DN170922 Videre står det at det er avgjørende med forståelse av risikoen knyttet til hvitvasking, gjennomføring av kundekontroll i tråd med regelverket og et velfungerende elektronisk overvåkningssystem.
AA170922 - Forståelsen av risikoen knyttet til hvitvasking, gjennomføring av kundekontroll i tråd med regelverket og et velfungerende elektronisk overvåkingssystem er avgjørende for at banken skal kunne avdekke mistenkelige transaksjoner og finansiering av terror, skriver Finanstilsynet i sin merknad.
DB170103 Kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad viser til finanstilsynets nye veiledning om hvitevaskingsregler, der blir det slått fast at kravet til kundekontroll blant annet gjelder nettopp ved utstedelse av finansieringsbevis og inngåelse av låneataler, slik som svindleren i videoen over utnytter.
DB170103 Kundekontroll