BT171229 En ærlig, kunnskapsbasert opplysning er den beste forebyggingen som finnes.
SA171226 For å få en saklig og kunnskapsbasert debatt, trenger vi mer fakta på bordet.
VG171220 Våre beslutninger må være kunnskapsbasert , sier han.
DB171220 Våre beslutninger må være kunnskapsbasert , sier han til avisen.
SA171218 Vi har et moralsk ansvar for å sette til side våre egne, forutinntatte meninger og søke ut en kunnskapsbasert løsning som ivaretar enkeltmenneskets rettigheter : Livskvaliteten og retten til å ha en verdig bortgang er noe vi må ta vare på, uansett hvilken form det vil ta i fremtiden.
AP171215 « Det ligger en fare i at høylytte stemningsbølger fører til lite gjennomtenkte politiske initiativer og svakt begrunnede reformer i stedet for en langsiktig, kunnskapsbasert og mer gradvis utvikling, » skrev Thomas Clausen, Jørg Mørland og Helge Waal, alle sentrale stemmer i norsk rusforskning, i en kronikk i Aftenposten i sommer.
AP171215 « Det ligger en fare i at høylytte stemningsbølger fører til lite gjennomtenkte politiske initiativer og svakt begrunnede reformer i stedet for en langsiktig, kunnskapsbasert og mer gradvis utvikling, » skrev Thomas Clausen, Jørg Mørland og Helge Waal, alle sentrale stemmer i norsk rusforskning, i en kronikk i Aftenposten i sommer.
SA171212 Kleiven snubler i sine egne ben hvis han ønsker en kunnskapsbasert debatt og samtidig mener vi har mer enn nok kunnskap til å vite at vi « aldri » bør innføre aktiv dødshjelp.
NL171211 Nordområdesatsingen var et kunnskapsbasert generasjonsprosjekt i skjæringspunktet mellom innenriks- og utenrikspolitikk.
SA171207 Om Grønn Ungdom ønsker en kunnskapsbasert debatt, må de gå foran som et godt forbilde.
SA171207 desember at vedtaket ble gjennomført ikke på grunn av en « skråsikkerhet om at det er riktig å legalisere dette », men fordi debatten om aktiv dødshjelp må være mest mulig kunnskapsbasert .
AP171205 Med mindre det kommer nye forbehold, blir det litt vanskeligere å ta KrF alvorlig når de ellers snakker varmt om « kunnskapsbasert politikk ».
AP171205 Med mindre det kommer nye forbehold i det endelige vedtaket, som skal fattes av Stortinget i morgen, blir det litt vanskeligere å ta KrF alvorlig når de ellers snakker varmt om « kunnskapsbasert politikk ».
AP171205 « Kunnskapsbasert politikk » ¶
SA171204 Vi mener at debatten må være mest mulig kunnskapsbasert .
DA171204 Det er naturlig at NSF driver interessekamp for sine medlemmer, og så har vi en felles målsetting om at helsetjenestetilbudet for barn og unge må utvikles kunnskapsbasert med tellinger og fortellinger.
AP171128 Det viktigste ved denne profesjonaliteten, som all annen profesjonalitet, er evnen til å kunne utøve et faglig fundert og kunnskapsbasert skjønn.
AP171128 3rd-party-bio ¶ Kunnskapsbasert skjønn ¶
BT171126 For å få et innovativt og kunnskapsbasert næringsliv som kan måle seg på internasjonalt nivå trenger vi at private aktører selv tar grep ved å investere fullt og helt i sin egen forskning, og at norske forskere får arbeidsplasser utenom det offentlige.
AP171122 Mens prestisjetidsskriftene ønsker seg originale problemstillinger og nye metoder, forutsetter en kunnskapsbasert politikk også gjentatte studier basert på etablerte metoder, og at forskningen er tilpasset norske forhold.
AP171121 Svangerskapsomsorgen må være kunnskapsbasert
AP171121 Retningslinjer som ikke er tilstrekkelig kunnskapsbasert , kan føre til en generell svekket tillit til helsemyndighetene og dårligere etterlevelse av råd fra myndighetene blant helsepersonell.
AP171121 Alle forventer at helsetjenesten skal være kunnskapsbasert .
DN171119 - DNB har brukt betydelige ressurser på å levere en kunnskapsbasert ansvarlig forvaltning med kontrollert relativ risiko, skriver Lundestad i sluttinnlegget.
DA171119 - DNB har brukt betydelige ressurser på å levere en kunnskapsbasert ansvarlig forvaltning med kontrollert relativ risiko, skriver Lundestad i sluttinnlegget.
NL171115 Oppgaven til NSE er å frembringe kunnskap og kompetanse på e-helseområdet og bidra til helsemyndighetenes mål om mer " kunnskapsbasert politikk og praksis på e-helseområdet ".
DA171114 Sentrene bidrar med regionalt likestillingsarbeid som bidrar til at kommunene på en kunnskapsbasert måte kan utvikle likestillingsarbeidet sitt.
AP171114 Likevel er det ikke slik at politiske beslutninger i Norge jevnt over tas basert på et mer kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag enn i andre land.
DA171109 Men den må være faktabasert og kunnskapsbasert .
DA171103 Det viktigste er at meningene er kunnskapsbasert , sier Fuglestvedt.
AP171102 - Så det er viktig å fremskaffe så solide data som mulig slik at politikerne har et best mulig kunnskapsgrunnlag til å styre samfunnet, og slik at også offentlig debatt er mest mulig kunnskapsbasert , sier hun.
AP171102 - Jeg synes debatten i norsk offentlighet er blitt bedre, mye mer kunnskapsbasert , og mer nyansert.
AP171102 Med andre ord en kunnskapsbasert tilnærming, slik også vår rapport legger til grunn.
SA171101 Vi mennesker har blitt sårbare i et kunnskapsbasert arbeidsliv med hyppig automatisering og digitalisering.
AP171031 Kjære Jonas, mitt Arbeiderparti er ikke bare et pragmatisk og kunnskapsbasert parti - det er et verdiparti for minoritetene, de svakeste i samfunnet og mot urettferdighet i verden.
AP171031 Den parlamentariske situasjonen etter valget gir et helt annet rom for å vise hvilket pragmatisk, kunnskapsbasert parti vi er.
AP171030 Svekkelse av kunnskapsbasert politikk ¶
AP171030 For samfunnet er en viktig konsekvens av dette at myndighetenes muligheter til å utvikle kunnskapsbasert politikk svekkes.
NL171029 Det er med andre ord få argumenter for mer marked og konkurranseutsetting i velferdstjenestene - iallfall hvis vi ønsker å være kunnskapsbasert .
AP171029 Hvor kunnskapsbasert er egentlig stortingsmeldinger og NOU'er, spør Gisle Hannemyr.
AP171029 Er dette et eksempel på kunnskapsbasert politikk ?
AP171028 Men dette er samtidig ment som honnør til Lismoen, som skriver saklig og kunnskapsbasert - og mest av alt utviser en stor respekt for filmstanden.
DB171024 I partiprogrammet for inneværende periode slår Høyre fast at de vil føre en « kunnskapsbasert ruspolitikk, med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som avgjørende mål ».
DA171024 - Det viser at hennes beslutning ikke er kunnskapsbasert , men drevet av ideologi og et ønske om å kutte, sier Tajik.
DA171023 - Det viser at hennes beslutning ikke er kunnskapsbasert , men drevet av ideologi og et ønske om å kutte, sier Tajik.
DB171020 Søreide beskrives av kolleger som en særdeles hardtarbeidende og kunnskapsbasert politiker.
DA171016 Vi tror ikke på enkle løsninger, men på et grundig og kunnskapsbasert arbeid som forebygger utenforskap og økende sosiale forskjeller.
DB171012 DETTE stabile nivået på de aldersbestemte landslagene speiler både et stadig mer kunnskapsbasert utviklingsarbeid i Fotballforbundet og styrken i den spesielle norske modellen for barnefotball.
NL171011 Her samles forskere, forvaltere og næringsliv til foredrag og diskusjoner om både verdiskaping og kunnskapsbasert forvaltning av havområdene.
DB171011 Disse barna og foreldrene har behov for å bli møtt med kunnskapsbasert forståelse og relasjonskompetanse på et tidlig tidspunkt for å sikre god hjelp.
AP171011 Det kommer tydelig frem av regjeringens eget høringsnotat at forslaget er lite kunnskapsbasert .
AA171010 IPS er ifølge Nav « en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid.
DB171003 Derfor endres norsk hoppsport under Clas Brede Bråthen steg for steg mot en kunnskapsbasert idrett der synsing erstattes av fakta.
VG170928 - Det gir grunn til bekymring fordi mye av praksisen om informasjonssikkerhet både er kunnskapsbasert og ferskvare, ifølge Malmedal.
DB170928 I tillegg til juridiske rettigheter er mangel på en god, kunnskapsbasert seksualundervisning et hinder for at jenter og kvinner kan treffe valg som gjør det mulig å kombinere familieplanlegging med jobb og utdanning.
AA170925 Vi jobber så kunnskapsbasert vi kan, men er forberedt på at våre anbefalinger ikke alltid er det politikerne går for.
AP170924 Dessverre kan det ikke tas for gitt at alle deler idealet om at undervisning, politikk og forvaltning skal være kunnskapsbasert .
NL170921 I prinsippet skal bærekraftig naturforvaltning være kunnskapsbasert , både på finsk og norsk side.
DB170921 Ikke fordi man skal snu enhver stein for å finne farer og skader, men fordi den potensielle gevinsten for en kunnskapsbasert og skadereduserende ruspolitikk ikke stopper ved avkriminalisering.
AP170919 Som en motvekt til « halvsanne påstander » fra « rusliberale enkeltstemmer og organisasjoner » oppfordrer de norske rusforskerne Thomas Clausen, Jørg Mørland og Helge Waal til en « kunnskapsbasert endringsprosess » i ruspolitikken.
AP170914 Vi jobber etter den metodikken innenfor kunnskapsbasert og forebyggende politiarbeid.
VG170913 Ikke gi Sylvi Listhaug 30 sekunder : gi henne 45 minutter på å forklare hva hun står for - og gi henne en tøff, kunnskapsbasert utspørring.
AP170912 Som en motvekt til « halvsanne påstander » fra « rusliberale enkeltstemmer og organisasjoner » oppfordrer de norske rusforskerne Thomas Clausen, Jørg Mørland og Helge Waal til en « kunnskapsbasert endringsprosess » i ruspolitikken.
AP170911 Men når de lager politikk på manglende, sprikende, få eller utvalgte tall, blir det ikke kunnskapsbasert politikk.
DB170910 Til Dagbladet forteller Aamodt Kilde viktigheten av den teknologiske nyvinningen som gjorde at antakelser ble til kunnskapsbasert vitenskap - og som har gitt norsk alpinsport et fortrinn sammenliknet med konkurrentene.
NL170908 Det andre målet må være et kunnskapsbasert næringsliv som gjør togsystemer så grønne, bærekraftige og fremtidsrettede at norsk kunnskap og teknologi blir attraktiv for internasjonal eksport.
AP170829 For partier som i alle andre sammenhenger hevder å argumentere kunnskapsbasert - som både Høyre og Arbeiderpartiet gjør - er denne garantidiskusjonen pinlig.
AP170828 Men hva er egentlig norsk ruspolitikk, og hvilke endringer har kunnskapsbasert støtte ?
DB170825 Også Arbeiderpartiet viser anslag til å bevege seg i en mer fornuftig og kunnskapsbasert retning.
AA170823 Dette er ikke en ansvarsfull og kunnskapsbasert forvaltning, sier generalsekretær i WWF, Nina Jensen.
AA170821 Trafikksikkerhetsarbeidet er basert på langsiktig, kunnskapsbasert og målrettet innsats som involverer et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører.
DB170818 Vi må handle kunnskapsbasert : vi vet hva som virker, og vi må være villige til å bruke de midlene vi har.
VG170817 Som en kunnskapsbasert tankesmie har Agenda gått til forskningen for å se hva tallene viser.
DB170816 Mange snakker om økt kompetanse, men ingen har beskrevet hva det innebærer av kunnskapsbasert forståelse og relasjonskompetanse.
NL170815 I en åpen og internasjonalt orientert økonomi med store industrier som blant annet turisme, fiskeri og havbruk, olje og gass og en økende kunnskapsbasert industri, er et godt luftfartstilbud som gir gode forbindelser, avgjørende.
DA170731 Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170731 Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170731 Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170721 juli i år en saklig og kunnskapsbasert rovdyrdebatt.
AA170717 Mijøpartiet De Grønne ( MDG ) er det eneste partiet som tar til orde for at forvaltning av sårbar natur og truede arter skal være kunnskapsbasert , ikke interessestyrt.
DB170707 ¶ KUNNSKAPSBASERT : I dag er KRLE et kunnskapsbasert orienteringsfag uten noen form for forkynnelse, skriver Knut Arild Hareide.
DB170707 | En åpen mannjevning ¶ ¶ KUNNSKAPSBASERT : I dag er KRLE et kunnskapsbasert orienteringsfag uten noen form for forkynnelse, skriver Knut Arild Hareide.
DB170707 I dag er KRLE et kunnskapsbasert orienteringsfag uten noen form for forkynnelse, og trosopplæring er helt og fullt overlatt til kirken og trossamfunnene selv.
VG170701 KRLE er et kunnskapsbasert orienteringsfag uten noen form for forkynnelse.
DN170630 - Men så dreier det seg om å snakke om de fire hovedsakene vi har i valgkampen : skape flere jobber, en kunnskapsbasert skole, et bedre helsevesen og beredskapspørsmål, sier hun, og varsler konkrete utspill på utstyrsløft for politiet og om satsing på yrkesfagene. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB170630 Legen tenker en stund, sier så : « Gå på Civitas frokostmøte og se Kristin Clemet, mottakeren av Fritt Ords Honnørpris, for en mer saklig og kunnskapsbasert offentlig debatt.
AA170630 Med Wigum som fylkesdirektør har Nav Sør-Trøndelag vært et av de ledene fylkeskontorene i kunnskapsbasert utvikling av Nav.
AA170628 For oss som er aktører i primærhelsetjenesten i Norge hviler det et ekstra ansvar om kunnskapsbasert edruelighet.
AA170625 Norsk nærings-, miljø- og klimapolitikk er kunnskapsbasert , men det vil alltid være ulike hensyn som skal veies opp mot hverandre.
AA170619 Sæthers bok viser at oljeinntekter regnes som viktigere enn en kunnskapsbasert energi- og klimapolitikk.
DB170614 Det er denne tydelige forankringen i et lokalt sunt klubbarbeid bundet sammen med en kunnskapsbasert , troverdig toppidrett som gjør Karsten Warholm til et gullkort for norsk friidrett.
DB170611 Hun har jo tross alt vunnet Fritt Ords pris for « mangeårig innsats for kunnskapsbasert og saklig offentlig debatt », og nyter respekt selv blant velutdannede sosialister.
AA170610 Der har de utviklet Trøndelagsmodellen - sju steg mot et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid.
AP170608 - Rektorene våre skal ha en kunnskapsbasert tilnærming til beslutninger de tar.
AP170608 - Rektorene våre skal ha en kunnskapsbasert tilnærming til beslutninger de tar.
DB170601 Det er da Stein Ørn er overbevist om at nøyaktig kunnskapsbasert naturlig trening har en reell konkurransefordel i juksekonkurransen med svindlerne som bruker små doser dop..
DB170601 - Gjennom et tålmodig, kunnskapsbasert treningsopplegg er det mulig å slå de svindlerne som bruker lave dopingdoser, sier han.
DB170528 MST og FFT kaller seg kunnskapsbasert , men uten å ha inkludert barn og unges kunnskap, sier Marit Sanner, leder i Forandringsfabrikken og legger til : ¶
DA170522 UP er en garantist for at trafikksikkerhetsarbeidet blir prioritert, og at dette skjer på en kunnskapsbasert og systematisk måte.
NL170519 Vi deler synspunktet om at dette feltet fortjener å bli forsket mer på, med en kunnskapsbasert tilnærming som gjelder både norske myndigheters framferd, og de konsekvenser det fikk både for folk og samfunn.
DB170519 « Utover faglig funderte bestandsmål føre en aktiv kunnskapsbasert forvaltning som i tillegg til rovdyrs økologiske funksjon også tar hensyn til beitenæring, bosetting og bruk av naturen.
NL170518 Dette er en kunnskapsbasert tilnærming som vi støtter fullt ut.
VG170516 - Direktoratet slår fast at framgangen hverken er skrittvis eller kunnskapsbasert .
SA170515 Vi trenger en mer konstruktiv og kunnskapsbasert narkotikadebatt.
SA170515 Særlig når det gjelder cannabis er motstanden mot regulert, men lovlig omsetning, lite kunnskapsbasert .
SA170515 Men det er nå på tide å legge ned våpnene og føre en mer kunnskapsbasert politikk.
AP170515 Erkjennelsen fra Chimborazo ble dermed det underliggende premiss for naturvern og kunnskapsbasert miljøforvaltning.
SA170510 Å trekke konklusjoner som i utgangspunktet er gjort på et tynt grunnlag, gir ikke et kunnskapsbasert underlag for gode beslutninger.
SA170510 Å dra konklusjoner som i utgangspunktet er gjort på et tynt grunnlag, gir ikke et kunnskapsbasert underlag for gode beslutninger.
SA170510 KRONIKK : Å dra konklusjoner om sikkerhet på norsk sokkel på tynt grunnlag, slik Norsk olje og gass gjør, gir ikke et kunnskapsbasert underlag for gode beslutninger.
DB170510 - Alle kan være trygge på at vår politikk ligger fast, vi skal ha en kunnskapsbasert og skrittvis tilnærming hvor vårt hensyn til å ivareta ulike interesser også vektlegges betydning i forvaltningen av våre store havområder, sier Ap-representanten.
DB170510 Løsninger må også ta utgangspunkt i barnevernets dokumenterte kompetansebehov, barn og unges rettssikkerhet eller hvordan barnevernet skal møte økte krav til kunnskapsbasert praksis.
AP170508 Man skulle kanskje tro at forskningspolitikk var kunnskapsbasert .
AP170508 Man skulle kanskje tro at forskningspolitikk var kunnskapsbasert .
DA170504 I tillegg til å sanksjonere mot firmaer som bryter lover og regler, kan etatene jobbe enda mer kunnskapsbasert i fremtiden.
AP170502 Men først og fremst må vi være kunnskapsbasert og lytte til forskere som kan fortelle oss hva som duger.
VG170426 Debatten om velferdssamfunnets fremtid må være kunnskapsbasert og fordomsfri.
DB170425 Jeg tror intensjonene er gode og de prøver på sitt beste å si noe fornuftig om jihadisme, men jeg tror også at de bommer fatalt og skygger for en kunnskapsbasert diskusjon.
DB170423 - En omorganisering må være kunnskapsbasert , i motsetning til hva som skjedde da jernbanereformen ble presset gjennom av regjeringspartiene og støttepartiene i Stortinget, sier Eirik Sivertsen.
VG170419 Ressursutnyttelse og miljø balanseres i et kunnskapsbasert samspill mellom ulike interesser.
DA170418 - Det er en viktig forskjell at de som har svart, har svart på å innføre, mens vi ønsker å gå skrittvis og kunnskapsbasert til verks.
AP170418 - Det er en viktig forskjell at de som har svart, har svart på å innføre, mens vi ønsker å gå skrittvis og kunnskapsbasert til verks.
VG170417 - Da er det denne viktige forskjellen med at dem som har svart, har svart på å innføre, mens vi ønsker å gå skrittvis og kunnskapsbasert til verks, sier Ingvild Kjerkol i Aps programkomité.
BT170410 Individual Placement and Support ( IPS ) er en kunnskapsbasert tilnærming for å skaffe lønnet arbeid for mennesker med psykiske lidelser.
DB170406 Slike filibusterstrategier står i veien for en kunnskapsbasert debatt om skole.
DB170406 Det mener Civita er å føre en kunnskapspolitikk som er lite kunnskapsbasert .
SA170403 Kunnskap gir konkurransefortrinn ¶ Kunnskapsbasert kompetanse bidrar til å skape konkurransebarrierer.
SA170403 For å nå ambisjonen om reiselivet som en kunnskapsbasert , innovativ framtidsnæring viser vår forskning at minst tre tiltak må iverksettes : ¶ 1.
DB170403 Med utgangspunkt i en nylig publisert forskningsrapport fra SSB om klassestørrelse, mener Civita at alle de politiske partiene som ønsker en nasjonal minstenorm for lærertetthet driver en lite kunnskapsbasert skolepolitikk.
VG170331 - Barn har spørsmål om disse tingene lenge før vi voksne tar regien, og for at barn og unge skal få en kunnskapsbasert tilnærming til seksualitet må det skje gjennom skolen, tilpasset barnets alder.
DB170330 Når partiene på venstresiden fortsetter å insistere på økt lærertetthet, er det en lite kunnskapsbasert skolepolitikk.
DB170330 Det er underlig hvordan også disse organisasjonene, som til sammen representerer bærebjelken i kunnskaps-Norge, velger å fremme en skolepolitikk som er såpass lite kunnskapsbasert .
DA170328 Rådgiver Gaute Bjørnsen mener det er påkrevd med en grundigere og mer kunnskapsbasert utredning for blant annet å få til en bedre klageordning.
SA170327 - Behandlingen helsetjenesten skal tilby, må være kunnskapsbasert .
FV170327 - Behandlingen helsetjenesten skal tilby, må være kunnskapsbasert .
AP170327 - Behandlingen helsetjenesten skal tilby, må være kunnskapsbasert .
VG170324 Jeg opplever at NIF setter pris på oppgaven som et godt fakta- og kunnskapsbasert grunnlag for å treffe gode beslutninger på fremover, sier Halmøy til VG.
DB170322 Vår politikk er kunnskapsbasert , og partiet har vært tydelig på at dette også må gjelde innenfor helse og rus.
DB170322 Miljøpartiet De Grønne vil fortsette å kjempe kampen for de svakeste i samfunnet, i dette tilfellet rusavhengige, ved å fremme en kunnskapsbasert ruspolitikk.
DB170321 Det loves i tillegg 50 millioner kroner til lokale forskningsprosjekter i skolen for å få mer kunnskapsbasert forskning i skolen.
AP170316 Tiltak som løfter ungdom - både sosialt, kunnskapsbasert og økonomisk.
VG170312 5 ) Reformere ruspolitikken slik at den blir kunnskapsbasert og får bedre ettervern.
AP170310 - Da har jeg klare forventninger til at dette blir en kunnskapsbasert og fordomsfri prosess hvor Høyre beveger seg på gamle standpunkter som er klare for en oppdatering som kler et moderne, fremtidsretta liberalkonservativt parti, fortsetter hun.
BT170226 Vi håper Stortinget går inn for en kunnskapsbasert lovgivning, slik at ordningen kan nå sitt fulle potensial.
AP170226 Disse kildene føyer seg inn i rekken av et økende antall publikasjoner og meningsytringer fra et stort fagfelt, men de mangler kunnskapsbasert dokumentasjon som kan forsvare en vesentlig endring i behandlingen av fedme.
AP170226 februar at hans skepsis til klimaforskningen er kunnskapsbasert .
DA170223 - I 2016 har vi fått mer erfaring og har kunnet jobbe mer kunnskapsbasert enn tidligere.
AP170222 februar at hans skepsis til klimaforskningen er kunnskapsbasert - da må man spørre seg om hvilke kilder Hagen støtter seg på.
AP170221 Hans siste påstand er at skepsisen er kunnskapsbasert .
DB170220 » Det var vel et kjennetegn ved hennes tilnærming til politikken ; praktisk, kunnskapsbasert og no-nonsense.
AP170220 Hagen : Min skepsis ER kunnskapsbasert !
AP170214 På denne måten kan vi drive en kunnskapsbasert likestillingspolitikk og finne de virkemidlene som faktisk fungerer, sier Mæland.
AP170214 På denne måten kan vi drive en kunnskapsbasert likestillingspolitikk og finne de virkemidlene som faktisk fungerer, sier Mæland.
AP170212 | Min skepsis ER kunnskapsbasert !
AP170212 Overskriften er « Hagens skepsis er ikke kunnskapsbasert ».
AP170210 Rivevedtaket er hverken utredet eller kunnskapsbasert .
SA170201 Nyansert og kunnskapsbasert tale fra politikere skaper respekt for politisk arbeid.
DB170201 Både i Norge og i det internasjonale samfunnet er det nå enighet om tre ting : Rusmiddelpolitikken må være kunnskapsbasert og respektere menneskerettighetene.
DB170129 Det vil si, irrasjonelt, narsissistisk og lite kunnskapsbasert .
AP170129 | Hagens skepsis er ikke kunnskapsbasert Lena Tallaksen m. fl.
DB170125 januar at vi trenger en tydeligere kunnskapsbasert klimapolitikk og henviser til behovet for en Dagfinn Høybråten, som argumenterte klart og tydelig for en ny røykelov, som ble innført i 2004.
DB170123 Er det Oslo som er ledende når det gjelder å utvikle ny kunnskapsbasert teknologi ?
DB170120 Norge trenger en tydeligere kunnskapsbasert klimapolitikk.
AP170117 Vi har nylig brukt tre år av våre liv på en kunnskapsbasert lærebok om rusproblemene ( Rus og avhengighet ) og reagerer på en del lettvinte påstander og uklare begreper.
DB170113 For å utnytte vekstpotensialet i en kunnskapsbasert reiselivsnæring, kreves det klare svar på miljøspørsmål, og det kreves gode miljøløsninger som viser at reiselivstilbudene både er miljøvinnere og garanterer for gode opplevelser.
DB170113 Dette gjelder innen flere typer kunnskapsbasert turisme, slik som fiske, fugl, jakt og andre former for naturbaserte næringsområder.
DB170113 Bedrifter innen jakt- og fisketurisme konkurrerer i et internasjonalt marked og er avhengige av en kunnskapsbasert høsting av ressursene.
BT170112 Dagbladets Aksel Braanen Sterri, jussprofessor Hans Fredrik Martinussen, Sturla Haugsgjerd og Andreas Wahl i NRK-programmet Folkeopplysningen er blant dem som har gjort prisverdig innsats for å få debatten i et mer saklig og kunnskapsbasert spor.
AP170109 Vi har kort og godt mye jobb foran oss for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning av et hav som er i ferd med å gjennomgå enorme forandringer.
AP170109 Vi har kort og godt mye jobb foran oss for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning av et hav som er i ferd med å gjennomgå enorme forandringer.
AP160401 - En regjering som skryter av kunnskapsbasert politikk, kan ikke leve med en statsråd som er så kunnskapsløs om forutsetningene for god forskning, sa Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson.
AP160309 Investeringer bør skje skrittvis og kunnskapsbasert , med høy langsiktig avkastning til akseptabel risiko, sa han.
AP160309 Investeringer bør skje skrittvis og kunnskapsbasert , med høy langsiktig avkastning til akseptabel risiko, sa Olsen da han onsdag la frem årsrapporten til Oljefondet.
AP160217 Unnlater man å kategorisere mennesker blir det umulig å finne samfunnsmessige risikofaktorer og dermed føre en kunnskapsbasert politikk.
AP160217 Etter å ha ledet utvalget ser jeg at det eneste som virker er langsiktig og kunnskapsbasert jobbing.
AP160209 Det har kommet mange nye krav til hva man bør kunne, ikke minst til å jobbe kunnskapsbasert , sier hun.
AP160122 Professor i biologi Kristian Gundersen har undersøkt « Snåsamannens » virke i boken Snåsakoden : En kunnskapsbasert guide til alternativ medisin.