AA170912 Okkenhaug skriver : « Dette var representanter for 'de nye kvinnene' , utdannede, yrkesaktive og selvstendige, som foretrakk kvinnefellesskapet framfor ekteskap og tradisjonelt familieliv.