrykk av et nært vennskap og at kravet til uavhengighet til klient ikke er oppfylt.
VG171113 Lagmannsretten falt ned på tingretten hadde begått en saksbehandlingsfeil, men mente den ikke hadde påvirket tingrettens inhabilitetsavgjørelse.
DB171113 Det er naturlig at man ikke har så mye klær på seg når man skal bade, men likevel har lagmannsretten klart å tolke at dette er et nakenbilde.
DB171113 Avgjørelsen om at Thrana ikke lenger skulle representere den drapssiktede, ble anket til lagmannsretten , som nå forkaster anken.
DB171113 Advokat sendte sexmeldinger til dobbeltdrapssiktet klient ¶ Lagmannsretten viser til kjennelsen fra tingretten hvor det kom fram at Thrana og siktede har sendt i overkant av 11 000 meldinger til hverandre i perioden 10.2.15 - 19.9.17.
DB171113 - Ikke inhabilt ¶ - Lagmannsretten legger til grunn de samme habilitetsreglene som om jeg skulle vært dommer i saken.
DB171113 - Han holder fast ved at det ikke har vært noe seksuelt preg over kommunikasjonen, sier Sylte, som også mener at innholdet i samtalene lagmannsretten har lagt fram, er blitt tatt ut av sammenheng og har dermed mistet sin kontekst.
DB171113 Lagmannsretten mener at Thrana og den dobbeldrapssiktede kvinnen har sendt hverandre nakenbilder.
DB171113 Likevel mener lagmannsretten at saksbehandlingsfeilene ikke har påvirket resultatet.
DB171113 Dette ble anket til lagmannsretten som nå forkaster anken.
DB171113 Lagmannsretten viser til kjennelsen fra tingretten hvor det kom fram at Thrana og siktede har sendt i overkant av 11 000 meldinger til hverandre over en periode på litt mer enn to år - i perioden 10.2.15 - 19.9.17.
DB171113 Lagmannsretten er enig i at det ble foretatt en saksbehandlingsfeil da tingretten la vekt på beslagsfrie meldinger i sin avgjørelse.
DB171113 - Lagmannsretten er enig i at tingretten har gjort en saksbehandlingsfeil, men mener det er ubetydelig for resultatet.
BT171113 Når både prinsipielle grunnlovsspørsmål og politikk er i miksen, hopper saken nemlig over lagmannsretten , og går rett til plenumsbehandling i vår øverste domstol.
AP171113 De to foreldrene har nylig fått medhold i Høyesterett om at de skal få ha samvær med sønnen sin en gang i året, etter at de ble nektet samvær i lagmannsretten .
AP171113 | « Jakob»-saken i lagmannsretten : Foreldrene avviser vold mot den seks uker gamle sønnen ¶
AA171113 Tidspunktet vil være avgjørende for sammensetningen av lagmannsretten .
AA171113 Ankesaken mot ekspolitimannen Eirik Jensen og storsmugleren Gjermund Cappelen skal behandles under ett i lagmannsretten .
VG171110 Også to av politifolkene som var til stede forklarer i lagmannsretten av Valen ble oppfattet som kraftig beruset.
VG171110 En av politimennene som ble avbildet på Facebook-siden til Valen, som på det tidspunktet skal ha hatt i underkant av 90.000 følgere, forteller i lagmannsretten at han opplevde det som en klar trussel mot en polititjenestemann.
VG171110 - Forklaringene hans og motstriden knytter seg til hvorfor han la ut Facebook-innlegget og kommentaren han har skrevet, og det knytter seg til at han har avgitt forskjellig forklaring på hvorfor han gjorde det til politiet, tingretten og i lagmannsretten , og det er derfor vi mener den ikke er troverdig, utdyper hun overfor VG.
DB171110 I RETTEN : Kristian Valen er i dag lagmannsretten , tiltalt for å ha truet politimenn.
DA171110 Denne dommen ble opphevet i Høyesterett på grunn av saksbehandlingsfeil, og den nye ankesaken i lagmannsretten ble delt i to.
SA171109 GULATING : Lagmannsretten legger til grunn at overgrepet skjedde etter en viss planlegging og tilrettelegging.
AA171108 Siden 2015 har flere lignende saker vært oppe i tingretten og lagmannsretten i Sverige, og to av dem er blitt behandlet av høyesterett.
AA171108 De ble tiltalt og dømt til tre måneders fengsel for menneskesmugling i lagmannsretten .
AA171108 Om én måned får de svar på om landets høyeste rettsinstans vil behandle saken, eller om dommen fra lagmannsretten blir stående.
AA171108 Familien Abbasi tapte mot staten i lagmannsretten , men har anket saken videre til Høyesterett.
VG171107 Möller anket dommen, og i dag startet forhandlingene i den svenske lagmannsretten . 21-åringen forlot retten ¶
VG171107 Ekskjæresten, som har innrømmet å ha begått drapene, vil i lagmannsretten ha kortere straff og vil slippe å bli utvist.
VG171107 Den svenske lagmannsretten avslo så begjæringen om å utføre en ny kjøretur.
VG171107 I lagmannsretten kommer advokaten til å føre flere nye vitner som han mener vil opplyse saken bedre, blant annet kvinnens mor og en tidligere lærer.
DN171107 Dommen fra lagmannsretten blir dermed stående.
DN171107 Aktor, statsadvokat Marit Formo, kommenterte til Sandefjords Blad etter saken i lagmannsretten at påtalemyndigheten ikke ville anke dommen.
VG171106 Et svensk par er dømt i den svenske lagmannsretten dømt til bøter på til sammen 9.000 svenske kroner for ponni-drap.
VG171106 - I tidligere terrorsaker har resultatet snudd i lagmannsretten , blant annet da en trebarnsfar fra Fredrikstad ble frikjent, sier han.
DA171106 Han håper på et annet utfall ved å anke til lagmannsretten .
DA171106 - I tidligere terrorsaker har resultatet snudd i lagmannsretten , blant annet da en trebarnsfar fra Fredrikstad ble frikjent, sier forsvareren.
AA171106 Valen har ikke hatt automatisk rett til å få saken behandlet i lagmannsretten , til det er strafferammen for lav.
AA171106 Advokat Elden mener derfor at det er gode muligheter for at lagmannsretten vil vurdere skyldspørsmålet annerledes enn tingretten når den har konkludert med at anken fortjener en ny behandling.
AA171106 Lagmannsretten fant grunnlag for å vurdere hele saken på nytt.
VG171105 Valen har ikke hatt automatisk rett til å få saken behandlet i lagmannsretten , til det er strafferammen for lav.
VG171105 Advokat Elden mener derfor at det er gode muligheter for at lagmannsretten vil vurdere skyldspørsmålet annerledes enn tingretten når den har konkludert med at anken fortjener en ny behandling.
VG171105 Lagmannsretten fant grunnlag for å vurdere hele saken på nytt.
DB171105 Mannen tok, i likhet med ektefellen, betenkningstid på fengslingen, men Stryker sier det så langt ikke er tatt stilling til spørsmålet om kjennelsen skal ankes til lagmannsretten .
DA171105 Valen har ikke hatt automatisk rett til å få saken behandlet i lagmannsretten , til det er strafferammen for lav.
DA171105 Fredag må han møte som tiltalt når ankebehandlingen i trusselsaken mot ham starter i lagmannsretten .
DA171105 Advokat Elden mener derfor at det er gode muligheter for at lagmannsretten vil vurdere skyldspørsmålet annerledes enn tingretten når den har konkludert med at anken fortjener en ny behandling.
DA171105 Lagmannsretten fant grunnlag for å vurdere hele saken på nytt.
SA171104 Fredag må han møte som tiltalt når ankebehandlingen i trusselsaken mot ham starter i lagmannsretten .
DN171103 « Avgjørende for om retting er « frivillig » eller ikke, er etter lagmannsretten syn om rettingen er fremkalt ved kontrolltiltak som det, ut fra en totalbedømming av situasjonen, fremstår som påregnelig at vil bli iverksatt ».
DN171103 Selv om det har tatt noe tid å få saken opp for lagmannsretten og dette anses som formildende, opprettholder lagmannsretten fengselsstraffen på tre år og åtte måneder.
DN171103 Selv om det har tatt noe tid å få saken opp for lagmannsretten og dette anses som formildende, opprettholder lagmannsretten fengselsstraffen på tre år og åtte måneder.
DN171103 Knutsen, som innrømmet straffskyld i tingretten, anket straffeutmålingen til lagmannsretten , som nå har forkastet den.
DN171103 Etter vår forståelse av lovteksten skulle han da fått straffeamnesti og straffeutmålingsutsettelse, men lagmannsretten var dessverre uenig, sier forsvarer og skatteadvokat Sverre E.
DN171103 - Knutsen fortalte meg allerede da i var i lagmannsretten at han skulle anke til Høyesterett om han tapte.
DN171103 Lagmannsretten trekker i tvil hvor frivillig Knutsens innrømmelser i realiteten var.
DN171103 Lagmannsretten konkluderer med at skattesviket på rundt 12 millioner kroner i seg selv kvalifiserer til mellom tre og fire års fengsel.
DN171103 Lagmannsretten er enig med tingretten i at Knutsens strafferabatt på 25 prosent er riktig, sett i lys av at den tidligere advokaten i ettertid utarbeidet korrekte omsetningsoppgaver.
DN171103 DNB gikk imot Forbrukerådets ønske mot å føre saken som et gruppesøksmål, men tapte i tingretten, lagmannsretten og fikk avslag fra Høyesterett mot å ta den inn.
AA171103 UNE valgte å anke saken til Høyesterett og viste til at lagmannsretten hadde kommet med en annen avgjørelse i en lignende sak i oktober i fjor.
AA171103 I juni opprettholdt lagmannsretten denne avgjørelsen.
DN171102 Når det gjelder saksbehandlingsanken registreres det at ankeutvalget blant annet har påpekt at lagmannsretten har benyttet uheldige uttrykksmåter i sin rettsbelæring opp mot lovens krav til en balansert redegjørelse for bevisene som grunnlag for vurderingen lagretten skal foreta, skriver han i en epost.
DN171102 I motsetning til tingretten, fant lagmannsretten Vestrum skyldig i å ha gitt ulovlig rådgivning mens han satt på innsideinformasjon.
DN171102 I mai dømte lagmannsretten tidligere styreleder i Intex, Jan Anders Vestrum, til fire års fengsel for korrupsjon.
DN171102 Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.
DN171102 Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at Vestrum var skyldig i grov korrupsjon.
DN171102 Lagmannsretten dømte Vestrum til fire års fengsel for korrupsjon.
DN171101 Økokrim anket tre av sakene, men i 2016 smuldret saken opp og tiltalen ble trukket rett før ankesaken skulle opp for lagmannsretten .
DN171101 Hvorvidt saken slipper inn til behandling i lagmannsretten er ennå ikke avgjort.
DN171101 De tre øvrige tiltalte, inkludert selskapets tidligere konsernsjef Thorleif Enger, ble frikjent da dommen fra lagmannsretten falt i januar i år.
DN171101 Spørsmålet var om det var skjellig grunn til å mistenke at Jo Lunder skjønte eller burde forstått dette, og både i tingretten og lagmannsretten var dommerne i tvil.
DN171101 I lagmannsretten delte de tre dommerne seg, der to under tvil konkluderte med at det ikke var skjellig grunn til å mistenke Lunder for korrupsjon.
AA171101 Vedtaket kom i kjølvannet av det store engasjementet byens ungdommer viste i saken der en familie med tre barn trues med å sendes til Afghanistan etter at de tapte ankesaken i lagmannsretten .
DN171031 | Ny skatteseier for Olsen-familien ¶ Lagmannsretten forkaster Skattedirektoratets anke i krangelen om skattleggingen av verdiene i Olsen-familiens Ptarmigan-trust.
DN171031 Lagmannsretten ga tirsdag Fred. og Petter Olsen, og deres familier, medhold i at de ikke skal betale formuesskatt for verdiene som ligger i Ptarmigan-trusten.
DB171030 ¶ I ankesaken i Agder lagmannsretten sa den dømte at han ikke husket drapet.
DB171030 Lagmannsretten kom fram til samme straff.
AP171030 Juryen konkluderte med at han er skyldig i drap, og lagmannsretten besluttet at straffen skal settes til 13 års fengsel.
AP171030 Etter to rettssaker er motivet bak knivstikkingen fremdeles uklart, men lagmannsretten har kommet frem til at handlingen trolig ble utløst av en krangel om en bagatell.
VG171029 Hun presenterer et scenario tiltalte overhodet ikke kjenner seg igjen i, og vi får overlate til lagmannsretten å avgjøre skyldspørsmålet, sier hun til VG.
VG171029 - Han har innlevert fullstendig anke, og saken skal behandles i lagmannsretten i januar neste år.
DN171027 - Vår vurdering er at retten foretar en for streng vurdering av hva som kan forventes av megler og mener derfor at det er viktig at disse prinsippene blir prøvet for lagmannsretten , sier administrerende direktør Martin Anmarkrud Kiligitto i Nordvik & Partners om bakgrunnen for anken.
DA171027 Nå har lagmannsretten gitt ham strengere straff.
DA171027 « Lagmannsretten finner ikke det forhold at fornærmede har vært utro som formildende i seg selv kan tillegges vekt i formildende retning.
DA171027 Lagmannsretten kom til at berettiget harme « kan ha betydning som formildende moment i forbindelse ved straffeutmålingen, men ikke at straffen skal settes ned slik straffelovens paragraf 56 b gir åpning for ».
DA171027 Saken ble anket til lagmannsretten , som forkastet anken.
DA171027 Mannen som stakk hørføneren inn i en sjakt på kjøkkenet for å få tinet vannrøret hurtig opp, ble først dømt til en bot på 30.000 kroner i tingretten, men ble frikjent av lagmannsretten .
DA171027 Lagmannsretten kom til at mannen ikke kunne straffedømmes for å ha handlet uaktsomt.
AP171027 Saken ble anket til lagmannsretten , som forkastet anken.
AP171027 Mannen med hørføneren ble først dømt til en bot på 30.000 kroner i tingretten, men senere frikjent av lagmannsretten .
AP171027 Lagmannsretten kom til at mannen ikke kunne straffedømmes for å ha handlet uaktsomt.
AP171027 Saken ble anket til lagmannsretten , som forkastet anken.
AP171027 Mannen som stakk hørføneren inn i en sjakt på kjøkkenet for å få tint vannrøret hurtig opp, ble først dømt til en bot på 30.000 kroner i tingretten, men senere frikjent av lagmannsretten .
AP171027 Lagmannsretten kom til at mannen ikke kunne straffedømmes for å ha handlet uaktsomt.
VG171026 Nå har lagmannsretten gitt ham bot.
VG171026 Nylig kom lagmannsretten til det samme.
VG171026 Lagmannsretten så seg i enig i tingrettens vurdering, som mente at når andre enn politiet bruker politiuniform offentlig, er det egnet til å svekke tilliten til politiet, fordi befolkningen må kunne ha tillit til at den som offentlig bærer politiuniform faktisk er politi.
VG171024 I lagmannsretten fikk han fem år og ni måneder, fordi lagmannsretten ikke mente det var bevist at de som deltok i rekordbedrageriet kunne dømmes som en organisert kriminell gruppe.
VG171024 I lagmannsretten fikk han fem år og ni måneder, fordi lagmannsretten ikke mente det var bevist at de som deltok i rekordbedrageriet kunne dømmes som en organisert kriminell gruppe.
SA171024 EIGANES : Stikk i strid med dommen fra Stavanger tingrett har lagmannsretten kommet til at den tidligere bispeboligen på Eiganes tilhører OVF.
SA171024 Lagmannsretten slår i en fersk dom fast at bispeboligen ikke skal tilbakeføres til Kaptein Reinert Tørressen og hustru Jorines legat.
BT171024 I 2013 ble en kvinne dømt for hallikvirksomhet i lagmannsretten , til tross for at domstolen la til grunn at hennes viktigste motiv for å ta inn de andre i leiligheten « var å oppnå sikkerhet ».
VG171023 Straffene ble senere redusert i lagmannsretten .
DB171023 juni i fjor at vilkårene for utlevering av Krekar til Italia var til stede, og dette ble stadfestet av både lagmannsretten og Høyesterett. 30. november i fjor sendte Riksadvokaten ut en øyeblikkelig ordre om å løslate Krekar etter at Italia hadde frafalt kravet om utlevering.
AP171023 juni i fjor at vilkårene for utlevering av Krekar til Italia var til stede, og dette ble stadfestet av både lagmannsretten og Høyesterett. 30. november i fjor sendte Riksadvokaten ut en øyeblikkelig ordre om å løslate Krekar etter at Italia hadde frafalt kravet om utlevering.
AP171023 « At syklisten sto ulovlig foran stopplinjen og foran lastebilen, er ingen unnskyldning for sjåføren », mener lagmannsretten .
AP171023 Statsadvokaten mener dommen gir et annet, viktig signal til sjåfører om at syklister kan tråkle seg frem i trafikken : ¶ - Lagmannsretten slår fast at det ikke er ekstraordinært og upåregnelig at en syklist i et lyskryss stiller seg foran bilene for å kunne kjøre først når lyset skifter til grønt, sier statsadvokaten.
AP171023 Dommen er en klar påminnelse til førere av tyngre kjøretøy om også å sjekke frontspeilet når trafikksituasjonen tilsier det, sier statsadvokat Stein Vale, som var aktor i lagmannsretten .
AP171023 Lagmannsretten mener det var uaktsomt av sjåføren at han ikke så i frontspeilet, fordi han da ville ha oppdaget syklisten.
AP171023 Lagmannsretten innskjerper nå sjåførers plikt til å sjekke blindsonen.
VG171022 juni i fjor at vilkårene for utlevering av Krekar til Italia var til stede, og dette ble stadfestet av både lagmannsretten og Høyesterett.
AP171022 juni i fjor at vilkårene for utlevering av Krekar til Italia var til stede, og dette ble stadfestet av både lagmannsretten og Høyesterett.
DB171021 Ifølge mannens forsvarer er bestefaren uenig i dommen og har anket til lagmannsretten . ( ©NTB ) ¶
VG171020 De har begge anket dommen til lagmannsretten .
DB171020 september 2017 : Cappelen anker til lagmannsretten fordi han vil ha større strafferabatt for å ha bidratt til å felle Eirik Jensen. 2. oktober 2017 : Eirik Jensen anker over bevisvurderingen under narkotikaposten og korrupsjonen.
VG171019 - Jeg legger til grunn at en slik anke vil slippe igjennom til lagmannsretten .
SA171019 | Pelsdyraktivister dømt i lagmannsretten
SA171019 I lagmannsretten ble de dømt til å betale over en halv million i erstatning til pelsdyrbonden.
DN171019 Våre advokater mener vi ville ha gode sjanser til et bedre resultat i lagmannsretten .
DB171019 - Våre advokater mener vi ville ha gode sjanser til et bedre resultat i lagmannsretten .
DA171019 Denne delen av dommen ble derfor anket av bonden til lagmannsretten , som nå altså har konkludert motsatt og i hans favør.
AP171019 For deltagelse er normalnivået i lagmannsretten fire år og seks måneder.
AP171019 - Våre advokater mener vi ville ha gode sjanser til et bedre resultat i lagmannsretten .
AA171019 For deltakelse er normalnivået i lagmannsretten fire år og seks måneder.
AA171019 De mener at avgjørelsen er urimelig, og at tingretten og lagmannsretten har lagt ulike kriterier til grunn.
AA171019 Da de anket til lagmannsretten , ble avgjørelsen at gårdbrukerne ikke skal få en krone i erstatning.
AA171019 - Våre advokater mener vi ville ha gode sjanser til et bedre resultat i lagmannsretten .
VG171018 Dette var lagmannsretten uenig i.
VG171018 Hans kollega Heidi Juritzen forsvarte Rashid da hun ble frifunnet i lagmannsretten .
VG171018 Flertallet i lagmannsretten konkluderte med at de ikke hadde tilstrekkelig opplysninger om rettstilstanden i Dubai til å dømme Rashid for uaktsomt heleri og frifinner Rashid.
VG171018 Lagmannsretten mente at hun ikke kunne dømmes på grunn av de nye reglene om såkalt dobbelt straffbarhet i den nye straffeloven.
VG171018 Dette var lagmannsretten uenig i.
DA171018 Hva/hvorfor : NOAHs leder kaller dommen der hunden Bob er dømt til døden av lagmannsretten for « absurd », « sjokkerende » og « tragisk ».
BT171018 Hun anket avgjørelsen, men mandag denne uken ble den avvist av lagmannsretten .
AA171018 Hun anket avgjørelsen, men mandag denne uken ble den avvist av lagmannsretten . ( ©NTB ) ¶
AA171018 For hvordan kunne det skje at filmens helt - som i byretten ble tilkjent foreldremyndigheten - tapte foreldretvisten både i lagmannsretten og i Høyesterett ?
AA171018 Et talende eksempel er en kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg fra 2017 ( HR-2017-18-U ), hvor en beslutning fra lagmannsretten ble opphevet fordi barnet ikke var blitt hørt.
AP171017 Ellers finner lagmannsretten bare skjerpende momenter ved sjåførens handlemåte : ¶
AP171017 Det godtok mannen, så lagmannsretten behandlet kun straffeutmålingen.
AP171017 Den eneste nye opplysningen lagmannsretten vektlegger, er at lastebilsjåføren nå har eneomsorgen for et barn med spesielle omsorgsbehov.
AP171017 Lagmannsretten merket seg også at yrkessjåføren var tatt for promillekjøring for få år siden.
AP171017 Lagmannsretten hadde satt av én dag til ankebehandlingen i forrige uke.
DB171016 Flere av dem anket straffutmålingen til lagmannsretten , som reduserte straffene med mellom 1 og 2,5 år.
AP171016 Flere av dem anket straffeutmålingen til lagmannsretten , som reduserte straffene med mellom 1 og 2,5 år.
AP171016 - Det vil gjøre det ryddigere for lagmannsretten i ankesaken, sier Vibe.
AA171016 Nå er det klart at lagmannsretten har avvist anken, melder VG.
AA171016 Ifølge avisen har forsvareren overfor retten bestridt at det foreligger skjellig grunn til mistanke, noe lagmannsretten ikke er enig i.
AA171016 En 42 år gammel kvinne som er siktet for å ha drept både sin tidligere samboer og sin egen far, må bli sittende i varetekt, fastslår lagmannsretten .
DB171015 Saken gikk ifølge Finansavisen helt til lagmannsretten før gründerne kunne konstatere at seieren var deres.
AP171015 Fem medlemmer av Cappelens hasjnettverk ble dømt til strenge straffer for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj i tingretten, men fikk straffene redusert i lagmannsretten .
AA171015 Fem medlemmer av hasjnettverket hans ble dømt til strenge straffer for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj i tingretten, men fikk straffene redusert i lagmannsretten .
DA171013 Lovendringen fører til at de alvorligste straffesakene i lagmannsretten skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere, og ikke av en jury slik som i dag.
DA171013 Det betyr at domfelte som fra da av anker til lagmannsretten , skal få sine saker behandlet av en meddomsrett, hvor et dommerpanel sammensatt av to fagdommere og fem vanlige folk avgjør skyldspørsmål og straffeutmåling.
DA171013 Lovendringen fører til at de alvorligste straffesakene i lagmannsretten skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere, og ikke av en jury slik som i dag.
DA171013 Det betyr at domfelte som fra da av anker til lagmannsretten , skal få sine saker behandlet av en meddomsrett, hvor et dommerpanel sammensatt av to fagdommere og fem vanlige folk avgjør skyldspørsmål og straffeutmåling.
DA171013 Mannens forsvarer, advokat Helene Elness, opplyser at klienten hennes allerede har anket dommen videre til lagmannsretten , hvor han automatisk har rett på en ny behandling fordi saken har en strafferamme på mer enn seks år.
DA171013 Klienten hennes er dømt for voldtekt og incest, men dommen er ikke rettskraftig i påvente av en ny behandling i lagmannsretten .
DA171013 Fredrikstad-mannen som et drøyt år har vært anklaget for voldtekt av sin datter tidlig i 20-årene, er nå dømt, men anket saken videre til lagmannsretten .
AP171013 Den nye lagmannsretten skal avgjøre skyldspørsmålet og eventuelt utmåle straff - akkurat som i tingretten.
AP171013 Alle straffesaker med en strafferamme på seks års fengsel eller mer vil i lagmannsretten nå bli behandlet av en meddomsrett bestående av to fagdommere og fem legdommere.
AA171013 Lovendringen fører til at de alvorligste straffesakene i lagmannsretten skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere, og ikke av en jury slik som i dag.
AA171013 Det betyr at domfelte som fra da av anker til lagmannsretten , skal få sine saker behandlet av en meddomsrett, hvor et dommerpanel sammensatt av to fagdommere og fem vanlige folk avgjør skyldspørsmål og straffeutmåling.
VG171011 Kvinnen, som sitter varetektsfengslet, nekter straffskyld for dobbeltdrap og har anket fengslingen til lagmannsretten .
DN171011 Daglig leder Stein Roger Ulen er tilfreds med ny dom fra lagmannsretten .
DN171011 Lagmannsretten fant at maskiner og driftsteknisk utstyr for 7,4 millioner kroner skulle unntas fra skattegrunnlaget.
DA171011 Så kom lagmannsretten inn og mente at telebeviset var godt nok, at det var bærende.
AA171011 Ståle Harald Anderssen er frifunnet i lagmannsretten , etter at han i vår ble dømt i tingretten, skriver Trønder-Avisa.
AA171011 I følge Trønder-Avisa har lagmannsretten lagt vekt på at Anderssen har forholdt seg til verneforskriften på Tautra, som gir adgang til å sanke egg av fiskemåke i en tidsperiode.
VG171010 En kirurg som i Oslo tingrett i fjor ble dømt for å ha drukket alkohol under en nyretransplantasjon, fikk ikke medhold i ankesaken i lagmannsretten .
VG171010 Lagmannsretten finner imidlertid ikke grunn til å endre tingrettens straffastsettelse på 24 dager fengsel, og heller ingen grunn til å gjøre straffen betinget.
VG171010 Han sier familien ikke har noen store innvendinger på Riksadvokatens avgjørelse om å ikke anke dommen fra lagmannsretten .
VG171010 Gutten, som i dag er 16 år gammel, ble først dømt til forvaring for drapene, men straffen ble senere omgjort i lagmannsretten .
DB171010 Under ankeforhandlingen la aktor, statsadvokat Henriette Kvinnsland, ned påstand om to og et halvt års fengsel, noe altså flertallet i lagmannsretten var uenig i.
DB171010 Også dommen fra lagmannsretten er avsagt under dissens, men i motsetning til flertallet i tingretten, mener flertallet i lagmannsretten at tiltalte må frifinnes.
DB171010 Også dommen fra lagmannsretten er avsagt under dissens, men i motsetning til flertallet i tingretten, mener flertallet i lagmannsretten at tiltalte må frifinnes.
DB171010 - Jeg registrerer at lagmannsretten har vurdert loven annerledes enn tingretten.
DB171010 Lagmannsretten finner imidlertid ikke grunn til å endre tingrettens straffastsettelse på 24 dager fengsel, og heller ingen grunn til å gjøre straffen betinget.
DA171010 Aktiv og sentral ¶ « Lagmannsretten finner det bevist at tiltalte vinteren/våren 2012 var en aktiv og sentral bakmann i omsetningen av narkotika, i alle fall i Stavanger-området », heter det i dommen.
DA171010 Lagmannsretten kom til at han imidlertid skulle ha noe rabatt for at saken var blitt gammel og ga ham tre års strafferabatt for dette.
AP171010 I februar kom lagmannsretten til at studentene har rett.
AP171010 I både tingretten og lagmannsretten har de fått medhold.
AP171010 I lagmannsretten fikk Andenæs gjennomslag for at det bare er i saker der flyktningene truer rikets sikkerhet, at de kan nektes reisebevis.
AA171010 Verken Riksadvokaten eller 16-åringen har valgt å anke straffeutmålingen fra lagmannsretten til Høyesterett, og dermed blir fengselsstraffen på elleve år stående.
AA171010 Dommen fra lagmannsretten var også på elleve års fengsel, men uten forvaring.
AA171010 De etterlatte var svært kritiske til at lagmannsretten omgjorde dommen. ( ©NTB ) ¶
AA171010 Lagmannsretten omgjorde dommen med knappest mulig flertall - fire av dommernes stemmer mot tre - til tross for at flertallet mente at knivdrapet på Hassan var svært brutalt, planlagt og tilsynelatende veloverveid.
AA171010 Saken i lagmannsretten skulle etter planen startet opp 31. oktober og er berammet til 8. desember.
AA171010 En kirurg som i Oslo tingrett i fjor ble dømt for å ha drukket alkohol under en nyretransplantasjon, fikk ikke medhold i ankesaken i lagmannsretten .
AA171010 Lagmannsretten finner imidlertid ikke grunn til å endre tingrettens straffastsettelse på 24 dager fengsel, og heller ingen grunn til å gjøre straffen betinget.
VG171009 - Også lagmannsretten fant at Odd Nedrum har betalt skatt både i Norge og på Island, men mener at den skatt som er betalt på Island skulle vært betalt i Norge.
VG171009 - Lagmannsretten fant at Nerdrum ikke hadde hatt større salg i USA enn det som var oppgitt, men at det var overføringen av pengene fra bankboksen og tilbake til galleriet som var skattesviket/hvitvaskingen, skriver Berg i en epost til VG.
VG171009 Ivar Sveen, som var bistandsadvokat for de etterlatte etter 10 år gamle Lena Sløgedalen, fulgte saken i tingretten og i lagmannsretten .
DN171009 « Skattesviket er grovt, både på grunn av beløpets størrelse og fordi det er gjennomført på en særlig utspekulert måte som har gjort det vanskelig å oppdage », skrev lagmannsretten i sin dom, og videre : « Både varigheten og gjennomføringsmåten viser at Nerdrum har hatt et fast forsett om å unndra store inntekter fra beskatning ».
DN171009 « Flertallet og mindretallet har også ulikt syn på om Nerdrums psykiske lidelse skal føre til en reduksjon i straffen », skrev lagmannsretten og la til at « straffens lengde bør reduseres på grunn av Nerdrums kroniske sykdom ».
DN171009 Her fra andre dag i lagmannsretten i 2015.
DN171009 Diskuterte straffereduksjon ¶ Lagmannsretten diskuterte i sin dom om Nerdrum burde få redusert straff på grunn av sykdom.
DN171009 Lagmannsretten tok høyde for at Nerdrum kunne få problemer med å sone en lang, ubetinget dom.
DB171009 Den endelige pengesummen lagmannsretten la til grunn for i dommen i 2014 var i tråd med Dagbladets sentrale avsløringer i Nerdrum-saken høsten 2012.
DB171009 « Lagmannsretten er ikke i tvil om at Nerdrum med støtte fra galleriet bevisst har konstruert forklaringen », het det i dommen.
DB171009 Den endelige pengesummen lagmannsretten la til grunn for i dommen i 2014 var i tråd med Dagbladets sentrale avsløringer i Nerdrum-saken høsten 2012.
DB171009 « Lagmannsretten er ikke i tvil om at Nerdrum med støtte fra galleriet bevisst har konstruert forklaringen », het det i dommen.
SA171007 Blant annet tapte Myhre-familien i både tingretten og lagmannsretten .
FV171007 Blant annet tapte Myhre-familien i både tingretten og lagmannsretten .
AP171007 Blant annet tapte Myhre-familien i både tingretten og lagmannsretten .
DA171006 Dommen fra lagmannsretten der Norge ble dømt for brudd på torturbestemmelsene, kommenterer han slik : ¶
DA171006 Andenæs viser til en nylig avsagt dom i lagmannsretten for å underbygge påstanden om at den politiske ledelsen i Justisdepartementet ikke forholder seg til gjeldende rett i asylpolitikken.
DA171006 Dommen fra lagmannsretten der Norge ble dømt for brudd på torturbestemmelsene, kommenterer han slik : ¶
DA171006 Andenæs viser til en nylig avsagt dom i lagmannsretten for å underbygge påstanden om at den politiske ledelsen i Justisdepartementet ikke forholder seg til gjeldende rett i asylpolitikken.
AA171006 - Slik jeg leser kjennelsen fra lagmannsretten , oppheves tingrettens lukking av dørene fordi det ikke var godt nok begrunnet.
AA171006 - Lagmannsrettens opphevelse gjelder ikke kjennelsen om at tiltalte skulle forklare seg bak lukkede dører, noe han allerede hadde gjort da lagmannsretten fikk saken, skriver også lagmannsretten .
AA171006 - Lagmannsrettens opphevelse gjelder ikke kjennelsen om at tiltalte skulle forklare seg bak lukkede dører, noe han allerede hadde gjort da lagmannsretten fikk saken, skriver også lagmannsretten.
AA171006 Lagmannsretten uttalte at hensynet til lukkede dører der tiltalte er under 18 år, normalt kan ivaretas ved begrenset referatforbud.
AA171006 Lagmannsretten har nå sagt nei til lukkede dører.
AA171006 - Lagmannsretten fant at tingrettens vurdering var for begrenset, og at blant annet hensynet til en delvis lukking der pressen fikk adgang ikke var vurdert opp mot internasjonale konvensjoner.
AA171005 Fartøyet ble oppbrakt av Kystvakten, og rederiet er siden dømt i tingretten og lagmannsretten .
VG171004 Ryan Wiik har tidligere uttrykt ønske om å anke denne kjennelsen til lagmannsretten .
VG171004 - Vi ser frem til en ny avgjørelse fra lagmannsretten , skrev Wiiks norske advokat, Ole Tokvam, i en epost til VG for nøyaktig en måned siden.
VG171004 Nå har saken vært oppe i lagmannsretten , og Bob er igjen dømt til døden.
VG171004 Nå har lagmannsretten fastslått at han skal avlives.
VG171004 Hun forteller til VG at hun er sjokkert over utfallet i lagmannsretten .
VG171004 DØMT TIL DØDEN : Hunden Bob fikk dødsdommen i lagmannsretten onsdag.
VG171004 Lagmannsretten har derfor lagt vekt på hendelsene for to år siden, og politiets forklaring.
DB171004 I oktober samme år fattet politiet vedtak om å avlive hunden og i dag har lagmannsretten kommet fram til at hunden kan avlives i tråd med politiets opprinnelige vedtak.
DB171004 I ytterste konsekvens kan ankeinstansen, lagmannsretten , bestemme at saken må tingrettsbehandles på nytt.
DB171004 Advokaten leser fra dokumentene, som er utstedt av lagmannsretten i den sørtyrkiske byen Kilis, der den etnisk norske mannen fra Verdal skal ha vært tiltalt sammen med en annen mann.
AP171004 Undersøkelser har vist at mange voldtektssaker som har endt med domfellelse i tingretten, er snudd til frifinnelse av en jury i lagmannsretten .
AP171004 Juryen, en lagrette, skal vurdere bevisene og avgjøre skyldspørsmålet i straffesaker som ankes inn for lagmannsretten der tiltalen kan medføre en straff på mer enn seks års fengsel.
AP171004 I de mest alvorlige straffesakene i lagmannsretten er det i dag en jury bestående av ti personer som avgjør skyldspørsmålet.
AP171004 Det er imidlertid opp til Justisdepartementet å avgjøre hvordan overgangsordningen blir for saker som allerede er anket til lagmannsretten .
AA171004 Bob, som er halvt bokser og en blanding av schæfer og rottweiler, oppførte seg truende mot flere forbipasserende på Grønland i Oslo, der den sto fastbundet, står det i kjennelsen fra lagmannsretten .
AA171004 ( ©NTB ) ¶ | Lagmannsretten : Hunden Bob må avlives ¶
VG171003 Nakstad opplyser at man brukte samme ordning i lagmannsretten .
VG171003 I en fengslingskjennelse fra lagmannsretten fremgår at det at 17-åringen i avhør har tilkjennegitt at han er « mer religiøs i salafistisk retning enn han tidligere har gitt uttrykk for ».
VG171003 Advokat Svein Kjetil Stallemo, som forsvarte den 15 år gamle gutten som i lagmannsretten ble dømt til 11 års fengsel for å ha drept Jakob Hassan ( 14 ) og Tone Ilebekk ( 48 ) i Kristiansand, stusser over Oslo tingretts avgjørelse.
DN171003 I tillegg har det skjedd ytterligere krenkelser som nå også er anført for lagmannsretten .
DB171003 I ytterste konsekvens kan ankeinstansen, lagmannsretten , bestemme at saken må tingrettsbehandles på nytt.
AP171003 Thrana har tidligere sagt at han vil anke beslutningen om varetektsfengsling, men foreløpig har ikke forsvarerne sendt noen anke til lagmannsretten .
AA171003 Thrana har tidligere sagt at han vil anke beslutningen om varetektsfengsling, men foreløpig har ikke forsvarerne sendt noen anke til lagmannsretten .
DB171002 Kjennelsen fra lagmannsretten opphevet Deutsche Banks utleggspant i aksjene i det norske it-firmaet Confirmit, hvor Erik Martin Vik står som eier.
AA171002 Dommen etter ankesaken i lagmannsretten var nådeløs.
AA171002 Av dokumentene går det nemlig frem at lagmannsretten i Kilis i Tyrkia har domfelt 34-åringen for medlemskap i IS, opplyser statsadvokaten videre i e-posten.
VG171001 - Jeg antar vi står i lagmannsretten i en jurysak våren 2019, men det må avklares nærmere, blant annet ut fra hvor mye tid som trengs til forberedelse, skriver Elden til VG.
VG170930 Allerede da tok Riksadvokaten til orde for å fjerne juryen etter at en arbeidsgruppe avdekket at 55 prosent av voldtektsdømte som anket saken, ble frifunnet av juryen i lagmannsretten .
VG170929 Tidligst i 2018 vil saken få en ny behandling i lagmannsretten , hvor forsvarerne på nytt vil prøve å så rimelig tvil om skyldspørsmålet.
AP170929 Også lagmannsretten trakk fram at mannen hadde sonet en fengselsstraff på syv år og fire måneder i Tyskland for fire voldtekter.
AP170929 Dette finner lagmannsretten for strengt, skriver lagdommerne i dommen.
AP170929 Lagmannsretten fastslår at det ikke har framkommet noen formildende omstendigheter i saken.
AA170929 Også lagmannsretten trakk fram at mannen hadde sonet en fengselsstraff på sju år og fire måneder i Tyskland for fire voldtekter.
AA170929 Dette finner lagmannsretten for strengt, skriver lagdommerne i dommen.
AA170929 Lagmannsretten fastslår at det ikke har framkommet noen formildende omstendigheter i saken.
VG170928 Han anker derfor straffutmålingen til lagmannsretten .
DN170928 Han begrunnet forslaget blant annet med at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at avgjørelsen blir begrunnet.
DN170928 En arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten fant i 2007 at 55 prosent av voldtektsdømte som hadde anket dommen fra tingretten, ble frifunnet av juryen i lagmannsretten .
DN170928 Avviklingen av juryordningen vil føre til at de alvorligste straffesakene i lagmannsretten skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere, og ikke av en jury slik som i dag. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB170928 ¶ LAGMANNSRETTEN : Juryen sitter helt til venstre i lagmannsretten .
DB170928 ( NTB ) ¶ | - Minner mer om en leteaksjon enn en pågående etterforskning ¶ ¶ LAGMANNSRETTEN : Juryen sitter helt til venstre i lagmannsretten.
AA170928 Han begrunnet forslaget blant annet med at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at avgjørelsen blir begrunnet.
AA170928 En arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten fant i 2007 at 55 prosent av voldtektsdømte som hadde anket dommen fra tingretten, ble frifunnet av juryen i lagmannsretten .
AA170928 Avviklingen av juryordningen vil føre til at de alvorligste straffesakene i lagmannsretten skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere, og ikke av en jury slik som i dag. ( ©NTB ) ¶
VG170926 Han anker derfor straffutmålingen til lagmannsretten .
DB170926 ¶ FIKK STRAFFERABATT : Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel, men anker nå dommen til lagmannsretten fordi han mener resultatet ikke er godt nok.
DB170926 - Gjermund Cappelen anker straffeutmålingen til lagmannsretten , sier de Vibe til Dagbladet.
DB170926 ( Dagbladet ) : Gjermund Cappelen ( 50 ), som forrige uke ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av omtrent 16,7 tonn hasj, anker straffeutmålingen til lagmannsretten .
DB170926 Tirsdag falt det dom i lagmannsretten , og politimannen tapte saken der også.
DA170926 Nå tar han straffeutmålingen inn før lagmannsretten .
DA170926 Narko- og korrupsjonsdømte Gjermund Cappelen anker til lagmannsretten fordi han mener han fortjener mer i strafferabatt for Jensen-avsløringene.
AP170926 Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, bekrefter overfor VG at 50-åringen ønsker ny rettslig belysning av saken i lagmannsretten .
AA170926 Nå tar han straffeutmålingen inn før lagmannsretten .
AA170926 Narko- og korrupsjonsdømte Gjermund Cappelen anker til lagmannsretten fordi han mener han fortjener mer i strafferabatt for Jensen-avsløringene, melder VG.
AA170926 Narko- og korrupsjonsdømte Gjermund Cappelen ( 50 ) anker til lagmannsretten fordi han mener han fortjener mer i strafferabatt for Jensen-avsløringene.
AA170926 Men lagmannsretten la vekt på at offentlig ansatte må tåle større begrensninger enn andre ¶
AA170926 Lagmannsretten var ikke enig.
AP170925 Politiet hevdet i lagmannsretten den gang at de ikke klarte å finne ham.
AP170925 I dommen avviste lagmannsretten at det forelå noen provokasjon, slik forsvarerne hadde argumentert med : ¶
AP170925 Da flydroppsaken var oppe i lagmannsretten , var han en av forsvarerne.
AA170925 Innholdet i denne er klausulert, men i sitt støtteskriv til lagmannsretten argumenterer forsvarer Torfinn Svanem med at innholdet i rapporten « svekker mistanken om vold i hjemmet ».
AA170925 Begge gangene har lagmannsretten overprøvd dette.
AA170925 - Politiet N-Trøndelag ( @politiNTrondops ) September 25, 2017 ¶ | Lagmannsretten løslater ikke dødsvoldsiktet mor ¶
AA170925 - Hva gjør du og din klient nå, når lagmannsretten tok påtalemyndighetens anke til følge ?
AA170925 Lagmannsretten mener imidlertid at « det er en reell og konkret mulighet for at siktede kan forspille bevis om hun løslates ».
DB170922 Noen år etter det igjen ble han dømt til åtte års forvaring i en svært grov voldtektssak på Sørlandet, måneder etter ble straffen gjort om til åtte års fengsel i lagmannsretten .
DB170922 Hvidsten ble i lagmannsretten dømt til to års fengsel, mens Bratli ble dømt til tre år.
DB170922 De fikk ikke medhold av lagmannsretten den gang, etter at politiet gjorde beslag i en PC hos Hvidsten i forbindelse med en annen straffesak der de fant en logg fra chattetjenesten Viber.
DB170922 Da saken var oppe i lagmannsretten anførte forsvarerne i saken at den ene meddommeren måtte erklæres som inhabil fordi hun skal ha kalt Hvidsten for « søppel » i en samtale med ei venninne, og at hun som følge angivelig rasistiske ytringer på Facebook var inhabil når det gjaldt Bratli fordi han er halvt kinesisk.
AA170922 To av de tre høyreekstreme mennene som ble funnet skyldig i å plassere tre bomber rundt i Göteborg i tingretten, ble frikjent for ett tilfelle i lagmannsretten .
AA170922 Han fikk ett og et halvt år i tingretten for medvirkning, mens lagmannsretten skjerpet straffen til ett år og ti måneder i fengsel.
AA170922 januar - som de to mennene ble frikjent for i lagmannsretten .
AA170922 Lagmannsretten har derimot sett alvorligere på de to andre tilfellene.
AA170922 - Lagmannsretten ser noe mer alvorlig på de lovbruddene som de tiltale dømmes for enn det tingretten gjorde.
VG170921 Dommen er ikke rettskraftig før en eventuell anke er behandlet i lagmannsretten , det er viktig å huske før man trekker helt bastante konklusjoner i saken.
VG170921 En eventuell ankebehandling i lagmannsretten vil antagelig først bli aktuelt enten på høsten 2018 eller i 2019, har Elden uttalt til NRK.
SA170921 Torstrup anmoder like fullt lagmannsretten at saken undergis full ny prøving.
SA170921 STAVANGER : Mannen som i forrige uke ble dømt til 60 dagers fengsel for å ha sluppet en 60 kilo tung hund løs på politiet, anker dommen inn for lagmannsretten . 37-åringens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup, mener at politivitner ikke nødvendigvis alltid er så pålitelige som de har ord på seg for å være.
SA170921 Dette ble senere, i retten, beskrevet som en feil i rapporten da dette ikke stemte med hva de øvrige polititjenestepersonene hadde forklart », skriver Torstrup i ankeskrivet til lagmannsretten .
DB170921 Lagmannsretten fant på sin side at det ikke var sannsynlighetsovervekt for at han hadde hatt sex med kjæresten mens hun sov, og han ble dermed frifunnet for såkalt sovevoldtekt. 36-åringen ble dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen han ble dømt for å ha voldtatt.
AA170921 Svanem regner med at lagmannsretten kommer med en avgjørelse i løpet av få dager.
AA170921 - Det er vanskelig å si hva lagmannsretten kommer frem til, men kjennelsen i tingretten er veldig grundig og det er vår mening en riktig konklusjonen, sier forsvareren.
AA170921 Lagmannsretten fant på sin side at det ikke var sannsynlighetsovervekt for at han hadde hatt sex med kjæresten mens hun sov, og han ble dermed frifunnet for såkalt sovevoldtekt. 36-åringen ble dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen han ble dømt for å ha voldtatt.
SA170920 Som han gjorde det i tingretten forklarte tiltalte i lagmannsretten at han ble stilt i en umulig situasjon.
SA170920 Nå har også juryen i lagmannsretten funnet 50-åringen skyldig på alle punkt.
DB170920 Han ble frikjent for overgrep mot sin andre datter, men det var juryen i lagmannsretten uenig i.
DB170920 Like etter sa advokat Elden at han var 99,9 til 100 prosent sikker på at saken havner i lagmannsretten .
DB170920 Den er derfor også enkel å plukke fra hverandre i argumentasjonen, samtidig som den peker på hva vi må ha mer bevisførsel på i lagmannsretten , sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.
DB170920 I juni i år konkluderte lagmannsretten med at han skulle tilbake i forvaring.
AP170920 Han ble frikjent for overgrep mot sin andre datter, men det var juryen i lagmannsretten uenig i.
AP170920 Tirsdag ble det kjent at ankebehandlingen i lagmannsretten antagelig først kan finne sted vinteren 2018/2019.
AA170920 Han ble frikjent for overgrep mot sin andre datter, men det var juryen i lagmannsretten uenig i.
VG170918 - Hvis man skal tenke litt langsiktig på en eventuell behandling i lagmannsretten , vil dette gi Jensen en bedre mulighet til å forberede seg mens han er ute, med de støttespillerne som han har, sammenlignet med Gjermund som sitter i varetekt.
VG170918 - Eirik Jensen står 100 prosent på den forklaringen som han avga i tingretten, og kommer til å fortsette å avgi den samme forklaringen i den grad det blir en ankesak i lagmannsretten , sier Jensens forsvarer John Christian Elden til pressen like etter at dommen ble gjort kjent.
DB170918 Tingretten mente det var nok, m men bare én av dem - som faktisk innrømmet bestikkelser - ble dømt i lagmannsretten .
DB170918 Han mener saken er bygget opp til at Jensen enten blir frikjent eller 21 år, og mener det er like sannsynlig at den tidligere politimannen ikke blir straffet ved en anke til lagmannsretten .
DB170918 Deretter blir det aller mest sannsynlig en anke til lagmannsretten .
DB170918 - Hvordan vurderer du sjansen for at denne saken havnet i lagmannsretten ?
DB170918 - Eirik Jensen står hundre prosent på forklaringen han har gitt, og vil gi den samme dersom dennes saken havner i lagmannsretten , sier Elden like etter rettsmøtet er ferdig.
DB170918 - 99,9 prosent sjanse for lagmannsretten
DA170918 Forsvarerne sier at de nå vil lese dommen nøye, men varsler at de kan bringe inn både nye sakkyndige og vitner i en eventuell ny rettsrunde i lagmannsretten .
AP170918 Vi har sett flere eksempler på at man er dømt i tingretten, for å så å bli frikjent i lagmannsretten , sier Leif A.
AP170918 - Nå skal saken ankes til lagmannsretten .
AP170918 Kort tid etter rettsmøtet kom da også beskjeden fra forsvarerne hans om at Jensen anker til lagmannsretten .
AP170918 Elden sier til Aftenposten at han vurderer to alternativer : En « vanlig » anke til lagmannsretten , eller en anke for å få dommen opphevet og deretter en ny behandling i tingretten.
AP170918 I en ankesak er det en jury som skal avgjøre skyldspørsmålet, men uansett kan det ikke være lett å komme i lagmannsretten med en sånn knusende dom som bakteppe.
AA170918 Holden varsler også at forsvaret kan komme til å legge fram nye ting dersom det blir en ny runde i lagmannsretten .
VG170917 LEGGER PLANER : Eirik Jensen er forberedt på en ny runde i lagmannsretten uansett utfall mandag i Oslo tingrett.
VG170917 Det ble avvist av lagmannsretten at man ikke kunne feste lit til Cappelens forklaring fordi den var motivert av strafferabatt.
VG170917 Lagmannsretten : Cappelens forklaring er troverdig ¶
VG170916 Han har tatt innover seg at det uansett utfall sannsynligvis vil bli en runde i lagmannsretten .
VG170915 I tingretten ble Hansen først dømt til forvaring, men lagmannsretten vurderte gjentagelsesfaren annerledes.
VG170915 I 2008 ble han i lagmannsretten dømt til fem år og seks måneders fengsel for drapsforsøk etter å ha stukket sin daværende kjæreste med 12 ganger med en kokkekniv i 2006.
VG170915 Tirsdag vitnet to av de tre sakkyndige som har vurdert 16-åringen i lagmannsretten .
VG170915 I dommen skriver lagmannsretten blant annet følgende om hvorfor lagmannsrettens flertall mener vilkårene for forvaring ikke er oppfylt i saken : ¶
VG170915 I lagmannsretten tirsdag sa 16-åringen at han skulle ønske han kunne gjøre drapene ugjort : ¶
VG170915 I lagmannsretten konkluderte 16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, med at en 16 år gammel gutt, hvor psykiaterne ikke har funnet betydelig fare for ny, alvorlig kriminalitet, hverken bør eller kan dømmes til forsvaring.
VG170915 Foto : NANNA JOHANNESSEN, VG ¶ Lagmannsretten har dermed gått for lik lengde på straffen som tingretten, men ikke gitt forvaringsstraff.
VG170915 - Ved så alvorlige forbrytelser, og så nærliggende gjentagelsesfare som jeg mener det er her, må samfunnsvernet slå igjennom, argumenterte Tallaksen i lagmannsretten .
VG170915 Lagmannsretten mener også at tingretten ikke la avgjørende vekt på de sakkyndiges vurderinger, som konkluderte med at 16-åringen har lav risiko for fremtidig vold.
DN170915 Wallace sto tiltalt sammen med tre andre tidligere Yara-topper - blant andre tidligere konsernsjef Thorleif Enger - men var den eneste som ble kjent skyldig av juryen i lagmannsretten .
DN170915 Juryen i lagmannsretten kom til at tre av dem var uskyldige.
DB170915 » Dagbladet Pluss ¶ - Lagmannsretten behandler et stort antall saker, både straffesaker og sivile saker.
DB170915 Hun forteller at dersom saken blir anket og påtalemyndigheten ber lagmannsretten forhåndsberamme den, vil domstolen vurdere dette.
DB170915 Nå har lagmannsretten altså gitt 16-åringen en mildere dom enn tingretten.
AP170915 Det er ikke tilfelle i dobbeltdrapssaken i Kristiansand, ifølge lagmannsretten .
AA170915 Wallace sto tiltalt sammen med tre andre tidligere Yara-topper - blant andre tidligere konsernsjef Thorleif Enger - men var den eneste som ble kjent skyldig av juryen i lagmannsretten .
AA170915 Det er ikke tilfelle i dobbeltdrapssaken i Kristiansand, ifølge lagmannsretten .
AA170914 Han ble der frikjent for overgrep mot sin andre datter, men ble av juryen i lagmannsretten dømt for dette forholdet også.
VG170913 - De var totalt forsvarsløse i situasjonen, og uten noen muligheter for flukt, skriver lagmannsretten , som ikke fant formildende omstendigheter.
VG170913 Lagmannsretten beskriver i dommen at drapene ble begått på en « særlig brutal og gruoppvekkende måte ».
VG170913 I lagmannsretten tirsdag sa 16-åringen at han skulle ønske han kunne gjøre drapene ugjort : ¶
DB170913 Lagmannsretten reduserte straffen til 75 timer til det hele endte opp med 45 timers samfunnsstraff i Høyesterett.
DB170913 Lagmannsretten mente en samfunnsstraff på 75 timer ville være en riktigere straff for å ha smuglet 125 brukerdosene til en samfunnsstraff.
DB170913 Ifølge lagmannsretten hadde dobbeltdrapet klare elementer av planlegging i forkant.
DB170913 I dommen skriver lagmannsretten at drapene på Pimsiri Songngam og hennes sønn Petchngam ble begått på en særdeles brutal og gruoppvekkende måte.
DB170913 - De var totalt forsvarsløse i situasjonen, og uten noen muligheter for flukt, skriver lagmannsretten som ikke fant formildende omstendigheter. 60-åringen fra Kirkenes har erkjent at det må ha vært han som begikk drapene, men har forklart at det må ha svartnet for ham og at han ikke husker hvordan skuddene falt.
DB170913 Lagmannsretten har funnet at dommen fra Øst-Finnmark tingrett på 21 års fengsel er riktig, skriver NRK.
DA170913 Det er ventet at dommen vil bli anket til lagmannsretten .
AP170913 Ifølge lagmannsretten hadde dobbeltdrapet klare elementer av planlegging i forkant.
AP170913 I dommen skriver lagmannsretten at drapene på 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam ble begått på en særdeles brutal og gruoppvekkende måte.
AP170913 En 60 år gammel mann i Kirkenes er i lagmannsretten dømt til 21 års fengsel for å ha drept kona og stesønnen.
AP170913 - De var totalt forsvarsløse i situasjonen, og uten noen muligheter for flukt, skriver lagmannsretten som ikke fant formildende omstendigheter. 60-åringen fra Kirkenes har erkjent at det må ha vært han som begikk drapene, men har forklart at det må ha svartnet for ham og at han ikke husker hvordan skuddene falt.
AA170913 Ifølge lagmannsretten hadde dobbeltdrapet klare elementer av planlegging i forkant.
AA170913 I dommen skriver lagmannsretten at drapene på 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam ble begått på en særdeles brutal og gruoppvekkende måte.
AA170913 En 60 år gammel mann i Kirkenes er i lagmannsretten dømt til 21 års fengsel for å ha drept kona og stesønnen.
AA170913 - De var totalt forsvarsløse i situasjonen, og uten noen muligheter for flukt, skriver lagmannsretten som ikke fant formildende omstendigheter. 60-åringen fra Kirkenes har erkjent at det må ha vært han som begikk drapene, men har forklart at det må ha svartnet for ham og at han ikke husker hvordan skuddene falt.
VG170912 Den tidligere seksjonslederen og toppdommeren kan anke til lagmannsretten og høyesterett.
VG170912 Når saken nå skal opp i lagmannsretten , er det kun straffenivået som skal behandles og ikke skyldspørsmålet, siden tiltalte har erkjent at han utførte drapene.
VG170912 Nå frykter han at lagmannsretten vil dømme annerledes, og forteller at han gruer seg til at saken skal opp på nytt : ¶
VG170912 Han sier at han er redd 16-åringen vil fremstå annerledes i lagmannsretten enn hva han gjorde i tingretten.
VG170912 Statsadvokat Jan Tallaksen sa i lagmannsretten at han vil be om forvaringsdom og at Riksadvokaten er enig i denne vurderingen før han ba om at anken forkastes.
VG170912 Jeg kan ikke se en angrende gutt, jeg kan ikke det, sier Andersen til VG etter første dag i lagmannsretten .
VG170912 Jeg håper de står for det, og jeg håper de anker til høyesterett om han ikke blir dømt til forvaring her i lagmannsretten , sier Andersen.
VG170912 | Dobbeltdrapsdømt 16-åring i lagmannsretten : - Jeg angrer veldig ¶
VG170912 I lagmannsretten tirsdag benektet han at det var tilfelle : ¶
AP170912 Tvisteløsning i lagmannsretten
AA170912 Ilebekks ektemann Morten Andersen sier det var en lettelse da dommen falt i tingretten, og han frykter nå at lagmannsretten skal dømme annerledes. ( ©NTB ) ¶
AA170912 Han har anket dommen, og det er satt av fire dager til anken i lagmannsretten .
AA170912 Ilebekks ektemann Morten Andersen sier det var en lettelse da dommen falt i tingretten, og han frykter nå at lagmannsretten skal dømme annerledes.
AA170912 Han anket dommen, og lagmannsretten skal nå ta stilling til straffeutmålingen. 16-åringens forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, sa i retten at han mener det ikke var riktig å idømme gutten forvaring, at lovens krav for forvaringsdom ikke er oppfylt og at den utmålte lengden på straffen er for streng.
AA170912 Det er satt av fire dager til saken i lagmannsretten , men ifølge NRK er det varslet prosedyrer allerede onsdag. ( ©NTB ) ¶
VG170911 Straffene i lagmannsretten var for strenge, konstaterer Shala-advokat Marius Dietrichson fra advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS overfor VG.
VG170911 I tillegg er straffen videre redusert « på grunn av den forsinkede pådømmelsen i lagmannsretten ».
VG170911 Høyesterett har kommet frem til en lavere straff på den kriminelle handlingen enn hva lagmannsretten kom til, og peker blant annet på at « hensynene er noe andre i saker som gjelder manipulasjon av resultater i idrettskonkurranser som er gjenstand for pengespill, enn for mer tradisjonelle korrupsjonstilfeller ».
VG170911 Bakmannen Korunovski, som fikk den strengeste straffen, har fått sin straff fra lagmannsretten redusert fra to år og seks måneder til to år.
VG170911 Dommen er anket til lagmannsretten og derfor ikke rettskraftig.
SA170911 Han fikk seks måneders fengsel, men ble frifunnet av lagmannsretten .
SA170911 Fotballspillerne Alban Shipshani og Drin Shala ble i lagmannsretten dømt til 14 måneders fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri.
SA170911 Etter å ha tatt betenkningstid anket aktor Asbjørg Lykkjen dommen for samtlige tiltalte til lagmannsretten .
SA170911 De domfelte fikk i lagmannsretten også inndratt pengesummer som følge av kampfiksingen de er dømt for å ha vært involvert i.
DB170911 Han fikk seks måneders fengsel, men ble frifunnet av lagmannsretten .
DB170911 Fotballspillerne Alban Shipshani og Drin Shala ble i lagmannsretten dømt til 14 måneders fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri.
DB170911 De domfelte fikk i lagmannsretten også inndratt pengesummer som følge av kampfiksingen de er dømt for å ha vært involvert i.
DB170911 Lagmannsretten skal bare behandle straffenivået og ikke skyldspørsmålet, siden tiltalte har erkjent at han utførte drapene.
AP170911 Han fikk seks måneders fengsel, men ble frifunnet av lagmannsretten .
AP170911 Fotballspillerne Alban Shipshani og Drin Shala ble i lagmannsretten dømt til 14 måneders fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri.
AP170911 Etter å ha tatt betenkningstid anket aktor Asbjørg Lykkjen dommen for samtlige tiltalte til lagmannsretten .
AP170911 De domfelte fikk i lagmannsretten også inndratt pengesummer som følge av kampfiksingen de er dømt for å ha vært involvert i.
AA170911 Han fikk seks måneders fengsel, men ble frifunnet av lagmannsretten .
AA170911 Fotballspillerne Alban Shipshani og Drin Shala ble i lagmannsretten dømt til 14 måneders fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri.
AA170911 Etter å ha tatt betenkningstid anket aktor Asbjørg Lykkjen dommen for samtlige tiltalte til lagmannsretten .
AA170911 De domfelte fikk i lagmannsretten også inndratt pengesummer som følge av kampfiksingen de er dømt for å ha vært involvert i.
DA170908 33-åringen og samboeren er fortsatt samboere og lagmannsretten la til grunn at de har et godt samliv i dag, og tok dette med i betraktning i forbindelse med straffen som ble ti måneders fengsel, der fem av disse ble gjort betinget.
AP170907 En 27 år gammel mann ble av Oslo tingrett dømt til 13 års fengsel for drapet, men mannen har anket skyldspørsmålet til lagmannsretten .
VG170906 Vi ser frem til en ny avgjørelse fra lagmannsretten , skriver Tokvam i en epost til VG.
DN170904 Både i tingretten og i lagmannsretten fikk Forbrukerrådet medhold i å kunne gå til gruppesøksmål mot storbanken.
DB170904 Begge mennene hevder de er uskyldige dømt, og har anket saken inn for lagmannsretten .
DA170904 I lagmannsretten fikk Forbrukerrådet medhold i å kunne gå til gruppesøksmål mot storbanken.
AP170904 I lagmannsretten fikk Forbrukerrådet medhold i å kunne gå til gruppesøksmål mot storbanken.
AA170904 I lagmannsretten fikk Forbrukerrådet medhold i å kunne gå til gruppesøksmål mot storbanken.
AA170904 I lagmannsretten fikk Forbrukerrådet medhold i å kunne gå til gruppesøksmål mot storbanken.
VG170901 Både skyldspørsmålet og straffeutmålingen er til behandling i lagmannsretten .
DB170901 Både skyldspørsmålet og straffeutmålingen er til behandling i lagmannsretten .
AP170901 Etter en historisk rettsrunde, der han først ble dømt for å ha drept kameraten sin, og deretter på egen hånd fikk saken gjenopptatt, så ble han frikjent av juryen i lagmannsretten .
AP170901 Det førte til enda en runde i lagmannsretten som endte med at forvaringsdommen på 21 år ble stående.
AA170901 Rønning bekrefter overfor avisa at lagmannsretten har kjent mannen skyldig i dobbeltdrap.
DB170831 Kopseng anket begge tingrettsdommene fra 2015, og ankesakene ble slått sammen til én, som ble ført for lagmannsretten våren 2016.
DB170831 Danseren ble i lagmannsretten funnet skyldig i å ha forgrepet seg på alle de 17 kvinnene som var omfattet av tiltalen, samt grov mishandling av sin tidligere samboer.
DB170831 - Dette var forhold vi var delvis klar over da ankesaken pågikk ( i lagmannsretten i fjor, red.anm. ), sier hun til Dagbladet.
DB170831 Selv om staten har hatt et annet syn enn lagmannsretten på de konkrete vurderingene, har ikke politiet eller departementet ment at saken av den grunn burde ankes til Høyesterett.
DB170831 I den saken som lagmannsretten hadde til vurdering, kom retten til at det var tilstrekkelig rettslig grunnlag for politiets opprinnelige beslutning om pågripelse og innplassering på Trandum.
DB170831 Dette var lagmannsretten uenig i, og kom til at kortvarig internering på Trandum ikke i seg selv er i strid med verken norsk lov eller Norges menneskerettslige forpliktelser.
DB170831 Lagmannsretten dømte staten til å betale erstatning til en barnefamilie med fire barn som satt på Trandum utlendingsinternat i 20 dager.
DA170831 « Lagmannsretten finner tiltaltes forklaring om at han skulle trille bilen i land for å legge seg til å sove i påvente av neste ferje klart utroverdig, og finner bevist ut over rimelig tvil at han hadde til hensikt å kjøre ut av ferjen », heter det i dommen fra Gulating lagmannsrett.
AA170831 Fredag skal lagmannsretten diskutere hvilken straff mannen skal få. ( ©NTB ) ¶
AA170829 - Saken har blitt rettslig vurdert svært grundig både i tingretten og lagmannsretten , og jeg tror ikke det blir noe annet rettslig resultat, uttalte bystyrerepresentant Per Sefland ( V ) til NRK før avstemningen.
DB170827 Prinsippet som lagmannsretten her anvender, i en sak med dokumentert unndragelsesfare, må da gjelde a fortiori - med enda større kraft - med hensyn til alle de barnefamilier som ikke har slike klare varseltegn ved seg.
DB170827 Isteden fastslår lagmannsretten at fengsling av barn, uansett for hvilket tidsrom, bare kan skje når det er « tvingende nødvendig », slik for øvrig straffeprosessloven i dag krever for barn mellom 15 og 18 år.
DB170827 Dette ble vurdert av lagmannsretten , som kom frem til at vilkåret om « tvingende nødvendig » likevel ikke var oppfylt.
DB170827 Departementet er ikke alene om å misforstå lagmannsretten .
DB170827 Lagmannsretten viser blant annet til at det i 2014, da den aktuelle familien ble fengslet, bare var ti barn som forsvant sammen med sine foreldre, av de mange tusen afghanske flyktningene som da befant seg i mottak.
DB170827 Lagmannsretten understreker at fengsling av barn er aller siste utvei, etter at alle andre alternativer er veid og funnet for lette.
AA170826 Nå skal nye bevis legges fram i ankesaken i lagmannsretten .
AA170825 I dommen skriver lagmannsretten at tidsbruken innebærer et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. ( ©NTB ) ¶
AA170825 En mann i 40-årene fra Sunnmøre er i lagmannsretten dømt til sju års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot sine to døtre.
AP170823 Kvinnen ble i Nedre Telemark tingrett i april dømt til 14 dagers betinget fengsel i tillegg til boten, men anket dommen til lagmannsretten .
AP170823 - Etter en totalvurdering av ytringen, skadepotensialet, strafferammen, og nevnte skjerpende og formildende omstendigheter, har lagmannsretten kommet til at en bot alene er en riktig reaksjon, skriver Agder lagmannsrett i dommen.
AP170823 Lagmannsretten mente også at den lange saksbehandlingstiden var formildende for straffutmålingen.
AP170823 Lagmannsretten la formildende vekt på at tiltalte et par dager etter hendelsen sendte en tekstmelding til fornærmede og ba om unnskyldning, og at hun ønsket å møte fornærmede i konfliktrådet, noe han ikke ønsket.
AA170823 Hun er veldig skuffet over avgjørelse fra lagmannsretten .
AA170823 Hun anket den siste fengslingskjennelsen til lagmannsretten , men lagdommerne forkastet anken.
AA170823 Kvinnen ble i Nedre Telemark tingrett i april dømt til 14 dagers betinget fengsel i tillegg til boten, men anket dommen til lagmannsretten .
AA170823 - Etter en totalvurdering av ytringen, skadepotensialet, strafferammen, og nevnte skjerpende og formildende omstendigheter, har lagmannsretten kommet til at en bot alene er en riktig reaksjon, skriver Agder lagmannsrett i dommen.
AA170823 Lagmannsretten mente også at den lange saksbehandlingstiden var formildende for straffutmålingen. ( ©NTB ) ¶
AA170823 Lagmannsretten la formildende vekt på at tiltalte et par dager etter hendelsen sendte en tekstmelding til fornærmede og ba om unnskyldning, og at hun ønsket å møte fornærmede i konfliktrådet, noe han ikke ønsket.
DB170822 Han ble frifunnet i lagmannsretten halvannet år etterpå.
DB170822 I lagmannsretten er mannen dømt til forvaring i 18 år med en minstetid på 10 år for overlagt drapsforsøk, mordbrann, motarbeidelser av rettsvesenet og grovt skadeverk, samt for drapsforsøk, forsøk på mordbrann og familievold. 40-åringen ble i fjor dømt til 18 års forvaring av Sør-Østerdal tingrett.
DB170822 De ble reddet ut av naboer som kom til, står det i dommen fra lagmannsretten , som er 59 sider lang.
VG170821 », står det i dommen fra lagmannsretten .
DN170817 Han mener helt klart at han vil bli frifunnet i lagmannsretten , sier hans forsvarer, advokat Monica Furustøl i Arntzen de Besche.
DN170814 | Søppeltopper må i fengsel ¶ Lagmannsretten har avvist anken og dermed må tre søppeltopper i resirkuleringsbedriften Revac i Vestfold i fengsel.
DN170814 Nå må tre eiere/ledere i fengsel etter at lagmannsretten har avvist deres anke.
DN170814 Alle de tre anket dommen inn for lagmannsretten .
DN170814 Lagmannsretten skriver blant annet at « man er på et område hvor straffens allmennprevensjon har sin klare berettigelse.
AP170811 Kristiansund kommune tapte også i lagmannsretten saken mot Helse Midt-Norge om plassering av det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal.
AA170811 Kristiansund kommune tapte også i lagmannsretten saken mot Helse Midt-Norge om plassering av det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal.
AA170811 Kristiansund kommune tapte også i lagmannsretten saken mot Helse Midt-Norge om plassering av det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal.
VG170810 Politiadvokaten ser frem til at lagmannsretten vurderer om tingrettens beslutning skal bli stående.
VG170810 - Jeg synes at tingrettens vurdering er overraskende siden det kun er to uker siden lagmannsretten kom frem til at det er skjellig grunn til mistanke og at varetektsfengsling ikke er et uforholdsmessig inngrep.
AP170810 En 86 år gammel bygårdseier har fått medhold i lagmannsretten etter at leietakeren bygde om to leiligheter på Frogner til 21 hybler uten tillatelse.
AP170810 Lagmannsretten konkluderer med at den betydelige ombyggingen og endringen « utgjør et kvalifisert mislighold som gir rett til heving etter husleieloven ».
AP170810 Advokat Øyvind Bratlien sier at saken blir avgjort ved skriftlig behandling i lagmannsretten forhåpentligvis mandag.
AA170810 Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om - og fikk innfridd - at anken ble gitt oppsettende virkning, noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken behandles i lagmannsretten .
AA170810 - Jeg forventer at lagmannsretten opprettholder løslatelsen, sier Bratlien.
DN170809 | Gjorde om to leiligheter til 21 hybler - må betale to millioner i erstatning ¶ Lagmannsretten ga den 86-årige eieren av en bygård på Frogner medhold i at det var ugreit at leietagerne gjorde om to leiligheter til 21 hybler.
DN170809 Stein Erik Bjørni ( til venstre ) er glad for at hans far vant i lagmannsretten , men synes saken har tatt lang tid og kostet mye penger.
DN170809 Han tapte saken i tingretten, men anket og vant i lagmannsretten .
DN170809 - Frogner Boligutleie as er overrasket og skuffet over at lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn både Oslo byfogdembete og Oslo tingrett, skriver advokat Knut Helge Hurum i Fend Advokatfirma på vegne av Nordengen og Skogli.
DN170809 Lagmannsretten konkluderer med at den betydelige ombyggingen og endringen « utgjør et kvalifisert mislighold som gir rett til heving etter husleieloven ».
AA170809 - Jeg er glad for at lagmannsretten opprettholder tingrettens dom.
AA170809 Lagmannsretten kom tirsdag fram til samme konklusjon som tingretten gjorde for to år siden, nemlig at Bane Nor ikke er erstatningspliktige, opplyser Bane Nor.
DB170807 Mannen anket, og lagmannsretten skjerpet straffen til åtte år.
AP170807 Nå har lagmannsretten kommet til motsatt konklusjon.
AP170807 - De tiltalte har ved planmessige handlinger over lang tid misbrukt ordningen med rovvilterstatning, skriver lagmannsretten .
AA170807 Mannen anket, og lagmannsretten skjerpet straffen til åtte år.
AA170807 Nå har lagmannsretten kommet til motsatt konklusjon.
AA170807 - De tiltalte har ved planmessige handlinger over lang tid misbrukt ordningen med rovvilterstatning, skriver lagmannsretten .
AA170804 Mannens forsvarer, Per Wold, sier at klienten tar betenkningstid på om han skal anke kjennelsen til lagmannsretten .
DA170731 Denne avgjørelsen ble anket av påtalemyndigheten, og 27-åringen har siden sittet fengslet i påvente av at lagmannsretten skulle vurdere saken.
AP170731 Denne avgjørelsen ble anket av påtalemyndigheten, og 27-åringen har siden sittet fengslet i påvente av at lagmannsretten skulle vurdere saken.
VG170730 Når det gjelder fengslingsforholdene sier han at de er prøvd flere ganger i lagmannsretten og at det er Kriminalomsorgen som har vedtatt de strenge restriksjonene på bakgrunn av rømningsfare.
VG170730 Både tvistelønnsnemnda, tingretten og lagmannsretten ga henne medhold og rett på erstatning.
DA170730 Påtalemyndigheten anket avgjørelsen om løslatelse for 27-åringen, og han vil derfor forbli fengslet til lagmannsretten av vurdert saken.
VG170729 Påtalemyndigheten anket avgjørelsen om løslatelse for 27-åringen, og han vil derfor forbli fengslet til lagmannsretten av vurdert saken.
DB170729 Påtalemyndigheten anket avgjørelsen om løslatelse for 27-åringen, og han vil derfor forbli fengslet til lagmannsretten av vurdert saken.
AP170729 Påtalemyndigheten anket avgjørelsen, og mannen vil derfor forbli fengslet inntil lagmannsretten har vurdert saken.
AA170729 Påtalemyndigheten anket avgjørelsen om løslatelse for 27-åringen, og han vil derfor forbli fengslet til lagmannsretten av vurdert saken.
AA170728 Mannen anket kjennelsen fra Inntrøndelag tingrett til lagmannsretten .
AA170720 Mannen nektet i lagmannsretten for at han hadde gjort noe ulovlig og at undersøkelsene var medisinsk begrunnet.
AA170720 Legen mistet legeautorisasjonen etter at han ble dømt i Sør-Trøndelag tingrett, og lagmannsretten påpeker i dommen at det er realistisk at han kan miste levebrødet.
AA170720 Kortere fengselsstraff ¶ Lagmannsretten dømte mannen til fire års fengsel.
AA170720 Lagmannsretten mente at det måtte trekkes fra tid fordi hendelsene skjedde tilbake i tid.
AA170720 - Vi mener lagmannsretten har lagt en uriktig lovtolkning til grunn.
DB170718 Juryen i lagmannsretten kom derimot til motsatt resultat og frifant brødrene - og selv om vi ikke kan vite nøyaktig hva disse jurymedlemmene har tenkt, må vi anta at de aksepterte forsvarernes argumentasjon om at brødrene var i aktsom god tro og « ikke på noe punkt kunne klandres » for å ha antatt at jenta var 18 år, gi
AA170718 Stefaren anket Inntrøndelag tingretts kjennelse til lagmannsretten .
AA170718 Også tilleggsvilkårene unndragelsesfare og bevisforspillelsesfare er fortsatt klart oppfylt, konstaterer lagmannsretten .
AA170718 Lagmannsretten har funnet at vilkår for varetektsfengsling er oppfylt etter flere lovparagrafer.
AA170718 Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten , som godtok påtalemyndighetens anke.
DB170716 - På denne bakgrunn har mor i anken for høyesterett anført at saken bør henvises til videre behandling i lagmannsretten , sier hun.
DB170715 - Dommen fra lagmannsretten blir nå stående, og der har vi en full frifinnelse.
AA170715 - Dommen fra lagmannsretten blir nå stående, og der har vi en full frifinnelse.
DN170714 - Dommen fra lagmannsretten blir nå stående, og der har vi en full frifinnelse.
DB170714 Den voldssiktede moren fra Namdalen anker til Høyesterett etter at lagmannsretten fredag besluttet at hun kunne varetektsfengsles.
DB170714 - Jeg mener at lagmannsretten har tatt en feil avgjørelse, sier Strøm til NRK.
AA170714 | Voldssiktet mor blir sittende i varetekt - lagmannsretten godtok politiets anke ¶
AA170714 Lagmannsretten er i likhet med politiet uenig i tingrettens syn på at videre fengsling utgjør et uforholdsmessig inngrep overfor moren - særlig når man ser hen til sakens alvor.
AA170714 Den voldssiktede moren fra Namdalen anker til Høyesterett etter at lagmannsretten fredag besluttet at hun kunne varetektsfengsles.
AA170714 - Jeg mener at lagmannsretten har tatt en feil avgjørelse, sier Strøm til NRK.
AA170713 Politiet har varslet at de anker avgjørelsen, moren blir derfor sittende i varetekt inntil lagmannsretten har behandlet fengslingsspørsmålet.
AA170713 Den siktede kvinnen blir derfor sittende i varetekt på såkalt oppsettende virkning inntil lagmannsretten har behandlet fengslingsspørsmålet - trolig fredag.
AA170713 Nå mener UNE at en dom som falt i lagmannsretten i oktober, har mange likheter, men likevel førte til en annen avgjørelse, og derfor anker de til Høyesterett.
AA170713 I juni opprettholdt lagmannsretten denne avgjørelsen.
DN170711 Etter at Høyesterett forkastet Vigelands anke i fjor høst, begjærte han at dommen fra lagmannsretten skulle gjenåpnes.
DB170711 Etter at Høyesterett forkastet Vigelands anke i fjor høst, begjærte han at dommen fra lagmannsretten skulle gjenåpnes.
SA170708 » Hvordan kan da lagmannsretten frikjenne disse brødrene ?
VG170707 - Vi registrer at selv om det var dissens i tingretten avviste lagmannsretten anken.
DB170706 Men verken tingretten eller senere lagmannsretten trodde på hans nye forklaring.
AA170704 En mann ( 58 ) er i lagmannsretten dømt til seks og et halvt års fengsel for voldtekt og grove seksuelle overgrep mot sin fosterdatter fra hun var 12 til 15 år.
AA170704 Det er tiltalte og hans handlinger som er årsaken til dette, slår lagmannsretten fast.
VG170703 Den erfarne rettspsykiateren Randi Rosenqvist, som har fulgt ham siden han ble overført til Ila fengsel i 2011, understreket i lagmannsretten at hun anså ham som relativt ufarlig så lenge han kunne konsentrere seg om anker, klager og politiske skriverier.
FV170703 Stallemo vet ikke når ankesaken kommer opp i lagmannsretten .
FV170703 Men det gjorde de ikke, svarer Andersen, som likevel vil møte i rettssalen når ankesaken kommer opp for lagmannsretten .
FV170703 Han er usikker på om familien vil følge ankesaken i lagmannsretten .
DB170703 Dommen fra lagmannsretten er enstemmig.
AA170703 « Det kan ikke ses at dette hensynet blir skadelidende ved at det ikke er mulig å håndheve et mediaforbud i varetektstiden », heter det i kjennelsen fra lagmannsretten .
AA170703 Selv om kvinnen er gravid og har helsemessige utfordringer, konkluderer lagmannsretten med at varetektsfengsling i to uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep overfor siktede.
AA170703 Ifølge fengslingskjennelsen er lagmannsretten enig med tingrettens avgjørelse i at det foreligger skjellig grunn til mistanke om at siktede har forholdt seg slik som beskrevet i siktelsen.
AA170703 - Politiet N-Trøndelag ( @politiNTrondops ) July 3, 2017 ¶ | Lagmannsretten forkaster morens anke ¶
AA170703 Lagmannsretten mener derimot det ikke er grunnlag for fullstendig isolasjon, ettersom påtalemyndigheten har knyttet bevisforespillelsesfaren med siktedes mulighet til å påvirke forklaringer til personer hun har hatt kontakt med dersom hun løslates.
AA170703 Lagmannsretten begrunner sin kjennelse med at saken er i en startfase og at det ennå gjenstår avhør av personer som de siktede og familien har hatt kontakt med.
AA170703 En polititjenestemann i 40-årene er i lagmannsretten dømt til ni måneders fengsel for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med to kvinner.
AA170703 Dommen fra lagmannsretten er enstemmig.
VG170701 I Øst-Finnmark tingrett ble de frifunnet, men da saken ble anket til lagmannsretten denne måneden, ble dommen opphevet.
AA170701 Dermed må han sitte i varetekt inntil lagmannsretten behandler saken på nytt.
AA170701 I Øst-Finnmark tingrett ble de frifunnet, men da saken ble anket til lagmannsretten denne måneden, ble dommen opphevet.
DA170631 Staten hadde ikke lov til å fengsle en familie på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014, mener lagmannsretten .
DA170631 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.
DA170631 Selv om de tok en knusende seier over staten i Lagmannsretten , lever de under konstant press og under kummerlige forhold i Kabul.
DA170631 I lagmannsretten har familien vitnet via Skype fra Kabul.
DA170631 Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.
DA170631 Anken ble forkastet i lagmannsretten , og den videre anken til Høyesterett ble ikke behandlet før familien ble uttransportert Kabul 20 dager etter pågripelsen.
DA170631 Lagmannsretten viste blant annet til bestemmelsen om at fengsling av barn skal være tvingende nødvendig, sammenholdt med vilkårene for fengsling etter Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon.
DA170631 Lagmannsretten har avgjort at staten ikke hadde lov til å fengsle barn, før uttransportering til Afghanistan.
SA170630 Staten ble frifunnet også i lagmannsretten i milliardsøksmålet fra Gassled-eierne Njord Gas Infrastructure, Solveig Gas Norway, Silex Gas Norway og Infragas.
DN170630 « Selv om det har vært nødvendig med betydelig arbeidsinnsats i forkant av forhandlingene, mener lagmannsretten at det ikke kan anses nødvendig at hele syv advokater var til stede under hele ankeforhandlingen.
DN170630 Tilkjente saksomkostninger i lagmannsretten blir redusert med et par millioner kroner sammenlignet med statens krav.
DN170630 I dommen fredag velger lagmannsretten også å kutte i saksomkostningene staten blir tilkjent fra saksøkerne.
DN170630 Heller ikke lagmannsretten ga gassrørinvestorene medhold i deres kamp mot staten.
DN170630 Foto : Gunnar lier ¶ " Lagmannsretten har kommet til at anken må forkastes.
DN170630 Etableringen av Gassled innebærer derfor ingen skranker for departementets adgang til å endre tariffene ", skriver Borgarting lagmannsrett i dommen, men legger til : ¶ " Lagmannsretten har funnet grunn til å rette en viss kritikk mot myndighetene for at det ikke på et tidlig tidspunkt ble gjort klart hva som var grunnlaget for beregningen av avkastningen i Gassled, og for at det ikke ble etablert et system for registr
DN170630 " Slik lagmannsretten ser det, var det ikke enighet mellom de involverte selskapene ved etableringen av Gassled om at tariffene skulle bestå uendret ut lisensperioden.
DB170630 Men skriver at hans klient fikk et bedre utfall av dommen fra lagmannsretten enn dommen fra tingretten, blant annet fordi hun ble frifunnet for begge erstatningskravene. | 30.juni 1934 : En blodig politisk utrenskning sikret Hitler makta ¶
DB170630 Men fire uker gammel ble hun filleristet, og skadet for livet Dagbladet Pluss ¶ Lagmannsretten fant det bevist at mannen hadde ristet barnet kraftig fram og tilbake, og at han forsettlig hadde påført barnet betydelig skade.
DB170630 I Oslo tingrett ble moren dømt til å betale datteren 1 million kroner i erstatning, men lagmannsretten frifant henne på dette punktet.
DB170630 I lagmannsretten forklarte 32-åringen at han etterpå ristet barnet.
DB170630 Faren har i lagmannsretten forklart at han sov på en madrass på gulvet, og at dattera lå ved siden ham.
DB170630 Lagmannsretten mener det er bevist at faren ristet dattera fordi han var frustrert over at barnet gråt, samtidig som han selv var svært trøtt.
DB170630 Politidirektoratet og Kvignes pliktfølelse for streng forebygging har fått forrang for landets lover, selv om både tingretten og lagmannsretten har funnet praksisen lovstridig.
AP170630 BAKGRUNN : Baby livstruende skadet- foreldre pågrepet på sykehuset ¶ Lagmannsretten mener det er bevist at den 32-år gamle faren har ristet barnet kraftig fram og tilbake, og forsettlig påført barnet betydelig skade.
AA170630 Men mannen ble ikke kjent skyldig i noen av disse påstandene, verken i Follo tingrett eller i lagmannsretten . ( ©NTB ) ¶ | 6.500 kalkuner brant inne i kalkunhus ¶
AA170630 I dommen legger Lagmannsretten vekt på at tiltalte under saken ikke har vist noen form for anger eller beklaget noe, men i stedet har vært meget bortforklarende.
AA170630 I dommen legger Lagmannsretten også vekt på at 37-åringen fratok barna deres nærmeste og eneste omsorgsperson.
VG170629 Kvinnen anket dommen til lagmannsretten , men vant ikke frem med sin sak, og ble i stedet i januar idømt 21 dagers fengsel.
FV170629 Far til den drepte 14-åringen sier en anke til lagmannsretten vil bety mer smerte for familien.
FV170629 Far til Jakob Hassan ( 14 ) håper den drapsdømte 16-åringen vedtar dommen og ikke anker til lagmannsretten .
DN170629 Men da lagmannsretten behandlet anken fra tilsynet, ble konklusjonen motsatt, selv om gebyrene ble lavere enn i Konkurransetilsynets første vedtak.
DN170629 Da saken gikk for lagmannsretten ble partene, det vil si de tre taxiselskapene og Konkurransetilsynet dømt til å betale hver sine saksomkostninger.
DA170629 Høyesterett opprettholdt dommen fra lagmannsretten .
DA170629 Den 37 år gamle kvinnen ble i tingretten dømt til fengsel i seks måneder, men lagmannsretten senket straffen til fire måneder fordi saksbehandlingen hadde tatt tid.
AP170629 Vi er blitt hørt, og nå skal vi ta en eventuell anke i lagmannsretten på strak arm, sier Andersen.
AA170628 På alle andre punkter opprettholdes dommen fra lagmannsretten .
VG170627 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
DB170627 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
AA170627 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018. ( ©NTB ) ¶
AA170627 | Lagmannsretten avviser statens Farida-anke ¶ Lagmannsretten har avvist statens anke i Farida-saken, om 11-åringen og familien som ble sendt til Afghanistan i 2015.
AA170627 - Lagmannsretten har kommet til at Utlendingsnemndas vedtak i forbindelse med tilbakekall av asylstatus og oppholdstillatelse for en afghansk kvinne og hennes datter, er ugyldig.
AA170627 ( ©NTB ) ¶ | Lagmannsretten avviser statens Farida-anke ¶
VG170626 I dommen fra lagmannsretten kommer det frem at Betew har erkjent å ha hatt kontakt med straffedømte personer under prøveløslatelsen.
VG170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.
SA170626 Dommen ble anket til lagmannsretten der juryen svarte nei på skyldspørsmålet.
DB170626 Dommen ble anket til lagmannsretten der juryen svarte nei på skyldspørsmålet.
DB170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
DB170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.
DA170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
DA170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.
BT170626 Lagmannsretten finner det bevist at hun stilte diagnose på ham og ga ham ADHD-medisin.
BT170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
BT170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.
AP170626 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
AP170626 Dommen ble anket til lagmannsretten der juryen svarte nei på skyldspørsmålet.
AP170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
AP170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.
AP170626 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
AA170626 Fra ti til null år i fengsel etter full frifinnelse i lagmannsretten .
AA170626 Dommen ble anket til lagmannsretten der juryen svarte nei på skyldspørsmålet.
AA170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
AA170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.
DA170623 Han er spent på hva slags etterspill eventuelle frifinnelser i lagmannsretten vil kunne få. | - MDG furter over at forslaget ikke var deres ¶
DA170623 Feil : Advokat Svein Duesund mener dommene mot de tre utbyggerne, som har betalt for tjenester fra de korrupsjonssiktede byggesaksbehandlerne, vil kunne få store konsekvenser - om de frifinnes i lagmannsretten .
DA170623 - Ja, det er tydelig at påtalemyndigheten har lagt seg på en linje her nå, men vi setter vår lit til bedre resultater i lagmannsretten , kommenterer forvarer Svein Duesund, som har forsvart to av de tre utbyggerne, som så langt har blitt tiltalt for medvirkning til grov korrupsjon.
DA170622 Det har allerede skjedd med kjennelsen fra lagmannsretten , som sier at de ansatte ikke har rett til å stå i stilling og lønn mens saken behandles i rettssystemet.
DA170622 - Jeg tenker at det har påvirket tingretten og gjort det vanskelig for dem å konkludere annerledes enn lagmannsretten , selv om den kjennelsen var basert på et tynnere bevisgrunnlag enn det tingretten fikk, sier Cascio.
DB170621 Hun ble ifølge lagmannsretten utsatt for det mest alvorlige overgrepet.
DN170620 Ifølge Hafslund-styret kan prosessen i tingretten med å fastsette et eventuelt rettslig skjønn normalt ta om lag et år, og en eventuell anke til lagmannsretten like lenge.
VG170619 Etter rettssaken ønsker han at familien skal klare å ha en så normal hverdag som mulig, men han frykter at saken vil måtte gå videre i rettssystemet til lagmannsretten .
DA170619 Hagen tapte både i tingretten, lagmannsretten og til slutt i Høyesterett.
AP170619 Hagen tapte både i tingretten, lagmannsretten og til slutt i Høyesterett.
AA170619 Hagen tapte både i tingretten, lagmannsretten og til slutt i Høyesterett. ( ©NTB ) ¶
SA170616 Stavanger-paret har vunnet via Finansklagenemnda, samt i både tingretten og lagmannsretten - før Protector forsikring anket til Høyesterett.
DN170616 Innen anken kom opp i lagmannsretten , hadde den frikjennende dommen i straffesaken falt i Oslo tingrett.
DN170616 Lagmannsretten kom til at grunnvilkåret for gjennomskjæring - at skattyters hovedsakelige motivasjon var å unngå skatt - ikke var oppfylt.
DN170616 Lagmannsretten kom da til samme resultat som dommerne i straffesaken.
DN170616 Lagmannsretten fant at det heller ikke var grunnlag for å fastslå at selskapene på Cayman Islands var reelle rettighetshavere til utbyttet fra Transhav as.
BT170616 Stavanger-paret har vunnet via Finansklagenemnda, samt i både tingretten og lagmannsretten - før Protector forsikring anket til Høyesterett.
AP170616 Stavanger-paret har vunnet via Finansklagenemnda, samt i både tingretten og lagmannsretten - før Protector forsikring anket til Høyesterett.
AA170616 Lovendringen fører til at de alvorligste straffesakene i lagmannsretten skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere, og ikke av en jury slik som i dag.
AA170616 Stavanger-paret har vunnet via Finansklagenemnda, samt i både tingretten og lagmannsretten - før Protector forsikring anket til Høyesterett.
DB170615 Nå har lagmannsretten avvist ankene fra fire involverte.
DB170615 Lagmannsretten slår fast at Haugaland tingrett både har drøftet grundig og gjort en riktig vurdering av alle de betingelser for fellelse som gjelder både i forhold til medlemsbedrageriet, kursjukset, trygdebedrageriet, forsikringsbedrageriet og Kjell Gunnar Larsens utroskap mot den organisasjonen han ledet.
DA170615 LES OGSÅ : Porsche-eier må i fengsel ¶ « Lagmannsretten finner at dette skaper ikke ubetydelig usikkerhet med hensyn til om målingen 15. juni 2016 er riktig », heter det i dommen.
DA170615 Lagmannsretten kom også til at det ikke har vært « tuklet » med motoren i etterkant av måleresultatet.
AA170615 | Lagmannsretten avviste anken i SOS Rasisme-saken ¶ Lagmannsretten mener tingrettens dom i SOS Rasisme-saken er både riktig, grundig og forstandig, og forkaster anken fra de fire som anket.
AA170615 Lagmannsretten slår fast at Haugaland tingrett både har drøftet grundig og gjort en riktig vurdering av alle de betingelser for fellelse som gjelder både i forhold til medlemsbedrageriet, kursjukset, trygdebedrageriet, forsikringsbedrageriet og Kjell Gunnar Larsens utroskap mot den organisasjonen han ledet.
AA170615 ( ©NTB ) ¶ | Lagmannsretten avviste anken i SOS Rasisme-saken ¶
DN170614 Wallace sto tiltalt sammen med tre andre tidligere Yara-topper - blant annet tidligere konsernsjef Thorleif Enger - men var den eneste som ble kjent skyldig av juryen i lagmannsretten .
DB170614 Kvinnen ble frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten , som dømte 53-åringen for uaktsomt drap med motorvogn, for uaktsom kjøring og for å ha kjørt bil til tross for trøtthet.
DB170614 Kom over på fortauet ¶ Lagmannsretten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at sjåførens bil kom over i høyre kjørefelt og videre inn på fortauet, fordi sjåføren sovnet bak rattet, og den dommer blir nå stående.
DB170614 Høyesteretts ankeutvalg avviser at lagmannsretten har stilt for lave beviskrav de da utelukket at sjåføren besvimte.
DB170614 - Men de synes det var ille at sjåføren ikke kunne akseptere den grundige dommen fra lagmannsretten og anket denne.
DB170614 - Det er bra at ankeutvalget gir uttrykk for dette, for hvis ikke dommen fra lagmannsretten hadde blitt stående, ville hvem som helst som er innblandet i en trafikkulykke etter å ha sovnet bak rattet kunne påstå at man hadde fått et illebefinnende og sluppet unna med det, sier Lundin.
DB170614 Lagmannsretten konkluderte i sin dom med at sjåføren sovnet og ikke besvimte.
DA170614 Høyesteretts ankeutvalg avviste mandag at lagmannsretten har stilt for lave beviskrav når den utelukker besvimelse som årsak til ulykken, skriver Aftenposten.
DA170614 Den 52 år gamle kvinnelige sjåføren ble frikjent i Oslo tingrett, men i lagmannsretten var dommen enstemmig.
DA170614 Lagmannsretten mener kvinnen har vist grov uaktsomhet og betegner handlingen som " svært klanderverdig ".
AP170614 « Det fremgår uttrykkelig av dommen at lagmannsretten har tatt utgangspunkt i at det var bevist ‘ut over enhver rimelig tvil at N.N.s bil kom over i høyre kjørefelt og videre inn på fortauet som følge av at hun sovnet ved rattet.
AP170614 « Basert på en omfattende bevisførsel utelukket lagmannsretten besvimelse som årsak.
AP170614 I lagmannsretten sa ulykkessjåføren at hun igjen hadde besvimt - to år etter ulykken.
AP170614 Høyesteretts ankeutvalg avviste mandag at lagmannsretten har stilt for lave beviskrav når den utelukker besvimelse som årsak til ulykken.
AP170614 Det Høyesterett kan prøve, er kun om lagmannsretten har bygget sin konklusjon på et riktig beviskrav - at all rimelig og forstandig tvil skal komme den tiltalte til gode », skriver dommerne, før de konkluderer : ¶
AP170614 De synes det var ille at sjåføren ikke kunne akseptere den grundige dommen fra lagmannsretten og anket denne.
AA170614 Høyesteretts ankeutvalg avviste mandag at lagmannsretten har stilt for lave beviskrav når den utelukker besvimelse som årsak til ulykken, skriver Aftenposten.
AA170614 Den 52 år gamle kvinnelige sjåføren ble frikjent i Oslo tingrett, men i lagmannsretten var dommen enstemmig.
AA170614 Lagmannsretten mener kvinnen har vist grov uaktsomhet og betegner handlingen som " svært klanderverdig ".
AP170613 Ledelsen hadde gitt « klar instruksjon » om hvordan anken til lagmannsretten skulle utformes.
AP170613 Når lagmannsretten nå skal vurdere hensynet til samfunnsvernet, vil de også nøye studere den unge mannens mangeårige kontakt med politi og rettsvesen.
AP170613 Det er Betews anke av denne dommen som nå skal behandles av lagmannsretten .
AA170613 En tredje person som ble frifunnet i lagmannsretten for grov menneskehandel, anket over straffen på ett års fengsel for grov økonomisk utroskap.
VG170612 Lagmannsretten kom til under tvil at man av hensynet til Bakkens ettermæle, oppreisningskrav fra halvsøsknene, sakens art og halvsøsknenes påkjenninger, at det foreligger særlige forhold som tilsier at Hoel og halvsøsteren Christina M.
AA170612 Lagmannsretten var imidlertid enig med Oslo tingrett og mente det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
FV170611 Tirsdag møter han i lagmannsretten .
AP170611 Tirsdag møter han i lagmannsretten .
AA170611 En mann som har anket tingrettens dom på åtte års fengsel fordi han skal ha påført sin fire uker gamle datter alvorlige skader, møter tirsdag i lagmannsretten . 31-åringen ble i Oslo tingrett dømt til åtte års fengsel og til å betale drøyt 10 millioner kroner i erstatning for å ha påført sin fire uker gamle datter livsvarige skader.
VG170609 Torsdag ble det kjent at Høyesterett avviste anken fra ham, etter han ikke fikk medhold i lagmannsretten .
VG170609 » skriver lagmannsretten .
VG170609 Lagmannsretten skriver at 17-åringen i avhør har tilkjennegitt at han er « mer religiøs i salafistisk retning enn han tidligere har gitt uttrykk for ».
VG170609 Lagmannsretten fester ikke lit til siktedes forklaring om at han ikke hadde tenkt å sprenge den hjemmelagde bomben i Oslo sentrum, og legger til grunn at bomben var tenkt brukt i en terrorhandling. » 17-åringens forsvarer, Javeed H.
AP170609 « Lagmannsretten fester ikke lit til siktedes forklaring om at han ikke hadde tenkt å sprenge den hjemmelagde bomben i Oslo sentrum, og legger til grunn at bomben var tenkt brukt i en terrorhandling.
AA170609 « Lagmannsretten fester ikke lit til siktedes forklaring om at han ikke hadde tenkt å sprenge den hjemmelagde bomben i Oslo sentrum, og legger til grunn at bomben var tenkt brukt i en terrorhandling.
VG170608 Høyesterett skriver også at bevisførselsen i tingretten og lagmannsretten var omfattende, men at det i Breiviks anke ikke er « gjort gjeldende at det foreligger nytt bevismateriale av betydning », eller at det har skjedd noen utvikling som påvirker rettens bedømmelse.
SA170608 Etter å ha vunnet delvis fram i tingretten, tapte han på alle punkter da lagmannsretten behandlet saken i vinter.
FV170608 I begrunnelsen for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
FV170608 Etter å ha vunnet delvis fram i tingretten, tapte han på alle punkter da lagmannsretten behandlet saken i vinter.
DN170608 Saken skal behandles skriftlig i lagmannsretten , som ennå ikke har berammet saken.
DN170608 Nylig sa lagmannsretten ja til søksmål for kunder som mener de har betalt for høye kostnader.
DB170608 Etter å ha vunnet delvis fram i tingretten, tapte han på alle punkter da lagmannsretten behandlet saken i vinter.
DA170608 I sin begrunnelse for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
DA170608 Etter å ha vunnet delvis fram i tingretten, tapte han på alle punkter da lagmannsretten behandlet saken i vinter.
AP170608 Den liberale rettsstat har lov til å forsvare seg og det er det denne saken handler om, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i lagmannsretten i januar.
AP170608 Lagmannsretten konkluderte med at sikkerheten så langt ikke har kunnet ivaretas tilfredsstillende ved bruk av alternative, mindre belastende virkemidler.
AA170608 Etter å ha vunnet delvis fram i tingretten, tapte han på alle punkter da lagmannsretten behandlet saken i vinter.
AA170608 I sin begrunnelse for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
AA170608 Etter å ha vunnet delvis fram i tingretten, tapte han på alle punkter da lagmannsretten behandlet saken i vinter.
AA170608 I begrunnelsen for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
AA170608 Etter å ha vunnet delvis fram i tingretten, tapte han på alle punkter da lagmannsretten behandlet saken i vinter.
AA170608 I sin begrunnelse for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til - fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening.
AA170608 Etter å ha vunnet delvis fram i tingretten, tapte han på alle punkter da lagmannsretten behandlet saken i vinter.
DN170607 Høyesterett avgjorde i fjor at lagmannsretten skal avgjøre hvor mye Herman Bergshaven ( 72 ) skal få utbetalt for aksjene han eiere i rederiet Bergshav Holding i Grimstad.
AA170607 Regjeringsadvokaten, som representerer Helse Midt-Norge, vant i tingretten, men møter langt mer spissede argumenter fra Kristiansunds side i lagmannsretten .
AA170607 Ikke mindre enn 1500 sider er med i dokumentgrunnlaget i lagmannsretten .
AA170607 august 2016 å anke vedtaket om tomteplassering inn for Lagmannsretten .
VG170606 Lagmannsretten : Staten brøt torturbestemmelsen da barnefamilie ble fengslet ¶
SA170602 Oslo statsadvokatembeter anket til lagmannsretten som finner handlingen for alvorlig til at den kan straffes med bot alene.
SA170602 Lagmannsretten gjorde om straffen til 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.
DN170602 | Åpner for massesøksmål mot DNB ¶ Lagmannsretten åpner for gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder, melder NRK.
DN170602 Banken anket saken til lagmannsretten , som nå mener at saken får gå for retten.
DN170602 Lagmannsretten avviste DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
DB170602 Oslo statsadvokatembeter anket til lagmannsretten som finner handlingen for alvorlig til at den kan straffes med bot alene.
DB170602 Lagmannsretten gjorde om straffen til 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.
DB170602 - Lagmannsretten finner heller ikke å kunne legge vekt på at tiltalte bare var rett over grensen for å handle, og at han bare var ute av landet noen få timer, heter det i dommen.
DB170602 Håper på behandling i år ¶ Lagmannsretten avviste DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
DB170602 OBSERVERTE BREIVIK : Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist observerte massemorderen Anders Behring Breivik i fengsel, og avga vitnemål i ting- og lagmannsretten .
DB170602 Han fikk delvis medhold i Oslo tingrett i 2016, men tapte på alle punkter i lagmannsretten tidligere i år. -  Det er ikke nok å la barn være barn lenger.
AP170602 Banken anket saken til lagmannsretten , som nå mener at saken får gå for retten.
AP170602 - Vi har nettopp mottatt nyheten om at lagmannsretten har forkastet anken vår, og vi vil nå bruke tid på å gå gjennom begrunnelsen.
AP170602 - Jeg legger merke til at lagmannsretten har anført i sin dom at et massesøksmål vil være « den klart mest hensiktsmessige prosessformen.
AP170602 | Lagmannsretten åpner for gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder ¶
AP170602 Oslo statsadvokatembeter anket til lagmannsretten som finner handlingen for alvorlig til at den kan straffes med bot alene.
AP170602 Lagmannsretten gjorde om straffen til 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.
AA170602 - Lagmannsretten finner heller ikke å kunne legge vekt på at tiltalte bare var rett over grensen for å handle, og at han bare var ute av landet noen få timer.
AA170602 Banken anket saken til lagmannsretten , som også mener at saken får gå for retten.
AA170602 - Vi har nettopp mottatt nyheten om at lagmannsretten har forkastet anken vår og vil nå bruke tid på å gå igjennom begrunnelsen, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til NTB.
AA170602 - Det er et viktig signal at lagmannsretten ikke kommer DNBs ønske om et vingeklippet søksmål i møte.
AA170602 Lagmannsretten har avvist DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
AA170602 Nordsveen ble frifunnet forrige gang saken gikk for retten, men Høyesterett mente loven ble brukt feil, opphevet frifinnelsen og sendte saken tilbake til lagmannsretten for ny behandling.
AA170602 Etter å ha vurdert saken opp mot tidligere dommer i Høyesterett kom lagmannsretten fram til at 62-åringen i utgangspunktet må dømmes til mellom 13 og 13,5 års fengsel.
AA170602 At mannen var sliten og oppgitt over situasjonen, og hadde et stort underskudd på søvn da drapet skjedde mens hun sov natten for snart to år siden, mener lagmannsretten ikke kan vurderes som formildende.
VG170601 Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten , men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav.
BT170601 FORVENTET : Lagmannsretten mener restauranthuset er verdt 334 millioner kroner og tomten 40 millioner.
AA170601 Opdahl hevdet i retten at det ikke er noen gjentagelsesfare i saken, og opplyser at kjennelsen trolig vil bli anket til lagmannsretten .
AA170601 Resten av terrordommen på ni års fengsel kommer opp til ny behandling for lagmannsretten .
VG170531 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.
VG170531 SLUTT PÅ BARNEFENGSLINGER : Jusprofessor Mads Andenæs er meget fornøyd med dommen i Lagmannsretten som slår fast at staten ikke hadde lov til å fengsle en familie på Trandum.
VG170531 Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.
VG170531 Anken ble forkastet i lagmannsretten , og den videre anken til Høyesterett ble ikke behandlet før familien ble uttransportert Kabul 20 dager etter pågripelsen.
VG170531 - BBC Radio 1 ( @BBCR1 )31.05.17, 01:04 ¶ | Lagmannsretten : Staten brøt torturbestemmelsen da barnefamilie ble fengslet ¶
VG170531 Lagmannsretten viste blant annet til bestemmelsen om at fengsling av barn skal være tvingende nødvendig, sammenholdt med vilkårene for fengsling etter Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon.
VG170531 Lagmannsretten slår fast at staten ikke hadde lov til å fengsle en familie på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014.
DA170531 | Vant over staten i retten ¶ Lagmannsretten har slått fast at staten ikke kan fengsle barn.
DA170531 Staten hadde ikke lov til å fengsle en familie på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014, mener lagmannsretten .
DA170531 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.
DA170531 Selv om de tok en knusende seier over staten i Lagmannsretten , lever de under konstant press og under kummerlige forhold i Kabul.
DA170531 I lagmannsretten har familien vitnet via Skype fra Kabul.
DA170531 Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.
DA170531 Anken ble forkastet i lagmannsretten , og den videre anken til Høyesterett ble ikke behandlet før familien ble uttransportert Kabul 20 dager etter pågripelsen.
DA170531 Lagmannsretten viste blant annet til bestemmelsen om at fengsling av barn skal være tvingende nødvendig, sammenholdt med vilkårene for fengsling etter Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon.
DA170531 Lagmannsretten har avgjort at staten ikke hadde lov til å fengsle barn, før uttransportering til Afghanistan.
AP170531 Lagmannsretten ser saken annerledes, blant annet legges det vekt på at fengsling av barn må være « tvingende nødvendig », etter både Den europeiske mennekerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon.
AA170531 I dommen heter det at lagmannsretten verken i lovgivningen eller i rettspraksis finner at det er åpnet for å anvende samfunnsstraff overfor personer uten bopel i Norge.
AA170531 At lagmannsretten mener at en barnefamilie ble ulovlig fengslet på Trandum, kan få stor betydning for lignende saker i framtiden, mener jussprofessor.
AA170531 Anken ble forkastet i lagmannsretten , og den videre anken til Høyesterett ble ikke behandlet før familien ble uttransportert Kabul 20 dager etter pågripelsen.
AA170531 Lagmannsretten mener fengslingen innebar krenkelse av Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon ( EMK ) og barnekonvensjonen.
AA170531 Lagmannsretten har dømt staten til å betale erstatning for å ha fengslet to foreldre og deres fire barn i alderen 7 - 14 år i 20 dager på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014.
DA170530 Lagmannsretten sa i 2016 at våre rettigheter stammer fra bruk i 1943/44, men jeg kjenner ingen konkret avtale om dette, sa Medin.
DB170529 Erstatningen til en av jentene ble redusert fra 100 000 kroner til 75 000 kroner i lagmannsretten , fordi det legges til grunn at hun var fylt 14 år da overgrepene fant sted.
DB170529 Lagmannsretten mener gjerningsmannen opptrådte kynisk og manipulerende, og helt uten tanker for hvordan han utnyttet unge jenters tiltrekning til ham.
DB170529 - De fornærmede og pårørende er svært lettet over at saken nå ser ut til å ha fått en avslutning, og at de slipper å møte i lagmannsretten , sier bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs til avisen.
BT170529 - De fornærmede og pårørende er svært lettet over at saken nå ser ut til å ha fått en avslutning, og at de slipper å møte i lagmannsretten , sier bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs til avisen. | - Det var rett før jeg begynte å grine ¶
AA170529 - De fornærmede og pårørende er svært lettet over at saken nå ser ut til å ha fått en avslutning, og at de slipper å møte i lagmannsretten , sier bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs til avisen. ( ©NTB ) ¶
DB170528 « Forelegget er ikke presist, og viser i utgangspunktet kun til kravet til advokatbevilling i domstolloven § 218 første ledd », slår lagmannsretten fast.
DB170528 Lagmannsretten er ikke nådig i sin vurdering av dommen : ¶ « Lagmannsretten finner at tingrettens dom med hovedforhandling må oppheves, i det tingrettens domsgrunner hindrer prøving av anken », heter det.
DB170528 I sitt ankeskriv til lagmannsretten skrev Reikerås at « Vest politidistrikt kommer med en anklage de vet ikke medfører riktighet » og at politiet hadde « fjernet den delen av lovteksten som ikke passet » ¶
DB170528 - Vi ønsker ikke å kommentere avgjørelsen fra lagmannsretten , da vi holder på med å vurdere den nå, sier politiadvokat Trygve Ritland i Vest politidistrikt til Dagbladet.
DB170528 Lagmannsretten viser til at det ikke framkommer verken av tingrettsdommen eller anmeldelsen hvorvidt disse vilkårene er oppfylt.
DB170528 Lagmannsretten er ikke nådig i sin vurdering av dommen : ¶
VG170526 Ny behandling i lagmannsretten
VG170526 Hovedmannen bak drapet i et parkeringsanlegg på Grønland i Oslo i 2014 er i lagmannsretten dømt til 14 og et halvt års fengsel.
VG170526 DØMT I LAGMANNSRETTEN : Hovedmannen har erkjent drapet som fant sted i dette parkeringshuset på Grønland i Oslo.
DB170526 Ny behandling i lagmannsretten
DB170526 Hovedmannen bak drapet i et parkeringsanlegg på Grønland i Oslo i 2014 er i lagmannsretten dømt til 14 og et halvt års fengsel.
DB170526 Nå kan vi imidlertid konstatere at den norske stat er dømt både i tingretten og lagmannsretten for overtredelse av disse bestemmelsene.
AP170526 Ny behandling i lagmannsretten
AP170526 Hovedmannen bak drapet i et parkeringsanlegg på Grønland i Oslo i 2014 er i lagmannsretten dømt til 14 og et halvt års fengsel.
AA170526 Hovedmannen bak drapet i et parkeringsanlegg på Grønland i Oslo i 2014 er i lagmannsretten dømt til 14 og et halvt års fengsel.
VG170524 Flertallet i lagmannsretten konkluderer med at de ikke har tilstrekkelig opplysninger om rettstilstanden i Dubai til å dømme Rashid for uaktsomt heleri og frifinner Rashid.
VG170524 kroner i Dubai ¶ Lagmannsretten mener Sonia Rashid ( 48 ) begikk et uaktsomt heleri da hun tok ut 52,8 millioner kroner fra Nordea-bedrageriet i Dubai.
DN170524 Et mindretall i lagmannsretten kom til at det var sannsynliggjort at uaktsomt heleri også er straffbart i Dubai.
DN170524 Et annet mindretall i lagmannsretten mente at det var bevist forsettlig heleri, noe som ble vurdert som straffbart også i Dubai.
DN170524 Lagmannsretten kom frem til at det ikke var bevist at tiltalte var klar over at pengene stammet fra en straffbar handling.
AP170524 Hun fikk saken opp for lagmannsretten på nytt, fordi retten forrige gang brukte loven feil.
AA170524 Hun fikk saken opp for lagmannsretten på nytt fordi retten forrige gang brukte loven feil.
AA170524 Flertallet i lagmannsretten fastslår at det ikke er tilstrekkelig bevist at Rashid kjente til at hun tok ut og videreleverte kriminelle penger og at hun derfor ikke kan dømmes for grovt heleri.
AA170524 Det kreves dobbel straffbarhet, hvilket innebærer at handlingen ikke bare må være straffbar i Norge, men også i det landet den er begått i for at man skal kunne domfelles, sa Rashids forsvarer, advokat Heidi Juritzen, til NTB før den gjenopptatte straffesaken skulle starte i lagmannsretten .
VG170523 Her er Cappelens medhjelpere : Lagmannsretten tror på Cappelen ¶
VG170523 Her er Cappelens medhjelpere : Lagmannsretten tror på Cappelen ¶
DB170522 « Det foreligger konkret og nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis », slår lagmannsretten fast - og mener Bhatti vil kontakte og påvirke andre impliserte i saken, slik at de fjerner bevis eller gir en annen forklaring enn de ellers ville gitt.
DB170522 Han anket til lagmannsretten - som nå har avvist anken.
BT170522 Men her er altså lagmannsretten delt.
BT170522 Flertallet i lagmannsretten er kommet til at det som nå gjenstår av forskningsmidler tilhører Helse Bergen og UiB.
BT170522 Det var de ikke, konkluderer lagmannsretten .
BT170522 Lagmannsretten sier dessuten at Gulsvik skal ha betalt for arbeidet han har gjort etter at hans tidligere arbeidsgivere stoppet utbetalinger i september 2013.
BT170522 Vitnet Ingrid Titlestad, som inngikk i lederteamet i Innovest, forklarte i lagmannsretten at hennes ansvarsområde omfattet inngåelse av ansettelseskontrakter, og at styret i Innovest var godt kjent med at mange forskere var ansatt.
BT170522 Ved vurderingen av hvem som er parter i avtalen tar lagmannsretten utgangspunkt i hva avtalen selv sier om hvem som er parter.
BT170522 Til tross for at institusjonene får medhold i punkt 1, mener lagmannsretten at Gulsvik har vunnet saken " i det vesentlige ", jf. tvisteloven § 20-2 annet ledd.
BT170522 Til dette vil lagmannsretten bemerke at Gulsvik da avtalen ble inngått 29. november 2011 ble pensjonist.
BT170522 Som det framgår ovenfor har den samlede lagmannsretten konkludert med at forskningsmidlene ikke tilhørte institusjonene da arbeidsavtalene ble inngått.
BT170522 Som det framgår ovenfor har lagmannsretten kommet til at institusjonene ikke var parter i GenKols-avtalen.
BT170522 Olav Flaten, som var sentral i avtaleforhandlingene for GSK, forklarte i lagmannsretten at Gulsvik var den primære avtaleparten, og at det ikke var aktuelt å inngå avtale med institusjonene.
BT170522 Olav Flaten, som var medisinsk direktør i GSK AS i Norge da avtalen ble signert, ga også i lagmannsretten klart uttrykk for at han oppfattet at Godal opptrådte på vegne av Innovest.
BT170522 Også Gulsvik forklarte i lagmannsretten at han oppfattet Innovest som part.
BT170522 Når lagmannsretten har kommet til at institusjonene ikke er parter i GenKols-avtalen, gir ikke avtalen grunnlag for at de skal tilkjennes eiendomsrett til de gjenværende forskningsmidlene.
BT170522 Institusjonene har anført at dersom lagmannsretten skulle komme til at de ikke er parter i avtalen må kommisjonsloven § 13, jf. § 53 anvendes analogisk, og gi grunnlag for eiendomsrett.
BT170522 Innovest har ikke bestridt kravets størrelse, og lagmannsretten legger kravet til grunn.
BT170522 Innovest AS tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten .
BT170522 Innovest AS dømmes til å betale Gulsviks omkostninger for lagmannsretten .
BT170522 Innledningsvis bemerker lagmannsretten at den på bakgrunn av bevisførselen har fått et klart inntrykk av at praksis når det gjelder inngåelse av avtaler om forskning finansiert av legemiddelindustrien har endret seg markert fra slutten av 1990-tallet til i dag.
BT170522 I utgangspunktet ble medarbeiderne i GenKols-prosjektet lønnet av Innovest, men basert på bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at det i noen grad ble benyttet personell lønnet av Helse Bergen.
BT170522 I sakskostnader for lagmannsretten betaler Innovest AS 226 343 - tohundreogtjusesekstusentrehundreogførtitre - kroner til Amund Gulsvik innen to uker fra forkynnelsen av dommen.
BT170522 I sakskostnader for lagmannsretten betaler Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen 1 282 609 - enmilliontohundreogåttitotusensekshundreogni - kroner til Amund Gulsvik innen to uker fra forkynnelsen av dommen. 5.
BT170522 I en slik situasjon, der Gulsvik har fått medhold på de punkter som angår hans rettsstilling, mener lagmannsretten det er riktig å si at han har vunnet saken " i det vesentlige " etter tvisteloven § 20-2 annet ledd.
BT170522 I begge tilfeller : UiB og Helse Bergen dømmes til å betale Gulsvik omkostninger for lagmannsretten .
BT170522 Hvilket beløp fullmakten gjaldt er heller ikke opplyst for lagmannsretten .
BT170522 Her nøyer lagmannsretten seg med å vise til at GSK i 2006 inngikk en avtale med Innovest om finansiering av en ny, longitudinell studie av kols ( " Eclipse-studien " ).
BT170522 Han forklarte i lagmannsretten at han signerte på vegne av Innovest og ikke for institusjonene, som han heller ikke hadde fullmakt fra.
BT170522 Godal forklarte også i lagmannsretten at Innovest hadde inngått avtale med Helse Fonna HF - et foretak som ikke kontrolleres av institusjonene.
BT170522 For vurderingen av det spørsmål lagmannsretten skal ta stilling til har denne bevisførselen liten betydning.
BT170522 For lagmannsretten har det vært omfattende bevisførsel knyttet til i hvor stor grad særlig Helse Bergen, men også Universitetet i Bergen, har vært nødvendige bidragsytere for å oppfylle kontraktsforpliktelsene.
BT170522 Dette kommer lagmannsretten nærmere tilbake til under drøftelsen nedenfor om hvorvidt Gulsvik signerte på vegne av institusjonene.
BT170522 Det får da mindre betydning at Sølvi Søbstad, som hadde en underordnet stilling i Innovest i 2002, forklarte i lagmannsretten at hun mener Gulsvik hadde fullmakt til å signere på vegne av sine arbeidsgivere.
BT170522 Det er litt uklart for lagmannsretten hvordan Gulsviks eventuelt manglende partsposisjon skulle tilsi at institusjonene er parter i avtalen.
BT170522 Det lagmannsretten skal ta stilling til er partsforholdet i GenKols-avtalen, som ble inngått fire år tidligere og som partene utformet på en annen måte.
BT170522 De ankende parter tilkjennes saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten .
BT170522 Beløpet er høyt, men slik - 30 - 16-025171ASD-BORG/03 saken har vært lagt opp fra de ankende partene mener lagmannsretten at kostnadene har vært nødvendige, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd.
BT170522 Basert på partsforklaringen til administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen legger lagmannsretten til grunn at den endrede formuleringen ikke var resultat av en endring i de underliggende forhold, men av at Innovests styre ønsket å - 25 - 16-025171ASD-BORG/03 formulere noten annerledes.
BT170522 At helseforetaket skulle signere var en endring, slik også tidligere medarbeider i Innovest Trude Daae Gerhardsen forklarte i lagmannsretten .
BT170522 mars 2017 lagt fram et krav på sakskostnader for lagmannsretten på 1 508 952 kroner, inkludert merverdiavgift.
BT170522 juni 2005, som det for lagmannsretten ikke har vært nødvendig å ta stilling til, jf. ovenfor.
BT170522 Lagmannsretten vurderer først Innovests anførsel om at det ikke foreligger noe arbeidsforhold mellom Gulsvik og Innovest.
BT170522 Lagmannsretten viser til at Gulsvik selv ikke pretenderer å ha eiendomsrett til midlene som påstanden punkt 1 gjelder, og at denne del av søksmålet derfor strengt tatt er ham uvedkommende.
BT170522 Lagmannsretten trenger ikke ta stilling til hvem av disse som eier pengene.
BT170522 Lagmannsretten ser ikke bort fra at det har forekommet bruk av logo og brevhode som kunne skape uklarhet om ansvarsforhold.
BT170522 Lagmannsretten ser ikke bort fra at avtalen på en del punkter kan være en videreføring av eksisterende samarbeidsforhold.
BT170522 Lagmannsretten oppfatter institusjonene slik at de mener avtalen ikke utgjorde noen vesentlig endring i forhold til hvordan samarbeidet ble praktisert i 2002.
BT170522 Lagmannsretten oppfatter ikke at det er anført at Gulsvik hadde stillingsfullmakt.
BT170522 Lagmannsretten oppfatter anførselen slik at Innovest rettslig sett skal ha representert institusjonene som deres fullmektig.
BT170522 Lagmannsretten mener uansett at det ikke er ført bevis for at Godal, som framstår som - 23 - 16-025171ASD-BORG/03 erfaren og profesjonell, ikke var klar over og aksepterte partsforholdene slik de framgår på avtalens første side da han signerte avtalen.
BT170522 Lagmannsretten legger til grunn at denne ordningen ble videreført etter at Innovest ble stiftet som aksjeselskap.
BT170522 Lagmannsretten legger også til grunn at det var allment akseptert og forventet at det skulle forskes på det innsamlede materialet.
BT170522 Lagmannsretten kan verken se at fullmakten eller styringsutvalgets kontroll med Innovests forvaltning av de økonomiske ressursene har betydning for spørsmålet om institusjonene skal anses som parter i en avtale det senere etablerte aksjeselskapet har inngått.
BT170522 Lagmannsretten kan ikke ut fra bevisførselen se at institusjonene hadde pålagt Innovest noen begrensninger i selskapets myndighet til å inngå arbeidsavtaler med forskere.
BT170522 Lagmannsretten kan ikke se at dette er sannsynliggjort, og anførselen har uansett ikke betydning for partsforholdet.
BT170522 Lagmannsretten har etter dette kommet til at institusjonene ikke er parter i GenKols-avtalen.
BT170522 Lagmannsretten har etter dette kommet til at arbeidsavtalen er gyldig, og at Innovest er forpliktet av avtalen.
BT170522 Lagmannsretten går så over til å drøfte om Gulsvik inngikk avtalen på vegne av institusjonene som representant for sine arbeidsgivere.
BT170522 Lagmannsretten går ikke nærmere inn på spørsmålet om tillatelsene fra REK, Datatilsynet og Helsedirektoratet forutsatte institusjonenes medvirkning ut fra det synspunkt at Innovest og Gulsvik ikke kunne fått dem uten institusjonstilknytning.
BT170522 Lagmannsretten går derfor ikke nærmere inn på dette.
BT170522 Lagmannsretten føyer til at den uansett har vanskelig for å se at det skulle stride mot redelighet at Gulsvik gjør gjeldende lønnskrav basert på avtalen for faktisk utført forskningsarbeid.
BT170522 Lagmannsretten finner ikke holdepunkter i avtalen eller bevisførselen for øvrig for at GSK kunne kreve at institusjonene oppfylte kontraktsforpliktelsene.
BT170522 Lagmannsretten finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner for å gjøre unntak fra kostnadsansvaret etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd.
BT170522 Lagmannsretten finner heller ikke grunnlag for å gjøre endring i tingrettens sakskostnadsavgjørelse.
BT170522 Lagmannsretten finner heller ikke grunn til å gjøre endring i tingrettens kostnadsavgjørelse i forholdet mellom Gulsvik og Innovest AS.
BT170522 Lagmannsretten er ikke enig i dette.
BT170522 Lagmannsretten drøfter først om Innovest representerte institusjonene ved avtaleinngåelsen.
BT170522 Lagmannsretten deler ikke Innovests synspunkt om at Innovests oppgave var begrenset til å administrere institusjonenes forskningsmidler.
BT170522 Lagmannsretten bemerker også at partsangivelsen i utkastet av 19. september 2002 ikke nødvendigvis innebærer at Gulsvik ikke var part i avtalen.
BT170522 Lagmannsretten bemerker at heller ikke den regnskapsmessige behandlingen av midlene understøtter at de tilhører institusjonene.
BT170522 Lagmannsretten bemerker : Samtlige krav i saken knytter seg til de forskningsmidlene i GenKols-studien som ikke ble brukt opp i løpet av avtaleperioden.
BT170522 Lagmannsretten behandler først institusjonenes krav mot Gulsvik.
BT170522 - 21 - 16-025171ASD-BORG/03 Lagmannsretten vil bemerke at utsagn fra flere vitner, blant annet Godal og Kvinnsland, om at Innovest var " et redskap " for institusjonene, ikke står i motsetning til at Innovest inngikk kontrakter i eget navn.
AP170522 Men lagmannsretten er enig med Oslo tingrett og mener det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
AP170522 « Lagmannsretten finner at siktede med skjellig grunn mistenkes for et straffbart forhold som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder », heter det i kjennelsen.
AA170522 Men lagmannsretten er enig med Oslo tingrett og mener det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
AA170522 « Lagmannsretten finner at siktede med skjellig grunn mistenkes for et straffbart forhold som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder », heter det i kjennelsen.
VG170521 I tillegg bemerket lagmannsretten at det gjenstår en rekke vitneavhør i saken, blant annet av konkrete personer som oppholder seg i utlandet.
VG170521 Lagmannsretten var i sin avgjørelse tydelig på at etterforskningen av drapssaken var komplisert siden ingen av de siktede, deres familier, venner eller bekjente har ønsket å forklare seg til politiet.
VG170521 Ikke grunnlag ¶ Lagmannsretten skriver om saken at selv om det er tale om et drap, og Bakken var ille tilredt, og det vært et nært forhold mellom avdøde og hans søsken, så er det ikke grunnlag for å oppnevne bistandsadvokat etter en snever unntaksregel i loven.
VG170521 Etter loven har retten adgang til å oppnevne bistandsadvokat for dem, men tingretten og lagmannsretten har flere ganger slått fast at søsknene ikke har behov for det.
AP170521 Lagmannsretten legger til grunn at « det ved gruppevoldtekt som hovedregel skal fastsettes én samlet oppreisning som alle gjerningsmennene er solidarisk ansvarlig for ».
AA170521 Lagmannsretten legger til grunn at « det ved gruppevoldtekt som hovedregel skal fastsettes én samlet oppreisning som alle gjerningsmennene er solidarisk ansvarlig for ».
VG170519 I Norge fikk mange øynene opp for at kampfiksing kunne være et problem også her, da et Follo-tips i 2012 til slutt førte til at to spillere ble dømt i lagmannsretten i vinter.
DN170519 Jeg ville også anket dersom jeg hadde tapt i lagmannsretten , sier Caprino til GD.
DN170519 - Vi hadde gjerne sett at dommen fra lagmannsretten ble stående.
DB170519 - Vi hadde gjerne sett at dommen fra lagmannsretten ble stående.
DB170519 - Jeg ville også anket dersom jeg hadde tapt i lagmannsretten , sier Caprino til Gudbrandsdølen Dagningen.
VG170518 Cappelens hasjligamedlemmer anket dommen fra tingretten og fikk nedsatt straff i lagmannsretten .
VG170518 Borgarting lagmannsretten ser imidlertid bort Cappelens forklaring når det gjelder den samlede mengden hasj som er omsatt.
DN170518 Tidligere Auto-Forum-sjef Geir Bråthen er dømt i lagmannsretten til tre års fengsel, men advokaten hans legger til grunn at det går mot anke.
DN170518 Auto-Forum-topp Geir Bråthen tapte ankesaken i lagmannsretten .
DN170518 - Vi har akkurat mottatt dommen og ikke hatt anledning til å se på detaljene, men registrerer at lagmannsretten har dømt på et annet grunnlag enn tingretten.
DN170518 - Det synes som lagmannsretten har misforstått det økonomiske forholdet mellom Geir Bråthen og Auto-Forum, og hvordan dette ble håndtert.
VG170515 Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap både i tingretten og i lagmannsretten .
VG170515 Kristin Kirkemo fikk 16 års fengsel i lagmannsretten .
VG170515 Ekskjæresten Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel i lagmannsretten .
DB170515 I barnefordelingssaker i lagmannsretten havner mellom 60-80 prosent av barna hos mor, litt avhengig av aldersgrupper.
AP170515 | Sparket politiadvokat krevde jobben tilbake og 17 millioner i erstatning - fikk ikke medhold av lagmannsretten
AP170515 Elisenbergs advokat Jan Ivar Brataas sa i lagmannsretten at politiets praksis spriker.
DN170512 Nå har selskapet anket den frifinnende dommen fra lagmannsretten til Høyesterett.
AA170511 Nå har lagmannsretten behandlet saken.
AA170511 Lagmannsretten mener at 77-åringen hadde tenkt å benytte en snarvei - en støpt gangvei/rullestolrampe som ligger mellom Rema og butikken Fagmøbler.
AA170511 Lagmannsretten finner det derfor også bevist at sjåføren handlet uaktsomt.
AA170511 Lagmannsretten er enig i dette, men peker i tillegg på at sjåføren kunne ha bedt om assistanse fra en hjelpemann under ryggingen.
AA170511 Sør-Trøndelag tingrett dømte sjåføren i 50-årene til 30 dagers fengsel for uaktsomt drap, mens lagmannsretten kom til at 40 dagers fengsel var riktig.
AA170511 | Lagmannsretten skjerpet straffen etter dødsulykke på Røros ¶
AA170511 Lagmannsretten er enig i dette, men peker i tillegg på at sjåføren kunne ha bedt om assistanse fra en hjelpemann under ryggingen.
DN170510 Vestrum ble nylig dømt til fire års fengsel i lagmannsretten i en annen Økokrim-sak.
DN170510 Jan Vestrum ble nylig dømt til fire års fengsel i lagmannsretten i en annen Økokrim-sak.
DA170509 Kjennelsen ble anket til lagmannsretten , og forrige uke fikk Forsvarsdepartementet medhold.
AA170509 Til sammen tolv tiltalte har møtt i lagmannsretten med hele 27 forsvarsadvokater.
AA170509 En av de tolv ble frifunnet i lagmannsretten .
AA170509 En 36 år gammel mann med norsk statsborgerskap, men albansk bakgrunn, er i dømt den strengeste straffen i lagmannsretten med 15 års fengsel.
AA170509 Denne mannen fikk i lagmannsretten redusert straffen til 13 års fengsel.
DN170508 Lagmannsretten kritiserer tingretten for å ikke behandle sakene tilstrekkelig.
AA170508 I tillegg er det viktig at lagmannsretten har trukket inn det økonomiske utbyttet den domfelte skaffet seg ved de straffbare handlingene, sier aktor, statsadvokat Henrik Horn i Økokrim.
AA170508 - Selv om lagmannsretten fastsetter en lavere straff enn det påtalemyndigheten ba om, er det en lang, ubetinget fengselsstraff.
AA170508 Lagmannsretten skjerpet straffen til fire års ubetinget fengsel.
AA170508 58-åringen har ifølge dommen fra lagmannsretten gjort seg skyldig i korrupsjon og markedsmanipulasjon.
AA170508 ( ©NTB ) ¶ | Lagmannsretten skjerpet straffen i korrupsjonssak ¶
DB170506 Hvidsten ble i lagmannsretten dømt til to års fengsel, mens Bratli ble dømt til tre år.
DB170506 De fikk ikke medhold av lagmannsretten den gang, etter at politiet gjorde beslag i en PC hos Hvidsten i forbindelse med en annen straffesak der de fant en logg fra chattetjenesten Viber.
DB170506 Da saken var oppe i lagmannsretten anførte forsvarerne i saken at den ene meddommeren måtte erklæres som inhabil fordi hun skal ha kalt Hvidsten for « søppel » i en samtale med ei venninne, og at hun som følge angivelig rasistiske ytringer på Facebook var inhabil når det gjaldt Bratli fordi han er halvt kinesisk.
DB170506 ¶ En søndagskupong full av norsk fotball ¶ fra norsk tipping ¶ Lagmannsretten har opphevet dommen mot to menn fra Oslo som ble dømt for uaktsomt bedrageri i forbindelse med medlemsjukset i SOS Rasisme.
DB170506 Statsadvokat Asbjørn Eritsland har bedt om at lagmannsretten ikke slipper saken gjennom nåløyet. 2. november i fjor, fem måneder etter at den mange måneder lange rettssaken ble avsluttet, ble de åtte tidligere ansatte og lederne i SOS Rasisme dømt for medlemsjuks og svindel med studiestøtte i perioden 2008 - 2011.
DB170506 Lagmannsretten har ennå ikke tatt stilling til anken fra de åtte andre domfelte.
VG170505 Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap både i tingretten og i lagmannsretten .
VG170505 Kristin Kirkemo fikk 16 års fengsel i lagmannsretten .
VG170505 Ekskjæresten Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel i lagmannsretten .
AA170505 Utfallet ble det samme i lagmannsretten , og Høyesterett avviste anken.
VG170504 Lagmannsretten fant det ikke bevist at krenkelsen var av et tilstrekkelig omfang, og Høyesterett så ingen grunn til å oppheve denne avgjørelsen.
FV170504 En grunneier og en advokat er i lagmannsretten dømt til henholdsvis fire og tre og et halvt års fengsel for bankbedragerier i forbindelse med et hytteprosjekt.
DN170504 En grunneier og en advokat er i lagmannsretten dømt til henholdsvis fire og tre og et halvt års fengsel for bankbedragerier i forbindelse med et hytteprosjekt.
AP170504 - Dette konkluderte også Soknes-utvalget med i 2007 da de så på hvorfor så mange domfelte i voldtektssaker ble frifunnet i lagmannsretten .
AP170504 - Dette konkluderte også Soknes-utvalget med i 2007 da de så på hvorfor så mange domfelte i voldtektssaker ble frifunnet i lagmannsretten .
AA170504 En grunneier og en advokat er i lagmannsretten dømt til henholdsvis fire og tre og et halvt års fengsel for bankbedragerier i forbindelse med et hytteprosjekt.
VG170503 | Voldtektsdømt 37-åring fikk strengere straff i lagmannsretten
VG170503 Les også : En av tre voldtektssaker ender med frifinnelse i retten ¶ Lagmannsretten kom imidlertid til en annen konklusjon og mener det ikke « foreligger omstendigheter som tilsier at normalstraffnivået for voldtekt til samleie bør fravikes i dette tilfellet ».
VG170503 Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap både i tingretten og i lagmannsretten .
VG170503 Kristin Kirkemo fikk 16 års fengsel i lagmannsretten .
VG170503 Ekskjæresten Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel i lagmannsretten .
SA170503 Mannen som nekter straffskyld, anket dommen til lagmannsretten og fikk strengere straff.
AP170503 Mannen som nekter straffskyld, anket dommen til lagmannsretten og fikk strengere straff.
AA170503 | Voldtektsdømt 37-åring fikk strengere straff i lagmannsretten
AA170503 Lagmannsretten kom imidlertid til en annen konklusjon og mener det ikke « foreligger omstendigheter som tilsier at normalstraffnivået for voldtekt til samleie bør fravikes i dette tilfellet ».
DB170502 Mannen har verken i tingretten eller i lagmannsretten erkjent straffskyld fordi han mener han handlet i nødverge.
DB170502 En 43 år gammel mann er i lagmannsretten dømt til fengsel i seks år og tre måneder for å ha sparket og slått en mann til døde på Stord i Hordaland.
BT170502 Mannen har verken i tingretten eller i lagmannsretten erkjent straffskyld fordi han mener han handlet i nødverge.
BT170502 En 43 år gammel mann er i lagmannsretten dømt til fengsel i seks år og tre måneder for å ha sparket og slått en mann til døde på Stord.
BT170502 Bistandsadvokat Elisabeth Rød som har bistått de etterlatte i saken forteller at de er fornøyde med dommen fra lagmannsretten .
AA170502 Mannen har verken i tingretten eller i lagmannsretten erkjent straffskyld fordi han mener han handlet i nødverge.
AA170502 En 43 år gammel mann er i lagmannsretten dømt til fengsel i seks år og tre måneder for å ha sparket og slått en mann til døde på Stord i Hordaland.
DB170428 Uansett utfall av saken i Oslo tingrett er det ventet at saken vil bli anket både til lagmannsretten og Høyesterett.
DB170428 - Likevel mener lagmannsretten at franchisetakerne må ta ansvaret når de ikke sier ifra om negative forhold, selv om dette kan få negative konsekvenser.
AA170428 Høyesterett behandler straffutmålingen mot en skoleleder i Nord-Trøndelag, som i lagmannsretten ble dømt til ett års fengsel for overgrep mot en åtteåring.
DB170427 Han mener fortsatt at arbeidsavtalen ga ham rett på lønn - selv om lagmannsretten mener noe annet.
VG170426 Lagmannsretten finner det heller ikke godtgjort at det har vært noe samvirke om fabrikkering av bevis mellom ekssamboeren og Treholt-bløffmakerne.
AA170426 Mannens forsvarer, advokat Steinar Yndestad, opplyser til NTB at kjennelsen vil bli anket til lagmannsretten .
AA170422 - Han er overrasket over at lagmannsretten har vært så sikker på hva som er riktig organ i Argentina når det gjelder seilingstillatelse i Arktis.
AA170422 Lagmannsretten kom altså til en annen konklusjon i dommen, som ble forkynt fredag.
DB170421 ¶ TAPTE : Lagmannsretten mener Andhøy ikke hadde papirene i orden da han seilte til Antarktis.
DB170421 - Han er overrasket over at lagmannsretten har vært så sikker på hva som er riktig organ i Argentina når det gjelder seilingstillatelse i Antarktis.
DB170421 Lagmannsretten kom altså til en annen konklusjon i dommen, som ble forkynt fredag.
AP170421 November 2016 : Kjent skyldig på alle tiltalepunkter i lagmannsretten i saken som denne artikkelen handler om. 17 års forvaring med en minstetid på ti år.
AP170421 ) og psykiater Torgeir Husby beskrev mannen som en pedofil psykopat i lagmannsretten .
AP170421 - Han er overrasket over at lagmannsretten har vært så sikker på hva som er riktig organ i Argentina når det gjelder seilingstillatelse i Arktis.
AP170421 Lagmannsretten mener Andhøy ikke hadde papirene i orden da han seilte til Antarktis.
AP170421 Lagmannsretten kom altså til en annen konklusjon i dommen, som ble forkynt fredag.
VG170420 Forvekslingen ligger dermed i at lagmannsretten hadde oppfattet at begge brødrene hadde reist til Syria, og ikke bare lillebroren, som faktisk reiste høsten 2014.
VG170420 | Lagmannsretten stemplet storebror som drept Syria-farer ¶
DB170420 Tingretten frikjente mannen, men saken ble anket til Lagmannsretten .
DB170420 Nilsson forteller til Expressen at det hun omtaler som « den falske tilståelsen » var tungen på vektskålen i Lagmannsretten .
DB170420 Han mente at Lagmannsretten hadde gjort en grov feiltolkning av bevisene som forelå, og at de ikke hadde gjort tilstrekkelig for å utforske alternative scenarier.
DB170420 Han kjenner ikke begrunnelsen for ankevurderingen i den konkrete saken, men peker på at det må være « overveiende sannsynlig » at fem av sju jurymedlemmer i lagmannsretten vil komme til et annet resultat enn tingretten.
AA170420 Fredrikstad tingrett dømte mannen til 15 års forvaring, men lagmannsretten skjerpet denne straffen.
VG170419 Han har ikke forklart i seg saken - hverken for politiet, tingretten eller lagmannsretten .
VG170419 Han benekter hardnakket befatning med Cappelens hasjvirksomhet - en forklaring lagmannsretten betegner som « lite troverdig ».
VG170419 Dommen i ankesaken i lagmannsretten ble klar onsdag.
VG170419 Dommen fra lagmannsretten i den såkalte « oppbevaringssaken » vil bli brukt av påtalemyndigheten i prosedyren før retten trekker seg tilbake for å avgjøre om Eirik Jensen skal dømmes etter tiltalen eller frifinnes.
VG170419 Dette avvises i dommen : ¶ « Lagmannsretten har i sin vurdering av straffespørsmålet lagt vekt på Cappelens forklaring i den grad den stemmer med andre bevis - noe forklaringen i stor grad gjør... », står det i dommen.
VG170419 Lagmannsretten mener hans oppgave var å overlevere hasj til kunder.
VG170419 Dette avvises av lagmannsretten .
VG170419 De fem tiltalte, som anket straffen fra Asker og Bærum tingrett, fikk onsdag formiddag ny dom fra lagmannsretten .
VG170419 Borgarting lagmannsretten ser imidlertid bort Cappelens forklaring når det gjelder den samlede mengden hasj som er omsatt.
DB170419 Mannen som omtales som Cappelens nestkommanderende, ved navn « China », mener lagmannsretten medvirket til oppbevaring og salg av 1063 kilo hasj.
DB170419 Forsvarerne anførte for lagmannsretten at man ikke kunne feste lit til Cappelens forklaring, blant annet fordi den kunne være motivert av et ønske om å oppnå strafferabatt.
DB170419 Cappelen framstår som så kynisk at han kunne solgt mora si hvis det reddet ham selv Kommentar ¶ Lagmannsretten la i sin vurdering av straffespørsmålet vekt på Cappelens forklaring « i den grad den stemmer med andre bevis », noe de mente forklaringen i stor grad gjorde.
DB170419 - Denne tilnærmingen skyldes ikke en vurdering om at Cappelens forklaring er lite troverdig, men er en konsekvens av det strenge beviskravet som gjelder istraffesaker, ikke minst i saker av en slik alvorlighetsgrad som denne, skriver lagmannsretten .
DB170419 ( Dagbladet ) : Lagmannsretten har bestemt at medlemmene av Gjermund Cappelens hasjliga skal få lavere straffer.
DB170419 Lagmannsretten fant ikke tilstrekkelige bevis for en så stor hasjmengde, slik at straffen ble noe lavere, går det fram av et sammendrag av dommen.
DA170419 Også i lagmannsretten
AP170419 Lagmannsretten har også inndratt 2,4 millioner kroner som retten anser er utbytte av den kriminelle virksomheten.
AA170418 Lagmannsretten fant at den 52 år gamle bilføreren hadde utvist grov uaktsomhet og så bort fra kvinnens forklaring om at hun opplevde en plutselig og kortvarig besvimelse eller befant seg i en besvimelseslignende tilstand i forkant av ulykken.
AA170418 - Lagmannsretten finner det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen, heter det i dommen.
BT170415 UENIGE : Snart har lagmannsretten avgjort hvor mye Geir Hoves ( til v. ) selskap skal betale Knut Jørgen Hauges selskap for Zachen-bygget.
DB170410 Hun forteller at klienten forstår selve avgjørelsen om fengsling, men at han er opprørt, og at de nå har tatt betenkningstid når det gjelder anke til lagmannsretten .
AP170408 To menn fikk livstidsstraff i lagmannsretten i fjor.
DB170406 Den 24 år gamle tsjetsjeneren som er kjent skyldig i deltakelse i IS og for å ha inngått terrorforbund er i lagmannsretten dømt til sju og et halvt års fengsel.
DA170406 Avgjørelsen i lagmannsretten viser jo at norsk lovverk her bryter med internasjonale menneskerettigheter og urfolksretttigheter, mener Máret Ánne Sara.
DA170406 Lagmannsretten fant at Landbruksdepartementets krav var i strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.
DA170406 - Det er nå opp til lagmannsretten om saken skal slippes inn til ny behandling der, da ingen forhold i dommen er så alvorlige at mer enn seks års fengsel kan brukes som straff.
BT170406 Tiltalte har gitt signaler på at han vil påanke dommen i sin helhet til Gulating lagmannsrett - så da blir det opp til lagmannsretten om avgjørelsen til Bergen tingrett blir stående.
AP170406 | Manglerud Star-lederens anke avvist av lagmannsretten
AP170406 Var gjennom fem konkurser før ledervervet ¶ Lagmannsretten skriver at det « er intet som tilsier at tingretten har trådt feil når den har kommet til at Nyborg forsto at måten han drev selskapene på var lovstridig og at han utsatte de avgivende selskap/stiftelser og deres kreditorer for økonomisk tap og de ga mottakende enhetene en uberettiget vinning » og
AP170406 Han anket dommen, men har fått anken avvist i lagmannsretten .
AP170406 Lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre frem, og at den bør nektes fremmet etter straffeprosessloven.
AP170406 | Ubaydullah Hussain anker terrordommen ¶ 31-åringen har besluttet å anke dommen til lagmannsretten .
AP170406 Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden, opplyser at den terrordømte Ubaydullah Hussain har besluttet å anke dommen til lagmannsretten både over skyldspørsmålet og over straffeutmålingen.
AP170406 - Det er nå opp til lagmannsretten om saken skal slippes inn til ny behandling der, da ingen forhold i dommen er så alvorlige at mer enn 6 års fengsel kan brukes som straff.
AP170406 | Ubaydullah Hussain anker terrordommen ¶ 31-åringen har besluttet å anke dommen til lagmannsretten .
AP170406 Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden, opplyser at den terrordømte Ubaydullah Hussain har besluttet å anke dommen til lagmannsretten både over skyldspørsmålet og over straffeutmålingen.
AP170406 - Det er nå opp til lagmannsretten om saken skal slippes inn til ny behandling der, da ingen forhold i dommen er så alvorlige at mer enn 6 års fengsel kan brukes som straff.
AP170406 Statsadvokat og aktor Frederik Ranke fikk medhold og vel så det i sine straffepåstander mot de terrorsiktede mennene i lagmannsretten .
AP170406 Den 24 år gamle tsjetsjeneren som er kjent skyldig i deltakelse i IS og for å ha inngått terrorforbund er i lagmannsretten dømt til sju og et halvt års fengsel.
AP170406 Med ankebehandling ligger det an til nytt møte i lagmannsretten for statsadvokat Frederik G.
AP170406 Hussain har besluttet å anke dommen til lagmannsretten både over skyldspørsmålet og over straffeutmålingen.
AA170406 Overfor lagmannsretten beskrev han deretter en prøve som er hentet fra « gjenstanden som politiet mener drapet er utført med ».
AA170406 Dette beviset samt andre prøver som ligger i etterforskningsmaterialet, mente lagmannsretten forsterket mistanken mot 27-åringen, som ble fengslet i fire uker.
AA170406 Lagmannsretten tok deretter påtalemyndighetens anke til følge, og varetektsfengslet mannen i fire uker med brev- og besøksforbud.
AA170406 27-åringen anket kjennelsen til lagmannsretten på stedet. | - Jeg hørte et smell og et plask ¶
AA170406 Den 24 år gamle tsjetsjeneren som er kjent skyldig i deltakelse i IS og for å ha inngått terrorforbund er i lagmannsretten dømt til sju og et halvt års fengsel.
AA170406 - Det er nå opp til lagmannsretten om saken skal slippes inn til ny behandling der, da ingen forhold i dommen er så alvorlige at mer enn seks års fengsel kan brukes som straff.
VG170404 Magomadov returnerte vinteren etter og ble i mars i år funnet skyldig i lagmannsretten for både terrorforbund og deltakelse i IS. * 1 Torleif Angel Sanchez Hammer ( f. 1991 ) : Ifølge tiltalen tilrettela Hussain konvertittens reise ved årskiftet 2013/2014. * 1 Fredrikstad-mann ( f. 1989 ) : Ifølge tiltalen tilrettela Hussain for reisen til den kurdiske norskiraneren i s
SA170404 Advokat Ørjan Eskeland, som er advokaten til kvinnen som er dømt for å ha bortført sin egen datter, mener at lagmannsretten har tatt utgangspunkt i et for høyt straffenivå.
DN170404 Vik får dermed ikke disponere pengene i mellomtiden til anken i lagmannsretten har vært oppe.
DN170404 Han har anket kjennelsen til lagmannsretten .
DN170404 Den midlertidige forføyningen varer frem til tvangssalg av aksjene er gjennomført eller utlegget er opphevet av lagmannsretten .
DN170404 Alexander Vik og faren Erik Martin Vik er fratatt styringen over Confirmit så lenge lagmannsretten ikke har avgjort hvem som kontrollerer verdiene.
DN170404 Lettet over å bli trodd av lagmannsretten
DN170404 Foto : Gunnar lier ¶ Lagmannsretten beskriver havnens opptreden som kritikkverdig, men mener den ikke har misbrukt sin myndighet.
DN170404 - Vi er jo selvfølgelig veldig lettet over at vi er blitt trodd av lagmannsretten og at fakta som vi har lagt frem er blitt tatt til følge.
AA170403 Han anket dommen, men lagmannsretten kom fram til samme straffeutmåling. ( ©NTB ) ¶
AA170403 - Ut fra mengden narkotika og hvordan stoffet var skjult i bilen, legger lagmannsretten til grunn at det var tale om et profesjonelt opplegg der formålet var økonomisk fortjeneste, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
VG170331 « Slik lagmannsretten vurderer sakens beviser, finner lagmannsretten det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen, » heter det i dommen som var enstemmig.
VG170331 « Slik lagmannsretten vurderer sakens beviser, finner lagmannsretten det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen, » heter det i dommen som var enstemmig.
VG170331 Dette er lagmannsretten uenig i.
DB170331 Politiet anket saken til lagmannsretten , som i dag har dømt 53-åringen for uaktsomt drap med motorvogn, for uaktsom kjøring og for å ha kjørt bil til tross for trøtthet.
DB170331 Lozic sier derfor at det etter hennes oppfatning er resultatet i Oslo tingrett som er riktig, og beskriver resultatet fra lagmannsretten som høyst uventet.
DB170331 I domsavsigelsen står det at det at lagmannsretten finner bevist ut over enhver rimelig tvil at sjåførens bil kom over i høyre kjørefelt og videre inn på fortauet, fordi sjåføren sovnet bak rattet. 53-åringen er dømt til 75 dagers fengselsstraff, og mister i tillegg førerretten i tre år.
DB170331 Det var ført ett nytt bevis for lagmannsretten , som tingretten ikke hadde.
DB170331 - Taler for en streng reaksjon ¶ Lagmannsretten mener at det ikke foreligger spesielle omstendigheter som tilsier at utgangspunktet om ubetinget fengsel kan fravikes, og konkluderer med følgende i dommen : ¶
DB170331 Lagmannsretten viser her til at tiltalte sovnet ved rattet på en meget trafikkert vei hvor det var mange veifarende.
DB170331 Lagmannsretten mener at sjåføren ikke kan ha vært bevisstløs på tidspunktet, og at flere momenter taler for at 53-åringen sovnet.
DB170331 I denne saken kan det skyldes at lagmannsretten ble presentert for det grunnlagsmaterialet som aktørene ikke fremskaffet, til tross for tingrettens anmodning om dette.
DB170331 For lagmannsretten ble dette rettet opp.
DB170331 Der tingretten konkluderte med at sjåføren kunne ha mistet bevisstheten, konkluderte lagmannsretten med at sjåføren sovnet : ¶
DB170331 De etterlattes bistandsadvokat, Christian Lundin, sier til Dagbladet at saken ikke ble godt og grundig behandlet før i lagmannsretten .
DB170331 - Det er ingen vinnere i denne saken, men de etterlatte er tilfredse med at lagmannsretten plasserer ansvaret der det hører hjemme ; nemlig hos sjåføren.
DB170331 - Det er ikke uvanlig at tingretten og lagmannsretten kommer til ulikt resultat.
DB170331 september 2014, ble i dag dømt til 75 dagers fengsel av lagmannsretten .
DB170331 Lagmannsretten viser her til at tiltalte sovnet ved rattet på en meget trafikkert vei hvor det var mange veifarende.
AP170331 « Det er ikke uvanlig at tingretten og lagmannsretten kommer til ulikt resultat.
AP170331 Men lagmannsretten legger mer vekt på at kvinnen selv rett etter ulykken ikke kunne utelukke at hun hadde sovnet bak rattet, og lander på at det er dette som mest sannsynlig har skjedd.
AP170331 I denne saken kan det skyldes at lagmannsretten ble presentert for det grunnlagsmaterialet som aktørene ikke fremskaffet, til tross for tingrettens anmodning om dette », heter det i en meddelelse fra Oslo tingrett.
AP170331 For lagmannsretten ble dette rettet opp, sier Lundin.
AP170331 De etterlatte er tilfreds med at lagmannsretten plasserer ansvaret der det hører hjemme ; nemlig hos sjåføren.
AP170331 Lagmannsretten mener kvinnen har vist grov uaktsomhet og betegner handlingen som « svært klanderverdig ».
AP170331 Dommen er anket, og kommer opp for lagmannsretten til høsten. 34-åringens forsvarere, advokatene Hilde Mo og Hanne Beate Janitz Ihleby, vil nå diskutere saken med sin klient før de eventuelt tar stilling til om dommen skal ankes.
AA170331 Mannens forsvarer Harald Stabell mener lagmannsretten burde slå av seks måneder av straffen fra tingretten.
AA170331 Han anket dommen, men lagmannsretten fant ham igjen skyldig torsdag, skriver Aftenposten.
AA170331 Aktor Jo Christian Jordet la i lagmannsretten ned påstand om at mannen dømmes til 13 års forvaring.
AA170331 I dommen skriver lagmannsretten at de helt ser bort fra kvinnens forklaring under ankebehandlingen.
AA170331 Dette er lagmannsretten uenig i.
AA170331 Den 52 år gamle kvinnelige sjåføren ble frikjent i Oslo tingrett, men i lagmannsretten var dommen enstemmig.
AA170331 " Slik lagmannsretten vurderer sakens beviser, finner lagmannsretten det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen " heter det i dommen.
AA170331 " Slik lagmannsretten vurderer sakens beviser, finner lagmannsretten det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen " heter det i dommen.
AA170331 Lagmannsretten mener kvinnen har vist grov uaktsomhet og betegner handlingen som " svært klanderverdig ".
DN170330 Tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace ble kjent skyldig også i lagmannsretten , og ankesaken pågår.
DN170330 De ble alle dømt i tingretten, men Enger og to andre ble frikjent i lagmannsretten .
DB170330 Lagmannsretten reduserte straffen til 90 dagers fengsel, inkludert 30 dagers fradrag for tilståelse.
AP170330 Vi er fornøyd med at lagmannsretten mener dette er riktig straffenivå, sier Jordet.
AP170330 Forsvarer Harald Stabell tok utgangspunkt i denne dommen, men mente lagmannsretten burde slå av seks måneder gitt at saken nå begynner å bli gammel, og at hans klient har en lettere, psykisk utviklingshemmede : ¶
AP170330 Lagmannsretten vil nå utmåle det de mener er en passende straff.
AP170330 Forsvarer Harald Stabell tok utgangspunkt i denne dommen, men mente lagmannsretten burde slå av seks måneder gitt at saken nå begynner å bli gammel, og at hans klient har en lettere, psykisk utviklingshemmede : ¶
AP170330 Lagmannsretten vil nå utmåle det de mener er en passende straff.
AA170330 I lagmannsretten ble han kjent skyldig for grov korrupsjon, markedsmanipulasjon og selvvasking, som ifølge avisen er hvitvasking på egne vegne.
DN170329 | Vestrum funnet skyldig også i lagmannsretten
DN170329 Tidligere styreleder i Intex Resources, Jan Vestrum ( 58 ), er funnet skyldig i grov korrupsjon av lagmannsretten .
DN170329 I lagmannsretten la aktor Henrik Horn la ned påstand om seks år og seks måneders fengsel for Vestrum, den samme påstanden som i tingretten.
DN170329 Foreløpig har imidlertid både tingretten og lagmannsretten kommet til at Vestrum er skyldig i grov korrupsjon.
DN170329 Raise International valgte å ta saken inn for domstolene, og vant frem både i tingretten og i lagmannsretten .
FV170328 Dommen er ikke rettskraftig og kan ankes til lagmannsretten .
DB170328 I lagmannsretten var alle de tre fagdommerne og fire meddommerne enige i at gutten måtte dømmes.
DB170328 En tenåringsgutt som i Bergen tingrett ble frikjent for å ha voldtatt kjæresten, ble dømt i lagmannsretten .
DB170328 - Tiltalte forklarte ellers at han ble svært lei seg da fornærmede gjorde det slutt, og han sa at det var bakgrunnen for at han sende meldinger til fonærmede, står det i den ferske dommen fra lagmannsretten .
DB170328 Lagmannsretten mener gutten, som var 15 år da overgrepet skjedde, « handlet forsettlig ved sin bevisste maktbruk for å oppnå samleie gjennom å overvinne hennes motstand ».
DB170328 Lagmannsretten fant det videre bevist at fornærmede gjorde motstand ved at hun flere ganger sa nei, prøvde å vri seg unna og dytte ham vekk ved med begge hender, skrives det i dommen.
DB170328 Lagmannsretten domfelte ikke gutten for det andre forholdet.
DB170328 - Lagmannsretten finner det ikke bevist at tiltalte ved den anledningen anvendte vold for å skaffe seg seksuell omgang med fornærmede, står det i dommen.
BT170328 Nå har dommerne i lagmannsretten omgjort avgjørelsen.
BT170328 Men lagmannsretten har altså vurdert det annerledes.
BT170328 I lagmannsretten var de syv dommerne - tre fagdommere og fire meddommere - samstemte : ¶ « Lagmannsretten er ikke i tvil om at tiltalte både hørte at fornærmede sa nei og oppfattet at hun gjorde alvorlig ment motstand mot å ha sex », heter det i dommen.
BT170328 I lagmannsretten var de syv dommerne - tre fagdommere og fire meddommere - samstemte : ¶
BT170328 At lagmannsretten dømte 17-åringen for voldtekt, kommenterer hun slik : ¶
BT170328 - Jeg registrerer at lagmannsretten har vurdert bevisene på en annen måte enn i tingretten, sier Falch.
BT170328 Lagmannsretten har vurdert saken helt på nytt, og bevissituasjonen var den samme.
AA170328 Kvinnen hevder å ha blitt voldtatt over 70 ganger, noe lagmannsretten ikke kunne slå fast på grunn av manglende bevis.
VG170327 | P-husdrapssaken behandles på nytt i lagmannsretten
VG170327 Under ankeforhandlingen i lagmannsretten tidligere denne måneden, trakk voldtektsmannen anken over skyldspørsmålet i post to av tiltalen.
VG170327 Etter en samlet vurdering fastsatte lagmannsretten beløpet til 2 millioner kroner, i tillegg til de 100.000 i oppreisning.
VG170327 Dette har igjen gitt lagmannsretten et bredere grunnlag for å si noe om et tap i fremtidig erverv.
VG170327 Alvorlige ettervirkninger ¶ Lagmannsretten kom fram til at Assad er skyldig i voldtekter av de to kvinnene, og at disse « er begått av flere i fellesskap og/eller på en særlig smertefull og/eller krenkende måte ».
DB170327 Ikke formildende ¶ Lagmannsretten understreket at det dreier seg om tre overlagte drap, og at det ikke foreligger provokasjon eller andre forhold på ofrenes side som kan virke formildende.
DA170327 Svært traumatisert ¶ « Lagmannsretten finner fornærmedes forklaring troverdig.
DA170327 LES OGSÅ : Sa at hun var trygg - voldtok henne like etterpå ¶ Lagmannsretten kom til at det minst forelå ti tilfeller av voldtekt der både de objektive og subjektive vilkårene for straff er til stede.
DA170327 I lagmannsretten måtte dermed hennes politiforklaringer leses opp med fornærmede til stede », heter det i dommen fra Gulating lagmannsrett.
AP170327 Ikke formildende ¶ Lagmannsretten understreket at det dreier seg om tre overlagte drap, og at det ikke foreligger provokasjon eller andre forhold på ofrenes side som kan virke formildende.
AA170327 | P-husdrapssaken behandles på nytt i lagmannsretten
AA170327 Lagmannsretten understreket at det dreier seg om tre overlagte drap, og at det ikke foreligger provokasjon eller andre forhold på ofrenes side som kan virke formildende.
AP170324 Det føles godt at lagmannsretten tar avstand fra alt dette.
AP170324 Aktor i saken, statsadvokat Erik Thronæs, er fornøyd med å få medhold i straffenivået av lagmannsretten i saken.
AP170324 ( NTB ) ¶ | Lagmannsretten etter omstridt voldtektssak : - Ikke riktig å gi lavere straff for « berettiget håp om sex » ¶
AP170324 Lagmannsretten peker på at selv om fornærmede og tiltalte hadde hatt frivillig sex dagen før, så må det legges vekt på at kvinnen gjentatte ganger sa at hun ikke ville, ba tiltalte stoppe og at han skulle la henne være i fred.
AA170324 advokat Brynjar Meling, sier til Stavanger Aftenblad at dommen allerede er anket til lagmannsretten .
VG170323 Vi vil gjennomgå dommen for å se om det er grunnlag for eventuelt å anke det forholdet hvor lagmannsretten er uenig i vårt vedtak, sier juridisk direktør Jan Munthe Magnus i Skattedirektoratet til NTB.
VG170323 Dette betyr at lagmannsretten i den sivile saken tar et annet standpunkt enn dommerne i straffesaken.
DN170323 Lagmannsretten fant at Larsen ikke hadde brutt opplysningsplikten etter ligningsloven og at det ikke var grunnlag for beskatning av ham fordi Skatt vest hadde brutt fristregler.
DB170323 Trine Rjukan var bistandsadvokat for 10 av de 17 fornærmede kvinnene i lagmannsretten .
BT170323 Vi vil gjennomgå dommen for å se om det er grunnlag for eventuelt å anke det forholdet hvor lagmannsretten er uenig i vårt vedtak.
AA170323 Vi vil gjennomgå dommen for å se om det er grunnlag for eventuelt å anke det forholdet hvor lagmannsretten er uenig i vårt vedtak, sier juridisk direktør Jan Munthe Magnus i Skattedirektoratet til NTB.
AA170323 Dette betyr at lagmannsretten i den sivile saken tar et annet standpunkt enn dommerne i straffesaken.
SA170322 | Pirattaxi-tiltalte frifunnet også i lagmannsretten
DB170322 Lagmannsretten mente at forholdet, som varte en måneds tid, hadde båret preg av å være et kjæresteforhold.
DB170321 I februar ble uganderen pågrepet i lagmannsretten , og Dagbladet erfarte den gang at planen var at han skulle sendes ut søndag 19. februar - en måned før dommen skulle være klar.
DB170321 Lagmannsretten kom i likhet med tingretten fram til at asylsøkeren hadde forklart seg uriktig på flere punkter, samt endret og tilpasset sin forklaring.
DB170321 Lagmannsretten kom derfor fram til at det ikke foreligger sannsynlighetsovervekt for at 24-åringens forklaring er sann.
AP170321 Dommen er anket, og kommer opp for lagmannsretten senere i år.
BT170320 Mandag starter ankesaken i lagmannsretten .
DN170319 Myrjord tapte i tingretten, men vant i lagmannsretten .
DB170319 - Han anker dommen til lagmannsretten .
BT170319 Ulykkesfuglen som startet det hele, ble frikjent av lagmannsretten i 2014 og er ikke part i saken mellom forsikringsselskapene.
AP170319 - Han anker dommen til lagmannsretten .
AA170319 - Han anker dommen til lagmannsretten .
AA170319 Ulykkesfuglen som startet det hele, ble frikjent av lagmannsretten i 2014 og er ikke part i saken mellom forsikringsselskapene.
BT170318 For noen uker siden slo lagmannsretten fast at staten handler i strid med Flyktningkonvensjonen når den nekter flyktninger reisedokumenter bare på grunn av tvil om identitet.
VG170317 « Det sentrale er, slik lagmannsretten ser det, at Jovsset Ánte Sara ikke vil være sikret et fortsatt økonomisk utbytte av reindriften etter reintallsreduksjonen.
VG170317 Videre skriver lagmannsretten at selv om begrunnelsen for reduksjon av reindriftstall er rimelig og objektiv, men at terskelen for ulovlig inngrep, selv fra staten, i dette tilfellet er overskrevet.
VG170317 VANT I LAGMANNSRETTEN : Jovsset Ánte Sara og forsvarer Trond P.
VG170317 Staten anket saken videre til lagmannsretten , selv om Sara håpet de ikke ville anke var han ikke overrasket over at staten ikke ga seg så lett.
VG170317 Sara har heller ikke besvart Bitis SMS eller e-post om at han vant i lagmannsretten .
VG170317 Reindriftseier Jovsset Ánte Sara ( 25 ) vant rettssaken i lagmannsretten der staten forlangte at han reduserte buskapen sin fra 150 til 75 dyr.
VG170317 Fredag fikk han medhold i lagmannsretten .
VG170317 Da staten tok saken til lagmannsretten vant han også.
VG170317 Biti mener årsaken til at de når frem, er at lagmannsretten lar seg overbevise om at det ikke er mulig med overskudd med 75 rein.
AP170317 Bistandsadvokat Christian Lundin advarte også lagmannsretten mot å legge en ansvarsfraskrivende besvimelse til grunn ved en eventuell frifinnelse : ¶
AA170317 Ankesaken i lagmannsretten er forhåndsberammet til 19. juni, sier Wiig.
AA170317 Ankesaken i lagmannsretten er forhåndsberammet til 19. juni, sier Wiig.
AA170317 Bistandsadvokat Christian Lundin advarte også lagmannsretten mot å legge besvimelse til grunn.
SA170316 Tingretten viste til tidligere saker fra Høyesterett og lagmannsretten , hvor lignende betraktninger hadde blitt gjort, og kom til at straffen måtte settes til under minstestraffen på fire år.
DB170316 Dommen ankes til lagmannsretten , skriver Fremover.
AA170316 Dommen ankes til lagmannsretten , skriver Fremover.
AA170315 Markedet for potetsnacks i Norge er på snaut 1,5 milliarder kroner årlig, kom det fram da saken gikk for lagmannsretten i fjor.
VG170314 Han ser frem til å få prøvet saken på nytt i lagmannsretten , og utover det har vi ingen ytterligere kommentar på nåværende tidspunkt, sier forsvarer Christian Flemmen Johansen til VG.
VG170314 Tidligere i år ble Bryne-frisøren dømt i lagmannsretten til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin.
VG170314 TAPTE : Frisør Merete Hodne tapte i lagmannsretten i hijabsaken.
VG170314 - Jeg føler jeg vant en halv seier i lagmannsretten siden boten ble satt ned til 7000 og at jeg slapp saksomkostninger.
FV170314 Redusert bot ¶ Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten " ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ".
FV170314 Når lagmannsretten , etter sin vurdering av bevisene, kom til at tiltalte nektet fornærmede frisørtjeneste utelukkende fordi hun bar hijab, er det korrekt rettsanvendelse at nektelsen skjer " på grunn av personens (..... ) religion ", heter det.
FV170314 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten " ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ".
FV170314 Hodne erkjente ikke straffskyld, verken i tingretten eller lagmannsretten .
FV170314 Foto : Carina Johansen / NTB Scanpix Malika Bayan da lagmannsretten behandlet saken.
FV170314 Etter at saken ble behandlet i lagmannsretten , har Bayan bestemt seg for å legge vekk hijaben.
FV170314 " Utvalget er således enig med lagmannsretten i at hijab, uansett eventuell annen symbolverdi, også må anses som et religiøst symbol.
DB170314 Bryne-frisøren ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til å betale en bot på 7 000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
DA170314 Redusert bot ¶ Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
DA170314 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
DA170314 Hodne erkjente ikke straffskyld, verken i tingretten eller lagmannsretten .
DA170314 Etter at saken ble behandlet i lagmannsretten , har Bayan bestemt seg for å legge vekk hijaben.
DA170314 Bryne-frisøren ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
BT170314 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
BT170314 I RETTEN : Malika Bayan da lagmannsretten behandlet saken.
BT170314 Hodne erkjente ikke straffskyld, verken i tingretten eller lagmannsretten .
BT170314 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
AP170314 « Utvalget er således enig med lagmannsretten i at hijab, uansett eventuell annen symbolverdi, også må anses som et religiøst symbol.
AP170314 Når lagmannsretten , etter sin vurdering av bevisene, kom til at tiltalte nektet fornærmede frisørtjeneste utelukkende fordi hun bar hijab, er det korrekt rettsanvendelse at nektelsen skjer « på grunn av personens... religion », heter det i avgjørelsen.
AP170314 I lagmannsretten ble Hodne dømt til å betale 7000 kroner i bot for å ha nektet en hijab-kledd kvinne, Malika Bayan, adgang i sin frisørsalong på Bryne.
AP170314 Grunnen til at boten ble nedjustert i lagmannsretten var at lagmannsretten ikke kunne se bort fra at Hodne ble utsatt for en provokasjon.
AP170314 Grunnen til at boten ble nedjustert i lagmannsretten var at lagmannsretten ikke kunne se bort fra at Hodne ble utsatt for en provokasjon.
AP170314 Ble dømt til å betale 7000 i lagmannsretten
AA170314 Når lagmannsretten , etter sin vurdering av bevisene, kom til at tiltalte nektet fornærmede frisørtjeneste utelukkende fordi hun bar hijab, er det korrekt rettsanvendelse at nektelsen skjer " på grunn av personens (..... ) religion ", heter det.
AA170314 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten " ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ".
AA170314 Hodne erkjente ikke straffskyld, verken i tingretten eller lagmannsretten .
AA170314 Etter at saken ble behandlet i lagmannsretten , har Bayan bestemt seg for å legge vekk hijaben.
AA170314 " Utvalget er således enig med lagmannsretten i at hijab, uansett eventuell annen symbolverdi, også må anses som et religiøst symbol.
AA170314 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten " ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ".
AA170314 Han anket over straffeutmålingen, men lagmannsretten kommer til at tingrettens straff er passende og har derfor forkastet anken. ( ©NTB ) ¶ | 15-åring manipulert og presset til tilståelse ¶
AA170314 | Én bror frifunnet for drapsforsøk på stefar i Rogaland ¶ Lagmannsretten har frifunnet en 26-åring for drapsforsøk på stefaren i Vindafjord i Rogaland, men dømmer ham for vold.
VG170313 I januar bestemte 34-åringen seg for å trekke anken til lagmannsretten .
FV170313 Nå har lagmannsretten redusert straffen.
FV170313 Kvinnen har nektet for å ha satt fyr på hytta, men verken tingretten eller lagmannsretten trodde på hytteeierens forklaring.
FV170313 Forsikret innboet dagen før ¶ Lagmannsretten mener den lange saksbehandlingstiden gir grunnlag for en enda høyere strafferabatt.
FV170313 Lagmannsretten kom derimot fram til at det ikke er noe som tyder på at venninnen var kjent med planene, og konkluderte med at hun må frifinnes.
DB170313 I januar bestemte 34-åringen seg for å trekke anken til lagmannsretten .
DB170313 Etter noen dager ombestemte han seg og ønsket likevel en runde i lagmannsretten .
DA170313 I januar bestemte 34-åringen seg for å trekke anken til lagmannsretten .
AP170313 I januar bestemte 34-åringen seg for å trekke anken til lagmannsretten .
AP170313 Etter noen dager ombestemte han seg og ønsket likevel en runde i lagmannsretten .
AP170313 mars ble det klart at Lukosevicius ikke får anken fremmet for lagmannsretten .
AA170313 Han beskriver i sitt støtteskriv til lagmannsretten en prøve som er hentet « fra gjenstanden som politiet mener drapet er utført med ».
AA170313 Han anket over fengslingstidens lengde, og har overfor lagmannsretten argumentert med at det ikke virker som om tingretten har « vært seg tilstrekkelig bevisst » innholdet i et av dokumentene fra etterforskningen.
AA170313 Dette beviset samt andre prøver som ligger i etterforskningsmaterialet, mener lagmannsretten forsterker mistanken mot 38-åringen.
AA170313 Dette argumentet gjentok han også overfor lagmannsretten i anken.
AA170313 Lagmannsretten tar påtalemyndighetens anke til følge, og varetektsfengsler mannen i fire uker med brev- og besøksforbud.
VG170311 Komikeren anket dommen til lagmannsretten .
DA170311 Bryne-frisøren ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til å betale en bot på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
AP170311 Bryne-frisøren ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til å betale en bot på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
AA170311 Bryne-frisøren ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til å betale en bot på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
DB170310 Selv om Terje Hauge synes forelegget er en overeaksjon, har han ingen planer om å anke saken videre til lagmannsretten .
DB170310 I lagmannsretten ble boten redusert til 7.000 kroner.
DB170310 Lagmannsretten reduserte boten fordi retten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
DA170310 Lagmannsretten fant det skjerpende at overgrepene har funnet sted i barnas hjem, der de har et særlig behov for å kunne føle seg trygge.
AA170310 Hodne ble i lagmannsretten tidligere i år idømt et forelegg på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
AA170310 | Bildrapssak opp i lagmannsretten
AA170310 Onsdag starter lagmannsretten behandlingen av en ankesak der en bilfører er tiltalt for uaktsomt drap på en 26 år gammel kvinne i Oslo i 2014.
DN170309 Hans advokat Joar Heide anser dommen i lagmannsretten som en delseier.
DN170309 - Tingretten mente det ikke var grunnlag for for erstatning, mens lagmannsretten konkluderte med det motsatte, konstaterer Heide.
AP170309 Så lang var saksbehandlingstiden at tiltalte fikk en betydelig reduksjon i straffen : Ett år og to måneders fengsel lød dommen i lagmannsretten på.
AP170309 Samboeren ønsket altså ikke at kvinnen skulle straffes, men lagmannsretten kunne ikke ta hensyn til det : ¶
AP170309 Kvinnen i 60-årene, som er tidligere lege, fikk redusert straff for årelang mishandling av samboeren sin da ankesaken ble behandlet i lagmannsretten .
AP170309 Kvinnen anket dommen, men på grunn av kapasitetsproblemer i lagmannsretten tok det ett år før ankesaken ble behandlet.
AP170309 Den psykologiske bindingen mellom offeret og overgriper bidrar også ofte til å vanskeliggjøre etterforskningen, noe denne saken tydelig viser », skriver lagmannsretten i dommen.
AP170309 Både kvinnen og samboeren nektet i retten for at hun hadde mishandlet ham, men dommerne i lagmannsretten trodde ikke på dem.
AA170309 I fengslingskjennelsen fra lagmannsretten kom det frem nye opplysninger fra den drapssiktedes politiforklaring.
AA170309 Dette anket siktede til lagmannsretten , som forkastet anken.
AA170309 Lagmannsretten viste i den forbindelse til at 26-åringen hadde skader da han ble pågrepet.
AA170309 I fengslingskjennelsen fra lagmannsretten kom det frem nye opplysninger fra den drapssiktedes politiforklaring.
AA170309 Dette anket siktede til lagmannsretten , som forkastet anken.
AA170309 Lagmannsretten viste i den forbindelse til at 26-åringen hadde skader da han ble pågrepet.
AA170309 « Innen den tid bør det være fremkommet noe mer som styrker mistanken enn det man har i dag », heter det i kjennelsen, som ble anket til lagmannsretten av både siktede og påtalemyndigheten.
VG170308 Sammen med Marit Elisabeth Klemetsen, som har en doktorgrad i samfunnsøkonomi, skrevet en vitenskapelig artikkel om behandlingen av voldtektssaker i lagmannsretten .
VG170308 Hodne ble i lagmannsretten tidligere i år idømt et forelegg på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
DB170308 Saken skapte voldsom debatt etter at menn som først ble dømt i tingretten for voldtekt av jenta fra Lærdal seinere ble frikjent i lagmannsretten .
DB170308 Den svenske lagmannsretten har nå funnet at alle fem kan utvises, på grunn av sakens alvor og øvrige omstendigheter, skriver den svenske avisa.
DB170308 Dersom saken ender som ankesak, kan den nå lagmannsretten og eventuelt høyesterett.
DB170308 I lagmannsretten ble boten redusert til 7.000 kroner.
DB170308 Lagmannsretten reduserte boten fordi retten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
DA170308 Hodne ble i lagmannsretten tidligere i år idømt et forelegg på 8000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
BT170308 Mennene ble frikjente, selv om fire av syv dommere i lagmannsretten mente hun ble dopet ned og gjengvoldtatt.
BT170308 Mennene ble frikjente, selv om fire av syv dommere i lagmannsretten mente hun ble dopet ned og gjengvoldtatt.
AA170308 Hodne ble i lagmannsretten tidligere i år idømt et forelegg på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
AA170308 Mannen har vært for syk til å forklare seg både i den pågående ankesaken i lagmannsretten og som vitne i tingrettssaken mot Jensen og Cappelen. 52-åringen ble i tingretten dømt til 13 års fengsel, men aktor Hulda Karlsdottir ber i sin straffeutmåling om 15 års fengsel for rørleggeren.
AA170308 Hun mener straffen bør reduseres til fire år, blant annet fordi han har erkjent straffskyld og i lagmannsretten er dømt for innførsel av et mindre kvantum hasj enn i tingretten.
DB170306 Merete Hodne dømt i lagmannsretten
DB170304 Nå avhenger framtida hans av hva lagmannsretten svarer på ett enkelt spørsmål.
DB170303 Hovrätten - som tilsvarer lagmannsretten i Norge - i Sundsvall opprettholder den opprinnelige dommen, men skjerper straffeutmålingen til 12 års fengsel, ifølge svensk TV 4.
DA170303 Det er satt av fire dager til saken i lagmannsretten .
VG170302 Straks lagmannsretten ble gjort oppmerksom på feilen, ble avgjørelsen fjernet fra hjemmesiden, skriver Trondsen til VG i en epost.
VG170302 - I saker av særlig interesse for allmennheten, vurderer lagmannsretten om avgjørelsen skal legges ut på domstolens hjemmeside i sin helhet - i anonymisert form.
DN170302 Skatteetaten fikk medhold i dette i både tingretten og lagmannsretten , og nå har Høyesterett forkastet investorens anke, skriver Nettavisen.
DB170302 Til tross for den skråsikre vurderingen til lagmannsretten , er det ikke gitt at Høyesterett vil legge seg på samme linje.
DB170302 I disse tilfellene kan det faktisk lønne seg ! fra Easyshopper ¶ Lagmannsretten var klar i talen da dommen fra ankesaken om terroristen Anders Behring Breiviks soningsforhold kom onsdag.
DB170302 Det er godt mulig at lagmannsretten har rett konklusjon, men det er ikke like åpenbart at de gir en tilstrekkelig god begrunnelse for den.
DB170302 Lagmannsretten ser derimot begrenset relevans av europeisk rettspraksis.
DB170302 Lagmannsretten kjøper derimot de sakkyndiges vurderinger og stoler på at staten har foretatt grundige, løpende vurderinger.
DB170302 Lagmannsretten har generelt lagt seg på en mer statsvennlig linje enn tingretten gjorde.
DA170302 Storrvik legger vekt på at dommen viser at man kan komme til et smertepunkt for isolasjon : ¶ - Lagmannsretten påpeker det bekymringsfulle, men mener terskelgrensen for brudd på EMK ikke er brutt ennå.
DA170302 Det mente også tingretten, men ikke lagmannsretten , sa han til pressen.
DA170302 Det har ikke lagmannsretten klart å rette helt opp i.
DA170302 Breiviks soningsforhold bryter ikke med menneskerettighetene, slår lagmannsretten fast.
DA170302 Andenæs mener likevel det er uklart hvordan lagmannsretten har tolket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3 og forbudet mot tortur og umenneskelig behandling.
DA170302 - Etter tingrettens dom i fjor oppfatter vi fra denne side at dommen i lagmannsretten er en oppreisning til kriminalomsorgen og til de mange som jobber i Ila og Skien fengsel, som i løpet av fem og et halvt år har jobbet for å gi Breivik en streng, men verdig og human soning, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted på en pressekonferanse etter at dommen var avsagt.
DA170302 - Lagmannsretten har etter statens syn avsagt en grundig dom.
AA170302 Skatteetaten fikk medhold i dette i både tingretten og lagmannsretten , og nå har Høyesterett forkastet investorens anke, skriver Nettavisen.
AA170302 I lagmannsretten ble han dømt til fengsel i 30 dager.
AA170302 | Dom for drap på Kongsberg blir stående ¶ Lagmannsretten har forkastet anken fra en somalier som ble dømt for å ha drept en landsmann på Kongsberg.
AA170302 Lagmannsretten er dermed blitt stående ved den straffutmåling som også tingretten fant passende, fengsel i 13 år ", skriver retten. ( ©NTB ) ¶
AA170302 " Lagmannsretten finner at skylderkjennelsen ikke kan føre til mer enn et halvt års fradrag i straffen.
VG170301 Les VGs leder fra forrige gang : En gal dom ¶ Lagmannsretten slår fast at det er helt nødvendig å holde Breivik i et strengt soningsregime.
VG170301 Leder Lagmannsretten har slått fast det som burde være en selvfølge : Staten har ikke brutt menneskerettighetene til Anders Behring Breivik.
VG170301 Lagmannsretten har slått fast det som burde være en selvfølge : Staten har ikke brutt menneskerettighetene til Anders Behring Breivik.
VG170301 « Lagmannsretten er kommet til at Anders Behring Breivik ikke er eller har vært utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling », konkluderer lagmannsretten .
VG170301 Isolasjon fra andre innsatte kombinert med streng kontroll er eksempler på slike sikkerhetstiltak », skriver lagmannsretten .
VG170301 I lagmannsretten gikk Regjeringsadvokaten langt mer systematisk til verks, og gått inn på flere av detaljene rundt Breiviks soningsforhold og hverdag i fengselet.
VG170301 Det kommer frem av den enstemmige dommen, som ble offentliggjort av lagmannsretten klokken 12 onsdag.
VG170301 - Tingretten var på den samme befaringen som lagmannsretten , og jussen er den samme nå som i fjor.
VG170301 « Lagmannsretten er kommet til at Anders Behring Breivik ikke er eller har vært utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling », konkluderer lagmannsretten.
VG170301 Lagmannsretten beslutter samtidig at partene må dekke sine egne saksomkostninger.
VG170301 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.
VG170301 Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens ( EMK ) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet, men fikk ikke medhold i noen av punktene i lagmannsretten .
VG170301 Bakgrunn : Staten får medhold i lagmannsretten
VG170301 Amundsen sier videre at han " konstaterer at lagmannsretten har et annet syn enn tingretten i spørsmålet om krenking av menneskerettighetene under gjennomføringen av straffen ".
VG170301 - Samtidig er vi fornøyde med at lagmannsretten har konkludert med at ingen menneskerettigheter har blitt brutt i forbindelse med terroristens soningsforhold, understreker AUF-lederen.
VG170301 juli-hendelsene mottok med stor lettelse budskapet om statens seier i lagmannsretten klokken 12 tirsdag.
FV170301 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.
FV170301 Hans mentale tilstand har også preg av å være stabil, skriver lagmannsretten .
FV170301 Han mener dommen inneholder flere svakheter, og peker blant annet på at lagmannsretten ikke klargjør hvor grensen for menneskerettsbrudd under soning går.
FV170301 Fortsatt farlig ¶ Lagmannsretten mener Breivik fortsatt framstår som sterkt preget av sitt høyreekstreme, politiske univers og anser ham som en fortsatt svært farlig mann.
FV170301 Breivik var godt forberedt på nederlaget i lagmannsretten , og forbereder seg på en tilsvarende konklusjon i Høyesterett, poengterer Storrvik.
FV170301 Anders Behring Breivik gir seg ikke med tapet i lagmannsretten .
FV170301 - Dommen i lagmannsretten er ikke overraskende.
FV170301 Lagmannsretten mener den terskelen ikke er nådd.
FV170301 - Lagmannsretten har anlagt den brede helhetsvurderingen som menneskerettighetsdomstolen tar utgangspunkt i og har lagt vekt på andre sider ved soningen.
DB170301 Selv om det nå er gått lang tid, mener lagmannsretten at det fortsatt foreligger relativt høy risiko for vold og alvorlige trusler mot Breivik fra andre innsatte.
DB170301 Sakskostnader tilkjennes ikke, verken for tingretten eller lagmannsretten .
DB170301 Saken om « Sjakalen » ble også et tema i lagmannsretten .
DB170301 Preget av høyreekstremisme ¶ Lagmannsretten mener Breivik fortsatt er sterkt preget av sitt høyreekstreme, politiske univers.
DB170301 Om terroristens psykiske helse, skriver lagmannsretten : ¶
DB170301 Også i ankebehandlingen i lagmannsretten var dette spørsmålet sentralt, og hvorvidt isolasjonen han er underlagt, kvalifiserer som « umenneskelig behandling » i henhold til Den europeiske menneskerettskonvensjons ( EMKs ) artikkel 3.
DB170301 Dette standpunktet er ikke knyttet til anger eller begrunnet nærmere med etiske overveielser, og tillegges ikke vekt », skriver lagmannsretten .
DB170301 Lagmannsretten oppfatter diagnosene dyssosial og dramatiserende personlighetsforstyrrelse som dekkende.
DB170301 Lagmannsretten mener at enkelte av brevene som Breivik har trukket fram i forbindelse med brevkontrollen, « er formulert på en måte som bærer preg av ønske om å teste grenser når det gjelder mulighetene til å etablere kontakt med høyreekstreme nettverk ».
DB170301 Lagmannsretten legger til grunn at over 4 000 brev er sendt ut og inn til Breivik i løpet av fem og et halvt år, og at mellom 20 og 25 prosent av disse er stoppet i brevkontrollen.
DB170301 Lagmannsretten finner etter en samlet avveining at EMK artikkel 8 ikke er krenket i forbindelse med gjennomføringen av brevkontrollen.
DB170301 « De fysiske/materielle soningsforholdene for Breivik er etter lagmannsrettens oppfatning meget gode sammenlignet med hva som eller gjelder for innsatte i norske fengsler », slår lagmannsretten fast.
DB170301 Videre belegger lagmannsretten den oppfatningen med at Breivik blant annet disponerer tre celler i Skien fengsel.
DB170301 Også i ankebehandlingen i lagmannsretten var dette spørsmålet sentralt, og hvorvidt isolasjonen han er underlagt, kvalifiserer som « umenneskelig behandling » i henhold til Den europeiske menneskerettskonvensjons ( EMKs ) artikkel 3.
DB170301 I praksis arbeider han mye med studiene og har tatt flere eksamener med godt resultat », skriver lagmannsretten .
DB170301 Deretter anfører lagmannsretten at de mener Breivik har det bedre i fengsel enn andre innsatte : ¶
DB170301 Cellene er, bemerker lagmannsretten , møblert på vanlig måte, men legger til at Breivik har hengt opp bilder og plassert bøker, filmer, spill og brev i hyller og egne kasser i cellene.
DB170301 « Lagmannsretten har [... ] fått et klart inntrykk av at studiene i statsvitenskap har vesentlig betydning for Breivik », heter det i avgjørelsen.
DB170301 Lagmannsretten skriver at dette ble bedre fra vinteren 2014.
DB170301 Har det bedre enn andre ¶ Lagmannsretten mener nemlig at fengselet har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for manglende sosialt fellesskap for Breivik.
DB170301 Lagmannsretten mener at fengselet har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for manglende sosialt fellesskap for Breivik.
DB170301 Lagmannsretten legger samtidig til grunn at fengselet undersøker mulighetene for at Breivik skal få begrenset samvær med enkelte andre innsatte i løpet av « relativt kort tid ».
DB170301 » Men dette anses ikke for å være alvorlig og generelt stoler lagmannsretten på at gode vurderinger ble tatt og ser heller Sivilombudsmannens rolle som et eksempel på at Breiviks rettssikkerhet er ivaretatt.
DB170301 » Her foretar lagmannsretten et tydelig og noe tvilsomt steg vekk fra tingrettens strenge applisering av EMDs metode og til Regjeringsadvokatens gjentatte påstander om at staten må ha et betydelig spillerom.
DB170301 | Breivikdommen alle ville ha ¶ Lagmannsretten deler statens virkelighetsoppfatning.
DB170301 Mens tingretten går langt i å tolke rettspsykiater Randi Rosenqvist på en måte som hun selv ikke vil stå inne for, for å understøtte påstanden om at Breivik ikke er så farlig som staten skal ha det til, går lagmannsretten i andre grøfta og tar ordene hennes for god fisk.
DB170301 Mens tingretten gikk langt i å overprøve kriminalomsorgens vurderinger, la lagmannsretten vekt på at « EMD har vist tilbakeholdenhet med å overprøve risikovurderingen som nasjonale myndigheter har lagt til grunn ».
DB170301 Her har nok lagmannsretten sitt på det rene.
DB170301 Dommen er ikke vanskelig å forstå, men lagmannsretten gjør det for enkelt for seg selv ved å legge seg så tett opp til statens virkelighetsforståelse som de gjør.
DB170301 Det gir verken kriminalomsorgen eller lagmannsretten svar på.
DB170301 Der tingretten borer i og overprøver avgjørelsene til forvaltningen, stoler lagmannsretten på at gode vurderinger er foretatt.
DB170301 At lagmannsretten lytter mer til Regjeringsadvokaten enn til tingretten er et gjennomgående trekk ved domsavgjørelsen.
DB170301 mars avsa et enstemmig lagmannsretten sin dom i ankesaken om Breiviks soningsforhold.
DB170301 Lagmannsretten legger til grunn at det vil bli vurdert å prøve ut fellesskap med innsatte som ikke soner i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå.
DB170301 Lagmannsretten kommer riktig nok med noen små dult til kriminalomsorgen.
DB170301 Lagmannsretten forholder seg mindre aktivt til rettspraksis fra EMD.
DB170301 Lagmannsretten er imidlertid enig med staten i at de manglende begrunnelsene må ses i lys av at det er foretatt løpende vurderinger i ulike komiteer og grupper som løpende har vurdert Breiviks soningsforhold.
DB170301 Lagmannsretten anerkjenner at « Forebyggingsenheten viste til at det var satt svært strenge begrensninger i bevegelsesfriheten og muligheten for menneskelig kontakt » og ser dette i sammenheng med at « det gradvis er gjennomført lettelser i soningsforholdene [... ] ikke minst i løpet av 2016.
DA170301 Sejersted gikk metodisk igjennom flere punkter i dommen fra Borgarting lagmannsrett og la blant annet vekt på at lagmannsretten hadde kommet fram til sine slutninger ut fra en bred helhetsvurdering, noe han mente var noe mangelfullt i tingrettens dom.
DA170301 Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten .
DA170301 Høy risiko for vold ¶ Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger.
DA170301 Hans mentale tilstand har også preg av å være stabil, skriver lagmannsretten og fortsetter : ¶
DA170301 Han viste til at både tingretten og lagmannsretten nå har vurderte soningsforholdene grundig.
DA170301 De påpeker bekymringsgrunnlaget, men smertegrensen mener lagmannsretten ikke er nådd.
DA170301 Breiviks advokat Øystein Storrvik sier at de vil anke dommen fra lagmannsretten .
DA170301 Beslutningene om ikke å tillate Breivik fellesskap med andre innsatte, innebærer heller ikke noen uforholdsmessig belastning, fastslår lagmannsretten .
DA170301 Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene, slår lagmannsretten fast.
DA170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
DA170301 - Men jeg tror Høyesterett vil komme til samme resultat som lagmannsretten har kommet til, sier han.
DA170301 - Ingen overraskende dom ¶ Lagmannsretten har lagt en riktigere terskel til grunn i Breivik-saken, mener professor i menneskerettigheter Kjetil Larsen.
DA170301 » Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll.
DA170301 Lagmannsretten peker videre på at Breivik har god tilgang både på førstelinjetjenester og spesialisthelsetjenester i fengselet, og at han i en periode selv har valgt ikke å benytte seg av tilbudene om kontakt med helsepersonell.
DA170301 Lagmannsretten mener at den terskelen ikke er nådd.
DA170301 Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten.
DA170301 - Lagmannsretten har anlagt den brede helhetsvurderingen som menneskerettighetsdomstolen tar utgangspunkt i og har lagt vekt på andre sider ved soningen.
BT170301 | Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene, slår lagmannsretten fast ¶
BT170301 Lite endret ¶ Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll.
BT170301 Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten .
BT170301 Høy risiko for vold ¶ Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger.
BT170301 Hans mentale tilstand har også preg av å være stabil, skriver lagmannsretten og fortsetter : ¶
BT170301 Beslutningene om ikke å tillate Breivik fellesskap med andre innsatte, innebærer heller ikke noen uforholdsmessig belastning, fastslår lagmannsretten .
BT170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
BT170301 Lagmannsretten peker videre på at Breivik har god tilgang både på førstelinjetjenester og spesialisthelsetjenester i fengselet, og at han i en periode selv har valgt ikke å benytte seg av tilbudene om kontakt med helsepersonell.
BT170301 Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten.
BT170301 Lagmannsretten avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene.
BT170301 Tingretten mente at soningsforholdene bryter med artikkel 3, mens lagmannsretten ga staten fullt medhold.
BT170301 NEDERLAG : Anders Behring Breivik tapte i lagmannsretten , etter først å ha vunnet på ett punkt i tingretten.
BT170301 Lagmannsretten mener riktignok at det er ekstraordinært og belastende at Breivik ikke får være sammen med sine medfanger.
BT170301 Lagmannsretten legger betydelig større vekt på sikkerhetsrisikoen.
BT170301 Lagmannsretten kritiserer riktignok Kriminalomsorgen på flere punkt, men kritikkverdig behandling er ikke nok til å bryte menneskerettighetene.
BT170301 | Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene, slår lagmannsretten fast ¶
BT170301 Lite endret ¶ Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll.
BT170301 Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten .
BT170301 Høy risiko for vold ¶ Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger.
BT170301 Hans mentale tilstand har også preg av å være stabil, skriver lagmannsretten og fortsetter : ¶
BT170301 Beslutningene om ikke å tillate Breivik fellesskap med andre innsatte, innebærer heller ikke noen uforholdsmessig belastning, fastslår lagmannsretten .
BT170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
BT170301 Lagmannsretten peker videre på at Breivik har god tilgang både på førstelinjetjenester og spesialisthelsetjenester i fengselet, og at han i en periode selv har valgt ikke å benytte seg av tilbudene om kontakt med helsepersonell.
BT170301 Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten.
BT170301 Lagmannsretten avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene.
AP170301 » Slik karakteriserte Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik dommen fra lagmannsretten da han møtte pressen onsdag formiddag.
AP170301 « Samlet sett fremstår kompensasjonstiltakene som meget godt tilpasset Breiviks behov », skriver lagmannsretten i dommen.
AP170301 Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, og lagmannsretten påpeker også det ekstraordinære med over 5,5 års isolasjon, sier Storrvik.
AP170301 Her kan du lese hele dommen fra lagmannsretten
AP170301 For da staten i januar i år fikk en ny sjanse til å overbevise de tre dommere i lagmannsretten om at avgjørelsen var helt feil, ble det avgjørende å gå enda mer grundig til verks.
AP170301 Den liberale rettsstat har lov til å forsvare seg og det er det denne saken handler om, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i lagmannsretten i januar.
AP170301 - For oss er det naturlig at vi anker den saken og arbeider videre for å bryte isolasjonen som lagmannsretten sier at man nå snarlig må vurdere grundig å bryte.
AP170301 Lagmannsretten var ikke i tvil ¶
AP170301 Når man dessuten har to så forskjellige syn som tingretten og lagmannsretten har hatt på disse spørsmålene, så bør saken avgjøres av Høyesterett, sier jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo.
AP170301 Han synes det virker som at lagmannsretten foretar en fri vurdering av hensynet til sikkerhet og hensynet til Breiviks rett til ikke å bli utsatt for tortur eller umenneskelig behandling.
AP170301 Han synes at lagmannsretten på en god måte peker på de problematiske forholdene ved soningen, slik som at Breivik har vært utsatt for et stort antall visitasjoner.
AP170301 - Jeg synes lagmannsretten har lagt til grunn en riktig vurdering av EMKs artikkel 3, der jeg mener at soningsforholdene til Behring Breivik ikke overskrider grensene til umenneskelig behandling, sier Larsen videre.
AP170301 ) vant en fullstendig seier over massemorderen Anders Behring Breivik i lagmannsretten .
AP170301 | Lagmannsretten om Behring Breiviks soningsforhold : Ikke brudd på menneskerettighetene ¶ Lagmannsretten « var aldri i tvil » om at soningsforholdene til massemorderen og terroristen Anders Behring Breivik ( 37 ) ikke er brudd på menneskerettighetene.
AP170301 Sejersted : Dommen er en oppreising til kriminalomsorgen ¶ - Lagmannsretten har etter vårt syn avsagt en meget grundig og omfattende dom på 55 sider hvor den drøfter alle sider av saken både rettslig og faktisk, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted da han møtte pressen onsdag.
AP170301 Samlet sett fremstår kompensasjonstiltakene som meget godt tilpasset Breiviks behov », skriver lagmannsretten i dommen.
AP170301 I dommen slår lagmannsretten fast at Anders Behring Breivik ikke er eller har vært utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling noen gang under soningen fra 2011 til i dag.
AP170301 I dommen legger lagmannsretten til grunn at det er høy risiko for vold fra Behring Breivik på sikt : ¶
AP170301 Det har de fått medhold i av lagmannsretten i dag at de har gjort, sier Sejersted.
AP170301 « Lagmannsretten er etter dette kommet til at det foreligger risiko for vold både fra og mot Breivik, og for at han kan inspirere andre til vold.
AP170301 Lagmannsretten er veldig tydelig på at det har de gjort etter beste evne, sier Sejersted.
AP170301 ( ©NTB ) ¶ | Lagmannsretten om Behring Breiviks soningsforhold : Ikke brudd på menneskerettighetene ¶
AP170301 FOTO : Lise Åserud, NTB scanpix ¶ Lagmannsretten gir staten full oppreisning etter den fellende dommen i tingretten i fjor.
AP170301 FOTO : Lise Åserud, NTB scanpix ¶ Lagmannsretten gir staten full oppreisning etter den fellende dommen i tingretten i fjor.
AA170301 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.
AA170301 Amundsen sier videre at han " konstaterer at lagmannsretten har et annet syn enn tingretten i spørsmålet om krenking av menneskerettighetene under gjennomføringen av straffen ".
AA170301 | - Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene, slår lagmannsretten fast ¶
AA170301 Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten .
AA170301 Hans mentale tilstand har også preg av å være stabil, skriver lagmannsretten og fortsetter : ¶
AA170301 Beslutningene om ikke å tillate Breivik fellesskap med andre innsatte, innebærer heller ikke noen uforholdsmessig belastning, fastslår lagmannsretten .
AA170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
AA170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger.
AA170301 Lagmannsretten peker videre på at Breivik har god tilgang både på førstelinjetjenester og spesialisthelsetjenester i fengselet, og at han i en periode selv har valgt ikke å benytte seg av tilbudene om kontakt med helsepersonell.
AA170301 Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten.
AA170301 Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll.
AA170301 Lagmannsretten avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene.
AA170301 Han viste til at både tingretten og lagmannsretten nå har vurderte soningsforholdene grundig.
AA170301 De påpeker bekymringsgrunnlaget, men smertegrensen mener lagmannsretten ikke er nådd.
AA170301 Lagmannsretten mener at den terskelen ikke er nådd.
AA170301 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.
AA170301 Hans mentale tilstand har også preg av å være stabil, skriver lagmannsretten .
AA170301 Han mener dommen inneholder flere svakheter, og peker blant annet på at lagmannsretten ikke klargjør hvor grensen for menneskerettsbrudd under soning går.
AA170301 Breivik var godt forberedt på nederlaget i lagmannsretten , og forbereder seg på en tilsvarende konklusjon i Høyesterett, poengterer Storrvik.
AA170301 Anders Behring Breivik gir seg ikke med tapet i lagmannsretten .
AA170301 - Dommen i lagmannsretten er ikke overraskende.
AA170301 Lagmannsretten mener den terskelen ikke er nådd.
AA170301 Lagmannsretten mener Breivik fortsatt framstår som sterkt preget av sitt høyreekstreme, politiske univers og anser ham som en fortsatt svært farlig mann.
AA170301 - Lagmannsretten har anlagt den brede helhetsvurderingen som menneskerettighetsdomstolen tar utgangspunkt i og har lagt vekt på andre sider ved soningen.
DN170228 Karimi kjempet for å få bli og fikk opphevet utvisningsvedtaket i tingretten, men lagmannsretten kom til motsatt konklusjon og Høyesterett avviste å behandle Karimis anke.
BT170227 John Christian Elden forsvarte mannen under ankesaken i lagmannsretten .
BT170227 - En lærepenge ¶ Lagmannsretten har utøvd skjønn når de har fastsatt botens størrelse til 300.000 kroner.
BT170227 Lagmannsretten skriver at det er atypiske inntekts- og formuesforhold i denne saken.
AP170227 Jeg er blitt særere og særere, fastslo Breivik da han forklarte seg i lagmannsretten .
AP170227 Dersom lagmannsretten er enig i Storrviks argumentasjon, er det nærliggende at den vil komme til at sikkerhetstiltakene i Skien fengsel går lenger enn menneskerettighetenes artikkel 3 gir anledning til.
AP170227 Også 63 åringen er på frifot, mens lagmannsretten behandler anke over dommen på 15 års fengsel, og mens politiet i Asker og Bærum etterforsker den nye saken fra Trondheim, som også omfatter 280 kilo hasj.
AA170227 Alle anket dommene til lagmannsretten .
AA170226 I lagmannsrettens beslutning pekes det blant annet på at lagmannsretten kan nekte en anke fremmet, helt eller delvis, dersom det anses som klart at anken ikke vil føre fram. ( ©NTB ) ¶
AA170226 Den tidligere kommunelegen anket derfor både saksbehandlingen, bevisbedømmelsen og straffeutmålingen til lagmannsretten , som bare tok saksomkostningene til følge.
DN170224 ¶ Denne saken burde heller aldri kommet så langt, lagmannsretten burde gjort et grundigere arbeid på forhånd og avvist anken, sier forfatteren.
BT170224 I lagmannsretten kom det frem at han har enebolig i Bergen verdsatt til 18 millioner kroner i 2014.
BT170224 Dommerne i lagmannsretten undrer seg over politets etterforskning.
DN170223 På denne tiden var han etter eget utsagn utflyttet, men det var altså ikke lagmannsretten enig i.
DA170222 Samtidig var det siden forrige runde i lagmannsretten begjært ytterligere etterforskningsskritt fra vår side.
DA170222 Lagmannsretten kom derfor til at 19-åringen skulle frifinnes for dette.
DA170222 Lagmannsretten fant heller ikke noe grunnlag for at 19-åringen skulle dømmes til å betale erstatning.
AP170222 « Når lagmannsrettens dom blir avsagt, har det gått 12 - 17 år fra dei straffbare tilhøvene skjedde.... meiner lagmannsretten at det ligg føre brot på kravet om rettargang innan rimeleg tid (...
AP170222 Ifølge dommen fra lagmannsretten skal de mest sentrale av de fem tiltalte betale 17,5 millioner kroner.
AP170222 Flere skjerpende omstendigheter ¶ Lagmannsretten kom til at strafferabatten må være så mye som 65 prosent i denne saken på grunn av bruddene på Grunnloven og Menneskerettskonvensjonen.
AP170222 Lagmannsretten viser til at unndragingen hadde et særlig profesjonelt preg, der han brukte en skjult funksjonalitet i kontorstøttesystemet.
AP170222 Lagmannsretten mener at Skatt Øst ikke har forsøkt å argumentere for sitt eget tap, bortsett fra å vise til skattevedtakene og tiltalen.
AP170222 Lagmannsretten kom til at det bare var bevist underslag av 17,5 millioner i årene 2000 - 2005.
AP170222 Erstatningssummen er hevet fra 900.000 kroner til 1,3 millioner i lagmannsretten .
DB170221 Det har vi gjort til dommeren i lagmannsretten også.
DB170221 Han er tiltalt i en sak som pågår i lagmannsretten .
SA170220 Selgerne er dømt til å betale kjøpernes saksomkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.
SA170220 Kjøperne vant i tingretten og lagmannsretten .
SA170220 I tingretten og lagmannsretten fikk kjøperne tilkjent 182.000 kroner i utbedringskostnader.
SA170220 Dette sa Ravndal om dommen i lagmannsretten : ¶
SA170220 Badene ble bygget i 1995 og tilfredsstiller ikke dagens våtromsnorm, men det ble heller ikke funnet fukt da takstmannen undersøkte badene i forbindelse med salget, ifølge dommen fra lagmannsretten .
DB170220 Ved straffutmålingen la lagmannsretten i skjerpende retning vekt på at overgrepene mot jentene i noen grad var planlagt.
DB170220 Lagmannsretten understreker at det ikke er noe formildende moment ved straffutmålingen at den seksuelle omgangen var frivillig fra jentenes side ettersom de var mindreårige.
DB170220 Nå har Hammari anket avgjørelsen til Lagmannsretten .
DA170220 Det klare utgangspunktet er at det skal reageres med ubetinget fengselsstraff av en ikke ubetydelig lengde ", påpeker lagmannsretten i den skjerpede dommen, og viser til lovgivers straffeskjerpelse fra 2010. | 350.000 tvunget til å betale ¶
BT170220 Selgerne er dømt til å betale kjøpernes saksomkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.
BT170220 Kjøperne vant i tingretten og lagmannsretten .
BT170220 I tingretten og lagmannsretten fikk kjøperne tilkjent 182.000 kroner i utbedringskostnader.
BT170220 Dette sa Ravndal om dommen i lagmannsretten : ¶
BT170220 Badene ble bygget i 1995 og tilfredsstiller ikke dagens våtromsnorm, men det ble heller ikke funnet fukt da takstmannen undersøkte badene i forbindelse med salget, ifølge dommen fra lagmannsretten .
AP170220 Selgerne er dømt til å betale kjøpernes saksomkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.
AP170220 Kjøperne vant i tingretten og lagmannsretten .
AP170220 I tingretten og lagmannsretten fikk kjøperne tilkjent 182.000 kroner i utbedringskostnader.
AP170220 Dette sa Ravndal om dommen i lagmannsretten : ¶
AP170220 Badene ble bygget i 1995 og tilfredsstiller ikke dagens våtromsnorm, men det ble heller ikke funnet fukt da takstmannen undersøkte badene i forbindelse med salget, ifølge dommen fra lagmannsretten .
AA170220 Selgerne er dømt til å betale kjøpernes saksomkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.
AA170220 Kjøperne vant i tingretten og lagmannsretten .
AA170220 I tingretten og lagmannsretten fikk kjøperne tilkjent 182.000 kroner i utbedringskostnader.
AA170220 Dette sa Ravndal om dommen i lagmannsretten : ¶
AA170220 Badene ble bygget i 1995 og tilfredsstiller ikke dagens våtromsnorm, men det ble heller ikke funnet fukt da takstmannen undersøkte badene i forbindelse med salget, ifølge dommen fra lagmannsretten .
VG170218 I starten av januar ble hun i lagmannsretten dømt til 7.000 kroner i bot for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til sin frisørsalong.
DB170218 Merete Hodne dømt i lagmannsretten
DB170218 I lagmannsretten ble boten redusert til 7.000 kroner.
DB170218 GÅR MOT RETTSSAK : I lagmannsretten ble frisør Merete Hodne dømt til å betale 7.000 kroner i bot, etter å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen sin.
DB170218 Lagmannsretten reduserte boten fordi retten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
BT170218 Hun ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til 7.000 kroner i bot for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til sin frisørsalong.
AA170218 Hun ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til 7.000 kroner i bot for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til sin frisørsalong.
VG170217 Men lagmannsretten mener eksdirektøren må ta ansvaret for den situasjonen som oppsto.
VG170217 Lagmannsretten slår fast at det unge paret befant seg i realiteten nærmest i en felle ved inngangsdøren omgitt av vegger og dør på tre sider, og de fikk ikke komme inn i huset.
VG170217 Lagmannsretten fester ikke lit til hans forklaring.
VG170217 Lagmannsretten dømte ham til fengsel i syv måneder.
SA170217 Hun fikk en bot som ble redusert fra 10.000 til 7.000 kroner i lagmannsretten .
SA170217 Hodne ble dømt både i tingretten og lagmannsretten for å ha brutt diskrimineringsloven.
FV170217 Hun fikk en bot som ble redusert fra 10.000 til 7.000 kroner i lagmannsretten .
FV170217 Hodne ble dømt både i tingretten og lagmannsretten for å ha brutt diskrimineringsloven.
DB170217 PÅGREPET I RETTEN : Den 24 år gamle ugandiske mannen kjempet denne uka for å bli trodd av lagmannsretten på at han er homofil.
DB170217 I ettermiddag sendte Andenæs en anmodning til retten om midlertidig forføyning, for å hindre at asylsøkeren uttransportertes før lagmannsretten har avsagt dom.
DB170217 Det er lagmannsretten som nå skal avgjøre om han innvilges asyl eller ikke.
BT170217 Det mener lagmannsretten er passende straff for 29-åringen som er dømt for å stå bak storbrannen i Vaskerelven.
AP170217 » Ifølge lagmannsretten har mannen endret forklaringer underveis.
AP170217 Ukjent person tema ¶ Lagmannsretten ser bort fra 29-åringens forklaringer om hvor han var fra klokken 06.30 til 06.34 og mener de ikke er troverdige og « fremstår som konstruert for å tilpasse seg det som fremkommer av video.
AP170217 Men lagmannsretten slår i sin ferske dom fast at 29-åringen uten tvil har ansvar også for den delen av kravet, og at det ikke er grunn til å redusere det.
AP170217 I lagmannsretten protesterte Sol Elden mot erstatningskravet som gjelder de stipulerte, fremtidige kostnadene.
AP170217 Det mener lagmannsretten er passende straff for 29-åringen som er dømt for å stå bak storbrannen i Vaskerelven i Bergen.
AA170217 Saken ble anket til lagmannsretten , der Hodne nok en gang ble dømt.
AA170217 En 29 år gammel mann er i lagmannsretten dømt til sju års fengsel og betale 15 millioner kroner i erstatning for storbrannen i Vaskerelven i Bergen i 2015.
DN170216 Den viser at privatpersoner i mindre tvistesaker, risikerer å måtte punge ut mellom 300.000 og 700.000 kroner hvis de taper en sak i lagmannsretten .
DB170216 Ifølge Vårt Land har bispedømmet nå bestemt seg for å anke dommen til lagmannsretten .
AA170216 Ifølge lagmannsretten finnes det ingen formidlende momenter ut over at saksbehandlingstiden har vært lang.
AA170216 Dømt til åtte måneders fengsel i lagmannsretten .
AA170216 Lagmannsretten finner at en straff på åtte måneders fengsel er riktig.
AA170216 Lagmannsretten fant det imidlertid « bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte ikke var bevisstløs på gjerningstidspunktet » og at tiltalte handlet med forsett.
VG170215 Saken har vært oppe i lagmannsretten tidligere ( 19. januar 2016 ), men da måtte saken utsettes fordi det ble avspilt et telefonopptak i retten som ikke var tillatt.
VG170215 Han fikk seks måneder fengsel i tingretten, men han ble frifunnet av lagmannsretten .
VG170215 Bakmannen, svenske Luptjo Korunovski, som er dømt for et lignende forhold i Sverige, fikk to år og seks måneders fengselsstraff av lagmannsretten .
VG170215 Mandag avviste lagmannsretten anken.
SA170215 Saken har vært oppe i lagmannsretten tidligere ( 19. januar 2016 ), men da måtte saken utsettes fordi det ble avspilt et telefonopptak i retten som ikke var tillatt.
SA170215 Han fikk seks måneder fengsel i tingretten, men han ble frifunnet av lagmannsretten .
SA170215 De to fotballspillerne som er kjent skyldige i kampfiksingssaken fikk strengere straffer i lagmannsretten .
SA170215 Bakmannen, svenske Luptjo Korunovski, som er dømt for et lignende forhold i Sverige, fikk to år og seks måneders fengselsstraff av lagmannsretten .
SA170215 februar kom dommen fra lagmannsretten .
DB170215 Fire ble frikjent av lagmannsretten .
DB170215 Nå vil Al-Azawy og hans advokat Arild Humlen anke saken til lagmannsretten .
DB170215 BLE SKUFFET : « Amira » ( 38 ) trodde hun skulle få opphold i Norge da lagmannsretten i 2015 fant henne troverdig, og kjente Utlendingsnemndas tidligere vedtak ugyldige.
DA170215 Saken har vært oppe i lagmannsretten tidligere ( 19. januar 2016 ), men da måtte saken utsettes fordi det ble avspilt et telefonopptak i retten som ikke var tillatt.
DA170215 Han fikk seks måneder fengsel i tingretten, men han ble frifunnet av lagmannsretten .
DA170215 De to fotballspillerne som er kjent skyldige i kampfiksingssaken fikk strengere straffer i lagmannsretten .
DA170215 Bakmannen, svenske Luptjo Korunovski, som er dømt for et lignende forhold i Sverige, fikk to år og seks måneders fengselsstraff av lagmannsretten .
BT170215 Nå må vi vente på at saken blir ferdig i lagmannsretten , sier Shetelig.
BT170215 Derfor sendes saken tilbake til lagmannsretten .
AP170215 Saken har vært oppe i lagmannsretten tidligere ( 19. januar 2016 ), men da måtte saken utsettes fordi det ble avspilt et telefonopptak i retten som ikke var tillatt.
AP170215 Han fikk seks måneder fengsel i tingretten, men han ble frifunnet av lagmannsretten .
AP170215 De to fotballspillerne som er kjent skyldige i kampfiksingssaken fikk strengere straffer i lagmannsretten .
AP170215 Bakmannen, svenske Luptjo Korunovski, som er dømt for et lignende forhold i Sverige, fikk to år og seks måneders fengselsstraff av lagmannsretten .
AP170215 februar kom dommen fra lagmannsretten .
AA170215 Barna ble plassert i hjem uten urbefolkning, noe som har påvirket dem negativt, slår lagmannsretten i Ontario fast.
AA170215 I sitt støtteskriv til lagmannsretten la Opdahl ned påstand om at klienten måtte løslates fra varetekt.
AA170215 I fengslingskjennelsen fra lagmannsretten kommer det frem nye opplysninger fra den drapssiktedes politiforklaring.
AA170215 Dette mener også lagmannsretten , og det spesifiseres at det nå foreligger en analyse av biologiske spor fra seksjon for rettsgenetikk ved Oslo universitetssykehus.
AA170215 Biologiske spor ¶ Lagmannsretten har gjort seg kjent med innholdet i de siste politiforklaringene fra 26-åringen, men mener denne ikke svekker mistanken mot ham.
AA170215 - Jeg ser nå at lagmannsretten har noe av den samme oppfatning som tingretten, men jeg har fortsatt en annen, sier Opdahl.
AA170215 - Jeg ser at lagmannsretten begrunner fengslingen med bevisforspillelsesfare.
AA170215 - Bevisforspillelsesfare ¶ Lagmannsretten begrunner varetektsfengslingen av 26-åringen med bevisforspillelsesfare, og viser til at det er beslaglagt gjenstander samt biologiske og elektroniske spor som skal analyseres.
AA170215 Lagmannsretten viser i den forbindelse til at 26-åringen hadde skader da han ble pågrepet.
AA170215 ), men lagmannsretten forkastet anken.
AA170215 Tingretten vedtok at hunden skal avlives, og lagmannsretten avslo å ta opp saken på nytt.
SA170214 Overingeniøren i Sandnes som på fritiden begikk flere overtredelser av plan- og bygningsloven som bonde, fikk medhold i lagmannsretten .
SA170214 På grunn av sykdom er ankebehandlingen av Nokas-dømte Metkel Betews sak i lagmannsretten utsatt.
SA170214 Oslo tingrett kom i juni i fjor til at han skal det, men 38-åringen anket til lagmannsretten .
SA170214 Metkel Betew ( til venstre ) og hans forsvarer Marius Dietrichson fotografert i 2007 etter at lagmannsretten hadde avsagt sin dom i Nokas-saken.
SA170214 Det er ikke fastsatt noen ny dato for behandlingen i lagmannsretten .
DN170214 Anken kommer opp for lagmannsretten til høsten.
DA170214 På grunn av sykdom er ankebehandlingen av Nokas-dømte Metkel Betews sak i lagmannsretten utsatt.
DA170214 Oslo tingrett kom i juni i fjor til at han skal det, men 38-åringen anket til lagmannsretten .
DA170214 Det er ikke fastsatt noen ny dato for behandlingen i lagmannsretten .
AA170214 Advokaten sier han og klienten sammen skal gjennomgå kjennelsen fra lagmannsretten før de tar en avgjørelse om den skal ankes videre.
AA170214 Adresseavisen informerte tirsdag kveld politiadvokat Jørgen Aunet om kjennelsen fra lagmannsretten .
AA170214 - Jeg har ikke fått lest kjennelsen fra lagmannsretten ennå, men jeg tar avgjørelsen til etteretnings, sier Arve Opdahl.
AA170214 På grunn av sykdom er ankebehandlingen av Nokas-dømte Metkel Betews sak i lagmannsretten utsatt.
AA170214 Oslo tingrett kom i juni i fjor til at han skal det, men 38-åringen anket til lagmannsretten .
AA170214 Det er ikke fastsatt noen ny dato for behandlingen i lagmannsretten .
VG170213 Han har spilt hele inneværende sesong og kan fortsette å gjøre det til saken etter alt å dømme kommer opp for lagmannsretten neste høst.
VG170213 Han har anket dommen for grov kroppsskade til lagmannsretten .
VG170213 Slik lagmannsretten ser det, er den generelle tvilen som knytter seg til ankemotpartenes identitet ikke en slik kvalifisert situasjon, skriver retten.
VG170213 Nå får papirløse flyktninger med asyl rett til pass, førerkort, bankkonto og å jobbe i Norge, etter at Staten tapte i lagmannsretten .
VG170213 Lagmannsretten skulle ta stilling til om UNEs vedtak er forenlig med Norges folkerettslige forpliktelser etter Flyktningkonvensjonen.
SA170213 Sju flyktninger med lovlig opphold i Norge som ble nektet reisebevis, har vunnet over staten i lagmannsretten .
SA170213 Avisen skriver at lagmannsretten mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger.
AA170213 Det er ventet en kjennelse fra lagmannsretten på tirsdag.
AA170213 Sju flyktninger med lovlig opphold i Norge som ble nektet reisebevis, har vunnet over staten i lagmannsretten .
AA170213 Avisen skriver at lagmannsretten mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger.
SA170212 Metkel Betew ( til v ) og hans forsvarer Marius Dietrichson fotografert i 2007 etter at lagmannsretten hadde avsagt sin dom i Nokas-saken.
DA170212 Oslo tingrett kom i juni i fjor til at det skal han, men Betew anket til lagmannsretten .
DA170212 Metkel Betew og hans forsvarer Marius Dietrichson fotografert i 2007 etter at lagmannsretten hadde avsagt sin dom i Nokas-saken.
AP170212 Oslo tingrett kom i juni i fjor til at det skal han, men Betew anket til lagmannsretten .
AP170212 Metkel Betew ( til v ) og hans forsvarer Marius Dietrichson fotografert i 2007 etter at lagmannsretten hadde avsagt sin dom i Nokas-saken.
DB170211 Store deler av pressebenken fulgte med Cappelen til lagmannsretten , men her var ingen skoleklasser eller filmskapere på publikumsplass som i tingretten.
DB170211 Mennene på tiltalebenken i lagmannsretten har jobber som treningsinstruktør, rørlegger og hjelpepleier.
DB170211 Da mennene på tiltalebenken i lagmannsretten ble arrestert, var det med store mengder kontanter i tillegg til hasjen.
VG170210 Valen har hele tiden nektet straffskyld, og anket dommen til lagmannsretten .
VG170210 Torsdag denne uken ble det kjent at lagmannsretten skal behandle straffesaken på nytt.
DB170210 I lagmannsretten fulgte de fire tiltalte som var til stede nøye med på Cappelen.
DB170210 I går ble det klart at lagmannsretten vil behandle saken på nytt.
BT170210 « Øst », « Land Cruiser » og mannen som trolig er « China » så tomt ut i luften, og bare « Nordlendingen » nikket og smilte til hasjligaens gamle sjef da Cappelen var i lagmannsretten for å vitne, ifølge Aftenposten.
AP170210 « Står på kvikkleire » ¶ Lagmannsretten har kommet til at samvær mellom Jakob og foreldrene vil kunne medføre at gutten på et langt tidligere tidspunkt enn ønskelig vil begynne å stille spørsmål knyttet til biologisk familie, og ikke minst om årsaken til at han ikke bor sammen med foreldrene.
AP170210 Foreldrene anket også denne dommen, og saken om samvær ble behandlet av lagmannsretten like før jul.
AP170210 I lagmannsretten smiler og nikker han ofte til Cappelen.
AP170210 I lagmannsretten er svarene klare.
AP170210 Derfor ble det tid for fremstilling av Cappelen i lagmannsretten fredag.
AP170210 « Står på kvikkleire » ¶ Lagmannsretten har kommet til at samvær mellom Jakob og foreldrene vil kunne medføre at gutten på et langt tidligere tidspunkt enn ønskelig vil begynne å stille spørsmål knyttet til biologisk familie, og ikke minst om årsaken til at han ikke bor sammen med foreldrene.
AP170210 Foreldrene anket også denne dommen, og saken om samvær ble behandlet av lagmannsretten like før jul.
AP170210 « Står på kvikkleire » ¶ Lagmannsretten har kommet til at samvær mellom Jakob og foreldrene vil kunne medføre at gutten på et langt tidligere tidspunkt enn ønskelig vil begynne å stille spørsmål knyttet til biologisk familie, og ikke minst om årsaken til at han ikke bor sammen med foreldrene.
AP170210 Foreldrene anket også denne dommen, og saken om samvær ble behandlet av lagmannsretten like før jul.
AA170210 Men i lagmannsretten går saksbehandlingstiden for avgjorte straffesaker opp.
AA170210 « Øst », « Land Cruiser » og mannen som trolig er « China » så tomt ut i luften, og bare « Nordlendingen » nikket og smilte til hasjligaens gamle sjef da Cappelen var i lagmannsretten for å vitne, ifølge Aftenposten.
DB170209 ¶ ANKESAK : Borgarting lagmannsrett har besluttet at Kristian Valens anke over en dom i Oslo tingrett, skal behandles på nytt i lagmannsretten .
DB170209 Statsadvokat Erik Førde la i Borgarting lagmannsrett ned påstand om ti års forvaring og med samme minstetid, men lagmannsretten falt altså ned på samme straffeutmåling som Asker og Bærum tingrett gjorde i fjor sommer. 17-åringen er det første barnet i norsk rettshistorie som er dømt til forvaring.
DB170209 Jenta, som var 15 år da drapet skjedde, ble i lagmannsretten dømt til ni års forvaring med seks års minstetid.
DB170209 Lagmannsretten begrunnet forvaringen slik tingretten gjorde.
DB170209 Nå vil lagmannsretten behandle saken på nytt.
DB170209 - Jeg er glad for at lagmannsretten gir min klient en fulstendig ny prøving av anken, slik at vi kan se vekk fra dommen i Oslo tingrett, sier advokat John Christian Elden, som forsvarer Kristian Valen, til Dagbladet.
BT170209 Den 52 år gamle mannen som er omtalt som nabofaren i Alvdal-saken, er i lagmannsretten dømt til 14 års forvaring for en rekke overgrep mot sine egne barn.
BT170209 Lagmannsretten mener sønnens forklaring i saken er " meget troverdig " og mener overgrepene har vært en enorm belastning for ham.
BT170209 Lagmannsretten mener det er fare for at mannen vil begå flere overgrep om han ikke dømmes til forvaring. "... det vil være fare for at tiltalte begår nye seksuallovbrudd selv om han soner en straff på ytterligere åtte år ", skriver retten.
AP170209 Ankesaken i lagmannsretten gjelder en tredje sønn som var under ti år da overgrepene fant sted fra 2002 til 2005.
AP170209 - Vi har ment at dommen fra tingretten, bekreftet i lagmannsretten , er riktig.
AA170209 Dommen fra lagmannsretten er den samme som Oslo tingrett kom fram til da den behandlet saken i oktober i fjor. ( ©NTB ) ¶
AA170209 Høyesterett skal avgjøre om saken likevel skal opp for lagmannsretten .
AA170209 | Kristian Valens anke skal behandles av lagmannsretten
AA170209 Det er foreløpig ikke klart når saken kommer opp for lagmannsretten . 11. mars er det finale i Melodi Grand Prix der Valen er påmeldt med sangen " You And I ".
AA170209 Den 52 år gamle mannen som er omtalt som nabofaren i Alvdal-saken, er i lagmannsretten dømt til 14 års forvaring for en rekke overgrep mot sine egne barn.
AA170209 Lagmannsretten mener sønnens forklaring i saken er " meget troverdig " og mener overgrepene har vært en enorm belastning for ham.
AA170209 Lagmannsretten mener det er fare for at mannen vil begå flere overgrep om han ikke dømmes til forvaring. "... det vil være fare for at tiltalte begår nye seksuallovbrudd selv om han soner en straff på ytterligere åtte år ", skriver retten.
VG170207 Komikeren anket dommen til lagmannsretten .
DB170207 Samboeren er dømt i en sak om familieforhold i både tingretten og lagmannsretten .
DB170207 Mannen ble i tingretten dømt skyldig i alle de åtte voldtektene, men anket til lagmannsretten .
DB170207 En mann som i lagmannsretten ble dømt for to voldtekter, men ble frikjent for seks andre, har fått dommen opphevet i Høyesterett.
DB170207 - I saken her har de tre fagdommerne i lagmannsretten ikke funnet straffskyld bevist for seks av åtte voldtekter - åtte voldtekter som ut fra tingrettens domsgrunner bevismessig og rettslig ser ut til å ligge nokså likt an.
DB170207 « Det var vel for å fortelle at alle i lagmannsretten følger med på alt som blir sagt her, » sa Gjermund Cappelen i går.
AP170207 Mannen ble i tingretten dømt skyldig i alle de åtte voldtektene, men anket til lagmannsretten .
AP170207 En mann som i lagmannsretten ble dømt for to voldtekter, men ble frikjent for seks andre, har fått dommen opphevet i Høyesterett.
AP170207 - I saken her har de tre fagdommerne i lagmannsretten ikke funnet straffskyld bevist for seks av åtte voldtekter - åtte voldtekter som ut fra tingrettens domsgrunner bevismessig og rettslig ser ut til å ligge nokså likt an.
AA170207 Mannen ble i tingretten dømt skyldig i alle de åtte voldtektene, men anket til lagmannsretten .
AA170207 En mann som i lagmannsretten ble dømt for to voldtekter, men ble frikjent for seks andre, har fått dommen opphevet i Høyesterett.
AA170207 - I saken her har de tre fagdommerne i lagmannsretten ikke funnet straffskyld bevist for seks av åtte voldtekter - åtte voldtekter som ut fra tingrettens domsgrunner bevismessig og rettslig ser ut til å ligge nokså likt an.
DB170206 Samme dag hadde 52-åringen vitnet i lagmannsretten i forbindelse med en skyteepisode på Skøyen.
DB170206 Seinere denne uka skal Cappelen trolig vitne i lagmannsretten .
DB170206 Advokaten sier til Dagbladet han bare spurte Cappelen om hvordan det gikk med forklaringen her i tingretten, og at han sa at de andre i lagmannsretten fulgte med på saken ettersom alt ble lagt ut på nett.
DB170206 - Det er et spørsmål om hva jeg kommer til å si i lagmannsretten .
DB170206 Når vi i dag markerer Samefolkets dag, er det fortsatt uvisst hvordan lagmannsretten vil dømme.
AP170206 Det tilsvarer omtrent den norske lagmannsretten .
AP170206 Det tilsvarer omtrent den norske lagmannsretten .
DB170203 Saken har vært oppe i lagmannsretten tidligere ( 19. januar 2016 ), men da måtte saken utsettes fordi det ble avspilt et telefonopptak i retten som ikke var tillatt.
DB170203 Fredag skal det prosederes om hvilken straff de tiltalte som ble funnet skyldige i lagmannsretten skal få.
DB170203 Etter åtte timer diskusjon kom juryen i lagmannsretten med sitt svar på skyldspørsmålet i kampfiksingssaken.
DB170203 Det ble også avspilt for juryen i lagmannsretten på dag to.
DB170203 Den anken nådde fram i lagmannsretten etter at fagdommerne var enig i juryens avgjørelse.
AA170203 En tidligere lærer ved en barneskole på Romerike er i lagmannsretten frifunnet for seksuell handling mot to elever.
AA170203 Aktor, politiadvokat Kristine Kiær, la i lagmannsretten ned påstand om 60 dagers betinget fengsel, at tiltalte ble fratatt retten til å være lærer i ett år og at han ble idømt sakskostnader. ( ©NTB ) ¶
AA170203 - Jeg mener at lagmannsretten har gjort en riktig vurdering av saken og registrerer at argumentene som er framført, er vektlagt, sier han.
AA170203 Ankesaken i lagmannsretten gjelder en tredje sønn som var under ti år da overgrepene skal ha funnet sted fra 2002 til 2005.
AA170203 Partene bærer sine egne sakskostnader både for byfogden og lagmannsretten .
AA170203 Entreprenøren anket i fjor høst dommen fra Oslo byfogdembete til lagmannsretten , som slo fast at Vegvesenets avvising av selskapets tilbud var riktig.
AA170203 Og - som for å gjøre systemet enda mer haltende - ble det bestemt at ved annen gangs behandling i lagmannsretten i saker hvor juryens kjennelse var satt til side, skulle lagmannsretten settes som meddomsrett.
AA170203 Og - som for å gjøre systemet enda mer haltende - ble det bestemt at ved annen gangs behandling i lagmannsretten i saker hvor juryens kjennelse var satt til side, skulle lagmannsretten settes som meddomsrett.
AA170203 Etter forslaget skulle skyldspørsmålet i alle straffesaker først avgjøres i herreds/byrett ( nå tingrett ) og med adgang til - på nærmere vilkår - ny behandling i lagmannsretten som meddomsrett.
AA170203 Dermed fikk vi den underlige situasjonen at skyldspørsmålet i alle straffesaker skulle behandles av tingretten som meddomsrett med skriftlig begrunnelse, mens det i lagmannsretten skulle avgjøres av juryen i hemmelighet og uten skriftlig begrunnelse.
VG170202 Tidligere Follo-spiller Formose Pape Mendy ble torsdag frikjent av juryen i lagmannsretten sammen med de tre tiltalte som også ble frikjent i tingretten.
VG170202 Nå har lagmannsretten frifunnet ham for anklagen, en gang for alle, sier Mendys forsvarer, Ketil Magnus Berg, til VG.
VG170202 For ett år siden ble den tatt opp i lagmannsretten , men ble så stoppet på grunn av at det ble avspilt telefonopptak i retten som involverte de tiltaltes nærstående.
VG170202 Det ble også avspilt for juryen i lagmannsretten i januar.
VG170202 ) ble kjent skyldige i lagmannsretten , mens Pape Formose Mendy ( i midten ) går fri.
DB170202 For de to andre kom lagmannsretten til samme straff - med tillegg av ofrenes tapte arbeidsfortjeneste.
DB170202 - Jeg er glad for at lagmannsretten også sier at man har dette erstatningsvernet, selv som prostituert.
SA170201 | Ndure dømt til 30 dagers fengsel for vold mot samboeren ¶ Lagmannsretten dømmer sprinteren Jaysuma Saidy Ndure ( 33 ) for vold mot sin tidligere samboer, men mer enn halverer straffen.
DB170201 Det kom fram i dommen fra lagmannsretten , skriver Nettavisen.
BT170201 Hotvedt anket både for å be om en mildere straff og for å be landets øverste domstol vurdere om saken heller skulle vært ført for tingretten enn for lagmannsretten .
BT170201 | Ndure dømt til 30 dagers fengsel for vold mot samboeren ¶ Lagmannsretten dømmer sprinteren Jaysuma Saidy Ndure ( 33 ) for vold mot sin tidligere samboer, men mer enn halverer straffen.
AP170201 Hotvedt anket både for å be om en mildere straff og for å be landets øverste domstol vurdere om saken heller skulle vært ført for tingretten enn for lagmannsretten .
AP170201 | Ndure dømt til 30 dagers fengsel for vold mot samboeren ¶ Lagmannsretten dømmer sprinteren Jaysuma Saidy Ndure ( 33 ) for vold mot sin tidligere samboer, men mer enn halverer straffen.
DB170131 I lagmannsretten i dag vekslet han ikke et eneste et ord med de medtiltalte.
DB170131 Det har vi gjort til dommeren i lagmannsretten også.
DB170131 - Den saken med de hundre kiloene kom opp i januar 1993 og jeg ble frifunnet i lagmannsretten .
DB170130 Så får vi se om det blir tilstrekkelig for lagmannsretten at han bare forklarer seg én dag, sier statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir til NTB.
DB170130 Mange andre som skal vitne i saken mot Jensen og Cappelen er derimot også innkalt til ankesaken i lagmannsretten .
BT170130 I straffeskjerpende retning påpeker lagmannsretten at overgrepet var en grov integritetskrenkelse av en ung kvinne som var bostedsløs og levde i et rusbelastet miljø.
BT170130 Lagmannsretten mener det er bevist at den domfelte mannen i 12-tiden dagen etter gikk inn på soverommet.
AP170129 Så får vi se om det blir tilstrekkelig for lagmannsretten at han bare forklarer seg én dag, sier statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir til NTB.
AP170129 Mange andre som skal vitne i saken mot Jensen og Cappelen er derimot også innkalt til ankesaken i lagmannsretten .
VG170127 Hvis du har begått mindre alvorlig kriminalitet vil din ankesak for lagmannsretten gå for såkalt meddomsrett.
VG170127 Derfor er det en betydelig forbedring av rettssikkerheten både for tiltalte og ikke minst fornærmede i saken, at det nå innføres meddomsrett i alle saker i lagmannsretten , og at juryen i løpet av året er historie.
VG170127 De fleste saker i lagmannsretten og i tingretten går for meddomsrett allerede.
DB170127 Til Dagbladet sier Elden at han er kjent med at Lukosevicius har bedt lagmannsretten om å oppnevne ham som ny forsvarer.
AP170127 Tirsdag trakk drapsdømte Donatas Lukosevicius anken til lagmannsretten .
AP170127 I en tekstmelding til BT skriver han likevel dette : « Jeg vet ikke noe om saken ennå ut over at lagmannsretten har oppnevnt meg som forsvarer på siktedes begjæring.
AP170127 Dommen lød på 18 års forvaring og ble anket til lagmannsretten .
VG170126 Staten anket saken videre til lagmannsretten , som nå har startet behandlingen av ankesaken.
VG170126 Nå er ankesaken i gang i lagmannsretten .
VG170126 En ny seier i lagmannsretten vil være viktig for reindriftsnæringen, mener forbundsleder. reindriftsnæringen, mener forbundsleder.
VG170126 Dersom staten vinner rettsaken i lagmannsretten , må han redusere reinflokken til 75 dyr.
VG170126 - Jeg håpet selvfølgelig på at de ikke ville anke, men jeg forventet ikke at staten ville gi seg så lett, sier Sara, som har troen på at han vil vinne frem i lagmannsretten også.
DB170126 Nå har lagmannsretten stadfestet dette.
DB170126 Flere bevis ¶ Lagmannsretten påpeker videre at opptakene heller ikke er påtalemaktens eneste bevis ; forklaringen fra første politimann i parets leilighet tillegges stor vekt, det samme blir konas og naboers politiforklaring.
DB170126 « Lagmannsretten har etter dette kommet til at det ikke var en saksbehandlingsfeil at lydloggen fra AMK-sentralen ble tillatt ført som bevis under tingrettens behandling av saken.
DB170126 Lagmannsretten kommer til at opptakene må kunne føres som bevis, fordi Bhattis kone samme natt som hun ringte, skrev under på en generell fritakserklæring hun ble forelagt av politiet.
AP170126 Nå har lagmannsretten forkastet anken.
AP170126 Han anket imidlertid til lagmannsretten fordi han mente det var begått saksbehandlingsfeil.
AP170126 Borgarting lagmannsrett besluttet først å nekte anken fremmet, men Bhatti tok saken videre til Høyesterett, som slo fast at lagmannsretten måtte behandle saken på nytt.
AP170126 Nå har lagmannsretten behandlet saken og forkastet anken.
AP170126 Han anket imidlertid til lagmannsretten fordi han mente det var begått saksbehandlingsfeil.
AP170126 Borgarting lagmannsrett besluttet først å nekte anken fremmet, men Bhatti tok saken videre til Høyesterett, som slo fast at lagmannsretten måtte behandle saken på nytt.
DN170125 - Vi er forberedt på å stå løpet ut, sier Austevoll-reder Tor Østervold til at motparten ønsker å anke erstatningssaken til lagmannsretten .
DB170125 Etter en samlet bevisvurdering mener Statsadvokaten at det ikke er grunnlag for å tiltale ham for dette, og han ble løslatt fra varetekt etter anke til lagmannsretten , sier politiadvokat Hilde Strand til Dagbladet.
DB170125 Mannen som delte naboens hus i to tapte i lagmannsretten
SA170124 Hun fikk en bot som ble redusert fra 10.000 til 7.000 kroner i lagmannsretten .
SA170124 Hodne ble dømt både i tingretten og lagmannsretten for å ha brutt diskrimineringsloven.
FV170124 Hun anket saken, og i lagmannsretten ble boten redusert med 3.000 kroner.
FV170124 Føler seg feiltolket ¶ Lagmannsretten reduserte boten fordi retten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
FV170124 - Flertallet i lagmannsretten har feiltolket mine utsagn og min oppfatning på hendelsestidspunktet, sier frisøren til Stavanger Aftenblad.
FV170124 Hun anket saken, og i lagmannsretten ble boten redusert med 3.000 kroner.
FV170124 Føler seg feiltolket ¶ Lagmannsretten reduserte boten fordi retten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
FV170124 - Flertallet i lagmannsretten har feiltolket mine utsagn og min oppfatning på hendelsestidspunktet, sier frisøren til Stavanger Aftenblad.
DB170124 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fordi lagmannsretten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
DB170124 Hun anket saken til lagmannsretten , der boten ble redusert med 3.000 kroner og hun slapp å betale motpartens sakskostnader.
DB170124 Hodne erkjente ikke straffskyld verken i tingretten eller lagmannsretten .
DB170124 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fordi lagmannsretten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
BT170124 - Vi mener den er feil, og den vil derfor bli anket til lagmannsretten , sier han.
BT170124 Et annet aspekt er at lagmannsretten sannsynligvis ville vurdert forvaring på samme måte som tingretten.
BT170124 Det er uklart hva som fikk Donatas Lukosevicius til å trekke anken, men det er ingen grunn til å tro at han ville blitt frikjent i lagmannsretten .
BT170124 Det er ingen grunn til å tro at han ville blitt frikjent i lagmannsretten .
AP170124 Hun fikk en bot som ble redusert fra 10.000 til 7000 kroner i lagmannsretten .
AP170124 Hodne ble dømt både i tingretten og lagmannsretten for å ha brutt diskrimineringsloven.
DB170123 Dietrichson mener lagmannsretten ikke kan ha tenkt over konsekvensene av dommen. 63-åringens forsvarer sier at saken ikke vil bli anket til Høyesterett.
DB170121 Begge parter anket til lagmannsretten , i en sak som er ventet å komme opp i november i år.
DB170121 Torsdag denne uka la representanter for Høyre, Frp og KrF fram et forslag til ny behandling av straffesaker som er anket til lagmannsretten .
SA170120 For oss var det viktig å få dette behandlet i lagmannsretten fordi det var viktig å få en referanse for hvor grensen for uansvarlighet ligger, sier kommunikasjonsdirektør Tor Christian Haugland i Sparebank 1 SR-Bank til avisen.
SA170120 - Det er ikke tilstrekkelig holdepunkt for at NN skal ha blitt dopet ned for at andre skulle kunne bruke kortet og koden til å foreta transaksjonene, heter det i dommen fra lagmannsretten , som heller ikke festet nevneverdig lit til det lille mannen sa han husket fra kvelden.
SA170120 Venstre er imidlertid enig i at også lagmannsretten må begrunne sine avgjørelser.
SA170120 Riksadvokat Tor-Aksel Busch tok allerede da til orde for å fjerne ordningen, og pekte blant annet på at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at resultatet blir begrunnet.
SA170120 Når man nå fjerner juryordningen, mener jeg det vil styrke rettssikkerheten til voldtektsofre fordi det vil føre til flere domfellelser i lagmannsretten , sier Hege Salomon til NRK.
SA170120 I 2007 fant en arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten at 55 prosent av voldtektsdømte som hadde anket dommen fra tingretten, ble frifunnet av juryen i lagmannsretten .
SA170120 - Forskning har vist at mange voldtektssaker som har endt med domfellelse i tingretten, har endt med frifinnelse i lagmannsretten med jury.
AP170120 Samtidig har det pågått en rettssak mot frisør Merete Hodne, som nå er dømt i lagmannsretten for å ha nektet en hijab-kledd kunde adgang i salongen sin. | - Gambias ekspresident plyndret statskassen før han dro ¶
AP170120 Samtidig har det pågått en rettssak mot frisør Merete Hodne, som nå er dømt i lagmannsretten for å ha nektet en hijab-kledd kunde adgang i salongen sin.
AP170120 Undersøkelser har vist at mange voldtektssaker som har endt med domfellelse i tingretten, har endt med frifinnelse i lagmannsretten med jury.
AP170120 Stortinget fjerner juryen fra lagmannsretten - men det er mer som foreslås redusert.
SA170119 Oslo ( NTB-Mats Rønning ) : Debatten har pågått i årevis, men nå går det definitivt mot slutten for den 130 år gamle juryordningen i lagmannsretten .
FV170119 | Slik blir den nye hverdagen i lagmannsretten når juryordningen avvikles ¶
FV170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten .
FV170119 I de mest alvorlige straffesakene i lagmannsretten avgjør i dag en jury bestående av ti norske kvinner og menn kun skyldspørsmålet.
FV170119 - Vi har én fagdommer i tingretten, tre fagdommere i lagmannsretten og stor sett fem i Høyesterett.
DB170119 Verken i tingretten, lagmannsretten eller i høyesterett klarte de å finne ut av hvem av dem som hadde kjørt bilen.
DB170119 Heretter skal lagmannsretten settes med fem lekdommere og to juridiske dommere i de aller mest alvorlige straffesakene.
DB170119 De mener de både har sikret lekmannsinnslaget og begrunnelse i saker som føres for lagmannsretten .
BT170119 | Slik blir den nye hverdagen i lagmannsretten når juryordningen avvikles ¶
BT170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten .
BT170119 I de mest alvorlige straffesakene i lagmannsretten avgjør i dag en jury bestående av ti norske kvinner og menn kun skyldspørsmålet.
BT170119 - Vi har én fagdommer i tingretten, tre fagdommere i lagmannsretten og stor sett fem i Høyesterett.
BT170119 | Slik blir den nye hverdagen i lagmannsretten når juryordningen avvikles ¶
BT170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten .
BT170119 I de mest alvorlige straffesakene i lagmannsretten avgjør i dag en jury bestående av ti norske kvinner og menn kun skyldspørsmålet.
BT170119 - Vi har én fagdommer i tingretten, tre fagdommere i lagmannsretten og stor sett fem i Høyesterett.
AP170119 | Slik blir den nye hverdagen i lagmannsretten når juryordningen avvikles ¶
AP170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten .
AP170119 I de mest alvorlige straffesakene i lagmannsretten avgjør i dag en jury bestående av ti norske kvinner og menn kun skyldspørsmålet.
AP170119 - Vi har én fagdommer i tingretten, tre fagdommere i lagmannsretten og stor sett fem i Høyesterett.
AP170119 | Slik blir den nye hverdagen i lagmannsretten når juryordningen avvikles ¶
AP170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten .
AP170119 I de mest alvorlige straffesakene i lagmannsretten avgjør i dag en jury bestående av ti norske kvinner og menn kun skyldspørsmålet.
AP170119 - Vi har én fagdommer i tingretten, tre fagdommere i lagmannsretten og stor sett fem i Høyesterett.
DB170118 ¶ PROSEDERER : Anders Behring Breiviks advokater prosederer i lagmannsretten i dag.
AP170118 Det er de lagmannsretten skal forholde seg til, sa Storrvik, og henvendte seg til dommerne.
AP170118 | Ny kamp om Behring Breiviks psyke Per Anders Madsen ¶ Lagmannsretten har fått et gammelt spørsmål på sitt bord når den nå skal felle sin dom : Hvor syk er massedrapsmannen ?
FV170117 I utmålingen av straff var lagmannsretten delt.
DN170117 I lagmannsretten var Wallace den eneste som ble funnet skyldig.
AP170117 Wallace er i lagmannsretten dømt til syv års fengsel for grov korrupsjon i Libya og India. 71 år gamle amerikanske statsborgeren Kendrick Wallace ble domfelt i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AP170117 Straffen er skjerpet fra to og et halvt års fengsel i tingretten til syv år i lagmannsretten .
AP170117 - Jeg konstaterer at lagmannsretten har en ganske annen vurdering av straffverdigheten sammenlignet med tingrettens vurdering.
AP170117 En prosedyre der regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i klare ordelag advarte lagmannsretten mot å følge tingrettens eksempel og overprøve sikkerhetsvurderingene som Kriminalomsorgen gjør av Anders Behring Breivik.
SA170116 Hodne erkjente ikke straffskyld, verken i tingretten eller lagmannsretten .
SA170116 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi « den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
DB170116 Hodne erkjente ikke straffskyld, verken i tingretten eller lagmannsretten .
DB170116 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi « den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
AP170116 « Under den etterfølgende prosedyre for lagmannsretten ble det gjort gjeldende at politiet har brukt ulovlige etterforskningsmetoder ( provokasjon ) (.. ) « Gjermund » må ifølge forsvarerne være identisk med Gjermund Thorud », heter det i dommen mot Bertheussen i Eidsivating lagmannsrett avsagt 6. oktober 1994.
BT170115 Dette fikk Spesialenheten derimot avslag på i både tingretten og lagmannsretten .
VG170112 Fetteren ble dømt i herredsretten og frikjent i lagmannsretten .
DB170112 ¶ FORKLARER SEG : Terrordømte Anders Behring Breivik ( 37 ) forklarer seg i lagmannsretten .
DB170112 Storrvik og kollega Mona Danielsen ba Breivik la være å gjøre hilsenen, både i ting- og lagmannsretten .
DB170112 Søksmålet kommer altså en snau uke etter at Hodne i lagmannsretten ble dømt til å betale en bot på 7000 kroner for å ha nektet hijba-kledde Malika Bayan adgang til hennes frisørsalong.
DB170112 Merete Hodne dømt i lagmannsretten
DB170112 ), har startet offensivt i ankesaken i lagmannsretten .
BT170112 Det var en uriktig avgjørelse, mener lagmannsretten .
DB170111 - Lagmannsretten får behandle saken når den tid kommer, sier han.
AP170111 Helsearbeideren har anket denne dommen og Borgarting lagmannsretten skal etter planen behandle saken 31. januar.
AP170111 63-åringen ble varetektsfengslet av tingretten frem til ankesaken starter i lagmannsretten på slutten av måneden.
AP170111 Beskrivelsene gikk igjen da regjeringsadvokat Fredrik Sejersted tidligere onsdag forsøkte å tegne et bilde av terroristen Anders Behring Breiviks faktiske soningsforhold i lagmannsretten onsdag.
AP170111 Dette blir det helt sentrale spørsmålet som lagmannsretten må ta stilling til under ankesaken som nå går av stabelen i Skien fengsel.
AP170111 Dette blir det helt sentrale spørsmålet som lagmannsretten må ta stilling til under ankesaken som nå går av stabelen i Skien fengsel.
VG170110 Ned til hver minste detalj på bilen, er spørsmålet diskutert over mange titalls sider i dommen fra lagmannsretten .
DN170110 | Caprino Filmcenter vant i lagmannsretten
DN170110 Dommen i opphavstvisten rundt berg-og-dal-banen i Hunderfossen Familiepark ble avsagt med dissens, da lagmannsretten delte seg i et flertall og et mindretall med to mot én lagdommer.
DB170110 dom ankes, går den videre til appellutvalget i NIF slik som en anke i det ordinære apparatet ville gått til lagmannsretten .
DB170110 Dermed kom lagmannsretten fram til en annen avgjørelse enn Sør-Gudbrandsdal tingrett, som i oktober 2015 slo fast at berg-og-dalbanen ikke var en ulovlig etterligning fra filmen « Flåklypa Grand Prix ».
AP170110 Behring Breivik sammen med sine advokater Øystein Storrvik og Mona Danielsen i lagmannsretten tirsdag.
AP170110 Dommen i opphavstvisten rundt berg-og-dal-banen i Hunderfossen Familiepark ble avsagt med dissens, da lagmannsretten delte seg i et flertall og et mindretall med to mot én lagdommer.
AP170110 Caprino Filmcenter vant i lagmannsretten .
DN170109 Advokat Hanne Kristin Skaarberg Holen representerte Transocean i lagmannsretten .
DB170109 To Transocean-selskaper slipper å betale drøyt 400 millioner kroner i kildeskatt etter at lagmannsretten har opphevet Skatteklagenemndas vedtak.
DB170109 Staten anket dette spørsmålet, men trakk senere anken, slik at Transocean-selskapene ble fritatt for tilleggsskatt, mens lagmannsretten kun behandlet spørsmålet om kildeskatt.
DB170109 Selskapene Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures anket til lagmannsretten etter at Oslo tingrett konkluderte med at Skatteklagenemndas vedtak var gyldig.
DB170109 Meld deg på for å holde deg oppdatert på hva som skjer i lagmannsretten .
AP170109 | Transocean vant skattestrid om 400 millioner kroner i lagmannsretten
AP170109 To Transocean-selskaper slipper å betale drøyt 400 millioner kroner i kildeskatt etter at lagmannsretten har opphevet Skatteklagenemndas vedtak.
AP170109 Staten anket dette spørsmålet, men trakk senere anken, slik at Transocean-selskapene ble fritatt for tilleggsskatt, mens lagmannsretten kun behandlet spørsmålet om kildeskatt.
AP170109 Selskapene Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures anket til lagmannsretten etter at Oslo tingrett konkluderte med at Skatteklagenemndas vedtak var gyldig.
AP170109 Dommen er anket til lagmannsretten .
AP170109 Terroristens mentale sårbarhet blir et tema i lagmannsretten .
AP170107 Professor Kjetil Mujezinović Larsen mener det avgjørende til syvende og sist er om lagmannsretten finner det bevist at Breivik er utsatt for et soningsregime som totalt sett overskrider terskelen for umenneskelig behandling.
AP170107 - Her er det avgjørende både hvordan lagmannsretten vurderer sakens faktiske forhold, sammenlignet med tingrettens vurdering, samt hvilken forståelse lagmannsretten legger til grunn av Den europeiske menneskerettsdomstolens retningslinjer fra sammenlignbare saker, sier Larsen.
AP170107 - Her er det avgjørende både hvordan lagmannsretten vurderer sakens faktiske forhold, sammenlignet med tingrettens vurdering, samt hvilken forståelse lagmannsretten legger til grunn av Den europeiske menneskerettsdomstolens retningslinjer fra sammenlignbare saker, sier Larsen.
SA170106 « Opplysningene er uklare, men når lagmannsretten ikke helt finner å kunne se bort fra opplysningene, bør de hensyntas i noen grad ved fastsettelsen av botens størrelse.
SA170106 « Lagmannsretten finner etter omstendighetene ikke grunn til å ilegge Hodne sakskostnader for lagmannsretten , og heller ikke for tingretten.
SA170106 | Merete Hodne dømt også i lagmannsretten
SA170106 Vi fulgte forhandlingene både i tingretten og i lagmannsretten .
SA170106 Tidligere muslim, Mona Walter, var blant dem som vitnet under ankeforhandlingene i lagmannsretten .
SA170106 Statsadvokat Asbjørn Eritsland la i lagmannsretten ned påstand om 10.000 kroner i bot.
SA170106 Om provokasjonsopplysningene skriver lagmannsretten dette i dommen : ¶
SA170106 Også dette slipper hun i dommen fra lagmannsretten .
SA170106 Malika Bayan nektet i lagmannsretten for at det lå et provokasjonsmotiv bak at hun oppsøkte Hodnes frisørsalong på Bryne i oktober 2015.
SA170106 I den ferske dommen kan en lese følgende : « Lagmannsretten finner for sin del at det er tilstrekkelig å konstatere at bæring av plagget tilkjennegir at vedkommende er en muslim, og som sådan må det uansett annen symbolverdi, også anses som et religiøst symbol.
SA170106 I lagmannsretten ble Hodne dømt til å betale 7000 kroner i bot.
SA170106 Hun viser til at beløpet hun opprinnelig ble dømt til å betale i tingretten - 10.000 kroner, ble satt ned av lagmannsretten .
SA170106 Dermed ble lagmannsretten bedt om å ta stilling til om hijab er et religiøst eller et politisk symbol.
SA170106 Både i Jæren tingrett, hvor Hodne ble dømt til å betale 10.000 kroner i bot samt saksomkostninger, og i lagmannsretten forklarte tiltalte at hun avviste Bayan fordi hun bar hijab.
SA170106 - Min klient er selvsagt skuffet over resultatet, men vi registrerer at lagmannsretten har redusert boten og at den er avsagt med dissens.
SA170106 « Lagmannsretten finner etter omstendighetene ikke grunn til å ilegge Hodne sakskostnader for lagmannsretten, og heller ikke for tingretten.
SA170106 Lagmannsretten finner for sin del at det er tilstrekkelig å konstatere at bæring av plagget tilkjennegir at vedkommende er en muslim, og som sådan må det uansett annen symbolverdi, også anses som et religiøst symbol.
SA170106 « Opplysningene er uklare, men når lagmannsretten ikke helt finner å kunne se bort fra opplysningene, bør de hensyntas i noen grad ved fastsettelsen av botens størrelse.
SA170106 « Lagmannsretten finner etter omstendighetene ikke grunn til å ilegge Hodne sakskostnader for lagmannsretten , og heller ikke for tingretten.
SA170106 | Merete Hodne dømt også i lagmannsretten
SA170106 Vi fulgte forhandlingene både i tingretten og i lagmannsretten .
SA170106 Tidligere muslim, Mona Walter, var blant dem som vitnet under ankeforhandlingene i lagmannsretten .
SA170106 Statsadvokat Asbjørn Eritsland la i lagmannsretten ned påstand om 10.000 kroner i bot.
SA170106 Om provokasjonsopplysningene skriver lagmannsretten dette i dommen : ¶
SA170106 Også dette slipper hun i dommen fra lagmannsretten .
SA170106 Malika Bayan nektet i lagmannsretten for at det lå et provokasjonsmotiv bak at hun oppsøkte Hodnes frisørsalong på Bryne i oktober 2015.
SA170106 I den ferske dommen kan en lese følgende : « Lagmannsretten finner for sin del at det er tilstrekkelig å konstatere at bæring av plagget tilkjennegir at vedkommende er en muslim, og som sådan må det uansett annen symbolverdi, også anses som et religiøst symbol.
SA170106 I lagmannsretten ble Hodne dømt til å betale 7000 kroner i bot.
SA170106 Hun viser til at beløpet hun opprinnelig ble dømt til å betale i tingretten - 10.000 kroner, ble satt ned av lagmannsretten .
SA170106 Dermed ble lagmannsretten bedt om å ta stilling til om hijab er et religiøst eller et politisk symbol.
SA170106 Både i Jæren tingrett, hvor Hodne ble dømt til å betale 10.000 kroner i bot samt saksomkostninger, og i lagmannsretten forklarte tiltalte at hun avviste Bayan fordi hun bar hijab.
SA170106 - Min klient er selvsagt skuffet over resultatet, men vi registrerer at lagmannsretten har redusert boten og at den er avsagt med dissens.
SA170106 « Lagmannsretten finner etter omstendighetene ikke grunn til å ilegge Hodne sakskostnader for lagmannsretten, og heller ikke for tingretten.
SA170106 Lagmannsretten finner for sin del at det er tilstrekkelig å konstatere at bæring av plagget tilkjennegir at vedkommende er en muslim, og som sådan må det uansett annen symbolverdi, også anses som et religiøst symbol.
FV170106 « Opplysningene er uklare, men når lagmannsretten ikke helt finner å kunne se bort fra opplysningene, bør de hensyntas i noen grad ved fastsettelsen av botens størrelse.
FV170106 | Hijab-saken : Frisøren dømt også i lagmannsretten
FV170106 Om provokasjonsopplysningene skriver lagmannsretten dette i dommen : ¶
FV170106 I den ferske dommen kan en lese følgende : « Lagmannsretten finner for sin del at det er tilstrekkelig å konstatere at bæring av plagget tilkjennegir at vedkommende er en muslim, og som sådan må det uansett annen symbolverdi, også anses som et religiøst symbol.
FV170106 I lagmannsretten blir Hodne dømt til å betale 7000 kroner i bot, ifølge Aftenbladet.
FV170106 FOTO : Jonas Haarr Friestad Malika Bayan nektet i lagmannsretten for at det lå et provokasjonsmotiv bak at hun oppsøkte Hodnes frisørsalong på Bryne 8. oktober 2015 ¶
FV170106 Dermed ble lagmannsretten bedt om å ta stilling til om hijab er et religiøst eller et politisk symbol.
FV170106 Både i Jæren tingrett, hvor Hodne ble dømt til å betale 10.000 kroner i bot samt saksomkostninger, og i lagmannsretten forklarte tiltalte at hun avviste Bayan fordi hun bar hijab.
DB170106 Nå har lagmannsretten kommet til at vedtaket om ikke å innvilge oppholdstillatelse for de to jentene etter utlendingslovens paragraf 38, er ugyldig.
DB170106 Han sier at de etter behandlingen i lagmannsretten hadde et håp om å vinne fram i dag.
DB170106 I oktober ble det kjent at lagmannsretten godtok å behandle frisørens anke.
DB170106 Fredag ble hun dømt i lagmannsretten , og må betale 7000 kroner i bot.
DB170106 Lagmannsretten idømte Hodne en bot på 7000 kroner.
AP170106 | Merete Hodne dømt i lagmannsretten
AP170106 Slik som i tingretten, erkjente Hodne ikke straffskyld da hun møtte i lagmannsretten .
AP170106 Nekter straffskyld ¶ Lagmannsretten begrunner reduseringen av boten med at det ble lagt fram nye bevis for at « den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere, » heter det i domsavsigelsen.
AP170106 I lagmannsretten er boten redusert med 3.000 kroner, og Hodne slipper å betale sakskostnader.
AP170106 Frisørens forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide, ba i lagmannsretten om at Hodne måtte frifinnes.
AP170106 Frisøren Merete Hodne er i lagmannsretten dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
AP170106 - Det går i alle fall rette veien, sier Hodnes til NTB, Hun viser til at beløpet hun opprinnelig ble dømt til å betale, ble satt ned av lagmannsretten .
DB170104 Så er det en del endringer fra forklaringer i forhold til det han tidligere har forklart i politiavhør, men det har vi sett i tingretten og i lagmannsretten forrige gang, så det har ikke vært noen store nye ting, sier aktor Asbjørg Lykkjen til NTB.
DB170104 Han synes det er bra at han endelig får forklart seg for lagmannsretten , sier hans forsvarer Ketil Magnus Berg til NTB.
DB170104 Formose Pape Mendy var førstemann ut til å forklare seg i ankebehandlingen av kampfiksingssaken i lagmannsretten onsdag.
DB170104 - Statens vegvesen har i samråd med regjeringsadvokaten besluttet å anke saken til lagmannsretten , sier regionveisjef Helge Eidsnes til NRK.
AP170104 - Statens vegvesen har i samråd med regjeringsadvokaten besluttet å anke saken til lagmannsretten , sier regionveisjef Helge Eidsnes til NRK. ( | 15 busslaster med ulvemotstandere demonstrerte i Oslo ¶
SA170103 Saken har vært oppe i lagmannsretten tidligere ( 19. januar 2016 ), men da måtte saken utsettes fordi det ble avspilt et telefonopptak i retten som ikke var tillatt.
SA170103 Etter å ha brukt nærmere to timer på å sette en forsterket jury i lagmannsretten , leste aktor Asbjørg Lykkjen opp tiltalebeslutningen for ankeforhandlingene i kampfiksingssaken.
FV170103 Tirsdag behandles saken i lagmannsretten .
FV170103 Hodne ble i Jæren tingrett i september dømt til å betale den samme summen for diskriminering, men anket saken til lagmannsretten .
FV170103 FOTO : Carina Johansen / NTB scanpix Frisøren Merete Hodne anket til lagmannsretten etter at hun ble dømt for diskriminering i den såkalte hijab-saken.
FV170103 Bayan avviste mannens påstander kontant da hun forklarte seg i lagmannsretten , og hevder besøket hos Hodne slett ikke var planlagt.
FV170103 Tirsdag behandles saken i lagmannsretten .
FV170103 Hodne ble i Jæren tingrett i september dømt til å betale den samme summen for diskriminering, men anket saken til lagmannsretten .
FV170103 FOTO : Carina Johansen / NTB scanpix Frisøren Merete Hodne anket til lagmannsretten etter at hun ble dømt for diskriminering i den såkalte hijab-saken.
FV170103 Bayan avviste mannens påstander kontant da hun forklarte seg i lagmannsretten , og hevder besøket hos Hodne slett ikke var planlagt.
DB170103 Jæren tingrett besluttet at Hodne skal betale 10.000 kroner i bot og 5.000 kroner i sakskostnader, og hun valgte å anke saken til lagmannsretten .
DB170103 I RETTEN : Frisør Merete Hodne på Bryne håper lagmannsretten vil frikjenne henne i den såkalte hijab-saken.
DB170103 Frisør Merete Hodne på Bryne håper lagmannsretten vil frikjenne henne i den såkalte hijab-saken.
DB170103 Forsvarer Linda Ellefsen Eide har uttrykt håp om at lagmannsretten vil foreta en grundig drøftelse av om hijab virkelig er et religiøst plagg, noe hun mener tingretten ikke gjorde.
DB170103 Start det nye året med å vinne 110 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Lagmannsretten behandler tirsdag saken der frisøren Merete Hodne ble dømt for diskriminering av hijabkledde Malika Bayan.
DB170103 Hodne anket den mye omtalte saken til lagmannsretten etter å ha blitt dømt i Jæren tingrett til å betale 10 000 kroner i bot og 5000 kroner i sakskostnader.
DB170103 Eide håper videre at lagmannsretten vil foreta en grundig drøftelse av om hijab virkelig er et religiøst plagg, noe hun mener tingretten ikke gjorde.
AP170103 Tirsdag behandles saken i lagmannsretten .
AP170103 Hodne ble i Jæren tingrett i september dømt til å betale den samme summen for diskriminering, men anket saken til lagmannsretten .
AP170103 Frisøren Merete Hodne anket til lagmannsretten etter at hun ble dømt for diskriminering i den såkalte hijab-saken.
AP170103 Bayan avviste mannens påstander kontant da hun forklarte seg i lagmannsretten , og hevder besøket hos Hodne slett ikke var planlagt. ( ©NTB ) ¶
AP170103 Saken har vært oppe i lagmannsretten tidligere ( 19. januar 2016 ), men da måtte saken utsettes fordi det ble avspilt et telefonopptak i retten som ikke var tillatt.
AP170103 Etter å ha brukt nærmere to timer på å sette en forsterket jury i lagmannsretten , leste aktor Asbjørg Lykkjen opp tiltalebeslutningen for ankeforhandlingene i kampfiksingssaken.
AA170103 Saken har vært oppe i lagmannsretten tidligere ( 19. januar 2016 ), men da måtte saken utsettes fordi det ble avspilt et telefonopptak i retten som ikke var tillatt.
AA170103 Etter å ha brukt nærmere to timer på å sette en forsterket jury i lagmannsretten , leste aktor Asbjørg Lykkjen opp tiltalebeslutningen for ankeforhandlingene i kampfiksingssaken.
BT170101 Nå venter omkamp i lagmannsretten .
BT170101 En som mener tingretten har bommet totalt, er regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som fører saken for staten i lagmannsretten .
BT170101 Nå venter omkamp i lagmannsretten .
BT170101 En som mener tingretten har bommet totalt, er regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som fører saken for staten i lagmannsretten .
DB161231 Faiz' advokat, Jostein Løken hos Advokatfirmaet Elden, ser for seg at UNE kan anke til Høyesterett, men tror ikke at de vil rokke ved resultatet fra lagmannsretten .
DB161231 Lagmannsretten fant at risikoen for forfølgelse var stor nok fordi dersom Faiz ble sendt tilbake til Kabul, ville han være den enste i nær familie med obersten som var tilbake igjen i landet.
BT161221 « Noen ganger har det vært flere ganger i måneden, andre ganger litt lengre opphold, men samlet et stort antall overgrep i den perioden [ jenten ] var 10 - 13 år gammel », heter det i dommen fra lagmannsretten .
BT161217 Noe tilsvarende ble lagt til grunn da lagmannsretten behandlet klagen fra konen til « Bokhandleren i Kabul » : Det fremstår ikke som sladder og har ikke noe spekulativt preg.
AP161208 Fredag vurderte flertallet i lagmannsretten Wazir til å være under 18 år og krevde gutten løslatt fra utlendingsinternatet på Trandum.
AP161208 Fredag fastslo lagmannsretten at han er et barn.
AP161208 - Jeg synes det er veldig uheldig at de er så ivrige at de sender ham til Afghanistan selv om lagmannsretten legger til grunn at han er barn.
DN161207 « Uthus-kapperen » tapte i lagmannsretten
VG161103 Juryen i lagmannsretten i Stavanger fant tirsdag ettermiddag en 42 år gammel svensk statsborger skyldig i åtte voldtekter.
DN161014 To av naboene fikk både i tingretten og lagmannsretten medhold i at de har bruksrett til arealene til sine eiendommer, som delvis går over eiendommen Vigeland kjøpte i 2007.
AP161011 Tre menn ble dømt i tingretten for å ha voldtatt Andrea Voll Voldum ( bildet ), men frikjent i lagmannsretten .
VG160927 Fire av syv dommere i lagmannsretten mente Andrea ble dopet ned og gjengvoldtatt av tre menn.
SA160719 Skal skader som er oppstått før overtagelse behandles på samme måte som skader avdekket etter overtagelse ? Lagmannsretten mente leiligheten ikke var i kontraktsmessig stand, for badene skulle være i samme tilstand på visning som ved overtagelse og kontraktsinngåelse.
SA160719 Selgerne ble dømt til å betale kjøpernes saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten .
SA160719 Selgerne anket til lagmannsretten fordi de mente tingretten bygget avgjørelsen på feil rettsanvendelse.
SA160719 Kjøperne vant i tingretten og selgernes anke til lagmannsretten ble forkastet.
SA160719 I tingretten og lagmannsretten fikk kjøperne tilkjent 182.000 kroner i utbedringskostnader.
SA160719 I tillegg ville de at kjøperne skulle betale saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten .
SA160719 Det er ikke tilfelle slik begrunnelsen var og resultat ble i denne saken, sier Ravndal om dommene i tingretten og lagmannsretten .
SA160719 Derfor vant kjøperne i tingretten og lagmannsretten
BT160719 Skal skader som er oppstått før overtagelse behandles på samme måte som skader avdekket etter overtagelse ? Lagmannsretten mente leiligheten ikke var i kontraktsmessig stand, for badene skulle være i samme tilstand på visning som ved overtagelse og kontraktsinngåelse.
BT160719 Selgerne ble dømt til å betale kjøpernes saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten .
BT160719 Selgerne anket til lagmannsretten fordi de mente tingretten bygget avgjørelsen på feil rettsanvendelse.
BT160719 Kjøperne vant i tingretten og selgernes anke til lagmannsretten ble forkastet.
BT160719 I tingretten og lagmannsretten fikk kjøperne tilkjent 182.000 kroner i utbedringskostnader.
BT160719 I tillegg ville de at kjøperne skulle betale saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten .
BT160719 Det er ikke tilfelle slik begrunnelsen var og resultat ble i denne saken, sier Ravndal om dommene i tingretten og lagmannsretten .
BT160719 Derfor vant kjøperne i tingretten og lagmannsretten
AP160719 Skal skader som er oppstått før overtagelse behandles på samme måte som skader avdekket etter overtagelse ? Lagmannsretten mente leiligheten ikke var i kontraktsmessig stand, for badene skulle være i samme tilstand på visning som ved overtagelse og kontraktsinngåelse.
AP160719 Selgerne ble dømt til å betale kjøpernes saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten .
AP160719 Selgerne anket til lagmannsretten fordi de mente tingretten bygget avgjørelsen på feil rettsanvendelse.
AP160719 Kjøperne vant i tingretten og selgernes anke til lagmannsretten ble forkastet.
AP160719 I tingretten og lagmannsretten fikk kjøperne tilkjent 182.000 kroner i utbedringskostnader.
AP160719 I tillegg ville de at kjøperne skulle betale saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten .
AP160719 Det er ikke tilfelle slik begrunnelsen var og resultat ble i denne saken, sier Ravndal om dommene i tingretten og lagmannsretten .
AP160719 Derfor vant kjøperne i tingretten og lagmannsretten
SA160630 De tre sjåførene innrømmet både i tingretten og i lagmannsretten at de hadde kjørt politimannen og også at de hadde tatt betalt for turen.
SA160630 Da det endte med frifinnelse der, trodde vi at de i alle fall ville bli dømt i lagmannsretten .
DN160622 Del på Facebook Del på Twitter ¶ | « Uthus-kapperen » tapte i lagmannsretten
AP160602 I vår ble frifinnelsen av en Uber-sjåfør opphevet i Lagmannsretten .
AP160525 Dommen i lagmannsretten er en samledom for de 19 overgrepene.
AP160523 I likhet med i tingretten og lagmannsretten får Metkel Betew forvaring også av Høyesterett.
AP160520 Staten ber lagmannsretten prioritere ankesaken mot Behring Breivik og beramme den så raskt som mulig.
AP160520 Nå har Storrvik tre uker på seg til å gi sitt svar til anken før den senses til lagmannsretten .
AP160520 Fredag sendte Regjeringsadvokaten inn ankeerklæringen til lagmannsretten .
AP160520 - Det er kø i lagmannsretten og en god del ventetid på topp prioriterte saker med folk i varetekt.
AP160418 Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som Mullah krekar, ble frifunnet i lagmannsretten .
AP160407 « Men særlig ut fra reaksjonen forrige gang han gjorde liknende, finner lagmannsretten det klart at han måtte vite at dette kunne virke provoserende og krenkende.
AP160407 Om frifinnelsen : ¶ Lagmannsretten beskriver dette slik i dommen mot Krekar : « I strafferetten gjelder et svært strengt beviskrav.
AP160407 Det han gjorde, å brenne Koranen, ligger klart innenfor ytringsfriheten, uttaler lagmannsretten , og skriver videre : ¶
AP160407 - Han er redd ¶ Lagmannsretten skriver i dommen at « for Halmat Goran har truslene tydelig vært skremmende, og de har begrenset hans livsutfoldelse.
AP160407 Lagmannsretten skriver i dommen at mulla Krekar er ansett som en ytterliggående muslimsk leder, at han er oppført på FNs liste over terrormistenkte og han er utvist fra Norge fordi han ble funnet å være en risiko for rikets sikkerhet.
DA160318 Ifølge Svendsen kommer straffeutmålingen til å bli anket til lagmannsretten .
AP160315 Overkjørte tingretten og lagmannsretten
AP160314 Da vil saken først gå til lagmannsretten og så til Høyesterett.
AP160314 Først til lagmannsretten , så til Høyesterett.
SA160310 Ndure har allerede bestemt seg for å anke dommen til lagmannsretten .
SA160310 Ndure anket til lagmannsretten . ( ©NTB )i ¶ ¶
SA160310 Ndure anker altså dommen på 75 dagers fengsel til lagmannsretten .
BT160310 Ndure har allerede bestemt seg for å anke dommen til lagmannsretten .
BT160310 Ndure anket til lagmannsretten . ( ©NTB ) ¶
BT160310 Ndure anker altså dommen på 75 dagers fengsel til lagmannsretten .
AP160310 Ndure har allerede bestemt seg for å anke dommen til lagmannsretten .
AP160310 Ndure anket til lagmannsretten . ( ©NTB ) ¶
AP160310 Ndure anker altså dommen på 75 dagers fengsel til lagmannsretten .
AP160309 - Når det gjelder påstandene om at jeg har sendt en telefaks til lagmannsretten og bedt N.N. ( red. anm. bruktbilselgerens navn ) om å ringe advokaten i saken, er det rett og slett ikke sant, skriver han til VG.
SA160222 Med frikjennelsen i lagmannsretten av tre Haxi-sjåfører har taxinæringen heller ikke jussen på sin side.
AP160218 I fjor høst gikk Oslo kommune på et nederlag mot Olav Thon i lagmannsretten .
AP160218 - Det ville vært uansvarlig å ikke gjennomføre Oslo Tingretts dom hvis Lagmannsretten og eventuelt Høyesterett hadde komme til samme resultat, sier han.
DA160213 Både tingretten og lagmannsretten mente avgjørelsen var lovlig.
DA160213 Både tingretten og lagmannsretten mente avgjørelsen var lovlig.
AP160212 Boten ble av lagmannsretten redusert til 30 millioner kroner.
AP160209 Arbeidsgiveren har i lagmannsretten anført at kvinnen mangler den nødvendige pålitelighet som stillingen krever.
AP160124 I et møte med europeiske journalister, inkludert Aftenposten, virket ikke Smith veldig optimistisk med tanke på at Microsoft skulle vinne over USA.Microsoft har større håp om å vinne i høyesterett, i stedet for i det som tilsvarer lagmannsretten hvor saken nå er.
AP160122 Tingretten landet på samme fengselsstraff som lagmannsretten nå har gjort.
AP160119 Økokrim anket til lagmannsretten .
AP160115 Men han tror det like gjerne er Yara-saken som Transocean-saken som tvinger fram endringer hvis det også her ender med frikjennelse når ankesaken er ferdig behandlet i lagmannsretten .
AP160108 Ettersom flere av tiltalepunktene har en strafferamme på over seks års fengsel har 44-åringen rett til å få saken prøvet i lagmannsretten .
AP160108> Ettersom flere av tiltalepunktene har en strafferamme på over seks års fengsel har 44-åringen rett til å få saken prøvet i lagmannsretten .
AP160108> target="avis" href= Ettersom flere av tiltalepunktene har en strafferamme på over seks års fengsel har 44-åringen rett til å få saken prøvet i lagmannsretten .