DB171214 En viktig måte å forstå det som skjer i kulturen er å være i kulturen .
DB171214 En viktig måte å forstå det som skjer i kulturen er å være i kulturen.
DB171214 Boken dokumenterer grundigere enn noen annen bok hvordan norske politikere på tvers av partiskalaen arbeidet ideologisk for å fremme at det ikke finnes en særegen norsk kultur eller noen verdier som er typisk for denne ( eventuelle ) kulturen .
DA171212 Hvis alle kvinner sa nei, ville vi ikke fått denne kulturen , sier Delpy, som sier hun selv har erfart å miste jobber til fordel for kvinner som sa ja.
DA171212 Hun mener det ikke holder å ha større fokus på å gi kvinner flere filmroller for å endre kulturen slik hun beskriver den.
AA171212 Da tenker jeg på den brede tilgjengeligheten og den folkelige appellen, men også hvordan innholdet gradvis kan endres etter hvert som det formidles i den muntlige kulturen .
DB171211 De kan ikke språket, kjenner ikke kulturen , mangler relevant utdanning og mange sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.
BT171210 Selv om Hellelands utsagn ikke er direkte knyttet til stipendbråket, blir den tolket som om kulturministerens prosjekt er å ta sterkere politisk styring over kulturen , og dytte den i mer kommersiell og markedsstyrt retning.
AP171210 Det truer mangfoldet vårt og kulturen vår.
SA171208 - Kjenner du deg igjen i det bildet som nå tegnes av kulturen på Sporten i TV 2 ?
SA171208 - Kjenner du deg igjen i det bildet som nå tegnes av kulturen på Sporten i TV 2 ?
SA171208 Det sier mye om kulturen som ligger i FIFA, ikke minst i det som skal være deres uavhengige organ, uttalte Maduro i et intervju med Josimar tidligere.
AP171208 - Kjenner du deg igjen i det bildet som nå tegnes av kulturen på Sporten i TV 2 ?
AP171208 - Kjenner du deg igjen i det bildet som nå tegnes av kulturen på Sporten i TV 2 ?
AP171208 Det sier mye om kulturen som ligger i FIFA, ikke minst i det som skal være deres uavhengige organ, uttalte Maduro i et intervju med Josimar tidligere.
AA171208 - Kjenner du deg igjen i det bildet som nå tegnes av kulturen på Sporten i TV 2 ?
AA171208 Det sier mye om kulturen som ligger i FIFA, ikke minst i det som skal være deres uavhengige organ, uttalte Maduro i et intervju med Josimar tidligere.
SA171207 Tillitsvalgt : - Et ledd i å endre kulturen
SA171207 - Men dette er jo et ledd i å endre kulturen i TV 2.
SA171207 Tillitsvalgt : - Et ledd i å endre kulturen
SA171207 - Men dette er jo et ledd i å endre kulturen i TV 2.
FV171207 Tillitsvalgt : - Et ledd i å endre kulturen
FV171207 - Men dette er jo et ledd i å endre kulturen i TV 2.
DB171207 Som kvinner i bransjen må også vi ta vår del av ansvaret for å endre kulturen .
DB171207 Skal de som fremdeles synes det er greit å klapse sekretæren på rumpa være premissgiver for kulturen i bransjen de neste 50 årene også ?
DA171207 Hvis de hadde tvunget meg, ville jeg nok hatt større behov for å gjøre opprør mot det, og samtidig ville de ha ødelagt mye for mitt inntrykk av den tyrkiske kulturen .
DA171207 - Når vi har den samme kulturen er det også lettere å videreføre det til barna - også må jeg tilstå at jeg oftest synes de tyrkiske - eller Balkan-guttene, - er de fineste da, ler 16-åringen.
BT171207 Tillitsvalgt : - Et ledd i å endre kulturen
BT171207 - Men dette er jo et ledd i å endre kulturen i TV 2.
BT171207 Tillitsvalgt : - Et ledd i å endre kulturen
BT171207 - Men dette er jo et ledd i å endre kulturen i TV 2.
AP171207 - Jeg tror den mannsdominerte kulturen overføres fra de eldre legene til de yngre.
AP171207 Det betyr at det kan bli vanskeligere for noen samer å leve av reindrift, som jo de fleste vil være enige i at er en viktig bærer av den samiske kulturen .
AP171207 Vi ble advart mot at vi sto i fare for å sette merkelapp på den lille samiske bygda og stemple hele den samiske kulturen som en overgrepskultur.
AP171207 Tillitsvalgt : - Et ledd i å endre kulturen
AP171207 - Men dette er jo et ledd i å endre kulturen i TV 2.
AA171207 Tillitsvalgt : - Et ledd i å endre kulturen
AA171207 - Men dette er jo et ledd i å endre kulturen i TV 2.
AA171207 Tillitsvalgt : - Et ledd i å endre kulturen
AA171207 - Men dette er jo et ledd i å endre kulturen i TV 2.
SA171206 Unge fra Stavanger har dessuten stor nytte av å kjenne språket, kulturen og tradisjonene når de reiser ut i verden, for eksempel i forretninger, påpeker hun.
DB171206 - Visuell kunst er en av de mest betydningsfulle virkemidlene vi har for å reflektere over både fortida og framtida, og samtidig å oppmuntre utviklingen av kulturen vår gjennom informert diskusjon og respekt for kreative uttrykk, sier han.
AP171206 Som aktivisten Faten Mahdi Al-Hussaini også sa, så har jeg aldri opplevd religionen min som undertrykkende, men jeg har opplevd kulturen min slik, utallig mange ganger.
AP171206 Når selv politi og advokater i Norge kan føle seg maktesløse overfor denne kulturen , så gir det oss inntrykk av at problemet er langt større enn det folk tror det er.
NL171205 Det er derfor forståelig at Jovsset Ante Saras sak har derfor blitt en sterk symbolsak for en sentral del av den samiske kulturen og selvforståelsen.
DB171205 Da kan det tolkes som om du ikke respekterer den lokale kulturen , skriver Andy Scott.
DB171205 Dypest sett er det denne skrupelløse kulturen som er årsaken til at Russland nå er utestengt fra vinter-OL 2018.
DB171205 Nå er det de to kritikerne Fidje og Askildsen som utsettes for denne kulturen , » skriver advokat Horn Johannessen i sluttinnlegget.
DB171205 Nå er det de to kritikerne Fidje og Askildsen som utsettes for denne kulturen , » skriver advokat Horn Johannessen i sluttinnlegget.
NL171204 I tillegg må vi alle gjøre en innsats for å støtte opp de som arbeider med å lære seg språket og kulturen for å bære den videre.
NL171204 Forsvinner språket, forsvinner også kulturen , - før eller senere.
NL171204 De nye som kom til, gikk naturlig inn i som en del av kulturen , tilførte den nye medlemmer og språket holdt seg.
NL171204 Bare gjennom en samordnet innsats hvor de som aktivt strever med å lære språket og kulturen, får full hjelp og støtte av de andre, også av de som ikke selv ønsker å ta på seg denne jobben, kan den kvenskfinske kulturen leve videre.
NL171204 Bare gjennom en samordnet innsats hvor de som aktivt strever med å lære språket og kulturen , får full hjelp og støtte av de andre, også av de som ikke selv ønsker å ta på seg denne jobben, kan den kvenskfinske kulturen leve videre.
AP171204 Den norske kulturen har heldigvis ikke stått stille siden vikingtiden, men utviklet seg med resten av samfunnet.
AP171204 De tilpasser seg realitetene ved å innse at 40 prosent av elevene deres har en annen bakgrunn, og at kulturen utvikler seg med tiden.
SA171203 - Jeg mener det er svært viktig for journalister i denne politiske kulturen å være mer aggressive og samtidig mer forsiktige, sier han videre.
SA171203 - De siste to årene har den politiske kulturen endret seg stort.
DB171203 Men på den annen side er det beste eksempelet på hvordan rapmusikken og hip hop-kulturen etterhvert har festet seg og blitt en del av den norske kulturen , at vi i dette tiåret har sett et nytt fenomen : den intelligente norske rap-parodien.
SA171202 Utsagnet blir kontroversielt når Pedersen peker på « den gamle kulturen ».
SA171202 I dag beskriver ordfører Trond Arne Pedersen perioden med Sørensen som rådmann slik til Dalane Tidende : « Kan det være at noen ønsker å opprettholde den gamle kulturen på Soknatun ; den som ble totalslaktet av Telemarksforskning.
SA171202 Den nye rådmannen har utfordret denne kulturen (...
SA171202 Den kulturen ble ledet av en rådmann og hans kommunalsjefer.
NL171130 Vi må ta et oppgjør med kulturen som vi kvinner i alt for lang tid har funnet oss i.
AP171130 Det står at de skal gi landets øvrige befolkning økt kunnskap om samer og den samiske kulturen .
AP171130 Det er ingen tvil om at Norges urbefolkning trenger NRK Sápmi for at kulturen skal utvikle seg og leve videre.
AP171130 Vi lever alle i denne kulturen , og vi har alle bidratt til den.
AP171130 La oss fikse kulturen nedenfra.
AP171130 Det er bare symptomet på en dypereliggende sykdom vi har hatt i kulturen vår, hvor visse uttalelser og handlinger har vært oversett og feid under teppet.
SA171129 Han mener at hvis disse reglene blir stående, vil det også gjøre det svært mye vanskeligere å skape nye og videreutvikle eksisterende musikkfestivaler hvor « camp-livet » er en del av hele opplevelsen og kulturen som har vært bygget opp gjennom flere år.
AP171129 Når det er en del av kulturen , er det noe man er vant til og synes er helt normalt.
AP171129 Det handler mye mer om kulturen du bygger der du er, sier Fjelberg.
SA171128 Nå hylles laget for måten de har endret kulturen på.
SA171128 Kenneth Gabrielsen har hatt mye å klappe for denne sesongen, og tror selv at kulturen de har opprettet i laget skal ha en stor del av æren for suksessen.
FV171128 Nå hylles laget for måten de har endret kulturen på.
FV171128 Kenneth Gabrielsen har hatt mye å klappe for denne sesongen, og tror selv at kulturen de har opprettet i laget skal ha en stor del av æren for suksessen.
SA171127 Han er en ypperlig representant for kulturen vår, sier Berntsen.
FV171127 Han er en ypperlig representant for kulturen vår, sier Berntsen.
DA171127 | Når naturen invaderer kulturen
BT171127 Han er en ypperlig representant for kulturen vår, sier Berntsen.
AP171127 Han er en ypperlig representant for kulturen vår, sier Berntsen.
AA171127 Han er en ypperlig representant for kulturen vår, sier Berntsen.
BT171126 For meg er den beste delen ved å være å bo i andre land at du blir deltaker i kulturen du er gjest i, og du kan ta med deg det du har lært, uansett hvor du drar senere.
SA171125 Ikke bare er det sånn at romantiske forhold er sterkt knyttet opp mot økonomiske og sosiale realiteter, sier Illouz, men både oppfatninger av og forventninger til kjærligheten er i litt for stor grad formet av samfunnet og kulturen vi lever i.
AP171125 Samtidig mener han at kulturen er under enhver kritikk.
DN171124 - Vi er alle en del av denne grenseløse kulturen
DA171124 Det er noe positivt i den norske kulturen , sier hun uten å kokettere.
AA171124 Vi ser stadig nye eksempler på stresset og angsten den nye digitale kulturen skaper.
VG171123 Ikke å ville bytte ut ord som « indianer » og « neger » handler om en mangel på vilje om å gi slipp på gamle, skadelige deler av kulturen vår.
NL171123 Men dessverre er det grunn til å tro at mange har tilegnet seg en slik medisin og den kulturen som ligger til grunn.
DA171123 Vi er et mannsdominert forbund, men kulturen har endret seg voldsomt hos oss.
NL171122 Hun tilhører imidlertid " det lokale kulturen ", og det gjenstår å se om hun er tøff nok til rydde opp.
NL171122 Bodøs svar på Machiavelli begynner med en hyllest til den lokale kulturen i Bodø.
SA171121 Han er en faglig sterk trener, med stor kunnskap om hvordan vi jobber i FC København, og den kulturen vi ønsker å ha i klubben, sier Solbakken.
FV171121 Hun tror ikke en kvinne vil utføre en trenerjobb dårligere enn en mann, men at problemet er kulturen .
FV171121 Han er en faglig sterk trener, med stor kunnskap om hvordan vi jobber i FC København, og den kulturen vi ønsker å ha i klubben, sier Solbakken.
AP171121 Han er en faglig sterk trener, med stor kunnskap om hvordan vi jobber i FC København, og den kulturen vi ønsker å ha i klubben, sier Solbakken.
AA171121 Han er en faglig sterk trener, med stor kunnskap om hvordan vi jobber i FC København, og den kulturen vi ønsker å ha i klubben, sier Solbakken.
VG171120 - Vi får inn en type som er glad i å trene mye, og som passer både kulturen og profilen vår.
VG171120 Et samfunn som både kritiserer kulturen de opprinnelig kommer fra, og som samtidig ber de bidra som samfunnsborgere i Norge.
SA171120 Hun tror ikke en kvinne vil utføre en trenerjobb dårligere enn en mann, men at problemet er kulturen .
SA171120 Hun tror ikke en kvinne vil utføre en trenerjobb dårligere enn en mann, men at problemet er kulturen .
SA171120 Vi får inn en type som er glad i å trene mye, og som passer både kulturen og profilen vår.
DB171120 Vi får inn en type som er glad i å trene mye, og som passer både kulturen og profilen vår.
BT171120 VIL DIGITALISERE : « Jeg er redd for at hvis vi lener oss for mye på det tradisjonelle, så vil vi miste mange andre », sier kulturminister Lina Hofstad Helleland til Nettavisen, om den norske kulturen .
BT171120 Hun tror ikke en kvinne vil utføre en trenerjobb dårligere enn en mann, men at problemet er kulturen .
AP171120 Hun tror ikke en kvinne vil utføre en trenerjobb dårligere enn en mann, men at problemet er kulturen .
AP171120 Vi får inn en type som er glad i å trene mye, og som passer både kulturen og profilen vår.
AA171120 Hun tror ikke en kvinne vil utføre en trenerjobb dårligere enn en mann, men at problemet er kulturen .
AA171120 Vi får inn en type som er glad i å trene mye, og som passer både kulturen og profilen vår.
VG171119 - Når dere holder middager, er det en del av kulturen at man må ha vin til maten ?
VG171119 - Alkohol er ikke en del av kulturen i Qatar, og vil ikke være tilgjengelig overalt.
DN171119 - Gode skiløpere, som for eksempel Sondre Norheim, lagde skiene sine selv og i mange hundre år var det en del av den norske kulturen å være selvforsynt.
DN171119 - Gode skiløpere, som for eksempel Sondre Norheim, lagde skiene sine selv og i mange hundre år var det en del av den norske kulturen å være selvforsynt.
AP171119 Denne kulturen mener politiet har forsterket seg i løpet av de siste par årene.
VG171118 - Jeg kan garantere at rusmidler ikke ville vært en del av livet hans om han ikke var tilknyttet den spesifikke kulturen .
SA171118 « Jeg er redd for at vi hvis vi lener oss for mye på det tradisjonelle, så vil vi miste mange andre », sier Hofstad Helleland til Nettavisen, og det er fremdeles den norske kulturen hun snakker om.
SA171118 I fjor utgikk det et julebudskap fra Linda Hofstad Helleland om at alt folket måtte være stolt av det norske og bevare den norske kulturen : « Kvikk Lunsj og brunost.
DB171118 De var ingen hemmelighet, langt på vei var mafiaen en del av den sicilianske kulturen .
AP171118 Om de like selvsagte og livsviktige for kulturen som vann er for naturen, har vi også størst glede og nytte av dem også når de holdes i bevegelse som denne kvelden - når de får bruse og dryppe, flyte, synge og gi næring til levende vesener - enn om de lagres i dype magasiner.
DB171117 På samme måte som de norske langrennsløperne var rystet over den historien Anders Solheim fortalte fra sin mangeårige jobb med ærlige folk i Russland for å endre kulturen for å unngå doping, var dagens renn i Gällivare tøft for de svenske løperne : ¶
DA171117 Hva gjør det med kulturen ?
DA171117 Nå har vi en regjering som på femte året neglisjerer kulturen .
DA171117 - Samlet sett vil vi bevilge en halv milliard mer til kulturen , og det betyr at vi er godt i rute med å trappe opp til målet vårt : Nemlig at en prosent av statsbudsjettet skal til kultur.
DA171117 Hva gjør det med kulturen ?
DA171117 Den mannsdominerte kulturen på ledernivå er brutt opp.
AA171117 | Ukulturen i kulturen
VG171116 Innholdet i brevet står i grell kontrast til det som har blitt avslørt om kulturen i toppen av Norges Idrettsforbund de siste par ukene : Pengebruken på alkohol har vært voldsom de siste årene.
VG171116 » Beskjeden om omstillingen kommer etter flere avsløringer om kulturen for pengebruk i NIF, etter at det ble åpnet for innsyn i regnskapsbilagene i NIF tilbake til 2012.
SA171116 Beskjeden om omstillingen kommer etter flere avsløringer om kulturen for pengebruk i NIF, etter at det ble åpnet for innsyn i regnskapsbilagene i NIF tilbake til 2012.
SA171116 Beskjeden om omstillingen kommer etter flere avsløringer om kulturen for pengebruk i NIF, etter at det ble åpnet for innsyn i regnskapsbilagene i NIF tilbake til 2012.
DB171116 » Beskjeden om omstillingen kommer etter flere avsløringer om kulturen for pengebruk i NIF, etter at det ble åpnet for innsyn i regnskapsbilagene i NIF tilbake til 2012.
DA171116 Hun er en av de unge som skal sette den nye kulturen i Vålerenga i form av treningsvilje, driven mot å bli bedre og det å ofre seg for resten av laget, sier han.
DA171116 - Å akseptere noe som er helt fjernt fra den kulturen de kommer fra - det går ikke, men vi barna har en forståelse for at det trengs en endring, konstaterer hun.
BT171116 Beskjeden om omstillingen kommer etter flere avsløringer om kulturen for pengebruk i NIF, etter at det ble åpnet for innsyn i regnskapsbilagene i NIF tilbake til 2012.
AP171116 Vi jobber med å få bort kulturen som ligger bak dette, men vi kan ikke garantere at det aldri vil skje.
AP171116 - Vi jobber med å få bort kulturen
AP171116 Tusenvis av kvinner har brukt emneknaggen #metoo og med det vist hvor gjennomgripende kulturen for seksuell trakassering er.
AP171116 Historiene du får lese er av varierende grovhetsgrad, men de er alle sammen symptomatiske for den kulturen vi ønsker å belyse og som vi ikke lenger vil akseptere.
AP171116 Tusenvis av kvinner har brukt emneknaggen #metoo og med det vist hvor gjennomgripende kulturen for seksuell trakassering er.
AP171116 Historiene du får lese er av varierende grovhetsgrad, men de er alle sammen symptomatiske for den kulturen vi ønsker å belyse og som vi ikke lenger vil akseptere.
AP171116 Tusenvis av kvinner har brukt emneknaggen #metoo og med det vist hvor gjennomgripende kulturen for seksuell trakassering er.
AP171116 Historiene du får lese er av varierende grovhetsgrad, men de er alle sammen symptomatiske for den kulturen vi ønsker å belyse og som vi ikke lenger vil akseptere.
AP171116 Tusenvis av kvinner har brukt emneknaggen #metoo og med det vist hvor gjennomgripende kulturen for seksuell trakassering er.
AP171116 Historiene du får lese er av varierende grovhetsgrad, men de er alle sammen symptomatiske for den kulturen vi ønsker å belyse og som vi ikke lenger vil akseptere.
AP171116 Tusenvis av kvinner har brukt emneknaggen #metoo og med det vist hvor gjennomgripende kulturen for seksuell trakassering er.
AP171116 Historiene du får lese er av varierende grovhetsgrad, men de er alle sammen symptomatiske for den kulturen vi ønsker å belyse og som vi ikke lenger vil akseptere.
AP171116 Beskjeden om omstillingen kommer etter flere avsløringer om kulturen for pengebruk i NIF, etter at det ble åpnet for innsyn i regnskapsbilagene i NIF tilbake til 2012.
AA171116 » Beskjeden om omstillingen kommer etter flere avsløringer om kulturen for pengebruk i NIF, etter at det ble åpnet for innsyn i regnskapsbilagene i NIF tilbake til 2012.
VG171115 Jeg syns også det er vanskelig å si om Mugabe selv ser på Grace som en adekvat etterfølger, for det strider mot den gammeldagse, mannsdominerte kulturen han selv er en del av.
VG171115 For mange av de gamle mennene i den patriarkalske kulturen i Zimbabwe ville også dette vært uakseptabelt, sier professor Melber.
VG171115 - Jeg vil beskrive kulturen i menigheten og miljøet der som at førsteinntrykket er at det ser hyggelig ut.
SA171115 Mange ser disse sakene foreløpig som enkeltfenomener, men alt har en sammenheng med den generelle samfunnsutviklingen hvor pornokulturen blir en del av den allmenne kulturen .
SA171115 Alle som er i dretten kjenner jo en del til kulturen som har eksistert i Øst-Europa.
SA171115 Tyskland gjorde det for 20 år siden og lever høyt på den kulturen , Belgia og Sveits gjorde det, Island også.
NL171115 Hvor ligger så ansvaret for kulturen som har fått utvikle seg ?
NL171115 Barn har det IKKE bra nok når de sendes til et sted der de ikke kjenner språket og kulturen .
BT171115 Så kommer vi til Norge hvor kulturen er annerledes, hvor barn har ganske mye frihet til å kunne uttrykke sine meninger.
BT171115 Foreldrene håper at de oppnår dette når barnet lærer seg den somaliske kulturen og språket.
BT171115 Dette kan høres rart ut for den som ikke kjenner til kulturen .
BT171115 Alle som er i dretten kjenner jo en del til kulturen som har eksistert i Øst-Europa.
AP171115 Tyskland gjorde det for 20 år siden og lever høyt på den kulturen , Belgia og Sveits gjorde det, Island også.
AA171115 Alle som er i dretten kjenner jo en del til kulturen som har eksistert i Øst-Europa.
AA171115 Tyskland gjorde det for 20 år siden og lever høyt på den kulturen , Belgia og Sveits gjorde det, Island også.
VG171114 - Hvordan har du opplevd kulturen som kvinne i TV 2 ?
VG171114 - Dette er en anledning til å ta et oppgjør med saker som tidligere har vært og som ikke skal prege den kulturen vi har i dag.
VG171114 Kulturen i TV 2 sporten er sunn.
DN171114 I NRK har vi omtrent like mange kvinnelige som mannlige ledere, og det er klart at det påvirker kulturen på arbeidsplassen, mener kringkastingssjefen.
DN171114 Under debatten tirsdag kveld ønsket ikke organisasjonsdirektøren å friskmelde kulturen i TV 2, men understreket at handlingene har fått umiddelbare konsekvenser i alle tilfellene bortsett fra ett, som er tilfellet DN omtaler.
DN171114 Nå tar TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, et kraftig oppgjør med kulturen i eget mediehus.
DN171114 Nyhetsredaktør Karianne Solbrække tar et kraftig oppgjør med kulturen i TV 2.
DB171114 Flere av kvinnene skal under innspillingen av serien blitt fortalt at dersom de snakket ut om denne kulturen , ville det føre til at serien ble kansellert, noe som betydde at hundrevis av mennesker mistet jobben.
DA171114 Jeg vet ikke om TV 2 er en versting, siden jeg ikke kjenner kulturen i andre bedrifter.
DA171114 - Jeg møtte en kar som heter Cory Yellowboy, som lærte meg mye om kulturen , religionen og situasjonen urfolket lever under.
DA171114 I NRK har vi omtrent like mange kvinnelige som mannlige ledere, og det er klart at det påvirker kulturen på arbeidsplassen, mener kringkastingssjefen.
BT171114 I NRK har vi omtrent like mange kvinnelige som mannlige ledere, og det er klart at det påvirker kulturen på arbeidsplassen, mener kringkastingssjefen.
AP171114 Willand sa at hun trodde kulturen i TV2 i dag er annerledes enn den var for 10 - 15 år siden, men at de nå jobber for å finne ut om det kan være flere tilfeller.
AP171114 Det er på toppen kulturen dannes, og det er fra toppen retningslinjene må komme.
AP171114 Den visuelle kulturen er viktig.
AA171114 Utbruddet er kjent som det « minoiske utbruddet », og kan ha bidratt til at den minoiske kulturen til slutt forsvant.
VG171113 Det ligger i kulturen .
DA171113 Her hjemme har Hadia Tajik, Shabana Rehman, Loveleen Brenna og mange flere vært pionerer som har gått foran i kampen og våget være seg selv, vist at man kan stå opp for sine rettigheter og samtidig være glad i kulturen sin.
AP171113 ) skrev i 2012 en bok inspirert av den mannsdominerte kulturen i TV 2, og Kristin Helle-Valle omtaler de ti årene hun jobbet der som « skjærsilden ».
AP171113 ) skrev i 2012 en bok inspirert av den mannsdominerte kulturen i TV 2, og Kristin Helle-Valle omtaler de ti årene hun jobbet der som « skjærsilden ».
VG171112 Der er galoppsporten endel av kulturen .
VG171111 Det kan bety rimelig radikale handlinger for å beskytte kulturen vår, sier 21-åringen til VG, og holder blikket uten å vike.
VG171111 De har tilgang til kulturen gjennom språket, akkurat slik som jeg har tilgang til Norge, men selve meningen for dem skapes her, i dette landet.
DA171111 At biologien og instinktene lever side om side med kulturen og siviliseringen.
SA171110 | Lagerbäck kritiserer kulturen i Norge : - Et stort dilemma ¶
FV171110 | Lagerbäck kritiserer kulturen i Norge : - Et stort dilemma ¶
BT171110 | Lagerbäck kritiserer kulturen i Norge : - Et stort dilemma ¶
AP171110 Og ingen tvil om at tiår med feige og utilstrekkelige teaterdirektører og regissører har gjort denne vonde kulturen mulig », skriver hun i en SMS til Expressen.
AP171110 Her har vi et knippe låter om USAs president og kulturen rundt ham, hvor temaer som nettdebatter drevet av slagord og den voksende høyreekstremismen behandles med humoristiske stikk, pakket inn i fengende popmusikk.
AP171110 | Lagerbäck kritiserer kulturen i Norge : - Et stort dilemma ¶
AA171110 | Lagerbäck kritiserer kulturen i Norge : - Et stort dilemma ¶
VG171109 Hans kommentarer oppleves forhåpentlig ikke som representative for kulturen i Dagens Næringsliv, sa han til sin egen avis.
VG171109 De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet.
VG171109 Hans kommentarer oppleves forhåpentlig ikke som representative for kulturen i Dagens Næringsliv, sa han til sin egen avis.
VG171109 De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet.
DN171109 De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet.
DN171109 De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet.
DB171109 De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet.
DA171109 Grunnen til at jeg gjør det er kulturen rundt det.
DA171109 De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet.
AP171109 De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet.
DN171108 De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet.
DB171108 De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet.
DB171108 Dessuten er mulighetene og effektene sosiale medier bringer med seg fortsatt nytt, og selv om man har implementert generelle etiske retningslinjer for oppholdet, sikkerhet og kulturen du møter, har man ikke i like stor grad anerkjent sosiale medier som eget tema.
BT171107 OPPRYDNING : Maria Tviberg forteller om det hun opplever som en kraftig endring i kulturen på kvinnelandslaget i alpint.
SA171106 OPPRYDNING : Maria Tviberg forteller om det hun opplever som en kraftig endring i kulturen på kvinnelandslaget i alpint.
VG171105 Det er kulturen i bedriftene som må endres.
SA171105 Nordmenn bør ikke stjele kulturen til fattige og undertrykte kannibaler.
DN171105 Mauritzen understreker at han derfor ikke lenger kan uttale seg på vegne av ExxonMobil, men etter 36 år i verdens største børsnoterte oljeselskap, snakker han varmt om kulturen han er opplært i.
DB171105 Det er interessant å høre om kulturen der.
VG171104 I avisen pågår det nå to ulike utredninger : En om hvorvidt det er hold i påstandene om Fredrik Virtanen og en annen som skal se på kulturen på arbeidsplassen generelt.
VG171104 Barn og unge kan være sårbare, sa Melania, som hevdet at den amerikanske kulturen er blitt for røff og slem.
BT171104 Nordmenn bør ikke stjele kulturen til fattige og undertrykte kannibaler.
VG171103 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier at toppledelsen i norsk idrett er nødt til å sette alle ressurser inn for å endre kulturen for pengebruk.
VG171103 Kulturen knyttet til pengebruk er nødt til å endres, og det må det jobbes aktivt med.
VG171103 VG har et poeng i saken mot kulturen i idrettsforbundet.
SA171103 Toppledelsen i norsk idrett er nå nødt til å sette inn alle ressurser for å endre kulturen , mener hun.
SA171103 - Det er norsk idrett og de tillitsvalgte som må ta en diskusjon rundt hvordan de skal endre kulturen , som jeg tror har vært til stede over flere år.
SA171103 Kulturen rundt pengebruken til NIF har ført til store reaksjoner.
SA171103 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier at toppledelsen i norsk idrett er nødt til å sette inn alle ressurser for å endre kulturen for pengebruk.
SA171103 Denne kulturen henger fortsatt litt igjen, men Valakari er ikke redd for å gi klar beskjed når surkingen tar overhånd.
DN171103 Hans kommentarer oppleves forhåpentlig ikke som representative for kulturen i Dagens Næringsliv, sier han.
DN171103 De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet.
DA171103 - Kulturen har forandret seg over tid.
DA171103 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier at toppledelsen i norsk idrett er nødt til å sette inn alle ressurser for å endre kulturen for pengebruk.
DA171103 Kulturen knyttet til pengebruk er nødt til å endres, og det må det jobbes aktivt med.
DA171103 Man forholder seg til konseptet som at det er én verden, og musikken og kulturen vår er felles, og så bringer man impulser fra alle kanter - også fra Norge.
BT171103 Toppledelsen i norsk idrett er nå nødt til å sette inn alle ressurser for å endre kulturen , mener hun.
BT171103 - Det er norsk idrett og de tillitsvalgte som må ta en diskusjon rundt hvordan de skal endre kulturen , som jeg tror har vært til stede over flere år.
BT171103 Kulturen rundt pengebruken til NIF har ført til store reaksjoner.
AP171103 De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet.
AP171103 Toppledelsen i norsk idrett er nå nødt til å sette inn alle ressurser for å endre kulturen , mener hun.
AP171103 - Det er norsk idrett og de tillitsvalgte som må ta en diskusjon rundt hvordan de skal endre kulturen , som jeg tror har vært til stede over flere år.
AP171103 Kulturen rundt pengebruken til NIF har ført til store reaksjoner.
AP171103 Denne kulturen henger fortsatt litt igjen, men Valakari er ikke redd for å gi klar beskjed når surkingen tar overhånd.
AA171103 Toppledelsen i norsk idrett er nå nødt til å sette inn alle ressurser for å endre kulturen , mener hun.
AA171103 - Det er norsk idrett og de tillitsvalgte som må ta en diskusjon rundt hvordan de skal endre kulturen , som jeg tror har vært til stede over flere år.
AA171103 Kulturen rundt pengebruken til NIF har ført til store reaksjoner.
AA171103 Toppledelsen i norsk idrett er nå nødt til å sette inn alle ressurser for å endre kulturen , mener hun.
AA171103 - Det er norsk idrett og de tillitsvalgte som må ta en diskusjon rundt hvordan de skal endre kulturen , som jeg tror har vært til stede over flere år.
AA171103 Kulturen rundt pengebruken til NIF har ført til store reaksjoner.
VG171102 Denne uken gikk både Høyre og Arbeiderpartiet ut mot den kulturen som har rådet i toppen av Norges Idrettsforbund.
SA171102 Det man ser av totalvolum, gjør at jeg ønsker å endre kulturen , sier Tvedt.
FV171102 Det man ser av totalvolum, gjør at jeg ønsker å endre kulturen , sier Tvedt.
DN171102 Eilertsen mener bedre kjønnsbalanse vil være bra for kulturen og gjøre det lettere å varsle om seksuell trakassering.
DN171102 - Hvis du har bedre balanse med mange kvinner på flere nivåer, gjør det noe med kulturen .
DB171102 Avisa skriver at bin Laden « ikke var imponert » av det britiske samfunnet og kulturen da han var i Storbritannia.
DA171102 For idrettspresident Tom Tvedt er det verre, han har om ikke annet en stor pedagogisk utfordring i å forklare og rettferdiggjøre kulturen .
DA171102 - Alle andre hjemme i Syria sloss mot autoritetene, men ingen bryr seg om å bevare og kjempe for kulturen og historien vår.
BT171102 Det man ser av totalvolum, gjør at jeg ønsker å endre kulturen , sier Tvedt.
AP171102 Det man ser av totalvolum, gjør at jeg ønsker å endre kulturen , sier Tvedt.
AA171102 Det man ser av totalvolum, gjør at jeg ønsker å endre kulturen , sier Tvedt.
VG171101 Og det er tross alt positivt at organisasjonen er i endring, og at en del av forandringen av kulturen innebærer at det nå er innført strenge kjøreregler for refusjon av alkohol.
VG171101 Og ikke minst må han si hva de akter å gjøre fremover, hva som skal gjøres for å endre kulturen , sier han til VG.
VG171101 Derfor prøver de å tvinge kulturen sin på oss, hevder han i harde ordelag.
DB171101 Grunnlaget for eierlinjen er å sikre at folk eier boligene sine, og den kulturen har vi utvilsomt etablert i Norge.
AP171101 I stedet for å stille spørsmål om kulturen og bakgrunnen til våre nye landsmenn, undrer vi oss i stillhet med mest mulig skeptisisme.
DA171031 Han mener at kulturen vår er preget av dette fortsatt, på godt og vondt, både økonomisk og politisk.
DA171031 Kunstnerne opplevde en frihet til å bruke den kolonialistiske kulturen slik de selv ville uten innblanding og styring fra det være seg franske eller britiske makthavere.
DA171031 Det er noe av det vi ønsker å gjenskape med Love & Revenge, sier han, mens Mirza legger til : - Unge folk i dag har kanskje ikke det samme bevisste forholdet til gullalderen, men også de absorberer arven daglig gjennom det faktum at musikken og kulturen alltid lurer i bakgrunnen, om det er bakgrunnsmusikk på en kafé, eller et flimmer når du sitter i en taxi.
AP171031 En jevnere strøm av saker om hva som skjer i kulturen i de ulike landene, kunne vært med på å skape større interesse for selve prisutdelingen, sier Norheim.
AA171031 - Vi har brukt kulturen som en generator til å forme offentlige steder i byen, forteller turistsjefen.
AA171031 Dronningene har også spilt en stor rolle for kulturen , blant annet ridderkulturen, sier Ekroll og sikter til at flere dronninger oversatte europeiske diktverk til norsk, deriblant franske ridderromaner.
SA171030 Den amerikanske festen har blitt en del av den norske kulturen .
SA171030 Om få år går elevtallene opp igjen, og det vil ta lang tid å bygge opp igjen den kompetansen og den kulturen vi har greid å skape.
SA171030 Om få år går elevtallene opp igjen, og det vil ta lang tid å bygge opp igjen den kompetansen og den kulturen vi har greid å skape ¶
AP171030 Og politiansatte forstår ikke hva kritikerne mener er galt med kulturen deres, viser en ny rapport.
AP171030 Forskerne mener de mange målene og tiltakene som er blitt uttalt i forbindelse med nærpolitireformen, gjør at det blir uklart for mange medarbeidere hva det er med kulturen som faktisk skal endres.
VG171029 Jeg har reist på kryss og tvers og tapt mitt hjerte til naturen, kulturen , litteraturen, historien og folket.
VG171029 Kulturen deres ble undertrykt, og at det ble lagt ned forbud mot å snakke katalansk under Francos diktatur.
AP171029 Kulturen på begge sider av grensen er lik, språket er likt, klanene er de samme. 3rd-party-bio ¶
AA171029 For mange århundre siden finner vi den keltiske kulturen i det som i dag er Storbritania og det nordlige Frankrike.
VG171028 Jensen, som er grunnleggeren av filmselskapet Zentropa og produsent for filmregissøren, Lars von Trier, legger ikke skjul på at han er stolt av kulturen .
VG171028 Vi må utfordre den kulturen som fører til at bare litt over tretti prosent av afrikanske kvinner er i arbeid, og at så mange blir passive mottagere av offentlige ytelser.
AP171028 Humoren og sjangerleken er riktignok ikke forlatt, men sammenlignet med de elleville parodiene Nærum har utgitt tidligere, er Barmhjertighet en dobbeltbunnet fortelling om død, alderdom og ubehaget i kulturen . | - Lenge kjente jeg nok Odyssevs bedre enn jeg kjente min egen far.
AP171028 Humoren og sjangerleken er riktignok ikke forlatt, men sammenlignet med de elleville parodiene Nærum har utgitt tidligere, er Barmhjertighet en dobbeltbunnet fortelling om død, alderdom og ubehaget i kulturen . 3rd-party-bio ¶
BT171027 Tenk om dere krenker den egyptiske kulturen .
VG171026 Jeg tror at vi noen ganger går for rask i forsvar, og jeg er selv en eksponent for det, men jeg ser at hele denne kulturen må bli litt mer rausere og at vi må åpne opp for andre synspunkter.
VG171026 - Vi har nok hatt en noe annen tilnærming til en del områder av kulturen enn mange andre partier.
SA171026 Han har gjort en kjempejobb med både å få dem inn i kulturen og i idrettslaget generelt, sier Olsen.
FV171026 Han har gjort en kjempejobb med både å få dem inn i kulturen og i idrettslaget generelt, sier Olsen.
DB171026 Om han ikke går i fella og blir lammet av kulturen , bare blir en spiller til.
DB171026 Men det forteller en del om kulturen .
DA171026 Det er ikke noe vi lærer av kulturen eller religionen, selv om vår natur og kultur kan samvirke.
AP171026 Like sikkert som at prisen på gresskarene dumpes i oktober og nipsbutikkene flommer over av billig godteri pakket enkeltvis i plast, er debatten om halloween i den norske kulturen .
AP171026 Enten du hører til gruppen som elsker eller hater små monstre og hekser som kommer på døren din og spør etter godteri ; halloween har tatt sin plass i den norske kulturen og er kommet for å bli.
AP171026 Han har gjort en kjempejobb med både å få dem inn i kulturen og i idrettslaget generelt, sier Olsen.
AA171026 Lokalmat skal være et verdivalg, der du ønsker å ta vare både på kulturen , håndtverket og miljøet.
AA171026 - Det var ved kjøkkenbordet jeg fikk inn kulturen , det er en urgreie som sitter i meg.
AA171026 Lokalmat skal være et verdivalg, der du ønsker å ta vare både på kulturen , håndtverket og miljøet.
AA171026 - Det var ved kjøkkenbordet jeg fikk inn kulturen , det er en urgreie som sitter i meg.
VG171025 Selvsagt skal vi ha nye ideer, men vi må ikke glemme hva vi var steingode på i den norske kulturen : det defensive som lag, mener Wiik.
DB171024 Innsatte som før var til stede som kunne bidra positivt til kulturen og miljøet i fengslene er lyttet ut.
DA171024 Det er området der Kulturhuset nå ligger, det gleder meg helt personlig, fordi kulturen fortsatt er holdt i hevd.
VG171023 Det er vel ikke akkurat en attest om at han har innfridd dette, når kretsstyret i Oslo nå ønsker seg en president som « evner å endre kulturen i NFF og leder an i arbeidet for reell åpenhet og forbedret kommunikasjon ».
DB171023 Det handler om kulturen i Vålerenga og fordi vi er så gode til å gjøre hverandre gode, sier Deila.
DA171023 | Staten skuffer kulturen - igjen ¶
VG171022 Vi må bygge opp kulturen stille og rolig, mener han.
VG171022 Det har vært kulturen , sier Solbrække.
DB171022 ÅLESUND ( Dagbladet ) : Molde-trener Ole Gunnar Solskjær mener kulturen på fotballandslaget forandret seg til det dårligere utover på 2000-tallet.
DB171021 For eksempel ved å bruke elementer fra kulturen i trender eller mote.
AA171021 Ofte er kontrollen sterkere i Norge enn hva den ville ha vært i hjemlandet grunnet møtet med den vestlige kulturen .
AA171021 Jeg tror det er sunt med kulturforskjeller, men når ungdommen ikke passer inn noe sted og opplever press om å velge den ene kulturen framfor den andre, så må storsamfunnet engasjere seg.
VG171020 De siste par årene er det avdekket en rekke svakheter ved kulturen som har rådet i toppen av norsk idrett.
SA171020 For mens stereotypien på nyhetskanalene pleide å være en mann med hvitt hår som fortalte om verden i en jevn og beroligende tone, ser vi nå blondiner hvis primærfunksjon synes å være å hause opp stemningen og spre mest mulig frykt ved daglig å rapportere om farlige immigranter og andre trusler mot kulturen og demokratiet med panikk i stemmen.
DB171020 - Jeg tror ikke det er en del av den engelske kulturen å slå motstanderspillere, men det skjedde, sier Lopes ifølge BBC.
DB171020 Vi må reflektere over den politiske kulturen vi har fått av å være så rike, og hvilke konsekvenser det har for velferdsstatens bæreevne, når slike summer omtales som struping.
VG171019 Det er kanskje derfor du føler at du må forsvare den undertrykkende kulturen , fordi det ligger i kortene at de som skaper den tilhører den motsatte kategori : eldre, heterofile menn.
SA171019 Hverken #metoo-kampanjen eller medieoppmerksomheten rundt kommer til å endre kulturen blant skuespillere, mener Sigrid Røyseng ved BI.
SA171019 Det er først og fremst kulturen på arbeidsplassen som er utfordringen, sier hun.
DB171019 I løpet av høsten skal klubben framføre et stort Hiphop show basert på den samiske kulturen .
AP171019 Vi vil hevde at denne liberale kulturen , der universitetet er en åpen kunnskapssmie hvor vi utforsker spørsmål sammen, står i fare når man vil lovregulere uttrykket i dette rommet.
AP171019 Vi mener at å diktere hvordan studentene skal kle seg, er uforenlig med den akademiske kulturen .
AA171019 Hverken #metoo-kampanjen eller medieoppmerksomheten rundt kommer til å endre kulturen blant skuespillere, mener Sigrid Røyseng ved BI.
AA171019 Det er først og fremst kulturen på arbeidsplassen som er utfordringen, sier hun. | Én av disse personene får Trøndelags nye litteraturpris ¶
DB171018 Det er blant annet økt satsing på norskundervisning og opplæring om kulturen i Norge.
AP171018 Hverken #metoo-kampanjen eller medieoppmerksomheten rundt kommer til å endre kulturen blant skuespillere, mener Sigrid Røyseng ved BI.
AP171018 Det er først og fremst kulturen på arbeidsplassen som er utfordringen, sier hun.
DB171017 En fortvilet alenemor henvender seg fordi menn i den kulturen hun flyktet fra i hjemlandet har tatt kontakt med sønnen her i Norge og gir ham holdninger som sterkt fordømmer henne som mor og kvinne.
AP171017 Det gjøres på en respektløs måte ¶ Kulturen omdefineres ¶
VG171016 Den kulturen som en låner fra må som regel være marginalisert i dag, historisk eller begge deler.
NL171016 Når et kostyme er laget til fest og moro, ofte basert på en stereotypisk og eksotisk fremstilling av en urfolksgruppe eller en kultur er dette ikke noe heder til den konkret gruppen eller kulturen .
NL171016 Men kan være med på å forsterke fordommer og stereotypier om den aktuelle kulturen, som majoriteten blir sittene igjen med som sannhetsbilde av den aktuelle kulturen .
NL171016 Men kan være med på å forsterke fordommer og stereotypier om den aktuelle kulturen , som majoriteten blir sittene igjen med som sannhetsbilde av den aktuelle kulturen.
DB171016 I debatten brukes begrepet i negativ forstand om at medlemmer av en dominant kultur bruker elementer fra en nå eller tidligere underlegen gruppe, på en måte som eksotifiserer kulturen og endrer uttrykkets betydning, gjerne med økonomisk gevinst.
AP171016 Vi prioriterer en sterk offentlig finansiering av norsk kunst og kultur fordi vi trenger kulturen for å leve meningsfylte liv, skriver kulturministeren.
DB171015 Det grunnleggende med tildekking og å unngå enhver form for det som anses som usømmelig opptreden, vil fortsatt ligge dypt forankret i kulturen .
BT171015 Men det finnes tankegods i kulturen som forsterker det, og som vi bør ta et oppgjør med.
AP171014 Vel, om det er noen områder hvor det nordiske fortsatt møtes i felles samhørighet, så er det i kulturen og til en viss grad i språk, religion og åndelighet.
AP171014 Kulturen i Paris var både en drøm om teknikkens uante muligheter, samtidig som den fryktet konsekvensene av en brutal, metallisk virkelighet.
VG171013 Du skal ikke lengre enn til Sverige og Finland for å finne nasjoner som har klart å bygge opp kulturen og interessen.
DB171013 Særlig med tanke på at Helleland nylig inviterte alle kulturpersoner som har lyktes i å eksportere kulturen sin til utlandet på stor fest, sier Øvstegård.
VG171012 - Kulturen her er at man skal jobbe beinhardt hver dag, uansett om det er trening eller kamp.
DB171011 Rodrigo Lara Restrepo, sønn av den drepte justisministeren Lara Bonilla, sier at det å selge Escobar-produkter er « et eksempel på kulturen han representerte ; at profitt er viktigere enn alt annet ».
AP171011 Den akademiske kulturen trues hvis vi skal forby ytringer eller uttrykk vi ikke liker eller forstår.
AP171011 At professorer stiller seg bak et generelt forbud basert på frykt og ubehag, viser kanskje at de ikke er så opplært i den « akademiske kulturen » norske studenter har tradisjon for å være så stolte av ; den åpne akademiske kulturen hvor beslutninger tas basert på faglig grunnlag og kunnskap.
AP171011 At professorer stiller seg bak et generelt forbud basert på frykt og ubehag, viser kanskje at de ikke er så opplært i den « akademiske kulturen » norske studenter har tradisjon for å være så stolte av ; den åpne akademiske kulturen hvor beslutninger tas basert på faglig grunnlag og kunnskap.
AA171011 Hva betyr så dette for den norske kulturen ?
SA171010 Michalsen opplevde at dette var en del av kulturen , ikke bare blant spillere, men også hos trenere og tilskuere.
AP171010 Michalsen opplevde at dette var en del av kulturen , ikke bare blant spillere, men også hos trenere og tilskuere.
DB171009 Den norske kulturen og norske institusjoner er ikke under press.
NL171008 på grunn av den kvenske og den samiske kulturen
NL171008 på grunn av den kvenske og den samiske kulturen , skriver Gunnar Thraning.
DB171007 Lever ikke jentene opp til kulturen i familien, kan de i verste fall bli truet på livet eller bli drept.
DB171007 De skal leve opp til den norske kulturen både på skolen og sosialt, samtidig som familien forventer at de skal opptre etter deres kultur og tradisjon.
AP171007 I den forbindelse er det laget en rapport, der Likestillingsombudet gir uttrykk for den kulturen som blant annet har kommet frem i Aftenpostens saker.
NL171006 Hurra for naturen og kulturen !
DB171006 Kulturen i en rekke fagfilosofiske kretser - og også innenfor andre universitetsfag - har i flere år vært preget av skepsis til religion.
DA171006 Ingen kjenner kulturen og behovene bedre enn de lokale, sier Turitto, som tok med seg et harem av 33 partnere under Nordic Edge.
AP171006 Kulturen eksploderer og blir nesten umiddelbart ødelagt av « de voksne ».
VG171004 Denne kulturen sitter så dypt blant mange amerikanere.
VG171004 - Det har sittet dypt i kulturen at foreldrepermisjonen er forbeholdt mødrene.
DB171004 Og dette uten å ha filla peiling på kulturen og mattradisjonene.
DB171004 - Er du matinteressert må du forstå kulturen og hvor maten kommer fra når du kommer et nytt sted.
AP171004 Det er denne akademiske kulturen studentene skal innføres i ved et universitet.
AP171004 Hennes avtegninger er tegnet etter den danske arkeologen Povl Simonsens arkeologiske funn - rene beviser for at samene var i Norge før den samiske kulturen ble utviklet.
SA171002 Dette kom rett etter at de gamle landslagskjempene Kjetil Rekdal, Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken stilte spørsmål ved kulturen og holdningene på A-landslaget etter storhetstiden.
FV171002 Dette kom rett etter at de gamle landslagskjempene Kjetil Rekdal, Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken stilte spørsmål ved kulturen og holdningene på A-landslaget etter storhetstiden.
AP171002 Amerikanernes forhold til våpen er dypt forankret i kulturen - og i grunnlovens andre tilleggsparagraf, som oppfordrer til en godt bevæpnet milits som kan stå opp mot et eventuelt fremtidig diktatur.
AP171001 - Det er en del av kulturen vår som har noe å si for at unge legger ut seg selv og andre på nett.
DA170930 - Jeg skrev ikke « Argonautene » for å fikse opp i kulturen vår.
AP170930 Store eller små nyskapende grep som kan gi kulturen større gjennomslag og ta den i nye retninger i årene fremover.
DB170929 ( Dagbladet ) : Torsdag ble det offentliggjort at Hugh Hefner, mannen bak det famøse Playboy-bladet og kulturen som fulgte, har gått bort, 91 år gammel.
NL170928 Kontakt, samarbeid og handel på tvers av grensene er en sentral del av kulturen her oppe, vi har det i ryggmargen.
DN170928 Nå er han i gang med å rydde opp i kulturen og finansene til Uber.
DB170926 - Vi valgte å ta et år i USA for å gi barna muligheten til å lære seg språket og kulturen .
NL170925 Jeg er ikke reindriftsame selv, men jeg forstår at om primærnæringen dør ut så følger flere andre sider av den samiske kulturen og identiteten etter.
NL170925 Hvorfor tar jeg meg aldri tid og råd til å faktisk engasjere meg samtidig som jeg mener at vi må ta vare på og styrke den samiske kulturen , språket og arven ?
DB170925 Valget er over ; kampen for kulturen fortsetter !
DB170925 Det er her den norske kulturen blomstrer.
DB170925 Kulturen var synlig i media og sosiale medier, der vi fikk satt søkelys på bredden i kulturlivet, fra dugnadsdrevne musikkmiljøer for barn via standup til kunsthaller, kor og bibliotek.
DB170925 At dette skjer i en popmusikalsk epoke der det finnes langt flere viktige og relevante rappere enn det finnes rockestjerner, forteller oss at i hvert fall en del av disse rapperne nå sikter mot den hegemoniske rollen « rockestjernen » har spilt i den vestlige kulturen siden midten av 1950-tallet.
DB170923 Vi ønsker å få fram den norske kulturen .
AP170922 Vår analyse av kulturen rundt MDMA-bruken kan bidra til å forstå bedre hvorfor stoffet brukes av unge voksne i utelivet i Oslo, sier forskeren Edland-Gryt.
VG170921 En endelig fellende dom i Jensen-saken, uten at den følges opp med en kritisk gransking av kulturen og miljøet som var omgivelsene dette foregikk i, vil være knusende for tilliten til norsk politi.
VG170921 Spørsmålet mitt er hva Linda tenkte at dette skulle gjøre for kulturen .
VG170921 Nå skal hun arrangere fest for kulturen - eller skal vi si « kultureliten », Linda ?
VG170921 Metall er vel ei grein av den norske kulturen som ble oppdaga av det offentlige rundt år 2000.
VG170921 Det er også symptomatisk for regjeringens kulturpolitikk at verdien av kulturen måles i hvor mye penger den tjener inn.
NL170921 Her er også det tradisjonelle kjerneområdet for den elvesamiske kulturen .
DB170921 Kulturkampen mislyktes trolig å engasjere velgerne fordi den utelukkende fokuserte på økte inntekter til aktørene selv, og ikke på innholdet i kulturen eller kunst- og kulturtilbudet som treffer folket.
DA170921 - Opprinnelig var det den russiske kulturen - russisk teater, ballett og litteratur - som var anerkjent og etablert som høykultur.
AP170921 Har andre problemer med kulturen vår ?
DN170918 Teigre sier veksten av og i norske videoselskaper er forårsaket av « Tandberg-faktoren », bygd på kulturen og forretningsmodellen i selskapet.
DN170918 Kulturen var bygd på ideer om å strekke seg langt for kundene, overgå forventninger og å sette teamet og selskapet foran seg selv, forklarer Teigre. 1,5 millioner til nytt selskap ¶ - « Video valley»-miljøet er fortsatt veldig tett.
DA170918 Representerer denne nissen fra Wøyen gård i Bærum et uttrykk for ubehaget i kulturen ?
AP170918 - Jeg opplever at miljøet og kulturen er det samme.
DB170917 Et annet spørsmål er hvor 21 Savage ser seg selv i kulturen .
DB170917 Er det ikke rom for kjærlighet lenger i den afroamerikanske musikken og kulturen ?
DB170916 Og i den østlige kulturen som islam er en del av, er jenter og kvinner de som er bærerne av familiens rykte og ære.
AP170916 Jeg har flere ganger tatt meg selv i å tenke at flere bør skrive om kulturen for fremmedhat og diskriminering som finnes blant enkelte politikere.
AP170915 Lederskapet er forankret og integrert innenfor kulturen , påvirket av politiet som en hierarkisk organisasjon, med pålagte tjeneste- og rapporteringslinjer, politisk og byråkratisk styring, men klare forventninger om lojalitet og å « slutte rekkene », uttrykt gjennom mer eller mindre felles delte normer og verdier blant politiledere.
AP170915 Hvilke utfordringer har politiet innenfor den kulturen de opererer ?
AP170915 Det er systemet og den etablerte kulturen med politisk styring og detaljstyring fra Politidirektoratet som er utfordringen for politiledelse og politikultur, skriver kronikkforfatterne.
AP170915 Det at de har fått den diagnosen de har, er mer hemmende enn fremmende for deres lederskap, og vi finner også at det heller er systemet og den etablerte kulturen med politisk styring og detaljstyring fra POD som er utfordringer for politiledelse og politikultur.
AA170915 Han frykter at studentmiljøet og kulturen fra den gamle høyskolen vil drukne i et stort miljø på Gløshaugen.
VG170914 I Italia føles det som om Champions League er viktigst, men den engelske kulturen er at Premier League og FA-cupen er viktigst.
SA170914 Det handler også om respekt for kulturen i Norge.
SA170914 I kommentaren « Resultatene er tydeligvis ikke viktigst » gir NRK-eksperten Hegerberg støtte i sin kritikk av kulturen som har vært på landslaget.
SA170914 I kommentaren « Resultatene er tydeligvis ikke viktigst » gir NRK-eksperten Hegerberg støtte i kritikken av kulturen som har vært på landslaget.
BT170914 I kommentaren « Resultatene er tydeligvis ikke viktigst » gir NRK-eksperten Hegerberg støtte i kritikken av kulturen som har vært på landslaget.
AP170914 Det handler også om respekt for kulturen i Norge.
AP170914 I kommentaren « Resultatene er tydeligvis ikke viktigst » gir NRK-eksperten Hegerberg støtte i sin kritikk av kulturen som har vært på landslaget.
VG170913 Jentene ønsker høyere prioritet av forsvarsspillet, at man skal ta vare på den norske kulturen i forsvarsspillet, samt tøffere spillsekvenser på trening med mer 11 spillere mot 11 for at treningene skal bli mer lik kampsituasjoner.
DA170913 Da trenger vi gode ordninger som gir solide rammevilkår for kunstnere som skal produsere kulturen .
VG170912 Ta vare på den norske kulturen i forsvarsspillet ¶ * 1 Tøffere spillsekvenser på trening, mere 11 mot 11 ¶ * 1 Enda tøffere tilbakemeldinger i trening og kamp ¶ * 1 Høyere engasjement på banen, fyre hverandre opp ¶ * 1 Ta lærdom av mesterskapet når det gjelder spill i boks, duellspill, tempo og forflytting ¶ * 1 I større gra
SA170912 Men jeg mener også at den norske kulturen , hvor vi tar vare på individet på en litt mer skånsom måte, er bra.
SA170912 Det går til en viss grad, men jeg mener også den norske kulturen hvor vi tar vare på individet på en litt mer skånsom måte er bra.
BT170912 Men jeg mener også at den norske kulturen , hvor vi tar vare på individet på en litt mer skånsom måte, er bra.
AP170912 Det går til en viss grad, men jeg mener også den norske kulturen hvor vi tar vare på individet på en litt mer skånsom måte er bra.
VG170911 Ta vare på den norske kulturen i forsvarsspillet. * 1 Tøffere spillsekvenser på trening, mer 11 mot 11. * 1 Enda tøffere tilbakemeldinger i trening og kamp. * 1 Bedre « debrif » før avreise etter EM. * 1 For kort precamp, for få treninger til å bygge relasjoner og planlegge formtopp. * 1 Tøft kampprogram i Eliteserien inn
DB170911 | Høyesterett reduserte straffene i kampfiksingssaken ¶ ¶ KULTUREN AVGJØR : Fæl kamp i går, men over tid vil den nye VIF arena forandre Oslo-fotballen.
DB170911 - De vil ha høyere prioritering av forsvarsspillet, og ta vare på den norske kulturen i forsvarsspillet.
DA170911 Jeg lager en ekstrem understrekning av hvordan deler av den amerikanske kulturen oppdrar kvinner til å varte opp menn.
DN170910 Den skandinaviske kulturen er for eksempel svært forskjellig fra den britiske eller afrikanske.
DB170910 I april 2003 kom FourFourTwo til hjertet av klubben, mekanismene, kulturen og forklarte at galácticos-prosjektet ikke var bærekraftig.
DA170910 Det er en del av den nye kulturen VIF ønsker å skape her.
AP170909 Og det som måtte være av maktspill i Arktis, forstår en først om en forstår språket, kulturen og de politiske prosessene i Washington, Beijing, Moskva og Oslo, skriver innleggsforfatteren.
AA170907 Der vi som ønsker frihet, trygghet og ivaretagelse av de norske verdiene og kulturen vår må stå sammen.
SA170905 Det har nok noe med kulturen å gjøre, at vi topper lag for sent og har for få trenere.
NL170905 Men NRK må ikke se bort fra sitt ansvar for å synliggjøre virkeligheten til urfolket i vårt eget land, der hele grunnlaget for kulturen er basert på anvendelse av naturen.
BT170905 Det har nok noe med kulturen å gjøre, at vi topper lag for sent og har for få trenere.
AP170905 Det har nok noe med kulturen å gjøre, at vi topper lag for sent og har for få trenere.
AA170905 Det har nok noe med kulturen å gjøre, at vi topper lag for sent og har for få trenere.
VG170904 De har kulturen og tradisjonen i veggene, og kan fortsatt henge med i toppen selv om de havnet bakpå nå, sier Bent Svele, TV 2-ekspert.
DB170904 Det er mye du skal bli vant til : Språket, treningsnivået og kulturen .
AP170904 På fire år vil SV at en prosent av Statsbudsjettet går til kulturen , men Bård Vegar Solhjell vil heller snakke om de gode ideene.
AA170904 Han fortalte at når han skulle vurdere en virksomhet, var han ikke bare opptatt av lønnsomheten som virksomheten kunne produsere, men også av kulturen i virksomheten.
VG170902 Jeg håper mange kommer til Trondheim for å oppleve den fantastiske jødiske kulturen i helgen, og at vi over hele landet kan kjempe sammen for trosfrihet, forståelse og dialog i mange år fremover.
DB170902 Islands suksess sammenfaller med en periode hvor fotballen er under gradvis profesjonalisering, men uten at den profesjonelle kulturen helt og holdent har satt seg.
DA170902 Det var vanskelig, språket, kulturen , alt, svarer Barre dem da.
AA170901 Kulturen var noe man laget selv.
VG170831 Skuespilleren skriver at til tross for at hun byttet navn så endrer ikke det faktumet at hun har halvt kinesisk blod i årene, at hun har bodd i Kina, at hun snakker Mandarin eller at hun var oppdratt i både den amerikanske og kinesiske kulturen .
SA170831 Det har vært en oppfatning om at Hegerberg har ønsket særbehandling og privilegier i et landslag der kulturen er omtalt som én for alle og alle for én.
FV170831 Det har vært en oppfatning om at Hegerberg har ønsket særbehandling og privilegier i et landslag der kulturen er omtalt som én for alle og alle for én.
BT170831 Det har vært en oppfatning om at Hegerberg har ønsket særbehandling og privilegier i et landslag der kulturen er omtalt som én for alle og alle for én.
AP170831 Det har vært en oppfatning om at Hegerberg har ønsket særbehandling og privilegier i et landslag der kulturen er omtalt som én for alle og alle for én.
VG170830 - Hvordan har kulturen endret seg mens du har vært med ?
SA170830 Det er vanskelig å ønske noe, for det er ikke kulturen til det.
SA170830 Det er derfor jeg har kommet til det valget jeg har gjort, for den kulturen er ikke der.
FV170830 Det er vanskelig å ønske noe, for det er ikke kulturen til det.
FV170830 Det er derfor jeg har kommet til det valget jeg har gjort, for den kulturen er ikke der.
AP170830 For partiet Rødt er det viktigst at kulturen når ut til alle, uavhengig av størrelsen på lommeboken.
AP170830 Det er vanskelig å ønske noe, for det er ikke kulturen til det.
AP170830 Det er derfor jeg har kommet til det valget jeg har gjort, for den kulturen er ikke der.
VG170829 Kommentar Det er liten tvil om at kulturen på fotball-landslaget har endret seg med årene.
VG170829 Det var da proff-innmarsjen kom på begynnelsen/midten av 1990-tallet at kulturen endret seg.
VG170829 Det føles likevel noe lettvint å sette en strek ved et sluttspill ( i Belgia/Nederland 2000 ) for at kulturen endret seg.
VG170829 Det er liten tvil om at kulturen på fotball-landslaget har endret seg med årene.
VG170829 De fleste av landslagsspillerne var i England og dro med seg noe av den kulturen tilbake til Norge.
VG170829 I den nye boken « Landslaget » av Birger Løfaldli sier Solskjær at kulturen på A-landslaget ble dårligere utover på 2000-tallet : « Det ble mye mindre seriøsitet.
AA170829 Kunsten og kulturen har også sitt økosystem.
AA170829 Hvordan kan man arbeide for at vi som ser kulturen som helt sentral blir flere ?
AA170829 Hvilken plass har kulturen i media, i skolen, i næringslivet, i politikken, bland dem som angir tonen i samfunnet ?
AA170829 Har kulturen en naturlig plass blant det som anses verdifullt og attraktivt i bybildet ?
AA170829 Det er mange deler som skal være på plass for at kulturen skal blomstre og ha det bra.
VG170828 Utover på 2000-tallet opplevde Solskjær at kulturen på A-landslaget forandret seg - til det dårligere.
VG170828 Solbakken og Solskjær forteller at de opplevde at kulturen på fotballandslaget ble dårligere.
VG170828 Færre spillere som var ordentlig interessert i hele fotballfaget, og i å representere Norge », sier Solskjær om kulturen på landslaget utover på 2000-tallet.
VG170828 Han sier de også kan merke kulturen på kroppen i dag.
VG170828 Fortsatt ser de konsekvensene av denne kulturen i miljøene rundt seg : ¶
DN170828 Det australske finanstilsynet ( APRA ) sier i en uttalelse at den uavhengige undersøkelsen er konsentrert rundt styresettet, kulturen , det regnskapsmessige rammeverket og praksisen i Australias største bank.
DN170827 Dette ligger i den maskuline kulturen - å klare alt og fortelle andre om det.
AP170827 Der alt gjøres for å sikre at kulturen i forvaltningen av SPU bevares. 3rd-party-bio ¶
AP170827 Der alt gjøres for å sikre at kulturen i forvaltningen av SPU bevares.
AP170827 Den trauste kulturen som vår sentralbank er preget av, vil ikke gi rom for annet enn en god og seriøs forvaltning av oljemilliardene.
AP170827 Den trauste kulturen som Norges Bank er preget av, vil ikke gi rom for annet enn en god og seriøs forvaltning av oljemilliardene, skriver Arne Jon Isachsen.
AP170827 - Hvorfor vil dere redusere den statlige støtten til kulturen ?
DA170826 Kulturen gir jihadistene større legitimitet rundt at de besitter den rette tro.
NL170824 Jeg er i tvil om det er riktig fokus, dersom målet er at staten skal ivareta sitt ansvar for å sikre overlevelse for den samiske kulturen .
NL170824 Erkjennelsen er naturligvis at språk er og blir nøkkelen til den samiske kulturen og identiteten.
DB170824 Rødegardistene ødela kulturelle symboler som minnet om det gamle regimet og den gamle kulturen , inspirert av anarkisten Pierre-Joseph Proudhons motto for en ny verdensorden : « makt til å ødelegge, makt til å skape ! ».
DB170824 Mao ødela fundamentale deler av den tibetanske og buddhistiske kulturen .
DB170824 Går det an å elske kultur og samtidig brenne for at kulturen når publikum og kunstnerne får betalt ?
AP170824 - Erdogans retorikk med fiendebilder og at han stempler folk som yter motstand som « vantro » eller « fedrelandsforrædere », er en fare for den demokratiske kulturen i Tyskland, mener ministrene.
AP170824 - Det gleder meg å se kulturen vokse og videreutvikles, sier Jim.
AA170824 - Det gleder meg å se kulturen vokse og videreutvikles, sier Jim.
VG170822 For tradisjoner og deler av kulturen dør ut, og nye kommer inn.
NL170822 « Politikerne hevder at den norske kulturen bygger på den kristne arv.
DB170822 Det er helt utrolig og sier litt om kulturen i Norge, sier Anrell i intervju med Aftonbladet.
DA170822 Har styrket kulturen
DB170821 Slik vi ser i innføringen av New Public Management i offentlig sektor, Gjørv-kommisjonens konklusjoner om kulturen i politiet etter 22. juli-tragedien eller debatten rundt byråkratisering og kontroll av helseforetakene.
AP170821 I valgkampen 2013 hevdet hun at norske menn ikke ville la seg påvirke av kuttene, fordi kulturen for å være hjemme med barn har satt seg i Norge de siste 20 årene.
AP170821 Hun har tidligere hevdet at norske menn ikke ville la seg påvirke av kuttene, fordi kulturen for å være mer hjemme med barn har satt seg i Norge de siste 20 årene.
AA170821 Det er jo illustrerende for en regjering som velger å bruke de store pengene på skattekutt, og ikke prioriterer kulturen , sier Grande.
AA170821 Både Solhjell og Lahlum mener nåværende kulturminister i liten grad har klart å bevise at hun kjemper for kulturen innad i regjeringen.
AA170821 At vi får enda flere til å forstå og utnytte potensialet i kulturlivet for å drive god næring, slik at kulturen blir mer frikoblet fra staten.
AP170819 « Det er trist å se at historien og kulturen til vårt flotte land blir revet i stykker med fjerningen av disse vakre statuene og monumentene », skrev Trump på Twitter.
AP170819 - Det har vært en « festivalisering » av kulturen .
DA170818 Særlig mange mødre, siden kulturen vår forteller dem at de skal leve og ånde for hvert sekund av foreldreskapet, at de må gå komplett og totalt inn i det for å være gode nok.
DA170818 Og det er med på å bygge den sterke kulturen vi har, og det kan formidle det til de rundt oss.
VG170817 - Trist å se hvordan historien og kulturen til vårt storslagne land blir revet i stykker gjennom fjerningen av våre vakre statuer og monumenter.
NL170817 Politikerne hevder at den norske kulturen bygger på den kristne arv.
DN170817 - Det er trist å se historien og kulturen til vårt storslagne land bli revet i stykker med fjerningen av våre vakre statuer og monumenter, skriver Trump i en Twitter-melding torsdag.
AP170817 - Det er trist å se historien og kulturen til vårt storslagne land bli revet i stykker med fjerningen av våre vakre statuer og monumenter, skriver Trump i en Twitter-melding torsdag.
AA170817 - Det er trist å se historien og kulturen til vårt storslagne land bli revet i stykker med fjerningen av våre vakre statuer og monumenter, skriver Trump i en Twitter-melding torsdag.
VG170816 Kulturen , som gjødsles på nettforum som 4chan, er ikke først og fremst fascistoid, men grenseløs og nihilistisk.
AA170816 Sørsamene frykter at vindmøllene og kraftledningene er begynnelsen på slutten for reindriften på Fosen, og med det den samiske kulturen i området.
AA170816 Sørsamene frykter at vindmøllene er begynnelsen på slutten for reindriften på Fosen, og med det den samiske kulturen i området.
AA170816 Her kan du bli kjent med alt fra rettspsykiatrien og den jødiske kulturen til norsk pop og rock.
DB170815 Kulturen må ikke gjøre seg avhengig av bare én inntektskilde.
DB170815 Det vi er opptatt av er å utvikle nye bransjer, som gir oss nye og flere arbeidsplasser, for det er en merverdi at andre også satser mer på kunsten og kulturen vår, sier Helleland.
DN170813 Silvija Seres mener at den mannsdominerte kulturen i Silicon Valley gjør at de store tech-gigantene kan gå glipp av dyktige medarbeidere.
DN170813 Seres applauderer tiltakene, men mener kulturen i praksis gjør det svært vanskelig for kvinner å jobbe der.
DN170813 Dette former kulturen , og påvirker hvordan selskapene utvikler og premierer ansatte.
DN170813 Det stormer nok en gang rundt den mannsdominerte kulturen i Silicon Valley.
DA170813 SVs Bård Vegar Solhjell er ikke redd for å sette kulturen i høysetet, eller si at han godt kunne tenke seg å bli ny kulturminister.
DA170813 Han har vært en sentral utenrikspolitiker, men kulturen ligger også hans hjerte veldig nært.
DA170813 Både der og i arbeidsprogrammet for 2017 - 2021, går det fram at det særlig er fire områder SV vil satse på hvis de blir en del av bred regjeringskonstellasjon : « Grunnmuren », altså bibliotekene og kulturskolene, kunstnerøkonomien, vilkårene for presse- og ytringsfrihet og nye løsninger for kulturen etter digitaliseringen.
VG170812 Helt siden jeg som 18-åring kom til Norge fra det tidligere Jugoslavia, har jeg prøvd å forstå den norske kulturen .
VG170812 De urnorske som ennå ikke har blitt smittet av den globaliserte urbane kulturen .
DB170812 Vi må ikke slippe disse bøkene til i den grad at de fortrenger den kulturen vi har fra før.
DA170811 Vi trenger en ny regjering som kan prioritere kulturen ikke bare politisk men også økonomisk, sier Trettebergstuen, og får støtte av partikollega Arild Grande.
DA170811 Partiet ønsker å styrke kulturen i distriktene, øke festivalstøtten og ha flere kvinner i filmbransjen.
DA170811 Hvis vi kommer i regjering, så blir det slutt på at kulturen taper kampen om kronene i statsbudsjettet, det blir slutt på reduserte ambisjoner, det blir tid for at kulturen igjen skal løftes opp i politikkens toppsjikt og prioriteres i budsjettet, sier Grande.
DA170811 Hvis vi kommer i regjering, så blir det slutt på at kulturen taper kampen om kronene i statsbudsjettet, det blir slutt på reduserte ambisjoner, det blir tid for at kulturen igjen skal løftes opp i politikkens toppsjikt og prioriteres i budsjettet, sier Grande.
DA170811 * Satse på den digitale kulturen .
DB170810 Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjøres dette for å snu kulturen i kommuner og skoler vekk fra en holdning der en venter og ser, til en der en setter inn tiltak med en gang en ser at et barn sliter.
AA170810 Nakenhet i detoffentlige rom har vært en del av kulturen siden Adam og Eva.
AA170810 Men den type musikk kom senere til Kina enn til Norge, og det tok litt tid før hele kulturen ble tatt imot med åpne armer.
VG170809 Kikuyuene dro fordel av kolonimakten herredømme, ved at det var denne stammen- og kulturen som fikk utdannelse og brukt i kultiveringen av jordbruket og i administrasjonen.
AP170809 Enten man liker henne, hater henne, eller ikke bryr seg, har hun åpenbart truffet en streng i den amerikanske kulturen .
AP170808 Jeg er imponert over samholdet, lojaliteten, kulturen og trøkket vi har sammen, sier Reitan.
SA170807 Det å vinne sitt første mesterskap gjør noe med kulturen .
BT170807 Det å vinne sitt første mesterskap gjør noe med kulturen .
AP170807 Det å vinne sitt første mesterskap gjør noe med kulturen .
DN170805 Gaup viser blant annet til at samer har mistet deler av språket og kulturen sin i fornorskningen og bør få kompensasjon.
DB170805 Han viste umiddelbart en teft og en nyskapende stil som var fremmed i kulturen han kom inn i.
AA170805 Gaup viser blant annet til at samer har mistet deler av språket og kulturen sin i fornorskningen og bør få kompensasjon.
VG170804 - Der vil jeg ha svar på om NIF har lagt om kulturen hva gjelder pengebruk på sentralleddet.
DB170804 juli, altså bare et par dager før han fikk sparken, skriver Scaramucci at hans øverste prioritet er å « forbedre kulturen ».
DA170803 Men kulturministeren sier ofte at det ikke blir bedre kultur bare med å pøse på med mer penger ? - Kulturen vedtas ikke, den skapes.
DA170803 Men de som skaper kulturen trenger en bunnplanke.
DA170803 Denne gangen er det den lokale kulturen rundt om i landet som trenger et løft, mener Sp, som også vil at pengestøtten skal trappes opp til at minst en prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål.
DA170803 - Dere vil øke støtten til kulturen .
DA170803 - Kulturen trenger en bunnplanke, mener Marit Arnstad i Sp.
VG170802 - Kelly har allerede forandret kulturen her, skal en rådgiver ha sagt til Politico.
DA170802 Men ved at de gjennom Couchsurfing og Airbnb kommer tettere på hvordan de lokale bor, og blir bedre kjent med kulturen deres, kan etterspørselen etter mer autentiske overnattingstilbud øke i årene som kommer, sier Breiby.
AA170801 Granåsen skal være en arena både for idretten, toppidrettsmiljøet og for kulturen .
VG170731 I et intervju med The Guardian beskriver han den jihadistiske kulturen som mer enn bomber og indoktrinering.
SA170731 Sajandan Rutthira mener at idrett er den perfekte arenaen for å bli kjent med den norske kulturen .
DB170731 Nordmenn flest er sekulære, vi er glade for at kulturen vår utvikler seg og lar seg berike fra utlandet.
DB170731 Hvis de virkelig tror at norsk kultur er så sårbar at den blir trua av at barn ser på Netflix i tillegg til barne-TV, har de langt mindre tro på kulturen vår enn jeg har.
DB170731 ne i lokale og riksdekkende medier har alltid bidratt til å trekke diskusjoner om skuespill, filmer, bøker og plater opp på et nivå der de er mer enn noen timers tidtrøyte, men der de som har opplevd verkene, kan fordype seg mer i dem, og de som ikke har det, kan få inntrykk av på hvilken måte kulturen likevel kan være relevant også for dem
DA170731 Jeg forstår at dere er redde for at denne kulturen skal forsvinne i et Europa med over 700 millioner innbyggere, sier han.
AP170731 Sajandan Rutthira mener at idrett er den perfekte arenaen for å bli kjent med den norske kulturen .
AA170731 At den norske kulturen skulle ha dårlige kår, er vanskelig å få øye på i et Trøndelag som i disse dager flommer over av spel, kor, kirkekonserter, lefser, ost og lokal mat.
VG170726 Hun mener at man også i Norge kan finne igjen denne kulturen .
VG170723 Historien, kulturen - og de stygge møteulykkene.
DB170723 Folk kommer til Mallorca, men det har ikke noe å gjøre med kulturen .
VG170722 Fullstendig krise er det uansett, og det er nok langt mer fornuftig å bruke de samme kreftene til å gjøre noe radikalt med denne kulturen .
DB170722 ( Dagbladet ) : - Da Martin Ødegaard kom til Heerenveen i januar, var det naturlig at han trengte litt tid på å tilpasse seg kulturen , den nye ligaen og de nye medspillerne.
SA170721 Vi er jo vant med den norske kulturen som ligger i blodet, vi blir fort stresset og da spiller vi heller ballen vekk.
NL170721 I « pluralisme » ligger at majoritetskulturen i et land er den kulturen som gir normer, lover og retning, som minoritetene så følger.
NL170721 Den som er konsekvent kulturrelativistisk, skriver filosofen Jon Hellesnes ( Det femte monarki og andre essays, 2010 ), vil ikke nødvendigvis være kritisk til naboen som dreper barnet sitt en torsdag morgen, for det kan hende at det er noe i kulturen hans som påbyr en slik handling i en gitt situasjon.
BT170721 Vi er jo vant med den norske kulturen som ligger i blodet, vi blir fort stresset og da spiller vi heller ballen vekk.
AP170721 Vi er jo vant med den norske kulturen som ligger i blodet, vi blir fort stresset og da spiller vi heller ballen vekk.
DB170720 Vi har forandret hele kulturen .
VG170719 Hun ber flere ganger om dagen, tonen hun har med moren sin og generelt kulturen kjenner vi oss igjen i, legger Temur til.
VG170719 Integrering- og inkluderingsministeren sier følgende til VG : « Det hjelper ikke hva vi sier for å endre den kulturen der.
NL170718 Og på samme måte som Vatikanstaten ikke representerer kristen kultur, representerer ikke et hvilket som helst muslimsk land den muslimske kulturen heller.
NL170718 Det er sant at den pakistanske ( ikke muslimske ) kulturen er inneholdt en del kvinneundertrykkende elementer, og det er ikke til å legge skjul på at tvangsekteskap har vært og delvis er en greie blant norske borgere med pakistansk bakgrunn.
NL170718 Deres internasjonale ledere går hardt ut mot ekstremisme og nevnte praksiser - hvorfor inkluderer du ikke disse i den « muslimske » kulturen du beskriver ?
AA170718 - Den japanske kulturen er ekstremt forskjellig fra den vi er vant med.
VG170717 - Vestlendinger kommer fra den mest omstillingsorienterte kulturen i Norge.
DB170717 Historien, det politiske regimet, den politiske kulturen , samfunnsøkonomien, næringslivet, arbeidslivet og geografien, for å nevne noe, er ganske annerledes i Frankrike og Norge.
VG170715 Jeg fortalte at kulturen i sykkelsporten var sånn.
VG170715 Da bestemte jeg meg for også å bli en del av kulturen .
DA170715 Vi får håpe kulturen med å prestere når det gjelder, henger igjen.
VG170714 - Han føler seg selvfølgelig trygg i Italia, med klimaet, maten, kulturen språket og alt det andre som hører med.
DA170713 - De fascineres både av naturen og kulturen vår, ikke minst det sunne, norske levesettet med god balanse mellom jobb og fritid.
VG170711 Lederskap blir påvirket av utfordringene hendelsen representerer, den ekstreme konteksten og av kulturen i organisasjonen.
VG170711 De hevder at måten ledere utøver lederskap på individuelt og kollektivt påvirkes sterkt av kulturen i organisasjonen.
SA170711 Noen mener at han simpelthen viderefører kulturen fra Blatter-æraen.
SA170711 For mye av den egoistiske kulturen som preget « gamle FIFA », henger fortsatt igjen.
FV170711 Noen mener at han simpelthen viderefører kulturen fra Blatter-æraen.
FV170711 For mye av den egoistiske kulturen som preget « gamle FIFA », henger fortsatt igjen.
AP170711 Noen mener at han simpelthen viderefører kulturen fra Blatter-æraen.
AP170711 For mye av den egoistiske kulturen som preget « gamle FIFA », henger fortsatt igjen.
SA170710 Lær språket, kodene, kulturen !
DN170709 - Dette eksempelet beskriver kulturen i bedriften på en særegen og god måte, i stedet for kun å skrive at det er et « godt arbeidsmiljø » der.
DB170707 MEN nettopp fordi kulturen rundt dopsvindling er så lurvete i så mange nasjoner og over hele fargekartet, gjelder det å holde orden hos oss selv.
DB170707 | Slik forlater « ungdommen » festivalen : - Det har tatt mange år å skape denne kulturen
DB170707 | Slik forlater « ungdommen » festivalen : - Det har tatt mange år å skape denne kulturen
DB170707 | Slik forlater « ungdommen » festivalen : - Det har tatt mange år å skape denne kulturen
DB170707 | Slik forlater « ungdommen » festivalen : - Det har tatt mange år å skape denne kulturen
DB170707 | Slik forlater « ungdommen » festivalen : - Det har tatt mange år å skape denne kulturen
DB170707 | Slik forlater « ungdommen » festivalen : - Det har tatt mange år å skape denne kulturen
DB170707 | Slik forlater « ungdommen » festivalen : - Det har tatt mange år å skape denne kulturen
DB170707 | Slik forlater « ungdommen » festivalen : - Det har tatt mange år å skape denne kulturen
DB170707 | Slik forlater « ungdommen » festivalen : - Det har tatt mange år å skape denne kulturen
DB170706 | Slik forlater « ungdommen » festivalen : - Det har tatt mange år å skape denne kulturen
DB170706 Det mater sjelen min å lære om forskjellige kulturer og livssyn, og den islamske kulturen er veldig som en familie for meg. 31-åringen forklarte at hun liker å tilbringe tid med syriske flyktninger i Tyrkia, spesielt barn, og at interessen hennes for kulturen er genuin.
DB170706 31-åringen forklarte at hun liker å tilbringe tid med syriske flyktninger i Tyrkia, spesielt barn, og at interessen hennes for kulturen er genuin.
VG170705 - Det hjelper ikke hva vi sier for å endre den kulturen der.
SA170703 - Jeg snakket litt med Birger ( Meling ) og han skrøt veldig av trenerne og kulturen i klubben.
AP170703 - Jeg snakket litt med Birger ( Meling ) og han skrøt veldig av trenerne og kulturen i klubben.
DN170702 Årsakene er flere og sammensatte : i kulturen vår har vi ikke så mye fokus på ledelse og utvikling, i tillegg til at mye jobbing gjør det mindre lukrativt.
VG170701 Friheten til å hoppe hvor en ønsker er en del av kulturen , forklarer Sofie Torlei Olsen i Ekstremsportveko.
BT170701 - Siden dette var Edvard Griegs feriehus føler vi et ansvar for å løfte frem kulturen og historien som ligger i dette huset, sier Thomassen.
AP170701 Utstillingen skal dokumentere og formidle hvilken rolle « utelivet », kulturen og livet knyttet til barer, klubber og andre treffsteder har spilt for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ( LHBT+ ) i Norge fra 1950 og frem til i dag.
AA170630 Å endre kulturen og gjenreise tilliten, vil ta tid.
SA170629 - Jeg tror mye av det ligger på kulturen som er skapt de siste årene.
DA170629 Når man kommer til et land så må man respektere kulturen i landet.
AP170629 - Jeg tror mye av det ligger på kulturen som er skapt de siste årene.
VG170628 - Vi er ikke sikre på om dette var riktig i forhold til kulturen vår og vårt verdigrunnlag.
DB170628 Kulturen med hemmelighold er med dette død og erstattet av en ny.
DA170628 Det knyttet seg derfor spenning til hva Høyre ville gjøre med kulturen .
DA170628 Da skrev Helleland at vi alle bør føle oss stolte over den norske kulturen .
SA170627 Og kulturen fortsetter til og med under det nye Infantino-regimet, sier Radnedge til Aftenposten.
BT170627 Og kulturen fortsetter til og med under det nye Infantino-regimet, sier Radnedge til Aftenposten.
AP170627 Og kulturen fortsetter til og med under det nye Infantino-regimet, sier Radnedge til Aftenposten.
SA170626 - Her er lederskap viktig og finne en fagmann som passer denne kulturen som er i klubben, sier Flovik.
NL170626 Dette har enorme følger for hvordan kulturen og den menneskelig aktiviteten der skal fortsette, og tilpasningen skjer her og nå.
DB170626 Får Norge den kulturen vi burde ha ?
AP170626 Si ;D-innlegg : Hvorfor tror vi at Norge har den beste kulturen ?
AP170626 - Her er lederskap viktig og finne en fagmann som passer denne kulturen som er i klubben, sier Flovik.
AA170626 Det står yngre generasjoner klar for å overta reindriften, som har ønsket dette hele livet, klare til å gjøre sitt for å bringe kulturen videre.
AA170626 De er stolte av å være en minoritet, de er stolte av den spesielle kulturen , og de er stolte som folk.
AA170626 - Her er lederskap viktig og finne en fagmann som passer denne kulturen som er i klubben, sier Flovik.
SA170625 - Jeg vil ikke være der i 10 - 15 år, men jeg elsker kulturen , folkene og byen, sier Gersbach.
BT170625 - Jeg vil ikke være der i 10 - 15 år, men jeg elsker kulturen , folkene og byen, sier Gersbach.
AP170625 - Jeg vil ikke være der i 10 - 15 år, men jeg elsker kulturen , folkene og byen, sier Gersbach.
DA170624 Ekte, fordi rivaliseringen mellom Vålerenga og Lillestrøm har vært fysisk og reell siden Tom Lunds kameratgjeng erobret fotballtoppen midt på 70-tallet med ledere i hvite dresser og feite sigarer som vågde å endre kulturen i norsk fotball.
DB170623 Storfamilien spiller inn, kulturen din spiller inn, enkelte kobler det mot religion.
NL170622 Den sørsamiske kulturen og det sørsamiske språket er nært tilknyttet til reindrifta.
AP170622 Her blir du kjent med bredden i den skeive kulturen .
AP170622 Her blir du kjent med bredden i den skeive kulturen .
AA170622 - Denne kulturen påvirker ikke bare livene og karrierene til kvinnelige forskere, men også forskningen, skriver britiske Angela Saini, som avslutter med at hun synes « det er synd Starmus ikke har vært flinkere til å få kvinnelige innledere ».
NL170621 Nordlys skal heller ikke være bekymret for den politiske kulturen i Tromsøpolitikken.
NL170620 Allerede før konferansen starter ser vi at den vil bli en katalysator for ny kunnskap og nye perspektiv, og en arena for å bringe kunsten og kulturen inn i den arktiske politiske debatten - ikke som et eksotisk gjestespill, men på permanent basis.
DA170620 Men vi var ikke kommet for kulturen , men for burgerne.
NL170618 Tanken om nord er skapt av kulturen i sør, og det svarer til de materielle behovene de har.
AA170618 ¶ Støtter kulturen : Reitangruppen har gjort det mulig for korpset å oppgradere sin instrumentpark og sine uniformer, det gjorde det mulig for korpset å delta på 4. juli paraden i Washington utenfor Det hvite hus i 2015 som eneste utenlandske korps.
AA170618 | Reitan stiller opp for kulturen
DB170617 Den kulturen trenger ingen kunstig heiagjeng.
NL170616 Om du sjøl ikke bryr deg, tenk på dine barnebarn og unn dem å ta del i den flotte nordlige kulturen og naturnærheten vi har.
VG170615 Det er kulturen jeg er født og oppvokst med, og selv om mamma ikke faster, velger jeg å gjøre det, sier han til VG.
DB170614 I et forsøk på å bevare kulturen i Roma på best mulig måte, kunngjorde ordfører Virginia Raggi mandag at turister som klatrer opp og spiser på eller ved fontenene i Roma, kan vente seg en bot på mellom 40 og 240 euro, altså opptil 2.280 norske kroner.
DA170614 De litterære kvalitetene, karakterene og historiene fikk til å formidle noe som man ikke kan analysere eller studere seg fram til, og jeg mener dette er et strålende eksempel på den politiske krafta som ligger i kulturen .
FV170613 Mens kulturen fokuserer på det komplekse og sammensatte, vil politikken ha det enkelt, sier Karl Ove Knausgård til avisen Dagen som dekket prisutdelingen.
DB170613 Selv mener jeg fundamentet i kulturen vår bygger på naturen.
DB170613 Og når naturen endrer seg, så truer det også kulturen og tradisjonene våre.
DB170613 Denne måten å livnære seg på har igjen påvirket kulturen og identiteten deres.
SA170612 Den kulturen bør man bare prøve å få inn så fort som mulig, sier Reginiussen.
NL170612 Den rike skoltesamiske kulturen og den stormfulle historien vises i utstillingen på en måte som engasjerer og inspirerer.
DB170612 Han legger vekt på at hva som er klokt politisk ofte henger sammen med kulturen i det landet det er snakk om.
DB170612 Nå er kulturen slik at vi søker mer stimulering, sier forskeren, det være seg tv, musikk, mat, farger eller lukter.
DB170612 For så nær er kulturen , historien og livene til ukrainerne og russerne at russisk kultur også er en vesentlig del ukrainernes kulturelle arv.
AP170612 Den kulturen bør man bare prøve å få inn så fort som mulig, sier Reginiussen.
AA170612 Hun må holde med laget som er en del av den trønderske kulturen , smiler Leirvik, som er kjent for å være en ihuga RBK-supporter.
FV170611 Hun har forklart at det ikke var hun som mor som kunne ta avgjørelsen om å dra til lege fordi det i den somaliske kulturen er mannen som bestemmer.
AP170611 Hun har forklart at det ikke var hun som mor som kunne ta avgjørelsen om å dra til lege fordi det i den somaliske kulturen er mannen som bestemmer.
AP170611 - En jente har fått seg ny kjæreste som noen anser som ulovlig i den gjeldende religionen eller kulturen .
AA170611 Hun har forklart at det ikke var hun som mor som kunne ta avgjørelsen om å dra til lege fordi det i den somaliske kulturen er mannen som bestemmer.
DB170610 - Å bade i onsen er en viktig del av kulturen vår, sier Keika Yamashita ( 18 ) mens hun dupper seg i en av Kinosakis varme kilder.
AA170610 Den etablerte kulturen personifisert i markatraveren, eller fjellrevengenerasjonen om du vil, er nå utfordret av syklister, folk som går i skisporet, snøscootere og andre grupper som vil ut i marka.
SA170609 Først ble den manglende stillheten fra de saudiarabiske spillerne forklart at det ikke er en del av kulturen i Saudi-Arabia å gi ære på de døde.
FV170609 Først ble den manglende stillheten fra de saudiarabiske spillerne forklart at det ikke er en del av kulturen i Saudi-Arabia å gi ære på de døde.
FV170609 - Ikke i den saudiarabiske kulturen
FV170609 - Det australske fotballforbundet fikk beskjed om at denne tradisjonen ikke var i tråd med den saudiarabiske kulturen .
DA170609 Før den unnskyldningen kom var forklaringen at ett minutts stillhet ikke er vanlig å hedre døde på i den arabiske kulturen .
AP170609 Først ble den manglende stillheten fra de saudiarabiske spillerne forklart at det ikke er en del av kulturen i Saudi-Arabia å gi ære på de døde.
SA170608 - Krydret med godt lederskap og kontinuitet gjør dette at vi har klart å bygge den kulturen vi ønsker, sier Haug og avslører at klubben hvert år har som mål å være en medaljekandidat i Eliteserien og nå semifinale i cupen.
SA170608 - Ikke i den saudiarabiske kulturen
SA170608 - Det australske fotballforbundet fikk beskjed om at denne tradisjonen ikke var i tråd med den saudiarabiske kulturen .
NL170608 | En politisk avtale for samarbeid om kulturen i Nord-Norge ¶
NL170608 Det politiske samarbeidet for kulturen i Nord-Norge var helt frem til 2013 en ren økonomisk samarbeidsavtale.
AP170608 - Krydret med godt lederskap og kontinuitet gjør dette at vi har klart å bygge den kulturen vi ønsker, sier Haug og avslører at klubben hvert år har som mål å være en medaljekandidat i Eliteserien og nå semifinale i cupen.
AP170608 - Ikke i den saudiarabiske kulturen
AP170608 - Det australske fotballforbundet fikk beskjed om at denne tradisjonen ikke var i tråd med den saudiarabiske kulturen .
NL170606 Norge som stat må innse forpliktelsene, der staten må ivareta reindriftsnæringen og den samiske kulturen ( saken til Jovsset Ante Sara handler om at Norge ikke har klart dette ), men staten er også forpliktet til å verne om rovdyrene gjennom Bernkonvensjonen.
VG170605 Keep calm and carry on er det jeg opplever preger mye av kulturen her i London, en by som gjennomgikk Blitzen og opplevde enorme tap.
AA170605 Også der møter kulturen utfordringer.
AA170605 Han viser hvordan den døde kroppen er framstilt i kulturen - i alt fra Rembrandts billedkunst, romaner til film og tv.
NL170604 Kulturen var felles og gikk stort sett ut på å overleve.
DB170603 Kulturen er med på å bryte ned barrierer og skaper nye og sterkere fellesskap.
DB170601 Det var sånn kulturen var hvor mamma og pappa kom fra, men jeg levde som jeg ville.
DB170531 - Kulturen har alltid vært at man går alt, men nå er det færre renn enn før.
DB170531 Det skal legges til rette for at kunsten og kulturen tar opp i seg diskusjoner i samtida som kan oppleves som utfordrende i dag.
DB170531 De lyserøde nettkrigerne er et sjåvinistisk forsvarsverk mot all negativ omtale av det kinesiske regimet og den kinesiske kulturen .
DA170531 I den sammenheng er det også et poeng å kunne kjenne den tyske kulturen .
SA170530 Han har vært med å bygge den kulturen som er i klubben den dag i dag, og har bidratt til at vi på onsdag spiller denne historiske kampen.
DB170530 - Det er mange flere renn nå, og kulturen er at man går alt.
DA170530 « Deler av bankenes nåværende investeringsvirksomhet går direkte inn i fossilnæringen, en næring som lenge har brukt kulturen som grønnvaskingsarena gjennom sponsing », påpekes det i kunstneroppropet.
DA170530 « Deler av bankenes nåværende investeringsvirksomhet går direkte inn i fossilnæringen, en næring som lenge har brukt kulturen som grønnvaskingsarena gjennom sponsing », påpekes det i kunstneroppropet.
AP170530 Han har vært med å bygge den kulturen som er i klubben den dag i dag, og har bidratt til at vi på onsdag spiller denne historiske kampen.
SA170529 | Den nye kultursjefen vil at kulturen skal lære av næringslivet ¶
NL170529 Denne kulturen bidrar ikke til at vi i UNN kan gjenvinne et godt og åpent ytringsklima som sykehuset tidligere har vært kjent for.
DB170529 Den ene nasjonale kulturen er ikke nødvendigvis noe bedre enn den andre, men prøver man å blande dem, går det ikke bra.
DB170528 Håpet er at han vil fordype seg i analyser av de kongelige mytene, den myke makten kongehuset utøver, og dets rolle som totem i kulturen .
DB170527 ) Og slik kulturen har sett bakover, har de mest påkostede fortellingene også handlet om å bevare en verden mot ytre trusler.
BT170525 NORMAL : Frode Grytten mener kulturen trenger flere bilder av helt ordinære liv.
VG170523 Ungdom som av mørke og ikke klarlagte årsaker har vendt ryggen til hele kulturen de har vokst opp i.
NL170523 Det andre vilkåret åpner opp for at det kan vedtas en regel om at nær tilknytning til kulturen - for eksempel til reindriften - kan bli et kriterium i stedet for eller i tillegg til språk.
DN170522 - Hva kan elever gjøre for å bli bedre i matte ? - Kulturen nå er at det å være dyktig handler om å regne flest mulige oppgaver på kortest mulig tid.
DB170521 Det er følelsen hele kulturen er bygget på.
DA170521 - Det er noe med den vestlige kulturen , hvor naturen ses på som en utømmelig ressurs som skal utnyttes og hvor mye vil ha mer.
NL170519 Kan dere fortelle oss hva som er mere identitetsskapende i nord enn den litterære delen av kunsten og kulturen ?
DA170519 Han har også oversatt bøkene til flere franske intellektuelle til farsi, og brakt dem inn i den iranske kulturen , inkludert bøkene til Pierre Bourdieu, Roland Barthes og Claude Levi-Strauss.
DA170519 De løsningene hun har valgt er ikke nødvendigvis feminine, men når utstillingen bygges rundt temaer som dionysisk kultur, sjamanisme og kollektivisme er det en tendens som går klart imot den maskulint definerte, selvsentrerte kulturen som har dominert i den vestlige verden de siste tiårene.
DB170518 Dette er min første erfaring med den kulturen , og det ga meg noe stort.
AA170518 Da trenger dikterne en kanal der de kan nå fram, en lisensfinansiert kanal som bryr seg om kulturen .
VG170517 Og siden Den norske kirke og stat brente luene våre for å utslette kulturen vår, har sameklær en sterk identitet knyttet til seg.
AA170516 Smakene som tar oss steder vi aldri før har vært, og kulturen som står så sterk.
AA170516 Men i disse dager risikerer vi å miste nettopp denne kulturen og kunnskapen, hvorfor ser vi ikke de store sammenhengene ?
NL170515 Velger vi privatiseringens vei, slipper de sentrale myndighetene unna oppmerksomheten for at de i sin tid formulerte som mål at den samiske kulturen skulle ryddes unna.
BT170515 Og over tid så vil det valget også definere kulturen og hvilke typer som passer inn og hvilke som ikke gjør det.
VG170514 Gammelateistene trodde ikke på gud, men på mennesket og kulturen .
DB170514 Det er kulturen i Ski-Norge, svarer 31-åringen.
DB170513 - Da hadde jeg kjent kulturen .
DB170513 « Vi er ikke interessert i den delen av kulturen med gay pride, og det sirkuset med alle de ekstreme frikene.
VG170512 Velger man nå noen tilstrekkelig langt unna den kulturen som rådet under Inge Andersen til å erstatte ham, og evner å etterleve idrettens eget ønske om hvordan organisasjonen skal være, har vi faktisk kommet ganske langt.
DA170512 Blant fagforeningsledere nedover i Europa vet jeg at det er viktig med fine dresser og privatsjåfører, men den norske kulturen er annerledes.
BT170512 Sist, men ikke minst, Bergen : Stå opp for kulturen !
BT170512 Men selv om kulturen og kunsten gjerne vokser og myldrer frem fra underskognivå, er det ikke slik at kulturbyen Bergen er blitt kulturbyen Bergen helt av seg selv.
BT170512 La kulturen forme byrommet.
BT170512 Hele veien står alle disse aktørene på for at kulturen skal sette sitt preg på byen.
BT170512 Gå foran også i årene som kommer, tenk kulturen inn som en sentral del av byplanleggingen.
BT170512 Bergen må også fortsette og insistere og investere i kulturen selv - og Norge må se verdien i disse investeringene.
BT170512 Jeg har lært masse om den norske kulturen , men min bakgrunn, kultur, religion og levemåte betyr mye for meg.
VG170511 Hun tror og har en sterk tro, men hele pakka som kulturen kanskje prøver å presse på henne, trenger hun ikke å forholde seg til.
DN170511 Vi er opptatt av verdiøkningen i kulturen , sier Hannevik, som ikke avviser at det kan bli ytterligere bidrag fra banken dersom det nye instrumentfondet blir en suksess.
DB170511 Jeg tror vi kan takke kulturen i har i Vest-Europa for det.
DB170511 Vi er ikke interessert i den delen av kulturen med gay pride, og det sirkuset med alle de ekstreme frikene.
DA170510 De er dermed likegyldige til den kulturen , selv om de vet at de har sex med hverandre.
BT170510 Jeg hadde lyst til å bo sammen med nordmenn for å bli bedre kjent med den norske kulturen og for å praktisere det norske språket, men det var ikke lett å få til.
AA170510 - På en eller annen måte hadde landskapet og kulturen og menneskene etset seg inn i han, forteller nestleder på Hamsunsenteret, Arne Andre Solvang.
DB170509 For å bygge selskaper i verdensklasse må norske bedrifter forstå kulturen og kundegruppen i nye internasjonale markeder.
DB170509 - At en ung mann skal være sammen med en eldre kvinne kan virke sjokkerende, særlig med tanke den litt mannsjovinisme kulturen som finnes i Frankrike.
AP170509 I muslimske miljøer er det også vanlig at guttebarn omskjæres, men dette er i større grad en del av kulturen i muslimske land, og er ikke religiøst begrunnet.
VG170508 Larvik har vist på håndballsiden at de kan skape en vinnerkultur, og nå ønsker man den kulturen på fotballbanen.
BT170507 Jeg kjenner fortsatt at kulturen jeg kommer fra er annerledes enn den norske.
SA170506 - Det skjer og har skjedd mer i Sandnes på kulturen nå enn tidligere, svarer varaordføreren.
DB170506 Det er så alvorlig hvordan denne kulturen har blitt i Norge, sier hun, og forteller at sangen ble laget som en reaksjon på « Playboy 2017»-sangen.
VG170505 Og Jensen brukte store deler av talen på å snakke om Norge, kulturen vår, landet vårt og stoltheten over det.
DA170505 Arbeidsplassene, naturen og kulturen vår Det er det som er med på definere landet vår (...
BT170505 Innvandrere skal møtes med krav om å tilpasse seg den norske kulturen , mener Frp-leder Siv Jensen.
BT170505 I Bergen er kulturen helt annerledes enn i Somalia, hvor jeg kommer fra.
AP170505 Vi, som andre nasjoner, har en distinkt kultur som har mange fellestrekk med resten av vesten, og de som kommer til Norge, må lære denne kulturen å kjenne hvis de skal bli borgere av Norge, sier Haaland Matlary.
AP170505 - Dette er klar tale om klare ting : Kongen sier at den norske nasjonen og kulturen finnes og kan defineres, og at dette ikke står i motsetning til kulturmangfold gjennom innvandring.
DA170504 Døgnflueaktige festivaler, suksesser som Maijazz og Kapittel, et oppegående teater- og revyliv, opptur for Folken, en viktig arena som KåKå og en mulig kløft mellom den institusjonaliserte kulturen og kulturen utenfor.
DA170504 Døgnflueaktige festivaler, suksesser som Maijazz og Kapittel, et oppegående teater- og revyliv, opptur for Folken, en viktig arena som KåKå og en mulig kløft mellom den institusjonaliserte kulturen og kulturen utenfor.
DA170504 | « Ny sjef for kulturen » ¶
AP170504 Buskerud Frp foreslår å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere gudstjeneste for å lære elevene om « den norske kulturen og kristne tradisjon.
AP170504 Buskerud Frp foreslår også å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere gudstjeneste for å lære elevene om « den norske kulturen og kristne tradisjon. » 1.
DB170503 Men hva med kulturen som ikke nødvendigvis er bærekraftig ?
DB170503 Hva med den utfordrende kulturen som stiller samfunnsspørsmål på en slik måte at ingen bedrift med vettet i behold ville finne på å sponse den.
DB170503 Hva med den smale, men viktige kulturen ute i distriktene ?
DB170503 Hva med kulturen som holder digitaliseringa på armlengdes avstand ?
DB170503 Det som ikke passer inn i den etablerte kulturen , oppfattes som annenrangs og noe som organisasjonen ikke trenger å ta hensyn til.
DB170503 Men den er i ferd med å tape idékampen om samfunnet og kulturen .
DB170503 En borgerlighet som ikke reduserer kulturen til en handelsvare som alle andre handelsvarer, som ikke alltid måtte måle kulturens verdi siden disse ikke er lette å måle.
DB170503 Kulturen og kunsten skal ikke utfordre eller vekke anstøt - noe den venstrevridde urbane kultureliten streber etter å gjøre med dyr, smal og ubegripelig abstrakt kunst.
SA170502 - Debatten handler om vi i framtida skal forsvare en modell som fram til nå har sikret penger til frivilligheten, idretten og kulturen , eller om det skal slippes til nye aktører som i dag opererer på helt andre betingelser.
AP170502 - Debatten handler om vi i framtida skal forsvare en modell som fram til nå har sikret penger til frivilligheten, idretten og kulturen , eller om det skal slippes til nye aktører som i dag opererer på helt andre betingelser.
VG170430 Det er et vakkert land og en stor kontrast til den indonesiske kulturen , sier hun.
DN170430 Samtidig er det ikke naivitet hos gründerne, men snarere kulturen i de store selskapene, som er det virkelige problemet.
DB170429 Ifølge kommunerevisjonens rapport beskriver etaten arbeidsmiljøet og kulturen ved Villa Eik som spesiell og lite profesjonell.
DB170429 Ikke minst vokser det opp unge, norske muslimer som ikke føler seg hjemme i de etablerte moskémiljøene, der kulturen og sedvanen ofte bærer preg av opprinnelseslandet til de som stiftet moskeen eller menigheten.
VG170428 Lederen av alpinkomiteen, Trond Olsen, sa først opp sin jobb og forlot skiforbundet med et nådeløst avskjedsbrev der han refset kulturen internt.
DA170428 - Noe har skjedd med den politiske kulturen i Israel, sier medieforsker Sam Lehman-Wilzig.
AA170428 Derfor trenger vi kunnskapen, kulturen og holdningene til å forvalte dette vinnerloddet som havlandet Norge sitter med.
DB170427 For alle deler av Norge er kulturen og kompetansen vi har til å leve med naturen og forvalte ressursene, skape arbeid og verdier i nord, av stor betydning.
VG170426 - Jeg vokste opp i en virkelighet hvor gambling både var og er en del av kulturen , skriver han i pressemeldingen.
SA170426 » Dessverre er dette holdninger som har overvintret i den politiske kulturen i Sandnes.
VG170425 I sitt oppsigelsesbrev tok Trond Olsen et nådeløst oppgjør med kulturen han hadde opplevd : ¶
AA170425 Jeg har lyst til å sette kulturen enda mer på kartet enn hva den er i dag.
AA170425 Betydningen av å være en del av miljøet her og den trønderske kulturen er helt vesentlig, sa Roll Danielsen i begynnelsen av april.
DB170424 Så den samoanske kulturen har alltid spilt en stor rolle i livet mitt. (...
AP170423 - De får ikke med seg noe av kulturen her.
AP170423 - De får ikke med seg noe av kulturen her.
DA170422 Sangene til The Kinks var lyden av et svingende London, med treffende beskrivelser av kulturen bak fasadene.
AP170422 For de svette soldatene ble møtet med den gresk-hellenistiske kulturen et sjokk, en kultur som i århundrer hadde dyrket kunst, litteratur og filosofi - alt det de selv manglet.
DN170421 Kulturen har endret seg og vi i den raskere kategorien må tilpasse oss, sier Hoff.
DB170421 - Jeg er veldig opptatt av at det kunstige skillet i kulturen , der noe kalles høy og noe lav.
BT170421 - Den norske kulturen er kanskje ikke helt moden for dette ennå, mener klubbleder.
SA170420 - Den norske kulturen er kanskje ikke helt moden for dette ennå, mener klubbleder.
DB170419 Han trakk landet vekk fra en europeisk politisk kultur, han ville endre den sekulære staten, AKP var ikke lenger et muslimsk svar på kristelig-demokratene lenger vest, han trakk landet inn i den politiske kulturen i Midtøsten, han søkte eneveldig og varig makt.
DB170419 En annen får skrive dypere om de åpenbare kunstneriske kvalitetene ved serien, men når det gjelder normer i kulturen , teller serier som dette.
AA170419 Reindrifta er helt sentral i den samiske kulturen og sørsamer har drevet med reindrift i områdene mellom Saltfjellet og Engerdal siden 1500-tallet.
AA170419 Denne kulturen trues fra alle kanter.
SA170418 - Hvis du vil renske bort alle gateselgerne, er det som å renske bort hele kulturen , sier Chiwan Suwannapak, som jobber for et reisebyrå i Bangkok.
SA170418 Så fulgte kunsten, kulturen og resten.
DB170418 - Hvis du vil renske bort alle gateselgerne, er det som å renske bort hele kulturen , sier Chiwan Suwannapak, som jobber for et reisebyrå i Bangkok.
AP170418 - Renser bort kulturen
AP170418 - Hvis du vil renske bort alle gateselgerne, er det som å renske bort hele kulturen , sier Chiwan Suwannapak, som jobber for et reisebyrå i Bangkok.
AA170418 - Hvis du vil renske bort alle gateselgerne, er det som å renske bort hele kulturen , sier Chiwan Suwannapak, som jobber for et reisebyrå i Bangkok.
AA170418 - Hvis du vil renske bort alle gateselgerne, er det som å renske bort hele kulturen , sier Chiwan Suwannapak, som jobber for et reisebyrå i Bangkok.
DB170415 Dermed kan ulike kulturministere skryte av at det aldri har vært gitt mer penger til kulturen , samtidig som teatersjefer landet rundt gråter over at de har fått så altfor lite til å kunne dekke løpende utgifter : Så lenge økningen fra staten er lavere enn det som skal betales ut i pensjonsforpliktelsene, som staten tidligere tok regningen for, får institusjonen i realiteten mindre penger
SA170414 Stoler på kulturen
DB170414 De var ingen hemmelighet, langt på vei var mafiaen en del av den sicilianske kulturen .
DB170414 De representerer kjendiser på Filippinene og har en dyp forståelse av media og kulturen i landet.
BT170414 Stoler på kulturen
AP170414 Stoler på kulturen
AA170413 Det er selve den norske kulturen som er truet.
AP170412 | Harald Stanghelle : Det kappes om å bruke kulturen for å speile fremtidsfrykten ¶
DA170411 - Å få oppleve kulturen på Bali.
BT170411 Hans holdninger gjør ham uegnet som redaktør for hele kulturen , der også billedkunsten er en svært viktig del.
BT170409 Alkohol er en del av kulturen vår.
DB170408 Men vet du hvordan du gjør en god handel i land der pruting er en del av kulturen ?
VG170407 « Å holde på ansiktet » eller « å ikke miste ansikt » er kjent uttrykk og en viktig del av kulturen i Kina.
VG170407 De spinner ut av en underholdningsindustri som tradisjonelt har stått i et motsetningsforhold til kulturen .
DN170407 - Jeg elsker Norge og håper at flere kinesere vil dra til Norge for å forstå kulturen deres, sier han.
DN170407 Jeg har vært i landet og mener flere kinesere bør reise til Norge for å forstå kulturen .
DB170407 Jeg har vært i landet og mener flere kinesere bør reise til Norge for å forstå kulturen .
DB170407 Jeg elsker Norge, har vært i Norge og jeg synes flere kinesere burde dra til Norge og forstå kulturen , sa han til norsk presse.
DA170406 - Ta vare på middelalderkirker er å ta vare på kulturen vår, sier varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe ( KrF ).
AA170406 Vi vil alltid så i klem mellom børs og katedral, men noen ganger er det den ordentlig smale kulturen som bringer oss videre.
DN170403 Språket er likt og det er mye av kulturen også, sier Steenbuch.
DN170403 Ideen om et objektivt ansvar for underordnedes handlinger er koblet til toppsjefers spesielle ansvar for kulturen i en organisasjon.
DB170403 Clark skriver også at den britiske kulturen for å rapportere inn tilfeller av misforståelser og feilkommunikasjon kunne vært bedre, og at det er underrapportering som er det mest problematiske sett fra et forskningsståsted.
DN170402 Nå har vi i ledergruppen startet et arbeid med å endre kulturen blant våre medarbeidere for å få et sterkt engasjement og for å få ansatte som er mer resultatorienterte.
DN170402 Ideen om et objektivt ansvar for underordnedes handlinger er koblet til toppsjefers spesielle ansvar for kulturen i en organisasjon.
DA170402 - For meg handlet det også om staten som overkjørte enkeltindivider, og den samiske kulturen .
BT170402 Vi har sittet sammen med dem i et utvalg om felles lokaler siden 2013 og nå er kulturen på plass.
VG170401 Mange føler at kulturen og verdiene våre er under press.
VG170401 Makvan Kasheikal i Demokratene mener det er en trend at folk søker tilbake til de lokale tradisjonene, kulturen og røttene.
DB170401 I den tredje Ina Grieg-boka, skriver han blant annet om en arbeidskoloni der tatere ble tvangssendt for å lære seg « den norske, bofaste kulturen » og risikerte å bli fratatt barna sine om de ikke klarte det.
VG170330 Les også : Kulturministeren og Tvedt i ny ordkrig om kulturen i norsk idrett ¶
VG170330 Lerø advarer imidlertid mot å hente inn næringslivsfolk som ikke forstår kulturen .
SA170330 | Gavepenger til kulturen
AP170329 Man var redde for at denne kulturen skulle ødelegge ungdommens moral, og at alle skulle ende opp som hensynsløse monstre.
VG170328 | Kulturministeren og Tvedt i ny ordkrig om kulturen i norsk idrett ¶
VG170328 - Det sier vel litt om kulturen i idretten.
DB170327 I regionen Flandern setter særlig kvinnene sitt preg på denne kulturen .
AP170326 Norsk fagforening, som har opprettet kontakt med MTR, sier de er seriøse, men at det er skepsis til eierskap og kulturen overfor nettopp fagforeninger.
AP170326 Norsk fagforening, som har opprettet kontakt med MTR, sier de er seriøse, men at det er skepsis til eierskap og kulturen overfor nettopp fagforeninger.
VG170324 Roy Johansen understreker at han ikke kjenner kulturen i Norges Skiforbund, og at langrenn, i motsetning til ishockey, er en individuell idrett.
SA170324 - Noen ganger skjer dette i Russland, selvfølgelig, men husk at kulturen er å si ting på en mer direkte måte der.
FV170324 - Noen ganger skjer dette i Russland, selvfølgelig, men husk at kulturen er å si ting på en mer direkte måte der.
BT170324 - Noen ganger skjer dette i Russland, selvfølgelig, men husk at kulturen er å si ting på en mer direkte måte der.
AP170324 - Noen ganger skjer dette i Russland, selvfølgelig, men husk at kulturen er å si ting på en mer direkte måte der.
VG170321 I rapporten slår varslingsgruppen fast at de er av den klare oppfatning at kulturen på seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet - slik den er beskrevet i varselet og slik personene gruppen har snakket med har beskrevet den - har vært skadelig for arbeidsmiljøet på avdelingen.
VG170320 Mannen var helt umulig å skille fra musikken - begge var en soleklar del av den amerikanske kulturen .
AP170320 Da NBC News besøkte Norge for å finne ut hva som var årsaken til at vårt demokrati fungerte slik rapporten konkluderte med, intervjuet de blant andre 18 år gamle Aurora Aven som sa at det er noe ved den norske kulturen som sier at det er viktig å bruke stemmeretten.
AP170320 Da NBC News besøkte Norge for å finne ut hva som var årsaken til at vårt demokrati fungerte slik rapporten konkluderte med, intervjuet de blant andre 18 år gamle Aurora Aven som sa at det er noe ved den norske kulturen som sier at det er viktig å bruke stemmeretten.
VG170319 - Den kulturen jeg vokste opp i var langt mer en machokultur med drikking, damer og homofobi.
BT170318 Men når norsk kultur skal oppleves på 33 dager, risikerer vi å presentere en parodi av kulturen .
BT170318 Av voksne kan vi forvente et høyere refleksjonsnivå og en evne til å se at også den norske kulturen er mangefasettert.
DB170317 AMERIKANSK FOTBALL har et langt lavere antall kamper, men sliter tilsynelatende med den samme kulturen : ¶
DN170316 - Jeg har veldig sansen for det de har bygget opp og kulturen i selskapet.
VG170315 Så uavhengig av om opphavet er norsk, svensk, dansk eller finsk så tjener alle landene på at kulturen som helhet spres.
VG170315 Jakob Stougaard-Nielsen, en dansklærer ved University College London, sier til avisen at interessen for det skandinaviske kommer fordi kulturen er « gjenkjennbar, men likevel eksotisk ».
VG170315 De skriver at måten man dermed adopterer alt ved kulturen kan fremstå både litt ekkelt, men ganske sjarmerende.
AA170315 Hør våre kommentatorer snakke om politikken, kulturen og hva som egentlig skjedde på Høyres landsmøte.
AA170315 Hør våre kommentatorer snakke om politikken, kulturen og hva som egentlig skjedde på Høyres landsmøte.
DB170314 Han appellerer til følelser om at islam ikke hører hjemme i den nederlandske ånden og kulturen .
AA170314 Hør våre kommentatorer snakke om politikken, kulturen og hva som egentlig skjedde på Høyres landsmøte.
VG170313 Denne kulturen eksisterer fremdeles, sier Dale.
VG170313 Den kulturen omsettes da til at vedtak er et herk, kontrollkommisjonen er amatører, og at sykehuset vet best.
AP170313 - Middelaldrende kvinner er " usynlige " i kulturen vår, hevder han overfor NTB i Los Angeles.
DB170311 - Jeg var allerede kjent med deler av den norske kulturen , med vikingene, Ibsen og Munch, og lærte mye om det moderne Norge da « Mesternes mester » var på besøk.
AP170311 - Når velgerne sier at de er bekymret for hva innvandring gjør med kulturen og den høye tilliten i samfunnene våre, er det fortsatt mange politikere som mener dette egentlig betyr : « Vi lider under altfor høy økonomisk ulikhet ».
DB170310 Kommentarene gjenspeiler ikke våre spillere, deres oppførsel eller kulturen i ishockey på noen som helst måte.
DB170310 Kulturen er sånn, de tror at de kan lette på trykket ved å gjøre sånne ting, sier Chin.
DB170310 Våre preferanser for omsorg og arbeid formes av den bredere kulturen .
DB170310 Det er en forventning fra arbeidsgiver og fra den bredere kulturen .
SA170309 Ikke bare en diskusjon om hvem som får penger, men hva vi vil med kulturen .
SA170309 Hun mener det er stort behov for en ordentlig debatt om hvorfor kulturen er viktig, og hvorfor det er riktig å bruke så mye av fellesskapets midler til kultur til folket.
SA170309 - Kulturnæringen selv har etterlyst en slik melding, et slags rammeverk for kulturen de neste ti årene.
DB170309 « Outre Rhin » - « over Rhinen », sier man i Frankrike når man snakker om Tyskland, der så mangt er annerledes, ikke minst den politiske kulturen .
DA170309 Men når det går dårligere og dårligere, forsvinner kulturen farlig fort, sier han.
DA170309 Men det er fortsatt en tapt mulighet at den rikholdige samiske kulturen ikke utforskes mer på film her hjemme, hvis vi ser bort fra « Detektor », « Kautokeino-opprøret » og tøysesamen Jompa Tormann.
DA170309 Eventuelt den følelsesmessige gjelden man har til kulturen man vokste opp i, og de statlige overgrepene man ble utsatt for.
BT170308 « Vi går til angrep på kulturen som har klart å lure dere », skriver Flora Scofano, Synnøve Babatunde og Synne Bjerkestrand i innlegget « En råtten russekultur ».
BT170308 Her får de utvikle musikken og kulturen sin, og musikeren Lars Vaular er del av dette miljøet.
BT170308 Her får de utvikle musikken og kulturen sin, og musikeren Lars Vaular er del av dette miljøet.
AP170308 - Dette er et veldig klart signal om at Putin ønsker å justere den undertrykkende politiske kulturen som har festet seg her i landet, konkluderer menneskerettighetsaktivisten Leonid Nikitinskij i Novaja Gazeta.
DB170307 Det overordnede målet med dette verktøyet er å bidra til å endre den redaksjonelle kulturen i retning av åpenhet, gjennomsiktighet og presisjon med en ydmyk holdning til lesere og fakta.
DB170307 Det overordnede målet med dette verktøyet er å bidra til å endre den redaksjonelle kulturen i retning av åpenhet, gjennomsiktighet og presisjon med en ydmyk holdning til lesere og fakta.
BT170307 Vi ble enige om å latterliggjøre kulturen og konseptet gjennom vår atferd som gruppe, både ute blant folk, og i sosiale medier.
BT170307 Da vi startet planleggingen av vårt bussprosjekt, var det med en holdning om at russetiden har gått over styr, og at den kulturen som har utviklet seg de siste årene, ikke er representativ for hvordan vi er.
BT170307 Vi ble enige om å latterliggjøre kulturen og konseptet gjennom vår atferd som gruppe, både ute blant folk, og i sosiale medier.
BT170307 Da vi startet planleggingen av vårt bussprosjekt, var det med en holdning om at russetiden har gått over styr, og at den kulturen som har utviklet seg de siste årene, ikke er representativ for hvordan vi er.
VG170306 Vi kan tilby ham den stabiliteten, kulturen og spillergruppen han ønsker.
DB170306 - Deler av kulturen i Russland er ganske forskjellig fra Vest-Europa.
DB170306 Forskeren sier at denne nasjonalistiske kulturen har vokst fram over tid, i stor grad som et resultat av politiske og økonomiske forhold, og at den nå er på frammarsj.
DB170305 Tyskeren er Russlands landslagstrener og har snudd opp ned på kulturen i russisk langrenn.
DB170305 - Da tok vi nye løperne et oppgjør med kulturen og distanserte oss fra det.
AA170305 - Kulturpolitikken til Frp i Trondheim bystyre er helt katastrofe, de vil omtrent legge ned kulturen .
VG170304 I sin storhetstid var Palmyra et stort handelssenter som kombinerte kulturen i Syria med greske og romerske elementer.
DB170304 Samfunnet vil ha blitt meg fremmed, jeg vil ha blitt utstøtt fra kulturen , blitt en mann utenfor tiden.
SA170303 Kulturen er at det er alright å bli passe god, men når de blir voksne så finner mange ut at det ikke er verdt det, sier Kollstad.
FV170303 Kulturen er at det er alright å bli passe god, men når de blir voksne så finner mange ut at det ikke er verdt det, sier Kollstad.
DA170303 Vi trenger å løfte kulturen og vise en retning for kulturpolitikken framover.
DA170303 I den grad dagens regjering har noen plan for kulturen , tar den kulturfeltet i feil retning, mener kulturpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen ( Ap ).
DA170303 Vår jobb er å invitere de som kommer hit inn i den norske kulturen .
BT170303 Amdam synes mye av kulturen rundt russebusser og russelåtene er ekkel og seksualisert.
BT170303 - Det er ikke denne russebussen i seg selv som er problemet, det er kulturen , sier Amdam.
BT170303 Amdam synes mye av kulturen rundt russebusser og russelåtene er ekkel og seksualisert.
BT170303 - Det er ikke denne russebussen i seg selv som er problemet, det er kulturen , sier Amdam.
BT170303 » Dette viser nok en gang til at mangel på kunnskap og et smålig kvinnesyn er en del av denne kulturen .
BT170303 Vi går derfor til angrep på kulturen som har klart å lure dere.
BT170303 Som en del av denne kulturen burde dere stå opp for dere selv.
AP170303 Amdam synes mye av kulturen rundt russebusser og russelåtene er ekkel og seksualisert.
AP170303 - Det er ikke den russebussen i seg selv som er problemet, det er kulturen , sier Amdam.
AA170303 Amdam synes mye av kulturen rundt russebusser og russelåtene er ekkel og seksualisert.
AA170303 - Det er ikke denne russebussen i seg selv som er problemet, det er kulturen , sier Amdam.
SA170302 Vi må jobbe mot kulturen at alle kommer inn stadiondøra to minutter før kampstart.
DA170302 Mytene viser fryktene og fordommene i kulturen .
DA170302 - Den norske kulturen har alltid vært, og vil fortsette å være i utvikling.
AP170302 Vi må jobbe mot kulturen at alle kommer inn stadiondøra to minutter før kampstart.
AA170302 Siden den norske kulturen allerede er gjennomamerikanisert, er det liten fare for at innvandrerne kan true den.
AA170302 Kulturen som opprinnelig var norsk, er blitt amerikansk.
BT170301 Og selv om vi aldri kan vite særlig mye om personen som skal intervjue oss ( men ring på forhånd for å finne ut mer ), så må vi forsiktig kunne anta at vedkommende representerer kulturen - eller i alle fall har elementer av den i seg.
BT170301 Klovnemannen tolket mellom linjene i utlysningsteksten at kulturen i den aktuelle avdelingen bar preg av homogenitet og overveldende dominans av tekniske datahoder, og at ledelsen så ut til å ønske seg inn litt andre personlighetstyper for å skape et mer heterogent arbeidsmiljø.
VG170228 Det har også vært veldig viktig for meg å få inn en norsk assistenttrener, som kjenner norsk fotball og den norske kulturen bedre enn meg, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til NFF.
SA170228 Andre må bygge videre kulturen som er skapt det siste tiåret.
FV170228 Andre må bygge videre kulturen som er skapt det siste tiåret.
DB170228 Det har også vært veldig viktig for meg å få inn en norsk assistenttrener som kjenner norsk fotball og den norske kulturen bedre enn meg, sier Lagerbäck, ifølge NTB.
DA170228 Det har også vært veldig viktig for meg å få inn en norsk assistenttrener som kjenner norsk fotball og den norske kulturen bedre enn meg, sier Lagerbäck.
BT170228 Andre må bygge videre kulturen som er skapt det siste tiåret.
AP170228 Mennene sier religion spiller en langt mindre rolle i dag, men at kulturen fortsatt preges av at det lenge har vært et lukket og tett sammenvevd lokalsamfunn.
VG170227 Hun hevder at « mange har gått til et generelt angrep » på kulturen i skiforbundet den siste tiden.
VG170227 « Resultatene er også en del av kulturen i Skiforbundet som mange har gått til generelt angrep på den siste tiden », svarte Huitfeldt, før Holt kommenterte igjen : ¶
VG170227 Men på en dag som i går, så var det grunn til å rose den kulturen de har skapt.
VG170227 Majoritetsbefolkninger representerer den dominerende kulturen og har ikke behov for etnisk identifisering.
VG170227 De representerer den dominerende kulturen og en felles historie.
SA170227 Ikke minst er det en veldig fordel for han selv at han kan språket og kjenner kulturen der nede godt, sier Skarpsno.
FV170227 Ikke minst er det en veldig fordel for han selv at han kan språket og kjenner kulturen der nede godt, sier Skarpsno. | « Kvinne, ung og vakker.
BT170227 Det er kulturen de har som skaper problemene.
BT170227 Den norske kulturen er så rotfestet at den ikke trues av andre impulser, sier han.
BT170227 - Det kommer inn mennesker som åpenbart kommer fra andre kulturer, men det er ikke riktig å si at nye kulturelle innslag truer den kulturen vi har.
BT170227 Det er kulturen de har som skaper problemene.
BT170227 Den norske kulturen er så rotfestet at den ikke trues av andre impulser, sier han.
BT170227 - Det kommer inn mennesker som åpenbart kommer fra andre kulturer, men det er ikke riktig å si at nye kulturelle innslag truer den kulturen vi har.
AA170227 Facebooks kommunikasjonssjef i Norden, Peter Münster, svarer ikke direkte på avisens spørsmål, men sier at « det er viktig å ha « folk på bakken » som snakker språket og forstår kulturen .
AA170227 Selvsagt bidrar innvandringen også til å endre kulturen , akkurat som norsk og europeisk innvandring til USA historisk har bidratt til å endre deres kultur, sier Elmi.
AA170227 Personlig tror jeg amerikansk kultur påvirker « norsk » kultur mer enn noe annet, for den kulturen svelger vi bare helt ukritisk, skriver Pedersen.
AA170227 De fleste elementer i norsk kultur er jo importerte fra utlandet, og kulturen endrer seg kontinuerlig og til dels meget raskt, skriver Johansen.
AA170227 - Vi styrker den norske kulturen
AA170227 Så mye som 42 prosent av dem som bor på bygda mener at den norske kulturen er truet.
AA170227 - Endelig en kulturminister som tør å fremheve den norske kulturen .
AA170227 Det blir utrolig spennende å utvikle kulturen i hele Trøndelag, sier Hopsø.
SA170226 Når hun tenker på Norge, tenker hun på et land der skisporten er innbakt i kulturen , et land der det er naturlig at de beste atletene søker seg til langrenn.
DB170226 Kulturen og bevegelsen, og bevisstheten innenfor bevegelsen, vokser.
AP170226 Det er kulturen de har som skaper problemene.
AP170226 Den norske kulturen er så rotfestet at den ikke trues av andre impulser, sier han.
AP170226 - Det kommer inn mennesker som åpenbart kommer fra andre kulturer, men det er ikke riktig å si at nye kulturelle innslag truer den kulturen vi har.
FV170225 - Jeg synes det er fint å se at den gode kulturen i laget klarer å overleve at store løpere gir seg, sier hun.
DA170225 I programheftet framholdes det at man håper noen av de sinte unge mennene som er fanget i denne kulturen kommer og ser hvor absurd den er og kanskje blir inspirert til å gjøre noe.
BT170225 Utover det rent politiske er det visstnok fem ting som definerer kulturen her.
BT170225 Undring, fordi ethvert folk med et minimum av stolthet og selvinnsikt allerede har en implisitt idé om hvilke deler av kulturen deres som betyr noe.
SA170224 Når det gir seg utslag som vi har ble vitne til, er det et alvorlig sykdomstegn for kulturen .
SA170224 - Jeg synes det er fint å se at den gode kulturen i laget klarer å overleve at store løpere gir seg, sier hun.
FV170224 - Jeg synes det er fint å se at den gode kulturen i laget klarer å overleve at store løpere gir seg, sier hun.
DB170224 Som jeg har beskrevet tidligere deler jeg Tojes poeng om at den norske kulturen består av mer enn regler gitt av FNs menneskerettskonvensjon.
DB170224 Selv om Akerhaug og Tojes argument ikke hviler på et premiss om at norsk kultur er overlegen andre, er det i mine øyne åpenbart at den norske kulturen , med høy tillit, likhets- og ærlighetsnormer, samt en vilje til å gjøre sin plikt før en krever sin rett, er overlegen en del andre.
DB170224 Hvis en har vokst opp i en annen kultur, vil det kunne oppstå konflikt rett og slett fordi de handlingsmønstre man har gjort til vane, ikke passer med den kulturen man kommer til.
DB170224 Det er duket for kulturkonflikt og det er den norske kulturen som er i potten.
DB170224 Det er den sikreste måten å undergrave den norske kulturen på.
DB170224 Denne kulturen har vi grunn til å bevare.
DB170224 Den norske kulturen , med høy grad av tillit, belønner en spesielt ønskelig form for atferd.
BT170224 - Jeg synes det er fint å se at den gode kulturen i laget klarer å overleve at store løpere gir seg, sier hun.
AP170224 Når det gir seg utslag som vi har ble vitne til, er det et alvorlig sykdomstegn for kulturen .
AP170224 - Jeg synes det er fint å se at den gode kulturen i laget klarer å overleve at store løpere gir seg, sier hun.
FV170223 Det avslører mye om kulturen i skimiljøet, sier Sollie.
BT170223 Det avslører mye om kulturen i skimiljøet, sier Sollie.
AP170223 Det avslører mye om kulturen i skimiljøet, sier Sollie.
AA170223 Når de spør : « Hvordan skal vi vanlige borgere forholde oss når vårt lederskap undergraver kulturen og verdiene våre ? » - må vi nesten tro at de mener alvor.
SA170222 Det avslører mye om kulturen i skimiljøet, sier Sollie.
SA170222 - Det russiske fotballforbundet er blitt flinkere til å straffe klubbene, men det finnes ingen plan for å jobbe sammen med supporterne for å få dem til å endre kulturen , sa FARE-leder Piara Powar.
DB170222 Likevel eksisterer det fortsatt rester av denne kulturen , til tross for arbeidet gjort for å stoppe volden.
DB170222 Det mater sjelen min å lære om forskjellige kulturer og livssyn, og den islamske kulturen er veldig som en familie for meg, avslører hun. 30-åringen forklarer at hun liker å tilbringe tid med syriske flyktninger i Tyrkia, spesielt barn, og at interessen hennes for kulturen er genuin.
DB170222 30-åringen forklarer at hun liker å tilbringe tid med syriske flyktninger i Tyrkia, spesielt barn, og at interessen hennes for kulturen er genuin.
BT170222 Det avslører mye om kulturen i skimiljøet, sier Sollie.
BT170222 - Det russiske fotballforbundet er blitt flinkere til å straffe klubbene, men det finnes ingen plan for å jobbe sammen med supporterne for å få dem til å endre kulturen , sa FARE-leder Piara Powar.
AP170222 Empatiske menn i denne type kulturer må leve i et helvete, fordi kulturen pålegger dem å straffe unge piker i familien, sier Strømdahl.
AP170222 Empatiske menn i denne type kulturer må leve i et helvete, fordi kulturen pålegger dem å straffe unge piker i familien, sier Strømdahl.
AP170222 Empatiske menn i denne type kulturer må leve i et helvete, fordi kulturen pålegger dem å straffe unge piker i familien, sier Strømdahl.
AP170222 Det avslører mye om kulturen i skimiljøet, sier Sollie.
AP170222 - Det russiske fotballforbundet er blitt flinkere til å straffe klubbene, men det finnes ingen plan for å jobbe sammen med supporterne for å få dem til å endre kulturen , sa FARE-leder Piara Powar.
DA170221 Murakami har vært klar på at han laget den som en reaksjon på konsumsamfunnet, og med sitt uskyldige utseende kan den fungere som en påminnelse om hvor hul denne kulturen - som alle er en del av i større eller mindre grad - er.
DA170221 Keramikken og antikke tusjmalerier oppnår enorme priser i samlermarkedet, men Murakamis interesse for denne kulturen dreier seg ikke om pris.
BT170221 NÅR KOMMER KULTUREN ?
DN170219 Denne lidenskapen sørger han for at hele kulturen i bedriften blir gjennomsyret av.
DB170218 Men er det kulturen man er redd for, er det lite å frykte fra denne kanten - for å si det sånn.
DB170218 Hvis forskningsdirektøren mener at vi undervurderer etnisitetens betydning i dagens Norge - at det ikke er nok å lære språket, tilegne seg kulturen , delta i samfunnet og føle tilhørighet til landet - bør han være redelig nok til å si det, begrunne det og diskutere det.
DB170217 Også den åpne kulturen i langrennsmiljøet mellom utøvere og lagleger ble trukket fram.
DB170217 Matjeveva har etter hvert blitt en del av den kulturen og er ren nå.
AP170217 Sjefredaktør Espen Egil Hansen mener at regionale filtere på Facebook er en utvikling i riktig retning : - Kulturen for nakenhet er annerledes i Norden enn i Afghanistan, sier Hansen.
SA170216 Mens Høyre, Frp, KrF og Venstre forhandler intenst om kommunereformen i Oslo, møtes Sandnes og Forsand på rådhuset i Sandnes for å snakke om kulturen i en ny felles kommune.
DA170216 Ramin ( Shahrukh Kavousi ) kommer til Norge full av optimisme, og prøver så godt han kan å omfavne den norske kulturen .
DA170216 Men flyktninger kan berike den norske kulturen .
DA170216 Her sier man på en subtil måte noe om den norske kulturen , og om forsiktigheten til nordmenn.
DA170215 Kulturen må bli mer digital.
SA170214 Jæren er av internasjonal betydning som våtmarksområde, og fuglene har preget den jærske kulturen så lenge det har bodd mennesker her.
SA170214 Så er det flere faktorer : Sivert representerer så til de grader den kulturen vi ønsker å bygge i Brann - med holdninger, treningskultur og vilje til å utvikle seg.
BT170214 Så er det flere faktorer : Sivert representerer så til de grader den kulturen vi ønsker å bygge i Brann - med holdninger, treningskultur og vilje til å utvikle seg.
AP170214 Så er det flere faktorer : Sivert representerer så til de grader den kulturen vi ønsker å bygge i Brann - med holdninger, treningskultur og vilje til å utvikle seg.
VG170213 Når du er i denne kulturen , blir du dratt med, beskriver landslagssjefen de siste to sesongene.
VG170213 - Det er kulturen .
DB170211 Vi er små og sterke som lag og det er viktig å holde på den kulturen videre.
AP170211 Samiske barn ble tvunget til å legge sin samiske kultur og bakgrunn bak seg, og de ble tvunget til å bli kjent med det norske språket og den norske kulturen .
DN170210 Får den nye direktøren en slakk fridag, er kulturen å tasse i timevis rundt i pyjamas.
DB170210 Det er ikke lett for en katalaner å komme til Tyskland etter at laget har vunnet en trippel, lære seg tysk og bli innført i kulturen .
AP170210 - Dette er noe som kulturen vår bidrar til.
AA170210 « Byen elsker det og den sørsamiske kulturen trenger det » skriver Daniel Johansen i dette debattinnlegget.
AA170210 Den sørsamiske kulturen er og har alltid vært en del av den trønderske kulturarven og det er på tide at vi anerkjenner det.
AA170210 Byen elsker det og den sørsamiske kulturen trenger det.
AA170210 Siden da er det gjort formidable fremskritt når det gjelder rettigheter og anerkjennelse, men det er et tankekors at de to viktigste sakene for bevaring av den samiske kulturen , reindriftsnæring og språk, på mange måter er mer utsatt i dag enn for hundre år siden.
VG170208 « Fra min side forsterkes denne kulturen ved at ledelsen i NSF i stedet for å ta konkret tak i disse tilfellene, som løpende er informert og redegjort for, indirekte stiller seg bak dette ved heller å fremføre udokumentert kritikk overfor oss som faktisk har forsøkt å konkretisere tiltak i den økonomisk svært vanskelig situasjon vi er i
VG170208 MORITZ ( VG ) Millionunderskudd, ryktespredning og heftige krangler : I et internt oppsigelsesbrev tar den avgåtte lederen for alpinkomiteen et voldsomt oppgjør med kulturen i toppen av norsk skisport.
VG170208 FÅR KRITIKK : I avskjedsbrevet til den avgåtte lederen i alpinkomiteen, rettes det knallhard kritikk mot kulturen i Norges Skiforbund.
SA170208 Vi kaller kulturen vår for Ekta vare.
DB170208 Det må være rom for den « alternative » kulturen , nisjemusikken..
DA170208 Jungle Beach ¶ - Kulturen her er så annerledes enn hjemme !
DA170208 En del av forklaringen ligner den Åsne Seierstad kommer til i « To søstre » : Foreldre som ikke helt forstår Norge, og søker løsningen i den kulturen de kom fra, i koranstudier eller militærskoler, når barna blir « vanskelige ».
VG170207 Planen er at ledelsen skal forsøke å overføre litt av den sterke kulturen herresiden har bygd opp.
VG170207 Lea feiret jul sammen med oss, fordi hun ville lære den norske kulturen å kjenne.
SA170207 Mye er feil i hvordan den kommersielle kulturen ser på kropp og seksualitet.
DB170207 Det var ikke Wenger som skapte den kulturen , det var rett og slett i deres DNA.
DB170207 Mitt hjem er Norge, og Norge alene, samtidig har jeg selvfølgelig et forhold til den kurdiske kulturen foreldrene mine brakte med seg.
BT170207 Den samiske kulturen har fått et veldig løft de siste årene.
AP170207 Snarere kan det å « bli mest mulig lik majoritetsbefolkningen » også bety at den dominerende kulturen endrer seg.
AP170207 Slik Brochmann 2-utvalget skriver, har den foretrukne strategien i stedet vært integrering : Så lenge innvandrere aksepterer sine rettigheter og plikter i landet, kan de fortsette å identifisere seg med kulturen de kommer fra.
AP170207 Den samiske kulturen har fått et veldig løft de siste årene.
VG170206 Når det ble som det ble, og jeg synes faktisk ikke at NFF var den som kom verst ut, må man peke på hele kulturen .
DB170206 Til en viss grad tilpasser innvandrere seg den kulturen de blir en del av.
DB170206 Men en slik test vil aldri kunne avsløre om en innvandrere er blitt en del av den norske kulturen .
DB170206 Det henger sammen med at den tykke, norske kulturen ikke kan formaliseres og institusjonaliseres.
DB170206 Det er også slik at våre institusjoner dels er skapt av og opprettholdes av kulturen .
DB170206 Dermed ser det ut som det eneste troverdige alternativet for Toje er å strengt begrense innvandringen for å bevare den norske kulturen og dermed de institusjonene vi er mest glad i.
DB170206 For dem var det helt sentralt at samiske menn og kvinner måtte stå sammen på tvers av landegrensene om man skulle lykkes i kampen for å bevare livsgrunnlaget og den samiske kulturen .
DB170206 Jeg gir meg ikke før vi alle snakker litt om det ved middagsbordet, og før de sitter inne i de politiske forhandlinger og slåss for kunsten og kulturen først !
SA170204 Sportssjef Johansen mener kulturen i TIL tidligere ikke har vært på plass for å utvikle keepere.
AP170204 Sportssjef Johansen mener kulturen i TIL tidligere ikke har vært på plass for å utvikle keepere.
DB170203 Han forteller at han ikke var mentalt klar for overgangen, og sleit med å tilpasse seg miljøet, kulturen , treningen og ernæringen.
AP170203 Folk vil beskytte landet sitt og kulturen sin.
AA170203 Og det samiske språket og kulturen er da åpenbart enda mer sårbart.
AA170203 Som en minoritet i minoriteten er den sørsamiske kulturen særlig utsatt.
AA170203 Den samiske kulturen er blitt gjemt bort gjennom århundrer.
VG170202 Kulturen er i større grad å si hva man vil.
DB170202 Kulturen må få penger fordi det er verdt å satse på det, sier Harberg.
AP170202 Larsen sammenligner kulturen for vinentusiastene som en ideologi.
AA170202 Så er jeg også helt klart inspirert av den persiske musikken og kulturen , og den har tilført et element i musikken min som føles helt naturlig.
AA170202 Persisk inspirasjon : - Jeg er inspirert av den persiske musikken og kulturen , og den har tilført et element i musikken min som føles helt naturlig, sier trondheimsartisten Marie Sahba, som fredag spiller under Trondheim Calling.
SA170201 Kjetil Wold ¶ Kulturen er alltid innovativ ¶
SA170201 I samarbeid med næringslivet må derfor kultursektoren samarbeide om strategier for hvordan kompetansen som kunsten, kulturen og de kreative næringene besitter, kan generere merverdi i disse innovasjonsprosessene.
SA170201 Dette er en type multikunnskap vi sjelden ser andre steder enn innen kulturen .
DB170201 Utvalget er derimot ikke fremmed for at majoriteten bør kunne kreve at de nyankomne tilpasser seg mer til den norske kulturen enn de mange av dem gjør i dag.
BT170201 Toleransen for slike holdninger representerer dessverre den politiske kulturen i store deler av USA.
BT170201 Toleransen for slike holdninger representerer dessverre den politiske kulturen i store deler av USA.
AP170201 Den samiske kulturen lærer ungdommene å stole på seg selv, ifølge en ny doktoravhandling.
AP170201 Den samiske kulturen lærer ungdommene å stole på seg selv, ifølge en ny doktoravhandling.
AP170201 - Kanskje kom de fra multietniske familier eller som tilflyttende med begrenset kunnskap om kulturen .
AP170201 Den samiske kulturen lærer ungdommene å stole på seg selv, ifølge en ny doktoravhandling.
DB170130 Den kulturen er dypt forankret i partiet.
SA170129 - Hiphop og breakdans tilhører den amerikanske kulturen .
SA170129 - Vi er sultne ennå, og vi skal vise den kulturen og innsatsen vi står for.
BT170129 - Vi er sultne ennå, og vi skal vise den kulturen og innsatsen vi står for.
AP170129 - Hiphop og breakdans tilhører den amerikanske kulturen .
AP170129 - Vi er sultne ennå, og vi skal vise den kulturen og innsatsen vi står for.
SA170127 Rett før jul var Skammelsruds klare råd at det ikke er sikkert at et stjernekjøp er tingen, med tanke på internjustisen i RBK-garderoben og kulturen som er i klubben - også med tanke på økonomiske likheter.
DB170127 Hva er det ved kulturen vår som gjør at vi så lett blir dratt inn i det negativ i bedømmelsen av alle andre ?
DB170127 Hun forteller at en slik stillingsbrøk er stikk i strid med den kulturen for heltidsansettelser som NSF, Fagforbundet og Delta har blitt enige med Kommunenes sentralforbund ( KS ) om.
AP170127 Rett før jul var Skammelsruds klare råd at det ikke er sikkert at et stjernekjøp er tingen, med tanke på internjustisen i RBK-garderoben og kulturen som er i klubben - også med tanke på økonomiske likheter.
SA170126 Nå viser en ny rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt at flere kvinner er med på å endre kulturen og tone ned på kjønnsforskjellene.
SA170126 Blant annet sier rapporten at Forsvaret er en organisasjon preget av en maskulinitetskultur og at kvinner ikke alltid passer inn i denne kulturen .
SA170125 Vilje, lojalitet og nøyaktighet er kulturen vi bygger alt på.
BT170125 Vilje, lojalitet og nøyaktighet er kulturen vi bygger alt på.
AP170125 Vilje, lojalitet og nøyaktighet er kulturen vi bygger alt på.
SA170124 Som politikere er vår oppgave å bidra til at kulturen får så gode vilkår som mulig, og at den har kvalitet, mangfold og frihet.
SA170124 Liadal kritiserer i sitt innlegg også regjeringen for å fjerne tiltak som gjør kulturen tilgjengelig for mange.
DB170123 Vi kan ikke akseptere at jentene selv skal bestemme hvordan de skal kle seg - da kan jentene våre falle for fristelsen av den vestlige kulturen og kle seg som om de skulle være norske.
DN170122 Kulturen er så annerledes fra den norske og jeg lærte meg å tenke på en helt annen måte.
AP170122 Det ligger i blodet vårt og i kulturen vår.
AP170122 Det ligger i blodet vårt og i kulturen vår.
SA170119 Her, som i andre organisasjoner, er det ikke så enkelt at man bare fatter et vedtak og så endrer kulturen seg.
SA170119 Her, som i andre organisasjoner, er det ikke så enkelt at man bare fatter et vedtak og så endrer kulturen seg.
FV170119 Her, som i andre organisasjoner, er det ikke så enkelt at man bare fatter et vedtak og så endrer kulturen seg.
BT170119 Her, som i andre organisasjoner, er det ikke så enkelt at man bare fatter et vedtak og så endrer kulturen seg.
AP170119 Her, som i andre organisasjoner, er det ikke så enkelt at man bare fatter et vedtak og så endrer kulturen seg.
DB170118 Jeg hadde lyst til å prøve noe helt nytt med Bahrain-Merida, men den arabiske kulturen tillater ikke den minste tabben når det gjelder alkohol eller narkotika.
DB170118 Kulturen her er veldig, veldig annerledes.
DB170117 For det er denne kulturen som gjør at nivået på norske juniorer for tida er så høyt på herresiden, og at VM-laget underveis mot den legendariske ballnasjonen Brasil kan slippe til unge spillere som 19-åringen Magnus Abelvik Rød.
DB170113 « Som et lite land i en globalisert verden har Norge store utfordringer med å utvikle og bevare kulturen og språket.
DB170113 Skal vi klare det, kreves framfor alt en vilje til å danne et sterkt og inkluderende fellesskap rundt kulturen .
DB170113 Du må gjerne fnise, eller gjøre som Jon Fosse - advare mot « ei populistisk liste » som « styrkjer kommersialiseringa - og trumpifiseringa » av kulturen .
AP170113 - Etter min mening har vi briter mye å lære fra de ideene og den kulturen som kommer fra de nordiske landene, ikke minst måten dere lever på, sier journalist Nick Arnold fra BBC3. 3rd-party-bio Arve Henriksen ¶
AP170113 - Etter min mening har vi briter mye å lære fra de ideene og den kulturen som kommer fra de nordiske landene, ikke minst måten dere lever på, sier journalist Nick Arnold fra BBC3.
BT170112 I kraft av å bevare denne tradisjonen berikes kulturen .
SA170111 På den annen side : Det snakkes ikke så mye om svakhetene ved den maskuline kulturen .
SA170111 LIKESTILLINGSØVELSER : - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
SA170111 - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
FV170111 På den annen side : Det snakkes ikke så mye om svakhetene ved den maskuline kulturen .
FV170111 LIKESTILLINGSØVELSER : - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
FV170111 - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
DB170111 Den eneste bærekraftige modellen jeg ser som et alternativ er at staten ikke lenger finansierer denne siden av kulturen , ut over verneverdige bygninger som må tas vare på av kulturhistoriske hensyn.
BT170111 På den annen side : Det snakkes ikke så mye om svakhetene ved den maskuline kulturen .
BT170111 LIKESTILLINGSØVELSER : - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
BT170111 - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
AP170111 På den annen side : Det snakkes ikke så mye om svakhetene ved den maskuline kulturen .
AP170111 LIKESTILLINGSØVELSER : - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
AP170111 - Det er svakheter ved både den feministiske og maskuline kulturen gutter og jenter vokser opp i.
FV170110 Jeg synes det er en myte at kulturen her er så mye annerledes enn andre steder.
DB170110 Jensen går deretter inn på å forklare seg om kulturen i politiet, som han også har ytret i sin bok om at er en ukultur.
DB170110 Deres avtrykk i kulturen vår er dypt og de vil begge leve videre, sier president Gabrielle Carteris i det amerikanske skuespillerforbundet Screen Actors Guild.
BT170110 Nå ønsker jeg å kalle inn til et samrådsmøte med idretten, kulturen og næringslivet og se hvordan vi sammen kan bidra til å få dette til.
SA170109 Regjerningen sa : « Vi vil gi kulturen frihet !
SA170109 Norge har fått en kulturminister som er mer opptatt av å lete etter penger til kulturen alle andre steder enn i sitt eget budsjett.
SA170109 Jeg synes det er en myte at kulturen her er så mye annerledes enn andre steder.
DB170109 » « Jeg kan ikke huske å noengang å ha sett en ungdomsserie som handler om ei relativt liberal muslimsk jente som balanserer mellom den muslimske kulturen og festkulturen på vgs. » « Mine elever hadde hatt veldig godt av mer innsikt.
BT170109 Jeg synes det er en myte at kulturen her er så mye annerledes enn andre steder.
AP170109 Jeg synes det er en myte at kulturen her er så mye annerledes enn andre steder.
DB170108 På sin offisielle Facebookside la kulturministeren ut en lang melding der hun skrev om viktigheten av å bevare den norske kulturen .
BT170108 Bevisst slik at nye generasjoner har mulighet til å forstå referansene i kulturen vår.
AP170108 - Kulturen endres stadig.
DB170107 ( Lenge har jeg forsøkt å solidarisere meg med arbeiderklassen, men det viste seg over tid at den ikke er noen garantist for romslige offentlige støtteordninger for kulturen , sånn at folk som meg kan tjene millioner på å gjøre hva vi vil, når vi gidder. ) ¶
BT170105 | Kampen om kulturen
BT170105 | Kampen om kulturen
SA170104 Remas riksmøter er med på å bygge kulturen i selskapet og det viktigste som skjer i selskapet i løpet av året.
DB170104 « I individualismen og konkurransens tidsalder, er det lett å glemme at det er kulturen vi lever i som gjør det mulig for oss å leve så gode liv som vi lever », skriver Sterri optimistisk.
DB170104 For eksempel, at det slett ikke denne lett udefinerbare « kulturen » som gjør at vi ( jeg antar det betyr oss som bor i dette landet ? ) lever så gode liv.
AP170104 Remas riksmøter er med på å bygge kulturen i selskapet og det viktigste som skjer i selskapet i løpet av året.
AP170104 Remas riksmøter er med på å bygge kulturen i selskapet og det viktigste som skjer i selskapet i løpet av året.
AP170104 Morten Strøksnes mener det er merkelig at Høyre skal definere en kulturkanon, når kulturen er i evig endring.
AP170104 Morten Strøksnes mener det er merkelig at Høyre skal definere en kulturkanon, når kulturen er i evig endring.
AP170103 Når Klaus Schuwerk og Jan Kleihues' bygning åpner dørene i 2020, kroner det en nasjonal satsing på kulturen og fullbyrder sammenslåingen av flere museumssamlinger.
VG170102 - Mitt håp er at den neste nyttårstalen blir holdt på samisk, for den siste talen var et svik mot den samiske kulturen og det samiske språket, sier samisk-læreren.
VG170102 - Jeg er enig i at samisk språk er viktig for kulturen vår.
DB161231 - Nå vil jeg lære meg språket, bli kjent med norske kulturen og nordmenn.
SA161230 Der er kulturen også slik at man ikke skal spørre for mye, men gjøre som man får beskjed om.
AP161230 Der er kulturen også slik at man ikke skal spørre for mye, men gjøre som man får beskjed om.
DN161222 - Den største utfordringen var å integrere de den asiatiske og vestlige kulturen .
SA161219 « Kanskje det er på tide å endre kulturen , filosofien for skytetrening fra starten av karrieren... luftgevær, presisjon, avtrekk, steg for steg.
AP161215 Jeg ble formet som individ av det norske skolesystemet, av den norske kulturen , av norske holdninger og verdier, og jeg passer dermed ikke inn i bildet mine foreldre har av meg og min fremtid.
AP161215 For dem skulle jeg være kroneksemplet på at det er mulig å være en velutdannet og intellektuell kvinne fra deres kultur, som valgte ikke å bryte med denne kulturen .
AA161125 Besøk tehus, gå langs havnepromenaden og ta inn den arabiske kulturen , Foto : A Jellema/Shutterstock, NTB scanpix ¶
AA161125 Besøk tehus, gå langs havnepromenaden og ta inn den arabiske kulturen , Foto : A Jellema/Shutterstock, NTB scanpix ¶
BT161112 I Russland er sjakk noe som er rotfestet i kulturen .
AP161112 I Russland er sjakk noe som er rotfestet i kulturen .
AP161022 Det latinske uttrykket Memento mori - husk at du skal dø - ble dyrket både innen kunsten og kulturen helt frem til 1900-tallet.
AP161017 Men alt dette betyr absolutt ingenting for den delen av kulturen foreldrene mine er fra, for han er jo tross alt norsk.
AP161017 Dette er ikke et tema som kun er en realitet i vårt hus, men i svært store deler av kulturen jeg kommer fra.
SA161011 Det hørte ikke med til kulturen deres.
AP161011 Det hørte ikke med til kulturen deres.
SA161005 Å erklære gatekunstens falmende « opprørskhet » eller « aktivisme », tydeliggjør simpelthen trusselen denne kulturen utgjør for det hermetisk lukkede kunstestablisjementet.
AP160924 - Språkopplæring i en barnehage avhenger mye av ledelsen og kulturen i barnehagen.
AP160919 Det er mange som vil være en del av vårt samfunn, men den norske kulturen skal ikke vike for dette, tenker jeg.
AP160910 » Ubehaget i kulturen
AP160910 For det er selvfølgelig noe mer enn markedskrefter som trekker folk til mindfulness og reikihealing : noe i denne oppjagede kulturen vår som gir følelsen av fremmedgjorthet og behov for ro, og dette syns jeg ikke Næss tar nok høyde for.
AP160826 Kulturen og levesettet som en gang fantes her.
AA160826 Kulturen og levesettet som en gang fantes her.
AA160826 Kulturen og levesettet som en gang fantes her.
AA160819 Jeg kjenner kulturen dårlig hvis vi ikke samler oss og tar medaljen hjem, sa han.
AP160816 I et avskjedsintervju i Klassekampen tok han et oppgjør med kulturen på Løvebakken.
AP160809 Før i tiden hadde man ikke samme kunnskap og muligheter, så da jobbet de med bakteriene og kulturen mer spesifikt.
AP160809 - Vår ølproduksjon er egentlig et lite forsøk på å hoppe ut av de målene og den kulturen som vitenskapen legger til rette for.
AP160807 Mer abstrakt er kulturen også et sted å søke tilflukt i livet.
AP160807 Forklaringen går, slik jeg forstår Solomon, i to ledd : Kulturen i vid forstand er hva mennesket bruker for å kontrollere dødsangst.
BT160728 | Er det mulig å skille kirke og stat ? Kulturen vi lever i har sin religiøse resonans, uavhengig av om den enkelte ber aftenbønn eller ikke.
BT160728 Kulturen vi lever i har sin religiøse resonans, uavhengig av om den enkelte ber aftenbønn eller ikke.
AP160724 Hestmanden kan bli et senter som formidler denne historien og kulturen til fremtidige generasjoner, sier Michelet.
AP160724 - Det er interessant at kulturen kan gjøre det på en måte som ikke politikken kan, sier Michelet.
AP160724 Vi vil alle unngå kollektiv avstraffelse, men systematikken og kulturen i russisk idrett vedrørende dopingbruk, nødvendiggjør enda hardere reaksjoner, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
AA160724 Vi vil alle unngå kollektiv avstraffelse, men systematikken og kulturen i russisk idrett vedrørende dopingbruk, nødvendiggjør enda hardere reaksjoner, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
AP160719 I tillegg vil det at hver fjerde soldat som kommer inn prege kulturen i Forsvaret.
AP160710 Kulturen trekker ¶
AP160708 LAGVIS : Irske irske Connor Herrington utfordrer den maskuline identiteten i hip hop kulturen ved å la malingen dryppe.
AA160708 LAGVIS : Irske irske Connor Herrington utfordrer den maskuline identiteten i hip hop kulturen ved å la malingen dryppe.
AP160628 KULTUREN BLOMSTRER : Musiker Frode Barths andre hjem er i Neukölln.
AP160623 Jente ( 16 ) fikk dette spørsmålet : « Du mener innvandrere river bort den norske kulturen , men hva er egentlig norsk kultur.
AP160623 Jeg elsker Norge, det norske språket, den norske kulturen , den norske historien.
AP160623 Ikke bare faget i seg selv, men kulturen , litteraturen.
AP160623 Da jeg var yngre, si 16 - 17 år gammel, hadde jeg en frykt for den muslimske kulturen .
AP160620 « Du mener innvandrere river bort den norske kulturen , men hva er egentlig norsk kultur.
AP160620 Si ;D-innlegg : Jeg har hele tiden tenkt at innvandring er ødeleggende for kulturen og verdiene Norge er bygget på.
AP160620 Jeg har også hele tiden tenkt at innvandring er ødeleggende for kulturen og verdiene Norge er bygget på, fordi det norske blir utvannet. 3rd-party-bio ¶
SA160614 - Det russiske fotballforbundet er blitt flinkere til å straffe klubbene, men det finnes ingen plan for å jobbe sammen med supporterne for å få dem til å endre kulturen , sier FARE-leder Piara Powar.
AP160614 - Det russiske fotballforbundet er blitt flinkere til å straffe klubbene, men det finnes ingen plan for å jobbe sammen med supporterne for å få dem til å endre kulturen , sier FARE-leder Piara Powar.
AP160611 Det er ungdomstiden, slik den har vært i flere tiår, og slik kulturen uttrykker den i ulike former.
SA160512 Den gjelder å skape den kulturen og de miljøene som er nødvendig for å få opp spillere.
SA160512 " Jenter synes golf er sosialt hyggelig, men vi må få til hele kulturen , påpeker historien første kvinnelige, norske golfsjef.
AP160512 Den gjelder å skape den kulturen og de miljøene som er nødvendig for å få opp spillere.
AP160512 " Jenter synes golf er sosialt hyggelig, men vi må få til hele kulturen , påpeker historien første kvinnelige, norske golfsjef.
SA160511 Kulturen blir utfordrende, sier Davidsen.
DB160511 - Dette er en viktig del av kulturen vår som vi absolutt må satse mer på.
BT160511 Kulturen blir utfordrende, sier Davidsen.
AP160511 Kulturen blir utfordrende, sier Davidsen.
AP160510 I kulturen ligger det alltid evne til å bevege og underholde ut over det som ellers skjer rundt deg.
AP160502 Hjemme på mektige Santiago Bernabéu ligger det i kulturen at de helhvite ikke skal bøye nakken for noen.
AP160428 Han forsto ikke kulturen , sier 29-åringen fra Iowa.
AP160428 - Jeg har lyst til å tilbringe tid her og lære mer om kulturen , folket, landets historie, og så dra hjem igjen.
AP160424 Vi har overført kulturen automatisk til Norge.
BT160421 La oss ta den levende kulturen : Festspillenes by har to dimensjoner ; internasjonal finkultur som selv Oslo kunne fått til med de rette bevilgninger, mens Ole Hamres bykjærlighet uttrykt gjennom folkofonen aldri kunne fått samme ramme i en annen by.
AP160416 Vi synes det er fint å vise frem kulturen vår, sier Lally.
AP160406 De unge guttene er ofte eneste forsørger igjen som lever, og storfamilien og naboer i hjemlandet forventer at de skal ta seg av dem - det er en del av kulturen .
AP160329 De kommer ikke for kulturen og historien, men for arbeid og et bedre liv enn der de kommer fra.
AP160318 Betyr det at vi som kjenner systemet, kulturen , linjen og det etablerte, må gi litt ekstra ?
AP160316 Men allerede i 2012 sa han ting som var identisk med det nasjonalsosialistene sa : At man slåss for sin rase og at kulturen vil gå under, han snakket om « voldtekt av våre kvinner ».
BT160308 Hun kritiserte den « tankeløse og selvgode kulturen » som etter hennes mening hadde fått fritt spillerom i feminismen, og som kun handlet om å rakke ned på menn.
SA160307 - Det er selvsagt rivalisering, men som en del av den nordiske kulturen tror jeg vi er ydmyke.
BT160307 - Det er selvsagt rivalisering, men som en del av den nordiske kulturen tror jeg vi er ydmyke.
AP160307 | Skjellsordene vi bruker tar vare på den dårlige kulturen Erle Malde-Frøyland ¶
AP160307 Når dere bruker slike ord som skjellsord, tar vi vare på den dårlige kulturen .
AP160307 | Skjellsordene vi bruker tar vare på den dårlige kulturen Erle Malde-Frøyland ¶
AP160307 - Det er selvsagt rivalisering, men som en del av den nordiske kulturen tror jeg vi er ydmyke.
AP160304 - Troen på fysisk avstraffelse skyldes delvis kulturen foreldrene kommer fra.
AP160228 Hvis du ikke viser handlekraft nå, blir du spist av kulturen .
AP160225 Den patriarkalske kulturen har imidlertid dypt rotfeste, mener han, og minner om at en stor andel av fotballederne kommer fra deler av verden hvor politiske skandaler og korrupsjon er hverdagskost.
AP160204 - Å være foreldre er ikke det samme for mor som for far fordi kulturen vi lever i, som kommer til uttrykk gjennom de to kronikkene, gir mødre et større ansvar for barna.
AP160131 Hvis den norske skole klarer å fremme kulturen og bakgrunnen til både etnisk norske og elever av annen etnisitet, vil vi forhåpentligvis oppnå en større respekt for hverandre.
AP160129 Det er ikke godt nok fordi kulturen er den viktigste lagspilleren vi har i den pågående kampen for frihet.
AP160127 Men jeg vil si at et land og en kultur som har greid å bore på store dyp og gjort store ting i verdensrommet - sende mennesker til månen, ja det gjelder ikke Norge, men den kultururen vi er en del av - den kulturen kan finne løsninger på dette.
DA160120 Mandag var det i alle fall tid til å minnes historien og kulturen til denne klubben som vokste fram i arbeiderstrøket langs Akerselva.
AP160115 Vi kunne være svært stolte av kulturen vår.
AP160115 Kongen snakket også om den norske kulturen som full av kunstneriske « verdensskatter ».
SA160113 - Kulturen og viljen til å produsere skiskyttere fra Voss-bygden er stor.
AP160113 - Kulturen og viljen til å produsere skiskyttere fra Voss-bygden er stor.
SA160104 Denne kulturen er bygget opp gjennom mange år.
AP160104 Denne kulturen er bygget opp gjennom mange år.
AP160104> Denne kulturen er bygget opp gjennom mange år.