DA170913 - Det er bra at kulturnæringsdelen blir styrket, men vi får ikke kulturnæring uten et rikt kulturliv i bånn.