AA170803 - Grunnen til at vi er lite glad for tilknytning over landegrensene er at man for Norges del henter legitimitet og kunnskap i et miljø som er større og sterkere enn i Norge, sier Bjørnland.
AA170803 De svært mange som ferdes nå er som regel folk med mer eller mindre kunnskap og er på fugletur på egen hånd.
NL170802 Kommunen må ha kunnskap og ressurser i egen administrasjon, der nye initiativ blir møtt med velvilje.
DB170802 Horne mener lovverket er tydelig nok, men at utfordringene er mangel på kompetanse, kunnskap og forståelse av lovverket.
DB170802 Og jeg vet også at fagmiljøer kan ta til seg kunnskap jeg gir gjennom media.
DB170802 Jeg vil bidra til at kunnskap gis til publikum generelt, for å unngå spekulasjoner og feilaktige forestillinger.
DB170802 Det som burde skremme oss mer enn det at barn kan begå drap, er at vi som samfunn kan svikte barn, både i forkant og etterkant av drap, dersom vi ikke har god nok kunnskap .
DA170802 Vi ser en genuin sult etter kunnskap om religiøse anliggende, forteller sjeik Ahmed Ramzy, en av de to lærde som står i kiosken, til nettstedet al-Monitor.
AA170802 Mye tyder på at mange er på sopptur uten nødvendig kunnskap og heller ikke får sjekket soppen etterpå.
AA170802 I tillegg til at mange i Norge ikke har grundig sopperfaring og - kunnskap , er det mange fra andre land som plukker sopp i Norge.
AA170802 Horne mener lovverket er tydelig nok, men at utfordringene er mangel på kompetanse, kunnskap og forståelse av lovverket. ( ©NTB ) ¶
AA170802 Vår kunnskap tilsier at det er store forskjeller i selskapenes « forretningsmodeller ».
AA170802 Vi har veldig god kunnskap om de mest aktuelle aktørene i vår krets.
AA170802 Det har i debatten blitt stilt spørsmål ved vår kunnskap om de private kommersielle aktørene.
VG170801 Brendan Rodgers lot til å ha god kunnskap om hvordan norske lag spiller, og mente at Rosenborg er en sterk motstander.
VG170801 Jeg mener det å få kunnskap om nettopp dette trumfer alle motargumenter for at de ikke skal « få gå i våre gater.
VG170801 Men du kan risikere å få kunnskap om at du har en sykdom det ikke finnes behandling for, eller som stiller deg overfor vanskelig valg.
DN170801 Jeg håper dette dreier seg om mangel på kunnskap , og at man kan rette det opp så raskt som mulig.
DB170801 Jeg tror den norske regjeringen har en høy grad av kunnskap om dette.
DB170801 - Kunne noe liknende skjedd på tilsvarende nivå i Norge ? - Kunnskap om denne typen svindel er veldig varierende.
DB170801 Men jeg vil ikke ha brød og sirkus i politikken, jeg vil ha voksne seriøse folk som har kunnskap og som opptrer som om de er skikket til å lede landet.
DB170801 At selv om kulturell kunnskap kan gi en viktig og verdifull ballast for å møte nye og fremmede impulser, så er det også fullt mulig å forholde seg til shia-islam, eller Shakespeares verker, eller peruviansk folkedans, selv om du ikke husker din Ibsen eller din Bibel i detalj.
DB170801 Med tolv Michelin-stjerner i sekken, og en drøy mannsalder med kokkeerfaring, er det ikke til å stikke under stol at han sitter på mye kunnskap .
AA170801 Det jeg ikke har kunnskap om, er om våre råd har blitt fulgt.
AA170801 Jeg håper dette dreier seg om mangel på kunnskap , og at man kan rette det opp så raskt som mulig.
AA170801 Modum-ordføreren sier at han ikke har inngående kunnskap om hvordan det er å tvangsflytte svaner, men anbefaler fasilitetene de kan tilby.
AA170801 Legen kunne derfor ikke fastsette en riktig diagnose tidlig, eller legen manglet rett og slett kunnskap om at en betydelig andel av personer med minoritetsbakgrunn har hyppig melke-intoleranse.
VG170731 Grunntanken om å dele erfaring er god, og når det fungerer gir det verdifull kunnskap til å navigere seg frem til den som er best skikket til å hjelpe deg.
DB170731 Også i omsorgssektoren vil økte investeringer i kunnskap sette oss bedre i stand til å utvikle en fremtidsrettet omsorgstjeneste.
DB170731 Restauranter med god kunnskap om vin, sommelierer og ambisiøse eiere har ofte valgt ut produsenter og viner som står for kvalitet, forteller sjefen for vinkelner-landslaget.
DB170731 Til tross for vår økonomiske velstand, vitenskapelig kunnskap og teknologiske nyvinninger lever nesten 800 millioner mennesker på planeten vår i ekstrem fattigdom og er kronisk underernært, mens mer enn 2,5 millioner barn dør hvert år på grunn av sult.
DA170731 Miljøene skal samle og formidle eksisterende kunnskap og kompetanse på integreringsfeltet basert på erfaring, en bred kontaktflate og solid forankring i ulike innvandrermiljøer. » - Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering, ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner.
DA170731 De skal blant annet være en kilde til alternativ kunnskap , formidling av erfaringer og synspunkter fra innvandrere og barna deres.
DA170731 Miljøene skal samle og formidle eksisterende kunnskap og kompetanse på integreringsfeltet basert på erfaring, en bred kontaktflate og solid forankring i ulike innvandrermiljøer. » - Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering, ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner.
DA170731 De skal blant annet være en kilde til alternativ kunnskap , formidling av erfaringer og synspunkter fra innvandrere og barna deres.
AA170731 I første omgang skal endringene kun gjelde et avgrenset prosjektområde på Fosen i Troms for å samle kunnskap .
AA170731 Vi må søke sammen og utvikle « go'fot'n » som vi har i entreprenørskapskulturen, naturressursene, kunnskap , og teknologi.
VG170730 Årsak : Avl utført av oppdrettere som enten mangler kunnskap eller er mer opptatt av prestisje enn etikk.
VG170730 Vi kan ha god kunnskap om de individuelle dyrene, men vet fortsatt for lite om hvordan de fleste dyrene har det.
VG170730 Mangel på kunnskap gjør at vi ikke alltid skjønner når dyrene våre har det vondt.
VG170730 Det er også behov for mer kunnskap .
VG170730 Den gjennomsnittlige dyreeier har ikke kunnskap eller forutsetning for å se eller forstå alt dette.
VG170730 Forskningsprosjekt har gitt ny kunnskap om den alvorlige sykdommen svangerskapsforgiftning.
DN170730 - Ingen ønsker et system hvor mennesker med penger og kunnskap kan få beste behandling ved private sykehus, mens pasienter i det offentlige risikerer å dø, sier han.
DB170730 Hun bruker mye tid på å formidle kunnskap om bioteknologi til alt fra akademikere og byråkrater til skoleelever og mannen i gata.
DB170730 Vi tror at kunnskap og informasjon skaper trygghet, ikke frykt !
DA170730 Det kreves ikke så mye utstyr eller kunnskap utover kreativitet, skal vi tro på Larsson.
DB170729 En viktig del av jobben er å formidle kunnskap til våre politikere og vårt embetsverk så de kan treffe kloke valg for å beskytte, bevare og styrke våre ressurser av vill laks og sjøørret.
VG170728 I løpet av sommeren har vi blitt konfrontert med kunnskap om at over 40 prosent av norske fotballspillere tilkjennegir at de sliter med angst og depresjoner.
SA170728 - Jeg får prøve å bruke min erfaring og kunnskap for de andre.
DB170728 Han nevner kunnskap og forskning som områder som må styrkes for å bedre tilbudene.
DB170728 - Grunnen til at det kan oppleves som en gråsone, har sannsynligvis litt å gjøre med kunnskap om hvem som skal gjøre hva, altså roller og oppgaver, sier redningsleder Stein Solberg ved Hovedredningssentralen til Dagbladet.
DB170728 Vi må øke kunnskap , kompetanse og ikke minst politisk mobilisering for arbeidet i kommunene.
DB170728 Summen av det « nye sykdomsbildet » i kombinasjon med ny kunnskap om helseatferd gjør at vi trenger ny helsepolitikk.
AA170728 Det skjer en rivende teknologisk utvikling som påvirker vår kunnskap om havet.
DB170727 Hans kunnskap om emnet er begrenset, skriver Elon Musk på Twitter.
DB170727 - Begrenset kunnskap
DB170727 Sammen med kunnskap om naturvitenskap og teknologi, oljepolitikk og økonomi og mennesker som arbeider i industrien gir dette godt grunnlag for debatt om hvordan vi møter fremtidens energi- og klimautfordringer.
DB170727 For å møte klimakrisen og det grønne skiftet trenger vi kunnskap om olje- og gassnæringens historie.
DB170727 Den er utelukkende lagd av Teknisk museum, som en arena for kunnskap og engasjement rundt et av vår tids viktigste spørsmål.
AA170727 Dette, kombinert med større oppmerksomhet rundt posttraumatisk stresslidelse og større kunnskap blant soldatene selv, har bidratt til den kraftige økningen i antallet soldater som har fått påvist PTSD, tror han.
AA170727 Han hadde ikke blitt orientert, han hadde ingen kunnskap om dette, og mente seg å være rett mann til å rydde opp i skandalen han fullt ut erkjente var en realitet.
SA170726 Det er viktig for dem å få kunnskap om det som skal skje.
SA170726 Hvorfor øser han ikke av sin kunnskap og forteller fotballnasjonen hvordan Norge igjen skal bli blant de bedre i Europa ?
SA170726 Hvorfor øser han ikke av sin kunnskap og forteller fotballnasjonen hvordan Norge igjen skal bli blant de bedre i Europa ?
NL170726 Det gjelder begge sider av diskusjonen, for kunnskap gir nyanser og er ikke like morsom på trykk.
NL170726 Debatten om havbruksnæringen er tuftet på en rekke utsagn og langt fra alle er like sterkt forankret i forskning eller i kunnskap .
FV170726 Det er viktig for dem å få kunnskap om det som skal skje.
DB170726 - Den må nok forstås ut fra at produktet ble til i en tid da spagetti var eksotisk mat i Norge og kunnskap til italiensk mat liten.
DA170726 Å ha kunnskap og kompetanse til å bidra til det bedre.
BT170726 Det er viktig for dem å få kunnskap om det som skal skje.
AP170726 Det er viktig for dem å få kunnskap om det som skal skje.
AP170726 Hvorfor øser han ikke av sin kunnskap og forteller fotballnasjonen hvordan Norge igjen skal bli blant de bedre i Europa ?
AP170726 Hvorfor øser han ikke av sin kunnskap og forteller fotballnasjonen hvordan Norge igjen skal bli blant de bedre i Europa ?
AA170726 Ikke minst gjelder det kunnskap om de mindre vassdragene, der flom også kan gjøre store skader, slik det skjedde i Utvik.
AA170726 Visdom er anvendt kunnskap ! Kunnskap gjør ingen nytte om den ikke anvendes.
AA170726 Visdom er anvendt kunnskap !
AA170726 Jeg tror vi er her på jorda for å lære, for å hente kunnskap og gjøre våre egne erfaringer for å bli bedre som mennesker.
VG170725 Når Kåre Ingebrigtsens Rosenborg onsdag går ut på Celtic Park for å møte de skotske mesterne, sitter en av hans kolleger i Eliteserien hjemme i Norge med mer kunnskap om Celtic enn de fleste.
VG170725 Nå utveksler de erfaringer og kunnskap seg i mellom.
SA170725 Det kalles mangel på kunnskap , sier Finn Schjøll.
NL170725 I absolutt alle yrker må man være forberedt på at kravene i arbeidslivet endrer seg, og at man må fylle på med ny kunnskap i løpet av et yrkesliv.
NL170725 Men kunnskap om skadelige aktiviteter, spesielt viktige områder, sårbare arter og perioder må tas i bruk.
NL170725 Det er uakseptabelt å sette hensynet til noen få mennesker over hensynet til naturmangfoldet og sårbart fuglelivet, stikk i strid med kunnskap og naturfaglige råd.
FV170725 Det kalles mangel på kunnskap , sier Finn Schjøll.
DB170725 Det finnes riktignok unntak som LSK og Stabæk, men storklubbene har gjennomgående hatt liten eller ingen interesse av å bruke sin tradisjon, kunnskap og gjennomslagskraft til å snekre en bærekraftig eliteplattform også for de lokale jentene.
DB170725 KrF er opptatt av kvalitet på middagen - og at man har kunnskap om hva sykdom og medisiner gjør med smak og appetitt.
DB170725 ¶ DEPRESJON BLANT ELDRE : Vi har mye kunnskap om at ensomhet kan bidra til at man spiser mindre, sover dårligere og at man ikke er i nødvendig aktivitet, skriver artikkelforfatteren.
DB170725 Vi har mye kunnskap om at ensomhet kan bidra til at man spiser mindre, sover dårligere og at man ikke er i nødvendig aktivitet.
DB170725 Lokalt ansvarlige borgere og for øvrig frisinnede kan bringe kultur og kunnskap videre, ikke minst på og fra Frogner !
DA170725 Høyre, Frp, KrF og Venstre satser på kunnskap og kompetanse.
BT170725 Det kalles mangel på kunnskap , sier Finn Schjøll.
AP170725 Det kalles mangel på kunnskap , sier Finn Schjøll.
VG170724 Å spre kunnskap om sykdommen er blitt hans nye kampsak.
NL170724 Det vesentlige vil være at vi får en debatt som forhåpentlig vil kvele fordommer og inngrodde vrangforestillinger, og gi ny kunnskap om hvorfor det er så viktig å få videreført jernbanen nordover.
DN170724 Hun mener at byggenæringen har fått større grad av bevissthet om klimatilpasning, og at næringen har tilegnet seg mye ny kunnskap .
DB170724 Kontorene skal plasseres i politiets lokaler, slik at ofrene får oppfølging raskere og av personer som har god kunnskap om saken deres.
DB170724 Det å satse på krav og kunnskap i skolen som regjeringen gjør har SV vært imot.
DB170724 For, selv om det er ditt valg - hvorfor skal du ikke kunne øke egen kunnskap og klokskap ved å lytte/lese en offentlig samtale i forkant av beslutningen ?
DA170724 Både kunnskap og forskning viser at stabiliteten er bedre når de flytter til kjente personer, påpeker Nygaard.
VG170723 * I sommer skal tre amerikanske forskere gjennomgå og kvalitetssikre eksisterende studier og kunnskap om den norske ulvens genetikk, og skal avgi en rapport innen 1. september.
DB170723 - Italia-turen har gitt meg en ny og viktig reisemedisinsk kunnskap .
DB170723 Kunnskap er viktig ¶
AA170723 Tørrskodd, og trolig med ny kunnskap om hvordan månens tyngdekraft trekker i jorda.
VG170722 Derfor vil det fremover bli enda viktigere å formidle kunnskap om det som skjedde, sa Solberg i sin tale.
DN170722 Publikum som har kunnskap om tjuvfiske av laks blir bedt om å varsle på tipstjenesten Ulovligegarn.no ¶
DB170722 Derfor vil det fremover bli enda viktigere å formidle kunnskap om det som skjedde, sa Solberg.
AA170722 Opokus bestefar overlevde krigen, og han sluttet aldri å jobbe for å spre kunnskap om det som hadde skjedd.
AA170722 Publikum som har kunnskap om tjuvfiske av laks blir bedt om å varsle på tipstjenesten Ulovligegarn.no ¶
AA170722 Operasjonslederen har heller ikke noen kunnskap om hvilken flåte det er snakk om.
NL170721 Man bør også anstrenge seg for å skaffe kunnskap om forholdene.
NL170721 Jo mer kunnskap og fakta, dess bedre blir ordskifte for alle som deltar.
DN170721 En ny tysk studie konkluderer med at islamistiske terrorister har liten kunnskap om islam.
DA170721 - Folk har jo fått mer kunnskap om problematikken, og mange tar kontakt for å være på den sikre siden og for å hindre smitte hjemme.
DA170721 Mens noen kom med verktøy, kom andre med kunnskap .
DA170721 - Da vi skjønte hvilke kompetanse og kunnskap mange av flyktningene satt inne med, forsto vi at vi måtte dra på med litt mer enn cherrytomater og ruccola, ler prosjektansvarlig og leder i Refugee Greenspace, Anne - Marthe Hellgren.
AA170721 Det er altfor lite kunnskap om sorg blant ledere og andre som har autoritet til å forandre menneskers liv.
AA170721 Bønder er likevel blant de samfunnsgrupper som har mest kunnskap om og forståelse for naturens prosesser.
VG170720 Det ene er vi ikke i tvil om at vil være bra for oss, den karakteren som kommer inn med den erfaringen og kunnskap og alle de opplevelsene han har hatt.
DA170720 Kunnskap gir framtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og er avgjørende for å bygge landet og for å klare omstillingen vi står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
VG170719 - De er til stede her i Norge, det er offentlig kjent kunnskap .
VG170719 Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og er avgjørende for å bygge landet og for å klare omstillingen vi står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DB170719 I en undersøkelse spurte de 46 000 mennesker, mesteparten barn mellom 14 og 18 år, om deres kunnskap rundt trafikkulykker.
DA170719 Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og er avgjørende for å bygge landet og for å klare omstillingen vi står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AA170719 Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og er avgjørende for å bygge landet og for å klare omstillingen vi står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AA170719 De ønsker en skole som gjør elevene til våkne medborgere, og der trygghet og kunnskap står i høysetet.
DN170718 - Om det var USA, CIA eller andre som sto bak, har jeg ingen kunnskap om.
DB170718 Kina er et lukket land med for lite kunnskap om ski.
DB170718 De mangler kunnskap og har ofte snyltet litt på andre nasjoner i konkurransesammenheng.
DB170718 Når man ikke en gang klarer å overholde egne frister, er det tegn på at selv slike profilerte prestisjetiltak ikke følges av klare instrukser, eller ressurser og kunnskap .
DA170718 Engasjement og kunnskap avler mer engasjement.
DA170718 Tuva og Katrina ønsker å skape en møteplass der man kan utveksle kunnskap .
DA170718 Engasjement og kunnskap avler mer engasjement.
AA170718 Jeg ser stor verdi av å videreutvikle meg selv i en verden hvor det er viktig å være fremoverlent og sulten på ny kunnskap . 50 000 kroner vil jeg derimot gi til Girl Geek Dinners.
AA170718 | En container med strandsøppel ga ny kunnskap
AA170718 Vi trenger å få på plass ny kunnskap som kan bidra til bedre avfallshåndtering og endret holdning til bruk av plast.
AA170718 Vi trenger ny kunnskap for å endre holdning til bruk av plast.
AA170718 Ved workshopen på Svalbard fikk vi bekreftet våre antakelser samtidig som den ga oss mye ny kunnskap ; for det første er marin forsøpling en internasjonal utfordring like mye som en nasjonal utfordring.
AA170718 Nå har vi mer kunnskap som gjør at vi kan se om fiskeredskap hadde blitt mistet eller dumpet, vi vet hva som hører hjemme under dekk, og dermed ikke kunne blitt skylt over bord i dårlig vær, og hvorfor vi finner store kveiler med pakkebånd i fjæra.
SA170717 Sjekk hvor god kunnskap du har om sosiale medier.
NL170717 Det er selvfølgelig slik at det i et komplisert samfunn kan skorte på kunnskap og kompetanse blant pressefolk som ofte er nødt til å være generalister.
DB170717 STOR ORD : På restaurantens nettside loves en unik kultur basert på kunnskap og stolthet.
DB170717 Franchisen har over 40 restauranter over hele verden, og lover « fantastiske, rustikke retter », « de aller beste ingrediensene » og « en unik kultur basert på kunnskap og stolthet ».
DB170717 De travle servitørene byr verken på kunnskap eller noe ekstra, og du føler deg mer som en lommebok enn en spisegjest, sa Fredag.
DB170717 Vi har i dag kunnskap til å forstå og hjelpe adskillig bedre enn vi gjør.
DB170717 Det er behov for et omfattende kunnskapsløft for alle de yrkesgrupper som møter foreldre og barn tidlig i barnets liv, allerede i svangerskapet Forebyggende arbeid er aldri blitt satt i system ved at tilgjengelig kunnskap er blitt tatt i bruk.
DB170717 Avstanden mellom den kunnskap som er tilgjengelig til både å se og forstå, og den kunnskap som anvendes i praksis er stor.
DB170717 Avstanden mellom den kunnskap som er tilgjengelig til både å se og forstå, og den kunnskap som anvendes i praksis er stor.
DB170717 Men i dette anslaget lå et helt liv av erfaring og kunnskap , studier og lytting til de store mestrene.
DA170717 Da vil også ungdommen se at her satses det på kunnskap og kompetanse, ikke lavlønnskonkurranse og sosial dumping.
DA170717 da må vi møte dem med språk, og ikke minst kunnskap innenfor de varegruppene de ønsker.
AP170717 Sjekk hvor god kunnskap du har om sosiale medier.
AA170717 - Det er et av område som er lite utforsket, og har et stort potensial for ny kunnskap .
DB170715 Den meritterte 32-åringen er imponert over Arus evne til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter på sykkelen.
DB170715 Det er et behov for at de som jobber på steder der det er mye folkeansamlinger, trafikknutepunkter eller i turistnæringen ute i Europa har mer kunnskap om hvordan man sikrer seg og opptrer dersom noe skulle skje, sier Fischer Eriksen til Dagbladet.
DB170715 Dermed risikerer man at det lages et klasseskille, hvor ressurssterke asylsøkere som har hatt mulighet til å være en del av et homofilt miljø og tilegne seg kunnskap om hva det vil si å være homo i en norsk kontekst, kommer bedre ut enn personer som mangler slike erfaringer.
DB170715 Resultatet er manglende kunnskap om næringens viktigste problemer.
DB170715 Det er mangelen på kunnskap som har ført til at laksenæringen bokstavelig talt er syk.
DA170715 Museenes død ble foreskrevet i etterkant av det vestlige ungdomsopprøret for 50 år siden, da museer ble betraktet som tilbakeskuende templer for antikvert kunnskap .
AA170715 Andelen folk som oppsøker moskus uten noe særlig kunnskap om den, øker i fellesferien, sier naturoppsyn Frode Aalbu i Statens Naturoppsyn.
AA170715 Det er heller ikke belegg i internasjonal forskning for å hevde at den typiske terroristen fra Midt-østen er en villfaren, småkriminell taper med begrenset kunnskap om islam, slik bl.a.
AA170715 Sammen med et uvanlig stort antall gjenstandsfunn, utgjør dette et helt unikt skattkammer for ny kunnskap om kristendommens innføring i Norge og om Trondheims tidlige historie.
NL170714 All mulig kunnskap om læring forteller oss at tilstedeværelse ikke er nok for at barn og unge skal lære det vi ønsker at de skal lære.
NL170714 All mulig kunnskap om læring forteller oss at tilstedeværelse ikke er nok for at barn og unge skal lære det vi ønsker at de skal lære.
DB170714 Også her trengs mer kunnskap En spennende studie fra 2014 kan tyde på at avrusning under svangerskapet kan gjøres trygt, så lenge det skjer på behandlingsinstitusjon og med tett oppfølging.
DB170714 Det er behov for mer kunnskap om hvilke senskader rusbruk og LAR-medisiner under svangerskapet kan medføre, og oppfølgingsstudiene av barn av kvinner i LAR-programmet må videreføres.
DA170714 Bakke fikk prisen for sitt arbeid for å bruke kvalitetssikret forskningsbasert kunnskap i miljørettet helsefremmende og forebyggende arbeid.
DA170714 - Jeg tror at riktig gjennomført vil det bli lettere for brukerne å finne fram, enten spørsmålene gjelder sykdom, pleie eller omsorg, eller råd, kunnskap , veiledning og regler knyttet til forhold av betydning for helsa.
VG170713 Når vi verdsetter kunnskap høyt resten av i samfunnet, må vi også gjøre det samme for lærerne.
VG170713 Les kronikk fra Sanna Sarromaa : Lærerne mot kunnskap
DB170713 Nøkkelen for å lykkes med denne omstillingen er kunnskap , og skal vi sikre at alle som ønsker det har mulighet til å ta høyere utdanningen må vi satse på studentene.
AA170713 I tillegg skal tre uavhengige amerikanske forskere fra blant annet Harvard gjøre en gjennomgang av eksisterende studier og kunnskap om den norske ulvens genetikk.
AA170713 Vi er helt avhengig av forskernes kunnskap og råd.
VG170712 Dette beskriver han i en lang post der han argumenterer for det høyst politiske temaet borgerlønn, og skriver om hvordan han mener kunnskap fra næringslivet kan brukes til å gjøre et land bedre.
SA170712 - Det som er viktig med alle trenere som kommer inn er at de kan ta med kunnskap om et nettverk vi ikke har så god kontroll på, sier Johansen til iTromsø.
NL170712 Vi er helt avhengig av forskernes kunnskap og råd.
DB170712 Dette mener Venstre-lederen gir viktig kunnskap til politikerne og derfor er et demokratisk gode.
DB170712 Vi er helt avhengig av forskernes kunnskap og råd.
DB170712 ¶ KUNNSKAP : Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem, skriver Trine Skei Grande.
DB170712 ¶ KUNNSKAP : Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem, skriver Trine Skei Grande.
DB170712 | Ukrainsk jubel i moll ¶ ¶ KUNNSKAP : Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem, skriver Trine Skei Grande.
DB170712 Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem.
DB170712 Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem.
AP170712 - Det som er viktig med alle trenere som kommer inn er at de kan ta med kunnskap om et nettverk vi ikke har så god kontroll på, sier Johansen til iTromsø.
VG170711 Forskning kan tilby noe, men begrenset kunnskap om lederskap i ekstreme kontekster.
VG170711 Manglende kunnskap om anoreksi, og fokus på utseendet til de syke, skaper en myte om at lidelsen er selvforskyldt, et resultat av sosiokulturell påvirkning.
VG170711 For å få innsikt i nettopp disse kompliserte mekanismene, og ikke minst for å få bukt med mytene, trenger vi reell kunnskap fremfor sterke visuelle eller språklige virkemidler om kun den ene lidelsen.
DB170711 Hun forteller at politiet allerede har mye kunnskap om siktede, og vet han kan knyttes til andre kjente kriminelle i hovedstaden. 24-åringen er som kjent straffedømt en rekke ganger tidligere.
DB170711 Som fagansvarlig i direktoratets kontrollavdeling har Elisabeth Nettum stor kunnskap om hvordan tollerne stadig erverver seg ny kunnskap for å kunne avdekke kriminalitet over landegrensene : ¶
DB170711 Som fagansvarlig i direktoratets kontrollavdeling har Elisabeth Nettum stor kunnskap om hvordan tollerne stadig erverver seg ny kunnskap for å kunne avdekke kriminalitet over landegrensene : ¶
DB170711 Det er kunnskap som løser morgendagens utfordringer.
DB170711 Det er kunnskap Norge skal leve av.
AA170711 Her arrangerer han også årlig en Kokarkjerringdag, og deler ut prisene for Årets Kokarkjerring og Ambassadør for taus kunnskap .
AA170711 Gjennom tre år har de hatt undervisning for 5000 unge på Lian for å lære bort kunnskap om mat og matkultur.
VG170710 Noe som har vært viktig for Oslo-mannen, er at han gjennom kjendisstatusen har fått sette fokus på en hjertesak - nemlig økt forståelse og kunnskap om diagnosen ADHD, som han selv har.
NL170710 Men dagens ordning medfører altså så mange bi-virkninger, slik jeg liker å kalle dem, at selv den mest kunnskapsrike studenten, som i tillegg kan formidle sin kunnskap , står i fare for å stryke på eksamen.
NL170710 Jeg mener at eksamen burde ha minst mulig av dette fenomenet i seg, nettopp fordi det ikke har noe med kunnskap eller ferdigheter å gjøre.
NL170710 Det å tilegne seg kunnskap og å lære seg kunsten ved å formidle den tilegnede kunnskapen, i forkant av eksamen, burde vel være nok til å prestere etter beste evne på eksamen.
NL170710 Dersom flaks eller uflaks skal avgjøre hvorvidt studentene består eksamen, får en god karakter eller blir testet i de nødvendige delene av pensumet for å vise kunnskap , ja da er eksamen ganske nytteløst.
DB170710 Å være fornøyd med at flere møter opp på skolen, uten at man faktisk tilegner seg mer kunnskap , er ikke godt nok.
AA170710 Vi kan også kose oss med at de elevene som nå går ut av videregående skole har fått tilegnet seg mer kunnskap .
AA170710 Og det sørger ikke minst for mer, og ikke mindre kunnskap i skolen.
DB170709 - Vi har kunnskap om GMO utgjør en helserisiko, men det betyr ikke at disse blir godkjent selv om de er trygge å spise, sier Hagen.
DB170709 I tillegg trenger vi mer kunnskap om hvor godt de ulike typene med overvåkning virker.
AA170709 Etter mange år har vi opparbeidet oss kunnskap og kompetanse som Hantong har behov for, og de har den kapasiteten vi har behov for, sier Anders Straumsheim, administrerende direktør i Fosen Yard.
AA170709 Medlemmene i 4H skal årlig velge seg et prosjekt, der de på selvstendig vis skal tilegne seg kunnskap innenfor et område.
AA170709 Kunnskap om skogsdrift generelt er nyttig, sier hun.
VG170708 - Hvis publikum sitter på kunnskap som de tenker kan være relevant for saken, så ta kontakt med politiet på 02800, sier Siljan.
DB170708 Når slike prinsipper ikke holdes i hevd, kan ikke funnene regnes som solid kunnskap .
DB170708 Barn som skal bli voksne i det norske samfunnet har krav på kunnskap som gjør dem i stand til å forstå og mestre den verden de er en del av.
DA170708 Selv har Mora brukt mye tid på å tilegne seg kunnskap om Oslo.
DA170708 I fire og en halv time har hun entusiastisk øst ut sin kunnskap om alt fra Gustav Vigeland og Holmenkollen, til Fridjof Nansens Fram-ekspedisjon, Folkemuseet og mursteinene på Oslo Domkirke til et lydhørt publikum.
DA170708 Vi har sikret oss kunnskap om hvor skoen trykker, sier Liadal, som avslører at mye kommer til å handle om det lokale kulturlivet.
AA170708 Da er det naturligvis nyttig med en bakgrunn fra næringslivet, men det er også mulig å tilegne seg kunnskap om alle våre flotte bedrifter, og hva de trenger for å lykkes, sier hun.
VG170707 Når vi nå får kunnskap om dette har vi en vei å gå, innrømmer Øverland, administrerende direktør i NTF.
VG170707 Hun forteller at Monn-Iversen hadde mye kunnskap og satt på mange fortellinger.
VG170707 I dette tilfellet mener jeg at faktisk.no har tatt på seg å sjekke et utsagn som de gjennom faktasjekken viser at de ikke har kunnskap nok til å gjøre på en skikkelig måte.
VG170707 Faktisk.no har tatt på seg å sjekke et utsagn som de gjennom faktasjekken viser at de ikke har kunnskap nok til å gjøre på en skikkelig måte.
VG170707 Debatt Faktisk.no har tatt på seg å sjekke et utsagn som de gjennom faktasjekken viser at de ikke har kunnskap nok til å gjøre på en skikkelig måte.
VG170707 Men det er viktig at du gjør det valget basert på kunnskap - ikke på myter og misoppfatninger.
VG170707 Kunnskap må trumfe myter ¶
SA170707 Tung kunnskap
NL170707 | Kan kunnskap fra en container med strandsøppel redusere marin forsøpling ?
NL170707 Vi trenger å få på plass ny kunnskap som kan bidra til bedre avfallshåndtering og endret holdning til bruk av plast.
NL170707 På workshopen på Svalbard fikk vi bekreftet våre antakelser samtidig som den ga oss mye ny kunnskap ; For det første er marin forsøpling en internasjonal utfordring like mye som en nasjonal utfordring.
NL170707 Nå har vi mer kunnskap som gjør at vi kan se om fiskeredskap hadde blitt mistet eller dumpet, vi vet hva som hører hjemme under dekk og dermed ikke kunne blitt skylt over bord i dårlig vær, og hvorfor vi finner store kveiler med pakkebånd i fjæra.
FV170707 Tung kunnskap
DB170707 Hverken isolerte blodverdier eller sammensatte pass er spesielt egnet til å løfte offentlighetens kunnskap om hvem av idrettsheltene vi kan stole på.
DB170707 Det er imidlertid ikke til å komme forbi at kristendommen er en sentral del av vår kulturarv, og kunnskap om kristendom er en viktig nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og vår historie.
DA170707 Det var også en av grunnene til at jeg fikk jobben, fordi jeg stilte sterkt med kunnskap om disse miljøene, sier Rolfsen.
BT170707 Tung kunnskap
AP170707 Tung kunnskap
AA170707 Men gapet mellom erkjent kunnskap og unnfallenhet i handling, stiller troverdigheten på prøve, og klimapopulismen får næring : « Sydenturene til folk flest blir kritisert, og de må betale høye klimaavgifter - mens utdanningseliten flyr jorda rundt - på skattebetalernes bekostning.
AA170707 Der er det vanskelig å løpe fra sitt eget hovedformål - å forvalte kunnskap og stimulere til kritisk refleksjon.
DN170706 Seniorforsker Gunnar Deinboll Jenssen ved SINTEF sier undersøkelser fra andre land har vist en generell motstand til å begynne med, men lavere skepsis etter hvert som folk får mer kunnskap .
DA170706 Verdien av en annen person som er til stede i en kritisk situasjon og har kunnskap om livredning, kan være avgjørende for liv eller død.
AA170706 Seniorforsker Gunnar Deinboll Jenssen ved SINTEF sier undersøkelser fra andre land har vist en generell motstand til å begynne med, men lavere skepsis etter hvert som folk får mer kunnskap .
DB170705 - Det som er sikkert er at en håper på å forstå solas sykluser bedre - og særlig prøve å få kunnskap nok til at en kan forutsi styrken på de neste solsyklusene.
DA170705 - Vi ser alvorlig på de sakene vi har fått kunnskap om, og de blir prioritert.
AP170705 Som viser en generell motstand til å begynne med, men lavere skepsis etter hvert som folk får mer kunnskap .
AP170705 Min ringe kunnskap om private aktører tilsier at de tilbyr ungene et inspirerende fristed med kvalitet som gir mersmak på trening.
AA170705 - Vi ser alvorlig på de sakene vi har fått kunnskap om, og de blir prioritert.
AA170705 NTNUs ambisjon er å produsere kunnskap for en bedre verden og dette inkluderer tett samarbeid med offentlig sektor der vi i samarbeid omsetter kunnskapen fra forskningen til praktiske innovasjoner som bidrar til å løse utfordringene vi star overfor.
AA170705 NTNU skal bidra til ¶ * konkrete innovasjoner og utvikling av nye løsninger ¶ * utvikling av kunnskapssystemet for læring og innovasjon i kommunene ¶ * kunnskap om betingelser for innovasjon i kommunene ¶
AA170705 Målet er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor som gir relevant og anvendbar kunnskap for offentlige aktører og deres brukere.
AA170705 Myndighetene må tenke langsiktig i finansiering av kompetanse og kunnskap , samtidig som både akademia, offentlig og privat sektor må bli enda bedre i å omsette kunnskapen til praktisk nytte for samfunnet.
AA170705 I tillegg til å utvikle Trondheim og Trøndelag som « et levende laboratorium », vil vi kunne samarbeide med andre byer og næringsliv nasjonalt og internasjonalt for å overføre kunnskap og kompetanse begge veier.
AA170705 Blant disse er programmet « Forkommune », som gjennom ny kunnskap og bedre kobling mellom kommunesektor, forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører, skal gjøre kommunesektoren bedre i stand til å møte nåværende og framtidig behov.
AA170705 Kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring, søkelys på skolens evne til utvikling, og heving av lærernes kompetanse er sentrale aspekter.
NL170704 Innbyggerne tilpasser seg og tar raskt del i ny kunnskap og teknologiske fremskritt i samfunnet.
NL170704 For eksempel ved utvikling av ny kunnskap og bygge ut vei og infrastruktur slik at turister kommer inn, mens varer kommer ut.
DB170704 ¶ KJEMPER MOT MANGLENDE KUNNSKAP : Lotte Grønbekk Elli.
DB170704 Hun etterspør også bedre kunnskap om det å ha stomi.
DB170704 Halvorsen etterlyser mer kunnskap blant folk flest om tilstanden, noe NORILCO-styrelederen mener bloggere og instagrambrukere som Lotte Grønbekk Elli bidrar til.
DB170704 At folk gjør sånt, skyldes manglende kunnskap , sier Halvorsen til Dagbladet.
DB170704 - Vi ønsker litteratur om kunnskap og vitenskap på alle språk - og innen alle sjangrer.
DB170704 Om Arbeiderpartiets utfall mot FrP i denne saken skyldes mangelfull kunnskap om egen politikk, eller anger over egen pensjonsreform, vites ikke.
VG170703 De fleste som har kunnskap om tettsittende drakter vet at påstandene ikke er troverdige.
VG170703 MISFORSTÅR LENIN : - For mange som vokser opp i dag er kommunismens historie nesten like abstrakt kunnskap som hundreårskrigen.
VG170703 For mange som vokser opp i dag er kommunismens historie nesten like abstrakt kunnskap som hundreårskrigen.
VG170703 Sammen med kunnskap om mutasjonene i kreftcellene, kan legene velge den eller de behandlingsmetodene som mest trolig vil fungere for hver enkelt pasient.
SA170703 Ryder mener at Edvald Boasson Hagen er en rytter som alle på laget liker, setter pris og som har kunnskap han deler med de andre rytterne.
SA170703 Ryder mener at Edvald Boasson Hagen er en rytter som alle på laget liker, setter pris og som har kunnskap han deler med de andre rytterne.
NL170703 Vi må vise fram og bygge kunnskap i Tromsø og i landet - og bli hverandres stolte ambassadører.
FV170703 Ryder mener at Edvald Boasson Hagen er en rytter som alle på laget liker, setter pris og som har kunnskap han deler med de andre rytterne.
DA170703 - Vi ser alvorlig på de sakene vi har fått kunnskap om, og de blir prioritert.
BT170703 Dette er mangel på kunnskap .
BT170703 Ryder mener at Edvald Boasson Hagen er en rytter som alle på laget liker, setter pris og som har kunnskap han deler med de andre rytterne.
AP170703 Aftenpostens valgomat skal gjøre deg klokere og bidra til at du får mer kunnskap om hvilke politiske partier du er mest enig med.
AP170703 Ryder mener at Edvald Boasson Hagen er en rytter som alle på laget liker, setter pris og som har kunnskap han deler med de andre rytterne.
AA170703 - Vi ser alvorlig på de sakene vi har fått kunnskap om, og de blir prioritert.
AA170703 Dagens teknologi gjør at vi aldri før har hatt mer kunnskap om hva Adressa-leseren er interessert i.
VG170702 Vårt forhold til Kina må basere seg på kritiske studier og kunnskap .
DB170702 - Det handler om å ha personer i utvalgene som har kunnskap om feltet, men ikke er en aktiv del av feltet, sier han.
VG170701 Kristendommen er en sentral del av vår kulturarv, og kunnskap om kristendom er en viktig nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og vår historie.
DB170701 Så har det skjedd som det ofte gjør, politikerne i Oslo drar kunnskap fra sitt nærområde, vel plassert med en utepils innenfor Ring 2 i Tigerstaden.
BT170701 Korteste veien til stigmatisering og fordømmelse er mangel på kunnskap .
AP170701 De går under parolen « Fryktløs kunnskap », skriver Khrono.
VG170630 Jeg er enig med de som mener vi bør bruke livet på å skaffe oss kunnskap, men kunnskap finnes også i de erfaringene vi får som mennesker og levde liv.
VG170630 Jeg er enig med de som mener vi bør bruke livet på å skaffe oss kunnskap , men kunnskap finnes også i de erfaringene vi får som mennesker og levde liv.
VG170630 Han mener den baserer seg på manglende kunnskap .
VG170630 - Aktor har konspirative teorier ved at man ser hendelsen baklengs - med forutsetning om at de tiltalte hadde kunnskap om det forferdelige som ble gjort.
VG170630 « Vi anbefaler dette da vi nå har nok kunnskap til å si at et slikt screeningprogram vil redusere dødeligheten av tarmkreft i befolkningen », skriver Johan Torgersen i Helsedirektoratet til VG i en epost.
SA170630 Vi har mer enn nok kunnskap som viser at sjødeponi er en svært dårlig idé.
DB170630 Reaksjoner som oppstår rundt LHBTIQ- personer kommer ofte av mangel på kunnskap .
DB170630 Kunnskap og kompetanseheving sikrer et åpent og inkluderende miljø som fremmer mangfold.
AP170630 Du skriver at samfunnet er dømmende, og du har nok dessverre rett i at det er noen som tror at det å være bifil betyr at man bare ikke har bestemt seg for hvem man er, men dette er rett og slett fordommer som kommer av mangel på kunnskap .
AP170630 Det å være åpen om hvem man er, kan oppleves som både skummelt og krevende, særlig hvis man opplever at det er lite aksept eller kunnskap hos sine nærmeste.
AP170630 Derfor kan det være fint å vite at vi er mange mennesker som jobber for at det skal bli en økt bevissthet og kunnskap om det mangfoldet av kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer som finnes blant oss.
AP170630 De har også en ungdomstelefon der man kan ringe eller chatte med andre ungdommer som har erfaring og kunnskap om det å være skeiv, og finne tilhørighet i et sosialt nettverk.
AP170630 Dette vil gi mer bruk av data for å utvikle kunnskap , samtidig som personvernet blir godt ivaretatt.
AP170630 Manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i psykisk helsevern kan medføre diskriminering av skeive, viser ny rapport fra Likestillingssenteret.
AP170630 Dette krever både kunnskap og bevissthet rundt tematikken.
SA170629 « At de som presumptivt sitter med mest erfaring og kunnskap ikke skal få være med på å bestemme, er langt fra logisk », skriver Ivar Sætre.
SA170629 Hovedbegrunnelsen for dette er umyndighet og utilstrekkelig kunnskap og erfaring.
SA170629 At de som presumptivt sitter med mest erfaring og kunnskap ikke skal få være med på å bestemme, er langt fra logisk.
SA170629 Brukere av dopingpreparater etterlyser bedre kunnskap om doping hos legene, som de mener ikke kan nok.
NL170629 Vi har etablert prosjektet Økonomiglede som innebærer at økonomer underviser ungdomsskoleelever på frivillig basis for å formidle kunnskap og interesse for økonomi til elevene.
DB170629 EMD pekte på at kunnskap om kristendommen kan utgjøre en større del av pensum enn andre religioner og livssyn.
BT170629 Han er redd fagmiljøenes kunnskap om skadevirkning av hasj ikke når ut.
BT170629 Brukere av dopingpreparater etterlyser bedre kunnskap om doping hos legene, som de mener ikke kan nok.
AA170629 Brukere av dopingpreparater etterlyser bedre kunnskap om doping hos legene, som de mener ikke kan nok.
SA170628 Høsten 2016 samarbeidet Antidoping Norge med Den norske legeforening om et nettbasert opplæringsprogram for leger som ønsker å få mer kunnskap om problematikken.
SA170628 Hennes mål er å formidle kunnskap om doping til landets leger.
SA170628 Brukerne av dopingpreparater etterlyser et godt behandlingstilbud, men føler at legene ikke har nok kunnskap .
NL170628 Hvis vi skal utnytte disse mulighetene kreves det kunnskap , forskning og en systematisk satsing på kompetanse.
NL170628 Hvis vi skal utnytte de store mulighetene i havet og i opprettsnæringen, trengs det kunnskap og investering i forskning.
NL170628 Kunnskap i skolen, rekruttering av lærere i nord, massiv satsing på forskning - dette vil vi fortsette med i neste periode.
NL170628 Fylkesråd Willy Ørnebakk har framstilt lokal kunnskap om dette som løgn.
FV170628 Høsten 2016 samarbeidet Antidoping Norge med Den norske legeforening om et nettbasert opplæringsprogram for leger som ønsker å få mer kunnskap om problematikken.
FV170628 Hennes mål er å formidle kunnskap om doping til landets leger.
FV170628 Brukerne av dopingpreparater etterlyser et godt behandlingstilbud, men føler at legene ikke har nok kunnskap .
DN170628 Ingen har tidligere tallfestet dette, men det er viktig i oppbyggingen av kunnskap om effektene av lakselus og mange aktører har etterlyst slike beregninger av effekter på bestandene, sier Forseth.
DB170628 Den tidligere presidenten i Deputertkammeret, Eduardo Cunha, soner en dom på 15 års fengsel og sitter med farlig kunnskap om mange av landets politiske ledere.
DA170628 Uforutsigbarheten gjør at bøndenes årelange kunnskap om å drive landbruk tilpasset naturlige variasjoner blir utdatert.
DA170628 I denne tidlige fasen i samarbeidet er det viktig å etablere en forståelse, formidle kunnskap og å bygge bru, mener Helleland, som vil ha et omfattende kulturutvekslingsprogram mellom Norge og Kina.
BT170628 Ny kunnskap om skjulte formuer og inntekter i skatteparadiser gir grunn til å tro at ulikheter er langt større enn indeksen gir inntrykk av.
AP170628 Vidar Lundetræ bidro med mye, og vi er mange som vil savne hans stemme, kunnskap , iver og varme.
AP170628 Hemmeligheten var stadige faglige diskusjoner, lov til å prøve nye metodikker som av og til feilet, og at vi ansatte ble sendt på kurs og konferanser, slik at vi stadig var oppdatert på ny kunnskap om vegetasjon.
AP170628 Høsten 2016 samarbeidet Antidoping Norge med Den norske legeforening om et nettbasert opplæringsprogram for leger som ønsker å få mer kunnskap om problematikken.
AP170628 Hennes mål er å formidle kunnskap om doping til landets leger.
AP170628 Brukerne av dopingpreparater etterlyser et godt behandlingstilbud, men føler at legene ikke har nok kunnskap .
AA170628 De siste årenes kunnskap om smertens nevrobiologi har gitt en langt større forståelse av smerteopplevelsens kompleksitet og har bidratt til å viske ut det kunstige skillet mellom kropp og sjel.
SA170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
FV170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
DN170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
DB170627 « Rapportering om nye tilfeller av radikalisering viser at radikalisering også foregår på nye arenaer, utenfor de store byene og i miljøer vi mangler kunnskap om ».
DB170627 Det kan være betydelige etterretningshull i vår kunnskap om radikalisering i Norge ».
DB170627 Politikken er uansett det viktigste, og der har vi de beste løsningene for kunnskap i skolen, styrke forsvar og beredskap og skape flere jobber.
DB170627 Kvalitet varierer i ulike sammenhenger, og det vil også være en andel subjektiv oppfatning, basert på erfaring og kunnskap , som bidrar inn i vurderingen.
DA170627 Berglund mener mer kunnskap og bevisstgjøring er veien å gå for å øke toleransen blant de voksne.
DA170627 - Det er veldig mange lover og regler vi må forholde oss til som også krever profesjonell kunnskap .
DA170627 Berglund mener mer kunnskap og bevisstgjøring er veien å gå for å øke toleransen blant de voksne.
DA170627 - Vi har ikke nok kunnskap om hvordan tilstanden til økosystemene er, erkjenner klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170627 - Med bedre kunnskap om tilstanden i økosystemene, kan vi gripe inn og stanse, eller i alle fall redusere negativ utvikling før det blir umulig å snu, påpeker Nybø.
DA170627 - Ikke nok kunnskap
DA170627 - Hva risikerer vi ved for lite kunnskap om tilstanden til økosystemene ?
BT170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
BT170627 Gode systemer og kunnskap og rutiner kan demme opp for mye, men politiet vil fortsatt lete etter bekreftelse på sine hypoteser, de blir utålmodige, de arresterer feil folk.
AP170627 Klipperom og studioer, opplæring for ungdom, filmvisninger og deling av kunnskap inngår i konseptet.
AP170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
AP170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
AA170627 I dag er Aksept et ressurssenter for kunnskap og driver forebyggende arbeid.
AA170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
AA170627 De nye tilfellene er rapportert fra områder utfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.
VG170626 - Det var jo bra, men samtidig helt feil, sier Skäringer, som mener organisasjonen på den tiden hadde lite kunnskap om hvordan de skulle håndtere barn.
VG170626 Vi spisset krav om gründersatsing, kunnskap og miljø - krav som vi visste vi hadde gode muligheter til å få gjennom og som vi fikk gjennomslag for, skriver Grande.
SA170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
SA170626 Han jobber som seilmaker og har lang erfaring og kunnskap om værbestandige tekstiler.
SA170626 Forklaringen er at gass transporteres i stor grad gjennom rør, og at eierskap i lisenser dermed også gir kunnskap om viktig infrastruktur, skriver DN.
SA170626 I fire dager skal Norges beste amatører få mer innsikt, mer trening og kunnskap på områder som ernæring, psyke og kunnskap om hvordan Brækhus selv har gjort suksess.
SA170626 I fire dager skal Norges beste amatører få mer innsikt, mer trening og kunnskap på områder som ernæring, psyke og kunnskap om hvordan Brækhus selv har gjort suksess.
NL170626 Vi formidler noe som er grunnleggende arktisk - et polarområde der jorden i lang tid har gitt urfolkskulturene det de trenger for å leve, og et polarområde der folks tilpasning til uforutsette forandringer kan gi oss grunnleggende kunnskap om samfunn over hele verden.
DB170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
DB170626 - Det er ingen tvil om at Betew har visst hvem han har møtt, og han har hatt kunnskap om at personene er kriminelt belastet.
DB170626 Mye av det KIB etterlyser handler om kompetanse og kunnskap .
DB170626 Men det som bør diskuteres er hvordan regjeringen - som har usedvanlig lite kunnskap på kulturområdet - med villrådighet, inkonsekvens og feighet har gjort alt for å IKKE gjennomføre verket.
DB170626 En kompis med kunnskap på feltet hjelper oss med detaljer om flyet etterpå.
DA170626 - Det er ingen tvil om at Betew har visst hvem han har møtt, og han har hatt kunnskap om at personene er kriminelt belastet.
BT170626 - Det er ingen tvil om at Betew har visst hvem han har møtt, og han har hatt kunnskap om at personene er kriminelt belastet.
BT170626 Problemet er ikke snevre muligheter til å gripe inn, men at de som har plikt til å melde fra, ikke tar signalene, nøler eller mangler kunnskap .
BT170626 En sentral årsak til svikten later til å være manglende kunnskap og kompetanse.
BT170626 Han jobber som seilmaker og har lang erfaring og kunnskap om værbestandige tekstiler.
BT170626 I fire dager skal Norges beste amatører få mer innsikt, mer trening og kunnskap på områder som ernæring, psyke og kunnskap om hvordan Brækhus selv har gjort suksess.
BT170626 I fire dager skal Norges beste amatører få mer innsikt, mer trening og kunnskap på områder som ernæring, psyke og kunnskap om hvordan Brækhus selv har gjort suksess.
AP170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
AP170626 - Det er ingen tvil om at Betew har visst hvem han har møtt, og han har hatt kunnskap om at personene er kriminelt belastet.
AP170626 Han jobber som seilmaker og har lang erfaring og kunnskap om værbestandige tekstiler.
AP170626 I fire dager skal Norges beste amatører få mer innsikt, mer trening og kunnskap på områder som ernæring, psyke og kunnskap om hvordan Brækhus selv har gjort suksess.
AP170626 I fire dager skal Norges beste amatører få mer innsikt, mer trening og kunnskap på områder som ernæring, psyke og kunnskap om hvordan Brækhus selv har gjort suksess.
AA170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
AA170626 - Det er ingen tvil om at Betew har visst hvem han har møtt, og han har hatt kunnskap om at personene er kriminelt belastet.
VG170625 Vi har god kunnskap om hvordan disse bandene operere, forteller Asperud.
NL170625 Northern ( Arctic ) Federal University, Murmansk Arctic State University har internasjonale avdelinger og kan anbefale fagpersoner med omfattende kunnskap om lokalhistorie, muntlig arv, visuell arv, design og arkitektur fra Nord.
NL170625 Mange byer i Sibir ble oppdaget av pomorer som hadde kunnskap om trebåtbygging - for eksempel, byen Khabarovsk ble grunnlagt av Timofey Khabarov fra Solvychegodsk i Sør av Arkhangelsk region.
NL170625 Hva slags kunnskap blir presentert på et forum uten kultur ?
NL170625 Alle disse fakta peker mot den urovekkende mangel på kunnskap om Nord-Russland og russisk kultur, samt lite interesse i å kommunisere direkte med den nordlige kulturscenen i produksjon av et så viktig event som Arctic Arts Summit.
AA170625 ¶ Kunnskap : Vår velferd er bygd på kunnskap og kompetanse som gjør at vi kan utnytte våre naturressurser på en bærekraftig måte, skriver innsenderen.
AA170625 | Det er skivebom å beskylde norske politikere for å ignorere forskning ¶ ¶ Kunnskap : Vår velferd er bygd på kunnskap og kompetanse som gjør at vi kan utnytte våre naturressurser på en bærekraftig måte, skriver innsenderen.
AA170625 Vår velstand er faktisk bygd på vår kunnskap og kompetanse som gjør at vi kan utnytte våre naturressurser på en bærekraftig måte.
SA170624 Tida er kanskje moden for å se skole- og folkebibliotekene i et nytt lys nå når vi har fått kunnskap om bibliotekets betydning for leseferdighet og hvor mye samfunnet kan spare på å investere i denne sektoren.
DB170624 Vi har fått ny kunnskap og tilpasser oss.
BT170624 Virkemidlene som ble trukket frem, var lavere skatter og avgifter, bedre infrastruktur og mer kunnskap .
BT170624 Derfor vil vi satse i tråd med handlingsregelen : Investere i infrastruktur, vekstfremmende skatteletter og kunnskap .
AA170624 - Organisasjonen har flere bestemorsirkler over hele verden, og formålet er å utveksle kunnskap oss imellom og lære neste generasjoner hvordan de skal ta vare på skikker og tradisjoner, mellommenneskelige relasjoner, sin egen opprinnelse og ikke minst naturen, sier Swami Nityamuktananda.
AA170624 Samtidig pågår det arbeid på politisk nivå som kan endre domstolenes sakstilfang og kreve mer spesialisert kunnskap , blant annet når det gjelder behandlingen av familiesaker.
AA170624 Det viktigste etter vår oppfatning er å skape sterkere fagmiljø som også kan gi mer spesialisert kunnskap hos dommerne.
SA170623 - Vi skal være opptatt av å gi kunnskap .
NL170623 Grunnlaget for ønsket om en smal modell står dermed i slående kontrast til de verdier som normalt holdes høyest på våre øverste læresteder ; kunnskap og opplysning.
AP170623 - Vi skal være opptatt av å gi kunnskap .
VG170622 Legene får kunnskap om fremtidens behandling, og legemiddelselskapene får kunnskap og dokumentasjon om hvordan legemidlene fungerer, sier Bekkemellem.
VG170622 Legene får kunnskap om fremtidens behandling, og legemiddelselskapene får kunnskap og dokumentasjon om hvordan legemidlene fungerer, sier Bekkemellem.
VG170622 - Dette viser manglende kunnskap om Riksrevisjonens mandat.
NL170622 Er det riktig å bygge et norsk lovverk på kunnskap fra andre nasjoner og samtidig ikke ha en klar plan om å innhente vår egen ?
NL170622 Det som før ble betraktet som utilgjengelige fabeldyr på store havdyp skal med ny kunnskap og teknologi bli nye ressursnæringer for Norge.
DB170622 Derfor har vi brukt pengene på gratis barnehage til dem som tjener minst, raskere behandling av mennesker med rus og psykiske helseutfordringer og mer kunnskap i skolen.
DB170622 Det er gammel kunnskap at få ting samler folket som en felles fiende.
DA170622 - Hvis du er en forsker, journalist eller rett og slett en borger som ønsker kunnskap og informasjon, er dette en av de verste beslutningene som kan bli tatt, sier professor Amal Hamada, en statsviter ved Kairo-universitetet, til Dagsavisen.
BT170622 Tjenestepersonene mangler kunnskap om feltet og har sviktet på mange felt.
BT170622 - Utvalget kommer med forslag til 57 tiltak på ulike nivåer og understreker hvor viktig det er med kunnskap og kompetanse og samarbeid på tvers av tjenester, sier Horne.
BT170622 År som de først og fremst skal bruke kreftene sine på å tilegne seg kunnskap .
BT170622 Økt kunnskap om hvordan ulike diagnostiske utslag kan gjenspeile volds- og overgrepserfaringer er selvsagt en forutsetning.
AP170622 - Har dere noe kunnskap om det kan være noe miljø som står bak ?
AP170622 | Bør en professor si nei til mer kunnskap om oljeleting i Lofoten ?
AP170622 Norsk oljevirksomhet er bygd på kunnskap og kompetanse over mer enn 50 år.
AP170622 Er professoren motstander av å skaffe mer kunnskap ?
AA170622 Å være trygg på nett forutsetter både digital kunnskap og digital dannelse.
AA170622 Vi må i langt større grad og med kunnskap i ryggen møte, utforske og samarbeide om de nye utfordringene.
AA170622 Det innebærer blant annet å søke kunnskap og innsikt i hvordan barns digitale erfaringer påvirker deres emosjonelle utvikling og deres relasjonelle erfaringer.
SA170621 Vår politikk om å satse på kunnskap og samferdsel, samt vekstfremmende skattelettelser, er viktige grep.
NL170621 Om ikke hele samfunnet får økt kunnskap om historien, så kommer vi oss ikke videre.
NL170621 Men han får også ros for sin kunnskap om ishavet og polarlivet, det er ikke bare eventyr, jamfør Fridtjof Nansens omtale av de første bøkene til Lars Hansen : ¶
NL170621 TJFF har sikkert kunnskap de unge kan nyte godt av.
DN170621 Men jeg tror det vil ta noen år før vi har fått kunnskap og erfaring til å ta imot store volumer fra asiatiske markeder.
DB170621 Det er også av betydning at man spiser innen rimelig tid i forkant av treningen, slik at man ikke går inn i økten med veldig lavt blodsukker, sier Morten Mørland, ernæringsfysiolog og fagkonsulent i Sunn Idrett, et samarbeidsprosjekt som jobber for økt kunnskap om kosthold og idrettsernæring.
DA170621 - Dette er nok en ryddejobb jeg må gjøre etter høyrebyrådet, sier byråd for oppvekst og kunnskap , Tone Tellevik Dahl.
AP170621 - Har dere noe kunnskap om det kan være noe miljø som står bak ?
AA170621 Vi trenger erfaring og kunnskap fra sterkt berørte, men avgrensede skadeområder før vi eventuelt vurderer varige regelverksendringer på landsbasis, sier Helgesen.
AA170621 Vi trenger erfaring og kunnskap fra sterkt berørte, men avgrensede skadeområder før vi eventuelt vurderer varige regelverksendringer på landsbasis, sier Helgesen.
AA170621 NTNUs ambisjon er å produsere kunnskap for en bedre verden.
VG170620 En stor gruppe av Tom Scottos venner, inkludert OJ Simpson, var samlet i gamblerbyen for å feire Scottos bryllup da Simpson fikk kunnskap om tilstedeværelsen av en mann som angivelig skulle inneha en mengde av OJ Simpson-memorabilia og suvenirer som Simpson mente var stjålet fra han.
VG170620 Russerne har kunnskap om store mengder sennepsgass på bunnen av Østersjøen.
SA170620 I tillegg deltar vi og våre medlemsbedrifter i forskningsprosjektet NYKOS som skal frembringe ny kunnskap om sjødeponering.
NL170620 Allerede før konferansen starter ser vi at den vil bli en katalysator for ny kunnskap og nye perspektiv, og en arena for å bringe kunsten og kulturen inn i den arktiske politiske debatten - ikke som et eksotisk gjestespill, men på permanent basis.
NL170620 Senere ny lov i 1992 med opprettelse av fylkesnemndene for de alvorlige sakene og omsorgsovertagelse, og nå var det kunnskap om barn og familie og bedre hjelp som dominerte i tenkningen om barnevernet.
NL170620 Psykologisk kunnskap ble spredt gjennom faste spalter i dagspresse og NRK.
NL170620 Ny kunnskap om « den bruksavhengige hjernen » hvor forskerne slo fast at det var erfaringene som bygget den siden kun 15% av nervecellene var ferdig-koblet ved fødselen gjorde at vi lanserte begrepet « Barnehjernevernet ».
NL170620 Ny kunnskap om barn ¶
NL170620 Sett fra ståstedet til hennes nye arbeidsgiver, er det liten tvil om at Rambergs inngående kunnskap om kommunale beslutningsprosesser vil bli viktig.
DN170620 Skal publisere regnskap ¶ Kunnskap i skolen, trygg omsorg, raskere behandling, flere jobber og sterkere beredskap er områdene Solberg sier at regjeringen har levert på.
DB170620 Kunnskap i skolen, trygg omsorg, flere jobber og styrket forsvar og beredskap vil være Solbergs hovedsatsinger om hun får fire nye år i regjering.
DB170620 - Man har en tendens til å fokusere på det negative, mens nettbruk også kan holde folk borte fra radikalisering grunnet eksponering av ny kunnskap .
DB170620 null livserfaring og null kunnskap . ».
DB170620 Min kunnskap om lignende miljøer hjemme i Norge var utslagsgivende for at jeg fikk jobben, sier Imtiaz Rolfsen til Dagbladet.
DB170620 Det virker som de mangler kunnskap om byen og norsk multikultur, sier han, og benytter sjansen til å kaste en brannfakkel : ¶
AA170620 Det tror jeg er nøkkelen til å kunne klare å formidle kunnskap til unge barn, uten at de sovner av det.
AA170620 Og selv om det skjer mye teknologisk, så kan ikke medmenneskeligheten, den gode samtalen, det kliniske blikket og vurderinger basert på erfaring og kunnskap fullverdig erstattes med noen form for teknologi.
VG170619 - Vi har ingen beviselig kunnskap for hva som er årsaken til hans nevrologiske skader.
VG170619 Gjennom økt oppmerksomhet, investering, kunnskap og forebygging har malariadødsfall blitt redusert betraktelig siden starten av 2000-tallet.
VG170619 Hvordan dette er lagt opp i forbindelse med møtet har jeg ikke god bok kunnskap om.
SA170619 - Vi har vært opptatt av å få ut kunnskap om at dette er straffbart og ikke greit.
NL170619 Ved å mobilisere kunnskap , engasjement og fremtidstro.
NL170619 Ved å trekke på lokale krefter innenfor næring og kunnskap , skal vi bidra til økt vekst og sysselsetning.
NL170619 Derfor styrker vi satsingen på det som gjør det mulig å skape enda flere arbeidsplasser, nemlig næringsrettet kunnskap og infrastruktur.
NL170619 Gode forvaltningsregimer etableres på bakgrunn av kunnskap .
NL170619 Dette er nok et eksempel på tverrsektorielt samarbeid mellom både forskningsinstitusjoner og næringsliv der kunnskap fra industrien bidrar til å styrke forskningen.
NL170619 Kunnskap er et kjerneelement i alle gode diskusjoner.
NL170619 Jeg opplever at Støre fremdeles vurderer Tromsø som en viktig by, en motor og et nav i utvikling av ny kunnskap .
DB170619 Antall barn som dør av malaria er betydelig redusert de siste årene, takket være økte investeringer, bevisstgjøring og økt kunnskap .
AP170619 - Vi har vært opptatt av å få ut kunnskap om at dette er straffbart og ikke greit.
AA170619 Først var det kunnskap om røykingens skadevirkninger som skulle undergraves.
VG170618 Hun mener folk må skaffe seg mer kunnskap , samtidig medgir hun at dette er noe det snakkes for lite om.
SA170618 Vi sier nei til SVs nedlegging av oljå, og prioriterer heller de store pengene til forskning, kunnskap og innovasjon.
SA170618 juni likevel til frontalangrep på regjeringens rekordstore tiltakspakke og satsing på kunnskap , forskning og innovasjon.
NL170618 Dette skaper betydelige utfordringer med å skaffe en sann kunnskap om den kalde verdenen, å få anerkjennelse for diskursene, behovene og ambisjonene til dem som bor der.
NL170618 Det baner veien for å forene kunnskap og ressurser som kan finne løsninger på krisesituasjoner som karakteriserer Arktis ( store avstander, svekkingen av tradisjonelle skikker, vold, selvmord, isolasjon m.m ).
NL170618 AAS samler over 80 kulturinstitusjoner og kulturorganisasjoner fra alle de åtte arktiske landene, og vil være en katalysator for ny kunnskap og nye perspektiv.
BT170618 Målsettingen er å skaffe kunnskap og erfaringer om svikt i tjenesten for å bli i stand til å bedre kvaliteten i norsk barnevern.
AP170618 Si ;D-innlegg : Tenk hvilke muligheter vi kunne fått hvis de sterke elevene fikk ekstra undervisning og kunnskap .
AP170618 Hvordan kan fagmannen Grøndahl mene at « å tro at vi får så mye mer kunnskap om massedrapsmenn ved å studere enkelttilfeller er feil » ?
AP170618 Det er merkelig at fagmannen Grøndahl mener at « å tro at vi får så mye mer kunnskap om massedrapsmenn ved å studere enkelttilfeller er feil ».
AA170618 Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU har lagt seg i selen for at Starmus skal bli en bred festival som feirer kunnskap og nysgjerrighet.
AA170618 Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU har lagt seg i selen for at Starmus skal bli en bred festival som feirer kunnskap og nysgjerrighet.
DB170617 Han lærer ivrig bort sin kunnskap om både byens historie og gatemat - og hvilket fotballag du burde heie på.
BT170617 Amerikanske undersøkelser viser at satire kan formidle verdifull politisk kunnskap , og at programmene er en viktig nyhetskilde om politikk for yngre mennesker.
BT170617 Jeg kan ikke gjenbruke min kunnskap i forhold til min kone, hun er nå på sykehjem, og det er andre utfordringer som gjelder.
BT170617 Gjennom vår prosess og i kontakt med andre pårørende har jeg opparbeidet meg betydelig kunnskap og erfaring om hvilke hjelpetilbud som finnes for personer med demens som ønsker å bo hjemme.
BT170617 KUNNSKAP : Å ta pasienter og pårørende med inn i forskerteamet er det siste nye, skriver Rune Samdal.
VG170616 - Vi har ingen beviselig kunnskap for hva som er årsaken til hans nevrologiske skader.
VG170616 Ikke opptatt av kunnskap er påstanden de møter innspillene med.
VG170616 Fellesskolen skal være en møteplass for elever på tvers av bakgrunn, hvor alle barn har de samme mulighetene til å tilegne seg kunnskap .
VG170616 Økt kunnskap om seksualitet, grensesetting og voldtekt i relevante profesjonsutdannelser.
SA170616 I dag er vi stinne av kunnskap , og etter hvert med en matindustri som ønsker å bidra.
SA170616 Vi har kjent til oogoniene lenge, også hos fisk, men nå har vi fått ny kunnskap som viser at god tilgang på mat er svært viktig når de dannes.
SA170616 Ny kunnskap og strenge reguleringer gjorde det mulig å bygge opp sildebestanden til gamle høyder, og i 2009 var den norske kvoten på vel én million tonn NVG-sild, mens den var på omtrent 200.000 tonn i 2015.
SA170616 Dette viser at det er store svingninger i bestanden av NVG-sild, og at det er nødvendig med mye og solid havforskning for å få enda mer kunnskap om sildas biologi, økosystemet den lever i og drivkreftene i det fysiske miljøet.
SA170616 Dermed måtte havforskerne skaffe seg mer kunnskap om sildas biologi.
SA170616 Derfor er det viktig å skaffe kunnskap om sildas biologi, hvordan nye generasjoner rekrutteres, hva den spiser, hvem som beiter på silda og hvordan temperatur, strøm og andre fysiske miljøbetingelser påvirker bestanden.
NL170616 Det gir oss kunnskap som vi setter pris på.
NL170616 Dersom vi ikke blir enig, sitter vi uansett igjen med mer kunnskap , det er ikke å forakte.
NL170616 God kunnskap om tilstand, prosesser og effekter vil redusere denne usikkerheten om våre rike - og så langt rene - havområder.
DB170616 Det har gjort at flere barneserier har stoppet å telle resultater etter 10 mål, og at enkelte klubbledere som i CD Serranos ikke aksepterer trenere som mangler kunnskap til å beskytte selve leken.
DB170616 De sitter på mye kunnskap , sier Mørk.
DB170616 Det er ikke en eksakt kunnskap , sier Elvenes.
DB170616 Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl, mener russetid og eksamen er plassert i feil rekkefølge - og hun kan ha funnet en løsning på problemet.
DB170616 Ifølge rapporten er det liten kunnskap om hva slags ammunisjon som ble dumpet på det enkelte sted.
DB170616 Der er tanken at publikum ikke har nok kunnskap til å ha en formening om kunst.
DA170616 Nå vil vi framskaffe mer kunnskap om hvordan biologiske ressurser, og særlig restråstoff, kan utnyttes bedre og mer effektivt, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.
DA170616 Ny kunnskap og teknologi gjør at vi kan utnytte ressursene mer effektivt og lønnsomt.
DA170616 - Utlysningen på 50 millioner kroner, som skal utvikle kunnskap om enda bedre utnyttelse og flyt av bioressurser, er ett skritt på veien mot en grønnere og mer bærekraftig framtid, sier han.
AP170616 Med forskning kommer kunnskap , og hvis planters kompleksitet blir vist til å være høyere utviklet enn tidligere antatt, burde ikke vårt syn på, og vår forvaltning av naturen endres ?
AP170616 Ida Simonsen mener det er for liten kunnskap om å leve med et sykt barn.
VG170615 Det finnes en overflod av kunnskap i et slikt forum.
DN170615 Vi ønsker selskaper med evne og vilje til å ta i bruk ny kunnskap og avansert teknologi.
DB170615 - Det vi gjør på kunnskap og kompetanse.
DA170615 - Det har vært høylytte spekulasjoner på sosiale medier, av folk med kunnskap om USA og Midtøsten, om at Trump ikke skjønte at USA hadde en militærbase i Qatar, sier Schoder, som understreker at dette er ufunderte rykter.
DA170615 â - ª Ny kunnskap om skadeomfanget av tiltaket.
DA170615 Sjøfartsdirektør Olav Akselsen forteller at det er behov for mer kunnskap om dødsfallene til sjøs.
DA170615 - Alle bør tenkte seg om når de er på sjøen, og sørge for at de får kunnskap om den farkosten de fører, sier Olav Akselsen og legger til : ¶
BT170615 En må ikke være forsker for å forstå at granskning av fem enkeltsaker ikke vil øke kunnskap og kvalitet i barnevernet.
BT170615 De mener at det « er nytteverdi i mer kunnskap , både for barnevernet, for politikere, og for en bredere offentlighet ».
BT170615 Barna trenger at folkevalgte forstår verdien av å ha et barnevern med en bemanning som har kunnskap , erfaring, motivasjon og mot til å stå i spenningsfeltet mellom makt og hjelp.
AA170615 Vi vil hele tiden evaluere strategien og vurdere om ny kunnskap får konsekvens for uttaket av stammen, sier fagdirektør Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet. ( ©NTB ) ¶
VG170614 Lovverket vil aldri i samme grad kunne være en kompenserende arena for opplysning, kunnskap og samtale.
VG170614 Kunnskapsdepartementet viser til at skoler kan søke råd og kunnskap hos Statped for å legge bedre til rette for elever med for eksempel nedsatt hørsel.
VG170614 I tillegg må de sende lærere som jobber med hørselshemmede elever på kurs for å få kunnskap om tilrettelegging, sier Tollefsen til VG.
VG170614 Elever med nedsatt hørsel må sikres at minst én lærer på skolen har kunnskap om tilrettelegging.
VG170614 - Skoler og kommuner som trenger mer kunnskap kan få det gjennom statens støttetjeneste, Statped.
NL170614 Samtidig bidrar næringslivet til at studentene får kunnskap om industrinære teknologier og yrkesmuligheter gjennom den nære knytningen.
NL170614 Rett og oppdatert kunnskap som næringslivet har behov for er helt sentralt i et studium for å bli dataingeniør.
DN170614 - Riksrevisjonen har i rapporten pekt på at Stortingets administrative ledelse på tidspunktet da Stortingets budsjett for 2014 ble behandlet i Stortinget, hadde relativt sikker kunnskap om at kostnadsrammen for hele prosjektet ville øke vesentlig, og at forventet kostnadsramme var cirka 850 millioner kroner, heter det.
DB170614 Dette viser at ulikhetsmålene vi har er usikre, og at bedre kunnskap om reelle inntekter ville vært et godt virkemiddel når vi skal utforme politikk for å bekjempe ulikhet.
DA170614 kroner til formålet, skriver byråd for oppvekst og kunnskap , Tone Tellevik Dahl ( Ap ) i en e-post til Dagsavisen.
DA170614 - Riksrevisjonen har i rapporten pekt på at Stortingets administrative ledelse på tidspunktet da Stortingets budsjett for 2014 ble behandlet i Stortinget, hadde relativt sikker kunnskap om at kostnadsrammen for hele prosjektet ville øke vesentlig, og at forventet kostnadsramme var ca. 850 millioner kroner, heter det.
DA170614 Men jeg er nok mer opptatt av jobben som kommer forut for demonstrasjonstoget ; grasrotmobiliseringa som gjør at folk faktisk får kunnskap om og tar stilling til en sak.
DA170614 ber regjeringen i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, legge fram en faglig oppdatert avgrensing av hele iskantsonen inkludert Vesterisen ( som ligger i Norskehavet, journalistens anmerking ), basert på best tilgjengelig vitenskapelig kunnskap .
AP170614 - Det er ikke forbudt å bruke brennbar isolasjon, men det krever helt spesiell kunnskap om hvordan dette skal prosjekteres og utføres for at det skal bli brannsikkert.
VG170613 Spillerne i Sverige får tidlig nok kunnskap om hva som trengs for å bli god.
VG170613 Vi har satset på kunnskap , videreutdanning for lærere og en trygg skole for alle elever.
VG170613 - Hvis Fylkesmannen får kunnskap om at det er brukt feil diagnose, og det er gjort en feil, vil vedtaket bli endret.
FV170613 Forfatteren mener at hans generasjon er den siste som har så detaljert kunnskap om Israel, siden Norge siden har blitt langt mer sekulært.
DB170613 Gir foreldreansvaret rett til å utsette eget barn for hensiktsløs og eksperimentell behandling, dersom det bygger på at foreldrene ikke evner å ta til seg den beste tilgjengelige kunnskap ?
DB170613 Duoen er opptatt av å formidle kunnskap med tanke på å ha et stabilt, lavt blodsukker : ¶
DB170613 | Akutt stress foran prøver blokkerer veien til kunnskap .
DB170613 Mang en bombeterroraksjon er avverget ved hjelp av kunnskap og etterretning, men jeg har enda ikke sett nyhetsoppslag der dette har avverget impulsterror, som er på moten om dagen.
DB170613 Kunnskap og etterretning er selvfølgelig et godt våpen, men kunnskap og etterretning bekjemper bombeterror.
DB170613 De skriver også at vår beste beskyttelse mot terror ikke er pistolen, men kunnskap og etterretning.
DB170613 Kunnskap og etterretning er selvfølgelig et godt våpen, men kunnskap og etterretning bekjemper bombeterror.
DB170613 Vi har også økt kunnskap om faren for seinskader når barna utsettes for LAR-medikamenter i svangerskapet.
DB170613 I løpet av de sju årene som har gått siden, har vi fått mer kunnskap som tyder på at LAR-medikamenter ikke bare gir de nyfødte abstinenser og en svært dårlig start på livet - men også varige nevrologiske skader i hjernen.
BT170613 Han er jurist, med respektavkrevende kunnskap om unionens regelverk og prosedyrer.
BT170613 I boka « Framtidsskolen », beskriver jeg og skoleforsker Tarjei Helland ( HiOA ) en skole som legger til grunn et mer helhetlig syn på kunnskap og som er bedre tilpasset det livet folk i dag lever.
AP170613 | Vi får ikke mer kunnskap om massedrapsmenn ved å studere enkelttilfeller Pål Grøndahl ¶
AA170613 Nidaros har kirkelige tradisjoner som jeg kjenner meg hjemme i, og jeg tror at jeg har kunnskap og erfaringer som gjør at jeg kan bidra på veien videre, har Finnset uttalt tidligere.
VG170612 Det er mer kunnskap enn tidligere, sa Stordalen.
SA170612 Er det noe de unge trenger, så er det mulighet for politisk engasjement og politisk kunnskap .
SA170612 Alternative folkeuniversitet med samme danna formål for nysgjerrige mennesker med hunger etter viktig kunnskap om seg selv og verden.
NL170612 Fagforeningen « Samfunnsviterne », avdeling Finnmark setter pris på kunnskap .
NL170612 Det er behov for mer kunnskap om skoltesamenes historie og dagens situasjon.
NL170612 Behov for mer kunnskap
DB170612 GODT HUMØR OG KUNNSKAP : - Da pappa døde, bandt det Davy og meg tettere sammen, forteller Jesper Mathisen.
DB170612 Men dersom krisene og katastrofene blir den eneste anledningen for å formidle kunnskap og undring over verden til og med ungene våre, så skaper vi et alt for krevende verdensbilde for dem.
DB170612 En må ha kunnskap og en må ha trening i å reflektere og ta standpunkt.
DB170612 Tilhengere i Europa har lokal kunnskap som gir strategisk dybde.
DB170612 Mål som blir nådd - og som har tålt historiens slitasje - er nesten alltid et resultat av kunnskap , langsiktighet og operativ evne.
DA170612 - Dette gir et viktig signal om at det er kommunen og demokratisk valgte politikere som styrer barnehagesektoren og ikke enkeltstående private aktører, utalte byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl ( Ap ), i en pressemelding den gang.
AP170612 Nakenrottenes spesielle egenskaper gjør at de må gjennom mye i jakten på ny kunnskap .
AA170612 - Basert på tidligere kunnskap og erfaringer er det grunn til å tro at gjenstandene kommer fra et sykehus som muligens var knyttet til Lade flyplass, sier Marøy.
AA170612 Nidaros har kirkelige tradisjoner som jeg kjenner meg hjemme i, og jeg tror at jeg har kunnskap og erfaringer som gjør at jeg kan bidra på veien videre.
AA170612 - Nidaros har kirkelige tradisjoner som jeg kjenner meg hjemme i, og jeg tror at jeg har kunnskap og erfaringer som gjør at jeg kan bidra på veien videre, har hun tidligere uttalt til Adresseavisen.
AA170612 - Tre månevandrere i Trondheim er kjempestort for alle som er opptatt av kunnskap og vitenskap, har Jo Røislien, professor i statistikk og kjent vitenskapsformidler blant annet fra « Siffer » på NRK, tidligere uttalt.
VG170611 I tillegg må de sende lærere som jobber med hørselshemmede elever på kurs for å få kunnskap om tilrettelegging, svarer Tollefsen.
BT170611 Ja til forskning og fakta basert informasjon og høyt nivå av kunnskap og tillit til vårt solide, norske helsevesen.
AP170611 Mer kunnskap i det offentlige og hos politiet selv, økt mediefokus og migrasjon trekkes frem som årsaker.
VG170610 Han krevde at de må ut av uroen og at kongressen er nødt til å få kunnskap om konfliktsakene som VG har omtalt.
DB170610 Jeg har fått større tro på meg selv, bedre selvfølelse og kunnskap om verdibasert ledelse.
DA170610 Altså er det fortsatt store språkproblemer eller for dårlig kunnskap om norsk praksis, sier Lie.
AP170610 Det er behov for mer kunnskap på feltet.
AP170610 » | Norge bør bidra med kunnskap om eHelse Andreas Saxlund Pahle og Henrik Vogt ¶
AA170610 Jo Røislien, professor i statistikk og kjent vitenskapsformidler, forteller begeistret til Adresseavisen at dette er en kjempestor begivenhet for alle som er opptatt kunnskap og vitenskap.
AA170610 For den som er opptatt av vitenskap og kunnskap er det interessant å vite at steinprøver fra Meldal skal bidra til å gi svar på dette spørsmålet.
AA170610 Kunnskap fra prosjektet spres raskere til flere enn prosjektleder og dermed styrkes samfunnets oppbygging av forskningsbasert kunnskap .
AA170610 Et annet prosjekt som har gått over flere år har involvert både innbyggere, kommuner og forskere, og har det flotte navnet « Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap ».
AA170610 Et annet prosjekt som har gått over flere år har involvert både innbyggere, kommuner og forskere, og har det flotte navnet « Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap ».
AA170610 Kunnskap fra prosjektet spres raskere til flere enn prosjektleder og dermed styrkes samfunnets oppbygging av forskningsbasert kunnskap.
NL170609 Det funker også godt som trekkplaster for turister og klinger godt for vår nyvitenskapelige kunnskap og kompetanse på allskens arktisk miljø og setter oss høvelig på kartet som fyrtårn for miljøet.
NL170609 Vi trenger kunnskap og at kunnskapen formidles.
NL170609 Vi møter også i dag påstander og handlinger som stiller spørsmål ved både kunnskap , felles historie og vilje til å rette opp urett.
NL170609 Var det frykt for det ukjente, mistenkeliggjøring, fremmedfrykt - eller rett og slett det faktum at de ikke forstod eller hadde kunnskap nok ?
NL170609 Selvfølgelig ikke, ethvert menneske har sin mening som de danner ut fra sin kunnskap og det de føler.
NL170609 Men samtidig tenker jeg på noe som jeg ofte bruker å si til andre om historie og kunnskap .
NL170609 Kunnskap om vår fortid må også samles, gjøres kjent i historiebøkene og formidles til våre etterkommere.
NL170609 Kunnskap og følelser.
DB170609 Essensen i Nigglis foredrag omhandlet hvordan WADA kan utdanne sunne idrettsutøvere og at økt kunnskap om tematikken vil gi en renere idrett.
DB170609 Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl ( Ap ) skriver i uttalelsen at « Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for elevenes integrering i det norske samfunnet.
DB170609 Med kunnskap om menneskerettigheter og utenriksstoff, ser han ikke bort fra at han blant annet vil skrive om temaer som kretse rundt dette.
BT170609 Det er nytteverdi i mer kunnskap , både for barnevernet, for politikere, og for en bredere offentlighet.
BT170609 Det er nytteverdi i mer kunnskap , både for barnevernet, for politikere, og for en bredere offentlighet, skriver innsenderne.
AP170609 Forsvaret og politiet er rykende uenig med Riksrevisjonen om evnen til terrorsikring : Vi har kunnskap , kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, hevder forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
AA170609 Marvin Wiseth, tidligere høyreordfører i Trondheim, og med stort engasjement og kunnskap om britisk politikk, er gjest i denne ukas « OmAdressert ».
AA170609 Hege Storhaug, informasjonsansvarlig i HRS, mener mange norske journalister mangler kunnskap om islam og innvandring.
AA170609 Mens de resten av året jobber hardt for å lære seg ny kunnskap , går det i glemmeboka i løpet av sommeren.
VG170608 Han forteller at mange beboere frykter at lading av elbiler skal gi økt brannfare og at styrene mangler kunnskap på området.
SA170608 Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd.
DB170608 Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd.
DA170608 Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd.
BT170608 Vi mener nemlig at humanistene sitter med kunnskap , ferdigheter og verktøy som brukes for lite i arbeidet med å håndtere store samfunnsutfordringer.
AP170608 Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd.
AA170608 I forbindelse med den omstridte utstillingen « Body Worlds Vital » har Vitenskapsmuseet invitert forfatter Espen Stueland, professor i anatomi Jostein Halgunset og ekspert i MR-teknikker Beathe Sitter, til å en samtale om hvordan kroppen er, og har vært, et viktig utgangspunkt for kunnskap og kulturelle forestillinger.
AA170608 I 2008 ble den pensjonerte NTNU-professoren, som har viet store deler av livet til arbeidet for å dokumentere og spre kunnskap om jernvinneanlegg og tidlig jernproduksjon i Norge, klar over et interessant funn i Semlach i Kärnten i Østerrike.
DN170607 | Blir kunnskap virkelig mindre verd ?
DN170607 Selv om kunnskap er lettere tilgjengelig enn noensinne, så er ikke det ensbetydende med at alle vet hvordan man skal forvalte den, skriver artikkelforfatteren.
DN170607 Er det virkelig et generelt trekk at betalingsvillighet for kunnskap er på vei ned, slik Triggers Preben Carlsen mener ?
DB170607 Norge bør mobilisere internasjonalt samarbeid som sørger for finansiering, nye juridiske rammeverk og økt kunnskap .
DB170607 De vurderingene må bygge på den kunnskap og forskning som foreligger, mer enn på politikernes evige behov for raske og synlige tiltak.
DB170607 Jeg vil bruke min energi og min kunnskap på å veilede og støtte mine pasienter !
DB170607 Jeg personlig nekter å bruke mer energi på useriøse krangler med deg i media, Erik Hexeberg, men ring meg gjerne om du vil ha en seriøs prat der vi deler erfaringer og kunnskap til beste for våre pasienter og norsk folkehelse.
DB170607 Det er imidlertid veletablert kunnskap at inntak av fett ikke øker blodsukkeret.
DB170607 Høyres justispolitiker Hårek Elvenes sier det er mulig at hans parti kan komme til å snu i saken : « Vi er åpne for å revurdere standpunktet dersom erfaring og kunnskap , eller en endring i trusselbildet tilsier det ».
DB170607 Da må vi ikke glemme at vår beste beskyttelse mot terror ikke er pistolen, men kunnskap og god etterretning.
DA170607 Det blir mer pugging enn kunnskap , men samtidig mener de vi elever må prestere stadig bedre resultater på alle tester.
AP170607 » Tone Tellevik Dahl ( Ap ), som er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, skriver også i høringsuttalelsen : ¶
AP170607 Byråd for oppvekst og kunnskap , Tone Tellevik Dahl, påpeker at foreldre i utgangspunktet står fritt til å velge skoletilbud for barna sine.
AP170607 Byråd for oppvekst og kunnskap , Tone Tellevik Dahl ( Ap ), ønsker ikke Den Muslimske Grunnskole velkommen i Oslo.
AP170607 Showene tester grensene for vår kunnskap og gjør komplekse ideer tilgjengelig - og underholdende - for alle.
AP170607 Forsvaret og politiet er rykende uenig med Riksrevisjonen om evnen til terrorsikring : Vi har kunnskap , kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, hevder forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
AA170607 - Tre månevandrere i Trondheim er kjempestort for alle som er opptatt av kunnskap og vitenskap, sier en begeistret Jo Røislien, professor i statistikk og kjent vitenskapsformidler blant annet fra « Siffer » på NRK.
AA170607 - Måneferdene førte med seg en veldig sterk tro på kunnskap og vitenskap.
AA170607 Det er på tide å få mer inngående kunnskap om Norges fødselsår, som for øvrig også er Islands fødselsår, sier Titlestad. ( ©NTB ) ¶
VG170606 Han mener at ikke alle voldgiftsdommerne i CAS har nødvendig kunnskap og erfaring hvordan det foregår ved internasjonale voldgiftsforhandlinger.
VG170606 Riksrevisjonen mener at presidentskapet og administrasjonen i slutten av november 2013 hadde kunnskap om en mulig sprekk fra 660 millioner til 847 millioner kroner, som følge av endringer i en ny garasjeinnkjørsel.
VG170606 Forfatteren mener kunnskap om klima allerede har fått kjøttproduksjonen til å gå ned.
DB170606 Det er like fullt behov for oppfølgende studier og mer kunnskap om i hvilken grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakterier med spesielt viktige resistensformer i landet, sier Sunde.
DB170606 Åpent bakeri meddeler at de merker en større interesse og kunnskap hos kundene om hva de spiser, men deres eget landbrød er fremdeles bestselgeren siden oppstarten i 1998.
DA170606 Det er like fullt behov for oppfølgende studier og mer kunnskap om i hvilken grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakterier med spesielt viktige resistensformer i landet, sier Sunde.
AP170606 Stykket handler jo om mulighetene som ligger i kunnskap , selv om biblioteket nok er mye mer opptatt å dele kunnskapen med andre enn Faustus er, sier Knut Skansen, konstituert biblioteksjef for Deichmanske bibliotek.
AP170606 Faustus ble trolig første gang oppført i 1589, og handler om mannen som selger sin sjel til djevelen i bytte for makt og kunnskap .
AP170606 Derfor blir det spesielt å spille dette stykke i et tempel dedikert til kunnskap , fortsetter Parrish.
AP170606 Den er formet som et tempel - et tempel til kunnskap .
AP170606 Både hos Marlow og Goethe fører tørsten etter kunnskap hovedpersonen opp i stry.
AP170606 - Vi får vist at et bibliotek er så mye mer enn boksamling og lesesal, det er også en fri møteplass for kultur og kunnskap .
AP170606 - Stykket handler om en manns tørst etter kunnskap , så valget av et bibliotek er veldig spennende.
AA170606 Det er like fullt behov for oppfølgende studier og mer kunnskap om i hvilken grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakterier med spesielt viktige resistensformer i landet, sier Sunde.
AA170606 Vi er åpne for å revurdere standpunktet dersom erfaringer og kunnskap , eller en endring i trusselbildet, tilsier det, sier Elvenes. ( ©NTB ) ¶
VG170605 Vi skaper vår identitet gjennom kunnskap , interesser, omgangskrets, hvilken musikk vi liker og hvilken mat vi spiser.
VG170605 Er det noen som virkelig hadde kunnskap om politietaten, så er det Geir Ove Heir.
DB170605 Det finnes kunnskap og kompetanse i denne troppen til å ligge høyere på FIFA-rankingen, mener Lagerbäck.
AP170605 Artikkelen presenterer kunnskap fra undersøkelser utført i perioden 1993-2015, tidligere publisert i Restoration Ecology, Ecological Engineering og Environmental Science and Pollution Research.
AP170605 - Målet er å utdanne neste generasjon tradisjonshåndverkere mens vi ennå har noen erfarne fagfolk som kan videreformidle sin kunnskap , sier Mathilde Sprovin.
AP170605 Den norske krefteliten har ikke all kunnskap og viten om utviklingen.
AA170605 Men hvordan kroppen ser ut på innsiden, er det lite både kunnskap og interesse for.
AA170605 Forhåpentligvis er det en utstilling som gir kunnskap , bevissthet og ikke minst etisk refleksjon rundt menneskekroppen og dens muligheter.
VG170604 Moskélederen sier at det ikke fremsto som om mannen hadde noen særlig kunnskap om islam.
VG170604 Han virket uutdannet og hadde liten kunnskap om religion, sier den anonyme lederen.
SA170604 Financial Times publiserte for eksempel nylig en grundig gjennomgang av hvordan skiftet til renere kraft forstyrrer hele energibransjen, med intervjuer med en rekke analytikere som kunne ha brakt inn annen og nyanserende kunnskap .
SA170604 Det er også synd at Statoil ikke kostet på seg å hente inn flere kunnskapsrike, kritiske røster, grundige analytikere med nyanserende kunnskap om hvordan tempoet i energiomstilling kan påvirke pris og etterspørsel og forstyrre hele energibransjen.
SA170604 Han mener også hans kunnskap om gamle lagkamerater kan ha blitt avgjørende.
FV170604 Han mener også hans kunnskap om gamle lagkamerater kan ha blitt avgjørende.
DN170604 Hun mener bestillere av store offentlige IT-prosjekter ofte har for liten kunnskap om hva som er beste framgangsmåte.
AP170604 Han mener også hans kunnskap om gamle lagkamerater kan ha blitt avgjørende.
AA170604 Men tiltakene og reaksjonene fra våre myndigheter må være gjennomtenkte og basert på kunnskap og forståelse for at problemene vi står midt oppe i er sammensatte og utrolig komplekse.
SA170603 - I politidistriktene er politimesteren ansvarlig for å innhente kunnskap om og prioritere blant sine kriminalitetsutfordringer i tillegg til føringer fra sentrale myndigheter.
BT170603 Sjokket verden over er likevel helt reelt, fordi det viser to ting : USAs president bekrefter sin forakt for vitenskap, kunnskap og internasjonalt samarbeid.
BT170603 - I politidistriktene er politimesteren ansvarlig for å innhente kunnskap om og prioritere blant sine kriminalitetsutfordringer i tillegg til føringer fra sentrale myndigheter.
AP170603 - I politidistriktene er politimesteren ansvarlig for å innhente kunnskap om og prioritere blant sine kriminalitetsutfordringer i tillegg til føringer fra sentrale myndigheter.
VG170602 Jeg prøver å suge til meg det meste når det gjelder kompetanse og kunnskap , så det er nok litt å hente der også, sier Warholm.
VG170602 - Lærerutdanningene skal gi studentene kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, selv om det finnes ikke nasjonale krav rettet mot selvmordstanker særskilt.
SA170602 Vi holder alle oppe vår kompetanse og kunnskap gjennom det arbeidet vi gjør.
NL170602 Senjaværingen og Ap-politiker Kari-Anne Opsal er blant de som markerte seg med klar tale og presis kunnskap om fiskeripolitikk.
NL170602 Men det er viktig kunnskap for alle oss som lever gode liv å se den virkeligheten reportasjene løfter frem fra det sosiale tussmørket.
BT170602 Vi er selvsagt tjent med at dyktige ledere tar med seg kunnskap om og impulser fra Bergen til resten av Norge, Europa og verden.
AP170602 I så måte vitner denne saken dessverre om mangel på kunnskap om vår industri.
AP170602 For å gi deg mer kunnskap om teknologiendringer og hva vi har i vente, har Aftenposten invitert Googles ledende fremtidsforsker, forfatter og oppfinner, Ray Kurzweil til A-Tech, Aftenpostens teknologikonferanse 15. og 16. oktober.
AA170602 God kunnskap om natur er en forutsetning for å ta vare på arter og naturtyper.
AA170602 Vi hadde et stort seminar om dette i begynnelsen av mai og da kom det forskere fra USA og Europa hit for å diskutere urbefolkningens forhold til naturen og all den kunnskap de sitter på, sier Holmberg.
AA170602 - Dette kommer til å være Kunsthallens profil de nærmeste årene og noe vi kobler både mot Tråante, det at vi bor i et sørsamisk område, og det finnes gode muligheter for samarbeid med NTNU som har mye kunnskap om disse emnene, sier Holmberg og tilføyer at klimaproblematikk er noe som i stor grad uttrykkes i kunsten over hele verden i dag.
VG170601 - Trond kom inn i teamet med god teknisk kunnskap og hjalp oss fremover.
VG170601 - Ja, absolutt, hun har mye kunnskap og da kan jeg skjønne at hun har lyst å fortelle dem om det og at det baler på seg.
SA170601 Tenk så mye kunnskap og teknologi vi har, og så driver vi fortsatt og kriger og hugger hodene av hverandre.
NL170601 Kunnskap og praktisk øvelse måtte til.
NL170601 ¶ NORDNORSK KUNNSKAP : Omorganiseringen ved UiT kan føre til at Anne Husebekk svekker sin posisjon som nordnorsk samfunnsbygger, mener politisk redaktør Skjalg Fjellheim.
DB170601 Et norsk forskningsmiljø knyttet til Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ) ligger langt fremme når det gjelder konkret kunnskap om terror i Europa.
DB170601 Det er denne type kunnskap som er mangelvare i debatten om terrorisme.
AP170601 Tenk så mye kunnskap og teknologi vi har, og så driver vi fortsatt og kriger og hugger hodene av hverandre.
AA170601 - At en nasjon som sitter på så mye kunnskap og har så høyt utdannede folk, skal fornekte sannheten er veldig rart.
AA170601 - Det er et stort tilbakeskritt for internasjonalt samarbeid når verdens vitenskapelig mest avanserte land har en leder med en slik forakt for kunnskap og ansvarlig styring, sier Hansson, som ikke var overrasket over at USAs president nå holder løftet fra valgkampen i fjor.
VG170531 Det er nemlig ikke bare USA som er styrt av mennesker som fornekter kunnskap , tror på konspirasjonsteorier, og som setter sine egne umiddelbare behov over behovene til alle generasjoner etter oss.
VG170531 - Fredrikstad viser vilje til å ta i bruk ny kunnskap , metoder og verktøy for å fremme byens utvikling, mener juryen, som er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
SA170531 Samtidig gjennomfører regjeringen en storstilt satsing på kunnskap , samferdsel, innovasjon og vekstfremmende skattelettelser, og tar viktige skritt for å omstille Norge.
SA170531 - Fredrikstad viser vilje til å ta i bruk ny kunnskap , metoder og verktøy for å fremme byens utvikling, mener juryen, som er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
NL170531 La oss få tilbake de politiske styrene innenfor landbruk og næring, skole og oppvekst, helse og omsorg med engasjerte politikere med kunnskap om sakene.
NL170531 Men vi har forvaltet nasjonens sikkerhet som om vi hadde eksakt kunnskap om fremtiden.
NL170531 Det er ikke hverdagskost at nordnorske stortingsrepresentanter markerer seg med bred og oppdatert kunnskap om fiskeri- og sjømatnæringen.
DN170531 - Fredrikstad viser vilje til å ta i bruk ny kunnskap , metoder og verktøy for å fremme byens utvikling, mener juryen, som er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DB170531 - Det er en regelrett skandale at verdens vitenskapelig mest avanserte land har fått en leder som viser slik fulllstendig forakt for kunnskap og ansvar, sier han til Dagbladet.
DB170531 Så klart har vi et ansvar, og den jobbes med hver dag, men det er viktig med et godt samarbeid i lag med foreldre slik at de forstår og oppnår kunnskap om hvorfor det er viktig å sende sitt barn i barnehagen.
DB170531 I dag trenger vi også tiltak for å øke kunnskap om vår profesjon til de rundt oss.
DB170531 Det er det diskusjonen bør dreie seg om, ikke om hvordan man kan strupe barnehageeiere som har investert kapital, innsats og kunnskap for å sikre en så helt avgjørende komponent i likestillings, - arbeidsmarkeds- og integreringspolitikken.
DA170531 Slik kunnskap trengs for å forstå hva som gjøres fra russisk side, og hvilken risiko det kan utgjøre i Norge, sier han.
DA170531 Den viser samtidig til Marguerite Duras både modige og originale måte å utfordre våre oppfatninger på - om barn og læring, eller om vårt syn på barn, og vårt syn på kunnskap .
AP170531 Registreringene har gitt oss kunnskap om hvordan klima påvirker blomstring i eple over lang tid.
AP170531 - Det er synd at man i verdens fremste forskningsnasjon ikke forholder seg til kunnskap .
AP170531 - Fredrikstad viser vilje til å ta i bruk ny kunnskap , metoder og verktøy for å fremme byens utvikling, mener juryen, som er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
VG170530 Årsaken må ligger i manglende kunnskap og forståelse hos læreren for hva det vil si å ikke få med seg det som blir sagt.
VG170530 - Skoler og kommuner som trenger mer kunnskap kan få det gjennom statens støttetjeneste, Statped.
VG170530 - Hvordan kan lærere få mer kunnskap om- og bedre tilrettelegge for hørselshemmede elever ?
NL170530 Utgreiingen skal skaffe kunnskap som skal ligge til grunn for en endelig politisk avgjørelse om de sårbare områdene skal bygges ut eller ikke.
NL170530 Fiskerinæringen er ikke redd for kunnskap , men vi har vanskelig for å se at det er så mange nye argumenter å hente med å ta enda en runde.
NL170530 Kunnskap
DB170530 Med all mulig respekt for Frode Grodås ( keepertrener ) - som har bedre kunnskap og oversikt over keepersituasjonen i Norge enn meg - så klarer jeg ikke å hisse meg opp over det.
DB170530 Med all mulig respekt for Frode Grodås ( keepertrener ) - som har bedre kunnskap og oversikt over keepersituasjonen i Norge enn meg - så klarer jeg ikke å hisse meg opp over det.
DB170530 Det er i praktiseringen det svikter, mener Foss, som sier det skyldes en kombinasjon av manglende kunnskap og lite brukervennlige arkivsystemer.
DB170530 Apene lærer av hverandre akkurat hva de skal stjele for å kunne bytte til seg bananer og kjeks, kunnskap som videreføres til neste generasjon.
DB170530 Ifølge rutinene til Meny skal varedeklarasjonen videreføres til vekt-etikettene, for at de som selger produktet skal ha kunnskap om hvor produktet kommer fra.
DB170530 I ferskvaredisken er det også generelt sett god kompetanse med fagopplærte butikkslaktere, og de har god kunnskap om det de selger, understreker Gultvedt.
DB170530 Manglende kunnskap hos politiet og påtalemyndigheten, som eksemplene over viser, får store konsekvenser både for kvinnene som utsettes for vold og deres nærstående.
DB170530 Man må også ha kunnskap , ressurser og vilje til å følge opp tiltakene.
DA170530 Ifølge oppdragsgiveren skal huset være « en katalysator for kreativitet og oase for kunnskap ».
BT170530 Det er i praktiseringen det svikter, mener Foss, som sier det skyldes en kombinasjon av manglende kunnskap og lite brukervennlige arkivsystemer.
AA170530 Vi ønsker styrket undervisning om nasjonale minoriteter i skolen, og mer kunnskap om diskrimineringen, hatprat og hatkriminalitet som rammer disse, forklarer Bjurstrøm.
VG170529 To alvorlige hendelser med hurtiggående RIB-er i Oslofjorden på et drøyt døgn, får Redningsselskapet til å etterlyse hurtigbåtsertifikat og mer kunnskap hos båtførere.
VG170529 NYE REGLER : Frode Pedersen i Redningsselskapet etterlyser mer kunnskap og innføring av et eventuelt hurtigbåtsertifikat.
VG170529 - Det kommer stadig flere raskere båter på fjorden, og det krever kunnskap .
NL170529 Befolkningen har faktisk et legitimt krav på å få kunnskap rundt sider av denne beslutningen som er så mangelfullt utredet.
NL170529 ¶ Dronning Sonjas tilstedeværelse vil befeste festivalens posisjon som samfunnsaktør og dens betydning for å ha bygget stolthet og kunnskap om samiske spørsmål siden festivalens spede start.
DN170529 Undersøkelsen er utført av Sifo, som har spurt 1.000 personer om sikkerhet på nett og deres kunnskap om GDPR.
DN170529 Han understreker behovet for økt kunnskap om regelverk knyttet til datasikkerhet hos folk flest.
DN170529 Fisk som er fanget ulovlig, fraktes ofte langt fra stedet der den er fisket og ender opp i havner der lokale myndigheter ikke har kunnskap om forvaltningen av fisken.
DB170529 Det er viktigere å bringe inn ny kunnskap og nye kompetansemiljøer.
DB170529 Kunnskap, og evnen til å anvende kunnskap , er det norske samfunnets viktigste konkurransekraft.
DB170529 Her fremlegges synet på kunnskap og ressurser.
DB170529 Kunnskap , og evnen til å anvende kunnskap, er det norske samfunnets viktigste konkurransekraft.
DA170529 Vi trenger mer kunnskap rundt hvilke forhold som påvirker varslingsprosessen og utfallet av en varslingssak og hvor de største utfordringene ligger.
BT170529 - Mer og bedre kunnskap om minoritetene og målrettede politiske tiltak er nødvendig, heter det i rapporten, der det også framholdes at enkelte folkegruppers omreisende livsstil ikke må være til hinder for enkeltindividers rett til blant annet skolegang.
AA170529 Løsningen kan være at de fylkeskommunene som er villige til å investere i ny kunnskap og ny teknologi sammen etablerer en båtpool, som får i oppgave å lede an utviklingen av nye generasjoner ferjer og hurtigbåter.
DB170528 MST og FFT kaller seg kunnskapsbasert, men uten å ha inkludert barn og unges kunnskap , sier Marit Sanner, leder i Forandringsfabrikken og legger til : ¶
DB170528 - Jeg er opptatt av at tilbudet til barn og unge skal være basert på kunnskap om hva som virker.
DB170528 - Barn og unges kunnskap sammenfaller i stor grad med kunnskapsgrunnlaget for traumesensitivt barnevern.
AP170528 Den delen av korrupsjonssaken Økokrim etterforsker, dreier seg om hvilken kunnskap en ledende ansatt i Vimpelcom hadde da han godkjente en transaksjon Vimpelcom har erkjent var korrupt.
VG170527 - Når vi fremdeles ikke har nådd målene, og vi har fått ny kunnskap , er det naturlig å dra i gang en ny handlingsplan, sier Amundsen nå.
DB170527 Han mener at kunnskap er grenen han burde velge i en eventuell tvekamp.
DB170527 - Målet mitt med oppholdet er å suge til meg alt av opplevelser og kunnskap .
DB170527 - Jeg har vokst opp med mye hester i nabolaget, og har en del generell kunnskap .
DA170527 Onsdag denne uka ba byråd for oppvekst og kunnskap , Tone Tellevik Dahl ( Ap ), skoledirektør Astrid Søgnen om en nærmere redegjørelse under et kontaktmøte der vold og trusler mot ansatte i osloskolen var tema.
VG170526 Den sterke vektleggingen av mattekunnskaper og en mer næringslivsrettet undervisning ( på norsk : « vi må ha noe å leve av etter oljen » ) er selvsagt viktig, understreker Applebaum, men som demokratiske samfunn trenger vi noe mer enn yrkesrettet kunnskap og teknologisk forståelse.
NL170526 Uten hjelp fra det offentlige og uten kunnskap om hva slags potensiale disse barna hadde, var innesperring, selvskading og tidlig død resultatet for mange.
NL170526 Trastad Galleri skal gjennomføre utstillinger i landsdelen og bidra til mer kunnskap om, og kompetanse knyttet til, Outsider's Art.
DB170526 I flere år har det norske hoppmiljøet søkt andres kunnskap i stedet for å klage over at konkurrentene finner på så mye.
DB170526 Det vil også komme nye metoder på markedet, som er viktig å teste opp mot de gamle og skaffe seg god kunnskap om.
DB170526 Bare slik kan vi få sårt tiltrengt kunnskap som står seg over tid, sier Kalager.
DB170526 POPULÆRT MED SUSHI : God hygiene, kunnskap og rutiner er en generell utfordring, spesielt ved produksjon av fisk til sushi.
DB170526 God hygiene, kunnskap og rutiner er en generell utfordring, spesielt ved produksjon av fisk til sushi.
DB170526 FORSKER : - Kunnskap og gode rutiner er viktig for fiskeprodukter av denne typen, sier Grete Lorentzen i Nofima.
DA170526 De unge trekker nye elementer inn, mens de eldre har dyp kunnskap om folket, Bygdedagen og bygdas historie.
AA170526 For vårt land har så mye kunnskap og store økonomiske ressurser, at vår viktigste oppgave i verdenssamfunnet må være å delta i front i utviklingen av ny ren energi.
DB170525 Håpe hotelladministrasjons-utdanninga di gir dæ nok kunnskap og materiale til at du og lakeian dine kan fortsette med det dåkker gjør.
DB170525 Dåkker har også prestert å si at « Yoyoyoyo, det e kjempeviktig med utenlandsstudenta som kan komme og ta med sæ erfaringer og kunnskap derfra !
BT170525 Men platen var ualminnelig nydelig produsert, og låtene selvstendige nok til å nytes uten inngående kunnskap om gresk gudeverden.
BT170525 Hofseth var en viljesterk forteller, en internasjonalt orientert låtsmed med dyp og inderlig kunnskap om musikk.
VG170524 Og like viktig : Det trengs en person som skjønner at kunnskap og kompetanse forplikter.
VG170524 Lærernes kunnskap er ikke lenger enestående i et samfunn hvor mange andre også har lang utdannelse.
VG170524 Hva er viktig kunnskap og ferdigheter for morgendagens lærere ?
VG170524 Fortidas lærere virket i forholdsvis isolerte lokalsamfunn der boklig kunnskap var sjelden vare og der få andre kunne konkurrere om status og stilling.
VG170524 Dermed kom de til å forvalte en knapp kunnskap som ble høyt verdsatt i Bygde-Norge.
NL170524 Det har i sum ført til mengder av ny kunnskap om krigen i nord, som kommer til å ende opp i store bokverk.
NL170524 Kunnskap er ikke tungt å bære, men det kan en ufortalt fortelling være.
NL170524 For meg er denne helt åpenbare mangelen på kunnskap og behovet for en å spre en slik forståelse i majoritetsbefolkningen det som får meg til å være helt sikker på at en forsoningsprosess er nødvendig.
DB170524 Med tolv Michelin-stjerner i sekken, og en drøy mannsalder med kokkeerfaring, er det likevel ikke til å stikke under stol at han sitter på mye kunnskap .
DA170524 Vi har også et tett samarbeid med Redd Barna som har mye kunnskap og ressurser når det kommer til å informere yngre om oppførsel og mobbing på nettet.
SA170523 Vi " vanlige " folk har heller ikke kunnskap om forskjellen i tolkningen av ord innen de forskjellige fagområdene.
NL170523 Selv om temperaturen i debatten har vært stor, synes det som der er enighet om at en trenger mer kunnskap, men ikke minst at en nå trenger et krafttak når det gjelder formidling av kunnskap til nye generasjoner.
NL170523 Selv om temperaturen i debatten har vært stor, synes det som der er enighet om at en trenger mer kunnskap , men ikke minst at en nå trenger et krafttak når det gjelder formidling av kunnskap til nye generasjoner.
NL170523 SAMENES HISTORIE : Det er enighet om at en trenger mer kunnskap, ikke minst at en nå trenger et krafttak når det gjelder formidling av kunnskap til nye generasjoner.
NL170523 SAMENES HISTORIE : Det er enighet om at en trenger mer kunnskap , ikke minst at en nå trenger et krafttak når det gjelder formidling av kunnskap til nye generasjoner.
DB170523 Med kunnskap om matematikk, har menneskene gjennom årtusenene fravristet naturen dens hemmeligheter.
DA170523 Norge har mye nyttig kunnskap og organisasjonserfaring om vinterolympiader som kineserne kan dra nytte av.
DA170523 Arbeidstilsynet har tidligere avdekket at transportbestillere mangler kunnskap om regelverket de skal følge.
DA170523 - Dette er høye tall som viser at det er behov for mer kunnskap om regelverket, sier arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) til Dagsavisen.
DA170523 Det å lede en slik organisasjon er kunnskap i seg selv.
DA170523 Nå må vi reise oss og vise at deres menneskesyn mot homofile, politiske motstandere, jøder og andre som passer dem, overhodet ikke er innafor, og viser bare at de har store mangler på kunnskap , historie og menneskerettigheter.
AP170523 Politikere må bidra til bedre kunnskap og ikke ta del i hypen.
AP170523 Leserne forventer mye av Aftenposten, og er tydelige på at vi skal sette de viktigste nyhetene i sammenheng, gi kunnskap , analyse og mulighet for fri meningsytring, sier Hansen.
SA170522 - Ja, Folke Fredriksen, kunnskap trengs : Blant annet i forhold til den store, økonomiske lekkasjen kunstbransjene opplever pga. strømming, og lovlig- og ulovlig nedlastning.
NL170522 At befolkningen får kunnskap om å ivareta sin egen munnhelse er en framtidsrettet tankegang i helsetjenesten.
NL170522 Alternativt sitter Jensen på kunnskap om teknologiske nyvinninger innen navigasjon og manøvrering jeg ikke har fått med meg.
DB170522 Større brann- og redningsvesen gir også mulighet til å etablere fag- og kompetansemiljøer med bred erfaring og kunnskap innenfor forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre aktører.
DB170522 70% av de nye arbeidsplassene må og vil komme innen tjenesteyting - som for eksempel innen helse, kunnskap og kultur.
DB170522 Men mens vi venter på at de lar forskningsbasert kunnskap influere måten de gjør dette på, kan vi som passasjerer gjøre det vi kan for å hjelpe dem ved hjelp av kollektiv selvregulering : har du vindusplass, gå tidlig om bord.
DA170522 Vi vet også at det er mange prosjekter på å skaffe kunnskap om trua arter rundt om i Norge, som ikke får nok penger, fortsetter han.
BT170522 k : Selskapets formål er å forvalte forskning og industriell utvikling, samt yte tjenester innenfor områdene medisin og helse, herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap , for derigjennom å bedre tilbudet til befolkningen for slike tjenester, på en samfunnsnyttig b
BT170522 Slik kunnskap kunne derfor verken ligge til grunn ved inngåelsen av PK-avtalen eller arbeidsavtalen.
BT170522 Innovest har hele tiden hatt kunnskap om kravet.
BT170522 Begge parter hadde all relevant kunnskap da avtalen ble inngått.
AP170522 Godt folkehelsearbeid starter med god kunnskap .
AP170522 Forebygging krever kunnskap om hvilke faktorer som gir tap av helse.
AP170522 Et viktig neste steg er å få kunnskap om hvordan vi kan lette byrden fra ikke-dødelige sykdommer.
AP170522 Det trengs derfor mer kunnskap om risikofaktorer for sykelighet, slik at effektive tiltak kan bli satt inn også her.
AA170522 Irans utenriksminister Mohammad Javar Zarif kastet seg mandag ut i Trumps domene, Twitter, for å fortelle verdenssamfunnet at Trumps uttalelser avslører mangel på kunnskap om Saudi-Arabias utenrikspolitikk.
AA170522 - Abdelrahman er et ypperlig eksempel på hvilken betydning lærerens engasjement og kunnskap har for elevenes læring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), som delte ut prisen mandag formiddag.
AA170522 Problemet er ikke at vi mangler kunnskap om undervisning og skole.
AA170522 I skolene finner vi kunnskap basert på erfaringer utviklet gjennom års praksis i klasserommet, mens universitetene har hånd om den forskningsbaserte kunnskapen.
AA170522 De bidrar med sin forskningskompetanse på skolene samtidig som de bringer praksisnær kunnskap tilbake til universitet og lærerstudenter.
VG170521 KAN GI MER KUNNSKAP : Forsker og lege Ingrid Christophersen ved Bærum sykehus, Vestre Viken Helseforetak har ledet et stort internasjonalt forskningsprosjekt som har identifisert 12 nye gener som kobles til hjerteflimmer.
VG170521 - Funnene våre er av betydning fordi det kan gi oss mer kunnskap om hvorfor man får hjerteflimmer.
SA170521 Målet er å fremme kunnskap og miljøvennlige teknologier.
SA170521 Hva hjelper det om treneren har all verdens kunnskap om fysiologi, teknisk trening og taktikk hvis han ikke er psykolog nok til å gjenreise spillerne mentalt ?
NL170521 Å utvikle kunnskap om hvordan en integrert kulturfestival best tilfredsstiller behovene til de mange forskjellige brukergruppene er ekstremt viktig og vi er derfor veldig glad for at vi i år skal igangsette et tre-årig forskningsprosjekt sammen med UiT Harstad under ledelse av Professor Rikke Gürgens Gjærum, som net
NL170521 Tre hovedstrategier ble skissert som satsninger i tida som kommer : større involvering av ungdom og deltakere i utviklingen av NUK++, sterkere fokus på internasjonalisering og samarbeid med andre fagmiljøer i Norden, og framfor alt : Utvikling av forskningsbasert kunnskap om NUK++-metodikken.
NL170521 Og vi trenger deres perspektiv, erfaring og kunnskap på veien.
NL170521 For å best kunne tilfredsstille alle, trenger vi mer kunnskap , enda flere innspill og sterkere involvering fra alle deltakergrupper.
NL170521 Dette er erfaringer og kunnskap vi trenger.
FV170521 Hva hjelper det om treneren har all verdens kunnskap om fysiologi, teknisk trening og taktikk hvis han ikke er psykolog nok til å gjenreise spillerne mentalt ?
DA170521 Det er å faktisk forholde seg til kunnskap og konsekvenser.
DA170521 - Debatten om hvor langt vi skal gå med teknologi og om vi skal tilrettelegge for at gravide får kunnskap om at barnet har Downs, er helt legitim.
BT170521 I dramapedagogikken handler det ikke om å bli « matet » med ny kunnskap , men selv å « erfare » kunnskapen gjennom å være aktiv og utforskende.
AP170521 Donald Trump, til høyre, får kritikk for sine manglende kunnskap om Midtøsten.
AP170521 Målet er å samle lokal kunnskap , sette det i system og skape et bedre grunnlag for at politiet skal være på riktig sted til riktig tid.
AP170521 Systemer som besitter en million ganger mer kunnskap og erfaring enn noe enkeltmenneske.
AP170521 Hva hjelper det om treneren har all verdens kunnskap om fysiologi, teknisk trening og taktikk hvis han ikke er psykolog nok til å gjenreise spillerne mentalt ?
SA170520 Det går an å lære og tilegne seg kunnskap underveis.
BT170520 Thorsen ser ikke ut til å bry seg om at han fremstiller seg selv som en som handler uten kunnskap .
AP170520 Det går an å lære og tilegne seg kunnskap underveis.
SA170519 De siste dagers debatt illustrerer behovet for kunnskap .
NL170519 Flertallet viser både til de vanskelige føre- og veiforholdene, at hun kontaktet arbeidsgiver for råd før hun kjørte, og at hun heller ikke hadde kunnskap om kvaliteten på dekkene til trekkvognens tredje aksling.
NL170519 Vi mener at en liten, fredelig nasjon som i tillegg har vært ambisiøs nettopp på fredens vegne nå er på vei inn i en rolle vi har langt mindre kjennskap til og kunnskap om.
NL170519 Vi trenger økt kunnskap om vold og krenkelser og om seksualitet og samhandling.
NL170519 Killen ( 2000 ) hevder at vi trenger mer kunnskap om oss selv, kjenne våre egne følelser og reaksjoner og kunne snakke om våre erfaringer.
NL170519 ( - ) « Vi trenger en sterk stemme i vår norske del av Arktis som har kunnskap om disse viktige spørsmålene ».
DB170519 En konsekvensutgreiing skal skaffe kunnskap som skal legge grunnlaget for en endelig politisk avgjørelse om de sårbare områdene skal bygges ut eller ikke.
AP170519 - Det er miljøer som vi har en kjennskap til, så vi har politienheter som har kunnskap om dem og vil jobbe målrettet mot dem videre, sier Holstad.
AA170519 Som selv om han har stor kunnskap om hva de driver med, har forsøkt å holde litt igjen på faktabiten i boka : ¶
AA170519 Som i sin ferske bok har dyppet pennen i sin etter hvert rike kunnskap om denne ikke-monoteistisk religionen.
AA170519 En kurator ved et kunstmuseum kan eksempelvis på Instagram øse av sin kunnskap om et bestemt verk.
AA170519 - Det handler derimot om å dele kunnskap , være « nedpå » og konkret.
SA170518 Dette kan bli et område hvor Norge kan bruke eksisterende kunnskap for å utvikle høyteknologi for det 21. århundre, mener Per Espen Stoknes.
NL170518 Hætta har et godt poeng når hun skriver at ett av problemene er majoritetens mangel på kunnskap .
NL170518 Kunnskap vil i seg selv ikke forandre på at vi lever i en situasjon med en stor grad av politisk avmakt, og vår grad av selvbestemmelse over saker som angår oss er til enhver tid prisgitt hva majoriteten synes er rimelig.
NL170518 Dette er som Nordlys selv sa i oktober ; - Konsekvensutredning handler om å innhente kunnskap om det aktuelle området på bred front, for deretter å ta avgjørelser om hva slags næringsaktivitet som kan slippe til, og ikke slippe til, i området.
NL170518 En konsekvensutredning vil ikke kunne endre på en slik konklusjon, med den kunnskap og teknologi som er tilgjengelig i dag.
NL170518 Hvordan legger vi selv til rette for å styrke byene, for å utvikle ny kunnskap ?
DB170518 Det er veldig mange som mener mye tull uten kunnskap , sier Granum, og sikter til de som har ment kjøleskapsmetoden er den som er best og riktig.
DB170518 Han skal ha en « leksikalsk kunnskap » om korrupsjonen og nettverkene, sies det i hovedstaden Brasilia.
DB170518 Kunnskap i skolen.
BT170518 Han er når som helst klar for å fortelle om sitt sterke forhold til Dylan, dele sin kunnskap .
AP170518 Dette kan bli et område hvor Norge kan bruke eksisterende kunnskap for å utvikle høyteknologi for det 21. århundre, mener Per Espen Stoknes.
AP170518 Vi må blant annet jobbe aktivt mot hatkriminalitet, bedre kunnskap om LHBT i alle utdanningsløp og ved familievernkontorene her i Norge, sier L'orange.
AA170518 Han var ofte forut for sin tid og skaffet seg alltid kunnskap om det som interesserte ham.
AA170518 I dommen står det at Rambergs og de ansattes oppførsel da det oppsto en lekkasje viser at de manglet kunnskap om brann- og eksplosjonsfaren.
AA170518 Men søskenparet Sundli har med seg nye medlemmer med god kunnskap om bandet.
AP170517 | Aftenposten mener : Difi bør samordne kunnskap om offentlige IKT-anskaffelser ¶ ¶
VG170516 - Vi går nå gjennom alle høringsuttalelsene og vurderer om dette er ny kunnskap eller ikke, men jeg kan ikke se per nå at det ligger ny informasjon som skal gjøre at vi skal avvike fra nåværende regler.
VG170516 - Det gjelder 20 blokker rundt Bjørnøya, hvor vi har ny kunnskap om store miljø- og beredskapsmessige utfordringer, sier Ellen Hambro leder i Miljødirektoratet.
VG170516 Utflagging av bunaden vekker sterke følelser, og mange i miljøet frykter at tradisjoner og kunnskap blir vannet ut.
VG170516 Det har gitt oss mulighet til å utveksle erfaring og kunnskap .
SA170516 Det var ikke lenger noen få som hadde monopol på kunnskap .
NL170516 | Styrket, ikke filialisert teknologi-utdanning ¶ ¶ KUNNSKAP I NORD : Teknologicampus i Narvik ( midt i bildet ) må beholde den strategiske statusen som eget fakultet ved UiT, skriver Tomas Norvoll.
NL170516 De nordnorske universitetene har et stort ansvar for utvikling av kunnskap i hele landsdelen.
NL170516 Nordlys har vært i kontakt med en rekke kilder i Forsvaret og spurt om hva slags langtrekkende luftvernsystem det her er snakk om, men ingen har hatt noen kunnskap om dette.
NL170516 | Ja til ny kunnskap og ja til å se framtidsrettede løsninger ¶
NL170516 Selv om jeg ikke har tro på en slik generell " sannhetskommisjon ", så ser jeg at det er et store behov for mer kunnskap , både om historien vår som samer, og om virkningene av fornorskningspolitikken.
NL170516 Det skjer best gjennom de vanlige måtene vi som samfunn produserer kunnskap : forskningsatsinger og offentlige utredninger på klart avgrensede områder.
DB170516 - Vårt inntrykk er at flypassasjerer har ganske god kunnskap om at de har rettigheter ved for eksempel forsinkelser og kanselleringer.
DA170516 Pruitt mener vi må ha mer kunnskap for å bevise disse koblingene, og har kalt Paris-avtalen en « dårlig business-avtale » for USA.
AA170516 Vårt viktigste bidrag til den globale utviklingen i dette perspektivet er å bevare våre lokale reindyrs uberørte naturområder og samenes kunnskap om god reindrift.
AA170516 Slik vi bevarer gammel verdensarv på Røros gjennom UNESCO, skal nå også gammel kunnskap og forståelse vernes om.
AA170516 Kunsthall Trondheim byr på internasjonale krefter som forteller at vi trenger både reinsdyr og urfolks kunnskap for å finne fram til bærekraftige løsninger.
AA170516 Hvordan er det med urfolks kunnskap ?
AA170516 Faunaen og samenes kultur og kunnskap henger sammen, og representerer verdier som både FN og internasjonale økonomer og miljøforskere etterspør i jakten helhetlige nye løsninger.
AA170516 Deres kunnskap om snøen, mosen, og kvaliteten på reinsdyras beite, skaper ulike beslutninger tatt av reindriftsamene, og dermed en naturlig variasjon i bruk av større områder.
VG170515 Et godt kvalifisert hjelpeapparat som jobber utadrettet kan bidra med kunnskap om hvordan vi kan lage gode, inkluderende oppvekstmiljøer, enten det skjer i barnehager, skoler eller på fritidsarenaene - alle helt avgjørende møtepunkter for barn og unges trivsel og opplevelse av å bli inkludert.
SA170515 Narkotikapolitikken må endres og baseres på kunnskap og forskning.
SA170515 DEBATT : Narkotikapolitikken må endres og baseres på kunnskap og forskning.
NL170515 I min doktorgrad avdekket jeg stor mangel på kunnskap om historien blant lærere og elever i ungdomsskolen.
NL170515 Der den faglige ydmykhet mangler, der frembringes ingen ny kunnskap .
DN170515 For oss er det helt vesentlig å kunne ansette en person som har så inngående kunnskap om norsk politikk og gode kontakter inn mot det politiske miljøet.
DN170515 - Da jeg først bestemte meg for å slutte ved Statsministerens kontor, hadde jeg lyst til å begynne i en jobb i næringslivet der jeg både kunne bruke min politiske kunnskap og organisasjonserfaring.
DB170515 Det er de som hver dag står i husflidsbutikken og selger, og ikke minst formidler kunnskap om bunad.
DB170515 Det er de frivillige organisasjonene som eier disse butikkene og som bruker et hardt opparbeidet overskudd til å formidle kunnskap om kulturarven i lokalmiljøet gjennom håndverksopplæring for barn og ungdom.
AP170515 Men naturvern er forankret i kunnskap som er jordvendt, og ikke himmelvendt.
AP170515 - Hvilken rolle mener byråd for oppvekst og kunnskap at skolekorpsene skal ha ?
AP170515 Oppsigelsene og slettingen av vitenskapelig kunnskap som Trump bedriver, er hittil møtt med taushet på norsk regjeringshold.
AA170515 I avslaget beskrives grunnlaget for saken for « ryktebasert », og representanten anklages for ikke å ha tilstrekkelig kunnskap . ( ©NTB ) ¶
DB170514 Waterhouse tror det også varierer hvor mye kunnskap nordmenn har, og hvor godt folk kjenner til hvordan de kan beskytte seg mot datasikkerhet.
DB170514 Jeg tror også folk vet de burde ha mer kunnskap om det, men at noen ikke vet hvordan de skal gripe an, sier Torgeir Waterhouse og fortsetter : ¶
DB170514 Det er ikke så vanskelig å bli sin egen urte-gartner, men det krever en del forberedelser, samt noe tilegnet kunnskap før du går i gang med prosjektet.
AP170514 - Dessverre mangler vi en del kunnskap , men om vi bruker den samme kunnskapen vi har om bjørn, så er denne ulven langt inne i gul sone, sier Linnell.
VG170513 Særlig gode er underplottene, som blant annet tar for seg dataspillavhengighet og dagens studenters aversjon mot kunnskap som ikke er strengt matnyttig.
VG170513 Les også : 130 års kunnskap om dinosaurene kan være feil ¶
VG170513 Artikkelen gir økt kunnskap om dyrs adferd rundt menneskelevninger, og beskriver også hva slags merker hjorten satte på knoklene.
VG170513 - Jeg tror vi vil miste en kunnskap og tradisjon som er blitt videreført gjennom generasjoner, sier Vårdal.
DB170513 En gang var jeg en liten og redd « Skam»-Isak, men kunnskap om kampen som har blitt kjempet før min tid, og som fortsatt kjempes, har gjort meg til en Eskild.
AP170513 Når man er interessert i både biologi, sjømat og økonomi - hva kan man finne på å studere da ? Kunnskap om matproduksjon og hvordan vi best kan forvalte ressursene i havet blir viktig i årene som kommer.
AP170513 Jeg tviler ikke på Linda Hofstad Hellelands vilje, derimot på hennes kunnskap om hvordan kunstnere får det til å gå rundt, i en virkelighet der opphavsrett liksom stikker kjepper i hjulene for en fri markedsflyt og brukernes såkalte rettigheter.
AP170513 Jeg tviler ikke på Linda Hofstad Hellelands gode vilje, derimot nå på hennes kunnskap om hvordan kunstnere får det til å gå rundt, skriver Synne Skouen.
AA170513 - Presidenter skal angivelig ha sluttet å ta opp samtaler med besøkende uten deres kunnskap da Nixons opptakingssystem ble avslørt i 1973, skriver presidenthistoriker Michael Beschloss.
VG170512 Smiths kunnskap om å manøvrere helikopteret gjorde at ikke skadene ble langt verre, sier også undersøkelsesleder Hans Herdahl i Havarikommisjonen til BA.
SA170512 - Hans kunnskap om å manøvrere helikopteret gjorde at ikke skadene ble langt verre, sier undersøkelsesleder Hans Herdahl i Havarikommisjonen til BA.
DB170512 Når 18 år gamle « Amir » søker råd i det muslimske samfunnet om hvordan han skal forholde seg til at han er homofil, er det viktig at imamen som er eldre og lærd har oppdatert kunnskap om homofili og heterofili - og formidler til « Amir » at svært få kvinner ønsker å gifte seg med homofile menn.
DB170512 HOLDNINGSENDRINGER : Gjennom kunnskap og informasjon har vi klart å endre holdningen til homofili og kvinner i store deler av den kristne befolkningen i Norge.
DB170512 Gjennom kunnskap og informasjon har vi klart å endre holdningen til homofili og kvinner i store deler av den kristne befolkningen i Norge.
DB170512 Det er de unges kunnskap og kompetanse vi skal leve av i framtida, ikke skattekutt. 3.
BT170512 - Hans kunnskap om å manøvrere helikopteret gjorde at ikke skadene ble langt verre, sier undersøkelsesleder Hans Herdahl i Havarikommisjonen til BA.
AP170512 - I dag har jeg invitert Sametinget til et samarbeid om dette, og se om vi kan komme fram til hva som skal være de tre offisielle samiske navnene på Oslo, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl ( Ap ) til NRK etter et møte med Sametinget fredag.
AP170512 Jeg vet ikke om den usikkerheten betyr at analsex ikke er noe som tenner deg, eller om det betyr at du synes det virker spennende, men at du ønsker mer kunnskap først.
AP170512 Det finnes mange måter å ha sex på, og analsex kan kanskje sies å være en av de litt mer avanserte måtene, som krever litt mer forberedelse og kunnskap før man har det.
AA170512 - I dag har jeg invitert Sametinget til et samarbeid om dette, og se om vi kan komme fram til hva som skal være de tre offisielle samiske navnene på Oslo, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl ( Ap ) til NRK etter et møte med Sametinget fredag.
SA170511 Espen Hana er fantastisk i sin rolle som den enkle onkel Johs, en mann med større hjerte enn hjerne, større klokskap enn kunnskap .
NL170511 - Politiet mener at det fremdeles er grunn til å tro at det kan være saker av nyere dato som politiet ikke har fått kunnskap om.
NL170511 Vårt mål er å bruke vår kunnskap til å gi deg de beste tippetipsene.
DB170511 Regjeringen vil sammenstille relevant nasjonal og internasjonal kunnskap om situasjonen til enslige mindreårige. 5.
DB170511 Hvordan kan politikere og byråkrater ta beslutninger med så lite kunnskap om Nord-Norge ?
DB170511 Hvordan kan politikere og byråkrater ta beslutninger med så lite kunnskap ?
DB170511 I en rekke sammenhenger har partiets talsmenn uttrykt skepsis overfor ekspertise og kunnskap som blir ansett for å være « mainstream » blant forskere, og blir nok oppfattet som et parti som forfekter « anti-intellektualisme ».
DB170511 Der er kunnskapen sentralisert hos læreren, gjennom et ordnet system, hvor en bestemt type teoretisk kunnskap belønnes.
DB170511 Den liberale filosofen Friedrich Hayek skrev at de « intellektuelle er organene som moderne samfunn har utviklet for spredning av kunnskap og ideer, og det er deres overbevisninger og meninger som fungerer som en sil alle nye forestillinger må passere før de kan nå massene ».
BT170511 Det øker behovet for mer kunnskap og faglig samspill, sier fiskeriminister Per Sandberg ( FrP ).
BT170511 Myndighetene får bred og samkjørt kunnskap og råd som begynner med økosystemene, går videre via ulike næringsaktiviteter og ender opp med, nær sagt, serveringsklar sjømat.
BT170511 Da kan en søke kunnskap om mulighetene, ta stilling til hva en ønsker seg og formidle det til de rundt seg.
AP170511 I dikt og romaner beskriver forfatteren i eksil hvordan nordkoreanere lever slavebundet, i materiell nød og uten kunnskap om omverdenen.
AA170511 De har kunnskap om helheten i elevens skolehverdag, sier Fredlund.
AA170511 Hvis du ikke har evnen til å tilegne deg ny kunnskap , har du like kort holdbarhet som dine ferdigheter i å reprodusere kjente svar på gamle spørsmål.
VG170510 Dette er et viktig møte for å se på muligheter for å utveksle kunnskap innenfor idrettsområdet, sier idrettspresident Tom Tvedt til VG.
VG170510 Jeg tror jeg har god kunnskap om spillet.
SA170510 Det skal gjennomføre et årlig møte med Antidoping Norge for utveksling av kunnskap og erfaring på antidopingområdet.
DN170510 - Vi har ingen kunnskap eller opplysninger om saken utover den informasjon selskapet, Midelfart Invest, har mottatt fra Økokrim, hvilket er at det ikke forelå noen prisgaranti da vi solgte våre aksjer, skriver Celina Midelfart i en epost til DN.
DN170510 - Vi har ingen kunnskap eller opplysninger om saken utover den informasjon selskapet, Midelfart Invest, har mottatt fra Økokrim, hvilket er at det ikke forelå noen prisgaranti da vi solgte våre aksjer, skriver Celina Midelfart i en epost til DN.
DN170510 Det er mye kompetanse og kunnskap i selskapet, og vi vil fortsette den positive utviklingen av selskapet sammen, sier administrerende direktør Birgitte Bonnesen i Swedbank i meldingen.
DB170510 - Vi har ingen kunnskap eller opplysninger om saken utover den informasjon selskapet, Midelfart Invest, har mottatt fra Økokrim, hvilket er at det ikke forelå noen prisgaranti da vi solgte våre aksjer.
DB170510 Sørvaag opplever at mange ikke har god nok kunnskap med hva veganere kan spise, og at det derfor ender opp med ris og salat.
DB170510 | Vi må teppebombe landsbyene med skoler og kunnskap
DB170510 VIKTIG : Kunnskap er en av terroristenes hovedfiender.
DB170510 Og den frykten de har mot kunnskap er noe av det farligste vi ser i verden i dag.
DB170510 Jeg er sikrere enn noensinne på hva som må til : Vi må teppebombe landsbyene med skoler og kunnskap .
DB170510 En av deres hovedfiender er kunnskap : Nøytrale fakta og vitenskap.
DB170510 De læres opp til å bli drapsmaskiner og til å kjempe en kamp mot kunnskap og fred.
DB170510 Fordi kunnskap skaper fellesskap, fred og framtidsoptimisme.
DB170510 Fordi kunnskap gir folk makt, muligheter og myndighet over sitt eget liv.
DB170510 En effektiv medisin mot populisme er kunnskap og spredning av kunnskap .
DB170510 En effektiv medisin mot populisme er kunnskap og spredning av kunnskap.
DB170510 Det er godt dokumentert i en rekke offentlige utredninger at barnevernet trenger mer, ikke mindre kunnskap om sakskomplekset i barnevernet.
DA170510 Han var en klassisk dannet mann som tok med seg sin kunnskap inn i naturen, og raust serverte den til sine lesere.
DA170510 Tilbake står et kompromiss : « LO skal bygge videre på kunnskap fra forsøk ».
DA170510 Vi må være der, oppføre oss støttende og bidra med kunnskap . sier han.
BT170510 Gjennom arbeidet vårt har vi fått kunnskap om hva som kjennetegner barn og unge som utøver skadelig seksuell adferd ( SSA ).
AP170510 Vi mener i alle fall at det er viktig å forske mer på denne kreftformen, og legge mer kunnskap til det vi allerede vet.
AP170510 Derfor jobber vi for å etablere et nasjonalt Blærekreftregister som kan gi bedre kunnskap om kvaliteten på utredning og behandling i Norge.
AP170510 Ved å bruke kunnskap fra dette datamaterialet kan man i fremtiden finne nye kandidater av medisinmolekyler som kan hindre fremveksten av bakterier og stoppe en infeksjon.
AP170510 Det skal gjennomføre et årlig møte med Antidoping Norge for utveksling av kunnskap og erfaring på antidopingområdet.
AA170510 - Serien er ikke basert på forskning og kunnskap om selvmord.
VG170509 Foreløpig har vi ikke kunnskap om virkningene av oljen.
SA170509 Å gjennomføre en gransking som det her er snakk om, vil kreve god forståelse og innsyn i saken, sammen med erfaring og tverrfaglig kunnskap .
SA170509 Hvem har kapasitet og kunnskap til å påta seg oppgaven som gransker?i ¶
SA170509 Det er gledelig at den kunnskap som har vært utviklet gjennom NCE-programmet nå tas videre inn i robuste organisasjoner som Nofima, i samarbeid med Valide, hvor det arbeides med forskning, innovasjon og utvikling av mat og måltidsløsninger.
SA170509 - Jeg tror han blir en stor ressurs for oss, ikke minst fordi han har så stor kunnskap om teknikk.
SA170509 - For oss betyr det mye at Eirik er kommet inn med mye kunnskap om faget.
FV170509 - Jeg tror han blir en stor ressurs for oss, ikke minst fordi han har så stor kunnskap om teknikk.
FV170509 - For oss betyr det mye at Eirik er kommet inn med mye kunnskap om faget.
DN170509 Med bakgrunn som eiendomsmegler stilte Thomas Jensen med kunnskap om eiendomsmarkedet, mens onkelen, som har tjent seg rik på salg av nisser, troll og andre pyntegjenstander, stilte med kapital.
DN170509 Det kan bli nykomlingen Tesla, med stor teknisk kunnskap , som skal bygge ut kapasiteten kraftig, eller en av de tradisjonelle bilgigantene, som VW, som skal omstille virksomheten sin mot elbilmarkedet.
DN170509 Da senator Lindsey Graham spurte henne om hun hadde kunnskap om det fantes noe samarbeid mellom Trumps valgkamp og Russland, svarte hun : ¶
DB170509 Meritterte Riise - med 110 landskamper og seier i Champions League med Liverpool - bidrar med humør og kunnskap , forteller treneren.
DA170509 - Kunnskap som har vært utviklet gjennom NCE-programmet tas nå videre inn i robuste organisasjoner som Nofima, i samarbeid med Valide, hvor det arbeides med forskning, innovasjon og utvikling av mat og måltidsløsninger.
DA170509 Ved å investere i infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser, bedres innbyggernes velferd, svarer Vamraak.
DA170509 Ved å investere i infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser, bedres innbyggernes velferd, svarer Vamraak.
AP170509 Bare den siste uken har Trump og hans klimafornektende miljøminister Scott Pruitt fjernet penger, folk og vitenskapelig kunnskap om klimaendringene.
AP170509 Bare den siste uken har Trump og hans klimafornektende " miljøminister " Scott Pruitt fjernet penger, folk og vitenskapelig kunnskap om klimaendringene.
AP170509 Ta initiativ overfor staten/justisdepartementet om et forskningsprosjekt for å frembringe kunnskap om antall tilreisende i Norge og de store byene.
AP170509 Særlig interessant er det å få kunnskap om hva terrortrusselen har å si for holdningene til innvandrergrupper i Norge.
AP170509 Wikimedia har en visjon om en verden hvor hver enkelt person fritt kan få tilgang til all kunnskap , og vi motsetter oss sterkt sensur eller trusler som fører til selvsensur.
AP170509 Dette gjør at millioner av mennesker i Tyrkia mister tilgang til gratis kunnskap om landet sitt og verden rundt.
AP170509 - Jeg tror han blir en stor ressurs for oss, ikke minst fordi han har så stor kunnskap om teknikk.
AP170509 - For oss betyr det mye at Eirik er kommet inn med mye kunnskap om faget.
AA170509 Da senator Lindsey Graham spurte henne om hun hadde kunnskap om det fantes noe samarbeid mellom Trumps valgkamp og Russland, svarte hun : ¶
VG170508 På direkte spørsmål om hun hadde kunnskap om det fantes noe samarbeid mellom Trumps valgkamp og Russland, svarte hun : ¶
DB170508 Kunnskap er makt ¶
DB170508 Her er mye kunnskap å hente.
DB170508 TINDERSKOLEN : Med rundt 200 tinderdates har Joachim « Tinderkongen » greit med kunnskap å dele.
DA170508 - Dette gir et viktig signal om at det er kommunen og demokratisk valgte politikere som styrer barnehagesektoren og ikke enkeltstående private aktører, sier Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune i en pressemelding.
BT170508 Bør vi være bekymret ? KUNNSKAP : Solide kunnskapsmiljøer tiltrekker seg ikke bare arbeidskraft, men virksomheter som ønsker å trekke på fagkunnskapen, mener innsenderne.
AP170508 Vi mener i alle fall at det er viktig å forske mer på denne kreftformen, og legge mer kunnskap til det vi allerede vet.
AP170508 Derfor jobber vi for å etablere et nasjonalt Blærekreftregister som kan gi bedre kunnskap om kvaliteten på utredning og behandling i Norge.
AP170508 Det har vi gjort i de to Espira-barnehagene, sier byråden for oppvekst og kunnskap , Tone Tellevik Dahl, til Aftenposten.
AP170508 Den høye farten og vår kunnskap om ting forut for hendelsen gjorde at vi konkluderte slik, sier jourhavende jurist Margrete Torseter til NTB.
AP170508 Kong Harald har stor innsikt i og kunnskap om mange saker, og han er nysgjerrig og vitebegjærlig.
AP170508 Sånt kan det bli spennende filosofi av, men det produserer særdeles mangelfull kunnskap om virkeligheten.
AA170508 Den høye farten og vår kunnskap om ting forut for hendelsen gjorde at vi konkluderte slik, sier jourhavende jurist Margrete Torseter til NTB.
AA170508 Samarbeid og deling av kunnskap både mellom stat og kommune, på tvers av sektorer og mellom kommuner er helt avgjørende for å gjøre klimatilpasningsarbeidet i hele landet så effektivt som mulig.
AA170508 Erfaringsutveksling, samarbeid og deling av kunnskap er målet for klimatilpasningsnettverket I front.
AA170508 Det er krevende å skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om hvordan klimaendringene vil ramme kommunen, og hvordan de best skal håndteres.
DB170507 ¶ VIKTIG SIGNAL : Tone Tellevik Dahl ( AP ) er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
DB170507 - Dette gir et viktig signal om at det er kommunen og demokratisk valgte politikere som styrer barnehagesektoren og ikke enkeltstående private aktører, sier Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune i en pressemelding.
DB170507 Meyer deler her også litt av sin kunnskap .
DA170507 De har det ikke på pensum, og har heller ikke nok kunnskap om barns behov for å være mye i aktivitet, hvordan læring som skjer gjennom hele barnets kropp setter seg på en annen måte enn når barnet er passiv mottaker av overført læring.
BT170507 Både liten og stor glimtet til med sin kunnskap , noe det jammen var mye av når alle rundt bordet kom til orde.
AP170507 - Dette gir et viktig signal om at det er kommunen og demokratisk valgte politikere som styrer barnehagesektoren og ikke enkeltstående private aktører, sier Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, i en pressemelding som NTB siterer.
AP170507 Planen legger opp til en stor teknologiutvikling og overføring av kunnskap fra oljenæringen.
DB170506 Jeg har jo en doktorgrad i fysiologi, og det å få være med og jobbemed folk som har vært med og startet sykkel-laget Sky, hatt ansvaret for OL-lagene i velodromsykling og sånne ting, gir meg en unik mulighet til å tilegne meg ny kunnskap som trener også, sier Stadheim.
DA170506 Juryen vektlegger og berømmer også Sigmond for hennes mangeårige engasjement som formidler av fotofaget gjennom forelesninger, foredrag og workshops hvor hun generøst deler sin kunnskap og teknikk ».
AA170506 Å studere fag som historie, medievitenskap og religionsvitenskap gjør studentene i stand til å tilegne seg store mengder kunnskap , trekke ut essensen av dette, forstå samtid, kultur, språk og fortid, og de får erfaring med å fremstille alt dette på en god måte.
SA170505 Derfor har behovet for kunnskap økt, også hos vanlige folk, sier Gederaas. 5.
SA170505 Det betyr at det er en del kunnskap om sveitserne i det norske laget.
SA170505 Siden september 2014 har Martin jobbet i TUIL og tilegnet seg god erfaring og kunnskap til klubben.
DN170505 Men generelt mener han det er for lite kunnskap i det offentlige om IT-sikkerhet.
DB170505 Dette, kombinert med grunnleggende kostholds kunnskap , mener vi kan bidra til å forebygge at idrettsutøvere får et anstrengt forhold til mat og kropp, sier Ødegaard.
DB170505 Det er også viktig med kunnskap om hvordan en ung idrettskropp vokser og utvikler seg, og at de individuelle forskjellene her er store.
DB170505 - Vi ser et behov for større bevissthet og kunnskap rundt hvordan vi kommuniserer.
DB170505 Det krever kunnskap og erfaring å forestå denne type høyfjellsbrøyting, forteller han til Dagbladet.
DB170505 Cathrine Øverås Frisvold har en master i samfunnsernæring og stor kunnskap om næringsstoffene i frukt, bær og grønnsaker - og hvordan de på virker kroppen vår.
DB170505 ROLLER : - Vi jobber for at barn skal møte voksne som har kunnskap og som legger til rette for at unger skal få kle seg, te seg og føle som de vil uten at trange kjønnsbåser kommer i veien.
DB170505 I møte med kjønnskreative barn er kunnskap og et ønske om å forstå viktige verktøy og et nødvendig utgangspunkt.
DB170505 Derfor jobber vi for at barn skal møte voksne som har kunnskap og som legger til rette for at unger skal få kle seg, te seg og føle som de vil uten at trange kjønnsbåser kommer i veien.
DB170505 Problemet er at hans kunnskap om verdens realiteter fremstår som marginale.
DB170505 For å få til det må vi først og fremst basere oss på kunnskap og avstå fra dehumanisering.
BT170505 Beslutninger om forskning skal ta hensyn til kunnskap om at utvikling av et forskningsfelt kan føre til etisk uakseptable konsekvenser for enkeltmennesker, dyr, samfunn eller miljø.
BT170505 Derfor har behovet for kunnskap økt, også hos vanlige folk, sier Gederaas. 5.
BT170505 Det betyr at det er en del kunnskap om sveitserne i det norske laget.
AP170505 Derfor har behovet for kunnskap økt, også hos vanlige folk, sier Gederaas. 5.
AP170505 Det betyr at det er en del kunnskap om sveitserne i det norske laget.
AP170505 Siden september 2014 har Martin jobbet i TUIL og tilegnet seg god erfaring og kunnskap til klubben.
VG170504 - Det er de tre vitnene som gjenstår på vår bevisførsel, og det dreier seg om kunnskap om relasjonen mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen, opplyser Kleppe.
VG170504 - Det publiseres stadig forskning på fagfeltet fett, og med jevne mellomrom utfordres Helsedirektoratet på om våre råd om fett er i tråd med oppdatert kunnskap , sier divisjonssjef Linda Granlund i Helsedirektoratet.
VG170504 - Derfor ba vi Nasjonalt råd for ernæring om å oppsummere tilgjengelig kunnskap om mettet fett, og se det opp mot dagens kostrådsanbefaling på fett.
SA170504 Nå, når fellen ikke er operativ, er målingene derimot basert på målinger i andre distrikter, samt værdata og historisk kunnskap .
SA170504 - Det er de tre vitnene som gjenstår på vår bevisførsel, og det dreier seg om kunnskap om relasjonen mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen, opplyser aktor Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten til VG.
DB170504 - Det publiseres stadig ny forskning på feltet, og med jevne mellomrom utfordres vi på om rådene våre er i tråd med oppdatert kunnskap , sier hun.
BT170504 Ved avdeling for assistert befruktning behandles de med forståelse og kunnskap .
AP170504 Når åpenhet blir til en væremåte mellom mennesker, en stil eller til og med en slags dyd, kan den bidra til kunnskap .
AA170504 - Det publiseres stadig forskning på fagfeltet fett, og med jevne mellomrom utfordres Helsedirektoratet på om våre råd om fett er i tråd med oppdatert kunnskap , sier divisjonssjef Linda Granlund i Helsedirektoratet.
AA170504 - Derfor ba vi Nasjonalt råd for ernæring om å oppsummere tilgjengelig kunnskap om mettet fett, og se det opp mot dagens kostrådsanbefaling på fett.
AA170504 Dette er en viktig kunnskap for å forstå hvilken utvikling mange barn og ungdommer står midt oppe i.
VG170503 Forskningsbasert kunnskap er et avgjørende globalt fellesgode.
VG170503 FALSK KUNNSKAP : - Med sosiale medier og internett kan « fake science » snart utgjøre en alvorlig trussel, skriver kronikkforfatterne.
DB170503 Jeg hadde kunnskap om det, men ikke på detaljnivå.
DB170503 - Allerede da jeg begynte på etterretning i 1999, var Eirik var et naturlig sted å hente informasjon fra, både i form av kunnskap og posisjon han hadde på seksjonen, sier Stubberud.
DB170503 Vi vet også at effektive politikere har nettverk av folk med kunnskap og innflytelse.
DA170503 Spre kunnskap
DA170503 - Jeg tror denne festivalen er med på å skape åpenhet, og det viktigste for oss er å ha det gøy samtidig som vi sprer kunnskap , sier Rayner.
DA170503 Riksrevisjonen konkluderer med at salget av brukte norske jagerfly var preget av en alvorlig mangel på kontroll og kunnskap hos forsvarsmyndighetene.
DA170503 - Nå kan ansatte i kommunen slutte å synse, tenke og mene, men prioritere etter sikker kunnskap , forteller han.
AP170503 Dagens generasjon av barn går glipp av svært viktig kunnskap .
AA170503 Vi er blant dem som stiller opp med kunnskap og tilstedeværelse for pasientene - når vi kan.
AA170503 Er du leder er det din egen person som er ditt fremste redskap - for å målbære og omsette den kunnskap du skal praktisere.
VG170502 Det er nok riktig, men da er det nok enda mindre betryggende at mens Arbeiderpartiet til nå av taktiske hensyn har latt være å kritisere KRLE særlig hardt, har partiet vært svært kritiske til et av KrFs andre, viktige gjennomslag : At alle lærerstudenter skal få økt kunnskap om religion, livssyn og etikk ( RLE ), noe som ikke minst er viktig i et mer flerkulturelt samfunn.
DB170502 Ordinære fans bruker timesvis på å tilegne seg kunnskap om finansieringsplaner for en ny stadion eller tekniske modeller for fordeling av tv-rettigheter.
DB170502 Også ernæringsutdannede fagpersoner som uttaler seg for egen regning sprer gamle myter og bidrar ikke med kunnskap om et sunt vegansk kosthold.
DB170502 Jeg håper at flere fagpersoner vil fremme kunnskap om vegetarisk kosthold i medier, noe leder for Kliniske ernæringsfysiologers faggruppe for vegetarisk ernæring, Baljit Kaur, gjør i Dagbladet 26. mars.
DA170502 Det er derfor vi gikk til valg på at flere skal få muligheten til å gå i barnehage, sier byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl ( Ap ).
DA170502 Vi har en annen kunnskap og er innsausa i miljøet og kan derfor grave på en helt annen måte, forklarer Storsveen.
BT170502 Trumps reformforslag var i stor grad utarbeidet av republikaneren Paul Ryan i Kongressen, og lite tydet på at Trump selv hadde noe særlig engasjement eller kunnskap om saken.
AA170502 Og minst like viktig, selgerne bidrar med kunnskap som avstigmatiserer og ufarliggjør denne gruppen.
DN170501 Blair har tidligere sagt at de gjorde dette « uten kunnskap om de virkelige vilkårene for brexit ».
BT170501 Skipet skal være en plattform for å høste mer kunnskap og forståelse.
BT170501 - Jeg håper og tror dette vil utgjøre en forskjell for kunnskap og handling, sier Kjell Inge Røkke.
BT170501 Skipet skal være en plattform for å høste mer kunnskap og forståelse.
BT170501 - Jeg håper og tror dette vil utgjøre en forskjell for kunnskap og handling, sier Kjell Inge Røkke.
BT170501 Men denne tradisjonen er ikke nødvendigvis bærekraftig og fører ikke automatisk til mer kunnskap og forståelse for naturens økologiske prosesser.
AP170501 Blair har tidligere sagt at de gjorde dette « uten kunnskap om de virkelige vilkårene for brexit ».
AP170501 Og til alle som tror det går an å stoppe overføringen av kunnskap og tjenester med fysiske murer og tollbarrièrer, sier vi « lykke til ».
AP170501 Skipet skal være en plattform for å høste mer kunnskap og forståelse.
AP170501 - Jeg håper og tror dette vil utgjøre en forskjell for kunnskap og handling, sier Kjell Inge Røkke.
AA170501 Blair har tidligere sagt at de gjorde dette « uten kunnskap om de virkelige vilkårene for brexit ». ( ©NTB ) ¶
AA170501 Vi har også sett en betydelig økning i aktivitetsbesøk der barn og unge ikke bare opptrer som tilskuer, men som legger til rette for at barn og unge får økt interesse og kunnskap for realfag gjennom egen skaperglede.
SA170430 Tilbakemeldingene vi har fått har vært strålende, så vi håper dette har vært med og løfte kunnskap og atte dette kan bli en årlig greie for de som holder på med trening og idrett i Tromsø, sier Hauglid.
DB170430 De få som hadde fått konstatert matallergi, rapporterte at de hadde fått bedre kunnskap om hvilke symptomer de kunne få, dersom de ved en feil spiste en matvare de var allergiske mot.
DB170430 Og det er her Senterpartiet kommer inn som det partiet som klarest har markert sin motstand mot reformene, simpelthen fordi de strider mot sunn fornuft og erfaringsbasert kunnskap .
BT170430 Ved å bruke tid på dikt, gis elevene muligheter til å oppdage språkets makt og muligheter og til å utvide sin litterære kunnskap .
BT170430 Tekster blir realisert i møte med leseren, og når ulike lesere med sine ulike lesererfaringer og synsvinkler får komme med sine synspunkt, sine spørsmål og refleksjoner, kan dette være med å utvikle deres litterære kunnskap og forståelse.
BT170430 Elevene må få møte en engasjert lærer som deler av sin kunnskap , som kan være en veiviser i tekstene og peke på mønstre, metaforer og meningsbærende elementer.
AP170430 Tilbakemeldingene vi har fått har vært strålende, så vi håper dette har vært med og løfte kunnskap og atte dette kan bli en årlig greie for de som holder på med trening og idrett i Tromsø, sier Hauglid.
VG170429 « Vi har hatt kjennskap til pokerklubben i lengre tid, og har drevet etterretning og planlegging for å kunne ha mest mulig kunnskap når vi skulle slå til », skriver Austevoll-lensmann Per Nordstrand i en pressemelding lørdag.
VG170429 - For å sikre nok, sunn og næringsrik mat til 9 - 10 milliarder mennesker uten å ødelegge planeten, trenger vi mer kunnskap om sammenhengene mellom mat, helse og bærekraft og samarbeid for å utvikle og skalere opp effektive løsninger.
DA170429 Hvorfor skal det være dårligere betalt å skaffe føde til folket enn å putte kunnskap i hodet på barna våre ? spør bonde Ann Merete Furuberg.
BT170429 Og den uendelige kunnskapen, som får oss til å kjenne at det finnes uendelig med kunnskap å boltre seg i.
BT170429 Han har sin særegne stil, andre forskere sprer like mye kunnskap med en annen.
AP170429 Fra venstre : Byrådsleder Raymond Johansen ( AP ), byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl ( AP ), byråd for byutvikling Hanna E.
AA170429 Tiggerdokumentaren til NRK er enda et eksempel på at det trengs mer kunnskap og debatt om dokumentar som sjanger.
VG170428 » I en kommentar til en foreløpig versjon av rapporten, uttalte Sommersnes til Deloitte at han mener rapporten er selektiv og ubalansert, med stor avstand fra hans kunnskap av fakta og forståelse av ansvar og roller.
SA170428 Politikere har verken kunnskap om eller kapasitet til å følge mediekanalene, sakene og velgernes opptredener fortløpende.
SA170428 Politikere har verken kunnskap om eller kapasitet til å følge mediekanalene, sakene og velgernes opptredener fortløpende eller vite hvordan spille riktig i et slikt landskap.
SA170428 Hva som kan skje ved å svømme såpass langt i kaldt vann, er det for lite kunnskap om.
DB170428 Jeg ønsker Eias satire velkommen som et spark oppover, mot forlag og forfattere som ikke tar sine lesere og deres behov for kunnskap om religion tilstrekkelig på alvor.
DB170428 Evnen til forståelse for og kunnskap om religion og livssyn, er essensielt for at våre ungdommer skal kunne utvikle sin identitet i møte med en stadig mer kompleks omverden.
DB170428 Han tok med seg, ja, la oss si viskelær, blyant og kunnskap ut av et avishus denne uka.
DB170428 Tøffe sportsklokker er ikke merkets forte, men derimot elegante og tidløse klokker, basert på århundrer med kunnskap og håndverk.
AP170428 « Deloittes rapport-utkast er dessverre etter min syn selektivt, ubalansert og har så stor avstand fra tidligere direktørs kunnskap om fakta og forståelse av ansvar og roller, kontekst, anskaffelses-regelverk og metode for rapportskriving, at jeg ikke ønsker å polemisere/mene noe om utkast til rapport utover å vise til mitt referat fra intervju 17.02.2017 med Deloit
AP170428 Dette betyr ikke at det er noe dumt eller rart med deg, men at de som reagerer sånn ikke har nok kunnskap .
AP170428 Dette betyr ikke at det er noe dumt eller rart med deg, men at de som reagerer sånn ikke har nok kunnskap .
AP170428 Hva som kan skje ved å svømme såpass langt i kaldt vann, er det for lite kunnskap om.
AA170428 Det er så absolutt kunnskap for en bedre verden - under havoverflata.
AA170428 Det er ikke sikkert at gruvedrift til havs blir en industri, men det er vårt ansvar å bidra til kunnskap om mulighetene.
VG170427 NFF og Synsam samarbeider tett via utveksling av kunnskap, tilrettelegging og utvikling av dommernes trening, hjelpemidler og kunnskap .
VG170427 NFF og Synsam samarbeider tett via utveksling av kunnskap , tilrettelegging og utvikling av dommernes trening, hjelpemidler og kunnskap.
VG170427 - Gitt den store politiske avstanden mellom KrF og SV, vil det ikke være opp til SV å bestemme om Ap skal samarbeide med KrF eller ikke, sier en Ap-politiker med inngående kunnskap om partiledelsens strategiske diskusjoner.
DB170427 Foto : Eva Kylland ¶ KUNNSKAP : Avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet tror du finner hele spekteret, alt fra det usunne til det sunne, også blant vegetarianere.
BT170427 » Folks frykt for ulven kan bekjempes med kunnskap i stedet for kuler.
BT170427 Likevel, det er ikke enkelt å trekke kunnskap ut av data.
BT170427 Én måte er å styrke kunnskap om hvem som begår overgrep, og utvikle tiltak for disse.
AA170427 Han argumenterte med at kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og historie.
AA170427 Han argumenterte med at kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og historie.
VG170426 Der vi vet for lite, må vi med åpent sinn hente inn ny kunnskap .
SA170426 Min erfaring i møtet med de forskjellige utvalgene var at interessen for kulturområdet, og enda verre viljen til å motta kunnskap , sank dramatisk etter valget i 2011.
DB170426 Banksjef : Slik blir du kvitt 150 000 i kredittkortgjeld ¶ fra Instabank ¶ Én ting er å etablere ny kunnskap , en annen er å klare å sette ord på hva du har funnet ut.
DA170426 Kunnskap om teknologi og hvordan man kan innhente og bruke informasjon vil bli viktigere i morgendagens arbeidsliv, og da må skolen henge med i utviklingen.
AP170426 For en matprodusent er kunnskap om hvordan råvarene endrer seg etter årstid, geografi og leverandør, helt avgjørende for driften.
DN170425 Vi må fortsette å samle inn kunnskap , sier Nyland.
DN170425 Når vi utvikler nye produkter og tjenester til våre kunder, vil will.i.ams unike syn på verden og kunnskap om fremtidige trender være en stor fordel for oss, sier styreleder og Atom-gründer Anthony Thomson til avisen.
DB170425 Vi vil integrere kunnskap om og ferdigheter i informasjonsteknologi og digital utvikling bedre i fagene i skolen.
DA170425 - Den vil kunne bekrefte om det er petroleum i området, og vil gi oss uvurderlig kunnskap om undergrunnen, sier oljedirektøren.
DA170425 I dag deler vi kunnskap og samarbeider enda tettere enn før.
BT170425 Kunnskap er forebyggende.
BT170425 Med kunnskap om at donasjoner til tiggere ikke er en varig løsning på noe problem, og i tillegg i mange tilfelle bidrar til organisert kriminalitet, bør vi gjeninnføre det forbud vi hadde her i landet frem til 2005.
AA170425 - Den vil kunne bekrefte om det er petroleum i området, og vil gi oss uvurderlig kunnskap om undergrunnen, sier oljedirektøren. ( ©NTB ) ¶
AA170425 - Den vil kunne bekrefte om det er petroleum i området, og vil gi oss uvurderlig kunnskap om undergrunnen, sier oljedirektøren. ( ©NTB ) ¶
VG170424 Selv om det fremdeles er en vei å gå, har politiet fått økt kunnskap og økt oppmerksomhet om vold mot barn.
VG170424 - Konsekvensen av ikke å ha dette på plass kan bli at den kommunale ledelsen ikke får nok kunnskap om hvordan dette fungerer i tjenestene, og det er de pålagt å ha, sier Solberg.
VG170424 NAV-direktøren legger til at det er mye forskning på området, og at både spesialister og NAVs rådgivende leger forholder seg til ny kunnskap og nye sammenhenger når de finnes.
SA170424 De fleste starter voksenlivet med en lav inntekt, og uten kunnskap om hvordan disponere penger, er veien kort til å havne i forbruksfellen.
FV170424 De fleste starter voksenlivet med en lav inntekt, og uten kunnskap om hvordan disponere penger, er veien kort til å havne i forbruksfellen.
DN170424 Han kombinerer sterk kunnskap om bankens regulatoriske premisser med kunnskap om bankens tjenester, sier Beskow.
DN170424 Han kombinerer sterk kunnskap om bankens regulatoriske premisser med kunnskap om bankens tjenester, sier Beskow.
DN170424 - Eivind er en erfaren leder med sterk kunnskap om svensk og norsk bankvesen.
DB170424 Nordmenns kunnskap, eller manglende kunnskap , om den svenske 20-årsgrensa, vil ikke Systembolaget uttale seg om.
DB170424 Nordmenns kunnskap , eller manglende kunnskap, om den svenske 20-årsgrensa, vil ikke Systembolaget uttale seg om.
DB170424 - Vi synes det er synd at det ble flertall for å ta bort k-en i KRLE, som er blitt et symbol på at man skal vektlegge kunnskap om kulturarven kristendommen har i Norge.
DB170424 Det er derfor vi har satset så mye på kunnskap og kompetanse, og ikke minst vi bruker en milliard på skolehelsesøstre og psykologer i kommunene fordi vi vet at barn må ha god psykisk helse for å kunne få utbytte av undervisning.
DA170424 Korsnes sin kunnskap med noen av deltakerne.
BT170424 De fleste starter voksenlivet med en lav inntekt, og uten kunnskap om hvordan disponere penger, er veien kort til å havne i forbruksfellen.
AP170424 Mer kunnskap kan blant annet bidra til å utvikle metoder som reduserer spontanaborter ved assistert befruktning.
AP170424 Dette kan blant annet åpne for ny kunnskap om sykdomsutvikling hos mennesker.
AP170424 De fleste starter voksenlivet med en lav inntekt, og uten kunnskap om hvordan disponere penger, er veien kort til å havne i forbruksfellen.
VG170423 Tema for Spesialenhetens etterforskning har vært å vurdere om politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap im pågående grov narkotikakriminalitet, og om det er blitt begått straffbare handlinger.
VG170423 Det handler også om å gjøre gode risikovurderinger, kunnskap om bruk av verneutstyr og opplæring, sier Hjertaas.
VG170423 - Kommunene har kunnskap om at arbeidstagerne utsettes for farlig eksponering og gjør likevel ikke tilstrekkelig for å beskytte dem.
VG170423 - Har det ikke vært god nok kunnskap om hvilken risiko som kan ligge i brann- og feieryrket de siste årene - eller har det ikke blitt prioritert av kommunene ?
VG170423 - Arbeidstilsynet kan ikke svaret på om det er mangel på kunnskap i kommunene - eller om det ikke har vært nok prioritert.
VG170423 * 1 Manglende opplæring, rutiner og kunnskap om hvordan man skal unngå risiko.
DB170423 - Det er ofte så lite som skal til, men for mange er det ny kunnskap , sier Kristin Blaker.
DB170423 Troen på at religion forklarer alt er en farlig overtro som må bekjempes med statistikk og faktisk kunnskap om disse radikaliserte unge mennene.
DB170423 ehov for å kommentere er hennes uttrykk 'gruppe til innbyrdes beundring' - jeg vil nok heller si at det i så fall er tale om grupper til gjensidig støtte - noe som absolutt er nødvendig i vårt samfunn der diskriminering og trakassering på grunn av transfobiske holdninger, manglende toleranse for og kunnskap om kjønnsmangfold er det som mange trans kvinner og trans menn har vært utsatt for, og fortsatt er - blant annet
DB170423 Vi lever i et kunnskapssamfunn, men det betyr ikke at alle har kunnskap - som Gjevjons brev gir tydelig uttrykk for.
DA170423 Han har et kontraktsforhold med Wayne´s Coffee, som de må løse seg imellom, men jeg er ikke i tvil om han vil lykkes med hans engasjement og kunnskap .
DA170423 Det har fått met til å tenke at det er ekstra viktig å være åpen om hvordan barn lages fordi det er mange fordommer og mangel på kunnskap - nettopp fordi det er for få slike historier som deles.
BT170423 Sannsynligvis kan dette forklares med tradisjon, og kanskje er det for lite kunnskap i næringslivet om anvendelsesmulighetene til humanistisk kompetanse.
BT170423 I et flerkulturelt samfunn med en åpen økonomi som den norske, er kunnskap om språk, religion, historie og kommunikasjon viktig.
BT170423 Behovet for humanistisk kunnskap er åpenbart.
AP170423 Men det er slett ikke nødvendig å være proff for å bli med på en interessant runde og suge til seg litt kunnskap .
AP170423 - Jeg har hatt mange historiske vandringer av mange slag opp gjennom årene, men jeg har ikke opplevd maken til dette, sa arkitekturhistoriker Knut Roede etter å ha øst av sin kunnskap om Kvadraturen, byens gamle hjerte som politikerne så gjerne vil få til å pumpe hektisk liv i igjen, i drøyt halvannen time.
VG170422 Det var ikke mye fokus på dette før i 2011-2012 da vi begynte å dele kunnskap med kolleger i andre land, forklarer Aslaksen.
DN170422 Fellesnevneren er at de er profesjonelle aktører med kunnskap som er nyttig for å manøvrere i skattereglene, sier Holte.
DB170422 Han var ute etter kunnskap og deler til egen 3500GT.
DB170422 - At én av fem svarer " vet ikke " forteller meg at vi trenger kunnskap .
DA170422 For områdene Nordland VII og Troms II er tanken å vente på oppdatert kunnskap .
AA170422 - Vi trenger mer kunnskap om andre religioner, ikke mindre, sa hun.
AA170422 - Vi trenger mer kunnskap om andre religioner, ikke mindre, sa hun.
AA170422 Trondheim kommune har sluttet seg til et nasjonalt nettverk der elleve byer skal dele kunnskap og prøve ut ulike løsninger for klimatilpasning.
VG170421 At hun nå kaller det « et retorisk og ideologisk luftslott » sier noe om hvor lite kunnskap og kontakt hun har med dagens arbeidsliv.
VG170421 Anklager Hauglie for manglende kunnskap
SA170421 Saken vitner om en overivrig fylkesbyråkrat med sviktende kunnskap om at organisasjonslivet er en bærebjelke i det demokratiske Norge.
SA170421 Det betyr ikke at vi ikke har nok kunnskap fra før til å fastslå at oljerelatert aktivitet utenfor Lofoten er framtidsfiendtlig og klimafiendtlig.
DN170421 Finansbransjens heseblesende jag etter å være med på digitaliseringen i bransjen gir romslige budsjetter for investering i ny kunnskap .
DB170421 Så viktig kunnskap er det feil at ikke alle elever får lære.
DB170421 Fremadstormende økonomiske stormakter som Kina, India og Brasil satser på teknologisk kunnskap .
DB170421 Jo mer mangfoldig vårt samfunn blir, jo viktig er kunnskap om « de andre ».
AP170421 Fellesnevneren er at de er profesjonelle aktører med kunnskap som er nyttig for å manøvrere i skattereglene, sier Holte.
AP170421 Å endre tankemønsteret sitt kan være veldig utfordrende, men en god start kan være akkurat det du gjør nå, nemlig å be om råd og lytte til kunnskap på feltet.
AA170421 - Kommunen mener å ha gjort det den skulle og burde ut ifra den kunnskap kommunen hadde om hennes livssituasjon, sier advokat Roald Angell.
VG170420 - Kommunen mener å ha gjort det den skulle og burde ut ifra den kunnskap kommunen hadde om hennes livssituasjon, sier Angell til VG.
DB170420 Hvis en elektronisk meddelelse er sendt på en måte som gjør at den rent faktisk er kommet til mottakerens kunnskap , spiller det ingen rolle hvordan den er sendt.
DB170420 Gift med mafiaen Kommentar ¶ Kunnskap fra 90-tallet ¶
DB170420 De kan fortelle om hvem politimannen er, og har kunnskap om det lang tilbake i tid, sier de Vibe.
DB170420 Den nybakte norgesmesteren deler villig av sin kunnskap .
DB170420 Men for de som kan tenke seg å jobbe med barn og unge - og med formidling av kunnskap , kan sletting av studielån være en ekstra gulrot.
DB170420 Det skyldes i beste fall mer kunnskap , forskning og erfaring som har gitt grunnlag for en bærekraftig asylpolitikk det kan skapes bred oppslutning om i ulike velgergrupper.
DA170420 Konsekvensutredning nå er ikke å velge kunnskap, det er å ignorere kunnskap , slo AUF-lederen fast.
DA170420 Konsekvensutredning nå er ikke å velge kunnskap , det er å ignorere kunnskap, slo AUF-lederen fast.
DA170420 - Dersom vi virkelig er ute etter ny kunnskap , bør vi vente på forvaltningsplanen i 2020.
DA170420 Konsekvensutredning nå er ikke å velge kunnskap, det er å ignorere kunnskap , slo AUF-lederen fast.
DA170420 Konsekvensutredning nå er ikke å velge kunnskap , det er å ignorere kunnskap, slo AUF-lederen fast.
DA170420 - Dersom vi virkelig er ute etter ny kunnskap , bør vi vente på forvaltningsplanen i 2020.
BT170420 Det er et tema vi trenger mer kunnskap om, og et problem vi trenger å løse.
AP170420 I land der få snakker flere språk enn sitt eget, blir resultatet raskt at velgerne mangler kunnskap .
AP170420 Folk mangler kunnskap om alternativer ¶
AP170420 Som han sa i et intervju med Saturday Evening Post i 1929 : « Kunnskap er begrenset, mens fantasi omkranser hele verden ».
AA170420 Konsekvensutredning nå er ikke å velge kunnskap, det er å ignorere kunnskap , slo AUF-lederen fast.
AA170420 Konsekvensutredning nå er ikke å velge kunnskap , det er å ignorere kunnskap, slo AUF-lederen fast.
AA170420 - Dersom vi virkelig er ute etter ny kunnskap , bør vi vente på forvaltningsplanen i 2020.
AA170420 Plutselig har Norge et helt annet felt enn oljefeltene hvor kunnskap « is king ».
AA170420 Norges Husflidslag er kanskje den organisasjonen som i størst grad forvalter kunnskap om bunader og strikkegensere.
VG170419 Grundige konsekvensutredninger, inklusive Lofoten, Vesterålen og Senja ( LoVeSe ), er avgjørende for å få kunnskap om ressursgrunnlag og andre forhold for å vurdere hvordan vi best forvalter samfunnets ressurser framover.
VG170419 Vi vil sikre et bedre samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivets parter, og legge til rette for at elevene får kunnskap om organiseringen av arbeidslivet.
VG170419 Vi vil også legge til rette for at arbeids- og tjenesteinnvandrere gis bedre opplæring både i språk, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen. 6.
SA170419 - Jeg tror det dreier seg om en mangel på kunnskap .
FV170419 - Jeg tror det dreier seg om en mangel på kunnskap .
DB170419 Det finnes alltid useriøse forretninger som utnytter forbrukerens manglende kunnskap , og bruker den mer 'verdifulle' betegnelsen scampi på de billige oppdrettsrekene, for å ta ut en høyere pris. » « At least 35 percent of the area of Mangrove forest has been lost in the past two decades, losses that exceed those for tropical rain forests and coral reefs, two other well-known t
DB170419 Å først forstå et fenomen og så handle i tråd med kunnskap later dog ikke til å være Andersens metode.
DB170419 Og det får vi til når vi baserer oss på kunnskap .
DB170419 Noen som faktisk har kunnskap om radikalisering er Politiets sikkerhetstjeneste og det kan være hensiktsmessig å lytte til hva de vet.
DB170419 I fremtiden får vi håpe at ytterligere forskning og mer kunnskap på temaet blir produsert slik at vi kan gå enda mer spesifikt og effektivt til verks med terrorbekjempelse.
DB170419 Han utnevner seg til en " gjeterbikkje " som passer " sauene " ( altså slike idioter som meg som ser på forståelse, integrering, samhold og kunnskap som nyttige verktøy i kampen mot radikalisering ) mot " ulvene " ( som han kaller " Allahs drapsroboter " ).
DB170419 Ustabile land som Pakistan, og et kyniske regime som Nord-Korea, øker samtidig faren for at både våpen og kunnskap kan komme på avveie.
DA170419 - Det er positivt at vi får god kunnskap om FN, men reisen er for lang.
BT170419 Med den kunnskap vi nå har fått, mener vi at et tiggeforbud i Bergen bør innføres og er derfor sterkt uenig med dagens byråd som mener at man bare skal fortsette som før.
AP170419 - Det er positivt at vi får god kunnskap om FN, men reisen er for lang.
AP170419 - Jeg tror det dreier seg om en mangel på kunnskap .
AP170419 Et debattinnlegg som forklarte at forskning på heroinassistert behandling ikke vil gi økt kunnskap , ble publisert nesten to måneder på etterskudd - og etter et viktig politisk landsmøte.
AA170419 - Det er positivt at vi får god kunnskap om FN, men reisen er for lang.
AA170419 - Jeg tror det dreier seg om en mangel på kunnskap .
AA170419 - Dette er noe vi ser også på verdensbasis, ikke bare i Norge, at arkitekter ikke har nok kunnskap om farger.
DB170418 Men for de som har ønsker og evner til å prøve seg på et høyere utdanningsnivå enn foreldrenes, må de voksne rundt dem huske at det er vanskeligere for dem enn for de andre, og at det er mye indirekte og praktisk kunnskap som medstudentene deres vil ha i blodet, som de må finne en måte å plukke opp på.
DA170418 Dette er så langt et forslag fra programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede, sier Ingvild Kjerkol i Aps programkomité.
BT170418 Det handler også om formidling av grunnleggende kunnskap om tro.
BT170418 Mye er evalueringsforskning utført med vestlige etnosentriske briller etter kort erfaring med og liten kunnskap om kinesisk barnehage.
AP170418 Dette er så langt et forslag fra programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede, sier Ingvild Kjerkol i Aps programkomité. ( ©NTB ) ¶
AA170418 Kunnskap og teknologi er fremtidens olje, og vil være det Norge skal leve av i fremtiden.
AA170418 Hele det midtnorske kunstmiljøet er helt uten kunnskap om markedskommunikasjon.
VG170417 - Nei, og dette er så langt et forslag fra oss som sitter i programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede, sier Kjerkol.
VG170417 - At en av fem svarer « vet ikke », forteller meg at vi trenger kunnskap .
BT170417 Hans usunne livsstil med lite mosjon, lange arbeidsdager, lange, besværlige reiser og mange stressrelaterte hendelser, vil man med dagens medisinske kunnskap , kunne karakterisere som sterkt disponerende for hjerte-kar sykdom, kombinert med sannsynlig høyt blodtrykk.
AP170417 Målet med dagen er å spre kunnskap om sikhismen og turbanen.
VG170416 Arrangementet bistår med erfarne mentorer som kommer frivillig for å dele sin kunnskap og inspirere likesinnede personer.
DN170416 Tone Tellevik Dahl, Aps byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, mener det er barnehagene som trenger lærerløft.
DB170416 Kunnskap om resten av verden har også blitt spredd ved hjelp av « El paquete » - en informasjonsløsning på det svarte markedet som har samlet informasjon på minnepinner eller eksterne harddisker.
DA170416 Tone Tellevik Dahl, Aps byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, mener det er barnehagene som trenger lærerløft.
DA170416 Tone Tellevik Dahl, Aps byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, mener det er barnehagene som trenger lærerløft.
BT170416 Dette innebærer at blant annet PPT og spesialpedagoger må tilegne seg konkrete ferdigheter og kunnskap om intensiv atferdsbehandling.
SA170415 KOMMENTAR : Min optimisme på vegne av EIK, Vidar og Bryne bygger på virkeligheten som har trådt frem etter hvert som jeg har fått kunnskap om konkurrentene, skriver Aftenbladets Egil Ø.
DB170415 Hans studier viser at de fleste terrorister har minimal kunnskap om islam og at kun et fåtall av dem har hatt en tradisjonell muslimsk oppvekst.
AP170415 KOMMENTAR : Min optimisme på vegne av EIK, Vidar og Bryne bygger på virkeligheten som har trådt frem etter hvert som jeg har fått kunnskap om konkurrentene, skriver Aftenbladets Egil Ø.
DB170414 - Det var min glede i å dele kunnskap med folk som gjorde at programmet ble skapt.
DB170413 Gjennom sin skriving, sin kunnskap og sitt urokkelige moralske kompass, hadde hun en god styrke, og hennes arv vil huskes i mange år.
AP170413 Hun forteller at de ansatte har vært opptatt av å innhente oppdatert kunnskap om sosiale medier.
AP170413 - Voksnes hjelp til å finne morsomme ting å gjøre, til å lære hva man skal gjøre og hvem man kan be om hjelp om noe ubehagelig skjer, er viktig kunnskap for alle barn.
AA170413 Gjennom sin skriving, sin kunnskap og sitt urokkelige moralske kompass, hadde hun en god styrke, og hennes arv vil huskes i mange år.
AA170413 Økt kunnskap om fag og undervisning i fag er viktig for å fremme elevenes læringsutbytte, men vi stiller spørsmål ved om denne ensidige satsingen på enkelte utvalgte lærere vil gi den ønskede effekten for skolen som helhet.
AA170413 Vi har større tro på kunnskap utviklet i kontekst, i egen skole med egne elever.
AA170413 I en spørreundersøkelse gjennomført av NiFU i 2014 kommer det frem at få lærere deler kunnskap fra videreutdanning med kollegaer på skolen der de arbeider.
AA170413 Det vil finnes mange drivere på skolen som med ny kunnskap om forskning og utvikling i skolen ser betydningen av å knytte både erfaringsbasert kunnskap og mer formell kunnskap sammen, og dermed bidrar til økt grad av kunnskapsbaserte refleksjoner og profesjonalisering i skolen.
AA170413 Det vil finnes mange drivere på skolen som med ny kunnskap om forskning og utvikling i skolen ser betydningen av å knytte både erfaringsbasert kunnskap og mer formell kunnskap sammen, og dermed bidrar til økt grad av kunnskapsbaserte refleksjoner og profesjonalisering i skolen.
AA170413 Det vil finnes mange drivere på skolen som med ny kunnskap om forskning og utvikling i skolen ser betydningen av å knytte både erfaringsbasert kunnskap og mer formell kunnskap sammen, og dermed bidrar til økt grad av kunnskapsbaserte refleksjoner og profesjonalisering i skolen.
AA170413 Andre studier viser at kultur for deling av kunnskap gjennom videreutdanning er svært varierende i skolene, og mange lærere må selv ta initiativ til kunnskapsdeling.
AA170413 Marjetica Potrc : « On Coexistence » er en utstilling som handler om urbefolkningens kunnskap .
SA170412 Det er ny kunnskap som kan redde mange liv, mener forskere.
DN170412 Alder og digital kompetanse henger ikke nødvendigvis sammen, likevel er det tydelig at det er behov for større kunnskap om hvordan man kan løse de digitale utfordringene i styrene.
DN170412 Alder og digital kompetanse henger ikke nødvendigvis sammen, likevel er det tydelig at det er behov for større kunnskap om hvordan man kan løse de digitale utfordringene i styrene.
DB170412 Og de skal løse oppgaver basert på kunnskap og ferdigheter !
DB170412 Slik kan man, når lokal kunnskap ikke lenger spørres, oppleve at nødmeldesentralen henter ut Loppas eneste tilgjengelige lege over åpent hav til fjerne fjorder, slik at det tar legen fem timer å komme seg hjem igjen til den befolkningen han var satt til å tjene.
DB170412 Sånne som meg er også altfor ofte altfor store i kjeften med altfor lite kunnskap , men vi selvsagt ikke alene.
DA170412 Bjørgum fra Setesdal er oftest med når Saga Bok er på tur, som representant for den levende folketradisjonen der kunnskap overleveres muntlig fra en generasjon til den neste.
DA170412 Bjørgum fra Setesdal er oftest med når Saga Bok er på tur, som representant for den levende folketradisjonen der kunnskap overleveres muntlig fra en generasjon til den neste.
BT170412 april en grunnleggende mangel på kunnskap om medienes situasjon og forståelse for den oppgaven vi har i fremtidens kulturjournalistikk.
AA170412 Dette har brannvesenet lite kunnskap om, sier brannsjef Rune Larsen i Mosseregionen til Teknisk Ukeblad.
SA170411 « Vinnerne er de lærevillige som kan utnytte ny informasjon og kunnskap til å se muligheter », skriver Håkon Lefebure.
SA170411 Vinnerne er de lærevillige som kan utnytte ny informasjon og kunnskap til å se muligheter.
SA170411 Få med deg teknologifagene ¶ Kunnskap er fortsatt makt.
SA170411 Du har vist deg villig til å lære, ta i mot ny kunnskap , du kan tolke, analysere og omgåes nye mennesker.
DB170411 Et gjennomført ballholdende VIF kan starte en ny epoke på eget stadion i september, og klubben har både kunnskap og tilstrømning av talenter til å jobbe fram den tydelig tiltalende spillestilen som over flere år gir identitet.
DB170411 Riksarkivar Inga Bolstad ønsker å berolige leserne etter Gudleiv Forrs innlegg om Arkivverkets digitaliseringsplaner - Forr har nemlig ikke kunnskap om Arkivverkets virksomhet.
DA170411 - Vil du at dine pårørende skal tas hånd om av noen som ikke kan forflyttingsteknikk, som ikke har kunnskap om riktig ernæring, som ikke vet hvordan et helstell i seng skal gjøres på en riktig måte, som ikke kan måle blodtrykk, og som kanskje ikke kan norsk godt nok til at pasienten forstår hva som sies ? spør Krüger.
DA170411 Riktignok understreker museumsvertene ( alle må følge en guidet tur i en gruppe begrenset oppad til 36 personer ) at all kunnskap rundt grottemaleriene er usikker.
DA170411 Palmesøndag døde kulturmennesket Knut Borge 67 år gammel, en ordets finmekaniker og et jazzhistorisk unikum som gjorde kunnskap , språk og bebop til elegant underholdning.
BT170411 Som i bøker og musikk kan billedkunsten inneholde kunnskap og livserfaring, som går tapt om den oversees.
AA170411 Fjellvettreglene, som ble lansert i 1952, ble revidert og relansert, og det ble satt i gang kampanjer for å spre kunnskap om fjellvett gjennom mediene og trykksaker.
DN170410 Vi begynte å kartlegge hva de egentlig manglet av kunnskap , og innså at dette kan roboter gjøre mye bedre enn oss, sier Ali Elmasoudi, som sammen med Eivind Stordal driver selskapet Studix og utvikler robotlæreren DaVinci.
DN170410 Det var en smart person jeg avhørte med en enorm kunnskap om it og lovverket, sa politisjef Parambir Singh - med « Shaggy » sittende ved siden av under pressekonferansen.
DB170410 Hun opplyser at videre at de som jobber i Oslo Havn i dag ikke har kunnskap om valget av Hodejegerne utover de opplysningene som fremgår av anbudsdokumentene som Dagbladet har fått innsyn i.
DB170410 Men der de fleste har et naturlig forhold til bokmål, krever nynorsken bedre kunnskap om grammatikk.
DB170410 Etter formålsparagrafen skal jeg, for alle mine elever med svært ulik bakgrunn, bidra til å åpne dører til kunnskap , innsikt, kjennskap og grunnleggende verdier.
DA170410 På sikt vil jeg komme meg inn på en Michelin-restaurant og rett og slett tilegne meg kunnskap , sier Lien Gillebo.
BT170410 Flere arbeidsgivere erfarer at ansettelse via IPS gir økt kunnskap om arbeid og psykisk helse.
BT170410 I dette anslaget til Sigurdsens tekst vises det frem at hun mangler forståelse og kunnskap om kunstfeltet.
AP170410 Samler kunnskap
AP170410 I Norge bygger vi nå kunnskap som skal gi oss bedre og mer effektiv restaurering fremover.
AP170410 Hun holdt tidligere på dagen tale for studenter og lærere ved Peking-universitetet, der hun blant annet roste Kinas økende andel av den globale produksjon av kunnskap .
VG170409 Redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, skriver på Twitter at han kommer til å savne Borge, som han beskriver som et overflødighetshorn av jazz, kunnskap , humor og treffsikker verbalitet.
VG170409 Knut Borge er død : Et overflødigshetshorn av jazz, kunnskap , humor og treffsikker verbalitet.
SA170409 | - Mistenkt 39-åring hevdet å ha kunnskap om eksplosiver ¶ 39-åringen som er mistenkt for angrepet i Stockholm, skal under et jobbintervju i fjor høst ha oppgitt at han hadde kunnskaper om eksplosiver.
SA170409 - Knut Borge er død : Et overflødighetshorn av jazz, kunnskap , humor og treffsikker verbalitet.
DN170409 Motgangsledelse er noe annet enn å dytte hr foran seg - uten samtidig å utstyre dem med kunnskap , myndighet og beslutningsautoritet.
DB170409 Mye god kunnskap finnes om hva som forårsaker radikalisering og vilje til å begå ekstremt voldelige handlinger.
DB170409 Borge levde av ordet, han dyrket språket og han kunne kunsten å formulere seg, han var en fagmann i å pludre med eleganse, vidd og kunnskap .
DA170409 - Knut Borge er død : Et overflødighetshorn av jazz, kunnskap , humor og treffsikker verbalitet.
AP170409 Manglende kunnskap om stedet kan også være en årsak.
AP170409 Vi trenger mer kunnskap før vi kan si noe om når ulike bostedsordninger fungerer best, særlig for de mest sårbare barna.
AA170409 - Ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap inntil nysnøflakene har stabilisert seg, sier vaktlederen.
AA170409 - Ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap inntil nysnøflakene har stabilisert seg, sier vaktlederen.
VG170408 Jeg forsøkte å si noe høyt om fordommer, manglende kunnskap , kolonihistorien, leste Ziauddin Sardar, Reza Aslan, Tariq Ramadan og Irshad Manji, jeg prøvde i mange år å være en ambassadør for de såkalte liberale muslimer, først ved å engasjere meg i debatter, analysere pressens menn, senere mer observerende, tvilende, skeptisk, spent overfor de ma
VG170408 For enhver med litt kunnskap om geopolitiske forhold kan forstå - ikke bifalle, men forstå.
DB170408 Kunnskap om slike forhold er helt nødvendige for å forstå angrepet i Stockholm og forebygge nye terrorforsøk.
BT170408 Her ligger så mye historie, kunnskap og endeløse muligheter.
AA170408 | - Mistenkt 39-åring hevdet å ha kunnskap om eksplosiver ¶ 39-åringen som er mistenkt for angrepet i Stockholm, skal under et jobbintervju i fjor høst ha oppgitt at han hadde kunnskaper om eksplosiver. 39-åringen har de seneste årene arbeidet på ulike byggeplasser i Stockholmsområdet.
VG170407 Selvsagt heller ikke kunnskap om kristendommen.
VG170407 For kunnskap er ikke farlig.
DN170407 Blant Virkes medlemmer er det selskaper innen kunnskap og tjenester som vil oppleve at én eller to kontrakter i Kina kan utgjøre veldig store summer.
DB170407 Winston Lord, USAs ambassadør til Kina under Ronald Reagan er bekymret for at Trump ikke har god nok kunnskap om situasjonen i Nord-Korea og hans evner til å forhandle under fire øyne.
DB170407 Denne saken inneholder ikke spor av fordommer, krenkelser, satire, ironi, blasfemi, kunnskap , mot, svinekjøtt eller gluten.
SA170406 Vi ønsker en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis, hvor nettopp kunnskap og erfaring fra lokale bedrifter er målet.
DN170406 Debatt basert på kvalitetssikret kunnskap må til - også om fiskeriene.
DB170406 Vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaringer for morgendagens utøvere og ledere.
DB170406 - Jeg ønsker å presisere at Norges Skiforbund ikke sitter på noen fasit når det gjelder trening og utvikling av skisporten, men vi ønsker å bidra, dele kunnskap og erfaringer med andre.
DB170406 - Vi vet at voldtekt er et stort samfunnsproblem, og vi ønsket å gjøre noe for å bidra til at unge mennesker fikk mer kunnskap om seksualitet, grenser og overgrep.
DB170406 Winston Lord, USAs ambassadør til Kina under Ronald Reagan er bekymret for at Trump ikke har god nok kunnskap om situasjonen i Nord-Korea og hans evner til å forhandle under fire øyne.
DB170406 De sitter på mye kunnskap og erfaring alle sammen, for oss er de uerstattelige samarbeidspartnere når en alvorlig hendelse inntreffer.
DB170406 De drøyt 17 millioner britene som stemte for å forlate EU i folkeavstemningen, gjorde dette " uten kunnskap om de virkelige vilkårene for brexit ", sa Blair i en tale i London.
DB170406 - INGEN KUNNSKAP : Britenes tidligere statsminister Tony Blair maner til kamp mot brexit og oppfordrer britene til å gjøre opprør mot beslutningen om å forlate EU.
DA170406 - Her er det også snakk om rehabilitering som krever spesialisert kunnskap og kompetanse.
AP170406 Etter det Aftenposten har fått kunnskap om, dreier dette seg om to konkrete tilfeller flere år tilbake.
AP170406 De ber derfor Regjeringen sikre god informasjon og kunnskap om vold og overgrep til flyktninger og innvandrere.
AA170406 Dette er kunnskap som peker framover.
VG170405 Ifølge Tharaldsen er det viktig at det arbeidet som skal gjøres i oppfølgingen er begrunnet i erfaringer og kunnskap , og evalueres grundig.
VG170405 Han viser til at regjeringen har satt av 35 millioner kroner til kompetansepakken som skal sørge for mer kunnskap på området, i tillegg til at regjeringen har lagt til rette for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten med over én milliard kroner fra 2014 til 2017.
VG170405 Der står det at saker blir avsluttet for tidlig og at mange har ikke kunnskap om hva man skal gjøre for å følge opp.
VG170405 - Dette området har hatt for lite kunnskap over lang tid.
VG170405 - Det er riktig at kompetanse om mobbing i skolen er viktig, men det er også viktig å få kunnskap om hvordan man best kan arbeide rundt de som har vært utsatt for mobbing, og iverksette handling.
DN170405 Sjansen for å lykkes er litt større hvis man gjør noe sammen med noen som har dokumentert kunnskap om området fra tidligere, sier Jan Ivar Nygaard.
DN170405 Sjansen for å lykkes er litt større hvis man gjør noe sammen med noen som har dokumentert kunnskap om området fra tidligere, sier Jan Ivar Nygaard.
DN170405 NVE er tydelig på at kunnskap om faregraden alene ikke er nok for å ferdes trygt i vinterfjellet og bruker mye ressurser på å endre holdninger og formidle ferdselsråd.
DN170405 Kunnskap om beslutningsprosesser og gruppedynamikk er langt viktigere enn kunnskap om snøens utvikling, sier Horgen som ikke tror det er mulig å utdanne en hel generasjon til å ta riktige valg på grunnlag av snøkunnskap.
DN170405 Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap , erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem.
DN170405 Kunnskap om beslutningsprosesser og gruppedynamikk er langt viktigere enn kunnskap om snøens utvikling, sier Horgen som ikke tror det er mulig å utdanne en hel generasjon til å ta riktige valg på grunnlag av snøkunnskap.
DN170405 - Det største problemet er troen på at man kan analysere seg vekk fra risikoen så lenge du har nok kunnskap og kjenner snødekket.
DB170405 I korrupsjonssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen er denne operasjonen rettens første tema i da, og to tollsjefer har forklart seg om deres kunnskap til den.
DB170405 Innlegget er ikke basert på kunnskap om Arkivverkets virksomhet.
DA170405 Vi har fått tilgang, og det er viktig å ta vare på den tilgangen, for å gi mer kunnskap .
DA170405 Mer kunnskap
DA170405 Han håper filmen vil gi folk mer kunnskap om islamistene i Norge.
DA170405 Derfor mener jeg landsmøtet i Arbeiderpartiet skal prioritere 50 prosent barnehagelærere framfor en lærernorm på skolenivå, sier Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
BT170405 Manglende kunnskap fører til at elever som har blitt mobbet ikke får hjelpen de trenger og har krav på.
BT170405 Vi ønsker en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis, hvor nettopp kunnskap og erfaring fra lokale bedrifter er målet.
AP170405 Om vi fortsetter å søke denne forståelsen, vil vi ikke bare få mer kunnskap om hvordan kroppen vår henger sammen - vi vil også kunne legge oss med bedre samvittighet om kvelden.
AP170405 Forsøkene har gitt oss utallige kurer og store mengder kunnskap , men det finnes en ivrig utfordrer : databeregninger.
AP170405 - Trump hadde åpenbart lite kunnskap om Kina.
VG170404 - Det er meningsløst at elever som ikke har forutsetning for å tilegne seg kunnskap i andre fremmedspråk, også skal følge undervisning i faget, sier Solem.
VG170404 - Vi har kunnskap om at elever blir oppfordret til å utløse alarmen fordi en russebuss skal vises frem og de vil ha mest mulig publikum og oppmerksomhet.
DN170404 - Jeg mener en grunnleggende forståelse for hvordan statistikk virker, en grunnleggende kunnskap om hvordan folk trekker konklusjoner fra « big data ».
DB170404 Det er en finansiell investering i et teknologi- og kunnskapsmiljø vi er interessert i, sier Kigen, og legger til at han ikke har kjennskap eller kunnskap om programmet.
DB170404 Det vi skriver er imidlertid at et norsk forskningsprosjekt neppe vil gi ny kunnskap i dag.
AP170404 Si ;D-innlegg : Eksamenskarakter måler ikke bare faglig kunnskap , men hvordan man presterer under press.
AA170404 Vi ønsker at fremtidens lærere vet hva de skal gjøre når Lena opplever alvorlig sykdom i familien, vi ønsker at fremtidens lærere har kunnskap og innsikt i hvordan de skal møte Sana som har opplevd krig og flukt fra hjemlandet.
AA170404 Og fremtidens elever trenger lærere som har kunnskap om hvordan den enkelte elev lærer best.
AA170404 Lærerne trenger inngående kunnskap om barn, hvordan en skal tilrettelegge for læring, hvordan en skal skape et godt og trygt læringsmiljø - de trenger, som rektorene påpeker, mer pedagogisk kompetanse.
AA170404 Fremtidens lærere trenger kunnskap om hvordan de bygger positive relasjoner til den enkelte elev og elevgruppen som helhet.
SA170403 Vi håpet den skulle inneholde en tydelig satsing på forskning, da den sentrale innsatsfaktoren for næringsutvikling er kunnskap .
SA170403 Mangel på kunnskap reduserer næringens muligheter for utvikling og verdiskaping.
SA170403 Bedriften må også ha tilgang på ny kunnskap gjennom et velfungerende innovasjonssystem for å kunne lykkes.
SA170403 Kunnskap gir konkurransefortrinn ¶
SA170403 - med andre ord kunnskap som gir virksomheten viktige fordeler i konkurransen med andre virksomheter.
SA170403 Begge har kunnskap om mobiltelefon og avhengighet.
DB170403 Vi forstår ikke mye av Nord-Amerika, det er sannheten, men et par bøker kan gi oss en smal nødinngang til kunnskap og en smule mer forståelse av dette enorme kontinentet, med de enorme menneskelige forskjellene i tankegods, kaos og kulturarv.
DB170403 At de i en slik situasjon går ut og sier at vi godt kan øke norske utslipp, tyder enten på en alvorlig mangel på kunnskap , mangel på empati med dem som allerede i dag ikke har et hjem eller mat på bordet på grunn av klimaendringer, eller mangel på ansvar for våre barn og barnebarn.
DB170403 Derfor trenger man noen med kunnskap som ser hele mennesket og prøver å forstå pasientens sinn.
DA170403 Du får god opplæring om bord, og du trenger ikke ha noe kunnskap om seiling før du reiser.
DA170403 - Det økologiske grunnkartet skal vise hvor vi finner er natur som det er viktig å ha kunnskap om når man for eksempel planlegger bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsvirksomhet, forklarer Helgesen.
BT170403 Begge har kunnskap om mobiltelefon og avhengighet.
AP170403 Også i oktober kan du få ny kunnskap om teknologi og samfunnsutvikling.
AP170403 Det er overlegent menneskets evne til å finne relevant kunnskap på kort tid.
AP170403 Også i oktober kan du få ny kunnskap om teknologi og samfunnsutvikling.
AP170403 - Jeg er 26 år og er helt ærlig på at jeg må få inn eksperter og kunnskap utenfra for å kunne utvikle dette videre.
AP170403 Begge har kunnskap om mobiltelefon og avhengighet.
VG170402 - Jeg har vært med, ikke minst sammen med Trine, på å gi Venstre et mer moderne syn på tidlig innsats og kunnskap .
FV170402 Begge har kunnskap om mobiltelefon og avhengighet.
DB170402 De drøyt 17 millioner britene som stemte for å forlate EU i folkeavstemningen, gjorde dette " uten kunnskap om de virkelige vilkårene for brexit ", sa Blair i en tale i London.
DB170402 - INGEN KUNNSKAP : Britenes tidligere statsminister Tony Blair maner til kamp mot brexit og oppfordrer britene til å gjøre opprør mot beslutningen om å forlate EU.
DA170402 Ikke bare disse kunnskap .
DA170402 Det var motkraften mot elitestyret : Å spre kunnskap til alle.
DA170402 De snakka opp de som kunne noe, og satsa på at alle skulle få mer kunnskap .
DA170402 - Syns du virkelig at Sp « disser kunnskap » ?
BT170402 Hvordan kan en slik tanke i det hele tatt være realistisk ? KUNNSKAP : Den som vil bruke tiden frem til det franske valget til å øke kunnskapen om Front Nationals vei mot makten, og bedre forstå likheter og ulikheter mellom de europeiske høyrepopulistiske partiene, vil få særdeles god hjelp av Elin Sørsdahl og Alf Ole Asks portrett av Marine Le Pen, hennes parti
VG170401 PÅ BALLEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier spredningen av mikroplast må begrenses, og har bedt om mer kunnskap fra Miljødirektoratet.
VG170401 Han mener studiene fra Canada støtter opp om deres nyeste kunnskap om mikroplast.
VG170401 - Miljødirektoratet må innhente mer kunnskap om dette, og deretter vurdere om det er hensiktsmessig å stille krav til slik rensing nasjonalt eller internasjonalt.
SA170401 Det var ikke politikerne som ga oss kunnskap om Dale-prosjektet heller, og hva pengene gikk til.
SA170401 - Har masse kunnskap
SA170401 - Astrid har masse kunnskap om Ski-Norge, og passer fint som ekspert til et NM på Ski, der det er enorm bredde i startfeltet, sier Fredriksen.
FV170401 - Har masse kunnskap
FV170401 - Astrid har masse kunnskap om Ski-Norge, og passer fint som ekspert til et NM på Ski, der det er enorm bredde i startfeltet, sier Fredriksen.
BT170401 - Landsmøtet lyttet til kunnskap og valgte å si nei til 24. konsesjonsrunde.
BT170401 - Har masse kunnskap
BT170401 - Astrid har masse kunnskap om Ski-Norge, og passer fint som ekspert til et NM på Ski, der det er enorm bredde i startfeltet, sier Fredriksen.
AP170401 Landsmøtet lyttet til kunnskap og valgte å si nei til 24. konsesjonsrunde, sa Unge Venstre-leder Tord Hustveit etterpå.
AP170401 - Lyttet til kunnskap
AP170401 - Har masse kunnskap
AP170401 - Astrid har masse kunnskap om Ski-Norge, og passer fint som ekspert til et NM på Ski, der det er enorm bredde i startfeltet, sier Fredriksen.
AA170401 Ifølge uttalelsen skal Venstre i valgkampen først og fremst fronte skolepolitikk og respekt for kunnskap og forskning.
VG170331 Hun advarte mot fremveksten av populismen, og sa at kunnskap er Venstre løsning.
VG170331 - Noe av det mest skremmende med utviklingen i verden i dag er at det er blitt helt greit å « disse » kunnskap .
SA170331 ADVARER : Den gryende populismen skal bekjempes med kunnskap og Venstre-politikk, mener Trine Skei Grande, som ikke pekte på noen spesifikke partier i Norge hun mener fremstår populistiske.
SA170331 - Det er enhver politikers plikt å møte folks uro og engstelse med ærlighet, kunnskap og løsninger, ikke med frykt, splittelse og kunnskapsforakt.
SA170331 Kunnskap skal være Venstres medisin mot den voksende populismen, nasjonalismen, fremmedhatet og diskrimineringen.
SA170331 Men det er lite kunnskap og erfaring rundt hvordan plassering av frukt, grønt og grovbrød påvirker nordmenns innkjøpsvaner, sier hun.
SA170331 Lekhal er enig i at det var på tide med mer kunnskap .
SA170331 Etterlyser kunnskap
SA170331 - Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan påvirke forbrukeradferden mot sunnere valg.
SA170331 - Målet var å utnytte min kunnskap , hurtige spill og sette blokkspillerne på andre siden litt ut av spill.
DB170331 Han har derfor ikke alltid like god kunnskap om emnene han jobber med.
DB170331 Vi håper det kan gi økt forståelse og kunnskap om hva som kreves i framtida.
DB170331 Grande er på sitt aller beste når hun snakker om det hun brenner for, og Venstre-lederen brenner inderlig for dannelse, for kunnskap og for ungene våre.
DB170331 Barnas kunnskap om matematikk, språk, sosial kompetanse og selvregulering kartlegges, og resultatet av innsatsen skal også måles ved å følge barnas skoleprestasjoner.
DB170331 Men mange av disse drapene er i overkant spekulative, urealistiske, og konstrueres ofte for å dekke over mangel på kunnskap eller evne til skape spenning og overraskelser i innsirklingen og oppklaringen av en forbrytelse.
DB170331 - Mange mangler kunnskap
DB170331 Det er gjerne andre kvaliteter ved skolen som trekkes fram som avgjørende : Lærere som er gode ledere, struktur, høyt læringstrykk, engasjerte foreldre og lærere som diskuterer egen praksis ut fra forskningsbasert kunnskap .
BT170331 ADVARER : Den gryende populismen skal bekjempes med kunnskap og Venstre-politikk, mener Trine Skei Grande, som ikke pekte på noen spesifikke partier i Norge hun mener fremstår populistiske.
BT170331 - Det er enhver politikers plikt å møte folks uro og engstelse med ærlighet, kunnskap og løsninger, ikke med frykt, splittelse og kunnskapsforakt.
BT170331 Kunnskap skal være Venstres medisin mot den voksende populismen, nasjonalismen, fremmedhatet og diskrimineringen.
BT170331 Hadde legen min hatt kunnskap om litt av dette, kunne mye kanskje vært unngått.
BT170331 Men det er lite kunnskap og erfaring rundt hvordan plassering av frukt, grønt og grovbrød påvirker nordmenns innkjøpsvaner, sier hun.
BT170331 Lekhal er enig i at det var på tide med mer kunnskap .
BT170331 Etterlyser kunnskap
BT170331 - Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan påvirke forbrukeradferden mot sunnere valg.
AP170331 Sånn bør det være for dem som skal gi ungene våre kunnskap også, påpekte Grande.
AP170331 Det er ikke alle som har kunnskap om hva vi kan bidra med.
AP170331 Men det er lite kunnskap og erfaring rundt hvordan plassering av frukt, grønt og grovbrød påvirker nordmenns innkjøpsvaner, sier hun.
AP170331 Lekhal er enig i at det var på tide med mer kunnskap .
AP170331 Etterlyser kunnskap
AP170331 - Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan påvirke forbrukeradferden mot sunnere valg.
AP170331 - Målet var å utnytte min kunnskap , hurtige spill og sette blokkspillerne på andre siden litt ut av spill.
AA170331 Sånn bør det være for dem som skal gi ungene våre kunnskap også, påpekte Grande.
AA170331 En solid faglig kunnskap danner grunnmuren mot falske nyheter som spres i sosiale medier.
AA170331 Ut fra vår kunnskap om faktum, forventer vi at etterforskningen vil vise at intet kritikkverdig har skjedd, og dermed sammen med den private granskning Staur har iverksatt, formodentlig renvaske vår medarbeider ", skriver Staur-eier Østhus.
SA170330 Hovedelementene i strategien skal være etablering av nasjonale utdanningstilbud, veiledningsteam og interkommunale læringsnettverk og kompetansemiljøer, slik at tjenestene får bedre tilgang på nødvendig kunnskap og praktisk veiledning.
SA170330 Flest folk på kampene, størst og best tropp, solid med ressurser, en kultur som igjen har vokst seg sterk, erfaring, rutine og kunnskap .
SA170330 Kunnskap også til klubbene ¶ 96 ungdommer får innpass på skolen som arrangeres i august.
FV170330 Flest folk på kampene, størst og best tropp, solid med ressurser, en kultur som igjen har vokst seg sterk, erfaring, rutine og kunnskap .
DN170330 Russland eksporterer mer avansert teknologi og kunnskap enn tidligere.
DB170330 « Ja, det er mulig å kompensere for fallende oljeproduksjon gjennom en helhetlig omlegging til et fornybartsamfunn med forskning og utvikling og utbygging hvor vi bruker vår kunnskap fra olje og gassutvinning som vårt fortrinn », sa Line Henriette Hjemland den gang.
DA170330 - Vi går ikke inn i et slikt prosjekt uten å ha tilstrekkelig kapital, kunnskap og erfaring på plass.
DA170330 - Andre etater som Vegvesenet og Transportøkonomisk institutt jobber veldig med kunnskap opp mot ulykker.
DA170330 | Lite kunnskap om oljegruppa i Ap ¶
BT170330 Kunnskap også til klubbene ¶ 96 ungdommer får innpass på skolen som arrangeres i august.
AP170330 Skal vi fokusere på hvilket plagg et menneske bruker, fremfor kvalitet og kunnskap ?
AP170330 Flest folk på kampene, størst og best tropp, solid med ressurser, en kultur som igjen har vokst seg sterk, erfaring, rutine og kunnskap .
AP170330 Kunnskap også til klubbene ¶ 96 ungdommer får innpass på skolen som arrangeres i august.
AA170330 - Andre etater som Vegvesenet og Transportøkonomisk institutt jobber veldig med kunnskap opp mot ulykker.
VG170329 Alle med kunnskap om regjeringssamarbeid vet at slike ultimatum er ren gift.
VG170329 * At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.
DN170329 - Gjennom å kombinere SABAs drøyt 700 utsalgssteder, samt kompetanse de besitter gjennom å være en ledende leverandør av blomster til dagligvarehandelen, med Plantasjens bransjeledende supply chain og kunnskap om planter, blir vi mer tilgjengelige for våre kunder, sier Plantasjen-sjef Jon Abrahamsson Ring.
DB170329 * At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.
BT170329 Støtte til muslimske paraplyorganisasjoner kan være et positivt bidrag til å fremme integrering og kunnskap .
AP170329 Forskeren understreker at ny kunnskap kan bidra til å redusere usikkerheten.
AP170329 - Men noen ganger medfører også ny kunnskap at man ser at effektene er større enn antatt.
AP170329 Jeg vil ha en grundig prosess der vi får god kunnskap om ulike alternativer og konsekvenser.
DB170328 TINDERSKOLEN : Med rundt 200 tinderdates har Joachim « Tinderkongen » greit med kunnskap å dele.
DA170328 Det er viktig at et slikt råd fylles av personer med omfattende kunnskap innenfor klimaområdet, og som til sammen representerer en bredde av relevante fagprofesjoner, mener hun.
AA170328 - Vi må øke vår kunnskap om havet og bruke ressursene på en mer bærekraftig måte.
AA170328 Nytt kollektivsystem bygger på kunnskap om framtidige reisestrømmer og byutvikling.
SA170327 - Vi måtte sikre oss hennes kunnskap .
FV170327 - Vi måtte sikre oss hennes kunnskap .
DB170327 Med riktig kunnskap kan et vegetarisk kosthold være sunt og gi mange helsefordeler, men uten nok kunnskap kan man også trå feil.
DB170327 Med riktig kunnskap kan et vegetarisk kosthold være sunt og gi mange helsefordeler, men uten nok kunnskap kan man også trå feil.
DB170327 Ikke uventet - for oppgaven er i praksis bortimot uløselig - er Solhjell strammest når det gjelder kunnskap og analyse, og mer porøs når det kommer til løsninger.
DA170327 Jeg har fått god kunnskap om prosjektene gjennom mitt arbeid i kommunalstyret for byutvikling og jo mer vi jobber med bussveien, jo mer skeptisk blir jeg til hele prosjektet.
BT170327 - Vi håper en digital byvandring kan være en appetittvekker på kunnskap om andre verdenskrigen i Bergen, sier konservator Bård Gram Økland ved Bergens Sjøfartsmuseum.
BT170327 At det finnes mer enn én type bihulebetennelse er kunnskap jeg godt kunne vært foruten.
BT170327 - Vi måtte sikre oss hennes kunnskap .
AP170327 Kreftregisteret har inngående kunnskap om forekomsten av kreft i alle aldersgrupper.
AP170327 I dag vet vi at aktiv forebygging basert på solid kunnskap er som sollys for krefttrollet.
AP170327 Målet er å kunne se hvor ulvene beveger seg og få mer kunnskap om skadepotensialet. ( ©NTB ) ¶
AP170327 - Vi måtte sikre oss hennes kunnskap .
AA170327 Påtalemyndigheten mener at han hadde kunnskap om bombeproduksjon, og at han ønsket å dø martyrdøden.
AA170327 Målet er å kunne se hvor ulvene beveger seg og få mer kunnskap om skadepotensialet. ( ©NTB ) ¶
VG170326 | 130 års kunnskap om dinosaurene kan være feil ¶
AP170326 For samfunnet har høy kompetanse og kunnskap vært avgjørende for å sikre velferd og levestandard, og vil bli enda viktigere når de fossile rikdommene tar slutt.
SA170325 Jeg har fått god kunnskap om prosjektene gjennom mitt arbeid i kommunalstyret for byutvikling, og jo mer vi jobber med bussveien, jo mer skeptisk blir jeg til hele prosjektet.
DB170325 For å kunne forebygge og bekjempe uønsket kriminalitetsutvikling må politiet ha kunnskap .
AP170325 Kombinasjonen av kunnskap og erfaring gjorde stoffet troverdig.
AA170325 * Wikimedia Norge arbeider for å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle gjennom å støtte opp om bidragsytere på Wikipedia, ved institusjonssamarbeid og kursvirksomhet.
AA170325 For at vi skal kunne utvikle den teknologien vi trenger for å kunne ta hele Norge i bruk er vi nødt til å dele kunnskap , erfaringer og perspektiver.
VG170324 Den ga oss relativt lite ny kunnskap , men vi har tatt med oss rapporten videre, og evalueringsutvalget har brukt den som et av flere grunnlag i sitt arbeid, sier Dale til VG.
VG170324 - Ga oss relativt lite ny kunnskap
VG170324 I mine år i Los Angeles tilegnet jeg meg mye kunnskap om å spise rett mat, som ikke handler om slanking.
VG170324 For i motsetning til hva folk kanskje tror om Hollywood, mener artisten de har mye kunnskap om sunnhet og kosthold.
VG170324 Jensen har henvendt seg til Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo og bedt om at det installeres filter på den sentraliserte driftsløsningen til Osloskolen.
VG170324 Nå styrer hun et slags synkende skip - fylt med historie, kunnskap og herlige unger.
SA170324 - Kunnskap og potensielle prosjekter er viktige grunner.
DA170324 - Vi vet at Trump er uforutsigbar, mangler kunnskap om folkeretten og tidligere har forsvart krigsforbrytelser.
DA170324 Byråd for kunnskap og oppvekst Tone Tellevik Dahl mener byrådet gir et mer omfattende tilbud til de samme kvinnene.
DA170324 Jeg er blitt mer interessert også i historien, hvordan Freuds nevø Edward Bernays drar til New York og finner opp moderne markedsføring ved at han kynisk benytter seg av sin onkels kunnskap om hvordan psyken fungerer og bruker det for å lure massene til å konsumere, sier Borgli, og nevner også mediestrategen Ryan Holidays bok « Trust Me, I Am Lying ».
BT170324 I tillegg må fagpersoner ha faglig trygghet, kunnskap om tverrfaglig samarbeid og kunnskap om hvilke samarbeidsferdigheter som kreves.
BT170324 I tillegg må fagpersoner ha faglig trygghet, kunnskap om tverrfaglig samarbeid og kunnskap om hvilke samarbeidsferdigheter som kreves.
AP170324 Derfor vil alle ha bruk for utdanning i eller kunnskap om maskinlære, mener Kofod-Petersen.
AP170324 Derfor vil alle ha bruk for utdanning i eller kunnskap om maskinlære, mener Kofod-Petersen.
AP170324 - Vi er et tydelig alternativ til Ap og Høyre i skolepolitikken og verdsetter praktisk kompetanse like mye som teoretisk kunnskap , sier hun og signaliserer at hun ønsker å vise lærerne mer tillit til å utføre jobben.
AP170324 - Kunnskap og potensielle prosjekter er viktige grunner.
VG170323 De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.
VG170323 - Bakgrunnen er at vi ønsker å få mer detaljert kunnskap om hvordan ulvene beveger seg i dette området, hvilke områder de bruker, hvor nært er dem mennesker og infrastruktur og når på døgnet er de mest aktive, sier forskningssjef Morten Kjørstad i NINA.
SA170323 De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver.
SA170323 Et landbruk i sterk utvikling har stadig behov for ny kunnskap og nye impulser.
SA170323 DEBATT : Et landbruk i sterk utvikling har stadig behov for ny kunnskap og nye impulser.
FV170323 De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver.
DN170323 De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver.
DB170323 De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver.
DB170323 De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver.
DA170323 De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver.
DA170323 Vi følger opp sakene vi får kunnskap om.
DA170323 De har liten kunnskap om det norske samfunnet og hvilke rettigheter som gjelder i arbeidslivet.
BT170323 De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver.
BT170323 Om Kryvi hadde visst litt mer om det han snakker om, hadde han nok også visst at befolkningsvekst henger sammen med økonomisk vekst og levestandard - ikke med prevensjon og kunnskap om dette blant kvinner.
AP170323 - Raseforbudet ble innført på grunn av enkeltepisoder og bærer preg av å være panikkartet uten at man hadde tilstrekkelig kunnskap i bunn, sier Rotevatn til Aftenposten.
AP170323 - Ny kunnskap om skadepotensial utenfor ulvesonen i beiteprioriterte områder gir grunnlag for utvidelse av kvoten for lisensfelling, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.
AA170323 De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver.
AA170323 - Ny kunnskap om skadepotensial utenfor ulvesonen i beiteprioriterte områder gir grunnlag for utvidelse av kvoten for lisensfelling, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.
VG170322 De vil heller at samfunnet skal fungere mer som et skolesystem - sentralt dirigert og med belønning av visse typer teoretisk kunnskap .
VG170322 Når det er gul fargegrad anbefaler NVE at de som ferdes i fjellet har kunnskap om rutevalg og evne til å identifisere mulige skredproblemer.
VG170322 - Når der er oransje, og betydelig snøskredfare, bør man ha solid kunnskap om å ferdes i fjellet.
SA170322 De gir elevene kunnskap de bærer med seg hele livet.
SA170322 Vi må si klart nei til oppdrettsanlegg i Lysefjorden inntil tilstrekkelig kunnskap foreligger, mener Kjetil Nilsen og Håkon Fossmark.
SA170322 Når det gjelder føre-var-holdningen til Brynjar Berg, så er dette nøyaktig den holdningen man bør ha, og si klart nei inntil tilstrekkelig kunnskap foreligger.
SA170322 Mangler kunnskap
SA170322 I Havforskningsinstituttets rapport « Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter » fra 2016 ender omtrent hvert eneste avsnitt med en ganske enkel konklusjon : Man mangler kunnskap og trenger mer forskning.
SA170322 Nes og hennes kolleger ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har pekt på mangler i dagens system for måling av lykke i samfunnet, og foreslår løsninger som kan gi myndighetene viktig kunnskap til samfunnsplanlegging og bedre forståelse for hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd.
SA170322 - Vi vet generelt mye om hvor tilfredse folk er, men har lite nyansert kunnskap om andre sider av livskvaliteten i Norge - slik den oppleves.
DN170322 - Humanister har kunnskap , ferdigheter og verktøy som brukes for lite.
DB170322 Når man kombinerer god mat og kunnskap , får vi ungene til å digge den sunne maten.
DB170322 Den norske mataktivisten påpeker at det er et stort behov også i Norge for mer kunnskap om mat, både som nøkkelen til sunnhet og årsaken til en rekke helseproblemer.
DB170322 De klarer heller ikke gjøre jobben sin, nemlig gi kunnskap til publikum om hvordan sette sammen et fullverdig kosthold uten mat fra dyr - blant annet fordi de selv mangler kunnskapen.
DB170322 Kunnskap er makt, sies det.
BT170322 Gode konsultasjoner er basert på et samarbeid mellom lege og pasient, hvor legens kunnskap og erfaring utfylles av pasientens kjennskap til seg selv.
AP170322 Det ble det bråk av da spanerne på Spesielle operasjoner ( SO ) fikk kunnskap om at han fortsatt fikk informasjon fra kriminelle.
AA170322 Men hun legger til at det har vært merket flere ulv i år, blant annet for å skaffe mer kunnskap om hvordan ulven oppfører seg. ( ©NTB ) ¶
AA170322 Nes og hennes kolleger ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har pekt på mangler i dagens system for måling av lykke i samfunnet, og foreslår løsninger som kan gi myndighetene viktig kunnskap til samfunnsplanlegging og bedre forståelse for hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd.
AA170322 - Vi vet generelt mye om hvor tilfredse folk er, men har lite nyansert kunnskap om andre sider av livskvaliteten i Norge - slik den oppleves.
VG170321 Ofte er de preget av manglende dokumentasjon og kunnskap om familiebakgrunn.
VG170321 I vår tid betyr det at de må få kunnskap .
SA170321 - Jeg har hatt trenere som har vært helt kunnskapsløse og yngre trenere med massevis av kunnskap .
FV170321 Han har en enorm bredde, mye erfaring og mye kunnskap .
FV170321 - Jeg har hatt trenere som har vært helt kunnskapsløse og yngre trenere med massevis av kunnskap .
DB170321 - Nå sier statsministeren at regjeringen ikke hadde noe kunnskap om dette.
DB170321 - Universitetenes oppgave er å spre kunnskap i stedet for synsing og løgn.
BT170321 - Nå sier statsministeren at regjeringen ikke hadde noe kunnskap om dette.
BT170321 Sekken var fylt med det jeg antok var relevant kunnskap om europeisk politikk og integrasjon.
AP170321 - Nå sier statsministeren at regjeringen ikke hadde noe kunnskap om dette.
AP170321 - Jeg har hatt trenere som har vært helt kunnskapsløse og yngre trenere med massevis av kunnskap .
AA170321 - Nå sier statsministeren at regjeringen ikke hadde noe kunnskap om dette.
AA170321 Vi har ikke kunnet lene oss på erfaring fra utlandet, og trenger mer kunnskap , sier sjefingeniør Jostein Grav i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) til Adresseavisen.
VG170320 Det finnes mye kunnskap rundt dette, og vi bygger opp et nettverk med kompetanse, sier Koss.
VG170320 Men hvis noen hadde hatt kunnskap til å oppdage at jeg slet med skriftlighet på et tidligere stadium, hadde nok det kunne hjulpet meg.
VG170320 I Riksrevisjonens ugraderte rapport fikk Stortingets kunnskap om flere kritiske funn ; ¶
SA170320 Guri Hetland skal snakke mer om følelser enn kunnskap når stemmene til FIS-toppene skal vinnes.
DN170320 Den sørger for at elevene kommer à jour med resten av klassen, uten spesialundervisning, sier Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
DB170320 Et Skiforbund som ellers tilstreber mest mulig kunnskap på de ulike landslagene sine, skal ikke være knipne med å dele ut landslagsdrakter både til trening og i konkurranse.
DB170320 - I artiklene etter FN-talen reduseres Clooney fra en advokat med kunnskap og meninger til et objekt i en kjole.
DA170320 Mobbeombudet kan veilede i vanskelige enkeltsaker som barnehagen og skolen ikke håndterer, ha en dialog med ledelsen, følge opp barn og foreldre, og holde saken til den er løst, fortalte byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl, til Dagsavisen i februar.
DA170320 Vi trenger at personer som skal jobbe tett med barn mer systematisk får oppdatert kunnskap om hvordan de kan avdekke vold mot barn, sier KrF-politikeren.
DA170320 - Er ikke dette kunnskap folk som jobber med barn får gjennom et ordinært utdanningsløp ?
DA170320 Vi har kunnskap , kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, slo forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fast.
BT170320 Av erfaring har vi kunnskap om hva som fungerer.
AP170320 Vi har kunnskap , kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, slo Bruun-Hanssen fast mandag, første dag av den to dager lange høringen.
AP170320 Guri Hetland skal snakke mer om følelser enn kunnskap når stemmene til FIS-toppene skal vinnes.
AA170320 Vi har kunnskap , kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, slo forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fast.
AA170320 Den sørger for at elevene kommer à jour med resten av klassen, uten spesialundervisning, sier Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
AA170320 Lærerplanene har mål for hva eleven skal ha kunnskap om når det kommer til seksualitet.
VG170319 Det er mer kunnskap rundt lederrollen.
VG170319 Kunnskap og medmenneskelighet, skadebegrensning må være førende for norsk ruspolitikk, ikke moralisme, sier MDGs talsperson Une Aina Bastholm til NTB.
DB170319 Jo flere elitegraver som utgraves, jo mer detaljert kunnskap får vi.
DB170319 Håpet er å blant annet finne flere gjenstander - og få mer kunnskap om vikingtiden i Danmark.
DA170319 For områdene Nordland VII og Troms II er tanken å vente på oppdatert kunnskap .
DA170319 Så langt foreligger det lite konkret kunnskap om hvordan eldre blander alkohol og legemidler, men Ingeborg Rossow i FHI har i en fersk studie sett på dette, og der kom det fram at 6 prosent av eldre ( 60+ ) rapporterte en brukshyppighet av vanedannende legemidler ( sovemidler og/eller beroligende midler ) og alkohol som tilsa at de hadde inn
DA170319 Dette er det lite kunnskap om, både blant helsepersonell og eldre.
DA170319 UNICEF gir mødrene ny kunnskap om hva slags mat som gir barna næring - og hva som ikke gjør det.
BT170319 Kunnskap og medmenneskelighet, skadebegrensning må være førende for norsk ruspolitikk, ikke moralisme, sier MDGs talsperson Une Aina Bastholm til NTB.
AP170319 Våren er en perfekt anledning å dele kunnskap om frø, såing, prikling og stikling.
AA170319 For områdene Nordland VII og Troms II er tanken å vente på oppdatert kunnskap .
AA170319 Kunnskap og medmenneskelighet, skadebegrensning må være førende for norsk ruspolitikk, ikke moralisme, sier MDGs talsperson Une Aina Bastholm til NTB.
AA170319 Kunnskap og medmenneskelighet, skadebegrensning må være førende for norsk ruspolitikk, ikke moralisme, sier MDGs talsperson Une Aina Bastholm til NTB.
VG170318 Å nekte mennesker som gjennom lang tid har bygget opp kunnskap og ferdigheter å høste av dette, fordi Norge skal et nytt sted om ti eller femten år, det er ikke god politikk.
VG170318 Det er ingen som får det bedre av å legge ned folks levebrød og møysommelig oppbyggede kunnskap , fordi man ser for seg noe annet i fremtiden.
SA170318 For å unngå dette blir det da avgjørende at vi får frem mest mulig faktabasert og lokal kunnskap før de ulike tiltak settes ut i live.
DB170318 Om vi kan ha billig moro med den evindelige rivaliseringen med Sverige i langrenn, skal svenskene ha for evnen til å formidle TV-sport med kunnskap .
DB170318 Og det de tar med seg hjem er kunnskap , entusiasme, filosofi og selvtillit.
BT170318 Kunnskap fra voksenpedagogikken forteller oss at det er lurt å behandle voksne som voksne.
BT170318 Frukt skulle byttes ut med skolebøker, læreryrket skulle løftes og kunnskap i skolen skulle være det overveiende premisset for politikken som skulle utvikles.
AP170318 Det er altså ikke nok med kunnskap .
AP170318 - En viss kunnskap om bransjen er nok nødvendig.
VG170317 - Har nasjonalitet og kunnskap om langrenn vært en medvirkende faktor til valget ?
VG170317 For oss som ikke er polar-eksperter er det en glede å lese en tekst som åpenbart er skrevet med kunnskap og engasjement, med driv og nesten krimsjangerens oppbygging i boken.
SA170317 På Nord-Jæren mangler mange bedrifter, det offentlige og innbyggerne kunnskap om Smartby, både hva begrepet inneholder og hvordan arbeidet og endringene skal drives fram i egen organisasjon.
SA170317 Hun sitter på fersk kunnskap til det vi skal kommentere.
SA170317 - Det viser at det er kunnskap og kompetanse det handler om.
FV170317 Hun sitter på fersk kunnskap til det vi skal kommentere.
FV170317 - Det viser at det er kunnskap og kompetanse det handler om.
DN170317 Både hun og Sykepleierforbundet etterlyser mer kunnskap om virkningen av alkohol på eldre.
DB170317 « Hovedtemaet i møtene har imidlertid vært å spre kunnskap og forståelse for selskapets hovedutfordringer, og erkjennelsen av at SAS ikke kan ha kostnader som er vesentlig høyere enn konkurrentenes ».
DB170317 I petroleumsloven er konsekvensutredning innsamling av eksisterende kunnskap , ingen innhenting av ny informasjon, sier han.
DB170317 « Hovedtemaet i møtene har imidlertid vært å spre kunnskap og forståelse for selskapets hovedutfordringer, og erkjennelsen av at SAS ikke kan ha kostnader som er vesentlig høyere enn konkurrentenes ».
DB170317 Gang på gang har han vist hvordan han mangler impulskontroll og kunnskap og erfaring med politikk og diplomati.
DA170317 Selv om de ikke er samlokaliserte tror jeg det kan gå an å samarbeide om kunnskap og kompetanse likevel, sier Selvikvåg til RA.
DA170317 I tillegg understrekes betydningen av kunnskap og kompetanse og profilering av Norge som reisemål.
DA170317 Hun mener økt kunnskap om virkningen av alkohol hos eldre bør høyere opp på agendaen og får følge av lederen i Norsk Sykepleierforbund.
BT170317 Både hun og Sykepleierforbundet etterlyser mer kunnskap om virkningen av alkohol på eldre.
AP170317 Både hun og Sykepleierforbundet etterlyser mer kunnskap om virkningen av alkohol på eldre.
AP170317 Når det er forskjellige øyne som ser, og påstand står mot påstand, er det faktisk mulig å bruke kunnskap som rettesnor for å utrede hva som er hva.
AP170317 Hun sitter på fersk kunnskap til det vi skal kommentere.
AP170317 - Det viser at det er kunnskap og kompetanse det handler om.
AA170317 Både hun og Sykepleierforbundet etterlyser mer kunnskap om virkningen av alkohol på eldre.
VG170316 UENIG : Byråd for oppvekst og kunnskap , Tone Tellevik Dahl ( Ap ), synes Hagens forslag ikke er nødvendig.
VG170316 Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl ( Ap ), synes ikke det er et problem at ansatte har religiøse symboler på jobb.
DB170316 Jeg har full tillit til at utlendingsforvaltningen foretar forsvarlige vurderinger i den enkelte sak, basert opplysninger om asylsøkerens individuelle forhold og kunnskap om situasjonen i søkerens hjemland.
DB170316 - Jeg har full tillit til at utlendingsforvaltningen foretar forsvarlige vurderinger i den enkelte sak, basert opplysninger om asylsøkerens individuelle forhold og kunnskap om situasjonen i søkerens hjemland, sier fungerende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg.
DB170316 Det finnes i dag manglende kunnskap om effekten av disse testene.
DB170316 Vi har en fordel i at det er høy arbeidsledighet blant ingeniører for tida, og de har arbeidet med oppgaver som krever nytenking og høyteknologisk kunnskap .
DB170316 TINDERSKOLEN : Med rundt 200 tinderdates har Joachim « Tinderkongen » greit med kunnskap å dele.
DA170316 En rekke kilder med inngående kunnskap om overvåkingen av kysten, bekrefter overfor Dagsavisen at kystradarkjeden har en viktig funksjon i dag.
BT170316 Samtidig peker statsministeren stadig på kunnskap som virkemiddel i utviklingen videre.
BT170316 Jeg kan forsikre Guldbrandsen om at dette vedtaket er basert på oppdatert og solid kunnskap om utslippene fra ulike typer drivstoff.
BT170316 Det er også viktig at politikken er basert på solid kunnskap om hva som bidrar til å redusere utslipp, og hva som ikke gjør det.
AP170316 Grafen som viser utviklingen innenfor kunnskap og skole tegner et klart bilde av hvordan Høyre har rast fra SV i løpet av de siste 15 årene.
AA170316 Formålet med sammenslåing av Dragvoll og Gløshaugen er angivelig å styrke utvikling av tverrfaglig kunnskap .
AA170316 Et nytt sveip, og all verdens informasjon og kunnskap , reell som oppdiktet, er tilgjengelig i mengder ingen av oss er i stand til å ta inn og vurdere.
AA170316 Kunnskap hentet vi fra bøker, hvis vi da ikke fikk den muntlig fra en som satt på kunnskapen, og nyheter fikk vi fra papiraviser eller fra NRK.
VG170315 Han har erfaring fra tilsvarende saker, og vil tilføre nødvendig kunnskap , sier Hjort.
SA170315 Mika Kojonkoski og Alexander Stöckl hadde med seg verdifull kunnskap om utstyr da de ble hentet til Norge som hopptrenere.
SA170315 Han har erfaring fra tilsvarende saker, og vil tilføre nødvendig kunnskap , sier advokat Christian B.
FV170315 Han har erfaring fra tilsvarende saker, og vil tilføre nødvendig kunnskap , sier advokat Christian B.
FV170315 Han har erfaring fra tilsvarende saker, og vil tilføre nødvendig kunnskap , sier advokat Christian B.
DB170315 Fast leverandør av kunnskap , lidenskap, galskap og glimt i øyet siden 1992.
DB170315 Audiograf : helsearbeider med særlig kunnskap om høreapparater og annet audiologisk utstyr.
DB170315 Man får en unik kunnskap om familien, som kommer pasienten til gode, sier hun.
DB170315 - Legeforeningen får stadig vekk besøk fra svenske delegasjoner, som vil søke kunnskap om fastlegeordningen fordi det ikke fungerer bra i Sverige, sier Nils Ivar Leraand.
DB170315 Vi bør heller samarbeide for å bringe fram viktig og vitenskapelig basert kunnskap .
DB170315 Men teori er ikke vitenskapelig kunnskap .
DB170315 Jeg presiserte at vi ikke har tilstrekkelig forskningsmessig kunnskap om dette.
DB170315 De tradisjonelle hjelpekonene som baserte sin kunnskap på praktisk erfaring, ble erstattet av jordmødre og leger som hadde tilegnet seg vitenskapelig teoretisk kunnskap .
DB170315 De tradisjonelle hjelpekonene som baserte sin kunnskap på praktisk erfaring, ble erstattet av jordmødre og leger som hadde tilegnet seg vitenskapelig teoretisk kunnskap.
DB170315 Fastleger har brukt sju og et halvt år på å tilegne seg kunnskap og erfaring gjennom utdanning, både om en frisk og syk kropp, og de fleste fastleger er i tillegg spesialister i allmennmedisin med fem års etterutdanning.
BT170315 Han har erfaring fra tilsvarende saker, og vil tilføre nødvendig kunnskap , sier advokat Christian B.
AP170315 Slik kunnskap vil være av sentral betydning for utvikling av mer effektive vaksiner.
AP170315 Ny kunnskap om cellers levetid endrer fundamentalt vår forståelse av hvordan tarmens immunapparat fungerer, skriver artikkelforfatterne.
AP170315 Han har erfaring fra tilsvarende saker, og vil tilføre nødvendig kunnskap , sier advokat Christian B.
AA170315 Klarer vi å så frø om håp og kunnskap og få de til å gro for livet i et ungt liv som oppleves så meningsløst ?
AA170315 Alle erfaringene fra barnevernet, som barnevernskonsulent i kommuner og som faglig leder på barnevernsinstitusjon, har gitt meg solid kunnskap , og mye erfaring med ulike skjebner.
DB170314 Det var viktig for Jensen å finne arbeidsoppgaver andre steder i distriktet, men at distriktet også fikk tilgang til hans kunnskap .
DB170314 Men dårlig kunnskap om sparealternativene, og en uvillighet til å ta på seg risiko, gjør at det allikevel er mange som lar sparemidlene sine hvile trygt på en vanlig sparekonto.
DA170314 Når det gjelder Parisavtalens krav om å styrke utdanning, opplæring og allmenn kunnskap om klimaendringer, viser Lunde til Kunnskapsdepartementet.
DA170314 « Norge har, gjennom Parisavtalen, skrevet under på at de skal styrke utdanning, opplæring og allmenn kunnskap om klimaendringer.
DA170314 « I avtalens artikkel 12 slås det fast at partene, der det er hensiktsmessig, skal samarbeide om å styrke utdanning, opplæring og allmenn kunnskap om klimaendringer, samt øke allmennhetens tilgang til klimainformasjon og tilrettelegge for sivilsamfunnets deltakelse.
DA170314 Foredragene førte til at elevene fikk faktabasert kunnskap , men minst like viktig var samtalene på lærerværelsene, sier Thorleifsson.
DA170314 Mangler kunnskap
BT170314 FOTO : Scanpix ¶ Kunnskap er det viktigste virkemiddelet vi har for å fremme gode verdier og holdninger, og bedre verdier og holdninger om kropp og sex trengs sårt.
AP170314 Det handler blant annet om kompetanse til å se når digitale verktøy kan fornye og forbedre arbeidet med fagområdene i barnehagen og kombineres med mer tradisjonelle barnehageaktiviteter, sier seksjonssjef Hege Sevatdal i Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap .
AP170314 Ifølge barneloven ( paragraf 6 ) har barn, etter fylte 18 år, rett til å skaffe seg kunnskap om hvem som er den biologiske faren.
AA170314 Overordnet syns jeg det er positivt med ny kunnskap om temaet og at det blir fokus på dette, sier Øren.
DB170313 De drøyt 17 millioner britene som stemte for å forlate EU i folkeavstemningen, gjorde dette " uten kunnskap om de virkelige vilkårene for brexit ", sa Blair i en tale i London.
DB170313 - INGEN KUNNSKAP : Britenes tidligere statsminister Tony Blair maner til kamp mot brexit og oppfordrer britene til å gjøre opprør mot beslutningen om å forlate EU.
DB170313 Vi trenger kunnskap om hvordan det framtidige arbeidsmarkedet til havs bør organiseres.
AP170313 Onsdag skal en politileder ved det tidligere Asker og Bærum politidistrikt forklare seg om sin kunnskap om Jensen, og mistanken om at Jensen lekket viktig informasjon til Gjermund Cappelen.
AA170313 - Rapporten gir oss god kunnskap om den faktiske gjennomføringsprosessen.
AA170313 Vårt viktigste krav i lovforslaget var at retten til kunnskap om biologisk opphav, som lovendringen fra 1986 ga oss adopterte, også måtte gjelde våre etterkommere.
AA170313 Skal adopsjon være til « barnets beste », må vi ha en systematisk, forskningsbasert kunnskap både om adopsjonshistorien og hva det å være adoptert har gjort med oss.
AA170313 Antallet henvendelser har økt fra måned til måned og i behandlingen av det nye lovforslaget må etterkommere av oss adopterte få sin soleklare rett til kunnskap om egen biologisk familie.
AA170313 Man bygger ikke store møtesentra ved enden av en blindvei, det er grunnleggende kunnskap for alle byplanleggere.
AA170313 Dette er et vikarierende argument, av samme slag som har gitt så mye ødeleggende hastverk i norsk byplanlegging - ikke minst i hovedstaden, der fjordutsikten er gått tapt, av politikere som ikke har kunnskap om byens egenart.
DN170312 For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap .
DA170312 For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap .
DA170312 Derfor må vi alltid ligge foran, og alt dette stiller store krav til samfunnet, til kunnskap og kompetanse.
BT170312 Vi trenger mer kunnskap om og forskning på behandling, livskvalitet og levekår for denne gruppen, som i sin tur vil gi bedre livsforlengende og symptomlindrende behandling.
AA170312 For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap .
VG170311 Her er det åpenbart at vi trenger både mer kunnskap og et bedre utbygd tilbud.
DN170311 - Nyutdannede uten praksis innen sitt fagfelt må vise sin kompetanse og hvem de er på en litt annen måte enn de mer erfarne, eksempelvis ved å trekke frem kunnskap fra sommerjobber og prosjektarbeid, sier Hugvik.
DN170311 God mediedekning og kunnskap om forholdene i de andre landene i Barentsregionen spiller her en viktig rolle, sier Frode Overland Andersen, pressetalsmann i Utenriksdepartementet, til NTB.
DB170311 Kanskje mer kunnskap og mer åpenhet rundt psykisk helse kan bidra til at vi gir bedre hjelp til de som sliter psykisk.
DB170311 Jeg tror at større åpenhet og kanskje litt mer forståelse fra spesialisthelsetjenesten og kunnskap om psykisk sykdom kunne ha hjulpet pappa.
DB170311 Jeg skriver dette innlegget i håp om mer åpenhet rundt selvmord, og belyse at det kan være behov for mer kunnskap om psykisk sykdom i spesialisthelsetjenesten.
DB170311 Det er et arbeid som krever kunnskap , men du skal kunne klare det fint selv.
DB170311 Det er en fordel med kunnskap , men rådfører du deg med en fagmann og får med deg en hjelper, skal det være en overkommelig oppgave.
DA170311 Jeg var bare haleheng, det var Ap-leder Jonas Gahr Støre og Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap , Tone Tellevik Dahl, som egentlig var på besøk.
AP170311 God mediedekning og kunnskap om forholdene i de andre landene i Barentsregionen spiller her en viktig rolle, sier Frode Overland Andersen, pressetalsmann i Utenriksdepartementet, til NTB.
AA170311 God mediedekning og kunnskap om forholdene i de andre landene i Barentsregionen spiller her en viktig rolle, sier Frode Overland Andersen, pressetalsmann i Utenriksdepartementet, til NTB.
VG170310 Det er en helt grunnleggende kunnskap .
VG170310 God mediedekning og kunnskap om forholdene i de andre landene i Barentsregionen spiller her en viktig rolle, sier pressetalsperson Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet til VG.
SA170310 Og for samfunnet er det alvorlig at unik kunnskap settes på sidelinjen.
DB170310 Barnelege og professor ved NTNU, Jon Skranes, har stor kunnskap om alkoholens virkninger, og er også en av Norges største eksperter på barn med alkoholskader.
DB170310 - Jeg har vel egentlig ikke noe kunnskap å bidra med her da damen vel ikke tilhører vår målgruppe av kvinner i fertil alder ! humrer Jon Skranes når han blir bedt om å kommentere drikkevarene til damen som har vært dronning siden 6. februar 1952.
DB170310 Til nå har ekspansjonen i oppdrett skjedd uten sikker kunnskap om de langsiktige konsekvensene for vår viktigste naturressurs : Kyst-Norge.
DB170310 Hun er flinkere og har mer kunnskap enn meg, så hun er absolutt en verdig vinner.
DA170310 Og for samfunnet er det alvorlig at unik kunnskap settes på sidelinjen.
BT170310 Vi må ha en pedagogikk som med vitenskapelig kunnskap om læring kan si noe om hva som er riktig og galt på et gitt utviklingstrinn.
BT170310 Høyre viser veldig liten kunnskap om hva vi egentlig holder på med i skolen.
BT170310 Dette innebærer fokus på det barnet faktisk kan, og teoretisk kunnskap er helt sentralt.
BT170310 Det har i forskning med utgangspunkt i utviklingspsykologi blitt sannsynliggjort at for tidlig og feil læring av teoretisk kunnskap kan ha negative følger for både faglig og følelsesmessig forhold til fag senere.
BT170310 Det blir funnet opp stadig nye lærertyper av Høyre, noe som viser veldig liten kunnskap om hva vi egentlig holder på med i skolen allerede, og hva slags « typer » de tror at vi er.
BT170310 Vi trenger mer kunnskap enn biologien bak hvordan barn blir til.
AP170310 Bjurstrøm skriver at det er viktig at både offentlige og private aktører innhenter kunnskap på området.
AP170310 « Integrere kunnskap om - og ferdigheter i - informasjonsteknologi og digitale ferdigheter bedre i fagene i skolen ».
AA170310 - Vi stiller våre lokaler, vår kunnskap og kompetanse og våre ansatte til disposisjon.
AA170310 Målet er at politikontakten skal opparbeide seg god lokalkunnskap om kommunen og kunnskap om spesielle forhold i lensmannsdistriktet eller politistasjonsdistriktet. ( ©NTB ) ¶
AA170310 Den kontinuerlige forbedringen av teknologi, kunnskap og tiltak fordrer at utdanningssystemet følger med i timen og tilpasser seg til den nye kliniske hverdagen som møter sykepleiestudenten i praksis og etter endt utdanning.
AA170310 Jeg er opptatt av å ta vare på gammel kunnskap , sier Linn Elise til Adresseavisen rett etter finalen.
VG170309 Dette er ikke kunnskap som en ni år gammel gutt skaper i et vakuum.
SA170309 Men vi har allerede mye kunnskap om hvor skoen trykker.
SA170309 Tvekampen tapte han mot Tore Petterson, i kunnskap .
FV170309 Tvekampen tapte han mot Tore Petterson, i kunnskap .
DB170309 Høyre mener kampen mot økende forskjeller handler om å få de som står utenfor arbeidslivet, innenfor, om kunnskap og inkludering, og ikke bare om skattelettelser.
DB170309 Men jeg håper også det blir gode debatter om det som er det store utfordringene for landet, som verdiskaping, kunnskap , skole, og helse, sier han til Dagbladet.
DB170309 Vi som voksne har derfor et ansvar for å jobbe for å bryte ned tabuer og øke kunnskap om incest og seksuelle overgrep.
DA170309 I denne er alle målestasjoner for luftkvalitet i Norge, også Våland og Kannik, grundig dokumentert og evaluert av eksperter med lang erfaring og kunnskap innen instrumentering, plassering av målestasjoner for luftkvalitet, EUs Luftkvalitets-direktiv og Forurensningsforskriften.
BT170309 Det hjelper bare så lite når majoriteten av lekdommere sitter der med fordommer og dårlige holdninger, ikke minst lite kunnskap om temaet.
BT170309 Selv om det er noe uenighet blant utvalgets medlemmer om hvor viktig det er, er alle enige om at behandling av saker om barn krever særskilt kunnskap utover den generelle dommerkompetansen.
BT170309 Det vil si domstoler med minst ti dommere, hvorav fem skal ha nøvendig barnefaglig kunnskap .
BT170309 Den må blant annet gi kunnskap om hvordan foreldres omsorgskompetanse vurderes, om barns utvikling, behov og fungering, foreldrekonflikters effekt på barnet, skadevirkninger av å være vitne til eller utsettes for vold, seksuelle overgrep og rusatferd, tilknytningsproblematikk og ulike typer psykiske lidelser.
BT170309 Tvekampen tapte han mot Tore Petterson, i kunnskap .
AP170309 Vi prioriterer alltid kunnskap , sa hun.
AP170309 Venstresiden prioriterte ikke kunnskap
AP170309 - Venstresiden prioriterte ikke kunnskap da de hadde muligheten.
AP170309 Tvekampen tapte han mot Tore Petterson, i kunnskap .
AA170309 Han har ikke spesifikk kunnskap om området i Steinberget, men uttaler seg på generelt grunnlag.
AA170309 Den tidligere festningskommandanten er en av dem som har bidratt med researchhjelp og sin kunnskap .
VG170308 FBI-direktøren fortalte at det føderale politiet de fire siste månedene i 2016 beslagla 2800 datamaskiner, harddisker, mobiltelefoner og andre gjenstander, som kunne knyttes til kriminell virksomhet, mulig terrorisme og spionasje, men at de manglet teknologi og kunnskap til å få åpnet nesten halvparten av dem.
VG170308 - Kunnskap er det som best kan stoppe kjønnslemlestelse og barne- og tvangsekteskap, slår Solberg fast.
SA170308 - Det er vår klare oppfatning, støttet av vårt forhold til spilleren og kunnskap om hans bakgrunn og karakter, at hendelsen var et uhell.
DN170308 - Vi må få mer kunnskap om hvorfor det er slik at næringslivet utvikler seg mye tregere enn resten av samfunnet, sier Mæland og viser til at det står langt bedre til på andre samfunnsområder, som akademia og politikk.
DB170308 - Kunnskap er det som best kan stoppe kjønnslemlestelse og barne- og tvangsekteskap, slår Solberg fast.
DB170308 Mostafaei har på den annen side ikke oppdatert eller presis kunnskap på området », skriver han i epost til Dagbladet.
DB170308 Det ser derfor ut til at kvinnene tar med seg kunnskap og atferd fra yngre år.
DB170308 8.mars handler om en overordnet forståelse og kunnskap om kvinnens plass i menneskets historie.
DB170308 Politiets informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner « Hvor lite skal du finne deg i ? » skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.
DB170308 Ulrikke Falch synes ikke det er overraskende at unge tyr til porno, og mener det handler om mangel på kunnskap .
DB170308 Hun tror mer seksualundervisning, også i tidligere alder, kan være nøkkelen til å forbedre barns kunnskap .
DB170308 Bjønnes påpeker at kunnskap er et viktig aspekt i seksualundervisningen.
DB170308 - Mangel på kunnskap
DB170308 - Jeg opplever at barn ofte vet de forskjellige ordene, men at de ikke har kunnskap til hva de innebærer.
DA170308 Det ser derfor ut til at kvinnene tar med seg kunnskap og atferd fra yngre år.
DA170308 - Er det mangel på kunnskap rundt bruk av dette virkemiddelet ? spør Tove Smaadahl, daglig leder av Krisesentersekretariatet til Dagsavisen.
DA170308 - Er det mangel på kunnskap ?
DA170308 Det ser derfor ut til at kvinnene tar med seg kunnskap og atferd fra yngre år.
DA170308 - Er det mangel på kunnskap rundt bruk av dette virkemiddelet ? spør Tove Smaadahl, daglig leder av Krisesentersekretariatet til Dagsavisen.
DA170308 | - Er det mangel på kunnskap ?
DA170308 For dette trenger man kunnskap om hvordan normale kvinneunderliv ser ut og endrer seg gjennom livet, og forståelse for det enorme mangfoldet som finnes.
BT170308 Boken presenterer også annen viktig kunnskap for mannen.
AP170308 Gir oss ny kunnskap
AP170308 Datering av is i fonner har gitt oss et nytt verktøy for å tidfeste den varmeste perioden etter siste istid, og resultatene fra Juvfonne har bidratt til ny kunnskap om hvordan isforholdene i høyfjellet har variert i denne perioden.
AP170308 - Kunnskap er det som best kan stoppe kjønnslemlestelse og barne- og tvangsekteskap, slår Solberg fast.
AP170308 Mye skyldes mangel på kunnskap , og unnlatelsessynderen er nyhetsredaksjonene.
AP170308 - Det er vår klare oppfatning, støttet av vårt forhold til spilleren og kunnskap om hans bakgrunn og karakter, at hendelsen var et uhell.
AA170308 Det er viktig å skjønne hva man utvikler og ha kunnskap til hva man lager når du skal lede en bedrift.
AA170308 Det ser derfor ut til at kvinnene tar med seg kunnskap og atferd fra yngre år.
AA170308 - Kunnskap er det som best kan stoppe kjønnslemlestelse og barne- og tvangsekteskap, slår Solberg fast.
AA170308 Jeg har prøvd å forklare at det er deg jeg vil ha, det er du som har den rette kompetansen på dette, og saken blir best hvis du deler dine meninger og din kunnskap .
VG170307 Han sier dagens grenser verken bygger på ekspertanbefalinger eller systematisk gjennomgang av kunnskap .
SA170307 Å si noe slikt, avdekker mangelfull kunnskap .
DN170307 Han sier dagens grenser verken bygger på ekspertanbefalinger eller systematisk gjennomgang av kunnskap .
DB170307 Kimmich stoler på kunnskap .
DB170307 Han suger til seg alt av kunnskap .
DB170307 Vårt konkurransefortrinn er knyttet til en redigert og reflektert formidling av nyheter, opplevelser og kunnskap .
DB170307 I motsetning til andre blogger, der ofte « se på meg-bloggerne » står i fokus, satser Dagbladet på å gi leserne kunnskap .
DB170307 Dette viser hvor viktig det er at mediene ikke lar seg villede av stemningsbølger, som ofte ikke er forankret i kunnskap eller forståelse for hvordan rettssamfunnet fungerer.
DB170307 Vårt konkurransefortrinn er knyttet til en redigert og reflektert formidling av nyheter, opplevelser og kunnskap .
DB170307 I motsetning til andre blogger, der ofte « se på meg-bloggerne » står i fokus, satser Dagbladet på å gi leserne kunnskap .
DB170307 Dette viser hvor viktig det er at mediene ikke lar seg villede av stemningsbølger som ofte ikke er forankret i kunnskap eller forståelse for hvordan rettssamfunnet fungerer.
BT170307 Han sier dagens grenser verken bygger på ekspertanbefalinger eller systematisk gjennomgang av kunnskap .
BT170307 Derfor ber jeg Miljødirektoratet om å skaffe kunnskap om løsninger for å rense avløpsvann fra vaskemaskiner.
AP170307 Hver dag pågår det nå i offentligheten en kamp om kunnskap , fakta og tolkning av det som skjer.
AA170307 Det trengs også mer kunnskap om sammenhengen mellom mat, ernæring og psykiske lidelser.
AA170307 Kunnskap fra fagmiljøet tilsier at mange trenger støtte og veiledning som nybakte foreldre, og vi vet i dag at en tidlig trygg tilknytning betraktes som en beskyttelsesfaktor hva angår barnets helse.
VG170306 Det er nokså eiendommelig hvis Regjeringen mener at mindre kunnskap og svekkede forutsetninger for forebygging gir bedre folkehelse.
VG170306 Så finnes det mange ulike nattkikkertsikter, men jeg har ikke detaljert kunnskap om dette, sier juristen.
SA170306 I denne er alle målestasjoner for luftkvalitet i Norge, også Kannik, grundig dokumentert og evaluert av eksperter med lang erfaring og kunnskap innen instrumentering, plassering av målestasjoner for luftkvalitet, EUs Luftkvalitetsdirektiv og Forurensningsforskriften.
DB170306 Å si at jeg ikke har kunnskap om min egen klan er en fornærmelse.
DB170306 Mahad Abib Mahamud hadde manglende kunnskap om klanen under asylintervjuet som ble gjennomført da han kom til Norge i 2000.
DB170306 - Dette er ikke noe jeg har hundre prosent sikker kunnskap om.
DB170306 Det er blitt vanskelig å diskutere ut fra reell kunnskap nå.
DA170306 | Kulturrådet slår et slag for lokalkulturen ¶ Kunnskap om tradisjoner og uttrykk for kulturarv i Norge skal nå fram over det ganske land.
DA170306 - Nettstedet vil etter hvert gi en unik oversikt over den levende kulturarven i Norge i dag, hvor den utøves og hvilken kunnskap folk har, sier rådets prosjektleder Hildegunn Bjørgen.
BT170306 Tvert imot skal den, så langt det er mulig, basere seg på eksisterende kunnskap .
BT170306 For en konsekvensutredning handler ikke om å innhente ny kunnskap .
AP170306 Simen Gaure : Det er for lett å tilegne seg kunnskap
AA170306 Grunnleggende kunnskap om en viktig vekstregulerende prosess som autofagi vil forhåpentligvis kunne gi oss nye kreftmedisiner som stopper kreftcellevekst, sier Seglen.
AA170306 | Kulturrådet slår et slag for lokalkulturen ¶ Kunnskap om tradisjoner og uttrykk for kulturarv i Norge skal nå fram over det ganske land.
AA170306 - Nettstedet vil etter hvert gi en unik oversikt over den levende kulturarven i Norge i dag, hvor den utøves og hvilken kunnskap folk har, sier rådets prosjektleder Hildegunn Bjørgen.
VG170305 Vi legger kunnskap og forskning til grunn for rammene for politikken.
VG170305 * En politikk som viser respekt for kunnskap og forskning og som gir en god skole med muligheter og kunnskap for alle.
VG170305 * En politikk som viser respekt for kunnskap og forskning og som gir en god skole med muligheter og kunnskap for alle.
SA170305 Hun mener lite bruk av naturen skyldes dårlig kunnskap om det norske friluftslivet.
DB170305 Vi legger kunnskap og forskning til grunn for rammene for politikken.
DA170305 Ny kunnskap
DA170305 - Den skal summere opp ny kunnskap og nye perspektiver på norsk okkupasjonshistorie, sier Fredrik Fagertun, leder ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT.
BT170305 Hun mener lite bruk av naturen skyldes dårlig kunnskap om det norske friluftslivet.
AP170305 - Vi har foreløpig ikke kunnskap om det, sier operasjonslederen.
AP170305 Hun mener lite bruk av naturen skyldes dårlig kunnskap om det norske friluftslivet.
VG170304 For velferdsstaten kan mangelen på kunnskap og interesse om oss som overlever bli fryktelig kostbar.
DB170304 Showet er sentrert rundt fem hovedpersoner, hvor seerne spesielt følger de smarte gutta « Sheldon Cooper » og « Leonard Hofstadter » i deres jakt på kunnskap , kjærlighet og sosial kompetanse.
DB170304 Kanskje jeg vil sitte på stor kunnskap om Tolstoj eller Nintendo Gameboy- og mobilspill, men det kommer ikke til å duge.
DB170304 Man kan naturligvis ikke la være å ta i bruk kunnskap som vil kunne hjelpe barn, selv om leken ikke står i sentrum.
DB170304 Vi har noen dypt problematiske holdninger som må konfronteres og møtes med en kombinasjon av fordømmelse, kunnskap og opplysningsarbeid.
AP170304 Ikke minst i Lofoten har mange i bransjen nå opparbeidet god kunnskap om hva kineserne behøver og vil ha, sier generalkonsul Rikter-Svendsen.
AP170304 Ikke minst i Lofoten har mange i bransjen nå opparbeidet god kunnskap om hva kineserne behøver og vil ha, sier generalkonsul Rikter-Svendsen.
AA170304 Vi jobber kontinuerlig for å bygge kunnskap , slik at vi fremover jobber med de riktige sakene.
VG170303 Stadig yngre barn skal tilegne seg akademisk kunnskap .
VG170303 Det var ikke samsvar mellom tiden og mengden som gikk med til alt de voksne ville fylle meg med av egen kunnskap , og det å bli gitt mulighet til utløp for egne skapende krefter.
DB170303 Det kan også skyldes manglende kunnskap om krav til juridisk gyldighet av ekteskapsavtaler.
DB170303 - Jeg har ikke kunnskap om den aller siste utviklingen i Canada, men det er klart at det er en vesentlig forskjellsholdning til verden når det gjelder de canadiske føderale myndighetene og Donald Trump, sier professoren til Dagbladet.
DB170303 Jeg trodde avisa bygde på liberale og demokratiske verdier, på forskningsbasert kunnskap og en redelig argumentasjon.
DA170303 Og dermed utvider Lange vår kunnskap og føyer nye alen til vår forståelse av kunsten og historien.
DA170303 At vi kan se på den med nye øyne er vesentlig for å finne kunnskap og inspirasjon til å ta kampen videre.
DA170303 Vi har kanskje kommet lenger i storbyene, men på små plasser er det fortsatt lite kunnskap , sier hun.
DA170303 Johansen i Krisesentersekretariatet tror det må mer kunnskap om vold inn i rettssystemene og at det må jobbes for å fjerne de gammeldagse holdningene.
BT170303 » Dette viser nok en gang til at mangel på kunnskap og et smålig kvinnesyn er en del av denne kulturen.
BT170303 Man trenger ikke være hardbarket feminist for å skjønne at slike uttalelser er uakseptabelt - det er allmenn kunnskap .
SA170302 Men Norges Rederiforbund var imot forslaget, åpenbart på prinsipielt grunnlag og ønsket ikke kunnskap om temaet.
SA170302 Derfor er sikkert norsk skisport på riktig vei når den åpner opp treninger, deler verdifull kunnskap og inviterer konkurrentene inn for å se « slik driver vi ».
FV170302 Derfor er sikkert norsk skisport på riktig vei når den åpner opp treninger, deler verdifull kunnskap og inviterer konkurrentene inn for å se « slik driver vi ».
DN170302 Formålet med IPBES er å sammenfatte og vurdere forskning og annen kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold.
DB170302 - Vi har hatt kunnskap om kontakten mellom dem siden midten av 90-tallet, sier Thue.
DB170302 - Det var en kunnskap om en kontakt vi tenkte var et politi/informant-forhold, utdyper han.
BT170302 Derfor er sikkert norsk skisport på riktig vei når den åpner opp treninger, deler verdifull kunnskap og inviterer konkurrentene inn for å se « slik driver vi ».
BT170302 Derfor er sikkert norsk skisport på riktig vei når den åpner opp treninger, deler verdifull kunnskap og inviterer konkurrentene inn for å se « slik driver vi ».
AP170302 Derfor er sikkert norsk skisport på riktig vei når den åpner opp treninger, deler verdifull kunnskap og inviterer konkurrentene inn for å se « slik driver vi ».
AA170302 Formålet med IPBES er å sammenfatte og vurdere forskning og annen kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold.
AA170302 Pengene bør gå til investeringer i kunnskap , skattelettelser, vei og bane som øker vekstkraften og skaper flere jobber i Norge.
AA170302 Det krever store investeringer i kunnskap , forskning og infrastruktur som gjør at det skapes jobber.
AA170302 Den utfordringen går jeg og kollegaene mine inn gjennom å tilegne oss enda mer kunnskap om arbeidsmarkedet, ved stadig tettere samarbeid med arbeidsgivere.
VG170301 Han gjentok at - og jeg siterer ham - Ryan var en del av et svært vellykket raid som skaffet oss store mengder avgjørende kunnskap som vil lede til mange flere seire i fremtiden, sa presidenten.
DN170301 Mot skattestrid i Høyre ¶ Kunnskap mot fattigdom ¶
DB170301 Det rette perspektivet på domstolkontrollen er etter statens syn at det må tas hensyn til at vurderingene underveis nødvendigvis var konkrete og skjønnsbaserte, og bygget på beste kunnskap på det tidspunkt da de ble foretatt.
DB170301 Det rette perspektivet på domstolkontrollen er etter statens syn at det må tas hensyn til at vurderingene underveis nødvendigvis var konkrete og skjønnsbaserte, og bygget på beste kunnskap på det tidspunkt da de ble foretatt. » | Trump-minister hadde Russland-kontakt.
DB170301 Manglende kunnskap skaper unødvendig rom for frykt og bekymringer, sier Ina T.
DB170301 Lite kunnskap
DB170301 Jeg hadde forsvinnende lite kunnskap om Downs syndrom og hva dette ville innebære for barnet og oss som familie.
DB170301 Vi trenger mer kunnskap om Norges befolkningsutvikling for å få en mer edruelig og faktadreven debatt, ikke for å sortere etter hudfarge.
DB170301 Ut fra innholdet i de to innleggene i debatten har jeg forståelse for at han er hungrig etter ny kunnskap .
DB170301 Sannhetssøkeren vil bare ha mer kunnskap , han.
DA170301 Det blir veldig inspirerende å hente kunnskap fra en Europas beste landslagstrenere gjennom tidene.
DA170301 Han har et kontraktsforhold med Wayne´s Coffee, som de må løse seg imellom, men jeg er ikke i tvil om han vil lykkes med hans engasjement og kunnskap .
DA170301 Med det målet som rettesnor, har byråd for oppvekst- og kunnskap , Tone Tellevik Dahl ( Ap ) satt i gang programmet « MerLæring 1 - 4 » på barneskoler som de vet trenger flere lærere for å nå målet.
DA170301 Det er elever som er i en vanskelig livssituasjon, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl.
BT170301 Men vedlikehold og utvikling av medisinsk kunnskap i helsevesenet er ikke et forhandlingskort og kan ikke fjernes uten at pasientene går lidende ut av det.
BT170301 Dette er også ønskelig med tanke på at de mer erfarne legene har mye kunnskap som både kommer pasientene og de yngre legene i spesialisering til gode.
AP170301 Om ikke dette nødvendigvis er den hele og fulle sannhet om kaffedrikkens opprinnelse, får vi stadig mer kunnskap om hvilken rolle ulike dyrearter kan spille for at du skal få den kaffen du liker i koppen din.
AA170301 De som står på venteliste for å flytte ut av foreldrehjemmet risikerer å få et tilbud, uten reell medvirkning og kunnskap om hvem man blir boende med.
SA170228 Det blir veldig inspirerende å hente kunnskap fra en Europas beste landslagstrenere gjennom tidene.
DB170228 Om det er tilfellet, er det uansett nyttig kunnskap for to fremragende ganske unge skiløpere som skal prege verdenstoppen i mange år framover.
DB170228 Det er slik demokratiet fungerer at åpne høringer tilfører mer kunnskap , og det er bra at Ap vil vurdere dette nøyere.
DB170228 Derfor mener de at kunnskap om den faktiske holdbarheten til produktet er avgjørende for å kunne redusere matkasting.
DB170228 Vi tror det går an å gi flere barn mulighet til å bli hos sine foreldre med økt kunnskap og gode tiltak.
DB170228 Uten tvil er vi positive til at det kommer mer kunnskap som kan gi oss bedre verktøy til å hjelpe barn til å bo sammen med sine foreldre.
DB170228 Men viktigst er å sikre at medlemmene samlet besitter en bredde i litteratursyn og har kunnskap om ulike sjangre.
DA170228 Hennes subjektive bilder er av den typen du fort går forbi, men takket være god informasjon i utstillingens veggtekster får du kunnskap som får deg til å stoppe opp og tenke etter.
DA170228 Da er det interessant å få kunnskap om selfiens røtter.
AP170228 Det blir veldig inspirerende å hente kunnskap fra en Europas beste landslagstrenere gjennom tidene.
VG170227 Stopper det der, gjør ikke Huitfeldt seg skyldig i mer enn å utvise mangel på kunnskap om hva kritikken har dreid seg om.
VG170227 Kritikken har dreid seg om helt spesifikke faktorer, som at granskingsutvalget påpeker svak medisinkontroll, rutinesvikt, problematiske utøverkontrakter, journalføring via huskelapper, dårlig kommunikasjon og manglende kunnskap om antidopingarbeid.
VG170227 Kommentar I beste fall mangler Anniken Huitfeldt kunnskap om idrettsdebatten.
VG170227 I beste fall mangler Anniken Huitfeldt kunnskap om idrettsdebatten.
DB170227 Det er en likegyldighet i forhold til kunnskap som ødelegger for en konstruktiv debatt om hvordan sporten skal ta vare på helsa til utøverne sine.
DB170227 Og dette er tross alt ikke en påstand der man må ha tillit til den intervjuede ekspertens totalvurdering basert på mangeårig kunnskap til kompliserte sammenhenger innenfor fagfeltet - det er en veldig avgrenset og konkret påstand som det burde være relativt enkelt å underbygge med empiriske data dersom den faktisk stemmer.
DB170227 I serien følger vi de smarte guttene Sheldon Cooper og Leonard Hofstadter i deres jakt på kunnskap , kjærlighet og sosial kompetanse.
BT170227 AUF og Arbeiderpartiet grunner sin kunnskapspolitikk på rettferdig kunnskap .
BT170227 MINDRE KUNNSKAP : Å fjerne karakterene har ikke gagnet elevene.
AP170227 Simen Gaure : Det er for lett å tilegne seg kunnskap
AA170227 Kunnskap er et av Norges aller viktigste fortrinn.
VG170226 Kontroll over kunnskap er en veletablert politisk strategi over hele verden, og kanskje spesielt velfungerende her, i en av verdens stolteste nasjoner der du kan havne i fengsel for å bringe landsfader Atatürk i vanry.
DB170226 Vi har en sport med kunnskap over hele landet til å få fram typer som Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen.
BT170226 Skal vi få ny kunnskap om inversjon og luftkvaliteten er sånne perioder en mulighet for oss til å skaffe nye nyttige data.
BT170226 Resultatene fra slike modeller kan supplere kunnskap og mangler i målinger og data.
BT170226 Ingen modell er perfekt - den vil alltid være en tilpassing til virkeligheten - men modellene gir oss ny informasjon som kan kombineres med annen kunnskap .
AP170226 Hvorfor Hagen har tatt på seg rollen som budbærer for synspunkter som strider mot etablert kunnskap , vet bare han.
AP170226 I tillegg må man være klar over at jo flere matvarer man ekskluderer fra kostholdet, jo mer kunnskap må man ha for å vite hva hver enkelt matvare bidrar med, og hvilke andre man da må erstatte disse med, sier hun.
VG170225 Tidligere statsminister Carl Bildt tror Donald Trumps kunnskap om tilstanden i Sverige er « ekstremt begrenset ».
VG170225 - Jeg mistenker at hans faktiske kunnskap om emnet er ekstremt begrenset.
VG170225 For Somalia er det gode nyheter å få inn maktpersoner med perspektiver og kunnskap de har tilegnet seg i Europa eller USA.
DB170225 Du trenger vilje og kunnskap , men : ¶
DB170225 - Det nytter ikke om du har kunnskap og vilje om du ikke kan vise en potensiell arbeidsgiver at du har noe arbeidserfaring, det holder ikke å bare vise til at du er superinteressert, forklarer headhunteren.
DB170225 « Jeg mistenker at hans faktiske kunnskap om sakene det er snakk om er ekstremt begrenset », skriver Bildt om Trump.
DB170225 Selv om vi kjenner til råvarene vi har ute i naturen vår, trenger vi ny kunnskap om hvordan vi kan bruke dem.
DA170225 Da jeg bodde i Lofoten et år, hadde jeg ikke kunnskap om toppturer på ski - men takket være de mange som gjør det - og ikke gjør det - hadde jeg en fantastisk toppturvinter - med helt vanlige vintersko på beina.
DA170225 Det er min jobb å sørge for at vi håndterer situasjonen på en klok og framtidsrettet måte, slik at instituttets fantastiske medarbeidere fortsatt kan bidra til mer, bedre og raskere kunnskap for helse i årene som kommer.
DA170225 Vi lever i en tid der det plutselig er bra å ikke høre på kunnskap og eksperter.
DA170225 Men også at voksne ikke går rundt med feil kunnskap fordi det de lærte på skolebenken, har gått ut på dato.
DA170225 Foto : Sofie Prestegård Må kjempe : Vi er i en tid der det plutselig er bra å ikke høre på kunnskap og eksperter, og det må vi virkelig kjempe imot sammen, mener professor Anna Mia Ekström.
DA170225 Etter hvert som Rosling ble mer og mer opptatt av å formidle kunnskap , overtok Ekström forskergruppen hans.
DA170225 Det var å gi mennesker med spesiell kunnskap om global utvikling sjansen til å drive mer med folkeopplysning.
AP170225 Aftenpostens teknologikonferanser har som mål å bidra med kunnskap om hvordan teknologien endrer samfunnet.
AP170225 Regjeringens satsing på samferdsel, kunnskap , og innovasjon er de viktigste tiltakene for å bygge vekstkraft i hele Norge, sier Jan Tore Sanner / ¶
AA170225 Under ransaking hjemme hos ham fant vi to replikavåpen, som for folk uten kunnskap om slikt ser vært ekte ut.
SA170224 som nettopp skjønnsmessige vurderinger av tiltak og det å skrive gode begrunnelser, sikre bedre juridisk kunnskap og forståelse, sikre et bedre vitenskapelig fundament for å kunne foreta gode kritiske og etiske refleksjoner over eget og andres arbeid, tilføre bredere kulturell kompetanse, større kunnskap om barnefamiliers ulike livsbetingelser -
SA170224 Vi mangler imidlertid kunnskap om hvorfor.
SA170224 Disse prosjektene kan gi ny kunnskap om hvor det eventuelt svikter i vurderingene.
SA170224 Det kan blant annet være aktuelt å utvide praksisperiodene i løpet av studiet, sikre mer ferdighetstrening på områder som nettopp skjønnsmessige vurderinger av tiltak og det å skrive gode begrunnelser, sikre bedre juridisk kunnskap og forståelse, sikre et bedre vitenskapelig fundament for å kunne foreta gode kritiske og etiske refleksjoner over e
SA170224 Det er behov for mer kunnskap om hvordan de skjønnsmessige vurderingene i tvangssaker foretas i praksis.
DN170224 X-Net oppfordret for fem år siden spanjoler med kunnskap om sakskomplekset til å lekke dokumenter som kastet lys over mulig korrupsjon.
DB170224 Men det nettopp oppsamlet kunnskap som gjør at Martin stiller til start med en gjennomarbeidet plan B på denne distansen.
DB170224 Men som språkforskere undres vi over at UDI og UNE later til å anta at språkferdigheter er statisk kunnskap vi enkelt kan sette objektive kriterier for.
DB170224 Og jeg tenker ikke bare på anmeldere innen for eksempel teater og film, det er fortsatt noen skapende kritikere igjen som har kunnskap og innsikt nok til å bedømme verket i edruelig analyse, uberørt av ønsket om selv å bli sett.
BT170224 Disse områdene krever mye kunnskap når det er faregrad 3.
BT170224 Dette er viktig for å få frem lokal kunnskap fra dem som er tettest på tematikken i sin hverdag.
AP170224 - Hva tenker du om grepene politikerne tok ut fra sin kunnskap ?
VG170223 For at flere av oss skal kjenne at barnevernet oppleves trygt og nyttig, ber vi om at vår kunnskap tas med når det skal bestemmes hvordan avgjørelsene i våre liv skal bli tatt.
VG170223 Departementet kan heller ikke se at Humlegård har hatt kunnskap om aktuelle saker der det kan være tale om en plikt til å gripe inn.
VG170223 - Det er farlig at politikere sitter i Oslo og styrer med svært begrenset kunnskap om lokale forhold.
SA170223 Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til den Telenor-eide nettsiden foreldreskolen.no, en ressursside som ønsker å bidra til å øke foreldres kunnskap om barnas digitale liv. 61 prosent av foreldrene svarer at de er bekymret for at barna skal bli eksponert for vold.
SA170223 Vi gjør oss tanker om rett og galt, og vi bruker både kunnskap og visdom til å utvikle regelverket parallelt.
DN170223 - Etablering av selskapet i stavangerregionen vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi og finans i regionen, men det er viktig for meg å presisere at investeringsselskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt.
DB170223 Ungdomsskolefransken er begrenset til helt grunnleggende kunnskap i språket, man har tross alt bare to til tre skoletimer i uka over tre år, og for en motivert og fra før av flerspråklig person, er det ikke et « utrolig » resultat å oppnå beste karakter, sier Thue Vold og fortsetter : ¶
DA170223 Høyhastighetsprosjektet skal knytte til seg ledende kompetanse på området og skal benytte kunnskap fra stadige suksesshistorier fra utlandet og tilpasse de internasjonale erfaringene til norske forhold.
BT170223 Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til den Telenor-eide nettsiden foreldreskolen.no, en ressursside som ønsker å bidra til å øke foreldres kunnskap om barnas digitale liv. 61 prosent av foreldrene svarer at de er bekymret for at barna skal bli eksponert for vold.
BT170223 | Mer kunnskap om olje i nord ¶
BT170223 At to partikollegaer velger å si nei til mer kunnskap , får stå for deres regning.
AA170223 Det er og blir provoserende når man oppfatter at statsråden underkjenner vår kunnskap om etaten og samfunnsoppdraget ved å avvise uro som typisk endringsuro.
AA170223 - Etablering av selskapet i stavangerregionen vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi og finans i regionen, men det er viktig for meg å presisere at investeringsselskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt.
AA170223 Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til den Telenor-eide nettsiden foreldreskolen.no, en ressursside som ønsker å bidra til å øke foreldres kunnskap om barnas digitale liv. 61 prosent av foreldrene svarer at de er bekymret for at barna skal bli eksponert for vold.
VG170222 Med den følger ny kunnskap , som igjen er viktig for erfaringslæring.
VG170222 Foruten Johansen er det ordfører Marianne Borgen ( SV ) og byråd for kunnskap og oppvekst, Tone Tellevik Dahl ( Ap ) som benytter seg mest av kommunens tjenestebiler med privatsjåfør.
DN170222 - Dette er derfor nok et utslag av skrivebordsregler som ikke er forankret i kunnskap om transportpolitikken, og som derfor tar feil når de hevder ubegrenset etableringsrett er i kundenes interesse, sier Trevland videre.
DB170222 Politikerne kan tro de har gjort jobben sin dersom en gruppe barn scorer bra på en test, men dette betyr ikke at barnet har tilegnet seg ny kunnskap .
DB170222 Donald Trump ble president uten særlig kunnskap om de omfattende landbaserte raketter, bombefly og ubåter med atomvåpen.
DB170222 Robert utbroderer kjapt med sin kunnskap om slangen på bildet, og om hva slags blomster den foretrekker.
DA170222 Hennes påståtte tidligere romanse med Emil Iversen har vi ingen formening eller kunnskap om.
DA170222 Når regjeringen presenterte tanken om å få utredet permitteringsregelverket var vi positive til det, da vi ønsker kunnskap og dokumentasjon til hvordan regelverket fungerer og om det til enhver tid er riktig dimensjonert, sier direktør for arbeidslivspolitikk i Virke, Inger Lise Blyverket.
DA170222 Fagforeningslederen mener regjeringen må basere seg på kunnskap fra tidligere utflyttinger av statlige arbeidsplasser.
AP170222 Mer kunnskap om hvordan mitokondriene påvirker prosessen betyr at vi har en ny bit av puslespillet på plass.
AP170222 Men det er fortsatt mange koder å knekke, og vi jobber og forsker på spreng for å få mer kunnskap på bordet, til nytte for pasientene.
AP170222 Men Hagen støtter seg ikke på universitetene, Cicero eller Meteorologiske institutt når det gjelder kunnskap om klimaendringer.
AA170222 - Tanken er at biblioteket tradisjonelt sett har gitt kunnskap gjennom litteratur, men at vi nå også har kunnskapsformidling på andre måter, gjennom for eksempel kurs.
VG170221 Nei, vi kan starte med at en landslagssjef beskylder andre for manglende kunnskap , men selv åpenbart ikke kjenner til selve definisjonen av « doping ».
VG170221 Jeg er litt skuffet over en del kommentatorer som sitter på avstand og som ikke er til stede og tilegner seg kunnskap der det skjer.
FV170221 Han har også vist kunnskap om og dedikasjon til utviklingen av vårt land.
FV170221 " Det er en ytterst krevende balansegang som krever klokskap, kunnskap , tålmodighet og politisk og kulturelt gehør.
FV170221 Hvis jeg som aksjonsleder hadde organisert aksjonen slik vi gjorde, med kunnskap om at det var én gjerningsmann, burde jeg ha vært avskiltet som politi, fastslår Terje.
FV170221 - Vi ble målt i etterpåklokskapens klare lys og på informasjon og kunnskap som ikke fantes i situasjonen, eller på det tidspunktet, sier Fredriksen i boken.
DB170221 Det er en ytterst krevende balansegang som krever klokskap, kunnskap , tålmodighet og politisk og kulturelt gehør.
DA170221 Han har også vist kunnskap om og dedikasjon til utviklingen av vårt land.
DA170221 « Det er en ytterst krevende balansegang som krever klokskap, kunnskap , tålmodighet og politisk og kulturelt gehør.
BT170221 Med sin kjære Judith trofast ved sin side gjennom et langt og omflakkende liv, har Just inspirert, oppmuntret og delt sin kunnskap med stor omsorg for oss på CMI.
BT170221 Han har også vist kunnskap om og dedikasjon til utviklingen av vårt land.
BT170221 « Det er en ytterst krevende balansegang som krever klokskap, kunnskap , tålmodighet og politisk og kulturelt gehør.
BT170221 Adams er meget opptatt av metall, og har svært god kunnskap om den norske musikkscenen.
AP170221 « Dette arrangementet vil gi deg tillit, kunnskap og anerkjennelse. » « Vi sees der, og la oss gjøre Norge til et fremtredende land i Onelife-verdenen ! », heter det i invitasjonen.
AA170221 Han har også vist kunnskap om og dedikasjon til utviklingen av vårt land.
AA170221 - Vi er knallgode på hav i Norge, men vi må ha enda mer kunnskap for å beholde posisjonen.
AA170221 - Vi er knallgode på hav i Norge, men vi må ha enda mer kunnskap for å beholde posisjonen.
AA170221 " Det er en ytterst krevende balansegang som krever klokskap, kunnskap , tålmodighet og politisk og kulturelt gehør.
FV170220 Som student får han dessuten mye kunnskap han kan bruke som trener.
DB170220 Er det oppgavene, kan du se om du trenger nye utfordringer, mer kunnskap i form av mer utdanning eller om du savner mestring, forklarer hun.
DA170220 - Det er viktig at politikerne ser hva som skjer, og at de får kjennskap til og kunnskap om storkjøkkenet, sier Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ), som oppfordrer andre partier til å legge turen innom Stokka sykehjem.
BT170220 Variasjon i jordsmonn, helling, nedbør og maskiner gjør at slik kunnskap ikke kan brukes på enhver gård, ei heller på naboens.
BT170220 Overilt satsing på ideologisk jordbrukspolitikk førte til tapet av selve grunnlaget i jordbruket - bondens nedarvede kunnskap og nyvinning.
AP170220 Kampen for fakta og kunnskap kan fort gå galt.
SA170219 Ny kunnskap tvinger fram ny praksis ¶
DB170219 Den svenske landslagslegen fortviler over det han mener er mangel på kunnskap , og mener Norges metoder ikke hører hjemme i sporten.
AP170219 De ansatte har ofte heller ikke kunnskap nok til å fange opp problematikken, ifølge rapporten.
AP170219 De har bedre relasjoner til leverandører, bedre distribusjon, bedre tilgang til kunder, bedre renommé og bedre teknologisk kunnskap . | « Cash is king », Høyre !
SA170218 Middagstilbereding ute krever lite kunnskap , erfaring og utstyr.
SA170218 Som student får han dessuten mye kunnskap han kan bruke som trener.
DB170218 Å vokse opp i Norge kan påvirke ungdommene i riktig retning med kunnskap og toleranse.
DB170218 - Når vi er på asylmottak og voksenopplæring, så må vi stoppe opp ved en del ting som vi tror er en selvfølge at alle vet, men som ikke alle nødvendigvis har kunnskap om, forteller Øvergaard.
DB170218 Og det er nettopp det som må være poenget : Flytting av statlige arbeidsplasser bør fortrinnsvis skje til steder der det finnes relevante kompetansemiljøer eller der det er gode muligheter for å utvikle slik kunnskap .
DA170218 - Folk stemte uten kunnskap om de virkelige betingelsene rundt brexit.
BT170218 Middagstilbereding ute krever lite kunnskap , erfaring og utstyr.
BT170218 Jana Midelfart Hoff og Henning Warloe har i BT argumentert godt for hvorfor konservative idealer bør omsettes i vern av de unike havområdene, mens Erik Abrahamsen og Eivind Bolstad-Nævdal svarer med økonomiske argumenter og ønske om mer kunnskap .
BT170218 Som student får han dessuten mye kunnskap han kan bruke som trener.
AP170218 Middagstilbereding ute krever lite kunnskap , erfaring og utstyr.
AP170218 Som student får han dessuten mye kunnskap han kan bruke som trener.
SA170217 Det er fire - fem tiår siden sosialreporteren Gerd Benneche forsøkte å ta et oppgjør med barnevernets misbruk av og manglende kunnskap om taushetsplikten.
DN170217 - Svakheten med folkestyret er at skepsis og synsing rår over faglig kunnskap og fakta. 21 leiligheter gjenstår ¶
DN170217 De drøyt 17 millioner britene som stemte for å forlate EU i folkeavstemningen, gjorde dette " uten kunnskap om de virkelige vilkårene for brexit ", sa Blair i en tale i London fredag.
DN170217 KrF vil øke barnetrygden ¶ Kunnskap mot fattigdom ¶
DB170217 Så langt, så bra for denne nordiske granskingskommisjonen på jakt etter mer felles kunnskap til beste for den enkelte langrennsløper : ¶
DB170217 Med ny kunnskap er man i stand til å mene andre ting på et nytt grunnlag.
DB170217 Slike evalueringer vil gi oss viktig kunnskap om både gode og dårlige beslutninger, og gi oss et gyldig og troverdig grunnlag å basere fremtidige lignende avgjørelser på.
DB170217 For fredsbevegelsen bekrefter den mye av kritikken vi har rettet mot innsatsen de siste 15 årene, og gir ikke minst nyttig kunnskap for framtidige analyser av utfordringene ved bruk av væpnet makt i internasjonale relasjoner.
DB170217 Det er svært beklagelig, all den tid det later til å være gjennomgående at norske militære operasjoner i utlandet i ettertid kritiseres for dårlig planlegging, kunnskap og forståelse, samt mangel på gode strategier.
DB170217 Afghanistanrapporten er trolig ett av dokumentene som gir oss mest inngående kunnskap om Norges bidrag i krigen hittil.
DB170217 Her fikk de både støtte til etablering og kunnskap om delingsøkonomien.
DB170217 En rekke delingstjenester har så langt sett dagens lys, som deling av rom, biler, parkering, mat, klær, kunnskap , og så videre.
DB170217 Det er deres manglende kunnskap om nettvett vi må snakke med dem om.
BT170217 Vi vil også iverksette undersøkelser som kan gi oss mer kunnskap om årsaken til at rottebestanden har økt de senere årene.
BT170217 Vi vil også iverksette undersøkelser som kan gi oss mer kunnskap om årsaken til at rottebestanden har økt de senere årene.
BT170217 Det påhviler først og fremst foreldre, lærere og rektorer et spesielt ansvar å forebygge mobbing, og skaffe seg kunnskap om krenkelser som skal rapporteres.
BT170217 Så oppdager man som dagpengemottaker at ideen om å tilegne seg ny kunnskap , som igjen kan være med på å gi nye jobbmuligheter, ikke er forenlig med Navs regelverk.
BT170217 Så oppdager man som dagpengemottaker at ideen om å tilegne seg ny kunnskap , som igjen kan være med på å gi nye jobbmuligheter, ikke er forenlig med Navs regelverk.
AP170217 Kåringer som dette er et bidrag til å øke innsikt og kunnskap om hva som faktisk finnes av norsk design, og hva vi må gjøre fremover for å øke satsingen, sier hun.
AA170217 De drøyt 17 millioner britene som stemte for å forlate EU i folkeavstemningen, gjorde dette " uten kunnskap om de virkelige vilkårene for brexit ", sa Blair i en tale i London fredag.
AA170217 En konklusjon i rapporten er at det skorter på kunnskap om unge og bytte av sex og at det ikke jobbes systematisk med temaet. ( ©NTB ) ¶
VG170216 - Det er for lite kunnskap om fritt behandlingsvalg blant fastleger og på sykehusene.
VG170216 De har samlet kunnskap og hatt dialogmøter med leverandører.
VG170216 Sanner er ikke tydelig på hvilke type jobber dette er, men viser til at både kunnskap , landbruk bistand, tilsyn, justis og kultur kan bli berørt.
SA170216 Samtidig er vår kunnskap om Allheimen fortsatt høyst begrenset.
SA170216 I det virkelige er vi underlagt krefter og en lovmessighet vi enda mangler mye kunnskap om.
SA170216 Det mangler ikke på kunnskap og tankekraft, og - for all del - det er et gode, dog avhengig av hvordan vi bruker den.
SA170216 Dette er en unik rapport i idrettssammenheng i Norden, og jeg håper at de ikke er like tilfeldige på kunnskap slik de har vært tidligere, men at de tar denne rapporten på alvor, sa Løfshus til NTB på Ullevaal torsdag. ( ©NTB ) ¶
SA170216 Når det gjelder virkningen av astmamedisin på personer eller idrettsutøvere uten astma, er dette et område Norges Astma- og Allergiforbund ikke har nok kunnskap om til å uttale oss.
FV170216 Dette er en unik rapport i idrettssammenheng i Norden, og jeg håper at de ikke er like tilfeldige på kunnskap slik de har vært tidligere, men at de tar denne rapporten på alvor, sa Løfshus til NTB på Ullevaal torsdag. ( ©NTB ) ¶
FV170216 Når det gjelder virkningen av astmamedisin på personer eller idrettsutøvere uten astma, er dette et område Norges Astma- og Allergiforbund ikke har nok kunnskap om til å uttale oss.
DB170216 - Ingen systematisk erfaringsbasert kunnskap eller vitenskapelig dokumentasjon støtter at apparatet gir mer effektiv distribusjon av legemiddel, eller at forebyggende behandling av friske utøvere kan forhindre utvikling av astma.
DB170216 Handel gjør også at vi lærer stadig nye ting, for når vi importerer produkter fra andre land importerer vi samtid kunnskap, og når utlendinger investerer i Norge, tar de med seg kunnskap vi nyter godt av her.
DB170216 Handel gjør også at vi lærer stadig nye ting, for når vi importerer produkter fra andre land importerer vi samtid kunnskap , og når utlendinger investerer i Norge, tar de med seg kunnskap vi nyter godt av her.
DB170216 Framvoksende økonomier vil selv bidra med kunnskap vi nyter godt av, og ikke minst kjøpekraft som vil kunne styrke vår og andres økonomi.
DB170216 Som norske studenter plikter vi å gjøre det samme, og å søke kunnskap og forståelse om verden rundt oss.
DB170216 Og det trengs mer forskning og kunnskap om ME enn det de øremerkede 30 millionene kan gi.
DB170216 Slagsvold Vedum har den moderne hestehandlerens blanding av tradisjonell genetikk og ny kunnskap .
DA170216 Dette er en unik rapport i idrettssammenheng i norden, og jeg håper at de ikke er like tilfeldige på kunnskap slik de har vært tidligere, men at de tar denne rapporten på alvor.
DA170216 Hun varsler at skattekutt for å skape vekst og satsing på kunnskap , forskning og infrastruktur må stå sentralt også i årene fremover.
BT170216 - Vi håper en digital byvandring kan være en appetittvekker på kunnskap om andre verdenskrigen i Bergen, sier konservator Bård Gram Økland ved Bergens Sjøfartsmuseum.
BT170216 Skal du ha empati, må du ha kunnskap og kompetent analyse.
BT170216 Skal du ha kunnskap , må du ha dokumentert informasjon fra eksperter uten politisk eller ideologisk agenda.
BT170216 Men navnet er mer symbolmettet akkurat nå, fordi behovet for ekte kunnskap og impulser fra virkeligheten er viktigere enn noen gang, fra forfattere som har vært der selv.
BT170216 Dette er en unik rapport i idrettssammenheng i Norden, og jeg håper at de ikke er like tilfeldige på kunnskap slik de har vært tidligere, men at de tar denne rapporten på alvor, sa Løfshus til NTB på Ullevaal torsdag. ( ©NTB ) ¶
AP170216 Hovedfunn : ¶ 1 ) Hjelpeapparatet i Oslo har ikke nok kunnskap til tilstrekkelig å fange opp og håndtere unge som bytter sex. 2 ) Det foreligger ikke nok forskning på fenomenet. 80 deltagere fra frivillige organisasjoner, skolehelsetjeneste, offentlig forvaltning, politi, helsestasjoner, barnevern, rusomsorg, oppsøkende uteteam, Nav, ulike ungdomsti
AP170216 Hjelpeapparatet har for lite kunnskap til å fange opp når ungdom « bytter sex ».
AP170216 Hensikten var å samle kunnskap om bytte av sex blant unge og avdekke kunnskapshull.
AP170216 Fredag lanserer Pro Sentret, et nasjonalt kompetansesenter og Oslo kommunes hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, en kartlegging som viser at ansatte som daglig jobber med unge i Oslo ikke har nok kunnskap om unge i alderen 13 til 19 år som bytter sex.
AP170216 En ny rapport viser at hjelpeapparatene i Oslo har for lite kunnskap om ungdom som bytter sex mot goder.
AP170216 Elevrådet ved Oslo handelsgym tror økt kunnskap om hva bytte av sex er, er nødvendig for å forebygge mot at det skjer.
AP170216 Dette er en unik rapport i idrettssammenheng i Norden, og jeg håper at de ikke er like tilfeldige på kunnskap slik de har vært tidligere, men at de tar denne rapporten på alvor, sa Løfshus til NTB på Ullevaal torsdag. ( ©NTB ) ¶
AP170216 Når det gjelder virkningen av astmamedisin på personer eller idrettsutøvere uten astma, er dette et område Norges Astma- og Allergiforbund ikke har nok kunnskap om til å uttale oss.
AA170216 Blant de pågrepne skal det være flere fra Jemen, og noen av de 18 skal ha hatt kunnskap om å produsere sprengladninger og selvmordsvester. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Foreldre må involveres mye mer, og de må få kunnskap nok til å gjøre jobben best mulig.
VG170215 Forsvarsministerne vil i løpet av dagens møte ta en formell beslutning om å etablere en sentral stab i den italienske byen Napoli, en « hub » som det kalles i NATO, som skal øke alliansens kunnskap og oppmerksomhet om behov og trusler fra områdene i Nord-Afrika og Midtøsten.
VG170215 - Han inviterte Cappelen fordi han var en person med svært detaljert kunnskap om andres hasjbefatning og trender i Europa, og han redegjorde for dette for flere ved Oslo politidistrikt, sier Elden.
SA170215 Jeg kan ikke så mye om Jerv-spillerne, men har kunnskap om Viking og kanskje litt innsideinformasjon å by på, sier han og smiler.
SA170215 Jeg har spilt i mange land, og i Champions League, så jeg har mye erfaring og kunnskap jeg kan bidra med utenfor håndballbanen også.
DB170215 Det nye vi gjør nå, er at vi jobber på alle fronter, med både kunnskap på skolen, oppfølging av elever og foreldre, samtidig, sier Røe Isaksen.
DB170215 Møtereferatene viser altså at Veireno og Oslo kommune, lenge før Veireno tok over søppelhåndteringa, satt på nok kunnskap til å ta grep som kunne sørget for at søppelkrisa og de påfølgende lovbruddene kunne vært unngått : ¶
DB170215 Handlinger vi mennesker foretar oss får konsekvenser for andre skapninger, og vi må ta tilgjengelig kunnskap om effektene i bruk.
DA170215 - Målet er null mobbing i barnehagen og skolen, sier byråd for oppvekst og kunnskap , Tone Tellevik Dahl ( Ap ) til Dagsavisen.
AP170215 Utenlandsk arbeidskraft kjenner de kulturelle kodene, og sitter på verdifull og ulik kunnskap .
AP170215 Utenlandsk arbeidskraft besitter en annen type kunnskap og nettverk enn etnisk norske.
AP170215 De kan for eksempel ha kunnskap om hvordan et produkt kan bli mottatt i sine hjemmemarkeder, informasjon om distribusjonsnettverk, lovverk og annen informasjon som er viktig for å kunne lykkes med å eksportere varer og tjenester på internasjonale markeder.
AP170215 Skolene må aktivt undersøke om mobbing forekommer, ikke bare agere ved mistanke, sier byråd for oppvekst og kunnskap , Tone Tellevik Dahl ( Ap ).
AP170215 Jeg kan ikke så mye om Jerv-spillerne, men har kunnskap om Viking og kanskje litt innsideinformasjon å by på, sier han og smiler.
AP170215 Jeg har spilt i mange land, og i Champions League, så jeg har mye erfaring og kunnskap jeg kan bidra med utenfor håndballbanen også.
AA170215 Skolene må aktivt undersøke om mobbing forekommer, ikke bare agere ved mistanke, sier byråd for oppvekst og kunnskap , Tone Tellevik Dahl ( Ap ).
AA170215 Referatene viser at kommunen, i flere måneder før Veireno tok over søppelhåndteringen, satt på nok kunnskap til å ta grep som kunne sørget for at søppelkrisen og de påfølgende lovbruddene kunne vært unngått.
AA170215 Dagens globale arbeidsmarked for teknologer og naturvitere krever sammensatt kunnskap om tverrfaglige problemstillinger der politikk, økonomi og kultur er viktige komponenter.
VG170214 Vi deler kunnskap og erfaring med andre NATO-land, sier han og utdyper : ¶
VG170214 NATO hjelper medlemslandene med å styrke sitt digitale forsvar, og bidrar til at kunnskap overføres mellom landene.
VG170214 - Dette handler om et behov for kunnskap og informasjon.
DB170214 - Vi tar nå høyde for at det kan komme ny kunnskap om skadepotensial og ulvens adferd, blant annet som følge av radiomerking av ulv i år.
DB170214 Det er en mangel på kritisk tenkning og respekt for kunnskap og innsikt som dominerer.
DB170214 - Antagelsen var at han var involvert i værmelding - når de flyttet skip og fly over havet var det selvsagt viktig å ha kunnskap om været.
DB170214 Som medisinstudent kan man drukne i avansert kunnskap og informasjon om medisinske behandlingsregimer, medikamenter og retningslinjer.
DA170214 - Vi tar nå høyde for at det kan komme ny kunnskap om skadepotensial og ulvens atferd, blant annet som følge av radiomerking av ulv i år.
AP170214 - Vi tar nå høyde for at det kan komme ny kunnskap om skadepotensial og ulvens adferd, blant annet som følge av radiomerking av ulv i år.
AA170214 Med Rune Olsø får vi god kunnskap om organisasjonsarbeid og virkelig stå på-vilje til å bygge Trøndelag Ap, sier Kirsti Leitrø i valgkomiteen.
AA170214 - Vi tar nå høyde for at det kan komme ny kunnskap om skadepotensial og ulvens atferd, blant annet som følge av radiomerking av ulv i år.
VG170213 Men de skal overføre sin kunnskap og være en tilgjengelig referanse for nestemann. * 1 For noen år siden ble det innført obligatorisk barmarksperiode ( trening uten ski ) på sommeren.
VG170213 Landslagssjefen er veldig opptatt av at de eldre og erfarne ikke bare skal overføre kunnskap gjennom walkie-talkie under renn.
VG170213 Nå håper de at flere skal få kunnskap om gullsløyfen, barnekreftforeningen og ønsker å støtte forskning på barnekreft.
VG170213 Likevel mente retten at man måtte reagere med en høy bot, ikke minst fordi han var en profesjonell aktør, med kunnskap om lover og regler knyttet til behandling av dyr.
DB170213 Departementet har dessuten selv foreslått å utvide jaktperioden, som egentlig er ferdig 15.februar i år, i seks uker, slik at de blant annet kan ta høyde for at radiomerkingen av ulv som ble gjort på starten av året i år kan gi ny kunnskap om ulvene.
DB170213 Vi må gi dem kunnskap og ferdigheter for at de skal unngå å komme i tilsvarende situasjoner igjen.
DB170213 Holdninger og kunnskap om seksualitet bygges opp over tid.
DB170213 Dessverre viser rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS, 2016 ) at kunnskap og behandlingstilbud er avhengig av hvor i Norge du bor.
DB170213 Det beste i livet, være seg kunnskap , kjærlighet eller sosiale nyvinninger, krever arbeid, masse arbeid.
AP170213 Simen Gaure : Det er for lett å tilegne seg kunnskap
AP170213 Retten har sett det som skjerpende at 35-åringen var en profesjonell aktør, med kunnskap om lover og regler knyttet til behandling av dyr.
AA170213 NTNU håper ved hjelp av konkurransen å få fram mest mulig kunnskap og gode ideer før det velges løsning og leverandør til den videre utviklingen og utarbeidingen av den fysiske planen.
AA170213 - Vi ønsker å få mer kunnskap om hvilken effekt det har å ha flere lærere, og derfor bruker vi deler av midlene for å forske på nettopp dette, forklarer Røe Isaksen.
VG170212 Med et sterkt engasjement mot rasisme og fascisme, er han en politisk aktivist som tilegnet seg kunnskap i gatene fremfor ved eliteskolene.
DB170212 ¶ KVINNEHELSE : - Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å sikre at kvinner og jenter har frihet og kunnskap til å gjøre de beste valgene om egen kropp, sier generalsekretær Gry Larsen i CARE på morsdagen.
DB170212 Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å sikre at kvinner og jenter har frihet og kunnskap til å gjøre de beste valgene om egen kropp.
DB170212 All kunnskap tilsier at dårligere muligheter til familieplanlegging vil føre til flere aborter.
DB170212 Jeg hadde lite kunnskap om gårdsbruk, men innehar nok mye av denne JA-mentaliteten som Petter Pilgaard også har, og ELSKET derfor å lære meg nye ting !
DA170212 Hun ønsker seg at mennesker søker seg dit, og « søker kunnskap om og språk om motstand og kritikk ».
BT170212 - Vi er opptatt av å formidle kunnskap om den revolusjonen som kommer til å skje på norske veier.
AP170212 - Jeg tror mange ikke blir fanget opp på grunn av lite kunnskap og de ikke tør å spørre, sier hun.
AA170212 KLD vil utvide jaktperioden blant annet for å kunne ta høyde for ny kunnskap om ulvene gjennom den pågående radiomerkingen.
AA170212 Vi fatter våre beslutninger på bakgrunn av lokal kunnskap og medvirkning. 3.
VG170211 - Vi gjør alt det vi har kunnskap om at kan gjøres, med god støtte fra de beste fagmiljøene i Norge.
SA170211 Fordommer, holdninger og for dårlig kunnskap gjør at gutter ikke får den hjelpen de skal ha, sier Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.
DB170211 Fordommer, holdninger og for dårlig kunnskap gjør at gutter ikke får den hjelpen de skal ha, sier Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.
DB170211 All kunnskap viser at drosjemarkedene ikke er selvregulerende.
DA170211 - Jeg håper man kommer til en løsning som inneholder fler enn fire avdelinger, sier byråden for oppvekst og kunnskap .
AP170211 - Vi er opptatt av å formidle kunnskap om den revolusjonen som kommer til å skje på norske veier.
AA170211 Fordommer, holdninger og for dårlig kunnskap gjør at gutter ikke får den hjelpen de skal ha, sier Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.
VG170210 Har ikke kunnskap om Norge ¶
VG170210 De fleste har også ganske begrenset kunnskap om det norske systemet, og i tillegg mangler mange språkkunnskaper.
VG170210 - Vi trenger en ny støtteordning for å bygge opp infrastrukturen i garasjene for større strømeffekt, strømtavler og fordeling av strømmen, sier Bu, som mener at mange borettslag har hverken kunnskap eller økonomi til å installere ladestasjoner.
SA170210 Det må bare vilje og kunnskap til, for der det er vilje er det vei.
SA170210 De mener det også må forventes at Johaug har « fullgod kunnskap om sitt ansvar og sine forpliktelser etter regelverket ».
FV170210 De mener det også må forventes at Johaug har « fullgod kunnskap om sitt ansvar og sine forpliktelser etter regelverket ».
DB170210 Dette må utnyttes til tung og systematisk satsing, der man også skaffer seg kunnskap om hva som faktisk virker. 2015-kullet kan brukes til pilot-prosjekter som følges tett og som man så kan evaluere effekten av.
DB170210 Mennesker varierer på måter man må ha faktisk kunnskap for å forstå.
DB170210 Mange tekstforfattere har helt åpenbart ikke nok kunnskap om personlighet utover de menneskene de selv omgås.
DB170210 Hvis det står « smak til med krydder » eller ingrediensene varierer litt med årstid, er det fortsatt en algoritme : Det er ikke vanskelig å gjøre som det står hvis du har grunnleggende kunnskap og ferdigheter.
DB170210 Det kokebøker normalt ikke har, er oppskrifter som kan brukes til å lage helt nye retter basert på kunnskap om de som spiser maten.
DB170210 At personlighetstesting brukes så lite som det gjør, har å gjøre med mangel på kunnskap hos de som ansetter.
DB170210 All den forskningen som har vært gjort, har gitt Facebook svært mye grunnleggende kunnskap .
DA170210 - Et annet forhold som etter vår oppfatning løfter henne ( opp i straff ) er at hun ikke har tatt initiativ til å tilegne seg kunnskap om antidoping, tilføyde han.
DA170210 På sikt vil jeg komme meg inn på en Michelin-restaurant og rett og slett tilegne meg kunnskap , sier Lien Gillebo.
BT170210 Det vil gi oss nyttig kunnskap om hvordan vi skal gjøre skolehelsetjenesten enda bedre.
BT170210 De mener det også må forventes at Johaug har « fullgod kunnskap om sitt ansvar og sine forpliktelser etter regelverket ».
AP170210 De mener det også må forventes at Johaug har « fullgod kunnskap om sitt ansvar og sine forpliktelser etter regelverket ».
AA170210 Jubileumsuken har ikke minst bidratt til at mange som fra før visste lite eller ingenting om sørsamisk tilstedeværelse i Trøndelag, har fått ny kunnskap .
SA170209 Viser forakt for kunnskap
SA170209 Det mest foruroligende med den planlagte konferansen er Listhaugs forakt for kunnskap .
DB170209 Jeg vil bruke min stemme og kunnskap til å styrke og inspirere dere kvinner.
DB170209 I hvilke grad vil et brukerpanel med en stor andel personer med et ideologisk ståsted kunne ha interesse for kunnskap og fri undersøkelse ?
DB170209 Også en forskningsgjennomgang utført av EUs organ The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ( EMCDDA ) i 2012, konkluderer på side 164 på samme måte : " Vi har nå oppnådd tilstrekkelig kunnskap til å konkludere med at betydelige kliniske fordeler kan oppnås ved å gi heroin til pasientgrupper som tidligere ble ansett for å være umulig å behandle.
DB170209 At Waal har vært negativ til heroin i behandling i flere tiår, tross stadig mer kunnskap som tilsier at heroin virker, bør gjøre oss varsomme med å stole på denne spekulasjonen.
BT170209 Å redusere problemene rundt bruk av cannabis til et spørsmål om behandlingsvilje og - kapasitet, er å overse kunnskap om skadevirkingene til cannabis.
AP170209 Hvis man ønsker kvalitet så må man ha kunnskap og etterutdanning, sier hun.
AP170209 Si ;D-innlegg : Vi har ikke fått like god opplæring og faglig kunnskap i sidemål, som vurderingskriteriene tar utgangspunkt i at vi skal ha lært.
AA170209 - Elden har fått innsyn i sakskomplekset sett fra politimesterens ståsted, noe som har gitt ham kunnskap om forhold som han vanskelig kan overse som forsvarer for domfelte, mener Nilsen.
AA170209 Departementet vil utvide jaktperioden blant annet for å kunne ta høyde for ny kunnskap om ulvene gjennom den pågående radiomerkingen.
AA170209 Med sin håndverkstradisjon og kunnskap gjør de små brudd for å gjøre plaggene relevante for dagens ungdom.
VG170208 Den siste varianten krever en del mer kunnskap om vinterfriluftsliv, men man må uansett ha et erfaringsgrunnlag før man legger på vei inn i det norske vinterfjellet.
SA170208 Det dreier seg om både kunnskap og praktisk adferd, sier administrerende direktør Trond V.
SA170208 Morten Aa Djupvik mener at de sitter på god kunnskap om hvordan Martin Fourcade er blitt så god.
SA170208 Men selv om det norske laget har fått ny kunnskap om hvordan erkefienden til norske skiskytterherrer gjør det, har de så langt i sesongen hatt problemer med å nå opp til det jevnt høye nivået som den franske superatleten holder.
SA170208 Men de norske løperne mener at de har fått en kunnskap om hvordan de jobber i det franske laget.
SA170208 Kunnskap som kan hjelpe de å slå franskmannen som i perioder gjør som han vil i verdenscupen. 10 individuelle seiere.
DN170208 Organiserer bedrifter i bransjer som handel, kunnskap , teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdannelse, kultur og frivillighet ¶
DB170208 ¶ EN SJELDEN MESTERSKAPHJERNE : Kjetil Andre Aamodts erfaring, kunnskap og muntlige ferdigheter gjør ham til en sjeldent god ekspertkommentator.
DB170208 Men vi tror at vi kan være med på å ende denne praksisen, ved å dele kunnskap , sier hun til Dagbladet.
DB170208 Det er likevel ingen tvil om at boka bærer bud om at den inneholder noe banebrytende, og en leser uten kunnskap på området vil lett bli forledet til å tro at det er helt nytt tankegods.
DB170208 Bevissthet om slike egenskaper gjør at du forstår egne barn bedre, og kunnskap om temperament kan med fordel anvendes i omsorg og oppdragelse av barn.
DB170208 Vår erfaring er at hvert individ må møtes med kunnskap og empati, både i helsetjenesten og i samfunnet generelt.
DB170208 Problemet i veiledning av pasienten er at vi mangler kunnskap om den eksakte risikoen fordi tilstandene er sjeldne.
DB170208 Behandlingstjenesten i Norge har derfor tatt initiativ til et register som i fremtiden kan gi nyttig kunnskap om de ulike diagnosene og hvordan personene utvikler seg og lever med sin tilstand.
BT170208 I et samfunn der sex er tabu, forfaller også unge menneskers kunnskap om sex.
AP170208 Jeg vil bruke mitt sterkeste våpen ; formidle kunnskap til våre kommende generasjoner, skriver Katharina Lærum ( 21 ).
AP170208 Morten Aa Djupvik mener at de sitter på god kunnskap om hvordan Martin Fourcade er blitt så god.
AP170208 Men selv om det norske laget har fått ny kunnskap om hvordan erkefienden til norske skiskytterherrer gjør det, har de så langt i sesongen hatt problemer med å nå opp til det jevnt høye nivået som den franske superatleten holder.
AP170208 Men de norske løperne mener at de har fått en kunnskap om hvordan de jobber i det franske laget.
AP170208 Kunnskap som kan hjelpe de å slå franskmannen som i perioder gjør som han vil i verdenscupen. 10 individuelle seiere.
AP170208 Morten Aa Djupvik mener at de sitter på god kunnskap om hvordan Martin Fourcade er blitt så god.
AP170208 Men selv om det norske laget har fått ny kunnskap om hvordan erkefienden til norske skiskytterherrer gjør det, har de så langt i sesongen hatt problemer med å nå opp til det jevnt høye nivået som den franske superatleten holder.
AP170208 Men de norske løperne mener at de har fått en kunnskap om hvordan de jobber i det franske laget.
AP170208 Kunnskap som kan hjelpe de å slå franskmannen som i perioder gjør som han vil i verdenscupen. 10 individuelle seiere.
VG170207 Han har kunnskap og erfaring fra gutta og veldig opptatt av at vi skal være en del av vår utvikling, påpeker Mowinckel.
FV170207 Nå vil de ha fagdag for å få kunnskap .
DB170207 Et ansettelsesforhold sikrer arbeidsgiver en langt mer eksklusiv tilgang på kunnskap og kompetanse.
DB170207 Grunnet manglende kunnskap , hemmelighold eller politiske forhold har flere krigshelter ikke fått den anerkjennelsen de fortjener.
DB170207 Forskning etter krigen har imidlertid frambrakt ny kunnskap om krigsheltene og krigshistorien.
DA170207 Hans pedagogiske foredrag var banebrytende, både for evnen til å få ut ny kunnskap og for å stikke hull på gamle fordommer om helsetilstanden i verden, sier fungerende rektor ved Karolinska institutet, Karin Dahlman-Wright i en uttalelse.
DA170207 Dette er kunnskap som vil gjøre det mulig å gi behandling til pasienter før de blir demente, og utprøving av denne behandlingen gir lovende resultater, forteller Fladby.
BT170207 Hans pedagogiske foredrag var banebrytende, både for evnen til å få ut ny kunnskap og for å stikke hull på gamle fordommer om helsetilstanden i verden, sier fungerende rektor ved Karolinska institutet, Karn Dahlman-Wright i en uttalelse.
AP170207 Arrangørene i SALT-prosjektet sier de ikke ønsker å være aktivister, men aktører i miljøsaken og i å formidle kunnskap om den norske kystkulturen.
AP170207 - Til tross for at vi har en av verdens lengste kystlinjer, så har folk generelt lite kunnskap om havet, sier Inger Marie Ommedal, copilot i SALT-prosjektet.
AA170207 Hans pedagogiske foredrag var banebrytende, både for evnen til å få ut ny kunnskap og for å stikke hull på gamle fordommer om helsetilstanden i verden, sier fungerende rektor ved Karolinska institutet, Karn Dahlman-Wright i en uttalelse.
AA170207 Vår teknologi, våre produkter og tjenester, og vår fremgangsmåte vil bli designet for å forsterke og utvide menneskelige evner, kunnskap og potensial.
AA170207 Fordommer og feilaktige antakelser kan bare tilbakevises med kunnskap og fakta.
VG170206 Det er mange kompetente politifolk som kjører taxi og buss, men som heller kunne ha bidratt med sin kunnskap på administrativt- eller på etterforskningsnivå.
VG170206 Hun mener det fortsatt er for lite kunnskap om samisk kultur i Norge, men at det blir stadig bedre.
DB170206 Det kan partikollega Tone Tellevik Dahl ( Ap ), som er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, skrive under på.
BT170206 Å løfte utdanning, kunnskap og vitenskap er en konstruktiv måte å korrigere Trumps reaksjonære ideologi og politiske beslutninger på, og dermed sørge for at han bare får fire år i Det hvite hus.
BT170206 Universitetene er blant de få samfunnsaktørene i USA som kan forsyne det amerikanske samfunnet med balansert og vitenskapsbasert kunnskap , og er derfor kanskje en av de viktigste arenaene for motstand mot Trumps politikk.
BT170206 Akademias og forskningens fremste oppgave er å arbeide for kunnskap og opplysning.
AP170206 | Simen Gaure i Uviten : Det er for lett å tilegne seg kunnskap
AP170206 Respekt for andres kunnskap får man best ved å ha mye kunnskap selv, ikke ved å være tomtønnet « kritisk.
AP170206 Respekt for andres kunnskap får man best ved å ha mye kunnskap selv, ikke ved å være tomtønnet « kritisk.
AP170206 Gjør overfladisk kunnskap oss til uansvarlige samfunnsborgere som kaster vrak på virkelig ekspertise ?
AP170206 februar Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningspris for å ha bidratt til banebrytende ny kunnskap om demenssykdommer.
AP170206 | Simen Gaure i Uviten : Det er for lett å tilegne seg kunnskap
AP170206 Respekt for andres kunnskap får man best ved å ha mye kunnskap selv, ikke ved å være tomtønnet « kritisk.
AP170206 Respekt for andres kunnskap får man best ved å ha mye kunnskap selv, ikke ved å være tomtønnet « kritisk.
AP170206 Gjør overfladisk kunnskap oss til uansvarlige samfunnsborgere som kaster vrak på virkelig ekspertise ?
AP170206 Forsker og nevrologiprofessor Tormod Fladby mottar i dag Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningspris for å ha bidratt til banebrytende ny kunnskap om demenssykdommer.
AP170206 februar mottar forsker og nevrologiprofessor Tormod Fladby Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningspris for å ha bidratt til banebrytende ny kunnskap om demenssykdommer.
AP170206 Samfunnet kan gå glipp av kunnskap som i morgen kan vise seg som uunnværlig.
AA170206 » På sørsamisk ble det takket « for vårt samiske folk, for kultur og tradisjon som er nedarvet gjennom slektsleddene og for visdom og kunnskap som vi tar vare på, utvikler og formidler videre til kommende generasjoner. » - Vi ber om at vi i fellesskap kjenner stolthet og glede over dem som har gått opp veien for oss, og sikret at vi i dag har bevart og videreutviklet våre samiske språk,
AA170206 Vi har allerede nok kunnskap til å vite at vi bør si nei til dette, sier AUF-leder Julie Indstad Hole i AUF i Sør-Trøndelag.
AA170206 Det er mange kompetente politifolk som kjører taxi og buss, men som heller kunne ha bidratt med sin kunnskap på administrativt- eller på etterforskningsnivå.
VG170205 MÅTTE REISE HJEM : Lavrans Solli tapte tvekampen i kunnskap i « Farmen kjendis ».
VG170205 KONKURRENTER : Lavrans Solli og Tore Petterson møttes i tvekamp i kunnskap i « Farmen kjendis ».
VG170205 Jeg hadde håpet at han skulle velge noe annet enn kunnskap , men jeg ble ikke overrasket.
VG170205 Han tapte tvekampen i kunnskap mot TV-profilen Tore Petterson ( 37 ).
VG170205 - Jeg er ikke negativ innvandrere, men påpeker det åpenbare som alle kan se basert på kunnskap , ikke føleri og anekdoter.
VG170205 I 2016 ble det holdt separate terrorøvelser for politiet og for Forsvaret, og Bruun-Hanssen mener at dette var en bedre løsning for å gjennomføre realistiske øvelser hvor alle får prøvd sin kunnskap og sitt utstyr : ¶
BT170205 Nå har han vært på besøk i Bergen for å lære bort sin kunnskap om sporten.
AP170205 Kunnskap : Styrke fellesskolen, styrke miljøet rundt de yngste elevene, styrke yrkesfagene og gjøre skolen mer digital.
AP170205 Kunnskap : Styrke fellesskolen, styrke miljøet rundt de yngste elevene, styrke yrkesfagene og gjøre skolen mer digital.
AP170205 Nå har han vært på besøk i Bergen for å lære bort sin kunnskap om sporten.
VG170203 Med enkelte hederlige unntak har mange av de tyngste aktørene i bransjen sendt et signal til ungdommen om at de verken satser på kunnskap , kompetanse eller kvalitet.
SA170203 Det er synd at Ap ikke våger å stå for det standpunktet som er riktig, nemlig å åpne opp for full konsekvensutredning av disse områdene, og at de dermed sier nei til kunnskap , og nei til arbeidsplasser.
DB170203 Det handler om hva slags kunnskap gruppen har.
DB170203 Når verden forandrer seg, er det sånn at vi må tro på at kunnskap og spesialiserte fagmiljøer har en betydning, både når det gjelder politi og gode tjenester i kommunene, sier Solberg.
DB170203 Men kunnskap om faktiske forhold er viktig enten vi er profesjonelle aktører med makt til å avgjøre enkeltskjebner, om vi er politikere med makt til å lage regelverket, eller om vi er lyttere og seere og lesere som henter grunnlag for synspunkter gjennom mediene, både tradisjonelle medier og sosiale medier.
DB170203 Produsent Janrell forklare at de hele tiden har hatt erfarne folk tilstede under innspilling, med mye kunnskap om travhester.
DB170203 Dette trenger du : ¶ Kunnskap om hva som ligger bak veggen.
AP170203 Hun er utstyrt med Iphone, Ipad, en klokke med GPS-sporing som man også kan ringe til, og hun har langt større kunnskap enn meg om disse elektroniske duppedingsene.
SA170202 Dersom det bare er kunder med inngående kunnskap om lyd og bilde som klarer å avdekke den, kan det være greit å selge et slikt produkt til den jevne bruker.
SA170202 Her har man fått et komplett, fantastisk anlegg og gjennom et NM som også tilegner arrangøren kunnskap til å bli en enda bedre arrangør.
SA170202 Her har man fått et komplett, fantastisk anlegg og gjennom et NM som også tilegner arrangøren kunnskap til å bli en enda bedre arrangør.
DB170202 Mens Didrik Tønseth har fått verdifull kunnskap for å disponere løp, mangler han både spurt og skøyteferdigheter til å være en opplagt gullkandidat på fellesstart i skiatlon.
DB170202 * Det største hinderet for å bestille kurs og opplæring av ansatte er ikke at man ikke vet hva man trenger av kunnskap i enheten, men at den som styrer pengesekken i enheten, eller kommunen, henviser til tilgjengelige ( rimelige/gratis ) kurs som ikke oppfyller de faglige kravene.
BT170202 Dersom det bare er kunder med inngående kunnskap om lyd og bilde som klarer å avdekke den, kan det være greit å selge et slikt produkt til den jevne bruker.
BT170202 Alt dette vet selvsagt Bjerkestrand godt, men det er kunnskap som blir liggende i møllpose om ikke diskusjonene omkring kunstnerne og deres arbeider til stadighet løftes frem og aktualiseres.
AP170202 Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap om helseeffekter knyttet til eksponering for partikler i jernbanemiljøet.
AP170202 Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap om helseeffekter knyttet til eksponering for partikler i jernbanemiljøet.
AP170202 Men når jeg har dem innenfor dørene kan jeg begynne jobben min med å spre kultur og kunnskap , sier Mithassel. 1000 på én dag ¶
AP170202 Dersom det bare er kunder med inngående kunnskap om lyd og bilde som klarer å avdekke den, kan det være greit å selge et slikt produkt til den jevne bruker.
AP170202 Ikke bygninger eller steder, men tradisjoner, praksis, kunnskap .
AP170202 Budskapet skal nå frem ved å underbygge talerens gode autoritet, demonstrere kunnskap - og vekke emosjonelt.
AP170202 Her har man fått et komplett, fantastisk anlegg og gjennom et NM som også tilegner arrangøren kunnskap til å bli en enda bedre arrangør.
AA170202 Og jeg føler at uansett hvor mye jeg leser meg opp, så har jeg fortsatt ikke nok kunnskap til å uttale meg. » skriver Martine Langholm Ervik.
AA170202 Og jeg føler at uansett hvor mye jeg leser meg opp, så har jeg fortsatt ikke nok kunnskap til å uttale meg.
VG170201 Medisinalberetningene gir viktig kunnskap om geografiske og sosiale forskjeller i befolkningens helsetilstand.
SA170201 Det sløses med midler hvis man ikke skaffer seg så god kunnskap som mulig, sier hun.  ¶
SA170201 | Familiepolitikk og « valgfriheten » : Kunnskap settes til side når barns beste og likestilling ses som motsetninger ¶
SA170201 Valgfrihetsretorikken danket ut kunnskap og erfaring.
SA170201 Politisk retorikk på dette feltet er for lite basert på kunnskap og innsikt.
SA170201 Bygg på kunnskap , få respekt !
SA170201 Kunnskap taper ¶
DN170201 « Dataen var kryptert og det kreves spesifikk kunnskap for å kunne hente ut informasjonen og dekryptere denne », skriver Rema.
DB170201 Det sløses med midler hvis man ikke skaffer seg så god kunnskap som mulig, sier hun.
DB170201 Dessuten har Spencer Weart skrevet historien bak vår kunnskap rundt klimaendringene ( se også klimaforskningens tidslinje ).
DB170201 Det er ikke gateopptøyer eller sinte Facebook-innlegg som kan sikre fremtiden, men målrettet anvendelse av kunnskap og teknologi.
DB170201 Kunnskap om ulike rusmidlers risikoprofil, forbrukervern og folkehelse bør være førende for hvordan rusmidler reguleres.
BT170201 Parat har solid kunnskap på dette området, og har ikke sjelden røket i tottene på Norwegian på grunn av strid om lønns- og arbeidsvilkår.
AP170201 Parat har solid kunnskap på dette området, og har ikke sjelden røket i tottene på Norwegian på grunn av strid om lønns- og arbeidsvilkår.
AP170201 ) Ved å flytte det redaksjonelle stoffet ut på scenen under de ulike arrangementene tiltrekker de seg nye målgrupper, styrker merkevaren, og skaper en intern stolthet blant journalistene som får mulighet til å gi av sin kunnskap over flere flater.
AP170201 Det sløses med midler hvis man ikke skaffer seg så god kunnskap som mulig, sier hun ¶
AP170201 Det sløses med midler hvis man ikke skaffer seg så god kunnskap som mulig, sier hun ¶
AP170201 Det er en politisk målsetting at lærere skal fylle på med kunnskap .
AP170201 Når mange forskere opplever at de bruker mye tid på å søke om midler, er det viktig å få kunnskap om hvor mye tid som faktisk går med.
AP170201 De kulturelle verdiene ungdommene får, inkluderer blant annet språk og kunnskap om den samiske tradisjonen.
AP170201 De kulturelle verdiene ungdommene får, inkluderer blant annet språk og kunnskap om den samiske tradisjonen.
SA170131 Store summer av våre felles midler forvaltes uten tilstrekkelig kunnskap .
DN170131 Arbeidsoppgaver som krever tilegning og formidling av kunnskap , kan være av betydning, tror Bakken.
DB170131 Denne langt på vei avleggse enten/eller-argumentasjonen har, som Hagtvets artikkel viser, ofte opphav hos psykiaterne som altså for hele 70 år siden testet nazilederne, men der grunnlaget er tester og psykiatrisk kunnskap som i dag derfor må anses å være til dels foreldet.
DB170131 Jeg forventer at en den som skriver under på en avtale følger den opp, både med vilje og kunnskap .
DB170131 Det er fullt forståelig at kunnskap om tilrettelegging og prosesser kan være lav innad i en organisasjon, men kunnskap kan erverves ved å spørre noen som har det.
DB170131 Det er fullt forståelig at kunnskap om tilrettelegging og prosesser kan være lav innad i en organisasjon, men kunnskap kan erverves ved å spørre noen som har det.
BT170131 God undervisning handler i en viss forstand om å ha et repertoar av handlinger, om å ha kunnskap om hvordan studenter lærer, hva de lærer av, og dermed også å vite når en bør tre ned fra podiet og holde litt igjen.
BT170131 Den tradisjonelle forelesningen, uansett hvilken kroppsdel hos foreleseren som er involvert, bidrar til å sementere en forståelse av hva kunnskap og læring er.
BT170131 God undervisning handler i en viss forstand om å ha et repertoar av handlinger, om å ha kunnskap om hvordan studenter lærer, hva de lærer av, og dermed også å vite når en bør tre ned fra podiet og holde litt igjen.
BT170131 Den tradisjonelle forelesningen, uansett hvilken kroppsdel hos foreleseren som er involvert, bidrar til å sementere en forståelse av hva kunnskap og læring er.
AP170131 Stiftelsestilsynet mener politikere ofte mangler kunnskap om hva en stiftelse er.
AP170131 - Vi ser gjentatte ganger at det er behov for kunnskap om hva en stiftelse faktisk er, sier seniorrådgiver Karsten Karlsen Sunde i Stiftelsestilsynet.
DB170130 Utvidelsen skjer for å ta høyde for ny kunnskap som nå kommer inn fra radiomerkede ulver.
DB170130 - Det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende kommer fra de radiomerkede ulvene.
DB170130 Da må vi ha kunnskap om hva som fungerer og ikke fungerer.
DB170130 Takket være en sterk Lofoten-tradisjon, ekte kjærlighet til mat og god kunnskap om fiskeforedling, er det kun ren fiskefilet og naturlige råvarer som blir brukt i oppskriften.
BT170130 Mandag bekreftet altså regjeringen at den slutter seg til forslaget, men begrunner foreløpig utvidelsen med ønsket om å ta høyde for ny kunnskap som nå kommer inn fra radiomerkede ulver.
BT170130 - Det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende kommer fra de radiomerkede ulvene.
AP170130 Verktøyene som brukes på skolen må også legge et godt grunnlag for den typen kunnskap og læring man vil ha bruk for i fremtidens arbeidsmarked.
AP170130 Derfor investeres det i digitale løsninger som både stimulerer tverrfaglig kunnskap og selvstendig tenkning, og som gjør det enklere for skoleledelsen å holde oversikt over barnas fremskritt og eventuelle læringsvansker.
AP170130 - Det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende kommer fra de radiomerkede ulvene.
DB170129 Hun gjør ikke basale ting for å sjekke og skaffe seg kunnskap , sa Kiær i sin prosedyre.
DB170129 - Et annet forhold er hennes initiativ til å tilegne seg kunnskap om antidoping.
DB170129 Her er det verdt å minne om at ILPIs ansatte og eiere ikke har vært i nærheten av å gjøre noe ulovlig eller kritikkverdig, selv om VG ser ut til å mene at det er umoralsk å tjene penger gjennom et privat foretak på å " utnytte sin kunnskap om statsapparatet ".
AP170129 Her kan en problematisere både hvem som representerer krigsgenerasjonen og hvorfor historikere skulle ha noen privilegert kunnskap om dette spørsmålet.
SA170128 | Kritikken hagler mot Klopp : - Mangel på kunnskap og respekt ¶
SA170128 Det viser en mangel på kunnskap om bredden i engelsk fotball og respekt, skriver den tidligere engelske landslagsspissen Gary Lineker på sin Twitter-konto.
SA170128 Vi må utvikle oss i forhold til kunnskap og vi må trene best.
FV170128 | Kritikken hagler mot Klopp : - Mangel på kunnskap og respekt ¶
FV170128 Det viser en mangel på kunnskap om bredden i engelsk fotball og respekt, skriver den tidligere engelske landslagsspissen Gary Lineker på sin Twitter-konto.
FV170128 Vi må utvikle oss i forhold til kunnskap og vi må trene best.
DB170128 - For å få full effekt av det, må den som setter opp automatiseringen eller styringen ha en del kunnskap om solenergi og effektivisering av klima og energi i bygninger, avslutter han.
BT170128 Små geriljagrupper er allerede etablert i mange av de offentlige etatene som ikke lenger får formidle faktisk kunnskap til borgerne.
BT170128 | Kritikken hagler mot Klopp : - Mangel på kunnskap og respekt ¶
BT170128 Det viser en mangel på kunnskap om bredden i engelsk fotball og respekt, skriver den tidligere engelske landslagsspissen Gary Lineker på sin Twitter-konto.
AP170128 | Kritikken hagler mot Klopp : - Mangel på kunnskap og respekt ¶
AP170128 Det viser en mangel på kunnskap om bredden i engelsk fotball og respekt, skriver den tidligere engelske landslagsspissen Gary Lineker på sin Twitter-konto.
SA170127 | Vi savner anerkjennelsen av praktisk kunnskap i den akademiske diskursen ¶
SA170127 Vi savner anerkjennelsen av praktisk kunnskap i den akademiske diskursen.
SA170127 For å si det med Mattias Tesfayes ord : « Det er mye kunnskap i kloke henders praktiske arbeid.
SA170127 Det er mye kunnskap i kloke henders praktiske arbeid.
SA170127 Og da anklager de Arbeiderpartiet for å undergrave både kunnskap og arbeidsplasser.
SA170127 Nemlig at vi henter inn kunnskap og kommer nærmere et standpunkt på hva som skal skje der, og om disse områdene kan åpnes for oljeleting.
SA170127 En konsekvensutredning er veien til kunnskap , og må derfor gjennomføres så snart som mulig.
SA170127 DEBATT : En konsekvensutredning er veien til kunnskap , og må derfor gjennomføres så snart som mulig.
DB170127 Det at vi søker konspirasjon i stedet for kunnskap ?
SA170126 Nei til ny kunnskap
SA170126 Men det som er sikkert er at et nei til konsekvensutredning betyr nei til kunnskap , og et definitivt nei til både arbeidsplasser og inntekter en eventuell åpning ville ført med seg.
SA170126 Jo høyere en kommer i ledelseshierarkiet, jo mindre kunnskap vil en naturlig ha om de ulike spesifikke risikotema. 1.
SA170126 Jo høyere en kommer i ledelseshierarkiet, jo mindre kunnskap vil en naturlig ha om de ulike spesifikke risikotema.
SA170126 Han synes det er merkelig at et så profilert langrennsland som Norge ikke har vært mer påpasselig med å sørge for at utøverne har nok kunnskap .
SA170126 I kurset blir det gitt grunnleggende kunnskap om hva som er brudd på dopingreglene.
SA170126 Hele opplæringen handler i veldig stor grad om å gi utøverne en helt grunnleggende kunnskap .
SA170126 Dette er kunnskap Therese Johaug ville ha fått dersom hun hadde gjennomført kurset " Ren utøver ".
SA170126 Han er den legen med mest erfaring og kunnskap som jeg har hatt, fortalte Bjørgen.
SA170126 Johaug har ikke gjort det basale for å sjekke og skaffe seg kunnskap , mener Antidoping Norge, og oppsummerte det slik : ¶
FV170126 Han synes det er merkelig at et så profilert langrennsland som Norge ikke har vært mer påpasselig med å sørge for at utøverne har nok kunnskap .
FV170126 I kurset blir det gitt grunnleggende kunnskap om hva som er brudd på dopingreglene.
FV170126 Hele opplæringen handler i veldig stor grad om å gi utøverne en helt grunnleggende kunnskap .
FV170126 FOTO : Faksimile/NTB Scanpix Dette er kunnskap Therese Johaug ville ha fått dersom hun hadde gjennomført kurset " Ren utøver ".
FV170126 Johaug har ikke gjort det basale for å sjekke og skaffe seg kunnskap , mener Antidoping Norge, og oppsummerte det slik : ¶
DN170126 En nøkkel er opplæring og økt kunnskap , både hos næringen og de ansatte, sier Hellman.
DN170126 - Hun har ikke gjort noe for å skaffe seg kunnskap om antidoping.
DB170126 Han er kanskje den legen med lengst erfaring og mest kunnskap , forteller 36-åringen fra Rognes.
DB170126 Bruk av vanskelige uttrykk, forkortelser og et språk som selv de med både kunnskap og interesse for pensjon kan slite med å forstå har gjerne gjort vondt verre.
BT170126 Han synes det er merkelig at et så profilert langrennsland som Norge ikke har vært mer påpasselig med å sørge for at utøverne har nok kunnskap .
BT170126 Johaug har ikke gjort det basale for å sjekke og skaffe seg kunnskap , mener Antidoping Norge, og oppsummerte det slik : ¶
BT170126 I kurset blir det gitt grunnleggende kunnskap om hva som er brudd på dopingreglene.
BT170126 Hele opplæringen handler i veldig stor grad om å gi utøverne en helt grunnleggende kunnskap .
BT170126 Dette er kunnskap Therese Johaug ville ha fått dersom hun hadde gjennomført kurset " Ren utøver ".
BT170126 I kurset blir det gitt grunnleggende kunnskap om hva som er brudd på dopingreglene.
BT170126 Hele opplæringen handler i veldig stor grad om å gi utøverne en helt grunnleggende kunnskap .
BT170126 Dette er kunnskap Therese Johaug ville ha fått dersom hun hadde gjennomført kurset " Ren utøver ".
BT170126 Han er den legen med mest erfaring og kunnskap som jeg har hatt, fortalte Bjørgen.
AP170126 Han synes det er merkelig at et så profilert langrennsland som Norge ikke har vært mer påpasselig med å sørge for at utøverne har nok kunnskap .
AP170126 I kurset blir det gitt grunnleggende kunnskap om hva som er brudd på dopingreglene.
AP170126 Hele opplæringen handler i veldig stor grad om å gi utøverne en helt grunnleggende kunnskap .
AP170126 Dette er kunnskap Therese Johaug ville ha fått dersom hun hadde gjennomført kurset " Ren utøver ".
AP170126 Han er den legen med mest erfaring og kunnskap som jeg har hatt, fortalte Bjørgen.
AP170126 Johaug har ikke gjort det basale for å sjekke og skaffe seg kunnskap , mener Antidoping Norge, og oppsummerte det slik : ¶
SA170125 Derfor er reformen basert på ren stordrifts- og sentraliseringsideologi, ikke kunnskap , regjeringen med god støtte fra Venstre, KrF og Arbeiderpartiet, nå fører.
DN170125 Hensikten er også å gjøre Norden til et enda mer kraftfullt, felles marked for kunnskap , varer, sysselsetting og fri bevegelse, sier Lundberg.
DB170125 Hensikten er også å gjøre Norden til et enda mer kraftfullt, felles marked for kunnskap , varer, sysselsetting og fri bevegelse, sier Lundberg.
DB170125 En konsulent, bosatt i Oslo, som selger sin kunnskap til en eksportbedrift i Nord-Norge eller på Vestlandet for 1 million kroner, representerer en like høy verdiskapning som en bedrift som eksporterer varer til en verdi på 1 million kroner til utlandet.
DB170125 Men det vil være en overdrivelse å si at den nye verdensorden - Trumps verdensorden - vil være bygget på kunnskap og dyp innsikt.
SA170124 Med ny kunnskap fra flere tunge forskningsmiljøer håper vi at dette endres.
DN170124 - I tillegg til regulær langtidsovervåking av kommersielle ressurser og miljø, er det et økende behov for mer forståelsesbasert kunnskap om hvordan økosystemet fungerer, understreker hun.
DB170124 SOM gode trenervalg ellers baserte uttaket seg på usvikelig tro på egne ferdigheter og inngående kunnskap om motstandernes svakheter.
DB170124 Å si at Avfall Norges administrerende direktør demonstrerer lite kunnskap om bransjen, er lavmål.
DB170124 Taushetsplikt og manglende kunnskap på tvers er ofte bakteppet for manglende samarbeid.
DB170124 I tillegg jobber vi for å skape møteplasser for kunnskap og synergieffekter mellom fagfeltene.
DB170124 Bufdir og Udir jobber med å utvikle et opplæringsprogram for ansatte i barnevern og skole for å gi kunnskap om betydningen av faglig og sosial mestring på skolen.
AP170124 Det har vært en intern strid om hvem som skal fortsette med innsamlingen av digital kunnskap om velgere, noe valgkampanjen hans hadde stor suksess med.
SA170123 Hvorfor har ikke systemet rundt naturfaglærerne oppfattet at det naturfaglærerne trenger nå er kunnskap om hvordan de kan engasjere og aktivisere elevene i teoriundervisningen ?
SA170123 Alle samfunnsborgere trenger naturfaglig kunnskap for å kunne delta i demokratiske prosesser eller gjøre gode valg i egne liv.
DB170123 VIKTIG DATA : Når du bruker kundekort og apper får butikkene viktig kunnskap om handlevanene til alle kundene sine.
DB170123 - Jo mer data og kunnskap butikkene sitter på, jo mer kan de påvirke forbrukervanene våre.
DB170123 Norsk Tjenestemannslag ( NTL ) utviste også skepsis da de i høringen i Stortinget bemerket at « forslaget om å overføre rådgivningskontorene fra kontoret for voldsoffererstatning til Politiet kom overraskende på de ansatte », og at de vil « påpeke at de ansatte har betydelig kunnskap om hvor skoen trykker, men at de i dette tilfellet ikke er h
BT170123 Fagdommerne kjenner den juridiske sjargongen, har mer kunnskap om lovverk og praksis og har lengre erfaring med å vurdere skyldspørsmål.
AP170123 De reelle utslippene fra dieselbiler er et komplekst felt der det har vært mangel på kunnskap og der politikken må endres etter hvert som ny kunnskap kommer til.
AP170123 De reelle utslippene fra dieselbiler er et komplekst felt der det har vært mangel på kunnskap og der politikken må endres etter hvert som ny kunnskap kommer til.
SA170122 lag må se stafetten på TV, er landslagets manglende kunnskap om regelverket.
FV170122 lag må se stafetten på TV, er landslagets manglende kunnskap om regelverket.
DN170122 - Én ting er mangelen på kunnskap, for uten kunnskap kan du ikke holde folk ansvarlige eller ha en stemme som blir hørt.
DN170122 - Én ting er mangelen på kunnskap , for uten kunnskap kan du ikke holde folk ansvarlige eller ha en stemme som blir hørt.
BT170122 FULLT TRYKK : Håkon Husebø ( til venstre ) lærer fra seg kunnskap om hydraulikkfaget ved Fagskolen i Hordaland.
BT170122 lag må se stafetten på TV, er landslagets manglende kunnskap om regelverket.
AP170122 lag må se stafetten på TV, er landslagets manglende kunnskap om regelverket.
SA170121 Mange spørsmål er stilt om Trump i løpet av valgkampen, om hans politisk plattform, hans kunnskap om saker, hans provoserende språk, hans holdning til politisk vold.
SA170121 Mange spørsmål er stilt om Trump i løpet av valgkampen, om hans politisk plattform, hans kunnskap om saker, hans provoserende språk, hans holdning til politisk vold.
SA170121 Vi har nok av kunnskap om hvordan oljeboring i disse områdene vil være sårbart for fiskeindustrien.
SA170121 Sier ikke nei til kunnskap
SA170121 Samtidig foreslås det å avvente Nordland 7 og Troms 2 for konsekvensutredning, frem til oppdatert kunnskap kommer i forbindelse med den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020.
SA170121 Et nei til konsekvensutredning vil ikke være synonymt med et nei til kunnskap .
DB170121 Det kan hjelpe å ta kontakt med noen som har erfaring og kunnskap om drift av AS, for eksempel regnskap og bokføring, eller rådgiving om ledelse.
DB170121 Og de fnyser av vitenskapelig dokumentert kunnskap .
DB170121 Hadde Dagbladet gitt like mye plass til en 4.-kandidat på en stortingsvalgliste som krevde debatt om norsk spisskompetanse på behandling av brystkreft - fordi vedkommende mener å sitte på bedre kunnskap enn fagfolka ?
DB170121 De mangler juristens evner og kunnskap til å veie bevis, vurdere skyldspørsmål og ha innsikt i jussens kompliserte verden.
AP170121 Anne Lindboe oppfordrer nå myndighetene til å ta kontakt med unge voksne som lever på hemmelig adresse, for å samle erfaring og kunnskap om hvordan de lever sitt liv.
AP170121 Debatten handler endelig om å bruke kunnskap om rusmidler som rettesnor i helse- og justispolitikk.
AP170121 Kunnskap som rettesnor ¶
DB170120 - Han har vært en av de som har bygget kultur og kunnskap .
DB170120 Senterpartiet kritiserer politireformen frikoplet fra fakta og kunnskap .
DB170120 Den sittende regjeringen følger en lang tradisjon i Norge, nemlig å basere politikken på foreliggende vitenskapelig kunnskap .
BT170120 - Mødre og barn fanget i fattigdom i våre byer, rustne fabrikker som gravsteiner utover landskapet i vår nasjon, et utdanningssystem fullt av kontanter, men som lar våre unge og vakre studenter stå uten kunnskap , og kriminaliteten og gjengene og narkotikaen, som har stjålet for mange liv og fraranet vårt land så mye urealisert potensial.
DN170119 Revurderingen skal ta hensyn til funn i våre tilsyn, egne funn og kunnskap om den tekniske tilstanden på innretningen samt kompetanse og kapasitet i organisasjonen », opplyser tilsynet i en melding torsdag.
DN170119 - Vi har fått lavere utlånsrenter, styrket konkurranseevnen gjennom svakere lønnsvekst og svakere krone, bedre kostnadskontroll, større bevisstgjøring og frigjort ressurser og kunnskap .
DB170119 Eliten er opptatt av sunnhet, kunnskap , originalitet og eksklusivitet.
DB170119 Når slike kunnskapsbaserte advarsler ikke hindret Arbeiderpartiet til å si ja til oljeboring utenfor Lofoten på 90-tallet, blir det litt hult når Ap-leder Jonas Gahr Støre nå uttaler : « Helt siden vi begynte i sør i Nordsjøen har vi basert oss på kunnskap ».
DB170119 De vil konsekvensutrede oljeboringen fordi de tørster etter kunnskap .
DB170119 Kunnskap og miljøfaglige råd biter ikke på Arbeiderpartiet.
DB170119 - Dagbladet har vært så heldige å ha ham hos oss i over 35 år, og med sin enorme kunnskap og formidlingsglede har han vært en bauta i avisas kulturdekning.
DB170119 Strand, administrerende direktør i Avfall Norge demonstrerer så lite kunnskap om avfallsbransjen at hun tror utvikling bare skjer der driften settes ut til private.
DB170119 Hva slags kunnskap går studentene glipp av ?
DB170119 Da trenger vi kompetente samfunnsøkonomer som har god kunnskap om hvordan grunnmuren til et økonomisk system faktisk fungerer, ikke en enkelt teoretisk modell med begrenset relevans for virkeligheten.
BT170119 Men det vi vet kjennetegner gode kommuner med gode skoler, er at de satser på kunnskap og trygghet på skolen.
AP170119 Han sier at mange ikke lenger ser på sin nærmeste lokale produsent som konkurrent, men som en som kan bidra med kunnskap og kompetanse.
SA170118 Det vi lærte av ebolakrisen, var at det var mange som hadde jobbet med mulighetene for en vaksine, og det var mye kunnskap om hva som skulle til, men man hadde ikke kommet i mål.
SA170118 - Mangel på kunnskap om hvordan farger bør brukes i eksteriører.
DB170118 - Vi mener at man må våge å ta til seg ny kunnskap om dyr og vurdere om slike festivaler har gått ut på dato.
DB170118 - Må ta til seg ny kunnskap
AP170118 Studie av holdninger, handlinger og kunnskap om forskningsfusk blant doktorgradsstudentene ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo 2012 - 2015.
AP170118 Studie av holdninger, handlinger og kunnskap om forskningsfusk blant doktorgradsstudentene ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo 2012 - 2015.
AP170118 - Mangel på kunnskap om hvordan farger bør brukes i eksteriører.
SA170117 Søke mer kunnskap
SA170117 Politikeren må løfte blikket, søke mer kunnskap og ta en revurdering på hva et bredt og godt fagmiljø er, og hva som faktisk er kvalitet i barnehagen.
SA170117 Hvis begrunnelsen til politikerne er å øke kompetansen og kvaliteten i barnehagene, kan man sette spørsmålstegn til deres forståelse og kunnskap på hva som kjennetegner kvalitetssikring og kvalitetsvurdering av barnehagene, samt mangler et oppdatert perspektiv på barnehagens sterke posisjon som utdanningsinstitusjon og betydning i barns liv.
SA170117 DEBATT : Politikeren må løfte blikket, søke mer kunnskap og ta en revurdering på hva et bredt og godt fagmiljø er, og hva som faktisk er kvalitet i barnehagen.
DN170117 Avgjørende kunnskap
DN170117 - Hvilken kunnskap tror du det blir bruk for i fremtiden ?
DN170117 - Dette viser behovet for kompetanse, kunnskap og kritisk tenkning, mener statsråden.
DN170117 - Det viktigste kjennetegnet på det Norge skal leve av etter olje - uansett sektorer, er at det kunnskap og kompetanse som er avgjørende for Norge i fremtiden, sa Solberg.
DN170117 Derfor er det viktigere enn noen gang å sørge for at alle våre innbyggere får tilgang på ny kunnskap og teknologiske ferdigheter, sier Støre.
DN170117 ¶ Pisa har gitt verdifull kunnskap om norsk skole, men jeg er bekymret for de negative konsekvensene som har kommet i kjølvannet sier forfatteren.
DB170117 Det forteller om en god sportslig kultur med bred kunnskap om hvordan sportens ferdigheter best mulig kan utvikles.
DB170117 Målet er å se om økt kunnskap om ulvens skadepotensial kan gi hjemmel til å åpne for lisensfelling.
DB170117 - Det er vanskelig å si noe om uten å ha kunnskap om hvilke typer kjøretøy som fjernes fra veiene den aktuelle dagen og som ellers ville ha kjørt, sa leder for helsevernenheten, Sonja Skotheim, til avisa i forbindelse med datokjøringen i fjor.
DB170117 - Jeg var på jakt etter en inngang til å få kunnskap om situasjonen og da tenkte jeg som en enkel politimann, sier Jensen om hvorfor han her engasjerte Cappelen.
DB170117 Å unngå slik kunnskap er en innarbeidet aktivitet i flere organisasjoner enn politiet.
DB170117 Men dette fremstår som meget aktiv unngåelse av kunnskap om hovedkildens innvolvering i kriminalitet.
DB170117 Han hadde veldig mye kunnskap om mange miljøer og ikke minst om smuglerruter.
BT170117 Direktoratet for e-helse, som det heter, mener det foreligger « betydelig mangel på kunnskap om mulige negative virkninger DGF kan medføre i samfunnet generelt, og for helsetjenesten spesielt ».
AP170117 Han understreker at kunnskapsgrunnlaget fra 1994 må oppdateres, og at man må se på ny kunnskap som har kommet til blant annet om sesongbegrensninger på når selskapene kan lete etter olje.
AP170117 - Aps kompromiss er et svik og et knefall - et svik mot Nord-Norge, næringen og alle som jobber i denne bransjen, og et knefall for alle som ikke vil basere sine beslutninger på fakta og kunnskap , sa han.
AP170117 Han understreker at kunnskapsgrunnlaget fra 1994 må oppdateres, og at man må se på ny kunnskap som har kommet til blant annet om sesongbegrensninger på når selskapene kan lete etter olje.
AP170117 - Aps kompromiss er et svik og et knefall - et svik mot Nord-Norge, næringen og alle som jobber i denne bransjen, og et knefall for alle som ikke vil basere sine beslutninger på fakta og kunnskap , sa han.
VG170116 Sosialdemokratenes ledere i Norden - Støre, Stefan Löfven i Sverige og Mette Frederiksen i Danmark - lover ikke mastergrad til alle, men tror at påfyll av kunnskap gjennom hele arbeidslivet vil hjelpe folk til å klare overgangen til et digitalt arbeidsmarked.
DN170116 - Jeg tror studenten får mer ut av studiene med litt relevant erfaring og kunnskap om hvordan faget anvendes.
DB170116 Radiomerkingen gjør at man kan se hvor ulvene beveger seg og få mer kunnskap om skadepotensialet.
DB170116 Kjernen i De Grønnes ruspolitikk har alltid vært - og skal fortsatt være - kunnskap og medmenneskelighet.
DB170116 ¶ BOK OM SKJEDEN : Boken « Gleden med skjeden », av legestudentene Nina Brochmann ( t.v ) og Ellen Støkken Dahl, kombinerer kjent medisinsk kunnskap med ny forskning, presentert på en lettfattelig måte.
SA170115 Nå sier de nei til å konsekvensutrede og nei til mer kunnskap om 2/3 av områdene.
DN170115 Jeg var for eksempel treningsinstruktør før jeg fikk barn, og det å ha vært der ute hvor produktet blir skapt og levert, har gitt meg verdifull kunnskap og innsikt i jobben min.
DB170115 Hva skjer med et samfunn når kunnskap , fakta og logikk erstattes av usannheter i det offentlige ordskiftet ?
DB170115 De kastet kunnskap , fakta og logikk over bord og lagde sin egen sannhet.
DB170115 Jeg hadde kanskje tatt ham i kunnskap , men det blir det lite leven av.
BT170115 Regjeringen satser på realfag i både barnehage og skole, og høringsutkastet til ny rammeplan har fokus på kunnskap og ferdigheter som kan gi et godt grunnlag for skolen.
BT170115 Ofte blir det et spørsmål om den enkelte saksbehandlers personlige kunnskap og interesse, fremfor at verdiene er systematisk kartlagt og verdsatt.
BT170115 Gjennom den europeiske landskapskonvensjonen, som Norge ratifiserte i 2001, har Norge anerkjent at vi skaper vår opplevelse av landskapet gjennom bruk, minner, assosiasjoner og kunnskap .
BT170115 Dessverre er det også slik at det rundt om i kommunene mangler helhetlig og sammenhengende kunnskap om de ressursene større og mindre grønne lunger og flekker er.
AP170115 Det foreligger ny kunnskap om biodiversitet.
AP170115 - Dette er mer enn en trend ; det handler om økt kunnskap omkring materialbruk og vår egen helse.
AP170115 - Det gjelder bare å ha nok kunnskap til å bruke treet riktig.
AP170115 I krasse ordelag beskriver direktoratet som skal digitalisere helsesektoren, at det foreligger en « betydelig mangel på kunnskap om mulige negative virkninger som det foreslåtte DGF kan medføre i samfunnet generelt, og for helsetjenesten spesielt ».
AP170115 I krasse ordelag beskriver direktoratet som skal digitalisere helsesektoren, at det foreligger en « betydelig mangel på kunnskap om mulige negative virkninger som det foreslåtte DGF kan medføre i samfunnet generelt, og for helsetjenesten spesielt ».
AP170115 I Norge har vi bred enighet om at ressursforvaltning skal være basert på kunnskap oppnådd gjennom solid forskning.
AP170115 Og selv om dagens unge er digitale innfødte og vant til å bruke søkemotorer som hjelpemiddel i leting etter kunnskap , er det lett å gå seg vill og bli skremt når man søker svar på kompliserte helsespørsmål i informasjonsjungelen på internett, skriver kreftspesialist ved Volvat, Roar Johansen FOTO : Syda Productions / Shutterstocke-mail ¶
AP170115 Kloden vår er i ferd med å bli syk, og vi gjør klokest i å lytte til dem som har mest kunnskap for å ta de rette valgene, i respekt for fremtidige generasjoner, skriver artikkelforfatterne.
DB170114 Fjellsentralen arrangerer skredkurs, med fokus på sikkerhet, utstyr, planlegging, kunnskap om snø og kjøremønster.
DB170114 Øl er så mangt, men utover kunnskap om de forskjellige ølsortene kan det være greit å vite hvorfor butikkølet må inneholde 4,7 prosent alkohol eller mindre, og at det fins øl du kan kjøpe så mye du vil av når du er på grensehandel.
DB170114 Ny kunnskap
DB170114 Hagen forteller til Dagbladet at han fikk ny kunnskap etter CicSero-samtalene.
DB170114 Mange som er arbeidsledige grunnet psykiske plager sitter på verdifull kunnskap som ikke kommer fram i lyset på grunn av formelle krav.
DB170114 Men for meg, klikkhore som jeg er, betyr det å klikke seg inn på en sak at du er samfunnsengasjert, oppsøker kunnskap , deltar i den offentlige samtalen.
BT170114 | Hellestveit har skrevet Syria-bok for viderekomne ¶ Kunnskap er ofte det som skal til for å finne vei ut av tilsynelatende kaos.
AP170114 Prosjektet skulle undersøke om det fant sted noen systematiske forbigåelser, ikke minst for grupper, som følge av politiske årsaker, manglende kunnskap eller kjønn, sier Søreide.
DB170113 - Transportministerens kommentarer demonstrerer en forbløffende mangel på kunnskap om hvordan sju millioner mennesker i dette landet bruker veien til vanlig.
DB170113 På lang sikt kan vandringsmønstrene til ulven imidlertid gi større kunnskap om dyret, hvor den gjør skade, og hvor den vandrer når den beveger seg ut fra reviret.
DB170113 Man får jo kunnskap på grunn av det.
DB170113 På lang sikt kan vandringsmønstrene til ulven imidlertid gi større kunnskap om dyret, hvor den gjør skade, og hvor den vandrer når den beveger seg ut fra reviret.
DB170113 Man får jo kunnskap på grunn av det.
DB170113 - Vi vil også gjerne formidle kunnskap til barn og unge, sier daglig leder Bjørn Gjeitnes.
DB170113 Har treneren nok menneskelig kunnskap ?
DB170113 Å få ny kunnskap er ansett som en viktig del av opplevelsen, og formidling av matkulturen gir store muligheter for dette.
DB170113 Vår oppfordring er : Se mot nord, og dra nytte av kunnskap og erfaringer fra forskning og utvikling innen opplevelsesturismen der.
DB170113 Videre vekst krever imidlertid mer kunnskap om disse verdifulle råvarene - og kunnskapen må ses i et bærekraftig perspektiv.
DB170113 Over hele Norge er potensialet for videre vekst stort, men det vil kreve samhandling og mer kunnskap om kultur og natur - selve råvarene for en bærekraftig opplevelsesturisme.
DB170113 Naturbaserte opplevelser fordrer kunnskap om den ressursen eller attraksjonen som ligger til grunn for opplevelsen som tilbys.
DB170113 Avfallsbehandling er en stadig mer teknisk avansert produksjon som krever variert og spesialisert kunnskap .
DB170113 Den irrasjonelle frykten folk bærer på baserer seg på utdatert kunnskap .
BT170113 Budsjettet for neste år viderefører storsatsingen på infrastruktur, kunnskap og forskning.
AP170113 - En samlet kontrollkomiteen mener Stortinget fattet vedtak uten å ha kunnskap om « vesentlige opplysninger » i saken.
DN170112 Han har omfattende og bred erfaring fra underholdningsindustrien og dessuten inngående kunnskap om det norske markedet, sier visepresident i MTG og styreformann i MTGs nordiske lederforum, Anders Jensen.
DB170112 - Politidirektoratet har ikke kunnskap om hvorvidt publisering av filmer på internett av privatpersoner eller media i seg selv har noen forebyggende effekt.
DB170112 Høyre er for kunnskap .
DB170112 Derfor trenger vi kunnskap om hvorvidt det er mulig å forene hensynene til natur og fiskeri med oljevirksomhet og nye jobber i petroleumsnæringen, sier Astrup.
DB170112 Kunnskap gir også forståelse, og her er det tydelig at det er mange som er blottet for kunnskap .
DB170112 Disse ungene er prisgitt en kunnskap de færreste på deres alder har.
DB170112 - Reindrifta ofte er forbundet med konflikter - dette i stor grad på grunn av manglende kunnskap .
DB170112 Kunnskap gir også forståelse, og her er det tydelig at det er mange som er blottet for kunnskap.
SA170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap .
SA170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap , sier Margrét Pála Ólafsdottir.
SA170111 « Dersom kunnskap om beslutningstaking med usikkerhetsforståelse hadde blitt introdusert som et viktig læremål allerede i barneskolen og deretter fulgt opp i den videre skolegangen, ville det resultert i en betydelig bedre forståelse av hvordan vi kan ta gode beslutninger », skriver Reidar B Bratvold.
SA170111 Gaven vi bør gi våre barn i en tidlig alder er kunnskap og evne til å forstå hvordan de kan ta gode beslutninger som er konsistente med deres mål, alternativer og informasjon.
SA170111 Dersom kunnskap om beslutningstaking med usikkerhetsforståelse hadde blitt introdusert som et viktig læremål allerede i barneskolen og deretter fulgt opp i den videre skolegangen, ville det resultert i en betydelig bedre forståelse av hvordan vi kan ta gode beslutningerr, inkludert hva som skal til for å tenke k
SA170111 Vi har vært enige med Riksantikvaren i at kunnskap om energitiltak i verneverdige bygninger har vært en viktig del av utviklingen, og har derfor vært med på å finansiere veiledningsmateriell, sier Brekke.
FV170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap .
FV170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap , sier Margrét Pála Ólafsdottir.
DB170111 Programkomiteen mener det må bli enklere å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse mens man er i jobb.
DB170111 - Det er knapt med vitenskapelig kunnskap om dette dyret.
BT170111 Det oser skurk av den typen kunnskap .
BT170111 Han har hatt et stort kontaktnett og bred kunnskap om narkotikamiljøet i Norge og utlandet, hevder Eirik Jensen ( 59 ).
BT170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap .
BT170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap , sier Margrét Pála Ólafsdottir.
AP170111 I tillegg vet man at ungdom og voksne med depresjon er mer inaktive enn andre, men det har manglet kunnskap om hvorvidt disse sammenhengene også gjelder for barn, og hva som er høna og egget : fører depresjon til inaktivitet eller fører lite aktivitet til depresjon ?
AP170111 Dette er viktig kunnskap fordi det indikerer at fysisk aktivitet kan brukes i forebygging og behandling av depresjon allerede i barneårene.
AP170111 I tillegg vet man at ungdom og voksne med depresjon er mer inaktive enn andre, men det har manglet kunnskap om hvorvidt disse sammenhengene også gjelder for barn, og hva som er høna og egget : fører depresjon til inaktivitet eller fører lite aktivitet til depresjon ?
AP170111 Dette er viktig kunnskap fordi det indikerer at fysisk aktivitet kan brukes i forebygging og behandling av depresjon allerede i barneårene.
AP170111 - Etter elleve års skolegang forutsetter vi at man har fått dekket grunnleggende kunnskap , sier nestleder i programkomiteen, Nikolai Astrup.
AP170111 Hagen har ikke faglig belegg for sitt standpunkt at klimaendringene ikke er menneskeskapte ; han velger å ignorere kunnskap som ikke passer med hans ideologi.
AP170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap .
AP170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap , sier Margrét Pála Ólafsdottir.
AP170111 Vi har vært enige med Riksantikvaren i at kunnskap om energitiltak i verneverdige bygninger har vært en viktig del av utviklingen, og har derfor vært med på å finansiere veiledningsmateriell, sier Brekke.
SA170110 Og vi vet at det er en stor sannsynlighet for at kunnskap og teknologi fra denne næringen vil være sentral i overgangen til en mer grønn fremtid.
SA170110 Og vi vet at det er en stor sannsynlighet for at kunnskap og teknologi fra denne næringen vil være sentral i overgangen til en mer grønn fremtid », skriver Tore Killingland.
SA170110 Det brukes allerede mye kunnskap og kapital fra olje- og gassnæringen i utviklingen av fornybar energi.
SA170110 Dette er ikke den beste hjelpen for de matematikksvake og i strid med all forskningsbasert kunnskap på området.
SA170110 Og ikke minst med mye kunnskap om nederlandsk fotball.
DN170110 Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
DN170110 For disse områdene vil de vente på oppdatert kunnskap i den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet som skal revideres i kommende stortingsperiode.
DB170110 For å klare det trenger vi mer kunnskap og en holdningsendring, og da er datostempling viktig.
DB170110 Jens Stoltenberg ville aldri sagt nei til kunnskap og tullet med oljenæringens langsiktige rammebetingelser, sier Jensen til NTB.
DB170110 Formidling av kunnskap og kulturopplevelser, slik at publikum kan kjenne på andre sider av seg selv enn hva de gjør i det mest prosaiske og dagligdagse, er noe det kommer til å fortsette å være etterspørsel etter.
DB170110 Dette kan stimuleres av å få utenfrablikk på seg selv og sitt eget samfunn - og gjennom å få innsikt i historiske, sosiologiske eller sosialantropologiske perspektiver, eller gjennom kunnskap om språk og fortellinger.
DB170110 Bøkene i bildet symboliserer kunnskap , mens fløyten symboliserer sansenes velbehag.
DB170110 Obamas humanitet, kunnskap , veltalenhet og humor har uansett satt sine spor i den offentlige samtalen de siste åtte årene på samme måte som bøllete og infantile tweets fra hans etterfølger vil gjøre de neste fire.
DB170110 Vi vil knytte oss til flest mulig av disse stemmene som har kunnskap fra sitt felt, sier Ramnefjell.
BT170110 Ny kunnskap og kompetent arbeidskraft er helt avgjørende for å sikre både eksisterende og fremtidige arbeidsplasser.
AP170110 Skal satse på kunnskap og samfunn.
AP170110 Og ikke minst med mye kunnskap om nederlandsk fotball.
SA170109 Jeg stiller spørsmål om hva slags kunnskap Arbeiderpartiet har fått i 2017 som de ikke hadde i 2013 da de gikk inn for å konsekvensutrede hele området, sier Søviknes.
SA170109 For områdene Nordland 7 og Troms 2 vil Ap vente på oppdatert kunnskap .
FV170109 Vi hadde ikke klart å etablere Arendalsuka på den måten uten ham, uten hans kunnskap og klokskap.
FV170109 Dermed får ny kunnskap festet seg, og barna blir inspirert til å lære mer.
DN170109 Han mener partiet sier nei til kunnskap ved å gå inn for at de mest kystnære delene av Lofoten ikke skal konsekvensutredes, samt å utsette beslutningen for Nordland 7 og Troms 2 til neste stortingsperiode.
DN170109 For disse områdene vil vi vente på oppdatert kunnskap i den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet som skal revideres i kommende stortingsperiode.
DB170109 Jeg stiller spørsmål om hva slags kunnskap Arbeiderpartiet har fått i 2017 som de ikke hadde i 2013 da de gikk inn for å konsekvensutrede hele området, sier Søviknes.
DB170109 For områdene Nordland 7 og Troms 2 vil Ap vente på oppdatert kunnskap .
BT170109 På lik linje med sæddonasjon, er kunnskap om eget opphav et reguleringsspørsmål som lett lar seg løse.
BT170109 På lik linje med sæddonasjon, er kunnskap om eget opphav et reguleringsspørsmål som lett lar seg løse.
AP170109 Norge som polarnasjon har et vesentlig ansvar for å sørge for at vi innehar tilstrekkelig kunnskap for å forvalte våre unike polarområder.
AP170109 Da er det lite tilfredsstillende å vite at vår kunnskap stort sett er basert på undersøkelser gjort i den lyse delen av året, mens livet i polarnatten for det meste har vært feilaktig avskrevet som uinteressant og uviktig.
AP170109 Norge som polarnasjon har et vesentlig ansvar for å sørge for at vi innehar tilstrekkelig kunnskap for å forvalte våre unike polarområder.
AP170109 Da er det lite tilfredsstillende å vite at vår kunnskap stort sett er basert på undersøkelser gjort i den lyse delen av året, mens livet i polarnatten for det meste har vært feilaktig avskrevet som uinteressant og uviktig.
AP170109 For områdene Nordland 7 og Troms 2 vil Ap « vente på oppdatert kunnskap ».
AP170109 Han mener partiet sier nei til kunnskap ved å gå inn for at de mest kystnære delene av Lofoten ikke skal konsekvensutredes, samt å utsette beslutningen for Nordland 7 og Troms 2 til neste stortingsperiode.
AP170109 For områdene Nordland 7 og Troms 2 vil Ap vente på oppdatert kunnskap .
AP170109 Jensen forklarer at hans forhold til Cappelen har vært som politimann, der Cappelen har vært en god informant med verdifull kunnskap om kriminelle nettverk.
SA170108 Ny kunnskap om traumer ¶
DN170108 Målet er å gi kandidatene nødvendig kunnskap for å få autorisasjon eller bli godkjent for yrkesutøvelse i Norge.
DN170108 Her er målet å øke kunnskap om innovasjon og entreprenørskap blant helseforskere.
DN170108 - Arbeidslivet skriker etter kandidater med både praktisk og teoretisk kunnskap .
DB170108 Hans kunnskap om fysikk har gjort ham til et hett intervjuobjekt og en populær foreleser.
DB170108 Ingen snakker om mat med mer lidenskap, sier Mariangela Di Fiore, aktuell med kokeboka « Mitt Italia », der grevinnen i Venezia er en mange matelskende fra ulike italienske regioner som deler lidenskap for - og kunnskap om mat.
BT170108 Det er ingen tvil om at testing og kartlegging er nødvendig for å få grunnleggende kunnskap om elevenes ferdigheter.
AP170108 Mangel på kunnskap skaper frykt, hat og vold.
DN170107 Kunnskap i skolen.
DB170107 Med denne satsingen kan vi nå et større publikum, spare penger som kan brukes til å utvikle destinasjonene, og ikke minst tilrettelegge for deling av kunnskap .
DB170107 Jeg vet ikke hvorfor, men vi må ha tillit til at ekspertene har mest kunnskap om dette.
DB170107 Kunnskap i skolen.
BT170107 FOR MYE KOS : Å spre kunnskap var motivasjonen til Hege Kristiansen for å delta i årets Forsker Grand Prix.
AP170107 » Han roste den tidligere senatoren for at han klart har vist at han både har stor kunnskap om etterretningsarbeidet og evnene som skal til for å lede det.
SA170106 « Stor risiko for terrorangrep » ; « Stor risiko med løs hund i bilen » ; « Innvandrerbarn har stor risiko for isolasjon » ; « Risiko for pandemi » ; « Vi må spørre oss selv hvor stor risiko vi er villige til å ta » ; « En seier for Donald Trump i høstens presidentvalg er en stor global risiko » ; « Kunnskap om risiko gir virksomheten et bedre grunnlag for å treffe viktige beslutninger.
SA170106 orklare hva risiko er, hvordan vi kan forstå risiko, hvordan vi kan finne ut hva som er viktig når det gjelder risiko, hvorfor vi må se utover historikken og statistikken når vi skal vurdere risiko, hvordan vi opplever risiko, hvordan vi bør kommunisere risiko, hvordan risiko henger sammen med kunnskap , hvordan risiko balanseres med andre hensyn som kostnader.
SA170106 Risikofaget griper inn i den grunnleggende forståelsen av vitenskap, og hvordan en bør praktisk gå frem for å kunne få kunnskap om risiko og håndtere risiko, i alle typer sammenhenger, i samfunnet, industrien og i det daglige liv.
SA170106 Ny kunnskap utvikles hele tiden, og det er ikke rett fram å tilrettelegge for faget i skolen.
SA170106 Elevene trenger å få kunnskap om hvordan forstå, analysere, kommunisere og håndtere risiko.
SA170106 Det er ikke mulig å forstå klimadebatten, problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, økonomiske beslutninger og menneskelig atferd, uten kunnskap om risiko.
SA170106 DEBATT : Det er ikke mulig å forstå klimadebatten, problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, økonomiske beslutninger og menneskelig atferd, uten kunnskap om risiko.
SA170106 Feilernæring på sykehjem, for lite fokus på og kunnskap om eldre sitt ernæringsbehov.i ¶
DB170106 De har både kunnskap om organisering og ressurser til markedsføring.
DB170106 Han sier han la ut bildet for å spre kunnskap : ¶
DB170106 Tiltaket fra miljø- og klimaminister Vidar Helgesen ( H ) settes i verk for å framskaffe mer kunnskap om mulig skadepotensial i ulvesonen.
DB170106 Radiomerking vil gjøre det mulig å få til begge deler, fordi vi i realtid både kan se hvor ulvene beveger seg og få mer kunnskap om skadepotensialet.
DB170106 - Man trenger ikke primært mer kunnskap , men at regjeringen faktisk følger opp det den er veldig tydelig på er målet, nemlig å gjennomføre Stortingets ulvepolitikk og følge bestandsmålene.
DB170106 Er Erna Solberg redd for kunnskap ?
DB170106 Vi har fått mye ny kunnskap de siste årene, også om at tolv av bie-artene sannsynligvis har forsvunnet fra norsk natur for godt.
BT170106 Dessuten er det en mer produktiv oppgave å gjøre kunnskap om ny teknologi til integrert del av alle fagområder.
BT170106 Dessuten er det en mer produktiv oppgave å gjøre kunnskap om ny teknologi til integrert del av alle fagområder.
AP170106 Helter som på grunn av manglende kunnskap , hemmelighold eller politiske forhold ikke har fått den anerkjennelsen de fortjener.
SA170105 Med Bradley vil Norge få enorm kompetanse og kunnskap om fotball, mener Olsen.
FV170105 Med Bradley vil Norge få enorm kompetanse og kunnskap om fotball, mener Olsen.
DN170105 - Vi må ta på alvor det enorme behovet for ny kunnskap , og ha en mye mer aktiv lederrolle gjennom denne endringen, sier gründer og investor Silvija Seres.
DN170105 - Vi må ta på alvor det enorme behovet for ny kunnskap , og ha en mye mer aktiv lederrolle gjennom denne endringen, sier gründer og investor Silvija Seres.
DB170105 I 2020 får vi en helhetlig forvaltningsplan og ny kunnskap , og den må vi ta med når vi skal ta gode ta gode beslutninger for disse områdene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.
DB170105 Han sier at et nei til konsekvensutredning vil være et brudd på partiets tradisjon om å sikre seg kunnskap før viktige avgjørelser.
DB170105 Dette er behov som må vurderes med jevne mellomrom, i tråd med ny kunnskap .
DB170105 - Arbeiderpartiet har tradisjon for å finne kompromisser som vektlegger både industri, verdiskaping og andre hensyn og dessuten er basert på kunnskap , sa Skjæran til avisa.
DB170105 Jørn Rattsø trekker fram følgende strukturelle hindringer som står i veien for omstilling og produktivitet : ¶ Kunnskap
DB170105 De tre hovedfaktorene er kunnskap , innovasjon og offentlig sektor ( se faktaboks ).
BT170105 At næringslivet i vest for lengst har erkjent at investering i kunnskap er veien til overlevelse, er et godt tegn.
BT170105 Med Bradley vil Norge få enorm kompetanse og kunnskap om fotball, mener Olsen.
AP170105 - Prosjektet nådde ikke de praktiske samkjøringsmålene, men vi har høstet mye kunnskap og utviklet mye teknologi som vi kan ta med oss videre, sier Eggen, som ble pensjonist for ett år siden, men fremdeles brenner for saken.
AP170105 Har de nok kunnskap om meg og mine kjøp, kan de skreddersy løsninger akkurat for meg.
AP170105 Har de nok kunnskap om meg og mine kjøp, kan de skreddersy løsninger akkurat for meg.
AP170105 Han sier han la ut bildet for å spre kunnskap : ¶
AP170105 Men fra naturvernhold kom det klager : Naturvernforbundet mente lisensjakten ville bety at ulven i Norge ville « være så godt som utryddet » - sterkt i strid med økologisk kunnskap og moderne naturforvaltning. 8.
AP170105 Med Bradley vil Norge få enorm kompetanse og kunnskap om fotball, mener Olsen.
DN170104 Den teknikken vi må bruke er demokrati, kunnskap og debatt.
DB170104 I tillegg bruker vi oljepengene inn i økonomien til å satse på investeringer i fremtidig vekst gjennom økte bevilgninger til infrastruktur, kunnskap og skattelettelser, i motsetning til Ap under sine åtte gylne år.
DB170104 - Vi må sørge for at morgendagens fagarbeidere har moderne kunnskap som passer med det arbeidslivet han eller hun skal inn i.
DB170104 - Det offentlige, helt opp til regjeringsnivå, er for dårlig skodd når det gjelder kunnskap om ny teknologi.
DB170104 I tillegg bruker vi oljepengene inn i økonomien til å satse på investeringer i fremtidig vekst gjennom økte bevilgninger til infrastruktur, kunnskap og skattelettelser, i motsetning til Ap under sine åtte gylne år.
DB170104 En av fruktene av hans arbeid er Luxembourg Income Study Database ( LIS ), som i dag er en uvurderlig kilde til kunnskap om folks økonomiske status.
BT170104 Jeg tror det man får kunnskap om, og blir klar over innenfor enkelte ting i kunstens verden, er noe som alle har god lærdom av å ha basiskunnskap om.
AP170104 Forskerne bak den norske studien argumenterer for at økt kunnskap og kombinert bruk av medikamentene mifepristone og misoprostol - som brukes ved medikamentell abort - kan bidra til å redusere mødredødelighet.
SA170103 Mange har lite kunnskap om lag som er annerledes ¶
DB170103 - Det dreier seg om respekt for kunnskap og enkeltmennesker, at eiendomsretten skal være lik over hele landet.
DB170103 - Det dreier seg om respekt for kunnskap og enkeltmennesker, at eiendomsretten skal være lik over hele landet.
BT170103 Derfor er livreddende førstehjelp en kunnskap vi får bruk for også utenfor arbeidsplassen.
BT170103 Mange har lite kunnskap om lag som er annerledes ¶
AP170103 Mange har lite kunnskap om lag som er annerledes ¶
SA170102 KUNNSKAP REDDER LIV : Landsforeningen uventet barnedød, LUB, har startet en kampanje og en nettside.
FV170102 KUNNSKAP REDDER LIV : Landsforeningen uventet barnedød, LUB, har startet en kampanje og en nettside.
DB170102 Filmen ble laget i håp om å spre kunnskap om tigre.
DB170102 Frykt og fordommers motgift er kunnskap og erfaring.
DB170102 - Jeg vil gjerne formidle naturglede og kunnskap .
BT170102 Han elsket å løpe, og hadde derfor en god del kunnskap om løpesko.
BT170102 KUNNSKAP REDDER LIV : Landsforeningen uventet barnedød, LUB, har startet en kampanje og en nettside.
BT170102 Han elsket å løpe, og hadde derfor en god del kunnskap om løpesko.
BT170102 - Jeg liker å snakke med folk som har stor kunnskap og som tør å være litt annerledes.
AP170102 Han påpeker at dette er kunnskap mange norske kommuner vil trenge etter hvert.
AP170102 KUNNSKAP REDDER LIV : Landsforeningen uventet barnedød, LUB, har startet en kampanje og en nettside.
SA170101 Vår kunnskap , evne og vilje til å løfte i lag har ført oss til der vi er i dag.
SA170101 - Vårt viktigste våpen er kunnskap .
DN170101 - Vårt viktigste våpen er kunnskap .
DB170101 Blant annet min tidligere samboer Anders, og bare det å ha fulgt ham på nært hold har gitt meg veldig mye kunnskap om dette.
DB170101 Er ikke det nettopp å ha kunnskap og være informert ?
DB170101 Det er uansett en trist dag når norske politikere må late som de ikke har kunnskap for å tekkes velgerne.
DB170101 Kunnskap er det eneste som er redningen for det liberale demokratiet.
DB170101 Og for den som har litt erfaring, kunnskap og tiltakslyst er det nok ikke den helt store utfordringen.
BT170101 - Vi må finne mer ut hva årsakene til at voksne menn er blitt synligere i ulykkesstatistikken og skaffe oss kunnskap om hva vi bør gjøre.
AP170101 Den kunnskap egen erfaring gir, er viktig.
AA161231 Både i nærmiljøet vårt, i Norge og som verdensborgere, sier kongen, som også framholder at kunnskap om kulturell arv bidrar til å gjøre oss helere som mennesker.
AA161231 Både i nærmiljøet vårt, i Norge og som verdensborgere, sier kongen, som også framholder at kunnskap om kulturell arv bidrar til å gjøre oss helere som mennesker.
AA161231 - Vi må finne mer ut hva årsakene til at voksne menn er blitt synligere i ulykkesstatistikken og skaffe oss kunnskap om hva vi bør gjøre.
BT161228 - Overfallsmennene var fra Øst-Europa og hadde kunnskap om meg.
AP161218 Yale-historiker Joanne Freeman tror ikke USA tidligere har sett en administrasjon med så lite kunnskap eller erfaring om det de skal gjøre.
SA161215 Det gjorde at jeg hadde veldig mye kunnskap om dette.
BT161215 Det gjorde at jeg hadde veldig mye kunnskap om dette.
AP161215 Det gjorde at jeg hadde veldig mye kunnskap om dette.
AP161207 Hun påpeker at det er viktig at voksne som jobber med barn i skoler og barnehager har god nok kunnskap om å forebygge og avdekke vold.
AP161203 Lena Henriksen mener undersøkelsen viser at det fremdeles trengs mer kunnskap om vold og mer erfaring i å spørre om gravide utsettes for vold, på lik linje med røyking og psykisk helse.
AP161203 Dette gir oss kunnskap om hva vi kan oppfordre helsestasjoner og også forskere å jobbe mer med.
BT161123 Vi er redde for at det store fokuset på faglig kunnskap , gjør at fokuset på at elevene skal kunne mestre livene sine går i glemmeboken.
BT161123 I opplæringsloven § 1-1 står det at formålet med opplæringen er at elevene skal utvikle kunnskap , ferdigheter og holdninger til å kunne mestre livene sine og kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet.
BT161123 Det store fokuset på kunnskap kan gå ut over det viktigste, nemlig å lære elevene å mestre livet.
FV161119 - Det partiet var action, fantasi, talent og kunnskap , alt som finnes.
AP161115 Skolen trenger mer kunnskap om betydningen av å være på flukt.
FV161104 - Slike verktøy må kombineres med sunn fornuft og kunnskap .
BT161024 Vi utnytter kunnskap og gjør de endringene vi må for hele tiden være best i verden, sier han.
AP161024 - Vi er opptatt av at foreldrebetalinger og offentlige tilskudd skal komme barna til gode, sier Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
AP161024 Det er avgjørende for norsk sikkerhet at våre allierte kommer til oss for å få kunnskap om å operere i Norge og sammen med norske styrker, sier hun.
SA161023 I begge de spesifikke sakene, har jeg for lite kunnskap til å uttale meg.
SA161023 Hun tror grunnen til at enkelte er litt for nølende når det gjelder å starte treningen igjen, er mangel på kunnskap
BT161023 I begge de spesifikke sakene, har jeg for lite kunnskap til å uttale meg.
BT161023 Hun tror grunnen til at enkelte er litt for nølende når det gjelder å starte treningen igjen, er mangel på kunnskap
SA161019 Dette var på en måte lekseprøven du visste at kom, og dessuten satt med kunnskap om hvilke spørsmål som ville bli stilt.
SA161004 I et mye lest innlegg i Aftenposten skrev professor i nevrokirurgi, Knut Wester at han ikke « kan ikke se at departementet i det hele tatt har tatt hensyn til eksisterende medisinsk kunnskap under utarbeidelsen av de nye forskriftene ».
AP161004 Dette skjer i et område med mye trafikk, og med infrastruktur under bakken som ingen hadde noen kunnskap om på forhånd.
AP161004 Dette skjer i et område med mye trafikk, og med infrastruktur under bakken som ingen hadde noen kunnskap om på forhånd, sier Gaute Christensen, kommunikasjonsleder i Multiconsult.
AP160928 Det betyr at vi trenger kunnskap om virkningene av støtte og om mekanismene i den omfattende ressursplyndringen og kapitallekkasjen.
AP160924 Alexander Gusev mener det er fullt mulig å få mye kunnskap om metanlekkasjer i Europa, men at det krever mer samarbeid med gasselskapene og mer ressurser til forskning.
VG160921 I stedet har myndighetene ved Helsedepartementet aktivt jobbet for å holde alternativ kunnskap til den rådende på armlengdes avstand, slik artikler i VG den siste tiden har avslørt.
DA160916 Dagens metoder har feilmarginer, og derfor bør man søke kunnskap som finnes om barnet fra annet hold, sier fagsjef Camilla Kayed i Barneombudet.
AP160916 - Denne utryddelsespolitikken vil føre til at ulven i Norge alltid vil være så godt som utryddet, og dette er i sterk konflikt med økologisk kunnskap og moderne naturforvaltning.
FV160914 ¶ Behov for kunnskap
AP160912 Mediene snakker sjelden om kroppspress blant gutter, og det er ikke like mye kunnskap om det blant folk flest.
AP160907 Lien sier at selskapenes nominering av ønskede leterområder gjør det mulig for myndighetene å innhente oppdatert geologisk kunnskap fra oljeselskapene om åpnede områder på norsk sokkel.
AP160907 Formål : Å innhente kunnskap
AP160905 Aftenpostens Moskva-korrespondent Per Anders Johansen og hans far Jahn Otto deler sin kunnskap om Russland.
AP160902 Aftenpostens Moskva-korrespondent Per Anders Johansen og hans far Jahn Otto deler sin kunnskap om Russland i denne podcast-serien.
AP160831 Vi må bare spre informasjon og få ut kunnskap , sier Amble.
BT160830 Men vi tror at folk flest er opptatt av å opptre lovlig og redelig, og derfor er det viktig å spre kunnskap om at dette er ulovlig, sier han til Adresseavisen.
SA160826 Som politisk valgt leder er jeg til enhver tid opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap og fakta før en treffer beslutninger.
FV160826 Hva slags kunnskap eller ferdigheter bør barna våre utrustes med for å kunne skape seg en god fremtid ?
FV160826 Som politisk valgt leder er jeg til enhver tid opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap og fakta før en treffer beslutninger.
BT160826 Som politisk valgt leder er jeg til enhver tid opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap og fakta før en treffer beslutninger.
AP160826 Som politisk valgt leder er jeg til enhver tid opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap og fakta før en treffer beslutninger.
SA160825 Hva slags kunnskap eller ferdigheter bør barna våre utrustes med for å kunne skape seg en god fremtid ?
BT160825 Hva slags kunnskap eller ferdigheter bør barna våre utrustes med for å kunne skape seg en god fremtid ?
AP160825 Hva slags kunnskap eller ferdigheter bør barna våre utrustes med for å kunne skape seg en god fremtid ?
SA160824 Må får opplæring og kunnskap
FV160824 I tillegg synes de at de fikk mye kunnskap om byggeprosess og metoder på veien.
AP160824 Må får opplæring og kunnskap
BT160823 Mange skoler synes det er skummelt å ha en elev med allergi, og vi håper denne kan gi god kunnskap om hva de skal gjøre dersom uhellet er ute og hvordan de skal ivareta eleven.
SA160818 Folk har kunnskap , folk vet og er eksperter selv på sine områder.
SA160818 Dermed får ny kunnskap festet seg, og barna blir inspirert til å lære mer.
DA160818 Vi har teknologi og kunnskap som oljehovedstad.
BT160818 Dermed får ny kunnskap festet seg, og barna blir inspirert til å lære mer.
AP160818 Dermed får ny kunnskap festet seg, og barna blir inspirert til å lære mer.
FV160816 Sett på bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen, synes hun det er rart at Bufdir-direktøren fortsetter å peke på at det er mangel på kunnskap som gjør at alle foreldre bør gå på kurs.
FV160816 Hva slags kunnskap eller ferdigheter bør barna våre utrustes med for å kunne skape seg en god fremtid ?
FV160816 Haavind : - Foreldre har aldri hatt mer kunnskap enn nå ¶
FV160816 Det kreves fortsatt mer kunnskap og informasjon om dette.
FV160816 Det har vel aldri vært større kunnskap om foreldrerollen i befolkningen enn nå, påpeker hun.
FV160816 - Dette er sensitivt, men jeg mener fortsatt at alle bør reflektere over hvordan man oppdrar barn og ta i bruk ny kunnskap .
BT160816 Sett på bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen, synes hun det er rart at Bufdir-direktøren fortsetter å peke på at det er mangel på kunnskap som gjør at alle foreldre bør gå på kurs.
BT160816 Hva slags kunnskap eller ferdigheter bør barna våre utrustes med for å kunne skape seg en god fremtid ?
BT160816 Haavind : - Foreldre har aldri hatt mer kunnskap enn nå ¶
BT160816 Det kreves fortsatt mer kunnskap og informasjon om dette.
BT160816 Det har vel aldri vært større kunnskap om foreldrerollen i befolkningen enn nå, påpeker hun.
BT160816 - Dette er sensitivt, men jeg mener fortsatt at alle bør reflektere over hvordan man oppdrar barn og ta i bruk ny kunnskap .
AP160816 Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen på Scandinavian Star består i all hovedsak av en gruppe personer med mye kunnskap om branner, skipskonstruksjoner, etterforskning og andre relevante fagområder.
SA160810 - Hvis ikke grunnstammen er tydelig merket, må du i hvert fall føle deg trygg på at personalet på hagesenteret har kunnskap om hva slags grunnstamme det er snakk om.
BT160810 - Hvis ikke grunnstammen er tydelig merket, må du i hvert fall føle deg trygg på at personalet på hagesenteret har kunnskap om hva slags grunnstamme det er snakk om.
AP160810 - Hvis ikke grunnstammen er tydelig merket, må du i hvert fall føle deg trygg på at personalet på hagesenteret har kunnskap om hva slags grunnstamme det er snakk om.
AP160809 Når jeg brygger øl opplever jeg en litt barnslig glede - jobben blir litt lek, samtidig som man tilegner seg mye tung kunnskap , forteller han.
AP160809 I følge Bjørn ligger det også mye tung kunnskap i bunn.
AP160809 Før i tiden hadde man ikke samme kunnskap og muligheter, så da jobbet de med bakteriene og kulturen mer spesifikt.
AP160728 God kunnskap om artsmangfoldet er lønnsomt for samfunnet.
SA160727 - Vår erfaring er at de fleste unge har en svært begrenset kunnskap om sine rettigheter, sier Linnea Reitan Jensen, leder i Velferdstinget.
AP160727 - Vår erfaring er at de fleste unge har en svært begrenset kunnskap om sine rettigheter, sier Linnea Reitan Jensen, leder i Velferdstinget.
BT160715 Vårt fokus er først og fremst å sikre at bedriftene ser nytten av å beholde verdifull kompetanse, og legger et karriereløp som stimulerer seniorer til å tilegne seg ny kunnskap .
SA160708 Oppvisningen av kunnskap om urbanisering, tetthet og bokvalitet, og betydningen av en sammensatt befolkning, virker ikke helt overbevisende.
SA160708 Oppvisningen av kunnskap om urbanisering, tetthet og bokvalitet, og betydningen av en sammensatt befolkning, virker ikke helt overbevisende, så langt.
FV160627 - Av erfaring ser jeg at dette kan skape problemer, da det ikke er kunnskap nok om hva man kan erstatte disse matvarene med, verken hos den som gir eller tar imot rådet.
AP160627 Vi skal fylle et tomrom i markedet, spre kunnskap og bygge interesse for kunst, sier Elevestad.
AP160627 Mange søker kunnskap .
AP160627 For eksempel å samle på glass - gir en utrolig kunnskap .
SA160626 - Av erfaring ser jeg at dette kan skape problemer, da det ikke er kunnskap nok om hva man kan erstatte disse matvarene med, verken hos den som gir eller tar imot rådet.
BT160626 - Av erfaring ser jeg at dette kan skape problemer, da det ikke er kunnskap nok om hva man kan erstatte disse matvarene med, verken hos den som gir eller tar imot rådet.
AP160626 - Av erfaring ser jeg at dette kan skape problemer, da det ikke er kunnskap nok om hva man kan erstatte disse matvarene med, verken hos den som gir eller tar imot rådet.
SA160622 - Solen gir større skade enn solkremen, det er en generell kunnskap som alle har.
FV160622 - Solen gir større skade enn solkremen, det er en generell kunnskap som alle har.
BT160622 - Solen gir større skade enn solkremen, det er en generell kunnskap som alle har.
AP160622 - Solen gir større skade enn solkremen, det er en generell kunnskap som alle har.
AP160620 - Kolonihagen er drevet at et ekte ønske om å endre verden og det kan Rema 1000 virkelig gjøre med sin kunnskap , kraft og kompetanse, og ikke minst muligheten til å nå utrolig mange kunder, sier Engdahl.
SA160618 Det er faktisk litt synd på Skartveit og likesinnede som har så liten innsikt i menneskesinnet og så lite kunnskap når de uttaler seg.
SA160618 Det er faktisk litt synd på Skartveit og likesinnede som har så liten innsikt i menneskesinnet og så lite kunnskap .
AP160617 - Man vil aldri finne tilsvarende kunnskap på det lokale supermarkedet.
AP160617 KUNNSKAP : - Det finnes en unik kompetanse mellom disse veggene, sier Kenneth Bergman i Östermalms Saluhall.
AP160617 De hadde mistet en i dag suveren kunnskap om nærområder langs kysten, og en styrke som kan gi allierte soldater beskyttelse ved ankomst til Norge.
SA160615 Et annet tips fra Madeleine er å tilegne seg kunnskap om de plantene du har tenkt å plukke før du legger ut på ugresstur.
BT160615 Et annet tips fra Madeleine er å tilegne seg kunnskap om de plantene du har tenkt å plukke før du legger ut på ugresstur.
AP160615 Et annet tips fra Madeleine er å tilegne seg kunnskap om de plantene du har tenkt å plukke før du legger ut på ugresstur.
SA160611 Hodgsonvar av den oppfatning at ingen unge reportere hadde nok kunnskap eller erfaring til å kunne stille ham spørsmål om fotball.
AP160611 Hodgsonvar av den oppfatning at ingen unge reportere hadde nok kunnskap eller erfaring til å kunne stille ham spørsmål om fotball.
SA160531 Kampanjen bygger på omfattende kunnskap som en altfor liten del av befolkningen kjenner til.
NL160531 ¶ Ungdom er framtiden og våre ungdommer fortjener gode utdanningstilbud som gir både kompetanse og kunnskap .
FV160531 Kampanjen bygger på omfattende kunnskap som en altfor liten del av befolkningen kjenner til.
BT160531 Kampanjen bygger på omfattende kunnskap som en altfor liten del av befolkningen kjenner til.
AP160531 Kampanjen bygger på omfattende kunnskap som en altfor liten del av befolkningen kjenner til.
SA160526 Trenere trenger mer kunnskap om psykologiske sider ved trening av barn og unge.
AP160526 Den vanskeligste er kanskje oppgave A2, der man skal forklare en medelev hvorfor teateromtalen i VG kan være vanskelig å forstå, og « vise kunnskap om lesing og lesestrategier.
AP160526 Trenere trenger mer kunnskap om psykologiske sider ved trening av barn og unge.
AP160525 Hansen sier gatekunstinvitasjonen krever en holdningsendring og felles forståelse som signaliserer velvillighet, interesse og kunnskap om gatekunst.
AP160524 Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap , har presentert en syvpunkts liste med krav til nye barnehager som erstatning for et forbud mot kommersielle aktører.
SA160514 Kommunereformen er en kompleks sak som krever stor kunnskap om kommunal forvaltning for å forstås i sin fulle og hele bredde.
AP160514 Ca 6 av 10 mente fastlegen hadde vært forståelsesfull og forsøkte å hjelpe ¶ 8 av 10 mente at fastlegen ikke hadde god nok kunnskap om vektorbårne sykdommer, samt at retningslinjene hindrer fastlegen i å gi dem tilstrekkelig behandling.
SA160512 - Vi var fullt utstyrt, fulle av kunnskap og erfaring og perfekt forberedt på det vi skulle gjøre under Sotsji-lekene.
AP160512 - Vi var fullt utstyrt, fulle av kunnskap og erfaring og perfekt forberedt på det vi skulle gjøre under Sotsji-lekene.
AP160510 Han peker på at det har kommet mye ny kunnskap om hvilke virkemidler som fungerer og hvilke som ikke er så vellykket.
BT160509 21 prosent vil vente til de får mer kunnskap eller til FM slukker. 26 prosent mener radio i bil er mindre viktig.
AP160509 21 prosent vil vente til de får mer kunnskap eller til FM slukker. 26 prosent mener radio i bil er mindre viktig.
AP160505 - Kanskje har de med lavere utdanning mindre kunnskap om dette, og de kjenner ikke til effekten av utblokking.
VG160502 Kunnskap om dette kan bidra til å forklare en rekke trekk ved dagens frimurerritualer som ellers er helt uforståelige.
FV160501 Må ha nok kunnskap - Fastlegen er en nøkkel, fordi folk ofte hører mer på dem enn velmenende kampanjer.
FV160501 Derfor er det så viktig at de har oppdatert kunnskap , og har verktøyene de trenger.
AP160501 De store forskjellene både i kunnskap og økonomi kan gjøre mitt og andre funksjonshemmedes liv til en katastrofe og skaper frykt for å miste vårt sosiale liv.
FV160428 Når mødrene gikk ut i arbeidslivet, forsvant mye kunnskap .
FV160428 - Vi får veldig mange henvendelser som går på konkret kunnskap .
AP160428 Når man mangler kunnskap om et saksfelt, tar man budbringeren.
SA160427 Når mødrene gikk ut i arbeidslivet, forsvant mye kunnskap .
SA160427 - Vi får veldig mange henvendelser som går på konkret kunnskap .
BT160427 I tirsdagens debatt viste Sølvi Rolland så stor mangel på kunnskap om norsk humor, Komiprisen og hennes oppgave i komiteen, at hun bør trekke seg før Humorfest sparkes i gang onsdag.
BT160427 Når mødrene gikk ut i arbeidslivet, forsvant mye kunnskap .
BT160427 - Vi får veldig mange henvendelser som går på konkret kunnskap .
AP160427 Når mødrene gikk ut i arbeidslivet, forsvant mye kunnskap .
AP160427 - Vi får veldig mange henvendelser som går på konkret kunnskap .
AP160421 Men foreløpig håndteres dette sentralt fra rådhuset, forteller Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap .
AP160418 Det var ikke det første drapet som skjedde der, men saken fikk myndighetene til å erkjenne at de ikke hadde kunnskap om tilstandene i bydelen.
AP160414 - Det er lemfeldigheten med kunnskap og forskning, at man finner på argumentasjon, sier hun og forteller at hun har brukt mye tid å bekjempe ordet ankerbarn fordi « de nesten ikke finnes. » - I Drammen har jeg bare funnet ett, sier hun.
BT160412 Oppropet til kunnskapsministeren spesifiserer at psykologifaget vil kunne gi kunnskap om blant annet følelser, tanker, handlinger, holdninger, sosiale prosesser og identitet.
BT160412 Jeg kan forstå at det kan virke som at det i første rekke handler om å gi unge økt kunnskap om psykiske lidelser, og mot dette har det kommet god kritikk.
BT160412 Jeg forstår at det kan være vanskelig å se nytteverdien av psykologi som fag dersom man ikke allerede innehar kunnskap om hva psykologien omfatter.
SA160407 Bjørndalen møtte Russlands president i 2007,og han kan fortelle den russiske avisen at Russland har en president med god kunnskap om skiskyting.
SA160407 Det er også stor mangel på kunnskap på dette feltet, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan.
FV160407 Det er også stor mangel på kunnskap på dette feltet, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan.
BT160407 Det er også stor mangel på kunnskap på dette feltet, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan.
AP160407 Bjørndalen møtte Russlands president i 2007,og han kan fortelle den russiske avisen at Russland har en president med god kunnskap om skiskyting.
AP160407 Det er også stor mangel på kunnskap på dette feltet, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan.
FV160405 Hva slags kunnskap eller ferdigheter bør barna våre utrustes med for å kunne skape seg en god fremtid ?
AP160403 De skriver videre at avtalen de har med melllommenn - som banker og advokatfirmaer - er at de må varsle så snart de får kunnskap om at deres kunder er dømt eller ilagt sanksjoner.
SA160321 Norsk som andrespråk bør bli en del av masterfag norsk, og kunnskap om unge minoritetsspråklige og flyktninger bør ligge i faget pedagogikk og spesialpedagogikk.
SA160321 I ny forskrift er kunnskap om norsk som andrespråk ikke særlig omtalt.
SA160321 For å få med elever som strever i grunnskolen, og som alt for ofte faller fra i videregående, må en også ha kunnskap om ulike læreforutsetninger og psykiske sårbarheter hos enkeltelever.
SA160321 Flere regioner mangler utdanningstilbud, og det er mangel på kunnskap om psykologiske og pedagogiske utfordringer barn med minoritetsbakgrunn kan ha.
SA160321 Kunnskap om flerspråklige ¶
SA160321 Rita Gjørven mener det er viktig at besteforeldre finner sine ting å gjøre med barnebarna, ting som springer ut fra interesser og kunnskap som de har.
AP160316 Vel, vedtak og beslutninger bør helst baseres på vitenskapelig kunnskap .
AP160316 Hvis vår kunnskap om truede arter og miljøer i hovedsak baseres på data samlet inn på de stedene der bestandene er godt beskyttet og økosystemene fungerer best, vi har sannsynligvis et overdrevent optimistisk syn på verden.
SA160315 Vi kan også få en voksengenerasjon med mer kunnskap , sier Høie.
SA160315 Hvis barna blir mer bevisste og får mer kunnskap om mat, kan det ha betydning for hva hele familien spiser.
BT160315 Vi kan også få en voksengenerasjon med mer kunnskap , sier Høie.
BT160315 Hvis barna blir mer bevisste og får mer kunnskap om mat, kan det ha betydning for hva hele familien spiser.
AP160315 De lokale banesjefene har god kunnskap om tilstanden på sin strekning.
AP160315 Vi kan også få en voksengenerasjon med mer kunnskap , sier Høie.
AP160315 Hvis barna blir mer bevisste og får mer kunnskap om mat, kan det ha betydning for hva hele familien spiser.
AP160313 TØFF TUR : Flere av skiturene i Indre Troms er for eksperter med god kunnskap om kart, kompass og drevne på ski.
AP160313 ISDALEN : Flere av skiturene i Indre Troms er for eksperter med god kunnskap om kart, kompass og drevne på ski.
BT160310 Vi har kunnskap og erfaringer som ikke må glemmes.
AP160310 Sikkerhetseksperter sier gjerningsmennene må ha hatt god kunnskap om interne forhold i banken og de trolig har spionert på ansatte.
SA160308 Likevel må alle ha en grunnleggende kunnskap om økonomi.
BT160308 Likevel må alle ha en grunnleggende kunnskap om økonomi.
AP160308 Likevel må alle ha en grunnleggende kunnskap om økonomi.
FV160307 Likevel må alle ha en grunnleggende kunnskap om økonomi.
AP160307 Kontakten med det norske samfunnet er avgjørende for å få innsikt og kunnskap om lover, regler, verdier og syn på barneoppdragelse.
SA160304 Arkivene er relevante for alle som er interesserte i kunnskap om fortiden - om samfunnsutvikling, og om mennesker, steder, handlinger og hendelser.
SA160303 En grundig kartlegging og kunnskap om hva barnet trenger av hjelp, støtte og oppfølging, vil også gjøre fosterforeldrene bedre rustet til å kunne stå i oppdraget.
SA160228 Jeg har ikke noen kunnskap om det er ukultur i det hele tatt, sier han.
AP160228 Jeg har ikke noen kunnskap om det er ukultur i det hele tatt, sier han.
SA160227 « Du mener selv du har meget stor kunnskap om norsk fotball.
SA160227 Usikker på hvilke deler av norsk fotball du har kunnskap om.
SA160227 I de delene av fotballen jeg er involvert har jeg vel aldri opplevd noen med slik mangel på kunnskap og forståelse for hva som skaper aktivitet, inntekter og forutsigbar økonomi. » skriver Aasland til Berntsen, før han fortsetter med Stig-Ove Sandnes : ¶
SA160227 - Aldri opplevd noen med slik mangel på kunnskap
AP160227 « Du mener selv du har meget stor kunnskap om norsk fotball.
AP160227 Usikker på hvilke deler av norsk fotball du har kunnskap om.
AP160227 I de delene av fotballen jeg er involvert har jeg vel aldri opplevd noen med slik mangel på kunnskap og forståelse for hva som skaper aktivitet, inntekter og forutsigbar økonomi. » skriver Aasland til Berntsen, før han fortsetter med Stig-Ove Sandnes : ¶
AP160227 - Aldri opplevd noen med slik mangel på kunnskap
SA160226 Å lære et håndverk, samarbeide med andre, ta ansvar på en arbeidsplass og forholde seg til spillereglene i arbeidslivet, er kunnskap du trenger i alle yrker.
SA160226 Vi har sikret oss en flott profil - en som besitter god kunnskap om så vel norsk som internasjonal fotball, og som samtidig har sine beste år foran seg.
AP160226 Som på grunn av manglende kunnskap , hemmelighold eller politiske forhold ikke har fått den anerkjennelsen de fortjener.
AP160226 Det ble opprettet et Krigsdekorasjonsprosjekt som skal identifisere grupper eller enkeltindivider som på grunn av manglende kunnskap , hemmelighold eller politiske forhold ikke har fått mulighet til å motta fortjent anerkjennelse.6 ) I 2015 er de siste tidsvitnene i ferd med å bli borte.
AP160226 Vi har sikret oss en flott profil - en som besitter god kunnskap om så vel norsk som internasjonal fotball, og som samtidig har sine beste år foran seg.
SA160222 Nå har ikke jeg kunnskap om hvor mye leiesjåførene sitter igjen med etter en tur i Stavanger, men det er naturlig å sammenligne med Oslo Taxi.
AP160219 RUSKEVÆR : Stadig flere nordmenn ønsker å tilegne seg kunnskap for å kunne klare seg alene i fjellet på vinterstid.
AP160219 - Jeg har er fascinert av den norske fjellheimen vinterstid, men man må ha en del kunnskap og trening for å legge ut på langtur uten kyndig veiledning.
AP160215 Vi ønsker at ungdommer i dag skal få læring og refleksjon rundt egen kunnskap gjennom de nye fjellvettreglene, sier fagsjef Anne Mari Planke for friluftsliv i DNT og sekretær for ekspertgruppen som har arbeidet frem de nye reglene.
SA160214 Her får de testet sin kunnskap om antidoping, fair play, sløsing av mat og energi, og de får mye viten om hva det betyr å være en toppidrettsutøver.
DA160214 Det er viktig at alt mannskapet nært må ha kunnskap om de enkelte tunnelene i tillegg til den generelle kunnskapen, sier Berg.
DA160214 Brannsjef Henry Ove Berg i Rogaland Brann og Redning mener det er viktig at alle trafikanter har kunnskap om sikkerhet i tunneler.
DA160214 Det er viktig at alt mannskapet nært må ha kunnskap om de enkelte tunnelene i tillegg til den generelle kunnskapen, sier Berg.
DA160214 Brannsjef Henry Ove Berg i Rogaland Brann og Redning mener det er viktig at alle trafikanter har kunnskap om sikkerhet i tunneler.
AP160214 Her får de testet sin kunnskap om antidoping, fair play, sløsing av mat og energi, og de får mye viten om hva det betyr å være en toppidrettsutøver.
AP160212 Vi venter ikke på Stortinget, vi bare gyver løs nå, sier Tone Tellevik Dahl ( A ), byråden for oppvekst og kunnskap .
DA160211 Er ikke Kunnskapsdepartementet interessert i kunnskap ?
DA160211 Det er litt spesielt at Kunnskapsdepartementet ikke gidder å hente inn kunnskap fra et prosjekt som koster 1,5 milliarder kroner, sier Mossige.
AP160210 Han videreutviklet sin kunnskap om stein og jobbet flere steder rundt i verden.
AP160205 « Norske kommuner har mer kunnskap om hvor elgen beveger seg, enn om barn og unges tråkk », står det i brosjyren som følger Barn ingen adgang, en ny utstilling om barn og byplanlegging.
AP160203 Han bidrar med kunnskap , analyser og prognoser til alle som ønsker å følge utviklingen i bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedet i Norden.
SA160202 Vi trenger å spre mer kunnskap om barneverntjenesten, og når man er pliktig til å melde.
SA160202 Vi trenger mer kunnskap om kulturer.
AP160129 For å henge med i svingene er det nødvendig med litt kunnskap om kirkelige organer : ¶
AP160128 Tidligere var asbest helt greit, med økt kunnskap har vi sett at det ikke er det.
AP160128 Det er tre ting vi ønsker med planen : Økt kunnskap - penger til forskning, styrket tilsyn og bedre forbrukerinformasjon, sier Flesland.
AP160128 Danmark forsker mer enn Norge på hormonforstyrrende stoffer, de har derfor mer kunnskap og advarer også mer.
AP160128 - Når det gjelder forskningen, jeg tror man aldri kan sette to streker under et forskningssvar, men økt kunnskap gir sikkerhet for at reguleringen fungerer etter hensikten som er å beskytte liv og helse.
BT160127 Viktig kunnskap om egne muligheter der flyktninger er og der som de ønsker seg, er ikke godt håndtert mellom de som bestemmer øverst i organisasjonene og de som er ute i landene hvor flyktninger og asylsøkere kommer ifra.
SA160113 Vi har spurt ti kjente mennesker om hva slags kunnskap barna bør utrustes med for å skape seg en god fremtid - Personlig har jeg ikke så sans for det, og vi hadde en diskusjon med FAU om det.
SA160113 - Det skal være en ungdomsfest hvor idrettsglede er i fokus, og hvor man kan utvikle kunnskap .
FV160113 Vi har spurt ti kjente mennesker om hva slags kunnskap barna bør utrustes med for å skape seg en god fremtid - Personlig har jeg ikke så sans for det, og vi hadde en diskusjon med FAU om det.
AP160113 Vi har spurt ti kjente mennesker om hva slags kunnskap barna bør utrustes med for å skape seg en god fremtid - Personlig har jeg ikke så sans for det, og vi hadde en diskusjon med FAU om det.
AP160113 - Det skal være en ungdomsfest hvor idrettsglede er i fokus, og hvor man kan utvikle kunnskap .
AP160112 Villadsen i Berg-Hanen mener det er altfor lite kunnskap om det i markedet, og hvilke konsekvenser det kan få for forbrukeren.
SA160109 Han er alltid villig til å dele sin kunnskap med meg, og det er veldig verdifullt.
FV160109 Han er alltid villig til å dele sin kunnskap med meg, og det er veldig verdifullt.
AP160109 Han er alltid villig til å dele sin kunnskap med meg, og det er veldig verdifullt.
BT160107 En totalvurdering med blikk på oljeperspektivet tilsier at kompetansehevingen må føre til utvikling mot at vi faktisk kan leve av kunnskap etter oljen.
SA160106 - Jeg liker å snakke med folk som har stor kunnskap og som tør å være litt annerledes.
FV160106 - Jeg liker å snakke med folk som har stor kunnskap og som tør å være litt annerledes.
AP160106 Satsing på psykisk helse, økt kunnskap om diagnosen i befolkningen og blant fagfolk har bidratt til økningen i antall diagnostiserte de siste ti årene, men stigningen i antall diagnostiserte synes å flate ut når det gjelder barn og unge.
AP160106 Hensikten med studien, som er et samarbeidsprosjekt med Oslo universitetssykehus, er å skaffe ny kunnskap om tidlige kjennetegn, utviklingsforløp, risiko - og beskyttelsesfaktorer.
AP160106 Den økningen vi så tidligere var antagelig knyttet til økt kunnskap og bevissthet om diagnosen og basert på forskning som viste god effekt av medisin for denne gruppen, og at mange ikke hadde fått adekvat hjelp tidligere, sier Heidi Aase ved Folkehelseinstituttet.
AP160106 Arbeider for å utbre kunnskap og forståelse for ADHD, gir informasjon om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat og arbeider for å fremme likestilling for mennesker med ADHD.
AP160106 - Vi valgte å starte med treåringene fordi det er lite kunnskap om mulige symptomer i tidlig førskolealder og fordi det er ¶
AP160106 - Jeg liker å snakke med folk som har stor kunnskap og som tør å være litt annerledes.
AP160105 Har du innspill eller kunnskap om saken, bruk gjerne kommentarfeltet.
AP160105 Hva slags kunnskap eller ferdigheter bør barna våre utrustes med for å kunne skape seg en god fremtid ?
AP160104 På mange måter må man vel kunne si at Poppers metode har fungert, og særlig innen naturvitenskapene er det liten tvil om at ny kunnskap er kommet gjennom Poppers metode.
DA160101 Retorikken har dessverre vært preget av frykt og manglende kunnskap .
DA160101> Retorikken har dessverre vært preget av frykt og manglende kunnskap .
DA160101> target="avis" href= Retorikken har dessverre vært preget av frykt og manglende kunnskap .
DA160101> target="avis" href= target="avis" href= Retorikken har dessverre vært preget av frykt og manglende kunnskap .
DA160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Retorikken har dessverre vært preget av frykt og manglende kunnskap .
DA160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Retorikken har dessverre vært preget av frykt og manglende kunnskap .
DA160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Retorikken har dessverre vært preget av frykt og manglende kunnskap .
DA160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Retorikken har dessverre vært preget av frykt og manglende kunnskap .