DA171215 Tre av fire bedriftsledere, et stort flertall, synes det er viktig at både kvinner og menn tar ut foreldrepermisjon, sier Hagen.
DA171215 Ifølge det nye arbeidsgiverbarometeret til Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ) er 9 prosent av bedriftene « helt uenige » i at det er viktig at både menn og kvinner tar foreldrepermisjon, mens 16 prosent er « delvis uenige ».
DA171215 | Én av fire bedrifter : Uviktig at begge foreldrene tar permisjon ¶ 25 prosent av norske bedriftsledere synes ikke det er viktig at både menn og kvinner tar ut foreldrepermisjon, viser nye tall fra NHO.
DA171112 STILLE : Mottaket hadde et eget rom for kvinner og barn under tre år, et fristed der menn hadde oppholdsforbud. alene står igjen som beredskapslager hvis flyktningstrømmen på ny blir stor.
DA171112 Mottaket hadde et eget rom for kvinner og barn under tre år, et fristed der menn hadde oppholdsforbud.
VG171023 Thorbjørn Jagland : Frykter millioner av migranter sør for Sahara ¶ 59 menn, åtte kvinner og fire barn ble forlatt innelåst i lastebilen.
VG171023 Kreftregisteret tror at lungekreftstatistikken gjenspeiler at eldre menn i større grad har klart å stumpe røyken, mens særlig eldre kvinner beholder røykevanene.
VG171023 Ifølge statistikken øker fortsatt risikoen for å rammes av en eller annen kreftform med alderen, og 36 prosent av alle menn og 30 prosent AC alle kvinner vil bli diagnostisert med en kreftsykdom innen fylte 75 år, ifølge Kreftregisteret.
VG171023 I 2016 fikk 1271 menn og 488 kvinner blærekreft.
VG171023 Hos kvinner har det vært en økning på ni prosent.
VG171023 For kvinner er de vanligste kreftformene : ¶
VG171023 Flere kvinner får lungekreft ¶
VG171023 En kjent risikofaktor for blærekreft er røyking, og røykevaner blant kvinner kan være en av forklaringene for økningen i blærekreft.
VG171023 En annen kreftform som øker mye er blærekreft hos kvinner .
VG171023 Det er prostatakreft, lungekreft, tykktarmskreft og kreft i blære- og urinveier som er de vanligste kreftformene blant menn, menes de vanligste kreftformene hos kvinner er brystkreft, tykktarmskreft, lungekreft og føflekkreft.
VG171023 Blant de nye krefttilfellene var 17.763 tilfeller blant menn, tilsvarende 54 prosent, og 15.064 tilfeller kvinner - 46 prosent.
VG171023 Angående lungekreft for kvinner har vi også jobbet mye med tobakksforebygging, og nye tall viste nylig at seks av ti røykere ønsker å slutte.
VG171023 - Tradisjonelt har menn blitt rammet i langt større grad enn kvinner, og selv om det er en økning for begge kjønn, er økningen kraftigst for kvinner , sier Ursin.
VG171023 - Tradisjonelt har menn blitt rammet i langt større grad enn kvinner , og selv om det er en økning for begge kjønn, er økningen kraftigst for kvinner, sier Ursin.
VG171023 - Nesten halvparten av alle menn og 34 prosent av alle kvinner som får kreft er over 70 år gamle, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret under fremleggingen av statistikken.
VG171023 ØKNING : De siste fem årene har antallet tilfeller føflekkreft som påvises økt med hele 23 prosent hos både menn og kvinner sammenlignet med femårsperioden før.
VG171023 Nye tilfeller av påvist føflekkreft har økt med over 23 prosent hos både kvinner og menn de siste fem årene, sammenlignet med femårsperioden 2007 til 2011.
VG171023 Ifølge statistikken påvises det flest tilfeller hos kvinner og menn i Vestfold, hvor det påvises tre til fire ganger flere nye sykdomstilfeller enn i Finnmark.
VG171023 For kvinner er de vanligste kreftformene : ¶
VG171023 Blant de påviste krefttilfellene som øker mest i Norge er det føflekkreft som har økt nest mest hos både kvinner og menn i perioden 2012 til 2017 sammenlignet med forrige femårsperiode.
DN171023 Det er kun to kvinner av de 25 medlemmene i politbyrået og ingen i politbyråets stående komité. 26 prosent av kommunistpartiets medlemmer er kvinner.
DN171023 - Selv om Mao Zedong engang sa at « kvinner holder oppe halve himmelen » er det fortsatt langt frem.
DN171023 26 prosent av kommunistpartiets medlemmer er kvinner .
DB171023 Årets trener, kvinner : Nils Nielsen, Gerard Precheur, Sarina Wiegman ¶
DB171023 De som er drept, er ifølge SOHR personer IS mistenkte for å ha samarbeidet med regimet, blant dem to kvinner og en lege.
DB171023 Vurderer ny lov : Vil bøtelegge menn for å trakassere kvinner på gata ¶
DB171023 Det var fire kvinner og 13 menn i alderen 30 til 50 år blant de 17 som fryktes omkommet.
DB171023 Særlig sees konsekvensene av ordningen blant kvinner med minoritetsbakgrunn, som holdes hjemme av en ordning som straffer dem for å gå ut i arbeid.
DB171023 En litt for vanlig respons til jenter og kvinner som forteller om grov trakassering er at « det må jo være lov å prøve seg » og « flørting er faktisk ikke forbudt ».
DB171023 « For hver historie som kommer ut, blir det litt enklere for kvinner å grave i gamle minner, omtolke erfaringer, lage traumer av trivialiteter, og mane fram et samfunnsproblem av enorme dimensjoner », skriver Rolness.
DB171023 Kort fortalt - kvinner som gir et lite signal om at ja, jeg og har opplevd slike ubehageligheter.
DB171023 Jeg også : Først og fremst sender vi disse signalene til menn - de samme mennene som på død og liv skal ut og lage rabalder hver gang kvinner snakker om disse tingene.
DB171023 Hvis vi tar med alle gangene kvinner observerer hvordan andre kvinner reduseres til kropp, kan summen til slutt bli overveldende ».
DB171023 Hvis vi tar med alle gangene kvinner observerer hvordan andre kvinner reduseres til kropp, kan summen til slutt bli overveldende ».
DB171023 Det som selvfølgelig skjer, er at enkelte menn henger ut kvinner som forteller sine historier.
DB171023 Det er dessverre noe for mange kvinner har opplevd i en eller annen form, men seksuell trakassering er noe så og si alle kvinner har opplevd.
DB171023 Det er dessverre noe for mange kvinner har opplevd i en eller annen form, men seksuell trakassering er noe så og si alle kvinner har opplevd.
DB171023 Kvinner vet.
DB171023 Kvinner lærer seg å bli tykkhudet - men når vi tenker oss om, på hvilke situasjoner som var ubehagelige er det ikke alltid at de er så lette å forklare for andre.
DB171023 Patrick Marbers tette, lille skuespill fra 1997 handler om to menn ( Nicolai Cleve Broch og Anders Danielsen Lie ) og to kvinner ( Andrea Bræin Hovig og Ester Marie Grenersen ), der hver av de to mennene tiltrekkes av begge kvinnene, og vice versa.
DB171023 ¶ ANKLAGES : 38 kvinner har i en stor LA Times-avsløring anklaget Hollywood-regissør James Toback for seksuell trakassering.
DB171023 Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DB171023 Til avisa snakker 38 kvinner om flere episoder der den Oscar-nominerte regissøren skal ha drevet med seksuell trakassering.
DB171023 Da New York Times avslørte at Weinstein skal ha forgrepet seg på flere titalls kvinner i løpet av over 30 år, hadde de pratet med flere kilder om saken.
DB171023 ANKLAGES : Regissør James Toback blir av nærmere 40 kvinner anklaget for seksuell trakassering.
DB171023 Bonden sier det ikke alltid er like lett å forholde seg til flere kvinner på en gang, spesielt ikke når resultatet sendes på tv - der flere hundre tusen potensielt kan se på.
DA171023 I gatene hadde mange av Raqqas kvinner fjernet de heldekkende klesplaggene som var påbudt under IS.
DA171023 Etter nye utvidelser hadde bedriften cirka 300 ansatte i 1913, for det meste kvinner .
DA171023 - Det virker å være en underliggende tanke fra regjeringen at disse personene med lav inntekt over lengre tid, som typisk er deltidsarbeidende kvinner og eller unge menn på midlertidige kontrakter, kunne ha jobbet, men heller spekulerer i å velge dagpenger enn å være i jobb.
BT171023https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/JPQG6/-Tykktarmskreft-vanligst-pa-Vestlandet Tykktarmskreft er den tredje hyppigste kreftformen for menn og den nest hyppigste for kvinner .
BT171023https://www.bt.no/kultur/i/VO4xl/Frykter-gapestokk-kultur-etter-metoo-avsloringene FORFATTER OG JOURNALIST : Sigrid Sollund skriver om hersketeknikker og hvordan de brukes mot kvinner i den ferske boken « Hersketeknikker : Nyttige og nådeløse ».
BT171023https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/KE337/Noen-kutt-merkes-bedre-enn-andre Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får et kutt på 1,2 millioner, tilsvarende en fjerdedel av den statlige støtten i år.
BT171023https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/KE337/Noen-kutt-merkes-bedre-enn-andre De som rammes av kuttene, er utsatte kvinner , lavinntektsfamilier og mennesker som har falt utenfor samfunnet.
BT171023https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/KE337/Noen-kutt-merkes-bedre-enn-andre De som rammes av kuttene er utsatte kvinner , lavinntektsfamilier og mennesker som har falt utenfor samfunnet.
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/ye6yr/Tykktarmskreft-vanligst-pa-Vestlandet Tykktarmskreft er den tredje hyppigste kreftformen for menn og den nest hyppigste for kvinner .
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Ser man tykk- og endetarmskreft under ett, er dette den nest hyppigste kreftformen både for kvinner og menn.
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Samtidig er det blant kvinner at antallet tilfeller nå øker mest : I femårsperioden 2012 til 2016 har antall nye krefttilfeller pr. 100.000 innbyggere økt med 1,2 prosent for menn og 4,5 prosent for kvinner.
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Noe flere menn enn kvinner rammes ¶
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Lungekreft er vanligere hos kvinner under 50 enn menn under 50.
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Kreft i blære- og urinveiene er på tilbakegang blant menn, men øker hos kvinner .
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Innen enkelte kreftformer er det ulik utvikling blant kvinner og menn.
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge I noen aldersgrupper røyker flere kvinner enn menn.
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Forekomsten av lungekreft har de siste årene gått noe tilbake blant menn, samtidig som den øker klart hos kvinner .
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Det har vært relativt stabile rater det siste tiåret, men forekomsten av tykktarmskreft har økt litt, spesielt blant kvinner .
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Det er nå bare i aldersgruppen over 70 år det er klart flere menn enn kvinner med lungekreft.
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Blant kvinner er brystkreft vanligst og utgjør 22 prosent av tilfellene.
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Av disse var 54 prosent blant menn og 46 prosent blant kvinner .
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Kvinner nådde aldri samme røyketopp som mennene, i mange år røkte flere menn daglig.
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge Kvinner er i ferd med å ta igjen menn når det gjelder lungekreft ¶
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge 9 av 10 kvinner overlever i fem år eller mer.
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge 36 prosent av alle menn og 30 prosent av alle kvinner vil rammes av en kreftsykdom innen fylte 75 år. 2.
AP171023https://www.aftenposten.no/norge/i/1Q6ye/Disse-kreftformene-oker-mest-Her-er-atte-viktige-funn-om-kreft-i-Norge 100.000 innbyggere økt med 1,2 prosent for menn og 4,5 prosent for kvinner .
VG171022 | Ny Hollywood-avsløring : 38 kvinner anklager regissør for sex-trakassering ¶ 38 kvinner forteller om grov seksuell trakassering fra regissør og manusforfatter James Toback ( 72 ). regissør og manusforfatter James Toback ( 72 ).
VG171022 | Ny Hollywood-avsløring : 38 kvinner anklager regissør for sex-trakassering ¶ 38 kvinner forteller om grov seksuell trakassering fra regissør og manusforfatter James Toback ( 72 ). regissør og manusforfatter James Toback ( 72 ).
VG171022 Weinstein-saken gjorde at mange kvinner brukte hashtagen #metoo for å fortelle om egne opplevelser av seksuell trakassering i sosiale medier.
VG171022 Les også : Franske kvinner « henger ut grisen » etter Weinstein-avsløring ¶
VG171022 Ifølge La Times skal derimot Toback ha kontaktet helt ukjente kvinner på gaten, og fortalt at han driver med casting til film.
VG171022 Bakgrunnen var at The New York Times i april avslørte at enten Fox News på vegne av O'Reilly, eller O'Reilly selv, hadde inngått fem rettslige forlik med kvinner som hadde anklaget ham for seksuell trakassering.
VG171022 ANKLAGET : En rekke kvinner opp gjennom årene anklaget Bill O'Reilly ( 68 ) for seksuell trakassering.
VG171022 | Franske kvinner « henger ut grisen » etter Weinstein-avsløringene ¶
VG171022 Titusenvis av franske kvinner kastet seg over tastaturene, men ingen mektige menn er så langt eksponert eller identifisert.
VG171022 Sandrine Rousseau, tidligere leder av Det grønne partiet, nå fremtredende talsperson for ofre for seksuell trakassering, erklærer at Harvey Weinstein-saken har fått spesiell betydning i Frankrike, fordi kvinner har lidd i stillhet så lenge.
VG171022 Saken bidro til å endre franskmenns motvilje mot å henge ut kjente personer som har forgrepet seg på kvinner .
VG171022 Rousseau var en av flere kvinner som i fjor anklaget partitoppen Denis Baupin for seksuell trakassering.
VG171022 Kvinner over hele verden har tatt til sosiale medier for å fortelle om overgrep, trakassering og maktmisbruk under emneknaggen #metoo, etter at stadig flere kvinner har anklaget filmmogulen Harvey Weinstein for overgrep.
VG171022 I 2014 var Thoresen med på å legge frem en rapport som konkluderte med at én av ti norske kvinner er blitt voldtatt.
VG171022 Foto : AFP ¶ Kvinner over hele verden har tatt til sosiale medier for å fortelle om overgrep, trakassering og maktmisbruk under emneknaggen #metoo, etter at stadig flere kvinner har anklaget filmmogulen Harvey Weinstein for overgrep.
VG171022 Dette er kvinner som har klart seg bra i livet.
VG171022 Blant kvinner som rapporterte voldtekt hadde halvparten opplevd voldtekt før fylte 18 år.
VG171022 Én av ti kvinner voldtatt i Norge ¶
SA171022https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Mannfolk-fikk-streng-beskjed-om-a-holde-seg-unna-Brakhus-244156b.html Hun er en av få kvinner i et mannsdominert miljø.
SA171022https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Mannfolk-fikk-streng-beskjed-om-a-holde-seg-unna-Brakhus-244156b.html - Dette er en ting som må tas opp i samfunnet, og det har ikke noe å gjøre med hva kvinner har på seg.
SA171022https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Mobbe-saken-ryster-Fotball-England-Na-kan-den-felle-sportens-mektigste-menn-244108b.html Arbeidet med å få flere kvinner og personer med minoritetsbakgrunn i ledelsen har gått sakte.
SA171022 Hun er en av få kvinner i et mannsdominert miljø.
SA171022 , og det har ikke noe å gjøre med hva kvinner har på seg.
SA171022 Hvis noen kvinner leser dette, så vil jeg gjerne ha kontakt.
SA171022 Arbeidet med å få flere kvinner og personer med minoritetsbakgrunn i ledelsen har gått sakte.
DB171022 Serieleder Storhamar hadde ingen problemer med å slå Oppsal 33-20 i eliteserien i håndball for kvinner søndag.
DB171022 SKANDALENES SENTRUM : Menn som Casey Affleck, Donald Trump og Harvey Weinstein har de siste åra skapt overskrifter på grunn av måten de angivelig skal ha behandlet kvinner på.
DB171022 Produsenten, som i 2012 ble kåret til bransjens aller mektigste av magasinet Time, skal ha benyttet sin posisjon til å kontrollere kvinner og menn til å gjøre som han ville gjennom kontrakter og forlik.
DB171022 Nyheten om Horowitz sin avgang kom i kjølvannet av at det i april ble kjent at Fox' superstjerne Bill O'Reilly hadde betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som har beskyldt ham for seksuell trakassering.
DB171022 KVINNEKRITIKK : Donald Trumps omtale av kvinner er på ny gjenstand for kritikk.
DB171022 Ifølge Variety har han blitt anklaget for seksuell trakassering av minst 15 kvinner siden 1980-tallet.
DB171022 Grunnen til det er gamle anklager om seksuell trakassering fra to kvinner som jobbet med Affleck på filmen « I'm Still Here » i 2010.
DB171022 Forrige uke ble det kjent at Hollywood-mogulen Harvey Weinstein gjennom tre tiår skal ha trakassert kvinner seksuelt.
DB171022 Dette er ikke første gang Trump har havnet i hardt vær på grunn av måten han har behandlet kvinner på.
DB171022 Denne gang grunnet en video fra 2005 der Trump beskriver hvordan man kan opptre rundt kvinner når man er rik og berømt som han er.
DB171022 Den andre hevdet at Affleck og filmens hovedrolleinnehaver Joaquin Phoenix låste seg inn på rommet hennes for å ha sex med to andre kvinner .
DB171022 Anklagene skal ha kommet fra flere kvinner , ifølge Los Angeles Times.
DB171022 - Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DB171022 « Uansett hva folk sier, så er jeg for makt til kvinner , men som om de fleste kvinnene i USA brydde seg da jeg ble mishandlet av min eksforlovede... », skriver hun i innlegget.
DB171022 Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DB171022 I starten av oktober var Lohan ute og forsvarte overgrepsanklagede Harvey Weinstein, som følge av at over 40 forskjellige kvinner i eller med tilknytning til underholdningsbransjen har anklaget ham for alt fra trakassering til voldtekt.
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Lvvax/Kvinnen-bak-Hovedbiblioteket På den tiden var det ikke uvanlig at kvinner ga ut bøker under psevdonym.
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Lvvax/Kvinnen-bak-Hovedbiblioteket Gjennom sin innsats som sjef for Bergen offentlige bibliotek, leverte Valborg Platou bevis på at også kvinner kunne ha lederposisjoner.
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Lvvax/Kvinnen-bak-Hovedbiblioteket Derfor hører hun naturlig hjemme blant byens fremste kvinner - våre formødre.
BT171022https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Mannfolk-fikk-streng-beskjed-om-a-holde-seg-unna-Brakhus-244156b.html Hun er en av få kvinner i et mannsdominert miljø.
BT171022https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Mannfolk-fikk-streng-beskjed-om-a-holde-seg-unna-Brakhus-244156b.html - Dette er en ting som må tas opp i samfunnet, og det har ikke noe å gjøre med hva kvinner har på seg.
BT171022https://www.bt.no/100Sport/kampsport/-Han-er-bokseren-som-lever-av-a-tape---reiser-rundt-og-far-juling-pa-bestilling-244146b.html Hvis noen kvinner leser dette, så vil jeg gjerne ha kontakt.
BT171022https://www.bt.no/100Sport/fotball/Mobbe-saken-ryster-Fotball-England-Na-kan-den-felle-sportens-mektigste-menn-244108b.html Arbeidet med å få flere kvinner og personer med minoritetsbakgrunn i ledelsen har gått sakte.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/ar7X2/Nedgang-i-dodelighet-for-lungekreft Lungekreft er den tredje største kreftformen både blant kvinner og menn i Norge, etter prostatakreft og brystkreft.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/ar7X2/Nedgang-i-dodelighet-for-lungekreft Kreftregisteret tror at lungekreftstatistikken gjenspeiler at eldre menn i større grad har klart å stumpe røyken, mens særlig eldre kvinner beholder røykevanene.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/ar7X2/Nedgang-i-dodelighet-for-lungekreft I perioden 2012 - 2016 var fem års relativ overlevelse på 16 prosent for menn og 22 prosent for kvinner , sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/ar7X2/Nedgang-i-dodelighet-for-lungekreft For kvinner er det fremdeles en økning, det liker vi svært dårlig, sier Ursin.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/ar7X2/Nedgang-i-dodelighet-for-lungekreft For 40 år siden var kun 6 prosent av mennene i live fem år etter diagnosen, mens tilsvarende tall for kvinner var knapt 11 prosent.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/ar7X2/Nedgang-i-dodelighet-for-lungekreft Kvinner fortsetter, menn slutter ¶
AP171022https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vvEXw/Unge-flerkulturelle-er-den-nye-skravleklassen--Ellen-Reiss Tanken var å lage en reportasje med portretter som representerte mangfoldet blant muslimske kvinner for å nyansere narrativet om dem som undertrykte og hjelpeløse.
AP171022https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vvEXw/Unge-flerkulturelle-er-den-nye-skravleklassen--Ellen-Reiss I 2010 begynte jeg på en bok om muslimske kvinner i Norge.
AP171022https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Mannfolk-fikk-streng-beskjed-om-a-holde-seg-unna-Brakhus-244156b.html Hun er en av få kvinner i et mannsdominert miljø.
AP171022https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Mannfolk-fikk-streng-beskjed-om-a-holde-seg-unna-Brakhus-244156b.html - Dette er en ting som må tas opp i samfunnet, og det har ikke noe å gjøre med hva kvinner har på seg.
AP171022https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/-Han-er-bokseren-som-lever-av-a-tape---reiser-rundt-og-far-juling-pa-bestilling-244146b.html Hvis noen kvinner leser dette, så vil jeg gjerne ha kontakt.
AP171022https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mobbe-saken-ryster-Fotball-England-Na-kan-den-felle-sportens-mektigste-menn-244108b.html Arbeidet med å få flere kvinner og personer med minoritetsbakgrunn i ledelsen har gått sakte.
AA171022 I 1967 sørget italieneren Italo Flava for at også trønderske kvinner fikk bedårende blikk.
VG171021 Så langt er Harvey Weinstein anklaget for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt av mer enn 40 kvinner .
VG171021 I en pressekonferanse fredag, sluttet Heather Kerr seg til den voksende gruppen kvinner som har beskyldt den amerikanske filmmogulen Harvey Weinstein ( 65 ) for overgrep i løpet av de siste par ukene.
VG171021 Som for å illustrere problemstillingen forsøkte tre menn og to kvinner å ta seg over grensen, mens nyhetsbyrået var på stedet.
SA171021 Vardeneset kan sikre opprykk, Lura trenger et mirakel for å overleve og Staals kvinner kan ta et langt steg mot opprykk.
SA171021 Mesterligaen håndball kvinner lørdag, gruppe C : ¶
NL171021 Og det verste er at i bunnen av dette ligger latskap og en aksept blant noen menn om at man kan behandle kvinner og deres kropp med lite eller ingen respekt.
NL171021 Og det er for få menn som snakker sammen om, og tar avstand fra, voldtekt og overgrep mot kvinner som ikke har en sjanse til å forsvare seg.
NL171021 Når internett flommer over med kvinner som skriver #MeToo og som har blitt usatt for seksuelle overgrep og/eller trakassering, er ikke dette likestilling i praksis.
NL171021 Noe må gjøres og jeg tror ikke kvinnene kan få bukt med dette problemet alene, nettopp fordi det ofte er menn som utsetter kvinner for overgrep og trakassering, og det er enda flere menn som lar vær å utrykke forakt mot det.
NL171021 Jeg nekter å godta det, og jeg håper at menn i større grad også vil ta tydelig avstand fra slik behandling av kvinner .
NL171021 Jeg blir fysisk dårlig av å tenke på omfanget av denne uretten og volden som skjer mot kvinner .
NL171021 I fremtiden håper jeg at vi får ned statistikken ved at vi som nordmenn og folk står sammen og engasjerer oss i å holde kvinner trygge og behandle de med den respekten et hvert menneske fortjener.
NL171021 Hvor kvinner lever i en reell frykt for å bli overfalt eller trakassert, og hvor kvinner må tåle krenkende ord og adferd rettet mot seg selv, bare fordi de er kvinner .
NL171021 Hvor kvinner lever i en reell frykt for å bli overfalt eller trakassert, og hvor kvinner må tåle krenkende ord og adferd rettet mot seg selv, bare fordi de er kvinner.
NL171021 Hvor kvinner lever i en reell frykt for å bli overfalt eller trakassert, og hvor kvinner må tåle krenkende ord og adferd rettet mot seg selv, bare fordi de er kvinner.
NL171021 Her i Norge skal kvinner kjenne seg trygge, og jenter og kvinner skal være fri til å bestemme over egen kropp, uten fare for å bli utsatt for trakassering og overgrep.
NL171021 Her i Norge skal kvinner kjenne seg trygge, og jenter og kvinner skal være fri til å bestemme over egen kropp, uten fare for å bli utsatt for trakassering og overgrep.
NL171021 For å få bukt med det må både kvinner og menn være mer åpen om problemet og ta grep for at statistikken skal gå ned.
NL171021 Er det å behandle kvinner som fritt vilt ?
NL171021 Det finnes ikke nok vilje blant menn, fedre, brødre, sønner, kompiser, ektemenn og staten generelt, til å gå hardt ut og si ifra til andre menn at det ikke er greit å trakassere kvinner .
NL171021 Det er uakseptabelt i vårt demokrati at tusenvis av kvinner blir utsatt for overgrep og trakassering hvert år.
NL171021 Det at så mange kvinner som har opplevd seksuell trakassering og overgrep står frem, gjør oss som samfunnsborgere pliktige til å ta tak i problemet og sette tematikken på agendaen.
NL171021 Den siste uken har tusenvis av kvinner som har vært utsatt for seksuell trakassering eller overgrep skrevet #MeToo som status på sosiale medier.
NL171021 Amnesty rapporterer at så mange som 8000 - 16.000 norske kvinner blir voldtatt eller forsøkt voldtatt i året.
DB171021 Med bloggen ønsker Alexandra Nord å få fram budskapet om at kvinner eier retten til sin egen kropp.
DB171021 Han har nok truffet mange kvinner etter dette.
DB171021 - Det er utrolig viktig at kvinner holder sammen.
DB171021 - Det er utrolig viktig at kvinner holder sammen, sier hun.
DB171021 Cruz-kampanjen var raskt ute med å avfeie historien som en « søplete tabloidhistorie », og Ted Cruz slo selv hardt tilbake i en kommentar der han omtalte Trump som en « patologisk løgner », « en narcissist », og en mann som har sex med gifte kvinner og skryter av det.
DB171021 - Donald Trump har hatt sex med en rekke gifte kvinner , og han skryter av det.
DB171021 « The Deuce » handler om hvordan kvinner blir banket opp, både av menn som kjøper kroppene deres og av hallikene som skal tjene penger på å selge dem.
DB171021 « The Deuce » er kritisk til hvordan sexindustrien fungerer og hvor rå kapitalismen er på å utnytte fattige kvinner .
DB171021 Under den seksuelle frihetsrevolusjonen på 1960-tallet ble seksualiteten løftet ut av det private, og kvinner ble ikke like sterkt kontrollert av familien.
DB171021 Tvert imot tjente han seg rik på objektivering av kvinner .
DB171021 Til The Guardian sier serieskaperen David Simon at det er tydelig at porno har forandret menns oppførsel mot kvinner , og viser særlig til aggresjon mot kvinnelige samfunnsdebattanter.
DB171021 Rolness svarte i Dagbladet med å forklare oss at kvinner har makt som seksuelle objekter, og at feminister ikke forstår dette fordi vi er « begrepsrike og erfaringsfattige ».
DB171021 Om en styrtrik kvinne hadde funnet fattige unge menn og utnyttet dem slik Hefner gjorde med kvinner , hadde hun med rette blitt fordømt for rå økonomisk utnytting.
DB171021 Når kvinner hadde lyst, var det bare fordi menn ville det.
DB171021 Noe av selve motivet for kvinneundertrykking gjennom tidene er at menn føler avmakt når de begjærer kvinner de ikke har full kontroll på.
DB171021 Men vi lever i en pornokultur hvor nesten alle kvinner har erfaring med å bli objektivert, å bli vurdert bare på kropp og utseende.
DB171021 Hugh Hefner og de andre pornoprodusentene begrenset seg til å vise kvinner som ble begjært, ikke som begjærte.
DB171021 En konsekvens av dette er at kvinner som ikke er seksuelt attraktive ikke har noen makt.
DB171021 Det overrasker ikke oss at Rolness er ute og forsvarer dem, men å si at kvinner har makt som objekter, er bare et forsøk på å legitimere og tåkelegge et skjevt maktforhold.
DB171021 Det kan virke som at jo mer reell makt kvinner får, jo mer porno ser menn på.
DB171021 Det Rolness og vi er enige om er at porno gjør kvinner til objekter, men i motsetning til oss, mener han at det gir oss makt.
DB171021 Den makten Rolness og hans likesinnede gir kvinner er verken reell, eller en type makt kvinner selv har valgt.
DB171021 Den makten Rolness og hans likesinnede gir kvinner er verken reell, eller en type makt kvinner selv har valgt.
DB171021 At noen kvinner har tjent penger på å bli objektivert i populærkulturen, forandrer ikke at mennene som eier selskapene bak har tjent veldig mye mer.
DB171021 At menn kan føle avmakt fordi de begjærer kvinner de ikke kontrollerer, er ikke det samme som at kvinner har makt.
DB171021 At menn kan føle avmakt fordi de begjærer kvinner de ikke kontrollerer, er ikke det samme som at kvinner har makt.
DB171021 Kvinner skal ikke eie seksualiteten, verken sin egen eller andres.
DB171021 Kvinner har altså ikke makt i kraft av å være selvstendige handlende personer, men gjennom å påvirke noen som vil ha sex med dem.
DB171021 Selv om det sier mer om at kvinner har utvidet rammene for det feminine i større grad enn menn har utvidet rommet for maskulinitet, enn det sier noe om hva som er « sant ».
DB171021 Her må jeg skynde meg å legge til at heller ikke kvinner på kontor ville ha utmerket seg som påfallende « feminine ».
DB171021 Skorgan sier hun håper at kvinner som dette produktet er rettet mot ikke lar seg lure av slike annonser.
DB171021 Katie Piper er et annet kjent eksempel på kvinner som har overlevd noe av det verste en kan tenke seg.
DB171021 - Jeg ville sende en klar beskjed til de kriminelle at kvinner ikke vil miste motet, til og med etter å ha blitt angrepet av syre som ødelegger utseendet, sa 32-åringen.
DB171021 I et intervju med WWD onsdag, hevdet 80- og 90-tallsikonet Turlington Burns at trakassering og dårlig behandling av kvinner alltid er blitt tolerert i moteindustrien.
DA171021 Siden 2012 tar stadig flere kvinner del i IS og søker aktivt etter en jihadist-ektemann.
DA171021 Velferdsstaten ble erstattet av en sosial markedsøkonomi, og kvinner mistet økonomiske rettigheter.
DA171021 Men ved gjenforeningen av de to tyske statene var det enda færre kvinner i parlamentet i vest enn i øst.
DA171021 I dag er bare 18 toppledere kvinner , Angela Merkel og Norges Erna Solberg inkludert.
DA171021 Hun har gitt et betydelig antall kvinner makt og innflytelse, og Tyskland er blitt en aktiv forsvarer for kvinners rettigheter internasjonalt.
DA171021 Først på 1970- og 80-tallet begynte feminister å gjøre seg gjeldende og en del kvinner engasjerte seg i politikk.
DA171021 Det var riktignok 30 prosent kvinner i parlamentet, men makten lå ikke her.
DA171021 Det var press for å få med yngre og kvinner, særlig protestantiske kvinner .
DA171021 Det var press for å få med yngre og kvinner , særlig protestantiske kvinner.
DA171021 Det er bare to kvinner som til nå har vært toppledere i mer enn 12 år : Vigdís Finnbogadóttir på Island og Mary McAleese i Irland, og begge var presidenter med mer symbolsk enn politisk makt ¶
DA171021 Den beskjedne kvinnen fra DDR syntes å passe utmerket, og « das Mädchen » ( jenta mi ), som Kohl kalte henne, ble valgt til nestleder i CDU og minister for kvinner og ungdom.
DA171021 DDR ble det europeiske landet som hadde fleste yrkesarbeidende kvinner .
DA171021 Alt i alt har bare 102 kvinner i 66 land greid det siden den første - Sirimavo Bandaranaike - gikk til topps i Sri Lanka i 1960 ( se boka mi « Maktens kvinner » på Universitetsforlaget ).
DA171021 Alt i alt har bare 102 kvinner i 66 land greid det siden den første - Sirimavo Bandaranaike - gikk til topps i Sri Lanka i 1960 ( se boka mi « Maktens kvinner » på Universitetsforlaget ).
DA171021 Kvinner og menn i hele verden kan verdsette hennes innsats som kvinnelig toppleder og lære både av begrensninger og resultater.
BT171021https://www.bt.no/kultur/i/0wEeE/Drommen-om-Retropia KAMPANJE : Ved hjelp av emneknaggen « metoo » har folk, for det meste kvinner , delt sine opplevelser av overgrep og seksuelle trakasseringer på sosiale medier. | « Arv og miljø » blir teater på DNS ¶
AP171021https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vi-folger-12-kamper-i-Lokalfotballen-live-Nervepirrende-sluttspurt-i-flere-divisjoner-244048b.html Vardeneset kan sikre opprykk, Lura trenger et mirakel for å overleve og Staals kvinner kan ta et langt steg mot opprykk.
AP171021https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Larvik-sjokkapnet-mot-storlag-Sa-kom-kollapsen-244124b.html Mesterligaen håndball kvinner lørdag, gruppe C : ¶
AA171021 Flere av de drepte var kvinner og barn.
AA171021 Unge kvinner og menn forteller om et nettverk som « passer på ».
AA171021 Unge kvinner og menn forteller om et nettverk som « passer på », noe som oppleves som overvåking.
AA171021 Jeg har selv, i mine tidligere jobber i politiet og konfliktrådet, møtt mange fortvilte unge kvinner og menn som har hatt ett stort ønske i livet : å få frihet til å velge partner, utdanning og klesdrakt selv.
AA171021 De « skamløse jentene », som de selv kaller seg, er et annet eksempel på kvinner som går til angrep på kulturer som begrenser menneskers frihet.
VG171020 Nesten bare kvinner gadd å møte opp.
VG171020 Kanskje hadde også åpenheten vært en annen dersom flere kvinner hadde innpass der de viktige beslutningene tas ?
VG171020 KJØNNSSKJEVHET : Mens tallene om mannlig makt ble lagt frem, var det nærmest bare kvinner som hørte Tom Tvedts innledning og det påfølgende foredraget fra professor Kari Fasting.
VG171020 Blant 13 kvinner i en slik jobb, er det bare to som er ansatt i et stort forbund. * 1 85 prosent av sportssjefene er menn. * 1 Av 805 ansatte i norsk idrett, er 85 prosent av dem med sportslige oppgaver menn. * 1 I nærmere to av tre særforbund er både presidenten og generalsekretæren, altså de som har de virk
VG171020 * 1 Bare 18 prosent av landslagstrenerne er kvinner .
VG171020 - Alt fra flørt til spøk, og jeg har ikke tenkt på hvordan kvinner har oppfattet dette.
VG171020 Weinstein er blitt anklaget for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt av mer enn 36 kvinner .
VG171020 Hun er en av seks kvinner som har anmeldt mogulen for overgrep, men dette er det første tilfellet som er anmeldt i California.
VG171020 Men da New York Times publiserte nyheten om at Weinstein i flere tiår hadde betalt sine ofre for at de skulle holde kjeft og trekke tilbake anklager, brast det for en rekke kvinner som hadde holdt tilbake sinne, skam og ikke minst redsel for å bli utelukket fra det gode selskap.
VG171020 Flere tidligere skuespillere, tidligere ansatte i Weinsteins selskaper og andre kvinner som har møtt Hollywood-mogulen, har også stått frem : Ambra Battilana Gutierrez ( modell ), Lauren Sivan ( journalist ), Elisabeth Karlsen ( produsent ), Louisette Geiss ( manusforfatter ), Lucia Evans ( tidligere skuespiller som kalte seg Lucia Stoller ), Laura Madden ( tidligere ansatt ),
VG171020 Amazon-sjefen Lauren O'Connor, som tidligere var ansatt i The Weinstein Company, mener at klimaet for kvinner i selskapet var giftig.
VG171020 oktober slapp nyheten om seksuell trakassering og overgrep film-mogulen Harvey Weinstein ( 65 ) har begått siden 1990, har mer enn 40 kvinner stått frem og fortalt at de ble forulempet av Hollywood-giganten.
VG171020 - Kvinner har snakket seg imellom om Harvey Weinstein i lang tid.
VG171020 En nylig meningsmåling fra Levada-instituttet viste imidlertid at 71 prosent av russerne nå er positive til kvinner i politikken.
VG171020 - Vi kan ikke ha kvinner som president, fnyser kunstneren Lidija til oss på gata i St.
VG171020 Minst 32 mennesker ble ifølge innenriksdepartementet drept og 41 ble såret i angrepet, blant dem kvinner og barn.
VG171020 « Det er en grunn til at mange tusen kvinner likte og delte innlegget », skriver Aasmundsen.
VG171020 Likevel kan han tale vegne av heterofile kvinner , og hevde at jeg forsvarer deres undertrykkelse.
VG171020 Han kan se også bort fra at 26 prosent av Pornhub-brukerne er kvinner , at porno er et sted der homofile kan få bekreftet sine fantasier, og at ingen har gjort mer for fremme et usunt kvinnelig kroppsideal enn eldre, homofile moteskapere.
VG171020 Både yngre og eldre menn ønsker å se kvinner på sin egen alder.
VG171020 Jussbuss foreslås kuttet med 1,284 millioner kroner, JURK ( Juridisk rådgivning for kvinner ) er foreslått kuttet med 1,2 millioner kroner og Jussformidlingen med 1,6 millioner kroner.
SA171020https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Flere-landslagsprofiler-vendte-hjem-til-Norge-for-sesongen-Na-ser-man-effekten-244057b.html Så langt har eliteserien for menn 24 prosent flere tilskuere enn i fjor, og eliteserien for kvinner har 18 prosent flere.
SA171020https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Flere-landslagsprofiler-vendte-hjem-til-Norge-for-sesongen-Na-ser-man-effekten-244057b.html Flere hjemvendte profiler nevnes som en viktig årsak til at eliteserien i håndball både for menn og kvinner har hatt solid tilskuervekst i høst.
SA171020 Så langt har eliteserien for menn 24 prosent flere tilskuere enn i fjor, og eliteserien for kvinner har 18 prosent flere.
SA171020 Flere hjemvendte profiler nevnes som en viktig årsak til at eliteserien i håndball både for menn og kvinner har hatt solid tilskuervekst i høst.
SA171020 Med seier og en tid rundt det hun forventer av seg selv, kan hun ta Grand slam-rekorden for sammenlagt for kvinner .
NL171020 Årlig blir nærmere 3500 kvinner diagnostisert med brystkreft.
NL171020 ¶ MAMMOGRAFI : Årlig får nærmere 3500 norske kvinner diagnosen brystkreft.
NL171020 Over 200.000 kvinner deltar, høyst frivillig, hvert år i dette programmet.
NL171020 Og fått tilbakemeldinger fra kvinner som sier at Mammografiprogrammet reddet livet deres.
NL171020 Med to års mellomrom får alle norske kvinner mellom 50 og 69 år tilbud om undersøkelse av brystene, såkalt mammografiscreening.
NL171020 Kreftforeingen ønsker en utvidelse av tilbudet, slik at det gjelder kvinner mellom 45 og 74 år.
NL171020 Hos kvinner er dette den vanligste kreftformen, og det er den nest hyppigste kreftformen i Norge.
NL171020 Det er den hyppigste kreftformen hos kvinner .
DB171020 Loven vil blant annet bøtelegge menn på stedet for å trakassere kvinner på gata.
DB171020 Det gjør også organisasjoner som jobber med fri rettshjelp, som Juridisk rådgivning for kvinner , JussBuss og Gatejuristen, i tillegg til flere andre.
DB171020 Minst 32 mennesker ble ifølge innenriksdepartementet drept og 41 ble såret i angrepet, blant dem kvinner og barn.
DB171020 Forrige uke ble tre kvinner funnet døde i en leilighet på Romsås i Oslo.
DB171020 Dermed er de tre tradisjonelt mest prestisjetunge stillingene i regjeringen besatt av kvinner .
DB171020 - Vi er ikke de første i verden som har tre kvinner i disse posisjonene, det er noen få andre i verden.
DB171020 - Det er jo sjelden med så mange kvinner i det som oppfattes som de tyngste postene i en regjering, men det er ikke historisk.
DB171020 Noe av det første jeg gjorde var å kontakte JURK ( juridisk rådgivning for kvinner ) for å få gratis råd og veiledning i et ellers så rotete byråkrati og offentlige instanser.
DB171020 Jurk opplyser på sine hjemmesider at de siden 1974 har gitt rettshjelp til over 50.000 kvinner .
DB171020 Jeg var heldig, fordi jeg er en ressurssterk kvinne, men slik er det dessverre ikke for alle kvinner .
DB171020 Men jeg synes det er ille for yngre kvinner som skal opp og frem, også i andre yrker, at vi blir vurdert på denne måten, sier Schilling, som tiltrer som tingrettsdommer 1. november.
DB171020 Jeg tenker at det er passé å omtale kvinner på den måten i en profesjonell sammenheng, sier Berg.
DB171020 Fett-redaktøren sier det er mer typisk i beskrivelser av kvinner at man fokuserer på ting som klær og utseende i en setting der det ikke er relevant, slik hun opplever at Eggen gjør i skildringene av Kleppe og Schilling.
DB171020 - Mange vil mene at å karakterisere kvinner slik, med fokus på utseende og seksualitet, er med på å undergrave deres autoritet, og at dette går over en grense.
DB171020 - Hvis det blir systematisk seksualisering av kvinner i en såpass alvorlig sak, er det gammeldags.
DB171020 - Er det ikke veldig gammeldags å karakterisere kvinner på denne måten ?
DB171020 - Det høres ut som en uprofesjonell måte å beskrive kvinner på jobb på, hvis ikke mennene i boka også beskrives på samme måte, med fokus på klær og utseende og nedre regioner, sier Fossum, og refererer til utdragene fra boka som Dagbladet har presentert for henne.
DB171020 - Det er jo kvinner som gjerne blir utsatt for denne typen beskrivelser.
DB171020 Snøballen har fortsatt å rulle på internasjonalt nivå, godt hjulpet av emneknaggen #MeToo, som kvinner oppfordres til å bruke i sosiale medier for å fortelle om opplevelser med sextrakassering og overgrep.
DB171020 Kerr føyer seg inn i rekken av rundt 40 kvinner som den siste tiden har anklaget Weinstein for seksuell sjikane, overgrep og voldtekt.
DA171020 | Tre kvinner på topp i regjeringen ¶
DA171020 Nå er regjeringens tre fremste alle kvinner .
DA171020 Med Marit Berger Røsland ( 39 ) i posten blir begge statsrådene i Utenriksdepartementet kvinner .
DA171020 Gatejuristen, Juss-Buss og Juridisk Rådgivningstjeneste for Kvinner ( JURK ) er en viktig førstelinjetjeneste til folk i en veldig sårbar situasjon.
DA171020 « Om alle kvinner som har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep skrev « jeg også » som status, ville folk kunne se problemets store omfang », skrev hun på Facebook.
DA171020 Under emneknaggen #metoo publiserer nå kvinner i alle bransjer verden over historier om seksuell trakassering.
DA171020 Det skjedde etter at avsløringer om at en av Hollywoods mektigste menn, Harvey Weinstein, gjennom flere tiår har trakassert dem og andre kvinner grovt.
DA171020 | Tre kvinner på topp i regjeringen ¶
DA171020 Nå er regjeringens tre fremste alle kvinner .
DA171020 Med Marit Berger Røsland ( 39 ) i posten blir begge statsrådene i Utenriksdepartementet kvinner .
DA171020 Enn så lenge konstaterer statsministeren at det er historisk med kvinner i regjeringens tre fremste posisjoner.
DA171020 Enn så lenge konstaterer statsministeren at det er historisk med kvinner i regjeringens tre fremste posisjoner.
BT171020https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/2MG9q/Solberg-bekrefter-tre-bytter-i-regjeringen--Ine-Eriksen-Soreide-forste-kvinnelige-utenriksminister | Solberg bekrefter tre statsrådsskifter - nå er tre kvinner på topp i regjeringen ¶
BT171020https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/2MG9q/Solberg-bekrefter-tre-bytter-i-regjeringen--Ine-Eriksen-Soreide-forste-kvinnelige-utenriksminister Nå er regjeringens tre fremste alle kvinner .
BT171020https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/2MG9q/Solberg-bekrefter-tre-bytter-i-regjeringen--Ine-Eriksen-Soreide-forste-kvinnelige-utenriksminister Med Marit Berger Røsland ( 39 ) i posten blir begge statsrådene i Utenriksdepartementet kvinner .
BT171020https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/JPooX/En-mann-som-forgriper-seg_-har-mistet-sin-manndom Trakassering av kvinner er menneskeforakt og berører oss alle.
BT171020https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/JPooX/En-mann-som-forgriper-seg_-har-mistet-sin-manndom Som mann kan jeg bli fylt av sorg og følelse av avmakt når jeg leser om overgrep mot barn ( som må være det verste ) og kvinner .
BT171020https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/JPooX/En-mann-som-forgriper-seg_-har-mistet-sin-manndom Når kvinner forteller om møter med skumle menn i mørket, berører det meg.
BT171020https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/JPooX/En-mann-som-forgriper-seg_-har-mistet-sin-manndom MØRKET : Når kvinner forteller om møter med skumle menn i mørket, berører det meg, skriver Nils Krister Larsen.
AP171020https://www.aftenposten.no/verden/i/XGwyg/Tarantino-sier-han-var-klar-over-Weinsteins-handlinger Weinstein er blitt anklaget for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt av mer enn 36 kvinner .
AP171020https://www.aftenposten.no/verden/i/A836x/-Minst-40-drept-i-selvmordsangrep-mot-moskeer-i-Afghanistan- Minst 32 mennesker ble ifølge innenriksdepartementet drept og 41 ble såret i angrepet, blant dem kvinner og barn.
AP171020https://www.aftenposten.no/osloby/i/W4LL2/Helsesenter-for-papirlose-far-offentlig-stotte-for-forste-gang Vi opplever for eksempel at gravide kvinner får time etter termin på helsestasjoner og at pasienter med behov for akutthjelp ikke får medisiner på Legevakten, forteller Eick.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/rvAM0/Statsministeren-varsler-endringer-i-regjeringen Med Marit Berger Røsland ( 41 ) i posten blir begge statsrådene i Utenriksdepartementet kvinner .
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/W4LL2/Helsesenter-for-papirlose-far-offentlig-stotte-for-forste-gang Vi opplever for eksempel at gravide kvinner får time etter termin på helsestasjoner og at pasienter med behov for akutthjelp ikke får medisiner på Legevakten, forteller Eick.
AP171020https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/VyXbW/Sekulare-har-et-nevrotisk-forhold-til-moral-Vi-bor-lare-av-kristne--Bjorn-Stark Først i 1997 ga de stemmerett til kvinner .
AP171020https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/XGlaE/Se-i-skyggen-av-metoo-Der-star-seksuelt-trakasserte-menn-og-kvinnelige-overgripere--Ingeborg-Senneset I likhet med kampanjen #jegharopplevd, som for et par år siden fikk tusener av kvinner til å dele sine opplevelser med ulike former for overgrep eller overtramp, er målet med #metoo å vise hvor utbredt problemet er.
AP171020https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/XGlaE/Se-i-skyggen-av-metoo-Der-star-seksuelt-trakasserte-menn-og-kvinnelige-overgripere--Ingeborg-Senneset Etter at filmprodusent Harvey Weinstein er blitt anklaget for å ha trakassert unge skuespillerinner, har millioner av kvinner delt emneknaggen #metoo for å vise hvor utbredt trakassering er, skriver artikkelforfatteren.
AP171020https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/XGlaE/Se-i-skyggen-av-metoo-Der-star-seksuelt-trakasserte-menn-og-kvinnelige-overgripere--Ingeborg-Senneset Etter at det ble kjent hvordan den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein i lang tid har trakassert unge skuespillerinner i Hollywood, har millioner av kvinner delt emneknaggen #metoo i sosiale medier.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Flere-landslagsprofiler-vendte-hjem-til-Norge-for-sesongen-Na-ser-man-effekten-244057b.html Så langt har eliteserien for menn 24 prosent flere tilskuere enn i fjor, og eliteserien for kvinner har 18 prosent flere.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Flere-landslagsprofiler-vendte-hjem-til-Norge-for-sesongen-Na-ser-man-effekten-244057b.html Flere hjemvendte profiler nevnes som en viktig årsak til at eliteserien i håndball både for menn og kvinner har hatt solid tilskuervekst i høst.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Mari-40-jakter-ekstrem-rekord-Lordag-loper-hun-fire-maraton---pa-rad-244054b.html Med seier og en tid rundt det hun forventer av seg selv, kan hun ta Grand slam-rekorden for sammenlagt for kvinner .
VG171019 Blant annet ble det ikke før i forrige måned bestemt at kvinner skal få lov til å kjøre bil, en lov som trer i kraft først neste sommer.
VG171019 - I dag vil jeg påstå at det er oppegående personer som holder på med hockey, både kvinner og menn, sier Fredrik Söderström.
VG171019 Verdenscupen til og med Hoppuka ¶ Kvinner : ¶ 30.11 - 3.12 : Lillehammer ¶ 16.-17.12 : Hinterzarten ( Tyskland ) ¶ 5.-7.01 : Rasnov ( Romania ) ¶
VG171019 Siden The New York Times og The New Yorker publiserte historiene om seksuell trakassering og misbruk over flere tiår, har nær 50 kvinner stått fram med sine fortellinger.
VG171019 . Men det som er forsøkt på kvinner , er også forsøkt på menn.
VG171019 Opprinnelig var det aktivisten Tarana Burke som startet en « Me too»-kampanje i 2007, som en måte å nå overgrepsofre i underpriviligerte miljøer, spesielt fargede kvinner .
VG171019 Ifølge Aftonbladet var det da de snakket om emneknaggen #metoo, der kvinner deler erfaringen med seksuell trakassering og misbruk, at Carola åpnet seg om egne opplevelser.
VG171019 Kjære Kjetil Rolness : Hva vet du om undertrykking av kvinner og homofile ?
VG171019 For å sitere Pornhub : « Kvinner trekkes mot 'lesbisk'-kategorien, mens men er mer interessert i videoer i « tenåring » kategorien. » « Teen » var nemlig den mest populære kategorien blant menn i 2016.
VG171019 Dette er en kultur som fremmer et kroppspress hos kvinner ( og noen homofile menn ) om at de skal se unge, søte og yndige ut og ha feilfri, hårløs kropp.
VG171019 Det er sant det du sier : Det at menn spiller mot yngre kvinner er ikke noe nytt.
VG171019 Det er en grunn til at mange tusen kvinner likte og delte innlegget : De kunne relatere seg til det som ble beskrevet.
VG171019 Debatt Kjære Kjetil Rolness : Hva vet du om undertrykking av kvinner og homofile ?
VG171019 Fra i morgen skal to kvinner styre Utenriksdepartementet : Marit Berger Røsland ( 39 ) blir ny EU-minister og Ine Eriksen Søreide ( 41 ) blir ny utenriksminister, erfarer VG.
SA171019https://www.aftenbladet.no/magasin/i/RMp8J/-Den-morke-siden-av-sexkjopsloven | Den mørke siden av sexkjøpsloven ¶ Kvinner som kan være offer for menneskehandel kastes på gata fordi politiet håndhever loven som skal beskytte dem.
SA171019 - Norsk filminstitutt har med sin handlingsplan et mål om å skape en reell kjønnsbalanse i bransjen, slik at kvinner og menn skal få like mye makt kunstnerisk og kapitalmessig.
SA171019 Noe av den seksuelle trakassering i skuespillerbransjen utøves av menn som utnytter sin maktposisjon og går for langt når de prøver seg på yngre kvinner , mener hun.
SA171019 Hun mener objektiveringen av kvinner er gjennomgående i flere ledd i bransjen.
SA171019 LSK Kvinner er seriemester for fjerde år på rad.
DB171019 Landet som ligger på den arabiske halvøy var inntil nylig det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre bil selv.
DB171019 Historisk : Endelig får kvinner kjøre bil i Saudi-Arabia ¶
DB171019 Statsministeren, finansministeren og NHO-lederen har minst én ting til felles : De er kvinner .
DB171019 - Kvinner er mer opptatt av sikkerhet og er smartere på refleksbruk enn menn, sier Årøen i Trygg Trafikk.
DB171019 Kritikere mener forbudet er myntet på muslimske kvinner som bruker nikab.
DB171019 Selskapet har utført en nettundersøkelse blant 10 017 menn og kvinner , og funnet at 74 % av dem ønsker å se mer realistisk representasjon av mensen i reklamer.
DB171019 - Vi håper vi kan bidra til en endring ved å støtte kvinner over hele verden og bryte ned stigmaet som eksisterer rundt menstruasjon, skriver Smith.
DB171019 ( Dagbladet ) : Menstruasjon er noe alle kvinner opplever, likevel kan temaet være nokså tabubelagt.
DB171019 Hun har pratet med mannlige norske skuespillere de siste dagene, som også har opplevd seksuelt trakasserende oppførsel fra kvinner i maktposisjoner.
DB171019 - Vi satte i gang denne etterforskningen på bakgrunn av misbruk av kvinner i skuespillerbransjen i Europa.
DB171019 - Tematikken gjelder ikke bare kvinner , sier Ellen Birgitte Winther.
DB171019 ( Dagbladet ) : Kvinner over hele verden publiserer nå historier om seksuell trakassering under emneknaggen #metoo.
DB171019 I en egen leder skriver bladet at Marie Trintignant er et symbol på alle kvinner som er ofre for voldelige menn, og berømmer alle kvinner som har stått fram med sin historie for å vinne over sine overgripere.
DB171019 I en egen leder skriver bladet at Marie Trintignant er et symbol på alle kvinner som er ofre for voldelige menn, og berømmer alle kvinner som har stått fram med sin historie for å vinne over sine overgripere.
DB171019 : Mankind Initiative har lagd denne kampanjevideoen som viser hvor total ulik toleransen er når det kommer til vold mot kvinner og vold mot menn.
DB171019 Han er blitt anklaget for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt av mer enn 36 kvinner .
DB171019 ( Dagbladet ) : I kjølvannet av den såkalte « Harvey Weinstein-skandalen », der en av Hollywoods mektigste menn er blitt anklaget for sextrakassering og overgrep mot kvinner over tre tiår, har en rekke kvinner stått fram med sine historier.
DB171019 ( Dagbladet ) : I kjølvannet av den såkalte « Harvey Weinstein-skandalen », der en av Hollywoods mektigste menn er blitt anklaget for sextrakassering og overgrep mot kvinner over tre tiår, har en rekke kvinner stått fram med sine historier.
DB171019 Under hashtaggen #metoo har både kvinner og menn satt fokus på trakassering og seksuelle overgrep.
DB171019 Under emneknaggen #metoo har et tusentalls kvinner satt søkelyset på emnet med egne opplevelser på sosiale medier.
DA171019 De siste ukene har flere titall kvinner beskyldt ham for overgrep og seksuell trakassering.
DA171019 Svært mye porno inneholder visualiseringer av seksuelle overgrep, incest og vold mot kvinner .
DA171019 Hvordan kan unge gutter reagere når de, i søken etter kunnskap om sex, finner videoer av menn som i mange tilfeller forgriper seg på ofte svært yngre kvinner ?
DA171019 Hva kan en tolv år gammel gutt tenke når han ser en voksen mann « ta for seg » av kvinner , uten å tenke på deres vel eller i det hele tatt samtykke ?
BT171019https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/mGG5O/-Jeg-tenkte-shit-Dette-er-krise KORSRYGGEN : - Mange kvinner ønsker å fjerne store tatoveringer på korsryggen, såkalte trampstamp, som var populære på tidlig 2000-tallet, sier Bergetun.
BT171019https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/mGG5O/-Jeg-tenkte-shit-Dette-er-krise Kvinner og menn i 40-årsalderen som har tatt typiske tatoveringer for 90-tallet.
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/wy6JM/Rohingya-tragedien-Amerikanske-politikere-vil-gi-militare-ledere-fra-Myanmar-innreiseforbud I rohingya-leirene i Bangladesh spør kvinner som har flyktet : Hvor ble det av mennene ?
AP171019https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/doqbB/Kjare-Nanna-Jeg-har-ikke-lyst-til-a-vare-homo-Hva-gjor-jeg De av oss som er bifile, forelsker oss i og tiltrekkes for eksempel både av kvinner og menn, og noen av oss opplever ikke at kjønn har så mye å si.
AP171019https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Ed0ql/-Nikabforbud-er-symbolpolitikk-som-innskrenker-de-rammedes-frihet Et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg vil først og fremst ramme en allerede marginal gruppe, kvinner som bærer nikab.
AP171019https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norsk-kvinnefotball-sliter-Nytt-grep-skal-gjore-klubbene-bedre-244005b.html LSK Kvinner er seriemester for fjerde år på rad.
AA171019 Noe av den seksuelle trakassering i skuespillerbransjen utøves av menn som utnytter sin maktposisjon og går for langt når de prøver seg på yngre kvinner , mener hun.
AA171019 Hun mener objektiveringen av kvinner er gjennomgående i flere ledd i bransjen.
VG171018 Syv menn og tre kvinner er ikke er dumt tips, og så kan det bli en eller to til, sier Sondre Skarli.
VG171018 - Tre til fire kvinner , og lagtempolaget betyr fire løpere.
VG171018 Først i 2012 ble det vedtatt ved lov at kvinner og menn hadde lik arverett i Storbritannia.
VG171018 Vanity Fair samlet lørdag historiene til 47 kvinner .
VG171018 Siden The New York Times og The New Yorker publiserte historiene om seksuell trakassering og misbruk over flere tiår, har nær 50 kvinner stått fram med sine historier.
VG171018 KURDISKE KVINNER : To SDF-soldater i Raqqa reagerer på nyheten om at IS har mistet kontrollen.
VG171018 Utfra Pornhub-bruk - der kvinner er mer tilbøyelige til å søke etter « lesbian » enn menn - burde vi heller advare mot vår tids lesbekultur.
VG171018 Og dette : « I Hollywood skal unge kvinner gjerne spille mot eldre menn.
VG171018 Og da har vi ikke engang nevnt formfulle Kim Kardashian, en selverklært MILF ( som ifølge Wikipedia betegner « seksuelt attraktive, modne kvinner , vanligvis mellom 35 og 50 år » ).
VG171018 At folk liker å høre noe som lyder « sant » og vekker indignerte følelser : Porno er fælt, og kvinner er ofre.
VG171018 Altså to kategorier med « modne » kvinner på Top 5.
VG171018 « Den vissheten skal ikke noen få ta fra de unge kvinner og menn jeg har hatt som kolleger i Hæren - og som er villige til å ofre sitt liv for landet vårt - i alle fall så lenge min stemme bærer », skrev den tidligere E-sjefen.
SA171018https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Konflikt-forer-til-avlyst-landskamp--Det-er-en-historisk-darlig-dag-for-dansk-fotball-243949b.html Danmark stiller ikke opp i fredagens VM-kvalifiseringskamp i fotball for kvinner mot Sverige.
SA171018 « Skal vi godta at folk i Rogaland kjøper sex for 59 millioner og tillater misbruk av kvinner som er blitt tvunget inn i denne bransjen » spør Solveig Nårstad.
SA171018 Skal vi godta at folk i Rogaland kjøper sex for 59 millioner og tillater misbruk av kvinner som er blitt tvunget inn i denne bransjen ?
SA171018 BOK : Jane Gardam fortsetter sin framvisning av imperielevningenes fornemste kvinner og menn.
SA171018 Danmark stiller ikke opp i fredagens VM-kvalifiseringskamp i fotball for kvinner mot Sverige.
SA171018 Rugby er OL-idrett for kvinner og menn, men med syv spillere på hvert lag på banen samtidig.
NL171018 Verden over arrangeres Equal Pay Day ( likelønnsdag ) for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn.
NL171018 Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar.
NL171018 Kvinner tjener systematisk mindre på å ta høyere utdanning enn menn.
NL171018 Kvinner har tradisjonelt alltid blitt lønnet dårligere enn menn.
NL171018 Æresdrap, æresvold, streng sosial kontroll med jenter og kvinner , tvangsekteskap, omskjæring av jenter, uvilje til integrering - alt var der i 1997.
DN171018 Han ville vite om kutt til andre organisasjoner som Gatejuristene, Juridisk rådgivning for kvinner , JUSS-BUSS, Kirkens Bymisjon, Krisesentrene, Norsk organisasjon for asylsøkere og Fri Rettshjelp i Oslo også er som arbeidsuhell å betrakte.
DB171018 Legen sa seg skyldig i juni i en sak som omfatter barnepornografi, og han er er anklaget for trakassering av over 100 kvinner .
DB171018 ( Dagbladet ) : Denne uka tok emneknaggen « #MeToo » av i sosiale medier etter at tusenvis av menn og kvinner deler egne historier om overgrep og voldtekt.
DB171018 Drapet på Marie del Carmen Estrada er også den eneste saken som kom opp i retten, selv om han ifølge politiet også har innrømmet å ha drept tre andre kvinner mellom 1986 og 1995, skriver NBC News.
DB171018 - Forbrytelsene hans var som et rovdyrs, og ofrene var samfunnets mest sårbare, kvinner og barn.
DB171018 - Han blir beskrevet som en søt og snill gutt, som var så vennlig at han hjalp eldre kvinner med å bære opp handleposene, sier Raben.
DB171018 si at de har vært kritiske til at uavhengige organisasjoner og prosjekter i Polen har fått 350 millioner kroner de siste fem årene til kamp mot hatprat og hatkriminalitet, ekstremisme og ekstremistisk vold, rasisme, fremmedfrykt, homofobi, antisemittisme, undertrykkelse av rom-folk, vold mot kvinner , trafficing og for toleranse og multikulturell forståelse.
DB171018 ¶ FÅR KUTT : Velkjente og etablerte aktører som Juss-Buss, Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ), NOAS og Gatejuristen rammes av kutt i statsbudsjettet.
DB171018 Juryen framhevet organisasjonens arbeid med voldtekt som samfunnsproblem, og innsatsen for kvinner med minoritetsbakgrunn.
DB171018 De som berøres er blant andre velkjente og etablerte aktører som Juss-Buss, Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ), NOAS og Gatejuristen.
DB171018 Fondet hjelper kvinner som er spesielt utsatt for brystkreft med å betale for MRI-skanninger og tester.
DB171018 Weinstein, som i 2012 ble kåret til bransjens aller mektigste av magasinet Time, skal ha benyttet sin posisjon til å kontrollere kvinner og menn til å gjøre som han ville gjennom kontrakter og forlik.
DB171018 - Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DB171018 ( Dagbladet ) : For bare kort tid siden ble Hollywood-mogul Harvey Weinstein avslørt som angivelig overgriper av flere kjente kvinner i film- og underholdningsbransjen.
DB171018 33-åringen, som kaller seg Chloe, er transseksuell, og hun bruker store summer på å reise verden rundt på missekonkurranser for transseksuelle kvinner .
DB171018 Weinstein, som i 2012 ble kåret til bransjens aller mektigste, skal ha benyttet sin posisjon til å kontrollere kvinner og menn til å gjøre som han ville gjennom kontrakter og forlik.
DB171018 Nå er hun sist i rekka av kvinner som har stått fram med sine Weinstein-historier.
DB171018 - Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DB171018 ( Dagbladet ) : Over 40 forskjellige kvinner har nå anklaget Hollywood-mogul Harvey Weinsten for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt.
DA171018 Sveriges utenriksminister Margot Wallström er en av svært mange kvinner som nå forteller at de har opplevd seksuell sjikane, og hun etterlyser politiske tiltak.
DA171018 Danmark stiller ikke opp i fredagens VM-kvalifiseringskamp i fotball for kvinner mot Sverige.
DA171018 Vi kvinner må bli tydeligere til å synliggjøre at vi faktisk har gjort noe, sier Berland.
DA171018 Og så tror jeg at jenter er flinke til å gi menn ros når de gjør husarbeid, mens menn i større grad tar for gitt det kvinner gjør.
DA171018 Flere menn enn kvinner mener at de deler dette likt.
DA171018 Dermed er de tre tradisjonelt mest prestisjetunge stillingene i regjeringen besatt av kvinner .
DA171018 Vi kvinner må bli tydeligere til å synliggjøre at vi faktisk har gjort noe, sier Berland.
DA171018 Og så tror jeg at jenter er flinke til å gi menn ros når de gjør husarbeid, mens menn i større grad tar for gitt det kvinner gjør.
DA171018 Flere menn enn kvinner mener at de deler dette likt.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/wMyJ5/-Jeg-vet-ikke-hvor-mange-hender-jeg-fikk-oppunder-skjortet-mitt-sa-fort-jeg-snudde-ryggen-til-og-provde-a-komme-meg-bort SIGNERTE : I likhet med millioner av andre kvinner , deler Jannicke Wiese-Hansen fra Bergen sin historie om trakassering.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/wMyJ5/-Jeg-vet-ikke-hvor-mange-hender-jeg-fikk-oppunder-skjortet-mitt-sa-fort-jeg-snudde-ryggen-til-og-provde-a-komme-meg-bort Metoo-kampanjen på Facebook har fått millioner av kvinner til å fortelle om skremmende opplevelser de før har tiet om.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/wMyJ5/-Jeg-vet-ikke-hvor-mange-hender-jeg-fikk-oppunder-skjortet-mitt-sa-fort-jeg-snudde-ryggen-til-og-provde-a-komme-meg-bort Menn må ta et oppgjør med sin egen kultur og tørre å si fra når kompiser handler og snakker nedsettende om kvinner , sier Valle som har gitt seg selv et løfte : ¶
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/wMyJ5/-Jeg-vet-ikke-hvor-mange-hender-jeg-fikk-oppunder-skjortet-mitt-sa-fort-jeg-snudde-ryggen-til-og-provde-a-komme-meg-bort For det er ikke slik at kvinner skal bære på disse historiene alene.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/wMyJ5/-Jeg-vet-ikke-hvor-mange-hender-jeg-fikk-oppunder-skjortet-mitt-sa-fort-jeg-snudde-ryggen-til-og-provde-a-komme-meg-bort Emneknaggen, som betyr « meg også », brukes først og fremst av kvinner , til å dele egne historier om seksuell trakassering, voldtekt og overgrep.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/wMyJ5/-Jeg-vet-ikke-hvor-mange-hender-jeg-fikk-oppunder-skjortet-mitt-sa-fort-jeg-snudde-ryggen-til-og-provde-a-komme-meg-bort Det er viktig at både kvinner og menn blir bevisst omfanget.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/wMyJ5/-Jeg-vet-ikke-hvor-mange-hender-jeg-fikk-oppunder-skjortet-mitt-sa-fort-jeg-snudde-ryggen-til-og-provde-a-komme-meg-bort Det er i langt større grad kvinner enn menn, og det er yngre kvinner som er mest utsatt, sier hun.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/wMyJ5/-Jeg-vet-ikke-hvor-mange-hender-jeg-fikk-oppunder-skjortet-mitt-sa-fort-jeg-snudde-ryggen-til-og-provde-a-komme-meg-bort Det er i langt større grad kvinner enn menn, og det er yngre kvinner som er mest utsatt, sier hun.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/wMyJ5/-Jeg-vet-ikke-hvor-mange-hender-jeg-fikk-oppunder-skjortet-mitt-sa-fort-jeg-snudde-ryggen-til-og-provde-a-komme-meg-bort Det er flest unge kvinner som oppgir at de har opplevd trakassering ( 14 prosent ).
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/wMyJ5/-Jeg-vet-ikke-hvor-mange-hender-jeg-fikk-oppunder-skjortet-mitt-sa-fort-jeg-snudde-ryggen-til-og-provde-a-komme-meg-bort - Det er et overveldende antall kvinner som står frem med sine historier om seksuell trakassering, sier Bjurstrøm til Aftenposten.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/yLe2r/Ukjent-skjebne-for-40-norske-fremmedkrigere Av disse er omtrent ti kvinner .
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/gXa05/Sveriges-utenriksminister-utsatt-for-seksuell-sjikane Sveriges utenriksminister Margot Wallström er en av svært mange kvinner som nå forteller at de har opplevd seksuell sjikane, og hun etterlyser politiske tiltak.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/RPP2A/Tusener-av-sivile-kan-ha-blitt-drept-da-Raqqa-skulle-erobres-Ibrahim-har-ingen-barn-igjen Ala har på seg den heldekkende svarte kjortelen som IS krever at kvinner bruker, mens SDF-soldaten Benefish er kledd i uniform, bærer en kalasjnikov og har et fargerikt pyntebånd i håret.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/x11pj/Aldri-for-har-Norges-tre-mektigste-i-Regjeringen-vart-kvinner-Fredag-vil-det-etter-alt-a-domme-skje | Aldri før har Norges tre mektigste i Regjeringen vært kvinner .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/x11pj/Aldri-for-har-Norges-tre-mektigste-i-Regjeringen-vart-kvinner-Fredag-vil-det-etter-alt-a-domme-skje Med Erna Solberg som statsminister og Siv Jensen som finansminister vil det altså være kvinner som har landets tre mest prestisjefylte statsrådstaburetter.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kqW0j/Kilder-Frank-Bakke-Jensen-blir-ny-forsvarsminister Med Erna Solberg som statsminister og Siv Jensen som finansminister vil det altså være kvinner som har landets tre mest prestisjefylte statsrådstaburetter.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/7X9bV/Under-streken Kvinner ville nok foretrukket cashmere eller kasjmir.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Konflikt-forer-til-avlyst-landskamp--Det-er-en-historisk-darlig-dag-for-dansk-fotball-243949b.html Danmark stiller ikke opp i fredagens VM-kvalifiseringskamp i fotball for kvinner mot Sverige.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Fant-landslaget-pa-Facebook-Na-skal-han-debutere-for-Norge-243340b.html Rugby er OL-idrett for kvinner og menn, men med syv spillere på hvert lag på banen samtidig.
AA171018 Demonstrantene, de fleste av dem unge menn og kvinner , bar røde pannebånd.
AA171018 Dermed er de tre tradisjonelt mest prestisjetunge stillingene i regjeringen besatt av kvinner .
AA171018 Med Erna Solberg som statsminister og Siv Jensen som finansminister vil det altså være kvinner som har landets tre mest prestisjefylte statsrådstaburetter.
AA171018 Aldri før har Norges tre mektigste i Regjeringen vært kvinner .
VG171017 Av de 1000 beste langrennsløperne i verden, både kvinner og menn, så er det sikkert 900 nordmenn, mener Backe Madsen.
VG171017 Hun skrev : Et forslag fra en venn av meg : Hvis alle kvinner som har blitt seksuelt trakassert eller angrepet skriver « metoo » som en statusoppdatering, så vil vi kanskje se hvor stort problemet er.
VG171017 Hun oppfordret til slutt alle kvinner til å si ifra slik at « neste generasjon jenter skal slippe å leve med denne dritten » ¶
VG171017 Det var aktivisten Tarana Burke som først startet en « Me too»-kampanje i 2007, som en måte å nå overgrepsofre i underpriviligerte miljøer, spesielt fargede kvinner , melder Ebony Magazine.
VG171017 Inntil da hadde indianerne vært tause, til tider noble, men ofte truende skikkelser som truet nybyggerkolonienes kvinner og barn i westernfilmene.
VG171017 FUNNET HER : Det var i denne blokken på Romsås i Oslo at tre kvinner lå døde, muligens i flere måneder.
VG171017 Torsdag i forrige uke ble tre kvinner funnet døde i en leilighet i oppgangen.
VG171017 Torsdag ble tre kvinner funnet døde i leiligheten under ham.
VG171017 I retten tirsdag presenterte statsadvokat Per Morten Schjetne en dom fra oktober 2012, der den drapstiltalte mannen ble dømt for vold mot sin egen bestemor og to andre kvinner året før.
SA171017 Per Sandberg har beskyldt Stortinget for indirekte å ha tillatt radikalisering og terror, samt krigshandlinger og massakrering av barn og kvinner .
SA171017 Lene Mykjåland var en sentral spiller for LSK Kvinner før hun la opp etter forrige sesong.
SA171017 LSK Kvinner mistet 11 spillere etter fjorårets gull i Toppserien.
SA171017 LSK Kvinner jubler over gullet i Toppserien etter 3 - 1 mot Kolbotn på Sofiemyr stadion søndag.
SA171017 LSK Kvinner har også gjort det godt i Europa denne sesongen.
SA171017 Kontinuitet var et nøkkelord da hun herjet på banen for LSK Kvinner .
SA171017 Hun tok over som hovedtrener i LSK Kvinner etter at Monica Knudsen også sa takk for seg i fjor. 11 av spillerne forsvant også, flere av dem var sentrale på laget.
SA171017 Hege Riise tok over som hovedtrener for LSK Kvinner etter at Monica Knudsen sluttet etter forrige sesong.
SA171017 Etter 3 - 1-seieren borte over Kolbotn i helga, kunne LSK Kvinner juble for sitt fjerde seriegull på rad.
DB171017 ( Dagbladet ) : Forrige uke ble tre kvinner funnet døde i en leilighet på Romsås i Oslo.
DB171017 Kvinner mente at dette var viktigere enn menn ( henholdsvis 78 og 65 prosent ), mens det ikke var forskjeller blant unge med ulikt utdanningsnivå eller studieretning.
DB171017 Video originally published on dagbladet.no/dbtv.no on 25.10.2014 STERKE BILDER : Byens innbyggere, menn, kvinner og barn, går forbi, tvunget til å la IS-terroristenes advarende maktdemonstrasjon være en del av dagliglivet.
DB171017 ( Dagbladet ) : Forrige uke ble tre kvinner funnet døde i en leilighet på Romsås i Oslo.
DB171017 Meldingene som sendes går nemlig ikke til kvinner , men til profesjonelle chat-operatører som spiller fiktive kvinneprofiler.
DB171017 Ifølge « Svindeljegerne » starter kommunikasjonen via annonser på erotiske nettsteder, der man kan komme i kontakt med kvinner i nærheten.
DB171017 I kveldens episode handler det om hvordan norske menn blir lurt til å gi fra seg intime detaljer til det de tror er kontaktsøkende kvinner .
DB171017 Å granske eget alkoholforbruk kan være enda vanskeligere, særlig for kvinner .
DB171017 PAPPVIN : Fire ganger så mange kvinner drikker mye i aldersgruppen 50 til 70 år.
DB171017 NY LIVSSTIL : Kvinner drikker mer, også når de blir eldre.
DB171017 Min egen bestemor ville ikke engang gå på polet, for « slikt gjorde ikke kvinner », forteller Hilde Evensen Holm, kommunikasjonsrådgiver ved Blå Kors Borgestadklinikken, ¶
DB171017 Mange kvinner er oppvokst med at kvinner skal drikke lite.
DB171017 Mange kvinner er oppvokst med at kvinner skal drikke lite.
DB171017 Fire ganger så mange kvinner drikker mye i aldersgruppen 50 til 70 år nå, sammenliknet med deres døtres generasjon, viser tall fra forskningsinstituttet Nova.
DB171017 At også mange bestemødre drikker i smug, kommer fram i statistikken : Dagens eldre har fordoblet alkoholforbruket på et par tiår, og økningen er størst hos kvinner .
DB171017 - Kvinner drikker mindre mens de har små barn og tenåringer.
DB171017 I vår kultur er det ikke noe som heter at kvinner skal gå hjemme.
DB171017 Det handler om deltakelse i arbeidslivet for både kvinner og menn.
DB171017 Skuespilleren Alyssa Milano oppfordret kvinner som hadde opplevd noe liknende å markere det med en enkel emnetagg i sosiale medier, for å vise omfanget.
DB171017 Selv i et land som ustoppelig blir kåret til verdensmester i likestilling, er mange kvinner utsatt for en jevnlig kloakk av sjikane som går på kjønn og sex, skal vi tro de som nå deler sine erfaringer.
DB171017 Overgrep mot kvinner anses ikke så alvorlig at det er karrierehemmende, tross alt.
DB171017 Menn henvender seg kontinuerlig, hovedsak skriftlig, men enkelte mener også at det er passende å legge ved bilde av penisen sin når de henvender seg til kvinner .
DB171017 Men kvinner som ikke jobber i min og andre synlige bransjer, som er akademikere, bankfolk, jurister, lærere, stort sett kvinner som har en puls, de har opplevd å bli truet og trakassert av ingen annen grunn enn at de er kvinner .
DB171017 Men kvinner som ikke jobber i min og andre synlige bransjer, som er akademikere, bankfolk, jurister, lærere, stort sett kvinner som har en puls, de har opplevd å bli truet og trakassert av ingen annen grunn enn at de er kvinner.
DB171017 Men kvinner som ikke jobber i min og andre synlige bransjer, som er akademikere, bankfolk, jurister, lærere, stort sett kvinner som har en puls, de har opplevd å bli truet og trakassert av ingen annen grunn enn at de er kvinner.
DB171017 Mange har spurt meg opp gjennom åra om hvorfor vi i pressen sjelden skriver om politikere og ledere som oppfører seg svinete mot kvinner .
DB171017 Jeg har til gode å høre om kvinner som sender fremmede menn bilder av egen vagina som en trussel.
DB171017 Ingen av mine mannlige kolleger har mottatt bilder av nakne kvinner som er rasende på kommentaren deres og viser det ved å strutte en brystvorte i fleisen på dem.
DB171017 Hvor mange kvinner tror du egentlig har adgang til twitter for å fortelle sin historie om overgrep ? Kvinner som er i sosiale medier, finner seg stort sett i slike ting som dette her med et skuldertrekk og en latter : ¶
DB171017 Hvor mange kvinner tror du egentlig har adgang til twitter for å fortelle sin historie om overgrep ?
DB171017 Hadde kvinner forgrepet seg på menn slik menn forgriper seg på kvinner , hadde jeg ikke bekymret meg for kvinners dårlige rykte.
DB171017 Hadde kvinner forgrepet seg på menn slik menn forgriper seg på kvinner, hadde jeg ikke bekymret meg for kvinners dårlige rykte.
DB171017 Emnetaggen #metoo, jeg også, dukket nylig opp i kjølvannet av Harvey Weinstein-skandalen ; Hollywood-mogulen som forgrep seg på et utall kvinner før han ble blottlagt og utstøtt fra en industri som lever av å misbruke kvinner .
DB171017 Emnetaggen #metoo, jeg også, dukket nylig opp i kjølvannet av Harvey Weinstein-skandalen ; Hollywood-mogulen som forgrep seg på et utall kvinner før han ble blottlagt og utstøtt fra en industri som lever av å misbruke kvinner.
DB171017 Eller opplevd at kvinner truer med å voldta dem som straff for meningene deres.
DB171017 Det skjer dessverre ikke så ofte at kvinner en gang tar kontakt skriftlig, langt mindre med nakenbilder.
DB171017 Det mest påfallende er hvor udramatisk fortellingene er ; som om trakassering og overgrep er noe kvinner må regne med og takle som best de kan.
DB171017 Det er ingen normale kvinner som vil ha fremmede peniser på mobilen sin en tirsdag morgen, tro meg.
DB171017 « Om du rører min kjære Heather eller noen andre kvinner igjen, vil den neste leveransen inneholde noe du selv eier i en mye mindre eske ».
DB171017 Det skjer som en konsekvens av at Hollywood-mogul Harvey Weinstein ble avslørt som overgriper av flere kjente kvinner i bransjen.
DB171017 I starten var det kvinner som fortalte om ubehagelige opplevelser med Weinstein direkte, deriblant Angelina Jolie ( 42 ).
DB171017 ¶ STÅR FRAM : Evan Rachel Ross, America Ferrera og Jamie Curtis Lee er bare tre av tusenvis som de siste dagene har kastet seg på emneknaggen « #MeToo », som oppfordrer kvinner til å stå fram med sine historier om trakassering og overgrep.
DB171017 « Om alle kvinner som har blitt seksuelt trakassert eller opplevd overgrep skrev 'Me too' ( meg også, journ anm. ) som en status, kan vi kanskje gi folk en forståelse av problemets omfang », skrev hun på Twitter.
DB171017 Vi må gjøre ting bedre for kvinner over alt, skrev hun i en kommentar for nettstedet Patriotnotpartisan.
DB171017 Tusenvis av menn og kvinner deler nå, som følge av overgrepsavsløringene mot Harvey Weinstein, sine egne historier om overgrep og voldtekt.
DB171017 Franske kvinner har ifølge CNN gjort noe liknende med emneknaggen « #balancetonporc », som omhandlet seksuell trakassering på arbeidsplassen.
DB171017 Flere norske kvinner delte den gang historier om overgrep og trakassering.
DB171017 Det er ikke bare på Twitter at det har eksplodert med innrømmelser fra kvinner i bransjen.
DB171017 - Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DA171017 I retten presenterte statsadvokat Per Morten Schjetne en dom fra oktober 2012, der drapstiltalte ble dømt for vold mot sin egen bestemor og to kvinner året før.
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/OLLyq/Altfor-mange Unge kvinner i salgs- og serviceyrker og helse- og omsorgsarbeidere er særlig utsatt, ifølge SSB-undersøkelsen « Slik har vi det ».
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/OLLyq/Altfor-mange Tusenvis av kvinner med tilsvarende historier kan ikke ignoreres.
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/OLLyq/Altfor-mange Slike kampanjer er viktige, fordi de viser hvilke overtramp altfor mange kvinner må tåle, og hvor utbredt og normalisert det er.
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/OLLyq/Altfor-mange Skuespiller Alyssa Milano foreslo at alle kvinner med tilsvarende opplevelser skulle skrive « me too » i statusfeltet på sosiale medier, for å vise hvor stort omfanget er.
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/OLLyq/Altfor-mange PROTEST : Skuespilleren Alyssa Milano foreslo at alle kvinner som har blitt utsatt for seksuell trakassering om å skrive « me too » på sosiale medier.
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/OLLyq/Altfor-mange Kampanjen gir inntrykk av at de aller fleste kvinner har opplevd uakseptable, seksuelle tilnærmelser, i spennet mellom grove voldtekter og grisete kommentarer.
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/OLLyq/Altfor-mange I 2016 delte kvinner sine erfaringer under emneknaggen « NotOkay ».
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/OLLyq/Altfor-mange De siste dagene har kvinner over hele verden delt historier om seksuelle overgrep og trakassering under emneknaggen « Me too » ( jeg også ).
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/OLLyq/Altfor-mange Én av ti kvinner har blitt voldtatt, og en fjerdedel har opplevd seksuelle krenkelser, ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/OLLyq/Altfor-mange Kvinner over hele verden har tatt oppfordringen.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/v44Gp/Terrorhovedstaden-ble-knust-Na-skal-IS-medlemmene-straffes Rett bak dem følger det fire kvinner ikledd de tradisjonelle heldekkende svarte kjortlene som kvinnene har måttet bruke i Den islamske statens ( IS ) « hovedstad ».
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/v44Gp/Terrorhovedstaden-ble-knust-Na-skal-IS-medlemmene-straffes Det var selve symbolet som lokket titusener av unge menn og kvinner til seg.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/OLGVb/FN-rapport-Okte-forskjeller-i-34-land I perioden 2008 - 2013 økte lønnsforskjellene i 34 land, mens forskjellene mellom menn og kvinner når det gjelder inntekt, yrkesdeltakelse, utdanning og helse, økte i over 68 land fra 2015 til 2016, viser rapporten, som lanseres tirsdag.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/OLGVb/FN-rapport-Okte-forskjeller-i-34-land - Land som ønsker å bekjempe økonomisk ulikhet, kan starte med ulikheter innen reproduktiv helse og rettigheter, og rive ned sosiale og institusjonelle begrensninger som hindrer kvinner i å realisere sitt fulle potensial, sier administrerende direktør Natalia Kanem i UNFPA.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/r00El/Rettsmedisiner-Vanskelig-a-fastsla-om-de-tre-kvinnene-pa-Romsas-dode-samtidig Tre kvinner , en mor og to døtre, ble funnet døde i denne leiligheten i et borettslag på Romsås i Oslo.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/r00El/Rettsmedisiner-Vanskelig-a-fastsla-om-de-tre-kvinnene-pa-Romsas-dode-samtidig oktober tre døde kvinner i en kommunal leilighet på Romsås.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/oddaB/Millioner-deler-i-sosiale-medier-at-de-har-blitt-utsatt-for-seksuell-trakassering Skuespiller Alyssa Milano oppfordret kvinner til å dele sine historier på sosiale medier med emneknaggen #MeToo.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/oddaB/Millioner-deler-i-sosiale-medier-at-de-har-blitt-utsatt-for-seksuell-trakassering Emneknaggen, som betyr « meg også », brukes flittig, først og fremst av kvinner , til å dele egne historier om seksuell trakassering, voldtekt og overgrep.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/oddaB/Millioner-deler-i-sosiale-medier-at-de-har-blitt-utsatt-for-seksuell-trakassering Dette skjer i kjølvannet av avsløringene og skandalene rundt den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein som er anklaget for seksuell trakassering og overgrep mot kvinner .
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/oddaB/Millioner-deler-i-sosiale-medier-at-de-har-blitt-utsatt-for-seksuell-trakassering Det hele startet ved at skuespiller Alyssa Milano delte en tweet som oppfordret andre kvinner som også har opplevd seksuell trakassering å besvare tweeten med #metoo.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/oddaB/Millioner-deler-i-sosiale-medier-at-de-har-blitt-utsatt-for-seksuell-trakassering Det er ifølge undersøkelsen flest unge kvinner som oppgir at de har opplevd seksuell trakassering.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/oddaB/Millioner-deler-i-sosiale-medier-at-de-har-blitt-utsatt-for-seksuell-trakassering - Det er et overveldende antall kvinner som står frem med sine historier om seksuell trakassering, sier hun.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Blir-hyllet-etter-nytt-gull---Ikke-noe-annet-enn-ekstremt-imponerende-243865b.html Lene Mykjåland var en sentral spiller for LSK Kvinner før hun la opp etter forrige sesong.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Blir-hyllet-etter-nytt-gull---Ikke-noe-annet-enn-ekstremt-imponerende-243865b.html LSK Kvinner mistet 11 spillere etter fjorårets gull i Toppserien.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Blir-hyllet-etter-nytt-gull---Ikke-noe-annet-enn-ekstremt-imponerende-243865b.html LSK Kvinner jubler over gullet i Toppserien etter 3 - 1 mot Kolbotn på Sofiemyr stadion søndag.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Blir-hyllet-etter-nytt-gull---Ikke-noe-annet-enn-ekstremt-imponerende-243865b.html LSK Kvinner har også gjort det godt i Europa denne sesongen.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Blir-hyllet-etter-nytt-gull---Ikke-noe-annet-enn-ekstremt-imponerende-243865b.html Kontinuitet var et nøkkelord da hun herjet på banen for LSK Kvinner .
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Blir-hyllet-etter-nytt-gull---Ikke-noe-annet-enn-ekstremt-imponerende-243865b.html Hun tok over som hovedtrener i LSK Kvinner etter at Monica Knudsen også sa takk for seg i fjor. 11 av spillerne forsvant også, flere av dem var sentrale på laget.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Blir-hyllet-etter-nytt-gull---Ikke-noe-annet-enn-ekstremt-imponerende-243865b.html Hege Riise tok over som hovedtrener for LSK Kvinner etter at Monica Knudsen sluttet etter forrige sesong.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Blir-hyllet-etter-nytt-gull---Ikke-noe-annet-enn-ekstremt-imponerende-243865b.html Etter 3 - 1-seieren borte over Kolbotn i helga, kunne LSK Kvinner juble for sitt fjerde seriegull på rad.
AA171017 I perioden 2008 - 2013 økte lønnsforskjellene i 34 land, mens forskjellene mellom menn og kvinner når det gjelder inntekt, yrkesdeltakelse, utdanning og helse, økte i over 68 land fra 2015 til 2016, viser rapporten, som lanseres tirsdag.
AA171017 - Land som ønsker å bekjempe økonomisk ulikhet, kan starte med ulikheter innen reproduktiv helse og rettigheter, og rive ned sosiale og institusjonelle begrensninger som hindrer kvinner i å realisere sitt fulle potensial, sier administrerende direktør Natalia Kanem i UNFPA.
AA171017 Det viser en ny undersøkelse basert på resultater fra over 2.000 kvinner fra Norge, Sverige, Danmark og Island, skriver den danske kreftforeningen Kræftens Bekæmpelse i en pressemelding.
AA171017 Tre kvinner ble funnet døde på Romsås torsdag etter at ansatte i Oslo kommune slo alarm.
AA171017 | FHI-forsker mener Kreftregisteret overdriver og feilinformerer kvinner
AA171017 Zahl mener Kreftregisteret overdriver og dermed feilinformerer kvinner , melder NRK.
AA171017 Derfor tilbys alle kvinner som har kreftceller i svulsten behandling, svarer Solveig Hofvind, seksjonsleder for mammografiprogrammet i Kreftregisteret. ( ©NTB ) ¶
AA171017 - Når man sier at 18.000 kvinner er blitt diagnostisert gjennom mammografiprogrammet, burde man også komme med et tall på hvor mange som er overdiagnostisert, sier Zahl til statskanalen.
AA171017 18.640 kvinner har fått avdekket brystkreft gjennom programmet.
VG171016 | LSK Kvinner trakk Manchester City : - Litt kult ¶
VG171016 STARTER HJEMME : Det blir engelsk motstand for LSK Kvinner i Champions League.
VG171016 Nå får trenerne i LSK Kvinner en jobb å gjøre fremover mot første kamp i november.
VG171016 LSK Kvinner får tøff motstand i åttedelsfinalen i Champions League.
VG171016 LSK Kvinner , som gjorde jobben borte mot Brøndy og vant 3-1 etter 0-0 hjemme på Romerike, skal nå opp mot Manchester City.
VG171016 Hun er en av Tysklands mest kontroversielle kvinner .
VG171016 Noen få timer etter at Trump erklærte at han kan gjøre hva han vil med kvinner og slippe unna med det, skal Wikileaks ha publisert mer enn 2000 E-poster som ble stjålet under en hacking av datamaskinen til Clintons kampanjeleder John Podesta.
VG171016 Nedsettende om kvinner
VG171016 Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner - jeg begynner bare å kysse dem.
VG171016 I videoen snakket Trump nedlatende om flere kvinner - noe som vakte en storm av kritikk.
VG171016 - Røde Kors internasjonalt har også en norsk delegat som leder arbeidet i leirene med å sikre beskyttelse av kvinner og barn som har flyktet.
VG171016 Med på kjøpet får vi blant annet vite at Kasakhstan eksporterte smågutter til Michael Jacksons gård, at kvinner ble holdt i bur, og at det årlig ble avholdt « The Running of the Jew » ( ikke ulikt okseløpet i Pamplona ).
VG171016 MANGE SPØRSMÅL : Her i drabantbyen Romsås nordøst i Oslo ble tre kvinner - en mor og to voksne døtre - funnet døde torsdag i forrige uke.
VG171016 Vi har hatt tidligere saker hvor eldre mennesker har blitt liggende lenge, men her er det blant annet snakk om kvinner i 20- og 30-årsalderen.
VG171016 GRORUDDALEN : Her i drabantbyen Romsås nordøst i Oslo ble tre kvinner - en mor og to voksne døtre - funnet døde torsdag i forrige uke.
SA171016 Her i drabantbyen Romsås på grensen til Lillomarka nordøst i Oslo ble tre kvinner - en mor og to voksne døtre - funnet døde torsdag i forrige uke.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2055/Handel/-yogaklaer-er-en-supertrend-som-ikke-vil-gi-seg Men i Run & Relax er det kvinner som styrer showet.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2055/Handel/-yogaklaer-er-en-supertrend-som-ikke-vil-gi-seg I fjor solgte selskapet yogabukser og andre treningsklær til kvinner for over 14 millioner kroner.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2055/Handel/-yogaklaer-er-en-supertrend-som-ikke-vil-gi-seg Borchgrevink kom over Vesth da hun på en forretningsreise leste et magasin om kvinner som tok drastiske valg i livet. Én av dem var Vesth, som hadde jobbet som designer for Adidas og Puma, og var sjefdesigner for Le Coq Sportif i Paris, da hun bestemte seg for å hoppe av og jobbe som frilanser.
DN171016 Hun viser til at WikiLeaks offentliggjorde 2.000 hackede eposter fra valgkampsjefen hennes, John Podesta, bare få timer etter at det hadde dukket opp et opptak der Donald Trump skrøt av hvordan han pleide å tafse på kvinner og slippe unna med det.
DN171016 Men i Run & Relax er det kvinner som styrer showet.
DN171016 I fjor solgte selskapet yogabukser og andre treningsklær til kvinner for over 14 millioner kroner.
DN171016 Borchgrevink kom over Vesth da hun på en forretningsreise leste et magasin om kvinner som tok drastiske valg i livet. Én av dem var Vesth, som hadde jobbet som designer for Adidas og Puma, og var sjefdesigner for Le Coq Sportif i Paris, da hun bestemte seg for å hoppe av og jobbe som frilanser.
DN171016 Toppledergruppen i NRK består etter dette av fem kvinner og fem menn : kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, Norvik, strategidirektør Annika Biørnstad, distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen, nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord, fungerende teknologidirektør Øyvind Lund, fungerende mediedirektør Marius Lillelien, Marienlyst-direktør Vibeke Für
DB171016 Juss-Buss og JURK ( Juridisk Rådgivning For Kvinner ) får begge etter forslaget til regjeringen millionkutt.
DB171016 DØDE : Her i drabantbyen Romsås på grensen til Lillomarka nordøst i Oslo ble tre kvinner - en mor og to voksne døtre - funnet døde torsdag i forrige uke.
DB171016 Det spørsmålet stiller Sissel Kristoffersen til Dagbladet, etter at hun i dag fant ut at tre kvinner ble funnet døde i en leilighet i nabolaget hennes på Romsås forrige uke.
DB171016 To kvinner tiltalt for å ha drept Kim Jong-uns halvbror.
DB171016 Nå er Kims søster, ifølge The Guardian, én av Nord-Koreas to mest kjente kvinner .
DB171016 Voss sykehus opplyser at fire av pasientene som har fått behandling der, er tre kvinner på 20, 30 og 57 år, samt en gutt på 17.
DB171016 Det rammer i første rekke rusmisbrukere, asylsøkere og voldsutsatte kvinner og barn.
DB171016 Den politiske ledelsen i Justisdepartementet har de siste åra vært misfornøyd med organisasjoner som Jussbuss og den prisbelønte Juridisk rådgiving for kvinner ( Jurk ).
DB171016 At Thommessen bare har sønner, gjør også at vi i første omgang slipper å forholde oss til den vanskelige debatten om hvorvidt kvinner skal kunne arve embetet.
DB171016 mokratisk problem når det for det blotte tv-seende og avislesende øye later til at Media-Norge er en regnbue som rommer alt som kan krype og gå av dem som er « annerledes » nok, mens det rundt bordene der de tyngste avgjørelser faktisk tas, stort sett sitter hvite menn og noen ( relativt sett ) få kvinner ispedd et underveldende fåtall av representanter fra de nevnte « annerledes»-gruppene.
DB171016 Med andre ord : Løsningen på sextrakasseringsproblemet er å holde menn og kvinner adskilt.
DB171016 Den republikanske mediepersonligheten Erick Erickson og eks-Trump-rådgiver Sebastian Gorka har brukt saken som belegg for å påstå at sextrakassering ikke ville funnet sted dersom alle hadde gjort som visepresident Mike Pence og nektet å være på tomannshånd med kvinner som ikke er kona.
DB171016 ( Dagbladet ) : Etter at The New York Times nylig publiserte sin avsløring av filmprodusent Harvey Weinstein ( 65 ), har en rekke kvinner stått fram og fortalt om angivelig sextrakassering og overgrep fra Weinsteins hånd.
DA171016 Hun viser til at WikiLeaks offentliggjorde 2.000 hackede eposter fra valgkampsjefen hennes, John Podesta, bare få timer etter at det hadde dukket opp et opptak der Donald Trump skrøt av hvordan han pleide å tafse på kvinner og slippe unna med det.
DA171016 Obama og hans kone Michelle slapp nylig en pressemelding der de skriver at de vemmes over historiene, og at alle menn som fornedrer og undertrykker kvinner , må stilles til ansvar.
DA171016 De siste dagene har det kommet krav fra flere om at Hillary Clinton må betale tilbake pengene hun har fått fra Weinstein etter anklager om overgrep og voldtekt av flere kvinner .
DA171016 - Om jeg får muligheten, så vil jeg gjerne ta opp spørsmålet om likestilling av kvinner og religiøse minoriteters rettigheter med pakistanske politikere, sier Raja, som åpner for å snakke urdu eller panjabi framfor engelsk dersom anledningen skulle by seg.
DA171016 Her i drabantbyen Romsås på grensen til Lillomarka nordøst i Oslo ble tre kvinner - en mor og to voksne døtre - funnet døde torsdag i forrige uke.
DA171016 Voss sykehus opplyser at fire av pasientene som har fått behandling der, er tre kvinner på 20, 30 og 57 år, samt en gutt på 17.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/3lble/Clinton-langer-ut-mot-Assange Hun viser til at Wikileaks offentliggjorde 2.000 hackede e-poster fra valgkampsjefen hennes, John Podesta, bare få timer etter at det hadde dukket opp et opptak der Donald Trump skrøt av hvordan han pleide å tafse på kvinner og slippe unna med det.
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/dxkpq/Kjente-tenkere-og-vitenskapsfolk-ble-til-mosekunst Nå er veggen prydet med store tenkere og kjente vitenskapsmenn og - kvinner med hår av levende mose.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/j8xjz/Mor-og-to-voksne-dotre-funnet-dode--har-ligget-dode-i-flere-maneder Da politiet tok seg inn i leiligheten på Romsås nord i Oslo, fant de tre kvinner døde, uten spor etter noe mistenkelig, opplyser politioverbetjent Kjetil Moen ved Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til NTB.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/83L0w/Flere-skadde-etter-frontkollisjon-i-Nakkagjelstunnelen Voss sykehus opplyser at fire av pasientene som får behandling der, er tre kvinner på 20, 30 og 57 år, samt en gutt på 17.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/46e0R/Mor-og-to-voksne-dotre-la-dode-i-flere-maneder---Det-er-skammelig-at-slikt-skjer Romsås-beboer Torunn Knutsen synes det er ille at tre kvinner kan ligge døde uten at noen savner dem.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/46e0R/Mor-og-to-voksne-dotre-la-dode-i-flere-maneder---Det-er-skammelig-at-slikt-skjer Politiet tok seg inn i leiligheten på Romsås nord i Oslo rett før helgen, da fant de tre kvinner døde, uten spor etter noe mistenkelig, opplyser politioverbetjent Kjetil Moen.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/45k0R/Debattant-Sextrakassering-blir-sett-pa-som-bagateller-ogsa-i-Norge Totalt 4,7 prosent, 123.000, av yrkesaktive kvinner i Norge opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen en gang eller mer i måneden, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt ( STAMI ).
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/45k0R/Debattant-Sextrakassering-blir-sett-pa-som-bagateller-ogsa-i-Norge Mange tror nok at vi ikke driver med sånn og at menn har respekt for kvinner .
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/45k0R/Debattant-Sextrakassering-blir-sett-pa-som-bagateller-ogsa-i-Norge - Når det kommer til kvinner , så virker det som om det er greit å si « veldig fint det du skrev, har du lyst til å gå på en date ? ».
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/B5rE0/Regissoren-min-blottla-penisen-sin-for-meg-Jeg-sa-ingenting-Jeg-var-flau-Na-vet-jeg-bedre--Sofie-Frost Nå vet jeg bedre Sofie Frost ¶ Kvinner og menn må jobbe sammen for å få slutt på seksuell trakassering i filmbransjen.
AA171016 Hun viser til at WikiLeaks offentliggjorde 2.000 hackede eposter fra valgkampsjefen hennes, John Podesta, bare få timer etter at det hadde dukket opp et opptak der Donald Trump skrøt av hvordan han pleide å tafse på kvinner og slippe unna med det.
AA171016 Voss sykehus opplyser at fire av pasientene som har fått behandling der, er tre kvinner på 20, 30 og 57 år, samt en gutt på 17.
VG171015 | LSK Kvinner tok sitt fjerde strake seriegull : - Vi slår til med pizza i kveld ¶
VG171015 Med sitt fjerde seriegull på rad tangerte LSK Kvinner rekordrekken til Trondheims-Ørn ( 1994-1997 ).
VG171015 KOLBOTN ( VG ) ( Kolbotn - LSK Kvinner 1-3 ) Emilie Bosshard Haavi ( 25 ) var banens gigant og sørget for at LSK Kvinner er seriemester igjen - to runder før slutt.
VG171015 KOLBOTN ( VG ) ( Kolbotn - LSK Kvinner 1-3 ) Emilie Bosshard Haavi ( 25 ) var banens gigant og sørget for at LSK Kvinner er seriemester igjen - to runder før slutt.
VG171015 JUBEL : LSK Kvinner jubler over at seriegullet er sikret.
SA171015https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-tok-sitt-fjerde-strake-seriegull-243789b.html | LSK Kvinner tok sitt fjerde strake seriegull ¶
SA171015https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-tok-sitt-fjerde-strake-seriegull-243789b.html Sandviken - Grand Bodø 6-2, Kolbotn - LSK Kvinner 1-3.
SA171015https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-tok-sitt-fjerde-strake-seriegull-243789b.html Med to scoringer snudde Emilie Haavi kampen da LSK Kvinner vant 3-1 mot Kolbotn og tok sitt fjerde strake seriemesterskap.
SA171015https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-tok-sitt-fjerde-strake-seriegull-243789b.html Med sitt fjerde seriegull på rad tangerte LSK Kvinner rekordrekken til Trondheims-Ørn ( 1994-1997 ).
SA171015https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-tok-sitt-fjerde-strake-seriegull-243789b.html Fakta : Eliteserien fotball kvinner søndag, 20. runde : ¶
SA171015 | LSK Kvinner tok sitt fjerde strake seriegull ¶
SA171015 Sandviken - Grand Bodø 6-2, Kolbotn - LSK Kvinner 1-3.
SA171015 Med to scoringer snudde Emilie Haavi kampen da LSK Kvinner vant 3-1 mot Kolbotn og tok sitt fjerde strake seriemesterskap.
SA171015 Med sitt fjerde seriegull på rad tangerte LSK Kvinner rekordrekken til Trondheims-Ørn ( 1994-1997 ).
SA171015 Fakta : Eliteserien fotball kvinner søndag, 20. runde : ¶
DB171015 TEORIKURS : Kjøreopplæring for kvinner er i gang i Saudi-Arabia.
DB171015 Selv om det er like mange kvinnelige studenter som menn som tar høyere utdanning i Saudi-Arabia, og selv om det er innført visse insentiver for at kvinner skal få arbeide, og selv om det nå kan se ut som om det lempes på forbudet mot kvinnelige sjåfører, er dette dypt forankret i det tradisjonelle samfunnet, og ikke noe som vedtas politisk.
DB171015 Historisk : Endelig får kvinner kjøre bil i Saudi-Arabia ¶
DB171015 For første gang i nasjonens 87 år lange historie fikk kvinner adgang til å overvære festlighetene på Kong Fahd Stadion i Riyadh.
DB171015 For et par uker siden ble det kjent at kvinner nå skal få lov til å kjøre bil i Saudi-Arabia, verdens kanskje mest konservative land når det gjelder kvinners rettigheter - og det eneste hvor kvinner ikke har lov til å sette seg bak rattet.
DB171015 For et par uker siden ble det kjent at kvinner nå skal få lov til å kjøre bil i Saudi-Arabia, verdens kanskje mest konservative land når det gjelder kvinners rettigheter - og det eneste hvor kvinner ikke har lov til å sette seg bak rattet.
DB171015 Det samme er den økende deltagelsen av kvinner i arbeidslivet.
DB171015 Da opphevelsen av kjøreforbudet for kvinner ble kjent, publiserte hun en kommentar på Amnestys nettsider hvor hun tok store forbehold mot å tolke dette som et symbol på at Saudi-Arabia beveger seg i riktig retning.
DB171015 - Så at saudiske kvinner skal kjøre bil med håret flagrende i vinden, kjøre karusell i jeans og bade i bikini om noen får år neppe det vi får se ?
DB171015 - Man skal feire at saudiske kvinner får herredømme over bilen sin.
DB171015 Reiselivsnæringen er en av de desidert viktigste aktørene når det kommer til arbeidsplasser for unge, kvinner og innvandrere.
DB171015 Med sitt fjerde seriegull på rad tangerte LSK Kvinner rekordrekken til Trondheims-Ørn ( 1994-1997 ).
DB171015 Dette er svaret ¶ Kvinner vs. menn ¶
DB171015 Der kvinner i enkelte idretter - som fotball - trolig har fått et ufortjent dårlig rykte på grunn av sammenlikningene på tvers av kjønnene, er alpinherrene altså så positive til det motsatte kjønn at de tror de beste kvinnene kan kapre verdenscuppoeng i herreklassen.
DB171015 « Son of Sam » tok livet av unge, vakre kvinner fordi han følte seg stygg.
DB171015 Selv om han hevder han ikke kjente til brorens oppførsel overfor kvinner , kjente han til noen trekk ved broren, som i etterpåklokskapens lys ikke ser så bra ut.
DB171015 Etter at New York Times først omtalte overgrepsanklagene, har en lang rekke kvinner stått fram med slike anklager.
DB171015 - Jeg var ganske klar over at Harvey løp i skjørtene på så mange kvinner han kunne.
DB171015 ( Dagbladet ) : Hollywood-mogul Harvey Weinstein, omtalt som Hollywoods mektigste mann, har den sisten tiden blitt anklaget av flere titalls kvinner for seksuell trakassering gjennom totalt tre tiår.
DB171015 KVINNEKRITIKK : Donald Trumps omtale av kvinner er på ny gjenstand for kritikk.
DB171015 Ifølge nyhetsbyrået AP var dette bakgrunnen til offentliggjøringen av videoen hvor Trump skryter av å antaste kvinner , som gikk som en farsott verden over like før valget i november i 2016.
DB171015 Denne gang grunnet en video fra 2005 der Trump beskriver hvordan man kan opptre rundt kvinner når man er rik og berømt som han er.
DA171015 En lang rekke kvinner har den siste uken stått fram med anklager mot Weinstein.
BT171015https://www.bt.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-tok-sitt-fjerde-strake-seriegull-243789b.html | LSK Kvinner tok sitt fjerde strake seriegull ¶
BT171015https://www.bt.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-tok-sitt-fjerde-strake-seriegull-243789b.html Sandviken - Grand Bodø 6-2, Kolbotn - LSK Kvinner 1-3.
BT171015https://www.bt.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-tok-sitt-fjerde-strake-seriegull-243789b.html Med to scoringer snudde Emilie Haavi kampen da LSK Kvinner vant 3-1 mot Kolbotn og tok sitt fjerde strake seriemesterskap.
BT171015https://www.bt.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-tok-sitt-fjerde-strake-seriegull-243789b.html Med sitt fjerde seriegull på rad tangerte LSK Kvinner rekordrekken til Trondheims-Ørn ( 1994-1997 ).
BT171015https://www.bt.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-tok-sitt-fjerde-strake-seriegull-243789b.html Fakta : Eliteserien fotball kvinner søndag, 20. runde : ¶
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/b3OqA/Macron-vil-frata-Weinstein-fransk-fortjenstmedalje Han oppfordret samtidig flere kvinner til å melde fra hvis de blir utsatt for seksuelle overgrep.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/EdxR5/Weinstein-etterforskes-for-seksuelle-overgrep-i-England Listen over kvinner som har stått fram og anklaget den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein ( 65 ) for seksuell trakassering, voldtekt og andre seksuelle overgrep, blir stadig lengre.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/46B99/Larry-Flynt-utlover-ny-dusor-for-a-fa-Trump-sparket Ifølge nyhetsbyrået AP var dette bakgrunnen til offentliggjøringen av videoen hvor Trump skryter av å antaste kvinner , som gikk som en farsott verden over like før valget i november i 2016.
AP171015https://www.aftenposten.no/kultur/i/JVgoj/Weinstein-er-ikke-alene-om-a-bli-felt-av-trakasseringsavsloringer Det utløste en bølge med anklager fra en rekke andre kvinner .
AP171015https://www.aftenposten.no/kultur/i/JVgoj/Weinstein-er-ikke-alene-om-a-bli-felt-av-trakasseringsavsloringer Den siste uken har Hollywood vært rystet av skandalene rundt stjerneprodusent Harvey Weinstein, som tirsdag fikk sparken fra sitt eget selskap etter at The New York Times avslørte at han i en rekke tilfeller blir anklaget for seksuell trakassering og seksuelle overgrep mot kvinner .
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-seriemester-i-fotball-for-fjerde-ar-pa-rad-243789b.html | LSK Kvinner tok sitt fjerde strake seriegull ¶
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-seriemester-i-fotball-for-fjerde-ar-pa-rad-243789b.html Sandviken - Grand Bodø 6-2, Kolbotn - LSK Kvinner 1-3.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-seriemester-i-fotball-for-fjerde-ar-pa-rad-243789b.html Med to scoringer snudde Emilie Haavi kampen da LSK Kvinner vant 3-1 mot Kolbotn og tok sitt fjerde strake seriemesterskap.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-seriemester-i-fotball-for-fjerde-ar-pa-rad-243789b.html Med sitt fjerde seriegull på rad tangerte LSK Kvinner rekordrekken til Trondheims-Ørn ( 1994-1997 ).
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/LSK-Kvinner-seriemester-i-fotball-for-fjerde-ar-pa-rad-243789b.html Fakta : Eliteserien fotball kvinner søndag, 20. runde : ¶
AA171015 Ifølge nyhetsbyrået AP var dette bakgrunnen til offentliggjøringen av videoen hvor Trump skryter av å antaste kvinner , som gikk som en farsott verden over like før valget i november i 2016.
AA171015 Ifølge nyhetsbyrået AP var dette bakgrunnen til offentliggjøringen av videoen hvor Trump skryter av å antaste kvinner , som gikk som en farsott verden over like før valget i november i 2016.
AA171015 En lang rekke kvinner har den siste uken stått fram med slike anklager.
VG171014 Den tilsvarende prisen for kvinner - utdelt av Svein Arne Hansen - ble vunnet av greske Ekaterini Stefanidi.
VG171014 Den tilsvarende prisen blant kvinner ble vunnet av ukrainske Yuliia Levchenko, som er høydehopper og ble nummer to i VM og vant U23-EM.
VG171014 » Min neste reaksjon var « jeg håper at dette sender signaler slik at man slutter å bortforklare hvorfor kvinner får lavere lønn.
VG171014 » Men selv med norske menn må du lete lenge etter noen som ville sagt offentlig at de ikke vil ha like muligheter og lønnsnivå for menn og kvinner .
VG171014 » Jeg hadde en merkelig forestilling om at i enkelte feministgrupper ( i Frankrike iallfall ) misliker kvinner at menn deltar i bevegelsen.
VG171014 Og det er nesten tabu for kvinner ikke å kalle seg feminist.
VG171014 Menn og kvinner har begge makt til å forandre, ikke bare kvinner .
VG171014 Menn og kvinner har begge makt til å forandre, ikke bare kvinner.
VG171014 Hvorfor får ikke kvinner betalt mer, istedenfor at menn får mindre ?
VG171014 Hvis dette er løsningen, legger vi ikke til grunn at menn tror de får mer betalt fordi de er dobbelt så geniale som kvinner , og fortjener mer lønn for sitt geniale arbeid, men at det finnes strukturelle kjønnsforskjeller.
VG171014 Eller Norges Fotballforbund, som har arbeidet jevnt og trutt for å rekruttere flere kvinner og jenter til fotballen, noe som gjøres over hele fjøla i norsk idrett.
VG171014 Du, meg, menn, kvinner , lærere, foreldre, ja, alle som bestemmer hvor mye ansatte skal få betalt.
VG171014 Det fremmes som en idé, faktisk, for både kvinner og menn, å være feminister.
VG171014 Det er ikke som om menn og kvinner ligger på samme lønnsnivå i Norge heller ( selv science fiction har sine grenser ), men i det minste finnes det folk som definerer det som et problem.
VG171014 Kvinner ønsker ikke å bli stemplet som feminister, menn enda mindre.
DB171014 Søndag : Sandviken - Grand Bodø ( 12.00 ), Kolbotn - LSK Kvinner ( 13.00 ), Stabæk - Avaldsnes ( 16.30 på NRK ).
DB171014 LSK Kvinner sikret altså videre spill i Champions League onsdag.
DB171014 ( Dagbladet ) : LSK Kvinner imponerte i Champions League med 3-1-seier over Brøndby.
DB171014 Solgte barn og kvinner
DB171014 Hoppet fra tredje etasje ¶ al-Raqqawi, som er gift med fire kvinner , oppgir at saudiarabiske IS-medlemmer kjøpte flest slaver.
DB171014 Han har blitt tilbudt å kjøpe fem kvinner som sexslaver, men sier at han takket nei.
DB171014 De har også sluttet med ekstrabidrag til barn og kvinner .
DB171014 - Unge og attraktive kvinner var dyrere enn andre, sier al-Raqqawi.
DB171014 Som å rive ut tunga på noen å komme unna med det, eller å voldta vakre kvinner , sier Momoa.
DB171014 Nå får Momoa kjenne på all oppmerksomheten som omgir tematikken, etter at et klipp fra « Game of Thrones»-seansen i 2011, hvor Momoa spøker om « å voldta vakre kvinner », har begynt å sirkulere på sosiale medier, skriver blant annet The Guardian.
DB171014 Jeg foretrekker at kvinner nyter sex, sier Momoa.
DB171014 Hollywoods oppgjør med Weinsteins oppførsel kommer etter at The New York Times avslørte at den anerkjente produsenten skal ha seksuelt trakassert flere kvinner de siste tre tiåra.
DB171014 Flere kvinner har den siste uka ytret seg offentlig om påstandene.
DB171014 « Menn og kvinner er ikke like ».
DB171014 Og selv om dette høres ut som det beste som har skjedd siden 1913, er mange kvinner i harnisk.
DB171014 Men forslaget er heller ikke at kvinner skal løpe rett ut i jobb før morkaken er presset ut eller navlestrengen kuttet.
DB171014 Men er det så feil at kvinner og menn blir verdsatt på lik linje både som omsorgspersoner og arbeidstakere ?
DB171014 Karriere høres jo ambisiøst ut, og ambisiøse skal ikke vi kvinner være.
DB171014 Et utvalg oppnevnt av regjeringen anbefaler å dele foreldrepermisjonen i ( nesten ) to ( ni uker mer for kvinner av medisinske grunner.
DB171014 Arbeiderpartiets monopol på å løfte frem kvinner tilhører fortiden.
DB171014 New York Times avslørte at filmmogulen Weinstein skal ha sextrakassert en rekke kvinner over tre tiår, og flere kjente skuespillere har snakket ut om ubehagelige møter med Weinstein. - « Dirty John » får en ekstra uventet interesse på grunn av alt som har skjedd med Harvey Weinstein de siste dagene, og metodene han har brukt for å kontrollere damer, sier
DB171014 Weinstein, som i 2012 ble kåret til bransjens aller mektigste av magasinet Time, skal ha benyttet sin posisjon til å kontrollere kvinner og menn til å gjøre som han ville gjennom kontrakter og forlik.
DB171014 Hollywood-mogul Harvey Weinstein blir av flere titalls kvinner anklaget for seksuell trakassering gjennom totalt tre tiår, og enkelte har også kommet med anklager om voldtekt og maktmisbruk.
DB171014 - Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DB171014 At kvinner som Taylor Swift og Katy Perry har en såkalt « beef » interesserer henne ikke.
DA171014 Men man kan jo også spørre seg : hvorfor er det ingen kvinner på toppen ? spør Elin Nesje Vestli, professor ved Høgskolen i Østfold og Østerrike-kjenner.
DA171014 | Etterlyser mer til kvinner i Listhaugs budsjett ¶
DA171014 Spesielt blant hjemmeværende kvinner var resultatene gode, hele 73 prosent fortsatte med utdanning eller arbeid.
DA171014 Regjeringen gjør for lite for å hjelpe kvinner utsatt for sosial kontroll, mener debattant Sylo Taraku.
DA171014 Kritikere etterlyser mer penger til tiltak for kvinner .
DA171014 Hun er spesielt kritisk til at regjeringen strammer inn på Jobbsjansen slik at kvinner som går på sosialhjelp, ikke lenger har rett på tiltak gjennom ordningen.
BT171014https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/l7w2y/Harvey-Weinstein-kastet-ut-av-Oscar-akademiet En lang rekke kvinner har den siste uken stått frem med slike anklager.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/6p3QQ/Harvey-Weinstein-kastet-ut-av-Oscar-akademiet En lang rekke kvinner har den siste uken stått fram med slike anklager.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd6qR/Parwin-og-dotrene-gjenforent-etter-tre-ars-kamp Afghanske kvinner om livet på flukt : Matmangel, tvangsekteskap og daglig juling.
AP171014https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/MMgy5/Kvinnefotball-blir-nedprioritert-og-kalt-handicapfotball Som alle vet, kan ikke kvinner og menn sammenlignes biologisk.
AA171014 Æreskultur og sosial kontroll rammer særlig unge kvinner i innvandrerfamilier, som kan komme i klem mellom to kulturer.
VG171013 Tre kvinner har tidligere anklaget Weinstein for voldtekt, og en rekke kvinnelige stjerner i Hollywood har fortalt hvordan han opp gjennom årene har utsatt dem for seksuell trakassering og overgrep.
DB171013 ¶ Hjalp fornærmede på denne holdeplassen : Ifølge politiet i Stavanger var det her to kvinner hjalp den fornærmede i saken.
DB171013 Ifølge dommen tok mannen flere ganger med seg andre kvinner hjem og hadde sex med dem mens kona var til stede.
DB171013 Så nå bruker sikkerhetsstyrkene hinduistiske kvinner til å dekke over handlingene sine, sier rohingya-flyktning Shofi Ullah til The Guardian.
DB171013 For to uker siden ble det funnet en massegrav med 45 men, kvinner og barn.
DB171013 Organisasjoner som Kvinner i skogbruket, OIKOS - økologiske Norge, Hageselskapet, Hanen, Norges Gardsost, TreSenteret og Slipp oss til - ungdom inn i landbruket er rammet av kuttet.
DB171013 Weinstein, som i 2012 ble kåret til bransjens aller mektigste av magasinet Time, skal ha benyttet sin posisjon til å kontrollere kvinner og menn til å gjøre som han ville gjennom kontrakter og forlik.
DB171013 Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DB171013 Fonda tror ikke Weinstein-skandalen er en isolert hendelse, men at overgrep mot kvinner skjer hele tiden, også i Hollywood.
DB171013 Det er de mannlige rettighetene - i Hollywood, overalt : På kontorer i bedrifter verden over, i barer, på restauranter og i butikker blir kvinner utsatt for overgrep, misbrukt, trakassert og sett på som seksuelle gjenstander som er der for mannens lyst, i stedet for å bli sett på som hele mennesker, sier Jane Fonda.
DB171013 Anklagene går på at Weinstein skal ha voldtatt kvinner, og seksuelt trakassert kvinner gjennom tre tiår.
DB171013 Anklagene går på at Weinstein skal ha voldtatt kvinner , og seksuelt trakassert kvinner gjennom tre tiår.
DB171013 I The New Yorkers avsløring sto tre kvinner fram og anklaget filmmogulen for å tvunget dem til sex.
DB171013 Advokat Lisa Bloom, som tidligere har representert en rekke kvinner i saker om sextrakassering, overgrep og « hevnporno », har for øvrig valgt å trekke seg fra Harvey Weinsteins juridiske team.
DB171013 ( Dagbladet ) : Forrige uke slo The New York Times' avsløringer om at filmprodusenten Harvey Weinstein ( 65 ) skal ha bedrevet sextrakassering mot kvinner gjennom tre tiår, ned som en bombe i Hollywood.
DA171013 Politiet etterlyser to kvinner i forbindelse med overfallsvoldtekten forrige helg.
DA171013 januar, skal skyldspørsmålet i saker som er anket før nyttår avgjøres av en jury bestående av fem kvinner og fem menn.
DA171013 Er det sånn at alle kvinner kan få sprutorgasme, også da, kanskje ?
DA171013 januar, skal skyldspørsmålet i saker som er anket før nyttår avgjøres av en jury bestående av fem kvinner og fem menn.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/mXOQv/Norske-barn-blir-de-forste-i-Europa-som-screenes-for-immunsvikt Alle gravide kvinner som ønsker at babyen skal bli testet for alvorlig kombinert immunsvikt ( SCID ) rett etter fødselen, kan laste ned samtykkeerklæring på Nyfødtscreeningens nettsider - også de som føder ved sykehus som ikke er med i prosjektet.
AP171013https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/5P9LK/Kvinner-bak-rattet-er-et-stort-fremskritt_-mener-Saudi-Arabias-ambassador-Hans-egen-kone-har-kjort-bil-i-over-30-ar Esam Abid Al Thagafi ( 59 ) forsvarer pisking og dødsstraff, men lover flere rettigheter for kvinner i hjemlandet de neste årene.
AP171013https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/5P9LK/Kvinner-bak-rattet-er-et-stort-fremskritt_-mener-Saudi-Arabias-ambassador-Hans-egen-kone-har-kjort-bil-i-over-30-ar ( ©NTB ) ¶ | Kvinner bak rattet er et stort fremskritt, mener Saudi-Arabias ambassadør.
AA171013 Tre kvinner har tidligere anklaget Weinstein for voldtekt, og en rekke kvinnelige stjerner i Hollywood har fortalt hvordan han opp gjennom årene har utsatt dem for seksuell trakassering og overgrep.
AA171013 Elleve gravide kvinner og 240 mindreårige var blant dem som gikk i land fra redningsskipet Aquarius i den sicilianske havnebyen Palermo fredag.
AA171013 Solberg II-regjeringen har også kuttet støtten til en rekke organisasjoner innen både landbruk og dyrevern, samt organisasjoner som Jussbuss, Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) og Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ).
AA171013 | Kvinne tiltalt for hatvold mot somaliske kvinner i Bergen ¶
AA171013 En kvinne er tiltalt for vold og hatefulle ytringer mot to somaliske kvinner i Bergen.
AA171013 januar, skal skyldspørsmålet i saker som er anket før nyttår avgjøres av en jury bestående av fem kvinner og fem menn.
AA171013 Hele byen vår - gamle, unge, minoriteter, kvinner og menn - alle fortjener å være representert i bystyret.
AA171013 Dessverre har politikken ofte manglet ikke bare kvinner , men også de yngste og de eldste.
VG171012 Hollywood-toppen skal i tre tiår ha inngått forlik med kvinner som har beskyldt han for seksuell trakassering.
VG171012 Det er selvsagt ikke « Snømannens » skyld, og ikke det verste, men å lansere en sadistisk film hvor « løsaktige » kvinner blir grusomt halshugget samme uke som Harvey Weinstein-saken rulles opp, det kunne ikke vært dårligere timet.
VG171012 Over 19.000 menn og kvinner deltok i øvelsen, som fant sted mellom den 11. og 19. september i Sverige.
VG171012 Tidligere i uka kom også Obama og hans kone Michelle med en pressemelding der de skriver at de vemmes over historiene, og at alle menn som fornedrer og undertrykker kvinner , må stilles til ansvar.
VG171012 Etter at han ble tvunget til å gå i 2011 har landet hatt en teknokratregjering, ledet av Mario Monti ( 2011-13 ), en storkoalisjon med Enrico Letta som statsminister ( 2013/-14 ) og en progressiv samlingsregjering med rekordunge statsråder og rekordmange kvinner , ledet av tidenes yngste statsminister, Matteo Renzi.
SA171012 Mindre produktive kvinner får faktisk en subsidie, skriver han.
SA171012 Han mener at avgjørelsen impliserer at kvinner kan ikke stå på sine egne føtter.
SA171012 - NFF er et forbund for kvinner og menn, for både sønner og døtre.
DB171012 - Reiselivsnæringen er kanskje den viktigste arbeidsplassen når vi snakker om ungdom, kvinner og integrering, spesielt i distriktene.
DB171012 Tapte kampen ¶ Kvinner bortvist fra sandvolleyball-turnering : - Noe vi aldri har vært borti før ¶
DB171012 Han hevder nemlig at noen sto i bresjen for å invitere kvinner til spillerhotellet til Venezuela.
DB171012 - Det var flere kvinner som kom på besøk i natt ( mandag ) på hotellet, men fotballspilleres holdninger har endret seg, sier Dudamel.
DB171012 Listen inkluderer Kvinner i skogbruket, Natur og Ungdom, OIKOS - Økologiske Norge og Norges Bygdeungdomslag.
DB171012 ¶ BLIR UTSATT FOR VOLD : Kvinner blir i større grad enn menn utsatt for vold på jobben, viser en rapport.
DB171012 Rapporten viser også norske kvinner opplever å ha det tøffere enn snittet for kvinner i EU.
DB171012 Rapporten viser også norske kvinner opplever å ha det tøffere enn snittet for kvinner i EU.
DB171012 Det er gjerne kvinner som jobber i helse - og sosialyrker og politiet som i størst grad rapporterer om fysisk vold.
DB171012 ( Dagbladet ) : Én av ti norske kvinner oppgir at de har opplevd ydmykende oppførsel og blitt skjelt ut på jobben den siste måneden, ifølge en rapport om arbeidsmiljø i EU og Norge som Statens arbeidsmiljøinstitutt ( STAMI ) legger fram i dag, skriver Dagsavisen.
DB171012 Kvinner opplever fysisk vold, ydmykende oppførsel, uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering og utskjelling i større grad enn menn, viser rapporten.
DB171012 I et intervju med Vulture, sier Uta Briesewitz, som regisserte den femte episoden, at hun mener det er forskjell på hvordan menn og kvinner regisserer sexscener.
DB171012 Halvparten av første sesongs åtte episoder er regissert av kvinner .
DB171012 Briesewitz mener også at det kan være enklere for kvinner å spille inn enkelte sexscener om det også er en kvinne som regisserer dem.
DB171012 Mange i filmbransjen skjønte nok hva MacFarlane mente allerede da, men det er først nå - fire år seinere - at resten av verden har fått et innblikk i Weinsteins angivelige behandling av kvinner .
DB171012 I forrige uke publiserte New York Times en omfattende artikkel der Weinstein blir anklaget for sextrakassering av kvinner over flere tiår.
DB171012 Flere skuespillere har vært nådeløse i sin fordømmelse av Weinsteins angivelige trakassering av kvinner .
DB171012 Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DB171012 Weinstein har foreløpig ikke kommentert anklagene fra Léa Seydoux, men tirsdag kom hans representant med en offisiell uttalelse etter anklagene fra tre kvinner som hevder at Weinstein har voldtatt dem.
DB171012 Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært utøvd noen form for hevn mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DB171012 Tre kvinner anklaget Hollywood-produsenten for voldtekt i avisa The New Yorker, skrev The Guardian.
DB171012 New York Times publiserte en omfattende artikkel der det ble påpekt at den kjente produsenten skal ha seksuelt trakassert flere kvinner de siste tre tiåra.
DB171012 I en tråd på Twitter ble det hevdet at Affleck burde holdt tett, fordi enkelte hevder han har oppført seg usømmelig overfor kvinner tidligere.
DB171012 Flere kvinner har den siste uka ytret seg offentlig om påstandene.
DB171012 Fire andre kvinner fortalte også til magasinet at Weinstein angivelig skal ha berørt dem uten deres samtykke - på en måte som « kan klassifiseres som et overgrep ».
DB171012 Det er ikke bare film- og tv-bransjens kvinner som har ytret seg sterkt om påstandene.
DB171012 - Jeg blir lei meg og sint av å lese at en mann jeg pleide å jobbe med har brukt sin maktposisjon til å skremme, seksuelt trakassere og til å manipulere kvinner de siste tiåra.
DA171012 Under hashtagen på Twitter #MyHarveyWeinstein deler tusenvis av amerikanske kvinner sine opplevelser med seksuell trakassering.
DA171012 Sosiale medier og kvinner som tør snakke, kan skremme grisete menn fra å gå løs på kvinner , tror filmkritiker Brita Møystad Engseth.
DA171012 Sosiale medier og kvinner som tør snakke, kan skremme grisete menn fra å gå løs på kvinner, tror filmkritiker Brita Møystad Engseth.
DA171012 Madeleine Schultz, journalist, feminist og forfatter av boka " F-ordet " er usikker på om det er blitt et større ytringsrom for kvinner for å snakke om seksuell trakassering i offentligheten.
DA171012 I tillegg må menn si ifra om overgrep mot kvinner , slik den amerikanske feministen og Girls-regissøren Lena Dunham oppfordrer til i New York Times, mener hun.
DA171012 Her er det mange mannlige mentorer som kvinner ofte er avhengig av for å komme seg opp og fram.
DA171012 Flere kvinner blir også trodd om overgrepsanklager.
DA171012 Filmkritiker Engseth tror Bill Cosby-saken, der komikeren står anklaget for å ha begått seksuelle overgrep mot flere kvinner , endret noe i USA.
DA171012 Engseth tror sosiale medier og kvinner som tør å snakke høyt om seksuell trakassering, gjør at det er stemningsskifte på gang i Hollywood.
DA171012 En rekke kvinner , deriblant flere kjente skuespillere, har etter dette stått fram med anklager mot Weinstein.
DA171012 Det er akkurat som at det å trakassere kvinner har en form for legitimitet, også i Norge.
DA171012 - Men det har alltid vært en viktig feministisk stategi at flere kvinner kommer fram og deler historier, slik vi så i #jeg har opplevd-kampen i Norge, og slik vi nå ser det i Weinstein-saken, sier Schultz.
DA171012 oktober 2017 hevdes det i en artikkel i The New York Times at Weinstein i flere tiår skal ha trakassert kvinner seksuelt.
DA171012 Til tross for at Weinstein tilsynelatende var beryktet for sin oppførsel mot kvinner , hevder filmmiljøet i Hollywood at avsløringene og anklagene mot ham kommer som et sjokk.
DA171012 Tidligere denne uka sto flere kvinner fram og anklaget 65 år gamle Weinstein for voldtekt.
DA171012 Polititalsmann Peter Donald sier til nyhetsbyrået AP at etterforskerne undersøker politiarkivene for å finne ut om flere kvinner har anmeldt Weinstein for overgrep.
DA171012 Mange kvinner har den siste uka beskyldt filmprodusent Harvey Weinstein for overgrep eller voldtekt.
DA171012 En rekke kvinner har den siste uka anklaget filmprodusenten Harvey Weinstein for overgrep eller voldtekt.
DA171012 Tidligere denne uka har flere kvinner stått fram og anklaget 65-åringen for voldtekt.
DA171012 Se for deg hvor mange løfter han har gitt til unge kvinner som forsøkte å lykkes i bransjen, sier en ikke navngitt politikilde til New York Post.
DA171012 Flere menn i Hollywood har også uttrykket seg i media om skandalen som ser ut til å bare vokse seg større etter hvert som flere kvinner står frem med sine historier.
DA171012 En av Hollywoods mektigste menn, Harvey Weinstein, anklages av en rekke skuespillere og andre kvinner for seksuell trakassering, voldtekt og andre seksuelle overgrep.
DA171012 Mesterligaen fotball kvinner onsdag, 16-delsfinaler 2. kamp : ¶
DA171012 Brøndby ( Danmark ) - LSK Kvinner 1-3 ( sammenlagt 1-3 ), Barcelona ( Spania ) - Avaldsnes 2-0 ( sammenlagt 6-0 ), Rossijanka ( Russland ) - Stjarnan ( Island ) 0-4 ( sammenlagt 1-5 ), Wolfsburg ( Tyskland ) - Atlético Madrid ( Spania ) 12-2 ( sammenlagt 15-2 ), Linköping ( Sverige ) - Apollon ( Kypros ) 3-0 ( sammenlagt 4-0 )
DA171012 Listen inkluderer Kvinner i skogbruket, Natur og Ungdom, OIKOS - Økologiske Norge og Norges Bygdeungdomslag.
DA171012 | Kvinner mest utsatt for vold og ydmykelse på jobb ¶ Kvinner opplever mer fysisk vold, utskjelling og ydmykende oppførsel på jobben enn norske menn.
DA171012 Også det at norske kvinner er mer utsatt for slik oppførsel enn gjennomsnittet for kvinner i EU, forklarer hun med hvor kvinner jobber.
DA171012 Også det at norske kvinner er mer utsatt for slik oppførsel enn gjennomsnittet for kvinner i EU, forklarer hun med hvor kvinner jobber.
DA171012 Også det at norske kvinner er mer utsatt for slik oppførsel enn gjennomsnittet for kvinner i EU, forklarer hun med hvor kvinner jobber.
DA171012 Og de opplever å ha det tøffere enn snittet for kvinner i EU.
DA171012 Norske kvinner opplever også langt mer fysisk vold, trusler, ydmykende oppførsel og sexpress enn kvinner i EU, ifølge rapporten.
DA171012 Norske kvinner opplever også langt mer fysisk vold, trusler, ydmykende oppførsel og sexpress enn kvinner i EU, ifølge rapporten.
DA171012 En del av forklaringen på kjønnsforskjellen er å finne i hvor kvinner arbeider, ifølge STAMI-forsker Cecilie Aagestad.
DA171012 - Tallene speiler at mange norske kvinner jobber i yrker der de møter mennesker, sier hun.
DA171012 * Norske kvinner : 5,4 prosent ¶
DA171012 * Norske kvinner : 4,6 prosent ¶
DA171012 * Norske kvinner : 2,6 prosent ¶
DA171012 * Norske kvinner : 11,3 prosent ¶
DA171012 * Norske kvinner : 10,3 prosent ¶
DA171012 ( NTB ) ¶ | Kvinner mest utsatt for vold og ydmykelse på jobb ¶
DA171012 Én av ti norske kvinner oppgir at de har opplevd ydmykende oppførsel og blitt skjelt ut på jobben den siste måneden.
DA171012 Årsaken er at kvinner i snitt tjener mindre enn menn.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html Mindre produktive kvinner får faktisk en subsidie, skriver han.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html Han mener at avgjørelsen impliserer at kvinner kan ikke stå på sine egne føtter.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html - NFF er et forbund for kvinner og menn, for både sønner og døtre.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/gg9P9/I-rohingya-leirene-i-Bangladesh-stiller-alle-det-samme-sporsmalet-Hvor-ble-det-av-mennene BALUKHALI, BANGLADESH ( Aftenposten ) : Kvinner og barn strømmer over grensen fra Myanmar.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/a5Avd/Hillary-Clinton-gir-pengene-hun-fikk-fra-Weinstein-til-veldedighet USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton sier hun er sjokkert etter å ha fått vite om Harvey Weinsteins trakassering av kvinner .
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/a5Avd/Hillary-Clinton-gir-pengene-hun-fikk-fra-Weinstein-til-veldedighet Tidligere i uka kom også Obama og hans kone Michelle med en pressemelding der de skriver at de vemmes over historiene, og at alle menn som fornedrer og undertrykker kvinner , må stilles til ansvar.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/114WB/Skogbrannene-i-California-legger-hele-bydeler-i-aske To kvinner undersøker brannruinene i Napa, California, på stedet der et eldre ektepar omkom forrige søndag.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html Mindre produktive kvinner får faktisk en subsidie, skriver han.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html Han mener at avgjørelsen impliserer at kvinner kan ikke stå på sine egne føtter.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html - NFF er et forbund for kvinner og menn, for både sønner og døtre.
AA171012 Til tross for at Weinstein tilsynelatende var beryktet for sin oppførsel mot kvinner , hevder filmmiljøet i Hollywood at avsløringene og anklagene mot ham kommer som et sjokk.
AA171012 Siden da har tre kvinner anklaget 65 år gamle Weinstein for voldtekt.
AA171012 Samtidig undersøker politiet i Weinsteins hjemby New York politiarkivene for å finne ut om flere kvinner har anmeldt ham for overgrep.
AA171012 Mange kvinner har den siste uka beskyldt Harvey Weinstein for overgrep eller voldtekt.
AA171012 Tidligere i uka kom også Obama og hans kone Michelle med en pressemelding der de skriver at de vemmes over historiene, og at alle menn som fornedrer og undertrykker kvinner , må stilles til ansvar.
AA171012 Og gjerne peniser som er mindre enn gjennomsnittet, sier Austad og minner om at de aller fleste kvinner er minimalt opptatt av størrelsen på penis. - 85 prosent av kvinner er fornøyd med sin partner.
AA171012 - 85 prosent av kvinner er fornøyd med sin partner.
AA171012 Men kanskje er det noe som gjør at det faller seg enklere for kvinner enn for menn å stille seg opp og si Stopp !
AA171012 Da jeg så og hørte disse kvinnene i dag, så jeg plutselig for meg en lang lenke av kvinner rundt hele kloden, med dette enkle budskapet : ¶
AA171012 Kutt i pressestøtten og til folkehøyskolene har en tendens til å finne sine redningsmenn- og kvinner i KrF og Venstre.
VG171011 LSK Kvinner er klare for åttedelsfinalen i den prestisjetunge turneringen.
VG171011 Det første oppgjøret endte 0-0, og dermed ble det 3-1 sammenlagt i favør LSK Kvinner .
VG171011 ( Brøndby - LSK Kvinner 1-3, 1-3 sammenlagt ) Brøndby hadde akkurat redusert til 1-2 og jaktet LSKs ledelse.
VG171011 Det kom også frem at han skal ha inngått millionforlik med minst åtte kvinner som følge av anklagene.
VG171011 Enhver mann som fornedrer og nedverdiger kvinner på en slik måte må fordømmes og holdes ansvarlig, uavhengig av rikdom eller status.
VG171011 I Norge trenger vi høy yrkesdeltagelse, også for kvinner .
VG171011 Overvektige kvinner er ikke like utsatt ¶
VG171011 Men forholdet er ikke det samme hos kvinner .
VG171011 Det er altså ikke slik at overvekt er beskyttende mot føflekkreft hos kvinner, men overvektige kvinner har lavere risiko fordi de soler seg mindre.
VG171011 Det er altså ikke slik at overvekt er beskyttende mot føflekkreft hos kvinner , men overvektige kvinner har lavere risiko fordi de soler seg mindre.
SA171011https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Den-svenske-stjernen-om-FIS-forslagene--Det-er-ikke-seriost-Jeg-fatter-ikke-hvordan-de-tenker-243623b.html Skiathlon strykes for både kvinner og herrer.
SA171011https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Den-svenske-stjernen-om-FIS-forslagene--Det-er-ikke-seriost-Jeg-fatter-ikke-hvordan-de-tenker-243623b.html Jaktstarten blir på 30 kilometer for menn og 15 kilometer for kvinner .
SA171011 Skiathlon strykes for både kvinner og herrer.
SA171011 Jaktstarten blir på 30 kilometer for menn og 15 kilometer for kvinner .
SA171011 - Vi visste at det ville bli godt mottatt nasjonalt, særlig i kjølvannet av debatten om like forutsetninger for menn og kvinner og gutter og jenter, men at det skulle få så stor oppmerksomhet i den store verden, det var overraskende, sier Pål Bjerketvedt til Aftenposten.
SA171011 Scoringer av Marte Berget, Isabelle Bachor og Emilie Haavi gjør at LSK kvinner er klar for åttedelsfinale i mesterligaen i fotball etter 3-1 over Brøndby.
SA171011 LSK kvinner slo Brøndby 3-1 i Danmark, og med 0-0 i første kamp betyr det at laget fra Lillestrøm er klart for åttedelsfinale.
SA171011 Barcelona vant 2-0 over Avaldsnes og avanserte i mesterligaen fotball for kvinner med 6-0 sammenlagt over to kamper.
DB171011 LSK Kvinner vant 3-1 sammenlagt.
DB171011 Gult kort : Anna Westerlund ( 53 ), Emilie Haavi ( 64 ), LSK Kvinner , Emma Pennsäter ( 67 ), Stine Larsen ( 80 ), Brøndby.
DB171011 Dermed går LSK Kvinner videre til åttedelsfinale i Champions League.
DB171011 Brøndby - LSK Kvinner 1-3 ¶
DB171011 Brøndby - LSK Kvinner 1-3 ( 0-2 ) ( Sammenlagt 1-3 ) ¶
DB171011 ( Dagbladet ) : Norges suverent beste kvinnelag i fotball de siste årene, LSK Kvinner , hadde en tøff oppgave foran seg etter å ha spilt 0-0 hjemme i den første Champions League-kampen mot Brøndby.
DB171011 Fortsatt gjenstår avhør av vitner og tekniske undersøkelser av funn politiet har gjort i Madsens verksted - blant annet en harddisk med filmer som angivelig viser kvinner som blir torturert og drept.
DB171011 SMS-ene er i samme kategori som kommentarene på facebooksiden, og som det ofte er i tilfellet kvinner , er det utseende som er hovedargumentasjonen, sa Skei Grande til Dagbladet den gang.
DB171011 Årsaken er New York Times' omfattende avsløring om Hollywood-produsenten Weinstein og hvordan han skal ha seksuelt trakassert flere kvinner over tre tiår.
DB171011 ¶ SKILLES : Georgina Chapman går fra Harvey Weinstein etter New York Times' omfattende avsløring om at Hollywood-produsenten skal ha seksuelt trakassert flere kvinner over tre tiår.
DB171011 Weinstein, som i 2012 ble kåret til bransjens aller mektigste av magasinet Time, skal ha benyttet sin posisjon til å kontrollere kvinner og menn til å gjøre som han ville gjennom kontrakter og forlik.
DB171011 Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DB171011 I tillegg til anklagene om seksuell trakassering, er Weinstein også anklaget for å ha voldtatt tre kvinner i avisa New Yorker.
DB171011 Alle menn som fornedrer og undertrykker kvinner på en sånn måte, må holdes ansvarlig.
DB171011 Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DB171011 Beskyldningene mot Harvey Weinstein øker stadig i omfang etter at avisa New York Times slapp en omfattende avsløring om hvordan Hollywood-produsenten skal ha seksuelt trakassert flere kvinner over tre tiår.
DA171011 Sverige og Danmark er landene der menn og kvinner er mest likestilt, ifølge en ny rapport.
DA171011 I Ungarn fylles ministerposter nesten utelukkende av menn, og bare ett av ti medlemmer i nasjonalforsamlingen er kvinner .
DA171011 Dobbelt så mange kvinner som menn studerer journalistikk, men bare én av fem ledere i offentlig kringkasting er kvinner .
DA171011 Dobbelt så mange kvinner som menn studerer journalistikk, men bare én av fem ledere i offentlig kringkasting er kvinner.
DA171011 Sirleaf brøt et glasstak, og har vist at afrikanske kvinner kan gå helt til topps i politikken.
DA171011 - Spesielt er vi interessert i å komme i kontakt med to kvinner som skal ha vært i kontakt med kvinnen og hjulpet henne til en taxi i området nedenfor De Røde Sjøhus, sier Vestvik.
DA171011 o Bilde : tc49b1b3 Ifølge JURKs daglige leder Sara Eline Grønvold er Jenteprisen et klapp på skulderen for de utallige timene med frivillig arbeid som deres saksbehandlere legger ned for å hjelpe jenter og kvinner .
DA171011 Vinneren har bistått 50.000 kvinner som har stått på bar bakke, kvinner som ikke hadde fått hjelp på annet vis.
DA171011 Vinneren har bistått 50.000 kvinner som har stått på bar bakke, kvinner som ikke hadde fått hjelp på annet vis.
DA171011 Organisasjonen har gitt gratis rettshjelp til kvinner siden 1974.
DA171011 Organisasjonen ble startet av kvinnelige jusstudenter for å hjelpe andre jenter og kvinner i en vanskelig situasjon.
DA171011 Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får Plan Norges Jentepris for sin langvarige innsats for å gi kvinner juridisk bistand og for informasjonsarbeidet sitt. 11 OKT 2017 ONS 19:40 JURK fikk Jenteprisen 2017ID : 14301492 NTB Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får Plan Norges Jentepris for sin langvarige innsats for å gi kvinner juridisk bistand og for informasjonsarbeidet sitt.
DA171011 Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får Plan Norges Jentepris for sin langvarige innsats for å gi kvinner juridisk bistand og for informasjonsarbeidet sitt. 11 OKT 2017 ONS 19:40 JURK fikk Jenteprisen 2017ID : 14301492 NTB Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får Plan Norges Jentepris for sin langvarige innsats for å gi
DA171011 11 OKT 2017 ONS 19:40 JURK fikk Jenteprisen 2017ID : 14301492 NTB Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får Plan Norges Jentepris for sin langvarige innsats for å gi kvinner juridisk bistand og for informasjonsarbeidet sitt.
DA171011 11 OKT 2017 ONS 19:40 JURK fikk Jenteprisen 2017ID : 14301492 NTB Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får Plan Norges Jentepris for sin langvarige innsats for å gi kvinner juridisk bistand og for informasjonsarbeidet sitt.
BT171011https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Vita-Heine-har-sagt-opp-jobben-for-a-bli-syklist-pa-heltid-243556b.html Det er det få andre kvinner i verden som er.
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html - Vi visste at det ville bli godt mottatt nasjonalt, særlig i kjølvannet av debatten om like forutsetninger for menn og kvinner og gutter og jenter, men at det skulle få så stor oppmerksomhet i den store verden, det var overraskende, sier Pål Bjerketvedt til Aftenposten.
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Haavi-avgjorde-for-LSK-med-scoring-fra-midtsirkelen-243636b.html Scoringer av Marte Berget, Isabelle Bachor og Emilie Haavi gjør at LSK kvinner er klar for åttedelsfinale i mesterligaen i fotball etter 3-1 over Brøndby.
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Haavi-avgjorde-for-LSK-med-scoring-fra-midtsirkelen-243636b.html LSK kvinner slo Brøndby 3-1 i Danmark, og med 0-0 i første kamp betyr det at laget fra Lillestrøm er klart for åttedelsfinale.
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Haavi-avgjorde-for-LSK-med-scoring-fra-midtsirkelen-243636b.html Barcelona vant 2-0 over Avaldsnes og avanserte i mesterligaen fotball for kvinner med 6-0 sammenlagt over to kamper.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/ykn1e/Palestinske-og-israelske-kvinner-marsjerer-sammen-og-krever-fred | Palestinske og israelske kvinner marsjerer sammen og krever fred ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/ykn1e/Palestinske-og-israelske-kvinner-marsjerer-sammen-og-krever-fred Uansett hindringer, til slutt vil det være kvinner som kommer til å skape en arabisk-jødisk fred, skriver redaktør Bradley Burston i den israelske avisen Ha'aretz, i en kommentar til fredsmarsjen : ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/ykn1e/Palestinske-og-israelske-kvinner-marsjerer-sammen-og-krever-fred Tror kvinner vil lykkes bedre enn menn ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/ykn1e/Palestinske-og-israelske-kvinner-marsjerer-sammen-og-krever-fred Søndag talte hun til 30.000 israelere og palestinere som demonstrerte sammen i Jerusalem, en markant avslutning på den lange marsjen som Women Wage Peace - Kvinner fører fred - har gjennomført i Israel og okkuperte områder de seneste ukene.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/ykn1e/Palestinske-og-israelske-kvinner-marsjerer-sammen-og-krever-fred Palestinske og israelske kvinner på marsj nær Dødehavet.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/ykn1e/Palestinske-og-israelske-kvinner-marsjerer-sammen-og-krever-fred Jødiske Liora Hadar som bor i en av Israels bosetninger på den okkuperte vestbredden av Jordan-elven, sier til Ynet News at kvinnenes engasjement er uavhengig av deres politiske ståsted, Kvinner fører fred appellerer både til høyre- og venstreorienterte : ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/ykn1e/Palestinske-og-israelske-kvinner-marsjerer-sammen-og-krever-fred Israelske og palestinske kvinner i lystig lag i et såkalt fredstelt som under marsjen ble reist nær Jordan-elven på Vestbredden.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/ykn1e/Palestinske-og-israelske-kvinner-marsjerer-sammen-og-krever-fred - Jeg har tro på at forandring kan komme når tusener av kvinner simpelthen bestemmer seg for at de ikke lenger vil leve under konstant konflikt.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/xGW8p/Ble-de-narret-til-a-snikmyrde-Kims-storebror-med-nervegift Kim sa selv til et vitne at to kvinner hadde angrepet ham.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/BA9aE/FN-granskere-anklager-Myanmar-for-systematiske-angrep-mot-rohingyaene Flere av dem har fortalt at kvinner og unge jenter er blitt voldtatt.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/9ywmd/Lindsay-Lohan-oppfordrer-Weinsteins-kone-til-a-ta-ham-tilbake I kjølvannet av sparkingen av filmprodusent Harvey Weinstein har flere kvinner , deriblant Angelina Jolie, kommet frem og sagt at de er blitt seksuelt trakassert av Weinstein.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/7EA73/Startet-terroretterforskning-av-IS-kvinne-fra-Levanger A-magasinet : Tre unge, vestlige kvinner forteller : Slik var livet på innsiden av IS ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/poGPG/Ja-til-innvandringskritikk--Nei-til-HRS-Kristian-Tonning-Riise-og-Peter-Christian-Frolich Innlegget på hjemmesiden til Human Rights Service ( HRS ) ble illustrert med et bilde av tre tilfeldige kvinner ved en bussholdeplass på Tøyen, iført heldekkende ( men ikke ansiktsdekkende ) muslimske kvinnedrakter.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Vita-Heine-har-sagt-opp-jobben-for-a-bli-syklist-pa-heltid-243556b.html Det er det få andre kvinner i verden som er.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Den-svenske-stjernen-om-FIS-forslagene--Det-er-ikke-seriost-Jeg-fatter-ikke-hvordan-de-tenker-243623b.html Skiathlon strykes for både kvinner og herrer.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Den-svenske-stjernen-om-FIS-forslagene--Det-er-ikke-seriost-Jeg-fatter-ikke-hvordan-de-tenker-243623b.html Jaktstarten blir på 30 kilometer for menn og 15 kilometer for kvinner .
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html - Vi visste at det ville bli godt mottatt nasjonalt, særlig i kjølvannet av debatten om like forutsetninger for menn og kvinner og gutter og jenter, men at det skulle få så stor oppmerksomhet i den store verden, det var overraskende, sier Pål Bjerketvedt til Aftenposten.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Haavi-avgjorde-for-LSK-med-scoring-fra-midtsirkelen-243636b.html Scoringer av Marte Berget, Isabelle Bachor og Emilie Haavi gjør at LSK kvinner er klar for åttedelsfinale i mesterligaen i fotball etter 3-1 over Brøndby.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Haavi-avgjorde-for-LSK-med-scoring-fra-midtsirkelen-243636b.html LSK kvinner slo Brøndby 3-1 i Danmark, og med 0-0 i første kamp betyr det at laget fra Lillestrøm er klart for åttedelsfinale.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Haavi-avgjorde-for-LSK-med-scoring-fra-midtsirkelen-243636b.html Barcelona vant 2-0 over Avaldsnes og avanserte i mesterligaen fotball for kvinner med 6-0 sammenlagt over to kamper.
AA171011 Og for å gifte seg, må indiske kvinner være minst 18 år, mens menn må være minst 21.
AA171011 Sverige og Danmark er landene der menn og kvinner er mest likestilt, ifølge en ny rapport.
AA171011 I Ungarn fylles ministerposter nesten utelukkende av menn, og bare ett av ti medlemmer i nasjonalforsamlingen er kvinner .
AA171011 Dobbelt så mange kvinner som menn studerer journalistikk, men bare én av fem ledere i offentlig kringkasting er kvinner .
AA171011 Dobbelt så mange kvinner som menn studerer journalistikk, men bare én av fem ledere i offentlig kringkasting er kvinner.
AA171011 Flere av dem har fortalt at kvinner og unge jenter er blitt voldtatt.
AA171011 Til tross for at Weinstein tilsynelatende var beryktet for sin oppførsel mot kvinner , hevder filmmiljøet i Hollywood at avsløringene og anklagene mot ham kommer som et sjokk.
AA171011 Det har lenge florert rykter i Hollywood om seksuell trakassering og undertrykking av kvinner i bransjen, og Damon mener nå at det må skje endringer i det mannsdominerte filmmiljøet.
AA171011 Alle menn som fornedrer og undertrykker kvinner på en sånn måte, må stilles til ansvar.
AA171011 Sammenhengen mellom overvekt og føflekkreft er ikke den samme hos kvinner , trolig på grunn av solingsvanene.
AA171011 Tidligere i oktober ble det kjent at politiet hadde funnet filmer som viser tortur og drap på kvinner ved halshogging, henging og brenning.
VG171010 Flere kjente kvinnelige Hollywood-stjerner er rasende etter avsløringen om at filmgiganten Harvey Weinstein ( 65 ) i en årrekke har trakassert kvinner seksuelt.
VG171010 FLAU : Glenn Close kjente til vage rykter om Harvey Weinsteins oppførsel overfor kvinner i sin krets, men opplevde selv aldri noe krenkende.
VG171010 - Mitt hjerte går ut til alle kvinner som har blitt berørt av disse grove handlingene.
VG171010 - Jeg sitter her, dypt opprørt, og vedkjenner for meg selv at, ja - i mange år har jeg vært klar over de vage ryktene om at Harvey Weinstein har en væremåte rundt kvinner som slett ikke sømmer seg.
VG171010 Totalt har magasinet snakket med 16 kvinner om superprodusenten, som står bak en rekke av de mest kjente filmene fra Hollywood de senere årene.
VG171010 Samtidig som disse kvinnene står frem i avisen skriver The New Yorker at tre andre kvinner sier Weinstein har voldtatt dem.
VG171010 I tillegg til kvinnene som sier de er blitt voldtatt har The New Yorker vært i kontakt med fire kvinner som forteller at de har opplevd « uønsket beføling ».
VG171010 I en uttalelse til CNN skriver også en talskvinne at Weinstein aldri har gjort noe for å hevne seg på kvinner som har takket nei til hans fremstøt.
VG171010 Flere ganger over tre tiår skal Weinstein ha inngått forlik med kvinner som beskyldte ham for trakassering.
VG171010 Flere andre, mindre kjente, kvinner stod tirsdag frem i New York Times med sine historier om Harvey Weinstein.
VG171010 Flere kvinner forteller også at han skal ha masturbert foran dem.
VG171010 En slik oppførsel mot kvinner , uansett yrke, eller land, er uakseptabel, skriver hun i en e-post til New York Times.
VG171010 Da Seth MacFarlane i 2013 annonserte de nominerte til Oscar for beste kvinnelige skuespillere spøkte han ved å si « Gratulerer, dere fem kvinner trenger ikke lenger late som om dere er tiltrukket av Harvey Weinstein ».
VG171010 Alle menn som fornedrer og undertrykker kvinner på en sånn måte, må holdes ansvarlig.
VG171010 Oslo krisesenter har gjennom et år kontakt 10.000 kvinner og barn, samt noen menn.
VG171010 Ny undersøkelse : Én av ti kvinner utsatt for partnervold ¶
VG171010 I mellomtiden fylles krisesentrene opp av kvinner på rømmen fra vold.
VG171010 Færre kvinner får hjelp, og Norges største krisesenter fortviler.
VG171010 Fram til starten av september i fjor hadde 90 kvinner fått hjelp fra analytikerne på Stovner.
SA171010https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Det-nye-forslaget-gjor-OL-vinneren-oppgitt--Da-kan-vi-like-godt-kle-oss-ut-ogsa-243552b.html I tillegg kan sprintstafetter med kvinner og menn på samme lag bli introdusert.
SA171010 Det er det få andre kvinner i verden som er.
SA171010 I tillegg kan sprintstafetter med kvinner og menn på samme lag bli introdusert.
NL171010 Jenter under 15 år har fem ganger høyere risiko for å dø i barsel enn kvinner over 20.
NL171010 En av tre jenter i verden utsettes for fysisk eller seksuell vold, og over 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag må leve med konsekvensene av kjønnslemlestelse.
DN171010 - Jeg er overhodet ikke interessert i en tilværelse som « poster-girl » for krenkede kvinner
DB171010 « Et bilde vi publiserte på Facebook mislyktes fullstendig i å representere fargede kvinner på en god måte.
DB171010 Jeg har alltid vært veldig klar over samfunnets mening om at mørkhudede mennesker, spesielt kvinner , ville sett bedre ut om hudfargen var lysere.
DB171010 I 2011 kom kritikken etter at et før og etter-bilde plasserte tre kvinner på en fargeskala, og antydet at den lyseste kvinnen var sluttresultatet.
DB171010 Fant drapsvideoer på Ubåt-Madsens harddisk - aktor mener de viser reelle drap på kvinner
DB171010 Ifølge iFinnmark er begge de involverte i ulykken kvinner .
DB171010 Videre diskuterer han voldsscenene og Harry Holes holdning til kvinner .
DB171010 - Du kan se på bøkene som fulle av fordommer mot kvinner på grunn av måten de dør på.
DB171010 Når vi eksempelvis har kritisert Islam Net for å spre reaksjonære holdninger til kvinner og skeive, har vi også fått som svar at vi « sprer rasisme ».
DB171010 Jenter og kvinner som opplever overvåkning, sosial kontroll, tvang og vold, har et soleklart krav på samfunnets støtte.
DB171010 I New York Times sin reportasje gikk det frem at Weinstein skal ha betalt åtte kvinner for å forhindre dem i å gå til søksmål mot ham.
DB171010 Avisen dokumenterte hvordan Weinstein, over tre tiår, skal ha seksuelt trakassert flere kvinner .
DB171010 I New York Times sin reportasje gikk det frem at Weinstein skal ha betalt åtte kvinner for å forhindre dem i å gå til søksmål mot ham.
DB171010 Avisen dokumenterte hvordan Weinstein, over tre tiår, skal ha seksuelt trakassert flere kvinner .
DB171010 Weinstein, som i 2012 ble kåret til bransjens aller mektigste av magasinet Time, skal ha benyttet sin posisjon til å kontrollere kvinner og menn til å gjøre som han ville gjennom kontrakter og forlik.
DB171010 Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser.
DB171010 Tre kvinner anklager nemlig Hollywood-produsenten for voldtekt i avisa New Yorker, melder The Guardian.
DB171010 MEKTIG : Filmprodusent Harvey Weinstein har den siste tiden blitt anklaget av flere kvinner for seksuell trakassering.
DB171010 Fire andre kvinner forteller også til magasinet at Weinstein angivelig skal ha berørt dem uten deres samtykke - på en måte som « kan klassifiseres som et overfall ».
DB171010 - Denne oppførselen mot kvinner , uansett bransje, uansett land, er uakseptabel, legger hun til.
DB171010 ( Dagbladet ) : Forrige uke publiserte New York Times en omfattende avsløring om Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ( 65 ) og hvordan han skal ha seksuelt trakassert flere kvinner over tre tiår.
DA171010 Ni menn og to kvinner mistet livet som følge av drukning i september måned, viser ferske tall fra Redningsselskapet.
DA171010 Tittelen på diktsamlingen spiller på « Menn som hater kvinner », første bok i Stieg Larssons Millennium-trilogi.
DA171010 I november kommer Sumaya Jirde Ali med diktsamling, « Kvinner som hater menn », på Minotenks forlag Frekk.
DA171010 Her skriver ti unge nordmenn og - kvinner med flerkulturell bakgrunn om integrering, identitet og norske verdier.
DA171010 Det er ikke greit om jeg skal stå alene i samfunnsdebatten og representere kvinner med hijab.
BT171010https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Det-nye-forslaget-gjor-OL-vinneren-oppgitt--Da-kan-vi-like-godt-kle-oss-ut-ogsa-243552b.html I tillegg kan sprintstafetter med kvinner og menn på samme lag bli introdusert.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/RJzEJ/Kjemiker-Kim-Jong-nam-hadde-gift-i-ansiktet-og-blodet Mandag møtte to kvinner i retten, tiltalt for drapet.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/M49lr/Angelina-Jolie--Jeg-har-advart-andre-mot-ham Tre kvinner skal ha anklaget ham for voldtekt, melder flere medier.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/M49lr/Angelina-Jolie--Jeg-har-advart-andre-mot-ham Slik oppførsel mot kvinner er helt uakseptabel på alle områder og i alle land, skriver Jolie i en e-post til New York Times.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/M49lr/Angelina-Jolie--Jeg-har-advart-andre-mot-ham Magasinet The New Yorker har publisert en rapport som beskriver mange seksuelle overgrep helt tilbake på 1990-tallet hvor en rekke kvinner uttaler seg om hvor skremmende de opplevde Weinstein.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/M49lr/Angelina-Jolie--Jeg-har-advart-andre-mot-ham Flere kvinner skal ha stått frem med sine historier i løpet av tirsdagen og fortalt om tafsing, krenkelser og overgrep.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/M49lr/Angelina-Jolie--Jeg-har-advart-andre-mot-ham Den engelske avisen The Guardian skrev at det skal det handle om cirka ett dusin kvinner .
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden Årsaken til at økt fedrekvote medfører økte utgifter selv om den totale foreldrepermisjonen ikke øker, skyldes at menn i gjennomsnitt tjener mer enn kvinner .
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Pk52X/Hvis-kvinner-kan-lese_-vil-flere-barn-bli-fem-ar--Natalie-Marthinussen | Hvis kvinner kan lese, vil flere barn bli fem år Natalie Marthinussen ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Det-nye-forslaget-gjor-OL-vinneren-oppgitt--Da-kan-vi-like-godt-kle-oss-ut-ogsa-243552b.html I tillegg kan sprintstafetter med kvinner og menn på samme lag bli introdusert.
AA171010 To menn er pågrepet i Sveits i forbindelse med at to unge kvinner ble knivdrept på Marseille jernbanestasjon i begynnelsen av oktober, opplyser politiet.
AA171010 Sveitsisk politi har pågrepet broren til mannen som knivdrepte to unge kvinner på jernbanestasjonen i Marseille i begynnelsen av oktober. 29-årige Ahmed Hannachi ble skutt og drept av franske soldater etter knivangrepet.
AA171010 Vordende politimenn og - kvinner skal lære å kjøre utrykning. 11. september startet Politihøgskolen opplæring i utrykningskjøring for politistudenter med kurs i Nord-Trøndelag.
AA171010 Ifølge iFinnmark er begge de involverte i ulykken kvinner .
VG171009 Det kom også frem at han skal ha inngått millionforlik med minst åtte kvinner som følge av anklagene.
VG171009 De siste dagene har også flere kvinner stått frem med sine historier.
VG171009 - Jeg respekterer alle kvinner , og angrer på det som skjedde.
VG171009 I 2011 brukte produsenten et før og etter-bildet som plasserte tre kvinner med ulik hudfarge på en slik måte at det fremsto som om kvinnen med lysest hud var sluttresultatet etter bruk av en bodylotion.
VG171009 Dove skriver på Twitter at de har feilet i å fremstille kvinner med ulik etnisk bakgrunn på en omtenksom måte, og skriver at de angrer dypt på kampanjen.
VG171009 Grensevakten sier de har reddet ytterligere elleve personer, inklusivt tre kvinner og to barn, etter å ha søkt gjennom elvemunningen.
VG171009 Han hadde heller ikke noe framskredent syn på verken urbefolkning, kvinner eller homoseksuelle.
VG171009 Kvinner går med utslått hår og miniskjørt i muslimske land, og er representert i alle deler av samfunnet.
VG171009 Dobbelt så mange kvinner som menn ¶
VG171009 De aller fleste som får MS-diagnosen er unge menn og kvinner i 20-30-årene.
SA171009https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39-var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt-10628b.html Mellom ti og 15 prosent av alle kvinner opplever symptomer på depresjon i barselperioden, mens forekomsten av mer alvorlig depresjon er omtrent fem prosent.
SA171009 Mellom ti og 15 prosent av alle kvinner opplever symptomer på depresjon i barselperioden, mens forekomsten av mer alvorlig depresjon er omtrent fem prosent.
SA171009 Kanskje vi trenger å få store kvinner og menn sammen og se hva vi kan gjøre, sa Strachan.
FV171009https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39-var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt-10628b.html Mellom ti og 15 prosent av alle kvinner opplever symptomer på depresjon i barselperioden, mens forekomsten av mer alvorlig depresjon er omtrent fem prosent.
DB171009 Han sier han har ligget med 700 kvinner , men han blir ikke tatt ut på landslaget mer.
DB171009 I HARDT VÆR : Filmmogul Harvey Weinstein, som anklages for å ha seksuelt trakassert kvinner over flere tiår.
DB171009 Filmprodusenten Weinstein ( 65 ) har i en årrekke vært en av Hollywoods mektigste menn, og det skapte følgelig ramaskrik da det i forrige uke ble kjent at Weinstein anklages for å ha sextrakassert kvinner over flere tiår.
DB171009 Etter New York Times' omfattende avsløring sto flere kvinner fram med sine angivelige episoder med den mektige Hollywood-profilen, og søndag ble det kjent at Weinstein har fått sparken fra sitt eget selskap.
DB171009 Islamsk Råd mener det er lite trolig at det overhodet finnes kvinner i Norge som bruker burka.
DB171009 For den som har tatt seg bryet med å lese høringsnotatet er tre ting verdt å framheve : For det første er det ingen som har kartlagt det faktiske omfanget av kvinner som bruker nikab eller burka i Norge.
DB171009 FORBUD ? : Kvinner kledd i hijab på tur i Oslo.
DB171009 Det er vanskelig å ikke få assosiasjoner til bildet av de tomme bussetene som førte til voldsomme reaksjoner i gruppen For Fedrelandet på Facebook, fordi folk trodde at bildet viste burkakledde kvinner .
DB171009 Da De konservative satte i gang å utrede det nasjonale omfanget av burka, viste det seg at dette dreide seg om bare tre kvinner .
DB171009 The New York Times avdekket før helgen at Weinstein gjennom nesten tredve år har trakassert unge kvinner seksuelt, gjerne unge filmarbeidere og skuespillere som kom hans vei.
DB171009 Når mange kvinner forteller lignende historier, og kan bevise at de betrodde seg om dem til andre, blir det samlede narrativet et garn det er vanskelig å vri seg unna - selv for han som følte seg som den største fisken i havet.
DB171009 Weinstein, som i 2012 ble kåret til bransjens aller mektigste av magasinet Time, skal ha benyttet sin posisjon til å kontrollere kvinner og menn til å gjøre som han ville gjennom kontrakter og forlik.
DB171009 Etter at New York Times publiserte den mye omtalte avsløringen, har flere kvinner åpnet opp om sine angivelige episoder med 65-åringen.
DB171009 ( Dagbladet ) : Torsdag publiserte New York Times en omfattende avsløring om Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ( 65 ) og hvordan han skal ha seksuelt trakassert flere kvinner over tre tiår.
DA171009 Den nye arenaen på Valle Hovin er Norges tredje største idrettsstadion og blant annet hjemmebane for Vålerengas A-lag for menn og kvinner .
DA171009 med Weinstein i årevis, på filmer som « August : Osage County » og « The Iron Lady », og som hun en gang spøkefullt har referert til som en « Gud », var selv uvitende om at produsenten drev med det hun beskriver som « tvingende, upassende handlinger », og dessuten betalte husleie for minst åtte kvinner etter at de anklaget ham for trakasseringer og angrep.
DA171009 - Også i bystyret har jeg ment at moskeer skal forplikte seg til aktivt delta og kjempe for likestilling, ved å ta kvinner inn i styrene for eksempel.
BT171009https://www.bt.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39-var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt-10628b.html Mellom ti og 15 prosent av alle kvinner opplever symptomer på depresjon i barselperioden, mens forekomsten av mer alvorlig depresjon er omtrent fem prosent.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Forklaringen-pa-VM-exiten-latterliggjores--Innser-han-ikke-galskapen-med-dette-sitatet-243510b.html Kanskje vi trenger å få store kvinner og menn sammen og se hva vi kan gjøre, sa Strachan.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/VKlM6/Minst-tolv-rohingya-flyktninger-dode-etter-batforlis Grensevakten sier de har reddet ytterligere elleve personer, inklusivt tre kvinner og to barn, etter å ha søkt gjennom elvemunningen.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/JVbW6/Madsens-DNA-skal-testes-mot-uloste-drapssaker-i-Sverige Forrige uke kom det frem at det var gjort groteske funn av filmer og bilder som viser drap på kvinner , på Madsens datamaskin.
AP171009https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Lene-Haugsdal-39-var-verdens-lykkeligste-under-svangerskapet-Da-hun-ble-mamma_-ble-alt-morkt-10628b.html Mellom ti og 15 prosent av alle kvinner opplever symptomer på depresjon i barselperioden, mens forekomsten av mer alvorlig depresjon er omtrent fem prosent.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Forklaringen-pa-VM-exiten-latterliggjores--Innser-han-ikke-galskapen-med-dette-sitatet-243510b.html Kanskje vi trenger å få store kvinner og menn sammen og se hva vi kan gjøre, sa Strachan.
AA171009 Grensevakta sier de har reddet ytterligere elleve personer, inklusivt tre kvinner og to barn, etter å ha søkt gjennom elvemunningen.
AA171009 De fleste ofrene var kvinner som jobbet på markedet, opplyser lokale kilder.
AA171009 23-åringen har hørt at kvinner får jobbe der.
AA171009 Stortingspresidenten, som ble gjenvalgt lørdag til tross for uenighet om hans egnethet, påpekte at det aldri tidligere har vært så mange kvinner på Stortinget, 69 i alt.
AA171009 - Vi vet at flere kvinner hjalp fornærmede bort til en taxi, sier politiadvokat Stian Eskeland til Stavanger Aftenbladet.
AA171009 | Mann i retten for voldtekt av fire kvinner
AA171009 Han er også tiltalt for flere voldtekter av tre kvinner som han i ulike perioder har vært kjæreste med, skriver Drammens Tidende.
AA171009 En 48 år gammel mann som er tiltalt for voldtekter av fire kvinner gjennom flere år, nektet straffskyld på alle punkter da rettssaken startet.
VG171008 Stor VG-spesial : Ekspertenes dom over Eliteserien for kvinner ( krever innlogging ) ¶
VG171008 Byen ble også primærdestinasjonen for tusenvis av fremmedkrigere fra Europa, men også kvinner , som ønsket å slutte seg til kampen for kalifatet IS hadde erklært.
NL171008 Det finnes muslimske kvinner som ikke kan arbeide på grunn av at deres religion tilsier det.
DB171008 « Et bilde vi postet på Facebook mislyktes fullstendig i å representere fargede kvinner på en god måte.
DB171008 I 2011 ble de anklaget for rasisme etter at et før og etter bilde øyensynlig plasserte tre kvinner på en fargeskala, og antydet at den lyseste kvinnen var sluttresultatet.
DB171008 ¶ MEKTIG : Filmprodusent Harvey Weinstein har den siste tiden blitt anklaget av flere kvinner for seksuell trakassering.
DB171008 Gjennom den omfattende avsløringen kommer det fram hvordan Weinstein gjennom flere år har utnyttet sin posisjon til å kontrollere kvinner og menn til å gjøre som han vil gjennom kontrakter og forlik.
DB171008 For noen dager siden fikk imidlertid pipa en helt annen lyd da New York Times publiserte en omfattende avsløring som dokumenterer hvordan Weinstein, over tre tiår, skal ha seksuelt trakassert flere kvinner .
DB171008 Etter at New York Times publiserte den mye omtalte avsløringen, som tar for seg Weinsteins hittil største skandaler, har flere kvinner åpnet opp om sine angivelige episoder med 65-åringen.
DA171008 Over 4.000 migranter, inkludert gravide kvinner og barn, har blitt funnet i interneringsleirer rundt om i byen, ifølge Saleh Graisia.
DA171008 i 2011 brukte såpemerket før og etter-bilder som plasserte tre kvinner med ulik hudfarge på en slik måte at det så ut som reklamen foreslo at kvinnen med lysest hud var sluttresultatet etter bruk av en bodylotion.
AP171008https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/PKbvR/Om-menn-som-gifter-seg-med-n-i-Norge-og-n-eller-flere-i-Pakistan--uten-a-vare-skilt--Torunn-Arntsen-Sajjad Flere menn som er oppvokst og lever i Norge, gifter seg med kvinner fra Pakistan, får barn med dem og dumper dem i Pakistan.
AA171008 Over 4.000 migranter, inkludert gravide kvinner og barn, har blitt funnet i interneringsleirer rundt om i byen, ifølge Saleh Graisia.
VG171007 Aktor Jakob Buch-Jepsen opplyste også at det var funnet en datamaskin tilhørende Madsen som inneholdt voldelige, seksuelle filmklipp med kvinner .
VG171007 I den fornemme bydelen Pedralbes nyter to unge kvinner helgefri og noe iskaldt i glasset.
VG171007 Mannen er også tiltalt for å ha forsøkt å voldta to andre kvinner , men begge gangene ble forsøkene avbrutt fordi andre kom til og jaget ham vekk.
SA171007https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Da-Hege-skulle-holde-et-foredrag_-forventet-alle-seg-en-mann-pa-scenen-243372b.html - Et godt eksempel på at vi trenger flere kvinner i lederroller i norsk idrett, mener Ingebrigtsen som tok episoden med godt humør.
SA171007 | Hersketeknikk mot kvinner avslører menns dumskap ¶
SA171007 Vi skal ikke gå mange år tilbake for å finne anklager om at presidenten i fotballforbundet brukte herskemetoder mot kvinner i styret.
SA171007 Vi kan dokumentere at norsk idrett ligger et godt stykke bak samfunnet for øvrig når det gjelder å inkludere kvinner .
SA171007 Nå blir det bråk om kvinner ikke er behørig representert i regjeringen.
SA171007 Den norske landslagskapteinen Maren Mjelde scoret kampens eneste mål da Chelsea vant 1-0 mot Liverpool i engelsk eliteserie for kvinner lørdag.
DB171007 | Hjerteinfarkt : Disse risikoene bør menn og kvinner være ekstra obs på ¶
DB171007 | Hjerteinfarkt : Disse risikoene bør menn og kvinner være ekstra obs på ¶
DB171007 her fra cupkampen mot LSK Kvinner .
DB171007 - Fotballfruene gjorde veldig lite bortsett fra å hygge seg på samme måte som rike og unge kvinner vil gjøre, sier Holt.
DB171007 Tre kvinner har så langt i år blitt funnet drept i den lille byen Lumberton i Nord - Carolina.
DB171007 Tidligere i år har tre unge kvinner blitt funnet drept i byen, uten at politiet har funnet ut hva som har skjedd.
DB171007 Hun bor i den lille byen Lumberton i Nord- Carolina, en by der flere unge kvinner har blitt funnet drept de siste månedene.
DB171007 Kvinner bærer skammen, og mennene eier æren.
DB171007 Disse skal, ifølge aktoratet, vise reelle drap og tortur på kvinner .
DB171007 Paglia må drive voksenopplæring : « Det er definitivt ikke en verden av uvillige kvinner .
DB171007 Men lærte han ikke menn at kvinner bare duger til å være sexy ?
DB171007 MEN MAN FRISTES TIL Å SPØRRE : Har ikke moderne, velutdannede kvinner kontakt med noe av denne dragningen hos seg selv ?
DB171007 Hvis ikke kvinner var sexobjekter ville de ikke bli noen neste generasjon.
DB171007 Kvinner er sexobjekter.
DB171007 Derfor legger franske kvinner ut bilder av kroppshåret sitt ¶
BT171007https://www.bt.no/100Sport/fotball/Maren-Mjelde-matchvinner-mot-Liverpool-243448b.html Den norske landslagskapteinen Maren Mjelde scoret kampens eneste mål da Chelsea vant 1-0 mot Liverpool i engelsk eliteserie for kvinner lørdag.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/OwR9l/Harvey-Weinstein-tar-permisjon-pa-ubestemt-tid-etter-avsloringer-om-seksuell-trakassering The New York Times avslørte torsdag at den 65 år gamle Hollywood-mogulen har inngått forlik med minst åtte kvinner .
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/OwR9l/Harvey-Weinstein-tar-permisjon-pa-ubestemt-tid-etter-avsloringer-om-seksuell-trakassering Flere kvinner har i intervjuer beskrevet episoder som går inn i samme mønster med varierende grad av upassende oppførsel.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/OwR9l/Harvey-Weinstein-tar-permisjon-pa-ubestemt-tid-etter-avsloringer-om-seksuell-trakassering - Kvinner har snakket om Harvey oss imellom i lang tid, og det er på høy tid at det blir tatt opp i offentligheten, har Judd uttalt ifølge New York Times.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGM3/Krever-politisk-handling-mot-deling-av-sexvideoer Obligatorisk undervisning om digital vold mot jenter og kvinner ved lærer- og politiutdanningen.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGM3/Krever-politisk-handling-mot-deling-av-sexvideoer Bruk av digitale plattformer blant jenter og unge kvinner gir nye arenaer for trakassering og overgrep.
AP171007https://www.aftenposten.no/100Sport/meninger/-Hersketeknikk-mot-kvinner-avslorer-menns-dumskap-243406b.html | Hersketeknikk mot kvinner avslører menns dumskap ¶
AP171007https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Maren-Mjelde-matchvinner-mot-Liverpool-243448b.html Den norske landslagskapteinen Maren Mjelde scoret kampens eneste mål da Chelsea vant 1-0 mot Liverpool i engelsk eliteserie for kvinner lørdag.
AA171007 | Sterke reaksjoner på Trumps innstramming av gratis prevensjon til kvinner i arbeid ¶
AA171007 Siden da har kvinner i amerikansk arbeidsliv fått gratis prevensjon som p-piller.
AA171007 Fortsatt vil 99,9 prosent av kvinner i arbeid få tilgang til gratis prevensjon via sine forsikringer, påpeker de. ( ©NTB ) ¶
AA171007 Mannen er også tiltalt for å ha forsøkt å voldta to andre kvinner , men begge gangene ble forsøkene avbrutt fordi andre kom til og jaget ham vekk.
VG171006 Han kaller det en « unik modell » fordi man gjør ingen forskjell på menn og kvinner .
VG171006 Hutchences kvinner er også tema, og enkelte av dem skal ha stilt opp i intervju for anledningen.
VG171006 « Jeg respekterer alle kvinner , og angrer på det som skjedde », skriver Harvey Weinstein ( 65 ).
VG171006 Men i kulissene var det en svinesti, og dette var den største svinestien, sier han og refererer til Weinsteins behandling av kvinner .
VG171006 - Jeg respekterer alle kvinner , og angrer på det som skjedde, skriver han videre.
VG171006 Kvinner som likevel gikk ut mot Weinstein, skal ha blitt utbetalt med summer fra rundt 80 000 til 150 000 dollar - altså opp til drøyt en million kroner. 2013 : Weinstein i krangel om « Hobbiten » ¶
VG171006 Jeg tror nok de fleste som kjøper bøkene mine er kvinner - og mange sier til meg at « mannen min leser ikke bøker, men han har lest din », sier Bjelke.
VG171006 Ydmykelse, fornedring og svik mot kvinner er en rød tråd gjennom Läckbergs bøker.
VG171006 NOBEL-GULL : Hittil i historien har kun 49 av 911 nobelmedaljer gått til kvinner .
VG171006 UTENDØRS : Tysfjord-mannen som ifølge påtalemyndigheten skal ha forgrepet seg på seks kvinner , er blant annet tiltalt for å ha misbrukt en ung kvinne på en benk ved Opplevelsessenteret i Saltstraumen i Nordland.
VG171006 Mannen i 40-årene står i Salten tingrett tiltalt for seksuelle overgrep mot seks kvinner , blant annet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av et tillitsforhold.
SA171006 - Et godt eksempel på at vi trenger flere kvinner i lederroller i norsk idrett, mener Ingebrigtsen som tok episoden med godt humør.
SA171006 Norges beste kvinner kan se frem mot en skikkelig tøff test i slutten av oktober : Da venter Nederland på bortebane.
NL171006 Andre hevder at det at kvinner og menn får de samme mulighetene, er typisk norsk.
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html Norges beste kvinner kan se frem mot en skikkelig tøff test i slutten av oktober : Da venter Nederland på bortebane.
DN171006 Rettssaken mot to drapstiltalte kvinner startet tidligere denne uken.
DB171006 Tennisstjerna hylles etter å ha irettesatt reporter da amerikanske kvinner ble forbigått ¶
DB171006 - Det var ikke nedverdigende bare for meg, men for alle kvinner før meg og ved siden av meg med liknende jobber, sa Rodrigue i en pressemelding etter pressekonferansen.
DB171006 Nikab, som gjerne brukes av kvinner i strengt konservative muslimske miljøer, dekker hele ansiktet med unntak av øynene.
DB171006 Bruken begrunnes i islamske regler om sømmelig påkledning for kvinner .
DB171006 » Det var kvinner og feminister som startet Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ), krisesentrene og andre tiltak som bidrar til å styrke kvinners rettsvern og sørge for tilbud til kvinner som er utsatt for overgrep og vold.
DB171006 » Det var kvinner og feminister som startet Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ), krisesentrene og andre tiltak som bidrar til å styrke kvinners rettsvern og sørge for tilbud til kvinner som er utsatt for overgrep og vold.
DB171006 » Det var kvinner og feminister som startet Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ), krisesentrene og andre tiltak som bidrar til å styrke kvinners rettsvern og sørge for tilbud til kvinner som er utsatt for overgrep og vold.
DB171006 « Det var bra for det var kvinner , kvinners liv og undertrykkelse av kinner som sto helt i sentrum, for ellers får vi høre at vi må ha klassekamp først og så kommer kvinnekampen, så må vi ha antirasisme først og så kommer kvinnekampen, så må vi ha fagforeningene først og så kommer kvinnekampen, og så må vi ta oppvasken først o
DB171006 dertrykkelse av kinner som sto helt i sentrum, for ellers får vi høre at vi må ha klassekamp først og så kommer kvinnekampen, så må vi ha antirasisme først og så kommer kvinnekampen, så må vi ha fagforeningene først og så kommer kvinnekampen, og så må vi ta oppvasken først og så kan vi si noe om kvinner tilslutt.
DB171006 Vi overbeskytter religiøse grupperinger og gir dem frikort til å skade andre - særlig kvinner , fordi det gjør det i Guds eller Allahs navn.
DB171006 Slik jeg ser det skyldes berøringsangsten vi har overfor asylpolitikk, integrering og æreskulturens overgrep mot kvinner sammenblandingen av kvinnesak og antirasisme.
DB171006 Menn rammes også av æresbegrepet hvis de nekter å være med på volden, men de rammes på annen måte enn kvinner .
DB171006 Men vi vil ikke innse at kvinner fra æreskulturer blir utsatt for overgrep fra de blir født til de dør, om de ikke bryter ut av æreskulturens klamme grep.
DB171006 Det var kvinnesaksorganisasjonene og kvinner og menn på venstresiden som nedla størst andel i det arbeidet som medførte at Norge ble et foregangsland med hensyn til kvinnesak.
DB171006 Det mange ikke vet er at likestillingsloven kom på grunn av kvinnebevegelsen, men at kvinnebevegelsen ønsket en likestillingslov for frigjøring av kvinner .
DB171006 De fleste er enige om at kvinner som går i korte skjørt sent på kvelden ikke har noe skyld om hun blir voldtatt.
DB171006 Men i kulissene var det rot, og dette var det verste av alt, sier Mark Gill, tidligere president av Miramax i Los Angeles, om Weinsteins opptreden overfor kvinner .
DB171006 Lisa Bloom er nemlig kjent for å representere kvinner som er blitt utsatt for sextrakassering av nettopp berømte menn.
DB171006 I en uttalelse til The Hollywood Reporter sier Harder at Weinsteins juridiske team nå planlegger å saksøke The New York Times, og at et eventuelt økonomisk utbytte av saken vil bli donert i sin helhet til organisasjoner for kvinner .
DB171006 I en omfattende avsløring i New York Times dokumenteres det hvordan Weinstein over tre tiår skal ha seksuelt trakassert kvinner .
DB171006 Hele åtte ganger skal Weinstein ha inngått forlik med kvinner , ifølge to ansatte i Weinsteins selskap.
DB171006 Andre kvinner skal ha blitt lovet hjelp til å fremme karrieren sin, dersom de aksepterte Weinsteins seksuelle tilnærmelser ¶
DB171006 - Vi kvinner har snakket om Harvey oss imellom lenge, og det er rett og slett på tide at vi begynner å ha denne samtalen offentlig, sier Judd.
DB171006 Modellen hadde Trump til bords under en årlig, høytstående journalistmiddag arrangert av Det hvite hus i 1993, og reagerte på hvordan han omtalte kvinner .
DA171006 Trump-administrasjonen åpner for at flere arbeidsgivere og forsikringsselskaper kan fjerne ordninger med gratis prevensjon for kvinner som jobber.
DA171006 Siden da har kvinner i amerikansk arbeidsliv og kvinner de forsørger, kunnet nyte gratis prevensjon.
DA171006 Siden da har kvinner i amerikansk arbeidsliv og kvinner de forsørger, kunnet nyte gratis prevensjon.
DA171006 De har hevdet at 99,9 prosent av kvinner i arbeid fortsatt vil ha tilgang til gratis prevensjon via sine forsikringer.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html Norges beste kvinner kan se frem mot en skikkelig tøff test i slutten av oktober : Da venter Nederland på bortebane.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/zvnvb/Flyktninghjelpen-Store-behov-blant-sivile-i-Irak Kvinner og barn fra Hawija som er brakt til et kurdisk senter i Dibis i Irak.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html Norges beste kvinner kan se frem mot en skikkelig tøff test i slutten av oktober : Da venter Nederland på bortebane.
AA171006 I arbeidet med å skaffe sin sønn en kone fikk den dømte flere unge kvinner til å reise til Syria. ( ©NTB ) ¶
VG171005 LSK Kvinner hadde en rekke muligheter til å ta ledelsen i kampen mot Brøndby, men det endte 0-0 på Åråsen.
VG171005 LILLESTRØM ( VG ) ( LSK Kvinner - Brøndby 0-0 ) Hun haltet av med skade under cup-semifinalen mot Vålerenga.
VG171005 Moren Maj, hjemmeværende som de fleste kvinner på den tiden, får utløp for sin virketrang gjennom engasjement i Røde Kors.
VG171005 Han er igjen nominert for sitt arbeid med å behandle kvinner og barn som har fått underlivet ødelagt etter voldtekt og mishandling.
DB171005 Det var fem personer i bilen ; to kvinner , Alonsos bror Miguel og den tidligere lagkameraten Jaime Navarro.
DB171005 Norge tapte alle kampene i EM-sluttspillet for kvinner .
DB171005 Han står også over A-landslaget for kvinner .
DB171005 Det er også korrekt at Norge kvinner A tok EM-sølv og U21-gutta EM-bronse på toppfotballsjefens vakt tilbake i 2013.
DB171005 I videoen, som starter med en vegg full av negative bemerkninger om kvinners kropp, lar Katrina, sammen med seks andre kvinner , morgenkåpa falle.
DB171005 Den viser også at kvinner er mer misfornøyde enn menn.
DB171005 Både menn og kvinner sier at den ga dem tårer i øynene, og mot til å kjempe seg ut av idealets klør.
DB171005 - Jeg deler dette på vegne av unge jenter, kvinner og mødre i alle aldre ¶
DB171005 Tradisjonelt sett er det flest menn som har jobbet seg til grunne, men ifølge advokat Hiroshi Kawahito, som representerer mange av familiene som søker erstatning, blir stadig flere kvinner også rammet.
DA171005 | Nobelpriser i år til ni menn, ingen til kvinner så langt ¶
DA171005 Verst stelt er det innen økonomi og fysikk, der bare 1 prosent av prisvinnerne er kvinner .
DA171005 Så langt i historien har kvinner fått 49 av i alt 920 tildelte og kunngjorte nobelpriser.
DA171005 Innen kjemi har det blitt gitt fire priser, 2,2 prosent av alle kjemiprismottakerne, til kvinner .
DA171005 I fysikk er det kun gitt nobelpris til to kvinner av i alt 207 mottakere, altså 0,97 prosent kvinnelige vinnere.
DA171005 Hittil i historien har kun 49 av 911 nobelmedaljer gått til kvinner . og hittil i år er ni av ni kunngjorte nobelprismottakere menn.
DA171005 Historisk sett har 12 kvinner fått nobelpris i medisin og utgjør 5,6 prosent av mottakerne.
DA171005 Flere kvinner har mottatt fredsprisen og en rekke er nominert til prisen i år.
DA171005 Bare 5 prosent av nobelprismottakerne i historien er kvinner .
DA171005 - At kvinner spiller en avgjørende og ofte undervurdert rolle for å vinne varig fred er godt kjent.
DA171005 Serien portretterer kvinner i hennes eget miljø.
DA171005 Homofobien var enormt stor, og lesbiske kvinner som likte å kle seg i sort lær og kjøre rundt på motorsykkel var blant de mest utsatte.
DA171005 - Vi er ikke vant til fremstillinger av kvinner der de ser rett på deg.
DA171005 Kvinner skal være sexy og unnvikende, ikke direkte og selvbevisste.
DA171005 Kunstkonsumenter flest er jo nettopp kvinner på 50+.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/d6Aqw/Ny-undersokelse-kan-bli-avgjorende-for-USAs-vapenpolitikk-3-prosent-av-voksne-eier-halvparten-av-vapnene Men kvinneandelen er økende, i perioden fra 2012/2013 er det registrert 21,5 prosent flere kvinner .
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/d6Aqw/Ny-undersokelse-kan-bli-avgjorende-for-USAs-vapenpolitikk-3-prosent-av-voksne-eier-halvparten-av-vapnene Flere interessante tall kommer frem i undersøkelsen om amerikanske våpeneiere, blant annet at andelen kvinner som eier våpen, øker.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/d6Aqw/Ny-undersokelse-kan-bli-avgjorende-for-USAs-vapenpolitikk-3-prosent-av-voksne-eier-halvparten-av-vapnene Flere amerikanske kvinner eier våpen ¶
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/d6Aqw/Ny-undersokelse-kan-bli-avgjorende-for-USAs-vapenpolitikk-3-prosent-av-voksne-eier-halvparten-av-vapnene Det henger sammen med to ting : Færre menn eier våpen nå enn før, og flere kvinner kjøper våpen for selvforsvar.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/Owv6O/Abortmotstanderen-skal-ha-forsokt-a-presse-elskerinnen-til-a-ta-abort-Na-trekker-han-seg-fra-Kongressen Amerikansk delstat krever at kvinner må be om mannens tillatelse for å ta abort : Selv ikke seksuelt overgrep er et unntak ¶
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Da-Hege-skulle-holde-et-foredrag_-forventet-alle-seg-en-mann-pa-scenen-243372b.html - Et godt eksempel på at vi trenger flere kvinner i lederroller i norsk idrett, mener Ingebrigtsen som tok episoden med godt humør.
AA171005 | Nobelpriser i år til ni menn, ingen til kvinner så langt ¶
AA171005 Verst stelt er det innen økonomi og fysikk, der bare 1 prosent av prisvinnerne er kvinner .
AA171005 Så langt i historien har kvinner fått 49 av i alt 920 tildelte og kunngjorte nobelpriser.
AA171005 Innen kjemi har det blitt gitt fire priser, 2,2 prosent av alle kjemiprismottakerne, til kvinner .
AA171005 I fysikk er det kun gitt nobelpris til to kvinner av i alt 207 mottakere, altså 0,97 prosent kvinnelige vinnere.
AA171005 Historisk sett har 12 kvinner fått nobelpris i medisin og utgjør 5,6 prosent av mottakerne.
AA171005 Flere kvinner har mottatt fredsprisen og en rekke er nominert til prisen i år.
AA171005 Bare 5 prosent av nobelprismottakerne i historien er kvinner .
AA171005 - At kvinner spiller en avgjørende og ofte undervurdert rolle for å vinne varig fred er godt kjent.
AA171005 | Ingen nobelpris til kvinner så langt i år ¶
AA171005 Verst stelt er det innen økonomi og fysikk, der bare 1 prosent av prisvinnerne er kvinner .
AA171005 Så langt i historien har kvinner fått 49 av i alt 921 tildelte og kunngjorte nobelpriser.
AA171005 Innen kjemi har det blitt gitt fire priser, 2,2 prosent av alle kjemiprismottakerne, til kvinner .
AA171005 I litteratur er 14 av 115 nobelprisvinnere kvinner , en andel på 12 prosent.
AA171005 I fysikk er det kun gitt nobelpris til to kvinner av i alt 207 mottakere, altså 0,97 prosent kvinnelige vinnere.
AA171005 Historisk sett har 12 kvinner fått nobelpris i medisin, og de utgjør 5,6 prosent av mottakerne.
AA171005 Flere kvinner har mottatt fredsprisen og en rekke er nominert til prisen i år.
AA171005 Bare 5 prosent av alle nobelprismottakere i historien er kvinner .
AA171005 - At kvinner spiller en avgjørende og ofte undervurdert rolle for å vinne varig fred er godt kjent.
VG171004 Birminghams Andrine Hegerberg er en av få norske kvinner som spiller fast i en av de store ligaene.
VG171004 Tverrligger-treffet til Reiten var en av hele ni avslutninger LSK Kvinner hadde før pause, men de maktet ikke å sette ballen i mål.
VG171004 LSK Kvinner tapte i helgen cupsemifinalen mot Vålerenga 0-1.
VG171004 LILLESTRØM ( VG ) ( LSK Kvinner - Brøndby 0-0 ) Flere forspilte sjanser i 16-delsfinalen mot Brøndby gjør at LSK Kvinner må jage scoringer i returoppgjøret i Danmark.
VG171004 LILLESTRØM ( VG ) ( LSK Kvinner - Brøndby 0-0 ) Flere forspilte sjanser i 16-delsfinalen mot Brøndby gjør at LSK Kvinner må jage scoringer i returoppgjøret i Danmark.
VG171004 I den første av to kamper mellom LSK Kvinner og danske Brøndby i den første runden av Champions League var det knyttet spenning til om Toppseriens toppscorer Guro Reiten skulle bli spilleklar.
VG171004 Kommuniserte med norske venner i Syria ¶ 34-åringen hevdet i retten at han fikk medfølelse for Syrias befolkning, spesielt barn og kvinner som ble utsatt for ondskap.
VG171004 Innlegget er illustrert med et fotografi av fire kvinner som venter på bussen på Tøyen i Oslo.
VG171004 Norske kvinner skal ikke behøve velge mellom å jobbe eller å få barn, slik kvinner i svært mange andre land må.
VG171004 Norske kvinner skal ikke behøve velge mellom å jobbe eller å få barn, slik kvinner i svært mange andre land må.
VG171004 MANHATTAN/OSLO ( VG ) I mange land må kvinner velge mellom jobb og barn.
VG171004 En gravid kvinne i USA har syv ganger større sannsynlighet for å dø under fødsel enn kvinner i Italia og Irland.
SA171004https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html LSK Kvinner er Norges suverent beste lag.
SA171004https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html I fjor herjet LSK Kvinner med Paris Saint-Germain og vant 3 - 1 i hjemmekampen mot det franske storlaget som senere tok seg helt til finalen i turneringen.
SA171004https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html Guro Reiten sto for de fleste forsøkene for LSK Kvinner mot Brøndby.
SA171004https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html Guro Reiten skjøt i tverrliggeren da høstens første europacupkamp endte målløst for LSK Kvinner .
SA171004https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html Emilie Haavi og LSK Kvinner spilte 0 - 0 mot Brøndby i første Champions League-runde.
SA171004 LSK Kvinner er Norges suverent beste lag.
SA171004 I fjor herjet LSK Kvinner med Paris Saint-Germain og vant 3 - 1 i hjemmekampen mot det franske storlaget som senere tok seg helt til finalen i turneringen.
SA171004 Guro Reiten sto for de fleste forsøkene for LSK Kvinner mot Brøndby.
SA171004 Guro Reiten skjøt i tverrliggeren da høstens første europacupkamp endte målløst for LSK Kvinner .
SA171004 Emilie Haavi og LSK Kvinner spilte 0 - 0 mot Brøndby i første Champions League-runde.
NL171004 Det kom russiske kvinner på høye hæler til Skipagurra og Jungelen bar i Tana og til campingplasser i Alta.
DN171004 Tromsøundersøkelsen fra 2012 - 13 viste at 21 prosent av unge kvinner og 28 prosent av unge menn i alderen 18 - 20 år havnet i kategorien overvektig eller med fedme.
DN171004 Men når man ser nærmere på denne gruppen, er det en høyere andel kvinner som sliter med sterk fedme.
DN171004 Fakta om fedme-rapport ¶ * 25 prosent av menn og 21 prosent av kvinner har fedme. * 6,7 prosent av kvinner har fedme grad to eller tre, hvor KMI er over 35 eller 40.
DN171004 Det er noe flere menn enn kvinner som er fete - 25 prosent - mot 21 prosent av kvinner .
DN171004 Det er noe flere menn enn kvinner som er fete - 25 prosent - mot 21 prosent av kvinner.
DN171004 * 6,7 prosent av kvinner har fedme grad to eller tre, hvor KMI er over 35 eller 40.
DB171004 Siden da har det blitt flere stortap, blant annet borte mot Grand Bodø ( 0-4 ) sist og 0-6 hjemme mot LSK Kvinner før der igjen.
DB171004 Guro Reiten i mesterligaen kvinner , 1. runde 1. kamp : LSK Kvinner - Brøndby ( Danmark ).
DB171004 kamp : LSK Kvinner - Brøndby ( Danmark ).
DB171004 ¶ FIKK BANK : Avaldsnes Elise Hove Thorsnes i 16-delsfinalen i Champions League kvinner mellom Avaldsnes og Barcelona på Haugesund stadion.
DB171004 LSK Kvinner topper serien etter 19 runder, Avaldsnes på annenplass ligger åtte poeng bak " kanarifuglene ".
DB171004 La oss gjøre en øvelse på matbutikkene : Hvor mange kvinner sitter på toppen av de store butikkkjedene i Norge ?
DB171004 I Japan er bare 3 av 456 toppledere kvinner ( 2004-2016 ).
DB171004 Er det kvinner som handler i butikkene ?
DB171004 Er kvinner flinkere med empati ?
DB171004 MUSIKKVIDEO : Livsnyteren Aune Sand er med i videoen til Erik og Kriss, og snakker i champagnerus om kvinner .
DB171004 Ikke bare kvinner med hijab og menn med skjegg, men sånne som meg, og jeg tror vi er i flertall, sier Farahmand.
DB171004 HRS ber altså ikke direkte om bilder av muslimer, men Storhaug publiserte imidlertid et bilde av kvinner i religiøse plagg som et godt eksempel på bilder de ønsker å få tilsendt av leserne for publisering.
DB171004 - Selv om jeg ikke tror at Norma Jean vil snu seg i graven, er det kvalmt å tenke på at hennes siste kapittel kan bli sammen med en mann som verken respekterte henne - eller mange andre kvinner som henne.
DB171004 - Selv om jeg ikke tror at Norma Jean vil snu seg i graven, er det kvalmt å tenke på at hennes siste kapittel kan bli sammen med en mann som verken respekterte henne - eller mange andre kvinner som henne.
DA171004 - Kvinner her har rettigheter, i motsetning til mange andre steder i Midtøsten.
DA171004 Tromsøundersøkelsen fra 2012 - 13 viste at 21 prosent av unge kvinner og 28 prosent av unge menn i alderen 18 - 20 år havnet i kategorien overvektig eller med fedme.
DA171004 Men når man ser nærmere på denne gruppen, er det en høyere andel kvinner som sliter med sterk fedme.
DA171004 Det er noe flere menn enn kvinner som er fete - 25 prosent - mot 21 prosent av kvinner .
DA171004 Det er noe flere menn enn kvinner som er fete - 25 prosent - mot 21 prosent av kvinner.
DA171004 « The Handmaid's Tale », på norsk « Tjenerinnens beretning », forteller om et samfunn der kristne fanatikere har grepet makta, fjernet kvinners økonomiske og individuelle rettigheter, og gjort fruktbare kvinner til forplantningsslaver for menn i styresmaktene.
DA171004 Men når bøkene hennes kalles « feministiske » har hun pleid å protestere : Hvorfor er ting automatisk feministiske bare fordi de handler om kvinner ?
DA171004 I mange tilfeller handler det om menns makt over kvinner .
DA171004 Feminist eller ikke - Margaret Atwoods kjønn bør også være et pluss : Kun fjorten av totalt 109 prisvinnere siden 1900 er kvinner , eller fem av sytten på 2000-tallet.
DA171004 De søker hverandre, finner vennskap og solidaritet hos andre kvinner , men gjerne også menn.
DA171004 Atwoods kvinner er sterke og handlende.
BT171004https://www.bt.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html LSK Kvinner er Norges suverent beste lag.
BT171004https://www.bt.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html I fjor herjet LSK Kvinner med Paris Saint-Germain og vant 3 - 1 i hjemmekampen mot det franske storlaget som senere tok seg helt til finalen i turneringen.
BT171004https://www.bt.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html Guro Reiten sto for de fleste forsøkene for LSK Kvinner mot Brøndby.
BT171004https://www.bt.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html Guro Reiten skjøt i tverrliggeren da høstens første europacupkamp endte målløst for LSK Kvinner .
BT171004https://www.bt.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html Emilie Haavi og LSK Kvinner spilte 0 - 0 mot Brøndby i første Champions League-runde.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/yQ24r/Juryene-skal-fjernes-fra-norske-rettssaler-etter-nyttar Lagmansretten settes med en jury bestående av 10 lekfolk, fem kvinner og fem menn.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/yQ24r/Juryene-skal-fjernes-fra-norske-rettssaler-etter-nyttar Det er alltid fem kvinner og fem menn.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/KdgA6/Aftenposten-mener-Human-Rights-Service-bor-miste-statsstotten Motivet var tre kvinner i det tradisjonelle, iranske plagget chador, ved siden av en fjerde, kanskje afrikansk kvinne, på en bussholdeplass i Oslo.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Jkwm8/Her-er-seks-tiltak-for-a-fa-flere-kvinner-opp-og-frem-i-advokatbransjen--Advokatforeningens-kvinneutvalg | Her er seks tiltak for å få flere kvinner opp og frem i advokatbransjen Advokatforeningens kvinneutvalg ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html LSK Kvinner er Norges suverent beste lag.
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html I fjor herjet LSK Kvinner med Paris Saint-Germain og vant 3 - 1 i hjemmekampen mot det franske storlaget som senere tok seg helt til finalen i turneringen.
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html Guro Reiten sto for de fleste forsøkene for LSK Kvinner mot Brøndby.
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html Guro Reiten skjøt i tverrliggeren da høstens første europacupkamp endte målløst for LSK Kvinner .
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Toppscoreren-centimeter-fra-scoring-i-Champions-League-debuten--Forferdelig-surt-243335b.html Emilie Haavi og LSK Kvinner spilte 0 - 0 mot Brøndby i første Champions League-runde.
AA171004 En ikke navngitt kilde i helsevesenet i Baqem sier til nyhetsbyrået AFP at sju mennesker - fire barn, to kvinner o gen mann - ble drept i et luftangrep i Saada.
AA171004 | Seks jenter og to kvinner fra samme familie skutt og drept i Sør-Afrika ¶
AA171004 Seks jenter i alderen 3 til 18 år og to eldre kvinner fra samme familie er skutt og drept i en landsby i Sør-Afrika.
AA171004 Bare under denne bygningen er det funnet 49 omkomne, blant dem 19 kvinner og 30 menn, opplyser innenriksdepartementet.
AA171004 I tillegg til den første meldingen, har kommunen snakket med to andre eldre kvinner som har opplevd noe lignende.
VG171003 Kleiven sier han ikke unner noen å oppleve dette, og gjør seg mange tanker rundt alle unge jenter og kvinner som blogger.
VG171003 Kjente kvinner : Slik blir de hetset på nett ¶
VG171003 Videre gikk det fram at det er funnet voldelige, seksuelle filmklipp på datamaskinen hans, klipp som blant annet skal vise drap på kvinner .
VG171003 Klippene skal blant annet skal vise ekte drap på kvinner .
VG171003 Mannen i 40-årene er tiltalt for seksuelle overgrep mot seks fornærmede kvinner .
VG171003 I RETTEN : En mann i 40-årene fra Tysfjord møter de neste to ukene i Salten tingrett, tiltalt for seksuelle overgrep mot seks kvinner .
DB171003 Deres mål er å « utvide mulighetene for jakt, fiske og rekreasjonell skyting » og « bedre sikkerheten og hørselsbeskyttelsen for sportsmenn og kvinner », ifølge en uttalelse fra komiteen.
DB171003 Videoene skal også vise tortur av kvinner .
DB171003 Disse skal, ifølge aktoratet, vise reelle drap på kvinner .
DB171003 - Det er vår oppfatning at det er snakk om videoopptak av ekte drap på kvinner , sier aktor i saken, Jakob Buch-Jepsen, ifølge danske TV2.
DB171003 - DRAPSVIDEOER : Politiet har funnet videoer på Peter Madsens datamaskin som skal vise reelle drap på kvinner , ifølge aktoratet.
DB171003 I de 12 stortingskomiteene har Ap plassert 6 kvinner og 6 menn som fraksjonsledere.
DB171003 For nesten halvparten av kvinner over 50 år er mangel på seksuell lyst et vedvarende problem.
DB171003 ¶ VANT : Ruby Dagnall, kjent fra blant annet « Skam », var en av få kvinner som ble belønnet med pris under Amanda 2017.
DB171003 « Leser Magnussons artikkel som et bidrag til å fremmedgjøre kvinner fra bransjen, ved å insinuere at vi ikke er egnet for uortodokse arbeidstider og hentyde at vi ikke kan gå « i krigen », skriver regissør Ingvild Søderlind på Facebook.
DB171003 « At så mange kvinner velger å ikke jobbe i bransjen, tolker jeg som et uttrykk for kvinners velutviklede vurderingsevne », skriver Magnusson i innlegget.
DB171003 Murphy hevder å se store positive forskjeller med flere kvinner i lederposisjoner i produksjonene.
DB171003 Løsningen de skisserer, er å kvotere flere kvinner inn i bransjen, men Magnusson er derimot ikke enig, og svarte med innlegget « Kvinner gjør klokt i å holde seg unna filmbransjen ».
DB171003 Løsningen de skisserer, er å kvotere flere kvinner inn i bransjen, men Magnusson er derimot ikke enig, og svarte med innlegget « Kvinner gjør klokt i å holde seg unna filmbransjen ».
DB171003 Har det ikke streifet kronikkforfatteren at hvis det hadde vært mer kvinner i bransjen i alle ledd opp gjennom årene, hadde kanskje arbeidsforholdene i norsk filmbransje vært bedre, sier Kleven til Dagbladet.
DB171003 Halvparten av alle regissørjobbene i hans produksjonsfirma gjøres nå av kvinner , folk med minoritetsbakgrunn eller LHBT-personer.
DB171003 Blant årets Amandavinnere innen spillefilmprisene er det 94 prosent menn og 6 prosent kvinner , hevdet de i et debattinnlegg i magasinet Rushprint.
DB171003 Blant annet vet Dagbladet at innlegget ble heftig diskutert blant de 2700 medlemmene i den lukkede kvinnegruppa « Kvinner i norsk film- og tv-bransje ».
DB171003 - Meldingsboksen min er full av støtteerklæringer, de fleste fra kvinner som jobber i bransjen, så beskrivelsen min av filmbransjen er åpenbart noe som virker gjenkjennende for mange, sier Magnusson til Dagbladet.
DB171003 - At det er færre kvinner kan være fordi filmbransjen i seg selv ikke er et særlig lukrativt sted å arbeide for verken menn eller kvinner, men det ser ut til det er mest kvinner som tar konsekvensen av det.
DB171003 - At det er færre kvinner kan være fordi filmbransjen i seg selv ikke er et særlig lukrativt sted å arbeide for verken menn eller kvinner , men det ser ut til det er mest kvinner som tar konsekvensen av det.
DB171003 - At det er færre kvinner kan være fordi filmbransjen i seg selv ikke er et særlig lukrativt sted å arbeide for verken menn eller kvinner, men det ser ut til det er mest kvinner som tar konsekvensen av det.
DB171003 - At kvinner vil ha fatt på kulturmillionene, akkurat som menn, er forståelig, men det blir feil hvis fordelingen skal skje etter kjønn, og ikke som en følge av det beste filmprosjektet.
DB171003 ( Dagbladet ) : - Det er kvinner selv som velger seg fra vekk filmbransjen, da er det naturlig å se på hvorfor, sier den tidligere filmarbeideren Eric Robert Magnusson til Dagbladet.
DB171003 Deres mål er å « utvide mulighetene for jakt, fiske og rekreasjonell skyting » og « bedre sikkerheten og hørselsbeskyttelsen for sportsmenn og kvinner », ifølge en uttalelse fra komiteen.
DB171003 Da politifolkene begynte å banke opp barn, kvinner og menn, var det ikke denne politibrutaliteten som var i fokus.
DB171003 Bloggposten var illustrert med et bilde av fire muslimske kvinner på en bussholdeplass på Tøyen.
DB171003 - Det finnes flere kvinner som er fullintegrerte i Norge, som er velfungerende og arbeidssomme og siviliserte mennesker.
DB171003 Hvis noen skulle være i tvil om hva man er ute etter, illustrerer HRS oppfordringen med et bilde av tre hijabkledde kvinner som venter på en buss på Tøyen, et av de mest innvandringstette områdene i Oslo.
DA171003 På Madsens datamaskin har politiet funnet filmer som viser tortur og drap på kvinner ved hengning, halshogging eller brenning.
DA171003 Rus bidrar til forverring av mange av de viktige utviklingsproblemene, som hiv/aids, vold mot kvinner og fattigdom.
DA171003 Dette rammer fattige kvinner og barn hardest.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/p7kvX/Eiffeltarnet-i-svart-for-ofrene-i-Las-Vegas Søndag ble to unge kvinner drept med kniv i Marseille.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/EOMk2/Groteske-funn-pa-drapssiktede-Madsens-datamaskin På Madsens datamaskin har politiet funnet filmer som viser tortur og drap på kvinner ved hengning eller brenning.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/8n491/Hun-overga-seg-da-IS-ble-slatt--1400-holdes-innestengt-i-Irak Over 1400 kvinner og barn holdes innestengt av irakske myndigheter etter at IS-medlemmene de var sammen med, overga seg den 30. august. 800 - 900 av dem er barn.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/4MM99/Ambassaderapport-Norskpakistanske-menn-dumper-kona-i-Pakistan Men flere pakistanske kvinner opplever å bli dumpet av sin norske ektemann.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/4MM99/Ambassaderapport-Norskpakistanske-menn-dumper-kona-i-Pakistan Hun kjenner andre kvinner som er blitt sendt ut av Norge mot sin vilje.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/4MM99/Ambassaderapport-Norskpakistanske-menn-dumper-kona-i-Pakistan Flere menn som er oppvokst i Norge og lever her, gifter seg med kvinner fra Pakistan, får barn med dem og dumper dem i Pakistan.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/4MM99/Ambassaderapport-Norsk-pakistanske-menn-dumper-kona-i-Pakistan Men flere pakistanske kvinner opplever å bli dumpet av sin norske ektemann.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/4MM99/Ambassaderapport-Norsk-pakistanske-menn-dumper-kona-i-Pakistan Hun kjenner andre kvinner som er blitt sendt ut av Norge mot sin vilje.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/4MM99/Ambassaderapport-Norsk-pakistanske-menn-dumper-kona-i-Pakistan Flere menn som er oppvokst i Norge og lever her, gifter seg med kvinner fra Pakistan, får barn med dem og dumper dem i Pakistan.
AA171003 På Madsens datamaskin har politiet funnet filmer som viser tortur og drap på kvinner ved hengning, halshogging eller brenning.
VG171002 Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ), Isabell Herlovsen ( Jiangsu Suning ).
VG171002 Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Chelsea ), Stine Reinås ( Stabæk ), Ina Gausdal ( Kolbotn ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi (
VG171002 Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Chelsea ), Stine Reinås ( Stabæk ), Ina Gausdal ( Kolbotn ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi (
VG171002 Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Chelsea ), Stine Reinås ( Stabæk ), Ina Gausdal ( Kolbotn ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linkö
VG171002 Chelsea ), Stine Reinås ( Stabæk ), Ina Gausdal ( Kolbotn ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinne
VG171002 Cecilie Fiskerstrand ( LSK Kvinner ), Ingrid Hjelmseth ( Stabæk ).
VG171002 ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ), Isabell Herlovsen ( Jiangsu Suning ).
VG171002 Tysfjord-saken : Elleve menn og kvinner forteller om overgrep ¶
VG171002 SALTEN TINGRETT ( VG ) Tysfjord-mannen som er tiltalt for seksuelle overgrep mot seks fornærmede kvinner møtte ikke i retten mandag morgen.
VG171002 Han er tiltalt for seksuelle overgrep mot seks kvinner .
VG171002 Der er han tiltalt for seksuelle overgrep mot seks fornærmede kvinner .
VG171002 Tysfjord-saken : Elleve menn og kvinner forteller om overgrep ¶
VG171002 Han er tiltalt for seksuelle overgrep mot seks kvinner .
VG171002 Anmeldelsen ble senere aktuell igjen da andre kvinner anmeldte mannen for lignende forhold.
NL171002 Aller viktigst for meg ville være at historier om enkeltmennesker kunne fortelles på den måten, ikke minst også kvinner !
DN171002 To unge kvinner fra Indonesia og Vietnam sier de trodde de skulle bli tv-stjerner for « skjult kamera » i Asia.
DN171002 To fagpersoner har varslet om forhold ved Oslo universitetssykehus etter at 21 kvinner ble feilaktig operert.
DB171002 Lønnstoppen for 100 norske ledere : 4 kvinner - 96 menn ¶
DB171002 « Hatet kvinner » : 23 personer ble drept og 27 skadd da George Hennard skjøt rundt seg på kafeen Luby's i Killeen i Texas 16. oktober 1991.
DB171002 « Alle kvinner i Killeen og Belton er slanger !
DB171002 En rekke vitner og rapporter som kom i ettertid av massakren viser til at Hennard hadde et inderlig hat rettet mot kvinner . 14 av de 23 drepte var kvinner, det samme var mange av de skadde.
DB171002 14 av de 23 drepte var kvinner , det samme var mange av de skadde.
DB171002 En annen fan peker på ironien i at « Sex og Singelliv » har bidratt til å gjøre kvinner selvstendige og ta kontrollen over eget liv, samtidig som Cattrall får kritikk for ikke å ville delta i en tredje film.
DB171002 Vold mot kvinner er ikke unormalt i islamistiske kulturer.
DB171002 Jihadismen handler også om de strenge sharialover som rammer alle hardt, og i særdeleshet kvinner .
DB171002 I enkelte muslimske land hugges både kvinner og menns hoder av i Allahs navn.
DB171002 At kvinner med heldekkende klær presser seg til å skulle bade i basseng der man vanligvis bruker bikini, er jihad.
DB171002 I « Snømannen », publisert mellom stive permer i 2007, jakter sistnevnte en massemorder som blinker ut kvinner med « uekte » barn og graviditeter som ofrene sine.
DB171002 Ukulturer som undertrykkelse og sosial kontroll av kvinner må bekjempes.
DB171002 I æreskulturen dreper man sine barn for å opprettholde ære, man truer jenter til å passe på familiens ære, man kontrollerer og undertrykker kvinner slik at de ikke bringer skam over familien.
DB171002 Det finnes grupper som har vært i Norge i flere generasjoner, men som fortsatt undertrykker jenter og kvinner - de skylder på sin kultur eller religion.
DB171002 Det er vondt å se jenter og kvinner som ser at andre har frihet, men selv mangler de frihet fordi deres familie og andre kontrollerer dem.
DB171002 Det er vondt å høre om jenter og kvinner som er livredde for å være sammen med den de elsker, det er vondt å høre at jenter og kvinner ikke tør ta egne valg i frykt for familiens reaksjon.
DB171002 Det er vondt å høre om jenter og kvinner som er livredde for å være sammen med den de elsker, det er vondt å høre at jenter og kvinner ikke tør ta egne valg i frykt for familiens reaksjon.
DB171002 Det er vondt å høre om jenter og kvinner som bor i Norge, men som hver dag må kjempe for sin frihet.
DB171002 Det er vondt å høre om jenter og kvinner som blir utsatt for voldtekt, men som ikke tør melde fordi de er redde for reaksjonene, redd for at de får høre at det er deres egen skyld siden de har blitt for norske.
DB171002 Det er vondt å høre om at unge kvinner rømmer til et annet land for å føle seg fri.
DB171002 Det er vondt at unge jenter og voksne kvinner må dekke seg til på grunn av frykt fra sin egen familie og rykter innen miljøet de tilhører.
DB171002 Det er viktig at kvinner og menn står side og side og kjemper mot ukulturer som undertrykkelse og sosial kontroll.
DB171002 Det er ingen ære i å trakassere kvinner som kler seg som de vil.
DB171002 Det er ingen ære i å kontrollere jenter og kvinner på grunn av kjønn.
DB171002 Det er ingen ære i å forfølge kvinner fordi de har samme opprinnelses land som deg.
DA171002 | Drapstiltalte kvinner nekter for å ha drept Kim Jong-uns halvbror ¶
DA171002 Mandag møtte to kvinner i retten, tiltalt for drapet.
DA171002 To fagpersoner har varslet om forhold ved Oslo universitetssykehus etter at 21 kvinner ble feilaktig operert.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/2Elgx/Drapstiltalte-kvinner-nekter-for-a-ha-drept-Kim-Jong-uns-halvbror | Drapstiltalte kvinner nekter for å ha drept Kim Jong-uns halvbror ¶
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/2Elgx/Drapstiltalte-kvinner-nekter-for-a-ha-drept-Kim-Jong-uns-halvbror Mandag møtte to kvinner i retten, tiltalt for drapet.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/o4zxa/Fagpersoner-frykter-ny-systemsvikt-ved-Oslo-universitetssykehus To fagpersoner har varslet om forhold ved Oslo universitetssykehus etter at 21 kvinner ble feilaktig operert.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/o4zxa/Fagpersoner-frykter-ny-systemsvikt-ved-Oslo-universitetssykehus Fire kvinner får erstatning.
AA171002 To kvinner ble knivstukket og drept på byens største togstasjon.
AA171002 Terrorgruppen IS tar på seg skylden etter at to kvinner ble drept med kniv i Marseille søndag.
AA171002 | Drapstiltalte kvinner nekter for å ha drept Kim Jong-uns halvbror ¶
VG171001 Sammen med gynekologen studerte Vesterlund bilder av kvinner som har fått utført kosmetiske inngrep i underlivet.
VG171001 To kvinner risikerer dødsstraff når de mandag møter i retten, tiltalt for å ha drept halvbroren til Nord-Koreas diktator med nervegift.
VG171001 Bakgrunn : To kvinner siktes for drap på Kim Jong-nam ¶
DN171001 | Fire kvinner blant Norges 100 best betalte toppledere ¶
DN171001 Men hun skulle ønske flere kvinner hadde våget å ta på seg topplederjobber.
DN171001 ¶ Del på Facebook Del på Twitter ¶ | 4 kvinner og 96 menn blant de 100 beste betalte ¶
DN171001 Men hun skulle ønske flere kvinner hadde våget å ta på seg topplederjobber.
DB171001 Raste da hun bare møtte kvinner i sjakkturnering.
DB171001 ti barn av kvinner med norsk tilknytning i IS i Syria og Irak, legger han til.
DB171001 Ifølge rykter skal Przybyszewski ha vært involvert med to andre polske kvinner på det tidspunktet Dagny Juel ble drept.
DA171001 Knivdramaet i Marseille, der to kvinner ble drept, skal etterforskes som terror, melder fransk påtalemyndighet.
DA171001 Det var to forbipasserende kvinner som ble drept.
DA171001 | Kvinner tatt for ruskjøring ¶
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/Jkgxm/Knivdrap-i-Marseille-etterforskes-som-terror--IS-tar-pa-seg-skylden Terrorgruppen IS tar på seg skylden etter at to kvinner ble drept med kniv i Marseille søndag.
AA171001 | Saudiarabisk universitet skal gi kvinner kjøreopplæring ¶
AA171001 Tirsdag ble det klart at kong Salman har utstedt et dekret som innebærer at også kvinner skal kunne kjøre bil, en nyhet som ble møtt med stor glede blant saudiarabiske kvinner som i mange år har kjempet for dette.
AA171001 Tirsdag ble det klart at kong Salman har utstedt et dekret som innebærer at også kvinner skal kunne kjøre bil, en nyhet som ble møtt med stor glede blant saudiarabiske kvinner som i mange år har kjempet for dette.
AA171001 Saudi-Arabia har vært det eneste landet i verden der kvinner ikke har fått lov til å kjøre bil.
AA171001 Et universitet i Saudi-Arabia vil åpne en trafikkskole for kvinner etter at det ble klart at kongedømmet fjerner forbudet mot kvinner bak rattet.
AA171001 Et universitet i Saudi-Arabia vil åpne en trafikkskole for kvinner etter at det ble klart at kongedømmet fjerner forbudet mot kvinner bak rattet.
AA171001 Unge kvinner i Finnmark forsvinner på mystisk vis og blir funnet døde i grotesk rituell setting.
AA171001 Bjørn Sundquist er på sitt beste som lensmann Ed Arvola i en småby i Finnmark hvor unge kvinner forsvinner på mystisk vis.
VG170930 De har tapt syv ganger og har aldri tidligere vært i en cupfinale for kvinner .
VG170930 - En av åtte kvinner får brystkreft.
VG170930 På lasteplanet sitter 113 kvinner og barn.
VG170930 Foto : Younes Mohammad ¶ KVINNER OG BARN : Alle gutter og menn blir automatisk mistenkt for IS-koblinger, og varetektsfengsles av irakisk sikkerhetstjeneste.
VG170930 Kvinner og barn bor i brakkeleiren.
SA170930 Vålerenga-LSK Kvinner 1 - 0 ¶
SA170930 Stephanie Ann Verdoia jubler for vinnermålet mot LSK Kvinner .
SA170930 Med klubber som LSK Kvinner , Stabæk og Røa i nærheten innser treneren at konkurransen er hard for å ta den ledende posisjonen i hovedstadsområdet.
SA170930 LSK Kvinner kom som store favoritter til Oslo øst, men måtte til slutt innse at Stephanie Ann Verdoias vinnermål gjorde at det ikke blir cupfinale for fjerde år på rad.
SA170930 For LSK Kvinner ble kampen en stor nedtur.
SA170930 Vålerenga-LSK Kvinner 1 - 0 ¶
SA170930 VALLE : Det ble klart etter at LSK Kvinner ble slått 1 - 0 på nye Vålerenga kultur- og idrettspark lørdag formiddag.
SA170930 Stephanie Ann Verdoia jubler for vinnermålet mot LSK Kvinner .
SA170930 Med tapet lørdag blir det ikke den fjerde strake serie- og cupdobbelen for LSK Kvinner , som har vunnet alt de tre siste sesongene.
SA170930 LSK Kvinner møter Brøndby til høstens første Champions League-kamp på Åråsen onsdag.
SA170930 LSK Kvinner jaget utligning i den andre omgangen, men slet med å skape sjanser.
FV170930https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norges-beste-fotballag-holder-til-i-denne-brakken-uten-vann-og-do-242993b.html LSK Kvinner er suverene i Norge.
FV170930https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norges-beste-fotballag-holder-til-i-denne-brakken-uten-vann-og-do-242993b.html Isabell Bachor og Synne Skinnes Hansen på vei inn i klubbhuset til LSK Kvinner .
DB170930 ¶ TIL FINALE : VIF-spiller Stehpanie Yrsa Jonsdottir jubler etter 0-1 skåring under NM semifinalekampen i fotball mellom Vålerenga og LSK Kvinner på Vålerenga stadion i Oslo lørdag.
DB170930 Vålerenga er dermed klar for sin første cupfinale for kvinner .
DB170930 - For å vise i hvilken grad et patriarki tar sin toll på kvinner ; Jeg har blitt voldtatt, jeg har blitt seksuelt misbrukt som barn og jeg har fått sparken fordi jeg nektet å ha sex med sjefen min.
DA170930 NM fotball kvinner lørdag, semifinaler : ¶
DA170930 ( Vålerenga - LSK Kvinner 1-0 ).
DA170930 Kvinner og barn. 13 ganger stoppet motoren.
DA170930 Og selv nå, i tjue sytten, møter jeg i USA overraskende mange unge kvinner som sier at de blir fortalt at de ikke må bli gravide, siden det å bli mor vil gjøre at de blir tatt mindre seriøst som tenkende, intellektuelle individ.
DA170930 For å endre på det, trenger man selvsagt at kvinner som har erfart å bli mor skriver om det.
BT170930https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-beste-fotballag-holder-til-i-denne-brakken-uten-vann-og-do-242993b.html LSK Kvinner er suverene i Norge.
BT170930https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-beste-fotballag-holder-til-i-denne-brakken-uten-vann-og-do-242993b.html Isabell Bachor og Synne Skinnes Hansen på vei inn i klubbhuset til LSK Kvinner .
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/2E49G/Ny-nazidemonstrasjon-i-Gteborg-lordag--Det-kan-smelle - Det finnes enkelte demonstrasjoner hvor vi tar med våre kvinner og barn, men denne demonstrasjonen er nok ikke en av disse.
AP170930https://www.aftenposten.no/okonomi/i/gbq45/Livet-pa-toppen-Under-13-av-sjefene-er-kvinner-Likevel-far-hun-sporsmalet-Skal-vi-bare-ha-kvinnelige-ledere-na Å satse bevisst på kvinner har fått enkelte menn til å reagere.
AP170930https://www.aftenposten.no/okonomi/i/gbq45/Livet-pa-toppen-Under-13-av-sjefene-er-kvinner-Likevel-far-hun-sporsmalet-Skal-vi-bare-ha-kvinnelige-ledere-na | Livet på toppen : Under 1/3 av sjefene er kvinner .
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/7bMmB/Fire-kvinner-far-erstatning-etter-feiloperasjon-i-Oslo | Fire kvinner får erstatning etter feiloperasjon i Oslo ¶
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/7bMmB/Fire-kvinner-far-erstatning-etter-feiloperasjon-i-Oslo Fire av 21 kvinner som fikk bryster og eggstokker operert bort ved en feiltagelse ved Oslo universitetssykehus, får erstatning, ifølge Klassekampen.
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-til-historisk-cupfinale-Na-vil-de-fa-det-beste-opplegget-i-Norge-243103b.html Vålerenga-LSK Kvinner 1 - 0 ¶
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-til-historisk-cupfinale-Na-vil-de-fa-det-beste-opplegget-i-Norge-243103b.html Stephanie Ann Verdoia jubler for vinnermålet mot LSK Kvinner .
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-til-historisk-cupfinale-Na-vil-de-fa-det-beste-opplegget-i-Norge-243103b.html Med klubber som LSK Kvinner , Stabæk og Røa i nærheten innser treneren at konkurransen er hard for å ta den ledende posisjonen i hovedstadsområdet.
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-til-historisk-cupfinale-Na-vil-de-fa-det-beste-opplegget-i-Norge-243103b.html LSK Kvinner kom som store favoritter til Oslo øst, men måtte til slutt innse at Stephanie Ann Verdoias vinnermål gjorde at det ikke blir cupfinale for fjerde år på rad.
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-til-historisk-cupfinale-Na-vil-de-fa-det-beste-opplegget-i-Norge-243103b.html For LSK Kvinner ble kampen en stor nedtur.
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-klar-for-historisk-cupfinale-243103b.html Vålerenga-LSK Kvinner 1 - 0 ¶
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-klar-for-historisk-cupfinale-243103b.html VALLE : Det ble klart etter at LSK Kvinner ble slått 1 - 0 på nye Vålerenga kultur- og idrettspark lørdag formiddag.
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-klar-for-historisk-cupfinale-243103b.html Stephanie Ann Verdoia jubler for vinnermålet mot LSK Kvinner .
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-klar-for-historisk-cupfinale-243103b.html Med tapet lørdag blir det ikke den fjerde strake serie- og cupdobbelen for LSK Kvinner , som har vunnet alt de tre siste sesongene.
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-klar-for-historisk-cupfinale-243103b.html LSK Kvinner møter Brøndby til høstens første Champions League-kamp på Åråsen onsdag.
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-klar-for-historisk-cupfinale-243103b.html LSK Kvinner jaget utligning i den andre omgangen, men slet med å skape sjanser.
AA170930 To kvinner og en mann lettere skadet etter episode i en leilighet.
AA170930 Han forteller at to kvinner og en mann skal ha vært involvert.
VG170929 Playboy handlet først og fremst om kvinner som objekter og sex som et produkt, skriver Mary Schmich i Chicago Tribune.
VG170929 Han bor i en smakfullt innredet leilighet på det jeg antar er Östermalm, har sex med interessante kvinner og ser ut som han er gått rett ut av en Dressmann-reklame.
VG170929 Driver med krigshandlinger og massakrerer barn og kvinner der ute.
VG170929 Sjekk ut et kontorlandskap i mediebransjen, hos politikere og bedriftsledere, hvor mange kvinner går ikke rundt kledd som menn i et svart-blått-gråfarvet antrekk med feil snitt ?
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norges-beste-fotballag-holder-til-i-denne-brakken-uten-vann-og-do-242993b.html LSK Kvinner er suverene i Norge.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norges-beste-fotballag-holder-til-i-denne-brakken-uten-vann-og-do-242993b.html Isabell Bachor og Synne Skinnes Hansen på vei inn i klubbhuset til LSK Kvinner .
SA170929 LSK Kvinner er suverene i Norge.
SA170929 Isabell Bachor og Synne Skinnes Hansen på vei inn i klubbhuset til LSK Kvinner .
NL170929 For på sosiale medier og i det offentlige rom for øvrig trår stadig flere kvinner fra disse miljøene fram i protest mot patriarkatet.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass I år er halvparten av Norges kommersielle filmskapere kvinner
DN170929 « Abenomics » skulle få fart på den økonomiske veksten, kvele deflasjonen og få flere ut i arbeid - spesielt kvinner .
DN170929 I år er halvparten av Norges kommersielle filmskapere kvinner
DB170929 Om Yifan vinner mot kvinner eller menn har for øvrig ingenting å si for FIDEs sjakkranking.
DB170929 Men i de to siste turneringene har Yifan bemerkelsesverdig nok nesten bare møtt kvinner , selv om duellene skal trekkes på helt nøytral måte.
DB170929 Men Yifan møtte nesten bare kvinner i en turnering på Gibraltar - og det samme i turneringa som nå pågår på Isle of Man.
DB170929 Jeg spilte mot sju kvinner på ni kamper, og jeg var ikke fornøyd med det.
DB170929 Jeg skriver jo historie i å spille mot mange kvinner .
DB170929 Derfor forklarer NRK-eksperten at det ikke er noen ulempe for den kinesiske jenta å spille mot andre kvinner .
DB170929 Der møtte hun kvinner i de første fire kampene, før hun møtte en mann i den femte.
DB170929 Da møtte hun kvinner i sju av ni runder.
DB170929 Bare 15 % av deltakerne i Masters-turneringene er nemlig kvinner , skriver nettstedet.
DB170929 Bae sier at både turneringa på Gibraltar og Isle of Man har vært opptatte av ha med kvinner .
DB170929 Kvinner vil ha det blågrønt ¶
DB170929 ¶ SELFIE-ANGRER : Mange kvinner angrer etter å ha delt nakenbilder av seg selv, ifølge norsk psykolog.
DB170929 Mange av de døde og savnede er kvinner og barn.
DB170929 Tirsdag denne uka vekket den saudi-arabiske kvinnen Manal al-Sharif sønnen sin, da en nyhetsmelding tikket inn : « Kvinner får lov til å kjøre i Saudi-Arabia », stod det.
DB170929 Selv om kvinner fra juni neste år skal få lov til å kjøre bil, er det lang vei fram til de kan bestemme over egne liv.
DB170929 Nå er det bestemt at det konservative landet fra juni neste år vil la kvinner få sertifikat.
DB170929 I nesten tre tiår har aktivister som Manal al-Sharif jobbet for at Saudi-Arabia skulle slutte å bli verdens eneste land med kjøreforbud for kvinner .
DB170929 I dag skal saudi-arabiske kvinner kjøre bil ¶
DB170929 Hun viser til at kvinner er sett på som mindre verdt enn menn i kongedømmet, og at de må ha mannlig verge som bestemmer over dem gjennom hele livet.
DB170929 Dette handler om langt mer enn om kvinner bak rattet, sier al-Sharif.
DB170929 - Saudi-Arabia har blitt latterliggjort og kritisert verden over for å være det eneste landet hvor kvinner ikke kunne kjøre bil.
DB170929 - At kvinner snart skal få lov til å kjøre bil i Saudi-Arabia er så viktig at jeg mener den 26. september er vår nye frigjøringsdag.
DB170929 Kvinner må ha tillatelse av mannen sin, eller en annen mannlig verge, til å gjøre alt fra å gå til butikken til å kjøre barna til skolen.
DB170929 Men jeg mener det er forskjell på menn og kvinner .
DB170929 » Så fint, men denne komponisten hadde mange affærer med kvinner og døde av kreft da 1.verdenskrig fremdeles pågikk.
DB170929 Med kvinner i kommandoen på stjerneskipsbroen konfronteres snikende Klingons, som ikke stoler på menneskenes lovnader om at de kommer i fredfullt ærend.
DB170929 ¶ MUSIKKVIDEO : Livsnyteren Aune Sand er med i videoen til Erik og Kriss, og snakker i champagnerus om kvinner .
DB170929 Men jeg elsker kvinner og befruktningen er høydepunktet - det flotteste og vareste øyeblikket i livet, sier Sand.
DB170929 - Mange reagerer på hans måte å omtale kvinner på.
DB170929 Selv om kvinner som har hatt kreft sannsynligvis vet mer om temaet enn andre, kan man ikke regne med at disse forskningsresultatene om alkohol og tilbakefall har nådd dem.
DB170929 Ifølge Kreftforeningen vil en gruppe kvinner som i snitt drikker to glass vin om dagen ha ti prosent høyere brystkreftrisiko enn en gruppe som drikker ett glass vin om dagen.
DB170929 Det er tankevekkende når vi vet at halvparten av norske kvinner drikker alkohol på hverdager og at sju av ti av dem ikke kjenner til sammenhengen mellom alkohol og kreft ( Kreftforeningen ).
DB170929 De fant at kvinner som drikker alkohol har større tilbakefallsrisiko enn kvinner som ikke drikker.
DB170929 De fant at kvinner som drikker alkohol har større tilbakefallsrisiko enn kvinner som ikke drikker.
DB170929 På det tidspunktet skal han ha vært romantisk og seksuelt involvert med flere av Hollywoods vakreste kvinner , men livsstilen fikk seg en midlertidig stopp i 1985.
DB170929 I 2013 hevdet ungkaren ifølge Daily Mail at han hadde gått til sengs med over 1000 forskjellige kvinner , men ikke alle disse fikk spalteplass i Playboy eller ble profilerte i etterkant.
DB170929 EKTE PLAYBOY : Hugh Hefner var godt kjent for sine mange kvinner , ville fester og store magasinimperium.
DB170929 Den unge amerikaneren kunne ligge med andre kvinner enn henne, noe som ifølge den britiske avisa var starten på hans karriere som rundbrenner.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/Rvnm8/Likestillingsombudet-vil-todele-foreldrepermisjonen I 1977 innførte Norge betalt fødselspermisjon for alle kvinner i lønnet arbeid.
AA170929 Trolig dreier det seg om IS-krigere som er drept i et luftangrep for flere uker siden, og det er også kvinner i massegraven, opplyser irakiske sikkerhetskilder.
AA170929 Som følge av dette er de gjenværende sykehusene overfylt med pasienter, mange av dem kvinner og barn.
AA170929 Mange av de døde og savnede er kvinner og barn.
VG170928 Selv om bladet er mest kjent for sine lettkledde og nakne kvinner inneholdt det også ulike reportasjer om litteratur, politikk og kultur, samt noveller.
VG170928 Hun er bare en av utallige kjente kvinner som har figurert lettkledd på forsiden av Playboy.
VG170928 Andre kjente kvinner som har vært på fremsiden av bladet er Kim Basinger, Samantha Fox, Sharon Stone, Pamela Anderson og norske Lillian Müller, for å nevne noen ytterst få.
VG170928 Er det noe alle vet så er det at Hef bare vil ha yngre kvinner .
VG170928 - En av åtte kvinner får brystkreft.
VG170928 | Michelle Obama kritiserer millioner av amerikanske kvinner
VG170928 Her hadde hun en klar beskjed til millioner av amerikanske kvinner : ¶
VG170928 For selv om Hillary Clinton gjorde det klart best blant kvinner som helhet, stakk for eksempel rivalen av med over halvparten av stemmene fra hvite kvinner .
VG170928 For selv om Hillary Clinton gjorde det klart best blant kvinner som helhet, stakk for eksempel rivalen av med over halvparten av stemmene fra hvite kvinner.
VG170928 Den tidligere førstedamen mener at kvinner som stemte på Donald Trump « liker det de blir fortalt å like ».
VG170928 - Vi har en kandidat som har sagt ting om kvinner som er så sjokkerende, så nedverdigende at jeg ikke orker å gjenta det.
VG170928 - Hva betyr det for oss som kvinner når vi ser på de to kandidatene, og mange av oss sier, han fyren, han er bedre for meg, hans stemme er mer sann for meg.
VG170928 NYTT AVHØR : En venn av den drapssiktede kvinner sier til VG at han skal i sitt niende avhør i saken fredag.
VG170928 To andre kvinner VG har snakket med, som var til stede i bisettelsen, sier at de reagerte på at kvinnen møtte opp på bakgrunn av det problemfylte forholdet som hadde vært mellom den nå siktede kvinnen og Hagel Pedersen.
VG170928 SAMMENSATTE LIDELSER : 70 prosent av fastlege Silja Rekdals pasienter er kvinner .
VG170928 70 prosent av mine pasienter er kvinner , mange av dem er eldre.
SA170928 LSK Kvinner har vært det suverent beste laget de siste sesongene.
DN170928 | Kritiserer kvinner som stemte på Trump ¶
DN170928 USAs tidligere førstedame Michelle Obama kritiserer kvinner som stemte på Donald Trump i presidentvalget.
DN170928 Tidligere førstedame i USA, Michelle Obama, har kommet med skarp kritikk mot kvinner som stemte på Donald Trump i 2016, melder amerikanske medier.
DN170928 Rundt 42 prosent av amerikanske kvinner stemte på Trump i presidentvalget i 2016.
DB170928 Det å tilrettelegge slik at kvinner får bedre forutsetninger for å lykkes er noe vi ser på som spennende.
DB170928 - Det var svake resultater i EM, og det har vært manglende finansielle vilkår for kvinner .
DB170928 Kvinner har de samme forutsetninger som menn innen vårt fagfelt - og alt handler om å bli best mulig på banen.
DB170928 Han bekrefter at mer enn 100 personer, hovedsakelig kvinner og barn, var ombord.
DB170928 Det er fryktet at mange personer, spesielt mange kvinner og barn, har druknet.
DB170928 Nakne kvinner var selvsagt essensielt.
DB170928 Nakne kvinner er igjen å finne i Playboy ¶
DB170928 WPC kjenner også til eksempler på at kvinner som har født ikke får lov å fortsette sin skolegang.
DB170928 Tvert imot viser forskning at komplikasjoner som følge av utrygge aborter er en av de vanligste årsakene til at kvinner i Tanzania dør i forbindelse med svangerskap og fødsel.
DB170928 Skal norsk utviklingspolitikk være effektiv, må det - som tidligere anført av FOKUS - ikke bare flere penger på bordet for å bøte på kuttene til Trump-administrasjonen, men Norge må også bruke sine diplomatiske forbindelser til å sikre at kvinner i utviklingsland får tilgang til seksualopplysning, prevensjon, trygge aborter og god behandling etter utrygge aborter.
DB170928 Innsats for helse og utdanning må ses i sammenheng med bekjempelse av kjønnsstereotypier og kulturelle praksiser som hindrer kvinner i å utvikle seg og gjøre selvstendige valg.
DB170928 I tillegg til juridiske rettigheter er mangel på en god, kunnskapsbasert seksualundervisning et hinder for at jenter og kvinner kan treffe valg som gjør det mulig å kombinere familieplanlegging med jobb og utdanning.
DB170928 Hvis ikke er det selve livet som står på spill når kvinner søker utrygge aborter.
DB170928 For eksempel får kvinner injisert vaskemiddel, klorokin, aske og ulike typer urter i livmoren.
DB170928 FOKUS har i mange år arbeidet for at kvinner i utviklingsland skal få bestemme over egen kropp.
DB170928 Det ligger i kjernen av en feministisk utviklingspolitikk at kvinner andre steder i verden skal ha et like sterkt vern av sine menneskerettigheter som norske kvinner .
DB170928 Det ligger i kjernen av en feministisk utviklingspolitikk at kvinner andre steder i verden skal ha et like sterkt vern av sine menneskerettigheter som norske kvinner.
DB170928 Det er ikke mulig å sikre at kvinner får like mye politisk og økonomisk innflytelse som menn hvis de ikke får eie sin egen kropp.
DB170928 Det er ikke lenger like trygt å snakke åpent om at kvinner skal ha rett til seksualopplysning og trygge aborter.
DB170928 september, er internasjonal merkedag for å markere at kvinner skal ha tilgang til trygge aborter.
DB170928 Selv var Hefner, som ble kjent for sin røde slåbrok og pipe, svært åpen om at han hadde forhold til svært mange unge kvinner .
DB170928 Her bodde han gjerne omgitt av flere unge kvinner samtidig.
DB170928 Triana Iglesias ( 35 ) har flere ganger vært avbildet i Playboy-mogulen Hugh Hefners publikasjoner, og er en av få norske kvinner som har prydet forsiden av amerikanske Playboy.
DB170928 Hun mener det er viktig å huske at Hefner også hadde mer ved seg enn bare det å stå i frontlinjen for et magasin med nakne kvinner .
DB170928 Han forklarte at kvinner fra Norge var så flotte.
DB170928 - Likte norske kvinner ¶ 50-åringen forklarer videre at hun fikk spesielt mye oppmerksomhet for det å være norsk.
DB170928 « En av åtte kvinner får brystkreft.
DB170928 « Den dårlige nyheten er at ikke alle kvinner er så heldige, så la oss kjempe mot alle krefttyper og la oss sørge for at et offentlig helsevesen kommer på plass », skriver hun.
DB170928 89 prosent av alle kvinner som ble rammet fra 2011 til 2015 lever fem år etter diagnostisering.
DA170928 For kvinner blir også diskriminert i USA.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/qGbwe/Playboy-grunnlegger-Hugh-Hefner-er-dod Ideen var å gi ut et blad med en kombinasjon av nakne kvinner og dyptpløyende artikler, intervjuer med fremstående personer og fortellinger fra kjente forfattere.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Ved å sette seg bak rattet demonstrerte saudiarabiske kvinner i 2014 for retten til å kjøre bil.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Tirsdag kunne kvinner i Saudi-Arabia glede seg over at de endelig skal få lov til å kjøre bil.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Snart får de lov til å kjøre bil, men saudiarabiske kvinner har mange kamper igjen.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Saudiske kvinner dekker hodet, men dette er ikke vanlig for vestlige kvinner som besøker landet.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Saudiske kvinner dekker hodet, men dette er ikke vanlig for vestlige kvinner som besøker landet.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner På restauranter er det også egne innganger for kvinner .
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner På enkelte offentlige steder, som for eksempel kjøpesentre, er det egne etasjer eller soner for kvinner der de kan ta av seg abayen, skriver BBC.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Men selv om de fra juni neste år kan kjøre bil, er det mange ting saudiarabiske kvinner ikke har lov til å gjøre.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Listen over forbud er fortsatt lang for saudiske kvinner .
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Ifølge regjeringens nettsider anbefales kvinner likevel å alltid ha med seg et svart hodetørkle ( hijab ) i tilfelle krav om tildekking.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Ifølge det såkalte « mahram»-systemet må alle saudiarabiske kvinner ha en verge.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner I tillegg får kvinner nå lov til å være til stede på store idrettsarenaer, blant annet under konserter.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner I 2015 fikk saudiarabiske kvinner for første gang delta i kommunevalg, men de må fortsatt ha en manns tillatelse for å kunne reise til utlandet eller gifte seg.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner I 2013 ble det tillatt for saudiarabiske kvinner å sykle, riktignok kun på utvalgte steder og kun med mannlig følge.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner I 2013 ble det bestemt at butikker der både menn og kvinner arbeider må bygge vegger som separerer kjønnene.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Høsten 2016 demonstrerte flere tusen mot at saudiarabiske kvinner må ha godkjenning fra sin mannlige verge til mange hverdagslige aktiviteter.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Frem til nå har Saudi-Arabia vært det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Drive forretninger uten en mannlig partner : ¶ Kvinner som ønsker å starte egen virksomhet må ofte sørge for at to menn går god for henne før hun får lån eller løyve. 5.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Det er forbud for kvinner å prøve klær når de er ute på shopping, selv om de benytter butikkenes prøverom. 9.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Både CNN, BBC og Newsweek lister opp flere ting som stadig er ulovlig for kvinner i Saudi-Arabia : ¶ 1.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Bakgrunn : Nå får saudiarabiske kvinner lov å kjøre bil ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/G4XA4/Kakebok-koen-strakte-seg-nesten-200-meter-i-Oslo-torsdag Saudiske kvinner får endelig lov til å kjøre bil.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nytt-grep-skal-skaffe-mer-penger-til-kvinnefotballen-243012b.html LSK Kvinner har vært det suverent beste laget de siste sesongene.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-beste-fotballag-holder-til-i-denne-brakken-uten-vann-og-do-242993b.html LSK Kvinner er suverene i Norge.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-beste-fotballag-holder-til-i-denne-brakken-uten-vann-og-do-242993b.html Isabell Bachor og Synne Skinnes Hansen på vei inn i klubbhuset til LSK Kvinner .
AA170928 Men vennligst ikke glem at han behandlet kvinner som søppel, tvitrer forfatteren og bloggeren Jessica Valenti.
AA170928 Mange feminister har imidlertid aldri tilgitt Hefner for at han i over et halvt århundre plasserte nakne og halvnakne unge kvinner på midtsidene i Playboy.
AA170928 | Barn og kvinner døde da båt med rohingya-flyktninger kantret ¶
AA170928 Minst ti barn og fire kvinner omkom da en båt med rohingya-flyktninger kantret utenfor kysten av Bangladesh, ifølge lokale politifolk.
AA170928 Blant dem som omkom på jobb i fjor, var det to kvinner og 43 menn.
AA170928 Nærpoliti dreier seg om hvordan dedikerte polititjenestemenn og - kvinner evner å samvirke med sitt lokalsamfunn og hvordan de evner å skape en allianse i lokalsamfunnet som forebygger kriminalitet.
VG170927 Norge er tildelt håndball EM for menn i 2020 og EM-sluttspillet for kvinner samme år.
VG170927 | Nå får kvinner lov å kjøre bil i Saudi-Arabia ¶
VG170927 VG-serie : Saudi-Arabias tildekkede kvinner
VG170927 Men kravet om at også kvinner må få lov å ta førerkort og slippe å måtte ha en mann til å kjøre seg, har vokst i Saudi-Arabia, og det har vært mange aksjoner blant annet i sosiale medier.
VG170927 Landets konge har utstedt et dekret som gir landets kvinner lov til å kjøre bil.
VG170927 LANG KAMP : På dette bildet fra 2014 kjører Aziza Yousef bil på motorveien i Riyadh i forbindelse med en kampanje for kvinner bak rattet.
VG170927 Kong Salman utstedte det historiske kongelige dekretet tirsdag, et dekret som tillater kvinner i landet å ta førerkort, melder saudiarabiske medier.
VG170927 I løpet av de siste årene har flere kvinner gjennomført protestaksjoner mot forbudet og satt seg bak rattet, med den konsekvens at de har blitt pågrepet.
VG170927 Hun forteller at kvinner har kjempet for denne rettigheten siden 1990.
VG170927 Fram til nå har Saudi-Arabia vært det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre bil selv.
VG170927 Det er et stort skritt ; et ekte skritt for kvinner i Saudi-Arabia !
VG170927 - Jeg tror dette kan åpne døren på vidt gap for mer politikk som øker mulighetene for saudiske kvinner .
VG170927 Tirsdag kveld møtte VG to kvinner som hadde et nært forhold til den nå avdøde mannen i 60-årene, og som samtidig da kjente til den nå drapssiktede kvinnen.
SA170927 Vi vil gjerne ha flere nominerte kvinner , sier Larsen, som tror mange ikke tenker på at de er ildsjelder.
SA170927 Larsen i idrettskretsen vil gjerne ha flere nominasjoner av kvinner .
NL170927 I tillegg til at fødende kvinner må ligge i ambulanse i to-tre timer ( fire fra Kautokeino ) overfjellet, må også alle akutt syke i Finnmarks klart største by, samt nærliggende kommuner, fraktes over den samme fjellovergangen for behandling - selv når tid er den viktigste forskjellen mellom liv og død.
FV170927https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Harry-Andersen-vant-i-fjor-Hvem-bor-bli-arets-ildsjel-242802b.html Vi vil gjerne ha flere nominerte kvinner , sier Larsen, som tror mange ikke tenker på at de er ildsjelder.
FV170927https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Harry-Andersen-vant-i-fjor-Hvem-bor-bli-arets-ildsjel-242802b.html Larsen i idrettskretsen vil gjerne ha flere nominasjoner av kvinner .
DN170927 Nyheten om at kvinner i Saudi-Arabia nå kan ta bilsertifikat, er møtt med både jubel og vantro.
DN170927 Fram til nå har Saudi-Arabia vært det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre bil selv.
DN170927 En saudiarabisk kvinne tvitret et bilde av tre kvinner i en bil på handletur med teksten « Oss snart ».
DN170927 Aktivisten Manal al-Sharif, som ledet protestbevegelsen « Women2Drive » i 2011 la ut følgende tekst på Twitter : « I dag tillot det siste landet på jorda kvinner å kjøre... vi gjorde det ».
DN170927 . Saudi-Arabia har omsider gitt etter og bestemt seg for å tillate kvinner å kjøre », heter det i en uttalelse fra Amnesty International.
DN170927 Kvinner får omsider lov til å kjøre bil i Saudi-Arabia.
DN170927 ¶ Hugh Hefner var pionér i å gjøre seg selv til merkevare med en hemningsløs hedonistisk livsstil, etter hvert sentrert rundt « Playboy Mansion » i Los Angeles, der han styrte blad, klubber, og tv-show i slåbrok fra soverommet, alltid omgitt av en entourage av lettkledde unge kvinner .
DB170927 ¶ IMPONERTE : Katrine Lunde under kvalifiseringskampen mellom Norge og Ukraina til EM i håndball kvinner i Stjørdalshallen.
DB170927 Tre kvinner er pågrepet og siktet for hallikvirksomhet etter straffelovens paragraf 315, melder Troms politidistrikt.
DB170927 De definerer kvinner som umyndige og nekter dem deltakelse i samfunnet på linje med menn.
DA170927 Isteden er det kvinner i alle aldre som har latt seg kalle.
DA170927 - Navnet Miss Sophie virker nok forlokkende på kvinner , ja, sier løvinnen, og hinter diskret mot tre-fire venninnegjenger på full fart inn i kvelden.
DA170927 Derfor anbefaler vi alle kvinner som vil ha god kontroll på fertiliteten sin, å benytte annen og langt tryggere prevensjon, sier hun.
DA170927 Abortratene i Norge har aldri vært så lave som i de siste årene, og stadig flere kvinner benytter langtidsvirkende, reversibel prevensjon som p-stav og hormonspiral.
DA170927 - Om det skal gis subsidier til kvinners bruk av nødprevensjon må eventuelt politikerne ta stilling til, men helsemyndighetene anbefaler heller at flere kvinner vurderer annen, billigere og sikrere prevensjon enn dette.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/OwqmA/NATO-Amerikansk-luftangrep-i-Kabul-traff-sivile Afghanske myndigheter : Kvinner og barn blant 30 sivile drept i NATO-angrep ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/rkPow/Hungersnoden-i-Wien--Cato-Guhnfeldt Dramatisk økning av dødeligheten blant kvinner .
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/EOJJ2/De-saudiske-kvinnene-er-pafallende-tause-om-kjoretillatelsen--Ina-Tin Den eneveldige kongen i Saudi-Arabia har bestemt : Kvinner skal få kjøre bil !
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Brann-treneren-utfordret-BT-opp-Stoltzen-Det-ble-et-smertefullt-mote-242894b.html De aller beste løperne for kvinner og menn starter mellom klokken 13.23 og 13.44 lørdag. 6119 løpere er påmeldt.
AA170927 IOM-leger har behandlet flere titall kvinner de siste ukene som sier de er blitt utsatt for overgrep før de flyktet.
AA170927 Aamulehti påpekte at språket har en maktdimensjon, det leder tenkningen til en uønsket retning ved å hinte om at et bestemt yrke eller tillitsverv er reservert for menn - eller for kvinner for den saks skyld.
VG170926 Står for å vise respekt til flagget, respekt til nasjonalsangen og for å vise respekt til de menn og kvinner som har kjempet og ofret livet for å forsvare landet, uttalte Sanders.
VG170926 Det er en ordning som skal sørge for at torturofre, enslige kvinner , syke, spesielt utsatte barn og forfulgte som ikke kan få tilstrekkelig beskyttelse i nærområdene, kan få en mulighet i et annet land.
VG170926 700 millioner jenter og kvinner som lever i dag, ble gift som barn.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass I år er halvparten av Norges kommersielle filmskapere kvinner ¶ | ''Det bygger seg opp til noe ¶
DN170926 | Saudi-Arabia snur - vil la kvinner kjøre bil ¶
DN170926 Saudiarabiske kvinner har nylig også fått stemmerett og rett til å stille som kandidater i valg.
DN170926 Saudi-Arabia annonserte tirsdag at kvinner skal få kjøre bil i kongeriket, melder New York Times.
DN170926 Det er ikke klart når Saudi-Arabia opphever forbudet mot at kvinner kan kjøre bil.
DN170926 De senere årene har mange saudiarabiske kvinner tydd til transport-apper som Uber og Careem for å kunne bevege seg utendørs uten følge.
DN170926 I år er halvparten av Norges kommersielle filmskapere kvinner
DN170926 Eksempelvis fremmet noen annonser støtte fra muslimske kvinner til Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton.
DB170926 ¶ LOVLIG : Saudi-Arabia er det siste landet i verden som tillater kvinner å kjøre bil.
DB170926 Saudiarabiske kvinner vil styre sosial ending, ikke bare bilder, skriver Brende på Twitter.
DB170926 Men kravet om at også kvinner må få lov å ta førerkort og slippe å måtte ha en mann til å kjøre seg, har vokst i Saudi-Arabia.
DB170926 I løpet av de siste årene har flere kvinner gjennomført protestaksjoner mot forbudet og satt seg bak rattet, med den konsekvens at de har blitt pågrepet.
DB170926 Fram til nå har Saudi-Arabia vært det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre bil selv.
DB170926 For første gang er det blitt tillatt for kvinner i landet å ta førerkort, melder saudiarabiske medier.
DB170926 Det russiske selskapet skal også ha prøvd å skape spenninger blant religiøse miljøer ved å spre innlegg som antydet at muslimske kvinner støttet Hillary Clinton.
DB170926 Blant dem 106 kvinner og 63 barn, sier Aserbajdsjans president.
DB170926 Forlaget drives av to kvinner , Anja Dahle Øverbye og Ingrid Flognfeldt Brubaker.
DB170926 Blant de tolv bidragsyterne til boka er åtte kvinner , befriende mange i den tradisjonelt mannsdominerte kunstgrenen.
DB170926 Kulturelle tabuer knyttet til mensen gjør at mange jenter og kvinner sendes bort fra familien i perioder og er sårbare for overgrep.
DB170926 Ansari beskylder meg også for å være mer opptatt av mensen, fordi jeg under et arrangement i New York tok til orde for bedre sanitærforhold for kvinner og jenter i utviklingsland.
DA170926 - Kvinner har et høyere sykefravær enn menn, men nå er det et veldig fokus både på å få ned fraværet og utvikle en heltidskultur i kommunene, tilføyer Gangsø.
DA170926 Vi vet at én av ti kvinner opplever voldtekt eller seksuelle overgrep i løpet av livet, og da er dette et samfunnsproblem.
DA170926 SAMFUNNSPROBLEM : Freddy Øvstegård ( SV ) påpeker at én av ti kvinner opplever voldtekt eller seksuelle overgrep i løpet av livet, og at det derfor er viktig med statlig fullfinansiering av overgrepsmottakene for å sikre god nok kapasitet.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/EOoK5/Norsk-sugardating-nettsted-moter-motstand-i-Belgia Sigurd Vedal argumenterte for at reklamen henvendte seg til både kvinner og menn.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/EOoK5/Norsk-sugardating-nettsted-moter-motstand-i-Belgia Med rullende reklameplakater forsøker det norskeide nettstedet Rich Meet Beautiful å lokke unge kvinner til å finansiere studiene ved å skaffe seg en « sugardaddy » - det vil si en sjenerøs og rik mann.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/EOoK5/Norsk-sugardating-nettsted-moter-motstand-i-Belgia Han står også bak nettstedet Victoria Milan, som kobler gifte menn og kvinner som ønsker et sidesprang.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil | Nå får saudiarabiske kvinner lov å kjøre bil ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil Saudiarabiske kvinner gleder seg stort over at de endelig skal få lov til å kjøre bil i det erkekonservative muslimske kongedømmet.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil Saudi-Arabias ambassadør : - Kvinner i Saudi-Arabia er bortskjemte ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil Men fortsatt må kvinner ha en manns tillatelse for å kunne reise til utlandet, få pass og gifte seg.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil Kong Salman utstedte det historiske kongelige dekretet tirsdag, et dekret som tillater kvinner i landet å ta førerkort.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil I tillegg får kvinner nå lov til å være til stede på store idrettsarenaer, blant annet under konserter.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil I løpet av de siste årene har flere kvinner gjennomført protestaksjoner mot forbudet og satt seg bak rattet, med den konsekvens at de har blitt pågrepet.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil I 2015 fikk saudiarabiske kvinner for første gang delta i kommunevalg.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil I 2013 ble det tillatt for saudiarabiske kvinner å sykle, riktignok kun utvalgte steder og kun med mannlig følge.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil Glade kvinner
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil Frem til nå har Saudi-Arabia vært det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre bil selv.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil Fram til nå har Saudi-Arabia vært det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre bil selv.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil Forbudet har ført til at kvinner blant annet har måttet bli kjørt av menn når de skulle på jobben.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil Blant kvinner i hovedstaden Riyadh blir nyheten mottatt med en blanding av sjokk og euforisk glede.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/QGpbP/TV-2s-laksetur-til-Japan-med-Hjeltnes-brot-god-presseskikk FRIKJENT FOR Å NAVNGI PROFESSOR som sendte grove meldinger til kvinner .
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mAAXq/Vi-ma-aksjonere-for-flere-kvinnelige-advokatpartnere--Curt-A-Lier Slutte å fokusere på om det er mektige menn i bransjen som holder kvinner nede, eller om det er kvinnene selv som ikke vil gjøre det som kreves.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mAAXq/Vi-ma-aksjonere-for-flere-kvinnelige-advokatpartnere--Curt-A-Lier Juristforbundets undersøkelse viste at det ikke var noen dans på roser å bli partner, hverken for kvinner eller menn, skriver innleggsforfatteren.
AP170926https://www.aftenposten.no/kultur/i/dyxJq/Khrono_-VG-og-NRK-frikjent-i-PFU-for-identifisering-og-omtale-av-professorens-meldinger-til-unge-kvinner | Khrono, VG og NRK frikjent i PFU for identifisering og omtale av professorens meldinger til unge kvinner
AP170926https://www.aftenposten.no/kultur/i/dyxJq/Khrono_-VG-og-NRK-frikjent-i-PFU-for-identifisering-og-omtale-av-professorens-meldinger-til-unge-kvinner Pressens Faglige Utvalg behandlet i dag Anki Gerhardsens klage mot NRK, VG og Khrono i omtalen av en professors tekstmeldinger til unge kvinner .
AA170926 Eksempelvis fremmet noen annonser støtte fra muslimske kvinner til Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton.
AA170926 | Nå skal saudiarabiske kvinner få lov til å kjøre bil ¶
AA170926 Saudiarabiske kvinner gleder seg stort over at de endelig skal få lov til å kjøre bil i det erkekonservative muslimske kongedømmet.
AA170926 Men fortsatt må kvinner ha en manns tillatelse for å kunne reise til utlandet, få pass og gifte seg.
AA170926 Kong Salman utstedte det historiske kongelige dekretet tirsdag, et dekret som tillater kvinner i landet å ta førerkort.
AA170926 I tillegg får kvinner nå lov til å være til stede på store idrettsarenaer, blant annet under konserter.
AA170926 I løpet av de siste årene har flere kvinner gjennomført protestaksjoner mot forbudet og satt seg bak rattet, med den konsekvens at de har blitt pågrepet.
AA170926 I 2015 fikk saudiarabiske kvinner for første gang delta i kommunevalg.
AA170926 Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.
AA170926 Glade kvinner
AA170926 Fram til nå har Saudi-Arabia vært det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre bil selv.
AA170926 Forbudet har ført til at kvinner blant annet har måttet bli kjørt av menn når de skulle på jobben.
AA170926 Blant kvinner i hovedstaden Riyadh blir nyheten mottatt med en blanding av sjokk og euforisk glede.
AA170926 | Nå skal saudiarabiske kvinner få lov til å kjøre bil ¶
AA170926 Saudiarabiske kvinner gleder seg stort over at de endelig skal få lov til å kjøre bil i det erkekonservative muslimske kongedømmet.
AA170926 Men fortsatt må kvinner ha en manns tillatelse for å kunne reise til utlandet, få pass og gifte seg.
AA170926 Kong Salman utstedte det historiske kongelige dekretet tirsdag, et dekret som tillater kvinner i landet å ta førerkort.
AA170926 I tillegg får kvinner nå lov til å være til stede på store idrettsarenaer, blant annet under konserter.
AA170926 I løpet av de siste årene har flere kvinner gjennomført protestaksjoner mot forbudet og satt seg bak rattet, med den konsekvens at de har blitt pågrepet.
AA170926 I 2015 fikk saudiarabiske kvinner for første gang delta i kommunevalg.
AA170926 Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.
AA170926 Fram til nå har Saudi-Arabia vært det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre bil selv.
AA170926 Forbudet har ført til at kvinner blant annet har måttet bli kjørt av menn når de skulle på jobben.
AA170926 Blant kvinner i hovedstaden Riyadh blir nyheten mottatt med en blanding av sjokk og euforisk glede.
SA170925 Forrige lørdag var hun og samboeren frivillige vakter da lagtempoene for kvinner og menn startet på Askøy.
NL170925 ¶ Fokuset, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt, er den kjensgjerning at det årlig er mer enn 80 millioner kvinner som verden over opplever å bli ufrivillig gravid ( 1 ).
NL170925 Etter at helsesøster og jordmor 01.01.2016 fikk utvidet rekvireringsrett til å foreskrive all hormonell prevensjon til kvinner over 16 år, og til å administrere langtidsvirkende, reversibel prevensjon ( long acting reversible contraception-LARC ) som p-stav og spiral, opplever vi en økt etterspørsel etter LARC.
DB170925 ( Dagbladet ) : Mens resten av langrennslandslaget for kvinner er samlet for en hard treningssamling på Hafjell er Kari Øyre Slind fraværende. 25-åringen har måttet roe ned treningen etter høydesamlingen i Livigno tidligere denne måneden og er fortsatt ikke klar for hard trening.
DB170925 De fleste som er drept skal være kvinner .
DB170925 Weiners politiske karriere i Kongressen, hans kandidatur som borgermester i New York og hans ekteskap ble lagt i grus etter at han flere ganger ble tatt for å ha sendt seksualiserte meldinger til kvinner .
DB170925 Det var en mann på 63 år og to kvinner på henholdsvis 61 og 85 år som omkom i frontkollisjonen.
DB170925 Topper lista over verden mektigste kvinner Dagbladet Pluss ¶
DA170925 En som trodde på samarbeid og likestilling mellom menn og kvinner , på gården, i bygda og i samfunnet ellers, sier Meyer til Dagsavisen.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/-Send-penger-til-sykkelforbundet-242844b.html Forrige lørdag var hun og samboeren frivillige vakter da lagtempoene for kvinner og menn startet på Askøy.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/-Send-penger-til-Sykkelforbundet-242844b.html Forrige lørdag var hun og samboeren frivillige vakter da lagtempoene for kvinner og menn startet på Askøy.
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/dyybA/Spyttet-vart-er-livsviktig Det er hovedsakelig kvinner etter overgangsalderen som får sykdommen, men også barn, yngre kvinner og menn kan rammes.
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/dyybA/Spyttet-vart-er-livsviktig Det er hovedsakelig kvinner etter overgangsalderen som får sykdommen, men også barn, yngre kvinner og menn kan rammes.
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/XKPg7/Anthony-Weiner-domt-til-21-maneders-fengsel Men hans kongresskarriere i Washington, hans kandidatur som borgermester i New York og ekteskapet ble lagt i grus etter at han flere ganger ble tatt for å ha sendt seksualiserte meldinger til kvinner .
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/XKPg7/Anthony-Weiner-domt-til-21-maneders-fengsel Han ba dommeren se bort fra Weiners påstand om at han har fått behandling og angrer på det han har gjort, og viste til at det samme har han sagt før etter å ha sendt obskøne bilder til andre kvinner .
AP170925https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/xaaaj/Det-er-naivt-a-tro-at-kontantstotten-skaper-store-forskjeller--Mehmet-Kaan-Inan september at kontantstøtten skaper segregering, hindrer barn i å starte i barnehage og holder kvinner utenfor arbeidslivet.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-Send-penger-til-Sykkelforbundet-242844b.html Forrige lørdag var hun og samboeren frivillige vakter da lagtempoene for kvinner og menn startet på Askøy.
AA170925 Men hans kongresskarriere i Washington, hans kandidatur som borgermester i New York og ekteskapet ble lagt i grus etter at han flere ganger ble tatt for å ha sendt seksualiserte meldinger til kvinner .
AA170925 Han ba dommeren se bort fra Weiners påstand om at han har fått behandling og angrer på det han har gjort, og viste til at det samme har han sagt før etter å ha sendt obskøne bilder til andre kvinner .
AA170925 Det var en mann på 63 år og to kvinner på henholdsvis 61 og 85 år som omkom i frontkollisjonen.
VG170924 Vi ser at voksne kvinner er flinkere til å oppsøke helsehjelp.
VG170924 Det kan kanskje vise oss hvordan vi ser på menn sammenlignet med kvinner med hensyn til hvilke forventninger vi mener de skal leve opp til.
VG170924 Kvinner har ofte et språk som bedre uttrykker hva som plager dem og de er nok mer i kontakt med sine følelser enn menn.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex « Når menn kjøper en kvinnes kropp, handler det ikke om sex, det handler om er å ha makt over kvinner », skriver Agnete Strøm.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Vi vil ha bedre exit-programmer for prostituerte kvinner og menn.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Uten et stort mannlig marked hadde vi ikke hatt prostitusjon, og sexkjøpsloven understreker og retter seg mot menns rolle i prostitusjon, - prostitusjon er et mannsproblem, - prostitusjon viser klart ubalansen mellom menn og kvinner i samfunnet.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Sexkjøpsloven hviler på viktige begreper : prostitusjon er ikke arbeid, prostitusjon er vold mot kvinner, prostitusjon er skadelig for samfunnet og strider mot alt arbeid for likeverd og likestilling mellom kvinner og menn.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Sexkjøpsloven hviler på viktige begreper : prostitusjon er ikke arbeid, prostitusjon er vold mot kvinner , prostitusjon er skadelig for samfunnet og strider mot alt arbeid for likeverd og likestilling mellom kvinner og menn.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Salg av sex er ikke kriminelt i Norge, prostituerte kvinner og menn er ikke kriminelle, men den som kjøper eller selger en annen persons kropp er kriminell og skal straffes.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Når menn kjøper en kvinnes kropp, handler det ikke om sex, det handler om er å ha makt over kvinner .
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Nasjonalt ser vi at forslag om å få offentlige regulerte bordeller og opphevelse av sexkjøpsloven, begrunnes med at dette vil gi kvinner i prostitusjon flere rettigheter og større kontroll over eget liv.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Kvinnefronten krever sterkere politisk vilje hos alle partier til å gi kvinner som vil ut av prostitusjon, bedre politiske, sosiale og juridiske rettigheter.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex En Norges offentlige utredninger ( NOU ) er på trappene om sexkjøpsloven, og påstanden om at loven har påført prostituerte kvinner og menn mer vold, vil være et tema når den diskuteres i Stortinget.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Den norske sexkjøpsloven baserer seg på prinsippene om likeverdighet mellom kjønnene, og understreker at prostitusjon er vold mot kvinner .
DN170924 | Kristin Engvig ( 50 ) hoppet av karrieren da hun var 30 for å hjelpe kvinner til topps.
VG170923 SKJEBNEFELLESSKAP : To kvinner prøver så godt de kan å hjelpe sine barn i mangel på vann og mat.
VG170923 Flere kvinner nærmest henger i armene mine.
VG170923 Barn og kvinner faller i sølen.
VG170923 Vi trenger rollemodeller som henne for å motivere unge kvinner til å påta seg verv-også på områder som dessverre fortsatt er dominert av menn.
SA170923 Fakta om ti siste vinnerne av VM-fellesstarten for kvinner : ¶ * 2017 : Chantal Blaak, Nederland ¶ * 2016 : Amalie Dideriksen, Danmark ¶ * 2015 : Lizzie Armstrong, USA ¶ * 2014 : Pauline Ferrand-Prevot, Frankrike ¶ * 2013 : Marianne Vos, Nederland ¶ * 2012 : Vos ¶ * 2011 : Giorgia Bronzini, Italia ¶ * 2010 : Bronzini ¶ * 2009 : Tatiana Guderzo, Ital
DN170923 Statistikken fra Oslo Børs viser at det er to typer investorer som foretrekker å investere i banker og forsikringsselskaper : Menn over 50 år og kvinner .
DN170923 Eldre menn og kvinner
DN170923 - Yngre menn trekkes til bioteknologi og It, mens men kvinner trekkes til sparebanker, sier Aase.
DB170923 Dessuten om sterke kvinner og « en karakter i forvandling ».
DA170923 VM sykling i Bergen lørdag, fellesstart : ¶ Kvinner , 152,8 km : ¶ 1 ) Chantal Blaak, Nederland 4.06.30, 2 ) Katrin Garfoot, Australia 0.28 min. bak, 3 ) Amalie Dideriksen, Danmark samme tid, 4 ) Annemiek van Vleuten, Nederland s.t., 5 ) Katarzyna Niewiadoma, Polen s.t., 6 ) Christine Majerus, Luxembourg s.t., 7 ) Susanne Andersen,
DA170923 Det er viktig at man har dyktige politimenn og - kvinner som jobber opp mot slike miljøer.
BT170923https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Norsk-supertalent-tok-til-tarene-etter-VM-opptur-242662b.html Fakta om ti siste vinnerne av VM-fellesstarten for kvinner : ¶ * 2017 : Chantal Blaak, Nederland ¶ * 2016 : Amalie Dideriksen, Danmark ¶ * 2015 : Lizzie Armstrong, USA ¶ * 2014 : Pauline Ferrand-Prevot, Frankrike ¶ * 2013 : Marianne Vos, Nederland ¶ * 2012 : Vos ¶ * 2011 : Giorgia Bronzini, Italia ¶ * 2010 : Bronzini ¶ * 2009 : Tatiana Guderzo, Ital
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/ldXWM/Dette-er-metoden-som-trolig-sikrer-Merkel-en-fjerde-valgseier Hun satt i Helmut Kohls første regjering etter den tyske gjenforeningen som minister for kvinner og ungdom i 1991 - 94.
AP170923https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Norsk-supertalent-tok-til-tarene-etter-VM-opptur-242662b.html Fakta om ti siste vinnerne av VM-fellesstarten for kvinner : ¶ * 2017 : Chantal Blaak, Nederland ¶ * 2016 : Amalie Dideriksen, Danmark ¶ * 2015 : Lizzie Armstrong, USA ¶ * 2014 : Pauline Ferrand-Prevot, Frankrike ¶ * 2013 : Marianne Vos, Nederland ¶ * 2012 : Vos ¶ * 2011 : Giorgia Bronzini, Italia ¶ * 2010 : Bronzini ¶ * 2009 : Tatiana Guderzo, Ital
AA170923 "... handlingen og den omtalen den har fått, har resultert i at mange kvinner ikke lenger opplever det som trygt å ferdes alene i skogen.
AA170923 Vi tar et antirasistisk, solidarisk og feministisk oppgjør med æreskultur og vold mot kvinner ! sier Rehman.
AA170923 Vi aksepterer ikke at kvinner risikerer liv og helse når de krever sin frihet og bryter med sosial kontroll i en patriarkalsk æreskultur.
AA170923 Vi aksepterer ikke at kvinner oppfattes som familiens eiendom, sier Rehman, leder for gruppen Sekulær Feministisk Front.
AA170923 Blant tiltakene som nevnes, er bedre rettssikkerhet for kvinner som står opp mot sosial kontroll og æreskultur, økte ressurser i politiet for å sikre trygghet for kvinner som opplever trusler fra familien og økte ressurser til oppfølging av dem som velger å bryte med familien på grunn av æresrelatert vold.
AA170923 Blant tiltakene som nevnes, er bedre rettssikkerhet for kvinner som står opp mot sosial kontroll og æreskultur, økte ressurser i politiet for å sikre trygghet for kvinner som opplever trusler fra familien og økte ressurser til oppfølging av dem som velger å bryte med familien på grunn av æresrelatert vold.
AA170923 Aksjonistene krever at det settes i verk en rekke tiltak for kvinner i miljøer der ære er en velkjent problemstilling.
AA170923 - Vi aksepterer ikke at unge kvinner i Norge ikke kan leve sine liv i frihet.
AA170923 Det er så mange menn som bare tar ordet, noe kvinner ikke gjør like selvfølgelig.
VG170922 Sverige genererer fortsatt positive avisoverskrifter for sterk, offentlig økonomi og for landets vekst i eksportindustrien, men også mange negative overskrifter om gjengvold, bilbranner, steinkasting mot politiet, angrep mot redningspersonell og æresvold mot kvinner .
VG170922 En av mennene er domfelt for å ved vold og trusler ha skaffet seg seksuell omgang med fire kvinner , frihetsberøvelse, grov vold og drapstrusler.
VG170922 Etter vår mening bryter en slik holdning med ideen om at kvinner er likestilte og likeverdige borgere », lyder svaret fra IRN.
VG170922 De viser også til at flere muslimske kvinner har ytret seg om sitt ønske om å bruke nikab eller burka.
VG170922 - Et generelt forbud vil kunne støte kvinner bort fra utdanning og kanskje provosere muslimer i Norge unødvendig, og høgskolen er opptatt av å forsvare prinsippet om lik rett til utdanning, mener Høgskolen i Innlandet.
VG170922 - Derfor kan vi ikke innta rollen å fortelle kvinner hvordan de skal kle seg.
VG170922 Begge kvinner er her fanget, sier Raja.
VG170922 - Vi kan ikke stilltiende se at norsk-pakistanske menn på denne måten utnytter kvinner i Pakistan og i Norge.
VG170922 * Rammer begge kjønn, men er noe hyppigere hos menn enn hos kvinner .
SA170922https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html - Det er stort fokus på kropp i dag, og mange kvinner og menn er misfornøyd med eget utseende.
SA170922 - Det er stort fokus på kropp i dag, og mange kvinner og menn er misfornøyd med eget utseende.
SA170922 Kvinner junior, 76,4 km : ¶ 1 ) Elena Pirrone, Italia 2.06.17, 2 ) Emma Norsgaard, Danmark 0.12 min. bak, 3 ) Letizia Paternoster, Italia samme tid, 4 ) Maria Novolodskaja, Russland s.t., 5 ) Jade Wiel, Frankrike s.t., 6 ) Pfeiffer Georgi, Storbritannia s.t., 7 ) Clara Copponi, Frankrike
SA170922 Kvinner junior, 76,4 km : ¶ 1 ) Elena Pirrone, Italia 2.06.17, 2 ) Emma Norsgaard, Danmark 0.12 min. bak, 3 ) Letizia Paternoster, Italia samme tid, 4 ) Maria Novolodskaja, Russland s.t., 5 ) Jade Wiel, Frankrike s.t., 6 ) Pfeiffer Georgi, Storbritannia s.t., 7 ) Clara Copponi, Frankrike
SA170922 Ingrid Buer Søndenå, midtstopper for Vålerengas eliteserielag i fotball for kvinner , har fått påvist hjernesvulst og skal opereres mandag.
FV170922https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Nedbrutt-Halvorsen-etter-skuffelsen---Aldri-vart-sa-skuffet-i-mitt-liv-242601b.html Kvinner junior, 76,4 km : ¶ 1 ) Elena Pirrone, Italia 2.06.17, 2 ) Emma Norsgaard, Danmark 0.12 min. bak, 3 ) Letizia Paternoster, Italia samme tid, 4 ) Maria Novolodskaja, Russland s.t., 5 ) Jade Wiel, Frankrike s.t., 6 ) Pfeiffer Georgi, Storbritannia s.t., 7 ) Clara Copponi, Frankrike
FV170922https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Den-norske-favoritten-klarte-ikke-a-henge-med--fransk-VM-seier-i-U23-klassen-242625b.html Kvinner junior, 76,4 km : ¶ 1 ) Elena Pirrone, Italia 2.06.17, 2 ) Emma Norsgaard, Danmark 0.12 min. bak, 3 ) Letizia Paternoster, Italia samme tid, 4 ) Maria Novolodskaja, Russland s.t., 5 ) Jade Wiel, Frankrike s.t., 6 ) Pfeiffer Georgi, Storbritannia s.t., 7 ) Clara Copponi, Frankrike
DN170922 Trond har jo vært politiker i en mannsalder og har vært veldig flink til å støtte oss kvinner og menn som har kommet etter, sier Botten.
DN170922 - Det er mange sterke kvinner i Arbeiderpartiet, deriblant vår flinke nestleder.
DN170922 - Unge kvinner mot middelaldrende menn taper ofte.
DB170922 BERGEN ( procycling.no ) : Kvinner junior var den første klassen som syklet fellesstart under VM i Bergen.
DB170922 På mesterskapets nest siste konkurransedag skal først de norske juniorene og deretter kvinner elite i aksjon.
DB170922 Årets trener for kvinner blir Nils Nielsen ( Danmark ), Gerard Precheur ( Lyon ) eller Sarina Wiegman ( Nederland ).
DB170922 Han ble dømt for voldtekt av fire kvinner .
DB170922 Kvinner kan også oppleve å bli ropt « ludder » og « kjerring » etter dem.
DB170922 « Dette viser at Trond ikke tar likestilling eller faglig flinke kvinner på alvor !
DB170922 « Det er ikke første gang Trond Giske har prøvd å presse seg foran flinke kvinner .
DB170922 Vi trenger rollemodeller som henne for å motivere unge kvinner til å påta seg verv-også på områder som dessverre fortsatt er dominert av menn.
DB170922 Hun mener Ap-nestlederen flere ganger har forsøkt å presse dyktige kvinner til side.
DB170922 - Det kommer til å bli full likestillling mellom kvinner og menn i lederverv i gruppa, det vil alle bidra til, legger Ap-nestlederen til.
DB170922 « Det er ikke første gang Trond Giske har prøvd å presse seg foran flinke kvinner », skriver Fossum på Facebook.
DB170922 Vi tar et antirasistisk, solidarisk og feministisk oppgjør med æreskultur og vold mot kvinner !
DB170922 Vi markerer at vi ikke aksepterer at unge kvinner i Norge ikke kan leve sine liv i frihet.
DB170922 Vi aksepterer ikke at unge kvinner risikerer liv og helse når de krever sin frihet og bryter med sosial kontroll i en patriarkalsk æreskultur.
DB170922 Vi aksepterer ikke at kvinner oppfattes som familiens eiendom.
DB170922 SEFF var med å stemme fram denne parolen, og vi stoppet ikke der, vi lanserte i tillegg parolene : « Født fri for faen », « La klitoris og forhuden leve », « Ingen ære i æresdrap », « Nei til barnehijab », « Ingen tvang i kjærlighet » og « Vi elsker frittalende kvinner ».
DB170922 Over hele verden kjempes det daglig kamper for at kvinner og jentebarn skal bli likestilt med gutter og menn.
DB170922 Og vi trenger menn og kvinner , brødre og søstre, ektemenn og kollegaer, og storfamilier til å stå sammen om å si nei til den type kontroll.
DB170922 Kvinner er likeverdige og frie vesener og skal ikke måtte redusere sin livskvalitet og muligheter fordi noen fundamentalistisk vil holde på deres underdanighet.
DB170922 Til Vanity Fair har Vikander sagt at hun ser Lara Croft som en rollemodell for mange unge kvinner .
DA170922 LES OGSÅ : - Kvinner klippet av tåen til kvinne ¶
DA170922 Tre år etter det ble han så dømt til åtte års forvaring for å ha voldtatt og brukt grov vold mot fire kvinner , en dom som senere ble omgjort til åtte års fengsel.
DA170922 - På den andre siden er bruk av religiøst begrunnede heldekkende hodeplagg en praksis som særlig rammer kvinner og kvinners frihet og likestilling, skriver LO i brevet til Kunnskapsdepartementet.
DA170922 Tre år etter det ble han så dømt til åtte års forvaring for å ha voldtatt og brukt grov vold mot fire kvinner , en dom som senere ble omgjort til åtte års fengsel.
DA170922 Begge kvinner er her fanget, sier Raja.
DA170922 - Vi kan ikke stilltiende se at norsk-pakistanske menn på denne måten utnytter kvinner i Pakistan og i Norge.
BT170922https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html - Det er stort fokus på kropp i dag, og mange kvinner og menn er misfornøyd med eget utseende.
BT170922https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Nedbrutt-Halvorsen-etter-VM-nedturen---Aldri-vart-sa-skuffet-242601b.html Kvinner junior, 76,4 km : ¶ 1 ) Elena Pirrone, Italia 2.06.17, 2 ) Emma Norsgaard, Danmark 0.12 min. bak, 3 ) Letizia Paternoster, Italia samme tid, 4 ) Maria Novolodskaja, Russland s.t., 5 ) Jade Wiel, Frankrike s.t., 6 ) Pfeiffer Georgi, Storbritannia s.t., 7 ) Clara Copponi, Frankrike
BT170922https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Den-norske-favoritten-klarte-ikke-a-henge-med--fransk-VM-seier-i-U23-klassen-242625b.html Kvinner junior, 76,4 km : ¶ 1 ) Elena Pirrone, Italia 2.06.17, 2 ) Emma Norsgaard, Danmark 0.12 min. bak, 3 ) Letizia Paternoster, Italia samme tid, 4 ) Maria Novolodskaja, Russland s.t., 5 ) Jade Wiel, Frankrike s.t., 6 ) Pfeiffer Georgi, Storbritannia s.t., 7 ) Clara Copponi, Frankrike
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/AeOz5/Ingen-barn-funnet-i-live-i-sammenrast-skole-i-Mexico To kvinner og en mann ble trukket levende ut av ruinene av en kontorbygning i sentrum av byen - hele 36 timer etter at jordskjelvet rammet.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/RkWRA/Ambassaden-slar-alarm-Norsk-pakistanske-menn-har-kone-nummer-to-i-Pakistan Bigami i Norge : Stadig flere kvinner opplever at mannen tar kone nummer to og tre - uten egentlig å bryte norsk lov ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/RkWRA/Ambassaden-slar-alarm-Norsk-pakistanske-menn-har-kone-nummer-to-i-Pakistan Begge kvinner er her fanget, sier Raja.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/RkWRA/Ambassaden-slar-alarm-Norsk-pakistanske-menn-har-kone-nummer-to-i-Pakistan - Vi kan ikke stilltiende se at norsk-pakistanske menn på denne måten utnytter kvinner i Pakistan og i Norge.
AP170922https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-bevarer-dere-kjarligheten-i-en-travel-smabarnstid-10582b.html - Det er stort fokus på kropp i dag, og mange kvinner og menn er misfornøyd med eget utseende.
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Nedbrutt-Halvorsen-etter-VM-nedturen---Aldri-vart-sa-skuffet-242601b.html Kvinner junior, 76,4 km : ¶ 1 ) Elena Pirrone, Italia 2.06.17, 2 ) Emma Norsgaard, Danmark 0.12 min. bak, 3 ) Letizia Paternoster, Italia samme tid, 4 ) Maria Novolodskaja, Russland s.t., 5 ) Jade Wiel, Frankrike s.t., 6 ) Pfeiffer Georgi, Storbritannia s.t., 7 ) Clara Copponi, Frankrike
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Den-norske-favoritten-klarte-ikke-a-henge-med--fransk-VM-seier-i-U23-klassen-242625b.html Kvinner junior, 76,4 km : ¶ 1 ) Elena Pirrone, Italia 2.06.17, 2 ) Emma Norsgaard, Danmark 0.12 min. bak, 3 ) Letizia Paternoster, Italia samme tid, 4 ) Maria Novolodskaja, Russland s.t., 5 ) Jade Wiel, Frankrike s.t., 6 ) Pfeiffer Georgi, Storbritannia s.t., 7 ) Clara Copponi, Frankrike
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hun-har-slitt-med-hodepine-lenge-Na-har-Valerenga-spilleren-fatt-pavist-hjernesvulst-242635b.html Ingrid Buer Søndenå, midtstopper for Vålerengas eliteserielag i fotball for kvinner , har fått påvist hjernesvulst og skal opereres mandag.
AA170922 Minst fire av de drepte var kvinner , ifølge en uttalelse fra den pakistanske hæren.
AA170922 To kvinner og en mann ble trukket levende ut av ruinene av en kontorbygning i sentrum av byen - hele 36 timer etter at jordskjelvet rammet.
AA170922 Søkerlisten består av 31 menn, og sju kvinner .
AA170922 Tre år etter det ble han så dømt til åtte års forvaring for å ha voldtatt og brukt grov vold mot fire kvinner , en dom som senere ble omgjort til åtte års fengsel.
AA170922 Begge kvinner er her fanget, sier Raja.
AA170922 - Vi kan ikke stilltiende se at norsk-pakistanske menn på denne måten utnytter kvinner i Pakistan og i Norge.
VG170921 VG hadde fått kjennskap til 47 historier fra kvinner og menn som hevder å ha blitt utsatt for overgrep i barne- og ungdomsårene i en og samme kommune.
VG170921 Etter å ha utgitt seg for å være sjaman med helbredende evner, skal Tysfjord-mannen ha forgrepet seg på flere kvinner .
VG170921 Det mener Statsadvokatene i Nordland, som nå har tiltalt mannen for seksuelle overgrep mot seks fornærmede kvinner .
VG170921 Bakgrunn : Elleve menn og kvinner forteller om overgrep i Tysfjord ¶
VG170921 Les mer : Professor beklager seksuelle meldinger til unge kvinner
VG170921 I tillegg til meldingene Langeland sendte til unge kvinner som ikke var tilknyttet universitetet i Stavanger, ble det i ettertid kjent at én ung kvinne ved universitetet hadde mottatt meldinger hun beskriver som upassende fra professoren.
VG170921 I juli ble det kjent at professor Nils Rune Langeland hadde sendt en rekke grove meldinger til flere unge kvinner .
VG170921 FÅR FORTSETTE : I sommer ble det kjent at historieprofessor Nils Rune Langeland hadde sendt ut flere meldinger av seksuell karakter til en rekke unge kvinner .
VG170921 Fonn forteller at professoren er nødt til å endre måten han snakker til kvinner og minoriteter på.
SA170921 ) og Susanne Andersen er de to lokale VM-håpene under lørdagens fellesstart for senior kvinner .
SA170921 Tung dobbeltsculler, kvinner : Thea Helset/Marianne Madsen.
SA170921 Pararoing, kvinner .
SA170921 Tung dobbeltsculler, kvinner : Thea Helset/Marianne Madsen.
SA170921 Pararoing, kvinner .
DN170921https://www.dn.no/etterBors/2017/09/20/1958/Film/i-ar-er-halvparten-av-norges-kommersielle-filmskapere-kvinner ¶ Daglig leder Silje Hopland Eik i produksjonsselskapet Cinenord, der fire av seks ansatte er kvinner .
DN170921https://www.dn.no/etterBors/2017/09/20/1958/Film/i-ar-er-halvparten-av-norges-kommersielle-filmskapere-kvinner | I år er halvparten av Norges kommersielle filmskapere kvinner
DN170921 - Unge kvinner mot middelaldrende menn taper ofte.
DN170921 ¶ Staten kunne ved en endring vise at samfunnet faktisk ønsker at kvinner i Norge føder barn, - og at det er samfunnet som skal dekke kostnadene.
DB170921 PS : Kvinner elite gjør unna sin fellesstart lørdag sammen med junior herrer.
DB170921 Fredag skal junior kvinner og U23-herrer i aksjon i Bergen sentrum.
DB170921 Norges fem rikeste kvinner ( 2016-formue i parentes ) ¶
DB170921 29 av disse er kvinner .
DB170921 « Anna leser at kvinner forbrenner 11 kcal ved ett spensthopp.
DB170921 « Menn uten kompetanse fortrenger kvinner med kompetanse til verv som trenger kompetanse.
DB170921 Støre fikk ros for at han fremmet flere unge kvinner etter at han overtok, blant andre Marianne Marthinsen.
DB170921 Det sender et signal, mener yngre Ap-folk, ikke bare kvinner , om at man ikke belønnes for hardt arbeid og dyktighet.
DB170921 Derfor er skuffelsen desto større når kvinner byttes ut når det virkelig gjelder.
DB170921 Men som mange andre kvinner , ble jeg rammet av fødselsdepresjon etter at mitt første barn ble født », skrev hun til et bilde av seg selv og sjuåringen på Instagram i mai.
DB170921 Her beskrev hun faren som en forkjemper for kvinner og familier.
DB170921 ( Dagbladet ) : Én av åtte kvinner i USA blir rammet av fødselsdepresjon - enten under graviditeten eller etter at de har født, ifølge NHI.
DA170921 Universitetet i Stavanger ( UiS ) har konkludert i saken mot professoren som sendte slibrige meldinger til kvinner på Facebook.
DA170921 - Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, og over 90 prosent av årsverkene i barnehagene utføres av kvinner , sier rådgiver Rune Soleng i Analyse og statistikk i KS.
DA170921 Kvinner har i dag nesten 80 prosent høyere sykefravær enn menn.
DA170921 - Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, og over 90 prosent av årsverkene i barnehagene utføres av kvinner , sier rådgiver Rune Soleng i Analyse og statistikk i KS.
DA170921 Kvinner har i dag nesten 80 prosent høyere sykefravær enn menn.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/l6q67/Tysk-domstol-Kortvokste-skal-ogsa-kunne-bli-politi Den avviser dermed sentralmyndighetenes stående ordre om at menn må være minst 168 centimeter høye og kvinner minst 163 centimeter høye for å kunne bli politi.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/npq7m/Enstemmig-Ap-komit-ga-Giske-toppverv Vrakingen av Marthinsen har vakt reaksjoner særlig blant kvinner i Ap.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/e9VeM/Arbeiderpartiet-vraker-Marianne-Marthinsen-og-gjor-Trond-Giske-til-ny-finanspolitisk-talsperson Etter at det ble kjent at Giske ønsket å bli finanspolitisk talsperson har en rekke kvinner i Ap reagert på det de oppfatter som degradering av en dyktig kvinne.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/e9V4a/Hoie-skal-ta-stilling-til-ny-fosterdiagnostikk-test Hun understreker at rådets anbefaling ikke innebærer at flere kvinner enn i dag får tilgang til denne typen fosterdiagnostikk.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/e9V4a/Hoie-skal-ta-stilling-til-ny-fosterdiagnostikk-test Gravide kvinner bør ha tilgang på de beste metodene for å gjennomføre undersøkelser som loven tillater, sier Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen, som stemte med flertallet.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/De-to-lokale-hapene-har-hatt-helt-forskjellige-veier-til-VM-i-Bergen-242544b.html ) og Susanne Andersen er de to lokale VM-håpene under lørdagens fellesstart for senior kvinner .
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-er-Norges-heteste-VM-hap--Gjentar-ikke-feilen-jeg-gjorde-i-Rio-242395b.html Tung dobbeltsculler, kvinner : Thea Helset/Marianne Madsen.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-er-Norges-heteste-VM-hap--Gjentar-ikke-feilen-jeg-gjorde-i-Rio-242395b.html Pararoing, kvinner .
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-er-Norges-heteste-VM-hap--Gjentar-ikke-feilen-jeg-gjorde-i-OL-242395b.html Tung dobbeltsculler, kvinner : Thea Helset/Marianne Madsen.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-er-Norges-heteste-VM-hap--Gjentar-ikke-feilen-jeg-gjorde-i-OL-242395b.html Pararoing, kvinner .
AA170921 Universitetet i Stavanger ( UiS ) har konkludert i saken mot professoren som sendte slibrige meldinger til kvinner på Facebook.
AA170921 Sykefraværet er 6,8 prosent for kvinner og 3,8 prosent for menn.
AA170921 Kvinner er dobbelt så mye syke som menn.
AA170921 « Anna leser at kvinner forbrenner 11 kcal ved ett spensthopp.
AA170921 - Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, og over 90 prosent av årsverkene i barnehagene utføres av kvinner , sier rådgiver Rune Soleng i Analyse og statistikk i KS.
AA170921 Kvinner har i dag nesten 80 prosent høyere sykefravær enn menn.
AA170921 - Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, og over 90 prosent av årsverkene i barnehagene utføres av kvinner , sier rådgiver Rune Soleng i Analyse og statistikk i KS.
AA170921 Kvinner har i dag nesten 80 prosent høyere sykefravær enn menn.
AA170921 Politiet startet etterforskning av sedelighetssakene i Tysfjord i juni 2016 etter at elleve kvinner og menn fra kommunen sto fram med sine overgrepshistorier i VG.
AA170921 En mann i 40-årene er tiltalt for å ha voldtatt fem kvinner i den omfattende overgrepssaken i Tysfjord kommune i Nordland.
AA170921 Kabalen kommer til å gå opp med 50-50 kvinner og menn.
AA170921 To kvinner ble fløyet til Ahus med moderate skader etter ulykken, melder NRK.
AA170921 Det er også omtrent like mange menn som kvinner som laster ned appene, noe SIFO mener kan forklares med at menn generelt laster ned flere apper enn kvinner , slik at det utjevner kvinners forsprang i prisbevissthet.
AA170921 Det er også omtrent like mange menn som kvinner som laster ned appene, noe SIFO mener kan forklares med at menn generelt laster ned flere apper enn kvinner, slik at det utjevner kvinners forsprang i prisbevissthet.
AA170921 - Man skulle tro folk med dårlig råd ville være prisbevisste, og at pensjonister og kvinner , som ofte er mer prisbevisste enn menn, ville være i flertall.
AA170921 september i regi av Riksantikvarens Utviklingsnett står det : « Arkeologiske funn har til alle tider fasinert og inspirert både menigmann og kvinner .... men hva skjer etterpå ?
VG170920 TV-verten ( 45 ) fikk sparken fra « The Today Show » på NBC i oktober i fjor etter at en 11 år gammel video, der han og Donald Trump snakket nedsettende om kvinner , lekket ut.
VG170920 - Med tanke på hvor mye hun betydde for action og kvinner den gangen, vil det være en enorm erklæring at den krigerkvinnen hun er blitt, nå returnerer, lød det fra filmskaperen, ifølge bladet.
VG170920 - Det er 50 og 60 år gamle fyrer der ute som dreper kjeltringer, men det finnes ikke eksempler på det når det gjelder kvinner , skal Cameron ha uttalt.
VG170920 Nå vil ordføreren i Roma, Virginia Raggi, ha flere politifolk i gatene, mer videoovervåkning og tøffere lover etter at en serie voldtekter de siste ukene har kastet nytt lys på volden mot kvinner i Italia.
VG170920 Mens politikere og aktivister lenge har sagt at noe må gjøres med voldsbruken mot kvinner i Italia, overgrep som oftest skjer i nære familierelasjoner, bruker høyreradikale politikere nå de siste ukers voldtekter som ammunisjon i sin kamp mot immigranter.
VG170920 I et debattinnlegg i Roma-avisen Il Messaggero skriver hun at hun nå jobber for å skape en kultur med respekt overfor kvinner .
VG170920 De lokale myndighetene vil også bedre gatelysene i byen, og det diskuteres om kvinner skal få en rosa taxitariff slik at kvinner kan reise billigere og tryggere hjem fra byen om natten.
VG170920 De lokale myndighetene vil også bedre gatelysene i byen, og det diskuteres om kvinner skal få en rosa taxitariff slik at kvinner kan reise billigere og tryggere hjem fra byen om natten.
VG170920 Hun har forsikret meg om at 50 % av fraksjonslederne i Ap stortingsgruppe skal være kvinner .
DN170920 ¶ Daglig leder Silje Hopland Eik i produksjonsselskapet Cinenord, der fire av seks ansatte er kvinner .
DN170920 | I år er halvparten av Norges kommersielle filmskapere kvinner
DB170920https://www.dagbladet.no/annonse/klosteret-naermest-henger-i-luften-her-starter-den-nye-thrilleren-fra-mannen-bak-da-vinci-koden/68704661 Under den spanske borgerkrigen ble talt 278 prester og 583 religiøse menn og kvinner drept i Katalonia av anarkistene, og 23 av de drepte var munker fra klosteret i Montserrat.
DB170920 Forventet leveealder i Norge er ca 84 år for kvinner og 80 år for menn, ifølge Folkehelseinstituttet ( FHI ).
DB170920 Den forventede levealderen steg i fjor, blant kvinner til 75,3 år, mens den er 69,8 for menn.
DB170920 Er alle disse politimenn og - kvinner ondsinnede ?
DB170920 - Vold i hjemmet er et veldig ekte og tragisk problem som mange kvinner over hele verden må møte hver dag, og som bør aldri bli brukt som hevn eller som et spill for egen vinning.
DA170920 Europas flyktningkrise er utstedt til å håndteres av Libya, der Leger uten grenser melder om at gravide kvinner på flukt voldtas.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/kln9B/Anthony-Weiner-kan-dommes-til-to-ars-fengsel Weiner var en kommende stjerne i det demokratiske partiet og gift med Hillary Clintons nærmeste rådgiver før han første gang ble tatt for å sende obskøne bilder på mobil til kvinner .
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/kln9B/Anthony-Weiner-kan-dommes-til-to-ars-fengsel Aktor i saken ba dommeren ikke ta hensyn til at Weiner sier han har gjennomgått behandling og angrer, og viser til at det samme har han gjort før etter å ha sendt obskøne bilder til andre kvinner .
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/l6PvM/Under-streken Kristin Kloster Aasen tar over etter Gerhard Heiberg i Den internasjonale olympiske komité ( IOC ), og Aftenposten spør Heiberg om IOC har vært for dårlig til å rekruttere kvinner : « Det var omtrent null kvinner da jeg kom inn, så klarte vi ti prosent, og nå snart de tidobbelte.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/l6PvM/Under-streken Kristin Kloster Aasen tar over etter Gerhard Heiberg i Den internasjonale olympiske komité ( IOC ), og Aftenposten spør Heiberg om IOC har vært for dårlig til å rekruttere kvinner : « Det var omtrent null kvinner da jeg kom inn, så klarte vi ti prosent, og nå snart de tidobbelte.
AP170920https://www.aftenposten.no/kultur/i/waoOo/Onsdag-meldte-Oslo-overgang-til-DAB-Men-denne-gjengen-gir-ikke-opp-kampen-for-FM-radio Samtidig hadde i underkant av 20 menn, et par kvinner og en baby samlet seg på utsiden av radiotårnet for å markere sin motstand mot det som foregikk på innsiden.
AA170920 | HRW : 1.400 kvinner og barn fra IS-områder sitter i arrest i Irak ¶
AA170920 Mer enn 1.400 utenlandske kvinner og barn som nylig overga seg sammen med IS-krigere, sitter i arrest hos irakiske myndigheter, ifølge Human Rights Watch ( HRW ).
AA170920 I tiltalen står det at den daværende kona og barna ble plassert i et hus med andre kvinner og barn, mens han selv ble sendt i treningsleir. 6. september samme år fikk familien lov av ekstremistgruppen IS til å returnere fordi den yngste datteren ble alvorlig syk.
VG170919 VG kontaktet i 2016 menn som har sjikanert kvinner på nett.
VG170919 Hun har vunnet Oscar og er blant Hollywoods mest ettertraktede kvinner .
VG170919 Åtte kvinner , en ung mann, en liten jente og en eldre pastor.
VG170919 I juli ble den 16 år gamle jenta fra Tyskland funnet og arrestert i en tunnel med våpen og eksplosiver i den utbombede gamlebyen i Mosul, sammen med flere vestlige kvinner .
VG170919 - Det han sa om « grab them by the pussy » » og sånn er en trakassering av kvinner og et kvinnesyn som jeg ikke liker, svarer Solberg.
VG170919 Muslimske kvinner skaper stadig overskrifter, og ikke overraskende er det deres klesplagg som preger debatten.
VG170919 Disse kjemper med ord og handlinger mot at muslimske kvinner skal ikle seg et lite tøystykke.
VG170919 Det er ytterst problematisk at unge kvinner må belage seg på motbør for å benytte sin rett til å praktisere deler av sin tro.
SA170919 Syriske kvinner fikk gå på fotballkamp i Teheran denne måneden.
SA170919 Irans fotballforbund lukker ørene for kritikken og fortsetter å nekte kvinner adgang til fotballkamper i landet.
SA170919 Det får ikke iranske kvinner .
SA170919 Da fikk syriske kvinner lov til å se kampen i Teheran fra tribuneplass, mens iranske kvinner ble nektet.
SA170919 Da fikk syriske kvinner lov til å se kampen i Teheran fra tribuneplass, mens iranske kvinner ble nektet.
SA170919 - Et fotballstadion er ikke et passende sted for kvinner, sier Taj og hevder videre at saken ikke er av stor betydning verken for kvinner eller for menn i det iranske samfunnet.
SA170919 - Et fotballstadion er ikke et passende sted for kvinner , sier fotballpresidenten.
SA170919 - Et fotballstadion er ikke et passende sted for kvinner , sier Taj og hevder videre at saken ikke er av stor betydning verken for kvinner eller for menn i det iranske samfunnet.
NL170919 Å si nei til ansiktsdekkende plagg i barnehager og skoler vil være et meget sterkt signal til muslimske kvinner som tvinges inn i disse kvinneundertrykkende habittene.
NL170919 Kvinner som kjemper og strever for likestilling på en måte vi knapt er i stand til å forestille oss.
DN170919 Statsministeren fortsatte deretter å snakke om viktigheten av å jobbe for at kvinner og jenter verden over får bestemme over egne liv.
DN170919 Et annet viktig tema for Norge denne uken er kvinner og utdanning, noe Solberg talte om under arrangementet Global Citizen Live mandag kveld lokal tid.
DB170919 ¶ FARLIG DUO : Van Vleuten og van der Breggen dominerte tempo-VM for kvinner .
DB170919 VM tempo elite kvinner 21.1 km ¶
DB170919 Mange kvinner sliter med å oppfylle kravet.
DB170919 Ifølge Forsvarets Forum senker Hæren kravet i kampløypa med ett minutt, fra 16 til 17 minutter, og mener det skal gjøre at flere kvinner kvalifiserer.
DB170919 De fire siste årene har satsingen på skole økt, det har ikke vært så mange aviser i Norge siden mellomkrigstiden, kommuneøkonomien blomstrer, det investeres i vei og jernbane, Norge kom nest best ut i Europa på LHBT-rettigheter, flere kvinner jobber heltid og flere barn går i barnehage, Nord-Norge går så bra at de mangler arbeidskraft, helsekøene går ned og Norge ble kåret til verdens lykkeligste land.
DB170919 Selv jeg som ferdes i muslimske miljøer i Norge, har opplevd å bli overrasket de få gangene jeg har møtt på kvinner i nikab.
DB170919 Nå anklager Lunde UiO for å være feige når de ikke vil gå inn for å bestemme hvilke plagg kvinner skal få lov til å bære.
DB170919 Men det anslås å være mellom 50 og 100 kvinner i Norge som bruker nikab.
DB170919 Jeg har forståelse for at en del mennesker i Norge synes det er fremmed, uforståelig, ja til og med rart, at kvinner vil gå med plagg som dekker hele kroppen inkludert ansiktet.
DB170919 Hvorvidt det påvirker læring vet man ikke fordi det ikke finnes forskning spesifikt på dette, men forskningen som finnes gir ikke belegg for at kvinner i nikab kommuniserer dårligere enn kvinner uten nikab.
DB170919 Hvorvidt det påvirker læring vet man ikke fordi det ikke finnes forskning spesifikt på dette, men forskningen som finnes gir ikke belegg for at kvinner i nikab kommuniserer dårligere enn kvinner uten nikab.
DB170919 Hvis antall spaltemeter om nikab og burka i avisene er et mål for hvor utbredt bruken av disse plaggene er i Norge, skulle man tro at det krydde av kvinner i nikab.
DB170919 Flere vil nok si at det er mellom 50 og 100 for mange, men siden Statistisk sentralbyrå ( SSB ) anslår at antallet muslimer i Norge er et sted mellom 106 700 og 194 000, avhengig av hvordan man teller, er mellom 50 og 100 nikabbærende kvinner forsvinnende få.
DB170919 En historie om kvinner som kjempet for blant annet å kunne bruke bukser, slik at de kunne sykle og gå på ski, på lik linje med menn.
DB170919 Friere enn vestlige kvinner
DB170919 - Den handler om hva det vil si å være et menneske, om kjærlighet, poesi, dyr, alle de uortodokse måtene vi kan elske på, og de uortodokse måtene vi kan være kvinner på, sier Roy.
DA170919 Norges største landslagsseier noensinne, for kvinner eller menn, var mot Slovakia.
DA170919 | Fortsatt nei til kvinner på fotballkamper ¶
DA170919 Syriske kvinner fikk gå på fotballkamp i Teheran denne måneden.
DA170919 Irans fotballforbund lukker ørene for kritikken og fortsetter å nekte kvinner adgang til fotballkamper i landet.
DA170919 Det får ikke iranske kvinner .
DA170919 Da fikk syriske kvinner lov til å se kampen i Teheran fra tribuneplass, mens iranske kvinner ble nektet.
DA170919 Da fikk syriske kvinner lov til å se kampen i Teheran fra tribuneplass, mens iranske kvinner ble nektet.
DA170919 - Et fotballstadion er ikke et passende sted for kvinner, sier Taj og hevder videre at saken ikke er av stor betydning verken for kvinner eller for menn i det iranske samfunnet.
DA170919 - Et fotballstadion er ikke et passende sted for kvinner , sier Taj og hevder videre at saken ikke er av stor betydning verken for kvinner eller for menn i det iranske samfunnet.
DA170919 To av tre kvinner som er utsatt for vold søker ikke hjelp.
BT170919https://www.bt.no/100Sport/sykkel/I-denne-VM-ovelsen-er-ikke-de-gamle-bare-eldst_-men-ogsa-best-242309b.html Forrige sesong ble både VM- og OL-gullet på tempo vunnet av kvinner over 40 år.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/zaBJ4/Suu-Kyi-talte-i-morges-Fordommer-volden-i-Rakhine_-men-retter-ingen-pekefinger-mot-landets-egne-soldater Flyktningene forteller om hvordan kvinner blir voldtatt, barn blir halshugget og landsbyer brennes ned.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/p3aVj/Haren-senker-fysiske-krav-Vil-ha-flere-kvinnelige-soldater Mange kvinner sliter med å oppfylle kravet.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/p3aVj/Haren-senker-fysiske-krav-Vil-ha-flere-kvinnelige-soldater Ifølge Forsvarets Forum senker Hæren kravet i kampløypa med ett minutt, fra 16 til 17 minutter, og mener det skal gjøre at flere kvinner kvalifiserer.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/I-denne-VM-ovelsen-er-ikke-de-gamle-bare-eldst_-men-ogsa-best-242309b.html Forrige sesong ble både VM- og OL-gullet på tempo vunnet av kvinner over 40 år.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Iran-opprettholder-kvinneforbud-pa-fotballarenaer-242369b.html Syriske kvinner fikk gå på fotballkamp i Teheran denne måneden.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Iran-opprettholder-kvinneforbud-pa-fotballarenaer-242369b.html Irans fotballforbund lukker ørene for kritikken og fortsetter å nekte kvinner adgang til fotballkamper i landet.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Iran-opprettholder-kvinneforbud-pa-fotballarenaer-242369b.html Det får ikke iranske kvinner .
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Iran-opprettholder-kvinneforbud-pa-fotballarenaer-242369b.html Da fikk syriske kvinner lov til å se kampen i Teheran fra tribuneplass, mens iranske kvinner ble nektet.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Iran-opprettholder-kvinneforbud-pa-fotballarenaer-242369b.html Da fikk syriske kvinner lov til å se kampen i Teheran fra tribuneplass, mens iranske kvinner ble nektet.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Iran-opprettholder-kvinneforbud-pa-fotballarenaer-242369b.html - Et fotballstadion er ikke et passende sted for kvinner, sier Taj og hevder videre at saken ikke er av stor betydning verken for kvinner eller for menn i det iranske samfunnet.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Iran-opprettholder-kvinneforbud-pa-fotballarenaer-242369b.html - Et fotballstadion er ikke et passende sted for kvinner , sier fotballpresidenten.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Iran-opprettholder-kvinneforbud-pa-fotballarenaer-242369b.html - Et fotballstadion er ikke et passende sted for kvinner , sier Taj og hevder videre at saken ikke er av stor betydning verken for kvinner eller for menn i det iranske samfunnet.
AA170919 Statsministeren fortsatte deretter å snakke om viktigheten av å jobbe for at kvinner og jenter verden over får bestemme over egne liv.
AA170919 Et annet viktig tema for Norge denne uken er kvinner og utdanning, noe Solberg talte om under arrangementet Global Citizen Live mandag kveld lokal tid.
AA170919 | Lavere fysiske krav i Hæren for å få med kvinner
AA170919 Mange kvinner sliter med å oppfylle kravet.
AA170919 Ifølge Forsvarets Forum senker Hæren kravet i kampløypa med ett minutt, fra 16 til 17 minutter, og mener det skal gjøre at flere kvinner kvalifiserer.
VG170918 Serien er basert på boken til Margaret Atwood med samme navn, og handler om et dystopisk samfunn der fruktbare kvinner lever som avlsslaver for den mannlige makteliten.
VG170918 Eller diskriminering av kvinner .
SA170918 Forrige sesong ble både VM- og OL-gullet på tempo vunnet av kvinner over 40 år.
DN170918 En måned før søknadsfristen gikk ut hadde tusen søknader blitt levert, og av dem var bare 28 prosent kvinner .
DN170918 Denne andelen er nå økt til 34 prosent, kanskje noe påvirket av at Stordalen i DN klart etterlyste flere kvinner .
DN170918 Ba om flere kvinner
DN170918 - På slutten gikk antallet kvinnelige søkere opp seks prosentpoeng, så det hjalp å rope det høyt i media, sier Stordalen, som tror kvinner ofte har svært gjennomtenkte ideer, men at menn oftere er selvsikre nok til å satse.
DB170918 VERDENSMESTER : Elena Pirrone ble verdensmester for kvinner junior mandag.
DB170918 ( procycling.no ) : Italia hadde både første og siste startende på tempoen for kvinner junior i VM i Bergen.
DB170918 Det er mye vi må ta vare på - ytringsfrihet, rettsikkerhet, kvinner med makt og menn med barnevogn - men dette kan vi bevare samtidig som vi integrerer folk.
DB170918 Han er kjent for å like berømte, vakre kvinner , og er blitt koblet til blant andre Alexa Chung og Katie Holmes.
DA170918 For få kvalifiserte ¶ 48 prosent av mennene mener årsaken er for få kvalifiserte kvinner . 27 prosent av kvinnene mener det samme.
DA170918 En ny rapport fra Boston Consulting Group ( BCG ) og The World Petroleum Council viser at én av fem ansatte i olje- og gassindustrien er kvinner , skriver ¶
DA170918 BCG-sjef Odd Arne Sjåtil mener derfor bransjen må tiltrekke seg kvinner .
DA170918 To av tre kvinner som er utsatt for vold søker ikke hjelp.
DA170918 De fikk raskt med seg kolleger som Anders Kjær og Victor Lind, og totalt telte gruppen mellom 15 og 20 medlemmer, derav kun en håndfull kvinner .
DA170918 Dette kan politikerne og arbeidsgiverne tillate seg, fordi de ansatte - i hovedsak kvinner - har « pasienten først » som ryggmargsrefleks, sier Bratseth.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/gb9e1/Alec-Baldwin-vant-Emmy-for-rollen-som-Trump - Utrolig år for kvinner på TV ¶
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/gb9e1/Alec-Baldwin-vant-Emmy-for-rollen-som-Trump - Det har vært et utrolig år for kvinner på TV, sa Reese Witherspoon, som var med på å produsere « Little Big Lies », da hun mottok en av prisene.
AP170918https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jRypq/Genve-500-euro-sedler-spylt-ned-i-toaletter Ifølge The Guardian skal pengene stamme fra en bankboks tilhørende uidentifiserte spanske kvinner .
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XK0oo/UD-jakter-pa-32-nye-ambassadorer--hver-tredje-toppjobb-er-ledig Det første Børge Brendes arvtager skal gjøre, er å utnevne 32 kvinner og menn til å representere den norske Riksløven.
AA170918 Blant de drepte er fire barn og fire kvinner , opplyser helsetjenestemenn og stammefolk i området.
AA170918 Sånn sett reflekterer årets Emmy-priser at mange av de beste nye tv-seriene har kvinner i sentrum.
AA170918 På grunn av lav fertilitet i befolkningen, blir kvinner som kan få barn tvunget til å være fødselsmaskiner for den herskende klasse.
VG170917 GULL : Syklistene fra Team Sunweb jubler etter seier på lagtempo kvinner elite søndag.
VG170917 - Kvinnene skal ikke ha dårligere rettigheter enn oss fordi de er kvinner .
VG170917 Æresbasert vold og drap er drevet av kulturelle normer som anser jenter og kvinner for å være menns eiendom.
VG170917 Jeg ønsker å rette mitt fokus på unge jenter og kvinner i Norge som står i fare for å bli utsatt for slike brutaliteter.
VG170917 FNs befolkningsfond ( UNFPA ) rapporterer at minst 5000 kvinner på verdensbasis blir årlig myrdet av egne familier, i såkalte æresdrap.
VG170917 Det er en patriarkalsk ide om at kvinnens kropp er familiens ære, og drap og vold blir brukt som et skremselsmiddel til å tvinge unge jenter og kvinner til lydighet, en måte å kontrollere deres liv og deres kropper på.
VG170917 STERKE KVINNER : Alexis fra Dynastiet foran, og Bjørn Erik Pedersens bestemor på maleriet bak.
VG170917 Men viktigere var at det at her var det sterke kvinner som drev handlingen.
VG170917 Det var også nytt at Hollywood frontet godt voksne kvinner .
VG170917 SYKKEL-BRYGGEN : Nederlandske Team Sunweb kjører inn til seier på lagtempo kvinner elite under VM i landeveissykling i Bergen søndag.
VG170917 SMS-ordning for fødende ¶ - Kvinner som har termin og eventuelt er usikre på om de kommer frem til sykehuset i tide, kan ringe innleggelsestelefonen.
SA170917https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Sette konkrete mål for rekruttering av kvinner til lederposisjoner.i ¶
SA170917https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Men Helleland har etter at det ble avholdt en rundebordskonferanse i Bergen i 2016, benyttet flere anledninger til å ha møter med nordiske ministre og kvinner i FN.
SA170917https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Idrettspresident Tom Tvedt sier at Norge prøver å få inn kvinner i viktige posisjoner, og er glad for NIFs 1. visepresident ble godkjent i den rollen.
SA170917https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Det kan være et viktig bidrag fra Norges side, en kvinne som har meningens mot og som vil kjempe for de verdiene vi står for, at idretten skal være like mye for jenter som gutter, kvinner som menn.
SA170917https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html - Selv om det er blitt tilgang til flere og bedre muligheter for å drive idrett, så er kvinner underrepresentert, sier Helleland, og tenker spesielt på lederposisjonene og de fora der avgjørelser tas.
SA170917 På VMs åpningsdag ble Team Sunweb historiske da de vant lagtempoen for både kvinner og menn.
SA170917 MASKINER : Team Sunweb dominerte lagtempoen for både kvinner og menn.
SA170917 Sette konkrete mål for rekruttering av kvinner til lederposisjoner.i ¶
SA170917 Men Helleland har etter at det ble avholdt en rundebordskonferanse i Bergen i 2016, benyttet flere anledninger til å ha møter med nordiske ministre og kvinner i FN.
SA170917 Idrettspresident Tom Tvedt sier at Norge prøver å få inn kvinner i viktige posisjoner, og er glad for NIFs 1. visepresident ble godkjent i den rollen.
SA170917 Det kan være et viktig bidrag fra Norges side, en kvinne som har meningens mot og som vil kjempe for de verdiene vi står for, at idretten skal være like mye for jenter som gutter, kvinner som menn.
SA170917 - Selv om det er blitt tilgang til flere og bedre muligheter for å drive idrett, så er kvinner underrepresentert, sier Helleland, og tenker spesielt på lederposisjonene og de fora der avgjørelser tas.
DB170917 Ved bruk av « artificial intelligence » ( kunstig intelligens ), har forskerne funnet ut at en dataalgoritme kan skille mellom homofile og ikke-homofile menn i 81 prosent av tilfellene, og i 74 prosent av tilfellene for kvinner .
DB170917 Studien er basert på en samling av mer enn 35 000 bilder av ansiktet til menn og kvinner , publisert på offentlige dating-nettsteder i USA.
DB170917 Og at homofile kvinner har større kjever og smalere panner, sammenliknet med kvinner som ikke er homofile.
DB170917 Og at homofile kvinner har større kjever og smalere panner, sammenliknet med kvinner som ikke er homofile.
DB170917 Med bakgrunn i studiet hevder forskerne at homofile menn og kvinner har utypiske kjønnstrekk og uttrykk.
DB170917 Mens Unicef sender mer hjelp til Bangladesh, har myndighetene i Myanmar sperret bistandsarbeidernes adgang til gravide kvinner og barn i i Nord-Rakhine.
DB170917 Hele 80 prosent av flyktningene er kvinner og barn, og flere barn fødes på flukt mot grensen.
DB170917 - Kvinner og barn på begge sidene av grensen trenger umiddelbar hjelp og beskyttelse, sier Anthony Lake, administrerende direktør for FNs barnekonvensjon.
DB170917 Han liker å kjøpe luksusvarer for disse pengene, som gir en status han igjen veksler inn i seksuelle tjenester fra « løse kvinner ».
DB170917 De går i vestlige klær, drikker alkohol, bruker narkotika, spiser svinekjøtt, og ikke minst går de ut med kvinner .
DA170917 Team Hitec Products under søndagens lagtempo for kvinner i Bergen.
DA170917 Det lokale World Tour-laget Team Hitec Products fikk det tøft i møtet med verdens beste sykkellag da lagtempoen for kvinner ble kjørt søndag.
DA170917 Kvinner og menn i alle aldre.
BT170917https://www.bt.no/100Sport/sykkel/I-mai-besokte-de-Bergen-med-ett-mal-for-oye-Bli-verdensmestere-pa-lagtempo-242228b.html På VMs åpningsdag ble Team Sunweb historiske da de vant lagtempoen for både kvinner og menn.
BT170917https://www.bt.no/100Sport/sykkel/I-mai-besokte-de-Bergen-med-ett-mal-for-oye-Bli-verdensmestere-pa-lagtempo-242228b.html MASKINER : Team Sunweb dominerte lagtempoen for både kvinner og menn.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/QG49P/Politiet-Ikke-terror-da-amerikanske-turister-ble-angrepet-i-Marseille To unge amerikanske kvinner ble søndag angrepet med en sprayflaske med saltsyre på en jernbanestasjon i franske Marseille.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/QG49P/Politiet-Ikke-terror-da-amerikanske-turister-ble-angrepet-i-Marseille De reiste sammen med to andre amerikanske kvinner , også de i 20-årene.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/6LJ1e/Etiopia-Over-55000-fordrevet-pa-en-uke Etiopiske kvinner venter i kø for å få utdelt mat i Somali-regionen i Etiopia.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/I-mai-besokte-de-Bergen-med-ett-mal-for-oye-Bli-verdensmester-pa-lagtempo-242228b.html På VMs åpningsdag ble Team Sunweb historiske da de vant lagtempoen for både kvinner og menn.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/I-mai-besokte-de-Bergen-med-ett-mal-for-oye-Bli-verdensmester-pa-lagtempo-242228b.html MASKINER : Team Sunweb dominerte lagtempoen for både kvinner og menn.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Sette konkrete mål for rekruttering av kvinner til lederposisjoner.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Prioritere nettverksarbeide og mentorprogrammer for kvinner .
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Men Helleland har etter at det ble avholdt en rundebordskonferanse i Bergen i 2016, benyttet flere anledninger til å ha møter med nordiske ministre og kvinner i FN.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Idrettspresident Tom Tvedt sier at Norge prøver å få inn kvinner i viktige posisjoner, og er glad for NIFs 1. visepresident ble godkjent i den rollen.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Det kan være et viktig bidrag fra Norges side, en kvinne som har meningens mot og som vil kjempe for de verdiene vi står for, at idretten skal være like mye for jenter som gutter, kvinner som menn.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html - Selv om det er blitt tilgang til flere og bedre muligheter for å drive idrett, så er kvinner underrepresentert, sier Helleland, og tenker spesielt på lederposisjonene og de fora der avgjørelser tas.
AA170917 Deretter skjøt han og drepte to menn, samt såret to kvinner .
AA170917 To unge amerikanske kvinner ble søndag angrepet med en sprayflaske med saltsyre på en jernbanestasjon i franske Marseille.
AA170917 De reiste sammen med to andre amerikanske kvinner , også de i 20-årene.
AA170917 Deretter skjøt han og drepte to menn, samt såret to kvinner .
AA170917 Med om bord var også tre døde personer, to kvinner og et tre år gammelt barn som ifølge Røde Kors var fra Kamerun.
VG170916 I morgen begynner VM, da med lagtempoen for kvinner og menn som første øvelse.
VG170916 Den kan du se på TV 2, som starter sine sendinger klokken 11.30 ( kvinner ) og 15.00 ( menn ).
VG170916 - Det er en tradisjon for enten å demonisere kvinner som ren ondskap hvis de er sterke, eller fremstille dem som et offer eller en pris.
VG170916 To sterke, gåtefulle kvinner er ankerfester i handlingen.
VG170916 Verdens eldste tvillingbrødres råd : Dropp kvinner , drikk vin ¶
VG170916 Øya Gotland er et av fokusområdene, hvor stridsvogner, krigsskip og uniformskledde menn og kvinner har strømmet inn de siste dagene.
VG170916 Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) skal ha opprettholdt Belgias forbud i juli, da de avviste klager fra to kvinner som gikk med nikab, ifølge Al Jazeera.
VG170916 Hva bør en lærer gjøre hvis en elev nekter å omgås kvinner på like fot med menn eller sier at de hvite i klassen er mer verdt enn de svarte ?
VG170916 Debatt Hva bør en lærer gjøre hvis en elev nekter å omgås kvinner på like fot med menn eller sier at de hvite i klassen er mer verdt enn de svarte ?
VG170916 Blant de pågrepne er både kvinner og menn, opplyser politiet.
DB170916 FREDRIKSTAD ( Dagbladet ) : Det danske fotballandslaget for kvinner streiker og er i en bitter strid med eget forbund ( DBU ).
DB170916 Og i den østlige kulturen som islam er en del av, er jenter og kvinner de som er bærerne av familiens rykte og ære.
DB170916 I den offentlige debatten får kvinner generelt mer hets.
DB170916 - Og så tror jeg det er fordi jeg er mann, det er vanskeligere for kvinner .
DB170916 - Du nevnte det var vanskeligere for kvinner , hvorfor ?
DB170916 Kvinner bærer familiens ære ¶
DB170916 Inkludert i prisen er og transport, overnatting og diett for tjenestemenn- og kvinner , sier Morten Mørk, daglig leder i Styrkeprøven.
DB170916 SLETTET : Finn.no fjernet først annonsen, men nå får hun beholde den etter å ha endret teksten og påpekt at kvinner og menn uten nikab poserer på andre bilder på Finn.no.
DB170916 NIKAB : Her poserer kvinner med nikab i boligannonse, som vekker oppsikt.
DB170916 I annonsen poserer nikab-kledde kvinner rundt i leiligheten, noe som har skapt reaksjoner.
DB170916 Hun har lagt ut leiligheten sin på Grønland i Oslo til salgs, med bilder av kvinner i nikab som poserer på de ulike salgs-bildene.
DB170916 Det etter at Rise sendte bilder av kvinner og menn som poserer uten nikab på andre salgs-bilder på annonsestedet, og poengterte at dette var diskriminerende.
DB170916 - Mange reagerer med en gang kvinner opptrer i offentligheten med hijab og nikab, det har vi sett i flere tilfeller.
DB170916 Kooning malte flere følelsesladde og abstrakte bilder av kvinner , og et maleri i samme serie som « Woman, Ochre », « Woman 1 », ble solgt for 137 millioner dollar i 2006.
DA170916 Kvinner : ¶ 1 ) Hilde Aders, Norge 2.54.29, 2 ) Camilla Frejd, Sverige 3.07.18, 3 ) Mari Kråkemo Finnerud, Norge 3.08.53.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/O49Ml/Det-er-ikke-Aung-San-Suu-Kyi-som-kan-stanse-overgrepene-mot-rohingyaene-Det-er-denne-mannen Dhar er en av de minst 370.000 rohingyaene - hovedsakelig kvinner og barn - som har flyktet fra brennende landsbyer i Rakhine-staten de siste tre ukene.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/O49Ml/Det-er-ikke-Aung-San-Suu-Kyi-som-kan-stanse-overgrepene-mot-rohingyaene-Det-er-denne-mannen Det er hovedsakelig kvinner og barn som har kommet seg over grensen til Bangladesh.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/O49Ml/Det-er-ikke-Aung-San-Suu-Kyi-som-kan-stanse-overgrepene-mot-rohingyaene-Det-er-denne-mannen Kvinner skal ha blitt massevoldtatt.
AP170916https://www.aftenposten.no/kultur/i/l6yPo/-Monica-Flatabo-Hvorfor-er-det-skamfullt-a-vare-et-offer Boka bygger på intervjuer med syv kvinner som har vært utsatt for voldtekt og med deres venner og pårørende, samtaler med fagfolk, kampanjemateriell, forskning, mediedekning og egne observasjoner i den omfattende rettssaken mot Julio Kopseng.
AA170916 | Vold mot to kvinner i Midtbyen ¶
AA170916 Tidlig lørdag ettermiddag måtte politiet rykke ut etter en melding om vold mot to kvinner i Midtbyen.
AA170916 Ifølge Kunnskapsdepartementets høringsnotat var det i 2014 under 100 kvinner som brukte ansiktsdekkende plagg i Norge.
AA170916 Flere rapporter, blant annet fra FN, tyder på mer diskriminering og fysiske angrep mot kvinner etter at forbudet ble innført.
AA170916 Europarådet uttrykker bekymring over øking av anti-muslimske angrep mot kvinner i Frankrike.
VG170915 Tilliten ble ytterligere svekket av at evalueringen av sommerens EM-fiasko for kvinner , som de valgte å legge frem på valgdagen, viser at Ada Hegerberg slett ikke var så alene som toppene søkte å fremstille det som, da de nærmest stemplet spissen som en marginalisert kverulant.
VG170915 Det røde klosteret ligger på en liten øy og hit kan jenter og kvinner fra hele verden komme for å unnslippe forfølgelse.
VG170915 Dette gjelder både menn og kvinner : Husk og teip brystvortene for å unngå gnagsår.
VG170915 « De sakkyndige (.. ) har pekt på at tiltalte har begrenset innsikt i sitt alkoholproblem og at han bagatelliserer sitt forhold til vold mot kvinner .
VG170915 I dommen fra 2008 omtalte Oslo tingrett 65-åringen som en mann med mangelfullt utviklede sjelsevner og bemerket spesielt hans forhold til vold mot kvinner : ¶
VG170915 - Det er helt åpenbart at det er flere innvandrere som studerer her nå - særlig kvinner , sier oralkirurg Shoresh Afnan ( 37 ) og peker på veggbildene inne på Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Kloster Aasen er innstilt sammen med to menn og to andre kvinner som nytt individuelt IOC-medlem.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Under 20 prosent kvinner ¶ Kvinner er i klart undertall i IOC.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Under 20 prosent av IOC-medlemmene er kvinner .
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Under 20 prosent kvinner
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Hvis man har fulgt med på utnevnelsene de siste årene, ser man at halvparten av dem som er valgt, er kvinner .
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html - Det var omtrent null kvinner da jeg kom inn.
SA170915 Kloster Aasen er innstilt sammen med to menn og to andre kvinner som nytt individuelt IOC-medlem.
SA170915 Under 20 prosent kvinner ¶ Kvinner er i klart undertall i IOC.
SA170915 Under 20 prosent av IOC-medlemmene er kvinner .
SA170915 Under 20 prosent kvinner
SA170915 Hvis man har fulgt med på utnevnelsene de siste årene, ser man at halvparten av dem som er valgt, er kvinner .
SA170915 - Det var omtrent null kvinner da jeg kom inn.
NL170915 Men dere - åtte menn og tre kvinner fra fem forskjellige partier, dere har noe til felles.
NL170915 Her må det jo være inspirasjon å hente, eller hva sier dere folkevalgte kvinner og menn fra nord ?
NL170915 Derfor tror jeg også at de 11 kvinner og menn som er valgt av oss kommer til å bli fulgt nøye av nordnorske medier.
FV170915https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Under 20 prosent kvinner ¶ Kvinner er i klart undertall i IOC.
FV170915https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Under 20 prosent av IOC-medlemmene er kvinner .
FV170915https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Under 20 prosent kvinner
FV170915https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Hvis man har fulgt med på utnevnelsene de siste årene, ser man at halvparten av dem som er valgt, er kvinner .
FV170915https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html - Det var omtrent null kvinner da jeg kom inn.
DB170915 NORSKE FOTBALLJENTER ER ikke vant til det selv om vi har hatt mange gode fotballspillende kvinner opp gjennom åra.
DB170915 NORGE HAR ALDRI misset et EM- eller VM-sluttspill for kvinner .
DB170915 Men fellesskapet, lojaliteten og respekten for de interne reglene i Norge Kvinner A er urokkelige uavhengig av personlig suksess.
DB170915 Kvinnene som saksøker ønsker å representere en gruppe kvinner som har jobbet hos Google i California i løpet av de siste fire årene.
DB170915 Det amerikanske Labor Department ( arbeidsdepartementet ) har kalt lønnsdiskrimineringen mot kvinner i Google for « ekstrem ».
DB170915 De hevder kvinner få systematisk mindre lønn enn menn.
DB170915 Artikkelen er basert på lønnen til en kvinne i selskapet, og konkluderer med at kvinner får lavere lønn og tillegg enn menn.
DB170915 ( Dagbladet ) : Google etterforskes etter å ha blitt saksøkt for diskriminering mot kvinner når det kommer til lønn og lønnspålegg, det skriver den amerikanske avisa The Mercury News.
DB170915 På den annen side, betjent Rengering blir plassert i Cougar Prey Protective Care [ ordet « cougar » blir brukt for eldre kvinner som vil ha yngre menn, red.anm. ], og vitnebeskyttelsesprogrammet for sin egen trygghet. 5.
DB170915 Fru Nordman og fru Hamill har også hatt glede av å se at millioner av kvinner blir gale etter deres ektemenn. 3.
DB170915 ' Samtidig, alle kvinner : * Les kommentarene under dette bildet *. » « Jeg vil gjerne personlig takke disse gutta for å sette standarden for høyt.
DB170915 MSF har samlet vitnesbyrd fra migranter som forteller om fanger som dør fordi de ikke får mat eller vann, om gravide kvinner som blir gjengvoldtatt og deretter tvunget til å ringe hjem til familien for løsepenger.
DA170915 Siden 1950-tallet har norske leger og gynekologer tatt celleprøver for å forhindre utviklingen av livmorhalskreft hos norske kvinner .
DA170915 Mellom 2016 og 2018 tilbys også gratis vaksine til kvinner født etter 1991.
DA170915 Livmorhalskreft er den vanligste kreftformen hos kvinner under 35 år.
DA170915 Kreftforeningen arrangerer hvert år kampanjen #sjekkdeg, for å få flere norske kvinner til å ta celleprøver for livmorhalskreft.
DA170915 I Norge er Rogaland det fylket der flest kvinner har sjekket seg.
DA170915 I 2015 viste statistikk fra Kreftregisteret at 67,5 prosent av kvinner mellom 25 og 69 år hadde sjekket seg for livmorhalskreft i løpet av de siste tre årene.
DA170915 Hun understreker at #sjekkdeg er en informasjonskampanje og at det er viktig at kvinner over 25 selv oppsøker fastlegen for sjekk hvert tredje år.
DA170915 Fra 2015 til 2016 var det 34.000 flere kvinner som sjekket seg for livmorhalskreft.
DA170915 Av : Ingunn Walderhaug ¶ Kvinner over hele landet oppfordres til cellesjekk.
DA170915 - På mandag er det 48 kvinner som skal få sjekk uten egenandel på SUS, forteller hun.
DA170915 Han viser til at mange innvandrerkvinner i Groruddalen har bakgrunn fra land som Afghanistan, Somalia og Irak, der likestilling for kvinner står svakt.
DA170915 - Ap har vedtatt at 40 prosent i styrene i moskeene innen 2020 skal være kvinner .
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Kloster Aasen er innstilt sammen med to menn og to andre kvinner som nytt individuelt IOC-medlem.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Under 20 prosent kvinner ¶ Kvinner er i klart undertall i IOC.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Under 20 prosent av IOC-medlemmene er kvinner .
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Under 20 prosent kvinner
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Hvis man har fulgt med på utnevnelsene de siste årene, ser man at halvparten av dem som er valgt, er kvinner .
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html - Det var omtrent null kvinner da jeg kom inn.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/O49V3/Bitter-folkeavstemning-om-homofilt-ekteskap-splitter-Australia Blant eksemplene hun nevner, er bilder av kvinner som kysser dyr, menn som gifter seg med småjenter, homofile menn som pedofile og homofile som omvender barn til å bli homofile.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/O4dbk/Blir-hun-Norges-forste-kvinnelige-utenriksminister Dersom Siv Jensen fortsetter som finansminister og Søreide skulle bli utenriksminister, vil i så fall kvinner ha de tre mest prestisjefylte statsrådstaburettene i Regjeringen.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Kloster Aasen er innstilt sammen med to menn og to andre kvinner som nytt individuelt IOC-medlem.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Under 20 prosent kvinner ¶ Kvinner er i klart undertall i IOC.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Under 20 prosent av IOC-medlemmene er kvinner .
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Under 20 prosent kvinner
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Hvis man har fulgt med på utnevnelsene de siste årene, ser man at halvparten av dem som er valgt, er kvinner .
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html - Det var omtrent null kvinner da jeg kom inn.
AA170915 Kvinner , barn og eldre er blant ofrene.
VG170914 Kvinner som hadde gått med tyskerne, menn som hadde forsøkt å være på begge sider, partisaner, og motstandsfolk.
VG170914 Man kunne inkludert en mer sekulær muslimsk kvinne som ikke bar hijab for å vise mangfoldet blant muslimske kvinner , sa samfunnsdebattanten Mahamoud Farahmand under møtet.
VG170914 Hvis Kringkastingsrådet kommer frem til at det er grunn til å kritisere NRK, betyr det likevel ikke at kvinner med hijab ikke lenger kan bli vist på skjermen.
VG170914 Det er heller ikke slik at alle muslimske kvinner bærer hijab.
SA170914https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerberg-saken-I-skyttergravskrig-med-sin-storste-stjerne-241993b.html Hennes påstand er at det « generelt er vanskelige kår for kvinner i NFF som kommuniserer tydelig, både i tale og ved kroppsspråk, hvilke ambisjoner de har ».
SA170914 Hennes påstand er at det « generelt er vanskelige kår for kvinner i NFF som kommuniserer tydelig, både i tale og ved kroppsspråk, hvilke ambisjoner de har ».
NL170914 Det vanlige er altså ikke at kvinnelige lokale gründere driver disse tjenestene, slik Kanestrøm påstår - selv om de to selskapene som har avtale med Tromsø kommune ble startet av kvinner .
DB170914 Lagtempo for kvinner elite i Bergen sentrum/Askøy klokka 12.05 til 13.55.
DB170914 Individuell tempo for kvinner junior i Bergen sentrum klokka 10.35 til 11.50.
DB170914 Individuell tempo for kvinner elite i Bergen sentrum klokka 15.35 til 17.15 ¶
DB170914 Fellesstart for kvinner junior i Bergen sentrum klokka 10.05 til 12.15.
DB170914 Fellesstart for kvinner elite på Festplassen klokka 13.30 til 17.30 ¶
DB170914 Kvinner og barn skal være blant de drepte, skriver Funai.
DB170914 Da hadde folkene som drept barn, kvinner og eldre blitt utslettet, la Kadyrov, ifølge Financial Times, til i den sjeldne kraftsalven rettet mot Vladimir Putin.
DB170914 To amerikanske utvekslingsstudenter ble drept og fem andre kvinner i utleiebåten ble skadd i ulykken. 24-åringen og sju venner på vannscooter ble alle brakt inn av politiet etter hendelsen.
DB170914 ( Dagbladet ) : Den danske 24-åringen som ble siktet for dobbeltdrap etter vannscooter-ulykken i indre havn i København i mai, er nå tiltalt for å uaktsomt ha drept to kvinner med vannscooter.
DB170914 24-åringens første tur med ny vannscooter : Drepte to unge kvinner i København ¶
DB170914 Men ifølge svensk politi, og flere kvinner Expressen har vært i kontakt med, er det i virkeligheten snakk om prostitusjon.
DB170914 Konseptet sugar dating beskrives som at voksne menn med penger møter kvinner de kan « skjemme bort ».
DB170914 Enda mer tildekking av kvinner i det offentlige rom ? 'Det begynner i det små og blir mer av det.
DA170914 Preses Helga Haugland Byfuglien ønsker Veiteberg velkommen i bispekollegiet og slår stolt fast at det nå består av halvparten kvinner og menn.
DA170914 Å nå denne gruppa kvinner er veldig viktig, og har vi både menn og kvinner får vi ikke tak i dem vi vil nå - for klarer vi det, kan vi lose dem videre.
DA170914 Å nå denne gruppa kvinner er veldig viktig, og har vi både menn og kvinner får vi ikke tak i dem vi vil nå - for klarer vi det, kan vi lose dem videre.
DA170914 | Matglede - men kun for kvinner
DA170914 For å få flest mulig kvinner med i sosialt nettverk har Drammen kommune valgt å invitere kun kvinner til et « verdensmåltid » i kveld.
DA170914 For å få flest mulig kvinner med i sosialt nettverk har Drammen kommune valgt å invitere kun kvinner til et « verdensmåltid » i kveld.
DA170914 Bakgrunnen er at en undersøkelse i regi av Fjell 2020-prosjektet viste en stor interesse blant kvinner i området for å komme sammen og lage mat, forklarer leder Tina Fagerhus Brodal i Frivillighetssentralen.
DA170914 - Problemet er at det sitter mange kvinner uten nettverk, kanskje ensomme, Noen av dem som har deltatt på språkkafé sier at de i en gruppe med bare kvinner lettere kan ta opp ting og føle seg friere.
DA170914 - Problemet er at det sitter mange kvinner uten nettverk, kanskje ensomme, Noen av dem som har deltatt på språkkafé sier at de i en gruppe med bare kvinner lettere kan ta opp ting og føle seg friere.
BT170914https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerberg-saken-I-skyttergravskrig-med-sin-storste-stjerne-241993b.html Hennes påstand er at det « generelt er vanskelige kår for kvinner i NFF som kommuniserer tydelig, både i tale og ved kroppsspråk, hvilke ambisjoner de har ».
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/Alternative-fr-Deutschland-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar - Mange eldre kvinner har fortalt til meg at de får bare 600 euro i pensjon i måneden, til tross for at de har jobbet i 40 år, sier Türpitz.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/AfD-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar - Mange eldre kvinner har fortalt til meg at de får bare 600 euro i pensjon i måneden, til tross for at de har jobbet i 40 år, sier Türpitz.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV3Mo/Yoga-bolgen-fortsetter-i-Oslo--Folk-trenger-en-motvekt-til-nettsamfunnet Den tidligere journalisten Maria Fürst ( 42 år ) og siviløkonomen Camilla Gjøstøl ( 38 år ) har gått sammen om å åpne nytt yoga-studio - CAMA YOGA - i den gamle Apotekergården på Vinderen med tilbud til barn og ungdom, kvinner og menn.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Tre kvinner .
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Senterpartiet, som ble valgets vinner med en fremgang på 4,8 prosentpoeng nasjonalt, er det eneste partiet på Stortinget med flere kvinner enn menn.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Senterpartiet har flere kvinner enn menn ¶
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Partiet hadde kvinner på topp i Finnmark, Nordland, Oppland, Østfold og Nord-Trøndelag, som ikke kom inn på Stortinget.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre KrF mistet ett mandat fra forrige stortingsvalg, og går fra tre til to kvinner .
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre I KrF har vi et mål om 50 prosent kvinner og menn, sier hun.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre I KrF er dobbelt så mange kvinner representert som i Venstre.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Heldigvis har vi mange dyktige kvinner å ta av, men det er det systematiske arbeidet vi må få på plass, sier Røkkum.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Fremskrittspartiet har 20 menn og syv kvinner og dermed en kvinneandel på drøyt 26 prosent.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre For ordens skyld : I år er det satt ny rekord i antall kvinner på Stortinget, med 69 kvinnelige representanter.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Arbeiderpartiet er nest best med 24 kvinner og 25 menn.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre - Over tid har vi hatt mange profilerte kvinnelige politikere, vi har brukt tid på å bygge et nettverk rundt kvinnelige politikere i partiet og vi har en politikk som appellerer til kvinner .
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre - Det som må til, er et systematisk arbeid for å sikre kvinner førsteplassen rundt om i landet.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre - Det hører med at Senterpartiet er det eneste partiet som hadde et flertall av kvinner på topp til stortingsvalget, sier Eide.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerberg-saken-I-skyttergravskrig-med-sin-storste-stjerne-241993b.html Hennes påstand er at det « generelt er vanskelige kår for kvinner i NFF som kommuniserer tydelig, både i tale og ved kroppsspråk, hvilke ambisjoner de har ».
AA170914 Mange av de andre er eldre og kvinner . ( ©NTB ) ¶
AA170914 Preses Helga Haugland Byfuglien ønsker Veiteberg velkommen i bispekollegiet og slår stolt fast at det nå består av halvparten kvinner og menn.
AA170914 Støre, som innrømmet at han satte veldig pris på Aarebrots tilknytning til Arbeiderpartiet, mente at professoren så fortellingen av Norge som en historie der stadig nye grupper får rettigheter og mulighet på like fot med andre, som bønder, kvinner , innvandrere.
AA170914 Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister viser at i løpet av vaksinasjonsprogrammets første ni måneder har 72.120 kvinner tatt imot tilbudet.
AA170914 Siden november 2016 har unge kvinner som er født i 1991 eller senere, fått tilbud om gratis HPV-vaksine.
AA170914 Mer enn 72.000 kvinner har tatt imot tilbudet om gratis HPV-vaksine gjennom det toårige vaksinasjonsprogrammet.
AA170914 - Vi anbefaler HPV-vaksinen til alle kvinner som er født i 1991 eller senere, uansett om kvinnen har hatt ingen, én eller flere seksualpartnere, fortsetter hun.
AA170914 - At så mange unge kvinner velger å beskytte seg mot livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft, er svært gledelig, sier Greve-Isdahl.
AA170914 ( ©NTB ) ¶ | 72.000 kvinner har fått HPV-vaksine ¶
AA170914 Festivalen skriver på sine nettsider at de ønsker å synliggjøre og løfte fram god film laget av kvinner i nøkkelposisjoner bak kamera, samt være et viktig møtested for filmskapere.
AA170914 Kvinner i filmfront : Skuespillerne Ingrid Bolsø Berdal og Evy Kasseth Røsten deltok på Femmina i 2008.
VG170913 - Jeg har sett hylende kvinner som henvender seg til dem ved rollenavn.
VG170913 På min Facebook-side har det også strømmet på med kommentarer og reaksjoner fra kvinner som lurer på om annonsen er ekte.
VG170913 Norske kvinner skiller seg ut fra kvinner fra andre land.
VG170913 Norske kvinner skiller seg ut fra kvinner fra andre land.
NL170913 Ordningen med å betale kvinner for å være hjemme, er en seiglivet arv fra Bondeviks tid.
DB170913 - Naturlig nok er bonusen like stor for kvinner og menn, slik den også ved våre premiesatser under for eksempel NorgesCupen, sier Midthaug til procycling.no.
DB170913 Stevenage uttalte at de fryktet « høyrisikogrupper » hadde planer om å dra på den aktuelle kampen, og at de fryktet det ville bli smuglet inn ulovlige ting ved hjelp av folk som hadde mindre risiko for å bli kroppsvisitert, som kvinner og barn.
DB170913 Det skal ha vært kvinnelige vakter som kroppsvisiterte kvinner , men mannlige vakter, fans og politi skal ha hatt fritt innsyn.
DB170913 Chanter spør seg hvorfor de ansatte ved stadion gikk så langt som å sjekke bh-en til kvinner .
DB170913 Vi har for første gang like mange kvinner som menn blant biskopene, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.
DB170913 Budskapet er at tsjetsjenere skal være konservative muslimer, og Ramzan Kadyrov har åpent støttet æresdrap på kvinner , sier Aage Borchgrevink.
DB170913 Mange av klagene pekte også på Donald Trumps nedsettende omtale av kvinner , muslimer og andre i valgkampen, og spurte om alle kunne forvente å bli behandlet korrekt og upartisk i retten.
DB170913 Serien dreier seg om unge britiske menn og kvinner som reiser fra Storbritannia for å rekruttere seg til IS.
DB170913 De er både kvinner og menn, kommer fra alle samfunnslag, og har ulik motivasjon for å reise ut.
DB170913 Vi oppfordrer alle interessegrupper til å arbeide for å finne en fredelig løsning, en løsning hvor kvinner er inkludert i hele prosessen.
DA170913 Vi har for første gang like mange kvinner som menn blant biskopene, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.
DA170913 For første gang er det like mange kvinner som menn blant biskopene.
DA170913 Vi har for første gang like mange kvinner som menn blant biskopene, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.
DA170913 For første gang er det like mange kvinner som menn blant biskopene.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/VmE8W/Kari-Veiteberg-blir-ny-biskop-i-Oslo Vi har for første gang like mange kvinner som menn blant biskopene, sier hun også.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/VmE8W/Kari-Veiteberg-blir-ny-biskop-i-Oslo For første gang er det like mange kvinner som menn blant biskopene i Norge.
AA170913 Senegal trekkes fram som et land hvor mange flere kvinner har fått tilgang til prevensjon.
AA170913 Vi har for første gang like mange kvinner som menn blant biskopene, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.
AA170913 For første gang er det like mange kvinner som menn blant biskopene.
AA170913 Mer debatt : Sjokkerende uttalelser om kvinner i brannvesenet ¶
AA170913 Trøndelag sender 15 kvinner og menn til Stortinget for å jobbe for landet og landsdelen.
AA170913 Gründervirksomhet i Trøndelag, etablering av nye selskaper og arbeidsplasser som bidrar til det litt klisjéfylte begrepet « Det grønne skiftet » bør stå høyt oppe på lista over arbeidsoppgaver trønderske kvinner og menn på Stortinget skal legge sjela si i de neste fire årene.
AA170913 Jeg hører lyden av glade barn og ser kvinner i burka og narkomane som kommer sjanglende.
VG170912 Men serien gir også et uvanlig kjønnsnøytralt perspektiv på en misogynistisk verden - halvparten av episodene er regissert av kvinner , og både horene og hallikene farges med like humane trekk.
VG170912 Mens lesbiske kvinner hadde større kjever og mindre panner sammenliknet med heterofile kvinner .
VG170912 Mens lesbiske kvinner hadde større kjever og mindre panner sammenliknet med heterofile kvinner.
VG170912 » Episoden hun viser til slo ned som en bombe i valgkampen da Washington Post lekket et klipp fra 2005 der Trump snakket om å klå på kvinner mot deres vilje.
VG170912 To dager tidligere hadde verden hørt hvordan han skrøt over å klå på kvinner .
VG170912 - Den viktigste årsaken til Aps krise, er at folk gjennomskuet sutre- og krisestrategien ; de ser at de ikke er krise og at vi blir kåret til verdens beste land å bo i, det er best for barn, for eldre, for homofile og for kvinner .
SA170912 Mandag ble Norges tropp til VM-fellesstarten for kvinner endelig klar : Emilie Moberg, Vita Heine, Susanne Andersen, Katrine Aalerud, Ingrid Moe og Stine Borgli utgjør det norske laget.
SA170912 Laget er tatt ut av Carl Erik Pedersen, som er landslagstrener for kvinner , i samråd med landslagssjef Stig Kristiansen og sportssjef Hans Falk.
DN170912 - For mange kvinner sliter med å kombinere ambisjoner for jobb og familie, skrev Ivanka Trump i Twitter-meldingen.
DN170912 Prognosen viser at et flertall på 25 av Arbeiderpartiets 49 representanter vil være kvinner .
DN170912 Mandatfordelingen viser at 70 representanter i det nye Stortinget vil være kvinner , hvilket gir en prosentandel på 41,4.
DN170912 Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt 28 representanter.
DN170912 Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt 28 representanter.
DN170912 Andelen kvinner innvalgt på Stortinget vil for første gang passere 40 prosent.
DB170912 Mandatfordelingen viser at 70 representanter i det nye Stortinget vil være kvinner , skriver NTB.
DB170912 Andelen kvinner på Stortinget vil i år for første gang passere 40 prosent.
DB170912 Nikab er i dag en av de sterkeste manifestasjonene vi har på menns makt over kvinner .
DB170912 Han burde også erkjenne at kvinner som går i nikab, setter opp en vegg mellom seg sjøl og resten av samfunnet.
DB170912 Dette er altså et plagg som de facto er påtvunget eller lovmessig påbudt i land der kvinner utestenges fra de fleste jobber, der retten til skilsmisse er forbeholdt menn, der kvinner ikke får gå alene i gatene og ofte ikke engang blir tiltalt med sitt virkelige navn.
DB170912 Dette er altså et plagg som de facto er påtvunget eller lovmessig påbudt i land der kvinner utestenges fra de fleste jobber, der retten til skilsmisse er forbeholdt menn, der kvinner ikke får gå alene i gatene og ofte ikke engang blir tiltalt med sitt virkelige navn.
DB170912 Avstand mellom medmennesker, avstand mellom kulturer, og ikke minst avstand mellom kvinner og menn.
DB170912 Jeg ser til mange forskjellige kvinner for inspirasjon, men prøver å gjøre min egen greie, sa hun.
DB170912 - Alle kvinner er unike og vi ser vårt beste ut når vi føler oss komfortable.
DA170912 Totalt har 34.109 flere kvinner tatt celleprøve de siste par årene.
DA170912 Spredning av informasjon og kunnskap gjør at flere kvinner finner tid i en travel hverdag, bestiller seg legetime og tar celleprøven.
DA170912 Nå ønsker vi å nå ut til alle kvinner i alderen 25-69 år som ikke har sjekket seg.
DA170912 I 2015 fikk 370 kvinner påvist livmorhalskreft og rundt 4000 kvinner ble behandlet for alvorlige celleforandringer eller forstadier til livmorhalskreft.
DA170912 I 2015 fikk 370 kvinner påvist livmorhalskreft og rundt 4000 kvinner ble behandlet for alvorlige celleforandringer eller forstadier til livmorhalskreft.
DA170912 Hennes engasjement har allerede reddet liv, men fortsatt er det altfor mange kvinner som får livmorhalskreft.
DA170912 Hele 4 av 10 unge kvinner under 30 år sjekker seg ikke som anbefalt hvert tredje år.
DA170912 Familien har opprettet Thea Steens minnefond som arbeider for « at unge kvinner skal unngå livmorhalskreft og få gode fremtidsmuligheter ».
DA170912 Etter innføring av screening har forekomst og dødelighet av sykdommen gått gradvis ned hvis vi ser på tallene for alle kvinner , men dessverre øker denne kreftformen blant unge., skriver lege Johanne Holm Toft.
DA170912 Etter innføring av screening har forekomst og dødelighet av sykdommen gått gradvis ned hvis vi ser på tallene for alle kvinner , men dessverre øker denne kreftformen blant unge.
DA170912 En av årsakene er at kvinner ikke sjekker seg som anbefalt.
DA170912 Det positive er at kampanjen også har ført til at flere kvinner i alle aldersgrupper sjekker seg.
DA170912 Altfor mange kvinner får livmorhalskreft hvert år.
DA170912 Alle kvinner mellom 25 og 69 år anbefales celleprøve fra livmorhalsen hvert 3.år.
DA170912 september åpner vi gynekologisk poliklinikk og tilbyr kvinner celleprøve.
DA170912 1 av 10 kvinner vil utvikle en kronisk HPV-infeksjon, og hos rundt 1 % av disse kvinnene vil livmorhalskreft utvikles om ikke forstadiene behandles.
DA170912 Gamle kvinner som utstråler styrken som bare langt, levd liv kan gjennomskinne.
DA170912 I « Melk » spiller de to unge kvinner som begge blir alenemødre, og flytter sammen for å hjelpe hverandre, selv om de er vidt forskjellige personligheter.
DA170912 - Vi har iallfall vært opptatt av å motbevise at dette er noe som bare angår kvinner .
DA170912 - Med så mange kvinner som føder hvert år er dette et tema som er viktig for et stort publikum.
DA170912 Prognosen viser at et flertall på 25 av Arbeiderpartiets 49 representanter er kvinner .
DA170912 Mandatfordelingen viser at 70 representanter i det nye Stortinget er kvinner , hvilket gir en prosentandel på 41,4.
DA170912 Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt 28 representanter.
DA170912 Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt 28 representanter.
DA170912 Andelen kvinner innvalgt på Stortinget vil for første gang passere 40 prosent.
BT170912https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Refser-landslagstrener-etter-VM-vraking--Han-har-noe-mot-henne-241912b.html Mandag ble Norges tropp til VM-fellesstarten for kvinner endelig klar : Emilie Moberg, Vita Heine, Susanne Andersen, Katrine Aalerud, Ingrid Moe og Stine Borgli utgjør det norske laget.
BT170912https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Refser-landslagstrener-etter-VM-vraking--Han-har-noe-mot-henne-241912b.html Laget er tatt ut av Carl Erik Pedersen, som er landslagstrener for kvinner , i samråd med landslagssjef Stig Kristiansen og sportssjef Hans Falk.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget Prognosen viser at 70 kvinner kommer inn på Stortinget, mot 67 kvinnelige representanter i nåværende periode.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 Prognosen viser at 70 kvinner kommer inn på Stortinget, mot 67 kvinnelige representanter i nåværende periode.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/g8oOk/La-oss-ha-en-debatt-om-valgkampen--Nadine-Al-Mustafa Flere av dem var kvinner i hijab.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KwROM/-Valgets-repetisjoner--Paal-Andre-Grinderud Han sto på torg og på fabrikker og snakket med kvinner og menn.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Refser-landslagstrener-etter-VM-vraking--Han-har-noe-mot-henne-241912b.html Mandag ble Norges tropp til VM-fellesstarten for kvinner endelig klar : Emilie Moberg, Vita Heine, Susanne Andersen, Katrine Aalerud, Ingrid Moe og Stine Borgli utgjør det norske laget.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Refser-landslagstrener-etter-VM-vraking--Han-har-noe-mot-henne-241912b.html Laget er tatt ut av Carl Erik Pedersen, som er landslagstrener for kvinner , i samråd med landslagssjef Stig Kristiansen og sportssjef Hans Falk.
AA170912 På Cuba døde to kvinner da en balkong løsnet fra et hus og falt ned på en buss.
AA170912 Prognosen viser at 70 kvinner kommer inn på Stortinget, mot 67 kvinnelige representanter i nåværende periode.
AA170912 Prognosen viser at et flertall på 25 av Arbeiderpartiets 49 representanter vil være kvinner .
AA170912 Mandatfordelingen viser at 70 representanter i det nye Stortinget vil være kvinner , hvilket gir en prosentandel på 41,4.
AA170912 Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt 28 representanter.
AA170912 Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt 28 representanter.
AA170912 Andelen kvinner innvalgt på Stortinget vil for første gang passere 40 prosent.
AA170912 - Å fronte programleder med kvinneundertrykkende symbol som hijab er en fornærmelse mot norske kvinner , uansett partitilhørighet, som i 60-70-årene kjempet for likestilling mellom kjønnene, skriver en annen.
AA170912 - Dette er virkelig skivebom for en statskanal som nektet kvinner å bære kors rundt halsen, skriver en av klagerne.
AA170912 Mer debatt : Sjokkerende uttalelser om kvinner i brannvesenet ¶
AA170912 Kvinner har ofte andre perspektiver og egenskaper enn menn og har mye å tilføre det faglige og sosiale miljøet på studiet og i næringslivet.
AA170912 Som forskningskollega Linda Helen Haukland har dokumentert : Han ikke bare utfordret normene for arbeidsdeling mellom menn og kvinner i samfunnet, men han lot også kvinner drive forkynnelse og ha lederverv i bevegelsen.
AA170912 Som forskningskollega Linda Helen Haukland har dokumentert : Han ikke bare utfordret normene for arbeidsdeling mellom menn og kvinner i samfunnet, men han lot også kvinner drive forkynnelse og ha lederverv i bevegelsen.
AA170912 Okkenhaug forteller at det å være misjonskvinne ga datidens kvinner helt nye muligheter.
AA170912 Og med Hauge kommer et helt nytt syn på både mennesket generelt og kvinner spesielt.
AA170912 Misjonsyrket ga kvinner en mulighet til selvrealisering som de ikke hadde ellers.
AA170912 Kirken blir i stadig større grad ledet av kvinner .
AA170912 I møte med Gud er det ingen forskjeller mellom kvinner og mann, fattig og rik.
AA170912 Hun skriver blant annet om Bodil Biørn som ledet en misjonsorganisasjon kun for kvinner .
AA170912 Hun ser på historien om misjonskvinnene som viktig i et kjønnsforskningsperspektiv, fordi det gjorde det mulig for kvinner å dra ut i verden på egen hånd.
AA170912 En hel rekke haugianere ble valgt til riksforsamlingen i 1814 - dog ingen kvinner , det tillot ikke datidens norske demokrati.
AA170912 Den kristne tradisjonen verden over sliter fortsatt med å gi kvinner sin rettmessige plass.
VG170911 Kjønnsforskjellen er ikke like stor, men i de siste stortingsvalget har flere kvinner enn menn brukt stemmeretten.
VG170911 Få dager etterpå skal ekskona og barna ha fått beskjed om de skulle til Raqqa, og ble ført dit med en væpnet konvoi til et IS-kontrollert hus for kvinner og barn hvor anslagsvis 100 mennesker skal ha oppholdt seg, ifølge statsadvokaten.
VG170911 De fem barna og ekskona skal ha blitt plassert i et IS-kontrollert hus for barn og kvinner .
NL170911 Sylvi Lyshaug har utfordret det patriarkalske samfunn, der kvinner blir undertrykket, hvor kjønnssegregering er utbredt og blasfemi blir straffet.
NL170911 Hvor kvinner som ikke er vant å jobbe i opprinnelseslandet må begynne å jobbe : jobb er viktig i likestillingsprosess.
NL170911 Sylvi Lyshaug har utfordret det patriarkalske samfunn, der kvinner blir undertrykket, hvor kjønnssegregering er utbredt og blasfemi blir straffet.
NL170911 Hvor kvinner som ikke er vant å jobbe i opprinnelseslandet må begynne å jobbe : jobb er viktig i likestillingsprosess.
DB170911 Jeg skulle ønske at det var flere kvinner i Bundesliga, sier Hertha-kaptein Vedad Ibisevic.
DB170911 Det gjelder både kvinner , som Dagbladet skrev om i går, og det gjelder eldre og også personer med minoritetsbakgrunn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.
DB170911 KVINNEKRITIKK : Dette er en video fra 2005 der Trump beskriver hvordan man kan opptre rundt kvinner når man er rik og berømt som han er.
DB170911 Hun refererer til den muligens største Trump-skandalen under valgkampen : En video fra 2005 hvor Donald Trump snakker om hvordan man kan te seg rundt kvinner når man er rik og berømt - som ham selv : ¶
DB170911 « Kapitalismen har overtatt kvinneundertrykkinga fra tidligere samfunnssystemer og vevd den inn i økonomien, i samfunnets institusjoner og organisasjoner, og i det daglige forholdet mellom kvinner og menn [... ].
DB170911 Det er ikke noe bedre enn reklame der kvinner skal være tynne, feminine og pene.
DB170911 Serien dreier seg om unge britiske menn og kvinner som reiser fra Storbritannia for å rekruttere seg til IS.
DB170911 Valget av denne klubben må vi vel kunne si passer partiet ganske bra, selv om partiet nok ikke tenkte i de baner, ettersom Rødt - og dets opphavsmenn- og kvinner - de siste 35 åra nettopp har befunnet seg ingensteds i norsk rikspolitikk.
DB170911 Men, beliggenheten har knallrøde tråd tilbake til der hvor byens første industriarbeidere, kvinner og menn, begynte å slite, veve og kreve sin selvsagte rett.
DA170911 « The Beguiled » portretterer gruppementalitet blant kvinner på en hittil nokså usett måte på film.
DA170911 | Om dynamikken kvinner imellom ¶
DA170911 Pliktskyldigst satte jeg meg ned med filmen, og det slo meg hvordan historien om et hus fullt av kvinner ble fortalt fra en manns synsvinkel, og ikke fra de det faktisk handler om.
DA170911 Jeg omfavnet sjangeren, hvordan mannen kommer inn i dette delikate miljøet hvor lyse kvinner svermer rundt den nyankomne, før den andre halvdelen blir mørkere med gotiske ikoner som jernporter, truende skyer og blafrende kandelabre rammer inn den klaustrofobiske handlingen, sier Coppola.
DA170911 Jeg lager en ekstrem understrekning av hvordan deler av den amerikanske kulturen oppdrar kvinner til å varte opp menn.
DA170911 - Maktdynamikken, hvordan vi kvinner kan kommunisere bare ved hjelp av blikk og hvordan vi innretter oss etter hierarkier oss imellom, har universell appell, selv om filmens handling er lagt til borgerkrigen for 150 år siden, sier Coppola.
DA170911 - Jeg ville lage en film om hvordan kvinner mentalt lider under det å være avskåret fra verden for øvrig.
DA170911 - At kvinner i krigstid ble ekskludert fra handlingene rundt dem er noe man gjenkjenner også fra dagens globale situasjon, sier Sofia Coppola, kinoaktuell med periodedramaet « The Beguiled ».
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJbv/I-denne-sal-er-det-eliten-som-bestemmer I 2013 var 40 prosent av kandidatene kvinner , en andel som i år har økt til 42 prosent.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJbv/I-denne-sal-er-det-eliten-som-bestemmer Hvis meningsmålingene får rett, vil det nye Stortinget få flere kvinner og færre i seniorklubben.
AP170911https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KwRvX/Hvorfor-er-det-billigere-a-ta-abort-eller-fode-enn-det-er-a-sterilisere-seg Samtidig finnes det kvinner som er sikre i sitt valg.
AP170911https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KwRvX/Hvorfor-er-det-billigere-a-ta-abort-eller-fode-enn-det-er-a-sterilisere-seg Kvinner som ønsker å bli sterilisert for å slippe den psykiske og fysiske belastningen ved å bli gravid.
AP170911https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KwRvX/-Hvorfor-er-det-billigere-a-ta-abort-eller-fode-enn-det-er-a-sterilisere-seg Samtidig finnes det kvinner som er sikre i sitt valg.
AP170911https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KwRvX/-Hvorfor-er-det-billigere-a-ta-abort-eller-fode-enn-det-er-a-sterilisere-seg Kvinner som ønsker å bli sterilisert for å slippe den psykiske og fysiske belastningen ved å bli gravid.
AA170911 De to andre kravene som Schulz sier at SDP ikke vil fire på, er likelønn mellom kvinner og menn og lik rett til utdanning for alle.
AA170911 Søndag erklærte opprørerne en månedslang ensidig våpenhvile for å gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å nå fram med humanitær hjelp til de mange flyktningene, hvorav svært mange er kvinner og barn.
VG170910 « Snakk om comeback », sa Sloane Stephens etter at hun hadde vunnet US Open-finalen for kvinner .
VG170910 Stephens var useedet i US Open for kvinner , men lørdag slo hun Madison Keys i en helamerikansk finale.
VG170910 En like stor skandale var det da New York Times i vår avslørte at den største stjernen av alle i Fox News, ankermann Bill O`Reilly, hadde inngått forlik med totalt fem kvinner som beskyldte ham for trakassering.
VG170910 Blant gruppen var det flere kvinner i hijab og andre med mørk hudfarge.
SA170910 Steinhaus har dømt en rekke storkamper for kvinner , deriblant VM-finalen i 2011, OL-finalen i 2012 og mesterligafinalen så sent som i år.
SA170910 Det er første gang på 36 år at fire amerikanske kvinner fyller alle banehalvdeler i kvinnenes semifinale i US Open.
FV170910https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Forst-skrev-hun-historie-Sa-ble-dommeren-rost-opp-i-skyene---Har-vart-under-et-enormt-press-241783b.html Steinhaus har dømt en rekke storkamper for kvinner , deriblant VM-finalen i 2011, OL-finalen i 2012 og mesterligafinalen så sent som i år.
DN170910 Mange kvinner forsvinner fra advokatyrket etter at de har fått barn, men Dalheim mener dette handler om mer enn bare foreldrepermisjonen.
DB170910 Selvfølgelig var det kvinner , vi var for det meste single.
DB170910 - Dette er kvinner som aktivt har valgt å få seg en utdanning fordi de ønsker å komme i jobb.
DB170910 Vi tror det handler om at kvinner selv må ønske å sette av tid til å prioritere politikk.
DB170910 Trykk på fanene for menn og kvinner for å se forskjellen på kjønnsbalansen mellom de to partiene - hold musa over representantene for å se antallet : ¶
DB170910 Til tross for at partiet stiller med et klart flertall av kvinner på sine lister, er SV i praksis likevel avhengig av et godt valg for å ikke ende opp som et mannstungt parti på Stortinget.
DB170910 Teller man med småpartiene som går til valg, er det partiene Feministisk Initiativ ( 32 kvinner , 9 menn ), og Norgespartiet ( 9 menn, 1 kvinne ) som kommer skjevest ut kjønnsmessig.
DB170910 Senterpartiet det eneste partiet som har flere kvinner på førsteplass, 10 kvinner og 9 menn.
DB170910 Senterpartiet det eneste partiet som har flere kvinner på førsteplass, 10 kvinner og 9 menn.
DB170910 SV partiet med flest kvinner på listene ( 54% ), tett fulgt av Rødt ( 51% ).
DB170910 Partiets lister inneholder nemlig 141 kvinner og 141 menn.
DB170910 Nettopp derfor har vi jobbet systematisk for å få flere kvinner på topp, særlig i de fylkene vi vet at vi ligger an til å komme inn på Stortinget, sier Kaski.
DB170910 I sitt prinsipprogram skriver SV at partiet er « [... ] tilhenger av å ta i bruk radikale virkemidler for å endre strukturene som opprettholder kjønnsmakten i samfunnet, herunder kvotering av kvinner til maktposisjoner ».
DB170910 I dag har SV to kvinner og sju menn i stortingsgruppa.
DB170910 Fortsetter de og andre partier sånn som dette, kommer kvinner til å forbli underrepresentert i politikken i flere år til.
DB170910 Den består av 1865 kvinner og 2566 menn fra landets 19 fylker.
DB170910 Basert på meningsmålinger fra juni beregnet Civita tidligere i år at partiet kun får inn tre kvinner , av totalt åtte representanter.
DB170910 Arbeiderpartiet og Høyre har 9 kvinner, mens både KrF, MDG, Rødt og SV har 8 kvinner .
DB170910 Arbeiderpartiet og Høyre har 9 kvinner , mens både KrF, MDG, Rødt og SV har 8 kvinner.
DB170910 - SV er blitt et dobbeltmoralsk parti for kvinner som vil stemme fram menn.
DB170910 - I motsetning til SV, mener vi at kvotering er en ren diskriminering av kvinner , fordi man sier at vi trenger et regelverk for å skaffe oss posisjoner i samfunnet.
DB170910 - I Aust-Agder har vi faktisk tre kvinner på topp dette stortingsvalget.
DB170910 SPARKET : Eric Bolling måtte forlate Fox, etter at flere kvinner anklaget ham for å ha sendt dem nakenbilder.
DB170910 Nyheten om Horowitz sin avgang kom i kjølvannet av at det i april ble kjent at Fox' superstjerne Bill O'Reilly hadde betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som har beskyldt ham for seksuell trakassering.
DB170910 Anklagene skal ha kommet fra flere kvinner , ifølge Los Angeles Times.
DA170910 Han fikk ikke lov, og måtte fortsette å henge med tre kvinner . 8.
DA170910 Han fikk ikke lov, og måtte fortsette å henge med tre kvinner . 8.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/ejvj4/Dodstall-etter-jordskjelv-i-Mexico-oppjustert-til-90 Kvinner i kø etter matrasjoner og vann i Juchitan, Mexico, et av stedene som ble hardest rammet.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/d3MX1/Stjerneadvokat-angriper-USAs-dodsstraff-Argumentene-er-ikke-helt-som-du-venter-deg Da Hidalgo senere tilsto drapene, sonet han allerede livstid for drap på to kvinner i Idaho.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Forst-skrev-hun-historie-Sa-ble-dommeren-rost-opp-i-skyene---Har-vart-under-et-enormt-press-241783b.html Steinhaus har dømt en rekke storkamper for kvinner , deriblant VM-finalen i 2011, OL-finalen i 2012 og mesterligafinalen så sent som i år.
AP170910https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/For-noen-maneder-siden-kunne-hun-ikke-ga---lordag-vant-hun-en-av-tennisens-gjeveste-titler-241738b.html Det er første gang på 36 år at fire amerikanske kvinner fyller alle banehalvdeler i kvinnenes semifinale i US Open.
AA170910 Mer debatt : Sjokkerende uttalelser om kvinner i brannvesenet ¶
AA170910 Mer debatt : Sjokkerende uttalelser om kvinner i brannvesenet ¶
VG170909 Foto : Omar Sanadiki, Reuters ¶ KVINNER OG BARN : Gjennom vinduene på bussene som skulle evakuere rundt 300 IS-krigere fra Qalamoun, som del av en byttehandel IS gjorde med Assad-regimet og Hizbollah-militsen, kunne man skimte IS-krigernes koner og barn.
VG170909 Foto : Louai Beshara, AFP ¶ KVINNER OG BARN : Barn av IS-krigere, som skulle evakueres til IS-kontrollerte Deir al-Zor, smilte til fotografene før konvoien forlot Qara i Qalamoun-regionen i forrige uke.
VG170909 De amerikanske militæret har ikke bombet selve konvoien fordi det skal befinne seg flere hundre ikke-stridende der, både eldre, kvinner og barn.
SA170909https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Valerenga-apnet-ny-stadion-med-seier-og-tilskuerrekord-241713b.html Vålerengas kvinner sørget for en perfekt start på ny stadion med 2 - 0-seier mot Kolbotn.
SA170909 I U23-klassen for kvinner ble det også sølv på Stavanger-jenta Susanne Andersen på fellesstarten.
SA170909 Kvinner har slik intuisjon.
SA170909 Vålerengas kvinner sørget for en perfekt start på ny stadion med 2 - 0-seier mot Kolbotn.
FV170909https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Sa-mye-far-Kristoff-og-co-for-VM-gull-pa-hjemmebane-241643b.html I U23-klassen for kvinner ble det også sølv på Stavanger-jenta Susanne Andersen på fellesstarten.
DN170909 Av dem som har fleksibilitet på topp 3-listen, er 47 prosent menn og 53 prosent kvinner .
DB170909 VIKTIGERE ENN EN meningsløs kjønnskamp, og at jentene på død og liv skulle få rangen og åpne Vålerengas nye hjem, er det at Vålerengas kvinner fikk opplevelsen av å åpne denne døra til framtida.
DB170909 Det er resultatene Vålerenga skal leve av i framtida, kvinner som menn ¶
DB170909 Lørdag ( alle kamper spilles 15.00 ) : Vålerenga - Kolbotn ( NRK 1 ), Grand Bodø - Medkila, LSK Kvinner - Røa, Stabæk - Arna Bjørnar.
DB170909 Rapport etter rapport viser at den fører til at kvinner blir værende lenger hjemme enn de burde, særlig de som er mest utsatt.
DB170909 - Når man ser at valgfrihet betyr at kvinner blir værende hjemme, kan man spørre seg hvor mye valgfrihet det er.
DB170909 - Mange kvinner føler en forventing om å ta lang permisjon, at en nesten er en dårlig mor om en ikke gjør det, og mange menn føler at de ikke har et reelt valg om å ta mer enn ti uker permisjon, både overfor mor og samfunnet ellers.
DB170909 Ikke minst opplever en del kvinner ubehag, press og i noen tilfeller seksualisert vold.
DB170909 I artikkelen har Pedersen, sammen med Sébastien Tutenges og Sveinung Sandberg fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi, snakket med 104 personer om fenomenet - 52 kvinner og 52 menn.
DB170909 Dette gjelder både menn og kvinner , sier han, og fortsetter : ¶
DB170909 Under utgravingen av Osebergskipet, ble det funnet to skjelett som viste seg å være kvinner .
DB170909 Også etter utgravinger i Norge har tidligere analyser vist at kvinner skal ha vært soldater under vikingtida.
DB170909 Funnet kvinner tidligere ¶
DB170909 Dette er imidlertid ikke første gang at DNA-analyser av skjelett fra vikingtida viser at også kvinner svingte sverdet.
DB170909 Det er interessant at vi er mindre villige i dag til å forestille oss at krigere kunne være kvinner enn i 1910, sier Charlotte Hedenstierna-Jonson, prosjektleder for forskningsprosjektet, til Aftonbladet.
DB170909 ( Dagbladet ) : Arkeologer ved Universitetet i Uppsala i Sverige og Universitetet i Stockholm delte nylig en studie i forskningsmagasinet American Journal of Physical Anthropology om at også kvinner var krigere under vikingtida.
DB170909 Om man må tenke annerledes rundt integrering av kvinner enn om menn.
DB170909 GA BLAFFEN : Marna Haugen vil gjerne appellere til kvinner i samme situasjon ved å vise fram fødselen på tv.
DA170909 Vålerengas kvinner vant enkelt.
DA170909 Eliteserien fotball kvinner lørdag, 17. runde : ¶
DA170909 Vålerenga er at av få lag med topplag både for kvinner og menn, men de har aldri vært samkjørt.
DA170909 På lang sikt har jo kvinner kommet inn, men dette ser ut til å være « tatt ut » nå og deres utvikling de siste årene har vært mer lik menns, sier Markussen.
AP170909https://www.aftenposten.no/kultur/i/aA0oA/David-Lagercrantz-har-last-Lisbeth-Salander-inne-i-en-Orange-is-the-new-black-episode Likevel foretrekker denne anmelderen Larssons litt mer korthogde tone, som i Menn som hater kvinner , der advokat Bjurman spør Salander om hun kan skjøtte sin egen hygiene.
AP170909https://www.aftenposten.no/kultur/i/aA0oA/David-Lagercrantz-har-last-Lisbeth-Salander-inne-i-en-Orange-is-the-new-black-episode Der Larsson innleder kapittelinngangene med fakta om vold mot kvinner , gir Lagercrantz oss fakta om jazz og akkorder - og det sier også litt om mangelen på et dypere budskap hos kopisten.
AP170909https://www.aftenposten.no/kultur/i/GdemQ/Mennene-bak-HBOs-kritikerroste-serie-Det-siste-vi-ville_-var-a-lage-porno ( Los Angeles ) : Aftenposten : - Å lese at kvinner utnyttes av sexindustrien, blir ofte noe abstrakt.
AP170909https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sa-mye-far-Kristoff-og-co-for-VM-gull-pa-hjemmebane-241643b.html I U23-klassen for kvinner ble det også sølv på Stavanger-jenta Susanne Andersen på fellesstarten.
AP170909https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Van-Gaal-hudfletter-Manchester-United--De-festet-et-tau-rundt-halsen-min-og-sendte-meg-til-galgen-241696b.html Kvinner har slik intuisjon.
AP170909https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-apnet-ny-stadion-med-seier-og-tilskuerrekord-241713b.html Vålerengas kvinner sørget for en perfekt start på ny stadion med 2 - 0-seier mot Kolbotn.
AA170909 Kvinner og barn banker på bilvinduer eller drar i klærne til forbipasserende reportere mens de ber om mat, melder AP.
AA170909 Mer debatt : To statuer har byen av navngitte levde kvinner .
AA170909 Les også : Sjokkerende uttalelser om kvinner i brannvesenet ¶
AA170909 Mer debatt : To statuer har byen av navngitte levde kvinner .
AA170909 Les også : Sjokkerende uttalelser om kvinner i brannvesenet ¶
VG170908 Verdenscupen i alpint starter med storslalåm for kvinner og menn i østerrikske Sölden 28. og 29. oktober.
VG170908 Artisten Usher er saksøkt for å skulle ha utsatt to kvinner og en mann for herpes-smitte.
SA170908https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html KAN VÆRE PROBLEMATISK : - Det er ikke uvanlig at mange - oftest kvinner , opplever at partnerens engasjement for fotball står i veien for parforholdet, forteller Sletteland.
SA170908 KAN VÆRE PROBLEMATISK : - Det er ikke uvanlig at mange - oftest kvinner , opplever at partnerens engasjement for fotball står i veien for parforholdet, forteller Sletteland.
SA170908 Hoffenheim-spilleren, som da spilte for Fortuna Düsseldorf skal ha blitt utestengt i fem kamper etter å ha fortalt Steinhaus at « kvinner hører ikke hjemme i herrenes fotball » etter å ha blitt utvist av dommeren i en kamp i 2.
NL170908 Fiskebåt Nord er skuffet over at Torgeir Knag Fylkesnes ikke setter pris på den jobben kystens kvinner og menn gjør.
FV170908https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html FOTO : Shutterstock / NTB scanpix KAN VÆRE PROBLEMATISK : - Det er ikke uvanlig at mange - oftest kvinner , opplever at partnerens engasjement for fotball står i veien for parforholdet, forteller Sletteland.
FV170908https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Hun-dommer-Jarstein-og-Ciljan-i-historisk-bundesligakamp-241633b.html Hoffenheim-spilleren, som da spilte for Fortuna Düsseldorf skal ha blitt utestengt i fem kamper etter å ha fortalt Steinhaus at « kvinner hører ikke hjemme i herrenes fotball » etter å ha blitt utvist av dommeren i en kamp i 2.
DN170908 Tre menn og tre kvinner i alderen 24 til 55 år ble pågrepet da politiet aksjonerte mot tre bilpleiesentre i Bergen onsdag denne uka.
DN170908 Hun mener disse tiltakene vil være særlig positive også for å få flere kvinner ut i arbeid.
DB170908 Steinhaus har dømt en rekke storkamper for kvinner , deriblant VM-finalen i 2011, OL-finalen i 2012 og mesterligafinalen så sent som i år.
DB170908 Hertha Berlin markerer begivenheter ved å legge ut en del billetter til halv pris kun for kvinner .
DB170908 - I Berlin har kvinner alltid vært med på å forme framtiden.
DB170908 Det ene kom på 10 kilometer klassisk med tre norske kvinner rett bak : Marit Bjørgen, Hilde Gjermundshaug Pedersen og Kristin Størmer Steira.
DB170908 Kostnaden betales av sårbare barn, menn og kvinner som er fanget i disse veldokumenterte marerittsentrene i Libya.
DB170908 Kvinner blir voldtatt, for så å bli tvunget til å ringe hjem til familien for løsepenger.
DA170908 Vålerengas kvinner vil gi klubbens nye hjemmebane en kick-start.
DA170908 Vålerenga kvinnelags høstmeny på den nye arenaen ¶ 10.9 : Kolbotn ( serie ) ¶ 23.9 : Avaldsnes ( serie ) ¶ 27.9 : Stabæk ( serie ) ¶ 30.9 : LSK Kvinner ( semifinale cup ) ¶ 14.10 : Trondheims/Ørn ( serie ) ¶ 4.11 : LSK Kvinner ( serie ) ¶
DA170908 Vålerenga kvinnelags høstmeny på den nye arenaen ¶ 10.9 : Kolbotn ( serie ) ¶ 23.9 : Avaldsnes ( serie ) ¶ 27.9 : Stabæk ( serie ) ¶ 30.9 : LSK Kvinner ( semifinale cup ) ¶ 14.10 : Trondheims/Ørn ( serie ) ¶ 4.11 : LSK Kvinner ( serie ) ¶
DA170908 Så kommer Avaldsnes, Stabæk og LSK Kvinner på rekke og rad og vi får skikkelige utfordringer.
DA170908 Det kan bli tidenes mest sette seriekamp for kvinner i Norge.
DA170908 Hun mener disse tiltakene vil være særlig positive også for å få flere kvinner ut i arbeid.
BT170908https://www.bt.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html KAN VÆRE PROBLEMATISK : - Det er ikke uvanlig at mange - oftest kvinner , opplever at partnerens engasjement for fotball står i veien for parforholdet, forteller Sletteland.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/pwxy6/Protester-mot-Rohingya-krisen-sprer-seg-over-hele-verden De fleste nyankomne er kvinner og barn, utslitte og sultne etter dagevis på flukt.
AP170908https://www.aftenposten.no/osloby/i/WrxLa/Det-er-bare-n-ting-som-kan-fa-Ingrid-Sondena-til-a-forlate-Oslo Aktuell : Klokken 15 i dag, lørdag spiller Vålerengas kvinner den aller første kampen på nye Vålerenga Kultur- og idrettspark, mot Kolbotn.
AP170908https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html KAN VÆRE PROBLEMATISK : - Det er ikke uvanlig at mange - oftest kvinner , opplever at partnerens engasjement for fotball står i veien for parforholdet, forteller Sletteland.
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hun-dommer-Jarstein-og-Ciljan-i-historisk-bundesligakamp-241633b.html Hoffenheim-spilleren, som da spilte for Fortuna Düsseldorf skal ha blitt utestengt i fem kamper etter å ha fortalt Steinhaus at « kvinner hører ikke hjemme i herrenes fotball » etter å ha blitt utvist av dommeren i en kamp i 2.
AA170908 Det er Fredrikke Marie Qvam, hun kjempet gjennom stemmerett for kvinner , hun har betydd enormt mye spesielt for barn og kvinners helse.
AA170908 Tre menn og tre kvinner i alderen 24 til 55 år ble pågrepet da politiet aksjonerte mot tre bilpleiesentre i Bergen onsdag denne uka.
AA170908 Tre menn og tre kvinner i alderen 24 til 55 år ble pågrepet da politiet aksjonerte mot tre bilpleiesentre i Bergen onsdag denne uka.
AA170908 Etter å ha passert grensen ble den daværende kona, Ruth Meyer Johansen, og de fem barna plassert i et hus med andre kvinner og barn, og mannen ble sendt i treningsleir.
AA170908 Rekrutteringen trengs, vi er for få, og det er selvsagt bare tull at kvinner ( og jenter ) er dårligere rustet til ingeniørutdanninger.
AA170908 Mer debatt : To statuer har byen av navngitte levde kvinner .
AA170908 Les også : Sjokkerende uttalelser om kvinner i brannvesenet ¶
AA170908 Jeg vil derfor foreslå « Prosjekt XX - for jenter og kvinner som liker teknologi ».
AA170908 Dette prosjektet ønsker flere kvinner inn i teknologiutdanninger, og samtidig skape et godt miljø slik at de fullfører.
AA170908 Les også : To statuer har byen av navngitte levde kvinner .
AA170908 | Veien til Løvebakken ¶ 26 kvinner og menn fra Nord- og Sør-Trøndelag.
AA170908 På disse 17 listene står det til sammen 438 navn - 186 kvinner og 252 menn som kan velges inn på Stortinget.
AA170908 Det er blant disse 26 trøndere - 14 kvinner og 12 menn - vi finner de trønderske stortingsrepresentantene etter valget.
VG170907 Foto : Louai Beshara, AFP ¶ KVINNER OG BARN : Barn av IS-krigere, som skulle evakueres til IS-kontrollerte Deir al-Zor, smilte til fotografene før konvoien forlot Qara i Qalamoun-regionen i forrige uke.
VG170907 Det amerikanske forsvarsdepartementet understreker at de ikke har angrepet selve konvoien, og påpeker at de tillater at de strandede IS-krigerne og deres familier - eldre, kvinner og barn - får bragt inn forsyninger som kommer fra de syriske regjeringskontrollerte områdene.
VG170907 Den amerikanskledede militærkoalisjonen som kjemper mot IS har kommunisert til det syriske regimet at de vil gi dem sjansen til å hente ut kvinner og barn fra den fastlåste situasjonen ute i ørkenen.
VG170907 - Lar kvinner og barn lide ¶
VG170907 - Det syriske regimet lar kvinner og barn lide i ørkenen.
VG170907 Hvis dere voldtar tre kvinner , skal jeg si at det var jeg som gjorde det.
VG170907 * I tilsvar på Chelsea Clintons, Hillary Clintons datter, kritikk på vitser om voldtekt : - Da din far, presidenten av USA knullet Lewinsky og andre kvinner i Det hvite hus, sto du opp mot ham da ?
VG170907 Rich Meet Beautiful er en nettside der 75 prosent av medlemmene er kvinner som søker suksessfulle menn.
SA170907 runde i NM for kvinner : Skrim Kongsberg - Byåsen, Oppsal - Sola, Vipers - Molde, Larvik - Follo, Tertnes - Førde, Fredrikstad - Aker, Stabæk - Levanger, Gjerpen - Storhamar.
DB170907 Dette fordeler seg på 420 000 menn og 63 000 kvinner og er en økning på 9 900 fra jaktåret før.
DB170907 Derfor er det ingen stø kurs og strategisk retning for våre beste kvinner og menn.
DB170907 Rich Meet Beautiful er en nettside der 75 prosent av medlemmene er kvinner som søker suksessfulle menn.
DB170907 150 000 rohingyaer har flyktet til Bangladesh, tusener på tusener er blitt internflyktninger, landsbyer er blitt brent, kvinner voldtatt og et ukjent antall mennesker er blitt drept.
DB170907 Omlag 3,5 av 1000 kvinner får symptomene som Kate nå opplever.
DA170907 - Jeg er villig til å gå i tog mot pedofili og vold mot kvinner .
AP170907https://www.aftenposten.no/osloby/i/kkXAk/Forbrukerombudet-mener-sugardaddy-reklame-er-ulovlig Rich Meet Beautiful er en nettside der 75 prosent av medlemmene er kvinner som søker suksessfulle menn.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQ3b0/Meningsmaling-Erna-Solberg-befester-posisjonen-som-den-mest-populare-statsministerkandidaten Men Jonas Gahr Støre ( Ap ) har fortsatt taket på kvinner - og de yngste velgerne.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/q57M1/Frifunnet-for-voldtekt_-ma-likevel-betale-erstatning På byen traff de flere kvinner som ble invitert med på nachspiel.
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/MHK-dromte-om-cupeventyr-Sa-gikk-alt-galt-i-trekninga-241597b.html runde i NM for kvinner : Skrim Kongsberg - Byåsen, Oppsal - Sola, Vipers - Molde, Larvik - Follo, Tertnes - Førde, Fredrikstad - Aker, Stabæk - Levanger, Gjerpen - Storhamar.
AA170907 - Jeg var på en celle i seks dager sammen med andre kvinner .
AA170907 Kvinner blir voldtatt, hvorpå de må ringe hjem til familien og be om penger for å bli satt fri, sier Liu.
AA170907 Under Taliban var alle grunnleggende rettigheter fratatt kvinner .
AA170907 Symposiet, som fikk bred medieomtale, er blitt en viktig talerstol og dialogforum mellom kvinner fra provinsene, det sivile samfunn og myndighetene.
AA170907 Som eksempler kan nevnes at 27% av medlemmene i Parlamentets er kvinner , 33,8% i provinsrådene.
AA170907 Siden 2001 er situasjonen for kvinner i Afghanistan bedret på flere områder som utdanning, helse, deltagelse i politiske prosesser og i økonomisk virksomhet.
AA170907 Samtidig vokser befolkningen raskt, dels pga en høy fødselsrate ( afghanske kvinner føder mellom 5 og 6 barn i gjennomsnitt ), men også pga det store antallet returer fra nabolandene, særlig Pakistan.
AA170907 Rundt 33% av lærerne er kvinner og 28% av de ansatte i Utdanningsdepartementet.
AA170907 Norge bidro også sammen med Kvinneministeriet, og med støtte fra UN Women, til en Kvinnekonferanse i Mazar-e-Sharif med deltagelse fra kvinner fra 5 provinser nord i landet.
AA170907 Kvinner fra hele landet var samlet for å dele sine erfaringer, ideer og visjoner om hvordan afghanske kvinner kan bidra til en fredelig løsning av konflikten i landet.
AA170907 En viktig målsetting var å mobilisere kvinner i 5 av de nordlige provinsene til aktiv deltagelse både i utforming og gjennomføring av nasjonal politikk.
AA170907 Der rapporteres det om drap og overgrep, også mot kvinner og barn, noe som er nytt i konflikten i Afghanistan.
AA170907 Antall kvinnelige ansatte i offentlig sektor øker, og flere kvinner er utnevnt i høye stillinger.
AA170907 Agendaen knyttet til kvinners rettigheter, og kvinner fred og sikkerhet oppfattes i stor grad å være drevet av eliten i Kabul, og avstanden mellom denne eliten og befolkningen for øvrig i Afghanistan er stor.
AA170907 Afghanistans førstedame, Rula Ghani, er, i motsetning til sin forgjenger, ikke bare synlig i det offentlige rom, men aktivt engasjert for kvinners rettigheter og en viktig inspirator for afghanske kvinner .
AA170907 Afghanistan er fortsatt et av verdens verste land for kvinner .
AA170907 Kvinner fra hele landet var samlet for å dele sine erfaringer, ideer og visjoner om hvordan afghanske kvinner kan bidra til en fredelig løsning av konflikten i landet.
AA170907 Kvinner deltagelse i samfunnslivet har økt.
AA170907 22% av de offentlig ansatte er kvinner .
AA170907 1.5 Kvinner
AA170907 Rich Meet Beautiful er en nettside der 75 prosent av medlemmene er kvinner som søker suksessfulle menn.
AA170907 Rich Meet Beautiful er en nettside der 75 prosent av medlemmene er kvinner som søker suksessfulle menn.
AA170907 | Sjokkerende uttalelser om kvinner i brannvesenet ¶
AA170907 Vi har i mange år lagt til rette for, og oppfordret kvinner til å søke når det lyses ut stillinger i beredskapsavdelingen.
AA170907 Stort sett alle kvinner i brannyrket er rekruttert på denne måten.
AA170907 Les også : To statuer har byen av navngitte levde kvinner .
AA170907 Innad i brannvesenet har det vært diskutert mye om man skal senke kravene for kvinner , kvotering o.l.
AA170907 I den diskusjonen har kvinner som jobber i beredskap tydelig sagt at det er noe de ikke ønsker.
AA170907 Hvis formannskapet virkelig ønsker økt rekruttering av kvinner i brannvesenet, har de muligheten til å konkretisere dette i budsjettprosessen for 2018.
AA170907 september, om rekruttering av kvinner i brannyrket, fremstiller varaordfører Hilde Opoku brann- og redningstjenesten som en institusjon med sjokkerende dårlige holdninger og verdier.
AA170907 Vi ser at Qureshi og hans sammensvorne mener at kvinner må dekke seg til.
AA170907 Les også : To statuer har byen av navngitte levde kvinner .
AA170907 Til sammen har faktisk nesten 35000 flere kvinner tatt prøven de siste to årene.
AA170907 Thea døde 26 år gammel, men står som et stort forbilde for måten hun kjempet for at andre jenter og kvinner skulle komme seg til legen for å få utført denne viktige testen.
AA170907 Selve prøven er kjapp å ta, når man først har kommet seg til legen, og opp i gyn-benken, som de aller fleste av oss kvinner har et litt anstrengt forhold til, naturligvis.
AA170907 Nå i september sparkes en storstilt kampanje i gang fra Kreftforeningen, med håp om at enda flere kvinner går og sjekker livmorhalsen sin.
AA170907 Min oppfordring er at dette må bli et tema på arbeidsplassen, i venninnegjengen og andre settinger der dere snakker med andre kvinner i alle aldre !
AA170907 MEN ; tidligere i år kom det gledelige nyheter om at mange flere unge kvinner går til legen for å ta celleprøve !
AA170907 Les også : To statuer har byen av navngitte levde kvinner .
AA170907 I løpet av to år har nesten 11000 flere unge kvinner mellom 25 - 29 år tatt denne viktige screeningprøven, som er med på å forebygge livmorhalskreft.
AA170907 Det er trolig at denne testen blir den aktuelle testen for alle kvinner .
AA170907 Det er i tillegg til unge kvinner , også flere av de velvoksne damene som kommer seg til lege for å få sjekket seg.
AA170907 Det er fortsatt mye å gjøre, og å jobbe med, for at vi skal få enda flere kvinner til å #sjekkeseg, men vi er absolutt på god vei !
AA170907 De siste par årene har det vært prøvd ut en ny metode i deler av landet, der kvinner fra 34 - 69 som er født på partall, stort sett har blitt testet med en såkalt HPV-test i stedet for vanlig mikroskopundersøkelse.
VG170906 Det er menn, kvinner , gutter og jenter.
SA170906https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html Uvanlig at kvinner prater slik ¶
SA170906https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html Det er mer følsomt og får mer oppmerksomhet, og kvinner får heller ikke si hva de mener.
SA170906https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html - Det er sjelden man ser to kvinner som fighter før en kamp på den måten dere gjorde verbalt her.
SA170906 Under VM sykles det ritt i fem ulike klasser : Menn elite, kvinner elite, menn under 23 år, menn junior og kvinner junior.
SA170906 Under VM sykles det ritt i fem ulike klasser : Menn elite, kvinner elite, menn under 23 år, menn junior og kvinner junior.
NL170906 Vi har løftet frem de store utfordringene med at samiske kvinner har økt risiko for vold i nære relasjoner, både nasjonalt og til FN.
FV170906https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Les-var-nybegynnerguide-til-sykkel-VM-i-Bergen-241531b.html Under VM sykles det ritt i fem ulike klasser : Menn elite, kvinner elite, menn under 23 år, menn junior og kvinner junior.
FV170906https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Les-var-nybegynnerguide-til-sykkel-VM-i-Bergen-241531b.html Under VM sykles det ritt i fem ulike klasser : Menn elite, kvinner elite, menn under 23 år, menn junior og kvinner junior.
DN170906 Søstrene Andresen var Norges rikeste kvinner i 2016 og hadde til sammen en ligningsformue på over 14 milliarder kroner.
DN170906 Søstrene Andresen var Norges rikeste kvinner i 2016 og hadde til sammen en ligningsformue på over 14 milliarder kroner.
DN170906 Selskapet ønsker å « på en meningsfull måte forbedre arbeidslivet » for sin ansatte ved å fokusere på å øke lønnene, gi bedre karrieremuligheter for kvinner og respektere menneskerettighetene.
DB170906 Tennisstjerna hylles etter å ha irettesatt reporter da amerikanske kvinner ble forbigått ¶
DB170906 Sekstende runde i Toppserien i fotball for kvinner : Medkila tok i mot LSK Kvinner .
DB170906 Sekstende runde i Toppserien i fotball for kvinner : Medkila tok i mot LSK Kvinner.
DB170906 LSK Kvinner vant 6-0 og la press på gullutfordrerne ¶
DB170906 - Jeg er interessert i kvinner som står ved sin seksualitet, men hvor det er tydlige grenser og respekt.
DB170906 ¶ BOMBESIKKERT : To kvinner demonstrerer familieutgaven av et tilfluktsrom i Wisconsin i USA i 1958.
DB170906 24-åringen uttrykte i tillegg et ønske om at designerne skal ta hensyn til at kvinner kommer i forskjellige størrelser og med varierende former - og at det lages klær med det som utgangspunkt.
DB170906 Også kommer det til kvinner .
DA170906 Som kutt i pappaperm eller åpning for flere midlertidige stillinger som vi nå dessverre ser rammer lavtlønnede kvinner hardest.
DA170906 Når 8 gamle menn i et ovalt kontor signerer en ordre som gjør det litt vanskeligere for ressurssvake kvinner i verden å få tatt abort trygt.
DA170906 For mange vil gi kvinner råd om å « ta mer plass » og bruke albuer og jakte på lederstillingene.
DA170906 For det er sjeldent en aktiv diskriminering av kvinner , men en positiv prioritering av menn.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Les-var-nybegynnerguide-til-sykkel-VM-i-Bergen-241531b.html Under VM sykles det ritt i fem ulike klasser : Menn elite, kvinner elite, menn under 23 år, menn junior og kvinner junior.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Les-var-nybegynnerguide-til-sykkel-VM-i-Bergen-241531b.html Under VM sykles det ritt i fem ulike klasser : Menn elite, kvinner elite, menn under 23 år, menn junior og kvinner junior.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html Uvanlig at kvinner prater slik ¶
BT170906https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html Det er mer følsomt og får mer oppmerksomhet, og kvinner får heller ikke si hva de mener.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html - Det er sjelden man ser to kvinner som fighter før en kamp på den måten dere gjorde verbalt her.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/LKq3V/Prins-Henrik-lider-av-demens-Dronning-Margrethe-ber-om-at-han-far-ro Siden kvinner som gifter seg med konger, blir dronninger, synes han det bare er rett og rimelig.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/LKq3V/Danmarks-kongehus-Prins-Henrik-lider-av-demens Siden kvinner som gifter seg med konger, blir dronninger, synes han det bare er rett og rimelig.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzO8L/Er-det-en-spok-Er-det-tull Noen har reagert på bildet av en kvinne, men hadde reklamen vært rettet mot kvinner , ville vi kanskje gjerne brukt en sexy mann i bar overkropp med sixpack, sier han.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzO8L/Er-det-en-spok-Er-det-tull Han mener imidlertid at reklamen ikke er diskriminerende, og at den henvender seg både til menn og kvinner .
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzO8L/Er-det-en-spok-Er-det-tull En « sugar daddy » er betegnelsen brukt på både menn og kvinner .
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzO8L/Er-det-en-spok-Er-det-tull - Mange i Oslo reagerer på hva denne type reklame gjør med synet på unge kvinner , sier Borgen.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/52wdE/Seks-arrestert-i-storaksjon-mot-bilpleiesteder-i-Bergen Seks personer er siktet, tre kvinner og tre menn, etter at politiet i Bergen onsdag aksjonerte onsdag mot tre firmaer.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Les-var-nybegynnerguide-til-sykkel-VM-i-Bergen-241531b.html Under VM sykles det ritt i fem ulike klasser : Menn elite, kvinner elite, menn under 23 år, menn junior og kvinner junior.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Les-var-nybegynnerguide-til-sykkel-VM-i-Bergen-241531b.html Under VM sykles det ritt i fem ulike klasser : Menn elite, kvinner elite, menn under 23 år, menn junior og kvinner junior.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html Uvanlig at kvinner prater slik ¶
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html Det er mer følsomt og får mer oppmerksomhet, og kvinner får heller ikke si hva de mener.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html - Det er sjelden man ser to kvinner som fighter før en kamp på den måten dere gjorde verbalt her.
AA170906 Berinkindi skal ha ledet folkemengder som skjøt, hogget og slo i hjel tusener av menn, kvinner og barn sør i Rwanda.
AA170906 80 prosent av flyktningene skal være kvinner og barn.
AA170906 I forrige uke druknet minst 50 rohingya-flyktninger i forsøk på å ta seg over elva NAF til Bangladesh, de aller fleste av dem kvinner og barn. ( ©NTB ) ¶
AA170906 Nettverket er laget for kvinner i brann- og redningstjenesten og har som formål å være en støttegruppe, i tillegg til å hjelpe til i rekrutteringsarbeid for å få flere kvinner inn i tjenesten, sier Overvik.
AA170906 Nettverket er laget for kvinner i brann- og redningstjenesten og har som formål å være en støttegruppe, i tillegg til å hjelpe til i rekrutteringsarbeid for å få flere kvinner inn i tjenesten, sier Overvik.
AA170906 Leder for nettverk for kvinner i brann- og redningstjenesten, Lill-Marit Overvik, ønsker å understreke at rekrutteringskampanjen som ble vedtatt i formannskapet tirsdag, ikke kan kobles til en gammel trakasseringssak.
AA170906 Adresseavisen omtalte tirsdag et enstemmig vedtak i formannskapet der varaordfører Hilde Opoku foreslo at rådmannen måtte legge fram en nasjonal strategi for å rekruttere flere kvinner i brann- og redningstjenesten.
AA170906 Les også : To statuer har byen av navngitte levde kvinner .
AA170906 Les også : To statuer har byen av navngitte levde kvinner .
VG170905 Sju kvinner som slåss om én mann er liksom er så altfor mye, og derfor kan handlingen bare fungere i 1864, der det seksuelle begjæret er henvist til å utfolde seg innenfor strenge rammer av sømmelighet.
VG170905 SEKSUELT FRUSTRERT : « The Beguiled » er et nervepirrende drama om sju kvinner som slåss om oppmerksomheten til den sårede soldaten John ( Colin Farrel ).
VG170905 Scott har allerede mobilisert 100 medlemmer av heimevernet i Florida, og har beordret resten av delstatens heimevernstyrke på 7000 menn og kvinner om å melde seg til tjeneste fredag.
VG170905 To dager tidligere hadde verden hørt hvordan han skrøt over å klå på kvinner .
VG170905 Det er særlig mange kvinner , barn og eldre som flykter, sier Sakhawat til VG over telefon.
VG170905 Vår visjon er å tilby vakre kvinner et kjærlighetsforhold til en moden, intelligent mann som varter dem opp, og som de kan ha som partner, samtalepartner og mentor.
VG170905 Nettstedet oppfordrer kvinner til å melde seg som såkalte « sugarbabies », som de skriver betyr å date « erfarne » og « sofistikerte » menn.
VG170905 Ifølge Vedal har nettsiden richmeetbeautiful.no over 60.000 medlemmer, der 75 prosent av dem er kvinner .
VG170905 Grunnen til at kampanjen vi kjører nå er mest rettet mot kvinner , er at vi ser at det er kvinnene som viser størst interesse.
VG170905 Dette er sterke, modne kvinner som vet hva de vil ha.
VG170905 Dette er ressurssterke kvinner , som tør å si ifra, og som vet hva de vil.
VG170905 At vi henvender oss kun til kvinner er ikke sant.
DN170905 Hadde for mange kvinner i styret ¶ ¶ | « Angry Birds»-skaperne på børs ¶
DB170905 Kvinner og menn kommer med godord.
DB170905 - Jeg er interessert i kvinner som står ved sin seksualitet, men hvor det er tydlige grenser og respekt.
DB170905 Ordningen belønner det å holde barn ute av barnehagen, og fører også til at særlig kvinner forsvinner ut av arbeidslivet mens de mottar den.
DB170905 Mens mange påpekte at det å stille på et tv-show med noen brukne ribbein kanskje ikke er sammenlignbart med noe mange kvinner går gjennom : Å føde.
DA170905 Vi ser flere kvinnelige dommere i rettsapparatet og stadig flere kvinner får utdanning, også i Gulf-landene.
DA170905 Tunisia avskaffet polygami i 1956 og ga kvinner samme rett til skilsmisse som menn.
DA170905 Som første land ut i Midtøsten og Nord-Afrika tar president Beji Caid Essebsi til orde at kvinner skal kunne gifte seg med ikke-muslimer og ha lik arverett som menn.
DA170905 Reformforslaget innebærer at kvinner kan gifte seg med ikke-muslimer, noe som er kontroversielt innenfor tradisjonell islamsk rettstenkning.
DA170905 Om at muslimske kvinner skulle gifte seg med ikke-muslimer, har kvinner ikke interesse av, mener han.
DA170905 Om at muslimske kvinner skulle gifte seg med ikke-muslimer, har kvinner ikke interesse av, mener han.
DA170905 Når kvinner får utdanning, skjer det endring, sier Zorgati.
DA170905 Mona Ibrahim, leder for det konservative partiet Ennahda, sier hun har blitt nedringt av toniske kvinner som er sterkt imot loven.
DA170905 Men leder for al-Azhar universitetet Sheikh Abbas Shuman sier at likestilling når det gjelder arverett er « urettferdig for kvinner og er ikke på linje med islamsk sharia ».
DA170905 Men hva skjer når kvinner bidrar like mye som mannen ?
DA170905 Han sier at forslaget « støtter kvinners status, garanterer og setter ut i live prinsippet om likestilling mellom menn og kvinner når det gjelder rettigheter og plikter som islam krever », skrive nettstedet Mada Masr.
DA170905 Hammami sier hun kjenner et titalls tunisiske unge kvinner som er gift med ikke-muslimer, der ekteskapet er inngått i utlandet fordi de ikke kan gifte seg i Tunisia.
DA170905 Det kan bli en ny seier for kvinner i Tunisia, den arabiske vårens vugge : ¶
DA170905 Det går ikke an å nekte kvinner å gifte seg med hvem de vil, sier tunisiske Fedia Hammami ( 28 ), som mener Tunisias reformforslag bør settes ut i live så snart som mulig.
DA170905 Allerede i mellomkrigstiden tok den intellektuelle tunisiske skribenten Tahar Haddad til orde for at likhet innenfor islam omfattet likestilling mellom menn og kvinner .
DA170905 - Tunisiske kvinner har alltid vært eksempler på modernitet for kvinners rettigheter i regionen, sier hun, og nevner loven mot vold mot kvinner som ble vedtatt i sommer.
DA170905 - Tunisiske kvinner har alltid vært eksempler på modernitet for kvinners rettigheter i regionen, sier hun, og nevner loven mot vold mot kvinner som ble vedtatt i sommer.
DA170905 - Spydspiss for kvinner
DA170905 - Reaksjonene var de samme da Tunisia forbød slaveri, polygami og tillot abort for kvinner .
DA170905 - Oppropet for likestilling når det gjelder arv er urettferdig fordi kvinner allerede kan arve mer enn menn i enkelte situasjoner.
DA170905 - Hvis tunisiske kvinner velger å gifte seg med ikke-muslimer, og ikke gifter seg her, men i utlandet, bør vi tillate dem å gifte seg på hjemmebane og anerkjenne deres rettigheter, sier Hammami.
DA170905 * Tunisia har også vedtatt en lov som forbyr all form for vold mot kvinner .
DA170905 Kvinner fikk et sterkere rettsvern, det ble opprettet mange skoler og alfabetiseringsraten økte raskt, sier Zorghati.
DA170905 Vi ser flere kvinnelige dommere i rettsapparatet og stadig flere kvinner får utdanning, også i Gulf-landene.
DA170905 Tunisia har også vedtatt en lov som forbyr all form for vold mot kvinner .
DA170905 Tunisia avskaffet polygami i 1956 og ga kvinner samme rett til skilsmisse som menn.
DA170905 Som første land ut i Midtøsten og Nord-Afrika tar president Beji Caid Essebsi til orde at kvinner skal kunne gifte seg med ikke-muslimer og ha lik arverett som menn.
DA170905 Reformforslaget innebærer at kvinner kan gifte seg med ikke-muslimer, noe som er kontroversielt innenfor tradisjonell islamsk rettstenkning.
DA170905 Om at muslimske kvinner skulle gifte seg med ikke-muslimer, har kvinner ikke interesse av, mener han.
DA170905 Om at muslimske kvinner skulle gifte seg med ikke-muslimer, har kvinner ikke interesse av, mener han.
DA170905 Når kvinner får utdanning, skjer det endring, sier Zorgati.
DA170905 Mona Ibrahim, leder for det konservative partiet Ennahda, sier hun har blitt nedringt av toniske kvinner som er sterkt imot loven.
DA170905 Men leder for al-Azhar universitetet Sheikh Abbas Shuman sier at likestilling når det gjelder arverett er « urettferdig for kvinner og er ikke på linje med islamsk sharia ».
DA170905 Men hva skjer når kvinner bidrar like mye som mannen ?
DA170905 Han sier at forslaget « støtter kvinners status, garanterer og setter ut i live prinsippet om likestilling mellom menn og kvinner når det gjelder rettigheter og plikter som islam krever », skrive nettstedet Mada Masr.
DA170905 Hammami sier hun kjenner en titalls tunisiske unge kvinner som er gift med ikke-muslimer, der ekteskapet er inngått i utlandet fordi de ikke kan gifte seg i Tunisia.
DA170905 Det kan bli en ny seier for kvinner i Tunisia, den arabiske vårens vugge : ¶
DA170905 Det går ikke an å nekte kvinner å gifte seg med hvem de vil, sier tunisiske Fedia Hammami ( 28 ), som mener Tunisias reformforslag bør settes ut i live så snart som mulig.
DA170905 Allerede i mellomkrigstiden tok den intellektuelle tunisiske skribenten Tahar Haddad til orde for at likhet innenfor islam omfattet likestilling mellom menn og kvinner .
DA170905 - Tunisiske kvinner har alltid vært eksempler på modernitet for kvinners rettigheter i regionen, sier hun, og nevner loven mot vold mot kvinner som ble vedtatt i sommer.
DA170905 - Tunisiske kvinner har alltid vært eksempler på modernitet for kvinners rettigheter i regionen, sier hun, og nevner loven mot vold mot kvinner som ble vedtatt i sommer.
DA170905 - Spydspiss for kvinner
DA170905 - Reaksjonene var de samme da Tunisia forbød slaveri, polygami og tillot abort for kvinner .
DA170905 - Oppropet for likestilling når det gjelder arv er urettferdig fordi kvinner allerede kan arve mer enn menn i enkelte situasjoner.
DA170905 - Hvis tunisiske kvinner velger å gifte seg med ikke-muslimer, og ikke gifter seg her, men i utlandet, bør vi tillate dem å gifte seg på hjemmebane og anerkjenne deres rettigheter, sier Hammami.
DA170905 Kvinner fikk et sterkere rettsvern, det ble opprettet mange skoler og alfabetiseringsraten økte raskt, sier Zorghati.
AP170905https://www.aftenposten.no/verden/i/nzmXJ/Forskere-mener-de-kan-dokumentere-lonnsgap-mellom-heterofile-og-homofile I gjennomsnitt tjener kvinner i Tyskland 21 prosent mindre enn menn, ifølge statistikk fra mars i år.
AP170905https://www.aftenposten.no/verden/i/nzmXJ/Forskere-mener-de-kan-dokumentere-lonnsgap-mellom-heterofile-og-homofile Forskjellene mellom lesbiske og heterofile kvinner er ikke like klare.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/RWELx/Sterke-reaksjoner-pa-sugardating-reklame-i-Oslo Rich meet beautiful er en nettside der 75 prosent av medlemmene er kvinner som søker suksessfulle menn.
AA170905 Varaordfører Hilde Opoku fikk et enstemmig formannskap med seg på en rekrutteringskampanje for kvinner i brann- og redningstjenesten.
AA170905 Rådmannen ble derfor bedt om å lage et opplegg til en nasjonal rekrutteringskampanje som forutsetter bedre tilrettelegging for kvinner - og som skal løftes fram gjennom KS storbynettverk.
AA170905 - Hvorfor tror du det er så få kvinner hos dere, sammenlignet med for eksempel Forsvaret og politiet ?
AA170905 12000 brannfolk kvinner, og så sent som 2011 ble følgende sagt av en mannlig leder i brannvesenet i Norge : « Brannmenn skal redde kvinner - kvinner skal ikke redde menn og i hvert fall ikke brannmenn » ¶
AA170905 12000 brannfolk kvinner, og så sent som 2011 ble følgende sagt av en mannlig leder i brannvesenet i Norge : « Brannmenn skal redde kvinner - kvinner skal ikke redde menn og i hvert fall ikke brannmenn » ¶
AA170905 12000 brannfolk kvinner , og så sent som 2011 ble følgende sagt av en mannlig leder i brannvesenet i Norge : « Brannmenn skal redde kvinner - kvinner skal ikke redde menn og i hvert fall ikke brannmenn » ¶
AA170905 Rich meet beautiful er en nettside der 75 prosent av medlemmene er kvinner som søker suksessfulle menn.
AA170905 | To statuer har byen av navngitte levde kvinner .
AA170905 I dette debattinnlegget kommer forfatteren Kim Småge med forslag på en rekke kvinner som Trondheim kunne ha satt på sokkel.
AA170905 Byen har en god del byster av ymse nøgne statuer som kvinner , mor og barn etc.
VG170904 TØFFING : Det var slike bilder som lokket mange kvinner til å ta kontakt med Ruben Tunestveit Kengakaran da han var med i « Jakten på kjærligheten for to år siden ».
VG170904 Han ble virkelig oversvømmet av brev, meldinger og SMS-er fra kvinner som likte det de så i presentasjonsprogrammet på TV 2.
VG170904 Vi er mye mer avhengig av offentlig velferd enn bare for noen tiår tilbake, da norske kvinner marsjerte inn i arbeidslivet.
SA170904 Vi vil sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få hjelp til det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer.
SA170904 Vi vil sikre at kvinner med premature barn har rett til sykmelding i stedet for permisjon frem til termintidspunktet. 6.
SA170904 Vi har derfor programfestet at vi vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødrene et større ansvar for å sikre kvinner en god helse.
SA170904 Sp vil sikre alle kvinner jordmor til stede under aktiv del av fødsel.i ¶
SA170904 Når det gjelder surrogati finnes det i tillegg en svært problematisk industri som utsetter både kvinner og barn for uverdige og farlige forhold.
SA170904 Jeg mener også selv det er en god balanse vi har valgt i Norge, hvor kvinner med særskilte behov får offentlig tilbud om tidlig ultralyd og at man for øvrig selv må betale hvis man vil ha tidligere ultralyd enn rundt 18. uke.
SA170904 Ja, vi vil utrede muligheten for en betydelig økning i engangsstønaden for kvinner som ikke er i lønnet arbeid, studenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende ¶ 7.
SA170904 Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner . 3.
SA170904 Er det nok jordmortetthet på føde/barsel ? Kvinner som føder, har krav på respektfull omsorg, fullgod oppfølging og tid til å komme til hektene og til å komme i gang med amming og livet som mor.
SA170904 Det er nå mulig, uten store komplikasjoner for kvinner , å donere egg.
SA170904 De siste årene har vi hørt enkelthistorier om kvinner som føder på sykehus uten jordmor til stede.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få hjelp til det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil sikre at kvinner med premature barn har rett til sykmelding i stedet for permisjon frem til termintidspunktet. 6.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi har derfor programfestet at vi vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødrene et større ansvar for å sikre kvinner en god helse.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sp vil sikre alle kvinner jordmor til stede under aktiv del av fødsel.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Når det gjelder surrogati finnes det i tillegg en svært problematisk industri som utsetter både kvinner og barn for uverdige og farlige forhold.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Jeg mener også selv det er en god balanse vi har valgt i Norge, hvor kvinner med særskilte behov får offentlig tilbud om tidlig ultralyd og at man for øvrig selv må betale hvis man vil ha tidligere ultralyd enn rundt 18. uke.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Ja, vi vil utrede muligheten for en betydelig økning i engangsstønaden for kvinner som ikke er i lønnet arbeid, studenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende ¶ 7.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner . 3.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Er det nok jordmortetthet på føde/barsel ? Kvinner som føder, har krav på respektfull omsorg, fullgod oppfølging og tid til å komme til hektene og til å komme i gang med amming og livet som mor.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Det er nå mulig, uten store komplikasjoner for kvinner , å donere egg.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html De siste årene har vi hørt enkelthistorier om kvinner som føder på sykehus uten jordmor til stede.
DN170904 | Hadde for mange kvinner i styret ¶
DN170904 Grunnen er at de hadde for mange kvinner .
DN170904 Da kom det benkeforslag på å velge varamedlemmer, og to kvinner ble valgt.
DB170904 Skattefradraget vil føre til at det lønner seg for dobbeltarbeidende kvinner å jobbe mer utenfor hjemmet, mens flere hjemmeoppgaver kan utføres av seriøse tjenesteytere.
DB170904 Norge har en høy andel deltidsarbeidende kvinner .
DB170904 Man frigjør mer tid til arbeid, som gir kvinner muligheten til å øke stillingsbrøken på jobb.
DB170904 Harald Eia har klart å provosere flere med sine uttalelser om at velferdsstaten forhindrer kvinner i å nå fram i ledersjiktet.
DB170904 Det er derimot mulig å innføre politiske virkemidler som kan ha positive effekter for kvinner i arbeidslivet.
DB170904 Kvinner gjør også i 2017 mer husarbeid enn menn.
DB170904 Kvinner får bedre mulighet til å jobbe heltid.
DB170904 Videre så er det langt flere kvinner som jobber deltid.
DB170904 Tilsvarende er det flere menn enn kvinner i privat sektor.
DB170904 Rett og slett fordi det er de selskapene som legger best til rette for karrierestigen til både kvinner og menn som oppnår de beste økonomiske resultatene.
DB170904 På forskning.no kan vi lese at kvinner med høy utdanning er dobbelt så ofte likestilt i hjemmet som kvinner med lav utdanning.
DB170904 På forskning.no kan vi lese at kvinner med høy utdanning er dobbelt så ofte likestilt i hjemmet som kvinner med lav utdanning.
DB170904 Litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner .
DB170904 Litt i overkant av en av tre ledere er kvinner , mens under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner.
DB170904 Kvinner jobber altså ikke like mye som menn, og kvinner velger yrker med lavere lønnsnivå.
DB170904 I offentlig sektor er det flere kvinner enn menn.
DB170904 I følge Statistisk Sentralbyrå er det nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge.
DB170904 Her tjener altså kvinner mer enn menn.
DB170904 Er det egentlig da så rart at menn tjener mer enn kvinner ?
DB170904 Det norske arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og kvinner jobber, og hvilke yrker de har.
DB170904 Da jeg stilte henne spørsmål om lønnsforskjeller så forteller hun at kvinner uten lederansvar i engineering og olje tjener 100,7 % av hva menn tjener.
DB170904 Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid.
DB170904 Kvinner med høy utdanning finner gjerne høyt utdannede menn, som er mer innstilt på å dele likt på hjemmebane enn menn med lav utdanning.
DB170904 Kvinner jobber altså ikke like mye som menn, og kvinner velger yrker med lavere lønnsnivå.
DB170904 Også etter at programmet begynte, fortsatte den kjekke saue- og storfebonden å drukne i henvendelser fra kvinner .
DB170904 Hun ble automatisk en viktig internasjonal figur, men også en av verdens mest fotograferte kvinner .
DA170904 Det er de som er alvorlig syke, tortur-overlevende, enslige forsørgere, enslige mindreårige, funksjonshemmede, politisk forfulgte, statsløse palestinere, kvinner utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold og personer som er lesbiske, homofile, biseksuelle, transpersoner ( LHBTI-personer ).
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få hjelp til det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil sikre at kvinner med premature barn har rett til sykmelding i stedet for permisjon frem til termintidspunktet. 6.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi har derfor programfestet at vi vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødrene et større ansvar for å sikre kvinner en god helse.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sp vil sikre alle kvinner jordmor til stede under aktiv del av fødsel.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Når det gjelder surrogati finnes det i tillegg en svært problematisk industri som utsetter både kvinner og barn for uverdige og farlige forhold.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Jeg mener også selv det er en god balanse vi har valgt i Norge, hvor kvinner med særskilte behov får offentlig tilbud om tidlig ultralyd og at man for øvrig selv må betale hvis man vil ha tidligere ultralyd enn rundt 18. uke.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Ja, vi vil utrede muligheten for en betydelig økning i engangsstønaden for kvinner som ikke er i lønnet arbeid, studenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende ¶ 7.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner . 3.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Er det nok jordmortetthet på føde/barsel ? Kvinner som føder, har krav på respektfull omsorg, fullgod oppfølging og tid til å komme til hektene og til å komme i gang med amming og livet som mor.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Det er nå mulig, uten store komplikasjoner for kvinner , å donere egg.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html De siste årene har vi hørt enkelthistorier om kvinner som føder på sykehus uten jordmor til stede.
VG170903 Lege Mervyn Druian ved London Centre for Cosmetic Dentistry, advarer spesielt kvinner mot å drikke for mye prosecco.
VG170903 Advarer kvinner spesielt ¶
DB170903 Finsk politi tror knivangrepet i Finland var rettet mot kvinner
DB170903 Dagen etter angrepet ble det klart at finsk politi etterforsker det som terrorisme, de spekulerer også på om det var bevisst rettet mot kvinner, ettersom to drepte og seks av de skadde er kvinner .
DB170903 Dagen etter angrepet ble det klart at finsk politi etterforsker det som terrorisme, de spekulerer også på om det var bevisst rettet mot kvinner , ettersom to drepte og seks av de skadde er kvinner.
DB170903 Norske myndigheter opplyser til Dagbladet at pengene gikk til å bygge 16 sentre for voldsutsatte kvinner .
DB170903 Historier om rumenske kvinner som har blitt tvunget til å prostituere seg er utallige.
DB170903 Georgescu har ansvaret for bygget som med norske midler skulle beskytte de svakeste blant oss : Kvinner som blir tvunget til prostitusjon og holdt som slaver.
DB170903 Blant annet brukte vi pengene på å bygge andre krisesentre for voldsutsatte kvinner .
DB170903 Barn, kvinner og menn som blir utsatt for overgrep i Norge. 32 rumenere ble i 2015 identifisert som mulige ofre for menneskehandel i Norge.
DB170903 - Omdisponeringene i programmet førte til at 10 krisesentre for kvinner fikk støtte gjennom en åpen utlysning, sier Lunde.
DB170903 - De sa de skulle bygge et senter for å hjelpe kvinner , eller noe.
VG170902 LSK kvinner , som leder Toppserien, vant sin kamp mot sisteplassen Medkila 6-0 og ser ut til å fortsette marsjen mot seriegull.
VG170902 Her fra en tidligere kamp mot LSK Kvinner på Nadderud.
VG170902 I den andre semifinalen i den norske cupen møtes LSK Kvinner og Vålerenga.
VG170902 Hvordan det i det hele tatt er mulig å fremkalle smil av den afrikanske AIDS-tragedien, barnevoldtekter, omskjæring av kvinner og skruppelløse krigsherrer, må Gud vite.
VG170902 På venteværelset er det rundt hundre syriske flyktninger, flertallet kvinner med små barn, utålmodige og sutrete i varmen.
VG170902 Trettebergstuen mener den bidrar til at kvinner får et lengre avbrekk fra arbeidslivet.
VG170902 Men det er ikke gitt at det å få barn tidlig i livet, gir kvinner et fortrinn.
VG170902 Kåre Willoch mener likevel at barnehageplass ikke er avgjørende for at norske kvinner skal få flere barn.
VG170902 Kurven som viser fruktbarheten blant norske kvinner stiger kraftig fra 2002 og frem til 2009.
VG170902 Kontantstøtten gjør at mange kvinner mister incentiver til å prøve å få jobb, kontrer Trettebergstuen som selv er i foreldrepermisjon.
VG170902 Ifølge rapporten fra SSB venter flere kvinner i alderen 26 til 32 år med å få sitt første barn til de har minst to års arbeidserfaring.
VG170902 I 2016 fødte norske kvinner i gjennomsnitt 1,71 barn.
VG170902 Hvis de føder før de er godt etablert i yrkeslivet, stiller kvinner og menn mer på lik linje senere.
VG170902 Hvert eneste år siden 2009 har kvinner i Norge født færre barn, viser en rapport fra SSB.
VG170902 Det vil øke likestillingen i arbeidslivet, og hindre at kvinner sakker akterut både lønns- og karrieremessig sammenlignet med menn. 14 år og 46 år da de ble gravide : Slik er deres historie ¶
VG170902 BABYBOOM : Høyrepolitikerne Tina Bru og Kåre Willoch vil at flere unge kvinner skal få barn.
VG170902 - Vi må gjøre det økonomisk mulig for kvinner å få barn tidlig i livet, sier den unge og den gamle Høyre-politikeren.
VG170902 - Når kvinner venter med å få barn, blir det også vanskeligere å få barn.
VG170902 - Det som derimot vil gjøre at kvinner og menn står mer på lik linje i arbeidslivet, er en lengre fedrekvote, mener Trettebergstuen og peker på at dette også vil gi kvinner kortere avbrekk fra arbeidslivet.
VG170902 - Det som derimot vil gjøre at kvinner og menn står mer på lik linje i arbeidslivet, er en lengre fedrekvote, mener Trettebergstuen og peker på at dette også vil gi kvinner kortere avbrekk fra arbeidslivet.
VG170902 - Da slipper kvinner å måtte ta et langt avbrekk i karrieren når de får barn.
VG170902 - Kvinner må velge selv når de ønsker å få barn, og det er viktig å legge til rette for det.
SA170902https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html I mellomtiden har norsk fotball opplevd et mislykket EM for kvinner , vår kanskje største landslagsprofil har trukket seg fra landslaget, Norge har kvittet seg med en trener - og fått kritikk for etterlønnen denne treneren har fått.
SA170902 I mellomtiden har norsk fotball opplevd et mislykket EM for kvinner , vår kanskje største landslagsprofil har trukket seg fra landslaget, Norge har kvittet seg med en trener - og fått kritikk for etterlønnen denne treneren har fått.
FV170902https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html I mellomtiden har norsk fotball opplevd et mislykket EM for kvinner , vår kanskje største landslagsprofil har trukket seg fra landslaget, Norge har kvittet seg med en trener - og fått kritikk for etterlønnen denne treneren har fått.
DB170902 ¶ JUBEL : LSK Kvinner vant igjen.
DB170902 LSK Kvinner har vunnet eliteserien tre år på rad.
DB170902 Medkila - LSK Kvinner
DB170902 Med sju serierunder igjen har LSK Kvinner fem poeng ned til Avaldsnes på andreplass.
DB170902 I dag møter serieleder LSK Kvinner det soleklare bunnlaget Medkila borte.
DB170902 Denne sesongen har hun fem mål på femten kamper for LSK Kvinner .
DB170902 22-åringen fra Hvittingfoss i Buskerud hadde flere sesonger bak seg i Røa da hun gikk til LSK Kvinner i vinter.
DB170902 Spesielt små barn, gravide og ammende kvinner , skriver FNs stedlige representant i Pyongyang, Tapan Mishra, i rapporten.
DB170902 Kvinner er mest nagative til doningen. 28 prosent er for vannscootere, mens 27 prosent ikke har noen mening om saken.
DB170902 Mange kvinner er voldtatt og drept, sier Hamida Begum, en av flyktningene til CNN.
DB170902 Han er en god student, en god gutt, men kvinner synes han er interessant og han synes de er enda mer interessante, sa hun til amerikansk presse i 1982.
DB170902 Har du hørt om dem ? 26 menn og kvinner som har satt sitt levebrød på linjen for å beskytte sine barn, dine barn og mine framtidige barn, skrev hun.
BT170902https://www.bt.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html I mellomtiden har norsk fotball opplevd et mislykket EM for kvinner , vår kanskje største landslagsprofil har trukket seg fra landslaget, Norge har kvittet seg med en trener - og fått kritikk for etterlønnen denne treneren har fått.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/zm9Vb/Erdogan-anklager-Myanmar-for-folkemord 15 barn og elleve kvinner ble funnet omkomne, de tre båtene de hadde brukt kantret.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/g8pmk/Fredsprisvinner-anklager-vestlige-bistandsorganisasjoner-for-a-stotte-terrorister-Jan-Egeland-svarer-Dypt-skuffet Likene av 20 kvinner og barn ble funnet i en elv like ved grensen til Bangladesh på torsdag.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/g8pmk/Fredsprisvinner-anklager-vestlige-bistandsorganisasjoner-for-a-stotte-terrorister-Jan-Egeland-svarer-Dypt-skuffet 20 kvinner og barn druknet ¶
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/Gd62q/Asfalteringsarbeid-og-joggere-forer-til-kokaos KK-mila, et mosjonsløp for kvinner med over 2000 deltagere, skaper også utfordringer for avviklingen av trafikken.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet Ap har tradisjonelt stått sterkere blant menn enn kvinner .
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet - Folk vet at Ap aldri vil kompromisse om grunnleggende rettigheter for kvinner eller seksuelle minoriteter.
AP170902https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html I mellomtiden har norsk fotball opplevd et mislykket EM for kvinner , vår kanskje største landslagsprofil har trukket seg fra landslaget, Norge har kvittet seg med en trener - og fått kritikk for etterlønnen denne treneren har fått.
VG170901 Organisasjonen Human Rights Watch ( HRW ) sier tjenestemenn fra militæret og grensepolitiet i landet har stått bak et høyt antall voldtekter, gjengvoldtekter og andre seksuelle overgrep mot kvinner og barn fra folkegruppen.
VG170901 DØDE PÅ FLUKT : Innbyggere er samlet rundt likene av kvinner og barn fra rohingya-folket ved Shah Porir Deep i Teknak i Bangladesh.
VG170901 Nå ønsker hun at flere norske kvinner sjekker seg jevnlig.
VG170901 Leder i kreftforeningen, Anne Lise Ryel, mener for få kvinner utnytter tilbudet som finnes i dag.
VG170901 Ifølge ferske tall fra Kreftregisteret har hele 252.498 norske kvinner latt være å ta en celleprøve de siste ti årene.
VG170901 Hvert år diagnostiseres 370 kvinner med livmorhalskreft i Norge.
VG170901 GJENTAR KAMPANJE : For tredje år på rad lanserer Kreftforeningen kampanjen #Sjekkdeg, som oppfordrer kvinner til å ta en celleprøve som kan oppdage livmorhalskreft på et tidlig stadium.
VG170901 De siste to årene er det 34.000 flere kvinner som har gått og tatt en celleprøve takket være denne kampanjen.
VG170901 Blandt disse tallene vil det være kvinner som kan utvikle kreft eller har fått kreft.
VG170901 - Hadde vi ikke hatt dette screeningprogrammet ville tusen flere kvinner fått diagnosen hvert år, opplyser Ryel.
VG170901 - Desverre så er det nok ganske mange, spesielt unge kvinner , som ikke møter opp til dette screeningprogrammet, til tross for innkalling, forteller han til VG.
VG170901 september vil gynekologer ved tolv av landets sykehus tilby celleprøver for kvinner på kveldstid.
VG170901 Kvinner i Norge mellom 25 og 69 år får hvert tredje år en innkalling til å ta prøven - som øker sjansen for eventuelt å oppdage livmorhalskreft på et tidlig stadie.
VG170901 40-åringen mener flere kvinner burde være flinkere til å ta celleprøver, selv om kreft er noe de fleste tenker at de ikke vil rammes av.
DB170901 Seinest i 2011 kunne toppfotballsjef Nils Johan Semb lett gli unna uttalelsen sin til Dagbladet om han hadde valgt « å delegere » det å dra ut på stadioene for å se Toppserien for kvinner .
DB170901 » Men skal vi overføre dette argumentet på andre områder, så betyr det at man heller ikke bør kritisere patriarkalske muslimer som på uriktig vis henger ut kvinner eller nordmenn i samfunnsdebatten - fordi slik kritikk vil bidra til « avstand og polarisering ».
DB170901 Valget av henne skulle også vise at kvinner faktisk kunne nå helt til topps.
DA170901 - Men med det jeg tjener og studiestøtten ville jeg aldri kommet opp på et sånt nivå som det budsjettet til SIFO, sier Fivesland, etter at Dagsavisen har vist henne hva forbruksforskningsinstituttet regner som et nivå de fleste kvinner på 20 år ville sett som akseptabelt å leve på.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-sier-de-jakter-pa-en-verdig-kvinne-for-Putin-Spillet-om-presidentvalget-i-Russland-er-i-gang 5 - 7 kvinner skal ha vært vurdert av Kreml som « motkandidat », selv om alle vet at Putin vil vinne overlegent, sier flere kilder i Kreml til avisen Vedomosti.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-kilder-sier-de-jakter-kvinnelig-motkandidat-til-Putin-Spillet-om-presidentvalget-i-Russland-er-i-gang 5 - 7 kvinner skal ha vært vurdert av Kreml som « motkandidat », selv om alle vet at Putin vil vinne overlegent, sier flere kilder i Kreml til avisen Vedomosti.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-har-startet-jakten-pa-en-verdig-kvinne-for-Putin Samtidig er Putin mer populær blant russiske kvinner enn menn.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-har-startet-jakten-pa-en-verdig-kvinne-for-Putin Medvedev har også kommet med flere medieutspill rettet mot det russiske folkedypet, som å innføre høyere minstelønn og fryse pensjonsalderen på 55 år for kvinner og 60 år for menn.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-har-startet-jakten-pa-en-verdig-kvinne-for-Putin Fem til syv kvinner skal ha vært vurdert som motkandidat.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-har-startet-jakten-pa-en-verdig-kvinne-for-Putin Bare 10 prosent av russiske politikere er kvinner , og i Putins øverste krets er det nesten bare menn.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/72B43/Andregangsvelgerne-darligst-til-a-stemme Etter hvert som tiden går, utgjør kvinner en mye større andel av dem som stemmer, sier Bergh.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/72B43/Andregangsvelgerne-darligst-til-a-stemme Deltakelsen har økt noe i den aktuelle gruppen, og unge kvinner stemmer i større grad enn unge menn.
AA170901 | Over 250.000 kvinner har droppet celleprøve ¶
AA170901 Selv om flere har tatt prøven de siste to årene, er det likevel fire av ti kvinner som ikke tester seg regelmessig.
AA170901 Over 250.000 kvinner lar være å ta celleprøve - et alarmerende høyt tall, ifølge Kreftforeningen, som konkluderer med at liv kunne vært reddet hvis flere hadde latt seg teste.
AA170901 Nå sparker organisasjonen i gang kampanjen #sjekkdeg for å få flere kvinner til å ta celleprøve.
AA170901 Målet med #sjekkdeg-kampanjen, som arrangeres for tredje år på rad, er å få flere kvinner til å oppsøke lege for å få tatt celleprøve.
AA170901 Kreftforeningen er bekymret over det høye antallet norske kvinner som lar være å ta celleprøver som kan avsløre kreft.
AA170901 september, for å ta celleprøver av kvinner som ikke har sjekket seg de siste tre årene.
AA170901 Kvinner risikerer dermed måneder med ventetid eller flere timers reisevei for en enkel celleprøve mot livmorhalskreft hos gynekolog.
AA170901 - Kvinner skal slippe belastningen det er å stå måneder i kø eller ha flere timers reisevei for å få utført en enkel gynekologisk undersøkelse, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.
AA170901 Etter hvert som tiden går, utgjør kvinner en mye større andel av dem som stemmer, sier Bergh. ( ©NTB ) ¶
AA170901 Deltakelsen har økt noe i den aktuelle gruppen, og unge kvinner stemmer i større grad enn unge menn.
AA170901 I dag er det 102 personer som soner forvaringsdommer, 99 menn og tre kvinner . ( ©NTB ) ¶
AA170901 Sommerens fotball-EM for kvinner bør være en lærepenge og anspore til bedre satsing på bredde som topp.
VG170831 Når overgangen kommer vil Venezuela trenge menn og kvinner som López.
VG170831 Ny undersøkelse : Én av ti kvinner utsatt for partnervold ¶
VG170831 | Påtalemyndigheten mener Kopseng har voldtatt ytterligere to kvinner
VG170831 Påtalemyndigheten mener Julio Kopseng voldtok ytterligere to kvinner , men ønsker ingen ny rettssak.
VG170831 Julio Kopseng ( 40 ) ble i mai i fjor dømt for å ha voldtatt 18 kvinner , ett voldtektsforsøk og for å ha mishandlet sin daværende samboer på det groveste.
VG170831 FENGSLET : Danseren Julio Kopseng soner 21 års fengsel for seksuelle overgrep mot flere kvinner .
SA170831 Tempo kvinner elite : ¶
SA170831 Fellesstart kvinner elite : ¶
SA170831 Kvinner junior : ¶
SA170831 Tempo kvinner elite : ¶
SA170831 Juniorlaget for gutter er allerede tatt ut, mens juniorlaget for kvinner kommer senere.
SA170831 Fellesstart kvinner elite : ¶
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Disse-skal-kjempe-om-norsk-VM-gull-pa-hjemmebane-241242b.html Tempo kvinner elite : ¶
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Disse-skal-kjempe-om-norsk-VM-gull-pa-hjemmebane-241242b.html Juniorlaget for gutter er allerede tatt ut, mens juniorlaget for kvinner kommer senere.
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Disse-skal-kjempe-om-norsk-VM-gull-pa-hjemmebane-241242b.html Fellesstart kvinner elite : ¶
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Vi har et stort samarbeid med NFF for å utdanne flere trenere, med et spesielt fokus på kvinner , sier de.
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Selskapet planlegger for første gang en stor satsing rundt cupfinalen for kvinner i november.
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Debatten om den enorme forskjellen i tilbudet til gutter og jenter, menn og kvinner i norsk fotball har gått høyt etter sommerens EM i Nederland.
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html - I 2017 gir det blant annet 27 millioner kroner til Toppserien for kvinner , inkludert seks millioner kroner øremerket til finansiering av spillerutviklere i klubbene, sier han.
DN170831 Forskernes billedprogram kategoriserte alle personer på kjøkkenet som kvinner - selv når de var menn ¶
DN170831 | Forskernes bildeprogram kategoriserte alle personer på kjøkkenet som kvinner - selv når de var menn ¶
DN170831 Nylig avdekket forskere at et bildegjenkjenningsprogram de var i ferd med å utvikle, automatisk koblet bilder av kjøkken med kvinner og ikke med menn.
DB170831 For kvinner elite er det Vita Heine og Thea Thorsen som deltar.
DB170831 » 26,8 prosent svarer ja, fordelt på 34,4 prosent menn og 19,4 prosent kvinner .
DB170831 ¶ SONER MAKSSTRAFF : Julio Kopseng ( 40 ) er dømt til lovens strengeste straff for seksuelle overgrep mot 17 kvinner .
DB170831 Etterforskningen er nå ferdigstilt, og påtalemakten mener 40-åringen er skyldig i å ha voldtatt to kvinner .
DB170831 ( Dagbladet ) : Danseren Julio Kopseng ( 40 ) soner lovens strengeste straff - 21 års forvaring - for å ha forgrepet seg på 17 kvinner , den strengeste dommen som avsagt i en norsk voldtektssak i nyere tid.
DB170831 flere TV-opptredener, ble i 2013 dømt for voldtekt av to kvinner i Borgarting lagmannsrett.
DB170831 15 og 12 års forvaring for å ha forgrepet seg på til sammen 16 kvinner .
DB170831 Hun benyttet seg av dét som historisk har vært et effektivt våpen for kvinner uten egen karriere eller formell makt : En hviskende, varm fortrolighet, i prinsessens tilfelle knyttet mellom henne og en enorm og uoversiktlig folkemengde.
DB170831 500 kvinner , jenter, gutter og menn, fra 50 nasjoner, som har levd langt utenfor sidelinja makter å få livet inn midtsirkelen igjen.
DB170831 Årsaken til at menn i mindre grad enn kvinner søker medisinstudiet er derimot uviss, og dette må undersøkes.
DB170831 Tall fra Samordna opptak viser at blant dem som i sommer fikk tilbud om å starte på medisinstudiet var 69 prosent kvinner .
DB170831 Nok en gang er det en overvekt av kvinner som skal utdannes til framtidas leger.
DB170831 Med tiden har det blitt en kjønnsbalanse blant legene : Tall fra Legeforeningen viser at blant yrkesaktive leger i Norge er 51 prosent kvinner .
DB170831 I 2016 var hele 71 prosent av dem som startet på legestudiet kvinner , ifølge database for statistikk om høyere utdanning.
DB170831 Kvinner og menn har ulike egenskaper og styrker som utfyller hverandre.
DB170831 Og er det noe de tøffe erfaringene har lært henne, er det viktigheten av organisasjoner som « Planned Parenthood », som driver sentre for helsetjenester for kvinner .
DB170831 Endometriose er en smertefull tilstand som rammer kvinner .
DB170831 Blant kvinner med en slik diagnose er skuespiller Jaime King ( 38 ), blant annet kjent fra filmer som « Pearl Harbor » og « Sin City », og tv-serien « Hart of Dixie ».
DA170831 Av de 76 kom har omkommet så langt i år, er 55 menn og 21 kvinner .
DA170831 Vålerenga er nå i semifinale i NM med fire lag : A-lagene for kvinner og menn og G16 og J16.
DA170831 Nå er de klare for semifinale mot LSK Kvinner .
DA170831 Majoriteten av de idealistiske private gründerne, hovedsakelig kvinner , som faktisk hjalp til med å skaffe full barnehagedekning på 2000-tallet, blir nå skviset ut av sektoren av store kommersielle aktører.
DA170831 - Det fornærmer jo ikke bare den som utsettes for det ; det fornærmer alle kvinner , slår Udalor fast.
BT170831https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Fant-plass-til-Eiking-i-VM-troppen---Han-er-ingen-los-kanon-241255b.html Tempo kvinner elite : ¶
BT170831https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Fant-plass-til-Eiking-i-VM-troppen---Han-er-ingen-los-kanon-241255b.html Fellesstart kvinner elite : ¶
BT170831https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Fant-plass-til-Eiking-i-VM-troppen---Han-er-ingen-los-kanon-241255b.html Kvinner junior : ¶
BT170831https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Disse-skal-kjempe-om-norsk-VM-gull-pa-hjemmebane-241242b.html Tempo kvinner elite : ¶
BT170831https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Disse-skal-kjempe-om-norsk-VM-gull-pa-hjemmebane-241242b.html Juniorlaget for gutter er allerede tatt ut, mens juniorlaget for kvinner kommer senere.
BT170831https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Disse-skal-kjempe-om-norsk-VM-gull-pa-hjemmebane-241242b.html Fellesstart kvinner elite : ¶
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/Wro32/Sor-Asia-er-rammet-av-en-av-de-verste-flommene-pa-15-ar Ifølge Global News er FN bekymret for at barn og kvinner nå er mer utsatt for seksuell trakassering, vold og overgrep.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/WrozQ/-Fagre-lofter-til-Holmlia--men-ingen-penger Representanter for Folkeaksjonen områdeløft for Søndre Nordstrand var også med : Én mann og et halvt dusin velutdannede, etnisk norske kvinner .
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/82RJE/Lysbakken--Vi-har-et-reelt-problem-i-Norge-med-areskultur-og-sosial-kontroll Mange kvinner har tatt opp problemer i minoritetsmiljøer i mange år.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/82RJE/Lysbakken--Vi-har-et-reelt-problem-i-Norge-med-areskultur-og-sosial-kontroll En gruppe unge kvinner med innvandrerbakgrunn sto frem i Aftenposten og tok til orde mot blant annet negativ sosial kontroll i innvandrermiljøer.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jax2J/Faktasjekk---Hoyre-og-Frp-oker-forskjellene Men Arbeiderpartiet inkluderer også en hel del andre faktorer i begrepet : ¶ «... mellom fattig og rik, mellom by og land, mellom de med og uten jobb, mellom kvinner og menn, mellom skeive og streite, mellom nye og gamle nordmenn, » som Støre sa i landsmøtetalen.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/yPmVE/Patalemyndigheten-mener-Kopseng-har-voldtatt-ytterligere-to-kvinner | Påtalemyndigheten mener Kopseng har voldtatt ytterligere to kvinner
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/yPmVE/Patalemyndigheten-mener-Kopseng-har-voldtatt-ytterligere-to-kvinner Påtalemyndigheten mener Julio Kopseng voldtok ytterligere to kvinner , men ønsker ingen ny rettssak.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/yPmVE/Patalemyndigheten-mener-Kopseng-har-voldtatt-ytterligere-to-kvinner Julio Kopseng ( 40 ) ble i mai i fjor dømt for å ha voldtatt 18 kvinner , ett voldtektsforsøk og for å ha mishandlet sin daværende samboer på det groveste.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Fant-plass-til-Eiking-i-VM-troppen---Han-er-ingen-los-kanon-241255b.html Tempo kvinner elite : ¶
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Fant-plass-til-Eiking-i-VM-troppen---Han-er-ingen-los-kanon-241255b.html Fellesstart kvinner elite : ¶
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Fant-plass-til-Eiking-i-VM-troppen---Han-er-ingen-los-kanon-241255b.html Kvinner junior : ¶
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Disse-skal-kjempe-om-norsk-VM-gull-pa-hjemmebane-241242b.html Tempo kvinner elite : ¶
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Disse-skal-kjempe-om-norsk-VM-gull-pa-hjemmebane-241242b.html Juniorlaget for gutter er allerede tatt ut, mens juniorlaget for kvinner kommer senere.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Disse-skal-kjempe-om-norsk-VM-gull-pa-hjemmebane-241242b.html Fellesstart kvinner elite : ¶
AA170831 - Kvinner og barn var blant de drepte, sier provinsrådsmedlem Hasibullah Stanekzai til DPA.
AA170831 - Tolv personer mistet livet - tre kvinner og ni menn.
AA170831 | Påtalemyndigheten mener Kopseng har voldtatt ytterligere to kvinner
AA170831 Påtalemyndigheten mener Julio Kopseng voldtok ytterligere to kvinner , men ønsker ingen ny rettssak.
AA170831 Julio Kopseng ( 40 ) ble i mai i fjor dømt for å ha voldtatt 18 kvinner , ett voldtektsforsøk og for å ha mishandlet sin daværende samboer på det groveste.
AA170831 Hun viste meg at kvinner hadde en plass i politikken, og jeg husker debattene med Kåre Willoch med ærefrykt.
AA170831 Av de 76 kom har omkommet så langt i år, er 55 menn og 21 kvinner .
AA170831 Hvordan det var mulig for unge norske menn og kvinner fra Berg, Singsaker, Eiganes i Stavanger og Oslos beste vestkant å drikke seg såpass fulle og oppføre seg slik at det ikke var mulig å få nattesøvn for oss som bodde to etasjer over kjelleren, var vanskelig for ham å forstå.
AA170831 Biskopen som vant trøndernes hjerter ¶ Kvinner på topp i kirken ¶
VG170830 Da Herlovsen ble solgt fra LSK Kvinner til Jiangsu i vinter valgte hun bort landslaget.
VG170830 Treneren til LSK Kvinner - med 188 landskamper for Norge - mener det ikke er et bra tegn når den største kvinnelige fotballprofilen ikke vil være med videre, men heller konsentrere seg om Lyon og klubbfotballen.
VG170830 LSK-TRENER : Hege Riise er i år trener for LSK kvinner , som leder Toppserien.
VG170830 I en studie fra Frischsenteret som samler inntektsdata for hele den norske befolkningen over to generasjoner, kan vi lese at « både menn og kvinner som er født inn i de laveste inntektsgruppene har falt bakut på en rekke indikatorer på livskvalitet som inntektsnivå, inntektsandel, sannsynlighet for å være i jobb, utdanningsnivå, og sjanse
SA170830 Vi har et stort samarbeid med NFF for å utdanne flere trenere, med et spesielt fokus på kvinner , sier de.
SA170830 Selskapet planlegger for første gang en stor satsing rundt cupfinalen for kvinner i november.
SA170830 Debatten om den enorme forskjellen i tilbudet til gutter og jenter, menn og kvinner i norsk fotball har gått høyt etter sommerens EM i Nederland.
SA170830 - I 2017 gir det blant annet 27 millioner kroner til Toppserien for kvinner , inkludert seks millioner kroner øremerket til finansiering av spillerutviklere i klubbene, sier han.
SA170830 NM kvartfinale, kvinner
SA170830 NM Kvinner , Sandslihallen ¶
SA170830 Alle de 12 klubbene i håndballens eliteserie for kvinner har mannlig hovedtrener.
NL170830 Alle er først og fremst partienes menn og kvinner .
FV170830https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Tallene-far-suksesstrener-Breivik-til-a-stusse--Mennene-star-ofte-forst-i-koen-241147b.html Alle de 12 klubbene i håndballens eliteserie for kvinner har mannlig hovedtrener.
DB170830 Under trekningen på NRK rett etter kampen ble det kjent at LSK Kvinner møter Vålerenga borte i semifinalen.
DB170830 Femtende runde i Toppserien i fotball for kvinner : Grand Bodø møter LSK Kvinner i Nordlandshallen.
DB170830 Femtende runde i Toppserien i fotball for kvinner : Grand Bodø møter LSK Kvinner i Nordlandshallen.
DB170830 Femtende runde i Toppserien i fotball for kvinner : Trondheims-Ørn møter Arna-Bjørnar på Ørn Arena.
DB170830 Diana hadde i en årrekke vært en av verdens mest fotograferte kvinner , på godt og vondt.
BT170830https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Vi har et stort samarbeid med NFF for å utdanne flere trenere, med et spesielt fokus på kvinner , sier de.
BT170830https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Selskapet planlegger for første gang en stor satsing rundt cupfinalen for kvinner i november.
BT170830https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Debatten om den enorme forskjellen i tilbudet til gutter og jenter, menn og kvinner i norsk fotball har gått høyt etter sommerens EM i Nederland.
BT170830https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html - I 2017 gir det blant annet 27 millioner kroner til Toppserien for kvinner , inkludert seks millioner kroner øremerket til finansiering av spillerutviklere i klubbene, sier han.
AP170830https://www.aftenposten.no/verden/i/12VdB/Kristen-femaring-ble-plassert-i-muslimsk-fosterhjem-Na-diskuterer-britene-systemet Jenta skal ha sagt til sin biologiske mor at « jul og påske er teit » og at « europeiske kvinner er dumme alkoholikere ».
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla Organisasjonene mener Regjeringen heller ikke gjør nok for å beskytte kvinner mot vold, og er særlig bekymret for en lovendring som innebærer at utenlandske kvinner som gifter seg med norske menn, må ha minst 240.000 kroner i egen inntekt for å kunne søke selvsending opphold i Norge.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla Organisasjonene mener Regjeringen heller ikke gjør nok for å beskytte kvinner mot vold, og er særlig bekymret for en lovendring som innebærer at utenlandske kvinner som gifter seg med norske menn, må ha minst 240.000 kroner i egen inntekt for å kunne søke selvsending opphold i Norge.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla Organisasjonene kritiserer også Regjeringen for det de mener er manglende innsats for å forsøke å tette lønnsgapet mellom menn og kvinner i Norge, samt for å ha redusert foreldrekvoten til fedre og medmødre.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla Men siden den gangen har utviklingen bare gått nedover, sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS - Forum for Kvinner og utviklingsspørsmål, til NTB.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla Flere midlertidige kvinner
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla Av de store fagorganisasjonene er det dokumentert at bruken av midlertidige kontrakter nå er økende, og at dette i større grad rammer kvinner , sier Lindstad.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla - Rammer voldsutsatte kvinner
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla - Midlertidige arbeidskontrakter er noe som i mye større grad rammer kvinner og kvinnedominerte bransjer enn mannsdominerte bransjer.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla - Jeg er stolt av at Regjeringen har ført en aktiv likestillingspolitikk på flere områder, og gått i bresjen for de kvinner som lever i vold, tvangsekteskap og sosial kontroll, svarer Horne.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla - Det rammer både kvinner som blir utsatt for vold i ekteskapet og kvinners selvstendige rett til å få opphold i landet og få etablere seg, sier Lindstad.
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/o07bj/Hijab-gjor-kvinnen-til-en-dronning--Doha-Algariri Si ;D-innlegg : Hvis hijab er frihetsberøvende og undertrykkende, hva er skjønnhetstyranniet som jenter og kvinner jages av i dag et resultat av ?
AP170830https://www.aftenposten.no/kultur/i/32mgP/Nar-mamma-er-outsourcet Line Heie Hallem gestalter diverse kvinner i klem mellom jobb og familie.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Det-burde-vare-en-selvfolge-241167b.html Vi har et stort samarbeid med NFF for å utdanne flere trenere, med et spesielt fokus på kvinner , sier de.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Det-burde-vare-en-selvfolge-241167b.html Selskapet planlegger for første gang en stor satsing rundt cupfinalen for kvinner i november.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Det-burde-vare-en-selvfolge-241167b.html Debatten om den enorme forskjellen i tilbudet til gutter og jenter, menn og kvinner i norsk fotball har gått høyt etter sommerens EM i Nederland.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Det-burde-vare-en-selvfolge-241167b.html - I 2017 gir det blant annet 27 millioner kroner til Toppserien for kvinner , inkludert seks millioner kroner øremerket til finansiering av spillerutviklere i klubbene, sier han.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Orn-fortvilte-etter-keepertabbe-og-stolpeskudd-241219b.html NM kvartfinale, kvinner
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Tallene-far-suksesstrener-Breivik-til-a-stusse--Mennene-star-ofte-forst-i-koen-241147b.html Alle de 12 klubbene i håndballens eliteserie for kvinner har mannlig hovedtrener.
VG170829 Synne Skinnes Hansen, LSK Kvinner
VG170829 Ingrid Spord, LSK Kvinner
VG170829 Ingrid Moe Wold, LSK Kvinner
VG170829 Guro Reiten, LSK Kvinner
VG170829 Emilie Haavi, LSK Kvinner
VG170829 Cecilie Fiskerstrand, LSK Kvinner
VG170829 Anja Sønstevold, LSK Kvinner
VG170829 VG+ : Norske kvinner betaler for test : Sjekker når de bør få barn ¶
VG170829 Men, det blir også flere yrkesaktive kvinner .
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utla
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpi
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpi
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpi
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Cecilie Fiskerstrand ( LSK Kvinner ), Ingrid Hjelmseth ( Stabæk ).
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ).
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpin
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html Cecilie Fiskerstrand ( LSK Kvinner ), Ingrid Hjelmseth ( Stabæk ).
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ).
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haa
SA170829 Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utlan
SA170829 Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpin
SA170829 Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpin
SA170829 Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpin
SA170829 Cecilie Fiskerstrand ( LSK Kvinner ), Ingrid Hjelmseth ( Stabæk ).
SA170829 ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ).
SA170829 ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham H
SA170829 Richard Jansen, sportslig leder i Stabæk kvinner , plukket i stykker regnestykket og forteller oss at 4,5 millioner var skaffet ved å kutte andre overføringer til jentene.
SA170829 Jeg er overrasket over at Ivar Koteng, som har vært flink til å løfte frem kvinner i sin organisasjon og har skaffet Rosenborg et godt omdømme med å plassere en dyktig kvinne som daglig leder, ikke er mer åpen for kvinnefotball.
SA170829 Ikke minst handler NFFs prioriteringer om å vise respekt for kvinner og kvinnefotball.
SA170829 Der har han selskap av noen norske menn som forsøkte å hindre kvinner å gå langrenn, hoppe på ski og delta i annen idrett.
SA170829 Kvinner får 20.000 euro.
SA170829 Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen
SA170829 Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner )
SA170829 Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner )
SA170829 Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpin
SA170829 Cecilie Fiskerstrand ( LSK Kvinner ), Ingrid Hjelmseth ( Stabæk ).
SA170829 ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ).
SA170829 ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haav
FV170829https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa
FV170829https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Gu
FV170829https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Gu
FV170829https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpin
FV170829https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Cecilie Fiskerstrand ( LSK Kvinner ), Ingrid Hjelmseth ( Stabæk ).
FV170829https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ).
FV170829https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen (
DN170829 - Vi har mange blonde kvinner i Finland, sa journalisten spøkefullt.
DB170829 Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ).
DB170829 Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( W
DB170829 Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( W
DB170829 Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpin
DB170829 Cecilie Fiskerstrand ( LSK Kvinner ), Ingrid Hjelmseth ( Stabæk ).
DB170829 ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ).
DB170829 ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Mari
DB170829 EM fotball kvinner 2017.
DB170829 Det var ikke vi som skjøt afghanske menn, kvinner og barn under påskudd av å frigjøre dem.
DB170829 Tanken om at kvinner må være sterke og stå sammen fremstår her først og fremst som et opprop om å rotte seg sammen mot en ulydig artsfrende.
DB170829 Så kan man igjen si at det er et fremskritt at kvinnelige popstjerner ikke skal behøve å være storsinnede drømmedamer og gode forbilder til enhver tid, men kan fremstå som akkurat så urimelige og kaotiske som alle, menn som kvinner , iblant er.
DA170829 LØRDAG 9.9 : VIF Kvinner - Kolbotn ( gratis adgang ) ¶
DA170829 LØRDAG 23.9 : VIF kvinner - Avaldsnes ¶
DA170829 Et kutt i ordningen vil ramme uforholdsmessig kvinner som er lavtlønte og som jobber deltid.
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Gur
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Gur
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpin
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Cecilie Fiskerstrand ( LSK Kvinner ), Ingrid Hjelmseth ( Stabæk ).
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ).
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen (
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kv
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroli
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroli
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpin
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html Cecilie Fiskerstrand ( LSK Kvinner ), Ingrid Hjelmseth ( Stabæk ).
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ).
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Jeg-kjenner-meg-ikke-igjen-241168b.html ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/829kA/Dette-kan-ikke-Norges-storste-idrett-vare-bekjent-av-Havnelid-og-Sagstuen Som tidligere idrettsleder og toppidrettsutøver har vi fulgt sommerens debatt om fotball for kvinner i Norge med stor interesse.
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/829kA/Dette-kan-ikke-Norges-storste-idrett-vare-bekjent-av-Havnelid-og-Sagstuen EM i fotball for kvinner i sommer ble en nedtur, til tross for stort pågangsmot og kampvilje.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utla
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpi
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpi
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpi
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Cecilie Fiskerstrand ( LSK Kvinner ), Ingrid Hjelmseth ( Stabæk ).
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ).
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norge-har-vart-ledende-i-kvinnekultur-og-idrett_-men-NFF-er-det-motsatte-241161b.html Richard Jansen, sportslig leder i Stabæk kvinner , plukket i stykker regnestykket og forteller oss at 4,5 millioner var skaffet ved å kutte andre overføringer til jentene.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norge-har-vart-ledende-i-kvinnekultur-og-idrett_-men-NFF-er-det-motsatte-241161b.html Jeg er overrasket over at Ivar Koteng, som har vært flink til å løfte frem kvinner i sin organisasjon og har skaffet Rosenborg et godt omdømme med å plassere en dyktig kvinne som daglig leder, ikke er mer åpen for kvinnefotball.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norge-har-vart-ledende-i-kvinnekultur-og-idrett_-men-NFF-er-det-motsatte-241161b.html Ikke minst handler NFFs prioriteringer om å vise respekt for kvinner og kvinnefotball.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norge-har-vart-ledende-i-kvinnekultur-og-idrett_-men-NFF-er-det-motsatte-241161b.html Der har han selskap av noen norske menn som forsøkte å hindre kvinner å gå langrenn, hoppe på ski og delta i annen idrett.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norge-har-vart-ledende-i-kvinnekultur-og-idrett_-men-NFF-er-det-motsatte-241161b.html Kvinner får 20.000 euro.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Det-er-overraskende-241168b.html Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Det-er-overraskende-241168b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caro
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Det-er-overraskende-241168b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caro
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Det-er-overraskende-241168b.html Ingrid Moe Wold ( LSK Kvinner ), Maria Thorisdottir ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköpin
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Det-er-overraskende-241168b.html Cecilie Fiskerstrand ( LSK Kvinner ), Ingrid Hjelmseth ( Stabæk ).
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Det-er-overraskende-241168b.html ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LSK Kvinner ), Lisa-Marie Utland ( Røa ), Synne Skinnes Hansen ( LSK Kvinner ).
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-landslagsavgang-far-kapteinen-til-a-stusse--Det-er-overraskende-241168b.html ( Klepp ), Stine Reinås ( Stabæk ), Kristine Leine ( Røa ), Maren Mjelde ( Chelsea ), Elise Thorsnes ( Avaldsnes ), Anja Sønstevold ( LSK Kvinner ), Ingrid Spord ( LSK Kvinner ), Ingrid Schjelderup ( Eskilstuna ), Frida Maanum ( Linköping ), Kristine Minde ( Linköping ), Guro Reiten ( LSK Kvinner ), Caroline Graham Hansen ( Wolfsburg ), Emilie Haavi ( LS
AA170829 Finsk politi har løslatt ytterligere to menn som ble pågrepet etter knivangrepet i Åbo, der to kvinner ble drept og seks andre kvinner og to menn ble såret.
AA170829 Finsk politi har løslatt ytterligere to menn som ble pågrepet etter knivangrepet i Åbo, der to kvinner ble drept og seks andre kvinner og to menn ble såret.
AA170829 To kvinner ble drept og fire andre skadd da en mann avfyrte flere skudd i et offentlig bibliotek i Clovis i New Mexico.
AA170829 De fire sårede - to menn og to kvinner - ble kjørt til sykehus og mannen som skjøt er pågrepet, ifølge Reuters.
AA170829 To kvinner ble drept og fire andre skadd da en mann avfyrte flere skudd i et offentlig bibliotek i Clovis i New Mexico.
AA170829 De fire sårede - to menn og to kvinner - ble kjørt til sykehus og mannen som skjøt er pågrepet, ifølge Reuters.
AA170829 Den 24 år gamle mannen som skjøt og drepte tre kvinner i Imatra i Finland i desember, er dømt til tvungent psykisk helsevern. 24-åringen ble kjent skyldig i drapene, men en rettspsykiatrisk vurdering slår fast at han ikke var strafferettslig tilregnelig da drapene ble begått.
AA170829 Det er likevel flest kvinner blant alderspensjonistene, da de lever lenger enn mennene.
VG170828 I helgen vant Emilie Haavi og LSK Kvinner 6-0 borte mot Grand Bodø.
VG170828 Lillestrøm Kvinner var blant de 21 forhåndskvalifiserte lagene til utslagsrunden, og mandag, etter at de siste kvalifiseringskampene ble spilt, kan Norge nå smykke seg med to deltagende lag i den gjeve turneringens finalerunder.
VG170828 Dermed er de klare for 16-delsfinale i årets Champions League for kvinner .
VG170828 Før skulle du « bare » være tynn, men i dag fremstilles den perfekte kroppen for unge kvinner som en meget veltrent kropp, med synlig muskulatur og veldig lav fettprosent.
SA170828 Saltvik avviser at stillingen kan sees i sammenheng med sommerens skuffende EM for kvinner der Norge gikk både poengløse og målløse ut av mesterskapet i Nederland.
SA170828 Men vi ser at vi har nesten ingen kvinnelige topptrenere og at vi ikke har mange kvinner i stillinger som sportslig leder.
SA170828 Det er noe med hvordan vi rekrutterer kvinner også, tror Saltvik.
SA170828 - Det var få kvinner som søkte, og da jeg møtte Karen Espelund ( tidligere generalsekretær i NFF, red.amn. ), Hege Leirfall Ingebrigtsen ( styreleder i Bodø/Glimt, red.anm. ) og Ann-Iren Mørkved på en Rosenborg-kamp, ble hun klart oppfordret av dem til å søke.
SA170828 Seriemester LSK Kvinner er automatisk klar for cupspillet, og Norge har dermed to lag med inn i cupspillet. 16-delsfinalen trekkes 1. september.
DB170828 LSK Kvinner er for øvrig allerede klare for sluttspillet.
DB170828 Dersom kvinner jobbet like lite som OECD-snittet ville det tilsvart et tap av verdi større enn oljefondet.
DB170828 Helt fram til sent på 80-tallet gikk mange norske kvinner i pinsemenigheter med skaut/hatt, for å dekke til hodet.
DB170828 Tre av fire lærere i barneskolen er kvinner .
DB170828 Etter beseiringen av de kulturelle forventningene som tilsa at gutter skulle forsørge familien og pleie karrieren, mens kvinner først og fremst skulle være omsorgspersoner på livstid, er det lite som holder jenter tilbake, akademisk sett.
DB170828 ( Dagbladet ) : Tidligere denne måneden skapte den amerikanske sangstjerna Usher Raymond ( 38 ) overskrifter i internasjonale medier da han ble saksøkt av to kvinner og en mann.
DB170828 Til tross for at merkevaren har brakt nakenhet på banen gjennom sine år, kunngjorde den administrerende direktøren, Scott Flanders i 2015 at magasinet ikke ville publisere bilder av nakne kvinner lenger.
DA170828 De fleste var menn, men ifølge « Jerntid » av Knut Kjeldstadli var det også noen kvinner som jobba som « spikerpakkersker » og seinere som « muttergjengersker » og « arbeidersker » i trådstiftfabrikken.
DA170828 Kvinner som er små, mørkhårede og har et fyrig sinne som går fort over er veldig søtt, men jeg er dessverre stor, lys og langsint.
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hun-skal-lofte-trondersk-jentefotball-241119b.html Saltvik avviser at stillingen kan sees i sammenheng med sommerens skuffende EM for kvinner der Norge gikk både poengløse og målløse ut av mesterskapet i Nederland.
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hun-skal-lofte-trondersk-jentefotball-241119b.html Men vi ser at vi har nesten ingen kvinnelige topptrenere og at vi ikke har mange kvinner i stillinger som sportslig leder.
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hun-skal-lofte-trondersk-jentefotball-241119b.html Det er noe med hvordan vi rekrutterer kvinner også, tror Saltvik.
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hun-skal-lofte-trondersk-jentefotball-241119b.html - Det var få kvinner som søkte, og da jeg møtte Karen Espelund ( tidligere generalsekretær i NFF, red.amn. ), Hege Leirfall Ingebrigtsen ( styreleder i Bodø/Glimt, red.anm. ) og Ann-Iren Mørkved på en Rosenborg-kamp, ble hun klart oppfordret av dem til å søke.
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Avaldsnes-klar-for-sluttspill-i-Champions-League--Haper-pa-lettere-motstand-i-ar-241132b.html Seriemester LSK Kvinner er automatisk klar for cupspillet, og Norge har dermed to lag med inn i cupspillet. 16-delsfinalen trekkes 1. september.
AA170828 To kvinner ble drept i knivangrepet i Åbo 18. august.
AA170828 En indisk guru er dømt til ti års fengsel for voldtekt av to kvinner .
AA170828 Kvinnen anklaget også Singh for å ha voldtatt flere andre kvinner i hovedkvarteret til sekten som han leder. 50 år gamle Singh leder Dera Sacha Sauda, en interreligiøs sekt som ble etablert i 1948.
AA170828 En indisk guru er dømt til 20 års fengsel for voldtekt av to kvinner .
VG170827 Blant annet på grunn av dommer for vold mot kvinner .
VG170827 - Vi kvinner kan når vi får sjansen !
VG170827 Men det er så få kvinner som rir på toppnivå.
VG170827 Jeg merker fordommer mot kvinner fortsatt, men det blir bedre og bedre.
VG170827kvinner
VG170827 - For i galopp kan vel kvinner og menn konkurrere på samme vilkår ?
VG170827 - Det er utrolig få kvinner som rir.
VG170827 - Det er riktig at det i 2016 var det en liten pause i tilsetningen, men første halvår i år har vi tilsatt over 300 politimenn- og kvinner i distriktene.
SA170827 Og det skjedde på ei hoppe, så dermed var det to « kvinner » som klarte denne bragden.
SA170827 Nå var hun én av to kvinner i feltet ved siden av 12 menn.
SA170827 Dert viser at vi kvinner kan gjøre det vi også, sier en strålende Derby-vinner.
DN170827 Tim Rosenkilde tror ikke kvinner generelt blir forbigått som følge av at de jobber på en annen måte.
DN170827 Men Kristine Synnøve Brorson tror mange kvinner jobber mer enn de oppgir.
DN170827 Hun ser likevel forskjellene mellom kvinner og menn i jobbsammenheng : ¶
DN170827 - Vi ser også at unge kvinner med samme alder og utdannelse er mer forsiktige med å gape for høyt.
DN170827 - Vi erfarer at kvinner ser større verdi i å ta ytterligere utdannelse, få flere kvalifikasjoner, ta i bruk en mentor og påta seg oppgaver som ikke primært er deres ansvar, sier Anne Mørup-Andersen, prosjektleder for Årets Unge Ledere Assessit.
DN170827 Kvinner jobber nok mer « under radaren ».
DB170827 Kvinner i større grad enn menn sender med middagsrester, salat, pasta, lompe eller lefse, mens menn i større grad sender med fint brød.
DA170827 - Det er riktig at det i 2016 var en liten pause i tilsettingen, men første i halvår i år har vi tilsatt over 300 politimenn- og kvinner i distriktene.
DA170827 - Hvordan kunne helt vanlige kvinner og menn i alle aldre føle så sterkt for en privilegert overklassekvinne de aldri hadde møtt ?
AP170827https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Skrev-verdenshistorie-etter-uhyre-jevn-avslutning--Dette-foles-helt-uvirkelig-241054b.html Og det skjedde på ei hoppe, så dermed var det to « kvinner » som klarte denne bragden.
AP170827https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Skrev-verdenshistorie-etter-uhyre-jevn-avslutning--Dette-foles-helt-uvirkelig-241054b.html Nå var hun én av to kvinner i feltet ved siden av 12 menn.
AP170827https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Skrev-verdenshistorie-etter-uhyre-jevn-avslutning--Dette-foles-helt-uvirkelig-241054b.html Dert viser at vi kvinner kan gjøre det vi også, sier en strålende Derby-vinner.
AA170827 - Det er riktig at det i 2016 var en liten pause i tilsettingen, men første i halvår i år har vi tilsatt over 300 politimenn- og kvinner i distriktene.
VG170826 « James Camerons manglende evne til å forstå hva « Wonder Woman » er og står for for kvinner over hele verden, er ikke noen stor overraskelse.
VG170826 « Hvis kvinner alltid må være harde, tøffe og vanskelige for å bli sett på som sterke, og vi ikke står fritt til å vise flere dimensjoner eller feire et kvinneikon fordi hun er tiltrekkende og kjærlig, har vi vel ikke kommet særlig langt, har vi vel ? », tordner hun.
VG170826 Patty Jenkins forsvarer « Wonder Woman » med nebb og klør og skriver på Twitter at det ikke finnes kun én måte å fremstille sterke kvinner på.
VG170826 Mesteregissør James Cameron ( 63 ) mener at « Wonder Woman » er et tilbakesteg for kvinner .
VG170826 Jenkins fortsetter tilsvaret med at hun mener kvinner både kan og bør være alt som mannlige hovedrolleinnehavere er.
VG170826 Forskning : Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner
VG170826 Rundt 200 kvinner i året shippes over fjellet for å føde, anslår Nilsen.
VG170826 * Økningen er forholdsvis likt fordel mellom kvinner og menn.
VG170826 * Om lag 30 prosent av menn og 25 prosent av kvinner som får kreft, dør av sykdommen ( tall fra 2014 ).
SA170826 | Hun kan bli historisk : - Kvinner får ikke samme sjanser som menn ¶
SA170826 Siden har kun fem kvinner totalt fått slikt innpass.
SA170826 På Norsk Derby i fjor var det ingen kvinner til start, i år er det to av 15 totalt.
SA170826 Men når jeg rir i USA, merker jeg at det fremdeles er mange fordommer mot kvinner .
SA170826 Jeg tror ikke trenere og eiere tenker på om det er menn eller kvinner , hvis bare jockeyen er god nok.
SA170826 I idretten der menn og kvinner konkurrerer sammen blir hun pekt på som en av favorittene i Norsk Derby på Øvrevoll.
SA170826 Dessuten er det et flertall amatørjockeyer som er kvinner .
SA170826 - Vi vet at det er flere kvinner enn menn som er opptatt av hest.
SA170826 - Jeg tror at kvinner alltid blir dyttet ned med forklaringen at de er for svake.
SA170826 - I min tid var det slik at kvinner fikk færre muligheter.
SA170826 - Det er få kvinner i dette yrket.
SA170826 Lørdag arrangeres Dirty Girls Mud Run i Kristiansand, tidenes første hinderløp i Norge som kun er for kvinner .
DN170826 Joyce Banda, her fra sin egen innsettelse i 2012, er en av få kvinner som har hatt en presidentverv på det afrikanske kontinent.
DB170826 Grand Bodø - LSK Kvinner
DB170826 Da fant han ut at jeg hadde blitt anmeldt i forbindelse med Kvinner for Porno og at jeg hadde røyket hasj på tv.
DA170826 I Syria og Irak halshogger IS fanger, tar kvinner som sex-slaver og begår seksuelle overgrep mot yazidi-jenter.
DA170826 For unge kvinner med høyere utdanning er bildet motsatt - her er fallet bare et halvt prosentpoeng det siste tiåret.
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet Ser du på utviklingen for kvinner og menn i denne aldersgruppen, økte den med 11 prosentpoeng fra 1974 til 2013, sier Tajik.
AP170826https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XyM1E/Ny-maling-Solberg-tar-igjen-Store-som-mest-populare-statsministerkandidat Jonas Gahr Støre har tidligere hatt et klart overtak hos de yngste velgerne og blant kvinner .
AP170826https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XyM1E/Ny-maling-Solberg-tar-igjen-Store-som-mest-populare-statsministerkandidat Han er fortsatt mer populær enn Solberg blant kvinner , selv om hun haler innpå : ¶
AP170826https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XyM1E/Ny-maling-Solberg-tar-igjen-Store-som-mest-populare-statsministerkandidat - Både menn og kvinner er mer tilbøyelige enn tidligere til å velge Erna Solberg, og hun har styrket seg mest blant velgere mellom 30 og 49 år i forhold til sist, sier Idar Eidset i Respons Analyse.
AP170826https://www.aftenposten.no/kultur/i/3nWwA/Marie-Sjovold--Sovn-er-bade-hverdagsmagi-og-mareritt Marie Sjøvold har fotografert kvinner og menn, barn og voksne mens de sover.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-kan-bli-historisk--Kvinner-far-ikke-samme-sjanser-som-menn-240846b.html | Hun kan bli historisk : - Kvinner får ikke samme sjanser som menn ¶
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-kan-bli-historisk--Kvinner-far-ikke-samme-sjanser-som-menn-240846b.html Siden har kun fem kvinner totalt fått slikt innpass.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-kan-bli-historisk--Kvinner-far-ikke-samme-sjanser-som-menn-240846b.html På Norsk Derby i fjor var det ingen kvinner til start, i år er det to av 15 totalt.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-kan-bli-historisk--Kvinner-far-ikke-samme-sjanser-som-menn-240846b.html Men når jeg rir i USA, merker jeg at det fremdeles er mange fordommer mot kvinner .
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-kan-bli-historisk--Kvinner-far-ikke-samme-sjanser-som-menn-240846b.html Jeg tror ikke trenere og eiere tenker på om det er menn eller kvinner , hvis bare jockeyen er god nok.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-kan-bli-historisk--Kvinner-far-ikke-samme-sjanser-som-menn-240846b.html I idretten der menn og kvinner konkurrerer sammen blir hun pekt på som en av favorittene i Norsk Derby på Øvrevoll.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-kan-bli-historisk--Kvinner-far-ikke-samme-sjanser-som-menn-240846b.html Dessuten er det et flertall amatørjockeyer som er kvinner .
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-kan-bli-historisk--Kvinner-far-ikke-samme-sjanser-som-menn-240846b.html - Vi vet at det er flere kvinner enn menn som er opptatt av hest.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-kan-bli-historisk--Kvinner-far-ikke-samme-sjanser-som-menn-240846b.html - Jeg tror at kvinner alltid blir dyttet ned med forklaringen at de er for svake.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-kan-bli-historisk--Kvinner-far-ikke-samme-sjanser-som-menn-240846b.html - I min tid var det slik at kvinner fikk færre muligheter.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-kan-bli-historisk--Kvinner-far-ikke-samme-sjanser-som-menn-240846b.html - Det er få kvinner i dette yrket.
AA170826 Selv om det er variasjoner, er det flertall i alle aldersgrupper og alle landsdeler - og både blant menn og kvinner - for å beholde industrien, skriver Klassekampen.
AA170826 Kvinner er mer skeptiske enn menn og de yngre er mer skeptiske enn de eldre.
VG170825 Seriemester LSK Kvinner er en av de 21 klubbene som er automatisk klar for cupspillet.
VG170825 Knut Alfsen, forbundsleder for Skuespillerforbundet, tror det er en kombinasjon av flere ting som kan føre til at kvinner tjener mindre enn menn i bransjen.
VG170825 De rollene som finnes, er kanskje mindre enn menns, noe som gir kvinner færre dager på settet, forteller han.
VG170825 - Statistikken fra Norsk Filminstitutt viser at det er færre roller til norske kvinner i filmbransjen.
VG170825 Eller finn ut hvor lang dildo norske kvinner vil ha i vibrator-guiden : ¶
FV170825https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Hinderlop-for-jenter-fulltegnet-tre-ganger---Damene-her-i-byen-er-ikke-redde-for-a-bli-mokkete-240956b.html Lørdag arrangeres Dirty Girls Mud Run i Kristiansand, tidenes første hinderløp i Norge som kun er for kvinner .
DN170825 Stordalen viser til at Nordic Choice Hotels har flere kvinner enn menn i ledelsen, og tror dette lønner seg.
DN170825 - Menn som har en idé som er 70 prosent ferdig kliner til og tror de skal ta førsteplassen, mens kvinner som har noe 100 prosent gjennomarbeidet idé er usikre, sier han.
DN170825 - Kun 28 prosent er kvinner .
DB170825 Sjuende runde i Toppserien i fotball for kvinner : Avaldsnes møtte Arna-Bjørnar på Avaldsnes 1.
DB170825 Seriemester LSK Kvinner er en av de 21 klubbene som er automatisk klar for cupspillet.
DB170825 Det skjer etter at den populære indiske guruen Gurmeet Ram Rahim Singh ( 50 ), leder for Dera Sacha Sauda-sekten, tidligere i dag ble dømt for å ha voldtatt to kvinner .
DB170825 Personlig mener jeg at kvinner bør holde sammen, uttalte hun til programleder James Corden i fjor.
DB170825 ¶ OM KVINNER : Hanne Ørstavik skriver om kropp og seksualitet.
DB170825 « Jeg tenker på hvor komisk det er, at her sitter vi, to voksne kvinner , med en hånddukke av fitta mellom oss, men det virker ikke som Barbara synes det er noe å smile av, verken i situasjonen eller livet generelt, » skriver Ørstavik.
DB170825 Årsaken til denne skjevheten har heller ikke noe med kvinnekroppen og dens påkledning å gjøre, årsaken er den tilsynelatende retten menn har til overgrep mot kvinner og har sitt utspring i hvordan menn snakker om kvinner og dessverre også i hvordan kvinner snakker om seg selv.
DB170825 Årsaken til denne skjevheten har heller ikke noe med kvinnekroppen og dens påkledning å gjøre, årsaken er den tilsynelatende retten menn har til overgrep mot kvinner og har sitt utspring i hvordan menn snakker om kvinner og dessverre også i hvordan kvinner snakker om seg selv.
DB170825 Årsaken til denne skjevheten har heller ikke noe med kvinnekroppen og dens påkledning å gjøre, årsaken er den tilsynelatende retten menn har til overgrep mot kvinner og har sitt utspring i hvordan menn snakker om kvinner og dessverre også i hvordan kvinner snakker om seg selv.
DB170825 Vi kommer oss neppe videre i kampen for likestilling før vi erkjenner at diskriminering ikke har noe å gjøre med plaggene kvinner bruker.
DB170825 Slike kvinner finnes det navn på.
DB170825 Men man skal ikke bare tvinge kvinner til å kle av seg på stranda.
DB170825 Eksemplene over er ment å vise hvor omfattende diskriminering av kvinner er og hvor årsaken ikke dreier seg om løstekstiler, men om holdninger som har sitt utspring i hvordan vi snakker om hverandre.
DB170825 Det nye med den aktuelle debatten, er at man ønsker å pålegge kvinner å kle av seg når de skal på stranda eller inn i arbeidslivet.
DB170825 Det er verken kvinnekroppen eller det tilhørende miniskjørtet som gjør at kvinner tjener mindre enn menn, tross likt arbeid.
DB170825 De tilfellene hvor kvinner er overgripere eller hvor menn forgriper seg på menn er så få at de ikke er videre interessante i en likestillingsdebatt.
DB170825 Da det ble kjent at Islamsk Råd ansatte en talskvinne med nikab, var de fleste enige om at kvinner også skal avkles i arbeidslivet.
DB170825 Argumentene har endret seg lite, og det vanligste er at kvinner må tildekkes for å forsvare et sett med verdier.
DB170825 Kvinner som bruker nikab tar derfor eierskap i egen undertrykkelse og frarøver oss muligheten til å undertrykke dem slik vi kan best.
DB170825 Kvinner er de som ene og alene blir utsatt for seksuelle overgrep, og overgriperen er i all hovedsak en mann.
DB170825 Hun er feminist og feirer 8 mars, og er lei av vestens kvinner og menn, som tror at kvinner med niqab ikke kan være feminister.
DB170825 Hun er feminist og feirer 8 mars, og er lei av vestens kvinner og menn, som tror at kvinner med niqab ikke kan være feminister.
DB170825 Også i Norge rammes kvinner særlig hardt.
DB170825 For kvinner kan halvparten av all illegal rusmiddelbruk, 78 prosent av sprøytemisbruk og så mye som 65 prosent av alkoholisme tilskrives den økte risikoen traumatiske barndomsopplevelser gir.
DB170825 Nå er stakken og kjerringa utbedret etter statens satser for kvinner i tre.
DB170825 - I realityserien Ex On The Beach blir åtte single menn og kvinner sendt til en luksuriøs strandlocation for å bade, flørte, feste og generelt ha det gøy.
DB170825 - Jeg mener at alle kvinner skal bli lønnet likt, skriver hun under bildet.
DA170825 En klar ulempe ved å kutte i antallet abortnemnder er imidlertid at kvinner som ønsker å møte opp når søknadene deres skal behandles, kan få lengre reisevei.
DA170825 - Vi skal ikke ha det slik at kvinner som søker abort, og som ofte er i en vanskelig situasjon, blir møtt på forskjellige måter, sier Høie.
DA170825 Kvinner som søker svangerskapsavbrudd, har rett til å møte og uttale seg til nemndene som behandler søknadene om abort, men de har ingen plikt til det.
DA170825 Kvinner som får lengre reisevei, vil få tilbud om å delta på nemndas møte gjennom en videokonferanse.
DA170825 Kvinner og barn kom ikke med i statistikken.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/yPlJJ/Tallet-pa-dode-stiger-etter-moskangrep-i-Kabul Flere av dem var kvinner og barn.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner | Stadig flere kvinner sextrakasseres på undergrunnen i London.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner Nå kommer kravet om egne vogner for kvinner .
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner Kritikerne mener fokuset heller må ligge på gjøre togene tryggere, heller enn å segregere kvinner og menn.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner I en meningsmåling gjennomført av YouGov var 23 prosent enige i at egne vogner for kvinner ville føre til lavere risiko for overgrep.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner Debatten om egne vogner for kvinner , er ikke ny.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner Chris Williamson mener noe må gjøres, og at egne vogner for kvinner kan skape et « sikkert rom » ( « safe space » ) for kvinner som bruker offentlig transport i London.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner Chris Williamson mener noe må gjøres, og at egne vogner for kvinner kan skape et « sikkert rom » ( « safe space » ) for kvinner som bruker offentlig transport i London.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner Av disse var et klart flertall kvinner .
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/82G0Q/Minst-25-mennesker-drept-i-opptoyer-i-India-etter-at-guru-ble-domt-for-voldtekt Singh ble av en lokal domstol funnet skyldig i voldtekt av to kvinner i Dera Sacha Sauda-sektens hovedkvarter i 2002.
AA170825 Øyenvitner sier at 14 sivile, deriblant kvinner og barn, er drept i flere luftangrep mot Jemens hovedstaden Sana.
AA170825 Flere av dem var kvinner og barn.
AA170825 Nå trenger ikke lenger kvinner henvisning til abort, så derfor har ikke dette lenger noen praktiske konsekvenser.
VG170824 Kvinner har større tro enn menn, og folk i Nord-Norge mer enn i andre deler av landet.
VG170824 Jeg liker å tenke på at vi klarer å innføre en ny tradisjon, at kvinner gratuleres med fødedagen, legger hun til.
VG170824 Etter ferien tok Lindmo opp trenden med at en rekke kvinner har tatt i bruk løsvipper.
VG170824 2013 : En av fem gjester hos « Lindmo » jobber for NRK ¶ - Kvinner gratuleres med fødedagen ¶
VG170824 Syv identiske kvinner lever skjult i en leilighet.
VG170824 Skal det samme skje i Afrika må det investeres i utdanning og helse, ikke minst for jenter og unge kvinner .
VG170824 Politiet startet etterforskning av sedelighetssakene i Tysfjord i juni 2016 etter at elleve kvinner og menn fra Tysfjord sto fram med sine overgrepshistorier i VG.
VG170824 * Undersøkelsen ergjennomført av Ipsos for Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ) ¶ * 1005 personer har svart på undersøkelsen ¶ * 526 menn og 479 kvinner deltok i undersøkelsen ¶
SA170824 Førte Danmark til sølv i fotball-EM for kvinner .
SA170824 Danmark gikk sammen med Nederland videre fra Norges gruppe i EM-sluttspillet etter å ha slått Norge 1-0 i avgjørende kamp om avansement, ble deretter første lag siden 1993 som har slått ut Tyskland i et EM-sluttspill for kvinner , og beseiret Østerrike på straffespark i semifinalen.
NL170824 « Et av de store økonomiske løftene til Høyre og Frp vil føre til en ytterligere skjev fordeling mellom by og land, rik og fattig, og menn og kvinner », uttalte Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik til Nordlys tidligere denne uka.
DB170824 I henhold til saudiarabisk lov skal alle kvinner bære klesplagget abaya for å dekke seg til når de ferdes i det offentlige rom.
DB170824 Her gjør Merkel det kvinner i Saudi-Arabia ikke får lov til : Gå uten slør ¶
DB170824 Nå ønsker hun å være en stemme for unge jenter og kvinner .
DB170824 LAR SEG IKKE KRENKE : Så langt har tusenvis av kvinner samlet seg til demonstrasjoner i Japan, Australia og Belgia.
DB170824 - Fremover vil jeg fortsette å gjøre det jeg kan for å være en talsperson for jenter og kvinner med håp om en stemme som kan gjøre noe for dem som desperat trenger det, sier hun.
DA170824 Der ble også flere priser delt ut, deriblant årets spiller både for menn og kvinner .
DA170824 Men når det ikke er likeverd for kvinner og ikke likeverd for afroamerikanere, blir det demokratiske idealet falskt.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/QLJaP/Anders-Grande-lovte-a-gi-bort-100-kroner-for-hver-BH--Dette-kan-ga-gali Skiftarbeid kan være farlig : Mer brystkreft hos kvinner som jobber om natten ¶
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Danske-suksesstrener-gir-seg-med-umiddelbar-virkning-240894b.html Førte Danmark til sølv i fotball-EM for kvinner .
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Danske-suksesstrener-gir-seg-med-umiddelbar-virkning-240894b.html Danmark gikk sammen med Nederland videre fra Norges gruppe i EM-sluttspillet etter å ha slått Norge 1-0 i avgjørende kamp om avansement, ble deretter første lag siden 1993 som har slått ut Tyskland i et EM-sluttspill for kvinner , og beseiret Østerrike på straffespark i semifinalen.
AA170824 To kvinner ble drept og åtte såret i sentrum av Åbo fredag i forrige uke.
AA170824 19 av de drepte var barn og tolv var kvinner , opplyser den syriske eksilgruppa.
AA170824 For kvinner med høyere utdanning mellom 25 og 29 år har sysselsettingsgraden falt med kun et halvt prosentpoeng. ( ©NTB ) ¶
AA170824 Forskjellen mellom uføre kvinner og menn har økt noe over tid.
AA170824 Andelen uføre kvinner i befolkningen var på 11,4 prosent, mens tilsvarende andel for menn var 7,8 prosent.
AA170824 Politiet startet etterforskning av sedelighetssakene i Tysfjord i juni 2016 etter at elleve kvinner og menn fra Tysfjord sto fram med sine overgrepshistorier i VG.
VG170823 Tidligere skal han ha sagt at det var to kvinner i bilen.
VG170823 To dager tidligere hadde verden hørt hvordan han skrøt over å klå på kvinner .
VG170823 ( VG ) Bare to dager etter at lydopptaket der Donald Trump snakket om å klå kvinner i skrittet ble offentliggjort, lusket han rundt like bak Hillary Clinton på debattscenen.
VG170823 Det er bakgrunnen for at jeg tidligere denne uken lanserte en ny strategi for Afghanistan, sa Trump, som lovet å gi landets kvinner og menn i uniform det som trengs for at de skal « vinne ».
VG170823 Begge de to fornærmede er kvinner i 20-årene og tok privattimer hos den aktuelle instruktøren.
VG170823 I 2014 registrerte politiet 2 554 kvinner og 1 355 menn som utsatt ​for vold i nære relasjoner.
VG170823 I 2014 ble 358 personer siktet for vold i nære relasjoner ; 291 menn og 67 kvinner . 8 av 10 siktede var menn.
SA170823 Vil bidra til at kvinner får trygghet ¶
SA170823 Vi kvinner må gi litt mer f, og ikke være så opptatt av at alt skal være så ryddig og rent hele tiden.
SA170823 Tovdal tror at hvis kvinner gir litt mer slipp, blir vi gladere og får mer overskudd.
SA170823 Sånn sett mener hun Tovdals initiativ for å få med flere kvinner er bra.
SA170823 På den annen side er det flere kvinner som trener i hverdagen, mer enn noen gang før.
SA170823 Professor Hovden mener kvinner trives aller best når de kan gjøre noe sammen.
SA170823 Nå har hun fått med nesten 20 kvinner til å sykle Birken på lørdag, 86 km fra Rena til Lillehammer.
SA170823 Noen kvinner har tydeligvis tilpasset seg deres normer innenfor disse massekonkurransene.
SA170823 Nettopp det siste tar Tovdal utgangspunkt i for å få kvinner til å ta på startnummer og bli med på et løp dominert av menn, eller 88 prosent, for å være nøyaktig.
SA170823 Men hun er overbevist om at kvinner vil ha stor glede av det, dersom de dropper å føle at de gjør noe feil ved å bruke tiden på noe annet enn familie og hjem.
SA170823 Men de fleste kvinner uteblir, fordi det er krevende å delta på de samme premissene.
SA170823 Line de Sousa ¶ Kvinner er lagspillere i sport ¶
SA170823 Jorid Hovden, professor i idrettssosiologi ved NTNU i Trondheim, forteller at det fortsatt er slik at kvinner gjør mer husarbeid enn menn.
SA170823 Hun mener det er typisk kvinner å ha dårlig samvittighet, og at de derfor trekker seg tilbake når det gjelder å være med på slike store arrangementer som Birken.
SA170823 Hovden vender tilbake til utgangspunktet, at kvinner har en større arbeidsbyrde totalt.
SA170823 Heidi Tovdal er spinninginstruktør, men aller helst vil hun ut og få følge av mange andre kvinner .
SA170823 Heidi Tovdal ber kvinner legge bort vaskekluten og den dårlige samvittigheten.
SA170823 Heidi Eng, som er kjønnsforsker ved VID høgskole i Oslo, sier at kvinner som er ivrige i løping, langrenn eller mosjonsritt på sykkel, forstyrrer det bildet mange har : ¶ - Kvinner skal være mer i ro, passe unger og være omsorgspersoner.
SA170823 Heidi Eng, som er kjønnsforsker ved VID høgskole i Oslo, sier at kvinner som er ivrige i løping, langrenn eller mosjonsritt på sykkel, forstyrrer det bildet mange har : ¶
SA170823 Der prøver hun å inspirere kvinner til å komme i fysisk aktivitet.
SA170823 - Menn er opptatt av konkurranse og mestring, kvinner mer av helseaspektet og trivsel.
SA170823 - Mange kvinner tror at de må være blodtrimmet for å delta i ritt som Birken, og mange er også redde for at de skal bli kjørt ned av overivrige menn.
SA170823 - Jeg tror at mange kvinner ikke melder seg på slike ritt fordi de ikke vil sykle alene.
DN170823 To dager tidligere hadde hele verden hørt hvordan han skrøt av å beføle kvinner .
DB170823 I GÅR var mange utenlandske kommentatorer opptatt av at også vakre norske kvinner må dømmes som alle andre.
DB170823 KVINNEKRITIKK : Donald Trumps omtale av kvinner er på ny gjenstand for kritikk.
DB170823 Denne gang grunnet en video fra 2005 der Trump beskriver hvordan man kan opptre rundt kvinner når man er rik og berømt som han er.
DB170823 Debatten var få dager etter at Washington Post lekket videoen hvor Trump sier han er så rik at han kan gjøre hva som helst mot kvinner , inkludert å « klå dem i skrittet ».
DB170823 - Det var utrolig ukomfortabelt og jeg vurderte å snu meg, se ham i øynene og si : « kom deg vekk, ditt svin, jeg vet du liker å skremme kvinner , men du klarer ikke å skremme meg, så kom deg unna ! », skriver Clinton i et utdrag av memoarene.
DB170823 Vi som har vokst opp i et av verdens mest likestilte land, der likeverdet mellom gutter og jenter, menn og kvinner er en selvfølge, reagerer naturligvis med vantro på at mennesker kan være uønsket og velges bort bare fordi de har feil kjønn.
DB170823 Noen ble neglisjert til døde som barn, noen ble ofre for den omfattende volden som rammer indiske jenter og kvinner .
DB170823 Men « gendercide », som både feministaktivister og FN kaller den tilsiktede utryddelsen av kvinner , begrenser seg ikke bare til India.
DB170823 Likevel er det påfallende stille omkring verdens manglende jenter og kvinner .
DB170823 Kan det være fordi den tilsiktede utryddelsen av jenter og kvinner i India, Kina og flere andre land tvinger oss til å tenke gjennom våre egne holdninger til hvilke mennesker som har høy og lav status ?
DB170823 Indias manglende jenter er « urovekkende fordi den reflekterer den vedvarende lave statusen til kvinner og jenter, » skriver FNs befolkningsfond.
DB170823 Det mangler 50 millioner jenter og kvinner i den indiske befolkningen.
DB170823 De savnede jentene er kanskje det sterkeste uttrykket for diskriminering av kvinner i vår tid, men det er nesten ingen som snakker om det.
DA170823 « De kommer i løpet av ferien i september, og er hos oss i to uker », sier Esitele Paulo, en av to kvinner som organiserte leiren Awa deltok på, til Le Monde.
DA170823 Thokozani Mbendera ( 37 ) kjemper for at kvinner i Malawi skal få lettere tilgang på abort og at unge skal få mer folkeopplysning om sex.
DA170823 Mbendera og andre arbeider nå for at kvinner skal kunne ta abort hvis de utsettes for voldtekt, incest eller fosteret har livstruende skader.
DA170823 Han skal ha hatt sex med over 100 jenter og kvinner .
DA170823 Frykter flere aborter ¶ Kvinner i Malawi kan i dag kun ta abort ved fare for mors liv og dersom tre leger samtykker.
DA170823 En doktor forteller at kvinner drikker vaskepulveret Surf, eller bruker kleshengere og kniver til å stikke seg med for å abortere.
DA170823 Og parallelt med denne debatten må vi ta et oppgjør med uroen i samfunnet som gjør at det reageres så sterkt når kvinner med hijab skal være programleder på TV, eller blir avbildet på forsiden av et moteblad.
DA170823 Det er helt nødvendig å slå alarm når kvinner blir tvunget til å kle seg i noe de ikke vil. Òg dersom et religiøst symbol blir diskriminert i forhold til et annet.
DA170823 Vi diskriminerer ingen, blant modellene er det stort spenn i alder, kroppsfasong og kjønn - her er kvinner , transpersoner og til og med en mann, og vi har tatt mål av oss til å klare å fremheve alle deres personligheter i denne kolleksjonen, sier Kjell Nordström.
DA170823 Kveldens catwalk er full av markante kvinner , som Unni Askeland, Linn Stokke, Shabana Rehman, Marianne Jemtegård og ikke minst journalist og kommentator i Dagsavisen, Kadra Yusuf.
DA170823 Ideen er « den lille sorte », men mantraet er at kvinner er vakre uansett alder, etnisitet, kroppsfasong og kjønn - for man kan være kvinne selv om man ikke er født inn i en kvinnekropp.
DA170823 Han tar ansvar ved å involvere Sisters in business, ved å åpne opp catwalken for forskjellige kvinner uavhengig av kjønn, etnisitet, størrelser og ved å ta klimaspørsmål på alvor og oppmuntre til å handle færre og kortreiste klær.
DA170823 - Jeg blir så forbannet av at kvinner skal bli diskriminert hver gang de går i butikken for å kjøpe seg et nytt antrekk.
DA170823 Grunnen til at så få kvinner vil være regissører er at det ikke går å kombinere med å stifte familie, da er det lettere med manus og produsentrollen.
DA170823 Et uttalt mål om 50 prosent kvinner og menn i ledende posisjoner, vil tvinge filmbransjen til å lete etter nye talenter, mener Arbeiderpartiet.
DA170823 De har også stanset arbeidet med å få flere kvinner inn i norsk film- og TV-produksjon, noe som kan få betydning for mangfold og kvalitet, og ikke minst talentutvikling.
DA170823 - Sverige har stilt krav om 50 prosent kvinner i ledende posisjoner både foran og bak kamera, og jeg tror jo på at det kan være en vei å måtte gå.
DA170823 - For å oppnå målet på 50 prosent kvinner må man tenke rekruttering og begynne med filmskolen, og man må tilrettelegge filmproduksjonene slik at kvinner kan være regissører, men dette er antagelig ikke økonomisk gjennomførbart.
DA170823 - For å oppnå målet på 50 prosent kvinner må man tenke rekruttering og begynne med filmskolen, og man må tilrettelegge filmproduksjonene slik at kvinner kan være regissører, men dette er antagelig ikke økonomisk gjennomførbart.
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/yPE1E/Trump-forsvarte-Charlottesville-uttalelser--Ordene-var-perfekte På folkemøtet hadde det møtt opp kvinner med plakater hvor det sto « kvinner for Trump ».
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/yPE1E/Trump-forsvarte-Charlottesville-uttalelser--Ordene-var-perfekte På folkemøtet hadde det møtt opp kvinner med plakater hvor det sto « kvinner for Trump ».
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/P1pbe/Hillary-Clinton-fikk-frysninger-av-Trump-under-debatt To dager tidligere hadde hele verden hørt hvordan han skrøt av å beføle kvinner .
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/42BAE/Hillary-Clinton-om-Trump-i-ny-bok--Han-ga-meg-frysninger Jeg vet du elsker å true kvinner , men du kan ikke true meg, så rygg unna », skriver Clinton.
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/42BAE/Hillary-Clinton-om-Trump-i-ny-bok--Han-ga-meg-frysninger Debatten fant sted to dager etter at det nå berømte lydklippet der Trump skryter av å ha antastet kvinner ble offentliggjort.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-pa-Holmenkollen Tallet for norskfødte vietnamesiske kvinner er 18 prosent, mens under tre prosent av norskfødte, pakistanske barn av innvandrere finner partnere utenfor sin egen landbakgrunn.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-pa-Holmenkollen Men kvinner med indisk og vietnamesisk bakgrunn velger annerledes.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-pa-Holmenkollen I en fersk masteroppgave om bosettingsmønstre blant voksne barn av innvandrere er et av funnene at nettopp norskfødte kvinner med vietnamesisk eller indisk bakgrunn - som Sharma - skiller seg ut.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-i-Holmenkollen Tallet for norskfødte vietnamesiske kvinner er 18 prosent, mens under tre prosent av norskfødte, pakistanske barn av innvandrere finner partnere utenfor sin egen landbakgrunn.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-i-Holmenkollen Men kvinner med indisk og vietnamesisk bakgrunn velger annerledes.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-i-Holmenkollen I en fersk masteroppgave om bosettingsmønstre blant voksne barn av innvandrere er et av funnene at nettopp norskfødte kvinner med vietnamesisk eller indisk bakgrunn - som Sharma - skiller seg ut.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Vil bidra til at kvinner får trygghet ¶
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Vi kvinner må gi litt mer f, og ikke være så opptatt av at alt skal være så ryddig og rent hele tiden.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Tovdal tror at hvis kvinner gir litt mer slipp, blir vi gladere og får mer overskudd.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Sånn sett mener hun Tovdals initiativ for å få med flere kvinner er bra.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html På den annen side er det flere kvinner som trener i hverdagen, mer enn noen gang før.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Professor Hovden mener kvinner trives aller best når de kan gjøre noe sammen.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Nå har hun fått med nesten 20 kvinner til å sykle Birken på lørdag, 86 km fra Rena til Lillehammer.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Noen kvinner har tydeligvis tilpasset seg deres normer innenfor disse massekonkurransene.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Nettopp det siste tar Tovdal utgangspunkt i for å få kvinner til å ta på startnummer og bli med på et løp dominert av menn, eller 88 prosent, for å være nøyaktig.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Men hun er overbevist om at kvinner vil ha stor glede av det, dersom de dropper å føle at de gjør noe feil ved å bruke tiden på noe annet enn familie og hjem.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Men de fleste kvinner uteblir, fordi det er krevende å delta på de samme premissene.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Line de Sousa ¶ Kvinner er lagspillere i sport ¶
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Jorid Hovden, professor i idrettssosiologi ved NTNU i Trondheim, forteller at det fortsatt er slik at kvinner gjør mer husarbeid enn menn.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Hun mener det er typisk kvinner å ha dårlig samvittighet, og at de derfor trekker seg tilbake når det gjelder å være med på slike store arrangementer som Birken.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Hovden vender tilbake til utgangspunktet, at kvinner har en større arbeidsbyrde totalt.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Heidi Tovdal er spinninginstruktør, men aller helst vil hun ut og få følge av mange andre kvinner .
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Heidi Tovdal ber kvinner legge bort vaskekluten og den dårlige samvittigheten.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Heidi Eng, som er kjønnsforsker ved VID høgskole i Oslo, sier at kvinner som er ivrige i løping, langrenn eller mosjonsritt på sykkel, forstyrrer det bildet mange har : ¶ - Kvinner skal være mer i ro, passe unger og være omsorgspersoner.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Heidi Eng, som er kjønnsforsker ved VID høgskole i Oslo, sier at kvinner som er ivrige i løping, langrenn eller mosjonsritt på sykkel, forstyrrer det bildet mange har : ¶
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Der prøver hun å inspirere kvinner til å komme i fysisk aktivitet.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html - Menn er opptatt av konkurranse og mestring, kvinner mer av helseaspektet og trivsel.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html - Mange kvinner tror at de må være blodtrimmet for å delta i ritt som Birken, og mange er også redde for at de skal bli kjørt ned av overivrige menn.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html - Jeg tror at mange kvinner ikke melder seg på slike ritt fordi de ikke vil sykle alene.
AA170823 To kvinner ble drept i knivangrepet i Åbo fredag.
AA170823 Seks kvinner og to menn ble såret, før Mechkah ble skutt av politiet og pågrepet. ( ©NTB ) ¶
AA170823 I tillegg mistet to kvinner og fire afghanske regjeringssoldater livet, ifølge lokale myndigheter.
AA170823 Hundretusener av utenlandske arbeidere har strømmet til Qatar de siste årene, deriblant nesten 100.000 kvinner som jobber som hushjelper.
AA170823 To dager tidligere hadde hele verden hørt hvordan han skrøt av å beføle kvinner .
AA170823 Langt flere kvinner enn menn har tatt stilling til spørsmålet.
AA170823 I de fleste familier er det fortsatt slik at menn tjener mer enn kvinner .
VG170822 Jeg er opptatt av kvinner og likestilling, og ser frem til å jobbe med dette i en internasjonal organisasjon som Care, sier Ali i pressemeldingen.
VG170822 ØNSKER FLERE KVINNER : Manusforfatter Maja Lunde ønsker flere filmer fra kvinnelige filmfortellere.
VG170822 Vi har nå iverksatt en handlingsplan med ulike virkemidler for å få det til, sier direktøren og nevner blant annet holdningsendrende tiltak, utplasseringsordninger hos produsenter for talentfulle kvinner , og et krav om femti prosent kvinneandel innen utviklings- og manusstøtte.
VG170822 Vi har massevis av talentfulle kvinner i filmbransjen.
VG170822 Som Jane Campion har sagt : « Kvinner er halvparten av jordens befolkning og har født alle levende mennesker.
VG170822 Regissør Erik Skjoldbjærg, som er på Filmfestivalen i Haugesund som regissør for TV-serien « Okkupert » sesong 2, mener kun to kvinner bak 16 høstfilmer er for få.
VG170822 Moderat kvotering innebærer at når det står mellom to ellers likestilte prosjekter, vil NFI velge dem med kvinner i noen eller alle nøkkelposisjonene : regissør, produsent og manusforfatter.
VG170822 Manusforfatter Maja Lunde ( 41 ) synes det er trist at det bare står to regissører som er kvinner bak høstens 17 norske kinofilmer. står to regissører som er kvinner bak høstens 17 norske kinofilmer.
VG170822 Han understreker viktigheten av arbeid med holdningsendring, også når det gjelder filmens plass i skolen, andelen kvinner som utdannes til filmskapere og det å vekke interessen for film hos kvinner på et tidlig tidspunkt.
VG170822 Han understreker viktigheten av arbeid med holdningsendring, også når det gjelder filmens plass i skolen, andelen kvinner som utdannes til filmskapere og det å vekke interessen for film hos kvinner på et tidlig tidspunkt.
VG170822 Han sier han vet at både nåværende og tidligere konsulenter har jobbet beinhardt for å få fram kvinner .
VG170822 De siste fem årene har andelen kvinner som har søkt og mottatt tilskudd ligget på henholdsvis 19,2 og 21,4 prosent i snitt.
VG170822 - Regjeringen har et mål om 40 prosent kvinner i nøkkelposisjonene i norske filmer.
VG170822 - Det handler om å få fram talentene og sørge for å få flere kvinner inn i søkebunkene.
VG170822 står to regissører som er kvinner bak høstens 17 norske kinofilmer.
NL170822 Vi arvet det pussige synet at man kan få forlatelse for sine synder dersom man bekjenner dem til en prest, vi har arvet et kvinnesyn fra heksebrenningenes tid, da selvstendige og dyktige kvinner ble brent på bålet, i Guds navn.
DN170822https://www.dn.no/etterBors/2017/08/22/2129/Film/han-er-verdens-best-betalte-skuespiller Forbes forklarer det store lønnsgapet med overvekten av superheltfilmer og actionsuksesser med få kvinner i hovedrollene.
DN170822https://www.dn.no/etterBors/2017/08/22/2129/Film/han-er-verdens-best-betalte-skuespiller Den best betalte kvinnelige skuespilleren er fortsatt Oscar-vinner Emma Stone ( 28 ), som tronet øverst da Forbes forrige uke publiserte sin toppliste for kvinner i skuespilleryrket.
DN170822 Forbes forklarer det store lønnsgapet med overvekten av superheltfilmer og actionsuksesser med få kvinner i hovedrollene.
DN170822 Den best betalte kvinnelige skuespilleren er fortsatt Oscar-vinner Emma Stone ( 28 ), som tronet øverst da Forbes forrige uke publiserte sin toppliste for kvinner i skuespilleryrket.
DB170822 Fra tidligere er det kjent at Melanie Brown ( 41 ) la fram påstander om at ektemannen skal ha mishandlet henne i løpet av ekteskapet, og tvunget stjerna til å ha sex med andre kvinner .
DA170822 Etter de siste åras kjempeendring i barselsomsorgen, hvor kvinner skal reise tidligere og tidligere hjem fra sykehus etter å ha født, ble det nødvendig å sørge for at jordmødrene besøker nyfødte barn og deres mødre hjemme i stedet for på sykehuset.
DA170822 Altså : Innen tre døgn bør fødende kvinner få besøk hjemme, fra jordmor.
DA170822 Herrenes åpne skjortebryst og lange flagrende hår, og kvinner i herredresser og skyhøye hæler sendte tankene rett til Yves Saint Laurents og Halstons syttitall - elegant stylet av Storm Pedersen.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zmrJw/Disse-terroristene-betaler-barn-og-unge-fem-kroner-for-a-ta-pa-seg-selvmordsvest Sikkerhetsstyrkene, som oftest menn, kvier seg også for å ransake kvinner .
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zmrJw/Disse-terroristene-betaler-barn-og-unge-fem-kroner-for-a-ta-pa-seg-selvmordsvest Over halvparten var kvinner .
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zmrJw/Disse-terroristene-betaler-barn-og-unge-fem-kroner-for-a-ta-pa-seg-selvmordsvest Har bortført flere tusen kvinner og unge jenter.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zmrJw/Disse-terroristene-betaler-barn-og-unge-fem-kroner-for-a-ta-pa-seg-selvmordsvest Fra våren 2015 begynte de imidlertid å bruke mer kvinner og barn.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zmrJw/Disse-terroristene-betaler-barn-og-unge-fem-kroner-for-a-ta-pa-seg-selvmordsvest Fordelene for Boko Haram ved å bruke kvinner og barn er at de sjeldnere mistenkes.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zmrJw/Disse-terroristene-betaler-barn-og-unge-fem-kroner-for-a-ta-pa-seg-selvmordsvest Angriperne var kvinner og barn, og det var forholdsvis mislykket.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zmrJw/Disse-terroristene-betaler-barn-og-unge-fem-kroner-for-a-ta-pa-seg-selvmordsvest - Mange kvinner - særlig kvinner uten ektemann - føler dette akutt.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zmrJw/Disse-terroristene-betaler-barn-og-unge-fem-kroner-for-a-ta-pa-seg-selvmordsvest - Mange kvinner - særlig kvinner uten ektemann - føler dette akutt.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zmrJw/Disse-terroristene-betaler-barn-og-unge-fem-kroner-for-a-ta-pa-seg-selvmordsvest 56,2 prosent av angriperne var kvinner .
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zm7K5/SOHR-Voldsomme-luftangrep-mot-Raqqa-har-drept-minst-19-barn-pa-n-dag Bildet viser indonesiske kvinner med barn som har greid å flykte fra Raqqa.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/nzW2L/Debatt-om-islamsk-lovgivning-Mann-tok-ut-skilsmisse-fordi-kona-gikk-foran-ham--tross-advarsler Høyesterettsadvokat Farha Faiz var en av dem som førte saken for syv muslimske kvinner i Indias høyesterett i New Delhi.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/nzW2L/Debatt-om-islamsk-lovgivning-Mann-tok-ut-skilsmisse-fordi-kona-gikk-foran-ham--tross-advarsler Diwani påpeker at kvinner som vil skilles, ofte argumenterer med at mannen er veik, uromantisk, en stabeis eller har vært utro.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/nzW2L/Debatt-om-islamsk-lovgivning-Mann-tok-ut-skilsmisse-fordi-kona-gikk-foran-ham--tross-advarsler Kvinner i Saudi-Arabia kan oppleve at mannen krever skilsmisse av bagatellmessige grunner.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/yP4oa/Tidligere-etterretningssjef-Norge-bor-ikke-delta-i-jakten-pa-Taliban Man vil beholde det som tross alt er oppnådd, som barneskoler og bedre rettigheter for kvinner .
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/P1o1R/Snart-kan-alle-nyfodte-bli-testet-for-alvorlig-immunsvikt-Ordningen-utredes-pa-rekordtid Alle gravide kvinner som ønsker at babyen skal bli testet for alvorlig kombinert immunsvikt ( SCID ) rett etter fødselen, kan laste ned samtykkeerklæring på Nyfødtscreeningens nettsider - også de som føder ved sykehus som ikke er med i prosjektet.
AA170822 To kvinner ble drept i knivangrepet i byen Åbo fredag.
AA170822 Seks kvinner og to menn ble såret, før den antatte gjerningsmannen ble skutt av politiet og pågrepet.
AA170822 19 av de drepte var ifølge den syriske eksilgruppa barn, mens tolv var kvinner .
AA170822 To kvinner ble drept i knivangrepet i byen Åbo fredag.
AA170822 Seks kvinner og to menn ble såret, før Mechkah ble skutt og pågrepet.
AA170822 Mechkah, som oppgir å være 18 år, erkjente å ha drept to kvinner og ha forsøkt å drepe flere andre.
AA170822 En 63 år gammel mann er dømt til to år fengsel for å ha framleid flere leiligheter til prostituerte kvinner i Stavanger og Oslo.
AA170822 Den 63 år gamle chilenske statsborgeren mente selv han ikke gjorde noe galt da han leide videre leiligheter til flere prostituerte kvinner i Oslo og Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170822 Mer debatt : Det er uhørt å sette kvinner og eldre opp mot hverandre, og mene at den ene er viktigst ¶
VG170821 Menn og kvinner holdes atskilt under bønn.
VG170821 Den dagen hun, ikledd burka, roper « Allah er stor » mot politiet, finner myndighetene videoer av halshugginger og kvinner i nikab med tunge våpen på hennes tre mobiltelefoner.
VG170821 To finske kvinner i 30- og 60-årene ble drept og åtte personer skadet i knivangrepet.
VG170821 Om politiets teori stemmer, gikk Mechkah bevisst til angrep på kvinner .
VG170821 De to eneste mennene som ble ofre for 18-åringens handlinger, forsøkte begge å forhindre Mechkah fra å knivstikke kvinner , opplyste politiet lørdag.
VG170821 I en statsministermåling som VG publiserer i dag viser bakgrunnstallene at Støre er mest populær hos kvinner og de under 45 år, mens Solberg har et betydelig overtak hos pensjonister, og et noe mindre hos menn.
VG170821 Det er ikke garantert at en valgkamp som i stor grad handler om skatt og økonomi vil tjene et Ap som for tiden har mest drag på kvinner og yngre velgere.
DN170821 Søksmålet i California føyer seg inn i en rekke andre erstatningssaker mot selskapet fra kvinner som har fått eggstokkreft og forklarer det med mangeårig bruk av selskapets talkumprodukter.
DN170821 Eva Echeverria fra California saksøkte selskapet med den påstand at talkumen i Johnson & Johnsons babypudder medfører eggstokkreft når det brukes jevnlig og over lengre tid av kvinner til hygieniske formål.
DN170821 - Echeverria er i ferd med å dø av denne eggstokkreften, og hun har sagt til meg at det eneste hun ønsket å gjøre, var å hjelpe andre kvinner rundt om i landet som har fått eggstokkreft etter å ha brukt Johnson & Johnson i 20 og 30 år, sier Robinson.
DN170821 Telenor har tidligere fått skarp kritikk fra styreleder Gunn Wærsted om selskapets skjeve kjønnsfordeling, men har de siste par årene fått flere kvinner inn i ledergruppen.
DN170821 Med Heuch som ny konserndirektør øker dermed andel kvinner i ledelsen seg ytterligere.
DN170821 I tillegg er fire spanjoler, tre italienere, en amerikaner, en canadisk mann, en kvinne med både spansk og argentinsk statsborgerskap, en belgisk kvinne og to portugisiske kvinner identifisert.
DB170821 Spilt torsdag : LSK Kvinner - Avaldsnes 1-0.
DB170821 Fakta : Eliteserien fotball kvinner søndag, 14. runde : ¶
DB170821 Menn og kvinner blir utsatt for omtrent like mengder kritikk på nettet.
DB170821 Men kvinner får flere kommentarer om kjønn og utseende enn det menn gjør.
DB170821 Dersom man for eksempel går hardt ut mot enkelte grupper, enten det er muslimer, kvinner , heterofile, homofile, eller hvite middelaldrende menn, og ikke har annet å si enn at elendighetene i samfunn er deres feil og alt de mener og står for er moralsk forkastelig, har man også lagt til rette for en annen type debatt enn det man gjør om man etterstreber kritikk som er saklig og nya
DB170821 Avisen skriver at særlig kvinner , og da spesielt innvandrerkvinner utsettes for store mengder hets, og frykter at vi mister disse stemmene fordi det blir for tøft å delta.
DA170821 I tillegg er fire spanjoler, tre italienere, en amerikaner, en canadisk mann, en kvinne med både spansk og argentinsk statsborgerskap, en belgisk kvinne og to portugisiske kvinner identifisert.
DA170821 LES OGSÅ : Kvinner amputerte stortå med rosesaks ¶
DA170821 I podcasten Kjønnsavdelingen har dere tatt opp blant annet hvordan medier behandler kvinner og menn forskjellig - hva er den største blemma vi journalister gjør ?
DA170821 F.eks er det viktig med likelønn, men for å få til det er det også viktig å fokusere på ting som vold mot kvinner som utgjør et stort hinder for å komme seg ut i arbeidslivet.
DA170821 Det at det deretter verdisettes så lavt som det gjør ( se på lønnsgapet ) sier noe om hvordan vi vurderer kvinner i forhold til menn i samfunnet vårt.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/q5REE/Terrorangrep-i-Spania-etterforskes-i-flere-land I tillegg er fire spanjoler, tre italienere, en amerikaner, en canadisk mann, en kvinne med både spansk og argentinsk statsborgerskap, en belgisk kvinne og to portugisiske kvinner identifisert.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/jGz6n/Terroren-i-Finland-Ytterligere-to-personer-pagrepet To kvinner ble drept og åtte personer såret i knivangrepet i Åbo, som etterforskes som terrorisme.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/jGz6n/Terroren-i-Finland-Ytterligere-to-personer-pagrepet Seks av de sårede er kvinner , og mennene som ble rammet, prøvde etter alt å dømme å hjelpe andre ofre eller å stanse gjerningsmannen.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/jGz6n/Terroren-i-Finland-Ytterligere-to-personer-pagrepet Politiet har sagt at det virker som angrepet var rettet mot kvinner .
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/jGz6n/Terroren-i-Finland-Ytterligere-to-personer-pagrepet Etterforsker knivangrepet i Finland som terrorisme : Angriper valgte kvinner som mål ¶
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/jGz6n/Terroren-i-Finland-Ytterligere-to-personer-pagrepet - Rettet mot kvinner
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/jGz6n/Finsk-politi-ble-advart-om-gjerningsmannen-i-Abo To kvinner ble drept og åtte personer såret i knivangrepet i Åbo, som etterforskes som terrorisme.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/jGz6n/Finsk-politi-ble-advart-om-gjerningsmannen-i-Abo Seks av de sårede er kvinner , og mennene som ble rammet, prøvde etter alt å dømme å hjelpe andre ofre eller å stanse gjerningsmannen.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/jGz6n/Finsk-politi-ble-advart-om-gjerningsmannen-i-Abo Politiet har sagt at det virker som angrepet var rettet mot kvinner .
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/jGz6n/Finsk-politi-ble-advart-om-gjerningsmannen-i-Abo Etterforsker knivangrepet i Finland som terrorisme : Angriper valgte kvinner som mål ¶
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/jGz6n/Finsk-politi-ble-advart-om-gjerningsmannen-i-Abo - Rettet mot kvinner
AP170821https://www.aftenposten.no/kultur/i/223El/Hijab-striden-rundt-NRK--Tanken-om-at-hijab-er-undertrykkende_-far-folk-til-a-reagere Hun sier at det er mange grunner til at kvinner bruker hijab i dag.
AA170821 Dette er et vanlig problem for mange indiske kvinner .
AA170821 To kvinner ble drept og åtte personer såret i knivangrepet i Åbo, som etterforskes som terrorisme.
AA170821 Seks av de sårede er kvinner , og mennene som ble rammet, prøvde etter alt å dømme å hjelpe andre ofre eller å stanse gjerningsmannen.
AA170821 Politiet har sagt at det virker som angrepet var rettet mot kvinner .
AA170821 Mer debatt : Det er uhørt å sette kvinner og eldre opp mot hverandre, og mene at den ene er viktigst ¶
VG170820 Topp tre kvinner : ¶ 1.
VG170820 De ønsker å fjerne all statsstøtte til trossamfunn som ikke respekterer kvinner eller LHBT-personer, og som bidrar til å opprettholde æreskulturen.
VG170820 75,3 prosent av dem som har kommet seg over er menn, 9,6 prosent er kvinner og 15,1 prosent er barn.
VG170820 ÅBO ( VG ) Da gjerningsmannen ( 18 ) gikk til angrep på flere kvinner , forsøkte Hassan Zubier ( 45 ) å bryte inn.
VG170820 To finske kvinner ble drept og åtte personer skadet i knivangrepet.
VG170820 Ifølge politiets teori gikk den 18 år gamle marokkaneren nemlig bevisst til angrep på kvinner .
VG170820 - Måten han gikk frem på, indikerer at han hadde som mål angripe flest mulig kvinner .
VG170820 To finske kvinner er døde og åtte andre personer skadet etter angrepet.
VG170820 En 18 år gammel marokkansk mann har ifølge politiet forsøkt å drepe flest mulig kvinner på Salutorget midt i den finske byen, før han har løpt noen hundre meter til Trätorget der han ble skutt i beinet og pågrepet.
SA170820 Norge stiller med tre menn og to kvinner : ¶
FV170820https://www.fvn.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Norge stiller med tre menn og to kvinner : ¶
DB170820 Nordmann vant 441 millioner : - Tidenes premie-rekord i Norge ! ( procycling.no ) : Med fem kilometer igjen av lørdagens etappe i Ladies Tour of Norway lå fire kvinner i brudd, med over 20 sekunder til forfølgerne i hovedfeltet.
DB170820 Herav 28 menn og 2 kvinner .
DB170820 I dag er det en norsk verdi at vi ikke diskriminerer kvinner i arbeidslivet.
DB170820 At kvinner har rett til fri abort er en verdi som ikke stammer fra gamle dager, men som er kjempet frem av modige kvinner som utfordret datidens verdisyn.
DB170820 At kvinner har rett til fri abort er en verdi som ikke stammer fra gamle dager, men som er kjempet frem av modige kvinner som utfordret datidens verdisyn.
BT170820https://www.bt.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Norge stiller med tre menn og to kvinner : ¶
AP170820https://www.aftenposten.no/verden/i/P19xe/Spansk-politi-beslagla-20000-uniformer-som-skulle-til-terrorgruppen-IS Lederen for nettverket skal ifølge spansk sikkerhetspoliti konstant ha vært i kontakt med en IS-representant som gjentatte ganger ba ham om å rekruttere kvinner som kunne giftes bort til IS-soldater i Syria.
AP170820https://www.aftenposten.no/verden/i/GdQeQ/40-nasjonaliteter-blant-de-drepte-og-skadde-i-Spania I tillegg er fire spanjoler, tre italienere, en amerikaner, en canadisk mann, en kvinne med både spansk og argentinsk statsborgerskap, en belgisk kvinne og to portugisiske kvinner identifisert.
AP170820https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Norge stiller med tre menn og to kvinner : ¶
AA170820 Det er eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights som sier at seks er drept, blant dem to kvinner .
AA170820 To kvinner ble drept og åtte personer ble skadd da en person gikk til angrep med kniv i Åbo sørvest i Finland fredag.
AA170820 Klokken ti søndag formiddag lokal tid ble det holdt ett minutts stillhet i hele landet etter angrepet der to kvinner ble drept fredag.
AA170820 Åtte av de ti ofrene var kvinner .
AA170820 Klokken 10 søndag lokal tid ble det holdt ett minutts stillhet i hele landet etter angrepet der to kvinner ble drept fredag.
AA170820 - På dette stadiet i etterforskningen, tror vi at hans handlinger ser ut til å være at han ville skade kvinner , sa Crista Granroth i Finlands føderale politi.
AA170820 I tillegg er fire spanjoler, tre italienere, en amerikaner, en canadisk mann, en kvinne med både spansk og argentinsk statsborgerskap, en belgisk kvinne og to portugisiske kvinner identifisert.
AA170820 I tillegg er fire spanjoler, tre italienere, en amerikaner, en canadisk mann, en kvinne med både spansk og argentinsk statsborgerskap, en belgisk kvinne og to portugisiske kvinner identifisert.
AA170820 | Det er uhørt å sette kvinner og eldre opp mot hverandre, og mene at den ene er viktigst ¶ ¶ Kvinner eller eldre ?
AA170820 | Det er uhørt å sette kvinner og eldre opp mot hverandre, og mene at den ene er viktigst ¶
AA170820 Selvfølgelig er det viktig med kvinner på Stortinget, men aldri har vi hatt en så oppegående og aktiv pensjonistgruppe i Norge som i dag.
AA170820 Det er en skam at politiske partier ikke har krav om representasjon fra alle grupper på sine valglister ; menn, kvinner og pensjonister.
VG170819 Ladies Tour of Norway er Skandinavias eneste World Tour-ritt for kvinner , og samler en rekke store store ryttere.
VG170819 ÅBO ( VG ) Politiet mener den 18 år gamle marokkaneren bevisst angrep kvinner under det angivelige terrorangrepet fredag.
VG170819 To finske kvinner er døde og åtte andre personer skadet etter det politiet etterforsker som et terrorangrep i den finske byen Åbo fredag ettermiddag.
VG170819 På spørsmål om politiet har flere indikasjoner på at gjerningsmannen utelukkende ønsket å angripe kvinner , svarer Lardot : ¶
VG170819 - Måten han gikk frem på, indikerer at han hadde som mål angripe flest mulig kvinner .
DB170819 En forfølgergruppe på fem kvinner gikk etter, der Stine Borgli var med for det norske landslaget.
DB170819 Nå tror finsk politi at angrepet var planlagt og rettet mot kvinner , det opplyste de om på en pressekonferanse i dag, ifølge NTB.
DB170819 I tillegg til dem som ble drept, ble også seks andre kvinner skadet.
DA170819 Hun er en kvinne på 20 år som ser på « Game of Thrones », leser « The Fault In Our Stars » ( « Faen ta skjebnen » ), og oppfører seg som unge kvinner flest uansett hvor de er i verden.
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass Her kan kvinner i bydelen komme og få hjelp og spørre om ting de lurer på.
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass Det bor anslagsvis i underkant av 1400 hjemmeværende kvinner i bydelen.
AA170819 | Finsk politi : Gjerningsmannen angrep kvinner
AA170819 På en pressekonferanse lørdag opplyste politiet at de tror gjerningsmannen angrep kvinner .
AA170819 I tillegg til dem som ble drept, ble seks kvinner såret.
AA170819 Gjerningsmannen i Åbo angrep kvinner , ifølge finsk politi.
AA170819 Begge de drepte er finske kvinner , og blant de sårede er det en italiener, en svenske og en britisk statsborger.
AA170819 På en pressekonferanse lørdag opplyste politiet at de tror gjerningsmannen først og fremst forsøkte å angripe kvinner .
AA170819 I tillegg til de to som ble drept, ble seks kvinner såret.
AA170819 De fleste av ofrene for knivangrepet i Åbo var kvinner , opplyser finsk politi.
AA170819 Begge de drepte er finske kvinner , og blant de sårede er det en italiener, en svenske og en britisk statsborger.
AA170819 To kvinner ble drept og åtte andre ble såret i angrepet.
AA170819 Jeg husker publikum var veldig med og sang mye, og at det var mange vakre kvinner der.
AA170819 Dere har spesielt vakre kvinner i Trondheim, sier Holiday, og legger til at han ikke kan vente med å komme tilbake.
AA170819 | - Jeg husker publikum sang mye, og at det var mange vakre kvinner der ¶
VG170818 Differanser kvinner : ¶ 1.
VG170818 Og fra førsteposisjon i det fire kvinner store tetfeltet rykket Weng fra.
VG170818 Paris Hilton ( 36 ) angrer på uttalelsen om at kvinner som beskylder Donald Trump ( 71 ) for sex-trakassering, bare søker berømmelse.
VG170818 Det var etter at Donald Trump var blitt valgt til president i fjor at en amerikansk bladjournalist konfronterte Paris Hilton med hans omstridte uttalelser om kvinner .
DB170818 Sportslig leder i Stabæk Fotball Kvinner , Richard Jansen.
DB170818 I EN KRONIKK i VG tirsdag denne uka redegjorde Richard Jansen, sportslig leder i Stabæk Fotball Kvinner , for sitt syn på hva som er galt med kvinnesatsingen.
DB170818 Ved normal fysisk aktivitet vil dette tilsvare et inntak av tilsatt sukker på 60-70 gram per dag for menn, og 50-55 gram per dag for kvinner .
DA170818 Macrons bevegelse har snudd opp ned på nasjonalforsamlingen, der tre av fire av bevegelsens representanter er nye ansikter, 47 prosent er kvinner , og kun halvparten har drevet med politikk før.
DA170818 Ifølge Ilta-Sanomat er seks personer såret, én mann og fem kvinner .
DA170818 Ifølge tiltalen skal 63-åringen ha leid ut hele syv leiligheter på Eiganes som skal ha blitt benyttet av kvinner som har solgt seksuelle tjenester.
AA170818 ¶ I løpet av første halvår 2017 var det om lag 35.200 menn og om lag 62.100 kvinner som mottok foreldrepenger, en reduksjon på henholdsvis tre og fire prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge en ny statistikk fra Nav.
AA170818 For kvinner ligger gjennomsnittlig uttak av foreldrepenger i løpet av 2017 på 80 dager.
AA170818 Åtte av ti kvinner med barn er i jobb, 49.000 flere kvinner jobber heltid nå enn da vi overtok og flere barn går i barnehage, sier Horne. ( ©NTB ) ¶
AA170818 Åtte av ti kvinner med barn er i jobb, 49.000 flere kvinner jobber heltid nå enn da vi overtok og flere barn går i barnehage, sier Horne. ( ©NTB ) ¶
VG170817 - Jeg lærte den medisinske komitéen i FIS hvordan kaffe nedbrutt i kvinner kontra menn, det er et ekstremt utøveransvar når man selv må kunne mer enn den medisinske komitéen, sier Wigernæs.
NL170817 Vi har arvet et kvinnesyn fra heksebrenningens tid da selvstendige og dyktige kvinner ble brent på bålet, en holdning som langsomt er blitt drevet tilbake med langvarig og hard kamp for likestilling og likeverd.
DN170817 Ashton sikter blant annet til da Trump sa at den republikanske senatoren John McCain ikke er en krigshelt og presidentenes uttalelser om kvinner i et lydklipp fra flere år tilbake.
DN170817 - Generøse velferdsordninger gjør kvinner mindre motivert for å jobbe mye og klatre til topps, sa Eia, før han kritiserte samfunnstoppene i panelet for å ha forsøkt å løse problemet med holdningsendringer - noe Eia mener ikke har hjulpet.
DN170817 | Ledelse, kvinner og lønnsomhet - igjen ¶
DB170817 Så kom finalen på 800-meter for kvinner .
DB170817 Jeg ønsker ikke at utøverne skal demoniseres, men det er forbundets ansvar å skape en likeverdig plattform for kvinner i sport.
DB170817 Det vil si at kvinner med hyperandrogenisme kan få delta i kvinneklassen, dersom androgennivået er under det mannlige spekteret.
DB170817 Da den ble iverksatt ga de IAAF to år på seg til å samle informasjon og bygge en sak mot kvinner som har hyperandrogenisme.
DB170817 - Friidrettskonkurranser vil fortsatt være delt i klasser for menn og kvinner fordi det er en forskjell i prestasjoner hos mannlige og kvinnelige eliteutøvere, først og fremst på grunn av mennenes høyere nivå av androgene hormoner, het det i en uttalelse fra IAAF, som NRK publiserte i 2011.
DB170817 - Det utfordrer og truer integriteten til kvinners sport at intersex-utøvere skal konkurrere mot genetiske kvinner , fortalte hun til NBC.
DB170817 ¶ SERIELEDERE : LSK Kvinner inntok tabelltoppen etter dagens seier i toppoppgjøret mot Avaldsnes.
DB170817 580 tilskuere så LSK Kvinner gå av banen som serieleder da dommeren blåste av kampen.
DB170817 LILLEHAMMER/AURE ( Dagbladet ) : Blant de største gullkandidatene i vinter-OL i Pyeongchang finner vi et stort overtall av norske kvinner , men avskriv aldri Sveriges største stjerne Charlotte Kalla.
DB170817 Man sier det er friske kvinner og friske barn, sier Toppe, som ønsker at oppfølging og veiledning av barselkvinner fortsatt skal ha en plass i norsk helsevesen.
DB170817 Kvinner som skal reise over to timer i bil, kan altså ikke regne med å få følge av jordmor.
DB170817 Historisk har det vært « foretrukket » å få gutter, og derfor har mange kvinner abortert etter å ha funnet ut at fosteret var ei jente.
DB170817 Det siste halve året skal det indiske rettssystemet ha fått en rekke henvendelser fra kvinner som ønsker å abortere - også etter at de 20 ukene er ute.
DB170817 Marian Kjellevold, forskningssjef ved NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, er opptatt av at spesielt barn og unge kvinner spiser mindre sjømat enn anbefalt.
DB170817 Kvinnebevegelsen sto også bak opprettelsen av JURK ( Juridisk rådgivning for kvinner ).
DB170817 JURK har også bistått med juridisk kompetanse og hjelp til tusenvis av kvinner som er blitt utsatt for vold, mishandling, forfølgelse og seksuelle overgrep.
DB170817 For om likestilling også skal gjelde muslimske kvinner , barn og menn må vi som samfunn gjennom politiske tiltak bidra til å støtte de kreftene som kjemper mot det islamske segmentet som hver dag bruker Allah, koranen og klanen til å opprettholde et kvinnesyn og en kvinneundertrykkelse vi ikke godtar fra noen andre her i landet.
DB170817 Dette gjelder også muslimske kvinner .
DB170817 Menn som avbryter kvinner Spaltist ¶
DB170817 - Jo voksnere og sterkere vi kvinner blir, dess vanskeligere blir vi for disse kompliserte mennene som ikke har så mye mellom ørene.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3n249/Sigurd-Hille-67-er-stortingsrepresentanten-som-har-fatt-minst-oppmerksomhet-i-mediene Slik blir det nye Stortinget : Flere kvinner , få i seniorklubben ¶
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/01M6E/Faktasjekk-Grande-mener-Lysbakken-tar-feil-om-lonnsforskjeller-Hvem-har-rett Grande mener forslaget diskriminerer kvinnelige gründere, siden det ifølge henne er flest kvinner som eier private firmaer som leverer omsorgstjenester.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/99g2W/Krass-kritikk-av-fodselsomsorgen-i-Sykehus-Norge Man sier det er friske kvinner og friske barn, sier Toppe, som ønsker at oppfølging og veiledning av barselkvinner fortsatt skal ha en plass i norsk helsevesen.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/99g2W/Krass-kritikk-av-fodselsomsorgen-i-Sykehus-Norge Kvinner som skal reise over to timer i bil, kan altså ikke regne med å få følge av jordmor.
AA170817 I en uttalelse sier UNHCR at de sist ankomne forteller om barbarisk vold i hjemlandet, der væpnede bander stikker bolighus i brann uten at folk slipper ut, mennesker blir likvidert foran sine familier, seksuelle overgrep skjer mot kvinner og jenter og yngre gutter kidnappes til tvungen deltakelse i krigen.
AA170817 Man sier det er friske kvinner og friske barn, sier Toppe, som ønsker at oppfølging og veiledning av barselkvinner fortsatt skal ha en plass i norsk helsevesen.
AA170817 Kvinner som skal reise over to timer i bil, kan altså ikke regne med å få følge av jordmor.
AA170817 Så den type beskrivelse som gis av tilbudet i Norge, syns jeg bare kan ha et formål : Det skremmer kvinner unødvendig, sier han til NTB.
AA170817 Man sier det er friske kvinner og friske barn, sier Toppe.
AA170817 Dette skremmer kvinner unødvendig, mener helseminister Bent Høie ( H ) om Norges Kvinne- og familieforbund og Senterpartiets kritikk av fødselsomsorgen.
AA170817 Kvinner som skal reise over to timer i bil, kan ikke regne med å få følge av jordmor.
AA170817 På denne fagretningen er også kvinneandelen lav, så her oppnår man den berømmelige flua i ett smekk ; mindre mangfold og færre kvinner blant dem som søker.
VG170816 Ifølge en talsmann for regjeringen, Cornelius Deveaux, er likhusene overfylte med døde menn, kvinner og barn.
VG170816 Tall på vold mot kvinner , i likhet med tallene på partnerdrap, har ikke har gått ned de siste årene.
VG170816 Regjeringen satt av 5,5 millioner kroner i statsbudsjettet til å utrede pakketilbud for vold mot kvinner .
VG170816 Inga Marte Thorkildsen og Solveig Horne kan enes om at det er viktig å få på plass et pakkeforløp for vold mot kvinner , som regjeringen nå utreder.
VG170816 En ny undersøkelse gjennomført av Kantar TNS for Sanitetskvinnene viser at ni prosent av norske kvinner har blitt utsatt for partnervold.
DB170816 Folk av Grace' kaliber bør leve et eksemplarisk liv og være en rollemodell for å inspirere unge kvinner , sier Sizakele Nkosi-Malabane, sikkerhetssjef i Gauteng, Johannesburg i en uttalelse ifølge South African Broadcasting Corporation.
DB170816 - Ingen har rett til å misbruke kvinner , uansett hvilken situasjon de befinner seg i.
DB170816 ( Dagbladet ) : Det finnes få kvinner i underholdningsbransjen som kan sies å ha vært like berømte som Audrey Hepburn.
DA170816 31 : Antall timer norske kvinner jobber i snitt i uka.
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/GVobQ/Disse-symbolene-fra-borgerkrigen-splitter-fortsatt-USA Her blir et monument til minne om Marylands kvinner under borgerkrigen fjernet av kommunale arbeidere i Baltimore natt til onsdag.
AA170816 Tre kvinner sprengte seg selv i nærheten av en leir for internt fordrevne.
AA170816 Området er utsatt for angrep fra islamistgruppen Boko Haram, som ofte benytter jenter og unge kvinner som selvmordsbombere.
VG170815 Og da kan et lisenskrav til toppklubbene være veien å gå, mener Jansen - som tar et eksempel på hvor forskjellig kvinner og menn ses på av mange innen fotball.
VG170815 Ivar Koteng ønsker uansett alle debatter om norsk fotball hjertelig velkomne - også hvordan fotball for kvinner skal organiseres.
VG170815 Da blir summen halvannen million kroner, og på ca 250 spillere blir dette i underkant av seks tusen kroner på hver - noe som igjen tilsvarer tre par fotballsko i dag, sier Richard Jansen, sportslig leder i Stabæk Fotball Kvinner .
VG170815 Bakgrunn : Mats Møller Dæhli om sin tid i engelsk fotball : Kvinner og fotball latterliggjort ¶
VG170815 Til sammenligning betaler NRK 4, 25 millioner kroner i år for rettigheter til NM for kvinner og menn, kvinnelandslaget og Toppserien.
VG170815 25 prosent av inntektene tilfaller NFF, inntekter som blant annet muliggjør en satsing på toppfotballen for kvinner på 27 millioner kroner i 2017.
VG170815 Stabæk Fotball Kvinner
VG170815 Men det er bare når det gjelder kvinner ordet « subsidiering » brukes.
VG170815 Kronikken bærer dessverre preg av at det er lang avstand fra virkeligheten ute i Fotball-Norge, til de smakfulle sjefskontorene på Ullevaal, skriver sportslig leder i Stabæk Fotball Kvinner , Richard Jansen.
VG170815 Kanskje heller ikke merkelig at kvinner fra Telemark glimrer med sitt fravær på A-landslaget. 5.
VG170815 Det som er et faktum, er at NFF fra 2017 har gitt alle 12 klubbene i Toppserien for kvinner øremerkede midler til å ansette spillerutviklere.
VG170815 Den økte satsingen på Toppklubb kvinner er altså på totalt på 1,5 millioner - det tilsvarer mindre enn tre par fotballsko per spiller i Toppserien per år.
VG170815 Swift sa i sitt motsøksmål at hun krevde en symbolsk erstatning på én dollar og muligheten til å stå opp for andre kvinner .
VG170815 Juryen på åtte personer, seks kvinner og to menn, sa seg enig med Swift.
VG170815 Forskning : Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner ¶ 15 menn og 15 kvinner deltok i undersøkelsen.
VG170815 Forskning : Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner ¶ 15 menn og 15 kvinner deltok i undersøkelsen.
VG170815 Ifølge en talsmann for regjeringen, Cornelius Deveaux, er likhusene overfylte med døde menn, kvinner og barn.
VG170815 | Ny undersøkelse : Én av ti kvinner utsatt for partnervold ¶
VG170815 Tallene på partnervold holder seg høye, og få kvinner oppsøker hjelp.
VG170815 Tallene på antall kvinner som har blitt utsatt for vold fra sin partner har heller ikke gått ned, viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar TNS for Sanitetskvinnene.
VG170815 Sanitetskvinnene slår alarm og krever et helhetlig, samlet tilbud til voldsutsatte kvinner .
VG170815 Kvinner utsettes for vold fordi de er kvinner , menn utsettes for vold av av mange årsaker.
VG170815 I undersøkelsen kommer det frem at ni prosent av norske kvinner over 18 år har blitt utsatt for vold fra sin partner. 60 prosent av kvinnene som har blitt kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd har også blitt utsatt for grov vold.
VG170815 Fra 2000 til 2017 ble 140 kvinner og 16 menn drept av sine partnere i Norge.
VG170815 Bjurstrøm understreker at mange bakenforeliggende årsaker til de høye tallene på vold mot kvinner må tas stilling til.
VG170815 ALVORLIG : Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm etterlyser tiltak både på kort og langt sikt for å bekjempe den høye volden mot kvinner som ikke går ned.
VG170815 - Denne undersøkelsen bekrefter tall fra 2014 og at kvinner ikke kan leve trygt i Norge.
VG170815 * Målgruppe : Kvinner over 18 år ¶
VG170815 * Antall respondenter : 504 kvinner .
VG170815 Kvinner utsettes for vold fordi de er kvinner, menn utsettes for vold av av mange årsaker.
VG170815 Vårt helsepersonell ombord hører forferdelige historier og ser voldsrelaterte skader : brukne ben, betente sår, arr etter tortur, kvinner som er blitt gravide etter voldtekter.
VG170815 - Man kan jo lure på hvorfor Roche ikke ville gi en pris i Norge som gjorde at norske kvinner kunne få denne medisinen samtidig som kvinner i andre land ?
VG170815 - Man kan jo lure på hvorfor Roche ikke ville gi en pris i Norge som gjorde at norske kvinner kunne få denne medisinen samtidig som kvinner i andre land ?
DN170815 15 menn og 15 kvinner deltok i undersøkelsen.
DB170815 Rundt hundre kvinner per år vil være aktuelle for behandlingen.
DB170815 Tallene for kvinner ligger litt lavere.
DB170815 I juni 2014 skrev Dagbladet at Kreftregisteret har studert kreftrisiko og eksponering for kjemiske stoffer i arbeidsmiljøet blant 41 140 kvinner og menn som arbeidet på norsk sokkel mellom 1965 og 1999.
DB170815 Ni av 10 pårørende var kvinner . 38 prosent var pårørende til sine syke barn, 36 prosent til sine foreldre, 22 prosent til sin partner og åtte prosent til søsken. 25 prosent av de pårørende ytte omsorg 30 timer eller mer hver uke. 40 prosent av de pårørende har brukt egenmeldinger, 44 prosent har vært sykemeldt i kortere el
DB170815 Høyre-leder Erna Solberg viser til at ·mange yrkesaktive kvinner oppgir at de har store omsorgsoppgaver som pårørende.
DB170815 - For første gang gjelder det den generasjonen kvinner der de fleste har utdannelse og er eller har vært arbeid.
DB170815 Til Expressen sier broren at det hadde vært en sak dersom Madsen hadde hatt en fortid med å skade kvinner , men ifølge ham er Madsen en person som gråter når han ser en fugl som har blitt påkjørt av en bil.
DB170815 ¶ UTEN NAVN : Afghanske kvinner står i kø utenfor en mobilklinikk i hovedstaden Kabul.
DB170815 Nå krever kvinnelige og mannlige aktivister at kvinner skal bli omtalt med sine egentlige navn.
DB170815 Det var kvinner i Herat-provinsen som startet å stille spørsmål med navne-tradisjonen gjennom sosiale medier.
DB170815 Denne tradisjonen vil en rekke afghanske kvinner - og menn - nå ha en slutt på.
DB170815 Den pågående navne-kampanjen har flere mål : Både at kvinner skal kreve å bli kalt ved navn, men også å bli kvitt tabuet som går på at menn ikke kan omtale navnene til kvinnelige slektninger i det offentlige rom.
DB170815 Den er ennå ikke gitt til afghanske kvinner , sier aktivisten Tahmina Arian til CNN. #ناÙ... Ù... ـکجاست ¶
DB170815 - Mange bruker « mine barns mor » når de omtaler konene sine til andre eller « min søster » om andre kvinner i familien.
DB170815 Kvinner har tradisjonelt vært menns eiendom i landet.
DB170815 Formen denne debatten hadde belønner tydeligvis de som avbryter mest, spesielt hvis de er menn som avbryter kvinner .
DB170815 Kvinner blir raskt oppfattet som masete, kaklete eller plagsomme og må derfor oppføre seg rolig til enhver tid.
DB170815 ¶ NOMINERT : Kari Bremnes er en av få kvinner som har skrevet sangtekster på norsk i flere tiår.
DB170815 Men blant de tretti nominerte tekstforfatterne er det bare fem kvinner .
DB170815 Swift sa i sitt motsøksmål at hun krevde en symbolsk erstatning på én dollar og muligheten til å stå opp for andre kvinner .
DB170815 Juryen på åtte personer, seks kvinner og to menn, sa seg enig med Swift.
DA170815 I en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo fra 2013 kommer det fram at kvinner som stripper på klubber i Norge er ressurssterke og bevisste på sine muligheter og rettigheter, og mange kombinerer jobben på strippeklubb med andre typer arbeid og utdanning.
DA170815 Fordommer, sex-mas og null i fastlønn : Fire østeuropeiske kvinner forteller om jobben som stripper i Oslo.
DA170815 Flere unge kvinner tilbringer sommeren i Oslo for å finansiere studiene i hjemlandet.
DA170815 Flere halvnakne kvinner selger champagne og andre drikkevarer til gjestene denne kvelden.
DA170815 Flere kvinner som jobber ved strippeklubber i Oslo holder strippingen hemmelig for sine venner og bekjente.
DA170815 Dagsavisen har snakket med fire kvinner som jobber på strippeklubb i Oslo.
DA170815 Sophie Noel Vanays Maud-kolleksjon er ifølge Høyer inspirert av historisk markante kvinner , og som navnet røper må vi kunne anta at en av dem er vår tidligere dronning Maud.
DA170815 - Sterke kvinner har til alle tider definert stil.
AP170815https://www.aftenposten.no/verden/i/XVvwm/Forskere-Derfor-smaker-dyr-vin-bedre-enn-billig 15 menn og 15 kvinner deltok i undersøkelsen.
AP170815https://www.aftenposten.no/verden/i/OVGjl/28-personer-er-drept-i-et-selvmordsangrep-i-Nigeria_-opplyser-lokale-kilder Tre kvinner sprengte seg selv ved inngangen til en leir for internt fordrevne.
AP170815https://www.aftenposten.no/verden/i/OVGjl/28-personer-er-drept-i-et-selvmordsangrep-i-Nigeria_-opplyser-lokale-kilder Området er utsatt for angrep fra islamistgruppen Boko Haram, som ofte benytter jenter og unge kvinner som selvmordsbombere.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben | Slik blir det nye Stortinget : Flere kvinner , få i seniorklubben ¶
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben Det virkelige problemet ville være å ha for få kvinner representert, sier han.
AA170815 Swift sa i sitt motsøksmål at hun krevde en symbolsk erstatning på én dollar og muligheten til å stå opp for andre kvinner .
AA170815 Juryen på åtte personer, seks kvinner og to menn, sa seg enig med Swift. ( ©NTB ) ¶
AA170815 Mannen i 40-årene ble i 2015 dømt til sju års fengsel for voldtekt av fem kvinner .
AA170815 Politiet opplyser at de to andre involverte begge var kvinner , og at de to er regnet som den fornærmede part i saken.
AA170815 Totalt har økningen i registeret vært på litt over 10 000 personer på ett år, men økningen de siste fem årene har vært formidabel - spesielt andelen kvinner .
AA170815 Av disse er 426 225 menn og 67 003 kvinner , viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170815 10 739 av disse er kvinner .
AA170815 Rundt hundre kvinner per år vil være aktuelle for behandlingen.
VG170814 De opplever seg som kvinner sosialt og føler seg som kvinner , men har altså et spesielt høyt nivå av mannlige hormoner.
VG170814 De opplever seg som kvinner sosialt og føler seg som kvinner, men har altså et spesielt høyt nivå av mannlige hormoner.
VG170814 Med ett unntak til : Hovedrollene er kvinner , og det er noen strålende hovedroller.
VG170814 Foto : TV 2 ¶ KVINNER VED VANN : Siobhan Finneran og Laura Fraser beveger seg i mytisk landskap.
VG170814 Aksnes understreker at det fra før finnes nok krefter som prøver å holde kvinner nede og sette dem opp mot hverandre.
VG170814 Det er fem menn fra henholdsvis Frankrike, Tyrkia, Senegal, Niger og Libanon, en canadisk kvinne og to kvinner fra Kuwait.
VG170814 De døde er « hovedsakelig kvinner og barn », ifølge kommunikasjonsministeren.
VG170814 Men dagens moderate kristendom, der Helvete er kastet på dør, homofile er på vei inn i kirkene, kvinner er i ferd med å bli likestilt menn, og den tidligere så harmdirrende og hevngjerrige Gud har blitt en alt mer plastisk, tilpasningsdyktig og mild figur, har ingen lang tradisjon, for å si det forsiktig.
VG170814 ARENDAL ( VG ) Erna Solbergs løfte om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital vil gi Norges to rikeste kvinner , Ferd-arvingene Alexandra ( 21 ) og Katharina Andresen ( 22 ), muligheten til å bli nullskattytere.
VG170814 Hvert år får rundt 3200 kvinner i Norge brystkreft.
SA170814 Det mest oppsiktsvekkende i London var at den totale sprintdominansen som Jamaica og USA har stått for, er svekket, selv om amerikanerne vant 100 meter ( Tori Bowie ) og stafetten for kvinner .
SA170814 VM for kvinner går i Tyskland fra 1. til 17. desember.
SA170814 Røen og makker Arntsen fikk finalen i OL for kvinner i Rio, og drar på slutten av året til sitt sjette mesterskap.
SA170814 Det er juniormesterskap for herrer, der kvinner er nominert.
SA170814 Den norske duoen har hele tiden kjempet for at kvinner skal ha samme utviklingsmuligheter som menn, og endelig føler de at de blir hørt.
NL170814 Her i landet har vi sørget for egen utvikling av like rettigheter for kvinner og menn, og vi var først i verden med eget likestillingsombud, samtidig som likestillingsloven ble vedtatt i 1978.
DB170814 Bannon har laget en rekke politiske filmet, blant annet en som hyller « moderne konservative kvinner » som Sarah Palin og Michelle Bachmann.
DB170814 Tiltalen har hele 61 punkter som blant annet dreier seg om omskjæring av kvinner, bestilling av drapet på mannens ekskone, voldtekt av ei jente under skolealder og to voksne kvinner , samt produksjon av barnepornografi.
DB170814 Tiltalen har hele 61 punkter som blant annet dreier seg om omskjæring av kvinner , bestilling av drapet på mannens ekskone, voldtekt av ei jente under skolealder og to voksne kvinner, samt produksjon av barnepornografi.
DB170814 I tillegg er jentene « usynlige » i global og nasjonal statistikk - hvor man ofte kun referer til « kvinner i reproduktiv alder » - alderskategorien 15-49 år.
DB170814 org er å koble data og evidense med bevisstgjøring og påvirkningsarbeid for å sikre at beslutningstakere blir ansvarliggjort for å levere på forpliktelsene i FNs bærekraftsmål om å oppnå likestilling for kvinner og jenter.
DB170814 Videre understreker 21-åringen at det finnes nok av mennesker som forsøker å « holde kvinner nede », og oppfordrer fansiden til å ikke være en del av dette, men heller støtte opp under hverandre.
DA170814 De døde er « hovedsakelig kvinner og barn », ifølge kommunikasjonsministeren.
DA170814 Av disse var det 742 kvinner ( Tobias 4/2001 ).
DA170814 Den behandlingen som kvinner og menn som er utsatt for voldtekt får av staten, politiet, ja hele systemet rundt, er ikke god og støttende nok i Norge.
DA170814 - Jeg er stor fan av sterke kvinner som tør å si sine meninger.
DA170814 Ifølge Teknisk beregningsutvalg tjener kvinner i arbeidslivet i snitt 88 prosent av det menn tjener, uavhengig av bransje og stilling.
DA170814 Det ser ut til at praktisering av partssamarbeidet kan bidra til mer likhet mellom menn og kvinner , sier han.
DA170814 Barnehagesektor domineres av kvinner , også på ledernivå, og derfor er det ikke så rart at likelønn står sterkt her, sier Falkum.
DA170814 - I begge disse bransjene antyder våre målinger at kvinner og menn avlønnes helt likt.
AP170814https://www.aftenposten.no/verden/i/k5lGX/Danske-for-retten-i-Sor-Afrika-Fant-21-avskarne-klitoriser-i-fryseren Tiltalen har hele 61 punkter som blant annet dreier seg om omskjæring av kvinner, bestilling av drapet på mannens ekskone, voldtekt av ei jente under skolealder og to voksne kvinner , samt produksjon av barnepornografi.
AP170814https://www.aftenposten.no/verden/i/k5lGX/Danske-for-retten-i-Sor-Afrika-Fant-21-avskarne-klitoriser-i-fryseren Tiltalen har hele 61 punkter som blant annet dreier seg om omskjæring av kvinner , bestilling av drapet på mannens ekskone, voldtekt av ei jente under skolealder og to voksne kvinner, samt produksjon av barnepornografi.
AP170814https://www.aftenposten.no/verden/i/k5lGX/Danske-for-retten-i-Sor-Afrika-Fant-21-avskarne-klitoriser-i-fryseren En dansk mann stilles mandag for retten i Bloemfontein i Sør-Afrika, snart to år etter at politiet fant avskårne kjønnsdeler fra 21 kvinner i fryseren hans.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqWQ5/Siv-Jensen--Martin-Kolberg-kriminaliserer-en-hel-bransje Det er kvinnediskriminerende, fordi mange kvinner starter bedriftene.
AP170814https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dKXez/Margreth-Olins-prisvinnende-dokumentar-Kroppen-min Andre kvinner fortalte filmskaperen at kroppen hennes ikke var god nok.
AP170814https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dKXez/Margreth-Olins-prisvinnende-dokumentar-Kroppen-min - Andre kvinner lot meg aldri være i fred.
AP170814https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Norsk-duo-skal-kun-domme-menn--Dette-er-en-anerkjennelse-Na-ma-vi-bare-levere-240070b.html VM for kvinner går i Tyskland fra 1. til 17. desember.
AP170814https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Norsk-duo-skal-kun-domme-menn--Dette-er-en-anerkjennelse-Na-ma-vi-bare-levere-240070b.html Røen og makker Arntsen fikk finalen i OL for kvinner i Rio, og drar på slutten av året til sitt sjette mesterskap.
AP170814https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Norsk-duo-skal-kun-domme-menn--Dette-er-en-anerkjennelse-Na-ma-vi-bare-levere-240070b.html Det er juniormesterskap for herrer, der kvinner er nominert.
AP170814https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Norsk-duo-skal-kun-domme-menn--Dette-er-en-anerkjennelse-Na-ma-vi-bare-levere-240070b.html Den norske duoen har hele tiden kjempet for at kvinner skal ha samme utviklingsmuligheter som menn, og endelig føler de at de blir hørt.
AA170814 Tiltalen har hele 61 punkter som blant annet dreier seg om omskjæring av kvinner, bestilling av drapet på mannens ekskone, voldtekt av ei jente under skolealder og to voksne kvinner , samt produksjon av barnepornografi.
AA170814 Tiltalen har hele 61 punkter som blant annet dreier seg om omskjæring av kvinner , bestilling av drapet på mannens ekskone, voldtekt av ei jente under skolealder og to voksne kvinner, samt produksjon av barnepornografi.
AA170814 En dansk mann stilles mandag for retten i Bloemfontein i Sør-Afrika, snart to år etter at politiet fant avskårne kjønnsdeler fra 21 kvinner i fryseren hans.
VG170813 Eller er hun en kombinasjon av disse og andre kvinner han har møtt ?
SA170813 | Selskapets påstander om melk fikk nettet til å koke : - Dette er skremselspropaganda ¶ Kvinner som drikker tre glass melk eller mer daglig, har « 90 prosent høyere risiko for å dø », skrev de til sine drøyt 21.000 Facebook-følgere.
FV170813https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Selskapets-pastander-om-melk-fikk-nettet-til-a-koke--Dette-er-skremselspropaganda-240099b.html | Selskapets påstander om melk fikk nettet til å koke : - Dette er skremselspropaganda ¶ Kvinner som drikker tre glass melk eller mer daglig, har « 90 prosent høyere risiko for å dø », skrev de til sine drøyt 21.000 Facebook-følgere.
DN170813 Å ta vare på kvinnelige talenter handler ikke om å ta vare på stakkars kvinner , men at vi ser hva de kan bidra med, og er ambisiøse på dem og selskapene vegne, sier Seres.
DN170813 Silicon Valley-selskapenes tafatte forsøk på å legge til rette for kvinner kan bli et problem på sikt, tror Silvija Seres.
DN170813 Seres snakker jevnlig med både kvinner og menn som jobber i Silicon Valley.
DN170813 Seres applauderer tiltakene, men mener kulturen i praksis gjør det svært vanskelig for kvinner å jobbe der.
DN170813 Selskaper med kvinner i toppen doblet avkastningen ¶ ¶
DN170813 Jobber for å få flere kvinner
DN170813 Isabelle Ringes, gründer av Tenk, teknologinettverket for kvinner, mener at diskriminering av kvinner også skjer i norsk teknologibransje, men at det er en god del verre i Silicon Valley.
DN170813 Isabelle Ringes, gründer av Tenk, teknologinettverket for kvinner , mener at diskriminering av kvinner også skjer i norsk teknologibransje, men at det er en god del verre i Silicon Valley.
DN170813 Ifølge Fortune forlater kvinner high-tech-jobber teknologibransjen dobbelt så hyppig som menn.
DN170813 Hun mener kjønnene jobber ulikt, leder og tenker ulikt, og at kvinner komplementerer.
DN170813 Hun mener at mange har en holdning om at kvinner ikke vil nok, og at det er derfor kjønnsbalansen er skjev.
DN170813 Googles morselskap Alphabet og Apple har begge sagt at de skal ansette flere kvinner , og har siden 2014 publisert årlige statistikker over kjønnsbalansen.
DN170813 Google har avvist at selskapet forskjellsbehandler kvinner og menn på lønn.
DN170813 At kvinner på grunn av biologiske forskjeller egner seg dårligere som teknologer og ledere er bare sprøyt, sier hun.
DN170813 - Uten å kunne snakke for alle kvinner, så er det ingen tvil om at mange kvinner føler at de holdes tilbake fordi de ikke blir ansett som like egnet eller må bevise mer for å bli tatt like seriøst, sier Ringnes.
DN170813 - Uten å kunne snakke for alle kvinner , så er det ingen tvil om at mange kvinner føler at de holdes tilbake fordi de ikke blir ansett som like egnet eller må bevise mer for å bli tatt like seriøst, sier Ringnes.
DN170813 Kvinner har ofte en tverrfaglighet som gir bredde og kompletterer mennenes ofte spissere kompetanse.
DB170813 LONDON ( Dagbladet ) : Sett med norske øyne ble det en ganske så begredelig VM-finale på 5000 meter for kvinner i VM.
DB170813 Ifølge Teknisk beregningsutvalg tjener kvinner i arbeidslivet i snitt 88 prosent av det menn tjener, uavhengig av bransje og stilling.
DB170813 Det ser ut til at praktisering av partssamarbeidet kan bidra til mer likhet mellom menn og kvinner , sier han.
DB170813 Barnehagesektor domineres av kvinner , også på ledernivå, og derfor er det ikke så rart at likelønn står sterkt her, sier Falkum.
DB170813 - I begge disse bransjene antyder våre målinger at kvinner og menn avlønnes helt likt.
DB170813 Vi vet at det var vanlige mennesker som anga jøder, utøvde vold mot jøder, pekte på jøder som avskum og utførte bestialske medisinske eksperimenter på jødiske barn, kvinner og menn.
DB170813 Han uttalte nemlig i et stort intervju med Berlingske Tidende, at kvinner ikke burde ha fulltidsjobber og at mannen er husets overhode.
BT170813https://www.bt.no/100Sport/sprek/Selskapets-pastander-om-melk-fikk-nettet-til-a-koke--Dette-er-skremselspropaganda-240099b.html | Selskapets påstander om melk fikk nettet til å koke : - Dette er skremselspropaganda ¶ Kvinner som drikker tre glass melk eller mer daglig, har « 90 prosent høyere risiko for å dø », skrev de til sine drøyt 21.000 Facebook-følgere.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/01ma0/Kvinnelige-ledere-tjener-kun-77-prosent-av-mannlige-lederes-lonn Ifølge Teknisk beregningsutvalg tjener kvinner i arbeidslivet i snitt 88 prosent av det menn tjener, uavhengig av bransje og stilling.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/01ma0/Kvinnelige-ledere-tjener-kun-77-prosent-av-mannlige-lederes-lonn Det ser ut til at praktisering av partssamarbeidet kan bidra til mer likhet mellom menn og kvinner , sier han.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/01ma0/Kvinnelige-ledere-tjener-kun-77-prosent-av-mannlige-lederes-lonn Barnehagesektor domineres av kvinner , også på ledernivå, og derfor er det ikke så rart at likelønn står sterkt her, sier Falkum.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/01ma0/Kvinnelige-ledere-tjener-kun-77-prosent-av-mannlige-lederes-lonn - I begge disse bransjene antyder våre målinger at kvinner og menn avlønnes helt likt.
AP170813https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Selskapets-pastander-om-melk-fikk-nettet-til-a-koke--Dette-er-skremselspropaganda-240099b.html | Selskapets påstander om melk fikk nettet til å koke : - Dette er skremselspropaganda ¶ Kvinner som drikker tre glass melk eller mer daglig, har « 90 prosent høyere risiko for å dø », skrev de til sine drøyt 21.000 Facebook-følgere.
AA170813 Ifølge Teknisk beregningsutvalg tjener kvinner i arbeidslivet i snitt 88 prosent av det menn tjener, uavhengig av bransje og stilling.
AA170813 Det ser ut til at praktisering av partssamarbeidet kan bidra til mer likhet mellom menn og kvinner , sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170813 Barnehagesektor domineres av kvinner , også på ledernivå, og derfor er det ikke så rart at likelønn står sterkt her, sier Falkum.
AA170813 - I begge disse bransjene antyder våre målinger at kvinner og menn avlønnes helt likt.
AA170813 Lerkendal tåler en kamp ekstra i uka hvis RBK kvinner skal spille der, og entusiasmen og stoltheten rundt det å være en del av RBK gjør nok også at det blir lettere å rekruttere frivillige.
AA170813 Da måtte RBK søke dispensasjon for å slippe å ha kvinner i styret.
SA170812 Chepkoech var blant de store favorittene før gårsdagens 3000 meter hinder-finale for kvinner . 800 meter ut i finalen holdt Chepkoech lekende lett følge med de øvrige.
FV170812https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Her-innser-VM-loperen-den-kostbare-tabben--Hun-hadde-tatt-gull-240190b.html Chepkoech var blant de store favorittene før gårsdagens 3000 meter hinder-finale for kvinner . 800 meter ut i finalen holdt Chepkoech lekende lett følge med de øvrige.
DB170812 Det er Avaldsnes som topper kvinnenes 33 poeng, mens tittelforsvarer LSK Kvinner med en kamp mindre spilt har 32.
DB170812 Ny rapport : I dagens samfunn vil det ta 170 år før menn og kvinner er likestilte ¶
DB170812 Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170812 Målet er å skape debatt rundt hvorfor så mange menn velger å sende penisbilder til ukjente kvinner .
DB170812 Mange kvinner opplever at nakenbilder av dem spres uten samtykke.
DB170812 - Ordet hore er fortsatt et veldig vanlig skjellsord, og man stigmatiserer i større grad seksuelt aktive kvinner .
DB170812 Valgte unge kvinner og kjærestepar ¶
DB170812 Hans favorittoffer skal visstnok være kvinner med langt, fortrinnsvis mørkt hår.
DB170812 Drapsmannen har sett seg ut kjærestepar på tur langs byens kjærlighetsstier, og unge kvinner som sitter i biler.
DB170812 Det har fått kvinner over hele byen til å ville klippe håret kort.
DB170812 - Gjennom årenes løp har jeg hatt en god del romantiske forhold til fantastiske kvinner .
DA170812 Selv etnisk norske kvinner sier de har aktivt sluttet å delta, de beskriver situasjonen som å slå i en betongvegg.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Her-innser-VM-loperen-den-kostbare-tabben--Hun-hadde-tatt-gull-240190b.html Chepkoech var blant de store favorittene før gårsdagens 3000 meter hinder-finale for kvinner . 800 meter ut i finalen holdt Chepkoech lekende lett følge med de øvrige.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-satt-fyr-pa-USAs-ulmende-kulturkrig Så listet han opp egenskaper han mener kvinner har flere av : ¶
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-satt-fyr-pa-USAs-ulmende-kulturkrig NEW YORK ( Aftenposten ) : Er det greit for en mann å si at kvinner er dårligere egnet til enkelte oppgaver ?
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-satt-fyr-pa-USAs-ulmende-kulturkrig Men Damore hadde en annen forklaring, én som han mente Google undertrykket og nektet å ta høyde for : at det kan være biologiske forskjeller mellom menn og kvinner som gjør at færre kvinner blir dataingeniører.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-satt-fyr-pa-USAs-ulmende-kulturkrig Men Damore hadde en annen forklaring, én som han mente Google undertrykket og nektet å ta høyde for : at det kan være biologiske forskjeller mellom menn og kvinner som gjør at færre kvinner blir dataingeniører.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-satt-fyr-pa-USAs-ulmende-kulturkrig Marcio José Sanchez / AP / NTB scanpix ¶ Kvinner lider av « nevroser » ¶
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-satt-fyr-pa-USAs-ulmende-kulturkrig Har større interesse for mennesker enn ting, noe som gjør at kvinner trekker mot sosiale og kreative yrker.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-satt-fyr-pa-USAs-ulmende-kulturkrig Damore hadde vært på mangfoldighetskurs og fått høre at diskriminering var årsaken til at det ikke var flere kvinner i selskapet.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-fatt-USAs-ulmende-kulturkrig-til-a-blusse-opp Så listet han opp egenskaper han mener kvinner har flere av : ¶
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-fatt-USAs-ulmende-kulturkrig-til-a-blusse-opp NEW YORK ( Aftenposten ) : Er det greit for en mann å si at kvinner er dårligere egnet til enkelte oppgaver ?
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-fatt-USAs-ulmende-kulturkrig-til-a-blusse-opp Men Damore hadde en annen forklaring - én som han mente Google undertrykket og nektet å ta høyde for : at det kan være biologiske forskjeller mellom menn og kvinner som gjør at færre kvinner blir dataingeniører.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-fatt-USAs-ulmende-kulturkrig-til-a-blusse-opp Men Damore hadde en annen forklaring - én som han mente Google undertrykket og nektet å ta høyde for : at det kan være biologiske forskjeller mellom menn og kvinner som gjør at færre kvinner blir dataingeniører.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-fatt-USAs-ulmende-kulturkrig-til-a-blusse-opp Marcio José Sanchez / AP / NTB scanpix ¶ Kvinner lider av « nevroser » ¶
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-fatt-USAs-ulmende-kulturkrig-til-a-blusse-opp Har større interesse for mennesker enn ting, noe som gjør at kvinner trekker mot sosiale og kreative yrker.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-fatt-USAs-ulmende-kulturkrig-til-a-blusse-opp Damore hadde vært på mangfoldskurs og fått høre at diskriminering var årsaken til at det ikke var flere kvinner i selskapet.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/i/eV3vR/Ny-norsk-verdensmester--i-brannvern Men det var veldig spennende og utrolig artig at vi var tre kvinner som knivet tett, forteller hun.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/4PP4e/Nordkoreansk-idrettsungdom-fostres-frem-i-elitefabrikker--Bard-Larsen Nordkoreanske kvinner under et idrettsarrangement i Sør-Korea i 2003.
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Her-innser-VM-loperen-den-kostbare-tabben--Hun-hadde-tatt-gull-240190b.html Chepkoech var blant de store favorittene før gårsdagens 3000 meter hinder-finale for kvinner . 800 meter ut i finalen holdt Chepkoech lekende lett følge med de øvrige.
AA170812 Minst 13 sivile, blant dem kvinner og barn, ble drept da huset deres ble beskutt med bombekaster i Faryab-provinsen nord i Afghanistan, ifølge myndighetene.
VG170811 Organisasjonen trenger også - mener mange - flere kvinner .
VG170811 Utvalget skal stake ut en kurs og foreslå tiltak som gir en bærekraftig og konkurransedyktig utvikling av norsk toppfotball for kvinner .
VG170811 Johannessen spør også : « Skal problemene fotballspillende jenter og kvinner opplever dyttes bort når lyset dempes, nok en gang.
VG170811 Det som er et faktum, er at NFF fra 2017 har gitt alle 12 klubbene i Toppserien for kvinner øremerkede midler til å ansette spillerutviklere.
VG170811 Blant de ti rikeste fotballklubbene i verden, er det kun Manchester United som ikke satser på både menn og kvinner .
SA170811 Kloster Aasen innstilles sammen med to andre menn og to andre kvinner som nytt individuelt IOC-medlem.
SA170811 Av kvoten hun er med på, er det tre kvinner og to menn.
SA170811 - Er det viktig å få inn flere kvinner ?
SA170811 TRONDHEIMS-ØRN - LSK KVINNER 4 - 1 ¶ 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 og 4-1.
SA170811 Ikke siden november i 2015 har LSK Kvinner kjent på tapsfølelsen i serien.
SA170811 Tror kvinner vil ha fastere rammer ¶
SA170811 Fakta : Kvinner og sandvolley ¶
SA170811 - Jeg tror at kvinner er litt mer komfortable med fastere rammer og et ferdig opplegg, og ikke alltid like tøffe til å gjøre alt selv.
DN170811 ¶ Trond Markussen mener finansbransjen ikke har vært flinke nok til å fortelle om gode jobbmuligheter for å få inn flere kvinner .
DB170811 Kloster Aasen innstilles sammen med to andre menn og to andre kvinner som nytt individuelt IOC-medlem.
DB170811 august klokka 18 : Trondheims Ørn - LSK Kvinner ( stream avlyst grunnet manglende infrastruktur på stadion ).
DB170811 Pro Sentret er et nasjonalt kompetansesenter og et hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring.
DB170811 Flere kvinner enn menn ¶
DB170811 Det er imidlertid flest kvinner som gir blod, og blodbankene vil gjerne ha flere menn.
DB170811 - Før var det omtrent 50/50, men flere sier det er 70 prosent kvinner og 30 prosent menn.
DB170811 Hennes styling med radvis av perlekjeder og mørke solbriller har blitt kopiert av kvinner over hele verden i tiår etter tiår, forteller hun til Dagbladet.
DA170811 Partiet ønsker å styrke kulturen i distriktene, øke festivalstøtten og ha flere kvinner i filmbransjen.
DA170811 Nå tar vi steget ut og gjør som våre svenske kamerater - de har i sitt filminstitutt i tildelingsbrev til filmbransjen satt som krav at det skal være 50 prosent kvinner i ledende posisjoner både foran og bak kamera.
DA170811 Det betyr ikke at man skal gå inn med radikale grep som kvotering og den type ting, men det betyr at med en arbeiderpartiledet regjering så vil man stille krav om 50 prosent kvinner i ledende posisjoner på filmsett for å få offentlig støtte.
DA170811 Arbeiderpartiet har også som mål å få til en 50 prosent andel kvinner i filmbransjen.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE5r/Amnesty-International-om-steining-utspill--Frp-og-Siv-Jensen-taler-med-to-tunger Krefter som hevder de har Guds støtte til å undertrykke kvinner , drepe homofile, frafalne og de som kritiserer deres religion.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE5r/Amnesty-International-om-steining-utspill--Frp-og-Siv-Jensen-taler-med-to-tunger - Hvis målet er å bekjempe bruken av steining, halshugging, pisking, diskriminering av kvinner og henrettelser av barn så vet alle at det sterkeste kortet er business, sier Ekeløve-Slydal.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Heiberg-onsket-en-kvinnelig-etterfolger-i-IOC---Na-ble-jeg-veldig-glad-240154b.html Kloster Aasen innstilles sammen med to andre menn og to andre kvinner som nytt individuelt IOC-medlem.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Heiberg-onsket-en-kvinnelig-etterfolger-i-IOC---Na-ble-jeg-veldig-glad-240154b.html Av kvoten hun er med på, er det tre kvinner og to menn.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Heiberg-onsket-en-kvinnelig-etterfolger-i-IOC---Na-ble-jeg-veldig-glad-240154b.html - Er det viktig å få inn flere kvinner ?
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Trondheims-Orn-med-knallsterk-seier-over-serielederen-240176b.html TRONDHEIMS-ØRN - LSK KVINNER 4 - 1 ¶ 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 og 4-1.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Trondheims-Orn-med-knallsterk-seier-over-serielederen-240176b.html Ikke siden november i 2015 har LSK Kvinner kjent på tapsfølelsen i serien.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Innser-at-kvinnene-fikk-for-darlig-oppfolging-240150b.html Tror kvinner vil ha fastere rammer ¶
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Innser-at-kvinnene-fikk-for-darlig-oppfolging-240150b.html Fakta : Kvinner og sandvolley ¶
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Innser-at-kvinnene-fikk-for-darlig-oppfolging-240150b.html - Jeg tror at kvinner er litt mer komfortable med fastere rammer og et ferdig opplegg, og ikke alltid like tøffe til å gjøre alt selv.
AA170811 Blant de drepte var det fire kvinner og ett barn, opplyser lokale myndigheter.
AA170811 Jeg ser bare mange flotte, engasjerte kvinner og menn som ønsker å gjøre sin kommune, sitt land, verden, til et bedre sted å leve for alle mennesker.
AA170811 Der vi designes før fødselen slik at vi blir perfekte kvinner og menn, akkurat slik som eliten mener at det perfekte mennesket skal være.
AA170811 Jenter som føder så tidlig har fem ganger større sjanse for å dø under fødselen enn kvinner i min alder.
AA170811 Jeg vil endre den negative samfunnsstrukturen som gjør at kvinner ikke har like muligheter som menn.
AA170811 Ingen jenter er fri før alle er fri : Jeg ser ikke meg selv som en klassisk feminist, men mener det er en rekke forhold som støtter mine synspunkt om at jenter og kvinner systematisk blir undertrykket som individ i samfunnet : Hver femte jente i verden går ikke på skolen.
AA170811 En urettferdig samfunnsstruktur som rammer kvinner er vår største utfordring.
AA170811 Bare 22 prosent av representantene i nasjonale forsamlinger i verden er kvinner . 40 prosent av alle barneekteskap inngås i Afrika og 70000 tenåringsjenter dør årlig som følge av komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel.
AA170811 Kvinner er overrepresentert som ofre for menneskehandel.
VG170810 Men bildet er fra en intern samling, og da var det 25 menn i rommet og ingen kvinner , sier Jansen Hagen.
VG170810 25 menn - og ingen kvinner . 25-0 : 25 menn og ingen damer.
VG170810 I disse fire sakene er det mer enn 20 fornærmede kvinner mellom 13 og 25.
VG170810 Det er alt kvinner som deg er godt for, skal han ha skreket til henne.
VG170810 De er dømt for å ha deltatt i det som omtales som et « grooming»-nettverk der unge, sårbare kvinner ble gitt alkohol og narkotika - enten i bytte mot sex, eller for å slå dem ut - før de ble utsatt for overgrep.
VG170810 - Alt hvite kvinner er godt for, er én ting.
VG170810 To kvinner som satt fastklemt i bussens toppetasje, er nå berget ned, skriver BBC på Twitter.
VG170810 | Terrorgruppe bruker kvinner og barn som selvmordsbombere ¶
VG170810 Terrorgruppen Boko Haram bruker en overvekt av kvinner og barn til selvmordsbombing når de vil ta livet av uskyldige.
VG170810 Majoriteten av selvmordsbomberne Boko Haram bruker når de skal ta livet av uskyldige mennesker, er altså kvinner og barn.
VG170810 Ifølge rapporten er det første gang i historien at en terrorgruppe bruker flere kvinner som selvmordsbombere enn menn.
VG170810 Gruppens bruk av kvinner økte etter at de kidnappet 276 kvinnelige studenter mellom 16 og 18 år fra et internat i 2014.
VG170810 Bruken av kvinner økte etter kidnappingene ¶
VG170810 Bomberens kjønn var mulig å avklare i 338 av angrepene, og kvinner sto bak 244 av dem.
DB170810 I et intervju med NRK Sandberg KrF skylda for rekrutteringen av fremmedkrigere som drar i krigshandlinger og deltar i massakrer på kvinner og barn.
DB170810 Brannvesenet i London skrev i en pressemelding tidligere at to kvinner skulle være fanget i øverste etasje i bussen.
DB170810 Anslagsvis en tredjedel er kvinner .
DB170810 Det å se på videoer av kvinner som føder har ikke akkurat hjulpet på nervøsiteten.
DB170810 - Jeg har så mye respekt for kvinner som føder.
DB170810 Tre år med hardt arbeid har resultert i avgangskolleksjonen som Gargari kaller « en kommentar til objektivisering av kvinner i Vesten og i Norge ».
DB170810 SENSUR : - Jeg så først på hvordan kvinner i vesten blir objektivisert, deretter sammenlignet jeg det med medias sensur av kvinner i Iran, forteller Elnaz Gargari.
DB170810 SENSUR : - Jeg så først på hvordan kvinner i vesten blir objektivisert, deretter sammenlignet jeg det med medias sensur av kvinner i Iran, forteller Elnaz Gargari.
DB170810 Objektivisering av kvinner
DB170810 Men begge deler er likevel objektivisering av kvinner , bare på to forskjellige måter, sier Gargari til Dagbladet.
DB170810 Jeg så først på hvordan kvinner i Vesten blir objektivisert, deretter sammenliknet jeg det med medias sensur av kvinner i Iran, der kvinner blir dekket helt til.
DB170810 Jeg så først på hvordan kvinner i Vesten blir objektivisert, deretter sammenliknet jeg det med medias sensur av kvinner i Iran, der kvinner blir dekket helt til.
DB170810 Jeg så først på hvordan kvinner i Vesten blir objektivisert, deretter sammenliknet jeg det med medias sensur av kvinner i Iran, der kvinner blir dekket helt til.
DB170810 FEMINISTISK : Flere av plaggene som Gargari viste fram viser en tydelig problematisering av objektivisering av kvinner .
DB170810 - Kolleksjonen spiller på denne kontrasten, to ulike måter å objektivere kvinner på i media, fortsetter hun.
DB170810 - Kolleksjonen handler om objektivisering av kvinner .
DA170810 Kvinner , 400 m : ¶
DA170810 LES OGSÅ : Tre kvinner måtte hjelpes ned fra Kjerag ¶
AA170810 To kvinner satt fastklemt etter ulykken, men nødetatene hadde torsdag formiddag fått begge ut av bussens toppetasje.
AA170810 To kvinner satt fastklemt etter ulykken, men nødetatene hadde torsdag formiddag fått begge ut av bussens toppetasje.
AA170810 Elleve personer mistet livet i drukningsulykker her i landet i juli, ni menn og to kvinner .
VG170809 Siden da har hun vært å se i « We Bought a Zoo » ( 2011 ), « Maleficent » ( 2014 ) og « Moderne kvinner » ( 2016 ).
VG170809 - Å nekte adgang til å reise har dømt tusenvis av menn, kvinner og barn med overlevbare sykdommer til døden, uttaler Mutasim Hamdan, landdirektør for Jemen i Flyktninghjelpen.
VG170809 Én av tre anslås å være kvinner .
SA170809 I skytesporten tenker vi ikke spesielt på om konkurrentene er kvinner eller menn.
SA170809 - Noen sier at kvinner er tøffere i hodet, men det er lett å si.
FV170809https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Jublet-for-VM-gull---etter-at-rivalen-ble-nektet-adgang-til-stadion-239984b.html Kvinner , spyd : ¶
DB170809 I et intervju med NRK Sandberg KrF skylda for rekrutteringen av fremmedkrigere som drar i krigshandlinger og deltar i massakrer på kvinner og barn.
DB170809 Målet er å ruste kvinnene til å mestre sine egne roller og leve som likestilte kvinner , sier Høie.
DB170809 Ifølge Noor finnes det alt flere liknende kurs som bare er for kvinner , blant annet i regi av Nav.
DB170809 I et samfunn som er mannsdominert og dominert av gamle maktstrukturer, vil verken kvinner , homofile, eller andre minoriteter får utnyttet sine muligheter, tror Høie.
DB170809 For at kvinner skal kunne delta i jobb og samfunn er de avhengig av at mannen er med å bidra på hjemmefronten, sier hun.
DB170809 - Vi vil at det skal etableres et obligatorisk empowerment program for kvinner i introduksjonsprogrammet for flyktninger, sier Høie.
DB170809 - Selv om dette ikke er særnorsk, mener jeg likestilling mellom kvinner og menn er den aller viktigste verdien i vårt samfunn, sier Bent Høie til Dagbladet.
DB170809 - Homobevegelsen som kom til uttrykk på 70-tallet, var mulig fordi kvinner hadde tatt noe av den samme kampen tidligere.
DB170809 - Det første jeg tenker er at det er uheldig at dette skal være bare for kvinner .
DB170809 - Kvinner som kommer hit opplever ofte at de får en svekket rolle i samfunnet og familien.
DB170809 Verden ler i disse dager av den norske Facebook-gruppen « Fedrelandet viktigst », som reagerte i raseri mot et bilde av tomme seter i en buss : Medlemmene trodde de blå setene forestilte kvinner i nikab.
DB170809 Slike verdensbilder er med på å skape et snevrere rom, spesielt for de kvinner som har krav på en langt større plass i det offentlige rom.
DB170809 Professoren vet tydeligvis ikke at 2,5 millioner kvinner og menn fra dagens Pakistan og India, inkludert TV 2-reporter Kadafi Zamans bestefar, meldte seg som frivillige til British Indian Army for å bekjempe Hitler og nazismen.
DB170809 Langeland ble sommerens snakkis etter at kvinner som Maria Kjos Fonn var modige nok til å offentliggjøre seksuelt trakasserende meldinger, som han nå « beklager uten atterhald ».
DB170809 De siste ukene har vi sett hvordan spesielt fargede og muslimske kvinner blir fysisk angrepet på åpen gate i Norge.
DB170809 . Sterke kvinner har alltid vært i stand til å sette dem på plass, og gå videre med sitt.
DA170809 | Tre kvinner måtte hjelpes ned fra Kjerag ¶
DA170809 Roverspeiderne måtte ut og lete etter tre bortkomne kvinner på vei ned fra Kjeragbolten i natt.
DA170809 Selskapet het fram til tidligere i sommer Kara AS, og har vært en motebutikk for unge og voksne kvinner .
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/3nnK9/Bistandsorganisasjoner-Ti-tusen-jemenitter-med-behov-for-behandling-i-utlandet-dode-pa-grunn-av-stengt-flyplass Tusenvis av kvinner , menn og barn som kunne vært reddet, har nå mistet livet, sier Hamdan.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Da-skytterdronningen-kom-pa-landslaget_-ble-det-ikke-sa-moro-lenger--Jeg-folte-jeg-matte-bevise-noe-overfor-andre-239819b.html I skytesporten tenker vi ikke spesielt på om konkurrentene er kvinner eller menn.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Da-skytterdronningen-kom-pa-landslaget_-ble-det-ikke-sa-moro-lenger--Jeg-folte-jeg-matte-bevise-noe-overfor-andre-239819b.html - Noen sier at kvinner er tøffere i hodet, men det er lett å si.
AA170809 14 barn og 9 kvinner er blant de drepte i luftangrepene mot byen mellom mandag kveld og tirsdag kveld, opplyser SOHR.
AA170809 Ingen kvinner sto på lista da Rouhani tirsdag presenterte sin nye regjering.
AA170809 Tusenvis av kvinner , menn og barn som kunne vært reddet, har nå mistet livet, sier Hamdan.
VG170808 KrFs kvinner anmeldte saken.
VG170808 Reaksjonene fra de virale bildene av tomme busseter oppfattet som burkakledde kvinner , kan også kategoriseres derunder.
SA170808 Kvinner , spyd : ¶
NL170808 Og at " enhver som hever sin stemme om Profeten - det være seg jøder, kristne, hinduer, troende, ikke-troende, kvinner eller menn, skal avlives som hunder ".
DN170808 på modne kvinner
DN170808 Selskaper med kvinner i toppen doblet avkastningen ¶ ¶
DN170808 Google-sjef Sundar Pichai har valgt å sparke ingeniøren som mener kvinner er biologisk uegnet til å jobbe i bedriften.
DN170808 - Jeg slår bare fast at det at interesser og ferdigheter er forskjellige mellom kvinner og menn, blant annet skyldes biologiske årsaker og at disse forskjellene kanskje forklarer hvorfor vi ikke ser like mange kvinner i IT-jobber og lederroller, heter det i dokumentet som er komponert av en anonym, mannlig programvareingeniør.
DN170808 - Jeg slår bare fast at det at interesser og ferdigheter er forskjellige mellom kvinner og menn, blant annet skyldes biologiske årsaker og at disse forskjellene kanskje forklarer hvorfor vi ikke ser like mange kvinner i IT-jobber og lederroller, heter det i dokumentet som er komponert av en anonym, mannlig programvareingeniør.
DB170808 ¶ OPPHETET DEBATT : Google etterforskes etter beskyldninger om forskjellsbehandling av menn og kvinner .
DB170808 « Fordelingen av preferanser og evner hos menn og kvinner er delvis forskjellig på grunn av biologiske årsaker.
DB170808 Spesielt reagerer Pichai på at at Damore hevder at kvinner er mindre egnet til å ha en karriere innen teknologi enn menn.
DB170808 Skrivet har fungert som bensin på bålet i en allerede opphetet debatt knyttet til behandling av kvinner i mannsdominerte Silicon Valley.
DB170808 Selskapet har en tendens til å ansette hvite og asiatiske menn framfor kvinner og andre minoriteter.
DB170808 I det ti sider lange skrivet, med tittelen « Google's Idelogical Echo Chamber » ( Google's ideologiske ekkokammer ), som i utgangspunktet var ment internt, skriver Damore at årsaken til forskjeller mellom kjønnene i teknologiindustrien er biologiske forskjeller og at disse gjør kvinner mindre egnet for å gjøre karriere innen teknologi.
DB170808 Google er også under etterforskning av US Department of Labor som beskylder selskapet for å systematisk diskriminere kvinner .
DB170808 Disse forskjellene kan forklare hvorfor vi ikke ser lik representasjon av kvinner innen teknologi og lederskap », skrev Damore.
DB170808 Bare 20 prosent av arbeidsstyrken, som har jobber innen teknologi, er kvinner .
DB170808 For hver mann som stiller opp i en, må tre kvinner bli spurt, sies det.
DB170808 Det har lenge vært en kjent problemstilling at kvinner har større terskel for å bidra i offentlig debatt.
DA170808 Tok forrige uke gull i VM i styrkeløft i Minsk i veteranklassen for kvinner ( 60-69 år ).
BT170808https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Jublet-for-VM-gull---etter-at-rivalen-ble-nektet-adgang-til-stadion-239984b.html Kvinner , spyd : ¶
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Jublet-for-VM-gull---etter-at-rivalen-ble-nektet-adgang-til-stadion-239984b.html Kvinner , spyd : ¶
AA170808 Rundt 30 kvinner har årlig benyttet seg av tilbudet, sier Bakke.
VG170807 Så tror jeg kvinner er flinkere til å se hele mennesket.
VG170807 Styrelederen i Avaldsnes Kvinner Elite, Arne Utvik, mener det er uunngåelig at den den europeiske utviklingen også når Norge.
VG170807 Sportslig leder for Stabæk Kvinner , Richard Jansen, er ikke i tvil om at både herrene og kvinnene har tjent på å være i samme klubb.
VG170807 Men før Haugesund skal kunne få et elitelag for kvinner , må klubben si ja til Avaldsnes.
VG170807 Slik som så mange kvinner i dette landet, hadde også jeg jobbet deltid, mens den andre hadde jobbet overtid.
VG170807 Og slik som så ufattelig mange andre kvinner , hadde jeg også « kost meg med det », som det heter, og gitt blaffen både i de personlige inntektene og pensjonspoengene.