SA171230 To blir også hedret for kulturelle prestasjoner på høyt nivå, og fire får kommunens egen innsatspokal.
DB171230 Politikerne må gi verktøy og sørge for skolering av barnehagepersonell, lærere på skolene, ledere i idrettslag og kulturelle organisasjoner.
SA171229 To blir også hedret for kulturelle prestasjoner på høyt nivå, og fire får kommunens egen innsatspokal.
DB171229 Filmen « Den lille havfruen » inneholder flere andre referanser, noen mer kulturelle enn andre.
DB171224 - Noen bruker det av kulturelle grunner, fordi det er mote, på grunn av tro og noen på grunn av tvang.
NL171221 Kanskje er de ulike rettsinstansene som har vært involvert i denne konkrete saken også et uttrykk for denne kunnskapsmangelen og aktørenes ulike kulturelle utgangspunkt.
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶ ¶
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶ ¶
DB171221 | Til tross for politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten ¶
DA171221 Filmens formuleringer rundt konsekvensene av en ung jentes viljesterke handlinger på tvers av foreldrenes kulturelle og dogmatiske ønsker, treffer oss der de skal.
DA171221 Filmens formuleringer rundt konsekvensene av en ung jentes viljesterke handlinger på tvers av foreldrenes kulturelle og dogmatiske ønsker, treffer oss der de skal.
DA171220 Hun reflekterer rundt kjønn, kropp og identitet, opp mot de kulturelle , språklige og politiske strukturene som hele tida omgir oss.
DB171219 Lille Norge er de siste tiårene blitt verdensledende i toppidrett, men det helt spesielle er likevel den formidable kulturelle innflytelsen idrett i sin fulle bredde har fått i samfunnet vårt : ¶
DB171219 Til tross for alle slike politiske og kulturelle bedrøveligheter, representerer Libanon en slags stabilitet i Midtøsten.
BT171219 Verken religiøse eller kulturelle begrunnelser kan legitimere dette grusomme overgrepet.
DA171217 I oppropet heter det bl.a : « Ved å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, prøver Donald Trump å oppnå det samme som Israel har forsøkt å gjøre i femti år med væpnet makt : å fjerne palestinerne, og deres politiske og kulturelle tilstedeværelse, fra deres egen by.
BT171217 Ved å ta i bruk viktige kulturelle markører i ungdomstiden, øker mulighetene for å styrke det helhetlige læringsmiljøet og vi kommer nærmere idealet om å utvikle sosio-emosjonell læring for hele mennesket.
DB171216 « Ved å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, prøver Donald Trump å oppnå det samme som Israel har forsøkt å gjøre i femti år med væpnet makt : Å fjerne palestinerne, og deres politiske og kulturelle tilstedeværelse, fra deres egen by. », heter det i oppropet.
DB171216 De to hadde begge vært gift flere ganger før, og på grunn av den kulturelle moralen som rådde på den tida, ville Elizabeth egentlig ikke invitere dem.
DA171216 Samtidig skal skolen få fram den kulturelle rollen kristendommen har spilt i 1000 år, der en konsekvens er at salmer synges og jul feires.
DA171215 « Ved å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, prøver Donald Trump å oppnå det samme som Israel har forsøkt å gjøre i femti år ¶ med væpnet makt : å fjerne palestinerne, og deres politiske og kulturelle tilstedeværelse, fra deres egen by », heter det i oppropet.
AP171215 Og det er jo litt rart hvis de 69 prosentene i undersøkelsen som svarer at « innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge », tenker på svensker.
AP171215 Det er rart dersom de 69 prosentene som svarer at « innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge », tenker på svensker, skriver vår kommentator.
NL171213 Det samme gjør skilting på samisk og samiske kulturelle begivenheter i byen.
VG171212 Nye tall : Innvandrere overrepresentert blant kriminelle - men andelen er på vei ned ¶ 25 prosent av de spurte mener at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene, mens 68 prosent mener at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.
AP171212 Fakta : Kulturelle Greenwich ¶
AP171212 - Her er mange tilbud for dem som liker å krydre førjulstiden med kulturelle innslag, smiler hun.
AP171212 25 prosent av de spurte mener at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene, mens 68 prosent mener at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.
AA171212 - Her er mange tilbud for dem som liker å krydre førjulstiden med kulturelle innslag, smiler hun.
AA171212 Kulturelle Greenwich ¶
AA171212 Noe kan skyldes kulturelle og sosiale forskjeller.
AA171212 68 prosent av oss er helt eller ganske enige i at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge, viser ferske tall fra SSB.
DN171211 Da må vi heller se mer på strukturelle og kulturelle forhold.
DB171211 ¶ Det norske rom : Det er ikke minst de politiske og kulturelle erfaringene i de nasjonale offentlighetene som gjør oss forskjellige fra folk i andre land.
DA171211 Religiøse ledere mener kinoer truer saudiernes kulturelle og religiøse identitet, mens saudiarabiske filmskapere mener kinoforbudet er meningsløst når filmer likevel blir tilgjengelige på internett.
BT171210 Dessuten er den misvisende og fordomsfull, og føyer seg inn i en pen katalog av lignende plattheter fra regjeringens « kulturelle alibi ».
AP171210 Jeg liker å tro at den norske normen er å gi takhøyde for forskjeller og å se hverandre på tvers av kulturelle og sosiale forskjeller.
AP171210 Det kunne gjelde politiske eller kulturelle tema som journalisten eller redaksjonen hadde egne, ofte svært prektige synspunkter på.
AA171208 Han har skrevet et filmmanus som tar for seg de kulturelle forskjellene mellom Norge og Kina, og som samtidig forsøker å minimalisere kløften mellom de to.
AP171207 « Pizzaiuolo », som pizzatradisjonen i Napoli kalles, er en av 38 kulturelle fenomen som har fått UNESCO-status.
AP171207 33 kulturelle fenomener lagt til UNESCOs liste ¶
SA171206 De som kjemper mot store byggehøyder for å forsvare sine boligområder, sine nærområder, sine åpne arealer og ønskelige kulturelle og historiske kvaliteter, må også bli hørt.
NL171206 Kommunen har et kulturbudsjett som blant annet mange festivaler og andre kulturelle tiltak nyter godt av.
AP171206 USA og de fleste andre land har nektet å anerkjenne den israelske annekteringen av Øst-Jerusalem, derfor ligger ambassadene deres i den kommersielle og kulturelle storbyen Tel Aviv i stedet.
DN171205 Den nye alliansen skal sørge for koordinering av alle militære, politiske, økonomiske, handelsmessige og kulturelle forbindelser mellom de to landene, heter det i en kunngjøring fra Emiratenes president, sjeik Khalifa bin Zayed Al-Nahyan tirsdag.
DB171205 Det siste tiårets dreining fra kulturelle og sosiale forklaringsmodeller og analyser, mot biologiske, gjør det spesielt interessant å se på sosial determinisme og gruppetenkning.
DB171205 Det er også interessant at de samme menneskene som under « Hjernevask»-debatten latterliggjorde kulturelle forklaringer for kjønnsbasert handling, er de samme som forklarer andre menn som sosialt konstruerte og drevet av en kollektiv kulturell determinisme.
VG171204 Myndighetens har også - i et forsøk på å svekke rohingya-folkets historie, kultur og identitet - drevet en målrettet jakt på lærere, religiøse og kulturelle ledere, og andre nøkkelpersoner, slår den samme FN-rapporten fast.
NL171204 Jeg har ingen tro på at språk, kulturelle skikker og identitetsfølelse kan videreføres gjennom gener og skolebøker alene.
SA171203 Meningsmålinger i Europa tyder på at kjernesakene som motiverte folk til å støtte Brexit eller ytre høyre-partiene i Frankrike og Tyskland, og til og med de populistiske partiene i Øst- og Sentral-Europa, er kulturelle og sosiale.
AA171203 Auksjon på alt fra kunst via RBK-drakt til konsertbilletter, klessalg, matsalg og en haug med kulturelle innslag ga dagen en fin ramme.
AP171202 Det handler om å se at sosiale, kulturelle , økonomiske og biologiske faktorer ikke bare påvirker hvordan sykdommer arter seg, eller hvordan vi mestrer sykdom, men at disse faktorene også i seg selv kan skape sykdom.
AP171202 Jennifer Egan følger opp kjempesuksessen « Bølle på døra » med slående kulturelle observasjoner fra USA på 1930-tallet.
AP171202 Den er snarere en meditativ fortelling, full av kulturelle observasjoner, om identitetsdannelse og om å finne sin plass i verden.
NL171201 Det handler om å arrangere kurs, seminarer, medlemsmøter i sameforeningen og kulturelle arrangementer.
DB171201 Sammen med andre litteraturpolitiske tiltak, som innkjøpsordning, bibliotek- og kopieringsvederlag, bokavtale og Den Kulturelle Skolesekken, er stipender nødvendige for å sikre forfattere en inntekt å leve av.
DB171130 Når det heldigvis ikke skjedde, står saken igjen som et sørgelig eksempel på hvor dype de kulturelle og politiske skyttergravene i USA er blitt.
AA171130 Voksenopplæringens plass i den kulturelle skolesekken og nyankomne flyktningers plass i idretten.
AP171129 Det er visstnok slik at smerte er kulturelt betinget og at sykdomsforståelse er et av de kulturelle særtrekkene som vanskeligst lar seg endre.
NL171128 Min generasjon har måttet stive opp vårt regionale, etniske og kulturelle sjølbilde.
NL171128 Det norske samfunnet har likevel ikke vært rasistisk i den forstand at det stanset dem som trengte igjennom kulturelle , sosiale og språklige barrierer.
DA171128 - De tror på en veldig begrenset tolkning av Islam, og alle som ikke tror som dem, kan drepes, forteller Mustapha al-Sayid, en ekspert på sosiale og kulturelle studier, i den Kairo-baserte organisasjonen Partners in Development.
AP171127 Det sosiale og kulturelle presset som norske gutter og jenter fra det flerkulturelle miljøet møter når de skal velge hvordan de vil leve sine liv.
DB171126 Spørsmålet er om vi kritikere bare kan skylde på de kulturelle klimaendringene, når vi nå er i ferd med å bli truet art.
BT171126 Over tid vil den endre seg som følge av sosioøkonomiske og kulturelle endringer.
AP171126 Konsekvensen ble at norsk offentlighet ; mediene, forskningsmiljøene og det politiske lederskap, i disse tiårene gjorde seg selv språkløs og i realiteten prinsipielt holdningsløs stilt overfor ideologier og religiøse og kulturelle oppfatninger som forkastet de norske oppfatningene om at de representerte det universelle.
SA171125 Den franske forfatteren Rochefoucauld sa en gang at " få mennesker hadde blitt forelsket om de ikke hadde hørt om det på forhånd ", og i boken " Consuming the romantic utopia " ( 1997 ) tar Illouz et lignende standpunkt og peker på hvordan vår forståelse av begjær og romantiske forhold påvirkes av kulturelle symboler, det vil si, objekter, fortellinger eller bilder som vi oppfatter som knyttet opp mot slike følelser.
DB171125 Dersom ligaen holdes ved like kan den bidra til å fremme konkurranse, øke kvaliteten på landslaget og den kulturelle effekten i landet, mener ESPN.
DN171124 - Saudi-Arabia har et stort turistpotensial som følge av et behagelig klima, historiske og kulturelle områder, naturlig skjønnhet og et rikt liv under vann.
DA171123 Hun mente at en fredelig verden begynte med barna - og vennskap på tvers av landegrenser og kulturelle og religiøse skiller.
BT171123 Om ikke deres akutte behov for lokaler oppfylles snarest, vil de to kulturelle flaggskipene måtte forlate Bergen og Hordaland for å finne en tryggere havn et annet sted i Norge.
BT171123 De fremstår som kulturelle fyrtårn for både kulturbyen Bergen, kulturfylket Hordaland og for Norge.
AP171123 Det kan gjerne inkludere servering, kulturelle aktiviteter og en båt ved brygga.... så får vi håpe at den nye bryggen slipper alle bryggers forbannelse, pælemark.
AP171122 Høstens debatt ble utløst av en kampanje fra HRS der de ba sine lesere om å fotografere muslimer i Norge for å « dokumentere den kulturelle revolusjonen » som organisasjonen mener pågår.
DB171121 Han har trukket seg tilbake fra sine offisielle plikter, men i flere tiår har duoen vært å se sammen på flere oppdrag, kulturelle arrangementer og i sorg.
DA171121 - Det blir også innslag med « Den kulturelle buksesmekken » og Bikkjestøkket Bleie- og omsorgssenter som setter opp Tre Nøtter til Askepott, informerer Ragnhild Grøndahl og påpeker at det skal låte bra og være morsomt.
AP171121 For drama og fiksjon er utvilsomt en viktig del av vårt oppdrag om å dekke sosiale, demokratiske og kulturelle behov.
VG171120 » Veien hit har vært lang, og både språklige, kulturelle og andre barrierer gjorde at innvandrere ikke like selvfølgelig som nordmenn organiserte seg i slike forum før nå.
VG171120 Stiftelsen skal arbeide ved å være en aktiv stemme i samfunnsdebatten, legge til rette for kompetanseheving, praktisk tilrettelegging og systematisering av frivillig arbeid, kulturelle aktiviteter og gi støtte til prosjekter som underbygger samme formål.
DA171120 Det starter med opera og klassisk, men så kommer listen som inkluderer heavy metal, dubstep og til slutt grime, som ikke bare plasserer stykket geografisk på østkanten i London, men også peker mot et sosialt skifte som oppsto i den kulturelle undergrunnen, og som nå er i ferd med å utgjøre et kulturpolitisk jordskjelv i den engelske storbyen, ikke ulikt det jordskjelvet som Georgie og Alex gjennomgår.
AP171120 Nå ligger kystlinjen åpen, mens nasjonens kulturelle og politiske sentrum er blitt forvandlet til festningsgate, en dobbelt selvpåført Oslomur.
AA171118 På dette tidspunktet hadde jeg også begynt å forstå litt mer av de usynlige sosiale og kulturelle kodene i det nye landet mitt.
AA171118 Og barna våre lider dessverre ofte under denne kulturelle inkompetansen. § ¶
AA171118 Og barna våre lider dessverre ofte under denne kulturelle inkompetansen.
DA171117 Ap vil også styrke Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken i sitt budsjettforslag.
DA171117 Ap vil også styrke Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken i sitt budsjettforslag.
DA171116 At mange foreldre ønsker at barna gifter seg med noen med den samme kulturelle eller religiøse bakgrunnen, har hun for øvrig forståelse for.
DB171115 Det er betydelig forskjell på kulturelle uttrykk i et nazistisk og totalitært regime, kontra det tyske folks historiske kulturarv.
AA171113 Åpen kirke-konseptets tiårsjubileum markeres med en uke med foredrag, messer og kulturelle innslag, et program titulert som « Fest og Protest ».
DA171112 Foruten å delta i samfunnsdebatten skal stiftelsen bidra til kompetanseheving og støtte opp om frivillig arbeid og kulturelle aktiviteter.
AP171112 Samtidig viser disse undersøkelsene nemlig at det også pågår betydelige kulturelle endringer innad i den innvandrede befolkningen.
AP171112 På den ene siden insisterer « innvandringsmotstandere » og « islamkritikere » på at kulturelle forskjeller er hugget i stein og trumfer alt annet.
AP171112 Den gir en levende og håpefull beskrivelse av hvordan det er å stå midt oppe i disse kulturelle brytningene, og hvordan de systematisk jobber for å « øke takhøyden i sitt eget liv » som de så fint formulerer det.
AP171112 De gjennomgår ikke bare en gedigen klassereise, de kulturelle endringene som følger med denne klassereisen er også slående for alle som gidder å se.
AP171112 Betydelige kulturelle endringer ¶
AA171112 Seks år etter at Vesten trakk seg ut av Irak, er tilstanden forverret med blodige konflikter mellom folkegrupper og stammer av ulike religiøse og kulturelle slag.
DA171111 Men de økonomiske, kulturelle og sosiale endringene som måtte til for at det skulle vare, manglet.
DA171110 En film om en ung kvinnes kamp mot århundregamle patriarkalske skikker hvor hun bruker seg selv, kunnskapen hun har tilegnet seg og kraften fra en ung generasjon til å påvirke så vel enkeltpersoner som gamle kulturelle og politiske strukturer.
DA171109 - Bibelen, den er grunnlaget for mye av vårt kulturelle tankesett i vesten.
VG171108 Innsamlingskontrollen er en stiftelse Stiftelsens formål er å påse at innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig.
DB171108 Human Rights Service fikk massiv motbør etter å ha bedt sine lesere om å sende egne bilder av « den kulturelle revolusjonen » i Norge.
DA171104 Byen satser også sterkt på å styrke sin kulturelle kapital.
AP171104 Folkets « storhet » blir ofte understreket ved å henvise til klassiske imperier, kulturelle bragder, militærmakt og økonomisk velstand.
SA171103 Eikill anfører at Morten Mølster var en viktig figur, både i band og for hele den kulturelle infrastrukturen i byen.
DA171103 Og til ideen om å prøve å vinne over forskjellene, ved å prøve å styrke det kulturelle båndet mellom folk og fellesskapet - heller enn å lage skillelinjene større mellom oss.
VG171102 Det er så store kulturelle og politiske forskjeller mellom Catalonia og Madrid, mener han.
AP171102 Movida Madrileña, den kulturelle bevegelsen som vokste opp etter Francos diktatur, handlet om kunst, kreativitet, spontanitet og uskyldighet.
AP171102 Brochmann-utvalget konkluderte tidligere i år med at det er risiko for at økende økonomisk ulikhet kan spille sammen med kulturelle forskjeller og svekke grunnlaget for samhold, tillit og for samfunnsmodellens legitimitet, hvis Norge ikke lykkes med integreringen.
VG171101 Kanskje er det de kulturelle endringene, der det ikke lenger er selvfølgelig at man går rett fra konfirmasjon til å jobbe og stifte familie.
DN171101 Kanskje er det de kulturelle endringene, der det ikke lenger er selvfølgelig at man går rett fra konfirmasjon til å jobbe og stifte familie.
DA171101 Kanskje er det de kulturelle endringene, der det ikke lenger er selvfølgelig at man går rett fra konfirmasjon til å jobbe og stifte familie.
DA171101 Det skaper en del kulturelle og språklige utfordringer som kan gå på sikkerheten løs.
BT171101 Kanskje er det de kulturelle endringene, der det ikke lenger er selvfølgelig at man går rett fra konfirmasjon til å jobbe og stifte familie.
VG171031 Det ga i stedet støtet til de kulturelle og sosiale omveltninger i Europa på 1500-tallet som vi i dag kaller reformasjonen.
AA171031 Mange av dronningene kom fra andre land og tok med seg nye kulturelle uttrykk til Norge.
DA171030 Han er en så fin artist med veldig aktuelle tekster som helt sikkert når fram og treffer ungdommene, tror Jørgen Greiner, ansvarlig for Den Kulturelle Skolesekken ( DKS ), videregående opplæring.
DA171030 Flere hundre elever ved de videregående skolene i Drammen var invitert via Den Kulturelle Skolesekken til å høre en av de mest populære artistene for tida.
DA171030 Den Kulturelle Skolesekken ( DKS ) i Buskerud inviterte til konsert på Union, og på menyen denne ggangen sto den superpopulære artisten Cezinando, som alle unge vet hvem er.
DA171030 At Den Kulturelle Skolesekken fikk denne artisten på kroken er jo mildt sagt utrolig.
AP171030 Det utløste en dynamikk som delte kontinentet i to i form av politiske, kulturelle og kirkelige motsetninger.
AP171030 Vi vet at mange barn og unge står i et krysspress mellom foreldrenes kulturelle og religiøse oppfatninger og egne ønsker om retten til å bestemme over eget liv. ltfor mange utsettes for negativ sosial kontroll.
AP171030 Parallelt med integrering i utdanning og arbeid skjer det også integrering langs sosiale og kulturelle dimensjoner.
AA171030 Det gjør vi fordi reformasjonen ga støtet til kulturelle , sosiale og politiske endringer som fortsatt preger vårt samfunn.
AA171030 Det kan også bidra til å utjevne kulturelle og sosiale forskjeller.
VG171029 Ifølge nettstedet Playbill.com var showet en kritikk av USAs nåværende politiske og kulturelle landskap.
DB171027 Organisasjonen ba lesere sende inn bilder som dokumenterer « den kulturelle revolusjonen » og « islams framvekst » i Norge.
BT171027 Kristoffersens setter seg på sin høye hest med sin stigmatiserende beskrivelse av næringslivet som totalt blottet for forståelsen for og interessen av vår kulturarv som arkitektur, fortidsminner og kulturelle verdier.
AP171027 Sjokkvalget for et år siden avslørte hvordan økonomiske, sosiale og kulturelle spørsmål har skapt en dypt splittet nasjon.
DB171026 Men er ikke modernitetens historie en fortelling om at mennesket har kvittet seg med sin stedbundethet, om mennesker som har brutt opp fra sine steder og sine nærmeste, forlatt bygd og by, gitt avkall på fedreland og kulturelle røtter ?
BT171026 Et enstemmig bystyret fattet et vedtak 16.11.2016 der Bystyret " ber byrådet vurdere anskaffelse av Kjødetomten/Dikkedokken Nord for fremtidige kulturelle formål ".
BT171026 Det som her har skjedd, er ikke bare av intern, faghistorisk interesse, men gjenspeiler bredere kulturelle endringer i samfunnet.
VG171025 - Hvis man skal organisere deltakelse i kulturelle aktiviteter ut fra hva foreldrene eller enkelte lærere mener om det, er det å trekke det alt for langt.
AP171025 Slik posisjonerer vi oss bedre i møte med våre folks stadig økende økonomiske, politiske, kulturelle , sosiale og økologiske behov, samtidig som vi bedre kan promotere helhetlig menneskelig utvikling og sosial fremgang.
VG171024 « Menn, hvordan vil dere hjelpe oss å endre den kulturelle epidemien av seksuell trakassering og overgrep ? » spurte skuespiller Alyssa Milano 18. oktober og benyttet den nye emneknaggen.
AA171024 Det stikker dypere, og det handler om kulturelle trender og invadering av barns hverdag.
AP171022 Målet er å få profesjonelle forfattere og illustratører til å gå i dialog med barn og unge, for å gi disse et verktøy til selv å komme med sine kulturelle ytringer, sier Tora Ferner Lange, fagansvarlig for barne- og ungdomskultur i Norsk kulturråd.
VG171021 Men likevel må man, med Mark Lilla, spørre : Er den stadig tiltagende dyrkingen av kulturelle forskjeller og særtrekk potensielt farlig ?
VG171021 Identitet og kulturelle markører blir stadig viktigere, og motsetningene og mistenksomheten på tvers av grupperingene vokser.
VG171021 Den amerikanske venstresiden understreket - før den kulturelle vendingen i 60-årene - viktigheten av en felles amerikansk identitet, på tvers av ulike ( og dype ) kulturelle og etniske skillelinjer.
VG171021 Den amerikanske venstresiden understreket - før den kulturelle vendingen i 60-årene - viktigheten av en felles amerikansk identitet, på tvers av ulike ( og dype ) kulturelle og etniske skillelinjer.
DB171021 Gjennom flere århundrer har ideologiske og kulturelle forestillinger underbygget menns makt, og det er tydelig at Rolness ikke liker at vi setter søkelyset på dette.
AP171021 Landsmålet hos oss ble en løftestang for den norske bondebefolkningen mot det dansk-norske politiske og kulturelle hegemoni.
AP171021 En vei inn i dette fascinerende nabolands fortid er å undersøke mønsteret av skillelinjer - økonomiske, politiske og ikke minst kulturelle - og på en systematisk måte sammenligne dem med våre.
AP171021 Den administrative, økonomiske og kulturelle overklassen snakket svensk ( 6% av befolkningen i dag ).
AP171021 Den gryende forelskelsen mellom ham og svensk-iranske Roksana, blir et slags ungdommelig speilbilde av Teddy/Emilie-relasjonen, og handler i bunn og grunn om fri vilje kontra sterke sosiale og kulturelle bindinger.
AP171021 Den geografiske avstanden er minimal, den sosiale og kulturelle enorm.
DB171019 Jeg har tro på at det for framtidas nordmenn vil være mulig å forstå grunnene til at det er en sårhet knyttet til bruk og misbruk av urfolks kulturelle uttrykk.
AA171019 Kunsthåndverkeren lager til vanlig lignende installasjoner for Den kulturelle skolesekken, et program som introduserer skolebarn for ulike typer kultur og kunst. - « Picnic » er en slags voksenversjon av « Kameleonen », som er utstillinga jeg har med meg når jeg reiser til ulike barneskoler.
DB171018 Det er ut fra denne kulturelle rammen bevegelsen hele tida er blitt styrt.
BT171018 - At nordeuropeiske land rapporterer høyere tall kan handle om kulturelle forskjeller og at toleransen hos oss er lavere for slik uønsket atferd, forteller Aagestad.
AP171018 Toppledere må derfor bruke mye mere av sin tid på å forstå hvilke organisatoriske virkemidler som er relevante og hvilke kulturelle forutsetninger som må være til stede for å lykkes. • Kultur for nysgjerrighet og risikotagning må utvikles.
AP171018 Toppledere må bruke mye mere av sin tid på å forstå hvilke organisatoriske virkemidler som er relevante og hvilke kulturelle forutsetninger som må være til stede når beslutninger må fattes på lavere nivåer i organisasjonen og involvere flere for at bedriften skal lykkes, skriver Birger Magnus.
VG171017 Men i hele den postmodernistiske, multikulturelle smeltedigelen som den globale popkulturen har smeltet sammen til, blander en rekke religiøse og kulturelle symboler seg sammen til en masse som ikke alltid er helt i pakt med hver enkelt gruppes historie, myter og helligdom.
AP171017 Sosial kontroll er et følsomt emne som potensielt rommer fare for kulturell stigmatisering, stereotypier, misforståtte kulturelle hensyn og ikke minst angst og lojalitetskonflikter hos barn og unge som føler seg utsatt.
AP171017 Han mener vi må passe oss for ikke å bli oversensitive når det gjelder kulturelle uttrykk.
VG171016 Vi ble oppfordret til å unngå å kle oss i kulturelle plagg som kunne virke støtende.
VG171016 Begge deler er kulturelle elementer med røtter i afrikansk-amerikansk kultur, og Cyrus ble kritisert for å stjele fra en kultur som hun, en privilegert hvit kvinne, ikke hørte til.
VG171016 Kulturell appropriasjon : Utnytte andre kulturelle elementer som sitt eget.
VG171016 Ikke forstå meningen eller den historiske og politiske konteksten av det kulturelle elementet du har tatt til deg.
NL171016 Når noen lager humor på samenes bekostning, tullejoiker på tv iført fake kofte, bruker andres kulturelle elementer for moro, etteraper samen på revy, eller kommer med støtende kommentar i sosiale medier, er det forventet at man skal le av det som same.
DB171016 Frankfurt 2019 er den største norske kulturelle satsingen i utlandet noensinne, og det er en satsning som er dømt til å lykkes.
DB171016 Minoriteten bør visst ha mer glimt i øyet, for retten til å bære andres folkedrakter på karneval står høyere i kurs enn retten til å kreve respekt for urfolks kulturelle uttrykk.
AP171016 » Men må vi leve i kulturelle kapsler for å bevare nasjonal lykke og bremse katastrofekapitalisme ?
AP171016 Og vi ser at land som har hatt en fenomenal økonomisk vekst, har ødelagt naturmiljø og sosialomsorg og tapt sin kulturelle egenart.
AA171016 - Jeg håper det er partier som forstår at det festivalene bidrar med, gjennom verdiskapning og viktige kulturelle uttrykk, er verdifullt for samfunnet vårt, sier Myhr.
AA171016 Las Palmas er også Gran Canarias kulturelle sentrum med flere museer og arrangementer, som operafestivalen i mai, karnevalet i februar og Catalinaparken, der det ofte arrangeres mer eller mindre improviserte forestillinger.
DN171012 | Den kulturelle ostehøvelen ¶
DB171012 Støtten opprettholdes trass i at organisasjonen møtte massiv motbør da den ba leserne om å sende inn sine egne bilder av « den kulturelle revolusjonen » i Norge.
DA171012 Kokkene kunne tilby gatemat med store kulturelle variasjoner.
AP171012 Det omstridte senteret har vært under hard kritikk den siste tiden for en kampanje der de ber folk ta bilder av islam og muslimer i Norge, for å dokumentere det HRS kaller den « kulturelle revolusjonen i Norge ».
AP171012 Den kulturelle revolusjonen ¶
AA171012 Human Rights Service ( HRS ) har fått skarp kritikk etter at de i begynnelsen av oktober oppfordret folk over hele landet til å fotografere muslimer og sende dem bildene, i den hensikt å « dokumentere den kulturelle revolusjonen ».
VG171011 Men i ettertid er det lett å se at jeg og andre i iveren etter å bygge bro og skape toleranse, overså hvordan kulturelle og religiøse normer innad i minoritetsmiljøene skader og begrenser menneskers mulighet til å leve gode liv.
VG171011 Det er spesielt det siste forslaget til HRS om å be nordmenn fotografere og sende inn bilder av muslimer i Norge for å dokumentere det organisasjonen kaller den « kulturelle revolusjonen i Norge », som har fått begeret til å renne for mange folkevalgte.
DB171011 Det er spesielt det siste forslaget fra Human Rights Service, om å be nordmenn fotografere og sende inn bilder av muslimer i Norge for å dokumentere det organisasjonen kaller den « kulturelle revolusjonen i Norge », har fått mange til å reagere, deriblant Støre.
DB171011 Oppdraget vi har fått av politikerne er å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet.
DB171011 For det er med SKAM å melde langt mer enn nyheter og politikerdebatter som bidrar til offentlig samtale, og som dekker demokratiske, kulturelle og sosiale behov.
DA171011 Det er spesielt det siste forslaget til HRS om å be nordmenn fotografere og sende inn bilder av muslimer i Norge for å dokumentere det organisasjonen kaller den « kulturelle revolusjonen i Norge », som har fått begeret til å renne over for mange folkevalgte.
DA171011 Det er spesielt det siste forslaget til HRS om å be nordmenn fotografere og sende inn bilder av muslimer i Norge for å dokumentere det organisasjonen kaller den « kulturelle revolusjonen i Norge », som har fått begeret til å renne over for mange folkevalgte.
AP171011 Her ber HRS nordmenn om å fotografere muslimer i Norge for å dokumentere den « kulturelle revolusjonen » som organisasjonen mener pågår nå.
AP171011 Her ber HRS nordmenn om å fotografere muslimer i Norge for å dokumentere den « kulturelle revolusjonen » som organisasjonen mener pågår nå.
AP171011 Trolig er likevel historiske og kulturelle forklaringer viktigst.
AP171011 Innlegget til Hege Storhaug om å dokumentere med bilder den « kulturelle revolusjonen » som pågår, der islam « dominerer mer og mer » har forståelig nok vekket kraftige reaksjoner, skriver Peter Christian Frølich og Kristian Tonning Riise.
AP171011 Denne gangen skyldes det en oppfordring til nordmenn om å dokumentere den såkalte « kulturelle revolusjonen » som pågår, der islam « dominerer mer og mer ».
AA171011 Det er spesielt det siste forslaget til HRS om å be nordmenn fotografere og sende inn bilder av muslimer i Norge for å dokumentere det organisasjonen kaller den « kulturelle revolusjonen i Norge », som har fått begeret til å renne over for mange folkevalgte.
DB171010 Det er spesielt det siste forslaget til HRS om å be nordmenn fotografere og sende inn bilder av muslimer i Norge for å dokumentere det organisasjonen kaller den « kulturelle revolusjonen i Norge », som har fått begeret til å renne for mange folkevalgte.
DA171010 Norsk Forfattersentrum formidler forfatterbesøk og lignende til skoler, ofte via Den kulturelle skolesekken.
AP171010 Problemet er at Alfredson ikke helt makter å gjenskape spenningen eller ser ut til å bry seg om de kulturelle nyansene fra Nesbøs roman.
AP171010 Gode filmer får deg som regel til å akseptere slike kulturelle overskridelser.
AP171009 Men det vakte sterke reaksjoner da det innvandringskritiske nettstedet i forrige uke ba sine leserne sende inn bilder som dokumenterer det HRS kaller den « kulturelle revolusjonen » i Norge - og « hvordan islam dominerer offentligheten mer og mer ».
DB171007 I sakene står familiene ofte i et krysspress mellom to forskjellige kulturer, hvor ofte kulturelle forventninger og tradisjoner fra opprinnelseslandet står sterkest.
VG171006 Oscar-tildelingene, suksessene, den kulturelle innflytelsen.
DB171006 - Fra utsiden så glitret det - Oscar-prisene, suksessen og den utrolige kulturelle påvirkningen.
AP171006 Og ikke minst : Den formidlingen av det kulturelle , om hvem vi er og hvem vi har vært.
DA171005 oktober har derfor kulturelle krefter i Holmsbu satt sammen et helt eget program for kulturkjerringene - eller « kunstkjærringer », som de sier her - med positivt fortegn.
DB171004 HRS, med forfatteren og journalisten Hege Storhaug i spissen, vil at rights.no-leserne sender inn bidrag som dokumenterer islams kulturelle utvikling og tilstedeværelse i Norge.
DB171004 - Jeg tror at muslimer som meg, som bare er kulturelle muslimer, også vil rammes av dette.
DB171003 ¶ MØTER MOTSTAND : Informasjonsansvarlig Hege Storhaug i Human Rights Service ba leserne fotografere « den kulturelle revolusjonen » i et nytt fotoprosjekt.
DB171003 De vil « dokumentere den kulturelle revolusjonen, » og ber lesere å sende inn sine egne bilder.
DB171003 Informasjonssjef Hege Storhaug oppfordrer lesere å sende inn bilder for å dokumentere « den kulturelle revolusjon » som landets « politiske lederskap snur ryggen til ».
AP171003 | HRS får kritikk for å be leserne sende inn bilder av « den kulturelle revolusjonen » i Norge ¶
AP171003 HRS publiserte mandag en artikkel på sine nettsider hvor de ber leserne om å sende inn bilder som dokumenterer det de kaller den « kulturelle revolusjonen » i Norge.
AA171003 Sangskatten vår er en del av barns kulturelle danning.
AP171002 Likevel : FNs konvensjon om politiske og kulturelle rettigheter, som Spania har ratifisert, sier at « alle folk har rett til selvbestemmelse ».
DB171001 Med gode restauranter, spennende shopping og stadig flere kulturelle arenaer er det likevel en spennende attraksjon.
AP170930 Vi får også innblikk i den historiske og kulturelle konteksten for partiene.
NL170929 Niqab og burka må ses i sammenheng med andre kulturelle tradisjoner som er hemmende for likestillingen.
NL170929 Martin Luther ble « ein av dei viktigaste aktørane i den medierevolusjonen trykkjekunsten la grunnlaget for » ( s.76 ), skriver hun, og legger særlig vekt på den langvarige kulturelle betydning ved hans skrifter og virke.
DA170929 - Oslo trenger å styrke den kulturelle grunnmuren i årene som kommer.
DA170929 - Det blir nok både praktiske, og framfor alt, kulturelle utfordringer.
VG170928 Vi tror at kulturelle aktiviteter er en måte å få spillerne ut egen komfortsone, at det bygger lagånd.
VG170928 - Min far levde et eksepsjonelt og meningsfylt liv som medie- og kulturpioner, og var en ledende stemme bak noen av de mest signifikante sosiale og kulturelle bevegelsene i vår tid ved å forsvare frihet, menneskerettigheter og seksuell frihet, sier sønnen Cooper Hefner.
VG170928 På det tidspunktet sto Hefners kulturelle sol i zenith.
DB170928 Han hadde stor påvirkningskraft som pioner i media og kulturlivet, og som en ledende stemme bak noen av de mest betydningsfulle sosiale og kulturelle bevegelsene i vår tid.
DB170928 Innsats for helse og utdanning må ses i sammenheng med bekjempelse av kjønnsstereotypier og kulturelle praksiser som hindrer kvinner i å utvikle seg og gjøre selvstendige valg.
AP170928 - Min far levde et usedvanlig og innflytelsesrikt liv som en kulturell pioner og en ledende stemme bak noen av de mest betydningsfulle sosiale og kulturelle bevegelsene i vår tid.
DN170927 Medlemslandene er til dels svært ulike, når det gjelder for eksempel økonomiske forhold, grad av digitalisering, skattesystem og kulturelle forhold.
DB170927 Ønsker du å kombinere strandliv med både aktive og kulturelle opplevelser, er Malaysia den perfekte vinterdestinasjonen.
DB170927 De har en geopolitisk nøkkelrolle i hele Midtøsten, er avgjørende for verdens energisituasjon og er en kilde til religiøse og kulturelle impulser over hele kloden.
DB170926 Kulturelle tabuer knyttet til mensen gjør at mange jenter og kvinner sendes bort fra familien i perioder og er sårbare for overgrep.
AP170926 Vi tror det handler om å knekke kulturelle koder.
AP170926 Det handler om å knekke kulturelle koder for å bedre kjønnsbalansen i advokatfirmaene.
DB170925 Lite hos Malone vitner om innsikt i at rap som kunstform har vokst frem under særlige kulturelle betingelser han personlig aldri har kjent på kroppen.
VG170924 Jeg kommer selv fra Vest-Tyskland og er del av det kulturelle overklassen, men har en kone som kommer her fra Øst-Tyskland, slik at jeg også kjenner til den andre siden, er jeg sikker på at denne beskrivelsen treffer bra, sier han og forklarer : ¶
AA170923 I presentasjonen av Bergen la Aadland og resten av delegasjonen vekt på Bergens kulturelle mangfold, historie og tradisjoner.
SA170922 Fainstein hevder at all byplanlegging må vurderes i forhold til hvilke konsekvenser det får for mangfold, demokrati og likeverd - fordi det er prinsipper som har betydning for toleransen, den kulturelle rikdommen og like muligheter for alle.
VG170921 Ei heller stiller noen spørsmål ved den kulturelle verdien renessansen har hatt for Italia og verden for øvrig.
DA170918 Hele den kulturelle infrastrukturen blomstrer, oppsummerer Kleveland, som har planer som hun ikke kan snakke om ennå.
VG170917 Æresbasert vold og drap er drevet av kulturelle normer som anser jenter og kvinner for å være menns eiendom.
VG170917 Slike drap utføres for å beskytte den kulturelle troen eller æren.
VG170917 Problemet kan ikke løses ved å skape lover alene eller handlingsplaner, vi må utfordre de kulturelle normene.
DB170917 Og ja, selv sett fra vårt utgangspunkt langt utenfra, er det med bakteppet skissert over vanskelig å si noe annet enn at en låt som « Bank Account » representerer et forfall, noe nær en pervertert versjon av dype, stolte kulturelle tradisjoner.
DB170917 Er dagens kyniske, brutale rapmusikk fra Atlanta-rappere som 21 Savage et brudd med stolte afroamerikanske kulturelle tradisjoner ?
DB170917 Enda så vanvittig upassende det fremstår, å skulle stille denne typen spørsmål fra vår sidelinje, som hvite, europeiske kulturkommentatorer med nær maksimal distanse til alle kulturelle røtter.
VG170916 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) åpnet sykkelfesten, før de kulturelle innslagene kom på rekke og rad.
VG170916 Åpningsseremonien hadde kulturelle innslag fra hele verden, men også lokale helter som Lars Vaular.
DB170916 Det er en seier for ytringsfriheten i Russland i ei tid der kulturelle ytringer er under press fra Putin-regimets sosial-kulturelle konservative program.
DA170916 - Nordmenn flest er ikke så veltalende når de krangler, der ligger nok den kulturelle skjevheten, sier skuespiller Nicolai Cleve Broch, som har rollen som hudlegen Larry.
AA170916 Åpningsseremonien hadde kulturelle innslag fra hele verden, men også lokale helter som Lars Vaular.
SA170913 # Det gjelder spørsmålet om byens 18 kirker også skal defineres som en del av byens kulturelle grunnmur.
VG170912 Endestad mener også at forskningen er tvilsom fordi den bygger på faktorer som aldri ville ha fungert på tvers av sosiale og kulturelle grenser.
DB170912 at det kulturelle og politiske innholdet er i utvikling.
DB170911 Sp vil også gjeninnføre den kulturelle spaserstokken, som den blåblå regjeringa kuttet.
VG170909 Det som skjedde her, definerte vår åndelige, kulturelle og politiske tilknytning til Europa.
VG170908 Frp derimot, har ikke begynt å kjøre Tesla og snakke om den kulturelle kanon.
DA170906 - Gjeninnføre den kulturelle spaserstokken og andre livsgledetiltak for eldre ¶
AP170905 Mange etater skal i spill når kulturelle arrangement skal gå av stabelen.
DB170901 Jeg kan ikke forstå hvordan selverklærte godhetstyranner kan ha tro på kræsjkurs i norsk kultur til traumatiserte flyktninger fra den andre siden av kloden, samtidig som man ikke gidder å prøve å prate med sine medborgere, som man deler både språk og kulturelle referanser med.
AP170831 Her fra et tidligere prosjekt i regi av « Den kulturelle skolesekken » laget av barn fra Karen Aasumb, Barnas Hus og 5. klasse på skolene Stig, Høybråten, Stovner, Vestli og Rommen.
AP170831 Arbeiderpartiet vil ha et større løft for den kulturelle skolesekken og kulturskolen.
DB170830 Avisen hadde kulturelle muskler og ambisjoner.
AP170830 - Jeg ville vært like bekymret hvis et muslimsk barn som ikke snakker engelsk, ble plassert i et kristent fosterhjem som ikke snakket barnets morsmål og ikke viste respekt for barnets kulturelle bakgrunn, sier den konservative politikeren.
AA170830 Med sitt skiftende landskap passer Tenerife for alle typer feriegjester, og du kan få med deg alt fra ziplines til lokale, kulturelle innslag.
DB170828 Etter beseiringen av de kulturelle forventningene som tilsa at gutter skulle forsørge familien og pleie karrieren, mens kvinner først og fremst skulle være omsorgspersoner på livstid, er det lite som holder jenter tilbake, akademisk sett.
NL170827 Synet på ens eget opphav og kulturelle tilhørighet, er i stor grad et resultat av miljøet en lever i.
SA170826 Hittil har Tungenes fyr vært plassen for konserter og mindre kulturelle arrangementer her i kommunen.
DA170825 Jeg har vanskelig for å se at det er kulturelle praksiser fra Midtøsten eller Nord-Afrika som vi har godt av her.
DB170824 Rødegardistene ødela kulturelle symboler som minnet om det gamle regimet og den gamle kulturen, inspirert av anarkisten Pierre-Joseph Proudhons motto for en ny verdensorden : « makt til å ødelegge, makt til å skape ! ».
DB170824 De fleste kjenner til nazistenes kulturelle herjinger.
VG170822 Norge preges av et mangfold av kulturelle uttrykk, og til det trenger vi et mangfold av virkemidler både for institusjoner og det frie feltet.
VG170822 Hvilke kulturelle verdier ønsker vi at våre barn skal ta med seg videre til sine barn ?
NL170821 En ny økonomisk politikk, et nytt skattesystem, en alternativ helse og skolepolitikk, en økt politisk styring av den teknologiske utviklingen, en ny global handelsorden, en radikal respekt for kulturelle forskjeller og andre livsvesners rett til å eksistere, etc.
AA170821 Hva er din lokale kulturelle kampsak ?
AA170821 Hva er det viktigste kulturelle temaet for ditt parti ? 2.
AA170821 - Vi er opptatt av å styrke den kulturelle grunnmuren og det lokale kulturlivet, med en kulturskole som tilbyr plass til alle innenfor en akseptabel økonomisk kostnad.
DB170819 Komiteen som nå har valgt å forlate sine verv, har fungert som Det hvite hus' rådgivere i kulturelle spørsmål.
DB170818 Barcelona er ikke bare hovedstaden i landsdelen Catalonia i Spania, men også den kulturelle hovedstaden for katalanerne nord for Pyreneene, i Frankrike.
DA170818 Bort fra ignoranse og maktesløshet, fra foreldre, historiske og kulturelle begrensninger.
DA170818 Jeg ser heller ikke at det er en utfordring i forhold til logistikk og kapasitet i Oslo som by, sier han, og kan informere om at kulturkalenderen til Visit Oslo, med oversikt over byens mange kulturelle tilbud er svært populær.
NL170817 rstallene innen språk, hva som var i fokus i samfunnsdebatten, innvandring, flyktningsituasjonen, matvaner, ferievaner, politikk, økonomisk situasjon, forskjeller mellom folk, idrettsprestasjoner, barneoppdragelse, musikk, teater, TV og religion for å nevne noen uttrykk som vi kan kalle kulturelle ?
DB170816 Marilyn Monroe er kanskje den som kommer nærmest, men Hepburns rolle i « Breakfast at Tiffany's » har virkelig satt et permanent merke i den kulturelle verdensarven.
DB170816 Den ikoniske skuespillerinnen ble gravlagt i byen Tolochenaz i Sveits, men hennes kulturelle arv lever videre.
DB170815 Ved siden av satsingen på kreativ næring, har vi i regjering igangsatt flere satsinger for å skape det kulturelle spleiselaget.
DB170815 Det er dette vi kaller Det kulturelle spleiselaget.
VG170814 » Å hevde, slik Borten Moe, Helleland, Hareide, Listhaug, Støre og en rekke andre politikere stadig gjør, altså at vi har kristendommen å takke for vestens kulturelle tradisjon, frihetsverdier og enorme teknologiske fremganger, er derfor ikke bare direkte usant.
AP170813 De med tid til overs og kulturelle interesser kan gå på konsert : ¶
VG170812 Økende økonomisk usikkerhet har bare forsterket en bekymring for raske kulturelle endringer i møte med innvandring, særlig fra muslimske land.
DA170811 Jeg vil påstå at UKM er en av de fineste kulturaktivitetene vi har for ungdom, fordi den favner så bredt og favner hele landet, sier Liadal, som også vil styrke ordninger som den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken.
DA170811 Jeg vil påstå at UKM er en av de fineste kulturaktivitetene vi har for ungdom, fordi den favner så bredt og favner hele landet, sier Liadal, som også vil styrke ordninger som den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken.
DA170811 - Hvis vi skal ta litt lærdom av det tidligere kulturløftet, så var det at det skapte en formidabel ambisjonsøkning, vekst og aktivitet, men vi opplevde at det var utfordrende å sikre at midlene kom ned til den kulturelle grunnmuren i så stor grad som vi ønsket.
DA170811 * Styrke kulturelle gratisordninger som Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken ( kulturtanken ) og Den kulturelle bæremeisen ( kultur i barnehage ), gi flere kulturopplevelser over hele landet og samtidig sikre arbeidsplasser for profesjonelle kulturutøvere.
DA170811 * Styrke kulturelle gratisordninger som Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken ( kulturtanken ) og Den kulturelle bæremeisen ( kultur i barnehage ), gi flere kulturopplevelser over hele landet og samtidig sikre arbeidsplasser for profesjonelle kulturutøvere.
DA170811 * Styrke kulturelle gratisordninger som Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken ( kulturtanken ) og Den kulturelle bæremeisen ( kultur i barnehage ), gi flere kulturopplevelser over hele landet og samtidig sikre arbeidsplasser for profesjonelle kulturutøvere.
DA170811 * Styrke kulturelle gratisordninger som Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken ( kulturtanken ) og Den kulturelle bæremeisen ( kultur i barnehage ), gi flere kulturopplevelser over hele landet og samtidig sikre arbeidsplasser for profesjonelle kulturutøvere.
DA170811 Nå lover hans parti større, øremerkede overføringer fra staten - til kulturelle tiltak som kulturskolene, den kulturelle spaserstokk, kulturkortet for ungdom og den kulturelle skolesekken.
DA170811 Nå lover hans parti større, øremerkede overføringer fra staten - til kulturelle tiltak som kulturskolene, den kulturelle spaserstokk, kulturkortet for ungdom og den kulturelle skolesekken.
DA170811 Nå lover hans parti større, øremerkede overføringer fra staten - til kulturelle tiltak som kulturskolene, den kulturelle spaserstokk, kulturkortet for ungdom og den kulturelle skolesekken.
DA170811 Den gangen fikk de kritikk for å fokusere for mye på de store kulturelle institusjonene, mens utøverne, og lokalt kulturliv så lite til pengene.
DA170810 Andre kaller dem kulturelle , ikke biologiske, rasister fordi de ikke er opptatt av rase.
DA170810 - Det er på de intellektuelle og kulturelle arenaene at kampen mot dem må tas, sier han.
NL170809 Selvbestemmelse er en av hjørnesteinene i urfolkserklæringen, og da må urfolks representative institusjoner finansieres på en slik måte at de på et fritt grunnlag kan bestemme sin økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.
VG170808 De fleste nordmenn er : ¶ * enige i at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv ¶ * uenige i at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene ¶ * enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge ¶ * uenige i at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet ¶ * enige i at alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet
DB170808 Når teknologien bykser videre, og gir muligheter for å hente kunnskap og underholdning fra langt flere kilder, blir den delen av oss som er hektet på den nasjonale kulturelle hovedstrømmen mindre.
VG170805 Mye kan sies, og blir sagt, om årsakene til trumpismens og andre radikale høyrepopulisters fremgang, om liberal skyld, og om kulturelle elitisme og sosial ulikhet.
DB170804 Samtidig er de kulturelle fenomenene som mange peker på som viktige i Norge, neppe klart forankret i kristendommen.
AP170804 På grunn av fagfeltet kan det også tenkes at det var vanskeligere å rekruttere menn tidligere enn i dag, og at det er kulturelle forskjeller.
AA170804 En start vil være å ta utgangspunkt i de særegne estetiske, materielle og kulturelle produksjonsforholdene.
DN170803 Det viser også hvor viktig det er å forholde seg til veldig håndfaste faktorer, som kulturelle holdninger og verdier når man skal forstå kognitiv utvikling, sier hovedforfatter av studien, Eric Bonsang, som forsker både ved University Paris-Dauphine i Frankrike og Columbia University i USA, ifølge en pressemelding.
DB170803 Arbeiderbevegelsen overså den kulturelle barrieren for arbeiderklasseungdom som søker seg til kunnskapsinstitusjoner som høgskoler og universitet i sin iver etter å tilveieskaffe studiefinansieringsordninger for arbeiderklassens barn.
DB170803 Tilknytningen til andre enn nær familie eller venner, har for mange mye å gjøre med om de gjenkjenner noe i dem : Felles språk, felles tradisjoner, felles verdier eller felles kulturelle referanser, altså trekk som gjør at man kan snakke innforstått, og ikke trenger å forklare seg så mye.
DB170803 Den kulturelle nærheten blir mindre.
DA170803 - Det er ikke mangel på gode kulturuttrykk, kulturelle opplevelser og kulturell utvikling rundt om i Norge.
DB170731 Vi vil øke tilskuddet til den kulturelle spaserstokken med 50%.
DB170731 Sikre alle eldre kulturelle opplevelser og aktiviteter.
DB170731 Arbeiderpartiet vil derfor gjeninnføre det øremerkede tilskuddet til « Den kulturelle spaserstokken » som Frp og Høyre har avskaffet.
DA170731 - Antallet etterretningseksperter som i dag kan analysere dype sosiale og kulturelle fenomen i den arabiske verdenen er nærmest null, sier Milstein.
AA170731 Det ville jeg neppe gjort like høyt dersom jeg skulle blitt presset inn i den kulturelle tvangstrøya til Helleland og Borten Moe.
VG170730 - En innvandrer-mamma på mine barns skole spurte meg om hvorfor vi var så lite flinke å vise fram våre egne tradisjoner og kulturelle grunnlag, som om vi ikke var stolte over det.
AA170729 I går åpnet et av sommerens kulturelle høydepunkt, Olavsfestdagene.
VG170728 VG skrev tidligere denne måneden om 84-åringen Helge Svedal som via Facebook søkte etter noen som ville dele kulturelle opplevelser med ham, et innlegg som senere ble delt over 300 ganger.
VG170728 Helge Svedal lette etter en venn å dele kulturelle opplevelser med.
AA170727 Ovet hele Midt-Norge kryr det av historiske spel og kulturelle arrangement.
DB170724 Nå kunne han begynne det han har kalt sin « kulturelle kontrarevolusjon ».
DB170724 Den sentrale konflikten er et polsk indre anliggende, etter at et de av viktigste elementene i Kaczynskis « kulturelle kontrarevolusjon » nå er stanset av presidenten.
AA170723 Vi har et felles moralsk ansvar for å beskytte det som er vår kulturelle og naturlige arv.
AA170720 Kuwait har også beordret stengning av kontorer knyttet til Irans militære, kulturelle og økonomiske virksomhet i landet, med henvisning til den samme saken.
VG170719 I Listhaugs verden er det mediene og den kulturelle eliten som truer folkets interesser.
DA170718 Paulus sykehjem i Oslo har generasjonskafe med sammenkomster, konserter og kulturelle innslag.
DB170717 Vi har lenge visst at risiko og omsorgssvikt handler om et samspill mellom samfunns- og kulturelle forhold, nettverksforhold, ytre stressfaktorer, samlivsforhold, samt personlighetsforhold, fysisk og psykisk helse hos barn og foreldre som igjen er forankret i genetiske forhold.
DB170715 Hva du har råd til, hva du vet og kan, hvem du kjenner og omgås - få ting er mer avslørende for din økonomiske, kulturelle og sosiale kapital enn ferievanene.
DA170715 Derfor er også kravene som stilles til et museum i dag enorme : De skal være både publikumsmagneter og steder for dyptpløyende studier og konservering av kulturskatter ; de skal ta pulsen på den sosiale og kulturelle utviklingen ; og de skal bidra til den økonomiske utviklingen som en vitaliserende del av den urbane strukturen.
NL170714 At store deler av denne folkegruppen av religiøse og kulturelle grunner verken kan eller vil integreres fullt inn i det norske/vestlige samfunn har vi også visst lenge, vi har bare vært for " dannet " til å gjøre noe med det.
VG170710 Søndag la Helge Svedal ( 84 ) fra Saupstad i Sør-Trøndelag ut et innlegg på sin Facebook-profil der han søker en venn å dele kulturelle opplevelser med.
VG170710 Det ene er for å styrke barnas religiøse og kulturelle identitet.
AA170709 Men den er høy for nyheter om store kulturelle begivenheter eller viktige hendelser i politikk eller næringsliv utenfor det samme området.
DA170708 Liadal sier hun liker konklusjonene i Enger-utvalgets evaluering av norsk kulturpolitikk, om at « kulturelle opplevelser må finne sted ».
DB170707 Så er jeg helt enig med Brun-Pedersen i at kristendommens kulturelle og historiske betydning gjerne kan komme tydeligere fram i språkfag, historie og samfunnsfag også.
DB170705 Postkortet avrundes med å gratulere Norges eldste avis, Adressa, med 250 år, der vi fortsatt finner to av landets fremste kulturelle penner, Trygve Lundemo og Ole Jacob Hoel.
AA170704 Videre åpnes det for « konserter, utstillinger og andre kirkelige og kulturelle arrangementer som faller inn under formålet i § 1 » osv.
DB170702 Byen er dessuten full av kulturelle aktiviteter og interessante museer som Solidaritets-museet og ikke minst Muzeum 1939, det gedigne museet om andre verdenskrig som åpnet i vår.
DB170702 Jeg er selv tilhenger av en streng innvandringspolitikk, av økonomiske og kulturelle grunner.
BT170701 Med gjester fra inn- og utland vil offentlige rom fylles av levende tegnspråk og kulturelle opplevelser - åpent for alle.
VG170629 I VGs eksempler blir norske bistandspenger brukt til å fremme norsk litteratur i Indonesia, noe som i teorien skal bidra til å styrke en indonesisk øys kulturelle « kapasitet » og kulturinstitusjoner.
DB170628 For øvrig deltok Mons Michael sammen med en rekke andre unge musikere på det kulturelle programmet under ungdoms-OL etter avtale med arrangøren, forklarer han til Dagbladet via sin kommunikasjonsrådgiver Elianne Kemble-Clarkson. 2590 per person ¶
BT170628 Men vi vil også krydre byen med et mylder av ulike kulturelle innslag, sier Øyvind Storheim, daglig leder i Kulturoperatørene og Sølvi Ones, daglig leder i Unison.
DB170627 I en pressemelding sammenliknet de ifølge Deutsche Welle skjønnhetskonkurransen med andre kulturelle innslag de har hatt ved anlegget, deriblant et filharmonisk orkester som gjestet fra hovedstaden Praha.
NL170626 De er moderne steder og kulturelle rom som står i sentrum for verdens oppmerksomhet.
DN170626 De er en integrert del av den økonomiske, kulturelle og sosiale samfunnsveven, og jeg har hele tida vært klar på at jeg ønsker å beskytte rettighetene deres, sa May i Parlamentet.
AP170626 De er en integrert del av den økonomiske, kulturelle og sosiale samfunnsveven, og jeg har hele tida vært klar på at jeg ønsker å beskytte rettighetene deres, sa May i Parlamentet.
AP170626 De er en integrert del av den økonomiske, kulturelle og sosiale samfunnsveven, og jeg har hele tida vært klar på at jeg ønsker å beskytte rettighetene deres, sa May i Parlamentet.
DB170625 Staten er forpliktet til å følge menneskerettighetene og den forpliktelse overvåkes av FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter ( CESCR ).
DB170621 - Her har partene, på egne premisser, kunnet diskutere historiske, kulturelle , stammemessige og andre forhold som fortsatt hindrer konsensus og varig fred i Jemen, sier Lundevall-Unger.
DB170621 The Guardian melder at turistminister Ben Weyts nå anmoder EU-kommisjonen om å revurdere forslaget for å ivareta Belgias kulturelle identitet : ¶
NL170620 Brukerundersøkelsene vi har gjort blant det unge voksne samiske publikummet forteller en tydelig historie : de ønsker historier og journalistikk fra det samiske samfunnet som speiler det moderne samiske livet, i all sitt kulturelle og språklige mangfold.
NL170619 med offentlige bygninger i « nasjonal stil », som den praktfulle amtmannsgården i Vadsø og « kulturelle grensefestninger » i from av kirker, kapeller og internater.
NL170618 Vi har lenge visst at kulturelle og akademiske relasjoner ofte kommer i forkant av diplomati og politiske relasjoner mellom stater.
NL170618 Kunstnere og akademikere er forløperne til kulturelle relasjoner.
NL170618 I enhver forståelse av nord og Arktis må man ta mangfoldet av kulturelle og menneskelige aspekter med i betraktningen, selv om disse har blitt marginalisert av en vestlig tradisjon som projiserer sine « arktiske drømmer » på den kalde verden for å låne et uttrykk fra Barry Lopez * - med en rik fantasi, et fascinerende sett av symboler, konstruert gjennom århundrer me
NL170618 Framstillingene av nord er hovedsakelig frukter av tysk, fransk, engelsk og amerikansk fantasi og skiller sjelden mellom de forskjellige kulturelle landskap, men er mest opptatt av Arktis og polene og tar lite hensyn til kulturene ( inuittene, samene, tundraindianerne ( Cree- og Innu-folket ), skandinaver o.a. ) som stammer fra disse områdene.
NL170618 Det er også viktig å huske på to fenomener som har hatt en effekt på oppfatningen av nord og Arktis : På den ene siden har vi den generelle konteksten med urfolkskolonialisme, som bevisst tiet om de de kulturelle og menneskelige aspektene i de kalde områdene.
NL170618 Året vil også være en god anledning til å styrke de kulturelle båndene med våre arktiske naboer.
NL170618 Ikke bare for å bevare det store kulturelle mangfoldet vi har i Europa, men også fordi kultursektoren har vist seg som særdeles robust i økonomiske nedgangstider.
NL170618 Ikke bare for å bevare det store kulturelle mangfoldet vi har i Europa, men også fordi kultursektoren har vist seg som særdeles robust i økonomiske nedgangstider, skriver Helen Campbell ¶
NL170618 sammen med partnere fra Finland, Russland, Slovenia, Nederland og Østerrike for å utforske det europeiske kulturlandskapet og opprette et nettverk av kulturinstitusjoner, aktører, urfolk og kunstnere hvor ideer og erfaringer kan utveksles og bidra til å utvikle både kulturelle særtrekk og vårt kulturelle fellesskap.
NL170618 Methi fra Kirkenes har gått sammen med partnere fra Finland, Russland, Slovenia, Nederland og Østerrike for å utforske det europeiske kulturlandskapet og opprette et nettverk av kulturinstitusjoner, aktører, urfolk og kunstnere hvor ideer og erfaringer kan utveksles og bidra til å utvikle både kulturelle særtrekk og vårt kulturelle fellesskap.
SA170616 Men vil den gi oss samme kulturelle tilfredsstillelse som kjøttet fra kua som går på utmarksbeite ?
DB170615 Til Dagbladet sa Nerina Weiss, forsker ved Fafo, at hun syntes selve prosjektet med å utforske seksualitet og tabuer, og sin egen kulturelle bakgrunn, var spennende, men at Tepe ikke hadde gjort dette på en særlig elegant måte.
BT170615 I tillegg til nødvendige nye fasiliteter for musikkteater, opera og konserter er det viktig at eksisterende bygg også gis rammer som fremmer byens kulturelle ambisjoner.
VG170614 Et forbud vil bidra til ytterligere skiller mellom kulturelle uttrykk, og forsterke opplevelsen av majoritet mot minoritet og at toleranse erstattes med makt.
VG170614 Det er en utfordrende og nødvendig oppgave å etablere toleranse og en fordelaktig forståelse av at Norge består av ulike mennesker med ulike kulturelle uttrykk, uten at det i de fleste tilfeller representerer annet enn interessant mangfold.
SA170613 Ikke bare landets politikk og kulturelle preg, men også arbeidsplassene, påvirker situasjonen.
NL170613 Et juridisk fakultet er uten tvil en viktig del av UiTs kulturelle kapital.
FV170613 Jeg er tilhenger av kulturelle møter mellom mennesker.
DB170613 Men han skjønte fort at de hemmelige samtalene i Norge hadde alt en forfatter av teaterstykker kan ønske seg ; dramatikk, dragkamper, hemmelige møter, personlige relasjoner på tvers av kulturelle og politiske motsetninger og følelser som svingte fra eufori til dyp nedstemthet.
DB170613 Hun mener selve prosjektet med å utforske seksualitet og tabuer, og sin egen kulturelle bakgrunn, er veldig spennende, men synes ikke at Tepe har gjort dette på en særlig elegant måte.
DB170612 For så nær er kulturen, historien og livene til ukrainerne og russerne at russisk kultur også er en vesentlig del ukrainernes kulturelle arv.
AP170612 Tidligere i år tok også Brochmann-utvalget 2s rapport om innvandringens konsekvenser også til orde for nasjonale retningslinjer som kan stoppe kulturelle eller religiøse praksiser fra å stå i veien for god integrering i Norge.
AP170612 Man sitter i en verre klemme dersom man respekterer og verdsetter to motstridende kulturelle verdier, skriver Sarah Zahid ( 20 ).
DB170610 I løpet av den over tusen år lange perioden vokste Kyoto frem og ble landets kulturelle hovedsete.
DB170610 De ønsker forandring, men føler seg ikke sett av styresmaktene og den privilegerte kulturelle eliten.
DA170610 Barna skal bys på kulturelle opplevelser som innebærer musikk, skapende opplevelser, kroppslig aktivitet og lek, sier hun.
AA170610 Lørdag var det duket for en rekke musikalske og andre kulturelle innslag over hele byen fra kulturskolens elever.
DB170608 Vellykkede entreprenører som Vardøen har, og må ha, en finger på den kulturelle pulsen og en finger på kalkulatoren.
AA170608 I forbindelse med den omstridte utstillingen « Body Worlds Vital » har Vitenskapsmuseet invitert forfatter Espen Stueland, professor i anatomi Jostein Halgunset og ekspert i MR-teknikker Beathe Sitter, til å en samtale om hvordan kroppen er, og har vært, et viktig utgangspunkt for kunnskap og kulturelle forestillinger.
AP170607 I en rapport om funnene skriver Kaufmann at vi må « akseptere at grupper ser etter sine kulturelle , økonomiske og demografiske interesser » - også i de tilfellene det er snakk om en majoritetsgruppe i samfunnet.
AA170607 ROLIG TEMPO : Den lille håndverksbyen Ubud har vært Balis kulturelle sentrum fra gammelt av.
BT170606 Festspillene er av en vittig bergenser blitt kalt bergensernes kulturelle løpetid, men heldigvis kommer det også internasjonale gjester.
BT170606 Festspillene er av en vittig bergenser blitt kalt bergensernes kulturelle løpetid, men heldigvis kommer det også internasjonale gjester.
AA170606 Vårt ønske er å registrere den kulturelle revolusjonen som skjer.
AA170606 Vi ønsker å lage kartet over den faktiske kulturelle endringen som skjer i vårt samfunn, som da Folkets Hus i Hammerfest i 2014 ble omdannet til moské, sier hun.
DB170603 Pepper » avslutningen på en æra - for albumformatet, for musikklytting som høystemt rituale, for den massekommunikasjonen som samlet og engasjerte millioner av mennesker rundt samme kulturelle begivenhet.
BT170602 Bergens beste kulturelle egenskap er at byen aldri blir fornøyd med seg selv.
DB170601 Da må skolen tørre å møte de religiøse, kulturelle eller sosiale utfordringene de måtte ha, istedenfor å skyve dem under teppet ved å kjønnsdele undervisningen.
DB170601 På denne måten holdt jeg på den kulturelle æren for meg og min familie.
AA170601 Arbeidet skal rette seg mot kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
DA170531 Isaksen tror kulturelle normer og barrierer i minoritetsmiljøer kan stå i veien for å sende barn i barnehage.
AP170531 Isaksen tror kulturelle normer og barrierer i minoritetsmiljøer kan stå i veien for å sende barn i barnehage.
BT170529 - Norge må sikre at dette bare brukes som aller siste utvei og bør søke å finne alternative løsninger som ivaretar familiebånd og barnas kulturelle identitet, heter det i rapporten.
VG170526 Hvis man ikke forstår at det finnes ulike årsaksforklaringer til ekstremisme enn de økonomiske eller sosiale, forstår man heller ikke de kulturelle , ideologiske og følelsesmessige tiltrekninger ekstreme ideer kan få.
VG170526 Her dannes rasende kollektiver utledet av forestillingen om at alle politiske og kulturelle problemer har sin årsak og opprinnelse hos « de andre ».
VG170526 Debatt Hvis man ikke forstår at det finnes ulike årsaksforklaringer til ekstremisme enn de økonomiske eller sosiale, forstår man heller ikke de kulturelle , ideologiske og følelsesmessige tiltrekninger ekstreme ideer kan få.
DB170526 La oss ta formbarheten først : For identitets- og annenhetsbegreper er, som mye annet menneskelig, rett og slett konstruksjoner, laget av mennesker, innenfor historiske, kulturelle og politiske kontekster.
DB170526 Identitets- og annenhetsbegreper er konstruksjoner, laget av mennesker, innenfor historiske, kulturelle og politiske kontekster.
DB170526 Dette kulturelle folkemordet - som har pågått over flere år - har blitt fortiet av en samlet norsk presse, samtidig som det overveiende er myndighetens syn på saken som har blitt formidlet via media.
DB170524 Det gjør at distribusjonen av filmene holdes utenfor det enkelte landets kulturelle økonomi.
NL170523 Mens ILO 169 definerer urfolk ut fra at de har egne " sosiale og kulturelle institusjoner ", har reindriftslovgivningen i et århundre gjort sitt beste for å fjerne slike institusjoner.
NL170523 Denne retten ble av norske myndigheter i praksis avgrenset som retten til å utøve sitt eget språk og ulike kulturelle aktiviteter.
NL170523 Av dette følger at hvis en etnisk gruppe fratas muligheten til å utøve sine næringer i samsvar med sine kulturelle forutsetninger, da handler det om etnisk assimilasjon - eller fornorskning som vi kaller det her til lands.
VG170522 Forskjellen er selvsagt at det ikke vil ha den samme kulturelle påvirkningen som originalen.
DB170522 Når det gjelder slik kollektiv selvregulering, kan vi observere en rekke kulturelle forskjeller som påvirker hvor knirkefritt sosial samhandling går.
VG170521 Politikerne mener også at stiftelsen vil tape penger når de nå må avvise turer med vikingskipet og sier at Saga Oseberg er avhengig av inntekten fra blant annet Den kulturelle skolesekken, hvor de tar med skoleelever ut på Byfjorden.
VG170519 I deres øyne frigjør de islam fra foreldregenerasjonens kulturelle slagg.
SA170519 Eggen har dessuten på en folkelig og forståelig måte vært talsmann for lagspill, samfunnsbevissthet, humanistiske og kulturelle verdier, historie og litteratur.
DN170519 Siden 2006 har Petter Olsen jobbet med å etablere det han tar sikte på at skal bli en av Norges fineste kulturelle destinasjoner, bestående av et galleri, et museum, et hotell, en park og lokaler for en rekke arrangementer i Hvitsten i Vestby kommune, knappe tre kvarter sør for Oslo.
DB170519 - Etterforskningen har vært svært vanskelig, sier etter forskningsleder Chris Sheehan som peker på både kulturelle og språklige utfordringer.
BT170519 Eggen har dessuten på en folkelig og forståelig måte vært talsmann for lagspill, samfunnsbevissthet, humanistiske og kulturelle verdier, historie og litteratur.
AP170519 Eggen har dessuten på en folkelig og forståelig måte vært talsmann for lagspill, samfunnsbevissthet, humanistiske og kulturelle verdier, historie og litteratur.
AA170519 Eggen har dessuten på en folkelig og forståelig måte vært talsmann for lagspill, samfunnsbevissthet, humanistiske og kulturelle verdier, historie og litteratur.
DB170516 Om noen skulle finne på å la sin eksotiske kulturelle bakgrunn sette preg på feiringen, slik noen en fryktelig sjelden gang gjør, er det uttrykk for et ønske om nærhet mellom opprinnelse og nåværende hjemland, heller enn mangel på respekt for det norske.
DA170516 Russetida bidrar til å avdekke sosiale og kulturelle forskjeller i Oslo.
DA170516 Med det bruker Cannes hele sin kulturelle kraft til å erklære krig mot filmdistribusjonens framtid, for øvrig helt i tråd med franske kulturtradisjoner.
NL170515 Tapet av de typisk samiske kulturelle verdier etter 1950 er det vel samene selv som har stått for, for eksempel innen reindrift.
VG170514 Nyateister er ofte tonedøve for at mennesker også er kulturelle , emosjonelle og tradisjonsbundne skapninger.
AP170514 De gammeltroende lever som russere for over 300 år siden og følger de gamle religiøse og kulturelle tradisjonene.
DB170513 Han omtaler 1985 som « et skille i norsk popkultur », og Sundnes mener det siden har gått oppover med Norges kulturelle selvtillit - som eksploderte med Alexander Rybaks ( 30 ) historiske seier for åtte år siden.
AP170513 Det er en feilvurdering å tro at deres stemmer styrkes av en omfattende boikott, som blant annet vil gjøre det umulig å ha akademiske og kulturelle smarbeidsprosjekter med israelere.
DN170512 Siden 2006 har Olsen jobbet med å etablere det han tar sikte på at skal bli en av Norges fineste kulturelle destinasjoner, bestående av et galleri, et museum, et hotell, en park og lokaler for en rekke arrangementer i Hvitsten i Vestby kommune, knappe tre kvarter sør for Oslo.
DB170512 Lover å ta kulturelle og religiøse hensyn ¶
DB170512 Avtalen mellom Bergen kommune og Matvarehuset tar høyde for kulturelle , religiøse, medisinske og vegetariske kosthensyn.
DB170511 Politikerne må sørge for at Norges kulturelle nivå når opp til det økonomiske.
DB170511 Torsdag presenterte slottet og giverne noen kulturelle smakebiter fra 80-års gaven, som skal åpnes gradvis fra neste helg og fram til begynnelsen av september.
DB170510 Kvelden vil også fylles med kulturelle innslag.
DB170509 LR kan nok være med på Macrons markedsliberalisme, men bare de siste kan dele hans liberale kulturelle verdier.
DB170509 Forslaget er dessuten på kollisjonskurs med Norges forpliktelser etter blant annet FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som ikke unntar familie- og privatlivet.
AP170509 Omskjæring kan gjøres når man faktisk har mulighet til å ta sine egne valg - uten å bli tvunget som følge av religiøse eller kulturelle grunner.
AP170508 Det skal bli over en kilometer høyt, og det er offentlig blitt sagt at tårnet skal bli et symbol på kongedømmets økonomiske og kulturelle posisjon i verden.
AA170508 De erstatter dette med urbane universitets- og innovasjonsdistrikt, hvor hovedmålet er et mye bredere samspill med hele bredden av industrielle, kulturelle og sosiale miljøer som kjennetegner et urbant sentrum.
BT170507 De kulturelle forskjellene hindrer meg ikke i å samhandle med nordmenn, for jeg kan være den jeg er uten å plage noen.
AP170505 Men de fleste kulturelle kodene og verdiene er intakt, og Hedi sitter fast i dem.
AA170505 Fra den svensk-kurdiske forfatteren Mustafa Cans kritikk mot statsråd Linda Hofstad Hellelands kulturelle facebooknasjonalisme, til nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhres advarsel mot å endre på det som funker, for å gi inntrykk av noe nytt.
SA170503 Blant dem er flere kultursjefer og Arnfinn Bjerkestrand, en av landets fremste kulturelle ringrever.
DB170503 Her dykkes det ned i både pedagogikkvitenskapelige og kulturelle spørsmål.
AP170503 Det er lagt vesentlig vekt på at bruken av bygningen skal understøtte dens historiske og kulturelle verdier.
BT170502 Dermed ser det ut til at Bergen skal løftes ut av den kulturelle bakevjen.
SA170501 Jeg vil at de skal ha tilgang på steder hvor det ikke har noe si hva deres kulturelle eller økonomiske bakgrunn er, hvor de blir møtt med åpne armer og hvor de ikke blir dømt eller stigmatiserte.
SA170501 I hvert fall hvis man gir rom for det og at kulturelle møteplasser for unge blir prioritert og løftet av politikerne.
AP170430 Følger man gaten ledes man etter få minutter rett inn i hjertet av romernes by, der byens Forum med sitt politiske og kulturelle senter lå - i dag overbygget av flere bykvartaler.
AP170430 Følger man gaten ledes man etter få minutter rett inn i hjertet av romernes by, der byens Forum med sitt politiske og kulturelle senter lå - i dag overbygget av flere bykvartaler.
DB170429 ( Dagbladet ) : « Fyre Festival », som ble arrangert i det avsidesliggende Exuma-distriktet på Bahamas, ble på forhånd hypet til å bli « tiårets kulturelle opplevelse ».
AA170429 Før jeg begynte på Thora Storm har jeg hatt kinesisk på Sverresborg ungdomsskole, forteller Ida som danset til den populære kinesiske popsangen « Milde eple » i den kulturelle delen av konkurransen.
DB170428 En stor del av befolkningen er muslimske uigurer som mener at deres kulturelle og religiøse identitet er truet av en stadig tørre innflytting av han-kinesere.
DB170428 Blant dem er det nå en viss nervøsitet for at han-kineserne skal « stjele » deres kulturelle fortid og kapitalisere på den nye skiinteressen.
DB170427 En videre utfordring er å ta tak i de underliggende sosiale, kulturelle og arkitektoniske strukturer som skaper konflikter og hindrer rettighetsrealisering.
DA170427 Den provinsielle landsbyjenta Mitshua lever en idyllisk hverdag preget av kulturelle plikter og familieforventinger, mens hun drømmer om å flytte inn til storbyen Tokyo - der de har valgmuligheter og kafeer som serverer skikkelig kaffe.
VG170426 Verdier som ifølge Myrdal er å tale USA midt imot, å forlate EU og NATO, å knytte nære bånd med Kina og Russland, samt, ( selvfølgelig ) å bekjempe den økonomiske og kulturelle nyliberalismen. « Äldre franska kommunister jag talat med upplever att 90 prosent av hennes krav är sådana de själva en gång ställde », skrev Myrdal.
DA170426 Det var nemlig hit også mange av de unge dannelsesreisende kom fra Storbritannia, for å pimpe opp sin kulturelle bagasje og konversasjonsnivå.
DA170426 Ser ofte det som står mellom og bak linjene, det u- og underbevisste kulturelle tankegodset som avtegner seg der.
DB170425 Mens de fleste turistene oppgir naturrelaterte aktiviteter som avgjørende, sier stadig flere at kulturelle aktiviteter og nordlys er viktig.
DA170423 Da må vi styrke ordninger som kulturelle skolesekken, spaserstokken, fortsette å bygge ned terskler for å delta.
AA170423 Bjugn kulturhus har vært fylt til randen denne helgen av ungdommer med talent for sang, dans, kunst, film eller andre kulturelle uttrykk.
DA170422 I dag blomstrer « street art » på alle hold og fungerer som et speilbilde på byens kulturelle , politiske og historiske tilstand.
DB170421 Med tanke på vårt globale fellesskap, men også det internasjonale Norge, kan man trekke frem både språklige, sosiale og kulturelle koder som sentrum for felleskap og for splittelse.
BT170419 Her lærer unge mennesker å omgås andre på tvers av hudfarge, religion, nasjonalitet og kulturelle forskjeller.
DA170418 KrF foreslo i 2016 å innføre ordningen « Livsmestring i skolen » etter modell av den kulturelle skolesekken.
VG170416 Det var en samfunnsmessig omveltning med kulturelle og politiske følger, sier håndtegneren med høytid i stemmen.
DB170415 Og i år blir det et ekstra historisk sus over både Eisenach og hele Thüringen 
når 500 års jubileet for 
reformasjonen skal feires 
med en rekke kulturelle og 
religiøse tilstelninger i 
store deler av Tyskland.
DB170415 | Den kulturelle pengesekken ¶
DB170415 Politikerne som støtter prosjektet mener likevel de økonomiske og kulturelle fordelene er større enn ulempene.
AA170413 Kunstnerne utforsker i fellesskap kulturelle forandringer i samfunnet, og ser på strukturer som tematiserer disse endringsprosessene gjennom komplekse kunstneriske produksjoner ¶
VG170411 Advokat Roger Kista ved Christian Legal Centre i London sier til avisen Dagen at saken er gjennomsyret av religiøse og kulturelle fordommer.
DA170411 Rik på referanser fra hele den kulturelle fjøla, alt fra gamle filmer til « Orange Is the New Black », via shakespeariansk og samtidsdrama.
BT170411 Advokat Roger Kista ved Christian Legal Centre i London sier til avisen Dagen at saken er gjennomsyret av religiøse og kulturelle fordommer.
AA170411 Advokat Roger Kista ved Christian Legal Centre i London sier til avisen Dagen at saken er gjennomsyret av religiøse og kulturelle fordommer.
VG170407 Populærkulturens forbannelse representerer en kortsiktig fare for at perlene blir oversett, men over tid har samfunnskritisk krim, fengende popmusikk og sterke musikaler blitt en del av vår kulturelle kanon og viktig for litteratur-, musikk- og teateroffentligheten.
VG170407 I likhet med film, tegneserier og krimromaner, har dataspill stått lavt på den kulturelle rangstigen.
DA170407 For USA har gått fra å være, i alle fall for mange, den amerikanske drømmen av frihet, liberalisme og kulturelle idealer, til å bli bakgården til den sure, gniene, rasistiske onkelen som sitter nederst ved langbordet, omgitt av høye murer, der det stikker opp miljøforurensende piper som forpester klimaet i hele verden.
BT170406 Vossa Jazz blir Vestlandets kulturelle sentrum denne helgen.
BT170403 Hvis man skal akseptere den kulturelle praksisen som går på å skjule ansiktet, er det også vanskelig å se hvordan en åpen og imøtekommende dialog skal skapes.
BT170403 De naturlige kulturelle forskjellene som gjør Norge mangfoldig kan til slutt skape kulturkrasj og fremmedfiendtlige holdninger.
DB170401 Tvert i mot vil det kunne være skadelig for samfunnet at familiære, sosiale og kulturelle bånd til Norge rives bort gjennom slike vedtak, mener Helle.
BT170401 Jeg kommer til å savne det å bo i en by der man har ølservering på det offentlige hovedbiblioteket, der man har platesjapper som Apollon, studentplasser som Hulen, kulturelle samlingssteder som Verftet og en paraply-reparatør.
DB170331 De sosiale og kulturelle elitene har ikke klart å etablere noe hegemoni.
AA170330 Forestillingen har urpremiere under Olavsfestdagene i Trondheim, og spilles gjennom den kulturelle skolesekken for elever i den videregående skole.
VG170328 Spesielt for innvandrerkvinner er det andre utfordringer som er avgjørende, som språkopplæring og arbeidstrening, i tillegg til kulturelle barrierer, sier andre nestleder Olaug Bollestad.
DA170328 Stavanger får nå et kulturelt fyrtårn som vil være en drivkraft i det kulturelle livet byen vår lever.
DA170328 KRONIKK : Stavanger får nå et kulturelt fyrtårn som vil være en drivkraft i det kulturelle livet byen vår lever, skriver Morten Landråk Asbjørnsen ( H ).
DA170328 Da Stavanger kommune kjøpte det gamle bryggeriet i 2009, hadde det allerede blitt brukt til kulturelle formål i flere år.
DA170328 At planen for utbygging av Tou Scene, og finansieringen er på plass, gir et stort løft til den kulturelle satsingen i regionen.
VG170327 Etter å ha opplevd en variert dose med kulturelle innslag tok de kongelige seg en tur ut til det populære utfartsstedet Isdammen, hvor mer enn 1.000 barn og unge hadde møtt opp, blant annet for å grille pølser sammen med kronprinsparet.
DB170327 er avgjørende for å få et godt liv i Norge, og danner grunnlaget for den kulturelle integrasjonen.
DB170327 Han er inne på noe vesentlig, fordi Ukraina er et særdeles vanskelig land, kulturelt og historisk, der øst og vest har forvaltet hvert sitt sett av kulturelle koder og historiske symboler.
AA170327 Etter å ha opplevd en variert dose med kulturelle innslag tok de kongelige seg en tur ut til det populære utfartsstedet Isdammen, hvor mer enn 1.000 barn og unge hadde møtt opp, blant annet for å grille pølser sammen med kronprinsparet.
DA170326 Dette er det « kulturelle tilbakeslaget », mener forskerne.
DA170326 Kulturelle verdier, kombinert med bestemte trekk i demografien, er forklaringen på populismens framvekst.
DA170326 - Jeg holder fortsatt på med den jubileumsforestillinga mi, « Alle tiders ! », så er jeg med på « den kulturelle spaserstokken », da, vi er på en slags gamlehjemsturné, og ellers er det lag og foreninger og spellejobber og full rulle.
AP170326 Det må satses på et offentlig byliv og kulturelle aktiviteter, ikke bare kommersielt.
DB170325 Men man kan spørre seg om hva som er poenget med å bygge det ene kulturelle signalbygget etter det andre - Nasjonalmuseet, Lambda og Deichman - når man ikke prioriterer å ta vare på de bygningene vi allerede har.
AA170324 Her er våre 13 kulturelle tips.
VG170323 Vi skal fortsette å kjempe for det kulturelle mangfoldet i denne fantastiske byen.
AA170323 Hun mener språklige og kulturelle barrierer gjør det krevende for denne gruppen å benytte seg av det offentlige helsetilbudet, noe som også taler for målrettede tiltak gjennom en ny og forbedret handlingsplan.
DB170322 Om vi skal lete etter kulturelle kontekster som vi trenger å beskytte oss mot, er det sant å si mer nærliggende å tenke på parabolantenner enn moskéen på Frogner - - kanskje vi burde gjøre felles sak med muslimene mot USAs kulturelle dominans, heller enn å krangle om islam.
DB170322 Om vi skal lete etter kulturelle kontekster som vi trenger å beskytte oss mot, er det sant å si mer nærliggende å tenke på parabolantenner enn moskéen på Frogner - - kanskje vi burde gjøre felles sak med muslimene mot USAs kulturelle dominans, heller enn å krangle om islam.
DB170322 Innen en slik modell vil det være mulig for alle slags kulturelle minoriteter å bevare sitt særpreg og å beskytte seg mot det moderne samfunns voldsomme sentrifugale dragsug mot kulturell ensretting ; her tenker jeg spesielt på massemedienes og reklamens ustoppelige propagandaapparat, og på statens notoriske tilbøyelighet til autoritær assimilasjonsideologi og -
BT170322 Når man etter de nødvendige formaliteter har fått statsborgerskap, vil det forventes at man er norsk i alle sammenhenger med unntak av sitt genetiske opphav og kulturelle innslag.
VG170321 - Jeg har også sett at en del andre bygninger har blitt omtalt, blant annet kulturelle bygninger.
DB170321 - Disse gruppene blir fortsatt systematisk ekskludert av hindre som ikke bare er av økonomisk art, men også politisk, sosiale og kulturelle , heter det.
AA170321 - Disse gruppene blir fortsatt systematisk ekskludert av hindre som ikke bare er av økonomisk art, men også politisk, sosiale og kulturelle , heter det.
AA170321 - Disse gruppene blir fortsatt systematisk ekskludert av hindre som ikke bare er av økonomisk art, men også politisk, sosiale og kulturelle , heter det.
SA170320 Jeg så alle de sosiale og kulturelle barrierene som hindrer barna i å be om hjelp.
DB170320 Jeg var fascinert over den kulturelle besettelsen, og hvorfor vi ikke kan slippe den historien.
DB170320 Jeg var fascinert over den kulturelle besettelsen, og hvorfor vi ikke kan slippe den historien.
DB170320 Vanligvis skyldes angrepene mot politifolk og hankinesere i Xinjiang en beinhard politikk som nekter uigurene retten til å leve ut sine kulturelle , etniske og religiøse tradisjoner.
DA170320 Working Class Kids skapes av ildsjeler med et sterkt engasjement for at barn også skal få gode kulturelle opplevelser.
BT170320 Det er denne strukturelle og kulturelle endringen gutta nå konkurrerer mot i klasseværelset og ved eksamensbordet.
DB170319 * Samarbeid mellom de kulturelle og kreative næringene og aktører i reiselivsnæringen gir muligheter for økt publikumstilfang til kulturelle arrangementer.
DB170319 * Samarbeid mellom de kulturelle og kreative næringene og aktører i reiselivsnæringen gir muligheter for økt publikumstilfang til kulturelle arrangementer.
DA170317 Tone Vigeland i sitt verksted i 2002, da hun ble tildelt Anders Jahres kulturelle ærespris.
DA170317 * Om partiet skal gå inn for mer nynorsk i den kulturelle skolesekken.
AP170316 Utvalgets flertall mente at begrepet er lite hensiktsmessig da det ekskluderer mennesker som åpenbart tilhører det norske kulturelle fellesskapet.
AP170316 Jeg har definert den norske kulturelle fellesnevneren å være summen av det vi feirer på 17. mai, skriver Christian Tybring-Gjedde.
AP170316 Jeg har definert den norske kulturelle fellesnevneren som summen av det vi feirer på 17. mai, skriver Christian Tybring-Gjedde.
DB170315 PÅ grunn av totalt dopinfiserte sportsgrener og store kulturelle ulikheter fra land til land, har den internasjonale idretten strenge regler hvordan en dopingutestengt utøver under soning skal isoleres fra det organiserte idrettsmiljøet.
AP170315 Det er ikke mulig å se Storbritannia herfra med det blotte øyet, men de tette historiske, kulturelle og økonomiske båndene til naboene kan merkes overalt.
AP170315 Det er ikke mulig å se Storbritannia herfra med det blotte øyet, men de tette historiske, kulturelle og økonomiske båndene til naboene kan merkes overalt.
VG170314 Ifølge en ny presisering, som er klipt inn fra Bern-konvensjonen, kan det i vurderingen av uttak av ulv også legges vekt på « vitenskapelige, kulturelle , økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn ».
DN170314 Lysbakken er selv med på fem dissenser, om alt fra familiegjenforening, foreldrepermisjon til fornying av offentlig sektor og mer nynorsk i den kulturelle skolesekken.
DB170314 Lysbakken er selv med på fem dissenser, om alt fra familiegjenforening, foreldrepermisjon til fornying av offentlig sektor og mer nynorsk i den kulturelle skolesekken.
BT170314 Tyrkisk bråk i Rotterdam viser spenninger i det multi- kulturelle Nederland før onsdagens valg.
BT170314 Det er en langliste av kulturelle søyler, noe en nasjon med diskutabel kulturell selvtillit kanskje kan trenge i ny og ne.
BT170314 Kulturelle symboler får en litt annen valør, når samfunnsdebatten domineres av eskalerende nasjonalisme og populisme.
VG170313 For hvordan kan det ha seg at tredje- og fjerdegenerasjons innvandrere automatisk blir etnisk norske i kraft av sin generasjon, og uavhengig av hvilke verdier og kulturelle tradisjon de verdsetter, mens individer i første- og annengenerasjon kun kan defineres som « etniske nordmenn » dersom de tiltrer og verdsetter den « felles nasjonale ( les : norske ) kulturelle tradisjonen » ?
VG170313 Det fremst år som noe i nærheten av en umulig øvelse, for meg bekjent finnes det ingen statistiske tall som viser hvor stor andel av innvandrerne som ( etterhvert ) føler tilhørighet til den norske « nasjonale og kulturelle tradisjon ».
VG170313 innvandrere automatisk blir etnisk norske i kraft av sin generasjon, og uavhengig av hvilke verdier og kulturelle tradisjon de verdsetter, mens individer i første- og annengenerasjon kun kan defineres som « etniske nordmenn » dersom de tiltrer og verdsetter den « felles nasjonale ( les : norske ) kulturelle tradisjonen » ?
BT170313 Tyrkisk bråk i Rotterdam viser spenninger i det multi- kulturelle Nederland før onsdagens valg.
DB170311 Wroclaw ble virkelig satt på kartet da den var europeisk kulturhovedstad i fjor, noe som ble markert med store arrangement og nyåpning av kulturelle storstuer.
DB170311 Nasjonalmuseet, Opprørsmuseet og Copernicussenteret for vitenskap er kulturelle flaggskip.
VG170310 - Det var den viktigste kulturelle plassen i det gamle Egypt, og til og med Bibelen nevner stedet.
VG170310 Det samme er økonomisk støtte til religiøse minoriteter, kulturelle aktiviteter og andre tiltak som støtter minoriteters deltakelse og rettigheter i samfunnet.
DB170310 Et mål i politikken er å gjøre arbeidsgivere mer vennlig innstilt til at menn tar ansvar hjemme, samt å endre den kulturelle forventningen om at kvinner skal ta hovedansvar for barna.
DB170310 Vi har det rette kjønnet, kulturelle bakgrunnen og troen.
AA170310 - Dette var det gamle Egypts viktigste kulturelle sted, og det er også omtalt i Bibelen.
AA170309 Som Adresseavisen har rapportert, har Den kulturelle skolesekken i Sør-Trøndelag ( DKS ) og Trondheim kommune på et tidspunkt besluttet at en skrekkfilm med 11-års aldersgrense egner seg godt som kulturelt påfyll for 12-åringene våre.
AA170309 Den er helt sikkert en flott prestasjon av unge, uerfarne filmskapere, men hva har den i den kulturelle skolesekken å gjøre ?
DB170308 Rundt om i verden blir tradisjoner, kulturelle verdier og religion misbrukt for å begrense kvinners rettigheter, for å forskanse sexisme og forsvare kvinnefiendtlige praksiser.
AP170308 Det er nok en del som ikke ser hvilken kollegialitet som binder mange av byens kulturelle institusjoner sammen, at vi prøver å utfylle hverandre fremfor å konkurrere.
AP170308 Arbeidslivets skolesekk etableres som parallell til Den kulturelle skolesekken for å gi elevene et tidlig møte med arbeidslivet. 4.
AP170308 | Mediene har outsourcet dekningen av innvandringens kulturelle konsekvenser til debattanter Mina Ghabel Lunde ¶
AA170308 Her blir det folketog, appeller og kulturelle innslag.
AA170308 Flere blir likevel ikke det, kanskje fordi de har maskuline trekk som strider mot de kulturelle normene som er skapt for hvordan kvinner skal se ut.
DB170307 Og til den pågående kulturelle forandringen, som lar flere kvinner enn noen gang tidligere delta i idrett, sier selskapet i en uttalelse.
DB170307 Som forfatter besøker jeg skoler gjennom Den kulturelle skolesekken.
DB170306 Forslaget om en ny bestemmelse i naturmangfoldslovens paragraf 18 innebærer at det i vurderingen av uttak av ulv kan legges vekt på " vitenskapelige, kulturelle , økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn ".
DB170306 Dersom diktere og forfattere må innestå for sine fiktive jeg-personers holdninger og handlinger, da går vi trange kulturelle tider i møte.
AA170306 Forrige uke ble rundt 2000 elever på sjuende trinn ved over 40 skoler i Trondheim tatt med for å se skrekkfilmen « Utburd », i regi av prosjektet Den kulturelle skolesekken ( DKS ).
AA170306 Den kulturelle skolesekkken har som mål å introdusere barn i Norge for forskjellige kulturelle uttrykk.
AA170306 Den kulturelle skolesekkken har som mål å introdusere barn i Norge for forskjellige kulturelle uttrykk.
AA170306 Den kulturelle skolesekken fjerner skrekkfilm fra sitt faste opplegg.
AA170306 Forslaget om en ny bestemmelse i naturmangfoldslovens paragraf 18 innebærer at det i vurderingen av uttak av ulv kan legges vekt på " vitenskapelige, kulturelle , økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn ".
AA170306 Omtrent 2.000 elever fra 40 skoler i Trondheim fikk i forrige uke se skrekkfilmen " Utburd " i regi av prosjektet Den kulturelle skolesekken.
AA170306 Koordinator Guri Krog Dodig i Den kulturelle skolesekken i Trondheim sier at de gjorde en feilvurdering ved å vise filmen til sjuendeklassingene.
AA170306 Den kulturelle skolesekken har sendt ut en beklagelse til alle skolene som deltok.
DB170304 Hvis vi skal unngå at unge mennesker blir sosiale og kulturelle tapere, redde dem fra å stigmatiseres i mediene, må denne kunnskapen inn i pensum.
DB170304 En ny kanon vil ha oppstått, hvor min kulturelle kapital er så godt som ikke-eksisterende.
DA170304 Det at de skal være navet i nasjonens kulturelle bevissthet er ikke lenger nok.
DA170304 Helgesen foreslår nå å legge inn en hjemmel i naturmangfoldsloven, som er hentet fra Bernkonvensjonen, som åpner opp for at man kan vurdere andre hensyn som kulturelle , økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn, i spørsmål om ulvefelling.
DA170304 Helgesen foreslår nå å legge inn en hjemmel i naturmangfoldsloven, som er hentet fra Bernkonvensjonen, som åpner opp for at man kan vurdere andre hensyn som kulturelle , økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn, i spørsmål om ulvefelling.
AP170304 Manson, som mente han var større enn Jesus, tilpasset budskapet sitt til det kulturelle klimaet han levde i, og klarte dermed å overbevise sårbare unge kvinner om at han hadde løsningen på problemene deres.
VG170303 Helgesen sa fredag at lovendringen vil åpne for en sterkt begrenset lisensjakt på ulv i ulvesonen, fordi det åpner for å ta « vitenskapelige, kulturelle , økonomiske og ¶ rekreasjonsmessige hensyn », i tillegg til skade på husdyr.
VG170303 « I vurderingen av om uttak skal skje, kan det i tillegg til ¶ naturmangfoldhensyn legges vekt på vitenskapelige, kulturelle , økonomiske og ¶ rekreasjonsmessige hensyn », skriver regjeringen.
FV170303 Det betyr at et hvilket som helst påfunn kan brukes som begrunnelse for å skyte rovdyr, om det så måtte være at man har har økonomiske interesser, kulturelle interesser eller noe annet, legger han til.
AP170303 Det betyr at et hvilket som helst påfunn kan brukes som begrunnelse for å skyte rovdyr, om det så måtte være at man har har økonomiske interesser, kulturelle interesser eller noe annet, legger han til.
AP170303 Det betyr at et hvilket som helst påfunn kan brukes som begrunnelse for å skyte rovdyr, om det så måtte være at man har har økonomiske interesser, kulturelle interesser eller noe annet, legger han til.
AA170303 De beskylder myndighetene for rettighetsbrudd og for å overkjøre deres unike kulturelle identitet. ( ©NTB ) ¶
DA170302 Et av prinsippene omhandlet viktigheten av et norsk verdifellesskap, med færre grupperettigheter til ulike kulturelle grupper.
BT170302 HYLLES : Martin Luther var en tysk teolog som spilte en sentral rolle i den religiøse og kulturelle omveltningen reformasjonen.
VG170301 Spesielt nabolag øst på vestkanten, områdene rundt Blindern, Nordberg og Tåsen, er tydeligere befolket av den kulturelle overklassen, som professorer, mediefolk og kulturpersoner - alle med høy utdannelse og mye kulturelle ressurser.
VG170301 Spesielt nabolag øst på vestkanten, områdene rundt Blindern, Nordberg og Tåsen, er tydeligere befolket av den kulturelle overklassen, som professorer, mediefolk og kulturpersoner - alle med høy utdannelse og mye kulturelle ressurser.
DB170301 Som jeg har argumentert for i tre kommentarer om rapporten ( her, her og her ), kan ikke de relevante spørsmålene om Norges absorberingsevne og kulturelle bærekraft besvares med matematikk eller statistikk alene.
DA170301 I kronikken i Morgenbladet skriver Isaksen om hvordan høy innvandring kan skape problemer hvis ikke den kulturelle integrasjonen fungerer.
DA170301 I den siste utgaven av Morgenbladet tar Isaksen til orde for at vi må diskutere de kulturelle aspektene ved høy innvandring.
AP170301 Han - altså jeg - undervurderte det kulturelle nivå i redaksjonen i bladet Her & Nå, som gratulerte Øystein Sunde med 70-årsdagen og nevnte at « begeret var nådd ».
DB170228 Befinner man seg på den kulturelle venstresida, er man for eksempel mot reservasjonsrett i abortspørsmål, og for boikott av Israel.
BT170228 Bergen må slutte å undergrave sine kulturelle ambisjoner.
DB170227 Le Pen : « Slør og moskeer er kulturelle farer » ¶
BT170227 - Det kommer inn mennesker som åpenbart kommer fra andre kulturer, men det er ikke riktig å si at nye kulturelle innslag truer den kulturen vi har.
BT170227 - Det kommer inn mennesker som åpenbart kommer fra andre kulturer, men det er ikke riktig å si at nye kulturelle innslag truer den kulturen vi har.
AP170226 Gimle er kinoen for de kulturelle filmatiske godbitene gjennom tidene.
AP170226 - Det kommer inn mennesker som åpenbart kommer fra andre kulturer, men det er ikke riktig å si at nye kulturelle innslag truer den kulturen vi har.
DB170224 Uten å si at norsk kultur er overlegen andre kulturer, kan en altså si at innvandring fra land med helt andre kulturelle trekk enn vår egen, vil redusere kulturens evne til å koordinere atferd på en effektiv måte.
DB170224 Noen kulturelle koordineringsmekanismer er bedre enn andre, og den norske er blant de beste ( se pdf ).
DB170224 De hinter riktig nok til at når etniske nordmenn blir i mindretall vil de kulturelle spenningene øke og den norske nasjonen vil tape seg.
DA170224 I denne hjemmelen legges det blant annet opp til at man kan ta kulturelle , økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn når man skal vurdere uttak av ulv, ikke bare skadepotensial.
DB170223 Innenfor et annet av våre kulturelle uttrykk, musikken - som vi må ha for å kunne overleve - er det garantert en million jukebokser i omløp, plassert både her og på den andre siden, som er overfylt med sanger om true love, my baby og hun som forlot ham og vice versa.
DA170223 Vika peker også på at det er store kulturelle forskjeller mellom de tre fylkene.
BT170222 SYLSKARP ANALYTIKER : Herbert Raymond McMasteren er kjent som en intellektuell krigshelt, bredt anerkjent for sine dype analyser av de politiske og kulturelle årsakene bak konflikter så vel som å være prinsippfast.
AP170222 Men Oslos makt og kulturelle forskjeller vis-à-vis resten av landet, er sterkt overdrevet.
AA170222 Foto : Ving ¶ KULTURELLE OPPLEVELSER : Roma er et « must » for alle kulturinteresserte, og da Marianne Kongerud og familien reiste til Roma sto severdigheter som Colosseum og Pantheon på programmet.
DB170220 Arbeidslivets skolesekk etableres som parallell til Den kulturelle skolesekken for å gi elevene et tidlig møte med arbeidslivet ¶ 4.
DB170220 Arbeidslivets skolesekk etableres som parallell til Den kulturelle skolesekken for å gi elevene et tidlig møte med arbeidslivet ¶ 4.
DB170218 Aktiv ferie, sykkeltur gjennom vakre landskap og idylliske landsbyer, med en sosial gruppetur med reiseleder, følgebil, bagasjetransport, kulturelle innslag, vinsmakinger og gode felles måltider fra det franske kjøkken i Alsace, Bordeaux & Cognac og Provence Arles og Provence Avignon.
DB170218 Samtidig må « innvandrere og etterkommere tilegner seg de kulturelle forutsetningene for den norske samfunnskontrakten ».
AP170217 Zuckerberg sier at striden rundt billedsensuren for et halvt år siden fikk ham til å innse hvor ineffektive Facebooks retningslinjer var på en global skala, siden kulturelle normer varierer stort mellom land og regioner.
AA170217 En tur dit søndag kan kombineres med flere kulturelle gratistilbud, søndagsjazz på Ila Brainnstasjon, og vil du gjøre spaserturen lenger, vil vi foreslå TSOs kammerkonsert på hovedbiblioteket.
DB170216 Til og med religiøse ledere fra samme etniske- og kulturelle bakgrunn er en del av dette systemet, og hvis de avviker fra normen som miljøet i fellesskap - dels på bakgrunn av den samme frykten for å bli fryst ut - har bestemt, så vil også han stå alene og miste sin sosiale status og sine sosiale goder.
DB170216 Sekulære og kristne fra samme område er underlagt den samme typen sosial kontroll, som er basert på kulturelle normer.
AA170216 Kantoren mener en privatisering av gravferdene gjenspeiler kulturelle holdninger i samfunnet og har bidratt til flere ikke-religiøse innslag i kristne begravelser.
DA170215 Verken bergensere eller siddiser har vansker med å argumentere for sine hjembyers kulturelle fortreffelighet.
AP170215 Utenlandsk arbeidskraft kjenner de kulturelle kodene, og sitter på verdifull og ulik kunnskap.
AP170215 De kulturelle kodene ¶
AA170215 Skal vi gi studentene mulighet til tverrfaglighet og valgfrihet, må vi bygge en campus med færrest mulig logistiske og kulturelle barrierer skapt gjennom geografisk avstand.
DB170213 I det ligger også at han mener det bør innføres forbud mot bruk av « prangende religiøse eller kulturelle plagg som hijab, burka og niqab » for alle offentlige ansatte i arbeidstiden.
BT170213 Universitetet er en glimrende utdannings- og forskningsinstitusjon, og Trondheim har sin egen sterke kulturelle identitet og aktivitet.
AA170213 Arbeidet skal rette seg mot kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
VG170211 Våre lokaler skal brukes til kirkelige formål, eventuelt kulturelle eller sosiale arrangementer.
DA170211 Folk som sier nei til jobb av kulturelle eller religiøse grunner skal ikke lenger få økonomisk støtte, mener Ap.
BT170211 Bygninger som DNS symboliserer kulturelle , estetiske og historiske verdier.
AA170210 Tryphon-katedralen regnes som en av Adriaterhavet virkelige arkitektoniske og kulturelle perler, den ble bygget i 1166 og har overlevd flere kraftige jordskjelv, det seneste i 1979.
AA170210 Gamlebyen i Kotor er en spennende labyrint av trange gater, åpne plasser, butikker og kulturelle monumenter av alle slag.
SA170209 Vi kan spise matpakken der, gå i parken, drive politisk aktivitet, ha felles feiringer og nyte kulturelle aktiviteter.
DB170209 Fortell dem at det endelig er slutt på at de må oppføre seg som kulturelle parasitter som forventer at venstrevridde skal si ting høyresiden ønsker høre.
DA170208 Det er hit man som 40-år-og-noe kan gå for å føle seg ung, men den kulturelle verdien av å være her er like stor for alle aldre.
AP170208 Og den viktigste grunnen til denne tilhørighet mellom Norge og resten av Europas kulturelle liv var latinen som fellesspråk i de lærde kretser.
DB170207 På ingen av disse feltene er det diskriminering som holder jentene unna ; det dreier seg i stor grad om at det ikke er nok kvinnelige søkere - noe tilhengerne av de forskjellige tiltakene vil tilskrive kulturelle understrømmer i samfunnet ; stereotypier som det er om å gjøre å snu på.
AP170207 Blant de kulturelle installasjonene i SALT er lydopptak av spekkhuggere og deres båttrafikkerte omgivelser under vann, foretatt av lydkunstner Jana Winderen.
AP170207 I en slik forståelse av begrepet innebærer ikke assimilering å gi fullstendig avkall på sin egen kulturelle identitet.
AP170207 Han forstår assimilering som en prosess der kulturelle grenser blir mindre betydningsfulle over tid.
DB170206 Selv om det godt kan tenkes at det er noe i vårt kulturelle jordsmonn som gjorde det enklere å skape gode institusjoner, kan institusjonene selv opprettholde viktige verdier, selv om det kommer et tilfang av mennesker fra andre kulturer.
DB170206 Samene er et folk i fire land - med sosiale, kulturelle og historiske bånd som knytter oss sammen.
DB170206 Det samiske samfunnet er avhengig av et levende språk da det er språket som bærer vår kulturelle arv og våre verdier.
AA170206 Målgruppen for tiltakene i Kreativt Norge er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
VG170205 Hun dro fram ansiktsslør som noen muslimske kvinner bruker, og moskeer og bønner på franske gater som eksempler på det hun kaller uakseptable kulturelle farer « som ingen franskmann med sin verdighet i behold kan akseptere ».
VG170205 Men under den liberale overflaten, er det betydelige kulturelle motsetninger i det canadiske samfunnet.
DB170205 Hun dro fram ansiktsslør som noen muslimske kvinner bruker, og moskeer og bønner på franske gater som eksempler på det hun kaller uakseptable kulturelle farer « som ingen franskmann med sin verdighet i behold kan akseptere ».
DB170205 | 1500 migranter berget fra skrøpelige båter i Middelhavet ¶ ¶ - KULTURELLE FARER : Marine Le Pen, lederen av Nasjoonal Front snakker under landsmøtet i Lyon, søndag.
SA170204 - I Forsvaret så vi at det særlig var sosiale og kulturelle barrièrer som sto i veien for innføringen av kjøttfri mandag.
DB170204 Som Hjelmeland vektlegger Aarebrot det språklige og kulturelle fellesskapet i den planlagte stor-regionen, og minner om at fylkene er en relativt ny oppfinnelse ; de gamle fogderiene ( Sunnmøre, Hardanger, Ryfylke, etc. ) er en mer formålstjenlig inndeling av distrikter.
DB170204 De kulturelle og språklige båndene mellom de to fylkene er sterke, sier skuespilleren.
AP170204 - I Forsvaret så vi at det særlig var sosiale og kulturelle barrièrer som sto i veien for innføringen av kjøttfri mandag.
DB170203 Landet er et land av innvandrere, så mangfoldig at alle er i mindretall, derfor utgjør alle mindretallene flertallet som overgår hver enkelt etniske, kulturelle eller religiøse gruppe, er det vel rimelig å tolke Trudeau.
DB170203 Toje, som også bekymrer seg for at etniske nordmenn vil bli en minoritet i Norge, mener utvalget ikke er nok opptatt av de kulturelle utfordringene ved innvandring.
DB170203 Dagens situasjon krever en årvåkenhet overfor kulturelle spenninger.
DB170202 Begrepet brukes om alt fra kulturelle forestillinger om jøder til direkte trakassering, segregering og voldelig forfølgelse.
AP170202 Der tar utvalgsmedlem Cindy Horst, som er forskningssjef ved PRIO, prinsipielt avstand fra å begrense religiøse- og kulturelle praksiser.
AP170202 Der tar utvalgsmedlem Cindy Horst, som er forskningssjef ved PRIO, prinsipielt avstand fra å begrense religiøse- og kulturelle praksiser.
AA170202 Helt på slutten får du også med deg ukas tips til kulturelle opplevelser.
DB170201 Rabbineren sier at sett bort fra religiøse og kulturelle forskjeller er han og Yildirim svært like.
DB170201 I tillegg er det både finansielle og kulturelle utfordringer knyttet til mottaket av stadig flere innvandrere.
DB170201 Det nye med Brochmann II er at de også vurderer de kulturelle utfordringene innvandringen bringer med seg.
DB170201 Barn er også ofte åpnere for nye skikker, kulturelle forhold og verdier enn noen som har hatt hele sin oppvekst i et land med en annen kultur enn vi har i den vestlige verdenen.
BT170201 Isaksen mener den kollektive norske hukommelsen er svekket, og at vi som bor her trenger et kræsjkurs i hva som utgjør Norges kulturelle fundament.
BT170201 De beste eksemplene på hvor krevende kanon-øvelser er, kan Isaksen finne i sitt eget parti, til og med på øverste kulturelle hold.
BT170201 Isaksen mener den kollektive norske hukommelsen er svekket, og at vi som bor her trenger et kræsjkurs i hva som utgjør Norges kulturelle fundament.
BT170201 De beste eksemplene på hvor krevende kanon-øvelser er, kan Isaksen finne i sitt eget parti, til og med på øverste kulturelle hold.
AP170201 Årsaken er samiske kulturelle verdier, mener forsker.
AP170201 De kulturelle verdiene ungdommene får, inkluderer blant annet språk og kunnskap om den samiske tradisjonen.
AP170201 Årsaken er samiske kulturelle verdier, mener forsker.
AP170201 De kulturelle verdiene ungdommene får, inkluderer blant annet språk og kunnskap om den samiske tradisjonen.
AP170201 Årsaken er samiske kulturelle verdier, mener forsker.
AP170201 De kulturelle verdiene ungdommene får, inkluderer blant annet språk og kunnskap om den samiske tradisjonen.
AP170130 Oslos etniske og kulturelle mangfold er trolig viktig i denne sammenheng.
DB170129 Istedet kom rene sivilisasjonskriger til å bli utløst av religion og kulturelle ulikheter.
AP170129 Endringene viser at kulturelle holdninger ikke er hugget i sten, mener Fafo-forskeren.
AP170129 Det hender derimot at det kulturelle gapet blir merkbart sammenlignet med foreldregenerasjonen og familien i deres hjemland.
AP170129 - Det er store og til dels problematiske kulturelle og verdimessige forskjeller mellom nordmenn og en del innvandrergrupper.
AP170129 Kulturelle forskjeller gjør seg også gjeldende når en ser på hva en mener er viktigst med religion : ¶
AP170129 Endringene viser at kulturelle holdninger ikke er hugget i sten, mener Fafo-forskeren.
AP170129 Det hender derimot at det kulturelle gapet blir merkbart sammenlignet med foreldregenerasjonen og familien i deres hjemland.
AP170129 - Det er store og til dels problematiske kulturelle og verdimessige forskjeller mellom nordmenn og en del innvandrergrupper.
AP170129 Kulturelle forskjeller gjør seg også gjeldende når en ser på hva en mener er viktigst med religion : ¶
AP170129 Endringene viser at kulturelle holdninger ikke er hugget i sten, mener Fafo-forskeren.
AP170129 Det hender derimot at det kulturelle gapet blir merkbart sammenlignet med foreldregenerasjonen og familien i deres hjemland.
AP170129 - Det er store og til dels problematiske kulturelle og verdimessige forskjeller mellom nordmenn og en del innvandrergrupper.
AP170129 Kulturelle forskjeller gjør seg også gjeldende når en ser på hva en mener er viktigst med religion : ¶
DB170128 Det kryr også av kulturelle innslag, med konserter, dans, god mat og drikke, liv i bakgårder, historieformidling, tivoli og generelt god stemning.
DB170127 Ifølge FN skal blant annet fysiske, psykologiske, miljømessige og kulturelle faktorer inngå i en alderstest.
SA170126 Representanten Hege Haukeland Liadal ( Ap ) peker i spørretimen samtidig på avvikling av kulturordninger, som Den kulturelle nistepakka, Spaserstokken, Kulturskoletimen og Kulturkort for ungdom, under nåværende regjering.
SA170126 Dette hadde ikke løst ut statlige midler, men kunne - med beløpsgrenser - vært en berikelse for det kulturelle feltet - med ( noe tilsvarende juridiske ) begrensninger som Gaveforsterkningsordningen.
BT170126 Mange har pekt på viktigheten av å formulere klart og tydelig hva som er vår kulturelle og kunstneriske arv, særlig i en tid hvor det norske fellesskapet er i stadig utvidelse.
SA170124 Gjennom Kulturtanken legges det til rette for at Den kulturelle skolesekken skal bidra i enda større grad enn tidligere.
SA170124 Den kulturelle spaserstokken er ikke borte, men er blitt lagt til fylkeskommunene.
DB170124 Foruten alle de flotte strendene er byen rik på kulturelle opplevelser, sier Alicja Skrzypiec.
DB170124 - Det er bare å sette seg på trikken, så er du på en av de flotte strendene i løpet av noen få minutter, sier Skrzypiec, som også trekker fram byens kulturelle side.
DB170124 Båters kulturelle status er linket til fyll og drukning, mens flyprat er begrenset til sekteriske planewatchers som føler ustyrlig glede av en Airbus 380 før de drar hjem for å choppe opp lik mens de hører på John Denver.
AP170124 De er et ekkokammer av mote, meninger og kulturelle preferanser, og det er nettopp dette som fyller salen til daglig.
SA170119 Det kan også handle om at den kulturelle utviklingen påvirker og former måten å uttrykke seg på, sier August, som også er spesialist i psykoterapi.
FV170119 Det kan også handle om at den kulturelle utviklingen påvirker og former måten å uttrykke seg på, sier August, som også er spesialist i psykoterapi.
BT170119 Det kan også handle om at den kulturelle utviklingen påvirker og former måten å uttrykke seg på, sier August, som også er spesialist i psykoterapi.
AP170119 Det kan også handle om at den kulturelle utviklingen påvirker og former måten å uttrykke seg på, sier August, som også er spesialist i psykoterapi.
DB170118 Lovendringen rammer dype kulturelle tradisjoner.
DB170118 Det samme kan sies om de kulturelle forskjellene.
DB170118 Det er riktig at det er kulturelle forskjeller og ulike interesser mellom folk i hovedstaden og andre større byer i spørsmål for eksempel rundt rovdyrforvaltning og Norges tilknytning til EU.
DB170118 Den siste tiden, og kanskje spesielt i etterkant av Brexit og Trump-seieren, har partier og personer, både på høyre- og venstresiden, forsøkt få frem et lignende anti-elite-opprør i Norge, der nettopp konfliktlinjen og de kulturelle forskjellene mellom by og land trekkes frem.
DB170118 De fleste forklarer både « Brexit » og Trump-seieren med et slags opprør mot « eliten », både den kulturelle og økonomiske elite, som oftest representert ved hovedstaden og andre større byer.
DB170118 De aller fleste av Oslos innbyggere har fortsatt sterke familierelasjoner, slektsbånd og kulturelle forbindelser til andre deler av landet, på en helt annen måte enn innbyggere i andre europeiske hovedsteder.
DB170118 Det er dette som kan kalles kulturell rasisme : Fordommer og undertrykkelse av mennesker basert på stereotypier om kulturelle grupper.
DB170117 De Kontraherende Parter skal treffe de nødvendige tiltak for å opprettholde bestandene av vill flora og fauna eller å tilpasse dem til et nivå som særlig svarer til de økologiske, vitenskapelige og kulturelle krav, tatt i betraktning de økonomiske og rekreasjonsmessige krav og behovene til underarter, varieteter eller typer som lokalt er i fare.
AP170117 Det er så mange kulturelle , geografiske og juridiske grunner til det, sier Scaramucci til pressen i Davos.
AP170117 Det er så mange kulturelle , geografiske og juridiske grunner til det, sier Scaramucci til pressen i Davos.
AA170117 Her er det en betydelig del av byens kulturelle og estetiske identitet.
DB170116 Mange kulturelle relikvier ble ødelagt under Kinas kulturrevolusjon på 1960-tallet, da folk ble bedt om å bli kvitt alt som var gammelt, føydalt og overtroisk.
BT170116 De kan også bli et fint fristed når det drar seg mot støyende valgkamp og stortingsvalg på sensommeren, den tiden da det politiske Norge skal krangle høyt om landets ideologiske og kulturelle selvbilde.
BT170115 Dette er vår kulturelle arv og har en verdi som et historiefortellende element om mennesker som er eller har vært.
BT170115 Det er disse personlige erfaringene som gir landskapet dets kulturelle og sosiale verdier, i tillegg til de miljømessige og økonomiske.
SA170114 I 2015 foreslo Høie også for Stortinget, å ta vekk den kulturelle spaserstokken, selv om han i 2014 hadde lovet å videreføre den.
DB170113 Nord-Norge har de kulturelle og naturgitte mulighetene til å utvikle opplevelsesturismen til en miljøvennlig og lønnsom del av den nordnorske reiselivsnæringen.
AP170113 - Ideen om « hygge » ligger i det alminnelige begrepet : en varme og en lykke som vi alle ønsker å oppleve, og i forlengelsen av dette et blomstrende, kreativt samfunn som skaper stor kunst omgitt av kulturelle skikkelser med vilje til å støtte noen som ønsker å gjøre noe helt spesielt, sier Hannah.
BT170112 Hovedargumentet for monarki i Norge er den kulturelle verdien.
DB170110 « Ett argument for eventuelt å benytte dette kriteriet er at det på sikt kan bidra til en bedre fordeling av byens etniske og kulturelle mangfold.
SA170109 Kulturkort for ungdom - storsatsing på UKM - nye universelle kulturordninger, som kultur i barnehage, på videregående skole og forsterking av den kulturelle skolesekk.
BT170109 Det seiglivede forbudet er blant annet begrunnet med at eggdonasjon « vil innebære et brudd på langvarige sosiale og kulturelle tradisjoner i samfunnet som er knyttet til mor og svangerskapets helhet ", som det heter i forarbeidene til bioteknologiloven.
BT170109 Det seiglivede forbudet er blant annet begrunnet med at eggdonasjon « vil innebære et brudd på langvarige sosiale og kulturelle tradisjoner i samfunnet som er knyttet til mor og svangerskapets helhet ", som det heter i forarbeidene til bioteknologiloven.
DB170107 Idrettens kulturelle betydning har økt markant de siste tiårene.
DB170107 Som medlem av den kulturelle og økonomiske eliten er jeg mest opptatt av hvordan sånne som meg vil få det der borte.
SA170106 Da passer det veldig dårlig at helseminister Bent Høie i 2015 fjernet den åtte år gamle ordningen med nasjonal kultursatsing til de eldre, den såkalte kulturelle spaserstokken.
BT170105 Da Frps forslag ble nedstemt av en samlet kulturkomité, var det fordi stortingspolitikerne fryktet ensretting, og at en kanon ville virke ekskluderende og begrensende på det kulturelle mangfoldet.
BT170105 Da Frps forslag ble nedstemt av en samlet kulturkomité, var det fordi stortingspolitikerne fryktet ensretting, og at en kanon ville virke ekskluderende og begrensende på det kulturelle mangfoldet.
AP170104 - Enten har Høyre ikke fått med seg den kulturelle betydningen kulturkanonen fikk i Danmark, ellers har partiet tatt et godt skritt til høyre.
DB170103 - Demokrater og republikanere er splittet langs kulturelle , etniske, ideologiske, økonomiske og geografiske skillelinjer.
DB170102 Det er en selvfølge at det vil oppstå utfordringer når mennesker fra ulike kulturelle , sosiale og samfunnsmessige kontekster møtes.
DB161231 Dette vil rett og slett fyre opp under den pågående kulturelle kollisjonen, den pågående polariseringen i Tyrkia, sier Aykan Demir, som tidligere satt i det tyrkiske parlamentet, til CNN.
AP161229 januar utvides retten til også å gjelde fritidsaktivitet, som handleturer, kafébesøk og kulturelle begivenheter. 19.
BT161228 De innleggene der jeg går løs på min egen kulturelle opprinnelse.
BT161228 De innleggene der jeg går løs på min egen kulturelle opprinnelse, skriver Maha Kamran.
AA161227 - Det er både historiske, biologiske og kulturelle grunner til at dette er interessant.
AP161220 Det er både økonomiske og kulturelle grunner til at vi bør satse på nabospråk.
AP161215 Jeg vokste opp som konsertgjenger og vil tilby Oslos ungdom kulturelle møteplasser, sier han og nevner Kulturhuset som et slikt sted.
AP161215 Jeg håper fremtiden nå står åpen for meg, og jeg vil møte den med åpne armer, for jeg har tross alt valgt å frigjøre meg fra mine foreldres kulturelle og religiøse begrensinger - et valg jeg mener også de bør være stolt av.
AP161201 Det kan også være kulturelle ting.
AP161120 Men de kulturelle integreringsutfordringene for Norges største innvandrergruppe er langt dårligere belyst.
AP161119 Norsk musikk er en av våre viktigste kulturelle bærebjelker, den binder oss sammen som nasjon og er avgjørende for utviklingen av felles identitet og språk. 3rd-party-bio ¶
AP161116 Helgens koldtbord av kulturelle aktiviteter venter på deg !
AP161115 Også NAFO er opptatt av å benytte de språklige og kulturelle erfaringene elevene har som ressurser i skolen : ¶
AP161114 Jeg skulle ønske meg en kulturminister som deltar i kontroversielle debatter om kulturelle og politiske uttrykk, og som er en tydelig forsvarere av det frie ord, sier Solhjell, som i sommer varslet at han han er på vei ut av norsk politikk.
SA161109 - Her er det kommersielle krefter og kulturelle tradisjoner som presser på.
AP161026 Tilsammen vil det bli 70 små og store politiske og kulturelle arrangementer, med kunstutstilling midt på Youngstorget.
AP161002 Debatten om religionens plass i samfunnet inngår som en viktig del av debatten om hvordan vi skal leve sammen med økte kulturelle forskjeller.
AP160928 3rd-party-bio ¶ Kulturelle forskjeller ¶
AP160928 Mer enn musikken, er det forholdet til og den mentale og kulturelle arven etter hans avdøde far Doug som driver fortellingen om Bruce Springsteen fremover.
AP160922 Det gjelder ikke bare for troende kristne, men også for kulturelle kristne som ut fra dyp innvandringsfrykt fristes til å bruke det kristne verdigrunnlaget som brekkstang.
AP160919 Vi trenger mennesker som deg, som står opp mot ikke bare revidering av historien, men mot kulturelle koloniherrer, og som ber dine statsoverhode-kolleger å behandle problemet med det alvoret det fortjener.
AP160919 Selv der hersker kulturelle forutsetninger.
AP160919 Nå er det vår tur : De kulturelle koloniherrene er tilbake, og de bærer amerikanske verdier.
AP160919 De kunne ikke brydd seg mindre med å være oppmerksomme på eller inkorporere de kulturelle verdiene til større ikke-vestlige religioner.
AP160919 De kulturelle koloniherrene er tilbake, og de bærer amerikanske verdier ¶
AP160919 De kulturelle koloniherrene er tilbake ¶
AP160916 Les og den kulturelle skolesekken.
BT160915 Dette strider mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som Norge har ratifisert.
AP160909 Disse tre eksemplene er åpenbart forskjellige, men de reiser alle det vanskelige spørsmålet : I hvor stor grad skal uønskede kulturelle og religiøse handlinger forbys ved lov ?
AP160908 Men hvis dere vil øke den reelle forståelsen mellom mennesker, må dere tilby mye mer frihet til å møte bredden av kulturelle uttrykk og diskutere saker av substans.
AP160908 I Blaqstarr-produserte « Bird Song » pakker hun inn kritikk av musikkbransjen i fuglemetaforer og tar blant annet for seg kulturell appropriasjon, altså at man stjeler kulturelle uttrykk uten å anerkjenne opphavet.
AP160908 er en motsats til artister som hvitvasker andre kulturelle uttrykk.
AP160905 - Landet vårt avviser en globalisering uten regler, der sosiale modeller blir satt opp mot hverandre og dratt nedover, der forskjellene vokser og åndsverkrettigheter - og dermed kulturelle forskjeller - er truet, sa Hollande.
AP160905 - Landet vårt avviser en globalisering uten regler, der sosiale modeller blir satt opp mot hverandre og dratt nedover, der forskjellene vokser og åndsverkrettigheter - og dermed kulturelle forskjeller - er truet, sa Hollande.
AP160902 Omsorgslandsbyen Bærum planlegger, med 158 plasser, skal ha fellesområder og aktivitetsrom som kan gi sosiale og kulturelle opplevelser, frisør og velvære, både utvendig og innvendig.
AP160825 Når Kongevegen skal åpnes på nytt i 2016, setter arrangørene av to hele dager til kulturelle innslag for å hedre historien, og innsatsen til dem som har vært med på opprustningsarbeidet.
AA160825 Når Kongevegen skal åpnes på nytt i 2016, setter arrangørene av to hele dager til kulturelle innslag for å hedre historien, og innsatsen til dem som har vært med på opprustningsarbeidet. - Vi slår på stortrommen. Det fortjener vi, sier Adriansen. Åpningen varer fra fredag 26. til lørdag 27. august, og dras i gang med gatefest i Gamle Lærdalsøyri. " ¶
FV160816 Hun understreker at psykisk vold blir sett på som et sterkt brudd på vår felles kulturelle standard for barneoppdragelse.
BT160816 Hun understreker at psykisk vold blir sett på som et sterkt brudd på vår felles kulturelle standard for barneoppdragelse.
AP160807 Intervjueren innvender at dette bryter med den vanlige forklaringen, økonomisk krise og såret nasjonalfølelse, men sosialpsykologen svarer : « Vår forskning viser at når kulturelle verdier vi identifiserer oss med, trues, aktiviseres dødsfrykten, også uten at vi er oss dette bevisst.
AP160807 Bush fremstilte det som et bevisst angrep på symbolene for USAs økonomiske og militære makt, og dermed også på alle amerikaneres kulturelle identitet.
AP160807 i 2001 som et bevisst angrep på symbolene for USAs økonomiske og militære makt og dermed også på alle amerikaneres kulturelle identitet.
SA160714 Det kulturelle gapet ¶
FV160622 Betalte sommeraktiviteter for barn som fotball/håndballskoler, leire for andre treningsformer og kulturelle aktivitetstilbud er stadig mer populært.
AP160620 Det blir hevdet at flere innvandrere i et så lite land som Norge fører til store tap av kulturelle verdier.
FV160614 Men det er mange kulturelle likheter mellom de to landene.
SA160613 Men det er mange kulturelle likheter mellom de to landene.
AP160613 Men det er mange kulturelle likheter mellom de to landene.
AP160611 Så hvorfor ikke i større grad gå inn i det felles kulturelle rommet som litteratur om ungdom er ?
DB160606 Nettopp derfor blir kulturelle begrunnelser for fortsatte overgrep grotesk.
SA160604 I historisk perspektiv var den foreldreløse helten fra dannelsesromanen et viktig redskap fordi den gjorde det mulig for forfatteren å frigjøre hovedpersonen fra sosiale og kulturelle rammer i et strengt klassesamfunn og dermed ha fokus på den individuelle utviklingshistorien til hovedpersonen.
SA160519 Utedassen har en sterkere rolle i den kulturelle forestillingen, enn den har i praksis, sier Jørgensen.
AP160519 Utedassen har en sterkere rolle i den kulturelle forestillingen, enn den har i praksis, sier Jørgensen.
AP160516 Vi krever ikke bare at du anerkjenner verdiene samfunnet bygger på, men at du behersker en mengde kulturelle og sosiale koder og forhold for at du skal være del av det nasjonale fellesskapet.
AP160511 sette i verk tiltak for å motvirke kulturelle og religiøse praksiser som kan hindre barn og unge i å delta i ulike aktiviteter på skolen og i fritiden 63. legge fram en strategi mot hatefulle ytringer høsten 2016 64. lansere digitale verktøy til bruk i skolen for å forebygge antisemittisme og rasisme, radikalisering og udemokratiske holdnin
AP160430 Det fremkaller kulturelle , religiøse og økonomiske motsetninger som Europa viser seg å være lite forberedt på.
AP160424 Er det rart at vi fremdeles, etter så mange år, snakker om manglende integrering og kulturelle konflikter ?
AP160414 Det en beskrivelse av en persons kulturelle og religiøse identitet, men i likhet med « muslim », er det sterke krefter i samfunnet som jobber for å skape negative assosiasjoner til disse ordene.
AP160412 I det lange løp er det jo nettopp det som vil sikre fri flyt av informasjon, samt minske rommet for kulturelle misforståelser og endre på tolkninger av hva ordet « respekt » rommer.
SA160405 Uttalelser fra politikere og andre toneangivende samfunnsaktører røper mangler ved hvordan vi forstår og håndterer kulturelle konflikter.
SA160405 Hva er viktig å ivareta i ditt kulturelle verdigrunnlag ?
AP160403 Vil vri debatten fra kulturelle utfordringer ¶
AP160403 Kapur håper på mer oppmerksomhet om strukturelle utfordringer i kjølvannet av det i fjor kom drøyt 30.000 asylsøkere - og noe mindre betoning av kulturelle utfordringer.
AP160403 Vil vri debatten fra kulturelle utfordringer ¶
AP160403 Kapur håper på mer oppmerksomhet om strukturelle utfordringer i kjølvannet av det i fjor kom drøyt 30.000 asylsøkere - og noe mindre betoning av kulturelle utfordringer.
AP160329 Jeg har vært stolt av Europa, av et kontinent med så mange ulike land, med hver sine særegenheter, men likevel uendelig mange felles historiske, kulturelle og religiøse erfaringer.
AP160328 Lahore er hovedstaden i Punjab, som blir beskrevet som Pakistans politiske og kulturelle hjerte.
AP160311 Dekker særlig utenriksstoff, politikk, økonomi og kulturelle trender.
AP160308 - Jeg tror man heller må se på kulturelle årsaker, og ikke islamifisere problemet.
AP160307 Pettersen er opptatt av at det kulturelle perspektivet også er viktig når det gjelder forebygging og oppfølging av barn utsatt for vold.
AP160307 Pettersen er opptatt av at det kulturelle perspektivet også er viktig når det gjelder forebygging og oppfølging av barn utsatt for vold.
AP160304 Dinardi er skeptisk til å legge altfor stor vekt på voldsutøvernes kulturelle tilhørighet.
AP160304 I den foreløpig siste, en narkotikasak i New York, fikk FBI det glatte lag av dommeren, og klar beskjed om at « debatten hører hjemme hos lovgivere som er i stand til å forstå de teknologiske og kulturelle realitetene i en verden deres forgjengere ikke kunne forutse ».
AP160303 Kulturelle forskjeller er mindre håndgripelige, og mange politikere har nok vært redd for å ta fatt i dette, fordi man lett kan bli satt i samme bås som folk som lefler med brungrums, sier Tajik.
AP160227 De viser hvordan vestlige politikere langt på vei har misforstått den politiske, kulturelle og religiøse kulturen i Afghanistan, blant annet at Taliban i utgangspunktet ble ønsket velkommen av afghanere da de grep makten i 1996.
AP160220 Å bryte kulturelle barrièrer er ikke gjort i en håndvending.
AP160219 Kollegaen, demografen David Coleman, sier folkevandringen fra i hovedsak islamske stater, kan føre til « irreversible » kulturelle endringer det neste « tusenåret ».
DA160215 - Kanskje vil en del av oppdragelsen i Norge bryte med noe av den kulturelle oppdragelsen man har hatt.
AP160211 Derfor utdannes nå ungdom som deltar i forskjellige retninger, de får kulturelle impulser og treffer likesinnede fra andre nasjoner.
AP160207 - Det har i løpet av de siste 20 årene foregått en utvikling av bibliotekene ved at de har gått fra å være boksentraler til å bli steder som fokuserer på læring og kulturelle opplevelser.
AP160207 - Det har i løpet av de siste 20 årene foregått en utvikling av bibliotekene ved at de har gått fra å være boksentraler til å bli steder som fokuserer på læring og kulturelle opplevelser.
AP160204 Henter med dårlig samvittighet ¶ Kulturelle forventninger til mødre, selv i det « likestilte » Norge, fører til at mødre og fedre henter barna på ulike måter, mener Smeby.
AP160202 I Tyrkia ble kurderne lenge nektet kulturelle og politiske rettigheter, herunder retten til å bruke sitt eget språk i offentlige sammenhenger.
AP160119 Han forteller gjerne om hvordan det gamle bankbygget skal bli et flerbrukshus mede både kulturelle aktiviteter og en arena for innovasjon og utvikling. †" Sentralen skal være et samlingssted og verksted for ulike virksomheter, sier hussjef Martin Eia-Revheim.
AP160118 Vi trenger en grunnleggende og global forståelse av hvordan teknologi endrer våre liv og transformerer de økonomiske, sosiale, økologiske og kulturelle omgivelsene vi lever i, sier Klaus Schwab, grunnlegger og sjef for WEF.
AP160118 EU er riktignok en økonomisk makt, men mangler identiteten, den samlende kulturelle visjonen og de militære musklene ¶
AP160118 EU er riktignok en økonomisk makt, men mangler identiteten, den samlende kulturelle visjonen og de militære musklene som understøtter « ordentlige » stater.
AP160115 Ved å nedtone religiøse og kulturelle forskjeller, og heller fremheve hva som er felles menneskelig på tvers av våre ulikheter, har kong Harald forøkt å skape et inkluderende, norsk « vi ».
AP160115 Ved å fremheve hva som er felles menneskelig, og nedtone religiøse og kulturelle forskjeller, har kong Harald forsøkt å skape et inkluderende norsk vi i sine nyttårstaler.
AP160112 - Svært mange av asylsøkerne som har kommet til Norge de siste månedene, kommer fra land med kulturelle forskjeller fra vårt eget land, sier leder for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, Eivind Borge, til avisen.
AP160107 Gjerningsmennenes herkomst og deres kulturelle bakgrunn må ikke skjules, fremholder hun.
NL160105 Vi kommer til å trenge folk som evner å skape sosiale, kulturelle og økonomiske verdier framover.
AP160103 De sosioøkonomiske innvendingene mot høy innvandring seg også ut til å følges av kulturelle innvedninger, f. eks i synet på bruk av hijab.
AP160103> De sosioøkonomiske innvendingene mot høy innvandring seg også ut til å følges av kulturelle innvedninger, f. eks i synet på bruk av hijab.