VG171227 Hun må også gjøre ham oppmerksom på de katastrofale følgene som kuttene i bistand til organisasjoner som tilbyr eller informerer om abort, den såkalte « gag rule », kan få, sier Kaski.
VG171225 FRYKTER KONSEKVENSENE : Kuttene kan gå ut over samfunnsoppdraget til FHI, mener Gayorfar.
DN171225 Oljenedturen førte til at mange bedrifter måtte si opp ansatte, men ikke alle disse kuttene gikk greit for seg.
DA171225 FHI har nylig kalkulert inn ekstraregningen, og de samlede kuttene etter statsbudsjettet økes fra 1,4 prosent til 4,2 prosent.
DB171222 De sår også tvil om hvorvidt kuttene vil bidra til økt vekst og flere arbeidsplasser.
DA171222 « Lightning Fire Magic Prayer » er en roligere sak, flere ideer satt sammen til ett spor, og det funker i grunn best blant alle kuttene .
DB171221 De statlige selskapene må selv gjøre kuttene , finne ut hvor det er mulig å stramme livreima og finne løsninger når budsjettkuttene begynner å ramme pasienter, innsatte og studenter.
DB171221 De smålige kuttene fra regjeringen har vært små, til tider nesten umerkelige, særlig for oss som sitter greit i det.
AP171221 Det trengs heller ikke mye fantasi til å forestille seg hvor kuttene kommer, når de først tvinger seg på : pensjoner, helsesubsidier og matkuponger for fattige.
VG171220 Demokratene sier på sin side at det kun er de rike og næringslivseiere som vil tjene på kuttene .
VG171219 Demokratene sier på sin side at det kun er de rike og næringslivseiere som vil tjene på kuttene .
VG171219 Da rammer ikke kuttene byråkratiet, men folk flest.
AP171219 Leder Richard Aune i NRKs journalistlag ( NRKJ ) forteller til Medier24 at kuttene må følge ambisjonene : ¶
AP171219 Kuttene er ikke dramatiske for oss, men det er en jobb som må gjøres sammen med våre tillitsvalgte og ansatte.
SA171217 Og disse kuttene vil komme på toppen av en allerede alvorlig situasjon.
SA171217 Hvis Kongressen ikke kutter sterkt i utgiftene, vil de automatiske kuttene slå inn, med mindre Demokratene og Republikanerne kan bli enige om avstå fra dem.
SA171217 Disse kuttene vil komme på toppen av en allerede alvorlig situasjon. 60 års lavmål ¶
DB171216 Hun sendte fotografier av kuttene hun hadde, det virket for henne at hun allerede hadde forberedt alt dette, sier Gonzalez til Globo.
SA171215 De fleste kuttene gjøres innen oppvekst, kultur og levekår.
SA171212 Jeg vil til slutt minne om at MDG var det eneste partiet som fulgte opp kuttene som ligger i Paris-avtalen i sitt alternative statsbudsjett for 2017, ifølge Cicero.
DA171212 Vi var eneste parti som var mot kuttene i utgangspunktet.
DA171212 Nå snur flertallspartiene, og går inn for å reversere de planlagte kuttene .
DA171212 - Vi har lyttet, lyttet og tenkt og har nå reversert de foreslåtte kuttene i arabisk og latin, opplyser fylkesvaraordfører Marianne Chesak ( Ap ) til RA.
BT171211 | Her kommer kuttene på Haukeland ¶
VG171204 Lederen for diplomatenes fagforening, Barbara Stephenson skrev nylig i et åpent brev om at kuttene i departementet har ført til en « halshugging av erfarne ledere ».
VG171204 Ifølge henne har kuttene særlig rammet seniordiplomatene.
DA171204 - Regjeringen sier at det skal satses på dyrepoliti, men kuttene gjør at det vil mangle ressurser til å følge opp med faglig kompetanse, mener Leirvaag.
DA171204 - Mattilsynet er i dag til stede der det foregår slakting, men med disse kuttene frykter vi at kontrollen av blant annet juleribba blir mangelfull, sier Terje Olsen, og legger til at det ikke kan kuttes mer nå uten at det vil gå på bekostning av viktige tilsynsoppgaver.
SA171203 Og det tar ikke hensyn til de massive kuttene i tjenester, helsevesenet og andre fordeler som den sannsynligvis vil resultere i.
DN171202 - Kuttene kommer først og fremst de høytlønte til gode, og da vil det ikke gi et løft i forbruket.
AP171201 Tillerson selv forsvarer kuttene med at USA ikke har råd til et så stort utenriksdepartement.
AP171201 Partiveteran og utenriksnestor John McCain var positiv da Tillerson ble utnevnt, men har senere uttrykt bekymring for de store kuttene som er foreslått i departementets budsjetter.
DN171130 Irak har sagt at Opec vil overvåke produksjonskuttene hver tredje måned, og at kuttene fortsatt vil være på 1,8 millioner fat om dagen, skriver TDN Finans.
DN171130 Han sier samtidig at det er for tidlig å snakke om eventuelle strategier for hvordan man skal stoppe med kuttene i 2018.
DN171130 Irak har sagt at Opec vil overvåke produksjonskuttene hver tredje måned, og at kuttene fortsatt vil være på 1,8 millioner fat om dagen, skriver TDN Finans.
DN171130 Han sier samtidig at det er for tidlig å snakke om eventuelle strategier for hvordan man skal stoppe med kuttene i 2018.
DA171130 Hallstein Bjerckes eget parti er med på å gi flertall for disse kuttene fra regjeringen, fastslår Abdullah Alsabeehg, Arbeiderpartiets talsperson i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo.
AP171130 De store oljelandene i Midtøsten har signalisert tydelig at OPEC vil ha en vurdering av virkningene av kuttene når de møtes i juni.
AA171130 Dessverre sier kuttene og inndekningsforslagene vel så mye om politisk lederskap.
AP171129 Blant de foreslåtte kuttene er : ¶
DB171128 Dessverre har ikke de årlige kuttene vært noen suksess.
DN171127 Trolig er en forlengelse av produksjonskuttene allerede priset inn i av markedet, og analytiker William O'Loughlin i Rivkin Securities sier at oljetradere venter en forlengelse av kuttene , ifølge Reuters.
DB171125 De totale kuttene i antall kvoter vil bli på 3,1 millioner kvoter fra 2019 til 2030.
DB171123 De foreslåtte kuttene til en rekke organisasjoner på landbruksbudsjettet og til ulike tiltak for fri rettshjelp - og innføring av den såkalte Tesla-avgiften ( avgift på de tyngste el-bilene ), betraktes gjerne som dette - agn som regjeringspartiene har lagt ut av reint forhandlingstekniske grunner.
DB171123 Betydningen av disse kuttene , viser at de to sentrumskameratene til regjeringen har makt til å plukke mer enn lavthengende frukt i forhandlinger.
DA171123 - Partiene godtar rådmannens kutt på 0,4 prosent for barnehagene, og kuttene er triste.
DN171122 Sen forklarer at vi ennå ikke har sett den fulle effekten av den lave oljeprisen vi har hatt fordi vi ennå ikke har merket kuttene i investeringer som ble gjort i årene like etter oljeprisfallet.
DN171122 Han sier kuttene vi så i årene 2014 til 2016 ikke har vist seg i tilbudssiden ennå fordi det er en såkalt ledetid på syv år.
DB171122 Jeg er glad for at forliket fjerner noen av de mest brutale kuttene i Frp og Høyres budsjett, særlig kutt i dagpenger for folk med lavest inntekt, sier Giske til Dagbladet.
DB171122 Ikke bare har Venstre stanset kuttene , bevilgningen er økt med fem millioner kroner.
DB171122 I budsjettforliket har Venstre fått gjennomslag for stanse kuttene på 15 millioner kroner i rettshjelpstiltak som Juss-Buss, JURK ( Juridisk Rådgivning For Kvinner ) og Noas.
DA171122 Tirsdag konfronterte hun statsråd Sanner med kuttene i Navs budsjetter på LO Stats kartellkonferanse på Gol.
DA171122 I 2021 vil Nav ha 1.100 færre årsverk dersom kuttene i statlig sektor fortsetter, ifølge Norsk Tjenestemannslag ( NTL ).
DA171122 For Nav sin del tilsvarer det 690 millioner kroner og 1.100 årsverk fra 2015 til 2021 dersom kuttene videreføres, og dersom Venstres forslag om å spare inn én prosent i budsjettene til statlige og offentlige virksomheter gjennom Sanners reform tas til følge.
DA171122 Dersom statsråd Jan Tore Sanner fortsetter de statlige kuttene , vil ventetida i Nav bli mye lenger enn i dag, advarer NTL.
AP171122 Overfor Aftenposten forklarer hun kuttene i DVB-støtten med at de er gjort i henhold til DVBs egen plan.
AP171122 Kuttene i støtten til DVB var ikke blant temaene i intervjuet.
AA171121 Regjeringen har gjort omfattende kutt i driftsbudsjettene i offentlig sektor de siste årene, men kuttene blir gjort på feigest mulig måte, mener LO Stat.
AA171121 Men det er politikerne som burde få kjeft, fordi de har pålagt dem disse kuttene , sier Aas.
AA171121 I domstolsadministrasjonen har kuttene ført til at saksbehandlingstiden stadig øker og sakene hoper seg opp, sier Aas.
AA171121 I Nav har kuttene ført til lengre ventetid, mindre støtte og oppfølging og færre til å hjelpe folk tilbake i jobb.
AA171121 Han nevner Kriminalomsorgen, Nav og Domstolsadministrasjonen som tre eksempler på virksomheter hvor han mener kuttene har gått alvorlig ut over tjenestene de skal yte.
AA171121 Aas mener kuttene i de ulike offentlige etatene og virksomhetene er blitt gjennomført på verst mulig måte - med ostehøvelmetoden.
SA171117 I første omgang takler sikkert kulturfrivilligheten kuttene .
AP171117 Ofte har utgiftsøkningene effekt også på lang sikt - mer til pensjonister binder opp utgifter i årene som kommer - mens mange av kuttene er kortsiktige og kun bidrar til å spare penger ett år.
AP171117 Mange av kuttene går Venstre og KrF imot i sine forslag - samtidig som de fremmer forslag om nye påplussinger og andre måter å få inn penger på.
SA171116 Som følge av at de fikk mindre tilskudd fra kulturdepartementet til administrasjonen for året 2017, har kuttene først og fremst gått utover IT-ansatte.
SA171116 - Vi gjør kuttene av to årsaker.
SA171116 Kuttene kommer i tillegg til åtte stillingene som allerede er blitt varslet kuttet i IT-området.
SA171116 Som følge av at de fikk mindre tilskudd fra kulturdepartementet til administrasjonen for året 2017, har kuttene først og fremst gått utover IT-ansatte.
SA171116 - Vi gjør kuttene av to årsaker.
SA171116 Kuttene kommer i tillegg til åtte stillingene som allerede er blitt varslet kuttet i IT-området.
DN171116 Nå kommer kuttene i DNB, ifølge Nordea ( DN+ ) ¶
DN171116 | Nå kommer kuttene i DNB, ifølge Nordea ¶
DN171116 Foto : Matthias Schrader / AP / NTB scanpix ¶ Kuttene vil gå hardest ut over Siemens' avdelinger for fossilt energi.
DB171116 Foto : Matthias Schrader / AP / Scanpix ¶ Kuttene vil gå hardest ut over Siemens' avdelinger for fossilt energi.
DB171116 Reformen kutter riktignok skattene over hele fjøla, og majoritetsleder og ordstyrer Paul Ryan, framhevet særlig kuttene til arbeider- og middelklassen da han tok ordet før selve avstemningen.
DB171116 Hun mener at Norges stilling som et ledende likestillingsland har blitt svekket med kuttene Frp- og Høyre-regjeringa har gjort de siste fire åra.
BT171116 Som følge av at de fikk mindre tilskudd fra kulturdepartementet til administrasjonen for året 2017, har kuttene først og fremst gått utover IT-ansatte.
BT171116 - Vi gjør kuttene av to årsaker.
BT171116 Kuttene kommer i tillegg til åtte stillingene som allerede er blitt varslet kuttet i IT-området.
AP171116 Som følge av at de fikk mindre tilskudd fra kulturdepartementet til administrasjonen for året 2017, har kuttene først og fremst gått utover IT-ansatte.
AP171116 - Vi gjør kuttene av to årsaker.
AP171116 Kuttene kommer i tillegg til åtte stillingene som allerede er blitt varslet kuttet i IT-området.
AA171116 Som følge av at de fikk mindre tilskudd fra kulturdepartementet til administrasjonen for året 2017, har kuttene først og fremst gått utover IT-ansatte.
AA171116 Kuttene kommer i tillegg til åtte stillingene som allerede er blitt varslet kuttet i IT-området.
DN171115 I ni dager har deltakerne på COP 23 forhandlet om reglene for hvordan landene skal måle og rapportere om kuttene i sine klimagassutslipp.
BT171114 Men alle vet at det er begrenset hvor lenge de kan holde på med slike kutt, og det er usikkert hvor mye god effektivisering og avbyråkratisering kuttene egentlig fører til.
BT171114 I 2015-budsjettet skaffet samarbeidspartnerne over en milliard kroner ved å redusere kuttene i formuesskatten som regjeringen foreslo.
DN171113 De ansatte fikk beskjed om kuttene i staben mandag, skriver Fredriksstad Blad.
DA171112 Da kan ikke forskningsavdelingen være skjermet fra kuttene .
AP171112 Kuttene i 2016 og 2017 har medført at bemanningen i domstolene er redusert med 35 - 40 årsverk.
DA171111 Ledelsen i SSB har blant annet begrunnet kuttene med at færre forskere skal satse mer på internasjonal publisering.
NL171110 Signalene jeg hører er at kuttene i mediebransjen går utover gravejournalistikk.
DB171109 Kuttene innebærer et splittet og svekket fagmiljø.
DB171109 Kuttene betyr også at ombudet ikke vil kunne være like mye ute rundt i landet.
DN171108 Professor Ola Grytten ved NHH er litt overrasket over at ikke flere banker har fulgt kuttene raskere, men synes det er bra for Norge.
DN171108 Professor Ola Grytten ved NHH er litt overrasket over at ikke flere banker har fulgt kuttene raskere, men synes det er bra for Norge.
DN171108 Interne høringsnotater Finansavisen har fått tilgang til, viser at Statistisk sentralbyrå ( SSB ) jobber med en stor flytte- og omorganiseringsplan, parallelt med kuttene i forskningsavdelingen.
DB171108 Etter kronprinsens maktgrep føler oljeanalytiker Trond Omdal i Pareto Securities seg enda sikrere på at de OPEC-regisserte kuttene forlenges, og dermed at oljeprisen ikke faller tilbake i 2018.
DB171106 - Kronprinsen har allerede uttalt at han støtter en forlengelse av de nåværende kuttene .
DA171106 Slik WWF Verdens naturfond vurderer situasjonen, må kuttene reverseres og mer penger på bordet for å sikre eksistensen for disse artene.
DB171104 To hoder har blitt kjøpt for sammenlikning, DNA har blitt testet, kuttene og tennene har blitt nøye undersøkt.
DB171104 Kuttene antydet at ryggraden ble fjernet, enda en indikasjon på at Jane Does hode ble brukt i kroppshandlerindustrien, mener Vitali.
DN171103 Et av de største kuttene kommer i selskapsskatten, der endringen fra 35 til 20 prosent utgjør den største engangsreduksjonen av denne skatteordningen noensinne, ifølge Washington Post.
DN171103 Henrikke Helland, klubbleder i TV2, kommenterer kuttene i kanalen.
DB171103 Men disse kuttene er sannsynligvis langt fra nok til å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
DA171103 Det er en viss fleksibilitet i karbonbudsjettet når det gjelder når kuttene skal tas.
NL171102 Jeg ber innstendig om at stortingsflertallet straks setter en stopper for de smålige kuttene til 4H og flere andre frivillige organisasjoner som ligger i forslaget i statsbudsjett for 2018.
DN171102 Hun er blant dem som har overlevd kuttene i riggbransjen.
DN171102 Hun er blant dem som har overlevd kuttene i riggbransjen.
DA171102 Verner lønnsstatistikken ¶ Kuttene i forskningsavdelingen har ført til at SSBs administrerende direktør, Christine Meyer, tidligere denne uka ble kalt inn til et møte med finansministeren.
DA171102 Ledelsen i SSB har blant annet begrunnet kuttene med at færre forskere skal satse mer på internasjonal publisering.
DA171102 Han ønsker ikke å kommentere kuttene før Meyer har hatt sitt andre møte med finansministeren, men sier følgende til Dagsavisen : ¶
DA171102 Han er bekymret for at kuttene i forskningsavdelingen til sjuende og sist vil gå ut over trepartssamarbeidet.
DA171102 Verner lønnsstatistikken ¶ Kuttene i forskningsavdelingen har ført til at SSBs administrerende direktør, Christine Meyer, tidligere denne uka ble kalt inn til et møte med finansministeren.
DA171102 Ledelsen i SSB har blant annet begrunnet kuttene med at færre forskere skal satse mer på internasjonal publisering.
DA171102 Han ønsker ikke å kommentere kuttene før Meyer har hatt sitt andre møte med finansministeren, men sier følgende til Dagsavisen : ¶
DA171102 Han er bekymret for at kuttene i forskningsavdelingen til sjuende og sist vil gå ut over trepartssamarbeidet.
SA171101 Politikerne må stoppe seigpiningen av barnehagene i bydelen og vedta de foreslåtte kuttene - til beste for alle barn, foreldre og ansatte i bydelen.
FV171101 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
VG171031 | FN-Solheim slår alarm : Løftene i Parisavtalen redder ikke klimaet ¶ Kuttene i klimautslipp som ble lovet i Parisavtalen i 2015 er ikke nok.
DA171031 | Hver fjerde mottaker rammes av regjeringens dagpengekutt ¶ Kuttene regjeringen foreslår i statsbudsjettet, vil føre til at 3.500 personer ikke lenger har krav på dagpenger.
BT171031 Tvert imot sendte byrådet ut pressemelding, der de fremstilte kuttene som en forbedring : « Normtidene er viktig for å sikre at ressursene fordeles på en rettferdig måte.
BT171031 Dersom de ikke ønsket kuttene , kunne de enkelt latt være å vedta dem.
AP171031 Inntil en sånn grense foreligger vil vi ikke støtte de kuttene byrådet legger opp til på enkeltskoler, sier Saida Begum ( H ) i bystyrets kultur- og utdanningskomité.
AP171031 Kuttene vil komme allerede fra januar og det mener vi er uforsvarlig uten en slik utredning.
SA171030 Den politiske behandlingen vil neppe føre til store endringer, men det kan være viktig å se ekstra på muligheten for å redusere kuttene som rammer skole og sykehjem.
VG171029 Moksness varsler om at Gatejuristens tilbud Barnas jurist og Gatas økonom må legges ned dersom kuttene blir en realitet.
VG171029 Hun opplyser om at kuttene mest sannsynlig vil føre til at de må si opp halvparten av de ansatte i den prisbelønnede organisasjonen.
DA171029 - Jeg har stor forståelse for at kuttene oppleves som vanskelige.
AP171029 I en tid hvor vi vet at nedbøren kommer til å øke, er det merkelig at regjeringen velger å gjennomføre disse kuttene .
AP171029 Dropp kuttene i pleiepengeordningen ¶
DA171028 Rådet fra rådmannen er skremmende klart : Kuttene og omstillingene i 2017 og de neste årene er avgjørende for å unngå å utsette neste generasjon for skattesjokk eller velferdskrise.
DA171028 Jobben blir i stor grad å dempe kuttene på 51 millioner kroner rådmann Per Kristian Vareide foreslår.
DA171028 Fordelingen av kuttene , flertallspartienes evne til å meisle ut et forslag til bystyret og opposisjonens evne til å peke på svakhetene, er her og nå-politikken.
VG171027 Begge kuttene er i strid med faglige råd. 18 av Norges 20 beste økonomer stilte seg for eksempel kritiske til avviklingen av arveavgiften. 17 av 20 mente kutt i formuesskatt var en dårlig idé.
SA171027 De to største kuttene på helse- og velferdsbudsjettet ble vedtatt i fjor, men blir gjennomført nå.
SA171026 Administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge sier til NTB at det vil bli færre filialer i Norge - men at det er for tidlig å si hvordan kuttene vil slå ut i praksis.
SA171026 Kuttene kommer som en følge av digitalisering og at kundene i stadig større grad bruker banktjenester på nye måter.
SA171026 Kuttene ble varslet i forbindelse med presentasjonen av selskapets kvartalsresultat torsdag.
SA171026 De fleste kuttene gjøres innen oppvekst og kultur og levekår.
SA171026 Begge disse kuttene ble innført i høst, og har skapt debatt.
SA171026 - Men disse kuttene gjorde at vi kunne opprettholde grunnbemanningen på sykehjemmene, sier rådmannen.
DB171026 Kuttene ble varslet i forbindelse med presentasjonen av selskapets kvartalsresultat.
DA171026 Regjeringen fortsetter med disse kuttene i neste års statsbudsjett, til tross for advarsler.
DA171026 - De offisielle kuttene som framkommer tydelig i statsbudsjettene, var på cirka 4 prosent, men inkludert ekstra kostnader på grunn av blant annet virksomhetsoverdragelser og innføring av en konsernmodell, er det totale kuttet for 2016-2017 på 11 prosent.
DA171026 Kuttene lå på cirka 0,5 prosent i en periode fram til 2013, men økte til cirka 1,5 til 2 prosent i 2014 og 2015.
DA171026 Administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge sier til NTB at det vil bli færre filialer i Norge - men at det er for tidlig å si hvordan kuttene vil slå ut i praksis.
DA171026 Kuttene kommer som en følge av digitalisering og at kundene i stadig større grad bruker banktjenester på nye måter.
DA171026 Kuttene ble varslet i forbindelse med presentasjonen av selskapets kvartalsresultat torsdag.
BT171026 Kuttene kommer som en følge av økt digitalisering og at kundene i stadig større grad bruker banktjenester på nye måter.
BT171026 Kuttene ble varslet i forbindelse med presentasjonen av selskapets kvartalsresultat torsdag.
BT171026 Kuttene som er lagt frem i statsbudsjettet motsier satsingen som Erna Solberg skrøt av for ett år siden.
AP171026 Administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storset, bekrefter at også norske jobber forsvinner i kuttene .
AA171026 Kuttene kommer som en følge av økt digitalisering og at kundene i stadig større grad bruker banktjenester på nye måter.
AA171026 Kuttene ble varslet i forbindelse med presentasjonen av selskapets kvartalsresultat torsdag.
AA171025 Med de foreslåtte kuttene blir elevtallet lavere og tildelingene tilsvarende, forklarer stortingspolitiker Guro Gimse ( H ).
AA171025 Kuttene i folkhøgskolen rammer ikke Trøndertun, men mange andre folkehøgskoler har blitt økonomisk avhengige av å ha kortkursene.
VG171024 Kontrasten kunne nesten ikke vært større til høstens forslag statsbudsjett fra den blåblå regjeringen, der vi ser at regjeringen lar frivillige organisasjoner og ideelle aktører ta den største del av belastningen fra kuttene som foreslås.
VG171024 Alt fra store og viktige ungdomsorganisasjoner som 4H, Natur og Ungdom og Bygdeungdomslaget til folkehøyskolene får de største kuttene .
SA171024 | Nei til kutt i folkehøgskolene ¶ ¶ Kuttene rammer de mange små og store kommuner der den lokale folkehøgskolen er en sentral kulturarena, arbeidsplass og et samlingspunkt for unge og gamle, skriver Øyvind Brandt og Edgar Fredriksen.
DB171024 Men til tross for de over nevnte resultatene, advarer også fagforeningene i fengslene mot kuttene , som er kommet parallelt med en økning i antallet registrerte volds og trusselhendelser mot fengselsansatte.
DB171024 I fjor var kuttene på 33,7 millioner kroner.
DB171024 - Vi ser at kuttene går utover innholdet og gjør soningsforholdene tøffere for innsatte og ansatte.
AP171024 Kuttene for denne gruppen beregnes til cirka 75 millioner kroner.
DB171023 I år har fjerning av skatteklasse 2 vært et av de mest provoserende kuttene for KrF.
BT171023 Det kan virke som det er taktiske grunner bak kuttene i støtten til organisasjonene.
BT171023 De som rammes av kuttene er utsatte kvinner, lavinntektsfamilier og mennesker som har falt utenfor samfunnet.
BT171023 De som rammes av kuttene , er utsatte kvinner, lavinntektsfamilier og mennesker som har falt utenfor samfunnet.
BT171023 Kuttene går ut over rettssikkerheten til de som ikke har penger, kunnskap eller kontakter til å forsvare dem i møte med systemet.
AP171022 Ministeren forsvarer kuttene slik : ¶
VG171020 Vi registrerer at Frølich kaller kuttene til Wayback og Retretten et arbeidsuhell.
VG171020 VIL PRØVE Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich ( H ) sier man i justiskomiteen vil se på om man kan gjøre noe med kuttene .
VG171020 STERKE SIGNALER : Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet sier regjeringen fikk sterke signaler fra Stortinget om å gjøre noe med kuttene til Wayback og Retretten.
VG171020 Røde Kors-aktiviteten Nettverk etter soning frykter for konsekvensene av kuttene i budsjettet.
VG171020 REAGERER : Hanne Hamsund, daglig leder i For Fangers pårørende, reagerer på kuttene i budsjettet og kaller det lite klokt.
VG171020 Jeg utelukker ikke at vi kan få endret noe på kuttene når dette kommer til Justiskomiteen, men det er gjort en betydelig prioritering av et annet viktig feil - og det er vergemål.
VG171020 BEKYMRET : Stian Estenstad, leder for aktiviteten Nettverk etter soning i Oslo, er bekymret for konsekvensene av kuttene .
DB171020 Hvordan skal regjeringen gjøre opp for kuttene sine ?
DA171020 Nå skal regjeringen i forhandlinger med V og KrF, og jeg oppfordrer disse partiene til å stanse kuttene til fri rettshjelp-organisasjoner, sier Hadia Tajik.
DA171020 Hvis kuttene opprettholdes, vil det gå ut over tiden Gatejuristen kan bruke på kontor og ute i felten.
DA171020 Ap vil også fjerne kuttene .
DA171020 - Vi kommer til å jobbe alt vi kan for å få fjernet kuttene , sier Olaug Bollestad ( KrF ) til RA.
DA171020 - For Gatejuristen Stavangers del er kuttene på 27 prosent, fra 1.451.200 kroner til 1.050.000 kroner årlig, sier tiltaksleder Camilla Andersson, én av to heltidsansatte.
DA171020 - Disse kuttene er vi imot, og vi legger inn støtten i vårt alternative budsjett.
DA171020 - Kuttene er synd for de studentene som er så heldige å få viktige erfaringer.
BT171020 Særlig oppmerksomhet får kuttene til 32 dyre- og miljøorganisasjoner som før har fått støtte fra Landbruks- og matdepartementet.
SA171019 | Nei til kutt i folkehøgskolene ¶ ¶ Kuttene rammer de mange små og store kommuner der den lokale folkehøgskolen er en sentral kulturarena, arbeidsplass og et samlingspunkt for unge og gamle, skriver Øyvind Brandt og Edgar Fredriksen.
DN171019 Kommunikasjonssjef Andreas Helgesen i TechnipFMC bekrefter kuttene overfor DN.
AP171019 Han frykter kuttene vil ramme unge elever.
DN171018 Ap-leder Jonas Gahr Støre vil vite om regjeringen har begått flere arbeidsuhell i statsbudsjettet og sikter til de mange kuttene til frivillige organisasjoner.
DN171018 - Vi har de siste dagene vært vitne til ett merkelig skue, der stortingsrepresentanter og til og med regjeringsmedlemmer avlyser kuttene regjeringen selv har foreslått i budsjettet.
DB171018 Kritiske til kuttene
DB171018 Avdelingene på Gjøvik og Fornebu blir berørt av kuttene , og henholdsvis 23 ansatte i Fixed & TV på Gjøvik og 56 i Mobile-divisjonen på Fornebu, mister jobben.
DB171018 Kuttene vil få vesentlig betydning for brukerne og deres mulighet til å få oppfylt helt grunnleggende rettigheter.
AP171018 Det som imidlertid er et utfordring, er at kuttene begrunnes med varierende grundighet.
AP171018 Det betyr ikke at alle kuttene fortjener like mye oppmerksomhet, eller at de representerer et like stort drama for alle som rammes.
AP171018 Da fremstår kuttene i driftsstøtte til de 33 frivillige organisasjonene som en ren budsjetteknisk øvelse, der Regjeringen søker å frigjøre penger der det tilsynelatende svir minst.
AP171018 3rd-party-bio ¶ Kuttene til frivillige organisasjoner har mer uklare begrunnelser.
DB171017 ¶ BEKYMRET : Leder i Oslo fengselsfunksjonærers forening Farukh Qureshi er bekymret over de nye kuttene .
DB171017 Også justispolitisk talsperson for SV Petter Eide, reagerer på kuttene .
DB171017 Mens kuttene var på 6,4 millioner kroner i 2015, har regjeringen i statsbudsjettet for 2018 foreslått 23 millioner kroner i kutt i kriminalomsorgens driftsbudsjett.
DB171017 - Effekten av kuttene i kriminalomsorgen er skjult for folk flest, men farlig for ansatte, innsatte og samfunnet, mener Qureshi.
DB171017 Kuttene øker år for år.
AP171017 Disse kuttene er stoppet i statsbudsjettforhandlinger, og flertallet på Stortinget har tilbakeført pengene.
AP171017 Kuttene ville ført til omfattende nedbemanninger i en rekke aviser som er viktige for mediemangfoldet og samfunnsdebatten.
AA171017 Kanskje har regjeringen foreslått kuttene fordi de vet at Venstre og Kristelig Folkeparti uansett vil reversere dette i budsjettforhandlingene.
AA171017 Et av de mange uforståelige kuttene , er støtten til dyrevernsorganisasjonene.
NL171016 ¶ DRASTISKE KUTT : Hilde Lin-Olsen og Nina Walthinsen i Gatejuristen Tromsø, håper at de klarer å reversere kuttene før budsjettet blir vedtatt Foto : Astrid Øvre Helland/Nordlys ¶
NL171016 Derfor forventer vi at stortingsrepresentanene fra Troms gjør absolutt alt de kan for å hindre at kuttene får flertall når Stortinget behandler budsjettet.
NL171016 Kuttene til Gatejuristen i Tromsø er en del av et bilde der regjeringen går massivt til angrep på svakeste og mest vanskeligstilte.
DB171016 Den nye lederen av Stortingets justiskomité mener det er de svakeste i samfunnet, og de har størst behov for juridisk hjelp, som rammes av kuttene .
DB171016 - Forhåpentligvis forstår både Kristelig Folkeparti og Venstre hva disse kuttene vil føre til, og hvem som vil bli hardest rammet sier Vågslid.
DB171016 Kuttene innebærer en betydelig svekkelse av rettssikkerheten, sier Vågslid.
DB171016 Kuttene i fri rettshjelptiltak føyer seg inn i et bekymringsfullt mønster.
BT171014 Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.
AP171014 Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.
AA171014 Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.
AA171014 Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.
DB171013 Kuttene i kvoteflyktninger er drevet av følelser, ikke realiteter Kommentar ¶
DA171013 - Sammen med kuttene i gang- og sykkelveier, samt nok en økning i budsjettet for veiprosjekter, virker det som om regjeringen totalt overser at transportsektoren er Norges nest største utslippssektor, fortsetter Due.
AP171013 Ifølge VG vil kuttene komme i den planlagte nye hæravdelingen i Porsanger i Finnmark.
AA171013 På spørsmål fra NTB om disse kuttene er noe regjeringen kan gå tilbake på i bytte mot støtte, svarer Solberg : ¶
AA171013 Mange av kuttene utgjør ikke særlig mye i kroner og øre, men har provosert både Venstre og KrF, som regjeringen må ha støtte fra for å få budsjettet vedtatt i Stortinget.
AA171013 Kuttene er lite helhetlige, mener arbeidstakerorganisasjonen.
AA171013 Ifølge VG vil kuttene komme i den planlagte nye hæravdelingen i Porsanger i Finnmark.
VG171012 Men de mest omtalte kuttene , på elbiler og i skatteklasse 2, må ikke forveksles med reelle kutt.
VG171012 Det var ikke helt som planlagt, men Terje Breivik i Venstre fant tilbake til regien da han på talerstolen kritiserte kuttene i elbilstøtten.
VG171012 Kuttene virker svært lite gjennomtenkt.
VG171012 NHO og Bellona går kraftig ut mot kuttene .
VG171012 CO2-fangst og lagring skal stå for en tredel av kuttene .
DN171012 Siden Opec besluttet å kutte i produksjonen i november i fjor har det titt og ofte vært stilt spørsmål om hvor seriøse oljeprodusentene har vært til kuttene .
DB171012 - Vi kommer ikke utenom å måtte kritisere dem for de smålige kuttene som faktisk foreslås.
DB171012 Hun viser til regjeringen for en forklaring på kuttene .
DB171012 LO-lederen er bekymret for at kommunene ender opp med regninga for kuttene i dagpengeordningen.
DB171012 ( Dagbladet ) : - Vi kommer ikke utenom å måtte kritisere dem for de smålige kuttene som faktisk foreslås.
DB171012 - De veier heller ikke opp for kuttene til de som har minst og som er gjort de siste åra, som kutt i barnetillegget for uføre og overgangsstønad.
DB171012 Her er kuttene som rammer pendlerne dinside ¶
DB171012 - De veier heller ikke opp for kuttene til de som har minst og som er gjort de siste åra, som kutt i barnetillegget for uføre og overgangsstønad.
DB171012 Erna Solberg skeptisk til å ta millioner fra islamkritisk organisasjon ¶ | Kuttene i kvoteflyktninger er drevet av følelser, ikke realiteter ¶
DB171012 Krangel om ny NRK-lisens : Dette betyr de fire forslagene for deg Dagbladet Pluss ¶ | Kuttene i kvoteflyktninger er drevet av følelser, ikke realiteter ¶
DB171012 | Kuttene i kvoteflyktninger er drevet av følelser, ikke realiteter ¶
DB171012 Vil fortsette statsstøtten til Human Rights Service ¶ | Kuttene i kvoteflyktninger er drevet av følelser, ikke realiteter ¶
DB171012 Regjeringen hadde ingen god forklaring på kuttene , som om de var selvforklarende.
DB171012 Men er kuttene smarte og hensiktsmessige på lengre sikt, eller blir det mest korttenkt symbolpolitikk ?
DB171012 Kommunesektoren var dypt skuffet over kuttene , selv om de var ventet.
DB171012 Kuttene i antall kvoteflyktninger synes å være uten mål og mening.
DB171012 Ferdig snakka ¶ | Kuttene i kvoteflyktninger er drevet av følelser, ikke realiteter ¶
DB171012 Kristiansen ¶ | Kuttene i kvoteflyktninger er drevet av følelser, ikke realiteter ¶
DB171012 Æreskultur er overgrepskultur Spaltist ¶ | Kuttene i kvoteflyktninger er drevet av følelser, ikke realiteter ¶
DB171012 Skjønner ikke tausheten rundt doplåt : - Hvor er kritikerne av NRK ? | Kuttene i kvoteflyktninger er drevet av følelser, ikke realiteter ¶
DA171012 LO har gått gjennom statsbudsjettet og regnet på hvor store kuttene i dagpenger blir som følge av regjeringens forslag.
DA171012 Både Journalistlaget og Redaktørforeningen betegner kuttene som dramatiske.
DA171012 Både Journalistlaget og Redaktørforeningen betegner kuttene som dramatiske.
AP171012 Også han er svært bekymret for kuttene Regjeringen nå legger opp til.
AP171012 Ferske regjeringer foreslår gjerne de mest upopulære kuttene tidlig i regjeringsperioden, slik at de er ferdige med kjeften i god tid innen neste valg.
AA171012 LO har gått gjennom statsbudsjettet og regnet på hvor store kuttene i dagpenger blir som følge av regjeringens forslag.
DA171011 - I tillegg til kuttene i Groruddalssatsingen, har regjeringen fjernet den universelle ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i Groruddalen og Oslo Sør, og sagt opp 58 ekstra lærere på skolene i de samme områdene, påpeker Tellevik Dahl.
AA171011 - I tillegg til kuttene i Groruddalssatsingen har regjeringen fjernet den universelle ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i Groruddalen og Oslo Sør og sagt opp 58 ekstra lærere på skolene i de samme områdene, sier hun til Dagsavisen.
DB171010 Ganske få familier blir rammet av kuttene regjeringen gjorde i samme håndvending, og nettopp derfor mener SV-lederen det hele er så umusikalsk.
DN171009 Da Barkindo snakket i New Delhi luftet han også ideen om å ønske andre land velkommen inn i avtalen, men heller ikke der ville han spesifisere hvilke land som eventuelt skal innlemmes i kuttene .
DB171007 * Etter opphetede lokale høringsrunder mange steder ble kuttene redusert til 130 før jul i fjor.
AP171006 Kuttene førte til at ICAN måtte si opp fem av sine syv ansatte i Norge.
DN171005 Kan minke kuttene
DN171005 - Putin og Salman vil mest sannsynlig bli enige om, men ikke annonsere, en avtale om å forlenge den nåværende Opec/non-Opec avtalen, men med forbehold om å kunne minke kuttene , sier konsulenter i Eurasia Group til Reuters.
DN171004 Investorer retter nå øynene mot Opec, og ser etter tegn til om landene som er med på den nåværende produksjonskuttavtalen vil forlenge kuttene lengre enn mars 2018.
DN171004 Et smart steg av Opec ville vært å beholde kuttene lengre enn markedet forventer, for å skape en ny base for oljeprisen, sier Richard Fullarton i Matilda Capital Management til Wall Street Journal.
VG171003 Det er denne delen av søknaden, og de ifølge Øystein Dale solide kuttene , som har å gjøre med nevnte forslag til kutt i styrelønn og honorarer - som Tom Tvedt angivelig ikke ville gå med på.
SA171003 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
BT171003 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
AP171003 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
AA171003 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
DB171002 Kuttene vil treffe målgrupper som funksjonshemmede, utviklingshemmede og yngre ledere.
DB170928 Eide er blant annet skeptisk til kuttene i Heimevernet som LTP legger opp til, og varslet allerede i valgkampen en omkamp om Andøya-nedleggelsen.
DB170928 Skal norsk utviklingspolitikk være effektiv, må det - som tidligere anført av FOKUS - ikke bare flere penger på bordet for å bøte på kuttene til Trump-administrasjonen, men Norge må også bruke sine diplomatiske forbindelser til å sikre at kvinner i utviklingsland får tilgang til seksualopplysning, prevensjon, trygge aborter og god behandling etter utrygge aborter.
DB170928 Ikke minst ser vi det som positivt at Norge under giverkonferansen i Brussel i fjor la 85 millioner kroner på bordet for å motvirke kuttene etter « the global gag rule ».
AA170928 I en rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet som avisa The Guardian har fått tilgang på, kommer det fram at administrasjonen har orientert Kongressen om kuttene .
AP170927 Selv det kan bli avvist hvis kuttene ikke blir dekket inn et annet sted og slik bare øke det allerede høye amerikanske budsjettunderskuddet.
AA170927 Selv det kan bli avvist hvis kuttene ikke blir dekket inn et annet sted og slik bare øke det allerede høye amerikanske budsjettunderskuddet.
VG170926 Hun tar også til orde for at kuttene i Medicaid er for store.
SA170926 Lisa Murkowski fra Alaska har ikke bestemt seg, men hun var også imot det forrige forsøket på grunn av kuttene det ville innebære for Alaskas fattigste.
DN170926 Hvis kuttene blir forlenget vil det bidra til å fremskynde et strammere marked, ifølge Morse, som mener at tilbudsskvisen er mer sannsynlig å bli skapt av Opec-landene i stedet for landene utenfor Opec.
DN170926 Lisa Murkowski fra Alaska har ikke bestemt seg, men hun var også imot det forrige forsøket på grunn av kuttene det ville innebære for Alaskas fattigste.
AP170926 Lisa Murkowski fra Alaska har ikke bestemt seg, men hun var også imot det forrige forsøket på grunn av kuttene det ville innebære for Alaskas fattigste.
DB170925 Lisa Murkowski fra Alaska har ikke bestemt seg, men hun var også imot det forrige forsøket på grunn av kuttene det ville innebære for Alaskas fattigste.
DA170925 Med den farten vi nå har i kuttene , vil ikke Norge bli et nullutslippssamfunn i 2050, noe som er målet, men først 2.000 år senere, påpeker Hansson.
DN170922 De finansielle kuttene , som i praksis betyr kroken på døren for kommisjonen, mobiliserte stort på sosiale medier og andre plattformer.
DN170922 Ministeren sier videre at landet ikke vil delta i kuttene før den nåværende kuttavtalen utløper.
DN170922 - Hovedfokuset på møtet vil være å overvåke etterlevelsen av kuttene som har nådd nye høyder på 110 prosent i august, i tillegg til produksjonsnivåene til Libya og Nigeria, skriver Goldman Sachs i et notat, ifølge Bloomberg News.
DN170922 Det er en rekke tiltak på norsk sokkel som har gitt kuttene .
VG170914 Med en oljepengebruk på 220 milliarder og et statsbudsjett på 1300 milliarder burde dette være mulig, spesielt hvis partiene i fellesskap tok ansvar for kuttene .
NL170913 Så hvor kan kuttene komme ?
DN170913 Å ta de nødvendige kuttene nå vil ifølge studien koste mellom 100 og 230 milliarder dollar per år spredt over de neste 80 årene.
DN170913 Skal dette være mulig, må kuttene starte nå.
DN170913 Hvis vi nå utsetter eller forsinker de nødvendige kuttene av CO2-utslipp blir fremtidige generasjoner nødt til å trekke ut mer enn ti ganger så mye CO2 når vi kommer til neste århundre.
DN170912 På norsk sokkel er kuttene rundt 30 prosent, sier Bertel Ånestad, investeringsdirektør i HitecVision.
DN170912 Kuttene i den kinesiske produksjonskapasiteten gjøres dels på grunn av bekymringer for luftforurensing på vinteren.
DB170911 - Ap vil videreføre asylforliket, og lover en kraftig satsing på integrering, rette opp kuttene i norskopplæringen, sørge for at innvandrere får brukt sin kompetanse, kommer i jobb og bidrar til samfunnet, ifølge Ap-nestlederen.
DA170911 Vil ta to tredjedeler av kuttene innenlands.
DA170911 Vil ta kuttene innenlands.
DA170911 Vil ta kuttene innenlands og ute.
DA170911 Vil ta kuttene i samarbeid med EU.
DA170911 Vil ta kuttene både innenlands og gjennom internasjonale tiltak.
VG170910 Erfaringsmessig foretar imidlertid ikke politikerne disse innstramningene før de er absolutt nødt, noe som gjør kuttene mer brutale enn om man hadde klart å planlegge dem bedre.
DB170910 MÅ KUTTE : Fungerende rådmann i Iveland, Gyro Heia, sier kommunale tjenester vil merke kuttene kommunen må gjennomføre.
DN170907 Det er ifølge avisen Arun Bansal, som er sjefen for dette forretningsområdet, som skal ha fått i oppdrag å gjennomføre kuttene .
DA170901 På slike statistikker scorer Østfold dårlig, så disse kuttene rammer oss spesielt hardt.
DA170831 Berger går i tillegg til angrep mot Macrons kutt i kontrakter som skal hjelpe folk i jobb, som han ser i sammenheng med kuttene i boligstøtten til fattige og studenter, en støtte Macron vil reformere.
AP170831 Også de roligere kuttene står sterkt.
SA170829 Summen veier ikke engang opp for kuttene som ble gjennomført i 2010.
AP170829 Summen veier ikke engang opp for kuttene som ble gjennomført i 2010.
SA170825 I tillegg til å reversere disse kuttene vil SV øke barnetrygden slik at den blir like mye verd som i 1996.
AA170823 Kuttene er ikke offisielt bekreftet, men ifølge kilder i Det hvite hus begrunnes de med bekymring over menneskerettighetssituasjonen i Egypt.
DB170822 Vi trenger knapt fasiten fra NAV for å vite at det ville bli resultatet av kuttene , men tallene Aftenposten har innhentet er likevel nedslående.
DB170822 Statistikken viser at norske menn tar ut betydelig færre uker permisjon enn før kuttene , og at norsk likestilling dermed er påført et alvorlig tilbakeslag.
VG170821 Solberg ble konfrontert med kuttene i fedrekvoten fra 14 til 10 uker, og tidligere utsagn om at hun hadde tillit til at norske men kom til å ta permisjon allikevel.
DA170821 SV : Det aller viktigste er å rette opp kuttene i barnetillegget til uføre, og de andre skeivhetene regjeringen skapte da de gjennomførte uførereformen.
DA170821 SV : Det aller viktigste er å rette opp kuttene i barnetillegget til uføre, og de andre skeivhetene regjeringen skapte da de gjennomførte uførereformen.
AP170821 I valgkampen 2013 hevdet hun at norske menn ikke ville la seg påvirke av kuttene , fordi kulturen for å være hjemme med barn har satt seg i Norge de siste 20 årene.
AP170821 Hun har tidligere hevdet at norske menn ikke ville la seg påvirke av kuttene , fordi kulturen for å være mer hjemme med barn har satt seg i Norge de siste 20 årene.
DB170819 Det eneste vi vet sikkert om de kuttene som allerede er gjennomført, er at noen av Norges rikeste har fått mer.
DA170817 Han understreker at de største kuttene har vært innen inntektsskatt og bedriftsskatt.
DA170817 Kuttene i formueskatt er bare en liten del av totalen, sier han.
AP170817 NHO har vanskelig for å finne igjen kuttene i formuesskatten.
AP170817 - Så det har ikke vært så stor virkning av kuttene i formuesskatten ?
DA170816 Ødegården presiserer at kuttene nå var helt uunngåelige grep, for å sikre fagutdannet kompetanse til arbeidslivet i kommende år - og fortsatt tilgang på mange utdanningsprogram for elevene.
DA170816 Bakgrunnen for kuttene var etter sigende manglende utbytte fra kraftselskapet Vardar.
DA170816 - Så lenge det ikke fantes noen alternative forslag, måtte det bli slik, sa Sissel Urke ( V ), leder for hovedutvalget for utdanningssektoren, da kuttene hadde blitt vedtatt.
VG170815 En økning på 1,5 millioner er heller ikke nok til å veie opp for kuttene i støtten som daværende president Yngve Hallén tvang gjennom i 2010.
AP170815 Erfaringene etter fire år er at kuttene ikke tas i byråkratiet, det har tvert imot blitt mer enn 1000 flere byråkrater på deres vakt.
AP170815 Disse kuttene har hun programfestet i en periode der det nesten ikke kommer ekstra oljeinntekter til å bruke på statsbudsjettet.
AP170815 Erfaringene etter fire år er at kuttene ikke tas i byråkratiet, det har tvert imot blitt mer enn 1000 flere byråkrater på deres vakt.
AP170815 Disse kuttene har hun programfestet i en periode der det nesten ikke kommer ekstra oljeinntekter til å bruke på statsbudsjettet.
VG170814 Høyres nestleder Jan Tore Sanner vil ikke kommentere Andresen-familiens skattesituasjon eller andre enkelteksempler, men sier dette om kuttene i formuesskatten på arbeidende kapital : ¶
DN170814 Men hun ble mandag igjen konfrontert med at regjeringen ikke klarer å dokumentere hvor mange jobber som er skapt som følge av kuttene i formuesskatten som de blåblå har gjennomført.
AA170814 Men hun ble mandag igjen konfrontert med at regjeringen ikke klarer å dokumentere hvor mange jobber som er skapt som følge av kuttene i formuesskatten som de blåblå har gjennomført.
DN170810 Ole Hansen hos danske Saxo Bank mener kuttene er helt logiske.
AP170810 Wickholm sier det særlig er kuttene i formuesskatten som gjør at « de som har mest fra før bidrar mindre til fellesskapet ».
NL170809 Høyre-lederen har lenge hevdet at kuttene regjeringen har gjort i formuesskatten har skapt nye og flere arbeidsplasser.
AP170809 - Men kuttene SV nevner blir bare for småpenger å regne hvis de rødgrønne får regjeringsmakten ved dette valget.
AA170809 Han vurderer å trekke seg om kuttene blir stående, skriver Klassekampen.
VG170808 Siv Jensen har forsvart kuttene i formuesskatten med liv og lyst, i år etter år.
VG170805 VIL REVERSERE KUTTENE : Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, her fotografert på vei ut av Politiets sikkerhetstjenestes bil på kaien på vei til Utøya i Hole kommune fredag.
VG170805 De tror ikke på Solbergs påstand om at kuttene skaper jobber.
DA170804 De vil, i motsetning til denne regjeringen, opprette et eget klimaregnskap som viser tydelig hvor kuttene skal tas.
AP170804 Arbeiderpartiet vil opprettholde en stor del av kuttene i inntektsskatten for personer, de vil ikke gjeninnføre arveavgiften og de vil ikke ta tilbake skattelettelsen som er gitt til næringslivet.
VG170803 Men med kuttene kan prisene øke kraftig også for private helseforsikringer.
AA170803 Dette inkluderer oljebyen Stavanger, som har vært preget av kuttene i oljebransjen de senere årene.
VG170802 - Hvis Erna gjennomfører disse kuttene , vil dere da ikke utvise noen moderasjon i lønnsoppgjøret neste år ?
DB170802 Majoriteten av kuttene må tas hjemme.
NL170801 Kuttene er altså en ren gavepakke til de rikeste, og professor Jarle Møen ved Norges Handelshøgskole sier til VG at fjerning av skatt på arbeidende kapital vil føre til at enda flere gjør tilpasninger for å slippe å betale skatt.
DN170801 I EUs klimaplan er kuttene fordelt mellom medlemslandene slik at de rikeste landene må kutte mest og de fattigste minst.
AP170731 - Hvis disse kuttene blir noe av, vil russere ikke lenger vente uker, men måneder på å få visum, sier han til Reuters.
AA170728 Kuttene i togtilbudet har en prislapp på 100 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.
AA170728 Kuttene i togtilbudet har en prislapp på 100 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv ( DN ).
AA170728 Kuttene i togtilbudet har en prislapp på 100 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv ( DN ).
VG170726 Men Sylvi Listhaug forsvarte kuttene med å si at reglene at urettferdig for de som må bruke 40 år på å opparbeide dem, mens andre har fått rettigheter fra første dag.
NL170726 Skal vi lykkes med det, holder det ikke lenger med gradvise utslippskutt der vi kun iverksetter de minst kostbare kuttene først.
DA170726 - Han tar fra de fattigste og gir til de rike, sier Corbière om kuttene .
DA170726 Kuttene er nødvendige dersom Frankrike endelig skal innfri kravet fra EU om å få budsjettunderskuddet under 3 prosent.
DA170726 Regjeringens skattelette for enkeltpersoner og bedrifter, som utgjør vel 11 miliarder euro i 2018, kan komme til å gavne de rikeste : Nær halvparten av disse kuttene , 46 prosent, vil tjene Frankrikes 10 prosent rikeste, ifølge en evaluering fra et observatorium ved eliteskolen Sciences Po.
DA170726 Nedskaleringen av Heimevernet har skapt et stort engasjement i hele landet, og flere partier har gått hardt ut mot kuttene .
VG170724 * Etter opphetede lokale høringsrunder mange steder ble kuttene redusert til 130 før jul i fjor.
AA170724 Kuttene førte i januar til at oljeprisen steg til over 58 dollar fatet, men den har siden falt til en pris på 45-50 dollar fatet ettersom det har tatt lenger tid enn ventet å tømme oljelagre.
DN170723 Frankrikes forsvarssjef Pierre de Villiers trakk tidligere i juli seg etter å ha kritisert de planlagte kuttene .
DN170720 Og det er utrolig utfordrende å få til kuttene som trengs mot midten av århundret, sier hun.
DN170720 Det ser altså vanskelig ut for Macron å få gjennomført kuttene som har vært en kampsak.
DN170720 Det ser altså vanskelig ut for Macron å få gjennomført kuttene som har vært en kampsak.
DN170718 Trump forsvarte de mange kuttene med at forsvaret skulle styrkes.
DB170718 Debatten i kjølvannet av kuttene i bedriftsskatten illustrerer det Einar Lie ved noen anledninger har poengtert : Det er lettere for venstresiden å føre høyrepolitikk, fordi opposisjonen internt er mye mindre, og fordi høyresiden vil ha problemer med å kritisere høyrepolitikk.
DN170713 Selskapet skriver videre at dette har vært bra det siste året, så kuttene har ikke vært like store det inneværende året.
DB170713 Skadene er like, og noen av kuttene er mellom 10 - 12 centimeter dype, melder Oppland Arbeiderblad.
DB170713 Kyrne var på beite da de fikk påført kuttene .
DB170713 - Dyrlegen mente kuttene var påført av en skarp metallgjenstand.
AA170713 Skadene er like, og noen av kuttene er mellom 10 - 12 centimeter dype, melder Oppland Arbeiderblad.
AA170713 Kyrne var på beite da de fikk påført kuttene .
AA170713 - Dyrlegen mente kuttene var påført av en skarp metallgjenstand.
AA170712 - Med dagens forslag anerkjenner EU-kommisjonen de massive kuttene Hellas har gjort i budsjettunderskuddene, ned til et nivå under snittet i eurosonen, sier han. ( ©NTB ) ¶
DA170710 Det som er mest oppsiktsvekkende og som velgerne bør merke seg er at de rødgrønne partiene stemmer mot de samme kuttene .
DB170705 - Vi jobber kontinuerlig med å realisere de kuttene som allerede er vedtatt, og det er ikke vedtatt ytterligere kutt i Nyhets- og sportsavdelingen utover det, sier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2.
AA170705 - Vi jobber kontinuerlig med å realisere de kuttene som allerede er vedtatt, og det er ikke vedtatt ytterligere kutt i Nyhets- og sportsavdelingen utover det, sier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2.
AA170705 - Vi jobber kontinuerlig med å realisere de kuttene som allerede er vedtatt, og det er ikke vedtatt ytterligere kutt i Nyhets- og sportsavdelingen utover det, sier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2.
DB170704 Kuttene på 40 prosent i såkalt " ikke-kvotepliktig sektor " må tas nasjonalt, sa miljøpolitisk talsmann Terje Aasland.
VG170703 En rekke internasjonale organisasjoner mener kuttene vil ramme flere millioner mennesker.
VG170703 - De dype og uforholdsmessige kuttene som foreslås i administrasjonens budsjettforslag vil få konsekvenser for liv og død i dag, og vil også undergrave USA og verdens evne til å takle morgendagens globale trusler, skriver de.
BT170703 En lang rekke av de største hjelpeorganisasjonene i verden har sammen analysert forslaget, og konklusjonen er helt klar : Hvis budsjettet blir vedtatt, vil kuttene ikke bare sette millioner av liv i fare, men også true utvikling, stabilitet og samarbeid globalt.
AA170703 Min bekymring er at den langvarige effekten av de kuttene som nå foretas i domstolenes budsjetter kan bli at domstolene blir mindre robuste.
SA170701 Kuttene i FNs budsjett for fredsbevarende operasjoner er drevet fram av USA, som er den største bidragsyteren til FNs fredsbevarende operasjoner.
VG170630 KUTTES AV USA : Kuttene i FNs budsjett for fredsbevarende operasjoner er drevet fram av USA, som er den største bidragsyteren til FNs fredsbevarende operasjoner.
VG170630 Foruten fredsarbeid kan kuttene ramme kampen mot fattigdom og humanitær bistand.
VG170630 Kuttene er drevet fram av USA, som er den største bidragsyteren til FNs fredsbevarende operasjoner.
AA170630 Foruten fredsarbeid kan kuttene ramme kampen mot fattigdom og humanitær bistand. ( ©NTB ) ¶
AA170630 Kuttene er drevet fram av USA, som er den største bidragsyteren til FNs fredsbevarende operasjoner.
AA170629 Medlemslandene lovet der å stanse kuttene i forsvarsbudsjettene, snu utviklingen og bevege seg mot 2 prosent av BNP innen 2024.
AA170629 Medlemslandene lovet der å stanse kuttene i forsvarsbudsjettene, snu utviklingen og bevege seg mot 2 prosent av BNP innen 2024.
DN170628 Tajik er ikke den eneste i Ap-ledelsen som har langet ut mot kuttene i barnetillegget.
DN170628 Onsdag i forrige uke stemte nestleder Hadia Tajik og resten av Ap-representantene nei til et forslag fra SV om å fjerne kuttene i barnetillegget.
DN170628 Arbeiderpartiet har kritisert regjeringens kutt i barnetillegget for uføre, men går ikke til valg med løfter om å fjerne kuttene .
DA170628 Tajik er ikke den eneste i Ap-ledelsen som har langet ut mot kuttene i barnetillegget.
DA170628 Onsdag i forrige uke stemte nestleder Hadia Tajik og resten av Ap-representantene nei til et forslag fra SV om å fjerne kuttene i barnetillegget.
DA170628 Arbeiderpartiet har kritisert regjeringens kutt i barnetillegget for uføre, men går ikke til valg med løfter om å fjerne kuttene .
DN170626 I sin daglige oppdatering skriver Norwegian Oil Trading at markedet fortsatt venter på ekte bevis på at de Opec-ledede kuttene faktisk har en effekt.
AA170626 EU vil trolig åpne for å la Norge hente mellom 5,5 og 11 millioner kvoter fra kvotesystemet for å kjøpe seg fri fra en del av kuttene .
AP170625 Uttalelsen om å ta to tredjedeler av kuttene nasjonalt refererer til utslipp fra sektorer utenfor EUs kvotesystem, som transport, jordbruk og bygg.
DN170624 Heller, som står foran en kamp om gjenvalg neste år, sier han er imot forslaget på grunn av kuttene i Medicaid, et statlig program som gir helsetjenester til 73 millioner fattige i USA.
DN170623 Tajik er ikke den eneste i Ap-ledelsen som har langet ut mot kuttene i barnetillegget.
DN170623 Men da SV foreslo å fjerne kuttene , stemte hun imot.
DB170623 Kuttene begrunnes blant annet med færre bestillinger av selskapets Dreamliner-fly.
DA170623 - Mens både Venstre og KrF i sine reviderte budsjetter foreslår å redusere inntektene fra eiendomsskatt med 750 millioner i 2017 og angir hvor kuttene tas, har ikke Høyre presentert et eneste kutt, men ber byrådet legge fram forslag til å gjennomføre Oslo Høyres politikk, sier Jacobsen.
DA170623 Dette er det vi har advart om, kuttene rammer sterke fagpersoner som gjør en svært viktig jobb for samfunnet, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.
DA170623 - SV vil presse på for at nytt flertall avvikler disse generelle kuttene og styrker Folkehelseinstituttet, sier Kaski.
DA170623 - Jeg blir dypt urolig og berørt av å se konsekvensene av kuttene i budsjettet til Folkehelseinstituttet.
AP170623 Tajik er ikke den eneste i Ap-ledelsen som har langet ut mot kuttene i barnetillegget.
AP170623 Men da SV foreslo å fjerne kuttene , stemte hun imot.
DN170622 - Historien er blitt at Opec kutter, men det virker ikke, sier Kjus, som er forundret over hvordan markedet har tolket kuttene , ettersom de ikke skulle bli synlig før i andre halvår i 2017.
AP170622 Melby tror kuttene kan bli på rundt 20 - 30 prosent av Oslos utslipp.
SA170621 | Norsk olje og gass : - Kuttene har vært nødvendige ¶
BT170621 Muligheten for å samarbeide mellom land gjør at de nødvendige kuttene kan tas der det koster minst.
AP170621 Det viser også hvem som har ansvaret for å gjennomføre kuttene .
DN170619 I klimaplanen er kuttene fordelt mellom medlemslandene slik at de rikeste landene må kutte mest og de fattigste minst.
DN170619 Med mindre antall aktive oljerigger faller drastisk, må Opec-landene ifølge banken bli enige om å kutte betydelig mer i produksjonen eller enes om å forlenge kuttene ut 2018 dersom oljelagrene skal komme tilbake på sitt normale nivå.
DN170619 Han mener også kuttene må forlenges for å holde tritt med skiferoljeprodusentene i USA.
BT170618 Kuttene blir sett på som det fremste eksempelet på at regjeringen har som mål å gjøre de rikere rikere.
DB170617 Miljøstiftelsen Zero beskylder Helgesen for tåkeprat om hvordan kuttene skal skje, skriver NTB.
DB170617 Hun og andre miljøorganisasjoner er dessuten sterkt kritiske til regjeringens plan om å bruke kvoter til å kjøpe seg fri fra opp mot en tredel av kuttene , skriver NTB.
DB170617 Her måtte Norge regne med å ta alle kuttene hjemme, for dette dreier seg om sektorer som vi må ta ansvar for selv : transport, jordbruk, bygg og avfall.
DB170617 Kuttene som EU skal gjøre, er uansett ikke nok til å oppfylle målet i Paris-avtalen om å holde temperaturstigningen godt under to grader.
SA170616 EU vil trolig åpne for å la Norge hente mellom 5,5 og 11 millioner kvoter fra kvotesystemet for å kjøpe seg fri fra en del av kuttene .
DN170616 Får vi flere aktive rigger inn i det amerikanske oljemarkedet, tror Schieldrop at Opec blir nødt til å stå på med kuttene sine enda lenger.
DN170616 EU vil trolig åpne for å la Norge hente mellom 5,5 og 11 millioner kvoter fra kvotesystemet for å kjøpe seg fri fra en del av kuttene .
AP170616 Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må sørge for kutt på tilsammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå, i tillegg til kuttene som tas gjennom EUs kvotesystem for bedrifter.
AP170616 EU vil trolig åpne for å la Norge hente mellom 5,5 og 11 millioner kvoter fra kvotesystemet for å kjøpe seg fri fra en del av kuttene .
AP170616 - Regjeringen legger opp til å ta en tredjedel av kuttene via kvotekjøp i EU.
AP170616 * Regjeringen foreslår at 20 - 25 millioner tonn av disse kuttene tas nasjonalt.
AP170616 * Om lag halvparten av kuttene skal skje i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, som omfatter transport, jordbruk, avfall og bygg.
AP170616 Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må sørge for kutt på tilsammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå, i tillegg til kuttene som tas gjennom EUs kvotesystem for bedrifter.
AP170616 EU vil trolig åpne for å la Norge hente mellom 5,5 og 11 millioner kvoter fra kvotesystemet for å kjøpe seg fri fra en del av kuttene .
AP170616 - Regjeringen legger opp til å ta en tredjedel av kuttene via kvotekjøp i EU.
AP170616 * Regjeringen foreslår at 20 - 25 millioner tonn av disse kuttene tas nasjonalt.
AP170616 * Om lag halvparten av kuttene skal skje i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, som omfatter transport, jordbruk, avfall og bygg.
AA170616 EU vil trolig åpne for å la Norge hente mellom 5,5 og 11 millioner kvoter fra kvotesystemet for å kjøpe seg fri fra en del av kuttene .
AA170616 Miljøstiftelsen Zero beskylder ham for tåkeprat om hvordan kuttene skal skje.
AA170616 Hun og andre miljøorganisasjoner er dessuten sterkt kritiske til regjeringens plan om å bruke kvoter til å kjøpe seg fri fra opp mot en tredel av kuttene .
SA170615 Men jo lenger tid det vil ta, jo vanskeligere vil det være å få landene til å følge opp kuttene , skriver Saltvedt.
DB170615 Spennende saker det, for all del, men uviktige i møte med de økende forskjellene, de smålige kuttene , de svært rause skattekuttene til en ( liten ) del av befolkningen og det ustabile boligmarkedet, som har presset oss til å ta opp stadig mer gjeld.
DN170614 Flere har stilt spørsmål ved om Opec for det første klarer å opprettholde kuttene , men også om de klarer å kutte nok for å kompensere for amerikanske oljeprodusenter som fortsetter å pumpe mer og mer olje i markedet.
DN170614 Kartellet ble enige om å kutte i den samlede produksjonen blant medlemslandene i fjor, men flere investorer frykter at kuttene ikke har noen innstrammende effekt på markedet - de bidrar kun til økt oljeproduksjon andre steder.
SA170612 Varaordfører Pål Morten Borgli ( Frp ) vil be regjeringen reversere kuttene av VTA-plasser.
DN170612 I tillegg har Saudi-Arabia uttalt at landet er forberedt på å endre i kuttene .
DN170612 Enkelte hevder skiferproduksjon vokser mer enn kuttene fra Opec.
DN170612 - Mitt syn er at kuttene fungerer.
DN170612 - Det tolker jeg som at de vil gjøre kuttene dypere, sier råvaresjefen.
BT170612 Igjen og igjen har de blitt advart om farene ved de usosiale kuttene .
BT170612 Kuttene i normtidene har vært en fiasko, som har gått ut over tilbudet til byens eldre på en uakseptabel måte.
VG170610 Han fortalte at utgangspunktet før de besluttet kuttene i fjor, var at kostnadene måtte ned med en million kroner.
VG170608 - Jeg synes vi må få en slutt på kuttene i tilskudd til politiet.
DA170608 Skal vi få til det må de store kuttene slutte, og vi må starte opptrappingen av budsjettene til barn og unge.
VG170605 Da Sky News spurte om hun angrer på kuttene , viste May til at London-politiet selv har sagt at de har tilstrekkelige ressurser og at de har stor kapasitet innen antiterror.
DN170605 - Vi regner med at kuttene fører til at lagrene blir mindre over andre halvår.
DN170605 Golfstatene begrunner kuttene av diplomatiske forbindelser med at de vil beskytte nasjonal sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme. ( ©NTB ) ¶
AA170605 Noen av kuttene og endringene i kulturjournalistikken er lite å sutre over.
AA170605 Det er naturlig at kuttene og effektiviseringen i norske medier også preger kulturjournalistikken, når det gjelder omstilling, utvikling og best mulig bruk av ressursene.
VG170602 Hovedforfatteren av rapporten, John Reilly, sier til Washington Post at han er sterkt i uenig med Trumps utsagn om at kuttene kun utgjør en svært liten mengde.
VG170531 Ifølge planene skulle kuttene blant annet medføre at HV-område 08 i Agder og Rogaland ble « krympet » med 45 prosent, fra 6300 til 3500 soldater.
VG170531 - Om dette betyr at man er villig til å vurdere kuttene på nytt, er det bra.
VG170531 - Det har vært mye kritikk mot kuttene , men det er første gang jeg hører at HVs størrelse skulle sees i sammenheng med landmaktstudien.
DB170531 Kuttene har hovedsakelig vært begrunnet med omstillingsbehovet i norsk økonomi etter oljeprisfallet sommeren 2014 : Vi kan ikke være avhengige av kun det ene benet å stå på ( olja ).
DA170529 Ifølge International Planned Parenthood og Marie Stopes International vil kuttene føre til at organisasjonene ikke vil kunne forhindre 11 millioner uønskede graviditeter, 3.9 millioner aborter og 40.000 mødredødsfall de neste fire årene.
DA170529 Kuttene i helse-støtten øker til 8.8 milliarder dollar.
DA170529 Ifølge International Planned Parenthood og Marie Stopes International vil kuttene føre til at organisasjonene ikke vil kunne forhindre 11 millioner uønskede graviditeter, 3.9 millioner aborter og 40.000 mødredødsfall de neste fire årene.
DA170529 Kuttene i helsestøtten øker til 8,8 milliarder dollar.
NL170526 Nordland fylkeskommune har selvsagt selvstendig ansvar for sine midler, men det hadde vært ønskelig at kuttene ikke hadde gått ut over Trastad Samlinger.
DN170526 Mood trekker frem Riksrevisjonens rapport om objektsikring og de varslede kuttene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) som to eksempler på at regjeringens beredskapsarbeid har sviktet.
DA170526 Mood trekker fram Riksrevisjonens rapport om objektsikring og de varslede kuttene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) som to eksempler på at regjeringens beredskapsarbeid har sviktet.
DN170525 Opec-landene ble torsdag enige om å forlenge kuttene på 1,2 millioner fat daglig de neste ni månedene.
DN170525 - Vi regner med at kuttene fører til at lagrene blir mindre over andre halvår.
DB170525 Vi har stoppet kuttene og i 2016 hadde vi en betydelig økning.
AA170525 Vi stoppet kuttene , og i 2016 så vi en betydelig økning, sier Stoltenberg.
AA170525 Stortingsmeldingen medgir rett nok at det « i regjeringens tilnærming ligger en erkjennelse av at man i menneskerettighetsarbeidet vil støte på dilemmaer og måtte foreta avveininger », noe kuttene i støtte til israelske menneskerettighetsorganisasjoner trolig er et eksempel på. ( ©NTB ) ¶
AA170525 Kuttene i støtten til de israelske menneskerettighetsorganisasjonene, står i sterk kontrast til stortingsmeldingen om menneskerettigheter som mål og middel i utenrikspolitikken, som Solberg-regjeringen la fram i desember 2014.
AA170525 Kuttene blir godt mottatt i Israel, der statsminister Benjamin Netanyahu og hans sterkt høyreorienterte regjering de siste årene har kommet med harde utfall mot landets menneskerettighetsorganisasjoner og anklaget dem for å være venstrevridde forrædere, finansiert av Israels fiender i utlandet.
NL170524 Imidlertid viser det seg at først nå, et halvt år senere, legger administrasjonen frem et forslag til fordeling av kuttene i innkjøp på de forskjellige avdelingene i kommunen.
DN170524 Foruten de tvilsomme forutsetningene og store kuttene i velferd, kommer store deler av kritikken mot Trumps budsjett som følge av at budsjettet virker å telle skatteinntekter på to tusen milliarder dollar dobbelt.
DN170523 Han spår at kuttene i Medicaid ikke overlever i Senatet.
DN170523 De mange politisk kontroversielle kuttene innebærer at forslag neppe kommer langt i Kongressen, til tross for at Republikanerne kontrollerer begge kamrene.
DN170523 Kuttene kommer etter at en annen økonomiplan om kutt både hjemme og i bistandsbudsjettet raskt ble avvist av den lovgivende forsamlingen.
AP170523 Denne gangen tas kuttene utelukkende i redaksjonen.
AA170523 Han spår at kuttene i Medicaid ikke overlever i Senatet.
AA170523 De mange politisk kontroversielle kuttene innebærer at forslag neppe kommer langt i Kongressen, til tross for at Republikanerne kontrollerer begge kamrene.
AA170523 Kuttene kommer etter at en annen økonomiplan om kutt både hjemme og i bistandsbudsjettet raskt ble avvist av den lovgivende forsamlingen.
VG170522 Størstedelen av kuttene tas av Saudi-Arabia.
DN170522 Ifølge pressekontakt Leif Harald Halvorsen i Total Norge kommer kuttene som følge av høyt kostnadsnivå og redusert inntjening.
DN170522 Det er ventet at moderate, sentrumsorienterte republikanere vil motsette seg de dype kuttene , mens de mer konservative republikanerne vil støtte forslaget - ikke ulikt forhandlingene om Trumps helsereform internt i partiet.
AA170522 Ifølge pressekontakt Leif Harald Halvorsen i Total Norge kommer kuttene som følge av høyt kostnadsnivå og redusert inntjening.
DN170519 Opp mot 10.000 personer hadde møtt opp for å vise sin misnøye med kuttene .
FV170518 Hoel, foretakstillitsvalgt Hans Thorwild Thomassen og tillitsvalgt for overlegeforeningen i Arendal Susanne Sørensen Hernes har hatt krevende dager etter at kuttene for Sørlandets sykehus ble kjent.
DN170518 Ford-aksjen falt til det laveste på 4,5 år etter at kuttene ble kjent.
DN170518 Kuttene skal ifølge bransjeavisen Automotive News, tas i administrative stillinger.
DN170518 Opec-medlemmene som deltar i kuttene , risikerer å tape ytterligere markedsposisjoner til ikke-Opec-land, skriver Commerzbank i en rapport onsdag.
DN170518 Og dersom Opec klarer å forlenge kuttene til slutten av mars 2018 tror banken at oljeprisene på kort sikt vil kunne stige, men skriver ikke hvor mye.
DN170518 Her skal de bli enige om de skal forlenge kuttene eller ei.
DN170518 Danske Bank Markets skriver i en oppdatering torsdag at kronen vil styrke seg minimalt hvis Opec forlenger kuttene .
AA170518 Derfor står vi ikke nå overfor de samme dramatiske kuttene som for eksempel Oslo legger opp til.
DN170516 Den positive tendensen i oljemarkedet skyldes at Saudi-Arabia og Russland natt til mandag kunngjorde at kuttene i oljeproduksjonen trolig blir videreført til og med første kvartal 2018, skriver The Wall Street Journal.
AP170515 I utgangspunktet skulle kuttene vare fram til i sommer.
DN170512 Dersom ikke oljekartellet Opec forlenger de planlagte kuttene i oljeproduksjonen, vil det være en fallitterklæring, mener oljeanalytiker.
DA170511 Kristiansen mener regjeringen har tatt en rekke grep som setter likestillingen i revers, blant annet kuttene i fedrekvoten.
DA170510 - I budsjettene står det ingenting om at kuttene vil gjøre det medisinske tilbudet bedre.
DA170510 - Hvilke konsekvenser kan disse nedbemanningene få ? - Kuttene rammer antall ansatte, antall senger og tilbudet.
DN170509 « Oljekartellet begår kommersielt selvmord hvis det ikke forlenger kuttene og gir energisektoren en hard tiltrengt støttepilar.
DN170509 Russlands energiminister Alexander Novak sa mandag at han støtter en forlengelse av kuttavtalen og argumenterte med at en større oljeetterspørsel vil gjøre kuttene mer effektive i månedene som kommer.
DN170509 - Kommersielt selvmord å ikke forlenge kuttene
BT170508 Forsker Marte Mangset ved Høgskolen i Oslo og Akershus peker på at de varslede kuttene i offentlig sektor kan føre nye grupper ut i arbeidsløshet.
DN170504 Også de andre landene skal i stor grad ha gjennomført kuttene som er avtalt.
DN170504 Byrået peker imidlertid på at oljelagrene på verdensbasis har holdt seg på høye nivåer, til tross for kuttene .
DN170504 mars i år har prisen ligget stabilt over 50 dollar helt siden kuttene ble vedtatt 30. november i fjor.
DB170503 i kuttene på formuesskatten.
SA170502 Kuttene innebærer blant annet at pensjonene i snitt vil bli kuttet med 9 prosent, ifølge en ikke navngitt kilde.
DB170428 Og det ble ikke spesielt mye bedre når Dinside kunne vise hvordan kuttene heller ikke hadde gjort Expert til den billigste butikken.
DA170428 - Actis frykter at kuttene vil gå på bekostning av kvaliteten og true viktige funksjoner på folkehelseområdet, uttalte organisasjonens generalsekretær, Mina Gerhardsen, 15. mars.
DA170428 Kuttene innebærer at 11 prosent av årsverkene forsvinner.
DN170427 Onsdag la Trump-administrasjonen frem hovedlinjene i den foreslåtte skattereform, som inneholdt store skattekutt for mange selskaper, men ga få detaljer om hvordan kuttene vil bli finansiert uten å øke underskuddene.
VG170426 Da må vi tilbake til 1981 og Ronald Reagan som stod for et skattekutt på 2,9 prosent av bruttonasjonalprodukt ( han reverserte imidlertid noen av kuttene senere ).
VG170426 Santa Clara har tallfestet kuttene de vil utsettes for til 1,7 milliarder dollar, mens San Francisco mener de kan miste 1,2 milliarder dollar fordi de ikke vil gi opplysninger om illegale innvandrere til de føderale myndighetene.
SA170426 Santa Clara har tallfestet kuttene de vil utsettes for til 1,7 milliarder dollar, mens San Francisco mener de kan miste 1,2 milliarder dollar fordi de ikke vil gi opplysninger om illegale innvandrere til de føderale myndighetene.
DN170426 Santa Clara har tallfestet kuttene de vil utsettes for til 1,7 milliarder dollar, mens San Francisco mener de kan miste 1,2 milliarder dollar fordi de ikke vil gi opplysninger om illegale innvandrere til de føderale myndighetene.
DB170426 Det er foreløpig tidlig å konkludere om kuttene er historisk store, som Trump selv varslet at de skulle bli, men det er ingen tvil om at presidenten foreslår omfattende kutt.
AP170426 Hastigheten kuttene skal gjennomføres med er enda ikke klart, men Helse - og omsorgsdepartementet krever månedlig rapportering om antallet ansatte.
AA170426 Santa Clara har tallfestet kuttene de vil utsettes for til 1,7 milliarder dollar, mens San Francisco mener de kan miste 1,2 milliarder dollar fordi de ikke vil gi opplysninger om illegale innvandrere til de føderale myndighetene.
DN170425 Uavhengige The Tax Policy Center har regnet ut at bare kuttene i selskapsskatten vil føre til et inntektstap på 2400 milliarder dollar.
AP170424 - Det er kuttene på de offentlige budsjettene som har skapt disse kreftene.
DN170421 Vi vil få dem ( kuttene , red. anm ) til å feste seg, sa Sætre i mars i år.
DN170421 Men, folk glemmer at 80 prosent av kuttene er effektivitetsgevinst, mener han.
DN170421 Aker-hovedaksjonær og investor Kjell Inge Røkke frykter at kuttene har gått for langt.
AA170420 Men tross kuttene ligger ikke prisen høyere enn litt over 50 dollar fatet.
AA170420 I utgangspunktet skal kuttene vare fram til i sommer.
DN170419 Hovedbegrunnelsen er at kuttene i hovedsak har gagnet Norges rikeste, og at det offentlige trenger disse milliardene til å skape bedre velferdstjenester.
DN170419 Både Ap og SV har etterlyst dokumentasjon på at kuttene i formuesskatten virker, noe regjeringen ikke har klart å legge frem.
DB170419 Det er litt nervøsitet rundt om OPEC forlenger kuttene eller ikke.
AP170419 Hovedbegrunnelsen er at kuttene hovedsaklig skal ha gagnet Norges rikeste, og at det offentlige trenger flere milliarder for å betale for bedre velferdstjenester.
AP170419 Både Ap og SV har etterlyst dokumentasjon på at kuttene i formuesskatten virker, noe regjeringen ikke har klart å legge frem.
AP170419 Hovedbegrunnelsen er at kuttene hovedsaklig skal ha gagnet Norges rikeste, og at det offentlige trenger flere milliarder for å betale for bedre velferdstjenester.
AP170419 Både Ap og SV har etterlyst dokumentasjon på at kuttene i formuesskatten virker, noe regjeringen ikke har klart å legge frem.
DB170416 Begge kuttene skal vende innover slik at du får en lang og en kort side.
SA170410 For det første gjør regjeringa det klinkende klart at hoveddelen av kuttene skal tas gjennom bruk av biodrivstoff og elektrifisering av kjøretøy.
DN170406 - Vi har flere symptomer som viser at Opec leverer og at kuttene er godt i gang, sier Kjus.
DN170406 - Det ser ut til å være en nesten enstemmig oppfatning om at Opec vil forlenge kuttene sine utover årets første halvår og inn i årets andre halvår.
DN170406 - Vi har flere symptomer som viser at Opec leverer og at kuttene er godt i gang, sier Kjus.
DN170406 - Det ser ut til å være en nesten enstemmig oppfatning om at Opec vil forlenge kuttene sine utover årets første halvår og inn i årets andre halvår.
DN170406 - Noe av frykten for at disse gutta ikke får orden på sakene og forlenger kuttene har blitt redusert, understreker McGilian.
DA170406 De kuttene regjeringen legger opp til, svekker ombudets mulighet til å gjøre jobben sin betydelig.
DN170404 Aps varslede skatteøkning på 15 milliarder kroner kalte han moderat mot kuttene fra dagens regjering.
DB170404 Transportsektoren må samlet stå for de største kuttene ved at fossilt drivstoff skiftes ut med fornybare alternativer som elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff.
DA170404 - Kuttene bekymrer.
DN170403 Foreløpig er det ingen enighet om hvordan kuttene vil se ut eller om de skal betales for i det hele tatt.
DA170403 Derfor forstår jeg ikke disse kuttene i Hæren og HV, sier Skretting.
DA170403 - Brorparten av kuttene skjer i Rogaland.
VG170401 Norske professorer har tidligere uttalt til VG at kuttene signaliserer at Tump ønsker at USA engasjere seg mindre i verden, og de tror Trump får trøbbel med å få budsjettet godkjent.
VG170401 Kuttene i diplomati har møtt motstand fra både demokratene og republikanerne i kongressen som har avslått kuttene .
VG170401 Kommentar : Trump forvirrer verden ¶ Kuttene i diplomati har møtt motstand fra både demokratene og republikanerne i kongressen som har avslått kuttene.
VG170401 - Jeg synes ikke disse kuttene i utenriksdepartementet er passende fordi mange ganger er diplomati mye mer effektivt, og mye billigere, enn militære inngrep, uttalte den republikanske senatoren Mitch McConnell til AP i et tidligere intervju denne måneden.
SA170330 Derfor må kuttene bli ekstra store i transportsektoren når utslippene i ikke-kvotepliktig sektor skal reduseres med minst 40 prosent innen 2030.
DA170330 På landsmøtet sist helg gikk Senterpartiet inn for å reversere kuttene som er vedtatt.
DA170330 Navarsete har gått hardt ut mot kuttene i HV og avviklingen av Sjøheimevernet som et flertall på Stortinget vedtok før jul.
AP170330 Hva er de foreslåtte amerikanske kuttene ?
DN170329 - Transportsektoren vil stå for de største kuttene , her spiller personbiler og en fornyet bilpark en viktig rolle, sier hun.
AA170329 Dette er resultatet av en større prosess, men siden vi er den største av NRKs regioner er det også naturlig at vi har de største kuttene , sier Gjellan, som legger til at hvis de ikke kommer i land med de økonomiske utfordringene som kreves, kan resultatet bli at flere må gå.
VG170328 USA-ekspert og Minerva-skribent Jan Arild Snoen tror ikke det blir spesielt lett å få vedtatt skattereformen ettersom republikanerne er sterkt splittet når det gjelder hvordan kuttene skal kompenseres for på budsjettet.
DN170328 Statoil kutter etter kuttene ¶ ¶ | - Veksten tar seg bra opp i år ¶
DN170327 Verdens nest største oljeprodusent, Saudi-Arabia, har tidligere indikert at landet ønsker å forlenge kuttene hvis de globale oljelagrene fortsetter å holde seg over femårssnittet.
DN170327 Internasjonale medier meldte etter Opec-møter i helgen at flere land nå har sluttet seg til at kuttene bør forlenges.
DB170327 - Aasland skyver kuttene fram i tid, og det har Arbeiderpartiet gjort før også.
VG170326 De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform, og nektet derfor å gi sin støtte.
FV170326 Moderate republikanere var misfornøyde med Trumps reform, blant annet fordi de fryktet at velgerne ville reagere negativt på de kraftige kuttene det var lagt opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
FV170326 De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform, og nektet derfor å gi sin støtte.
DA170326 De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform, og nektet derfor å gi sin støtte.
AP170326 Stein Bjørge ¶ Kuttene kan gå ut over ansatte i skoleverket, inkludert 24-åringen Dusti Poppleton, som vi traff på skytebanen.
AA170326 Moderate republikanere var misfornøyde med Trumps reform, blant annet fordi de fryktet at velgerne ville reagere negativt på de kraftige kuttene det var lagt opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
AA170326 De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform, og nektet derfor å gi sin støtte.
VG170325 Analysen bekrefter at skatten kuttes på alle nivåer av inntekter, men av amerikanere med høy inntekt vil få de største kuttene både i dollar og prosent i forhold til inntekt.
SA170324 Moderate republikanere var misfornøyde med Trumps reform fordi de fryktet at velgerne ville reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
SA170324 Mer moderate republikanere er også skeptiske og frykter at velgerne vil reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
DN170324 Mer moderate republikanere er også skeptiske og frykter at velgerne vil reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
DB170324 Mer moderate republikanere er også skeptiske og frykter at velgerne vil reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
DA170324 Mer moderate republikanere er også skeptiske og frykter at velgerne vil reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
DA170324 Mer moderate republikanere er også skeptiske og frykter at velgerne vil reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
DA170324 Heimevernet skal etter all sannsynlighet kuttes med 7000 mann, og det er Rogaland og Agder-fylkene ( HV-08 ) som får størsteparten av kuttene .
BT170324 Mer moderate republikanere er også skeptiske og frykter at velgerne vil reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
AP170324 Mer moderate republikanere er også skeptiske og frykter at velgerne vil reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
AP170324 Etter hvert ryker tålmodigheten, og det brer seg tvil om hvorvidt kuttene blir opprettholdt, sier Kjus til næringslivsnettstedet Sysla.no.
AA170324 Moderate republikanere var misfornøyde med Trumps reform fordi de fryktet at velgerne ville reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
AA170324 Moderate republikanere var misfornøyde med Trumps reform fordi de fryktet at velgerne ville reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
DB170320 Kuttene kommer samtidig som USA ønsker å bli verdensledende innenfor produksjon av olje- og gass, ifølge Bloomberg, ¶
DA170320 Også andre, slik som kommunene, Mattilsynet, Miljødirektoratet og Helsedirektoratet, kan bli skadelidende på grunn av kuttene i FHI.
DA170320 mars, advarte Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan mot konsekvensene av de store kuttene i FHI.
AA170320 - Kuttene er vonde, men nødvendige, har flyselskapet uttalt i en pressemelding.
AP170319 Når vi vet at nettopp transportsektoren må ta de største utslippsreduksjonene frem mot 2030, skaper det interesse for hvordan kuttene kan gjennomføres på en måte som ikke skader næringenes konkurranseevne.
VG170318 Kuttene var ofte mer forutsigbare før - de virket mindre utålmodige.
DA170318 Men selv om det er en satsing mange i det republikanske partiet ønsker velkommen, vil de sannsynligvis ikke gå med på kuttene på disse områdene, sier Svein Melby.
DA170318 Blant de mest sentrale kuttene er forslag om å ta 6 milliarder dollar - eller 13 prosent av budsjettet - fra USAs bolig- og byutviklingsdepartement.
DA170318 - De reagerer spesielt på kuttene til utenriksdepartementet og bistand til andre land.
DA170318 Men selv om det er en satsing mange i det republikanske partiet ønsker velkommen, vil de sannsynligvis ikke gå med på kuttene på disse områdene, sier Svein Melby.
DA170318 - De reagerer spesielt på kuttene til utenriksdepartementet og bistand til andre land.
DB170317 Beregninger fra Hauglies eget departement viser at så mange som 4587 barn er rammet av kuttene Solberg-regjeringa har gjennomført på barnetillegget.
DB170317 Utslippene fra produksjonen av biodrivstoffet vil føre til at kuttene vil lande på rundt 490 000 til 560 000 tonn globalt i 2020, beregner Miljødirektoratet.
VG170316 Ifølge nyhetsbyråer blir kuttene i departementet på 28 prosent, og det meste av det kommer via reduksjon i bistandsprogrammer.
SA170316 Det skal behandles av Kongressen, og mange av de foreslåtte kuttene kan møte stor motstand også i Det republikanske partiet.
DN170316 FNs generalsekretær Antonio Guterres vil gjerne diskutere hvordan FN kan bli mer effektivt, men de store kuttene som president Donald Trump foreslår, har han lite til overs for.
DN170316 Vi vil få dem ( kuttene , red. anm ) til å feste seg, sier Sætre.
DN170316 Folk glemmer at 80 prosent av kuttene er effektivitetsgevinst, påpeker Statoil-sjefen.
DB170316 Disse kuttene vil SV reversere.
DB170316 Ifølge nyhetsbyråer blir kuttene i departementet på 28 prosent, og det meste av det kommer via reduksjon i bistandsprogrammer.
DA170316 Greenpeace sier til NRK at kuttene i bransjen gjør at de er bekymret for at det kan skje en stor ulykke på norsk sokkel, med tilsvarende konsekvenser for mennesker og miljø.
BT170316 Det skal behandles av Kongressen, og mange av de foreslåtte kuttene kan møte stor motstand også i Det republikanske partiet.
BT170316 Det skal behandles av Kongressen, og mange av de foreslåtte kuttene kan møte stor motstand også i Det republikanske partiet.
AP170316 Ifølge nyhetsbyråer blir kuttene i departementet på 28 prosent, og det meste av det kommer via reduksjon i bistandsprogrammer.
AP170316 Ifølge nyhetsbyråer blir kuttene i departementet på 28 prosent, og det meste av det kommer via reduksjon i bistandsprogrammer.
AA170316 Ifølge nyhetsbyråer blir kuttene i departementet på 28 prosent, og det meste av det kommer via reduksjon i bistandsprogrammer.
VG170315 Kuttene i skatter og avgifter er ikke fulgt opp med tilsvarende kutt på utgiftssiden, noe som er et brudd med Høyres tradisjonelle økonomiske ansvarlighet.
DN170315 - Det er en økende bekymring for at med de litt økende oljeprisene så vil amerikanske skiferprodusenter øke produksjonen så mye at det mer enn kompenserer for de kuttene som har kommet fra Opec-landene, sa oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til DN mandag.
DN170315 Markedsaktører tolker dette som svak disiplin, og er bekymret for at de samordnede kuttene ikke virker.
DN170315 " Det er ikke i Opecs interesse å forlenge kuttene sine utover seks måneder ettersom målet deres er å normalisere lagrene, ikke å støtte prisene ", påpeker Courvalin i en oppdatering.
DA170315 Da må de betydelige kuttene reverseres, sier Gerhardsen.
DA170315 - Actis frykter at kuttene vil gå på bekostning av kvaliteten og true viktige funksjoner på folkehelseområdet som forskning og helseanalyser, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, som har 29 medlemsorganisasjoner.
AA170315 Ifølge selskapet mistet rundt 60 ansatte i Midt-Norge jobben etter kuttene i høst, hvorav rundt halvparten av dem i Trondheim.
DN170314 Av differansen på 2,5 millioner fat per dag, var det en samlet produksjonsvekst på nær én million fat per dag fra USA, Canada, Brasil og Nordsjøen, ny produksjonsrekord i Russland og en økning i Opec-produksjonen i forkant av kuttene som ble innført fra 1. januar, påpeker Maugeri.
DN170314 Av differansen på 2,5 millioner fat per dag, var det en samlet produksjonsvekst på nær én million fat per dag fra USA, Canada, Brasil og Nordsjøen, ny produksjonsrekord i Russland og en økning i Opec-produksjonen i forkant av kuttene som ble innført fra 1. januar, påpeker Maugeri.
DN170313 Videre sa oljeministeren at det er behov for å få redusert de globale lagrene ned til femårsnittet, og at han trodde at reaksjonen i oljelagrene fra kuttene skulle skje raskere enn det som har vist seg hittil, ifølge TDN Finans.
DN170313 Nå flagger sentrale Opec-aktører liten tro på at kuttene blir forlenget.
DN170310 Budsjettet må godkjennes av Kongressen, og noen av kuttene i tiltak mot forurensing vil kunne møte motstand i begge de store partiene.
DA170310 Budsjettet må godkjennes av Kongressen, og noen av kuttene i tiltak mot forurensing vil kunne møte motstand i begge de store partiene.
BT170310 | Når landet sparer seg til utrygghet ¶ Kuttene i Heimevernet svekker beredskapen.
BT170310 Forsvaret skal altså spare penger, men kuttene resulterer i svekket forsvarsevne og en svekkelse av Forsvaret som bidragsyter til fellesskapet.
AP170310 - Men dette programmet gir overhodet ingen pekepinn om hvor kuttene skal komme.
AA170310 Budsjettet må godkjennes av Kongressen, og noen av kuttene i tiltak mot forurensing vil kunne møte motstand i begge de store partiene.
VG170308 De største kuttene skjenker hun Norges mest eksklusive klubb : De aller rikeste.
DN170308 Saudi-Arabias oljeminister Khalid Al Fahil uttalte nylig at kuttene i Opec ikke har fått så stor effekt som ventet og bare har økt amerikansk produksjon av skiferolje.
DB170308 Kittel gikk ned i velt ( med skivebremser ) under Abu Dhabi Tour, og fikk siden huden full av Owain Doull og Sky-laget for kuttene tyskerens arbeidshest skal ha gitt ham.
DB170308 Kuttene i norske redaksjoner har vært formidable.
DN170306 På grunn av den langvarige krisetilstanden i landet har Libya blitt unntatt disse kuttene .
AA170306 Etter det nettstedet forstår skal kuttene gjøres prosentvis, som betyr at de største kontorene vil merke kuttene mest.
AA170306 Etter det nettstedet forstår skal kuttene gjøres prosentvis, som betyr at de største kontorene vil merke kuttene mest.
AA170306 Dette systemet, selv om det er langt fra perfekt, skal sikre at vi får de mest kostnadseffektive kuttene og at utslippene går ned globalt.
DN170304 De aller største kuttene får EPA, som nå har et budsjett på 8 milliarder dollar ( 68 milliarder kroner ), og som nå skal reduseres med en firedel, ifølge Business Insider.
DA170304 I tillegg til at kuttene i fedrekvoten bør reverseres, mener hun fedrenes sjefer kan ta et tydeligere ansvar.
AA170304 De aller største kuttene får EPA, som nå har et budsjett på 8 milliarder dollar ( 68 milliarder kroner ), og som nå skal reduseres med en firedel, ifølge Business Insider.
VG170303 Kuttene vil ramme tiltak for å kutte utslipp både av klimagasser og bly og andre miljøgifter.
DN170303 Målet å gjøre kuttene der det har varig effekt samtidig som vi klarer å bevare tilbudet til publikum.
DB170303 Kuttene vil ramme tiltak for å kutte utslipp både av klimagasser og bly og andre miljøgifter.
AA170303 Kuttene vil ramme tiltak for å kutte utslipp både av klimagasser og bly og andre miljøgifter. ( ©NTB ) ¶
DN170302 Sivertsen sier videre at kuttene ikke er bekreftet, men at sentimentet i markedet er positivt.
DN170302 - Historisk sett kan man nesten anse dette som en « early warning » om at kuttene kommer til å bli iverksatt, men det er ikke gitt at det betyr så fryktelig mye for sektoren siden produksjonen kan flyttes til andre steder i landet, sier han.
DA170302 Vi må fastholde grunnleggende rettigheter som kvinners reproduktive helse, og kompensere for kuttene fra USA, sier Herman van Gelderen, pressetalsmann for den nederlandske utviklingsministeren, til Dagsavisen.
DA170302 I dag møtes en rekke land for å demme opp for kuttene fra USA i bistandspenger til abort og familieplanlegging.
DA170302 Det er det årlige beløpet som må samles inn for å demme opp for kuttene fra USA, ifølge den nederlandske utviklingsministeren.
AA170302 Kuttene kommer som en følge av at politidistriktene skal prioriteres.
AA170302 Kuttene i Politidirektoratet kommer som en følge av at politidistriktene skal prioriteres.
DN170301 Forslaget ble ikke godt mottatt av en samling eksgeneraler, som har skrev under på et samlet opprop mot de foreslåtte kuttene .
VG170228 Svein Melby er ikke i tvil om at Trump vil få til å øke forsvarsbudsjettet, men om han får støtte til kuttene han foreslår er noe helt annet.
VG170228 - De store kuttene til utenriksdepartementet forsterker inntrykket om at Trump ønsker å engasjere seg mindre i verden.
DA170228 Vi ville forsikre oss om at kuttene ikke går utover innholdet.
DA170228 Nå forventer jeg at regjeringen ser på hvordan kuttene påvirker innholdet i fengslene, sier Henriksen til Dagsavisen.
VG170227 Senere har justisminister Anundsen uttalt at kuttene kun skal resultere i å effektivisere ved innkjøp i fengslene og effektivisere ytterligere i prosesser.
VG170227 - Kuttene som den sittende regjeringen har gjort, har gått direkte utover bemanningen ved norske fengsler, mener Bjarte Engelsen Syse i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund i Bergen.
BT170227 Spørsmålet er om kuttene er tilstrekkelig store.
AA170226 - Nå må justisministeren umiddelbart sette i gang arbeidet med å få tilbakemeldinger om hvordan kuttene har påvirket sikkerhetstiltak, rehabilitering, innhold og programvirksomhet, avslutter Henriksen. ( ©NTB ) ¶
DN170224 januar har Saudi-Arabia ledet an disse kuttene .
DA170223 De varslede kuttene for 2017 kan redusere innsatsen ytterligere på disse områdene og også når det gjelder tobakk.
DB170222 * Etter opphetede lokale høringsrunder mange steder ble kuttene redusert til 130 før jul i fjor.
DA170222 Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, har tidligere uttalt til Dagsavisen at han frykter kuttene i Helsedirektoratet kan føre til flere pasienter og mer kronisk sykdom.
DA170222 Dagsavisen har i flere artikler omtalt kuttene som både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet nå må håndtere, som følge av regjeringens ønske om færre byråkrater og en mer effektiv sentral helseforvaltning.
DN170221 - Optimismen i markedet er sterk, og det virker på meg som om Opec klarer å opprettholde kuttene sine inntil videre, sier Saltvedt.
DB170221 Tre måneder senere er kuttene i gang for fullt ¶
DB170221 Samtidig er det kommet signaler om at Forsvaret nå - når kuttene gjennomføres - tar utgangspunkt i et tall på 41 000 HV-soldater.
DB170221 Mens LTP sier at man skal redusere fra 45 000 til 38 000 soldater på landsbasis innen 2020, viser ferske tall fra Heimevernet at man allerede nå, før kuttene er gjennomført, har 37 040 mannskaper i Heimevernet.
DB170221 Departementet argumenterer imidlertid med at Stortinget har gitt mandat til å starte implementeringen av kuttene fra 1.januar i år - og har ikke oppfattet noe krav fra Stortinget om at kuttene skal komme etter landmaktsutredningen.
DB170221 Departementet argumenterer imidlertid med at Stortinget har gitt mandat til å starte implementeringen av kuttene fra 1.januar i år - og har ikke oppfattet noe krav fra Stortinget om at kuttene skal komme etter landmaktsutredningen.
DA170221 Stortinget bør derfor i det minste kreve at regjeringen venter med kuttene til denne er klar.
VG170220 Statsråden presiserte at kuttene ikke skal kunne tas fra grupper som ungdom, barn med nedsatt funksjonsevne eller landets idrettskretser.
VG170220 Før jul spurte VG kulturministeren hvordan hun kunne være trygg på at kuttene ville treffe presist.
DA170218 I flere artikler har Dagsavisen omtalt kuttene FHI og også Helsedirektoratet nå står foran.
DA170218 - Vi kan ikke fortsette å ha en sentral helseforvaltning som vokser kraftig, slik den har gjort i flere år, argumenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) da Dagsavisen spurte ham om kuttene i FHI og Helsedirektoratet.
AP170218 - Vi har stanset kuttene og budsjettene øker, selv om det er langt frem, sa Stoltenberg.
AP170217 IMF skriver at alle innstrammingene og kuttene for å redusere statens budsjettunderskudd « har medført betydelige kostnader for samfunnet ».
DN170216 Vi stoppet kuttene i forsvarsbudsjettene i 2015, og i 2016 økte pengebruken med nærmere 4 prosent i Europa og Canada, sa han.
DB170216 Kuttene i klimautslipp på 200 000 - 300 000 tonn CO2 årlig - like mye som fra 140 000 biler - er en ting.
AA170216 Vi stoppet kuttene i forsvarsbudsjettene i 2015, og i 2016 økte pengebruken med nærmere 4 prosent i Europa og Canada, sa han.
AP170215 - I 2015 stoppet vi kuttene etter mange år med fall, og 2016 viser at vi tok de første betydelige skrittene mot større forsvarsbudsjetter, sier Stoltenberg.
AP170215 - I 2015 stoppet vi kuttene etter mange år med fall, og 2016 viser at vi tok de første betydelige skrittene mot større forsvarsbudsjetter, sier Stoltenberg.
AP170214 Alle inntektsgrupper vil få et skattekutt av Trump, men de klart største kuttene vil gå til de med høyest inntekt, ifølge en analyse fra Tax Policy Center ved Brookings Institute.
AP170214 - I 2015 stoppet vi kuttene etter mange år med fall, og 2016 viser at vi tok de første betydelige skrittene mot større forsvarsbudsjetter, sier Stoltenberg.
AP170214 Alle inntektsgrupper vil få et skattekutt av Trump, men de klart største kuttene vil gå til de med høyest inntekt, ifølge en analyse fra Tax Policy Center ved Brookings Institute.
AP170214 Kuttene skal tas på flere områder.
AP170214 Kuttene skal tas på flere områder.
AA170214 - I 2015 stoppet vi kuttene for første gang etter mange år med kutt.
DN170213 Kuttene kommer på toppen av reduksjoner i bevilgningene til fornyelse på halvannen milliard kroner for 2017.
DB170213 Kristelig Folkeparti og stortingsflertallet bør isteden støtte Kirkens Nødhjelp, ved å bidra til å kompensere de enorme kuttene Trumps ordre gir i støtte til livreddende organisasjoner i fattige land.
FV170211 Partileder Trygve Slagsvold Vedum var ikke klar over at de foreslåtte kuttene i Heimevernet vil ramme Agder og Rogaland så hardt.
BT170210 Det var Nettavisen som først meldte om de mulige kuttene i staben i dag.
BT170210 - I og med at vi vil ha behov for å tilføre flere ansatte etter hvert som vi ser salgsutviklingen er det naturlig at en del av kuttene i første omgang kommer som permitteringer, sier administrerende direktør Lars A.
AA170210 Kuttene ble iverksatt rett etter nyttår. ( ©NTB ) ¶
AA170210 Raabye har tidligere snakket med Adresseavisen om de forestående kuttene i HV og at det er en dårlig ide å slå sammen Hæren og Heimvernet.
DN170208 Foreløpige tall viste at Opec-landene i januar klarte å levere 82 prosent av kuttene på 1,2 millioner fat per dag som de lovet i avtalen.
DN170208 Det som imidlertid betyr enda mer er at oljeprodusentene i USA allerede har økt sin oljeproduksjon så mye at de har kompensert for 34 prosent til kuttene fra Opec-landene.
DN170207 Det vil si at uansett hvor mye olje USA pumper opp av bakken vil det ikke være nok til å kompensere kuttene til de andre landene utenfor Opec.
AP170207 Statoil vurderer nå om kuttene har påvirket sikkerheten.
SA170203 Kuttene i løperkvoten ¶
SA170203 Kuttene i løperkvoten ¶
FV170203 Kuttene i løperkvoten ¶
DN170203 Opec-medlemmene har selv uttalt at kuttene nærmer seg en million fat per dag, i kontrast til Bloomberg-estimatene som tilsier at januarkuttene kun utgjør 60 prosent av avtalene.
BT170203 Kuttene i løperkvoten ¶
AP170203 Kuttene i løperkvoten ¶
DN170202 Opec-medlemmene har selv uttalt at kuttene nærmer seg en million fat per dag, i kontrast til Bloomberg-estimatene som tilsier at januarkuttene kun utgjør 60 prosent av avtalene.
AP170202 Har kuttene i TV 2 gått så langt at Farmen-innspillingen er slått sammen med produksjonen av Åsted ?
AP170202 Har kuttene i TV 2 gått så langt at Farmen-innspillingen er slått sammen med produksjonen av Åsted ?
NL170131 Kuttene har i svært liten grad kommet folk flest til gode.
DN170127 Senest torsdag uttalte Algeries energiminister Noureddine Boutarfa at de samlede kuttene har nådd 1,5 millioner fat per dag, og at kuttene vil øke til 1,8 millioner fat per dag i februar.
DN170127 Senest torsdag uttalte Algeries energiminister Noureddine Boutarfa at de samlede kuttene har nådd 1,5 millioner fat per dag, og at kuttene vil øke til 1,8 millioner fat per dag i februar.
BT170125 Kuttene har vært nødvendige og i det store og hele sunne.
BT170125 Men siden 2013 har Solberg-regjeringen redusert skattene med 21 milliarder, og Aps ferske programforslag betyr at partiet ikke ser for seg å omgjøre alle kuttene .
AP170125 Men siden 2013 har Solberg-regjeringen redusert skattene med 21 milliarder, og Aps ferske programforslag betyr at partiet ikke ser for seg å omgjøre alle kuttene .
DN170123 Prisene forsvarer de foregående dagers oppgang, etter at oljekartellet Opec og andre oljeproduserende land kom til enighet om et system for å overvåke at de lovede kuttene i oljeproduksjonen overholdes.
DN170120 De ansatte fikk beskjed om kuttene på allmøter i henholdsvis Tromsø og Nordkjosbotn torsdag, skriver itromsø.no.
DN170120 Kuttene skal fordeles med litt over halvparten på produksjon og lager - mens resten kommer i salg og administrasjon.
DN170120 - Opec har vært ganske sterke når det gjelder en rask utvikling mot de avtalte kuttene , men vi trenger å se noen harde tall før markedet virkelig lar seg overbevise.
DN170120 Avdelingene kultur, barn, ung, sport, drama og underholdning vil bli rammet av kuttene .
AP170120 Kuttene skal fordeles med litt over halvparten på produksjon og lager - mens resten kommer i salg og administrasjon.
AP170120 Kan ramme kultur, barn, drama og underholdning, men kuttene omtales ikke som veldig dramatiske.
SA170119 En vesentlig årsak til kuttene er regjeringens innstramning i sykehusbudsjettene for neste år, hvor ytterligere kutt kom i forhandlingen med samarbeidspartiene Venstre og KrF.
DB170117 * Etter opphetede lokale høringsrunder mange steder ble kuttene redusert til 130 før jul i fjor.
SA170116 Kampanje meldte om kuttene søndag kveld.
DB170116 Etter opphetede lokale høringsrunder mange steder ble kuttene redusert til 130 før jul i fjor.
DB170116 Kampanje meldte om kuttene søndag kveld.
BT170113 Slik rammer kuttene i Vest ¶
DN170112 Selskapet har bekreftet kuttene overfor DN.
DN170112 Hun opplyser at kuttene vil kunne påvirke om 270 stillinger i Norge, deriblant 170 stillinger på selskapets Subsea-services anlegg på Ågotnes og rundt 100 stillinger ved selskapets verft i Egersund.
BT170112 BEKYMRET : Klubbleder for Industri Energi ved Aker Solutions på Ågotnes, Tommy Angeltveit, er bekymret for hele lokalsamfunnet på Ågotnes med alle kuttene som fortsetter å komme.
DN170110 Ifølge en tjenesteperson i Russlands energidepartement har kuttene overgått det innledende, « konservative » estimatet på 50.000 fat pr dag.
SA170109 Det frie feltet ( kunstnergrupper som ikke er tilknyttet institusjoner ) ble så skrekkslagne over forslaget i 2013 om å kutte i stipendordningene at de holdt storaksjon utenfor Stortinget - selv etter at kuttene ble redda av KrF og V.
DN170106 - Kuttene i byggkostnader kommer ikke kjøperne til gode slik markedet er i Oslo i dag.
DN170106 Støre sier kuttene til Høyre øker forskjeller i stedet for å øke sysselsettingen.
AP170105 For å holde oljeprisen oppe må MbS og Saudi-Arabia presse på de andre landene i OPEC om å faktisk overholde kuttene de har lovet å gjennomføre.
AP170105 - Jeg tror ikke alle vil klare å følge opp kuttene .
AP170105 For å holde oljeprisen oppe må MbS og Saudi-Arabia presse på de andre landene i OPEC om å faktisk overholde kuttene de har lovet å gjennomføre.
AP170105 - Jeg tror ikke alle vil klare å følge opp kuttene .
DN170103 Da oljeprisen kollapset og kuttene kom, måtte konsulentene ut først.
DN170103 KUTTER ETTER KUTTENE .
DN170103 - Det er forventet at land som Kuwait vil implementere kuttene .
DN170103 Da oljeprisen kollapset og kuttene kom, måtte konsulentene ut først.
DN170102 | Statoil kutter etter kuttene
VG161230 Men de kuttene de kjempet for er så små at det ikke betyr noe for klima.
AP161229 Her kan du lese mer om hvordan kuttene slår ut.
AA161227 Samtlige eksperter, blant andre NHH-professor Rögnvaldur Hannesson og DNB Markets-analytiker Torbjørn Kjus, peker på de planlagte kuttene til oljekartellet OPEC som en viktig prisvekstdriver.
AP161122 Med andre ord : Staten må betale en vesentlig del av regningen enten kuttene skal tas hjemme eller ute.
AP161122 Han mener det meste av kuttene må skje i Norge.
AP161118 Amerikansk domstol godtar forlik med VW ¶ Kuttene gjelder kun den delen av selskapet som produserer merket Volkswagen.
VG161115 Fagforeningen Postkom har tidligere slått alarm om at de 550 kan ryke gjennom masseoppsigelser neste år, dersom kuttene fremskyndes og Posten ikke får god nok tid på seg til å finne nye jobber til de ansatte.
AP161031 Vi ba Finansdepartementet om å kommentere kuttene i rutetilbudene.
AA161031 Vi ba Finansdepartementet om å kommentere kuttene i rutetilbudene.
FV161001 | Dette kan sportsinteresserte vente seg av TV 2 etter kuttene
FV161001 Store rettigheter forsvinner ¶ 72 personer skal jobbe i TV 2-sporten etter kuttene .
DA160926 | Frykter at oljebransjen glemmer å spare når oppgangen kommer ¶ Kuttene og effektiviseringen må være varige, understreker Statoil.
DA160926 Statoil understreker viktigheten med at kuttene som gjøres i oljebransjen ikke bare må være et skippertak.
DA160926 Fra podiet understrekte Tysseland viktigheten av at endringene, kuttene og effektiviseringsgrepene som nå gjøres må være varige.
DA160926 - Er kuttene er spill for galleriet ?
AP160829 Men leder for bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener bransjen i stor grad har seg selv å takke, og at kuttene kommer på overtid.
AP160829 Kuttene kommer på toppen av de rundt 4000 stillingene ( inkludert 1500 innleide ) som allerede er planlagt kuttet.
AP160817 Men han vil ikke svare på hvor mye av kuttene i formuesskatten han vil fjerne dersom Ap kommer til makten.
AP160804 Store deler av disse kuttene vil måtte komme i transportsektoren.
AP160727 Kuttene i oljeselskapenes investeringsbudsjetter er neppe over.
DB160721 De saftigste kuttene må komme i transport, og vil få store konsekvenser for neste Nasjonal transportplan ( NTP ) som skal behandles i Stortinget neste år.
DB160721 Kuttene må settes ut i livet, og det kommer til å bli merkbart.
DB160721 Kuttene må faktisk tas.
DA160620 KrF, Høyre, Venstre og MDG, som sitter på de bakerste rekkene i bystyresalen, vil ikke være med på alle kuttene - i frykt for et enda mer svekket tjenestetilbud.
DA160620 januar 2017 dersom ordfører Stanley Wirak og resten av Ap hadde reist seg da KrF, Venstre og MDG foreslo innføringen for å minke de store kuttene Sandnes må igjennom i år.
AP160617 De siste månedene har han reist Norge rundt for å møte menneskene og lokalsamfunnene hvor kuttene vil kjennes aller mest.
AP160527 Økningen står i grell kontrast til de kuttene som selskapet mente ville bli resultatet av den nye passasjeravgiften : I høringsuttalelsen i saken skrev SAS at avgiften ville gi fallende etterspørsel og lavere lønnsomhet.
AP160425 Norge har tidligere meldt inn et mål om 30 prosent kutt innen 2020, hvor rundt to tredjedeler av kuttene skal tas i Norge.
DN160421 Detaljene om antall stillinger og hvor kuttene skal tas er ikke helt klart, men Førland sier at den største belastningen vil være på kontorene i Norge.
DN160421 - Ellers gjelder kuttene hele ingeniørmiljøet, og det rammer både Stavanger, Bergen og våre andre lokasjoner globalt, sier hovedtillitsvalgt for Industri Energi, Veronica Nistad.
AP160418 Kuttene rammer hardt alle steder.
AP160402 Det er dårlig nytt for dem som håper å få hjulene i gang igjen, at de største kuttene kommer i infrastrukturinvesteringer og helse og sosiale programmer.
AP160402 Kuttene i budsjettet dekkes blant annet inn ved økte skatter og avgifter.
AP160402 Samtidig deler han helhjertet ønsket om å unngå kuttene .
AP160402 Men selv om Moxnes er imot kuttene , kan han foreløpig ikke love at Rødt vil støtte forslaget.
AP160402 Han reagerer på at de rødgrønne forsøker å skyve ansvaret over på det forrige byrådet, siden det var disse som først foreslo kuttene .
AP160402 Etter at han torsdag leste Aftenpostens reportasje om konskvensene av kuttene , ønsker Carl I.
AP160402 98-årige Elna Irene Hansen bor på det private Hovseterhjemmet, et av sykehjemmene som rammes hardest av kuttene .
AP160331 Representanter for byrådspartiene har ved flere anledninger lagt ansvaret for kuttene på sine forgjengere.
AP160331 Eirik Lae Solberg ( H ) reagerer på at det rødgrønne byrådet legger skylden for kuttene på forgjengerne.
AP160331 Representanter for byrådspartiene har ved flere anledninger lagt ansvaret for kuttene på sine forgjengere.
AP160331 Eirik Lae Solberg ( H ) reagerer på at det rødgrønne byrådet legger skylden for kuttene på forgjengerne.
AP160330 Ved Hovseterhjemmet er de fortsatt usikre på hvordan kuttene vil merkes i hverdagen.
AP160330 Hvis også de private skal ta « sin » andel av kuttene , rokker det ved inngåtte kontrakter.
AP160330 Hvis kuttene bare tas ved kommunale sykehjem, mens de private skjermes, kan det føre til en stor kvalitetsforskjell.
AP160322 Han viser til at kuttene i formuesskatten, på omlag fem milliarder kroner, ikke er nevnt, og sier han tolker det på to måter : ¶
AP160322 - Det ene er at Regjeringens egne eksperter har påvist at disse kuttene ikke i nevneverdig grad stimulerer norsk økonomi eller ledigheten.
DA160314 Mossige mener kuttene nå blir mer og mer merkbare i Stavanger-skolen.
DA160314 - Høyre må ta til seg at kuttene faktisk får konsekvenser : Lavere lærertetthet, ikke penger til vikarer, mindre inndeling i grupper og mindre tilpasset undervisning.
AP160310 Med kuttene fra 2014, beregnes det at oljenedturen totalt vil koste Norge 50.000 arbeidsplasser før pilene snur.
AP160225 Kommunistpartiet har økt mest på de siste meningsmålingene som følge av kuttene i offentlige tjenester og lønninger.
AP160218 Først kom kuttene i fedrekvoten.
AP160217 Fra 2017 av blir det også et eget « klimabudsjett », som skal sørge for at alle byrådene og alle deler av kommunen blir ansvarlige for å ta sin del av kuttene .
AP160213 USA ser med tilfredshet at kuttene i europeiske forsvarsbudsjetter har stanset opp.
AP160208 NRK-ansatte frykter at de kraftige kuttene i nyhetsavdelingen kan føre til flere feil i kanalens sendinger.
AP160208 Leder i NRKs journalistlag, Richard Aune, sier til Dagbladet at kuttene er i ferd med å gå utover kvaliteten.
AP160204 - Når kundenes brukeradferd har endret seg så kraftig, har bankene sovet i timen når kuttene blir så omfattende ?
AP160203 Andreassen er ikke overrasket over de store kuttene i DNB.
AP160203 Også i Sparebanken Vest blir digitale omstillinger gitt som begrunnelse for kuttene .
AP160203 Med disse kuttene er halvparten av bankens filialer lagt ned i løpet av fem år.
AP160201 Flåtten sier de foreslåtte kuttene i skatten på overskudd vil redusere motivene for å flytte skattegrunnlag ut.
AP160128 Å stoppe kuttene er bare ett av tre steg, ifølge NATO-sjefen.
AP160128 | NATO har klart å stoppe kuttene i Europa - men mange land har en lang vei å gå ¶
AP160128 Men USA bruker allerede mye mer enn tre prosent av BNP på forsvar, og kuttene skyldes blant annet nedskaleringen av operasjonene i Irak og Afghanistan.
AP160128 I de seks foregående årene lå kuttene i gjennomsnitt på 2,1 prosent i året.
AP160128 Det er ikke nok bare å stoppe kuttene .
AP160128 De amerikanske kuttene bidrar også til at NATOs totale forsvarsutgifter samlet sett falt i fjor.
AP160117 Holmås mener det er fullt mulig å gjøre noe slik at kuttene allerede kommer i år og neste år.
AP160114 Bare låtene er gode nok, og selv om man kunne ønsket noen flere musikalske utfordringer, er flere av de åtte kuttene på Mad boy det.
AP160114 « Curse of them black chameleons » er et av de sterkeste kuttene , pakket inn i gitarfeedback og grove basslinjer.
BT160113 Vi reverserte kuttene fra det forrige året til offentlige planer med 3,5 millioner i årets budsjett.
AP160113 Utslagene på ledigheten kan komme senere, men at bare 35 - 40 prosent av kuttene viser seg i ledigheten, kan også tyde på at mange får seg ny jobb. 3.
AP160113 Oljeinvesteringene ville falt uansett ¶ Kuttene i oljenæringen var i gang allerede i første halvår i 2014, med andre ord før oljeprisen begynte å falle sommeren 2014.
AP160107 Den bidro til et sterkt eskalerende kostnadsnivå, og mange av kuttene som måtte tas, har vi startet på allerede.
AP160102 Og han tror ikke det er slutt med det : ¶ - Kuttene som er tatt til nå har stort sett vært " lette " kutt, som innleide konsulenter, midlertidige, folk som er nye i jobben, og folk som går av med tidlig pensjon.