DN171217 | Slik vil Solberg løse kryptokrisen ¶ - Kunnskapsdepartementet vil be om at institusjonene prioriterer tilbud som er viktige for ikt-sikkerhet og kryptologi når de tildeler studieplasser, skriver Erna Solberg i et brev til Aps leder.
DN171214 Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad slår tilbake mot kritikken om manglende politisk interesse for kryptologi og sikkerhet.
DN171214 Statssekretær i Kunnskapsdepartementet , Bjørn Haugstad, liker ikke kritikken fra rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.
DN171214 Nå går Kunnskapsdepartementet til motangrep og truer med å kalle rektoren inn på teppet.
AA171214 Allerede i 2008 påla Riksrevisjonen NTNU og Kunnskapsdepartementet å skaffe bedre magasiner.
VG171213 Denne tenkningen åpner også for at Kunnskapsdepartementet kan få en egen statsråd for høyere utdanning og forskning, slik de rødgrønne hadde mellom 2007 og 2012.
DN171212 Kunnskapsdepartementet trekkes også frem under Riksrevisjonens sentrale funn.
DN171212 | Flere lærere hjalp ikke på skoleresultatene ¶ Kunnskapsdepartementet bevilget 1,5 milliarder kroner til flere lærere.
DN171212 I 2012 besluttet Kunnskapsdepartementet å sette i gang et forsøk med ekstramidler til å ansette flere lærere i en gruppe skoler.
BT171212 Statsråden har derfor varslet at koordinering og arbeidsdeling mellom institusjoner med humanistiske fag vil være et av temaene under møtet mellom kunnskapsdepartementet og universitets- og høyskolerektorene over nyttår.
AP171212 I et brev til Kunnskapsdepartementet skriver Meteorologisk institutt at OsloMet lett kan oppfattes som METs hovedkontor på Blindern i Oslo.
AP171212 I et brev til Kunnskapsdepartementet gjør Meteorologisk institutt oppmerksom på at de har MET som sin offisielle forkortelse.
AP171212 Høyskolen må nå sende inn søknad til Kunnskapsdepartementet .
AP171212 Kunnskapsdepartementet vil forberede en sak for Kongen i statsråd når vi har mottatt akkrediteringssøknaden fra HiOA, sier han.
SA171211 Det er stikk i strid med anbefalingen fra kunnskapsdepartementet .
SA171211 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) anbefaler skolene å praktisere avmelding til skolegudstjenester, i stedet for påmelding, slik Kunnskapsdepartementet anbefaler.
DN171211 Det er forskningssenteret Simula@UiB og NTNU i Trondheim, ifølge Kjell Jørgen Hole, professor ved Institutt for informatikk og direktør ved Simula@UIB, et forskningssenter eid av Universitetet i Bergen og Simula Research Laboratory, et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet .
DN171211 Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for forsknings- og utdanningspolitikken i Norge.
SA171208 Det er Kunnskapsdepartementet som har gitt Forskningsrådet i oppdrag å lyse ut 50 millioner kroner til forskning over 5 år.
DB171206 Jeg kommer til å invitere kommunaldepartementet, justisdepartementet, kunnskapsdepartementet og utenriksdepartementet til en gjennomgang for å se på hvordan vi skal følge opp dette, sier Horne.
DB171206 Jeg kommer til å invitere kommunaldepartementet, justisdepartementet, kunnskapsdepartementet og utenriksdepartementet til en gjennomgang for å se på hvordan vi skal følge opp dette.
AP171206 Kilde : Kunnskapsdepartementet
VG171205 Leseferdighetene hos elever som « av og til » snakker norsk hjemme har økt med hele 18 poeng, noe som i følge kunnskapsdepartementet tilsvarer nesten et halvt skoleår.
VG171205 Kjønnsforskjellene er større i Norge enn i Danmark og Sverige, og har økt siden forrige undersøkelse, opplyser kunnskapsdepartementet i sin pressemelding.
AP171205 Jeg fikk to motsvar, et fra Tora Kildehaug i Unge Høyre og et fra kunnskapsdepartementet ved Hannah Atic. 3rd-party-bio ¶
VG171204 UKESLUTT : Torbjørn Røe Isaksen forlater de storslåtte lokalene til Kunnskapsdepartementet i Kirkegata etter første uke på jobb etter pappapermisjonen.
VG171204 Fredag gikk han tidlig fra jobben i Kunnskapsdepartementet for å hente sønnen Ellef ( 11 md. ) i barnehagen.
AP171203 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider også om et forsøk med ekstra tid til kroppsøving og fysisk aktivitet på ungdomsskolen.
AP171130 Navneforslaget må godkjennes av HiOA-styret og Kunnskapsdepartementet .
AP171130 Med fraværsgrensen forbereder vi elevene på forventninger de vil møte i arbeidslivet, skriver Hannah Atic ( H ), politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet .
NL171129 Det har vist seg vanskelig og nå frem med argumentasjonen ovenfor kunnskapsdepartementet og regjeringen til tross for de nasjonale ambisjonene om å øke verdiskapningen og kunnskap i sjømatnæringen.
AP171129 Statssekretær i Kunnskapsdepartementet , Bjørn Haugstad ¶
AP171128 - For fem år siden ble det satt ut utrolig stygge betongklosser utenfor Kunnskapsdepartementet i Kvadraturen.
DN171126 I det aktuelle området ligger blant annet Forsvarsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.
DA171126 I det aktuelle området ligger blant annet Forsvarsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.
AP171126 Departementene som ligger i det aktuelle området er blant annet forsvarsdepartementet, nærings- og fiskeridepartementet, kunnskapsdepartementet og klima- og miljødepartementet.
AP171126 Departementene som ligger i det aktuelle området er blant annet forsvarsdepartementet, nærings- og fiskeridepartementet, kunnskapsdepartementet og klima- og miljødepartementet.
AP171125 Å oppfylle den nye normen vil kreve cirka 2800 nye lærerårsverk i skolen, ifølge foreløpige beregninger Kunnskapsdepartementet har gjort med utgangspunkt i lærerdekningen i skoleåret 2016/17.
VG171124 Langeland har, i medhold av statsansatteloven § 33, påklaget avgjørelsen til Kunnskapsdepartementet .
SA171124 Feil vei å gå ¶ Kunnskapsdepartementet har dessverre foreslått å flytte IKT-servicefag inn under VG1 elektro og beholde det som et ettårig løp.
SA171124 Langeland har mulighet til å påklage vedtaket til Kunnskapsdepartementet .
DN171124 Langeland har mulighet til å påklage vedtaket til Kunnskapsdepartementet .
DB171124 Selv om det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til utregningen, mener Kunnskapsdepartementet at det kan gi et bilde på hvordan lærernormen kan slå ut fra 2019 av.
DB171124 Oversikten fra Kunnskapsdepartementet viser også at 173 norske kommuner risikerer å ikke få en eneste ny lærer som følge av lærernormen, og det er store fylkesvise forskjeller.
DA171124 Langeland har mulighet til å påklage vedtaket til Kunnskapsdepartementet .
BT171124 Avskjedsvedtaket kan i medhold av statsansatteloven § 33 påklages til Kunnskapsdepartementet , og saken behandles derfor som en pågående personalsak.
AP171124 Avskjedsvedtaket kan i medhold av statsansatteloven § 33 påklages til Kunnskapsdepartementet , og saken behandles derfor som en pågående personalsak.
DB171123 Da viste beregninger fra kunnskapsdepartementet ifølge NTB at 170 av landets kommuner ikke vil få noe nytte av en slik norm uansett - og at brorparten av de nye lærerårsverkene vil gå til de største kommunene sentralt plassert i landet som Oslo, Bergen, Bærum, Trondheim og Stavanger.
AP171123 Ferske beregninger fra Kunnskapsdepartementet viser at normen fra 2019 av kan gi hele 2802 nye lærerårsverk i skolen. 170 kommuner vil ikke få glede av satsingen i det hele tatt.
DA171122 Kunnskapsdepartementet har satt tre sektormål for grunnopplæringen som vurderes i Kvalitets- og utviklingsmeldingen, læringsmiljø, mestring av grunnleggende ferdigheter og faglig kompetanse og gjennomføring av videregående opplæring.
AP171122 Siden 2016 er Skarheim departementsråd i Kunnskapsdepartementet .
AA171122 Kunnskapsdepartementet krever at man forsøker andre tiltak før man eventuelt gir ekstrapoeng til ett kjønn.
AA171121 Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at 170 av landets kommuner ikke vil få noen midler til nye lærere ved innføring av en slik norm, og at brorparten av lærerårsverkene vil gå til storkommuner som Oslo, Bergen og Bærum.
DN171120 - Kunnskapsdepartementet har lagt opp til en ganske streng prosedyre der man skal prøve ut ulike tiltak før det er aktuelt å søke om innføring av ekstrapoeng.
AA171120 - Kunnskapsdepartementet har lagt opp til en ganske streng prosedyre der man skal prøve ut ulike tiltak før det er aktuelt å søke om innføring av ekstrapoeng.
SA171118 Kompetanse Norge ( underlagt Kunnskapsdepartementet ) har siden 2006 gitt midler til bedrifter, som i samarbeid med opplæringsinstitusjoner gir grunnleggende opplæring i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT, norsk og samisk, gjennom ordningen Kompetansepluss.
AP171118 Nylig økte Kunnskapsdepartementet minstekravet om antall praksisdager fra 100 til 115, da lærerutdanningen ble et masterløp.
NL171117 Bildet er fra et møte Øst-Finnmark regionråd hadde med Kunnskapsdepartementet i juni 2016.
DN171114 Tirsdagens avgjørelse baner vei for at høgskolen senere i år kan sende en samlet søknad om universitetsakkreditering til Kunnskapsdepartementet .
DN171114 Dersom Kunnskapsdepartementet godkjenner søknaden, er det Kongen i statsråd som fatter det endelige vedtaket.
BT171114 Først i 2006 kom barnehagen inn under Kunnskapsdepartementet , og nå i år kom barnehage endelig inn under Stortingets utdanningskomité.
AP171114 Tirsdagens avgjørelse baner vei for at høgskolen senere i år kan sende en samlet søknad om universitetsakkreditering til Kunnskapsdepartementet .
AP171114 Dersom Kunnskapsdepartementet godkjenner søknaden, er det Kongen i statsråd som fatter det endelige vedtaket.
AP171114 Før det trekkes endelige konklusjoner, vil det være tett dialog mellom de involverte departementene, Kommunal- og moderningsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.
SA171113 Som kjent er private barnehager pålagt årlig innrapportering av regnskap til kommunen og Kunnskapsdepartementet .
VG171107 ( Kilder : ICCS og Kunnskapsdepartementet . ) ¶
DB171102 Allerede i juni neste år skal Kunnskapsdepartementet fastsette de nye kjernelementene i fagene.
AA171030 I høst har det vært livlig diskusjon om hvorvidt sang er på vei ut av skolen etter at Kunnskapsdepartementet presenterte ny overordnet del av læreplanverket for grunnskolen.
SA171028 Hun støttet seg blant annet på forskningsrapporten Computerization and the Future of Jobs in Norway, bestilt av Kunnskapsdepartementet .
DA171028 Spørsmålet er om Kunnskapsdepartementet vil lykkes med å regulere sektoren slik at dette ikke forekommer i framtida.
AP171025 Da dette arbeidet startet i juni i år, hadde imidlertid Kunnskapsdepartementet alt lagt som premiss at programmering skal inn i matematikkfaget på alle trinn i skolen.
SA171024 På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Kunnskapssenter for utdanning ( KSU ) laget en rapport om årsaker til skolestress.
BT171024 Disse rådene matcher noe av det som kommer frem i en fersk rapport om stress i skolen, laget av Kunnskapssenteret for utdanning ( KSU ) på bestilling fra Kunnskapsdepartementet .
BT171024 Den er utarbeidet av Kunnskapssenter for utdanning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet .
AP171024 På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Kunnskapssenter for utdanning ( KSU ) laget en rapport om årsaker til skolestress.
DB171023 Det er verdt å merke seg at Kunnskapsdepartementet har satt i gang et arbeid med å endre tilskuddsordningen til folkehøgskolene for å garantere at langkursene for unge voksne er skjermet.
VG171021 PÅ DAGSORDEN : Skolevolden i noen av Oslos videregående skoler var nylig tema på et hastemøte der både justisminister Per-Willy Amundsen og integreringsminister Sylvi Listhaug deltok sammen med statsråd-vikar Henrik Asheim i Kunnskapsdepartementet og skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( i bakgrunnen ).
DB171020 Tall fra Kunnskapsdepartementet , som har regnet på konsekvensene av en potensiell lærernorm, viser at det først og fremst er i og rundt storbyene man i dag ikke følger lærernormen.
DB171019 - Det er likevel naturlig at Kunnskapsdepartementet kommenterer dette forslaget fra Venstre, siden vi er kjent med regjeringen nå har igangsatt et arbeid med gjennomgang av systemet for autorisasjons- og godkjenningsordningene, hvor det også sees på hvordan oppgavene kan løses i fremtiden, sier Mørland.
DA171017 Da man forsøkte å få til det samme i Hedmark ble det stoppet av Kunnskapsdepartementet .
DA171013 Og det er tre år siden AmS, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet , hadde klart et forprosjekt til utvidelsen av museet.
AP171013 Politisk rådgiver Hannah Atic ( H ) i kunnskapsdepartementet skriver følgende i en e-post til Aftenposten.
DA171012 Forprosjektet til det nye museet var, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet , klart i 2014, for to år siden.
AP171012 januar neste år vil alle husholdninger som har en samlet skattbar inntekt under 533.500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling, ifølge budsjettforslaget til Kunnskapsdepartementet .
VG171011 Vi viser at vi ser dem, kjenner til dem og oppsøker dem, beskrev Stømner overfor VG før hun skulle møte politiker-toppene i Kunnskapsdepartementet onsdag.
VG171011 Bevilgningen ble bekreftet etter hastemøtet om skolevolden i Oslo i Kunnskapsdepartementet onsdag formiddag.
DB171011 Kunnskapsdepartementet , relevante helsemyndigheter og internrevisjonen ved UiO er varslet om saken.
DB171011 Kunnskapsdepartementet bestrider regnestykket, men her ligger definitivt beviskravet hos departementet.
DA171011 Når hun i dag møter konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ), justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) til et hastemøte sammen med 16 andre skole-, politi- og justistopper i Kunnskapsdepartementet , er det for å diskutere situasjonen i Osloskolen.
AA171011 Hensikten er å finne ut hvordan ulike forvaltningsenheter kan bidra sammen for å bedre situasjonen, opplyser Kunnskapsdepartementet til NTB.
DB171009 Foto : Carina Johansen / NTB Scanpix ¶ Kunnskapsdepartementet vil ha høringssvar på om det skal settes i gang lovarbeid som forbyr heldekkende plagg som burka og nikab innenfor oppvekst- og utdanningssektoren.
DB171006 Da Dagbladet kontakter kunnskapsdepartementet angående forespørselen fra Malmedal, viser minister Henrik Asheim ( H ) til at digitale ferdigheter er definert som en grunnleggende ferdighet på skolen.
DB171006 Video : Kunnskapsdepartementet .
DB171006 Synger svar ¶ Kunnskapsdepartementet opplyser til Dagbladet at debatten som raser bygger på en misforståelse, og sier at sang fortsatt er viktig.
DB171006 Satsningen er støttet av Kulturdepartementet, men Bergroth-Plur ønsker at Kunnskapsdepartementet også blir involvert.
DB171006 Sang er også viktig for framtidas skole, skriver Magnus Thue, statssekretær i Kunnskapsdepartementet , i en e-post til Dagbladet.
DB171006 Hun reagerer på at Kunnskapsdepartementet har fjernet sang fra skolens overordnede læreplan, og spør om sang plutselig ikke er viktig lenger.
VG171005 Vi forutsetter at eventuell videoovervåking skjer innenfor gjeldende lover og regler, skriver statssekretær Magnus Thue ( H ) i Kunnskapsdepartementet i en epost til VG.
VG171005 Les også : Rektor frykter lærere kan bli ofre for vold ¶ Kunnskapsdepartementet uttrykker på sin side forståelse for at Oslo-politikere ser på videokameraer som et kortsiktig tiltak.
AA171003 Beregningen KS har foretatt kommer fram i en høringsuttalelse KS sendte kunnskapsdepartementet i forrige uke.
AA171003 I ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet fredag 1.9.17 står det at regjeringa har fastsatt ny overordna del for læreplanene i skolen.
DA170927 Andelen er den samme som landsgjennomsnittet, viser nye tall fra Kunnskapsdepartementet , ifølge NRK.
AA170927 Andelen er den samme som landsgjennomsnittet, viser nye tall fra Kunnskapsdepartementet , ifølge NRK.
SA170926 Det får konstituert statsråd i Kunnskapsdepartementet , Henrik Asheim ( H ), til å reagere.
BT170926 Det får konstituert statsråd i Kunnskapsdepartementet , Henrik Asheim ( H ), til å reagere.
AP170926 Det får konstituert statsråd i Kunnskapsdepartementet , Henrik Asheim ( H ), til å reagere.
AA170926 Det får konstituert statsråd i Kunnskapsdepartementet , Henrik Asheim ( H ), til å reagere.
VG170922 Kunnskapsdepartementet opplyser at det er for tidlig å si hvordan regjeringen vil ta denne saken videre.
DA170922 - På den andre siden er bruk av religiøst begrunnede heldekkende hodeplagg en praksis som særlig rammer kvinner og kvinners frihet og likestilling, skriver LO i brevet til Kunnskapsdepartementet .
NL170921 Bakgrunnen for at det kommer til behandling nå er at Kunnskapsdepartementet har sendt et forslag om forbud mot plaggene på skole ut på høring.
DB170920 Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.
AP170920 Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.
AP170920 * Kunnskapsdepartementet anmeldte Westerdals og krevde tilbakebetaling av totalt 84 millioner kroner i uberettiget statsstøtte.
AA170920 Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.
AA170920 Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.
NL170919 Forslaget fra Kunnskapsdepartementet gjelder i første rekke våre barn, fra ettåringene i barnehagene til mindreårige ungdomsskoleelever.
AP170918 I lovforslaget fra Kunnskapsdepartementet foreslås det at universitetene skal håndheve et forbud mot ansiktsdekkende plagg på hele universitetsområdet, og det foreslås sanksjoner som bortvisning og utestengning.
VG170914 Venstrefolk antyder uansett at en løsning for å få Skei Grande til Kunnskapsdepartementet kan være en gjeninnføring av delt løsning med to statsråder : En egen minister for barnehage, grunnskole og videregående- og en statsråd som tar seg av forskning og høyere utdanning.
DB170914 Dersom Venstre vil inn i regjering, kan Erna Solberg komme til å tilby Trine Skei Grande å bli sjef for Kunnskapsdepartementet .
AP170914 Universitetet i Oslo ( UiO ) er blant de første institusjonene til å sende inn høringssvar til Kunnskapsdepartementet .
NL170913 5 av forslagene, herunder ansvaret for de samiske videregående skolene som i dag er underlagt Kunnskapsdepartementet , er foreslått lagt til Finnmark.
NL170913 Jeg har forventinger til at landsdelen blir tungt representert på toppen i sentrale regjeringskontorer så som Samferdsels-, Nærings- og fiskeri-, Kommunal og moderniserings- og Kunnskapsdepartementet .
DN170910 ¶ Torbjørn Røe Isaksen ( til venstre ) skal ut i pappaperm og i den forbindelse har stortingsrepresentant Henrik Asheim ( lille bildet ) blitt konstituert til statsråd for Kunnskapsdepartementet .
DA170908 Universitetet i Oslo fraråder at det innføres et forbud mot ansiktsdekkende plagg ved institusjonen, skriver de i et høringssvar til Kunnskapsdepartementet .
AP170908 Universitetet i Oslo fraråder at det innføres et forbud mot ansiktsdekkende plagg ved institusjonen, skriver de i et høringssvar til Kunnskapsdepartementet .
AA170908 Universitetet i Oslo fraråder at det innføres et forbud mot ansiktsdekkende plagg ved institusjonen, skriver de i et høringssvar til Kunnskapsdepartementet .
AP170905 Statssekretær Magnus Thus ( H ) i Kunnskapsdepartementet mener at regjeringen ikke kan klandres for utviklingen.
AP170905 I sin iver etter å styrke grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter ( ! ), evner ikke Kunnskapsdepartementet å se de reelle kvalitetene ved de praktisk, estetiske fagene.
DB170901 I ti uker skal Henrik Asheim ( H ) vikariere for Torbjørn Røe Isaksen ( H ) som sjef for Kunnskapsdepartementet og dermed et viktig politikkområde for regjeringen.
DB170901 - Ja, hallo, du er kommet til Kunnskapsdepartementet , sier Asheim og ler når Dagbladet ringer ham. 34-åringen fra Bærum skal holde fortet for Røe Isaksen mens sistnevnte er ute i pappaperm.
DB170831 Statssekretær Magnus Thue ( H ) kommenterer Venstres etterlysning på vegne av Kunnskapsdepartementet og regjeringen : ¶
DA170831 De kommersielle aktørene vokser seg større og større, samtidig som de får stadig mer innflytelse og makt inn mot politikerne, kunnskapsdepartementet og innad i Private Barnehagers Landsforbund.
DN170829 Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.
AP170829 Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.
SA170828 Her må de også ha kunnskapsdepartementet og Oslo kommune med på milliardinvesteringen.
AP170828 Her må de også ha kunnskapsdepartementet og Oslo kommune med på milliardinvesteringen.
AA170828 Her må de også ha kunnskapsdepartementet og Oslo kommune med på milliardinvesteringen.
VG170824 Det har Kunnskapsdepartementet nå sagt at de vil få : ¶
VG170824 på dette stadiet i integreringsprosessen vil forberede dem på forventninger og holdninger de trolig vil møte senere i høyere utdanning eller i arbeidslivet », heter det i høringsbrevet om « Forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner » fra Kunnskapsdepartementet .
DB170824 Det har Kunnskapsdepartementet nå sagt at de vil få : ¶
DB170824 på dette stadiet i integreringsprosessen vil forberede dem på forventninger og holdninger de trolig vil møte senere i høyere utdanning eller i arbeidslivet », heter det i høringsbrevet om « Forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner » fra Kunnskapsdepartementet .
DB170824 I en rapport fra Kunnskapsdepartementet fra 2012, kan vi lese at for stor belastning, for store klasser, og for liten tid til hver elev er de viktigste årsakene til at lærere slutter.
AP170824 Det har Kunnskapsdepartementet nå sagt at de vil få : ¶
AP170824 på dette stadiet i integreringsprosessen vil forberede dem på forventninger og holdninger de trolig vil møte senere i høyere utdanning eller i arbeidslivet », heter det i høringsbrevet om « Forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner » fra Kunnskapsdepartementet .
AP170824 Kunnskapsdepartementet anmeldte Westerdals og krevde tilbakebetaling av totalt 84 millioner kroner i uberettiget statsstøtte.
AA170824 Det har Kunnskapsdepartementet nå sagt at de vil få : ¶
AA170824 på dette stadiet i integreringsprosessen vil forberede dem på forventninger og holdninger de trolig vil møte senere i høyere utdanning eller i arbeidslivet », heter det i høringsbrevet om « Forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner » fra Kunnskapsdepartementet . ( ©NTB ) ¶
DB170823 Om bare tre år vil vi mangle 3229 grunnskolelærere, ifølge beregninger gjort av Gnist-partnerskap, som består av Kunnskapsdepartementet og partene i skolesektoren.
DB170821 ¶ STORTINGSMELDING : Statssekretæren i Kunnskapsdepartementet lover bedre oppfølging av studentene.
DA170820 Barn som kommer til Norge, skal får grunnskoleopplæring så rakst som mulig og senest innen én måned, opplyser Kunnskapsdepartementet .
AA170817 april 2014 ga Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet ( UDIR ) oppdraget å gjennomgå utdanningstilbudet innenfor den yrkesfaglige delen i videregående skole.
AA170815 Både universiteter som NTNU og Kunnskapsdepartementet bør ta grep for å gjøre tverrfaglighet attraktivt for studentene.
AA170815 ¶ Mange råd : Over 300 høringsuttalelser har kommet til Kunnskapsdepartementet og statsråd Torbjørn Røe Isaksens forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen.
AA170815 Hansen er på kulturens vegne, med god grunn, svært kritisk til Kunnskapsdepartementet og Torbjørn Røe Isaksens forslag til nytt læreplanverk for grunnskolen, skriver vår kommentator.
VG170812 Slik vil lærernorm på kommunenivå kunne slå ut, ifølge Kunnskapsdepartementet
VG170812 Kilde : Kunnskapsdepartementet
VG170812 Han viser til tall fra kunnskapsdepartementet og beregninger gjennomført i høst som tar utgangspunkt i en norm på kommunenivå på 15 elever per lærer for 1. til 4. trinn og 20 på de øvrige trinnene : ¶
AP170812 Om Kolberg mener å sitte på informasjon om straffbare forhold bør han politianmelde disse, slik for eksempel Kunnskapsdepartementet gjorde overfor skolen Westerdals.
VG170810 Kunnskapsdepartementet slo fast at det ikke er lov å gi avslag til en kommersiell barnehage fordi den er kommersiell.
DA170802 Leder av utdanningskomiteen på Stortinget, Trond Giske ( Ap ), har allerede gjort det klart at Ap bør ta makten i Kunnskapsdepartementet etter valget.
DB170731 - Særegen rapporteringsplikt til kommunene og Kunnskapsdepartementet .
DA170726 Det er viktig at Kunnskapsdepartementet følger opp og prioriterer studieplasser for sykepleiere.
AA170721 Det er derfor gledelig at Kunnskapsdepartementet nå foreslår en ny bemanningsnorm i barnehagen.
DN170716 Statssekretær Bjørn Haugstad ( H ) i Kunnskapsdepartementet mener også at arbeidsgiver burde strekke seg ytterligere for å møte nyutdannede.
DN170716 Gnist er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet , partene i arbeidslivet og andre aktører i skolesektoren, hvor formålet blant annet er å øke kvaliteten på utdanningene. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
AP170715 Gnist er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet , partene i arbeidslivet og andre aktører i skolesektoren, hvor formålet blant annet er å øke kvaliteten på utdanningene.
DA170711 Den er gjennomført av Kompetanse Norge, som er underlagt Kunnskapsdepartementet .
DN170710 - Uakseptabelt, sier statssekretær Bjørn Haugstad ( H ) i Kunnskapsdepartementet .
DA170710 - Uakseptabelt, sier statssekretær Bjørn Haugstad ( H ) i Kunnskapsdepartementet .
DA170710 - Uakseptabelt, sier statssekretær Bjørn Haugstad ( H ) i Kunnskapsdepartementet .
AA170710 - Uakseptabelt, sier statssekretær Bjørn Haugstad ( H ) i Kunnskapsdepartementet .
AP170704 Men bare på bestemte vilkår, har Fylkesmannen og Kunnskapsdepartementet fastslått.
DN170629 Siden mai 2016 har Økokrim etterforsket en mistanke om utbetaling av urettmessig statstilskudd til Westerdals på 34,8 millioner kroner, etter at Kunnskapsdepartementet anmeldte saken.
DN170628 Dette etter at kunnskapsdepartementet anmeldte saken.
DB170628 Uten at skolen hadde fått nødvendig dispensasjon fra Kunnskapsdepartementet for å kreve så mye, betalte elevene som gikk på Westerdals School of Communication fra 2002-2012 mellom 20-30 000 kroner for mye i skolepenger årlig per elev, ifølge avisa.
DB170628 ( Dagbladet ) : Økokrim har siden mai i fjor etterforsket en anmeldelse fra Kunnskapsdepartementet med mistanke om utbetaling av urettmessig statstilskudd til Westerdals School of Communication på 34,8 millioner kroner.
DB170628 Kunnskapsdepartementet satte i gang gransking av Westerdals høsten 2015 etter flere artikler i Dagens Næringsliv, og anmeldte seinere forholdet til Økokrim.
DA170628 At Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet utrede muligheten for å etablere et medisinstudium ved UiS, er en slik delseier.
DA170628 Økokrim har siden mai i fjor etterforsket en anmeldelse fra Kunnskapsdepartementet med mistanke om utbetaling av urettmessig statstilskudd til Westerdals School of Communication på 34,8 millioner kroner.
DA170628 Westerdals høyskole ( WOACT ) inngikk tidligere i juni forlik med Kunnskapsdepartementet og betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner.
AP170628 Departementsråd Petter Skarheim Kunnskapsdepartementet - brukerrepresentant - nominert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ¶
AP170628 Departementsråd Petter Skarheim Kunnskapsdepartementet - brukerrepresentant - nominert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ¶
AP170628 Departementsråd Petter Skarheim Kunnskapsdepartementet - brukerrepresentant - nominert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ¶
AP170628 Økokrim har siden mai i fjor etterforsket en anmeldelse fra Kunnskapsdepartementet med mistanke om utbetaling av urettmessig statstilskudd til Westerdals School of Communication på 34,8 millioner kroner.
AP170628 Westerdals høyskole ( WOACT ) inngikk tidligere i juni forlik med Kunnskapsdepartementet og betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner.
AA170628 Økokrim har siden mai i fjor etterforsket en anmeldelse fra Kunnskapsdepartementet med mistanke om utbetaling av urettmessig statstilskudd til Westerdals School of Communication på 34,8 millioner kroner.
AA170628 Westerdals høyskole ( WOACT ) inngikk tidligere i juni forlik med Kunnskapsdepartementet og betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner.
NL170626 Visste dere det, Kunnskapsdepartementet ?
NL170626 Vi er sikker på at Kunnskapsdepartementet har de beste intensjoner, men det er viktig å også kunne lytte.
NL170626 Med andre ord foreslår Kunnskapsdepartementet at elevene skal kaste bort et helt år på å lære fag de ikke vil få noen direkte bruk for.
NL170626 Kunnskapsdepartementet har nå foreslått at elever som ønsker å gå IKT-fag på VG2, også kjent som andre år på videregående skole, må gå Elektrofag på VG1.
AP170624 Torsdag lanserte Kunnskapsdepartementet et forslag om endringer i barnehageloven.
AP170624 Fakta : Høringsforslaget ¶ Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.
AA170623 En campusmodell som gjør nytte av, gjenbruker og sambruker byens ressurser vil styrke NTNU og Trondheim som universitetsby og burde være en selvsagt prioritet for NTNU og Kunnskapsdepartementet .
DN170621 Det er Kunnskapsdepartementet som lanserer portalen for å bidra med verktøy mot juks.
NL170620 UiT eies av Kunnskapsdepartementet som gir et tydelig oppdrag og som regelmessig undersøker om vi leverer etter bestillingen.
DA170620 Rådet foreslår derfor at Kunnskapsdepartementet utreder utdannelsesforløpet og oppretter flere studieplasser.
AP170620 - I samarbeid med Kunnskapsdepartementet arbeider vi med å få på plass forskningsadministrative systemer for å overføre informasjon automatisk så snart en studie har fått godkjenning fra regional etisk komité.
AA170616 Tidligere denne uken ko m Kunnskapsdepartementet med en uttalelse om hvordan loven skal tolkes.
AA170616 Kunnskapsdepartementet sier nei ¶
DN170615 Westerdals betaler 42 millioner kroner til Kunnskapsdepartementet
DN170615 Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med sektoren fulgt opp arbeidet.
AA170615 På bakgrunn av den har et prosjekt i Kunnskapsdepartementet jobbet tett sammen med sektoren for å foreslå en bedre organisering. − Vi vil legge til rette for at vi lettere kan nå de målene vi har satt oss, at oppgavene blir løst på en mer effektiv måte og at vi får flyttet flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
VG170614 - Ekstra ressurser funker ¶ Kunnskapsdepartementet viser til at skoler kan søke råd og kunnskap hos Statped for å legge bedre til rette for elever med for eksempel nedsatt hørsel.
SA170614 | Torbjørn Røe Isaksen : - Ikke lov å forskjellsbehandle barnehager ¶ Kunnskapsdepartementet mener at kommuner ikke kan forskjellsbehandle private og ideelle barnehager ettersom loven gir adgang til å ta ut utbytte for private.
DN170614 Kommuner som favoriserer ideelle barnehager uten profitt, bryter loven, mener Kunnskapsdepartementet .
DB170614 I barnehagene vil Kunnskapsdepartementet at barnehageeierne skal ha plikt til å fjerne plagg hos ansatte som strider mot forbudet.
DB170614 Et forslag til lovregulering av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, er nå sendt på høring av Kunnskapsdepartementet .
AA170614 Derfra er det foreløpig ikke kommet en avklaring, men signalene fra Kunnskapsdepartementet er klare.
AP170613 Forrige måned tok rådgivningsselskapet First House kontakt med Kunnskapsdepartementet på vegne av Espira.
AP170613 Det er ikke lov å gi avslag til en kommersiell barnehage fordi den er kommersiell, påpeker Kunnskapsdepartementet .
AP170613 Kunnskapsdepartementet har nå vurdert at det ikke er lov å skille mellom barnehagene utfra hvem som tar ut et rimelig utbytte og ikke, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
VG170612 SAMMEN OM FORBUD : Konstituert integreringsminister Per Sandberg og utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen på vei inn til pressekonferansen i Kunnskapsdepartementet for å legge frem nytt lovforslag om plagg som dekker ansiktet.
DN170612 Peter Sonne Joensen hadde litt av et svar til Kunnskapsdepartementet .
AP170612 Bortvisning og oppsigelsesgrunn ¶ Kunnskapsdepartementet tar i forslaget til orde for at brudd på forbudet møtes med dialog før det iverksettes reaksjoner.
SA170609 Westerdals høyskole har inngått forlik med Kunnskapsdepartementet og betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner.
DN170609 | Westerdals betaler 42 millioner kroner til Kunnskapsdepartementet
DN170609 Foto : Øyvind Elvsborg ¶ Kunnskapsdepartementet har krevd at privatskolen Westerdals betaler tilbake nesten 85 millioner kroner som den har fått i statsstøtte.
DN170609 Kunnskapsdepartementet krevde at Westerdals tilbakebetalte nesten 85 millioner kroner, men har inngått forlik på omtrent halvparten.
DB170609 Nå ser vi fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen Kunnskapsdepartementet gikk ut med fredag ettermiddag.
DB170609 ( Dagbladet ) : I dag ble det klart at Westerdals høyskole ( WOACT ) har inngått forlik med Kunnskapsdepartementet om at skolen skal betale tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner.
DB170609 Westerdals høyskole har inngått forlik med Kunnskapsdepartementet og betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner.
DB170609 Kunnskapsdepartementet anmeldte den private høyskolen Westerdals Oslo ACT og krevde tilbakebetaling i millionklassen.
DB170609 » I den nye friskoleloven som Stortinget vedtok i 2015 åpnes det for at Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet kan bruke skjønn når de skal bestemme hvilke skoler som skal godkjennes.
DA170609 Westerdals høyskole ( WOACT ) har inngått forlik med Kunnskapsdepartementet og betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner.
AP170609 Westerdals høyskole ( WOACT ) har inngått forlik med Kunnskapsdepartementet og betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner.
AA170609 Westerdals høyskole ( WOACT ) har inngått forlik med Kunnskapsdepartementet og betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner.
DA170607 Forskerne har også sett på hvor mye de ulike skolene bidrar til at elevene greier å fullføre og bestå utdanningen, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.
BT170607 Rapporten som NIFU har laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ser på skolens bidrag til karakterer og gjennomføring.
AP170607 I 2014 sa Kunnskapsdepartementet nei til en annen muslimsk grunnskole i Oslo etter at Utdanningsdirektoratet hadde godkjent skolen.
SA170606 Statssekretær Magnus Thue ( H ) i Kunnskapsdepartementet mener regelverket er svært tydelig og viser blant annet til denne tabellen som viser hvor mange klokketimer man kan være borte i hvert enkelt fag.
DN170606 Prosjektet gjennomføres av Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet .
AA170606 | Fem millioner til NTNU for å samarbeide med skolene ¶ Kunnskapsdepartementet vil ha mer samarbeid mellom skoler og lærerutdanning.
AA170606 I tillegg vil kunnskapsdepartementet lage en nasjonal møteplass for lærere, lærerutdannere og skoleeiere, altså kommunene.
AP170605 Statssekretær Magnus Thue ( H ) i Kunnskapsdepartementet mener regelverket er svært tydelig og viser blant annet til denne tabellen som viser hvor mange klokketimer man kan være borte i hvert enkelt fag.
VG170602 Statssekretær i Kunnskapsdepartementet , Magnus Thue, skriver i en e-post til VG at det er et mål at unge som sliter skal få hjelp, selv om det ikke finnes et krav til kompetanse om selvmordstanker.
DB170601 Kunnskapsdepartementet viser til helsedepartementet.
VG170530 tett fulgt av Kunnskapsdepartementet som lar det gå 55 dager i snitt.
VG170530 Statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet mener at undersøkelsen føyer seg inn blant flere som viser at barn og unge som er litt annerledes opplever betydelig mer mobbing.
DN170530 | Westerdals-krav opprettholdes ¶ Kunnskapsdepartementet opprettholder kravet om at høyskolen Westerdals må betale tilbake nesten 22 millioner kroner.
DN170530 Kunnskapsdepartementet opprettholder kravet mot Westerdals.
DB170530 ¶ UTSATT RETTSAK : Kunnskapsdepartementet opprettholder kravet om tilbakebetaling av penger etter å ha vurdert tilsvaret fra skolen.
DB170530 Uten at skolen hadde fått nødvendig dispensasjon fra Kunnskapsdepartementet for å kreve så mye, betalte elevene som gikk på Westerdals School of Communication fra 2002-2012 mellom 20-30 000 kroner for mye i skolepenger årlig per elev, ifølge avisa.
DB170530 Kunnskapsdepartementet anmelder Westerdals ¶
AA170530 | Westerdals-krav opprettholdes ¶ Kunnskapsdepartementet opprettholder kravet om at høyskolen Westerdals må betale tilbake nesten 22 millioner kroner.
NL170528 Staten har i hovedsak finansiert både teoridelen ( Kunnskapsdepartementet , KD ) og praksisdelen ( Helse-og omsorgsdepartementet, HOD ) med hovedfokus på spesialisthelsetjenesten og finansiering av praksisopplæring særlig innen denne ¶
AP170523 Utdanningsdirektoratet vil få i oppdrag å utarbeide forskriftsregler om dette for å sikre lik praksis, opplyser Kunnskapsdepartementet .
AP170523 Utdanningsdirektoratet vil få i oppdrag å utarbeide forskriftsregler om dette for å sikre lik praksis, opplyser Kunnskapsdepartementet .
AP170520 - Min opplevelse da vi kom inn i Kunnskapsdepartementet var at vi måtte blåse støv av kompetansepolitikken, sier Isaksen til Aftenposten.
VG170517 Formålet er å gi elevene tidligere spesialisering innen sitt fag enn det som er vanlig i dag, opplyser kunnskapsdepartementet .
VG170517 Kunnskapsdepartementet bekrefter ovenfor VG at utvalget har sendt flere forslag på høring.
NL170515 Namnet har skifta, i dag heiter det Kunnskapsdepartementet .
NL170515 Dette foreslo vi for Kunnskapsdepartementet , Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget.
NL170515 6 gongar søkte vi Kunnskapsdepartementet , like mange gongar Utdanningsdirektoratet.
VG170512 SATSER PÅ MATTEKURS : Christian Bjørnø ( Ap ) i Stortingets utdanningskomité tar for gitt at Kunnskapsdepartementet får orden på forkursene som skal gi søkere til lærerstudiene anledning til å forbedre mattekarakterene sine.
VG170512 Jordell mener Kunnskapsdepartementet må gå bort fra kravet om 4 i matte, samt utsette kravet om en femårig master for denne gruppen.
DN170512 Kunnskapsdepartementet har godkjent at entreprenørbedrifter på Vestlandet kan starte en yrkesfaglig friskole i Bergen, skriver NRK.
DB170512 I Stavanger var den nye skolen uønsket av et flertall av lokalpolitikerne, men deres ønsker måtte vike da Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ga sin godkjenning.
DB170510 Nettopp derfor har en sammenslåing av utdanningene blitt kontant avvist, først av Barnevernpanelet i 2011, av Kunnskapsdepartementet i 2012, i Meld.
AP170508 Kyrre Lekve ( SV ) er tidligere statssekretær i kunnskapsdepartementet og har vært med på å utarbeide Arbeiderpartiets program for forskningspolitikk.
AP170508 Kyrre Lekve ( SV ) er tidligere statssekretær i kunnskapsdepartementet og har vært med på å utarbeide Arbeiderpartiets program for forskningspolitikk.
VG170506 Weidemann er til daglig avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet og nå debuterer hun med sin familiehistorie - med nazister, motstandsfolk og drap i tidligere Tsjekkoslovakia.
AA170505 Derfor anbefalte de mer satsing på kulturskole og bibliotek, samt å flytte ansvaret for kulturskole fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet.
DN170504 Nær halvparten av elevene på videregående skole velger yrkesfag, men mange fullfører ikke skolen fordi de ikke får lærlingplass, fremgår det av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet .
AA170504 Nær halvparten av elevene på videregående skole velger yrkesfag, men mange fullfører ikke skolen fordi de ikke får lærlingplass, fremgår det av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet .
AA170502 Kunnskapsdepartementet og norske universiteter og høgskoler kan bidra ved å legge bedre til rette for studieprogram som inkluderer fremmedspråksstudier og utenlands-opphold i Tyskland og ved å satse mer på fremmedspråkutdanning i Norge både nasjonalt og regionalt.
VG170428 Om de i tillegg tar lærerjobb i Nord-Norge etter lærerutdanningen, vil de nyutdannede lærerne i tillegg få ettergitt rundt 55.000 kroner, ifølge Kunnskapsdepartementet .
VG170428 I årene 2009 til 2014 brukte Kunnskapsdepartementet 43 millioner kroner til den store Gnist-kampanjen for få flere til å søke på lærerutdanning.
VG170428 Den nåværende ledelsen i Kunnskapsdepartementet kuttet ut kampanjen i 2014, men opplevde ingen spesiell endring i søkertallene.
VG170428 ( Kilde : Kunnskapsdepartementet ) ¶
DN170428 Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet mener det er flere gode forklaringer på at bare en liten del av de nye studieplassene det er bevilget penger til, er å finne igjen i Samordna opptaks tall : ¶
DN170428 Kunnskapsdepartementet gir flere forklaringer.
DB170427 Til tross for at det allerede er et utbytteforbud i skolesektoren, så fremmet Kunnskapsdepartementet en ny lovproposisjon til Stortinget på bakgrunn av Westerdals-saken.
DB170426 Vår tjeneste Eyr tilbyr allerede en solid digital kommunikasjonsplattform, bygget i Norge, og delvis eid av Kunnskapsdepartementet .
DA170425 Men i Kunnskapsdepartementet er det liten støtte å få for Marianne Borgens sinne.
BT170424 Kunnskapsdepartementet legger opp til at hver institusjon selv får velge sin vei med drama som læringsform, begrunnet ut fra tanken om metodefrihet.
AP170424 Vi er svært positive til at Kunnskapsdepartementet har levert en melding til Stortinget med tittelen Humaniora i Norge.
DN170421 Et av tiltakene det vises til er delvis ettergivelse av studielån for lærere, som tar femårig utdannelse fra høsten av, som kunnskapsdepartementet gjorde kjent i mars.
DN170420 I februar avslo Kunnskapsdepartementet en søknad fra Universitetet i Oslo ( UiO ) om å få innføre « guttekvoter » til profesjonsstudiet i psykologi, opplyser UiO på sine hjemmesider.
DN170420 Hvert enkelt tilfelle må vurderes av Kunnskapsdepartementet .
DN170420 Kunnskapsdepartementet , som vedtar regler for opptak til høyere utdanning, viser til at ordningen er i strid med gjeldende likestillings- og diskrimineringslov.
DB170420 Starter du på lærerutdanning til høsten, kan du få slettet opp mot halvparten av studielånet, frister statssekretæren i Kunnskapsdepartementet .
DA170420 Ifølge en beregning Kunnskapsdepartementet ( KD ) har gjort, vil en fullskala lærernorm gi drøyt 2.800 nye lærerårsverk i skolen, til en prislapp på rundt to milliarder kroner.
DA170420 Ifølge en beregning Kunnskapsdepartementet ( KD ) har gjort, vil en fullskala lærernorm gi drøyt 2.800 nye lærerårsverk i skolen, til en prislapp på rundt to milliarder kroner.
BT170420 Både Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo har ønsket å kvotere inn menn på de mest kvinnedominerte studiene, men har fått avslag fra Kunnskapsdepartementet .
DN170419 » To og et halvt år senere klør Kunnskapsdepartementet seg fortsatt i hodet.
DN170419 kke tatt stilling til spørsmålet om mini-MBA er å anse som ulovlig bruk av titler fordi departementet har ikke prioritert denne delen av saken like høyt, men heller avventet til et bedre sanksjonssystem er på plass, skriver Toril Johansson, ekspedisjonssjef i Universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet til DN.
DN170419 Foto : Øyvind Elvsborg ¶ Kunnskapsdepartementet mangler sanksjonsmuligheter overfor aktører som bruker utdannelsestitler som kan være misvisende.
DN170419 De fire ledende kandidatene i presidentvalget ¶ | « Snylter på MBA-tittelen » ¶ Kunnskapsdepartementet har ventet i to og et halvt år på å vurdere om Probanas bruk av tittelen mini-MBA er ulovlig i Norge.
DN170419 Da den danske kursskolen Probana Business School i 2014 begynte å markedsføre og selge en lederutdannelse det kalte mini-MBA i Norge, reagerte Kunnskapsdepartementet umiddelbart.
DN170419 Apeland mener Probana utnytter MBA-navnet og synes det er merkelig at Kunnskapsdepartementet ikke har slått ned på bruken av tittelen mini-MBA.
DN170419 » To og et halvt år senere klør Kunnskapsdepartementet seg fortsatt i hodet.
DN170419 kke tatt stilling til spørsmålet om mini-MBA er å anse som ulovlig bruk av titler fordi departementet har ikke prioritert denne delen av saken like høyt, men heller avventet til et bedre sanksjonssystem er på plass, skriver Toril Johansson, ekspedisjonssjef i Universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet til DN.
DN170419 Foto : Øyvind Elvsborg ¶ Kunnskapsdepartementet mangler sanksjonsmuligheter overfor aktører som bruker utdannelsestitler som kan være misvisende.
DN170419 Foto : Audun Braastad/NTB Scanpix ¶ | « Snylter på MBA-tittelen » ¶ Kunnskapsdepartementet har ventet i to og et halvt år på å vurdere om Probanas bruk av tittelen mini-MBA er ulovlig i Norge.
DN170419 Da den danske kursskolen Probana Business School i 2014 begynte å markedsføre og selge en lederutdannelse det kalte mini-MBA i Norge, reagerte Kunnskapsdepartementet umiddelbart.
DN170419 Apeland mener Probana utnytter MBA-navnet og synes det er merkelig at Kunnskapsdepartementet ikke har slått ned på bruken av tittelen mini-MBA.
AA170418 Høsten 2016 fikk fire Vitensentre i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å etablere talentsentre i realfag.
AA170418 Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien « Tett på realfag », som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015.
DN170416 Det er Kunnskapsdepartementet og Barnehagelovutvalget som har beregnet dette.
DA170416 Det er Kunnskapsdepartementet og Barnehagelovutvalget som har beregnet dette.
DA170416 Det er Kunnskapsdepartementet og Barnehagelovutvalget som har beregnet dette.
DB170412 « Bestemmelsen om at opplysningene normalt skal gis av styrer er en saksbehandlingsregel og fritar ikke den enkelte ansatte fra dennes opplysningsplikt », skriver kunnskapsdepartementet i en merknad til loven.
DB170410 Kunnskapsdepartementet venter en årlig utgift på 134 millioner kroner.
DA170406 En sammenligning av SVs og Aps forslag til lærernorm som Kunnskapsdepartementet nylig har gjort, viser at SVs forslag gir minimum 1.000 flere lærere.
DA170405 Tall fra Kunnskapsdepartementet og Øie-utvalget viser at 50 prosent barnehagelærere og en nasjonal lærernorm på alle skoletrinn, begge har en kostnadsramme på rundt to milliarder kroner.
AA170405 I vinter avslo Kunnskapsdepartementet søknaden fordi det ville vært i strid med loven.
AP170404 Til syvende og sist er det Kunnskapsdepartementet som endelig avgjør hva universitetet skal hete.
BT170402 Gjennom stortingsmelding 28 har Kunnskapsdepartementet med Torbjørn Røe Isaksen, tatt til orde for å dele kunst og håndverk på ungdomstrinnet, hvor elevene skal velge mellom et kunstfag og et håndverksfag.
FV170331 Opprinnelig var det ifølge Kunnskapsdepartementet lagt opp til ca. 65.000 kroner til alle som fullførte femårig lærerutdanning på normert tid.
AP170331 Opprinnelig var det ifølge Kunnskapsdepartementet lagt opp til ca. 65.000 kroner til alle som fullførte femårig lærerutdanning på normert tid.
AP170331 Opprinnelig var det ifølge Kunnskapsdepartementet lagt opp til ca. 65.000 kroner til alle som fullførte femårig lærerutdanning på normert tid.
DN170330 | Vil ha Kunnskapsdepartementet på banen ¶
DN170330 Nå vil de at Kunnskapsdepartementet engasjerer seg.
DN170330 Marianne Aasen ( Ap ) vil at kunnskapsdepartementet skal undersøke eventuelle innlåsningsmekanismer.
DA170330 Dette står i sterk kontrast til Kunnskapsdepartementet som mener fjerningen av vedtaksplikten på skolenivå vil gi en tydeligere rett og plikt til handling på skolen.
AP170330 Kunnskapsdepartementet er bekymret for fremtidig lærermangel i Nord-Norge, og har estimert et behov på 4000 nye lærere de neste ti årene.
AA170329 | Trondheim International School får drive skole ¶ Kunnskapsdepartementet gir Trondheim International School ( ThIS ) tillatelse til å drive videre.
AA170329 Skolen klagete på vedtaket i juli og fikk holde åpent mens klagesaken ble behandlet i Kunnskapsdepartementet .
AA170329 Foto : Martin Andersen ¶ Kunnskapsdepartementet besluttet onsdag å gi godkjenningen til Trondheim International School ( ThIS ).
AA170329 Kunnskapsdepartementet understreker at styret nå må være særlig aktsomme, men vår vurdering er at man nå har etablert svært grundige systemer for internkontroll.
AA170328 Kunnskapsdepartementet anslår at Nord-Norge vil ha behov for 4.000 lærere for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon de ti neste årene, skriver Aftenposten.
AP170327 Selv om de generelle tallene for lærermangel er kraftig nedjustert de siste årene, er Kunnskapsdepartementet bekymret for Nord-Norge.
AP170327 Kilde : Kunnskapsdepartementet .
VG170326 I en lovvurdering for Kunnskapsdepartementet , skriver lovavdelingen at det kan argumenteres for at et slikt forbud først og fremst vil ramme muslimske jenter og kvinner som ønsker å bruke plaggene burka og nikab.
BT170326 Statssekretær i Kunnskapsdepartementet , Magnus Thue, mener at den utvidede retten til barnehageplass er håndterbar for kommunene.
DN170323 Senere, i desember 2015, konkluderte Kunnskapsdepartementet med at deler av transaksjonen i forbindelse med Westerdals-fusjonen var ulovlig.
DN170323 I etterkant av DNs saker har Kunnskapsdepartementet varslet krav om at privatskolen må betale tilbake flere titall millioner kroner.
DN170323 Høyskolen Kristiania har gjennom prosessen hatt tett dialog med Kunnskapsdepartementet , heter det i pressemeldingen.
DN170323 Dette kravet har Westerdals nektet å godta, og har i stedet varslet søksmål mot Kunnskapsdepartementet .
DN170323 Ifølge en pressemelding torsdag tar Høyskolen Kristiania over ansvaret for kravene « i de pågående tvistesakene » : ¶ * Kunnskapsdepartementet krever til sammen 85 millioner kroner av skolen.
AA170323 Kunnskapsdepartementet har på sin side anmeldt Westerdals Oslo og krever til sammen rundt 85 millioner kroner tilbakebetalt.
SA170321 Både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har avvist klagen fra sandnespolitikerne som ikke ønsker skolen velkommen.
DB170315 Heldigvis er det nye tider, og Utdanningsdirektoratet har måttet bite i gresset og motvillig godta endringer takket være nye koster i Kunnskapsdepartementet og på Stortinget.
DA170314 Når det gjelder Parisavtalens krav om å styrke utdanning, opplæring og allmenn kunnskap om klimaendringer, viser Lunde til Kunnskapsdepartementet .
DA170314 - Vi har startet arbeidet med å gjennomgå alle læreplanene i skolen, og i den forbindelse skal vi også se på hvordan opplæringen knyttet til klima og miljø kan bli enda bedre, opplyser statssekretær Magnus Thue ( H ) i Kunnskapsdepartementet .
AA170310 Konstitusjon av seniorrådgiver Magnus Olav Kongslien Worren til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet , med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil videre, dog ikke ut over 15. mars 2019. ( ©NTB ) ¶
DB170308 Dagbladet har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet i forbindelse med denne saken, som er kjent med kritikken fra Ulrikke Falch i dagens Aftenposten.
BT170308 Universitetet i Bergen vil ha flere menn til psykologistudiet og har søkt Kunnskapsdepartementet om lov til kjønnskvotering.
BT170308 FOTO : SCANPIX ¶ Kunnskapsdepartementet sender onsdag ut et forslag om å skjerpe karakterkravene for å komme inn på sykepleierutdanningen, opplyser departementet i en pressemelding.
AP170308 FOTO : SCANPIX ¶ Kunnskapsdepartementet sender onsdag ut et forslag om å skjerpe karakterkravene for å komme inn på sykepleierutdanningen, opplyser departementet i en pressemelding.
AP170308 Det er svært urovekkende at Kunnskapsdepartementet stopper forsøk på å øke mannsandelen til psykologyrket.
AP170307 Årlig brukes flere milliarder kroner på forskning, og naturligvis stiller Kunnskapsdepartementet høye krav til kvalitet.
AP170307 I universitets- og høyskolesektoren kan et nytt forslag fra Kunnskapsdepartementet gi kvinnelige forskere nok et hinder for en likestilt karrière.
AP170307 Et nytt forslag fra Kunnskapsdepartementet kan gi kvinnelige forskere enda et hinder for en likestilt karrière.
DB170306 Derfor går Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementet ut med et entydig råd om minst 20 minutter spisetid for alle, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), til NTB.
AA170306 Derfor går Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementet ut med et entydig råd om minst 20 minutter spisetid for alle, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), til NTB.
AA170305 Året før, i 2015, lå tallet på 8.450, opplyser Kunnskapsdepartementet .
DB170304 Det er et plaster på såret at Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd har bevilget 30 millioner kroner til prosjektene « Gode barnehager for barn i Norge » og « Blikk for barn ».
AP170303 Avgjørelsen tvinger nå Kunnskapsdepartementet til å gjøre endringer.
AP170303 Kunnskapsdepartementet mente fortsatt at forskriften ikke var diskriminerende.
AP170303 Avgjørelsen tvinger nå Kunnskapsdepartementet til å gjøre endringer.
AP170303 Kunnskapsdepartementet mente fortsatt at forskriften ikke var diskriminerende.
DA170302 - Det er helt uforståelig hvordan en skal nå et slikt mål når Miljødirektoratets skolerettede arbeid nedprioriteres, med unntak av den naturlige skolesekken, særlig fordi vi heller ikke kan se at Kunnskapsdepartementet har satt inn tiltak for å styrke bruk av naturen i læringsarbeidet, sier Dåsnes.
AP170225 Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de oppgavene med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk.
BT170223 Fra august 2016 til januar 2017 hadde hver elev i gjennomsnitt 6,39 timer fravær, viser ferske tall fra Kunnskapsdepartementet .
BT170223 Fra august 2016 til januar 2017 hadde hver elev i gjennomsnitt 6,39 timer fravær, viser ferske tall fra Kunnskapsdepartementet .
DB170220 Derfor er det nå både overraskende og kritikkverdig når Kunnskapsdepartementet kutter ti millioner i budsjettet til Nokut, forvaltningsorganet som har overoppsyn med tilstanden i norsk høyere utdanning.
AA170220 NDLA er et samarbeid mellom landets fylkeskommuner om å utvikle digitale læremidler for videregående skole, som ble startet etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet i 2007.
DN170216 Kunnskapssektoren ¶ « Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren, med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk.
DA170216 juni i fjor fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler.
AP170216 Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de oppgavene med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk.
AP170216 Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de oppgavene med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk.
VG170215 Blant annet innfører Kunnskapsdepartementet en aktivitetsplikt.
VG170215 Blant annet innfører Kunnskapsdepartementet en aktivitetsplikt som innebærer at alle som arbeider på skolen, skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.
AP170215 Departementsråd Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet Avdelingsdirektør Beate Erikstad, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Sivilarkitekt MNAL, Ellen Hellsten Sivilarkitekt MNAL, Arne Henriksen ¶
AA170215 Blant annet innfører Kunnskapsdepartementet en aktivitetsplikt som innebærer at alle som arbeider på skolen, skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.
DN170214 Hva veiledningen skal bestå i og hvordan den skal organiseres, skal avklares mellom Kunnskapsdepartementet , Utdanningsforbundet og kommuneorganisasjonen KS.
AP170214 Bedre utdanningskvalitet ¶ Kunnskapsdepartementet legger også press på at institusjonene skal levere god utdanningskvalitet.
AA170213 Kommuner som ikke bekrefter at midlene som de skal, vil ikke få tildelt midler påfølgende år, står det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet .
DB170207 Nylig fikk universitetene i Oslo og Bergen beskjed fra Kunnskapsdepartementet om at de ikke kan kvotere inn gutter på profesjonsstudiene i psykologi, som de ønsket.
DB170207 Men i skrivet som til sist gikk ut fra Kunnskapsdepartementet , som var utformet etter å ha skjelt til rådgivere i Barne- og likestillingsdepartementet, heter det at « det ikke er i samsvar med gjeldende likestillingslov å særbehandle menn i samme grad som kvinner ».
DN170206 Den gjennomføres årlig av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og ble fremlagt mandag morgen.
DN170131 Andelen elever på laveste mestringsnivå i regning gikk ned fra 25 prosent i 2014 til 23 prosent i 2016 på nasjonalt nivå, ifølge Kunnskapsdepartementet .
SA170127 Klagen oversendes nå Kunnskapsdepartementet , som skal behandle saken i løpet av våren.
DN170127 | Varsler enda et millionkrav mot Westerdals ¶ Kunnskapsdepartementet krever tilbake til sammen 85 millioner kroner som er gitt i statsstøtte til privatskolen.
DN170127 Privatskolen Westerdals Oslo ACT, her campus Vulkan, kreves for 85 millioner kroner som Kunnskapsdepartementet mener er urettmessig utbetalt statsstøtte og elevstipend.
DN170127 Foto : Øyvind Elvsborg ¶ Kunnskapsdepartementet varsler et nytt krav om tilbakebetaling fra Westerdals.
SA170124 På plass på arrangementet var også NRKs dramasjef Ivar Køhn, statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) fra Kunnskapsdepartementet og Norges ambassadør til Belgia, Ingrid Schulerud.
SA170119 SSB-undersøkelsen er gjort på oppdrag for Kunnskapsdepartementet .
DN170119 Kilde : Kunnskapsdepartementet
DN170119 En kvantitativ studie»ï»¿, som er utført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet .
BT170119 Han og Kunnskapsdepartementet bestilte undersøkelsen som ble lagt frem torsdag formiddag.
DN170117 Det kom frem under Kontaktkonferansen, som er et årlig møtested mellom Kunnskapsdepartementet og universitets- og høyskolesektoren, tirsdag.
BT170115 I høringsutkastet skriver Kunnskapsdepartementet at barnehagen skal fremme barns læring, mens barns lek bare skal ivaretas.
BT170115 Dette tolker jeg som at Kunnskapsdepartementet vurderer læring som viktigere enn lek.
AP170112 ( Kilde : Kunnskapsdepartementet ) ¶
DB170111 Nest svakest er Barne- og likestillingsdepartementet med et snitt på 21,9 virkedager, etterfulgt av Klima- og miljødepartementet ( 17,8 ), Utenriksdepartementet ( 17,6 ), Forsvarsdepartementet ( 17,6 ) og Kunnskapsdepartementet .
DN170108 Som følge av den økte ledigheten og behov for omstilling, er Universitetet i Agder ( UiA ) blitt tildelt flere studieplasser fra Kunnskapsdepartementet . - 95 av de 150 nye studieplassene UiA fikk tildelt i 2016 var direkte begrunnet i regionens behov for omstilling.
DB170107 Til våren vil Kunnskapsdepartementet sende ut et forslag om nikab-forbud i skolen på høring i Stortinget.
DB170107 Nå jobber Kunnskapsdepartementet med å få et nasjonalt regelverk for å hindre heldekkende ansiktsplagg i skolen.
DB170107 Nikab-forbudet det nå jobbes med er ikke et generelt forbud, men et forbud i undervisningssituasjoner, får Dagbladet opplyst fra Kunnskapsdepartementet .
DB170107 Kunnskapsdepartementet jobber nå med å avklare det juridiske reglementet rundt et framtidig nikab-forbud.
SA170106 Statssekretær Magnus Thue ( H ) i Kunnskapsdepartementet sier tallene stemmer, og han forklarer dem med at regjeringen har satset mest på de yngste elevene.
AP170105 I kommentarfeltet under Gundersens innlegg tok Bjørn Haugstad ( statssekretær i Kunnskapsdepartementet ) til motmæle : ¶
SA170104 Nasjonale deleksamener i matematikk er gjennomført tre ganger, og er ledd i et pilotprosjekt som NOKUT gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet .
BT170104 - Kunstbyen Bergen og Norge er blitt rikere i dag, sa statssekretær Bjørn Haugstad ( H ) i Kunnskapsdepartementet i sin tale til oppmøtte politikere, dekaner og studenter.
DB170103 - Kunnskapsdepartementet kommer til å sette i gang arbeid for at vi skal få et nasjonalt regelverk for å hindre heldekkende plagg som dekker hele ansiktet, nettopp i skoler, universiteter og høyskoler, opplyste Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overfor TV2.
AP170102 Hun minner samtidig om at det ikke er lærestedene, men Kunnskapsdepartementet , som tildeler studieplasser.
AP170102 Hun minner samtidig om at det ikke er lærestedene, men Kunnskapsdepartementet , som tildeler studieplasser.
SA170101 I tillegg er det flotte bidrag fra kunnskapsdepartementet , Sandnes Sparebank, Felleskjøpet og Universitetsfondet.
BT161230 Dermed kan universiteter og høyskoler slippe å henvende seg til Kunnskapsdepartementet for å få tillatelse til å stille høyere opptakskrav på sine studieprogram, skriver Khrono.
AP161222 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet kartlagt undervisningstid og vikarbruk i videregående skoler.
AP161219 NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet kartlagt undervisningstid og vikarbruk i videregående skoler.
AP161219 NIFU ( Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt undervisningstid og vikarbruk i videregående skoler.
AP161212 Kunnskapsdepartementet har anmeldt den private høyskolen Westerdals Oslo ACT og krever til sammen 56 millioner kroner tilbakebetalt.
AP161212 Kjøper er orientert om de juridiske tvistene Westerdals Oslo ACT er i med tidligere studenter og Kunnskapsdepartementet , heter det i selgers pressemelding.
AP161212 Juvelen i skolekronen vår, sier Høyskolen Kristiania om kjøpet av Westerdals Oslo ACT, som er i konflikt med Kunnskapsdepartementet så vel som tidligere studenter.
AP161212 Kunnskapsdepartementet krevde 6. september at høyskolen må tilbakebetale 35 millioner kroner av statstilskuddet som ble gitt til høyskolens forløper, Westerdals School of Communication ( WSoC ), i perioden 2002-2012.
AP161212 * Kunnskapsdepartementet har anmeldt Westerdals og varslet at de vil kreve totalt 56 millioner kroner tilbakebetalt.
VG161024 Foto : Kunnskapsdepartementet
AP161020 - Det vil ikke bli ytterligere utvidelse av retten neste år, men det kan komme på et senere tidspunkt, sier statssekretær Magnus Thue ( H ) i Kunnskapsdepartementet til NTB.
AP161012 Dette mener imidlertid Magnus Thue, statssekretær i Kunnskapsdepartementet , ikke oppfylles i like stor grad.
AP161005 - Kunnskapsdepartementet kommer til å sette i gang arbeid for at vi skal få et nasjonalt regelverk for å hindre heldekkende plagg som dekker hele ansiktet, nettopp i skoler, universiteter og høyskoler, opplyste Røe Isaksen.
AP160927 Rektor Tine Widerøe ved Westerdals ACT ber retten vurdere om millionkravet mot skolen fra Kunnskapsdepartementet er rettmessig.
AP160927 FOTO : Ruud, Vidar/NTB scanpix ¶ Kunnskapsdepartementet krevde 6. september at høyskolen må tilbakebetale 35 millioner kroner av statstilskuddet som ble gitt til høyskolens forløper, Westerdals School of Communication ( WSoC ), i perioden 2002-2012.
AP160927 Den private høyskolen Westerdals ACT bestrider millionkravet mot skolen fra Kunnskapsdepartementet og tar saken til retten.
AP160908 Torsdag formiddag møttes Legeforeningen ledelsen i Kunnskapsdepartementet for å diskutere de nye fraværsreglene i videregående skole.
AP160908 Legeforeningen møtte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Kunnskapsdepartementet torsdag formiddag.
AP160908 I følge legelederen var ikke Kunnskapsdepartementet villig til å snu, men det er avtalt nytt møte mellom Kunnskapssenteret og Legeforeningen i november.
AP160823 Statssekretær i Kunnskapsdepartementet , Magnus Thue, sier det ikke er grunn til å oppsøke fastlegen for bagateller.
AP160818 Kilde : Kunnskapsdepartementet .
AP160818 Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om rammeplan for ny grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.
SA160816 Djupedal-utvalget avga sin innstilling i 2015, og Kunnskapsdepartementet har lagt ut sitt forslag til lovendringer i opplæringsloven til høring.
VG160803 Men etter at styret ved NTNU anbefalte Kunnskapsdepartementet å fjerne kjønnspoengene, gikk jenteandelen ned.
BT160721 Som konsekvens av den store og vedvarende skjevheten, har Universitetet i Bergen ( UiB ) søkt Kunnskapsdepartementet om å kunne kvotere menn inn til faget.
BT160701 Her har vi sendt regjeringen og kunnskapsdepartementet en rekke gode løsninger for å styrke studier i høyere utdanning.
BT160602 De ønsker nå å etablere et kunstfaglig fakultet ved universitetet, basert på dagens virksomhet ved KHiB og Griegakademiet, skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider.
AP160512 Kunnskapsdepartementet har anmeldt den private høyskolen og krever til sammen 56 millioner kroner tilbakebetalt - penger som ble gitt i stats- og studiestøtte.
AP160509 - Vi følger selvsagt opp budsjettforliket, sier politisk rådgiver Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet .
AP160420 | Westerdals-eier hevder Kunnskapsdepartementet ga klarsignal til omstridt transaksjon ¶
AP160420 Westerdals-eier Nicolai Løvenskiold sier Kunnskapsdepartementet visste alt om en omstridt skoletransaksjon før den fant sted, uten å komme med innvendinger.
SA160418 Dette skal ifølge Kunnskapsdepartementet kunne virke preventivt og tvinge fram aktivitet der det trengs.
AP160412 Vurderer å gå videre til Kunnskapsdepartementet
AP160412 Styret i stiftelsen Denmuslimskegrunnskolevurderer nå om de skal klage avgjørelsen til Kunnskapsdepartementet .
AP160412 Stiftelsen som vil ha muslimsk grunnskole på Grønland vurderer å klage til Kunnskapsdepartementet
AP160412 Loven gir Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet fortsatt mulighet til å bruke skjønn når de avgjør hvilke skoler som skal bli godkjent.
AP160412 I 2014 sa Kunnskapsdepartementet nei til enmuslimskgrunnskolei Oslo som Utdanningsdirektoratet tidligere hadde godkjent.
AP160411 Senter for økonomisk forskning ( SØF ) i Trondheim har, på bestilling fra Kunnskapsdepartementet , utformet en rapport om kvaliteten på de videregående skolene.
AP160313 Neegaard ¶ Kunnskapsdepartementet innfører nye fraværsregleri videregående skole fra høsten.
AP160313 Neegaard ¶ Kunnskapsdepartementet innfører nye fraværsregleri videregående skole fra høsten.
SA160226 En rapport fra Kunnskapsdepartementet og Statistisk sentralbyrå ( SSB ) konkluderer med at etterspørselen etter faglært arbeidskraft innen viktige håndverksfag er betydelig høyere enn det vi utdanner fram mot 2030.
AP160216 Enda underligere blir det når Kunnskapsdepartementet nå har gått til det skritt å « fryse » midlene til etter- og videreutdanning av PP-tjenesten.
AP160213 Kunnskapsdepartementet understreker overfor Dagbladet at kommunene står fritt til å forflytte feriedagene fra vinterferien til andre deler av året.
DA160211 Utdanningsdirektoratet har også, i et notat til Kunnskapsdepartementet , gitt uttrykk for at tilpasset opplæring har bedret karakterer, sier Mossige.
DA160211 Han reagerer på at Kunnskapsdepartementet heller ikke har hatt en større evaluering av effekten, slik retningslinjene tilsier.
DA160211 Er ikke Kunnskapsdepartementet interessert i kunnskap ?
DA160211 Det er litt spesielt at Kunnskapsdepartementet ikke gidder å hente inn kunnskap fra et prosjekt som koster 1,5 milliarder kroner, sier Mossige.
DA160202 Fordi det er Oslo og utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet som tar den endelig avgjørelsen uansett, sier Dag Mossige i Ap.
DA160202 Det sier Christine Meling, avdelingsdirektør i kunnskapsdepartementet til RA.
DA160202 Fordi det er Oslo og utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet som tar den endelig avgjørelsen uansett, sier Dag Mossige i Ap.
DA160202 Det sier Christine Meling, avdelingsdirektør i kunnskapsdepartementet til RA.
AP160130 De kommer hjem med nye erfaringer som er verdifulle i norsk arbeids - og samfunnsliv, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet , Bjørn Haugstad til Aftenposten.
DA160127 Fredag ble det klart at SiS får tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til alle 145 studentboligene organisasjonen søkte om for 2016.
DA160127 Fredag ble det klart at SiS får tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til alle 145 studentboligene organisasjonen søkte om for 2016.
AP160122 I 2011 fikk Kunnskapsdepartementet overlevert en rapport fra forskningsinstituttet IRISsom fremhevet fordelene vedmellomstore barnehager, anslått til rundt 60 barn.
AP160102 Ifølge en kartlegging gjennomført i sommer, initiert av Kunnskapsdepartementet , vil en av tre jobber i Norge trolig bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tyve årene.