VG171213 Jonny Hansen ( 65 ) er i Borgarting lagmannsrett dømt til 15 års forvaring for drapet på Gerd Else Hansen ( 78 ).
DA171212 Niels Wiig anket dommen umiddelbart, og i dag begynner rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett .
VG171211 Borgarting lagmannsrett bestemte da at mennene måtte betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til kvinnene, ettersom de i en periode etter ranet ikke kunne utøve sin virksomhet.
DN171211 Det var småaksjonærene uenige i, og sørget for at konkursbeslutningen ble vurdert på nytt i Eidsivating lagmannsrett .
DB171211 Borgarting lagmannsrett - tre fagdommere og fire lekdommere - finner på sin side at Jensen ikke har begått noe lovbrudd.
DB171211 ( Dagbladet ) : Kongsberg-mannen Roger Jensen ( 74 ) er i Borgarting lagmannsrett frikjent for å ha solgt militært materiell til regimet i Eritrea.
DB171211 ¶ En 35 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til ti års forvaring.
DB171211 Gulating lagmannsrett begrunner forvaringsdommen blant annet med at mannen ikke ser hvordan hans handlinger virker på andre og at han har mangelfull evne til å ta inn over seg at han må avstå fra rus.
VG171209 Dommen er ikke rettskraftig, men Borgarting lagmannsrett vurderer å nekte kartselskapets anke fremmet.
AP171209 Siden dommerne i tingrett og lagmannsrett ikke kan si sikkert hvem av foreldrene som gjorde det, slipper begge straff for vold.
AP171209 Med et slikt kraftig grep ble seks uker gamle « Jakob » påført 19 ribbensbrudd av sine egne foreldre, mener Borgarting lagmannsrett .
AP171209 Etter anke til Borgarting lagmannsrett ble faren 27. november i år frifunnet for vold fordi retten ikke kunne utelukke at moren hadde gjort det.
AP171209 Det er da verdt å nevne at den samme lagmannsrett avsa en dom i en annen sak i høst, hvor barnet var skadet på lignende vis og hvor barnet fikk tre samvær i året under tilsyn.
DN171208 Advokatfirmaet sørget for at saken ble tatt til domstolene, og fikk til slutt dom i Borgarting lagmannsrett for at fylkesmannens vedtak var ugyldig.
DN171208 Advokatfirmaet sørget for at saken ble tatt til domstolene, og fikk til slutt dom i Borgarting lagmannsrett for at fylkesmannens vedtak var ugyldig.
AP171208 desember møter trikkeføreren på tiltalebenken i Borgarting lagmannsrett , som skal behandle ankesaken som en meddomsrettssak, det vil si uten jury.
SA171207 oktober i 2015, er i Gulating lagmannsrett dømt til 8 år og 6 måneders fengsel.
DB171207 « På bakgrunn av de gjentatte lovbruddene, som blant annet omfatter innbrudd i private hjem, i en barnehage og tyveri fra personer, ble mannen i 20-årene dømt til overføring til tvunget psykisk helsevern i både Alta tingrett og Hålogaland lagmannsrett .
DA171207 En 39 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til forvaring i åtte og et halvt år for å ha mishandlet sin samboer til døde.
BT171207 På bildet : De biologiske foreldrene til tvillingene i Gulating lagmannsrett .
BT171207 IKKE FILLERISTET : I juli i år ble det avgjort av Gulating lagmannsrett at det ikke er sannsynlig at et tvillingpar ble filleristet av foreldrene.
AP171207 Stort sprik mellom aktoratets og forsvarernes påstander i ankesaken til terrordømte Ubaydullah Hussain : Aktoratet ber Borgarting lagmannsrett om å dømme ham til ti år i fengsel.
AP171207 Staff sier til Borgarting lagmannsrett at Hussain har styrket og bidratt til ISIL i langt større grad enn en enkelt fremmedkriger.
AP171207 Prosedyrene i Ubaydullah Hussains ankesak startet onsdag i Borgarting lagmannsrett .
AP171207 Nå er det opp til Borgarting lagmannsrett : Dom i saken vil foreligge en gang i begynnelsen av januar.
AP171207 Borgarting lagmannsrett har i fire uker behandlet Ubaydullah Hussains ankesak. startet onsdag i Borgarting lagmannsrett.
AP171207 startet onsdag i Borgarting lagmannsrett .
DB171206 Ti års fengsel for Ubaydullah Hussain var aktoratets påstand under prosedyren i ankesaken i Borgarting lagmannsrett onsdag.
DA171206 En 39 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett kjent skyldig i å ha drept sin 33 år gamle samboer på Bryne i fjor.
AP171206 Prosedyrene i Ubaydullah Hussains ankesak startet onsdag i Borgarting lagmannsrett .
AP171206 Det var aktoratets påstand under prosedyren i ankesaken i Borgarting lagmannsrett onsdag.
VG171205 Med jury skal Eidsivating lagmannsrett nå behandle saken frem til 22. desember. 21-åringens forsvarer, Jacob Ringsrød, ville at Kripos-veteran Håvard Aksnes skulle vitne for retten om avhør av tiltalte og rekonstruksjonen av drapet var gjennomført etter boken.
SA171205 Også juryen i Gulating lagmannsrett finner det bevist at han i oktober i fjor mishandlet sin samboer til døde.
NL171205 Sara har tidligere fått medhold både i indre Finnmark tingrett og i Hålogaland lagmannsrett .
DN171205 Ryan Wiik gikk på nok et nederlag mot selskapet han var med på å starte - WR Entertainment - i Borgarting lagmannsrett .
DN171205 I helgen ble det klart at Borgarting lagmannsrett avviser Wiiks anke.
AP171205 Nå er også Borgarting lagmannsrett i ferd med å avvikle ankesakene.
AP171205 I Borgarting lagmannsrett klarte han å overbevise rettens flertall om at han ikke var klar over at han hadde en falsk kjøreseddel.
SA171204 november opprettholdt Eidsivating lagmannsrett straffen på 11 måneders fengsel, samt at han må betale over 600.000 kroner i erstatning til de rammede parter og et forsikringsselskap.
DN171204 RiksTV anket tingrettsdommen, men nå har Borgarting lagmannsrett altså sagt seg enig i vurderingen i første rettsinstans : « Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige tiltre tingrettens merknader, » heter det i dommen.
DN171204 RiksTV anket til Borgarting lagmannsrett , som i en fersk dom opprettholdt Tingrettens avgjørelse.
DN171204 Rettighetshaverorganisasjonen Tono vant ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot tv-distributøren RiksTV.
DN171204 Borgarting lagmannsrett dømmer også RiksTV til å betale Tonos saksomkostninger på to millioner kroner.
DN171204 RiksTV anket tingrettsdommen, men nå har Borgarting lagmannsrett altså sagt seg enig i vurderingen i første rettsinstans : « Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige tiltre tingrettens merknader, » heter det i dommen.
DN171204 RiksTV anket til Borgarting lagmannsrett , som i en fersk dom opprettholdt Tingrettens avgjørelse.
DN171204 Rettighetshaverorganisasjonen Tono vant ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot tv-distributøren RiksTV.
DN171204 Borgarting lagmannsrett dømmer også RiksTV til å betale Tonos saksomkostninger på to millioner kroner.
DA171204 RiksTV tapte mot TONO i Borgarting lagmannsrett .
DA171204 Borgarting lagmannsrett mener RiksTV må betale vederlag til komponister og tekstforfattere som har skrevet musikk som er brukt i TV-programmer.
AP171204 november opprettholdt Eidsivating lagmannsrett straffen på 11 måneders fengsel, samt at han må betale over 600.000 kroner i erstatning til de rammede parter og et forsikringsselskap.
AP171203 Vi vil se på det som eventuelt kunne ha vært gjort annerledes eller bedre, sier statsadvokat Kari Kirkhorn, som var aktor under ankeforhandlingen i Borgarting lagmannsrett .
AP171203 Siden dommerne i tingrett og lagmannsrett ikke kan si sikkert hvem av foreldrene som gjorde det, slipper begge straff for vold.
AP171203 Med et slikt kraftig grep ble seks uker gamle « Jakob » påført 19 ribbensbrudd av sine egne foreldre, mener Borgarting lagmannsrett .
AP171203 Etter anke til Borgarting lagmannsrett ble faren 27. november i år frifunnet for vold fordi retten ikke kunne utelukke at moren hadde gjort det.
AP171203 Vi vil se på det som eventuelt kunne ha vært gjort annerledes eller bedre, sier statsadvokat Kari Kirkhorn, som var aktor under ankeforhandlingen i Borgarting lagmannsrett .
AP171203 Siden dommerne i tingrett og lagmannsrett ikke kan si sikkert hvem av foreldrene som gjorde det, slipper begge straff for vold.
AP171203 Med et slikt kraftig grep ble seks uker gamle « Jakob » påført 19 ribbensbrudd av sine egne foreldre, mener Borgarting lagmannsrett .
AP171203 Etter anke til Borgarting lagmannsrett ble faren 27. november i år frifunnet for vold fordi retten ikke kunne utelukke at moren hadde gjort det.
SA171202 Nylig ble en 34 år gammel mann frikjent for voldtekt i Gulating lagmannsrett .
DN171202 Onsdag vant han og selskapet en enstemmig seier mot Skatteetaten i Borgarting lagmannsrett i en syvårig moms-strid på spåtjenester.
AA171202 Ankesaken i Frostating lagmannsrett gjaldt en mann som var dømt til forvaring for drap, melder NRK.
VG171201 GIKK PÅ NYTT TAP : Ryan Wiik tapte aksjefrys-saken i Borgarting lagmannsrett .
VG171201 En enstemmig lagmannsrett opprettholdt den tidligere kjennelsen fra Oslo byfogdembete.
VG171201 Dermed opprettholder Borgarting lagmannsrett kjennelsen fra Oslo byfogdembete som ikke støttet Wiik i hans påstand om at WR Entertainment urettmessig har frosset rundt 18 millioner av hans aksjer i selskapet.
VG171201 Aksjonæropprørerne er også fornøyd over kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett fredag.
SA171201 Øystein Trevland, som er styreleder i Norges Taxiforbund, vil jobbe for endringer i yrkestransportloven om tre pirattaxi-tiltalte menn blir frifunnet i Gulating lagmannsrett .
BT171201 En 51 år gammel kvinne er i Gulating lagmannsrett dømt til seks års fengsel for drapsforsøk på en 42 år gammel kvinne i Bergen i fjor høst.
AP171201 Borgarting lagmannsrett fastslo tirsdag at det er utvilsomt at foreldrene påførte « Jakob » livstruende skader.
AP171201 Det tok ytterligere 13 måneder fra tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett behandlet saken.
DB171130 Mora prøvde å kjempe mot vedtaket om tvangsadopsjon av hennes førstefødte, men anke ble avvist av både lagmannsrett og Høyesterett.
DB171130 I et drøyt år nå har Deutsche Bank prøvd å sikre seg Confirmit-aksjene til dekning for sine krav, men tapte nylig i Borgarting lagmannsrett .
AA171130 Staten anket saken til Borgarting lagmannsrett .
BT171129 Uten advokathjelp vant han mot Bergen kommune i både tingrett og lagmannsrett .
BT171129 Dermed ble saken sendt til Gulating lagmannsrett .
BT171129 Staten anket dommen, vant nylig frem ved Samferdselsdepartementet i Gulating lagmannsrett .
AP171129 Samtidig er det på det rene at Borgarting lagmannsrett har lagt avgjørende vekt på de samme vitneforklaringene.
VG171128 Ifølge tiltalen lagt frem for Borgarting lagmannsrett ble mishandlingen utført ved at faren klemte hardt rundt guttens brystkasse to ganger fra mai til juni i 2014.
DN171128 Tirsdag begynte ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
SA171127 Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett .
DB171127 ¶ MILLIONERSTATNING : Ulstein kommune har tapt ankesaken i Frostating lagmannsrett og dømmes til å betale mannen en erstatning på 1,3 millioner kroner.
DB171127 Nå har kommunen tapt ankesaken i Frostating lagmannsrett og dømmes til å betale mannen en erstatning på 1,3 millioner kroner, ifølge Utdanningsnytt.
DA171127 Saken var på nytt opp i Gulating lagmannsrett på forsommeren, men ble avbrutt ved at to jurymedlemmer ble funnet inhabile.
AA171127 Ankesaken i Borgarting lagmannsrett skjer etter at Oslo tingrett i mai ikke fant noen formildende omstendightere knyttet til de to voldtektene om bord i danskebåten mellom Oslo og Frederikshavn 9. april i fjor.
AA171127 Ankesaken i Borgarting lagmannsrett skal vare til fredag, melder NRK. ( ©NTB ) ¶
VG171125 I Gulating lagmannsrett ble det torsdag forrige uke avsagt dom som gir kjøper rett til å heve kjøpet av boligen.
VG171125 Det betyr at kjøper får igjen hele kjøpesummen på 6,4 millioner, samt kjøpsomkostninger på 161.252 kroner, erstatning for rottetiltak pålydende 119.139, forsinkelsesrenter, som i dag utgjør cirka 1.250.000 millioner og 361.185 i sakskostnader for tingrett og lagmannsrett .
VG171124 IKKE SKYLDIG : En rektor ved en ungdomsskole på Romerike er nylig frifunnet i Eidsivating lagmannsrett for brudd på opplæringsloven.
VG171124 Eidsivating lagmannsrett forkynnet fredag at rektoren ved en skole der en gutt ble utsatt for et overgrep av tre medelever ikke har brutt opplæringsloven.
VG171124 Frostating lagmannsrett opprettholdt straffen på elleve års fengsel for en mann som er dømt for å ha drept sin kone i Levanger i mars i fjor.
BT171124 Det er foreløpig ikke klart om eller når saken skal opp i Gulating lagmannsrett . | 1,2 km ulovlige garn inndratt i Hordaland ¶ 1200 meter med ulovlige garn er inndratt i Hordaland denne sesongen.
BT171124 Han er overbevist om at onkelen er uskyldig og svært takknemlig for støtten fra advokat Cato Schiøtz og tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett , Nils Erik Lie.
VG171123 Denne avgjørelsen, samt den siste fengslingskjennelsen fra tirsdag, er anke til Agder lagmannsrett .
DB171123 Jensen som nektet straffskyld anket dommen, og saken er nå berammet for forhandlinger i Borgarting lagmannsrett .
DB171123 august starter rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett .
AP171123 Borgarting lagmannsrett antar at saken vil gå over 80 rettsdager i 20 uker.
AA171123 Frostating lagmannsrett stadfester derfor dommen fra Inntrøndelag tingrett, som ble avsatt 27. juni i år.
SA171121 Borgarting lagmannsrett har sagt nei til at en mann som er dømt for to drap, et i Oslo i 2007 og et annet i Rogaland i 1998, blir prøveløslatt.
DB171121 flere TV-opptredener, ble i 2013 dømt for voldtekt av to kvinner i Borgarting lagmannsrett .
BT171121 En 26 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til syv år og seks måneders fengsel.
AP171120 Men nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at politiet ikke har evnet å bevise at pengene paret har brukt på shopping, stammer fra kriminell virksomhet.
AP171119 En 46 år gammel kvinne er i Borgarting lagmannsrett dømt til seks år og ni måneders fengsel for oppbevaring av narkotika og cannabisdyrking.
AP171119 Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett av begge parter.
VG171117 Valen anket dommen, og i Borgarting lagmannsrett fikk han en mildere straff, selv om han er dømt for de samme forholdene.
SA171117 Fredag ble ankesaken i trusselsaken mot ham avgjort i Borgarting lagmannsrett .
DB171117 ( Dagbladet ) : Borgarting lagmannsrett har dømt komikeren Kristian Valen til betinget fengsel i 21 dager og ilagt ham saksomkostninger på 10 000 kroner.
DA171117 Borgarting lagmannsrett reduserte sakskostnadene til 10.000 kroner.
DA171117 Han var aktor i straffesaken i Borgarting lagmannsrett i Drammen, der en 45-årig helsefagarbeider var tiltalt for overgrep mot datteren ( 10 ).
AP171117 Fredag ble ankesaken i trusselsaken mot ham avgjort i Borgarting lagmannsrett .
AP171117 Borgarting lagmannsrett reduserte sakskostnadene til 10.000 kroner.
AP171117 Borgarting lagmannsrett mener det er viktig å slå ned på trusler mot offentlige tjenestemenn, og mener det er skjerpende at truslene ble framsatt på internett.
AA171117 Borgarting lagmannsrett reduserte sakskostnadene til 10.000 kroner.
VG171116 Borgarting lagmannsrett bestemte da at mennene måtte betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til kvinnene, ettersom de i en periode etter ranet ikke kunne utøve sin virksomhet.
VG171115 Slik lyder den enstemmige dommen i Høyesterett, stikk i strid med dommen som ble avsagt i Eidsivating lagmannsrett i januar.
DA171114 Nå har saken nylig blitt vurdert av Gulating lagmannsrett .
AP171114 En 46 år gammel mann fra Flisa i Hedmark som var tiltalt for å ha drept kona i påsken i fjor, er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 14 års fengsel.
VG171113 Tingrettens avgjørelse ble anket til Agder lagmannsrett , som i dag forkastet anken.
AP171113 Tre år og fire måneder etter at helsesøster Solveig Ude reagerte på blåmerker på brystet til seks uker gamle « Jakob », skal Borgarting lagmannsrett nå avgjøre om de to foreldrene skal straffes.
AP171113 Nå kjemper guttens foreldre for å bli frifunnet i Borgarting lagmannsrett .
AP171113 De to foreldrene som ble dømt etter at det ble fastslått 19 ribbensbrudd på seks uker gamle « Jakob » forsøker nå å bli frifunnet i Borgarting lagmannsrett .
AA171113 De to ankesakene er besluttet forent til felles behandling, opplyser Borgarting lagmannsrett .
VG171110 LAGMANNSRETTET : Aktor Hacer Aydar ( tv ) og Valens forsvarer John Christian Elden ( th ) under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett .
VG171110 Fredag ble anken hans behandlet i Borgarting lagmannsrett .
DB171110 DOMMER : Dommer Elizabeth Baumann i Borgarting lagmannsrett .
DB171110 ( Dagbladet ) : Komiker og artist Kristian Valen står tiltalt i i dag tiltalt i Borgarting lagmannsrett , hvor han nekter straffskyld.
DB171110 ¶ RETTSSAK : Rettssaken mot komiker Kristian Valen i Borgarting lagmannsrett fredag.
DB171110 Valen anket saken og nå starter rettssaken i Borgarting lagmannsrett .
DA171110 En svensk statsborger er i Gulating lagmannsrett dømt til åtte års fengsel for voldtekt av fem kvinner.
DA171110 Denne dommen ble anket til Gulating lagmannsrett , der juryen fant ham skyldig i åtte voldtekter.
DA171110 Aldri i min villeste fantasi kunne jeg tro at dette kunne bli oppfattet som en trussel, sa Valen i Borgarting lagmannsrett fredag.
SA171109 Valen anket dommen tingretten til Borgarting lagmannsrett .
DB171109 Valen anket saken og i morgen starter rettssaken i Borgarting lagmannsrett .
DA171108 Ankeforhandlingen i saken var oppe i Gulating lagmannsrett i juni i år.
VG171107 Det er fremdeles ikke avgjort når ankebehandlingen vil starte i Hålogaland lagmannsrett . 120 saker ¶
DN171107 I Agder lagmannsrett sto fire personer tiltalt, men de ble alle frifunnet av juryen.
DN171107 Den tidligere Jotun-lederen ble i Agder lagmannsrett dømt til fengsel i tre år, inndragning av vel 450.000 kroner, samt å betale en erstatning til Jotun på 112.000 kroner.
VG171106 I Borgarting lagmannsrett mandag møtte Hussain med et skjegg trimmet langt strammere enn på dette bildet.
VG171106 Det er satt av fem uker til ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
VG171106 Den tidligere profilerte talsmannen for Profetens Ummah møtte med kort og velpleid skjegg da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett mandag morgen.
VG171106 BORGARTING LAGMANNSRETT ( VG ) Da ankesaken mot ham startet mandag, erklærte Ubaydullah Hussain ( 32 ) seg ikke skyldig i hverken IS-deltagelse eller rekruttering til gruppen.
DB171106 . Den tidligere talsmannen for Profetens Ummah møtte med kort og velpleid skjegg og i vestlige klær da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett mandag morgen.
DA171106 32-åringen møtte med kort og velpleid skjegg og i vestlige klær da rettssaken startet i Borgarting lagmannsrett .
DA171106 ) og Ubaydullah Hussains forsvarer John Christian Elden i Borgarting lagmannsrett , hvor ankesaken mot den tidligere Profetens Ummah-talsmannen startet mandag.
AA171106 Komiker Kristian Valen ( 43 ) vil møte når Borgarting lagmannsrett fredag behandler anken hans av dommen på 21 dagers fengsel for trusler mot politiet.
VG171105 Komiker Kristian Valen ( 43 ) vil møte når Borgarting lagmannsrett fredag behandler anken hans av dommen på 21 dagers fengsel for trusler mot politiet.
DA171105 Komiker Kristian Valen ( 43 ) vil møte når Borgarting lagmannsrett fredag behandler anken hans av dommen på 21 dagers fengsel for trusler mot politiet.
DA171105 Mandag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
AP171105 Mandag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
AP171105 Ble tiltalt for oppfordring til terror etter å ha hyllet terrorhandlinger på Facebook, men ble frikjent for dette i tingretten og senere i Borgarting lagmannsrett .
AP171105 Ankesaken mot Hussain starter i Borgarting lagmannsrett mandag 6. november.
SA171104 Komiker Kristian Valen ( 43 ) vil møte når Borgarting lagmannsrett fredag behandler anken hans av dommen på 21 dagers fengsel for trusler mot politiet.
AP171103 Denne uken sa Økokrim seg helt enig med det både tingrett og lagmannsrett slo utvetydig fast for to år siden : ¶ 3rd-party-bio ¶
DN171102 Aktuell : Funnet skyldig for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett , Høyesterett har nå forkastet anken.
DB171102 Men i januar i fjor, dagen før ankesaken skulle opp i Borgarting lagmannsrett , henla de den.
DN171101 Ved spørsmålet om varetektsfengsling av Lunder i forbindelse med arrestasjonen i 2015, fastslo dommerne både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett at Jo Lunder som toppsjef i Vimpelcom personlig ga klarsignal til utbetalinger som mest sannsynlig var en utilbørlig fordel ved kjøp av mobillisenser i Usbekistan høsten 2011.
AP171030 Eidsivating lagmannsrett frikjente Hulback i 2006, men fagdommerne avgjorde at saken skulle opp til ny behandling.
AP171030 Mannen anket dommen til Agder lagmannsrett , som nå har kommet til samme resultat, skriver Fædrelandsvennen.
AP171030 En 30 år gammel mann er nå dømt til 13 års fengsel av Agder lagmannsrett .
VG171029 Melander i Borgarting lagmannsrett tjente over en halv million kroner på ett enkelt oppdrag.
DA171027 Politiet anket dommen, og saken har nylig vært oppe i Gulating lagmannsrett .
DB171026 Mannen anket, og saken havnet i Hålogaland lagmannsrett , som sa seg enig med tingretten.
DB171026 Mannen ble i Borgarting lagmannsrett dømt til 17 og et halvt års fengsel for drapet.
VG171024 Dette har hun siden gjentatt i retten, senest i rettssaken i Borgarting lagmannsrett .
DB171023 Aktor ba om tre års fengsel for mannen, men Borgarting lagmannsrett fastsatte straffen til 419 timers samfunnsstraff i stedet for fengsel på grunn av den lange saksbehandlingstiden, skriver Budstikka.
AP171023 I 2016 ble for eksempel en far dømt til 6000 kroner i bot eller fengsel i ti dager for det Borgarting lagmannsrett beskrev som to-tre lette klaps på rumpe og lår.
AP171023 Nå har Borgarting lagmannsrett innskjerpet den plikt lastebilsjåfører har til å sjekke nettopp blindsonen foran og rundt lastebilen.
AP171023 Etter anke til Borgarting lagmannsrett er sjåføren nå dømt til 18 dagers fengsel for uaktsom legemsbeskadigelse.
AP171023 Borgarting lagmannsrett har etter en sykkelulykke innskjerpet den plikten sjåfører har til å sjekke blindsonen rundt bilen.
AP171023 Aktor ba om tre års fengsel for mannen, men Borgarting lagmannsrett fastsatte straffen til 419 timers samfunnsstraff i stedet for fengsel på grunn av den lange saksbehandlingstiden, skriver Budstikka.
DA171019 Aktivistene fra Nettverk for dyrs frihet må ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett både dekke pelsdyrbondens sakskostnader og utgiftene bonden hadde med å sjekke dyrene for smitte etter det uønskede besøket, ifølge Stavanger Aftenblad.
VG171018 Mandag forkastet Agder lagmannsrett anken vedrørende varetektsfengslingen av kvinnen.
VG171018 I dommen fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at forsettlig heleri er straffbart i Dubai.
VG171018 En enstemmig lagmannsrett kom frem til at Rashid hadde overtrådt bestemmelsen om uaktsomt heleri.
VG171018 Dette har hun siden gjentatt i retten, senest i rettssaken i Borgarting lagmannsrett .
VG171018 Borgarting lagmannsrett slo i mai i år fast at Sonia Rashid begikk et uaktsomt heleri da hun tok ut 52,8 millioner kroner fra Nordea-bedrageriet i Dubai.
VG171018 Mandag forkastet Agder lagmannsrett anken vedrørende varetektsfengslingen av kvinnen.
AA171018 Den er et vitnesbyrd som ikke levner tvil : Domstolen tok rett og slett feil - både Agder lagmannsrett og Norges Høyesterett.
AP171017 Agder lagmannsrett mener Tønsberg tingrett hadde utmålt en for streng straff da den tidligere i år dømte 40-åringen til ni måneder ubetinget fengsel.
AP171017 ), bistandsadvokat Rita Aase og forsvarer Christian Arnkværn i Agder lagmannsrett .
AP171017 * Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fastslo i fjor at Krekar og 43-åringen kunne utleveres til Italia, og Høyesterett forkastet anken over avgjørelsen. 30. november i fjor ble det imidlertid kjent at Italia hadde trukket tilbake begjæringen om utlevering. 39-åringen er norsk statsborger og kan ikke utleveres.
AA171017 Ankesaken skulle startet i Gulating lagmannsrett denne uken, men Statsadvokatene i Hordaland bekrefter overfor Bergens Tidende at anken er trukket.
DA171012 - En av de tiltalte har sendt en SMS med trusler mot en av agentene, ifølge en kjennelse i Borgarting lagmannsrett .
DN171011 Men Eidsivating lagmannsrett snudde rundt.
AP171011 Odd Nerdrum er blitt benådet fra å sone en straff på 20 måneder for grovt skattesvik i årene 1999-2001, idømt i Borgarting lagmannsrett 16. juni 2016.
VG171010 Han anket saken inn for Borgarting lagmannsrett som nå har forkastet anken.
VG171010 Riksadvokaten vil ikke anke dommen fra Agder lagmannsrett der en 16 år gammel gutt ble dømt til 11 års fengsel for dobbeltdrap.
DB171010 Han anket saken inn for Borgarting lagmannsrett som nå har forkastet anken.
DA171010 Nå har Gulating lagmannsrett besluttet å legge to år til på denne straffen og dømt ham til fengsel i elleve år. 46-åringen ble pågrepet av politiet den 14. september 2012.
DA171010 - Og med denne dommen fra Gulating lagmannsrett er dette en sluttstrek for saken.
AA171010 Men i januar i år kom Eidsivating lagmannsrett fram til at berg-og-dalbanen ikke kan markedsføres under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino Filmcenter.
AA171010 Hussain har hele tiden nektet straffskyld og anket saken til Borgarting lagmannsrett etter at han ble domfelt i Oslo tingrett i april i år.
AA171010 Han anket saken inn for Borgarting lagmannsrett som nå har forkastet anken.
SA171009 Dette ble ikke tatt til følge verken av Dalane tingrett eller av Gulating lagmannsrett .
DN171009 Odd Nerdrum ble i juni 2012 dømt til fengsel i to år og ti måneder i Borgarting lagmannsrett for å ha solgt kunst for nesten 14 millioner kroner uten å føre opp inntektene i selvangivelsen.
DN171009 Odd Nerdrum ble i Borgarting lagmannsrett i juni 2014 dømt til ett års ubetinget og åtte måneders betinget fengsel.
DN171009 I domspremissene fra Borgarting lagmannsrett fra 2014 het det blant annet : ¶
DN171009 Høyesterett sendte ankesaken tilbake til Borgarting lagmannsrett , som i runde to ga Nerdrum medhold i at han hadde skattet av noen av beløpene, men på langt nær av alt.
DB171009 Kunstneren Odd Nerdrum ( 73 ) ble i juni 2014 dømt i Borgarting Lagmannsrett , til ett år og åtte måneders fengsel.
DB171009 Tidligere i dag ble det kjent at kunstmaler Odd Nerdrum ( 73 ), som i 2014 ble dømt i Borgarting lagmannsrett , til ett år og åtte måneders fengsel for skattesvik, er benådet.
DB171009 Odd Nerdrum ( 73 ) ble i juni 2014 dømt i Borgarting Lagmannsrett , til ett år og åtte måneders fengsel.
AA171005 Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Becker hadde vitneplikt.
DB171004 Årsaken var nylig oversendte og ufullstendige rettsdokumenter fra tyrkisk lagmannsrett , som viser at klienten allerede har vært igjennom en rettsprosess angående hans angivelige IS-medlemskap.
AA171004 Nå har Borgarting lagmannsrett fastslått at han skal avlives.
AA171004 Ved landets største lagmannsrett - Borgarting - er det så ille at parter i tvister må vente 14 måneder på å få sakene sine opp.
DN171003 Saken er anket til Borgarting lagmannsrett som ikke har ferdigbehandlet anken ennå.
DB171002 I første runde, i Oslo byfogdembete, fikk banken medhold, men led altså tap i Borgarting lagmannsrett .
DB171002 Etter at Alexander Viks far Erik Martin Vik ( 90 ) vant i en ankesak for Borgarting lagmannsrett for to uker siden, har motparten Deutsche Bank nå bestemt seg for å anke saken videre til Høyesterett.
VG171001 Ankesaken vil komme opp i Borgarting lagmannsrett .
DB171001 - Saken kommer opp på nytt i Borgarting lagmannsrett .
AP171001 Både PST, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har sett svært alvorlig på saken. 17-åringen har derfor sittet i varetekt helt siden pågripelsen og frem til rettssaken, selv om langvarig varetekt som hovedregel ikke skal benyttes mot mindreårige.
VG170930 Hovrätten - svensk lagmannsrett - fant ikke at det var tilstrekkelig med bevis mot dem i forbindelse med et tredje angrep, også det mot et flyktningmottak, der en person også kom alvorlig til skade.
AP170929 Det ble antydet at hun ville anke fengslingskjennelsen fra Kristiansand tingrett, men Agder lagmannsrett hadde fredag ettermiddag ennå ikke mottatt og begynt behandlingen av en anke.
AP170929 Dommen i Borgarting lagmannsrett er et halvt år mildere enn dommen fra Asker og Bærum tingrett i mars, der straffen ble på fem års fengsel.
AA170929 Dommen i Borgarting lagmannsrett er et halvt år mildere enn dommen fra Asker og Bærum tingrett i mars, der straffen ble på fem års fengsel.
AA170929 Det ble antydet at hun ville anke fengslingskjennelsen fra Kristiansand tingrett, men Agder lagmannsrett hadde fredag ettermiddag ennå ikke mottatt og begynt behandlingen av en anke.
VG170928 Barnefordelingssaken ble behandlet i flere runder i Kristiansand tingrett og i Agder lagmannsrett .
DB170928 Her fra Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.
VG170926 Saken til Gjermund Cappelen og Eirik Jensen kommer trolig først opp for Borgarting lagmannsrett i 2019, siden advokatene er opptatt med andre saker i lang tid fremover.
DB170926 Advokat John Christian Elden, som er advokaten til mannen som nå sitter fengslet etter rettskraftig dom i Borgarting lagmannsrett mener PwC-rapporten er knusende for politiet.
DB170926 Bergh tapte saken i Oslo tingrett, men anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett .
DB170926 ) sammen med sin advokat Hugo Rolf Hansen under ankesaken i Borgarting lagmannsrett i august.
DA170926 Gulating lagmannsrett i Stavanger.
AP170926 Ankesaken mot de to kan tidligst komme opp i Borgarting lagmannsrett i 2019, fordi de involverte advokatene er opptatt med andre saker frem til da.
AP170926 Saken hun tok opp dreier seg om en mann som for tiden soner en dom på syv måneder etter en rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett .
AA170926 Jensen vil bruke fristen på to uker før han eventuelt leverer en anke til Borgarting lagmannsrett .
AA170926 Tirsdag falt det dom i Borgarting lagmannsrett , og politimannen tapte saken der også.
DN170925 juni avsa Agder lagmannsrett en enstemmig dom i den langvarige striden mellom skipsreder Atle Bergshaven ( 70 ) og storebror Herman ( 73 ) i kjølvannet av at Høyesterett i fjor avgjorde at Hermans eierandel på 27,3 prosent i Bergshav Holding skulle utløses basert på virkelig verdi.
AP170925 At provokasjon og Gjermund Thorud ( Cappelens daværende navn ) var et tema da flydroppsaken var oppe i Eidsivating lagmannsrett , kommer klart frem i dommen fra oktober 1994.
AA170925 Politiet anket imidlertid avgjørelsen til Frostating lagmannsrett .
AA170923 Det er satt av tre dager til rettssaken i Borgarting lagmannsrett . ( ©NTB ) ¶
DB170922 Borgarting lagmannsrett har avvist opphevelsesbegjæringen, fordi de to ikke varslet med en gang da de ble klar over forholdet.
DA170922 Firmaet gikk også konkurs i september i fjor, men konkursen ble opphevet av Gulating lagmannsrett .
SA170921 Det er ikke sikkert at saken slipper inn i Gulating lagmannsrett da strafferammen ikke er høy nok til at tiltalte har krav på å få saken prøvd for en ny rett.
DB170921 ¶ FRIFUNNET : 36-åringen er frifunnet for voldtekt på kjæresten i en ankesak i Gulating lagmannsrett .
DB170921 Mannen ble i Bergen tingrett dømt til fengsel i sju år, men straffen er nå senket til fire år og tre måneders fengsel av Gulating lagmannsrett , skriver Bergens Tidende.
AA170921 Det betyr at kvinnen fortsatt sitter i varetekt til anken er behandlet i Frostating lagmannsrett .
AA170921 Mannen ble i Bergen tingrett dømt til fengsel i sju år, men straffen er nå senket til fire år og tre måneders fengsel av Gulating lagmannsrett , skriver Bergens Tidende.
VG170920 NOKAS-DØMT : Alf Henrik Christensen ( 55 ) under ankebehandlingen av Nokas-saken i Gulating lagmannsrett i 2006.
VG170920 2006 : Her er Alf Henrik Christensen avbildet på andre dag av ankebehandlingen av Nokas-saken i Gulating lagmannsrett .
SA170920 Nå er han funnet skyldig også av juryen i Gulating lagmannsrett .
DB170920 ¶ DØMT FOR OVERGREP : En pastor og seksbarnsfar i Midt-Norge er i Frostating lagmannsrett dømt til åtte og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep mot sine to døtre.
DB170920 Elden ser fram til at en jury i Borgarting lagmannsrett skal vurdere anklagene mot Eirik Jensen ¶
DB170920 Dersom Jensen anker, og anken blir tatt til følge, vil neste runde finne sted i Borgarting lagmannsrett i Oslo.
AP170920 En pastor og seksbarnsfar i Midt-Norge er i Frostating lagmannsrett dømt til åtte og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep mot sine to døtre.
AA170920 Overgrepsdom : En religiøs leder fra Midt-Norge har fått skjerpet straffen i Frostating lagmannsrett .
DB170919 Mannen i begynnelsen av 30-årene ble i Borgarting lagmannsrett i juni i år dømt til åtte års fengsel for vold som påførte babyen omfattende skade.
DB170919 Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til motsatt resultat.
DB170919 Milliardæren Alexander Viks ( 62 ) far Erik Martin Vik ( 90 ) har nå vunnet i en ankesak for Borgarting lagmannsrett .
DB170919 Kjennelsen pålegger også banken å betale Viks sakskostnader på til sammen drøyt 3,4 millioner kroner i Oslo byfogdembete og i Borgarting lagmannsrett .
AA170919 Mannen i begynnelsen av 30-årene ble i Borgarting lagmannsrett i juni i år dømt til åtte års fengsel for vold som påførte babyen omfattende skade.
DB170918 Vi vil derfor ganske sikkert få en ny runde i Borgarting lagmannsrett .
DA170918 - Vi har et berettiget håp om at saken i sin helhet blir prøvet på nytt for Gulating lagmannsrett , sier Torstrup til RA.
VG170917 Da medlemmene av hasjligaen til Cappelen ble dømt i Borgarting lagmannsrett , påpekte retten at Cappelen forklaring i stor grad stemmer overens med andre bevis som politiet har innhentet.
AP170917 Uansett utfall i Oslo tingrett mandag, kommer saken til å bli anket videre til Borgarting lagmannsrett fra en av partene.
VG170915 ETTERLATTE I RETTEN : Familien til drepte Tone Ilebekk ( 48 ) er til stede i Agder lagmannsrett for ankesaken.
VG170915 Denne uken ble anken i saken behandlet i Agder lagmannsrett .
VG170915 Den 16 år gamle gutten er i Agder lagmannsrett dømt til 11 års fengsel for dobbeltdrapet på 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk.
VG170915 Agder lagmannsrett mener at man ikke kan se bort ifra disse vurderingene.
VG170915 16-åringen anket dommen, og saken ble denne uken behandlet i Agder lagmannsrett .
VG170915 * 16-åringen anket, og anken ble behandlet i Agder lagmannsrett 12. - 13. september.
DN170915 Tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace ( 71 ) i gjødselprodusenten var den eneste som ble domfelt for grov korrupsjon under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett i fjor.
DB170915 - På det nåværende tidspunkt er det umulig å si når en eventuell ankeforhandling vil kunne gjennomføres, sier direktør i Borgarting lagmannsrett , Mari Fjærtoft Trondsen til Dagbladet.
AP170915 Agder lagmannsrett omgjorde med knappest mulig flertall - fire av dommernes stemmer mot tre - tingrettsdommen på elleve års forvaring, til tross for at flertallet mener knivdrapet på Hassan var svært brutalt, planlagt og tilsynelatende veloverveid.
AA170915 Tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace ( 71 ) i gjødselprodusenten var den eneste som ble domfelt for grov korrupsjon under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett i fjor.
AA170915 Agder lagmannsrett omgjorde med knappest mulig flertall - fire av dommernes stemmer mot tre - tingrettsdommen på elleve års forvaring, til tross for at flertallet mener knivdrapet på Hassan var svært brutalt, planlagt og tilsynelatende veloverveid.
AA170914 Frostating lagmannsrett i Trondheim.
AA170914 En pastor fra Midt-Norge er av juryen i Frostating lagmannsrett dømt for seksuelle overgrep mot sine to døtre.
VG170913 KRISTIANSAND ( VG ) I Agder lagmannsrett argumenterte forsvareren til den dobbeltdrapsdømte 16-åringen med at saken ikke oppfyller vilkårene for forvaringsstraff.
VG170913 Foto : Privat ¶ 16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, sa i sin prosedyre i Agder lagmannsrett onsdag at riktig straff for den dobbeltdrapsdømte 16-åringen vil være åtte år og ti måneder når man tar hensyn til guttens lave alder og tilståelsesrabatt.
VG170913 * 16-åringen har anket saken, og ankesaken går i Agder lagmannsrett 12. - 13. september.
DB170913 I februar i år senket Borgarting lagmannsrett straffen.
DB170913 De tapte i Follo tingrett, men Borgarting lagmannsrett sendte saken tilbake til tingretten pga. mangelfull behandling, og den kommer snart opp på nytt. - 500 000 nordmenn strømmer og laster ned filmer ulovlig ¶
DB170913 Nå er han også dømt i Hålogaland lagmannsrett .
AP170913 Dommen i Hålogaland lagmannsrett er dermed den samme som i Øst-Finnmark tingrett, melder NRK.
AA170913 Han la ifølge Fædrelandsvennen ned påstand om at hans klient anses på mildes mulig måte av Agder lagmannsrett , hvilket i dette tilfellet betyr kortest mulig, ordinær fengselsstraff.
AA170913 Dommen i Hålogaland lagmannsrett er dermed den samme som i Øst-Finnmark tingrett, melder NRK.
VG170912 Agder lagmannsrett har satt av tre dager til saken, som går fra 12. til 14. september.
VG170912 - Jeg skulle ønske vi kunne vært spart for denne runden i rettssystemet, sier Ilebekks enkemann Morten Andersen til VG om saken som starter i Agder lagmannsrett tirsdag.
VG170912 * 16-åringen har anket saken, og ankesaken går i Agder lagmannsrett 12. - 14. september.
VG170912 Han har anket dommen, og denne uken behandles anken i Agder lagmannsrett på tinghuset i Kristiansand.
VG170912 ETTERLATTE : Familien til drepte Tone Ilebekk ( 48 ) er til stede i Agder lagmannsrett for ankesaken.
VG170912 * 16-åringen har anket saken, og ankesaken går i Agder lagmannsrett 12. - 14. september.
VG170912 Han har anket dommen, og denne uken er saken oppe til behandling i Agder lagmannsrett .
VG170912 ETTERLATTE : Familien til drepte Tone Ilebekk ( 48 ) er til stede i Agder lagmannsrett for ankesaken.
VG170912 Det forklarte han i Agder lagmannsrett tirsdag.
VG170912 Agder lagmannsrett har satt av tre dager til saken, som går fra 12. til 14. september. | 23-åring tiltalt for Maxbo-drapet : Forklarte drapet i voldsomt tempo ¶
AA170912 Det var ikke riktig å dømme 16-åringen som drepte to personer i Kristiansand, til forvaring, sa guttens forsvarer i Agder lagmannsrett tirsdag.
AA170912 Ankesaken mot gutten begynte i Agder lagmannsrett tirsdag.
VG170911 Shipshani og Shala, som opprinnelig ble dømt til 14 måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og grovt bedrageri etter å ha fikset to fotballkamper sommeren 2012, har nå fått en straff på 10 måneder.
VG170911 februar at de Shipshani, Shala og Korunovski ble dømt i Borgarting lagmannsrett , og i tillegg til straffeutmålingen, som nå er redusert av Høyesterett, fikk begge spillerne inndratt 100.000 kroner mens Korunovski fikk inndratt 340.000 kroner.
VG170911 februar 2017, kom dommen fra Borgarting lagmannsrett .
SA170911 Den svenske bakmannen Luptjo Korunovski ble på sin side dømt til to år og seks måneder i fengsel da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett .
DB170911 Den svenske bakmannen Luptjo Korunovski ble på sin side dømt til to år og seks måneder i fengsel da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett .
DB170911 Når ankesaken kommer opp for Agder lagmannsrett tirsdag, står forvaringsspørsmålet sentralt.
AP170911 Den svenske bakmannen Luptjo Korunovski ble på sin side dømt til to år og seks måneder i fengsel da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett .
AA170911 Den svenske bakmannen Luptjo Korunovski ble på sin side dømt til to år og seks måneder i fengsel da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett .
VG170910 Ankesaken om dobbeltdrapet i Kristiansand kommer opp for Agder lagmannsrett tirsdag.
VG170910 Ankesaken kommer opp i Agder lagmannsrett tirsdag.
VG170910 Agder lagmannsrett har satt av tre dager til saken, som går fra 12. til 14. september.
VG170908 I mars i år ble Ahmed frikjent i Borgarting lagmannsrett for å ha inngått avtale med IS om å begå terror.
VG170908 Forsvareren tror terrortiltalen mot 38-åringen er svekket etter at den ble tatt ut i vinter, hovedsakelig på grunn av frikjennelsen i Borgarting lagmannsrett , som ble avsagt kort tid etter at tiltalespørsmålet var avgjort mot hans klient.
DA170908 Nå har ankesaken blitt behandlet i Gulating lagmannsrett .
DA170908 Juryen i Gulating lagmannsrett kom til at 33-åringen skulle dømmes for volden, men at han skulle frifinnes for voldtekten.
DA170908 Gulating lagmannsrett kom til at han skulle dømmes for grov familievold. 33-åringen og samboeren er fortsatt samboere og lagmannsretten la til grunn at de har et godt samliv i dag, og tok dette med i betraktning i forbindelse med straffen som ble ti måneders fengsel, der fem av disse ble gjort betinget.
AP170907 En 27 år gammel mann må i dag møte i Borgarting lagmannsrett etter å ha anket en drapsdom på 13 års fengsel.
AP170907 Borgarting lagmannsrett har satt av seks dager til saken.
AA170907 Ifølge beboernes advokat Elling André Lillefuhr har Høyesterett avvist utbyggerens anke, etter beboerne i Frostating lagmannsrett ble tilkjent til sammen 5 250 000 kroner i prisavslag.
VG170906 Det er ikke kjent når anken vil komme opp for Borgarting lagmannsrett .
VG170906 Avgjørelsen vil derfor bli anket til Borgarting lagmannsrett .
VG170906 Anken vil bli ført i Borgarting lagmannsrett .
DN170906 Nå bekrefter Wiiks advokat, Ole Tokvam, at Ryan Wiik anker kjennelsen til Borgarting lagmannsrett .
DB170906 Han anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett , som forkastet anken.
AA170906 Straffeutmålingen fra Borgarting lagmannsrett kom for to uker siden.
AA170906 Borgarting lagmannsrett konkluderte, i likhet med Sør-Østerdal tingrett, med at saken er så alvorlig at en tidsbestemt fengselsstraff ikke er nok for å verne samfunnet mot Hamar-mannen. ( ©NTB ) ¶
AA170906 Han anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett , som forkastet anken.
AA170905 Han er pensjonert lagmann i Frostating lagmannsrett og har engasjert seg for å få på plass et minnesmerke for å ære Berhard Getz.
DB170904 Nå må vitnene og de som er plukket ut til å avtjene jurytjeneste møte i Borgarting lagmannsrett den siste uken i juni neste år.
DB170904 Lagmann Mette Jenssen i Borgarting lagmannsrett skulle ledet rettssaken.
DB170904 ( Dagbladet ) : I dag skulle straffesaken mot to menn - 31 og 42 år gamle - startet i Borgarting lagmannsrett .
DA170904 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
AP170904 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
AA170904 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
AA170904 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
VG170901 Ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø tirsdag.
DB170901 ¶ SKYLDIG : Dommer Stig Ole Haug under ankesaken etter dobbeltdrapet i Kirkenes i Hålogaland Lagmannsrett i Tromsø.
DB170901 Ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø tirsdag.
AP170901 Dommer er Stig Ole Haug under ankesaken etter dobbeltdrapet i Kirkenes i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.
AP170901 Ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø tirsdag.
AA170901 Ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø tirsdag.
VG170831 Borgarting lagmannsrett bemerket i domspremissene at den ikke kjente til noen tidligere overgrepssak av samme omfang og alvor som Kopseng-saken.
DB170831 I mars avslørte Dagbladet at juryen som fant Kopseng skyldig i Borgarting lagmannsrett , planla et « Juliobord » før jul, med spesialbrygget øl.
DB170831 flere TV-opptredener, ble i 2013 dømt for voldtekt av to kvinner i Borgarting lagmannsrett .
DB170831 Bakgrunnen for påstanden er at myndighetene unnlot å anke en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett .
DA170831 « Lagmannsretten finner tiltaltes forklaring om at han skulle trille bilen i land for å legge seg til å sove i påvente av neste ferje klart utroverdig, og finner bevist ut over rimelig tvil at han hadde til hensikt å kjøre ut av ferjen », heter det i dommen fra Gulating lagmannsrett .
DA170831 Mannen anket dommen og saken har nylig blitt behandlet på nytt av Gulating lagmannsrett .
AP170831 Borgarting lagmannsrett bemerket i domspremissene at den ikke kjente til noen tidligere overgrepssak av samme omfang og alvor som Kopseng-saken.
AA170831 En svenske er i Borgarting lagmannsrett i Oslo funnet skyldig i overgrep mot en jente under 16 år i Thailand.
AA170831 Da Borgarting lagmannsrett behandlet anken torsdag, ble han imidlertid frikjent for deler av tiltalen.
AA170831 Borgarting lagmannsrett bemerket i domspremissene at den ikke kjente til noen tidligere overgrepssak av samme omfang og alvor som Kopseng-saken.
DA170830 Gulating lagmannsrett i Stavanger.
AA170829 Dobbeltdrapstiltalte Bengt Ronald Hansen ( 60 ) erkjente ikke straffskyld etter tiltalen da ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett tirsdag.
AA170829 - I dag har vi hørt tiltalte forklare seg omtrent på samme måte som han gjorde i tingretten, sier aktor Torstein Lindquister til NTB etter første dag av ankesaken i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.
AA170829 Dobbeltdrapstiltalte Bengt Ronald Hansen erkjente ikke straffskyld etter tiltalen da ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett tirsdag.
DB170827 ¶ TRANDUM : Borgarting lagmannsrett har dømt staten for ulovlig fengsling og umenneskelig behandling av barn.
DB170827 Nylig ble det klart Justisdepartementet ikke anker dommen fra Borgarting lagmannsrett , der staten ble dømt for ulovlig fengsling og umenneskelig behandling av fire afghanske barn i alderen syv til fjorten år.
VG170826 Mannen har anket saken til Eidsivating lagmannsrett , fordi han mener det ikke er sikkert ulven egentlig er finskrussisk, slik tingretten slo fast.
AA170825 Lang saksbehandlingstid og mannens henvendelse til døtrene med ønske om å legge alle kortene på bordet og å be om unnskyldning gjorde at Frostating lagmannsrett falt ned på en dom som var ett år mildere enn avgjørelsen i tingretten i fjor, melder NRK.
DA170824 Ankebehandlingen av saken var oppe i Gulating lagmannsrett i mai i år, men ble stoppet som en følge av at to jurymedlemmer ble funnet inhabile.
VG170823 Her er han avbildet foran Borgarting lagmannsrett før han ble fengslet i juni i fjor.
AP170823 - Etter en totalvurdering av ytringen, skadepotensialet, strafferammen, og nevnte skjerpende og formildende omstendigheter, har lagmannsretten kommet til at en bot alene er en riktig reaksjon, skriver Agder lagmannsrett i dommen.
AA170823 Denne kjennelsen ble anket til Frostating lagmannsrett , som mandag forkastet anken.
AA170823 - Etter en totalvurdering av ytringen, skadepotensialet, strafferammen, og nevnte skjerpende og formildende omstendigheter, har lagmannsretten kommet til at en bot alene er en riktig reaksjon, skriver Agder lagmannsrett i dommen.
VG170822 Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Sør-Østerdal tingrett i fjor på 18 års forvaring med 10 års minstetid. 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått unde
VG170822 I RETTEN : Tidligere politimann Stein-Robin Kleven Bergh sammen med sin advokat Hugo Rolf Hansenunder ankesaken i Borgarting Lagmannsrett i dag.
VG170822 Da saken startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag, argumenterte han ved å vise til at også andre politifolk har ytret seg offentlig om omstridte spørsmål, uten at de har mistet jobben.
DB170822 Mannen har hele tiden nektet for at det var han som tente på huset, og har opprettholdt den forklaringen også i Borgarting lagmannsrett .
DB170822 ( Dagbladet ) : Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i ankesaken om « sorenskriverbrannen », der en mann i 40-åra var tiltalt for blant annet overlagt drapsforsøk og mordbrann. 40-åring dømt for å tent på huset til sorenskriver ¶
AP170822 Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Sør-Østerdal tingrett i fjor på 18 års forvaring med 10 års minstetid. 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått unde
AA170822 Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Sør-Østerdal tingrett i fjor på 18 års forvaring med 10 års minstetid. 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått unde
AA170822 Da saken startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag, argumenterte han ved å vise til at også andre politifolk har ytret seg offentlig om omstridte spørsmål, uten at de har mistet jobben.
VG170821 I våres ble saken behandlet på nytt i Borgarting lagmannsrett .
VG170821 DØMT : Familiefaren i 40-årene ble i mai dømt til åtte års fengsel her i Borgarting lagmannsrett .
DN170817 ¶ Frostating lagmannsrett har 20 faste dommere.
DN170817 Her fra Frostating lagmannsrett i Trondheim.
DN170817 ¶ At justisdepartementet nå sier at staten vil fortsette å fengsle barn til tross for at Borgarting lagmannsrett i en dom slår fast at det forelå brudd på Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ), gir grunn til bekymring, skriver artikkelforfatteren.
DA170817 Gulating lagmannsrett i Stavanger.
DA170817 Ankebehandlingen av saken startet opp i Gulating lagmannsrett tirsdag denne uken og torsdag kom juryen med sin kjennelse, der de svarte nei på samtlige spørsmål i spørsmålsskriftet.
AA170816 Det vil bli begjært overskjønn, og avgjørelsen overprøvd i Frostating lagmannsrett .
AP170815 Tidligere ble de alvorligste straffesakene behandlet av lagmannsrett med jury, slik at skyldspørsmålet dermed bare ble prøvd én gang.
AA170815 Borgarting lagmannsrett har dømt staten til å betale erstatning for å ha fengslet to foreldre og deres fire barn i alderen 7 - 14 år i 20 dager på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014.
DN170814 Nå har Agder lagmannsrett behandlet anken og konkluderer med at det er « klart at ankene fra de tiltalte ikke vil føre frem ».
AA170814 Borgarting lagmannsrett opplyser til NTB at anken var til behandling mandag, og en kjennelse vil foreligge i løpet av noen dager. ( ©NTB ) ¶
AP170811 Dommen falt i Frostating lagmannsrett fredag, melder NRK.
AA170811 Dommen falt i Frostating lagmannsrett fredag, melder NRK.
AA170811 Dommen falt i Frostating lagmannsrett fredag, melder NRK.
VG170810 Politiet har anket avgjørelsen og fått innvilget oppsettende virkning, noe som betyr at 18-åringen blir sittende i varetekt inntil Borgarting lagmannsrett har behandlet anken.
VG170810 ANKER : Politiadvokat Sturla Henriksbø ber Borgarting lagmannsrett om medhold i sin begjæring om videre varetekt for den siktede 18-åringen.
AP170810 Bjørni tapte saken i Oslo tingrett, men anket og vant i Borgarting lagmannsrett .
AA170810 Tingrettens avgjørelse vil bli anket til Frostating lagmannsrett , sier kvinnens advokat, Torfinn Svanem.
DN170809 Hove i Brækhus førte saken for Bjørni i Borgarting lagmannsrett .
AA170809 Borgarting lagmannsrett slår fast at Bane Nor ikke er erstatningspliktige etter brannen på Hallingskeid i 2011.
AA170808 Dommen fra Frostating lagmannsrett er ventet å komme mandag 14. august, men Solberg framholder at regjeringen uansett må planlegge i tråd med de fattede vedtakene.
AA170808 Dommen fra Frostating lagmannsrett er ventet mandag 14. august, men Solberg framholder at regjeringen uansett må planlegge i tråd med de fattede vedtakene.
DB170807 Denne dommen anket han, og da Borgarting lagmannsrett behandlet anken, ble straffen hevet til åtte års fengsel.
AP170807 Skadene som var påført dyrene skulle ligne rovdyrskader, og var resultat av « handlinger som utvilsomt har påført dyrene store lidelser », ifølge dommen fra Hålogaland lagmannsrett mandag.
AA170807 Denne dommen anket han, og da Borgarting lagmannsrett behandlet anken, ble straffen hevet til åtte års fengsel. ( ©NTB ) ¶ | 10 prosent av norske barn ser dårlig ¶ 10 prosent av norske barn mellom 7 og 15 år har behov for briller, kontaktlinser eller synstrening, viser en undersøkelse utført av Høgskolen i Sørøst Norge.
AA170807 Skadene som var påført dyrene skulle ligne rovdyrskader, og var resultat av « handlinger som utvilsomt har påført dyrene store lidelser », ifølge dommen fra Hålogaland lagmannsrett mandag.
AA170802 Frostating lagmannsrett ga i mai prisavslag til forbrukere pga. for smale parkeringsplasser i Ranheimsfjæra i Trondheim.
DA170730 Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke. 33-åringen må sitte fengslet i opptil fire uker med brev- og besøksforbud, de to første i fullstendig isolasjon.
VG170729 Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke. 33-åringen må sitte fengslet i opptil fire uker med brev- og besøksforbud, de to første i fullstendig isolasjon.
DB170729 Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke. 33-åringen må sitte fengslet i opptil fire uker med brev- og besøksforbud, de to første i fullstendig isolasjon.
DA170729 Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke.
AP170729 Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke.
AA170729 Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke. 33-åringen må sitte fengslet i opptil fire uker med brev- og besøksforbud, de to første i fullstendig isolasjon.
AA170728 Forsvareren må levere støtteskriv til anken til Frostating lagmannsrett mandag.
AA170726 Ifølge avisen går det fram av en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett 6. juli, der de avviste en anke på en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett i juni, at politiet har styrket mistanke om at siktede ville utføre terrorhandlinger.
AA170726 Ifølge Borgarting lagmannsrett er det i tilfelle løslatelse snakk om « fare for nye lovbrudd som springer ut av hans religiøse overbevisning, altså terrorhandlinger ». 17-åringen sitter fengslet i en særskilt ungdomsenhet, der han har tilbud om fritidsaktiviteter og går på skole.
VG170721 * 1 I desember 2012 ble han i Borgarting lagmannsrett dømt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, ett ran, to legemsfornærmelser, ett forsøk på tyveri og oppbevaring av narkotika.
DN170720 I begynnelsen av juni ble det kjent at Borgarting lagmannsrett åpner for at Forbrukerrådet kan gå til gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder.
AA170720 Under rettssaken i Frostating lagmannsrett la påtalemyndigheten ned påstand om at legen måtte dømmes til fengsel i fem år og ni måneder.
AA170720 Trondheimslegen sto i Frostating lagmannsrett tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med fem pasienter da han jobbet som lege ved et legesenter i Trondheim i perioden 2005-2006.
AA170720 Retten festet ikke lit til denne forklaringen, og de medisinsk sakkyndige beskriver undersøkelsene av en av pasientene som « uvanlig », kommer det frem i dommen fra Frostating lagmannsrett .
AA170720 Frostating lagmannsrett ga lege ett år kortere fengselsstraff.
AA170720 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett storbankens krav om at sakene må fremmes på individuell basis, men avgjørelsen ankes nå til Høyesterett, ifølge Dagens Næringsliv.
DA170719 Dermed måtte denne delen av dommen behandles på nytt - og da for en lagmannsrett i Karlsruhe.
DB170718 Det vakte reaksjoner fra flere hold da tre syriske brødre i 20-årene ble frifunnet i Gulating lagmannsrett i juni for å ha gjennomført samleie med en 13 år gammel jente i mai 2016, etter først å ha blitt dømt i tingretten.
AA170718 Dette anses ikke som et uforholdsmessig inngrep og er tilstrekkelig begrunnet, heter det i kjennelsen til Frostating lagmannsrett .
DB170717 Nå har Bergen tingrett kommet til at det er skjellig grunn til mistanke og at han derfor må bli i varetekt i ytterligere fire uker, Min klient er svært skuffet og har anket kjennelsen til Gulating lagmannsrett .
VG170716 Bakgrunnen for morens dramatiske valg om å ta med seg yngstedatteren til Spjelkavik kirke er en lengre rettsprosess der både Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høysterett hadde bestemt at hennes tre barn skulle tilbakeføres til barnas britiske far, som er bosatt på den spanske øya Mallorca.
VG170716 Advokat for far, Sol Elden, beskriver tiden etter at moren tok med seg syvåringen i asyl som « en ekstremt lang rettslig prosess », og opplyser at det har vært uenighet mellom partene om en kjennelse fra Frostating lagmannsrett var rettskraftig eller ikke.
DB170716 Moren gikk i kirkeasyl i Spjelkavik kyrke i Ålesund etter at Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett hadde bestemt at hennes tre barn skulle tilbakeføres til barnas britiske far på den spanske middelhavsøya Mallorca.
DB170716 - Ting har stanset opp fordi namsmyndighetene har vært usikre hvordan de skulle håndtere situasjonen, sier hun - og viser til at det har vært uenighet mellom partene om en kjennelse fra Frostating lagmannsrett i mai i år var rettskraftig eller ikke.
AA170716 Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett har bestemt at jenta og hennes to brødre skal tilbakeføres til barnas britiske far på den spanske øya Mallorca.
DB170715 Hurtigruten vant først fram i tingretten, men tapte i Hålogaland lagmannsrett i april.
AA170715 Hurtigruten vant først fram i tingretten, men tapte i Hålogaland lagmannsrett i april.
DN170714 Bodø Havn tapte i Salten tingrett, men vant tidligere i år i Hålogaland lagmannsrett .
DB170714 Politiet, som på sin side ønsket å utvide varetektstiden med fire uker, anket umiddelbart kjennelsen til Frostating lagmannsrett , som fredag tok politiets anke til følge, skriver Adresseavisen.
AA170714 Politiet anket, og har nå fått medhold av Frostating lagmannsrett .
AA170714 Denne avgjørelsen ble anket av politiet, som nå har fått medhold av Frostating lagmannsrett .
AA170714 Politiet, som på sin side ønsket å utvide varetektstiden med fire uker, anket umiddelbart kjennelsen til Frostating lagmannsrett , som fredag tok politiets anke til følge, skriver Adresseavisen.
AA170713 Politiadvokat Sand opplyste under fengslingsmøtet at politiet ville anke en eventuell avgjørelse løslatelse til Frostating lagmannsrett .
DB170712 I Borgarting lagmannsrett ble en av de 12 frikjent.
DB170712 Den kjente advokaten reagerte også på lagmann Vincent Galtungs rettsbelæring i Borgarting lagmannsrett .
DN170711 Vigeland mente det var grunnlag for å mistenke to av naboene for å ha forklart seg falskt da Borgarting lagmannsrett behandlet saken.
DN170711 Nå har Eidsivating lagmannsrett påført Vigeland et nytt nederlag i rettsapparatet, skriver Budstikka.
DN170711 Huskapper Arne Vigeland ønsket å få gjenåpnet sivilsaken, men Eidsivating lagmannsrett forkastet begjæringen.
DN170711 Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett har slått fast at de fire naboene har eksklusiv bruksrett til eiendommen.
DB170711 ¶ IKKE NY SAK : Huskapper Arne Vigeland ønsket å få gjenåpnet sivilsaken, men Eidsivating lagmannsrett forkastet begjæringen.
DB170711 Vigeland mente det var grunnlag for å mistenke to av naboene for å ha forklart seg falskt da Borgarting lagmannsrett behandlet saken.
DB170711 Nå har Eidsivating lagmannsrett påført Vigeland et nytt nederlag i rettsapparatet, skriver Budstikka.
DB170711 Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett har slått fast at de fire naboene har eksklusiv bruksrett til eiendommen.
AA170711 Stefaren har i tillegg besluttet å anke tingrettens fengslingskjennelse til Frostating lagmannsrett .
SA170708 « Ministere, Riksadvokaten, statsadvokater, politimestre, juryer i lagmannsrett , det er deres ansvar at ikke flere ofre orker å anmelde voldtekter », skriver Randi Mobæk.
SA170708 Vi så det i Hemsedalsaken, og vi ser det i eksemplet fra Gulating lagmannsrett .
SA170708 Saken fra Gulating lagmannsrett er ekstraordinær fordi i straffelovens paragraf 299, « Voldtekt av barn under 14 år », heter det : « Med fengsel inntil 10 år straffes den som har seksuell omgang med barn under 14 år, får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller foretar kva
SA170708 Ministere, Riksadvokaten, statsadvokater, politimestre, juryer i lagmannsrett , det er deres ansvar at ikke flere ofre orker å anmelde voldtekter.
AA170706 Agder lagmannsrett har satt av tre dager til saken, fra 12. til 14. september, skriver Fædrelandsvennen.
VG170704 I Eidsivating lagmannsrett kom det fram at den tidligere kirkevergen drev « butikk i butikken » og blant annet leide ut kirkelokaler og tjenestebiler på fritiden, melder NRK.
SA170704 Mannen som ga seg ut for å være politimann for så å true seg til sex med prostituerte, er i Gulating lagmannsrett dømt til 4 år og 9 måneders fengsel for to overgrep mot thailandske kvinner.
SA170704 I Eidsivating lagmannsrett kom det fram at den tidligere kirkevergen drev « butikk i butikken » og blant annet leide ut kirkelokaler og tjenestebiler på fritiden, melder NRK.
DB170704 Her står Schiøtz sammen med tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett , Nils Erik Lie.
AA170704 Etter at mannen i 30-årene ble varetektsfengslet av Inntrøndelag tingrett, opplyste Kjøren at kjennelsen ville bli anket til Frostating lagmannsrett .
AA170704 Frostating lagmannsrett mener det er særdeles skjerpende at fosterfaren misbrukte tilliten han ble gitt av samfunnet for å ta vare på og gi omsorg til et sårbart barn som har vært utsatt for omsorgssvikt i sine første leveår.
VG170703 Advokat Storrvik gjorde det klart da Høyesteretts avviste alle deler av anken hans av dommen fra Borgarting lagmannsrett , som konkluderte med at terroristens menneskerettigheter ikke var brutt.
SA170703 En polititjenestemann i 40-årene er i Gulating lagmannsrett dømt til 9 måneders fengsel for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang.
DB170703 Gulating lagmannsrett har dømt mannen for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170703 I vinter reduserte Frostating lagmannsrett straffen til 12 måneders fengsel, og påtalemyndigheten anket til Høyesterett.
AA170703 Tingrettens beslutning om at den siktede barnemoren varetektsfengsles i to uker med brev- og besøksforbud opprettholdes av Frostating lagmannsrett .
AA170703 Frostating lagmannsrett har enstemmig vedtatt å forkaste både den siktede morens og påtalemyndighetens anke av Sør-Trøndelag tingretts kjennelse fra fengslingsmøtet torsdag 29. juni.
AA170703 Ifølge kjennelsen fra Frostating lagmannsrett forklarer stefaren at han, etter oppfordring fra AMK, ristet og slo barnet.
AA170703 Gulating lagmannsrett har dømt mannen for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170701 Et litauisk rederi er funnet skyldig i ulovlig fiske i Smutthullet i Barentshavet i Hålogaland lagmannsrett .
VG170701 Dommen ble anket til Agder lagmannsrett som kom fram til samme straff.
VG170701 Dommen ble anket til Agder lagmannsrett som kom fram til samme straff, før saken endte i Høyesterett.
DN170701 Hurtigruten vant fram i tingretten, men tapte i Hålogaland lagmannsrett i april.
DB170701 Dommen ble anket til Agder lagmannsrett som kom fram til samme straff.
DB170701 - Min klient mener dommen er feil, og vil anke saken inn for Borgarting lagmannsrett , sier advokat Marte Svarstad Brodtkorb, som forsvarte den 35 år gamle mannen.
BT170701 DØMT : Familiefaren ble dømt her i Gulating lagmannsrett sist onsdag.
BT170701 SAKKYNDIG : Barnelege Jens Grøgaard følger hele saken i Gulating lagmannsrett .
BT170701 Her i Gulating lagmannsrett under rettssaken.
AA170701 Dommen ble anket til Agder lagmannsrett som kom fram til samme straff.
AA170701 Et litauisk rederi er funnet skyldig i ulovlig fiske i Smutthullet i Barentshavet i Hålogaland lagmannsrett .
AA170701 Hurtigruten vant fram i tingretten, men tapte i Hålogaland lagmannsrett i april.
DA170631 Borgarting lagmannsrett har imidlertid vurder saken annerledes.
DN170630 I ankeforhandlingene for Borgarting lagmannsrett stilte de fire saksøkerne, blant annet Abu Dhabis oljefond, med hele ti advokater.
DN170630 Administrerende direktør Birte Norheim i Njord Gas Infrastructure var på plass da Gassled-saken gikk for Borgarting lagmannsrett i februar.
DN170630 Etableringen av Gassled innebærer derfor ingen skranker for departementets adgang til å endre tariffene ", skriver Borgarting lagmannsrett i dommen, men legger til : ¶
DN170630 Borgarting lagmannsrett kunngjorde fredag at staten ved olje- og energidepartementet ikke er pliktig til å betale flere titalls milliarder kroner i erstatning til gassrørinvestorer.
DB170630 Faren er i Borgarting lagmannsrett dømt til åtte års fengsel.
DB170630 En streng reaksjon viser at samfunnet ønsker å verne om menneskeverdet, og at voldsbruken blir vurdert som svært kritikkverdig og alvorlig, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett .
DB170630 ( Dagbladet ) : Borgarting lagmannsrett har dømt en 32 år gammel far til åtte år i fengsel for vold mot sin fire uker gamle datter og for ikke å ha sørget for at barnet kom til lege før det var gått ett og et halvt døgn.
AA170630 Borgarting lagmannsrett har dømt en 37 år gammel mann til 17 års fengsel for drap på sin samboer utenfor Drøbak.
DB170629 I januar i år ble kvinnen dømt til 21 dagers fengsel i Borgarting lagmannsrett .
DB170629 ¶ Borgarting lagmannsrett behandlet ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik i Telemark fengsel, Skien avdeling.
SA170628 Dommen på 120 dagers fengsel fra Gulating lagmannsrett blir stående.
BT170628 KVU-en omfatter også Gulating lagmannsrett i Stavanger.
AP170628 KVU-en omfatter også Gulating lagmannsrett i Stavanger.
AP170628 KVU-en omfatter også Gulating lagmannsrett i Stavanger.
AA170628 Eidsivating lagmannsrett skjerpet straffen til fengsel i to år og åtte måneder i februar i år, en dom som ble anket inn til Høyesterett over lovanvendelsen, saksbehandlingen, straffeutmålingen og at han ikke ble ilagt kontaktforbud overfor de ansatte i Trondheim tinghus.
SA170627 - Han tok fengslingen tungt og anker til Gulating lagmannsrett , sier forsvarer Stein Erik Ottesen.
DB170627 Ankesaken skal opp i Borgarting lagmannsrett i oktober.
DB170627 - Han tok fengslingen tungt og anker til Gulating lagmannsrett , sier mannens forsvarer Stein Erik Ottesen.
BT170627 - Han tok fengslingen tungt og anker til Gulating lagmannsrett , sier forsvarer Stein Erik Ottesen.
AP170627 - Han tok fengslingen tungt og anker til Gulating lagmannsrett , sier forsvarer Stein Erik Ottesen.
AA170627 En 43-åring fra Hamar-området er dømt til fengsel i tre år og fire måneder av Eidsivating lagmannsrett , for en lang rekke drapstrusler og grove trusler.
AA170627 Utlendingsnemnda hadde ikke vurdert om det var skjedd vesentlig og stabil endring i alle relevante forhold som begrunnet den opprinnelige tillatelsen, opplyser Borgarting lagmannsrett .
AA170627 Dette vedtaket ble kjent ugyldig i tingretten, og denne dommen blir nå stående etter avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett .
AA170627 - Han tok fengslingen tungt og anker til Gulating lagmannsrett , sier mannens forsvarer Stein Erik Ottesen. ( ©NTB ) ¶
VG170626 Borgarting lagmannsrett har konkludert med at Nokas-dømte Metkel Betew skal tilbake i forvaring etter å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse.
VG170626 Betew anket avgjørelsen, og ankeforhandlingene ble gjennomført i Borgarting lagmannsrett i midten av juni.
VG170626 Det kommer frem i en fersk kjennelse som ble avsagt i Gulating lagmannsrett mandag ettermiddag - som ble godtatt av fagdommerne i saken.
SA170626 Mandag ettermiddag ble alle tre brødrene frifunnet i Gulating lagmannsrett og løslatt umiddelbart, melder Haugesunds Avis.
SA170626 Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.
DB170626 Mandag ettermiddag ble alle tre brødrene frifunnet i Gulating lagmannsrett og løslatt umiddelbart, melder Haugesunds Avis.
DB170626 Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.
DA170626 Juryen i Gulating lagmannsrett kom mandag til at tre brødre ikke skulle dømmes for voldtekt av en 13 år gammel jente.
DA170626 Gulating lagmannsrett i Stavanger.
DA170626 Etter at saken hadde blitt behandlet i over en uke, kom juryen i Gulating lagmannsrett tilbake i retten mandag og svarte nei på samtlige spørsmål om straffskyld.
DA170626 Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.
DA170626 Mandag bestemte Borgarting lagmannsrett at Betew skal tilbake til fengsel for brudd på vilkårene om løslatelse fra forvaring.
BT170626 FRIFANT : Gulating lagmannsrett frifant mannen for å ha mishandlet sin kone.
BT170626 Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.
BT170626 SKAPER HARME : Hans Fredrik Marthinussen skriver om voldtekt og rettsstaten etter frifinnelsen av tre menn som sto voldtektstiltalt i Borgaring lagmannsrett .
AP170626 Mandag ettermiddag ble alle tre brødrene frifunnet i Gulating lagmannsrett og løslatt umiddelbart, melder Haugesunds Avis.
AP170626 Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.
AA170626 Nå er den medtiltalte frifunnet i Frostating lagmannsrett .
AA170626 Mandag ettermiddag ble alle tre brødrene frifunnet i Gulating lagmannsrett og løslatt umiddelbart, melder Haugesunds Avis.
AA170626 Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.
AA170626 33-åringen anket på stedet, og ble frikjent og løslatt etter dommen Frostating lagmannsrett mandag, skriver Trønder-Avisa.
NL170623 I Salten tingrett vant rederiet fram, mens Hålogaland lagmannsrett kom til motsatt resultat.
NL170623 Denne frykt underbygges til fulle av det faktum at nesten samtlige studenter ved Det juridiske fakultet, og samtlige dommere ved Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett , har slått ring om fakultetet.
AP170623 Frostating lagmannsrett er en av seks ankedomstoler i Norge med 19 dommere, en jordskiftelagdommer, en jordskifteutreder, en administrasjonssjef og 11 saksbehandlere.
AP170623 Mats Stensrud har i 27 år vært lagdommer i Frostating lagmannsrett .
AP170623 Frostating lagmannsrett er en av seks ankedomstoler i Norge med 19 dommere, en jordskiftelagdommer, en jordskifteutreder, en administrasjonssjef og 11 saksbehandlere.
VG170622 Men da den såkalte Bolivia-saken kom opp for Borgarting lagmannsrett i 2012, vedgikk han via videolink at han hadde rekruttert de tre norske jentene til å smugle kokain i koffertene til Norge.
NL170622 Dette skjer til tross for mobilisering og skarpe faglige advarsler fra ulike fagmiljøer, senest fra erfarne dommere ved Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms tingrett.
DB170622 Mannen har anket avgjørelsen til Frostating lagmannsrett , men sitter i varetekt til anken er avgjort.
DB170622 Juryen i Borgarting lagmannsrett har kjent 40-åringen som er tiltalt for å ha antent huset til sorenskriveren i Hamar, skyldig i drapsforsøk.
DB170622 Ankesaken i Borgarting lagmannsrett har pågått siden begynnelsen av mai.
AA170622 Da den såkalte Bolivia-saken ble behandlet av Borgarting lagmannsrett i Norge i 2012 innrømmet mannen at han hadde rekruttert de tre norske jentene til å smugle kokain til Norge. ( ©NTB ) ¶
DB170621 Gulating lagmannsrett fant 21-åringen fra Tysvær skyldig i tre voldtekter og ett forsøk.
DB170621 Samtlige anker ble forrige uke enstemmig nektet fremmet av Gulating lagmannsrett .
DB170621 Gulating lagmannsrett besluttet altså at de fire ankene ikke skal fremmes i nye forhandlinger.
AA170621 « Når sto Domstoladministrasjonen sist på barrikadene for vår uavhengighet ? » spør Mats Stensrud, lagdommer i Frostating lagmannsrett .
AA170621 Selv journalister snubler i begrepene lagmannsrett og lagrette.
AA170621 Frostating lagmannsrett er pålagt å flytte flest mulig saker fra Kristiansund, Molde og Ålesund til Trondheim.
AA170621 Folk flest nikker til Høyesterett, men mange vet ikke forskjell på tingrett og lagmannsrett .
DB170620 ¶ DRAPSFORSØK MED BALLTRE : Dommen fra Stavanger tingrett er anket til Gulating lagmannsrett .
DB170620 Dommen, som falt i Stavanger tingrett tirsdag, er anket til Gulating lagmannsrett .
BT170620 Det vil si at Gulating lagmannsrett skal vurdere fengslingsspørsmålet og bevisene på nytt, noe som trolig skjer onsdag.
AA170620 Dommen, som falt i Stavanger tingrett tirsdag, er anket til Gulating lagmannsrett .
DB170618 Scanbox vant opprinnelig i Oslo tingrett, men Telenor anket og vant i Borgarting lagmannsrett .
AP170618 En halvbror og en halvsøster ble i flere omganger nektet bistandsadvokat, før Eidsivating lagmannsrett 1. juni oppnevnte Klomsæt.
AP170617 Pham har anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett .
AP170617 Chris Pham har gjennom sin advokat anket dommen til Borgarting lagmannsrett .
AP170617 - Dommen er anket til Borgarting lagmannsrett , opplyser forsvareren, advokat Marius Dietrichson.
DA170615 Gulating lagmannsrett kom til at samtlige målinger viser at bilen ikke kan ha kommet opp i 136 kilometer i timen.
DA170615 Da ankebehandlingen av saken nylig var oppe i Gulating lagmannsrett , la politiinspektør Sigve Espeland ned påstand om at anken forkastes og at 20-åringen ble dømt til å betale 20.000 kroner i saksomkostninger.
VG170614 Men både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett avviste politiets begjæring.
SA170614 De tidligere fotballspillerne ble dømt til ett år og to måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett 14. februar.
SA170614 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett .
DN170614 Kendrick Wallace ( 71 ) ble i Borgarting lagmannsrett dømt til syv års fengsel for grov korrupsjon i forbindelse med gjødselprodusenten Yaras forsøk på å komme seg inn i India og Libya på 2000-tallet.
DB170614 De tidligere fotballspillerne Drin Shala og Alban Shipshani ble dømt til ett år og to måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett 14. februar.
DB170614 ( Dagbladet ) : Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra en 53 år gammel kvinne, som tidligere i år ble dømt i Borgarting lagmannsrett for å ha påkjørt og drept Charlotte Bøhler Wilhelmsen ( 26 ) i september 2014.
AP170614 Sjåføren ble enstemmig frifunnet i Oslo tingrett, men dømt i Borgarting lagmannsrett .
AP170614 De tidligere fotballspillerne ble dømt til ett år og to måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett 14. februar.
AP170614 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett .
AA170614 Saken startet i Borgarting lagmannsrett onsdag.
AA170614 Det er satt av to dager til ankesaken i Borgarting lagmannsrett . ( ©NTB ) ¶
DB170613 I mai fastslo Borgarting lagmannsrett at Trandum-fengsling av barn bryter forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling.
BT170613 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett .
AP170613 Dagen før ankesaken skulle starte i Borgarting lagmannsrett tirsdag 5. januar 2016, ble Eriksen tatt av saken etter innsigelser mot hans habilitet.
AP170613 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett .
AP170613 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett .
AP170613 Dommerne i tingrett, lagmannsrett og høyesterett trodde ham, og han slapp ut.
AP170613 Dommerne i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett trodde på hans forsikringer om et nytt og bedre liv.
AP170613 Det skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til denne uken.
AP170613 oktober 2014 etter at dommerne i Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett trodde mer på Betews løfter om et nytt og bedre liv enn på fagfolkene som advarte mot løslatelse.
AA170613 Dommene er noe mildere enn i Borgarting lagmannsrett .
VG170612 juni i Eidsivating lagmannsrett .
VG170611 Etter at rettssaken har blitt utsatt to ganger, skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til om Nokas-dømte Metkel Betew ( 38 ) skal tilbake i forvaring.
VG170611 Dette forholdet er imidlertid ikke en del av saken Borgarting lagmannsrett skal behandle onsdag og torsdag denne uka.
FV170611 Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag og vil pågå fram til fredag 23. juni.
AP170611 Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag og vil pågå fram til fredag 23. juni.
AA170611 Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag og vil pågå fram til fredag 23. juni.
VG170610 I november 2016 ble ridetreneren i 40-årene dømt i Gulating lagmannsrett til to års ubetinget fengsel for å ha misbrukt sin stilling eller avhengighetsforhold til å skaffe seg seksuell omgang med en jente ved en rekke anledninger fra hun var 17 år til hun var i begynnelsen av 20-årene.
AP170610 Ytterligere en mann ble pågrepet, men han ble løslatt av Oslo tingrett og av Borgarting lagmannsrett , som mente det ikke var skjellig grunn til mistanke om medvirkning til drap.
AP170610 Ytterligere en mann ble pågrepet, men han ble løslatt av Oslo tingrett og av Borgarting lagmannsrett , som mente det ikke var skjellig grunn til mistanke om medvirkning til drap.
VG170609 Dermed er dommen fra Borgarting lagmannsrett rettskraftig.
VG170609 STYRKET MISTANKE : Borgarting lagmannsrett er enig med påtalemyndigheten om at terrormistanken mot 17-åringen er styrket.
VG170609 Borgarting lagmannsrett , som i går forkastet 17-åringens anke, skriver at 17-åringen risikerer å bli idømt en streng straff.
VG170609 - Delte terrorvideo ¶ 17-åringen anket fengslingen til Borgarting lagmannsrett , som var enig i at etterforskningen hadde styrket mistankegrunnlaget.
DB170609 Anken ble i går forkastet av Borgarting lagmannsrett .
AP170609 juni, men torsdag forkastet Borgarting lagmannsrett anken, skriver VG.
AA170609 juni, men torsdag forkastet Borgarting lagmannsrett anken, skriver VG.
VG170608 I mars i år slo imidlertid Borgarting lagmannsrett fast at staten likevel ikke har behandlet Breivik på en umenneskelig måte, og ga han ikke medhold i noen av punktene.
SA170608 I sin begrunnelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av Breiviks anke har muligheter til å gi noe annet utfall enn den Borgarting lagmannsrett kom til.
SA170608 Anders Behring Breivik tapte på alle punkter da Borgarting lagmannsrett behandlet søksmålet han hadde anlagt mot staten.
FV170608 FOTO : Åserud, Lise / NTB scanpix Anders Behring Breivik tapte på alle punkter da Borgarting lagmannsrett behandlet søksmålet han hadde anlagt mot staten.
FV170608 Borgarting lagmannsrett avsa i mars en dom som innebar et fullstendig nederlag for Breivik.
FV170608 Beslutningen i ankeutvalget torsdag betyr at dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig, og at den terrordømte massedrapsmannen ikke har noen mulighet til noen ny rettsbehandling i Norge.
DB170608 Han hadde saksøkt staten for å bryte hans menneskerettigheter under soning og vant delvis fram i tingretten, men tapte på alle punkter i Borgarting lagmannsrett tidligere i år.
DB170608 ¶ FÅR IKKE ANKE : Anders Behring Breivik tapte på alle punkter da Borgarting lagmannsrett behandlet søksmålet han hadde anlagt mot staten.
DB170608 I sin begrunnelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av Breiviks anke har muligheter til å gi noe annet utfall enn den Borgarting lagmannsrett kom til.
DB170608 I teksten beskriver Lea en rettssak i Gulating lagmannsrett , der han forsvarer en ung gutt som står tiltalt for 'sovevoldtekt' av en jevnaldrende jente : « Det var fest og det ble drukket.
DA170608 Han hadde saksøkt staten for å bryte hans menneskerettigheter under soning og vant delvis fram i tingretten, men tapte på alle punkter i Borgarting lagmannsrett tidligere i år.
DA170608 Borgarting lagmannsrett avsa i mars en dom som innebar et fullstendig nederlag for Breivik.
DA170608 Beslutningen i ankeutvalget torsdag betyr at dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig, og at den terrordømte massedrapsmannen ikke har noen mulighet til noen ny rettsbehandling i Norge.
AA170608 I sin begrunnelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av Breiviks anke har muligheter til å gi noe annet utfall enn den Borgarting lagmannsrett kom til.
AA170608 Borgarting lagmannsrett avsa i mars en dom som innebar et fullstendig nederlag for Breivik.
AA170608 Beslutningen i ankeutvalget torsdag betyr at dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig, og at den terrordømte massedrapsmannen ikke har noen mulighet til noen ny rettsbehandling i Norge.
AA170608 Borgarting lagmannsrett avsa i mars en dom som innebar et fullstendig nederlag for Breivik.
AA170608 Beslutningen i ankeutvalget torsdag betyr at dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig, og at den terrordømte massedrapsmannen ikke har noen mulighet til noen ny rettsbehandling i Norge.
AA170608 Borgarting lagmannsrett avsa i mars en dom som innebar et fullstendig nederlag for Breivik.
AA170608 Beslutningen i ankeutvalget torsdag betyr at dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig, og at den terrordømte massedrapsmannen ikke har noen mulighet til noen ny rettsbehandling i Norge.
AA170607 Onsdag åpnet den dokumenttunge saken i Frostating lagmannsrett .
AA170606 Påtalemyndigheten valgte å anke frifinnelsen til Borgarting lagmannsrett , som har satt av én dag til behandlingen av saken.
SA170605 Etter at rettssaken har blitt utsatt to ganger, skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til om Nokas-dømte Metkel Betew ( 38 ) skal tilbake i forvaring.
SA170605 Dette forholdet er imidlertid ikke en del av saken Borgarting lagmannsrett skal behandle onsdag 14. juni og torsdag 15. juni.
AP170605 Etter at rettssaken er blitt utsatt to ganger, skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til om Nokas-dømte Metkel Betew ( 38 ) skal tilbake i forvaring.
AP170605 Dette forholdet er imidlertid ikke en del av saken Borgarting lagmannsrett skal behandle onsdag og torsdag denne uken.
AA170605 Protesten deres har tidligere blitt behandlet i tingrett og lagmannsrett , hvor de tapte i begge instanser.
AA170605 Protesten deres har tidligere blitt behandlet i tingrett og lagmannsrett , hvor de tapte i begge instanser.
AP170604 Det skjedde i Eidsivating lagmannsrett i desember i fjor.
SA170602 I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte, og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett .
SA170602 En 34 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til betinget fengsel i 30 dager for å ha slått ned en motspiller under en fotballkamp i 4. divisjon.
DN170602 Borgarting lagmannsrett åpner for at Forbrukerrådet kan gå til gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder, melder NRK.
DB170602 ¶ DØMT : En 34 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til betinget fengsel i 30 dager for å ha slått ned en motspiller under en fotballkamp i 4. divisjon.
DB170602 I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte, og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett .
DB170602 Mannen anket til Borgarting lagmannsrett , som nå har avvist anken, skriver Vårt Land.
DB170602 Borgarting lagmannsrett åpner for at Forbrukerrådet kan gå til gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180 000 fondskunder.
DA170602 Politiadvokat Rand sier til RA at dommen ikke er rettskraftig, da 43-åringen har anket denne slik at saken skal opp i Gulating lagmannsrett til høsten.
DA170602 Dommen er allerede anket og saken skal opp i Gulating lagmannsrett i Stavanger til høsten.
AP170602 Borgarting lagmannsrett åpner for at Forbrukerrådet kan gå til gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder.
AP170602 Mens Røde Kors kåret Norge til verdens beste land for barn, dømte Borgarting lagmannsrett Norge for umenneskelig behandling av asylbarn.
AP170602 Mens Redd Barna kåret Norge til verdens beste land for barn, dømte Borgarting lagmannsrett Norge for umenneskelig behandling av asylbarn.
AP170602 I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte, og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett .
AP170602 En 34 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til betinget fengsel i 30 dager for å ha slått ned en motspiller under en fotballkamp i 4. divisjon.
AA170602 Mannen anket til Borgarting lagmannsrett , som nå har avvist anken, skriver Vårt Land.
AA170602 Dommen ble anket til Eidsivating lagmannsrett som skjerpet straffen til 13 års fengsel.
AA170602 I den nye behandlingen vil Nordsveens handlinger bli vurdert opp mot straffeloven og ikke den mildere naturmangfoldsloven som forrige lagmannsrett kom fram til, skriver Østlendingen.
AA170602 Ankesaken har vært oppe for Eidsivating lagmannsrett .
AA170602 - Nordsveen har vært en aktiv mellommann, sa aktor i sin prosedyre i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett .
AA170602 Straffen i Borgarting lagmannsrett er lik straffen mannen ble dømt til i Oslo tingrett i november 2016.
AA170601 Hussain får ikke behandlet den delen av dommen som knytter seg til trusler mot en aktør i rettsvesenet, ifølge ankeutvalget til Borgarting lagmannsrett torsdag.
AA170601 Deler av anken til Ubaydullah Hussain vil umulig føre fram, mener Borgarting lagmannsrett .
AA170601 Denne dommen er anket og ankesaken skal opp i Gulating lagmannsrett i Stavanger nå i juni. ( ©NTB ) ¶ | 680.000 nordmenn må fornye europeisk helsetrygdkort ¶ 680.000 nordmenn fikk nye helsetrygdkort for tre år siden.
VG170531 Borgarting lagmannsrett har imidlertid vurder saken annerledes.
SA170531 I dommen fra Gulating lagmannsrett understrekes det at domfelte sannsynligvis ville sluppet unna med samfunnsstraff om det ikke var for at han er bosatt i Sverige.
DN170531 ¶ De som har sett på omgjøringsprosenten i Oslo tingrett ( der tingretten kommer til et annet resultat enn forliksrådet ), viser til at andelen ikke er høyere enn tilsvarende fra tingrett til lagmannsrett , sier forfatteren.
DA170531 Borgarting lagmannsrett har imidlertid vurder saken annerledes.
AP170531 Da en afghansk familie med fire barn ble internert på Trandum, skjedde det i strid med Menneskerettighetskonvensjonen, Grunnloven og Barnekonvensjonen, mener Borgarting lagmannsrett .
AP170531 I dommen fra Gulating lagmannsrett understrekes det at domfelte sannsynligvis ville sluppet unna med samfunnsstraff om det ikke var for at han er bosatt i Sverige.
AA170531 25-åringen ville, ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett , sannsynligvis sluppet unna med samfunnsstraff om det ikke var for at han er bosatt i Sverige, og pendler til Norge for å jobbe, skriver Stavanger Aftenblad.
DN170529 - Ved en 33-siders begjæring til Eidsivating lagmannsrett ?
DN170529 Borgarting lagmannsrett dømte Ski og Follo Taxi for overtredelse av forbudet mot konkurransehemmende avtaler etter at de to selskapene hadde gitt felles anbud på drosjekjøring for Oslo universitetssykehus.
DB170529 Mannen er i ankesaken i Gulating lagmannsrett idømt samme fengselsstraff som da saken ble behandlet i Haugaland tingrett i fjor høst, skriver Haugesunds Avis. 26-åringen anket da avgjørelsen, ettersom den ene jenta var fylt 14 år da forholdene fant sted.
DB170528 ¶ FORNØYD : Eks-advokat Marius Reikerås er tilfreds med at Gulating lagmannsrett nå har opphevet tingrettsdommen fra i fjor høst hvor han ble dømt til å betale 25000 kroner i bot for å ha drevet ulovlig advokatvirksomhet.
DB170528 Juristen, som mistet sin advokatbevilling i mai 2009 etter en millionkrangel med tre klienter, er tilfreds med at Gulating lagmannsrett nå har opphevet tingrettsdommen fra i fjor høst hvor han ble dømt til å betale 25000 kroner i bot for å ha drevet ulovlig advokatvirksomhet.
DB170528 En enstemmig lagmannsrett skriver at det ut fra tingrettens begrunnelse ikke er mulig å se hvorfor tingretten har lagt til grunn at Reikerås ikke har rett til å yte rettshjelp etter domstolloven.
VG170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett , som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
DB170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett , som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
AP170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett , som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
AA170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett , som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
DB170525 Foreldrene tapte saken i tingretten, og den ble nektet fremmet for lagmannsrett og Høyesterett.
DB170525 Til tross for at Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett, Høyesterett, Sunnmøre tingrett og nå Frostating lagmannsrett har fastslått at jenta skal utleveres til Spania, blir hun sittende i Spjelkavik kyrkje.
DB170525 Til tross for at Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett , Høyesterett, Sunnmøre tingrett og nå Frostating lagmannsrett har fastslått at jenta skal utleveres til Spania, blir hun sittende i Spjelkavik kyrkje.
DB170525 Nå har Frostating lagmannsrett forkastet Helgheims anke, etter at tingretten besluttet at jenta skulle sendes tilbake til Mallorca.
DB170525 Noe som seinere er bekreftet og godtatt av Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett.
DB170525 Før Frostating lagmannsrett behandlet saken uttalt Helgheim følgende.
VG170524 Nå har Borgarting lagmannsrett slått fast at hun ikke kan dømmes på grunn av de nye reglene om såkalt dobbelt straffbarhet i den nye straffeloven.
VG170524 I dommen fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at forsettlig heleri er straffbart i Dubai.
VG170524 En enstemmig lagmannsrett kom frem til at Rashid hadde overtrådt bestemmelsen om uaktsomt heleri.
VG170524 Dette har hun siden gjentatt i retten, senest i rettssaken i Borgarting lagmannsrett .
DN170524 En 48 år gammel kvinnelig, norsk statsborger er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for tiltale om grovt heleri av cirka 52,8 millioner kroner.
DA170524 Dommen er nå anket og det betyr at det blir en ny rettsrunde i Gulating lagmannsrett den 21. juni i år.
AP170524 Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at det ikke er grunnlag fort å dømme henne for rollen hun spilte i den store Nordea-saken, fordi det ikke er tilstrekkelig bevist at handlingene hennes er tilsvarende straffbare i Dubai som i Norge.
AP170524 Borgarting lagmannsrett har frifunnet en 49 år gammel kvinne for heleri av nesten 53 millioner kroner i den store Nordea-saken.
AA170524 Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at det ikke er grunnlag for å dømme henne for rollen hun spilte i Nordea-saken, fordi det ikke er tilstrekkelig bevist at handlingene hennes er tilsvarende straffbare i Dubai som i Norge.
DA170523 I 2008 ble han dømt i Gulating lagmannsrett til halvannet års fengsel for voldtektsforsøk av en ung kvinne på et utested i Stavanger.
VG170522 Da er han i tilfelle på nivå med sin nestkommanderende Johan Garbin, som i Borgarting lagmannsrett nylig fikk 14 og et halvt år for oppbevaring og salg av vel ett tonn hasj.
BT170522 Nå er dommen kommet fra Borgarting lagmannsrett .
BT170522 Mindretallet viser til at den samlede lagmannsrett har kommet til at institusjonene ikke var parter i GenKols-avtalen, og dermed ikke eiere eller medeiere av de penger fra GenKols-avtalen som sto på Innovests forskningskonto.
BT170522 Helse Bergen HF, staten v/Universitetet i Bergen og Innovest AS har anket dommen til Borgarting lagmannsrett .
AP170522 Arfan Bhatti som torsdag ble varetektsfengslet i fire uker, nådde ikke fram med sin anke i Borgarting lagmannsrett .
AA170522 Arfan Bhatti som torsdag ble varetektsfengslet i fire uker, nådde ikke fram med sin anke i Borgarting lagmannsrett .
VG170521 Politiet anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett og ba om oppsettende virkning slik at 37-åringen ikke ble løslatt.
DN170519 Men i januar i år kom Eidsivating lagmannsrett fram til at berg-og-dalbanen ikke kan markedsføres under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino filmsenter.
DB170519 Men i januar i år kom Eidsivating lagmannsrett fram til at berg-og-dalbanen ikke kan markedsføres under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino filmsenter.
DB170519 Andre runde i saken vant Caprino Filmcenter tidligere i år i Eidsivating lagmannsrett .
AP170519 september : Svensk lagmannsrett opprettholder arrestordren mot Assange. * 14. november : Ecuadoriansk påtalemyndighet begynner å avhøre Assange med svensk påtalemyndighet til stede.
AP170519 september : Svensk lagmannsrett opprettholder arrestordren mot Assange. * 14. november : Ecuadoriansk påtalemyndighet begynner å avhøre Assange med svensk påtalemyndighet til stede.
AP170519 september : Svensk lagmannsrett opprettholder arrestordren mot Assange. * 14. november : Ecuadoriansk påtalemyndighet begynner å avhøre Assange med svensk påtalemyndighet til stede.
VG170518 I ankesaken i Borgarting lagmannsrett i 2009 ble han også frifunnet for drapsforsøket på Kolsås.
DN170518 Nå er ankesaken behandlet i Borgarting lagmannsrett og Bråthen ble nok en gang funnet skyldig i begge punkter i tiltalen.
DN170518 Bråthen anket saken, men er nå dømt i Borgarting lagmannsrett .
AP170515 Helt greit, slår en enstemmig lagmannsrett fast.
AP170515 For Borgarting lagmannsrett nøyde han seg med å kreve ca. tre millioner kroner, men tapte igjen.
AP170515 Enstemmig lagmannsrett
AA170515 Mannen ble etter pågripelsen varetektsfengslet i en periode, inntil han ble løslatt av Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett i desember i fjor.
DN170512 Hurtigruten vant fram i tingretten, men tapte i Hålogaland lagmannsrett i april.
AA170512 Hurtigruten vant fram i tingretten, men tapte i Hålogaland lagmannsrett i april.
AA170511 Sjåføren anket avgjørelsen, og saken ble behandlet i Frostating lagmannsrett i slutten av april.
AA170511 Frostating lagmannsrett mener at et straffenivå på 60 dagers fengsel er rett utgangspunkt i denne saken.
AA170511 Frostating lagmannsrett har skjerpet straffen for en lastebilsjåfør som kjørte på en eldre mann med rullator på Røros sommeren 2015 slik at han døde.
DN170510 Aktuell : Funnet skyldig for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett og tiltalt for grovt bedrageri.
AA170509 Elleve personer er dømt til fengselsstraffer opp til 15 år i en omfattende narkotikasak i Borgarting lagmannsrett .
DN170508 Dataforeningene NUUG og EFN vant frem i Borgarting lagmannsrett i saken mot Økokrims beslag av domenet Popcorn Time.
AA170508 Borgarting lagmannsrett har skjerpet straffen for en tidligere styreleder i gruveselskapet Intex Resources.
DB170506 Borgarting lagmannsrett har avvist opphevelsesbegjæringen, fordi de to ikke varslet med en gang da de ble klar over forholdet.
DB170506 Nå fastslår Gulating lagmannsrett at vilkårene for å bli dømt for fullbyrdet bedrageri ikke foreligger for de to oslomennene.
SA170505 En enstemmig lagmannsrett finner det sannsynlig at de to på ny kan komme til å true fornærmede i arvestridsaken.
VG170504 juli 2016 ble tre menn frikjent i Borgarting lagmannsrett for å ha dopet ned og gjengvoldtatt henne.
VG170504 Filmdistributøren vant i Oslo tingrett, men tapte i Borgarting lagmannsrett .
FV170504 Saken gikk for Borgarting lagmannsrett .
FV170504 Grunneieren er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengselsstraff og inndragning av 25 millioner kroner.
FV170504 De to medvirket ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett til at det ble tatt opp 14 lån i to banker på til sammen vel 28 millioner kroner knyttet til et hyttetomt-prosjekt i Iveland kommune i Aust-Agder.
DN170504 Grunneieren er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengselsstraff og inndragning av 25 millioner kroner.
DN170504 De to medvirket ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett til at det ble tatt opp 14 lån i to banker på til sammen vel 28 millioner kroner knyttet til et hyttetomt-prosjekt i Iveland kommune i Aust-Agder.
AA170504 Grunneieren er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengselsstraff og inndragning av 25 millioner kroner.
AA170504 De to medvirket ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett til at det ble tatt opp 14 lån i to banker på til sammen vel 28 millioner kroner knyttet til et hyttetomt-prosjekt i Iveland kommune i Aust-Agder.
VG170503 37-åringen, som ikke erkjenner straffskyld for å ha voldtatt de to kvinnene i sin leilighet på Storhaug i Stavanger i september 2015 og mars 2016, anket dommen til Gulating lagmannsrett .
AA170503 37-åringen, som ikke erkjenner straffskyld for å ha voldtatt de to kvinnene i sin leilighet på Storhaug i Stavanger i september 2015 og mars 2016, anket dommen til Gulating lagmannsrett .
DB170502 Da ankesaken var til behandling i Gulating lagmannsrett , la aktor ned påstand om sju år og fire måneders fengsel.
BT170502 Da ankesaken var til behandling i Gulating lagmannsrett , la aktor ned påstand om syv år og fire måneders fengsel.
AP170502 Da ankesaken mot Cappelens hasjnettverk nylig var oppe til doms i Borgarting lagmannsrett reduserte retten straffen for flere av medlemmene.
AA170502 Da ankesaken var til behandling i Gulating lagmannsrett , la aktor ned påstand om sju år og fire måneders fengsel.
AP170429 Da ankesaken kommer opp i Borgarting lagmannsrett høsten 2016, er det klart at ingen av leietagerne bor på Skjetten. 48-åringen kjennes skyldig av juryen, og dommerne fastsetter straffen til 11 års fengsel.
AP170429 Da ankesaken kommer opp i Borgarting lagmannsrett høsten 2016, er det klart at ingen av leietagerne bor på Skjetten. 48-åringen kjennes skyldig av juryen, og dommerne fastsetter straffen til 11 års fengsel.
VG170428 I slutten av februar i år ble den betente konflikten mellom de to foreldrene avgjort i Borgarting lagmannsrett : ¶
VG170428 Advokaten minner om at flere rettsavgjørelser i Norge - tingrett, lagmannsrett og Høyesterett - har slått fast at jenta har bosted på Kypros og har derfor avvist sakene far har reist i Norge.
DB170428 Franchistakerne Carpe Diem Invest og Sito har tidligere tapt i Oslo tingrett, nå har McDonald's også vunnet saken i Borgarting lagmannsrett , skriver Finansavisen.
AP170428 Øvre Romerike tingrett og Borgarting lagmannsrett dømte ham til fem års fengsel og til inndragning av henholdsvis 45 og 20 millioner kroner.
AA170428 I vinter reduserte Frostating lagmannsrett straffen til 12 måneders fengsel, og påtalemyndigheten anket til Høyesterett.
DB170427 Han henviser igjen til ansettelseskontrakten som Borgarting lagmannsrett sår tvil om.
DB170427 Badarneh anket - og vant fram i Borgarting lagmannsrett .
VG170426 rialet anses det mest sannsynlig at den dømmende rett også så hen til bevisvekten av den del av bevisførselen som gjaldt bruk av falske eller fabrikkerte bevis, og følgelig lot dette telle med i vurderingen av hvem av partene bevistvilen skulle gå utover i hovedtvistespørsmålet », skriver Gulating lagmannsrett .
VG170426 Odd Kalsnes ( 61 ) begjærte saken gjenåpnet etter at VG i fjor vinter avslørte at falske fakturaer, bankopplysninger og identitetspapirer ble lagt frem for Borgarting lagmannsrett da oppgjøret etter samlivsbruddet ble behandlet i 2015.
VG170426 Gulating lagmannsrett mener eiendomsmeglerens ekssamboer ikke kan bebreides for at de falske dokumentene ble lagt frem for retten.
VG170426 Gulating lagmannsrett besluttet også at Kalsnes tilpliktes å betale henne 565.000 kroner i saksomkostninger for den siste runden i retten.
VG170426 Det slår Gulating lagmannsrett fast i en fersk kjennelse.
VG170426 Både Malthe-Sørenssen og Nord var stevnet som vitner da Gulating lagmannsrett i mars behandlet begjæringen om gjenåpning.
VG170426 BLIKKONTAKT : Eiendomsmegler Odd Kalsnes avbildet i rettssalen i Gulating lagmannsrett i mars, da begjæringen om gjenåpning ble behandlet.
VG170426 - Vi noterer oss at Gulating lagmannsrett enstemmig har forkastet Kalsnes gjenåpningsbegjæring og tilkjent vår klient fulle sakskostnader.
SA170426 Dommen på 1 år og 9 måneders fengsel er allerede anket til Gulating lagmannsrett .
DB170425 Han viser til den nylige dommen fra Borgarting lagmannsrett , der Maarud tapte potetgullstriden mot Orkla fordi varemerkeregistreringen av ordet « potetgull » ble funnet ugyldig.
AP170425 Han viser til den nylige dommen fra Borgarting lagmannsrett , der Maarud tapte potetgullstriden mot Orkla fordi varemerkeregistreringen av ordet « potetgull » ble funnet ugyldig.
AA170422 Hålogaland lagmannsrett har også idømt Andhøy en bot på 45.000 kroner, i tillegg til at han må dekke sakskostnader med 10.000 kroner, melder NRK.
DB170421 Hålogaland lagmannsrett har også idømt Andhøy en bot på 45.000 kroner, i tillegg til at han må dekke sakskostnader med 10.000 kroner, melder NRK.
AP170421 Hålogaland lagmannsrett har også idømt Andhøy en bot på 45.000 kroner, i tillegg til at han må dekke sakskostnader med 10.000 kroner, melder NRK.
VG170420 Storebroren til en Syria-farer fra Fredrikstad fikk sjokk da han leste om seg selv i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett at han hadde reist til Syria og blitt drept der.
VG170420 Han tok kontakt med Borgarting lagmannsrett omgående.
VG170420 BORGARTING LAGMANNSRETT : Den aktuelle rettssaken gikk her i februar og mars i år.
AA170420 Høyesterett opprettholder dermed dommen fra Borgarting lagmannsrett i november i fjor på 17 års forvaring, med en minstetid på 10 år for seksuelle overgrep, blant annet voldtekter.
VG170419 Da Gjermund Cappelen vitnet i Borgarting lagmannsrett i oppbevaringssaken, sa han mer om rollene til de andre i nettverket enn tidligere.
VG170419 Borgarting lagmannsrett tror på Gjermund Cappelens forklaring om hasjligaens virksomhet.
VG170419 I forbindelse med straffereduksjonen viser Borgarting lagmannsrett til at Høyesterett i den såkalte Wonderboy-saken tok utgangspunkt i et straffenivå på 12 år fengsel for profesjonell innførsel av 700-800 kilo hasj. * 1 « Brusselgeren » er dømt til 14 år og seks måneder i fengsel. 65-åringen er dømt etter den såkalte mafiaparagrafen.
VG170419 Borgarting lagmannsrett har lagt Gjermund Cappelens ( 50 ) forklaring til grunn i dommen mot de andre medlemmene av hasjligaen.
DA170419 Det hører med til historien at saken også har vært en tur innom Gulating lagmannsrett .
DA170419 Det gjorde at 75-åringen anket denne kjennelsen til Gulating lagmannsrett som i kjennelse av 13. desember i fjor forkastet anken.
AP170419 | Lavere straffer for Cappelens hasjliga etter ankesak i Borgarting lagmannsrett
AP170419 Nå har det falt dom i Borgarting lagmannsrett over fem medlemmer av Cappelens hasjnettverk i Norge.
AP170419 I dommen fra Borgarting lagmannsrett blir « brusselgeren » omtalt som « sentral, uten å være hovedmann ».
AP170419 Fem menn satt på tiltalebenken i ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
AP170419 Borgarting lagmannsrett reduserer straffen for flere av medlemmene i Gjermund Cappelens hasjnettverk.
DN170418 Staten ble i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale til sammen 42 millioner kroner i erstatning til to Transocean-selskaper og de to skatteadvokatene.
AA170418 En 52 år gammel bilfører anker dommen fra Borgarting lagmannsrett , som i mars dømte henne for uaktsomt drap etter en påkjørsel i Oslo i september 2014.
DB170417 Anken ble nektet fremmet av Eidsivating lagmannsrett tidligere i april, skriver Nationen.
AP170417 Anken ble nektet fremmet av Eidsivating lagmannsrett tidligere i april, skriver Nationen.
VG170406 Hasan Ahmed ( 46 ) og Adam Magomadov ( 23 ) fra Fredrikstad er dømt til henholdsvis fire og 7,5 års fengsel i Borgarting lagmannsrett .
VG170406 - Min klient er glad for at han er renvasket for anklagen om at han gjorde avtale med IS om å begå terror, sa Nils Chistian Nordhus da klienten Ahmed ble funnet ikke skyldig av juryen i Borgarting lagmannsrett for to uker siden.
DA170406 Saken har vakt nasjonal oppmerksomhet, og i mars vant han ankesaken i Hålogaland lagmannsrett - der Máret Ánne Sara viste Pile Of Sápmi på ny.
BT170406 Tiltalte har gitt signaler på at han vil påanke dommen i sin helhet til Gulating lagmannsrett - så da blir det opp til lagmannsretten om avgjørelsen til Bergen tingrett blir stående.
AA170406 Siktede anket til Frostating lagmannsrett på stedet, men det gjorde også politiadvokat Jørgen Aunet ved Trøndelag politidistrikt.
AA170405 - Hele saken er bare tøys, sa Andhøy da ankesaken i Hålogaland lagmannsrett startet i Tromsø onsdag formiddag, skriver NRK.
VG170404 Mirmotahari avbildet ved en tidligere anledning, da han gikk fra Borgarting lagmannsrett etter en rettssak.
DN170404 Hålogaland lagmannsrett omgjør dommen i Salten tingrett hvor Bodø havn ble dømt for å ha krevd ulovlig høye priser av Hurtigruten.
BT170404 Har også vært tiltalt for oppfordring til terror etter å ha hyllet terrorhandlinger på Facebook, men ble frikjent for dette i tingretten og senere i Borgarting lagmannsrett .
AA170404 Jarle Andhøy raser mot Norsk polarinstitutt to dager før ankesaken i Hålogaland lagmannsrett og kaller dem " inkompetente knekter ".
AA170403 - Ut fra mengden narkotika og hvordan stoffet var skjult i bilen, legger lagmannsretten til grunn at det var tale om et profesjonelt opplegg der formålet var økonomisk fortjeneste, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett .
VG170331 Kvinnen er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i 75 dager for å ha kjørt på og drept Wilhelmsen i Oslo i september 2014.
VG170331 Her er han avbildet foran Borgarting lagmannsrett før han ble fengslet i juni i fjor.
BT170331 Vi har blant annet en dom fra Hålogaland lagmannsrett der retten mener at vår drøftelse var tilstrekkelig.
BT170331 Politidirektoratet mener likevel at de har tilstrekkelig rettskildemessig dekning for sin tolking av loven, på tross av dommene fra Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett.
BT170331 I den rettskraftige dommen fra Borgarting lagmannsrett mente retten at politiet hadde syndet på nettopp dette punkt, ved at de ikke hadde gjennomført en konkret vurdering av om klageren faktisk utgjorde en trafikksikkerhetsrisiko. | - Den er chill og ser fin ut ¶
BT170331 En dom i Borgarting lagmannsrett fra i fjor sommer slo fast at politiet i ett konkret tilfelle hadde misforstått loven.
BT170331 - Borgarting lagmannsrett mener dere misforstår loven, ved at dere ikke gjennomførte en konkret vurdering av hvorvidt vedkommendes rusbruk innebar at han var en risiko i trafikken ?
AP170331 Her er Borgarting lagmannsrett på befaring på åstedet.
AP170331 Dommen falt fredag ettermiddag i Borgarting lagmannsrett , og skyldspørsmålet er nå avgjort én gang for alle.
AA170331 En 52 år gammel mann er i Eidsivating lagmannsrett dømt for å ha skutt og drept sin kone med en rifle på kloss hold.
AA170331 Eidsivating lagmannsrett fastslår at 52-åringen hadde til hensikt å drepe kona. ( ©NTB ) ¶
AA170331 En 52 år gammel kvinne er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i 75 dager for å ha kjørt på og drept en 26 år gammel kvinne i Oslo i september 2014.
AP170330 Torsdag avgjorde Eidsivating lagmannsrett skyldspørsmålet ved å kjenne den meget erfarne jegeren skyldig i forsettlig drap.
AP170330 Eidsivating lagmannsrett trodde ikke på forklaringen om vådeskudd.
AP170330 Eidsivating lagmannsrett har nå slått fast at 51-åringen hadde til hensikt å drepe kona denne lørdagskvelden.
AP170330 Torsdag avgjorde Eidsivating lagmannsrett skyldspørsmålet ved å kjenne den meget erfarne jegeren skyldig i forsettlig drap.
AP170330 Eidsivating lagmannsrett trodde ikke på forklaringen om vådeskudd.
AP170330 Eidsivating lagmannsrett har nå slått fast at 51-åringen hadde til hensikt å drepe kona denne lørdagskvelden.
AA170330 En tidligere styreleder i gruveselskapet Intex Resources er igjen kjent skyldig for korrupsjon og hvitvasking i ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
DN170329 Kjennelsen ble klar i Borgarting lagmannsrett onsdag.
DN170329 Aktuell : Funnet skyldig for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett
DB170328 ¶ FRIKJENT HER : Her i Bergen tingrett ble 17-åringen frikjent, men i Gulating lagmannsrett ble han dømt.
DB170328 En enstemmig Gulating lagmannsrett har dømt gutten til 410 timers samfunnstjeneste, som er i tråd med aktors påstand.
BT170328 Sist uke gikk ankesaken i Gulating lagmannsrett .
BT170328 SNAKKET MYE : Voldtektssaken har paralleller til den omstridte Hemsedalssaken, hvor tre menn ble dømt for voldtekt i Hallingdal tingrett, men frikjent i Borgarting lagmannsrett .
BT170328 Nå har en enstemmig Gulating lagmannsrett kommet til at han må dømmes for å ha voldtatt sin tidligere kjæreste.
BT170328 Nå har Gulating lagmannsrett enstemmig kommet til at dommen var feil.
AA170328 Gulating lagmannsrett vurderte voldstilfellene som så alvorlige at den samlede fengselsstraffen ble hevet med et halvt år, skriver Haugesunds Avis. 30-åringen ble dømt til fengsel i fem år i Haugaland tingrett, en dom han delvis anket.
AA170328 En mann i 30-årene er i Gulating lagmannsrett dømt til fem og et halvt års fengsel for fysisk og psykisk vold mot sin samboer.
VG170327 Tirsdag starter Borgarting lagmannsrett for andre gang behandlingen av ankesaken etter P-husdrapet i Oslo sommeren 2014, ¶
VG170327 Det framgår av en dom i Borgarting lagmannsrett datert mandag 27. mars.
DB170327 Det går ikke, sa statsadvokat Hansson Bull til NTB da dommen falt i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor.
DB170327 Borgarting lagmannsrett opprettholdt straffene som nå altså blir stående etter at Høyesterett avviste anken.
DA170327 Nå har Gulating lagmannsrett dømt ham til fem og et halvt års fengsel.
DA170327 I lagmannsretten måtte dermed hennes politiforklaringer leses opp med fornærmede til stede », heter det i dommen fra Gulating lagmannsrett .
DA170327 Gulating lagmannsrett skulle også fastsette straff for flere voldsepisoder der han er rettskraftig dømt.
DA170327 Foto : Tore Bruland ¶ 33-åringen fra Sandnes møtte nylig i Gulating lagmannsrett der juryen skulle ta stilling til om han var skyldig i gjentatte voldtekter mot en tidligere samboer.
AP170327 Det går ikke, sa statsadvokat Hansson Bull til NTB da dommen falt i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor.
AP170327 Borgarting lagmannsrett opprettholdt straffene som nå altså blir stående etter at Høyesterett avviste anken.
AA170327 Tirsdag starter Borgarting lagmannsrett for andre gang behandlingen av ankesaken etter P-husdrapet i Oslo sommeren 2014, ¶
AA170327 Dommen ble anket, og Borgarting lagmannsrett kuttet mandag et halvt år av straffen fordi mannen tilsto den ene voldtekten.
AA170327 Det går ikke, sa statsadvokat Hansson Bull til NTB da dommen falt i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor.
AA170327 Borgarting lagmannsrett opprettholdt straffene som nå altså blir stående etter at Høyesterett avviste anken.
DB170324 Saken skal opp til ny behandling for Gulating lagmannsrett i april, og det blir interessant å se hvordan disse spørsmålene vurderes.
DB170324 For å underbygge sitt standpunkt viste tingretten videre til en dom fra Gulating lagmannsrett som på dette tidspunktet ikke var rettskraftig.
BT170324 Mannen anket dommen fra Nordhordland tingrett på to og et halvt års fengsel til Gulating lagmannsrett .
BT170324 Høyesterett reduserer straffen til Gulating lagmannsrett på tre års fengsel med seks måneder og konkluderer dermed med at den opprinnelige dommen fra Nordhordland tingrett var korrekt.
AP170324 Fredag kom avgjørelsen i Hålogaland lagmannsrett .
AP170324 Det mest påfallende med den ferske dommen er den avsluttende bemerkningen fra den samlede lagmannsrett : ¶
AP170324 Advokat Stian Auglend, som var 25-åringens forsvarer, ønsker ikke å kommentere dommen i Hålogalands lagmannsrett .
AA170324 Han avsluttet fredag sin prosedyre i terrorsaken som har vært behandlet i Borgarting lagmannsrett den siste måneden.
AA170324 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett i januar i fjor. ( ©NTB ) ¶
AA170324 Mannen anket dommen fra Nordhordland tingrett på to og et halvt års fengsel til Gulating lagmannsrett .
AA170324 Høyesterett reduserer straffen til Gulating lagmannsrett på tre års fengsel med seks måneder og konkluderer dermed med at den opprinnelige dommen fra Nordhordland tingrett var korrekt.
VG170323 Nå har også Borgarting lagmannsrett komme med sin avgjørelse i den sivile skattesaken mot Larsen.
VG170323 I august i fjor ble Larsen frifunnet i straffesaken mot seg i Gulating lagmannsrett .
VG170323 Berge Gerdt Larsen varslet etter frifinnelsen i Gulating lagmannsrett i fjor at han ville gå til erstatningssøksmål mot staten.
VG170323 Berge Gerdt Larsen fikk delvis medhold i skattesaken mot Skatt Vest i Borgarting lagmannsrett .
VG170323 I morgen skal det prosederes over straffutmåling i Borgarting lagmannsrett .
VG170323 Det er juryens kjennelse fra Borgarting lagmannsrett i ettermiddag, bekrefter statsadvokat Frederik G.
VG170323 Det ble klart etter en jurykjennelse i Borgarting lagmannsrett i ettermiddag.
DN170323 Nå er Berge Gerdt Larsen frifunnet i Borgarting lagmannsrett også i skattesaken mot Skatt vest.
DN170323 I august ble Larsen frifunnet i Gulating lagmannsrett i den alvorlige straffesaken der han var tiltalt for store skatteunndragelser og for å eie en formue i utlandet skjult for norske skattemyndigheter.
DB170323 Etter forvaringsdommen i Borgarting lagmannsrett anket danseren straffeutmålingen til Høyesterett.
BT170323 I dag kom dom i Borgarting lagmannsrett hvor domstolen gir Larsen delvis medhold i den sivile skattesaken.
BT170323 Gulating lagmannsrett har tidligere frifunnet Berge Gerdt Larsen på alle punkter i straffesaken.
AP170323 Av andre sammenlignbare saker er den dommen som ligger nærmest i straff, en sak hvor en mann fikk fire og et halvt års fengsel av Eidsivating lagmannsrett for grovt heleri og grovt skattesvik for 45 millioner kroner.
AA170323 Saken mot de to mennene, som har gått for Borgarting lagmannsrett den siste måneden, fortsetter med prosedyrer over straffutmålingen fredag.
AA170323 En 24 år gammel mann fra Tsjetsjenia som sto tiltalt for IS-tilknytning, er i Borgarting lagmannsrett kjent skyldig i ha inngått terrorforbund.
AA170323 Nå har også Borgarting lagmannsrett komme med sin avgjørelse i den sivile skattesaken mot Larsen.
AA170323 I august i fjor ble Larsen frifunnet i straffesaken mot seg i Gulating lagmannsrett .
AA170323 Berge Gerdt Larsen varslet etter frifinnelsen i Gulating lagmannsrett i fjor at han ville gå til erstatningssøksmål mot staten.
AA170323 Berge Gerdt Larsen fikk delvis medhold i skattesaken mot Skatt Vest i Borgarting lagmannsrett .
AA170322 Mannen som i Hålogaland lagmannsrett ble frifunnet for voldtekt av en mann med døden til følge i Olderdalen i Troms i 2013, går rettens vei for å få erstatning.
AA170322 Mannen i 40-årene anket avgjørelsen, og ble frikjent i Hålogaland lagmannsrett , men likevel dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til den drepte mannens familie.
DB170321 ( Dagbladet ) : En 24 år gammel mann fra Uganda får ikke oppholdstillatelse i Norge, slår Borgarting lagmannsrett fast i en dom mandag 20. mars.
DB170321 februar i år pågrepet av to politbetjenter i Borgarting lagmannsrett , før dommen i saken var klar.
BT170319 Borgarting lagmannsrett påla sistnevnte å betale 5 millioner kroner til Gjensidige.
AA170319 Borgarting lagmannsrett påla sistnevnte å betale 5 millioner kroner til Gjensidige.
AA170318 Både Gulating lagmannsrett og Høyesterett har forkastet anken fra en tidligere leder i et kristent trossamfunn.
VG170317 Ifølge NRK legger Helgoland lagmannsrett for dårlig inntektsgrunnlag til grunn for avgjørelsen.
AP170317 Onsdag startet Borgarting lagmannsrett ankeforhandlingene.
AP170317 Fredag morgen startet Borgarting lagmannsrett med befaring langs ring 2.
AP170317 Borgarting lagmannsrett på åstedet hvor Charlotte Bøhler Wilhelmsen ble kjørt ned på fortauet.
AP170317 Dommen i Hålogaland lagmannsrett falt fredag.
AP170317 Dommen i Hålogaland lagmannsrett falt fredag.
AA170317 Borgarting lagmannsrett forkastet anken til de to etterlatte et halvt år senere.
AA170317 Ankesaken har gått for Borgarting lagmannsrett i tre dager med siste rettsdag fredag.
AP170316 Professor emeritus Knut Tjøl Gjesdal oppsummerte tvilen som ble presentert for Borgarting lagmannsrett torsdag ettermiddag på denne måten : ¶
AP170316 Professor emeritus Knut Tjøl Gjesdal oppsummerte tvilen som ble presentert for Borgarting lagmannsrett torsdag ettermiddag på denne måten : ¶
DB170315 Onsdag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
DA170315 Dommen har vakt store reaksjoner over hele landet og nå har påtalemyndigheten bestemt seg for at dommen skal ankes til Gulating lagmannsrett .
AP170315 Jeg husker rett og slett ingenting, fortalte Nittedal-kvinnen i Borgarting lagmannsrett onsdag morgen.
AA170315 Onsdag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
AA170315 Maarud tapte både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett , og anket deretter til Høyesterett som nå har avvist anken.
AA170315 Da saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett , ble Maarud dømt til å betale 800.000 kroner i sakskostnader til Orkla.
AA170315 Dommen vakte reaksjoner over hele landet, og nå har påtalemyndigheten bestemt seg for å anke saken til Gulating lagmannsrett , skriver Rogalands Avis.
VG170314 Saken er anket og kommer opp i Gulating lagmannsrett i april, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170314 Dette bildet er fra Gulating lagmannsrett i januar, der hun krevde at revygruppen Løgnaslaget skulle fjerne bruken av ordet « nazi-frisør » i en sketsj.
FV170314 Frisør Merete Hodne i Gulating lagmannsrett .
FV170314 Bryne-frisøren ble i Borgarting lagmannsrett tidligere i år dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
DB170314 ¶ ANKE AVVIST AV HØYESTERETT : Merete Hodne i Gulating lagmannsrett i januar etter at hun var blitt dømt i tingretten for å ha nektet Malika Bayan frisørtime i salongen.
BT170314 TAPTE : Frisør Merete Hodne i Gulating lagmannsrett .
BT170314 Bryne-frisøren ble i Borgarting lagmannsrett tidligere i år dømt til å betale en bot på 7000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
AP170314 Onsdag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
AP170314 Dommen fra Gulating lagmannsrett blir dermed stående.
AA170314 Bryne-frisøren ble i Borgarting lagmannsrett tidligere i år dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
AA170314 I Gulating lagmannsrett svarte juryen nei på spørsmålet om hvorvidt han var skyldig på dette punktet.
FV170313 Kvinnen anket dommen til Agder lagmannsrett , som nylig behandlet saken på nytt.
DB170313 Men kun få uker før ankesaken skulle opp for Gulating lagmannsrett , kom den overraskende meldingen om at Lukosevicius og hans forsvarer Aasmund Sandland hadde trukket anken.
AP170313 Men kun få uker før ankesaken skulle opp for Gulating lagmannsrett , kom den overraskende meldingen om at Lukosevicius og hans forsvarer Aasmund Sandland hadde trukket anken.
AA170313 | Politiet mener å ha funnet drapsvåpen med DNA ¶ 26-åringen som er siktet for å ha drept kameraten ( 38 ) på Ler, varetektsfengsles i fire uker etter at Frostating lagmannsrett økte varetektsperioden. 26-åringen som er siktet for drapet på Ler ble varetektsfengslet av Sør-Trøndelag tingrett fredag.
AA170313 Frostating lagmannsrett økte fengslingstiden.
DB170312 Ifølge en dom fra Borgarting lagmannsrett søkte han asyl med falskt navn.
VG170310 Anken kommer opp i Gulating lagmannsrett i april.
VG170310 Hodne ble i fjor høst i Gulating lagmannsrett dømt til å betale 7000 kroner i erstatning til en kvinne hun nektet å fikse håret til, fordi hun bar hodeplagget hijab.
DB170310 Sarpsborg tingretts avgjørelse ble anket til Borgarting lagmannsrett , som avviste anken.
DA170310 Mannen anket dommen og tidligere denne uken har saken blitt behandlet i Gulating lagmannsrett .
DA170310 Gulating lagmannsrett i Stavanger.
AP170310 Sarpsborg tingretts avgjørelse ble anket til Borgarting lagmannsrett , som avviste anken.
AA170310 To selskaper som er franchisetakere i McDonald's, Sito som driver McDonald's på Nidarvoll i Trondheim og Carpe Diem Invest fra Bergen, har anket til Borgarting lagmannsrett , etter at de tapte mot McDonald's i Oslo tingrett, skriver Finansavisen.
AA170310 Anken kommer opp i Gulating lagmannsrett i april.
AA170310 Sarpsborg tingretts avgjørelse ble anket til Borgarting lagmannsrett , som avviste anken.
AA170310 Borgarting lagmannsrett starter 15. mars behandlingen av ankesaken der en kvinnelig bilfører er tiltalt for ved uaktsomhet å ha kjørt på en mor som gikk på fortauet med en barnevogn.
VG170309 Politiadvokat Bjørn Sæter i Sør-Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at mannen ble dømt til tvungent psykisk helsevern i juni i fjor, og at ankeforhandlingene pågikk i Agder lagmannsrett tidligere denne uken.
DN170309 I tingretten ble kravet om erstatning avfeid, mens i den nylig avsagte dommen i Borgarting lagmannsrett åpnes det for erstatning i oppsigelsesperioden på et halvt år.
VG170308 Rune Bård Hansen er lagdommer i Agder lagmannsrett .
VG170308 Hodne ble i fjor høst i Gulating lagmannsrett dømt til å betale 7000 kroner i erstatning til en kvinne hun nektet å fikse håret til, fordi hun bar hodeplagget hijab.
VG170308 Her er hun avbildet i forbindelse med ankesaken i Gulating lagmannsrett , da Hodne var tiltalt for å ha diskriminert en kvinne med hijab i sin egen frisørsalong.
VG170308 Her er Hodne avbildet i forbindelse med ankeforhandlingene til hijab-saken i Gulating lagmannsrett i Stavanger i januar i år.
DB170308 Lagdommer Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett mener forskernes fokus på at noen faktorer kan redusere straff kan være misvisende og at konklusjonene er svakt begrunnet.
DB170308 Nå har Kommisjonen for Gjenopptakelse av straffesaker behandlet saken, og slått fast at det som var en rettskraftig dom må opp til ny behandling i Borgarting lagmannsrett .
AA170308 Nå har Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fastslått at saken må opp i Borgarting lagmannsrett på nytt, skriver Dagbladet.
AA170308 De fem medarbeiderne til Cappelen ble i Asker og Bærum tingrett dømt til mellom fem og 16 års fengsel i 2015, men i ankesaken i Borgarting lagmannsrett har aktor lagt ned påstand om strengere straff, melder NRK.
VG170307 56-åringen ble dømt til 17 og et halvt års fengsel i Borgarting lagmannsrett for drapet og er for tiden under soning av dommen. 56-åringen har tilstått å ha begått et drap i fengselet, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.
DB170307 Tre menn ble i juli frikjent for voldtektsanklagene av mindretallet i Borgarting lagmannsrett .
DB170307 Hallingdal tingrett slo fast at Andrea Voll Voldum ble dopet og voldtatt av de tre mennene, men i Borgarting lagmannsrett ble de tre til slutt frikjent.
DB170307 Tre menn ble i juli frikjent for voldtektsanklagene av mindretallet i Borgarting lagmannsrett .
DB170307 Hallingdal tingrett slo fast at Andrea Voll Voldum ble dopet og voldtatt av de tre mennene, men i Borgarting lagmannsrett ble de tre til slutt frikjent.
AP170307 Lagdommer ved Borgarting lagmannsrett er uenig i leppekrem-dommen.
AP170307 Domsutvalget for Norges idrettsforbund etablerer i leppekrem-saken en terskel for uaktsomhet som er langt strengere enn den vi ser i samfunnet ellers, skriver lagdommer ved Borgarting lagmannsrett .
AP170307 Lagdommer ved Borgarting lagmannsrett er uenig i leppekrem-dommen.
AP170307 Domsutvalget for Norges idrettsforbund etablerer i leppekrem-saken en terskel for uaktsomhet som er langt strengere enn den vi ser i samfunnet ellers, skriver lagdommer ved Borgarting lagmannsrett .
DA170306 Asker og Bærum tingrett tillot først søksmålet fremmet, mens Borgarting lagmannsrett kom i sin behandling til at saken måtte avvises fordi stiftelsen ikke hadde sterk nok tilknytning til saken, og heller ikke representerer passasjerene på den aktuelle flygingen.
DB170305 Videoen der en 63-åring trodde han skulle møte en 14 år gammel jente ble brukt som bevis mot 63-åringen i Frostating lagmannsrett .
DB170305 Han anket til Eidsivating lagmannsrett , der han i begynnelsen av februar ble dømt til to år og åtte måneders fengsel - hvorav to år ubetinget - for å motarbeide rettsvesenet.
VG170303 Avgjørelsen er anket og vil bli behandlet på nytt i Borgarting lagmannsrett i løpet av vinteren.
SA170303 Ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble nylig utsatt fordi Betew er syk, opplyste forsvarer Marius Dietrichson til NTB.
DB170303 Mannen ble nylig dømt til 17 års forvaring i Borgarting lagmannsrett .
DB170303 Saken ble endelig avgjort i Borgarting lagmannsrett , 20. januar 2015, med en dom på fengsel i 60 dager, hvorav 45 ble gjort betinget.
DB170303 Dommen i Borgarting lagmannsrett ble ikke anket, og fikk stor betydning da en annen sak etter lang tids etterforskning kom for retten.
DA170303 Mandag skal saken opp til ny og full behandling i Gulating lagmannsrett , og denne gangen er det juryen som skal ta stilling til skyldspørsmålet.
DA170303 Gulating lagmannsrett i Stavanger.
DA170303 Ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble nylig utsatt fordi Betew er syk, opplyste forsvarer Marius Dietrichson til NTB.
AA170303 Ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble nylig utsatt fordi Betew er syk, opplyste forsvarer Marius Dietrichson til NTB.
AA170303 Mannen ble nylig dømt til 17 års forvaring i Borgarting lagmannsrett .
VG170302 Med enkle hjelpemidler kunne man finne navnet på den psykisk syke, mindreårige jenta dømt for Vollen-drapet på nettsidene til Borgarting lagmannsrett .
VG170302 Direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting Lagmannsrett forteller at dommen ble lagt ut på grunn av stor offentlig interesse.
DA170302 Borgarting lagmannsrett slår fast at Breivik ikke har vært utsatt for tortur eller uverdig behandling, og at han ikke er påført isolasjonsskader.
DA170302 Borgarting lagmannsrett ga staten full oppreisning etter at staten ble dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning.
AP170302 Nylig ble mannen dømt til 17 års forvaring i Borgarting lagmannsrett .
AP170302 Opprettholder Høyesterett den grundige og enstemmige vurdering fra Borgarting lagmannsrett , kan Den europeiske menneskerettsdomstol ( EMD ) i Strasbourg bli neste etappe.
AA170302 Eidsivating lagmannsrett dømte den profilerte friidrettsutøveren til 30 dagers fengsel for å ha brukt vold mot sin tidligere samboer, en nå 24 år gammel kvinne.
AA170302 De er fremsatt i umiddelbar sammenheng med et gjennomført drap, og det var selve drapsvåpenet - en blodig kniv - som ble brukt for å understøtte de verbale truslene ", heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett .
VG170301 Den ferske dommen fra Borgarting lagmannsrett knuser i virkeligheten tingrettens begrunnelser, lovforståelse og konklusjon.
VG170301 Staten har likevel ikke behandlet Anders Behring Breivik på en umenneskelig og nedverdigende måte, slår Borgarting lagmannsrett fast.
VG170301 * Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet 10. januar i Skien fengsel.
VG170301 AUF-leder Mani Hussaini er lettet over at Borgarting lagmannsrett mener at soningsregimet til Anders Behring Breivik ikke strider mot menneskerettighetene.
DB170301 ¶ Vil ANKE : Øystein Storrvik, Anders Behring Breiviks advokat, vektlegger at de ønsker å anke dommen fra Borgarting lagmannsrett .
DB170301 Nå har altså Borgarting lagmannsrett gitt staten en full seier : en frikjennelse på alle punkter.
DB170301 Kilde : Dagbladet / Øystein Storrviks sluttinnlegg til Borgarting lagmannsrett
DB170301 Før ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett , sendte Breviks advokat Øystein Storrvik et sluttinnlegg til retten.
DB170301 Det var ikke Borgarting lagmannsrett enig med tingretten i.
DB170301 Det slår Borgarting lagmannsrett fast i sin ankebehandling av saken.
DB170301 Vil ANKE : Øystein Storrvik, Anders Behring Breiviks advokat, vektlegger at de ønsker å anke dommen fra Borgarting lagmannsrett .
DB170301 Nå har altså Borgarting lagmannsrett gitt staten en full seier : en frikjennelse på alle punkter.
DB170301 I dommen fra Borgarting lagmannsrett begrunner de sin avgjørelse med Breiviks - etter forholdene - svært gode soningsforhold.
DB170301 Et av stridstemaene i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett , var den lille menneskelige kontakten Breivik fikk.
DB170301 Det var ikke Borgarting lagmannsrett enig med tingretten i.
DB170301 Det slo Borgarting lagmannsrett fast i dag etter ankebehandlingen av Breiviks søksmål mot staten.
DB170301 Det slo Borgarting lagmannsrett fast i dommen som kom tidligere i dag, etter ankebehandlingen av Breiviks søksmål mot staten.
DB170301 Det er en vurdering Borgarting lagmannsrett er grundig uenig med tingretten i.
DA170301 Staten får full oppreisning av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt terrordømte Anders Behring Breiviks menneskerettigheter under soning.
DA170301 Soningsregimet er ikke i strid med menneskerettighetene, fastslår Borgarting lagmannsrett .
DA170301 Sejersted gikk metodisk igjennom flere punkter i dommen fra Borgarting lagmannsrett og la blant annet vekt på at lagmannsretten hadde kommet fram til sine slutninger ut fra en bred helhetsvurdering, noe han mente var noe mangelfullt i tingrettens dom.
DA170301 Borgarting lagmannsrett avviser at staten har brutt noen av disse bestemmelsene i sin dom.
DA170301 Anders Behring Breivik under ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
BT170301 Anders Behring Breivik tapte på alle punkter i saken om soningsforholdene i Borgarting lagmannsrett .
BT170301 Det er dermed ingen overraskelse at Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett kom til vidt forskjellige konklusjoner.
BT170301 Borgarting lagmannsrett mener risikoen for spektakulær vold er høy, og at det strenge soningsregimet er nødvendig.
BT170301 Anders Behring Breivik tapte på alle punkter i saken om soningsforholdene i Borgarting lagmannsrett .
AP170301 mars : Borgarting lagmannsrett var aldri i tvil i sin dom : ¶
AP170301 Her kan du lese hele dommen fra Borgarting lagmannsrett
AP170301 Her kan du lese hele dommen fra Borgarting lagmannsrett
AA170301 Borgarting lagmannsrett avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene. ( ©NTB ) ¶
AA170301 Tsjetsjeneren som ble frifunnet for drapsforsøk, ble imidlertid dømt til to år og seks måneders fengsel for drapstrusler og våpentyveri av Eidsivating lagmannsrett i desember. ( ©NTB ) ¶
AA170301 En 32 år gammel tsjetsjener ble i desember frifunnet av Eidsivating lagmannsrett for drapsforsøk mot politiet på Roa på Hadeland i juni 2015.
AA170301 Staten får full oppreisning av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt terrordømte Anders Behring Breiviks menneskerettigheter under soning.
AA170301 Soningsregimet er ikke i strid med menneskerettighetene, fastslår Borgarting lagmannsrett .
AA170301 Breiviks soningsforhold er ikke i strid med menneskerettighetene, fastslår Borgarting lagmannsrett .
AA170301 Borgarting lagmannsrett avviser at staten har brutt noen av disse bestemmelsene i sin dom.
AA170301 Borgarting lagmannsrett .
AA170301 Anders Behring Breivik tapte på alle punkter i saken om soningsforholdene i Borgarting lagmannsrett .
AA170301 Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik sier at de vil anke dommen fra Borgarting lagmannsrett .
AA170228 Han anker alle forholdene han er dømt for inn for Frostating lagmannsrett , ifølge forsvareren.
VG170227 I disse dager går ankesaken for Borgarting lagmannsrett .
VG170227 Forsvareren varsler at han vil legge frem omfattende dokumentasjon på 52-åringens helseproblemer i forbindelse med straffeutmålingen i hasjsaken som pågår i Borgarting lagmannsrett .
DN170227 Ankesaken behandles i disse dager i Borgarting lagmannsrett , der han etter å ha vært til stede første rettsdag, har uteblitt av helsemessige årsaker.
DB170227 « China » sier til aktor Lars Erik Alfheim at han ikke er villig til å forklare seg, eller svare på spørsmål på grunn av at ankesaken hans går i Borgarting lagmannsrett .
DA170227 Gulating lagmannsrett i Stavanger.
BT170227 Gulating lagmannsrett mener det er for høyt og har dømt mannen til å betale statskassen 300.000 kroner.
AP170227 Det skjedde da Oslo tingrett behandlet søksmålet hans, og det kan skje igjen når Borgarting lagmannsrett avsier dom i ankesaken onsdag formiddag.
AP170227 Mannen står for tiden i en ankesak Borgarting lagmannsrett , og er på frifot selv om han i Asker og Bærum tingrett ble dømt til 16 års fengsel for sin rolle i Cappelens hasjnettverk.
AP170227 Mannen har anket dommen til Borgarting lagmannsrett , som nå behandler ankesaken.
AP170227 Ankesaken behandles i disse dager i Borgarting lagmannsrett , der han etter å ha vært til stede første rettsdag, har uteblitt av helsemessige årsaker.
AP170227 Alle fem får for tiden ankesaken sin behandlet i Borgarting lagmannsrett etter at de høsten 2015 ble dømt til mer enn 60 års fengsel til sammen i Asker og Bærum tingrett.
AA170227 Under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett har erkjent delvis straffskyld.
AA170227 Mannen nektet i stor grad å svare på spørsmål fra statsadvokat Lars Erik Alfheim og viste til at han sitter som tiltalt i Borgarting lagmannsrett .
AA170227 Det er satt av ti uker til rettssaken i Eidsivating lagmannsrett på Hamar. ( ©NTB ) ¶
VG170226 Dommen er anket, og saken behandles i disse dager i Borgarting lagmannsrett .
VG170226 Slik endte derfor utleveringssakens behandling i både norsk tingrett og lagmannsrett med at de norske barna skal utleveres til det søreuropeiske landet - et land de hadde bodd i rundt tre år og som hverken de eller deres far er statsborgere i.
VG170226 56-åringen ble dømt til 17 og et halvt års fengsel i Borgarting lagmannsrett for Oppsal-drapet, som er beskrevet som en ren likvidering.
SA170226 De to Syria-farerne som ble domfelt i Oslo tingrett for å ha sluttet seg til IS og inngått terrorforbund, får saken sin prøvd for Borgarting lagmannsrett .
AP170226 I Borgarting lagmannsrett ble mannen dømt til 17 år og seks måneders fengsel.
AA170226 En voldsdømt mann i 40-årene, som tidligere har jobbet som kommuneoverlege i Nord-Norge, får ikke prøvd saken sin på nytt av Gulating lagmannsrett .
AA170226 I Borgarting lagmannsrett ble mannen dømt til 17 år og seks måneders fengsel.
VG170225 Mannen ble dømt til 17 og et halvt års fengsel i Borgarting lagmannsrett for Oppsal-drapet, som er beskrevet som en ren likvidering.
AP170225 I Borgarting lagmannsrett ble mannen dømt til 17 år og seks måneders fengsel.
AA170225 I tingretten ble mannen dømt til 16 års fengsel, men Borgarting lagmannsrett skjerpet straffen.
DA170224 På bildet er han sammen med sine forsvarere Caterina Håland Gaeta og Bjørn Stordrange da ankesaken startet opp i Gulating lagmannsrett .
BT170224 Det er kun dette som er tema i ankesaken i Gulating lagmannsrett fredag.
VG170222 Raz Mohammad Akhonzada er i Borgarting lagmannsrett dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin to år gamle datter på Ellingsrud i Oslo våren 2014.
VG170222 Familiefaren Raz Mohammad Akhonzada ( 37 ) ble i Borgarting lagmannsrett kjent skyldig i drapet på sin to år gamle datter Havin.
DB170222 En mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin to år gamle datter på Ellingsrud i Oslo våren 2014.
DA170222 Saken ble anket til Gulating lagmannsrett der saken var oppe til ny prøving i midten av november i fjor.
DA170222 Nylig var saken oppe som en meddomsrettssak i Gulating lagmannsrett .
AP170222 I utgangspunktet tilsier dette en straff på fire og et halvt års fengsel, skriver Borgarting lagmannsrett i dommen.
AP170222 En mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin to år gamle datter på Ellingsrud i Oslo våren 2014.
AA170222 En mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin to år gamle datter på Ellingsrud i Oslo våren 2014.
AA170221 Trønderen viste ikke anger eller forståelse for handlingene han har begått, ifølge Eidsivating lagmannsrett .
AA170221 Trønderen har systematisk forsøkt å forhindre aktørene fra å utføre pliktene de er satt til, mener Eidsivating lagmannsrett .
AA170221 Mannen fra Orkdal er nå dømt til fengsel i to år og åtte måneder av Eidsivating lagmannsrett .
AA170221 Ankesaken ble behandlet av Eidsivating lagmannsrett fordi Frostating lagmannsrett selv ble anklaget av mannen og dermed overførte saken.
AA170221 Ankesaken ble behandlet av Eidsivating lagmannsrett fordi Frostating lagmannsrett selv ble anklaget av mannen og dermed overførte saken.
VG170220 Dommen er anket og behandlingen av denne saken pågår nå i Borgarting lagmannsrett .
SA170220 Selgerne ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, i tillegg til egne kostnader.
DB170220 Seks måneder av straffen er gjort betinget av Borgarting lagmannsrett .
DB170220 Jeg har gjort mye dumt, men jeg skjønte at dette kom til å bli en fusjon en dag, sier Cappelen, som forteller at han først synes det var vanskelig å snakke om de andre i nettverket sitt, som da var hans venner, men som nå sitter på tiltalebenken i Borgarting lagmannsrett tiltalt for narkotikavirksomhet.
DA170220 Det understrekes i dommen fra Borgarting lagmannsrett at den seksuelle aktiviteten var frivillig fra jentenes side, og det påpekes i formildende retning at aldersforskjellen mellom partene ikke var veldig stor.
BT170220 Selgerne ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, i tillegg til egne kostnader.
AP170220 Selgerne ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, i tillegg til egne kostnader.
AA170220 Dommen ble anket, og rettssaken i Borgarting lagmannsrett gikk i gymsalen i Skien fengsel i januar. ( ©NTB ) ¶
AA170220 Borgarting lagmannsrett skal 1. mars avsi dommen om soningsforholdene for terrordømte Anders Behring Breivik.
AA170220 Selgerne ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, i tillegg til egne kostnader.
AP170219 Tre eritreere, en iraker, en ugander og to barn født i Norge har vunnet frem i Borgarting lagmannsrett i et gruppesøksmål.
VG170218 I en dom fra Gulating lagmannsrett i februar 2014, ble tre menn som var russ i 2012 dømt til 45 dagers fengsel.
VG170218 TIL RETTSLIGE SKRITT : Merete Hodne avbildet under ankebehandlingen av Hijab-saken i Gulating lagmannsrett i Stavanger i januar.
VG170217 I en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett ble eksdirektøren dømt til syv måneders ubetinget fengsel for vold mot Neils kone, Eryka.
VG170217 Borgarting lagmannsrett slår fast at eksdirektøren var ansvarlig for den situasjonen som oppsto ved naboens inngangsdør ved at han angrep det amerikanske paret på den måten han gjorde.
SA170217 Også Johannes Lundes nærmeste medarbeider, Morten Arnold Berg, ble dømt til fire års fengsel av Gulating lagmannsrett .
SA170217 Noe som ble avvist av Gulating lagmannsrett .
DB170217 BORGARTING LAGMANNSRETT ( Dagbladet ) : Like før klokken 12 i dag, ble en 24 år gammel asylsøker fra Uganda pågrepet inne i rettsalen i Borgarting lagmannsrett i Oslo.
DB170217 BORGARTING LAGMANNSRETT ( Dagbladet ) : Like før klokken 12 i dag, ble en 24 år gammel asylsøker fra Uganda pågrepet inne i rettsalen i Borgarting lagmannsrett i Oslo.
DA170217 Dette ble prøvet av Gulating lagmannsrett som kom til at samtlige dommere i Stavanger tingrett ikke er inhabile.
AP170217 Mannen anket, men Gulating lagmannsrett svarte med å avsi samme straff.
AA170217 I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett ble eksdirektøren dømt til sju måneders ubetinget fengsel for vold mot amerikanerens kone.
DN170216 Høyer undersøkte idømte sakskostnader i Borgarting lagmannsrett i 2015, i saker som gikk i opptil to dager.
DA170216 Mannen møtte nylig i Gulating lagmannsrett i Stavanger tiltalt etter den gamle straffelovens paragraf 195 og 196 som omhandler seksuell omgang med barn under 14 og 16 år.
DA170216 Gulating lagmannsrett kom til at flere av overgrepene ligger nær opp til voldtekt, ved at det er brukt en viss makt fra lærerens side.
DA170216 Gulating lagmannsrett i Stavanger.
AP170216 De tre har lagt fram krav om erstatninger på mellom 100.000 og 150.000 kroner, slik overlevende og andre som ga hjelp fikk, men kravene er tidligere blitt avvist av både Erstatningsnemnda, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett .
VG170215 Det ble klart etter at Borgarting lagmannsrett offentliggjorde dommen onsdag.
SA170215 Det ble klart etter at Borgarting lagmannsrett offentliggjorde dommen onsdag.
SA170215 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett .
SA170215 januar 2017 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
SA170215 januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett . 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017. * 3. januar 2017 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
DB170215 ( Dagbladet ) : Tre personer, to spillere og en gambler ble dømt til fengselsstraffer for kampfiksing i Borgarting Lagmannsrett .
DB170215 Nå fortsetter Ayman Al-Azawys sak sin runddans i rettsapparatet, i neste omgang i Borgarting lagmannsrett .
DA170215 Det ble klart etter at Borgarting lagmannsrett offentliggjorde dommen onsdag.
DA170215 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett .
AP170215 Det ble klart etter at Borgarting lagmannsrett offentliggjorde dommen onsdag.
AP170215 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i Borgarting lagmannsrett .
AP170215 januar 2017 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
AP170215 januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett . 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017. * 3. januar 2017 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AA170215 Tirsdag forkastet Frostating lagmannsrett anken fra den drapssiktede 26-åringen, som fredag ble varetektsfengslet i fire uker av Sør-Trøndelag tingrett.
SA170214 Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Metkel Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
DA170214 Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Metkel Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
AA170214 Tirsdag behandlet Frostating lagmannsrett fengslingsspørsmålet.
AA170214 Det har Frostating lagmannsrett besluttet. 26-åringen som er siktet for drapet på Ler ble varetektsfengslet av Sør-Trøndelag tingrett fredag, og anket.
AA170214 Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Metkel Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
VG170213 Geir Michael Enberg Jesinsky antar at ankesaken vil komme opp i Agder lagmannsrett til høsten.
VG170213 I dag vedtok Borgarting lagmannsrett å forkaste anken og dommen fra tingretten blir stående.
VG170213 HAR RETT TIL IDENTITETSPAPIRER : - Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra staten i en sak der ni personer som har fått asyl, ble nektet reisebevis.
VG170213 Borgarting lagmannsrett mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger.
SA170213 Nå slår Borgarting lagmannsrett fast at å nekte reisedokument kun på grunn av vanlig tvil om ID, ikke har vært i tråd med flyktningkonvensjonen, melder NRK.
AA170213 Mannen fikk fredag varetektsperioden forlenget med fire uker, men anket på stedet til Frostating lagmannsrett .
AA170213 Nå slår Borgarting lagmannsrett fast at å nekte reisedokument kun på grunn av vanlig tvil om ID, ikke har vært i tråd med flyktningkonvensjonen, melder NRK.
AA170213 Nå har også Hålogaland lagmannsrett funnet mannen skyldig, men reduserte straffen med to måneder, melder iTromso.no.
AA170213 En 22 år gammel mann er i Hålogaland lagmannsrett dømt for voldtekt av en kvinne han traff på Tinder. 22-åringen ble dømt til tre år og åtte måneders fengsel da saken var oppe i tingretten.
SA170212 Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
DA170212 Kommer Borgarting lagmannsrett til samme resultat, må Betew sone det som nå er igjen av forvaringsdommen på 16 år.
DA170212 Det er ikke tatt ut tiltale i denne saken, og den er heller ikke en del av saken Borgarting lagmannsrett skal behandle tirsdag og onsdag.
DA170212 Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
AP170212 Samfunnsvernet vil stå sentralt når Borgarting lagmannsrett tirsdag skal vurdere om Metkel Betew kan slippes ut på prøve.
AP170212 Kommer Borgarting lagmannsrett til samme resultat, må Betew sone det som nå er igjen av forvaringsdommen på 16 år.
AP170212 Det er ikke tatt ut tiltale i denne saken, og den er heller ikke en del av saken Borgarting lagmannsrett skal behandle tirsdag og onsdag.
AP170212 Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
VG170211 Kommentar BORGARTING LAGMANNSRETT ( VG ) Og nå sitter de her og prøver å unngå å tyste på hverandre.
VG170211 BORGARTING LAGMANNSRETT ( VG ) Og nå sitter de her og prøver å unngå å tyste på hverandre.
DB170211 Gulating lagmannsrett i Stavanger : Hijab-saken mellom Merete Hodne som nektet Malika Bayan frisørtime i salongen hennes.
DB170211 Ankesaken for de fem andre går nå i Borgarting lagmannsrett .
VG170210 Mannen anket dommen og denne behandles fredag i Agder lagmannsrett .
VG170210 Han anket til Borgarting lagmannsrett , der dommen ble skjerpet til 17 års fengsel.
DB170210 ( Dagbladet ) : I dag vitner Gjermund Cappelen ( 50 ) i ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot fem menn som skal ha tilhørt Cappelens hasjliga.
DB170210 Saken ble anket til Agder lagmannsrett som startet sin behandling av saken fredag denne uka.
BT170210 I RETTEN : Gjermund Cappelen vitnet fredag mot sine gamle kamerater i Borgarting lagmannsrett .
BT170210 Det var ikke noe hjertelig gjensyn mellom Gjermund Cappelen og medlemmene av hans gamle hasjliga i Borgarting lagmannsrett fredag.
AP170210 « Han kjenner ikke foreldrene, han har følgelig ingen tilknytning til dem ut over at de biologisk sett er hans foreldre, og han har derfor ikke behov for samvær », konkluderer en enstemmig lagmannsrett .
AP170210 Begge har anket dommene, som skal behandles i Borgarting lagmannsrett .
AP170210 Også hasjleveranser til ham ble belyst gjennom Cappelens vitnemål i Borgarting lagmannsrett fredag, etter spørsmål fra aktor.
AP170210 I Borgarting lagmannsrett hersker en langt mer gemyttlig stemning.
AP170210 Da inntok han vitneboksen i Borgarting lagmannsrett , hvor fem av medlemmene i hasjligaen hans får prøvet sine saker på nytt.
AP170210 « Han kjenner ikke foreldrene, han har følgelig ingen tilknytning til dem ut over at de biologisk sett er hans foreldre, og han har derfor ikke behov for samvær », konkluderer en enstemmig lagmannsrett .
AP170210 Begge har anket dommene, som skal behandles i Borgarting lagmannsrett .
AP170210 « Han kjenner ikke foreldrene, han har følgelig ingen tilknytning til dem ut over at de biologisk sett er hans foreldre, og han har derfor ikke behov for samvær », konkluderer en enstemmig lagmannsrett .
AP170210 Begge har anket dommene, som skal behandles i Borgarting lagmannsrett .
AA170210 Dette vil bli et tema når jeg begrunner anken til Frostating lagmannsrett , sier Opdahl.
AA170210 Han er imidlertid urolig over utviklingen i Borgarting lagmannsrett i Oslo, landets største ankedomstol.
AA170210 Saken ble anket til Agder lagmannsrett som startet sin behandling av saken fredag denne uken.
AA170210 Det var ikke noe hjertelig gjensyn mellom Gjermund Cappelen og medlemmene av hans gamle hasjliga i Borgarting lagmannsrett fredag.
DB170209 Borgarting lagmannsrett har nå avsluttet hovedforhandlingen.
DB170209 Afghaneren ble onsdag ettermiddag kjent skyldig på alle punkter av juryen i Borgarting lagmannsrett .
DB170209 ¶ ANKESAK : Borgarting lagmannsrett har besluttet at Kristian Valens anke over en dom i Oslo tingrett, skal behandles på nytt i lagmannsretten.
DB170209 ( Dagbladet ) : Borgarting lagmannsrett har besluttet at det blir en ny behandling av Kristian Valens dom fra september i fjor.
DB170209 Statsadvokat Erik Førde la i Borgarting lagmannsrett ned påstand om ti års forvaring og med samme minstetid, men lagmannsretten falt altså ned på samme straffeutmåling som Asker og Bærum tingrett gjorde i fjor sommer. 17-åringen er det første barnet i norsk rettshistorie som er dømt til forvaring.
DB170209 ¶ ALVDAL : Mannen i 50-årene som ble omtalt som nabofaren i Alvdal-saken, er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 14 års forvaring for overgrep mot sønnen sin, melder NRK.
DB170209 Mannen i 50-årene som ble omtalt som nabofaren i Alvdal-saken, er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 14 års forvaring for overgrep mot sønnen sin, melder NRK.
BT170209 Han skiftet da forsvarer til John Christian Elden og anket hevingskjennelsen som Gulating lagmannsrett avsa.
BT170209 Dommen fra Eidsivating lagmannsrett gjelder grove seksuelle overgrep mot en sønn som var under ti år da overgrepene fant sted.
AP170209 Mannen i 50-årene som ble omtalt som nabofaren i Alvdal-saken, er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 14 års forvaring for overgrep mot sønnen sin, melder NRK.
AA170209 Borgarting lagmannsrett er ikke i tvil om at mannens rolle var å være innenlands kurer av narkotika.
AA170209 I slutten av januar ble det kjent at Lukosevicius likevel ønsket å få ankesaken opp for Gulating lagmannsrett .
AA170209 Komikeren og artisten Kristian Valens anke over dommen i Oslo tingrett skal behandles i Borgarting lagmannsrett .
AA170209 Straffen er ett år kortere enn det aktor la ned påstand om da saken gikk for Borgarting lagmannsrett .
AA170209 Dommen fra Agder lagmannsrett på 17 års forvaring med en minstetid på tolv år blir dermed stående, melder Fædrelandsvennen.
AA170209 Dommen fra Eidsivating lagmannsrett gjelder grove seksuelle overgrep mot en sønn som var under ti år da overgrepene fant sted.
AA170209 Borgarting lagmannsrett har nå avsluttet hovedforhandlingen.
AA170209 Afghaneren ble onsdag ettermiddag kjent skyldig på alle punkter av juryen i Borgarting lagmannsrett .
VG170208 KJENT SKYLDIG : Familiefaren Raz Mohammad Akhonzada ( 37 ) er i Borgarting lagmannsrett kjent skyldig i drapet på sin to år gamle datter Havin.
VG170208 Familiefaren Raz Mohammed Akhonzada, som var tiltalt for å ha drept sin to år gamle datter på Ellingsrud, er kjent skyldig på alle punkter av juryen i Borgarting lagmannsrett .
VG170208 Borgarting lagmannsrett skal torsdag behandle spørsmålet om hvor lang straff han skal dømmes til.
SA170208 Straffeutmålingen i Gulating lagmannsrett er den samme som tingretten kom fram til i fjor. ( ©NTB ) ¶
SA170208 Juryen i Gulating lagmannsrett har funnet ham skyldig i å ha hatt seksuell omgang med henne flere ganger over en periode på nesten fire år, fra hun var tolv år gammel.
DB170208 Mannen ble funnet skyldig etter alle punktene i tiltalen i Oslo tingrett, og Borgarting lagmannsrett opprettholder dommen.
DB170208 ( Dagbladet ) : Mannen som var tiltalt for å ha drept en toåring på Ellingsrud, er kjent skyldig av juryen i Borgarting lagmannsrett .
BT170208 Nå kan det ikke skje noe før ankesaken i Gulating lagmannsrett er avgjort.
BT170208 Mannen som var tiltalt for å ha knivdrept sin to år gamle datter på Ellingsrud, er kjent skyldig på alle punkter av juryen i Borgarting lagmannsrett .
BT170208 Borgarting lagmannsrett skal torsdag behandle spørsmålet om hvor lang straff mannen skal dømmes til.
AP170208 Mannen som var tiltalt for å ha knivdrept sin to år gamle datter på Ellingsrud, er kjent skyldig på alle punkter av juryen i Borgarting lagmannsrett .
AP170208 Borgarting lagmannsrett skal torsdag behandle spørsmålet om hvor lang straff mannen skal dømmes til.
AA170208 Straffeutmålingen i Gulating lagmannsrett er den samme som tingretten kom fram til i fjor. ( ©NTB ) ¶
AA170208 Juryen i Gulating lagmannsrett har funnet ham skyldig i å ha hatt seksuell omgang med henne flere ganger over en periode på nesten fire år, fra hun var tolv år gammel.
SA170207 Ingebrigtsen ble i Gulating lagmannsrett dømt til ni års fengsel for innsidehandel i det børsnoterte selskapet Acta i 2014.
DB170207 Han har erkjent i Stavanger tingrett og i Gulating lagmannsrett at han har gitt seg ut for å være politimann i møte med prostituerte, blant annet i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.
BT170207 Ombudet viste til at politiet ikke har innrettet seg etter en dom fra Borgarting lagmannsrett , der et slikt vedtak ble omgjort.
AP170207 Han har erkjent i Stavanger tingrett og i Gulating lagmannsrett at han har gitt seg ut for å være politimann i møte med prostituerte, blant annet i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170207 Han har erkjent i Stavanger tingrett og i Gulating lagmannsrett at han har gitt seg ut for å være politimann i møte med prostituerte, blant annet i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.
DN170206 I Gulating lagmannsrett ble de i november 2015 tilkjent i alt 31 millioner kroner i erstatning fra CHC.
DB170206 « Øst » sitter nå i en ankesak i Borgarting lagmannsrett , der Gjermund Cappelen er innkalt som vitne.
DB170206 Rakrygget møtte han i Hålogaland lagmannsrett for ankebehandlingen.
BT170206 I Gulating lagmannsrett ble de i november 2015 tilkjent i alt 31 millioner kroner i erstatning fra CHC.
AA170206 I Gulating lagmannsrett ble de i november 2015 tilkjent i alt 31 millioner kroner i erstatning fra CHC.
DB170205 Blant dem er Frode Sulland, fast forsvarer ved Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Norges Høyesterett.
DB170205 Samtidig som denne saken pågår i Oslo tingrett, sitter noen av Cappelens samarbeidspartnere i Borgarting lagmannsrett .
AA170205 Politiets generelle praksis er blitt kritisert i en rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett og av Sivilombudsmannen.
VG170204 Ifølge en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett , har 41-åringen hevdet at hans DNA kan ha havnet på kvinnen gjennom avsmitte ved et tilfeldig møte eller lignende.
DB170204 - Hva om vår statsminister hadde skrevet det samme ? spør Dagbladet Sulland, som er fast forsvarer for Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Norges Høyesterett og er tidligere dommerfullmektig i Grimstad.
FV170203 Borgarting lagmannsrett har bestemt at fire menn skal betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til åtte utenlandske kvinner som de er dømt for å ha ranet og mishandlet, skriver Dagbladet.
DB170203 ¶ KAMPFIKSINGSSAKEN : Advokatene Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AP170203 Borgarting lagmannsrett har bestemt at fire menn skal betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til åtte utenlandske kvinner som de er dømt for å ha ranet og mishandlet, skriver Dagbladet.
AA170203 Statsadvokaten anket dommen, og den tidligere læreren er nå også frifunnet i Eidsivating lagmannsrett .
AA170203 Mannen i 50-årene er i Eidsivating lagmannsrett funnet skyldig i grove seksuelle overgrep mot sin sønn, melder NRK.
AA170203 Forsvinner : Deler av juryen i Gulating lagmannsrett i NOKAS-saken.
DN170202 Ankesaken i gassrørstriden der staten er saksøkt, startet tirsdag i Borgarting lagmannsrett denne uken.
DB170202 ¶ NEI I 2010 - JA I 2017 : Borgarting lagmannsrett har snudd i vurdering av prostituertes rett til framtidig, tapt arbeidsfortjeneste.
DB170202 Borgarting lagmannsrett har bestemt at fire menn skal betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til kvinnene de er dømt for å ha ranet og mishandlet.
DB170202 Alle fire anket straffeutmålingen, men to trakk anken før behandlingen i Borgarting lagmannsrett i slutten av januar.
SA170201 Den profilerte friidrettsutøveren er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 30 dagers fengsel for å ha brukt vold mot sin tidligere, nå 24 år gamle samboer.
DB170201 I dommen fra Eidsivating lagmannsrett kommer det frem at friidrettsstjerna er dømt til fengsel for to tilfeller av vold mot ekssamboeren.
BT170201 Den profilerte friidrettsutøveren er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 30 dagers fengsel for å ha brukt vold mot sin tidligere, nå 24 år gamle samboer.
AP170201 Borgarting lagmannsrett avviste Benadis anke.
AP170201 Den profilerte friidrettsutøveren er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 30 dagers fengsel for å ha brukt vold mot sin tidligere, nå 24 år gamle samboer.
DB170131 Samtidig sier han at han brydde seg mest om Jensen-saken, og mindre om oppbevaringssaken som ble etterforsket av politiet i Asker og Bærum parallellt, som nå pågår i Borgarting lagmannsrett .
DB170131 Flere av dem sitter på tiltalebenken i Borgarting lagmannsrett i dag.
AP170131 I en annen sak i 2013 ble to narkokurerer innvilget 35 prosent strafferabatt i Borgarting lagmannsrett etter uforbeholdne tilståelser i en kokainsak. 20 prosent ble gitt for tilståelsene, og de siste 15 prosent ble gitt fordi de samarbeidet med politiet.
BT170130 Han er i Gulating lagmannsrett dømt etter den såkalte sovevoldtektsparagrafen, « for å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen ».
AP170129 Tirsdag skal de møte til ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett .
AP170129 Tirsdag møter fem av de medtiltalte til ankebehandling i Borgarting lagmannsrett .
SA170127 Maarud tapte både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett , som dømte Maarud til å betale 800.000 kroner i sakskostnader til Orkla.
DB170127 Vi har ikke fått noen grunn for den nye anken, så hevingskjennelsen skal vurderes av Høyesterett, sier lagmann Rolf Strøm i Gulating lagmannsrett til NRK.
DB170127 Ankesaken skulle opprinnelig gå for Gulating lagmannsrett med oppstart 6. februar, og det var satt av seks uker til saken.
BT170127 IKKE PUNKTUM LIKEVEL : I denne hevingskjennelsen fra Gulating lagmannsrett slås fast at ankesaken etter Monika-drapet er trukket på bakgrunn av et brev fra den dømtes forsvarer.
BT170127 I Gulating lagmannsrett var det satt av seks uker til ankesaken.
BT170127 Formelt skjedde det ved at Gulating lagmannsrett avsa en såkalt hevingskjennelse.
AP170127 I Gulating lagmannsrett var det satt av seks uker til saken, som skulle starte 6. februar.
AP170127 Gulating lagmannsrett avsa tirsdag denne uken kjennelse om at ankesaken i Monika-saken heves.
DB170126 Det er denne dommen - fra Borgarting lagmannsrett - som UNE ikke vil anke.
DB170126 ( Dagbladet ) : - I dag har jeg fått beskjed om at UNE har besluttet å ikke anker dommen fra Borgarting lagmannsrett , sier advokat Jan Birkeland på telefon til Dagbladet.
DB170126 ( Dagbladet ) : Borgarting lagmannsrett har avvist islamisten Arfan Bhattis anke over dommen han i Oslo tingrett fikk for å ha utøvd vold mot kona.
BT170126 Når folket følger med på rettssaken i « Ullevaal lagmannsrett », og ser advokater, dommere og påtalemyndighet snakke om bevisførsel, er det verdt å huske hva dette egentlig er : En privat organisasjon for folk som går på ski. | - Jeg har brukt tiden i Bergen veldig effektivt ¶
BT170126 Lederen for Idrettsforbundets domsutvalg, Ivar Sølberg, jobber til daglig som lagdommer Frostating lagmannsrett .
AP170126 Islamisten Arfan Bhattis anke er forkastet av Borgarting lagmannsrett .
AP170126 Borgarting lagmannsrett forkastet Bhattis anke torsdag, men Bhatti og hans forsvarer John Chr.
AP170126 Borgarting lagmannsrett besluttet først å nekte anken fremmet, men Bhatti tok saken videre til Høyesterett, som slo fast at lagmannsretten måtte behandle saken på nytt.
AP170126 Oslo ( NTB ) : Islamisten Arfan Bhatti anker til Høyesterett etter at Borgarting lagmannsrett har forkastet anken i saken der han er dømt for vold mot ektefellen sin.
AP170126 Borgarting lagmannsrett besluttet først å nekte anken fremmet, men Bhatti tok saken videre til Høyesterett, som slo fast at lagmannsretten måtte behandle saken på nytt.
AP170126 ) og statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten i Borgarting lagmannsrett under saken mot Arfan Bhatti.
DB170125 Han har sittet varetektsfengslet siden, siktet for drapsforsøk, men ble torsdag for ei uke siden løslatt av Borgarting lagmannsrett .
SA170124 Merete Hodne sier til Aftenbladet at Gulating lagmannsrett har tolket hennes utsagng og oppfatninger feil.
FV170124 FOTO : Carina Johansen / NTB scanpix Malika Bayan da saken ble behandlet i Gulating lagmannsrett .
FV170124 FOTO : Carina Johansen / NTB scanpix Malika Bayan da saken ble behandlet i Gulating lagmannsrett .
BT170124 I hevingskjennelsen fra Gulating lagmannsrett fremkommer det at brevet fra forsvarer om at Lukosevicius trekker anken, er datert onsdag 18. januar - altså for seks dager siden.
BT170124 FORMELT PUNKTUM : På disse to sidene i avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett slås det formelt fast at ankesaken etter Monika-drapet er trukket.
BT170124 I hevingskjennelsen fra Gulating lagmannsrett fremkommer det at brevet fra forsvarer om at Lukosevicius trekker anken, er datert onsdag 18. januar - altså for seks dager siden.
BT170124 FORMELT PUNKTUM : På disse to sidene i avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett slås det formelt fast at ankesaken etter Monika-drapet er trukket.
BT170124 SKAPER HARME : Hans Fredrik Marthinussen skriver om voldtekt og rettsstaten etter frifinnelsen av tre menn som sto voldtektstiltalt i Borgaring lagmannsrett .
AP170124 Hodne sier til Stavanger Aftenblad at Gulating lagmannsrett har tolket hennes utsagn og oppfatninger feil.
DB170123 Videoen der en 63-åring trodde han skulle møte en 14 år gammel jente ble brukt som bevis mot 63-åringen i Frostating lagmannsrett .
DB170123 Nå reagerer politiet i Oslo på saken som endte med dom i Frostating lagmannsrett og som var etterforsket av politiet i Trøndelag og ført for retten av statsadvokaten.
SA170122 Denne dommen ble opphevet av Gulating lagmannsrett .
DA170121 Rektoren anket dette til Gulating lagmannsrett som kom til at denne dommen skulle oppheves, blant annet fordi det var uklart om det var brukt riktige beviskrav etter en bestemmelse i foreldelsesloven.
SA170120 Han vant fram i Stavanger tingrett, men tapte ankesaken i Gulating lagmannsrett , skriver Dagens Næringsliv.
SA170120 Bildet er tatt i Gulating lagmannsrett i 2012.
AP170120 Wiggo Storhaug Larssen, lagdommer, Gulating lagmannsrett
AP170120 Marit Forsnes, lagdommer, Frostating lagmannsrett
AP170120 Kyrre Grimstad, lagdommer, Borgarting lagmannsrett
AP170120 januar ble det kjent at Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er blitt enige om å erstatte juryen med en lagmannsrett bestående av to fagdommere og fem lekdommere.
DN170118 Tidligere Yara-direktør Ken Wallace ( 71 ) er dømt til syv års fengsel i Borgarting lagmannsrett .
DB170118 SKIEN ( Dagbladet ) : Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik holder sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett , for anledningen flyttet til terroristens soningssted Skien fengsel.
DB170118 ANKE : Borgarting lagmannsrett behandler ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik i Telemark fengsel, Skien avdeling.
AP170118 Dommen er anket og kommer opp for Borgarting lagmannsrett senere denne måneden.
AP170118 Sjette og siste dag av ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett , som pågår i gymsalen i Skien fengsel, starter onsdag.
DN170117 Tidligere Yara-direktør Ken Wallace ( 71 ) er dømt til syv års fengsel i Borgarting lagmannsrett .
DN170117 Borgarting lagmannsrett skjerpet straffen mot Wallace til syv år, mot 2,5 år som han ble idømt i Oslo tingrett.
DN170117 Borgarting lagmannsrett mener tidligere Yara-direktør Ken Wallace skal dømmes til syv års fengsel for grov korrupsjon i Libya og India.
DB170117 Wallace ble domfelt i Borgarting lagmannsrett idag tirsdag.
DB170117 ¶ SJU ÅRS FENGSEL : Tidligere juridisk direktør i Yara fikk straffen i Borgarting lagmannsrett i dag.
DB170117 Wallace er i Borgarting lagmannsrett dømt til sju års fengsel for grov korrupsjon i Libya og India.
DB170117 - KRENKENDE : Breivik ankom retten og gjorde en høyreekstrem hilsen, i starten av ankesaken i Borgarting lagmannsrett om soningsforholdene til Anders Behring Breivik i Telemark fengsel, Skien avdeling.
AP170117 71 år gamle amerikanske statsborgeren Kendrick Wallace ble domfelt i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
SA170116 Hodne er i Gulating lagmannsrett dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet Bayan adgang til sin frisørsalong, men slipper å motpartens sakskostnader.
SA170116 Frisør Merete Hodne ble nektet straffskyld da Gulating lagmannsrett behandlet saken som har sin bakgrunn i at hun nektet en hijab-kledd kvinne adgang til salongen.
DN170116 En tidligere juridisk direktør i gjødselgiganten Yara International får tirsdag dommen for grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett .
DN170116 Dermed er det bare han som skal domfelles i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
DB170116 Hodne er i Gulating lagmannsrett dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet Bayan adgang til sin frisørsalong, men slipper å motpartens sakskostnader.
AP170116 I høringsuttalelsen fra Borgarting, Norges største lagmannsrett , slår førstelagmann Ola Dahl klart fast at det er nødvendig med avstand mellom dommerne og E- tjenesten.
AP170116 Borgarting Lagmannsrett i Oslo sentrum er Norges største.
AP170116 som sandpåstrøere », skriver Borgarting lagmannsrett i sin høringsuttalelse om forslaget til Digitalt grenseforsvar.
AP170116 « Under den etterfølgende prosedyre for lagmannsretten ble det gjort gjeldende at politiet har brukt ulovlige etterforskningsmetoder ( provokasjon ) (.. ) « Gjermund » må ifølge forsvarerne være identisk med Gjermund Thorud », heter det i dommen mot Bertheussen i Eidsivating lagmannsrett avsagt 6. oktober 1994.
AP170116 I høringsuttalelsen fra Borgarting, Norges største lagmannsrett , slår førstelagmann Ola Dahl klart fast at det er nødvendig med avstand mellom dommerne og E- tjenesten.
AP170116 Borgarting Lagmannsrett i Oslo sentrum er Norges største.
AP170116 som sandpåstrøere », skriver Borgarting lagmannsrett i sin høringsuttalelse om forslaget til Digitalt grenseforsvar.
DB170115 Holden fikk medhold av Oslo tingrett, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen inn for Borgarting lagmannsrett , som bestemte at saken likevel skulle føres for retten.
DB170113 I RETTEN : Anders Behring Breivik ( 37 ) ankommer rettssalen i dag, på dag tre av ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
DB170113 Frank Eide, avdelingens leder, forklarer seg i dag i Borgarting lagmannsrett , i menneskerettssaken Breivik har anlagt mot staten.
DB170113 - Hver tirsdag vil jeg bidra til å gjøre hverdagen litt bedre for kongerikets kanskje mest foraktede person, sier han i Borgarting lagmannsrett - for anledningen flyttet til Breiviks soningssted.
SA170112 Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan ( 24 ) adgang til sin frisørsalong på Bryne.
FV170112 Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan ( 24 ) adgang til sin frisørsalong på Bryne.
FV170112 Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan ( 24 ) adgang til sin frisørsalong på Bryne.
DB170112 Saken ble anket, og i en dom fra Frostating lagmannsrett slås det fast at oppsigelsen av læreren er saklig begrunnet, skriver Adresseavisen.
DB170112 Jeg er ikke korrigert, og har blitt særere og særere, sier Anders Behring Breivik ( 37 ) i vitneboksen i Borgarting lagmannsrett .
DB170112 I dag har Borgarting lagmannsrett satt av to timer til Breiviks forklaring.
DB170112 Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan ( 24 ) adgang til sin frisørsalong på Bryne.
DB170112 Breivik ( 37 ) overrasket flere tilhørere under sitt halvannen time lange innlegg i Borgarting lagmannsrett .
BT170112 Nå er saken til ankebehandling i Borgarting lagmannsrett .
BT170112 GYMSAL : I formiddag holder Anders Behring Breivik sin partsforklaring fra vitneboksen i Borgarting lagmannsrett i gymsalen i Skien fengsel.
AP170112 I formiddag holder Anders Behring Breivik sin partsforklaring fra vitneboksen i Borgarting lagmannsrett i gymsalen i Skien fengsel.
AP170112 Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan ( 24 ) adgang til sin frisørsalong på Bryne.
AP170112 I formiddag holder Anders Behring Breivik sin partsforklaring fra vitneboksen i Borgarting lagmannsrett i gymsalen i Skien fengsel.
FV170111 Han slapp til i Borgarting lagmannsrett med sitt innledningsforedrag helt på tampen av rettsdagen.
DB170111 Eldens klient ble dømt både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett .
DB170111 Dommen fra Borgarting lagmannsrett viser at flere menn angrep Arshad ved halv ett-tida natt til 28. september 2013.
DB170111 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fortsetter sitt innledningsforedrag i Skien fengsel, der Borgarting lagmannsrett behandler søksmålet Breivik har anlagt mot staten.
DB170111 SKIEN ( Dagbladet ) : Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted viser Borgarting lagmannsrett eksempler på den omfattende brevkorrespondansen mellom Anders Behring Breivik ( 37 ) og enkeltpersoner.
AP170111 Ankesaken om Behring Breiviks soningsforhold i Borgarting lagmannsrett går i gymsalen i Telemark fengsel i Skien.
VG170110 Slik lyder dommen i opphavstvisten i Eidsivating lagmannsrett mandag.
FV170110 Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett .
FV170110 Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett .
DB170110 - Det han sier i retten, må ses i lys av hans ideologiske prosjekt, og hvordan han bruker hele prosessen til å spille et spill, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i Borgarting lagmannsrett - for anledningen flyttet til Skien fengsel, der Breivik soner.
DB170110 SKIEN ( Dagbladet ) : Da Anders Behring Breivik ( 37 ) ankom Skien fengsel i dag, hvor Borgarting lagmannsrett behandler søksmålet han har anlagt mot staten, startet han med å gjøre en høyreekstrem hilsen.
DB170110 Borgarting lagmannsrett starter ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik i Telemark fengsel, Skien avdeling.
DB170110 Dommen i opphavstvisten rundt berg-og-dal-banen i Hunderfossen Familiepark ble avsagt med dissens i Eidsivating lagmannsrett mandag.
BT170110 Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett .
BT170110 - Kontrollen av brevkorrespondanse, besøk og telefonering er dessuten godt innenfor rammene menneskerettighetene setter, argumenterte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
BT170110 Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett .
BT170110 - Kontrollen av brevkorrespondanse, besøk og telefonering er dessuten godt innenfor rammene menneskerettighetene setter, argumenterte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AP170110 Behring Breivik ble geleidet inn av flere fengselsbetjenter i Borgarting lagmannsrett i gymsalen i Telemark fengsel i Skien tirsdag litt over halv ett.
AP170110 Eidsivating lagmannsrett har avsagt dom i saken rundt berg-og-dal-banen Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen Familiepark.
DN170109 Skatteklagenemndas vedtak mot Transocean oppheves i en fersk dom i Borgarting lagmannsrett .
DB170109 For det resterende er saken vunnet i og med at anken ble trukket », heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett .
DB170109 Gjennom mine mange år som lekdommer, både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett , tjenestegjorde jeg aldri i en så stor sak som denne.
DB170109 januar går ankesaken i Borgarting lagmannsrett i Skien.
AP170109 For det resterende er saken vunnet i og med at anken ble trukket », heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett .
AP170109 Han ventet nå på at saken skal komme opp for Borgarting lagmannsrett , og var ikke varetektsfengslet.
SA170107 Frisøren Merete Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
SA170107 Frisøren Merete Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
DB170107 Statsadvokat Trude Antonsen som aktorer saken i Borgarting lagmannsrett ønsker ikke å kommentere tolkefeilene overfor Dagbladet.
DB170107 Når ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett denne uken, tok advokat Feydt opp forholdet.
DB170107 Da advokatene Monica Behn Jacobsen og Fridtjof Feydt overtok som forsvarere for en av de dømte albanerne, før saken skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett , klaget klienten over at det var mye feil i tolkingen.
AP170107 Frisøren Merete Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
SA170106 Merete Hodne dømmes også i Gulating lagmannsrett , men mildere enn i Jæren tingrett.
SA170106 Gulating lagmannsrett mener at frisør Merete Hodne gjorde noe straffbart da hun nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til sin frisørsalong på Bryne.
SA170106 Merete Hodne dømmes også i Gulating lagmannsrett , men mildere enn i Jæren tingrett.
SA170106 Gulating lagmannsrett mener at frisør Merete Hodne gjorde noe straffbart da hun nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til sin frisørsalong på Bryne.
FV170106 Gulating lagmannsrett mener at frisør Merete Hodne gjorde noe straffbart da hun nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til sin frisørsalong på Bryne.
DB170106 I dag kom svaret på ankesaken i Borgarting lagmannsrett , og det ble bestemt at de to jentene får bli i Norge likevel.
DB170106 Ankesaken startet i Gulating lagmannsrett 3. januar.
DB170106 ) og advokat Nicolay Skarning, som representerte Holship Norge AS, da havnekonflikten i Drammen ble behandlet i Borgarting lagmannsrett høsten 2014.
AP170106 I oktober ble det kjent at Gulating lagmannsrett godtok å behandle frisørens anke. ( ©NTB ) ¶
AP170106 Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan ( 24 ) adgang til sin frisørsalong på Bryne.
AP170106 Her fra ankesaken i Gulating lagmannsrett .
AP170105 I februar skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om Betew skal gjeninnsettes i forvaring.
DB170104 ¶ KAMPFIKSINGSSAKEN : Aktor Asbjørg Lykkjen og Kristoffer Staver i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
SA170103 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
SA170103 januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
SA170103 januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett . 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017.  ¶ * 3. januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
FV170103 Da ankesaken startet i Gulating lagmannsrett , beskrev Hodne seg selv som muhammedanerkritiker, og hevdet fortsatt at det ikke var religiøse grunner til at hun nektet å ta imot Bayan som kunde i oktober 2015.
FV170103 Da ankesaken startet i Gulating lagmannsrett , beskrev Hodne seg selv som muhammedanerkritiker, og hevdet fortsatt at det ikke var religiøse grunner til at hun nektet å ta imot Bayan som kunde i oktober 2015.
DB170103 Hele tirsdagen er satt av til ankeforhandlingene i Gulating lagmannsrett .
DB170103 Den er i dag oppe for Gulating lagmannsrett i Stavanger.
DB170103 Da ankesaken startet i Gulating lagmannsrett i Stavanger tirsdag, beskrev hun seg selv som muhammedanerkritiker, og hun hevdet fortsatt at det ikke var religiøse grunner til at hun nektet å ta imot Bayan som kunde i oktober 2015.
DB170103 Hun erkjente som ventet ikke straffskyld da saken startet i Gulating lagmannsrett i Stavanger tirsdag formiddag.
DB170103 Hele tirsdagen er satt av til ankeforhandlingene i Gulating lagmannsrett . ( ©NTB ) ¶
AP170103 Da ankesaken startet i Gulating lagmannsrett , beskrev Hodne seg selv som muhammedanerkritiker, og hevdet fortsatt at det ikke var religiøse grunner til at hun nektet å ta imot Bayan som kunde i oktober 2015.
AP170103 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AP170103 januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
AP170103 januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett . 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017.  ¶ * 3. januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AP170103 januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett . 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017. * 3. januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
AA170103 Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AA170103 januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett .
AA170103 januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett . 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017. * 3. januar 2017 startet denne ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
DB161231 I går fikk han nyheten om at han får bli i Norge etter at Borgarting lagmannsrett kjente UNEs vedtak ugyldig.
DB161231 Han skal feire avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett .
DB161231 Faiz hadde fått avslag på oppholdssøknaden, men i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett vant han nemlig mot Utlendingsnemnda som ville sende ham tilbake til Afghanistan.
DB161231 ADVOKAT : Jostein Løken, hos Advokatfirmaet Elden, representerte Faiz i Borgarting lagmannsrett .
BT161221 Dommen i Gulating lagmannsrett er et halvt år strengere enn straffen mannen fikk da saken var oppe i Nordhordland tingrett tidligere i år.
AP161215 I en kjennelse i Borgarting lagmannsrett fra 4. oktober slås det fast at førerkortbeslag ikke er « urimelig eller et uforholdsmessig inngrep ».
AP161208 - Borgarting lagmannsrett har behandlet 17 anker etter fengslingene av 62 afghanere, med endelig asylavslag forrige måned.
DN161014 Vigeland tapte saken fullstendig i Borgarting lagmannsrett i juni.
BT160815 Aksjonene etter dommen i Borgarting lagmannsrett , der tre menn ble frifunnet for voldtekt av kvinnen i Hemsedal, er formentlig satt i verk for å reagere konkret på denne avgjørelsen og sette søkelyset på kvinners rettssikkerhet som offer i voldtektssaker.
SA160719 Dommen fra Borgarting lagmannsrett er riktig og viktig, mener kjøpernes advokat Thomas Andersen.
BT160719 Dommen fra Borgarting lagmannsrett er riktig og viktig, mener kjøpernes advokat Thomas Andersen.
AP160719 Dommen fra Borgarting lagmannsrett er riktig og viktig, mener kjøpernes advokat Thomas Andersen.
SA160630 De frifinnende dommene fra Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett er nå stadfestet som riktige av landets øverste domstol.
DN160622 Arne Vigeland ( 41 ) tapte mot sine naboer i Borgarting lagmannsrett .
AP160603 Statsadvokat Tormod Haugnes i Rogaland advarte Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett mot å prøveløslate Nokas-dømte Metkel Betew, men ble ikke hørt.
AP160603 Likevel bestemte Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett at Metkel Betew skulle løslates på strenge vilkår.
AP160525 Danseren Julio Kopseng er i Borgarting lagmannsrett dømt til 21 års forvaring, med 10 års minstetid for voldtekt og overgrep mot i alt 19 kvinner.
AP160523 Likevel gikk både Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett med på å prøveløslate Betew, på strenge betingelser og vilkår.
AP160420 Juryen i Borgarting lagmannsrett synes å ha resonnert langs samme linje da den nylig frikjente mulla Krekar for trusler og oppfordring til straffbare handlinger.
AP160418 Mulla Krekar krever 200.000 kroner i oppreisning etter at han i Borgarting lagmannsrett ble frikjent for trusler etter å ha sittet mer enn et halvt år i varetekt, melder TV 2.
AP160417 I mars 2014 ble tre litauere i Gulating lagmannsrett dømt til to år og seks måneders fengsel.
AP160417 I august 2015 ble for tre polakker dømt i Agder lagmannsrett for tyveri av totalt 141 sykler, som ble fraktet ut av landet.
BT160407 I Gulating lagmannsrett går for tiden Berge Gerdt Larsen-saken ( BGL ).
AP160407 Erstatningssummen blir imidlertid satt ned fordi bakgrunnen for truslene i februar 2015 var Halmat Gorans egne handlinger, uttaler Borgarting lagmannsrett i dommen.
AP160327 Borgerting lagmannsrett har forkastet anken fra den voldsdømte islamisten Arfan Bhatti.
AP160325 Både tingrett og lagmannsrett aksepterte aksjonen mot filmskaperen, men Høyesterett sa altså nei til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP160315 Både Oslo tingrett og en enstemmig lagmannsrett kom til at beslaget var lovlig.
AP160309 - Det ligger i kortene at når man er frihetsberøvet, altså dømt til fengselsstraff, så vil man ikke få samme familieliv og privatliv som ellers, sier Jebens, som i dag er lagdommer i Frostating lagmannsrett .
AP160304 Saker med dom etter familievoldparagrafen ( 219 ) der barn er fornærmede - Oslo tingrett/Borgarting lagmannsrett 2013 - 201565 menn og 24 kvinner er dømt for vold mot sine barn, totalt 89 personer177 barn er ofre for voldenDe dømte har bakgrunn fra 33 forskjellige landFlest kommer fra : Pakistan : 15Vietnam : 8Somalia : 7Irak : 7Norge : 7Iran : 4Sri Lanka : 4 ¶
AP160304 Saker med dom etter familievoldparagrafen ( 219 ) der barn er fornærmede - Oslo tingrett/Borgarting lagmannsrett 2013 - 201565 menn og 24 kvinner er dømt for vold mot sine barn, totalt 89 personer177 barn er ofre for voldenDe dømte har bakgrunn fra 33 forskjellige landFlest kommer fra : Pakistan : 15Vietnam : 8Somalia : 7Irak : 7Norge : 7Iran : 4Sri Lanka : 4 ¶
AP160229 Blant annet bidrar EOS-utvalgets arbeid til at de hemmelige tjenestene skjerper seg, fastslår utvalget som har vært ledet av tidligere førstelagmann i Gulating lagmannsrett , Bjørn Solbakken.
SA160224 februar ble den omtalte Haxi-saken behandlet av Gulating Lagmannsrett .
AP160217 Han påpeker at Borgarting lagmannsrett allerede har sagt at det Malthe-Sørenssen har gjort, « neppe kan anses som korrupsjon i straffelovens forstand ».
AP160216 Klomsæt nektet for lekkasjene og ble frifunnet i Oslo tingrett, men etter at påtalemyndigheten anket avgjørelsen, kom Borgarting lagmannsrett til motsatt resultat i februar 2014.
DA160213 Men samtidig hadde hans advokat, John Christian Elden, anket dommen fra Gulating lagmannsrett videre til Høyesterett.
DA160213 Men samtidig hadde hans advokat, John Christian Elden, anket dommen fra Gulating lagmannsrett videre til Høyesterett.
AP160209 Nå viser en fersk dom i en arbeidsrettssak fra Borgarting lagmannsrett at også selvjustisen i bransjen er like streng.
AP160209 Nå har flertallet i Borgarting lagmannsrett konkludert med at oppsigelsen av P-betjenten var gyldig.
AP160122 Hovedmannen bak Manglerud-drapet er dømt til 14 års fengsel i Borgarting lagmannsrett .
AP160119 Dagen før ankesaken skulle starte i Borgarting lagmannsrett tirsdag 5. januar i år, ble Eriksen tatt av saken etter innsigelser mot hans habilitet.
AP160115 Hovedmannen må dømmes til 14 års fengsel, mens en medvirker må få noe strafferabatt fordi han har samarbeidet med politiet og dømmes til ti års fengsel, ba aktor om i Borgarting lagmannsrett fredag.
AP160115 Ankesaken var berammet til å begynne i Borgarting lagmannsrett forrige uke.2016 : Økokrims førstestatsadvokat Morten Eriksen blir tatt av saken dagen før den skulle starte.
AP160114 To menn på 29 og 30 år er av juryen i Borgarting lagmannsrett kjent skyldig i drapet på restauranteieren Mohammad Arshad, det såkalte Manglerud-drapet.
AP160106 Heller ikke ankesaken i Borgarting lagmannsrett gikk Hagens vei.
AP160106 Politiet anker ikke kjennelsen til Eidsivating lagmannsrett .